Sunteți pe pagina 1din 28

Cap 1 LEC IA DE ANTRENAMENT SPORTIV

1. 2. 3. Lec ia de antrenament sportiv Structura lec iei Tipologia lec iei

4. Planificarea mai multor lec ii de antrenament sportiv ntr-o zi Lec ia de antrenament - forma de baz a organiz rii i desf ur rii procesului de preg tire a sportivilor Obiective : o o cadru de instruire de perfec ionare obiective de instruire o dezvoltarea capacit ilor (calit ilor) motrice de baz o i specifice

nv area, consolidarea sau perfec ionarea deprinderilor specifice disciplinei sportive respective obiective de performanta

o vizeaz rezultatul pe care trebuie s -l realizeze sportivul sau echipa

Structura lec iei - Partea preg titoare


Par ile unei lec ii de antrenament sportiv: o partea preg titoare (introductiv ); o partea fundamental ; o partea de ncheiere (de revenire i de refacere).

Partea preg titoare (introductiv ) Etape:


o o etapa organizatoric - crearea unei disponibilt i optime de antrenament; etapa preg tirii organismului pentru efort (nc lzirea) - efectuarea unor exerci ii din atletism i gimnastic , asigurnd nc lzirea general a organismului i prelucrarea grupelor. musculare solicitate la efort Factori ce influen eaz durata: o o o o temperatura mediului; sarcinile p r ii fundamentale; tipul de sistem nervos al sportivului; specificul ramurii de sport.

Structura lec iei - Partea principal


Partea principal o dureaz ntre 45 - 60 minute o cuprinde teme care consolideaz capacitatea de presta ie sportiv o se realizeaz obiectivele programate pentru lec ia respectiv o instruirea tehnic i tactic

o perfec ionarea deprinderilor motrice o dezvoltarea capacit ilor motrice o controlul i verificarea st rii de antrenament

Structura lec iei - Partea de concluzii


Partea de concluzii o reducerea gradual a nc rc turii efortului cu exerci ii de relaxare muscular i psihic ;

o restabilirea valorilor sistemului cardiovascular i metabolismului la valorile precedente efortului; o exerci ii de respira ii;

o ncheierea pl cut a antrenamentului pentru crearea unei st ri pozitive. Analiza antrenamentului vizeaz : o o o o o Atingerea scopurilor antrenamentului respectiv; Alegerea exerci ii adecvate; Calcularea corect a volumului de exerci ii i intensit ii de execu ie; Alegerea metodelor corespunz toare obiectivelor; Alegerea corect raporturilor dintre nc rc turi i recuperare.

Tipologia lec iei


o de acomodare (rol - cre tere treptat a capacit ii de efort) o de baz (rol - de a obi nui sportivii cu eforturi intense i volume mari de lucru) o de preg tire i control (rol - de a realiza modelarea competi iei n general) o de preg tire integral sau de apropiere (rol - de a realiza modelarea unei anumite competi ii) o de refacere (rol - de a realiza recostruc ia organismului)

Planificarea
Planificarea se face n func ie de: o perioada i nivelul de preg tire al sportivilor; o de multitudinea sarcinilor de rezolvat; o de volumul mare al efortului; Antrenorul: o o stabilea te un orar optim pentru antrenamente; ine cont de nivelul solicit rilor din cadrul lec iilor;

o o

cunoa te tipul de alternare a obiectivelor stabilite; cunoa te nivelul de preg tire al subiec ilor. n cazul n care se programeaz 2 antrenamente:

o o

PRINCIPAL (unde volumul i intensitatea ating cote mari ); SECUNDAR (n care se folosesc mijloace tehnico-tactice, artistice, compensatoare, complementare sau de recuperare i intensitatea efortului este sc zut );

DEFINI IA, COMPONENTELE I CARACTERISTICILE ANTRENAMENTULUI SPORTIV


Defini ie i obiective
Antrenamentul - proces pedagogic desf urat sistematic i continuu gradat de adaptare a organismului omenesc la eforturile fizice i psihice intense n scopul ob inerii de rezultate nalte ntr-una din formele de practicare competitiv a exerci iilor fizice. Obiective: o o o dezvoltare fizic general ; dezvoltare fizic specific , nv area, consolidarea i perfec ionarea elementelor tehnico-tactice specifice fiec rei ramuri de sport; realizarea unei bune preg tiri psihologice specifice fiec rei ramuri de sport; formarea spiritului de echip ; nt rirea s n ta ii i prevenirea accidentelor; narmarea sportivilor cu un bagaj solid de cuno tin e teoretice.

o o o o

Caracteristici i componente
Caracteristicile antrenamentului sportiv:

o proces de formare, transformare i dezvoltare sau perfec ionare o proces de adaptare o proces de specializare o proces informa ional o proces de reglare n rela ie cu to i facorii implica i n preg tirea sportivului

Componentele antrenamentului sportiv


o pedagogic ; o biologic ; o psihologic ; o sociologic ; o igienic ; etic

Mijloacele antrenamentului sportiv


Defini ie: sunt instrumentele sau modalit ile de lucru cu care se opereaz n procesele instructiv-educative Clasificare: o o mijloace specifice nespecifice sau asociate

Mijloacele specifice
o Exerci iile de preg tire fizic general o Exerci iile de preg tire fizic specific : Exerci ii de nsu ire a tehnicii Exerci iile de dezvoltare a (calit ilor) capacit ilor motrice

o Exerci ii competi ionale (de concurs)

Mijloacele nespecifice

o Aparatur pentru dezvoltarea capacit ilor motrice sau indicilor fiziologici o Aparatur specific fiec rei ramuri (probe) sportive

CAP II PROBLEMELE T.E.F.S.


Teoria educaiei fizice i sportului ca disciplin tiinific : obiect, caracterul prospectiv, probleme, izvoare, metode de cercetare, constituire,evoluie, loc n tiia educaiei fizice i sportului. Noiunile principale ale T.E.F.S.: educaia fizic , antrenamentul sportiv, preg tirea fizic , dezvoltarea fizic , cultura fizic , sportul i capacitatea motric . Educaia fizic i sportul ca activitate social .

