P. 1
Muntii MARAMURES

Muntii MARAMURES

|Views: 231|Likes:
Published by Ada2763

More info:

Published by: Ada2763 on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

Aşezare Parcul Natural Muntii Maramuresului este situat în nordul judetului Maramures, în zona localitatilor Borsa, Moisei, Viseu

de Sus, Viseu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova si Bistra, incluzând masivul Muntilor Maramuresului pâna la frontiera româno-ucraineana. Parcul include si terenul intravilan al localitatilor de pe raza lui. Muntii Maramuresului sunt situati la granita de nord a tarii, între paralele de 47°35'5'" si 47°58'20" latitudine nordica si între meridianele de 24°8'12" si 25°2'38" longitudine vestica. Se întind spre nord de valea Viseului si a Bistritei Aurii pe o lungime de peste 100 km, însumând o suprafata de circa 1500 de kilometri patrati. Fac parte din Provincia Carpatica, Subprovincia Carpatii de Sud-Est, Regiunea Carpatii Orientali, Subregiunea Muntii Cristalino-Sedimentan, Districtul Muntii Maramuresului.

Bistra. Ruscova si Poienile de Sub Munte. Budescu Mare. Stogu. Limita vestica porneste din borna silvics 284 (Unitatea de Productie I Bistra) aflata pe malul stâng al vaii Tisa. Comanu. Parcul Natural Muntii Maramuresului include terenuri silvice. urca în vârful Salhoi (borna silvica 107). . Viseu. include Defileul Viseului dintre localitatile Bistra si Valea Viseului. urmarind limita Ocolului Silvic Viseu pâna la frontiera de stat cu Ucraina. Poloninca. incluzând rezervatia Stâncariile Salhoi si micro-rezervatia botanica de Cochlearia pyrenaeica var. borzaeana. Petrova. care trece prin vârfurile Ignateasca.3 km de centrul localitatii Lunca la Tisa coboara spre sud. de aici pe D. precum si alte elemente din structura geografica si infrastructura zonei.N. Viseu de Sus. referirile de mai jos au în vedere borne silvice. 149 si coboara la borna silvica 196 din Izvorul Ursului. unitati de productie si parcele din aceste ocoale silvice. Limita sudica este data de Valea Viseului. Jupania (1850 m). coboara pe valea Banarii pana in Salhoi (canton silvic). Ca urmare. Viseu de Jos. Limita estica urca pe pârâul Sesuri pâna în Pasul Magura. De aici limita parcului natural este râul Tisa pâna la borna silvica 284. la circa 2. 18 pâna la Sesuri. limita nordica este data de frontiera de stat. Moisei si Borsa pâna în Pasul Prislop (1416 m). trece prin vârful Tocarnea.G. Holovaciu. Muncelu si coboara pe pârâul Narita în localitatea Valea Viseului. respectiv în Ocoalele Silvice Borsa. Pop Ivan.Limite Limitele au fost stabilite si aprobate prin H. urca pe drumul forestier pâna la borna silvica 237. incluzând perimetrele localitatilor Valea Viseului. 2151/2004. De aici urca pe muchie în Culmea Sarata la borna silvica 236. borna silvica 162 (Unitatea de Productie VII Izvoarele Bistritei). trece prin vârfurile Ciungii Balasanii (1800 m). pastorale si cu alte utilizari situate în judetul Maramures. în continuare. Leordina. trece prin bornele silvice 102. Limita nordica este data de Culmea Jupaniei.

Zona de management durabil . Zona de protectie integrala .Sehleanu – 100 ha – categoria IV IUCV. conform OUG 57/2007. Poiana cu narcise Tomnatec .Lacul Vinderel – Vârful Mihailecu – 100 ha – categoria IV IUCV.585 ha . 5/2000.769 ha La delimitarea zonelor de protecþie integralã s-a avut în vedere necesitatea conservãrii unor eºantioane reprezentative ale ecosistemelor din aceastã regiune biogeograficã. Zonarea interna a Parcului Natural Muntii Maramuresului este realizata tinand cont de nevoia de conservare a biodiversitatii si peisajului dar si de dezvoltare economica a zonei prin activitati cu impact redus asupra mediului. Cornu Nedeii . Aceste arii protejate sunt asimilate zonei de protectie integrala. Vârful Farcău .18. de asemenea.79. suprafata Parcului Natural Muntii Maramuresului cuprinde trei zone: • • • zona de protectie integrala zona de management durabil zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane În interiorul parcului exista. acestea fiind: • • • • Stâncăriile Sâlhoi-Zâmbroslavile – 5 ha – categoria IV IUCV. reprezentativitate datã în principal de criteriul valorii diversitãþii biologice a ecosistemelor. Suprafetele date de lege sunt aproximative însa vor fi cartate cu exactitate în procesul de elaborare a hartilor parcului. patru arii naturale protejate declarate prin Legea nr.Din punct de vedere al zonarii interne.Ciungii Bălăsânii – 800 ha – categoria IV IUCV.

