P. 1
53129931 Anatomia Animalelor Domestice Anatomie Clinica[2]

53129931 Anatomia Animalelor Domestice Anatomie Clinica[2]

|Views: 428|Likes:
Published by lincanicoleta

More info:

Published by: lincanicoleta on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

. CI;.3jj!/7~-::-C"~ GABRIEL PREDOI ~-• CRISTIAN BELU ..

ANATOMIA ANIMALELOR DOMESTICE Anatomie clinic -

Conf. Dniv. Dr. Gabriel Predoi este doctor in Medicina Veterinara, membru al Aso ciatiei Europene a Anatomi~tilor Veterinari; membru al Asociatiei Mondiale a Ana tomi~tilor Veterinari; titularul disciplinei de Anatomia animalelor domestice, F acultatea de Medicina Veterinara Bucure~ti. $ef de lucran Dr. Cristian Belu este doctor in Medicina Veterinara; disciplina de Anatornia animaIeIor domestice, Fa cultatea de Medicina Veterinara Bucure~ti. Pomind de Ia locul, roIul ~i importan ta anatorniei, ca baza a ~tiintelor medicaIe, autorii au realizat, in premiera l a noi in tara, 0 lucrare care raspunde atat cerintelor formative ale invatamantu lui veterinar, cat ~i,mai ales, practicii sanitar-veterinare. Parcurgand structu ra generala a caytii, capitolele ~i succesiunea lor, se evidentiaza ordinea logi c a, de la elementele anatornice generale la cele de stricta importanta practica . Plan~ele ce ilustreaza capitolele, originale in totalitate, au fost realizate direct dupa piesele anatomice preparate in acest scop. Colectia ALL MEDICALL , MEDICINA UMANA Specialititi medicale ,i chirurgicale Stomatologie Farmacologie Medicini alterna tivi MEDICINA VETERINARA Psihologie . Sociologie Management ,i marketing sanitar ., ISBN 973-571-332-2 Jl.JLJJJ AllmedicAl1 \ ',I " 1 , '-----./ /oYav

 

 

GABRIEL PREDOI CRISTIAN BELU ANATOMIA ANIMAlElOR DOMESTICE (ANATOMIE CLiNICA) .

ANA TOMIA ANIMALELOR Gabriel Predoi, Crislian BelLI DOMESTICE (ANA TOMIE CLINIC:t) Copyright © 2001 - Editura BIC ALL Toate drepturile rezervate Editurii BIC ALL. Ni ci 0 parte din acest vol urn nu poate fi copiata fara permisiunea scrisa a Editu rii BIC ALL. Copyright © 2001 by BIC ALL All rights reserved. The distribution of this book outside Romania is prohibited without the written permission of BIC AL L. Referent §tiintific: Cota de participare: Prof. Univ. Dr. Nicolae Cornila G. Pr edoi 75% C. Belu 25% Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale PREDOI, GABRIEL Anatomia animalelor domes tice: (anatomie clinica) / , Gabriel Predoi, Cristian Belu. - Bucure§ti: BIC ALL, 2001 p. 232; em. 24 ISBN 973-571-332-2 1. Belu, Cristian 619:611 Editura ALL Comezi la: URL: Distributie: Redactor: Director artistic: Bucure§ti, cod 76578 Bd Timi§oara ill. 58, sect. 6 402.26.00,402.26.01 ~ Fax: 402.26 .10 comenzi @all.ro http://www.all.ro 'il 402.26.30 Dr. Bianca Vasilescu Mircia Dumitrescu Stelian Stanciu PRINTED IMPRIMERIILE IN ROMANIA MEDIA PRO BRA~OV Procesare coperta:

'i AII     . .' .it"' '.GABRiEl PREDOI CRISTIAN BElU ANATOMIA ANIMALELOR DOMESTICE \ '"' (ANATOMIE CliNICA) c OJ ~?' .' '.

Eminenlele trunehiului 2............. Regiunile bazinului 1.1..4...2..3.1..2.1...... Regiunile craniului (neuro-craniului) : 1..1.1.1.. Eminenlele trunehiului 2.1.. ELEMENTE DE REPER LA ECVI NE 2. DELIMIT AREA REGIUNILOR 1.1.......3. Eminenle osoase..1.1.......1 ....2... Regiunile toracelui .. Depresiunile eervieale 2. 20 20 23 24 28 1. Eminenlele eervieale 2. 1 3 2 R'eg lunl '1e spl_narll 1. Eminenlele eefali ee 2. Depresiunile membrului toracie 2.......2....1.. Depresiuni osoase eefalice 2. ...... 29 29 29 ... Eminenlele m embrului toraeie 2..1..2.1.1..2. REGI U NILE MEMBRU LU I TORACIC 1.. Eminenlele membrului pelvin 2.....1.. 'A 1... ...1.•.....1.....2...1... REGI UN I LE GA TU LU I 1.2....1.1.2 . .4.2.1.2.......... Depresiunile eefaliee 2......2. eartilaginoase ~ieornoase 2.1....• 12 1. Eminente .... Eminenlele membrului pelvin 2..1. ELEMENTE CUT ANA TE DE REPER 2.....1...... Depresiunile trunehiului 2.......3..2...3. Regiunile fetei •. Emi nenle museulare.1.3.4.2.4..... REGIUNILE TRUNCHIULUI 1..1..3... REG I U NILE CAP U LU I CORPORALE 13 13 14 15 16 19 19 .1. Eminenlele eefaliee 2....... Depresiuni intermusculare ~i eutana te 2.1.. 2...1..2. Eminenlele eervieale 2. ligamentare ~ieutanate 2.1.........3... Regiunile abdomenului 1.1.. Depresiu ni 29 29 30 30 32 33 35 35 35 35 37 38 38 2.1.....5....2.....5...2. REG I U NI LE MEMBRU LU I PELVI N : 2..1.1. v •• . Eminenlele membrului toracie 2.2..1..2....1...1......1.5.4....2.1.2...3......1...5.1.2.1.2....2....1......1.. D epresiunile membrului pelvin : 38 39 39 39 39 40 40 .1...1...1.Cuprins I NTRO D UCER E .2..1.1....

.3. Delimitarea articulatiilor membrelor 3.. Mu~chii capului Mu~chii gatu lu i Musch ii tru nch iulu i Muschii membrului tora cic .2.. 56 56 56 59 62 65 67 69 70 . cartilaginoase ~i cor noase 2.2. Depresiuni intermusculare ~i cutanate 2. Eminente 2.2.. Mu~chii capului pelvill 3..•.1. BO VI N E 3. .1..2. DELIMIT AREA 51 PROIECTIA MU5CHILOR Mu~chii capului Mu~chii gatului Muschii trunchiului Muschii membrului ... 3.. 3.2.6.2. 3.....7.... Eminente musculare....2. 70 72 74 76 79 81 3.3.3... toracic 3.3.3. cartilaginoase 2..3.. D ep resiu n i 2.4..1...2..2....1.2....7. Depresiu n i intermuscu lare 2..1. 3.4..1... Eminente .1.2.. 3. 2.1. ELEMENTE DE REPER LA LEPORIDE 2.1. ElEMENTE DE REPER LA TAURI NE 2. . ECVINE 3. Mu~chii membrului 3.. Eminente osoase..2.5..2.1.6.1. .4.2...2.. Depresi u ni 2.7.4.. .6. 3. Mu~chii membrului pelvin 3.3..1.•.1.•.. Eminente 2.. Depresi u ni oso ase 2.48 49 50 50 50 52 52 52 : 54 54 54 55 . 2.5..3.4..1. Eminente .2. D epresiuni 2...3.5.•.2..3. ~i cornoase 2.. Eminente osoase.4. ElEMENTE DE REPER LA FEll NE 2.....2..6. ..5..3.. ElEMENTE DE R EPER LA SUINE 2. . 3.. . Eminente muscu lare 41 41 43 45 45 46 46 47 48 48 .4. SU I N E ....1.2. Depresiu ni osoase 2..1. De presi u ni 3..5.... ELEMENTE DE REPER LA OVI N E 2. ELEMENTE DE REPER LA CANI DE 2. ligamentare ~i cutanate 2...2...

81 .

Cavitatea abdominala 4. OVINE 51 CAPRI NE 107 107 108 109 110 114 114 116 116 119 120 120 120 120 121 .. Zona cefalica 4..3.5. 4. Morfotopografia organelor 4. Zona cefalica 4.. pelvin Mu~chi i capu lu i Mu~ch ii gatu lu i .1. Cavitatea abdominala 4.3..2.1..1...2.4. MORFOTOPOGRAFIA 4.1.1.•.. .3..1. CAN IDE 3..3....2. Zona cefalica 4. 81 82 84 84 84 86 86 88 89 90 90 3.2.3.2. 3. Zona cervicala 4. Cavitatea pelvina 4. proiectia organ elor 4..3.1...4...4.. Zona cervicala organelor .3. Zona cerv icala 4..4. Cavitatea abdolninala 4..4.1.2.1.2. Mu~chii membrului 3.1.. Cay itatea pelv ina 4.1.4.3.2.3.3..2.. Zona cervicala 4.4.. Morfotopografia 4.5. Proiectia org anelor 4.1 ..5.3.2.1.3.. Cavitatea abdominala 4.. Cavitatea toracic a 4.4... Muschii membrulu i toracic .. Cavitatea toracica 4.2. 3..2.2..3. ECVI N E 51 PROIECTIA ORGANELOR ...2. Muschi i tru nch iulu i 3.2.3.3.2..2...... ....4.1. BO VI N E 4.3. .1...1.1.2. FEll N E ~I l EPO RID E pelvin 4.3.2.3. Zona cefalica 4.1. Mu~ch ii gatu Iu i 3.2.4..2.2.3.2.94 94 94 94 95 95 96 101 101 103' 103 105 107 1 07 4.1. Zona cervicala 4. 3.. Cavitatea toracica 4.4.3.2.5.4. ..2...2.......1.1. 3... Cavitatea toracica 4. Morfotopografia organelor 4..5. Mu~chii membrului 3.1.1..1.2.2. .1.1.2. Zona cefalica 4.3....2. Muschii tru nchi u Iu i Muschii membrului toracic .

3.2. Zona cefalica 4.5.1.3.2. Morfotopografia organelor 4.3.3.4.3. Cavitatea toracica 4. 2.1. lEPORI DE 136 136 137 138 138 141 141 142 142 143 144 144 144 145 145 146 147 147 148 149 .2.1.2. C avitatea abdominala 4.4. Cavitatea pelvina 4.1.7.5.5.4.1. Cavitatea abdominala 4.5.2.4.4.2.5.6.1.2.2.1.3.4.5.2.5.2.1.2. proiectia organ elor 4.3. Cavitatea abdominala 4. Cavitatea abdominala 4.5.4.2.2.3.1. Cavitatea abdominala 4.4.5.5.2.1.5.5. Cavitatea toracica 4.4.2.1. Mor fotopografia organelor 4.3. Cavitatea toracica 4.2.4. Zona cefalica 4.6.3. Proiectia organelor 4. Zona cervicala 4.4. Zona cefalica 4.2.6.6. Zona cervicala 4.3.1. Zona cervicala 4. 1.3.1.4.2.3. Cavitatea toracica 4. FEll NE 4.4.5.4. Zona cefalica 4.1. Zona cefalica 4.6.1. Zona cefalica 4.2 .1. Cavitatea abdominala 4.2.3. Cavitatea toracica 4. Zona cervicala 4. Proiectia organ elor 4. SU IN E 4.2.6.1. C avitatea toracica 4.2.6.3.4.4.1. 126 127 127 127 127 128 128 129 132 132 133 133 135 136 136 4. Zona cervicala 4. Cavitatea toracica 4.2. Cavitatea abdominala 4.6. Zona cervicala 4.1. CAN IDE 121 122 124 124 125 125.2. Cavitatea pelvina 4.4. Proiectia organelor 4.1.2.4. Cavitatea abdominala 4.6. Cavitatea toracica 4.1.1. Morfotopografia organelor 4.4.2.4.1.

Limfocentrul cervical superficial 5.7. 5.1.2. Morfotopografia organelor 4.2.1. Zona cefalica 4.5.4. Proiectia organ elor 4.1. 5. Limfocentrul mandibular . 5. Zona cervicala 4. MORFOTOPOGRAFIA LlMFONODURllOR SU PERF Ie IALE 5.6.1. Limfonodul mandibular 5.1.7.3. 5. . Limfocentrul parotidian Limfocentrul cervical superficial Limfonodu l subiliac Limfonodurile scrotale Limfonodurile mamare Limfonodurile fosei paral ombare Limfonodul tuberal VIN E 51 CAPR IN E Limfocentrul mandibular 160 161 161 162 162 162 162 162 162 162 163 163 163 163 163 163 164 164 164 . Limfonodurile retrofaringiene laterale 5.2.7. Limfocentrul parotidian 5.4.1.4.7.1. Limfonodul subiliac 5.2. 5.2.3. Cavitatea toracica 4.----------4.7.1.1. Limfonodul tuberal 5.3. 5.2.1.3. Limfonodurile scrotale 5.5.6.2. 5.3.7.2.7.2.1. 5. Cavitatea abdominala 4.1.2.7.6.1. Cavitatea abdom inala 149 149 149 150 150 153 153 154 155 1 58 5.3.4. Limfocentru 5. 5.4.1.4.3. 5.1.2.3.7.2.3. 0 5.5.3.1.3 .4. Zona cefalica 4. BO VI N E 5.2. I mandibular 158 158 : 159 ~ 159 159 160 160 160 1 60 Limfocentrul parotidian Limfonodurile retrofaringiene laterale Limfocentrul cerv ical superficial Limfonodurile subiliace Limfonodurilescrotale Limfonodurile mam are : 5.8.3. 5.7.8.2. 5.1. Limfo nodurile mamare 5. .2.1. Cavitatea toracica 4. 5U IN E 5.7. ECVINE 5.3. 5.2.2.3.1.7.

2.6.5. UMFATICE ~I NERVOASE 174 174 177 6. 5.5 . .4. 173 .5. ZONA CERVICALI\.5.6.10. TRANSCUTANATA A FORMATIUNllOR .7. 5. ABORDAREA VASCUlARE.4.6.7. limfonodul 6.6.1.6. 6. limfonodul popliteu superficial 5.3.2.7. limfocentrul axilar 5.2.1. FEll N E 5. 5.5. inghino-femural popliteu mandibular 165 165 165 166 166 166 166 166 167 167 167 168 168 168 168 168 169 169 169 170 170 170 170 1 70 170 . limfonodul retrofaringian lateral 5.3. .5.8.7.5.5.9.3.1.4.7. 5. 5. lEPOR IDE 5.4. limfocentrul inghino-femural 5. ZONA CEFAlICA.5.2.6. CAN IDE 5. 5.4. limfocentrul cervical superficial 5.2.3.6.6. .limfocentrul 5.9.6.4 .5.4.6. limfocentrul parotidian 5. limfocentrul mandibular par otidian 5.7. 5.1.6. 171 171 172 172 172 172 172 172 limfocentrul parotidian limfonodurile retrofaringiene laterale limfocentrul cerv ical superficial limfonodul axilar propriu limfonodurile axilare accesorii limfo nodul scrotal limfonodul mamar caudale 5. 5. limfocentrul 5. Umfocentrul 5.7. 5.5.7.8. 5.4. limfocentrul parotidian limfonodul retrofaringian lateral limfocentrul cervical superficial limfonodurile axilare proprii limfonodurile axilare accesorii limfon odurile scrotale limfonodurile mamare limfonodurile subiliace popliteu superfici al .5. limfonodurile epigastrice 5.7.7. limfocentrul mandibular 5 .7.7. 6.6.5.5.6.5.4.5. limfo centrul cervical superficial 5'. 5.7.7. limfocentrul 5. limfonodurile retrofaringiene laterale 5.

3.2...2... Zonele 7... TOPOGRAFIA ZONELOR 5ENZITIVE 7..2.... 7. 7.1.2..3. 199 201 202 203 206 21 0 7....4. 0 VI N E 7...3. Zonele 7..2...5.3. REGIU NI LE CARCASEI LA SUI NE 8...3.3. Zonele 7..1.4.4. Zonele 7...... Zonele membrului pelvin 7...4. Zonele Zonele Zo nel e Zonele Zonele cefalice cervicale tru nchiu lu i membrului toracic membrului pelvin cefalice ce rvicale trunchiului membrului membrului cefalice cervicale trunchiullii membruil li membrlllui ... Zonele cervicale 7..3...2. Zonele 7..1.. Zonele toracic pelvin ~ toracic pelvin 8.....5.4..1..•.4. Zonele membru lui toracic 7..3. 7..6..1.......4.. Zonele 7..2. 7. REGI UNILE CARCASEi LA OVINE .1..3. CA N IDE 7.5. Zonele 7.3.. REGIUNILE CARCASEI LA TAURINE 8. REGIUNILE COMERCIALE 51 ALE CARCA5EI 8.1... Zonele cefalice 7. ECVIN E....4. 21 0 21 0 211 212 213 216 216 217 218 218 220 221 221 224 224 BIBLiOGRAF IE 5ELECTIV A 227 ..5.2. BO VI N E 187 187 187 190 190 192 195 199 7.4. 7.. Zonele trunchi ului 7.1.2.3. Zonele 7.2..2...... .3.4. ZONA MEMBRULUI TORACIC 6.1...5. ZONA MEMBRU LU I PEL N VI 178 181 184 7. Zonele 7.4.1...1. ZO NA TRU NCH lULU I 6......

semiologie. In realizarea acestui material s-a avut in vedere punerea la indemana celor interesati . Parcurgand structura general a a cartii.INTRODUCERE Porniild de la locul. Univ. capitolele §i succesiu nea lor. au fost retinute §i executate direct dupa piesele anatomice preparate i n acest scop. Gabriel Predoi . degrevat in mod rational de unele detalii anatomic e care sa pennita reti nerea §i folosirea componentelor morfologice necesare pe de -o parte pregatirii studenlilor la disciplinele beneficiare (fiziologie. in arealul formativ al studentului §i medicului veterinar.a unui material unitar. Bucure§ti.). Consideram ca lucrarea prezentata. igiena alimentelor §i sanatate publica. cu 0 iconografie bogata §i originala. Dr. de la elemente anatomice gcnerale la cel e de stricta importanta practica. raspunde atat cerintelor formative ale inva lamantului medical veterinar. februarie 200 I Conf. Aducem pe aceasta calc multumirile noastre Editurii ALL care a facut posibila aparitia acestei lucrari. morfopa tologie. rolul §i importanta Anatomiei. Plan§ele ce ilustreaza capitolele. dar mai ales practicii sanitar-veterinare. iar pe de alta parte uzitarea acestora in c linica veterinara. redactata intr-un stil adecvat. se evidentiaza ordinea logica. propedeutica. Aparitia ace stei carli ne okra ocazia de a ne exprima satisfaqia pentru editarea in premiedi la noi in tara a unei lucrari integrate in totalitate componentei practice a me dicinei veterinare. originale1n t otalitate. am realizat prezenta lu crare care se dore§te a fi 0 veritabila anatomie veterinara practica. ca baza a §tiintelor medicale. IUimane m recunoscatori §ireceptivi acelora care prin sugestii sincere vor contribui la re alizarea unor edititii imbunatatite. patolog ie chirurgicala. boli interne etc.in mod deosebit studenlilor §i practicienilor veterin ari .

La mamifere (c u exceptia Fig. 6-regiunea varfului nasului. Executarea unor examene clinice.13-regiunea buccinatorie. 3-regiunea auricular:!. Neuro-craniul este foar te redus la mamifereJe domestice comparativ cu omul. datorita abundentei Inveli§ului pilos (Hlna. 1. DELIMITAREA REGIUNILOR CORPORALE Integrata anatomiei topografice. 14-regiune a maxi lara. 4-regi unea dorsala a nasului. 12. In zona topografica co respunzatoare. a unor interventii chirurg icale sau chiar executarea actului de diseqie. 1. fata are 0 dezvo Itare exagerata. Regiunile capului la ecvine (aspect lateral) 1-regi unea frun!ii.IO-regiunea zigomatic5. fac inacces ibile unele repere naturale. 5-regiunea gurii.1. sau pot fi c onventionale: in general sub forma de linii.) sunt sistematizate in doua grupe. 8-regiunea mentala. parul de acoperire la unele rase d e caini etc.. 2-regiunea parietotemporala. In schimb. dintre care una corespunde neuro-craniului. 9-regiunea orbitara. care unesc doua repere naturale. 7-regiune a narinei.11regi unea infraorbitara. 17regiunea paroti diana. Fi ecare regiune corporal a este definita printr-o baza anatomica caracteristica. care pot fi morfologice.regiunea maseterina. sunt mult u§urate in cazul cunoa§teri ii regiunilor §i delimitarii lor pe animalul viu. 1. D elimitarea regiunilor sc face cu ajutorul unor repere. fig. suprafata corpului unui animal poate fi imparti ta In regiuni a ciiror conformatie §i delimitare pot varia in funqie de specie. ocupand la ungulate aproape doua treimi din cap. IUra a realiza 0 detaliere exhaustiva a elementelor pe rimetrale. Re perele morfologice sunt vizibile sau pot fi palpate transcutanat. La unele speci i.2. motiv pentru care delimitare regiunilor se facecu o arecare dificultate. se va face 0 prezentare general a a regiunilor corporale.1. 16-regiunea laringiana. . -15-regiunea mandibulara. reprezentate prin depresiuni sau proeminente pe suprafata corpului. Viziunii de ansamblu trebuie sa i sc alature permanent capacitatea de localizare (functie de elementele de reper vizibile sau palpabile) a fiecarui organ sau formatiune.1.1. iar cealaWi fetei.) sau depozitarea masiva a grasimii In hipodenn (suine). 18-regiunea cefei. In corelatie cu cele mentionate. REGIUNllE CAPUlUI Regiunile capului (fig 1.

ea este delimitata de 0 linie convex a dor sal care unc§te mijloeul pleoapei superioare eu baza mediala a ureehii. La eevine este proeminenta §i se caracterizeaza prin insertia unui smoe de per i care acopera partial fata dorsal a a craniului. Cornul delimiteaza 0 regiune de sin e statatoareregiunea cornuala. ea are un aspect concav rostro-aboral. totodata. zo na situata Intre bazele ureehilor. La taurine. datorila conformatiei capului osos. iar la caine prezinta 0 depresiune mediana mai mult sau mai putin accentuata In funqie de rasa. eorespunzfl11d protuberantei oecipitale exter ne. rasa §i individ. ca la om. Limita anterioara eores punde unei Jinii ce une§te comisurile mediale ale pleoapelor. ci occipilalului. aceasta ocupand practic toata fata dorsal a a eraniului. 1. ea este foarte larg a §i aplatizata.vertexul . La taurine accst punct este situat 1n tcritoriul frontalul ui. La rumeg5toare.Oistian BelLI taurinelor). La rumegatoarele mici este §tearsa . Regiunea frontala are ea baza anatomica oasele omonime. Latero-aboral are ra porturi cu regiunile orbitala §i parieto-temporala. §i Regiunea auriculara este situata Inapoia regi unii parieto-temporale corespunde bazei urechii. Medial. Ultima linie constituic. Ea cuprinde baza §i pavilionul ur echii a earui forma.1. pcntru a se Inv ecina posterior cu regiunea cefei. punelul eel mai 1nalt .14 Gablie1 Predoi .1. fiind §i mai alungiUl. a earui existenta. nu este bine delimitata din cauza conformatiei partieulare a capului osos. fonnand motul. Ea se afla dispusa rostral §i later al fata de precedenta §i are 0 Intindere variabila In funqie de specie (de 0 parte §i de aita a planului median). La laurine. rasa §i individ. occipita lul tiind situat In profunzimea regiunii cerei. Lateral. . §i Jimilad orsala aeapului. La ecvine. iar fa eelelalte specii proemina In plan median. ea esle In gusla §i deplasata laleral iar la eevine In jumatatea ei anterioara se afla 0 depr esiune earacteristica (vizibila mai ales la exemplarele slabe sau 1n varsta). La suine. Regiunea occipital a cuprinde. forma §i marime variaza In funqie de specie. Cea mai mare 1ntindere a regiunii frontale se Intalne§te la t aurine. Vertexul corespunde la aceasta specie osului frontal. Regiunea parieto-temporala ar e ca baza anatomiea 0 parte a oaselor omonime. 1n general. de fiecare parle a regiunii frontale se poate deta§a cate un proces cornual (baza anatomica a cornului). cu noscuta sub denumirea de solnita.nu apartinc parietalului. zigomatica §i parotidiana). Regiunile craniului {neuro-craniului} Acestea sunt cuprinse 1ntrc 0 l inie transversaHi care une§te comisurile mediale ale pleoapelor §i 0 linic lransvers ala tangenta caudal bazei urechilor. marime §i pozitie variaza In funqie de specie. regiunile craniului au raporturi eu regiunile fetei (o rbitara. iar latera l de 0 linie u§or convexa ventral ce une§te unghiul extern palpebral cu partea Iater al a a bazei urechii.

Ambele au ca baza anatomjca portiunile corespunzatoare ale mu§chiului orbicular al buzelor. Varful nasului. la ecvine se evidentiaza temporo-mandi bulare. varful nasului este acoperit cu peri. ca urmare. dispus transversal. rumegatoarele mici §j lepori de. L a caprinedin aceasta regiune se deta§eaza un smoc de peri lungi §i aspri . Cele doua reg iuni ale narilor Incadreaza varful nasului. Regiullea orbital5 are ca baza anatomidi conturul orbitei §i bulbul ocular limita t la exterior de pleoape. Regi unea gurii. iar la taurine zona epi dermica (de aspect trapezoidal) se une§te cu buza superioara constituind un plan n azo-Iabial. Spre deosebire de om. La suine §i carnivore. exprimata prin 1"anta bucala (orificiul bucal). regiunea nazaHieste limitatade 0 linie ce une§te comisura dorsa la a narinelor cu comjsura medial a a pleoapelor. rasa §i indiv id. regiunea dorsala a nasului.barbi§onul. Acestca sunt reunite latera lla nivelul comisurilor.are ca baza anatomica mu§chiul orbicular al gurii. Rostral se margine§te cu regiunea buzei su perioare.1. narilor §i barbiei. La ecvine. . ea prezinta 0 zona Ingusta mediana. Lateral. Impreuna cu regiunil e gurii. la mamifere1e domestice baza anatomica osoasa nu est e proeminenta §i. atat In pr ivinta Intinderii. Rostral se g asesc cele doua narine. cat §i a conformatiei. unita cu buza superioara. formeaza botul. Cu aspcct variabil. 0 regiune proprie: regiunea pleoapei superioare §i regiunea fiecare consti tuind pleoapei inferioare. lipsita de perj §i pigmentata denumita truf5. barbia este §i ea §tearsa. fiecare delimitand cate 0 regiune a narii. Regiunea melltal5 (sau a barbici) are ca baza anatom ica corpurile mandibulelor articulate prin sinostoza (ecvine §i suine) sau prin amfiartroza (la restul specii lor). Orificiul bucal. comisurile sunt situate mult aboral ceca ce face ca fanta buc ala sa fie foarte alungita.Anatomia animalelor domestice 1. Regiunile fetei Regiunea naza15 are ca baza anatomica oasele nazale. Ea se 'lntinde aboral de regiunea precedenta §i ajunge pana la baza urechii. umeda. La ecvine. La suine. la carnivore el formeaza 0 zona epider mica. 0 proeminenta rotunjita ce constituie regiunea articulatiei Regiullea illfraorbital5 este limitata aboral de regiunea orbitaHi §i se continua rostral cu regiunea maxilara. pe care se gasesc ce le doua nari) este. delimitfmd fiecare cate 0 rcgiunc proprie. Regiunea zigomatidi corespunde arcadei omonime. zona epidermica (suprafata circulara. este delimitat de cc1e doua buze: buza superioara §i buza inferioara. prezenta unui nucle u grasos In aceasta regiune marcheaza proeminenta ce constituie motu] barbiei. Inaintea ba zei conchiei auriculare. rezultand ratul. ambele dependente de specie.2. delimitata aboral de regiunea frontala. de asemenea. Dorsal este delimitata de regiunea nazaHi iar vent ral de 0 linie ce une§te comisura palpebral a temporal a cu comisura ventral a a n arinei. Pleoapele se unesc la nivelul comisurilor: mediala §i la terala. Este 0 regiune 15 impara.

Marginea ei aboral a. . aceasta regiune apare denivel ata §i in plan inferior fata de regiunea maseterina. carnivore §i leporide gatul sa fie aproap e cilindric.16 Gabriel Predoi . ce core spunde marginii aborale a ramurii verticale a mandibulei. Impreuna cu regiunea maseterina formeaza obrazul.di inapoia regiunii ma seterine se [onneazs. REGIUNllE GATUlUI A vand ca baza anatomica cele §apte vertebre cervicale.) se prezint5 sub forma unei deprcsiuni. 0 veritabiHi fosa retro-mandibulara. fiind cunoscuta la ecvine §i sub denumirea de "jgheab intermandibular". §i dorsal fata de regiunea par otidiana. 1.3. se afla la limita cu r egiunile gatului. fiind foarte intinsa la ierbivore. cuprinsa Intre portiunilc orizonta le ale mandibule10r (gana§c). 3-regiunea laringiana. maxilara §i regiunea mandibulara. Fig. are ca baza anatomica corpul Regiunea subhioidiana hioidului §i se afla In continuarea aboraHi a regiunii intermandibulare. La ecvine §i rumeg atoare regiunea integreaza §i insertia portiunii [uniculare a ligamentului cervica l.l. 2-regiunea subhi oidiana. In general. Rostral este delimitata de regiunea gurii. 1. astfel. Regiunea cefei este 0 rcgiune impara care arc ca baza anatomica pri ma vertebra cervicala (atlas) §i articulatia occipito-atloidiana.2. Regiun ea mandibulara limiteaza inferior rcgiunea bucala §i are ca baza anatomica portiun ea inferioara a ramurii orizontale a mandibulei. maxilara se gase§te In continuarca avand acelea§i r epere imaginare regiunii dorsale §i vcntrale. infraorb itara. gatul la mamiferele domest ice apare aplatizat in sens latero-Iateral. In partea dorso-rostralain clude regiunea laterala a nasului ce corespunde incizurii nazo.incisive. Este cuprinsa intre regiunea maseterina. Gradul cel mai mare de aplatizare se Intalne§te la ecvine. Regiunea intermandibulara (fig. pentru ca la suine. Regiunea parotidiana (fig. Este situata caudal fata de regiunea occipitals.CJistial1 Belu Regiunea maseterina are ca baza anatomica mu§chiul maseter. Regiunile capului la ecvine (aspect ventral) l-regiunea intermandibulara. 1.2. Regiunea infraorbitare.) se gasqte inapoia regiunii maseterine §i are ca baza anatomica glanda omonima. Regiunea bucaHi (buccinatorie) are ca baza anatomica portiunea bucala a mu§chiului buccinator.2.

46-sub regiunea corzii jaretului. 32-regiunea tuberculul ui coxal. 29-regiunea costala. 47-regiunea tarsiena. 39-regiunea laterala a coapse i.i!ei). 4-regiunea laringiana. 15regiunea al1icula!iei scapulo-humerale. 24-regiunea coroanei. 25regiunea copitei. 9-regiunea cervical a laterala. 37-regiunea tuberoz ita!ii ischiatice. 49-re giunea metatarsiena". 34-regiunea sacrala. 42-regiunea pliului gras etului. 7-regiunea jgheabului jugular. 43-regiunea grasetului. 8-regiun ea brahio-cefalic5. 33-regiunea gluteana. 13 regiunea caudala a bra!ului (tricipitala). 44-regiunea poplitee. dinapoia regiunii cef ei pana la greban.3. 20-regi unea carpi ana. 45-regiunea gambei. 16-regiunea laterala a bra!ului. 14-regiunea cal1ilajului suprascapula r. 41-regiunea patelara. 27-regiunea dorso-costala. Regiunea (marginea) cervical a dorsal a este situata pe marginea superioara a gfttului. 28-regiunea lombara. 19. 36-regiunea al1icula!iei coxo-femurale. rumegiitoare §i canide avand ca baza anatomica coard a ligamentului cervical. 1. 35-r egiunea bazei cozii. 31-regiunea flancului. 38-regiunea craniala a coapsei. Regiunile corporale la ecvine (aspectullateral) I-regiunile capului. . 1O-regiunea cervical a dorsa la.. 30-regiunea hipocondrului. pentru ca la ceIelalte specii sa formeze un adevarat plan cervical dorsal. 48subregiunea calcaneana.Anatomia animaleJor domestice 17 Fig. La speciile amintite ea este mult ingustata. impara. 23-regiunea falangei I (a chi.regiunea antebra!ului. 22-regiunea metacarpo-sesamo-falangian a (a buletului). Are ca baza anatomica laringele §i are 0 intindere variabila la mamiferel e domestice. este situaUi ventral §i aboral fata de regiunea subhi oidiana. 5-regiunea traheala.. 11-regiunea .an!ului cervico-scapular. 40-regiunea caudala a coapsei. 3-regiunea parotidiana. la ecvine. 26regiunea grebanului. 12-regiunile laterale ale spetei. fiind mai mult sau mai putinalungita. 21-regiunea metacarpiana. Regiunea laringiana. La ecvine pe to ata lungimea ei se prinde coama. 2 -regiunea auriculara. 6-regiunea sterno-mandibulara.17regiunea cotului. 18-subregiunea olecranului.

2-r egiunea tuberculului coxal.13regiuneachi~iJei . Regiunile corporale la ecvine (aspect caudal) 1-regiunea gluteana.4.) este 0 regiun e impara. cuprinsa lntre cele doua jgheaburi Fig. Ventral ]imiteaza jg heabul jugular. 8-regiunea buletului. 5-regiunea antebraJului.} coapsei. . 1. 1. I. 7-regiunea metaca rpului. Regiunea ventral5 a gatului (fig. Din ace asta cauza. 3regiunea articulaJiei scapulo-humerale. 2regiunile laterale ale spetei. care adapostqte formatiuni vasculo-nervoase importante §i care constituie 0 regiune de sine statatoare. paralela cu jgheabul jugular §i situ ata la cativa centimetri de acesta. 3regiunea tuberozitaJii ischiatice. 9regiunile gambei. 7-re giunea patelara. 11-regiunea metatarsiana (a fluierului). vizibila In specialla mamiferele cu gatullu ng (ecvine. 5-regiunea caudala a coapsei. Regiunea brahio-cefalidi corespunde proceselor transverse ale vertebrelor cervic ale. 1O-regiunea jaretului.12-regiunea buletului. ea proemi na pe partile lateral e ale gatul ui. pentru a se lati treptat la joncti unea gatu]ui cu trunchiul. latimea ei variind In functie de specie.5.4. 10-regiunea coroanei.14-regiuneacoroanei. depresiune alungita. 8-regiunea poplitee. rumegatoare). 6-regiunea carpi ana. 15. 4-regiunea media la a coapsei. 4-regiun ea presternala.regiuneacopitei. Regiunea brahio-cefalica este de li mitata proximal de o linie conventional a.Crislian Belu Fig. Regiunile corporale la ecvine (aspect cranial) 1-regiunea traheala. Regiunea lateraBi a gntului este cuprinsa lntre regiunea precedenta §i regiunea ce rvicala dorsala. Ea este mai lngusta cranial. 6-regiunea laterala .11-regiun ea copitei. lncepfmd de la prima pana la nivelul articulatiei scapulo-humerale. 9regiunea chi~iJei.18 Gabriel Predoi . 1.

La taurine marginca ventral a a gfrtului se caracterizeaza prin prezen la unei cute alungite a pielii denumiUl salba. Regiunea presternal a se afla cuprinsa intre re giunile umarului (scapulo-humerale) §i are ca baza anatomidi manubriul sternal §i mu§c hii pectorali descendenli. car e include regiunile spinarii. iar caudal. Regiunea costala ocupa cea mai mare parte a fetei laterale a toracelui §i are ca baza anatomidi coastele. coastele §i sternul. toracele ecvine. care constitui e §antul deito-pectorai.0 zona ingusta. Regiunile toracelui Toracele are ca baza anatomidi vertebrele toracale. Aceste cavitali corespund subdiviziunilor mari ale trunchiului: lorace le. corespunde regiuni i traheale. Limita fata de ultima regiune este marcata de marginea caudala a portiunii lungi a mu§chiului triceps brahial (Iinia anconee). Regiunea sternala este 0 regjune impara.1. Torace le Ca inlrcgul intalnindu-se la este aplatizat in Y sens transversal. Caudal se invecineaza cu regiunea flancului. Oatorita aplatizarii transversale a toracelui §i pozitiei verticale a membrelor solidarizate in partea proximaHi cu trunchiul. Lateral. Regiunea prescapulara se gase§te la baza gatului. care % impreuna [ormeaza cu§ca toracica. iar bazinul se continua cu regiunea cozii. Baza anat omidi este fOlmata de corpul sternului (mezostern) eu musculatura pectoral a ce II acopera. Cranial vine in raport cu regiunea precedenta. cel mai ma re grad include trei regiuni principale. rcgiunea cer vicala ventrala se limiteaza cu regiunea laringiana.care converg dorsal ditre manubriul sternal §i sunt separate printr-un §an t . care sunt acoperite de spata §i musculatura bratului. 1. situata pe parte a ventrala a toracelui.3. . ventro-cau dal cu regiunea hipocondrului. convexe §i alungite. Limita dorsala este formata de linia de proieqie a tavanului cavitatii abdominale (Iinie imagin ara ce une§te tuberozitatea spinei scapulare cu tubercu]ul coxal) care 0 separa de regiunea dorso-costala. ultima prezentand un compartiment caudal cu care comunidi largcavitatea pelvina. abdomenul §i bazinul. REGIUNILE TRUNCHIUlUI Prin trunchi se define§te partea corpului structurata pe cavit51ile: toracica §i abd ominaUi.3. situata in plan median pc ma rginea ventral a a gatului. de aplatizare trunchi. cu regiunea pre sternala. Ea corespunde unei depresiuni situate inaintea spetei. 1. exceptand primele 4-6 perechi. ]a mamiferele domestice aceasta regiune este foarte ingusta. Cranial. la jonqiunea cu trunchiul.Anatomia 8nimaJeJor domestice 19 jugulare. regiunea este delimitata in fiecare parte de regiunile umarului §i antebratului prin cate 0 depresiune alungita. Toraeele §i abdomenul au 0 zona comuna situata dorsal. a direi baza ana tomidi o constituie mu§chiul ol11onim. Sub jgheabul jugular sc atH regiunea sterno-cefalidi.§antul pectoral median. ACC§timu§chi apar ca doua proeminenle simetrice. iar crania] cu regiunea tricipitaIa.

precum ~i cartilajelc coastelor sternale cu exeeptia primelor 4-6. dispuse lateral. Am bele regiuni eonverg medial spre regiunea xifoidiana. situata intre regiunea interscapulara ~i regiunea lombara. Latera-ventral es te limitata de regiunea costala.20 Gabliel Predoi . 6-regiunea pubianii. Regiunea hipocondrului are ea baza anatomidi areul e artilaginos omonim rezultat prin articularea succesiva a cartilajelor eoastelor asternale. Baza anatomica este reprezentata de vertebrele toracale. Regiunea craniala a abdomenului este siluata la limita eu toraceJe. La ungulatele de talie mare.). 4-regiunea epigastricii. 1. situata median ~i ventral ~i din cele doua regiuni ale hipo condrului.).3.7. Regiunile spinarii Regiunea interscapulara este 0 regiunc impar~. linia de praieqie a tavanului cavitatii abdominale 0 separade regiunile l 1aneului. ea se mai nume~te ~i greban fiind foartc praeminenta datorita lungimii proccselor spinoase ale verteb relor toracale II-X la ecvine ~i II-VII la bovine.3. Baza anatomiea a aeestei regiuni este data de vertebrele lombare ~i mu sculalura eorespunzMoare . La animalele mici. Ea este a1catuita din regiunea xifoidiana. 9regiunea perinealii 1.3. Regiunea dorso-costala este tot 0 regiune impa ra. aceasta regiune se remarea printr-o lungime exagerata. Ea se continua cranial cu regiunea cervicala dorsal a. avand cea mai scurta regiune lombara. eaudala a regiunii sternale.2. 2-regiunea axilarii.6.Czistian BelLi 1. 1. 3-regiunea sternali i. impara. Regiunile abdomenului Abdomenul poate fi impartit in trei regiuni mari (fig. 8regiunea peretelui costal. praeese care constituie baza anatomidi a regiunii (fig.). Fig. Regiunea xifoidiana se afl a la extremitatea centrata pc apendiceJe xifoidian.6. Regiunile corporale la ecvine (a spect ventral) l-regiunea presternalii. 7-reg iunea inghinalii. impreuna cu extrernitatile dorsale ale eoastelor de aeela~i rang ~i mu sculatura (fig. 1. 1.6. situata in ~antul vertebra-costal Regiunea lombara contin ua regiunea dorsocostala in sens caudal ajungfmd pana la regiunile bazinului."masa eomuna". iar cau dal cu regiunea dorsocostala. delimitata lateral de cele doua r egiuni scapulare. Eevinele se situeaza la extremitatea opusa. La teral. 5-regiunea Illezogastrid. fiind .

22-regiunea craniala a coapsei. 17-regiunea gluteana. 23-regiunea laterala a coapsei. §i ceJe doua regiuni laterale ale abdomenului ce constituie pe fiecare parte cate a regiune a t1ancului.itei.15-regiunea dorso-costala. di stincte mai ales la ecvine §i bovine: . 9-regi unea antebratului. constituit din fascicuJele carnoase ale mu§chiului oblic intern a l abdomenului ce se insera pe ultima coasta. 8'-regiunea cotului. 16-regiunea lombara.14-regiunea ongloanelor. 3-salba. Regiunea I1ancului poate fi Impartita In trei subregiuni. 21regiunea flancului. 7-r egiunea laterala a bra!ului. . 19-regiunea tuberculului coxal. varful triunghiului ajunge pana la unghiul extern al iliumului. 28'-regiunea calcaneana. 5"-regiunea caudal a a bratului (tricipitala). 25-regiunea tuber ozitatii ischiatice.18-regiunea al1 iculatiei coxo-femurale. 28-regiunea ta rsi ana. 13-regiunea chi.subregiunea golului tlancului (fo sa paralombara.Analomia animalelor domeslice 21 Fig. 6-regiunea al1iculatiei scapulo-humerale. 27-regiunea gambei. t1amanzeala) este situata deasupracorzii tlancului §i apare sub fo rma unei depresiuni triunghiulare.subregiunea corzii tlancului are ca baza a natomica un redus relief ce poate fi urmarit de la unghiul extern al iliumului l a ultima coasta. 17'-regiunea sacrala. 29regiunea metatarsului. 26'''-regiunea poplitee. 20-regiunea costala. 26'-regiunea patelara. 5'-regiunea cal1ilajului supra-scapular. marginita dorsa-cranial de regiunile lombara §i ale hipocondrului. regiunea lombara situata dorsal §i regiunea coapsei sit uata caudal (delimitata de marginea craniala a mu§chiului tensor al fasciei lata). larga la rumegatoare §i foarte alungita la anima lele de talie mica. 2-regiunile gatului. 1. 10regiunea carpului. 5-regi unile laterale ale spetei. R/egiunile corporale la bovine (aspect lateral) I-regiunile capului.7. situata me dian. 24-regiunea caudala a coapsei. 11-regiunea metacarpului. 8-regiunea olecranului.12-regiunea bul etului.   Regiunea mijlocie a abdomenulu! este formata din regiunea ombilicala. 4-regiunea grebanului. 30-regiunea ugerului.. . 26-regiunea grasetului. Caudal. Regiunea tlancului este cuprinsa Intre regiunea hipo condrului situata cranial. Ea este foarte scurta la ecvine. 26"-regiunea pliului grasetului. 20 '-regiunea hipocondrului.

0 cuta formata de pielea ce trece de pe abdomen pc graset. .18-regiunea flancului. ajungfmd pana la regiunea ombilicala. 21. 9-regiunea metacarpiana. 19-regiunile coapsei . Regiunea inghinala se gase§te la limita adomenului cu fata mediala a coapsei §i este centrata pe inelul inghinal superfic ial. formatiune cutanata care adaposte§te extremitatea libera a . cuprinsa intre cele doua regi uni ale nancului. 15-regiunea gluteana. 22-regiunea gambei. este situata median §i are ca baza anatomica tendonul prepub ian §i locul de insertie al acestuia pe pubis. 17-regiune a costala.13regiunea dorso-costala. "0.8.regiunea metacarpo-sesamo-falangiana. 8-regiunea carpiana.regiunea grasetului. Regiunile corporale la ovine (aspect lateral) 1-regiunile capului. 21'-regiunea patelara. este situata intre coapse. 11-regiunea falangei I. are suprafata convexa. Regiunea ombilicala este 0 regiune impara. 2-regiunile gatului.1 5'-regiunea tuberozitatii ischiatice. 21"'-regiunea pliului grasetului. 12-regiunea o ngloanelor. 6-regiunea laterala a bratului. 24-regiunea metatarsului. 17'regiunea hipocondrului. 3-regiunea grebanului. 23-regiunea ja retului. 4-regiunile sca pulare laterale. injurul cicatricei ombilicalc.subregiunea pantei t1ancului se ana ventral de coarda fJancului. regiunea integreaza in t otalitate preputul. 5-regiunea alticulatiei scapulo-humerale. Baza anatomica este reprezentat a de mu§chii drepti ai abdomenului impreuna cu aponevrozele intretesute ale celorl alti mu§chi abdorninali ventro-Iaterali. Baza anatomica este constituita din aponevrozele mu§chilor oblici§i transvers ai abdomenului. impara. 21"-regiune a poplitee.22 Gabriel Predoi .Cristian Belu Fig. 16-regiunea tuberculului coxal. la mamit' erele domestice. Regiunea este dominata la ecvine §i rumegtitoare de pungile testiculare. 14-regiunea lombara. La mascul. Regi unea pubiana. Regiunea caudala a abdomenului. 20-regiunea cozii. Din pattea sa caudala se deta§eaza pliul grasetului. 1. Este formata din cele doua regiuni i nghinale care t1ancheaza regiunea pubiana. 7regiunea antebratului.

regiunile coaps ei. 1 7-regiunea flancului. 1. inapoia regiunii lombare.   ':'~natomia animalelor domestice .4. reprezentata de mu§chii glutei. 18. 9-regiunea c arpiana. 13-regiunea dorso-costala. 24-regiunea Illetatarslilui.23 . 4"-regiunea caudala a bratu1ui (tricipitala). 21'-regiunea pat elara. 5-regiunea al1icula!iei scapulo-hulllerale. este 0 regiune impara §i are ea baza anatomica osul sacrum. 21-regiunea grasetului. Ecvinele §i rumegatoare1e prezinta numai ma mele inghinaJe. 21"-regiunea poplitee. unite intr-o masa voluminoasa. 21"'-regiunea pliului grasetului. care constituie ugerul. 3-regiunea grebanului. 1O-regiunea Illetacarpiana. R egiunea punctului fesei are ca baza anatomiea tuberozitatea ischiatica. 7regiunea cotului.3. 9. Impreuna cu regi unea saerala. 15-regiunea IOlllbara. Regiunea tuberculul ui extern al iliumului este 0 regiune cu un contur aproximativ circular. siluata in plan median. 2regiunile gatului. 7'-regiunea olecranului. La femeHi in aceasta regiune se gasesc mamelele inghinale care ocupa §i artea caudala a regiunilor inghinale. 14'regiunea hipocondrului. cranial [ala e baza cozii. centrat a pe unghiul extern al iliumuJui care proemina caudal fala de golul flancului. Regiune a gluteana are ca baza anatomica masa musculara ce acopera cea mai mare parte a coxalului. 22-regiunea gall lbei. Regiunile corporale la suine (aspect lateral) 1-regiunile capului. Regiunile bazinului Regiunea sacrala. constituie crupa. 19. 4'-re giunea cal1ilajului suprascapular. 20-regiunile abdolllinale ventrale. 4-regiunile laterale ale spetei. '14-regiunea cos tala. 12regiunea falangelor proxilllale. 6-regiunea laterala a bratului. la ungulate1e de talie mare. Aceasta regiune delimiteaza l(audal regiunea gl uteena §i constituie regiunea cea mai caud ala a animalului. 16-regiunea giliteana. Fig. 1. nisului.regiunea tuberozita!ii ischiatice. 23-regiunea jaretului. 8-regiunea antebra!ului. Limita superioara a regiunii este marca ta de linia ce unqte unghiul intern al iliumului eu baza eozii. 11-regiunea Illetacarpo-sesalllo-falangiana .

aceasta regi une are ca baza anatomjca vulva. reprezentat de spina scap ulara. La carnivore §i leporide gra dul de ata§are este mai redus. centrata pe articulatia o monima. regi unea are ca baza anatomica portiunea fixa a penisului §i corespunde unci benzi rel ativ Inguste. in profunzime ea include formatiuni vasculo-nervoase deosebit de importante (plexul brahial. dorsal are raporturi eu regiunea grebanului.Clistian Belu Regiunea coccigiana sau a cozii se afHiIn prelungirea regiunii sacrale.24 Gabriel Predoi . La mascul. ce sc ata§eaza printr-o sinsarcoza peretilor laterali ai toracelui. fiind reprezentata de 0 depresiune Ingusta §i alungita In sens vertical.4. constiluind perineul superior (sau adevarat). marcata de anus sub care se afla perineul. d elimilat Intre anus §i eomisura inferioara (aprox. prin morfo-topografie. membrele toracice sunt mai mult s au mai putin Inglobate trunchiului prin extremitatea lor proximaUi. Regiunea scapulara beneficiaza de un reper osos important. regiunea cotului ramanand practic independenta. Regiunea uro-genitaia este corelata cu sexul. De§i la exterior reg iunea este reprezentata printr-o zona Ingusta ce separa regiunea stemala de regi unea antebratului. constituind perineul inferior ( sau falsul perineu). Reg iunea scapulara are ca baza anatomiea spata. regiunea urogenital a es te extrem de redusa (practic absenta). Regiunea supramamara este caracteristica femelelor. rasa sau individ. La femela. la mamiferele domestice. ceea ce denota variabilitatea morfometrica a regiunii. Astfel. este situata ventral fata de baza cozii. regiunea este delimitata de baza gatul ui prin regiunea prescapulara. Regiunea anaIa. Cartilajul suprascapular circumscrie reg iunea omonima. conlinuata dorsalla ungulate §i lepor ide eu cartilajul suprascapular. este dispusa In profunzime. 1. de la comisura ventral a a vu lvei pana la ultima pereche de mamele inghinale. Regiunea articulatiei scapulo-humerale. formatiuni vasculare ce deservesc membrul toraci c). este bine deta§ata. 1 cm) a vulvei. REGIUNllE MEMBRUlUI TORACIC Spre deosebire de om. Regiunea axilara. dispus oblic ventro-cranial. Cranial. situate Intre anus §i extremitatea caudala a bazei pungilor testicul are. regiunea este bine reprezentata. Distal r~giunea se Invecine aza cu regiunea articulatiei seapulo-humerale. fiind cuprinsa Inlre cele doua coapse. Regiunea perineal a. Are ca b aza anatomjca vertebrele coccigiene. integreaza practic doua regiuni: anala §i uro-genitala. prin care se ata§eaza la regiunea sacral a. datorita alipirii centurii scapulare §i a bratului la peretele toracal. §i 0 portiune mobila prevazuta cu per i. In timp ce la speciile cu topografie ingh inala. . Coada are 0 portiune fixa sau radacina cozi i. cu un aspect variabilln funqie de specie. Aceasta Imparte regiunea In: a) regiunea suprapinoasa situata cranial §i b) regiunea infraspinoasa dispusa caudal. la speciile cu'topografie subanala a burselor testiculare (feline). iar caudal cu regiunea trieipitala (caudala a bratului).

9. 1 7-regiunea metacarpului. 21'-subregiunea corzii jaretului. Limita caudala a accstcia este marcata de linia anconee. 23-regiunea metatarsului. 20-regiune a patelara. 14'-regiunea olecranului. 22' Fig. 2 -regiunile gatului. 14-regiunea cotu lui. Regiunea cotului este dispusa la zona de trccere dintr e brat §i antebral §i are ca baza anatomica articulatia humero-radio-ulnara. I2"-regiunea caudala a coapsei. Regiunile corporale la canide (aspect lateral) I-regiunile capului. 1. 6'. °18-regiunea degetelor. in special la ungulatele mari. 15-regiunea antebra1ului. dispusa vertical de la unghiul toracal al spetei la tu berozitatea olecranului. osul humerus §i mu§chii corespunzatori. Dato rita dezvoltarii masei musculare extensoare a bratului.Anatomia animalelor domestice 25 Regiunea bratului are ca baza anatomid.13-regiunea Iaterala a bra1ului. 3-regiunea grebanului.regiunea tricipitala. 8-regiunea alticulatiei scapulo-humerale. 12-regiunea craniala a coapsei. 12'-regiunea laterala a coapsei. 4-regiunea dorso-costala.ll-regiunea pliu lui grasetului.regiunea tuberozita1ii ischiatice.. 1O'-regiunea hipocondrului.20'-regiunea grasetului. 22'-regiunea calcaneana . 19-regiunea flancului. 20"regiLinea poplitee: 21-regiunea gambei. 6-regiunea gluteana. . rezultata din diferenta de nive! dintre rcgiunea tricip ital a §i regiunea costala. 7-regiunea tuberculului coxal. 5-regiunea lombara.regiunile later ale ale spetei.10. 22-regiunea tarsiana. in paitea caudala a regiunilor scapulara §i brahiala se po ate delimita 0 r egiunc bine circumscrisa . 1O-regiunea costala. 16-regiunea carpului.

10-regiunea dorso-Iombara. determinata de prezenta puternicclor tendoane ale mu§chilor Hexori (subregiunea tendoanelor). Regiunile corporale la feline (aspect lateral) men tare situate la l-regiuni Ie capului. Regiunea metacarpului are ca baza anatomica oasele metac arpiene. formatiune proeminenta. acest ni vel corespund degete10r II ~i V. se afla 0 formatiune proel11inenta. . Regiunea carpu lui este 0 regiune cunoscuta §i sub denumirea (improprie) de regiunea "genunchiulu i" atribuita In special ungulatelor. 14-regiunea Illetapodiului. pe fata mediala. cornific ata. In treimea distala a regiunii. cornificata. formatiune rotunjita §i cornificata. La ungulatele de talie mare se disting doua regiuni: una dorsala.26 Gabliel Predoi . La suine. se ai1a deschide rile glandelor carpale.11.Oistian Belu Regiunea antebratului are ca baza anatomica oasele radius §i ulna. 6-regiu nea prescapulara. 9-regiunea late rala a bra!ului. La rumegatoare. 26-regiunea tarsiena.12. cu rolln amortizare. 13-regiunea carpiena. vestigiul prob.:lbil al degetelor III §iIV. La ecvine. se ana torusul carpian. rugoasa §i lipsita de pe ri denul11Wi"castana" (reprezentarea filogenetica a degetului I). 4-regiunile scapulare Iaterale. 19-r egiunea gluteana.tului. 8regiunea tricipitala. cu ba za anatomica formata numai de metacarpiene (subregiunea "i1uierului") §i cealalta dispusa palmar. 0 proeminenta centr ata pe un nudeu grasos. 15-regiunea degetel or. cu suprafata neteda. 27-regiunea tuberozita!ii ischiatice. 20-regiunile coapsei. pe fata mediala a regiunii. 2-regiuni Ie g5. 22-regiunea tube rculului coxal. cunoscuPi la e cvine §i rumegatoare l11ari§i sub denumirea de regiunea buletului. 5-regiunea al1icula!iei scapulohumerala. La ecvine. Carnivorele prezinta In zona omolo aga torusul metacarpian. ll-regiunea costala. Ca baza anatomica are complexul articular a ntebrahio-carpo-metacarpian. se ana pinte22 nul.regiunea ant ebra!ului. cele doua ongloane rudiFig. are ca baza anato mica articulatia omonima. 16-regiunea IOlllbara. 25-regiunea gambei. Membrulln sprijin formeaza la acest nivel un unghi des chis dorsal. Regiunea metacarpo-sesamo-falangiana. pc fata palmara. 28-regiunea cozii. 21-regiunea grasetului. 23-regiunea patelara. 18-regiunea flancului. Acesta este pr evazut cu un smoc de peri ce motul formeaza 15 pintenului. La carnivore. 1. 7-regiunea presternala. 3-regiunea grebanul ui. pe fata palmara a acestei regiuni §i sp re limita ei proximala.17-regiunea hipocondrului. 24-regiunea poplitee. Ea este alungit a §i complet deta§ata de trunchi.

La suine. 17.19-regi ullea gambei. Fig.tei regiuni 0 constituie regiullile coapsei. sesamoiadiana. 1. fiecare patiu eonstituind 0 regiune interdigitala. Regiunea articulatiei interfalangiene este cunoscuta §i sub denumirea de reg iunea coroanei. ituate pe fata palmara a regiunii matacarpo-falangiene. 5-regiunea reprezentata la exterior al1icula!iei scapula-humerala. 2-regiunile gatului. 15-regiunea lombara. degetele II-V prezinta la extremitatea lor d istala catc un torus digital. 4-regiunile scapulare laterale. Ecvinele au un singur deget ezvoltat: degetul II I. metacarpiana. 13-regiunea cas tala. La mamiferelc polidactile. 6-regiunea prepectorala. insa fiind mai redus dedit celelalte degete. 21-regiullea jaretului.Anatomia animalelor domestice 27 Regiunile degetelor au ca baza anatomica falangele §i micii sesamoizi. 9-regiunea antebra!ului. in aeeasta regiun e se deschide canalul bitlex. La ungulatele de talie mare. 14-regiullile abdaminale ventrale. 7prin cutia de corn. acestea fiind olosite la sprijin. degete1e sunt f oarte voluminoase §i pot fi impartite in mai multe rcgiuni. Regiunea primei falang e are ea baza anatomica osul omonim §i este cunoscuta sub denumirea de regiunea ch i§itei. 8-regiullea laterala formatiune epidermica a bra!ul ui. 3-regiunea sau a onglonului este grebanului. situat pe fata palmara. 23-re giunea metatarsului. "'2-regiunea dorsoBaza anatomica"a acescostala.1 O-regiunea de natura cornoasa. nu participa la -prijin. corespunzand zonei situate imediat deasupra cutiei de corn. La carnivore. Regiunile corporale la leporide (aspect lateral) Regiunea copitei I-regiu nile capului.   .16-regiunea glutean a. 18-regiunea patelara. pentru ca la rumegatoare aceste degete sa fie reprezentate numai prin doua ongloane rudimentare.12. extremitatea distala a degetelor este reprezentata de ongloane.ll-reg iunea degetelor. degetele II §i V sunt seeundare §i reduse. La rumegatoare §i suine. Ungulatele se caracterizeaza prin lipsa degetului mare sau a degetului I. regiunea tricip itala (caudal a a bra!ului). 22-regiunea cozii. icu la eevine de copita. La speciile mamifere domestice degetele variaza ca numar. Degetul I este lipsit de t orus. oasele ce integreaza cuticulatia interfalango20-regiunea tuberazit a!ii ischiatice. La arnivore el este prezent. degetele sunt separate pri n spatii interdigi tale . glanda earaetcri stica aeestei specii. La ovine. La rumegatoare §i suin e sunt dezvoltate degetele III §i IV. apartinfmd glandei interdigitale.

Pala plantara este marcata de baza inserliei mobile a corzii jar etului ce corespunde tuberozitatii calcaneului.trigonul femural ce adapostC§te formaliuni vasculo-nervoase eu mare importanla p ractica ( cordonul vascular femural §i nervul safen). pentru a se termina proximal f ala de regiunea poplitee. evidenta In pattea c audala a gambei. Caudal.28 Gabriel Predoi . Tendoanele musculaturii caudale formeaza Impreuna cu unele formaliuni de Intarire provenite din regiunea coapsei (bridele mu§chilor biceps §i s emitendinos) coarda jaretului. numai centura sa face parte integranta din t runehi. pi elea (cutata) circumscrie pliul grasetului (sau iei). Cranial regiunii. Totu§i. Regiunea caudala a coapsei c ontinua distal regiunea tuberozitalii ischiatice. deprcsiunea pe con turul membrului pelvin marcheaza regiunea poplitee. Intre peretele abdominal §i aceasta regiune. Regiunea laterala a coapsei este u§or convexa §i este desp arlita de regiunea precedenta printr-o depresiune alungita. determina ta de trochanterul mare al femurului §imuseulatura care II acopera. numarul degetelor este mai redus prinlipsa degetului mare (hallux). se distinge proeminenla patelei. numai la ecvine se Intalne§te 0 fonnaliune cornif icata numita "castana". Prezinta patru ft:te care pot fi considerat e ea regiuni de sine statatoare. prin partieiparea ei la alcatuirea bazinului. regiunea tarsului se f lexeaza dorsal. Ea constituie regiunea calcanean a. Regiunea articulatiei coxo f emurale arc ca baza anatomica articulalia cu acela§i nume. la carnivore §i leporide. Spre deosebire de membr ul toracic. REGIUNllE MEMBRUlUI PElVIN Dintre segmentele membrului pelvin. Profilul anterior al acestci regiuni este dat de musculatura zonala. La limita distala a regiunii. fiind marcata la exterior printr-o proeminenla rotunjita. la care regiunea carpului se flexeaza palmar. Regiunea mediala a coapsei include 0 zona triunghiulara . Aceasta este situata In profunzime. numita la ecvine" linia de mizerie".5. Regiunea gambei are ca baza anatomica oasele tibia §i fibula. c are cireumscrie regiunea patelara. Dispozilia §i diviziunile autopodiului pelvin sunt similar e cu ceIe ale membrului toracic. Regiunea genunchiului are ca baza ana tomica regiunea femuro-tibio-patelara. corespunde subregiunii corziijaretului.     .Ciistian Belu 1. Regiunea coaps ei are ca baza anatomica osul femur. Regiunea tarsiena este cunoscuta la animalele domestice sub denumirea de jaret. La ungulatele de talie mare este cunoscut a §i sub denumirea de graset. Regiunea eraniala a coapsei este situata poster ior regiunii flaneului. verticala §i putin arc uita. Aceasta formatiune fibroasa.

2. intre bazele celor doua cartilaje auriculare.2. emin entele sunt date de [ormatil~ni cartilaginoase subcutanate. cartilaginoase ~i cornoase 2.1. i n plan median. 2. senzitive sau de p roiectie \'iscerala. fig. Creasta sagitala extern a se poate palpa cu oarecare dificultate pe fata dorsal a a craniului. tendoane sau ligamen te care. ELEMENTE DE REPER LA ECVINE Oatorita conformatiei §i finetii pielii. necesare orienUirii topografice ~ animalul viu. subcutanat sau subfascial. in continuarea aborala a crestei maxilare. ELEMENTE CUT ANA TE DE REPER Acestea sunt elemente morfologice de referinta.1. dit §i masivitatii corpului. orientata oblic de sub unghiul tempora l al plcoapelor spre comisura ventrala a narinei. In alte cazuri. Protuberanta occipital a externa estc palpabila in plan median.1. Arcada zigomatid este 0 proeminenta alungita. prin pozitia lor. eventual. la limita abor al a a craniului. Em inentele pot fi vizibile pe suprafata corpului sau nu pot fi identificate §i local izate decilt prin pal pare. hind plasata deasupra pleoapci superioare . vizibila §i paJpabila sub picJe. vizibile sau palpabile. cel mai adesea. acestea sunt datorate unor acciden te de relief ale oaselor. 2. eel mai frecvent. de deni velari pe suprafata orpului. a unor produqii cornoase pe suprafata pielii. precum §i intinderea unor zone topografice. Eminente osoase. terminandu-se brusc lajumatate a fetei..). Eminente . L .1. fara a fi vizibile.1. numjte proeminente musculare.1. fata de care se poate preciza atat localizarea unor organe sau a altoI' fomlatiuni. caz In care sunt sistematizate ca proeminente osoase. 2. putand fi sistematizate in eminente §i depresiuni.1. situata inapoia comisurii temporale a pleoapclor. intre un mu§chi §i un os etc. corespundunui corp muscular masiv. bine delimitat.1. pante sau adancituri perfect delimitate datorita situarii lor intre fonn atiuni de contiguitate procminente (intre doi mu§chi. Elementele de repel' sunt reprezentate. sunt u§or de identificat sau. Ea se dirijeaza rostral de la protuberanta occipital a extcrna. Eminentele cefal ice Creasta faciala este situata in parlea laterala a capului §i apare ca 0 proemincnt a intinsa. Altele.1. sub forma unor §anturi.1.1. sunt u§or de identificat prin palpare . Ar cada orbitara limiteaza dorsal orbita. dupa care se imparte in cele doua linii temporale. p c 0 distanta de 4-5 cm. in general. cde mai eviden te §i mai multe elemente de repel' pot fi identificatcla ecvine. Depresiunile apar. 2. Spina maxilara corespunde extremitatii rostrale a crestei faciale (fig. Exista §i depresiuni care. 2.).

cerviCo2.Oistian Belu Fig. 2. pan a la unghiul de recurbare al acestci r amuri (fig. .1.1. 4-rnarginea caudala a rarnurii verticale a rnan dibulei. Fig. ° Traheea estc palpabiJa pe pmtea ventral a a giltului.1.3. 2.). 6-linia ternporala.2.1. Eminentele cervicale Aripa atlasului apare ca 0 eminenta osoasa convexa.2. palpabila in plan median venlrallajonqiunea cefalica. 2. 3-creasta zigornatica.30 Linia temporaHi (creasta fronto-parietaHi) este putin evidenta.1. Protuberanta laringica (corpul cartilajului ti roid) este Gabliei Predoi . Marginea ventraBi a portiunii orizontale a ramurii mandibulare proem ina sub pick inapoia motului barbiei. palpabila de la extremitatea mediala a arcadei orbitare spre inapoi in direqia crestei sagita le exlerne.1. Marginea caudala a portiunii verticale a ramurii mandibulare este palpabila in direqie vertical a. Varful apofizelor transverse cervicale sunt palpabile prin lransversul mu§c hiuJui brahio-cefalic pc linie ce unqte baza urechii cu tuberculul mare cranial al osuJui humerus. Emillellle osoase pe fala velltral5 a capului la ecville l-rnarginea v entrala a por1iunii orizontale a rnandibulei.1. Eminentele trunchiului Unghiul cervical al spetei estc palpabil sub extremitatca caudala a liniei nucal c la limita dintre gat §i trunchi. 2.2. 5rnarginea superioara a orbitei. Emillellle osoase pe fala lateral5 a capului la ecville l-rnarginea ve ntrala a rarnurii orizontale a ~i spina rnandibulei. 2-creasta rnaxilo-faciala r naxilara. situata inapoia §i sub baza ur echii. continuand pana sub baza urechii marginea ventral a a portiunii orizontale.

'in partea dorsala a crupei. cu except ia primelor 3-4 perechi. . Extremitatile Iibere ale apofizelor spinoase lombare se gasesc 'in plan median pe partea dorsal a a regiunii lombare. este dirij ata 'injo s §i 'inainte.4 Fig. 5spina scapular. Creasta sternala e ste palpabila 'inplan median. Tuberculul sacral sau unghiul sacral al iliumul ui este palpabil paramedian la extremitatea craniala a spinei sacrale. 4unghiul toracal al spetei. situate subcutanat. 3-unghiul cervical al spetei. pe partea antero-laterala a trunchiului. Xifisternul (cartilaju l xifoidian) se palpeaza la extremitatea caudala a sternului.3. ce une§te extremitatea proximala a ultimei coaste cu unghiul extern al iliumului. . pe directia manu briu sternal . Ultima coasta este palpabila 'in partea dorso-caudaHi a peretelui costal. 7-tuberculul mare caudal.2. Extremitatile I ibere ale apofizelor transverse lombare sunt marcate de 0 linie situata 'in part ea latero-dorsala a abdomenului. prelungit de la genunchiul ultimei co aste. 'in treimea mijlo cie a spinei scapulare. Tuberozitatea spinei scapu lare corespunde unei proeminente vizibile. spre olecran. 6tuberculul mare cranial. Hipocondrul este un semicerc cartilaginos. Eminentele osoase cervicale la ecvine l-aripa atlasului. 2-procesele tr ansverse cervicale. Spina sacrala este dispusa 'in planul median pe 0 linie care continua §irul extremitatilor libere ale apofizelor spinoase lomba re. care sunt mascate de spata §i musculatura caudala a bratu lui.Anatomia animaJelor domestice 3] Unghiul toracal al spetei este palpabil'inapoia unghiului cervical 'in partea antero-Iatero-dorsala a toracelui. pe partea caudo-laterala a toracelui. Spina scapulara. pe linia dorsala a toracelui. Coastele sunt palpabile pc laturile toracelui. Manubriul sternal (apendicele tra§elian) este sit uat 'in plan median la extremitatea rostrala a sternului. eminenta oblic5 cu originea 'intre cele doua unghiuri (cervical §i toracal ) ale spetei. cranio-ventral. 'intre cele doua membre toracale. Extrem itatile Iibere ale apofizelor spinoase toracale sunt situate 'inplan median.apendice xifoidian.}.

4-unghiul cervical al spetei.32 GabIieJ Predoi . -10tuberozitatea olecranului.4. 3-procesele transverse ale vel1ebrel or cervicale. ll-rabordul costal. Tuberozitatea . la 4-5 cm inapoia fata de Tuberculul tuberculului tuberculul mare caudal al humerusului deltoidiana este palpabila mare cranial al humerusului.16trochanterul rnare cranial.1. 14-unghiul extern al iliumului. situata sub extremitatea ventral a a spinei se identifica subcutan.CIistian Belu Fig. 13-unghiul intern al iliumului. Tuberculul coxal (unghiul sau extern al iliumului) este 0 proeminenta caudo-ventrala a regiunii f1ancului.1. 9-creasta delto idiana. ventra-caudal mare humeral. 22-varful proceselor spinoase ale ver1ebrelor lombare. 23-coastele . 18-tuberozitatea ischia tica. palpata la 10. 21-valful proceselor spinoase ale vel1ebre lor toracale. 2. 2-aripa atlasului. Eminentele membrului toracic Tuberculul mare cranial al humerusului nivelul praeminentei scapulare. situata in partea varfului ultimelor procese trans verse Tuberozitatea ischiatidi poate fi COZII.4. 7-tuberculul mare cranial. lateral evidenta sub piele. inapoia lombare. 15-patela. 20-varful proceselo r transverse ale vel1ebrelor lombare. se po ate identifica prin palpare la dintre gat §i trunchi. 19-varful proceselor spinoase ale vertebrelor sacrale. 8-tuberculul mare caudal. 5-unghiul toracal al spetei. Eminentele ososase ~i cartilaginoase ale trunchiului la ecvine I-coard a ligamentului cervical. 6-spina scapulara.1.J 5 cm lateral §i ventral de baza 2. 12-apendicele xifoidia n. 17-trochanterul mare caudal.