Idealul, funciile i obiectivele generale ale educaiei fizice i sportului. Sistemul de educaie fizic i sport din Romnia: constituire, evoluie, elemente componente, subsisteme, tr s turi specifice (caracteristici). Sistemul mijloacelor educaiei fizice i sportului. Componentele procesului instructiv-educativ: cuno tinele de specialitate, indicii armonio i de dezvoltare morfologic i funcional , deprinderi motrice, priceperi i obi nuine, calit i motrice, elemente de coninut ale celorlalte laturi ale educaiei generale. Principiile didactice i tehnologia procesului de inv mnt. T.E.F.S. are leg turi cu: Pedagogia: formuleaz scopul i sarcinile educaiei fizice, principiile i metodele de predare;

 Psihologia: particularit i psihice dup sex, vrst , interese, nclinaii. Preg tirea psihologic , este un factor important n antrenamentul sportiv.

 Anatomia: cunotine privind structura corpului omenesc, legile dezvolt rii fizice la diferite vrste.

 Fiziologia:

 cunoaterea legilor activit ilor nervoase superioare, mecanismul form rii deprinderilor, priceperilor i calit ilor mortice, adaptarea organismului la efort i leg tura dintre cele dou sisteme de semnalizare. Ergonomia: leg tura dintre om i munc , c i i mijloace de prevenire a apariiei deficienelor fizice, adaptarea mic rilor la solicit rile diferitelor meserii etc..

2.1. Izvoarele T.E.F.S.


1. Motenirea teoretic i practic a trecutului: s-a valorificat bogata experien teoretic i practic acumulat n timp, att pe plan naional ct i internaional; a ap rut o adev rat literatur medical , filosofic i pedagogic care au adus o contribuie notabil n clarificarea unor concepte i mbog irea activit ii practice; dei aveau o alt formaie profesional , o cu totul alt meserie cum s-ar spune, au abordat n lucr rile lor i anumite aspecte legate de rolul i locul practic rii exerciiilor fizice n viaa membrilor societ ii. 2. Lucr rile de specialitate: acestea au alc tuit o autentic literatur de specialitate, constituind un izvor important al T.E.F.S. au ap rut o serie de lucr ri de specialitate de strict necesitate, unele constituind chiar lucr ri de referin n domeniu; dintre cele mai reprezentative amintim: o De arte gimnastica, a lui Filostrat; o Ars Gimnastica, a lui Mercurialis; o Gimnastica pentru tineret, a lui Guts-Muths cea dinti carte modern de educaie fizic ; o Cartea de gimnastic a lui Moceanu, inspirat dup arta gimnasticii germane , a lui Jans; o Teoria educaiei fizice i sportului, precum i Teoria antrenamentului sportiv, a lui I.giclovan, ap rute n mai multe ediii.

3. Practica instructiv-educativ : cadrele pedagogice reprezentate de c tre profesori, antrenori i instructori; cadrele organizatorice; personalul din M.T.S; specialitii din oficiile judeene pentru tineret i sport; cadrelele de specialitate din diferitele federaii; personalul de specialitate i auxiliar din cluburi i asociaii; organizatorii de pe lng complexele i bazele sportive etc.; cadrele din cercetare; centrul pentru probleme de sport; cadrele de specialitate din nv mntul superior; institutul de medicin sportiv ; cabinetele medicale pentru sportivi; ali specialiti care produc echipamente, instalaii i aparatur sportiv . n ceea ce privete contribuia sportivilor la perfecionarea continu a preg tirii, a mbog irii procedeelor tehnico-tactice, dispunem de foarte multe exemple: Emil Zatopek, mare fondist, care a pus bazele alerg rii n tempouri diferite; OBrien, promotorul s riturii, flop; Nadia Com neci, elemente inedite n gimnastic etc.; Introducerea concursurilor de sal , ridicarea pn la rangul de campionate naionale, apoi europene, i n ultimul rnd, mondiale, a pus n faa teoriei o serie de probleme, dintre care amintim: modificarea stucturii planurilor de antrenament, pe dou cicluri anuale; schimbarea calendarului sportiv; atingerea a dou vrfuri de form sportiv ;

 g sirea modalit ilor i c ilor de refacere etc..

2.2. Metode de cercetare ale T.E.F.S.


Cercetarea tiinific constituie factorul primordial al progresului contemporan, de aceea nici T.E.F.S., nu poate face excepie de la aceast realitate. Metodele de cercetare sunt prezentate i sistematizate n modalit i diferite, important este ca acestea s fie cunoscute i folosite n mod corespunz tor, pentru a aborda de pe poziii tiinifice fenomenul sportiv. pentru documentarea fenomenului de cercetat, vom folosi: o o metoda istoric ; studiul bibliografic de specialitate i a altor documente care vizeaz fenomenul respectiv. pentru culegerea de date, vom folosi: o o o o o o monografia; verificarea i m surarea; ancheta, cu ajutorul chestionarului; interviul; convorbirea; testul sociometric. pentru verificarea unor ipoteze, vom folosi: o experimentul; pentru prelucrarea datelor vom folosi: o statistica; pentru analiza rezultatelor: o ntabelarea; o reprezentarea grafic .

CAP III TERMENI DE SPECIALITATE: NV AREA MOTORIE


nv area motorie: act, ac iune, activitate Principalele no iuni de baz din tiin a sportului sunt: act motric, ac iune, activitate. nv are motorie este procesul nsu irii de c tre individ, prin exersare, a gestului motric sub ndrumarea pedagogului sau independent. Actele motrice se nsu esc n ontogenez timpurie pe baza motricit ii spontane, prin imita ie i ndrumarea adul ilor. n activit ile specifice ale educa iei fizice i sportului, nv area se realizeaz pe baza modelelor oferite de antrenor sau sportivii frunta i. Se ncepe de la actele motrice cele mai simple ca mersul pn la cele mai complicate cum sunt mi c rile din sportul de nalt performan (vezi foto nv area primilor pa i).

