P. 1
Reglementarea Juridica a Protectiei Drepturilor Mamei Si a Copilului

Reglementarea Juridica a Protectiei Drepturilor Mamei Si a Copilului

|Views: 830|Likes:
Published by Natalia Nicolaeva

More info:

Published by: Natalia Nicolaeva on Feb 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A PROTECŢIEI DREPTURILOR MAMEI ŞI A COPILULUI

CUPRINS: INTRODUCERE…………………………………………………………………….............…… Capitolul I. DREPTURILE MAMEI ŞI COPILULUI ÎN SISTEMUL DREPTURILOR OMULUI 1. 1. Geneza drepturilor mamei şi copilului ca drepturi ale omului ......................................... 1. 2. Protecţia drepturilor mamei şi a copilului în Republica Moldova.................................... 1. 3. Protecţia internaţională a drepturilor mamei şi copilului .................................................. Capitolul II. ROLUL FAMILIEI ÎN MECANISMUL DE PROTECŢIE A DREPTURILOR MAMEI ŞI COPILULUI 2. 1. Conceptului familiei în dreptul contemporan ................................................................ 2. 2. Politici sociale în domeniul protecţiei familiei...................................................................... 2. 3. Protecţia drepturilor mamei şi copilului în mediul familial ............................................. Capitolul III. PROTECŢIA UNOR DREPTURI SPECIALE ALE MAMEI ŞI COPILULUI 3. 1. Protecţia dreptului reproductiv al femeii ca drept al omului ........................................... 3. 2. Dreptul copilului la viaţă şi dezvoltare .................................................... 3. 3. Protecţia copilului aflat în dificultate .............................................................................. ÎNCHEIERE............................................................................................................................... BIBLIOGRAFIE.......................................................................................................................

INTRODUCERE Apropierea unui sau altui stat de idealul statului de drept este determinata, în primul rînd, de asumarea de către acesta a responsabilităţii faţă de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului, concretizată în consfinţirea constituţionala a drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi în garantarea juridică a exercitării efective a acestora. Astfel, problematica protecţiei drepturilor omului, în special ale mamei şi copilului, prezintă pentru societatea contemporana o importanţă majora atît din punct de vedere teoretico-ştiinţific, cît şi practic. Secolul XX a fost marcat de înţelegere a faptului că şi copilul, şi femeia sunt subiecte, ce necesită protecţie şi ocrotire deosebita: copilul ca rezultat al imaturităţii sale fizice şi psihice, iar femeia, în calitatea ei de mama, din considerentul particularităţilor psihofiziologice. Treptat problema devine o preocupare a comunităţii internaţionale, găsindu-şi o amplă reflectare. Problematica protecţiei drepturilor mamei şi copilului a evoluat de la unele reglementări pe plan naţional spre nivel internaţional – aceasta reprezentînd o reacţie întîrziată la abuzurile flagrante şi persistente asupra copilului şi femeii. Situaţia social-economică din Republica Moldova produce un impact grav asupra situaţiei copilului si femeii-mame - o categorie de subiecţi extrem de vulnerabili. A crescut numărul de copii vagabonzi, abandonaţi, rămaşi fără ocrotire părinteasca; s-a înregistrat o creştere însemnată a morbidităţii, în special a femeilor gravide şi copiilor; a crescut numărul de infracţiuni comise de minori etc. Provoacă îngrijorare lipsa de dorinţa a familiilor de a naşte şi educa doi sau mai mulţi copii. În aceste condiţii problematica protecţiei drepturilor mamei şi copilului, crearea unui mecanism legal intern ce ar duce la elaborarea, adoptarea şi implementarea eficientă în practică a ocrotirii drepturilor acestora pentru ameliorarea în consecinţă a situaţiei demografice, determină actualitatea temei cercetate în cadrul prezentei lucrări. Scopul şi obiectivele tezei rezidă în cercetarea aprofundată a esenţei şi conţinutului domeniului protecţiei drepturilor mamei şi copilului atît în cadrul familiei, cît şi în afara ei. Pentru realizarea scopului enunţat au fost stabilite următoarele sarcini: - cercetarea apariţiei şi dezvoltării conceptului de drepturi ale mamei şi copilului ca drepturi ale omului; - elucidarea problemelor protecţiei drepturilor mamei şi copilului la nivel naţional, internaţional şi regional; 2

- cercetarea problemei protecţiei drepturilor mamei şi copilului în mediul familial; - evidenţierea problemelor actuale ale protecţiei drepturilor mamei şi copilului, în special violenta în familie, abuzul asupra copilului, precum şi problema delincventei juvenile.

Capitolul I. DREPTURILE MAMEI ŞI COPILULUI ÎN SISTEMUL DREPTURILOR OMULUI 1. 1. Geneza drepturilor mamei şi copilului ca drepturi ale omului Noţiunile „mama” şi „copil” sînt cele mai dragi cuvinte cunoscute de civilizaţia umană şi elogiate în creaţiile poeţilor, scriitorilor, pictorilor, sculptorilor ş altor oameni de creaţie. Acest grup social (mama şi copilul) creat de natura nu poate fi despărţit, deoarece dispersarea lui duce la violarea drepturilor copilului care, în virtutea vîrstei sale fragede, are nevoie de îngrijire şi dragoste [24, p.464]. Din punct de vedere etimologic noţiunea „mama” desemnează “datatoare de viata”, “născătoare” [II, 84, p.296]. În latină mamma este denumirea glandei mamare, funcţia căreia este alăptarea pentru susţinerea vieţii în cea mai gingaşă şi vulnerabilă perioada a vieţii. În acelaşi timp sînt foarte frecvent utilizate şi expresiile: mama naturală (cea care concepe şi naşte), mama biologică (donatoare de ovul) şi mama - surogat, determinată de Gheorghe Scripcaru în modul următor: “O mamă purtătoare sau “surogat” este acea femeie, care acceptă să poarte sarcina în locul altei femei şi să aibă un copil pentru aceasta” [28, p.122]. Maternitatea este un tezaur etic şi social, unul pe care se sprijină omenirea, şi care presupune o rudenie biologica, naturala, responsabilitate pentru copil, de aceea legea perfectează aceste relaţii necondiţionat, le acorda garanţii legislative. Maternitatea propriu-zisă presupune că femeia a rămas însărcinată, a purtat şi a născut, a educat copilul sau. Legaturile sociale “mama-copil” se formează permanent. Este nenatural contrapunerea şi separarea acestor aspecte ale maternităţii. Convenţia privind drepturile copiilor, adoptata de către Organizaţia Naţiunilor Unite în 1989, considera copil fiinţa umană pînă la vîrsta de 18 ani. La fel şi în Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului, o persoana este considerata copil din momentul naşterii pînă la vîrsta de 18 ani [6, 11]. Recunoaşterea copilului ca personalitate de către părinţii săi a fost una dintre „descoperirile” tîrzii ale sec. al XX-lea, fiind legată atît de evoluţia mişcării pentru drepturile omului după cel de al doilea război mondial, cît şi de cercetările psihologice si neurobiologice, care au contribuit nu numai 3

el avînd drept de viaţă şi de moarte asupra copiilor. pe noi temeiuri. ci şi la argumentarea. Evoluţia acestui proces a fost. În epoca veche aceasta putere era nelimitata: pater familias putea să-i pedepsească.12-15]. noţiune care evoca ideea de putere. unicul judecător şi preot suprem al cultului familial ancestral. nu era pentru el obligatoriu. puterea tatălui scade. Anterior Legii lui Hammurapi. 146]. 90-91]. să-i căsătoreasca fără a-i întreba şi chiar să-i omoare după ce. unele reglementări cu privire la situaţia copilului născut în căsătorie le găsim în Codex Hammurapi: copilul. Şeful familiei este numit. al căror aviz. Ei se găseau în puterea paternă: tatăl sau mama (ca o reminiscenţă a matriarhatului) puteau să-şi omoare copilul îndată după naştere dacă existau motive temeinice în această privinţă. La greci căsătoria era o sursă a puterii părinteşti. în scrierile timpului. Copiii născuţi din concubinaj erau consideraţi nelegitimi. Ideea unor limite de vîrstă. De-a lungul secolelor copiii au fost trataţi şi consideraţi ca o prelungire a părinţilor. iar cînd este procreat din părinţi sclavi are calitatea tot de sclav. Codul lui Hammurapi limitează acest drept doar la cazuri grave şi numai cu aprobarea judecătorului. practic. drept de a-şi vinde copiii în sclavie. să-i abandoneze ca pe nişte lucruri nefolositoare. p. După epoca lui Solon. familia (tatăl) avînd drepturi absolute asupra lor.la „descoperirea copilului” [17. are calitatea de om liber. fără a deţine drepturi. ei dobîndind dreptul la alimente şi la moştenire [29. se consulta cu rudele mai apropiate. copilul putea fi izgonit fără nici o formalitate. În caz de moarte a tatălui copiii treceau sub tutela mamei sau a unei persoane fixate de tata. cel născut dintr-o mamă sclavă şi tată liber capătă calitatea de dezrobit deplin la moartea tatălui său. care să diferenţieze pe minorul delincvent de infractorul adult este relevată în legiuirile mai multor state începînd cu Evul 4 . Copiii se găseau permanent sub puterea părinteasca şi numai căsătoria ducea la desfacerea acesteia. situaţia copiilor ăi în evul mediu. în prealabil. Pater familias este singurul proprietar al patrimoniului familial. La romani căsătoria monogamă apare ca o forma de subjugare a femeii de către bărbat. a vulnerabilităţii şi nevoii sale de ocrotire. p. p. însă. Situaţia copiilor ilegali era complicată. Nu se schimba. Primele reglementări care încearcă să acorde copiilor un tratament special sînt legate de pedepsele pentru cei ce au comis infracţiuni. însă. În timp acest obicei dispare. a cărui mamă este liberă. să-i vîndă. recunoaşterea lor se interzicea sau era legată de anumite limitări în drepturi [29. autoritatea părintească a tatălui era foarte mare. lenta. să-i alunge din casa familiala. 138. Astfel. Pe vremea lui Iustinian situaţia acestor copii se îmbunătăţeşte. ramînînd doar dreptul de a recunoaşte sau nu paternitatea şi de a-l dezmoşteni în anumite cazuri. Sub tutelă copiii rămîneau pînă la 15 ani pentru băieţi şi pînă la 12 ani pentru fete. pater familias. La început.

al XVII-lea. cu lucrarea Aventurile lui Telemaque şi tratatul Despre educaţia fetelor. învinuiţi de omor. maltrataţi şi abuzaţi sexual [17.Mediu. după lege. Moldova) se arată că minorii. iar un copil de 7 ani putea fi executat pentru furt. 25]. cu atît mai mare este probabilitatea ca aceştia au fost ucişi. 16]. nu erau scutiţi de pedeapsa capitala. Ţara Româneasca) prevedea: ”coconii de tot şi cu totul se iartă. ca perioadă ce necesită grijă şi asistenţă speciale. În lucrările citate au fost dezvoltate o serie de idei şi concepţii noi cu privire la copil. al XVIII-lea copiii încă mai puteau fi vînduţi de către părinţii lor. au avuto: filozoful englez John Locke. La sfîrşitul sec. judecaţi de aceleaşi instanţe şi condamnaţi la aceleaşi pedepse. Odată ce copilul depăşea dependenţa biologică intra direct în societatea adulţilor. Înţelegerea copilăriei. abandonaţi. 5 . Sistemului penal englez. zac. ca expresie a raţionalismului şi umanismului epocii moderne. în întreaga Europă. orice vîrstă ar fi”. cel puţin după vîrsta de 7 ani. inclusiv cu moartea. Pravila lui Matei Basarab (1652. se pedepseşte cu pedeapsa de cap. deoarece erau îmbrăcaţi la fel. fiind trimişi la aceleaşi închisori înainte de proces. Din timpul romanilor şi pînă în Evul Mediu tîrziu copiii au fost abandonaţi în număr mare. au fost condamnate abuzul în materie de sancţiuni corporale. minorilor li se aplicau pedepse mai uşoare [18. 290 p. Cu cît ne întoarcem mai mult în istorie. i-a fost caracteristică de-a lungul timpului severitatea excesivă. de la 7 ani şi pînă la pubertate (14 ani băieţii şi 12 fetele). p. în acest sens. p. în privinţa faptelor comise de minori. Dimpotrivă. p. căci „cel ce de buna voie e ucigaş. de către părinţi din toate categoriile sociale. începînd cu sec. cu atît este mai scăzut nivelul de îngrijire acordat copilului. a apărut treptat în Europa. „În societatea medievala ideea de copilărie nu a existat. se comportau la fel şi erau integraţi în acelaşi tip de activităţi sociale. cu lucrarea Cîteva cugetări asupra educaţiei. Erau întradevăr adulţi în miniatura” [21. Din punctul de vedere al grijii şi ocrotirii istoria copilăriei este un coşmar din care abia am început să ne trezim. 42. în Manualul juridic al lui Andronache Donici (1814. Francois Fenelon. 8]. orice greşeală ar greşi” (glava 355. la metodele de disciplină educativă. umanistul şi pedagogul ceh Amos Komensky. După vîrsta de 8 ani minorii erau consideraţi infractori adulţi.]. O contribuţie importantă. 2) – cocon însemnînd copilul pînă la al şaptelea an de vîrstă. Copiii nu puteau fi deosebiţi de adulţi. de pilda. deportarea sau închisoarea ca şi adulţii. autor al monumentalei lucrări Opera didactica omnia [II. Primele legiuiri româneşti care se refera la minori tratează minoritatea printre cauzele ce apără de pedeapsă sau micşorează pedeapsa.

63. abandonaţi şi delincvenţi. o influenta benefica asupra ocrotirii copilului. al XX-lea. La mijlocul sec. Prin doua acte normative din 1909 si 1913 a fost limitata folosirea muncii copiilor [II. Reglementarea egalitatii drepturilor si obligatiilor ambilor parinti оn оngrijirea copiilor a avut. Un pas important оn destramarea puterii parintesti absolute asupra copiilor a fost facut la оnceputul sec. iar pentru femei si adolescentii de pвna la 18 ani – 11 ore [II. 38. oferind oportunitati pentru internarea copiilor neglijati sau abandonati de parinti. Оn esenta.La începutul sec. Astfel оn Franta. al XIX-lea apar primele reglementari legislative cu privire la sancţionarea juridică a părinţilor. al XIX-lea apar primele reglementari оn legislatia muncii ce tin de protectia muncii copiilor si femeilor. prin Actul Educatiei (1906) autoritatile locale engleze au fost obligate sa asigure masa copiilor care urmau cursurile scolare. 127]. Primele reglementari оn privinta conditiilor de munca ale minorilor si femeilor apar si оn Romвnia. ci оn prevenirea probabilitatii ca acesti copii sa devina delincventi. de asemenea. 40]. cвt si reglementari cu privire la obligatia statului de a interveni оn acele situatii оn care viata. interventia sa fiind legata оn special de acele situatii оn care parintii sunt оn imposibilitatea permanenta sau temporara de a-si exercita obligatiile legate de cresterea si ocrotirea copilului. p. Actul asupra probatiunii (1907) a reformat si umanizat legislatia penala aplicata minorilor infractori. ajung să-şi omoare propriii copii. Оn SUA apar primele asezaminte institutionale denumite Case de refugiu. care. precum si examenul medical al acestora. capătă extindere ideea protecţiei copiilor bătuţi. оn ultima instanta. integritatea fizica si psihica ale copilului sunt periclitate оn mediul familial. De exemplu. Actiunea pozitiva a statului оn domeniul ocrotirii copilului s-a extins si la exercitarea unor responsabilitati sociale cum ar fi educatia si sanatatea. la 6 . prin Actul Copilului. obiectivul lor principal nu consta оn protectia reala a copiilor. 74]. a fost оnlaturata fragmentarea legislatiei оn domeniul copilului si reglementat abuzul asupra acestuia. legile din 1874-1892 interziceau angajarea copiilor de pвna la 13 ani si fixau pentru adolescentii de pвna la 16 ani ziua de lucru de 10 ore. p. prin maltratare. prin оntelegerea faptului ca statul are o obligatie fata de copii. Prin Actul de оnregistrare a nasterilor (1907) s-a stabilit obligatia de оnregistrare a noilor-nascuti. care aveau drept scopul principal protejarea copiilor de mediile „corupte”. Tot оn sec. Оn anul 1908. Acestea sunt legile sanitare din 1885 si 1894 despre interzicerea muncii de noapte si оn subteran a minorilor (sub 14 ani) si a femeilor [II. sanatatea. p. ducвnd. 4. al XX-lea majoritatea legislatiilor europene cuprindeau atвt reglementari cu privire la drepturile si obligatiile parintilor fata de copiii sai. Totodată.

p. Frantuzoaica Olimpia de Guj. оi spunea. Astfel. fapt pentru care este pedepsita cu moartea. p. ci prin faptul ca violatorul оncalca. contemporanele Declaratiei drepturilor omului si cetateanului au apreciat acest document destul de sceptic. Atвt оn despotiile antice ale Asiei si ale evului mediu. constienti de faptul ca avem ca parte componenta a temei de cercetare drepturile femeii-mame. Оn acest context. considerвnd-o fiinta „inferioara prin definitie”. socotita uneori ca „semn de dragoste” [II. cвt si оn democratiile Greciei si ale Romei. оn 1791. La fel ca si copilul. careia biserica. Оn acelasi spirit androcentric. 81]. femeile americane publica Declaratia sentimentelor. 7 . 59. 69. fundamentul societatilor оn cursul diferitelor perioade istorice a fost o familie оn care partenerul de sex masculin exercita pozitia de autoritate asupra sotiilor si copiilor. morala si regulile Bisericii crestine. 41]. Оn evul mediu. unde оn 1848. iar оn SUA doar оn anii nouazeci ai sec. Nu a оnregistrat modificari de esenta pozitia femeii оn familie si societate nici оn perioada moderna. Sotia nu era decвt un instrument al meseriei de cetatean si de cap de familie. 55]. civile si religioase ale femeii. p. p. mama o perioada оndelungata a fost desconsiderata оn drepturile sale. acesta din urma fiind оndrituit cu o putere destul de mare „pвna la bataie оn diverse grade”. Evenimente asemanatoare au loc si оn SUA. 11. Era doar una dintre persoanele casei. a fost permis un oarecare acces la putere a poporului numai pentru barbati [II. la cununie. idee raspоndita alaturi de multe alte conceptii juridice asemanatoare din cursul evului mediu [II. Toma d’Aquino considera violul un mare pacat nu atвt prin agresarea femeii. au consolidat si mai mult dependenta acesteia de barbat. p.destramarea „imperiului tatalui”. 76. dupa cum stim. publica. ea facea copii si оmbogatea patrimoniul. din care faceau parte fiii. 7]. Оn istoria vechiului drept romвnesc este cunoscuta situatia femeii. consideram necesar sa facem o referire evolutiva a pozitiei femeii оn societate. subliniind ca revolutia оn SUA a facut femeilor promisiuni pe care asa si nu le-a realizat Este semnificativ faptul ca оn Franta femeile au obtinut dreptul la vot doar la 150 de ani de la Marea Revolutie Franceza. pвna оn ultimul timp. avвnd un spirit vadit androcentric si discriminatoriu fata de femei. clientii si sclavii [II. vazвnd оn Declaratia drepturilor omului si cetateanului o desconsiderare a drepturilor femeii. оn care ridica problema drepturilor si libertatilor sociale. p. barbatul a exercitat puterea si autoritatea asupra femeii. оntregul camin apartinвnd doar lui. Declaratia drepturilor femeii si cetatenei. 70-71]. care. Astfel. оn acest mod. al XX-lea ele au obtinut dreptul la concediu de maternitate [IV. sa se teama de barbat [IV. 48-50]. 60. dreptul de proprietate al sotului sau al tatalui. sclavii eliberati. оndeosebi оn familie.18.

Am vrea sa mentionam ca schimbarile esentiale care au survenit оn situatia femeii оn societate si familie au fost influentate. la remunerare pentru munca. au fost semnate la Haga. la protectia de catre stat a drepturilor mamei si copilului si la оnlesnirile legate de maternitate [II. 239]. Posibilitatea femeilor de realizare a acestor drepturi era garantata prin „apararea de stat a intereselor mamei si copilului.Оnceputul sec. astfel Rusia Sovietica fiind printre primele cinci state ale lumii care au oferit femeilor dreptul de a alege si de a fi alese оn organele reprezentative ale tarii. оn dreptul la proprietate. Conventia internationala din 4 mai 1910 cu privire la reprimarea traficului de femei.S. la odihna. 64 din Constitutia R. 89) oferea femeilor „drepturi totuna ca si barbatului оn toate ramurile vietii gospodaresti. printr-o retea larga de case de nastere. leagane si gradini de 8 . culturale si obstesti-politice”. ca mama. al XX-lea a fost marcat de perceperea copilului si femeii ca subiecte ce necesita protectie speciala: primul din cauza imaturitatii sale fizice si psihice. Оn calitate de garantii. la instruire. apare un sir de instrumente internationale ce tin de reprimarea comertului de femei si copii: Acordul international din 18 mai 1904 cu privire la reprimarea traficului de femei. problema оncepвnd sa devina o preocupare a comunitatii internationale.F. fapt garantat prin dreptul egal la munca. 52]. cвt si printr-o mreja larga de casi de nastere. Constitutia din 1936 a proclamat egalitatea femeii cu barbatul оn toate domeniile vietii. civile. p. Conventia internationala din 30 septembrie 1921 cu privire la reprimarea traficului de femei si copii. si de evenimentele care au urmat оn Rusia dupa octombrie 1917 fiind anulate legile ce puneau femeia оntr-o situatie inegala cu barbatul оn familie. din cauza particularitatilor fiziologice. Egalitatea femeii cu barbatul оn drepturile politice. dвnd femeilor оn vremea оngreunarii otpuscuri cu pastrarea platei de munca. conventiile internationale privind materia casatoriei. iasle si gradini de copchii” [II. 8-9]. p. asigurare sociala si оnvatatura. culturale a fost proclamata de art. Si Constitutia Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenesti din 1938 (art. 33. din 1918. hodina. Astfel. la divort si chiar la alegerea locului de trai. Constitutia oferea femeii dreptul egal cu barbatul „la munca. Articolul 100 din Constitutia Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti din 1941 pastreaza dispozitiile care acordau femeii „drepturi egale cu barbatul оn toate ramurile vietii gospodaresti de stat. plata muncii. prin apararea de catre stat a intereselor mamei si copilului. ultima. divortului si a supravegherii minorilor. оn anul 1902. 76. оn mare masura. fata de copii. de stat. dвnd femeii оn vremea оngreunarii concedii cu pastrarea оntretinerii. Conventia internationala din 11 octombrie 1933 cu privire la traficul de femei majore [I.S. culturale si obstesti-politice”.R.

ca drepturile mamei si copilului. culturale. si оn aceasta calitate. dar numai оn secolul XX au fost recunoscute оn calitate de drepturi inalienabile ale omului de catre comunitatea internationala. politice. prin platirea de ajutoare la nasterea copilului. statele au convenit sa coopereze la nivel international pentru a asigura promovarea si 9 . Protectia internationala a drepturilor mamei si copilului. statul trebuia sa aiba grija de familie prin „crearea si dezvoltarea unei largi retele de institutii pentru copii. sub acoperirea unei suveranitati statale absolute. mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire speciala. masive si sistematice ale drepturilor omului la nivel intern. 2 2. pentru prima data оn istoria constitutionalismului national. 261] Constitutia Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti din 1978 (art. 33. legislatia internationala porneste de la recunoasterea copilului si a femeii ca subiecte de drept. al XX-lea a evoluat de la unele reglementari nationale la reglementare pe plan international – remediu оntвrziat la abuzurile flagrante si persistente asupra copilului si femeii. au evaluat pe parcursul secolelor destul de anevoios si dureros cu unele diferente de la stat la stat. se bucura de aceeasi ocrotire sociala. dupa cum am remarcat оn acest paragraf. prin acordarea de ajutoare si оnlesniri familiilor cu multi copii. Astfel. conform art. sunt subliniate particularitatile copilului – persoana оn devenire (respectiv absenta discernamвntului si maturitatii intelectuale. . inclusiv cei nascuti оn afara casatoriei. Оn acest sens. sociale etc. care limiteaza competenta sa juridica). Toti copiii. economice. Оn concluzie tinem sa accentuam. оntr-un domeniu pe care si-l 37 rezerva total. care sa poata actiona оn deplina libertate. prin organizarea si perfectionarea sferei de deservire sociala si de alimentatie publica. constiente de necesitatea reducerii riscului unor violari grave. 277] Constitutia Republicii Moldova оn vigoare consacra оntr-o maniera noua protectia juridica a mamei si copilului. pune familia „sub ocrotirea statului”. Astfel. ce face necesara instituirea si reglementarea unor masuri de asistenta. Protectia drepturilor mamei si copilului spre finele sec.si femeii mame (cu specificul psihofiziologic). p. protectie si ocrotire. Оn acelasi timp. Dimpotriva. 33. Esenta оntregului mecanism de consacrare si garantare internationala a drepturilor omului consta оn acceptarea de catre state a faptului ca drepturile omului nu mai pot fi lasate la discretia fiecarui stat оn parte. precum si de alte feluri de ajutoare si sprijin pentru familie” [II. p. a posibilitatii lor de a se bucura de toate drepturile civile. 50 din Constitutie. 51).copiii” [II. precum si a unor institutii prin intermediul carora acestia si-ar putea valorifica drepturile fara a fi оn vreun fel lezati sau prejudiciati.

respectarea drepturilor omului [II, 48, p. 122]. Astfel, statul nu mai dispune de putere absoluta asupra indivizilor aflati sub jurisdictia sa, ci dimpotriva, este obligat sa respecte drepturile acestora, consacrate prin norme internationale. Atвt sub aspectul consacrarii, cвt si sub cel al garantarii drepturilor omului, nivelul international de protectie reprezinta un standard multinational. Normele internationale privind drepturile omului constituie cel mai mic numitor comun la care au putut ajunge statele cu sisteme politice, sociale extrem de diferite. Pornind de la nivelul international minimal, statele pot si trebuie sa realizeze o consacrare si garantare superioara a drepturilor omului prin dreptul intern [II, 57, p. 43]. Fara a ne pune obiectivele unei cercetari оn domeniul dreptului international contemporan, vom оncerca sa analizam unele acte si mecanisme care stau la baza protectiei internationale a drepturilor omului si, оn special, a drepturilor mamei si copilului. Preocuparea internationala pentru situatia copiilor a dus la adoptarea de catre Liga Natiunilor оn 1924 a Declaratiei drepturilor copilului – primul document international care se ocupa de drepturile copilului si оn care gasim o formulare initiala a principiului interesului superior al acestuia. Declaratia subliniaza ca „omenirea datoreaza copilului ce-i mai bun din ceea ce ea poate oferi” [I, 12, p. 5]. O adevarata revolutie оn ceea ce priveste protectia drepturilor femeii si copilului a avut loc оn cadrul Organizatiei Internationale a Muncii. Primele conventii ale OIM, adoptate оnca оn anul 1919 [II, 8, p. 58], aveau ca obiect protectia femeilor fata de munca de noapte, de muncile manuale grele si de munca оn mina si porneau de la necesitatea protectiei femeii ca viitoare mama (concediul de maternitate, asigurarea locului de munca, posibilitatea de a alapta copilul оn orele de munca). Doar mai tвrziu, dupa 1950, devin prioritati accesul egal la munca si tratamentul egal оn munca si numai dupa 20 de ani – principiul egalitatii sotilor оn familie. Documentul international care marcheaza оnceputul unei noi etape оn domeniul drepturilor omului este Declaratia universala a drepturilor omului (DUDO), adoptata la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generala a ONU [I, 15, p. 110]. Este primul document international de ansamblu si cu vocatie de universalitate оn acest domeniu. La mai bine de 50 de ani de la adoptare, Declaratia „оsi pastreaza locul sau de onoare оn istoria miscarii pentru drepturile omului. Nici un alt document n-a surprins mai bine momentul istoric, n-a atins aceeasi forta morala sau exercitat influenta mai mare asupra miscarii оn ansamblul sau... Declaratia a exprimat оntr-un limbaj elocvent sperantele si idealurile unei lumi eliberate de ororile celui de-al doilea razboi mondial. 38 10

Oricвt de evident ar parea astazi, Declaratia aduce un mesaj mult mai radical decвt au intentionat poate chiar si promotorii оnsisi. Ea a repus mereu оn discutie doctrinele traditionale din dreptul international, a оndreptat constant discursul relatiilor internationale asupra unor probleme vitale pentru demnitatea umana si pentru pace” [IV, 22, p. 45]. Declaratia porneste de la considerentul ca „ignorarea si dispretuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie care revolta constiinta omenirii si ca faurirea unei lumi оn care fiintele umane vor beneficia de libertatea cuvвntului si a convingerilor, eliberate de teroare si de mizerie este proclamata drept cea mai оnalta aspiratie a omului” [I, 15, p. 9]. Declaratia aseaza la baza drepturilor si libertatilor omului egalitatea оn drepturi, proclamвnd ca toate fiintele umane se nasc libere si egale оn demnitate si оn drepturi. Ca drepturi inerente persoanei umane sunt consacrate dreptul la viata, la libertate si la securitate. Reiesind din acestea, se prevede interzicerea torturii si pedepselor degradante, a arestarii sau detinerii arbitrare, a condamnarii pentru actiuni care nu constituie acte penale оn momentul comiterii. O atentie deosebita Declaratia acorda protectiei drepturilor mamei si copilului, recunoscвndu-i ca subiecte ce necesita o protectie sporita. Articolul 25 stipuleaza ca mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire speciale. Toti copiii, indiferent daca s-au nascut оn cadrul sau оn afara casatoriei, se bucura de aceeasi ocrotire sociala. Declaratia stipuleaza ca familia, ca element natural si fundamental al societatii, are dreptul la ocrotire din partea societati si a statului. Articolul 26 proclama dreptul oricarei persoane la educatie. Educatia trebuie sa fie gratuita, cel putin оn ce priveste оnvatamвntul elementar si de baza. Оnvatamвntul elementar este obligatoriu. Educatia trebuie sa urmareasca dezvoltarea deplina a personalitatii umane si оntarirea respectului pentru drepturile omului si pentru libertatile fundamentale. O alta realizare оn domeniu este marcata de Pactul international cu privire la drepturile civile si politice [I, 37, p. 75] si Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, adoptate de Adunarea Generala a ONU оn decembrie 1966 [I, 38, p. 69]. Pactele recunosc si definesc оn mod detaliat drepturile prevazute de DUDO si proclama unele drepturi aditionale. Fiecare pact prevede existenta unui mecanism prin care sa supravegheze aplicarea оntocmai a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului оnscrise оn aceste documente si obligatorii pentru statele semnatare. Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale include оn primul rвnd dreptul la munca, la libera alegere a muncii, la remuneratie egala pentru munca egala, dreptul la conditii de munca sigure si sanatoase, dreptul la greva, la securitate sociala, dreptul la 11

protectia si asistenta sociala. Pactul afirma ca fiecare om se bucura de un standard de viata 39 adecvat, care include: hrana, оmbracaminte si locuinta. Statele parti trebuie sa asigure libertatea si obligativitatea оnvatamвntului primar si accesul tuturor la оnvatamвntul secundar si superior. Un rol major este acordat protectiei familiei, mamei si copilului. Articolul 10 al Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale stipuleaza ca o ocrotire si o asistenta cвt mai larga trebuie acordata familiei, elementului natural si fundamental al societatii, оn special pentru оntemeierea sa si оn rastimpul cвt are responsabilitatea оntretinerii si educarii copiilor care sunt оn sarcina sa. O ocrotire speciala este oferita mamelor, оntr-o perioada de timp rezonabila, оnainte si dupa nasterea copilului. Mamele salariate trebuie sa beneficieze оn decursul acestei perioade de un concediu platit sau de un concediu completat cu alocatii de securitate sociala adecvata. Masuri speciale de ocrotire si de asistenta trebuie luate оn favoarea tuturor copiilor si adolescentilor, fara nici o discriminare din motive de filiatie sau din alte motive. Copiii si adolescentii trebuie ocrotiti оmpotriva exploatarii economice si sociale. Folosirea lor la lucrari de natura a dauna moralitatii sau sanatatii, de a le pune viata оn primejdie sau de a dauna dezvoltarii lor normale trebuie sanctionata prin lege. Statele trebuie, de asemenea, sa stabileasca limite de vвrsta sub care folosirea muncii salariate a copiilor va fi interzisa si sanctionata prin lege [I, 38]. Pactul recunoaste dreptul pe care оl are orice persoana de a se bucura de cea mai buna sanatate fizica si mintala pe care o poate atinge. Оn vederea asigurarii exercitarii depline a acestui drept, statele parti sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a asigura: - scaderea mortalitatii nou-nascutilor si a mortalitatii infantile, precum si dezvoltarea sanatoasa a copilului; - оmbunatatirea tuturor aspectelor igienei mediului si ale igienei industriale; - profilaxia si tratamentul maladiilor epidemice, endemice, profesionale si a altora, precum si lupta оmpotriva acestor maladii; - crearea de conditii care sa asigure tuturor servicii medicale si un ajutor medical оn caz de boala. Pactul international cu privire la drepturile civile si politice cuprinde o lista ampla de drepturi ale omului care, fara a sugera o ierarhie a lor, ar trebui definite, оn mod firesc, оncepвnd cu dreptul la viata, la libertatea fizica si la integritatea persoanei; оn strвnsa legatura cu acestea fiind interzicerea sclavajului, muncii fortate, torturii si tratamentelor crude, inumane sau degradante. Aceste drepturi reprezinta, fara оndoiala, o preconditie pentru exercitarea tuturor 12

Principiile Declaratiei universale a drepturilor omului au fost. Orice copil trebuie sa fie оnregistrat dupa nastere si sa aiba un nume. tinвnd cont ca femeia-mama si copilul sunt subiecti ce necesita o atitudine deosebita. intrata оn vigoare оn 1987). iar procedura aplicabila tinerilor va tine seama de vвrsta lor si de interesul reeducarii lor. O alta prevedere din domeniu este ca tinerii aflati оn preventie vor fi separati de adulti si se va hotarо оn legatura cu cazul lor cвt mai repede cu putinta. La ele se adauga prevederi speciale legate de pedeapsa cu moartea. sex. se consacra ca ea are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului. prezenta aparatorului. limba. avere sau nastere. dezvoltate si оn alte acte internationale. dar mai mult. de asemenea. se vor lua masuri pentru a asigura copiilor ocrotirea necesara. neretroactivitatea legii. Pactul consacra: „O sentinta de condamnare la moarte nu poate fi pronuntata pentru crime comise de persoane sub vвrsta de 18 ani si nu poate fi executata оmpotriva unor femei gravide”. un al doilea Protocol aditional facultativ a fost adaugat la Pact оn 1989. reguli privitoare la tratamentul persoanelor care ispasesc o pedeapsa privativa de libertate. Numeroase prevederi ale acestui Pact sunt menite sa asigure protectia de exercitiul abuziv al puterii publice prin existenta garantiilor judiciare: egalitatea indivizilor оn fata oricarui tribunal si instanta. sociale si culturale prevede: “Orice copil.celorlalte drepturi ale omului. inumane sau degradante etc. considerвndu-se insuficiente. iar оn cazul desfacerii casatoriei. a societatii si a statului la masurile de ocrotire pe care le cere conditia de minor. un rol esential оn protectia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale оl au: Conventia internationala asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare rasiala (adoptata оn 1965. Dintre acestea. are dreptul din partea familiei sale. prezumtia de nevinovatie. inumane sau degradante (adoptata оn 1984. religie. culoare. unor pedepse sau tratamente crude. intrata оn vigoare оn 1969). Conventia оmpotriva torturii si altor pedepse ori tratamente crude. Conventia asupra drepturilor copilului (adoptata 13 . care. Orice copil are dreptul de a dobвndi o cetatenie” [I. articolul 24 al Pactului international cu privire la drepturile economice. dreptul de a nu fi supus torturii. dreptul ca litigiul sa fie examinat echitabil si public de catre un tribunal competent si impartial. fara nici o discriminare оntemeiata pe rasa. prin care se interzice pedeapsa cu moartea si statele parti se angajeaza sa o aboleasca. Reiesind din faptul ca familia este elementul natural si fundamental al societatii. Оn acest sens. 40 Оn acelasi spirit. 38]. origine nationala sau sociala. Conventia asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare оmpotriva femeii (adoptata оn 1979. intrata оn vigoare оn 1981).

dreptul copilului la o dezvoltare armonioasa a personalitatii sale. 11]. dreptul la protectie de oricare forma de cruzime si exploatare. intrata оn vigoare оn 1990). Documentele internationale mentionate acorda un loc important protectiei familiei. iar statele parti au obligatia sa adopte masuri pentru aplicarea lor. unde оn categoria persoanelor foarte vulnerabile оn caz de conflict armat femeile si copiii detin un loc prioritar [I. timp liber si оngrijire medicala. dreptul copilului la nume si la nationalitate. dreptul copilului la securitate sociala. . si la acordarea unui concediu platit si a unor prestatii de securitate sociala adecvate оn aceasta perioada. Drepturile enuntate оn Declaratie trebuie garantate tuturor copiilor. detinute sau internate оn legatura cu conflictul armat. Protocolul aditional nr. Declaratia stipuleaza: copilul nu va fi angajat оn munca оnaintea unei vвrste minime corespunzatoare.570] consacra reguli speciale pentru tratamentul femeilor aflate оn puterea inamicului sau pe un teritoriu ocupat si anume: . intelectual. religioase sau de alta natura. sau care ar dauna dezvoltarii sale fizice. inclusiv la hrana.оn 1989. fara nici o discriminare. acordata prin lege. .1 cu privire la protectia victimelor conflictelor armate internationale [I.necesitatea detinerii mamelor si copiilor оmpreuna . locuinta. оnainte si dupa nastere. 41 Оn domeniul protectiei drepturilor copilului un rol decisiv оl ocupa Declaratia drepturilor copilului. moral. p. de natura sa-i asigure o dezvoltare sanatoasa. dependenti de acestea. De o protectie speciala beneficiaza mama si copilul оn dreptul international umanitar. constrвngerii la prostitutie si a oricarei forme de atentat la pudoare. оn conditii de libertate si demnitate. mintale sau morale [I. dreptul la protectia оmpotriva discriminarii rasiale.femeile vor fi protejate оn special оmpotriva violului. el nu va fi оn nici un caz determinat sau nevoit sa se angajeze оn orice ocupatie sau serviciu care i-ar prejudicia sanatatea ori educatia. adoptata de ONU la 20 noiembrie 1959. Astfel. Pactele internationale se refera la acordarea unei protectii speciale mamei. 45. dreptul copiilor cu handicap la tratament. 13]. dreptul la оnvatamвntul elementar liber si obligatoriu. 14 . educatie si оngrijire necesara starii lor. mamei si copilului.cu prioritate absoluta vor fi examinate cazurile femeilor оnsarcinate si mamelor cu copii mici. care sunt arestate. Declaratia proclama urmatoarele principii: fiecare copil trebuie sa beneficieze de o protectie sociala. asigurвnd prioritate intereselor copilului. pe plan fizic. spiritual si social.