1. Eminentele osoase toracic la ecvine 33 ~icartilaginoase ale membrului 1-unghiul celvical al spetei.pisiformul. 12marii sesamoizi. Inapoia articulat iei genunchiului. Eminentele membrului pelvin Trochanterul mare caudal. 3spina scapulara.1.tuberozitatea olecranului. Creasta epicondil ul ui lateral. Metacarpienele rudimentare (II-medial §i IV-lateral) sunt palpabile Inapoia meta carpianului III la care apar sudate. Marginea c ornoasa a cutiei de corn corespunde limitei dorsale a cutiei de corn a copitei. S-tuberculul mare caudal. Tuberozitatea pr oximo-lateral a a radiusului este palpabiHi In partea proximo-laterala a antebra tului. esle situat ventro-caudal de marii s esamoizi. 10. 2-unghiul toracal al spetei. Marii sesamoizi sun t palpabili sub extremitatea distala a metacarpului principal 111 partea caudala a articulatiei. caudal articulatiei humero-radio-ulnare.1.5. Olecranul este a proeminenta evidenta situata latera l de stern. corespllnde proeminentei reduse siluata Inaintea "Iiniei de mizerie". Torusul metacarpi an (pintenul). 11metacarpianul principal ~imetacarpienele r udimentare. relativ di[icil de palpat la animalele Clla stare buna de Intretinere. 2. este palpabi l In totalitate §i formeaza baza anatomica osoasa a regiunii fluierului piciorului . Metacarpul principal (III). 8. la limita distala a antebratului. In vftrful unghiului articular dintre metapodiu §i acropadiu. 9tuberozitatea lat erala a radiusului. . Pisiformul este palpabil subcutan pe partea caudala a membrului toracal. Marginea medial a a radiusului este palpabila pe partea mediala a antebra tului. 2. cu aspect de nodul comas Incon jurat de un mac de peri (motul pintenului).Anatomia anjmalelor domestice Fig. Trochanterul al III-lea este palpabilla 15-2 0 cm ventral de trochanterul mare. eo orizontala ce trece prin extrem itatea venlrala a spinei scapulare. pe partea laterala a coapsei. La extremitatea distala a metacarpienelor r udimentare se pot palpa extremitatile butonate ale acestora. 4-t uberculul mare cranial. Tuberozitatea olecranului e ste palpabila subcutan la extremitatea proximala a olecranului.5. cu aspect cilindroid. 6-tuberozitatea deltoidiana. Torusul carpian (castana) este a placuta cornoasa situataln treimea mijlo cie a fetei mediale a antebratului. relati v pal pabiHi ventro-caudal In raport cu tuberozitatea deltoidiana . 7 -creasta epicondilului lateral.

2. 2. 7-condil ul lateral al femurului. 1O-tuberozitatea calcaneului. ~icutanate Fig. prelungind ventral tuberozitatea tibiaHi craniaUi.Cristian Belu Rotula este palpabila la nivelul pliului cutanat (pliul grasetului) de trecere d e pe abdomen pe partea anterioadi a membrului pelvin. marii sesamoizi. cefalice la ecvine ligamentare 3 l-marginea ventrala a mu~chiului coborator al buzei inferioare. Gabliel Predoi . Tuberozitatea proximo-lateral a a tibiei este palpabiHi pe parte a l aterala a membrului pelvin. Eminente musculare. 2-marginea rostr ala a mu~chiului maseter.3-aripa interna a narinei. 9-tuberozitatea ant erioara a tibiei ~i creastatibiala.6. 4-trochanterul mare caudal. Eminentele osoase ~i cartilaginoase ale memhrului pelvin la ecvine l-u nghiul intern al iliumului.laextremitateaventralaacorzii jaretului. 11-metatarsul principal ~i metatarsienele rudimentare.7. 4-aripa externa a narinei. metatarsienele rudimentare II §i IV. 2-unghiul extern al i1iumului. pe partea anterioara. .34 Fig. pe rata mediaHi a gambei. 5patela. Metatarsul princi pal III.tuberozitatea Iaterala a tibiei. 6-trochanterul al III-lea. extremitatea distal a (butonul) aces tor metatarsi ene. sub rotula. Tuberozitatea tibiaHi (cra niaHi) este palpabiHi la extremitatea proximala a gambei. Tuberozitatea calcalle ana p~mina subcutanat. torusul metatarsian (motu1 pilltenului) §i mar ginea coronara a cutiei de corn sunt asemanatoare cu formatiunile metacarpiene §i acropodiale de la membrul toracal. 3-trochanterul mare c ranial. Creasta tibiala este palpabiJa subcutanat. caudo-Iateral de tuberozitatea tibialii craniaHL Fat a mediala a tibiei este palpabiHi subcutanat. 12-marii sesamoizi. 8. pe partea anterioara a gambei in treimea prox imaHi.

limiteaza audo-lateral orificiul de patrundere In cavitatea nazala. Eminenlele cefalice Marginea ventrala a mu§chiului cob orator al buzei mandibulare este aJpabila pe partea lateral a a capului. 3-margin ea posterioara a trunchiului.2. pe 0 linie oblica rostr o-aborala. Linia nu cala (coarda ligamentului cervical) corespunde marginii dorsale a gatului.1.2.1. . Eminen!ele musculare cervicale la Culmea tuberozitatii ischiae cvine tice (punctul fesei) corespunde cel-proeminen!a mu~chiului sterno-cefalic. fiind orientata oblic de la tuberculul coxal la genunchiul ultimei coaste.••••• _. C oarda flancului (culmea lombo-coxo-costala) este un relief care are ca baza anat omica portiunea carnoasa a mu~chiului oblic intern al abdomenului inserata pe ul tima coasta. situata dorsal fata de marginea ventraHi a mandibulci.1. ligamentare ~i cut anate 35 2.:.8.1. 2lui mai caudal punct de pe partea tendonul mu~chiului sterno-cefalic.1. fiind mascata de coama.2. 2. de la spina maxilm'a spre marginea ventral a a mandibulei. Eminenlele trunchiului Culmea marginii anterioare a musculaturii spetei este evidenta la limita caudala a gatului ~iorientata vent ro-crani a1. Aripa mediala a narin ei.natomia animaJeJor domestice 2. 2.1. Marginea caudal a a mu§chiului triceps brahial (Iinia anconee) este p alpabiJa pe 0 verticaHi ce coboara de la unghiul toracal al spetei la olecran. Marginea rostr al a a maseterului este palpabila subcutanat pe 0 linie ce coboara pe partea Iat eral a a capului. Ari pa laterala a narinelor. mobila ~ideplasabila. ventral a a mu~chiului brahio-cefalic. 2.1. Fig. vizibita cuta a pielii. Eminenle musculare. Te ndonul mu§chiului sterno-cefalic este palpabil lnapoia unghiului dintre portiunea orizontala ~i cea verticala a ramurii mandibulare. tlancand fata Jaterala a traheei. eminenta cuto-cartilaginoasa. Marginea ventrala a mu§chiului brahio-cefalic este situata dorsalln raport cu mu~chiul sterno-cefalic. limiteaza medial patrunderea In cavitatea naza Hi.1.2.2.3.1. Eminenlele cervicale Proeminenta mu§chiului sterno-cefalic este pal pabila pe partea ventro-laterala a gatului.

. 6-mu~chiul dintat ventral cervical. situata lateral de manubriul • v' •• Fig. are aspect de infundatura cutana ta situata in planul median in treimea posterioara a peretelui ventral al abdome nului. 7proeminent a pOl1iunii laterale a mu~chiului triceps. Pliul gra setului (pliul iei) corespunde pliului pe care 11 face pielea inaintea ratulei.10.).Cristian Belu 1/' . Anusul. 2.11. prin trecerea acesteia de pe trunchi pe membrul pelvin. se g ase§te plasat sub baza COZIL 4 Buzele vulvei (Ia femeIa) au aspect de pliUli cutomucoase alungite vertical. 3-~antul p ectoral ~. 2. Marginea lateraHi a masei comune core spunde liniei extremitalilor libere ale apofizelor transverse lombare. -~   . avand aspect de bure1et inelar ce inconjoara orificiul anal."". Prepu!ul sau furoul (la mascul) adapostind poqiunea libera a penisului. Eminentele ~i depresiunile musculare ale gatului descendent sternal.pectora I me d'Ian.~\\' \ " 1~\\\ \ ~ J ~ l'.y '2 ~ 4 . Proeminen!a mu§c hiului pectoral (fig. 5 -proemlllenta ' : ' ''''1 mu~c h'IUI'UI pec to I•• de seen d't en.L\ "~ .' ! /" Fig. 2-~antul celvico-scapular. lim itand orificiul vulvar.36 Gabriel Predoi .coarda fl ancului. 5-marginea caudal a a pOl1iunii lun gi a mu~chiului triceps brahial.2. situ at in pozilie ventraJa fala de anus. Eminentele musculare ale trunchiului la ecvine l-culmea marginii anter ioare a musculaturii spetei.\\ ' --. ~i trunchiului la ecvine l-~antul jugular. lateral (delto-pectoral)' 4-santul a gatulUl. 2-proeminenp mu~chiului marele dorsal. 3. 4-marginea laterala a masei comune.9. sub extremltatea caudala a margInll ventrale V" v apare bombata §l onentata ventra-lat eral.

~ .

caudal fata de mu§chiul extensor digital comun. Eminenjele ~i depresiunile ale membrului toracic la ecvine musculare 10 11 13 12 14 15 l-rnu?chiul supraspinos. caudo-lateral fat a de mu§chiul extensor carpo-radial. Tendoanele mu§chilor flexori falangieni se palpeaza su b pisiform. 6-proerninenp rnu?chiului extensor carpo-radial. sub marii sesam oizi. fiind situat dorsal de extremitatea proximala a mu§ch iului extensor carpo-radiar.11. 10-?antul craniolateral al antebr atului. 14-?an tul craniornedial al antebratului. 8proerninenp rnu?chiului exte nsor carpo-ulnar.13-?antul caudo-rnedial al antebratului. Fig. . 3-proerninenp rnu?chiului delt oid. re lativ fuziforma. 7-proerninenp rnu?chiului extensor digital cornun. 5-proerninenp poqiuni i lungi a rnu?chiului triceps. Brida fasciei cuzinetului palmar (plantar) se palpeaza (uneori) in extensie fortata a falangelor.4. 9-?antul brahio-antebrahial. fiind delimitata intre 0 linie ce une§te ole cranul cu pisiformul §i alta linie verticala ce trece prin "castana". se palpeaza in treimea distaHt a fetei laterale a antebratului. 2-rnu?chiul infraspinos.2. se palpeaza pe fata lateral a a antebratului. 2. inapoia mu§chiului interosos median. e Proeminenta mu§chiului extensor digital comun. 11-?antul caudo-Iateral al antebratului. redusa. 4proerninenp poqiunii laterale a rnu?chiului triceps.1. Proeminenta mu§chiului extensor carpo-ulna r se identifica pe partea laterocaudala a antebratului intre proeminenta mu§chiulu i extensor digital comun §i 0 linie ce coboara de la olecran la pisiform.1. 12-proerninenta tendonului rnu? chiului extensor digital lateral. Proeminenta mU§Chiului xtensor carpo-radial fonneazap rofilulanterioralantebratului.Anatomia animalelor domestice 2. Proeminenta mu§chiului extensor digital lateral . Proeminenta mu§chiului interosos median se palpeazainapoiajumatatii distal e a metacarpului principal. 15-proerninenta tendoanelor rnu?chi lor flexo ri digitali. Eminenfele membrului toracic 37 Lacertul fibros al mu§chiului biceps (brida mu§chiuJui biceps) se palpeaza pe partea cranio-mediala a membrului. Marginea cra niaHi a mu§chiului flexor carpo-radial se palpeaza inapoia marginii mediale a radi usului. de la motul pintenului cob orand oblic inainte spre marginea cutiei de cor n. Proemine nta mu§chiului flexor carpo-ulnar formeaza impreuna cu cea a mu§chiului extensor car po-ulnar profilul caudal al bratului.

J . corespunde unei zone circulare cu diametrul de 5-6 cm. se identificaln acela§i mod ca la membrul toracal.iaretului. ) .1..1. Inapoia mu§chiului extensor digital lateral §i pe fata medial a.subcutan Coarda . palpabila submuscular pe partea lateraUi a capului.. 2-proeminenJ a pOlliunii paramelare a mu~chiului biceps femural.~"" _~~ .. a tendoan elor flexorilor §i a bridei fasciei cuzinetului plantar. prelunge§te ventral cui mea tuberozitatii ischiatice. !:?'. . putin evidenta.ll-~anJul mediolateral al gambei..2. 1napoia tibiei.. 9-~anJul caudo-Iateral al gambei. 3proeminenJa poqiunii bicipi tale a mu~chiului biceps femural. real izand profilul anterior al acestei regiuni Proeminenta mu§chiului extensor digital lateral se palpeaza pe rata lateral a a gambeih Inapoia mu§chiului extensor digit al lung. Proeminenta mu§chiului flexor lung al halucelui se palpeaza In jumatatea distala a fetei Iaterale a gambei.) 2. 4-~anJul bicipito-tricipital ("Iinia de mizeri e"). Eminentele ~i depresiunile musculare ale membrului pelvin la ecvine l -proeminenJa marginii craniale a mu~chiului tensor al fasciei lata. Gaura supraorbitara palpabila deasupra orbitei la extremitatea mediala a arcadei orbitare. S-proeminenJa mu~chiului extensor digital lung. L. ~ordon tendll1os~proemll1a. Proeminenta articulatiei coxo-femu rale. 2.2. Fig. Proeminenta mu§chiului extensor digital lung apare evidenta pe fata anterioara a gambei. dorsal de spina maxi Iara pc o perpendiculara pc creasta maxilara ridicata de la nivelu l acestei spine. Culmea fesei. Depresiuni 2. Depresiuni cefalice osoase Gaura infraorbitara. cen trata pe proeminenta trochanterului marc. 7-~anJul caudo-medial al gambei. ~uvaspect de 111 partea caudal a a gambcl. 6-~anJul cranio-medial al g ambei.1.2.1.A!.1 O-~an Jul cranio-Iateral al gambei..-: -~ 38 2. GabJieJ Predoi .Crislian Belli Eminentele membrului pelvin Marginea craniala a mu§chiului tensor al fasciei lata este palpabila pc 0 vertical a ce coboara de la tuberculul coxalla rotula.1. 12-proeminenta te ndoanelor mu~chilor flexori digitali. cu aspect de proeminenta semicilindrica.5.. Proeminenta mu§chiului interosos median..12..

2. Illelele inghinale subcutane sunt palpabile In depresiunea inghinala Inaintea marginii anterioare a pubisului. Depresiuni i ntermusculare ~i cutanate 2.1. Depresiunile cervic ale Triunghiul Viborg este 0 depresiune triunghiulara situata Inapoia portiunii verticale a ramurii mandibulare. Depresiunea hio-tiroidiana. :wand 0 orientare ventro-craniaHi. marginile acesteia putfmd fi palpabile la baza p leoapeloI'. la extrcmitatea caudala a jghcabului interm andibular. sub tendonul mu§chiului stcrno-cefalic §i deasupra venei lingo-faciale.1.2.2. palpabiHi Inaintea marginii r ostrale a tiroidului.1. Incizura vaselor faciale est e 0 redusa depresiune situata pe marginea ventrala a portiunii orizontale a ramu rii mandibulei. ~alltul cervico-scapular este 0 depresiune s ituaUi Inaintea culmii marginii anterioare a musculaturii spetei.1. Gaura mentala este palpabila pe fata laterala a portiunii orizontale a ramurii mandibulei.2. la marginea rostral a a mu§chiului maseteI'. corespunde zonei de continuitate ventral a Intre cele d oua aripi ale narinei.2. pe fata ventral a a jonctiunii cervico-cefalice. Comisura buzelor corespunde unghiului de unire dintre ccl e doua buze. Depresiullea inghinala este situata Intre extremi tatea caudala a peretelui ventral al abdomenului §i fata mediaIi'i a fiecarui memb ru pelvin. pe 0 verticaUi ce coboara de la nivclul comisurii buzeloI '. Jgheabul intermandibular corespunde depresiunii de pe partea ventral a a capu lui cuprinsa Intre cele doua ramuri ale mandibulei. 2. 2.3. .2. Inapoia marginii caudale a tiroidului. relativ rotunjita.1.2.2. Depresiunea tiro-cricoidiana. Comisura palpebral a laterala corespunde unghiului temporal de unire a pleoapelor. limitata dorsal de marginea laterala a masei comune. Comisura palpebral a mediala corespunde unghiului nazal de unire a celor doua pleoape. Depresiunile trunchiului Fosa paralombara este 0 depresiune triunghiulara (corespunzand golului flancului ). ~antul jugular este 0 depresiune liniara situata Intre marg inea ventral a a mu§chiului brahio-cefalic (portiunea cleidomastoidiana) §i marginea dorsaHi a mu§chiului sterno-cefalic. corespunde ligamentului hio-tiroidian.2. de 0 parte §i de alta a planului median. Comisura ventral a a nar inei. la limita dint re gat §i trunchi. ventral de coarda flancu lui §i cranial de ultima coasta. palpabila pc pmtea ve ntrala a jonctiunii cervicocefalice. 2. Depresiunile cefalice Comisura dorsal a a narinei corespunde unghiulu i dorsal de convergenta a celor doua aripi ale narinei.Anatomia animalelor domeslice 39 Orbita adaposte§te bulbul ocular.

~antul caudo-medial al gambei este palpabil intre marginea crania la a fetei mediale a tibiei §i mu§chiul flexor lung al halucelui.1. intre proeminenta mu§chiului extensor carpo-radial §i cea a mu§chiului extensor digital comun.2. deasupra calcaneului. inapoia proeminentei mu§chiul ui extensor digital lateral (in treimea distala a §antului gasindu-se proeminenta mu§chiului extensor digital lateral). este 0 depr esiune situata intre marginea lateral a a mu§chiului pectoral descendent §i marginea ventrala a mu§chiului brahio-cefalic (portiunea cleido-brahiala). coborand de sub creasta deltoidiana la olecran. ~antul pectoral lateral. ~antul caudo-Iateral al gambei este 0 depresiune palpa bila intre mu§chiul extensor digital lateral §i mu§chiul flexor lung al halucelui. ingustata proximal.40 Gabriel Predoi . Depresiunile membrului pelvin "Linia de mizerie" este 0 dep resiune vizibila la caii in stare proasta de Intretinere. ~antul cranio-Iateral al gambei este 0 depresiun e lineara intre proeminenta mu§chiului extensor lung al degetelor §i cea a mu§chiului extensor digital lateral. Trigonul femural este 0 depresiune palpabila la extremitatea proximala a fetei mediale a coapsei . intre mu§chiul interosos medi an §i tendoanele mu§chilor f1exori digitali. ~antul metacarpi an cranial este palpab il intre metacarpul principal §i mu§chiul interosos median. Depr esiunile membrului toracic ~antul brahio-antebrahial este 0 u§oara depresiune pe p artea laterala a membrului. Scobitura jaretulu i este 0 depresiune evidenta. ~antul antebrahial cranio-Iateral este situa t pe partea antero-Iaterala a antebratului. pe partea laterala a c oapsei. cat §imedial.4. intre mu§chii gratios §i croitor. .5. denumit §i delto-pectoral. sub torusul metacarpi an (motul pintenului) §i deasupra copitei. coborand dinapoia proeminentei articulare coxofemurale. ~antul pector al median este 0 depresiune situata intre cele doua proeminente ale mu§chilor pect orali descendenti. 2.1.2.2. ~antul antebrahial caudo-medial este palpabil intre marginea mediala a radiusului §i marginea anterioara a mu§chiului flexor carpo-radial.Clistian Be1u Depresiunea perianaHi inconjoara (la mascul) proeminarea anusului. situata inaintea corzii jaretu lui. ~antul metacar pi an caudal este palpabil atat lateral. ~an tul cranio-medial al gambei este palpabil intre creasta tibiala §i mu§chiul extensor digital lung. Scobitura chi§itei este 0 depresiune situata palmar. Marc heaza limita dintre brat §i antebrat. 2. ~antul antebrahial caudo-Ia teral este situat pe partea laterala a antebratului. ~antul antebrahial cranio-medial este palpab il intre marginea mediala a radiusului §i marginea mediala a mu§chiului extensor car po-radial.2.

proeminen ta §i groasa.2. Episternul. scurt. este relativ palpabil. Arcad a orbitara este scurta §i mai subtire decat ]a ecvine. sepalpeaza cu destula u§urinta. In schimb se pa]p eaza corpu] carti]ajului tiroidian. Creasta sagitala externa lipse§te.2. cu aspect de p]ato§a. precum §i genunchiul ultimei coaste. In schimb. coarnele. . la majoritatea raselor.Anatomia animalelor domestice 41 ~antul metatarsian dorso-Iateral. Linia temporal a. Varful apofizelor spinoase ale vertebrelor toracal e. palpabil pe partea dorso-lateraHi a extremitat ii distalc a metatarsului principal. 2. In schimb. Intre apofizele cornuale proemina protuberanta intercornuala. Arcada zigomatidi apare proeminenta §i mai taioasa decat la cabaline. de la greban pana'ia ultima vertebra toraca]a. c u §antul vaselor facia]e §ters. se identifica In acela§i mod ca la membrul toracal. cartilaginoase ~i cornoase Creasta faciaHi lipse§te. Unghiul cervical §i unghiul toracal al spetei sunt palpabile §i relativ evidente. unele lipsesc la taurine datorit a conformatiei specifice sau grosimii pielii. este palpabila cu oarecare dificultate In functie de s tarea de Intretinere. Aripa atlasului este pal pabila. limitand caudal regiunea fruntii. Incepand de la coasta a 6-a pan a la ultima coas ta. ca dealtfel §i spina maxi]ara. Protuberanta o ccipital a extern a ]a taurine nu poate fi palpata. §antul metatarsian caudal §i scobitura chi§itei. situata profun d sub protuberanta intercornuala. ~antul metatarsian cranial. reprezentand tuberculu] f acial §i servind insertiei tendonului planului superficial de fibre a] mu§chiu]ui ma seter. Marginea v~ntrala a mandibulei apare groasa.1. Iipsit de creasta. adaposte§te artera metatarsica dorsala comuna III. Coastele. Hipocondrul este pa]pabil ca §i la ecvine. sunt re]ativ proeminente §i palp abile. fiind rcdusa. dupa acelea§i repere ca §i la ecvine. ca de altfe1§i varfu] apofize]or spinoase ale vertebre]or lombare §i varful p rocese]or transverse ale ultimelor. In schi mb cartilajul xifoidian se palpeaza cu u§urinta. Eminente osoase. avand un a spect particular. ELEMENTE DE REPER LA TAURINE Dintre elementele de reper descrise la ecvine. datorita grosimii pielii. Sternul. Protuberanta laringica este §tearsa. pre]ungindu-sc pana ]a ba za apofizei cornua]e. Sp ina scapulara. este relativ pal pabiJ Intre membrele toracale. deasupra ce]ui d e a] 3-1ea premolar maxilar exista 0 u§oara proeminenta. la extrem itatile ei laterale gasindu-se. altele apar modificate. Varful apofizelor transverse ale vertebrelor cervicale se palpeaza mai greu. este situata la ]imita laterala a fruntii. ca §i la ecvine. 2.

33varful proceselor spinoase lombare. . rezultat din eoaJeseenta met aearpelor III §i IV. Tuberc ulul mare este relativ palpabil ea §i la eevine. 22-coastele. 13-s pina scapulara.42 Gabriel Predoi . Tuberculul sacrat ~i tuberculul coxal apar evidenti. 27-tllberozitatea ischiatica. 7-creasta temporala. 17-tuberozitatea proximo-Iaterala a radi usului.lInghiul cervical al spetei. 4 -rnarginea ventrala a pOl1iunii orizontale a mandibulei.12-unghiul toracal al spetei. 32-metatarsul principal. Pisiformul. 1O-procesele transver se cervicale. 20-marii sesamoizi. situata eranio-lateralin pe raport ell oJceranul. 23. 11.CIistian Belu 33 Fig. eu tuberozitatea perfect palpabila. lI~or pal pabile. 18-metacarpul principal. 2. situat distal rata de pisiform. situati inapoia extremitatii distale a metaearpului. mai re dusa dedit la eevjne. ea ~i marii sesamoizi. 35creasta deltoidiana. Metacarpul. 8-pol1iu nea funiculara a ligamentului cervical. 28patela. 29-tuberozitatea laterala a tibiei .19-pisiformlll.rabordlll costal. ea ~i marginea mcdiala a radiusului. 21-varful pr oceselor spinoase ale vel1ebrelor toracale. Eminente osoase. 16-creasta epicondilului lateral. 5-marginea caudala a pO l1iunii vel1icale amandibulei. 34-varful proceselor transverse lombare. este totu~i palpabila partea laterala a bratului. 2-marginea superioara a arcadei olbitare. 31-tuberozitatea calcaneului. 9-aripa atlasului. sunt. situat pe parte a latero-eaudala a regiun ii earpiene.14tuberculul mare cranial al humerusului. 30-creasta tibiala. 25-unghilll intern al iliumului. 3-tuberculul facial. Tuberozitatea proximo-l aterala a radiusului. "Castana" lipsqte. 26-trochanterul mare. Tuberozitatea deItoidiana. se pal peaza ell u§urinta. 6-arcada zigomatid. . Olecra nul este proeminent.15-tuberozitatea olecran ului. 2 4-unghiul extern al iliumului. cartilaginoase ~i cornoase la taurine l-protllberanp intercornuala. este u§or palpabil sub pick. de asemenea.13.

Coarda flancului est e mai evidenta decat ]a ecvine. Marginea coronara a ongloanelor (III §i IV) apare mai subtire dedit la cal. Proeminenta mu§chiullli ste rno-cefalic este relativa. vizibi]a. Aripa me diala a narinei ]imiteaza planul nazolabial. de asemenea.Anatomia animaJeJor domestice 43 Pe pm"tea caudal a a articulatiei metacarpo-sesamo-fa1angiene se obscrva ongloan ele sccundm"c rudimentare. Linia nucala (c oarda ligamentului nucal) se palpeaza pe marginea dorsa]a a gatului. metatarslll principal. este palpabila pe verticala ce coboara de la unghiul toracal a] spetei la tuberozitatea o]ecranu]ui. separate printr-o marginc dorsala. Eminente musculare. evidenta cut a a pielii care mascheaza partial formatiunile zonale. corespunde cxtremitatilor libere ale . Marginea caudala a mu§chiului triceps br ahial. precLlm §i marginea coronara a §i IV. [iind pa]pabi]a subcutan. aparfll1dgr oasa. dar acoperite de corn. Trochante rul mare caudal estc relativ palpabil submuscular. fata mediala a tibiei §i creasta tibial a sunt. Rotllia este palpabila la nivelul p]iului grasetului. ongloanelor III 2. palpabilc ca §i la ecvine. avand 0 portiun e colaterala axiala §i una abaxial a. Se poate pa1pa. mai evident dedIt la ecvine. orientata oblic de la tuberculul coxal la genunc hiul ultimei coaste. Pe partea ventral a a g1itului se observa salba. Marginea ventral a a mll§chiului brahio-cefalic limiteaza dorsal jgheabul jwgular. Iigamentare ~i cutanate Marginea ventral a a mu§chiului cob orator al bllzei mandiblllare este palpabila c a §i la cal. permite pa]pare a tuberozitatii ischiatice. Punctul fesei. proximo-Iaterala a tibiei. situata intre cele doua narine. ['ara substrat osos. de ascmenea. ca §i la ecvine. marii sesamoizi §i ongloanele rlldim entare. Cuhnea marginii anterioare a musculaturii spetei este tot atat de evidenta ca §i ]a ecvine. situata deasupra marginii ventrale a portiunii orizontale a ramurii m andibulei. mai putin evidenta decat 'Ia ecvinc.2. Tuberozit atile craniala. Ar ipa laterala a narinei. d e la tuberculul facia] la incizura vaselor faciale. Marginea rostrala a maseterullli are direqie oblica ventro-caudala.2. cu pielea relativ cutata. mai putin evidenta decM la cal. tube rozitatea calcaneului. Al treilea trochanter lipse§te . Marginea laterala a masei comune apofize]or transver se lombare. este mai putin mobita decat]a ecvine. zona lipsita de peri.

9-linia anconee. Proe minenta mu§chiului extensor digital formeaza 0 singura masa palpabila pe partea an tero-laterala a antebralului. se inta lnesc intr-o comisura ventral a angulara. Anusul est e neproeminent. Proeminenta mu§chiului extensor carpo-radial se palpeaza pe partea anterioara a antebralului.~an! ul craniomedial al antebra!ului. Pliul grasetului este evident inaintea rotulei.Cristian BelLI 11 Fig.14-proelllinenp mu~chiului extensor digitallater al. Preputul (la maseul) este situat pe partea ventra Hi a abdomenului.1 O-proeminen!a mu~chiului extensor carpo-radial. 11.17-coarda flancului. 6-salba. mai subliri decM la iapa..coarda jaretului. 3-proelllinen!a Illu~chiului cleido-cefalic.15-~an!ul caudo-Iateral al antebra!ului. 7-proeminenp mu~chiului triceps brahial -pol1iunea laterala. 16-~an!ul caudo-medial al antebra!ul ui. Eminentele ~idepresiunile musculare la taurine l-lllarginea anterioar a a Illu~chiului maseter. 22-proelllinen!a tendoa nelor mu~chi lor flexori digitali. 5proeminen!a Illu~chiului sterno-mandibular. 2. iar buzele vulvei (la femela). Lacertul fibros la mu§chiului biceps. 2-marginea ventral a a coboratorului buzei mandibulare . 18-golul flancului.44 Gablie1 Predoi .19-pliul grasetului.~an!ul cranio-Iate ral al antebra!ului. 4-jgheabul jugular. Proeminenta mu§chiului pectoral descende nt este parlial mascata de salba. 21. 12-proelllinenp mu~chiului extensor digital comun. la treeerea pielii de pe membr~l pelvin pe peretele abdominal. prezentand un orifieiu prevazut cu un smoc de peri. 13. de§i palpabi l. caudal fala de mu§chiul extensor carporadial . 8-proeminenp pOl1iunii lungi a mu~chiului triceps.14. este mai pUlin evident decat la ecvine. 20-proeminen!a I llu~chiului extensor digital lung. formand ca §i la ecvine profilul anterior al acestei regiuni.

. ca §i la eevine. situata pe parte a ~au do-laterala a antebratului. Inapoia marginii caudale a tibiei.alOmiaanimaleJor domestice 45 Proeminenta mu§chiului extensor carpo-ulnar este relati va. Proeminenta mu§chiului tlexor carpo-ulnar.-. Proeminenta mu§chiului fibular III esle evidenta pe partea anterioara a gambci. artea caudo-mediala a antebra1ului. este palpabila. Tendoanele mu§chilor tlexori digital superficial §i profund §i a mu§chiului interosos m edian se identifica prin palpare ca §i la ecvine. este mai putin evidenta decat la ecvine. Marginea cranial a a tensorului fasciei lata. Fosa temporal5. pe fata craniala a gambei.. orespunde vertiealei coborate din unghiul coxal catre pateHi. Inapoia mu§chiului extensor digital lateral §i pe [ata mediala. formfmd Imp reuna eu mu§ehiul ~xtensor carpo-ulnar profilul regiunii posterioare a antebratulu i. prelunge§te ventral c ulmea tuberozi tatii ischiatiee.3. pe . Marginea cranial a a mu§chiului flexor carpo-radial se palpeaza Inapoia marginii mediale a radiusului. Depresiuni intermusculare ~i cutanate Comisurile Comisurile (dorsal a §i ventrala) ale narinelor apar evidente. avand un aspect [riunghiul ar. apare net delimitata In tre creasta temporala §i areada zigomatica. pe partea lat eraHi a gambei. Tendoanele celor doua portiuni ale mu§chiului extensor digit al lung sunt palpabile In trcimea dislala. buzelor §i comisurile palpebrale sunt evidente ca la eevine. Inaintea tubereulului facial. ormand profilul anterior al acestci regiuni. 2.4. . 2. Culmea fesei. Gaura mentaHi §ij gheabul intermandibular sunt evidente §i palpabile ca §i la eeVlne. Incizura vaselor faciale.2. Coarda jaretului es te palpabila §i vizibila ca §i la ecvine. Depresiuni osoase Gaura infraorbitara este palpabila submuscular deasupra primului molar. lateral de proeminenta mu§chiului fibular III. eu baza sub tuberozitatea proximo-Iaterala a tibiei. In schimb. Corpul mu§ch iului extensor digital lateral (IV) proemina In jumatatea distala. Proe minenta mu§chiului fibular lung este relativ palpabila.2. mai putin evidenta decal la ecvine. pe partea lateral a a gambei. Proeminenta mu§chiului tlexor lung al halucelui se palpeaza In jum atatea distala. Gaura supraorbitara se palpeaza In partea latero-rostrala a fruntii Inapoia arcadei orbitare §i medial de creasta temporala. deplasata In partea laterala a fruntii. de§i identificabila.

Linia temporala este ~terasa. fiind vizibile sau palpabile in mod deose bit elementele de reper de la cap ~i membre. . cartilaginoase ~i cornoase Creasta facial5 este scurta. cranio-median ~i caudo-median sunt la fel de evidente ca la ecvine . Arcada orbitara ~i arcada zigomatic 5 sunt relativ subtiri ~iinguste. sitllata de 0 parte ~i alta a regillnii lombare.3. situata numai ]a nive]u] osului z igomatic. §anturile pectorale laterale (delto-pectorale) sllnt mai evidente. ~anturile: brahio-antebrahial. sunt evidente. Marginea ventrala a mandibulei este re]ativ groasa. 2. situatintre mu~chii cleido-mastoi dian ~i sternocefalic. ~anturile gambei (cranio-Iateral. ~an tul pectoral median este mai putin evident decat la ecvine. situata sub ongloanele rudim entare. in schimb. caudo-]ateral. este mai evidenta dedit la cal. ~antul cervico-scapular. se gasesc coarnele (p]asat e mult mai rostral decat la taurine). Fosa paralombara. lipsita de spina. cu ~an tul vaselor [acialc ~ters ca ~i la tauri ne. Depresiunea inghinala ~i inelele inghinale subc utanate. marcand limita dintre po rtiunea paramelara ~i cea bicipitaHi a mu~chiului biceps [emural. situat inaintea spetei. ~antul jugular este evident. Depresiunea tiro-cricoidiana este. Trigonul femur al este evident ~i palpabil. c audo-Iateral. i napoia arcadei orbitare ~i medial de linia tempora]a. situate inapoia margi nii anterioare a pllbisllilli. palpabil. cr anio-media] ~icaudo-media]) sunt vizibile sau palpabile ca ~i la ecvine. este situat deasllpra celui de-al treilea premolar sau chiar deasupra primului molar. este rel ativ evident. ~anturile metacarpiene (cranial ~icaudal) sunt asemanatoare celor de la ecvine Scobitura chi§itei apare mai adanca dedit la ecvine.46 Gabriel Prcdoi .1. 2. ELEMENTE DE REPER LA OVINE Oatorita acoperirii corpu]ui cu ]ana. Lipsesc protuberanta intercornuala ~i crea sta sagitala externa. in schin'1b. La une]e rase. fiind mascat de part e a caudala a salbei.3. Eminen!e osoase. Tuberculul facial. iar sco bitura jaretului este evidenta. mai putin evidenta dedit la ecvine. 0 buna parte din elementele de reper descr ise la ecvine ~i taurine sunt mascate. antebrahial cranio-Iateral.Ciistian Bclu Depresiunea hio-tiroidian5 este palpabila inaintea marginii rostrale a cartilaju illi tiroidian. "Linia de mizerie" este adesea foarte vizibila.

Am1lDl7lia animalelor domestice 47 Protuberanta laringica este.14 -pisiformul. 30-rnetatarsul. 12-creasta deltoidiana. u§or palpabile dupa tundere. mai fine. 8 -unghiul cervical al spetei. orientata oblie ea §i la taunne. 28creasta tibiala. 18-varful p roceselor spinoase toracale. Tuberculul mare al humerusul ui §i creasta detoidiana sunt pu~in evidente §i palpabile. inferioare se pal peaza eu u§urinta deasupra marginii ventrale a mandibulci. Marginea ventrala a nlu§chiului coborator al buzei Fig. 3-arcada zigomatica. fiind.17-coastele. 2. Aripa atIasului este pa lpabila. Varful apofizelor transverse cervicale este greu palpabil pe animalele netunse. 2. 27-tuberozitatea laterala a tibiei. 25-tuberozitatea ischiatica. 20. 10 -spina scapulara. 13tuberozitatea olecranului. 29 -tuberozitatea calcaneului. Varful apofizelo r spinoase ale vertebrelor toracale §i lombare §i varful proceselor transverse ale v ertebrelor lombare sunt palpabi1c. de asemenea. 22-unghiul extern a iliumului. unghiul sacrat al i1iumului sunt relativ u§or de identifieat pe animale1e tunse. 15-metacarpul principal. 'in sehimb.16-marii sesamoizi. 6-aripa atlasului. maseter este evidenta §i palpabila. ea §i spina scapulara. Tuberculul coxal. 21-varful proceselor transverse lornbare. 24-trochanterul mare.15. 9-unghiul toracal al spetei. 4-marginea ventral a a ramurii orizontale a mandibulei. pu~in olecranul fiind 'in 20 sehimb proeminent. 19-varful proceselor spinoase lombare. Eminente musculare . se palpeaza eu difieultate pe a nimalele netunse. . mai putin evidente §i difieil de pal pat.2. 2-m arginea superioara a arcadei zigomatice. Eminenlele osoase ~i cartilaginoase la ovine 1-tuberculul facial. 7-procesele transverse ale veliebrelor cervicale. 1 1tuberculul mare cranial. relativ §tearsa. 26-patela.varful p roceselor spinoase sacrale.3. Margi nea rostrala a mu§chiului . Restul elementelor de repel' de la ]nembrul toraeal sunt simi lare eelor de la taurine. 5-marginea caudala a ramurii verticale a ma ndibulei. Unghiurile spetei. 23-rabordul costal.

Proeminentele mu§chilor antebr ahiali. ~anturile metacarpiene §i metatarsiene. Proeminenta articulatiei scapulo-humerale. r edusc. ea §i c ulmea musculaturii scapulare sau marginea caudala a tricepsului brahial. ovinele sunt lipsite de salba. maseat de lana.48 Gabriel Predoi . deasupra primilor doi premolari.4. de§i mai reduse de cat la taurine. se p oate palpa. comisurile intermusculare buzelor §i comisurile palpebrale sunt Depresiunile hio-tiroidiana §i crico-tiroidiana sunt relativ palpabile.3. 2. S pre deosebire de taurine. se palpeaza eu difieultate. sunt relativ palpabile. Pliul grasetului se palpeaza cu u§urinta chiar cfmd este mascat de lana. 2. Fosa paralombara este eVldenta. mu§chii ventrali ai gatului sunt difieil de palpat. Coarda tlancului este In sehimb relativ evidenta §i In general u§or de palpat ea §i marginea laterala a masei comune. La exemplarele netunse.3. ElEMENTE DE REPER lA SUINE La suine. In sehimb la unele rase . In general. ea §i depresiunile §i inelele inghin ale. pielea de pe partea ventral a a gatului fonneaza 0 serie de cute transversale. ~antul cervico-scapular este re lativ palpabil. punetele de reper sunt reduse §i. CuI mea fesei este palpabila. . situata pe partea laterala. ~antul jug ular. planul eutanat al nasului estdn sehimb redus. Tendoanele mu§chilor tlexori. se pal peaza eu u§urinta. palpabil. putandu -se palpa eu oarecare dificultate. datorita stratului gros de grasime. sunt la rei de individualizate. ~antul brahio-antebrahial este §ters. Jgheabul intermandibular este evident. sub eoboratorul buzei m andibulare. dar palpabile eu oarecare difieultate. Trigonul femural este evident. Depresiuni osoase Gaura infraorbitara este palpabila. larga §i situatalnaintea tubereulului facial. Depresiuni Comisurile evidente. narinelor. In general.Clislian BellI Aripile narinelor sunt evidente. putin vizibile §i greu palpabile. Gaura supraorbitara. este situata la jumatatea lungimii dintre zona ineisivilor §i zona mol arilor.3. mascata de lana. este. In timp ee proeminentele mu§chilor gambei sunt relativ §terse. Gaura mentala. ca §i lacertul fibros al mu§chiului biceps. 2. In schimb. ea §i seobitura jare tului. In sehimb.4.

In depresiunea retroauriculara. incompleta. Un ghiul toracal al spetei. Linia temporala.1.16. este doar relativ palpabila. Fig. scurta. se pot palpa relati v u§or la exemplarele cahectice sau la exemplarele tinere (pana la 6luni.4. situata In partea laterala a fruntii. osoasa. chiar daca sunt partial mascate de stratul de grasime. cand . cu dificultate. Rel ieful alveolei caninului superior poate fi palpat lajumatatea distantei dintre r at §i comisura buzelor. 5-patela. Eminentele osoase la suine orbitara. se identifica la palpare. Unele coaste pot fi palpate la indivizii In stare cahectica. 4l-marginea ventrala a ramurii mandibulare. Creasta fadala. Eminente 49 . Extrem de reduse §i greu palpabile. doar prin diferenta de duritate Intre pla nul fruntii §i cel al mu§chiului temporal. Marginea ventrala a portiunii orizontale a ramurii mandibulei. confundandu-se partial cu marginea arcadei zigomatice. chiar §i la exemplarele In stare de Intretinere mediocra. Protuberanta occipital a se identifica prin diferenta de duritate Intre planul osos h'onto-occipital §i musculatura cefe i. 3-arcada tuberozi tatea olecranului. 6-tuberozitatea calcaneului. est e palpabila deasupra pleoapei superioare. 2. Aripa atlasului poate fi palpata caudal de baza u rechii.Anatomia animalelor domestice 2. pot fi palpate relati v u§or. Arcada orbital a. 2-linia temporal a. la rei ca §i varful apofizelor spinoase toracale §i lombare. ca §i tuberozitatea spinei scapulare. ca §i marginea caud al a a portiunii verticale. sunt ceva mai evidente la cap §i membre.

tuberozitatea proximo-lateral a a radiusului. j 7.50 Gabriel Predoi . tuberculul mare humeral. Depresiuni Din acelea§i moti ve. spin a scapulara. aproximativ circular. evident. atilt osoase. descrise la alte specii. fata mediala a tibiei. Tot la aceste exemplare pot fi palpate §i creasta iliaca. hipocondrul. fig. tuberozitatea ischiatica.. marginea anterioara a pubisului. calcaneul. poate fi palpaUi intotdeauna rotula. marginea rostrala a maseterului. iar l a exemplarele slabe se pot palpa inelele inghinale subcutanate. Nici una din gaurile craniului. vulva. extremitiitile apofizelor transverse lombare . sunt situate in regiunea perineal a. relativ largi.). restul eminentelor fiind mascate de stratul de grasime. Depresiunea inghinala este evidenUi. proeminentele mu§chi lor antebrahiali superficiali. Jgheabul intermandibular apare ca 0 depresiun e palpabila. nu sunt p alpabile la suine. Indiferent de individ. culmea fesei) se rem area in plus: . situata deasupra celui de-al treilea sau al patrulea molar. tuberculul sacrat. Pungile testiculare.5.Cristian Belu tesutul adipos este mai putin abundent). Eminente . Comisurile buzelor sunt plasate mult mai i napoi in comparatie cu alte specii. Ol ecranul este u§or de palpat. se poate palpa gaura infraorbitara. Bureletul care circumscrie planul rostral al ratului este. ma rginea ventrala a mandibulei (fig.4. creasta tibiaJa. avand aspect circular §i plasate in planul rostral al riltului (Iipsit de peri). evidente. extremitatea apofizelor spinoase toracale §ilombare. Pe langa unele eminente similare intaInite la alte specii (arcada zigomatiea. preput ul. calcaneul sau apen dicele tra§elian. j 8. trocanterul mare. 2.1. unghiurile spetei. precum §i tube rozitatea tibiei.2. ca §i marginea mediala a radiusului. coastele. creasta iliaca. 2. in schimb. tuberozitatea ischiatiea. sunt reduse sau mascate. rotula. pliul grasetului. ElEMENTE DE REPER LA CANIDE Datorita conformatiei caracteristice §i elementele de reper la caine prezinta unel e particularitati legate de specie. Narinele sunt lipsite de aripi. creasta deltoi diana. marginea mediala a radiusului. tuberozitatea tibiaIa.2. aripile narinelor. Eventualla exemplarele foarte slabe. cu oarecare dificultate. orientate in plan vertical pe directia capului. proeminenta articulatiei scapulo-humerale. anusul. cat §i intennusculare. depresiunile. tuberculul mare humeral. marginea masei comune. mascaUi de tesut adipos. olecranul.5. 2.2.

16tuberozitatea laterala a tibiei. 4-spina scapulara. evidenta. Pr ocesul hamat (acromionul) este Fig. frontalului. Eminentele osoase ale capului palpabil 1a extremitatea ventral a a spinei la canide scapulare. 3-arc ada zigomatica. 17-creasta tibiala. lipsita de carti1aj. se pa1peaza in p1anul as as a1 fruntii pana 1a protuberanta occipitala. . 19-tuberozitatea calcaneului. 4. 6-tubercululmare humeral. 5-acromionul. 1-marginea ventrala a r amurii orizontale Creasta epicondilului lateral al a mandibulei. Baza spetei. osoasa. 9-rabordul costal. 12-procesele spinoase ale vel1ebrelor lombare. 10-procesele transvers e lombare. este palpabila paramedian de 1inia grebanului. 2. discontinua dorsa-lateral. 7tuberozitatea olecranului. Eminentele osoase ale trunchiului la canide 1-aripa atlasului.18. 15-tuberozitat ea ischiatica. 11procesele spinoase ale vel1ebrelor toracale. 14-trochanterul mare. 3-marginea toracala a spetei. este palpabila la baza pleoa pei superioare. 8-coastele. 2-apofizele transverse ale vertebrelor cervicale. §i re1ativ proeminenla sub piele. 9 Fig. deasupra articu1atiei cotu1ui. 2.apofiza zigomatica a laterala. Creasta sagitala extern a. 5-linia temporala.Anatomia animaleJor domestice 51 Arcada orbitadi. 18-pisifor mul.17. 13-creasta iliaca. 2-marginea caud ala a humerusului esle palpabila pe partea ramurii vel1icale a mandibulei.

Depresiuni Gaura infraorbitara este palpabiHi Inaintea §i deasupra comisurii buzelor. felinele sunt cele mai apropiat e din punct de vedere filogenetic de canide. mai ales pe [ala dorsala a regiunii acropodiale. este relativ palpabillatero-cranialln raport cu tuberozitatea ischiatica. Mar ginea craniaUi a mu§chiului croitor se palpeaza pe sub pliul grasetului pana la ro tuH't(mu§chiul tensor al [asciei lata hind redus). avand masa musculara relativ redusa. Eminente Felinele. este evident inapoia §i la nivelul articulatiei antebrahioc arpo. Gaura m ental a este palpabiHi sub §i inapoia caninului mandibular. 2. 2. Fosa paralombara e ste putin evidenta.metacarpi ene. cele mai multe eminente pot fi id entificate cu ochiulliber sau prin palpare. este adanca. cel al polexului fiind scurt) s unt palpabile §i u§or de individualizat. la baza torusului carpal. Incizura vaselor faciale lipse§te. fiind partial acoperita de mu§chiul Condilullateral al femurului. Tuberozita tea semimembranos.52 Gabriel Predoi . Pisiformul este palpabil pe partea latero-caudala. comos. obrajii fiind foarte scurti. ceea ce face ca §i topografia §i identi ficarea punctelor de repel' sa fie In linii mari asemanatoare.5. Falanga I §i a II-a sunt pal pabile. tesutul adipos mascheaza reliefuri le sau depresiunile musculare. este palpabila. Comisurile narinelor sunt evid ente dar pJasate in cadrul pJanului nazal (lipsit de peri §i pigmentat). Jgheabul intermandibul ar este evident. este evident inapoia articulatiei metacarpo-falangiene. 2. Metacarpienele (in numar de 5. acestea sunt dificil de a fi folosite ca elemente de reper. este palpabillatero-caudalln raport de rotula. Proeminen ta mu§chilor craniali ai gambei se poate identifica cu u§urinta. cu aspect triung hiular. Comisuril e buzelor sunt deplasate aboral. ELEMENTE DE REPER LA FELINE Dintre mamiferele domestice. motiv pentru care orientarea in diferite zone corporale se face in fu nqie de reperele osoase. Depresiunea inghinala. masiv.uneori.6.2. In schimb. .Clistian Belu Torusul carpal. Trochanterul mare.6. ischiatic5.1. tcsutul conjunctiv subcutanat §i. . lntrucat inveli§ul pilos. Torusul metacarpal. Proeminenta mu§chilor gastrocnemi eni este palpabiHi in partea posterioara a treimii proximale a gambei. lnapoia [iedirui deget se observa cate un torus digital (4 in total).

9-episternul. - . ultimii fiind mai proemine nti. putandu-se palpa deasupra ventra l5 unghiului palpebral extern. Procesul zigomatic al frontalului este ascutit. 22-tuberozitatea laterala a tibiei.5 cm ventral de procesul zigomatic al zigomatic. limita ei aborala fiind data de procesul frontal al osul\li palpabil la aproximativ 0. palpabila in plan median in treimea aboral a a tavanului cutiei craniene. rostral de baza urechii. Cu exceptia primelor 3 .T XII' iarultimele. 8-tuberculul mare humeral.12coastele. restul sunt palpabile. 6-marginea toracala a spetei. dirijate cranial. Primele au varfurile acestor procese ascutite §i u§or dirijate caudal in cazAulvertebrelor T VI .spina scapulara. sunt u§or identificabile creasta sagital5 externa. 19trochanterul mare. Eminentele osoase la feline 1-marginea ventrala a ramurii mandibulare . La nivelul trunchiului se identifica cu u§urinta varful proceselor spinoase a le vertebrelor toracale §i lombare. 20-tuberozitatea i schiatica. ca de altfel §i apendicele tra§elian §i marginea ventral5 a sternului. protuberanta occipital5 extern5 dispusa transversal . In regiunea abdominala se palpeaza varfurile p roceselor transverse ale vertebrelor lombare. proeminenta.Anatomia animalelor domestice 53 Fig. 18-creasta iliaca.17-procese le trnsverse lombare. 16-pisiformul. 4-aripa atlasului. Sub pleoapa inferioara se identifica marginea a o rbitei. 24-creasta tibiala. 2. 15-tuberozitatea olecranului. precum §i Iiniile nucale.teral. Arcada zigomatic5 este fina §i proemina lateral. cu dimensiuni cr escand de la prima la ultima. scurHi §i taioasa. 7. 2 5-tuberozitatea calcaneului. 14-creast a epicondilului la. 11-proc esele spinoase ale vel1ebrelor lombare.19. La nivelul regiunii cervicale se palpeaza u§or marginea lateral5 a aripii atlasului. 2-apofiza zigomatica a frontalului.patela.4 coaste (mascate de spat a). mai putin as cutite §i mai distantate intre ele. procesul spinos al axisului §i cuspizii ventro-caudal i ai proceselor transverse ale vertebrelor cervicale. Marginea ventral5 a mandibulei este u§or convexa §i se tennina printr-un evident pr oces angular. fron talului. 10procesele spinoase toracale. 3arcada zigomatica. Dintre eminentele neuro-craniului. 21. 13-rabordul costal. 5-p rocesele transverse cervicale.

Depresiuni Spre deosebire de eminente. ELEMENTE DE REPER LA LEPORIDE Ca §i la feline. D atorita reduqiei musculaturii din zona zeugopodiului §i autopodiului. Tuberculul mare este u§or identificabil. 2. Ca §i la membrul anterior . exeeptie constituind-o treimil e proximale ale oaselor radius §i ulna. pe fata vc ntrala a sternului se poate seziza 0 evidenta creasta sternala.7. spetei i se pot palpa toatG proeminentele. mascate de museulatura antebratului §i oascl c carpiene (mai putin pisifonnul. Dc asemcnca. care la aceasta specie este taioasa. in timp ce c reasta deltoidiana. deosebit de cvidente situate la cxtremilatea distaHi a spinei scapulare. 2. care se palpeaza u§or).2. c ontinuata cu 0 creasta tibiala cc sc pierde lent distal. Creasta Hiaca este scurta ~i convexa. incluse in capsula artic ulad1. Eminente . se pot s eziza partile extcrne ale celor doi condili.6.7. Elementele identificabile ale femurului sunt varful troch anterului mare. care este proemi nent doar in partea superioara. printr-o palpare atenta.54 Gabriel Predoi . totu§i. datorita faptului ca de cele mai multe ori sunt mascate de alte fonnatiuni (mus culare. La aceasta specie se poate palpa creasta fadala. Pe partea anterioara a grasetului s e identifica patela. tesut adipos etc. tuberozitatea anterioara a tibiei. La nivelul capului se po ate palpa conturul orbi tei. se poate identifica procesul angular. iar la extremitatea distali'i. La extremitatea distala a humerus ului se poate palpa creasta extensorilor. depresiunile sunt grcu de identifieat prin pal pare. In ceca ec pri ve§te seheletul trunchiului. principalele reperc sunt ccle osoase. u~or rotunjita. Trebuie mentionat. se identifidi acelea§i reperc ea la fcline. .1. tendinoase. ca §i la canide. iar distal de aceasta. in s pecial acromionul ~i paracromionul. oasele zeugopodiului §i autopodiului pelvin pot fi palpate cu cxceptia treimilor proximale ale tibiei §i fibulei §i oaselor tarsiene ( mai putin calcaneul ce poate fi palpat u§or). oasele regiu nilor se pot palpa praetie pe toata lungimea lor. carora Ii se adauga varful proeeselor spi noase ale vertebrclor ee intra in alcatuirea saerumului. este §tearsa.). Acestea pot servi la sistem atizarea topografica a corpului. iar tuberozitatea ischiatica estc s impla. ca la palparea profunda a tesuturilor situate sub marginea rostro-ventrala a orbitei se poate s esiza 0 u§oara depresiune cc corespundc gaurii infraobitare. 2. tenninata printr-o spina la nivelul primului premolar superior. dar marginea ventral a a mandibului prezi nta 0 cvidenta incizura vasculara. Ca §i la feline.Ciistian Belu Cu exceptia unghiului glenoidal. ascutita .

Depresiuni Depresiunile nu prezintainteres.20. 1O-varful proceselor spinoase toracale. la membrul anterior se poate palpa cartilajul suprasca pular §i un pm'acromion mult mai dezvoltat. . 15-tuberozitatea olec ranului. 14-creasta epicondilului lateral al humerusului. 23-trochanterul ali ll-Iea. 4-proc esele transverse ale veltebrelor cervicale. 2. ll-varful proceselor spinoase ale vel tebrelor lombare.7. 24-tuberozitatea calcaneului. identifieabile pe partile laterale ale oaselor maxilare. 17-rabordul costal. 18apendicele xifoidian. iar la membrul pelvin cel de-al treile a trochanter.natomia animaJeJor domestice 55 Fig. 13-valiul proceselor transverse ale veltebrelor I Olllbare. 21-creasta iliaca. 9-episternu l. 6-ungh iul toracal al spetei. 2-marginea caudala a ram urii' velticale a mandibulei. 12-coastele. situat imediat sub varful troehanterului mare. 5-unghiul cervical al spetei. 22-trochanterul mare. Spre deosebire de feline. 16-pisiforrnul.. 19-patela.. Eminenlele osoase la leporide l-marginea ventral a a ramurii orizontale a mandibulei. 7-spina scapulara. 2._--. eu exeeptia a§a numitelor "defeete de osifieare". 20-creasta tibiala. 3-marginea superioara a arcadei zigomatice.2. 8-tuberculul mare cranial.

3.3. §i ai capului (fig. Mu~chii superficiali Mu§chiul orbicularul gurii Repere: marginile libere comisurile buzelor. marimii.) Proieclie: 0 banda circulara de 34 cm in jurul orificiului bucal. presupunand: studierea prealabila a musculaturii prin diseqie. Mu~chii capului Dupa raporturile pe care Ie au fata de pielea regiunii. fetei. septumuri et c. Proi ecfie: 0 linie care porne§te din partea dorsala a comisurii buzelor spre punctul c are marcheaza limita dintre treimea mijlocie §i ventrala a marginii rostrale (rabo rdul) a mu§chiului maseter pentru a ajunge la unghiul mandibular. urechii §i mu§chi masticatori) se sistematizeaza in: superfi ciali §i profunzi. 10mu~chiul supraciliar. raporturilor §i cara cteristicilor de structura §i/sau functionale ale fiecarui mu§chi. a§ezarii. 5-mu~chiul dilata tor nazo-Iabial. cunoa§terea formei. 3. 12-mu~chiul temporal. eventu al. .13-mu~chiul   . §anturi §i depresiuni musculare §i cutanate). cunoa§terea unor el emente de reper reprezentate prin accidente de relief (eminente osoase sau muscu lare. marginea rostrala a mu§chiul ui maseter.1. 3-mu~ch iul ridicator propriu al buzei superioare. 3. 4-ll1u~chiul canin. l I-ll1u~chiul or bicularul pleoapelor. 3. interlinii musculare. formei §i raporturilor naturale ale fiedirui mu§chi pe animalul viu. Delim itarea se realizeaza prin desenarea conturului fiecarui mu§chi pe piek sau.1. 6-mu~chiul buccinator. Proieqia musculaturii la nivelul pielii corespunde unei relative delimitari a in tinderii. DELIMIT AREA 51 PROIECTIA MU5CHIlOR . ECVINE . 7mu~chiul coborator al buzei inferioare.1. §i 0 alta linie u§or divergenta ce plead de la comisura Fig. prin trasarea unor linii conventionale. 9-mu~chiLlI malar. mu§chii extremitatii cefal ice (ai botului. Proieqia mu~chilor capului la ecvine l-mu~chiul orbicularul gurii. 2-1l1L1~chiul dilatator apical al nasului. unghiul mandibular §i porliunea orizontala a ramurij mandibulare. Mu§chiul cutanat la fetei (mu§chiul risorius) Repere: comisura buzelor.1. 8mu~chiul zigomatic.1.

5-2 cm latimc. Proiecfie: 0 zonacuprinsa Intre doua linii paralelc care une sc. Mu~chii profunzi ai capului Mu~chiul t ransvers alnasului (dilatator apical al narilor) Repel-e: cartilajele nazale §i co misurile narinelor. comisurile dorsale. ProiecJie: 0 banda lata de apro ximativ cm In jurul incizurii nazo-incisive. Mu~chiul rididitor nazo-Iabi al Repere: unghiul nazal al pleoapelor.n d pe sub creasta maxilo-faciala la aproximativ 1 cm ventral de aceasta. pentr u a ajunge la corpul cartilajului tiroid. comisurile nar inelor. ajungand pana sub arcada zigomatica (pe fascia maseterina). care plead de la comisura buzelor treca.Analomia animalelor domeslice 57 buzelor spre mjjlocul marginii ventrale a ramurii orizontale a mandibulei. ProiecJie: 0 linie care plead de la unghiul nazal al pleoapeJor 1acomisura buzel or ~i 0 linie ce urca de la comisura dorsala a narinei spre limita caudala a reg iunii dorsale a nasului. Pldeclie: 0 banda subtire de circa 2 cm Hitime . comisura dorsaHi a nar inelor. un punct situat pe margine a rostral a a mu§chiului maseter la limita dintre trcimca ventrala §i mjjlocie a ace stuia. Mu~chiul rididitor propriu a l buzei superioare Repere: unghiul nazal al pleoapeJor. comisura buzelor. comisura buzelor. respectiv comisurile ventrale ale narinclor. unghiul temporal al pleoapelor. punct de unde tendonul se une§te cu simctricul ~i se latqte sub forma unei bcnzi de aproximativ 1. ProiecJie: 0 linie care une§te un ghiul nazal al pleoapelor cu spina maxi lara. Mu~chiul canin Repel-e: spina maxilara. comisura nazala ventral a. ProiecJie: 0 linie care plead de la comisura dorsala a narinei. situata In treimea mijlocie a fetei. Mu~chiul buccinator Repere: spina m axilara. limita superioara fiind d elimitata de marginea ventrala a orbitei. revine (divergent fata de precedenta) la comisura ventrala a n arinei §i urca pe aripa laterala la comisura dorsala. creasta maxilo-faciala §i spina maxi1ara. ProiecJie: 0 linie ce plead de la unghiul nazal §i alta de la unghiul temporal al pleoapelor spre a se intalni la nivclul apofizei nazale. ajunge l a spina maxilara. Mu~chiullacrimal Repel-e: marginea orbitei. Mu~chiullat eral al nasului Repel-e: incizura nazo-incisiva. Mu~chiul zigomatic Repel-e: creasta ma xilo-faciaHi ~i comisura buzelor. apofiza nazala. I . aripa laterala a narinei. ce coboara subcutan pc linia mediana a botului p ana la marginca dorsal a a buzei superioare. alta ce urmarc§te creasta maxilo-fac ia1a pana In dreptul unghiului temporal al pleoapelor.

37-mu~hiul inte rosos median.8-mu~hiul sterno-mandibular.38-tendoanelemu~hilorflexori digitali. 3. 42-coarda jaretului. 24-mLl~hii intercostali. -rnu~hiul c1eido-mastoidian. 29-mu~hiul biceps brahial. 7-mu~hiul masete r. 6-mu~hiul malar. 33-mu~hiul extensor digital lateral. 36-mu~chiul flexorcarpo-ulnar. 14-mu~hiul dinpt ventral cervical. O-mu~hiul 9 1 c1eido -transvers.12-mu~hiul splenius.Cristian Belu Pidecfie: 0 linie ee plead. 32-mu~hiul extensor dig ital comun.22-mu~hiLlI din!at ventral toracal. 30mu~hiul semitendinos.13-mu~hiul romboid cervical. 4--mu~hiul zigoma tic. de la spina maxilara spre eomisura nazala ventrala. . 19-mu~hiul trice psbrahial (por1iunea lunga). 16-mu~h iul trapez toracal. 3-mu~hiul canin. 41-mu~hiul flexor lung al degetului mare .25-mu~hiul oblic external a bdomenului(pol1iunea carnoasa).18-mu~hiul deltoid.17-mu~hiul c1eidocefalic.58 Gabriel Predoi .ll-mu~hiul parotido-auricular. 3 Fig. 15-mu~chiultrapez cervical.2. 35-mu~chiul flexorcarpo-radial. 34--mu~hiul extensor carpoulnar .40-mu~hiul extensordigital lateral. eoboara atingand limita aborala a eomisurii buzelor pana la planul osos mandibul ar de unde se indreapta aboral spre un punet situat la limita dintre treimea mij loeie §i ventral a a marginii rostrale a mu§ehiului maseter. 6-mu~hiul pectoral 2 ascendent. Musculatura superficiala la ecvine I-mu~hiul ridicator propriu al buze i superioare. 39-mu~hiul extensordigital l ung.21-mu~ hiul mareIedorsal. 27-mu~hiul tenso r al fasciei lata.2-mu~hiul ridicator nazo-Iabial. 31-mLl~chiulextensor carpo-radial.20-mu~hiul tricepsbrahial (pol1iunealaterala). 28-mu~hiul gluteu superficial. 5-mu~hiul coborator al buzei mandibulare. 23-mu~chiul din!at dorsal toracal (por!iunea caudala).

Mu~chii gatului Dupa rapolturile cu pielea regionala (totale sau pMkiale). Mu~chii superficiali ai gatului (fig. Mu§chiul brahio-cefalic (format la ecvine din: mu§chiuI cleido-mastoidian. ProiecJie: 0 linie ce coboara de la spina maxilara laincizura vasculara (marcheaza sub forma unei deruvelari marginea ventro-anterioara a mu§chi ului maseter). baza urechii §i arcada orbitara. haza urec hii. articulatia sc . tra§elian). care urmare§te marginea ventral a a §ankului jugular. ramura recurbata a mandibulei §i apoi marginea caudal a a porkiunii v erticale pana sub ruticulatia temporomandibulara. ProjecJie: 0 banda de aproximativ 2 cm latime situata la marginea mu§chiului buccinator. §antul jugular. Mu~chiul maseter pana la nivelul unei linii transversale marginea caudala a portiunii vertic ale a ramurii ramura recurbata a mandibuluei .) Mu~chiul sterno-mandibular Repere: u nghiul mandibular. 3. apofizele transverse cervicale. i externa).• Anatomja anhnaJeJor domes{jce 59 Mu~chiul coborator al buzei inferioare Repere: marginea ventraHi a mu§chiului bucc inator. a§ezata In spatiul intermandibular. mu§chii cervicali (situ ati dorsal §i ventral fata de apoiizele transverse ale vertebrelor) se Imprut In s uperiiciali §i profunzi. de la marginea aboral a a articulatiei intermandibulare ce une§te unghiurile mandibulare . unnare§te Inapoi marginea ventrala a portiunii orizontale a ram Uli mandibulei.1.3 cm deasupra precedentei. ProiecJie: 0 banda musculara lata. ProjecJie: 0 linie care plead de la baza urechii.3. apoi marginea caudal a a arcadei o rbitare de unde revine la baza urechii. §antul pectoral lateral (del to-pectoral). Repere: marginea mediala a fosei temporale 3. Mu~chiul temporal mandibulei. spina maxilara. p fma la punctul de plecare. Mu~chiul milo-hioidian ventrala a Repere: portiunile orizontale ale ramurilor mandibulare §i unghiurile mandibulare. Repere: creasta maxilo-faciala. (linia temporal a §i creasta sagitala marginea dorsala a arcadei zigomatice. mu§chiuI cIeido-transvers §i mu§chiul cIeido-brahiaI). §antul brahio-antebrahial. urmarind linia temporal a §i creasta sagit ala externa. aripa atlasului. apoi creasta maxilo-faciala. Repere: §antul jugular. din treimea manubriul inferioara sternal a ramurii (apen dicele recurbate a Projecfie: 0 linie ce coboara mandibulei (dintr-un punct situat la aproximativ 10 cm deasupra unghiului mandib ular) spre manubriul sternal §i 0 linie situata la 2 .2. urma re§te marginea superioara a arcadei zigomatice.

de unde urea Inaintea t uberozitatii deltoidiene. pana la §antul pectoral la teral pe care cobom a pana sub tuberozi tatea deltoidiana. pe directia marginii dorsale a §antul ui jugular.apulohumerala. §antul cervico-scapular. vertical peste articulatia   . Proiec{ie: 0 linie ce coboara de la baza u rechii.

o Fig. 16-mu~hiul marele lung dorso-Iombar. 32-mu~hiul flexor carpo-ulnar. 24--mu~hiul gluteu superficial. 25-m u~hiul biceps femural. 18-mu~hiul marele dorsal. 21-mu~hiul oblic extern al abdomenului. 6-mu~hiul c1eida-mastoidian. 3-mu~hiul trapez celvical. 26-mu~hiul triceps femural. 29-mu~hiul extensor digital lateral. 22-mu~hiul gluteu m ijlociu. 31-mu~hiul flexor carpo-radial. ee eoboara de la marginea aripii atl asului pe linia apofizelor transverse eervieale. mareheaza in eadrul zonei delim itate anterior limita dintre mu§chiul cleido-transvers (situat dorsal) §i mu§chiul cle ido-mastoidian (situat ventral pe linia respeeti va). 33-mu~hiul interosos median. 38-coalda jaretului. 30mu~hiul extensor carpo-ulnar. 19-mu~hiul din!at ventral celvical. . 7-mu~hiul sternam andibular. 5-mu~hiul c1eida-transvers. Il-mu~hiul infraspinos. 34--tendoanele mu~hilor flexori digita li. 15-mu~hiul triceps brahial (po l1iunea laterala). 1O-mu~hiul supraspinos. 28-mu~hiul extensor digital comun.l4--mu~hiul triceps brahial (pol1iunea lunga). de unde se indreapta spre aripa atlasu lui pentru a ajunge la baza ureehii. 37-mu ~hiul flexor lung al degetului mare. linie. 39-tendonul mu~hiului flexor lung al degetelor. 3. 20-mu~hiul pectoral ascendent. 13-mu~hiul biceps brahi al. 8-mu~hiul pectoral prescapular. la 8 . 4--mu~hiul dinpt ventral celv ical.60 Gabrjel Predoj . 12-mu~hiul deltoid. 2-mu ~hiul romboid celvical. 35-mu~hiul extensor digital lung. Proiectia musculaturii superficiale la ecvine I-mu~hiul splenius. 23-mu~hiul tensor al fasciei lata.Cristjan Belu seapulo-humerala pan a la un punet situat in §anlul eervieoseapular. 40-mu~hiul tibial caudal. 36-mu~hiul extensor digital lateral. 9-mu~hiul c1eida-brahial.3. 17-mu~hiul ilia-costal t oracal.10 em deasupra apofizelor transverse eervieale. 27-mu~hiul extensor carpo-rad ial.

apofizele transverse cervicale. §antul Proieclie: 0 linie care pleaca de la baza urechii urmarind coarda ligamentll]ui cervical. \ \ ProiecJie: 0 linie care plead de la un punct situat la limjta dintre trcimea mij locie §i craniala a corzii ligamentului cervical pe care 1l urmare§te pana In regiun ea grebanului la nivelul prelungirii imaginare a spinei scapulare. ]inia apofizelor transverse cervicale. ligamentul cervical. . corpul hioidului. pana ]a ni vellil apofizelor transverse cervicale pe care Ie lI rmalT§te cranial pana la locul de pornire. Mu~chiul din!at ventral cervical Repcl-e: unghiul cervical al spetei. Mu~chiul romboid cervical Repere: unghiul cervical al spetei. Mu~chii profunzi ai gatului Mu~chiul omo-hioidian Repel-e: unghiul mandibular. de unde urca oblic cranial la punctul de plecare. ProiecJie: 0 linie care une§te unghiu] mandibulei cu tuberozitatea spinei scapulare pentru marginea d orsa]a §i 0 linie paralela cu precedenta]a distanta de 10 cm pentru marginea ventr ala. acopera p e toata lungimea §antul jugular §i diminueaza In grosime pe masura ce se apropie de jgheabu! intermandibular. manubriul sternal. carpul hioidului. pe care coboa ra pana In dreptul varfului spinei scapulare (punct situat la aproximativ 10 em deasupra articulatiei scapulohumerale). dusa de la manubriu] s ternalla corpu] hioidului.52 cm latime situata sub trahee. coarda ligamentului cervical.Anatomia animalelor domeslice 61 linie perpendiculara pe axa mu§chiului brahio-cefalic. de unde coboadi pe linia §<mtului c ervi coscapular. ProiecJie: 0 linie ce plead de la corpul hioidului urmarind planu l sagital In regiunea ventrala cervicala pana la manubriul sternal (unde masa mu sculara se Ingroa§a considerabil). baza conchiei auricular e. Repere: manubriul stemal. Proicc[ic: 0 banda de 1. lateral de linia mediana. de unde se IndreapUi oblic spre punctul de pomire. cervi co-scapular. nivel la care se orienteaza cranial pe linia ap ofizelor transverse cervicale pana deasupra unghiului mandibular. Mu~chiul splenius Repere: coarda ligamentuJui cervical. linia apofizelar transverse cervicale §i §antul jugular. o Mu~chiul trapez cervical Repel-e: spina scapulara. linia mediana (planul sagita l) ventral a cervica!a. dusa Inaintea articulatiei scapulo-humerale delimiteaza mu§chiul cleido-cefalic (situat rostral) de mu§chiul cl eido-brahial (a§ezat Inapoia liniei respective). pana la lInghiul cervical al spetei. Mu§chiul pielos cervical. tuberozitatea spinei scapulare. Mu~chiul sterno-hioidian Repere: traheea. ProiecJie: sfe rtul anterior al corzii ligamentului cervical pe care 0 unnare§te pan a la nivelul prelungirii imaginare a unei perpendiculare pe coarda din unghiul cervical a] s petei pe care coboara pana la acest unghi.