Actul motric este un fapt simplu de comportare realizat voluntar pentru efectuarea unei ac iuni sau activit i motrice. Un act motric specializat este exerci iul fizic de care ne vom ocupa ntr-un alt capitol, deoarece merit tratat cu mare atenie. Act motric este un fapt simplu de comportare realizat prin mu chii scheletici n vederea ob inerii unui efect elementar de adaptare sau de construirea unei ac iuni motrice. Observa ii: Actul motric, care de regul se consider ca fiind act voluntar, se folose te n practic n interrela ii care definesc o anumit ac iune sau activitate motric . El este, totodat , un element component folosit n analiza ac iunii sau activit ii motrice apreciate ca efecte globale. Termenul de act motric poate s indice i actele reflexe, instinctuale i automatizate. Acte motrice simple: ridicare unui picior nainte ndoit, ap sare tr gaciului la tirul cu arcul. Motricitate este o caracteristic fundamental a fiin elor vii din regnul animal care permite explorarea, facilitnd percep ia mediului natural prin mi care.Mi c rile sunt produse de succesiune ordonat a unei serii de contrac ii musculare. Opera iile motrice sunt: modalit i, mijloace de realizarea ale actelor motrice. Exemplu: men inerea echilibrului cu ajutorul picioarelor n ap , la notul sincron n timp ce sportivele execut ridicarea bra elor. La tenis de mas trecerea greut ii de pe un picior pe cel lalt pentru a realiza lovitura cu paleta. Deprinderea motric reprezint actul sau ac iunea motric ajuns prin exersare la un nalt grad de stabilitate, automatizare, precizie i eficien . Ac iunile la rndul lor cuprind o serie de opera ii sau mijloace de realizare a scopului ac iunii. De exemplu: mers ghemuit, mers pe

vrfuri, alergare cu genunchii la piept, alergare cu pendularea gambelor la ezut , s rituri complexe triplusalt, pentasalt, decasalt. Ac iune motric reprezint ansamblul de acte motrice astfel structurate nct realizeaz un tot unitar n scopul rezolv rii unor sarcini imediate care pot fi izolate sau nglobate n cadrul unei activit i motrice. Observa ii: Exerci iul acrobatic, de echilibru, c rarea, aruncarea, s ritura, alergarea mersul etc sunt ac iuni motrice care au efecte imediate n urma aplic rilor, dar pot fi nglobate ntr-o suit de efecte care se ob in n urma unor activit i motrice, n cazul nostru, procesul de educa ie fizic . Un alt exemplu de ac iune motric l poate constitui atacul sau ap rarea n jocurile sportive (vezi foto stg.jos) Ac iunea motric este de fapt o deprindere motric . De exemplu: o parte de exerci iu - ansamblu la notul sincron, o repriz la tenis de mas , sau cum se poate observa mai jos: alergarea, o repriz la baschet. Activitate motric o constitue ansamblul de ac iuni motrice ncadrate ntr-un sistem de idei, reguli i forme de organizare n vederea ob inerii unui efect complex de adaptare a oganismului i de perfec ionare a dinamicii acestuia. Observa ii: Activitatea motric se ncadreaz n general ntr-un concept privind organizarea, con inutul i finalitatea educa iei fizice i sportului. Ea este folosit i ca o expresie care concretizeaz numai acele exerci ii fizice care se g sesc ntr-o anumit interrela ie sau structur i care se aplic dup anumite reguli i cu un anumit scop. Exemplu: - activitate motric antrenamentul din atletism. = antrenamentul sportiv n general, n cazul nostru

- ac iune motric = s ritura n lungime cu 1 pas i . - opera ii = exerci ii de imitare a zborului n aer, sau s ritura pe loc cu fixarea ateriz rii, exerci ii de nc lzire sau de preg tire fizic general sau specific . - act motric = rezultatul descompunerii ac iunii motrice n: b taie, zbor aterizare; fiecare dintre ele reprezentnd cte un act motric. i

Gestul motric reprezint expresia care diferen iaz din multitudinea actelor motrice pe cele specifice educa iei fizice i sportului datorit inten ionalit ii i finalit ii lor. Observa ii: Gestul motric nu este sinonim cu actul motric, care are o sfer mai mare de cuprindere. Gestul sportiv apare ca un gest motric specializat diferen iat de regulamente pentru fiecare prob i ramur sportiv n parte.

CAP IV CONCEPTELE FUNDAMENTALE ALE TEORIEI EDUCAiIEI FIZICE gI SPORTULUI


4.1 Educaia fizic
Defini ie Al turi de educa ia intelectual , educa ia moral , educa ia estetic i educa ia tehnicoprofesional , educa ia fizic este component a educa iei generale. Educa ia fizic este activitatea care valorific sistematic ansamblul formelor de practicare a exerci iilor fizice n scopul m ririi, n principal, a poten ialului biologic al omului n concordan cu cerin ele sociale. Observa ii: educa ia fizic este fiziologic prin natura exerci iilor sale, pedagogic prin metod , biologic prin efectele sale i social prin organizare i activitate n centrul c reia st omul. Ca proces instructiv - educativ bilateral educa ia fizic se desf oar n timp, sistematic i presupune existen a conduc torului procesului i a subiec ilor organiza i n clase, grupe etc.. n cadrul procesului bilateral rela ia conduc tor-subiect este complex i permanent i vizeaz activitatea motric , aceasta fiind totalitatea ac iunilor motrice ncadrate ntr-un sistem de idei, reguli i forme de organizare. Ca activitate independent desf urat individual sau n grup, se realizeaz n timpul liber al subiec ilor i n absen a conduc torului i presupune folosirea experien ei acumulate n proces bilateral. Caracteristici Este accesibil tuturor indivizilor;

