Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCTOR: .................................................................................................

BENEFICIAR:
.................................................................................................
OBIECTUL:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE


FRONT DE LUCRU

Incheiat astazi ............................ cu ocazia:


................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Au stat la baza verificariilor urmatoarele documente:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Constructorul ................................................................ prin .................................................
preda
................................................................................................................................
catre constructorul ..............................................................care preia frontul de lucru pentru
montaj in conditiile incadrarii abaterilor in limitele admise.
Au fost stabilite urmatoarele masuri: .........................................................................
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Din partea
BENEFICIARULUI
..............................

Din partea
CONSTRUCTORULUI
....................................

Din partea
CONSTRUCTORULUI
....................................

...............................

....................................

.....................................

S-ar putea să vă placă și