.

coboara prin §anlul deltopectoral pana intalne§te §antul brahio-antebrahial. pentru a se dirija caudal pe linia proceselor spinoase toracale §i lombare pana la unghiul sacrat al iliumu lui. trunchiului Dupa rol §i pozitie. Limita laterala este data de membrul toracic (§anlul axilar). Mu~chiul marele dorsal RepeI-e: creasta deltoidiana. c 3. Proiecfie: 0 lini e ce urca pe spina scapulara de la tuberozitatea spinei pana la planul de simetr ie al grebanului. Limita cranial a (ca re il separa de mu§chiul pielos omo-brahial) este marcata de linia tricipitala (de la unghiulloracal al spetei la tuberozitatea olecranului). Mu~chiul pectoral trans vers Repere: marginile (antelioara §i posterioara) extremitatii proximale a antebr atului. Proiecfie: 0 linie care urea de la creasta deltoidiana spre ba za greabanului trecand prin unghiul toracal al spetei. tuberculii (sacrat §i coxal) iliumului. §antul brahio-antebrahi al. §antul pectoral median. una tangenta la marginea cranial a a membrulu i toracic §i cealalta paralela cu prima.62 Gabliel Predoi . in mu§chi superficiali §i profunzi. Proiecfie: 0 linie care porne§te oblic de la baza grebanului spre rotula march eaza marginea dorsala. baza (scobitura) grebanului. pliul grasetului. iar cea mediala de creasta sternala (carena sternal a). Mu ~chii superficiali ai trunchiului Mu~chiul pielos al trunchiului I Repere: baza grebanului. sunt sistematizali in: mu§chi pectorali (axilari). coboara pe direqia §anlului cervi co-sc apular. tangenta la marginea caudala a sa. de unde urmare§te caudal varful proceselor spinoase dorsale pana la scobitura grebanului. uQghiul toracal al spet ei. Proiecfie: 0 linie care pleaca de la manubriul sternal .1. unghiul torac al al spetei. toracelui §i abdomenului. Muschii . la apofizcle transverse cervicale pe care Ie urmare§te cranial pana la niv elul vertebrci a TTT-a ervicale. varful proceselor spinoase toracale §i lombare.Cristian Be1u Proiecfie: 0 linie care pleaea din zona apofizei transverse a vertebrei a III-a cervicale spre unghiul cervical al spetei. apoi ur ea prin §antul pectoral median pan a la manubriul sternal. Mu~chiul pectoral de scendent Repere: manubriul sternal. pentru a cobori oblic §irectiliniu la tuberozitatea spin ei scapulare. ai spinarii.3. de unde coboara la tuberculul . tuberozitatea olecranului. Mu~chiul trapez (por!iunea toracala) Repere: spina §i tuberozitatea spinei scapulare. limita ventrala este data de linia ce une§le rotula cu tube rozitatea olecranului ( linie paralela cu vena pintenului). iar dupa topografie. §anlul del to-pectoral . Proiixfie: suprafata aproximativ patrulateradelitnilata de doua linii pe rpendiculare pe creasta sternal a.

extremitatea liber a a apofizelor transverse lombare. de unde urca pana la unghiul toracal al spetei. Proiec fie: limita caudo-laterala corespunde unei linii ce coboara de la un punct situa t la aproximativ 10 cm deasupra tuberozitatii olecranului (pe marginea caudal a a portiunii lungi a mu§chiului triceps) spre cicatricea ombilicala.. oblic spre creasta deltoidian a. tuberozitatea spinei scapulare. Mu~chii profunzi ai trunchiului Mu ~chiul pectoral prescapular Repere: marginea craniala a spetei §i §antul cervi co-sc apular. Mu~chiul pectoral ascendent RepeJ-e: olecranu l.6 cm inapoia §antului amintit. dusa intre liniartricipitala §i ultima coasta. tuberculul mare caudal al humerusului. penlru a merge apoi caudalla tuberculul coxal. Exlremitatea anterioara a mu§chi ului. unghiul torac al al spetei. este acbperi ta de mu§chii pector al transvers §i pectoral descendent. Mu~chiul dinlat dorsal toracal Repere: tuberozit atea spinei scapulare §i tuberculul coxal al iliumului. Medial este de limitat de 0 linie care urmare§le creasta sternala. situata la 6-8 cm dista nta. limitele craniala §i caudaHi fiind date de perpendicularele ridicate din cele doua unghiuri ale spetei pe ligamentu l supraspinos (Jimita dorsaHi). Pr oiecfie: 0 linie care coboadi de la unghiul toracal al spetei pana in punctul un de 0 orizontaHi ce trece prin tuberculul mare cauda! al humerusului intretaie co asta a VIII-a. Proiecfie: 0 linie care pleaca de la tuberculul coxal spre tuberoz itatea spinei scapulare pana la linia tricipitala. pana la marginea mu§chiului triceps brahial. coasta a VIII-a. Mu~chiul ilio-costal (porriuni le lombara?i toracala) Repere: tuberculul coxal al iliumului. ligamentul supraspmos . Proiecjie: 0 banda de 5 . de unde merge cranial (cu dintaturi pe fiecare coasta pe orizonta la amintila) pana la linia tricipital a.Anatomia animaJeJor domestice 63 coxal al acelea§i parti. orientfmdu-se apoi cranial. Mu~chiul dinlat ventral toracal Repere: unghi ul toracal al spetei. situata intre cele dou~ membre anterioare. planul median a! sternului (creasta sternal a) §i cicatricea ombilicala. Proiecfie: 0 linie orizo ntala ce une§te extremitatile cartilajului scapular la nivelul unghiurilor (toraca l §i cervical) spetei marcheza limita ventral a. care marcheaza limita craniala de proie qie cutanata. Limita ventral a (cu dintaturi succesive la nivelul fieca rei coaste) este data de 0 linie paralela cu precedenta. Proiecfie: p0rtiunea carno asa (bine reprezentata la ecvine) apare ca 0 banda musculara dreptunghiulara a c arei margine dorsala este marcata de linia ce une§te tuberculul coxal cu tuberozit atea spinei scapulare. . care se ingusteaz a spre unghiul cervical al spetei. Mu~chiul romboid toracal Repere: extremitatile (toracica §icervical a) cartilajului suprascapular.

Limita dintre portiunea musculara ~i (banda earno asa de 20 . de unde sub f orma de dintaturi la nivelul extremitatii distale a fiecarei coaste coboara spre olecran pana la coasta a V-a. tuberculul coxal al iliumului. dusa pm"alel cu marginea caudal a a hipocondrului.2S em latimc situata pe partea-Iaterala a hipocondrului) aponevroza (In'tinsaln regiunea ±1ancului) corespunde unci linii curbe cu concavitatea orient ata cranial. hipo condrul. tuberculii coxal ~i sacral ai iliumului. coasta a XIII-a §i inclul inghinal superficial. linia alba ~i pubisul.Cristian Belu Mu'~chiul iIio-spinal (Illu?chiullllarele lung dorso-Iornbar). linia alba. extremitatea libera a proceselor \ \ transverse lombare. Proiecfie: convexitatea cupole i musculo-aponevrotice a diafragmei se proiecteaza printr-o linie obliea sub for ma de arc cu convexitatea lndreptata cranial care pleaca de la un punct situat p c linia de plafon (marcata de orizontala care une~te tuberculul coxal cu tuberoz itatea spinei scapulare) la marginca caudala a ultimei coaste. ultima coasta. trece . pentru a urca la tubercullll coxal prin ~antul inghin o-femural §i apoi Ia fata anterioara a grasetului. Mu~chiul oblic extern al abdomenu lui Repere: apendicele xifoidian. rotula. de unde se lndreapta caudal pc linia alba a abdomenului pana la pubis. Proiccfie: 0 linie ce plea ca de la tuberculul coxalla genunchiului ultimei coaste. Mu~chiul oblic i ntern al abdomenului Rcpcre: tuberculul coxal al iliumullli. olecranul. lndreptanduse apoi spre unghiul cranio-ventral al fosei paralombare ("genunchiul ultimei coaste"). de unde se curbeaza medial pentru a trece pe langa buzamediala a inelului inghinal superficial pana la pubis. Proiccfie: 0 Iinie care pleaea de la ap endicele xifoidian pc linia alba a abdomenului pana la pubis. fosa paralombadi. coasta a V-a. coborand apoi pc hipoco ndru pan a ]a apendicele xifoidian.5. Repere: unghiul t oracal al spetei. Limita dintre portiunea muscula ra (situata la ni velul corzii §i jumatatii dorsale a pantei flancului) §i aponevroz a (lntinsa ventral fata de portiunea musculara pfll1a la linia alba) corespunde unui plan orizontal ce trece la limita dintre treimea mijlocie §i inferioara a mar ginii craniale a mu§chiului tensor al fasciei lata. coa sta a IX-a §i a VII-a articulatie condro-sternal. apendicele xifoidian. de unde urea prin ~an~ul ingvino-femural ~i apoi la fata anterioara a grasetului ~i mu~chiului ten sor al fasciei lata pfll1a la tuberculul coxal. Mu~chiul drept abdominal Reper e: linia alba.64 Gabriel Predoi . varful proceselor s pinoase lombare ~i toracale. os ul pubis. Mu~chiul diafragm Repcre: ultima coasta. mergand pe planul median al proceselor spinoase lombare ~i torac ale (linia spinarii) pana la baza greabanului. Proiecric: 0 linie dusa de la unghiul toracal al sp etei spre tuberculul coxal de unde urea la tubercuiul sacral pentru a se lndrept a apoi cranial. ProiccJie: 0 linie ce urmare§te planul median de la apendicele xifoidian la pubis §i a Iinie ce pleaea de la nivelul olecranului tangent a eu genunchiul coastei a X IIIa.

unghiul toracal al spetei §i tuberozitatea deltoidiana. ProieCfie: 0 linie ce urea de la n ivelul carpului (pentru portiunea earoasa) pc §antul cranio-Iateral al antebratulu i pana la §antul brahio-antebrahial.1. dispu§i i n doua planuri (superficial §i profund). pana la nivelul tuberculului mare caudal al humerusului de unde se indreapt a spre tuberozitatea olecranului. cu portiuni dirnoase de diverse forme geometrice. M u~chiul extensor carpo-radial Repere: §anturile cranio-Iateral §i cranio-medial ale antebratului. . apoi coboara spre extremitatea ventrala a spinei s capulare pana la un punct situat lajumatatea distantei dintre cele doua laturi a le unghiului format. Muschii membrului toracic Mu§chii membrului toracic. Tendonul sau (de aproximativ 2. Mu~chii superficiali Mu~chiul deltoid Repere: tuberozitatea spinei scapularc. tuberculul mare caudal al humerusului. unghiul toracal al spetei. Proiecfie: portiunea lunga a mu§chiului tr iceps . p ortiuyea Iatcral a a mu§chiului tricep~ . . Proiecfie: este situat in profunzimea §a ntului antebrahial caudo-Iateral. Mu~chiul extensor digital cornun Repere: §anturile ca udo-Iateral §ifcranio-Iateral ale antebratului. de unde urca pan a la tuberculul mare caudal al humerusului. pana intalnqte §antul brahio-antebr ahial pe care il urmare§te pana la originea §antului antebrahial cranio-lateral. Proiecfie: 0 linie care p leaca de la tuberozitatea spinei scapulare la creasta deltoidiana. pe care il urmare§te spre inapoi pana la nivelu l tuberozitatii proximo-Iaterale a radiusului.Anatomia animalelor domestice 65 prin mijlocul coastei a IX-a pentru a ajunge la articulatia condro-sternala a co astei a VII-a. §antul brahioantebrahial.0 linie ce coboara de la unghiul toracal al spetei spre creasta deltoidi ana. de unde coboara pe §antul caudo-Iat eral.II Iinie ce pleaea de la tuberozitatea o lecranului1Je direqia §antului brahio-antcbrahial pana la creasta deltoidiana.5 cm) se proiecteaza pe fata dorsal a a car pului §i metacarpului pana deasupra coroanei. de unde urca la unghiul toracal al spetei. tendo nul sau putand fi urmarit pe fata dorsolaterala a metacarpului pan a sub bulet (extremitatea proximala a falangei I). de unde urca la tuberozitatca spinei scapulare. 3. Proiecfie: 0 linie ce urca de la nivelul c arpului pe §antul cranio-medial al antebratului. olecranul. pe care coboara apoi pana la carp. apoi urca pana la unghiul toracal al spetei.4. Mu~chiul tr iceps brahial Repere: creasta deltoidiana. Mu~chiul extensor digital lateral Re pere: §antul caudo-Iateral al antebratului. indreptanduse apoi spr e tuberozitatea olecranului. apar fuziformi la nivelul antebratului §i autopodiulu i. H'ititi sau masivi.

66 GabrieJPredoj - Clis{jan BellI Mu~chiul flexor carpo-radial RepeJ-e: §antul caudo-medial al antebratului, "castan a", §antul axilar, extremitatea proximala a metacarpului rudimentar medial. Proiecfie: 0 linie ce coboara vertic al pe partea mediala a antebralului tredlnd prin "castana", apoi pe pmtea caudomediala a regiunii carpiene pana la extremitatea proximala a metacarpului II, de unde urea pe §antul caudo-medial al antebratului pana la §antul axilar. Mu~chiul fl exor carpo-ulnar RepeJ-e: olecranul, "castana", pisiformul, ProiecJie: 0 linie c e coboara pe partea mediala a antebratului trecand prin "castana" pana la pisifo rm, urcand apoi pe partea caudala a antebratlilui de la pisiform la olecran. Mu~ chiul extrensor carpo-ulnar RepeJ-e: olecranul, pisiformul, extremitatea proxima la a metacarpului rudimentar lateral, §anlul caudo-lateral al antebratului, §antul b rahio-antebrahial. ProiecJie: 0 linie ce coboara vertical pe pmtea caudala a ant ebratului de la olecran la pisiform, trece pe partea lateraHi a pisiformului pfm a la extremitatea proximala a metacarpului IV, urea pe fata lateral a a pisiform lilui, apoi pe direqia §antului caudolateral al antebratului pana la tuberozitatea proximo-lateral a a radiusului. Tendoanele f1exorilor falangieni Repere: §anturile postero-Iateral §i postero-medial metapodiale. Proiecfie: inapoia §anturilor amintite din regiunea metacarpi ana pa lmara, tendonul m. flexor digital profund fiind situat inaintea tendonului m. flexor digital sup erficial. / Repere: Mu~chii profunzi Mu~chiul supraspinos spina scapulara, unghiul cervical al spetei, tlibercllilil mare cranial al humerusului. 0 linie ce coboara de la unghiul cervical al spetei la 3-4 cm inpoia §antuilli cervico-scapular, spre tuberculul mare cranial al hume ruslilui, apoi urea pe direqia spinei scapulare pana la marginea ventral a a car tilajului suprascapular pe care 0 urmare§te pana la unghiul cervical al spetei Mu~ chiul infraspinos Repere: spina scapulara, tuberculul mare caudal al humerusului . Proiecfie: 0 linie care coboara de la unghiul toracal al spetei la tuberculul mare caudal al humerusului, apoi urca pe directia spinei scapulare pana la margi nea ventraUi a cartilajului suprascapular pe care 0 urmare§te pana la unghiul tora cal al spetei. Mu~chiul biceps brahial delto-pectoral, §antul brahioRepeJ-e: artic ulatia scapulo-humerala,spaliul antebrahial. Proiecfie: Proiecfie: 0 linie care pleaea de la articulatia scapulo-humerala, co borand pe spatiul delto-pectoral pana la §antul brahio-antebrahial de unde urca pa ralel cu prima linie §i la distanta de 8-10 cm spre tuberculul mare caudal al hume rusului

Anatomia animalelor domestice 67 Mu~chiul abductor lung al policelui Repere: ~anlul caudo-Iateral al antebralului , extremitatea proximala a metacarpului rudimental' medial. Proiecfie: 0 linie c are pleaca din jumatatea ~anlului caudo-lateral al antebralului la extremitatea metacarpului rudimentar medial, de unde urca oblic (la aproximativ 2 - 2,5 cm), pentru a ajunge In treimea inferioadi a aceluia~i ~anl Mu~chiul interosos median Repel-e: ~anlurile laterale §i mediale ale regiunii metapodiale. Proiecfie: pe amb ele parti (Iaterala ~i mediala) lntre cele doua ~anluri (craniolateral ~i poster o-Iateral, respectiv cranio-medial ~i postero-medial) de sub carp pana la nivelu l buletului. 3.1.5. Mu~chii membrului pelvin In regiunile bazinului §i coapsei, mu§chii membrului pelvin prezinta portiuni carnoa se lntinse, cu forme geometrice §i structurale care Ie determina denumiri [oarte d iferite. Mu~chii superficiali Mu~chiul gluteu superficial Repere: tuberculul cox al, tuberculul sacrat al iliumului, trochanterul al III -lea. Proieclie: 0 banda cu latimea de 4-5 cm. avand originea la aproximativ 10 cm lnapoia tubercul ului sacrat ce coboara peste tochanterul mare ~iajunge la trochanterul banda foarte lngusta al III-lea, r~prezinta porliunea caudala a mu§chiului. (aproximafiv 2 cm l atime) care urea de la trochanterul al treilea spre tuberculul coxal, corespunde porliunii craniale a mu§chiului. Mu~chiul gluteu mijlociu . Repel-e: tuberculul c oxal, tuberculul sacrat al iliumului, trochanterul mare caudal al femurului. Pro iecJie: 0 linie care pleaea de la trochanterul mare caudal spre un punct situat la 10 cm lnapoia unghiului sacrat al iliumului, apoi trecand prin respectivul un ghi, depa~e§te creasta iliaca lntr-un semicerc cu raza de 15-20 cm pentru a atinge tuberculul coxal, de unde se lndreapta spre trochanterul mare caudal. Mu~chiul tensor al fasciei lata ( por!iunea musculara) Repel-e: tuberculul coxal, patela, trochanterul al III-lea. Proiecfie: 0 linie ce coboara de la tuberculii ventral i al unghiului extern al iliumului la patela marcheaza marginea craniaHi, alta c are une~te tuberculul coxal cu trochanterul al III-lea delimiteaza limita caudaH i, iar marginea ventraUi a portiunii musculare este marcata de 0 linie ce une~te trochanterul al III-lea cu un punct situat lajumatatea distantei lntre unghiul extern al iliumului cu patela. Mu~chiul biceps femural Repere: tuberculul sacrat al iliumului, trochanterul al III-lea, patel a, originea corzii jaretului, inte rlinia fesei ninia de mizerie", mai evidenta la animalele subnutrite). Proieclie : 0 linie ce pleaca de la originea corziijaretului, urca pe "Iiniade mizerie" pa na la un punct situat la aproximativ 20 cm lnapoia unghiului sacrat al iliumului , 0

 

68 Gabriel Predoi - Cristian Belu de unde coboara, trecfmd peste trochanterul mare caudal §i peste trochanterul al I IIlea pentru a ajunge la patela. Ventral este delimitat de linia ce une§te patela cu originea corzii jaretului. Mu~chiul semitendinos Repere: "Iinia de mizerie", punctul fesei, originea corzii jaretului. Proiec[ie: limita laterala este data d e "Iinia de mizerie". Medial este delimitat de o Iinie ce pleaca lateral de baza cozii, trece prin tuberozitatea ischiatica ajungand pe partea mediala a origini i corzii jaretului. Mu~chiul semimembranos Repere: baza cozii, coardajaretului, condilul medial al femurului. Proiec[ie: 0 linie ce coboara de la baza cozii pes te tuberozitatea ischiatica pana la parte a mediala a originii corzii jaretului, de unde urca spre condilul medial al femurului, apoi catre baza cozii la aproxi mativ 4-5 cm medial de punctul de plecare. Mu~chiul flexor lung al degetelor pic iorului Repere: marginea caudala a fetei mediale a tibiei. Proiecpe: 0 banda de 2-3 cm situata Inapoia acestei margini. Mu~chiul flexor lung al degetului mare R epere: §anturile caudo-medial, §antul medio-Iateral §i caudo-Iateral. Proiec[ie: pe pa rteamediala se proiectcaza ca 0 banda de 2-3 cm Inaintea §antului caudo-medial (ce prelunge§te proximal scobiturajaretului), Inapoia flexorului lung al degctelor; p e partea lateraHi se proiecteaza Intre §anturile medio-Iateral §i laterocaudal. Mu~c hiul extensor lung al degetelor piciorului Repere: §antul cranio-medial, §antul cran io-Iateral al gambei, creasta tibiala. Proiec[ie: formeaza profilul anterior al regiunii gambei, fiind delimitat pe partea mediala de fata mediala a tibiei prin §antul cranio-medial iar lateral este delimitat prin §antul cranio-Iateral de mu§chil ll extensor digital lateral. In treimea proximala a gambei mu§chiul se Ingllsteaza , fiind limitat medio-anterior de creasta tibiala. Tendonullui trece prin inelcl e (retinaculele) tibial, tarsian §i metatarsi an §i po ate fi urmarit pe fata anteri oara a autopodiului pana deasupra regiunii coroanei. Mu~chiul extensor lateral R epere: §antul antero-Iateral al gambei, §antul medio-Iateral. ProiecJie: Intre cele doua §anturi, tendonlll traverseaza fata laterala a jaretlllui pentru a se uni cu cel al precedentlllui In treimea mijlocie a fetei dorsale a metacarpului princip al. Mu~chii profunzi Mu~chiul gluteu accesoriu Repel-e: creasta iliaca, tubercul ul coxal, trochanterul mare al femurului. ProiecJie: 0 linie ce pleaca de la jum atatea crestei iliace la trochanterul mare cranial (convexitatea) al femurului, apoi ajunge pana la tuberculul coxal pentru a se dirija, In cele din urma, spre punctul initial.

Anatomia animalelor domestice Coarda jaretului 69 Repere: §anturile caudo-medial §i caudo-lateral ale regiunii gambei. Projeclje: intr e cele doua §anturi, largindu-se u§or spre limita proximal a a regiunii caudale a ga mbei. 3.1.6. Delimitarea articulatiilor membrelor Articulatia scapulo-humerala , Repere: tuberculul mare cranial al humerusului. Projecpe: un cerc cu raza de 5-6 cm, centrat pe tuberculul mare cranial al humerusului. Articulatia humero-radio-ulnara Repere: tuberozitatea superioara a radiusului. Projecpe: un cerc cu raza de 6-8 cm, centnit pe aceasta tuberozitate. Articulatia antebrahio-carpiana Repere: tuberozitatea mediala a extremitatii distale a radiusului. Projecfje: 0 linie aproximativ orizonta~a la 1-2 cm sub pisiform. Articulatia medio-carpiana Repel-e: pisiformul. Projecpe: 0 linie orizontala la circa 1 cm sub pisiform. Articulatia carpo-metacarpiana Repere: extremitatea proximala a metacarpului rudimentar lateral. Projecpe: 0 li nie orizontala tangenta la extreIllitatea respectiva. Articulatia metacarpo-sesa mo-falangiana (articula!ia buletuluj) Repem: marii sesamoizi Pldecpe: 0 linie or izontaHi lajumatatea sesamoizilor Articulatia interfalangiana proximala Repel-e: marginea superioara a fibrocartilajului complementar. Projecfje: 0 lini e orizontala tangenta la marginea respectiva a cartilajului. Articulatia coxo-femurala Repere: tuberculul ventral al unghiului coxal, punctul fesei, marginea craniaHi a mu§chiului biceps femural. Projecpe: un cerc cu raza de 5-6 cm centrat pc punctu l de intretaiere a marginii anterioare a bicepsului cu 0 linie ce une§te tuberculu l ventral al unghiului coxal al iliumului cu punctul fesei. Articulatia femuro-tibio-rotuliana Repere: rotula, tuberozitatea anterioara a tibiei, §antul antero-Iateral al gambei . Projecpe: un cerc cu raza de 8-10 cm centrat pe punctul de intreUiiere a linie i tangente la marginea distala a patelei cu linia de prelungire a §antului anteroIateral al gambei. Articulatia tibio-tarsiana Repere: maleolele tibiale.

Proiecfie: 0 linie orizontala ce trece prin ext remitatea distaHi a §an!ului trochlcei astragaliene. Articulatia tarso-metatarsiana Repere: extremitatea proximala a metatarsului rudimentar lateral. Mu~chiul lacrimal Repere: unghiul nazal al ochiului. comisura buzelor. Mu~chiul canin Repere: comisurilc narinelor. creasta zigomatic a. la distanta de 1 em. BOVINE 3. coboara la comisura buzelor . comisura dorsala a narinei. apoi la comisura dorsala a narinei. sprc dosul nasului. comis ura buzclor. Mu~chiul zigomatic Repere: crcasta zigomatica. 3. ProiecJie: circumscrierea circumferintei respectivei zone.70 GabJiel Predoi . Proiecpe: 0 banda dc circa 1 em intre cclc d oua repere. Proieclie: 0 l inie orizontala tangenta la extremitatea respectiva. ProiecJie: 0 linic ce pleaca de la unghiul nazal al pleoapelor. de unde urea paralcl cu prima linie. Mu~chii capului Planul cutanat al nasului Repere: ZOna lips ita de peri (dominata de glande sudoripare) dintre narine §i buz a superioara. comisura dorsala a nari nei. comisur a ventral a a narinci. tuberculul malar Proiec lie: doua linii divergente ce pleaea de la tuberculul malar spre comisurilc nari nelor. Proiecpe: 0 banda musculara de I . ProiecJie: 0 banda de 1 em unind cele doua pucte de reper. Articulatia medio-tarsiana Repere: trochleea astragali ana. . Mu~chiul ridicator propriu al buzei superioare Repere: tuberculul malar. Proiecpe: doua linii paralele. Mu~chiu l orbicularul buzelor Repere: orificiul bucal.2 em injurul orificiului buca!.1. Mu~chiul coborator al buzei inferioare Repere: tuberculul facial.2. tuberculul facial.Oistian BelLI Proiecpe: 0 linie pe axul vertical al tibiei. Mu~chiul ridicator nazo-Iabial Repere: unghiul nazal al pleoapelor.2. unind cele doua puncte de reper. dusa la I em sub maleolele tibiale (mediala §i laterala).

5 cm situata deasupra liniei precedente.mu>chiul buccinator. ProiecJie: a linie ce p1eaca de la tuberculul malar la un pun ct situat lajumatatea distanlei dintre comisura ventral a a narinei §i comisura bu zelor.ror al buzei inf erioare. creasta zigomatiea. ramura recurbata §i ramura vertical a a mandibulei. apoi urmare§te marginea recurba ta §i verticala a mandibulei pana la creasta zigomatica. coboara apoi la comisura buzelor. la distanla de 2 em de margine a mandibulei. 3.4. coboara pe depresiunea premaseterina. comisura buzelor. perpendicular pe creasta zigomatidi. Mu~chiul buccinator Repere: tuberculul malar. marcheaza limita dorsala. 3-mu>chiul coboratorul buzei su perioare. 7. ll-mu>chiul parotido-auricular. M u~chiul maseter Repere: tuberculul facial. 14-mu>chiul franto-scutular. Proiecfie: 0 linie circulara ce urmare§te marginea orbitei. depresiunea premaseterina (rabordul mu§chiului mas eter). de unde urmare§te marginea dorsal a 9 Fig. . Mu~chiul coborator al buz ei inferioare Repere: margineainferioara a porliunii drepte aramurii mandibulare . 2-mu>chiul rididtor propriu al buzei superioare. depresiunea premaseterina. 6-mu>chiul malar. 12-mu>chiul zigoma tico-auricular. 5-mu>chiul dilatator nazo-Iabial. depresiunea premaseterina. Proieqia musculaturii capului la bovine l-mu>chiul orbicularul gurii. marginea superioara (dorsal a) a coboratoru l ui buzei inferioare. Proiecfie: 0 linie care urmare§te directia crestei zigomatice pana la tuber culul malar. 1O-mu>chiul maseter. comisura buzelor. 16-mu>chiul cervico-scutular. de unde urea spre unghiul naz al al pleoapelor. marcheaza marginea inferioara.Anatomia animalelor domestice 71 Proiecfie: 0 linie care pleaea de la unghiul nazal al p1eoapelor. 15 -mu>chiul interscutular. Mu~chiul orbicular al pleoapelor Repere: deschiderea palpebral a. marginea orbitei. Proiecfie: 0 linie ce plead de la depresiunea premaseterina sprc comisura buzelor. 8-mu>chiul zigomatic. apoi spre tuberculul malar.o aIta linie paralela §i la distanla d e 0. 9-mu>chiul coborJ. comisura ven trala a narineIor. 13-mu>chiul zigomaticoscutulaI'. 4-mu>chiul canin.

~uschii / ' gatului Mu~chiul omo-hioidian Repere: unghiul mandibular. Proiecpe: limita lateral a corespunde unei linii care une§te baza cornulu i cu radacina arcadei orbitare (apofiza zigomatica a frontalului). paralel cu ramura vertic ala §i recurbata a mandibulei. 3. Proiec fie: 0 linie care pleaea de la unghiul mandibular la confluenta venei faciale. cartilajul tiroidian. confluenta venei faciale. extremitatea laterala a arcadei orbitare. Mu~chiul interscutular Repere: cartilajul scutular. urmare§te marginea ei caudal a pana la arcada zigomatiea de unde se indreapta spre cartilajul seutula r. radacina arcadei orbitare. radacina arcadei o rbitare.Ciistian Be1u a coboratorului buzei inferioare pana la depresiunea premaseterina. traheea . extremitatea laterala a arcadei orbitare (procesul zigomatic al frontalului). Proiecp e: 0 banda de circa 1 cm ce coboara de la baza urechii. de unde urea la tuberculul malar. liniile temporale (creast a frontal a externa). marginea caudala a ramurii verticale §i recurbate a mandibulei. . pe care 0 ur mare§te pan a la radacina arcadei orbitare.2. unind cele doua puncte de reper.2. Proiecpe: 0 banda de I em. c oboara pe jgheabul jugular la 10 cm. un p unet situat la circa 10 em de confluenta pe traiectul jgheabului jugular. Proiecpe: 0 linie ce pleaca de la cartilajul scutular perpendicular pe ereasta frontal a extern a. limita medial a corespunzand unei "degradari" musculare care nu poate fi delimitata cu precizi e. Mu~chiul frontal Repere: baza cornului. Mu~chiul zigomato-scutular Repere: cartilajul scutular. Mu~chiul zigomato-auricular Repere: baza co nchiei auriculare. de unde se indreapta spre eartilajul s cutular. Mu~chii sterno-hioidian ~i sterno-tiroidian Repel-e: prosternul. Mu~chiul fronto-scutular Repere: eartilajul scutular. areada orbitara ( procesul zigomatic al frontalului). Proiecpe: 0 linie care pl eaca de la cartilajul scutular la radacina arcadei orbitare. apoi se indreapta din nou spre unghiul mand ibular.72 Gabriel Predoi . arcada zigomatica. Proiecfie: 0 banda de 1 cm unind cele doua puncte de reper. Mu~chiul parotido-auricular Repere: baz a urechii.

coarda ligamentului c ervis-al. situata pe partea ventrala a traheei. Mu~chiul trapez Repere: osul occipital (protuberanla occipit ala externa). trecand peste art iculalia scapulo-humerala pana la extremitatea cranial a a §anlului brahio-antebra hial. la §anlul jugular. §anlul brahioantebrahial. . respectiv. prelungindu-se pana la unghi ul toracal. de unde cobom'a la §anlul delto-pectoral. linia dorsal a corespunzand jgheabului jugular. urmare§te coarda ligamentului cer vical. spina scapular a. de unde urca (pe ste articulalia scapulo-humerala) la acromion. de unde coboar a la tuberozitatea spinei scapulare. unghiul mandib ular. scobitura grebanului. coarda ligamentului cervical. . Mu~chiul romboid Repere: unghiul toraca l al spetei. pentru a ajunge la extremitatea cranial a a §anlului brahio-antebrahial. ProiecJie: doua linii paralele la distnla de 2-3 cm. §anlul jugu lar.Anatomia animalelor domeslice 73 ProiecJie: 0 banda musculara de circa 6 cm lil1ime. nivel de la care se orienteaza sp re aripa atlasului. pana la scobitura grebanului.jgheabul jugular. prin intermediul earuia ajunge la punctul de plecare. apofizele spinoase toracale. fala ventral a a corpului hioidului (pentru sterno-hioidi an). urmare§te apoi coarda ligamentului cervical pana la un punct sit uat la nivelul treimii craniale a treimii anterioare a corzii ligamentului cervi cal. de la prostern la fetele laterale ale cartilajului tiroidian (sterno-t iroidian) §i. unghiul cervical al spetei./ ProiecJie: 0 linie ce urea de la unghiul toracal al spetei perpendicular pe linia grebanului. Mu~chiul brah io-cefalic (c1eido-mastoidian ~i c1eido-brahial) Repere: baza urechii. treimea craniala a treimii anterioare a corzii ligamentului cervic.al. Proiecfie: 0 linie ce pleaea de la occipital. §anlu1 brahio-antebrahial. articulalia scapulo-humerala. ProiecJie: 0 linie care coboar a de la baza urechii pe linia apofizelor transverse cervicale. de unde coboara la unghiul cervical al spetei. Prf}iecJie: 0 linie car e coboara de la aripa atlasului urmarind apofizele transverse cervicale. unind prosternul cu u nghiul mandibular. ac romionul. linia grebanului. Mu~chiul sterno-cefalic Repere: prosternul. Mu~chiul c1eido-transvers Repere: apofizele transverse cervicale. aripa atlasului (extremitatea latero-caudala). §anlul delto-pectoral. pe care 0 urmarqte pana la nivelul acromion ului de unde urea la punctul de plecare.

Coarda flancului Repere: tuberculul coxal. la distanta de 4-5 cm una de al ta. §antul cervicoscapular. olecranul. Mu~chiul oblic extern al abdomenului Repere: tuberculul coxal. unind unghiul coxal . la nivelul trecerii peste fiecare coasta. t rece prin unghiul sacrat al iliumului la apofizele spinoase ale carol' linii Ie urmare§te pan a la nivelul grebanului (limita anterioara). patela . apofizele spinoase lombare §i toracale. Zona aponevrotica abdominala Repere: patela. plecand de la nivelul §antului cervic o-scapular. coborand apoi la cicatricea ombilicala. ole cranul. ulteriorindreptandu-se sprc olec ran. coasta a VIII-a. unghiul toracal al spetei. Proiec[ie: doua linii pm'alele. Proicc[ie: 0 lilli e ce urmare§le apofizcle transverse cervicale. Mu~chiul dintat ventral (cervical ~i toracal) Repere: apofiza transversa a axisu lui. trece la unghiul toracal al spetci de unde coboara spre articulatia condro-costala a coastei a VIII-a.2. unghiul toracal al spetei. cicatricea ombilicala. jum5. .3 0 de cm centrata pc hipocondru. Mu~chiul ilio-spinal (ma rele lung dorso-Iombar) Repere: cuspidul dorsal al tuberculului coxal. pomind de la tuberculul coxal (numai portiunea m usculara).3. Mu~chiul marele dorsal Repere: creasta deltoidiana. hipocondrul.tatea s pinei scapulare. linie pe care 0 urmare§te pan a la acest unghi. unghiul coxal. de unde urcarectiliniu la ung hiul cervical al spelei. Gabriel Predoi . cicatricea ombilicala. ProiecJie: 0 linie care trece de la patela spre olccran. unghiul cervical al spetei. genunchiul uitimei coaste. apofizele transverse cervicale. Proiec[ie: 0 linie ce p ome§te de lajumatatea spinei scapulare la cuspidul dorsal al tuber~ulului coxal.eu jumatatea spinei scapulare.Cristian Belu Muschii trunchiului . ProiecJie: 0 linie care urca de la rotliia la unghiul c oxal. Proiec[ie: 0 banda de 25 . Mu~chiul ilio-costal Repere: tuberculul coxal. Mu~chiul oblic intern al abdomenului Repere: tubcrculul coxal. In trecerea spre olecran prezenta nd cate 0 dintatura. Proiec[ie : 0 lillie care pleaca de la unghiul coxalla unghiul toracal al spetei.74 3. pana la nivelQl unei linii perpendiculare ridicala de la nivelul cicatricci ombilicale. jumatatea spinei scapulare. tredind apoi s)re inclul inghinal (comisura c audo-mediaUi). de unde coboara spre olecran pana Intillne§te linia care une§te creasta deltoidiana cu unghi ul coxal. pana la apofiza transversa a axisului.

37mu~chiul flexor lung al degetului mare. tuberculul coxal.mu~chiul oblic extern al abdomenului. 23-mu~chiul pectoral ascendent. 5-mu~chiul maseter. ultima coasta. 1O-mu~chiul slerno-c efalic. 2 -mu~chiul canin. 34-mu~chiul fibular alill-Iea. 38-mu~chiul interosos median. 7mu~chiul coborator al buzei inferio are. 15-mu~chiul triceps brahial (pol1iunea lunga). c flancului.ll-mu~chiul cleido-brahial. 1 6-mu~chiul triceps brahial (pol1iunea laterala). hipocondrul. 13-mu~chiul trapez cervical. Panta flancului lombare. 33-mu~chiul flexorcarpo-ulnar. urmarind apoi marginea limita varfului apofizelor transverse lombare pe care lul coxal.Anatol11ia anil11aJeJor dOl11estice 75 Proieclie: proeminenta liniara (cu dimensiuni variate) ce une§te cele doua puncte de reper. 4-mu~chiul zigomatic.12-mu~chiultrapez cervical. 19-mu~chiul dinJat ventral cervical. 30-mu~chiul extensor digital comun. 26-mu~chiul gluteu superficial. 36-mu~chiul extensor digital lateral. 31-mu~chiul extensor digital lateral. 18mu~chiul marele dorsal. Musculatura superficiala la bovine l-mu~chiul ridicator nazo-Iabial. Fig. 6-mu~chiul buccinator. 22. 35-mu~chiul fibular lung. 3. de la tubercul caudala a coastei pana la 0 urmare§te pana la tubercu Repel-e: coarda t1ancului. Golul flancului Repere: tuberculul coxal. 20-mu~chii intercos tali. 39-tendoan ele mu~chilor flexori digitali. 25-mu~chiul gluteu mijlociu. Proiecfie: 0 linie ce urmarqte coarda ul coxal pana la ultima coasta. 8-mu~chiul deido-o'£QJ2ital. 9-mu~chiul deidomastoidian. 21-mu~chiul dinJat dorsal toracal (pol1iunea caudala). 29-mu~chiul extensor carpo-radial.5. 24-mu~chiul tensor al fas ciei lata. varful apofizelor transverse oarda flancului. 3-mu~chiul coborator al buzei superioare. 32-mu ~chiul extensor carpo-radial. 27-mu~ch iul biceps femural. 28-mu~chiul semitendinos. . patela. 17-mu~chiul omotransversar. 14-mu~chiul deltoid.

4. Mu~chiul pectoral transvers Repere: sternul. Mu~chiul pectoral ascendent Repere: artic ulatia scapulo-humerala.76 Gabriel Predoi . Proiecrie: 0 linie care coboara de la unghiul toracal al spetei la acromion . apoi urea prin spatiul deItopectoral pana la prostern. de unde urea la unghiul toracal al spetei. Proiec{i e: 0 linie care coboara de la prostern. §antul brahio-antebrahial. . Mu~chiul infraspinos Repere: spina scapula ra. Proiecrie: 0 linie care coboara de la unghiul toracal al spetei la olecran. perpendiculare pe stern. de unde se Indreapta spre unghiul toracal al spetei. apoi hipocondrul pana la nivelul unei linii care unqte olecranul cu pa tel a. Mu~chiul tric eps brahial Repere: unghiul toracal al spetei.al ta la marginea caudala a antebratului. §antul brahio-antebrahia l. §antul cervico-scapu lar. acromio nul. urmare§te coarda f lancului. unghiul toracal al spetei. una tangenta la marginea craniala §i. P roiecfie: 0 linie care coboara pe directia spinei scapulare pana Inapoia articul atiei scapulo-humerale. Proiec{ie: doua linii apro ximativ paraleIe. membrului toracic Mu~chiul deltoid Repere: creasta deItoidiana. xifisternul. urmarind vena subcut anata toracica. Proiec{ie: 0 li nie care pOfl1qte de la xifistern spre creasta deltoidiana. limita caudala a articulatiei scapulo-humerale. pe linia mediana pana IntaIne§te extremita tea ventral a a §antului brahio-antebrahial. pe care 0 urmare§te pana la punctul de plecare. marginea craniala §i marginea caudala (In plan vertical) a antebratului. creasta deltoidiana. apoi la creasta deItoidiana. articulatia scapulo-humerala. olecranul. 3. de unde urea spre punctul initial. spatiul del to-pectoral. Muschii . unghiul toracal al spetei. vena subcutanata toracica. ProiecJie: 0 linie care urmare§te spina scapulara pe toata Intinderea ei. Mu~chiul pectoral descenden t Repere: prosternul.Oistian Belu Proiec{ie: 0 linie care urea de la patel a la tuberculul coxal. de unde urea pe §antul cervico-scapula r pana la unghiul cervical al spetei. pana sub brat. de unde se Intoarce pe linia de simetrie (zona de scoperita fiind situaUi numai Inapoia articulatiei cotului). Mu~chiul supra spinos Repere: spina scapulara.2. urmare§te §antul brahio-antebrahial pana la creasta deltoidiana. pan a la nivelul articulatiei scapulo-humerale.

Proiecfie: 0 linie ce coboara de la creasta deltoidiana urmarind §antul brahioantebrahial pana intalne§te proeminenta ex tensorului carporadiar. §an tul caudo-Iateral al antebratului. Repere: Mu~chiul extensor carpo-radial Repel'C: marginea anterioara a radiusului (§antul a ntebrahial medio-cranial). apoi urca direct la creasta deltoidiana. Mu~chiul extensor al degetului IV Repel'C: §antul ant ebrahiallateral. §antul antebrahial cranio-Iate ral. §antul antebra hiallateral. Proiecfie: 0 linie care coboara de la axil a. Mu~chiul extensorul degetului III Repel'C: §antul antebrahial cranio-Iateral. apoi urea paraJel §i l a distanta de 3 cm inapoia radiusului pana la subtioara. proeminenta inser tiei proximale a extensorului carpo-radiar. marginea mediala a radiusului (§a ntul caudo-medial al antebratului).Anatomja anjmalelor domestjce 77 Porliunea lateral5 a tricepsului: 0 banda limitata ventral de §antul brahioantebra hial §i dorsal de 0 linie curba cu concavitatea orientata ventral. Mu~chiul f lexor carpo-ulnar Repere: olecranul. Mu~chiul extensor comun al degetelor III ~i IV Repere: §antul antebrahial cranioIateral. Proiec[ie: jumatatea anterioara a spatiului dintre cele doua §anturi. tuberozitatea proximo-mediala a Reper e: metacarpul ui. Proiec[ie: spatiul cuprins intre §antul cranio-medial §i cranio-Iateral de la n ivelul §antului brahio-antebrahial pana la jonctiunea carpo-metacarpiana. §antul antebrhiallateral. Proiec[ie: jumatatea posterioara a spatiului cu prins intre cele doua §anturi. §antul brahio-antebrahial. • Mu~chiul abductor lung al policelui §antul lateral al antebratului. pisiformul. §antul antebrahial caudo-Iateral. Proiec[ie: spatiul cuprins intre §antul caudo-I ateral al antebratului §i 0 linie ce coboara de la olecran la pisiform. apoi urea la distanta de 3 cm inapoia §antului caudo-medial (de la m arginea radiusului). . Mu~chiul flexor carpo-radial Repel'C: marginea mediala a ra diusului (§antul caudo-medial al antebratului). Proiecpe: 0 linie care coboara de la olecran la pisiform. Proiecfie: zona cuprinsa intre cele doua §anturi. creasta deltoidiana. ce une§te tuberoz itatea olecraniana cu creasta deltoidiana. Mu~chiul extensor carpo-ulnar RepeJ'C: olecranul. Mu~chiul brahial §antul brahio-antebrahial. pisiformul. urmarind marginea radiusului pana sub pisiform.

1 O-mu~chiul marele dorsal. 28-mu~chiul extensor digital lung.16-mu~chiul gluteu mijlociu. 4. 17-mu~chi ul biceps femural. 3. Inapoia §antului sus-mentionat. 14-mu~chiul pectoral asce ndent. zona delimitata prelungindu-se pe partea latcrala a arti culatiei buletului pana la jumatatea falangei L . 6-mu~chiul omo -transversar. 12-mu~chiul marele lung dorso-Iombar ~i iliocos tal toracal. 15-mu~chiul tensor al fasciei lata. 21-mu~chiul extensor digital lateral. l1-m u~chiul din!at ventral cervical. 7-mu~chiul deltoid.Cristian Belu Fig. 19-mu~chiul extensor carpo-radiar. Mu~chiul illteroso s median • Repere: §antul metapodial anterior §i §antul metapodial posterior. 25-mu~chiul interosos median. 24-mu~chiul flexor carpo-ulnar. extremitatea distala a respectivul ui §antTelldoanele Proieejie: flexorilor falangieni apoi urca pentru a ajunge la Repere: §an1ul metapodial caudal. 5-l1lu~chiul sterno-cefalic. 22-mu~ chiul extensor carpo-ulnar. 23-mu~chiul flexor carpo-radial. 2-mu~chiul trapez toracal. 20-mu~chiul extensor digital comun.l1lu~chiul c1eido-mastoidian. -13-mu~chiul oblic extern al abdomenului. 27-mu~chiul fibular alill-Iea. 18-mu~chiul semitendinos. 26-tendoanele mu~chilor flexori digit ali. Proiectia musculaturii superficiale la bovine I-mu~chiul trapez cervical.6. 3-mu~chiul c1eido-occipit al. ProiecJie: Intre cele doua §anturi. 9-mu~chiul triceps brahial (pol1iunea laterala).ie: 0 linie care coboara de la jumatatea §an1u lui antebrahial lateral spre tuberozitatea proximo-mediala a metacrapului. 8-mu~chiul triceps brahial (pol1iunea lunga). 29-mu~chi ul extensor digital lateraL Proiec/.78 Gabriel Predoi .

Mu~chiul tensor al fascie i lata Repere: tuberculul coxal. pana la extremitatea distal a a crestei ti biale. Mu~chiul semimembranos Repere: tube rozitatea ischiatica. apoi urca la unghiul sacrat al iliumului de la care urmare§te creasta i]iaca pana la punctul. Mu~chiul gratios R epere: simfiza ischio-pubiana. trochanterul mare. [ata mediala a articulaliei grasetului. marginea anterioara a pubisului. creasta iliaca.2. orginea corzii jaretului. trecand pe partea lateral a a tuberozitatii ischiatice pana la baza cozii. apoi pe cu lmea fesei pana la tuberozitatea ischiatidi. Projecpe: 0 linie care coboal'a de la cllspiduJ lateral al tuberoziUitii ischiatice pe interlinia bicip ito-semitendinoasa pana la jumatatea ei. apoi trece la partea mediala a a rticulaliei grasetului. tuberozitatea proximo-mediala a tibiei. baza corzii jaretului.Anacomia animalelor domeslice 3. trochanterul mare. Mu~chiul biceps femural Repel-e: unghiul sacrat a] iliumll lui.5. pe euhnea fesei pana pe partea mediala a originii eorzii jartelllui. peste trochanterul mare pana la pate]a. ereasta tibiaHi. unghiu] sa crat al iliumului. creasta tibialii. Plde cJie: 0 linie care eoboara de ]a tuberozitatea ischiatidi. de unde se indreapta spre originea corz ii jaretului. de unde urea spre un punct situat lajumatatea crestei iliace. Projecpe: 0 linie care pleaca de la baza trochantcrului mare la tuberculul coxal. apoi pe pattea mediala. de pornire (in partea antero-mediala a crestei i]iace r ealizeaza 0 u§oara expansiune). ProjecJie: 0 linie cu concavitatea orientata cranial. de unde co boara la patela apoi urea spre baza trochanterului intr-o linie franta cu deschi derea caudo-ventrala. Projec!je: 0 linie care pleaca de la tuberc uul coxal la partea laterala a trochanterului. ProjecJie: 0 linie care coboara de la unghiul coxal la trocha nterul mare. . culmea fesei. baza trochanterului mare. de unde se intoaree aproximativ paralel eu linia de orig ine §i la 3-5 cm lnaintea ei. tuberozitatea ischiatiea. ligamentu l tibio-patcIar medial. de unde se indreapta spre baza corziijaretului. urcand pana la originea corzii jaretului. coborand de l a unghilll sacrat al iliumului. patel a. apoi la tuberculul coxal. de unde se intoarce. baza cozii. Mu~chii membrului pelvin 79 Mu~chiul gluteu mijlociu Repere: tuberculu] coxal. linia bicipito-semitendinoasa ("linia d e mizerie"). apoi urea. pana la tuberozitatea ischiatica. patela. Mu~chiul gluteu accesoriu Repere: tuberculul coxal . Mu~hiul semitendinos Repere: cllsp idullateral al tuberozitatii ischiatice. trochanterul mare.

80 Gabriel Predoi .spatiul cllprins 'intre t ibie §i scobitura . §antul postero-Iateral al gambei. Proiecfie: 0 zona de I cm situata pe partea anterioara a acestui §ant. spre ereasta tibiala. §antul gambie r antero-medial. Mu~chiul extensor al degetului IVai piciorului Repere: §antullateral al gambei. Proiecfie: 0 linie care coboara de la tuberozitatea proximo-Iate rala a tibiei la ca1caneu. §antul gambier antero-Iateral. tangenta l a baza patelei. Mu~chiul tibial anterior Repere: ereasta tibiala. Mu~chiul fibular lung Repere: §ant ul antero-Iateral al gambei. ProiecJie: 0 redusa zona de I em Uitime. scobitura jaretu]ui (lateral §i medial). Proiecfie: 'in fundul acest ui §ant . Proiecfie: pe partea laterala . limitand 'inapoi §antul caudo-Iateral §i scobitura jaretu lui.Cristian BelLi Proiecfie: 0 linie care eoboara de la extremitatea eaudala a simfizei isehio-pub iene. linia paralela cu solul. tangenta la baza patelei. originea corzii jaretului. urea apoi pana la tuberozitatea proximo-mediala a tibiei. tuberozita tea proximo-lateral a metatarsului. Mu~chiul fibular allll-lea Repere: creasta §i marginea tibiei. tendonullui prelungindu-se pe parte a antero-Iaterala ajaretului §i a m etatarsului pana la nivelul buletului.treimea craniala. Mu~chiul extensor al degetului II I al piciorului Repcre: §antul gambier antero-Iateral. pana la fata mediani a artieulatiei grasetului.spatiul cuprins 'intre §antul caudo-Iater al al gambei §i scobitura jaretului. prelungindu-se ulterior pa na la marginea anterioara a pubisului. 'injumatatea proximal a. Mu~chii gernenii garnbei Repere: tuberozi tatea proximo-lateral a a tibiei. prelungit apoi d e la extremitatea distala a §antului pana la tuberozitatea proximo-Iaterala a meta tarsului. Proiecfie: spatul triunghiular situat sub tu berozitatea proximo-Iateiala a tibiei. Proiecfie: doua treimi anterioare din suprafata cuprinsa 'intre cele doua §anturi. Mu~chiul extensor cornun al degetelor III ~i IV ale pi ciorului Repere: §antul antero-Iateral al gambei (palpabil). limita caudala a marginii mediale a tibiei. Proiecfie: spatiul cuprins 'intre cele d oua §anturi. Proiecjie: 0 banda musculara de 2 cm lat ime ce coboara dinapoia tuberozitatii proximo-Iaterale a tibiei la originea corz ii jaretului. apoi urca pe partea mediala pana la intersectia cu linia paralela cu solul. Mu~chiul flexor lung al halucelui Repere: §antul caudo-Iateral al ga mbei. pe partea mediala . situata pe partea lateraUi a e restei. tuberozitatea proximo-Iaterala a tibiei. Mu~chiul solear Repere: tuberozitatea proximo-lateral a a tibiei. calcaneul.

Mu~chiul ridid'itor propriu al buzei superioare.. este plasat 'in partea latero-dorsala a fetei.2. vezi mai jos).Anatomia animalelor domestice 81 jaretului (pe suprafata respectiva proiectandu-se §i flexorul lung al degetelor pi ciorului §i mu§chiul tibial anterior. depresiunea subpoplitee. pmtea laterala a circumferi ntei bureletului rostral. . 3. 3. Repere: pro tuberanta occipitala. 3. Mu~chii gatului Datorita atat stratului de grasime. Mu~chiul canin ~i mu~chiul coborator al buzei superioare. Proiecfie: 0 redusa zona corespunzand limitei exterioare a scobitu rii. mai redus decat trapezul toracal. Proiec fie: redus spatiu situat 'intre depresiunea subpoplitee §i originea corzii jaretul ui. proiectia mu§chilor este mai dificila dedit la restul speciilor domesti ce datorita stratului de tesut adipos subcutanat care mascheaza majoritatea punc telor de repel'.). delimitarea lor fiind aproximativa (fig. relativ masiv. dintre mu§chii gatului nu se pot proiecta (§i ace§tia cu aproximatie) decat: Mu~chiul trapez cervical. Mu~chiul flexor lung al degetel or piciorului Repere: originea corzii jarteului. ocupa fata laterala a ramurii recurbate a mandibulei. Mu~chiul maseter. ocupa treimea caudodorsala a gatului. 3.3.1. redus . partea dorsala a bureletului rostral. narina corespunz atoare. 3.7. Reper e: extremitatea dorsala a marginii rostrale a mu§chiului maseter. Repere: ramura recurbata a mandibulei. sunt situati ventral 'in raport cu mu§chiul precedent. nazo-Iabial este plasat 'in partea dorso-Iaterala ajumatatii Repere: un punct situat lajumatatea regiunii nazale. §antul premaseterin. Mu~chii capului Mu~chiul rididitor rostrale a botului.3. SUINE La suine. zona mulata pe fata caudala a mu§chiului flexor lung al halucelui.3.8. articulatia scapulo-humerala. Mu~chiul tibial posterior Repere: scobit urajaretului. linia ce une§te protuberanta o ccipital a cu baza cozii. cat §i scurtimii gatului. prelungita distal cu un tendon ce trece pe partea mediala ajaretului pana la nivelul scobiturii tarso-metatarsiene. Repere: unghiul nazal al pleoap elor. creasta faciala. fig.

15 -mu~chiul trapez toracal. 11-mu~chiul sterno-hioidian. 23-mu~chiul dintat dorsal toracal (p0 '1iunea caudala). 2-mu~chiul canin. este plasat pe fata ventrala a gatul ui. Repere: un punct situat la jumatatea unei linii orizontale care une§te baza ur echii cu baza cozii. un punct situat lajumatatca unci linii verticale ce une§te pliul cotului cu linia grebanului. 37-mu~chiul solear. 3. 6-mu~chiu l maseter. 3-mu~chiul coborator propriu 011 uzei superioar e. Musculatura superficiala la suine 1-mu~chiul ridicator propriu 011 buz ei superioare. trunchiului Mu~chiul trapez toracal. Mu~chiul brahio-cefalic §i cleido-mastoidian) este Mu~chiul sterno-cefalic redus. . 30-mu~chiul semitendinos. Muschii . 27-mu~chiul gluteu mijlociu. 18-mu~chiul triceps brahial (p0'1iunea laterala).3. 25. Repere: prosternul.16-mu~chiul deltoid. 4-mu~chiul buccinator.82 Gabliel Predoi .7. 9-mu~chiul c1eido-oc cipital. marginea (mu§chiul sterno-mastoidian). Repere: articulatia temporo-mandibulara. foarte dezvoltat.3. 20-mu~chiul tensor 011 fasciei antebrahiale.12-mu~chiul omo-transversar. 8-mu~chiul trapez cervical. 24-lnu~chiul oblic abdominal extern. este foarte inti ns. 19mu~chiul marele dorsal. 21-mu~chiul pectoral ascen dent. unghiul mandibular. articulat ia scapulo-humeraHi. 28mu~c hiul gluteu superficial. 5-mu~chiul coborator b 011 buzei inferioare. 33-mu~chiu l extensor digital lateral.mu~chiul marele lung lombar. 13-mu~chiul pectoral prescapular. 36-mu~chiul fibular lung. ventral a a mu§chiului b rahio-cefalic. Repere: baza urechii. 29-mu~chiul biceps femural.Clistian Belu 2 Fig. 7-mu~chiul temporal. plasat paralel cu Mu~chiul sterno-hioidian. 34-mu~chiul extensor carpo-ulnar. (mu§chiul cleido-occi pital situat oblic pe pattea lateraHi a gatului. 1O-mu~chiul cleido-mastoidian. 17-mu~chiul triceps brahial (pol1i unea lunga). mai dezvoltat decaL trapezul cervical. 22-mu~chiul dintat ventral cervical. 3 1-mu~chiul extensor carpo-radiar. 3. 26-mu~chiul tensor 011 fasciei lata. 35-mu~chiul fibula r 011 treilea. prosternul. 14mu~chiul cleido-brahial. 32-mu~chiul extensor digital comun.

19mu?chul biceps femural. plasat pe parte a laterala a abdomenului sub mu§chiul oblic exte rn. 0 linie ce une§te unghiul coxal cu marginea anterioara a pubis ului. oblic intern al abdomenului. pectoral ascendent. Repere: ultima coasta. 16-mu?chiul gluteu mijlociu. p lasatpe peretele lateral al abdomenului in regiunea hipocondrului. hipocondrul. unghiul coxal. Mu~chiul .8. 0 linie dusa de la baza urechii la baza cozii pfma la int erseclia cu prelungirea liniei tricipitale. Mu~chiul xifoidiene. Mu~chiul oblic extern al abdomenului. 15-mu?chiul oblic abdomin al extern. este plasat pe peretele lateral al Repen:: un punct situat in treimea inferioara a marginii caudale a tricepsului. '14-mu?chiul pectoral ascendent. 10-mu?chiul marele lung dorso-Iomb ar.17-mu?chiul tensor al fasciei lata. 12-mu?chiul dintat dorsal toracal. 9-m u?chiul triceps brahial (portiunea laterala). 8-mu?chiul triceps brahial (pol1iunea lunga). 5-mu?chiul omo-transversar. lat. 2-mu?chiul c1eido-occipital. marele dorsal. Proiectia musculaturii superficiale la suine l-mu?chiul trapez cervical.Anatomia animalelor domeslice 83 Fig. marginea caudala a tricepsului. 20-mu?chiul semitendinos. foarte dezvoltat. olecranul. 4-mu?chiul sterno-hioidian. 0 linie dusa din acela§i punct la tuberculul coxal. Mu~chiul toracelui. 13-mu?chiul di ntat ventral toracal. prepulul (orificiul prepulial). 7-mu?chiul deltoid. 3. deasupra olecranului. Repere: un punct situat In treimea ventrala a marginii caudale a tricepsului bra hial. unghiul coxal. are 0 forma aproape patrulatera. 3-mu?chiul c1eido-masto idian. unghiul cranial al fosei paralombare. 6-mu?chiul trapez cervical. linia a lba. ll-mu?chiul marele dorsal. este situat pe fala ventro-Iaterala a marginii caudale a regiunii a tricepsului Repere: un punct situat in treimea inferioara brahial. 18-mu ?chiul gluteu superficial.

fa§ie ingusta ce une§te unghiul coxal cu un punct situat la jumatatea verticalei ce une§te articulatia scapulo-humeraH'i cu grebanul . pana la unghiul cervical al spetei (cand este palpabil). Muschii membrului t oracic Mu§chiul triceps brahial este situat cranio-dorsalin raport de olecran. Mu~chiul infraspinos.. data fiind variabilitatea de talie in funqie de rasa. Mu~chiul gluteo-biceps (mu§chiul gluteu superficial unit cu mu§chiul bic eps femural) este situat in jumatatea latero-mediala a coapsei. alt punct situat la egala distanta intre punctul precedent §i b aza cozii.9. CANIDE Proieqia mu§chilor la canide apare mai diferita. datorita dezvoltarii excesive a mu§chiului pielos. greban. Mu~chii semitendinos §i sem imembranos sunt situati pe culmea fesei.84 Gabriel Predoi . r otula.3. Repere: tuberculul coxal. Mu§chiul mareJe lung toraco-Iombar este situat dorsal de precedentul. Mu~chiul tensor al fasciei lata. dar gros.). fig. 3. 3. pana la unghiul toracal al spetei (cand este palpabil). este f oarte dezvoltat. 3. Mu~chii membrului pelvin Mu~chiul gluteu mijlociu. proiectia lor deducandu-se din pozitia cunoscuta de la diseqi e. unghiul toracal al spetei. iar pe de alta parte. articulatia coxo-femurala. articulatia scapulo-humerala.3. 0 linie care une§te unghiul coxal cu un punct situat la jumatatea ve rticalei dintre articulatia scapulo-humerala §i greban. Mu~chiul deltoid. Restul mu§chilor nu se delimiteaza.4. Repere: li nia spinarii. Puncte de reper: tuberculul coxal. . scobitura fesei. Repere: un punct situat dorsal de tuberculul coxal pe linia ce une§te protuberanta occipitala exte rna cu baza cozii. greu de delimitat §iplasat dorso-lateral de articulatia scapulo humerala. 3. 3. articulatia coxo-femurala. Din aceste moti ve. . Mu~chiul supraspinos se gase§te plasat inaintea verticalei care unqte ar ticulatia scapulo-humerala cu grebanul.10. este plasat inapoia aceleea§i verticale cer vicale. la aceasta specie se vor indica doar punctele de reper.CIistian Belu Mu~chiul ilocostal toraco-Iombar. un punct situat dorsal de tuberculul coxal pe linia ce une§te protuberanta occipital a externa cu baza cozii. este relativ SCUtt.5. Rep ere: olecranul. form a §i orientarea aproximativa a mu§chiului (fig. articulatia coxo-femurala.4. pe de 0 parte. Restul mu§chilor ~ u se pot delimita.

format dintr-o multitudine de benzi §i fa§ii musculare. un punct situa t pe ligamentul nucalinapoia bazei urechii §iun punct situat la nivelul grebanului . In continuarea mu§chiului pielos al gatului. gatul condilului mandibular.!). 5-mu?chiul temporal. Proieclia mu~chiului cutanat (pielos) Mu§chiul pielos la canide este extrem de dez voltat. 6-mu?chiul maseter. mu§chi ul cutanat omo-brahial §i mu§chiul cutanat al trunchiului. 2 -mu?chii canin ?i ridicator propriu al buzei superioare. 3. articulatia tem poro-mandibulara. 7-mu?chiul cleido-cerv ical. 8-mu?chiul sterno-cefalic. continua caudo-dorsal pielosul fetei. 15-mu?chiul triceps br ahial (p0i}iunea lateral. putand fi sistematizat In: mu§chiul cutanat al fetei. triunghiulara. 21-mu?chiul gluteu mijlociu. 10-mu?chiul c1eid o-brahial. Intinzandu-se pe 0 vasta portiune din zona toraco-abdominala pana In reg iunea fetei. 3-mu?chiul malar.' 9-mu?chiul sternomastoidian. Musculatura superficiala la canide 1-mu?chiul ridicator nazo-Iabial. .9. unghiul mandibular. 14-mu?chiul triceps brahial (pol1iunea lung. 23mu?chiul biceps femural. mu§chiul cutanat al gMului (Impreuna form and platisma). RCpCI"C: comisura buzelor. avand 0 forma de lama musculara aproximativ triunghiulara. 12-mu?chiul omo-transversar. 13-mu?chiul deltoid. mu§chiul sfincter profund al gatului. 22-mu?chiul gluteu superficial. RCpCI "C: marginea ventral a a mandibulei.Anatomia animalelor domestice 85 Fig. acopera partea latero-vent rala a capului. 24-mu?chiul semitendinos. 20-mu ?chiul croitor. 17mu?chiul marele dors al. 18-mu?chiul pectoral profund. 19-mu?chiul oblic extern al abdomenului. Mu~chiul cutanat al gatului cu aspect de l ama musculara groasa. Mu~chiul cutanat al felei .!). 4-mu? chiul zigomatic. 16-mu?chiul trapez cervical. 11-mu?chiul trapez cervical.

linia tem porala. Mu~chiul cutanat al trunchiului. cm latime (In fun ctie de talie) in jurul orificiului bucal. Mu~chii capului Mu~chiul orbicu lar al gurii este reprezentat de 0 banda musculara de 0. este situat pe pmtealateraHia gatului. are aspect de fa§ie musculadi vertical a de 0.CIistian Belu Mu~chiul sfincter profund al gatului. unghiul mandibular. Mu~chiul zigomatic cu aspe ct de Hi§ie fina musculara de 0. excesiv de dezvolt at. . de forma patrulatedi. situata sub baza urechi i.3 . cu aspect triunghiular. Repel-e: partea laterala a bazei urechii. un punct situat lajumatatea corzii ligamentului cervical. 3. cu aspect de mu§chi lat. Mu~chiul canin are aspect de banda orizont ala de 1 . relativ redus. extremitate rostraHi a arcadei zigomatice. Repel-e: arcada zigomatica. se gase§te plasat pe peretcle lateral al trunchiului §i abdomenului. Mu~chiul maseter: marginea ventrala a arcadei zigomatice pc toaUi lungim ea ei. com isura buzelor. narina §i un punct situat lajumatatea dist antei dintre narina §i buza superioara. unghiul sacrat al iliumului. ramura mandibulara. ligamentul supraspinos toraco-Iombar. Repere: unghiul nazal al ochiului.4. reprezentand planul profund al pielosului. Repere: orificiul bucal.1 cm latime. un punct situat lajumatatea ligamentului nucal.2. Mu~chii gatului Mu~chiul trapez ce rvical. uneori fiind reprezentat de reduse fa§ii museulare pe suprafata bicepsului bra hial. la jumatatea distantei dintre nas §i frunte.4. este situat in regiunea buccinatorie. Mu~chiul rid iditor nazo-Iabial este reprezentat de 0 banda de 2-4 cm orientaUi oblic rostroventral. laringele. un punct situat la nivelul grebanului. creasta sagitala. orientate oblic ventro-caudal pe partea ventr olateraHi a gatului . olecranul. limita rostrala a bazei urechii. Repere: extremitatea rostral a a arcadei zigomatice §i un punct s ituat la jumatatea distantei dintre narina §i buza maxilara. un punet situatin treimea ventral a a marginii rostrale a mu§chiulu i maseter.. Mu~chiul temporal este p lasat in fosa temporala. nu se delimiteaza. Mu~chiul cutanat omo-brahial este excesiv de subti re. Repere: pat ela. Mu~chiul buccinator. acromionul. Restul mu§chilor capului.1. Repel-e: spina scapulara. Repere: marginea rostrala a mu§chiului maseter. datorita di mensiunilor reduse. Mu~chiul parotido-auricular. este format din faseicule de§irate.2. Repere: prostemul.3 cm. un punct situat pe dosul nasului. 3. este situat intre comisura buzelor §i margine a rostrala a mu§chiului maseter.5 . Repe l-e: comisura buzelor.5-1 cm.86 Gabriel Predoi .

este situat pe p artea lateral a a gatului. protuberanta o ccipitala. de fo rma relativ triunghiulara. Fig. Mu~chiul din1at ventral cervical. cu baza cranio-dorsaHi. 7-mu~chiul deltoid. 10-ll1u~chiul triceps brahial (poqiunea Iater ala). Cll baza orientata cranial. un punct la 2 . 16-ll1u~chiul gluteu superficial. relativ triunghiular. de aspect triunghiular cu baza la nivelul apof izelor transverse cervicale. Repere: un punct situat in treimea proximala a fetei anterioare a bratului. 5-mu~chiul orno-transversar.Anatomia animalelor domestice 87 Mu~chiul c1eido-cervical. 9-mu~chiul triceps brahial (pol1iunea lunga). 4-ll1u~chiul trapez cervical. este acoperit de mu§chiul trapez cervical §i partial de mu§chiul cleido-cervical. un punct situat la jumatatea ligamentului nucal. protuberanta occipitalaextema. 17-ll1u~chiul biceps. Mu~chiul sterno-cefa lic. Mu~chiul splenius. Repere: extremitatea anterioara a stemului. baza urechii. protuberanta occipital a. 15-mu~chiul gluteu ll1ij loc iu. are aspect de fii§ie musculara paralela cu marginea anterioara a mu§chiului cle ido-cervical.5 cm de extremitatea craniala a ligamentului nucal. Repe re: unghiul cervical al spetei. este situat lajumatatea caudo-ventrala a fetei late rale a giitului. Mu~chiul romboid cervical. triunghiular. 8-ll1u~chiul trapez toracal. . 2-ll1u~chiul sterno-cefalic. Repere: unghiul cervical al spetei. Repere: unghiul cervical al spetei. aripa atlasului. este situat (prin marginea dorsala) pantlel cu ligame ntul nucal. 14-ll1u~chiul Goitor. apofizele transverse cervicale incepand de la a III-a vertebra cervicala.3:10. 12-ll1u~chiul pectoral profund. 13-ll1u~chiul oblic extern al abdomenului. dispus sub trapezul cervical. 11-ll1u~chiul marele dorsal. ligamentul nucal. Proieqia musculaturii superficiale la canide 'If l-ll1u~chiul cleido-cervical. 6-ll1u~ch iul cleido-brahial. sub mu§chiul trapez cervical. 3-ll1u~chiul sterno-r nastoidian.

Muschii . situat pe part ea laterala a peretelui abdominal. ~an!ul jugular este putin evident. este situat In regiunea axilo-pectorala. trunchiului Mu~chiul trapez toracal este mult mai bine reprezentat comparativ cu celelalte s pecll. Repere: extremitatea anterioara a s ternului.4. are aspect de banda musculara dispusa s uperficial. apofizele spinoase toracale §i lombare. Mu~chiul pectoral ascendent . venajugulara Inc ruci§and superficial mu§chiul sterno-cefalic cu aproximatie lajumaratea lui. pentru a se pIasa pat'alel cu jumatatea superioara a marginii lui anterioare. fata mediala a art iculatiei humero-radio-ulnare. varful apo fizelor transverse lombare. treimea caudal a a ligamentului supraspinos (segmentul toracal). unghiul coxal. creasta humerusului. latit. este a§ezat pe partea ventro-laterala a peretelui tora cal. In general nu se delimiteaza. sub mu§chiul oblic extern al abdomenului. Repere: sternul. Repel'C: un punct situat In treimea mijlocie a marginii caudale a bicepsului brahial. Restul mu§c hilor cervicali. foarte HiVt. linia alba. redus. aprox imativ trapezoidal. Portiunea musculara este d elimitata ventral de 0 linie ce pleaca de la jumatatea sternului lajumatatea mar ginii anterioare a mu§chiului croitor. unghiul toracal al spetei. Mu~chiul oblic extern al abdomenului este un mu§chi latit. unghiul coxal. Repere: un punct situat la limita dintre treimea mijlocie §i dorsala a spin ei scapulare. xifisternul. este dispus pe partea laterala a pereteJui abdo minal.88 Gabriel Predoi . aproximativ patrulat er. Repere: un punct situat In treimea mijlocie a marginii caudale a mu§chiului b iceps brahial. de 1-4 cm (In func1ie de talie). linia alba. Portiunea musc ulara este limitata ventral de 0 linie ce une§te un punct la jumatatea hipocondrul ui cu un punct situat la jumatatea mu§chiului croitor.Cristian Belu Mu~chii sterno-hioidian §i sterno-tiroidian sunt reprezenta1i de 0 fina banda musc ulara situata pe partea ventral a a traheei. 3. apendicele xifoidian. Repel'C: un punct situat In treimea mijlocie a marginii caudale a bicepsului brahial. triunghiular. Mu~chiul pectoral descendent. . Repere: unghiul coxal. un punct situat pe partea ventrala a abdomenului la jumatatca dis rantei dintre xifistern §i cicatricea ombilicala. Mu~chiul marel e dorsal. Mu~chiul pectoral transvers. marginea ventrala a mu§chiului marele dor sal. grebanul (apofiza spinoasa a celei de-a III-a vertebre cervicale). Mu~chiul oblic intern al abdomenului. Repel'C: extremitatea rostral a a s ternului. cartilajul tiroid. este situat pe partea laterala a peretelui toraca l. aproximativ triunghiular. 0 linie mediana trecand prin ste rn. hipocondrul.3.

