Sunteți pe pagina 1din 14

.

-_;I

./tt I ',l _/

sMloLoGlA ABDoMNULU!AU Durerea abdomen n esteunuldin simptomele baz,arenesit de preoe 9i aordare rapid a ajutoru|ui diagnostiare medial. A|te simptoame pot omp|eta durerea, dar n majoritateapatologiilor hirurgiale auteale abdomenu|ui, durereareprezint simptomut baz de gi p|ingerea baz a bolnavului. de Utilizarean asemenea cazuri a termenuluid ,,abdomen aut,' reprezint noliunegeneral, nae|agi o timpeste un sindrom, marnd 9i o neesitate rapidde diagnosti msuri urative urgen!. de Paienlii u 9i abdomenaut necesito Tndreptare urgen!9i spita|izare selia de de n hirurgie. ae|agitimp ,,abdomenul n aut'' nu nseamn intevenlie o hirurgial obtigatorie. La patologiile determin e tabloullini al ,,abdomenu|ui se aut'' refer: 1. MIadiile inflamatorii ale organeIor avitlii abdominIe (apendiita aut, oIeistita aut, olangita, divertiulita, panreatita aut,boala Kron, patologiile gi inflamatorii uteru|ui ale anexelor et.alt.) 2. Pertorrea organului avitar in avitatea peritoneal (uleru| perforat stomaului duodenului, gi peforarea al tumorei stomaale sau intestinale,peforareaapendiitei,peforareaveziii bitiae, peforareauleraliilor tifoide a|e intestinului, ruptur spontan a esofagului, ruptur veziciiurinare, a ruptur traumatic traumare sau a organelor avitare). 3. oluzia intestinalaut - stopareapasajului pe bo|ului alimentar tratuI intestinal (maladia aderenliar, tumoare obturatorie a intestinu|ui, obturarea invaginalie, |umenului intestinal calulbiliar u sau u un ghem de asaride, hernie strangulat, compresia intestinului exterior un histsau tumoar u din et.alt.)

t
I I I I I I I

fl i I i

4 . Hemoragii intraperitoneale: spontane (graviditate extrauterina

ntrerupt, apoplexia ovarului,ruptu de aneurism aoti) 9i (ruptur lien,fiat,rinihi, mezou intestinaI, traumatie de de vase magistrale).
5 . La ptologiile dueriabdominale pot povoa u e tabloulini

asemntor tblou|lini al ,,abdomenului u aut'' se refer: infatulmioardi,pneumoniebaza|,toxioinfelii alimentare9i maladii infelioase, o|ia hepati renal, deabeta deompensat, 9i vasulita sistemi et.alt. DALE SUB|IB Neesitatea oletrii minulioase anamnezeigi a unei examinri al linie srupuloaseal fierui paientulu abdomen aut ste indisutabil. xaminarea radio|ogi, eografia, tomografia omputerizat, 9i un spetu larg de examinide Iaboratornu sunt Tn stare s ompensezeexaminareane deplin9i supefiial paientu|ui. a Din ontra, gam|arg pato|ogii o de hirurgiaIe autea|eabdomenu|ui fi pot diagnostiate doar pe baza unei ana|izeaprofundal auze|or9i al anamnezei boliidate.Este neesar apreiat de urmtoarle date: patoIogii Virsta paientului.Frevenlaa diferitor este |imitat o de vArsti anumit. exemplu, Ca invaginalia intestinului dzvoltarea u o|uz]ei intestina|e obiei se dezvolt de doar la opii pin la doi ani. oIuzia intestinal.a iolonului,Co rezultatal obturrii tumoareeste tipi u bolnavi|or mai vrstniide 50 ani. Uleru|peforatrar se TntA|ngte |a paienlii tineride 15 ani,iar panreatita mai aut|a maitineri 20 ani. de La femeitoatepatologiile |egate derg|area de pot dezvo|trii foliulului s5 aparnumai perioada Tn fetil. Timpul debutului bolii. Adesea este foateuti|ntrebarea adresat paientu|ui: feali ind au apirut durerile? Des bolnaviiu ce apendiit trezesnoaptea somnde durerinabdomen. se din Pienliiu

