Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Unitatea de învăţământ: şi formarea profesională înBaritiu” creşterii economice şi dezvoltării Axa prioritară 1 „Educaţia Colegiul Economic „G. sprijinul societăţii bazate pe cunoaştere” Sibiu Domeniul major de intervenţie 1.3.- „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională” Profilul: Servicii Titlul proiectului: „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară Tehnologii”; POSDRU/87/1.3/S/ 58422 Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire

Avizat, Director

generală/Calificarea profesională: Tehnician in turism Modulul: Organizarea agentiei de turism Clasa: XI Profesor: Todea Denisa An şcolar:2011-2012 Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006 Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Anexa nr. 1 la OMEdC nr. 3171 din 30.01.2006 Avizat, Şef catedră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATATEA DE ÎNVĂŢARE: Stabileşte birourile şi compartimentele ce formează structura tehnică a unei agenţii de turism

1

25. crt.NR.. ORE ALOCATE: 6 Nr. 37 2 .Identificarea birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari 4. (1) Identificare a birourilor importante ale unei agenţii de turism de dimensiuni mari Birouri importante: -secretariat -dezvoltare -transporturi -turism Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.Deosebirea diferitelor tipuri de relatii care se stabilesc intre (3) Observarea si prezentarea birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Exercitii de selectare a birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Analize privind importanta birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Discutii de grup privind activitatile birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Crearea de situatii-problema specifice structurii tehnice a (4) Fise de lucru Fise de documentare Portofoliu professor Materiale internet Activitati pe echipe/frontal/in dividual (5) Observare sistematica Probe orale/practice/scri se prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească birourile şi compartimentele dintr-o agenţie de turism dimensiuni mari (6) Saptamanile de practica sunt: S9.Enumerarea activitatilor principale care se desfasoara in cadrul fiecarui birou din agentia de turism de dimensiuni mari 3. Conţinuturi (detalieri) (0) 1.Evidentierea activitatilor care se desfasoara in cadrul agentiei de turism de dimensiuni mari 2. S36.Enumerarea atributiilor principale ale fiecarei functii de conducere sau operative 5. (2) 1.

Identificare a birourilor importante ale unei agenţii de turism de dimensiuni mici : importante: -secretariat -dezvoltare -transporturi -turism 1.Evidentierea activitatilor care se desfasoara in cadrul agentiei de turism 2.Deosebirea diferitelor tipuri de relatii care se stabilesc intre compartimentele unei agentii de turism de dimensiuni mici Observarea si prezentarea birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Exercitii de selectare a birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Analize privind importanta birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Discutii de grup privind activitatile birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Crearea de situatii-problema specifice structurii tehnice ale agentiei de turism de dimensiuni mici Fise de lucru Fise de documentare Portofoliu profesor Materiale internet Activitati pe echipe/frontal/in dividual Observare sistematica Probe orale/practice/scri se prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească birourile şi compartimentele dintr-o agenţie de turism de dimensiuni mici 1 ora 3 .Identificarea birourilor importante ale agentiei de turism 4.Enumerarea atributiilor principale ale fiecarei functii de conducere sau operative ale agentiei de turism de dimensiuni mici 5.compartimentele unei agentii de dimensiuni mari agentiei de turism dimensiuni mari 1 ora 2.Enumerarea activitatilor principale care se desfasoara in cadrul fiecarui birou 3..

Identificare a birourilor opţionale ale unei agenţii de turism ale agentiei de turism de dimensiuni mari Birouri opţionale: -trafic accesoriu -tarife şi documentar e -publicitate -difuzare şi fişier general 1.Identificarea birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari 4.Deosebirea diferitelor tipuri de relatii care se stabilesc intre compartimentele agentiei de turism de dimensiuni mari Observarea si prezentarea birourilor optionale ale agentiei de turism de dimensiuni mari Exercitii de selectare a birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Analize privind importanta birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Discutii de grup privind activitatile birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mari Crearea de situatii-problema specifice structurii tehnice a agentiei de turism ale agentiei de turism de dimensiuni mari Discutii de grup privind necesitatea birourilor optionale Fise de documentare Portofoliu professor Materiale internet Activitati pe echipe/frontal/in dividual Observare sistematica Probe orale/practice/scri se prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească birourile şi compartimentele dintr-o agenţie de turism ale agentiei de turism de dimensiuni mari 1 ora 4 .Evidentierea activitatilor care se desfasoara in cadrul agentiei de turism 2.3.Enumerarea activitatilor principale care se desfasoara in cadrul fiecarui birou al agentiei de turism de dimensiuni mari 3..Enumerarea atributiilor principale ale fiecarei functii de conducere sau operative ale agentiei de turism de dimensiuni mari 5.

