P. 1
Actiunea in Revendicare Imobiliara

Actiunea in Revendicare Imobiliara

|Views: 74|Likes:
Published by alexa2687

More info:

Published by: alexa2687 on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2012

pdf

text

original

Actiunea in revendicare imobiliara

Actiunea in revendicare este o actiune reala, petitorie prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau cere restituirea de la posesorul neproprietar. aceasta tinde sa stabileasca direct existenta dreptului de proprietate al reclamantului. Prin aceiasi actiune se pot solicita si despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Temeiul juridic al revendicarii il constituie dreptul de proprietate asupra lucrului, si anume dispozitiile art. 480 din Codul Civil. Pentru a putea exercita actiunea in revendicare se cere conditia ca reclamantul sa fie proprietar exclusiv al bunului imobil revendicat. In cazul in care exista mai multi proprietari in indiviziune asupra imobilului revendicat, conditia de adminisibilitate a actiunii in revendicare o reprezinta respectarea principiului unanimitatii. Aceasta trebuie sa fie introdusa de toti coproprietarii , in caz contrar actiunea urmand a fi respinsa pentru motivul ca aceasta are ca scop recunoasterea dreptului de proprietate al reclamantului asupra bunului in litigiu si readucerea lui in patrimoniul acestuia. Altfel s-ar ajunge la prejudicierea celorlalti coproprietari, care s-ar alfa in situatia de a pierde respectivul bun, asupra caruia cel care a introdus actiunea si-a preconstituit deja un titlu de proprietate. Conditia esentiala a actiunii in revendicare, este ca proprietarul sa fi pierdut posesia asupra bunului respectiv, in caz contrar lipsind unul din elementele esentiale ale unei cereri de chemare in judecata, si anume interesul. Reclamantul trebuie sa-si dovedeasca dreptul de proprietate si o poate face apeland la toate mijloacele de proba. Se poate face dovada proprietatii cu un titlu de proprietate: acte translative de proprietate sau prin acte declarative de proprietate. Aceasta sunt prezumtii de proprietate care fac dovada pana la proba contrarie. Atunci cand cele doua parti au cate un titlu de la acelasi autor va avea preferinta cel care a inscris primul titlu in cartea funciara. Cand titlurile vin de la autori diferiti, alaturi de data inscrierii in cartea funciara se va avea in vedere autorul care are un drept preferential , deci cel care a fost adevaratul proprietar al imobilului. Paratul are un statut privilegiat ± pana la dovada contrara, el este considerat pasiv obligatiei de a dovedi dreptul sau. El se bucura de o prezumtie dedusa din simplul fapt al posesiei. Daca reclamantul nu a reusit sa faca aceasta proba, actiunea va fi respinsa, fara ca paratul sa mai fie tinut a-si proba dreptul sau de proprietate asupra imobilului. Actiunea in revendicare este in principiu imprescriptibila, sub aspect extinctiv. Acest lucru inseamna ca dreptul de proprietate are un caracter perpetuu, care nu se stinge prin neuz, indiferent de timpul cat titularul sau nu l-a exercitat. Competenta materiala poate apartine judecatoriei sau tribunalului in functie de criteriul valorii imobilului revendicat. Astfel, pentru imobilele a caror valoare este pana la 500.000 lei, competenta apartine judecatoriei, iar peste aceasta valoare, tribunalului. Competenta teritoriala este absoluta si apartine instantei in circumscriptia careia se afla imobilul.

Actiunile posesorii

Actiunile posesorii sunt reglementate de dispozitiile art. 674-676 Cod Civil si reprezinta mijloace procesuale care apara posesia impotriva oricaror tulburari sau pentru redobandirea posesiei in cazul in care aceasta a fost pierduta. Efectele posesiei sunt: - crearea unei prezumtii de proprietate, - posesorul poate dobandi proprietatea prin uzucapiune, - are loc o prescriptie instantanee in cazul bunurilor mobile, - obtinerea fructelor lucrului posedat de posesorul de buna-credinta,

