Sunteți pe pagina 1din 105

Instruc iuni

Folosi i aparatul foto n ordinea urm toare.


Instalarea aplica iilor software Pentru a utiliza acest aparat foto cu un computer, instala i mai nti pachetul software. Dup aceasta, imaginile memorate n aparatul foto pot transferate n computer i pot editate cu un program de editare imagini. Realiza i o fotograe. (p. 23)

S ne cunoa tem aparatul foto


V mul umim c a i cump rat un aparat foto digital Samsung. nainte de a utiliza acest aparat foto v rug m s citi i cu aten ie manualul de utilizare. Dac ave i nevoie de service n perioada de garan ie, v rug m s aduce i aparatul foto i accesoriul care a cauzat defec iunea (cum ar , bateria, cardul de memorie etc.) la centrul de service. V rug m s verica i dac aparatul foto func ioneaz corect nainte de momentul n care inten iona i s -l folosi i (de ex. nainte de a pleca ntr-o c l torie sau naintea unui eveniment important) pentru a evita dezam girile. Samsung nu i asum nicio responsabilitate pentru pierderile sau daunele cauzate de func ionarea defectuoas a aparatului foto. P stra i acest manual ntr-un loc sigur. Dac folosi i un cititor de carduri pentru copierea imaginilor de pe cardul de memorie pe PC, imaginile ar putea suferi pierderi de calitate. Cnd dori i s transfera i imaginile de pe aparatul foto pe PC, folosi i cablul USB furnizat pentru a conecta aparatul foto la PC. V rug m s re ine i c produc torul nu r spunde pentru pierderea sau distrugerea imaginilor de pe cardul de memorie cauzate de folosirea unui cititor de carduri. Con inutul i ilustra iile din acest manual pot modicate f r o noticare prealabil n scopul mbun t irii func iilor aparatului foto. Se recomand nlocuirea anual a componentelor rezistente la ap , pentru a se men ine performan ele de impermeabilitate. Contacta i cel mai apropiat centru de service Samsung pentru a nlocui componentele rezistente la ap . Microsoft, Windows i sigla Windows sunt m rci comerciale nregistrate ale Microsoft Corporation n Statele Unite i/sau n alte ri. Adobe i Reader sunt e m rci comerciale, e m rci nregistrate n Statele Unite ale Americii i / sau n alte ri. Toate numele de marc i produse ce apar n acest manual sunt m rci comerciale nregistrate ale companiilor respective. Pentru informa ii despre licen a de tip open source, consulta i OpenSourceInfo.pdf de pe CD-ROM. 1

Realiza i o fotograe

Introduce i cablul USB

Introduce i cablul USB furnizat n portul USB al computerului i n terminalul pentru conexiunea USB al aparatului foto. (p. 96)

Verica i ca aparatul foto s e pornit

Verica i ca aparatul foto s e pornit. Dac aparatul foto este oprit, ap sa i butonul de pornire/oprire pentru a-l porni.

Verica i [Removable Disk] (Disc amovibil)

Deschide i aplica ia EXPLORER din Windows i c uta i [Removable Disk] (Disc amovibil). (p.97)

Pericol
PERICOL indic o situa ie periculoas iminent care, dac nu este evitat , va provoca moarte sau r nire grav . Nu ncerca i s modica i n niciun fel acest aparat foto. Acest lucru poate duce la incendiu, r nire, oc electric, r nire personal grav sau daune ale aparatului foto. Examinarea interiorului, ntre inerea i repara iile trebuie efectuate exclusiv de c tre dealer sau centrul de service pentru aparate foto Samsung. Nu folosi i acest produs n apropierea surselor de gaze inamabile sau explozive, ntruct ar putea cre te riscul unei explozii. Dac n interiorul aparatului foto p trunde orice lichid sau orice obiect str in, nu folosi i aparatul foto. Opri i aparatul foto, apoi deconecta i sursa de alimentare. Trebuie s contacta i dealerul dumneavoastr sau centrul de service pentru camere foto Samsung. Nu continua i s folosi i aparatul foto, ntruct acest lucru poate provoca incendiu sau prezenta pericol de electrocutare. Nu introduce i i nu sc pa i obiecte str ine metalice sau inamabile n aparatul foto prin punctele de acces, de ex., prin fanta pentru cardul de memorie i compartimentul bateriilor. Acest lucru poate provoca incendiu sau electrocutare. Nu utiliza i aparatul foto cu minile ude. Acest lucru poate prezenta pericol de electrocutare.

Avertisment
AVERTISMENT indic o situa ie periculoas poten ial care, dac nu este evitat , ar putea provoca deces sau v t mare grav . Nu folosi i bli ul n apropierea persoanelor i animalelor. Pozi ionarea bli ului prea aproape de ochii subiectului poate cauza leziuni oculare. Din motive de siguran , men ine i acest produs i accesoriile sale departe de copii i animale, pentru a preveni accidentele, ca de ex: - nghi irea bateriilor sau a accesoriilor mici ale aparatului foto. n caz de accident, consulta i imediat un medic. - Exist posibilitatea r nirii datorit p r ilor mobile ale aparatului foto. Bateriile i aparatul foto se pot nc lzi ca urmare a utiliz rii ndelungate, acest lucru putnd duce la func ionarea anormal a aparatului. n acest caz, l sa i aparatul foto s se r ceasc timp de cteva minute. Nu l sa i aparatul foto n locuri expuse la temperaturi mari, cum ar vehicule nchise, radia ia solar sau alte locuri cu varia ii mari de temperatur . Expunerea la temperaturi extreme poate afecta n mod negativ componentele interne ale aparatului foto i poate produce incendiu. Nu acoperi i aparatul foto i nc rc torul n timpul utiliz rii. Acest lucru poate duce la acumularea c ldurii i la deformarea corpului aparatului foto sau la incendiu. Folosi i ntotdeauna aparatul foto i accesoriile sale ntr-un spa iu bine ventilat.

Aten ionare
ATEN IONARE indic o situa ie periculoas poten ial care, dac nu este evitat , ar putea provoca v t mare u oar sau moderat . Bateriile care prezint scurgeri, se supranc lzesc sau sunt defecte pot duce la izbucnirea unui incendiu sau la r nire. - Folosi i baterii avnd specica iile corecte pentru aparatul foto. - Nu scurtcircuita i, nu expune i bateria unei surse de c ldur i nu arunca i bateria n foc. - Nu introduce i bateria cu polaritate inversat . Scoate i bateria atunci cnd ti i c nu ve i folosi aparatul foto o perioad de timp ndelungat . n caz contrar, este posibil ca electrolitul coroziv s se scurg din baterie i s deterioreze permanent componentele aparatului foto. Nu declan a i bli ul atunci cnd este n contact cu minile dumneavoastr sau alte obiecte. Nu atinge i bli ul dup o utilizare prelungit . Poate cauza arsuri. Nu mi ca i aparatul foto n timp ce este pornit dac utiliza i adaptorul CA. Dup utilizare, ntotdeauna opri i aparatul foto nainte de scoaterea cablului de alimentare din priza de perete. Apoi, asigura i-v c a i deconectat toate cablurile nainte de a mi ca aparatul foto. n caz contrar, pute i deteriora cablurile sau pute i cauza un incendiu sau electrocutare. Ave i grij s nu atinge i obiectivul pentru a evita realizarea unor fotograi neclare i, posibil, defectarea aparatului foto. Evita i obstruc ionarea obiectivului sau a bli ului atunci cnd captura i imagini. Urm toarele situa ii pot ap rea la utilizarea aparatului la temperaturi sc zute. Acestea nu reprezint defec iuni ale aparatului foto i, de obicei, se remediaz odat cu revenirea la temperaturi normale. - A area pe ecranul LCD dureaz mai mult iar culorile difer fa de realitate. - La modi carea compozi iei, pe ecranul LCD poate ap rea efectul de imagine persistent . C r ile de credit l sate lng corpul aparatului foto se pot demagnetiza. Evita i amplasarea cartelelor magnetice lng corpul aparatului foto. Dac se conecteaz a cu 20 de pini la portul USB al calculatorului, este foarte posibil s apar anomalii de func ionare a calculatorului. Nu conecta i niciodat a cu 20 de pini la portul USB al calculatorului. Nu deschide i capacul compartimentului bateriilor sau capacul USB atunci cnd v aa i ntr-un mediu subacvatic, de exemplu mare, lac sau un mediu similar. Nu deschide i capacul compartimentului bateriilor sau capacul USB dac ave i minile umede. Se pot produce ocuri electrice sau aparatul foto se poate defecta.

Cuprins
PA I PREG TITORI 007
007 007 008 008 009 010 010 011 011 011 012 015 016 018 020 Diagrama componentelor Con inutul cutiei Se comercializeaz separat Identicarea caracteristicilor Partea din fa i de sus Spate Partea de jos Butonul cu 5 func ii Lamp temporizator Lamp stare aparat foto Pictogram mod Conectarea la o surs de alimentare Introducerea cardului de memorie Instruc iuni privind folosirea cardului de memorie Rezisten a la ap Utilizarea aparatului foto pentru prima dat Indicatorii de pe ecranul LCD Cum se utilizeaz meniul Pornirea modului nregistrare Selectarea modurilor de operare Cum se folose te modul Smart Auto Cum se folose te modul Program Cum se folose te modul Scene Cum se folose te modul Clip video 028 028 029 030 030 030 031 032 033 034 035 037 038 038 038 039 040 040 041 041 042 043 nregistrarea clipurilor video HD (High Denition) nregistrarea unui clip video f r sunet Aten ie la aceste aspecte cnd realiza i fotograi Utilizarea butoanelor pentru congurarea aparatului foto Buton POWER Buton DECLAN ATOR Buton ZOOM (Dep rtare/apropiere) Buton Info (DISP)/ Sus Buton Macro / Jos Blocare focalizare Buton Bli / Stnga Buton Temporizator / Dreapta Butonul MENU (Meniu) Butonul OK Se fotograaz Cum s activa i Func iile folosind butonul MENIU Dimensiune fotograe / Dimensiune clip video Calitate/Frecven cadre Compensare expunere ISO Balans de alb Identicare fa

NREGISTRARE 021
022 023 023 023 025 025 027

Cuprins
046 047 047 047 048 048 049 050 051 051 052 052 052 053 053 054 054 Editare FR inteligent Nuan fa Retu are fa Tip focalizare automat Mod de m surare Selector stil foto Filtru inteligent Ajustare imagine ACB Mod de ac ionare DIS Stabilizator cadru clip video Detectare scen inteligent Comentariu vocal nregistrare voce nregistrarea unui clip video f r voce Setarea nregistr rii lmelor Meniu sunet Sunet Volum Sunet de pornire Sunet declan ator Sunet Bip Sunet AF Meniu congurare A aj 056 056 057 057 057 057 058 058 058 059 059 059 060 060 061 061 062 Language Descrierea func iilor Imagine de pornire Luminozitate ecran Vizualizare rapid SALVARE ecran Set ri Formatarea memoriei Ini ializare Setare dat /or / format dat Fus orar Nume ier Imprimarea datei de nregistrare nchidere automat Selectare tip ie ire video Lamp focalizare automat Congurare USB Pornirea modului redare Redarea unei fotograi Redarea unui clip video Func ia de captur clip video Redarea unei nregistr ri vocale Redarea unui comentariu vocal Indicatorii de pe ecranul LCD Utilizarea butoanelor pentru congurarea aparatului foto 5

CONFIGURARE 055

055 055 055 055 055 056 056 056

REDARE 063

063 063 064 064 065 065 066

Cuprins
066 066 066 069 069 070 070 071 073 073 074 074 075 076 078 078 078 079 079 079 080 080 080 Butonul pentru mod redare Buton Miniatur / M rire Album inteligent Buton Info (DISP)/ Sus Buton redare & pauz / OK. Butonul Stnga / Dreapta / Jos / MENIU Butonul tergere Congurarea func iei de redare utiliznd ecranul LCD Editare Redimensionare Rotirea unei imagini Selector stil foto Filtru inteligent Ajustare imagine Pornirea prezent rii succesive a mai multor imagini Pornirea prezent rii succesive a mai multor imagini Selectarea imaginilor Stabilirea intervalului de redare Congurare fond muzical Congurare efecte prezentare succesiv a mai multor imagini Op iuni ier tergerea imaginilor Protejarea imaginilor 081 081 082 084 Editare list fe e Comentariu vocal DPOF Copiere pe Card PictBridge PictBridge : Selectarea fotograei PictBridge : Parametri imprimare PictBridge : Resetare Observa ii importante Indicator de avertizare nainte de a v adresa centrului de service Specica ii Transferarea ierelor pe computer (pentru Windows) Pentru utilizatorii Windows Transferarea ierelor pe computer (pentru Mac) Pentru utilizatorii Mac FAQ

PICTBRIDGE 085
086 086 087 087 089 090 092

ANEX

SOFTWARE 095
095 099 099 101

Diagrama componentelor
V rug m s verica i existen a articolelor incluse nainte de utilizarea acestui produs. Articolele incluse pot varia n func ie de regiunea de comercializare. Pentru a cump ra echipamente op ionale contacta i cel mai apropiat dealer Samsung sau centru de service Samsung. Componentele i accesoriile ilustrate mai jos pot avea un aspect diferit de cel real.

Con inutul cutiei

Aparat foto

Baterie renc rcabil

Adaptor a.c. / cablu USB

Curelu

aparat foto

CD cu pachet software (manual de utilizare inclus)

Manual de pornire rapid

Se comercializeaz separat

Card de memorie SD/SDHC (vezi p. 17)

Hus aparat foto

Cablu AV

nc rc tor baterie

Identicarea caracteristicilor
Partea din fa i de sus

Bli Buton POWER Buton declan ator Difuzor

Obiectiv Lamp temporizator / autofocalizare Microfon

Muf USB / AV / c.c

Inel pentru curelu

Identicarea caracteristicilor
Spate

Lamp stare aparat foto

Buton Zoom

Buton MODE Ecran LCD 5 function button Buton Fn / tergere

Buton MENU Butonul pentru mod redare 9

Identicarea caracteristicilor
Partea de jos
Fant card de memorie Buton Info / Sus Butonul OK / redare/pauz Bli / Buton stnga Compartiment baterii Buton temporizator/ dreapta

Butonul cu 5 func ii

Buton macro/jos Fant card de memorie Capac compartiment baterii

Soclu pentru trepied Pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii, deplasa i-l n direc ia indicat mai sus. 10

Identicarea caracteristicilor
Lamp temporizator
Pictogram Descriere - n primele 8 secunde, lampa clipe te la intervale de o secund . Intermitent - n primele 2 secunde, lampa clipe te rapid la intervale de 0,25 secunde. Intermitent Intermitent n timpul celor 2 secunde, lampa clipe te rapid la intervale de 0,25 secunde. Se va captura o fotograe dup 10 secunde iar dup alte 2 secunde, o a doua fotograe. Stare

Pictogram mod
Consulta i pagina 23 pentru informa ii detaliate despre congurarea modurilor aparatului foto.
Mod Pictogram Mod Pictogram Mod Pictogram Mod Pictogram Mod Pictogram Mod Pictogram Mod Pictogram Artificii Plaj /z pad Apus R s rit Fundal luminos Peisaj Prim-plan Text Noapte Portret Copii SCEN Ap Fotograe portret Ghid cadru Movie Smart Movie Smart Auto Program Scene

Lamp stare aparat foto


Stare Aparatul este pornit Dup ce s-a f cut fotograa Atunci cnd bateria bli ului se ncarc Cnd cablul USB este conectat la PC Transfer date c tre PC Cnd cablul USB este conectat la imprimant n momentul n care imprimanta tip re te Cnd se activeaz focalizarea automat Descriere Lampa se aprinde i se stinge n momentul n care aparatul foto este preg tit pentru a face fotograi. Lampa clipe te n timp ce imaginea este salvat i se stinge cnd aparatul foto este gata pentru o nou fotograe. Lampa clipe te Lampa de aprinde (Ecranul LCD se stinge dup ini ializarea dispozitivului) Lampa clipe te (ecranul LCD se stinge) Lampa clipe te Lampa clipe te Lampa se aprinde (Aparatul foto focalizeaz pe subiect) Lampa clipe te (Aparatul foto nu focalizeaz pe subiect)

11

Conectarea la o surs de alimentare


Este indicat s folosi i bateria renc rcabil BP70A furnizat cu aparatul foto. nainte de utilizarea aparatului foto, nu uita i s nc rca i bateria. Specica ii baterie renc rcabil BP70A
Model Tip Capacitate Tensiune Timp de nc rcare BP70A Litiu 740mAh 3,7V Aproximativ 150 de minute Informa ii importante despre utilizarea bateriilor. Dac aparatul foto nu este utilizat, v rug m s -l nchide i. V rug m s scoate i bateriile din aparat dac nu l folosi i o perioad ndelungat . Bateriile se pot desc rca n timp i, dac sunt inute n aparat, pot prezenta scurgeri. Temperaturile sc zute (sub 0C) pot afecta performan ele bateriei, avnd drept rezultat reducerea duratei de via a bateriilor. La temperaturi normale bateriile i vor reveni. n timpul utiliz rii intense a aparatului foto, corpul acestuia se poate nc lzi. Aceast situa ie este absolut normal .

Bateriile incluse pot varia n func ie de zona de vnzare. Num r de imagini i durata bateriei: Utiliznd BP70A
Durata bateriei/ Num r de imagini Condi ii

Dac ve i conecta adaptorul c.a. cu ajutorul cablului USB, l pute i folosi ca un cablu a.c., prin intermediul c ruia pute i nc rca bateria de rezerv . - Utilizarea cablului c.a.: Conecta i adaptorul c.a. la cablul USB. Acesta poate folosit ca i cablu de alimentare.

Utiliznd bateria nc rcat complet, set ri implicite, modul Program, intervalul dintre fotogra i: 30 sec. Schimbarea pozi iei Aprox. 90 MIN/ zoom ntre Departe i Aproape dup Fotograe Aproximativ 180 pozi ii ecare fotograere. Utilizarea bliului la ecare a doua fotograe. Utilizarea aparatului foto timp de 5 minute i apoi oprirea acestuia timp de 1 minut. Utiliznd o baterie nc rcat complet, dimensiune imagine 640x480, frecven cadre 30 cps

Film

Aprox. 70 MIN

Aceste date sunt m surate conform standardelor Samsung iar condi iile de fotograere pot varia n func ie de particularit ile de utilizare. 12

- Utilizarea cablului USB': Scoate i adaptorul c.a. Cu ajutorul cablului USB pute i desc rca n computer imaginile stocate (p. 96) sau alimenta aparatul foto.

Conectarea la o surs de alimentare


Informa ii importante despre utilizarea cablului USB. Utiliza i un cablu USB cu specica iile corecte. Dac aparatul foto este conectat la PC prin intermediul unei console USB: conecta i aparatul foto direct la PC. Dac aparatul foto este conectat la PC simultan cu alte echipamente : deconecta i celelalte dispozitive. Aparatul foto nu poate identicat prin intermediul portului USB de pe partea frontal a computerului. n acest caz, folosi i portul USB de pe partea din spate a computerului. Dac portul USB al computerului nu este conform cu standardele pentru puterea de ie ire (5V, 500mA), este posibil ca bateria s nu se ncarce. nainte de introducerea oric rui cablu sau a adaptorului c.a., verica i direc iile corecte i nu le introduce i for at. Poate provoca defectarea aparatului foto sau a cablului. Dac LED-ul indicator de nc rcare al adaptorului c.a. nu se aprinde sau clipe te dup introducerea bateriei renc rcabile, v rug m s verica i introducerea corect a bateriei. Dac se ncarc bateria n timp ce aparatul foto este pornit, bateria nu poate nc rcat complet. Opri i aparatul foto n timpul nc rc rii bateriei. Ledul indicator al nc rc torului CA
LED indicator nc rcare Se ncarc nc rcare complet Eroare de nc rcare LED-ul ro u este aprins LED-ul verde este aprins Ledul de culoare portocalie este stins sau se aprinde intermitent

Cum se ncarc bateria renc rcabil

Dac introduce i bateria complet desc rcat pentru a o nc rca, nu porni i aparatul foto n acela i timp, deoarece bateria este aproape desc rcat . nainte de a utiliza aparatul foto, nc rca i bateria timp de minim 10 minute. Nu utiliza i bli ul frecvent i nu nregistra i un clip video folosind o baterie care a fost complet desc rcat i apoi nc rcat par ial. Chiar dac este conectat nc rc torul, aparatul se poate stinge deoarece bateria renc rcabil s-a desc rcat din nou.

13

Conectarea la o surs de alimentare


Urma i instruc iunile de mai jos atunci cnd folosi i bateria. n caz contrar, se poate degaja c ldur sau se pot produce incendii sau explozii. Dac bateria este deformat , contacta i un centru de service. Prezint pericol zic. Utiliza i numai nc rc torul de baterie recomandat. Nu a eza i produsul n apropierea unei surse de foc. Nu introduce i produsul n cuptorul cu microunde. Nu l sa i produsul n interiorul unui autovehicul pe timp de var . Nu l sa i produsul ntr-un loc cu temperaturi ridicate i grad mare de umezeal . Nu utiliza i produsul pentru o perioad lung de timp atunci cnd este acoperit cu un material nc lzit (nvelitoare de protec ie, cuvertur , saltea electric ). Nu l sa i produsul pornit n locurile neventilate. Ave i grij ca fanta bateriei s nu intre n contact cu accesorii precum coliere, monede, chei, ceas i a a mai departe. Utiliza i baterii cu litiu 2nd Advanced, cu garan ie de la produc tor. Nu ncerca i s dezasambla i sau s perfora i produsul cu un obiect ascu it. Nu ap sa i puternic produsul. Nu l sa i produsul s cad de la n l ime i nu l supune i loviturilor. Nu expune i produsul la temperaturi ridicate, de peste 60C (140F). Nu expune i produsul la ap sau umiditate. Instruc iuni de eliminare Urma i instruc iunile de eliminare i elimina i corect bateria uzat . Este interzis distrugerea prin foc n vederea elimin rii bateriei. Instruc iunile de eliminare pot diferi n func ie de ar sau regiune. Urma i metoda de eliminare indicat . Instruc iuni de renc rcare a bateriei. Nu renc rca i bateria utiliznd o alt metod dect cea descris n manualul utilizatorului. n caz contrar, se pot produce incendii sau explozii.