t t
I

ti

t t

I
rl

g J

pot uIerpeforat indiatimpuldbutului dureri|or preiziepn la un u minut. asemenea, De este important menlionat, de da durei|e sunt nu poatesurvenila o antiipate vre-otraum. exemplu, de ruptura lienului Ca traumne esenlial, ompresie sau asupraregiunii inferioar arasu|ui a| pe osta| stngasau hipohondriuIui stng. ernii|e strangulate obieise de delangeaz dup un efotflzic- ridiarea unei greutli sau shimbarea brusa poziliei orpului. Debutul bolii. Numai peforaliauleruIui stomaal gi duodena|, panreatita aut9i ruptur aneuizm agtei un debutfoate de al au aut de sindrom dolor, la paienli dezvolt se stareolaptoid bolnavii cd 9i fr unoftin!. femei rupturagraviditlii La extrauterine asemenea de onduIaolaps. Majoritateacazurilor oluzie intestinal un debut treptatlent. de au prin strangu|a!ie, stat se asoiaz u o Dar, oluzia intestinal din simptomaticfoate intensiv. De asemenea treptat, orespunztor progresrii proesului patologi, dezvolttab|oullini n patologiile se inflamatorii organelor ale avitlii abdominale. 'o atenliedeosebiti se refrdebutului, rspndirii arateru|ui 9i sindromu|ui pot gi dolor.Dupprovenien! durerile fi viserale somatie. Durereaviseralestegenerat organele din tratului digestiv, sunt 9i a rezu|tat extenziei balonrii al spasmului aI |or, sau intestjnal, veziii al prin inervaliile biliare, veziiiurinare ureterului sunttransmise eliae 9i 9i . simpatie.urerea viseal are un arater difuz, de obiei Tn periombe|ia|. mezogastriu, Adsea, bolnavulnu poate |oca|iza aeast durere. Durerea visceral poate fi pereputi de paient sub form de tensionare.incomodare, rampesau olie. parieta|, Durerea somatii provinedin peritonul mezoulintestinului subliregi gros, din oment9i spaliulretroperitone|. Durereasomati este strit limitat,IoaIizat, intensiv 9i permanent. Aparilia duerii,in genera!' inf|amator. de este ondilionat proesu|

t
I I

rl

il
Ail tfl ;: il

'_j..

evaluriisimptoamelor, Pentru comoditatea abdomenul, ds, este n de imaginare divizat patruuadante itre nigteIiniiperpendiular e prinombili: gi superior-dextra; suprior-sinistra; inferior-dextra uadrantul inferior sinistra. Alt sistm divizeaz abdomenuln nou regiuni. pentruconretizarea proesului: Denumira este utilizat |o|izrii lor (e drept zis epigastral inludehipohondriuI gi stng9i propriu regiuna (e regiuneaperiombilial, f|anulrile epigastrati), mezogastri in|ude (suprapubian, ilia dreapt9i |atera|e st6ng 9i drept)9i hipogastri stAng). ! abdomina| Loalizareainilili durerii.Cand Tn avitata |iber brus nimeregte aid gastri(npfoialie uIerstomaa|), d snge (n (Tn ntrerupt graviditate n tubar) sau al puroiului ruptur extrauterin de . piosa|pinx), durerea din start este pereputpe tot abdomenul. Dar, maximala dureriin debut este simliti de bolnavn etaju| intensitata superior (Tn primul caz) 9i Tn patea inferioara| abdomenuluin urmtoare|e dou cazuri. este aeasta o Durerea,generat din intestinul sublire, indiferent oli simpl sau un obstao|u dezvoltareaoIuzieiintestina|e sau este n sau ntotdeauna inilialIocalizat epigastriu nregiunea strangulrii, periombiIia|. n olonului inilia|este loalizat hipogastru Durereade la patologiile zonei afetate. sau orespunztor poateaprea|a o hernie inghina| inghinal sau Durera rgiunea in femuraI strangu|at. paientul dup |ovitur traum sau Deplasareadurerii. Da imediat iar de are durerinumainloultraumei, pesteun interval timp(itevaore) este ruptur de n estedep|asat hipogastriu nesarde suspetat durerea intestinI avitatea in mi. d bazinului u intestin revrsare onlinut