Are un predominant caracter formativ (preg tire pentru via , nsu irea i respectarea regulilor competi iei, profilactic, recuperator) Este fiziologic prin natura exerci iilor: prin practicarea exerci iului fizic se mbun t esc parametri de frecven cardiac , tensiunea arterial , capacitatea pulmonar ; Este pedagogic prin metode: demonstra ia unei mi c ri de c tre sportivul cel mai bun al clasei, exerci iul prin repetarea de un num r de ori a mi c rii; Este biologic prin efecte: la cei antrena i scade frecve a cardiac cre te capacitatea pulmonar . i tensiunea arterial i

Mi care voluntar este actul motric efectuat con tient i orientat spre atingerea unui anumit scop. Actul motric este orice exerci iu fizic executat con tient. Exemplu de mi c ri voluntare: alergarea de rezisten , ridicarea unor greut i etc.. Mi care involuntar o putem defini ca fiind actul motric efectuat f r participarea con tiin ei, condus i reglat pe o cale reflex . De exemplu,devenim con tien i n momentul n care se ntmpl ceva deosebit: alunecare pe ghea , existen a unei gropi sau alte situa ii nea teptate. ntre conceptele de educaie fizic , antrenament sportiv i sport exist asem n ri i deosebiri printre care menion m: Asem n ri : - sunt organizate i conduse ca proces instructiv-educativ; - se respect particularit ile morfofuncionale i psihice, precum i cele de vrst i sex; - activitatea este condus de cadre de specialitate, respectiv profesori i antrenori; - concur la ndeplinirea obiectivelor sociale ale educaiei fizice i sportului etc.. Deosebiri : - n sport i antrenament sporiv se urm rete obinerea de ferformane maxime; - n antrenamentul sportiv, se urm rete specializarea ntr-o ramur sportiv sau prob sportiv ; - educaia fizic este obligatorie, sportul este facultativ; - n antrenamentul sportiv sunt angrenai numai copii i tineri bine dotai, ceea ce corespund unui num r redus de subieci fa de cei care frecventeaz activitatea de educaie fizic ; - preg tirea i participarea la competiii se face pe categorii distincte, respectiv copii i juniori, sportivi de performan , sportivi de nalt performan . - sub aspectul volumului, intensit ii i complexit ii, efortul este mult mai mare dect n educaie fizic . o serie de

4.2 Sportul
Defini ie Sportul este activitatea specializat de ntrecere care se desf oar n baza unor regulamente i ntr-un cadru organizatoric determinat, n vederea ob inerii unor performan e concretizate n recorduri sau victorii. Sport mai putem defini i activitate specific de ntrecere, n care se valorific intensiv formele de practicare a exerci iilor fizice, n vederea ob inerii de c tre individ sau colectiv a perfec ion rii posibilit ilor morfofunc ionale i psihice, concretizate ntr-un record, o dep ire proprie sau a partenerului. Observa ii: Sportul, ca i educa ia fizic i turismul, este o categorie a domeniului, care i-a creat o structur na ional i interna ional proprie o baz material specific , cadre de specialitate, sisteme i principii care l individualizeaz fa de celelalte, f r ns a nega leg tura lor, uneori cauzal , bazat n primul rnd pe faptul c valorific acela i mijloc exerci iul fizic, evident de o manier proprie. Caracteristici Este un fenomen social. A ap rut n istoria societ ii umane dup educa ia fizic . A luat o amploare deosebit dup reluarea n 1896 a Jocurilor Olimpice; Este deosebit de complex; Contribuie la asigurarea unei st ri optime de s n tate i a unei dezvolt ri fizice corecte i armonioase; Contribuie la dezvoltarea gustului pentru mi care (att ca practicant ct i ca spectator); Contribuie la integrarea social a individului; Are un caracter competitiv. Clasificare Sporturi pentru b rba i (dup cum au fost concepute ini ial vezi motocros) i sporturi pentru femei (gimnastica ritmic , not sincron) Sporturi clasice- atletism i extreme- c rare i deltaplanorism. Sporturi olimpice - gimnastica artistic i neolimpice - gimnastica aerobic . Sporturi na ionale - oina, trnta, fotbalul american i interna ionale fotbalul. Sporturi individuale, pe echipe i mixte. Sporturi de sezon - de iarn i pentru tot anul - baschet, fotbal. Sporturi cu caracter motric, dinamic canotaj i cu caracter static ( ah, aeromodelism etc.).

Sporturi pentru amatori i pentru profesioni ti: foto: o echip de amatori i o echip de profesioni ti; se pot observa calit ile execu iei elementelor tehnice. Educa ie sportiv este activitatea care valorific mijloacele, formele i caracteristicile educa ionale ale sportului n vederea perfec ion rii, ntre inerii biologice, spirituale a omului i a integr rii lui sociale. Observa ii: Caracterul educa ional al acestei activit i o situeaz pe acela i plan cu educa ia fizic iar efectul i valorile ei genereaz o component nou de cultur a omului, cea sportiv , care nu neag , nu interfereaz , ci se adaug i completeaz pe cea a culturii fizice.