14

Conectarea la o surs de alimentare


Introduce i bateria conform indica iilor - Dac aparatul nu porne te dup ce a i introdus bateriile, v rug m s veri ca i polaritatea (+ / -). - n momentul n care capacul compartimentului bateriilor este deschis, nu-l ap sa i cu putere. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea sa.

Introducerea cardului de memorie


Introduce i cardul de memorie conform imaginii. - nchide i aparatul foto nainte de introducerea cardului de memorie. - Pozi iona i cardul de memorie cu fa a etichetei spre obiectivul aparatului foto (partea din fa a aparatului foto) i cu partea cu contacte spre spatele aparatului foto (spre ecranul LCD). - Nu introduce i cardul de memorie n mod gre it. n caz contrar, pute i deteriora fanta pentru cardul de memorie.

Pe ecranul LCD apar 4 indicatori cu privire la starea bateriilor.


Indicator baterii Stare baterii Bateriile sunt complet nc rcate Baterii desc rcate (Preg ti i-v s le renc rca i sau s folosi i bateriile de schimb) Baterii desc rcate Baterii complet desc rcate. (Preg ti i-v s le renc rca i sau s (Renc rca i-le sau folosi i bateriile de folosi i bateriile de schimb.) schimb)

Atunci cnd utiliza i aparatul i bateria ntr-un loc cu temperaturi extreme (prea cald sau prea frig), starea bateriei a at pe ecranul LCD poate diferit de cea real .

15

Instruc iuni privind folosirea cardului de memorie


Formata i cardul de memorie (vezi p. 58) n cazul n care acesta este proasp t achizi ionat, n cazul n care con ine date pe care aparatul foto nu le recunoa te sau n cazul n care con ine imagini capturate cu un alt aparat foto. De ecare dat cnd introduce i cardul de memorie n aparat sau l scoate i, opri i aparatul. Utilizarea repetat a cardului de memorie va reduce performan ele acestuia. n acest caz, va trebui s achizi iona i un nou card de memorie. Defectarea cardului de memorie cauzat de utilizarea sa frecvent nu este acoperit de garan ia Samsung. Cardul de memorie este un dispozitiv electronic de precizie. Nu ndoi i, nu sc pa i pe jos i nu supune i cardul de memorie unor for e mari de impact. Nu p stra i cardul de memorie ntr-un mediu cu cmp magnetic sau electric puternic, cum ar boxe sau receptoare TV. Nu folosi i i nu depozita i cardul ntr-un mediu cu temperaturi extreme. Nu permite i acumularea de reziduuri pe card i nici nu-l aduce i n contact cu vreun lichid. n cazul n care acest lucru se ntmpl , terge i cardul de memorie cu o crp moale. V rug m s ine i cardul de memorie n cutia sa atunci cnd nu l folosi i. n timpul i dup perioadele de utilizare intens , ve i observa nc lzirea cardului. Aceast situa ie este absolut normal . Nu folosi i un card de memorie care este utilizat de un alt aparat foto. Pentru a putea folosi un asemenea card n acest aparat foto formata i-l n prealabil cu aparatul acesta. Nu folosi i un card de memorie formatat de un alt aparat foto sau de un cititor de carduri de memorie. Datele nregistrate pot afectate n unul din urm toarele cazuri: - Cnd cardul de memorie este utilizat incorect. - Dac aparatul este nchis sau cardul de memorie este scos din aparatul foto n timpul opera iunilor de nregistrare, tergere (formatare) sau citire. Compania Samsung nu este responsabil pentru pierderea datelor. Solu ia optim este copierea datelor importante pe alte medii magnetice pentru siguran , cum ar dischete, hard-discuri, CD-uri etc. n cazul n care memoria este insucient : Va ap rea mesajul [Memorie plin ], iar aparatul foto nu va func iona. Pentru a optimiza cantitatea de memorie disponibil , nlocui i cardul de memorie sau terge i imaginile nedorite de pe cardul de memorie.
Nu scoate i cardul de memorie n timp ce lampa de stare clipe te deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea datelor de pe card.

16

Instruc iuni privind folosirea cardului de memorie


Pute i utiliza carduri de memorie SD/SDHC. Dac folosi i un card de memorie SD de 1 GB, capacitatea de nregistrare va urm toarea: Aceste valori sunt aproximative, deoarece capacitatea de nregistrare depinde de variabile cum ar subiectul fotograei i tipul de card de memorie.
Dimensiune imagine Excelent nregistrat Aproximativ 134 Aproximativ 152 Aproximativ 181 Aproximativ Fotograe 200 Aproximativ 313 Aproximativ 494 Aproximativ 1731 *Clip video Bun Aproximativ 220 Aproximativ 249 Aproximativ 296 Aproximativ 328 Aproximativ 510 Aproximativ 789 Aproximativ 2597 Normal Aproximativ 329 Aproximativ 371 Aproximativ 438 Aproximativ 487 Aproximativ 751 Aproximativ 1154 Aproximativ 3463 60 CPS 30 CPS 15 CPS Aproximativ 00:28'17" Aproximativ 01:50'45" Aproximativ 03:47'36"

Conectori card

Comutatorul de protec ie la scriere Etichet

[Card de memorie SD (Secure Digital)]

Cardurile de memorie SD/SDHC dispun de un comutator de protec ie la scriere care mpiedic tergerea i formatarea lor. Culisnd comutatorul spre cap tul inferior al cardului de memorie SD/SDHC datele vor protejate. Culisnd comutatorul spre cap tul superior al cardului de memorie SD/SDHC, protejarea datelor va anulat . Culisa i comutatorul spre cap tul superior al cardului de memorie SD/ SDHC nainte de a face fotograi.

Aproximativ 00:14'25" Aproximativ 00:41'31" Aproximativ Aproximativ 01:29'48" 02:38'14"

Butonul zoom nu func ioneaz n timpul nregistr rii unui clip video. Timpii de nregistrare pot afecta i de c tre utilizarea zoom-ului. Au fost nregistrate cteva videoclipuri unul dup altul pentru a determina timpul total de nregistrare.

17

Rezisten a la ap
Fotografierea subacvatic obi nuit poate fi realizat ntr-un mediu subacvatic, de exemplu mare, lac sau un mediu similar. Rezisten a la ap garanteaz func ionarea aparatului foto la o adncime a apei de maximum 3 m timp de o or . n cazul utiliz rii ntr-un mediu acvatic, se vor respecta anumite instruc iuni, att nainte, ct i dup utilizarea aparatului foto. nainte de a utiliza aparatul foto 1. Asigura i-v c nu exist murd rie, praf sau nisip pe aparat i c obiectivul este n permanen curat. - Dac exist corpuri str ine sau umezeal pe capacul compartimentului bateriilor sau capacul USB, terge i-le cu o lavet moale, care nu las scame. Verica i, de asemenea, dac garnitura de etan are este zgriat .
Capac USB Capac compartiment baterii

Atunci cnd utiliza i aparatul foto


- Nu utiliza i aparatul la o adncime de peste 3 m (9,8 picioare) sub ap . - Nu utiliza i aparatul continuu timp de mai mult de o or sub ap . - Nu deschide i capacul compartimentului bateriilor i capacul USB sub ap . - Nu utiliza i aparatul n ap fierbinte. - Nu l sa i aparatul pe nisip. Nisipul poate p trunde n difuzor sau n microfon i aparatul foto se poate nfierbnta dac este expus la lumina direct a soarelui pentru o durat lung de timp. - Rezisten a la ap poate sc dea dac aparatul este supus vibra iilor, loviturilor sau presiunii puternice. - Accesoriile aparatului foto nu sunt rezistente la ap .

Dup utilizarea aparatului foto 1. ndep rta i cu o lavet uscat orice urm de ap sau de murd rie de pe aparatul foto dup ce acesta a fost utilizat sub ap . 2. nchide i mai nti capacul compartimentului bateriilor i capacul USB i ndep rta i nisipul, corpurile str ine sau murd ria cu ap de la robinet sau ine i aparatul n ap curat timp de 2-3 minute nainte de a-l sp la. - Nu terge i aparatul cu lichide precum ap cu s pun, detergen i neutri sau alcool. 3. L sa i aparatul s se usuce ntr-un loc bine aerisit dup ce l-a i inut n ap curat .

2. n momentul nchiderii capacului compartimentului bateriilor i a capacului USB, trebuie s auzi i un clic, acest sunet indicnd c sunt bine nchise.
Nu deschide i capacul compartimentului bateriilor sau capacul USB cu minile umede sau ntr-un mediu foarte umed sau foarte murdar, cum ar sub ap sau n ocean.

18

Rezisten a la ap
4. Dup deschiderea capacului compartimentului bateriilor i capacul USB, n interiorul acestora se pot aa cteva pic turi de ap . ndep rta i pic turile de ap nainte de a depozita aparatul foto.

P strarea i ntre inerea


- Nu p stra i aparatul foto ntr-un mediu cu temperaturi prea ridicate sau prea sc zute. Rezisten a la ap poate sc dea. - Nu utiliza i substan e chimice pentru cur area, tratarea mpotriva oxid rii sau repararea aparatului foto. Rezisten a la ap poate sc dea. - nlocui i anual componentele rezistente la ap , pentru a men ine la nivel optim gradul de impermeabilitate, deoarece acestea sunt considerate consumabile. Contacta i cel mai apropiat centru de service Samsung pentru a nlocui componentele rezistente la ap .

Aparatul foto se poate defecta dac este utilizat atunci cnd pe obiectiv se afl corpuri str ine; din acest motiv, sp la i aparatul prin metoda de mai jos. 1. n momentul nchiderii capacului compartimentului bateriilor i a capacului USB, trebuie s auzi i un clic, acest sunet indicnd c sunt bine nchise. 2. Umple i o g leat sau un vas mare cu ap i introduce i aparatul n ap , cu obiectivul n jos, apoi scutura i aparatul.

3. n cazul n care corpurile str ine nu sunt eliminate prin procedura de mai sus, sp la i aparatul sub un jet puternic de ap .

19

Utilizarea aparatului foto pentru prima dat


nc rca i bateriile renc rcabile la capacitate maxim nainte de folosirea aparatului pentru prima dat . La prima folosire a aparatului foto, pe ecranul LCD va ap rea un meniu pentru con gurarea datei, a orei, a fusului orar i a limbii. Acest meniu nu va a at din nou dup con gurarea datei, orei, fusului orar i a limbii. Stabili i data, ora, fusul orar i limba nainte de utilizarea aparatului foto. Fus orar 1. Selecta i meniul [Time Zone] (Fus orar) ap snd butoanele Sus/Jos i Dreapta. 2. Ap sa i butonul Stnga / Dreapta pentru a selecta modul dorit.
Time Zone

London [GMT +00:00] Back

2010/01/01

01:00 PM

DST

Stabilire limb 1. Selecta i meniul [Language] (Limb ) ap snd butoanele Sus/Jos i Dreapta. 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butoanele Sus/Jos i ap sa i butonul OK.
Language Date & Time Time Zone :English English :10/01/01 :London Franais Deutsch Espaol Italiano

Pentru detalii referitoare la ora pe glob, consulta i pagina 59.

Setare dat , or

i format dat
Language Date & Time
yyyy mm dd Time Zone 2010 / 01 / 01 13:00 Off

Back

Set

1. Selecta i meniul [Date&Time] (Data i ora) ap snd butoanele Sus/Jos i Dreapta. 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butoanele Sus/Jos/Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK.

:English :2010/01/01 :London

Back

Set

Butonul Stnga/Dreapta : Selecteaz ora pe glob/an/ lun / zi/ or / minute i formatul datei. Butonul Sus/Jos : Modi c valoarea ec rui element.

20

Indicatorii de pe ecranul LCD


Ecranul LCD a eaz informa ii despre func iile i op iunile de fotograere.
Nr. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Descriere baterie Dimensiune fotograe / Dimensiune clip video Calitate imagine/Frecven cadre Mod de m surare Bli Temporizator Macro Identicare fa 2010/01/01 01:00 PM Pictograme Pagina p.15 p.40 p.40 p.48 p.35 p.37 p.33 p.43 p.59 p.31 p.29 p.47 p.52 p.51 p.49/50 /48 p.41/54 p.42 p.41 F3.6, 1/30 p.26

Data/ora Scal zoom digital / optic / 14 M rime zoom digital 15 Avertizare vibra ii camer [Imagine i descriere complet ] Nr. 1 2 3 4 Descriere Mod de nregistrare Comentariu vocal Num r de fotograi r mase Timp r mas Pictogram card de memorie / Pictogram memorie intern 00001 00:00:00 Pictograme Pagina p.23 p.53 p.17 p.17 16 17 18 Cadru focalizare automat DIS Mod de ac ionare

Filtru inteligent / Ajustare 19 imagine / Selector stil foto 20 21 22 ISO / Voce Balans de alb Compensare expunere

23 Valoare apertur /Vitez obturato

21

Cum se utilizeaz meniul


1. Porni i aparatul foto i ap sa i butonul MENU (Meniu). Va ap rea un meniu pentru ecare mod de operare al aparatului foto.
Dimensiune fotografie Se fotografiaz Sunet Ecran Set ri Calitate EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent Ie ire Modificare

2. Utiliza i butoanele sus sau jos pentru a v deplasa n meniuri.


Dimensiune fotografie Se fotografiaz Sunet Ecran Set ri Calitate EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent Ie ire Modificare Ie ire Modificare

Ap sa i butonul SUS sau JOS.

Volum Se fotografiaz Sunet Ecran Set ri Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF

3. Utiliza i butoanele stnga sau dreapta pentru a selecta un submeniu.


Volum Se fotografiaz Sunet Ecran Set ri Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF

Ap sa i butonul STNGA sau DREAPTA.

Volum Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF

:Mediu :Dezactivat :1 :1 :Activat

Ap sa i butonul STNGA sau DREAPTA.

Volum Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF

:Mediu Dezactivat :Dezactivat Silen ios Mediu :1 Maxim :1 :Activat

Ie ire

Modificare

Ie ire

napoi

napoi

Setare

4. Selecta i un submeniu i ap sa i butonul OK pentru a salva set rile i a reveni la fereastra precedent .

22

Pornirea modului nregistrare


Selectarea modurilor de operare
Pute i selecta modurile de fotografiere folosind butonul MODE aflat pe partea din spate a aparatului foto.

Cum se folose te modul Smart Auto (

Aparatul foto alege n mod automat set rile adecvate, pe baza unui tip de scen imperfect . Acest mod este util dac nu cunoa te i foarte bine set rile aparatului pentru diverse scene. 1. Introduce i bateriile (p. 15). Respecta i polaritatea (+/-) cnd introduce i bateriile. 2. Introduce i cardul de memorie (p. 15). ntruct acest aparat foto are o memorie intern de 20 MB, nu este nevoie s introduce i un card de memorie. Dac nu se introduce cardul de memorie, imaginea va stocat n memoria intern . Dac se introduce cardul de memorie, imaginea va stocat pe cardul de memorie. 3. nchide i capacul compartimentului bateriilor. 4. Ap sa i butonul de pornire/oprire pentru a deschide aparatul foto. 5. Selecta i modul Smart Auto cu ajutorul butonului MODE. 6. Aparatul de fotograat selecteaz n mod automat o scen . n partea din stnga sus a ecranului va ap rea pictograma modului corespunz tor. 7. Ap sa i butonul declan ator pentru a captura imaginea. Dac chenarul focaliz rii automate devine ro u cnd ap sa i butonul

Cum se utilizeaz butonul MODE 1. Ap sa i butonul MODE i se va afi a un mesaj. 2. Selecta i modul dorit ap snd butoanele Sus / Jos i apoi ap sa i butonul OK.

Smart Auto Program Scen Film n acest mod, pute i seta direct diverse func ii pentru fotografiere.

declan ator pe jum tate, aparatul foto nu poate s focalizeze pe subiect. n acest caz, aparatul foto nu poate s captureze o imagine clar . Evita i obstruc ionarea obiectivului sau a bli ului atunci cnd captura i imagini.

23

Pornirea modului nregistrare


Dac aparatul nu recunoa te un mod scen corect, vor folosite set rile implicite. Chiar dac se detecteaz o fa , s-ar putea ca aparatul foto s nu selecteze un mod portret, n func ie de pozi ia subiectului sau de iluminare. S-ar putea ca aparatul s nu selecteze scena corect , n func ie de mediul de fotograere, ca de exemplu instabilitatea aparatului, iluminarea i distan a pn la subiect. Modul [Nights] (Noapte) recunoa te scenele numai dac bli ul este setat la dezactivat. Aparatul foto func ioneaz n modul [Tripod] (Trepied) dup vericarea condi iilor de fotograere cu trepied pentru un anumit interval de timp. Chiar dac se folose te un trepied, este posibil ca aparatul foto s nu selecteze modul trepied n func ie de mi carea subiectului.
[Portrait] (Portret) [Macro] (Macro) [Macro Text] (Text macro) [Tripod] (Trepied) ( ( ( ( ) : la fotograerea unui portret ) : la fotograerea prim-planurilor ) : la fotograerea textelor cu focalizare de aproape ) : Cnd fotograa i un subiect care nu se mi c ntr-un anumit interval dup montarea camerei pe un trepied (se poate utiliza numai n cazul n care camera recunoa te scena ca nocturn ) ) : la fotograerea unui subiect cu mi c ri dese ) : Apare atunci cnd fotogra a i apusuri de soare ) : Apare atunci cnd fotogra a i cerul senin ) : Apare atunci cnd fotogra a i zone mp durite ) : Apare atunci cnd fotogra a i subiec i colora i n primplan ) : Apare atunci cnd fotogra a i portrete de persoane n prim-plan

[Action] (Ac iune) [Sunset Sky] (Cer nsorit)

( ( (

Fiecare scen este recunoscut n urm toarele condi ii: [Landscape] (Peisaj) [White] (Alb) [Nights] (Noapte) [Night Portrait] (Portret nocturn) [Backlight] (Fundal luminos) ( ( ( ( ( ) : la fotograerea scenelor n aer liber ) : Cnd fotograa i un fundal alb ) : la fotograerea scenelor nocturne ) : la fotograerea persoanelor ntrun loc ntunecos, n aer liber ) : la fotograerea unui peisaj luminat din spate f r un portret ) : la fotograerea unui portret cu fundal luminos [Macro Portrait] (Portret Macro) ( [Blue Sky] (Cer senin)

[Natural Green] (Verde natural) ( [Macro Color] (Color Macro) (

[Backlight Portrait] (Portret cu fundal luminos) (

24

Pornirea modului nregistrare


Cum se folose te modul Program ( )
Modurile scen sunt descrise n continuare. [Aqua] (Ap ) ( ) : Acest mod este destinat fotograilor subacvatice. ) : Fotograa i o persoan cu op iuni de ascundere a imperfec iunilor fe ei ) : Utiliza i acest mod cnd dori i s v fac altcineva o fotogra e din unghiul ales de dumneavoastr . ) : Folosi i acest mod pentru realizarea de fotograi pe timp de noapte sau n ntuneric. ) : Pentru a fotograa persoane. ) : Pentru a face fotograi unor obiecte care se mi c rapid, cum ar spre exemplu, copiii. ) : Pentru a fotograa peisaje de la distan . ) : Fotograere de aproape a obiectelor mici, cum ar plante i insecte. ) : Folosi i acest mod pentru a fotograa documente. ) : Pentru fotograerea apusurilor. ) : Scene de r s rit ) : Portret f r umbre cauzate de fundalul luminos. ) : Scene cu articii. ) : Pentru scene cu ocean, lacuri, plaje i z pad .

Selectarea modului automat va congura aparatul foto n mod optim. Ve i putea, n continuare, congura manual toate func iile, mai pu in valoarea aperturii i viteza obturatorului. 1. Selecta i modul Program ap snd butonul MODE. (p.23) 2. Ap sa i butonul Meniu pentru a congura func ii complexe.

[Beauty Shot] (Fotograe portret) ( [Frame Guide] (Ghid cadru) (

[Night] (Noapte) [Portrait] (Portret) [Children] (Copii) [Landscape] (Peisaj)

( ( ( (

Pentru detalii suplimentare, vezi p. 38.

Cum se folose te modul Scene (

Folosi i meniul pentru a congura cu u urin set rile optime pentru o gam larg de situa ii. 1. Selecta i modul Scen ap snd butonul MODE. (p.23) 2. ndrepta i aparatul foto c tre subiect i compune i imaginea utiliznd ecranul LCD. 3. Ap sa i butonul declan ator pentru a captura imaginea.

[Close Up] (Prim-plan) ( [Text] (Text) [Sunset] (Apus) [Dawn] (R s rit) ( ( (

[Backlight] (Fundal luminos) ( [Firework] (Articii) (

[Beach & Snow] (Plaj / Z pad )(

25

Pornirea modului nregistrare


Cum se folose te modul [Frame Guide] (Ghid cadru) Seta i modul [Frame Guide] (Ghid cadru) cnd dori i s v fac altcineva o fotogra e din unghiul ales de dumneavoastr . 1. Realiza i o fotogra e din unghiul ales de dumneavoastr . - n jurul marginilor fotograei apare un ghid.
Anulare cadru OK

Cum se utilizeaz modul [Long Time Shutter] (Obturator cu timp prelungit) Acest aparat foto regleaz automat viteza obturatorului i valoarea aperturii n func ie de condi iile de fotografiere. Totu i, n modul Night scene (Mediu nocturn), pute i regla viteza obturatorului i valoarea aperturii dup preferin . Modificarea vitezei obturatorului i valorii aperturii

Ghid

2. Apoi, o alt persoan poate realiza fotograa aliniind marginile fotograei ce va realizat cu ghidul care ncadreaz marginile ferestrei.