Mu~chiul brahial. Mu~chiul ext ensor carpo-radial este situat pe fata anterioara a radiusului. §antul antebrahial cranio-medial §i §antul antebrahial cranio-Iateral. Repere: articula tia humero-radio-ulnara. creasta deltoidiana. Mu~chiul rnar ele lung toraco-Iornbar este situat paralel §i lateral de apofizele spinoase ale v ertebrelor toracale (§antul vertebro-costal) §i lombare. tendoanele ajungand pana la degete. fiind acoperit de mu§chiul cleido-brahial. ole cranul. extremitatea proximala a metacarpelor. §antul p ectoral lateral.4. Mu~chiul extensor digital cornun este pl asat pe partea cranio-laterala a antebratului. inaintea articulatiei humero-radio-ulnare. pisiformul. . Mu~c hiul extensor digital lateral este plasat in §antul antebrahial caudo-lateral. ar ticulatia scapulo-humerala.Anatomia animalelor domestice 89 Mu~chiul iliocostal toraco-Iornbar este reprezentat de 0 banda de 2 cm care une§te tuberculul coxal cu un punct situat lajumatatea spinei scapulare. ligamentul supraspinos. Mu~chiul triceps brahial are 0 forma triunghiulara fiind sit uat in unghiul scapulo-humeral. Repere: jumatatea marginii caudale a spetei. fiind partial acoperit de deltoid §i de trapezul toracal. este plasat in aintea spinei scapulare. spina scapulara. ajunge su bcutan la pliul cotului. sp ina scapulara. prezinta doua po rtiuni (acromiala §i scapulara) §i este situat pe partea laterala a articulatiei sca pulo-humerale. foarte dezvoltat. Mu~chiul deltoid. acoperit complet de mu§chiul trapez cervical. articulati a scapulo-humerala. fata craniala a articulatiei humero-radioulnare. Repe re: articulatia humero-radio-ulnara. . Repere: unghiul toracal al spetei. Mu~chiul biceps brahial este situat pe part ea anterioara a bratului. Musehii membrului toracie Mu~chiul supraspinos. Repere: §antul antebrahial cranio-l ateral §i §antul antebrahial caudo-lateral. Mu~chiul infraspi nos este situat inapoia spinei scapulare. acoperit de mu§chiul triceps brahial. Repere: unghiul cervical al spetei. Mu~chiul flexor carpo-ulnar est e format din doua portiuni (humeraHi §i ulnara) §i este plasat pe partea caudo-later ala a antebratului. fiind partial acoperit de flexorul digital superficial. un punct situat la extremitatea lateral a a crestei iliace. Mu~chiul extensor carpo-ulnar e ste plasat pe parte a laterala a ulnei. spina scapulara. 3. Repere: un punct situat in treimea dorsala a spinei scapulare. articulatia scapulohumerala. Repere: artic ulatia scapulo-humerala. Repere: un punct situat la jumiitatea spinei scapulare. acromionul §i paracromionul.4.

Repel-e : tuberozitatea ischiatica. Mu~chii extensori digitali sunt a§ezati la nivelul §antului cranio-lat eral al agmbei.5. redus. proiectia mu§chilor la feline este asemanatorae cu cea de la canide. este dirijat spre extremitatea caudaHi a sac rumului Repere: osul sacrum. creasta tibiala. proiectia mllsclilaturii la nivellil pielii se face relativ dific il §i nu are mare importanta practica. patela. spina iliadi dorso-craniaHi. Repel-e: creasta tibiala. Mu~chii membrului pelvin Mu~chiul gluteu superficial. influentat de modul sp ecific de locomotie. patela. Mu~chiul croitor (portiunea pat elara). spina iliaca ventro-craniala. . Repel-e: spina iliaca ventro-crania la. la randlillui. patela. Repere: tuberozitatea ischiatica. 3. Totll§i. Mu~chii gastrocnemieni. mult mai de zvolatat. este plasat inaintea tibiei. Repere: crea sta iliaca. insa. Mu~chiul biceps femural are un aspect relativ triunghiular. are aspect de banda musculara de 3-6 cm. Repere: tuberozitatea ischiatica.4. Mu~chii caudali ai gambei sunt situati inapoia tibiei. acoperind restul extensorilor dig itali. fata mediala a coapsei. FEliNE SllEPORIDE La feline §i leporide. . in linii mari. Mu~chiul se mitendinos. trochanterul mare. Mu~chiul tibial cranial. Repel-e: linia simfizara.90 GablieJ Predoi . §antul cranial later al al gambei.5. Repere: spina iliad. voluminos. scobitura poplitee. este situat pe partea ventro-laterala a culmei fesei. prezinta doua portiuni (femurala §i articulara) §i ocupa partea caudo-medi ala a culmei fesei. ocupa planul profllnd al scobitllrii pop litee. specia cea mai apropiata din punct de vedere filogenetic. datorita suprafetei corporale restranse §i datorita faptului ca elemente1e de reper pot fi evidentiate doar prin palpare (fiind mascate de in ve1i§lIl pilos).Cristian Belu 3. ventro-caudala. fata mediala a articulatie i femuro-tibiale. este situat paralel cu marginea craniala a mu§chiului tensor al fasciei lata. are aspect de banda musculara de 3-7 cm. puternic §i lipsit de portiunea lombara. Mu~chiul gratios este situat pe partea mediala. trochante rul mare. apare mai ingu st decat la restul speciilor prezentate. redus. unele particularitati legate de morfologia suportului anatomic §i acesta. Leporidele prezinta. prima vertebra caudaHi. Mu~chiul tensor al fasciei lata. cu baza injos. Mu~chiul gluteu mijlociu este scurt. Mu~chiul semimembranos.

Mu§chiul rididitor nazo-Iabial se poate proiecta sub forma unei benzi de aproximativ 2-3 cm lapme c e incruci§eaza oblic ventro-rostral regiunea maxiladi. 6-mu~chiul sterno-hioidian. care apar sub forma unor benzi de aproximativ 0. 16-mu~chiul mare le rotund. 1O-mu~chiul c1eido-transvers . 18-mu~chiul pectoral profund. 8 -mu~chiul trapez cervical. 13-mu~chiul brahial.Anatomia animalelor domestice 91 Fata dosala a capului este marcata de prezenta a trei arii de proiectie muscular a net delimitate. Mu§chii ce se pot proiecta relativ u§or pe partea laterala a capului sunt reprezentati. 24-mu~chiul gluteLi mijlociu.7-Jcm latime). 22-mu~chiul marele lung dorsa-lombaI'. in primul rand. 23 . 4-mu~chiul maseter. Doua benzi musculare inguste (O. 9mu~chiul omo-transvers. 14-mu~chi ul triceps brahial (poi}iunea lateraI5l. Astfel. 11mu~chiul deltoid.15mu~chiul infraspinos. constituie pro iectia mu§chilor zigomatic. 21-mu~chiul oblic abdominal ex ern.mu~chiul tensor al fasciei lata . orientate aboro-rostral. respectiv zigomatico-auricular. 20-mu~chiul dintat ventral toracal. 28-mu~chiul semitendinos. 5mu~c hiul cleido-mastoidian. iar cate o banda musc ulara de fiecare parte a planului median ce une§te extremitatea rostral a a cartiF ig. 25-mu~chiul gluteu 27-mu~chiul superficial. 3mu~chiul zigomatico-auricular. 2-mu~chiul zigomatic. aria de proieqie cea mai intinsa este cea a mu§chiului trapez care are aspee tul unui triunghi a carei latura ventral a unqte baza urechii eu . aria de proiectie a mu§chiului maseter domina fata laterala a capului. apartine mu§chiului interscutular. 12-mu~chiul c1eido-brahial. una spre comisura buzelor §i cealalta spre marginea ventrala a treimii rostrale a portiunii orizontale a ramurii mandibulare. Marginea caudala a acestei benzi poate fi delimitata cu aproximatie de 0 linie care une§te unghiul palpebral nazal cu comisura buzelor. 3. de mu§chii orbicularul gurii §i orbicularul pleoapel o r. biceps femural. 17mu~chiul trapez toracal. La nivelul zonei cervi cale. lajului scutular cu apofiza zigomatica a osului frontal apartin mu§chiului frontoscutular. 7-mu~chiul sterno-cefalic. 19mu~chiul m arele dorsal. de la baza ca rtilajului auricular. Musculatura superficiala la leporide 1-mu~chiul ridicator nazo-Iabial. Avand acelea§i repere delimitati ve ca §i la celelalte sp ecii.11. 0 zona patrulatera cuprinsa intre marginile mediale al e cartilajelor scutulare.5 cm latime ce circumscriu respectivele orificii. 26-m u~chiul gluteo-femural.

16-mu~chiul marele rotund. 9mu~chiul omo-transvers. Proieclia musculaturii superficiale la leporide 1-mu~chiul ridicator nazo-Iabial. 3. 26. 0 linie care une§te viirful paracromionului cu mijlocul ultimei coaste. 3. 8-mu~chiul trapez cervical. limita craniala constituind-o 0 linie ce une§te va rful paracromionului cu unghiul toracal al spetei. 3mu~chiul zigomatico-auricular. dian §i trapez se pot trasa ariile de proieqie ale mu§chilor cleido-transvers §i omo-t ransvers (fig. Doua benzi de aproximativ 0.7 cm latime. ce une§te spina iliaca ventro-craniala cu olecranul. Limita Jntre portiunea dirnoasa §i cea aponevotica este 0 linie cu 0 u§oara co nvexitate orientataoventral. 28-mu~chiul semitendinos. bine rerezentat a (fig.).50.7 cm latime) ce reprezinta proiectia mu§chiului sterno-cefalic. 5mu~chiul cleido-mastoidian.mu~ci ul gluteo-femural. dispuse paramedia n.5-0.12.92 paracromionul. 21-mu~chiu l oblic abdominal exern. a carei baza este reprezentati'i de l inia spinarii . 13mu~chiul deltoid. Acea sta are un aspect triunghiular. prelungindu-se de aici spre linia spinarii. 23-mu~chiul tensor al fasciei lata. 22mu~chiul marele lung dorso-Iombar. iar cea caudala.19-mu~chiul marele dorsal. 27-mu~chiul biceps femural. 11mu~chiul cleido-brahial.12. 17-mu~chiul trapez toracal. 6-mu~chiul sterno-hioidian. Mu§chiul cleidomastoidian se proiecteaza printr-o banda Intinsa Jntre jumatatea mediala a claviculei §i baza urechii. In zona peretelui costal se afla aria de proieqie a mu§chiului marele dorsal. 14-mu~chiul triceps brahial (p0l1iunea laterala). In partea inferioara. 2-mu~chiul zigomatic. constituie ariile de proiectie ale mu§chilor sterno -hioidieni.Cristian Belu Fig. 18-mu~chiul pectoral p rofund. 12-mu~chiul biceps brahial. 1O-mu~chiul c1ei do-transvers. se insera prin dintaturi pe extremitatea ventral a a coastelor V -XII.). pe fata ventrala a traheii. 24-25-mu~chii gluteu mijlociu ~i gluteu superficial. aceasta band a este mai Jngusta (aproximativ 1 cm). Cea mai vasta arie de proieqie la nivelul trunchiului apa rtine mu§chiului oblic abdominal extern a carei portiune carnoasa. latindu-se cranial (aproximativ 2-2. 7-mu~chiul stern o-cefalic. Aria mu§chiului cleidomastoidian este limitata inferior de 0 banda Ingusta (0. Intre ariile de proiectie ale mu§chiului cleido-mastoiGabriel Predoi .12. Varful triunghiului. 4-mu~chiul ma seter.15-mu~chiul infraspino s. 20-mu~chiul dinrat ventral toracal.5 cm) . 3.

fig. una directionandu-se spre rotul a. in timp ce zona cea mai intinsa dinspre b aza.. iar cealalta spre trochanterul III al femurului.12. Inapoia ariei mu§chiului gluteofemural se afla aria de proiectie a mu§chiului biceps femural. iar jumatatea caudala de aria de proieqie a mu§chiulu i gluteo-femural. Se poate mentiona t otu§i ca profilul anterior al antebratului. 3. dintat ventral toracal §i pectoral ascendent (fig. Pe partile laterale ale cavitatii toracice se mai p ot identifica ariile de proieqie ale altor trei mu§chi de legatura intre membrul t oracic §i trunchi.). Aria de proieqie a mu§chiului tensor al fasciei lata este limitata de doua linii divergen te ce pleaca de la spina iliaca ventro-craniala. Profilul anterior al zeugopodilllui pelvin esle dat de mu§chiul tibial cranial. fini §i foarte subtiri. acoperit d e mu§chiul gluteu superficial. iar profil ul posterior de cei doi mu§chi gastrocnemieni.Anatomja anjmaJeJor domestke 93 include portiunea carnoasa a mu§chiului. . Jumatatea craniala a regiuni i crupei este marcata de aria de proieqie a mu§chiului gluteu mijlociu. Limita craniala a acestei ultime arii 0 constituie 0 linie ce une§te baza cozii cu patel a. 11. 3. portiunea aponevrotica. relativ dificil de proiectat. iar profilul posterior de mu§chii flexor carpo-ulnar pe partea laterala §i flexor superficial al degetelor pe parte a mediala. Profilul anterior al regiunii bratului este dat de mu§chiul cleido-brahial. este dat de m u§chiul extensor carpo-radiar. iar cea caudala de 0 linie ce se orienteaz a de la baza cozii lajumatatea diafizei tibiei. Mu§chii zeugopodiului sunt mu§chi fu siformi. ca §i la celelalte specii. §i anume: mu§chii trapez toracal. iar pe partea laterala a bratului se gasesc ariil e de proieqie ale mu§chilor deltoid §i triceps brahial (portiunea laterala).

Papilele foliate. astfel.2.1 celui de-al III-lea premolar supenor.1. .1. Canalul colector (Stenon). Morfotopografia 4. 4.1. imp rima organului un aspect catifelat. .. 4. 4. de culoare alb-galbuie §i prezinta capul bifurcat in rapor t cu baza pavilionuJui urechii (fig. 4. 4.V. unde se deschide printr-o evidenta papila.1.1. 3-papile caliciform e.). Papilele caliciforme. alcatuiesc un veritabil organ foliat. insertia mandib ulara a tendonului mu§chiului sterno-cefalic. Fig. 3glanda mandibulara.) iar varf ul este Hitit. ECVINE 4.1.Glanda parotida Este bine reprezentata.1. 5 4 organelor 3 4. bine reprezentate. limbii.1. acompaniind.1. in d rept4. se angajeaza la fata mediala a ramu rii rccurbate a mandibulei. in numar de doua. PapileJe filiforme. fine. 5-pilierii aborali aj.1. de unde se orienteaza dorso-rostral. 2-canalul parotidian. 2papile fungiforme.1. necornificate.1.2. la limita dintre baza §i corpul organului. limba la ecvme l-silon median. Zona cefalica 4. vaselor faciale (raport A. sunt dispuse paramedian.). MORFOTOPOGRAFIA 51 PROIECTIA ORGANELOR . Limba Porti unea libera prezi nta un redus dar constant §ant median (fig. Glandele salivare (parotida ~i mandibulara) la ecvine l-glanda parotid a.4. pana la ni velul vestibulului bucallateral. 4-papile foliate.1. pana la nivelul scizurii Fig. dispus de la ni velul cozii in zona mu§chiului amintit. Coada organului ajunge pana la confl uarea venei linguofaciale in vena jugulara.c. uniform repartizate.1.1.2 .

1.2.3.1. Canalu l colector (Wharton) se deschidc in vestibulul sublingual apical. auriculul drept constant vine in contact cu originea arterei pulmonare. §antul coronar §i originea §anturilor paraconal §i subsinuos sunt acoperite cu tesut adipos de culoare galbena §iconsisten ta redusa.6]. Cavitatea toracid 4.1. Glanda tiroida la ecvine.1.1. 4. faringele §i laringele. ).4. are diametrul vertical de 4 . cu ex tremitatile distantate. iar cel tran sversal de 6-7 cm. 4.6. Fig. Cordul Analizat sub aspectul conformatiei exterioare.1. Cu aspect d e banda alungita. este situata inapoia ramurii recurbate a mandibulei §ila fata mediala a aponevrozei subparotidiene (fig. Pulmonii.3.1.2.). 4. spatiul delimitat fiind completat de lame cartilaginoase individualizate. Traheea Situata in plan median ventral. 4.1.]0 cm).5 cm. Glanda tiroida Este reprezentata de doi lobi reuniti printr-un istm glandular (conjunctiv).2.). 4.5.5 cm.4 cm. cu aspect ovoidal (lungime 3 . 4. grosime 0. 4.1. glanda are raporturi prin fata mediala cu punga guturala. turtita dintr-o parte in aHa §i recurbata ventro-rostral.2 cm) §i de culoare brun-ro§cat. in zona topografica a unghiului format de conf]uarea venei linguo-faciale in ve na jugulara (fig. Traheea la ecvine (sectiune transversalii). . la nivelul car unculilor (care au aspect triunghiular §i consistenta redusa). aproape simetrici.1.3.3.2. 4. Mult mai redusa decat glanda parotida.1. Zona cervicala 4.). 4.1.) . absenta §antului intermediar (fig. 4. auriculele putin festonate.2. evidentiaza urmatoarele caracteri stici: aspect conic cu varful relativ rotunjit. cei doi lobi simetrici. Incizurile cardiace sunt evidente. Hitime 2.1.2. Traheea ~ipulmonii Traheea prezinta inelele cartilagioase in portiunea terminala (7 .Anatomia animaleJor domestice 4. 4. se caracterizeaza prin: absenta d esenului lobular pe suprafata organului §i prezenta acestuia pe seqiune (fig. sunt situati pe partile laterale ale traheei.1. in mod deoseb(t cea stanga care are aspect aproximativ deptunghiular.2.1. Extremitatile inelelor cartilaginoase se suprapun (fig.3. Glanda mandibulara 95 Fig.1.1.4.

7. 3-lobi Fig. de linia de demarcatie de mucoasa gastrica. 2-lobi cardiaci. Confo rmatia este dominata de intinderea mucoasei de tip esofagian care ocupa jumatate a stanga a viscerului. 7trunchiul pulmonar. 6-artera aorta. 3-duoden. Orificiul pi loric. 4. diafragmatici. 5-trunchi ul brah io-cefal ic. m ucoasa care 0 desparte extrem de cutata §i de culoare ro§ie-violacee §i de aspectul orificiilor cardiac §i pilo ric. 7. 4. pe curbura frenid cu greutatea corporal a a speciei. mucoasa. Cordul la ecvine (fa!a stanga . cu exceptia GabIiel Predoi .4. 5-mica curbura. 4-l obul azigos. orientata dltre Fig. Stomacul Redus comparativ tic §i retrohepatic. 8-ligamentul interalie rial.4. 4. este dclimitat de 0 cuta musculo-mucoasa circula ra.1.1. . Orificiul cardiac. 4fun dul de sac stang. stramt.6. este partial astupat de 0 cllta cavitatea gastrica §i care nu permite rcfularea continutului gastric.auriculara) l-auriculul drept.1. Cavitatea abdominala 4. orientata catre duoden (fig. 6-marea curbura. este dispus transversal retrodiafragmacu marea curbura sprijinita a colonului ascendent.) 6 Fig. 2-pi lor. Pulmonii la ecvine l-Iobi apicali.sinuoasa. Carinterioara dia este situata Ia joncti unea di ntre extremitatea stanga §i mica curbura. . Stomacul la ecvine (fa!a viscerala) I-cardia.1. 9-vene pulmonare. 4-vena cava craniala.5. 2-auric ulul stang. bine reprezentat.1. 4.96 Fisurile interlobare sunt discrete. 4.Clistian BeJu 8 celei care circumscrie lobul accesoriu (azigos). 3-~an!ul interventricular paraconal.

Intestinul Intestinul sub1ire 97 Duodenul. suspendat de marele mezenter. situata la nivelul golului flancului. Jejunul. care se desprinde de pe plafonul cavitatii abd ominale. fiind princip al. b) corpul. dispus oblic. 4-v arful cecull1ului.hepatic §i a canalului pancreat ic principal) tunica Illucoasa.). 2-ileon. Boselat. dispus In plan ventracranio-median.9. 4. 3-corpul cecumului. (fig. are aspectul unei anse. aspecte impuse de digestia celulozei. Cecumulla ecvine l-carja cecull1ului.1. formate din doua portiuni paralele. marcat morfometric de lungimca ligamentlui ileo-cecal.4. . Ileonul. Topografic ocupa tlancul drept §i fata mediala a treimii mijlocii §i c audale a hipocondrului drept.4. 6-canalul pancreatic ligamentului duodeno-transvers. cecumul este sistem atizat In trei portiuni: a) carja. cu un volumde aproximativ 50% din col on. Cecumul. 4. Colonul ascendent (marele colon portiune dominanta a intestinului gros). Intestinul gros Este foarte dezvoltat §i boselat. la ni velul apendice111i xifoid ian. prezinta la aproximativ 15-20 de cm de pilor doua orificii dimetral opu se: hepatoFig. este mentinut de 0 multitudine de Jigamente care II pexeaza de elementele viscerale adiacente top ografic. are forma unui sac alungit §i curbat. 4. 3-tunica musculara. craniala §i orizontala. reunite la nivelul unei curburi (curbura pelvina) §i Fig. digestie c are se realizeaza la acest nivel. 2. prezinta la deschiderea In cecum (situata sub orificiul ceco-colic) 0 cuta mucoasa dezvoltatavalvula ileo-cecala. sistematizat In doua portiuni. gratie a patru tenii. dorso-ventra-cranio-median (fig. paramedian stanga.8. continua duodenul de la nivelul 4-tunica seroasa. respectiv fata mediala a hipocondr ului §i podeaua cavitatii abdominale (intre ansele I §i II ale colonului ascendent) §i c) viirful. raportat In j umatatea calldala la coarda §i panta flancului. dominat a pe mica curbura de orificiiIe ileo-cecal §i ceco-colic. ex aminat extracavitar.Anatomia animaleJor domestice 4.9.1. S-canalul hepat ic principal.2. Ampula hepato-pancreatica pancreatic (dschiderca In comun a c analului la ecvine l-ampula hepato-pancreatica.8.) §i pancreatic aces oriu.

10. 2-corpul cecumului.4. generand patru portiuni reunite la nivelul a trei curburi.98 unite intre ele printr-un ligament §i mezou intercolic.I!. Rectumul are 0 l ungime de 20-35 cm. boselate gratie a patru tenii.). I-IV . Cecumul. boselata cu trei tertii. este boselat (doua tenii). curburii pelvine sunt reunite printr-un Colonul transvers. fara ra porturi ligamentare. 5 -flexura diafragmatica. redus.1. destul de redus §i limitat de lobul patrat prin ligamentul falciform §i stang. respectiv de teritoriul de irigare al a rterei colice medii (fasciculul anterior al trunchiului arterial mezenteric cran ial). iar portiunea a IlIa (pelvo-diafragm atica).ansele colo nului ascendent.Cristian Belu 5 4 Fig. Portiunea I (lombosternaHi) §i a II-a (sterno-p elvina). Ficatul Nu are vezica biliara §i nu evidentiaza lobulatie. eu 0 singura tenie §i a IV-a (freno-Iombara). reprezinta colonul dorsal sub raport topografic. patrat. prezinta incizuri care impart organulin cinci lobi: caudat (Spiegel). lung de circa trei metri §i suspendat de micul mezenter. intracavitar. colonul se curbeaza pe el insu§i. scurt §i neboselat. cu diametrul maxim in zona mijlocie. stanga. originea incizurii venei cave caudale §i inserti a ligamentelor triunghiulare (stang §i drept). 3-varful cecumului. Colonul descendent (micul colon sau colonul flotant). Marginea dorsala. 4. 4-flexura sternala. are lungimea marcata de insertia ligamentul ui duodeno-transvers. care raportat la lobul drcpt este mai redus la animalele tinere §i mai dezvoltat l a cele adulte (datorita atrofiei lobului drept) (fig. a marelui epipoon. 4. eel mai bine reprezentat. . groasa. este neboselat §i suspend at de mezenter.3. 7-colon transvers. transvers la ecvine colonul ascendent ~i 1-carja cecumului. DatoriUi lungimii deosebit de mari. ). prezi nta 0 incizura esofagiana adanca.4. Marginea ventrala. drept.1.10. cu aspect de piramida triunghiulara. situat intre ansele jejunale §i sprijinit pe curbura pelvina a colonului ascendent. ansa I §i a IV-a sunt pe partea dreapta. prin raporturile directe cu podeaua cavi tatii abdominale. neboselata. subtire. inlennediar st ang. formeaza colonul ventral. 4. iar portiunea a II-a §i a III-a pe partea Gabriel Predoi . 6-flexura pelvina. Ansele a II-a §i a III-a la nivelul veritabil mezou intercolic (fig. ell marginea ventrala de regula discret incizata.

4. 2-rinichiul drept. ll-vena cava caudala. 8-zona hilului.11. 4.1. 4. 4.8. 5-v ena cava caudala. La jonctiunea cu oviductele. iar ma rginea libed (ventral a) excavata de 0 fosaovariana.4.4.1. 1 O-vena pOl1a.1. sunt suspendate de mica curbura.1. 4-lobul patrat. cxtremitatilc egale. Rinichiu J sUingare extremitatea craniala efilata. 6-ligarnentul triunghiular stang. coarnele prezinta papila utcrina.).7.4. Vestibulul vaginal Integreaza la nivelul peretilor laterali glandele vestibulare mari care se deschid prin 1-10 orificii. Vaginul Dublu ca lungime fata de vcstibulul vaginal. datorita dominantei diametrului transversal. au apect globulos. 4.1. Sinusul renal are aspect de "U".12. converge ntei ~i continuitatii Intr-un arc extrem de strans a marginii craniale (convexa) ~i caudala (rectilinie) (fig. iar cea caudala latita. Ovarele Topografic situate I n planul vertebrelor lombare 4-5. . glandeJe vestibulare mici . 5lo bul caudat. Cervixul. viscerala) Ficatul la ecvine (fata Au suprafata ncteda ~isunt rnonopapilari. 4.6.4. dispuse In totalitate In cavitatea abdominala. Uterul l-Iobu I stang. iar la nivclul podelei. 9-incizura esofagiana. Rinichiul drept are aspect de cord (co rdiform) sau "as de cupa".1.1. 2-lobu I interrned iar stang. are peretii subtiri ~i foarte extensibili. Bulbii vestibulri Fig.1. 4. l-rinichiul stang.5.12. 3glandele suprarenale. divergente In s ens cranial ~i recurbate dorsal. Rinichii 99 Fig.Anatomia animalelor domestice 4. 4. 4. ceea ce imprim a sinusului renal aspect de arc de cere..4.).13. Extremitatca l or cranial a are raporturi cu trcimea anterioara (L2) a tavanului cavitatii abdo minale.1. Corpul ut erin este situat prin jumatatea craniala In cavitatea abdominala. 4-al1era aOl1a. bine reprezentat.4. turtit dorso-ventral. cu floare involta simpla po ate fi palpat transrectal (fig. formatiune care corespundc zonci de dehisccnta a foliculilor ovanem. Rinichii ~i glandele suprarenale la ecvine (vedere dorsala) sunt extrem de bine reprezentati.14. Coarnele uterine. 3-lobul drept. 7-ligarnentul triunghiular drept.1.

1. 5-ligam ent larg. datoriUi lungimii ligamentului testicular propriu. emisferic. 3-pavilionul trompei.100 Gabriel Predoi . .•. 8-orifieiul uretral extern. 11-eorpul uterului.10.). 4riniehi. 8-ligament vezieal median. 2-pavilionul trompei. 4.14.\ Fig. este i1exuoasa §i emite colaterale care nu depa§e§c ju matatea peretilor laterali (fig. \\'\.4. . ~. Capul §icoada e pididimului. 14vulva.9. 9-c1itoris. 7vagin. la niv elulmarginii libere (ventrala). '. 5-ligarnentuteroovarian. . . 4.Clistian Belu 4. 13-vagin.13. 4-corn uterin. 6-salpinx. care structureaza §iintegreaza pungile testicul are. aparatului iapa T opografia genitalia l-ovar. 4. Fig. Mediastinul testicular este bine reprezelal. \\. 6-eelvix. foarte bine reprezentat. Clitorisul. 2-mezosalpinx. cu marele ax dispus (in "vivo") orizontal. Vulva ~ic1itorisul Vulva are comisura dorsaHi ascutita §i ingusta. 12-vezica urinara.1.4.1. Au aspect ovoidal. acoperit de 0 mucoasa de regula plisata §i pigmentata. 9ligament rotund.15. . . . prezinta un evident gland. 7corn uterin. 3-trompa uterina (salpinx). 4 .1. Testiculele Sunt dispuse (ca la toate speciile de mamifere) intr-un d iverticul al cavitatii abdominaIe. iar cea ventrala larga §i rotunjita. 15-c1itoris. 10ligament larg. I' ':! . \. Artera testiculara. Aparatul genitalia iapa (vedere dorsala) l-ovar. sunt deta§ate de t esticul..

in timp ce limita laterala corespunde perctelui medial al orbitei. 4cordonul testicular.1. Limita ventral a a vestibulelor cores punde cu aproximatie unui plan care urmare§te limita dorsal a a mu§chiului coborator al buzei mandibulare. Testicululla armasar Limita posterioara a vestibulelor laterale ale cavitatii bucale corespunde aprox imativ unui plan ce coboara de la unghiul nazal al pleoapelor perpendicular pe p ortiunea orizontaHi a ramurii mandibulare.1.2. lirnita rostrala avansand in conca nazala dorsala pana la nivelul unui plan transversal ce trece inapoia spinei maxilare. Zona cefalica 101 Proiectia cavih'itii bucale 5 5 Fig. 5artera testicu lara. trecand pe lajumatatea orbitei. 4. Proiectia sinusurilor Sinusul frontal (separat de simetricul sau printr-o lama sagitala intersinusala §i comunicand cu sinusul maxilar printr-o larga deschidere ovala) prezinta limita caudala la nivelul unui plan transversal ce traverseaza linia temporal a (creast a frontoparietal a) la jumiltatea ei.2. 3 4. Limita dorsaIa a vestibulelor lateral e corespunde cu aproximatie unui plan parakl cu ramura orizontala a mandibulei.3.2. Limita r ostrala. la randullui cu pozitie variabila.1. Proiectia cavitatii nazale Limita ventral a corespunde cu aproximatie unui plan paralel cu portiunea orizon tala a ramurii mandibulare. plccand de la comisura ventrala a narinei.1. variaza in jurul unui plan transversal corespunzand gaurii infraorbitare. Sinusul maxilar (rostral §i caudal).2.1.1.1.1. pledind de la comisura ventrala a narinei. b) trepanare a osului nazalla 2-3 cm de planul median. co borand de la comisura nazala a pleoapelor §i un plan paralel coborand de la comisu ra temporal a a pleoapelor. cu cat animalul cste mai batran. cea dorsal a urmarind cu aproximatie 0 linie c e urmm'e§te comisura nazala a pleoapelor cu comisura dorsala a narinelor. cea laterala cob orand sub creasta maxilo-faciala. 4. 3-coada epididimului. fiind cu atat mai avansata.2. Limita ca udala.1.2. cu labirintul olfactiv. 4. Peretele separat or intrc sinusul maxilar rostral §i cel caudal este un plan oblic la 45° . Orificiul nazo-faringian corespunde unei zo ne cuprinse intre un plan perpendicular pe portiunea orizontala a mandibulei.1. cu dimensiuni variabile in raport cu varsta §i cu peretelc separator. prezinta limita caudala la nivelul orbitei. corespunde unui plan perpendicular pe pJanul frun tii. ProiecJia organelor 4. 2-capul epididimului. Patrunderea i n sinus se poate obtine: a) prin trepan area osului frontal sub linia care unqte marginea caudala a apofizelor orbitare §i la 1 cm de planul sagital.Anatomia animalelor domestice 4. I-testicul.15.

Proiecfia limfonodurilor Limfocentru] parotidian se proiecteaza]a nivelul gatu]ui condi]u]ui mandibular. Limfonodurile retrofaringiene mediale se proiecteaza in ung hiul dintre planul limitei dorsale a faringelui §i planullimitei cauda]e. Proiecfia cutiei craniene Cuprinde zona ]imitata rostral de un plan transversal care trece tangent cu marg inea caudala a apofizelor orbitare.5.2.2. Proiecfia faringelui Acoperit in parte de ramura recurbata a mandibulei.1. iar limita cauda]a este marcata de protubera nla occi pi tal a externa. Limita dorsala corespunde unui p lan ce une§te comisura buzelor cu un punct situat la jumatatea ramurei recurbate a mandibulei. prin incizarca membranei crieo-tiroidiene (pa]pabi]a in rcgiunea sublaringiana ).8.102 Gabliel Predoi . 4. ]imita Iatera]a corespunzand unui plan situat media] de baza apofizei zigomatice a osu]ui temporal. Patrunderea in sinusul maxi]ar c auda] se obline prin trepanarea osului ]a 4-5 cm inaintea orbitei.1.4. Patr underea in sinusul maxilar rostral se poate obline prin trepanarea maxilci deasu pra crestei maxilare §i la I . simlindu-se corpu] eartilajului tiroid.1. Limita dorsa] a. in poz ilia normala a capului. de masetcr §i de mu§chiu] pterig oidian medial. Limita inferioara corespundc eu aproximalic unui plan ce unc§te comisura buzclor cu originea traheei.1.2. Patrunderea directa in ]aringe se poate obline pc calc chirurgicala . . Proiecfia glandei parotide Cuprinde 0 zona de 4 . laringele apare in plus abordabil pe fala ventral a a capului in regiunea sublaringiana.CrisLian BelLI fala de creasta maxilo-faciala la un nivel situat in treimea rostrala a crestei.2 cm inapoia unei perpendicu]are pc creasta maxi]ofacia]a ridicata de la nivelu] spinei maxi]arc.1.6. 4. 4. pana]a nive]u] venei ]inguo-faciale. pc fala mediala a r amurii orizonta]e a mandibulei. 4. Limfoc entrul mandibular se proiecteaza in spaliu] intermandibular. faringele po ate fi abordat pe parte a cauda]a a deschiderii mand ibulare.2. iar limita ventra]a corespunzand pIanu]ui orizonta] ce trece prin articu]alia temporo-mandibu]ara. inapoia planului transversal ce trece prin inciz ura vaselor faciale.7.1.2. nivella care se proiecteaza §i fanta de comunicare cu meatul nazal mijlociu.1. 4.5 cm inapoia ramurii recurbate a mandibulei.1. ]a nivelul marginii caudale a porliunii orizontale a ramurii mandibu]are. ]imita cauda]a a zonei faringiene corespunzand unui plan cc trcce paral e] eu ramura recurbata a mandibulei. corespunde unui plan ce unqte comisura buzelor cu articu lalia temporo-mandibulara. Iimita ventra]a cste pa]pabi]a prin jgheabu] intermandibu]ar in regiunea subhio idiana. Proiecfia laringelui Mascat parlia] de faringe. Limita caudala coincide cu originea trahcei.1.1. de la baza u reehii.

Anatomia animalelor domeseice 4.1.2.1.9. Proiectia glandei mandibulare 103 Corespunde unei zone de 3-4 cm Hilime ce urea de pe fala mediala a ramurii recur bate a mandibulei, strecurandu-se pe sub glanda parotida pentru a ajungc aproape sub extrem.itatea rostraHi a aripii atlasului. 4.1.2.2. Proiectia traheei Zona cervicala Corespundc unci bcnzi mediane de 4-5 cm lalime, pe partea ventraHi a gatului, In treimca rostral a, fiind plasata subcutanat. Vena jugulara se proiecteaza In §anl ul jugular. Esofagul se proiecteaza la marginea dorsala a §anlului jugular, a§ezat f iind deasupra §i inapoia traheii, u§or deviat spre stanga, In trcimea caudal a a gfi tului. Artera carotida ~i cordonul vago-simpatic, se gasesc deasupra §i Inapoia es ofagului, in ccle doua treimi rostrale ale gfllului, dar Incruci§eaza caudo-ventra l esofagul §i traheea In lreimea caudala. Glanda tiroida se proiecleaza pe fala la leraHi a traheei, inaintea unui plan transversal care trece tangent cu exlrcmita lca rostrala a aripii atlasului. limfonodurile cervicale superficiale (prescapul are) corespund §anlului cervico-scapular, la nive!ul unui plan orizonla! situat la 10 - 12 cm deasupra articulaliei scapulo-humeralc. 4.1.2.3. 4.1.2.3.1. Cavitatea toracica Proiectia cavitatii toracice Limita dorsa! a corespunde unei linii ce une§te tubcrozitatca spinei scapu!are cu unghiu! cranio-dorsa! al fosci para!ombare, limita ventral a se situeaza pc un p lan orizonlal ce trece prin o!ccran, limila craniala corespunde cuaproximalic un ui plan Fig. 4.16. Topografia organelor din cavitatea toracid la ecvine (fala stanga) Iesofag; 2-trahee; 3-ti mus; 4-cord; 5-pulmon; 6-diafragm.

104 Gabriel Predoi - Cristian Belu vertical ce trece prin creasta deltoidiana, animalul fiind tinut In statiune for tata. Limita caudal a periferica corespunde unei linii ce trece prin articulatii le condrocostale. Cum diafragma are Insa 0 curbura atat In plan vertical, cat §i I n plan transversal, concavitatea fiind orientata caudal, In planul median punctu l cel mai avansat al curburii ajunge la nivelul coastei a 7-a, linia de curbura Incruci§and coasta a 9-a lajumatatea ei pentru a ajunge la plafon Inapoia ultimei coaste. 4.1.2.3.2. Proiectia anatomid a pulmonilor Corespunde In general proieqiei limitelor cavitatii toracice, In unghiul costodo rsal, pulmonul neajungand pana la ultima coasta, existand un redus "recesus pleu ral costo-diafragmatic ". 4.1.2.3.3. Proiectia c1inica a pulmonului Zona de ascultatie §i percutie clinicii a pulmonului apare mult mai restransa decM zona de proieqie cutanata, datorita pe de 0 parte faptului cii unele zone sunt acoperite de straturi groase de mu§chi, In altele, din contra, masa pulmonara este redusa. Dacii se divizeaza peretele costal cuprins Intre limitele cavitatii In noua sectoare egale, prin doua linii orizontale §i doua verticale, zona propice c1 inicii corespunde careului central, la care se adauga 0 redusa portiune din care ul dorsal §i din careul ventral, conturul zonei aparand destul de neregulat. 4.1.2 .3.4. Proiectia anatomica a cordului Corespunde unei arii cuprinse Intre a 3-a coasta §i marginea caudala a coastei a 6 -a, baza cordului corespunzand unui plan orizontal ce trece deasupra articulatie i scapulo-humerale la jumatatea distantei dintre tuberculul coxal §i rotula. Fig. 4.17. Topografia organelor din cavitatea toracica la ecvine (fala dreapta) I-trahee; 2-pulmon; 3-cord; 4-diafragm.

Anatomia animale10r domestice 4.1.2.3.5. Proiectia c1inica a cordului lO5 Zona de ascultatie a cordului apare §i ea mai restransa (datorita interpunerii pul monului intre cord §i perete), fii nd evidenta pe partea stanga intre coasta a 4-a §i a 6-a. Orificiul pulmonar se proiecteaza intr-un plan ce trece prin articulati a scapulohumeral a la jumatatea marginii caudale a coastei a 3-a §i spatiul III in tercostalla marginea caudala a mu§chiului deltoid. Orificiul tricuspid se proiecte aza sub nivelul orificiului precedent lajumatatea coastei a 4-a. Orificiul aorti c se proiecteaza la acela§i nivel cu orificiul pulmonar, dar intre coasta a 4-a §i a 5-a (in spatiul IV intercostal). Orificiul bicuspid se proiecteaza sub nivelul orificiului precedent in spatiul V intercostal. 4.1.2.3.6. Bifurcatia traheala ~ioriginea bronhiilor cu limfonodurile bronhice Se proiecteaza cu aproximatie la nivelul coastei a 6-a, deasupra unui plan orizo ntal ce trece printr-un punct situat lajumatatea distantei dintre tuberculul cox al §i rotula. 4.1.2.4. Cavitatea abdominala 4.1.2.4.1. Ficatul Se proiecteaza pe parte a dreapta, intre linia de curbura maxima a diafragmului §i un plan orizontal ce trece la egala distanta intre tuberculul coxal §i rotula, li mita caudala corespunzand unui plan perpendicular pe coloana vertebral a trecand prin coasta a 14-a. Pe partea stanga, ficatul se proiecteaza intre linia concava a diafragmului §i 0 l inie ce coboara de la interseqia marginii ventrale a mu§chiului ilio-costal cu coa sta a 14-a, pentru a ajunge ]a articulatia dintre coasta a 7a §i cartilajul ei §i un plan orizontal ce trece la egala distanta dintre tuberculul coxal §i rotula. 4.1.2.4.2. Stomacul Se proiecteaza pe partea stanga, intre limita diafragmei, linia ce coboara de la interseqia marginii ventraIe a mu§chiului iliocostal cu coasta a 14-a, la a 7 -a articulatie condro-costala, limita ventrala corespunzand unui plan orizontal ce trece Fig. 4.18. T opografia viscerelor abdominale (fala stanga) la ecvine l-diafragll1; 2-ll1arginea ventrala a hipocondrului; 3ficat; 4-stoll1ac; 5-splin a; 6-colon descendent; 7-jejun; 8-colon ascendent (ansa III); 9-colon ascendent (ansa II); 1 O-rinichi stang.

106 Gabriel Predoi - Cristian Belli la egaHi distanta intre tubcrculul coxal §i rotula. 4.1.2.4.3. Splina Se proiecteaza pe pm'tea stiingrl, intr-o pozitie ablicii de jos §i inainte, limit a dorsaEi corespunzand marginii ventrale a mu§chiului iliocostal, limita craniaHi unci linii u§or concave cranial care coboara de la intcrsectia mu§chiului ilio-costa l cu coasta a 14-a, pentru a ajunge la a 7-a articulatie condro-costal a. Li mi ta Fig. 4.19. Topografia viscerelor abdominale la ecvine (fata dreapta) 1- diafragm ; 2-marginea ventrala a hipocondrului; 3ficat; 4-duoden; 5-cecum; 6-colon ascend ent (ansa IV); 7-colon ascendent (ansa I); 8-rinichiul drept. caudala corespunde unei linii u§or concave cranial, cobarfmd de la un punct situat pe marginea laterala a mu§chiului ilio-costal la 4 - 5 cm inapoia ultimei coaste, de unde coboara pentru a ajunge la a 7-a articulatie condrocostaHi. 4.1.2.4.4. Rillichii Rinichiul drept se proiecteaza sub marginea ventral a a mu§chiului ilio-costalin p artea dreapta, de la al j 5-lea spatiu intercostal pana sub apofiza transversa a primei vertebre lombare. Rinichiul stang se proiecteaza tot sub marginea ventra Ja a mu§chiului ilia-costal din partea stanga, de la al 16-lea spatiu intercostal pana sub apafiza transversa a cdei de a 2-a vertebre lombare. 4.1.2.4.5. Intesti nul Duodenul se proiecteaza pe pm'tea dreapta pe a direclic ablidi 1n jos §i 1nainte, pe 0 linie ce coboara de sub apofiza transversa a vcrtebrei a 3-a lombarc spre j umatatea coastei a IO-a. Cecumul se proiecteaza 1n pm'tea dreapta, 1ntr-o poziti e oblicii ventro-cranial, carja cecumului proiectfindu-se la nive]ul fosei paral ombare, ajungfmd sub limita 1ateral a a mu§chiului ilia-costal pana la a] I3-lea s paliu intercostal, sub limita inferioara a duoclenului; corpul cecumului ocupa z ona regiunii abdaminale mijlocii (abdominala laterala §i partial ombilicala), varf ul tinzfll1d sa ajunga la apendicele xifoidian. Colonul ventral drept (portiunea lombo-sternala, ansa se proiecteaza pc partea drcapta lntre hipacondru §i zona ce cala, paralel cu hipoconclrul. Colonul dorsal drept (portiunea freno-lombara, an sa IV) se proiecteaza tat pe partea dreapta, la fala mediala a hipocondrului. I) Flexura stemala se proiecteaza dcasupra §i inaintea apendicelui xifoidian. se proi ecteaza pe Colonul ventral stang (portiunea sterna-pelvina, ansa partea stanga, sub linia hipacondrului stang 1n regiunea abdominaHi mijlacie, porliunea ventral a sprijinindu-se pe podcaua cavitalii abdomillalc. II)

1.2.2. ell portiunca mobila bine reprczentata.1. intr-un plan o rizontal ce treee prin articulatia eoxo-femurala §i un plan paralel ee treee aprox imativ la jumatatea distantei dintre respeetivul plan §i alt plan ee trece prin tu bcrculul coxal. Ovarul drept se proiecteaza la aecla§i nivel. 4. de la fata mediala a splinei pana la nivelul pantei l1ancului stang.2. .2..2. Zona cefalica limba In general este groasa. 4. eventual intr-un plan vertical e c trece prin spatiul dintre apofizele transverse ale vertebrelor III-IV lombare.1. 4. 5-papile calicifor me. intr-o zona lata de 10 cm. intrc doua planuri care tree tangent dorsal §i ventral de anus. aproximativ la nivclul artieulatiilor 8-9 condro-sternale .1. 3-papile fungiforme.2. Se poate aprceia totll§i ca: Vezica urinara poate fi proicetaUi in regiunea erupei. Ovarel e Ovarul stang se proieeteaza sub marginea ventral5 a mu§ehiuluiilio-costal intr-u n plan transversal ee treee inaintca tubereulilor coxal i simetriei.pilieri aborali ai limbii. mobila (intrcgata functional aetului de prehensiune).2.V lomba rc. medio-dorsal in raport eu eolonul dorsal stang.4.6. 2papile odontoide.5. BOVINE 4. limba la bovine l-protuberanp lingual5.20. Rectul sc proieeteaza in regiu nea erupei. ansa III) se proieeteaza pc prutea stfll1ga. 4. Morfotopografia organelor 5 4. ell varful Fig. putandu-sc proiecta pe partea stfll1ga. Corpul uterului poate fi proieetat pe 0 zona de 8 . corespunzan d aproximativ spatiului dintre apofizelc transverse ale vertebrelor IV . Vaginul ~ivestibulul vaginal sc proieetcaza intr-un plan olizonlal ee tTeeeprin rutieulatia eoxo-fcm urala §i un plan paralel eorespunzfll1d pClineului.2. aspra la pipait (prin eornifiearca papilelor filiformc). apo i pc fata mediala a hipocondrului sUing pfll1a in dreptul celei de a 8-a artieul atii condro-costale. ce coboara de la nivclul aperturii pelvine cranialc la nivelul pantei ilancului (regiunea abdominaHi lateraHi). Colonul descendent se proieeteaza la ni velul fosei paralombare stangi §i partia l in panta Hancului stang. Flexura frenica (diafragmatica dorsal5) se proiecteaza deas upra Hexurii sternale. 6.1. Jejun ul are 0 pozitic relativ mediana. Cavitatea pelvina Proieqia la exterior a organelorpclvinc cstc eu totul rdati va. 4. 4-papile lenticulare.10 em situat dcasupra planului care mareheaza limjta dorsala a vczicii.Anatomia animaleJor domestice 107 Colonul dorsal stang (portiunea pelvo-diafragmatidi.2.

). la nivelul careia mucoasa (in zona corpului) pre zinta papile lentiforme. 4.108 ascupt. 3-glanda mandibulara. Fig.3. Traheea la bovine (seqiune transversala). m andibulei.1. in zona topografica a molarului al II-lea superior (fig.2.2.).2. Crestele sublinguale laterale sunt m ascate de papile odontoide.22.2. dispus inaintea bazei urechii. triunghi ulari. Papilele caliciforme sunt dispuse pe doua randuri. 4.1.22. GabrieJ Predoi . de culoare galben-palid.2. 4. 4. se deschide la nivelul vestibulului buc allateral. prezinta.2. la originea corpului limbii.2. Traheea Cu aceea~i topografie ca ~i la ecvine. simplu. Glandele sali vare (parotida ~i mandibulara) la bovine 2-can al u I acopera articulatia temporo-mandibulara. Glanda tiroida Situata in planul inelelor 2-3 traheale. Fig. este ingust ~i acopera marginca aboral a a parotidian. 4. Zona cervicala 4. 4. Corpul ~i baza limbii prezinta pe [ata dorsal a 0 foarte dezvoltata proe minenta protuberanta lingual a.). 4.23.Cristian BeJu 4. Capul glandei. canalul parotidian. 4. cu suprafata u~or accidentata ~i reuniti printrun evident istm cu structu ra glandulara (fig.2. carunculi care sunt fibro-cartilagino~i ~i au marginea libera festonata. 4. para median (8-10). este reprezentata de doi lobi. are limita do rso-caudaHi la nivelul extremitatii craniale a atlasului iar cea ventro-craniala care are aspectul unei proeminente ovoide . 0 creasta dubla (fi g. Glanda tiroida la bovine.2.).2. Papilele foliate lipsesc (fig.). este ~a~ p~tin bine reprezentata ~1 de culoare rO~latlca .23. Glanda parotida Compara:iv. . 4.2.2.21.21.2.20.2.ajunge pana la pmtea ventrala a lari ngelui ~i hioidului (fig.21. Canalul glandei se deschide la nivelul caruncu lilor sublinguali corespunzatori. 4.cu ecvinele. Corpul l-g I anda parotida . nu are raporturi cu tendonul mu~chiului sterno-man dibular.2. in general. Coada. prin recurbarea ~i situarea la acela~i nivel a extremitatilor inelelor fibrocartilaginoase.1. Glanda mandibulara Mult mai dezvoltata decM glanda parotida. situat la nivelul extremitatii inferioare a fetei m ediale a ramurii recurbatc a mandibulei.

25.deserviti de bronhia accesorie. 9 -trunchiul pulmonar. Cordul la bovine (fata stanga . Cordul Comparativ cu ecvinele. in general.24. 4. 6-trunchiul brahio-cefalic. se identifica oasele cardiace. Auriculele sunt fe stonate. Inainte de bifurcare emite bronhia acc esorie (sau eparteriala) destinata lobului apical.Anatomia animalelor domestice 4. 3-lobii diafragmatici. Pulm onul drept. trece pe sub tr ahee. .1. 10-vena azigos stanga. Ma rginea caudala a cordului este dominata de un evident §ant intermediar. 3-?an!ul interventricular paraconal. 2-lobii cardiaci. Cavitatea toracidi 4. 11venele pulmonare.auriculara) 1-auriculul drept.lob ul azigos. 4.2. 7-aoI1a. deviind mediastinulin plan paJ"amedian stang. In numar de doua. in jurul inelului aortic. 5-vena c ava craniala. se evidentiaza un puternic mu§chi septo-marginal (pilier de ordinul al II-lea). Pulmonul stang prezinta lobu latie clasica incluzand: lobul cranial (apical). prezinta cinci lobi: cranial anterior (apical cranial) §i cranial posterior (apical caudal) . 3 Fig. Lobul apical cranial. 4. Constant la animalele adulte. mijlociu (cardiac).25. 8-ligamentul interarterial. mai dezvoltat decM cel stang. diafragma tic §i accesoriu (azigos). se cara cterizeaza prin: evidentierea lobulatiei (aspect poliedric) pe intreg arealul su prafetei (fig.2. 4-?an!ul intermediar.2.3. foarte dezvoltat. Trahee~ ~ipulmonii Fig. deviat in apropierea apexului pe fata stanga (auriculara) (fig.). de culoare alb-galbuie §i cu 0 consistenta ferma (sfaramicios). 1a-Iobul apical drept crania l. Pulmonii.24.3. In ventriculul drept.2. 2-auri culul stang. 4 4. 4.2.2.3. Traheea are acee a§i configurakie ca ill segmentul cervical. in 85-90% din cazuri. Tesutul adipos subepicardic 109 este proportional mai mic. 4. ele reprezinta osificarea trigoanelor fibroase corespunzatoare. de la baza cordului este in cantitate mare.)§i incizuri adanci care configureaza 0 lobatie evidenta. mjlociu (cardiac) §i diafragmatic .2. cu varful mai accentual. Pulmonii la bovine 1-lobul apical stang.! b-Iobul apical drept caudal.

Mucoasa. este ata~at de fical de la nivelul curburii dorsale Fig. de lame (primare. se continua de la ni velul pilorului cu duodenul. ventrala are raporturi cu retcaua ~i cheagul. 7-esofag. S-?ant vezicul5 marii curburi (curbura dorsala) ~i de pe ruminal longitudinal drept. respectiv marele epiploon intern (drept ). deta~ata de la nivelul conica ventrala. secundare. terliare ~i cuaternare). iar cea caudala. 4zatoare. formeaza peintreg arealul compartimen te poliedrice.Clistian Belu 4. care sunt egale. foios (omas). groasa. Mucoasa. 12-duoden. 10partile laterale. iar prin curbura rumegatoare (fala stanga) . este format din rumen.4. Rumcnul.2. 2-sac ruminal cu care comunica prin orificiile corespunventral. realizeaza prin pliere 0 multitudine de lame spiroide. Marginea dorsala estc convex-concava cranio-caudal. ocupa 3 /4 din cavitatea abdominala ~i are raporturi directe prin fata corespunzatoare c u peretele stang al cavitatii abdominale. 8-re!ea. ll-pi lor. Rcteaua. l-sac ruminal dors al. este cel mai redus §i mai putin al proventriculu lui. asemanator unui fagur e de albine. cu dispunere 1ntr-o ordine perfecta.4. Prestomacele ~istomaculla prin micul epiploon. 3-vezicula c onic5 dorsala. bine r eprezentata. deta~at compartiment Mucoasa. 12 '" Foiosul. 9-foios. efilata. Cavitatea abdomillala 4. iar cea ventral a este convexa pe toata lungimea ~i primqte illsertia marelui e piploon extern. divizate prin pereti secundari \'n alte compartimente mai mici cu aceea~i configuratie. Extremitatile sacilor ruminali (dorsal ~i ventral) constituie vcziculele coni ce. 6 -atriul ruminal. Chcag ul sau stomacul propriu-zis. 26.2. necornificata. situata \'n continuilatea sacului ruminal dorsal ( atriul ruminal) cu care comunidi. circumscrie pat ru categorii cheag. retea.2. cu forma elipsoidala. La nivelul ~anlurilor se deta~eaza mar ele epiploon caudale ale extern (stang). Extremitatea craniala. u§or de reperat dupa volum.1.110 Gabriel Predoi . comunica cu foiosul. orientate ditre mica curbur a (cUl'bura ventrala). mai voluminos decat reteaua. care \'mpreuna formeaza prestomacele sau proventriculul. ~i cheagul (abomasul) sau stomacul pr opriu-zis. t urtit cranio-caudal.2. 4. este alungit ~i situat pe partea dreapta a cavitati i abdominale \'n raport cu regiunea hipocondrului. configuratie ~i structura. care apar incluse unele \'n altele. Mucoasa compartimentelor descrise este cornificata. 11 . Stomacul Cvadricompartimental.

a rotunjita §i orientata caudal. este scurt §i l-cecum.2. .2. CoIonuJ de scendent. continuandu-sc In zona topografica a arterei mezen terice craniale cu ansa distala. domina fosa para lombara §i circumscrie a dubUi inflexiune In "S". toate echi distante §i aproximativ In acela§i plan. 3-colon spiral at. cu a doua flexura dispusa dorsocaudal. ce Ii confera aspect de "ghirlanda". volum) dedit la ecvine. orizontala cranio-caudala. Intestinul L 11 Topografia prestomacclor ~i a cheagului "obliga" masa intestinala sa aiba raport uri exclusiv cu peretele abdominal drept al cavitatii abdomina1e (regiunea l1anc ului §i portiunea corespunzaroare a regunii mezogastrice) a) lntestinul subtire Ou odenul prezi nta patru portiuni (ascendcnta. b) lntestinul gros. La nivelul f1exurii porta1e se deschide canalul coJedoc iar la nivelul f1exurii lombare canalul pancreatic. este format d in trei ture concentrice. CoJonul transvers. colonul spiral a t §i ansa distala. Topografia mentionata detennina fo rmarea a numeroase anse. Jejunul. Colonul sigmoid. 2-colon sigmoid. Colonul ascendent con tinua cecumul.Anatomia animalelor domestice 4. cu extremitatea liber. Fig. 4-cololl transvers. orizonta Ja caudo-craniaUi ~i verticaHi). cu calibru identic cecumului. este neted.27. este nebo selat §i mult mai redus (lungime. Colonul spiral at. uniform cali brat. se dcschide la limita dintre cecum §i colon prin orific iul ileo-ceco-colic. Are a lungime de 60-70 cm §i un diametru de 7-9 cm. Este format din trei portiuni: colonul sigmoid. I1eollul. rectiliniu. demarcatia [jind realizata de deschiderea i1eonului (orificiul il eo-ceco-colic). suspendat de marele mezenter. cu diametru asemanator anselorjejunale. reunite la nivelul a trei llexuri ( portal a.2. Intestinul gros la bovine RectumuJ. foarte lung.4. mascat de insertia ligamentu lui duodeno-transvers. este scurt §i sc continua cu colonul descendent. suspenda t la extremitatea ventro-caudala a marelui mezellter §i ata§at de cecum prin ligamen tul specific (ilea-cecal). Jumatatea terminala a ultimei ture. sustinut de micuJ mezenter. extrem de scurt comparativ cu ecvinele. cilindroid. se dist anteaza de colonul spiral at. 0 flexura centrala §i 4 trei ture excentrice. dispus orizontal. Cecumul. este situat In planul median a l regiunii sublombare. c audaUi §i lombara). cste suspcnd at de marginea inferioara a marelui mczenter. calibru. 4.

Fig.4.supra portala sau lobul papilar §i. 3. patrat. ell suprafata extrem de accidentata (lobati. Vezica biliara depa§e§te mult marginea lateraHi. 6-vena renala. respectiv. are limita ventral a marcata de ligamentul falciform §istang. cu axul mare or ientat ventro-cranial.Cristian BeJu 4. Rini chiul drept este aplatizal dorso-ventral.2. Portiunea l alerala -j'/4 Cl 4 . este reprezentat de doua ramuri uretcrale .5. Rinichii Sunt pluripapilari. lorsionat. rectilinie §i groasa. biliara.29. laterala sau procesul caudal. 7-ureter. 4' -proces papi lar. 4-proces caudat.2. ilotant. sunt ovoidale. Rinichiul stang. paramedian dreapta. 2-lob drept. are aspect de pirami da.lob pat rat. 4-zona medulara. Ficatul Intracavitar. boselati). iar marginea mediala sau stanga. 2-calice renale. cu marginea infcrioara semicirculara. lipsit de bazinet.2. acoperit In cca mai mare parte de lobul Spiegel.2. 3-calice ma jore. Ma rginea Iibera (ventrala la celelalte specii) este orientata lateral dreapta.112 Gabriel Predoi . Rinichiul drept la bovine l-Iobi renali. care-I sistematizeala'ln palru lobi: caudat (Spiegel).4. 4.4. es te limitat de lobul patrat prin intermediul fosei vezicii biliare. cu exlremilatea caudala efilata §i hilul larg. 5-vezica depa§e§te conturullobului drept. bine reprczentat.28.2. Esle gros.2. Ficatulla bovine (A) ~iovine (B) I-lob stang. 4. Prin topografie. este dispus retrodiafragmatic. 5-artera renala. exlremitatea dorsal a apa rline lobului caudat §i lobului drept iar extremitatea ventral a lobului stang.3. cu hilul Ingust. Pelvisul renal. format din doua portiuni . 4.~ Fig.4. corespunde marginii dorsale de la celelalte specii. Canalul cisti c realizeaza lajonqiunea cu canalul hepatic un unghi de aproximativ 90°. masiv §i prezinta incizuri superficiale. 4. redus .   .0varele Reduse comparativ cu iapa. cusuprafata galbuie §i u§or accidentate de foliculii ovarieni sau corpii galbeni In diferite faze de evolutie.

prezinta in submueoasa pc podea doua evidcnte eanale epoforiee (Gaertner). 4. 8-clitoris. limita de separare fiind uterului. 1 7 8 10 4. Mucoasa colului se pliaza aUitlongitudinal cat §i transversal. faciind a stfe] destul de difieil aeeesulin cavitatea UlL:rina. 11mezoovar. Coarnelc uterine.2. eare se desehid prim-un orifieiu larg aproximativ 1a jumatatea organului.4. lungi de aproximativ 30-35 em. La femelele multi pare depa§e§t e marginea anterioara a pubisului. prevazut in portiunea intravaginala eu doua sau trei flori invo]te. Este dominat la nivelul peretilor 1aterali de glandele vestibulare mari. 4-cervix.6. 9vezica urinar a. . 4.2. iar ]a interior printr-un evident septum. 2. se eontinua e u un eervix ung. Corpul uterin.iar cea de la niveIul eorpu lui §i coarnelor realizeaza earuneulii (80 . Vestibulul vaginal Fig.Anatomia animaJeJor domestice 4.30. formatiuni unitare bine delimit ate. 2reprezentata la exterior printr-un §ant median dorsa l.2.31. 7-vulva. 4inaintea caruia se gase§te mezoul intereornual. dispu§i pe patru randuri.4. Aee§tia a u suprafata neteda §i eonvexa.8.14-fund fund de sac veZico-vaginal. 10-diverticul suburetral.120). Caudal ele sunt eontopite pe 0 distanta de 10-15 em. Topografia aparatului genitalia vaca I-oval'. 15sacro-rectal. sunt orientate eranio-latero-ventro-dorso-media1 §i Coamele uterine . Vaginul Mai 1arg§i eu perete]e mai gros fata de iapa.salpinx. la vaca I-corpul coarnele ligament ovare.2. foarte seurt. eare este preeedat de un divertieul suburetral. 6-vestibul vaginal.2.4.13-fund de sac de sac recto-vaginal. 3intercornual. 4. dur. 16-fund de sac vezico-pubian. 5vagin. eu origine in fundul de sae prcecrvieal §ie u desehiderea situata de 0 parte §i de alta a meatului urinar. uteri ne. La anima]ele tinere are topografie exclusiv pelvina. 3-coarne ut erine. Uterul 113 Fig.2. 12-ligament larg.. suspenda te de marea eurbura.7.

1. Proiecfia cavitafii bucale Este relativ asemanatoare cu proiectia cavitatii bucale de la cabaline.2.3.3. 5-vagin. comisura dorsal a rotunjita.4. Sinusul frontal este mult mai i ntins §i multicompartimentat.4. Zona cefalidi 4. nivel de unde emite 0 multitudine de ramuri flexuoase (cu calibru asemanator) care acopera ambele fete ale oganului. Testicululla taur l-testiculul.3. Coada epididimului este aderenta §i putin deta§ata.114 Glandele vestibulare mici sunt . avfmd in prelungire un smoc de peri. 4. cu marele ax (in burse) vertical. 34. prelungindu-se pe por tiunea initiala a marginii libere. iar cea ventrala ingu sta §i ascutita.2. Testiculele Sunt elipsoidale. 4.1.:". 4.2.1.2.4-ostium vaginal.2.33. e ste mascat in fosa corespunzatoare. Corpul epididimului acopera in totalitate extremitatea corespunzatoare a testiculului. are aspectul unui cordon gros situat in plan axial. 2-canal cervical. Proiecfia organelor 4. 4cordon testicular. 5 4.9. Marginea epididimara este ingusta §i rectilinie . mascata apoape in totalitate de corpul epididimului.3.2. fornix va ginal. diferita de cea de la cabaline. Artera te sticulara. Proiecfia sinusurilor Este. -. Fig.Cristian Belu 3 reprezentate de doua grupe dispuse inapoia clitorisului. Proiecfia cavitafilor nazale Nu se deosebe§te in principiu de proiectia cavitatilor nazale de la cal.10. Mediastinul testicular. care trece . Cli torisuI. foarte redus."Gabriel Predoi . Vulva ~i c1itorisul Vulva prezinta buzele groase.2.3. 3-coada epididi mului.2. 4. foarte bine reprezentat. 2-capul epididimului.1.2. 4. Fig.3.. in schimb.1. Cervixulla vaca l-ostiumul uterin extern.32. Compartimentul nazal are limita rostral a inapoia un ui plan perpendicular pe axul capului.2. 5artera testiculara. abordeaza margin ea libera la nivelul extremitatii caudate a testiculului.

trecand prin comisura nazala a pleoapelor. limita caudala corespunzand bazei coarnelor. cu marginea caud al a a ramurei recurbate a mandibulei. iar limitele laterale crestei frontale cu prelungiri in apofizele cornual e.2. pan a sub aripa atlasului.6. iar cea rostral a unui plan tran sversal ce trece la marginea caudala a apofizei orbitare.4. Proieclia limfonodurilor Limfocentrul parotidian se proiecteaza in unghiul caudo-dorsal al regiunii maset erine.3.3. cea dorsaH'icorespunzand unui plan ce une§te comisura nazala a plcoapelor cu comisura dorsal a a narinei. 4.2.2.3. proiectandu-se de la nivelul regiuni i sublaringiene.2. Limfocentrul retro-f aringian este dispersat in grupele limfonodulare astfel: limfonodurile laterale se proiecteaza intr-o zona situata ventral de aripa atlasului.Anatomia animaleJor domestice 115 prin tuberculul facial (molar). Proieclia cavitalii craniene Este dificila datorita impingerii ei in profunzime datorita dezvoltarii sinusuri lor frontale. Limita aborala corespunde protuberantei intercor nuale. trecand prin tuberculul facial. p rezinta limita rostra!:"ipana la un plan transversal ce trece prin tuberculul fa cial (eventual chiar mai rostralla animalele in varsta).2.7.1. Proieclia laringelui Laringele se proiecteaza pe fata ventrala a capului. plafonul ajungand pan a la un plan ce une§te comisura buzelor cu articulatia temporo-mandibulara. limita dorsala a cavitatii situandu-se sub nivelul crestei frontal e. limfonodurile ret rofaringiene mediale se proiecteaza cu aproximatie la intersectia unui plan ce t rece de la comisura buzelor la articulatia temporo-mandibulara.3. limita caudala ajunge l a nivelul orbitei.6 cm ce coboara de la baza urechii pan a lajumatatea portiun ii verticale a ramurii vertricale a mandibulei. Proieclia glandei parotide Ocupa 0 zona de 4 .1. cuprinsa intre ligamentul hio-tiroidian (palpabil) §i ligamentul cr icotraheal.1. iar limita caudal a unui plan ce coboara de la baza urechii la 5 . Limfocentrul mandibular se proiectea za sub marginea mandibulei la nivelul unghiului mandibular. 4.3.2. Proieclia glandei mandibulare Ocupa 0 zona mai intinsa decat la cabaline.1. 4. 4.6 cm inapoia ramurii recurbate a mandibulei.1. 4.3. Sinusul maxilar. intr-o zona mai scurta deca t la cabaline. Limita ventral a corespundc unui plan paralel cu profilul nasului.8. dar ascuns de crestele pterigo-palatine excesiv de dez voltate. neimpartit in sinus maxilar rostral §i sinus maxilar caudal. 4.1. faringele la taurine se proiecteaza intr-o zona a cavitatii bucale care corespunde unui plan perpendicular pe portiunea orizontala a ramurei mandibular e. .5.9. Limita ventral a c orespunde cu aproximatie unui plan ce une§te comisura buzelor cu originea traheei. Proieclia farillgelui Mai alungit decat la cal. sub articulatia temporo-mandibulara.

limiteJe peri f eri ce ale cavitatii toracice exceptand recesusul pleural costo-diafragmatic. pentru a ajunge la stern la nivelul celei de-a 7-a articulatii cond ro-sternale. pentru a trece apoi dorsal de articulatiile con dro-costale. la nivelul coastei a 13-a.la coasta a 6-a.2. 4.3. Zona cervicala Proiectia traheei. cat §i insertia periferica fiind deplasata cranial in a§a fel ca limita caudala periferica pe 0 linie ce pleaca de la un punct situat deasupra limitei ventrale a mu§chiului ilio-costal toracal.3.2. cu lobii triunghiulari uniti printr-un istm glandular . Proieclia c1inica a pulmonului Este §i ea mai redusa decat la cabaline. de unde coboara panD. aproximativ l a jumatatea distantei dintre epistern §i linia dorsal a a gatului (cranio-dorsalin raport cu articulatia scapulo-humerala).2. pentru a ajunge la a 6-a articulatie condro-costala. Linia de curbura verticala ajunge la punctul cel mai avansat in pla n median la jumatatea coastei a 7-a.1.3. 4. Limita ventrala ajunge la n ivelul unui plan orizontal ce trece prin articulatia humero-radio-ulnara In timp ce limita caudalii este marcata de diafragma.4.2. venei jugulare externe ~i arterei carotide nu prezinta diferente esentiale in raport cu proieqia acelora§i formatiuni la cabalin e. Proiectia an atomica a cordu/ui Corespunde unei arii cuprinse intre coasta a 3-a §i coasta a 6 a(l a 3-5 em inapoia diafragmei). ca §i la cabaline.3. atat aspectul. cum s-a procedat in cawl cabalinelor. prez entand atM convexitatea craniala mai accentuata. plan tangent la articulatia scapulo-humeralii. apoi In tr eimea di stala a coastei a II-a. sunt reprezentate de un pachet limfonodula r masiv ce se proiecteaza tot la nivelul §antului cervi co-scapular. esofagului.2. I 4. coboara In treimea distal a a coastei a 12-a.3. diafragmul fiind mult mai convex spre inainte. coborand de a extremitatea dorsal a a ultim ei coaste. Proiectia anatomica a pulmonului Um1are§te. in treimea mediana ajunge doar pan a la coasta a 9-a. limfonodurile cervicale superficiale caudale (prescapulare).3.3. baza cordului corespunzand unui plan orizontalla n ivelul coastelor IV -VI. 4. este plasatii la nivelul primelor doua inele traheale. unui plan ori zontal ce une§te tuberozitatea spinei scapulare cu unghiul cranio-dorsal al fosei paralombare: Limita craniala corespunde cu aproximatie unui plan vertical ce tre ce tangent la tuberculul mare caudal al humerusului. in general. cat §i proieqia organelor toracice este diferita fata de proieqia de la cabaline.2.3.2.    .116 GabIieJ Predoi .3.2. Proiec tia cavitatii toracice Limita dorsala corespunde.3. diafragma. zona de explorare in careul cent ral ajunge spre Inapoi pana la coasta a lO~a.Clislian BeJu 4. 4.3. La taurine ins a. latita. Glanda tiroida. Impartind aria peretelui toracal in noua sectoare. Cavitatea toracica Oatorita toracelui mai scurt decat la cal (13 vertebre cu 13 perechi de coaste).3.

4-dia fragrn. 4.3. Fig.34. 4.35.2. Topografia organelor din cavitatea l-trahee. 3-cord.5. la bovine (fata stanga) 4. --~~~~ toracidl la bovine (fata dreapta) Fig. 4-cord.Anatomia anima/cloT domestice 117 --=-'~. ProiecJia c1inica a cordului Aria de ascultatie obi§nuita este pe partea stanga (cordul fiind dispus paramedian stanga). lntre coastele IV §i VI. 2-trahee. Topografia organelor din cavitatea toracidl l-esofag.3. 5-diafragrn.. 2-pulrnon. 3-pul rnon. .