Mai mult decвt atвt. fixвnd оn art. оnsa. p. 15 .. un principiu expres care s-ar referi la protectia specifica a copiilor. .512] contine multiple prevederi cu privire la protectia copiilor.femeile оnsarcinate sau mamele cu copii.copiii trebuie sa fie obiectul unui respect special si trebuie sa fie protejati оmpotriva oricarei forme de atentat la pudoare. stabilind urmatoarele principii de tratament: . Conventia de la Geneva cu privire la protectia persoanelor civile pe timp de razboi din 12 august 1949 [I. Оn documentul respectiv nu оntвlnim.97]. p. sub protectia normelor de drept international umanitar nimeresc si copiii care participa la actiuni militare. li se vor acorda оngrijiri si ajutor daca au nevoie.. Protocolul aditional nr. Protocolul acorda protectiei copiilor un caracter complex. Dreptul international umanitar prevede o protectie generala a copiilor оn calitate de persoane care nu participa la actiuni militare si o protectie speciala a acestora datorita vulnerabilitatii deosebite a lor. 49. 21. fapt ce 42 dovedeste percepea necesitatii protejarii speciale a copiilor оn timpul diferendelor militare оnca la 1949. tinвnd cont de vвrsta lor sau de orice alt motiv. acestia vor continua sa beneficieze de protectia speciala acordata. sau оnrolati оn fortele armate. vor fi exonerate de pedeapsa cu moartea pentru o infractiune comisa оn legatura cu conflictul armat. astfel fiind expres expus principiul protejarii deosebite a copiilor оn timpul diferendelor militare internationale.570] completeaza aceasta lacuna. 46. Partile la conflict trebuie sa le acorde оngrijire si ajutorul de care au nevoie. . 77: „. ce depind de ele.copiii sub 15 ani sub nici o forma nu vor fi implicati оn ostilitatile militare sau sa fie recrutati.. p.оn cazurile оn care partile la conflictul armat оnroleaza copii sub 15 ani care devin prizonieri de razboi. O astfel de condamnare la moarte nu va fi executata [I.copiii vor trebui sa beneficieze de un regim special si sa fie protejati оmpotriva oricarei forme de atentat la pudoare. tinвnd seama de vвrsta lor sau de orice alt motiv”.1 cu privire la protectia victimelor conflictelor armate internationale din 1977 [I.

detinuti sau internati оn legatura cu conflictul armat.copiii sub vвrsta de 15 ani nu se vor recruta оn fortele armate si nu li se va permite sa participe la ostilitati. оn lipsa acestora. p.daca copiii sunt arestati. inclusiv educatia religioasa si morala. cu concursul autoritatilor nationale si locale. prevazute de dreptul international umanitar pentru mentinerea legaturii dintre copii si familiile acestora. Оn 1993.daca este posibil.educatie. limba si religia lor. Puterea ocupanta va asigura. vor fi pusi sub paza оn localuri separate de adulti. si оn special: . puterea ocupanta va asigura оntretinerea si educatia copiilor orfani sau despartiti de parintii lor din cauza razboiului . se va acorda prioritate copiilor. buna functionare a stabilimentelor consacrate оngrijirii si educatiei copiilor.copiilor care au savвrsit o infractiune оn legatura cu conflictul armat si sunt condamnati la moarte nu li se aplica pedeapsa daca nu aveau 18 ani оn momentul comiterii infractiunii. 47. Conform Protocolului aditional nr. . 1 cu privire la protectia victimelor conflictelor armate internationale cu ocazia distribuirii de colete cu ajutoare umanitare.оn lipsa unei rude apropiate sau a unui prieten care ar putea sa-1 оngrijeasca .. ar fi incompleta fara indicarea prevederilor оn privinta obligativitatii urmaririi sortii persoanelor protejate si a prevederilor care permit membrilor familiilor sa afle situatia acestora. Оn fine. . conform dorintei parintilor sau. cu exceptia cazului оn care copiii sunt cazati ca unitati familiale.647] contine stipulari similare ce prevad ca tuturor copiilor li se va acorda оngrijirea si ajutorarea. de care au nevoie. Enumerarea tuturor masurilor. Adunarea Generala a оntarit sistemul promovarii si implementarii drepturilor 16 . Lauzele si copiii sub 15 ani vor primi hrana suplimentara proportional cu nevoile lor fiziologice.se vor lua masuri pentru evacuarea temporara a copiilor din zona оn care au loc lupte. a persoanelor care оi au оn оngrijire. va lua toate masurile necesare pentru 43 usurarea identificarii si оnregistrarea filiatiei lor. 78 al aceluiasi Protocol atrage atentia asupra evacuarii temporare a copiilor оn caz de necesitate legata de lecuire sau de acordare a ajutorului medical. . cu persoane de nationalitatea. . art. Protocolul aditional nr. Daca institutiile locale nu vor fi potrivite оn acest scop.se vor lua toate masurile corespunzatoare pentru a se facilita reunirea familiilor separate temporar. lauzelor si mamelor care alapteaza. 2 cu privire la protectia victimelor conflictelor armate fara caracter international din 1977 [I.

omului prin crearea postului de Оnalt Comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului, mandatat sa coordoneze toate programele Natiunilor Unite оn materia drepturilor omului si sa le оmbunatateasca eficienta. Pentru asigurarea unei protectii efective a drepturilor omului este esential ca statele sa asigure punerea оn aplicare a angajamentelor asumate prin tratate si conventii. Оn acest context, pentru urmarirea aplicarii conventiilor ONU оn sfera drepturilor omului, s-au stabilit mecanisme si proceduri distincte, constituite оn baza dispozitiilor conventiilor respective. Оn 1997, оn cadrul unui amplu proces de reorganizare si оmbunatatire a eficientei ONU, Оnaltul Comisar pentru drepturile omului si Centrul pentru drepturile omului au fuzionat оntr-o singura structura, Departamentul Оnaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului. Оn cadrul mandatului largit, Departamentul Оnaltului Comisar al Natiunilor Unite sprijina activitatea Comisiei pentru drepturile omului оn problemele promovarii drepturilor femeilor si copiilor, combaterii discriminarii rasiale, protectiei grupurilor vulnerabile si ale minoritatilor. Prin tratate au fost create sase comitete specializate – mecanisme conventionale pentru monitorizarea actiunilor statelor parti оn directia implementarii prevederilor documentelor internationale оn materia drepturilor omului: 1. Comitetul pentru drepturile omului monitorizeaza implementarea Pactului international cu privire la drepturile civile si politice. Comitetul examineaza plвngerile persoanelor fizice cu privire la оncalcarea drepturilor civile si politice; 44 2. Comitetul pentru drepturile economice, sociale si culturale monitorizeaza implementarea Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale; 3. Comitetul pentru eliminarea discriminarii rasiale monitorizeaza implementarea Conventiei internationale asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare rasiala; 4. Comitetul pentru eliminarea discriminarii оmpotriva femeii monitorizeaza implementarea Conventiei asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare оmpotriva femeii; 5. Comitetul оmpotriva torturii monitorizeaza Conventia оmpotriva torturii si altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; 6. Comitetul pentru drepturile copilului monitorizeaza, оncepвnd cu anul 1991, implementarea Conventiei asupra drepturilor copilului. Scopul principal al acestor structuri internationale de garantare a drepturilor omului nu este sanctionarea statelor vinovate, ci respectarea drepturilor omului, adica punerea оn drepturile оncalcate si repararea prejudiciilor suferite de victime. 17

Din punct de vedere geografic, protectia internationala a drepturilor omului evolueaza оn doua dimensiuni – cea universala, despre care am mentionat mai sus, si оn dimensiune regionala, despre care credem ca este necesar sa relatam. Pвna оn prezent sunt cunoscute trei sisteme regionale de protectie a drepturilor omului: european, american si african. Sistemul european de aparare a drepturilor omului a fost creat de Consiliul Europei, organism ce grupeaza оn prezent majoritatea statelor Europei, care accepta principiile statului de drept si principiul оn virtutea caruia fiecare persoana aflata sub jurisdictia sa trebuie sa se bucure de drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Principalul document оn acest domeniu este Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Elaborata de Consiliul Europei, Conventia europeana a fost semnata la Roma, la 4 noiembrie, 1950, de statele participante si a intrat оn vigoare la 3 septembrie 1953. Conventia constituie garantia colectiva pe plan european a principiilor enuntate оn Declaratia universala a drepturilor omului. Ea nu se limiteaza la enumerarea acestor principii, potrivit actelor internationale cu caracter de universalitate, ci ofera protectia acestor drepturi, promovвnd masuri speciale оmpotriva оncalcarii lor. Conventia a creat un sistem de protectie a drepturilor omului, care s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, cel mai eficient dintre sistemele elaborate pвna оn prezent [I, 9, p.138]. Dreptul Conventiei este benefic оn primul rвnd persoanelor individuale, care sunt marii beneficiari ai acestui sistem. De asemenea el exercita o influenta pozitiva asupra drepturilor interne, impulsionвnd necesitatea pentru anumite reforme [III, 3, p. 20]. 45 Protocolul nr. 11 la Conventia europeana a drepturilor omului, intrat оn vigoare la 1 noiembrie 1998 [II, 57, p. 303], a instaurat o Curte unica permanenta care a оnlocuit vechiul mecanism: Comisia si Curtea Europeana. Scopul acestei reforme a fost de a mari eficacitatea mijloacelor de protectie, de a face sistemul accesibil fiecarei persoane si de a mentine nivelul ridicat al problemei drepturilor omului. Оn baza Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, statele parti оsi asuma obligatii concrete оn ceea ce priveste garantarea drepturilor prevazute prin adoptarea de legi interne si prin activitatea autoritatilor administrative si judecatoresti proprii. Оn anii urmatori Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului a fost completata cu mai multe protocoale aditionale dintre care am vrea sa mentionam Protocolul nr. 6, adoptat de Consiliul Europei la 28 aprilie 1983 [II, 57, p. 299], la Strasbourg, care cuprinde noua articole ce 18

se refera la abolirea pedepsei cu moartea si Protocolul nr. 7, adoptat de Consiliul Europei la 22 noiembrie 1984 [II, 57, p. 300], care cuprinde zece articole оn care sunt dezvoltate drepturile strainilor, conditiile оn care ei pot fi expulzati, cererea oricarei persoane condamnate de un tribunal, examinarea declaratiei de nevinovatie; relatiile parintilor cu copiii lor, etc. Desi nu contine stipulari exprese privind copiii, Conventia a fost frecvent aplicata pentru protectia drepturilor acestora – оn legatura cu viata de familie, dreptul la educatie, protectia оmpotriva discriminarii si abuzului. Pe de alta parte, Conventia europeana a drepturilor omului este, оn multe privinte, „refractara” la drepturile copilului. Ea face referiri episodice la copii, de exemplu, оn legatura cu natura publica a procedurilor оn instantele pentru delincventii minori, dar nu reuseste sa fundamenteze conceptul de drepturi ale omului adaptate copiilor оn acel cadru specific copilariei, asa cum a fost dezvoltat mai tвrziu de Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului [II, 8, p. 116]. Importanta sporita a conceptului de drepturi ale copilului si rolul major atribuit de comunitatea internationala Conventiei cu privire la drepturile copilului fac necesara o mai mare sensibilitate a Uniunii Europene оn acest domeniu. Doua dimensiuni necesita o atentie speciala: prima presupune explorarea potentialului de a lansa proiecte-pilot si alte initiative venite sa promoveze drepturile copilului оn interiorul Uniunii, a doua se refera la necesitatea aducerii tuturor actelor elaborate de Comisia Europeana a Drepturilor Omului оn conformitate cu cerintele Conventiei [II, 2, p.37]. Politicile europene actuale оn domeniul protectiei drepturilor copilului acopera un spectru larg de probleme si prioritati, care sunt reglementate, implementate si monitorizate de institutiile si organismele europene оn colaborare cu guvernele statelor membre si reprezentantii societatii civile. 46 Una dintre problemele majore care preocupa societatea europeana la ora actuala tine de violenta оmpotriva copilului, оn special sub forma exploatarii si abuzului sexual. Оn acest context am vrea sa mentionam Tratatul de la Amsterdam care оncurajeaza cooperarea interguvernamentala оn scopul rezolvarii problemelor legate de infractiunile transnationale оmpotriva copiilor; programul „Stop”, destinat curmarii traficului de fiinte umane si exploatarii sexuale a copiilor; programul „Daphne”, care, оn colaborare cu organizatiile nonguvernamentale, intentioneaza sa puna capat violentei оmpotriva copilului, tinerilor si femeii. Alta problema tine de interzicerea violentei asupra copilului оn familie si оn scoli. Am vrea sa remarcam оn acest sens ca un sir de state europene – Suedia, Danemarca, Austria, Finlanda, 19

ale educatiei si protectiei mediului. sa nu-i 47 angajeze оn munci de noapte. 47]. mai ales de formare profesionala. Carta se refera la acordarea unei protectii speciale mamei. protectia lor оmpotriva neglijentei. ale participarii copiilor la procesul de decizie. Norvegia. Carta sociala europeana contine dispozitii cu privire la protectia economica.au introdus оn legislatia nationala norme prohibitive privind pedeapsa corporala a copiilor.70]. 3. juridica si sociala a vietii de familie prin beneficii sociale. dure si daunatoare sanatatii. 20 . Vizavi de protectia copilului. acordarea de locuinte. Statele trebuie sa asigure ca angajarea оn munca nu-i va lipsi pe tineri de beneficiul deplin al educatiei. educatia si formarea profesionala necesara prin crearea de institutii si servicii adecvate. Conventia europeana de securitate sociala. Letonia. Оn vederea protectiei drepturilor omului оn sistemul european. 18 ani pentru munci considerate periculoase sau daunatoare sanatatii. Cipru . asistenta speciala si asigurarea educatiei primare si secundare celor lipsiti de sprijinul familiei. violentei sau exploatarii. beneficii pentru noii casatoriti si alte mijloace adecvate. ale saraciei si discriminarii. Carta europeana se refera pe larg la drepturile copiilor si tinerilor оn ceea ce priveste procesul muncii: vвrsta minima de angajare se stabileste la 15 ani. periculoase. Conventia europeana pentru prevenirea torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. cu exceptia muncilor usoare. protectia. nedaunatoare sanatatii. pe lвnga Curtea Europeana a Drepturilor Omului au fost elaborate: Carta sociala europeana. sa le acorde si alte facilitati privind concediul anual platit si protectie speciala fata de pericolele fizice si morale la care sunt expusi оn cвmpul muncii. p. iar pentru cei sub 18 ani sa limiteze timpul de munca оn functie de nevoile lor de dezvoltare. Carta europeana cere statelor sa ia masuri pentru a asigura copiilor si tinerilor оngrijirea. Obiectul unor proiecte specializate ale Uniunii Europene оl constituie problemele marginalizarii si excluderii sociale. moralei si educatiei si. оnainte si dupa nastere. aranjamente fiscale. la acordarea unui concediu platit si a unor prestatii de securitate sociala adecvata оn aceasta perioada. asistenta. Conventia europeana asupra imprescriptibilitatii crimelor de razboi si a crimelor contra umanitatii. Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale etc [I. respectiv. iar Comisia Europeana a initiat un program referitor la stoparea violentei оn toate institutiile extrafamiliale [IV.Croatia. la interdictia de a desface contractul de munca al femeii оn aceasta perioada si de a angaja femeile оnsarcinate sau care au оn оngrijire copii mici la munci neadecvate. la acordarea de timp liber pentru hranirea copilului.

157]. fie prin intermediul unui reprezentant – fapt impus de o puternica miscare „de eliberare a copilului” din perioada anilor 60-70. definirea vвrstei minime a copilului.5. p. salvgardate de omenire. sa puna drepturile copilului sub protectia dreptului international si a Organizatiei Natiunilor Unite. sa recunoasca copilul ca fiinta umana deplina. p. Procesul elaborarii Conventiei a оntвmpinat dificultati legate de consensul asupra unor probleme de fond. fie direct. devenind o norma a culturii si standardului civilizatiei [IV. mai оntвi de toate. Societatea internationala le-a transformat оntr-un imperativ al democratiei. dotata cu integritate si personalitate si cu capacitatea de a participa la viata sociala. considerвndu-le valori supreme.Оn concluzie am vrea sa accentuam ca drepturile omului au оncetat a mai fi obiect de preocupare si reglementare doar al statelor. ramвnea necesitatea elaborarii unui document special care. precum si cu dreptul de a fi ascultat оn orice procedura judiciara sau administrativa care-l priveste. chiar daca 21 . ca si cum s-ar fi nascut deja. 26. оntre acestea.1 al Conventiei. o persoana poate avea anumite drepturi prenatale. De altfel. s-au conturat doua puncte de vedere – unul care pleda pentru momentul conceptiei (de exemplu. dar au intrat оn circuitul esentelor protejate pe plan international. cu privire la art. 2 3 Drepturile copilului consfintite оn Conventia internationala cu privire la drepturile copilului Din cele mentionate anterior remarcam. Drepturile omului au obtinut nu doar dimensiunile valorilor constitutionale. al XX-lea. ca situatia copiilor a fost prezenta оn atentia comunitatii internationale оnca de la оnceputul sec. Aceste drepturi sunt irevocabil dobвndite daca fiinta conceputa оn matricea materna este nascuta vie. Declaratii ale drepturilor copilului au fost adoptate atвt de Liga Natiunilor (1924). Оn acest scop Comisia Natiunilor Unite pentru drepturile omului a creat оn 1979 un grup de lucru al carui nucleu era constituit din reprezentantii guvernelor statelor membre care urma sa elaboreze Conventia cu privire la drepturile copilului. ele fiind centrate pe principiile protectiei si bunastarii copilului. copilul nu este considerat o personalitate cu necesitate de autodeterminare . iar оn al doilea rвnd. Оn cadrul dezbaterilor referitoare la momentul оn care оncepe copilaria. care prevede: ”Existenta umana оncepe din momentul conceperii оn matricea materna.12). Deci. Republica Argentina declara ca acest articol trebuie 48 inerent de interpretat considerвndu-se ca numim “copil” orice fiinta umana din momentul conceperii si pвna la vвrsta de 18 ani” (CDC/C/2/Rev. cвt si de Organizatia Natiunilor Unite (1959). Originea: Codul civil argentinian.

precum si cea referitoare la vвrsta minima a participarii copilului la conflictele armate. O astfel de protectie juridica poate include. 16. 14. pentru introducerea unei mentiuni care sa interzica participarea directa a copiilor la ostilitati pвna la 18 ani. dar sustinuta tacit de alti delegati – a refuzat categoric sa asigure o astfel de protectie copiilor оntre 15 si 18 ani [II. La ultima оntвlnire delegatia Statelor Unite – aparent singura. оn special оn tarile оn care copiii nu sunt оnregistrati la nastere. privare de posibilitatea continuarii studiilor. precum si numeroasele guverne au luptat pentru a modifica vвrsta de 15 ani sau. traume fizice si psihologice. 70]. mentinerea vвrstei de 15 ani permite. art. Organizatiile nonguvernamentale.3]. nu sa facut nici o mentiune cu privire la vвrsta minima a copilului [II. p. de fapt. separare de mediul familial. 16. totusi. оn 22 . de cele mai multe ori. Articolul 3 din Protocol mentioneaza: „Statele parti vor ridica vвrsta minima pentru recrutarea voluntara a persoanelor оn 49 fortele lor armate nationale de la cea prevazuta оn articolul 38 alin. p. iar altul pentru momentul nasterii (Marea Britanie declara ca “interpreteaza Conventia ca fiind aplicabila numai оn urma nasterii unui fat viu”(CDC/C/”/Rev. La mai bine de 10 ani de la adoptarea Conventiei. De multe ori copiii оsi pierd viata. (3) din Conventia asupra drepturilor copilului. 38 coboara vвrsta de recrutare оn fortele armate nationale la 15 ani. 159]. Consensul a fost realizat doar pe precizarea preluata din Declaratia din 1959. tinвnd cont de principiile cuprinse оn acel articol si recunoscвnd ca. De asemenea. оnrolarea unor copii chiar sub aceasta vвrsta [I. Aceasta prevedere a fost constant criticata de promotorii dreptului copilului si a fost caracterizata ca una dintre marile slabiciuni ale Conventiei.5. fara оnsa a cere оn mod expres interzicerea avortului. Folosirea copiilor оn calitate de combatanti de la aceasta vвrsta оnseamna. care prevedea ca copilul are nevoie de protectie. Оn contradictie cu definitia data copilului de art.33)) [I. p. Formularea care ar fi permis statelor sa rezolve aceasta problema conform standardelor proprii nu a fost admisa. 69]. aceste doua pozitii tinвnd de permiterea sau de declararea ilegala a avortului. vвrsta minima de participare a copilului la conflicte armate a fost modificata prin Protocolul aditional la Conventia asupra drepturilor copilului privitor la participarea copilului la conflicte armate. atвt оnainte. p. cu celelalte prevederi si cu оntreg spiritul documentului. cвt si dupa nastere. 8. abuz sexual si tortura. Оn formularea finala a articolului 1 din Conventie. de ocrotire speciala.recunoasterea lor se produce doar dupa ce ea este separata de organismul matern”(Argentina RI. 1 din Conventie. inclusiv de protectia juridica. Paragraful 39). Alte probleme de fond care au оntвmpinat dificultati serioase оn realizarea consensului au fost cea a libertatii religioase. Finalul a fost departe de a fi satisfacator. cel putin. p.

social si cultural. Conventia asupra drepturilor copilului a fost adoptata оn unanimitate de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 44/25 din 20 noiembrie 1989. p. care monitorizeaza implementarea acestor drepturi. fara nici un fel de discriminare. beneficiind оn prezent de o ratificata aproape universala [I. care era оn contradictie flagranta cu оntregul text si spirit al Conventiei. fapt mentionat оn Raportul Secretarului General al Natiunilor Unite la summit-ul de la sfвrsitul mileniului. dupa cum este indicat оn articolele Conventiei. Conventia reflecta domeniul drepturilor omului sub toate aspectele: civil. Prin aprobarea Conventiei pentru drepturile copiilor. de favoare sau bunavointa fata de copii. Totusi. Conventia porneste de la Declaratia universala a drepturilor omului. Este de mentionat ca оn martie 2000 era deja ratificata de un numar de 191 de state membre ale ONU. economice si politice dintre state. Conventia privind drepturile copiilor percepe “copilul” ca membru plenipotentiar al societatii. 38. 10. Nici un alt document оn materia drepturilor omului nu a beneficiat de o atоt de larga ratificare. p. persoanele sub vвrsta de 18 ani sunt susceptibile de protectie speciala” [I. La ora actuala doar doua state nu au ratificat Conventia: Somalia si SUA. Pentru prima oara оntr-un document international referitor la copil a 23 . 621]. 671]. Prin adoptarea acestui Protocol s-a dorit corectarea situatiei create de art. sociale. pe fondul recunoasterii si proclamarii acestor standarde comune. Comitetul Natiunilor Unite pentru Drepturile Copiilor este un organ compus din 10 experti internationali independenti pentru drepturile copiilor. Conventia recunoaste statutul special al copilariei si afirma necesitatea protejarii ei prin elaborarea si adoptarea unui ansamblu de norme care sa reglementeze institutiile sociojuridice de asistenta si ocrotire a ei. sa protejeze si sa оndeplineasca drepturile copiilor.conformitate cu dispozitiile Conventiei. aplicabile tuturor copiilor lumii. de la alte documente si conventii de referinta оn materie. Conventia ia оn considerare diferentele culturale. 42. consfintind dreptul acestora de a stabili mijloacele proprii de implementare a drepturilor comune tuturor copiilor. Astfel. Conventia asupra drepturilor copilului atinge standarde universale. ca o expresie de caritate. Este o situatie fara precedent оn domeniul drepturilor omului. guvernele accepta оn mod public si se obliga sa contribuie. Aceste drepturi includ obligatii si responsabilitati. partener оn luarea deciziilor оn procesul vast de schimbare sociala. Оn stabilirea principiilor si drepturilor fundamentale ale copilului. economic. Conventia declara ca toti copiii au drepturi care apartin drepturilor omului si aceste drepturi nu trebuie percepute ca optionale. Conventia sustine evaluarea copilului ca cetatean. politic.

Оn baza lui. libertatea de expresie si opinie a copilului (art. origine nationala.Principiul primatului intereselor copilului. оn conditii de egalitate. sex. . formulate оn art. 6 si 12. etnica sau sociala.culoarea. sanatatea si accesul la asistenta medicala ( art. . 24). limba si religia. nastere sau alt statut al copilului. Carta Natiunilor Unite mentioneaza expres principiul nondiscriminarii. 11. 19). interzicerea torturii. Conventia se sprijina pe patru principii fundamentale. pastrarea identitatii (art. Pentru prima oara un document international prevede obligativitatea statului de a populariza informatiile referitoare atвt la drepturile copilului. folosintei sau exercitiului. fara nici o discriminare.14]. nasterea sau alt statut. a copiilor refugiatilor. parintilor sau tutorilor lor legali. statele se obliga sa asigure drepturile prevazute оn Conventie tuturor copiilor aflati sub jurisdictia lor. au fost stipulate o serie de inovatii referitoare la interesul superior al copilului (art. handicap. Declaratia universala a drepturilor omului extinde aceste criterii si mai adauga la cele patru . 2 din Conventia cu privire la drepturile copilului. 8). 2. cвt si la dreptul copilului de a-si cunoaste drepturile. culturale. avere. opinie politica sau alte opinii. excludere. stipulвnd patru criterii ale tratamentului discriminator: rasa. 21). a drepturilor si libertatilor fundamentale оn domeniul vietii economice. religie. prevenirea abuzului de catre cei care au obligatia de a-i ocroti pe copii (art. tratamentul penal special al copilului (art.Principiul nondiscriminarii. a detentiei pe viata si a pedepsei capitale (art. Declaratia drepturilor copilului din 1959 precizeaza: „Copilul se va bucura de o protectie speciala si i se vor oferi facilitati prin lege si prin alte mijloace menite sa-i asigure o dezvoltare 24 . culoare. indiferent de rasa. Principiul nondiscriminarii este formulat оn art. proprietatea. Articolul 1 din Conventia internationala cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala оntelege prin discriminare rasiala orice deosebire. care are ca scop sau efect limitarea sau anularea recunoasterii. restrictie sau preferinta оntemeiata pe rasa. 12). sexul. precum si оn orice alt domeniu [I. 37). originea nationala sau sociala.50 fost introdus dreptul la participare. a copiilor din grupe indigene sau minoritare. culoare. 3). referirea la adoptie (art. p. Esenta acestui principiu оl constituie egalitatea sanselor baietilor si fetelor. Asimilata unei Carte a drepturilor copilului. sociale. a copiilor cu handicap sau din grupurile sarace ale populatiei. limba. 3. 40). Prezenta acestui principiu la nivel international este tot atвt de veche ca si preocuparea internationala pentru situatia copiilor. ascendenta origine nationala sau etnica.

sprijina. si оn acest scop vor lua toate masurile legislative si administrative corespunzatoare” [I. vor prevala”[I.118]. оn conditiile libertatii si demnitatii. 51 Acest principiu este prezent si оn art. 64] Declaratia Natiunilor Unite cu privire la plasament si adoptie din 1986 prevede оn art.16 alin.95]. precum si centralitatea sa оn raport cu orice decizie privitoare la copil. оn art. Principiul primatului intereselor copilului. оn mod deosebit nevoile sale de afectiune si dreptul la securitate si grija continua. 5 ca „оn toate deciziile de plasament. Оn acest context. interesul superior al copilului. iar implementarea lui o obligatie de prim ordin pentru statele membre care au ratificat-o. 19. p. 20 si 21 оn contextul reglementarii asistentei alternative prin adoptie. 9 оn legatura cu separarea copilului de mediul familial. Acest principiu este stipulat expres оn art. ale reprezentantilor sai legali sau ale altor persoane carora acesta le-a fost оncredintat оn mod legal. de instantele judecatoresti. principiul diriguitor” al оntregii Conventii [II. tinвnd seama de drepturile si obligatiile parintilor sai. autoritatile administrative sau de organele legislative. (1) lit. 623]. precum si оn situatiile care implica relatia dintre copil si organele de politie sau ale justitiei. a fost expres consacrat оn Conventia cu privire la drepturile copilului: оn art. p. p. d) din Conventia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare оmpotriva femeii. 86].3 alin. 8. Оn acest scop statele parti „se obliga sa asigure copilului protectia si оngrijirea necesara оn vederea asigurarii bunastarii sale. p. spirituala si sociala normale. care prevede ca „оn toate problemele referitoare la casatorie si relatiile de familie interesul superior al copilului va prevala оn toate situatiile” [I. оn art. (1) din Conventia cu privire la drepturile copilului: „Оn toate actiunile care privesc copiii. ea reprezinta un reper оn elaborarea normelor de drept ale omului. Acest principiu оndeplineste trei roluri majore: .fizica. mentala. Оn adoptarea legilor necesare realizarii acestui scop se va avea оn vedere interesul superior al copilului”[I. precum si un element care trebuie luat integral оn 25 . Principiul interesului superior al copilului reprezinta mesajul fundamental al Conventiei cu privire la drepturile copilului. 8. 14. interesele copilului vor prevala”. p. 18 se face referire la responsabilitatea parintilor pentru cresterea si dezvoltarea copilului. 6. оntreprinse de institutiile de asistenta sociala publice sau private. Interesul superior al copilului mai este caracterizat drept „nucleul central. justifica sau clarifica – оn coordonare cu alte articole din Conventie – unele probleme specifice оn procesul aplicarii Conventiei.

52 Prin intermediul principiului interesului superior al copilului se face posibila interpretarea unor prevederi din Conventie. referindu-se nu numai la aspectele fizice. 37-38]. emotionala si socioculturala. p. sa aiba propriile opinii оn toate problemele care-i privesc. deoarece acest principiu trebuie sa fie aplicat оntr-un mod compatibil cu respectarea tuturor drepturilor reglementate de Conventia pentru drepturile copilului [II.Principiul consultarii si respectarii opiniilor copilului. practicilor si politicilor referitoare la copil.Dreptul la supravietuire si dezvoltare. ci si la dezvoltarea mintala. copilul va avea posibilitatea sa fie ascultat оn orice 26 . Acestor opinii trebuie sa li se acorde atentia cuvenita оn functie de vвrsta si capacitatea intelectuala a copilului. . . Copiii sunt capabili sa-si formeze propriile puncte de vedere. spre exemplu vaccinarea. Оn acest context. Conventia nu se limiteaza la afirmarea dreptului copilului la viata. obiectivul fiind de a imprima un caracter dinamic dreptului la viata.contribuie la evaluarea legislatiei. cognitiva. luвnd оn consideratie pericolele la care este supus copilul оn primii ani de viata. dar оn anumite limite. Оn Declaratia cu privire la dreptul la dezvoltare se afirma ca „omul este subiectul central al procesului de dezvoltare. sociala. 1 din Declaratie defineste dezvoltarea „ca drept inalienabil al omului оn virtutea caruia orice fiinta omeneasca. care nu sunt оn mod expres reglementate printre obligatiile din Conventie. . incluzвnd actiuni preventive. Оn asa fel. iar politicile vizвnd dezvoltarea trebuie sa faca din om principalul participant si beneficiar al dezvoltarii”. ci include conceptia supravietuirii si dezvoltarii lui. sa contribuie si sa se bucure de dezvoltarea economica. culturala si politica prin intermediul carora toate drepturile si libertatile fundamentale pot fi pe deplin realizate”. Termenul „dezvoltare” confera si o dimensiune calitativa dreptului la viata. -contribuie la conciliere оn rezolvarea conflictului dintre diferitele drepturi ori de cвte ori acestea iau nastere оn cadrul general al Conventiei. precum si toate popoarele au dreptul sa participe.considerare оn procesul aplicarii altor drepturi. interpretat оntr-un sens larg оn conformitate cu documentele internationale оn materie. Art. art. 2. Оn urma asigurarii acestui drept. Conventia nu se limiteaza la afirmarea dreptului copilului la viata. 12 alin. ci include conceptia supravietuirii si dezvoltarii lui. (1) din Conventie stipuleaza ca „statele parti vor garanta copilului cu discernamвnt dreptul de a-si exprima liber opinia asupra oricarei probleme care оl priveste”.

inclusiv cele cu caracter politic. sociale si culturale ale copiilor „оn masura maxima a resurselor disponibile”. colaboratori ai organelor de interne. оn anul 1991. pentru punerea оn aplicare a principiilor si prevederilor acesteia. iar оn ce priveste drepturile economice. alte proceduri de protectie si asigurare a copilului. ci оntr-o perspectiva dinamica. 4 оn coroborare cu dispozitiile art.. Оn ceea ce priveste resursele disponibile. inclusiv pe cele ale societatii civile [II. Unii autori motiveaza aceasta prin caracterul relativ recent atвt al conceptului de drepturi ale copilului. a generat schimbari semnificative la nivelul politicilor nationale de alocare a resurselor atвt оn tarile subdezvoltate. 6 alin. implicвnd mobilizarea resurselor. inclusiv cele din cadrul cooperarii internationale. administrative etc. (2) din Conventie. 43 din Conventie. deoarece ele reprezinta idei noi sau idei vechi prezentate оn forme noi si sugereaza faptul ca adultii si practicile existente trebuie sa fie schimbate [IV. cвt si оn cele dezvoltate. notiunea nu trebuie vazuta оn sens static. cвt si al institutiilor sociojuridice menite sa legitimeze statutul de personalitate al acestuia [IV. direct sau printr-un reprezentant ori printr-un organism competent. care a pus accentul pe directivele date statelor cu privire la оntocmirea rapoartelor privind masurile de ordin general. masuri speciale оn domeniul sanatatii. asistenti sociali. Prevederile Conventiei referitoare la autonomia copilului sunt considerate ca fiind cele mai vulnerabile din acest tratat.1868]. p. Angajamentul statelor parti de a promova drepturile economice. Mai mult decвt atвt.adoptarea masurilor antrenвnd la maximum resursele disponibile. 15. pediatri. sociale si culturale . prevazute оn art. p. Оn acest context mentionam faptul ca drepturile copilului creeaza adultilor disconfort. securitatii sociale. 97]. 35. Conventia reclama masuri legislative. 53 Principiul consultarii si respectarii opiniilor copilului necesita schimbari esentiale оn atitudini si mentalitati la toate natiunile. a fost creat Comitetul pentru drepturile copilului. Оn baza art. Deci. 300]. psihologi. 10. pentru a asigura educatia obligatorie. p.procedura judiciara si administrativa care-l atinge. cвt si оn vederea crearii de 27 . statele sunt obligate sa elaboreze legi pentru a proteja copilul pe piata muncii. Un rol important pentru aplicarea Conventiei vizeaza educatia si formarea personalului care lucreaza cu copiii: profesori. Conventia acorda o atentie deosebita cooperarii internationale atвt ca un complement оn folosirea la maximum a resurselor disponibile. Reglementarile Conventiei cu privire la autonomia copilului au avut de оnfruntat si rezistenta mentalitatilor traditionale referitoare la „puterea parinteasca” asupra copilului.

ca si celelalte documente privind drepturile omului. solutia propusa fiind prea putin suficienta. pornografia si traficul de copii оn scopuri sexuale si ca furnizori de organe interne. оn urma unor dezbateri fructuoase a fost adoptata Agenda de actiune оmpotriva a trei forme de exploatare a copiilor pe care le-am numit mai sus: prostitutia. este bazata pe conceptia drepturilor individuale ale copilului. 44 alin. care au 54 fost adoptate de Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia nr. conform prevederilor art. vizвnd 28 . Primul este Protocolul aditional la Conventia cu privire la drepturile copilului asupra participarii copiilor la conflictele armate. Оn cadrul acestui Congres. reprezentantii guvernelor si ai Natiunilor Unite. de a-i folosi organele pentru transplantare. Protocolul prevede obligatia statelor de a introduce оn legislatia nationala penala si de a aplica sanctiuni penale celor care furnizeaza sau accepta un copil cu scopul de a-l exploata sexual. Consideram o lacuna a Conventiei cu privire la drepturile copilului faptul ca ea nu specifica un sistem de comunicare si remitere a plвngerilor formulate de copii sau reprezentantii lor legali. Comitetul poate solicita. produc sau difuzeaza sub orice forma materiale pornografice cu implicarea copiilor. prostituarea si implicarea copiilor оn industria pornografica. care sa fie folosite ca baza pentru asistenta tehnica si cooperarea internationala оn promovarea protectiei drepturilor copilului.proceduri constructive. Un rol important оn adoptarea acestui Protocol la avut оn special Primul Congres Mondial оmpotriva exploatarii sexuale si comerciale a copiilor. desfasurat la Stockholm оn 1996. Raspunzвnd unor preocupari actuale. daca ne referim la valorile protejate – copilul si drepturile sale. actiunile de baza оn favoarea copiilor au un caracter programatic. (4). „informatii suplimentare cu privire la aplicarea Conventiei”. Daca exista dovezi ca drepturile copilului sunt grav оncalcate. precum si pe nave оnmatriculate de ele si sa considere aceste fapte incluse оn tratate de extradare semnate cu alte state [I.673]. despre care am mentionat mai sus. Al doilea Protocol la Conventie se refera la traficul. desi Conventia cu privire la drepturile copilului. p. 54/263 la 26 iunie 2000. el fiind rodul cooperarii active dintre organizatiile nonguvernamentale. Оn conclizie putem sa mentionam ca. de a-l supune la munca fortata sau obtin ilegal consimtamвntul pentru adoptiunea copilului. Comisia ONU pentru drepturile omului a aprobat doua protocoale aditionale la Conventia internationala cu privire la drepturile copilului. Statele se angajeaza sa pedepseasca asemenea infractiuni comise pe teritoriul lor. 41.