4.3 Dezvoltarea fizic


Definirea categoriilor de cre tere i dezvoltare fizic Cre tere fizic reprezint nivelul cantitativ al indicilor somatici ai individului, rezultat cumulativ al factorilor ereditari i de mediu predominant natural. Dezvoltarea fizic este rezultatul precum i ac iunea ndreptat spre influen area cre terii corecte i armonioase a organismului uman, concretizat n indici morfologici (somatici) i func ionali, cantitativi i calitativi, ct mai apropia i de valorile caracteristice organismului s n tos, la vrste diferite. Dezvoltare fizic este definit ca fiind nivelul calitativ al factorilor somatici ai individului, rezultat cumulativ al factorilor ereditari de mediul natural predominant social n care practicarea exerci iilor fizice are un rol nsemnat. Obiective: Realizarea armoniei ntre cele dou categorii de indici: somatici (morfologici) i func ionali (fiziologici); Realizarea armoniei, propor ionalit ii n cadrul fiec rei categorii de indici; Ob inerea i men inerea unei atitudini corporale, globale i segmentare, corecte, n desf urarea diverselor acte motrice; Prevenirea i dup caz, corectarea, tuturor atitudinilor fizice deficiente i a unor deficien e fizice de grad u or i mediu; Optimizarea marilor func ii ale organismului i n mod special a func iei respiratorii. Caracteristici - Categorii de indicatori pentru dezvoltarea fizic Indicatori somatici (morfologici): se v d, se observ cu ochiul liber, se ob in prin m sur tori: talia, greutatea., perimetre i diametre la diferite niveluri, lungimea segmentelor. Ace ti indici se pot urm ri n structura urm toarelor sisteme pe care le vom descrie mai jos: Sistemul osos (I): este alc tuit din oasele i articula iile. n absen a oaselor corpul ar fi lipsit de form . Articula iile permit mi carea. Articula iile : reprezint leg tura dintre oase = articula ie. Sistemul muscular II: mu chii somatici scheletici reprezint esuturile prezente n jurul oaselor. Ei ac ioneaz asupra oaselor, determinnd mobilizarea lor.

Indicatorii func ionali (fiziologici) sunt motorul organismului, nu se observ cu ochiul liber. Se pun n eviden cu mijloace specifice de investiga ie privind: frecven a cardiac , frecven a respiratorie, capacitatea vital , tensiunea arterial . Ace ti indici pot fi urm ri i n structura urm toarelor sisteme: nervos, circulator, respirator. Sistemul nervos (III): encefalul, m duva spinarii i re eaua de nervi cranieni i spinali. a) somatic care asigur unitatea organism mediu. b) vegetativ unitatea func ional a organismului. Sistemul nervos ndepline te 2 func ii: a) de conducere aferente i eferente, c i ale sensibilit ii i motricit ii; b) reflex . Sistemul circulator (IV): Alc tuit din sistemul cardiovascular i cel limfatic a) Sistemul cardiovascular: sngele, inima i vasele sanguine (artere, capilare, vene). Func ia sa const n alimentarea organismului cu hran i oxigen i n ndep rtarea compu ilor reziduali. b) Sistemul limfatic : este un alt sistem, de vase, al corpului care transport limfa. Func ionnd n strns leg tur cu sistemul circulator, el asigur un serviciu vital secundar de transport, scurgere i regenerare. Sistemul respirator (V): pl mnii i c ile respiratorii. Are rolul de a prelua oxigenul din atmosfer i elimin dioxidul de carbon. O a doua grup de sisteme este: endocrin (hormonal), digestiv, excretor, limfatic. Sistemul hormonal (VI): un set de glande care secret hormoni. Ace ti compu i chimici particip la controlul proceselor de cre tere i metabolism ce se desfa oar n organism. Sistemul digestiv ( VII): tubul digestiv i glandele anexe. Rolul lui este de a descompune alimentele n compu i necesari pentru ob inerea de energie i pentru cre terea i regenerarea organismului. Sistemul excretor (VIII): rinichii. Alte organe: pl mnii, tegumentul. Func ia sa const n ndep rtarea (excre ia) reziduurilor din organism. De exemplu, prin respira ie se elimin dioxidul de carbon. Noi ad ug m aici i pielea, care prin transpira ie ndepline te un rol de excre ie i de eliminarea a toxinelor.

4.4 Capacitatea motric


Capacitatea motric , n lucrarea Terminologia educaiei fizice i sportului de G.Crstea, apare ca fiind ansamblul posibilit ilor motrice naturale i dobndite prin care se pot realiza eforturi variate ca structur i dozare. Capacitatea motric general este format din calit i motrice de baz (viteza, ndemnarea, rezistena i fora) i deprinderile i priceperile motrice de baz i aplicativ-utilitare (mers, alergare, saritura, aruncare-prindere, transport de greut i, escaladare, ttre, c rare etc.). Capacitatea motric specific figureaz ca un obiect esenial al practic rii exerciiilor fizice n cadrul educaiei fizice i a antrenamentului sportiv. n educaie fizic la toate

ealoanele sau subsistemele sale, mbun t irea capacit ii motrice generale se constitue ntr-un element al obiectivelor de rang I.

4.5 Antrenamentul sportiv


Capacitatea de performan este rezultatul interac iunii unor sisteme biologice, psihice i educa ionale, exprimat printr-o manifestare complex a disponibilit ilor sportivului, materializat prin performan e sportive. Factorii determinan i ai capacit ii de performan sunt: Antrenamentul - procesul pedagogic desf urat sistematic i continuu gradat de adaptare a organismului omenesc la eforturile fizice i psihice intense n scopul ob inerii de rezultate nalte, la formele de practicare competitiv a exerci iilor fizice. Caracteristici: Proces instructiv - educativ bilateral antrenor - sportiv. Rela ia dintre cele dou laturi este puternic , interdependent , dinamic - adaptativ i deosebit de complex . Proces independent - realizat n lipsa fizic a antrenorului, pe baza experien ei acumulate i a studiului surselor de informare din domeniu. Tipologia antrenamentului (dup prof. Dragnea (2002 )) A. n func ie de etapele nv rii motrice, lec ia i antrenamentul pot fi: lec ie de nv are de exemplu: nv area unei deprinderi - driblingul; lec ie de consolidare (fixare) repetarea unei deprinderi a driblingului alternativ cu mna dreapt i cu stnga n linie dreapt ; lec ie de perfec ionare - e unei deprinderi - driblingul alternativ printre jaloane; lec ie de verificare (evaluare) dribling pas - reprimire - aruncare la poart sau la co ; lec ie mixt - se verific o deprindere: de exemplu aruncarea la poart i se nva o schem tactic nou n atac. B. n func ie de num rul ramurilor de sport reflectate n teme, lec ia poate fi: monosport un singur joc sportiv: handbal, atletism sau disciplin sportiv , gimnastic , atletism; bisport din 2 jocuri sportive diferite sau discipline sportive diferite. C. n func ie de pozi ionarea lec iei n planul calendaristic: introductiv (de organizare) la nceputul semestrului sau anului colar; bilan - la sfr itul semestrului sau anului colar. Aptitudinile Defini ia aptitudinilor i clasificarea lor Aptitudinile sunt o rezultant a interac iunii predispozi iilor ereditare cu condi iile educative de formare acestora i activitatea fizic , a subiectului. Aptitudini generale - inteligen , memorie, aten ie, spirit de observa ie, utile practic rii oric rei activit i umane; Aptitudini speciale - pentru muzic , matematic , pictur , literatur , tehnic , sport etc.. n sport ntlnim urm toarele categorii de aptitudini sportive:

  

  

 

 Aptitudini sportive generale - sim ul orient rii, echilibru, dorin de ntrecere, coordonare, percep ia mi c rilor, a spa iului, a timpului etc.; Aptitudini specifice practic rii unei ramuri de sport. Talentul - Perfec ionarea continu a aptitudinii devine talent. Talentul este deci o treapt superioar a aptitudinii, caracterizat n esen prin crea ia original . Aptitudinea este abilitatea, dobndit prin nv are, de a direc iona efortul, cu siguran i eficien , spre ob inerea rezultatului dorit. De exemplu, aptitudinea n tenis se nva . Nimeni nu are aptitudinea de lovire din na tere. Ea se nva (vezi foto) Fiecare execu ie trebuie s serveasc unui scop posibil de atins. Mi c rile executate trebuie s fie eficiente, f r pierdere de energie. Aptitudinea reprezint o ac iune sau un set de ac iuni. De exemplu, serviciul n tenis sau stilul de not craul. Sporturile se bazeaz pe aptitudinile motorii (motor deriv de la cuvntul mi care). De exemplu: alergarea sau s riturile sunt exemple de aptitudini fundamentale. Aptitudinile fundamentale sunt comune multor sporturi. Serviciul n tenis i s ritura n n l ime (vezi foto) sunt aptitudini complexe. Aptitudinile complexe sunt specifice unui anumit sport. Aptitudinile motorii pentru sporturile practicate n aer liber sau n s li de sport. n sporturile practicate n aer liber mi c rile variaz n func ie de mediu. De exemplu: ap rarea por ii n fotbal. n sporturile practicate n sal , mi c rile sunt mereu acelea i. Ele nu depind de mediu. Sporturile n aer liber i mediul ambiant: n sporturi ca fotbal sau rugby, mediul ambiant include i adversari de joc. Din aceast cauz juc torul trebuie s se adapteze n permanen . n windsurfing sau n snowkayak, mediul ambiant este reprezentat de ap i vnt. Sportivul trebuie s r spund continuu la ac iunea acestor factori Aptitudinea i performan a Fiecare reu it n mbun t irea aptitudinii este numit performan ; Cre terea aptitudinii conduce la performan e mai bune; Sc derea aptitudinii aptitudinii este influen at de factori cum sunt anxietatea i oboseala. Atitudinile Defini ia atitudinilor i clasificarea lor atitudini cognitive: sportivul ncearc s cunoasc caracteristicile adversarilor: cum sunt n atac, n ap rare, la jocuri sau ce elemente are n compozi ia sa exerci iul la sporturile compozi ionale: patinaj artistic, gimnastic artistic , ritmic , aerobic , not sincron. La atletism - la probele de rezisten (de exemplu) sportivul se informeaz ct alearg , ce timpi scoate adversarul i ce tactic folose te de obicei. atitudini de tip opera ional: atitudinea se bazeaz pe factorii anatomo fiziologici. De exemplu: anumi i sportivi cu n l imi sau anvergura bra elor diferite vor arunca diferit n acelea i condi ii de concurs.

 atitudini de tip efector opera ional: atitudinea este determinat de predispozi ii (care sunt nn scute). Aceste predispozi ii sau preferin e de a reac iona diferit la anumite situa ii i anumi i stimuli, sunt dependente de experien a sportivului. De exemplu n diferite s li de atletism, compozi ia tartanului sau coritanului este diferit . n aceast situa ie fiecare sportiv n func ie de compozi ia materialului pe care s-a preg tit acas va reac iona diferit. atitudini precompeti ionale i competi ionale: atitudinile pot fi recunoscute numai n timpul unei activit i specifice (antrenamentul n cazul nostru) - sub forma st rilor de prepara ie (anticipative, evaluative). Aceste atitudini se manifest prin felul n care sportivii tiu s - i fac exerci iile de la nc lzire, tiu s se comporte n concurs indiferent dac pierd sau c tig . atitudini evaluative: atitudinile nu sunt rigide i imobile. Aceasta este cauza pentru care la nceputul antrenamentului de nalt nivel (cu juniorii) nu este posibil s determin m cu certitudine atitudinea sportivilor pn la vrsta maximei presta ii n performan . Sportivul se autoevalueaz , evalueaz coechipierii, adversarii, publicul, arbitrii etc.. atitudini ca expresie a structurii caracterului: se manifest ca atitudini fa de echip , fa de antrenament, de adversari, de sine etc.. Principalele tr s turi de voin ale caracterului sunt: orientarea spre scop, consecven a, hot rrea, drzenia, st pnirea de sine, independen a, disciplina, curajul. Ambian a Este reprezentat de mediul n care sportivul i desf oar activitatea: o familia; o coala; o mediul sportiv; o anturajul; o rela ia cu mass-media; o rela iile cu suporterii.