unde întâlnim relief selectiv si inversiuni de relief pe conglomerate si clipe calcaroase. Relieful structural este prezent în partea nordica (Bârsanescu. marne. Pietrosul Maramuresului. 1963 m). A treia suprafata se gaseste la 400-450 m. Farcau-Mihailecu. sisturi argiloase. Un afluent de ordinul II al Tisei. Zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane . menilite bituminoase). Relieful dezvoltat pe roci cristaline are ca nota dominanta rezultata din aspectul de cupola al masivelor. Micu Mic (1718 m). Ruscova). ele se prelungesc mult spre vest prin culmi mai scunde ce coboara la 900-1200 m. Lastun (1642 m). Cea mai bine reprezentata este o suprafata de paduri si poieni care cuprinde spinari largi si ramificate între 800-1200 m (Vf. sisturi bituminoase. din defileul Tisei (din aval de localitatea Valea Viseului) si pâna la vaile Cârlibaba si Bistrita Aurie. aceasta fiind efectul eroziunii diferentiale si regresive. Munţii Maramureşului ocupa întreg spatiul de pe dreapta Viseului. pâna la granita tarii. jurasicului si cretacicului. Copilasu (1611 m). Culmea principala se prezinta ca un podis cu o suprafata de nivelare situata la 1800-1600 m. trecând dincolo de ea. Stogu (1651 m).SE . Ea are o înclinare generala spre Muntele Stogu (Vf. drumuri judetene. Mihailecu. Suligu (1683 m). Cea mai frumoasa zona. care pornea de la nivelul de baza local mai coborât din Depresiunea Ruscovei. Întâlnim creste formate în relief monoclinal. Toroiaga). cai ferate. orientata NV . gresii. Mihailecu. o întâlnim în Muntii Prelucile Cerbului. Comanu (1723 m). Ludescu (1580 m). care se varsa în Viseu în localitatea Viseu de Sus. unul al Ruscovei. Sunt constituiti din sisturi cristaline strapunse de eruptiv (bazalte mezozoice din zona Mihailecu-Farcau sau andezite neogene din Toroioaga) si roci sedimentare (conglomerate. frecvent în stratele de Borsa (alternante de gresii cu marno-argile. Cele mai reprezentative vai care traverseaza acesti munti sunt adâncite în formatiuni cristaline (Vaser. iar fiind mai dure s-au mentinut în relief. cu versanti abrupti. suprafetele ocupate de caile de comunicatii permanente (drumuri nationale. Vaserul. Budescu). Sârcu. din apropierea pasului Prislop si în zona Pietrosul Maramuresului. a fundamentului cristalin (defilee). Vf. De remarcat adaptarea retelei hidrografice la structura geologica. formând defilee.Face trecerea între zonele de protectie integrala si zonele de dezvoltare durabila a activitatilor umane. . Pe aceasta constitutie petrografica. înscrisa pe aliniamentul Pop Ivan (1937 m). Formele muntilor sunt foarte domoale si masive. drumuri auto forestiere. este fragmentata în mai multe masive (Pop Ivan. cai ferate forestiere cu terasamentele aferente). drumuri comunale. Cornu Nedeii. culmea principala morfologica. a strapuns culmea principala morfologica. pasunile montane din afara zonei de protectie integrala. Exista si a doua strapungere a Cumpenei (bazinul superior al Ruscovei). De aici rezulta întinderea depresiunii sculpturale peste zona cristalina spre est (Vf. care urmareste destul de fidel cumpana de ape dintre bazinul Tisei superioare si cel al Ceremusurilor. ca înfatisare. ridicata la o altitudine de peste 1900 m. ce merge pâna la Poienile de sub Munte si altul al Borsei. 1971 m). 1963 m).35. Budescu (1679m). argile) si doua mari golfuri de paleogen. Aceste formatiuni apartin triasicului. indiferent daca sunt sau nu incluse în circuitul agricol sau silvic.000 ha Cuprinde intravilanul localitatilor din parc. forma prelunga si relativ domola a culmilor. Sunt alcatuiti dintr-o singura culme principala înalta. precum si suprafetele din extravilanul localitatilor care au suferit modificari antropice prin desfasurarea de activitati traditionale sau prin exploatarea resurselor naturale neregenerabile. Copilasu.

Mentionam totusi abrupturile calcaroase din Mihailecu si Petriceana si relieful selectiv pe calcare în baziniil vaii Repedea. datorita activitatii intense a eroziunii asupra rocilor sedimentare mai moi. Bistrita. materialul detritic alcatuia cuverturi întinse de grohotisuri care. doline. Tâsla si Viseut) sapte grupe muntoase: Culmea Pop Ivan. versantii au fost prelucrati mai ales de procese de solifluxiune. La înaltimi mai mari de 1850 m. de flis. 1974-1978). Pesterile se afla: în bazinul vai Repedea-Smereceni si Petriceaua-6. la confluenta Ruscova-Viseu si contactul eocen-oligocen-miocen. Eruptivul de vârsta mezozoica din Farcâu. la degajarea unui bogat material detritic (gelifracte). Pesteri si avene Morfologia carstica de adâncime este prezenta prin 32 de pesteri (de dimensiuni relativ mici) si doua avene. În Mihailecu. Frumuseaua. Relieful vulcanic. Vulcanismul neogen din grupul Toroiaga . polii) nu este caracteristica Muntilor Maramuresului. Alte forme de relief periglaciar sunt determinate si de gradul de înclinare a reliefului. taiata în numeroase curmaturi peste care se poate trece usor în Depresiunea propriu-zisa a Maramuresului. Astfel.etajul crioplanatiei sau al dezagregarilor periglaciare. Puternica fragmentare a masivului individualizeaza între principalii afluenti ai Viseului (Ruscova. Cuprinde de asemenea numeroase corpuri mai mici. când teritoriul României se gasea într-un climat rece si când solul se afla pe mari suprafete într-un regim de înghet permanent (permafrost). Asocierea acestor procese periglaciare în regiunile înalte permite considerarea unui etaj bine definit . orizonturile de bazalte alterneaza cu cele de calcar. solifluxiunea. la vest de Farcau. Reteaua hidrografica s-a extins si s-a adâncit. Depresiunea Borsa se alungeste de la Gura Fântânii (cabana). pe versantii abrupti.S. . Morfologia de suprafata (lapiezuri. dyk-uri si sill-uri localizate în sisturi cristaline si în formatiuni sedimentare. si au format în cristalin defilee (Vaser. Ca urmare a rezistentei mari la coroziune. Are doua îngustari care separa bazinetul Gura Fântânii si bazinetul de la gura vaii Repedea si apoi o prelungire pe valea Tâsla (Baile Borsa). procesele crionivale constituie principalul agent actual al reliefului din zona înalta (Atlasul R. Muntii Zâmbroslavele si Obcina Tapului. Vaser. în care actioneaza puternic si frecvent procesele de înghet si dezghet. iar cel estic cu terase. are versantul vestic abrupt. Masivul Farcau. ulterior. Depresiunea Ruscova. Farcaul atinge cea mai mare înaltime din acesti munti. odata cu încalzirea climei.R. Este încadrata între latura vestica a Muntilor Maramuresului si culmea joasa. Pe pantele aflate sub nivelul zapezilor permanente. blocurile glisante.Relieful dezvoltat pe calcare. Culmea Toroioaga-Jupania. neacoperiti de zapada. Culmea Pietrosu Maramuresului (Bardaului). a Viseului. Rugasu si Mihailecu este reprezentat prin bazalte. Relieful glaciar este reprezentat de mici circuri glaciare în vârful Pietrosul Maramuresului (Bardau) si în Farcau-Mihailecu. toate cartate. Tibau). La altitudini mai mici de 1000-1200 m. pâna la localitatea Moisei. Relieful periglaciar s-a format în pleistocen. Masivul CearcanulPrislop. au fost fixate de padure.reprezinta corpuri subvulcanice scoase la zi de eroziune cu pante foarte repezi si versanti puternic taiati de eroziune. Ruscova. movile înierbate etc. procesele crionivale au dus la formarea niselor de nivatie. contrastând cu formele domoale sculptate în sedimentar. asa s-au format: râurile de pietre.

