Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

Introducere. . 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 13 17

Educa ia n Grecia antic i lumea romana. Educa ia n primele secole ale cre tinismului. Rena terea i Reforma...
colile n rile romne ti din secolele XV-XVI.

Primele teorii moderne cu privire la educa ie


nceputul constituirii pedagogiei ca tiin Organizarea modern a nv

mntului romnesc.

Educa ia n secolul al IX-lea. Orientarea nv mntului romnesc

Orientarea Educa ia nou Noi tendin e n nv mntul secolului XX

Bibliografie.

SCURT ISTORIC AL METODICII PRED RII CHIMIEI REFERAT Introducere Existen a i dezvoltarea vechilor civiliza ii a fost imposibil n afara institu iilor de educa ie a c ror organizare a reprezentat, nc de acum cteva milenii, o necesitate obiectiv . Educa ia ca proces social de ini iere a copilului i de modelare a personalit ii lui a ap rut o dat cu societatea uman iar pedagogia ca reflec ie sistematic asupra educa iei a ap rut mai trziu. Ramur a pedagogiei, didactica, studiaz principiile, metodele i formele de predare i adaptate specificului fiec rui obiect de nv tr s turi specifice. Chimia este o disciplin stiin ific relativ nou , domeniul preocup rilor chimiei i separarea ei de alte tiin e (fizic , mineralogie, metalurgie etc.) s-a conturat n secolul al XVIII-lea, ncepnd cu lucr rile lui M. V. Lomonosov i A. L. Lavoisier. Chimia, ca orice tiin experimental , nainte de a fi devenit ceea ce este i de a fi luat acest nume, era constituit dintr-o multitudine de practici legate de cuno tin ele i procedeele privind diferitele transform ri ale substan elor n natur , pe care mii de genera ii i sute de popoare le-au adunat n decursul vremurilor. Chimia ca tiin a materiei i transform rii a ap rut probabil n Egiptul antic. Cuvntul chimie provine de la grecescul chymeia care nsemna topirea metalelor. n secolul III .Hr. cuvntul Chemi era denumirea data Egiptului nsemnnd arta sfnt a preo ilor. La acea vreme, tiin a divin a chimiei era monopolul sacerdo ilor, privilegia i ai clasei dominante, care p strau un secret adnc asupra artei lor. In academia din Alexandria, chimia ca art sfnt avea o cl dire special -templul lui Serapis, de ini ierea n aceast persoane. Vechiul Egipt, Mesopotania, India sau China state n care au nflorit cele mai vechi i, totodat , cele mai renumite civiliza ii ale antichit ii au dezvoltat cuno tin e de matematic i astronomie, art sau medicin , chimie, care nu ar fi fost posibile f r o riguroas organizare a unor institu ii de nv mnt. n Egipt, func ionarea a a-numitelor case ale vie ii, ca institu ii colare incipiente, era posibil nc din anii 1400 .Hr. De la egipteni, chimia a fost mprumutat de arabi, a c ror contribu ie n domeniul chimiei a fost extrem de valoroas . Arabii au ad ugat prefixul al denumirii de chimie, de unde termenul de 2 art beneficiind numai un mic num r de mnt. Metodele, principiile i formele de predare

utilizate n educatie, n general, sunt aplicate i n metodica pred rii chimiei, fiind prezente ns

alchimie arta transform rii substan elor. M rturiile arheologice i documentele scrise dovedesc c egiptenii, indienii, chinezii, sci ii i alte popoare antice cuno teau prelucrarea metalelor, fabricarea es turilor, vopselele, sticla, emailurile, cosmeticele, ceramica, varul, s punurile, b uturile, medicamentele, hrtia etc Toate aceste cuno tin e trebuiau transmise tinerei genera ii, iar aceasta se putea cel mai bine realiza n coli. n China, de pild , existen a colilor a fost atestat nc din mileniul III .Hr. Educa ia n Grecia antic i lumea romana. Educa ia n primele secole ale cre tinismului

O dezvoltare remarcabil a culturii i a civiliza iei i, implicit, a preocup rilor pentru educarea i formarea tinerelor genera ii, o g sim i n lumea greco-roman unde s-a realizat o desprindere a gndirii de sub autoritatea religiei, o instituire a unei culturi ra ionale, tiin ifice. Nevoile produc iei sau cele determinate de comer ul nfloritor pe care cet ile grece ti l-au dezvoltat n permanen , aveau s determine, la rndul lor, apari ia i dezvoltarea cuno tin elor de arta, tiin e etc. Se impunea a adar o amplificare a preocup rilor pentru educarea i formarea tinerilor corespunz tor acestor nevoi sociale. Analiza elementelor de gndire pedagogic antic greco-roman , i-au adus pe cercet tori la concluzia c primele referiri asupra nv nva mntului mai evoluat, activ, n cadrul c ruia cel care i din lipsa virtu ii care trebuia s fie prima este pus n situa ia s gndeasc , apar in lui Socrate (469-399 .Hr.). ntruct n concep ia sa

r ul provenea doar din necunoa tere, din ignoran ac iunilor sale.