Anulare cadru OK

1. Selecta i modul scen [Night] (Noapte) (p. 23) 2. Ap sa i butonul Fn pentru afi area meniului Obturator cu timp prelungit. 3. Configura i valoarea intervalului de timp pentru obturator folosind butonul cu 5 func ii. 4. Ap sa i din nou butonul Fn. Valoarea stabilit va fi salvat i se va activa modul Night scene (Scen nocturn ).

Auto Auto Obturator cu timp prelungit

napoi

Mutare

Anulare cadru OK

26

Pornirea modului nregistrare


Cum se folose te modul Clip video ( )
Un clip video poate nregistrat atta timp ct permite spa iul de nregistrare disponibil n memorie. 1. Selecta i modul Film ap snd butonul MODE. (Pe ecranul LCD vor a ate pictograma modului Clip video i timpul de nregistrare disponibil.) 2. ndrepta i aparatul foto c tre subiect i compune i imaginea utiliznd ecranul LCD. 3. Ap sa i butonul declan ator o singur dat , iar clipurile video se vor nregistra att timp ct permite timpul de nregistrare. Chiar dac elibera i butonul declan ator clipul video va nregistrat n continuare. Dac dori i s opri i nregistrarea, ap sa i nc o dat butonul declan ator. M rimea i tipul clipului video sunt prezentate mai jos. - M rime clip video : 1280x720HQ, 640x480, 320x240 (Selectabil) (1280X720HQ sunt set rile pentru nregistrarea clipurilor video de nalt calitate.) - Tip ier clip video : MP4 (H.264) - Frecven cadre : 60CPS, 30CPS, 15CPS (Selectabil) - Frecven a cadrelor poate selectat cnd este selectat una din urm toarele dimensiuni ale imaginii. 1280x720HQ, 640x480: Selectabil 30CPS, 15CPS 320x240: Selectabil 60CPS, 30CPS, 15CPS - nregistrarea unui clip video se va opri automat dac durata de nregistrare dep e te valoarea maxim . (nregistrarea se poate reliza n formatul 1280x720 HQ timp de maximum 20 de minute). Pentru nregistrarea inteligent a lmelor, seta i [Detectare scen inteligent ]
la [Dezactivat]. (pag. 52)

27

Pornirea modului nregistrare


nregistrarea clipurilor video HD (High Denition)
Pute i nregistra clipuri video HD (High Denition). (1280X720, 30CPS). H.264(MPEG4.AVC) este un standard pentru codecul video digital. Dimensiunea clipurilor video este redus , dar nalta calitate a acestora este p strat . 1. Selecta i modul Film ap snd butonul MODE. (p.23) 2. Ap sa i butonul MENU pentru a seta rezolu ia la [1280 X 720 HQ]. 3. Apsai butonul declan ator pentru a nregistra un clip video n timpul de nregistrare disponibil.
1280 X 720 HQ

nregistrarea unui clip video f r sunet


Pute i nregistra clipul video f r sunet. Pa ii 1-3 sunt identici cu cei pentru modul CLIP VIDEO. 4. Ap sa i butonul Meniu . 5. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Movie] i ap sa i butonul Dreapta. 6. Selecta i meniul [Voce] ap snd butonul Sus / Jos, apoi ap sa i pe butonul OK. 7. Selecta i meniul [Dezactivat] ap snd butonul Stnga / Dreapta. 8. Ap sa i butonul OK. Pute i nregistra clipul video f r voce. Pentru detalii suplimentare, vezi p. 54.

Ie ire

Mutare

Ce este H.264(MPEG4 part10/AVC) ? Cu rat de comprimare ridicat i dimensiune redus a ierului, este un standard pentru codecul video digital. Accept func ii de nregistrare la rezolu ie nalt .

28

Aten ie la aceste aspecte cnd realiza i fotograi


Ap sarea butonului declan ator pe jum tate. Ap sa i u or butonul declan ator pentru a conrma focalizarea i pentru a nc rca bli ul. Ap sa i complet butonul declan ator pentru a face fotograa. n anumite condi ii sistemul de focalizare automat poate s nu func ioneze conform a tept rilor. - Cnd fotograa i un subiect cu un contrast redus. - Dac subiectul este foarte str lucitor sau reectorizant. - Dac subiectul se deplaseaz n mare vitez . - n condi ii de lumin puternic reectat sau cnd fundalul este foarte str lucitor. - Atunci cnd subiectul are doar linii orizontale sau este foarte ngust (de exemplu, un b sau catarg de steag). - Cnd mprejurimile sunt ntunecate.

[Ap sa i u or butonul declan ator]

[Ap sa i complet butonul declan ator]

Timpul de nregistrare disponibil poate varia n func ie de condi iile de lmare i congurarea aparatului foto. Cnd este selectat modul F r bli , Sincronizare lent sau DIS n condi ii de iluminare slab , pe ecranul LCD va ap rea indicatorul de avertizare pentru vibra ii (). n acest caz, folosi i un trepied, sprijini i aparatul foto pe o suprafa solid sau folosi i un mod de fotograere cu bli . Fotograere contra luminii : V rug m nu face i fotograi direct c tre soare. n acest caz, fotograa ob inut poate una foarte ntunecat . Pentru a realiza o fotograe n direc ia unei surse de lumin v rug m s folosi i modul scen [Backlight] (Contra luminii) (vezi pagina 25), bli ll-in (vezi paginile 36), modul de m surare la punct (vezi pagina 48), compensarea expunerii (vezi pagina 41) sau func ia ACB (vezi pagina 51). Evita i obstruc ionarea obiectivului sau a bli ului atunci cnd captura i imagini. Compune i imaginea utiliznd ecranul LCD. 29

Utilizarea butoanelor pentru congurarea aparatului foto


Func ia modului de nregistrare poate congurat cu ajutorul butoanelor aparatului foto.

Buton DECLAN ATOR


Se folose te la capturarea imaginilor sau la nregistrarea unui clip video n modul nregistrare. n modul CLIP VIDEO Ap snd complet butonul declan ator se ini iaz procesul de nregistrare a unui clip video. Ap sa i butonul declan ator o dat , iar clipul video este nregistrat att timp ct permite spa iul de nregistrare. Dac dori i s opri i nregistrarea, ap sa i nc o dat butonul declan ator. n modul IMAGINE STATIC Ap snd butonul declan ator pe jum tate, se activeaz sistemul de focalizare automat i se veric starea bli ului. Ap snd complet butonul declan ator, se captureaz i se stocheaz fotograa. Dac selecta i nregistrare de comentariu vocal, aceasta va ncepe dup ce aparatul foto a ncheiat procesul de stocare a imaginii.

Buton POWER
Se folose te la pornirea/oprirea aparatului foto. Dac n perioada specicat aparatul nu este folosit, acesta se va opri automat pentru a economisi energia bateriei. Consulta i pagina 60 pentru informa ii suplimentare referitoare la func ia de oprire automat .

30

Buton ZOOM (Dep rtare/apropiere)


Dac nu este a at meniul, acest buton func ioneaz ca buton pentru ZOOM OPTIC sau ZOOM DIGITAL. Acest aparat foto dispune de 5X zoom optic i 5X zoom digital. Folosirea ambelor func ii de zoom ofer un zoom total de 25X. Zoom WIDE (Dep rtare) Zoom optic WIDE (Dep rtare) : Ap snd butonul ZOOM W. Acest lucru va focaliza departe de subiect, adic subiectul va ap rea mai ndep rtat. Ap snd butonul ZOOM W (dep rtare) n mod continuu, se va selecta valoarea minim a zoomului, ceea ce nseamn c subiectul va ap rea la punctul cel mai ndep rtat de aparatul foto.
Ap snd butonul ZOOM W (Dep rtare) Ap snd butonul ZOOM W (Dep rtare)

Zoom TELE (Apropiere) Zoom optic TELE : Ap snd butonul ZOOM T. Acest lucru va focaliza pe subiect, adic subiectul va ap rea mai aproape. Zoom digital TELE : Dac se selecteaz valoarea maxim a zoomului optic (5X) i se apas butonul ZOOM T, se activeaz programul de zoom digital. Elibernd butonul ZOOM T, valoarea zoomului digital se opre te la valoarea dorit . Odat atins valoarea maxim a zoomului digital (5X), ap sarea butonului ZOOM T nu va mai avea niciun efect.
Ap snd butonul ZOOM T (Apropiere) Ap snd butonul ZOOM T (Apropiere)

[Zoom TELE (Apropiere)]

[Zoom optic 2X]

[Zoom WIDE (Dep rtare)]

Zoom digital WIDE (Dep rtare) : Dac se folose te zoomul digital, ap sarea butonului ZOOM W va reduce zoomingul digital n trepte. Elibernd Zoom optic butonul ZOOM W, se ntrerupe procesul de zoom digital. Ap snd butonul Zoom digital ZOOM W (Dep rtare) se va reduce zoomul digital, dup care se va reduce zoomul optic pn cnd se va atinge valoarea minim .
Ap snd butonul ZOOM W (Dep rtare) Ap snd butonul ZOOM W (Dep rtare)

[Zoom WIDE (Dep rtare)]

[Zoom TELE (Apropiere)]

[Zoom digital 5.0X]

[Zoom digital 5.0X]

[Zoom TELE (Apropiere)]

[Zoom WIDE (Dep rtare)]

31

Buton ZOOM (Dep rtare/apropiere)


Fotograile realizate cu ajutorul zoomului digital sunt procesate pu in mai lent de aparatul foto. Acorda i timp sucient acestei opera iuni. Ve i observa o sc dere a calit ii imaginii cnd folosi i func ia de zoom digital. Zoomul digital nu poate activat n modurile [Movie] (Film) i n unele moduri Scen .

Buton Info (DISP) / Sus


Cnd este a at meniul, butonul Sus func ioneaz ca buton direc ional. n modurile nregistrare sau redare, ap snd acest buton se a eaz informa ii despre imagine.

[Ecranul de fotograere]

[Ecranul cu informa ii]

32

Buton Macro (

) / Jos
Tipuri de moduri de focalizare i distan e focale (W: Wide (Dep rtare), T: Tele (Apropiere))
Mod Tip de focalizare Distan a focal Mod Tip de focalizare
Auto macro ( )

Cnd este a at meniul, butonul Jos func ioneaz ca buton direc ional. Dac meniul nu este a at, pute i folosi butonul MACRO ( ) / JOS pentru a face fotograi macro. Intervalele de distan sunt prezentate mai jos. Ap sa i butonul Macro pn cnd indicatorul modului macro dorit apare pe ecranul LCD.

(Unitate: cm)
) Normal W (Dep rtare) : 80 ~ innit T (apropiere): 80 ~ innit ) ) Normal

Program ( Macro ( )

W (Dep rtare) : 5 ~ 80 T (apropiere): 50 ~ 80 Scene ( Macro (

[Auto Focus] (Auto focalizare)

[Macro (

)]

Distan a focal

W (Dep rtare) : 5 ~ innit W (Dep rtare) : 5 ~ 80 W (Dep rtare) : 80 ~ innit T (apropiere): 50 ~ innit T (apropiere): 50 ~ 80 T (apropiere): 80 ~ innit

Cnd este selectat modul macro, evita i mi carea aparatului foto. Dac face i o fotograe la distan a de 40 de cm (zoom W dep rtare) sau 50 de cm (zoom T apropiere) n modul Macro, selecta i modul FLASH OFF (F R BLI ).
[Auto Macro] (Auto macro) (

33

Buton Macro (

) / Jos

Blocare focalizare
Pentru a focaliza pe un subiect care nu este pozi ionat n centrul imaginii, folosi i func ia de blocare a focaliz rii. Utilizare blocare focalizare 1. Asigura i-v c subiectul este n centrul cadrului de focalizare automat . 2. Ap sa i butonul DECLAN ATOR pe jum tate. n momentul n care cadrul verde al focaliz rii automate se aprinde, aparatul foto este focalizat pe subiect. Ave i grij s nu ap sa i butonul DECLAN ATOR pn la cap t pentru a evita o fotograe nedorit . 3. Butonul declan ator ind ap sat pe jum tate, mi ca i aparatul foto pentru a recompune imaginea dup cum dori i, dup care ap sa i butonul declan ator pn la cap t pentru a face fotograa. Dac lua i degetul de pe butonul DECLAN ATOR, func ia de blocare focalizare este anulat .

Metod de focalizare disponibil , n func ie de modul de nregistrare ( o : Selectabil, : Distan focal innit)
Mod Auto Macro Macro o o Mod SCEN Auto Macro o o o o o o o o o o o o Macro Normal Normal o o

1. Imaginea de capturat.

2. Ap sa i butonul DECLAN ATOR pe jum tate pentru a focaliza pe subiect.

3. Recompune i imaginea i ap sa i complet butonul DECLAN ATOR.

34

Buton Bli (

) / Stnga
Dac ap sa i butonul declan ator dup selectarea bli ului, primul bli se declan eaz pentru a determina condi iile de fotograere (distan a i puterea bli ului). Nu mi ca i aparatul foto pn la a doua declan are a bli ului. Folosirea frecvent a bli ului va reduce durata de via a bateriilor. n condi ii normale de utilizare, timpul de renc rcare a bli ului este de 4 secunde. Dac bateriile sunt aproape desc rcate, timpul de nc rcare va mai mare. Bli ul aparatului foto nu func ioneaz n modul [Movie] (Clip video) i n unele moduri Scen . Face i fotograi n raza de acoperire a bli ului. Calitatea imaginii nu este garantat dac subiectul este prea aproape sau puternic reectorizant. Cnd face i fotograi cu bli n condi ii de iluminare slab , exist posibilitatea ca imaginea capturat s con in pete albe. Aceste pete albe sunt cauzate de reectarea luminii bli ului de c tre praful atmosferic.

Cnd meniul este a at pe ecranul LCD, ap sa i butonul STNGA pentru a muta cursorul n la din stnga. Atunci cnd meniul nu este a at pe ecranul LCD, butonul STNGA ac ioneaz ca buton pentru BLI ( ) .
[Selectare bli automat]

Selectare mod bli 1. Selecta i modul de nregistrare dorit, cu excep ia modului [Movie] (Clip video) (p. 23). 2. Ap sa i butonul Flash (Bli ) pn cnd indicatorul modului bli dorit apare pe ecranul LCD. 3. Pe ecranul LCD va ap rea indicatorul modului bli . Folosi i bli ul adecvat pentru ecare mediu. Distan bli
Normal ISO AUTO Macro

(Unitate: m)
Auto macro

WIDE TELE WIDE TELE WIDE TELE (DEP RTARE) (APROPIERE) (DEP RTARE) (APROPIERE) (DEP RTARE) (APROPIERE) 0,8 ~ 3,0 0,8 ~ 2,0 0,2 ~ 0,8 0,5 ~ 0,8 0,2 ~ 3,0 0,5 ~ 2,0

35

Buton Bli (
Indicator mod bli
Pictograme Mod bli Bli automat

) / Stnga
Mod bli disponibil, n func ie de modul de nregistrare
Descriere Dac subiectul sau fundalul sunt ntunecate, bli ul aparatului foto se va declan a automat. Dac subiectul sau fundalul sunt ntunecate, bli ul se va declan a automat i va reduce efectul de ochi ro ii folosind func ia de reducere a acestui efect. Bli ul se declan eaz indiferent de condi iile de iluminare. Intensitatea bli ului va reglat n func ie de condi iile curente. Bli ul ac ioneaz cu o vitez redus a obturatorului pentru ob inerea unei expuneri corecte i echilibrate. n condi ii de slab iluminare, indicatorul de avertizare pentru instabilitate a aparatului foto ( ) va a at pe ecranul LCD. Cnd este detectat o fotograe cu ochi ro ii, acest mod va reduce automat efectul de ochi ro ii. Bli ul nu se declan eaz . Selecta i acest mod atunci cnd fotograa i ntr-un loc sau ntr-o situa ie n care fotograerea cu bli este interzis . Cnd face i o fotograe n condi ii de iluminare slab , indicatorul de vibra ii aparat foto ( ) va a at pe ecranul LCD. Mode o o o o o o o Mode

( o : Selectabil)

Auto i Reducere efect ochi ro ii

SCEN

Bli ll-in

o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o

Sincronizare lent

Corector efect ochi ro ii

F r bli

Pictograma intermitent Smart Auto ( [Smart Auto]. 36

) va ap rea n modul

Buton Temporizator (

) / Dreapta
Selectare temporizator 1. Selecta i un mod de nregistrare, cu excep ia modului nregistrare voce. (p. 23) 2. Ap sa i butonul TEMPORIZATOR / DREAPTA ( ) pn cnd apare pe ecranul LCD indicatorul modului dorit. Pe ecranul LCD va ap rea pictograma pentru temporizare 10 secunde, 2 secunde sau dubl -temporizare. 3. Cnd ap sa i butonul DECLAN ATOR, imaginea va preluat dup intervalul de timp precizat.

Cnd este a at meniul pe ecranul LCD, ap sarea butonului Dreapta va deplasa cursorul pe categoriile de meniu spre dreapta. Cnd meniul nu este a at pe ecranul LCD, butonul DREAPTA func ioneaz ca buton Temporizator ( ). Aceast func ie este utilizat atunci cnd i fotograful dore te s apar n fotograe.

Dac se ac ioneaz butonul Temporizator n timp ce temporizatorul este activat, func ia de temporizare este anulat . Utiliza i un trepied pentru a evita mi carea aparatului. n modul Clip video va func iona numai temporizatorul de 10 secunde.

[Selectare temporizator 10 SEC]

Lamp temporizator
Pictogram Mod Descriere Temporizator La ap sarea butonului declan ator, declan area efectiv 10 sec se va produce dup 10 secunde. Temporizator La ap sarea butonului declan ator, declan area efectiv 2 sec se va produce dup 2 secunde. Se va captura o fotograe dup 10 secunde iar dup alte Dubl 2 secunde, o a doua fotograe. Cnd se utilizeaz bli ul, temporizare temporizatorul de 2 secunde ar putea ntrzia mai mult de 2 secunde n func ie de timpul de nc rcare a bli ului.

37

Butonul MENU (Meniu)


- La ap sarea butonului MENU (Meniu), pe ecranul LCD va a at un meniu caracteristic ec rui mod de operare al aparatului foto. Ap snd din nou acela i buton, se va reveni la starea ini ial a ecranului LCD. - Ecranul de meniu este disponibil n modurile [Smart Auto] (Smart Auto), [Program] (Program), [Scene] (Scen ), [Movie] (Clip video) i [Smart Movie] (Smart Movie), dar nu este disponibil n timpul utiliz rii func iei de nregistrare vocal .
Dimensiune fotografie Se fotografiaz Sunet Ecran Calitate EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent Ie ire Modificare

Se fotograaz (

Utiliza i meniul care activeaz func iile sau butonul Fn pentru a a a urm toarele meniuri:
Mod Meniu Dimensiune fotograe / Dimensiune clip video Calitate / Dimensiune clip video Expunere ISO Balans de alb Identicare fa Editare FR inteligent (Se fotograaz ) Mod disponibil Pagina p.40

p.40 p.41 p.41 p.42 p.43 p.46 p.47

[Ap sarea butonului MENU] [Meniu inactiv]

Set ri

[Meniu activ]

Butonul OK
- Cnd este a at meniul pe ecranul LCD, acest buton este utilizat pentru deplasarea cursorului la submeniu sau pentru conrmare de date.
Dimensiune fotografie Se fotografiaz Sunet Ecran Set ri Calitate EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent Ie ire Modificare Ie ire Dimensiune fotografie Calitate

Nuan

fa

Retu are fa Zon focalizare

p.47 p.48 p.48 p.49 p.50 p.51

[Ap sarea butonului OK]

EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent napoi

Mod de m surare Selector stil foto Filtru inteligent Ajustare imagine ACB

38

Se fotograaz (
Mod Meniu Ac ionare DIS Stabilizator (Se Detectare scen inteligent fotograaz ) Voce Obturator cu timp prelungit

)
Mod disponibil Pagina p.51 p.52 p.52 p.52 p.53 p.26
Dimensiune fotografie 3984 X 2656 Ie ire

3. Selecta i modul dorit ap snd butoanele Sus / Jos i apoi ap sa i butonul OK.
Dimensiune fotografie Calitate EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent napoi Ie ire Dimensiune fotografie Calitate EV

Butonul Sus/Jos

ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent napoi

4. Selecta i meniul dorit ap snd butoanele Stnga/Dreapta i apoi ap sa i butonul OK.

Cum s activa i Func iile folosind butonul MENIU


1. Ap sa i butonul MENU ntr-un mod disponibil. 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Se fotograaz ] i ap sa i butonul Dreapta/OK.
Dimensiune fotografie Se fotografiaz Sunet Ecran Set ri Calitate EV ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent Ie ire Modificare Ie ire Dimensiune fotografie Calitate EV napoi Mutare

Butonul Stnga / Dreapta


napoi Mutare

Folosi i butonul Fn aat n partea din spate a aparatului foto pentru a a a meniuri care activeaz mai repede func iile folosite frecvent.