seria de Bretila. Întâlnite numai în partea de nord. bazinul vaii Bistrita Aurie-5. (Dumitru Istvan. cutate şi sariate în faza austrică Domeniul transcarpatic sau maramureşan panonic. obârsia vaii Rica. bazinul Bistrei-4. Poienile de sub Munte. pe o suprafaţă restrânsă situată pe cursul mijlociu al Văii Peştilor (la nord de Vişeul de Sus) şi la vest de Pop Ivan în valea Bistra. Seria proterozoic superioară-paleozoic inferioară epimetamorfică este larg răspândită în bazinul superior al Ţibăului. Cuvertura sedimentară a zonei cristalino-mezozoice este formată din permian. Domeniul cristalino . Avenele se afla în Muntele Petriceaua si sectioneaza calcarele triasice pâna la substratul impermeabil si respectiv în bazinul vaii Bistra. care mărginesc flancul sud-vestic al masivului cristalin maramureşan. Munţii Maramureşului se încadreaza din punct de vedere geologic în trei domenii structurale: • • • Domeniul cristalino-mezozoic care cuprinde masivul cristalin şi cuvertura permomezozoică Domeniul flisului. Piatra Baitei (Baia Borsa). şisturi cloritoase şi calcare cristaline. şi în partea de nord în regiunea Poienile de sub Munte. pegmatite. Izvorul Dracului si Kostila (Vaser). formând două golfuri cu depozite paleogene-neogene: Ruscova si Borşa. Pesteri izolate mai sunt explorate în vârful Mihailecu. Seria paleozoică epimetarnorfică. situată în Devonian-Carbonifer. Cele . prelungire a unităţii central-carpatice cu direcţia nord-vest sud-est. Cu aspect de culme largă şi unitară. gnaise oculare. amfibolite. în cel al Ţâslei.Piatra Socolau-3. pintenul cristalin al Vaserului ce se interpune între bazinele sedimentare ale Ruscovei şi Borsei. 1999). Cearcanul-Dealul Negru. triasic şi jurasic. şisturi sericitoase. Seria este constituită dintr-un complex tengen peste care se dispune un complex vulcanogen. din care se detaşeaza dirijându-se spre sud-vest. Muncelasu. În cadrul acestui domeniu se disting trei serii: • • • Seria anteproterozoică superioară mezometamorfică. fie ca olistolite în flis.bazinul vaii Socolau . cu o dezvoltare restrânsă.mezozoic Termenul cel mai vechi al formaţiunilor geologice este reprezentat prin şisturi cristaline care ocupă cea mai mare parte din Munţii Maramureşului. răspândită în bazinul inferior al Vaserului iar spre nord se găseşte în valea Ruscovei la Poienile de sub Munte şi în bazinele superioare ale văilor Bistra şi Frumuşeaua de unde se extinde până în vârful Pop Ivan. Această serie este reprezentată prin micaşisturi. bazinul vaii Tâsla . ce corespunde depresiunii Maramureş.9. manuscris. în bazinul Vaserului. Majoritatea seriilor depuse în axul geosinclinalului au termeni transgresivi. Domeniul flisului Flisul este situat în partea de nord-est. Apare în bazinul văii Vaser. ca sinclinale prinse în cristalin si petice de acoperire ale pânzei cristalino-mezozoice. Seria este constituită din filite. extern faţă de masivul cristalin maramureşan şi cuprinde în cea mai mare parte formaţiuni cretacice aparţinând flisului intern al Carpaţilor Orientali.Cearcanu . Cvasnita. formaţiunile cretacice au o dezvoltare mai mare şi s-au depus după cutările austrice. la exteriorul masivului cristalin maramureşan.