calitate a omului, Socrate tia c acesta trebuia s fie punctul de plecare al tuturor gndurilor i Pentru a cunoa te binele i capacitatea de a-l desprinde de ceea ce este r u, Socrate ne ofer o metod original , fundamentat pe o conversa ie de tip euristic, desf urat n dou etape: a) Ironia, prin care se urm rea recunoa terea ignoran ei de c tre interlocutor, ntruct acesta este pus n situa ia de a se contrazice, de a nu fi pe deplin sigur de adev rul cuno tin elor de care dispune; b) Maeutica, faza dialogului prin care noul adev r este scos la lumin . Educatorul este, n concep ia lui Socrate, cel care trebuie s l fac pe discipolul s u con tient de capacit ile de care dispune pentru a descoperi noi adev ruri. Metoda sa, numit principalele metode ale nv i metoda socratic sau maeutica avea s devin peste secole una dintre mntului activ bazat nu att pe transmiterea cuno tin elor de c tre

profesor, ct pe cercetarea, prin conversa ie, a ceea ce poate fi acceptat ca adev rat.

Ca prim discipol al lui Socrate, Platon (427-343 .Hr.) avea s continue i, s dezvolte ideile despre educa ie ale nv torului s u. Platon este creatorul binecunoscutei Akademia (388 .Hr.), coala de nalt cultur , nfiin at de el pe lng gimnaziul nchinat lui Akademos, unde el s-a ocupat i de educa ia i instruirea practic a tinerilor, el fiind i primul gnditor care se preocupa de educarea copiilor de vrst pre colar (3-6 ani). La aceast vrst , jocul trebuia s devin un mijloc de educa ie, un mijloc de dezvoltare al curajului i ini iativei. Cel mai original discipol al lui Platon a fost Aristotel (384-322 .Hr.), care a mplinit ra ionalismul ntemeiat de c tre Socrate i mbog it apoi de Platon. coala ntemeiat de el se numea i Peripatetica, ntruct dasc lii i ucenicii lor obi nuiau s discute plimbndu-se pe o alee cu plopi (peripatoi). Prioritare n preocup rile Lyceului erau studierea tiin elor naturii, a matematicii i filosofiei. Alt gnditor preocupat i idei pedagogice, a fost Epicur (341-270 .Hr.). Concep ia sa filosofic l ndeamn spre o c utare a fericirii n pl cere i n binefacerile ei. Dar nu orice pl cere era apreciat de Epicur, ci doar aceea care izvora din cunoa tere, din munca neobosit pentru nl turarea ignoran ei. ncepnd cu anul 313 cnd Constantin cel Mare institu ionalizeaz cre tinismul, lumea roman intr n declin, coala cap t tot mai mult un caracter religios. Pe lng acestea apar ns i colile breslelor i ghildelor, coli cu caracter laic nfiin ate ca urmare a dezvolt rii me te ugurilor i a comer ului, unde predarea nu se mai f cea doar n limba latin ci i n limba matern , iar al turi de scris, citit i socotit se studiau i diverse discipline cu caracter practic, realist. Rena terea i Reforma n marile ora e ale Europei se organizeaz coli comunale n limba na ional unde spiritul realist i laic este tot mai prezent. Aceste coli (de exemplu coala din Salerno, Italia sau de la Montpellier, Fran a) nu mai erau coli de nivel elementar, ci de un nivel mediu sau supramediu. Prima universitate este astfel, universitatea de drept din Bologna (1158) urmat apoi de Oxford (1168), Cambridge (1209) sau Paris (1215). Aici, pe lng alte discipline erau studiate cele mai noi cuceriri ale chimiei vremii: ob inerea prin experiment a unor substan e noi cum ar fi: alcoolul, acidul azotic, unele s ruri, descoperirea prafului de pu c (produs din sulf, salpetru, c rbune) de c lug rul englez Roger Bacon (12101292). Experimentul, ca metod de studiu, era folosit n educa ia tinerilor. Amplificarea cerin elor sociale odat cu secolele XIV-XVI a impus o dezvoltare corespunz toare a tiin elor i tehnicii, n chimie, au fost efectuate un mare volum de lucr ri 4

experimentale, ce au asigurat dezvoltarea tehnicii opera iilor chimice i acumularea informa iilor concrete despre propriet ile substan elor. Un c lug r alchimist de origine german , Basil Valentin (13921450) a reu it s ob in prin sublimare sulf aproape pur, stabilind i propriet ile acestuia. Modelul de via nv renascentist a generat schimb ri majore i n domeniul educa iei, al mntului. Erasmus din Rotterdam (Erasmus Desiderius Rotterdamus, 1466-1539) a fost un

mare umanist olandez cu preocup ri n domenii dintre cele mai variate: filosofie, pedagogie, filologie. Prin preocup rile sale a adus o important contribu ie la laicizarea nv sale cu caracter pedagogic (Despre prima educa ie liberal nv cuviin e la copii), dovedesc un respect deosebit fa de om, fa mntului lucr rile a copiilor; Despre planul de de nevoia acestuia de a fi educat,

mnt; Educarea principelui cre tin; Educarea femeii cre tine; Despre educa ia bunei-