Buton Dreapta / OK

ISO Balans de alb Identificare fa Editare FR inteligent napoi

39

Se fotograaz (

)
Calitate/Frecven cadre

Dimensiune fotograe / Dimensiune clip video


Pute i selecta o dimensiune a fotogra ei / clipului video potrivit aplica iei dvs.
(Unitate: pixel) Mod fotografie Pictogram Dimensiune 4000X 3000 3984X 2656 3968X 2232 3264X 2448 2592X 1944 2048X 1536 1024X 768

Pute i selecta rata de compresie pentru imaginile capturate adecvat aplica ie dvs. Cu ct este mai mare rata de compresie, cu att se reduce calitatea imaginii.
Mod Pictogram Submeniu Excelent Format ier jpeg Bun jpeg Normal jpeg 60 CPS MP4 30 CPS MP4 15 CPS MP4 Mod FOTOGRAFIE Mod CLIP VIDEO

Mod clip video Pictogram Dimensiune 1280X720HQ 640X480 320X240

Calitate

Frecven cadre

Dimensiune fotografie

Dimensiune clip video

napoi

Mutare

napoi

Mutare

[Mod FOTOGRAFIE]

[Mod CLIP VIDEO]

napoi

Mutare

napoi

Mutare

[Mod FOTOGRAFIE]

[Mod CLIP VIDEO]

Cu ct este mai mare rezolu ia, cu att este disponibil un num r mai mic de fotograeri, ntruct imaginile la rezolu ie nalt necesit mai mult spa iu n memorie.

Acest format de ier este conform cu DCF (Regula Arhitecturii Sistemului de Fi iere al Aparatelor Foto). JPEG (Joint Photographic Experts Group) : JPEG este un standard de comprimare a imaginilor creat de Joint Photographic Experts Group. Acest tip de comprimare este cel mai utilizat pentru comprimarea imaginilor grace i fotograce deoarece permite comprimarea ecient a ierelor.

40

Se fotograaz (
Compensare expunere

)
ISO
Viteza sau sensibilitatea luminoas specic a unui aparat foto este clasicat folosind valori ISO. Viteza sau sensibilitatea luminoas specic a unui aparat foto este clasicat folosind valori ISO. [Auto] : Sensibilitatea aparatului foto este modicat automat de c tre variabile precum parametrii de iluminare sau luminozitatea subiectului. ISO [ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] : Pute i m ri viteza obturatorului n acelea i napoi Mutare condi ii de iluminare, m rind sensibilitatea ISO. Totu i, imaginea poate ap rea saturat n condi ii de luminan ridicat . Cu ct este mai mare valoarea ISO, cu att este mai mare sensibilitatea la lumin a aparatului foto i, prin urmare, mai mare capacitatea acestuia de a captura imagini n medii ntunecate. Cu toate acestea, nivelul de zgomot de imagine va cre te odat cu valoarea ISO, f cnd imaginea s apar granulat . Dac se seteaz [Captur mi care], viteza ISO va setat la Auto. Func ia [ISO] este activat doar n modurile [Program].

Acest aparat foto regleaz automat expunerea n func ie de condi iile de lumin ambiental . Pute i, de asemenea, selecta valoarea expunerii utiliznd meniul [Expunere]. Compensarea expunerii 1. Ap sa i butonul Sus/Jos din meniul Fotogra ere pentru a selecta [Expunere] ). ( Expunere 2. Folosi i butoanele STNGA i DREAPTA pentru a stabili factorul de compensare expunere dorit. napoi Mutare 3. Ap sa i butonul OK. Valoarea specicat va salvat , iar modul de congurare Compensare Expunere se va nchide. Dac modica i valoarea expunerii, indicatorul de expunere ( ) va a at n stnga ecranului LCD. O valoare negativ pentru compensarea expunerii reduce expunerea. Re ine i c o valoare pozitiv pentru compensarea expunerii m re te expunerea iar ecranul LCD va ap rea alb sau ve i ob ine fotograi mai pu in reu ite.

41

Se fotograaz (
Balans de alb

)
Utilizarea balansului de alb personalizat Parametrii balansului de alb pot u or diferi i n func ie de mediul de fotograere. Pute i alege congura ia de balans de alb cea mai adecvat unui anume mediu de fotograere stabilind o congura ie personalizat pentru balansul de alb.
Balans de alb

Controlul balansului de alb v permite s regla i culorile pentru a ap rea mai naturale.

napoi

Mutare

Mod Balans de alb automat Lumin natural nnorat Fluorescent_H

Pictograme

Descriere Aparatul foto selecteaz automat congura ia adecvat pentru balansul de alb, n func ie de condi iile de iluminare curente. Pentru fotograere n exterior. Pentru fotograere n condi ii de cer nnorat sau ntunecat. Pentru fotograere n condi ii de iluminare uorescent tridirec ional de tip uorescen natural . Fotograere sub iluminare uorescent alb . Pentru fotograere n condi ii de iluminare tungsten (bec obi nuit). Permite utilizatorului s regleze balansul de alb n func ie de condi iile de fotograere.

1. Selecta i meniul PERSONALIZAT ( ) pentru Balans de alb i a eza i o coal de hrtie alb n fa a aparatului foto astfel nct pe ecranul LCD s apar doar culoarea alb . 2. Buton OK : selecteaz balansul de alb personalizat Hrtie alb anterior. Buton declan ator : salveaz noul balans de alb personalizat. - Valoarea personalizat pentru balansul de alb va aplicat de la urm toarea fotograe pe care o ve i face. - Balansul de alb congurat de utilizator va r mne activ pn la nlocuire.

Fluorescent_L Tungsten Parametri personalizare

Unele condi ii de iluminare pot produce efectul de dominan de culoare. 42

Se fotograaz (
Identicare fa

)
Aceast func ie poate identica pn la 10 persoane. Dac aparatul foto identic mai multe persoane simultan, focalizarea se va face asupra celei mai apropiate persoane. Func ia zoom digital este inactiv n acest mod. Cnd aparatul foto identi c o fa reper, aceasta va ncadrat de cadrul de focalizare de culoare alb , iar celelalte fe e vor ncadrate de un cadru de focalizare de culoare gri. Ap sa i butonul declan ator pn la jum tate pentru focalizarea asupra fe ei, iar cadrul de focalizare alb va deveni verde. Dac identicarea fe ei e ueaz , reveni i la modul AF (autofocalizare) anterior. n anumite condi ii func ionarea acestui mod este afectat . - Dac o persoan poart ochelari fumurii sau o parte a fe ei este ascuns . - Dac persoana fotograat nu prive te nspre aparatul foto. - Aparatul foto nu identic fa a dac luminozitatea este prea mare sau prea sc zut . - ntre aparatul foto i subiect exist o distan prea mare. Distan a maxim pentru func ia Identicare fa este de 2,2 m (Superangular). Cu ct este mai aproape subiectul, cu att aparatul l identic mai rapid. n modurile [Beauty Shot] (Fotograe portret), [Portrait] (Portret) i [Children] (Copii), func ia [Face Detection] (Identicare fa ) va setat la valoarea implicit .

Dac utiliza i op iunile de identi care a fe ei, aparatul dvs. poate identi ca un chip uman. Atunci cnd aparatul focalizeaz pe un chip uman, luminozitatea fe ei este, de asemenea, reglat . Pute i surprinde expresii faciale naturale i prin utilizarea func iilor autoportret, fotogra ere a zmbetului sau de detectare a clipirii.

Identificare fa

napoi

Mutare

Normal Acest mod identic automat pozi ia fe ei subiectului i apoi congureaz focalizarea i expunerea. Selecta i acest mod pentru a realiza, rapid i u or, portrete. Moduri disponibile: Program, Fotograe portret, Portret, Copii, Plaj /z pad 1. Dimensiunea i pozi ia cadrului autofocalizare sunt adaptate fe ei subiectului n mod automat.

2. Ap sa i butonul declan ator pe jum tate. Cadrul autofocalizare va deveni verde cnd focalizarea este activat . 3. Ap sa i complet butonul declan ator pentru a face o fotograe.

43

Se fotograaz (

)
Detectare clipire Moduri disponibile: Program, Portret, Copii, Plaj /z pad Dac ochii subiectului sunt nchi i n momentul ap s rii butonului declan ator, aparatul realizeaz 2 fotograi n rafal , dup care salveaz imaginile. Aparatul realizeaz o singur fotograe dac ochii subiectului nu sunt nchi i n momentul ap s rii butonului declan ator. Este posibil ca detectarea unui chip zmbitor sau a clipirii ochilor s nu poat folosit ntr-una dintre urm toarele situa ii: - dac subiectul poart ochelari de soare; - dac subiectul nu prive te direct n obiectiv; - dac lumina este prea intens sau prea slab pentru a detecta fa a subiectului; - atunci cnd aparatul de fotograat se a la distan fa de subiect. (indicatorul de focalizare de culoare portocalie); - dac reexia luminii sau a fundalului este prea puternic .

Autoportret Atunci cnd realiza i autoportrete, zona fe ei dumneavoastr este identicat n mod automat, astfel nct pute i realiza autoportrete mai u or i mai repede. Moduri disponibile: Program, Fotograe portret, Portret, Copii, Plaj /z pad 1. Pentru a realiza autoportrete, orienta i obiectivul c tre fa a subiectului. Aparatul identic automat fa a subiectului i emite un sunet de asisten . 2. Ini ierea fotograerii prin ap sarea butonului declan ator
Atunci cnd fa a subiectului se a n centrul ecranului, emite un sunet mai accelerat, diferit de sunetele emise atunci cnd fa a nu se a n centru.

Fotograere zmbet Moduri disponibile: Program, Fotograe portret, Portret, Copii, Plaj /z pad Aparatul realizeaz n mod automat o fotograe cu detectarea pozi iei chipului zmbitor al subiectului, chiar dac nu ap sa i butonul declan ator. Dac ap sa i butonul declan ator, fotograe este realizat n mod normal. Atunci cnd folosi i op iunea de fotograere a zmbetului, un zmbet larg sau permanent ajut la detectarea fe ei zmbitoare a subiectului. 44

Se fotograaz (
Identicare fa inteligent

)
O persoan poate recunoscut ca o alt persoan i invers, n func ie de ochelari, luminozitate, pozi ie complet schimbat sau expresii faciale. Dac nregistra i o fa nou atunci cnd exist deja 14 de fe e nregistrate, a 14-a fa cu prioritatea cea mai sc zut este nlocuit de fa a nou ad ugat . ntr-o scen pot nregistrate maximum 5 persoane. Clasicarea fotograilor se poate realiza n modul de redare, n func ie de prioritatea fe elor (p. 67). Chiar dac o fa este recunoscut , este posibil ca aceasta s nu e clasicat n albumul inteligent n func ie de prioritate.

Moduri disponibile: Program, Fotograe portret, Portret, Copii, Plaj /z pad Camera foto nregistreaz automat fe e fotograate n mod frecvent. Aceast caracteristic va focaliza prioritar pe acele fe e i pe fe ele preferate. Aceast caracteristic este disponibil numai atunci cnd utiliza i o cartel de memorie.

Cea mai apropiat fa apare ntr-un cadru de focalizare de culoare alb , iar restul fe elor apar n cadre de focalizare de culoare gri. : Indica i fe e preferate (pentru a v nregistra fe e preferate, consulta i pagina 46). : Indica i fe ele pe care camera foto le nregistreaz automat.

45

Se fotograaz (
Editare FR inteligent

)
Pute i nregistra pn la 8 fe e preferate. Op iunea pentru bli va setat la Off (Oprit). Dac nregistra i aceea i fa de dou ori, pute i terge una din fe e n lista de fe e.

nainte de fotograere, pute i nregistra fe ele fotograate n mod frecvent sau pute i edita lista fe elor nregistrate. Aceast caracteristic este disponibil numai atunci cnd utiliza i o cartel de memorie.

Editare FR inteligent

List fe e
Mutare

napoi

Pute i schimba clasarea fe elor preferate sau le pute i terge. 1. Ap sa i butonul Fn.
List fe e

Steaua mea Pute i nregistra fe ele preferate pentru a utiliza cu prioritate focalizarea i expunerea pentru fe ele respective. 1. Alinia i fa a subiectului cu linia de ghidare oval , apoi ap sa i pe [Declan ator] pentru a nregistra fa a. - Dac fa a subiectului nu este aliniat cu linia de ghidare oval , cadrul alb nu va ap rea. napoi Setare - Pute i realiza fotograi ale chipului unui subiect direct din fa , din partea stng , din partea dreapt , de sus sau de jos. - Fotograa i cte o persoan pe rnd cnd nregistra i fe e. 2. Ap sa i butonul OK pentru a salva dup fotograerea fe ei. 3. Ap sa i butonul MENU dup a area listei fe elor nregistrate. - Fe ele preferate sunt indicate cu ( ) n lista fe elor.

napoi

Editare

2. Selecta i modul dorit ap snd butoanele Sus / Jos i apoi ap sa i butonul OK.

List fe e

Editare categorie terge Steaua mea Cancel

napoi

Setare

[Editare categorie]

: Modica i categoriile de persoane nregistrate ca Steaua mea. [ terge Steaua mea] : terge i persoanele din Steaua mea.

46

Se fotograaz (
Nuan fa

)
Tip focalizare automat
Pute i selecta Zona de focalizare preferat n func ie de condi iile de fotograere.
Zon focalizare

Acest meniu permite controlarea nuan ei pielii n imagini, n modul fotograe portret. Cu ct selecta i un nivel mai nalt, cu att nuan a pielii va mai luminoas . 1. Selecta i [Face Tone] (Nuan fa ) ap snd butonul Sus/Jos. 2. Selecta i nuan a dorit ap snd butoanele Stnga / Dreapta i apoi ap sa i butonul OK. 3. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine.
Nuan fa

napoi

Mutare

[AF centru] (
napoi Mutare

) )

[AF multipl ] ( [AF de urm rire] (

: Se va focaliza zona rectangular din centrul ecranului LCD : Aparatul va selecta toate punctele de focalizare disponibile din cele 9 puncte AF. ) : Focalizarea se deplaseaz odat cu mi c rile unui subiect.

Retu are fa
Acest meniu permite ca pielea s apar clar i frumoas nainte de a nregistra imaginea n modul fotograe portret. Cu ct selecta i un nivel mai nalt, cu att func ia va mai ecient . 1. Selecta i [Face Retouch] (Retu are fa ) ap snd butonul Sus/Jos. 2. Selecta i retu ul dorit ap snd butoanele Stnga / Dreapta i apoi ap sa i butonul OK. 3. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine. Cnd aparatul se focalizeaz pe un subiect, cadrul auto focalizare devine verde. Cnd aparatul nu este focalizat pe un subiect, cadrul auto focalizare devine ro u.

Retu are fa

napoi

Mutare

47

Se fotograaz (
Mod de m surare

)
Selector tip foto
Pute i ad uga diferite efecte imaginii f r un program de editare a imaginilor.
Selector stil foto

Dac nu pute i ob ine condi ii propice de expunere, pute i modica metoda de m surare pentru a face fotograi mai luminoase. [Multi] ( : Expunerea va calculat pe baza unei valori medii a luminii Mod de m surare disponibile din zona imaginii. Cu toate acestea, se va lua n calcul cu preponderen lumina din centrul imaginii. napoi Mutare Acest mod este adecvat n cazuri generale. [Punct] ( ) : Cantitatea de lumin va m surat numai n zona rectangular din centrul ecranului LCD. Acest mod este adecvat cnd subiectul din centru este expus corect, indiferent de lumina din spate. [Centrat] ( ) : Expunerea va calculat pe baza unei valori medii a luminii disponibile din zona imaginii. Cu toate acestea, se va lua n calcul cu preponderen lumina din centrul imaginii. Acest mod este adecvat pentru fotograerea obiectelor mici precum orile sau insectele. )

napoi

Mutare

1. Selecta i Photo style selector (Selector stil fotograe) dorit ap snd butoanele Left/Right (Stnga/Dreapta) i ap sa i butonul OK. 2. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine.
Modul Style (Stil) Normal Difuz Intens P dure Retro Rece Calm Clasic Negativ F r cea Personalizare RGB Pictogram Descriere Nu este aplicat niciun efect. Se aplic stilul Difuz. Se aplic stilul Intens. Se aplic stilul P dure. Se aplic stilul Sepia. Se aplic stilul Rece. Se aplic stilul Calm. Se aplic efectul de alb-negru. Se aplic efectul de negativ. Este aplicat stilul distinct. Deni i un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.

Dac subiectul nu se a n centrul zonei de focalizare, nu utiliza i m surarea la punct ntruct pute i ob ine o eroare de expunere. n acest caz, este de preferat s folosi i compensarea expunerii.

48

Se fotograaz (

)
Filtru inteligent
Aplica i fotograilor diferite efecte ale obiectivului pentru a crea imagini unice.
napoi Mutare Filtru inteligent

Personalizare RGB: Pute i modica valorile R (Ro u), G (Verde) i B (Albastru) ale imaginii.

- Butonul Sus / Jos : Selecteaz R, G, B - Butonul Stnga / Dreapta : Modic valorile


napoi Mutare

napoi

Mutare

1. Selecta i Filtrul inteligent dorit ap snd butonul Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK. 2. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine.
Filtru inteligent Pictogram Normal ntunecare col uri Ochi de pe te Niciun efect Aplica i culorile care arat nvechit, contraste ridicate i efecte puternice de estompare. Distorsiona i obiectele apropiate pentru a imita efectul vizual al unui obiectiv ochi de pe te. Descriere

Atunci cnd este setat stilul de imagine, func ia de identicare a fe ei nu poate utilizat . Dac a i setat Selector stiluri de fotograe, func ia Ajustare imagine nu este disponibil .

Atunci cnd aplica i un efect de ltru inteligent n timpul nregistr rii unui
clip video, acesta va automat redimensionat la (640x320) sau la o dimensiune mai mic . Dac utiliza i aceast func ie, nu pute i seta stilul fotograei i op iunile de reglare a imaginii.

49

Se fotograaz (
Ajustare imagine
Contrast Pute i modifica contrastul imaginii.

)
Satura ie Pute i modifica satura ia imaginii. 1. Selecta i [Satura ie] ap snd butonul Sus/Jos. 2. Modifica i satura ia ap snd butonul Left/Right (Stnga/Dreapta). 3. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine.
Mutare

1. Selecta i [Contrast] ap snd butonul Sus/ Jos. 2. Modifica i contrastul ap snd butonul Left/ Right (Stnga/Dreapta). 3. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine.

Ajustare imagine Contrast Claritate Satura ie napoi Mutare

Ajustare imagine Contrast Claritate Satura ie napoi

Dac a i setat func ia Ajustare imagine, func ia Selector stiluri de fotograere nu este disponibil . Atunci cnd se seteaz Ajustare imagine, modul Identicare fa nu poate utilizat.

Claritate Pute i regla claritatea fotografiei pe care urmeaz s o realiza i. Nu pute i vedea efectul de claritate pe ecranul LCD nainte de a realiza fotografia ntruct aceast func ie este aplicat numai dup ce imaginea capturat este stocat n memorie.

Ajustare imagine Contrast Claritate Satura ie napoi Mutare

1. Selecta i [Claritate] ap snd butonul Sus/Jos. 2. Modifica i claritatea ap snd butonul Left/Right (Stnga/Dreapta). 3. Ap sa i butonul Shutter (Declan ator) pentru a capta o imagine.

50

Se fotograaz (
ACB

)
Mod de ac ionare
Pute i selecta fotograerea continu , singular, captur mi care, i AEB (Auto Determinare Expunere).
ACB

Aceast func ie este pentru reglarea automat a contrastului la fotogra erea ntr-un mediu cu diferen de expunere mare, adic fundal luminos sau contrast. Aceast func ie regleaz automat luminozitatea i permite subiectului s e fotogra at clar.

[Singular] (
Mutare

) )

napoi

[Continuu] (

- Submeniuri [ACB] : [Dezactivat], [Activat] [Captur mi care] ( n modul [Program], func ia ACB este activ .

[AEB] (

: Se face o singur fotograe. : Imaginile vor capturate Ac ionare continuu pn la eliberarea butonului napoi Mutare declan ator. ) : Prin ap sarea i men inerea n aceast pozi ie a butonului declan ator se vor face 7 fotograi pe secund . Dup ncheiere fotograerii continue, imaginile sunt salvate i apoi redate pe ecranul LCD. Num rul maxim de fotograi este 30 iar dimensiunea imaginilor este xat la 1M. : Se fac trei fotogra i n serie la diferite expuneri: expunere standard (0,0EV), sub-expunere (-1/2EV) i supra-expunere (+1/2EV).

Imaginile la rezolu ie i calitate ridicate necesit timp de salvare mai ndelungat ceea ce prelunge te timpul de a teptare. Dac este selectat meniul [Continuu], [Captur mi care], [AEB], bli ul va dezactivat automat. Dac n memorie sunt disponibile mai pu in de 3 fotograi, modul de fotograere AEB nu este disponibil. Este recomandat s folosi i un trepied pentru fotograere AEB deoarece timpul de salvare este mai lung i poate cauza neclaritatea imaginii datorit mi c rii aparatului. 51

Se fotograaz (
DIS

)
Stabilizator cadru clip video
Aceast func ie ajut la stabilizarea imaginilor capturate n mod nregistrare video. Pute i selecta acest meniu numai n modul Clip video.
Stabilizator

Stabilizator digital de imagine (DIS) Aceast func ie ajut la reducerea la minimum a instabilit ii aparatului n momentul captur rii unei imagini statice.

DIS

napoi

Mutare

napoi

Mutare

[Dezactivat] ( [Activat] ( )

) : Dezactiveaz func ia DIS n momentul captur rii unei imagini statice. : Activeaz func ia DIS n momentul captur rii unei imagini statice.

[Dezactivat] ( [Activat] ( )

) : Func ia stabilizator cadru clip video este dezactivat . : Reduce efectele mi c rii aparatului foto n timpul nregistr rii video.

Aspecte care trebuie avute n vedere la utilizarea func iei DIS 1. Func ia zoom digital este inactiv atunci cnd se utilizeaz func ia DIS. 2. n condi ii de iluminare mai puternic dect iluminarea uorescent , func a DIS nu se va activa. 3. n cazul condi iilor de iluminare mai ntunecate dect lumina uorescent , se va a a indicatorul de avertizare a vibra iilor (). Pentru rezultate optime, face i fotograile n situa ii n care indicatorul de avertizare pentru vibra ii () nu este a at. 4. Dac subiectul este n mi care, imaginea capturat poate neclar . 5. ntruct func ia DIS folose te procesorul digital al aparatului foto, este posibil ca procesarea i salvarea imaginilor de c tre aparat s dureze pu in mai mult.