Domeniul transcarpatic sau maramuresan . complexitatea geomorfologică zonală. expoziţiile diferite. gresii micacee negre. şisturi argiloase cu intercalaţii de piroclastite bazice.Potok) se poate presupune că ea aparţine jurasicului mediu. marea amplitudine a înclinaţiei versanţilor. eocenului. Condiţiile fito-istorice ale Parcului Natural Muntilor Maramureşului. clima temperată. apoi în bazinul superior al Vaserului. Prin comparare cu succesiunea aceleaşi unităţi de pe teritoriul Ucrainei (seria de Kameny . Măgura Cataramei. gresii cenuşii. precum şi instalarea unui covor vegetal variat. Depozitele aparţin paleocenului. Flisul negru apare în bazinul superior al Ruscovei. Din Jurasicul superior-cretacic inferior formaţiunea cea mai răspândită este reprezentată prin flisul negru. Toroioaga. structura geologică. Burloaia.tufuri bazaltice şi bazalte. La poalele munţilor vulcanici sunt izvoare minerale folosite pe plan local şi mai nou în circuitul comercial. brecii calcaroase şi calcareniţe şi se intercalează cu roci eruptive bazice . cu dezvoltarea cea mai mare în golfurile Ruscova şi Borsa. în grupul muntos Farcău-Mihailecu şi la nord-estul acestui grup.panonic Formaţiunile zonei transcarpatice se astern pe toată marginea de sud-vest a masivului cristalin al Maramureşului. calcare în plăci cu feţe cărbunoase.mai vechi roci aparţin triasicului inferior şi mediu şi se compun din gresii cuartitice. sunt determinate de poziţia geografică. oligocenului şi miocenului inferior. puternic tectonizate. şisturi grezoase. spre graniţa de est. şisturi argiloase violacee în bază şi calcare în parte dolomitice. Bogăţiile subsolului cuprind sulfuri polimetalice la Novicior. de evoluţia diferitelor tipuri de sol a favorizat dezvoltarea unei flore bogate şi diversificate. la nord de Poienile de sub Munte. Jurasicul mediu se compune din conglomerate cuartitice. alcătuit din şisturi argiloase. .

inclusă pe lista roşie. 5 (Specii de plante şi de animale de interes comunitar ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de management)din legea 426/2001 privind regimul ariilor naturale protejate. rezultînd astfel importanţa conservării speciilor din Parcl Natural Munţii Maramureşului.relict glaciar. rară. aparţinând la 34 familii. declarată monument al naturii. Suceava. reprezentaţi prin: Grupa sau clasa Macromicete Licheni Briofite Cormofite Mycobiota În prezent sunt cunoscuţi 169 taxoni de macromicete. Campanula serrata – specie ameninţată în Europa. dintre care 3136 sunt specii spontane (Ciocârlan. conservarea habitatelor naturale. Dintre ciupercile comestibile semnalăm prezenţa următoarelor specii mai însemnate: Amanita Familii 34 47 80 90 Taxoni 109 123 476 752 IUCN red list 5 47 7 Romanian red Endemic list 23 1 2 102 27 . dintre care unele sunt întalnite frecvent în cantităţi apreciabile. Cercetarile botanice întreprinse până în prezent evidenţiază încadrarea acestui teritoriu în complexul general al florei Carpaţilor. încadraţi în 2 clase .disparilis – specie endemică rară. făcându-se şi primul conspect al florei Maramureşului cuprinzând 967 plante. 2000). aparţinând la 252 familii. cormofitele identificate în Parcul Natural Munţii Maramureşului reprezintă aproximativ un sfert (24%) din flora de cormofite spontane aflate la nivel naţional. Trollius europaeus . endemit carpatic. Bistriţa-Năsăud. inclusă pe lista roşie Drosera rotundifolia şi Pinguicula alpina sunt două dintre speciile de plante carnivore semnalate în România şi sunt reprezentate aici prin populaţii cu efective mari. Poa granitica ssp.Ascomycetes şi Basidiomycetes. Ligularia sibirica – specie rară. Cochlearia officinalis subsp. Evidenţiem semnalarea unor specii comestibile. prezenţa ei fiind semnalată numai în judeţele: Maramureş. Vâlcea. Leontopodium alpinum . specie rară pentru România. În total au fost identificaţi până în prezent un număr de 1521 taxoni. cu o biodiversitate ridicată.specie prezentă pe lista rosie a plantelor la nivel naţional.Primele investigatii botanice au fost efectuate în secolul al XIX. perioada în care s-au început primele intinerare botanice în aceşti munţi. Cypripedium calceolus – specie inclusă pe lista roşie naţionala ca fiind vulnerabilă. Pe lângă bogăţia specifică mare. Ştiind că flora României cuprinde un număr de 3759 de specii de cormofite. flora acestei zone este valoroasă şi prin elementele floristice ce au diferite statute de conservare cum ar fi: • • • • • • • • • Arnica montana -specie prezentă pe ANEXA Nr.specie cu statut de conservare la nivel naţional. ca eşantion reprezentativ pentru regiunea biogeografică alpină. In urma centralizării informaţiilor din diferite studii s-a ajuns la concluzia că flora investigată în PNMM prezintă 1521 taxoni. cu valoare alimentară ridicată. a florei şi faunei sălbatice. având o floră caracteristică Carpaţilor Orientali. pyrenaica .