t t
I I i I i
I

t
i I I

s
il i I I

Deplasarea pesteteva de |a debutul dureri|or ore autdin epigastriu nregiunea i|ioinghinal dreaptmrturisgte dspreapendiit aut 9i reprezint simptomul lasiKoher. Cnd dureri|e intensive inputTn rgiuneatorai,iar apoi se au deplaseaz avitatea in abdomina| neesarde suspetat posibll este o aneurism diseant aortei. al craterul durerii adese este de folos pentru stabilireaoriginii maladiei.Durereasub form de ,,lovitur pumna|'' este arateristi de pentru peforat stomaului al duodenului; u|cerul al sau durerepermanent hinuitore pentrupanreatita aut; durereaautnrampi e impune bolnavul stoprespirator pentru la olihepati (biliar) renal; durere 9i extensive naneurismul diseant aotei; al durerea rampperiodi n ?noluziaintestinal; durere ontinue in intensiv nmajoritatea azurilor pentru apendiita aut; durereoarbpermanent npielonefrit. lradiere durerii poate avea o va]oareinformativ prelioas.n deosebi,aeastaeste arateristi pentru olii,nare durereairadiazn rgiunea nervilor ce ineveazsegmentul afetat: n olia biliar (hepati) durereairadiazn regiuneaunghiului inferior omoplatului al drept,iar olia renalnorganele genitale externegi noaps pe patea afetat. nmultepatologii regiunii ale superioare abdomenului a|e durerea este refltati Tn regiunea supraIaviular regiunii afectate.Aeasta se al datoregte exitriidiafragmei proesul patotogi coleistita u Tn aut, perforat gastroduodenal, u sAnge|e u|erul sau aumulat ntr.o ruptur de lin. Durerea panreatita n autare o iradiere tipi- nregiunea |ombar din dreapt 9i stnga sau are un carater de ,,entur''. Durerile in patologiile uterului a retu|uiiradiazn sau mij|ou| osuluisaru. Aentuarea durerii l migare si respiralie. ntotdeauna este importantde aflat de |a paient da durerile nu se aentueazla

I 3 1
EI

g d

t t

t
t t t
I I I I

i A

aentuat inspirul |a respiratie. Durerea p|eurit obieiestemaximal de in profund, se migoreaz inetinirea sau n timpulpauzei respiraliei |a 9i espiratorii. Inflamarea veziii biliarpoat mi9orarefletor exursiiIe profund la iar fo(at. D diafragmei, durereaaentuinduse espiralie |a asemeneadurreapoates se aentuze inspirn multeazurid peritonit, intraabdominale pneumatoze sau intestinale auza abeselor din o|uziei intestinale. gi n Durereae se aentueaz deubitdorsal al bolnavului se are origine retoperitonea|i, de migoreazn pozilie ortostati ca aut.La paienlii apendiita u autdurerease exemp|u panratita Tn mregte timpu| n mersului, deosebi lind pe piiorul drept. acuzprezentat un pacient de hirurgia| este voma. La Urmtoarea paienlii patologii u hirurgial autevomaeste ondilionat una din de urmtoarele auze: (1) exitarexesival terminaliuni|or nevoasa|e peritoneului mezoului; oluzie gi (2) intestina| meani; (3)ref|etar 9i la obstrulionareaformaliunilortubu|are (ilor bi|iare, ureterului, intestinuIui, apendielui). Frevenla vomei. Voma de o singurdat la debutulbolii este arateristipentru apendiitaaut. Voma freventpe parursul eva|urii |inide apendiit aut vorbegtedespre a|ipirea tablou|ui 9i progresarea peritonitei. oluziaintestin cauzatde obstruclionarea n a|, inalta intestinu|ui sublireeste asoiatcu vom frevent abundent. 9i este aute, ndeosebi De asemenea.frevent vomaTn cazuloleistitei 9i npanreatita dureri|e gastroenterite Tn aut.Voma de obieiantiipeaz gi toxioinfeclii. abdominale are vom este rr sau n Dar, exist multe patologii provote o extrauterin intraabdomina|e de hiar tipsegte. hemoragiile in gi De voma ntrerupt ruptur |iengrelurile voma|ipses. asemenea de sau pforlieiuleruIuigastroduodenal. oluzia n nu este arateristi