Guceac. Costachi. 4]. оn primul rвnd. оn care sunt enumerate drepturile si libertatile fundamentale ale omului. 33. Pornind de la faptul ca Constitutia Republicii Moldova proclama ca demnitatea omului. riscurile sporite pentru sanatatea tinerilor si raspвndirea modelelor de comportament negativ оn rвndul tinerilor au un impact asupra tuturor copiilor. deci principalul scop al unei Constitutii rezida оn garantarea libertatii si securitatii fiintei umane sub toate aspectele. Declinul general al calitatii serviciilor de educatie si sanatate. reprezentantul UNICEF оn Republica Moldova. 26.1 alin. 4.88]. Protectia mamei si copilului оn actualul context sociopolitic al Republicii Moldova Pornind de la studiile expuse оn compartimentele anterioare si luвnd оn considerare afirmatiile facute оn literatura de specialitate. Fenomenul constitutionalismului оn evolutia Republicii Moldova spre statul de drept [II. оn special. оn Republica Moldova se contureaza clar 55 tendinta de a crea acele mecanisme si pвrghii de implementare a unui sistem national de promovare si respectare a drepturilor omului. Conform opiniei Giovannei Barberis. este evident ca piatra de temelie a constitutionalismului o formeaza conceptia drepturilor omului. 34. indiferent de situatia lor sociala” [III. p. p. libera dezvoltare a personalitatii umane. ele urmeaza sa fie privite ca un act de nastere a unei viziuni ce ne obliga la multe si. Evolutia constitutionalismului si a organizarii de stat оn Republica Moldova [II. o institutie constitutional-juridica specifica oricarui stat de drept. pe instrumente juridice internationale. intensificarea violentei si a instabilitatii generale. Curs elementar de drept constitutional [II. la constatarea ca statul nu e donator de drepturi si libertati 29 . p. printre care: I. Aceste prevederi constitutionale nu trebuie privite doar ca o constatare solemna si oficiala a drepturilor si libertatilor umane. I. libertatile si оndatoririle fundamentale”. dar si la cei din familiile relativ asigurate material.135]. Guceac. copiii sufera cel mai mult.dezvoltarea de ansamblu si fiind mai putin inspirate de drepturile individuale. care se bazeaza. 4.239].3]. I. p. Legiuitorul nostru constitutional a recunoscut importanta majora a problematicii drepturilor omului prin оnsusi faptul ca i-a consacrat un оntreg titlu – Titlul II al Legii Supreme „Drepturile. Deoarece drepturile omului reprezinta un imperativ moral si politic. 18. Gh. 2. oportunitatile limitate pentru dezvoltare si recreare. Totodata este un adevar incontestabil faptul ca оn conditiile crizei cu care se confrunta republica. trebuie sa recunoastem ca оn ultimul timp оn Republica Moldova оn domeniul drepturilor copiilor s-au produs evolutii relevante. dreptatea reprezinta valori supreme si sunt garantate (art. formвnd оn ansamblul lor un tot unitar. acest adevar „se refera nu doar la copiii din familiile vulnerabile din punct de vedere social. Guceac. p. drepturile si libertatile lui. 3) [I.

consolidarea coeziunii sociale оn domeniul protectiei drepturilor copiilor [I. iar оn scopul implementarii Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului si realizarii Legii cu privire la drepturile copilului pe lвnga Guvernul Republicii Moldova a fost instituit Consiliul National pentru Protectia Drepturilor Copilului [I. economica. elaborarea politicii guvernamentale vizвnd realizarea drepturilor copiilor la nivel national. 25]. stipuleaza оn articolul 50 din Constitutie ca mama si copilul au dreptul la ajutor si ocrotire speciala. creata prin Legea nr. Legiuitorul Republicii Moldova. оn cadrul Parlamentului Republicii Moldova activeaza Comisia permanenta pentru drepturile omului si minoritatile nationale. Оn baza legislatiei оn vigoare s-a format un mecanism de aparare a drepturilor si libertatilor omului. Consiliul National pentru Protectia Drepturilor Copilului este organul guvernamental. dupa parerea noastra. copiii sunt 30 . Un mecanism important de garantare si protectie a drepturilor omului оn Republica Moldova este institutia specializata a avocatilor parlamentari si Centrul pentru Drepturile Omului 56 . folosirea lor оn activitati care le-ar dauna sanatatea. 1349 – XIII din 17 octombrie 1997 cu privire la avocatii parlamentari [I. constientizвnd importanta majora a problematicii asigurarii drepturilor mamei si copilului. Autoritatile publice asigura conditii pentru participarea libera a tinerilor la viata sociala. Sarcinile Consiliului sunt: asigurarea respectarii integrale оn Republica Moldova a Conventiei cu privire la drepturile copilului. de regula. ci ocrotitor al lor. copiii si tinerii se bucura de un regim special de asistenta оn realizarea drepturilor lor. moralitatea sau care le-ar pune оn primejdie viata ori dezvoltarea normala sunt interzise. Statul acorda alocatiile necesare pentru copii si ajutoare pentru оngrijirea copiilor bolnavi ori handicapati. Exploatarea minorilor. оn special a mamei si copilului. оnfiintarea functiei de avocat al mamei si copilului ca garant al acestor drepturi оn cadrul institutiei mentionate.institutie nationala independenta pentru apararea si promovarea drepturilor omului. Centrul pentru drepturile omului din Moldova. Reiesind din faptul ca. Astfel. Оn ce priveste protectia drepturilor mamei si a copilului. se bucura de aceeasi ocrotire sociala. contribuie activ la focalizarea atentiei statului asupra problemelor legate de crearea unor mecanisme eficiente de asigurare a drepturilor si libertatilor cetatenilor garantate prin Constitutie si alte legi interne si internationale. ar fi binevenita. inclusiv cei nascuti оn afara casatoriei. chemat sa contribuie la elaborarea si realizarea politicii de promovare a interesului major al copilului оn societate. Toti copiii. оn frunte cu avocatii parlamentari.personalitatii. 21]. Оn acest sens s-au exprimat si 87 % din respondenti оn cadrul sondajului sociologic [Anexa 1]. 21]. culturala si sportiva a tarii.

Familia.educati оn familii. mamei si a copilului rezulta si din art. оn art. Constitutia Republicii Moldova. organizatiile nonguvernamentale locale si altele. acestea sunt chemate sa decida pentru a apara drepturile si interesele legitime ale mamei si copilului. cazurile despre оncasarea pensiei pentru оntretinerea copiilor si altor membri ai familiei. Instantele judecatoresti sunt independente de Guvern si de Parlament. Un alt mecanism de aparare a drepturilor omului este sistemul judiciar. Casa Nationala de Asigurari Sociale. nici puterea legislativa. nici cea executiva nu poate influenta deciziile lor. conform DUDO. cum ar fi institutiile guvernamentale. mama si copilul оn Republica Moldova au dreptul. sanatatea. Statul ocroteste maternitatea. 31 . Consiliul National 57 pentru Protectia Drepturilor Copilului. divizarea stricta a responsabilitatii оn domeniul protectiei copilului. protectia sociala. instruirea si educatia copiilor orfani si a celor lipsiti de ocrotirea parintilor revin statului si societatii. formarea familiei si оndeplinirea obligatiilor ce оi revin. cвnd se constata ca acestia au ramas fara ocrotirea parintilor sau lasarea lor cu parintii este periculoasa. Statul stimuleaza si sprijina activitatea de binefacere fata de acesti copii. Principalele institutii guvernamentale din acest domeniu sunt: Ministerul Muncii. Acest obiectiv este pus оn sarcina mai multor organe. 49 din Constitutia Republicii Moldova. inclusiv adoptarea deciziei privind luarea cu forta a copiilor pвna la solutionarea cazului оn fond. prin masuri economice si prin alte masuri. La nivel guvernamental protectia sociala a familiei. care prevede ca statul faciliteaza. cum ar fi educatia. Spre regret. precum si luarea hotarвrii cu privire la оncetarea adoptiei. Toate preocuparile privind оntretinerea. conform Constitutiei. Protectia drepturilor familiei. la protectie sociala din partea statului. mamei si copilului este lasata оn sarcina mai multor ministere si departamente. iar familia. 48. fiecare avвnd drept obiective anumite aspecte. Ministerul Educatiei. este elementul natural si fundamental al societatii ce are dreptul la ocrotire din partea societatii si a statului. cazurile despre decaderea din drepturile parintesti a cetatenilor care nu asigura educatia corespunzatoare a copiilor. organizatiile internationale. Оn acest context. mamei si familiei оntre diferite organizatii publice si lipsa de cooperare dintre ele au drept rezultat imposibilitatea de a privi problema оn ansamblu. instantele judecatoresti solutioneaza: cazurile referitoare la stabilirea paternitatii sau maternitatii. Ministerul Sanatatii. 114 din Constitutie). prevede si ea dreptul familiei la ocrotire din partea societatii si a statului. Ministerul Afacerilor Interne. solutionarea cazurilor despre adoptia copiilor. Pornind de la prevederea constitutionala ca justitia se оnfaptuieste оn numele legii numai de catre instantele judecatoresti (art. stimulвnd dezvoltarea institutiilor necesare. copiii si tinerii. autoadministratia locala.

justitia juvenila si specializarea justitiei pe cazurile minorilor ar trebui sa devina un obiectiv de baza al sistemului judiciar. Pentru tara noastra. de regula. Despre faptele infractionale оn privinta copiilor. prin decizii interlocutorii. оndeosebi copilului. parintii si persoanele care оi оnlocuiesc. Nu este la nivel si reprezentarea minorilor оn ceea ce priveste apararea drepturilor si intereselor lor legitime. Conform instructiunii. mentinerea ordinii publice si asigurarea securitatii publice 58 sunt sarcinile primordiale ale politiei . unde infractionalitatea оn rвndurile minorilor este o problema acuta. p. ia masuri fata de cei ce consuma bauturi alcoolice . Оn conformitate cu prevederile Legii Republici Moldova cu privire la politie. acorda ajutor inspectorului de sector pentru minori оn desfasurarea activitatii profilactice printre adolescentii reveniti din locurile de detentie. delincventa juvenila manifestвndu-se cu o intensitate deosebita. sanatatii. Cazurile minorilor sunt examinate alaturi de celelalte cazuri penale. instanta judecatoreasca anunta procurorul. inclusiv оn profilaxia antrenarii minorilor si instigarii lor la fapte ilicite оi revine inspectoratului de sector al politiei.. ceea ce ni se pare inadmisibil. 23]. inspectorul de sector ia masuri de scoatere a infractorilor minori de sub influenta persoanelor cu comportament antisocial. iar despre оncalcarile si comportamentul antisocial al minorilor comunica Comisiei pentru minori [I. a carui activitate este reglementata de Instructiunea Inspectoratului de Sector al Politiei [I. acestea fiind examinate de judecatorii desemnati de presedintele judecatoriei si care.150]. stupefiante si substante psihotrope. precum si asupra inoportunitatii masurilor luate din partea organelor de tutela si curatela pentru apararea drepturilor copiilor. libertatilor. nu-si respecta obligatiile оn ce 32 . nu au o pregatire speciala suficienta pentru a rezolva problemele legate de particularitatile de vвrsta si de motivatia comportamentului antisocial al minorilor delincventi. apararea vietii. procedura durвnd de la cвteva luni pвna la 2-3 ani. onorii. supravegheaza comportamentul parintilor sau al persoanelor care оi оnlocuiesc si care influenteaza negativ asupra minorilor.Оn cadrul judecarii cauzelor. Оn Instructiune se prevede un comportament special de activitate cu infractorii minori. Un rol considerabil оn protectia drepturilor mamei si copilului. instantele judecatoresti. 10. efectueaza supravegherea minorilor оn familie. drepturilor. оn acest sens fiind necesara existenta unor avocati specializati оn procesele cu minorii. la locul de studii etc.unicul organ capabil sa asigure asistenta imediata membrilor familiei. intereselor si averii cetatenilor de atentate criminale si de alte atacuri nelegitime. atentioneaza organele respective asupra comportamentului incorect al parintilor. O problema majora ce tine de sistemul judiciar оn Moldova este lipsa unor judecatorii specializate pe cazurile minorilor.

Lucratorii de politie viziteaza parintii luati la evidenta nu mai rar de o data pe luna la domiciliu. unde li se acorda ajutor de urgenta si de protectie. minorul este internat оn Centrul Republican de Triere a Minorilor. Inspectoratele pentru minori ale organelor afacerilor interne iau la evidenta. efectuate de minor оn strazi si alte locuri publice. Dupa identificarea copilului. unde este оnregistrat si unde se iau masuri pentru identificarea parintilor sau persoanelor care оi оnlocuiesc. inspectoratul pentru minori ale organelor de interne. sa predea inspectoratului pentru minori. De obligatiile de serviciu ale lucratorilor politiei tine si profilaxia vagabondajului printre minori. acesta este condus la organul de politie teritorial. 59 Echipele de patrula si santinela sunt obligate. Dupa retinerea minorului vagabond. 33 . 23]. Оn cazul cвnd depistarea acestora este imposibila. оn conformitate cu Statutul serviciului de santinela al politiei. parintilor sau persoanelor care оi оnlocuiesc. De asemenea. оn Republica Moldova activeaza o serie de subdiviziuni din sistemul MAI. sa descopere grupurile de minori care comit fapte antisociale si contraventii. precum si locurile lor de concentrare. Ei sunt chemati sa оntreprinda masuri privind reоncadrarea copiilor vagabonzi оn familiile native. el este trimis la expertiza medico-judiciara. Daca este imposibila stabilirea identitatii copilului. sa previna si sa nu admita parasirea familiei de catre copii. narcomanie. care au menirea speciala sa desfasoare o activitate de reabilitare si criminologico-preventiva printre minori: centrele de triere ale minorilor.priveste educatia lor [I. parintii sau persoanele care оi оnlocuiesc. sa nu admita realizarea bauturilor alcoolice. оn baza deciziei careia copilul este transmis spre оngrijire la o institutie rezidentiala. sa curme infractiunile si cazurile de оncalcare a ordinii publice. iar оn cazuri speciale. cu deschiderea fisei profilactice. explicвnd urmarile ce pot surveni оn urma ignorarii obligatiilor parintesti [I. iar оn limita posibilitatilor – si inspectoratului pentru minori. prostitutie. 36]. cersit. jocuri de noroc si alte actiuni antisociale si sa raporteze ofiterului de serviciu. Оn acest centru copiii sunt оntretinuti оn regim оnchis si supravegheati permanent de lucratori ai politiei. sa descopere persoanele care atrag minorii оn activitatea criminala. pвna la 60 de zile. alte institutii despre locul aflarii lui. unde duc convorbiri privind necesitatea schimbarii atitudinii iresponsabile fata de educarea si instruirea copiilor. Оn aceasta institutie minorii sunt internati pentru o perioada de pвna la 30 de zile. betie. centrul informeaza subdiviziunea de politie teritoriala. parintii care favorizeaza comiterea faptelor antisociale de catre copiii minori. a berii si a articolelor de tutungerie persoanelor care n-au atins vвrsta stabilita de lege. si sa raporteze ofiterului de serviciu.

unde la momentul actual sunt detinute si minore. оnsa. nici оn perioada detentiei preventive. 12 din Codul cu privire la contraventiile administrative. 60 Potrivit art. fata de invalizii de grupele оntвi si a doua. 5 Codul penal) [I. nici оn timpul ispasirii pedepsei. Pe lвnga influenta nociva manifestata de delincventii maturi asupra celor minori. din cauza situatiei materiale precare a institutiei. Principiul separarii minorilor delincventi de delincventii adulti se оncalca si la colonia penitenciara pentru femei de la Rusca. Acest fapt este extrem de alarmant atвt din motivul unor оncalcari grave ale drepturilor minorilor delincventi.”. legiuitorul nostru a оncercat sa reglamenteze оn legislatia administrativa si cea penala prevederi de atitudine speciala fata de aceste categorii de cetateni. pвna оn momentul comiterii contraventiei administrative. 72 alin. care au copii оn vвrsta de pвna la 12 ani. la raspundere administrativa nu pot fi trase persoane care. care are copil оn vвrsta de pвna la un an. p. art.. оn stare de ebrietate si sub actiunea stupefiantelor etc. fata de persoanele care n-au atins vвrsta de 18 ani.iar оn caz de necesitate – unitatii de serviciu a organului afacerilor interne – copiii si minorii vagabonzi. Deoarece mama si copilul sunt subiecte de drept ce necesita ocrotire si atitudine speciale.. Оn pofida faptului ca оn legislatia nationala este stipulat ca persoanele care nu au atins vвrsta de 18 ani executa pedeapsa cu оnchisoarea оn penitenciare pentru minori (art. 31 din Codul cu privire la contraventiile administrative stipuleaza: „Arestul administrativ nu poate fi aplicat fata de femeile gravide. Fata de persoanele оn vвrsta de la 16 pвna la 18 ani.]. principiul separarii minorilor de adulti nu este respectat. se aplica masurile prevazute de Regulamentul comisiilor pentru minori aprobat de prezidiul Parlamentului. fata de femeile. nu au atins vвrsta de 16 ani. de catre o femeie gravida sau de catre o femeie. 33). nu trebuie neglijat faptul ca оn asemenea conditii apar premise pentru abuzul fizic. detentia lor separata este imposibila. care au comis contraventii administrative. Desi lor le-au fost acordate dormitoare separate. Persoanele оn vвrsta de la 16 pвna la 18 ani urmeaza a fi trase la 34 . cea ce constituie o оncalcare grava a drepturilor copilului. Astfel. 8. psihic si sexual fata de minori. оn realitate ele nu sunt izolate de detinutele adulte.24. cвt si din cauza ca оn asa mod minorii trec printr-o adevarata „scoala” a infractorilor. se considera circumstante ce atenueaza raspunderea (art. rataciti. Mentionam ca izolatorul de ancheta preventiva din Chisinau include si un centru de detentie provizorie pentru minori. Comiterea contraventiei de catre un minor.

maltratare. apelul fals adresat politiei. 164. 3.22. eschivarea de la comercializarea armelor individuale. 51]. 3. оncalcarea dreptului proprietatii de stat asupra regnului animal. amenda se percepe de la parinti sau de la persoanele care оi оnlocuiesc (art. оncalcarea termenelor de оnregistrare a armelor individuale. оnjurari. оncalcarea de catre conducatorii mijloacelor de transport a regulilor de circulatie rutiera. tragerea din arma de foc оn centrele populate si оn locurile neadaptate pentru aceasta sau prin оncalcarea modului stabilit. . transport. n-au cвstig dobвndit prin munca lor. Particularitatile raspunderii penale оn Republica Moldova: . a capacitatii de munca. Persoanele оn vвrsta de 16-18 ani pot fi trase la raspundere administrativa conform dispozitiilor generale si оn alte cazuri. p. 61 persoanelor care nu au atins vвrsta de 16 ani si persoanelor care au atins vвrsta de pensionare (art. оncalcarea modului de оnstrainare a armelor individuale. cazurile referitoare la persoanele mentionate pot fi transmise spre examinare comisiilor pentru minori de sector. port. care consta оn privarea de libertate pe un termen de la 3 pвna la 6 luni. p. ultragierea colaboratorului politiei. de la vвrsta de 16 ani (art. femeilor care au copii оn vвrsta de pвna la 8 ani. 292).10. оncalcarea regulilor de detinere. nu poate fi 35 . calomnie. aplicarea loviturilor si altor actiuni violente care au provocat dureri fizice sau care au provocat o dereglare de scurta durata a sanatatii sau o pierdere neоnsemnata. precum si consumarea de catre ei a bauturilor spirtoase atrage dupa sine aplicarea unei amenzi parintilor sau persoanelor care оi оnlocuiesc (art. iar оn cazul savвrsirii infractiunii usoare sau mai putin grave. оncalcarea modului de vвnzare a armelor individuale.munca neremunerata оn folosul comunitatii nu poate fi aplicata persoanelor recunoscute ca invalizi de gradele I si II.]. (4) Cod penal) [I. care au comis un act huliganic nu prea grav. 21 Cod penal) [I. оn stare de ebrietate.raspundere administrativa conform dispozitiilor generale pentru: cauzarea leziunilor corporale usoare.arestul.]. 39. . nesubordonarea cu rea-vointa dispozitiei sau cererii legitime a colaboratorului politiei. aparitia preadolescentilor оn vвrsta de pвna la 16 ani оn locurile publice. p. Huliganismul nu prea grav sau huliganismul comis de preadolescenti оn vвrsta de la 14 pвna la 16 ani. 167).pentru infractiuni grave. femeilor gravide. Tinвnd seama de caracterul contraventiei comise si de persoana contravenientului. Оn cazul cвnd persoanele оn vвrsta de la 16 pвna la 18 ani. folosire sau aplicare a armelor individuale. prevazute оn mod direct de actele legislative [I. dar stabila. refuzul de a se prezenta оn fata organelor de ocrotire a dreptului. 67 alin. opunerea de rezistenta colaboratorului politiei. deosebit de grave sau exceptional de grave se aplica pedeapsa оncepоnd de la vвrsta de 14 ani.

Internarea minorilor оntr-o institutie speciala de оnvatamвnt sau оntr-o institutie curativa si de reeducare se stabileste de catre instanta de judecata pe un termen de pвna la atingerea majoratului. femeilor gravide si femeilor care au copii оn vвrsta de pвna la 8 ani (art.25].la stabilirea pedepsei pentru o persoana care la data savвrsirii infractiunii nu a atins vвrsta de 18 ani termenul оnchisorii nu poate depasi 15 ani (art. de catre o femeie gravida.femeilor gravide condamnate si celor care au copii оn vвrsta de pвna la 8 ani.34]. p. 93 Cod penal) [I.23]. (3) Cod penal) [I. . Оn cazul оn care vreuna dintre persoanele mentionate a renuntat la copil sau continua sa se eschiveze de la educarea lui. la propunerea organului nominalizat.aplicat persoanelor care nu au atins vвrsta de 16 ani. dupa avertismentul facut de organul care exercita controlul asupra comportamentului condamnatei fata de care executarea pedepsei a fost amвnata. 3. 3. poate sa anuleze amвnarea executarii pedepsei si sa trimita condamnata pentru executarea pedepsei la locul stabilit de hotarвrea judecatoreasca. Prelungirea termenului de aflare a persoanei оn aceste institutii dupa atingerea vвrstei de 18 ani este permisa numai pвna la absolvirea unei scoli de cultura generala sau de meserii (art.23]. p. trimite condamnata оn institutia corespunzatoare pentru executarea partii neexecutate a pedepsei (art. deosebit de grave si exceptional de grave оmpotriva persoanei. 70 alin. 76 b). p. instanta de judecata le poate amвna executarea pedepsei pвna la atingerea de catre copil a vвrstei de 8 ani. Detentiunea pe viata nu poate fi aplicata femeilor si minorilor (art.35]. 68 alin. (3) Cod penal) [I. c). p. 96 Cod penal) [I. 62 Sistemul de probatiune. din 36 . 3. 71 alin. cu exceptia celor condamnate la оnchisoare pe un termen mai mare de 5 ani pentru infractiuni grave. . 3.minorii condamnati pentru savвrsirea unei infractiuni usoare sau mai putin grave pot fi liberati de pedeapsa de catre instanta de judecata daca se va constata ca scopurile pedepsei pot fi atinse prin internarea lor оntr-o institutie speciala de оnvatamвnt si de reeducare sau оntr-o institutie curativa si de reeducare. 3. . ca alternativa a sanctionarii penale a minorului prin detentie. p.la stabilirea pedepsei pentru savвrsirea infractiunii de catre un minor. instanta de judecata. 3. precum si prin aplicarea altor masuri de constrвngere. . prezenta copiilor minori оn familia vinovatului se considera circumstante atenuante (art. p.23]. d) Cod penal) [I. La atingerea de catre copil a vвrstei de 8 ani instanta de judecata: libereaza condamnata de executarea оn continuare a pedepsei. (3) Cod penal) [I. оnlocuieste partea neexecutata a pedepsei cu o pedeapsa mai blвnda.

libertatea opiniei si exprimarii.pacate. dreptul la protectie sociala. ar fi o masura importanta оn tratarea delincventei juvenile. asigurarea accesului la informatiile referitoare la sanatatea reproducerii. dreptul la educatie. cum ar fi: . la prostitutia si pornografia infantila la Conventia cu privire la drepturile copilului. Respectarea insuficienta a acestor drepturi afecteaza оn egala masura interesele tuturor cetatenilor. care ar oferi o alternativa pedepsei penale prin munca comunitara.masuri оn scopul asigurarii dreptului copilului la sanatate. Оn acest context. оn conformitate cu recomandarile Conferintei mondiale pentru drepturile omului de la Viena. Adoptarea Legii serviciului de probatiune. оntre ele fiind drepturile mamei si ale copilului. оn societatea noastra exista anumite categorii de populatie ale caror drepturi trebuie protejate оn mod special. Оn scopul ameliorarii situatiei din domeniul drepturilor omului. integritate psihica si fizica. . dreptul la ocrotirea sanatatii. 39]. dreptul la informatie. La selectarea directiilor prioritare si la determinarea structurii Planului. . sporirea 37 .pregatirea ratificarii Protocolului facultativ cu privire la implicarea copiilor оn conflicte armate la Conventia cu privire la drepturile copilului. Planul national prevede un sir de masuri. dreptul la un mediu sanatos.оn domeniul asigurarii dreptului la educatie: asigurarea scolarizarii pвna la 100% a copiilor de 7-16 ani si organizarea alimentatiei si transportului elevilor din clasele I-IV. Parlamentul Republicii Moldova. . din multitudinea de drepturi si libertati ale omului. este insuficient. dreptul la munca si protectia ei. organizarea оn institutiile medicale a „scolii viitoarelor mame” оn vederea reducerii morbiditatii copilului si a mortalitatii infantile. editarea de pliante si postere pentru promovarea alimentatiei naturale a sugarilor.prezentarea rapoartelor periodice asupra modului de aplicare a Conventiei cu privire la drepturile copilului. . promovarea unui mod de viata sanatos prin intermediul institutiilor de оnvatamвnt. trebuie evidentiate cele a caror оncalcare poarta un caracter de masa si lezeaza interesele unor mari categorii de populatie: dreptul la viata.pregatirea ratificarii Protocolului facultativ cu privire la vвnzarea de copii. Totodata. cum ar fi elaborarea unui mecanism оn vederea ridicarii responsabilitatii parintilor fata de viata si sanatatea copilului. Comitetul coordonator a pornit de la ideea ca.adoptarea si implementarea actului normativ cu privire la protectia si promovarea alimentatiei naturale a sugarilor si la regulile de utilizare a amestecurilor lactate artificiale. a initiat elaborarea Planului national de actiuni оn domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008 [I. .

majorarea treptata a garantiilor sociale minime adresate copiilor cu dizabilitati: modificarea Legii privind alocatiile sociale de stat pentru unele categorii de cetateni. centrele de zi pentru copiii cu dizabilitati. promovarea programelor anuale de sensibilizare a opiniei publice оn domeniul protectiei copiilor: institutii. pentru centrele maternale.dezvoltarea sistemului de servicii sociale adresate copilului si familiei: elaborarea standardelor minime de calitate si a Regulamentului-tip pentru centrele de plasament de tip familial. cadrele muzicale. cu accent asupra grupurilor de risc.dezvoltarea si consolidarea structurilor locale responsabile de protectia copilului si familiei. оn domeniul drepturilor copilului. copiii strazii.crearea institutiilor de alternativa institutionalizarii pentru reintegrarea si reabilitarea copilului оn situatii de risc. modernizarea 63 curriculumurilor educationale prin compatibilizarea specificului national cu standardele europene etc. angajatii din cadrul organelor de ordine. . . crearea si dezvoltarea serviciilor comunitare pentru copiii si familiile aflate оn situatii deosebit de dificile.elaborarea mecanismelor de acreditare a institutiilor. . reprezentantii organizatiilor nonguvernamentale). . echivalarea activitatii unuia dintre parintii care au la оntretinere unul sau mai multi copii invalizi pвna la vвrsta de 18 ani cu genuri de munca social-utila remunerata. elaborarea si implementarea programului de protectie a copilului оmpotriva informatiilor nocive. . organizatiilor publice si organizatiilor nonguvernamentale pentru prestarea serviciilor de asistenta sociala pentru copil si familie. . avocatii.consolidarea resurselor umane si formarea opiniei publice vizavi de problemele copilului si ale familiei: pregatirea sistematica a specialistilor care lucreaza pentru si cu copiii (judecatorii.consolidarea si dezvoltarea capacitatilor institutionale: studierea posibilitatii functiei Avocat al copilului. copii cu dizabilitati. copiii maltratati si traficati. .editarea de materiale informative si metodice оn domeniul drepturilor copilului..elaborarea unui program national de reformare a sistemului rezidential de оngrijire a copilului оn dificultate. .accesului la studii superioare al tinerilor prin acordare de credite preferentiale. . perfectionarea sistemului de colectare a datelor statistice despre copil si familie si analiza sistematica a datelor segregate pentru toate domeniile acoperite de Conventia cu privire la drepturile copilului. functionarii publici. cadrele didactice. asistentii sociali. crearea 38 . оncadrate оntr-un sistem unic.

modificarea regulamentului organelor de tutela si curatela. adaptarea programelor de educatie generala si profesionala. ale organizatiilor nonguvernamentale. Оn Preambulul Legii este declarat ca ocrotirea de catre stat si societate a copilului. cu cei aflati оn detentie. 31. 39]. Оn tara noastra situatia a suferit schimbari odata cu aderarea Republicii Moldova la Conventia ONU cu privire la drepturile copilului si adoptarea Legii Republicii Moldova cu privire la drepturile copilului [I. Tinвnd cont de faptul ca оn ultimele decenii omenirea trece printr-un proces de 39 . p.asigurarea posibilitatilor copiilor de a-si realiza drepturile оn conditii optime: оncheierea de acorduri bilaterale cu alte state оn vederea cooperarii оn domeniul protectiei copilului. pasiv si invizibil al familiei. copilul a оnceput sa fie „vazut”. Cadrul legal al protectiei copiilor de catre Statul Republica Moldova Traditional. perfectionarea procedurilor de interventie judiciara оn cazurile оn care sunt implicati copii. оn conformitate cu care o persoana este considerata copil din momentul nasterii si pвna la vвrsta de 18 ani. prevede asigurarea sanatatii lui fizice si spirituale. ale cetatenilor de rвnd оntru asigurarea luptei оmpotriva оncalcarii drepturilor omului. pe parcursul evolutiei societatii umane. a programelor de reabilitare psihosociala la lucrul cu copiii implicati оn sistemul de justitie. sociala si economica de prim ordin. constituie un fundament legal prin care copilului оi sunt recunoscute drepturile general-umane: dreptul inerent la viata. la asociere etc. etc. tendinta fiind оn expansiune si urmarind acordarea copilului unui suficient spatiu pentru a fi ascultat si respectat. la integritate fizica si psihica. familiei si maternitatii constituie оn Republica Moldova o preocupare politica. pentru formarea culturii juridice si culturii drepturilor omului оn tara [I. 64 . ale fundatiilor si programelor. . a opiniei si exprimarii. copilul a fost considerat un membru dependent. Realizarea obiectivelor mentionate va fi posibila doar prin conjugarea eforturilor statului cu cele ale societatii civile. crearea conditiilor pentru respectarea si apararea lor eficienta. la nume si cetatenie. Ca urmare.elaborarea proiectului de lege privind arestarea preventiva a minorilor. formarea constiintei civice pe baza valorilor nationale si general-umane.16-20].centrelor de resurse si de informare pentru familii si copii. Legea privind drepturile copilului stabileste statutul juridic al acestuia ca subiect independent. la libertatea constiintei. acorda o grija deosebita si protectie sociala copiilor lipsiti temporar sau permanent de anturajul familiei sau care se afla оn alte conditii nefavorabile sau extreme. Aceasta Lege. 2 5.

conditii necesare pentru dezvoltarea sanatoasa a copilului. antrenarea оn activitatea pornografica. stipuleaza ca dreptul copilului la viata si inviolabilitatea fizica si psihica este garantat. neadmitвnd comportarea plina de cruzime. 65 Оn acelasi spirit este formulat si art. 6 din Lege. 4 din Lege. pentru alimentarea lui rationala si inofensiva. Оn acest spirit Legea cu privire la drepturile copilului recunoaste acestuia dreptul la folosirea celor mai bune tehnologii de tratament. organizarea masurilor de profilaxie a bolilor. Dupa cum am mentionat deja. inumane sau degradante.si postnatala. grosolana. cognitiva. Оn cazul оn care parintii refuza asistenta medicala pentru copilul bolnav. legiuitorul. Оn vederea realizarii dreptului copilului de a beneficia de servicii medicale de tratament si de recuperare. antrenarea оn actiuni criminale. luata оn prezenta reprezentantului puterii. 40 . initierea оn consumul de bauturi alcoolice. discriminare. violenta fizica si psihica. practicarea jocurilor de noroc. Statul este obligat sa asigure mamei.constientizare a extinderii violentei asupra copiilor atвt оn cadrul familiei. asistenta medicala calificata si gratuita. precum si urmarirea penala pentru cauze de rele tratamente aplicate copilului. folosirea ilicita de substante stupefiante si psihotrope. de propagare a unui mod de viata sanatos. referindu-se atвt la aspectele fizice. Reiesind din acestea.. оn perioada pre. incluzвnd atвt stabilirea de programe sociale ce tin de acordarea unui sprijin necesar copilului si celor carora le-a fost оncredintat. cвt si la dezvoltarea mintala. rudelor. legislatia internationala ce tine de protectia drepturilor copilului nu se limiteaza la afirmarea dreptului acestuia la viata. asistenta medicala primara etc. care denota ca legislatia nationala оncearca sa se conformeze legislatiei internationale cu privire la drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Nici un copil nu poate fi supus torturii. statul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru protejarea оmpotriva oricaror forme de maltratare a copilului. protejвndu-l de orice forma de exploatare. emotionala si socioculturala. recuperare si profilaxie a bolilor. cersetorie. ci include conceptia supravietuirii si dezvoltarii lui. insultele si maltratarile. care declara ca statul ocroteste inviolabilitatea persoanei copilului. aceasta se acorda contrar vointei lor. cвt si al institutiilor sau comunitatilor din care fac parte. оn art. incitarea sau constrвngerea de a practica prostitutia. la decizia consiliului de medici. ceea ce adauga si o dimensiune calitativa dreptului la viata. dispretuitoare. pedepselor sau tratamentelor crude. inclusiv din partea parintilor sau persoanelor subrogatorii legale. statul a luat un sir de masuri legislative si strategii de dezvoltare a sistemului de sanatate.

abandon sau rapire. si pe baza declaratiei altor persoane. sexul copilului. iar оn caz de nastere a unui copil mort – оn termen de cel mult trei zile din momentul nasterii. оn care se afla mama оn momentul nasterii copilului. a vecinilor. care declara ca din momentul nasterii copilul are dreptul la un nume. turnarea filmelor. de moarte a parintilor sau cвnd acestia nu pot din alte motive sa faca declaratia – pe baza declaratiei rudelor. Mai оntвi de toate. Datele minime оnregistrate sunt: numele copilului la nastere. 22. оn conformitate cu legislatia. este оnregistrat conform prevederilor Codului casatoriei si familiei si are dreptul la o cetatenie. 10 din Lege proclama ca fiecare copil are dreptul la instruirea gratuita оn limba de stat sau оn alta limba оn scoli de cultura generala. prezentarea emisiunilor radiofonice si televizate pentru copii (art. sprijina. editarea ziarelor. 5 din Legea privind drepturile copilului. iar оn caz de boala. dobвndita sau schimbata оn temeiul legii. asigura accesul lor la aceste institutii. Statul asigura tuturor copiilor posibilitati si conditii egale pentru оnsusirea valorilor culturale. Conform Instructiunii cu privire la modul de оnregistrare a actelor de stare civila [I. locul nasterii. 112]. 41 . Оnregistrarea copiilor este de importanta majora din cвteva motive. cunoasterea propriilor parinti (daca este vorba de copii nelegitimi). оnregistrarea este un mijloc de a garanta toate celelalte drepturi ale copilului – cum ar fi identificarea lor оn caz de razboi. оnregistrarea nasterii se efectueaza de catre organele de stare civila de la locul de nastere al copiilor sau de la locul de trai al parintilor.O alta categorie de drepturi este prevazuta de art. la nivel 66 national оnregistrarea nasterii este un moment esential оn evaluarea bazei demografice pe care pot fi elaborate diferite strategii. ea reprezinta recunoasterea de catre stat a importantei fiecarui copil si a statutului legal al acestuia. a administratiei institutiei medicale. la continuarea studiilor оn scoli tehnicoprofesionale. 9). p. Legea privind drepturile copilului stipuleaza dreptul fiecarui copil la dezvoltarea capacitatilor intelectuale si dreptul la оnvatatura. numele parintilor si adresa lor. 21-68]. p. prevenirea traficului cu copii si pruncuciderea [I. оnregistrarea este prima recunoastere oficiala a existentei copilului. revistelor si cartilor pentru copii. Art. pe baza unei declaratii scrise sau verbale a parintilor sau a unuia dintre ei. data nasterii copilului. nationalitatea parintilor. Оn al doilea rвnd. 16. ori al unuia dintre ei. Si оn al treilea rвnd. sustine оnfiintarea diferitelor institutii de stat si obstesti care contribuie la dezvoltarea capacitatilor creative ale copiilor. beneficierea de facilitati acordate de stat. Declaratia cu privire la оnregistrarea nasterii copilului trebuie sa se faca оntr-un termen de cel mult o luna din ziua nasterii copilului.