Raza de acoperire a cadrului de nregistrare se ngusteaz mai mult dect n cazul select rii meniului.

Detectare scen inteligent


Pute i seta detectarea inteligent a scenei n timpul nregistr rii lmelor.

Detectare scen inteligent

napoi

Mutare

[Dezactivat]( [Activat]( )

) : Dezactiva i func ia de detectare a scenei. : Activa i func ia de detectare a scenei.

Selecta i [Activat] pentru nregistrarea inteligent a filmelor. 52

Se fotograaz (
Comentariu vocal

)
nregistrare voce
Comentariu

Pute i ad uga un scurt comentariu la o fotograe stocat . (Max. 10 sec.)

Vocea poate nregistrat pe durata timpului de nregistrare disponibil (max: 10 ore).

nregistrare

napoi

Mutare

napoi

Mutare

- Dac indicatorul pentru comentariu vocal apare pe ecranul LCD, congurarea s-a realizat cu succes. - Ap sa i butonul declan ator i face i fotograa. Fotograa este stocat pe cardul de memorie. - Comentariul poate nregistrat pe durata a zece secunde din momentul n care fotograa a fost stocat . Dac ap sa i butonul declan ator pe parcursul nregistr rii comentariului vocal ve i opri nregistrarea.

Ap sa i butonul declan ator pentru a nregistra sunetul. - Ap sa i o dat butonul declan ator iar vocea este nregistrat att ct permite spa iul de nregistrare (max: 10 ore). Timpul disponibil pentru nregistrare va a at pe ecranul LCD. Chiar dac elibera i butonul declan ator, sunetul va nregistrat n continuare. - Dac dori i s opri i nregistrarea, ap sa i nc o dat butonul declan ator. - Tip ier: *.wav
Stop

nregistrare

Ie ire

[Mod nregistrare voce]

53

Se fotograaz (

)
nregistrarea unui clip video f r voce
Pute i nregistra clipul video f r voce. Selecta i meniul [Voce] n modul Clip video. ( Pictograma ) va a at pe ecranul LCD. Ap sa i butonul Declan ator, iar clipul video este nregistrat att timp ct permite spa iul de nregistrare, ns f r voce.
Dezactivat

Efectuarea unei pauze n timpul nregistr rii vocale Cu ajutorul acestei func ii, pute i nregistra secven ele vocale dorite ntr-un singur ier de nregistrare vocal f r a nevoit s crea i iere vocale multiple.

Stop

nregistrare

[Mod nregistrare voce]

napoi

Mutare

1. Ap sa i butonul OK pentru a face o pauz n nregistrare. 2. Ap sa i butonul OK din nou pentru a relua nregistrarea. 3. Dac dori i s opri i nregistrarea, ap sa i nc o dat butonul declan ator.
Pentru a nregistra sunetul, distan a optim dintre dumneavoastr i aparatul foto (microfon) este de 25 de cm. Dac se nchide aparatul foto n timpul pauzei nregistr rii vocale, procesul de nregistrare vocal este anulat. Este posibil ca sunetul zoom-ului s e nregistrat dac utiliza i zoom-ul la nregistrarea unui videoclip.

Setarea nregistr rii lmelor


Pute i seta modul dorit de nregistrare a vocii n modul Film. - submeniurile [Voce] [Activat] : nregistra i un videoclip cu sunet. [Dezactivat] : nregistra i un videoclip f r sunet. [Zoom f r sonor] : nregistra i un videoclip f r sunet n timp ce m ri i/ mic ora i.

Zoom f r sonor

napoi

Mutare

54

Meniu sunet
n acest mod pute i congura parametrii pentru sunet. Meniul congurare poate utilizat n toate modurile aparatului foto cu excep ia modului nregistrare voce. Elementele indicate prin * reprezint congura ia standard. Meniurile pot modicate f r o noticare prealabil .

Sunet declan ator


Pute i selecta un sunet pentru declan ator. - Sunet obturator : [Dezactivat], [1]*, [2], [3]
Volum Sunet de pornire :Mediu :Dezactivat :1 Dezactivat 1 2 3 :1 :Activat

Sunet ( )
Volum
Pute i selecta volumul pentru sunet de pornire, sunet obturator, sunet bip i sunet AF. - Submeniu [Volum] : [Dezactivat], [Silen ios], [Mediu]*, [Maxim]
Volum Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF :Mediu Dezactivat :Dezactivat Silen ios Mediu :1 Maxim :1 :Activat

Sunet obturator Sunet bip Sunet AF

napoi

Setare

Sunet Bip
Dac seta i sunetul la ON, se va auzi un bip la ecare ap sare a butoanelor, indicnd starea de func ionare a aparatului. - Submeniu [Sunet bip] : [Dezactivat], [1]*, [2], [3]
Volum Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip :Mediu :Dezactivat :1 Dezactivat :1 1 2 3 napoi Setare :Activat

napoi

Setare

Sunet de pornire
Pute i selecta sunetul care este activat ori de cte ori se porne te aparatul foto. - Sunet pornire : [Dezactivat]*, [1], [2], [3]
Volum Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF :Mediu :Dezactivat Dezactivat 1 2 3 :1 :1 :Activat

Sunet AF

napoi

Setare

55

Sunet ( )
Sunet AF
Dac activa i sunetul AF, sunetul AF se va manifesta la ap sarea pe jum tate a butonului Declan ator ca s i la curent cu modul de operare al aparatului. - Submeniu [Sunet AF] : [Dezactivat], [Activat]*
Volum Sunet de pornire Sunet obturator Sunet bip Sunet AF :Mediu :Dezactivat :1 :1 :Activat Dezactivat Activat napoi Setare

Meniu congurare
n acest mod pute i congura parametrii de baz . Meniul congurare poate utilizat n toate modurile aparatului foto cu excep ia modului nregistrare voce. Elementele indicate prin * reprezint congura ia standard. Meniurile pot modicate f r o noticare prealabil .

A aj (
Language

)
Language Descrierea func iilor Imagine de pornire Luminozitate ecran Vizualizare rapid Economisire energie :English Romn :Activat :Dezactivat Srpski :Auto Hrvatski :0,5 sec :Dezactivat

Este disponibil o varietate de limbi pentru a area pe ecranul LCD. Chiar dac se scoate bateria i se reintroduce, limba stabilit nu se va modica.

napoi

Setare

Descrierea func iilor


Pute i selecta posibilitatea de a a a descrierea func iei n fereastr n modul de nregistrare. - Submeniul Descriere func ie [Dezactivat] : Op iunea de descriere a func iei nu poate activat . [Activat]* : Denumirea i descrierea op iunii sunt a ate.

Language Descrierea func iilor Imagine de pornire Luminozitate ecran Vizualizare rapid Economisire energie

:Romn :Activat Dezactivat :Dezactivat Activat :Auto :0,5 sec :Dezactivat

napoi

Setare

56

A aj (

)
Vizualizare rapid
Dac activa i Vizualizare Rapid nainte de capturarea unei imagini, pute i vedea imaginea pe care tocmai a i capturat-o pe ecranul LCD pe durata specicat n congurarea [Vizualizare rapid ]. Vizualizarea rapid este disponibil numai pentru fotograi. - Submeniuri [Dezactivat] : Vizualizarea rapid nu se va activa. [0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec] : Imaginea capturat este a at scurt n intervalul de timp selectat.

Imagine de pornire
Pute i alege imaginea care va a at pe ecranul LCD n momentul pornirii aparatului foto. - Submeniuri: [Dezactivat]*, [Logo], Language [Imagine utilizator] Descrierea func iilor Imagine de pornire - Utiliza i o imagine salvat ca imagine de Luminozitate ecran pornire accesnd [Imagine de pornire] n Vizualizare rapid meniul [Redimensionare] n mod redare. Economisire energie - Imaginea de pornire nu va tears de napoi comanda [ tergere] sau [Format]. - Imaginile utilizator vor terse de comanda [Resetare].
:Romn :Activat :Dezactivat :Auto

OFF sec :0,5


:Dezactivat

Language Descrierea func iilor Imagine de pornire Luminozitate ecran Vizualizare rapid Economisire energie

:Romn :Activat :Dezactivat Dezactivat :Auto 0,5 sec sec :0,5 1 sec :Dezactivat 3 sec

Setare

napoi

Setare

Luminozitate ecran
Pute i regla luminozitatea ecranului LCD. - Submeniuri: [Auto]*, [ntunecat], [Normal ], [Luminos]
Language Descrierea func iilor Imagine de pornire Luminozitate ecran Vizualizare rapid Economisire energie :Romn :Activat :Dezactivat Auto :Auto ntunecat :0,5 sec Normal :Dezactivat Luminos napoi Setare

SALVARE ecran
Dac se Activeaz [Economisire energie] iar aparatul nu este utilizat o perioad de timp specicat , ecranul LCD se va stinge automat. - Submeniuri [Dezactivat]* : Ecranul LCD nu va stins automat. [Activat] : Dac aparatul nu este utilizat n intervalul de timp specicat (circa 30 SEC.), alimentarea aparatului va intra automat n regim inactiv (Lampa indicator a aparatului foto: Intermitent ).

Language Descrierea func iilor Imagine de pornire Luminozitate ecran Vizualizare rapid Economisire energie

:Romn :Activat :Dezactivat :Auto :0,5 sec Dezactivat :Dezactivat Activat Setare

napoi

Nu pute i congura meniul [Economisire energie] al modului Redare. 57

Set ri (

)
Ini ializare
Toate meniurile i parametrii func iilor aparatului foto vor readuse la valorile standard. Cu toate acestea, valorile pentru DAT / OR , LIMB IE IRE VIDEO nu vor modicate. - Submeniuri [Da] : Va ap rea o fereastr pentru a conrma selec ia. Selecta i meniul [Da] i to i parametrii vor readu i la valorile standard. [Nu]* : Parametrii nu vor reveni la valorile standard. i

Formatare memorie
Aceast func ie este folosit pentru formatarea memoriei. Dac executa i [Format] asupra memoriei, toate imaginile, inclusiv cele protejate, vor terse. Asigura i-v c a i desc rcat n calculator imaginile importante nainte de a formata memoria. - Submeniuri [Da] : Va ap rea o fereastr pentru a conrma selec ia. Selecta i meniul [Da]. Va ap rea mesajul [Se formateaz ] iar memoria va formatat . Dac executa i FORMATARE n mod redare, va ap rea mesajul [Formatarea este nalizat ]. [Nu]* : Memoria nu va formatat .

Format Resetare Data/ora Fus orar Nr. fi ier Imprimare nchidere automat napoi Da Nu

Format Resetare Data/ora Fus orar Nr. fi ier Imprimare nchidere automat napoi

Da Nu :2010/01/01 :Londra :Serie :Dezactivat :3 min Setare

:2010/01/01 :Londra :Serie :Dezactivat :3 min

Setare

Este necesar s executa i [Format] pentru urm toarele tipuri de carduri de memorie. - Un card de memorie nou sau un card de memorie neformatat - Un card de memorie care con ine un ier pe care aparatul foto nu-l recunoa te sau care provine din alt aparat foto. - Formata i memoria folosind ntotdeauna acest aparat foto. Dac introduce i un card de memorie care a fost formatat folosind alte aparate foto, dispozitive de citire carduri de memorie sau calculatoare, se va a a mesajul [Eroare card].

58

Set ri (

)
Nume ier
Aceast func ie permite utilizatorului s selecteze formatul denumirii ierelor.
Format [Resetare] : Dup utilizarea func iei resetare, Resetare urm torul nume de ier va Data/ora :2010/01/01 ncepe de la 0001 chiar i dup Fus orar :Londra Nr. fi ier :Serie formatare, tergere integral Resetare Imprimare :Dezactivat Serie sau introducerea unui nou card nchidere automat :3 min de memorie. napoi Setare [Serie]* : Fi ierele noi sunt denumite folosind numere n continuarea setului anterior, chiar dac se utilizeaz un nou card de memorie sau dup formatarea sau tergerea integral a imaginilor.

Setare dat /or / format dat


Pute i modica data i ora care vor a ate pe imaginile capturate i stabili formatul pentru a area datei. Setarea [Fus orar] permite a area pe ecranul LCD a datei i orei locale atunci cnd c l tori i n str in tate. - Format Dat : [aaaa/ll/zz], [ll/zz/aaaa], [zz/ll/aaaa], [Dezactivat]*
Format Resetare Data/ora
yyyy mm Fus orar dd 2010 / 01 Nr. fi ier / 01 13:00

:2010/01/01 :Londra
Dezactivat :Serie

Imprimare nchidere automat napoi

:Dezactivat :3 min Setare

Fus orar
Ora e disponibile Fus orar Londra, Cap Verde, Mid-Atlantic, Buenos Aires, Sao Paulo, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Londra+00:00] 2010/01/01 01:00 PM [GMT Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, napoi DST Adelaide, Seoul, Tokyo, Beijing, Hong Kong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbay, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moscova, Atena, Helsinki, Roma, Paris, Berlin DST: Ora de var

- Numele primului director stocat este 100PHOTO iar primul ier este denumit SAM_0001. - Numele de iere sunt atribuite consecutiv de la SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999. - Num rul directorului este atribuit consecutiv de la 100 la 999 astfel: 100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO. - Num rul maxim de iere dintr-un director este de 9999. - Fi ierele utilizate cu card de memorie urmeaz formatul DCF (Regula Arhitecturii Sistemelor de Fi iere ale Aparatelor Foto). Dac modica i denumirea ierului imagine, este posibil ca imaginea s nu poat redat .

59

Set ri (

)
nchidere automat
Aceast func ie opre te automat aparatul foto dup intervalul de timp precizat pentru a preveni consumul inutil de energie a bateriilor. - Submeniuri [Dezactivat] : Func ia de oprire automat nu va ac iona. [1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : Aparatul se va opri automat dac nu este utilizat n perioada de timp precizat .
Format Resetare Data/ora Fus orar Nr. fi ier Imprimare nchidere automat napoi :2010/01/01 Dezactivat :Londra 1 min :Serie 3 min 5 min :Dezactivat 10 minmin :3 Setare

Imprimarea datei de nregistrare


Este disponibil o op iune de includere DAT /OR pentru fotograi. - Submeniuri [Dezactivat]* : DATA i ORA nu vor imprimate pe ierul imagine. [Dat ] : Numai DATA va imprimat pe ierul imagine. [Data/ora] : DATA i ORA vor imprimate pe ierul imagine.
Format Resetare Data/ora Fus orar Nr. fi ier Imprimare nchidere automat napoi :2010/01/01 :Londra Dezactivat :Serie Dat :Dezactivat Data/ora :3 min Setare

Data i ora sunt imprimate n partea inferioar dreapt a fotograei. Func ia de imprimare este aplicat numai fotograilor. n func ie de marca i modul de imprimare, e posibil ca data imprimat pe imagine s nu e imprimat corect.

- Dup nlocuirea bateriei, congurarea func iei de auto oprire se va p stra. - Re ine i c func ia de oprire automat nu va func iona dac aparatul foto este n modul PC/Imprimant , prezentare, n timpul red rii unei nregistr ri vocale sau a unui clip video.

60

Set ri (

)
Selectare tip ie ire video
Semnalul Video de ie ire de la aparatul foto poate NTSC sau PAL. Alegerea tipului de semnal de ie ire se va face n func ie de tipul de aparat (monitor sau televizor etc.) la care se conecteaz aparatul foto. Modul PAL este compatibil numai cu BDGHI. Conectarea la un monitor extern Cnd aparatul foto este conectat la un monitor extern, imaginea i meniurile de pe ecranul LCD vor vizibile pe monitorul extern.
Lamp AF Ie ire video USB :Activat :NTSC NTSC :Auto PAL

Lamp focalizare automat


Lampa pentru Auto Focalizare poate activat sau dezactivat . - Submeniuri [Dezactivat] : Lampa AF nu se va aprinde n condi ii de slab iluminare. [Activat]* : Lampa AF se va aprinde n condi ii de slab iluminare.

Lamp AF Ie ire video USB

:Activat Dezactivat :NTSC Activat :Auto

napoi

Setare

napoi

Setare

Galben - Video Alb - Sunet

61

Set ri (

)
Congurare USB
Dac aparatul nu reu e te s se conecteze automat la un computer sau la o imprimant utiliznd un cablu USB, pute i configura manual modul [Computer] sau [Imprimant ]. - Submeniuri [USB] [Auto]* : Activeaz automat un dispozitiv extern conectat printr-un cablu USB. [Computer] : Seteaz modul de conectare a computerului dac dispozitivul extern conectat nu poate fi recunoscut automat. [Imprimant ] : Seteaz modul de conectare a imprimantei dac dispozitivul extern conectat nu poate recunoscut automat.

- NTSC : SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Mexic. - PAL : Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania, Marea Britanie, Olanda, Italia, Kuweit, Malaiezia, Noua Zeeland , Singapore, Spania, Suedia, Elve ia, Thailanda, Norvegia. - Cnd se utilizeaz televizorul ca monitor extern, va trebui s selecta i canalul extern sau AV de la televizor. - Pe monitorul extern va ap rea zgomot digital dar aceasta nu indic o defec iune. - Dac imaginea nu este n centrul ecranului, utiliza i controalele TV pentru a o centra. - Cnd aparatul foto este conectat la un monitor extern, e posibil ca unele por iuni ale imaginii s nu e a ate. - Cnd aparatul foto este conectat la un monitor extern, meniul va vizibil pe monitorul extern iar func iile din meniu sunt identice cu cele a ate pe ecranul LCD.

Lamp AF Ie ire video USB

:Activat :NTSC :Auto Auto Computer Printer

napoi

Setare

62

Pornirea modului redare


Porni i aparatul foto i selecta i modul Redare ap snd butonul pentru mod redare (). Aparatul poate reda acum imaginile stocate n memorie. Dac este introdus cardul de memorie n aparatul foto, toate func iile aparatului se aplic numai cardului de memorie. Dac nu este introdus cardul de memorie n aparatul foto, toate func iile aparatului se aplic numai memoriei interne.

Redarea unui clip video


1. Selecta i clipul video nregistrat pe care dori i s -l reda i folosind butonul Stnga/Dreapta. 2. Ap sa i butonul OK pentru a reda un clip video. - Pentru a ntrerupe temporar clipul video n timpul red rii, ap sa i butonul OK din nou. - Ap sarea din nou a butonului OK va determina reluarea red rii clipului video. - Pentru a derula clipul video spre nceput n timpul red rii, ap sa i butonul Stnga. Pentru a derula clipul video spre sfr it, ap sa i butonul Dreapta. - Pentru a opri redarea clipului video, ap sa i butonul OK, iar apoi ap sa i butonul Stnga sau Dreapta.

Redare

Captur

Redarea unei fotograi


1. Selecta i modul REDARE ap snd butonul pentru modul redare ().

2. Pe ecranul LCD este a at ultima imagine memorat .

3. Selecta i imaginea pe care dori i s o vizualiza i folosind butoanele Stnga/ Dreapta. Ap sa i i men ine i ap sat butonul Stnga sau Dreapta pentru a reda rapid imaginile. 63

Pornirea modului redare


Func ia de captur clip video
Pute i captura imagini statice din clipul video. Cum se face capturarea ntr-un clip video 1. Ap sa i butonul OK n timpul red rii clipului video. Apoi ap sa i butonul Jos. 2. Clipul video aat n pauz este salvat cu un nou nume de ier.
Redare Captur

Redarea unei nregistr ri vocale


1. Selecta i nregistrarea vocal pe care dori i s o reda i folosind butonul Stnga/Dreapta. 2. Ap sa i butonul OK pentru a reda o nregistrare vocal . - Pentru a ntrerupe temporar ierul Redare nregistrare vocal n timpul red rii, ap sa i butonul OK din nou. - Pentru a relua redarea ierului vocal, ap sa i butonul OK. - Pentru a derula ierul vocal spre nceput n timpul red rii, ap sa i butonul Stnga. Pentru a derula ierul vocal nainte, ap sa i butonul Dreapta. - Pentru a opri redarea comentariului vocal, ap sa i butonul Jos.

[Pauz ]

Fi ierul clip video capturat are aceea i m rime ca i clipul video original (1280x720HQ, 640x480, 320x240). Dac ap sa i butonul Jos la nceputul unui clip video, primul cadru al clipului video va salvat ca imagine static .
[Press the down button] (Ap sa i butonul Jos)

64

Pornirea modului redare


Redarea unui comentariu vocal
1. Selecta i imaginea care con ine un comentariu vocal. 2. Ap sa i butonul OK pentru a reda un comentariu vocal. - Pentru a ntrerupe temporar ierul comentariu vocal n timpul red rii, ap sa i butonul OK din nou. - Pentru a relua redarea ierului vocal, ap sa i butonul OK.

Indicatorii de pe ecranul LCD


Pe ecranul LCD sunt a ate informa ii despre imaginea redat .

Redare

Pauz

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Descriere Mod redare Comentariu vocal DPOF Protejare Identificare fa inteligent Nume director & Nume fi ier Indicator card de memorie baterie ISO Valoare apertur Vitez obturator Bli Dimensiune imagine Data nregistr rii

Pictograme

Pagina p.63 p.81 p.82 p.80 p.45

100-0010

p.59 p.15 p.41 p.26 p.35 p.40 p.59

80~3200 F3.6 ~ F4.8 8 ~ 1/1,000 On/Off 4000X3000 ~ 320X240 2010/01/01

65

Utilizarea butoanelor pentru congurarea aparatului foto


n modul Redare, pute i utiliza butoanele aparatului pentru a congura cu u urin func iile modului Redare.