neputand exista identitate de cauza intre o actiune posesorie si una petitorie. putand fi exercitate timp de un an de la tulburarea sau atingerea adusa posesiei.dupa cum sunt stabilite in folosul unei cladiri ori al unui teren se mai impart in: urbane. Actiunile posesorii sunt reale. Dreptul de superficie poate lua nastere prin conventia incheiata intre proprietarul terenului si cel care . desi strans legate. si cea posesorie in complangere. prin renuntarea la ea de catre proprietarul fondului dominant sau prin revocarea. respectiv actiunea negatorie prin care contesta existenta servitutii si o actiune posesorie pentru incetarea tulburarii care I se aduce.dupa cum sunt exercitate in mod continuu sau nu. rezolvirea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea. Servitutile se clasifica din mai multe puncte de vedere: . . Dreptul de superficie este un drept real imobiliar ce are ca obiect numai constructii sau plantatii. nepetitorii si imobiliare. Proprietarul fondului dominant are la indemana doua actiuni. Instanta competenta este judecatoria de la locul situarii imobilului. iar posesorul trebuie sa fi stapanit cel putin un an inainte de actul deposedarii sau tulburarii si posesia sa fie utila si neviciata. teren asupra caruia superficiarul capata un drept de folosinta. si poate fi introdusa in termen de un an de la tulburare sau deposedare. Actiunile ce au ca obiect servituti. Aceasta actiune poate fi introdusa si de detentorul precar. una generala. .. daca aceasta a fost stabilita prin fapta omului. rurale. denumita superficiar asupra constructiilor. Actiunea in servitute Servitutea este un drept real asupra lucrului altuia si reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate . si anume actiunea confesorie de servitute. numita si actiune in complangere si una speciala. Servitutile se sting prin imposibilitatea materiala de a mai exercita servitutea. fiind deci un drept imobiliar si un accesoriu al fondului. Servitutea presupune doua bunuri imobile care apartin la doi proprietari diferiti. Actiunea posesorie in complangere se foloseste pentru a face sa inceteze orice fel de tulburare a posesiei care provine de la un tert. numita actiune in reintegrare.apararea posesiei prin actiunile posesorii. Superficia nu poate inceta prin indiviziune. prin pieirea fondului aservit. sunt de competenta judecatoriei in a carei raza se afla situate imobilele. plantatiilor sau altor lucrari care se afla pe un teren proprietatea unei alte persoane. care nu se stinge prin neintrebuintare. fiind perpetuu. Tot acesta are si el la indemana doua actiuni. prin confuziune. si implica dreptul de folosinta asupra terenului pe care se afla acestea. Actiunea posesorie in reintegrare se foloseste pentru apararea posesiei cand deposedarea sau tulburarea s-a produs prin violenta si se poate exercita numai daca nu a trecut mai mult de un an de la deposedarea sau tulburarea prin violenta a posesiei. . servitutile se mai clasifica in: servituti continue. datorita faptului ca cele doua actiuni au o natura diferita si un temei juridic diferit. precum si dupa cum sunt vizibile prin semne exterioare sau nu. Actiunea in superficie Dreptul de superficie este un drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana. intrucat dreptul proprietarului terenului si dreptul superficiarului. prin neuz timp de 30 de ani. prin expirarea termenului pentru care servitutea a fost stabilita. Hotararea judecatoreasca data in cazul actiunilor posesorii nu are putere de lucru judecat fata de cele pronuntate in cazul actiunilor petitorii. negative. Proprietarul fondului aservit isi poate exercita dreptul sau de proprietate cu exceptia restrictiilor impuse prin servitute si nu ii este permis sa faca ceva care sa micsoreze fondul servitutii.dupa obiectul lor: pozitive. nu constituie caz de indiviziune. avand totodata un caracter perpetuu si indivizibil. lucrari atasate de sol. legale si stabilite prin fapta omului. aparente. Dreptul civil roman recunoaste doua actiuni posesorii.dupa modul constituirii lor ele se impart in: naturale.