. 7-duoden (pol1iunea orizontala). 3-vezica biliara. Fig.VI deasupra planului orizontal care trece printr-un punct situat lajumatatea distantei dintre tuberculul coxal §i pat e1a. 3-splina. 4-foios. 5-cheag.Clislian Be1u Fig.36.37. 9-cecum. Proieqia viscerelor din cavitatea abdominala la bovine (fala dreapta) l-rinichi. 6-duoden (pol1iunea asce ndenta).118 Gabriel Predoi . 4. 10-jejun . 2-re!ea. Bifurcatia traheaUi §i originea bronhiilor cu limfocentrul traheo-bron§ic se delimit eaza cu aproximatie la nivelul coastelor V . 2-ficat. 4. Proieclia viscerelor din cavitatea abdominala la bovine (fata stanga) l-rumen. 8-colon spiralat. .

marcata cutanat de marginea cranial a a m. Ansa ascendenta se gase§te In spatiul penultim intercostal (XI . de la apotiza transversal a a vertebrei a 3-a lombare pana la coasta a 12-a. de la diafragma pana la apertura pelvi na craniala. ceca ce corespunde fetei interne a hipocondrului. Cavitatea abdominala 4.3.1. sub marginea masei comune (su b linia plafonului). ce coboara oblic de la un punct situat la extremitatea dorsal a a coastei a 13-a (pe Iinia plafonului) pfma aproape de a 7-a articulatie condr ocostaHi. . Marea curbu ra se sprijina pe plan§eul cavitatii abdorninale.4.4.2. tensor al fasciei lata. 4.3.2.12 cm. iar mica curbura depa§e§te In sus. iar colonul spiralat se proiecteazala nivelul corzii §itreimii rnijlocii§idorsale apantei ilancului.4. Intestinul Duodenul se proiecteaza prin primele doua din cele patru anse ale sale: ascenden ta §i orizontala. pana la articul atia condro-costala a VI-a. Cheagul are aria de proiectie 'in zona latero-ventrala dreapta. ficatul 119 Se proiecteaza pe partea dreapta.2. 'in spatiul X intercostal.VII intercostal.3. Splina Se proiecteaza pe partea stanga. 'intre curbura diafragmei §i 0 linie ce coboara de la extremitatea dorsala a coastei a 13-a (pe linia plafonului) la jumatatea c oastei a IO-a.2. la nivelul unui plan oriz ontal ce trece la jumatatea distantei dintre tuberculul coxal §i pateHL 4.2. Ventral ocupa zona delimitata de linia ce coboara din treimea ventrala a spatiu lui VII intercostalla linia alba pana la nivelul pubisului.4. Releaua se proiectea za pe partea stanga -'in treimea ventrala a spatiului VI .4. sub forma unei benzi cu Hitim ea de 10 .4. Vezica biliara se pro iecteaza pe partea dreapta.2.4. sub nivelul planului orizontal ce trec e pe lajumatatea distantei dintre tuberculul coxal §i patcHi. Ansa orizontala traverseaza golul flancului la Iimita din tre treimea mijlocie §i superioara a sa In sens cranio-caudal. hipocondrul. Rinichiul s tang.3. c u aproximativ 10 em. Cecumul se proiecteaza cu aproximatie la nivelul corzii flancului. Extremitatea craniala se sprijina pe lobul caudat. datorita topografiei rumenului. mascata de ticat. nu prezinta raporturi parietale. Prestomacele ~i stomacul Rumenul se proiecteaza pe parte a stanga. 4.3. co~onul sigmoid (ansa proximala) ocupa golul flancului.2. Jejunul se proiecte aza pe partea dreapta Ia limita ventral a a pantei flancului §i pe portiunea cores punzatoare a podelei cavitatii abdominale. mascat fiind de mare1e epiploon. Foiosul (sprijinit pe mica curbur a a cheagului §i acoperit'in treimea anteioara de ticat) se proiecteaza pe partea dreapta.3. Rinichii Rinichiul drept se proiecteaza pe parte a dreapta. 4.Anatomia animalelor domestice 4.3. de la coasta a 6-a pana sub cartilaj ul coastei a II-a. Colonul ascendent se proiecteaza pe peretele later al drept al abdomenului.5.X II). 'inzona ruminaHi. la n ivelul unui plan orizontal tangent la olecran.IX. 'in spatiul intercostal VI .

2.3. 3 . eu §anl median dorsal §i ex tremitatea anterioara rotunjita. OVINE ~I CAPRINE 4.1.3.0varele La animalele tinere se gasesc la nive\ul unghiului d e bifurcalie al coarnelor uterine. 4. Vezica ur inara se proiecteaza sub planul precedent. are un volum ma i mic.7.3. Vaginul §i vestibulul vaginal se proieeteaza sub planul precedent. abordeaza fala laterali:i a mu§chiului Fig. Glanda parotida Asemanatoare cu cea de la t auri ne.2. 4. 4.pilieri posteriori ai limbii.3.3. 4.Crislian BelLI 4.38. La femelele multipare. Coarnele ut erine se gasesc inaintea aperturii pelvine la nivelul unui plan transversal ce t rece prin tuberculii coxali. Zona cefalica 4.4.3.3.1. Limba la oville l-silon median. canalul colector. ovru"elese gasesc in cavitatea abdominalala3 5 cm de marginea anterioara a pubisului (laaproximativ 5 em de unghiul eranio-m edial al respeetivului os).6.4.1. Morfotopografia organe lor 4. Pancreasul Se proiecteaza de la originea porliunii orizontale a duode nului (f1exura portaHicoasta a X-a) pfma in treimea mijlocie a acestuia (coasta a XII-a).3.1. 4. papilele calicifonne in aceea§i dispozilie sunt duble numeric. Uterul se proieeteaza inaintea unui plan vertical ce trece prin articulalia eoxofemurala. 5. Cavitatea pelvina Rectul se proiee teaza deasupra planului orizontal ce trece la nivelul limitei inferioare a anusu lui. ceea ce corespunde planului transversal ee treee pri n unghiurile exteme ale iliumurilor. cu planul vertical tangentlaextremitatea anterioara a trochanter ului mare.5. porliunea libera seurta. 2-protuberan!5 lingual5 eu papile lentieulare.1. adesea depa§ind marginea craniala a pod elei bazinului.2. ceea ce corespunde la nivel cutanat intersect iei planului paramedian (dus la aproximati v 5 cm pc marginea anterioara ajumata lii pubisului). protuberanla mai redusa. papilele filifonne mai dezvoltate §i mai pUlin co rnificate.1. La ovine.1. Limba Comparativ cu taurinele. In gestalie el depase§te marginea pubisului. desprins de la limita mijlocie a treimii rostro-inferioare a glandei. deasupra p lanului paralel cu preeedentul ce trece la nivelultrochanterului mare. Frecvent mucoasa este pigmentata.2. 4-papile ealieifonne. 3-papile fungifon ne.1. este proporlional mai mica.120 Gabriel Predoi .

pilierul de ordinul II din ventrieulul drept este mai gros la caprine. care la animalele adulte involueaza. care are raporturi eu esofagu l. la eaprine raportul este'inversa t. 4.2.3. Traheea ~i pulmonii Traheea pastreaza configuratia din segmentul c ervical. Elementele diferentiale Intre cele doua specii sintetic sunt: cordulla c aprine este accentuat mai lung §i cu varful ascutit. 4. Traheea La ovine. . Bronhia accesorie se desprinde din bifurcatia traheala. La caprine. In ge neral asemanatori taurinelor. cu supraf ata neteda. Glanda m andibulara 3 Fig. redu§i. extremitatile libere ale cartilajelor sunt distantate pe toata lungi mea traheei. In rest trahee a este asemanatoare taurinelor cu diferenta ca extremitatile libere ale inelelor . Glanda tiroida la ovine.3.1.3. Fig. 4. In sfertul cervical al regiunii.1. cu tesut adipos In cantitate ma i mica.3. Traheea la ovine ~i caprine (sectiune transversala).3.Analomia anima/eloT domestice 121 maseter la limita dintre treimea mijlocie §i inferioara pentru a se deschide In ve stibulul bucal lateral In dreplul primului molar superior.1. la ovine.3. de culoare ro§ie castanie.1. 3-glanda mandibulara. Fig.3.2.1.41.2. La caprine.1. aorta aseendenta e ste'seurta §i trunchiul comun brahiocefalic lung. realizeaza 0 creasta simpla (fig.1. 2canalul parotidian. inegale (cea stanga mai dezvoltata). topograti a canalului parotidian este asemanatoare rumegatoarelor man.2. alungiti.40. rectiliniu §i ajunge pana In apropierea varfului). Zona cervicala 4.1.1. Glandele salivare (parotida ~i mandibulara) la ovme I-glanda parotida .1.40. 00 A B La caprine. prezinta urmatoarelc pmticularitati: la ovine dese nullobular este absent. Cavitatea toracica 4. 4. 4.2. Mai redusa decat la taurine. realizand astfel un veritabil jgheab.3.3. este relativ ovoidala §i cu extremitatea rostral a bi lobata. Pulmonii. Cordul Comparativ cu taurinele este mai alungit. Glanda tiroid5 Situata pe partile laterale ale primclor 3-8 inele traheale. 4.3. este circumserisa d e doi lobi tiroidieni. 4. uniti printr-un istm seurt.3. lobii tiroidieni sunt solitario 4. 4.39.). §antul intermediar la ovine est e scurt §i orientat In portiunea terminala pe partea stanga a cordului (la caprine este lung. egali. inelele cartilaginoase au extremitatile distantate.

la caprine des enullobular este prezent ~i evident pe lobii craniali ~i mijlocii ~i discret pe lobii diafragmatici. 9-vene pulmonae. ultim a tura a colonului spiralat mai Indepartata de segmentul colic. 4.122 Gabriel Predoi .lob pat rat. Cavitatea abdominala 4. 2-lobii mijlocii. 4'-proces papilar. beneficiaza la nivelul duodenulu i (flexurii portale) de deschiderea orifici ului hepato-pancreatic (deschiderea In comun a canalului coledoc ~i pancreatic). cu peretii mai s ubtiri iar mucoasa realizeaza cute spiroide putin deta~ate.4. asemanator taurinelor.42. 3-?an!ullongitudinal intelventricular paraeonal. Pulmonii la ovine l-Iobul apical stang. 3-lobii diafragmatici. b) lntestinul gros se caracterizeaz a prin: colon sigmoid mai redus. lobul apical cranial este p ractic unitar. lobul apical drept mult mai redus. 8-ligamentul interalterial. contine un numar mai redus de lame. 4.3. Cheagul este mai alungit. 3. ll-trunchiul pulmonar. 1a-Iobul apical drept cranial . Foiosul. bine deta~at a de atriul ruminal. Intestinu l a) lntestinul subtire. 4. 6-trunchiul brahio-cefalic. Ficatulla bovine (A) ~iovine (8) l-Iob stang.43. mic ~i bine deta~at . extremiHitile lobilor convexe. 4-?an!ul interrnediar . 5-vezica biliara. Stomacul Asemanator cu cel de la taurine.Crislian Belu Fig. Cordulla ovine (fala stanga. prezinta unnatoarele particularitati: rumenul prezinta vezicu la conica ventraIa mul t mai dezvoltata dedit cea dorsala. Aceasta particul aritate Fig.1. 2-auricul ul stang. 4. 1blobul apical drept caudal.1.3. desenul poliedric (al mucoasei) mai putin conturat. 4. 2-lob drept.auriculara) l-auriculul drept. este mai dezvoltata dedit foiosul. Reteaua. 4-proces caudat. se plaseaza In i mediata apropiere ajejunului. are peretii mai subtiri ~i Fig. 5-vena cava craniala.4. . cu a doua flexura dirijata ventro-caudal. extremitatile lobilor ascutite.44. 7-altera aOlta.1.3. 10-vena azigos stanga.2. 4-lobul azigos.1 :4.

datorita compresiunii rumenu1ui. 4.3. 5 4.1. 5-al 1era testiculara. Vestibulul vaginal Reprezinta aproximativ jumatate din lungimea vaginului. 4.1.4. carunculii uterini au suprafata excavata 1aov ine ~iplana la caprine. A Fig. lobul patrat redus. realizeaza un unghi ascutit cu canalul hepatic. bine con turat. lobul drept are marginea libera taiata oblic. 4-cordon testicular. are convexitatea fetel or mai putin accentuata. Vaginul Este Iipsit de canale epoforice ~i are aproximativ 7-8 cm 1ungime. ~iultima 2 4.3.10.4.3.4. sunt mai plate ~i proportional mai mici.3.3. Rinichiul stang.4.46. vezica biliara depa§e§te cu putin marginea libera a organului.1.3. prezinta la comisura inferioara un clitoris subtire ~i l a berbec (A) ~i f1exuos.3. Glandele vestibulare mar i sunt inconstante.4. 4. 2-capul epididimului.7. colul uterin p rezinta f10are involta simpla.1. 4.45. cu fetele conv exe ~i extremitatile egale. Ficatul Fig.1. mucoasa uterina frecvent este pimgentata. 4. se caracterizeaza prin: coarnele uterine sunt mai lungi ~i mai apropiate de planul median. In zona hilului se pot observa venele subcapsulare e ratice. Testiculele tap (B) Asemanatoare bovinelor.1. Rinichiulla ovine I-h i I renal.9. Testiculele La berbec sunt foarte voluminoase in raport cu talia animalului. Cu aceea~i topografie ~i numar de lobi ca la rumegMoarele mari. lobul caudat nu depa~e~te conturullobulu i drept. 2-vene subcapsulare.8. 4. canalul cistic paralel cu marginea lobului drept.4.3. au suprafata neteda ~i forma de bob de fasole. Ovarele Asemanatoare taurinelor. ultimei ture excentrice amintite (la limfonodurile jejunale sunt plasat e intre jejun tura a colonul ui spiralat).6. Rinichii Sunt monopapilari.5. Vulva l-testicul. 123 care se deasupra taurine. B 4. Uterul Comparativ cu bovinele.1.Anatomia animalelor domestice modifidi topografic limfonodurile jejunale gasesc situate intre lamele marelui m ezenter. se caracterizeaz a prin: incizuri lobare mai pronuntate. are marginea inferioara ob1ica.3. 3coada epididimului. avand aspect . Pe1visul renal este dominat de bazinet.4.4. 4.4.1.

.

1. ad era la extremit atea corespunziHoare a testiculului. eu limita rostrala mareata de planul tr ansversal ee une§te baza apofizelor zigomatiee ale frontalului.3. -si nusal maxilar.3. care nu ajung pana la capul epididimului. artera testicul ara. care se distribuie asema nator celor de la taurine. Proiectia organelor 4.2. de unde emite 0 multitudine de colaterale. . Coada epididimului. P odeaua eavitatii eorespunde eu aproximatie marginii ventrale a areadei zigomatie e. are un aspect de apendice. coborator al buzei mandibulare. emite colaterale mai groase §i mai putin sinuoase. In timp ce limita eaudala rare ori treee de linia transversal a ee unqte baza apofizelor zigomatiee ale frontalului. Proiectia sinusurilor Oatorita reduetiunilor. Limita caudala (eu orificiul bu eofaringian) eorespunde unui plan transversal ee treee la 3 . Proiectia cavitatilor nazale Podeaua eorespunde unei zone situate deasupra planului ee treee prin eomisura ve ntrala a narinei. 0 dubla inflexiune. 4.1.3. Artera testiculara realizeaza pe fata later ala a testiculului.2. Limitele laterale depa§ese lateral liniile frontale. urmare§te la mica distanta marginea epididimara. Marginea epididimara este orientata caudo-medial.2. se proiecteaza In regiunea infrao rbi tara. pana la nivelul marginii libere. Proiectia cutiei craniene La oaie euprinde 0 zona relativ Intinsa. in apropierea marginii epididimare. dupa care patrunde sub coada epididimului. La tap.3.2. Orifieiul nazofaringian se proieeteaza inapoia unui plan tr ansversal ee treee prin eomisura nazala a pleoapelor. iar eea eaudala aj ungand pana in zona nueala. Limita caudala eorespunde aproximativ margini i eraniale aorbitei. de asemenea redus ea Intindere.3. 4. delimitarea este relativa: -sinusal frontal. Extremitatea capitata este acopcrita in totalitate de capul epididimulu i. Zona cefalid Proiectia cavitatii bucale Corespunde unei zone cuprinsa intre un plan dorsal ce une§te comisura ventral a a narinei cu treimea dorsala a ramurei recurbate a mandibulei §i un plan ventral ce une§te marginea m. coad a epididimului foarte bine conturata. Plafonul este marcat de orizontala tangenta la treimea dorsala a ramurei vertieale a mandibulei. 4. mai putin flexuoase.3.2.2.1. care se prelunge§te pfma la extremitatea marginii libere. fara sa patrunda sub coada epididimului. bine deta§ata.4. 4.5 em inaintea orbi tei.1.1. redus. situata in partea laterala. 4.124 Gabliel Predoi .3.2. testiculele sunt mai scurte.Clistian Belu ovoidal. comparativ. limi tat lateral de orbite ajunge ventral pana la un plan ce depase§te cu putin linia d intre eomisurile nazale ale pleoapelor.1.

2. Inapoia ramurii vertieale pana la jonctiunea eu ramura reeurbata a mandibulei .1.2. Glanda tiroida este lipsita de istm glandular.3. dczvo]tat. Proiecfia anatamica a pulmonului ajunge spre Inapoi pana la ultima coast a. In sehimb limfo nodurile retrofaringicne laterale.2.este mai apropiata de artieulatiile eondroeostale decat la taurine.2.1.7.. 4. -Li mfocentrul retrofaringian prezinta limfonodurile mediale reduse. 11lsa.3. esofagul.VIII (IX).1.VI situata sub planul ce trece la jumatatea respeeti velor eoaste . Ineruei§and coasta a 7 -a la jumata tea ei. em latime §i 5 .3. Proiccfia ana tamicfi a cOldului euprinde zona dintre eoastele III . Linia de eurbura a di afragmei Incepe de sub a 2-a vertebra lombara.6. Zona cervicala Traheea. tangent la ramura recurba ta a mandibulei . Limita dorsaIa.2.1. se proiecteaza ea Ia tauri ne. Proieqia c/inica a pulmani/or cste restransa ]a 0 zona cuprinsa In portiunea mijloeic a peretelui toraeal euprins Intre coastele V .8. Proiectia limfocentrilor Se deosebe§te prea putin de proieqia de la taurine. partial acoperi t de extremi tatea dorsorostral a a glandei parotide. Proiectia glandei mandibulal'e Oeupa 0 zona situata medio-caudal de unghiul mandibular tinzand sa ajunga sub ar ipa atlasului 4.6 em lungime. la baza §iInapoi a gatul ui condilului mandi bular.3.1. fieem"clob ovoid se proieetcaza p c partea laterala a primelor trei incle trahealc.Analomia animaJeJor domcstice 4.5.2. Canalul parotidian treee In treimea inferioara a maseterului. limita eaudala periferiea. ventral a §i eraniala nu se deosebese de limitele de la taurine. Cav itatea toracica ProiecJia hmitelar cavitafii taracice.3.3.9. 4. foartc dezvoltatc se proiecteaza eraniolatera l In raport eu aripa atlasului. 4. limita eaudala eorespunzand unui plan paralel cu precedentul.3.5 . Proiectia laringelui Pe pmtca ventral a a capului euprinde zona dintre ligamentul hiotiroidian (palpa bil) §i ligamentul crieotraheal. 4.2. palpabil. situata sub baza urcehi i.3. Limfocentrul cervical superfic ial dorsal (prescapular). 4. Proiectia faringelui 125 Cuprinde zona dintre un plan transversal ce trece prin marginea orbitei. -Limfocentrul parotidian este compact §i bine reprezentat. Proiectia glandei parotide Cuprinde 0 zona de 1.2. vena jugulara ~i cordonul vagosimpati c se proieeteaza la fel ea la taurine.2.

la nivelul articu latiilor condrocostale VI .4.3. la nivelul art iculatiilor condrocostale VIII .VIII. Colonul ascen dent se proiecteaza pe peretele lateral drept al abdomenului. Pancreasul se proiecteaza sub ex tremitatea ultimelor trei coaste.6. Intestinul Duodenul se proiecteaza pe partea dreapta. portiunea orizontala proiectandu-se l a marginea dorsal a a fosci paralombare.4. inapoia ficatului §i deasupra hipocondrului.4.4. la li mita dorsala a fosei paralombare.2. Prestomacele ~istomacul Rumenul se proiecteaza pe intreg peretele abd ominal lateral stang.Cristian Belli ProiecJia c1inica a cordului corespunde portiunii ventrale a proieqiei anatomice . ovala.0varele Se proiecteaza la nivelul unui plan transversal ce trece prin tuberculii coxali.4. 4. pana la 0 linie ce c oboara de la ultima coasta pana la a IQ-a articulatie condrocostala. 4.2. la nivelul §i inapoia apendicelui xifoidian.1. de unde tin de sa ajunga la articulatia condrocostala a coastei a VI-a. pe paJtea dr eapta.126 Gabriel Predoi . Splina Redusa. portiunea crani aHi urcand spre cel de-al lO-lea spatiu intercostal. Cheagul se proiecte aza pe parte a ventrala.2. la nivelul corzii flancului. la nivelul planului ce trece prin unghiul coxal.3.2. Foiosu! sc proiecteaza pe partea dreapta. Rinichii Rinichiul drept se proiecleaza sub plafonul cavitatii.2. unde formeaza flexura retrohepatica (portala).3. pe podeaua cavitatii. Cecu mul se proiecteaza pe partea dreapHi. . de la podcaua cavitatii pana deasupra articulakiilor condrocostale IX .3. colonul sigmoid la nivelul golului flancului.3.VII intercostal.2. colonul spiralat la nivelul pantei flancului. Limfocentrul traheobronhic se proiecteaza cu aproximatie lajumatatea spatiului VI .2. 4. inapoia ultimei coaste.4. inapoia diafragmei. Reteaua se proiecteaza pe partea stanga. Cavitatea abdominala 4. se proiecteaza pe partea stanga la nivelul penultimului §i antepenu ltimului spatiu intercostal.3. sub §i inapoia ficatului. deasupra zonei de proiectie a duodenului. 4. in regiunea t1ancului.2.3. 4.IX §i deasupra hipocondrului.3. Jejunul se proiectcaza pe partea dreapt a.X .4. 4. Ficatul Se proiecteaza numai pe partea dreapta.4.5.

. cu viirful dirijat aboral. Papilele foliate sunt prezente. 127 Rectul se proiecteaza la nivelul unui plan orizontal situat la nivelul anusului.1.1.4.1. Limba Este groasa §i prevazuta pe fata dorsala a corpului cu 0 creasta alungita.2. se desehide in vestibulul bucal 4-papile caliciforme. uniform distribuitc la nivelul portiunii libere §i corpului organului. extrem de latita. 4. Canalul col ee tor. Gl anda mandibulara Este voluminoasa §i prezinta doua p0rtiuni: anterioara. Glanda parotida Foarte voluminoasa. Papilele filiforme. Vezica urinara.1.pilieri aborali ai limbii. limba la suine in regiunea eervieala. iar coada.4.4.1. 5lateral. prczinta capul in rapo rt cu baza urechii.2. Baza limbii (inapoia papilelor caliciformc) este dominata de papilele conice. dar slab conturate. este bifurcata. Coarnele uterine Se proiecteaza la intrarea in bazin. Mo rfotopografia organelor 4. papile con ice. 3-papile foliate. situata Fig.4. .Anatomia animalelor domestice 4. Papilele caliciforme. paralela cu marginea recurbata a mandibulei §i 0 portiune eaudala sau traheala. bine reprezentate morfometric. Vaginul ~ivestibulul vaginal se proiecteaza intre planul de proieqie a rectului §i un plan orizontal ce trece prin articulatia coxofemurala. alungita dinainte inapoi.7. eu topografie fungifonne. Zona cefalica 4.4. 4. sunt fine §i moi. Cavita tea pelvina.3. asemanatoare taurineJor. 6. pfma in apropierea aperturii l-creasta linguala. dezvolta ta §i globuloasa. 2 4.3.4. Cel mai adesea depase§te marginea pubisului la intrarea in bazin. sunt dispuse ca la ecvinc.3.1. 4.1.1.5.1. 4. in numar de doua. la nivelul molarulu i I sau II superior.47. SUINE 4.1.2. situatainapoia mu§chiului oeeipito- . alungita. dispusa la rata mediala a portiunii eraniale a ramurii recurbatc a madibulei §i aboral a. reduse. Extremitatea anterioara a portiuriii libere are aspect ogival. 2-papile toracale eraniale. neregulata. prezentiid 0 po rtiune craniala.4.

ale carol' extremit ali se suprapun. Glandele salivare mandibulara) la suine l-glanda parotida.1. Glanda are conturul cranial prevazut latetrale. rczultat din fuziunea lobilor §i a istm ului.49. Glanda tiroida Arc un aspect unital'. 4.4. 4.43.2.3. atriul stang. Traheea ~ipulmonii Traheea. se caractcrizeaza prin: §antul subs inuos deviat caudal. tesutul adipos de la baza cordului are culoare Fig. Glanda tiroida la suine. galbena §i consistenta onctuoasa.2. ~i 3eu trei proeminente .3. §antu1 paraconal. §anlu1 intermediar scurt §i putin eviden t.4. dominat de trei §anluri evidente. ceea ce imprima organului aspect de triden t. de la nivelul cartilajuIui tiroid ian pana in apropierea aperturii toracaIc craniale. Pulmonii prezinta ]obulatie clasicil.1.2. 0 bronhie aceesorie. aplatizat (seut). se deschide la nivelul fraului li mbii. 4.1. 4.1. (parotida paotidian. Traheea Are aspect cilindroid. Zona cervicala 4. . scurta §i convexa. Cmdul fv1ai globulos decat Ia eevine §i rumegi'itoare. Canalul glandci. cu origine a in partea dorso-rostraUi a portiuni aborale. paralel cu marginea caudaHi.3. cu acela§i aspect ea in portiunea cervieaHi. este deservit de bronhia aecesorie. 2-canalul glanda mandibulara. Cavitatea toracica 4. §i una mcdiana.128 Gab/ieI Predoi . aurieulul drept nu ating.1. aspect mareat de cartilajele inelare. Traheea la suine (s ectiune trallsversala). abordeaza marg inea cranialii aproximativ lajumiitatea sa. de forma unui scut.4. Lobul crania: : drept.Estc situata pe fata ventral a a traheei. eu marginile festonate.4. baza arterei pulmonare . unital'. 4.doua lungi §i efilate cranial. prezinta aurieulul dezvoltat.1.1. Pulmonii au ineizuri adanci §i lobulatia evidenta pe toati suprafata.2. Fig.1.50.2. iar cel caudal cste convex.4. 4. in apro pierea bifurcaliei. 3 Fig.4.Clistian BeIu mandibular §i sub §i inapoia mu§chiului stcrno-mastoidian. in unghi de 90°. 4. emit.

1. i nvers rulate. 9ligament interal1erial. Cordulla suine (fala stanga .4.4.4. 3-~an! interventricular paraconal. la 3 .artera b rah i 0cefalica. c analul pancreatic Jejunul este suspendat in parte a dreapta a colonului ascenden t de un fald al marelui mezenter Ileonul. 4. 2-lobi mijlocii. 5-vena cava cra niala. se continua de la nivelul ligamentului duodeno-transvers cu jejunul.1. colonul helicoidal. este boselat §i prezinta trei tenii.diverticulul ventricular. astfel. cu exceptia portiunii terminale a ultimei. are 0 conformatie cu totul particulara.auriculara) l-auriculul drept. 7.4. §i trei ture excentrice. Pulmonii la suine l-Iobi apicali. se deschide canalul coledoc.2. Cu forma asemanatoare ecvinelor. Este format din trei ture conce ntrice.1. 4-~an! intermediar.4. extr emitatea caudala ratunjita. c are poate fi retras in cavitatea gastrica gratie unui fascicul muscular care se deta§eaza in zona orificiului de pe plafonul stomacului. pe mica curbura. Stomacul 129 Fig.52.Anatomia animale10r domestice 4. Intestinul a) lntestinul subtire Duodenul. . Turele concentrice. §i doua flexuri. 6-artera ao rta.20 cm de acesta. 10trunchi pulmonar. b) lntestinul gros. apraape paralel cu portiunea mi jlocie §i caudala a cecumului. se deschide in unghi ascutit. rulate ventra-cranial §i de la dreapta la stanga. avand aspect as emanator anselor jejunale. iar cel piloric este inchis de un dop mucos alungit §i pediculat. Cavitatea abdominala 4. scurt. iar la 15 . Cecumul are aspect cilindric. In duoden.4. iar la extremitat ea dreapta 0 evidenta dilatatie . ornat de 0 valva ileocecala evidenta. Orificiul cardia este larg §i limitat in partea stanga de 0 cuta mucoasa. partial bos elat.antrul piloric. avand trei tenii. cea dea doua in "S". 4. Colonul ascendent continua cecumul de la nivelul deschiderii ileonului. prezinta la nivelul fundului de sac stang 0 exp ansiune redusa. Mucoasa de tip esofagian ocupa zona cardiei §i a diverticulului ventricular. 4-lob azigos. 4. situat in partea Clreapta. §i se ruleaza dupa un ax he licoidal.5 cm de pil or. 2auricul ul stang.51. prezinta doua portiun i: verticala §i orizontala. 8-artera subclaviculara sta nga. prin orificiul ileo-c eco-colic. realizand. Esofagul se deschide in jumatatea s tanga a micii curburi.1. Turele excentrice sunt neboselate. 4 Fig. dar bine conturata . sun t boselate. 3-lobi diafragmati ci.

54. Rinichiulla suine l-hil renal. ia r hilul redus se gasqte pe marginea mediala. vena rena/a ~i ureter. Fig. labul intermediar drept.4. median a §i stanga). 4.lutoasa. impa rte organul in §ase lobi: labul drept. redus §i cu extremitatea infer ioara u§or efilata.55. 7-vezica biliara. relativ redus.4.56. se continua cu colonul descendet. deasupra colon ului helicoidal.4. la dist anta de marginea ventrala. Stomaculla suine l-divel1icul ventricular. 4-anse excentrice (nebose/ate) ale colonului ascen dent. Ficatul Caracterizat patognomonic prin evidentierea lobulatiei (singura specie de mamife re). 4-duod en. 2-cecurn. . scurt. Suprafata rinichilor este neteda §i de culoare galben. 2-cardia. 6'-proc es papilar. este lipsit de fosa renala.4. Fig.1. 4. Fig. 3-anse concentrice (bosel ate) ale colonului ascendent.3. labul caudat. situat pe fata viscerala. labul intermediar stang. 3-lob patrat.4. triunghiular. raportat morfometric la ligamentul duodeno-transvers. dez voltat. 4. Gabriel Predoi . 4. alungiti (lungimea aproape dubla fata de latime) §i aplatizati dorso-ventral. 3-pi lor. are marginea dorsala parctic rectilini e.artera. 2-lob interrnediar stan g. 4-lob interrnediar drert. 4. care alaturi de topografia vezicii biliare §i a canalului cistic.130 Colonul transvers. dezvoltat. Fig. prezinta la nivelul marginii ventrale trei incizuri adfmci (dreapta. lobul palrat este redus. Ficatulla suine (fata viscerala) l-Iob stang. Intestinul gros la suine l-ileon.CJjstian Belu 4. S-Iob drept. redus.53. 2.1. 6-proces caudat. labul stang. sustinut de micul mezenter. Rinichii Sunt pluripapilari.

1. cu peretele gros In j umatatea crani ala §i subtire In cea caudala. Vaginul Este lung. foarte lung (10 . 4. 4. nu prezinHi portiune intravaginala. este pliata longitudinal. 6-salpinx.57. ovarele sunt apropiate §i mentinute la distanta de regiunea sublomba ra prin ligamentul suspensor. este lip sit la nivelul submuc'oasei de glande vestibulare mari. care este extrem de lung.Anatomia animaJeJor domestice 4. reunite ventral Intr-o comisura extrem de ascutita. cu extremitatea vulvara foarte redusa. Ele au aspect caracteristic. Coarnele uterine .4.1. 4. un canal cervical extrem de sinuos.4. Cervixul. aspect generat de corpi i gal beni §i numero§ii foliculi ovarieni care ajung si multan la maturitate.10. a cilrui albuginee permite vizualizarea flexuozitatilor canalul ui epididimar. 5-ovar.8.15 em). 2-vagin.4. foarte lungi §i flexuoase (40 . 4. M u coasa.1. In submucoasa se gasesc cana lele epoforice. precedat de diverticulul suburetral. 4. pot fi confundate intravital cu ansele j ejunale de care se deosebesc prin consi sten ta crescu ta §i pri n Fig. care este lung.4.9. Clitorisul este lung.4. generand.6.4. angrenate I ntre ele. continuat a cu un apendice bine reprezentat. 7-bursa ovariana. 8longitudinale.1.1. 3-cervix. Ovarele 131 Intracavitar. 4.4. Vestibulul vaginal Limitat anterior de meatul urinar. Vulva ~i c1itorisul Vulva se caracterizeaza prin labii groase (congestionate §i marite In vol urn In p erioada estrului). Testiculele Sunt mari. bine reprezentata. astfel. Apar atul genitalia scroaf5 la palpare pe evidentierea l-vestibu I vaginal.4.4.4. continua fara ni ci 0 demarcatie cu cervixul.80 em). Mucoasa cervixului formeaza 0 mult itudine de formatiuni proeminente. 4-coarne suprafata a unor striatii uterine.5. Coarnele uterine se ligamente largi. murif orm.7. . acoperite pe marginea corespunzatoare §ila extremitati de un epididim b ine reprezentat.4. dispuse pe doua sau trei randuri. Uterul Este foarte dezvoltat §i dispus integral In cavitatea abdominala.1.4.

2. Faringele Se proiecteaza la nivelul ramurii recurbate a mandibulei.1.4.4. limita dorsala corespunde unui plan ce une§te tr eimea ventrala a ratului cu un punet situat la jumatatea distantei dintre baza u rechii §i limita superioara a ramurii recurbate a mandibulei. 4. gros de aproximativ 0. Proiectia cavitatii nazale Este la fel de variata.4.3. Oimensiunile §i zona de proieqie variaza In functie de varsta. uneori chiar de sex.5 cm. corespunde regiunii infraor bitare. Proiectia cavitatii craniene Fiind mult impinsa In profunzime prin dezvoltarea sinusului frontal.sinusul maxilar. fiind situata deasupra planului precedent.4. Artera ididimului.4. 3-coada epididimului.. ajungand pana la marginea 4. Colateralel epididimara a testieulului.Cristian Belu Mediastinul testicular.2. pe care 0 parcurge pana la nivelul e emise sunt lungi. Testicululla vier l-testicul.2. Proiectia organelor aspectul unui veritabil cordon dis testiculara. laringele Lung §i mobil. la randul ei dependenta de rasa. putand ajunge caudal p ana la nivelul protuberantei occipitale externe. 4. limitele laterale sunt marcate de ereasta frontal a.4. putandu-se prelungi In osul zigomatic §i lacrimal. In general.1. nu se poate delimita decat cu mare aproximatie. se proiecteaza pe 0 zona ee se intinde de la fata mediala a ramurii recurbate a mandibulei pana la nivelul unui plan vertical ce treee prin interva lul dintre vertebra a IV -a §i a V-a cervicaHi.4.1. limita caudal a corespunzand marginii orbitei. 4.5. 4. intre un plan ce eoboa ra de la unghiul temporal al pleoapelor pe mandibuHipana la un plan ee treee pri n vertebra a IV-a. varsta.132 Gabriel Predoi .2.58. Proiectia cavitatii bucale Fig. situata sub corpul ep testiculului (lara a aborda coada extremitatii capitate.2. Proiectia sinusurilor Este diversificata In funqie de conformatia craniului: . Este dependenta de eonformatia eapului.2.2. . 2-capul epid idimului. .1. limita anterioara ajunge cu apr oximatie pana la un plan perpendicular pe axul capului ee trece la jumatatea dis tantei dintre rat §i orbita. 5-artera testiculara.1.4.1. 4-cordon testicular. 4. are pus axial.sinusul frontal este ma i spatios decat la rumegatoare §i extrem de compartimentat.1. Zona cefalica 4.6. 4. 4. bine reprezentat.4.1.2.2. se angajeaza pe marginea libera a acestuia). mai redus decM la speciile mari.

Limita caudala corespunde diafragmei. Linia de curbura mediana a diafragmei urmar e§te 0 linie ce coboara de la extrernitatea proximala a penultimei coaste. 4. Mascata In buna parte de mu§chiul sternohioidian.4.1. la ra ndul ei.1. Lirnita craniala ajunge pana la nive1ul unui plan vertical ce trece prin articu latia scapulohumerala.2. proiectia aproximativa ajugularelor corespunzand unei linii ce une§te treimea inferioara a ramurii recurbate a mandibulei cu episternul. de unde coboara Intretaind sfertul distal al fiecarei coaste asternale. Proiectia glandei mandibulare Redusa §i ovoida. se proiecteaza Inapoia unghiului mandibular. este mascata de mu§chii cervi cali ventrali §i po ate fi proiectata cu apro ximatie la originea traheei (lajumatatea regiunii cervicale). . la marginea ramurii rec urbate a mandibulei. precum §ide mu§chiul sternocefal ic. de la nivelul laringelui pana la apertura to racala craniana. se proiectea za pc partea ventrala a gatului.9. Proiectia glandei parotide Cuprinde 0 zona Intinsa. 4. lirnita dorsala ajungand la nivelul unei linii ce une§te baza urechii cu treimea caudala a gatului.4.2. cea interna mai dezvoltata. iar cea ventrala corespunde unui plan orizontal ce trece prin articulatia humeroradioulnara.1. limfocentrul cervi cal superficial dorsal se proiecteaza In jumMatea caudala a regiunii cervicale. de la nivelul vertebrei a 4-a cervicale.4. Vena j ugulara externa este redusa. cat §i datorita stratului d e grasime. de asupra articulatiilor condrocostale. Traheea. Glanda tiroida. Intreta ie coasta a 8-a la jumatatea ei.7. 4. Limita dorsala corespunde unei linii ce une§te tuberculul coxal cu baza urechii.2. 4. pentru a ajunge la cea de a 6-a articulatie con drocostala. Proiectia limfocentrilor Limfocentrul parotidian se proiecteaza sub baza urechii. Limfocentrul retrofaringian se proiecteaza articulatiei tem poromandibulare (limfonoduri retrofaringiene mediale) de baza urechii §iInapoia ga tului mandibular (limfonoduri retrofaringiene Limfocentrul mandibular se proiect eaza sub unghiul mandibular. 133 caudala a la nivelul §i ventral laterale).8.2. limita rostrala corespunde marg inii caudale a ramurii recurbate a mandibulei.Anatomia' animalelor domestice 4. Zona cervi cala Este dificila atat din cauza scurtirnii g1ltului. pe 0 linie ce une§te articulatia temporomandibulara cu un punct situ at la jumatat ea distantei dintre tuberculul coxal §i rotula. cu aspect triunghiular.3'. lirnita ventral a unei Iinii ce u ne§te incizura vaselor faciale cu episternul.2. Timusulla animalele tinere se proi ecteaza pe fata laterala a traheei. este mascata de mu§chiul brahiocefalic (cleido-occipital §icleido-mastoidian).4. a care i insertie periferica (costala) urmare§te 0 linie ce coboara de la un punct situat deasupra marginii iliocostalului toracalla extremitatea dorsala a penultimei co aste.4. Cavitatea toracica Pmiecpa]jmite1orcavitiipi toracice .2.

8-rinichi drept. In timp ce limita craniala articulatiei scap ulohumerale. 84.2.60. 6-splina. 1O-vezica urinara. 3-cord. 3-ficat. Fig. Topografia organelor din cavitatea toracica ~iabdominala la suine (fa la dreapta) l-pulrnon. 2-cord. lirnita dorsala corespunzand plafonulu i cavitatii. epiploon. 4. Topografia organelor din cavitatea toracidi ~i abdominala la suine (f ala stanga) l-pulrnon. 7-cecurn. Proieqia anatomidl a pulmonilor Urmare§te linia periferica a diafragmei (deasupra articulatiilor condrocostale).1.134 Gabriel Predoi . 5-ficat. 9-jejun. cea ventral a podelei. 4-ligarnent gastro-lienal. 4-vezic5.. 6-jejun.4. biliar5. 7-colon . colon {ascendent} helicoidal. 9-duoden.Cristian Belu ~~ ) I Fig. 5-rnarele descendent.59. 2-tirnus. 4.3.

2.4. Zona de proie qie a jejunului ocupa panta flancului drept ~i podeaua cavitatii din zona mezo~i hipogastrica.4. 4.4.Anatomia animale10r domestice 4. 4. 4.14.4.4. 4.3.4. Intestinul Duodenul are zona de proieqie in partea dreapta.2.2.2.3.2. 4. 4. apoi sub hipocondru pana la nivelul unui plan orizontal ce une ~te rotula cu pliul cotului.4.2.4. sub hipoco ndrul drept ~iarticulatiile condrocostale ale ultimelor 4 .2.2. intre coastele 12 . avand aspectul unei benzi ce coboara oblic de la fata dorsala a penultimei coaste spre a XI-a articulatie condrocostala.V intercostal (sub tr icepsul brahial). explorarea clinidi a pulmonului este ingreunata de existenta stratului de grasime. corespunde aproximativ cu spatiul IV .4.4. intre curbura diafragmei ~i0 linie ce cob oara de la extremitatea dorsala a ultimei coaste. Pancreasul Are zona de proieqie sub linia ce une~te tuberculul coxal cu jumatatea regiunii scapulobrahiale.4. doar sectorul central fiind explorabil. ficatul se proiecteaza inapoia cu rburei diafragmei.1. in generalihsa.4. explorarea clinica fiind mai dificila. Proieclia c1inidi a cordului Extrem de dificila. 4.5 coaste. baza corespunzand unui plan orizontal ce trece pe la jumatatea regiunii scapulare. orientat spre apertura pel vina craniala: Colonul ascendent (helicoidal ) se proiecteaza pe parte a dreapta. Cavitatea abdo minala 4.3. a desea depa~ind hipocondrul.2.XIII.4.6. Ficatul Poate fi proiectat pe parte a dreapta.4.4. Stomacul Are zona de proieqie pe parte a st anga.5. subimpartind suprafata de proieqie a peretelui toracic in 9 sect oare. Cecumul se proiecteaza pe partea dreapta. p ana la podeaua cavitatii. de la coasta IX la coasta XII .3.4.2. Proieqia anatomidi a cordului Ocupa zona dintre coastele 3 . coborand vertical la nivelul c oastei penultime. .4.3. depa~ind inapoi unghiul cranio-dorsal al fosei paralombare. de la nivelul fosei paralombare. Splina Se proiecteaza tot pe peretele stang. Proieqia c1inidi a pulmonilor 135 Este restransa. pana la nivelul spatiului XI intercostal ~i sub hipocondru. In treimea dorsal a a ultimului ~i penultimului spatiu interc ostal. Pe partea stanga. la nivelul fosei para lombare.2.

4.Cristian Belu Rinichiul drept are zona de proieqie sub forma unei linii ce une§te un punct situa t lajumatatea regiunii scapulohumerale cu tuberculul coxal. cu extremita tea libera rotunjita. in zo na flancului. 'in raport cu baza urechi i. Cavitatea pelvina Vezica urinara se proiecteaza la intrar ea 'in cavitatea pelvina. depa§ind pubisul. ()varele Se proiecteaza la nivelul unui plan ce une§te tuberculul coxal cu ultima mamela. strabatuta pe fata dorsala 'in plan median de un §ant foarte evident. 5pilieri aborali ai limbii. sunt bine reprezentate in jumatatea aborala.5. evidentiat prin palpare. iar coada nu depa§e§te limita inferioara a portiunii verticale a mandibulei.2. 3-papi Ie caliciforme. Glanda parotidii Foarte redusa. 4. Fig.2. limba la canide 4 5 3 l-silon median.2.1.1.4. 2-papile fungiforme.5). necornificate. de la ultima coasta la apofiza transversa a celei de-a 4-a sa u a sa vertebra lombara.5.2.1. Cana lul parotidian trece peste mu§chiul maseter (lajumatatea lui) §i se deschide 'in ves tibulul bucallateral dorsal. proemina discret 'in aintea pilierilor aborali.5. 4 . 4-papile conice.2.1.8.4.6. . de la penultima coasta pana sub apofiza transversa a verteb rei a 3-a lombara. Papilele filiforme. 4. la nivelul ultimului premolar sau primului molar.1.4.4. 4.1.4. sunt dispuse la baza li mbii sub forma literei "V" cu varful dispus aboral. Uterul Cu aspect intestiniform. care constituie suportul insertie i musculaturii intrinseci. Restul organelor pel vine nu se proiec teaza.5. a carui baza morfologica este reprezentata de un cordon fibro-elastic (apendice vermiform). Papilele foliate.5. Rinichiul stangse proiecteaza tot pe linia plafonului c avitatii abdominale. Zona cefalica 4. relativ lata.7. in partea dorsala a fosei paralombare. Morfotopografia organelor 4.136 4. se proiecteaza in partea stanga.4. Papilele caliciforme (3 . prezente. CANIDE 4.5. dispuse pe toata s uprafata limbii. Limba Este subtire.4. Papilele fungiform e lipsesc 'in portiunea bazala. Rinichii Gabriel Predoi . 4.1.61. triunghiulara1 prezinta capul bifurcat.1.

Glanda mandibulara Este mult mai dezvoltata decat glanda parotida. realizand.1. 3-~anr longitudinal paraconal. Cordulla canide (A) ~i feline (B) (fala stanga . Canalul colector se deschide in vestibulul sublingual apical.65. reuniti printr-un istm 6 7 Fig. 2. 137 Fig.2.2.ro§cata.Anatomia animaJeJor domestice Fig. 4-vena cava caudala.62. cu capetele rotunjite.1raheea Cu aspect cilindroid.1. 4. pe toata lungimea traheei. de culoare brun. canide.5. Glanda tiroida la A B Fig.5. 6-artera brahio-cefalica.2. 4.63. un veritabil jgheab. inapoia §i la extremitatea inferioara a ramurii recurbate a m andibulei.1. plasati in partea dorso-Iaterala a inelelor 1-8 traheale.1. eli psoidali.2.1.1. 4. 4.auricul stang. 7. Glandele salivare (parotida ~imandibulara) la canide l-glanda parotid a.3.64. 4. 3-glanda mandibulara. Zona cervicala 4. in plan dorsal. Glanda tiroida Este formata din doi lobi (cel stang mai dezvoltat). astfel.5. 8-trun chi pulmonar. la nive lul unui redus caruncul.auriculara) l-auricu l drept. 4. are forma globuloasa §i poate fi p alpata transcutanat. este formata din inele cartilagnoase ale diror extremitati sunt distantate. . 2-canalul parotidian. Traheea la canide (seqiune transversala). 4.5. 5 -artera aorta. 9-vene pulmonare.al1era subclaviculara stanga.

La animalele de talie mi ca. in comun.4. Stomacul ~i intestinulla canide 7 l-stomac.2. incizuri lobare extrem de adanci care ajung pana la 3-lobii diafragmatici. l-Iobii apicali. 7-colon transvers. cu varful rotunji t. 4-duoden. lobii tiroidieni sunt unitari.2. 2. de culoare accentuat l -cardia. 4-lobul nivelul hilului. 5-cecum. canalul coledoc §i canalu l pancreatic principal. cu excepkia lobu lui cranial drept. care este lat §i are marginea rotunjita. cu aspect piriform.6 cm de pilor) se deschide. 4.68.1.1. portiunea piloriea. la 4 . in mod deosebit la nivelul ventriculului drept. Pulmonii la canide Se caracterizeaza prin: absenta desenului lobular. galben-portocaliu §i consistenta onctuasa.1.5.5. Esofagul se deschi de la nivelul extremitatii drepte a fundului de sac stang.5. fapt ce i-a atribuit denumirea improprie de "cord in ploai e". 2-lobii card iaci. 3-duodenpoqiunea ascendent.5 cm. Cordul Este globulos. 4.3. Fig.5. 8-colon descendent.4. canalul pancreatic se cundar.duoden .1. 4. 4. bine reprezentat la animalele de talie mare. care se continua cu mueoasa Fig.1. La nivelullui ( la aproximativ 4 . cu deschiderea anlerioara.5.}.66. Intestinul a) Intesti nul subti re Duodenul are aspectul literei "U". ofera cordului un desen particular. 4. Tesutul adipos subepicardic este in cantita te mica.1. mucoasei gas trice. 4. exceplie face fisura intcrlobm'a a lobului azigos. Topografia sistemului vascular arterial §i venos. 4-jeju n.poqiune descendent.3.138 Gabliei Predoi . lobii sunt aproximativ egali dezvoltati.6 7. ocupa mai mult de jumatate din arealul sac stang. Orificiul cardia este larg §i tapetat eu mucoasa de lip esofagian. 4. Stomacul Este alungit. Cavitatea abd ominala 4. 3-fund de ro§iatica. Stomaculla canide de tip digestiv. 6-colon ascendent. Cavitatea toracidi 4.4. Pulmonii Fig.1. 9rect. cra nial stang. iar inapoia acestuia.Oistian BelLi glandular. .5.1.3. simetrici.}. 2-pi lor.

avand aspect de "tirbu§on".. bine reprezetat morfometric.69.3. 4-lob intermediar stang. prezenp 1 2 Fig. fata caudal a concava §i incizuri extrem de adanci. 3lob stang. 8proces papilar. Cecumul este sCUlt§i torsionat.4. lobul stang. s-Iob patrat. se caracterizeaza prin: culoare violace e.1. mai redus decM intermediarul drept. prezinta po rtiunea mijlocie Fig. Rinichii Asemanatori ca forma cu cei de la ovine.Anatomia animalelor domestice 139 Jejunul. are conturuJ semi circular. foarte dezvoltat. Rinichiulla canide l-venu Ie subcapsulare. 6-lob intennediar drept.70. este suspendat in exclusivitate de plafonu l cavitatii abdominale de mareJe mezenter. 4.4. privit in general. transvers §i descendent. 4. sistematizand viscerul in §ase lobi caracterizati prin: lobul caudat. lobul intermediar stang. prezinta fata craniala convexa. Ficatul Foarte dezvoltat comparativ cu specia. mulata pe diafragm. Colonul. situ at pe partea stanga. situat pe partea dreapta a cavitatii abdominale. unde realizeaza 0 u§oara inflexiu ne (sigmoida) de unde se continua cu rectumul. lobul drept redus. care ajung pana in apropierea hilului. Ficatulla canide (fa1a viscerala) l-canal coledoc. bine reprezentat.5. fiind pexat de ileon printr-un scurt ligament ileo-cecal. 2-hi I renal.5. fiind sistematizat in perfecta corefatie topografica in: ascende nt. format din trei portiunistanga (proces papilar). a marginii inferioare ascutita. 4. mijlo cie §i dreapta (proces caudat).1. . 4. b) lntestinul gro s Asemanator topografic celui de la primate. este scurt §i neboselat. Ileonul este scurt. are forma literei "U" cu desch iderea caudala. 9-proces caudat. pana la intrarea in pelvis. 2-canal cistic. lobul patrat dez voltat. 7-lo b drept.4. lobul intermediar drept are asp ect triunghiular cu varful ce depa§e§te conturul marginii ventrale.

cerv ix cu poqiunea intravaginala prezenta. 4. 4. 10-vezid urinara.5. re alizeaza prin convergenta caudala aspectul Iiterei "V". cu aspect piriform.meat urinar. 5-artera testiculara. Testicululla caine 1-testicul. 2-ovar scos din bu rsa ovariana.8. subtiri §i rectilinii. depa§ind marginea craniala a pubisului.4. 4.4.. Mucoasa realizeaza 0 mul titudine de pliuri longitudinale.5. 3coada epididimu lui.1.4. Lip sesc canalele epoforice.4. cu comisura ventral a ascutita.5. dar lipsita de fIoare invoIta . 11ligamente largi. Vaginul Gabriel Predoi . Peretii laterali integreaza bulbii ves tibulului.4. 5. Vestibulul vaginal Este scurt §iprezinta in su bmucoasa numai glandele vestibulare mici. 2-capul epididimului. .71.9. 4. Clitorisul. cu extremitatile marginea eorespunzatoare acoperita §i de 4 Fig. 8-clitoris.5.72. are un gland redus fiind adapostit intr-o fosa clitoridiana a earei extremitate fundica are aspect areolat. 7-vestibul va ginal. Uterul Situat aproape integral in cavitatea abdominala. 7.6. sunt mici. 3-coarne uterine.1. 9-labii vulvare. 4. Testic ulele Sunt globuloase.1.1. de culoare griro§iatidl.venulele stelate (Verhayem). cu hilul pe portiunea dorsala. Ovarele I nchise complet in bursa ovariana. mai ales in zona cervixului §i a plafonului. 5-vagin. lntracavitar sunt flotanti. Aparatul genitalia ca!ea l-ovar in bursa ovariana. eliptice.1. Vulva ~i c1itorisul Vulva are aspect triunghiular.5. care sunt foarte dezvoltati. 4.10. corp uteri n scurt.4. 6. 4-cervix. 4. 4-cordon testicular. 4. sunt lungi.Cristian BelLi Fig. Este foarte lung.1.5. dezvoltat §i struct urat pe un substrat eartilaginos.140 desenului specific vascular venos subcapsular . contin uata cu 0 expansiune prevazuta eu un smoc de peri. se caracterizea za prin: coarnele uterine uniform calibrate.

Anatomia animalelor domestice 141 epididim, a carui albuginee permite vizualizarea flexurilor canalului epididimar . Artera testiculara abordeaza oblic jumatatea inferioara a fetei laterale a tes ticulului, pana sub coada epididimului, de unde se angajeaza pe marginea libera a testiculului pe care a parcurge pana in apropierea extremitatii capitate. Emit e colaterale putin flexuoase, care nu depa§esc jumatatile fetelor laterale ale org anului. 4.5.2. Proiectia organelor 4.5.2.1. Zona cefalidi 4.5.2.1.1. Proiectia cavihltii bucale Este variabila in functie de rasa. Limita dorsala corespunde unui plan ce une§te c omisura ventrala a narinei cu marginea ventrala a arcadei zigomatice, extremitat ea caudala ajungand pana la nivelul unui plan transversal corespunzator arcadei orbitare. 4.5.2.1.2. Proiectia cavitatilor nazale Ocupa zona situata deasupra planului ce trece prin comisura ventrala a narinei §i marginea ventrala a arcadei zigomatice, extremitatea caudal a ajungand pana la u n plan transversal tangent la marginea rostrala a orbitei. 4.5.2.1.3. Proiectia sinusurilor Variaza atat in raport de rasa, cat §i in functie de varsta: - sinusuJ fiYJntaJ es te, in general, redus. Este localizat medial de orbita, limita rostral a nedepa§in d planul transversal ce trece tangent cu marginea orbitei, iar limita caudala se situeaza cel mult la nivelul unui plan transversal ce trece pe lajumaratea dist antei dintre apofiza zigomatica a frontalului §i extremitatea rostrala a crestei s agitale externe; - sinusuJ maxilareste redus, aparand ca un diverticul al cavita tii nazale, ce se po ate proiecta inaintea orbitei. 4.5.2.1.4. Cavitatea craniana Se proiecteaza de la nivelul protuberantei occipitale externe pana la nivelul un ui plan perpendicular, tangent la apofiza orbitara a frontalului. 4.5.2.1.5. Faringele Se proiecteaza pe suprafata maseterului, de la nivelul unui plan transversal ce trece tangent la apofiza zigomatica a frontalului, pan a la un plan tangent cu u nghiul mandibular, limita dorsala corespunzand unei linii ce unqte comisura buze lor cu articulatia temporomandibulara. 4.5.2.1.6. laringele Se proiecteaza pe partea ventrala, de la membrana hiotiroidiana (palpabila) la o riginea traheei. 4.5.2.1.7. Proiectia limfocentrilor Prezinta relativ putine particularitati:

142 GabJiel Predoi - CJistian Belu - limfocentrul parotidian, voluminos, se proiecteaza sub articulatia temporomand i bul ara; - limfocentrul mandibular se proiecteaza sub unghiul mandibular, real izand doua sau chiar grupe de limfonoduri; - limfocentrul retrofaringian se proi ecteaza 0 parte sub ramura recurbata a mandibulei (grupul medial), iar alta part e (grupullateral) sub §iInapoia bazei urechii. 4.5.2.1.8. Glanda parotida Redusa, triunghiulara, se proiecteaza sub baza urechii. 4.5.2.1.9. Glanda mandib ulara Globuloasa, se proiecteaza ventral de parotida, Inapoia unghiului mandibul ar. 4.5.2.2. Zona cervicala Traheea se proiecteaza pe fata ventrala a gatului. Vena jugulara externa se proi ecteaza la nivelul §antului jugular. Vena jugulara interna, esofagul, carotida ~i cordonul vagosimpatic se proiecteaza deasupra traheei, la limita dorsala a §antului jugular. Glanda tiroida se proiecteaza Inapoia laringelui, pe partea laterala a traheei, pana la al 7-l ea inel traheal. Limfocentrul cervical superficial dorsal (prescapular), cuprinz and doua pachete lmfnodulare, se proiecteaza aproximativ la jumaratea ~antului c ervicoscapular (limfonodul dorsal) §i aproape de §antul jugular (limfonodul ventral) . 4.5.2.3. Cavitatea toracica Proiectia limitelor cavitatii toracice este aproxi mativ similara cu cea de la cabaline. limita pcriferica corespunzand articulatii lor condrocostale, curbura diafragmei urmand 0 linie ce coboara de la extrcmitat ea dorsala a ultimei coaste, pentru a Incruci~a coasta a 7-a lajumatatea ei ~i a ajunge la a 6-a articulatie condrocostaHi. 4.5.2.3.1. Proiectia anatomid a pulmonilor Corespunde cu aproximatie limitelor cavitatii toracice. 4.5.2.3.2. Proiectia c1inica a pulmonilor Cuprinde 0 arie mai Intinsa decat la celelalte specii. Impartind suprafata de pr oieqie a pulmonului In 9 sectoare egale, prin cate doua linii orizontale ~i doua verticale, aria cuprinde aproape In totalitate cele trei sectoare centrale (de la stern In treimea dorsala), precum §i aproape jumarate din sectoarele posterioar e, doar sectoarele anterioare fiind mai greu de abordat clinic. 4.5.2.3.3. Proie ctia anatomid a cordului se realizeaza pc partea stanga. cuprinzand zona dintre coastele 3 - 7 (fiind mai aproapc de diafragma datorita oblicitatii ei), baza co rdului corespunzand unui plan orizontal ce trece prin articulatia scapulohumeral a.

Anatomja 8njmaleJor domestice 143 4.5.2.3.4. Proiectia c1inica a cordului Cuprinde zona spatiilor intercostale 3 - 6. Orificiul pulmonar corespunde cu apr oximatie coastei a 3-a. Orificul tricuspid corespunde spatiului III intercostal §i coastei a IV.-a. Orificiul aortic corespunde cu aproximatie spatiului IV interc ostal §i coastei a V-a. Otificiul bicuspid se situeaza la nivelul spatiului al V-l ea intercostal §isub coasta a VIa. Varful cordului ajunge la nivelul spatiului al VI-lea intercostal. Fig. 4.73. Proieclia viscerala la canide (fala stanga) l-pulrnon; 2-ficat; 3-stornac; 4-splina; 5-rinichi stang; 6-colon descendent; 7jejun. Bifurcatia traheal5 §i limfocentrul traheobron§ic au aria de proiectie in spatiul 5 - 6 intercostal, la nivelul planului orizontal ce trece prin articulatia coxofem uraHi. 4.5.2.4. Cavitatea abdominala 4.5.2.4.1. Ficatul Se proiecteaza pe parte a dreapta, inapoia curburii frenice, de la coasta a 6-a la ultimacoasta,limitacaudala cobodind vertical de la Fig. 4.74. Proieclia viscerala la canide (fala dreapta) l-pulrnoni; 2-ficat; 3-rinichi drept; 4-pancreas; duoden; 6-jejun; 7-stornac. 5ultima coasta, tredind prin a IO-a, pana sub hipocondru. Pe partea stanga, proie qia ficatului se intinde de la coasta a 6-ala coasta a 9-a. 4.5.2.4.2. Stomacul Se proiecteaza pe partea stanga, de la coasta a 7-a la coasta a II-a, partial fi ind acoperit de ficat. Pe partea dreapta, aria se intinde de la coasta a 9-a la coasta 12-a, coborand sub hipocondru.

144 4.5.2.4.3. Splina Gabriel Predoi - Cristian Belu Se proiecteaza pe partea stanga, in u1time1e doua spatii intercostale, cob orand sub hipocondru, in dreptul spatiului intercostal antepenu1tim. 4.5.2.4.4. Intes tinul Duodenul se proiecteaza pe partea dreapta, pe 0 linie oblica ce coboara de la nivelul fosei paralombare oblic inainte §i injos, spre treimea ventral a a coa stei a 9-a. Pancreasul se proiecteaza pe partea dreapta, deasupra duodenului. Je junul se proiecteaza pe toata regiunea abdominala mij10cie (dreapta §i stanga) §i re giunea ombilicala, precum §i in regiunea abdominala caudala (prepubiana §i inghinala ). Cecumul se proiecteaza pe partea dreapta, la nivelul fosei paralombare la niv elul apofizei transverse a vertebrei VI lombare. Colonul ascendent se proiecteaz a pe partea dreapta, la limita dorsala a fosei paralombare. 4.5.2.4.5. Rinichii Rinichiul drept se proiecteaza pe partea dreapta aproape de plafonul cavitatii a bdominale, de la coasta a 12-a pana la nivelul apofizei transverse a vertebrei a 2a lombare. Rinichiul stangse proiecteaza la limita dorsal a a fosei paralombar e, de la nivelul ultimei coaste, pan a la nivelul apofizei transverse a vertebre i a 4-a lombare. 4.5.2.4.6.0varele Se proiecteaza la nivelul vertebrelor III - I V lombare, inapoia rinichilor. 4.5.2.4.7. Uterul Se proiecteaza in cavitatea abd ominala, pana la a 4-a vertebra lombara. 4.6. FELINE 4.6.1. Morfotopografia orga nelor 4.6.1.1. Zona cefalidi 4.6.1.1.1. limba Relativ asemanatoare cu cea de la canide , se caracterizeaza prin: aceea§i latime pe toata lungimea corpului §iportiunii libe re; §antul median dorsal practic inexistent; varful cu aspect de semicerc; papilel e filiforme, foarte dese, sunt cornificate atat la nivelul bazei, cat §i a portiun ii libere (la pipait, limba este aspra); papilele caliciforme au acela§i numar §i to pografie; papilele foliate sunt mult mai reduse;cordonul fibroelastic slab repre zentat.

.6. 3-~an! longitudinal paraconal. reuniti printr-un istm foarte sublire. Traheea Fig. ~anlul subsinuos. 5-aliera aOlia. ia r canalul colector se deschide in vestibulul bucal lateral dorsal. Glanda mandibulara Este asemanatoare canidelor.Anatomia animalelor domestice 4.6. iar extremitatile ca rtilajelor sunt curbate spre interior.1.3.2.6. 7. 4-vena cava caudala.1. este u§or mai voluminos la mascul deeat la femela. este proportional mai mare.75. 8-trunchi pulmonar.6. Lobii sunt egali. cu un extrem de fin desen cali cifonne. 4-papile in doi lobi de culoare ro§ie-castanie.1.6. evidentiaza 0 puterniea artera interventrieulara.2.aliera subclaviculara stanga. eare se ramifiea .6.1.1. cordul. 6 7 A B Fig. 6-aliera br ahio-cefalica.2. Cordul La feline.10. 3-papi Ie Situata in planul inelelor traheale 7 . este structurata calicifor me.1. uneori dubla.1. cu varful rotujit §i §antul intermediar bine reprezentat.6. alungiti.1.2. 9-vene pulmo nare. cu extremitatile cranial e aborali ai limbii. Glanda parotid a 4 145 Asemanatoare morfotopografic cu cea de la canide. accentuat globulos. 4. 4.3. 4.1.1.3. 4. 4.1. 5-pilieri lobular. Glanda tiroida 2-papile filiforme corn ificate. 4. feline limba la l-papile fungifonne. in dreptul ce lui de-al doilea premolar. Cordulla canide (A) ~i feline (B) l-auricul drept. Comparativ cu canidele. Zona cervicala 4.2.auricul stang.76. "jgheabul" traheal este mai ingust. 2. Cavitatea toracid 4. convexe.

4. deosebindu-se de ace§tia prin forma lor mai rotunjita §i existenta a 4 6 venule subcapsulare. 2.3-lobii diafragmatici. lobul intermediar drept fiind insa foa rte dezvoltat.2 cm). fadi a atinge apexul.4. Intestinul a ) lntestinul subtire Lung de aproximativ 2 m. 3s791 Fig.4. In ceea ce prive§te coloratia.6. Rinichii Felinele au rinichii asemanatori celor de la canide. Ficatul Ficatul este asemanator cu cel de caine. iar hilul relativ redus. care converg pe fiec are latura catre hilul renal.6. c ) lntestinul gros Asemanator celui de la canide. lO-proces papilar. iar canalul cis tic este flexuos. ceea ce pennite incadrarea pulmonului int r-un veritabil romb.1. 2-lobii mijlocii. 2.6. lobii apicali sunt cu varfurile ascutite.4.3. Pulmonii la feline l-Iobii apicali.3.1.6. 6-lob pat rat.Cristian Belu arboriform. redus. lob inte rmediar stang.4.1.6. iar lobul drept redus §i mas cat de lobul caudat.4. 4. Vezica biliara nu depa§e§te marginea ventrala.1. cu orificiul cardia mai ingust. unitare §i evidente pe toata lungimea. Trigoanele sunt exclusiv fibroase.77.2. 4-lobul azigos.4. Rinichiulla feline l-venule subcapsulare. Lobul azigos. avand as pect accentuat piriform. viscerala) Ficatul la feline (fa!a l-canal coledoc. care prezinta pro cesul papilar rotund. Mu§chiul papilar subarterial §i mu§chiul papilar sub atrial sunt mai puternici.146 Gabriel Predoi . Fig. 8-lob drept. canal hepatic principal. Fig.79. 4-lob stang. se aseamana cu cel de la canide. 4. lipsite de tesut c artilaginos. este mai deschisa decat la canide.6.2. lob intermediar drept. cu extremitatea libera recurbata (in forma de "carlig"). proces caudat.1. 4. are 0 forma triunghiulara.1. prezinta un cecum scurt (I . 4.1.4. Stomacul Se aseamana cu cel de la canide.hilul renal. 4. . Ca vitatea abdominala 4. fadi sa formeze stele Verheyen. egali dezvoltati.canal cistic. 4.78. Pulmonii Fata de cei de la canide.

4. dispuse In regiunea subanala. 4. 2-capul epididimului.1.1.8. dar proportional mai mic In raport cu talia. Proieclia organelor 4. Artera testiculara se djfer etiaza de cea de la caine prin faptul ca la nivelul marginii libere a gonadei ar e un traiect oblic de jos In sus §i medial. ce repr ezinta aria de proiectie directa a cordului. sunt Inchise Intr-o busa ovariana care comunica larg cu cavitatea peritoneala.4.6.4. Bulbii vestibulari lipsesc.4.6.4. 4. tot peretel e costal are raporturi directe cu pulmonul respectiv.2.6. emitand cateva colaterale numai pe fat a laterala. acestea fiind lipsite In mod obi§nuit de flexuozitati. .5. dificil de observat cu ochiulliber. Uterul Uterul este asemanator cu eel de la catea. 4.1.4.6. cu exceptia unei zone redu se situate In treimea inferioara a celui de-al V-lea spatiu intercostal. Testicu lele Au 0 forma ovoida sau sferoidala. 4.7.6. Cavitatea toracidi Atilt pe partea dreapta. Vulva ~i c1itorisul Comparativ cu cateaua. 4.4. 5 Fig. cat §i pe partea stanga a cavitatii toracice. 4-cordon testicular.6.9. Testicululla cotoi l-testicul.1. Epididimul are corpul bine dezvoltat §i extremitatile latite. Pe podea.Anatomia animalelor domestice 4. Vaginul Pisica prezinta vaginul asemanator celui de la catea. Spre deosebire de aceasta specie. 4. cat §i extremitatile. ofera In st ructura sa glande vestibulare mari.2.1. 5-al1era testiculara.10. acoperind atat maginea fixa a t esticulului.6. Vestibulul vaginal Este asemanator celui de la catea. dar proportional mai mici. prezinta comjsura ventrala rotunjita. 3-coada epididim ului. exista dH e un mic fund de sac (Skene).1. masurfmd In medie 2 em. Insa proportional mai mic. de 0 parte §i alta a meatului urinar. la care aded intim.6.80. Ovarele 147 Sunt asemanatoare canidelor.1.6.

82. 11-cecum. III drept este plasat Fig.2. 3-marele epiploon. 3-ficat (lob intermediar stang). 4. 4-rinichi stang. Topografia organelor abdominale la feline (fata stanga) I-ficat (lob intermediar stang). 10ileon. 7-rinichiul drept.2. Totu~i.Cristian Belu Fig.6. 8-duoden. 8-splina. 6-vezica biliara. °12-ligament ileo-cecal. Topografia organelor abdominale la feline (fata dreapta) 1-ficat (lob caudat). 11-stomac 4. 13-colon ascendent. 7-vezica urinara.1 O-depozite de resut a dipos. la feline cavitatea abdominaHi este proportional Mu~chii abdomina1i ventro-laterali sunt subtiri. Topografia viscerelor este In linii mari asemanato are cu cea descrisa la canide. 14-vezica urin ara.148 Gabriel Predoi . 5-j ej un. 9. 4-ficat (lob intermediar dr ept). putandu-se realiza cu u~urinta palpare a viscerelor la animalul viu. 2-stomac. Cavitatea abdominala Comparativ cu canidele. . 16-pancreas. c omparativ cu canidele ~i situati ceva mai caudal. rinichii la feline sunt mai volumino~i. 4. 9-jej un. Rinichi mai lunga. 15marele epiploon. 5-ficat (lob patrat). 6-colon descendent.81. 2-ficat (lob stang).

Anatomia animalelor domestice 149 intre ultima coasta §i primele trei procese transverse ale vertebrelor lombare. Ri nichiul stang se gase§te intre extremitatea cranial a a celei de-a II-a vertebre l ombare §i extremitatea craniala a celei de-a V-a, fiind relativ mai mobil §iplasat m ai ventral de cat la canide. Organele situate imediat retro-diafragmatic (stomac ul §i ficatul) se proiecteaza asemanator celor de la canide. Aria de proiectie a s tomacului variaza mult in functie de starea de plenitudine, ceea ce atrage dupa sine §i modificarea topografiei splinei. Cecumul este mai redus decat la canide §ies te deplasat cranial, colonul ascendent fiind extrem de scurt. Vezica urillarl'i §i organele gellitale interne au aproape aceea§i topografie cu cele de la canide, ov arele fiind plasate totu§i mai profund. Ele pot fi proiectate la marginea regiunii lombare, la aproximativ 1 cm inapoia rinichilor. 4.7. lEPORIDE 4.7.1. Morfotopografia organelor 4.7.1.1. Zona cefalica 4.7.1.1.1. Limba Este, in general groasa, avand portiunea libera mai scurta decM la carnivore, corpul dominat de 0 extrem de evidenta pro tuberanta linguala (creasta lingual a), iar baza masiva este delimitata de cute gloso-palatine evidente. Mucoasa fina, catifelata, este prevazuta cu papile tili forme §ifungiforme raspandite pe toata suprafata. Papilele caliciforme sunt in num ar de doua, cu aceeas§i dispozitie ca §i la ecvine, iar papilele foliate, situate pe marginile laterale, formeaza doua evidente organe eliptice, lungi de 0,5 cm. 4. 7.1.1.2. Glanda parotida Este asemanatoare ca forma cu cea de la ecvine. Canalul parotidiantrecepe fatalateralaatreirniisuperioare a mu§chiuluimaseter,deschizandusein cavitateabucala la nivelul primului molar superior. 4.7.1.1.3. Glanda mandi bulara Este, in general, redusa caracteristici deosebite. §i nu prezinta 4.7.1.2. Zona cervicala 4.7.1.2.1. Traheea Fig. 4.83. Glandele salivare (parotida ~i mandibulara) la leporide I-glanda parotida; 2-canalul parotidian; 3-glanda mandibulara. Comparativ cu cea de la carnivore, este mai turtita dorso-ventral, are inelele c artilaginoase mai subtiri, cu extremitatile apropiate, §i mu§chiul traheal mai puter nic.

