P. 1
licenta lb rom

licenta lb rom

|Views: 201|Likes:
Published by Ciobanu Raluca

More info:

Published by: Ciobanu Raluca on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2015

pdf

text

original

CUPRINS Introducere..................................4 CAP.I: Probleme ale curriculum-ului national.................6 1.1. Concepte cu efecte metodologice......................6 1.2.

Principii, criterii, componente, finalitati....................8 1.3. Locul si rolul limbii române în ciclul primar..................10 CAP.II: Limba si literatura româna................................................13 2.1. Obiective educationale..........................13 2.2. Continuturi lingvistice în ciclul primar.....................14 2.3. Metode de învatare.............................17 CAP.III: Educarea limbajului în ciclul de achizitii fundamentale........................20 3.1. Stabilirea obiectivelor: cadru, specifice si operationale..............20 3.2. Activitati de învatare pentru formarea, educarea si dezvoltarea limbajului......23 3.3. Evaluarea - barometrul activitatii scolare pentru învatator si elev..........31 CAP.IV: Comunicare si limbaj.........................34 4.1. Ce este limba? Ce este limbajul?......................34 4.2. De ce gresesc copiii în exprimare?......................40 4.3. Jocul didactic folosit în lectiile de limba româna .................45 4.4. Formarea si educarea limbajului prin lectura..................51 CAP.V. Experiment didactic...........................57 Concluzii.............................................................................................................................................69 Anexe.....................................71 Bibliografie..................................81 Introducere

Statutul disciplinei, ca disciplina de granita, precum si prezenta celor doua paliere - teoretic si practic - impun exigentele dinamismului si plasticitatii. Studiul disciplinei îsi propune formarea personalitatii autonome si creative, capabila de a aborda actul didactic într-o perspectiva dinamica si flexibila, cu deschideri creative si interdisciplinare. Limba si literatu 515q162f ra româna constituie o disciplina prioritara în învatamântul românesc, fiind importanta ca limba materna si ca limbaj de elaborare a textelor literare, modele de exprimare nuantata si expresiva. Ea ajuta realizarea comunicarii, prin intermediul limbajului, dintre indivizi, la dezvoltarea gândirii si exprimarea ideilor. Datorita limbii, oamenii au acces la cultura scrisa a lumii, adica la stocul de texte care înmagazineaza memoria si învataturile pe care umanitatea le-a creat. Stapânirea corecta a limbii române, ca limba materna, constituie, pe lânga toate argumentele de mai sus, o îndatorire fata de cultura si civilizatia româneasca, fata de valorile pe care poporul român le-a creat în existenta sa. Limba si literatu 515q162f ra româna, asa cum este ea cuprinsa în Planul de învatamânt al Curriculumului National, are doua aspecte: limba româna si lectura literara. Prin limba româna se înteleg toate componentele acesteia, adica fonetica, vocabularul/lexical, gramatica (morfologia si sintaxa), ortografia, punctuatia si stilistica. Prin lectura literara se întelege aspectul îngrijit, cultivat, al limbajului scris, asa cum apare el în textele literare si neliterare si în diversele stiluri de comunicare. Toate formele si strategiile utilizate la orele de Limba si literatu 515q162f ra româna au menirea de a forma elevilor capacitati de comunicare orala si scrisa. Prin capacitati de comunicare se întelege formarea unor deprinderi conform carora elevii vor fi capabili sa recepteze mesajele orale si scrise si sa le exprime pe acestea. Modelul dupa care se învata în scoala primara aceasta disciplina se numeste: modelul comunicativ-functional. În cadrul componentelor limbii, un loc prioritar îl are formarea limbajului. Prin formarea limbajului înteleg îmbogatirea limbajului si nuantarea acestuia. Elevii vor fi constientizati caci cu cât limbajul lor este mai bogat si mai nuantat cu atât sunt mai inteligenti, mai învatati si obtin rezultate mai bune la învatatura. Modalitatile de îmbogatire a vocabularului sugereaza o anumita strategie, prin care cuvintelor li se clarifica sensul, atât izolat cât si în contextul lor. Totodata, un cuvânt nu are valoare decât în combinatie cu alte cuvinte, adica în propozitii, fraze si texte integrate sau fragmentare. Un cuvânt poate sa dezvolte sensuri diferite în contexte diferite. Dupa sens, cuvintele pot fi sinonime, omonime, antonime, paronime si polisemantice. Toate acestea se învata cu elevii (fara a denumi notiunile) înca din ciclul de achizitii fundamentale. Pentru elaborarea prezentei lucrari, am în vedere ipoteza ca limbajul contribuie la obtinerea unor rezultate mai bune la învatatura. Îmbogatirea acestuia se realizeaza prin lectura de calitate a unor texte, sursa de noi cuvinte si de nuantare a vocabularului. Este necesar sa se puna accent pe formarea de capacitati/subcapacitati la elevi, excluzându-se tipurile de continuturi, de teme, prin care abilitatile de dezvoltare si nuantare a limbajului comunicativ devin automatisme. Am tinut cont într-o anumita masura de conditiile scolare în care acum lucrez, de nivelul si capacitatea de comunicare a copiilor pe care îi am în vedere. Am pornit de la ideea ca îmbogatirea limbajului este unul din temeiurile pentru formarea unei exprimari corecte. Cu cât vocabularul este mai bogat, cu atât se asimileaza mai usor deprinderile si capacitatile de comunicare prin intermediul limbajului.

Se pune întrebarea daca are institutoarea obligatia de a verifica ceea ce citesc elevii. Este necesara lectura suplimentara ? Cine se ocupa de îndrumarea acesteia ? Sprijina lectura suplimentara macar obiectivul-cadru care se refera la ,,dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris'' ? Sprijina lectura suplimentara celelalte obiective- cadru, având în vedere corelatia acestor obiective de baza ? Sprijina lectura suplimentara îmbogatirea si nuantarea vocabularului ? Pentru ca nu exista nici o mentiune privind lectura suplimentara a elevilor, nici exprimata explicit în obiective si în continuturi, s-ar putea concluziona ca institutoarea nu mai are atributii de îndrumare si control, aceasta trecând, eventual, în optiunile familiei.este adevarat ca lectura suplimentara ar putea figura în cadrul ,,disciplinelor optionale'', fiind inclusa în schema orara, sub denumirea de ,,literatura pentru copii'' sau chiar ,,lectura suplimentara''. În opinia mea, lectura suplimentara este necesara din mai multe puncte de vedere. În primul rând, continua sub forma de exercitiu citirea textelor din clasa. Apoi textele suplimentare îmbogatesc ,, experienta literara'' a copiilor. Cititul cartilor devine un act de obisnuinta, cartea fiind principalul furnizor de informatie, traire sufleteasca, experienta indirecta. Cercetarea experimentala pe care am prezentat-o în continutul lucrarii a evidentiat ca lectura nu numai ca contribuie la îmbunatatirea performantelor elevilor, dar dezvolta acestora si alte capacitati de gândire si odine, îmbogatire si nuantare a limbajului. Acum, în conditii de acerba concurenta pentru achizitionarea de informatii prin lectura sau/si prin imagini audiovizuale, de tip mass-media, lectura cartilor devine un act de intelectualitate. Obiceiul de a citi si de a cumpara o carte, de a încropi o biblioteca personala ori de a petrece oarecare timp printre rafturile bibliotecilor ori printre paginile cartilor se formeaza din scoala. De aceea, lecturile literare si neliterare, lectura cartilor si a presei, lectura textelor pe ecranul televizoarelor sau calculatoarelor nu mai poate fi o optiune. Nu se poate crede ca elevii citesc doar ceea ce exista în manualele scolare. De aceea , literatura pentru copii, specifica fiecarei vârste, constituie o forma importanta de realizare a educatiei, a obiectivelor educationale din scoala. Rolul important îl are disciplina limba si literatura româna, ale carei obiective specifice, de referinta, exprima atributii de stimulare, încurajare si învatare a lecturii elevilor. CAPITOLUL I PROBLEME ALE CURRICULUM-ULUI NAŢIONAL 1.1. Concepte cu efecte metodologice Curriculum-ul National pentru învatamântul primar promoveaza o viziune noua asupra însusirii limbii si literaturii române de catre elevii din clasele primare. Modelul de organizare si desfasurare (proiectare, evaluare) a noii viziuni privind parcursul didactic în învatarea limbii si literaturii române este numit "comunicativ-functional". Întregul demers face parte din "reforma curriculara", care centreaza procesul didactic pe conceptual de curriculum.se întelege prin curriculum, în sens larg, "ansamblul proceselor educative si al experientelor de învatare prin care trece elevul pe durata parcursului sau scolar", iar în sens restrâns, un "ansamblu al acelor documente scolare de tip reglator, în cadrul carora se consemneaza datele esentiale privind procesele educative si experientele de învatare pe care scoala le ofera elevului", dupa cum mentioneaza Miron Ionescu în Educatia si dinamica ei (1998), dar si Dorel Ungureanu în Educatie si curriculum (1999), Constantin Cucos, în Pedagogie (1998), Sorin Cristea în Dictionar de pedagogie (2000), ori Ion Al. Dumitru în Educatie si învatare (2001) Curriculum-ul National propune o serie de termeni noi, acoperind realitati schimbate si determinând mentalitati transformabile. Conceptele cu efecte metodologice sunt urmatoarele: cicluri curriculare, arii curriculare, curriculum nucleu, obiective-cadru, obiective de referinta,

standardele curriculare de performanta cuprind repere de nivel pentru evaluari scolare la sfârsit de ciclu curricular. continuturi si numar de ore. devenind norma si obligativitate. intradisciplinare. bine. stabilite pe baza unor obiective comune. împrumutând semnificatia de reper a autorilor Curriculum-ului (devenit document normativ): · cicluri curriculare sunt "periodizari ale scolaritatii. Sintetic. flexibilitate întretinuta de disciplinele optionale. insuficient) cât mai exacta a fiecarui elev. IV) s. valabile pentru întregul proces de învatamânt primar.standarde de performanta. · Schema orara cuprinde varianta planului-cadru de învatamânt pentru care a optat institutoarea sau fiecare grup de clase. fixarea anuala a acestuia se constituie în schema orara a clasei respective. Standardele curriculare de performanta consemneaza nivelul mediu de asimilare a cunostintelor ("a sti"). Pentru ajutorarea dascalului de a realiza o clasificare (foarte bine. Le vom defini pe rând. curriculum aprofundat. · Obiective de referinta cuprind "rezultatele asteptate ale învataturii pe parcursul unui an de studiu. citirea. Ele . scrierea) sunt integratoare. capacitatile (subcapacitatile) corespund obiectivelor (cadru si de referinta)din curriculum. fiind constituite ca un sistem unitar de cerinte. vorbirea. rezultate scolare asteptate sunt "descrise" sub forma de "capacitati si subcapacitati esentiale pe care elevii trebuie sa le demonstreze dupa anumite perioade de instruire". · Descriptori de performanta (ca si concept) descind din înlocuirea masurii evaluarii (din notare cifrica) cu calificative. In principiu. De regula.c. fiind echivalente pentru toti elevii ajunsi la sfârsitul unor cicluri (trepte) de scolaritate. suficient. fiind astfel împartite numai din ratiuni metodologice si explicative. curriculum extins. · curriculum nucleu se exprima în obiective. Pentru ca planul de învatamânt este flexibil. competentele ("a sti sa faci") si atitudinile ("a sti sa fii "). Viziunea comunicativ -functionala de învatare a limbii si literaturii române în învatamântul primar are în vedere ideea ca cele patru deprinderi/capacitati (ascultarea. dupa cum urmeaza: -receptionarea mesajului oral (ascultarea) -exprimarea orala (vorbirea) -receptionarea scrisului (citirea) -exprimarea scrisa (scrierea). La acestea. exprimate în rezultatele asteptate ale învatarii. · Standardele curriculare de performanta au caracter normativ. aceasta se exprima în orar. descriptori de performanta. schema orara. ele se exprima într-un inventar de capacitati care este necesar sa fie realizate de catre fiecare elev promovabil". curriculum nucleu are în vedere "realizarea standardelor de performanta. dar fiecare institutor are posibilitatea de a alege un tip diferit de organizare a procesului didactic în functie de optiune: curriculum nucleu.l. fiind referential pentru evaluarea prin concursuri sau examene nationale". învatarea limbii si literaturii române presupune extinderea unor componente ale comunicarii spre capacitati de emitere-receptionare (orala si scrisa). CICLUL de dezvoltare (clasele II. adica în fiecare moment al învatarii se realizeaza "din toate". Totodata.

dintre întelegere si exprimare. executa. clasifica. demonstreaza.sa-i ajute pe elevi sa-si descopere disponibilitatile si sa le valorifice la maxim în folosul lor si al societatii. pe capitole si lectii. C. care sa faciliteze atingerea obiectivelor propuse .educatorii trebuie sa creeze oportunitati de învatare diverse.predarea nu înseamna numai transmiterea de cunostinte.2.sa reflecte dinamica valorilor socio-culturale specifice unei societati deschise si democratice . a verifica în mod direct de institutor pentru fiecare elev.sa reflecte idealul educational . finalitati Principiile de construire ale Curriculum-ului National. . Principii. operationale sau concrete. capacitati comunicative în conformitate cu standardele de performanta. grup de elevi sau clasa de elevi. ascultator si exprimator. . Ele confirma actiunea elevilor care identifica. capacitati si contribuie la însusirea de cunostinte .sa stimuleze dezvoltarea unei gândiri critice si creative . relevate de Consiliul National pentru Curriculum au fost: A. efort si autodisciplina . concentrica si sferica). 1. . elaboreaza. reciproca dintre emitator si receptor.predarea trebuie sa puna în valoare acel set de inteligente care este caracteristic fiecarui elev. Principii privind predarea : . .învatarea presupune investigatii continue. . În practica.predarea trebuie sa genereze si sa sustina motivatia elevilor pentru învatare continua . aplica caracterizeaza. .învatarea trebuie sa porneasca de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personala a elevului si pentru insertia lui în viata sociala . enunta. Principii privind curriculum-ul ca întreg : . prin însumare (liniara. se nuanteaza în fiecare lectie/sistem de lectii (sau unitate didactica) prin intermediul obiectivelor performative. . . prin intermediul carora se realizeaza obiectivele de referinta" -Alexandru Crisan (1998) genereaza. B. criterii. care este pozitivant pentru fiecare dintre subiectii educatiei. a auzi. . ci de comportamente si atitudini.sa respecte caracteristicile de vârsta ale elevului . creeaza. .au în vedere asimilarea capacitatilor de comunicare biunivoca. Acestea sunt elaborate de institutoare. . .învatarea se produce prin studiu individual si prin activitati de grup. utilizând verbe de actiune ca a vedea. componente. Sustinerea operatorie a obiectivelor performative (care "vizeaza operatiile concrete direct evoluabile. . Principii privind învatarea : .educatorii trebuie sa descopere si sa stimuleze aptitudinile si interesele elevilor . formulate în curriculum.învatarea dezvolta atitudini.elevii învata în stiluri si ritmuri diferite . bazându-se pe inteligentele lor multiple . obiectivele de referinta.