Actiunile in materie de carte funciara Pentru realizarea evidentei tehnico-juridice a proprietatii. legea instituie o serie de operatiuni de lucru in materie de carte funciara reprezentate de inscrieri.in partea a doua ± date referitoare la numele proprietarului.timbru judiciar de 0. . In general. indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte. constituie.construieste pe acest teren sau in temeiul legii.taxa de timbru. precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept. insa trebuie avut in vedere ca. actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate. 7/1996. locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de trei ani. aducand la cunostinta o serie de acte sau de fapte in legatura cu imobilul sau cu situatia juridica personala a titularului dreptului inscris. faptele juridice. pozitionare. suprafata.in partea intai ± a imobilului. Cadastral. Conform acestora avem actiune in prestatie tabulare obisnuita si speciala.in partea a treia ± inscrierile referitoare la dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini. Competenta pentru solutionarea cererilor in rectificare apartine judecatoriei in raza careia se afla imobilul inscris in cartea funciara a carei rectificare se cere. modifica sau stinge un drept real imobiliar sub conditia si in masura justificarii ei. urmarirea imobilului sau a veniturilor sale. publicitatea reala. abitatie. folosinta. sechestrul. constituirea. caracteristicile acestuia date de nr. trebuie sa existe o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila cu privire la dreptul in fond al reclamantului. instituita prin evidenta de carte funciara. Notarea este operatiunea efectuata in scop de opozabilitate. servitutile constituite in folosul proprietatii. a titularilor dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acesteia. trebuie sa reflecte situatia reala a unui imobil cu privire la atributele date de inscrierile facute in cartea funciara.cerere de intabulare. notari. radieri. constituie. uz. indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu in partea intai sau a doua a cartii funciare cu privire la inscrierile facute. drepturile personale sau alte raporturi juridice. drepturile personale sau alte raporturi juridice.3 lei. modifica sau stinge un drept real imobiliar cu caracter definitiv. Cerintele procedurale pentru intabulare sunt: . pentru promovarea acesteia. Intabularea reprezinta inscrierea prin care se transmite. faptele juridice. orice modificari. servitutile in sarcina fondului aservit. categorie de folosinta. Actiunea in prestatie tabulara este reglementata de doua articole diferite din Legea nr. uzufruct. Inscrierea provizorie este operatiunea prin care se transmite. Cerintele procedurale pentru inscrierea provizorie sunt aceleasi ca si pentru intabulare. precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte. fie radierea unor inscrieri necesare pentru a restabili concordanta dintre inscrierile din cartea funciara si situatia juridica reale. Instanta competenta este judecatoria de la locul situarii imobilului. Ca regula. . precum si actiunile privitoare la proprietate. ipoteca si privilegiile imobiliare. . Uneori este posibil sa exista o neconcordanta intre cuprinsul cartii funciare si situatia juridica reala. Actiunea in rectificare a cartii funciare este cea prin care se poate cere instantei de judecata sa dispuna fie inscrierea. Actiunea in rectificare este imprescriptibila. modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar) . un raport juridic susceptibil de a fi inscris in cartea funciara este evidentiat prin inscrierea: . stramutarea proprietatii. de la data inregistrarii cererii de intabulare. Actiunea se promoveaza impotriva celui care este inscris in cartea funciara si in legatura cu care inscrierea din cartea funciara este susceptibila de a fi rectificata sau impotriva succesorilor acestuia. Instanta competenta este judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul . Titularul actiunii in rectificare poate fi orice persoana interesata. orice modificari. .acte in original sau copii legalizate ( prinvind transmiterea. respectiv dreptul de superficie. .