Deosebit de limitata este instruirea generala pentru copiii din ariile rurale atвt din cauza costului de оntretinere a elevilor оn scoala exagerat de mare оn comparatie cu bugetul familiei. оncalcвnd dreptul parintilor de a alege limba (inclusiv alfabetul ) оn care sa fie 67 instruiti copiii lor”. Оn acest sens. Statul asigura sanse egale de acces оn institutiile de stat de оnvatamвnt liceal. La acest capitol trebuie sa mentionam violarea acestui drept оn raioanele de est ale Republicii Moldova. Rolf Ekeus. El a mentionat ca acest caz „este un exemplu de оncalcare cruda a standardelor si drepturilor fundamentale acceptate la nivel international si de escaladare intentionata a tensiunii de catre administratia transnistreana” [ IV. copiii sau parintii lor au dreptul de a alege limba de educare si instruire la toate nivelurile si treptele de оnvatamвnt (art. 5). nedorinta profesorilor tineri de a locui оn localitatile satesti si abandonarea activitatii оn scoala de catre o mare parte dintre 42 . care se poate adapta la conditiile оn schimbare ale vietii (art. lor (aproximativ 4000 de elevi . institutii de оnvatamвnt superior. lipsa conditiilor pentru sustinerea procesului de оnvatamвnt.licee. 8). Frecventarea obligatorie a scolii оnceteaza la sfвrsitul anului de оnvatamвnt оn care elevul atinge vвrsta de 16 ani (art. Conform Constitutiei si art. Оnaltul Comisar al OSCE pentru problemele minoritatilor nationale. Potrivit unui comunicat de presa al Consiliului permanent al OSCE. a reamintit ca „mai mult de un deceniu problema scolilor din regiunea transnistreana a fost cea mai discutata… Conform legislatiei transnistrene cu privire la limba. 17]. de originea si starea sociala. 18. Durata оnvatamвntului general obligatoriu este de 9 ani. vвrsta. оn conditiile crizei economice acest principiu nu poate fi respectat. de antecedentele penale. Obiectivul educational major al scolii este dezvoltarea libera. instruirea generala devine tot mai limitata. 19 si 20 din Legea cu privire la functionarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova. sex. 9). оn conformitate cu legislatia. profesional si superior. Оn aceste conditii educatia nu este accesibila pentru toata populatia. оn functie de aptitudini si capacitati (art. de apartenenta politica sau religioasa.o treime din toti elevii moldoveni din regiune) li se interzice folosirea alfabetului latin pentru limba moldoveneasca…. Copiii orfani si copiii ramasi fara оngrijire parinteasca au dreptul la instruire si la оntretinere gratuite оn toate institutiile de оnvatamвnt. 6). Desi legislatia nationala cu privire la оnvatamвnt declara ca оnvatamвntul оn Republica Moldova este gratuit. colegii. armonioasa a omului si formarea personalitatii creative. Legea оnvatamвntului prevede: dreptul la оnvatatura este garantat indiferent de nationalitate.

mai ales primavara si toamna. mestesugurile. dreptul de a participa la jocuri si la activitati recreative proprii vвrstei sale. p. Iar joaca este. asigurarea unui adapost. 248-249]. sportive si a bazelor de odihna оn timpul vacantei. оntrucвt include activitati care nu sunt controlate de adulti si care nu se conformeaza neaparat vreunei reguli. probabil. Un adult are – оn acord cu legislatia interna si internationala оn domeniul muncii – obligatia de a munci 8 ore pe zi. ca munca. indiferent de motiv. a participarii sale la activitati extrascolare. dar si asupra sanatatii sale fizice si psihice. Оn acest sens statul stimuleaza si sustine material crearea unei retele largi de institutii extrascolare. Prin activitati recreative se оntelege sfera de activitati efectuate la libera alegere si pentru propria placere (inclusiv o serie de astfel de activitati care pot fi considerate. activitati recreative etc. corespunzatoare specializarii profesionale. stabileste оnlesniri pentru frecventarea institutiilor de cultura. 16. 12 din Legea privind drepturile copilului proclama dreptul fiecarui copil la odihna si timp liber. ca si alimentatia. se оncalca brutal adeseori chiar la adapostul legii si оn numele reformei sistemului educational. edificii sportive. cluburi. culturale sau legate de tehnica). copilul trebuie sa 43 . efectuarea aceluiasi tip de activitate. Responsabilitatea parintilor si a statului este de a asigura ca toti copiii sa beneficieze de timpul necesar pentru a dormi si a se relaxa. pentru a-si face temele. Оn realitate joaca este un element esential care contribuie la dezvoltare. de regula. precum sportul. a dreptului la odihna si recreare a copilului. 47. preocuparile stiintifice. timp liber. 420]. p. Art. Cresterea numarului de ore de instruire pe zi (7 ore оn scoala si minimum 3-4 de autopregatire acasa pentru copiii de 12-13 ani) are efecte negative nu numai asupra timpului liber. cea mai importanta dimensiune a copilariei. оn anumite circumstante. participarea la viata culturala si artistica. pot suferi deficiente importante оn capacitatile lor sociale si personale [II.. Aceste 8 ore presupun. El cuprinde si timpul pentru reflectarea asupra a ceea ce a оnvatat. Spre regret.profesori din cauza salariilor nejustificat de scazute. оngrijirea sanatatii si educatia elementara. ea este aproape la fel de importanta pentru dezvoltarea copilului. iar copiii care sunt privati de aceasta. cвt si folosirea pe scara larga a muncii copiilor la prelucrarea terenurilor agricole. stadioane. artele creative si de interpretare. dreptul copilului la odihna. Odihna include necesitatile elementare de relaxare fizica si psihica si de somn. Spre deosebire de adult. precum si pentru a se juca si pentru a fi copil [I. оnvatamвnt. 68 Timpul liber este un termen larg si оnseamna mai mult decвt timpul suficient pentru a dormi оn timpul noptii. tabere de odihna si alte obiective ce contribuie la fortificarea sanatatii copiilor.

natural. copilul ar trebui sa devina un fel de robot ultraperformant. asociere si reuniune pasnica. ci si prin ajutorul acordat la identificarea cailor de realizare a lor. Parintii sau persoanele subrogatorii legale au dreptul sa educe copilul conform propriilor convingeri. sa adere la o religie sau alta contrar vointei sale. justitia juvenila. adoptie. tutela. Copiii au dreptul sa se asocieze оn organizatii obstesti оn conformitate cu legislatia. Statul acorda ajutor material organizatiilor obstesti ale copiilor. pune la dispozitia lor localuri. avвndu-se оn vedere vвrsta si gradul de maturitate.desfasoare оn cele sapte ore scolare activitati foarte diferite. copiii au de jucat un rol activ nu doar ca beneficiari de drepturi. viata scolara. „Daca mai avem оn vedere si faptul ca notele obtinute оn liceu conditioneaza admiterea sa la o facultate. Ei nu mai sunt simpli beneficiari ai actiunilor de caritate si asistenta. Opiniile copiilor sunt importante si vocea lor trebuie sa fie auzita оn discutiile privind protectia lor. schimb de nume. la libertatea de gвndire. vor fi luate оn considerare opiniile copilului care a atins vвrsta de 10 ani privind: viata de familie. Libertatea de exprimare este un drept fundamental. оn calitatea lor de detinatori ai drepturilor. procese penale daca parintii sunt urmariti penal etc. custodie. Оn acest scop copilului i se da posibilitatea de a fi audiat оn cursul 69 dezbaterilor judiciare sau administrative care-l privesc fie direct. Opiniile copilului sunt luate оn considerare. este ca. Conventia cu privire la drepturile copilului prevede оn mod explicit faptul ca drepturile nu sunt doar acordate copiilor. p. 8). care presupune dreptul tuturor fiintelor umane la libertatea constiintei si opiniilor privind orice problema care poate sa apara оn cadrul unei societati. оn toate procedurile judiciare. ea trebuie sa se manifeste оn spiritul tolerantei religioase si respectului reciproc. plasamentul si viata оn institutie si alte forme de оngrijire. Nici un copil nu poate fi constrвns sa оmpartaseasca o opinie sau alta. religie. оn procedura de acordare a timpului de joaca. Оn scopul asigurarii acestui drept. 307]. 8. depunere de bani. O viziune noua. оn conformitate cu legislatia (art. aplicarea si apararea drepturilor lor. Statul garanteaza copilului cu discernamвnt dreptul de a-si exprima liber opiniile asupra oricarei probleme care оl priveste. Libertatea constiintei copilului este garantata de catre stat. fie printr-un reprezentant sau organ corespunzator. functionвnd cu acelasi randament si performante sapte ore pe zi la scoala si cel putin оnca tot atвtea acasa pentru pregatirea maratonului de fiecare zi” [II. le acorda 44 . care nu trebuie sa fie trecuta cu vederea оn Republica Moldova. la audiente de judecata de divort. de constiinta. Оn acest spirit Legea cu privire la drepturile copilului garanteaza dreptul copilului la exprimarea opiniei. dar includ si participarea lor.

Art. Se interzice implicarea copiilor оn activitatea politica si asocierea lor оn partide politice. daca e imposibila instalarea lor оn locuinta ocupata anterior [I. dar nu prin constrвngere.оnlesniri fiscale.3-13].16-20]. membri ai familiei locatarului. politice. recunoscвnd acestuia la nivel declarativ drepturi civile. Acest drept este confirmat si de Legea cu privire la asociatiile obstesti care stipuleaza ca membri (participanti) ai asociatiilor obstesti de tineret pot fi cetatenii care au atins vвrsta de 14 ani. caci dreptul la asociere trebuie garantat numai pentru persoanele cu discernamвnt. Evident. p. Copiii оn vвrsta de pвna la 10 ani nu pot fi membri ai organizatiilor obstesti.95]. Cu toate ca pвna la 18 ani copilul nu este obligat sa profeseze religia parintilor. economice si culturale. 15) [I. au aceleasi drepturi la folosirea si mostenirea acesteia. оnainte si dupa nastere [I. 19-21] si noua conceptie nationala cu privire la 45 . Оn ce priveste libertatea constiintei copilului. au aceleasi drepturi ca si ceilalti membri ai familiei la folosirea spatiului locativ. respectarii prevederilor conventiilor si acordurilor internationale оn domeniul ocrotirii copilului. acestia pot dirija convingerile religioase. Оn scopul realizarii ei. Copiilor care au crescut оntr-o institutie de stat pentru copii. el are dreptul sa adere la o credinta conform optiunilor sale. Avвnd оn vedere ca orice copil. p. 19 din Legea privind drepturile copiilor stipuleaza ca copiii. Ea urmareste scopul sa-i acorde copilului suficient spatiu pentru a fi ascultat. care lipseste la copiii de vвrsta frageda. оndeosebi de o protectie juridica adecvata. 24. 70 Art. p. Membri (participanti) ai asociatiilor obstesti de copii pot fi cetatenii care au atins vвrsta de 10 ani (art. 13 . la rude sau la persoane subrogatorii legale li se atribuie peste rвnd spatiu locativ. Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul de stat privind asigurarea drepturilor copilului [I. Autoritatile administratiei publice locale asigura оntretinerea si reparatia locuintelor copiilor orfani si ale celor ramasi fara оngrijire parinteasca pвna la majorat. cвt si a patrimoniului acestuia. iar copiii. membri ai familiei proprietarului locuintei. Legea privind drepturile copilului confera dreptului copilului un spatiu destul de vast. protectia drepturilor lui se realizeaza printr-un ansamblu de institutii sociojuridice care vizeaza atвt ocrotirea persoanei copilului minor. din lipsa de maturitate fizica si intelectuala. Conform acestui articol. are nevoie de protectie si de оngrijire speciala. copilul beneficiaza de dreptul la proprietate оn limitele si оn modul stabilite de legislatie. 20 din Legea privind drepturile copilului stipuleaza ca fiecare copil are dreptul la proprietate. 31. respectat si protejat. 21. p. sociale.

2. оn cele politice si programele relevante pentru copii la nivel central si local ne vorbesc despre lacunele existente оn sistemul de drept intern оn ceea ce priveste ajustarea legislatiei nationale la standardele internationale оn materia drepturilor omului [II. indiferent unde se afla. fara nici o discriminare.. care urmareste scopul sa puna оn aplicare alocarea resurselor umane si financiare necesare pentru implementarea cadrului legislativ existent. Acest instrument de lucru va permite urmarirea actiunilor оntreprinse de serviciile competente. introducerea оn legislatia interna. pe de o parte. cu scopul de a mentine familia unita si de a o ajuta sa-si onoreze cвt mai bine оndatoririle fata de cresterea si dezvoltarea armonioasa a copiilor. reglementarile oferite la moment de legislatia din Republica Moldova nu sunt capabile sa ofere o protectie eficienta tuturor copiilor. оn tara sau оn strainatate. 6. de a gestiona problema adoptiilor. a unui instrument de lucru (planul individualizat de protectie) obligatoriu pentru o planificare corecta a interventiei оn cazul copilului care. оn hotarвrile administrative si judiciare. extinderea ariei de reglementare normativa a drepturilor tuturor copiilor. instituirea si diversificarea serviciilor pentru copil si familie cвt mai aproape de domiciliul acestora. lвnga parinti sau separat de acestia. 5. adoptarea unor dispozitii care sa prevada expres ca parintii sunt primii responsabili pentru 46 . al colectivitatii locale precum si al statului. pentru ameliorarea problemelor cu care se confrunta acel copil (оn baza evaluarii complexe a nevoilor lui). 477]. оnsa. va evidentia munca оntreprinsa cu parintii sau rudele pentru ca si acestia sa depuna eforturi pentru a reоntoarce copilul оn familia sa naturala sau largita. reglementarea expresa a rolului parintilor оn оngrijirea si educarea copiilor. din diferite motive. 3. оn scoala sau deja pe piata muncii. li se garanteaza exercitarea drepturilor prevazute de Conventia ONU referitoare la drepturile copilului. carora. Оn opinia noastra.protectia familiei si copilului din 2002. 4. si de promovare a conditiei copilului. la nivel central. a unor structuri noi cu scopul de a coordona activitatea de protectie a drepturilor copilului: Autoritatea Nationala cu оmputerniciri pentru Protectia Drepturilor Copilului. cu probleme de sanatate. Oficiul National pentru Adoptii. Lipsa de reflectare integrala оn legislatia nationala. 46. оnfiintarea. a fost separat de familia sa. iar pe de alta 71 parte. handicap sau comportament. Оn aceasta ordine de idei propunem completarea cadrului normativ national cu o serie de reglementari referitoare la: 1.

ci urmaresc succesiunea civilizatiilor. 1. 72 Capitolul 3 PROTECTIA MAMEI SI COPILULUI ОN FAMILIE 3. exodul rural. 36. schimbarile ei nu se fac o data cu schimbarea regimului politic. careia familia a оncercat sa-i faca fata. comportamentelor din aceasta sfera. functiile ei sociale. normelor. modificвndu-si modul de constituire. precum si faptul ca responsabilitatea colectivitatii locale este subsidiara. Оn ultimul secol s-au produs schimbari majore оn evolutia familiei. p. p. astazi termenul familie оncorporвnd realitati diferite оn urma transformarilor intervenite atвt la nivel individual. b) comportamentul tinerilor necasatoriti. excluderea оncalcarilor sau limitarilor оn exercitarea drepturilor parintesti prin acte administrative. cea mai spectaculoasa fiind trecerea de la familia nucleara (dominanta оn perioada anterioara) la o diversitate de modele familiale alternative. preluвnd responsabilitatile pe care acestia le au fata de copiii lor. culturale.оngrijirea si educarea copilului. modificarea relatiilor de proprietate devin componente fundamentale ale unei noi realitati. familia are o independenta relativa fata de contextul social si economic. Acest fenomen a fost denumit “a doua tranzitie demografica” [II. o serie de competente din sfera administrativa fiind puse оn seama instantei judecatoresti. Relatiile sexuale оnainte de casatorie nu mai constituie un tabu. a) relatia familie-societate. ci o realitate generalizata. economice) din societatea occidentala. astfel оncвt sa dispara mentalitatea adвnc оnradacinata оn societate precum ca statul poate substitui oricum si oricвnd parintii.161]. Preluarea acestei functii de alte institutii si grupuri sociale a facut ca rolul social al familiei. importanta ei pentru functionarea societatii sa se estompeze continuu. mobilitatea sociala si teritoriala. Оn literatura de specialitate principalele schimbari din sfera familiei sunt reflectate оn urmatoarele planuri [II. Tinerii оsi amвna tot mai mult data casatoriei (sau 47 . dimensiunile. 221]. sociale. asistenta medicala gratuita. Familia formata din cuplu conjugal casatorit (potrivit procedurilor legale) si din copiii acestui cuplu оnceteaza sa mai fie model dominant. Procesele de industrializare. a valorilor. cвt si la nivel social. Fiind o institutie ce se transforma foarte lent si anevoios. Familia nu mai este recunoscuta o institutie fundamentala pentru supravietuirea individului si reproducerea societatii. Dimensiunea moderna a conceptului de familie Оn societatea contemporana familia a suferit transformari profunde. Schimbarile (politice. оn ultimele doua decade au fost оnsotite de schimbari оn sfera familiei. de urbanizare. 49. functiile. rolul statului este complementar.

Tot mai multe femei "fac cariera". p. c) comportamente nuptiale.faza postmoderna оn care copilul este conceput ca persoana cu drepturi si libertati (de exprimare. 48 . fie cu prieteni.faza premoderna. Оn aceste conditii. neavвnd alt "mobil" decвt sentimentele. Astfel conditia copilului a trecut prin trei faze [II. d) comportamente familiale. copiii sunt doriti. Planificarea nasterilor a devenit posibila datorita contraceptiei moderne. cвt si la fete). оn Suedia chiar 30%. 119]: . Оn ultima perioada оn procesul de formare a familiilor s-a afirmat un nou model matrimonial оn cadrul caruia casatoria nu mai este debutul constituirii uniunilor conjugale si. egalitatea cu barbatul modificвnd rolurile оn cadrul familiei (tendinta catre familia bazata pe dialog si parteneriat). Austria. Оn medie. locuind fie singuri. оn care copilul este considerat obiect si munceste pentru оntretinerea familiei. p. Coabitarea juvenila devine din ce оn ce mai frecventa si mai durabila. prin aceasta.renunta definitiv la aceasta) practicвnd un celibat cu tendinte libertine. mai tвrziu. Acestia оncep sa se separe din ce оn ce mai devreme de parinti. . de comportament) si оn care accentul se pune pe dezvoltarea personalitatii (atвt la baieti. parintii acordвnd multa atentie conditiilor materiale si educative. dupa care s-a extins оn Elvetia. Aceasta a provocat o emancipare a femeii atвt оn plan social cвt si familial. este prezenta tendinta cresterii vвrstei femeilor la prima nastere. 8.faza moderna corespunde unui model de protectie marcata de interventia statului (оn educatia si protectia copiilor). legaturile familiale devin mai fragile. sudul. numarul de copii rezultati din cupluri dizolvate (prin divort sau separare) fiind оn crestere. Accentul s-a deplasat de la cantitate la calitate . VI. fie оn cuplu. оncetвnd sa fie o forma prealabila a casatoriei. pentru a cuceri vestul Europei si. Reculul casatoriilor a 73 оnceput оn tarile scandinave оn a doua jumatate a anilor '60. debutul procrearii. 68. Circa doua treimi dintre primele uniuni conjugale sunt coabitari si numai o treime casatorii [III. creste vвrsta la prima casatorie. ce a devenit un mod de viata destul de raspвndit (single-culture).nascuti tвrziu si оn numar mic. . preocuparile pentru familie si nasterea copiilor trecвnd pe un plan secundar. asociata notiunii de proprietate.] . Germania. Paralel cu scaderea ratei nuptialitatii. Se estimeaza ca: 20% dintre femeile nascute dupa 1955 vor ramвne celibatare. coabitarile sunt mai putin durabile decвt casatoriile. atвt pentru femei cвt si pentru barbati. Оn general. Dezvoltarea sferei de servicii a promovat activitatea femeilor оn afara domiciliului оntr-o proportie fara precedent.

Societatea contemporana se caracterizeaza prin raspвndirea: . 16].diminuarea functiilor familiei prin preluarea de catre societate a unei parti a acestora. menaje nefamiliale din mai multe persoane. la rвndul ei. tot mai multi tati оsi abandoneaza familia. dar. reducвnd 49 .familiilor monoparentale. . datorita instabilitatii crescвnde a cuplurilor. relatiile dintre familie si societate se оnscriu оntr-un regim din ce оn ce mai complex de interdependente. .majoritatea batrвne singure (mentionam aici erodarea legaturilor оntre generatii). оn general mama (necasatorita. 98]: .cresterea veniturilor prin care s-a asigurat posibilitatea de a trai singur. Оn Republica Moldova ramвne dominanta. divortati. vaduvi . inclusiv situatii cвnd sunt prezenti copiii rezultati din uniuni anterioare ale ambilor parteneri. unii autori afirma ca ne оndreptam catre o societate "matricentrica" [III. este posibil ca aceasta forma sa devina mai stabila оn raport cu cuplul . fie prin stabilirea unor noi uniuni dupa divort sau separare. . 49. Pe masura dezvoltarii economico-sociale. Familia este integrata оn societatea globala.care de altfel ar fi o situatie provizorie. divortata sau separata). fiind raspвndite оnsa coabitarile si celibatul. . Оn aceasta ordine de idei se considera ca mutatiile оn dimensiunea conceptului de familie au fost determinate de o serie de factori printre care [II. Datorita faptului ca legatura dintre mama si copii e singura legatura "naturala" оn relatiile familiale si datorita cresterii 74 instabilitatii cuplurilor. оn acelasi timp. sunt de asemenea frecvente.cresterea gradului de ocupare a femeilor si a dorintei acestora de promovare sociala. alcatuite din copii si un parinte. . deoarece casatoriile devin mai rare si mai tвrzii.familiilor nucleare. p. .familiilor reconstituite fie prin recasatorie. lasвnd mamei responsabilitatea оngrijirii copiilor. se constata o mai mare implicare a tatalui (decвt оn trecut) оn cresterea si educarea copiilor. dinamismul social global. aceasta influentвnd.menajelor nefamiliale: celibatari. viata familiala fiind conditionata de schimbarile economice si sociale. cu functii sociale de o importanta majora.Оn ceea ce priveste distribuirea rolurilor оntre parinti. Astfel оn Republica Moldova familia ramвne o institutie sociala fundamentala pentru supravietuirea indivizilor.cresterea independentei economice a tinerilor. fara legaturi de rudenie dar care traiesc оmpreuna. e) noi tipuri de menaje. Pornind de la aceasta. pe cвnd оn Occident se extind modele familiale alternative.

. pentru o mai buna realizare a protectiei copiilor de catre stat prin sistemul de alocatii familiale. Urmaresc scaderea natalitatii si a dimensiunilor familiei. categoria de care ne vom ocupa оn aceasta lucrare o reprezinta copiii. de remediu. Ofera asistenta familiala. 75 3 2 Caracterizarea unor modele de politici sociale оn domeniul familiei оn contextul recomandarilor Uniunii Europene Dintre categoriile de cetateni care beneficiaza de prevederi speciale privind protectia lor de catre stat.cresterea diversitatii politice.preluarea unor modele comportamentale de la un grup la altul si de la o societate la alta. . Оn aceste conditii este oportuna o analiza a cadrului legal al protectiei copiilor de catre stat оn Republica Moldova. 6. p. socializarea copiilor оn directia pastrarii identitatii culturale sau asigurarea egalitatii sexelor. Urmaresc ameliorarea situatiei familiilor. Statul acorda alocatiile necesare pentru copii si ajutoare pentru оngrijirea copiilor bolnavi ori 50 . analiza.frecventa casatoriilor pe motive de constrвngere economica.schimbarea moravurilor si cresterea permisivitatii sociale fata de noile forme de comportament nuptial. 99]: 1. Dupa cum observam. 4. 49. Ofera consultanta оn domeniul problemelor familiale. aceste politici оn domeniul familiei urmaresc scopuri diferite: asigurarea fortei de munca. 3. culturale si spirituale. antinataliste. demografice pronataliste. Urmaresc cresterea fertilitatii si sporirea dimensiunilor familiei. substitutionale. neutre. оmbunatatirea calitatii vietii familiale. 2. ameliorative. urmarind evolutia acestuia dupa declararea independentei si concordanta sa cu recomandarile si politica Uniunii Europene cu privire la protectia copilului. lasвnd acestora libertatea de a hotarо numarul de copii. Urmaresc оmbunatatirea conditiilor de viata ale familiilor. оn urma careia s-ar propune ca model alternativ un model de politica social aplicat оn statele europene. oferind argumente оn favoarea implementarii unui model similar оn Republica Moldova. Оn literatura de specialitate se mentioneaza existenta urmatoarelor tipuri de politici sociale оn domeniul populatiei si familiei [ II. 5. . Constitutia Republicii Moldova (art. asigurarea imortalitatii societatii prin оnlocuirea generatiilor si mentinerea trasaturilor nationale specifice. 50) statueaza dreptul copiilor si tinerilor la protectie din partea statului: copiii si tinerii se bucura de un regim special de asistenta оn realizarea drepturilor lor.

handicapati. conform urmatorului tabel: 76 Metoda de plata 1. Recomandarea reflecta principiile asezate de Uniune la baza sistemului de alocatii familiale pentru copii. Criterii de alocare a beneficiilor 2. R(92)2 a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei adresata statelor membre privind sistemul alocatiilor familiale are o importanta majora pentru Republica Moldova prin prisma optiunii clare a tarii noastre de integrare оn Uniunea Europeana si datorita importantei pe care aceasta institutie o acorda problemei copiilor оn Republica Moldova. Оn cazul оn care contributiile sunt sub forma de taxe. 6. alocatiile familiale trebuie acordate tuturor copiilor rezidenti pe teritoriul statului respectiv. Sistemul alocatiilor familiale trebuie sa cuprinda plati periodice оn beneficiul fiecarui copil. Beneficiarul 51 . Indiferent de metoda de finantare. Fiecare stat membru trebuie sa garanteze solidaritatea optima оn finantarea beneficiilor familiale. Alte forme de asistenta sociala pentru copii si tineri se stabilesc prin lege. 3. trebuie sa se tina cont de capacitatea contribuitorie a contribuabililor. care se aplica оn statele membre. Finantarea sistemului 4. 5. pвna la vвrsta de 18 ani atвta timp cвt copilul este оncadrat cu frecventa оntr-un program de оnvatamвnt superior sau profesional si nu primeste din alte surse venitul minim stabilit prin legislatia nationala. Recomandarea nr. pentru a nu deveni apasatoare pentru cei cu mijloace reduse. оn special оn favoarea celor cu venituri scazute. Beneficiile familiale trebuie acordate оn urmatoarele situatii: cel putin pвna la оncheierea frecventarii оnvatamвntului obligatoriu de catre copil sau pвna la vвrsta de 16 ani. Punerea la dispozitia institutiilor abilitate a resurselor suficiente pentru a atinge obiectivul fundamental al sistemului alocatiilor familiale.

Sistemul national contrazice toate aceste principii pentru ca statul nu dispune de resurse bugetare suficiente pentru a stabili un cuantum al alocatiilor de stat pentru copii susceptibile sa asigure bunastarea copilului si stabilitatea economica a familiei acestuia. a caror finantare tinde sa se bazeze din ce оn ce mai mult pe impozite si nu pe contributii. 52 . Sistemul de colectare a fondurilor nu distinge оntre capacitatea contributorie a contribuabililor. fiind mult mai aproape de acestea decвt este sistemul nostru actual. iar distributia veniturilor nu variaza nici оn functie de veniturile familiei si nici оn functie de numarul de membri / copii aflati оn оngrijirea familiei. Sistemele securitatii sociale din aceste state nu sunt foarte avansate si nici definitivate coerent.alocatiei familiale 7. care se constituie adesea оn surse majore ale prestarii de servicii sociale. Recomandarile europene privind sursele de finantare dovedesc discrepanta dintre sistemul existent оn Republica Moldova cu standardele Uniunii Europene оn domeniul protectiei copiilor. Exista o tendinta de instituire de programe care sa mentina veniturile оn baza fondurilor ocupationale si a parteneriatelor sociale. Sistemul existent astazi оn Republica Moldova contribuie astfel la adвncirea inegalitatii оntre copii provocata de acutizarea diferentierii 77 veniturilor оn tara si nu ofera o protectie eficienta a copiilor datorita puterii economice reduse a cuantumului alocatiei. Singurul domeniu al asigurarilor sociale cu caracter universal este cel al asigurarilor medicale. iar asigurarile sociale nu au un caracter general / national оncadrвnd aceste tari оntr-un pattern mixt al politicilor sociale. Realizarea protectiei sociale оn “modelul european de politica sociala” este оn principal bazata pe relatiile traditionale si pe factorii traditionali (familia. dar s-au transformat si continua sa se transforme оn baza recomandarilor Uniunii Europene. criteriu cu care puterea economica a cuantumului alocatiei de stat pentru copii din Republica Moldova este оn contradictie evidenta. bazate pe asigurari si care duc la pensii mari. fara ca aceste sisteme sa se implice si оn alte programe sociale care nu vizeaza mentinerea veniturilor. Aceasta Recomandare statueaza principiile calauzitoare pe care ar trebui sa se fondeze sistemele alocatiilor familiale. iar sistemele de mentinere a veniturilor. Beneficiarul alocatiei familiale trebuie sa fie persoana оn grija careia se afla copilul sau chiar copilul dupa vвrsta majoratului. exclud multe categorii care nu beneficiaza de alte programe. biserica si comunitatile locale). stabilind ca obiectiv fundamental al acestui sistem “asigurarea bunastarii copilului si a stabilitatii economice a familiei acestuia”. Proportia cea mai mare a prestatiilor sociale o suporta angajatorii.

оntre tarile socialiste si cele capitaliste. si lumea a treia.Urmarind clasificarea sistemelor de politica sociala facuta оn 1990 de catre G. urmata de Spania (1938).6% 53 . Esping Andersen. beneficiarii de asistenta sociala si micii оntreprinzatori activi sau pensionari care au оn оngrijire unul sau mai multi copii. atunci cвnd cвteva mari companii au оnceput sa plateasca prime muncitorilor cu familii numeroase. Portugalia (1942) si Grecia (1958). Aceasta situatie. Similitudinile dintre modelul sud-european de politica sociala si modelul corporatist se refera la rolul major al factorilor traditionali si la limitarea interventiei statului la formele de protectie sociala pe care celelalte institutii nu reusesc sa le asigure. Оn Republica Moldova. mai degraba. XIX-lea. de fapt. Portugalia (1991) si Spania (1994). cu reglementari speciale pentru someri. Astfel. sursele de finantare. tipul de sistem de alocare a beneficiilor. O alta trasatura a modelului conservator / corporatist. оn 1980. Оn prezent numai Grecia se mai conduce dupa aceeasi lege. ne obliga sa mentionam ca оn privinta politicii familiale datele statistice oficiale din epoca socialista nu arata o diferenta fundamentala оntre lumea capitalista si statele socialiste. se mai vehiculeaza ideile nostalgice privitor la politica sociala оn URSS si RSSM. 1935-1973) sau Portugalia (Salazar. la etapa contemporana determinata de o criza economica acuta si o politica sociala de proasta calitate. originile predemocratice autoritare ale acestor state. Ideea s-a raspвndit оntre anii 1920 si 1930 оn mai multe tari europene care au instituit astfel de programe. persoanele care intra оn acoperirea sistemului. оsi gaseste corespondentul оn realitatea istorica a regimurilor autoritare din Spania (Franco. putem оncadra tarile din sudul Europei оn modelul conservator / corporatist fara ca aceasta оncadrare sa fie perfecta. Analiza sistemului de alocatii familiale din modelul sudeuropean de politici sociale va fi structurata pe urmatoarele criterii: legi existente оn acest domeniu. ci. оn celelalte state adoptвndu-se reglementari mai recente: Italia 78 (1988). Cele mai multe dintre aceste programe au devenit operationale dupa al doilea razboi mondial si se mentin active pвna astazi. Originea istorica a alocatiilor familiale poate fi identificata оn Europa sec. Toate statele subscrise acestui model de politici sociale au un sistem al alocatiilor familiale bazat pe statutul de angajat. cheltuielile pentru securitate sociala erau оn medie 16. pe de alta parte. respectiv. 1927-1965). criteriile de eligibilitate si beneficiile acordate si institutiile care organizeaza si administreaza sistemul. pe de o parte. Cea mai veche lege оn domeniul alocatiilor familiale este cea a Italiei adoptata оn 1937.

оn tarile capitaliste dezvoltate acesta era 5. Tot criteriile statistice formale arata prezenta. .B.sistemul de distribuire a locuintelor prin оntreprinderi. concedii etc. Оn privinta numarului mediu al programelor de securitate sociala.9% оn tarile socialiste si numai 3. 54 . Chiar оn conditiile de dupa cel de al doilea razboi mondial (cвnd venitul national si veniturile populatiei erau foarte reduse) statul a reusit sa sporeasca cheltuielile sociale. Statul se implica оn cele mai importante aspecte ale vietii familiale si individuale. p. Principalul mecanism al realizarii egalitarismului este redistribuirea. Instrumentele acestui paternalism erau: . care acopereau totalitatea salariatilor de stat (fiind 79 presupus ca.accesul gratuit la educatie si asistenta medicala. limitвnd veniturile primare (din munca) si sustinвnd veniturile secundare (din redistribuire) ale familiei. mai devreme sau mai tвrziu. оn tarile socialiste -4. care asigura accesul la realizarea nevoilor fundamentale ale tuturor. servicii. b) Paternalismul. Mortalitatea infantila. alimente de baza. sa extinda asistenta medicala si reteaua de оnvatamвnt. оn tarile оn curs de dezvoltare 2. a unor programe pentru mame si copii (alocatii. оn politica statelor socialiste. Avвnd la оndemвna practic оn mod nelimitat avutia unei tari оntregi.sistemul de preturi subventionate.70]. fiecare va deveni salariat de stat).universalismul asigurarilor sociale. rezultatele primelor doua decenii de guvernare comunista оn privinta protectiei sociale au fost notabile comparativ cu situatia interbelica. оn mod artificial. chiar a celor cu venituri foarte mici. acest sistem actiona ca un sistem de beneficii universale. iar speranta de viata si nivelul de scolarizare al populatiei au crescut. a fortei de munca. Оn continuare vom prezenta cвteva trasaturi distinctive ale politicii sociale si familiale a regimurilor comuniste оn comparatie cu statele capitaliste: a) Egalitarismul. Regimurile comuniste sustin ideea desfiintarii discriminarilor оntre oameni si a administrarii centralizate si planificate a resurselor economice si noneconomice оn scopul dezvoltarii umane. morbiditatea.ocuparea completa. fundamentat pe criterii neeconomice.) mult mai generoase decвt оn tarile capitaliste (cu exceptia celor scandinave) [IV.5% оn tarile оn curs de dezvoltare [II.71. . acest sistem opera оn privinta indicilor esentiali ai consumului populatiei: chirii. . energie. 17. 14.din P. 44. .I. 4]. analfabetismul s-au redus spectaculos. majoritatea serviciilor. оn tarile capitaliste dezvoltate. transport public.

inclusiv pentru copii . . prezente оn statele capitaliste. problema locuintelor. inflatia). se traducea prin: . Suprasolicitarea statutului de salariat a determinat devalorizarea sociala a statutului femeilor casnice. facвndu-le sa contravina. Desi suna paradoxal. Daca o problema era considerata rezolvata оn plan ideologic (de exemplu. nu erau luate оn considerare. оn mod practic. justificata de ratiunea primatului sferei productive оn raport cu sfera nonproductiva. d) Subordonarea obiectivelor politicii sociale si familiale dezvoltarii economice propagandistice. dar nu si pentru cei care nu erau cuprinsi оn sfera activitatii social-economice (asistenta sociala era quaziignorata. marginalizata). lipseau оn cele socialiste: indemnizatia si ajutorul de somaj. urmare directa a naturii totalitare a regimului. Aceasta regula nu facea exceptii nici оn cazurile copiilor. cвt si de modelele orientate spre pragmatism. dar a aratat un dezinteres total fata de grupurile cele mai defavorizate. fiind rezolvate o data pentru totdeauna. nevoile individuale sau ale unor grupuri particulare. оn mod oficial. liber-profesionistilor.era munca retribuita. ai caror amвndoi parintii nu lucrau. ele nu existau. programele universale оn general (de exemplu.controlul total al statului asupra aspectelor de politica economica si sociala ce influenteaza viata de familie (veniturile. pensiile de boala sau incapacitate de munca nu acopereau toti beneficiarii posibili). taranilor. Astfel. cheltuielile social-culturale оnregistreaza o scadere lenta. programele de indexare automata a pensiilor. dupa 1980.c) Ignorarea nevoilor reale.abolirea autonomiei fondului de asigurari sociale. sistemul de securitate sociala era dezvoltat asimetric. subdezvoltata. Fundamentarea predominant ideologica determina caracterul formal al multor prevederi si masuri. imperativelor si primatului unui stat totalitar coercitiv. locuinta etc. Astfel. Aceasta оndeparta politica statelor comuniste atвt de modelele orientate catre nevoile populatiei. 80 e) Centralismul excesiv si excluderea societatii civile de la elaborarea si aplicarea politicii familiale. Saracii si problema saraciei erau neglijate pentru ca. asistenta medicala. alocatiile pentru copii. Conditia pentru a obtine beneficiile de securitate sociala . Astfel. Statul nu proteja ceea ce nu putea controla. 55 . societatea nu mai facea nimic pentru a contracara persistenta ei оn planul real. atвt dorintelor si nevoilor populatiei cвt si necesitatilor unei economii eficiente. acceptвnd protectia sociala pentru cei ce munceau (asigurari sociale). socializarea copiilor. a ocuparii fortei de munca. Trei elemente. statul comunist a avut o atitudine paternalista fata de majoritatea populatiei.). “marginale”.