competente si atitudini . . .situarea explicita a unei paradigme didactice relevante la nivelul fiecarei discipline . Finalitatile învatamântului primar: · asigurarea educatiei elementare pentru toti copiii. .predarea trebuie sa se desfasoare în contexte care leaga activitatea scolara de viata cotidiana. capacitati si atitudini care sa stimuleze raportarea efectiva si creativa la mediul social si natural si sa permita continuarea educatiei. .evaluarea trebuie sa-i conduca pe elevi la o autoapreciere corecta si la o îmbunatatire continua a performantelor . Criteriile de construire ale Curriculum-ului National au fost : . . curriculum la decizia scolii. .evaluarea se fundamenteaza pe standardele curriculare de performanta. curriculum diferentiat. . curriculum nucleu aprofundat. optionalul la nivelul mai multor arii curriculare.asigurarea unui nivel mediu de generalitate si de complexitate a obiectivelor curriculare (obiectiv cadru si obiective de referinta) si a standardelor curriculare de performanta . . Locul si rolul limbii române în ciclul primar Curriculum-ul de limba si literatura româna reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatare oferit elevilor în contextul scolaritatii obligatorii. D. 1. integrala si armonioasa a individualitatii umane în vederea formarii unei personalitati autonome si creative.evaluarea trebuie sa implice folosirea unei varietati mari de metode . Curriculum National cuprinde componentele: curriculum nucleu .predarea trebuie sa faciliteze transferul de informatii si de competente de la o disciplina la alta . · înzestrarea copilului cu acele cunostinte. optionalul la nivelul ariei curriculare..propunerea unor variante de activitati de învatare centrate pe elev. orientate spre ceea ce va fi elevul capabil sa faca la finalizarea parcursului sau scolar si la intrarea în viata sociala.3.centrarea curriculum-ului pe obiective care urmaresc formarea de capacitati.evaluarea trebuie sa fie un proces reglator care informeaza agentiieducationali despre calitatea activitatii scolare . care sa asigure atingerea obiectivelor si a standardelor propuse . Principii privind evaluarea : .selectarea unor continuturi semnificative din perspectiva stiintelor educatiei. .evaluarea este o dimensiune esentiala a procesului curricular si o practica efectiva la clasa . curriculum extins. Idealul educational al scolii românesti consta în dezvoltarea libera. · formarea personalitatii copilului respectând nivelul si ritmul sau de dezvoltare . . curriculum elaborat în scoala: optionalul la nivelul disciplinei.

pe baza careia elevii învata unele reguli si definitii gramaticale. construind comunicari (propozitii) care se despart în cuvinte.conectarea la realitatile comunicarii cotidiene propriu-zise.. adica se urmareste structurarea unor strategii proprii de rezolvare de probleme. elevii opereaza cu notiunile de limba. Comunicarea este un domeniu complex. În clasele a III-a si a IV-a elevii îsi însusesc în mod stiintific notiuni de limba prin reguli si definitii.structurarea programei pe baza unor obiective cadru si de referinta sintetice. fara sa le si numeasca si fara sa le defineasca (asa se întâmpla în clasele I si a II-a). întelegând prin limbaj procesul de exprimare a ideilor si sentimentelor prin mijlocirea limbii. limba româna îndeplineste mai multe functii: .orientarea continuturilor spre încurajarea creativitatii învatatorului. de aceea. Un element de noutate îl constituie manualele alternative. . Ca disciplina scolara în învatamântul primar. Toate au ca baza o programa scolara comuna. acordându-i-se acestuia libertate de alegere. exprimarea orala si cea scrisa. vor afla înca din clasa I ca vorbirea corecta are la baza anumite regului pe care ei le pot întelege si aplica fara dificultate. Astfel. are ca scop fundamental cultivarea limbajului elevilor. Studiul elementelor de gramatica. Familiarizarea elevilor cu unele elemente de constructie a comunicarii în clasele primare constituie suportul fundamentarii stiintifice a formarii capacitatii de exprimare corecta orala si scrisa.experienta lingvistica'' dobândita în etapa oral-practica. continutul lor nu este neaparat obligatoriu. silabe. precum si cel de exprimare orala. Specificul curriculum-ului actual de limba româna consta în: .centrarea obiectivelor pe formarea de capacitati proprii folosirii limbii în contexte concrete de comunicare. în cele mai multe cazuri. în masura sa surprinda ceea ce este esential în activitatea de învatare. se pune un accent deosebit pe învatarea procedurala. sunete.Obiectivul central al studierii limbii si literaturii române în învatamântul primar îl constituie dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si scrisa ale copiilor. . care înglobeaza procesele de receptare a mesajului oral si a celui scris (citirea/lectura). O alta caracteristica a curriculum-ului de limba româna o constituie definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacitati: receptarea mesajului oral. cu rol auxiliar. de explorare si de investigare caracteristice activitatii de comunicare. . elevii vor constientiza actul comunicarii. Prin studiul organizat al limbii române în scoala primara. În acest scop se face apel si la . incluzând si cele de fonetica si de vocabular. precum si familiarizarea acestora cu texte literare si nonliterare semnificative din punct de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani. În prima etapa. receptarea mesajului scris. eficienta lor urmând a fi apreciata. respectiv de exprimare scrisa. lasându-se dascalilor si elevilor libertatea de a alege ceea ce anume vor sa studieze.

Ariile curriculare corespund unei "viziuni multi.14. Importanta studierii limbii române în scoala deriva din urmatoarele aspecte: . .procesul studierii limbii române în scoala este parte integrata a actiunii de dezvoltare a gândirii.functia instrumentala . a propozitiilor. . 1[1] Curriculum National pentru învatamântul primar. colectiv didactic.1[1] dispunând de câteva dimensiuni de noutate: -planul-cadru propune o oferta de învatare flexibila (numar diferit si optional de ore. chiar comunitatea civica) de a adopta învatarea la realitati cotidiene.realizata prin exersarea actului de lectura de comunicare. imperativ categoric al dezvoltarii vietii moderne. p. 1998. deci obligatoriu de realizat. lectura. El cuprinde disciplinele de studiu.comunicare.limba româna este limba oficiala a statului national român. scriere.realizata prin toate compartimentele limbii române: citire. a frazelor.si/sau interdisciplinare asupra obiectelor de studiu". dat fiind faptul ca ideile se prefigureaza si persista în mintea omului pe baza cuvintelor.limba româna contribuie la cultivarea sensibilitatii elevilor. specifice. locale. Curriculum-ul de limba si literatura româna reprezinta o componenta fundamentala a procesului de învatare oferit elevilor în contextul scolaritatii obligatorii.limba româna este expresia cea mai cuprinzatoare a fiintei nationale poporului român. -creste responsabilitatea instituoarei în proiectarea si monitorizarea actului de învatare. parinti.. la nuantarea exprimarii orale si scrise. Coresi. de a întretine relatii interumane eficiente pe diverse planuri de activitate. . Spre deosebire de anii anteriori. actualul plan-cadru este structurat pe arii curriculare.limba româna contribuie la cultivarea disponibilitatii de a colabora cu semenii. asigura dobândirea cunostintelor din sfera tuturor celorlalte discipline de învatamânt. . Se afla aici chiar o forma de oferta a învatarii pentru trasee individuale si pentru grupe de învatare de diferite marimi ori nivele valorice.functia informationala .limba româna.functia informativ-educativa . . . Bucuresti. CAPITOLUL AL II-LEA LIMBA sI LITERATURA ROMÂNĂ Primul si principalul document normativ. discipline optionale). -propune/da posibilitatea factorilor educationali (institutia scolara. . . având acest statut oficial. este Planul-cadru de învatamânt. numarul minim si maxim de ore saptamânale de studiu si anuale.realizata în mod esential prin citirea informatiilor din manualele scolare de la orice disciplina sau prin orice tip de lectura. Ed.

lectura. scriere. Secventa mai cuprinde "optionale". 3[3] Lizica Mihut. de aceea. un limbaj mai bogat. esentiale si obligatorii. capabila sa-i asigure capacitatea de interactiune cu semenii si sa dispuna de sensibilitate vis-a-vis de frumos.2. didactica si psihologica". precum si asigurarea familiarizarii acestora cu texte literare si nonliterare. p. Editura Discipol. componente si caracteristici (I). Bucuresti. Limba româna. Asimilarea capacitatilor de comunicare si de formare/activizare/nuantare a vocabularului sprijina activitatea de învatare a celorlalte discipline didactice. prima fiind Limba si comunicare. · dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris. dramatizare s. comunicare). Continuturi lingvistice în ciclul primar Dam mai jos o schema privind continuturile pe care le vor dobândi elevii în decursul învatarii organizate în scoala a limbii: 2[2] Alexandru Crisan. · dezvoltarea capacitatii de exprimare a mesajului scris. prin disciplina limba si literatu 515q162f ra româna.Planul-cadru cuprinde sapte arii curriculare.2[2] În esenta. elevii si parintii pot renunta sau si le pot asuma. Obiective educationale Pentru limba si literatura româna. ca "un program didactic"3[3] coerent. Toate aceste functii se realizeaza. în Învatamântul primar. obiectivul fundamental consta în "dezvoltarea competentelor elementare de comunicare orala si scrisa ale copiilor. Curriculum-ul National nu mai defineste disciplinele (citire. · dezvoltarea capacitatii de exprimare orala. În ciclul de achizitii fundamentele. scriere elaborata.a. prin intermediul lectiei. Noul Curriculum National: statut. în mod fundamental si special. 2000. structurat. iar copiii cu cât au un limbaj mai elevat si nuantat dau impresia unei note de intelectualitate si de gândire flexibila. În consecinta. asa cum îmbogatirea vocabularului asigura o paleta mai larga de cuvinte. Se poate opta pentru o limba moderna (clasele I-II). emitere) deriva din obiectivele-cadru.1. Întreaga activitate didactica la limba si literatura româna se structureaza în jurul formarii acestor achizitii fundamentale si. Corectitudine în vorbire si scriere. Disciplinele obligatorii ale acestui sector curricular sunt: limba si literatura româna si limba moderna. generale. la care institutoarea. Aceste capacitatii (receptionare. ci defineste capacitatile. 2-3. adica ascultare. fiecare fapt de vorbire contribuie la formarea unor capacitati de comunicare. . se va urmari ca. Ele sunt: · dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral. adica citire. Structurile lingvistice formate si utilizate dau nota de originalitate a vorbitorului. sa se asigure elevilor "o cultura comunicationala si literara de baza". Editura Dacia.. semnificative din punctul de vedere al vârstei cuprinse între 6/7-10/11 ani". care se mentin printr-o activitate permanenta de primenire a lexicului si de transferare a cuvintelor dintr-un registru verbal în altul. 2. nr. aceste competente au un specific metodologic. 2. Cluj-Napoca. literatura pentru copii. compunere. lecturarea textelor literare sau nonliterare.4. teatru de papusi. are un anumit specific metodologic.62. În virtutea acestei intentii. desprins din atributia institutoarei de a-i învata pe elevi instrumentele oricarei activitati intelectuale sau practice. p. vazuta ca: "o unitate logica.

h. triftongi. Îmbogatirea vocabularului: .limbaj de jargon. a. din care se alcatuieste forma cuvintelor). .arhaisme.a.r.compunerea prin alaturare. ghi. în general. . LEXICUL 1. . .j. .s. 2. un fonem) Sistemul fonologic al limbii a) vocalele: a. . .p.derivarea cu prefixe. B. hiat.A.schimbarea valorii gramaticale. Aspecte particulare a) diftongi. Componenta: a) fondul principal de cuvinte.î.f. b) grupuri de litere si pronuntarea lor:ce. c) accentul si intonatia. x.secundar. b) masa vocabularului: . a.o.compunerea prin juxtapunere. che. 3. .l.e. . . . l. .c. .neologisme.limbaj tehnic. gi. FONETICA 1. Fonem (cea mai mica unitate fonetica.s. Litera (semnul grafic cu care se noteaza.compunerea prin abreviere. b) consoanele: b. Ex: t.limbaj argotic. Sensul cuvintelor: . ghe.m.t.t.de baza.z.d.i.u.w. ci ge.n. k.derivarea cu sufixe.x.k.v.â.regionalisme. 2. b. chi.limbaj stiintific.g.y.

.verbul (felul. de politete).STILISTICA 1. genul. . stilul literar (beletristic). .predicatul. stilul administrativ.complementul. acordul cu substantivul).prepozitia. 2.substantivul (felul. GRAMATICA 1. Morfologia (parti de vorbire): . stilul functional (utilitar).pronumele (personal. 2. . . timpul). stilul cotidian (limbajul comun). .adverbul. . . .interjectia. Sintaxa (parti de propozitie) . numarul). 4.conjunctia. D. . . 5.adjectivul (felul.atributul.articolul.subiectul.numeralul (felul).figurat. .. . stilul stiintific. 3. C.

. discutia. învatare si evaluare''. 34. învatarea are în vedere formarea capacitatii de comunicare în procesul de vorbire efectiva. De asemenea. 2000. capacitati automatizate astfel încât învatarea limbii si literaturii române sa aiba un caracter comunicativfunctional4[4]. · metode asistate: IAC (M. Dobândirea capacitatii de vorbire corecta si coerenta se realizeaza prin învatarea regulilor de functionare a limbii. portofoliul. Principalul element al conceptului. Arad. sub îndrumarea institutorului sau în mod independent îsi însusesc si aprofundeaza cunostinte. excluzând aspectele teoretice de dragul teoriei. scriere. jocuri. îsi formeaza si dezvolta priceperi si deprinderi intelectuale si practice. vorbire si ascultare. daca nu îi este de folos în activitatea de comunicare corecta prin limbaj.3. colocviul. brainstorming. jurnalul. demonstratia.expozitive: expunerea. prelegerea interactiva. proiectul. · metode de comunicare scrisa: lectura explicativa. Pentru formarea si dezvoltarea capacitatilor de citire/lectura. functional.metodele sunt instrumente cu ajutorul carora elevii. modelarea. Ileana Iovin. stilul publicistic. aptitudini. Ionescu). dezbaterea. Taxonomia metodelor didactice · metode de comunicare orala: . Metode de învatare Cuvântul metoda are ca origine grecescul methodos (metha-catre. Editura Nigredo. introspectia. modelarea. algoritmizarea. Este una din noutatile prioritare ale Curriculumului National de învatare a comunicarii prin intermediul limbii române si de promovare a modelului utilitar. p. Obiectivele educationale au menirea de a stabili..6.. 2. Nimic nu este necesar sa încarce memoria elevilor. munca în grup. · metode de cercetare a realitatii: observatia.conversative: conversatia. experimentul. Metodica învatarii limbii române în învatamântul primar.la un sistem de tehnici. în conformitate cu cerintele Programei de limba si literatura româna pentru învatamântul primar.. sub îndrumarea institutoarei sau în mod independent progreseaza în actiunea de cunoastere si de formare a priceperilor si deprinderilor intelectuale si practic''(M. Metodologia didactica se refera . de la care si deriva este metoda de învatamânt.cale de urmat'' pentru gasirea adevarului. munca cu manualul sau cartea. un instrument cu ajutorul caruia elevii. explicatia. atitudini. la nivelul copiilor. cursul. descoperirea. deprinderi. Metoda de învatamânt reprezinta o modalitate de actiune. studiu de caz. simularea. odos-cale) însemnând . Ionescu. descrierea. Metodologia didactica cuprinde ansamblul metodelor si procedeelor didactice utilizate în procesul de învatamânt. În didactica moderna. 2003) 4[4] Anton Ilica. · metode de autocomunicare: reflectia personala. lucrari practice. · metode de actiune: exercitiul. se impune utilizarea unei metodologii didactice. . se apreciaza ca . metode si procedee didactice de optimizare a activitatii de predare. povestirea. Phillips 66. prelegerea.