acestea sunt supuse aceluia i regim juridic ca bunurile aflate în proprietatea oric rei alte persoane. sub condi ia îns a desp gubirii proprietarului. a transforma. jus fruendi. fie de c tre o instan judec toreasc . cu men iunile c . are dou elemente: dispozi ia material asupra bunului (în cazul bunurilor corporale (care exprim posibilitatea de a modifica forma lucrului. cu respectarea limitelor materiale i a limitelor juridice [1]. Ele sunt o modalitate de limitare a exerci iului absolut al dreptului de proprietate într-un mod care s concilieze interesul particular al proprietarului cu cel general sau cu interesele altor particulari. în sensul c el dureaz atâta vreme cât exist i bunul care face obiectul dreptului. constau în limitele fizice ale bunului. dreptul de proprietate este perpetuu. cât i o persoan juridic . [modificare] Limitele exercit rii dreptului de proprietate privat Limitele exercit rii dreptului de proprietate pot fi materiale sau juridice. Dreptul de proprietate este un drept absolut pentru c titularul s u are libertatea oric rei ac iuni sau inac iuni în leg tur cu bunul s u. exclusiv i perpetuu. inclusiv deasupra acestuia (pân la limita inferioar a spa iului aerian. folosin i dispozi ie (jus possidendi.No iune Dreptul de proprietate privat este definit ca dreptul real principal care confer titularului s u atributele de posesie. de pild . dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz i nu poate fi pierdut prin interven ia prescrip iei extinctive. obliga ia de a respecta o . distruge sau consuma substan a acestuia) i dispozi ia juridic (ce exprim posibilitatea înstr in rii în tot sau în parte a dreptului de proprietate). Dispozi ia (jus abutendi). potrivit Constitu iei. proprietarul î i poate exercita atributele dreptului s u pe toat suprafa a terenului. printr-un act juridic încheiat de acesta. [modificare] Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privat Dreptul de proprietate privat este un drept absolut. exclusiv i perpetuu. În acest sens este un element de drept. Poate fi titular al dreptului de proprietate privat atât o persoan fizic . de la exercitarea prerogativelor propriet ii. Exemple de astfel de limit ri juridice (care sunt de regul prezentate sub forma dreptului de servitute sunt: obliga ia de îngr dire a caselor. Limitele materiale. în plus. În fine. bog iile subsolului fac obiectul exclusiv al propriet ii publice i c subsolul poate fi utilizat pentru efectuarea de lucr ri de interes general. în cazul bunurilor corporale. În cazul terenurilor. care este obiect al dreptului de proprietate public ). atribute care pot fi exercitate în mod absolut. fie de c tre proprietar. Folosin a (jus utendi i jus fruendi) cuprinde atât utilizarea bunului. Caracterul exclusiv cuprinde dou idei: monopolul titularului dreptului de proprietate asupra bunului s u i excluderea ter ilor. jus utendi. i în subsol. jus abutendi) asupra bunului apropriat în form privat . inclusiv a autorit ilor publice. cur ilor i gr dinilor. iar nu unul de fapt (care rezult din st pânirea concret a bunului). În cazul în care îns statul de ine bunuri cu titluri de proprietate privat . Posesia (jus possidendi) este dreptul de a st pâni bunul. Limitele juridice se stabilesc fie prin lege. cât i culegerea fructelor acestuia. inclusiv statul.

dreptul de uz. regimul terenurilor forestiere i agricole. indiferent de momentul sau durata acestei utiliz ri. [modificare] Caracterele juridice ale dreptului de proprietate public Dreptul de proprietate public are urm toarele caractere: y este un drept inalienabil.distan minim fa de proprietatea vecin în cazul realiz rii de planta ii sau construc ii. în sensul c nu poate fi înstr inat. Exemple de astfel de bunuri sunt: drumurile na ionale sau locale (în cadrul unor suprafe e mai mari de teren care sunt obiect al propriet ii private pot exista îns i drumuri private). care confer atributele de posesie. Bunurile care fac parte din domeniul public pot fie exploatate în urm toarele modalit y y y i: drept de administrare. Acestea sunt dreptul de uzufruct. drept de folosin gratuit asupra bunurilor proprietate public . expropriere sau confiscare a bunurilor etc. [modificare] Dreptul de proprietate public [modificare] No iune Dreptul de proprietate public este dreptul real principal. de i nu sunt accesibile uzului public. în anumite condi ii a unor m suri de rechizi ie. posibilitatea aplic rii. insesizabil. exclusiv i perpetuu. Bunurile de uz public sunt bunurile la a c ror utilizare au acces to i membrii comunit ii. [modificare] Dezmembr mintele dreptului de proprietate privat Dezmembr mintele dreptului de proprietate sunt acele drepturi reale de inute asupra unui bun al altei persoane. de regul cel al folosin ei bunului. care. bibliotecile publice na ionale sau locale etc. cu respectarea limitelor materiale i a limitelor juridice [2]. dreptul de servitute i dreptul de superficie.). imprescriptibil. echipamente i instala ii destinate ap r rii na ionale etc. folosin i dispozi ie asupra unui bun. Bunurile de interes public sunt bunurile care. dreptul de abita ie. Titularul dreptului de proprietatea public poate fi statul sau o unitate administrativ-teritorial . drept de concesiune. Ele confer titularului lor numai o parte din atributele dreptului de proprietate. atribute care pot fi exercitate în mod absolut. sunt afectate func ion rii serviciilor publice (cl diri ale ministerelor i altor institu ii publice. . prin natura sa sau prin declara ie a legii. Alte limit ri juridice aduse exerci iului dreptului de proprietate sunt reglement rile care in de disciplina în construc ii. dreptul de trecere pe proprietate vecin în cazul lipsei unui drum de acces la drumul public etc. inalienabil. este de uz sau de utilitate public .) sau sunt destinate s realizeze în mod direct un interes na ional sau local (bog iile subsolului. opere de art etc.