I I

:. ifl

joas (la nive|u| voma este un simptomar iar da intestinal olonu|ui) pare,aparetirziu.
:,

craterul vomei. n gastritaaut, are Tn cazuri grave poate provoao simptomati pronunfat, abdomina| voma este cu ontinut stomaa| nensemnat noliilehepatie bil. vometsunt,de obiei, 9i pentru bilioase'De asemenea,vomafrevnti, biIioas este carateristi aut. oleistita aut9i panreatita intstina|e voma ste foartefrevent, sra nazu|torsionrii dar gi duponlinut. azul autizrii n maladiei uIeroase dezvoltrii stenozei pilorie vome]e sunt u onlinut staz,adeseau nuan!hemoragi, de darfronlinut bi|ios. notuziaintestinal araterul maselorvomitive treptat modifi. se De la ineputsunt cu onlinut stomaal, apoi - bilioase. progresarea Cu o|uziei devinverzui, maselevomitive afenii' nsfrgit,,fealoide''. Voma 9i pentruoluzia intestinal este obstaolul fiind la ,,faloid'' arateristi nivelu|intestinului sublire,9i rar se ntlnegte oluzia intstinal n u gros. obstaolul nive|ul la intestinului misi de gaze gi materie. Lipsa emisiei de gaze gi fale pe parursul tova este un semn gravnoluziaintestinal, deosebi n a zi|e da se asoiazcu durerigi balonarea abdomenului. vie verso,in $i, (|a o|uzia intestinal Tnalt nivelu! intestinului sublire), emisiade gaze gi pe fealepoates fie pstrat un anumit interval Iadebutul de bo|ii. gastroenterita Diareeaeste tipipentru aut9i poates fie ntlnit pelvian apendiitei aute. ntr.o loa|izare a retaleeste un n Prezenla singeIui 9i a muozitlilor eliminrile intestina|e. simptom lasial invaginaliei Tn Setea gi usiiune in guri (xerostomie)se Tntilnegte multe pronunlat peritonita patologii da n hirurgiale abdominale' Tndeosebi panreatit TnoIuzia intestinat patologii se asoiazcu e avansat, 9i profunde ehi]ibrul hidro.slin. dereg|ri Tn

t t
t
I

I I

t
il i I il

I
l,'