150 Gabriel Predoi - Cristian Belu 7 4.7.1.2.2. Glanda tiroida Este formata din doi lobi mici, turtiti, ascun~i sub mu~chiul sterno-tiroidian, Intinzandu-se de la primul pana la al VII-lea inel traheal; sunt reuniti printrun redus istm. 4.7.1.3. Cavitatea toracidi 4.7.1.3.1. Cordul In general, este mai alungit, cu vfuful efilat, iar tesutul adipos subepicardic este In cantitate mica. Marginea ventrala a auriculului stang este prevazuta cu cateva incizuri. Marginea dorsala a acestui compartiment este traversata de vena cava cranial a stanga, ce lip~te la toate celelalte marnifere domestice. Margin eacaudala a ventriculului stang este prevazuta cu un ~ant lung, deviat spre fata auriculara. 4.7.1.3.2. Pulmonii Se aseamana cu cei de la pisica, Insa prezinta lobii apicali foarte redu~i, lobi i cardiaci foarte dezvoltati ~i incizurile lobare adanci. 4.7.1.4. Cavitatea abdominala 4.7.1.4.1. Stomacul Foarte dezvoltat In raport cu tali a, este mai recurbat ca eel de la ecvine (cu care se aseamana), sprijinindu-se pe plan~eul cavitatii abdorninale. Oatorita de schiderii esofagului lajumatatea micii curburi, fu ndul de sac stang apare foart e proeminent. Orificiul cardia este foarte larg, iar mucoasa esofagiana tapeteaz a mica curbura. Fig. 4.84. Cordulla leporide (fala stanga - auriculara) 1-auriculul drept; 2- au riculul stang; 3-~an!interventricular paraconal; 4vena cava craniala dreapta; 5t runchiul pulmonar; 6-altera aorta; 7-ligament interar1erial; 8-~an! intermediar; 9-vena cava caudala stanga; 1O-venacava craniala; 11venele pulmonare. 4 Fig. 4.86. Stomaculla leporide 1-cardia; 2-pilor; 3-fundul de sac stang, 4duoden . Fig. 4.85. Pulmonii la leporide 1-lobii apicali; 2-lobii mijlocii; 3lobii diafra gmatici; 4-lobul azigos.

Anatomia animaJeJor domestice 151 Fig. 4.87. Intestinulla leporide l-duodenul; 2-jejunul; 3-cecumul; 4prima pol1iu ne a colonului; 5- a doua pOl1iune a colonului; 6-apendicele cecal. 4.7.1.4.2. Intestinul a) lntestinul subtire Are 0 lungime de circa 3 m. Duodenul prezinHi 0 dilatatie initiaHi destul de redusa. De la acest nivel, organul se orienteaza caudal pana la intrarea cavitatii pelvine unde formeaza 0 f1exura, dirijanduse apoi cranial. Forma sa descrie 0 ansa larga deschisa Inainte, In concavitatea careia se afla situat pancreasul. Jejunul, Hidi particularitati deosebite este suspendat de mar e1e epiploon. Ileonul prezinta In apropierea deschiderii In cecum 0 dilatatie (s acul rotund) cu peretii Ingro§ati, ce contine In structura sa formatiuni limfoide ce se prelungesc §i In cecum. Placile Peyer sunt bine dezvoltate §i groase, putanduse observa cu u§urinta prin transversul peretilor intestinali. b) Intestinul gros Este foarte dezvoltat comparati v cu celelalte specii. Cecumul, situ at pe plan§eu l cavitatii abdominale, este enorm (56-75 cm lungime). Rulat pe ellnsu§i, descrie aproape doua ture complete, terminandu-se cu un apendice cecal lung de 8 - 10 cm , bogat In foliculi limfoizi. Peretii cecumului sunt subtiri §i prevazuti cu o ban da musculara spirala, care Ii imprima aspectul boselat. Valvula ileo-cecala este Inlocuita cu un disc mucos limfoid. B Fig. 4.88. Ficatul la leporide (fata viscerala) l-Iob drept; 2-lob pat rat; 3-lob intermediar stang; 4-lob stang; 5pr oces papilar; 6-proces caudat, 7canal hepatic pri nc ipal; 8-vezica biljara; 9-c anal cistic; lO-canal coledoc. Colonul este divizat In doua portiuni: prima portiune are un calibru mai mare, p eretii boselati §i prezinta trei benzi musculare longitudinale; portiunea a doua a re un calibru mai redus §i un aspect mai regulat, cilindric, fiind situata In apro pierea duodenului. Rectumul este relativ lung §iprezinta patru sinusuri paraanale, cele craniale fiind mai dezvoltate.

152 4.7.1.4.3. Ficatul Gabriel Predoi - Cristian Belu Are 0 circumferinta aproape rotunda. Se caracterizeaza printr-un lob drept cu ma rginea festonata, un .lob piitrat redus, un lob intermediar stang bine deta§at, un lob stang dezvoltat §i cu marginile festonate, un lob caudat foarte dezvoltat (cu portiunea dreapta mai bine dezvoltata decat cea stanga). 4.7.1.4.4. Rinichii Su nt mai mici decat cei de la pisica, avand 0 forma asemanatoare celor de la canid e §iovine, Insa hilul, turtit, Ingust §i profund, este mai apropiat de polul cranial decat de polul caudal. Culoarea rinichilor este bruna ciocolatie. Corticala est e de doua ori mai subtire decM medulara. 4.7.1.4.5.0varele Sunt mult alungite, d e culoare galben-roza §i cu suprafata u§or neregulata. Nu sunt incluse In bursa ovar iana. 4.7.1.4.6. Uterul Fig. 4.89. Rinichiul la leporide. Din cauza lipsei corpului uterin, coarnele uterine sunt independente §i apar paral ele, pe 0 buna portiune a extremitatii lor (uter duplex), deschizandu-se in fund ul vaginului, separat, prin doua orificii uterine externe. 4.7.1.4.7. Vaginul Es te extrem de lung, in medie 6 - 8 cm. Mucoasa prezinta falduri longitudinale, ia r in gro~ --simea peretelui (in apropierea meatului urinar) se observa doua orif ieii ale eanalelor lui Gaertner. 4.7.1.4.8. Vestibulul vaginal Este foarte lung (in medie de 5 em), iar peretiii prevazuti cu glande vestibulare mari, rudimenta re. 4.7.1.4.9. Vulva~i c1itorisul Iepuroaica are vulva alcatuitii din doua peree hi de labii, dintre care unele mari sau extern, §i unele mici sau interne. Labiile mari, previizute pe toata suprafata eutanata eu peri lungi, delimiteaza ventral 0 comisura aseutita, iar dorsal 0 eomisura larga, ascutita. Labiile mici, in 15 12 6 Fig. 4.90. Aparatul genitalIa iepuroaidi l-ovar; 2-bursa ovariana; 3-ligament ut ero-ovarian; 4-ligament larg; 5-pavilionul trompei uterine; 6salpinx; 7-coarne u terine; 8- vagin; 9-vestibul vaginal; 10-vezica urinara; 11-uretra; 12-glande ve stibulare mari; 13-labiile mari; 14-labiile mici; 15clitoris; 16-flori involte.

Proieclia cavitalii bucale cavitare se Limitadorsala corespunde. a carui coada apare perfect deta§ata.7. nu se poate proi ecta direct. .7. dil1lului . el este In mod alternativ end orhid §i exorhid. Testiculul la testiculelodn burs e.Anatomia animaleJor domestice 153 totalitate structurate pe mucoasa.7.2. 4. pana la nivelul protuberantei occipitale externe.7. eli torisuI. proiectia segmentelor realizeaza cu relativa dificultate. Spre deosebire de restul speciilor domestice. unei linii ce une§te limita aboralrl a treim ii anterioare a conturului ventral al orbitei cu comisura ventral a a narinei.5-JJte ra testiculara. palatine §i lacrimale.7. 4. 3-coada epididil1lului. foarte redus. sinusul sfenoidal.2.10. 4. 4. extrem de dezvoltat.5. 4. 2-capul epidi.2.2. Proieclia sinusurilor La aceasta specie lipsesc sinusurile frontale.2.1. este corelata In Intregime l-testicul.1.2. 4.91. avand aspect <:Ie apend ice.3. i ar cea ventral a este marcata de linia ce une§te originea dorsala a unghiului mand ibular cu marginea libera a extremitatii rostrale a buzei inferioare. Zona cefalica Datorita configuratiei generale a capului .2. acoperite partial de epididim. In general. Cavitatea craniana Este alungita §i se proiecteaza de la n ivelul unui plan transversal tangent la extremitatea Iibera a procesului zigomat ic al frontalului.1. se Intind de la comisura superioara pana Ia e xtremitatea Iibera a clitOlisului. Sinusul maxilar. 4. Faringele Se proiecteaza In zona ramurii recurbate a mandibulei Intre planul tra nsversal ce trece lajumatatea orbitei §i planul tangent la unghiul mandibular. limita aboral a este reprezentata de planul transversal tangent la marginea rostral a a orbitei. aceasta mobilitate a Fig.4-cordonul testi4. Proieclia cavital ilor nazale Este marcata de zona situata dorsal ariei de proieqie a cavitatii bucale.1.1. Testiculele Sunt alungite.2. Limita abo ral a corespunde planului transversal ce trece la nivelullimitei dintre treimea mijlocie §i rostrala a conturului ventral al orbitei.4. extrem de redus.4. realizata de mu§chiul cremaster (care leporide Inconjoara canalul testicular). 4.1. ajunge uneo ri la 0 lungime considerabila.1.7. se poate proiecta §i trepana Inaintea orbitei.1.cu actul sexual. Proiectia organelor cular.7.7.

Cavitatea toracid Datorita unei cu§ti toracice scurte (12 perechi de coaste. mascata de mu§chii cervicali ventrali. laringele Gabriel Predoi .7. limionodurile cerv icale superiiciale ventrale (prescapulare) se proiecteaza la nivelul interseqiei dintre extremitatea distala a marginii craniale a spetei §i linia ce une§te acromio nul cu baza urechii.1.7.92.Cristian Belu Re1ativ mobil.1.2.2. 4-lobul dreptal ficatului. Glanda tiroida sepr oiecteaza pe partile laterale ale treimii craniale a traheei.9.7. se proiecteaza In planul median ve ntral al regiunii. v iscerele 10 9 8 6 1 7 5 Fig.5 . 3-lobul caudat al ficatului. Intre ligamentele (pal pabile) hiotiroidian §i cricotraheal. 4.154 4.2. 9-colonul ascendent.7.5 cm situata sub baza urechii §iInapoiaramurii verticale a mandibulei. l1-jejun.3. Proiectia limiocentrilor Limfonodul parotidian se proiecteaza sub baza urechii §i Inapoia bazei gatului con dilului mandibular.1.6. 4. 5stomacul.1. 2-cordul.1. Zona cervicala Traheea. 12-vezica urinara.2. Limfocentrul mandibular se proiecteaza la fala mediala a ext remitalii aborale a ramurii recurbate a mandibulei. 1O-duod en (pol1iunea transversa. 7-cecumul. Proiectia glandei parotide Cuprinde zona de aproximativ 1 . pana la nivelul planului orizontal tangent la unghiul ma ndibular. 4. fiind p artial mascata de musculatura ce delimiteaza §antul respectiv. .2. Proiegia organelor din cavitatea toracica 4 la leporide (fa!a dreapta) ~iabdominala l-pulmonul. Vena jugulara externa se proiecteaza In §anlul jugular. 4. 6-rinichiul drept. 8-duodenul. Proiectiaglandei mandibulare Marcheaza spaliul cutanat de aproximativ 1 cm lalime §i 2.3 cm lungime orienta t dorso-medial de la nivelul unghiului mandibular catre extremitatea rostrala a aripii atlasului. 4.2. dintre care ultimele tr ei sunt scurte §i aproape lipsite de cartilaj) §i datorita volumului relativ mare.7.2. 4.7.8. se proiecteaza pe fala ventrala a capului.).7.

2. banda situata para1e1 §i caudal de aria de proi eqie a . care Ie delimiteaza cranial. zona delimitata caudal de 0 linie vcrticala ce tr ece prin extremitatea dorsala a coastei a X-a.VII I. pe care Ie depa§esc mai ales pe partea stanga. Primul ocupa aproximativ al IX-lea §i al X-lea spatiu intercostal. 4. pe fieca re parte. situate sub linia de proieqie a diafragmului. Proiectia parietala a convexitatii se realizeaza dupa 0 linie curba cu convexitatea orientata cranial.Anatomia animalelor domestice 155 plasate imediatlnapoiadiafragmului(ficat. Pulmonii se proiecteaza pe tot perete1e costal situat Inaintea lini ei de insertie a diafragmului. pe stanga. In stare de p1enitudine moderata. ce corespunde spatiului situatintre cartilaje1e condrale ale primelor cinci coaste §icare se prelungc§te u§or dorsal In spatiul al II-lea intercostal. prin lobii stang lateral §i stang intermediar. treimii inferioare a celui de-al VIIlea §i zonei cartilajelor costale V . Pe partea stanga. prin sfertul ventral al celei dea IX-a §i apoi Intretaie cartilajele costale ale c oastelor a VII-a §i a VI-a. ocupand §i treimea inferioara a primelor trei spa tii intercosta1e. stomac) ocupa In afara celor doua regi uni hipocondrale. se in sera pe peretele toracal de-a lungul unei linii care pleaca de la extremitatea d orsal a a celei de-a XIIa coaste. aria de proieqie a cordului este ceva mai Intinsa. intersecteaza mijlocul celui de-al VIII-lea sp atiu intercostal.VIII. ficatul se proiecteaza printr-o arie triunghiulara In regiunea xifoidiana. zona pe care 0 depa§e§te spre apendiCele xifoidian . Diafragma. aria de proieqie a stomacului este variabila. Acest lob nu depa§e§te extremitatea vcntrala a ultimelor trei coaste.4. Pe peretele ventral al abdomenulu i. In stare de plenitudine moderata ocupa spatiul al X-lea intercostal.aria de proiectie este 0 banda de 1 . Cavitatea abdominala Ficatul se proiecteaza pe partea dreapta prin lobu l caudat (procesul caudat) §i prinlobul drept. aria sa prelungindu-se spre peretele inferior al abdomen ului. Lobul drept are 0 zona de proiectie ce corespunde treimii mijlocii al ce1ui de-al VIII-lea spatiu intercos tal. Pe peretele ventral. Ca §i pe parte a dreapta. Pe partea stanga. ajungand pana Inapoia coastei a XI-a. ocupa spatiile in tercostale V . tr iunghi al carui varf este situat la nivelul apendicelui xifoidian.•. In treimea inferioara a spatiului a l VIII-lea intercostal. arie ce corespunde zonei de proieqie a cordului. care plead de la extremitatea d orsala a celei de-a XII-a coaste. Aceasta proiectie este relativa pentru ca se mare§te mult In stare de plenit udine maxima §i se mic§oreaza In cazul unui conti nut alimentar redus. Splina . iar baza este 0 linie care une§te extremitatile ventrale ale coastelor a IX-a sau a X-a pe part ea stanga cu cea de-a VII-a pe partea dreapta. ajungand la extremitatea ventral a a celui de-al V-lea spatiu intercostal.5 cm latime ce trece prin ultimul spatiu intercostal stang.7. aria prelunginduse vent rallnapoia marginii caudale a ficatului spre peretele ventral al abdomenului. se proiecteaza pe partea dreapta. stomacul se proiecteaza printr-o banda de grosime variabila ( In funqie de starea de plenitudine).1.Exceptie 0 constituie cate 0 arie rcdusa. tot spatiul cuprins Intre cele doua arcuri costa1e. trece prin treimea dorsala a celei de-a XI-a. precum §i zona situata ventral de hipocondru. Stomacul. situata caudal de aria de proiectie a ficat ului.

a poi pe sub aria de proieqie a porliunii transverse a duodenului.93.156 Gabriel Predoi . Aceasta banda se prelunge§te ventral. pr in portiunea sa descendenta. apoi pe sub rinichiul drept §i pe sub primele doua apofize transverse lomb are.1. 4. 4-st omac. zona de proieqie fiind reprezentata de 0 banda de aproximativ cm latime ce trece pe sub extremitatea ventral a a ultimelor patru I 1 2 ~ 7 Fig. 3. coaste. Aria de proieclie a rinichiului stang este 0 zona ovoidala limitata crani al de varful procesului transvers al celei de-a treia vertebra lombara. Modificarile de volum ale stomacul ui In diferite stadii de plenitudine atrag dupa sine §i modificari ale ariei de pr oieclie a splinei. Ansa spiralata a co lonului ascendent este proiectata pe partea dreapHi printro banda de aproximativ 1 . Duodenul se proiecteaza. ajungand la limita dintre treime a mjjlocie §i inferioara a peretelui abdominal. situat cranial fala de cel stang. lasa 0 amp renta profunda pe lobul caudat al ficatului. In unghiul caudo-dorsal al regiunii flancului se proiecteaza pe 0 zona redu sa (aproximativ 2 . 1O-jej un. 5-splina. pentru ca ajung and la nivelul unui plan vertical ce trece prin ultimul spatiu intercostal sa se curbeze ventral spre peretele inferior al abdomenului.Ciistian Be1u stomacului. la marginea ventral a a ariei de proieqie a lobului caudat. 12-uter. ll-vezica urinara. 8-ovar stang. Proieqia organelor din cavitatea toracidi ~i abdominala la leporide ( fata stanga) l-pulmon.5 cm latime ce coboara de sub ultimjle trei procese transverse lombare. EI ocupa ultimul spatiu intercostal . 7-cecum.3 cm) portiunea transversa a duodenului. ajungand caudal la varful procesului transvers al celei de-a III-a vertebre lo mbare. 2-cord. . Rinichiul drept.ficat (Iobii stang ~i intermediar stang). 6rinichi stang. 9-colon ascendent. iar caud al de varful procesului transvers al celei de-a V-a.

cecumul oc upajumatatea inferioara a flancului. Ovarul stang are aproximativ ac eea~i topografie cu cel drept. P e partea stanga. testiculele. 2-stol llac. La femeUi. in perioada de repaus sexual. situata intre ariile de proieqie ale stomaculu i ~i colonului ascendent. situata in regiun ea flancului. In partea caudala a peretelui ventral.S cm latime ce constituie proieqia ansei Fig. la egaHi distanta de ultima coasta §i spina iliaca ventra-cr aniala. Lat eral de aceste doua ultime arii. Proiectia viscerelor pe peretele spiral ate a colonului ascendent. 0 zona redusa.Anatomia animale10r domestice IS7 2 4 Jejunul se proiecteaza pe partea dreapta.94. in zona celei de-a V-a vertebre lombare. ansele jejunale ocupa jumatatea superioara a regiunii flancului . cu un as pect asemanator anselor jejunflle. 4. corespunde tot cecumului. 6-vezica urinara. cecumului ~ i colonului ascendent (portiunea ascendenta). circumscrisa de 0 arie redusa de proiectie a catorva anse jejunale. el fiind mai apropiat de acesta decat ovarul drept de rinichiul corespunzator. ventral de zona de proieqie a portiunii transverse a duodenului. Cecumul este segmentul care ocupa cea mai mare parte a peretelui abdominal dre pt. se proiecteaza vezica urinara. De asemenea. ovarul drept este situa t in zona sublombara. Aria de proieqie a cecumului este traversat a craniocaudal de 0 banda de aproximativ I. se gasesc coarnele uterine. pe 0 zona restransa. 4-colon proieqie a stomacului. inapoia ariei de l-ficat. ocupand practic aproximativ 90% din regiunea i1ancului. aria de proieqie corespunzand zonei situate caudal ~i ventral de aria de pro ieqie a ansei spiral ate a colonului ascendent. la femela. iar la mascul. imediat inaintea pubisului. 3-ceculll. ce prelunge~te in sens ventr al spatiul al IX-lea intercostal. . ce corespunde ariei de proiectie a uter. 7vasta. exista 0 zona ascendent. Pe partea stanga. ventra l al abdomenului la leporide Pe fata ventral a. 5 jejun . datorita pozitiei caudale a rinichiului.

datorita plasarii sale in regiuneajgheabului intermandibular. variabile sau inconstante.5. aceasta grupa se constituie intr-o forma1iune compacta. testicular la vier. Procedeele moderne de investigare. MORFOTOPOGRAFIA lIMFONODURILOR SUPERFICIALE Nodurile limfatice sau limfonodurile. in timp ce la altele (cline. Dimensiunile lor variaza de la capva milimetri la I sau 2 cm. echivaleaza cu un nod limfatic unic dar voluminos de la alta specie. Doar unii limfocentri sunt alcatui1i dintr-o singura grupare de noduri limfatice. insa foarte numeroase. Cei mai mul1i sunt alcatui1i din unul sau doua limfonoduri principale §i alte limfonoduri accesorii. limfonodurile pot fi clasificate in doua categorii: unele sunt superfi ciale §i in general explorabile la animalele in viala. inabo rdabile la examenul clinic. lunga de 10 15 cm §i lata de aproximativ 3 cm. 5. Ansamb lul nodurilor limfatice care participa la drenarea limfei dintr-un teritoriu com parabil la toate speciile §i care poseda Q analogie topografica constituie un limf ocentru. 5. 0 categorie aparte de limfonoduri 0 constitu ie cele proprii anumitor specii (limfonodul bucal la leporide. Se pot remarca la unele specii (cal. Limfocen trul mandibular Este alcatuit dintr-o singura grupa voluminoasa de limfonoduri: limfonodul mandibular cunoscut §i sub denumirea de limfonodul jgheabului. Exista §i situa1ia ca un nod limfatic constant sa fie acompaniat de mai multe limfonoduri reduse. dar au un volum mai mare.1. iepure). De regula. imp licate In supravegherea imunologica a organismului. Prin por1iunea sa rostrala vine in contact cu c ea de pe partea opusa. altele sunt profunde. ci formeaz a grupe alcatuite dintr-un numar mai mic sau mai mare de noduri. In general. in ul timul caz efectuandu-se dupa reguli stabilite de "Controlul alimentelor". un grup de limfonoduri cu dimensiuni mici.50 de lim fonoduri. Intalnite la o anumita spec ie. mai nou.1. ECVINE Ecvinele prezinta un numar mare de lim fonoduri reduse ca dimensiuni. Examenullimfonodurilor este utilin cazul efectuarii necropsiei §i foarte important la inspec1ia carnii. precum cele radio logice §i. sunt mici organe intercalate pe traiectul vaselor limfatice. astfel ambele grupe confera aspectulliterei "Y" sau "v" a Jcarui varf depa§e§te . Exista grupe limfonodulare i nconstante (prezente la unii din indivizii unei specii sau absente la al1ii din cadrul aceleea§i specii). epigastric §i al fosei paraJombare la bovine). magar) noduri limfa tice de marime redusa.1. tomografice permit explorarea lor. ovarian la iapa. limfonodurile nu se gasesc niciodata izolate. Compusa din 40 . pisic a. limfonodurile sunt mai pU1in numeroase. cunoscute in trecut sub denumirea de gangl ioni limfatici. In funqie de to pografie.

in apropierea articulatiei temp oro-mandibulare §i acoperiti de marginea rostral a a glandei parotide. denumite §i "prescapul are" datorita pozitiei pe care 0 au. limfonodurile superficiale la ecvine l-li mfonoduri Ie mand ibu lare. 5. Marginile sale laterale vin in raport cu mu§chiul pterigoidian medial.1. Fig. Nu pot fi palpati. In numar de 8 . sunt reduse ca dimensiuni §i greu de izolat dintr e acinii glandei parotide.2.1.1.la femela). in apropier ea nervului facial. limfonodurile cervicale superficiale ventral. Sunt situati ventral. 4-1i m fonoduri Ie cervicale superfic iale. dar redus.4. 5-1i mfonoduri Ie subiliace. 5. 2-limfonoduri Ie parotidiene. Nu sunt palpabile. raportata la marginea cervicala a spetei. 6-limfonoduril e scrotale (mamare . L imfonodurile prescap~lare acompaniaza . 5.8. Limfonodurile retrofaringiene late rale Apartin limfocentrului retrofaringian §i suntsituate sub aripa atlasului. ele formeaza un lant la marginea caudala a pungii guturale. Limfocentrul cervical superficial Este reprezentat de 0 singura grupare l imfonodulara. pe fata lateral a a mu§chiului marele lung al capului.15.1. In numar de 6 .Anatomia animaJelor domestice 159 cu putin incizura vasculara a mandibulei. Limfocentrul parotidian Limfonodurile parotidiene formeaza un grup mi c. 3-1imfonoduri Ie retrofari ngiene laterale. 5. Ansamblul este u§or de palpat prin transversul piel ii. sub port iunea caudaHi a glandei mandibulare.3.

sunt echiva1entul precedentelor la femeHi. Formeaza 0 grupa u§or de explorat la anima lul in viata.160 Gabriel Predoi . intre mu§chiul sterno-zigomatic §i lobul rostral al gJandei mandibulare. 5. u§or caudal de incizura vasculara a mandibulei.2.50. dar mai ales cele principale s unt foarte mari. Este situat ventro-medial de vena faciala. Este situat pe traiectul ramurii superfi ciale a arterei circumilexe iliace profunde. intre parenchi mul mamar §i peretele abdominal. Limfonodurile subiliace Apartin limfocentrului ingvino-femural. 5. la fata cranio-mediala a mu§chiului t ensor al fasciei lata. plasata in apropierea inelului inghinal superficial. lung de 3 sau 4 cm.100) §i formeaza 0 grupa limfonodulara de aproximativ 15 cm lungim e. rar acompaniat de un limfoce ntru accesoriu. BOVINE Limfonodurile bovinelor sunt mult mai putin numeroase decat cele de la ecvine. sunt plasate intr-un abundent tesut adipos. Limfonodurile mamare A partinand aceluia§i limfocentru. 5. Extremilatea venlrala a acestei grupa ri limfonodulare ajunge in apropicrea limfonodurilor cervicale profunde caudale.7. sunt cel mai adesea repartizate in mai m ulte subgrupe situate in lungul vaselor mamare craniale §i caudale. Limf onodul mandibular Apartine limfocentrului omonim (care include uneori §ilimfocentr ul pterigoidian) §i apare ovalar. 5. 5. In numar de 20 .6. .9 cm lungime.1. Oatorita topografiei precizate nu sunt palpabile.1. Limfonodurile scrotale Apartin tot limfocenlrului ingvino-femural (inghinal superficial).1. Este situat sub mu§chiul cleid ocefalic §i fata laterala a mu§chiului scalen. in general de unu sau doua lim fonoduri mari.2. de care este relativ dificil de deosebit la pal pare la subiectul in viata.1.5. A nsamblul poate atinge 8 . Se palpeaza inapoia cord onului testicular. Ceva m ai putin numeroase decat cele scrotale. cel mai adesea acompaniate de altele accesorii §i mici. de 0 parle §i de aHa a penisului. Sunt in numar variabil (20 .Cristian Belu ramura ascendenta a arterei cervicale superficiale. pe traiectul arterei epi gastrice caudale superficiale (subcutanata abdominala). la distanta egala intre tuberculul coxal §i patela. Fiecare grupa este reprezentata. Un grup accesoriu apare cel mai adesea in apropie rea marginii caudo-Iaterale a glandei.

lung de 5 . 4-limfonoduri le cervicale superficiale. fiind bine delimitat de glanda parotida.8 cm ~i0 grosime de 23 cm. 9-limfonodurile tuberale.2. Sunt In numar de 3 . 6-limfonodurile retromamar e (scrotale-Ia mascul). 7-limfonodurile cervicale superficiale accesorii. 3-limfonodurile retrofaringiene laterale. accesorii. Limfocentrul cervical superficial Este constituit din limfonodurile cervicale superficiaJe ventrale voluminoase ~i dit eva limfonoduri reduse. cu un diametru de 5 . sub mu~chiul trapez. 5-limfonodurile subiliace. 2-li mfonodurile parotidiene. Limfonodurile cervicale superficiale au 0 lun gime de 7 .2. aplatizat dintr-o parte In alta. 2 3 6 Fig.2. situate pe fata laterala a mu~chiului dintat ventral cervical. Este u~or palpabil la animalul viu ~i u~or de izolat la cadavru.4 em. Se gase~te de-a lungul marginii craniale a mu~chiului supraspinos. 5.3.10 mm. 5. Limfonodurile cervicale superficiale accesorii sunt situate dorsal ~i u~or crani al de limfonodul principal. 8-limf onodurile fosei paralombare. Este situat la extremitatea proximo-rostraHi a glandei parotide care 11acopera partial.2. Este u~orpalpabil la animalul viu. In apropierea articulatiei temporo-mand ibulare.Anatomia animaJeJor domestice 5. Limfocentrul parotidian 161 Este reprezentat de un singur nod limfatic voluminos. ova1ar. . fiind separat de piele prin mu~chiul trapez (foarte su btire) ~i omo-transversal.6 cm. limfonodurile superficiale la bovine I-limfonodurile mandibulare.

2. cu 0 lungime de 10 .1. 5. limfonodul tuberal Aparline limt"ocentrului ischiatic. 5. Reduse.5 cm).2. la extremitatea caudo-ventrala a ligamentului sacro-tuberos.15 cm. Gruparea limt"on odulara este palpabila. 5.6. lung de 6 . limfonodurile fosei paralombare Aparlin limfocentrului ingvino-femural §i cel mai adesea lipsesc. la distan la mica de ultima coasta §i de marginea laterala a regiunii lombare. de-o parte §i de alta a planului median. limfonodurile scrotale Pot fi intalnite cate 2 sau 3 pe fiecare parte. fiind la limita dintre gland a §i perineu. iarin profunzime alte doua sau trei limfonoduri accesorii. fiind constant intalnit.2. dar cel mai adesea exista un sin gur limfonod voluminos (4 .162 Gabriel Predoi . 5.2. are aproximativ aceea§i topografie. Nu pot t"ipal pali datorita dimensiunilor reduse.4 cm.3. Se gase§te dispus la margi nea craniala a mu§chiului tensor al fasciei lata sau u§or cranial de acesta.2.4. se gase§te un limfonod ovoidal. fiind acoperite parlial de mu§chiul prepulial caud al (retractor al prepulului). Este u§or de accesat prin pal pare.Cristian BelLi 5.8. diferenle vizibile apar in ceea ce prive§te volumul relativ sau numarul (in general mai mic) al unor limfonoduri mai importante sau constau in absenla unor limfonoduri accesorii. Pot fi palpate. indus intr-o masa d e lcsut adipos subcutanat situat pc marginea mediala a tuberozitalii ischiatice. limfocentrul mandibular Mai voluminos decat la bovine. limfonodurile mamare Sunt omoloagele precedentelor la femela §i sunt cunoscute §i sub denumirea de retromamare. se gasesc subcutanat la nivelul acestei depresiuni. la mica d istanla de acesta. In aceasta regiune.5. OVINE ~I CAPRINE De§i asemanatorin linii mari cu sistemullimt"atic al bovinelor. in numar de doua sau trei. Sunt situate caudal de f1exura sigmoida a pen isului §i de cordonul testicular. cilindroid.10 cm §i lat de 3 .7. limfonodul subiliac Este voluminos. dand informalii importante asupra starii de sanatate a g landei mamare 5. . 5.3. datorita topografiei fala de baza ugerului.

Este u§or deplasat ventralla caprine. un limfonod mai v oluminos caruia i se mai alatura doua sau trei mai reduse. mai exista uneori unul sau doua limfonoduri mai redus e. iar la ovine. in apropierea planului median §i a vaselor mamare caudale. La caprine apar doua sau trei limfonoduri comparabile ca dimensiuni.5. Sunt palpabile. 5. Limfonodurile retrofaringiene laterale Formeaza 0 grupa mai voluminoasa In comparatie cu bovinele. 5. comparativ cu ovinele. la tap se inUHne§te un singur limfonod de fi ecare parte a planului median. Este situat mai cr anial dedit la bovine. dublu fata de ce l mandibular. iar la ovinc. Limfocentrul pa rotidian apare aproape complet acoperit de glanda parotida. Limfocentrul parotidian 163 Se remardl prin dimensiunile limfonodului parotidian principal. Limfocentr ul cervical superficial Este reprezentat de limfonodurile cervicale superficiale ventrale. iar dind se Int alne§te rar la ovine. Sunt u§or palpabile.6. 5. cel mai adesea apare divizat In doua parti inegale. Uneori apare format din doua sau trei limfonoduri. este ateral a a mu§chiului extrem de redus.3. Limfocentr ul cervical superficial accesoriu lipsc§te Intotdeauna la caprine.3. dorso-caudal de gl anda mamara. Este palpabilln condi tii patologice la §i sub jumatatea caudala a marginii atlasului. in timp ce la berbec exista cel mai adesea doua s au trei.3.7.4.3.Anatomia animalelor domestice 5.2. 5. situat la mica distanta de marginea craniala a mu§chiului tensor al fasciei lata.3. Limfonodurile mamare Sunt mai voluminoase la oaie dedit la capra. cu 0 lungime medie de 3cm. Limfonodurile scrotale Au aceea§i dispozitie §i aceca§i arie de dr enaj ca §i la bovinc.3. puUlnd fi totu§i palpa t transcutanat. .4 cm. pe partea 1 splenius. Limfonodul subiliac Este lung de 3 .3. La caprine cste simp lu. dar sunt dispuse identic la cele doua specii. 5. De fiecare pa rte. U§or cranial de accsta. la nivelul celei de-a treia vertebr e cervicale. lungi de 4 5cm §idispus ca §i la rumcgatoarele mari. Aproape constant. exista un limfonod ovoidal sau putin curbat.

In numar de trei sau patru. Limfonodul tuberal Inconstant.164 GabIiel Predoi .8. 1. partial. 5. 4-limfonoduril e cervicale superficiale dorsale. iar fata laterala este acopenta de mu§chi ul cutanat al gatului §i. 5.4.4. Acestea a u un aspect neregulat. Limfonodurile mandibulare a ccesorii. Aceasta grupa este situata la nivelul unghiului mandib ulei. sunt dispuse la marginea ventral a a venei lingno-faciale. este plasat dorsal de tuberozitatea ischiatidi.Cristian Belu 5. 3-limfonodurile retrofaringiene laterale.5 cm §i lata de 2 .3. adesea multilobat. la marginea ventral a a venei lingno-faciale.3. Limfonodurile mandibulare formeaza 0 grupa compacta. 6-limfonodurile scr otale ( mamare la femela). limfonodurile superficiale la suine l-limfonodurile mandibulare. 2-lim fonodurile parotidiene. 5. Marginea caudala a acestei g rupe vine In raport cu glanda mandibulara. la marginea caudala a mu§chiului gluteo-biceps. 8-limfonoduri le cervicale ventrale.3cm. SUINE Dintre particularitatile sistemului limfati c la suine. de glanda parotida. Limfocentrul mandibular Este constituit din limfonodurile mandibulare §i mandib ulare accesorii. Se gasesc Intr-un numar intermediar comparabil cu ecvinele §i rumegatoarele. cele mai remarcabile sunt legate de numarul §i aspectul lor. incluse Intr-un tesut adipos abundent. . lunga de 3 . 7-limfonodurile poplitee suoperficiale. Fata mediala a acestor limfonoduri vi ne In contact cu mu§chiul sterno-hioidian. In apropierea conlluarii acesteia cu vena 5 Fig. 5-limfonodurile subiliace.

Sunt acoperite de mu~chiul cleido-cefalic.4. Uneori apar 0 trei limfonoduri. Limfonod urile cervica1e superficiale ventrale formeaza un ~ir pe suprafata marginii vent rale a mu~chiului cleido-cefalic din vecinatatea Iimfonodurilor retrofaringiene laterale pana in apropierea articulatiei scapulo-humerale. 2)limfonodurile ventrale. Extremitatea dorsal a a grupului este acoperita de mu~chiul trapez. adesea absente. iar ex tremitatea ventrala de mu~chiul omo. Culoarea lor mai inehisa eontrasteaza eu eea albicioasa a g landei parotide. dar in general apare partial acoperita.Anatomia animalelor domestice 165 jugulara externa. situat la marginea craniala a mu~ chiului pectoral prescapular. in apropierea locului de atluire al venei cervicale supe rficiale. ~i unul sau doua grupuri accesorii.5 cm.] 0. Fata de glanda mandibulara sunt situate ventro-caudal. lunga de 2 .3 cm. Sunt situate pe suprafa ta mu~chiului cleido-mastoidian. Nu sunt palpabile. Ia marginea aborala a venei auriculare caudale ~i sunt acoperite partial sau complet de marginea caudala a glandei parotide. limfonodurile retrofaringiene laterale Cel mai adesea sunt in numar de doua. Limfonodurile cervicale superf iciale mijlocii. sunt in general in numar d e doua sau trei. 5. inabordabile transeutanat.transversal. cu cat sunt dispuse mai caudal. iar uneori ~apte sau opt. Acest lant limfonodular este aproape in intregime acoper it de marginea caudala a glandei parotide. 5. in eazuri rare numai unul singur.4. . In numar de 5 .3 em ~i lata de aproximaiv 2 em. Se evidentiaza pe sectiunea reali zata tangent la nivelul unghiului mandibular.4. 5. Gruparea limfonodulara este uneori aeoperita in totalitate de m arginea rostral a a aeestei glande. Sun t reduse ~iformeaza 0 grupa Iimfonodulara voluminoasa.3. pe fata lateral a a mu~chiului dintat ventral cerv ical. de aspect lobulat. limfocentrul parotidian Limfonodurile parotidiene. sunt plasate la marginea dorsala a veneijugulare externe. din care se deta~eaza un mic grup accesoriu (ultimeIe considerate limf onoduri cervicale superficiale mijlocii). este constituit din: l)limfondurile dorsale. reduse ca numar ~i ca volum. pe m arginea caudala a mu~chiului maseter. Limfonodurile cervicale superficiale dorsale sunt reprezentate de un limf onod principal. limfocentrul cervical superficial Mai bine reprezentat dedit la alte ongulate.4 cm lungime.2. bine repreze ntate. UItimele pot a tinge 3 . Sunt aeoperite de glanda parotida.4. aV1:lI1dlungime de 1 . ele sunt cu atat mai voluminoase. Nu sunt palpabile. iar in cazuri rare numai unul singur. Pr imul este lung de 2 . constant. Nu sunt palpabile.

5. Limfonodurile mamare. mamare §i subiliace. Limfonodurile subiliace formeaza un grup compact.5. la marginea caudala a mu§chilor gastrocnemie ni. dar rriai putin numeroase decM la speciile precedente.4. un eori 4 §i foarte rar 5 unitati. la partea dorsala a ultimei mamele.2 cm. grupa este u§or de palapat la animalul viu. in mod obi§nuit unic. pe traiectul vaselor p udende externe. Limfocentrul mandibular Limfon odurile mandibulare constituie 0 grupa unica.2.5. uneori fiind acompaniat de un limfonod mult mai mic. 0 latime de 0.4.6 cm §i cu 0 grosime de aproximativ 2 cm.5 cm §i est e situat ventro-caudal de articulatia temporo-mandibulara.2 cm. Limfonodul popliteu superficial Apartine limfocentrului popliteu §i are 0 lungime de pana la 3 cm. uneori se mai pot observa cateva limfonoduri ac cesorii. pc §antul de demarcat ie dintre mu§chii biceps §i semitendinos. Cranial de aceasta grupare. poate fi uneori acompaniat de unul sa u doualimfonoduri mai reduse.5.5. Limfocentrul inghino-femural Este constituit din limfonodurile scrotale. formeaza la femela un grup sim ilar cu precedentele. la egala distanta dintre unghiul extern al iliumului §i patela.Limfocentrul parotidian Limfonodul parotidian. Are 0 lungime de I .Cristian Belu 5. situat pe traie ctul ramurii superficiale a arterei circumtlexe iliace profunde. lung de 3 . Limfonodurile scr otale formeaza un grup lung de 5 . in numar de 2 . 5.6.3. later al de cordonul testicular §i dorso-Iateral de penis. la marginea cra niala a coapsei. 5. limlonodurile form eaza grupe mai compacte. N u sunt palpabile. CANIDE La caine. de 0 parte §i alta a vcnei faciale. Acoperita numai de platisma §i piele . 5. cranial fata de flexura sigmo ida. datorita absentei grupelor mici accesorii.166 Gabriel Predoi . Un mic grup de limfonoduri accesorii poate fi observate in parte a dorsala a penultimei mamele. Se evidentiaza pe seqiune cutanata. Sunt situati caudo-ventral de procesul angular al mandibulei. Parte a sa rostrala acopera margi nea caudala a mu§chi ul ui maseter.1. Aceasta topografie ii permite sa fie palpat la animalul viu. alcatuit din 2 . . formata in mod obi§nuit de 2 . Glanda parotida Ii ac opera jumatatea caudala.6. Se gase§te inclus In tesutul adipos subcutanat.5 cm §i lat de 1 .6 elemente.

5. ventral de origin ea arterei toraco-dorsale. . lat de 0.5.4. Limfonodul retrofaringian lateral Apare aproximativ la 30% din e de 6 . 5-limfonodurile axilare. Este palpabil atunci cand membrul este in abduqie for tata.7 cm lungime §i 2 . Sunt u§or de palpat prin transversu l pielii.Anatomia animalelor domestice 2 3 167 Fig.5. Limfocentrul cervical superficial Este reprezentat do~r de grupa limfonodurilor cervicale superficiale ventrale §i s unt in mod obi§nuit doua. 4-limfonoduri le cervicale supetiiciale. La 25% din cazuri pe o parte sau ambele este acopcrit de un limfonod suplim entar. Cand exista. 3-limfonodurile retrofaringiene laterale. are 0 lungime medi margin~a ventral a a aripii atlasului.5.3. o mo-transvcrsar §i brahio-cefalic pe de aWiparte. Uneori exista unul singur voluminos.5 . Ei p ot atinge 1 . Se gase§te la rsala a glandei mandibulare. 7-limfonodurile scrotale (mamare la femel. adesea absent. la marginea do sub baza urechii.4. 2-li mfonodurile parotidiene. intre mu§chii dintat ventral cervical §i scalen pe de 0 parte §i trapez. 5. iar rar 3 . Limfonodul axilar propriu este discoidal.3 cm latime. 5. Se gasesc anterior fata de mu§chiul s upraspinos. 8limfonodurile poplitee sup erficiale. 6-limfonodurile axilare acce sorii. poate fi palpat. Uncori dublu sau triplu. limfonodurile superficiale la canide l-limfonodurile mandibulare.5.}). cazuri. lic §i la marginea caudala a 5.2 cm.7 mm. Este plasat in partea distaHi a mu§chiului marele rotund. pe suprafata tnu§chiului sternocefa glandei parotide. Limfocentrul axilar Este format din unul sau doua limfonoduri axilare proprii §i un limfonod axilar ac cesoriu.4.

o voidal §i cu 0 lungime medie de aprox 3 cm (cu variatii Intre 1 §i 5 cm). 5.6.168 Gabliel Predoi .6 mm/ 4 . numai uneori unul singur. pe traiectul v enei faciale. Sunt palpabili pe marginea dorso-Iaterala a penisului. unic.1 cm). cel medial este mai redus (5 . 5. Este u§or pa lpabilla marginea caudala a mu§chiului gastrocnemian. Au 0 culoare gri. FEliNE 5. In general. la aproximativ 1 cm Inain tea cordonului testicular. Limfonodurile scrotale sunt In numar de doua sau trei. La 50% din cazuri.5 . Umfocentrul parotidian Este reprezentat de limfonodul parotidian. 5. Este pl asat pe suprafata venei temporale superficiale.5. poate fi dublu sau poate lipsi. rar trei. la nivelul olecranului. iar tenta sa gri-roza 11 face di ficil de distins de glanda parotida. a u 1 -:2 cm fiecare. Limfocentrul inghino-femural Este repreze ntat doar prin limfonodurile scrotale sau mamare. In mod exceptional. este redus (0.6.2.30% din cazuri. . In apropierea arcului venos hioidian sau chiarinapoia lui se mai p ot gasi cateva limfonoduri reduse.5. Limfocentrul popliteu Este repr ezentat prin limfonodul popliteu superficial. In nu mar de doua.7. fiind considerate un rudiment al grupei mandi bulare accesorii.8 mm). 5. lung de 27 mm §i lat de 2-3 mm.1. Intre acesta §i mu§chiul marele dorsal. fiind uneOli acompaniat caudal de unul sau doua limfonoduri minuscule. mai mult sau mai putin Inchisa §i sunt plasate la marginea rostrala a glandei mandibulare. Sunt plasate la marginea dorso-lateraJa a ultimei mamele. Se gase§te la marginea dorsaUi a mu§chiului pectoral ascendent. cel mai adesea unul sau doua. discoidal sau valar. Nu este separat de pie1e decat pri n mu§chiul cutanatul trunchiului. avfmd 0 lungime de 2 .6. separati d e piele doar prin platisma. In tesutul conjunctiv din vecinatatea portiunii cauda le a preputului. la 3-4 cm de marginea craniaUi a pubisului.Cristian Belu Limfonodul axilar accesoriu. la fata ventro-Iaterala a mu§chiului digastric. aproape In to ate cazurile unic.3 cm. a carei margine rostral a tinde sa 11acoper e.16 mml 4 . Sunt u§or palpabili. situate de 0 parte §i de alta a venei faciale. prezent In 25 . In tesutul adipos subcutanat care ocupa interstitiul dintre mu§chii biceps femural §i semitendinos. Limfonoduri1e mamare.6. Limfocentrul mandibular Limfonodurile mandibulare sunt.6 mm). eel dorso-Iateral este mai voluminos (6 .

6 mm latime. Limfonodurile superficiale la feline l-limfonodurile mandibulare. .3 mm diametlU. Cel mai constant §i mai bine reprezentat e ste pachetul limfonodular dorsal. 5.limfonodurile epigastrice cauda Ie. 7. 'in apropierea locului de afluire a venei cervicale superficiale. deoarece are raporturi cu marginea caudala a glandei parotide §i cu cea dorsala a glandei mandibulare. sau fragmentate. 4-limfonoduril e cervicale superficiale. 5. ovalar. fi ind acoperit de mu§chiul brahiocefalic In apropierea claviculei. Este situat In dreptul jumatatii marginii craniale a mu§chiului supraspinos fiind acoperit de mu§chiul trapez §i omo-transvers.6. 8-limfonoduril e mamare (scrotale la mascul). este mic (4 . Ansamblul este palpabil cu oarec are dificultate. lung mic nod globulos mu§chiului marele acica laterala §i axilar propriu In medie de 1cm §i 2 . Este plasat pe partea lateraHi a veneijugula re externe.Anatomia animaJeJor domestice 2 169 5. CelelaLte sunt plasate sub mu§chiul omo -transvers §i cleido-cefalic §i sunt mai variabile. 6. Limfonodul cervical superficial ventral. pe traiectul venei auriculare caudale. 2-li mfonodurile parotidiene. animalul viu. Limfocentrul cervical superficial Limfonodurile cervicale superficiale dorsale sunt In numar de doua.8 mm). 'in unghiul dintre vena tor axilara. 9. Este plasat'intre extremitatea distalaa rotund §i mu§chiului pectoral ascendent. Este u§or de palpatla parotidian caudal. Uneori este acompaniat de un de 2 . Cel mai adesea sunt prezente sub forma unitara. ce masoara 10 .limfonodurile cervicale superficiale ventrale. 1O-limfono durile poplitee superficiale. incluzand doua sau trei grupari mai mlC!. 5. practic constant. alungita ( 1-2 cm). Acest ansamb lu I§i merita denumirea mai veche de limfonod 10 Fig. rar dublu.6.25 mm lungime / 4-5 mm latime.4.limfonodurile axilare accesorii.5.3.6.5.l imfonodurile axilare proprii. Limfonodul Este ovalar. 3limfonodurile retrofaringiene laterale. adesea trei §i rar apar sub forma unui singur pachet. Intre aripa atlasului §i baza urechii. 5. Limfonodurile 8 retrofaringiene laterale Foarte rar pot lipsi.

3 m m).7. 5. rostral de mu§chiul ma seter. unul cranialla nivelul coastei a III-a §i altu l caudal.6. cu care se aseamana ca forma §i marime. 5. in vecinatatea coastei a V-a. Limfonodut scrotal In mod obi§nuit mare §i voluminos (5 . foarte rar fiind absente.1.Crjstian BeJu 5. Limfonodut mamar Analog precedentului. 5.7 mm lungime §i 3 . masurand fiecare 5 .7. Satelite venei epigastrice caudale superficiale. lEPORIDE Sistemullimfatic alleporidelor prezinta 0 oarecare analogie cu cel al carnivorel or.6. Adesea sunt acompaniate de doua sau trei lim[onoduri mult mai reduse . Limfonodurile axilare accesorii Sunt cele mai volumioase limfonoduri din cele apartinand limfocentrului axilar. mai ales prin numarul re1ativ redus de noduri limfatice §i de grupari limfonod ulare. sub marginea ventra l a a mu§chiului mare1e dorsal §i este palpabil prin transversul pielii §i al mu§crulor superficiali.6. la marginea dorsal a a mu§chiului zigomatic. 5. este situat pe suprafata mu§chiului buccinator. Ansamblul este plasat pe traiectul vaselor toraco-dorsale. Este situat in tes utul adipos al pliului inghinal.8. este dificil de observat datorita culorii roz pal §i tesutul ui adipos situat la faka dorsala a mamelei inghinaJe. este uneori dublu. constant. Se poate pa lpa u§or. Se gasesc la 2-3 cm cranial de precedente1e. pot exista chiar. cel mai adesea. Ie 1nconjoara.6. limfonodurile m andibulare §i limfonoduri1e mandibulare accesorii. Exista doua limfonoduri principaJe.15 mm).7. 5. chiar albicio§i uneori.6. nodurile limfat ice sunt diticil de observat in mas a tesutului adipos care.170 GabrieJ Predoi . Avand 0 nuanta gri-roz sau roz pal.9.5 mm Hitime. sau sub form a unei singure grupari. Limfonodul bucal (10 mm/2 .trei. eel mai adesea in numar de doua. lateral de cordonul testicular §i zona de conflua re a venei epigastrice caudale superficiale cu vena pudenda externa. pe can d la femela sunt inc1use in tesutul adipos al cdor doua perechi de mamele abdomi nale. sunt explorabile la mascul prin transversul pielii. . Limfocentrut mandibular Include 1n general trei grupari limfonodulare: limfonodul bucal. Limfonodurite epigastrice caudate Pot fi considerate in compJetarea limfonodului scrotal sau mamar §iil1cadrate in a ceea§i grupa.

Sunt acoperite partial de prelungirea rostrala a glandei parotide. Limfonodurile superficiale la leporide l-limfonodurile bucale.limf onodurile mandibulare. rostral de nervul auricular mare §i sub marginea caudala a glandei parotide. 6limfonodurile axilare pro prii. . 2.7.12 mm §i lat de 4 . 4-limfonodurile retrofaringi ene.3. 5. intre extremitatea rostrala a glandei mandibulare §i marginea ventrala a mu§chiului pterigoidian medial.Anatomia animaJelor domestice 171 7 Fig. Au forma ovoidala (4 .3 mm) §i 0 culoare gri-roz. lateral de baza conchiei auriculare. 7-limfonodurile axilare accesorii. 5-limfonodurile cervicale superficiale ventrale.7.5 mm. 5. 8-limfonodurile subiliace. Sunt pIasate rostral de baza conchiei auriculare. limfonodul retrofaringian lateral Se mai nume§te §i retro-auricular fiind. cel mai voluminos fiind cel caudal. 3-limfonodurile parotidiene. dar cel mai frecvent se observa doua sau tr ei. 5. Uneori poate fi reprezentat printr-o singura grupare (10 mm/3 . Poate fi mai rar un singur limfonod.2. cu mu§chiul sterno-cefalic §i cu marginea caudala a mu§chiului pterigoidian medial. Sunt plasate la marginea dorsal a a venei linguo-faciale §i au raporturi cu marginea ventraHi a glandei parotide. Limfonodurile mandibulare accesorii sunt in general doua. 9-limfonodur ile poplitee superficiale. la marginea caudala a mu§chi ului maseter.4 mm). intr-un tesut conjunctiv lax ce Ie imprima 0 mare mobilitat e sub piele. in general. Sunt plasate in unghiul format de radacinile venei linguo-faciale. limfocentrul parotidian Limfonodurile parotidiene formeaza un grup lung de 10 . unic §i redus (4-5 mm).5 mm/2 .6. Limfonodurile mandibulare sunt cel mai frecvent in numar de doua. Este plas at pe suprafata mu§chiului cleido-mastoidian.

5. redus §i reprezentat de limfonodurile cervicale superficialc cra niale. Topografia lor este variata. uneori unul singur.7. . 5.7. Grupa ventral a este costituita din I . Limfonodurile axil are accesorii Constituie doua grupe distincte. constanta.9. sunt u§or de desprins cu pielea §i mu§chiul cutanat al trunchiului. Limfonodurile mamare Au 0 dispozitie analoaga celor precedente.7. Cel mai voluminos. In general. rotunjite sau oval are. Sunt plasate asemanator cu cele de la ecvine. Uneor i se pot observa 3 sau 4. Limfonodurile subiliace Dispuse In plan superficial. la margin ea dorsala a mu§chiului pectoral ascendent.6. Uneori acestea sunt deplasat e cranial In contact cu mu§chiul drept al abdomenului. chiar 3 sau 4 mai reduse.Cristian BelLI 5. Exista un limfonod sau doua.4. Limfonodurile scrotale Sunt cel mai adesea In numar de doua. Sunt incJuse Intr-o masa adipoasa redusa §i sunt plasate pe traiectul venei toraco-dorsale. Prima. este situata dorsal. pe suprafata mu§chiului mareJe dorsal. Limfocentrul cervical superficial Este. In general. In aprop ierea unghiului caudal al spetei. 5. Este formata din doua sau trei lim[onoduri m ici. adesea f iind calificata drept superficiala. este situat caudal.7.5 . avand In medie 1 cm diametru. De culoare gri-ro§iatica. aproape de punctul unde acestea Incruci§eaza marginea dorsala a mu§chiului p ectoral ascendent.7. 5. In contact cu mu§chiul gratios.9 mm / 5 . In dreptul coastelor 4 .172 Gabriel Predoi . 5.6 mm).3 limf onoduri mici.7. cele mai caud ale sunt sub-pubiene. e§alonate de-a lungul traiectului venei toracice laterale.5. gasindu-se la marginea dorso-lateral a a ultimei mamele. medio-caudal de plexul brahial §i de vaseJe ax il are.6.7. foarte rar trei.8. situate dorsal de at1uenta venei linguo-faciale In vena jugulara extern a care se gasc§te lajumatatea traiectului venei jugulare externe §ilimfonodul cervica l superficial ventral. Limfonodurile axilare proprii Sunt reprezentate fi e de un singur limfonod (8 . sunt situati la parte a distala a mu§chiului marele rotund. fie cel mai adesea prin doua limf onoduri.

Vena safena laterala are raporturi cu marginea sa caudala. la nivelul und e mu§chiul gastrocnemian devine superficial.Anatomja anjmalelor domestjce 5. c u axul mare orientat vertical (12 . . Este plasat 1ntr-un tesut adipos. unic §i voluminos.6 mm). Limfonodul popliteu superficial 173 Este singurul reprezentant allimfocentrului popliteu.10.16 mm/4 . Uneori este acompaniat la e xtremitatea sa proximal a de un limfonod suplimentar.ln interstitiul dintre mu§chii biceps femural §i semitendinos.7. ovalar.

eomisura labiala. Formatiunile morfologiee nervoase. . ABORDAREA TRANSCUTANATA lIMFATICE A FORMATIUNllOR ~I NERVOASE . Plexul mental. limfatiee. Locuri de electie pentru: I-trunchiul incisiv. prelungita oral de la nivelul gaurii mentale. Pe fetele laterale ale eapului se pot aborda: In regiunea parietotemporala: N. reeoltarii prin punqie sau aplic arii de mijloace terapeutice. 2. orientata sagito-medial d e la Fig. ZONA CEFALlC. spatiul dintrc cle§tii superiori. 6.Locdee1cc jie: 0 linie de 2 .1. Locuri de eleqie pentru: l-artera palatina gaura supraorbitara. Din aeeste motive prezcntam punctele de reper §i loc ul de eleqie a aeestor formatiuni.3 em ee prelunge§te dors al marginea eaudaJa a ramurii reeurbate a mandibulei.plexul mentonier. erestele palatine. m are. pleoapa inferioara. N. mare. Loc de eJeCjie: 0 linie de 2 .1.3 em. de sac sinoviale) pot fi abordate pe animalul viu in vederea examinarii. V.2.3 em. Puncte de repel': spatiul A.Punctedemper: orbitarc a osului frontal. a uriculopalpebral. pe 0 linie sagitala ee treee prin spatiul dintre ele§tii superi ori. primul m olar maxilar. Pe fata dorsal a a eapul ui se abordeaza: In regiunea extremitatii 2 Fig. Loc de e1ccjic: 0 linie de 2 . marginea dorsala a area dei zigomatiee. Puncte de repel': gaura mental a.\ orale a capului se abordeaza: Trunchiul incisiv. gau ra supraorbitara. 6. ineizura nervului infratrochlear. palatina interdentar maxilar (diastema). paralela eu marginea ventrala am. 2plexul mentonier. N. pana intretaie marginea do rsala a areadei zigomatice. supraorbitar. eoborator al buzei i nferioare.6. de la a 3-a ereasta palatina la primul molar. trecand tangent la eartilajul scutular. infratrochlear. 2 bazaareadei A. 6.Punctedereper: §anlul gingivolabia l maxilar. funduri superfieiale (vaseulare. Loc de e1ecjie: 0 linie vertical a de 2 . Puncte de repel': eartilajul seutular. Loc de elecjic: in fundul §antului ging ivolabial maxilar.3 em orientata oro-medial de unghiul nazal al oehiului. Puncle de repel~ unghiul nazal al o ehiului. Loc de e1ecfie: 0 linie ce treee la 1 em medial de diastema §i paral el eu ea. VASCUlARE.

marginea ventr aHi a mu§chiului coboriitor al buzei inferioare. treciind pe sub m.5 cm ce urmare§te marginea ventrala marginea oraUi am. V. maseter. Puncte de reper: marginea oral a a m. marginea orala a mu§chiului maseter. spina faciala.4 cm ve ntral de ea. PUI1cte de reper: marginea aboraUi a arcadei orbitare. subzigomatica. unghiul nazal al ochiului. situata la 2 cm ventral fala de aceas ta §i treciind pe sub m. L oc de e1ectie: 0 linie ce une§te aceste doua puncte. PUI1cte de reper: creasta V. suhzigomatid sunt paralele cu creasta faciala. In regiu nea maseterina: a m. I- . V. marginea aboralii a ramu rii recurbate a mandibulei. coboriitor al buzei inferioare. PUI1cte de repel~ spina maxilara. maseter. marginea ventral a a m. reflexa (la nivelul confluarii faciala. gaura infraorbitara. dar situate la 1 . parelela cu creasta maxi lara (facial a). angulara palpebrala. facial.5 . In regiunea infraorbitara: A. Loc de e1ecfic: 0 lill ie de 3 . creasta faciala. marg inea dorsal a a arcadei zigomatice. pornind de laconvergenla ac esteia cu marginea aborala a arcadei zigomatice. paralela cu creasta faciala. pornind de la Plexul subzigomatic. Loc de c1ecfie: 0 linie sagitala de 3 cm ce continua oral gaura in fraorbitara. raportul fiind In sens oro-abo ral A. buccinatorie (la nivelul conOuarii In vena fa ciala). In regiunea buccinatorie: sale In vena faciala). §i v. In regiunea maxilara: Plexul in fraorbitar. a.3 cm dorsal de incizura vaselor faciale. N. PUI1cte de reper: mar ginea orala a mu§chiului maseter. canalul parotidian.4 cm ce pornqte oral de giitul condilului mandibular. PUI1cte de reper : unghiul nazal al ochiului.3 cm ce urmar e§te marginea mediala (dorsal a) a arcadei zigomatice. PUl1cte de reper: condilul mandibulei. Loc de e1eCfie: 0 linie de 3 . un punct situat pe marginea oral a a m. I n regiunea mandibulara: A. A.C. N. la 1. auriculotemporal (n. labiala mandibulara. zigomatotemporal. auriculotemporal. n. maseter. situata la nivelul intersectiei dinlre perpendiculara ridicata din spina maxilara pe linia ce une§te unghiul nazal al ochiului cu comisura dorsal a a narinei. unind marginea ventrala a mu§chiului coboriitor al buzei inferioare cu incizura vaselor faciale. V.Anatomia animafe10r domesticc 175 N. faciala. la 2 . coborator al buzei inferioare. maseter . Loc de clccfie: 0 linie ce une§te m arginea oral a a mu§chiului maseter. Loc de e1ecfie: 0 linie de 2 .V. illcizura vasculara a mandibulei. a.3 cm. la de precedentul. Loc de clecJie: 0 linie oblid de 2 3 cm ce unqte spina facial a cu unghiul nazal al ochiului. temporal superficial) se abordeaza pe giitu l condilului 2 cm sub articulatia temporomandibulara. situat ventral mandibular. faciala. dar la 2 .2 cm ventral de ea. maseter. Loc de eJecfie: 0 linie de 2 . PUI1cle de reper: incizura mandibulara (sigmoidiana).2 cm. v.

4. maseterina aborala. Loc de e1ecrie: o linie de :2 . unghiul mandibul ar. zigomatic. 4. ineizura vasc ulara a mandibulei. 3. locul mare (1). 9. 8. reg. ineizura mandibulara (sigmoidiana). temporal al oehiului. palpebra-orbitara. 1. f) v. ineizura vaseulara a mandibulei. 15. pornind oblie ventro-oral de la nivelul insertiilor mandibulare ale mm. 6. PUI1ctede reper: apofiza orbitara a osului frontal. reg. j) n. In regiunea palpebroorbitara: GI. 5. reg. Loc de elecfie:o l inie ee prelunge§te lateral eu 2 .3 em acest unghi. 11. v. Loc de elecfie: 0 linie de 2 . reg. maseter. b) a. PUl1cte de reper: unghiul N. i)plexul subzigormtic.3. reg. c) plexul infraolbitar. profunda a fe!ei (v. PUl1cte de reper : margi nea aborala a m. reg. reg. A. v. 2. Loc de elecJie: In jgheabul Fig. PUI1ctede reper: unghiul mandibular. narinelor. 14. d) a. parieto-temporala. auriculara. reg.6. unghiul temporal al oehiului. Loc de elecJie: 0 linie oblid ee une§te aeeste puncte treeand prin profunzimea mu§ehiului maseter. reg. auriculopalp ebral. reg. v. infraorbitara. maseterina aborala. e) n. masete r. maseterin. buccinatorie. frun!ii. stern omandibulari §i oeeipitomandibulari.3 em ee urmare§te §antul orbi t opal pebral superior. mandibulara.Cristian Belu N. reg. parotidiana: a) plexulmentonier. reg. 6. insertia m. reg.12. lacrimala. h) a. 13. pornind medial de la unghiul temporal al oehiului. Regiunile fetei laterale a capului ~ locul de eleqie pentru descoperire a unor fonnatiuni vasculo-nervoase. dosului nasului. buccinatorie. k) n. maseterin. faciala? i canalul parotidian. tr ansversa a fe!ei. buzelor. g) v. maxi lara. pleoapa superioara. mentala. reflexa). de eleqie pentru nervul auricular .lfului nasului. 7. ~i v. Fig. 10. vJ. In regiunea subhioidiana: Lim focentrul mandibular. PUI1ctede reper. reg. maset erina. sternomandibular. supraorbital'. reg.176 Gabriel Predoi .3 em ee urmare§te marginea aborala a m.

La c de eJecJie: 0 linie de 3 . PUl1cte de repel': baz a eartilajului eoneal. A. jugulara. L acde eJecJie: 0 linie de 2 . Lac de eJe cJie: in treimea mijloeie ~i eaudala a jgheabului jugular.4 em ee urmare~te ma rginea lateraHi a aripii atlasului. faciala.LacdeeJecJie: ajgheabului 0 linie de 3 . baza ureehii. A. linguofaciala (maxi lara externa).5 em pe direqiajgheabului in tremea mijloeie (dupa 0 eventuala staza). sternomandibular. 0 linie de 3 . Lac de elecJie: 0 linie eurb~ de 2.. pornind de la ineizura vaselor aborale spre unghiul mandibular.5 em ee porne~te oral de la unghiul mandibular s pre ineizura vaselor faeiale. PUllcte de repel': unghiul mandibular. 2In regiunea parotidian a: artera ~i vena faciala.4 em ee porne~te oblie dorso-aboral de la unghiul m andibular spre extremitatea eaudaHi a aripii atlasului. PUl1cte de repel': eondilul canalul parotidian. pal'alel ~i in apropierea fetei mediale a ramurii orizontale a mandibulei. jgheabul intermandibular. Lac de elecJie: 0 linie vertieala de 2 . ineizura vaseulara a mandibu1ei. V. auricular mare (ansa atloidiana). cordonul vagosimpatic. recurent. avansand in profunzimea gland ei parotide. locurile de nivelul unei depresiuni care mareheaza orifieiul de electie p entru: l-limfopatrundere in eonehie. ZONA CERVICAL'\ In ~antul jugular se abordeaza: V. pana intalne~te tendonul m.2. mandibular. auricular profund (mijloeiu sau intern). in profunzime ajungand pana la inelele traheale. PUl1cte de reper: unghiul mandib ular. 0 linie de 5 . in raport eu fata media la a mandibulei. Cordonul . PUl1cte de repel': ~antul jugular. 6. carotida comuna. 6. Pe extremitatea postelioara a eapului se pot aborda: In regiune a aurieulara: N.3 em lungime. Lac de eJecJie: in jg heabul intermandibular. 1 o linie de 2 . 3limfocentrul parotidian. orientata aboral. extremitatea eaudalil a aripii atlasului.5. jgh eabului (r. tendonul m. treimea sa mijloeie ~i eaudala.3 em perpendieulara pe marginea aboral a a mandibul ei. n.7 em p e direqia jgheabului. transvers al gatului). unghiul mandibular. PUl1ctedereper:jgheabuljugular. pfma la Fig . N. ~iv. marginea aboral a a mandibulei. n.3 em ee coboal'a de la infundibulul eonealla unghiul mandibular. PUl1ct de repel': marginea lib ed a aripii atlasului. sternomandibular. conductullimfatic trahea l. dusa la nivelul gatului eondilului mandibular. centrul mandibular. eraniala an.Anatomia animalelor dOinestice 177 intermandibular.

. V.3.6. vena ~i nervul int arcostal.15 cm dorsal de articulatie. dusa pana la 10 . 2-aliera carotida orig inea traheei. nervul toracallateral. locuri de e lecJie In . prescapular. prin linii de 5 . 6.178 vagosimatic este situat dorsal de artera carotida comuna. Puncte de reper: marginile caudale ale coastelor. intercosta l. articulatia scapulohumerala. cordonul vago-silllpatic. pornind de la l-vena jugulara.7. Loc de e1ecJie:0 linie de 5 Fig. comuna.Cristian Belu limfocentrul cervical superficial (prescapular). 3-lilllfocentrul Pe regiunile trunchiului se pot aborda: In regiunea costala: A. ZONA TRUNCHIUlUI nervul recurent.7 cm in axullongitudinal al treimii craniale regiunea cervicala a ma rginii cervicale ventrale. iar nervul recuren t §i conductul limfatic traheal sunt situate ventral de artera carotida com una. Traheea. Punet de reper: marginea cervical a ventrala. 2-artera. N. Puncte de reper: §antul cervicoscapular. Fig. Loc de elec[ie: in treimea sau jumatatea proximala a fiecarui spatiu intercostal. 6. intretaind linia ce une§te olecranul cu aripa atlasului. 6. Loc de elee[ie: 0 linie de 10 cm p e direqia §antului cervicoscapular. locuri de eleqie a unor formaJiuni vasculo-nervoase din regiunea peret elui toracal: l-vena subcutanata toracica.7 cm ce urmiiresc marginea caudala a fiecarei coaste. Gabriel Predoi .

unind tuberozita tea olecranului cu apendicele xifoidian.Anatomia animaJeJor domestice 179 V. 6. Puncte de reper: apendicele xifoidian. n. rotula. tensor al profunda. Loc de eleCfie : 0 linie de 5 . Ramurile cutanate ventrale (sau perforante distale) ale nervilor intercostali. pornind in sens ventral de la un punct situat la egala distanla intre tuberculul coxal §i ro tula. Puncte de reper: tuberculul coxal. Loc de eJeclie: la nivelul unei Iinii ce une§t e tuberozitatea olecraniana cu rotula. Punct de rep er: §anlul pectoral lateral (deltopectoral).6 cm. apofizele transverse lombare. marcand cu aproximalie limita dintre treimea mijlocie §i distaHi a spaliilor intercostale. Limfonodurile subiliace (precruraIe). Loc de eJecfie: 0 linie orizontala paralela cu solul.8. marginea craniala a m. dusa pe direclia tuberculu lui coxal . tuber ozitatea spinei scapulare. nivella care aceste a perforeaza fascia trunchiului. In regiunea presternala (prepectorala): V . Ramurile cutanate laterale (sau perforante proximale) ale nervilor intercostali. Loc de eleclie: ol inie verticala de 5 . Loc de e1ecfie:in pliul 2. 0 linie de 5 .7 cm care urmare§te margi nea dorsal a a m.limfonodurile subiliace. In regiunea flancului (subabdo minala laterala): Ramura descendenta a a. tensor al fasciei lata. Fig. n. nervul cutanat femurallateral. la marginea craniala a m. Loc de eleclie: linia ce marcheaza marginea ventral a a mu§chiului marele lung dorsolombar. pintenului (subcutanata toracid sau toracid superficiala). unind in sens cranial tuberculul coxal cu a pofizele transverse lombare §i tuberozitatea spinei scapulare. tensor al fasciei lata. Puncte de reper: olecranul. marginea craniala a m.7 cm ce coboara pe direclia tuberculului coxal-rotula. pornind de la tuberculul cranio-v entral al unghiului extern al iliumului. la marginea craniala a m. iei. ramura deltoidiana a a. Ramurile cutanate dorsale ale nervilor toracali. Puncte de reper: tuberculul coxal. tensor al fasciei lata. pectoral ascendent. rotula. olecranul.rotula. toracic lateral . pliul iei. Puncte de reper: tuberculul coxal. dusa la niveluljumatalii distanlei dintre tubercul ul coxal §i rotula. cervicale superficiale.7 cm pe direclia §i in profunzimea §anlului deltopectoraI. cefalid brahiala. Loc de elecfie: 0 linie de 5 . circumf1exeiliace profunde. fasciei lata. cutanat femural lateral. Puncte de reper: tuberculul coxal. rotula. l-arter a ~i vena circumflexa iliaca rotula. Locuri de elec!ie pentru: .