de a- i cunoa te capacit ile, de a- i dezvolta nclina iile. Opera principal a lui Michel de Montaigne (1533 1592), unul din cei mai importan i scriitori francezi ai Rena terii, intitulat Eseuri, cuprinde numeroase idei privitoare la nevoia de educa ie ntr-o societate aflat ntr-un proces de schimbare profund . Pentru formarea acestor calit i educatorii trebuiau s renun e la vechile metode i mijloace de nv are (memorarea mecanic a cuno tin elor, pedeapsa corporal , autoritarismul excesiv) i s ncerce s se apropie mai mult de sufletul elevilor. Gnditorii Rena terii i Reformei nu s-au limitat doar la necesitatea reform rii religiei, ci i a sistemului social. Thomas Morus (1478-1535) avocat, scriitor desigur, instruc ia i educa ia ocupau un loc privilegiat. O idee valoroas , care anticipeaz o preocupare de baz a educa iei contemporane, o constituie ideea educa iei permanente. Thomas Morus specifica faptul c preocupe mereu de propria instruire, de permanenta mbog ire a min ii lor. i adul ii trebuie s se i om de stat englez, este primul n care, dintre gnditorii care prefigureaz acest nou tip de organizare social , acest nou tip de via

colile n

rile romne ti din secolele XV-XVI ncepnd din secolele XV-XVI este amintit existen a colilor i n rile romne ti,

care preg teau tiutori de carte necesari n cancelariile domne ti. Sunt remarcate i o serie de coli m n stire ti nfiin ate pe lng Bistri a s.a.). P trunderea protestantismului n Transilvania a favorizat nfiin area unor coli protestante n marile ora e transilv nene: Alba-Iulia, Cluj, Bistri a s.a. Introducerea limbii materne n colile 5 episcopii i mitropolii (la mn stirea Neam , Putna, Vorone ,

din Transilvania influen eaz , ntr-o mare m sur , r spndirea tiintei de carte n rndul unor largi categorii sociale. Primele teorii moderne cu privire la educa ie
Francis Bacon (1561-1626), filosof englez, este, ntr-o anumit m sur , un continuator al

ideilor utopice sus inute de Thomas Morus sau Thomaso Campanella. Preocupat de studierea tiin ific a naturii, el concepe o nou metod de cercetare: induc ia. tiin a trebuie s porneasc nu de la prezum ii, ci de la analiza obiectelor i ac iunilor. Este necesar , nu experien a ntmpl toare, ci experimentul organizat sistematic. Ren Descartes (1596-1650), filozof i matematician francez, se nscrie i el, ca i Francis Bacon, n rndul acelor gnditori care, prin contribu ia lor, au fost deschiz tori de noi c i de cunoa tere. Dac pentru filozoful englez aceast nou metod de cunoa tere era induc ia, pentru Descartes era deduc ia. Descartes considera c punctul de plecare al adev ratei tiin e este ndoiala metodologic universal . Tot ceea ce a fost crezut pe cuvnt i este, n general, considerat drept adev r, trebuia pus la ndoial . Dar aceste ndoieli nu constituiau un scop n sine; rostul lor era acela de a asigura o baz trainic de cunoa tere care s exclud orice eroare. Pornind de la descoperirile lui Galilei, Kepler i ale altor oameni de tiin n domeniul tiin elor naturii, Descartes a ncercat s fundamenteze principalele particularit i ale metodei deductive care a generat, n plan teoretic, procedeele de cercetare caracteristice tiin elor naturii din acea vreme. n secolele XVIIXVIII se pun bazele trecerii la chimia tiin ific . n 1661, R. Boyle a stabilit baza tiin ific pentru definirea no iunilor de element i combina ie. Apare prima teorie chimic , a flogisticului, care, de i gre it , a ridicat numeroase probleme de metodic a cercet rii. M. V. Lomonosov (1774) descoper legea conserv rii masei, se inventeaz aparate i instrumente de laborator, se folose te balan a pentru determinarea greut ii substan elor, se descoper noi elemente chimice. Aceasta perioad a fost extrem de important i n domeniul educa iei. P rintele educa iei modern, Jan Amos Komensky (cu numele latinizat Comenius) a reu it s exprime, n plan pedagogic, n cel mai nalt grad cerin ele de dezvoltare ale societ ii din prima jum tate a secolului al XVII-lea (Ion Gh. Stanciu ). ntemeindu-se pe constatarea c societatea n care tr ie te este nedreapt , Comenius considera ca fiind absolut necesar o schimbare a societ ii care, la rndul ei, nu se putea realiza 6

dect printr-o schimbare, o transformare a omului. Ori, aceast transformare era posibil doar prin educa ie, scopurile sale fiind: o dobndirea de noi cuno tin e, cre terea nivelului de cultur (erudi ie) a fiec rui individ. o dobndirea virtu ii. o cultivarea sentimentului de religiozitate (pietatea). mpreun , cele trei scopuri fundamentale ale educa iei alc tuiesc temelia vie ii, n timp ce s n tatea, bog ia sau frumuse ea sunt doar aspecte exterioare, cu rol secundar. Un important principiu al educa iei, pe care Comenius ncearc s l argumenteze n lucrarea sa, l reprezint principiul conformit ii educa iei cu natura, altfel spus, al desf ur rii ac iunii educative pe baza respect rii legilor specifice naturii exterioare omului. Cea mai important oper a filozofului, gramaticianului i pedagogului ceh este lucrarea Didactica magna. n aceast lucrare el prezint concep ia sa cu privire la educa ie, la rolul ei social, la scopurile pe care ea le urm re te, punnd un accent deosebit pe respectate n organizarea i desf urarea procesului de nv     desf urarea procesului de nv elaborarea unor noi con inuturi ale nv perfec ionarea metodelor de nv mnt; mntului. mntului; cerin ele ce trebuie mnt. Iat cteva dintre acestea:

mnt n conformitate cu anumite norme, principii;

alegerea celei mai potrivite forme de organizare a nv

nceputul constituirii pedagogiei ca tiin n leg tur sistemului de nv cu ultima dintre cerin le de mai sus, trebuie men ionat c fundamentarea mnt pe clase i lec ii a constituit unul dintre meritele incontestabile ale marelui mnt, opiniile sale Comenius

pedagog. De altfel, el a fost primul mare teoretician al acestui sistem de nv fiind continuate mai trziu de J. H. Pestalozzi, J. Fr. Herbart, A. Diesterweg s.a. pl cut s lucrezi cu mai multi colari, ct i pentru elevi..

considera mult mai avantajos un astfel de sistem de instruire att pentru profesor, ntruct era mai Marea contribu ie a lui Comenius la dezvoltarea gndirii i practicii pedagogice o constituie ns dezvoltarea teoriei cu privire la metoda didactic . n concep ia sa, exist trei metode principale de nv re: intuitia, explica ia i exerci iul (pe rea era menit s eviden ieze i sincriz (compara ie). care el l considera ca fiind instrument al unei metode unice). nv corela ia ce trebuie realizat n actul instructiv ntre analiz , sintez

Conceptul didactic " a fost consacrat de Comenius, dar naintea sa fusese utilizat n secolul al XVII-lea de pedagogul Elios Bodinus n lucrarea Didactica sive ars docendi" (1621), apoi de Wolfgang Ratke (Ratichius) n lucrarea Aphorismi didacticii paecipui" (1629). De altfel, Comenius a preluat multe idei introduse n cultura timpului, fie de mari profesori de la sfr itul Rena terii (de exemplu loachimus Fortius), fie de celebrii gnditori umani ti ai vremii (de exemplu Erasmus i Vives), care sus ineau c nimic nu este mai ucig tor in via a omeneasc dect acea depravare a judec ii care nu acord lucrurilor pre ul lor. Autor al binecunoscutelor Confesiuni sau a Contractului social, J. J. Rousseau (1712-1788) a r mas n con tiin a umanit ii mai ales ca autor al romanului pedagogic Emile sau despre educa ie (1762). Desigur, Rousseau nu neag aici capacitatea formativ a educa iei, rolul ei n formarea copilului, ci i exprim dezacordul fa manifestare. Organizarea modern a nv Gheorghe de sistemul educativ n care tr ia, i considera ca n procesul de educa ie s i se asigure omului (copilului) ntreaga libertate de

mntului romnesc contribu ia unor mari gnditori ca Ioan Molnar-Piuariu, ac iunea de organizare a unor coli torilor pentru colile romne ti.

Pe plaiurile romne ti, prin

incai, Dimitrie Eustatevici s.a. se intensific

romne ti sau de tip rire a manualelor (bucoavnelor) n limba romn . Se organizeaz astfel la Blaj (1782) i Sibiu (1783) primele cursuri de preg tire a nv coal de nivel nalt pentru romnii din Transilvania. Educa ia n secolul al XIX-lea Amplificarea complexit ii fenomenelor sociale i politice, descoperirile revolu ionare de la nceputul secolului al XIX-lea, n tiin n general, n chimie n particular: introducerea teoriei chimic atomomoleculare i dezvoltarea bazelor ei teoretice i experimentale, fundamentarea legilor chimiei (J. Dalton, L. J. Proust), definirea no iunii de molecul (A. Avogadro) i de substan (Berzelius), descoperirea i ob inerea metalelor alcaline (prin electroliz ), dezvoltarea metodelor de cercetare, n special a analizei, apari ia primelor teorii asupra leg turii chimice i introducerea no iunii de valen (E. Frankland, 1852), determin noi cerin e social-economice i, duc la noi mnt. schimb ri i n sistemul de nv Un important rol n preg tirea tinerilor intelectuali romni l-a avut gimnaziul de la Blaj, singura

Prin activitatea depus

i prin lucr rile lor n aria acestei noi tiin e n formare, r spund marii

teoreticieni ai educa iei: Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, Adolph Wilhelm Diesterweg, Friedrich W. Froebel s.a. Elve ianul Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) a fost unul dintre cei mai valoro i continuatori ai concep iei teoretice a lui J.J. Rousseau cu privire la educa ia copilului. n plan practic, el merge mai departe dect Rousseau. Astfel, adunnd la propria ferm un num r de copii s raci sau vagabonzi, Pestalozzi i instruie te i i nva cum s munceasc pentru a se descurca n via . Este un prim nceput pentru el ca viitor mare pedagog, dar un nceput care l desemneaz ca fiind primul care a realizat n mod practic mbinarea muncii productive cu instruc ia. Preg tirea tinerilor pentru via a social , pentru ca ace tia s se adapteze mai u or la cerin ele societ ii a constituit i pentru filozoful englez Herbert Spencer (1820-1903) menirea fundamental a educa iei. Pornind de la unii dintre nainta ii s i, dar trecerea de la simplu la compus; trecerea de la concret la abstract; dobndirea cuno tin elor prin activitatea elevului; Pe lnga aceste principii, Spencer eviden iaz i condi iile n care trebuie s se desf oare i de la fundamentele concep iei sale evolu ioniste, Spencer formuleaz cele mai importante principii ce urmeaz s stea la baza instruirii:   