I I
ll

t t t t t
I

g J

bolnavul lstori bolii. ste neesarde interogat despreantiidentle peritonite, pneumonie, (operalii apendiit, suportate, supotate ol|itiazei d et.).Unul din ntrebrile baz adresatpaintu|ui este 9i uro|itiazei situa{ie? A urmtoru|:mai fost indv asemenea da dbutu| ste neesar de onrtizat bo|iinu ste ore|atU e Durerea aparedupfo|osirea minriigi se menline ore, 2.3 alimentele. duodenal. dureripermanente epigastriu, La mturisegte despreun uIer n are se intensifidup folosireaalimente|or suspet un aner se Durerea hipohondriul orelat n sau drept stomaa| ulerronigastri. u minareavorbegte ole|itiazei. despreprzenla XAMENULLlNl lnspelia generaI. Este nesar'ntotdeauna, iteva minute a pentruo observalieasupra bolnavului. poate xpimarea felei bolnavului ndelungat. mturisi despreo suferin! Simp|aobservare disomfortului a pe poateindiahirurgului sau de repetat a grimasei duere fala bo|navului despre prezenla durriIor oliative. Fala palid sau sur a bolnavu|ui, aoperit u transpiraliirei poate vorbi despre un uler peforat, panreatit a aut sau strangulare intestinului. extrmpa|id unei Fala a ntrerupt. femeipoatevorbidespreo extrauterin Culoarea su.pmintie a pie|ii,orbiteleTnfundate, nuan!asulita aoperiteu transpiralii a|tuies tegumentele felei, ochii slipitori, rei exprimarealasi a ,,fe!ei|ui Hiporate''sau a ,,fetiabdominale'', pentru peritonita avansati. arateristi6 Pozili bolnavuluiin pat este un semn Iinidiferenlial sup|imentar. paienliinu.gipot gsi loul,areideosebesde Tntooli puterni paienliiu peritonit, nerali are sunt nemigafi. s.i propuneli unui paientu ulcerpeforat se ?ntoar latera| veli observau e greutfi s 9i lui. generalizat piiore|e gi atenlievor fi asoiatemigrile ln peritonit de bo|navului, obiei,sunt flexaten genunhipentrua re|axa defansul al musular abdomenu|ui.

t
I

I
I i I I

t
i

li-

n rupturde lien sa fiat paienliise afl n poziliefo(at . dubit nerara a adu de lateral,9i se onstatsimptomu| ,,hopamiti'': dorsaI asoiazcu intensifiarea se n dureri|or, bo|navul poziliedeubit 9i pozilia inilial deubit 9i |ateral gez6nd. imediat reapta sau bolnavii pu|sului est un simptom frevenlei onstant Pulsul. Ac|erarea prezent Tn peritonitagenera|izat a hemoragiei intraabdominale. 9i pulsuluidup traumaabdomenului observareaatentasuprafrevenlei poate pune n eviden! natura 9i gravitatea lezrilor organie 9i a intraabdominale. hemoragiei ! ntr-operitonitavansat pulsu|este frevent (n aga fel ste imposibi| numrat) slab uneorieste imposibi| palpat. de Aga puls de 9i mturisegte despre starea terminala paientului9i este un semn pronosti negativ. tensiuniiateriale Tensiunea arterial. Msurarea adesea ajut la Migorarea indii|or poateindiala o in TA diagnostia dureilor abdomen. goc irulatorie rezultat a hemoragie intraabdominal, sau |ao insufiient avansate. al oluziei intestina|e frevenleirespiralii este important Frevenla respirafiei. Stabilirea pato|ogiilor bolii toraie sau abdominale. Da la debutuI la diferenlierea posibilste de este mrit douori de la norm,atuni frecvenla respiraliei pato|ogie torai. peitonit generaIizat oIuzieintestinal asoiatcu sau Dar, Tnt-o respiralia,de balonare abdominal,sau hemoragieintraabdominal poatedevenifrevent. asemenea, pot hirurgiale aute aIe abdomenu|ui fi Temperatur. Pato|ogii|e de sau ridiat. oatetrei fe|uri sizut, norma| asoiateu temperatur pot n dar temperaturi fi Tntilnite una 9i aeiagi patoIogie Tn diferittimp. n de Temperatur szut(35-6.)poates se ntilneas stri|e 9o.n prin strangulare, aute,oluziei intestinale faza inipient panreatitei al grave. abdominale perforat a uneihemoragii uleru|ui sau