Armillaria mellea. Russula foetens. bine reprezentaţi atât în zonele forestiere cât şi în golul alpin. vegetând pe diferite substraturi (pe sol. Juncus castaneus. restul aparţinând clasei Bryatae (Musci). În flora bogată a Munţilor Maramureşului există numeroase specii cu o răspândire foarte largă. însă cuprinde şi un număr însemnat de rarităţi floristice (Carex capillaris. Pottiaceae şi Grimmiaceae (17 taxoni) Brachytheciaceae (16 taxoni). Sisyribchium bermudiana. Au fost de asemenea identificate 27 de specii de plante care sunt endemite ale Carpaţilor Româneşti: Achillea schurii. Verrucariaceae. cu rol hotărâtor în formarea solului în zonele stâncoase erodate şi îşi găsesc condiţii ecologice favorabile în habitatele umbrite. 2007). scoarţa arborilor. Amarita muscaria. Calvatia utriformis. . Dintre ciupercile toxice amintim: Amanita citrina. Aconitum moldavicum. Familiile cele mai bogate la număr de specii sunt: Parmeliaceae. Bryaceae (20 taxoni). Lysimachia nemorum. muşchi. Polytrichaceae (14 taxoni) şi Scapaniaceae (12 taxoni). În Parcul Natural Munţii Maramureşului sunt semnalaţi până în prezent un număr de 752 taxoni de cormofite.rubescens. Gentiana kochiana. Paxillus involutus. Lactarius vellerus. Campanula serrata. Russula virescensXerococum badius. Armeria pocutia. Cladoniaceae. Lichenoflora cunoscută cuprinde 123 taxoni care aparţin la 68 genuri şi 47 familii. Chrysosplenium alpinum. Hypholoma filamentosus. Amblystegiaceae şi Sphagnaceae (cu câte 22 taxoni). Carex strigosa. Peltigeraceae. Anellaria semiovata. Tricholoma saponaceum. Hydnum repandum. Saxifraga carpathica. Cardaminopsis neglecta. Phyteuma spicatum. Campanula carpatica. Boletrus aestivalis. Parcul Natural Munţii Maramureşului. Goia. Cel mai bine reprezentate în teritoriul cercetat sunt familiile Dicranaceae (36 taxoni). Sedum sexangulare. umede ale Munţilor Maramureşului. crustoşi (în masivul Pop Ivan) şi fruticuloşi. Ranunculus thora. Laccaria laccata. Cormofite Cele mai multe date floristice se referă la flora şi vegetaţia de cormofite. Briofite Datorită alcătuirii geologice şi a condiţiilor pedoclimatice favorabile. Boletus edulis. 112 taxoni aparţina clasei Hepaticatae. Centaurea melanocalathia. Rhinanthus alectorolophus. În arealul parcului sunt prezenţi lichenii foliacei (în masivul Kuzi). Licheni Lichenii fac parte din categoria plantelor inferioare. Festuca stricata. Hypnaceae (13 taxoni). asigură dezvoltarea şi menţinerea unei bogate flore briologice. Lophoziaceae (21 taxoni). Conspectul briofitelor cuprinde 476 taxoni. Centaurea carpatica. Crepis jaquinii. Lichenii sunt plante cu mare amplitudine ecologică. stânci. lemne). Symphyandra wannerii). Cardaminopsis neglecta. aparţinând la 80 familii din care 89 taxoni sunt noi pentru teritoriul cercetat (Raport I. Cochlearia officinalis subsp.

Festuca carpatica. Trisetum fuscum. Melamphyrum saxosum. tufărişurile cu jneapăn. cât şi harta principalelor tipuri de ecosisteme bazate pe o analiza a acoperirii terenului. etc. Doronicum carpaticum. din legea 426/2001. Ranunculus carpaticus. prezent în ANEXA Nr. Bine reprezentat şi într-un stadiu excelent de conservare se afla habitatul „Tufăriş cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtyfolium habitat prioritar. pădurile de fag. Heracleum carpaticum. Clasificarea şi acoperirea terenului conform sistemului Corine lancover. cele mai bine reprezentate sunt: fâneţele. Cea mai mare parte a habitatelor se află într-un stadiu foarte bun de conservare. etajelor de vegetaţie şi a expoziţiei sunt prezentate mai jos. Symphytum cordatum. zonele umede ripariene. Poa granitica ssp. mlaştinile oligotrofe (turbării). . Phyteuma vagneri. tufărişurile cu amestec de ienupăr şi jneapăn. Hieracium kotschyanum. Dianthus tenuifolius. O particularitate deosebită este prezenţa mlaştinilor mezo-oligotrofe şi oligotrofe la altitudini marii peste 1700 m. pădurile de molid. zonele umede create de izvoare de coastă. tufărişurile de ienupăr. Festuca porcii. mlaştinile mezo-oligotrofe. Dentaria glandulosa. tăurile. Scabiosa lucida. Silene nutans ssp. pădurile de amestec fag-molid. pădurile de arin. Phyteuma tetramerum.pyrenaica. izvoarele reofile. Ecositeme şi habitate În ceea ce priveşte diversitatea tipurilor de habitate caracterizate prin tipuri diferite de vegetaţie. stâncăriile. pajiştile alpine. mlaştinile eutrofe. 2 TIPURI de habitate naturale a cãror conservare necesitã declararea ariilor speciale de conservare. dubia.disparilis. este menţinută stratificarea firescă a tipurilor de vegetaţie pe gradient altitudinal pornindu-se de la făgete şi fâneţe şi ajungându-se la pajiştile alpine.

altitudinea. la altitudini cuprinse între 300-700m. tipul de sol. Carpinus betulus. Prunus avium. Vegetaţia forestieră din acest etaj este formată din gorunete (Quercus petraea). Acer pseudoplatanus. panta şi expoziţia. gorunete-făgete (Fagus sylvatica) de dealuri ca specii lemnoase principale şi o serie de specii de amestec specifice şleaului: Tilia cordata. iar pe pantele însorite domină Quercus petraea. Acer . condiţiile climatice. Pe lângă aceste specii debază mai întâlnim: Populus tremula. În văile cu expoziţie nordică apar făgetele Fagus sylvatica.Tipuri de vegetatie În funcţie de factorii determinanţi. substratul litologic şi vegetaţia forestieră existentă au fost identificate următoarele etaje de vegetaţie: Etajul deluros de gorunete şi făgete – gorunete situat în zona de deal.