educa ia pentru ca scopurile pe care le urm re te s fie pe deplin ndeplinite: a) educa ia s fie o reproducere la un nivel redus a procesului de constituire a civiliza iei umane; b) s aib un caracter spontan; c) s fie atr g toare prin ea ns i. Orientarea nv

mntului romnesc

Mul i dintre c rturarii vremii printre care Gh. Asachi (1788-1869), Gh. Lazar. I. EliadeRadulescu, E. Poteca, D. Golescu, Spiru Haret, C-tin Dumitrescu-Ia i s.a. i pun cuno tin ele n slujba organiz rii unui nv nv mntul apusean. mntului romnesc de toate gradele i-a adus o mare contribu ie, spre mnt realist. mnt romnesc viabil, eficient, cu nimic mai prejos dect

Haret s-a implicat n multe din ac iunile desf urate la nceputul secolului XX menite s duc la perfec ionarea nv orientarea nv mntului secundar din Romnia spre un nv

Prin legea nv nv

mntului, la a c rei elaborare i-a adus i el contribu ia, se d un nou impuls mntului de tip profesional.

mntului superior romnesc, iar prin legea adoptat n anul urm tor, de asemenea prin

contribu ia sa, se vizeaz perfec ionarea nv Orientarea Educa ia nou

Intrarea omenirii n secolul XX a produs importante schimb ri nu numai n structurile economice i politice ale statelor din aproape ntreaga lume, ci i n gndirea pedagogic practica colar din aceste ri. Inspirat procesul de nv din concep ia lui Rousseau i cea a lui Spencer, orientarea educa ia nou cerea mnt. Aceast important mi care pedagogic a fost reprezentat de numero i s se porneasc de la copil, de la nevoile i aspira iile lui i, n func ie de acestea, s se organizeze pedagogi, psihologi, sociologi, printre care putem aminti pe Ellen Key, A. Binet, E. Durkheim, J. Dewey, Maria Montessori, O. Decroly s.a. Ap rut a adar n anul 1900, lucrarea ,,Secolul copilului are ca autor pe scriitoarea suedez Ellen Key (1849-1926) i poate constitui, pe bun dreptate, un nceput de drum n educarea copilului conform unui sistem nou de educa ie. ndrumarea i formarea copilului pentru via ntr-adevar tiin ific, fundamentat pe principii clare: a) Asigurarea libert ii de ac iune a copilului conform cerin elor ce decurg din propria sa natur ; b) Evitarea pe ct posibil a constrngerilor de orice fel venite din partea adul ilor; c) Interven ia educatorului s se limiteze la organizarea mediului i a condi iilor care s i permit copilului o manifestare liber a nclina iilor i intereselor sale; d) Acordarea unei aten ii sporite supravegherii celor din jurul copilului i, mai ales, a educatorilor; e) Asigurarea n permanen a acelor condi ii n care copilul s ia contact direct cu via a, cu cerin ele ei. Fiind convins c educa ia l preg te te pe copil pentru via , Alfred Binet (1857-1911), psiholog francez, se str duie te s conving i pe al ii c valoarea preg tirii trebuie s fie m surat . mntului. Aceasta se poate att performan ele Ia na tere n acest fel o nou categorie pedagogic , eficien a nv trebuia realizat i n

m sura i evalua cu ajutorul unor probe standard ce pot pune n eviden profesor.

realizate de elevi n procesul de nv are, ct i eficien a unor procedee metodice utilizate de c tre n aceea i perioad , sociologul francez Emile Durkheim (1858-1917) considera c educa ia avea menirea de a forma oameni capabili de a se adapta la schimb ri.

10

Pentru aceasta era ns nevoie de o tiin mijloacelor statistice, noua tiin unor metode tiin ifice, aceast analizeze dintr-o perspectiv

a educa iei care s cerceteze procesul educa iei cu

mijloacele specifice i s descopere legile care guverneaz acest fenomen social. Cu ajutorul va putea evalua efectele educa iei, iar prin utilizarea ndelungat a tiin putea deveni o art a educa iei. tiin e (pedagogia i sociologia) i ncercnd s le interdisciplinar , Durkheim pune de fapt bazele unei pedagogii