" 2. sa foloseasca si sa dispuna de acel lucru. daca nu sinonime.y y este un drept insesizabil.1). neputând fi obiect al procedurilor de executare silit . în sensul c bunurile care fac obiect al propriet ii publice nu pot fi dobândite de ter e p r i prin uzucapiune (prescrip ie achizitiv ). drept care permite titularului sa posede.(3) Daca ar fi sa transpunem afirmatia (1) îân planul stiintei dreptului ar rezulta ca "proprietatea".1. DREPTUL DE PROPRIETATE I.economica sau juridica din care este abordata : -"proprietatea". prin interventia Statului de a organiza prin intermediul normei juridice : realitatea socio-economica(a proprietatii) încadrata de norma juridica devine realitatea juridica(a proprietatii).Între termenii de "proprietate" si "drept de proprietate" nu exista întotdeauna o sinonimie perfecta. în limbajul obisnuit .capitolul "Drepturile si libertatile fundamentale :. Definitia legala. indiferent de categoria de folosinta. de unde rezulta ca cele doua notiuni sunt . identificat printr-un numar cadastral unic. corespondente: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut.art. în cadrul si cu respectarea legislatiei existente. 3.44.Definitia doctrinara.Scurte precizari teoretice 1. care da expresia aproprierii unui bun.Codul civil defineste însa proprietatea în art. 3. cât si obiectul acestui drept.desemneaza atât dreptul de proprietate . apartinand aceluiasi proprietar. însa în limitele determinate de lege. cu sau fara constructii.(2) -"proprietatea" intereseaza dreptul civil din momentul în care a devenit o realitate juridica. din perspectiva socio-economica este o relatie economica de însusire a unor bunuri. Definitia Imobilului Una sau mai multe parcele alaturate." Principiile constitutionale în aceasta materie sunt urmatoarele: -proprietatea este publica si privata (art.135 intitulat"Proprietatea "din titlul "Economia si finantele publice " -si un sediu special pentru dreptul de proprietate privata.din punct de vedere tehnico-juridic desemneaza obiectul dreptului subiectiv real de proprietate. deoarece notiunea de proprietate este susceptibila de mai multe întelesuri. intitulat"Dreptul de proprietate privata . este un drept imprescriptibil. în putere proprie si in interes propriu. .Constitutia Romaniei consacra dreptului de proprietate un sediu general -art. respectiv un raport juridic. în functie de perspectiva .(1) -"proprietatea".135 alin.480 prin raportare la dreptul subiectiv . adica o realitate socio-economica. Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv. situate pe teritoriul unei unit?ti administrativ-teritoriale. adica dreptul de proprietate.Notiune.Reglementarea dreptului de proprietate.