81 . administratia publica devenind din ce оn ce mai incapabila sa raspunda nevoilor reale ale populatiei (la aceasta contribuind si scaderea performantei economiei) [IV. ce elemente noi trebuie introduse.limitarea cвmpului de actiune de nivel local. De aceea. Asa cum am mai aratat. 4].limitarea consecintelor negative ale comportamentului familial modern asupra echilibrului demografic si cel social. trebuie facuta o distinctie clara оntre problemele generate de criza socialismului si cele legate de reforma economica si sociala. Pornind de la analiza situatiei familiei si a politicii familiale existente. aspecte critice ale vietii de familie. ce trebuie adaptat la economia de piata. Chiar daca оn primii ani dupa razboi politica familiala si sociala a comunismului ar fi putut fi justificata (reducвnd saracia masiva si unele inegalitati). оnvatamвnt.rezultatele si efectele acestor sisteme nu au fost aceleasi. . stagnarea sau chiar scaderea indicatorilor consumului populatiei sau evolutia nefavorabila a unor indicatori demografici (mortalitatea infantila. cu rolul retelelor institutionale si statale. ceea ce face din aceasta institutie un pilon ce trebuie consolidat. 56 . speranta de viata). Ea оndeplineste functiuni capitale оn perioada de tranzitie.inexistenta organismelor nonguvernamentale. egalitatea dintre barbati si femei.sustinerea familiilor оn efortul de a face fata rigorilor tranzitiei.asistenta sociala discretionara. asigurarea bunastarii copiilor. un punct de оntвlnire a diverselor abordari sectoriale. asistenta medicala. penuria. familia reprezinta un cadru pentru abordarea completa si integrata a politicii sociale. . De asemenea. servicii de оngrijire a prescolarilor. emanciparea femeii) . оn ultimul deceniu datele obiective au aratat falimentul acestei politici: deteriorarea nivelului de trai. a lipsurilor si nerealizarilor aratate mai sus. Principiile ce stau la baza suportului statului acordat familiilor se refera la: оntarirea familiei ca institutie. sau chiar a supravietuirii membrilor ei.absenta conceptului de drepturi sociale din vocabularul politic. necesita raspuns trei оntrebari: ce trebuie mentinut asa cum este. principalele obiective ale politicii familiale оn aceasta perioada sunt: . scaderea calitatii serviciilor sociale. . Оn concluzie.. chiar daca regimurile totalitare au creat sisteme de politica familiala asemanatoare formal cu cele din tarile capitaliste dezvoltate (beneficiile pentru mame si copii. Оn aceasta perioada trebuie avuta оn vedere оmpletirea rolului familiei оn asigurarea protectiei. asigurari sociale.

“clasica” оn societatile occidentale оn care. actualmente. Acestea sunt: . protejate si a demonstrat ca. o situatie foarte grea o au si familiile cu copii оn care un singur parinte lucreaza. .familiile cu 3 si mai multi copii. iar sotia este casnica. o politica familiala? Noi credem ca eforturile statului оn aceasta directie sunt sustinute de reminiscentele politicii regimului anterior. care au nevoie de un complement оntre 20% si 46% din VSMN. a ajuns оn societatea noastra un fel de “paria”. Exista. sistemul de alocatii pentru copii a devenit universal. Pentru aceste familii nu exista. precum si a nivelului de trai foarte redus оn perioada actuala. a pus оn evidenta riscuri оn fata carora familiile nu sunt. desi оncearca sa promoveze impozite progresive. Astfel. Smaranda Mezei”. оmpiedicвnd degradarea iremediabila a nivelului lor de trai. sotul lucreaza. Atвt timp cвt nu sunt stabilite оn mod clar si justificat prioritatile. 11]. Sistemul fiscal. Оn general. De asemenea. care au nevoie de un complement mediu de 73% din VSMN. . Bonneau. deseori. Berthier si D. .familiile cu someri. protectia sociala va ramвne lipsita de eficienta. оntr-o situatie foarte grea sunt familiile monoparentale. care . Astfel. O alta analiza. familiile de someri pe termen lung. . aceasta situatie grea fiind consecinta politicii duse оn anii regimului comunist (care forta si stimula femeile sa faca parte din populatia ocupata). traditional. 4]. History of Woman Suffrage [IV.Un studiu stiintific L'odyssee de la famille roumaine. care au nevoie de 63108% din VSMN. care sa tina seama de specificul situatiei lor si sa contribuie la mentinerea veniturilor. nu protejeaza оn mod real 57 . Aceasta familie.necesita (оn medie) 44% din VSMN [IV. familiile cu peste 3 copii. care necesita un complement al carui cuantum se situeaza оntre 45% si 53% din VSMN.familiile monoparentale cu cel putin 2 copii. colaboratorii “Cf. Modificarile recente nu au avut urmari semnificative asupra nivelului de trai al familiilor. fluxurile transferurilor sociale nu se оndreapta catre tipurile de familii care au cea mai mare nevoie de protectie. masuri speciale de protectie. toate avantajele noi introduse au fost contracarate de abrogarea sau deprecierea altora.familiile cu cel putin 2 copii si doar o singura persoana ocupata. de la care s-au mostenit majoritatea programelor sociale (cu exceptia beneficiilor de somaj). оn Republica Moldova.familiile de vвrstnici оn care exista o singura pensie. actualmente.pentru depasirea pragului de subzistenta . оn prezent. iar valoarea reala a acestor prestatii a scazut mult. efectuat оn Romвnia de M. a pus оn evidenta familiile cu cele mai mari riscuri оn ceea ce priveste diminuarea nivelului de trai si saracia.

Este necesar un nou echilibru оntre universalism si selectivitate. precum si de tendintele оn dezvoltarea politicii sociale familiale pe plan mondial. lipsa locuintei. Propunerile noastre vizeaza constituirea unui pachet coerent de transferuri sociale pentru familii. subventiile fiind suprimate. mai mult sau mai putin. 2. Singura solutie pentru protejarea оn fata acestor riscuri este diversificarea gamei de alocatii Familiale. credite) оn sustinerea familiilor vulnerabile este practic inexistenta. оn special. sa se descurce singure. iar creditele neoperationale. Nu este deci de mirare prabusirea natalitatii si nici cea a nuptialitatii. au si multi copii). Astfel: 1. inflatie. noile generatii de copii sunt silite. beneficii de somaj. care ar fi ineficienta оn conditiile оn care saracia are proportii de masa. la a caror crestere si educatie contribuie alaturi de parinti. beneficii de maternitate). Оn perioada de tranzitie au aparut riscuri pe care societatea din Republica Moldova nu le cunostea anterior: somaj. ar diminua treptat nevoia de asistenta sociala. Politica financiara (subventii. оn general. sa creasca оn conditii de deprivare economica.82 familiile cu venituri mici (care. Astfel. De asemenea. nu putem adopta modelul protectiei bazate pe programe sociale puternic focalizate. Desigur. astfel largite. Nu putem ramвne la vechiul universalism al regimului trecut. care. care departajeaza sever familiile sarace de cele bogate. masurile existente avвnd un aspect formal si inconsistent iar respectivele familii lasate. Costul ridicat al copilului reiese si din analiza saraciei pe tipuri de familii. 58 . Оn actuala perioada trebuie redefinita notiunea de “risc social”. Оn aceasta perioada de tranzitie statul trebuie sa-si asume obligatia constitutionala de a asigura familiile si. este contracarat prin asigurari sociale. Familiile fara copii si persoanele singure sunt astfel situate mult mai bine din punct de vedere material. care ar fi ineficient оn conditiile unei societati bazate pe diferentierea crescвnda a veniturilor familiilor. care sa raspunda unor criterii de eligibilitate specifice. un rol primordial оl au alocatiile pentru copii. care sa tina seama de tendintele de evolutie a familiei si a оntregii societati оn tara noastra. Alocatii familiale. cresterea galopanta a pretului la locuinte etc. Singurele programe sociale care functioneaza cвt de cвt eficient sunt cele cu regim de asigurari sociale (pensii. Aceste beneficii ar trebui sa aiba оn vedere nevoile specifice pentru diferite tipuri de familii (оn special cele cu copii) si nu doar pe ale celor foarte sarace. оn majoritate. printre alocatiile familiale. Putem conchide ca statul nu are ca obiectiv explicit si eficient protectia familiilor defavorizate. bunastarea copiilor. оn mod traditional.

compatibila cu drepturile membrilor familiei legitime. 4. pe plan mondial exista o tendinta de expansiune a lor. Prevederi ce tin de protectia familiei. asigurвnd copiilor nascuti оn afara casatoriei оntreaga protectie. precum si prevederi cu privire la drepturile si obligatiile parintilor si ale statului fata de copii. 30). Astfel. оnlesnind dezvoltarea institutiilor corespunzatoare acestui scop (art. legea prevede modalitatile de оndeplinire a acestor obligatii. 49. Acest fapt ar avea urmari benefice asupra cresterii si educarii copiilor si a оncurajarii natalitatii si ar slabi presiunea asupra pietei muncii. prin traditie legiferata de legislatiile nationale. Оn Constitutia Republicii Ungare gasim. directia de evolutie ar putea fi aceea de prelungire a concediului pentru оngrijirea copilului pвna la оndeplinirea vвrstei de 3 ani a copilului. p. Astfel. 83 Оn Republica Moldova. indiferent de starea lor civila. Republica оnlesneste. Puterile publice asigura si protectia copiilor. Republica protejeaza maternitatea. 5. platit la nivelul cosului de consum. juridica si morala. ocrotirea femeilor si a tinerelor оn cвmpul muncii. indiferent daca sunt rezultati din casatorie sau din afara acesteia. chiar daca sunt nascuti оn afara casatoriei. Fiind conforme documentelor internationale. Parintii trebuie sa acorde asistenta copiilor оn toate domeniile. prevederi cu privire la sprijinirea mamei оnainte si dupa nasterea copilului. art. pe toata durata minoritatii si оn celelalte cazuri prevazute de lege. copiii si tineretul. p.439]. si a mamelor. economica si juridica a familiei. prin masuri economice. Constitutia Republicii Italiene stipuleaza ca este datoria si dreptul parintilor de a-si оntretine. constitutiile multor state consacra prevederi cu referire la protectia speciala acordata de catre stat familiei. Оn cazul incapacitatii parintilor. 95]. familiei оi revine rolul central оn procesul de protectie a drepturilor copilului. Copiii se bucura de protectia reglementata оn acordurile internationale care vegheaza asupra drepturilor lor [I. ocrotirea copilului (art.3. indiferent de filiatie. 31) [I. 66. care sunt egali оn fata legii. Legea reglementeaza stabilirea paternitatii. 39 proclama ca puterile publice asigura protectia sociala. mamei si copilului gasim si оn Constitutia Spaniei. оn special оn privinta familiilor numeroase. Оn privinta beneficiilor de maternitate. Оn asa fel. formarea familiei si оndeplinirea оndatoririlor acesteia. de asemenea. 525]. Legea reglementeaza normele si limitele pentru stabilirea paternitatii (art. parintii fiind acei care asigura asistenta si ocrotirea lor. de a-si creste si de a-si educa copiii. Ori de cвte ori оnsa parintii nu pot asigura conditiile si standardele necesare dezvoltarii 59 . 67) [I. mamei si copilului. p.

de regula. 60 . precum si un sistem de institutii de stat pentru copiii ramasi fara оngrijire parinteasca [II. оn interiorul familiei ele оsi pierd caracterul individual si sunt оndreptate spre satisfacerea necesitatilor tuturor membrilor. creвnd un sistem generos de suport social adresat copilului si familiei cu copii. la finantare participau alaturi de stat si patronii [IV. s-a ridicat la 50. volumul beneficiilor materiale ce i se cuvine fiecarui membru al unei familii concrete depinde atвt de venitul total al familiei. industriasii belgieni. oferirea unui set de servicii universale gratuite: crese si camine. оn special prin subventionarea bunurilor pentru familiile numeroase. a оncercat sa dezvolte o politica orientata оn mod accentuat spre copil. cвt si de corelatia dintre membrii apti si inapti de munca [II. Din aceste considerente. Nascut din initiativa privata. distribuirea cu prioritate a locuintelor. оn anul 1930. activitati culturale si sportive. si cei francezi. sistem gratuit de ocrotire a sanatatii. оn 1932. finantate оn оntregime de bugetul statului. Primele regimuri de alocatii familiale au aparut оn Belgia si оn Franta.copilului оn mediul familial. Primul regim de alocatii familiale instituit de stat pe principiul serviciului public a aparut оn Noua Zeelanda оn 1926. Copiii constituie o categorie de persoane care nu dispun de mijloace de existenta proprii. оn timp ce оn alte 67 de tari. p. 25]. statului оi revine obligatia de a sprijini ori de a prelua integral ocrotirea drepturilor acestuia. 47. organizarea timpului liber – tabere de vacanta. numarul tarilor care au instituit regimul de alocatii familiale. 19. gradinite. Оn acest domeniu prezinta interes experienta URSS. Оn urma valului general de revendicari salariale. p. precum si veniturile provenite din gospodaria familiala. Bugetul familial. care. 48-49]. p. оntr-o perioada istorica relativ scurta s-a cristalizat un sistem de protectie sociala a copilului si a familiei. Astfel. dupa al doilea razboi mondial. 47. asigurarea lor sociala se exercita pe calea acordarii de ajutor familiei. fiind format din anumite parti depuse de catre unul sau alt membru. La оnceput doar familiile cu venituri scazute aveau dreptul la prestatii. Actualmente pentru desemnarea alocatiilor care se atribuie оn favoarea familiei se foloseste termenul „prestatii familiale”. dar aceasta restrictie a fost ulterior scoasa [II. Datorita faptului ca copiii. sunt educati оn familie. au hotarвt sa acorde alocatii speciale proportional cu numarul copiilor avuti оn оngrijire. Оn anul 1981. 66-67]. Izvoarele de оntretinere a copiilor оn majoritatea familiilor le constituie salariile si alte venituri 84 provenite din munca ale parintilor. 8. p. acest regim de prestatii va trece оn оntregime оn grija statului оn foarte multe tari. educatie si оnvatamвnt obligatoriu si gratuit. 105].

Оn Statele Unite. оncepвnd cu al doilea copil. Оn Rusia femeile beneficiaza de un concediu de maternitate cu durata de 70 de zile 61 . numarul de copii оn оngrijire. al XX-lea. La nivel federal. alocatia de sustinere a familiei). care da posibilitatea tinerelor mame sa-si supravegheze copiii pвna la vвrsta de 6 ani [II. alocatie parentala оn scopul educatiei. 21. 76. prestatii legate de nastere si de mica copilarie (alocatie pentru al doilea nascut. Este impresionant acest efort al statului francez pentru sustinerea familiei оn forma sa traditionala. оn functie de politica demografica pe care o duce statul. p. 396]. aduc exemple de greve ale barbatilor-profesori care protesteaza contra оncercarii unor state de a fixa concedii de maternitate pentru femeile-profesoare. ei оnsisi divortati sau separati etc. sau оn raport de vвrsta acestora. sunt studenti sau sufera de o invaliditate [II. alocatie pentru o educatie speciala. alocatii de оngrijire a copilului la domiciliu). preocupati de tema drepturilor femeii. sot. familii compuse din parinti. De asemenea. Legislatiile unor state prevad asa-numitele prestatii progresive. p. 464-519]. Unii autori americani. fiind fixata оntre 14 si 16 ani. unde lupta femeii pentru drepturile sale pe parcursul ultimelor doua secole a luat uneori forme dramatice. prestatii de vocatie specifica (alocatie de оnceput de an scolar. destinatie. Aceasta limita poate fi mai ridicata оn cazul copiilor care urmeaza o scoala. difera si vвrsta copiilor pвna la care se acorda prestatiile. odata cu venirea Presedintelui Clinton la putere [II. ajutoarele оn favoarea familiilor cu multi copii sunt foarte numeroase si diversificate. uniuni libere cu sau fara copii. problema concediului de maternitate a fost solutionata оn Statele Unite doar catre finele sec. 117-118]. copii оn оngrijire. p. cum este оn cazul Frantei. unde natalitatea a scazut foarte mult. complementul familial). Оn unele tari. vazвnd оn aceasta o оncalcare a drepturilor lor.Prestatiile familiale оn bani pot оmbraca o mare diversitate de forme. dreptul femeii la concediul de maternitate a fost legiferat nu demult. sotie. 31. o noua indemnizatie speciala de „asistenta materna”. Ele pot reprezenta o suma fixa sau sunt stabilite оn functie de venitul familiei. ajutoare pentru locuinta). prestatii legate de izolare (alocatia de parinte solitar. conditii de atribuire. Acest regim complex cuprinde urmatoarele grupe de prestatii: prestatii de оntretinere (alocatii familiale. iar din 1990. Astfel. Valoarea prestatiilor difera de la o tara la alta si poate fi cuprinsa оntre 3% si 25% dintr-un cвstig mediu. fiind diferite ca suma. оn crestere. precum si pentru preоntвmpinarea unor situatii izvorвte din noile stiluri de viata care au dus la aparitia unor mari diversitati ale vietii familiale: familii monoparentale. alocatiile pentru copii pot fi universale sau conditionate. sau pot fi diminuate sau chiar stopate dupa un anumit numar de 85 copii.

Legislatia Romвniei prevede. Aceasta indemnizatie este adresata familiilor cu doi si mai multi copii оn vederea ameliorarii situatiei lor familiale. Оn Republica Moldova. Familiile cu mai mult de doi copii vor fi. Cuantumul alocatiei reprezinta o suma fixa. De aceea. Datele studiate despre tarile aflate оn tranzitia economica arata ca cea mai grea povara a ajustarii economice o sufera copiii. 2000-2001. familiilor cu multi copii urmeaza sa li se plateasca o alocatie suplimentara. cele mai expuse riscului de a 62 . s-a aratat ca saracia este strвns legata de dimensiunea familiei si de numarul de copii. Probabilitatea ca o familie cu trei sau mai multi copii sa traiasca оn saracie este mare. p. p. 86 Legislatia Romвniei prevede pentru familiile cu copii o indemnizatie familiala de asistenta sociala speciala ce consta dintr-o suma de bani suportata de bugetul de stat оn scopul atenuarii consecintelor reformei оn domeniul economic [I. reiesind din raportul UNICEF pentru aa. оncepвnd cu al doilea copil. un sir de masuri de sustinere a familiei.287]. la cerere [I. o singura data. 27. alocatiile pentru copii constituie un instrument eficient de transfer de resurse catre familiile pentru care posibilitatea de a fi afectate de saracie este cea mai mare [II. 324]. Conform acestei legi. 29. indiferent de numarul copiilor. care se indexeaza prin hotarвre de Guvern. indiferent de calitatea de salariat a parintelui. 404-405]. mai ales оn conditiile scaderii semnificative a puterii de cumparare si a veniturilor populatiei. Cuantumul alocatiei este stabilit оntr-o suma fixa ce se plateste lunar. 28. de asemenea. Conform acestei Legi. p. Оn cadrul indemnizatiilor familiale putem enumera si ajutorul care se acorda sotiilor celor care оsi satisfac serviciul militar obligatoriu. la nasterea a doi sau mai multi copii – 110 zile (art. 335]. Astfel. lucratorii agricoli si populatia rurala.calendaristice pвna la nastere si 70 de zile calendaristice dupa nastere (оn cazul unor nasteri complicate – 86 de zile. p. mamei si copilului. efectuat de Banca Mondiala оn Romвnia si оn majoritatea tarilor din regiune. Astfel. Оntr-un studiu asupra saraciei. indemnizatia de nastere si ajutorul de urgenta. de ajutor beneficiaza fiecare copil. alocatia de stat pentru copii este una dintre principalele indemnizatii de asistenta sociala ce consta оntr-o suma de bani pe care statul o acorda familiilor cu copii оn vederea acoperirii nevoilor de crestere si educatie a acestora [I. 165 Codul muncii). “saracia afecteaza оn cele mai multe cazuri familiile mari sau cele monoparentale. deoarece confirma principiul universalitatii subventiilor familiale ca principal criteriu legal de acordare a ajutorului de stat pentru copii. Legea data are o semnificatie importanta. 31. indemnizatia de nastere se acorda mamelor care au nascut mai mult de un copil. pentru fiecare copil nascut ulterior. probabil.

87 Оn sistemele analizate exista trei surse principale de finantare a alocatiilor familiale: angajatii. Pentru micii оntreprinzatori si pentru pensionarii din acest sector exista reglementari separate care stabilesc criteriile de acordare a alocatiilor familiale si sursele de finantare ale acestora.62].trai оn saracie. Оn celelalte tari nu exista reglementari speciale pentru rezidentii straini legali care au copii оn оngrijire.84% platit de angajatori din fondul de salarii si din numeroase subventii acordate de catre stat. Procentul contributiei acestora variaza de la stat la stat si exista tari оn care nu toti cei trei factori contribuie la finantarea alocatiilor familiale. sunt privati de alocatia platita de catre stat. 26. p. beneficiarii de asistenta sociala. respectiv. Оn statele europene este promovata o politica sociala. Оn Italia angajatii nu contribuie direct la finantarea alocatiilor familiale. statul finantвnd sistemul non-contribuitoriu (dedicat rezidentilor straini legali) din veniturile generale. angajatorii si statul. Procentul platit de angajatori raportat la numarul de salariati care beneficiaza de alocatii familiale trebuie sa depaseasca un plafon minim pentru ca salariatii respectivului angajator sa beneficieze de alocatii familiale. din fondul de salarii. astfel оncвt ar fi foarte greu ca procentul platit de angajator sa nu satisfaca aceasta conditie si angajatii sai sa nu beneficieze de alocatie [II. Оn Spania contributia angajatilor este de pвna la 4. a angajatorilor cu 23. care primesc alocatia echivalenta de la angajator. iar cea a angajatorilor de pвna la 23. Acest plafon se situeaza sub nivelul salariului minim pe economie. оn timp ce statul nu contribuie cu nimic la finantarea alocatiilor familiale. iar sectiunea noncontributorie cuprinde rezidentii straini legali care nu beneficiaza de alte programe publice.7% din venituri. Оn Grecia angajatii sectorului privat.4% din cвstiguri si o cota contributorie voluntara de pвna la 32%.15]. Patru sute de mii de persoane din familiile cu cinci sau mai multi membri оsi duc astfel viata оn saracie” [III. fondurile provenind din procentul de 4. p. 2.8%. Оn Spania exista o diferentiere a ariei de acoperire a sistemului de alocatii familiale оn functie de caracterul contributoriu sau noncontributoriu al beneficiarului. procente care variaza оn functie de unsprezece categorii ocupationale. somerii si pensionarii care au оn оngrijire unul sau mai multi copii. Оn Grecia angajatii si angajatorii contribuie cu acelasi procent (1%) din cвstiguri. Micii оntreprinzatori au o cota contributorie obligatorie de pвna la 25. Оn Portugalia finantarea este asigurata de contributia angajatilor cu 11% din cвstiguri. La sectiunea contributorie sunt incluse categoriile enuntate anterior. conform careia beneficiaza de alocatii familiale: angajatii din sectorul public sau privat.75% din fondul de salarii si a statului cu subventii de 2. 63 .6% din cвstiguri.

Оn anii ’80. Spania si Italia).Progresul realizat de statele europene dupa aderarea la Uniunea Europeana si adaptarea sistemului lor de alocatii familiale cerintelor Uniunii sunt vectori pe care Republica Moldova i-ar putea prelua si aplica situatiei din tara noastra. nu exista limita de vвrsta. Daca este vorba despre un copil cu un anumit grad de invaliditate. dar-mite оn Republica Moldova. limita de vвrsta variaza de la 22 de ani оn Grecia la 25 de ani оn Portugalia. оn modelul european schema de alocare selectiva este mult mai eficienta. dar numai оn cazul copiilor cu 88 handicap). gradul de invaliditate. оn baza celor constatate оn prezentul paragraf tragem urmatoarele concluzii: . Italia. permitвnd apropierea mai clara de obiectivul declarat al echitatii sociale a copiilor pe care sistemele de alocatii familiale оsi propun sa-l asigure. 2. statutul social si statutul parintelui оn оngrijirea caruia se afla copilul. stabilirea cuantumului alocatiei оn functie de venitul familiei (Grecia. Numai trei dintre statele Uniunii Europene оndeplinesc simultan cele patru criterii considerate favorabile familiei: Belgia. Asadar. .Problema protectiei sociale pe care statul o asigura copilului si familiei este departe de a fi o problema rezolvata chiar si оn tarile modelului european de politici sociale. iar оn Portugalia este valabila doar daca respectivul copil nu beneficiaza de pensie speciala pe viata. Оn conceptia Uniunii Europene alocatiile familiale exprimate оn procente fata de produsul global brut dovedeste efortul statului de a sprijini familia si politica sa fata de aceasta celula de baza a societatii. numai оn Portugalia limita de vвrsta este de 15 ani. Portugalia). se remarca o reducere a procentului alocatiilor familiale datorita sporirii numarului de beneficiari.Criteriile de stabilire a cotei copiilor pentru care se acorda alocatia familiala sunt bazate pe vвrsta copilului. Portugalia) si limita de vвrsta de 18 ani (existenta оn Grecia. Italia. Si daca оn Republica Moldova schema de alocare universala este una costisitoare si ineficienta оn оndeplinirea scopurilor pentru care a fost adoptata. Trecerea la o schema selectiva de alocare a beneficiilor.64]. precum si instituirea unui sistem 64 . p. Franta si Luxemburg. la nivelul Uniunii Europene. majorarea sumei odata cu оnaintarea оn vвrsta (Portugalia. iar оn Italia si Spania nu exista prelungire a limitei de vвrsta pentru studenti [II. Pentru situatia оn care copilul este student. Factorii relevanti ai sistemelor de alocatii care favorizeaza familia sunt considerati a fi caracterul progresiv al sumei alocate оn functie de numarul de copii (Grecia. Оn Spania aceasta prevedere este valabila daca gradul de invaliditate depaseste 65%. Vвrsta pвna la care se acorda alocatia familiala este de 18 ani оn majoritatea statelor.

principiul interesului superior al copilului. Adeptii autodeterminarii pledeaza pentru drepturile copilului. Оn aceste conditii. p. care ar elibera statul de o parte din cheltuielile bugetare pe care acesta le suporta pentru alocatiile familiale. Referitor la tema data exista doua curente majore: paternalismul si autodeterminarea. de nevoile sale speciale. statutul muncii casnice nu este reglementat. Aplicarea acestui principiu оntotdeauna trebuie pusa оn functie de etapa ontogenetica de dezvoltare a copilului. efortul gospodinei si al mamei ramвnвnd nerecompensat si nerecunoscut pe plan social. de a lua hotarвri оn nume propriu. pentru posibilitatea juridica acordata acestuia de a-si exprima propriul punct de vedere оn deciziile care-i afecteaza direct viata.Salariul mediu nu permite un nivel decent de viata. care sunt de fapt grupul tinta al оntregului efort facut de stat оn domeniul protectiei sociale prin intermediul politicilor оndreptate catre sprijinirea familiei. Pe masura ce se dezvolta. pe care le gasim incorporate оn legislatiile nationale ale statelor de drept. ca copilul trebuie sa se afle оntr-un mediu protectiv. de educatia. . 25. desi au o situatie deosebit de grea. Reprezentantii paternalismului considera ca ceea ce este bine pentru copil trebuie sa fie stabilit de societate sau de familie оn baza convingerii ca anumite conditii sunt considerate a fi оn interesul superior al copilului. ramвne оn continuare o structura sociala pe care se bazeaza stabilitatea si dezvoltarea sociala a oricarui stat modern.Mutatiile produse оn contemporaneitate оn substanta conceptului de familie ar trebui extinse pentru a se putea realiza o protectie sociala eficienta a copiilor. instruirea si pregatirea profesionala a acestuia.contributoriu. Consideram. nu sunt mai protejate. Concluzia foarte clara este ca aceste familii. desi transformata. . 89 3 3. Este discutabila problema cu privire la modul de stabilire a ceea ce trebuie sa se faca оn interesul superior al copilului: adultii sau copiii? [II. care. Include un interes primordial obstesc. sustinвnd de altfel sistemul propus de savantul finlandez John Eekelaar. potrivit capacitatilor lui. dar cu influente largi. 65 . conform caruia parintii sunt obligati sa оngrijeasca de sanatatea si dezvoltarea fizica a copilului. si anume: . Protectia drepturilor mamei si copilului оn mediul familial Protectia drepturilor copilului prin parinti se sprijina pe un ansamblu de principii. 42-61]. spre a-l face util colectivitatii. ar permite o mai buna directionare a veniturilor catre un ajutor substantial acordat selectiv acelor familii cu copii care au o reala nevoie de ajutor.

egalitatea în drepturi a copiilor fara deosebire sunt ei din casatorie sau din afara casatoriei. considerat pвna nu demult tabu al vietii private. relatiile dintre parinti si copii apartin domeniului.134]. este binevenita. 47-48]. .el este оncurajat sa actioneze asupra acestor influente оn asa fel оncвt copilul оnsusi sa contribuie la rezultat. Controlul statului. [II. p. Faptul ca rezultatul a fost determinat. alegerea locului resedintei. din afara casatoriei sau din adoptie. ultima tentativa de a anihila drepturile parintilor etc.egalitatea ambilor parinti în exercitarea drepturilor si îndatoririlor parintesti fata de copii. de catre ambii parinti. cel putin partial. efectul dezvoltarii miscarii pentru drepturile omului. Este de data recenta оn majoritatea legislatiilor europene. se solutioneaza reiesind din principiul egalitatii sotilor. p. Ideea precum ca statul ar putea interveni оn acest proces sau ca ar avea o obligatie оn acest sens a trezit nenumarate controverse. 90 . оn mare masura. precum si al presiunilor feministe оn efortul lor de a distruge inegalitatea dintre sexe. 8. unul dintre motivele pentru care SUA na ratificat Conventia cu privire la drepturile copilului (desi a semnat-o оn 1995) este „amestecul оn viata privata de familie”. De unele publicatii Conventia a fost apreciata оn termeni foarte duri drept cel mai periculos atac la adresa drepturilor parintesti din istoria SUA. . 25. De exemplu. . fiind. asupra modului оn care parintii оsi realizeaza drepturile si оndatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului. de copil insufla оncrederea ca el este оn interesul superior al acestuia [II. inclusiv educatia si оnvatamвntul copiilor. prin intermediul unor organisme specializate. Prin traditie.independenta patrimoniala dintre parinti si copii presupune ca parintele nu are nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintelui. Evident ca viata privata trebuie protejata de interventiile arbitrare. administrarea bunurilor. оncredintarea copiilor etc. Continutul ocrotirii parintesti nu difera este copilul din casatorie. protectia vietii private se limiteaza la respectul pentru demnitatea si integritatea persoanei [II. La momentul actual legislatia tarilor dezvoltate stipuleaza ca toate problemele legate de casatorie. Implicarea statului оn ocrotirea copiilor este de data relativ recenta. reprezentвnd baza asigurarii cвt mai depline a ocrotirii minorului. dupa parerea noastra. 66 . 30. оn afara de dreptul la mostenire si la оntretinere. 196-197]. p. dar chiar daca nu este posibila trasarea unui hotar net оntre privat si public.exercitarea drepturilor si îndeplinirea îndatoririlor parintesti se fac sub îndrumarea si controlul efectiv si continuu al statului.

dreptul si оndatorirea de a educa copilul. dreptul de a decide cu privire la оntinderea obligatiei de оntretinere datorata copilului. ea 91 reprezinta si o obligatie negativa care prevede protectia copilului оmpotriva abuzului fizic. Оn cazul оn care aceasta metoda se dovedeste nesatisfacatoare. cum o denumesc unii autori – s-a produs sub impactul unei multitudini de factori de natura economica. fie decaderea din drepturile parintesti. morala ori sanatatea copilului. instructвndu-l astfel оncвt acesta sasi poata da seama de ce este bine si ce este rau si sa aleaga singur calea cea buna. ea prevede obligatia pozitiva a parintilor de a satisface trebuintele copilului оn conformitate cu particularitatile de dezvoltare si cu nevoile sale speciale. familiale si private. Pe de alta parte. 528-529]. оndatorirea de a asigura оnvatatura si pregatirea profesionala a copilului. trebuie sa foloseasca metoda convingerii. p. psihic si emotional. morala 67 . 28. politica. оn procesul оngrijirii si educarii copilului. intrвnd оn conflict cu dispozitiile legislatiilor nationale si ale legislatiei internationale cu privire la protectia vietii intime. dreptul de a consimti adoptia copilului minor ori de a cere desfacerea adoptiei [II. dreptul de a cere оnapoierea copilului de la persoana care оl tine fara drept. Pe de o parte. a neglijentei. Parintii pot sa ia fata de copii si unele masuri mai severe. dreptul de a creste personal copilul. fie sanctiunea penala pentru relele tratamente aplicate minorului [II. Masura care depaseste aceste limite оn functie de gravitatea si pericolul pe care-l poate prezenta pentru copil justifica fie plasamentul copilului unei persoane sau familii. conferindu-i noi roluri si destinatii.dar fara ca sa se intervina excesiv оn viata privata. 28. mai exigente. Societatea moderna modifica esential fundamentul familiei. parintii au dreptul de a aplica оn interesul acestora masuri disciplinare: observatia. cвt si fata de bunurile sale. intelectuala. p. dreptul de a stabili locuinta copilului. dar acestea nu trebuie sa depaseasca limitele unui comportament firesc al parintelui fata de copil si sa nu primejduiasca dezvoltarea lui fizica. Printre drepturile si оndatoririle parintilor cu privire la persoana copilului putem cita dreptul si оndatorirea de a оngriji de sanatatea si dezvoltarea fizica a copilului. a unor practici care ar putea dauna sanatatii sale etc. 533]. dreptul de a lua anumite masuri disciplinare fata de el. dreptul de avea legaturi personale cu copilul. Dreptul de a lua anumite masuri fata de copil presupune ca parintii. Obligatia de a asigura sanatatea si dezvoltarea fizica a copilului are o dimensiune dubla. mustrarea etc. Ocrotirea minorului prin parinti оn statele dezvoltate se realizeaza printr-un ansamblu de institutii juridice care reglementeaza drepturile si оndatoririle parintesti atвt fata de persoana copilului minor. Transformarea familiei nucleare traditionale – revolutia familiei.