abordarea euristica. Stabilirea obiectivelor: cadru. Pentru formarea si dezvoltarea oricarei capacitati se poate si se recomanda utilizarea unui complex de metode si procedee. dezbaterea. . discutia. Metode de cercetare a realitatii: . · de rationalizare: algoritmul. reflectia. aplicatia teoretica. instruirea programata.metode de comunicare orala.expozitiva: expunerea.metoda problematizarii. · de actiune: exercitiul. demonstratia. explicatia. modelarea. Metode bazate pe actiunea practica: . povestirea. modelarea. dupa cum urmeaza: Metode de transmitere si însusire a cunostintelor: . cum este si lecturaexplicativa.metode de actiune reala: exercitiul. se poate aprecia ca metoda lecturii/citirii explicative este o metoda specifica învatarii si exersarii citirii. instruirea asistata de calculator. cursul magistral. asaltul de idei. rezolvarile de probleme. . experimentul.discutia colectiva. jocuri de simulare. * de explorare: observatia. mass-media. prelegereadezbatere. lucrarile practice. descrierea. se pot utiliza în învatamântul primar pentru învatarea diferitelor componente ale Limbii si literaturii române. CAPITOLUL AL III-LEA EDUCAREA LIMBAJULUI ÎN CICLUL DE ACHIZIŢII FUNDAMENTALE 3. au nevoie de sprijinul altora pentru a avea eficienta scontata. experimentul.prelegerea. învatarea prin descoperire ( în plan mintal). . colocviul. proiectul/tema de cercetare. jocuri. anchete.metode de comunicare la nivelul limbajului intern: reflectia personala. . specifice. expunerea cu oponent. Astfel pentru învatarea si dezvoltarea vorbirii se utilizeaza metodele de comunicare. învatarea prin descoperire.conversatia. jocurile didactice.Sistemul metodelor de predare-învatare · de comunicare: descrierea. studiul de caz.metode de actiune simulata: jocuri didactice. Totusi. Exista o clasificare a metodelor de învatamânt. . lucrari practice. problematizarea. jocuri de roluri. . Instruirea si autoinstruirea asistate de calculator O buna parte din aceste metode. conferinta-dezbatere. unele metode.1. prelegerea scolara.metode de cercetare indirecta: abordare euristica.metode de comunicare orala conversativa: conversatia.metode de comunicare scrisa: lectura explicativa. informarea. pentru învatarea scrierii se utilizeaza exercitiul. proiecte. demonstratia. instructajul. adica este o metoda specifica disciplinei Limba si literatura româna. lectura dirijata. pentru exersarea lecturii-citirii se foloseste metoda lecturii explicative. operationale . explicatia.metode de cercetare directa a realitatii: observatia sistematica si independenta. algoritmizarea. lectura explicativa. introspectia. studiul de caz. activitatea cu manualul.

conditiile de realizare si performanta asteptata. . actiuni... în cadrul diferitelor secvente si situatii de predare-învatare"6[6]. care vizeaza comportamente observabile si masurabile . Obiectivele operationale ar fi acele obiective definite în mod concret. Cluj-Napoca. sa completeze. Baia-Mare. fiind 5[5] Miron Ionescu. immediate. sa povesteasca.functionale. obiectivele cadru stabilesc capacitati de receptare a mesajului oral. sa rearanjeje. Mesajele verbale pot fi orale sau scrise. capacitati de exprimare a mesajului oral. . adica de a le operationaliza. sa exprime. 6[6] Georgeta Cornita . O dificultate pentru institutoare este alimentata de modul de formulare a obiectivelor. Autorii Curriculum-ului National au în vedere cel putin trei nivele de obiective: . sa analizeze. Editura Umbria. adica de ascultare. adica de vorbire. institutoarea va cuprinde cerinta urmarita. acte.. 39. Totodata. abilitati de comunicare operativ. daca vechile programe analitice erau concepute pe baza stabilirii inclusiv (si mai ales) a obiectivelor operationale. sa clarifice. sa scrie. sa combine. operatii observabile scontate.Unul din cele mai dificile elemente ale proiectarii didactice consta în operationalizarea obiectivelor pedagogice. se aleg verbele care indica comportamente de învatare cum ar fi: sa identifice. rezultatele asteptarii în termeni specifici. capacitati de receptare a mesajului scris.R. sub îndrumarea institutoarei. În general. educarea limbajului. prin urmare. sa schimbe. genereaza realizarea obiectivelor referentiale si apoi a celor generale. Se are în vedere formarea capacitatii de receptare a mesajelor si formarea capacitatii de emitere a mesajelor. deci. sa modifice.iesiri" ale elevului din învatamântul obligatoriu: se asteapta ca elevul sa comunice eficient în situatii reale .Metodica predarii si învatarii limbii si literaturii române. . Operationalizarea obiectivelor pedagogice . astfel ca cele concrete. sa selecteze.semnifica transpunerea. p. Acest fapt confirma necesitatea ca fiecare elev sa achizitioneze. sa utilizeze.. sa motiveze etc. respectiv derivarea scopurilor procesului didactic în obiective specifice si a acestora în obiective concrete.L. sa citeasca. El trebuie sa defineasca ceea ce asteapta de la elevi. obiectivele-cadru sunt stabilite pe baza . În felul acesta. adica de scriere. ceea ce va fi evaluat. Acestea se centreaza pe activitatile de învatare ale elevilor vizând . Toate i se subordoneaza uneia din cele 8 .obiective cadru (stabilite prin standarde de performanta pentru ciclul de achizitii fundamentale).procese. sa defineasca.obiective de referinta (stabilite si nominalizate pentru un an scolar). noul curriculum pune institutoarea în situatia creativa.ca. în formularea obiectivelor educationale.Instructie si educatie.obiective performative sau operationale (pe care institutoarea le stabileste pentru fiecare activitate zilnica Obiectivele sunt corelate. pe baza unor criterii precise. vizând comportamente observabile si masurabile însumate. prin precizarea unor compartimente cognitive sau / si psihomotorii direct observabile si masurabile"5[5]. punându-l în situatia de a-si asuma independenta si responsabilitatea realizarii acestora.sa recunoasca. 2003. 1993. sa fie în concordanta cu obiectivele de generalitate medie si sa acopere întreaga arie de capacitati care pot fi dezvoltate pe calea educatiei cu ajutorul continuturilor esentiale ale disciplinei". 60. Iata. sa distinga.credteoriei comunicarii în general.. Pentru aria curriculara limba si comunicare. care permit realizarea eficienta a stategiilor instruirii în raport cu imaginea clara si concreta a ceea ce va trebui sa obtina elevul ca performanta si. Curriculumul National da posibilitate institutoarei de a-si stabili obiectivele zilnice. . în fine se stabilesc capacitati de exprimare a mesajului scris. adica citirea unui text tiparit sau lectura unui text manuscris. Editura Garamond S.obiectivele operationale. p. Trebuie avut în vedere ca .

Noul Curriculum National: statut.sa manifeste interes fata de mesajul partenerului7[7]. În aceste cazuri.sa-si adapteze vorbirea în functie de partenerul de dialog.sa distinga cuvinte si sensul lor într-o propozitie data. De pilda: . . 1998. p.sa înteleaga semnificatia mesajului oral. desi unele au o formulare aproape identica. . La nivelul lor.sa formuleze clar si correct enunturi verbale potrivite unor situatii date.sa distinga sunete si silabe dintr-un cuvânt. . .sa intuiasca corectitudinea gramaticala a unor propozitii ascultate. componente si critici (I). obiectivele de referinta se coreleaza capacitatilor asteptate sa le asimileze elevii.clasa a II-a: .capabil sa participle la o conversatie.sa rosteasca o propozitie. . . .sa manifeste o atitudine degajata în comunicarea orala cu persoane cunoscute.. .Exprimarea mesajului oral" tine în mare masura de dezvoltarea vorbirii si educarea limbajului.sa manifeste initiativa si interes pentru a comunica cu ceilalti.receptarea mesajului oral" se desprind obiectivele de referinta. .sa integreze cuvintele noi în enunturi .sa sesizeze cuvinte necunoscute dintr-un context dat. de cel putin doua cuvinte. decât prin particularizare.sa pronunte clar si corect enunturi. Astfel. din . . .a .etc. în Învatamântul primar.sa raspunda la întrebari. nr.sa-si concentreze atentia asupra unor mesaje formulate de persoane diferite.sa intuiasca structura gramaticala corecta sau incorecta dintr-un enunt oral. corecta grammatical .sa îmbine enunturi într-un mesaj propriu. din activitatea sociala. Se stabilesc urmatoarele obiective de referinta valabile pentru clasa I si a II-a: . din aceste obiective referentiale.sa redea prin cuvinte proprii.sa semnaleze prin replici adecvate întelegerea mesajului interlocutorului. nu se pot extrage obiective operationale. . cu sprijin.sa desparta în silabe cuvintele. obiectivele de referinta se pot operationaliza în termen de 7[7] Alexandru Crisan . clasa a II. . Se poate observa ca.clasa I: .sa desprinda informatii de detaliu dintr-un mesaj ascultat.5 . din cadrul relatiilor interumane. dupa cum urmeaza: clasa I: .. . .un paragraf / fragment dintr-un text citit. la o situatie de comunicare reala. 2-3. . .

sa utilizeze conventii ale limbajului scris (punctual. .sa sesizeze legatura dintre enunturi si imaginile care le însotesc.Programa scolara clasele I si a II-a. .sa desprinda informatii esentiale dintr-un text citit. 2004. cuvinte.clasa a II-a: .comportament observabil si masurabil. .sa scrie corect litere. . p.E:C. 8[8] M. a decodarii prin citire. . silabe. Bucuresti. 68-69 .sa citeasca în ritm propriu. elevii ar trebui sa-si însuseasca urmatoarele obiective de referinta.sa redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual si a unui sir de întrebari. grupuri de litere. adica a întelegerii acestuia. scrierea cu majuscula). . corect si expresiv un text cunoscut de mica întindere.sa manifeste interes pentru exprimarea scrisa. . enunturi. În vederea formarii capacitatii de receptare a mesajului scris.sa identifice litere. în functie de: . corect un text cunoscut. cuvinte si enunturi în textul tiparit si în textul scris de mâna.sa utilizeze sensul cuvintelor noi în enunturi proprii. .sa scrie corect litere.lizibil si îngrijit propozitii scurte .sa scrie corect. 9[9] Ibidem. semnul întrebarii. silabe. . o buna parte din obiectivele enuntate mai sus sunt formulate ca si obiective operationale. . silabe. . .sa manifeste interes pentru lectura9[9]. Obiectivul educational de formare si dezvoltare a capacitatii (si deprinderilor) de exprimare scrisa este defalcat în urmatoarele obiective referentiale: -clasa I: . . 62-63.sa citeasca în ritm propriu un text nou de mica întindere. . cuvinte. .clasa a II-a: . Mai mult.clasa I: .sa desprinda semnificatia globala a unui text citit. p. .sa manifeste curiozitate pentru lectura8[8].sa citeasca fluent.sa identifice elemente de baza ale organizarii textului în pagina.

la operationalizarea procesului didactic. Pronuntarea alfabetului. Lecturând astfel obiectivele.sa scrie corect. necorelata. . Aceasta poate fi scrisa pe tabla.sa manifeste interes pentru redactarea corecta si îngrijita a textului. Exercitiul devine si mai instructiv daca se solicita elevilor sa includa cuvântul obtinut într-o comunicare cu înteles. s . Se solicita scrierea . corectare. linia de dialog. Se prezinta copiilor doua-trei imagini narative (sugereaza o activitate). precum si sa scrie corect. recomandând tipuri de exercitii. deprinderilor si atitudinilor de limba si literatura româna. dar poate fi complicata. În esenta. z . elevii vor fi solicitati sa scrie cuvântul ales la tabla si în caietele speciale. Ei vor fi capabili sa asculte cu respect si întelegere un partener de dialog. sa citeasca corect. Dificultatile întâmpinate tin de formularea coerenta a obiectivelor privind educarea limbajului si corelarea acestora cu sistemul de comunicare prin verbalizare.Vreau sa pronuntati corect sunetele indicate de mine". Ele sunt. sa participe active la un dialog prin a pune si a raspunde la întrebari. Urmeaza ca institutoarea sa particularizeze în exemple accesibile pentru elevii din ciclul de achizitii fundamentale. transformare. a 3-4 cuvinte în . având în vedere si forme de continuitate în urmatorul ciclu de dezvoltare.dezvoltarea" capacitatilor. Se cere copiilor sa priveasca plansele cu toate literele alfabetului..zbor etc. exercitii de selectare. construire. adica printr-o propozitie. corectare etc. . pe sarite diferite litere. delimitare.avion. Astfel la clasa I. Fiecare institutoare este coautoare la elaborarea documentelor scolare. se poate observa organizarea acestora în structura concentrica. adica din clasa I si clasa a II-a. 2. .tata sofeaza". 2. identificare. . se recomanda numeroase activitati de învatare (care vor fi realizate cu ajutorul unor continuturi... în functie de aspectele particulare ale propriei activitati. cum ar fi: . cursiv si constient un text de pâna la 100 de cuvinte. în general. Învatarea observarii. la sfârsitul ciclului de achizitii fundamentale. asezate sub forma unei vizualizari în completare. 1. lizibil si îngrijit un text cunoscut. Activitati de învatare pentru formarea.soarece. lizibil si îngrijit texte. doua puncte).. la specificul clasei. Se va indica. a formei unui cuvânt sau a intonatiei (pentru intuirea semnelor de punctuatie). sugerate). în ritm propriu.catelul latra" etc. Sunt create premisele pentru . elevii promovabili dispun de elementele de baza pentru învatarea corecta a limbii române..un copil citind". Exercitiul capata complexitate prin a cere sa se gaseasca un cuvânt care sa înceapa cu litera respectiva. pe care institutoarea le poate îmbunatati sau adapta.sa utilizeze conventii ale limbajului scris (semnul de exclamare.. prin schimbarea unor cuvinte. Exemplu: a . educarea si dezvoltarea limbajului Curriculumul National sugereaza câteva exemple de activitati de învatare. Sugeram anumite feluri de exercitii cu exemple concrete. . În continuare. determinare. iar elevii le vor pronunta corect. virgula. 3.

locul literei . din mai multe variante indicate. de alegere a raspunsului corect. Se efectueaza exercitii de recunoastere. de completare si de ordonare: a) Indicati numarul silabelor din cuvintele: limba ___ literatura ___ scoica ___ carte ___ institutoare ___ b) Ordonati silabele de mai jos. Se cere elevilor sa arate locul unei anumite litere în fiecare cuvânt.parc" este la mijloc ___ la sfârsit ___ 4. 3. Locul silabelor. Exemplu: parc câte litere . la început ___ Litera . curte.. astfel încât sa obtineti un cuvânt cu înteles: . precum si numarul de litere din cuvintele alese. volan.p" . De pilda: copil.4.. pe care elevii o vor scrie pe caiete. Se cere apoi alcatuirea unei propozitii cu cel putin trei cuvinte despre fiecare desen. parbriz. Locul literei.legatura cu fiecare imagine.p" în .. Pe o fisa se scriu zece cuvinte.1 pasare ____ ____ împarat ____ ____ peste ____ ____ crap ____ ____ copil ____ ____ pom ____ ____ Exercitiul poate avea instructiuni sub forma de test. carte. fotoliu. ochelari. catel. lant.

ci. lec-. ce-. b) Ileana deseneaza câinele. ta-.na ...____________________ în-. Lupu.toa .. se constituie în propozitii: Ionel. e-. _____________________ în . 5. ______________________ i . pe jetoane sau fise.tri-. Cuvinte adaugate. Ileana deseneaza.re. animale.Alcatuiti propozitii.tre . Ordonarea cuvintelor. elevii. în curte. carti. b) din 3-4 cuvinte despre: institutoare. c) din cuvinte care denumesc fiinte sau / si lucruri: . De exemplu: Propozitia initiala: Ileana deseneaza. Eforturile de silabisire pot fi diminuate si chiar evitate în vederea învatarii globalizate a cuvintelor. be. toa-. calculatorul. iar elevii vor adauga alte cuvinte astfel ca propozitia noua sa aiba trei sau patru cuvinte. va-. a-. curte.an.va. _____________________ În general.. Se solicita copiilor sa alcatuiasca propozitii. se joaca ________________________ scolii. mai multe cuvinte.a . re ____________________ dar. Se stabilesc.na .. în curte ________________________ 6. Institutoarea propune copiilor mai multe propozitii alcatuite din doua cuvinte. cu cerinte diferentiate: a) din câte doua cuvinte. _____________________ sa . exercitiile de silabisire descind din logica etimologiei fonetice a limbii române. Mariana. elevii. Elevii vor recunoaste locul în care au înserat un cuvânt nou. c) Ileana nu mai deseneaza. alearga. care asezate de catre elevi în anumita ordine. 7. Mihai Eminescu. oameni. .na.____________________ c)Completati spatiile goale cu silabele corespunzatoare: Ma .ma . despre: carte. Propozitiile construite de elevi: a) Acum.

cum ar fi sarcina de a alcatui propozitii cu ajutorul cuvintelor obisnuite.obtinerea unor noi cuvinte prin modificarea unui sunet. Exercitiul propune elevilor doua sarcini: .alcatuirea unei propozitii cu un cuvânt nou. Cuvinte care denumesc fiinte: rândunica______________________________________________ scolar__________________________________________________ catel___________________________________________________ II). pornind de la litera sau litere commune: sa as pa na at fa ca da p ot ta ce le ic re . Cuvinte care denumesc lucruri: stilou____________________________________________________ televizor__________________________________________________ telefon___________________________________________________ 8. .I). var car ___________________________________________ parc ____ ____________________________________________ vase ____ ____________________________________________ ceapa ____ ____________________________________________ Exercitiul de stimulare a creativitatii în activitatea de învatare poate lua forme mai complicate.