It I

J I

E I

orpuluide obiei este La dbutul apendiiteiaute temperatura adresrii normal, u timpul(niteva ore),|a momentu| iar dup ajutor (37,3-37,5.). medial devine ea subfebril peritonit La peforra aut sau ntr-o apendixu|ui apendiita n progresiv poate ifIe 38"C. de temperatura orpuIui ajunge Da paientul durere abdomen |a debutare temperatura u n de de p|mAnilor a 4041o,atuniauzeleprobabi|e boliieste pato|ogia aI sau pentru pato|ogii rinihi|or. nalt absolutnu este aracteristi emperatur hirurgia]e auteale abdomenului. lnspelia abdomenului. La inspeliavizual a abdomenului se prezenlabalonrii atrageatnliela dimensiunile simetrismul, lui, loalegi generale. pot simetrie dimensiuni abdomenului servi n Cauza mririi a sau balonarea obezitatea, asitanirozahepati, abdomnului. Mrirea asimetri dimensiuni abdomenului ntlnegte oluzia n a s in intestinal, nd ansa sau ansele intestina|e ba|onate ontureazprin peretele se peretele mare e deformeaz abdomina| Tntr.o tumoarede dimensiuni 9i abdominal. igoraean volum a| abdomenu|ui intilnegte n agexii, se ondilionate de Un. proes patologi C?, de exemp|u stenoz piloroduodena| sau deompensat de o tumoare ma|ign. s ste ob|igatoriu Tntotdeauna fie examinate a toatelouri|e hernia|, unde|a paienlii obezie posibil a analului femural, de Tndeosebiregiunea mii.Hernii|e inghinale mai e de nu observao herniefemural dimensiuni a atuniind viseele bine de examinat pozilieortostati bolnavului, n ptrund saul hernial herniaprolabeaz gi exterior. in pote fi util Pentru depistareaherniilorpostoperatorii ombi|ile 9i ar este re|axat poziliedeubitdorza| n manevr:paientu| urmtoarea se este rugat s ridie apu|.n aest moment mughiiabdominale presiuneaintraabdominal herniedevine ontrateaz se mregte 9i 9i vizibil.
10

t t t
I

t
I I i I

ila

Guloareategumentelor majoritatea in zurilor patologie de aut a abdomenu|ui se modifi. nu Dar,iteriitatea adesea aparenoleistita aut, olangit9i panreatita aut, paliditatea apare n hemoragii (extrauterin intraabdomlnale nterupt' ruptur de Iien, aneurism), ianoza- ntromboza vaselormezenterie. n afar de aesta, la inspelia abdomenuluise poate obseva dilatareavenelor subutanateperiobilicale ciroza hepati,prezenla n petelorviolete periombilial pe flanuri|e lateralen paneatita aut, 9i sau esorialiigi hemoimbibilii o traum, |a bont a abdomenului. De postoperatorii. asemena, trageatenliela przenla giatriiilor se Partiiparea bdomenului in .atul de respirafie. netinirea migriIor respiratorii perete|ui ale abdominaI este un semn important n pato|ogia hirurgial aut a abdomenului. ulerul peforattot n gi abdomenul pe devinenemigat nu patiip atulde respiralie, tnd n n apendiita acutu peritonit loal, adesease limiteaz patiipare de n respiralie numai regiunea inghinal dreapt. n o|eistitaaut se gi diminuiaz migrile respiratorii diafragmei al regiunii ale epigastrale. Palparea. Palpareaabdomenului efetueaz poziliede deubit se n dorsal.Capul paientului sprigin se |iberpe pern,miiniIede-a lungul genunhilo. orpu|ui, piioarele iar flexateleger Tn atiu|aliil Aeast pozilie permite re|axareamaxim al peretelui abdominal anterior 9i palparea. Palpareaurmeaza fi efetuat parteadreapta failiteaz din bolnavului: MiiniIe examinatorului trebuie s fie alde, iar palparea abdomenului efetueazu patru degete a miinii drepte.Palparea se tenti 9i leger sunt ondilii nesare aestei manevre.Palparea pentrupaientdar brutaI dureroasnu numaia este insupotabil 9i poaterea imaginegregit. se Palparea ntotdeauna iniliaz din loul mai pulin dureros al la abdomenului. exemplu: suspiiunea De apendiitei se acutepalparea va nepe regiuneailiasting, iar Tn co|eistita din aut- din regiunile
ll