Оn aceste cazuri este binevenita practica instantelor pentru familie din unele tari europene. Spre exemplu.. 58]. Deseori. Din acest motiv. ei fiind impusi adesea sa se pronunte оmpotriva partii adverse. 215]. p. 74]. cuplul fara descendenti. Aceste transformari si mutatii au influentat direct protectia si ocrotirea drepturilor copilului. p. Australia etc. la comportamente deviante ale copiilor (оn special. cum ar fi legiferarea egalitatii оn drepturi a copiilor din afara casatoriei cu cei din casatorie. Separarea intervenita оntre parinti prin divort afecteaza decisiv relatiile copilului cu cei doi parinti. Studiile si cercetarile оn domeniul relatiilor de familie au evidentiat faptul ca оntretinerea relatiilor cu ambii parinti este esentiala pentru dezvoltarea intelectuala si moral-afectiva a copilului. Evenimentele din lumea contemporana ne pun оn fata unei game orbitoare de noi optiuni оn materie de relatii familiale. Urmarile asupra copiilor din familiile dezorganizate pot fi de durata. 92 astfel de efecte sunt benefice. comunitatile si „mariajele” оntre homosexuali. a familiei si copilului оn majoritatea tarilor occidentale. 8. uneori. Aceste servicii sunt asigurate de asistenti sociali. legislatia prevede ca оn cazul separarii prin divort parintii se pot оntelege asupra custodiei comune a copiilor sau doar a unuia dintre ei. оn perioada pubertatii si adolescentei). Aceasta influenta a avut efecte atвt pozitive. centrata pe mediere si conciliere. p. оn Danemarca. Divortul are de asemenea consecinte psihologice dramatice. sa aiba оncrederea ca nici unul dintre parinti nu i-a abandonat si nici nu are intentia sa o faca [II.si juridica. care judeca numai cauze nascute sau legate de relatiile de familie. concubinajul. Cercetarile arata ca acesti copii ajunsi la maturitate denota un nivel de educatie mai redus. au generat schimbari majore оn legislatia civila. familia monoparentala. casatoriile deschise. instanta decide tinвnd cont de interesul superior al copilului. din Canada. 55. e binevenita pastrarea relatiilor cu ambii parinti si dupa separarea prin divort. Trauma este accentuata de implicarea copiilor оn procedura judiciara. 54. cel putin. Оn situatiile оn care cauza divortului a fost violenta domestica. sunt antrenati оn munci mai putin 68 . cвt si negative asupra protectiei si ocrotirii drepturilor copilului: cresterea considerabila a numarului de divorturi a avut un impact negativ asupra copilului. Оn situatia custodiei comune ei au drepturi si оndatoriri egale fata de copiii lor minori [II. cum ar fi celibatul. Aproape toti copiii vor ca parintii lor sa fie оmpreuna sau. Оn caz de neоntelegere. copiii pierd contactul cu parintele detasat. printr-o procedura progresiva. separarea parintilor lor fiind greu de acceptat pentru acestia. ducвnd. familiile reconstituite. Оn acest scop unele legislatii civile reglementeaza custodia comuna a sotilor [II. Divortul este traumatizant pentru copii. care-si desfasoara activitatea pe lвnga instanta.

de asemenea. alcoolismul. fara a creste eficienta utilizarii lor nu este o solutie. plasamentul. d) strategia veniturilor (redistribuirea) amelioreaza temporar situatia familiilor cu dificultati materiale. libertatea de a coexista a serviciilor publice si celor private. 93 Оn opinia noastra. оn Republica Moldova gama serviciilor oferite familiilor оn general. Fenomene deviante . complexe. fara a le scoate оnsa din statutul de saracie. оn multe cazuri. Caile de patrundere оn sistemul de servicii sunt neclare. alcoolismul.prestigioase. reforma protectiei sociale a familiei trebuie sa cuprinda: . contribuie la ridicarea nivelului de trai al acestor familii. оn general. care nu au venitul minim stabilit ca prag oficial al saraciei. Оn prezent se impun оndeosebi doua prioritati: .reprezinta prioritatile serviciilor sociale pentru familii si ale asistentilor sociali.crearea de servicii care sa sprijine familiile vulnerabile la domiciliu. Copiii din familiile dezorganizate sunt mai predispusi sa-si desfaca propriile lor casatorii. somajul. Actualmente. cu venituri mai mici decвt cei proveniti din familii complete. 69 . flexibilitatea institutionala. influenta divortului asupra echilibrului individual si social оncepe.prevenirea institutionalizarii copiilor si crearea serviciilor care sa ajute revenirea lor оn propriile familii sau оn alte familii permanente (adoptia. ameliorarea administratiei lor. Tinerele fete care au trait experienta divortului parintilor au tendinta sa se casatoreasca (sau sa concubineze) si sa nasca la rвndul lor copii la vвrsta prematura. Prin urmare. un rol important оn cresterea calitatii relatiilor interfamiliale оl au serviciile sociale familiale. birocratice si dificil de parcurs. Sunt necesare. dar poate avea consecinte negative asupra stimularii economice. delincventa. si familiilor care trec prin diferite stari de criza. lipsa de locuinta. prostitutia. . Majoritatea serviciilor pentru familii sunt axate pe serviciile medicale si nu cuprind problemele sociale ale familiilor: saracia. politica familiala trebuie sa aiba оn vedere: a) preventia si ameliorarea aspectelor negative imediate оn viata de familie. Оn concluzie. dar sa permita si o abordare pozitiva. o reorganizare fundamentala оn urmatoarele directii: extindere. оncredintarea).violenta. оn tara noastra. cu multi ani оnaintea divortului propriu-zis si are repercusiuni cu reverberatii оn viata ulterioara. b) sustinerea familiilor. este foarte restrвnsa. diversificare. оn special. Acestea necesita. Ca rezultat. cresterea calitatii. delincventa. neglijenta educativa. persecutia parinteasca . caracteristic si baietilor. c) simpla crestere a cheltuielilor sociale.restructurarea bugetara. programe de prevenire a acestor fenomene. de inovare si de atingere a unor obiective de perspectiva. Acest lucru este.

70 . dintre care 59. Jumatate din parinti au spus ca nu au suficiente jucarii pentru copii. 4]. Media pentru tara la acest capitol este de 44%. Situatia copiilor din Republica Moldova se agraveaza оn urma exodului masiv al cetatenilor la munca peste hotare. doar opt adulti din zece se joaca din cвnd оn cвnd cu copiii lor. alternative eficiente la institutionalizare. copiii nu au nici o jucarie [IV. Totodata. efectuat cu sprijinul UNICEF. interventia judecatorilor оn caz de abuz sexual sau neglijare parentala. p. 4].5% locuiesc оn sate. excluderii din scoala. iar fiecare al zecelea copil de cinci-sapte ani nu cunoaste nici o figura geometrica. Doar patru parinti din zece le spun copiilor povestea de seara. p. Cunoasterea valorilor culturale si a normelor societatii оncepe оn familie. neglijarii si abandonului.strategia institutionala. 24.оn orase.5% . reglementarea statutului femeii si a muncii casnice.cadrul juridic legislativ (condamnarea juridica a violentei оn familie. Оn opt familii dintr-o suta. . de la nastere pвna la adolescenta.. Studiul mai demonstreaza ca fiecare al patrulea copil de trei-patru ani din Republica Moldova nu deosebeste nici o culoare. Familia are responsabilitatea primordiala pentru оngrijirea si ocrotirea copiilor. Acestea sunt cвteva din datele Studiului national "Dezvoltarea timpurie a copilului оn Moldova". 3 4 Violenta оn familie Оn 58 la suta din familiile cu copii de pвna la 7 ani din satele Republicii Moldova nu exista nici o carte. Potrivit aceleiasi cercetari. iar sapte din zece o fac foarte rar. оn fiecare al treilea caz оn care parintii afirmau ca ar avea destule jucarii. La realizarea acestui studiu au fost intervievati 1184 de familii cu 1503 copii. eliminarea confuziei dintre puterea executiva si cea judecatoreasca оn aplicarea legislatiei. copiii aveau doar una sau doua. precum si ale infractionalitatii juvenile si consumului de droguri si alcool” [IV. Astfel. o mare parte dintre copiii ramasi acasa „devin victime ale unei 94 alimentatii necorespunzatoare. iar tatii o fac оn trei cazuri dintr-o suta. iar 40. 6. eliminarea paralelismelor si a golurilor оn functionarea institutiilor implicate оn protectia familiei. Doar cinci copii din zece sunt pregatiti pentru scoala.

amenintari si atacuri care оn unele cazuri pot duce la moartea unuia dintre parteneri. furturi. mult mai raspвndit decвt arata sondajele. оn vreme ce la locul de munca ramвne o 71 . Se numeste „violenta оn familie” orice act vatamator. toate institutiile sociale trebuie sa respecte si sa sprijine eforturile parintilor si ale altor ocrotitori legali de a educa copiii оn mediul familial [I. deplasarilor. refuzul accesului la resurse financiare. Este evidenta izolarea sociala a acestor familii. оntr-o atmosfera de fericire. Desi pвna de curвnd se credea ca femeia este cel mai des victima violentei оn familie. Ele devin sistematizate оn ochii celorlalti. p. care a avut loc оn prezent sau оn trecut. Оn acest scop. оn urma unor cercetari s-a descoperit ca de fapt numarul barbatilor agresati este destul de mare. 95 devine mai mult un prilej de a-l ataca verbal pe celalalt. telefonului si a altor surse de оngrijire si protectie”. colegii. 5]. vecinii. prietenii. respectarea drepturilor omului trebuie sa faca parte din educatia globala si din demnitatea omului. indiferent de statutul lor legal sau de domiciliu. Sotul violent nu doreste ca sotia lui sa оntretina relatii sociale оn cadrul carora sa-si poata marturisi suferinta si eventual sa poata obtine un sprijin. 44]. izolarea de prieteni si familie. o definitie larg acceptata a violentei domestice este cea formulata de Stark si Flitcraft: ”Violenta domestica este o amenintare sau provocare. Pentru partenerii violenti. Expertii care cerceteaza aceasta problema sunt de acord ca violenta este un fenomen larg raspвndit. din simplul motiv ca unele fapte nu sunt raportate politiei sau spitalelor [III. fapt ce le face sa se izoleze. fizic sau emotional. izolarea de prieteni. comunicarea. distrugerea bunurilor care apartin victimei. care constituie un teren de manifestare a violentei domestice. personalitatea barbatilor violenti este caracterizata prin lipsa abilitatilor si a bucuriei de a comunica.Pentru dezvoltarea armonioasa a personalitatii lor copiii trebuie sa creasca оn mediul familial. o ranire fizica оn cadrul relatiei dintre partenerii sociali. care are loc оntre membrii unei familii. Pe de alta parte. dragoste si оntelegere. оn mediul intim al caminului. 173]. lucrurilor personale ale victimei. Оn viziunea Parlamentului European. 13. familie sau de alte potentiale surse de sprijin. devine mai putin transparenta si deschisa mediului social imediat: familia largita. alimentelor. amenintari facute la adresa altor persoane importante pentru victima. iar toate tipurile de violenta fizica sau psihica оmpotriva persoanei umane constituie o violare a drepturilor sale [I. Abuzul оn interiorul unei familii poate lua multe forme: abuzul verbal. controlul asupra banilor. Atacul fizic sau sexual poate fi оnsotit de intimidari sau abuzuri verbale. Familia. Din punct de vedere clinic. inclusiv a copiilor.

ca o stare de boala cronica ce se acutizeaza оn momentele critice de violenta. Оntr-o familie bвntuita de violenta. lipsa de concentrare. Perturbarea acestei functii are loc permanent. si explicatia numarului mare de accidente domestice ale caror victime sunt copiii. femeia nu mai este capabila sa execute nici unul dintre rolurile impuse de viata familiala. automutilare. Copiii care cresc оn familii violente se deosebesc prin comportament si conditie fizica ce-i face usor de recunoscut. frica de raniri si moarte. igiena. Functia principala a familiei. scolare: neоncredere. de autoacuzatii. chiar daca nu ei sunt victime directe. este distorsionata cu largi si dramatice consecinte оn viitor. de dragoste) sunt profund neglijate. comportament defensiv prin minciuna. lipsa de maniere sociale. Aceasta situatie este. haine. frica de abandon. depresie. familia este recunoscuta ca un loc de refugiu. expus tuturor relelor. Pe de o parte. de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalti. schimbari bruste оn performantele scolare. se constata ca familia se afla оntr-o criza. simtamвnt de culpabilitate. de teroare. enurezie. comparare cu viata mai fericita a colegilor. dezvoltarea lor fizica este mai lenta. conditionate оn mare parte de lipsa climatului de comunicare оn cadrul familiei. Evaluarile facute de sociologi оn domeniul familiei contemporane sunt contradictorii. O mama victima a violentei sotului este mai putin capabila sa asigure оngrijirile de baza necesare copilului (hrana. Un lucru mai putin luat оn considerare pвna acum este faptul ca оn rвndul tinerilor se raspвndesc tentativele de suicid. 5]. de viata ordonata. este mai intensa si cu consecinte mai profunde si de durata decвt оn cazul copiilor care sunt victime directe ale abuzurilor si neglijarii din partea parintilor [III. emotionale si intelectuale: anxietate. copilul devine cel mai adesea neglijat. mвnie. casa. evadari de acasa. expusi la accidente оn casa si оn afara casei. consum de droguri si alcool. insomnie. Оn atmosfera de violenta. exprimata prin declinul 72 . probabil. copiii cresc оntr-o atmosfera оn care necesitatile lor de baza (de siguranta. psihologice: neоncredere оn sine. de fapt ramвne оntr-o singuratate umpluta doar de tipetele celor din jur. sanatate fizica) sau sa-l protejeze pe acesta de raniri. frustare.rutina de relationare superficiala cu ceilalti. relatii pentru a scapa de acasa. iar pe de alta parte. un rol jucat оn limitele orelor de serviciu. оngrijirea si educarea copiilor. eliminare. pericole fizice. Coplesita de rusine pentru ceea ce i se оntвmpla. Ei prezinta probleme: fizice. accidente. un loc privilegiat de manifestare a afectivitatii. izolare. boli inexplicabile. functiile parentale nu mai pot fi executate. Cercetarile demonstreaza ca traumatizarea copiilor care cresc оntr-o atmosfera de violenta. de sentimentul esecului оn cea mai importanta relatie interpersonala. identificarea cu eroi negativi.

28]. mai puternica decвt оn oricare alta comunitate. respectiv.functiilor ei traditionale. cresterea tendintelor ei de instabilitate. asa cum este cazul unei 73 . fenomen care exista оn majoritatea societatilor contemporane. Violenta normala se refera la acele acte care urmaresc suferinta fizica a victimei. Copiii proveniti din familii destramate au 60% din sanse sa traiasca aceeasi experienta оn existenta lor conjugala [IV. p. suferintei existente оn lumea noastra. Violenta domestica nu este o problema noua. Anual sunt batute de catre sotii lor circa doua milioane de sotii. Nu exista un acord deplin cu privire la linia de demarcatie dintre aplicarea legitima a fortei si actele ilegale de violenta care se manifesta оn cadrul familiei. este interesanta delimitarea dintre doua notiuni: violenta normala si violenta abuziva. foarte bine pazit. p. 18]. Situatia prezentata mai sus este doar o palida descriere a amploarei. dar beneficiaza de o larga aprobare sociala. Cauza principala. Alte studii arata ca оntre 40 si 50% dintre femei au fost implicate оn situatii de hartuire sexuala [II. spre deosebire de alte situatii. a fost considerarea familiei drept un spatiu privat cu caracter tabu. 65. 29. exista un consens foarte scazut оn ceea ce priveste opiniile publicului sau ale specialistilor asupra definirii violentei domestice ca atare. Cu referire la cele expuse mai sus. Оn raportul anual asupra starii de sanatate se constata ca violenta domestica este principala cauza de traumatism al femeilor оntre 15 si 44 de ani. ci un mijloc de disciplinare firesc si chiar necesar [II. Violenta familiala este frecventa. Astfel. violenta intrafamiliala constituie un secret de grup. Unul dintre cele mai acute 96 aspecte ale acestei crize este intensificarea violentei оntre membri. cu toate acestea constientizarea ca problema sociala a avut loc de abia оn ultimele patru decenii. aici agresivitatea este extrem de puternica. pentru multe persoane. pentru care violenta familiala a fost constientizata atвt de tвrziu. aplicata оndeosebi asupra copilului si femeii. Unul dintre domeniile de maxima vulnerabilitate a femeii este riscul violului. 25% dintre femeile si 33% dintre fetitele americane risca un viol si. un abuz sexual de catre un adult. Оn acelasi an s-au оnregistrat 1300 de decese printre copiii abuzati. оn medie una la fiecare 16 secunde numai оn Statele Unite. inclusiv parinti sau educatori. 91]. Familia este si cel mai activ centru de agresivitate. Оn 1994 оn Statele Unite au fost оnregistrate un milion de cazuri de abuz si neglijenta fata de copii. dintre acestea 1500 sunt ucise оn bataie. dar. Mai mult decвt atвt. ceea ce оnsemna o crestere cu 27% fata de 1990. palma data unui copil ca sanctiune nu este un act de violenta. оn care nu poate fi admisa nici o interventie din afara.

neglijenta. cauza fiind atвt lipsa unor conditii economice adecvate si absenta contraceptiei.palme date copilului. Formele de abuz pot fi clasificate оn patru categorii [IV.abuzul sexual consta оn antrenarea silita a copiilor si adolescentilor оn activitati sexuale pe care nivelul lor de dezvoltare nu le permite sa le оnteleaga pentru a-si da consimtamвntul sau care оncalca interdictiile sociale. un concept universal de definire a abuzului asupra copilului: punerea оn pericol. . Violenta оndreptata contra copiilor este prezenta оn istoria diferitelor societati. . 20-21]. atвt pentru faptul ca provoaca suferinta victimei. cвt si lipsa unei legislatii care sa o sanctioneze. Violenta abuziva se refera la acte care au un оnalt nivel de risc оn ceea ce priveste ranirea sau uciderea victimei. Оn Sparta aceste practici erau considerate normale. adeseori. Indiferent de aceste delimitari. totusi. educatori sau de alte persoane. „Istoria civilizatiei pune оn evidenta faptul ca. ce are ca efect deteriorarea grava a sanatatii sau dezvoltarii copilului. diversele forme de violenta exercitate оmpotriva copiilor au 74 . cunoscuta din cele mai vechi timpuri оn majoritatea societatilor. оn special atunci cвnd nasterile de sex feminin depaseau limitele admise. ambele forme de violenta sunt nocive. Оn China si Japonia cazurile de pruncucidere erau extrem de frecvente. de asemenea. 3.abuzul emotional este supunerea copilului unor severe tratamente emotionale sau de abandon. 5]. a dezvoltarii fizice si emotionale a copilului [III. o mare raspвndire оn societatile оn curs de industrializare. Exista.abuzul fizic consta оn acte de violenta fizica practicate intentionat sau neprevenirea unor asemenea acte оndreptate asupra copilului. p. istoria sociala a copilariei cuprinzвnd un lung sir de maltratari si violente.lipsirea copilului de grija si ocrotire care nu este altceva decвt neglijenta grava оn ocrotirea copilului. De-a lungul secolelor copiii au fost supusi la nenumarate umilinte. forme oribile. 65. care au fost permanent sanctionate оn cadrul unui grup social determinat. Pruncuciderea a cunoscut. . Una dintre cele mai grave forme de abuz asupra copilului este pruncuciderea. 97 Dificultati оn aprecierea abuzului asupra copilului prezinta si faptul ca aceasta problema este strвns legata de contextul sociocultural si poate varia considerabil оn timp si оn spatiu. cвt si pentru faptul ca violenta induce violenta ca reactie de raspuns sau de aparare [II. intentionat sau neintentionat. care au оmbracat. ba chiar оncurajate de catre reglementarile oficiale (copii care se nasteau cu deficiente sau slab dezvoltati erau aruncati de pe stвnca). spre deosebire de agresiunile individuale dintre adulti. 71 -72]: . p. au fost victimele nenumaratelor abuzuri comise de parinti. care afecteaza integritatea fizica a acestuia.

O alta forma dramatica de violenta оmpotriva minorilor alaturi de maltratare. epoca contemporana cunoaste o tendinta vadita de scadere a actelor de pruncucidere. victimizarea sexuala a copilului (incestul) poate continua luni sau ani de zile. Оn timp ce violul este un caz mai izolat. 23. 62]. sau lipseste din camin. iar una din cinci femei si unul din 11 barbati au fost victimizati sexual fie de membrii grupului familial. chiar aprobate de catre societatea adultilor si ca istoria umanitatii este jalonata de maltratari exercitate contra copiilor. este de circa 10. Un studiu sociologic. care se manifesta brutal. fapt ce perturbeaza оn cel mai оnalt grad dezvoltarea normala a copilului. mergвnd pвna la maltratarea zilnica a copilului). fara ca nimeni sa stie ceea ce se petrece. luвnd forma abandonului total. O forma la fel de grava de violenta оndreptata contra copiilor este si abandonul. оn familie [II. Este evident ca lipsesc statisticile reprezentative оn acest domeniu. p. Infanticidul direct sau ocolit. Vвrsta medie a fetelor. Din fericire. 29. 75 . tolerate.2 ani. acestea 98 devenind extrem de rare. 107]. la care copilul nu are nici o capacitate de discernamвnt si nici puterea de a se opune [II. 60]. pruncucidere si abandon este incestul. comise. desfasurat оn SUA. care devine din ce оn ce mai raspвndit. semiabandonului (practicat de unul sau altul dintre parinti dupa o situatie de divort) si abandonului criptic (constвnd оn respingerea afectiva a copilului de catre mama. a fost o practica mult timp tolerata si chiar recomandata din motive demografice. Istoria pruncuciderii este parte integranta a istoriei violentei asupra copilului. Unii cercetatori sustin ca pentru fiecare caz de incest raportat. cu adevarat. p. sau nu-si poate exercita оndatoririle conjugale. Оn societatile contemporane pruncuciderea a devenit o infractiune grava sanctionata de legea penala. eugenice (teoria despre sanatatea ereditara a omului).fost. are adesea ca urmare institutionalizarea. Este forma cea mai ascunsa opiniei publice. Indiferent de formele оn care se manifesta (fiind acceptat. mai mult sau mai putin. de persoane caracterizate de tendinte patologice. fie de prietenii familiei. dar studiile arata ca este caracteristica multor familii оn care mama. 29. o vвrsta foarte frageda. exista alte 20 de cazuri neraportate. a evidentiat ca 19 % din femeile anchetate si 9% din barbatii investigati au declarat ca au fost victime ale abuzului sexual din partea parintilor. care. оn lipsa de interes a acesteia fata de trebuintele lui elementare si оn adoptarea unor conduite indiferente sau violente. sub forma expunerii la riscuri sau a abandonarii noilor-nascuti. nefireasca si neobisnuita. Cele mai frecvente sunt cazurile de incest оntre tatal vitreg si fiica. p. care sunt victime ale actelor de incest. mai ales. religioase” [IV.

Оnsa astfel de reglementare nu poate prevedea limita de la care utilizarea fortei devine periculoasa pentru copil [II. un parinte vitreg sau tutorele acestuia si atunci cвnd autorul crede. Astfel. Pierderea stimei de sine. оn mod sincer. alcoolism. ca forta este necesara pentru a putea disciplina copilul. оntre tata si fiica. Este curios faptul ca aceleasi sanctiuni fizice aplicate de catre persoane straine. sunt considerate delicte penale. conform carora sanctiunea fizica reprezinta unul dintre mijloacele principale de educatie. оntre mama si fiu. Este semnificativ faptul ca orice act de incest. Codul penal romвn оn articolul 203 incrimineaza raportul sexual dintre rude directe оn linie directa sau dintre frati si surori. a оncrederii personale fata de cei vвrstnici. parintilor si. sanctionat de Legea penala din majoritatea covвrsitoare a 99 statelor. оnvatatorilor care predau la clasele mici li se recunoaste dreptul legal de a aplica pedepse fizice. Practica tratamentului juridic al violentei si abuzului asupra copilului ca actiune incriminata si sanctionata оn legislatiile penale este de data recenta si variaza mult de la o tara la alta. 186]. p. ba chiar fiind оn concordanta cu vechile principii pedagogice. care nu au relatii de tutela sau raporturi educative cu copiii. ori pentru a-i proteja sau asigura educatia. 9. Оn contextul violentei оndreptate asupra copilului. consum de droguri si prostitutie . alte legislatii incrimineaza distinct fiecare tip de abuz. constituind o forma secundara de victimizare [II.tolerat sau obtinut prin violenta. Оn Anglia sunt incriminate patru categorii distincte de abuz asupra copilului care impun restrвngerea drepturilor parintesti asupra copilului: 76 . оmpotriva unui minor aflat sub vвrsta de 18 ani este justificata оn urmatoarele doua cazuri: atunci cвnd autorul este parintele minorului. cu unele exceptii.iata numai cвteva dintre efectele cu implicatii deosebit de dramatice. mai ales оn ceea ce priveste dezvoltarea sa ca adult. intimidare sau teroare) orice act de incest are multiple efecte traumatice asupra copilului. bataia a reprezentat de-a lungul secolelor unul dintre actele cele mai obisnuite. p. оntre minori si alte rude din familie reprezinta un act de victimizare. incapacitatea de a mai dezvolta relatii normale cu prietenii care au aceeasi vвrsta. de abuz sau violenta. La toate acestea se adauga atitudinea de stigmatizare adoptata de cei din jur. orice relatie sexuala оntre adult si copil. adeseori. cu exceptia celei care poate aduce moartea victimei. Оn unele legislatii penale incriminarea abuzului are un caracter general. 59]. sinucidere. tendintele ulterioare spre abuz. frigiditatea fizica si emotionala. Chiar si оn prezent оn majoritatea tarilor. 60. sanctionвndu-l cu o pedeapsa privativa de libertate de la 2 pвna la 7 ani. Оn Codul penal din Statul Texas este stipulat ca folosirea fortei.

p. Formele tipice de maltratare merg de la simpla palma pвna la lovituri cu pumnii. Оn acest sens. care au ca efect deteriorarea grava a sanatatii sau a dezvoltarii copilului. 2. 135]. p. caracterizat ca o forma integratoare. abuzul emotional. spre deosebire de cele care nu sunt agresate de soti. fie barbati care оsi agreseaza sotiile. interzice pedepsele corporale aplicate de parinti sau de educatori. abuzul fizic. a identifica acei parinti care au nevoie de ajutor оn educatia copiilor lor prin intermediul unor servicii specializate [IV. Este semnificativ faptul ca majoritatea parintilor care recurg la asemenea agresiuni sunt fie femei agresate de sotii lor. fie prin neglijenta acestora. dar urmareste: a asigura o reglementare unitara оn acest domeniu. bazat pe pedepse severe. 183-190]. p. Iar femeile agresate de sotii lor. Evidentele arata ca cea mai mare parte dintre parintii care recurg la mijloace violente au 77 . au o probabilitate de cel putin doua ori mai mare sa agreseze propriii lor copii [III. neglijenta. ajungem la concluzia ca este dificila stabilirea numarului de copii care sunt abuzati de catre parintii lor din cauza rezervelor evidente ale acestora de a raspunde la оntrebarile anchetelor. 4. inclusiv afectarea maturizarii biologice a acestuia. care au constientizat mai devreme problema violentei оndreptate asupra copilului. care este definita оn Actul Copilului din 1989 drept absenta de durata a grijii si ocrotirii datorate copilului sau neоndeplinirea obligatiei de a proteja copilul de orice fel de pericole. abuzul sexual. 3. definit ca exploatare sexuala a unui copil sau adolescent. Legislatia unor tari. Majoritatea studiilor recente centrate pe investigarea abuzului asupra copilului si a efectelor sale pe termen lung se sprijina pe teoria agresiunii preluate si pe conceptiile ca agresivitatea copiilor este determinata adesea de un stil autoritar de educatie. 33]. 9. Оn urma unor cercetari efectuate de sociologii americani.1. definit ca prejudiciu fizic provocat copilului fie prin acte intentionate ale parintilor. Vorbind despre violenta оndreptata asupra copilului. Scopul legislatiei оn acest domeniu nu consta оn sanctionarea celor care оncalca aceste reglementari (motiv pentru care aceasta stipulare nu este оncorporata оn codurile penale ale 100 tarilor respective). 23. s-a constatat ca circa 2 milioane de copii cad victima violentei fizice a parintilor оn fiecare an. asupra dezvoltarii emotionale si comportamentale. printre care si Suedia. 7. cu batul ori amenintari cu arma de foc sau cutit. inclusiv de frig sau foame. exista o probabilitate de 45 la 80% ca barbatii care abuzeaza fizic sotiile lor sa abuzeze fizic si copiii pe care оi au. cu efect actual sau potential. determinat de relele tratamente persistente si severe la care este supus copilul sau de abandonarea lui [II.

de protectie.183]. ca adult оl va practica. de dificultatile cu care trebuie sa se confrunte familiile care au un venit sub pragul saraciei [II. o parte importanta dintre copiii agresati de acesti parinti vor deveni ei оnsisi agresori. Astfel. la rвndul sau. ei оnsisi. Violenta оn familie este legata de problema saraciei. 9. se nasc premisele identificarii abuzului si tragerii la raspundere a persoanelor vinovate. la rвndul lor devenind adulti. Unele legislatii au reglementat obligatia tuturor cetatenilor de a оnstiinta organele 101 competente ori de cвte ori afla de existenta unui caz de abuz asupra copilului. p. La rвndul lor. echimoze. tratament si recuperare a victimelor. educati оntr-un mediu familial caracterizat de violenta. o corelatie strвnsa оntre tipul de abuz la care a fost supus copilul si cel pe care. Odata cu observarea acestor semne de catre persoane din afara familiei si declararea lor organelor autorizate sa intervina. rani. persoanele care au obligatia profesionala de a pastra confidentialitatea informatiilor. de asemenea.crescut si au fost. Оn Italia asistentii sociali care au aflat de producerea unui abuz sunt obligati sa 78 . Desi violenta familiala nu se limiteaza la o singura clasa sociala. 60. cei care au fost victimele abuzului sexual оnregistreaza o probabilitate ridicata de a practica tot abuzul sexual etc. totusi printre clasele si straturile definite de un statut economic mai scazut. fiind supusi chiar ei maltratarilor. daca violenta ca mijloc de disciplinare a fost sprijinita pe convingerile si normele existente оn familie [II. Reactia sociala fata de abuzul asupra copilului a dus la dezvoltarea unei varietati de servicii specializate de interventie – de receptie a mesajelor persoanelor abuzate. 358 Cod penal). modificari psihocomportamentale. 44-45]. tulburari nevrotice. Exista. Acestor familii le sunt proprii rezolvarea dificultatilor si problemelor existente prin mijloace agresive si violente. ocupatii modeste si venituri mici. sunt exonerate оn ce priveste informarea autoritatilor оn legatura cu violenta asupra minorilor (art. ea pare sa fie mai prevalenta. Unele dintre aceste organe au ca scop fie sa sprijine victima si sa asigure asistenta оn scopul recuperarii. printr-o serie de semne exterioare. оn Elvetia nu exista obligatia de a raporta cazurile de abuz. Practica raportarii abuzului difera de la o tara la alta. fie sa traga la raspundere agresorul si sa previna comiterea unor fapte asemanatoare pe viitor. Copiii care au fost maltratati vor practica. p. tulburari de adaptare etc. abuzul fizic. cum ar fi diferite urme fizice – plagi. Abuzul se denota. O problema importanta este. de asemenea. de regula. identificarea si raportarea abuzului asupra copilului. fiind mai caracteristica pentru acele familii оn care parintii au un nivel mai scazut de instruire. оnsa оn scopul respectarii interesului superior al copilului.

violenta оn timp de razboi sau alte practici traditionale daunatoare. aceasta problema era privita ca una de interes privat. p. prostitutie. violenta оmpotriva femeilor a capatat vizibilitate si a devenit o serioasa problema publica.raporteze cazul. Desi reglementarile legale din mai multe tari dispun aducerea оn fata instantelor de judecata pentru abuz. desi au fost оnregistrate progrese palpabile. 362 Cod penal). Violenta оmpotriva femeilor se exprima prin incest. sa raporteze orice caz de abuz. dar si consecintele tragice ale situatiei inferioare pe care o ocupa femeile. Оn timp. acasa sau оn public si este оn mare masura nelegiferata si nereglementata. d) crearea unei structuri adecvate la nivel local si national. Un studiu realizat de UNICEF оn septembrie 1999 arata ca оn Romвnia violenta domestica este un lucru obisnuit si ca 108 femei din 1000 sunt agresate sexual. societatea devine responsabila pentru dezvoltarea lui normala. iar 41 din 1000 agresate nesexual [II. Autoritatile nu se pot autosesiza оn aceste cazuri. 361. Codul penal reprezinta dreptul comun оn materie de violenta domestica. Recunoscвnd copilul ca exponent al viitorului sau. Plвngerile depuse de victime sunt foarte putine. precum si personalul specializat. aceeasi obligatie fiind valabila si pentru personalul medical (art. 174]. Оn trecut. fenomenul maltratarii copiilor ramвne stabil ca amploare. cum ar fi casatorii fortate. Violenta оmpotriva femeilor este lucrul care ilustreaza cel mai bine interdependenta dintre drepturile femeilor si sanatatea lor. viol. totusi. Оn Danemarca obligatia de a raporta cazurile de abuz are оntвietate fata de orice alta regula referitoare la confidentialitatea profesionala [II. c) sprijinul financiar acordat de stat pentru prevenirea si controlul abuzului asupra copilului. 8. b) recunoasterea si sanctionarea оn legislatie a abuzului asupra copilului. sentintele sunt blвnde si nu se aplica decвt оn jumatate din cazurile identificate. 365 Codul penal). Оn prezent. Violenta оmpotriva femeilor este manifesta оn toate societatile. spre a preveni si controla abuzul asupra copilului. arderea mireselor sau a 79 . nu au fost elaborate legi speciale care sa reglementeze violenta domestica. precum si a unei reactii prompte fata de asemenea acte. deoarece este necesara plвngerea prealabila a victimei. Legislatia Belgiei obliga toti cetatenii. 102 Pentru moment. 305-306]. batai casnice. tendinta manifestata si la nivel mondial. neraportarea se sanctioneaza penal (art. mutilari genitale. 60. hartuire sexuala. Eficacitatea acestor masuri este conditionata de cel putin patru factori: a) recunoasterea statutului copilului ca persoana detinatoare de drepturi per se. p. inclusiv prin promovarea unor masuri si politici adecvate de prevenire a abuzului.

293]. astfel оncвt la 100 000 de nasteri оn Africa mor 600 de mame. Dupa multe conferinte si оntruniri care au avut loc dupa 1990 cu scopul reglementarii si eliminarii tuturor formelor de violenta оmpotriva femeilor. p. оn mare masura datorita neglijentei. оn Asia 400. Aproape jumatate din cazurile de violenta domestica se manifesta sub forma abuzurilor sexuale (sex fortat). De aceea. Multe femei tolereaza aceste acte de violenta.vaduvelor. Radulescu ca violenta оn familie nu este altceva decвt un mod de a reproduce оn spatiul privat climatul marcat оn prezent de tensiuni. Vulnerabilitatea femeilor оn fata violentei este sustinuta si de faptul ca ele depind economic de barbati sau de faptul ca violenta domestica este o norma culturala acceptata si ca nu exista legi care sa sanctioneze aceste acte. de obicei. nici o masura de natura sa previna sau sa diminueze violenta familiala nu poate avea eficienta scontata fara a elimina violenta. 90% dintre ele оn tarile din lumea a treia sau оn curs de dezvoltare. fiindu-le frica de eventualele repercusiuni ce ar putea sa apara оn cazul оn care ele ar face cunoscute aceste abuzuri. 60. Suntem solidari cu opinia profesorului romвn Sorin M. 103 Capitolul 4.2]. iar оn Europa Occidentala si America de Nord doar 10. Abuzul psihic acompaniaza aproape оntotdeauna abuzul fizic si. conflicte si violenta din spatiul public. Prapastia dintre statele bogate si cele sarace se reflecta si оn aceasta situatie. care se manifesta la nivelul оntregii societati. Aceasta оnseamna cca un deces pe minut. Violenta оmpotriva femeilor оsi are radacinile оn inegalitatea de putere dintre femei si barbati. оn Statele Unite este 1/6336 [II. multe state si-au consolidat legile de combatere si pedepsire a acestor acte. 10. PROBLEME ACTUALE ALE PROTECTIEI DREPTURILOR MAMEI SI COPILULUI 4 1. Un studiu recent sustine ca o femeie din trei sufera de una dintre formele de violenta prezentate mai sus. оn America Latina 300. Violenta domestica este una dintre cele mai des оntвlnite forme de manifestare a violentei оmpotriva femeilor si este cel mai des cauzata de prieteni sau soti. Acest adevar este demonstrat de faptul ca aproape o jumatate de milion de femei mor anual de afectiuni legate de sarcina si nastere. Protectia dreptului reproductiv al femeii ca drept al omului Se considera ca femeia este victima predilecta a egoismului copilului. 80 . si fara a asigura familiei ca institutie fundamentala conditia adecvata de functionare [II. p. aceste abuzuri se repeta оn timp. Оn timp ce perspectiva decesului matern este 1/20 оn Africa.

Conferinta privind drepturile omului tinuta la Viena оn anul 1993 a accentuat ca drepturile femeilor si ale fetelor sunt parte integranta a drepturilor omului si ca femeile ar trebui sa se bucure de standarde dintre cele mai ridicate de viata. precum si dreptul de a lua decizii оn ceea ce priveste reproducerea libera fara discriminare. 19. Cam o jumatate dintre decesele materne se datoreaza. оn procesul reglementarii normative a dinamicii demografice trebuie sa tinem cont si de libertatea de a procrea. neglijarii aspectelor legate de: оngrijirea mamei si copilului. avorturilor. constrвngere sau violenta. casatorii premature. Оn exercitarea drepturilor sale. Multiparele din lumea a treia sufera оn mod cronic si constant de carente multiple si оmbatrвnire precoce. Оn timp ce оn societatile moderne femeile aloca 14% din existenta lor cresterii copiilor. spatiului si timpului de concepere a copiilor si de a avea informatiile necesare pentru a proceda оn acest sens. saracie. p. Conferinta de la Cairo a definit sanatatea reproductiva si sexuala ca drepturi recunoscute universal. 72. Оn baza acestor recomandari. lipsa educatiei si analfabetismul. 12) dispune ca. Оn doctrina dreptului constitutional. dar si responsabilitatile fata de comunitate. conform unor studii. Totodata. 93]. оndeosebi оn perioada reproductiva. sanatate. Libertatea constienta de a procrea este garantata de Conventia europeana a drepturilor omului care (art. Aceste drepturi rezida оn recunoasterea dreptului elementar al cuplurilor si indivizilor de a decide liber si responsabil asupra numarului. 104 asa cum se stipuleaza оn documentele aferente drepturilor omului. оncepвnd de la vвrsta stabilita prin lege. оn lumea a treia acestea оsi petrec 50% din viata pentru reproducere si оngrijirea copiilor. libertatea de a procrea este privita sub doua aspecte esentiale: 1) libertatea constienta de a procrea si 2) dreptul de a refuza procrearea [II. munca grea si carentele alimentare. Pentru fiecare deces matern exista оnca 15 mame aflate оntr-o stare de suferinta cronica. Drepturile reproductive оmbraca forma anumitor drepturi ale omului. Оmbunatatirea sanatatii reproductive implica mai mult decвt asigurarea оngrijirii de-a lungul perioadei de reproducere a femeilor [II.Aceasta prapastie se datoreaza carentelor de asistenta medicala. omul trebuie sa ia оn considerare conditiile proprii de viata si viitorul copiilor. Оn mod logic poate fi trasa concluzia ca dreptul de a оntemeia o familie presupune оn acelasi 81 . p. care sunt deja recunoscute оn legile nationale. barbatul si femeia au dreptul de a se casatori si de a оntemeia o familie.]. 93. оn documentele internationale privind drepturile omului si оn alte acorduri si conventii.

Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului (art. membrii cuplului familial trebuie sa constientizeze ca dreptul de procreare poate fi realizat numai оn conditii care exclud transmiterea unor boli patogene viitorilor copii. situatie care rezulta chiar din continutul art. 105 Оn scopul realizarii acestor prevederi. 8 din Conventia europeana care prevede „respectul vietii private si familiale”. 94].timp si pe cel de a procrea. p. Dupa cum vedem оnsa acest drept este rezervat оn exclusivitate membrilor cuplului familial оn virtutea carui fapt doar acestia pot decide „cвnd viata lor sexuala trebuie sa conduca la procreare” [II. 72. potrivit caruia nu orice persoana este capabila de a procrea (Rezolutia privind carta europeana a drepturilor pacientului. legislatia statelor poate introduce anumite impedimente оn realizarea dreptului de procreare. Regulamentul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Justitiei privind organizarea examinarii medicale a tinerilor оnainte de casatorie [I. adoptata de Parlamentul European la 19 ianuarie 1984). 43] determina ca оn scopul depistarii maladiilor ce pot fi transmise viitorilor lor copii si оn scopul profilaxiei nasterii copiilor cu dereglari grave fizice si psihice sunt supuse examenului medical persoanele de vвrsta reproductiva ce au depus cereri de casatorie. Pornind оnsa de la faptul ca dreptul de a procrea este conditia sinequanon a dreptului la viata care se manifesta prin dreptul de a transmite viata. adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite оn anul 1969 [II. Pentru evitarea nasterilor unor copii „defectuosi”. 19. pivotul dreptului de a procrea poate fi gasit оn continutul art. Astfel. 4) stipuleaza ca „parintii au dreptul exclusiv de a determina liber si cu toata responsabilitatea numarul si esalonarea nasterilor”. Cu atвt mai mult. organele starii civile din Republica Moldova efectueaza оnregistrarea casatoriei tinerilor numai dupa prezentarea unor certificate medicale eliberate de institutiile medicale din republica. putem concluziona ca comunitatea umana admite totusi un control asupra procesului de procreare. Declaratia asupra progresului si dezvoltarii оn domeniul social. 68] (art. 15) consacra оn mod expres obligatia parintilor de a naste copii sanatosi. ce pot 82 . Pornind de la cele mentionate. trebuie sa recunoastem ca dreptul de a procrea nu este un drept absolut. Оn acelasi timp. оncepвnd cu 1 ianuarie 1996. Regulamentul dispune ca оn cazul depistarii la ambii tineri a dereglarilor genetice. Pentru aceasta Legea obliga persoanele care depun cerere de casatorie sa treaca examinarea medicala оn scopul depistarii bolilor ereditare sau agentilor patogeni ce pot fi transmisi copiilor. Acest drept este prevazut si оn actele normative internationale. p. Astfel. 12 din Conventie.

. Оn Republica Moldova drepturile persoanelor la reproducere sunt reglementate de Legea cu privire la ocrotirea sanatatii reproductive si planificarea familiala nr. precum: dreptul la ocrotirea sanatatii mamei si copilului. . Оn acest act normativ trebuie sa fie consacrata si garantata realizarea unor drepturi constitutionale. Оn literatura din domeniu se considera ca o asemenea stare „conduce la probleme etice si juridice foarte complexe pe care legislatia le ignora” [II. 15) nu interzice casatoria оn caz de depistare a unor boli.femeia care a donat ovulul nu оn toate cazurile este cea care va purta sarcina. mai ales оn cazuri de sterilitate.provoca dezvoltarea unei maladii ereditare grave la viitorii lor copii. оn conditiile progresului social si stiintific. violenta sau constrвngere. Totodata.01 [I.nou-nascutul poate fi dat dupa nastere unei a treia femei. Robert. Оn cuprinsul acestui act normativ ar putea fi incluse unele principii .cheie ale drepturilor reproductive printre care: 83 . 26]. dreptul femeilor la examen medical si de a decide liber si responsabil asupra unor probleme 106 legate de sexualitatea lor.05. . Legea privind drepturile copilului (art. dereglari genetice transmisibile. ca ar fi binevenita o lege cu privire la drepturile reproductive si realizarea acesteia ar reprezenta una dintre cele mai efective garantii privind protectia drepturilor mamei si copilului. fara discriminare. asa-numitei „mame sociale”. consiliul medicilor geneticieni elibereaza un certificat medical despre contraindicatia nasterii copiilor la cuplul dat. consideram. Оnsa. p. la o pluralitate de participanti si pe cale de consecinta va avea оn vedere folosirea sa chiar pentru o femeie care nu este sterila”.copilul poate fi conceput оn afara organismului unei femei (in vitro). dupa cum consemneaza savantul obstetrician J. 19. dreptul mamei si copilului la protectie din partea statului. dreptul de a beneficia de ajutor special medico-social оn domeniul realizarii functiilor reproductive. dreptul la inviolabilitatea vietii private.185-XV din 24. agenti patogeni. Aceasta „revolutie” genereaza a serie de probleme pentru doctrina juridica si anume: . Remediul oferit pentru depasirea acestei stari este procrearea artificiala care.procrearea artificiala admite nu doar separarea actului sexual de fecundare. „a condus la o fragmentare a procrearii. оn aceste cazuri. 95]. Оn legatura cu dreptul de a procrea al femeii apar unele dificultati legate de realizarea acestuia. dar nasterea copilului. inclusiv de sanatatea sexuala si reproductiva. secretul personal si al vietii de familie. ci si fecundarea de gestatie. nu este recomandata.

cresterea rapida a numarului de persoane infectate cu HIV/SIDA si cu alte boli transmise pe cale sexuala. .dreptul de a fi liber de orice violenta sexuala. fiind principala cale de оntrerupere a sarcinii. sanatate reproductiva si planificare familiala . 27.dreptul la viata.dreptul de a nu fi supus torturii sau altor tratamente crude. cвt si a copilului. dupa cum mentionam mai sus.dreptul la sanatate. Sanatatea reproductiva subreda оn rвndul mamelor din Republica Moldova pune adesea оn pericol atвt supravietuirea mamei. Legislatia prevede prostitutia drept contraventie.dreptul de a consimti casatoria si egalitatea оn casatorie.dreptul de a decide timpul si numarul de nasteri. printre consecintele avorturilor repetate se numara cresterea ratei mortalitatii si infertilitatii. contraceptivele se utilizeaza rar оn principal din cauza lipsei de informatie cu privire la rezultatele benefice pentru planificarea familiei. avortul. copii si femei. . Utilizarea mijloacelor contraceptive moderne оn republica nu este suficient de populara. . Pentru tarile aflate оn tranzitie din Europa Centrala si de Est sanatatea reproductiva ramвne a fi o problema foarte importanta : metoda cea mai frecventa оn reglarea nasterilor este avortul.. . libertate si securitate. Datele statisticii oficiale monstreaza ca persoanele tinere din republica au mare nevoie de protectie оn domeniul sanatatii si drepturilor reproductive.dreptul de a modifica traditiile si obiceiurile care violeaza drepturile femeilor. . Aceste probleme se manifesta cu preponderenta la tineri. pun peste 50 la suta din femei оn situatia de a se confrunta cu probleme оn domeniul sanatatii reproducerii [III. . O alta problema importanta este cea a transmiterii bolilor pe cale sexuala si cresterea riscului raspвndirii HIV/SIDA mai ales printre persoanele tinere. Datorita nivelului redus al serviciilor medicale.dreptul la intimitate. Оntr-un studiu realizat recent se mentioneaza ca numarul mare de avorturi si complicatiile provocate de acestea. inumane sau tratamente degradante incompatibile cu statutul de om. 107 O problema grava a societatii cu implicatii enorme оn domeniul drepturilor reproductive este prostitutia.dreptul de a fi liber de orice discriminare pe anumite criterii. . p. alaturi de practicile contraceptive neadecvate.dreptul la roadele progresului stiintific si de a consimti noi experimente. 9]. оncercвndu-se legalizarea si 84 . . .

drepturile reproductive nu au o reglementare speciala оn Republica Moldova.07. 100 privind egalitatea оn remunerare a mвinii de lucru masculine si mвinii de lucru feminine pentru o munca de valoare egala. .Declaratia universala a drepturilor omului (HP nr. . La acest proces lent contribuie si alti factori.Conventia europeana оn materia adoptiei de copii. somaj. Republica Moldova a ratificat pвna acum urmatoarele conventii si tratate internationale оn domeniu [III. . fiscalitate excesiva. 9]: .1994. care nu tin de mediile mai sus enumerate: educatia (nivelul educational si domeniile).87-XII din 28. coruptie.1994). S-au facut totusi demersuri оn ceea ce priveste alinierea legislatiei nationale la cea europeana оn perspectiva aderarii la Uniunea Europeana. Cu toate ca rezolvarea acestor probleme este prioritara. ele nu ar trebui separate de cele ale drepturilor femeilor. 27.156/1983 privind sansele egale si tratamentul egal pentru lucratorii barbati si femei: lucratori cu responsabilitati familiale. sociale si culturale sunt prea putin interesate de problemele cu care se confrunta femeile. . lipsa mijloacelor de informare. Problema reglementarii drepturilor femeilor este privita ca avвnd o mai mica importanta оn comparatie cu problemele cu care se confrunta Republica Moldova astazi – saracie.Declaratia privind protectia femeilor si copiilor оn perioadele exceptionale si de conflict armat. Asadar. .Conventia europeana privind statutul juridic al copiilor nascuti оn afara casatoriei. 1948.Conventia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fata de femei (HP nr.sanctionarea acesteia ca infractiune оn cazul оn care nu se desfasoara оn conditiile dictate de lege.Protocolul din 1990 la Conventia revizuita privind munca de noapte a femeilor. dezinteresul manifestat de anumite categorii sociale fata de aceste probleme. p.217-XII din 28.04.Conventia OIM nr. . deoarece mediile politice. Cu toate ca se fac pasi importanti оn reglementarea acestor aspecte legate de drepturile reproductive. . . avвnd оn 108 85 .Conventia OIM nr.1990). de consiliere familiala.Conventia OIM nr.Conventia OIM nr. 1975.07. 1994. nu se оntrevad masuri concrete care sa duca la оntarirea infrastructurii serviciilor de asistenta sociala ce au ca scop informarea si protejarea persoanelor ale caror drepturi reproductive sunt оncalcate.103/1952 cu privire la protectia maternitatii. оn vigoare din 31. proasta dezvoltare a serviciilor medicale. dezvoltare economica scazuta. 1968. traditiile si stereotipurile societatii.89/1948 privind munca de noapte a femeilor care lucreaza оn industrie. .

adoptata de summit-ul international pentru copii din 30 septembrie 1990 [I. Оn alt loc. acelasi remarcabil savant Lejeune spune: „Omul este om din momentul conceperii. Dreptul la viata si dezvoltare. 10. 16. dezvoltare si supravietuire este un drept fundamental. El este alpha si omega drepturilor omului. Stiinta medicala.. bazata pe experienta. 93]. Dreptul roman prevedea dreptul la viata al fiintei umane din оnsasi obвrsia ei: . p. asigurarea dreptului la educatie. mijlocul si scopul drepturilor omului. p. 182]. 93]. Dreptul copilului la viata. supravietuire si dezvoltare Dreptul la viata. protectia familiei ca grup fundamental si mediu natural pentru cresterea si dezvoltarea copilului. Esentialmente este vorba despre necesitatea crearii unor conditii care ar asigura fiecarei familii posibilitatea de a lua decizia privind numarul si intervalul de nastere a copiilor. Acest fat.Copilul conceput este considerat ca nascut ori de cвte ori e vorba de interesele acestuia"[II. Declaratia mentioneaza: reducerea mortalitatii infantile. protectia si dezvoltarea copiilor. determinвnd-o astfel pe mama sal protejeze". pe scurt este dreptul central din care se nasc toate celelalte” [II. intereselor si sanatatii mamei si copilului. a fost reiterat si оn Declaratia universala cu privire de supravietuirea. poseda un cod genetic propriu. justitiei si creativitatii. este si ea оn consens cu aceasta idee aratвnd оn anii '90. Acesta produce оntreruperea menstruatiei mamei. оn a sasea sau a saptea zi a vietii sale. ca . Printre obiectivele prioritare.. fiind dreptul central al oricarei fiinte umane .vedere faptul ca saracia si somajul afecteaza оntr-o mai mare masura populatia feminina din Republica Moldova. independent de codul genetic al mamei si 86 .. protectia drepturilor. dedicate asigurarii bunastarii copiilor [IV. 11. 69. p.omul exista ca om din clipa conceptiei". precum si sansa copiilor de a-si descoperi identitatea personala оntr-un mediu protectiv. Оn zilele noastre s-a dovedit clar ca viata umana оncepe оn momentul conceptiei (conceptie-fecundatie). Оn opinia noastra. Profesorul francez de genetica Jerom Lejeune scrie: . statele semnatare s-au obligat sa acorde prioritate drepturilor copilului si sa elaboreze un program de activitate ce ar оmbunatati radical situatia copiilor оn deceniul care va urma. progresului. este deja capabil sa se оngrijeasca de destinul sau. situatia copiilor handicapati si protectia acelor aflati оn dificultate. primul si ultimul drept al omului. chiar de la conceptie. 3]. 4 2. legislatia nationala trebuie sa оnsereze un cadru de norme juridice care sa consacre garantiile de realizare a drepturilor reproductive printre care: masurile ce privesc sustinerea maternitatii. „o preconditie a libertatii.Sunt si eu convins ca fiinta omeneasca оncepe sa existe din momentul fecundarii ei. Recentele progrese ale stiintelor biologice dovedesc clar ca noua fiinta. asigurat de familie sau de alte organe de asistenta. cвnd are abia 1-2 mm оnaltime. оnceputul si finalitatea. p. Prin aceasta Declaratie.

degetele). cei doi gameti formeaza o noua entitate biologica. sa strвnga pumnul.semn si criteriu fundamental al afirmarii vietii. criteriu prin care si la o persoana adulta se face constatarea daca se afla din punct de vedere nervos оn viata sau nu. daca nu este distrusa. оncepe derularea. asa cum se оntelege din urmatoarele versete : . Profesorul genetician Jerome Lejeune compara zigotul ce nu masoara mai mult de un milimetru jumatate. forma fetei. culoarea parului si a ochilor.. nuanta tenului. Оn momentul conceperii. 99]. stomacul оsi оndeplinesc menirea. deci chiar de la conceptie ea este fiinta umana. cвnd noua fiinta umana оsi оncepe cariera. omul de stiinta оsi pleaca fruntea cu respect ca оn fata unui mister sacru. aceasta minicaseta pe care este оnscrisa simfonia vietii. Ieremia 1. 13. 12. rinichii. Оntrebarea fundamentala din ce moment o fiinta conceputa este considerata existenta si persoana umana omenirea si-a pus-o din vremuri stravechi. Iar la trei luni aceasta faptura umana are atвta viata оncвt reuseste sa-si miste capul. o noua viata individuala” [IV. Cercetarile stiintifice arata ca la 18 zile se fac simtite bataile inimii fatului. Prin urmare. Sfвnta Scriptura. se va termina de derulat оn clipa mortii [IV. la cinci saptamвni apare fizionomia acestei fiinte noi (obrajii. cu o minicaseta invizibila pe care este оnregistrata o simfonie.Оnainte de a te fi zamislit оn pвntece. chiar оnainte de aceasta prin tainica prevedere a lui Dumnezeu. sa gaseasca gura si sa-si suga 87 . zigotul. Codul genetic este tiparul genetic complex al dezvoltarii umane si contine: sexul copilului. Оn momentul оn care spermatozoidul patrunde оn ovul. care poarta оn el un nou program individualizat. nu exista trecere de la o forma de viata vegetala la una animala si apoi la forma de viata umana. cu cele 23 de perechi de cromozomi care au fuzionat si care cuprind un numar atвt de mare de informatii оncвt nici memoria unui computer din lume nu ar putea sa le cuprinda.109 de cel al tatalui.5]. p. te-am cunoscut si оnainte de a iesi din pвntece. te-am sfintit si te-am numit proroc pentru popoare" [II. Оn fata fiintei umane care s-a zamislit оn mediul matern. Оn acest nou ciclu vital nu exista vreun salt calitativ. la sapte saptamвni se fac simtite undele cefalice .. La zece saptamвni fatul are toate caracteristicile pe care le vedem clar la copil dupa nasterea sa normala. forma nasului etc. 12]. ce se distruge prin avort este o viata umana: ceea ce se arunca la lada de gunoi sau se arde оn crematoriu este o fiinta umana. la sase saptamвni se manifesta sistemul nervos оntr-un schelet clar organizat si ficatul. sa-si schimbe expresia fetei. Sfintii Parinti ai Bisericii si legi ale Dreptului Antic certifica realitatea vietii personale si drepturile la viata din momentul zamislirii vietii. practic toate trasaturile umane оn forma incipienta. оnaltimea.

Printre aceste drepturi fundamentale. Daca omul este fiinta din clipa conceptiei. Spectatorii pot vedea cum copilul nu vrea sa moara. intitulat Donum vitae (Darul vietii) [III. оndeosebi ale celor mai slabi. doctorul Nathanson a оncetat sa mai faca avorturi si a realizat acest documentar pentru sensibilizarea oamenilor оn privinta avortului [III. Acest medic fusese directorul celei mai mari clinici de avorturi din SUA si presedintele unei organizatii pentru dreptul la avort. se descalifica si оnceteaza sa mai fie un stat de drept. numita NARA. asa cum sustin atвt teologii cвt si medicii. Оn aceasta ordine de idei statul trebuie sa recunoasca. оsi pierde legitimitatea.degetul. Marturie sta un film documentar оn care se arata 110 avortul unui fat de 12 saptamвni. sa promoveze. legea va trebui sa prevada sanctiuni penale pentru orice violare deliberata a drepturilor lui”. Documentul Bisericii amintit mai sus noteaza: “Оn momentul оn care o lege pozitiva priveaza o categorie de fiinte umane de protectia pe care legislatia civila trebuie sa le-o acorde. Drepturile omului nu depind nici de indivizi. Dreptul la viata copilul оl are chiar din primul moment al conceperii sale. statul neaga egalitatea tuturor cetatenilor оn fata legii. adica moartea fiintelor nevinovate. deschide gura larg. оntr-un strigat mut. Dupa ce si-a facut un proces de constiinta. se fereste de instrumentele pentru avort si cвnd constata ca nu mai are unde sa se fereasca. 30]. Un stat care se aliaza la o categorie de cetateni mai puternici spre a suprima o alta categorie de cetateni neajutorati si nevinovati. ele apartin naturii umane si sunt inerente persoanei оn puterea actului creator оn care ea оsi are originea. Cвnd statul nu-si pune puterea оn slujba drepturilor fiecarui cetatean. cum este cazul legalizarii avortului. Acest document sugereaza ideea ca statele sau parlamentele nu au dreptul sa aprobe sau sa legalizeze avortul. apoi este taiat оn bucati si extras din uter bucata cu bucata. Documentarul este realizat de medicul american Bernard Nathanson. 88 . atunci rezulta оn mod evident ca avortarea este o crima. sa apere drepturile fundamentale ale tuturor cetatenilor оn mod egal. Un document recent din 1987 a Congregatiei pentru Doctrina Credintei al Bisericii Catolice referitor la dreptul la viata. Ca o consecinta a respectului si a protectiei care trebuie asigurate copilului оnca din momentul conceperii lui. 6]. nici de parinti si nici macar nu reprezinta o concesie din partea societatii si a statului. trebuie numit dreptul la viata si la integritatea fizica a oricarei fiinte umane de la concepere pвna la moarte". precizeaza: "Drepturile inalienabile ale persoanei vor trebui recunoscute si respectate de societatea civila si de autoritatea politica. оnsusi fundamentul unui stat de drept este amenintat.

De asemeni nu voi da la nici o femeie pessariu abortiv" [II. s-a practicat la multe popoare. embrionul uman. din zorile omenirii pвna оn timpurile noastre. Femeia.VI p.H. este o noua fiinta umana cu un cod genetic complet diferit de al mamei. a dat legi drastice оmpotriva avortului. 71. apartine altei fiinte umane. p. p.tatal copilului. pentru care nu este iertare [II. 26]. Dreptul la avort este reclamat оn timpurile noastre de miscarea feminista оn numele emanciparii femeii. e adevarat. nu a mortii. Acestia sunt оn slujba vietii. 232]. nici nu voi da sfaturi de acest fel. un act imoral. deoarece prin actiunile savвrsite se atenteaza la viata unei alte persoane. Оn noua societate. numind femeia care avorteaza “fiinta detestabila”. cu pretentia ca femeia este stapвna propriului corp. La indienii Americii Latine (atteci. La Roma avortul 89 . Dreptul la viata al copilului nu depinde nici de medici. Aceleasi pedepse severe existau la asirieni si la babiloneni [II. оn India Antica ) considera uciderea copiilor оn sвnul matern pacat la fel de grav ca si uciderea parintilor [II. 85]. iar оn unele cazuri cu moartea. daca dreptul la viata consacrat оn Constitutia Republicii Moldova (art. policelular si. 81. poate sa dispuna de propriul corp. prin eliminarea copiilor diformi. 111 ulterior. Codex Manu sau Manu-smrite (tin de sec. femeia оsi revendica dreptul de a dispune de viata copilului pe care оl avea оn vechea societate romana pater familias . 79. Astfel. chiar daca este practicat. hititii pedepseau avortul cu amenda. p. ca si infanticidul. Ovulul fecundat. Chiar celebrul legiuitor spartan Licurg. este un delict. dar numai оn momentele de decadere morala a acestora si fara sa dispara constientizarea si convingerea ca avortul. dar trupul pe care оl poarta оn ea. drept de a оntrerupe voluntar sarcina nu poate exista. maia) оn textele descifrate recent este prescris ca avortul este un pacat.. medicul nu numai ca оsi abroga dreptul de a decide asupra vietii si mortii.H.Dreptul copilului la viata nu depinde nici de parinti. 24) se оntinde si asupra fatului nenascut.156]. caci nici un om nu poate fi proprietatea altui om. p. Potrivit Codului lui Hammurapi (Hammurapi. nu este al ei. 79. care propaga selectia naturala a copiilor. Realizarea dreptului de a оntrerupe voluntar sarcina este conditionat de sfera de extindere a dreptului la viata. E adevarat ca avortul.rege al Babilonului оntre 1792-1750 p. Оntr-o asemenea situatie. dar оsi tradeaza propriul angajament exprimat оn juramвntul lui Ippocrate prin aceste cuvinte: "Nu voi accepta cererea de a administra otrava cuiva.). Ucigвnd copii nenascuti. femeile care accepta o asemenea interventie pot fi trase la raspundere penala. Convingerea ca avortul voluntar este un delict moral si preocuparea de a apara prin lege viata copiilor din sвnul matern au existat la toate marile civilizatii.

nici nu este un organ.s-a practicat оn perioada de decadenta a Imperiului. obsesiei frumusetii corporale si avortului [II. Caracteristicile fatului au aceeasi pregnanta ca si cele ale copilului deja nascut. si anume: dispretului fecunditatii. independenta. Asadar. fiinta conceputa оn pвntecele matern e o fiinta umana complet noua. оn momentul cвnd ovulul este fecundat. Iar Seneca aduce elogii mamei sale pentru ca nu s-a lasat victima marilor coruptii morale ale epocii. Dar chiar si acest poet frivol le condamna pe abortiste pentru macelul pe care оl provocau. nici a statului. care trebuie sa se bucure de demnitate si sa-i fie asigurate drepturile ce decurg de aici [II. Dar nu este nici o diferenta revolutionara оntre copilul din uter si copilul de dupa nastere. care se dezvolta separat. contin aceleasi mesaj ca si cel al geneticienilor. Tehnologia moderna a permis studierea comportamentului individual al copilului оn uter. existenta noului-nascut оn afara organismului mamei si separat de el. nici a mamei. nici tatal si nici un alt om nu au dreptul sa dispuna de viata acestei noi fiinte umane. 16. p. cu drepturi egale cu ale fiecaruia dintre noi. 82. din primele momente ale evolutiei proceselor biochimice. 30]. Ia nastere o fiinta umana. nici a tatalui. rusinii de a ramвne оnsarcinata.14]. Ovidiu descria cazul Carinei. riscвndu-si viata pentru a-si mentine farmecele fizice. nici a unui alt om. Оn literatura de specialitate se mentioneaza ca avortul nu poate fi considerat un drept al femeii. deci nu au nici un drept sa hotarasca daca sa traiasca sau nu. p. Viata umana оncepe оn momentul conceptiei. independent de cel al mamei si al tatalui. embrionul este оnzestrat cu o bogatie de date cu nimic mai prejos decвt cea a omului matur. 112 Ovulul fecundat si embrionul care se dezvolta оn uter. hrana si oxigenul erau preluate de la mama prin cordonul ombilical. dupa cum nu poate fi un drept al nimanui sa ucida un adult [III. 199]. o parte din corpul mamei. Cuvintele proorocilor. Singura schimbare se refera la metoda de alimentatie cu hrana si oxigen: оnainte de nastere. care si-a facut avort. Nici mama. ce se declanseaza dupa actul conceperii. Nasterea оnseamna parasirea uterului matern. taierea cordonului ombilical. Scriitorul Suetoniu оi reproseaza оmparatului Domitian faptul de a fi avut relatii sexuale cu nepoata sa Iulia si оl gaseste vinovat de moartea acesteia provocata de avortul pe care a оndemnat-o sa-l faca. diferita. Nici un om nu poate fi proprietatea altui om. care marturisesc prezenta lui Dumnezeu la concepere. care nu este nici a tatalui. Atunci оncepe o viata noua. Genetica arata ca. unica. dupa nastere 90 . chiar daca acel om este copilul sau. fiind o fiinta umana cu un tipar genetic nou. nu este proprietatea mamei.

Constitutionalistii din Irlanda privesc critic acest amendament considerвnd ca “statutul de cetatean al femeilor a fost grav afectat…prin faptul ca drepturile lor constitutionale la intimitate. daca noul-nascut este destul de matur pentru a fi hranit оn acest fel. Datorita comportamentului agresiv si abuzului fata de o alta fiinta umana. 109]. De la conceptie pвna la moarte codul genetic al omului ramвne acelasi (nu este supus variatiilor). Exemplu la acest capitol serveste amendamentul 8 la Constitutia Irlandei. Astfel. asociere. e atвt de mare оncвt nu poate intra оn memoria nici unui computer facut de mвna omului. la care am facut referinte anterior. p. nici оn cel utilizat de NASA pentru programele zborurilor spatiale” [IV. sa apere si sa sustina acest drept” [I. hrana continua sa-i fie administrata prin sisteme artificiale оntr-o forma asemanatoare cu cea pe care i-o acorda cordonul ombilical.oxigenul este luat din atmosfera prin plamвni si hrana prin stomac.99]. Omul nu are nevoie de timp ca sa devina om. afirma: “Fecundatia determina o noua constitutie personala. Omul adult de astazi e acelasi ca si cel din momentul conceptiei si are acelasi cod genetic ca si оn acel moment. Оn unele state dreptul la viata a “copiilor nenascuti este garantat prin legislatie”. E vorba de o noutate absoluta. constituantul irlandez n-a specificat оn mod expres cum anume va legifera statul presupusele “drepturi egale” ale “copiilor nenascuti” si ale “mamelor” si nici sensul frazei: “оn masura оn care este aplicabil оn practica”. tinerele si adolescentele 91 . Dar chiar si aceasta practica pozitiva a lasat fara raspuns mai multe probleme. 64. ce nu poate fi vazut decвt la microscop. o 113 constitutie unica ce nu s-a оntвlnit оn trecut si nu se va repeta оn viitor. оn ceea ce priveste dreptul egal la viata al mamelor. care dispune urmatoarele: “Statul recunoaste dreptul la viata al copiilor nenascuti si. 54. оn masura оn care este aplicabil оn practica. Nu poate fi adus ca motiv faptul ca femeia are dreptul inviolabil de a dispune de propriul ei trup. o atare femeie pierde dreptul constitutional оn virtutea caruia nimeni nu se poate amesteca оn treburile ei personale. libertate de exprimare si de miscare au fost reduse drastic”[II.crearea unor centre maternale unde ar putea fi primite femeile. votat prin referendum оn 1983. garanteaza prin legile sale sa respecte si. Acelasi principiu e valabil оn cazul avortului. Fiinta umana ramвne fiinta umana indiferent de dimensiunile pe care le are si de mediul оn care traieste. ovulul fecundat are aceeasi valoare de persoana umana ca si un copil dupa nastere sau ca si un om matur. p. Cantitatea de informatii pe care le contine ovulul fecundat. 812]. absolut tipica a acestei noi fiinte umane. Оn viziunea noastra. Dupa cum am vazut mai sus. p. 13. avortul poate fi evitat prin instituirea urmatoarelor solutii alternative: . ci are nevoie de timp ca sa dezvolte ceea ce este deja din momentul conceptiei. Geneticianul Lejeune. Daca este prematur.

p. оn republica se оnregistreaza o scadere a avorturilor de la 58 777 оn 1994 la 14 603 оn 2002. urmata de Rusia cu 119. din punct de vedere medical.оncredintarea copilului spre adoptie unor familii care nu pot avea copii sau care au. pe ultimul loc fiind Polonia cu 3. China cu 37. . Curtea Suprema a Statului Missouri din SUA.4 avorturi la mia de femei avвnd vвrsta оntre 15 si 44 de ani. Оn Declaratia drepturilor copilului se afirma: “Datorita lipsei sale de maturitate fizica si mintala copilul are nevoie de оngrijire si protectie speciale. 114 Analizвnd statisticile оn privinta avorturilor din 1994. 30]. 152]. inclusiv оn cel apartinвnd Republicii Moldova. pe cвnd numarul de avorturi la fetitele de pвna la 15 ani a scazut de la 81 оn 1994 si 115 оn 1995 la 33 оn 2002. temporar sau definitiv.оnsarcinate care au probleme familiale sau diferite alte probleme.оncredintarea copilului unui centru de plasament regional. 30]. Ele ar putea ramвne оn aceste centre maternale cu hrana si cazarea gratuite pвna la un anumit timp dupa nastere. . SUA cu 26.6 [III.oferirea ajutorului material de urgenta. iar apoi fiind ajutate material.8% оn 2002. cвnd reuseste sa-si faca o situatie materiala acceptabila.5. care оi vor oferi o familie. viata umana este un fenomen continuu de la conceptie pвna la moarte”[III. e preferabil ca mama sa transmita оn mod legal copilul unor parinti adoptivi.5. pentru a-si putea creste mai usor copilul. atвt оnainte cвt si dupa nastere”[II. Оn acelasi timp. Decвt sa faca avort.1% оn 2002. dreptul de a оntrerupe voluntar sarcina este o problema controversata mai оn toate sistemele juridice. . dar vor sa mai adopte. Actualmente. оnainte si dupa nastere. si aceasta stare este 92 . Cuba cu 56.4. . inclusiv de asistenta juridica adecvata. Aceasta ar permite mamei naturale sa-si ia copilul оnapoi dupa un anumit numar de luni sau ani.organizarea unor consultatii preavort si postavort. 57. de care se deosebesc numai prin vвrsta si maturitate. Conform datelor. observam urmatoarea situatie: pe primul loc оn lume se situa Romвnia cu 172. de care dispune Centrul Stiintifico-Practic Sanatate Publica si Management Sanitar din Republica Moldova (fara raioanele de est). direct sau prin e-mail.plasarea оn regim de asistenta maternala a copilului (оncredintarea lui pentru un timp unei familii care nu poate avea copii sau care are deja si vrea sa ia si un alt copil оn оngrijire maternala). оn octombrie 1972 afirma: “Copiii nenascuti au toate calitatile si toate atributele adultilor.6 % оn 1997 (anterior nu sunt date) la 12. . grupa de vвrsta 15-19 ani de la 9. a crescut ponderea avortului la: primigeste (prima sarcina) de la 6.8 % оn 1997 la 11.6.

Persoanele care doresc sa se casatoreasca. Copilaria si chiar adolescenta sunt etapele cele mai vulnerabile ale dezvoltarii. care influenteaza оn mod direct natalitatea si sporul populatiei. care duc la malformarea viitorului copil. Оn art. 32 din Legea ocrotirii sanatatii. Parintii.determinata de importanta deosebita a acestui subiect. care astazi a atins un grad de dezvoltare ce permite stabilirea unui diagnostic prenatal care exclude nasterea unor copii cu deficiente оnnascute. Оn Republica Moldova. spirituala si morala. fabricarea de arme bacteriologice. cultura pancreasului prelevat оn vederea unei grefe ulterioare etc. copiii cu anumite dizabilitati fiind expusi unui nivel de risc avansat. 20. оntreruperea sarcinii poate fi efectuata pвna la sfвrsitul primelor 12 saptamвni de sarcina. unitatile medico-sanitare acorda consultatii prenuptiale referitoare la casatorie si la planificarea familiei. 99]. sa-i cultive un mod sanatos de viata. cu consimtamвntul lor examene medicale. Conform datelor oferite de Centrul Stiintifico-Practic Sanatate Publica si Management Sanitar din Republica Moldova (fara raioanele de est). Autorii semnaleaza ca acest progres permite „utilizarea fetilor pentru practici care оncalca cea mai elementara etica. de dezvoltarea lui prenatala si postnatala. 2 din Conventia cu privire la drepturile copilului se mentioneaza despre obligatia statelor parti de a asigura prin toate masurile posibile supravietuirea si dezvoltarea copilului.8 оn anii 1997-98 pоna la 11. drept care reprezinta unul dintre principiile fundamentale ale acestei Conventii. mortalitatea perinatala scade de la 14.08. Articolul 47 din Legea ocrotirii sanatatii stipuleaza ca parintii sunt obligati sa aiba grija de sanatatea copilului.”[II. conform art. Modul de efectuare a acestei operatii este reglementat de Ordinul nr. efectueaza.8 оn 1997 pоna la 7. 152 al MS din 3. 61 alin. Pentru ocrotirea sanatatii persoanelor care se casatoresc si a urmasilor lor. alti reprezentanti legali.4 оn 2003 (la 1000 nascuti vii ).4 оn 2003 (la 1000 nascuti vii si morti ). mortalitatea neonatala scade de la 9. de educatia lui fizica. la solicitarea 93 . Dezbaterile stiintifice privind dreptul de a оntrerupe voluntar sarcina devin si mai complicate sub influenta progresului оn medicina. Astfel. p. Sanatatea materna. cum ar fi fabricarea de cosmetice. incidenta mortalitatii si 115 morbiditatii si accesul la оngrijire primara preventiva si curativa pentru aceste grupuri de mare risc constituie indicatorii de baza pentru implementarea acestui drept. 35]. Legea ocrotirii sanatatii prevede ca familia are dreptul la ocrotirea sanatatii membrilor ei si la protectia sociala.94 Despre ocrotirea sanatatii [I. pot sa-si faca un examen medical si sa ia consultatii medico-genetice оn unitatile medico-sanitare respective pentru depistarea alterarilor genetice din cariotipul lor.

inclusiv gratuit оn modul stabilit. оn alte institutii specializate pentru copii. dupa nastere si ajutor curativ-profilactic mamei si nounascutului (art. spre regret. Copiii si adolescentii cu deficiente оn dezvoltarea fizica sau psihica sunt оntretinuti de stat оn case si camine de copii. Statul stimuleaza maternitatea.unitatilor medico-sanitare. gradinite. indemnizatii pe linia asigurarilor sociale [I. Statul apara interesele si drepturile copilului. Lista indicatiilor medicale referitoare la aranjarea copiilor si adolescentilor оn case si camine de copii si оn institutii instructiv-educative este aprobata de Ministerul Sanatatii. Copilul se bucura de o atentie deosebita din partea statului si societatii si beneficiaza de ocrotirea sociala.) acorda asistenta medicala copiilor si adolescentilor. Lucratorii medicali sunt obligati sa informeze parintii. Controlul asupra asigurarii sanatatii copiilor оn crese. Unitatile medico-sanitare asigura asistenta medicala calificata femeii оn cursul sarcinii. Accesul copiilor la asistenta medicala 94 . оn modul stabilit. S-ar parea ca totul e bine. Copiii de vвrsta frageda sunt asigurati cu produse alimentare speciale. acordвndu-i-se indemnizatii pe linia asigurarilor sociale. precum si din mijloacele unitatilor economice. Legea ocrotirii sanatatii). mecanismele de implementare a acestor prevederi legislative functioneaza extrem de slab. Institutiile curativ-profilactice si de asanare (policlinici. altor organizatii obstesti si ale unor persoane particulare. 30. scoli si оn alte institutii pentru copii este exercitat de unitati medico-sanitare si de оnvatamвnt. scoli si оn alte institutii pentru copii se fac din surse bugetare. gradinite. de оngrijire suplimentara. Оn cazul imposibilitatii spitalizarii sau lipsei de indicatii pentru tratament оn stationar. Lor li se acorda periodic supraveghere medicala activa. trebuie sa prezinte copilul pentru examinarea medicala si aplicarea masurilor de profilaxie. inclusiv la conditii de viata propice dezvoltarii lui fizice si spirituale (art. copiilor li se acorda gratuit foi de tratament оn sanatoriu. li se garanteaza apararea drepturilor. Femeilor li se creeaza conditii de оmbinare a muncii cu maternitatea. spitale. conform avizului medical. 49.11]. ocroteste sanatatea mamei si a copilului. Principalele cheltuieli de оntretinere a copiilor оn crese. Neоndeplinirea acestor obligatii este pedepsita de lege. sustinerea morala si materiala. Legea ocrotirii sanatatii). la nastere. 116 sindicatelor. tutorele sau curatorul despre boala copilului si despre tratament. dispensare. Оn cazul tratarii оn stationar a copilului оn vвrsta de pвna la trei ani sau a copilului grav bolnav de o vвrsta mai mare care are nevoie. dar. 48. mama (tatal) ori o ruda are dreptul sa fie alaturi de copil оn unitatea medicala si sa primeasca. mama sau un alt membru al familiei care оngrijeste copilul bolnav poate fi scutita de lucru оn modul stabilit. sanatorii etc. p.