4.6 Cultura fizic


Este o component a culturii universale, care sintetizeaz categoriile, legit ile, instituiile i bunurile materiale create pentru valorificarea exerciiului fizic n scopul perfecion rii potenialului biologic i implicit, spiritual al omului. Caracteristici: cultura fizic a avut i are un caracter istoric; vizeaz perfecionarea fiinei umane, pe plan biologic, spiritual i social; este cel mai cuprinz tor concept dintre cele vehiculate n domeniul practic rii exerciiilor fizice; este o parte a culturii universale; universalitatea culturii fizice nu neag , nu estompeaz caracterul naional al acesteia. Sfera culturii fizice, cuprinde urm toarele categorii de valori: disciplinele tiinifice ale domeniului;

   o

o o o o o o

regulamentele competiionale mbun t ite permanent; performanele sportive, unele n postura de recorduri; m iestria tehnic i tactic ; valori create n dezvoltarea filogenetic ; idealul despre dezvolterea armonioas corporal ; valori create n procesul direct de practicare a exerciiilor fizice, care sunt de natur material sau create prin spectacolul sportiv; o creaii i valori de ordin spiritual, gnduri i reflecii scrise; o unele proiecte de baze, materiale sau instalaii sportive.

CAP V EDUCAiIA FIZIC ACTIVITATE SOCIAL


Sistemul de educaie fizic din Romnia aspecte semnificative: s-a l rgit aria de practicare a exerciiilor fizice n instituiile de nv mnt, asociaii i cluburi; reorganizarea J.O. moderne a constituit un puternic imbold pentru dezvoltarea unor noi discipline i ramuri sportive; nfiinarea C.O.R. (1914) a contribuit la orientarea mic rii sportive; nfiinarea Institutului Naional de Educaie Fizic (1922) a condus la preg tirea specialitilor, contribuid astfel la perfecionarea procesului instructiv-educativ; a sporit considerabil num rul competiiilor sportive interne i internaionale; s-a extins , diversificat i modernizat baza material etc..
Esen a educa iei fizice i sportului: de la o etap la alta, de-a lungul istoriei s-au schimbat doar obiectivele i scopurile;

 formarea cadrelor didactice, a contribuit la perfec ionarea educa iei fizice i sportului; ele urm resc, perfec ionarea dezvolt rii fizice i a capacit ilor motrice a oamenilor indiferent de societate; exerci iile fizice au un caracter emo ional, astfel ele dezvolt sim ul estetic, gestul motric, gustul pentru mi care i pentru unele ramuri sportive; practicarea exerci iilor fizice, a fost determinat de considerente de ordin recreativ, de destindere i de emula ie.

5.1 Idealul educa iei fizice i sportului


Dup G.Chiri , Idealul educativ este un sistem de rela ii ntre societate i individ, prin intermediul c ruia se relizeaz dezvoltarea personalit ii umane, potrivit cerin elor societ ii . Acest ideal vizeaz urm toarele direc ii:    dezvoltarea fizic armonioas ; nt rirea i men inerea st rii de s n tate; dezvoltarea capacit ii motrice; sporirea rezisten ei la solicit rile psihice; des vr irea profilului etic i estetic; l rgirea ariei de cuprindere a sportului pentru to i ; afirmarea sportului de performan plan interna ional. pe plan na ional, i a celui de nalt performan pe

Tendine imediate pe care le presupune perspectiva social o diminuarea diferenei ntre munca fizic i cea intelectual , ntre diferite genuri de munc fizic ; o crearea unor condiii organizatorice i materiale mai bune; o necesitatea mic rii ca urmare a efectelor revoluiei tehnico-tiinifice.

5.2 Obiectivele generale ale educaiei fizice i sportului


1. Subsistemul educaiei fizice a tinerei generaii

asigurarea unei dezvolt ri fizice armonioase; dezvoltarea la parametri superiori a calit ilor motrice; nt rirea i meninerea st rii de s n tate; des vrirea profilului uman; dezvoltarea capacit ii de autoorganizare i autoconducere; crearea obinuinei de practicare a exerciiilor fizice; cultivarea interesului pentru practicarea sportului de performan . 2. Subsistemul educaiei fizice profesionale

meninerea st rii de s n tate care s favorizeze sporirea capacit ii de munc ; ameliorarea capacit ii de efort i meninerea ei la parametri n scopul sporirii randamentului n activitatea profesional ; prevenirea i combaterea influenelor nocive generate de anumite condiii de munc ; identificarea unor modalit i de refacere a capacit ii de efort, de destindere, de petrecere util i pl cut a timpului liber. 3. Subsistemul educaiei fizice a militarilor

ameliorarea potenialului fizic i psihic al militarilor n scopul sporirii capacit ii de lupt i de ap rare a patriei; preg tirea n funcie de specificul armei; meninerea obinuinei de a practica sistematic exerciiul fizic; educarea unor tr s turi pozitive de caracter. 4. Subsistemul educaiei fizice a vrstnicilor

acest sistem este mai mult un deziderat; urm rete meninerea st rii de s n tate; prelungirea pe ct posibil a vieii active; sporirea ncrederii n forele proprii; organizarea pl cut i util a timpului liber.

5. Subsistemul activit ilor fizice independente cuprinde subieci care aparin practic celorlalte subsisteme; urm rete meninerea obinuinei de a practica sistematic exerciiile fizice, n funcie de timpul disponibil al fiec ruia; obiectivele acestui subsistem se ntrep trund cu cele ale altor subsisteme. 6. Subsistemul Sportul pentru toi obiectivele acestui subsistem i trag seva din ideile Olimpismului; urm rete dezvoltarea armonioasa a fiinei umane; un model de via social ; formarea unor atitudini morale demne; mbun t irea st rii de s n tate; stabilirea unor relaii de respect i prietenie ntre oamenii de pretutindeni; practicarea exerciiilor fizice ct mai mult timp n aer liber i n orice anotimp. 7. Subsistemul baza de mas a sportului de performan stimularea preg tirii tinerilor cu reale perspective de afirmare, n scopul ridic rii m iestriei lor sportive; selecionarea celor mai dotai copii i juniori i introducerea acestora n unit ile sportive specializate; implementarea n unit ile colare specializate a unei metodologii moderne depreg tire a viitorilor performeri; cultivarea unor tr s turi de caracter necesare unui sportiv care aspir la marea performan . 8. Subsistemul sportului de performan asigur un sistem competiional care s permit punerea n valoare a preg tirii acumulate; lupt pentru perfecionarea continu n scopul promov rii acestora n subsistemul sportului de nalt perorman ; urm rete cultivarea dorinei sportivilor de a se afirma pe plan naional i internaional.

