Sunteți pe pagina 1din 2

INVESTITOR:

...........................................

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR


Nr. ................../..................
Privind lucrarea,
......................................................................................................................
in Str. .....................................................................................................................
executata in cadrul contractului din ........................ incheiat intre
........................................................... si ................................................. pentru
lucrarile de constructii.
1) Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire Nr. ............
din ............................... cu valabilitate pana la data de ...........................
eliberata de Primaria ...........................................
2) Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in ..................... fiind
formata din:
2.1. .....................
2.2. .....................
2.3. .....................
2.4. .....................
2.5. .....................

- presedinte
- membru
- membru
- membru
- din partea Primariei

3) Au mai participat la receptie:


3.1. .....................
3.2. .....................
3.3. .....................
4) Constatarile comisiei de receptie:
Lucrarile au fost executate conform proiectelor (piese scrise si
desenate) si pot fi supuse receptiei.
4.1 Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit
sau sunt incomplecte piesele cuprinse in lista Anexa Nr.1 nu e cazul
4.2 Cantintatile de lucrari cuprinse in lista Anexa Nr.2 nu au fost executate
nu e cazul
4.3 Lucrarile cuprinse in lista Anexa Nr.3 nu respecta prevederile
proiectului. nu e cazul

4.4 Valoarea lucrarilor:


................................................................lei
5) Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
ADMITEREA RECEPTIEI
6) Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: terminarea
lucrarilor si punerea in functiune a obiectivului.
7) Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
- beneficiarul va urmarii exploatarea, intretinerea si comportarea in
timp a obiectivului, complectand volumul D din cartea constructiei
aflata in grija.
8) Prezentul proces verbal constand din 2 file a fost incheiat azi
............................ in 5 exemplare.
Semnaturi:
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................