. Fiecare va scrie pe un biletel cel putin trei însusiri pentru fiecare.modificarea ordinii unor cuvinte. 11. tata. Transcriere selectiva. la calculator.Cititi mesajele. . Întrebari si raspunsuri. la magazin.).sau lipi prin decupaje . în care el sau altcineva a fost participant sau narator. iar elevii le vor aseza. semnul întrebarii). Se va avea în vedere ca enunturile sa fie proprii.fragmente din texte cunoscute.pac us toar 9. alcatuit din trei elevi. în ritm propriu. institutoarea va alege texte potrivite cu specificul de vârsta a elevilor din clasa I. Activitatea de învatare se poate complica prin cerinte suplimentare ca: . fluenta. se va scrie . elevii vor fi învatati sa încadreze corect textul în pagina. . În clasa I. Ele vor fi omise.înlocuirea unui cuvânt cu opusul sau. Pentru a forma capacitati de citire corecta. Va efectua exercitii de dezvoltare a muschilor mâinii. lizibil si cu respectarea semnelor de ortografie si punctuatie (punct. Se va pregati un text adecvat astfel ca sa cuprinda numai aceste semne. la muzeu etc. cunoscuta din lecturi. Apoi se vor aseza la masa si-si vor face ..citirea fragmentului si alegerea ilustratiei care coincide cu ideea acestuia. pe strada. tip jeton.. scrierea semnelor de ortografie si punctuatie (punct. scrierea cu litera mare. Povestiri imaginate sau reale. Punctuatia potrivita. semnul întrebarii. fratele si surioara.Exercitii de dictare. . 15. în care elevii vor povesti în maximum cinci minute o întâmplare reala. Un juriu.schimbarea intonatiei. Se poate solicita copiilor sa adauge înca doua-trei propozitii în plus care sa aiba legatura cu continutul textului transcris. iar în lipsa acesteia va putea nara o întâmplare literara.citirea unor cuvinte pe silabe. Se poate ca un juriu sa acorde note sau calificative. pe patinoar.naratori".) de a pune întrebari si a raspunde la acestea. 10. .Citesc ___ .jocului de rol social" grupuri de 2-5 elevi vor fi pusi în diferite situatii (la telefon. 13. Se provoaca un joc de rol. Respectându-se metodica organizarii si desfasurarii unei dictari. iar elevii vor extrage biletelul pe care-l va citi în fata clasei. 12. Se va solicita elevilor sa transcrie textul pe care l-au extras dintr-un saculet pregatit de învatatoare. se învata doar doua semne de punctuatie: punctual si semnul întrebarii.complimente" reciproce.memorizarea unor versuri (în plicuri s-au pus texte lirice). va stabili ierarhia primelor trei . Acestea vor fi puse într-un plic. Atribuiti însusiri. .Ce faci ___ Ileana ___ .Nu ___ 14. sa scrie corect. Sub forma . scrierea ortogramelor etc. în care un grup din elevii clasei sunt numiti sa fie mama. conform modelului: Ileana citeste ___ Mama intra în casa ___ .Tata a sosit ___ . Spre exemplu: . pe niste biletele. precum si corecte din punct de vedere grammatical. Institutoarea va organiza un fel de sezatoare narativa.

Pentru clasa a II-a. Se adauga alte contexte de realizare a procesului scrierii si a constructiei comunicarii. si adj. intonarea propozitiilor. doua puncte.citirea unui text la prima vedere. . semnul exclamarii. . . vocala. text liric.integrarea în enunturi proprii a cuvintelor necunoscute. la formarea si dezvoltarea unor structuri corecte de comunicare verbala.recitarea versurilor. lucrare de control.. în curriculum. .povestirea unor întâmplari.învatarea conversatiei de grup. constatând ca elevii participa cu multa placere la organizarea si desfasurarea lor. factorii perturbatori ai comunicarii.elaborarea de bilete si scrisori. cuvinte cu sens asemanator.scrierea caligrafica a textului.construirea unor texte scurte dupa un sir de ilustratii. compuneri. . Ele vor fi nuantate si adaptate în functie de continuturile învatarii.realizarea acordului gramatical (S si P. triftongi. . sugerate si ele. cu respectarea logicii narative. . pe baza ilustratiilor.despartirea cuvintelor la capat de rând.redactarea scrisa a unor texte.. alineatul. Gheorghe si Tache fac gimnastica. . virgula. Gelu le arata un exercitiu nou.). .recunoasterea personajelor dintr-un text narativ. . subs. .determinarea sensului unor cuvinte noi.Cine vrea sa-l execute primul? întreaba Gelu" Activitatile de învatare propuse sunt variante desprinse din sugestiile Curriculum-ului National. Apar o serie de probleme noi. activitatile de învatare dezvolta si integreaza pe cele efectuate în prima clasa a ciclului de achizitii fundamentale.initierea si mentinerea unui dialog. . . . dupa cum urmeaza: .lecturarea unor texte din literatura pentru copii. am constatat ca ele au contribuit la dezvoltarea limbajului. diftongi. scriere imaginativa (compunere). .consoana. Toate acestea le-am utilizat în clasa.reglarea intonatiei si a unei anumite viteze de vorbire.familiarizarea cu notiunile: asezarea textului în pagina. cuvinte cu sens opus. În acelasi timp. . . linia de dialog. .Gina.

O vulpe era tare flamânda __ Cum sa-si potoleasca foamea __ Vulpea s-a asezat în mijlocul drumului __ -Iata o vulpe moarta __ striga taranul __ El o arunca în car __ .intonarea corecta a unui text cu semne de punctuatie. utilizarea cuvintelor cu sensuri opuse. semnul întrebarii (?) si semnul exclamarii (!). cu sensuri identice ori cu sensuri apropiate. Aceasta are la dispozitie numeroase transmanuale sau culegeri de exercitii. 3. care-i regleaza utilizarea. Institutoarea poate alege sau crea diferite forme de exercitii. unele sugerate de programa scolara.atât nume de fiinte cât si nume de lucruri (sau fenomene ale naturii). . altele propuse de institutoare. Institutoarea va cere elevilor sa alcatuiasca noua propozitii. În continuare. Sugeram câteva unitati de exercitii. . Se ofera elevilor urmatorul text. 2.numai nume de fiinte (de la 2-4 cuvinte). Punerea semnelor de punctuatie.scris. . Punctuatia propozitiilor. solicita elevilor sa grupeze pe doua coloane numele de fiinte si numele de lucruri. devine necesara si capata un caracter aplicativ. în care se fixeaza. Nume de fiinte si lucruri.identificarea si relatarea unor întâmplari. Apoi.se pot organiza felurite activitati de învatare.sa încurce" semnele. institutoarea cere sa se alcatuiasca 5 propozitii folosind cuvinte din fiecare coloana.În acelasi timp..analiza imaginilor aferente textului. cum ar fi: . În clasa a II-a.povestirea unor texte citite. Activitatea de învatare capata iz de creatie didactica. observând apoi modificarile de pronuntare si intonatie.). Pentru clasa a II-a.identificarea titlului si autorului. . se consolideaza abilitatile de citit. se solicita alcatuirea unor propozitii care sa cuprinda: . în asa fel încât la sfârsitul acestora sa pot pune un numar egal de semne de punctuatie specifice sfârsitului de propozitie: punct (.numai nume de lucruri. introducerea acestora în contexte inventate si variate. Institutoarea va pretinde elevilor sa scrie 20 de cuvinte.ca forme de achizitii fundamentale.identificarea personajelor. . prin învatarea sensului unor cuvinte noi.recitarea poeziilor. . urmând sa le puna pe cele potrivite: . solicitând elevii apoi . Ca forma de diferentiere a activitatii. transcris fara semne de punctuatie.Ce mult peste __ zise vulpea __ Ea începu sa arunce pestele din carul taranului __ Ţaranul îsi mâna boii__ De unde sa stie ce isprava facuse vulpea __ . . .. asimilarea unor elemente ale limbajului. pe care le-am aplicat în clasa si care au avut efecte pozitive asupra dezvoltarii limbajului si a capacitatii de comunicare a elevilor: 1. importanta este dezvoltarea vocabularului elevilor. .recunoasterea alineatelor.

4. Corectarea greselilor. Elevul stie ca va primi un text cu greseli intentionate, pe care trebuie sa-l corecteze. Iata un posibil text: ,,O eleva merge spre scoala. În tramvai vine controlorul biletului la control zise acesta Am abonament asteptati sa-l caut Iertati-ma l-am uitat Acasa." 5. Alcatuiti texte. Pe baza unor întrebari, date de institutoare, elevii vor alcatui un text coerent si corect din punct de vedere gramatical. Întrebari posibile: * Ce orar ai astazi? * Ce cuprinde ghiozdanul tau? * Ce vei mânca în pauza mare? * Cum ajungi acasa? * Ce program ai dupa- masa? 6. Transcrierea unui text liric poate fi ceruta pentru un text cu versurile grupate în strofe sau aranjate în strofe (Inima de câine de T. Arghezi; Ţântarul si avionul de O. Cazimir). Pentru formarea deprinderilor de versificatie, se propun exercitii de tipul: aleg cuvântul care sa se potriveasca cu anteriorul: a. Cu hainutele calcate. b. Cu rochitele............. (curate). c. Cu coditele pe .............. (spate). d. Ele intra-n clasa noastra. e. Pe usa nu pe ............... (fereastra). 7. Întelesul cuvintelor. Se are în vedere atât cuvintele cu înteles asemanator, apropiat sau identic - cu anumite cuvinte date - cât si cuvinte cu înteles opus: prieten, calatorie, masa, masina, guma, a mânca, a fugi etc. 8. Ortogramele. Se ofera copiilor jetoane pe care sunt scrie ,, perechile" gramaticale omonime: deal - de-al; ne-am - neam; ce-i - cei; nai - n-ai; s-au - sau; s-a - sa; sa-i - sai; la - l-a; ia - i-a; m-ai - mai; cai - ca-i. Elevii vor alcatui câte o propozitie cu fiecare cuvânt dat. 9. Alegeti forma corecta. Cerinta pentru asemenea exercitii se exprima la persoana I pentru a implica afectiv si volitiv elevii. ,,Eu voi alege forma corecta, taind cuvântul care nu se potriveste": Alearga pe ca-i / cai îngrijite. Câinii cei / ce-i patati sunt ai mei. Baiatul ce-l / cel înalt e vecinul meu. Tu nu m-ai / mai vazut? Tu n-ai / nai un nai nou?

Ion si Ilie s-au / sau dus la teatru. Colega sa / s-a nu-i acasa. Colega s-a / sa dus în tabara. Ionel sta la / l-a tara. Ionel merge la / l-a teatru. Întreaga activitate are rolul de a pune copilul într-o postura educationala. El trebuie sa stie ca exercitiul îi formeaza abilitati adecvate si adecvabile nevoilor sociale - civice: elevul ,,experimenteaza de fapt cu sine însusi", aceasta fiind o premisa obligatorie pentru ,,asigurarea unui exercitiu didactic adecvat, a unui univers în care copilului sa-i fie recunoscut ,,dreptul" de a face ,,propriile" experiente de a ,,încerca propriile" idei, de a gresi, de a avea propriul ritm, propriile preferinte si antipatii". Activitatile de învatare pun elevii în situatii concrete, iar acestea pot lua aspectul unor jocuri de rol. Efectele sunt benefice si din punct de vedere al dezvoltarii si nuantarii limbajului elevilor si pentru însusirea corecta a unor structuri de comunicare verbala. 3.3 Evaluarea - barometrul activitatii scolare pentru institutor si elev Actualul curriculum propane o abordare moderna a procesului de învatamânt. Se urmareste astfel trecerea de la un învatamânt modern, în care elevul este înzestrat cu mijloacele si instrumentele necesare formarii lui ulterioare. De asemenea, partea de comportament se urmareste a fi realizata nu prin impunere, ci prin întelegerea unor norme si acceptarea lor liber consimtita. De asemenea, se urmaresteeliminarea stresului cotidian existent, elevului dându-i-se posibilitatea de exprimare si manifestare. Evaluarea, ca barometru al achizitiilor, ramâne aceeasi parte importanta în procesul învatarii. Este necesar sa vedem daca în cadrul învatarii elevul si-a însusit toate instrumentele cu care noi dorim sa-l înzestram. Fiecare pas facut deschide noi orizonturi, da noi posibilitati. De aceea tinând seama si de particularitatile individuale si de vârsta, evaluarea este momentul în care se face bilantul, putându-se apoi trece mai departe. O evaluare sistematica si corect facuta are ca rezultat o activitate eficienta, atât a elevului, cât si a cadrului didactic. Se trece astfel de la o evaluare comparativa, a carei functie principala este de a clasifica elevii, la o evaluare criteriala, corectiva si constientizata. Aceasta are rolul de a furniza informatiile functionale, de a situa elevii în raport cu atingerea rezultatelor prevazute în documentele scolare si de a oferi solutii de ameliorare a rezultatelor. Se doreste ca elevului sa i se ofere informatii suplimentare în functie de dificultatile constatate, pentru a-i facilita învatarea si se urmareste participarea activa si autonoma a elevului, cu scopul de a constientiza propriile dificultati. Importante sunt toate tipurile de evaluare : initiala, formativa si sumativa, dar accentul este deplasat în functie de specificul vârstei si de competentele elevului. In mod corect, dupa fiecare unitate de învatare se realizeaza evaluarea - prin probe orale, scrise sau practice.