Ca arbuşti avem: Coryllus avellana. Calamagrostis villosa. Salix caprea. Plai şi pâlcuri pe Vf. cu flora caracteristică calcofilă. Vaccynium myrilutus. la altitudini cuprinse intre 7001200m. Farcău. Cel mai important rol pe care îl au jnepenişurile este oprirea eroziunilor provocate prin păşunat. la altitudini cuprinse între 1000-1400m. Betula pendula. Acer pseudoplatanus. Cornus mas. aflată sub muntele Băiţa. Huperzia selago. Aici există bazinete cu potenţial torneţial ridicat – Valea Repedea (Vinderel). Anemone narcissfolia. Carduus kerneri. Phyteuma vagneri. Homogyne alpina. Etajul subalpin începe cu brâul de jnepeni de la limita superioară a pădurilor. Pe aceste stâncării au mai fost semnalate: Pedeicularis verticillata. Etajul montan-premontan – face trecerea de la deal la munte. Etajul montan de amestecuri – este situat la limita superioară a munţilor. care formează pajişti întinse în Munţii Pop Ivan. Betula pendula. Rosa canina. Rosa canina. Socolău. Pecealu. Cetraria cucculata. Şerban. Gentiana verna. Larix decidua. Fraxinus excelsior. Gentianella lutescena. Poloninca. Gentiana lutea. De-a lungul văilor se întalnesc frecvent Alnus glutinosa. Abies alba. Fraxinus excelsior. Acer pseudoplatanus. Poloninca. prin precipitaţii. Sambucus nigra. În compoziţia fitocenozelor edificate de Pinus mugo se întâlnesc alte specii alpine ca: Cetraria islandica. Vaccynium myrtilis. Vegetaţia lemnoasă din acest etaj este formată din amestecuri de Fagus sylvatica. Salix alba. reglează regimul hidrologic şi au o importanţă peisagistică şi sanitar-recreativă. Carpinus betulus. Ligusticum mutellina. Gentiana punctata. Etajul montan de molidişuri . la altitudini de peste 1300m. Pietrosu Bardăului. Ulmus glabra. Cele mai întinse jenpenişuri se întâlnesc pe următoarele masive: Pop Ivan. Vegetaţia lemnoasă este formată în general din molidişuri pure (Picea abies). Dintre speciile mai valoroase amintim: floarea de colţ . Festuca saxatilis. Geum montanum. Vegetatia forestiera din acestetaj este reprezentată de specii ca: Fagus sylvatica. O importanţă deosebită prezintă stâncăriile calcaroase. Printre tufişurile caracteristice etajului subalpin se evidenţiază şi smârdarul. Din categoria arbustilor cele mai răspandite specii sunt: Coryllus avelana. Etajul montan numit şi etaj de limită joacă un rol foarte important pentru protecţia împotriva eroziunii solului şi viiturilor. Crataegus monogyna. Bucovina. Din punct de vedere peisagistic are o importanţă deosebită mlaştina Tăul Băiţiei. Achillea schurii.plataniodes. Şerban.este situat la limita superioară a pădurii. Din categoria arbuştilor cele mai des întâlinte specii sunt: Coryllus avelana. Rosa canina. Silene dubia. Salix caprea. La marginea pădurilor apar asociaţii cu porumbar şi păducel. Picea abies. . Paltin. Festuca amethystina. Ca arbust mai semnificativ ca prezenţă este afinul (Vaccynium myrtillus). Salix caprea. Valea Socolău.Leontopodium alpinum pe Farcău. Scabiosa lucida. Alnus viridis pe culoarele de avalanşă de pe valea Repedea.

Aceste mlaştini prezintă o mare diversitate în startul muscinal. Vaccinium oxicoccos. Ecosistemele acvatice din Parcul Natural Munţii Maramureşului sunt reprezentate de: • • • • zone umede ripariene. Sedum fabaria. Rhodiola rosea. Aster alpinus. Festuca drymeia. Sedum acre. strânse în grupuri de indivizi: Campanula alpina. Eriophorum vaginatum. rare în România sau în Europa. mlaştini mezo-oligotrofe – prezintă în proporţii relativ egale speciile tipice de tinov Sphagnum sp. Valeriana montana. Vaccinium oxicoccos şi Andromeda polifolia. cu diversitate relativ ridicată. alpina şi ssp. De asemenea sunt prezente şi specii tipice de pajişte alpină: Nardus stricta. Drosera rotundifolia. myrtillus V. a temperaturii scăzute. curta. În starul arboricol ponderea exemplarelor de Picea excelsior este mult mai mare decat a celor de Pinus mugo.Repedea . Digitalis grandiflora. ocupând vârfurile munţilor celor mai înalţi şi stâncăriile. de-a lungul cursurilor de apă ce brăzdeză parcul. Saxifraga aizoides. familiile Dolichopodidae si Empididae s-au identificat 74 de specii dintre care 7 specii pentru prima data în România: • Rhaphium ensicome (Memgen 1824) . Sunt prezente atât specii indicatoare de umezeală cât si specii ruderale: Caltha laeta.Smereceni . Stachys palustris. vitis idaea şi cele de caricet Carex rostrata. Epilobium montanum.1968). Cirsium oleraceum. Filipendula ulmaria. Saxifraga cuneifolia. Datorită vânturilor puternice. mlastini ologotrofe (turbării) – edificate de Sphagnum sp. Silene dubia. tinutul Carpatilor Orientali (Calinescu. latifoluim. pe sol. Asplenium septentriolnale. cu o biodiversitate ridicata datorita factorilor ecologici existenti. Epilobium parviflorum. Festuca rubra. Pulsatila alba.. abrupturile. îndeosebi cele orientate spre nord. Sedum alpestre. Valeriana officinalis. Nevertebrate. V. Din punct de vedere biogeografic teritoriul parcului apartine cu toate speciile caracteristice zonei de Provincia Dacica. C. şi Eriophorum vaginatum. izvoare reofile – vegetaţia prezentă ca specie dominantă Caltha laeta alături de Cardamine impatiens. Typha latifolia. Saxifraga bryoides. Impatiens noli-tangere. Aceasta biodiversitate variarta este îmbogatita de o serie de specii endemice. Fitocenozele stâncăriilor au slabă coeziune cenotică. Euphorbia villosa. numeroase plante sunt lipite pe stânci. ilvensis.Etajul alpin apare doar fragmentar. Valeriana tripteris.Dintre diptere. Fauna Muntilor Maramuresului este o fauna caracteristica Carpatilor Orientali. Caltha palustris. Carduus crispus. Primula minima. cele mai cunoscute plante din aceste grupe sunt: Woodsia ilvensis ssp. E.