Identificare a birourilor opţionale ale unei agenţii de turism ale agentiei de turism de dimensiuni mici Birouri opţionale: -trafic accesoriu -tarife şi documentar e -publicitate -difuzare şi 1.Evidentierea activitatilor care se desfasoara in cadrul ale agentiei de turism de dimensiuni mici 2.Enumerarea activitatilor principale care se desfasoara in cadrul fiecarui birou a ale agentiei de turism de dimensiuni mici 3.4.Identificarea birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici 4.Enumerarea atributiilor principale ale fiecarei functii de conducere sau operative ale agentiei de turism de dimensiuni Observarea si prezentarea birourilor optionale ale agentiei de turism de dimensiuni mici Exercitii de selectare a birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Analize privind importanta birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Discutii de grup privind activitatile birourilor importante ale agentiei de turism de dimensiuni mici Alcatuirea unui glosar de termeni economici specifici ale agentiei de turism de dimensiuni Fise de documentare Portofoliu professor Materiale internet Activitati pe echipe/frontal/in dividual Observare sistematica Probe orale/practice/scri se prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească birourile şi compartimentele dintr-o agenţie de turism de dimensiuni mici 5 ..

Enumerarea activitatilor principale care se desfasoara in cadrul fiecarui birou 3.Vanzari Analizarea activitatilor si organizarea acestora pe birouri importante si optionale in agentia de turism 1 ora 5.Identificarea birourilor importante ale agentiei de turism 4.Deosebirea diferitelor tipuri de relatii care se stabilesc intre compartimente ale agentiei de turism de dimensiuni mici mici Crearea de situatii.Deosebirea diferitelor tipuri de relatii care se stabilesc intre compartimente Fise de lucru Fise de documentare Portofoliu professor Materiale internet Activitati pe echipe/frontal/in dividual 1 ora Observare sistematica Investigarea Probe orale/practice/scri se prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească birourile şi compartimentele dintr-o agenţie de turism 6 .problema specifice structurii tehnice ale agentiei de turism de dimensiuni mici Observarea si prezentarea activităţilor din birourileimportante:Secretariat. Organizare a activităţilor din birourile importante ale agenţiei de turism -specifice fiec ărui birou 1.Evidentierea activitatilor care se desfasoara in cadrul agentiei de turism 2.T icketing.Turism.Enumerarea atributiilor principale ale fiecarei functii de conducere sau operative 5.fişier general mici 5..

6.Enumerarea atributiilor principale ale fiecarei functii de conducere sau operative 5.Financiar –Contabil.ITprogramare.Enumerarea activitatilor principale care se desfasoara in cadrul fiecarui birou 3.Deosebirea diferitelor tipuri de relatii care se stabilesc intre compartimente Observarea si prezentarea activităţilor din birourile functionale:Marketing .Resurse Umane Realizarea unui miniproiect pe grupa pe tema „Structura tehnica a agentiei de turism la care efectuez practica” Raportarea realizarii sarcinilor de grup Fise de lucru Fise de documentare Portofoliu professor Materiale internet Activitati pe echipe/frontal/in dividual Probe orale/practice/scri se prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească birourile şi compartimentele dintr-o agenţie de turism. 7 .Administrativ. Întocmit. Organizare a activităţilor din birourile functionale ale agenţiei de turism specifice fiec ărui birou 1.Identificarea birourilor importante ale agentiei de turism 4.Evidentierea activitatilor care se desfasoara in cadrul agentiei de turism 2.. Fisa de evaluare 1 ora Miniproiect Unitatea de invatare se evalueaza prin proba scrisa cu fisa anexata de evaluare.

Notă: Detalierea conţinuturilor se va face la nivel de lecţie. 8 .