mbinnd preocup rile celor dou

sociologice. Aceasta era menit s dezvolte, n cel supus procesului de educa ie, acele st ri fizice, intelectuale i morale pe care le reclama de la el att societatea politic n ansamblul ei, ct i mediul social ( E. Durkheim ). Pragmatismul (gr. Pragma=ac iunea) este un curent filozofic contemporan, r spndit ndeosebi n SUA. A fost ini iat la sfr itul secolului al XIX-lea de filozoful american Ch. Peirce (1839-1914) i dezvoltat de c tre W. James (1842-1910) i J. Dewey (1859-1952). Devenind filozofia oficial n SUA nc din primele decenii ale secolului XX, pragmatismul a influen at ntr-o mare m sur i gndirea filozofic european . Cea mai important lucrare a sa, care vizeaz aspecte pedagogice (Democra ie i educa ie) trateaz pe larg problema educa iei n noile condi ii social-economice. Referindu-se la func ia educativ a familiei, Dewey considera c aceasta nu mai poate fi ndeplinit n aceea i m sur ca pn atunci i de aceea, unele dintre aceste sarcini vor fi preluate de c tre coal . Noul tip de coal trebuia astfel s fie centrat pe elev, s cultive ini iativa i independen a acestuia, urm reasc , ambele aspecte ale acestuia: psihologic i sociologic. n ceea ce prive te concep ia didactic a lui Dewey, aceasta se fundamenteaz ntru totul pe teoria cunoa terii prin experien . Prin ea se ob in cuno tintele autentice i nu o receptare a informa iilor despre experien a altora. Experien ele nu se pot desf ura ns oricum, f r un scop precis i f r o metod clar . Nu este ns mpotriva acelor metode care, odat utilizate i verificate, au dus la succes. O astfel de metod este metoda problemei, des utilizat n metodica pred rii chimiei. Elementele acesteia sunt, n fond, momentele care caracterizeaz investigare tiin ific : a) crearea unei situa ii empirice; b) formularea problemei; c) reactualizarea experien ei anterioare; d) formularea ipotezei i verificarea validit ii ei. Dezvoltnd pe aceast baz o teorie a interesului, Dewey deduce din aceasta un sistem de instruire modern bazat pe libertatea elevilor de a opta pentru anumite discipline de nv 11 mnt orice proces de trebuia s

adecvate intereselor pe care le manifest . Fiind o demn continuatoare a ideilor exprimate de c tre Dewey, M. Montessori (18701952) a dezvoltat metoda autoeduca iei ce presupunea acordarea libert ii copilului de a se dezvolta n conformitate cu posibilit ile i limitele sale. Potrivit teoriei sale, copilul nu este format de educator, nu este modelat de acesta, ci se formeaz singur. Educatorul este doar cel care i creeaz condi iile necesare, cazul prielnic unei asemenea form ri. O particularitate aparte a instruirii Montessori este legat de evaluarea rezultatelor activit ii copiilor. Conform concep iei sale, performan ele copilului n nv are nu vor fi analizate dect prin raportare la activit ile sale precedente. Astfel, progresul realizat n formarea sa nu se va constata prin compararea performan elor sale cu cele ale colegilor s i. Se procedeaz astfel ntruct, a a cum afirma Montessori, o competi ie n educa ie nu trebuie introdus dect dup ce copilul a c p tat ncredere n utilizarea experien elor elementare. i tot ea ndemna pe educator s nu lase niciodat un copil s tr iasc o situa ie de e ec pn ce el nu va avea o ans rezonabil de succes. Elaborat de c tre Edouard Claparde (1873-1940), psiholog elve ian cu multiple preocup ri n domeniul educa iei, teoria educa iei func ionale se ntemeiaz pe tezele psihologiei func ionale. Procesul de nv mnt, bazat n cea mai mare m sur pe solicitarea aten iei voluntare a copilului, mnt a nlocuit procesul exterior cu unul interior. trebuia nlocuit cu unul care i crea copilului nevoia de a fi atent. Activitatea desf urat astfel va fi mai atractiv ntruct procesul de nv Realizarea unei educa ii func ionale r spundea astfel unei nevoi stringente: aceea de a dezvolta diferite procese intelectuale din perspectiva rolului pe care acesta l putea ndeplini n via a individului. Al turnd la teoria jocului i teoria sa asupra inteligen ei, Claparde stabile te trei etape principale ale procesului instructiv: a) trezirea unei trebuin e, a unui interes; b) declan area unei reac ii menite s satisfac aceast trebuin ; c) stimularea cuno tin elor prin care reac ia respectiv poate fi controlat propus. Spiritul educa iei noi, nu reu ise pe deplin s solu ioneze presupusa contradic ie care ar exista ntre copil i mediul n care el se formeaz . Psihologul i medicul belgian O. Decroly (18711932) critica sistemul de instruire pe obiecte de nv realitate fragmentat mnt, ntruct acestea prezint copilului o i nu a a cum este ea n via a de zi cu zi. n plus, el considera c aceste i condus spre scopul

discipline nici nu corespund ntru totul trebuin elor copilului i de aceea propune gruparea acestor