fl

A A A

t
t

t
I i

rt
*il

il

c
l
inferioare abdomenu|ui. palpaliese va determina rspindirea9i ale La intensivitatea nordrii musulare,loul maxim dureros,zone|e de hiperestezie, simptomul iritarea pritoneu|ui si prezenla areva de a si prolabri (hernii). Defansulmusular(rigiditatea musulat5, rezistenlamusular) ref|etori mughilor este o ontratare a abdomina]i realiede rspuns a peritoneului. la inflamalie iritarea 9i poatefi foatepronunlat, DefansulmusuIar onstant, spinditpe 9i altuind toat suprafalaabdomenuIui aga numitul de ,,abdomen Iemn'', pentruulerulpeforat. arateristi Dar, mai des, defansulmusularse toatizeaz o anumit cu regiune: hipohondriul n drept- n oleistita aut;Tnepigastriu npanreatita aut;nregiuneai]iadreapt n aut 9i boa|a Chron. Rigiditatea apendiita musularpoate lipsi n pelviana proeselor loa|izarea inflamatorii, pronunlat greu de slab 9i pentru n intraabdominale,nu e arateristic depistat hemoragii o|uzia 9i intestinal. poatefi determinat npatologii Defansu| musular extraabdominale: 9i p|europneumonii, de fraturi oasteinferjoare, olirenalet.elt. Existi situaliilinie, ind defansul musular este slab pronunlat hiar gros gi Tnperitonite (1) avansate: la obeziu un pereteanterior abdomina| gi |ax,(2) |a bo|navi toxemiiuremie, sunt atenuate u nd reflexurile 9i diminuate, (3)|a paienlii virstnii. 9i |oalizrii durerii maximeeste un semn Doloritatdi. Determinarea prinipal ontribuie stabiIirea diagnozi. |ini la e prin migri supefiia|, HiperesteziategumenteIor. Se determin n dorsa| dejetelor. a Hiperestezie utanat atentealunendu suprafa! acuti. Dar,la general, regiuneai|iadreaptpoateindia|a apendicit are diagriosti szut. hiperestezia utanat o va|oare lasi de iritarea peritoneului este lritarea peritoneului.Simptomul n atent simptomul Blumberg, are se determin fe|ulurmtor: degete|e
12

A 3 l I I I I T I

t t t
i i

t
,d

t
I I
se afundprofund !suturile regiuniirespetive, apoi abdomenului iar n peritoneului busm6nase n|tur. inflamarea in aeastaprovoa dureri puternie, se obseviprinrealiapaientu|ui. e Determinrearigiditlii mughiului iliopsoas. Des n inflamatii retroperitoneale proesse impli Tn doar plia posterioar peritoneu|ui. a F|exia membruluiinferiorTntinsn artiulaliaoxofemura| provoa psoas pozitiv.SimptomulCope apariliadureriloraute - simptomul extensia membruluiinferiorntinsTn atiulaliaoxofemural provoa aparilia durerilor. ! Palparearegiuniilombarese efetuiaz ambelemAni. mnse cu o pe afl pe lomb,iar e|la|t peretele anterior abdomenului. al Palpind bimanua| a9a fel se poateobservaorigieprolabare n sau formaliune, se prezenlapio-sau hidronefrozei a abesuluiretroperitonea|. gi determin Doloritatea prin lovireaugoaru regiunii date se poate determina pumnu| regiunealombar.Prezenla dureriipoate fi n olii renale, Tn pieIonefrit et.alt. Perculia abdomenului prmite dpistareasunetuluitimpani n gi balonareaintestinelor sunetulmat in aumulrilibere de lihide,de gi dimensiunile stabilit stomau|ui de stabilit matitatea fiatuIui.

