Morfin

Disponibilitate biologic 30% (la administrarea oral ) Metabolism hepatic 2-3 ore

Timp de înjum t ire

Excre ia sub form de 2-, 3-, i 6-glucuronid-morfin în urin (90%) i bil (10%) C i de administrare Doza minim letal per os, subcutanat, intramuscular, intravevos 0,1 g (parenteral); 0,5 g (per os)

Termenul provine de la numele lui Morpheu, zeul visurilor în mitologia greac . Este principalul agent activ din opiu (sub form de meconat), concentra ia sa în extractul de opiu variind între 8 i 14%, cu o medie de 10%. Este un analgezic foarte puternic.Face parte din grupa alcaloizilor morfinanici propriu-zi i al turi de codein si tebain . Fruct de Papaver somniferum (Mac), sursa natural a opiului i implicit a morfineiCuprins [ascunde] 1 Istorie A fost izolat în 1804 de farmacistul german Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, care a numit-o "morphium". Dup dezvoltarea acului hipodermic (1853) utilizarea sa a început s fie din ce în ce mai r spândit în special ca analgezic i sedativ dar i ca tratament al depresiilor i al dependen ei de opiu. Heroina (diacetilmorfin ) a fost sintetizat din morfin în anul 1874 prin acetilarea celor doi radicali hidroxil ai moleculei. Farmacologie Morfina este un agonist opioid complet, a c rui ac iune se localizeaz la nivel central, cu o oarecare predilec ie pentru nucleul arcuat. O mare parte din efectele sale (analgezia supraspinal , euforia, deprimarea marcat a respira iei, inhibarea centrului tusei, mioza, dependen a fizic , inhibarea motilit ii digestive - responsabil de constipa ie) se datoreaz în special leg rii la receptorii µ (miu). Legarea la receptorii k (kappa) determin analgezia de la nivel spinal (mai slab ), disforie, halucina ii i depresie respiratorie redus . Ac ionarea receptorilor (delta)amplific efectele stimul rii µ i k. Este metabolizat destul de rapid în ficat, prin conjugare cu acidul glucuronic, rezultând 2-, 3-, i 6glucuronid-morfin , dar i prin N-demetilare, îns într-o propor ie nesemnificativ . Derivatul 6glucuronid-morfin (M6G) este mai activ decât morfina, având o afinitate mai mare pentru receptori i mai pu ine efecte adverse. Utilizare medical C i de administrare Morfina se administreaz de obicei parenteral, sub form de clorhidrat de morfin . Administrarea oral (per os) a morfinei nu este avantajoas , deoarece biodisponibilitatea în acest caz este foarte mic . Sulfatul de morfin are o biodisponibilitate ceva mai bun la administrarea oral . Se poate administra i pe cale rectal , sub form de supozitoare sau clisme.

Indica ii Dureri intense neoplazice sau traumatice.incb. Utilizarea morfinei ca antidiareic sau antitusiv este în prezent anacronic i chiar contraindicat .org/pdf/e/list/yellow. În situa ii cu totul excep ionale se poate folosi morfina în tratamentul tusei severe f r expectora ie. diminuarea apetitului Stop respirator prin paralizia centrului respirator la doze peste cele terapeutice Toleran Prurit Statut legal În România: drog de mare risc (tabelul II din Legea nr 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri) Interna ional: Lista galben a Single Convention on Narcotic Drugs: http://www. al diareei severe. la adul i. Intoxica ie cu atropin (de elec ie) Utilizarea la copii este contraindicat . . la efectul analgetic i adic ie (dependen ) la repetarea dozelor. Contraindica ii Abdomen acut Pancreatit acut Insuficien Insuficien renal (acut sau cronic ) respiratorie Astm bron ic Traumatisme cerebrale Efecte adverse Grea i v rs turi Constipa ie. sau ca adjuvant pentru anestezia general .pdf. acute sau cronice.