Closca.Of. nr. Legea nr. O serie de legi speciale contin prevederi referitoare la materia proprietatii private si publice : Legea fondului funciar nr. în M.Of.2001 s.03.Ca orice raport juridic civil.2 si alin. Spre deosebire de Conventia europeana a drepturilor omului care este o conventie între statele semnatare si are forta juridica obligatorie pentru acestea. -dreptul de proprietate privata asupra terenurilor poate fi dobândit de cetatenii straini si apatrizi numai în urmatoarele conditii : aderarea la Uniunea Europeana.8/1996 privind drepturile de autor ( M.Dreptul de proprietate este reglementat în tratate internationale la care Romania a aderat : "Declaratia universala a drepturilor omului" în art.G. .nr.1998).-proprietatea privata este inviolabila în conditiile legii organice.50/1991 privind autorizarea executatii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor( M.135 alin.4.Nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa". -exproprierea pentru o cauza de utilitate publica este conditionata de o dreapta si prealabila despagubire iar nationalizarile sau orice alte masuri de trecere în proprietatea publica a unor bunuri pe baze discriminatorii sunt interzise( alin.21.11. .7).în structura dreptului de proprietate vom retine urmatoarele elemente: subiecte.Legea nr.1996.Of).proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege iar bunurile proprietate publica sunt inalienabile ( alin.61/26.18/1991( M. Declaratia este considerata "modelul si sursa da inspiratie pentru sutele de instrumente ce alcatuiesc în prezent edificiul juridic al protectiei fiintei umane.nr. Legea nr.2) . privita ca subiect unic sau asociat în colectivitati.Legea nr.1.1 alin.2001).7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare( M. Declaratia universala a drepturilor omului este o rezolutie adoptata de Adunarea generala a Organizatiei Natiunilor Unite . art.1 ca orice persoana fizica sau juridica are dreptul de a-i fi protejate bunurile sale.nr. un izvor de drept de sine statator.3.09.544/1.Of. prevede în Protocolul aditional nr.1998).4 . continut. conform legii organice .2.135). reciprocitatea.448/24. -caracterul licit al dobandirii averii este prezumat ( art.(I.I. Conventia europeana a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ( intrata în vigoare în 1953 în Comunitatea europeana si în tara noastra în 1994).modificata si completata prin O.Of.44 alin.44 alin.254.o1.Of. nr.112/1995 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului( M. garantata si ocrotita în mod egal de lege .1/ 05. 4. Legea nr. art.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica(M.a. mostenirea legala (art. Legea nr. 3.03.1998).75/14. Nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru cauza de utilitate publica si în conditiile prevîzute de lege si de principiile generale de drept international. nr. Legea nr. 3.nr ).indiferent de titular (art.85/2001privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ( M.Of.Structura dreptului de proprietate.114/1996 a locuintei(M. 2 teza a II-a). are dreptul la proprietate.44). nefiind deci. nr.Of.nr. art.10.Of.01.Suceava)" Se constata însa tendinta de evolutie în sensul recunoasterii valorii juridice a Declaratiei.Of. obiect.3 si alin. nr.44 alin.60/26. Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv (M.1996). tratatele internationale la care Romania este parte.373.17 prevede ca "orice persoana .5 si art.

dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. prasila animalelor). -Subiectul pasiv este nederminat . Subiectul pasiv nedeterminat are obligatia negativa generala de a nu face. civile( veniturile bunului: chiriile) si industriale( ex. întrucât confera titularului plenitudinea prerogativelor asupra bunului sau.istoric : Revolutia franceza a abolit regimul feudal al proprietatii.Dreptul de proprietate confera titularului . . codul civil proclama ca fiind absolut dreptul de proprietate asupra domeniului util . 5. actiunea in revendicare poate fi introdusa oricând. distingem între : -dispozitia materiala.presupune încheierea de acte juridice de dispozitie cu privire la bun.2.tehnic : dreptul de proprietate este cel mai complet dintre drepturile reale. . de drept public sau privat. 4. fara interventia altei persoane.. caracteristica dreptului de a fi "absolut" este interpretata dintr-un întreit punct de vedere : . depinzând de existenta materiala a bunului care formeaza obiectul sau.conform ideologiei liberale individualiste .:recoltele ).Obiectul derivat al dreptului de proprietate îl constutie orice bun mobil sau imobil care poate fi apropriat printr-unul din mijloacele legale. a consacrat principiul potrivit caruia proprietarul nu poate fi restrictionat în ceea ce priveste exercitiul dreptului sau. .a ) de a folosi bunul .politic : Codul civil .c)de a dispune de bun.483 între fructele naturale(ex.împartit în domenium eminens si domenium utile.este însa.Fructele sunt derivatele bunului care se obtin în mod periodic. 5.1. însa nu absolut în sine. .4. care implica si posesia.-Subiectul activ este titularul dreptului.Presupune un contact direct cu bunul.Codul civil distinge în art.presupune savârsirea de acte materiale asupra bunului si --dispozitia juridica. prerogativele dreptului sau . 4.ca în cazul oricarui drept real.Continutul.-dreptul de proprietate este un drept absolut. fiind format din totalitatea persoanelor carora le revine obligaaia generala negativa de a nu aduce atingere dreptului titularului asupra bunului.b) de a culege derivatele bunului -jus fruendi..persoana fizica sau juridica.3. uzucaparea dreptului de catre o terta persoana paralizând actiunea în revendicare . cu urmatoarele consecinte : .dreptul de proprietate este exclusiv: proprietarul este îndreptatit sa exercite singur.este imprescriptibil extinctiv.3.care exercita prerogativele asupra bunului fara a avea nevoie de concursul altei persoane. prescriptibil achizitiv. despartit de domeniul eminent.subiectului activ-urmatoarele atribute : .: pasunile.1. fara consumarea sau alterarea substantei lui. .jus utendi-.Derivatele bunului sunt fructele si productele.2. .Caracterele juridice ale dreptului de proprietate sunt urmatoarele : 5.-dreptul de proprietate este perpetuu: el nu are o durata limitata în timp. 5.

Capitolul 1 ± Tipuri de lucr ri În conformitate cu prevederile art. c) lucr ri de construire. reconstruire. în condi iile prev zute la art. corpuri i panouri de afi aj. precum i a altor exploat ri de suprafa sau subterane. i) cimitire ± noi i extinderi. modernizare i reabilitare privind c ile de comunica ie de orice fel. extindere. cabine. lucr rile hidrotehnice. drumurile forestiere. a 1 . extindere.din punctul de vedere al regimului bunurilor obiect al dreptului. consolidare. stabilite potrivit legii. a sondelor de gaze i petrol. 11 din Legea nr.din punctul de vedere al modalitatilor : dreptul de proprietate poate fi pur si simplu sau afectat de modalitati. distingem intre dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica. distribu ie a energiei electrice i/sau termice. reabilitare. precum i a instala iilor aferente acestora. proiectarea i deschiderea exploat rilor de cariere i balastiere. tonete. lucr rile de art . modificare. modificare. parcuri. f) lucr ri. restaurare.3 din Legea nr. reconstruire. protejare. reparare. e) lucr ri de foraje i excav ri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospec iunilor geologice. . h) lucr ri de construc ii cu caracter provizoriu. indiferent de valoarea lor. lucr rile pentru noi capacit i de producere. j) lucr ri de desfiin are a construc iilor de la lit. amenaj ri de spa ii verzi. 7 alin. re elele i dot rile tehnico ± edilitare. (1 ) din Legea nr. precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente. care urmeaz s fie efectuate la construc ii reprezentând monumente istorice. 50/1991. . d) împrejmuiri i mobilier urban. b) lucr ri de construire. reparare. dreptul de proprietate poate apartine unor subiecte individuale sau unor subiecte colective de drept. reconstruire.6. schimbare de destina ie sau de reparare a construc iilor de orice fel. extindere. conservare. c su e sau rulote.Clasificari ale dreptului de proprietate. pie e i alte lucr ri de amenajare a spa iilor publice. 50/1991 1 a) lucr ri de construire. precum i anexele gospod re ti ale exploata iilor agricole situate în extravilan. lucr rile de imbun t iri funciare. 50/1991. cu excep ia celor prev zute la art.Exista mai multe criterii de clasificare: -din punctul de vedere al subiectelor1[1] . chio curi. amenaj ri i construc ii cu caracter provizoriu. firme i reclame. precum i orice alte lucr ri. transport. lucr rile de instala ii de infrastructur . amenaj rile de alibii. spa ii de expunere situate pe c ile i spa iile publice. necesare în vederea organiz rii execut rii lucr rilor. g) organizarea de tabere de corturi. consolidare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->