Butonul miniatur ( ) / m rire ( )


Album inteligent
Se pot vizualiza fotografii multiple, se poate m ri o fotografie selectat decupa i salva o por iune selectat dintr-o imagine. 1. Odat ce o fotograe a fost redat , ap sa i butonul Miniatur pentru a rula modul Album inteligent. 2. Ap sa i butonul Stnga / Dreapta pentru a v deplasa la imaginea dorit . 3. Ap sa i butonul Zoom digital pentru a reveni la modul de a are normal .
Ap snd pe butonul miniatur () Ap snd butonul de m rire () [Highlighted image] (Imagine marcat )

Butonul pentru mod redare


Dac a i pornit aparatul foto ap snd butonul POWER, pute i ap sa butonul Mod redare o singur dat pentru a accesa modul Redare i nc o dat pentru a accesa modul nregistrare. Putei porni aparatul folosind butonul Mod redare. Aparatul foto pornete n Mod redare. Apsai din nou butonul Mod redare pentru a opri aparatul foto. Mod silen ios: Pentru a selecta modul silen ios, ine i ap sat butonul Mod redare minim 3 secunde. n mod Silen ios, sunetul de operare, efectele de sunet, sunetul de pornire i sunetul pentru declan ator vor fi inactive. Pentru a dezactiva modul Silen ios, porni i aparatul foto ap snd butonul POWER.

11

12

Filtru

2010.01.01

[Smart Album 1-Thumbnail Window] (Album inteligent Fereastr cu 1 miniaturi)

66

Butonul miniatur ( ) / m rire ( )


C utarea sau tergerea unui ier 1. Ap sa i butonul Miniatur n modul Album inteligent. 2. De ecare dat cnd ap sa i butonul Miniatur , ierele dintr-o categorie sunt a ate n ecranul Album inteligent. 3. Selecta i ierul ap snd butoanele Sus/Jos/Stnga/Dreapta. 4. Ap sa i butonul tergere ( ) pentru a terge ierul selectat. Filtru Album inteligent 1. Ap sa i butonul MENU (Meniu) n modul Album inteligent. 2. Selectarea categoriei permite clasicarea i c utarea ierelor cu ajutorul butonului Sus / Jos.
Tip Dat Culoare S pt mn Fa
11 12 1 3 5

napoi

Setare

Detaliile ec rei categorii


Categorie
11 12 1 3 5 11 12 1 3 5 11 12 1 3 5

Descriere Clasicat dup tipul de ier. (de exemplu, fotograe, video sau voce) Clasicat dup ordinea datelor nregistrate. Clasicat dup culoarea principal . Clasicat dup ordinea s pt mnilor nregistrate. Clasicat n func ie de fe ele fotograate n modul Identicare fa .

Format ier

Filtru

2010.01.01

Filtru

2010.01.01

Filtru

2010.01.01

Tip Dat Culoare

[1-Thumbnail Window] (Fereastr cu 1 miniaturi)

[9-Thumbnail Window] (Fereastr cu 9 miniaturi)

[20-Thumbnail Window] (Fereastr cu 20 miniaturi)

Atunci cnd ruleaz op iunea Album inteligent sau cnd este selectat o categorie, poate dura cteva secunde, n func ie de volumul nregistrat. Aceasta nu este o defec iune; a tepta i pn cnd apare ecranul Album inteligent.

Fotograi, video sau voce

S pt mn Fa

Categoria [Fa ] apare numai dac fe ele au fost fotograate n modul Identicare fa .

67

Butonul miniatur ( ) / m rire ( )


M rire imagine 1. Selecta i o imagine pe care dori i s o m ri i i ap sa i butonul de m rire. 2. Se pot vizualiza diferite p r i ale imaginii ap snd butonul cu 5 func ii. 3. Ap snd butonul miniatur , imaginea va reveni la m rimea original . - V pute i da seama dac o imaginea a at este m rit vericnd indicatorii de m rire a imaginii din partea superioar stnga a ecranului LCD. (Dac imaginea nu este m rit , indicatorul nu va a at.) Pute i Ajustare verica, de asemenea, suprafa a de m rire. - Clipurile video i ierele WAV nu pot m rite. - Dac o imagine este m rit , poate ap rea o pierdere de calitate. Rata maxim de m rire n raport cu dimensiunea imaginii
Dimensiune imagine Rat maxim de m rire X12.5 X10.4 X10.3 X10.2 X8.1 X6.4 X3.2

Ajustare: Pute i extrage o parte a unei imagini i s o salva i separat. 1. Selecta i o imagine pe care dori i s o m ri i i ap sa i butonul de m rire. Ap sa i butonul OK i va a at un mesaj. 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butoanele Sus/Jos i ap sa i butonul OK.

Ajustare? Da Nu

Confirmare

- [Da] : Imaginea ajustat va salvat cu un nume nou i va a at pe ecranul LCD. - [Nu] : Meniul pentru ajustare va disp rea. Dac nu exist spa iu sucient n memorie pentru salvarea imaginii ajustate, imaginea nu poate ajustat .

68

Buton Info (DISP) / Sus


Cnd meniul este a at pe ecranul LCD, butonul SUS are func ia de buton direc ional. Cnd meniul nu este a at pe ecranul LCD, ap snd butonul Info vor a ate informa ii despre imaginea a at pe ecran.

Buton redare & pauz / OK.


n modul Redare, butonul redare & pauz / OK func ioneaz astfel: - Cnd meniul este a at pe ecranul LCD, butonul OK este utilizat pentru conrmarea datelor modicate prin ac ionarea butonului cu 5 func ii. - Dac este redat o imagine nso it de comentariu vocal, un ier vocal sau un videoclip n modul Stop : Se red o imagine nso it de mesaj vocal, un ier vocal sau un videoclip. n timpul red rii : ntrerupe temporar redarea. n modul Pauz : Reia procesul de redare

Buton Info ( DISP )

Buton Info ( DISP )

Buton Info ( DISP )


Redare Pauz Stop Redare Stop

[registrarea vocal este oprit ] [nregistrarea vocal este n curs de redare]

[nregistrarea vocal este suspendat ]

69

Butonul Stnga / Dreapta / Jos / MENIU


Butoanele STNGA / DREAPTA / JOS / MENIU activeaz urm toarele. - butonul STNGA : Cnd este a at meniul, butonul STNGA func ioneaz ca buton direc ional. Cnd meniul nu este a at, ap sa i butonul STNGA pentru a selecta imaginea anterioar . - butonul DREAPTA : Cnd este a at meniul, butonul DREAPTA func ioneaz ca buton direc ional. Cnd meniul nu este a at, ap sa i butonul DREAPTA pentru a selecta imaginea urm toare. - Butonul JOS : Cnd este a at meniul, butonul JOS func ioneaz ca buton direc ional. - Butonul MENU : La ap sarea butonului MENU, pe ecranul LCD va a at meniul modului redare. Ap snd din nou acela i buton, se va reveni la starea ini ial a ecranului LCD.

Butonul tergere ( )
Acesta terge imaginile stocate n memorie. 1. Selecta i o imagine pe care dori i s o terge i ap snd butonul Stnga / Dreapta i ap sa i butonul TERGERE ().

tergere ier? Da Nu tergere mai multe


11 12

tergere ier? Da Nu tergere mai multe


1 3 5

Selectare

Selectare

[O imagine]

[Imagine miniatur ]

2. Pentru a ad uga imagini care trebuie terse, selecta i meniul [ tergere mai multe]. - Butonul Stnga / Dreapta : Selectare imagini - Butonul OK : marcheaz pentru tergere - Butonul Fn : terge imaginile selectate.
Anterior
Selectare

Urm tor
tergere

3. Selecta i valorile din submeniu ap snd butonul Sus / Jos i apoi ap sa i butonul OK. - Dac a i selectat [Da] : terge imaginile selectate. - Dac a i selectat [Nu] : anuleaz tergere Imagine.

70

Congurarea func iei de redare utiliznd ecranul LCD


Func iile modului REDARE pot modicate utiliznd ecranul LCD. n mod REDARE, ap sa i butonul MENU pentru a area meniului pe ecranul LCD. Meniurile care pot congurate n modul Redare sunt urm toarele. Pentru a captura o imagine dup congurarea meniului redare, ap sa i butonul pentru modul REDARE sau butonul declan ator.
Categorie de Meniul Principal Meniu Redimensionare Submeniu Pagina Categorie Meniul Principal de Meniu Interval Prez. succes. multipl ( ) Muzic Submeniu 1, 3, 5, 10 sec Dezactivat Pic turi Excursie Dezactivat Efect Str lucitor Vii p.74 tergere Protejare p.74 Editare list fe e p.75 Op iuni fi ier ( ) Comentariu vocal Toate Selectare Toate Editare categorie tergere Steaua mea Dezactivat Activat Standard DPOF p.78 p.78 Copiere pe Card Index Dimensiune Da Nu Cea Inspira ie Toamn Calm Relaxat Dulce Selectare Meniu Secundar Pagina Da / Nu Deblocare / Blocare p.80 p.80 p.81 p.81 p.79 p.79 p.79

Editare ) (

Prez. succes. multipl ( )

2592X1944 2048X1536 1024X768 2592X1728 1800X1200 2592X1458 1920X1080 Imagine de pornire Dreapta 90 Stnga 90 Rotire 180 Normal Difuz Intens P dure Retro Rece Selector stil foto Calm Clasic Negativ Schi F r cea Personalizare RGB Normal Miniatur Filtru inteligent ntunecare col uri Ochi de pe te Dezactivat ACB Corector efect ochi ro ii Retu are fa Ajustare imagine Luminozitate Contrast Satura ie Ad ugare zgomot Pornire Redare / Repetare Toate Dat Imagini Selectare -

p.73

p.76

Selectare / Toate / Resetare p.82 Da / Nu ~ Selectare / Toate p.83 / Resetare p.84

71

Congurarea func iei de redare utiliznd ecranul LCD


Acest meniu devine disponibil atunci cnd aparatul foto este conectat la o imprimant compatibil PictBridge (cu conectare direct la aparat, vndut separat) prin intermediul unui cablu USB.
Categorie Meniul Principal de Meniu Imagini Submeniu O fotograe Toate fotograile Auto Carte po tal Carte 4X6 Dimensiune L 2L Letter Meniu Secundar p.86 Resetare Nume ier Calitate Pagina p.86 Categorie de Meniu Meniul Principal Submeniu Auto Tip Normal Foto Foto rapid Auto Schi Normal Bun Auto Dat Dezactivat Activat Auto Dezactivat Activat Da Nu Meniu Secundar p.87 Pagina

p.86

A4 A3 Auto Complet 1 2 Dispunere 4 8 9 16 Index

Meniurile pot modicate f r o noticare prealabil .

72

Editare (
Redimensionare

)
- O imagine mare poate transformat ntr-o imagine mic dar nu i invers. - Numai imaginile JPEG pot redimensionate. Videoclipurile (MP4), nregistr rile vocale (WAV) nu pot redimensionate. - Pute i modica rezolu ia numai pentru acele iere comprimate n formatul JPEG 4:2:2. - Imaginea redimensionat va primi alt nume de ier. Imaginea [Imagine de pornire] nu este stocat pe cardul de memorie ci n memoria intern . - Dac se salveaz o nou imagine utilizator, una din cele dou imagini utilizator va tears n ordine. - Dac nu exist sucient spa iu de memorie pentru a stoca imaginea redimensionat , pe ecranul LCD va ap rea un mesaj [Memorie plin ] iar imaginea redimensionat nu va memorat .

Modicare rezolu ie (dimensiune) fotograe. Selecta i [Imagine de pornire] pentru a salva o imagine ca imagine de pornire. 1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul MENU. 2. Ap sa i butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta la de meniu [Redimensionare] ( ) i ap sa i butonul OK. 3. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul Stnga / Dreapta i ap sa i butonul OK. Tipuri de Redimensionare imagine
o o o o o o o o o

Redimensionare

napoi

Mutare

( o : Selectabil)
o o o o o

73

Editare (

)
Selector tip foto
Cu ajutorul acestei func ii, pute i ad uga diverse efecte imaginilor dumneavoastr .
Rotire

Rotirea unei imagini


Pute i roti imaginea stocat la diferite unghiuri. 1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul MENU. 2. Ap sa i butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta la de meniu [Rotire] ( ) i ap sa i butonul OK. 3. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul Stnga / Dreapta i ap sa i butonul OK.

napoi

Mutare

1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul MENU. 2. Ap sa i butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu [Selector stil foto] ( ) i ap sa i butonul OK. 3. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul Stnga / Dreapta i ap sa i butonul OK.
Modul Style (Stil) Pictogram Normal Difuz Intens P dure Retro Rece Calm Clasic Negativ Schi F r cea Personalizare RGB

Selector stil foto

napoi

Mutare

Descriere Nu este aplicat niciun efect. Se aplic stilul Difuz. Se aplic stilul Intens. Se aplic stilul P dure. Se aplic stilul Sepia. Se aplic stilul Rece. Se aplic stilul Calm. Se aplic efectul de alb-negru. Se aplic efectul de negativ. Este aplicat stilul schi . Este aplicat stilul distinct. Deni i un ton RVA pentru a crea un stil foto propriu.

Dreapta 90

Stnga 90

180

napoi

Mutare

napoi

Mutare

napoi

Mutare

[ : Dreapta 90] : Roti i imaginea spre dreapta

[ : Stnga 90] : Roti i imaginea spre stnga

[ : 180] : Roti i imaginea cu 180 de grade

La a area imaginii rotite pe ecranul LCD, este posibil s apar spa ii goale n stnga i n dreapta imaginii.

4. Imaginea modicat va salvat cu alt nume de ier. 74

Editare (

)
Filtru inteligent
Aplica i fotografiilor diferite efecte ale obiectivului pentru a crea imagini unice. 1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul MENU. 2. Ap sa i butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu ) i ap sa i [Filtru inteligent] ( butonul OK. 3. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul Stnga / Dreapta i ap sa i butonul OK.
Filtru inteligent Pictogram Normal Niciun efect Face i ca o fotograe a unei loca ii sau a unui obiect n m rime natural s arate ca o fotograe a unui model n miniatur . P r ile neclare ale fotograei fac ca scena s par mult mai mic dect este n realitate. Aplica i culorile care arat nvechit, contraste ridicate i efecte puternice de estompare. Distorsiona i obiectele apropiate pentru a imita efectul vizual al unui obiectiv ochi de pe te.

Personalizare RGB Pute i modica valorile R (Ro u), G (Verde) i B (Albastru) ale imaginii.

napoi

Mutare

- Butonul OK : Selectare / congurare Culoare personalizat - Butonul Sus / Jos : Selecteaz R, G, B - Butonul Stnga / Dreapta : Modic valorile
napoi Mutare

Filtru inteligent

napoi

Mutare

Descriere

Miniatur

ntunecare col uri Ochi de pe te

75

Editare (
Ajustare imagine

)
Retu are fa Pute i face ca pielea s apar clar i frumoas .

1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul MENU. 2. Ap sa i butonul Sus/Jos din meniul Editare pentru a selecta fila de meniu [Ajustare imagine] ( ) i ap sa i butonul OK. ACB Pute i ajusta automat luminozitatea unei zone ntunecate datorate subexpunerii la sursa de lumin . 1. Selecta i ( ) ap snd butoanele Stnga/ Dreapta i ap sa i butonul OK. 2. Va ap rea mesajul [Se realizeaz imagine nou ] iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.

1. Selecta i ( ) ap snd butoanele Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK. Va fi afi at apoi o bar pentru selectarea retu rii. 2. Modifica i nivelul de retu are ap snd butonul Stnga/Dreapta. 3. Ap sa i butonul OK, iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.

Retu are fa

napoi

Mutare

ACB

napoi

Mutare

Reglare luminozitate Pute i modifica luminozitatea imaginii.

Eliminare efect ochi ro ii Efectul de ochi ro ii poate eliminat din imaginea capturat . 1. Selecta i ( ! ) ap snd butoanele Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK. 2. Va ap rea mesajul [Se realizeaz imagine nou ] iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.

Corector efect ochi ro ii

1. Selecta i ( ) ap snd butoanele Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK. Va fi afi at apoi o bar pentru selectarea luminozit ii. 2. Modifica i luminozitatea ap snd butonul Stnga/Dreapta. 3. Ap sa i butonul OK, iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.
Mutare

Luminozitate

napoi

Mutare

napoi

76

Editare (
Reglare contrast

)
Efect Zgomot de imagine Pute i ad uga zgomot unei imagini pentru a ob ine un aspect mai clasic al fotografiei. 1. Selecta i ( ) ap snd butoanele Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK. 2. Va ap rea mesajul [Se realizeaz imagine nou ] iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.
Mutare napoi Mutare

Pute i modifica contrastul imaginii. 1. Selecta i ( y ) ap snd butoanele Stnga/ Dreapta i ap sa i butonul OK. Va fi afi at apoi o bar pentru selectarea contrastului. 2. Modifica i contrastul ap snd butonul Stnga/Dreapta. 3. Ap sa i butonul OK, iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.

Contrast

Ad ugare zgomot

napoi

Reglare contrast Pute i modifica satura ia imaginii. 1. Selecta i ( ) ap snd butoanele Stnga/Dreapta i ap sa i butonul OK. Va fi afi at apoi o bar pentru selectarea satura iei. 2. Modifica i satura ia ap snd butonul Stnga/Dreapta. 3. Ap sa i butonul OK, iar imaginea va salvat cu un nou nume de fi ier.

Satura ie

napoi

Mutare

77

Pornirea prezent rii succesive a mai multor imagini (


Imaginile pot a ate succesiv i continuu la intervale prestabilite. Prezentarea succesiv a mai multor imagini poate vizualizat conectnd aparatul foto la un monitor extern. 1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul meniu. 2. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i la de meniu [Prez. succes. multipl ].

Selectarea imaginilor
Pute i selecta imaginile pentru vizualizare 1. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta Pornire meniul [Imagini], apoi ap sa i butonul Imagini :Toate Toate Interval :1 sec Dat Dreapta. Muzic :Dezactivat Selectare 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul Efect :Dezactivat Sus / Jos. [Toate] : Toate imaginile salvate n napoi Setare memorie sunt redate. Ap sa i butonul OK pentru a salva congura ia. [Dat ] : Sunt redate imaginile capturate ntr-o anumit dat . Ap sa i butonul OK pentru a salva congura ia. [Selectare] : Redarea exclusiv a imaginilor selectate. Imaginea selectat poate salvat ca [Selectare 1], [Selectare 2] i [Selectare 3]. Dac a i salvat imaginea selectat cu ajutorul comenzii [Selectare nou ], aceasta va salvat ca [Selectare 1]. Dac salva i din nou o imagine nou cu ajutorul comenzii [Selectare nou ], imaginea anterior salvat ca [Selectare 1] va salvat automat ca [Selectare 2]. Pute i modica i terge imaginile salvate ca [Selectare 1], [Selectare 2] i [Selectare 3]. Ap sa i butonul Fn pentru a salva congura ia. 3. Selecta i [Redare] sau [Repetare] din meniul [Pornire] pentru a porni prezentarea succesiv multipl .

Pornirea prezent rii succesive a mai multor imagini


Prezentarea succesiv a mai multor imagini poate pornit numai din meniul [Pornire]. 1. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Pornire] i ap sa i butonul Dreapta. 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul Pornire Redare Imagini :Toate Sus / Jos. Repetare Interval :1 sec [Redare] : Prezentarea succesiv a mai Muzic :Dezactivat multor imagini se opre te dup Efect :Dezactivat ncheierea unui ciclu. [Repetare] : Prezentarea succesiv a mai napoi Setare multor imagini ruleaz continuu pn la anulare. 3. Ap sa i butonul OK pentru nceperea prezent rii. - Pentru a ntrerupe temporar prezentarea succesiv n timpul rul rii, ap sa i butonul OK din nou. - Ap sarea din nou a butonului OK va determina reluarea prezent rii succesive multiple. - Pentru a opri redarea prezent rii succesive multiple, ap sa i butonul OK, iar apoi ap sa i butonul Stnga sau Dreapta.

78

Pornirea prezent rii succesive a mai multor imagini (


Stabilirea intervalului de redare
Stabili i intervalul de redare pentru prezentarea succesiv a mai multor imagini. 1. Selecta i submeniul [Interval] ap snd butoanele SUS/JOS i ap sa i butonul DREAPTA. 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta intervalul dorit. 3. Ap sa i butonul OK pentru a salva congura ia.
Pornire Imagini Interval Muzic Efect :Toate :1 sec 1 sec :Dezactivat 3 sec :Dezactivat 5 sec 10 sec

Congurare fond muzical


Alege i muzica pentru prezentarea succesiv a mai multor imagini. 1. Selecta i submeniul [Muzic ] ap snd butoanele SUS/JOS i ap sa i butonul DREAPTA. 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta Melodia dorit . 3. Ap sa i butonul OK pentru a salva congura ia.
Pornire Imagini Interval Muzic Efect Dezactivat Cea :Toate Pic :1 sec turi Inspira ie :Dezactivat Excursie :Dezactivat Toamn

napoi

Setare

napoi

Setare

Timpul de nc rcare depinde de calitatea i dimensiunea imaginii. Pe parcursul prezent rii succesive a mai multor imagini, ierul con innd nregistrarea vocal nu va a at. Numai func iile meniului Interval din meniul [Dezactivat].

Congurare efecte prezentare succesiv a mai multor imagini


Pentru prezentarea succesiv a mai multor imagini se pot folosi efecte speciale de a are. 1. Selecta i submeniul [Efect] ap snd butoanele SUS/JOS i ap sa i butonul DREAPTA. 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta tipul de efect. 3. Ap sa i butonul OK pentru a conrma congura ia.
Pornire Imagini Interval Muzic Efect Dezactivat :Toate Calm :1 sec Str lucitor :Dezactivat Relaxat Vii :Dezactivat Dulce

napoi

Setare

79

Op iuni fi ier (

)
Dintre toate ierele stocate pe cardul de memorie, ierele neprotejate din subdirectorul DCIM vor terse. Nu uita i c aceasta va terge permanent imaginile neprotejate. Este recomandat s stoca i cadrele importante pe un calculator nainte de a efectua tergerea. Imaginea de pornire este stocat n memoria intern a aparatului foto (nu pe cardul de memorie) i nu va tears chiar dac terge i toate ierele de pe cardul de memorie.