t
I I I I I I

T I

Matitateafiatului. Da la peruliematitatea fiatului |ipsegte atuni este vorba despre prezenla aerului liber n avitatea abdomin| (pneumopritoneum), e poatefi nperforare stomasau intestin. ceia de poatefi !i no|uzia Disparilia mhilt1ii fiatu|ui intestinal, atunci6nd ansa balonat intestinalse interaleazntre fiat 9i peretele anterior abdominal. peritoneal poatefi reprezentat puroi, Lihidul liber navitatea de bil,snge,urinsau poatefi d arater sros.Pentrustabilirea lichidu|ui liberintraperitoneal peruteaz se unuliinflanurile abdominale, Tntii mai Tnpoziliedeubitdorsal,iar apoi dubitlateraI. Da, are lo shimbarea

13

t I t
i
I

perutor la el mat la timpani atunise vorbegte nuantei sunetu|ui de abdomina|. despreprezenla lihidu|ui navitatea Iiber mturisegte abdomnu| Ausulta[ia.Aforismahirurgial mut pe ae|erat despre vorbegtedspre peritonit nd e| u pristalti intestinaI se ausu|tn regiunea oluzie intestinal.PeristaltismuI periombilia| dreapta stnga. mzogastral din 9i poatesi fie nu numainperitonit, gi Lipsa sunetelor intestinale dar patologieretroperitoneal (panratit, f|gmon trauma abdomenuIui, retroperitoneal),intoxicalii. n ! n afar de peristaltismul aeleratn oluzia intestinal poate se

t
I I

gi lopotajului''. peusia La abdomenului para|eI ausulta ,,simptomu| in u lui se ausu|tarea sunetullopotajului perped asupraanseiafetate e lihid voIum Tn mare9i gaz. conline pe este ausultat regiunea Tn Aotaabdominal hipoombilial linia se perepe un zgomot median. n aneurismu|aoti ausu|tativ permanent, se amplifi e odati u undapulsativ. hirurgiale n auteale abdomenului xaminarearetal. patologii|e gi Pentruexaminarra tugeuIrectalare o valoareimportant informativ. deubitdorsal sau |atral. Mediuldup dat paientuleste pozilionat sau a|t ei mnugiide auiu 9i prelurarea u g|ierin mbrarea degetuI indienret. La tugeul remediu oleios|egergi atentva introdue fiind cauza reta|se poat9 depista o tumoare,e obtureazlumenu|, Tn intestinal. sau oluzieiintestina|e, se palpeazapexuIinvaginatului poatefi |iber9i ampu|areta| de oluzia intestina| originetumoroas peretelui dureri anterior rtu|ui poateaprecia al se di|atat. ompresia La peIvienesau umu|rea lihid de aute, e poate fi n peritonite|e pato|ogiTn spaliul Doug|as.La femei de asemenea se efetuiaz vaginal. examinare e Eminareautiei toraie. npato|ogii|e se asoiazcu tabloul aut e neesar de a eftua si o examinare lini a bdomenu|ui p/'tl^Y*9*+ ,rni^,.l,7|oq4a ]a./,'; 4{*j::||/:Y,''!'''Y*,.::ot{, .c ""/ *uii! i^oio',a:.,:'i4 u oot /pi*{a'4:;* f. *ox&,a,.{,ra""'^,; f ,;Ii,d,"" , Js/Pl4 , iu,lz-, ar."-{at .., ^,, r#,,,-",+$h _ /"" ' E,,."; . ^ T:;' "tv,n

t
i I I I I I I

E T
J

S-ar putea să vă placă și