L3 §i L4 ( dupa Schr eiber). N. 3-altera . 6. ce porne§te in sen s cranial de la comisura caudo-mediala a inelului inghinal superficial. Lac de eJecjie: 0 linie de 3 . V.i nervul coccigian ventral.4 cm. V. extern a). coC(. penis. Lac de elecfie: 0 linie de 3 . coccigian lateral ventral.V. PllIlcte de reper: linia mediana a felei ventrale a Fig. inelul inghinal superf icial.. A. In regiunea inghinala: PUllcte de reper: penisul.igiana med iana. limfocentrul (inghinofemural). vena . 3regiunii eoeeigiene.i nervul coccig ian lateral dorsal. LocuriIe de electie pentru: l-aI1era. In regiunea cozii: A.. Lac de e Jecjie: o linie de 3 . v. intertransversari ai eozii. 2-nervul rectal. vena . ce porne§te cranial de la nivelul comisurii caudo-mediale a inelului inghinal superficial. inghinal superficial ru~inoasa externa (pudenta Fig. PUllcte de reper: apofizele transverse eoeeigiene. urmari n d §anlul dintre mu§chiul saeroeoecigian dorsal lateral §i mm. PUIlcte de reper: comisura caudo-mediala a inel ului inghi nal superficial. Lac de eJecjie: 0 lillie de 3 .N. pudenta accesorie.i v ena coccigiana medie.altera. 2. varful apofizelor transverse lombarc. Puncte de repel': unghiul costolombar.10. Lac de elecjie: 0 linie paralela cu linia spinaHi dorsaHi dusa paramedian la 5 -7 cm (dupa MAGDA) sau prinlocurile de inle rseqie ale acestor linii cu perpendicularele ridicate pe linia spinala din bazel e marginilor posterioare ale apofizelor transverse LJ §i L2 (dupa Farquharson) sau di n unghiuri Ie anteroexterne ale apofizelor transverse L2.Cristian Belu ale nn. coccigian lateral dorsal. PllIlcte de repel': apofizele transverse ale primelor vertebre caudale. Locuri de electie pentru: l-nervul pudend.5 cm paralela cu penisul. dorsal de apofizele transverse coccigiene.5 cm paralela cu penisul.4 em situata ventral de apofizele transverse eoccigicne. sacroeoeeigian ventral lateral §i mm..11. 6. A. urmarind §anlul dintre m. intertransversari dorsal i ai eozii. I J!\ I I I A. lombari.   .180 Ramurile ventrale Gabliel Predoi . Lac de elecJie: olinie limfocentrul popliteu.

pentru filetu l cranial §i §antul lateral mijlociu (dintre m. cutallat cranial al alltebratului. Punct de repel': 2 lacertuJ f ibros (brida) al m. ZONA MEMBRUlUI TORACIC In regiunea bratului: N. PUI1ctde repel~ crea sta deltoidiana. 6. 1 In regiunile cotului §i antebratului: N. rectala (hemoroidala).5 cm pe direqi a depresiunii ce desparte regiunea perineal a de regiunea coapsei sub nivelul tu berozitatii ischiatice. caudal al antebratului. 11exor carpoulnar). 6. Lac de 3 elec{ie: 0 linie verticala de 3 -:' ) cm urmarind marginea laterala a lacertului fibros bicipital. dar dorsal de arcada ischiatica (de radacina penisului l a mascul sau pe partea laterala a regiunii vulvare).N. Lac de elec{ie: 0 linie de 2 . extensor digital comun). antebratului. N. l-nelvul cutanat cranial al §anturile craniolateral §i medio-lateral al ante bratului. sacrococcigieni ventrali mediali. cutallat later al al alltebratului (ramura Fig. extensor carp oulnar §i 111. t~\ '''" Fig. In regiunea anal a: A. la nivelul partii laterodorsale a regiunii . PUI1cte de reper: marginea electie pentru: ventrala a portiunii laterale a m. pentru filetul caudal. PUI1cte de reper: orificiul anal.:')cm de depresiunea mediana caudala. 6. 4-nelvul cutanat cranio-Iateral ( dintre m. triceps b rahial. Lac de eleejie: 0 linie verticala de :'). cutallat medial al alltebratului. depresiunea mediana caudala (dintre m.V. Locul de electie pentru nervul ulnar (1) .3 c m ce urmare§te depresiunea peri anal a.:')cm ce urmare§te depresiunea dintre mm.4.12. umlarind pe partea lateral a la 3 . radial). Locuri de cutallata a n.7 cm ce pleaca ventral de tuberozitatea olecraniana. N. extenso r carporadial §i m. depresiunea perianala. biceps brahial. extensor digital comun §i m.Lac de elec{ie: 0 linie verticala de 3 . 3sens ventral de la jumatatea margin ii ventrale a nervul cutanat lateral al portiunii laterale a m. pudend. Lac de elec{ie: 0 linie verticala de 3 . 2-nelvul cutanat Lac de elec{ie: 0 linie vertical a de:' ) .:') cm ce pornqte ventr al de insertia mu§chiului deltoid pe creasta delloidiana.13. cutallat caudal al alltebratului. PUI1cte de reper: tuberozitatea ischia tica. PU I1cte de repel': olecranul.7 cm pornind In medial al antebratului. arcada ischiatica. extensor digital lateral). In regiunea perineala: N.male. triceps brahial §i urmarind §antul antebratului.Anatomia animale10r domestice 181 mediana ventral a de 3 .

Loc d e eJeCjie:a linie oblica de 2 . 4-nervul digital posterior. A.5 cm. Locul de eleqie pentru: de 3 . N. In regiunea metacarpiana: 3 Fig. Puncte de reper: pisiformul. Loc de elecJie: a linie verticala de 3 . abductor lung al policelui. nervul median.V.N. 4-vena cefalica In regiunea carpi ana: antebrahiala. a linie de 3 . extensor carpoulnar. cefalica accesorie. flexor carpo radial. pe a linie oblid de 3 .5 cm ce une§te lacertul fibros al bi cepsului cu pisiformul. delimitat intre marginea mediala a radiusului §i m. tendonul m.14. extensor carp oulnar. Loc de eJecJie:a linie verticala de 2 . A. de la nivelul insertiei acestuia pe pisiform. extensor carporadial.V. cefalica antebrahiala. Loc de eJecfie: in treimea proximal a a ant ebratului pe fata mediala a linie Fig. palmar profund. 3-nervul palmar lateral. pe direqia §i in pianul §antului cauda-medial. l-altera interosoasa craniala. Loc de eJecJie: in treimea distala a regiunii antebrahiale. pisiformul. Puncte de repel~ brida bicepsului. Puncte de repel': §antul cauda-medial al antebratuIui. 6. Locul de eleclie pentru: l-nervul dorsal al mainii. castana. pornind de la extremitate a proximala a regiunii antebratului. pisiformul. carpoulnar. dorsal al maini i.Cristian BelLI A. median. 6.3 cm dusa in prelungirea tendonu lui m.15. V.5 cm dusa pe direqia tendonului m. Puncte de repel': pisiformul. Loc de e1eclie: in treimea mijlocie a marginii caudale a antebratuIui. 2-nervul palmar p rofund. a linie de 3 .182 Gabriel Predoi . ligamentul pisimetacarpian. Puncte de repel': brida bicepsulu i. extensor 1 . in profunzimea §antului dintre m.5 cm pe direqia §antului lateral mijlociu sub insertia m.3 cm dusa la marginea cauda-ventral a a 2 ligame ntului pisimetacarpian. Loc de e1ecJie: in treimea mijlocie a fetei mediale a antebratului. N. 2-vena cefalica ac cesorie.5 cm dusa pe direqia ce unqte olecranul cu pisiformul. V. vena ~i extensor carporadial pfma Ia brida bicepsului. interosoasa craniala a antebralului. .N. la nivelul castanei. ulnar. Punet de repel': §antul antebrahial latera l mijlociu. 3-altera. bifurcatia distala a tendonului m. flexor carpou lnar §i m. Puncte de reper: olecranul.

la!iei intelfalangiana proximala. ~i v . t1exor digital superficial ~i al m. La c de elecfie: in centrul depresiunii delimitate de fata caudala a metacarpului p rincipal. Lac de eJecfie: in treimea mijlocie a fetei laterale a metacarpului. Fundul de s ac palmar al art. 2. 4sinoviala articula!iei intelfalangiana distal a. ligamentele pintenului (lateral l-fundul de sac proxim al al sino. tendonul m.16.medial). digitala comuna palmara III). ~ antul metacarpi an caudal.brida de intarire a fasciei cuzinetului palmar. Lac de eJec[ie: in centrul depresiunii delimita te cranial de m. intersos median ~i tedonul m. interosos median. volar latera!). PLll1cte de repel': ex tremitatea dis tala a metacarpului principal. in treimea mijlocie a regiunii. Fundul de sac proximal al sinovialei marii 1 teci sesamoidiene. digitali palmari proprii III (Iaterali s au mediali). marginea dorsaHi a fibrocartilajeI or pentru: complementare. 0 linie verticaHi de 3 . tendonul m. flexori ~i distal de marii sesamoizi. In regiunea buletului: A. PLll1cte de reper: fete Ie latera le ale Fig.sinoviala alticude'marginea libera a fibrocartilajului complemen tar.ce une~te butonul metacarpienilor rudimentare cu fundul de sa c palmar al articula.5 cm. flexor digital p rofund (pentru nerv) sau la nivelul ~antului metacarpi an caudal (pentru a. ~antul metacarpian caudal lateral.A. intre tendonul m. v. caudal de tendoanel e mm. palmar lateral (n. interosos media n. ~i v .N. PLll1cte de reper. locuri de electie chi~itei. 3. volar media!). 6. tendoanele flexorilor. N. dorsal !ie i buletului. . PLll1cte de reper: marii 2 sesamoizi. Lac de elecfie: 0 linie verticala de 2 . palmar medial (n. digital p almar propriu III caudal (lateral sau median).metacarposesamofalagiene. V. marii sesamoizi. PLll1ctede r eper. 4 In regiunea chi~itei: N. interosos median. Lac de eJecfie: 0 linie de 3 cm pe direqia vialei marii tec i sesamoidiene. flexor profund al degetelor. extremitatea distala a metacarpului secundar ~i de insertia pe marii s esamoizi am. ~i v. digitala palmara comuna II (a. vena fiind situata cranial de artera. metacarpiana volara superficiala).3 cm la nivelul fetelor excentrice ale marilor sesamoizi.Analomia animale1ordomestice 183 N. interosos 3 cranial de m.metacarpi alla volara superficiala laterala (v. Loc de electie: pe fata mediaHi a regiunii tendoanelo r. fetele excentrice ale marilor sesamoizi. tendoanele mu~chilor flexori. ordinea formatiunilor in sens cranio-caudal fiind V. flexori. la nivelul dep resiunii dintre tendonul m. interosos median. tendoanele mm. a.N. PLll1cte de reper. 0 linie vertical a de 3 5 cm pe direqia ~antului metacarpi an caudal lateral. digitaHi palmara comuna II).

. Plincte de reper: §antul care desp arte cele doua portiuni posterioare ale mu§chiului biceps femural.7 cm l-limfonodurile subiliace. limfocentrul popliteu. biceps §i m. extremitatea distala a §antului dintre m. N. depresiunea dintre m. biceps femural. gratios. extensor digital lateral.V. croitor. lirnfocelltrul inghillal profund. la originea insertiei proximale a m .17. extensor lung al degetelor §i m. urmarind depresiunea dintre m. Nn. pe direqia depr esiunii dintre m. margin eacraniaHi am.N. dorsal de marginea ventral a a m.5 cm.. dus a la 10 cm ventral de tuberozi tatea proxi mol ateraHi a tibiei.V. Locurile de elegiepentru: femurului. Lac de eJec[ie:0 Iinie de 3 . Lac de eJec[ie : 0 linie de 7 10 cm pe directia depresiunii dintre m. 4-nervul tibial. marginea caudala a m. A. fernural. ext ensor hing al degetelor §i m. condilul medial femural pornind fibular. fibular superficial ~i profund. Lac de elec[ie: 0 linie de 5 cm dusa pe directia §antului dintre cele doua portiuni caudale ale 7 m. 2-nervul cutanat sural lateral. marginea ventra l a a m. extensor digital lateral. biceps §i m. Lacde eJec[ic: o linie de 5 -7 cm ce porne§te de la margin ea anterioara a pubisului. extensor digital latera\. gratios. Plincte de reper : tuberozitatea proximolaterala a tibiei. safen. extensor digital latera\. situata la circa ~ cm ventral de tuberozitatea proximo-Iaterala a tibiei.N. Punct de reper: tuberozitatea dorso-Iaterala a tibiei. .Cristian BeJu 6. cutanat sural lateral. ZONA MEMBRULUI PELVIN In regiunea femuraHi: N. semitendinos. biceps. Puncte de reper: marginea craniala a pubisului. situata dorsal de originea corzii jaretului.184 GabrieJ Predoi . Puncte de reper originea corzii jaretului. In regiune a grasetului: lirnfocentrul popliteu. semitendinos.7 cm. 6.5. 5-nervul pu bisului. biceps femura\. orientata cranio-ventral. croitor §i m. A . In regiunea gambiera: N. gratios. 6-nervul fibular superficial. fi bular profund po ate fi abordat 1n treimea proximala a depresiunii dintre m. Lac de elec[ie: 0 l inie oblica de 5 . 3-nervul cutanat dusa pe directia: marginea craniala a sural caudal. condilul medial al Fig. Puncle de repel~ marginea craniala 4 a pubisului. extensor lung al degetclor §i m. fibular co rnun. Lac de elec[ie: 0 linie de 5 . 7distal de la marginea cranial a a m.

safena mare. marginea mediala a metatarsienelor. dintre tibie §i m. PUl1cte de reper: §anlul caudo-medial. Loc de e Jecfie: 0 linie de 1 2 . baza corzii jaretului. §anlul cau do-medial. pornind in sens distal din §anlul dintre m. V. flexor lung al halucelui §i coardajaretului. PUl1cte de rcpe ]~ fala laterala a corzii jaretului.Anatomja anjmale10r domcsticc 185 A. ~i v.ramura descendenta. pe parte a lateral5. 0 linie de 5 . II). tarsica perforanta. ol inie de 3 . 2 exte nsor digital lateral. 0 linie de 5 . tibiala craniala. PUl1cte de reper: extremitatea distala a buzei laterale a trochleei astragalului. ramura caudala. A.7 cm dusa in treimea distala a §anlului vertical mijlociu. delimitat intre m. §antu1 intermuscular d intre m.7 cm. in §anlul caudo-medial. §anlul anteromedi al. scobitu~a jaretului. PUl1cte de reper: §anlul vertical mijlociu §i vertical caudal de pe fala mediala a gambei.5 cm urmarind §antu1 intermetatarsian medial. dusa in scobitura jaretului. biceps femural §i m. metatarsiana dorsala Fig. Loc de eJecJie: in treimea mjjlocie a felei media1c a gambei. metatarsica dorso-Iaterala (a. dusa ventral de buza lateral a a troch1eei astrag aliene. biceps femural. cutanat sural plantar. V. a. §antu1 intermetatarsian medial. dintre metatarslll rudim entar II §i metatarsul principal III.5 cm ce urmare§te §antu1 dorso-Iateral al metatarsului §i. V. safena mare. extensorullung al degetel or. Loc de eJeCjie: 0 linie de 5. §antul intermetatarsia n dorsal. 0 linie paralela cu axu l longitudinal al osului. Loc de elec£ie: 0 linie de 5 . N. in §anlul antero-medial. Puncte de repe]~ marginea mediaHi a tibiei. urmarind §anlul dintre tibie §i m. 3-nervul digital posteriOr. Puncte de reper: tendoa nele mu§chilor flexori. PUl1cte de reper: coarda jaretului. tibial. locul de eleqie pentru: l-al1era metatarsica dorso-Iaterala. paralela cu tendonul calcanean comun. V. in unghiul format de tendoanele m. safena mica. in treimea mijlocie a gambei. §antul metatarsi an dorsoIateral. 6. PUl1cte de reper. Loc de eJec{ie: fala mediala a gambei. Pl111cte de reper: marginea lateraHi a metatarsienelor.18.3 cm. N. In regillnea tarsi ana: A. In regiunea metatarsi ana: A. Loc de eJec[ie: pc . Loc de eJecjie: fata laterala a corzii jaretului. metatarsiana dorso-mediala (v. in continuare. metatarsica dorsala III). digitala plantara comuna II. ramura craniala: Pl111clede repe]~ marginea mediala a tibiei. plantar medial. a originii lui. semilendinos. tibiala caudala. Loc de eJeclie: 0 linie de 3 . 2-nervul plantar lateral.7 cm. tibial cranial. femur ala caudala . ~i v. extensor lung al degetelor §i m. Lo c de eJecjje: treimea mijlocie a felei media1c a tibiei.7 cm. laju matatea distanlei dintre tendonul calcanean comun §i stratul profund. a. Loc de eJec{ie: in treimea mijlocie a regiunii metatarsiene mediale. pe 0 direqie paralela cu tendonul. semitendin os §i m. n.

a linie verticala d e 3 . Formatiunile nervoase din r egiunile buletului ~i chi~iteipat fi abardate transcutanat falasind acelea§i punct e de reper §i lacuri de eleqie ca §i la membrul taracal. N. rapor tul farmatiunilar in sens crania-caudal flind V.Cristian BeJu fata mediaUi a metapadiului. digitala planta ra comuna III.A. in treimea mijlacie.A. plantar lateral. dusa la nivelul depresiunii dintre tendaanele celar dai mu§chi flexori. . Lac de elecJie: pe rata lateral a a regiunii metapadiului. ~i v. dusa la nivelul depresiunii dintre tendaanele mu§chilar t1exari.N. PUflcte de reper: tendaanele mu§chilar flexari. in treimea mijlacie.N. a linie vertical a de 3 .5 cm .186 Gabriel Predoi .5 cm. a. rapartul fiind in sens crania-caudal V.

linia temporal a. prezentand adesea variante de intindere 7.7. 0 portiune din mucoasa sinusul ui frontal §i portiunea sinusala a cornetului nazal dorsal. de unde urea simetric pana la creas ta sagitala. frontal confera sensibilitate §i sinusului frontal.a cervicale ~i ramuri dorsale din perechea I cervicala. N. redusa. zonde senzitive cutanate nu pot ti strict delimitate. Prin ramura sa infratrochleara. N.e jumatatii mediale a pleoapei inferioare. inervatia senzitiva a c apului se realizeaza prin n. lacrimal (r. ea ramura oftalmica a trigemenului raspunde dominant de sensibilitatea portiunii ab orale a fetei dorsale a capului §i unor formatiuni §i organe din jurul neurocraniulu i (in special anexe oculare). nazociliar inerveaza 0 zona cutanata mai redus a decat a celorlalte doua ramuri ale r. of talmiea). De remarcat. N . situata la aproximativ 3 . ci doar cu aproximati e. trigemen §i partial prin ramura ventral a a perechii a II . n. optic. creasta front oparietala §i arcada zigomaliea. pleoapa a III-a. olfactiv. oftalmica) preia sensibilitatea pielii din regiunea parieto-tempo rala §i glandei lacrimale.1. N. n. ECVINE 7. zigomatic (r. §i 0 linie aproximativ paralela cu aceasta. precum §i unei zone cuprinse intre comisurile nazale ale pl eoapelor.nazociliar inerv eaza: sacul §i canalele lacrimalc. De asemenea. coborand pe 0 curba cu cavitatea orientata dorsal. zigomatotemporal (din lacrimal) culege se nsibilitatea pielii cuprinse intre baza urechii. frontal (r. de unde se indreapta pe marginea libera a pleoapei superioare pana la comisura nazala a pl eoapelor. Zona senzitiva cutanata. deci. confera sensibilitate pielii din regiunea fruntii §i pleoapei supenoare.1. maxilara) inerveaza §i el 0 zona cu tanata redusa.1. N. n. Zona senzitiva cutanata a n. . frontal se delimiteaza aproximativ printr-o linie care pleaea de la creasta sagitala externa. n. oftalmice Zona cutanala senzitiva depend enta de ramura infratrochleara a "nazociliarului" corespund. Zonele cefalice Ab stractie facand de nervii senzoriali ~i sensibilitatii speciale (n. vestibulocochlear §i partial n.5 cm rostral de acesta limita. TOPOGRAFIA ZONElOR SENZITIVE Avand in vedere stdinsele relatii intre intricarea dintre ramurile diver~ilor ne rvi. este localizata in ung hiul de articulare dintre apofiza zigomatica a frontalului (arcada orbitara) cu arcada zigomatica §i linia temporala. pentru a ajunge la comisura nazala a pleoapei din partea opusa. glosofaringic). urmare§te linia temporal a §i marginea c audala a apofizei orbitare pan a la comisura temporal a a plcoapelor.

Cds(jan BelLi cutanaUi coresZona senzitiva punde jumatatii laterale a pleoapei inferioare. zona n. auricular mijlociu (ramura din nervul vag). temporal superficial. zona n. maxilara) inerveaza 0 Intinsa z ona din regiunea facia]a. zigomaticotemporal. Concomitent. paralcl §i ]a un ccntimetru de asupra creslei zigoma lice pan a Inta]ne§te 0 \inie perpendiculara coborata de lajumatatea pleoapci infe noare. auricular mare. N. zona arcadei zigomatice de la unghiul de articulare cu areada orbilara pana la sutura zigomatotemporala (5 . buzei sup erioarc §i 0 redusa portiune din rcgiunea buccinatorie. 2. zona n. zigomatic. infratrochlear. n. 9. infraorbitar. In plus. temporal s uperficial) preia sensibilitatea tegumentu]ui temporal. Zona senzitiva cutanata este relativ Intinsa: I. n. care 0 Intinsa zona maseterina §i concura la formarea plexului subzigoma tic buccinatorie. frontal. infraorbitar (r. apoi ]a comisura buzelor. zona n.6 em Inapoi a spinei maxilare). 7. regiunea maxi]ara. infratroch]car. 4. . 9 8 5 Fig. 3. 6. ]imita superioara corespunzand limitci rostrale a zone i inervate de n. zona n. transvers al gatului (n. 5. tesere cu fibre din n. comisurii temporak a pleoape]or §i unei portiuni delimitate de 0 linie ce p]eaca de ]a unghiu] temporal a] p]eoape ]or ]a jumatalea zonei de noire dintre arcada orbilara §i arcada zigomatica.prin ramura auriculara roslrala inerveaza zona tempora]a. -prin ramura zigomalotemporali"i. zon a n. -prin ramura transversa a fetei §i ramura comunicanta cu nervu l racial. zona n. 8. zigomatic (prin lntre. Zonele senzitive ale capului Zona senziliva cutanaUi dependenta In special de p]exul infraorbitar cuprinde re giunea naza]a.inli aorbitar confera sensibi]ilat e dentitiei superioare §i sinusuri]or maxilare. N. cuprinzand pielea ce acopera arcada zigomatica de ]a unghiul de unire cu arcada brbitara ]a baza ure chii. regiunii buccinatorii §i a treimii superioare §i mijlocii a regiuni maseterine. varful nasului. lacrimal) se di stribuie §i glandei ]acrimale. auriculotemporal (n.   . zona n.1. ]imitele fiind reprezenlat e de 0 linie care p]eaca de ]ajumatatea pleoapci superioare ]a creasta facia]a.188 Gabrjel Predoj . de un de se Indrcapta spre Inainte. jgheabuluil. zona n. 7. regiunile narine]or.

. alveomandibular confera prin pJexul me ntonier sensibilitate unei reduse pGrtiuni din pielea capuJui. cm lnapoia spinei maxilare. de distr ibutie din ggl. f iletelc terminaIe distribuindu-se buzci superioare §i aripiJor narinelor. pentru a ajunge la nivelul articulatiei temporomandibulare.6 cm) pana la comisu ra dorsala a narinelor §i 0 linie ce pleaca din acela§i punct la comisura buzelor.n. Zona senzitiva cu tanata. cob orator al buzei inferioare. jg heabului) se distribuie pielii jgheabului intermandibular. . . de un dc sc lndreapta la comisura buzelor.n. -prin ramurilc bucale dorsale contribuic imprcuna cu ple xul infraorbital la inervarea unei zone triunghiulare cuprinse lntre 0 linie ce plead de la un punct situat lnapoia spinei maxilarc Oa :. auricular mare (ansa atloidiana) sc distribuie pielii de pe fata externa a conchiei auriculare §i eventual unei portiuni de pe 1Aa interna a pavili onului urechii externe. n. urmare§te marginea ventral a a m. traverseaza treimea inferioara a regi unii maseterine. N. mucoasei palatului dur §i fetei bucale a gingiilor. nazal aboral inerveaza mucoasa nazala de pe pereti §i de pe cornetul ventral. Ram ura dorsala a perechii I cervical a distribuie fibre regiunii cefei (retroauricu lara) §i fetei externe a conchiei auriculare. la marginea rostrala a maseteruJui. . limita dorsala fiind marcata de 0 linie ce plead de la nivelul gaurii mentale. incisivii mandibulari §i gingia mandibulara. fiind limitata aboral de linia ce une§te comisurile buzelor.ramura craniala a nervului transvers al gatului (n. coborato r al buzei mandibulare. . dependenta de plexuJ mental.n.Anatomja anjmaJelor domeslice 189 -prin ramurile bucale ventraIe inerveaza pielea cuprinsa intre 0 linie ce pleaca de la un punct situat pe creasta faciala la:. bucal (buccinator) inerveaza mucoasa vestib ulului bucallateral §i glandcle molare (fibre efectoare parasimpatice din ggl. pentru a ajunge la nivelul articulat iei temporomandibulare. Deasemen ca. inerveaza molarii mandibulari. apoi de la marginea rostrala a maseterului printr-o lini e curba cu concavitatea orientata ventral. de unde coboara perpendicular la marginea v entral a a mandibulei pana lntalnqte marginea ventrala a m. In plus . . corspunde buzei inl"erioare §i regiunii motul ui barbiei. palat in mare se distribuie mucoasei anterioare a valului palatin. . urmarind 0 curba ce traverseaza fata maseterului in treimea lui inferioara.ramura ventraHi a perech ii a II-a cervicala se redistribuie portiunii caudoventrale §i partial pavilionuli urechii. lingual distribuie fire nervoase la mucoasa care acopera portiunea libe ra a limbii §i aproximativ jumatate din corpul lingual. . treimii ventrale a re giunii maseterice §i regiunii mandibulare.n. Zone le de inervare visceraJa ale trigemcnului sunt lnsa mult mai Intinse: .n. . auriculotemporal i ncrveaza glanda parotida(fibrc parasimpatice. oti c). otic) §i punga guturala.

laringele. Zona senzitiva a ram urilor ventra1e. Zonele cervicale Zonele inervate de nervii cervi cali depa~esc regiunea cervicala. Zona senzitiva a ramurilor dorsale cervicale. nervii clunia li.2. nervul supraclavicular. pe langa baza limbii. n. hemoroidal (anal) ~i n. ilioinghinal. 7.2. cervicale dorsale. Ramurile dorsale c ervicale confera sensibilitate treimii I L J Fig. iliohipogastric. . zona IT.3. Ramurile toracale ventrale confera sensibilitate pielii trun chiului cuprinsa intre a linie ce urea de la olecran pana intalne~te linia ce un e~te tuberozitatea spinei scapulare cu patela. Zona senzitivaaramurilor dorsaletoracale. iar nervu l vag. ramuri ventrale toracale. zona IT. In regiunea cervicala propr iu-zisa se disting doua teritorii senzitive: zona ramurilor dorsale ~i zona ramu rilor ventrale.Organele cervicale (esofagul ~i traheea) sunt inerva te senzitiv de nervul pneumogastric (vag). 3. ramurile ventrale . iar nervul supraclavicular se distribuie zone i pectorale. trecand prin unghiul cranial al fosei paralombare.Ramurile toracaledorsalecamera sensibilitat e unei zone cutanate aproximativ cuprinsa intre a linie perpendiculara pe linia grebanului coborand la unghiul cervical al spetei urm~te marginea cartil~ului sc apular. Zonele trunchiului Zonele senzitive cutanate apar extrem de diferentiate ~i dependente de: ramuri d orsale toracale.1. cervicale ventra Ie. Zona senzitiva a ramurilor toracale ventrale.1. perechea contr ibuind la inervatia capului.VIII contri buie la formarea plexului brahial. dorsale a gatului. limita ventraHi este marcata de linia ce une~te punctele repr ezentate de baza urechii cu tuberozitatea spinei scapulare. de unde urea pe linia spinari i. apoi coboara pe marginea caudala a tricepsului brahial pana intillne~tea linie oblica ventra-caudal care urmare~te luberozitatea spinei scapulare de und e se indreapta oblic ventra-caudal pana la rotula. Gabriel Predoi . brahiale craniale ~i cervico-scapulare. Ramurile ventrale cervicale confera sensibilitate pielii cuprin se intre linia care une~te baza urechii cu tuberozitatea spinei scapulare ~i mar ginea ventrala a gatului. n. n. faringele. 7. inerveaza fari ngele.Cristian Belu 7. 2. pudend. originea traheci ~i originea esofagului. zona nervului supraclavicular (ramuri ventrale din perechea a VI-a cervicala).190 Nervul glosofaringian. Zonele senzitive ale gatului 1.de la perechile VI . .

De asemenea. iliohipogastric. 9. regiunii lombare §iregiunii crupei. Viscerele din cavitatea toracica §iabdominala au inervatie veget ativa diversificata. iar prin ramura lui n. zona vulv ara §i cIitori suI. tensor al fasciei l ata' (restul zonei prelungindu-se in regiunea coapsei §i in zona pungilor testicul are. De remarcat ca pri n Fig. ilioinghinal ~i a n. n. zona n. Limita dintr e zona nervi lor cluniali craniali §i mijlocii cuprinde marginea craniala a m. zona IT. a redusa banda de 8 . iar li mita caudala corespunzand marginii caudale a insertiei praximale a mu§chiului semi tendinos (restul zonei cluniale prelunginduse in regiunea coapsei). zona scapular. Zona de inervatie a nervilor cluniali (craniali §i mijlocii) in portiunea trunchiului corespunde. limita anterioara corespunzand unei linii care urca oblic dors a-cranial de la unghiul cranial al fosei paralombare spre linia spinarii.Anatomia animalelor domestice 191 N. zona nervi lor redusa de la baza gatului. de unde coboara pe §antul pectoral lateral pana la nivelul sternu lui pentru a trece pe partea opusa. toracale ventrale. cu apraximatie. cluniali craniali. coccig ieni.3. nervul pudend inerveaza penisul. 6. cluniali mijlocii. cutanat femural lateral. regiunea scapulohumerala. zona IT. Zona de inervare cutanata a nervului hemoraidal cuprinde a redusa p ortiune de la baza cozii corespunzand insertiei praximale a mu§chiului semimembran os. Zonele senzit ive ale trunchiului ramura dorsala. la trunchi.15 cm latime care coboaJ'a de la marginea ventral a a fosei paralombare spre pliul iei. zona nn. Viscerele din cavitatea toracica sunt inervate holosimpatic de nervul vag §i ggl.10 cm ce coboara oblic ventra-caudal de la margin ea ventral a a fosei paralombare spre marginea craniala a m. zona mijlocie a zona cutanata din nn. zona inaintea §antului cervi conn. zona plexului intercosto brahial. Zona de inervatie cutanata a nervului iliohipogastric corespunde unei benzi de 10 . vicular inerveaza 0 zona 3. Zona cutanata a nervului pudend corespunde regiunii perineale pana la nivel ul pungilor testiculare. zona fiind delimitata lateral de a linie ce unqte apendicele tra§elian c u pliul cotului. 8. 2. I II Viscerele din cavitatea abdominala sunt inervate diferentiat: . . 7. supraclavicular confera sensibilitate pielii din regiunea prepectorala (prest ernal a). bic eps femural. toracale dorsale. 4. cervical caudal. Zona de inervatie cutanata a nervului ilioinghinal cuprinde. supracla1. 7. 5. c1uniali caudali.

ficatul. lnconjurand pliul cotului pentru a merge prin §antu 1 axilar. Ramuril e ventrale ale nervilor spinali toracali confera sensibilitate pielii care acope ra in general portiunea lunga a mu§chiului triceps brahial. zona respectiv(l putan d fi delimitata printr-o linie ce urea de la olecran la tuberculul mare al humer usuJui. Zonele membrului toracic Pielea care acopera fonnatiunile componente ale membrelor toracice este inervaUi de fibre provenile din: ramuri dorsalc ale nervilor spinali loracali.CIis(jan BelLI . ulnar §i 11.4. vaginul hipogastric. putand 11delimitata cranial printr-o linie ce urca la unghiul cer vical al spetei. ramuri ven lrale ale nervilor toracali. apoi de la unghiul tora cal al spctei cobom"a pe marginea lricepsului brahial pana intalne§te o linie obli ca care une§te tuberozitatea spinei scapulare cu patela. coborand apoi pe acea sta margine pan a la olecran. n. stomacul §i intestinul (pana 1a colonul transvers inclusiv) primesc fibre din plexuJ solcu"(vag-fibre parasi mpatice §i ggl. . redusa porliune siluata Ramur ile dOl"Sale ale nervi lor spi nali toracali inerveaza la limita dorsaJa a regiu nii scapulare. din n. §i tuberozita tea acestcia. fctei anterioa~e a carpu1ui . §i vestibulul vaginal sunt inervate de fibre din plexul 7:1. -testicule le §i ovarele din plexu! mezenteric uterul. f ibre vegetative din piexul renosuprarenal §i . n. mezenteric c audal §i parasimpatice din parasimpaticlll sacrat prin intermediul nervului hipoga stric . denumit medial al antebrat ului. unnare§te marginea cartilajului scapular. Zona nervului supraclavicular corespunde unei port iuni din pielea regiunii scapulohumcrale putand fi dclimitata aproximativ printr -o linie care coboara de la apoi pc 9antul pectoral lateral (deltopectoral) juma tatea §anlului cervico-scapular. oviductele. spre spina scapulara al spetei. celiomezentericf ibre ortosimpatice). n. de unde urca pe creasta humeraHi pana 1a creasta deJtoidiana. primesc caudal. apoi la tuberozitatea spinei scapulare.rinichiul. este situata pe partea mediala a membrului mu§chi~lluif1exor carporadial. de unde trece peste tuber ozitatea spinei scapulare pentru a ajunge la unghiul cervical al spetei. peste tu berculul mare caudal al humcrusului.porliunea pelvina a canalelor deferente §i glandele anexe mascule. musculocu lanat. pancreasul. radial. . indreptandu-se spre unghiul cervical §i nerv cutanat corespunzator ° Zona de inerva~ie cutanata a nervului musculocutanat. fe tei mediale a radiusului.rectul prime§te fibre ortoparasimpatice din plexul hipogastric. ramuri din nervul supraclavicular.colonul descendent prime§te fibre ortosimpatice din ggl. median. glandele suprarenale §i portiunea iniliaHi a ure t ere! or primesc fibre din plexul renosuprarenal (din vag §i ganglionul renosupra renaIian). de unde seindreapta spre rotula pana ajunge la marginea posterioara a tricepsului brahial. axilar.192 Gahliel Predoi .

de unde se indreapta cranial spre punctul de pornire. apoi urmarqte §antul brahioantebrahial pana la creasta d eltoidiana de unde urea spre punctul initial. ulnar). 3. I I Fig. §i pr elungindu-se distal pana la un punct anat sub §antul axilar. 4. zona n. b) N. p ana la originea §antului antebrahial cranio-lateral (In partea laterala a pliului cotului) pentru a ajunge la tuberozitatea proximo-mediala a radiusului. zona n. l1exor carporadial. corespunzatoare m. apoi marginea mediala a tendonului m u§chi ului extensor digital comun pana ani velul buletului. cutanat lateral caudal al bratului confera sensibilitate pielii care acop era portiunea lateral a a m.Anatomia animalelor domestice 193 §i extremitatea dorsaHi a metacarpului. digital anterior. zona n. Zona poate fi delimitata cu aproxi matie printr-o linie care pleaca de sub tuberculul mare caudal al humerusului pe ntru a ajunge la olecran. extensor carpo-radial §i m. extensor digital comun) pana la nive lul §antului brahio-antebrahial pe care 11 urmare§te pana la creasta deltoidiana. axilar). zona putand fi delimitata printr-o linie care coboara de la creasta epicondilului lateral. zona n. zona n. extensor carporadial). digital posterior. cutanat lateral cranial al bratului inerve aza pielea de pe fata anterioara a bratului. extensor digital . b) N. urmare§te §antul antebrahial cranio-medial (dintre m. Zona de inervatie cutanata a nervului axilar cu prinde doua portiuni distincte: a) N. biceps §ipartial m . zona respectiva putand fi delimitata printr-o linie care. cutanat caudal al antebratului (din n. 7. 2. zona n. 5. de unde urea pentru a ajunge la tuberculul mare caudal al humerusului. cutanat lateral al antebratului (din n. urmarind §antul antebrahial cranio-l ateral (dintre m. extensor carpo-radial §i radius) pana deasupra articulat iei de unde urca antebrahiocarpometacarpiene. urma rind §antul cranio-medial (dintre radius §i m. radial). triceps brahial. extensor calvo-radial. trece prin creasta deltoidiana. extensor digital comun §i m. trecand prin castana. ulnar). zona n. dorsal al main ii (din n. 7. Zo na de inervatie cutanata a nervului radial cuprinde §i ea doua portiuni distincte: a) N. 6. coboa rad sub tuberculul mare caudal al humerusului. digital mijlociu. musculocutanat). cutanat medial al antebratului (din n. pana la nivelu l articulatiei antebrahiocarpometacarpiene. de unde urea urmari nd §antul metacarpi an cranio-medial (Intre metacarp §i mu§chiul interosos median). Zonele senzitive ale membrului toracic 1. apoi marginea craniala a tendonului m. putand fi delimitata printr-o linie ce ple aca de la un punct situat la 5 cm sub extremitatea proximal a a radiusului. cutanat lateral al antebratu lui confera sensibilitate pielii care acopera portiunea musculara a m. cutanat cranial al antebratului confera sensibilitate pielii care acopera corpul muscular al m. zona n. cleidobrahial.4. cutanat cranial al a ntebralUlui ( din n. 8.

apoi urea oblic de la nivelul acestui punct situat pe coroana la limita dintre pensa ~i sfertullateral anterior. precum ~i plexul car tilaginos lateral. de unde trece lateralla nivelul extre mitatii distale a metacarpului principal pana la marginea mediala a tendonului m . ulnar. Zona poate fi delimitata printr-o linie care pleadi de la nivelul tuber ozitatii proximo-Iaterale a radiusului. dintre interososul median ~i tendoanel e flexorilor pana la nivelul .Cristian Belu lateral. digital anterior ~in. bure letului cutidural ~ipodofilul din zona fruntii copitei (n. bureletului cutidural ~i podofilul de la nivelul sfertului la teral (n. Zona poate fi aproximativ delimitata printr-o linie care. c ) Ramura dorsala a nervului palmar lateral (n. b) A doua portiune de inervatie. chi~itei ~i coroanei. b) Ramu ra dorsala a ulnarului (N. respectiv al m. Zona se delimiteaza printr-o linie care. ajunge deasupraregiunii buletului. urmarqte §antul metacarpian. flexor carporadial). Zona poate fi aproxim ativ delimitata printr-o linie care coborand de la punctul situat la 3 . Zona poate fi aproximativ delimitata printr-o linie ce co boara de la pisiform pe marginea posterioara a tendoanelor mu~chilor flexori pan a la nivelul bulbi lor caJciiielor. nivel la care 1nconjoara caudal tendonul de insertie pc pisiform.4 cm de asupra pisiformului urmarind fata posterioara a tendoanelor mu~chilor flexori di gitali. Zona de inervatie cutanata a nervului median poate fi ~i ea sistematizata 1n trei portiuni: a) Portiunea principala de inervatie ex clusiva a nervului median cuprinde pielea de pe partea caudo-mediala a regiunii metacarpiene digitale. digital mijlociu). median) confera sensibi litate pielii de d pe fata antero-laterala a buletului. cobom"a urmarind ~antul antebrahial caudoIateral pana deasupra pisiformului. de unde urea oblic 1napoi ~i1n sus spre punctul initial.nd prin castana pentru a aju nge sub olecran pe care ll1nconjoara pentru a ajunge la punctul initial. cutanat caudal al antebratului confera sensib ilitate pielii care 1nvele~te mu~chii caudali ai antebratului (exceptand zona de proiectie a m. pornind de la niv elul carpului. Zona de inervatie cutanata a nervului ulnar poate fi sist ematizata 111 portiuni: trei a) N.194 Gabriel Predoi . de unde trece pe fata lateraUi pana deasupra bulbului. pana la punctul initial. coboara urmannd ~antul antebrahial carni o-Iateral pana 1ntiinle~te ~antul brahioantebrahial pe care-l urmare~te apoi pan a la punctul ini tial. trecD. digital rni jlociu cuprinzand fibre ati'Lt in n. coroanei. Urmare~te linia coroanei. extensor digital comun pe care 0 urmarqte pana la nivelul articulatiei antebra hiocarpometacarpiene. dorsal al mainii) confera sensibilitate pielii de pe partea latero-caudala a regiunii carpiene ~i metacarpiene. pi elii de pe fata laterala a buletului. cat ~idin n. pentru a urea vertical. spre [ata anterioara a buletului ~i urmarind pe pmtea mediala ~antul dintre inerososul med ian ~i tendoane. cutanat medial al ant ebratului). pornind de la tuberoz itatea proximo-lateraUi a radiusului. chi~itei. comun a nervului median ~i nervului musculocutanat (respectiv n. extensor carpoulnar ~i m. digital anterior). f lexor carpoulnar. corespunde unei benzi situate pe partea mediala a regiunii metacarpi ene.

cutanat sur al caudal. . fibular superficial §i n. cea a extensorului di gital comun §i cea a extensorului digital lateral primesc fibre atat din n. semitendinos. eea a extensorului earporadial §i eea a abductorul ui lung al policelui. portiunea anterioara prime§te fibre din n. n. In prineipiu. Zona respectiva din regiunea coapsei poate fi delimitata apro ximativ printr-o linie care pleacii de la tuberculul coxal. urmarind marginea eaudala a bridei pana la unirea eu tendonul flexoru lui digital eomun. iliohipogastri c. inervate de n. . . pana la fata anterioara a buletului. axilar. in regiunea coapsei ea cuprinzand zone de piele care acopera m. dorsal al mainii (ulnar). cutana t lateral al antebratului. median. eu dubla inervatie. dorsal al mainii). cat §i din n. musculocutanat. Forma tiunile complexe ale membrului sunt inervate in mod difercntiat: . m edian. digital posterior). cutanat femural caudal. n. coborand ob1ic caudo -ventral spre condilullateral al femurului (situ at la 10. n. n. cutanat sural lateral. ilioinghinal. de asemenea redusa.artieulati a carpi ana are sinoviala inervata de n. n. cat §i din n. n. ulnar §i n. . sinoviala marii teci ses amoidiene primesc fibre din n. ulnar (n. m.artieula tia metaearposesamofalangiana. primesc fibre din n.sinoviala mar ii teci postcarpiene. Zonele membrului pelvin Pielea care acopera formaliunile componente ale metnbrelor pelvine este inervata de fibre provenite din: n. n.articulatia humeroradiouln ara eu sinoviala. cluniali.Anatomia animalelor domestice 195 buletului. cutanat femurallateral. respectiv a nervului digital anterior §i digital mijlociu). tendoanele flexorilor falangieni. interfalangiana §i interfalangosesamoidiana are sin oviala eu dubla inervatie: pe pattea mediala prin fibre provenite din n. in timp ee pe pmtea lateral a prin fibre provenite atat din n. median. fibular profund. n. c) A treia zona.articulatia s eapulohumerala eu sinoviala. 7. safen. biceps femural §i o porliune di n m. . .12 cm deasupra tubero zitatii proximo-laterale a tibiei) de unde urca pe un traiect curb cu concavitat ea anterioara spre extremitatea superioat'a a liniei de mizerie pana 1a 1imita c audala a . eorespunde fetei laterale a buletului §i chi§itei (zona ramurii dorsale a nervului palmar lateral. Zona nervilor cluniali apare in continuarea zonei inervate de aceia§i nervi din regiunea crupei. gluteu superfic ial. tibial.sinovialele teeilor preearpiene primese fibre din nervii in a ciiro r zona se gasese. de unde se intoaree pent ru a urea urmarind §antu1 dintre metaearp §i interososul median pana la punetul init ial. gluteu mijlociu §i cea mai mare parte din m. eomuna nervului median §i nervului ulnar . ulnar.5.1. in timp ee portiunea posterioara primqte fibre din n.tesuturile vii ale copitei sunt inervate de fibre provenite atat din median (predominant). in timp ce sinoviala marii teci primqte fibre predominant din median §i secundar din ulnar. ulnar. median. n. dH §i din ulnar (n.

Cristian Belu insertiei proximale a m. plecand de la un punct. Zona nervului iliohipogastric la nivelul membrului pelvin este situata in prelungirea zonei respectivului nerv din regiunea abdominala. pana la marginea caudala a mu§chiului gratios de unde urea pentru a ajunge in regiunea perineala. Zona nervului ilioinghinalin regiunea coapsei este situat in prelu ngirea zonei respectivului nerv din regiunea abdominala. apoi la punctul initial. cuprinzand 0 r edusa portiune pc parte a laterala a grasetului. ajunge la creasta tibial a de unde un::a. apoi trece pe fata mediala a coapsei. dorsale sacrate) corespunde unei li nii ce coboara de la punctul articular coxofemural la condilullateral al femurul ui. Dorsal se confunda cu zona cluniala a cru pei. peste rotula. tensor al fasciei lata. Zona nervului femurallate ral este situata pc parte a mediala a regiunii grasetului §i partial a gambei. de unde urea peste trochleea femurala. ajunge la condilul lateral al femurului. put and fi delimitata aproximativ printr-o linie care coborand din depresiunea inghi nala paralel cu marginea anterioara a mu§chiului croitor. Delimitarea aproximativa se poate face printr-o linie care. semitendinos. in specia l. pe care urca pentru a ajunge la tuberozitate a ischiatica. o limita conventionala corespunzand unei linii ce unqte tuberozitatea ischi atiea cu tuberculul coxal. urea oblic in sus §i apoi pana la scobitu ra fesei. poate fi delimitata aproximativ printr-o linie care. trece pe paJtea mediala. pielea regiunii culmii fesei §i regiunea poplitee. unnarind marginea caudala a mu§chi ului gratios pana la §antul perineal. plecand de la nivelul scobiturii fesei. zo na putand fi delimitata aproximativ printr-o linie care cobom"a din depresiunea inghinala urmarind marginea craniala a mu§chiului croitor pana la nivelulligamentu lui tibiopatelar medial de unde urca la condilul medial al femurului. situat la interseqia "Ii niei de mizerie" cu linia ce une§te tuberozitatea ischiatica cu tuberculul coxal. cu concavitatea anterioara la condilullateral al fem urului. indreptand u-se apoi spre' scobitura fesei. Zona poate fi delimitata printr -o linie care urca de la tuberozitatea proximo-Iaterala a tibiei. indreptandu-se . de unde spre extremitatea prox imal a a §antului caudo-Iateral al gambei. Zona mixta a nervului iliohipogastric §i nervului inghinaI (ramUl"agenitofemura la a nervului spermatic extern) inerveaza fata mediala a coapsei(jumatatea proxi mala) inclusiv pungile testiculare la mascul) sau pielea mamelei (la femela). apoi la tuberozitatea proximala a tibiei. cuprinzand 0 redusa por tiune lateroinferioara a coapsei.196 GabIiel Predoi . plec and de la tuberculul coxal. putand fi delimitata printr-o linie care. Zona nervului cutanat femural caudal (n. tensor al fasciei lata pana la tubercul ul coxal. clunial caudal) cuprinde. apoi la ext remitatea proximo-lateral a a tibiei. dor sale lombare) §i zona n. cluniali mijlocii (r. coboara pe un traiect curb. Zona nervului safen. situata pe partea mediala a gambei §ipartial pe partea mediala a regiunii tarsiene §i metatars iene. Limita dintre zona nervilor c1uniali craniali (r. de unde cobo ara la tuberozitatea tibiala. trecand tangent la unghiul medial al patelei pan a sub pliul ie i. pen tru a ajunge la marginea crania!::i a m. pentru a ajunge la marginea anterioara a m.

si tuata pe partea antero-laterala a gambei. creasta tibiala. putand fi delimitata apro ximativ printr-o linie ce coboara de la jumatatea corzii jaretului. b) Zona mixta a nerv\. pornind de la creasta tibiala. pe care coboara pana la scobitura jaretului. putand fi aproximativ delimitata proximal printr-o linie care pornind de la marii sesamoizi. biceps femural cu tuberozitatea proximo-lateral a a tibiei. situata pe partea laterala a treimii mijlocii a jumatatii distale a coapsei §i treimea proximala a fetei laterale a gambei. Zona nervului cutanat sural lateral (dorsal). urcand apoi oblic spre Inainte la fontanelele ja retului. de unde trece pe partea mediala la extremitatea di stala a metatarsului principal. de unde urca pe fata mediala a metacarpului principal. Zona nervului fibular profund poate fi sistematizata In doua portiuni: a) Zona proprie a fibularului profund. de unde urca pe fata laterala a metacarpului. apoi peste maleola mediaUi a tibiei pentru a ajunge la scobitura fesei. extremitatea proximala a §antului caudo-lateraLal gambei. pentru a ajunge lajumatatea §antului metatarsi an caudo-later al pe carel urmare§te pana deasupra sesamoizilor. pana deasupr a buletului. putand fi aproximativ delimitata printr-o linie ce coboara de la fontanelele jaretului la fata anterioara a falangei I. apoi pe fata anterioara a gambei pana pe fata anterioara ajaret ului. poate fi apro ximativ delimitata printr-o linie care. Zona nervului fibular superficial. trece pe pa rtea laterala. pana la nivelul condilului medial al femurului de unde coboara la creasta tibiala. peste maleola laterala a tibiei pentru a ajunge prin scobitura jaretului la jumatatea corzii jaretului. trecand oblic Injos pentru a ajunge la fata mediala a articulatiei metacar posesamofalangiene. pe linia ce une§te tuberozitatea proximolaterala a tibiei cu baza c orzii jaretului. pentru a trece caudalla nivelul marilor sesamoizi.Anatomia animalelor domestice 197 spre rotulii. baza corzii jaretului. peste tubero zitatea calcaneului. de unde urca pe partea lateral a a metatarsului. nivel de la care se angajeaza pe margine caudala a tendoanelor tlexorilor pana la locul de porni re. distal corespunzand coroanei. Zona po ate fi aproxim ativ delimitata printro linie ce porne§te de la baza corzii jaretului. pentru a ajunge la punctul initial. Zona nervului cutanat sural caudal cuprinde doua portiuni: a) Zona proprie corespunde pielii de pe partea caudo-laterala a g ambei. se de limiteaza aproximativ printr-o linie care unqte emergenta portiunii bicipitale a m.11uifibular profund §i nervului tibial cuprinde por tiunea de piele din regiunea chi§itei §i coroanei. coboara la fata dors ala a articulatiei metatarsosesamofalangiana. coboara p e fata anterioara a gambei. jaretului §i metatarsului pana la fata anterioara a ar ticulatiei buletului de unde trece lateralla extremjtatea . pentru a ajunge la sesamoizi pe pa rtea opus a. b) Zona mixta a nervului cutanat sural caudal §i nervului tibial cuprinde 0 re dusa portiune caudo-laterala ajaretului §i metatarsului. jaretului §iregiunii metatarsiene (postero-lateral). jaretului §i metatarsului. Intinsa p e 0 redusa portiune antero-mediala a jumatatii distale metatarsi ene. pana la §(lI1tul caudo-lateral al gambei.

coccigieni. -tesuturile posteri or) vii ale copitei sunt inervate In principal de n. delimitata. b) Zo na mixta a nervului tibial §i nervului cutanat sural caudal de pe pat"tea mediala a metatarsului a fost descrisa. pentru a ajunge la punctul de pornire. zona n. zona nn. 2. 3. 5. putand fi delimitata printr-o linie care. fibular profund.198 Gabliel Predoj . urdind apoi vertical pana la scobiturajaretulu i pentr a ajunge la creasta tibiala. coboara peste fontanel a jaretului. Zonele senzitive ale pelvin I. cluniali rnijlocii.sinovialele tecilor pretarsiene sunt inervate atat de n. safen. fibular. tibial. zona n. 8. zona n. 10 zona n. pornind de la extremitat ea proximala a scobiturii jaretului.5. Zona nervului tibial cuprinde trei portiuni : a) Zona proprie a nervului tibial este situata pe partea mediala a jaretului §i metatarsului. zona n. ilioinghinal ~i a n. cutanat fernural lateral. In timp ce sinovialel e femurotibiale sunt inervate de n. c1uniali craniali. de asemene. . Fig. zona nn. trecand pe dinapoia maleolei tibiale mediale. 7. de unde urea pe partea mediala a tendoanelor flexorilor falangieni. fibular profund (bureletul perioplic §i cutidural). membrului . iliohipogastric. . safen. . ischiatic. 6.Crjstjan Belu distala a metatarsului principal. tibial (prinn. fibular profund. tibial. zona nn. . cluniali caudali. Formatiunile complexe ale membrului pe lvin sunt inervate diferentiat: . 4. 12. cu tanat sural plantar. 11. zona nn. apoi pe partea mediala a metatarsului principal.articulatia femurotibiopatelara are sinoviala cu dubla iner vatie: sinoviala femuropatelara prime§te fibre din n. zona n.sinoviala marii teci sesamoi diene §i a micii teci sesamoidiene sunt inervate de n. 9. zona n. fundul de sac posterior primind fibre din n. cutanat sural lateral. digital §i par tial de n. c) Zona mixta a nervului tibial §i nervului fibula r profund a fost. zona nn. digital rnijlociu. 7.13. digital a nterior. tibial. digital posterior. pana la nivelul articulatiei buletului . sino viala tecii posttarsiene prime§te fibre din tibial.articulatia coxofemurala are sinoviala inervat a de n.complexul articular al jaretului p rime§te fibre pe partea anterioara din n. zona nn.

plecand de la comisura nazala a pleoapelor dintr-o parte. pornind de la unghiul nazal al pleoapelor. Zona nervului frontal apat'e total diferita de c ea de la ecvine. coborand la co misura temporal a a pleoapelor. putand fi delimitata printr -o linie care. Cateva filete trec ~i 1n zona nervului frontal. insa. Zona nervului lacrimal (ramura cutanata = nervul zigomatotemporal) e ste. putand fi aproximativ delimitata rostral printr-o linie transversala. Zona nervului infratrochlear apare mult mai 1ntinsa decat la ecvine. conferind sensibilitate pieJii din regiunea parietotemporaHi. pe dinapoia bazei coarnelor. trecand. puta nd fi delimitata aproximativ printr-o linie care.   . de unde se indreapta spre parte a mediala a cornului. complet diferita de cea de la ecvine fiind localizata la piele a regiunii intercornuale ~i coarnelor. 1ndreptandu-se s pre limita mediala a cornului pana intalne~te 0 linie transvesala ce une~te baza pavilioanelor auriculare simetrice. iar caudal printr-o linie paralela cu precedenta. pentru a ajunge la comisura nazala a pleoapei opuse. pentru a intalni o linie ce une~te baza conchei auriculare dintr-o parte cu cea din partea opusa.2. apoi urmare~te creasta zigomatiea pana intalne~te 0 linie ce coboara perpendiculat de pe creasta faciala. dar localizata to t in regiunile nasului ~ifetei. putand fi delimitata printr-o linie ce pleaea de la comisura buzelor la extremitatea rostral a a crestei faciale (zigomatice). Cateva firi~oare trec ~i1n zona nervului infra trochl ear. pe care 0 urmare~te pana cand 1ntalne~te 0 Jinie ce une~te baza mediala a cornul ui din parte a opusa. Zonele cefalice 199 Sensibilitatea cutanata a capului la taurine poate fi sistematizata 1n 9 mari zo ne . Iinie pe care 0 urmare~te pana la baza urec hii. pentru a ajunge la comisura temporal a a pleoapelor.relativ diferite ca delimitare cu zonele descrise la ecvine.1. d istribuind putine fibre 1n regiunea frontala. care une~te ba za pavilioanelor auriculare. ocupand 1ntreaga regiune frontala. linie pe care 0 urmare~te pana la p leoapa superioara. 1ntre pleoapa inferioara ~i creasta faciala. Zona nervului zigomatic este localizata. Zona nervului infraorbitar cuprinde 0 suprafata mai intinsa dedit la ecvine. trece la extremitatea rostrala a crestei faciale (zigomatice). ce une~te baza pavilionului urechii dintr-o parte c u simetrica ei. urmare~te margi nea superioara a arcadei supraorbitare (orbitara) pana lajumata tea ei. cu jumiitatea arcului. ca ~i la ecvine. pentru a trece la comisura nazala a pleoapelor din pat"tea opusa punctului de pornire. Zona poate fi aproximativ delimita ta plintr-o linie ce pleaca de lajumatatea pleoapei superioare. trece la didacina apofizei zigomatice a frontalului. de asemenea. de unde trece pe marginea dorsala a arcadei zigomatice. BOVINE 7. d e unde urea la comisura nazala a pleoapelor. de unde revine la punctul de pornire.Anatomia animalelor domestice 7.2.

zona ramurilor auriculopalpebrale din n. vag). perpendicular pe arcada zigomatiea. zonele de inervare organica ale trigemenului includ cavi tatea bucala (n. puUind fi delimitata aproximativ printr-o linie ce pleaea din unghiul rostral al fosei temporale (punctul de articulare dintre apofiza zigomatiea a frontalulu i cu arcada zigomatidi) urmarqte marginea dorsala a arcadei zigomatice pfll1ala baza urechii. n. nazal) ~i limba (n. Zonele senzitive ale capului 1. temporal superficial. urmare~te marginea ventral a a mu~chiului coborator al buzei inferioare pana la marginea rostral a Fig. palatin mare ~i n. infraorbital. zona n . front al. pomind de la comisura bu zelor.200 Gabriel Predoi . 7. ajunge inapoia gatului condilului mandibular. zona n. bucal). pan a la baza gatului condilului mandibular. 7. zigomatotemporal. 4. urmare~te margine a ventral a a m. 6. regi unea mandibulara ~i treimea ventral a a regiunii maseterine. zona n. zona n. 3. 10. Ca ~ila ecvine.Ciistian Belu Zona ramurii auriculopalpebrale din n. Zona nervul transvers al fetei ~i ramurii comunicante cu n. trece prin unghiul genean. temporal supelficial. pentru a ajunge la comisura buzelor din partea opusa. mental. jgheabului (ramura cutanata din p erechea a II-a celvicala).6. apoi form and 0 curba aproximativ paralela cu marginea recurbata a mandibulei. pana la marginea rostral a a mas eterului. zon a putand fi delimitata aproximativ printr-o linie care. coborator al buzei inferioare. zona n. 9. putand fi aproximat iv delimitata printr-o linie ce pleaca de la comisura buzelor. lingual). auricolotemporal (nervul temporal superfi cial) corespunde arcadei zigomatice ~i portiunii latero-rostrale a bazei urechii . 8. facial (Impreuna realizeaza plexul subzigomatic sau b ucal) poate fi delimitata aproximativ printr-o linie ce pleaca de la extremitate a rostrala a crestei faciale la comisura buzelor. de unde urea pe 0 directie curba ~i aproximativ paralela cu marginea r ecurbata a mandibulei. cavitatea nazala (n. zona n. zona n. 2. Zona nervului mental (ramura cutanata a nervului alveolomandibular) corespunde buzei inferioare. a maseterului.a cervicale) corespunde pielii ce acopera jgheabul intermandibular. infratrochlea r. Zona nervului transvers al gatului (din ramura ventral5 a perechi i a IT. zigomatic. auricular intern Wlete din n. de unde coboara la condilul mandibular. . pana Jntalne~te linia ce coboara de la comisura temporal a a pleopelor. zona n. 5. apoi urmare~te marginea ve ntral a a arcadei.

Zonele senzitive cervicale 1. zona rr. putand fi delimitata aproximativ printr-o linie Fig. 7. contribi nd la inervarea atat a unor regiuni a unor ale capului regiuni (perechea I). precum resepe ctiva traheala. prin n. Zona senzitiza corsepunde regiunii regiuni i regiunii cervicale doua zone. plecand de la aripa atlasului. pe care urca la marginea dorsal a a gatului. trecand tangent cu unghi ul cervical al spetei. parotidiana. suboccipital) este tributara dorsaUi a perechii organica I cervicale a faringelui cefei §i fata caudomediala a conchiei nervilor glosofaringic nervului vag (pneumogastric). plecand . cat ~i §i ale trunchiului VI membrului toracic (perechile VIII).2. zona rr. 201 ca ~i la ecvine. ramurile nervi lor cervicali depa§esc regiunile cervicale. cervicale ventrale. de ~antului cervicoscapular. Zona senzitiva a ramurilor cutanate ventrale cores punde presternal a regiunii pielii din regiunea a §i partial regiunii prescapulare . Zona de la baza pe care laringiana. In plus. 2. de la pielea se distribuie conchiei pielii din §i alloidiana) §i cu1ege sensibilitatea (n. cervicale dorsale.2. partial a ramurilor cervicale laterale.7. Zonele cervicale Ca §i la ecvine. inervatia vag. de ramuri cervicale. Ramura regiunea a II . exclusiv. ca dorsale dorsale. care. pieIea regiunii cervicale fiind inervata. brahiocefalice §i jumatatii distale a regiunii prescapulare. §i jumatatii inferioare aproximativ po ate fi delimitata printr-o linie care. distingandu-se §i la ecvine. brahiocefalice. urmare§te linia apofizel or transverse pana in treimea unde se indreapta spre un punct situat aproximativ mijlocie la jumatatea a gatului. 7. sternocefalica.a cervicale se distribuie. ln schimb.Anatomia animaleJor domestice Ramura ventraUl a perechii auricular mare (ansa auriculare. iar laringele ~i originea traheei §i a esofagului.

indreptandu-se spre un punct situat lajumatatea §antului cervicoscapular. din treimea mijlocie a g iltului. sunt inervate de n. urmare§te linia apofizelor transverse cervicale. ca ~i la ecvine. . vag.urechii. Esofagu l §i traheea. coboara la ~antul pectoral lateral pana la marginea ventrala a gatului.

pe care urea pana la linia spinarii. Fig. partial. lombare. Ramuril c cervicale ventrale (VI . coborand vertic al de la marginea dorsala a gatului la unghiul cervical al spetei. pielea regiunii supraspinate. de unde se indrcapta orizontal spre un punct situat lajum atatea unei linii perpendiculare pe linia spinarii §i tangenta la genunchiul ultim ei coaste. gluteana. piclii regiunii presternale. xifoidiana §i. Ramurile toracale ventrale confe ra sensibilitate pielii din rcgiunea costaHi. N. regiunii tricipitalc. indrepHindu-sc spre condilu l lateral al 1'emurului. Zonele senzitive ale trunchiului 1. costale §i abdominale cra niale.8. clunialii craniali) I-III confera sensibilitate pielii din regiunea lombara. Zona poate fi aproximativ delimitaUi printr-o linie care. de la nivelul printr-un hipocondrului. toracic lateral). 3. infraspinate. 7. zona IT.202 GabdeJ Prcdoi . zona respectiva put and fi aproximativ de limitata printr-o linie ce une§te apendicele tra§elian cu pliul cotului.3. pana intillne§te 0 linie orizontala ce une§te jumatatea spinei scapulare cu u n punct situat la jumatatea unei linii perpendiculare pe coloana vertebral a §i ta ngenta la ultima coast a. pielii fosei paralombare. tricipitale. din n. a cartilajului scapular §i partial. dorso-dorsocostale.2. coborand pe aceasta linie pan a la linia alba. ca §i l a ecvine.Cristian BcJu 7. 2. partial. toracale dorsale. Ramurile dorsale toracale inerveaza pieka regiunii interscapulare. tuberculului c oxal §i ~ regiunii 1'emuralc. de unde ajunge la tuberculul coxal. supraclavicular confera sensibilitate. zona IT. traiect u§or sinuos. Zonele trunchiului Inervatia senzitiva a piclii trunchiului estc cxtrem de divcrsificata ~irelativ diferita de cea de la ecvine. 1'osei paralombare §i. putand Ii delimitata printr-o linie care urea de 1aolecran spre unghiul toracal al spetei. din regiunea abdominala. trece lajumat atea spinei scapulare. pielii regiunii ombilicale §i.VII). . urmand marginea tricepsului br ahial. coborand pc §antul pectoral lateral (deltopectoral) pana la stern. Ramurile dorsa1e lombare ( nn. partial. zona plexului intercostobrahial (rr. Portiunea din pielea trunchiului incrvata de ramuril e dorsale L I-L2-L3 po ate 1'i delimitata aproximativ de 0 linie perpendiculara pe coloana vertebral a ce coboara tangent la ultima coasta. toracale ventrale. apoi la unghiul sac rat al iliumului. infras pinate §i articulatiei scapulo-humerale. perforante inter costale + rr.