între care si specia foarte rara în România . boistean (PhoxiriLis phoxinus). scobar (Chondrostoma nasus) si chiar specia monnment al naturii. codobatura dc munte (Motacilla cinerea) si codobatura alba (Motacilla alba). babete(Cottus poecilopus). ierunca(Tetrastes bonasia) – cât si prin ornitofauna tipica din zona montana a fagetelor si padurilor de amestec de rasinoase. raritati faunistice pentru România . babete (zglâvoc) (Cottus gobio).Repedea Hilara albitarsis von Roser. cocosul de munte(Tetrao urogallus). specii reofile pretentioase la cantitatea de oxigen si foarte sensibile la gradul de poluare: pastrav indigen (Salmo trntta fario). În rezervatia Pop Ivan au fost identificati 65 de taxoni. doua specii sunt trecute în lista losie (Anguis fragilis) si (Elaphe longissima). salamazdra carpaticâ (Triturus montandoni) . . Bistra. sarpele lui Esculap (Elaphe longissima). nâpârca (Anguis fragilis). foarte valoroase calitativ.) planetica Collm 1927 . În fagete speciile caracteristice sunt : ciocanitoarea spate alb (Dendrocopos leucotos). salamîzdra de munte (Triturus alpestris). lipan (Thymallus thymallus). etc. broasca raioasa verde (Bufo viridis). Frumusaua. dintre care. fluierar de munte (Tringa hypoleucos). Reptilele sunt reprezentate pâna în prezent prin 6 specii care sunt: sopârla de câmp (Lacerta agilis). broasca râioasa (Bufo bufo). sarpe de casa (Natrix natrix). muscar gulerat (Ficedula albicollis). broasca rosie de munte (Rana temporaria).Repedea (Poiana Smereceni) Empis (s. 17 km amonte de Repedea. În padurile de amestec apar si speciile specifice paduirilor de rasinoase ca : alunarul (Nucifraga caryocatactes). În partea inferioara a râurilor de munte: Ruscova.Pop Ivan si Cuzii din Ucraina. buhai de balta (Bombina variegata).Cârligatura. iar în rezervatia Kuzii 86. numarul speciilor de pesti este mai mare datorita speciilor de pesti care intra din râul principal pentru depunerea icrelor ca: moioaga (Barbus peloponnensius petenyi). Lepidopterele au fost studiate în zona.Nivellia sanguinosa (Gyllenhal 1827) pe valea Cârligatura. cifre care dovedesc diversitatea lepidopterelor din zona. rezultatele fiind urmatoarele : s-au identificat 136 specii din 29 de familii.) nuntia Meigen 1838 .(Smereceni) În 1997. Au fost preluate si date din monografia rezervatiilor învecinate . 1869) .Smereceni Argyra spoliata (Kowarz 1878) . vipera(Vipera berus). 1840 .str.str. se colectează în această zonă 15 specii de Coccinellidae si 35 de Cerambycidae (Coleptera).specie endemica pentru Carpatii Orientali si Sudeti. Dintre amfibieni 8 specii sunt identitlcate cu siguranta: salamandra (Salamandra salamandra). Rhopalopus femoratus (Linnaeus 1758) si Chlorophorus varius (Muller 1766) sunt semnalate pentru prima data în Maramures.Repedea .Paltin Empis (s. pitigoiul de bradet (Parus ater). Clasa pasarilor este reprezentata prin specii caracteristice de munte.Bistra .cocosul de mesteacan (Lyrurus tetrix). Lânga cursurile de ape sunt instalate specii caracteristice ca : mierla de apa (Cinclus cinclus).Repedea . Dintre reptile cea mai frecventa si cea mai caracteristica golurilor de munte si fânetelor montane este sopârla de munte (Lacerta vivipara). precum si a golurilor de munte.• • • • • • Rhaphium rivale (Loew. etc.lostrita (Hucho hucho) sau cleanul dungat (Leuciscus souffia agassizi) specie endemica pentrn Maramures.Repedea . broasca rosie de padure (Rana dalmatina). sopârla de munte (Lacerta vivipara). Diaphorus halteralis (Loewl869) . Ihtiofauna în cursurile superioare ale râurilor si pâraielor este saraca în specii dar datorita conditiilor ecologice sunt specifice.

ca: sorecarul (Buteo buteo). Stâncăriile Sâlhoi Zâmbroslavele Localizare Obiectivul este situat în localitatea Borşa. etc. uliul (Accipiter gentilis).. uliul pasarar (Accipiter nisus). Fauna de mamifere este de asemenea completa. Categorie Rezervaţie naturală. ursul (Ursus arctos). ciocanitoarea de munte (Picoides tridactylus). Corvus corax. categoria a III-a UICN Scop Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a diversităţii biologice. etc. care au disparut sau au devenit specii foarte rare. vânturel rosu (Falco tinnunculus). Dintre speciile de pasari înca prezente în zona cu populatii viabile unele figureaza în lista rosie ca Aquila chrysaetos. Pieoides tridactylus. cu un areal restrâns. scatiu (Carduelis spinus). vidra (Lutra lutra) etc. nurca (Mustela lutreola). etc. forfecuta (Loxia curvirostra). nu lipsesc specii trecute în Cartea Rosie a Europei ca râsul (Lynx lynx). are suprafaţă de 1 ha. în fauna Europei. Bubo bubo. Lyrurus tetrix. Aquila pomarina.În padurile pure de molid speciile cele mai caracteristice sunt : cocosnl de munte (Tetrao urogallus). Acvila de munte (Aquila crysaetos) apare pe lânga alte specii de pasari rapitoare care cuibaresc în padurile de limita. lupul (Canis lupus). .