12

discipline pe centre de interes. Acestea erau unit ile didactice constituite pe baza disciplinelor de nv mnt, adecvate diferitelor interese ale copiilor. Totalitatea cuno tintelor ce trebuiau asimilate este structurat de c tre Decroly pe patru centre de interes, corespunz toare celor patru trebuin e fundamentale ale copilului (de hr nire, de lupt mpotriva intemperiilor, de a lucra i de a se odihni, de ap rare mpotriva unor pericole). Din ele se puteau desprinde centre fragmentare sau chiar centre specializate. Metoda utilizat pentru dobndirea cuno tintelor n cadrul centrelor de interes era constituit din trei genuri de activitate: observa ia, asocia ia i expresia . Organizarea instruirii pe baza centrelor de interes i lipse te pe mul i elevi de prilejul de a dobndi mai multe cuno tinte. Cu toate aceste limite, concep ia pedagogic a lui Decroly a oferit i valoroase sugestii i solu ii pentru perfec ionarea actului pedagogic care au fost dezvoltate ulterior de cei care i-au acceptat modul de gndire i spiritul practic. Ini iat de ceilal i reprezentan i ai educa iei noi nc de la sfr itul secolului al XIX-lea, coala activ a fost fundamentat nv s nv ajung teoretic de A. Ferrire (1879-1960). Ferrire dore te un a mnt care s porneasc de la nclina iile i interesele elevilor, avnd deci baz psihologic , i la dezvoltarea for elor lor spirituale, punndu-se, accentul pe latura formativ mntului. Rolul profesorului se limiteaz la a crea mediul favorabil din care elevii i vor

extrage for a de care au nevoie i de a-i orienta spre ceea ce concord cu interesele i aspira iile lor. Un obiectiv principal al colii active este preg tirea copilului pentru via . Observa ia, asocia ia de idei, reflec ia, exprimarea oral formndu- i abilit ile specifice. Noi tendin e n nv i n scris, sunt modalit i diverse prin care elevii, n mod autonom, dar sub atenta ndrumare a educatorilor, i exerseaz capacit ile,

mntul secolului XX mntul a cunoscut pe plan mondial o a con inutului mntul obligatoriu de 8, 9, 10 ani se extinde n tot mai multe ri iar a sistemelor de educa ie, actualizarea permanent

ncepnd din a doua jum tate a secolului XX, nv puternic dezvoltare. nv diversificarea structural nv

mntului, perfec ionarea tehnicilor de instruire etc. devin probleme tot mai stringente ale Jean Piaget (1896-1980), psiholog elve ian, a fost fondatorul psihologiei genetice, ramura

teoriei i practicii educative. specializat a psihologiei moderne care urm rea s explice func iile mentale prin modul n care ele se formeaz de la cea mai fraged vrst .

13

Teoria nv

rii elaborat de c tre J. Piaget are o mare nsemn tate pentru actul didactic. rii parcurge urm toarele etape:

Conform teoriei sale, actul nv

a) depistarea opera iilor implicate n no iunea ce trebuie asimilat ; b) crearea unei situa ii care s permit construirea opera iilor (o problem ); c) efectuarea ac iunii; d) interiorizarea ac iunii i construirea opera iilor. O astfel de n elegere a actului nv rii contrazice sistemul tradi ional de instruire, axat pe transmiterea i receptarea structurilor cognitive. Ea ne ofer avantajul de a da elevilor nu numai cuno tin e, ci i instrumente de asimilare (opera iile logico-matematice). Spre deosebire de J. Piaget care considera c nv area trebuie s se subordoneze dezvolt rii i legit ilor acesteia, Bruner ncearc s demonstreze faptul c nv area este dependent direct de ac iunea educativ . Pornind de la aceste concluzii, el considera c apoi n modele: 1. Modalitatea activ , realizat de subiect prin ac iune, prin manipularea liber a realului din afara lui, prin exersare i construc ie; 2. Modalitatea iconic , bazat pe organizarea vizual sau alt mod de organizare senzorial pe folosirea unor imagini schematice f r manipulare efectiv ; 3. Modalitatea simbolic n care locul imaginilor este luat de simbolurile lor ale c ror reguli de formare sau transformare dep esc nivelul ac iunii, al imaginii. Cu privire la metoda de nv are, Bruner considera c cea mai eficient este metoda nv prin descoperire deoarece elevul este pus ntr-o situa ie problematic dep easc . Teoria psihologului american Skinner a mai fost denumit i teoria condi ion rii operante, ntruct se baza pe ideea c provocarea unui anumit comportament e condi ionat de realizarea unei rela ii de nt rire. Esen a concep iei lui Skinner despre nv are const n aceea c nv area are loc atunci cnd o anumit ac iune este imediat urmat de o recompens ntruct ntre noul ri comportament nv at i recompens se stabile te o rela ie de nv are. A nv a era sinonim cu a organiza condi iile de nt rire n care elevii vor fi supu i nv rii. Condi iile unei astfel de nv le asigur instruirea programat , care presupune naintarea spre competen a ce trebuie dobndit pas cu pas i aprobarea fiec rui pas, instruire aplicat pe larg n chimie , extrem de agreat de elevi. pe care trebuie s rii o i exist trei modalit i fundamentale prin intermediul c rora copilul nva , descoper realitatea din afara lui i o transpune