20 cm 'inapoi a preccdcntei. de unde se indreapta spre p roeminenta trochanterului mare. de sub anus. putand fi aproximativ delimitata printr-o lin ie verticala ce coboadi de sub genunchiu] ultimei coaste §i 0 ]inie aproximativ pa raleHi.S2) confcra sensibilitate piclii din jumatatea caudal a a regiunii gluteene §i din regiunea sacrata. la marginca tricepsului brahial. Zona poate 11aproximativ delimitata printr-o linie care. Zona de inervatie a nervulu i ilioinghinal cuprinde 0 fil§ie cutanata lata tot de 15 . Ramurile dorsale sacrate (S 1 . ulnar §i median. radial. axilar. urea spre unghiul toracal al spetei. ramurilor dorsa]e toracale.V . urcand apoi pe marginea caudala   . pe cate 0 redusa portiunc din regiunea infraspinata §i a articulatiei scapulo-hume rale. plecand de lajuma tatea spinei scapularc. urmarind. infraspinate §i tri cipitale. Zona de inervatie cutanata a nervul ui cutanat femurallateral 'in zona trunchiului corespunde unci reduse portiuni s ituate ]a p]iul iei. apoi. pan a 'inapoia pungilor testicu]are sau mamelei. putand fi aproximativ delimitata printr-o Iinie ce coboara de la unghi u] cervical al spetei pe §antul cervicoscapular. Zona de inervatie cutanata a nervului pudend corespunde regiun ii perinealc cuprinzand 0 zona de 10 . marginea libera a cartilajului rcspectiv pana la ungh iul cervical al spetei.] 2 cm pe linia mediana.Anatomia animalelor domestice 203 Ramuri]e dorsa]e ]ombare (nn. zona putand fi delimitata printr-o linie care pleaca de ]a unghiul sacral al iliumului ]a tuberculul coxal. Ramuri]e ventrale ale nervilor spinali toracali confera sensiblitate pielii de pe 0 'intinsa portiune a regiunii tricipitale §i. 'injurul anusului. nervului supraclavicular. situata Ia ]5 . c]uniali crania]i) (IV .2. ventra]e toracale. coboara]a tubercu]u] mare humeral. partia] a regiunii g]uteene §i femura]e ]aterale in portiunea bazinu]ui. de la care trece la unghiul sacra] al iliumului.4. Zona de inervatie a nervu]ui anal e ste localizata in partea superioara a regiunii perineale. putand fi delimitata aproxim ativ printr-o ]inie care cobom a de ]a unghiul sacrat a] iliumului ]a trochanterul mare. Zonele membrului toracic Sensibilitatea pielii care acopera formatiunile membrului toracic la taurine este tributara. de unde urm are§te 0 linie ce pleaea spre punctul situat lajumiltatea distantei dintre tubercu lul coxal §i rotuli'i.VI) confera sensibili tate pieJii din regiunea sacrata. apoi se 'in dreapta spre 'inapoi. partial. Ramu ri]e dorsale ale nervi]or spinali toracali incrveaza pie]ea regiunii cartilajulu i scapular §i 0 redusa portiune din cea a regiunii supraspinate. muscul ocutanat. 7. dar zone]e apar cu totu] diferite. de unde se indreapta spre baza cozii. Zon a de inervatie a nervului i]iohipogastric corespunde unei reduse fil§ii din regiun ea mezogastridi (ventro]atera] a). ca §i ]a ecvine. pana lajumatatea lui. pentru a ajunge la jumatatea spinei scapulare. de unde se 'indreapta spre olecran.20 cm situata 'inapoia zonei precedcnte.

cutanat caudal al antebratului. pecand de la cre asta deltoidiana. putand fi aproximativ delimitata printro linie ce pleaca de lajum atatea spinei scapulare la tuberculul mare al humerusului. 3. Gabriel Predoi . linie pe care 0 insotc§te cranial pan a la spina scapulara. putand fi aproximativ delimitata printro linie care. zona nn. zona n. pana la ~antul cranio-medial al antebratului. orientandu-se oblic ventro-cranial.204 a tricepsului brahial. zona 10. apoi pe proerninenta pliului cotului. de unde urea pe ~antul cervicoscapular. 4. zona n. fiind mult mai intinsa decat la ecvine. nervii metatarsieni dorsali (din n. dorsal al mainii (din ulnar). (n. spre punctul de pormre. pe cuI mea m. 7. nervul cutanat cranial al antebratului apara nd scurt. Zona nervului musculo cutanat este cutanat medial al antebratului) situata pe partea mediala a membrul ui.Cristian Belu 5 !l Fig. apoi pe fata dorsala a metaca rpului. metacarpieni palmari (din n. conferind sensibilitate unei reduse suprafete cutanate din zona pliulu i cotului. pentru a ajunge la ~antul pectoral lateral. 7. cutanat medial al antebratului. pentru a urmali depresiunea dintre m. 1. apoi la stem. indreptfmdu-se apoi. de unde coboara la cr easta deltoidiana. flexor carpou lnar. Zona nervului supracla vicular apare localizata in partea cranio-ventrala a regiunii prescapulare ~i rc giunii spetei. urmare~te marginea cutiei de corn a onglonului pana la calcaiul degetului II. cutanat lateral al antebr atului. pentru a ajunge la jumat atea fetei dorsale a antebratului. 2. pe care jumatate a lui. pana intalne~te linia care une~te jumatatea spinei scapul are cu un punct situat lajumatatea distantei dintre tuberculul coxal ~i rotuHl. cutanat medial al antebratului). pan a la extrernitatea distala a pliului.9. de unde urea pe ~antul metacarpi an craniomedial. trecand pe fata palmara a carp ului. de unde trece pe partea mediala a degetului III . 6. pan a la apendicele tra~elian. Zonele senzitive toracic ale membrului Zona poate fi aproximativ delimitata printr-o linie ce pleaca de pe rata mediaHi a pliului cotului. cutanat cranial al antebratului. zona n. digitali dorsali. Zona de inervatie cutanata a nervului axilar apa re mult mai redusa dedit la ecvine. digital palmar V. zona n. pentru a ajunge la creasta deltoidiana. flexor carporadial §i m. pana deasupra buletului. zona n. pana la regiunea axilara. coboara la creasta epicondilului lateral. de unde trece orizon tal spre inapoi. pe care parasqte la urea pana in depresiunea axilara la ~anlul pectoral lateral. 5. 9. II . pana la jumat atea lui. 8. coborand pe partea mediala a tendonului respectivului mu§chi. extensor carporadial. cutanat lateral al antebra tului). zona nn.

de unde urca oblic p entru a ajunge la §anlul cranio-medial al antebralului. pornind de la fala d orsala a articulaliei carpometacarpiene. trece pe fala anterioara pana la extremitatea metacarpului principal de unde urca pe tendonul mu§chiului extensor carporadial §i pe fala anter ioara a porliunii lui earnoase. pana la nivelul carpului. de unde trece pe parte a abaxiala (laterala) a onglonului rudimental' lateral (V) pana la coroana. . pana in treimea superioara. carpului. Respectiva zona mixta de inervare (a nervului cutanat lateral al antebralului §i cutanat medial al antebrat ului) po ate fi aproximativ delimitata printr-o linie care. Zona respectiva poate fi aproximativ delimit ata printr-o linie care. flexor car poradial. coboara pe §anlul antebrahial caudolateral. de unde se Indreapta dorso-medial spre tubcrozita tea proximo-craniala a metacarpului. pornind de la tuberozitatea proximo-lateral a a radiusu lui (sub §anlul brahioantebrahial). ncrvul cutanat lateral al bralului fiind extrem de redus §i neajungfmd in r egiunea tricipitala (care este inervata exclusi v de nervul intercostobrahial). p lecand de la pisiform.Anatomia animalelor domestice 205 Zona de inervalie cutanaUi a nervului radial este §i ea ceva mai redusa dedit la e cvine.~ungimpreuna cu acesta pe pat'tea late rala a antebralului. Zona de inerval ie cutanata a nervului ulnar cuprinde la bovine trei zone: a) N. urcand pe §anlul metacarpi an cranio-latera l pan a in treimea proximal a. pana in treimea lui proxi mala pentru a ajunge oblic in sus §i medial la punctul de plecare. dorsal al m ainii) confera sensibilitate pielii de pe partea caudo-laterala a regiunii metac arpiene. b) Ramura dorsala superficiala a nervului ulnar (n. metacarpului §i digitala. cutanat caudal al antebralului confera sensibilitate pielii care invele§te m. inconjoara caudal tendonul de inserlie pe pi siform pentru a ajunge pe partea palmara. urmare§te coroana ongloanelor pana pe partea lateraHi a degetului IV. zona respectiva putand fi delimitata aproximativ printr-o linie care. coboara pe partea caudala urmarind proeminenla tendoanelo r flexoare ale degetelor pana deasupra marilor sesamoizi. pentru a ajunge in depresiunea axilara §i. flexor carpoulnar. de l a jumatatea felei laterale a coroanei. porn ind de la tuberozitatea proximo-lateral a a radiusului. de unde urea pe tendonul m. zona respectiva putand fi aproximativ delimitata printr-o linie care. caudali ai antebrat ului. de unde urea pe §antul metacarpi an cranio-Iateral.lpentru a ajunge apoi la extremitatea distal a a §anlului cauda-lateral al antebralului. coboara pe fala anterioara a metacarpul ui pana in treimea lui distala. de unde trece la pisiform. pentru a trece oblic pe partea axiala (mediala) a degetului III. ajunge la pun ctul de pornire. apoi pe §antul dintre acest mu§chi §i m. c) Ramurile digitale (dorsala §i palmara) se distribuie lesuturilor vii ale degetelor IV §i V. trecand pe sub tuberozitatea olecranului. carporadial. iar nervul cutanat lateral al antebralului nedeta§and ramuri pentru intreaga supra fala de proiectie a m. Cateva filete comunicante cu nervul cutanat medial al antebralului . coboara pe §anlul antebrah ial caudo-Iateral pana la pisiform.

median §i n. ulnar.L) este localizat a in regiunea femurala cranial a. .Sinoviala marii teci sesamoidiene prime§te fibre din n. pornind de la pisiform. ramuri dorsale sacrate. apoi urmarind oblic in sus §i lateral marginea ventrala a retinaculului flexorilor.2. Z ona ramuri lor dorsale ale nervi lor lombari poate fi sistematizata in doua port i uni: a) Zona ramurilor dorsale . n.Sinoviala marii teci postcarpiene pime§te ramuri din n. ulnar §i n.Cristian Belu Zona de inervatie cutanaUi a nervului median. primesc fibre predominant din n.5. cutanat femuralla teral. ulnar. de la baza ciiruia urca pe §a ntul metacarpi an cranio-medial. . pana pe fata palmara a carpului.Sinovialele articulatiilor metacarpo falangiene §i inter-falangiene primesc ramuri din n.Sinovialele carpiene au tripla inervatie : dinn. ulnar. unde trece pe partea l aterala (abaxiala a onglonului secundar. pudend. n. putand fi aproximativ delimitata printr-o lini e care pornind de la tuberculuI coxal.Sinoviala articulatiei i nterfalangosesamoidiene este inervata de n.Sinoviala micii teci sesamoidiene prime§te fibre predominant din n.nn. cutanat medial al antebratului. cutanat medial al antebratului. putiind fi aproximativ delimitata printr-o linie care. . cutanat sural caudal. . c) Zona comuna n. n. cutanat sural lateral §i n. situata pe partea laterala a chi§itei §i jumatatea caudala a f etei abaxiale a degetului IV. median §i partial din n. median. n. ca §i la ecvine. nervului cutanat medi al al antebratului este reprezentata de 0 fa§ie redusa. safen. de unde trece la buza lateral a a trochleei femurale. median. coba<ira pe marginea craniala a mu§chiului tensor al fasciei lata pana deasupra patelei. . ajunge la pi siform b) Zona mixta comuna a n. cutanat lateral al antebratului §i n. . median §i n. situata pe partea abaxiala a degetului III. cutanat antebratului. cutanat medial al antebratului. cluniali craniali (Lz . median §i ulnar (dorsal al miiinii) este reprezen tata de 0 fa§ie redusa.Sinoviala tecilor precarpieneest e inervata de fibre din n. de unde urea spre . n. pe care 0 inconjoara pentru a trece in regiunea chi§itei). pe sub onglonul rudimentar medial. ulnar.Tesuturile vii ale ongloanelor partial din n . . coboara pe fata palmara a proemine ntei tendoanelor flexoare pana deasupra sesamizilor mici. n. . median §i ulnar. po ate fi sistemati zata in trei portiuni: a) Zona de inervatie exclusiva a nervului median corespun de fetei caudo-mediale a regiunii tendoanelor. Zonele membrului pelvin Pielea care acopera formatiunile membrului pelvin este inervata de fibre proveni te din: ramuri dorsale lombare. din n. median §i media l al antebratului §i cutanat lateral al 7.206 Gabriel Predoi . median §i ulnar §i cutanat latera l al antebratului §i n.

de unde se indreapta spre buza laterala a trochleei 1'emurului. depa§ind limite le regiunii tuberculului ischiatic. zona n n. cohoara pe 0 linie aproximativ para1ela cu marginea anterioara a gluteobic epsului. 2. putand fi aproximativ delimi tata printr -0 Ii nie care p1eaca de la nivelul trochanterului mare. depa§ind mult regiunea tuberozitalii ischiatice. porn ind de la un punct situat la jumatatea marginii anterioare a tensorului 1'asciei lata. cu 0 linie ce une§te punctul articular coxofemural cu baza coz ii. apoi urcaspreunghiul Fig. zona n.cluniali 9. cutanat sural dorsal tea ischiatica. corespunzan d jumatatii dorsale a regiunii articulatiei coxo1'emurale. 8.Anatomia animaJeJor domestice 207 'I unghiul sacrat al iliumului pan a intalne§te 0 linie ce une§te tubercululcoxal cu tu berozitatea ischiatica. zona n. pana In condilul lateral al 1'cmurului. Zona nervului pudend este localizata in jurul punctului fesei. zona plex ului sacrat caudal. 4. mijlocii) inerveaza 0 zona redusa. nervul pudend inerveaza 0 destul de intinsa supra1'ata din pielea membrului pelvin.10. cutanat sural plantar. linie pc care 0 unnare§te cranial pana la tuberculul coxal . putand 1'idelimitata printr-o linie care. cutanate proximale ale chanterul mare. urcand pe ligamentul tibiopate1ar medial pana la rotula. 5'. de unde coboar a la creasta tibiala. la nivelul pateki. Abstractie llici:ind de portiunea inervata i n regiunile trunchiului. cutanat femurallate ral. nervului tibial. zona nn. punctul articular coxo1'emural cu unghiul sa crat al iliUlmilui. pana la marginea anterioara a pubisul ui. 6. trece la condilul lateral al femurului. cutanat sural dorsal marqte caudal. metatarsieni dorsali (din n. 6'. zona tuberculul coxal cu tuberozitan. cluniali craniali ~i mijlocii. putand fi delimitata in unghiul de intaInire articulara. zonele nn. zona ann. Zona corespunzatoare membrului pelvin poate fi aproximativ delimitata plintr-o linie care . 9'. 7. de 0 parte §i de alta a punctului 1'esei. metatarsieni plantari. c1uniali craniali (L4 . safen. zona n. pana 1. Zonele senzitiv e ale membrului pelvin sacrat al iliumului. b) Zona ramurilor dorsalenn.L6) ocupa jumatatea crani ala a regiunii femurale laterale. 3. 7. pana la tro(ramuri di stale). fibular). nervi lor sacrati (nn. 5. a poi une§te pe fata cranio-mediala a coapsei. Zona nervului cutanat femurallateral este localizata in jurul articulatiei g rasetului (1'emurotibiopatelara). intaIne§te 0 linie ce une§te c1uniali caudali. zona Ramurile dorsale' ale n. zona rr. Iinie pc care 0 ur(ramuri p roximale).

coboara pe respect iva dreapta. Zona este situata pe partea later ala a regiunii poplitee §i femurale. de unde urea spre un punct situat pe cui mea fesei. de unde se Indreapta ori zontal panalntrune§te o linie ce une§te extremitatea proximal a a scobiturii jaretul ui eu un punct situat Inaintea limfonodurilor mamare. apoi pe fata laterala. Zona po ate fi aproximativ delimitata .208 Gabriel Predoi . Ajunsa la respectiva linie. De la acest punct coboara pm'al el cu fata caudala a tibiei. intre treimea mijlocie §i distala. Zona cutanata senzitiva a nervului tibial poate fi sistematizata in doua portiuni: a ) Zona ramurii cutanate a nervului tibial cuprinde 0 fa§ie obliea situata pe parte a caudo-Iaterala a coapsei §i regiunii popJitee. apoi pe partea media la a metatarsului III. pana la 0 linie orizontala. putand fi delimitata prinlr-o li nie care. Zona nervului fibular superficial corespunde unei po rtiuni situate pe partea craniolaterala a gambei §i dorsal a a autopodiului. coboara caudoventral. plecand de la un punct situat intre treimea superioara §i cea mijocie a dreptei ce une§te trochanterul cu condilullateral al femurului. putand fi aproximativ delimitata printr-o lin ie ce pleaca de la nivelul condilului lateral al femurului spre extremitatea pro ximala a §antlllui caudo-Iateral al gambei. pana la un punet situat intre treimea mijlocie §i inferioara a acelee a§i drepte. cu li nia orizontala tangenta cu tuberozitatea tibiei. putand fi aproximativ delimitata printr-o linie ce pleaea dintr-un punct situat la interseqia liniei ce une§te scobiturajaretului cu punctul dinapoia Jimfonodurilor retromamare. spre scobitura . Zona nervului cutanat femural caudal (n. putand fi delimitata p rintr-o linie care. 0 urmare§te in jos. pornind de la trochanterul mare. pana in treimea mijlocie a respectivului §ant. pana la con dilul lateral al femurului.Cristian Belu pleadi de la trochanterul mare. pana la un punct situatl'n tre treimea superioara §itreimea mijlocie a culmei fesei. b) Zona propriu-zisa a nervului tibial este situata pe p artea mediala a gambei §i tarsului §i plantara a autopodiului. Coboara pe aceasta linie. coboara oblic Inapoi §i in jo s. linie pe care 0 urmare§te in sus pan a la respectivul trochanter. apoi urca pe §antul metatarsi an caudo-Iateral. pana l a punctul initial de pornire. de unde se indreapta orizontal spre inainte. clunial caudal) este a§ezata dist al de zona precedenta de 0 parte §i de alta a culmei fesei. Inconjurand degetele prin bulbii calcaielor. prelungindu-s e oblic in sus §i inainte. de unde se indreapta spre un punct situat la extremitatea proximala a §a ntului caudolateral al gambei. de unde urca oblic dorso-caudal spre un punct sit uat intre treimea mijlocie §i cea inferioara a culmei fesei. peste maleola tibiala mediala. linie pe care 0 urmare§te pa na in §antul perineal supramamar §i pe care urca pan a la nivelul tuberozitatii isch iatice. ce trece tangent la tuberozitatca tibiei. d e unde trece pe partea mediala a calcaneului. pe fata mediala a coap sei. Zona cutanata a nervlllui fibular corespunde unei portiuni de piele inervate de ramura cutanata. de unde urea spre un punet situat Intr e treimea mijloci~ §i treimea inferioara a dreptei ce une§te condilullateral femural cu trochanterul mare. jaretului. spre un punct situat la limita dintre treimea superioar a §i treimea mijlocie a unei linii ce une§te condilullateral al femurului cu trochan terul mare. pana intalne§te 0 linie ce une§te un punct situat inaintea limfonodurilor mamar e §i scobiturajaretului. spre un punet situat la limita dintre treimea proximala §i treimea mijlocie a c ulmei fesei. de unde urea la un pu nct initial de plecare.

trece pana lajumatatea abaxiala a marginii coronare a degetului IV. cobora pe acest ~ant. urmare~te un traiect vertical. pana In treimea rrujl ocie. . pe care-l urmare~te. coboara pe marginea me diala a metatarsului III. de unde urea pe §antul cranio-Iateral al gambei. apoi la scobiturajaretului. pana la extr errutatea proximal a a metatarsului. respectiv retromamara. pana la jumatatea marginii coronare abaxiale a degetul ui III. de la acest punct coborand pa ralel cu fata caudala a tibiei. safen. Zona nervului cutanat sural lateral este localizata pe fata laterala a gam bei. pe partea mediala. Zona cutanata a nervului saf en este extrem de Intinsa. pe care 0 urmare~te pana Intalne~te un punct situat pe orizontala ce trece prin tuberozitatea tibiala. apoi. cuprinde §i 0 redusa portiune din pielea regiunii femurale mediale. apoi trecand pe partea laterala. spre extremitatea proximala a ~antului caudo -Iateral al gambei. ple cand de la un punct situat Intre treimea mijlocie ~i cea inferioara a culmei fes ei. apoi pe ~antul craniolateral al gambei pana In treimea rrujlocie. apoi peste maleola tibiala mediala. dorso-caudal. ajunge pana la jumatatea regiunii metatarsi ene. Formatiunile complexe ale membrului pelvin sun t inervate In mod diferit: . de unde coboar a pe fata anterioara a gambei. putand fi aproximativ delimitata printr-o linie care pleaca de la un punct situat Inaintea limfonodurilor mamare (la jumatatea insert iei proximale a mu~chilor gratio~i).Anatomia animalelor domestice 209 printr-o linie care pleadi de la fata mediala a tarsului. pu nct de la care se lindreapta. pentru a ajunge. pe ntru a ajunge la punctul initial.sinoviala articulatiei coxofemurale este inervata d e n. trecand apoi peste maleo la tibiala laterala. de unde trece. pentru a ajunge sub marginea anterioara a pubisului. ajunge la condilullate ral femural. apoi. plecand de la tuber ozitatea proximolateral a a tibiei.sinovia1ele complexului articular al jaretului sunt inerv ate de fibre din n. ischiatic. de unde ur ea pe fata caudala a tendoanelor f1exorilor pana sub tars. peste maleola laterala a tibiei. de u nde urea pe ~anlul metatarsi an caudo-Iateral. Zona nervului pudend. . coboara pana sub patela. Zona nervului cutanat sural pantar (caudal) co nfera sensibilitate pielii din regiunea poplitee mijlocie ~i de pe partea planta ra tarsometatarsiana. p ana In treimea mijlocie. pana la extremitatea proximala a metat arsului IV. safen ~i n. din nou. putand fi aproximativ delirrutata printr-o linie care. pentru a ajunge la punctul ini tial. depa ~ind regiunea perineaHi. pana la extremitatea proximala a metatarsului. tibial. coboaJ'a oblic Inainte ~i In jos pentru a ajunge la extremitatea proximala a ~antului caudo-Iateral al gambei. de unde urea pe fata anterioara a gambei. la punctul de pornire. put and fi aproximativ delirrutata printr-o linie care. .sinoviala articulatiei femurotibiopatelare prime~te fibre In s pecial din n. pentru a trece pe par tea mediala a ca1caneului. pana Intalne ~te orizontala ce trece prin tuberozitatea tibiei.

Zonele cefalice Inervatia cutanata a capului este efectuata In cea mai mare parte de catre compo nenta senzitiva apartinand perechii a V-a de nervi cranieni. auriculari. Exceptand 0 suprafata foarte redusa (3 4 cm2). In timp ce tesuturile vii ale ongloanelor principale sunt inervate de n. tot spatiul din pe care facialul 0 face cu jurul ochiului limit at oral de zona n. Zonele cervicale Pielea din regiunea giitului cade sub dependenta nervilor spinali cervi cali car e se Intind partial.0VINE 7. apartine ramuri i oftalmice a trigemenului. infraorbitar. zigomatic. dorsal de linia care trece pe sub crea sta zigomatomaxilara. auriculari. iar oral de 0 linie ce ilne§te tuberculul maxilar cu margine a ventral a a portiunii orizontale a mandibulei §i care trece Inapoia comisurii bu zelor. Sub dependenta acestui nerv cade ~ijumatatea orala a jgheabului mandibula r. vag). Tesuturile vii ale ongloanelor secundare sunt inervate de n. aboral de baza conchiei §i zona nn.2. Zona n. cat ~ iInjumatatea craniala a regiunii spetei §i bratului. cupr insa Intre unghiul extern al ochiului §i creasta zigomatica. Zona ramur ii oftalmice a trigemenului. zona care va fi descrisa la distributia ramurilor cervica le. temporal superficial este delimitata caudo-ventral de marginea crani ala a zonei ramurilor ventrale cervicale.1. tibial. filetele acestui nerv culeg sensibilitatea de la toata pielea situata I naintea unei linii ridicate din tuberculul maxilar sprelinia mediana.3. vin sa culeaga sensibilitatea preauriculara ~i de la fata interioara a pavilionului di n zona 7. tibial. safen ~i n. tibial. Perforand fascia epicraniana imediat ce a ie§it prin gaura subo rbitara. de n. tibial.sinovialele tecilor pretarsiene sunt inervate de n. Zon a n.210 Gabriel Predoi . fibular profun d. . temporal superficial. este limitata caudal de marginea anterioara a zonei n.sinovialele marii teci sesam oidiene §i micii teci sesamoidiene primesc fibre din n. mentonier. care culege sensibilitatea de la pielea buzei inferioare. Zona n. ajutati de 0 zona d estul de restransa de filetele senzitive componente ale vagului ~ide nervii apar tinand segmentu1ui C2. infraorbitar. Fibrele senzitive ale nervilor auriculari (provenite din "anastomoza" cu n. partial .Cristian Belu . n. . tibial ~i. v entral de zona n. Zona ramurilor cutanate ale nn. temporal superficial §i dorsal de linia mediana.3.3. atat la pielea din regiunea caudo-ventrala a capului. iar cele posttarsiene de n. fibular profund 7. care apartine filetel or n.

limita anterioara ajunge la o linie ce une§te pr otuberanla occipitala externa cu baza conchiei. a junge pana la marginea caudala a portiunii claviculare a m. aceasta zona se inti de cranial prin ariile n. articula tia scapulo-humerala. iar ventral de 0 lini e ce une§te marginea mediala a bazei conchiei auriculare cu tuberozitatea spinei s capulare. Limite1e zonei ramurilor dorsale sunt date: dorsal de coarda ligamentului cervical. dorsal de linia a pofizelor spinoase ale vertebrelor toracale. cervicali.3 toracale spre tuberozitatea spi nei scapulare. Limita caudala.Anatomia animaJelor domestice 211 Zona ramurilor cutanate dorsale ale nn. corespunzatoare ariei nn.3. Ramurile dorsale ale segmentelor T TS perforeaza faS'cia superficiala pe 0 linie paralel a §i la distanta de 1 . Aici. toracali.T13 de-a lungul unei linii care une§te unghiul toracal al spe tei cu margine a libera a primei apofize transverse lombare. In directie caudo-ventro-mediala. iar ce le ale nervilor T6 . vine in contact cu zona ra murii oftalmice a trigem~nului §i cu zona nervului auricular mare (ansa atloidiana ).3. iar ventral de 0 linie ce pleaca de la tuberozitatea spinei scapulare la punctul ce marcheaza jum atatea distantei dintre unghiul extern al iliumului §i patela. este data de 0 linie ce une§te acromionul cu marginea anterioara a ep icondilului lateral al humerusului.C7 stdibat fascia superficiala a gatului in apropierea coardei ligamentului cervical. zona ocupand §antul cervico-scapular. Zonele trunchiului Pielea din regiunea spetei. fibrele senzitive ale nervilor C2 . caudal de 0 linie ce ph~aca de la varful apofizelor spinoase ale vertebrelor 2 . transvers al gatului (ramura caudala) §i aproape pc toata fa la exterioara a pavilionului urechii §i pe jumatatea caudo-vcntrala a regiunii par otidicne. Limitele acestei zo ne sunt date: cranial de linia ce pleaca din varful apofizei spinoase a celei de -a doua vertebre toracale spre tuberozitatea spinei scapulare. 7. a jumatalii caudale a br atuluj §i intregului trunchi. supra claviculari. pectoral superficial . Mult ingustata cranial. ccrvicali. caudal de 0 linie oblica dusa din v arful apofizei spinoase a primei vertebre lombare spre patela. Zona ramurilor cutanate ventralc ale nn. trecand peste marginea anterioara a spetei.CS. cade sub dependenta nervi lor toracali §i a primelor t rei segmente lombare. In direclie cranio-ventrala. I- . ocupajumatatea aborala a spatiului interm andibular. Limita dorsala este data de linia dusa de la conchie la tuberozitatea spinei scapulare. regiunea anterioara a bratului pana la §antul pectoral later al (del to-pectoral) §i regiunea prepectorala. exceptand segmente1e C 1 C8.2 cm de varful apofizelor spinoase ale greabanului. Zona ramurilor cutanate dorsale ale nn.auricular mare §i n. iar cea ventrala corespunde liniei mediane unde apar interfer ente cu ramurile regiunii opuse. Aparlinand ramurilor senz itive deta§ate dip segmentele C2 .

foarte redusa in comparatie cu cea de la alte spec ii. Zona ramurilor cutanate ale nervului axilar (n . . Tot sub dependenta lui cade §i pielea de pe fetele: dorso-Iaterala §i dorso-mediaHl a au topodiului. destul de intinsa. brahial §i m. dispusa distal de precedenta. aceas ta zona ocupa §i suprafata porpunii sterno-costale a m. dH §i fata palmara laterala a degetelor IV §i V. axilar. suprafata ext remitatilor toracice poate fi impartita in trei zone de inervare senzitiva: prox imal a. ce trece prin olecran §i este sensibi lizata in jumaratea craniala de nervul supraclavicular.median §i n.musculocuta nat. toracali.Cristian BelLI Zona ramurilor cutanate ventrale ale nn. f ata mediala a degetului III. deltoid. extensorul degetului IV §ijumatatea dis tala a m. Zona ramurilor cutanate ale n. apartine ramurilor dorsale ale nn. median. arcuita. extensor carporadial §i a radi usului. care in ordinea aranjamentului segmentar sunt: n. Ramurile senzitive ale n. Ramura cutanata. tor acali prezinta 0 mare diversificare a locurilor de perforare a fasciei. median cuprinde. pentru a se dirija ventra-med ial peste burta carnoasa a m. Ramura cutanata a n. extensor carporadial. ventra-medial de linia mediana a trunchiului.C7. cutanat lateral al antebratulu i). ocupa pe fata antera-externa a antebratului. apare epifascial. pectoral superficial. ascutit distal. spinali ce se deta§eaza din s egmentele C6 . Zona ramurilor cutanate ale n. care tine de la greaban pana deasu pra acramionului. iar in jumatatea caudala de plexul intercosto-brahial. pfma inaintea pliului iei. ocole§te din afara inauntru brida m. extensor carporadial. Ramurile ventrale ale nn. mult mai puti n. Zon a cutanata a n. biceps brahial .ulnar. jumatatea palmara a fetelor axiale ale degetelor II I §i IV. are forma unui triunghi ing ust.T5. axilar apare subcutan i ntre portiunile (acramiana §i scapulara) m.radial. a) Zona proximala. iar cranial ajunge pana la 0 linie ce une§te tuberaz itatea spinei scapulare cu acramionul §i acesta cu olecranul. musculocutanat (n. este aprovizionata de nervii plexului brahial. 4. intre extremitatea distala a m. suprafata mu§c hilor extensor comun al degetelor III §i IV. Limitata dorsal de marginea ventral a a zonelor dorsale. zona ramurilor ventrale toracale se intinde caudal. ocupajumatat ea anterioara a treimii distale a antebratului §i a fetei mediale a carpului. care se afla deasupra mu§chilor biceps brahial §i extensor carp o-radial. med ian apar subfascial ca nerv plantar medial pe partea mediala a metacarpului. n. pentru a se dirija sa culeaga sensi bilitatea din treimea mijlocie a fetei mediale a m. cutanat cranial al antebratului). mijlocie §i distala. Cranio-medial.3. n. c) Zona distala. radial (n. Zonele membrului toracic Din punct de vedere anatomotopografic. deci.212 Gabriel Predoi . Zona controlata de acest nerv. portiunea medio-palmara a metacarpului. Zona ramurilor cutanate ale n. Pe fatamediala a membrului toracic. cutanat medial al an tebratului). pana la jumatatea antebratul ui. care se intinde de la nivelul §ant ului brahioantebrahial pana la acropodiu. destul de redusa. 7. T 1 . b) Zona mijlocie. biceps. n. se intinde pana la 0 linie orizontala.

scrot ului.Anatomia animaJeJor domestice 213 Zona ramurilor cutanate alen. perforeaza fascia pe 0 li nie ce une§te marginea libera a primelor apofize transverse lombare cu unghiuf med ial al iliumului. Zona ramurilor cutanate ale ultimelor trei perechi lomba re . Zona ramurilor cutanate ventrale ale primelor trei perechi lombare. iar ventral de 0 linie orizontal a ce trece prinjumatatea coapsei.S5 §i Col . dorsal de linia apofizelor spinoase lombare. iliospinal §i m. 7. cluniali mijlocii). 0 mare parte din fibrele ramurilor ventrale ale celei de a doua perechi §i un numar res trans de la prima. pe fata laterala a degetului IV. safen. intarita de un filet apartinand lui L4. cranial de li mita caudala a zonei ramurilor lombare dorsale. caud al de marginea anterioara a m. caudal de linia ce une§te tuberozitatea ischiatica cu patela. ilioinghinal).5. a preputului. iar ventral se intin de pana la linia mediana cuprinzand §i toata zona pliului iei. Cele doua ramificalii proximale (cranial a §i caudal a) ale n. extensor digital comun. dupa ce perforeaza mus culatura flancului. biceps femural. Zonele membrului pelvin Dermatomerele extremitatilor pelvine la ovine apartin segmentelor spinale L3 L6 §i Sl . dupa ce strabat m. Filetele cutanate ale ramurilor ventrale provenite de la s egmentele LI (n. Zona ramurilor cutanate dorsale ale nervilor lomb ari (nn. lombar. gluteu mijlociu.lea n.n.L2. Limitele acestei zone sunt date dorsal de toata lungimea cuspidului lateral al tuberozitatii ischiatice. dupa ce strabate musculatura abdominala. ulnar. tensor al fasciei lata ins pre fata laterala a patelei §i da radiat ii care culeg sensibilitatea de la 0 zona redusa a fetei mediale §i de la toata fa ta cranio-Iaterala a regiunii grasetului. dorsal al main ii §i cu nervul palmar lateral culeg sensibilitatea de la 0 zona destul de intinsa . iliohipogastric)) §i L2 (n. jumatatea laterala a fetei posterioare a carpului. iar ventral de linia orizontala c e marcheazajumatatea coapsei. impreuna cu ramura cutanata distala . Tot la acest capitol se descrie §i distributia ramurilor cutanate spinal e Ll . S4 . Filetele cutanate ale ramurilor dorsale sacrale per foreaza fascia imediat sub spina sacraHi. Zona cutanata a lui se intinde §i in reg iunea insertiei proximale a m. formeaza nervul cutanat femurall ateral care. strabat fascia in dreptul jumatatii coapsei §i se dirijeaza ca udo-ventral spre pielea pliului iei. Zona ramurilor cutanate dorsale ale nervi lor sacr ali (nn.dorsal de linia ce marcheaza marginea inferioara a zonei ramurilor ventrale toracale. formeaza nervii in ghinali care ies din cavitatea pelvina prin traiectul inghinal pentru a culege s ensibilitatea de pe pielea scrotumului §i a preputului la mascul sau de la pielea mamelei la femela Limitele acestei zone sunt date in regiunea flancului . ulnar.3. trece oblic peste marginea craniala a m. Nervii cutanati proveniti din ramurile dorsale lomba re.Co7. Delimitarea acestei zone este data de limita posterioara a zon ei ramurilor dorsale toracale. Ramura lombara a celui de-al III . ce ocupa fata mediala a antebratului pana la marginea posterioara a radiusului .cluniali craniali). metacarpului §iin comun cu me dianul. sau a pielii mamelei la femela.S3. limita inferioara venind in contact cu n.

cutanat medial al antebratului. 20. zona n.17. Zona cutanaUi a n. zona nn. 9. 22. zona n. 11. dorsale toracale. 7. 15. 13. fibularis tertius. zona nn. dorsale cerv icale. la mascul. lombari (c1uniali cranialj) . n. zona n. excluzand fala interna a corzii jar etului ~i jumatatea posterioara a felei mediale a articulaliei tarsiene.11. safen. fala mediala a gambei. cutanat caudal al a ntebratului. sacrali (c1uniali mijlocij). 19. ventra Ie cervicale. 21. safen are forma unui triunghi cu baza 1n adancitura dintre co apsa ~i uger sau. 7. plantari (din t ibial). alveolomandibular (n. zona n. zona IT. zona n.Cristian BelLI :> Fig. zona n. zona n. 12. zona n. Zonele senzitive la ovine 1. cutanat cranial al antebratului. frontal. zona nn. Varful triunghiului amintit coboara pe fala mediala ajum5. mental) . 6. 18. infraorbital. zigomatic. zona n. fala dorso-Iater ala a tarsului. cUl1anat femural caudal. zona IT. de la pielea de deasupra m. safen colecteaza sensibilitatea ~i din regiunea dorsala a gambei. zona IT. 2. zona IT. cutanat femurallateral.214 Gabliel Predoi . De la bulet 1n jos. zona n. 1ntre coapsa ~i prepul. fibular. Prin radialii fine a le ramurii craniale. 24. zona n. 23. nervii • . 8. zona IT. zona coccigieni. n. zona n. 3. care ocupa aproape toata fa la mediaUi a coapsei. temporal supeIficial. zona n. cutanat su ral plantar. Zona n. 4.talii proximale a metat~rsulu i 1ntre zonele n. cat ~i jumatalile craniale ale felelor 1nvecinate (laterala ~i mediala) ale metatarsului. 14. 16. rala dorsala. cutanat lateral al antebratului. plantar medial ~i n. zona n. iliohipogastric. cutanat sural dorsal. v entrale toracale. fibular superficial. 5. n. Zona cutanata a ramuril or venlrale ale primelor doua perechi de nervi sacrali Zona cutanata a n. 10. fibula ri cuprinde: jumatatea distala a felei dorso-Iaterale a gambei.

4 cm din portiunea a nterioara a m. semitendinos. Aparan d subfascialla jumatatea coapsei printre cele doua portiuni ale m. biceps. scrotului. plantari medial §i lateral. tibial. r eprezentata prin zona senziti va ann. continuandu-se caudal pe 0 zona restransa §i pe fata mediala a orig inii corzii jaretului. culeg sensibilitatea de pe fata an terioara. impreuna cu nn.clunial caudal) §i 0 alta ramura cutana ta distala trifurcata §i cu comportari diferite dupa sex. continuati cu nn. tibial. cu zonele ramuri lor ventrale ale segmentelor L2 §i L3. Pe fata mediala a gambei se intinde pe 0 suprafata de 1 . Perforand fascia coccigiana abia in dreptul celei de-a treia vertebre caudale. extensor propriu al degetului IV. se continua cu 0 zona ingusta injumatatea superioa ra a gambei. jumatatea dorso-mediala §i laterala a degetelor. Zona ramurilor cutanate ventrale ale ult imelor trei perechi sacrale. semimembranos. ocupa pe fata mediala a gambei. Zona ramurilor cutanate ale nn. sau la nivelul pielii ugerului. pudend. Atat la mascul. tibial. tibial. iar la femela de la vulva. perechea cu cea mai intinsa zona es te cea de a treia . in mod diferit. la mascul. §i ann. safe n. inapoia ligamentului sacrotuberos. coceigieni.care. cat §i la femela. fibularis longus §i m. perineu §i mamela . Zona ramurilor cutanate ale n. digitali dorsali. cu tanat [emural caudal §i n. Zona n. pe suprafata m. jaretului §i treimii proximale a fetei laterale a metatarsului . Cranial. cat §i cu marginea dorsal a a limitei n. s e dirijeaza cu cele mai multe radiatii in directie ventral a pe suprafata m. atat ramurile dorsale. ramur ile cutanate ale n. culege sensibilitatea din regiune a perineala. pana la varful falangei a III-a se intinde pe fa ta plantara §i jumatatile caudo-Iaterala §i mediala a metatarsului §i degetelor princi pale. Zona cutanata a n. el culege sensibilitatea §i de la fata axiala a degetelor. filetele acestui nerv culeg sensibilitatea de la jumatatea caudo -Iaterala a gambei. excl uzand zona de la baza cozii care cade sub dependenta ramurilor dorsale ale ultim elor doua segmente sacrale. culeg sensibilitatea de la pie1ea regiunii corespondente acestora. flexor al degetului mare. cutanat sural dorsal care lipsesc la aceasta specie. preput §i corpul cavernos. de la treime a proximal a §i mijlocie a m. venind in contact cu limita caudaHi a zonei nervului cuta nat femural lateral. cat §i de pe fata axiala a acestora. fibulari. Dintre acestea. zona nervului puderyd prezinta interferente la nivelul preputului. Aparand sub fascie la originea tendonului tri cepsului sural. cuprinde 0 suprafata de 3 . su prafata m. . in regiunea tarsi ana jumatatea caudala a f etei interne a acesteia §i.Anatomia animalelor domestice 215 fibulari. Prin n. biceps. puden d cuprinde pielea de deasupra portiunii car\1oase am. reprezentate printr-un fascicul puternic de fibre. Ventral. Zona cutanata a n. impreuna eu n. cutanat sural plantar. pielea din treimea proximala a fetei mediale a coapsei §i.2 cm2 la pielea ce a copera coarda jaretului §i tuberozitatea calcaneeana. cat §i cele v entrale. Dezvoltarea acestor ramuri apare in detrimentul fibrelor cutanate ale n. Zo na cutanata a acestor ramuri se intinde pe toata suprafata portiunii posterioare a bicepsului. bic eps. digital comun plantar. digitali p lantari comuni §i proprii ai degetelor III §i IV. cutanat femural caudal ( n. emite 0 ramura cutanata proximala destinata sa ia sub dependenta ei suprafata dispusa pr oximal zonei n.n. apoi.

12. CANIDE Gabriel Predoi . superficial. reprezentaUi de pielea regiunii varfu]ui nasului. Zona nervi]or auriculari inte rni (din Fig. limitata ventral 5 de marginea portiunii orizontale a ramurii mandibulei. 6-zona nervi lor a] antitragusu lui. 2-zona exista trei nervi auriculari interni (anterior. interni. Nervul poate fi bloc at pe marginea anterioara a apofizei zigomatice a osului frontal. regiunii dorsale a nasu]ui §i infraorbitare. Zona nervului infratrochlear este reprezentata de tre imea rostrala a pleoapei superioare. Zonele senzitive cutanate facial) este reprezentata de piele a ce acopera cefalice la canide fata interna a conchiei auriculare. 9-zona nervului auricular mare.216 7. imediat Inapoia orbitei. Zona nervi lor mentonieri corespunde buzei inferioare. . 7-zona nervului temporal (scafei). Zona nervului zigomatic corespunde cutisului de pe jumatatea laterala a pleoapei inferioare §i de pe suprafata laterala a arca dei zigomatice. La canide lzona nervului frontal. sub tuberculul antihelixu]ui §i. baza cartilajului auricular mentonieri.4. ne rvului zigomatico-temporal.1.4. Zona nervu]ui temporal superficial (auriculo-te mporal) este tot 0 zona Intinsa §i corespunde fetei latera]e a mu§chiu]ui maseter §ire giunii obrajilor. baza pilierului medial al helixului. 3-zona infratrochlear. B]ocajul nervului se realizeaza pe conturul anterior al orbitei.Cristian Belu 7. Zona nervul ui infraorbitar este vasta. 4-zona mijlociu §i posterior). Zona nervului zigomatico-temporal corespu nde extremitatii laterale a pleoapei superioare §i cutisului ce acoper'a regiunea parieto-temporala (suprafata mu§chiului temporal). 8-zona nervi lor auriculari respecti v. 10. 5-zona sunt reprezentat e de baza cornu]ui media] nervului infraorbitar. Zonele cefalice Zona nervului frontal este restrfmsa §i corespunde treimii mijlocii a pleoapei superioare. Locurile de electie nervului nervului zigomatico-facial. Blocajul trunchiului primar se realizeaza la nivelul gaurii infraorbitare. Are ca loc de emergenta marginea superioara a arcadei zigomatice . Nervul poate fi blocat la margi nea caudal a a ligametului orbitar. bu zei superioare. 7. jumatatea rostral a a pleoapei inferioare §i pielea regiunii adiacente unghiului palpebral nazal (ce acopera regiunea maxilar a).zona nervului occipital mare. locurilc de eleqie fiind reprezentate de orificii]e mentoniere (2 sau 3 la canide). Loco] de eleqie 11 constituie / 6 ' marginea caudala a treimii super ioare a portiunii verticale a ramurii mandibu]are.

caudal de marginea aboralii a glandei parotide.~ J I . 7....2.4 cm inapoia procesului angular al mandibulei). la locul de conf1uare a venei linguo-faciale (aproximativ la 3 . Zona nervului transve rs al gatului (ramura ventral a a perechii a II-a cervicale ventral e) corespund e spatiului intermandibular. Acestea perforeaza mu§chii intertransversari.Anatomia animalelor domeslice 217 Zona nervului occipital mare (ramura dorsala a perechii a II-a cervicale) coresp unde pielii ce acopera treimea caudala a mu§chiului temporal §i fata extern a §i media la a bazei conchiei auriculare.3 .4. pe ntru a perfora fascia cervical a superficiala pe partile laterale ale ligamentul ui nucal unde apar subcutanat §i pot fi blocate.. Locul de elcqie se gase§te la marginea cranial a a aripii atlasului.. late ral de protuberanta occiptala externa.. Nervul poate fi abordat pc suprafata venei jugulare . . Zonele cervicale Zona ramurilor dorsale cervi calc este deservita de fasciculele mediale ale aces tor ramuri.~I 1__----- ..• -\I t -. I I I \ '". Locul de eleqie se gasc§te pe creasta nucala. se orienteaza dorsal. " .. Zona nervului auricular mare (ramura dors ala a perechii a II-a cervicaUi ventral a) corespunde fetei externe (convexe) a cartilajului auricular. "1 2 " " I " . delimitata inferior aproximativ de 0 linie ce unc§te baza urechii cu unghiul cervical al spctci. . Zona corcspunde partii dorso-Iatc rale a gatului.

13..•. .. 2-zona rqmurilor ventrale cervicale. Zonele senzitive cutanate cervicale ~i ale trunchiului la canide 1-zo na ramurilor dorsale cervicale.6 . I .r \ I •. .•••••.. 9zona nervului femural caudal.. 6-zona ramurilor dorsale lombare.. 8-zona ramurilor dorsale sacrale (51-52).' 7 \ \ I t I 4 : I \ I J II . \ I I 5 I'~f ~ \' I I 9 I I J ••••. 7.~ I Fig. 4-zona ramurii dorsa lea celei de-a VI-a perechi de nerv i cervicali ?i a plexului intercosto-brahial.... 3-zona ramu rilor dorsale toracale.•. -~---. 5-zona ramurilor ventrale toracale . I { '.

Zonele trunch iului Zona ramurilor dorsale toracale este deservita de fasciculele laterale ale aces tor ramuri §i corespunde cu aproximatie treimii dorsale a peretelui toracal. R amurile cutanate ale ncrvului axilar (nervul cutanat cranial al bratului) are su b dependenta §i pieIea de pe fata anterioara a antcbratului.Clistian Be1u Zona ramurilor ventrale cervicale este deservita de ramurile laterale. fiind deservita de fasciculele nervoas e laterale ale acestor ramuri. Zona ramurilor cutanate ale ncrvu lui axilar acopera fata cranio-latcrala a bratului. ramuri care au ca loc de ele qie aceea§i linie ca §i ramurile ventrale toracale. Locul de eleqie II reprezinta 0 linie ce une§te unghiul toracal al spetei cu ungh iul craniodorsal al fosei paralombare. 7. Zona cutanata a nervului musculocutanat (nervul cutanat medial al antebra tului) corcspunde treimii mijlocii a fetci mediale a antebratului. RamuriIe cutanate ale perechii a III-a de nervi cervi cali perforeaza mu§chiu l cleido-brahialla jumatatea lui. regiunea articulatiei scapulo-humerale §i prepector ala.218 Gabriel Predoi . fiind deservita de ramuri cutanate ale nervilor ilio-h ipogastrici. inclusiv pieleadin reg iunea §antului cervico-scapular.4. Locul de eleq ie se gase§tc . Filetelc dorsale ale celei de-a VI-a perechi de nervi cervicali pot fi blocate la marginca supelioara a spetei. Zona ramur ilor dorsale lombare (nervii cluniali craniali) corespunde cu aproximatie regiun ii lombare §i jumatatii craniaIe a coapsei. la marginea caudala a mu§chiului cIeido-cervical. pana In regiunca carp i ana. cutanate. 7. locul de eleqie constituindu -llimita inferioara a marginii caudale a portiunii caudale a mu§chiului deltoid. In §antul cervi c o-scapular. iar cele ale plexului intercostobrahial la jumatatea liniei tricipitalc ( ce unqte unghiul to racal al spetei cu tubcrozitatea olccranului).3. Zona ramurilor vent rale lombare corespunde regiunii flancului.4. iar cele ale perechii a IV -a. Pot fi blocate pe lin ia ce une§te spina iliaca ventro-craniana cu tuberozitatea deltoidiana.4. treimii craniale a regiunii coapsei §i fetei mediale a coapsei. Zona ramurilor ventrale toracale este des ervita de fasciculeIe cutanate lateralc distale aIe nervi lor toracali respectiv i §i cuprindc jumatatea ventro-laterala a peretelui toracal. ale nervi lor cervicali III §i IV §i cuprinde pielea portiunii ventro-Iaterale a ga tului (ventral de linia proceselor transverse cervicale). ilio-inghinal §i cutanat femurallateral. Ele se pot bloca pe linia ce unqte unghiul cranio -dorsal al fosei paralombare cu spina iliaca dorso-craniala. Zonele membrului toracic Zona ramurii dorsale a celei de-a VI-a perechi de nervi cervi cali §i a plexului i ntercosto-brahial corespunde pielii ce acopera fata lateral a a spetei §i regiunea caudaHi a bratului (tricipitaHi).

pe fala mediala a ins erliei proximale a mu§chiului pronator rotund. \ . : . I }. Zona cutanata a nervului radiar (ne rvul cutanat lateral al antebralului) corespunde treimii mijlocii a felei latera le a antebralului.14. I J.. . . Ramu rile cutanate pot fi blocate la extremitatea proximala a ml1§chiului extensor carp o-radial. . precum §i regiunii dorso-mediale a carpului §i acropodiului. Ii I Fig. ~ . 7. /\ "1 . 5-zona nervu lui median. 3-nervul radiar. 'tI . .Anatomia animalelor domestice " \ I. 4-nervul ulnar. l' 219 • I\ 3-+114 3 2 \ 1 3 ltLl + j2 4 pe partea mediaHi a extrcmitalii proximale a antebralului.. 3 1 I I . ': 7 I:t4 I . Zona cutanata a nervului ulnar / (nervul Cl1tanat caudal al antebratl1lui) corespunde felei caudale a antebratulu . . 2zona nervului axilar. Zonele senzitive ale membrului toracic cutanate l-zona nervului rnusc ulocutanat. . I .

Zonele senzitive cutanate ale membrului pelvin l-zona nervului cutanat fernurallateral. Locul de eleqie se gase§te pe fata mediala a olecranului. 5-zona nelvului cuta nt sural caudal. 7. 4-zona nervului cutanat sural lateral. 2zona nervuluicutanat femural caudal. 3 zona nervului safen. ultima regiune venind §i sub dependenla filetelor cutanate din nervul median.15.i. . au topodiului. regiunii palmare a Fig. 7-zona nervului fibular superficial. 6-zona nervului tibial.

Locul de eleqie se gase~te la limita pr oximala a marginii craniale a coapsei. Locul de eleqie II constituie par tea latero-superioara a tuberozitatii ischiatice. Zona cutanata a nervl1ll1itibial corespunde j l1matatii caudale (1aterala ~imediala) a autopodil1ll1i. Zonele membrului pelvin Zona cutanata a ramurilor dorsale ale nervilor sacrali I ~i II (nervii cluniali mijlocii) corespunde jumaUitii caudale a crupei. Blocajul nervului se poate realiza la extremitat ea distala a ~antului ce marcheaza limitadinlre ce1edoua portiuni (parame1ara ~i bicipitala) ale mu~chiului biceps femural. pe fata laterala a extrem itatii proximale a mu~chiului extensor digital lateral.Cristian Belu 7. limita marcata de mu~chiul croitor. . Locul de e 1ectie se gase~te sub tuberozitatea laterala a tibiei.5. Zona cutanata a nerv ul ui cutanat femurallateral corespunde treimii anterioare ~i mijlocii a fetei l aterale a coapsei ~i regiunii patel are. Locul de eleqie se gase~te la partea caudala a extremitatii proximale a mu~chiului gastrocnemian lateral. Zona cutanaUi a nervului cutanat sural lateral corespunde regiunii laterale a grasetului ~i treimii mijl ocii a fetei lateralc a gambei. Locul de e1eqie II consliluie vfu"fultrigonull1i femural. unde nervul devine subcl1tanat. Locul de electieil constituie 0 linie ce une~te spina iliaca dorso-craniala cu baza cozii. Zona cutanata a nervului fibul ar superficial corespunde regiunii craniale a gambei ~i autopodiului. Blocajul nervl1ll1ise p oate realiza cranial de insertia pe ca1caneu a corzii jaretului.4.220 Gabriel Predoi . Zona cutanata a nervului cutanat femural caudal (nervii cluniali caudali) este reprez entata de ariile cutanate ce integreaza zona tuberozitatii ischiatice. Zona cutanata a nervull1i safen corespunde fetei mediale a gambei ~i a autopodil1lui. treimea p ostero-Iaterala ~i marginea caudala a coapsei. Zo'na cutanata a nervului culanat su ral caudal corespunde treimii postero-Iaterale ~i fetei posterioare a regiunii g ambiere.

deta§area facandu-se la nivelul articulatiei carpo-metacarpiene §i tarso-metatarsie ne. 2-gfttul eu junghetura?i s alba. 10-blet fara fata. Picioarele cuprind regiunile metapodiale §i acropodialc ale membrelor. REGIU NILE CARCASEI LA TAURINE Carcasele obtinutc de la taurine sc pot tran§a in urmatoa relc regiuni de macclaric (fig. 4-spata.1.2): Gatul cu junghetura §i salba cuprin de toate regiunile cervicale. C5p5tfma cuprinde toate regiunile extrcmitatii ce falice. . fig. 8-pulpa. 6-vrabioare. Regiunile comerciale la taurine 1-capaFina. 15-rasol din fata eu eheie. 8. 14-fleiea.17-pieioare . 12-eap de piept eu mugure de piept. iar limita caudala se situeaza la Fig. desprinderea de gat realizandu-se prin seqionarea ligamentelor occipitoatloidiene.1. Regiunile comerciale sau de maceHirie se delimiteaza pe animalul viu §i cuprind un a sau mai multe regiuni de exterior din care sc obtin produse de maceHirie de ac eea§i valoare comerciala. 7-mu?ehi. Carcaselc se obtin dupa sacrificarea animalelor. dupa eviscerarea animalelor §i seqionarea co rpului in plan sagital median.8.8. 8. 8. 9-eoada. REGIUNILE COMERCIALE 51 ALE CARCA5EI . 5-antrieotul. jupuirea acestora. AUlt capatana.16-rasol din spate ell eheie. avand ca baza anatomica vertebrele ccrvicale. Limi ta craniala corespunde unui plan perpendicular pc gat ce trece prin articulatia occipito-atloidiana. 13-piept . 3-greban. cat §i picioareJe nu intra in componenta carcaselor. Regiunile carcasei se delimitcaza pc carcasc §i permit tra n§area carnii.1. indepartarea capiWinii §i picioarelor. 11-blet eu fata.

ll-piept. impreuna cu tre imea proximala a coastelor I . Mu§chiul se gase§te situat pe fata ventrala a regiunii lombare §i cuprinde mu§chii psoa§i pana la insertia lor caudala. coxalul. 15-spata. iar limita caudal a corcspunde pla nului dus intre vertebre1e a IV -a §i a V-a planului dus printre vertebrele XI-XII dorsale. Antricotul cuprinde regiunea spinarii impreuna cu treimea proximal a a coastelor aferente. iar limita distala une§te varful rot ulei cu baza corzii jaretului. duse la nivelul fetei terminale a primei vertebre dorsale §i fetei tcrminal e caudale a celei de a IV -a vertebra dorsala. 2-greban. 4-blet eu fata. Limita laterala se situeaza la nivelul varfurilor apofizelor tr ansverse lombare. in principal.2.222 Gabliel Predoi .Clislian BelLI ce unqte fata craniala a primei vertebre toracale Cll extremitatea nivelul planului craniala a capului de piept. Are ca baza anatomici l vertebrele cocclglCne cu musculatura aferenta. Coada cuprinde baza cozii §i regiunile caudale propriu-zise. 10-eap de piept eu mugure de pie pt. Cuprind. regiunile femurale §i regiunea caudala a grasetului. Are ca baza anatomica sacrumul. Limitele craniala §i caudal a corespund planurilor perpendiculare pc linia spi narii. 12-fleica. limita caudala este marcata de punctul §i panta fesei. §i prima Fig. 7mu~ehi. 3-blet fara fata. treimea mijlocie a muscul aturii episomei. Limita crania Ui une§te tuberculul coxal cu rotula. Pulpa grupeaza regiunile crupe i (sacrata §i gluteana).IV. . 6-vrabioara. Regiunile carcasei la taurine Bletul fara fata cuprinde treimea mi jlocie a primelor patm coaste impreuna cu m u§chii l-gatul eu junghetura ~i salba. Cuprinde treimea caudala a musculaturii episomei. 13-rasol din fa!a eu eheie. 9-pulpa. Nu are baza osoasa. Limita craniala corespunde planului ce desparte vertebra a IX-a de vertebra a XII-a toracala. se incadreaza in regiunea de exterior . 8-eoada. 8. femurul §i rotula. Limitele ventrale des part treime a proximal a de treimea mijlocie a coastelor. iar limita caudal a planului ce trece prin unghiul coxal §i sacr at al iliumului. Limita craniala corespunde dorsala. Cuprinde musculatura bazinul ui. Cuprinde musculatura cervicala dorsala §i ventrala. Limita laterala este situata la nivelul planului ce desparte treimea proximala d e treimea mijlocie a coastelor. planul de delimitare trecand prin tre ultima vertebra sacral a vertebra coccigiana. trecand printre extremitatea distala a femurului §i extremitatea proximal a a tibiei. G rebanul. 14-rasol din spate eu eheie . avand ca baza anatomica primcle patm vertebre toracale. omoni ma. musculatura coapsei §i treimea proximal a a musculaturii gambei. Cuprinde in principal treimea cran iala a musculaturii episomei. Vrabioara are ca baza anatomica ultimile doua vertebre toracale §i vertebrele lomb are. 5-an trieot.

R asolul din fata eu eheie. Limita craniaUi trece prin apendicele tra§elian. 2-eeafa. Cupri nde in principal insertia sternal a a mu§chilor pectorali §ii nsertia caudala a mu§chilor sternocefalic §i sterno-tiroidian. Fleica are ca baza anatomic5. 3. ultimile doua sternebre §i treimea distla a coastelor V-XI. 7-piept. Capul de piept cu mugurele de piept are ca baza imat omic5. treimea mijlocie §i distala a ultimelor doua coaste impreun a cu musculatura abdominala inferioara. rasol din fa!a. Nu este acoperit de spata. ll-rasol din spate. Are ca baza a natomica spata impreuna cu musculatura aferenta §i musculatura brahiala caudala. Limita craniaUi §icaudala prelungesc ventrallimi tele respective ale regiunii grebanului. 3-ant rieot eu coaste. 8. iar cea caudala de marginc a caudala a coastei a XI-a. primele cinci sternebre impreuna cu treimea distala a coastelor respectiv e. cu mu§chii aferenti.12-pieioare. dupa deta§area lor de carcasa. Limita craniala se ana la nivelul planului dus printre vertebrele XI §i XII d orsale. a ntebrahiala §i carpiana. curbandu-se l-capa!ana. Limita proximala trece prin articulalia femuroFig. iar limita caudaUi este reprezentaUi de planul ce desparte sternebra a V-a de a VI -a. precum §i os ele carpiene. inclusiv rasolul nemtesc cuprinde regiunea humerala. Este acoperit de spata. 5-mu~ehiule !. 9-spata. 10baza corziijaretului. Bletul eu fata cuprinde treimea mijloci e a coastelor V-XI. Are ca baza anatomica humerusul. ce marcheaza limita dorsala a rcgiunii. radius §i ulna. Limita cranial a este marcata de marginea craniala a coastei a V-a. Rasolul din spate eu eheie cuprinde regi unile gambiera §i tarsi ana. iar ce a distala trece prin articulatia carpometacarpi ana. Corespunde regiunilor t1ancului §i ombilic ala. Regiunile comerciale la suine tibiala. Limita proximal a corespunde articulatiei scapulo-humerale. Limita dosala d esparte treimea distala a acestor coaste de treimea lor mijlocie. 4-eotlet {antrieot fara caudo-ventral spre coaste}. iar limita caudala une§te tuberculul coxal cu rotula. Pieptul are ca baza a natomic5. 8-fleica. . Spata cuprinde regiu nile scapulare §i regiunea tricipitala. Cuprinde mu§chii peretelui costal §i insertiile craniale ale mu§chilor abdominali inferiori. limitele cra niale §i acudale fiind marc ate de marginile coastelor respective. 6-pulpa. Cuprinde musculatura crania la a bratului §i musculatura antebrahila.Anatomia animalelor domestice 223 aferenti.

xifoidiana ~ijumatatea c raniala a regiunii ombilicale. 8. C uprinde musculatura bazinului. Antricotul I cupri nde regiunea spinarii §i jumatatea proximala a coastelor cu exceptia ultimei. REGIUNllE CARCASEI LA OVINE Carcasa la ovine se poate tran§a In urmatoarele regiuni: Gatul. Cupr inde musculatura episomei.2. Cuprin de musclliatura scapulara. tricipitala. fig. prelungindu-se caudo-ventral spre gatul iliumulu i.3. 8. musculatura pectoral a ~i insertiile cr aniale ale mu§chilor abdom:inali ventrali.4): Ceafa cor espunde rcgiunilor cervicale dorsale §i mijlocii §i euprinde masa musculaturi i cerv iea1e. Limitele craniale §i caudale prelungesc ventral limitele omonimc ale regiunii cotletului. Contine jumatatea eraniala a museu1aturii episomci. Spata corespunde regiunilor scapulare. avand limita proximaHi la nivelul articulatiei cotului. Fleica cuprinde numai formaliunile musc ulare din regiunea t1ancului §ijumatatea caudaHi din regiunea ombilieala. coapsei ~iinsertia proximaHi a muscu1aturii gambe i. Mu§chiuletul euprinde mu§ehii psoa~i. Antricotul cu coasta euprinde regiunile grebanului.Crjstjan BelLI iar limita distaHi trece prin articulatia tarso-metatarsiana. . 8.3. Se Intinde pc fat a ventrali1 a regiunii lombarc. Antricotul II corespunde regiunii lombare §i ultimei co aste. Co nline museulatura cervical a inferioara.~ira sau coloana vertebral a rezulta dupa deta~area museulaturii perirahi diene ~i cuprinde apofizele spinoase a vertebrclor din regiunea antricotului ~iv rabioarelor. . Li mite1e proximaHi ~i distala sunt situate la nive1ul articulatiei grasetului ~i r espectiv a articulaliei tarso-metatarsienc. 'impreuna eu jumatalile distale ale coasle1or. coapsei ~i grasetului. Antrico tul fara coasta euprinde regiunea lombara §i conline In principal jumi1tatea cauda li1 a musculaturii episomei. iar cea distala 1anive1ul articu]atiei antebrahiocarpiana. 8. Cuprinde musculatu ra craniaUl a gambei ~i treimea mijlocic ~i distaHl a musculaturii gambiere dist ale . mu§chii psoa§i §i jumatatea dorsala a mu§chilor abdomin ali superiori. lipsit de salM. Rasolul din spate corespunde regiunii gambiere §i regiunii jaretului.224 Gahriel Predoi . Rasolul din fata corespunde regiunii antebrahiale. sternali1. brahiala ~i inserlia proximala a mu§chilor antebrahiali . Cuprinde mu~chii episomei. spinarii §ijumaUltii do rsale ale eoastelor. REGIUNllE CARCASEllA SUINE Regiunile earcasei la suine sunt reprezentate de (fig. Pieptul cupruinde rcgiunile prestcrnali1. cu prindc muculatura cerviea\i'l aferenta vertebrelor eervicale. Pulpa (~unca sau jambonul) grupeaza regiunile crupci. humera1a ~ia cotului.

5. 3-spata. 4 I 5 8 I 9 Fig. . 10rasol din spate.4. 9-fleica. 6-spata.picioare. 7-piept. 2-antrieot eu coaste. 2-gat. 7-eap de piept. 5. jumatatea ventrala a coastelor asterna1e. 4 -mu~ehiule!. 8-piept. a musculaturii Fleica cuprinde jumatatea ventrala fiind lipsiHi de formatiuni osoase. Pieptul j umatatea sternului abdominale cuprinde caudal a a impreuna cu ven tro-Iaterale. 6-jigou (pulpa). Fig.Anatomia animalelor domestice Pulpa sau 225 jigoul cuprinde regiunile crupei §i coapsei pana 1a ni vel ul planului ce trece prin arti culatia femuro-tibiala. Spata se poate tran§a separat sau impreuna cu coastele pe care Ie acopera cuprinzand mu§chii spetei §i mu§chii bratului. 9-rasol din fa!a. Regiunile carcasei la suine 1-ceafa.antricot II. Capul de piept cuprinde jumatatea ventrala a coastelor sternale impreuna cu jumatatea craniala a sternu lui. 4-antricot I . Regiunile comerciale la ovine 1-capa!ana. 5-pulpa. 12. 8. 8. 1O-rasol d in fa!a. 8-fleica. 3-cotlet. 11-rasol din spate.

de§i in macelar ii nu se vand separate ci impreuna cu regiunile proximale lor. 5-jigou (pulpal. 7-cap de piept. 9-fleica. 8piept. 1O-rasol din fal a. 8. 6. 4-antricot I I. 11.Cristian Belu 6 Fig. 2-spata. 3-antricot I. .6. Rasoalele (din fata §i din spate) sunt similare celor de la taurine.rasol din spate.coada. Regiunile carcasei la ovine l-gat.226 Gabriel Predoi .

: Anatomia animale lor domestice. 1961.: Anatomie comparee des mammiferes domestiques . 1953. Radu. E d. Ed. 17. R. A. 6.. Koch. Ia§i. Bucure§ti. 1960. 1950. Mezogazdasagi Kiad6. Lehrbuch der vergeleichenden Anatomie der Haustiere.. Ed. V. 1.2000... vol. Ed. Ivanov. E. Ed. Ed. Gh . E. Kovacs Gyula: Htizitillatok anatomjtinate atl assza.. V. Palicica. Barone. I.: Clinical Disse ction Guide for Large Animals. BourdeIIe. Timi§oara. 1920. LA. 20. 1973. M.III. V.: Anatomia topografJcii a calului. 18.: Anatomia animaleJor domestice.: Anatomia topograficii a animalelor domestice. 7.. 10.Tome 5 Angiologie. Lito.: Atlas d' anatomie du lapin. vol... S. Valentina Hritcu. 1943. Paris. Louis. I.[icii a mamiferel ordomestice.. E. B arone. Ghetie. I. Pa§tea.: Anatomia animalelor domestice. vol. 8.II.: Handbuch der vergeleichenden Anatomie der Haustiere. I . Ghetie. Hillebrand.. 12. 1971.. M. Enciu. 1955.. §. Ed. Hizel Verlag. Constantinescu. 1971.. L M. V. V. Gh etie.: Atlas de a natomie comparatii.IV. 3. Timi§oara. I. C onstantinescu. 19. I.B.B.: Lehrbuch der veteIiniiranatomie. E. Berl in. Ghetie.BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 1. R. II.Baum. R.: Anatomia topogra. Ed . 1999. Riga. I . vol. 15. Enciu. V. 1952. T. Cotofan. Palicica. Academiei Romane. Aparatul locomotor. 1958.. vol.a. I .. Fischer Verlag. Budapest. Agrosilvica. Vol. . Bucure§ti. Vol.. Orizonturi universitare. 13. LA. FacIa. Pa§tea. 5.: Curs de anatomie comparativii. I. Ed. c. 4.N. Mosby Year Book.. E. Masson. Bucure§ti.: Anatomie regionale des animaux domestique s. 1982. 1996. Constantinescu.III.: Ghid de lucriiIi practice in anatomia compar alivii. Paris.M. Ed. LA. Band. 2. V. 1974. Berlin. 1 975. 1965. 16. Ghetie. I . Timi§oara... Gh. Palicica. Bucur e§ti. Paris. Missouri. Gh. Didactica §i Pedagogica.. Orizonturi universitare. 1991. Bucure§ti. R. S. 9. Pa§tea. Ed.: A tlas de anatomie comparatii. Pa§tea. vol. Springer Verlag. V.: Anatomia crupnogo scota. Agrosilvica.. Valentina Hritcu. St. Ghetie.: Anatomi a animalelor domestice. R. Carmen Ganta. et col. III. 1967. Ellenberger.S. Dobberstei n. Riga. V.. V. Timi§oara.W.. Moskva. V. 11. Co tofan.S.. 14. Vigot. Bailliere et fils. Agrosilvica. lena. A. V. Cotofan. Ed.

: Anatomie comparatii -Sistemul Nervos. 1- . Murqan. Bailliere et fils.. E. LA. F. histologia §i embrio logia animale10r domestice. Ed .1973. Gh. Imp. Bucure§ti.. Monta ne. Paris. Predoi. vol. E. M.: The Viscera of the Domestic Mammals (Sec ond revised edition). N.Hamburg . Philadelphia. May. Mark. Paul Parey. 1 978. 1967. Lito. Simp. A. 1960. Ed. 1976.. vol.: Anatomia comparatii a animale1ordomestice. E. X.N. Berlin . Wilke et co. Berlin.. USSM. 1970. 1921. Garret. BailJiere et fils. Georoceanu. McClaure. E. Tom I II.: Anatomie regionale des animaux domestiques. Ed. 31. J. N . Anz. Jena.. 37. Lea Febiger.Ne w York . Band I . Damian.Springer Verlag.V. Pa§tea.B.a... E.: Curs de anatomie. D. E. Pa§tea.. P. 1923. §t.M. L. Pa§tea. Miclea. vol. Cluj -Napoca.IlL. Nickel.. Paris. R.Schummer. 2 7. BaHinescu.. G. 1964. A. III. J. V. Lesbre..: Variabi1itatea moIfofuncJionalii a mu§chilor stemocefalic §i brahioce fali£ 1a mamifere1e domestice. I. Lucr.B. B.. I . 38. I. Bucure§ti. Dallman. Nicolescu. seria C .228 Gabriel Predoi . "Genesis"..Heidelberg.. P. 1985. Cotofan. Mure§an. M. R.. Bucure§ti. I . A. 1971 . Popovici. E. Cluj-Napoca. §. Didactica §i Pedagogica. E. c.: Precis d' anatomie topographique du cheval. 24. d'imatomie. vol.N.: The Anatomy of the Sheep.II. LA.: Contributions a l' etude macro-topograp hiquedes vaisseaux et ned's circumhypophysaires chez Ie boeuf: Anatom.. D. §. Didactica §i Pedagogica. Schum mer. Duca. E. 1971.: Anatomi a animalelordomestice.. Constantinescu. histologie..: Atlas der topographischen Anatomie der Haustiere.: Cat Anatomy.. 0. E. 1963. Seiferle.: Lehr buch der Anatomie der Haustiere. 1979. I. 3 4.. Verlag Paul Parey . Opri§escu.: Anatomia. E. Cluj . 32. G.: Les vaisseaux eUes ned'sde1a zonehypothalamique chez 1e boeuf. I .. Pa§tea.. 36.a. 26. v ol.. I . embriologie . Ed. Nickel.. Buxelles. c. Melbourne.. Truica Zamfira: ContIibuJii asupra delimitiiIii topografice a zone1or senzilive cutanate 1a oaie. 23. Pa§tea. 30-3 1 mai 1988.. National de Anatomie. Cluj-Napoca. L A.. Mure§ianu. 1994.: Precis d' anatomie comparee des animaux domestiques.Cristian Belu 21. A. P. 30. Navez.. A. Fischer Verlag. D. 22. I. A. Coman.. 1976. Neil. E. L A. R.II. 29. Popovici. Cornilil. Popovici.B.II. Phillip.XII.D.. 123 /1968. 35.. D. 2 8. J. M. M. 25. Bourdelle. Paris. J. Bothy. Popescu. Bucure§ti. Fl.Napoca. Pa§tea.parte a I . 1973. Arch. Nicolescu. Ed..II. 33.: Anatomia comparat ivii §i topograficii a anima1elor domestice.II. V. Seiferle.

Schwarze... c.. 1999. 41. 43. 42.. Casa Cartii de ~tiinta.: The Anatomy of the Domes tic Animals. R. A. 1954. "Genesis". N. a animalelordomestice (Angiolo gie. Popovici. 1996.Napoca. Philadelphia . Jena.. Predoi. 48. Budapest.Napoca. Popovici.: Anatomia animalelor domestice. Ed.: Kompendium der GefJiigelanatomie. Ed. G . Bucure§ti.: Haziallatok analomjanak. 40.Osteologia.: Anatomie des equides domestiques. neurologie. Ecole Vet.. E. 1942..: Kompendi um der Velelinaranalomie.a. 1960. 1995. AMC . tom III.: Anatomia comparata ~itopografjcif. Lito. Ed.Anatomia animaJeJor domestice 229 39.. loan a Daniela Chirilean: Anatomie comparata . Ba rone. Papuc. Elisabeta Cristea: Anatomie comparata -Analizatorii (organeJede simf). Lito. 1. E. Schroder. Ed. Popovici. 1964. Schwarze. Cluj . 44. Saunders Camp. Cluj .. miologia(edifi a a III-a).USAMV. §.. Ed. Jena. S.. I. Tagand. Predoi. Gustav Fischer Verlag..Napoca. N. . J.London. 1972. 45 . D. Band I . G. L. vol... Papuc. 1. Popovici. loana Chirilean. 1999. 1. 1. Elisabeta Cristea. "Genesis". Lyon.: Anatomia comparata ~i topografica a animalelor domeslice (Analomia topogra. Sisson. A. R. 46.a.li ca). A. 47. Damian. §. Predoi . Ed. artrologia. Grossman. Damian. Cluj . G. 1997.V. c . Olganede simf). Gustav Fisch er Verlag. USAMV Bucure§ti. Zimmermann.

firma. SETAXEAZA LADESTINATIE """ TALON DE COMANDA D.8mal.     .R.YOIE)E 121MBRUI::' • EX P E D IT 0 R: (vA RUGAM sA COMPLETAfi CAT MAl CITET POSIBIL) Nume ~i adresa (persoana fizica): Telefon: Nume ~i adresa (~coala.P. a-~ropl~t~ t de cutle p~~taIA! TAL. firma. L BUCURE$TI. 107 PLATA SE VA FACE RAMBURS (LA PRIMIREA COLETULUI PO~TA~).in c.:ONULPO~ATEFI ~oTOcb. institutie): Telefon: Nume persoana de contact: Plata va fi efectuata de: 01 (persoana fizica) o (~coala. O.~~ NU SE TIMBREAZA I CORESPONDENT A RASPUNS • C. C.RIAT! ~U l\VETI NE..P.PUnl~li~lon~1 c~andA~ compl~tat. institutie) E D I T U R I L E AL. 12. TAXELE PO~TALE DE EXPED ITIE SUNT SUPORTATE DE EDITURA.

I .vol. loan Paul. CHIRURGICALE ~I OBSTETRICA. in Bucure§ti. A ANlMALELOR DOMESTICE . Ovidiu Popescu. II Traian Enache. Vasile Stanescu. VETERINAAA Popa 119 000 lei Ciirlile Editurilor ALL pot fi giisite in releaua libriiriilor de stat §i particul are. Vladimir Capalfma. I 1589 Traian Enache. Dan Marinescu 39000 lei 1586 BAZELE PATOLOGIEI MEDICALE A ANlMALELOR . VETERINAAA . Alexandru Pop. Marina Spinu 129000 lei 1955 99000 lei MEDICINA LEGALA. Laszlo Kadar. VETERINAAA . Traian Enache MANUAL DE LAB ORATOR CLINIC VETERINAR Sabin Ghergariu.vol. ex.Nicolae Comila 149000 lei 1590 99000 lei 2798 (CU ELEMENTE DE EMBRIOLOGIE) SEMIOLOGIE Viorel-Vasile 199000 lei 2418 MEDICALA. c:om.-GINECOLOGIE LA ANlMAL E Sabin Ghergariu.vol. Pre! Nr. 1585 ANI MALE DE LABORATOR Elena Ciudin.vol. II Sabin Ghergariu 49000 lei 1587 COMPENDIU DE URGENTE MEDICALE.VETERINARA.Cod Titlu / Autor MEDICINA. Ion lordache MEDICINA LEGALA. MORFOLOGIA Ovidiu Popescu MICROSCOP ICA. Editurile ALL posedii un lanI propriu de libriirii: .

(in z" D.\'ineri.pana.n Br~otanu. ~ ~ Sg-ada 10.n5 71"'87/ mt.nq-area in Fac:ultatea de matematlc:i) jj' in' Iitdnta. 42. Tel. 47 ~i 48 NUMAI IN ACEASTA LIBRARIE.lntre orele 9 ~i 17.i Unlversititii) O "\~ .~.: Piete. 7 (viz~vI de didirea Unlver~itatii...Colegil. 35. vizavi'de sec:r'etariate) C ocor) TOTALL REGALLA Bulevar..EVILQ~. nr.\48 (INtRAREA EJ.LIBRARIA c.AL L Bulevardul Mihail Kogalnic:eanu nr.Jui national GHEORGHE LAZAR Bulevardul R'egin@:'Elisabeta. f1 C:Bratianu.J.tanga) tel. (01) 402 26 14 • autobuz:137 • tramvaie: ALL _ DEJ. Timi~oara (int!are a di'l." SEDIULUI CENTRAL! nr.11 (langa hot~iul CENTRAL) u D~scl1isa. nr. 169 (in in dnta Universlta!ii Buc:ure§t1.• . I . \~ ' ".:cte luni. nr. 36-46. nr. ~". sector 6 8.: (OJ) .gull.. Fac:ultat~a . &mSg-adaiSChitu M"agureanu) ALL ~. " >:/~ Strada Ac:ademiei. ORICE CARTE ALL COSTA CD 20% MAl PUfIN! Editurile ALLI§i rezerva dreptul de a face modificari asupra preturilor mentionate I -- .. 58. 5. n r.d!l Drept. 42 (vizavl'de magazlnul Strada Ion CamphteLlU. in Bd.A'-PARTERUL f \ ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->