Sunteți pe pagina 1din 5

ANUL I/3 L (II)

Ziu a Ora

Grupa 11 (psh. rom) 32

Grupa 12 (psh. rom) 29

Grupa 13 (psh. rom) 27

Grupa 14 (psh. rom) 27

Grupa 15 (pshped. rom) 20 Psihologia copilului Lect. V.aitan Aud. 532

Grupa 16 (Ed.civ. rom) 20 Psihologia general Lect.G.Pravichi Aud. 520

12.45 14.05

PSIHOLOGIA DEZVOLTRII Lect. I.Poustovan Aud. 514 Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.T.Tulbure Aud. 503 Psihologia dezvoltrii Lect. I.Poustovan Aud. 503 s.i. Neuropsiholog ia Lect. T.Tulbure Aud. 505

Grupa 27 (psh.rus.) 30 Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.S.Negru Aud. 503 Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.S.Negru Aud. 436 Psihologia dezvoltrii Lect.S.Negru Aud. 532

14.20 15.40 LUNI

Psihologia dezvoltrii Lect. I.Poustovan Aud. 501

Psihologia cognitiv Lect. A.Nicolau Aud. 534 Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.T.Tulbur e Aud. 534

TIC

Psihologia general Lect.G.Pravichi Aud. 532

Psihologia copilului Lect. V.aitan Aud. 520

15.55 17.15

Psihologia cognitiv Lect. A.Nicolau Aud. 501 s.p. Neuropsiholog ia Lect. T.Tulbure Aud. 505

TIC

s.p. PSIHOLOGIA COPILULUI Lect.V.aitan Aud. 505

17.30 18.50

12.45 14.05

TIC

Neuropsiholo gia Lect. T.Tulbure Aud. 534

Noile educaii Lect.V.Bocance a Aud. 532

Drept constituional i protecia juridic a copilului Conf. V.Cobneanu Aud. 520 Drept constituional i protecia juridic a copilului Conf. V.Cobneanu Aud. 520

Psihologia personalitii i nsuirilor de personalitate Conf. L.Anibor Aud. 539

MARI

14.20 15.40

s.p. PSIHOLOGIA COGNITIV Lect.T.Buianina Aud. 514 s.i. NEUROPSIHOLOGIA Conf. A.Srbu Aud. 514

Noile educaii Lect.V.Bocance a Aud. 532

Psihologia cognitiv Prof.J.Racu Aud. 505

15.55 17.15

Lect. (fr.) Lect.

N. Eremia Aud M. Kaim Aud.

(engl) (engl.)

LIMBA STRIN Lect. M.Morari Lect.

Aud. (fr.) A.Arer Lect. Ornovechi

Aud.

(fr.) Aud.

17.30 18.50

Psihologia dezvoltrii Lect. I.Poustovan Aud. 503 Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Conf.A.Potng Aud. 503 s.p. Psihologia cognitiv Lect.A.Nicolau Aud. 543

Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.T.Tulbur e Aud. 505 s.p. Neuropsiholo gia Lect. T.Tulbure Aud. 534 s.p.Psihologia copilului Lect. V.aitan Aud. 532 s.i.Psihologia copilului Lect. V.aitan Aud. 532 Psihologia cognitiv Prof.J.Racu Aud. 501

MIERCURI

12.45 14.05

TIC

s.i. Neuropsiholog ia Lect. T.Tulbure Aud. 543 14.20 15.40 15.55 17.15 NEUROPSIHOLOGIA Conf. A.Srbu Aud. 514

s.i. Psihologia cognitiv Lect.A.Nicolau Aud. 534 PSIHOLOGIA COPILULUI Lect.V.aitan Aud. 539 PSIHOLOGIA GENERAL Lect.O.Paladi Aud. 539 Psihologia cognitiv Prof.J.Racu Aud. 532 TIC

s.p.PSIHOLOGIA AFECTIVITII I PROCESELOR REGLATORII Conf. A.Potng Aud. 514 s.p. Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.T.Tulbure Aud. 505 s.p. Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Conf.A.Potng Aud. 505 s.i. Psihologia cognitiv Lect.A.Nicolau Aud. 505 s.p. Psihologia cognitiv Lect.A.Nicolau Aud. 534 s.i. Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.T.Tulbure Aud. 534 s.i. Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.T.Tulbur e Aud. 505 Psihologia dezvoltrii Lect. I.Poustovan Aud. 543

17.30 18.50

12.45 14.05

JOI

s.p. Psihologia general Lect.G.Pravichi Aud. 532 s.i. Teoria instruirii Lect.O.Negrua Aud. 532

s.i. Psihologia general Lect.G.Pravichi Aud. 520 s.p. Teoria instruirii Lect.O.Negrua Aud. 520

Psihologia personalitii i nsuirilor de personalitate Conf. L.Anibor Aud. 501

14.20 15.40

PSIHOLOGIA AFECTIVITII I PROCESELOR REGLATORII Conf. A.Potng Aud. 514 LIMBA STRIN

TEORIA INSTRUIRII Lect.O.Negrua Aud. 539

Psihologia personalitii i nsuirilor de personalitate Conf. L.Anibor Aud. 543 (fr.)

15.55 17.15

Lect.

N. Eremia

Aud. 539 (engl) Aud. (engl.)

Lect.

M.Morari

17.30 18.50 VINERI

(fr.) Lect. M. Kaim Neuropsiholog ia Lect. T.Tulbure Aud. 505

Aud. 534 Lect. A.Arer Lect. Ornovechi

Aud. (fr.) Aud. 543

12.45 14.05

PSIHOLOGIA COGNITIV Lect. T.Buianina Aud. 514

TIC

Teoria instruirii Lect.O.Negrua Aud. 503

Psihologia afectivitii i proceselor reglatorii Lect.S.Negru Aud. 501 Psihologia dezvoltrii Lect.S.Negru Aud. 501 TIC

14.20 15.40 15.55 17.15

TIC

Psihologia cognitiv Lect.A.Nicolau Aud. 543 Neuropsiholog ia Lect. T.Tulbure Aud. 543

TIC

Neuropsiholo gia Lect. T.Tulbure Aud. 534 Psihologia cognitiv Lect.A.Nicolau Aud. 534

s.p. PSIHOLOGIA GENERAL Lect.O.Paladi Aud. 539 s.i. TEORIA INSTRUIRII Lect.O.Negrua Aud. 539 Teoria instruirii Lect.O.Negrua Aud. 503 TIC

TIC

TIC