1. Ap sa i butonul pentru modul redare i butonul meniu. 2. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i fila de meniu [Op iuni fi ier].

tergerea imaginilor
Acesta terge imaginile stocate n memorie. 1. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i tergere Selectare categoria de meniu [ tergere]. Apoi ap sa i Protejare Toate Editare list fe e butonul Dreapta. Comentariu vocal :Dezactivat 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butoanele DPOF SUS/JOS i apoi ap sa i butonul OK. Copiere pe Card [Selectare] : Este a at fereastra de napoi Setare selectare pentru imaginea care urmeaz s e tears . - Sus / Jos / Stnga / Dreapta : Selecta i o imagine - Butonul OK : Selecteaz imaginea pentru tergere. (marcare ) - Butonul Fn : Ap sa i butonul Fn pentru Selectare tergere a area mesajului de conrmare. tergere Selecta i meniul [Yes] (Da) i Protejare Editare tergere e list fe toate ierele? ap sa i butonul OK pentru a Comentariu vocal :Dezactivat Da terge imaginile marcate. Nu DPOF [Toate] : A eaz fereastra de conrmare. Copiere pe Card Selecta i meniul [Da] i ap sa i napoi Setare butonul OK pentru a terge toate imaginile neprotejate. Dac nu exist imagini protejate, toate imaginile vor terse i va a at mesajul [Nu este ier imagine]. 3. Dup tergere, ecranul va reveni la modul de redare.
11 12 1 3 5

Protejarea imaginilor
Aceasta se folose te pentru protejarea anumitor cadre mpotriva tergerii accidentale (Blocare). De asemenea, se folose te la eliminarea protec iei pentru imagini protejate anterior (Deblocare). 1. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i categoria de meniu [Protejare]. Apoi ap sa i butonul Dreapta. 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butoanele SUS/JOS i ap sa i butonul OK. [Selectare] : Este a at fereastra de selectare pentru imaginea c reia i se aplic / anuleaz protec ia. - Sus / Jos / Stnga / Dreapta : Selecta i o imagine - Butonul OK : Protejeaz / anuleaz protec ie imagine - Butonul Fn : Modic rile f cute vor salvate iar meniul va disp rea.
tergere Protejare Editare list fe e Comentariu vocal DPOF Copiere pe Card Selectare Toate :Dezactivat

napoi

Setare

11

12

Selectare

Setare

80

Op iuni fi ier (

)
tergere Protejare Editare list fe e Protejare toate? Comentariu vocal Blocare DPOF Deblocare Copiere pe Card

[Toate] : Protejeaz / anuleaz protec ie pentru toate imaginile salvate - Dac proteja i o imagine, indicatorul de protec ie va a at pe ecranul LCD. (O imagine neprotejat nu este nso it de niciun indicator) - O imagine n modul BLOCAT va protejat fa de comanda de tergere sau comenzile [ tergere] dar NU va protejat fa de func ia [Format].

Comentariu vocal
:Dezactivat

Pute i ad uga un comentariu vocal unei fotograi stocate.


tergere Protejare Editare list fe e Comentariu vocal DPOF Copiere pe Card napoi :Dezactivat Dezactivat Activat

napoi

Setare

Setare

Start

Stop

[Meniul comentariu vocal]

[Preg tit pentru nregistrare]

[n curs de nregistrare voce]

Editare list fe e
Imaginile portret pot clasicate sau terse n/din albumul inteligent n func ie de clasicarea lor. Aceast caracteristic este disponibil numai atunci cnd utiliza i o cartel de memorie. 1. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul [Editare list fe e] i ap sa i butonul Dreapta/OK. 2. Selecta i modul dorit ap snd butoanele Sus / Jos i apoi ap sa i butonul OK. [Editare categorie] : Clasicarea imaginilor nregistrate poate modicat . [ terge Steaua mea] : Imaginile selectate pot terse din list . 3. Ap sa i butonul MENU pentru a trece la modul Redare.
tergere Protejare Editare list fe e Comentariu vocal DPOF Copiere pe Card Editare categorie terge :Dezactivat Steaua mea

- Ap sa i butonul declan ator pentru a nregistra un comentariu vocal de maximum 10 secunde ntr-o imagine static stocat . - Pentru a opri nregistrarea ap sa i butonul declan ator.

napoi

Setare

Editare list fe e

napoi

Setare

81

Op iuni fi ier (
DPOF

)
Standard Aceast func ie v permite nglobarea n imagine a informa iilor referitoare la num rul de exemplare dorit. 1. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i tergere categoria de meniu [DPOF]. Apoi ap sa i Protejare Selecta imaginea Editare list fei e butonul Dreapta. Selectare Comentariu vocal :Dezactivat Toate 2. Ap sa i din nou butonul Dreapta i se va DPOF Resetare a a submeniul [Standard]. Copiere pe Card 3. Selecta i submeniul dorit ap snd napoi Setare butoanele Sus/Jos i ap sa i butonul OK. [Selectare] : Este a at fereastra de selectare pentru imaginea care urmeaz s e tip rit . - Sus / Jos / Stnga / Dreapta : Selecta i o imagine pentru tip rire. Cantitate Setare - Buton Zoom : Selecta i num rul de exemplare. [Toate] : Stabili i ca num r de exemplare num rul total de fotograi n 0 afar de secven e video i iere vocale. - Butonul Sus / Jos : Selecta i num rul Cantitate Setare de exemplare [Resetare] : Anula i congura ia pentru imprimare. 4. Ap sa i butonul OK pentru conrmare. Dac o imagine con ine informa ii DPOF, indicatorul DPOF ( ) va a at.
11 12 1 3 5

DPOF (Format digital pentru stabilirea parametrilor de imprimare) permite nglobarea de informa ii referitoare la imprimare n directorul MISC de pe cardul de memorie. Selecta i imaginile pentru imprimare i preciza i cte exemplare dori i. Indicatorul DPOF va ap rea pe ecranul LCD atunci cnd este a at o imagine ce con ine date DPOF. Imaginile pot apoi tip rite folosind o imprimat DPOF, sau la un num r tot mai mare de laboratoare foto care de in astfel de echipament. Aceast func ie nu este disponibil pentru iere con innd clipuri video sau nregistrare vocal . Cnd o imagine superangular este tip rit ca superangular , este posibil ca un procent de 8% din partea stng i dreapt a imaginii s nu e tip rit. Asigura i-v c imprimanta dumneavoastr este compatibil la tip rire cu imaginile superangulare. Dac prelucra i imaginea la un laborator foto, solicita i ca aceasta s e tip rit ca imagine superangular . (Este posibil ca unele laboratoare s nu ofere tip rire la dimensiuni superangulare.)

82

Op iuni fi ier (

)
Dimensiune tip rire Pute i specica dimensiunea de tip rire la tip rirea imaginilor stocate pe cardul de memorie. Meniul [Dimensiune] este disponibil numai pentru pentru imprimantele compatibile cu DPOF 1.1. 1. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i tergere categoria de meniu [DPOF]. Apoi ap sa i Protejare Selecta i imaginea butonul Dreapta. Editare list fe e Selectare 2. Selecta i meniul [Dimensiune] i ap sa i din Comentariu vocal :Dezactivat Toate DPOF Resetare nou butonul Dreapta. Submeniul va a at. Copiere pe Card 3. Selecta i submeniul dorit ap snd napoi Setare butoanele SUS/JOS i ap sa i butonul OK. [Selectare] : Va ap rea fereastra pentru modicarea dimensiunilor de tip rire ale unei imagini. - Sus / Jos / Stnga / Dreapta : Selecta i o imagine. - Buton Zoom : Modic dimensiunile de Dimensiune Setare tip rire. - Butonul Fn : Modic rile f cute vor salvate iar meniul va 3X5 disp rea. [Toate] : Modic dimensiunile de tip rire pentru toate imaginile salvate. Dimensiune Setare - Butonul Sus / Jos : Selecteaz o dimensiune de tip rire - Butonul OK : Conrm parametrii modica i. [Resetare] : Anuleaz toat congura ia pentru dimensiunile de tip rire. Meniu secundar DPOF [Dimensiune] : Anulare, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
11 12 1 3 5

Index Imaginile (n afar de secven ele video i ierele vocale) sunt imprimate n format index.
tergere 1. Ap sa i butonul Sus / Jos i selecta i Protejare categoria de meniu [DPOF]. Apoi ap sa i Editare list fe e Setare index? butonul Dreapta. Comentariu vocal :Dezactivat Da Nu 2. Selecta i meniul [Index] (Index) i ap sa i DPOF Copiere pe Card din nou butonul Dreapta. Submeniul va a at. napoi Setare 3. Selecta i submeniul dorit ap snd butonul SUS/JOS. Dac a i selectat [Da] : Imaginea va imprimat n format index. Dac a i selectat [Nu] : Se anuleaz congura ia pentru imprimare index. 4. Ap sa i butonul OK pentru a conrma congura ia.

n func ie de produc tor i modelul imprimantei, procesarea comenzii de anulare de c tre imprimant poate dura pu in mai mult.

83

Op iuni fi ier (
Copiere pe Card

)
Dac nu exist sucient spa iu disponibil pe cardul de memorie pentru a copia imaginile salvate din memoria intern (20 MB), comanda [Copiere pe Card] va copia doar o parte din imagini i va ap rea mesajul [Memorie plin ]. Apoi sistemul va reveni la modul redare. V rug m s terge i ierele inutile pentru a elibera spa iu nainte de introducerea cardului de memorie n aparatul foto. La mutarea imaginilor stocate n memoria intern prin comanda [Copiere pe Card] pe card, va creat n ordine urm torul num r pentru denumirea ierelor pe card pentru a evita repetarea denumirii ierelor. - Cnd este activat [Resetare] al meniului de congurare [Nr. ier] : Denumirile ierelor copiate se continu de la ultima denumire de ier stocat. - Cnd este activat [Serie] al meniului de congurare [Nr. ier] : Denumirile ierelor copiate se continu de la ultima denumire de ier capturat. Dup ncheierea procesului [Copiere pe Card], ultima imagine stocat din ultimul director copiat este a at pe ecranul LCD.

Aceasta v permite s copia i iere imagine, secven e video i iere de nregistrare vocal pe cardul de memorie.
tergere 1. Selecta i categoria de meniu [Copiere pe Card] Protejare ap snd butoanele Sus / Jos. Apoi ap sa i Editare list fe e butonul Dreapta. Comentariu vocal :Dezactivat DPOF 2. Selecta i submeniul dorit ap snd butoanele Da Copiere pe Card Nu SUS/JOS i ap sa i butonul OK. napoi Setare - [Da] : Toate imaginile, clipurile video i ierele de nregistrare vocal din memoria intern sunt copiate pe cardul de memorie dup a area mesajului [Se copiaz ] (n curs de procesare). Dup ncheierea procesului de copiere, ecranul va reveni la modul redare. - [Nu] : Anuleaz Copierea pe card.

84

PictBridge
Pute i utiliza un cablu USB pentru a conecta aparatul foto la o imprimant care accept PictBridge (comercializat separat) pentru a imprima direct imaginile memorate. Clipurile video i ierele voce nu pot imprimate. Imprimare facil Cnd conecta i aparatul foto la imprimant n modul Redare, pute i imprima cu u urin o fotograe. - Prin ap sarea pe butonul Stnga / Dreapta : Este selectat imaginea anterioar / urm toare. - Ap sarea butonului OK : Imaginea a at curent va imprimat la parametrii standard ai imprimantei.

Setarea aparatului foto pentru conectare la imprimant 1. Conecta i aparatul foto la imprimant prin intermediul cablului USB. 2. Imediat ce este pornit, aparatul foto recunoa te automat imprimanta i se conecteaz la aceasta. Dac nu se realizeaz conectarea automat , seta i meniul [USB] pe modul [Imprimant ]. (p.62) Pentru o imprimant care poate recunoa te discuri amovibile, seta i meniul [USB] pe modul [Imprimant ].

Imprimare

Meniu

Conectarea aparatului foto la o imprimant

85

PictBridge : Selectarea fotograei


Pute i selecta imaginea pe care dori i s o imprima i. Precizarea num rului de exemplare de imprimat 1. Ap sa i butonul Menu; va a at meniul Imagini :O fotograe PictBridge. O fotograe Dimensiune :Auto Toate fotograile 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a Dispunere :Auto selecta meniul [Imagini], apoi ap sa i Tip :Auto butonul Dreapta. Calitate :Auto 3. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a napoi Setare selecta submeniul dorit, apoi ap sa i butonul OK. - Selecta i [O fotograe] sau [Toate fotograile]. Va a at un ecran unde pute i seta num rul de copii de imprimat, dup cum se arat mai jos.

PictBridge : Parametri imprimare


Pute i selecta meniurile Dimensiuni hrtie, Format imprimare, Tip hrtie, Calitate imprimare, Dat imprimare i Imprimare nume ier pentru fotograile imprimate. 1. Ap sa i butonul Menu; va a at meniul PictBridge. 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta meniul dorit, apoi ap sa i pe butonul Dreapta. 3. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta valoarea de submeniu dorit , apoi ap sa i butonul OK.
Meniu Func ie Selecta i dimensiunile hrtiei Dimensiune pentru imprimare Dispunere
Imagini Dimensiune Dispunere Tip Calitate napoi :O fotograe Auto :Auto Carte po tal Carte :Auto 4x6 L :Auto 2L :Auto

Setare

Submeniu Auto, Carte po tal , Carte, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3

Alege i num rul de fotograi de Auto, Complet, 1, 2, 4, 8, 9, 16, imprimat pe o coal Index Selecta i calitatea hrtiei pentru Auto, Normal , Foto, Foto imprimare rapid Alege i calitatea fotograei de imprimat Opta i pentru imprimarea sau nu a datei Auto, Schi , Normal , Bun Auto, Dezactivat, Activat

Tip
Cantitate Setare Cantitate Setare

[Dac a i selectat [O fotograe]]

[Dac a i selectat [Toate fotograile]]

Calitate Dat Nume ier

- Ap sa i pe butonul Sus/Jos pentru a selecta num rul de exemplare. - Dac a i selectat [O fotograe] : Utiliza i butonul Stnga / Dreapta pentru a selecta o alt fotograe. Dup ce a i selectat o alt fotograe, selecta i num rul de copii pentru o alt fotograe. - Dup ce a i precizat num rul de exemplare, ap sa i butonul OK pentru salvare. - Ap sa i pe butonul declan ator pentru a reveni la meniu f r a preciza num rul de exemplare. 4. Ap sa i butonul modului de redare ( ) i imaginile vor tip rite. 86

Opta i pentru imprimarea sau nu Auto, Dezactivat, Activat a numelui ierului

Unele op iuni de meniu nu sunt disponibile pentru toate imprimantele. Dac nu sunt acceptate, meniurile sunt a ate n continuare pe ecranul LCD, dar nu pot selectate.

PictBridge : Resetare
Ini ializeaz congura iile modicate de utilizator. 1. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta Dat :Auto Nume ier :Auto fereastra de meniu [Resetare]. Apoi ap sa i butonul Dreapta. Resetare Nu Nu Da 2. Utiliza i butoanele Sus / Jos pentru a selecta valoarea de submeniu dorit , apoi ap sa i butonul OK. napoi Setare Dac a i selectat [Da] : Vor resetate toate set rile pentru imprimare i imagine. Dac a i selectat [Nu] : Set rile nu vor resetate. Parametrii standard ai imprimantei depind de produc torul acesteia. Pentru congura ia standard a imprimantei, consulta i instruc iunile de utilizare ata ate acesteia.

Observa ii importante
Aten ie la respectarea urm toarelor m suri! Acest aparat con ine componente electronice de precizie. Nu utiliza i sau depozita i aparatul n urm toarele locuri: - Zone expuse la varia ii mari de temperatur i umiditate. - Zone expuse la praf i murd rie. - Zone expuse direct la razele solare sau n interiorul unui autovehicul, pe vreme foarte cald . - Medii cu magnetizare puternic sau cu vibra ii excesive. - Zone cu materiale u or explozibile sau u or inamabile. Nu l sa i aparatul foto n locuri expuse la praf, substan e chimice (cum ar , naftalina i insecticidele anti-molii), la temperaturi ridicate sau umiditate ridicat . P stra i aparatul foto cu silicagel, ntr-o cutie nchis ermetic, atunci cnd nu inten iona i s -l folosi i un timp ndelungat. Nisipul poate deosebit de d un tor pentru aparatele foto. - Evita i p trunderea nisipului n interiorul aparatului foto atunci cnd l utiliza i pe plaje sau n alte zone cu mult nisip. - n caz contrar, aparatul foto se poate defecta sau distruge. Manevrarea aparatului foto - Niciodat nu sc pa i aparatul foto i nu-l expune i la ocuri sau vibra ii puternice. - Proteja i ecranul LCD de dimensiuni mari mpotriva ocurilor. Atunci cnd aparatul foto nu este folosit, p stra i-l n tocul s u. - Evita i obstruc ionarea obiectivului sau a bli ului cnd face i fotograi.

87

Observa ii importante
Temperaturile extreme pot crea probleme. - Dac muta i aparatul foto dintr-un mediu rece ntr-unul cald i umed, este posibil formarea condensului pe circuitele electronice sensibile. n acest caz, opri i aparatul foto i a tepta i cel pu in 1 or pn cnd umezeala se usuc . De asemenea, acumularea umezelii poate ap rea i pe cardul de memorie. n acest caz, opri i aparatul foto i scoate i cardul de memorie. A tepta i s se evapore umezeala. Precau ii privind utilizarea obiectivului - Dac obiectivul este expus la radia ia solar direct , senzorul de imagine se poate decolora i deteriora. - Evita i amprentele sau substan ele str ine pe obiectiv. Dac aparatul foto digital nu este utilizat un timp mai ndelungat, este posibil s se descarce electric. V recomand m s scoate i bateria i cardul de memorie dac nu inten iona i s utiliza i aparatul foto un timp ndelungat. Dac aparatul foto este expus la interferen e electronice, se va nchide singur pentru a proteja cardul de memorie. ntre inerea aparatului foto - Utiliza i o perie moale (disponibil la magazinele foto) pentru a cur a delicat montajele obiectivului i ecranului LCD. Dac nu reu i i astfel, pute i cur a obiectivul cu hrtie special pentru lentile i lichid special. Cur a i corpul aparatului cu o crp moale. Evita i contactul aparatului foto cu solven i ca benzenul, insecticidele, diluan ii etc. Acestea pot deteriora carcasa aparatului foto i afecta func ionarea. Manipularea brutal poate deteriora ecranul LCD. Evita i deteriorarea i p stra i aparatul foto n tocul de transport atunci cnd nu-l utiliza i. Nu ncerca i s demonta i sau s modica i aparatul foto. n anumite condi ii, electricitatea static poate declan a bli ul. Acest lucru nu d uneaz aparatului foto i nu constituie o defec iune. La nc rcarea sau desc rcarea fotograilor, transferul de date poate afectat de electricitatea static . n acest caz, deconecta i i reconecta i cablul USB nainte de a ncerca din nou transferul. naintea unui eveniment important sau nainte de plecarea ntr-o c l torie, verica i starea aparatului foto. - Face i o fotograe pentru a testa starea aparatului foto i preg ti i baterii de rezerv . - Compania Samsung nu este responsabil pentru func ionarea necorespunz toare a aparatului foto. Dac aparatul foto nu este folosit o perioad mai lung de timp, data i ora pot reveni la valorile implicite ce se reinstaleaz automat ca urmare a desc rc rii bateriei. n acest caz, reintroduce i data i ora corect nainte de nregistrare. 88

Indicator de avertizare
Pe ecranul LCD pot ap rea cteva avertiz ri diferite [Eroare card] Eroare a cardului de memorie Opri i aparatul foto i porni i-l din nou Reintroduce i cardul de memorie Introduce i i formata i cardul de memorie (p. 58) [Card blocat!] Cardul de memorie este blocat Card de memorie SD/SDHC: Culisa i comutatorul de protec ie la scriere nspre partea de sus a cardului de memorie [Memorie plin ] Cardul de memorie sau memoria intern sunt pline Introduce i un card de memorie nou terge i ierele imagine care nu sunt necesare [Nu este ier imagine] Nu exist imagini stocate n memorie Face i fotograi Introduce i un card de memorie care con ine imagini [Eroare ier] Eroare ier terge i ierul Eroare a cardului de memorie Contacta i un centru de service pentru aparate foto [Baterie desc rcat ] Bateria este aproape desc rcat Introduce i o baterie nc rcat sau renc rca i bateria