Tehnicile de lucru trebuie astfel alese încât sa dea posibilitatea elevului si înstitutorului sa afle cu exactitate progresele realizate. Se îmbina astfel raspunsurile cu alegere duala, raspunsurile cu alegere multipla, itemi tip pereche, textele lacunare, eseul semistructurat, eseul structurat, eseul liber. Anexa nr. 1 - Test de evaluare - clasa a II-a Într-o alta proba de evaluare s-a urmarit capacitatea elevilor de a emite si recupera un mesaj oral, de a formula raspunsuri, de a pune întrebari sau de a dialoga dupa niste imagini date. Ei trebuiau sa-si imagineze ce întrebare poate sa puna elevul din imagine la un raspuns dat, sau ce raspuns a dat fetita la întrebarea pusa. Apoi au trebuit sa realizaze un dialog. Apoi sa gaseasca o formula de adresare la începutul unui dialog, o formula de încheiere pentru un dialog, sa formuleze diferite mesaje. Astfel elevii au trebuit sa desprinda informatiile dintr-un mesaj, sa distinga sensul cuvintelor si sa semnsleze prin replici corecte întelegerea mesajului scris. Au fost pusi în situatia de a initia sau încheia un schimb verbal, de a identifica obiecte sau persoane, sa formuleze întrebari si raspunsuri, sa efere informatii, si sa-si exprime parerile în legatura cu un fapt. Evaluarea odata realizata, trebuie interpretata de catre învatator, iar activitatea urmatoare trebuie sa porneasca avându-se în vedere rezultatele evaluarii. Se pot lua astfel masuri corective ale activitatii sau de stimulare si ameliorare. Fiind constienti de propriile capacitati, dar si de dificultatile pe care le întâmpina, elevii au astfel posibilitati de comunicare, cooperare, colaborare si autoevaluare, atât la nivelul grupului, al clasei, cât si la nivelele sociale, depasind granitele scolii. CAPITOLUL AL IV-LEA COMUNICARE sI LIMBAJ 4.1. Ce este limba? Ce este limbajul? Limba reprezinta una din caracteristicile de baza ale fiintei umane, a fiecarui individ, deoarece fara limba, omul nu ar mai fi fiinta umana. Functia de baza a limbii este în primul rând cea de a permite oamenilor sa comunice între ei, sa se înteleaga. Aceasta nu este specifica fiintei umane, deoarece si alte fiinte utilizeaza anumite forme de comunicare, însa doar omul are puterea si capabilitatea de a vorbi.Acestea determina fiinta umana la nivel sociologic si de grup, ca membru al unei comunitati sociale în cadrul careia se utilizeaza o anumita limba. Aici apar si caracteristici individuale ale fiecarui om în parte10[10] . Limba a aparut, dainuie si se dezvolta interdependent de mediul si comunitatea în care se foloseste. Aceasta interdependenta reiese si din vasta experienta umana. Limba, se apreciaza de catre Ion Coteanu11[11] , reprezinta în acelasi timp si expresia relatiei între om si natura, între om si societate si fata de el însusi.Totodata, limba este o forma a creatiei umane care modifica atât societatea cât si limba însasi. Toate acestea fac ca limba sa fie complexa precum viata umana, permitînd modificari, însa doar în cadrul anumitor sisteme si procese. Relatia între limba si societate este reciproca, limba trebuind sa ofere fiintei umane, sub aspect social si psihic, o viata decenta -fiind mijloc de 10[10] Ion Coteanu - Gramatica de baza a limbii române, Editura Albatros, 1996: 11[11] Ibidem, p. 57;

Ea se concretizeaza în trei planuri: a)aptitudine. fara ea nu ar putea fi organizate si nu ar exista comunitati sociale. ele pot coexista si dainui. deci în comunitate sociala.Limba este un semn de semne cu o structura determinata în care locul si rolul anumitor parti componente este stabilit în functie de alte parti si de întreg ansamblul. Datorita acestui fapt se poate concluziona ca între limba si societate exista o relatie de interdependenta. b)cunoastere (competenta). Astfel. îsi are rolul doar în societate. într-o interactiune permanenta. comunicare interumana. . limba este un fenomen social care permite comunicarea în cadrul anumitor grupuri umane. Cu ajutorul ei.Este un element de identitate nationala si culturala. numite simboluri.Limba este un sistem de semne care are la baza principiul simbolizarii. 1999. 23. în afara de semne naturale (când tuna si fulgera. respectiv semne intuite de societate. În acelasi timp. Deoarece limba înseamna înainte de toate.Psiholingvistica. înseamna ca va ploua) si semne conventionale. Putem afirma ca limba si societatea au aparut simultan. Realizând diferenta între mijloc de exprimare si obiectul desemnat. dar si acceptarea si utilizarea acestora. c)utilizare (actiune. limba reprezinta capacitatea de comunicare cu ajutorul sistemului de semne verbale articulate.Limba este un sistem de reguli pentru conexiunea dintre sunet si semnificatie. nu numai atât. De aici reiese ca limba este o premisa importanta pentru existenta societatii umane. meditând si creând 12[12] Tatiana Slama-Cazacu .Aptitudinea de a crea simboluri verbale. Capacitatea verbala ca forma de exprimare si comunicare între oameni. Limba însa. 3. sunt caracteristici care-l diferentiaza pe om de animale. practica). aspecte si relatii cu lumea în care traieste. fiind instrumentul de baza. dar în acelasi timp si cel mai perfect pentru comunicare. Numai în acest fel. Editura All educational. Vorbirea naturala este un dar divin si apartine fiecarui om. Doar fiinta umana are posibilitatea de a utiliza. act. oamenii percep lumea si pe sine. Bucuresti. limba le permite transmiterea informatiei. ci si instrument pentru reflectii filozofice si cel al inspiratiei poetice. 2.comunicare si . oferindu-le în acelasi timp si posibilitatea de a-si exprima optim toate elementele specifice ale comunitatii umane . Care sunt elementele de baza ale limbii ca sistem de semne? Tatiana Slama-Cazacu12[12] concluzioneaza ca: 1. Limba este mult mai mult decât un simplu mijloc de transmitere a informatiilor. p.

functia de baza a limbii este de a asigura comunicarea între oameni. realizarea miilor de cuvinte si a unui numar nelimitat de propozitii.muzica. subiectul si cea apelativa-adresata ascultatorului. nefiind legata de ceea ce se întâmpla acum si aici. prin care se pot transmite o multitudine de noi informatii si noi continuturi logice. fiind indispensabila. alfabetul Morse etc. nu înseamna nimic.). permitând crearea unor enunturi noi. s. Simbolizarea permite acest lucru. Regulile care permit anumite combinatii de unitati si exclud altele. Din cele afirmate pâna acum (cu sprijinul bibliografiei) reiese ca limba este un fenomen unic. a. expresiva-privind vorbirea. Desi capacitatea verbala este o însusire naturala a fiecarui individ. Alte functii ale limbii sunt: reprezentativa-prezentarea realitatii. Toate acestea însa sunt complementare limbii umane. Ele însa primesc semnificatie ca ansamblu. utilizata de fiecare individ si comunitate. De aici rezulta înca o caracteristica specifica a limbii si relatia acesteia cu cultura în general si în particular. Aceasta presupune existenta planului care cuprinde unitati cu semnificatie proprie (cuvinte) si a celui compus din unitati care doar prin combinare au semnificatie (sunete). ci este chiar determinata de aceasta. având denumirea de forme de comunicare nonverbala si paraverbala. .Se poate vorbi despre lucruri departate spatial si temporal sau chiar despre cele inexistente. Acest cuvânt (casa) însa este compus din patru sunete ( c. Structura lingvistica cuprinde doua planuri: de continut si cel al exprimarii. prin gesturi. De aici rezulta schimbarile permanente si modificarile aferente ale limbii. cu ajutorul steguletelor sau a semnalelor fumigene etc. adica literele / sunetele alfabetului. De aici si necesitatea acordarii unei atentii deosebite comunicarii si transmiterii informatiilor. luate în ordinea amintita. în primul rând ca mijloc de comunicare. O proprietate importanta a limbii este si capacitatea acesteia de dislocare sau transpunere în spatiu si timp. de a transmite informatia. Cuvintele sunt unitati cu semnificatie proprie si independenta (plan de continut).. a) care . Exemplu: casa . Dupa acelasi Ioan Dumitru (1993). prin combinarea carora se obtin unitati cu semnificatie (plan de exprimare) . dar si folosind diferite alte sisteme simbolice deduse din vorbirea curenta (matematica. fizica. limba se transmite si se asimileaza pe cale culturala.opere literare. Se stie ca fiinta umana este nu doar marcata de limba.cuvântul semnifica o notiune cunoscuta tuturor care cunosc limba româna. De aici rezulta ca limba este accentuat productiva. chimia.articularea. Acest mecanism permite ca prin utilizarea a doar vreo treizeci de unitati sonore. Sunetele sunt unitati fara semnificatie proprie. Oamenii pot comunica si se pot întelege si prin alte moduri. fiind o trasatura importanta a acesteia. luate separat.fiecare generatie la rândul sau este nevoita s-o învete. constituie gramatica limbii respective.

Limba si vorbirea sunt interdependente: limba a evoluat sub forma unei vorbiri organizate. Vorbirea individuala apare când persoana aflata într-o situatie concreta. materializarea acestui sistem. este vorba de categorii mentale si valori morale cu ajutorul carora individul si societatea pot fi stimulati sa se angajeze în treburi de interes general. Aceasta presupune ca vocea este baza comunicarii. sintactic si lexical. La nivel spiritual însa. desi vorbesc aceeasi limba. Vorbirea rezulta din limba. 14[14] Ibidem. face deosebirea între notiunea de limba si cea de vorbire. depinzând de vârsta persoanei în cauza. În plan practic este vorba de convingere. Vorbirea difera în fuctie de sistemul lingvistic al unei comunitati. sugestiva.Aceasta înseamna ca nu poate exista limba fara vorbire si invers. stiinta moderna despre limba. vorbirea orala si scrisa reprezinta materializarea limbii. 222. massmedia. Timisoara. stiinta. dupa aprecierea lui Alexandru Metea13[13] care apare în planul practic si cel spiritual. La îmbogatirea limbii contribuie si personalitatiile (marii scriitori). avînd functia de a evidentia si comleta exprimarea (vorbirea orala) precum si de a întari informatia scrisa. semnificatia unui numar mare de cuvinte apartinând unei limbi este cunoscuta de catre toti membrii comunitatii care vorbesc aceeasi limba. rezultând de aici practic si vorbirea 13[13] Alexandru Metea . afirma Tatiana Slama-Cazacu14[14]. ea depinde de mediul social. care poarta numele de lingvistica scoate în evidenta faptul ca formele analogice ale vorbirii de creare a limbii sunt exprimarea (vorbirea orala) si scrierea (exprimarea scrisa). Exprimarea orala (vorbirea orala) este o forma de concretizare a limbii în care predomina elementele auditiv-sonore. iar vorbirea reprezinta realizarea. prin intonatie si folosirea accentelor15[15]. Vorbirea îmbogateste considerabil limba. În tezaurul lingvistic al unui popor se introduce destul de des cuvinte noi. activeaza cu ajutorul organelor sale vocale. Vorbirea fiecarui membru al comunitatii lingvistice este specifica. fiind realizarea sonora a acesteia. Prin limba se oglindeste personalitatea lingvistica si asta în toate structurile lingvistice. Limba este deci. Spre exemplu. passim. Pentru a putea îndeplini aceasta functie într-o comunitate fie ea si etnica. sistem de semne verbale. distractie si angajare în treburi de interes comun uzând nu doar demijloace lingvistice. Gestica sau gesticularea este o forma neverbala de comunicare. Editura de Vest. p.Gramatica de la A la Z. . de nivelul educational al individului etc. sistemul de semne al anumitei limbi. vorbitorii si altii. în timp ce vorbirea este capacitatea de folosire a acestor semne si utilizarea individuala a mijloacelor lingvistice de catre membrii comunitatii în comunicarea lor cotidiana. de constitutia psihica si de nivelul de cultura al acesteia. De pilda. înfaptuindu-se cu ajutorul mecanismelor de vorbire si auditive. 15[15] Ibidem. iar vorbirea s-a dezvoltat în baza limbii.Limba reprezinta mijlocul prin care se fiinteaza comunicarea interumana. Ca atare. ci si prin exprimarea plastica. fiind un sistem de semne. limba este un fenomen de comunicare si se bazeaza pe capacitatea utilizarii semnelor verbale. morfologic. deoarece particularitatile personalitatii se disting nu numai prin rostirea sunetelor si alegerea cuvintelor.Exista totodata si o etica a vorbirii. Ca atare. limba trebuie sa cuprinda acelasi sistem fonetic. vorbirea unui copil difera de cea a unui batrân. 1997. de fapt o structura de semne verbale. iar gestica un element auxiliar.

orala. gestul. ritm. avem sufficient timp de gândire. Ne referim desigur la actul autentic de exprimare în momentul producerii sunetelor si al vorbirii în întregime. trebuie acordata o mare atentie exprimarii. accent etc. Scrisul a aparut ca rezultat al conventiei civile. Din aceste motive. În ultimul timp. deoarece acesta asociaza informatia cu actul de citire. iar scrierea secundara. pronuntarea regionala etc. Astfel. ortoepice si ortografice. În acelasi timp însa. În cazul exprimarii orale (a vorbirii orale) aceste probleme pot fi înlaturate prin reactii (feed-back). timpul util si elementul auditiv. Sa ne reamintim ca produsele se cumpara si cu privirea si cu urechile. Oricum. Scrierea (vorbirea scrisa) este forma de concretizare a limbii în care predomina imaginea grafico-vizuala a vorbirii. Elementele care-l demasca pe vorbitor atât în sens pozitiv cât si negativ sunt articularea. sau cele care definesc exprimarea orala (intonatie. În ambele cazuri însa. mimica. având o paleta larga de elemente cu ajutorul carora se obtine informatia suplimentara sau ce accentueaza ori detaliaza (intonatia. Vorbeste pentru ami da seama cine esti !" sau . Exprimarea orala (vorbirea orala) este un fenomen deosebit de complex. Aici nu ne referim doar la continut ci si la actul în sine de exprimare. tempo. iar exprimarea în sine forma. ceea ce nu este posibil în cazul scrierii. iar informatia completata si explicata. . ritmul. devenind o piedica pentru circulatia informatiilor. mai ales elementele vorbirii gesticulative. pauza. dar si mai târziu. Utilizarea excesiva a unor gesture însa.De aici rezulta importanta exprimarii mai ales când este vorba de prima impresie sau prima încercare de a comunica. problema de baza este lipsa contactului cu cititorul. exprimarea orala scoate la iveala si cea ce vorbitorul nu doreste sau cea ce doreste sa ascunda. Predomina tonul emotiv si în principiu exprimarea are un efect puternic asupra celui care asculta. gestul si mai ales mimica sunt importante mai ales în comunicarea oficiala. de vorbire. deoarece se realizeaza instantaneu. Oricum. Exprimarea orala (vorbirea orala) este primara. informatia. corectare si rescriind. cea din urma fiind reprezentarea grafico-vizuala a vorbirii orale. marcând trecerea societatii umane la un nivel superior de dezvoltare. desi functia sa de baza este cea de a accentua si completa informatia în timpul exprimarii orale. Cuvântul este baza de plecare a exprimarii orale. De aici si sloganul: . trebuie sa tinem seama de normele lingvistice. În cazul scrierii. Informatia este transmisa direct. neexistând timp pentru concentrare si revenire. Elementele de baza ale exprimarii sunt: vocea. de unde si aparitia unor probleme privind circulatia informatiei. canalul de comunicare. poate duce la diminuarea frumusetii exprimarii si a eficientei elementelor de baza ale vorbirii orale.. Folosind terminologia economiei de piata. tempo. Aici se foloseste si alt stil de exprimare decât vorbirea orala. Avantajul exprimarii orale consta în faptul ca participantii sunt prezenti fizic si urmaresc reactia ascultatorilor. Gestul si mimica trebuie sa urmareasca vorbirea. Exprimarea este însa deosebit de complexa. mai ales gestul si mimica. în scriere. Exprimarea devine mai calitativa si are un impact mai puternic si atunci când se uzeaza de elemente ale vorbirii gesticulative. în genere tot ceea ce vorbitorul doreste sa exprime. în scris nu se pot exprima toate nuantele. Aici este nevoie de un effort sustinut pentru a comunica. pauza). îmbunatatim textul. desi calitatea ramâne cea mai importanta..) Totusi. iatao comparatie interesanta: continutul exprimarii orale (al vorbirii orale) este produsul. ambalajul acesteia. De mare importanta este vorbirea cultivata în comunicare. gesticularea (vorbirea gesticulata) este tratata separate. retusare. accentul.Cuvântul va va trada !". având în vedere ca la baza scrierii se afla imaginea grafico-vizuala.