14

n psihopedagogia contemporan , teoria psihanalitic a lui Sigismund Freud (1856 1939) este aplicat n domeniul pedagogiei la nivelul rela iilor profesorului cu elevii s i. Eficien a activit ii educative desf urat de c tre profesor este determinat de caracterul i intensitatea activit ii prin care elevii se simt lega i de profesor. Comunicarea didactic este i ea stimulat de tendin a elevului de a se identifica cu profesorul devenit pentru el un model de comportament. Gnditorul francez Gaston Berger (1896- 1961) vine cu ideea realiz rii unei educa ii n condi iile lumii n schimbare. Considernd c este imposibil s se dea omului modern (la vrsta tinere ii) tot ceea ce i va fi necesar cnd va deveni adult, Berger sublinia necesitatea inerii acestuia la curent cu diferitele muta ii care apar n specialitatea, n profesiunea sa, adic o educa ie care s continue i la vrsta matur . Educa ia permanent presupune ns nu numai o permanent mprosp tare a cuno tin elor din domeniul de activitate, ci i men inerea unei prospec iuni intelectuale, a dorin ei de a creea mereu ceva nou, ceva original. Ideea unei pedagogii prospective este preluat mai trziu i de al i pedagogi: G. Mialaret, B. Schwartz, B. Suchdolski s.a. O interesant pozi ie o adopt pedagogul polonez Bogdan Suchodolski. n lucr rile sale, Pentru o pedagogie la scara epocii noastre, Educa ia pentru viitor sau Pedagogia i marile curente filosofice, el critic teoriile educative care nu mai corespund condi iilor omului modern i define te tendin ele dezvolt rii educa iei din perspectiva acestor schimb ri. Pentru coala viitorului, Suchodolski propune dou obiective sintetizatoare: educa ia pentru a fi i educa ia pentru a avea. Primul obiectiv corespunde ntreb rii: cum s tr iesc? i vizeaz dezvoltarea personalit ii, iar cel de-al doilea r spunde la ntrebarea: ce trebuie s fac? i orienteaz activitatea educativ spre preg tirea pentru via . n perioada actual , procesul de nv mnt este forma cea mai organizat prin care se realizeaz educa ia, sunt necesare principii care s orienteze i s imprime un anumit sens acestui proces, precum i metode i procedee specifice. Sarcinile didactice se realizeaz cu ajutorul metodelor, tehnicilor i procedeelor didactice. Folosirea judicioas a metodelor are o deosebit importan metode adecvate. Metodele reprezint forme specifice de organizare a rela iei profesor-elev i elev-cuno tin e i cuprind o suit de procedee care vizeaz cunoa terea, instruirea i formarea personalit ii.
Metodele folosite pot fi clasificate n trei categorii:

pentru reu ita activit ii de la catedr ;

con inuturile fiec rei discipline i obiectivele pe care i le propune s le ndeplineasc , pretind

15

metode de transmitere i nsu ire de cuno tin e: - de comunicare oral , expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) (conversa ia euristic , discu ia colectiv , problematizarea); - de comunicare scris (lucrul cu manualul), lectura explicativ , lectura independent , etc. metode de nv are dirijat sau nedirijat : - metode de observare direct (observarea sistematic caz); - metode de studiu cu ajutorul modelelor, - instruire programat i nv are asistat de calculator. metode bazate pe ac iune - metode de nv are bazate pe ac iune direct (exerci ii, probleme, lucr ri practice), - metode de nv are prin ac iune simulat (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice). n studiul tiin elor n general, al chimiei n particular, exist i unele aspecte specifice: nv area tiin elor este un proces activ, fiind asociat cu ceea ce fac elevii i nu cu ceea ce se face pentru ei. Ca urmare, predarea tiin elor implic elevii ntr-o activitate n care ei stabilesc conexiuni ntre cuno tin ele lor tiin ifice i cele care se g sesc n diferite surse, n care elevii aplic cuno tin ele lor n situa ii diferite. To i elevii trebuie s aib oportunitatea alfabetiz rii tiin ifice: obiectivele i competen ele propuse s nu m reasc diferen ele dintre elevi n ceea ce prive te oportunit ile de nv are. Formarea educa iei tiin ifice n detrimentul con inuturilor tiin ifice nerelevante n raport cu dezvoltarea mental . Aceste principii reprezint aplicabile pred rii chimiei ca tiin . Educa ia contemporan este supus , ca i societatea n ansamblul s u, la muta ii profunde att n ceea ce prive te baza ei teoretic , ct i modalit ile concrete, aplicativ-practice, prin care exigen ele ei sunt puse n aplicare. Aceste schimb ri n domeniul educa ional poart n ele, desigur, smburele acumul rilor ideatice i practice rezultate n urma eforturilor depuse de marii pedagogi ai lumii. tendin e ale pred rii tiin elor pe plan interna ional i sunt i independent , experimentul, studiul de i conversative

16

BIBLIOGRAFIE Eugen David, Introducere n Istoria Pedagogiei, Editura Psihomedia, Sibiu, 2006 Evolutia Chimiei Ca Stiint De-A Lungul Timpului, M. Artimon, G. Vasile Didactica Modern , M. Boco , V. Chi , L. Ferenczi, M. Ionescu, V. L scu , V. Preda, I. Radu; Coord. Miron Ionescu, Ioan Radu. Cluj-Napoca: Dacia, 2001 Curs De Pedagogie, Conf. Univ. Dr. A. Nicu Stanciu Stoian, Pedagogia Romn Modern Pedagogic George Vaideanu, Pedagogie Note De Curs, 1998, Bucure ti, Ed. Funda iei Romnia de Mine http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_chimiei http://www.scientia.ro/forum/index.php?board=82.0 i Contemporan , 1976, Bucure ti, Ed. Didactic i

17