Lacul Vinderel .Vf. Mihailecu . Categorie Rezervaţie naturală. borzaeana.Corvus corax. deoarece este instituită ca zonă specială de conservare.Soldanella hungarica. corbul . categoria a IV-a UICN Scop Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a statiunii cu narcise aflata la cea mai inalta altitudine din judet. Vf. Vegetaţia acestei zone este tipică golului de munte.Cochlearia pyrenaica var. cerbul carpatin Cervus elaphus şi mistreţul . situate pe malul drept al Văii Măguriţei caracterizata prin bolovănişuri de calcare eocene provenite din stâncile din amonte.Gentiana clusii. Poiana Sehleanu se află în partea sudică a Vf. Descriere A fost propusă în anul 1994 ca rezervaţie floristică-peisagistică (poiană cu narcise) administrarea se face de către Parcul Natural Munţii Maramureşului. aici întâlnim o staţiune compactă de narcise . Poiana cu Narcise Tomnatec Sehleanu Localizare Aceasta rezervaţie este situată în localitatea Repedea şi are suprafaţa de 100 ha. iar de sub acesta izvorăşte valea omonimă.Narcius radiiflorus (numite de localnici aiuţ de munte) in asociatie cu ghinţura .Descriere Rezervatia cuprinde stâncăriile Sâlhoi si două staţiuni cu populatie de lingurea .Ursus arctos. si degetăruţ .Sus scrofa. Tomnatec care are înălţimea de 1618 m. Fauna reprezentativă este ursul brun . Farcău .

rogoz . deoarece este instituită ca zonă specială de conservare. Vegetaţia acestei zone este reprezentată prin următoarele specii: floarea de colţ . Lacul Vinderel este situat în şaua dintre Farcău şi Mihailec. adâncime maximă de 5.Eriophorum angustifolium. Triturus montandoni.Triturus alpestris.Localizare Această arie naturală protejată este situată pe teritoriul administrativ al localităţilor Repedea şi Poienile de sub Munte şi are suprafaţa de 150 ha şi se află la altitudinea de 1700 m. In apa lacului se găsesc şi alge din specia Mallomonas actinoloma var. aceasta fiind o zonă plată.Aster alpinus.Vaccinium uliginosum.Leontopodium alpinum.5 m. branduşe de primavara .Carex pauciflora. Groapa Lupilor). peisagistică şi administrarea rezervaţiei se face de către Parcul Natural Munţii Maramureşului.Hieracium alpinum. Categorie Rezervaţie naturală. Carex rostrata.Dianthus carthusianorum. afin vânăt . Acesta are o lungime de 155 m. faunistică. uşor înclinată spre vest. categoria a IV-a UICN Scop Scopul principal al ariei naturale protejate este cel de conservare a diversităţii biologice.Crocus heufellianus. cu relief glaciar în versantul nordic (Farcău) şi estic (Groapa Julii.90 ha. suprafaţă 0. Descriere Aceasta a fost propusă în anul 1994 ca rezervaţie geologică. ochiul boului . Cornu Nedeii Ciungii Bălăsinei . barba ungurului . lăţimea maximă de 85 m. Maramuresensis si tritoni . Carex canescens. ce găzduieşte şi alte foste lacuri. Rezervaţia este o creastă montană cu două vârfuri proeminente (Farcău. Groapa Bologhii. bumbăcariţă . Mihailecu). vulturică .

căldări glaciare (versantul nordic al Vf. . Şesuri. Reţeaua hidrografică este tributară celor trei bazine hidrografice Tisa.zona Fântâna Stanchii. Descriere A fost înfiinţată în anul 1971 şi se află în administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului. izvoare carstice . Vegetaţia rezervaţiei este constituită 60% din păşuni de munte şi 40% păduri de conifere şi jnepenişuri (Jupania. cocoş de mesteacăn Lyrurus tetrix. Cornul Nedeii şi Cearcănul Mestecăniş). categoria a IV-a UICN Scop Rezervaţia faunistică Cornu Nedeii Ciungii Bălăsinei are ca scop protejarea populaţiilor de cocoş de mesteacăn .ponoare. Vâlcănescu. Fauna corespunzătoare este constituită din: cocoş de munte . Someş. Podul Cearcănului). abrupturi calcaroase (Cearcănul. Jupania). sedimentare şi eruptive). Jnepenişurile constituie habitatul cocoşului de mesteacăn. cu sectoare cu exocarst .Localizare Rezervaţia este situată în localitatea Borşa şi are suprafaţa de 800 ha. Haşmar. Prut şi o formează apele curgătoare Ţâşla.Tetrao urogallus. cel mai extins din Carpaţi. Categorie Rezervaţie naturală.Lyrurus tetrix. Stâna Sasului. Bălăsâna. Culmea montană a rezervaţiei este reprezentată printr-un substrat geologic variat (roci cristaline. Fauna reprezintă un motiv important pentru această arie naturală protejată.

Vf.Cabana silvică Coşnea . Pecealu . Prislopu Cataramei – Şaua Gâliu Banda rosie 8-9 ore Baia Borşa (centru) – Valea Secu – Refugiul Lucăceasa – Haitul Măcârlău (Valea Vaserului) Triunghi rosu 5-6 ore Cabana Coşnea – Stânişoara – Vf.Poienile de Sub Munte Banda rosie 10-11 ore Staţia Şuligu – Valea Şuligu – Borcut (izv. mineral) Punct rosu 45 minute Staţie Făina – Valea Mihoaia – Borcut Mihoaia Punct albastru 1 ora Pasul Prislop – Cabana Fântâna Stanchii – Tarniţa Bălăsânii – Vf.Trasee turistice Traseu 1 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Traseu 2 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Traseu 3 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Traseu 4 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Traseu 5 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Traseu 6 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Traseu 7 Traseu turistic marcat Marcaj Durata Staţia Bardău . Pietrosu Bardău .Vf. Mihailecu – Lacul Vinderel Banda rosie 4-5 ore a) Repedea – Chicera – Laba – Runea – Lacul Vinderel b) Valea Repedea – Canton silvic Repedea – Petriceaua – Lacul Vinderel Banda albastra 5-6 ore .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->