89

nainte de a v adresa centrului de service


Verica i urm toarele Aparatul foto nu porne te Bateria este aproape desc rcat Introduce i o baterie nc rcat sau renc rca i bateria (p. 15) Bateria este introdus gre it, cu polaritatea inversat . Introduce i bateria conform semnelor de polaritate (+, -) Alimentarea aparatului foto se ntrerupe n timpul utiliz rii Bateria este complet desc rcat Introduce i o baterie nc rcat sau renc rca i bateria (p. 15) Aparatul foto se opre te automat Porni i din nou aparatul foto Opera iunea a fost oprit din cauza faptului c aparatul a fost folosit la o temperatur mai sc zut dect limita minim a aparatului ine i aparatul i bateria n buzunare pentru a le nc lzi, apoi, chiar nainte s realiza i fotograile, introduce i bateria n aparat i ncepe i s fotograa i Apa a p truns n interiorul aparatului foto. Capacul compartimentului bateriilor a fost deschis din gre eal sub ap . Aparatul a fost sc pat n ap atunci cnd capacul compartimentului bateriilor nu a fost complet nchis. nchide i aparatul foto. Contacta i un centru de service Samsung pentru a repara aparatul. Aparatul foto nu face fotograi la ap sarea butonului declan ator Capacitatea memoriei este insucient terge i ierele imagine care nu sunt necesare Cardul de memorie nu a fost formatat Formata i cardul de memorie (p. 58) Cardul de memorie este epuizat Introduce i un card de memorie nou Cardul de memorie este blocat Consulta i partea referitoare la mesajul de eroare [Card Locked] (Card blocat) Aparatul foto este oprit Porni i aparatul foto Bateria este complet desc rcat Introduce i o baterie nc rcat sau renc rca i bateria (p. 15) Bateria este introdus gre it, cu polaritatea inversat Introduce i bateria conform semnelor de polaritate (+, -) Aparatul foto nceteaz brusc s mai func ioneze n timpul utiliz rii Aparatul foto s-a oprit din cauza unei defec iuni Scoate i/reintroduce i bateria i porni i aparatul foto Fotograile sunt neclare A i f cut o fotograe a subiectului f r a seta un mod macro corespunz tor Selecta i un mod macro corespunz tor pentru a face o fotograe clar Fotograere dincolo de raza de ac iune a bli ului Fotograa i n raza de acoperire a bli ului Obiectivul este p tat sau murdar Cur a i obiectivul

90

nainte de a v adresa centrului de service


Bli ul nu se declan eaz A i selectat modul f r bli Dezactiva i modul f r bli Modul aparatului foto nu poate utiliza bli ul Consulta i instruc iunile pentru BLI (p. 35) Data i ora sunt a ate gre it Data i ora au fost introduse gre it sau aparatul foto a revenit la congura ia standard Recongura i corect data i ora Butoanele aparatului foto nu func ioneaz Defec iune a aparatului foto Scoate i/reintroduce i bateria i porni i aparatul foto S-a produs o eroare a cardului n timp ce cardul de memorie se a n aparatul foto Formatare incorect a cardului de memorie Reformata i cardul de memorie (p. 58) Nu se redau imaginile Nume de ier incorect (Nerespectarea formatului DCF) Nu modica i numele de ier al fotograei Culorile fotograei sunt altele dect n realitate Balansul de alb sau setarea efectelor sunt gre ite Selecta i un Balans de alb i efect corespunz toare Imaginile sunt prea luminoase Expunerea este excesiv Reseta i compensarea expunerii Pe monitorul extern nu apare nicio imagine Monitorul extern nu a fost conectat corect la aparatul foto Verica i cablurile de conectare Pe cardul de memorie se g sesc iere incorecte Introduce i un card de memorie care con ine ierele corecte La utilizarea aplica iei de navigare a computerului, nu apare ierul [Removable Disk] (Disc amovibil) Conectarea prin cablu este gre it Verica i conexiunea Aparatul foto este oprit Porni i aparatul foto Sistemul de operare nu este Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4. O alt cauz este incompatibilitatea computerului cu sistemul USB Instala i Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 pe un computer compatibil USB. Uneori, o parte din ecranul LCD nu este vizibil sau apare un punct. De i ecranul LCD este fabricat utiliznd tehnologie de nalt precizie, uneori pixelii de precizie nu se aprind sau apar puncte ro ii, albe sau albastre Acest fenomen nu afecteaz calitatea imaginii nregistrate i nu reprezint un defect La fotograerea unui obiect luminos apare o linie vertical pe ecranul LCD. Dac subiectul este expus la lumin puternic , poate ap rea o linie vertical gri, neagr , ro ie sau mov Acest fenomen se nume te dung de lumin i nu afecteaz calitatea imaginii nregistrate. Acesta nu reprezint un defect 91

Specica ii
Senzor de imagine - Tip : 1/2,33 CCD - Pixeli efectivi : Aprox. 12,2 megapixeli - Total pixeli : Aprox. 12,4 megapixeli Obiectiv - Distan a focal : Obiectiv SAMSUNG f = 6,3 ~ 31,5mm (echivalent lm 35 mm: 35 ~ 175mm) - F nr. : F3,6(W) ~ F4,8(T) - Zoom digital: Mod fotograe : 1,0X ~ 5,0X Mod redare : 1,0X ~ 12,5X (n func ie de dimensiunile imaginii) - TFT LCD color 2,7 (230.000 puncte) - Max. 3 m sub ap (IEC IPX8) - IEC IP6X - Tip : Auto focalizare TTL (AF multipl , AF centru, AF identicare fa , AF de urm rire) - Distan
Normal Superangular Tele 80cm ~ innit Macro 5cm ~ 80cm 50cm ~ 80cm
Auto Macro 5cm ~ infinit 50cm ~ infinit

Bli

- Moduri : Auto, Auto i Reducere efect ochi ro ii, Bli auxiliar, Sincronizare lent , Bli dezactivat, Corector ochi ro ii (Auto, Auto & Red-eye reduction, Fill-in ash, Slow sync, Flash off, Red-eye Fix) - Distan : Superangular : 0,2 m ~ 3,0 m (ISO Automat), Tele : 0,5 m ~ 2,0 m (ISO Automat) - Timp de renc rcare: Aproximativ 4 secunde - Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+ (Contur atenuat+, Contur atenuat, Normal, Intens, Intens+) - Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom (Auto, Lumin natural , nnorat, Fluorescent_H, Fluorescent_H, Tungsten, Personalizat) - nregistrare voce (max. 10 ore) - Comentariu vocal pentru fotograe (max. 10 secunde). - Data, Data i ora, Dezactivat (selectabil de c tre utilizator) - Mod fotograe : Smart Auto (Smart Auto), Program (Program), Scene(Scen ) (Aqua(Ap ), Beauty Shot(Fotograe portret) Frame Guide(Ghid cadru), Night(Noapte), Portrait(Portret), Children(Copii), Landscape(Peisaj), Close Up(Prim-plan), Text(Text), Sunset(Apus), Dawn(R s rit), Back light(Fundal luminos), Fireworks(Articii), Beach & Snow(Plaj / z pad )) Smart Auto : Portrait (Portret), Night Portrait (Portret nocturn), Night (Noapte), Backlight Portrait (Portret cu fundal luminos), Backlight

Claritate Balans de alb

Ecran LCD Specifica ii privind rezisten a la ap Specifica ii privind rezisten a la praf Focalizare

nregistrare voce Imprimarea datei Fotograere

Obturator

- Smart Auto (Smart Auto) : 1/8 ~ 1/1.000 secunde, Program (Program) : 1 ~ 1/1.000 secunde, Night(Noapte) : 8 ~ 1/1.000 sec. - Control: Program AE (Program AE) - Mod de m surare : Multi, Spot, Centrat, Face Detection AE (Multi, Punct, Center-weighted, AE identicare fa ) - Compensare : 2EV (n trepte de 1/3EV) - ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Expunere

92

Specica ii
(Fundal luminos), Landscape (Peisaj), White (Alb), Macro (Macro), Macro Text (Text macro), Tripod (Trepied), Action (Ac iune), Sunset Sky (Cer nsorit), Blue Sky (Cer senin), Natural Green (Verde natural), Macro Color (Color Macro), Macro Portrait (Portret Macro) Fotograere : Singular, Continuu, Captur mi car, AEB (Single, Continuous, Motion Capture, AEB) Temporizator : 10 sec., 2 sec., Double (10 sec., 2 sec., Dubl temporizare) - Clip video Cu Audio sau f r Audio (selectabil de c tre utilizator) Timp de nregistrare: maximum 20 de minute (1280x720HQ), max. 1 ore (640x480, 320x240) Dimensiune: 1280x720HQ (30 cps & 15 cps), 640x480 (30 cps & 15 cps), 320x240 (60 cps & 30 cps & 15 cps) Frecven cadre : 60 cps, 30 cps, 15 cps Zoom optic 5X i oprire sunet n timpul ac ion rii func iei zoom, func ia de activare / dezactivare a sunetului la nregistrare poate selectat Editare lm (nglobat) : Stabilizator lm, Capturare imagine, Ajustare durat Stocare - Medii de stocare Memorie intern : Memorie ash de 20 MB Memorie extern (op ional) : Card SD (garantat pn la 2 GB) Card SDHC (garantat pn la 32 GB) - Format ier Fotograe : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Clip video : MP4 (H.264) Audio : WAV - Dimensiune imagine

4000X 3000

3984X 2656

3968X 2232

3264X 2448

2592X 1944

2048X 1536

1024X 768

- Capacitate (1 GB)

Excelent Bun Normal

Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ 134 152 181 200 313 494 1731 Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ 220 249 296 328 510 789 2597 Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ Aproximativ 329 371 438 487 751 1154 3463

Aceste date sunt m surate conform standardelor Samsung i pot varia n func ie de condi iile de captur sau de congurarea aparatului. Efecte - Efecte: Photo Style Selector (Selector tip foto), Smart Filter (Filtru inteligent), Image Adjust (Ajustare imagine) (Sharpness(Claritate), Saturation(Satura ie), Contrast) - Editare: Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire), Photo Style Selector (Selector tip foto), Smart Filter (Filtru inteligent), Image Adjust(Ajustare imagine) (ACB, Face Retouch(Retu are fa ), Red Eye Fix(Fotograe portret), Brightness (Luminozitate), Contrast(Contrast), Saturation (Satura ie), Add Noise (Ad ugare zgomot de imagine)) 93

Specica ii
Redare imagine - Tip : Cte o singur imagine, Miniaturi, Prezentare succesiv a mai multor imagini, Film, Album inteligent Multi Slide Show (Prezentare succesiv multipl ): Prezentare succesiv cu efecte i fond muzical - Conector ie ire digital : USB 2,0 - Audio : Mono - Ie ire video : NTSC, PAL (selectabil de c tre utilizator) - Conector de alimentare c.d.: 4,2V - Baterie renc rcabil : BP70A Bateriile incluse pot diferi n func ie de zona de comercializare. - 93,8 x 61 x 18,5 mm (excluznd protuberan ele) - Aproximativ 121 g (f r baterii i card de memorie)

Interfa

Sursa de alimentare

Dimensiuni (L x x A) Greutate

Temperatura de operare - 0 ~ 40C Umiditate admis Software - 5 ~ 85% - Intelli-studio, Adobe Reader

Specica iile pot modicate f r o n tiin are prealabil . Toate m rcile comerciale nregistrate sunt proprietatea de in torilor respectivi.

94

Transferarea fi ierelor pe computer (pentru Windows)


Pentru utilizatorii Windows
Transfera i fi iere conectnd camera foto la PC. Instalarea programelor Cerin e hardware i software
Element CPU RAM OS Cerin e Intel Pentium 4 3.2 GHz sau mai mult AMD Athlon FX 2.6 GHz sau mai mult 512 MB sau mai mult (se recomand 1 GB sau mai mult) Windows XP/Vista/7 - Port USB - Unitate CD-ROM - nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mult Ati X1600 sau o versiune - Monitor compatibil cu ecran color de 1024x768 pixeli, pe 16 bi i (1280 X 1024 pixeli, se recomand ecran color pe 32 de bi i) - Microsoft Direct X9. 0c sau o versiune ulterioar Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC i a unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate anula garan ia. Este posibil ca programele s nu func ioneze corect cu edi ia pe 64 de bi i a Windows XP, Vista i 7. Intelli-studio poate s nu func ioneze corect pe anumite computere, chiar dac acestea ndeplinesc cerin ele necesare. n cazul n care computerul nu ndepline te cerin ele necesare, este posibil ca videoclipurile s nu fi e redate corect sau editarea acestora poate dura mai mult. Instala i DirectX 9.0c sau o versiune ulterioar nainte de a utiliza programul.

Altele

95

Transferarea fi ierelor pe computer (pentru Windows)


1. Introduce i CD-ul de instalare ntr-o unitate CD-ROM. 2. Cnd se a eaz ecranul de congurare, face i clic pe Samsung Digital Camera Installer (Program de instalare a camerei foto digitale Samsung) pentru a ncepe instalarea. Transferarea fi ierelor pe PC Dup ce a i conectat camera foto la PC, aceasta va fi recunoscut ca un disc amovibil.
Bateria se va nc rca n timp ce camera foto este conectat la un PC prin cablul USB.

1. Conecta i camera la PC prin cablul USB.


Trebuie s introduce i cap tul cablului cu lumina indicatoare ( ) n camera foto. n cazul n care cablul este introdus invers, aceasta poate deteriora fi ierele. Produc torul nu este responsabil pentru pierderile de date.

3. Selecta i programele de instalat i urma i instruc iunile de pe ecran. 4. Face i clic pe Exit (le ire) pentru a naliza instalarea i reporni i computerul.

96

Transferarea fi ierelor pe computer (pentru Windows)


2. Porni i camera foto. - Computerul recunoa te camera foto n mod automat.
n cazul n care camera nu reu e te s se conecteze, va ap rea o fereastr pop-up. Selecta i Computer.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows Vista/7 este asem n tor. 1. Dac indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipe te, a tepta i pn cnd nceteaz . ) n bara de instrumente din partea dreapt 2. Face i clic pe ( jos a ecranului PC-ului.

3. De pe PC, selecta i [Computerul meu 100PHOTO].

Disc amovibil

DCIM

4. Selecta i fi ierele dorite i glisa i-le sau salva i-le n PC.

3. Face i clic pe mesajul pop-up. 4. Scoate i cablul USB.

97

Transferring files to your computer (for Windows)


Utilizarea Intelli-studio Dup ce a i instalat Intelli-studio pe computer, aplica ia va fi lansat automat n momentul conect rii aparatului foto la computer. Dac aplica ia Intelli-studio nu este lansat dup ce a i conectat aparatul foto la computer, face i dublu clic pe pictograma Intelli-studio de pe desktop. Cu ajutorul Intelli-studio, pute i reda i edita fi iere. De asemenea, pute i nc rca fi iere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube. Pentru detalii, selecta i [Meniu Ajutor] din program.
Nu pute i edita fi iere direct pe camera foto. Transfera i fi ierele ntr-un folder pe computer nainte de a le edita. Nu pute i copia fi iere de pe computer n camera foto. Intelli-studio accept urm toarele formate: - Videoclipuri: AVI(MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9) - Fotografi i: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

98

Transferarea fi ierelor pe computer (pentru Windows)


Pictogram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Deschide i meniuri Afi a i fi ierele din folderul selectat Trece i la modul Editare fotografie Trece i la modul Editare videoclip Trece i la modul Sharing (Partajare) (pute i trimite fi iere prin email sau le pute i nc rca pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube.) M ri i sau mic ora i miniaturile din list Selecta i un tip de fi ier Vizualiza i pe computer fi ierele din folderul selectat Afi a i sau ascunde i fi ierele camerei foto conectate Vizualiza i pe camera foto fi ierele din folderul selectat Vizualiza i fi ierele ca miniaturi, n Album inteligent sau ntr-o hart R sfoi i folderele din dispozitivul conectat R sfoi i folderele din computer Muta i la folderul anterior sau urm tor Imprima i fi iere, vizualiza i fi iere ntr-o hart , stoca i fi iere n My Folder sau nregistra i fe e Descriere

Transferarea fi ierelor pe computer (pentru Mac)


Pentru utilizatorii Mac
Dup ce a i conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoa te dispozitivul automat. Pute i transfera fi iere direct de pe camera foto n computer f r a instala vreun program.

Instalarea programelor Cerin e hardware i software


Element CPU RAM OS Altele Cerin e Power Mac G3 sau o versiune ulterioar 256 MB sau mai mult Mac OS 10.4 sau mai mult - Port USB - Unitate CD-ROM

99

Transferarea fi ierelor pe computer (pentru Mac)


1. Conecta i camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.
Trebuie s introduce i cap tul cablului cu lumina indicatoare ( ) n camera foto. n cazul n care cablul este introdus invers, aceasta poate deteriora fi ierele. Produc torul nu este responsabil pentru pierderile de date.

2. Porni i camera foto. - Computerul recunoa te automat camera foto i se va afi a pictogram pentru discul amovibil. 3. Face i dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil. 4. Transfera i fotografiile sau videoclipurile n computer.

100

FAQ
n caz de defec iuni ale conexiunii USB, verica i urm toarele. Cazul 1 Cablul USB nu este conectat sau nu se folose te cablul USB furnizat. Conecta i cablul USB furnizat. Aparatul foto nu este recunoscut de computerul dvs. Uneori, aparatul foto poate ap rea sub [Unknown Devices] (Dispozitive necunoscute) n Device Manager (Manager dispozitive). Opri i aparatul foto, deconecta i cablul USB, reconecta i cablul USB, apoi porni i aparatul foto. La transferul ierului se produce brusc o eroare. Opri i i porni i din nou aparatul foto. Transfera i din nou ierul. La utilizarea consolei USB. Pot ap rea probleme la conectarea aparatului foto la computer prin intermediul consolei USB dac computerul i consola nu sunt compatibile. Ori de cte ori este posibil, conecta i aparatul foto direct la computer. Cazul 8 Cazul 5 Sunt conectate la computer alte cabluri USB? Aparatul foto poate func iona necorespunz tor dac este conectat la computer n acela i timp cu alte cabluri USB. n acest caz, deconecta i celelalte cabluri USB i conecta i la computer doar cablul USB al aparatului foto. Cazul 7 Cazul 6 Atunci cnd deschid Device Manager (Manager dispozitive) (f cnd clic pe Start (Settings) Control Panel (Performance and Maintenance) System (Hardware) Device Manager), (Start (Set ri) Panou de control (Performan i ntre inere) Sistem (Hardware) Manager dispozitive), exist elemente Unknown Devices (Dispozitive necunoscute) sau Other Devices (Alte dispozitive) cu un semn de ntrebare (?) galben al turi, sau hardware cu un semn de exclamare (!) al turi. Face i clic dreapta pe elementul cu semnul ntreb rii (?) sau semnul exclam rii (!) i selecta i Remove (Scoatere). Porni i din nou computerul i conecta i din nou aparatul foto. n cazul unor programe de securitate, (Norton Anti Virus, V3 etc.) computerul poate s nu recunoasc aparatul foto drept disc amovibil. Opri i programele de securitate i conecta i aparatul foto la computer. Consulta i instruc iunile programului de securitate pentru dezactivarea temporar a programului. Aparatul foto este conectat la portul USB din partea din fa a computerului. Cnd aparatul foto este conectat la portul USB din partea din fa a computerului, computerul poate s nu recunoasc aparatul foto. Conecta i aparatul foto la portul USB din partea din spate a computerului.

Cazul 2

Cazul 3

Cazul 4

101

FAQ
Cnd un clip video nu este redat pe computer Dac un clip video nregistrat cu aparatul foto nu poate fi redat pe computer, cauzele cele mai probabile sunt legate de codecul instalat pe computer. Cnd nu este instalat DirectX 9.0c sau o versiune mai recent Instala i DirectX 9.0c sau o versiune mai recent 1) Introduce i CD-ul primit o dat cu aparatul foto 2) Deschide i Windows Explorer i selecta i dosarul [Unitate CD-ROM:\ DirectX], apoi face i clic pe ierul DXSETUP.exe. DirectX va instalat. Accesa i site-ul Microsoft pentru a desc rca DirectX. Dac un computer conectat cu aparatul foto nu r spunde la comenzi la pornirea Windows. n acest caz, deconecta i aparatul foto de la computer i Windows va porni. Dac problema se repet , dezactiva i suportul USB Legacy, apoi porni i din nou computerul. Suportul Legacy USB se g se te n meniul de congurare BIOS. (Meniul de setare al BIOS difer n func ie de produc torul computerului, iar unele meniuri BIOS nu au suport USB inclus). Dac nu pute i schimba singur meniul, contacta i produc torul computerului sau produc torul BIOS:

102

Dispozi ii privind eliminarea corect a bateriilor acestui produs


Dispozi ii privind eliminarea corect a bateriilor acestui produs (aplicabile n Uniunea European i n alte ri europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor) Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indic faptul c bateriile acestui produs nu trebuie eliminate mpreun cu alte de euri menajere la sfr itul ciclului lor de via . Dac sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indic faptul c bateria con ine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referin prev zute n Directiva CE 2006/66. n cazul n care bateriile nu sunt eliminate corespunz tor, aceste substan e pot d un toare pentru s n tatea omului sau pentru mediu. n vederea protej rii resurselor naturale i a promov rii refolosirii materialelor, v rug m s separa i bateriile de celelalte tipuri de de euri i s le recicla i prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimin corect acest produs


Cum se elimin corect acest produs (De euri de echipamente electrice i electronice) (Aplicabil n rile Uniunii Europene i n alte ri cu sisteme de colectare selectiv ) Acest simbol de pe produs, accesorii i documenta ie indic faptul c produsul i accesoriile sale electronice (nc rc tor, c ti, cablu USB) nu trebuie eliminate mpreun cu alte de euri menajere la nalul duratei lor de utilizare. Dat ind c eliminarea necontrolat a de eurilor poate d una mediului nconjur tor sau s n t ii umane, v rug m s separa i aceste articole de alte tipuri de de euri i s le recicla i n mod responsabil, promovnd astfel reutilizarea durabil a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie s -l contacteze pe distribuitorul care le-a vndut produsul sau s se intereseze la autorit ile locale unde i cum pot s duc aceste articole pentru a reciclate n mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie s - i contacteze furnizorul i s consulte termenii i condi iile din contractul de achizi ie. Acest produs i accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate mpreun cu alte de euri comerciale.

Simbolul Samsung Eco Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru a transmite n mod efectiv consumatorilor activit ile de protejare a mediului nconjur tor desf urate de companie la realizarea produselor sale. Simbolul reprezint efortul continuu depus de Samsung de a dezvolta produse care respect mediul nconjur tor.

103