Aceasta se materializeaza prin diferite modalitati: de pilda. gândirii si în interactiunea zilnica. Oamenii au crezut în puterea cuvântului. în puterea cântecelor. al vorbirii apare. mai bogata mental. mai convingatoare prin selectarea cuvintelor. în cel de cunoastere (competenta) si în cel de utilizare (act.2. cu atât exprimarea este mai frumoasa. oral sau scris constituie principalul mijloc de comunicare între oameni. Limbajul. practica. Toate unitatile lingvistice tin de sonoritate (sunetele si cuvintele).). Am amintit deja ca vorbirea spontana. Daca urmarim cu atentie gândurile vom vedea cum apar în gândire anumite elemente de limba. altfel decât formele gândirii (notiunea. Toate acestea permit fiintei umane sa-si evidentieze creativitatea în cele mai diverse domenii: social. cu cât este vorbirea mai îngrijita. concluzionarea) care. adica ortoepia si dictia care pot diminua frumusetia vorbirii. Ceea ce poate influenta negativ vorbirea. monologuri. cât si procesul de gândire notionala. în afara de functiile de baza (practice) are si una estetica. De fapt.Elementele sociale ale limbii consta în faptul ca ea permite realizarea legaturii între membrii comunitatii etnice. întelegându-se prin aceasta functionalitatea si puterea creativa. discursuri. în mare masura sunt aceleasi la toate popoarele lumii. Însotirea exprimarii orale de mesaje neverbale este un avantaj al omului. care permite vorbitorului sa-si exprime gândurile si sentimentele. a rugaciunilor si a blestemelor (vezi importanta descântecelor). atât cea orala cât si cea scrisa. Uneori acestea au avut pentru om o relatie magica. În acelasi timp. Limba si gândirea reprezinta un întreg. dar ele nu sunt fenomene identice. omul apare în dubla calitate: ca individ si ca fiinta sociala.acestea devin elemente importante si functionale. Creativitatea este cea mai importanta caracteristica a vorbirii. cea mai utilizata. O vorbire buna. limba este un sistem complex constituit din subsisteme interdependente. cultural. vorbirea este cea mai complexa functie a omului. în limbajul cotidian. iar sonoritatea este materiala. iar vorbirea gesticulativa îsi îndeplineste în totalitate functia. se manifesta în cel putin trei planuri: în cel de aptitudine. Limba nu este doar un simplu mijloc de comunicare. 4. conversatie. realizare etc. ci si cel de formare a gândurilor. De ce gresesc copiii în exprimare? Limbajul verbal consta în exprimarea orala a omului în diferite situatii. este o activitate specific umana. ca si celelalte aspecte. naturala. Limba urmareste dezvoltarea unei comunitati lingvistice transmitând experienta acesteia. Cert este ca limba este o forma de comunicare interumana. iar aceasta sa-si poata exprima menirea. Aspectul estetic al comunicarii. cugetarea. Important este ca acestia sa stapâneasca sufficient de bine limba de comunicare. prin care se realizeaza cu ajutorul limbii atât comunicarea verbala între oameni. Prin vorbire. Aceasta iese în evidenta cel mai bine prin recitarea versurilor. un ansamblu. Vorbirea influenteaza totodata si viata umana din punct de vedere al gândirii si din punct de vedere emotional. Vorbirea este un fenomen uman. este slaba articulare. Fiinta umana a acordat întotdeauna o importanta deosebita cuvintelor. .

În general. Cu ajutorul limbajului omul transmite experienta. La intrarea în scoala copilul are deja o anumita experienta intelectuala si verbala. Se pot constata diferente însemnate de la un copil la altul în ceea ce priveste dezvoltarea limbajului. . limba si limbajul detin o functie cognitiva. o au sunetele isi a la sfârsitul si începutul propozitiilor.era'' sau . particularitati trecatoare ale dezvoltarii. 700-800 fac parte din vocabularul sau activ. O astfel de exprimare fluenta si coerenta este facilitata si de dezvoltarea limbajului interior care constituie cadrul de organizare al limbajului exterior (Cosmovici A. dezvoltarii asincrone a unor segmente ale aparatului articular si respirator. lexicale si gramaticale. Ed. Apar uneori si sunete mai multe decât trebuie sa apara în cuvânt: este vorba de un fenomen de încarcare fonetica a cuvântului. glumele. influentelor mediului familial si social. Învatarea scris-cititului creeaza un câmp larg de dezvoltare si organizare a intereselor intelectuale.aia''. iar dorintele. 145 . iar pe de alta parte. Cea mai mare frecventa ca sunete parazitare. 16[16] A. vorbirea scolarului mic devine un element al exprimarii gândirii cu pronuntate note personale.16[16] Unele dificultati de sistematizare si organizare succesiva. în clasa a III-a si a IV-a apar raspunsuri mai complexe. Se manifesta unele defecte temporare de vorbire. Pâna la intrarea în scoala..lu''(în lo de lui). prelucreaza date cunoscute din realitatea obiectiva sau subiectiva.ieu'' în loc de .. . iar de la aceasta vârsta apar o serie de caracteristici noi. coerenta a comunicarii verbale persista în întreaga copilarie. S-a observat o problema deosebita privind caracteristicile pronuntiei si anume prezenta sunetelor parazitare în vorbirea orala a scolarului mic de tip monologat. Cosmovici. Exprima bine diferentele dintre obiecte si fenomene. el întelege bine vorbirea celor din jur si se poate face înteles prin exprimarea gândurilor în propozitii si fraze alcatuite corect. alcatuita din subsisteme lingvistice: fonetice. La sfârsitul micii scolaritati. dobândeste informatii. . De pilda. Aceasta exprimare este facilitata si de volumul mare al vocabularului sau: aproximativ 2500 cuvinte din care cca. p. disimulari în articularea diferitelor cuvinte: .Limba este mijlocul prin care se realizeaza comunicarea.eu''. În cadrul procesului de comunicare participând efectiv si direct la cunoasterea realitatii..t-a dat o carte''. mai mult spontan. 4000-4500 cuvinte din care aproximativ 1500-1600 fac parte din vocabularul activ. fiind întretinuta de vorbirea defectuoasa din familie sau de unele caracteristici dialectale ale mediului lingvistic în care traieste copilul. ele trebuie puse pe seama unor disfunctii ale cresterii. Polirom. pe de o parte datorita capacitatii intelectuale a copilului.. Experienta verbala a copilului din primii 6 ani de viata influenteaza întreaga sa dezvoltare psihica. datorita procesului de instruire verbala si formarii culturii verbale. Psihologie generala. . politetea sunt tot mai clar exprimate.recreatie''.. . Sub influenta acestui proces apare un stil personal de exprimare a ideilor.. În povestirea orala se fac evidente neglijente de pronuntare. ea este rezultatul acumularilor si perfectionarilor tehnico-economice si socio-culturale. (1996).. ea este un câstig socio-istoric al oamenilor. 1996). Daca în clasa I si a II-a întâlnesc expuneri incomplete. schimbarii dentitiei. vocabularul sau ânsumeaza cca.. Iasi..iera'' în loc de . Desi limbajul nu este suficient automatizat si înca mai întâlnim elemente ale limbajului situativ. de obicei atunci când copiii expun lectia si mai putin în dialoguri. preferintele. scolarul de 8 ani mai spune . reflectând conditiile în care traiesc oamenii. mult mai organizate si sistematizate. Limba unui popor se îmbogateste si se nuanteaza. este capabil de a sustine discutii contradictorii.. copilul învata vorbirea într-un anumit fel. de a întelege subtilitatile vorbirii aluzive.p'orma''.tocma''.

hotomalu''. Alte defecte ale scrierii. caracteristicile exprimarii. mecanismele trecerii din limbajul interior în cel exterior sunt deficitare si.mai trebuie putina sare''). dar treptat el începe sa desprinda unitatea fonetica si grafica a cuvântului si elementele propozitiei simple si dezvoltate. bogatia si varietatea lui... Pentru început însusirea ortogramelor nu are la baza cunostinte gramaticale precise. .. ele influenteaza negativ randamentul scolar si în general integrarea în .. ca acelea de caligrafiere sau de înclinatie a literelor. ca o lectie principala a lor''. dar se constata numeroase progrese calitative datorate contactului cu vorbirea literara si cu rigorile impuse de scoala în legatura cu exprimarea verbala. a defectelor de pronuntie.artimetrica'' etc. . pe de alta parte. În comunicare persista înca destule elemente ale limbajului situativ.. însusi stereotipul dinamic gramatical nu este elaborat. Datorita unei slabe dezvoltari a auzului fonematic la început elevul nu poate distinge bine câte cuvinte sunt într-o propozitie.). În primii doi ani ai învatarii scrierii. ghi.. acestea presupun probleme de precizare a sensului si semnificatiei cuvintelor. sunt frecvente eliziunile de grafeme ( de exemplu . înca insuficientei automatizari. se manifesta la început greutati de diferentiere a sunetelor.clasa a IV-a). ci. Exprimarea în scris opereaza înca de la început cu un vocabular mai critic si cu rigori de o topica expresa. ge. .. debitul scris creste mult mai lent.clasa a IIa. a IV-a. existenta sau inexistenta fenomenelor parazitare în vorbire.che. gi'' între care. cresterea volumului de cuvinte tehnice (la gramatica. limbajul elevului mic se caracterizeaza prin formulari neclsare. micul scolar face adesea numeroase confuzii. . dar treptat scolarul îsi va da seama de diferentele gramaticale existente (exemplu . neglijente sau greoaie.. iar elementele de pronuntie dialectala prezente la începutul scolaritatii vor scadea treptat prin dezvoltarea limbajului cult.Perioada micii scolaritati este perioada în care scrierea devine un nou potential al sistemului verbal.. Alteori în scriere apar sunete supraadaugate (. în care timpul verbal nu este bine acordat cu substantivul (. apar si cazuri de inversari ale silabelor cuvântului. cu foarte multe diferente individuale. . . datorita nivelului de întelegere precar al copilului.fetita sare coarda'' si . în ceea ce priveste stilul vorbirii. precum si a grupurilor de litere . fenomene asemanatoare se petrec în scrierea diftongilor si a triftongilor. cu foarte multe diferente individuale. În vorbirea scolara (relativ monologata) frecventa cea mai mare o au dezacordurile gramaticale. În dezvoltarea scrierii corecte. se corecteaza pâna la sfârsitul clasei a IV-a.sau''). Între scolarii din clasele I-IV exista diferente importante în consistenta vocabularului. Cunoasterea tulburarilor de limbaj prezinta o importanta deosebita deoarece au o frecventa relativ mare.. ce. În aceasta perioada scrierea devine un nou potential al sistemului verbal.sau'' si . Particularitatile dificultatilor întâmpinate de copil în vorbire sunt datorate. este vorba de o insuficient de clara analiza auditiv verbala cu privire la componenta sonora a cuvintelor.. .pâna vine ei''.viouara''.).ître''...atâta animale cunosc''.cardula''etc.îtuneric''. istorie) va duce la dificultati în pronuntie si scriere. De aceea problemele de omonimie vor implica dificultati (.clasa a II-a.. Toate aceste particularitati ale limbajului se oglindesc sintetic în debitul oral si scris. pe de o parte. Exprimarea în scris este reletiv simpla si foarte economicoasa pâna în clasele a III-a. chi.diminiata''. bogatia structurii gramaticale a propozitiilor. De-a lungul anilor de scoala debitul verbal oral creste.. aritmetica. ghe. a repetitiilor. dupa care devine mai activa si mai personala.istoria este o lectie.

evolutia sa este îngreunata sau stopata în functie de gravitatea tulburarii. Tipografia Universitatii. p. saracacios.reducerea lor odata cu maturizarea si dezvoltarea copilului în activitatea scolara. acestea vor deveni si mai evidente. a regulilor gramaticale si mai ales învatarea captarii de semnificatii ample. argotisme. pe la 4-5 ani. Ankarom. Dificultatile de învatare a vorbirii sau a articulatiei. 18[18] E. ambiguu. Metodologii contemporane în domeniul defectologiei si logopediei.)17[17] Limbajul contribuie la întreaga viata spirituala a copilului. 136.înlaturarea lor printr-o abordare din timp prin metode terapeutice si logopedice. 127. Iasi. Achizitia si dezvoltarea limbajului implica. dar care pot fi remediate printr-o actiune convergenta determinând: . · învatarea combinarii de cuvinte în sintagme. lacunar. precum substituiri. Implicatiile defectelor de vorbire sunt grave si se fac simtite în întreaga activitate psihica a copilului si îi modifica comportamentul. (Mitiuc I. sunt cauzate de o inadecvata însusire a pronuntiei. Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburari de limbaj. Ed. fraze.vocabular restrâns. p. încurajarile si crearea unui tonus psihic ridicat constituie factori deosebit de importanti pentru recuperarea copiilor cu deficiente de limbaj. de maniera orala ( rapida si contextuala). prin antrenarea permanenta si insistenta a copilului în activitatile scolare. · învatarea cuvintelor.corectarea lor doar prin oferirea de modele corecte de vorbire. . iar în cazurile când se produc deteriorari ale limbajului.18[18] Dificultatile de învatare a vorbirii sunt constante de regula. Pentru o dezvoltare normala limbajul necesita o permanenta stimulare. Bucuresti. cât si ca varietate categoriala. . în esenta.simplificari sintactice atât ca lungime. Cei mai multi dintre copiii care în clasele primare prezinta dificultati de învatare au avut dificultati de învatare a vorbirii în prima copilarie.colectiv si activitate. 1987. prin stimularea si încurajarea judicioasa a copilului. Mitiuc. .dificultati în achizitia de cuvinte noi. . cu certitudine. a formei si continutului lor. Verza. fraze scurte si simple. În cazul în care un copil prezinta dificultati de învatare a limbajului expresiv el trebuie sa se identifice prin urmatoarele caracteristici: . 1996. Climatul afectiv.limbaj telegrafic. a acestora în mesaje.erori de lexic. grave si persistente în primii ani de scoala. . · învatarea regulilor gramaticale si utilizarii lor curente. . netratate. 17[17] I. cateva demersuri specifice de învatare: · învatarea fonemelor si a combinarii lor. articulate ideatic. . Dificultatile de învatare verbale aferente vorbirii se pot manifesta pe directia combinarii de cuvinte. propozitii.carente în formularile verbale nereferentiale. . · învatarea extragerii semnificatiei din compexele ideatice mai ample.

