Sunteți pe pagina 1din 9

Instituiile pieei de capital din Romnia - Comisia Naional de Valori Mobiliare - Depozitarul Central - Casa de Compensare Bucureti S.

A - Asociaia Brokerilor - Institutul de Guvernan Corporativ al B.V.B - Fondul de Compensare al Investitorilor

Rolul s u economic const i n aceea c reu e te s asigure lichiditatea activelor financiare Rolul social al pie ei de capital se manifest prin faptul c se asigur o protec ie a veniturilor economisite datorit instrumentelor specifice pie ei i datorit garan iilor oferite.

Indicii Bursei de Valori Bucure ti


Indicele BET (Bucharest Exchange Trading), este un indice ponderat cu capitalizare utilizat pentru caracterizarea tendin ei de ansamblu a pre urilor celor mai lichide zece ac iuni tranzac ionale la Bursa de Valori Bucure ti. BET-C (Bucharest Exchange Trading Composite), al doilea indice oficial introdus de BVB, a fost creat pentru a reflecta evolu ia general a pie ei de capital, cu excep ia societ ilor de investi ii financiare. BET-FI (Bucharest Exchange Trading Financial Index) este un indice sectorial lansat la 1 noiembrie 2000, care urm re te evolu ia ac iunilor emise de societ ile de investi ii financiare listate la Cota Bursei. Indicele ROTX (The Romanian Traded Index) e calculat pe baza pre urilor ac iunilor celor mai reprezentative societ i listate la Bursa de Valori Bucure ti. Indicele ROTX a fost lansat de Bursa din Viena n colaborare cu B.V.B. Acest lucru contribuie la cre terea vizibilit ii pie ei de capital dinb Romnia.

Piata actiunilor
- Ac iunile sunt valori mobiliare, care reprezint o cot parte din capitalul social al unei societ i comerciale pe ac iuni i care ncorporeaz drepturi sociale i patrimoniale. Ele dau dreptul de in torului de a participa cu vot deliberativ la adunarea general a ac ionarilor de a lua parte la administrarea i controlul societ ii, respectiv de a participa la mp r irea profitului.

Piata obligatiunilor torului calitatea de creditor. Din punct de vedere financiar obliga iunile sunt titluri de credit, crean e care dau dreptul de in torului lor s primeasc anual un venit fix sub form de dobnd iar la scaden s i se ramburseze mprumutul acordat (Obligaiuni nominative , Obligaiuni la purt tor , Obligaiuni interne , Obligaiuni str ine ) Titluri financiare emise de catre stat si organe administrative ale statului -Titlurile de stat sunt valori mobiliare, instrumente financiare, titluri de credit prin care statul de obicei
prin Ministerul de Finante se imprumuta de la investitori pe piata de capital sal pe cea monetara. Se mai numesc si instrumente de trezorerie sau de tezaur. Aceste titluri de stat pot fi emise pe termen scurt, in acest caz ele fiind titluri monetare, sau pot fi emise pe termen lung, caz in care sunt titluri de capital.

-Obliga iunile sunt titluri financiare negociabile, care confera de in

Titlurile derivate sunt instrumente bursiere care au rezultat din contracte standardizate ncheiate ntre un vnz tor i un cump r tor asupra unor active financiare, sau m rfuri, cu executare (lichidare) ulterioar , (la scaden ) cu toate elementele contractuale stabilite la ncheierea c ontractului, inclusiv pre ul, ns avnd o pia secundar Un contract futures este o n elegere ntre dou p r i de a vinde, respectiv a cump ra un anumit activ marf , titlu financiar sau instrument monetar, la un pre stabilit, cu executarea contractului la o dat viitoare. Cel care i asum obliga ia de a prelua marfa (cump r torul) deschide o pozi ie lung (long), n timp ce vnz torul futures are o pozi ie scurt (short). Op iunile sunt contracte ncheiate prin intermediul bursei de valori i au ca obiect tranzac ionarea, cu drepturi op ionale, de titluri financiare n viitor. Contractele de report sau REPO nu fac parte din categoria valorilor mobiliare, sunt instrumente financiare sintetice i reprezint contracte ncheiate ntre un debitor i un creditor prin care debitorul condi ioneaz transferul unei valori mobiliare de r scump rarea acesteia la o dat ulterioar i la un pre determinat, specificate n contract. Acordurile de r scump rare sunt practic un ansamblu de opera iuni legate, de vnzare legat cu o opera iune de sens contrar, desf urate la momente de timp diferite.

Contracte futures

Contracte forward

-1.Sunt tranzactionate la bursa; -2.Utilizeaza o casa de compensare(clearing house) care ofera protectie pt.ambele parti; -3.Necesita plata unei marje; -4.Sunt utilizate pentru protectie(hedging)contra fluctuatiilor de pret si pentru speculatii; -5.Sunt standardizate si publicate; -6.Sunt transparentecontractele futures sunt raportate la bursa.

-1.Sunt tranzactionate la OTC; -2.Sunt private si sunt negociate intre parti fara nici o garantie la bursa; -3.Nu implica plati de marja; -4.Sunt utilizate pentru protectie contra fluctuatiilor de pret si pentru livrare fizica; -5.Depind de conditii contractuale negociate; -6.Nu sunt transparente, intrucat nu exista conditii de raportareele sunt afaceri private.

Swap pe pia a de capital: Swap pe rata dobnzii Contracte swap pentru instrumentele de credit (credit default swaps

Contracte bursiere swap:

Swapnote Op iuni pe Swapnote

Tipologia tranzac iilor:


1.)Tranzac iile de tip american

cash (pe bani ghea ), atunci cnd cel ce cump r titluri acoper integral, din banii s i, contravaloarea valorilor negociate (angajate); -on margin (n marj ), atunci cnd cump r torul este creditat de Societatea de burs (de intermediar deci) pentru a putea executa contractul ncheiat; -short selling (vnz ri scurte), sunt opera iuni de vnzare cu executarea contractului dup formula lichid rii normale, dar titlurile astfel negociate sunt mprumutate. 2.)Bursele europene -ou comptant (la vedere), sunt tranzac ii ce se ncheie i se finalizeaz ntr-un interval de timp minim (cteva zile); - rglement mensul (cu reglementare lunar ) sau mai larg opera iuni latermen, care se negociaz la un moment dat (t0) dar se finalizeaz (lichideaz ) ulterior, la o dat fix (t1), numit scaden sau ziua lichid rii; -opera iuni condi ionale (cu prim ) sunt tot tranzac ii la termen dar, spre deosebire de cele de mai sus, cump r torul (n schimbul unei prime stabilite ini ial), n func ie de rezultatele cu care se finalizeaz opera iunea la scaden , poate opta pentru finalizarea ori pentru rezilierea acesteia.

Cadrul tranzactiilor bursiere


Distribu ia secundar are loc prin dou canale: 1. distribu ia prin re eaua na ional de b nci, agen i i comercian i; 2. distribu ia prin bursa de valori.

Sisteme de tranzacii bursiere


Ordinele de burs se transmit de la client la agentul de burs n mai multe feluri: clien ii care sunt membrii ai bursei au dreptul de a transmite brokerilor din sala de negocieri ordinele n mod direct (prin comunicare telefonic ); ceilal i clien i trebuie s contracteze n mod obligatoriu un agent al pie ei bursiere (n cazul Romniei o Societate de valori mobiliare)

S-ar putea să vă placă și