9. Subsistemul sportului de nalt performan obinerea de performane record i ocuparea de locuri fruntae n competiiile internaionale, este dezideratul primordial; educarea multilateral a personalit ii sportivilor pentru a reprezenta cu cinste culorile patriei; stimularea activit ii creatoare a sportivilor i antrenorilor n scopul identific rii de noi procedee i aciuni tehnico-tactice, stabilind noi modele de instruire.

5.3 Funciile educaiei fizice i sportului


Prin funciile educaiei fizice i sportului, nelegem influenele pe care aceste activit i le exercit n mod constant n cadrul procesului de perfecionare a fiinei umane, ca r spuns la cerinele impuse de societate. Acestea se mpart n dou categorii: a. Funcii specifice sau caracteristice: 1. funcia de perfecionare a dezvolt rii fizice armonioase dezvoltarea fizic armonioas este cel mai vechi deziderat al educaiei fizice i sportului, chiar la nivelul popoarelor antice; restabilete echilibrul dintre munca fizic i cea intelectual ; eliminarea factorilor nocivi asupra fiinei umane: stress, poluare etc.; omul s n tos, bine dezvoltat fizic, se integreaz mai uor n sfera activit ii profesionale; 2. funcia de perfecionare a capacit ii motrice are multiple implicaii n viaa social ; randament sporit n activitatea profesional ; st pnirea priceperilor i deprinderilor de micare, ajut la integrarea mai rapid i cu eficien n sfera activit ii profesionale; sportul acioneaz n aceast direcie, sporind posibilit ile organismului cu tendine spre limite maxime; ntre cele dou funcii exist o strns leg tur , amelior rile suportate de una dintre ele, se r sfrng pozitiv i asupra celeilal i.

b. Funcii asociate: 3. funcia igienic mbun t irea i meninerea st rii de s n tate se nscrie ca un obiectiv major al societ ii umane; de aceasta depinde valoarea caracteristicilor biologice ale poporului respectiv; familia, coala i instituiile specializate transmit un ansamblu de cunotine i militeaz pentru formarea unor deprinderi igienice trainice, care s -l nsoeasc pe individ toat viaa. 4. funcia educativ a) pe plan intelectual: ajut la observarea aciunii motrice(sesizeaz elementele de care depinde realizarea aciunii); analiza, sinteza i compararea operaiilor cu alte reprezent ri anterioare, n vederea generaliz rii unor elemente comune; memorarea acestor operaii; reproducerea aciunilor; aplicarea lor n cadrul onor numeroase repet ri. b) pe plan moral: obinuina de a tr i ntr-o colectivitate; cultivarea spiritului de ordine i disciplin ; ncrederea n forele proprii; leciile de educaie fizic , obinuiesc elevii cu punctualitatea; st pnirea de sine; p strarea bunului obtesc; spiritul de organizare i auto-organizare; exigen fa de sine, de colegi, de coechipieri, curajul i hot rrea de a aciona; diminuarea manifest rilor negative;

 diminuarea vedetismului i individualismului exacerbat; diminuarea nc lc rii normelor de etic sportiv . c) pe plan estetic: educarea gustului estetic; graia i elegana efectu rii mic rilor; cur enia i ordinea n s lile de sport; demonstraiile sportive contribuie la cultivarea gustului pentru frumos; programul cultural-sportiv de la marile competiii ( J.O., C.M.) ; atitudinea de fair-play etalat de adev raii sportivi; creaiile artistice inspirate din lumea sportului, care devin adev rate opere de art . 5. funcia cultural-artistic : arta, literatura, cinematograful, radioul, televiziunea, etc. au incontestabile funcii culturale; n viziunea grecilor antici, relaia sport-cultur era evident ; al turi de marile competiii, se desf oar n paralel ample spectacole cultural-artistice, sub diferite devize; programele de ncheiere sau de deschidere a marilor competiii, sunt cele mai conving toare acte de cultur . 6. funcia de cretere a randamentului cet enilor n activitatea profesional i de ap rare a patriei: practicarea exerciiilor fizice n mod sistematic , duc la efecte pozitive n randamentul economico-social; lipsa de micare, munca n atmosfer viciat , predispun la o serie de tulbur ri organice; meninerea st rii de s n tate este o condiie indispensabil pentru o via activ ; randamentul n activitatea profesional , sporete considerabil ca urmare a practic rii sistematice ale activit ilor sportive; micarea fizic , contribuie substanial la prelungirea vieii active a individului;

 practicarea cu regularitate a exerciiilor fizice contribuie n mod evident la creterea capacit ii de lupt a ostailor, la mnuirea cu precizie i eficien a tehnicii de lupt etc.. 7. funcia de emulaie: leciile de educaie fizic , tafetele, elementele de ntrecere, jocurile sunt suficiente elemente de ntrecere; m surarea forelor proprii, autoperfecionarea, autodep irea i autocunoaterea, stimuleaz individul n dorina de micare; sportul de performan , menine spiritul competitiv pe primul plan; probele i normele de control, sunt elemente suficiente de stimulare a spiritului de ntrecere. Ernest Hemingway spunea: Sportul te nva s ctigi cinstit, sportul te nva s pierzi n mod demn. Prin urmare sportul te nva de toate, te nva ce este via . 8. funcia recreativ : educaia fizic are evidente valene recreative; activit ile recreative trebuie s ocupe un loc bine precizat n modul de via al tuturor cet enilor; un loc important, l ocup activit ile independente, concursurile i demonstraiile sportive; excursiile, vizitele i drumeiile ofer momente de deplin satisfacie; latura recreativ este benefic nu numai pentru practicani dar i pentru spectatori; m iestria execuiei diferitelor elemente i procedee tehnice, frumuseea ntrecerii sportive ofer deplin satisfacie spectatorilor.