parintii trebuie sa manifeste întelegere si menajare a copilului. predispunându-i totodata la multe confuzii. deficit de implicare. scaderea capacitatii de concentrare în alte zone. pentru a le recunoaste ulterior în alte texte.limitari în dezvoltarea pe orizontala si verticala a aspectelor pragmatice. ca si în orice demers de procesare actional. anxietate. Astfel ca problemele disfunctionale în citire pot aparea în oricare din cele patru module ( perceptiv. El trebie sa învete sa citeasca în mai putin de 1 an de zile. în clasele primare. . sintactic. fara sa termine întotdeauna sinteza fonemica în timp util. irascibilitate. fapt ce-i obliga la un mare consum energetic formal. pentru realizarea mult doritului complex grafo-sonor. frustrat si demoralizat.prezenta unor termeni necunoscuti sau abstracti. daca sunt depistate la timp si tratate cu multa rabdare. pentru a evita posibila agravare în sensul aparitiei unor eventuale manifestari nedorite. si revenirea obligatorie în planul vizual pentru a citi. în sfârsit un cuvânt. . de tip fonetic. cu numeroase reveniri în explicatii. lexical. dificultatile de învatare a limbajului nu mai sunt de constructie si de vorbire ca atare. alti copii procedeaza la o alternanta întâmplatoare a celor doua rute.expresii stilistice mai elaborate. cu subîntelesuri. ca medie normala. ca acestea seamana cu ceva din ce cunosc deja. atitudine precara. dar falsa. întârziind.formulari eliptice. . care necesita din partea unui copil de 6-7 ani un efort foarte mare. în raport cu asteptarile vârstei. De multe ori dificultatile de învatare a citirii sunt cauzate de procesul de învatamânt în sine. deficit sporit de atentie.o anumita ramânere în urma. Dificultatile de învatare ale citirii sunt determinate de greutati întâmpinate în asocierea prompta.. Copiii întâmpina dificultati pe aria limbajului receptiv mai ales în anumite situatii care presupun întelegerea: . . alti copii întâmpina dificultati pe ruta fonologica si se straduiesc mereu sa recompuna auditiv cuvântul grafic. având senzatia vaga.alterarea ordinii sintactice a cuvintelor în fraza. astfel. .unor formulari mai ample: propozitii dezvoltate si fraze. Educatorul. semantic). Limbajul receptiv sau limbajul comprehensiv asigura receptarea si întelegerea mesajului transmis de emitator. a finalitatilor limbajului. . Metoda practicata la noi. metoda analitico-sintetica presupune predarea scris-cititului simultan.omisiuni ale unor elemente-cheie din fraza. prin metodele neadecvate de învatare a citirii si scrierii în scoala. dezorganizare generala sau chiar o inhibare totala. ce se finalizeaza cu rostirea cuvântului final si întelegerea textului. Este normal ca la început elevii ce învata citit-scrisul simultan si în ritm alert. copilul manifesta usoare tulburari de motricitate. usor de detectat. poticnindu-se la cuvinte noi pentru ca se încapatâneaza sa le citeasca doar vizual. ci de dezvoltarea limbajului ca fenomen global. Dificultatile de învatare a limbajului receptiv sunt însotite si de alte manifestari. În cazul dificultatilor de învatare ale limbajului receptiv. Însusirea lexiei reprezinta un proces amplu si complicat. . Dificultatile de învatare a citirii se manifesta astfel: unii copii fotografiaza la nesfârsit cuvintele citite. negativism. pe fondul atâtor altor solicitari scolare paralele sa prezinte manifestari precum: probleme perceptive. Ameliorarea unor astfel de cazuri este totusi posibila în scoala. Copilul care nu întelege multe din cele ce se spun în jurul lui este stresat. corecta si trainica între fonem si grafem. mutism si chiar manifestari de tip schizoid. un timp mult prea scurt pentru un mecanism atât de complex. rezervata. perturbari afectiv-emotionale.

jocul cu rol include si anumite reguli. atentia copiilor se îndreapta. Posibilitatile sporite de contact si cu alti adulti.la care apare si se dezvolta. spre respectarea regulilor de joc. Copiii se joaca. Copiii sunt solicitati sa creeze diverse dialoguri ce pot fi purtate în situatii date.4. determina un proces de emancipare afectiva reflectata în joc. Jocul cu reguli izvoraste si se dezvolta din jocul cu rol si se caracterizeaza prin separarea si prin constientizarea sarcinii jocului. copilariei si izvoraste din nevoia de actiune a copilului. rolul jocului si situatia imaginara. jocurile de imaginatie. Caracterul practic al jocurilor se evidentiaza pregnant si la copiii scolari . convingeri si puternice trairi emotionale.a. de cultivare a unor bogate calitati fizice. trasaturi complexe de caracter. între acestea existând determinari strânse. dialectice. Aceste jocuri sunt specifice scolarilor. morale. Pentru scolari. trasatura dominanta a conditiei umane. simulativa din lumea adultilor.3. mai ales. În desfasurarea jocurilor: Ghicitorul. acestea pot fi însa incluse si în categoria jocurilor cu reguli. estetice si sociale. Jocurile de reguli se caracterizeaza prin faptul ca regula este elementul principal al jocurilor. jocul este o activitate concreta. treptat. jocul mijloceste cunoasterea directa a lumii si. jocul este o cale eficienta de educare. Primele jocuri pe care le practica copiii sunt jocurile de rol (în special în orele de limba româna). cu precadere. vie si corespunde primei etape a procesului de cunoastere. cultiva deprinderi bogate. exersând o activitate serioasa. cu valoare formativa bine determinata în momentul în care cadrul relational al copilului se largeste prin intrarea lui în scoala. pentru ca cer o dezvoltare psihica si fizica necesara întelegerii si practicarii regulilor de joc. Jocul didactic folosit în lectiile de limba româna Principala activitate a copilului este jocul. . fiind un mod foarte serios de a aduce la nivelul sau lumea celor mari si de a o întelege. Cine stie geografie etc. Jocul capata o pondere si un rol deosebit. Asadar.si chiar în jocurile adultilor. jocurile sportive. Prin caracterul sau practic. jocurile muzicale s. jocurile distractive. . cu usurinta. din care decurge. din afara cercului familial. Înscriindu-se în sfera actiunilor din perioada de început a vietii omului. Pe lânga aceste tipuri de joc amintim si jocurile de miscare. Jocul reprezinta o activitate proprie vârstei fragede. Iar jocul de reguli cuprinde si anumite roluri. cunoasterea abstracta . caracterizata prin intuirea lumii pe calea simturilor. iar cu cât omul se joaca mai mult cu atât îsi pastreaza atributele copilariei. Jocul îmbraca forme variate de manifestare.

jocuri fonematice. jocul pe calculator.fixarea regulilor. . care însa îl izoleaza oarecum de ceilalti copii ori adulti. Daca este utilizat cum trebuie si cât trebuie. . jocuri pentru îmbogatirea vocabularului.respectarea momentelor jocului didactic.prezentarea materialului.complicarea jocului. în calitate de cadre didactice. Integrarea jocului în procesul instructiv educativ face ca elevul ori prescolarul sa învete cu placere.). mai multa siguranta si tenacitate în raspunsuri.asigurarea unei atmosfere prielnice de joc. .executarea jocului de catre elevi. jocuri de atentie. .încheierea ( evaluarea conduitei elevilor). sa devina interesat de activitatea pe care o desfasoara. În ultimii ani.introducerea în joc. introducerea altor variante).ritmul si strategia conducerii lui.a treia alfabetizare'' si sa fim alaturi de el. . . jocuri muzicale. cum sa caute informatia si unde sa o caute. .stimularea elevilor în vederea participarii afective la joc. învatamântul modern trebie sa-l învete pe elev cum sa învete.Toate tipurile de jocuri prezentate favorizeaza interrelationarea copiilor. din categoria celor intelectuale: pentru cunoasterea mediului înconjurator. . organizarea lui metodica. jocuri matematice.organizarea judicioasa a acestuia. sa cunoastem continutul acestor softuri si sa ne straduim a le integra în procesul instructiv educativ.explicarea si demonstrarea regulilor jocului. Este bine ca noi. . sa capete mai multa încredere în capacitatile lor. In acest moment creatorii de soft educational au scos pe piata o serie larga de CD accesibile atât scolarilor cât si prescolarilor (ISA multimedia. Pentru organizarea unui joc didactic trebuie sa avem în vedere urmatoarele cerinte: . jocuri logice. mai curajosi. de recitare si cânt. cel mai eficient joc se pare a fi astazi cel pe calculator. institutorii.. . .pregatirea jocului. copiii s-au dovedit a fi din ce în ce mai atrasi de un alt tip de joc. de regula. de modul în care noi. Erc Press. calculatorul va oferi copilului sansa de a patrunde în lumea din ce în ce mai complexa a informatiei în folosul lui. . CD Press etc.anuntarea titlului jocului si a scopului. jocuri pentru dezvoltarea operatiilor gindirii. .varietatea elementelor de joc ( complicarea jocului. corectarea ortografiei. Reusita jocului didactic este conditionata de proiectarea. face ca cei timizi sa devina mai volubili. mai activi. stim sa asiguram o concordanta deplina între elementele ce îl definesc. . caci daca dorim sa le captam atentia si sa le transmitem cât mai multa informatie. Desfasurarea jocului didactic cuprinde urmatoarele momente care trebuie parcurse în organizarea lui: . Sa-i deschidem asadar dumul catre . Jocurile pe calculator fac parte.

. Aplicând aceste jocuri. de a se transpune în diferite roluri si situatii care îi apropie de realitatile înconjuratoare. ci sa se gâseascâ alte formulari. jocul ocupa.? -În banca din spatele elevului. se explica desfasurarea jocului si se arata ca pentru fiecare raspuns au la dispozitie un minut de gândire. acestia îsi satisfac nevoia de activitate. Sarcina didactica: formularea unor întrebari care cer în raspuns cuvântul interzis. -În ce clasa sunteti? -În clasa care urmeaza dupa a doua. Demersul jocului: jocul se poate desfasura în colectiv sau în perechi. Se dau înainte de joc doua-trei exemple de raspunsuri în care sa nu fie inclus cuvântul interzis. Jucându-se. Dupa ce clasa a fost organizata. care sa constituie totusi raspunsul la întrebarea pusa. Copiii cei mai înzestrati sunt cei care se joaca mai mult.. -În ce banca sta elevul. -Când vin pasarile calatoare? -Când încep sa înfloreasca pomii. de a actiona cu obiecte reale sau imaginare. locul preferat. La sfârsitul jocului vor fi evidentiati toti elevii care au formulat raspunsuri corecte si au dat dovada de mai multa fantezie. -Când se topeste zapada? -În anotimpul în care înfloresc ghioceii. am observat cum se manifesta elevii în urma lor. Cuvântul interzis primavara. Exemple: Cuvântul interzis a treia. evident. dezvoltarea atentiei voluntare si a imaginatiei. În activitatea de fiecare zi a copilului.Voi prezenta un joc didactic folosit înaintea alcatuirii unei compuneri despre primavara: Cuvântul interzis Scopul: activizarea vocabularului. Aceasta trebuie construita în asa fel încât sa ceara în raspuns folosirea cuvântului interzis. Se solicita elevilor ca la întrebarile învatatorului sa raspunda în asa fel încât un anumit cuvânt stabilit anterior sâ nu fie folosit.

Obiective: dezvoltarea fluiditatii. Desfasurarea jocului: alegem doua cuvinte. Imaginatia elevului e constrânsa sa se puna în miscare. Câinele pe dulap. a imaginatiei creatoare. unul sa fie suficient de strain de celalalt. între care safie o anumita distanta. fac parte din aceeasi notiune. Folosind aceste jocuri. flexibilitatii si originalitatii. (vezi Anexe). Procedeul cel mai simplu pentru a institui între ele un raport e acela de a le lega printr-o propozitie. Primul. de la doua cuvinte ( binomul fantastic) sau de la mai multe cuvinte. nuantata. un stimul. Voi prezenta câteva sarcini didactice. descopera o serie de motivatii pentru a învata. . stimularea. am observat ca se dezvolta capacitatea de exprimare corecta. Jocul solicita efortul intelectual. spre a constitui un tot unde cele doua elemente straine sa poata convietui. Alfabetul Morse. ce pot fi realizate prin intermediul unor astfel de jocuri si jocurile prin care se pot realiza: * Crearea unor povesti pornind de la un cuvânt. Se amesteca toate biletelele si se extrag doua la întâmplare. îsi asuma sarcinile de învatare. spre a institui între ele o înrudire. spre exemplu. Litera se plimba etc. recreativ. dezvoltarea perseverentei. Pentru alegerea cuvintelor se recomanda urmatorul procedeu: fiecare elev va scrie un cuvânt pe o hârtiuta pe care o va împatura. Exemplu: Jocul Ce putem face cu ajutorul a doua cuvinte. formarea deprinderii de exprimare corecta.Eficienta jocului didactic depinde de cele mai multe ori de felul în care învatatorul stie sa asigure o concordanta între tema jocului si materialul didactic existent. Va fi o descoperire. Dulapul pentru câine. câine. Obtinem astfel diferite figuri: Câinele cu dulapul. raspunsuri. Jocurile didactice care le-am folosit cu bune rezultate la clasa I si care au ajutat la învatarea cititului si a scrisului sunt Robotii. aprecieri. Jocurile de creativitate trebuie sa urmareasca cunoasterea. o inventie. explicatii. îmbogatirea si activizarea vocabularului elevilor. Elevii pot exersa actul vorbirii într-un mod placut. Sarcina didactica: crearea unei povesti pornind de la doua cuvinte. Spre exemplu. lup si urs sunt prea apropiate.aceste doua cuvinte vor forma o pereche. alegând mijloacele adecvate de îndeplinire a lor. sa foloseasca cuvântul ca mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebari. educarea si dezvoltarea tuturor factorilor implicati în procesul creatiei. expresiva. al doilea dulap.

pisici false.. Se recomanda sa li se permita elevilor sa creeze si acasa povesti. Spre exemplu: * Un câine trece strada cu un dulap ân spate. O data însusite de elevi. expresiile faciale transmit.dezvoltarea propozitiilor în povesti. da din coada afectuos. comunica emotiile mai bine decât mesajul verbal. oase false. cum face melcul cu cochilia. poate sa atentioneze învatatorul asupra înclinatiei de a recepta si emite mesaje referitoare mai mult la atitudini interpersonale decât la continutul comunicarii verbale. în primul rând de gradul lor de noutate. este indicat sa li se ceara elevilor sa-si deseneze episoadele cele mai importante ale povestirii pe care au inventat-o. Prietenos fata de aproapele sau.alegerea celor doua cuvinte ( la întâmplare). Învatarea prin actiune este un stil eficient. În aprecierea povestilor create de elevi. oricât l-ar implora doctorul. da laba elegant.Câinele în dulap. privirea. . * Câinele în dulap. cu o imaginatie bogata. ci unul de participare activa în comunicare. papucii îmblaniti. . ce sa-i faci. E unul si-n dulapul cu oale din bucatarie. Pe lânga stimularea creativitatii. Îl poarta mereu dupa el. În general. Obiectivul avut în vedere nu este nici pe departe un antrenament pentru actorie. Ele se perfectioneaza pe masura ce comunicarea nonverbala se îmbogateste. Doctorul x se întoarce acasa. De asemenea. sirul de botnite si de zgarzi. * Dulapul pentru câine contine paltonasul câinelui. ghidul orasului (ca sa mearga sa ia laptele. . ziarul si tigarile stapânului).drumul'' pe care va trebui sa-l pargurga elevul este urmatorul: . acestia le vor aplica cu mult amuzament. deschide dulapul sa-si ia halatul si aici gaseste un câine. compunerea unor asemenea povesti are si efecte comice. Dramatizarile au ca obiectiv de prima importanta sa provoace elevii sa interactioneze în comunicare.legarea cuvintelor în propozitii. unul în frigider pe jumatate congelat. Gesturile. Deci. unul în sertarul biroului. unul în masina de spalat. Cunoasterea feptului ca la copil gesturile sunt mai frecvente decât la adult. E posibil ca ei sa realizeze desene cu mult superioare creatiilor literare. învatatorul va trebui sa le exemplifice. E cotetul lui. prin comunicarea nonverbala se exprima atitudini interpersonale. Fiecare figura ne ofera schema unei situatii fantastice care sta la baza unei povesti. miscarile. Gesturile copilului nu se limiteaza cu vârsta. În caz ca elevii nu pot parcurge singuri aceste etape. dar sa iasa din dulap nici gând. sa se tina seama. pot avea un vocabular sarac. E un câine latos în dulapul pentru maturi. aceasta deoarece unii elevi. de originalitatea lor. Doctorul merge sa faca un dus si gaseste alt câine în dulapiorul de baie. Comunicarea nonverbala la copii are un rol de compensator sau substituient al limbajului verbal. .