reducerea cu cel putin o treime a afectiunilor distrofice si anemice la copii cu vвrsta de pвna la un an. copilul ramвne mult timp bolnav acasa. crearea unui sistem eficient de alimentare rationala a copiilor din institutiile de оnvatamвnt si prescolare. p. implementarea noilor tehnologii de fabricare a produselor alimentare speciale pentru copii. 19. 1990). de tratament gratuit оn stationar beneficiaza doar copiii pвna la vвrsta de cinci ani.9 la o mie de nou-nascuti оn 1997 pвna la 15. afectiunilor parodontiului.Programul national de sanatate orala la copii pentru anii 1998-2007. reducerea cu o treime a numarului de adolescenti cu retard оn dezvoltarea fizica. fiind spitalizat tвrziu cu complicatii grave. pe principiile de prioritate ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ale Fondului Natiunilor Unite pentru Copii privind sanatatea populatiei catre anul 2000 [I. Conform acestei Legi.spitaliceasca a scazut brusc odata cu adoptarea Legii privind minimul de asistenta medicala gratuita. cauza fiind lipsa tratamentului de reabilitare gratuit оn Republica Moldova si a preturilor exagerate оn raport cu veniturile populatiei. p. care deseori duc la invaliditate sau chiar la deces. si micsorarii numarului de complicatii.Programul National de ameliorare a asistentei medicale perinatale pentru anii 1997-2002 printre obiectivele caruia putem mentiona reducerea mortalitatii perinatale de la 15. pe Rezolutia summit-ului mondial оn problemele sanatatii copiilor (ONU. . reducerea cotei de necorespundere a indicilor sanitaro-igienici si microbiologici ai calitatii produselor alimentare.Programul National „Alimentatia copiilor”. 34. copiii invalizi si orfani [I.2 95 . Astfel. Ceilalti copii de la 5 pвna la 18 ani au оnlesniri numai оn cazuri de urgenta. asigurarea 117 pietei interne cu produse alimentare speciale de calitate оnalta si la pret redus. Situatia se complica si оn legatura cu accesul limitat la tratamentul de reabilitare. deseori din lipsa de bani. Programul este bazat pe conceptia Conventiei internationale privind drepturile copilului. vital necesare оn consumul alimentar al copiilor. garantat de stat. formarea unui sistem de asigurare a copiilor institutionalizati cu alimentatie corespunzatoare normativelor fiziologice. . 23-30]. Printre alte masuri prevazute de stat оn vederea realizarii drepturilor copilului de a beneficia de servicii medicale de tratament si de recuperare am putea numi: . printre obiectivele caruia putem mentiona: reducerea mortalitatii infantile de la 19. la fabricarea si comercializarea lor. cu scopul principal оn asigurarea sanatatii copiilor prin intermediul preventiei principalelor afectiuni stomatologice: cariei dentare. fluorozei etc.0 оn anul 2003. 27-76].

scutirea de plata taxelor de abonament pentru detinerea aparatelor de radio si televiziune оn conditiile gradului I de invaliditate.Programul National de asistenta оn planificarea si protejarea sanatatii reproductive [I. La finele acestui paragraf mentionam ca actualmente оn Republica Moldova nu este adoptat un act normativ care ar asigura o protectie speciala a persoanelor cu handicap. . 20].pedagogice pentru copiii cu deficiente fizice si mintale. obiectivele de baza ale caruia sunt reducerea. . eliminarea sau eradicarea bolilor transmisibile.alocatia de stat pentru copii оn cuantumurile prevazute de lege sa fie majorata cu 100% . prevenibile prin vaccinare [I.Programul National de imunizare pentru anii 2001-2005. 17]. Оn acest context consideram oportuna elaborarea unei legi care ar defini persoana cu handicap. Оn continutul acestei legi s-ar putea consacra: . pe baza prevederilor legale.lista bolilor si starilor patologice care acorda copiilor pвna la vвrsta de 16 ani dreptul la dobвndirea statutului de copil-invalid si la alocatiile de stat conform legislatiei. au dreptul la alocatia de оntretinere la nivelul unui salariu minim 96 .2 pвna la 20.alocatia de stat. drepturile.pвna la 12.0 la o mie de nou-nascuti catre finele anului 2003. Cheltuielile financiare necesare pentru implementarea acestui Program au fost suportate partial de asistentele internationale prin intermediul agentilor lor pentru dezvoltare [I.0 la o mie de nou-nascuti. ar stabili masurile de protectie speciala.instituirea birourilor de consultatii republicane si raionale psihologo. reducerea mortalitatii materne de la 40. implementarea tehnologiilor aprobate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept cost-efective la toate nivelurile de asistenta medicala de verticala. 40]. instituirea unui sistem regionalizat de asistenta medicala neonatala. . .8 pвna la 6. . . care au оn оngrijire un copil cu handicap. . de care trebuie sa beneficieze 118 persoanele. odihnei copiilor lor оn institutiile de reconfortare a copiilor si оntretinerea scolilor sportive pentru copii si adolescenti.regulamentul cu privire la organizarea tratamentului balneo-sanatorial si odihnei salariatilor.0 la 100 000 de nou-nascuti vii. chiar daca parintii lor nu se оncadreaza оn categoriile prevazute de lege pentru acordarea alocatiei. .daca sunt оn plasament familial sau оncredintati unei persoane sau familii. reducerea mortalitatii neonatale precoce de la 7.

la sesizarea oricarei 97 .brut pe tara. Daca parintii se fac vinovati de neglijente grave sau purtare abuziva оn exercitarea drepturilor parintesti. lipsit de mediul sau familial sau care оn propriul sau interes nu poate fi lasat оn acest mediu. pe toata perioada cвt se afla оn оntretinerea completa a unei institutii de ocrotire. p. dar fara caracter de gravitate ori abuz. 4 3. daca este necesar. 2) copilul a fost declarat abandonat prin hotarвre judecatoreasca definitiva si 119 irevocabila. 3) instanta judecatoreasca nu a hotarвt оncredintarea copilului unei persoane sau familii. Unele state au acceptat formule proprii ale expresiei „copilului aflat оn dificultate”. „Orice copil care este. 26/1997 [I. facвndu-se vinovati de neglijenta оn exercitarea ocrotirii parintesti. deci copilul este lipsit de оngrijirea parinteasca. pusi sub interdictie. (1)]: 1) parintii copilului sunt decedati. fara sa se fi instituit tutela. Copilul se afla оn situatia de a fi amenintat оn dezvoltarea sa fizica si intelectuala si оn urmatoarele cazuri [art. se va lua o masura de protectie a copilului si apoi se va cere decaderea din drepturile parintesti. necunoscuti. Protectia copilului aflat оn dificultate Conform art. temporar sau definitiv. dar nu raspunde penal. Documentul mentionat distinge doua situatii: a) copiii a caror dezvoltare fizica sau morala este primejduita. 343] stabileste ca copilul se afla оn dificultate daca dezvoltarea sau integritatea sa fizica sau morala este periclitata. dar nu raspund penal. minorul care nu a оmplinit vвrsta de 14 ani nu raspunde penal. 32. 474-487 din Codul de procedura penala [I. fizica sau morala. adoptia sau. 8 alin. deoarece exista o cauza de instituire a tutelei. ar trebui sa beneficieze de protectie prin luarea unor masuri educative. deoarece parintii nu-si оndeplinesc оn mod corespunzator drepturile si оndatoririle lor cu privire la persoana copilului. p. plasarea оn institutii adecvate оngrijirii copiilor”. are dreptul la protectie si ajutor special din partea statului” si “o astfel de ocrotire poate include plasarea оntr-o familie. Copiii care au savвrsit fapte penale. 2. Copilul care a savвrsit o fapta penala. este periclitata. 108/1998 de aprobare a Ordonantei de urgenta nr. b) copiii a caror integritate. 309-314] al Republicii Moldova. 20 din Conventia Natiunilor Unite privind protectia drepturilor copilului. оn conditiile legii. Potrivit art. Astfel. desi trebuia оncredintat. Legea Romвniei nr. declarati prin judecata morti sau disparuti ori decazuti din drepturile parintesti. deoarece sunt lipsiti de ocrotirea parinteasca pentru aceleasi motive ca si оn cazul copiilor din prima situatie. Оn viziunea noastra. din categoria copiilor aflati оn stare de dificultate fac parte si: 1.

alcoolism. metodele de prevenire a sarcinii. familii cu mari probleme sociale (somaj. sociala. O alta cauza este reprezentata de nivelul economic extrem de scazut al societatii noastre contemporane. Copiii care au savвrsit infractiuni si sunt condamnati. Conform art. nu putem exclude lipsa de educatie contraceptiva. abandonul are un caracter complex. 285]. 120 Оn legatura cu procesul de adoptie. vom avea оn vedere atвt cauzele cвt si efectele fenomenului de abandon al copilului. Definitia abandonului este data de perspectiva psihologica. o perioada mai mare de sase luni” [I. perioada оn care creste numarul de familii dezorganizate. daunele sociale cauzate victimei sunt conditii favorabile aparitiei unor tulburari nevrotice sau psihice la acesta. poate fi declarat prin hotarвre judecatoreasca abandonat. iar minorul care a оmplinit vвrsta de 16 ani raspunde penal. Minorul care are vвrsta оntre 14 si 16 ani raspunde penal numai daca se dovedeste ca a savвrsit fapta cu discernamвnt. Notiunea de abandon se poate aplica si оn cazul parasirii copiilor оn institutii de protectie a copilului de catre parinti.persoane. Оn Romвnia acest fenomen este reglementat prin Legea nr. determina pierderea treptata a coerentei actelor interne si externe ale abandonatului. psihiatrica. Conform acesteia din urma abandonul este considerat ca fiind absenta. 3. situatie ce are grave repercusiuni asupra dezvoltarii psihice. De altfel. aceasta trecвnd prin asa-numita perioada de tranzitie. a procurorului. Copiii cu handicap (invalizi). 4. Daca ne referim la cauzele abandonului. 33. daca parintii sau dezinteresat de el. lipsa de preocupare pentru soarta acestuia. dezinteresul este definit ca оncetarea oricaror legaturi оntre parinti si copil care sa ateste existenta unor raporturi afective normale. droguri. оn mod vadit. orice situatie care se soldeaza cu anularea unor trairi afective poate fi traita ca un abandon. slabirea sau ruptura unei legaturi afective de sustinere. Un alt simptom al egoismului lumii moderne sunt copiii abandonati. 2. 47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului de copii. fizice si sociale a acestora. a organelor de politie sau a parintilor acestuia. оn primul rвnd. Оn viziunea noastra. p. martor al pierderii propriei identitati. “Copilul aflat оn оngrijirea unei institutii de ocrotire sociala sau medicala de stat. Abandonul constituie actiunea de parasire a unei fiinte. a unei institutii private de ocrotire legal constituita sau оncredintat оn conditiile legii unei persoane fizice. Copiii abandonati. 98 . Оn acest context. 1 din aceasta Lege. Confuzia morala. ce intra оn notiunea de planning familial si care vizeaza.

mama/ tata bolnav(a) оn spital. unde este prevazut un ansamblu de institutii sociojuridice menite sa asigure. gradul de instruire al parintilor sunt factori care оi determina pe parinti sa-si abandoneze copiii оn spitale. la decesul ambilor parinti). Paralel cu institutiile traditionale – tutela. Exista.diverse abuzuri.probleme legate de copii (probleme de sanatate ale copilului. probleme de comportament ale copilului).atitudinile parentale. оncredintarea copilului unei familii. curatela. marimea ei. se afla оn imposibilitatea de a-si exercita drepturile si оndatoririle cu privire la copil. 5. plasamentul la o familie sau persoana. divort). Institutionalizarea e determinata de: . de catre parinti sau de catre unul dintre ei. mama/ tata оn оnchisoare). mama violata. оnsa. plasamentul оn regim de urgenta si adoptia. La alegerea unei masuri. fiind aplicate concomitent cu strategii de sprijinire a familiei оn scopul reintegrarii copilului. De asemenea capacitatea scazuta de administrare a veniturilor. copil nedorit. mama prostituata. dificultatile de comunicare si relationare a membrilor familiei. cresterea si ocrotirea copilului se realizeaza оn familie. protectia drepturilor sale prin asistenta alternativa. tatal nu recunoaste copilul. mama/ tata decedat(a). . Unele dintre masurile de asistenta alternativa a statului poarta un caracter temporar de protectie a drepturilor copilului. . mama recasatorita. copil maltratat/ violenta оn familie). Aceste masuri sunt: tutela. institutii de ocrotire. plasamentul оntr-o familie asistata. mama/tata alcoolic. mama/tata a abandonat familia. . altele reprezinta masuri cu caracter permanent (de exemplu. unei persoane sau unui organism privat 121 autorizat. adoptia – legiuitorul romвn a 99 . Drept model de reglementare a masurilor de asistenta alternativa poate servi dreptul romвn. la serviciul public specializat sau la un organism privat specializat. оn functie de situatia concreta a copilului. tipul familiei. curatela. situatii оn care acestia au decedat ori. Copiii ramasi fara ocrotire parinteasca. оn special cele maternale (mama adolescenta.decompletarea sau dezorganizarea familiei (parinte solitar. оncredintarea оn vederea adoptiei. saracie extrema). desi sunt оn viata. Din cele expuse anterior.lipsa de venituri (lipsa de sprijin financiar. organismele abilitate trebuie sa asigure copilului cu discernamвnt dreptul de a-si exprima liber opinia sa asupra masurii de protectie propuse.

. credinta religioasa оn care a fost educat copilul nu se poate schimba decвt оn cazuri exceptionale. оn sensul ca nu a fost instituita tutela si nici nu a fost dispusa. 11]. domiciliul copilului se afla la persoana careia i-a fost оncredintat. caracter temporar. comisia pentru protectia copilului poate hotarо оncredintarea minorului fie serviciului public specializat. p. disparuti sau decazuti din drepturile parintesti. Masura are caracter subsidiar si. fie unui organism privat autorizat. pentru ca dureaza pвna оn momentul оn care se va putea realiza оncredintarea copilului unei familii sau unei persoane.reglementat si institutii. de asemenea. necunoscuti.оn privinta copilului nu a fost luata o masura de ocrotire. Pe durata оncredintarii. prin hotarвre judecatoreasca. Persoanele fizice sau juridice carora le-a fost оncredintat copilul au fata de acesta numai drepturile si obligatiile parintesti referitoare la persoana copilului. care prevad distributia drepturilor si obligatiilor de protectie a drepturilor copilului оntre stat (prin reprezentantii sai autorizati de la nivelul colectivitatilor locale) si familia alternativa sau organisme private autorizate. pusi sub interdictie. Daca nu s-a gasit o familie sau o persoana corespunzatoare. Pe baza studiilor psihosociale care au evidentiat efectele negative ale mediului din institutiile de ocrotire asupra dezvoltarii copilului si faptul „ca mai presus de orice copiii simt nevoia unui mediu familial stabil.parintii copilului sunt decedati. Ia nastere o institutie originala – o cotutela – оn cadrul careia statul si familia alternativa sau organismul privat autorizat exercita оn comun drepturile si obligatiile de protectie si ocrotire a copilului [II. оncredintarea este un instrument de protectie si ocrotire a copilului aflat оn dificultate ai carui parinti sunt оn imposibilitatea permanenta de a-si manifesta vointa. copilul a fost declarat abandonat prin hotarвre judecatoreasca definitiva. si poate fi instituita daca sunt оntrunite urmatoarele conditii cumulative: . 8. 122 Adoptia este o masura importanta de protectie a drepturilor copilului aflat оn dificultate cu 100 . cu aprobarea speciala a comisiei pentru protectia copilului. legislatiile nationale s-au orientat catre solutii centrate pe valorile continuitatii si stabilitatii ocrotirii copilului оn mediul familial alternativ – оncredintarea pe termen lung sau adoptia. 41. declarati morti. оncredintarea minorului unei familii sau unei persoane. precum si faptul ca acest rol poate fi оndeplinit оn mod adecvat de parinti alternativi sau de parinti adoptivi” [II. ori оncredintarea acestuia оn vederea adoptiei. Educatia scolara a copilului nu poate fi schimbata decвt оn interesul acestuia si numai cu aprobarea comisiei. p. Astfel. 229] .

Legislatiile nationale reflecta atitudini diferite fata de adoptie. si adoptator si rudele acestuia. continuau cultul stramosilor si veneau la succesiune ca si un copil provenit din casatorie [II. si dreptul tarilor musulmane. prin care un copil este luat pentru a veni la mostenire оn calitate de descendent. se mentin si legaturile de rudenie ale copilului cu familia biologica. Prin traditie. unele institutii care se apropie de adoptie. moravurile sau istoria statelor. pe de alta parte. scopul principal al adoptiei era de a permite persoanei fara descendenti legitimi de a primi оn familia sa copii care dobвndeau astfel numele adoptatorului. traditiile familiale. оn raport cu conceptiile religioase. prin care un barbat ia оn оngrijire un copil. Оn acest context se pot remarca doua tipuri de sisteme de drept: care ignoreaza sau chiar interzic adoptia si care reglementeaza si оncurajeaza aceasta institutie. cвnd se creeaza legaturi de rudenie оntre adoptat si descendentii acestuia. pe de o parte. si legislatii care reglementeaza ambele feluri de adoptie [II. Radacinile istorice ale adoptiei se regasesc оn dreptul roman. Оn cadrul sistemelor de drept care reglementeaza adoptia. Оn dreptul musulman exista. totodata оnceteaza legaturile de rudenie cu familia biologica. cum ar fi „kafalah”. legislatiile statelor au evoluat consacrвnd principiul potrivit caruia adoptia trebuie sa se realizeze оn interesul copilului. ca masura de protectie si ocrotire a copilului prin mijloace cu caracter permanent. 179]. 6. totusi. Sensul actual al institutiei sociojuridice a adoptiei. se pot identifica trei tipuri de solutii legislative оn raport cu extinderea efectelor adoptiei: legislatii care reglementeaza numai adoptia cu efecte restrвnse.caracter permanent. s-a conturat doar оn sec. Legislatiile multor state prevad masuri care asigura confidentialitatea identitatii parintilor. legislatiile care reglementeaza numai adoptia cu efecte depline. 29]. cвnd scopul adoptiei s-a deplasat de la interesul predominant al adoptatorului spre interesul copilului lipsit de оngrijire parinteasca. prin care se crea patria potestas. 6. care interzic adoptia. XX. de exemplu Noua 101 . Un numar redus de state. Din prima categorie fac parte legislatia din Vietnam si din unele tari din America de Sud. p. 78. fara оnsa a se crea legaturi de rudenie [II. p. care nu reglementeaza adoptia. 31. si „tranzil”. unde alaturi de legaturile de rudenie create prin adoptie (numai оntre adoptat si adoptator sau sotii adoptatori). 92]. оntreruperea oricarei relatii dintre copilul adoptat si parintii sai naturali a fost socotita o preconditie a reusitei integrarii copilului оn familia adoptatoare. ca o masura de protectie a acestuia [II. Оn practica judiciara recenta a unor state sunt cazuri оn care instantele au acordat parintilor naturali ai copilului adoptat dreptul de a-l vizita оn noua familie. p. p. Astfel. 93]. Ideea de „a da un copil familiei care nu are copii” s-a transformat оn aceea de „a da o familie copilului lipsit de un mediu familial”.

fiind o masura exclusiv subsidiara оn raport cu celelalte masuri de protectie a copilului. Copiii strazii. desi sunt unele date atвt la nivel institutional cвt si neguvernamental. оn cazul adoptiei internationale trebuie sa se constate nu doar legalitatea adoptiei copilului. Dupa cum am mentionat deja. care traiesc оn mediul stradal o perioada mai lunga sau mai scurta de timp. Оn spiritul acesteia a fost elaborata si Conventia asupra protectiei copiilor si a cooperarii оn materia adoptiei internationale оncheiata la Haga la 29 mai 1993 [I. Deoarece „copiii strazii" sunt caracterizati prin mobilitate si dificultatea urmaririi. 142]. p. au transformat toate adoptiile оn adoptii deschise. Conventia are ca obiective: stabilirea de garantii pentru ca adoptiile internationale sa se оnfaptuiasca оn interesul superior al copilului. fie оn diferite sisteme regionale. 268]. p. Ei sunt acei copii care hoinaresc din loc оn loc si care se asociaza оn grupuri al caror principal mediu de viata si actiune este strada. Din ratiuni care tin de metodologia sociologica de investigare. care privesc drepturile copilului. 102 .copiii care sunt prezenti оn strada.123 Zeelanda. 36. Oficial acesti copii pot avea drept adresa domiciliul parintilor sau al institutiei de ocrotire [II. Ea si-a lasat amprenta asupra tuturor documentelor juridice elaborate ulterior. pe temeiul respectarii interesului superior al copilului [II. consideram necesara crearea оn fiecare stat a mecanismului juridic adecvat pentru a constata si verifica daca adoptia internationala reprezinta pentru copil unica solutie pentru a-i asigura un mediu familial. Ca urmare. considerвndu-l persoana detinatoare de drepturi per se [II. 13]. 7. 274]. Adoptia internationala. fie оn sistemul universal. 6. 21. religios [II. vвnzarea sau traficul de copii. p. Mai mult decвt atвt. asigurarea recunoasterii оn statele contractante a adoptiilor realizate potrivit Conventiei (art. . culegerea unor date consistente ridica probleme aproape insurmontabile.1). 188]. pвna оn prezent nu exista totusi statistici pertinente. p. 2. Оn urma unor sondaje s-a alcatuit o tipologie a copiilor strazii: .copiii care se afla оn strada оn cea mai mare parte a zilei si care au abandonat scoala. crearea unui sistem de cooperare care sa previna rapirea. lingvistic. „copii ai strazii" au fost considerati subiecti sub 18 ani. adica daca copilul poate оnfrunta dificultatile create de schimbarea mediului cultural. iar situatia temporara poate dura de la cвteva zile pвna la cвteva luni. Conventia cu privire la drepturile copilului a modificat radical viziunea asupra copilului. 6. ci si faptul daca sunt оndeplinite conditiile psihosociale de adoptabilitate. p. numiti „fugari".

triajul eficient si rapid al minorilor pentru orientarea lor catre institutiile specializate cele mai adecvate. restrвngerii si excluderii treptate a fenomenului „copiii strazii”.sensibilizarea opiniei publice si оn mod deosebit a comunitatilor locale cu privire la acest fenomen si la consecintele sociale grave pe care le poate genera. 103 . urmarindu-se evolutia cazurilor de la depistare pвna оn momentul solutionarii lor definitive. a оncercat prin diverse tipuri de activitati sa identifice copiii – problema si sa sprijine orientarea lor catre familii sau institutii. cu claritate. Оn prezent se face distinctia dintre „copiii strazii" si „copiii din strada" (primii fiind considerati nascuti si crescuti оn strada) al caror numar nu este semnificativ. deoarece au un comportament deviant structurat. consideram oportune urmatoarele masuri: . faptul ca оn ultimii ani politia a contribuit efectiv la cunoasterea fenomenului copiii strazii. 203]. Stimularea civismului si a curentelor de opinie favorabile interventiei si sprijinirii institutiilor statale si organizatiilor neguvernamentale implicate оn reducerea acestui fenomen. precum si a unor structuri guvernamentale si neguvernamentale eficiente cu rol de coordonare la nivel raional. control si reducere a fenomenului. dar este оn crestere [II. . . 2. avвnd mare 124 nevoie de asistenta sociala.sprijinirea fundatiilor si organizatiilor neguvernamentale care actioneaza pe diferite paliere pentru diminuarea fenomenului „copiii strazii" si exercitarea unui control eficient asupra concordantei dintre prevederile statutului aprobat si activitatea concreta a acestora.. . Aceste grupuri de copii sunt cel mai dificil de controlat. Оn scopul controlului.sensibilizarea conducerii institutiilor de ocrotire a minorilor pentru оntarirea pazei si supravegherii copiilor care parasesc frecvent aceste unitati pentru vagabondaj sau cersit.realizarea si punerea оn practica a unei strategii nationale de prevenire.instituirea unui sistem de apreciere a eficientei activitatii institutiilor guvernamentale implicate оn controlul fenomenului „copiii strazii".copiii permanenti sau quazipermanenti (cei care au abandonat aproape definitiv institutiile de ocrotire sociala. desi оn unele cazuri mai pastreaza contacte sporadice cu familiile sau cu institutiile respective). . . p. fiind considerati aproape irecuperabili. Cercetarea a pus оn evidenta.

оnfiintarea unor camine de nefamilisti pentru cei care depasesc vвrsta de 18 ani si care provin din casele de copii. .organizarea unor comisii raionale de profilaxie a fenomenului „copiii strazii” subordonate presedintelui raionului. оntrucвt majoritatea acestora depasesc vвrsta scolara corespunzatoare. .organizarea unor clase serale pentru оnvatamвntul primar si gimnazial destinate „copiilor strazii".intensificarea si coordonarea activitatilor specifice desfasurate de organele de ordine publica pentru a asigura un control sistematic asupra „copiilor strazii" оn contextul situatiei operative la nivel local si national. Оn acest sens. 126 ОNCHEIERE Secolul al XX-lea a fost marcat de constientizarea faptului ca femeia-mama si copilul sunt subiecte ce necesita protectie si ocrotire speciala. producвnd o revolutie оn acordarea drepturilor acestora de la unele reglementari nationale la reglementari pe plan international – remediu оntвrziat la abuzurile flagrante si persistente asupra copilului si femeii. politice. ce face necesara instituirea si reglementarea unor masuri speciale de asistenta si protectie.crearea de noi centre de ocrotire sau a unor locuri de cazare de tip „azil de noapte” pentru minorii dezavantajati paralel cu suplimentarea cantinelor de ajutor social. legislatia internationala porneste de la recunoasterea copilului si a femeii ca subiecte de drept. precum si a unor organe prin intermediul carora acestia si-ar putea valorifica drepturile fara a fi оn vreun fel lezati sau prejudiciati. Totodata. . culturale. .ameliorarea si diversificarea cooperarii dintre organele de politie si institutiile guvernamentale cu rol de protectie si asistenta sociala pentru aceste categorii de minori.оnfiintarea pe plan local a unor servicii speciale de sprijin a familiilor cu multi copii si cu situatie socioeconomica precara. care limiteaza competenta sa juridica) . . economice. Cercetarea reglementarilor internationale si nationale оn 104 . Sinteza rezultatelor obtinute. si оn aceasta calitate. оncep sa fie evidentiate particularitatile copilului – ca personalitate оn devenire (constatвnd absenta discernamвntului si maturitatii intelectuale. 125 . sociale etc. a posibilitatii lor de a se bucura de toate drepturile civile..si femeii mame (cu specificul psihofiziologic).

dreptul mamei si copilului la protectie din partea statului. precum: dreptul la ocrotirea sanatatii mamei si copilului. orientata spre crearea conditiilor favorabile pentru cresterea numarului populatiei. 127 g) legislatia cu privire la drepturile reproductive si realizarea acesteia trebuie sa garanteze realizarea unor drepturi constitutionale. executiva si judecatoreasca. reducerea mortalitatii. iar drepturile si libertatile omului n-au devenit оn realitate valori sociale supreme. dar si practic.domeniul protectiei drepturilor mamei si copilului trezeste un viu interes nu numai din punct de vedere teoretico-stiintific. b) drepturile omului reprezinta reperul de baza si valoarea suprema de care ar trebui sa tina cont orice stat. h) cuplul natural mama-copil este indispensabil si necesita protectie speciala din partea statului si a societatii. violenta sau constrвngere. dreptul femeilor la examen medical si de a solutiona liber si responsabil problemele vizвnd sanatatea lor sexuala si reproductiva. e) asigurarea dezvoltarii sociale stabile si a unui nivel оnalt de viata pentru toti cetatenii Republicii Moldova presupune elaborarea unor dispozitii conceptuale privitor la politica demografica nationala. mai ales pe perioada оn care asigura оntretinerea si educarea copiilor. f) legislatia nationala trebuie sa asigure fiecarei familii dreptul de a lua decizia privind numarul si intervalul de nastere a copiilor. Poate fi considerata stabila si constanta societatea оn care asigurarea drepturilor omului si cetateanului este datoria primordiala a puterilor legislativa. chemata sa depaseasca instabilitatea sociala si sa stabilizeze progresul. j) ori de cвte ori parintii nu pot asigura conditiile si standardele necesare dezvoltarii copilului оn 105 . c) fiecare etapa de dezvoltare a proceselor sociale a dat nastere la „generatia” proprie de drepturi ale omului. fara discriminare. dreptul de a beneficia de ajutor special medico-social оn domeniul realizarii functiilor reproductive. Оn concluzie se mentioneaza: a) dezvoltarea sociala stabila reprezinta оn primul rвnd o problema de ordin umanitar. punctul de pornire si scopul final fiind omul cu interesele si necesitatile sale. Investigatiile efectuate оn cadrul prezentei lucrari au pus оn lumina actualitatea si importanta temei cercetate. cresterea natalitatii. i) familia este elementul natural si fundamental al societatii cu rolul central оn procesul de ocrotire a drepturilor copilului si are dreptul la protectie speciala din partea societatii si a statului. d) cauza principala a instabilitatii dezvoltarii societatii din Republica Moldova tine de faptul ca actualmente nu reprezinta un stat de drept. cresterea longevitatii.

sa venim cu un complex de recomandari: 1. timp liber. care au fost luate la evidenta оn primele 12 saptamвni. 4. k) pentru tara noastra. care prevede ziua de munca de 8 ore. efectuata оn cadrul prezentei lucrari.15 (3) dupa cuvintele “ Femeia gravida оndeplineste neconditionat indicatiile medicilor pentru asigurarea dezvoltarii normale a fatului” a introduce urmatoarea fraza: “Pentru a stimula dispensarizarea femeilor gravide la termen. 3. pentru protectia mai eficienta a drepturilor mamei si copilului.Оn art. delincventa juvenila manifestвndu-se cu o intensitate deosebita. оn vederea ameliorarii situatiei оn domeniul protectiei drepturilor mamei si a copilului pe plan national.Оn art. A recomanda Ministerului Educatiei. . justitia juvenila si specializarea justitiei pe cazurile minorilor ar trebui sa devina un obiectiv de baza al sistemului judiciar. se introduce o alocatie unica tuturor gravidelor.mediul familial. ne obliga. A introduce оn Republica Moldova functia de avocat parlamentar al mamei si copilului. statului оi revine obligatia de a sprijini ori de a prelua integral ocrotirea drepturilor copilului.Оn art. Оn scopul protectiei mai eficiente a copilului pвna la nastere оn preambulul Legii privind drepturile copilului dupa cuvintele “Ocrotirea de catre stat si societate a copilului. 5. 10 (3) dupa cuvintele “…оn conformitate cu legislatia “ a introduce urmatoarea fraza: “Оn scopul asigurarii dreptului copilului la educatie si ridicarii nivelului 128 scolarizarii copiilor de 7-16 ani se introduce o alocatie de оnceput de an scolar оn marimea a cinci salarii minime”. prevazut de art. Tineretului si Sportului sa coordoneze programele de educatie generala cu dreptul copilului la odihna. unde infractionalitatea оn rвndurile minorilor este o problema acuta. Investigatia stiintifica. 2. atribuindu-i acestuia dreptul la viata si asistenta medicala pвna la nastere. A introduce оn Legea privind drepturile copilului urmatoarele modificari: . 12(1) din Legea cu privire la drepturile copilului si legislatia interna si internationala оn domeniul muncii. A introduce ciclu de specializare a avocatilor pentru procesele cu minori. . 18 (3) dupa cuvintele “pentru a-si apara drepturile si interesele “ a introduce urmatorul text: “Pedepsele corporale aplicate copiilor de catre parinti sau educatori 106 .” a introduce expresia „copilului nenascut”.

6. (d) a completa articolului 1 dupa cuvintele “ au urmatorul оnteles “ cu urmatoarele notiuni: 129 . . . . . . Оn scopul instituirii unor dispozitii privind consilierea solicitantelor de a-si оntrerupe sarcina pentru a reduce numarul de avorturi si a creste numarul de nasteri. frecventa si momentul оn care doresc sa aiba copii. dar care este legata de tot ceea ce tine de sistemul reproductiv.sunt interzise si sunt pedepsite conform legislatiei оn vigoare”. 18: (4) dupa cuvintele “ оn conformitate cu legislatia” a introduce urmatoarea fraza: “Persoanele din afara familiei sunt obligate sa declare organelor competente cazurile de abuz intrafamilial cunoscute”. care nu poate fi definita doar prin absenta bolii sau infirmitatii.sanatatea reproducerii umane .starea de bunastare fizica. (b) a reformula aliniatul 2 din Preambulul Legii dupa cum urmeaza: “Prin prezenta lege sunt recunoscute.dreptul la reproducere . (c) a completa articolul 1 cu urmatoarea dispozitie: “Activitatea de consiliere –acordarea asistentei de specialitate femeii оnsarcinate оn scopul protectiei sale si a copilului”.Оn art. 21 (2) dupa cuvintele “ si compensatii prevazute de legislatie “ a introduce urmatoarea fraza: “Indemnizatia lunara pe durata concediului pentru оngrijirea copilului pвna la vвrsta de 3 ani este la nivelul cosului minim de consum”. precum si dreptul de a avea acces la informatie. precum si regimul juridic al reproducerii umane asistate medical prin metoda оnsamвntarii artificiale sau metoda fertilizarii “in vitro”.dreptul cuplurilor si indivizilor de a decide liber si responsabil numarul. mintala si sociala.Оn art. functiile sau procesele 107 . reglementate si garantate drepturile privind sanatatea reproducerii populatiei. propunem: (a) reformularea titlului Legii Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sanatatii reproductive si planificarea familiala astfel: Lege privind sanatatea reproducerii si reproducerea umana asistata medical.Оn art.Оn art. 22 (2) dupa cuvintele “sunt оnfiati sau plasati оn alta familie sau оn institutie de stat pentru copii “ a introduce urmatoarea fraza: “Copii orfani si copiii ramasi fara оngrijire parinteasca pot fi оnfiati inclusiv de catre cuplurile de concubini”. оn masura deplina. educatie si mijloace pentru a lua o asemenea decizie. 24 (2) dupa cuvintele “ Statul asigura copiii invalizi cu pensii de invaliditate “ a introduce urmatoarea fraza: “Pensiile sociale minime adresate copiilor cu dezabilitati sunt la nivelul cosului minim de consum”.

. datei si perioadelor dintre nasteri.capacitatea indivizilor si a cuplurilor de a anticipa si de a hotarо asupra numarului de copii. brosuri. . .un complex de servicii medicale orientate spre corectarea starii de infertilitate.mentinerea sau оmbunatatirea functiilor sexuale si de reproducere.informare . . precum оngrijirea pre. precum si a relatiilor dintre partenerii de cuplu. de manipulare medicala оn laborator a materialului genetic feminin si masculin.furnizarea de date esentiale. оntr-o modalitate pe care pacientul sa o оnteleaga si la care sa poata face referire. . fertilizarea “in vitro” si transferul de embrioni. scopul informarii este sa ofere pacientului posibilitatea de a lua de sine statator decizia convenabila si sa obtina accesul legal la anumite proceduri medicale. 5.si postnatala. a unei sarcini neplanificate sau nedorite.metoda de curmare.оndeplinite de acesta. 108 . .prevenirea si tratamentul bolilor cu transmitere sexuala si a infectiei cu HIV. . petrece seminare.reproducere umana asistata medical .asigurarea maternitatii fara risc.servicii informative.sanatatea sexuala . (e) a completa Capitolul I cu articolul 5: “Art.alimentatia corecta a copilului. consultative si de tratament оn domeniul planificarii familiale.actul medical ce cuprinde ansamblul tratamentelor si procedurilor de оnsamвntare artificiala sau de fertilizare “in vitro”. .planificare familiala . . etc. manipulare a spermei si/sau a embrionilor proveniti din fecundarea extracorporala si implantarea acestora. la cererea femeii. incluzвnd оnsamвntarea artificiala. discutii publice.оntreruperea voluntara a sarcinii .servicii pentru оntreruperea sarcinii оn conditii de siguranta. materiale ilustrative. Atributiile Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale оn domeniul sanatatii reproducerii: (1) Activitatile privind sanatatea reproducerii umane organizate si coordonate de Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale sunt: .sanatatea reproducerii si sexualitatii la adolescenti si tineri. despre: .tehnologii de asistare medicala a reproducerii umane . . 130 (2) Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale elaboreaza si raspвndeste note informative. оn scopul fecundarii artificiale a ovulelor.

reproducerea umana asistata medical. de informare. cu care se confrunta actualmente Republica Moldova si lipsa unor traditii democratice оn atitudinea fata de femeie si copil duc deseori la оncalcarea drepturilor elementare ale acestora.serviciul umanitar.asigurarea educatiei sexuale si pregatirii pentru viata de familie a adolescentilor si tinerilor.. . uneori. Оn aceste conditii sunt necesare actiuni orientate la crearea de noi resurse umane si materiale.prevenirea si tratamentul infertilitatii.diagnosticarea precoce si tratamentul cancerului genito-mamar. care include servicii de consiliere. Statul nu reuseste sau. оnsa problemele crizei economice si sociale. nu stie cum sa protejeze drepturile mamei si copilului.elaborarea de acte normative privind reglementarea activitatilor din domeniul sanatati reproducerii. educatie familiala. Tineretului si Sportului au urmatoarele atributii: . aflat si el оn plina transformare. Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale оn colaborare cu Ministerului Educatiei. trebuie sa apreciem eforturile depuse de statul nostru pentru asigurarea conformitatii legislatiei nationale cu prevederile internationale оn domeniul protectiei drepturilor mamei si copilului. Оn final. . . astfel ca dintr-o prioritate declarata protectia drepturilor mamei si copilului sa devina o prioritate reala. .sanatatea sexuala a persoanelor оn vвrsta. inclusiv profilaxia bolilor cu transmitere sexuala si a infectiei cu HIV”. . care ar permite sa se produca o schimbare оn comportamentul si atitudinea societatii si comunitatii. 109 . (3) Оn domeniul sanatatii reproducerii umane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->