Se noteaza raspunsul corect cu plus. Un elev din prima grupa se duce afara. articulata si corecta. vaz. de simulare. el se va sfatui în soapta cu învatatorul. de concentrare. gust. pipait. cu unele modificari. le dezvolta capacitatea de a improviza în anumite situatii în fata unui public. Am folosit cu succes. la ce profesie se refera. Aceste jocuri au un rol însemnat în educarea elevilor. a memoriei. în formarea si dezvoltarea vointei. Se vor antrena în roluri actrive cât mai multi copii. iar cel gresit cu minus. Raspunsul se va da sub forma unei propozitii de catre un reprezentant din alta grupa. Ele ajuta si corecteaza pronuntia. Aceste jocuri se bazeaza pe anumite tipuri de exercitii: de destindere. memoria. Învatatorii si elevii îndragesc aceste jocuri înca din clasa I si le vor folosi si în urmatorii ani de scoala. intonatia si vorbirea inteligibila. · jocuri care cultiva dezvoltarea fizica si coordoneaza miscarile. urmatorul joc de simulare: Ce profesiune are? Obiective: activizarea bagajului de cunostinte. Apoi mimeaza un copiol din grupa a doua pentru unul din grupa a treia. Pedagogii au facut o clasificare a acestor jocuri: · jocuri de formare a unor relatii între copii. de simt. apoi unul din grupa a treia pentru grupa a patra si unul din grupa a patra pentru altul din grupa întâi. . ajuta elevii în exercitiile de miscare necesare pentru o dezvoltare fizica si psihica. Jocurile dramatice ofera prilejul pentru a învata o respiratie corecta în timpul vorbirii. la clasa. Sarcina didactica: recunoasterea. pentru a alege miscarile cele mai sugestive. îi ajuta în vorbire. Desfasurarea jocului: Se împart copiii în doua. pentru a usura si a face placuta. din mimica si gesturile colegilor lor. miros. Se continua jocul pâna vor participa toti elevii. a imaginatiei si a capacitatii de coordonare a miscarilor. · jocuri care dezvolta atentia. dezvoltarea atentiei.Jocurile dramatice ofera o trecere si adaptare mai usoara de la învatamântul prescolar la cel scolar. Înainte de a trece la mimare. trei sau patru grupe. fantezia. · jocuri care dezvolta functionarea organelor de simt: auz. exprimare. revine si mimeaza. cu ajutorul gesturilor. dezvoltarea capacitatii de exprimare în propozitii corecte. caracteristicile unei profesiuni. la un grad mai ridicat de dificultate. Va fi evidentiata grupa care a obtinut cele mai multe pulsuri. dar cu alte gesturi. Nu se va mai mima o profesiune ghicita sau se va mima. de interpretare. atractiva si interesanta activitatea din scoala. De asemenea.

4. Ea se exprima în doua modalitati. . Se insista asupra pronuntiei corecte a unor sunete care în anumite combinatii sunt susceptibile de a fi pronuntate gresit. de sinteza. Învatatorul trebuie sa permita scolarului sa se elibereze: a juca jocul si a-l juca pe cât posibil mai bine este calea cea mai sigura pentru a-l face sa iasa din el însusi. În etapa prealfabetara. nonconformiste. un scurt text cunoscut.citesc" diferite imagini selectate din povestile mai cunoscute lor. Rolul acestei perioade este de a familiariza copiii cu atmosfera scolara. stabila: disciplina corporala.. la observare si sensibilitate.sa asocieze forma grafica a cuvintelor cu sensul acestora. sa utilizeze povestirea pe baza ilustratiilor si prin imitare. antrenamentul afectiv sunt solicitate din ce în ce mai mult în jocuri. Activitatile de învatare au un caracter intuitiv. . grupuri de litere. aplicat la diferite tipuri de texte literare sau nonliterare.sa identifice litere. . În ultima instanta.Capra cu trei iezi". elevii se pregatesc sa abordeze studiul literelor. Sa îndrumam scolarul sa-si construiasca o baza solida. cuvintele si combinarea cuvintelor în vederea întelegerii si formularii unui mesaj inteligibil . cu întelegerea sensului exact al acestora.sa exprime legatura dintre text si imagini. cuvinte în text tiparit si text scris de mâna. În celelalte clase. precum si de a înlatura inhibitiile copiilor. trebuie sa faca apel încetul cu încetul la întreaga sa imaginatie. de analiza. daca vrea sa exprime tot ceea ce are sa spuna. institutorul trebuie sa se asigure ca ei pronunta corect cuvintele uzuale si ca sesizeaza toate sunetele dintr-un cuvânt. sa analizeze limbajul. . s. Lectura se manifesta ca un exercitiu de performanta. cum ar fi: r. .. l.ca gest. Formarea si educarea limbajului prin lectura Receptarea mesajului scris se realizeaza prin lectura sau citirea unui text. adica literele.Alba ca Zapada". învatarea cititului tine de asimilarea primei alfabetizari. În clasa I.. . Un copil din a doua grupa raspunde cu o propozitie: Mircea este sofer.Povestea gâstelor" s.4. . Pentru aceasta. elevii . elevii învata elementele analitice ale cititului. silabele.sa citeasca fluent si corect enunturi cunoscute. sa dea curs imaginatiei creatoare. Copiii vor învata sa lectureze dupa imagini. actul citirii devine o forma automatizata . elegant ilustrat. Învatarea elementelor citirii se desfasoara în doua etape (în noua situatie creata de scolarizarea copiilor de la 6 ani) specifice clasei I: etapa prealfabetara si etapa alfabetara. de a depista deficientele de pronuntare. Copilul cauta sa mearga în aceasta directie cât mai mult posibil.sa manifeste curiozitate pentru lectura. în ritm propriu.fundamentala pentru achizitionarea informatiilor din oricare domeniu de activitate. bazat pe foarte mult material didactic. si anume .Exemplu: copilul din prima grupa intra în clasa. în limbaj afectiv sau stiintific etc. Tot în aceasta perioada se folosesc imagini care provoaca elevii la alcatuirea propozitiilor. sa regaseasca natura generoasa ce se ascunde dupa conventiile impuse de societate.a.Ursul pacalit de vulpe". diferentiere determinata de specificul organizarii activitatii didactice.sa înteleaga semnificatia globala a unui text dat. se asaza pe un scaun si mimeaza mânuirea schimbatorului de viteza. El întelege ca nu-i o marioneta si... De pilda. asa cum rezulta din obiectivele referentiale ale Curriculum-ului National: . cunoscute sau la prima vedere. z. . .. .sa citeasca. silabe. . puse în serviciul tuturor muschilor. mersul masinii si mânuirea volanului.Punguta cu doi bani".

Urmeaza sa se faca separarea sunetului din silaba. a unor texte de pâna la 75 de cuvinte.O posibila conversatie ar fi aceasta: Institutoarea: -Priviti aceasta imagine! Ce face tata? Elevul:. text). .tata"). În acest caz. Continuând. Elevilor li se propun texte unitare din punct de vedere al continutului. Se are în vedere dezvoltarea perspicacitatii si a rapiditatii gândirii. în ritm propriu. cum ar fi vocalele (a. pentru rostirea acestui cuvânt. despartirea în silabe (. constienta si fluida..a"). fragmentara. sa le uneasca în silabe.. familiarizarea cu sunetul (. Fiind o etapa de trecere de la activitatea din gradinita spre cea din scoala.citeste". memorarea unei poezii de 2-3 strofe. separarea în cuvinte si analiza unui cuvânt (. De mentionat ca în perioada prealfabetara. În felul acesta.te-ren") si în fine . iar apoi consoana (.Tata citeste... sa le pronunte.50 de cuvinte..t".descoperind ca . propozitii si texte. Institutoarea: . .. elevii vor învata citirea unor texte cunoscute.. elevii învata câteva sunete din alfabet. o. a respectului fata de colegi si adulti. silaba. cu sarcini. . formarea deprinderilor de activitate independenta si în grup.t". În etapa alfabetara..Ce este aceasta? Elevul: .te"). Un rol esential îl au exercitiile de citire.Care este al doilea cuvânt? . Aceasta se bazeaza pe urmatorul algoritm: convorbire initiala. de 40. i.a".Tata citeste ziarul"). în lant. ..Aceasta se desfasoara în prima parte a semestrului I din clasa a II-a.Tata"... analiticosintetica. formarea deprinderilor de a actiona ordonat.t").Aceasta este o propozitie. t. . z). desprinderea unei propozitii (. metoda fundamentala este cea numita fonetica. urmând sa se rosteasca primul cuvânt mai rar (. elevii vor învata toate literele alfabetului limbii române.ta"-.ta-ta"). sa le recunoasca. întrebarile se vor derula astfel: Care este primul cuvânt al propozitiei? .. cuvânt. Perioada postalfabetara are rol sintetizator si de consolidare a citirii. separarea sunetului (. fara probleme ortografice ori de punctuatie si usor de înteles. se urmareste formarea principalelor elemente de care elevii au nevoie spre a putea întelege activitatile de învatare (propozitie. u) si câteva consoane (m. În acest fel se va separa propozitia în cuvinte.. e.. a creativitatii. intuind. Important este ca toti elevii sa aiba deja formate deprinderi sigure de citire corecta. apoi (.ta").. Se acorda atentie educarii prieteniei.a"). r.. se deschide gura de doua ori. În acelasi timp. cuvinte. iar apoi se parcurge calea metodica în sens invers (. selectiva..t"). aceasta perioada se centreaza pe învatarea prin joc..Suntem pe teren". la început vocala (. analitic..

sentimente în legatura cu faptele si actiunile personajelor. Pentru acestea. de calitatea textelor recomandate sau descoperite. fiind îndemnati sa-si întocmeasca o biblioteca personala. corelarea literelor de tipar si corespondentelor lor scrise de mâna. daca au suficiente motive sa comunice fara inhibitie si retinere afectiva. În clasa a III-a. între obiectivele de referinta.lectura individuala''. la prima vedere. povestire. precum si manifestarea interesului pentru lectura unor texte variate literare si nonliterare''. fiind un . naratiune). grupurilor de litere.creslterea interesului pentru anumite tipuri de lectura (istorice. Lectura suplimentara este o prelungire a lecturii textelor din clasa..lectura în afara clasei'' sau .carti din literatura pentru copii. prin activitate indirecta. lectura unui text de mica întindere (150-200 cuvinte).lectura particulara'' sau . La obiectivele de referinta. care prin perfectionare se transforma în competenta..secretele'' lecturii: modurile de exprimare (descriere. precum si citirea expresiva. vor recita poezii si vor începe sa citeasca . care este prima clasa a ciclului de dezvoltare (III-IV).. ideile organizate în jurul unor subiecte si conflicte. Lectura în afara clasei vizeaza activitatea de citire a elevului a unor carti. . daca elevii înteleg la fel sensul cuvintelor. exersat pe diferite tipuri de texte. semnul întrebarii. devine o capacitate. cuvinte încrucisate. formula de . text si ilustratie. prin care se prelungeste citirea în scoala realizata sub îndrumarea directa a înstitutoarei. informatia din ziar. alineate. din manualul scolar. dialog. Cum cititul cartilor constituie o abilitate fundamentala de natura intelectuala.)''.. diferentierea acestora. Lectura. semnul exclamarii) . ca obiectiv didactic fundamental. capacitatea de receptare a mesajului scris contureaza imaginea unui cititor de performanta (în sens didactic). Pe lânga învatarea altor elemente despre carte. autor. Elevii vor fi totodata capabili de a-si exprima opinii. invitatia.ca forma de acces la orice fel de informatie . actul de citire. În clasa a IV-a. text liric. receptarea mesajului scris pune în fata elevilor câteva obiective de referinta mai complexe. gânduri. despre continutul narator al textelor.În clasa a II-a.. forma si întindere.în mod dirijat . elevii vor învata despre titlu. se manifesta aceeasi grija pentru . De aceea..constituie cea mai utila achizitie abilitara si intelectuala din aceasta perioada. caracterizarea si rolul personajelor. pentru alegerea lecturii în functie de gustul personal. independenta. identificarea informatiilor specifice dintr-un scurt text citit în gând. cuvintelor si sintagmelor în spatiul grafic. mesajelort publicitare.lectura suplimentara'' este dublata de alte denumiri. Din punct de vedere al metodologiei. se avanseaza lectura unor texte de 400 de cuvinte. tipologia textelor si configuratia bibliotecilor. dar si a afiselor. mitologice etc. elevii vor fi initiati în textele nonliterare cum ar fi reclama. controlul si îndrumarea lecturii particulare/suplimentare a elevului are menirea de a perfectiona. corelarea imaginilor cu textul . Nici o comunicare nu se poate realiza decât daca se utilizeaza un limbaj comun. cu intonarea corecta a sugestiilor date de semnele de punctuatie (punct. cerinte legate de texte literare si nonliterare. Lungimea textelor poate fi de pâna la 300 de cuvinte. dialog. Lectura. alte forme de lecturare decât pe pagina tiparita. cum ar fi identificarea literelor.citirea în mod corect a unui text necunoscut ( la prima vedere). Elevii vor cunoaste multe dintre . cum ar fi . descriere. Mai mult. înzestrat cu abilitatea si vointa de a citi texte variate. personaje. dar cantitatea deja nu mai poate fi restrictiva. citirea în ritm propriu si cu voce tare a unui text cunoscut. se propun.. ca si continut. vor relata întâmplari dintr-un text narativ.

programul'' de învatare a limbii si literaturii române. în mintea copiilor. 19[19] Ioan serdean. mai apoi. valori universale umane. la toate disciplinele scolare. lectura suplimentara ca fapt devine o activitate de baza care . prin alegere. lectura ofera satisfactii estetice.. de exemplu Literatura pentru copii). Editura Corint. Iasi. ramâne o obligativitate didactica. îndrumarea si controlul lecturii suplimentare ramâne o atributie a institutoarei. (limba si comunicare). prin importanta ei. Editura Gheorghe Tabacaru. permite . 187. O alta varianta de optiune este Curriculum extins. În acest caz.4. Partea de curriculum care se refera la decizia scolii (evident la propunerea institutoarei) presupune optiunea pentru curriculum aprofundat. p. gratie careia se studiaza întreaga programa parcursa în numarul maxim de ore. 2002. p. lectura . de regula. 21[21] Paul Cornea. iubirea pentru citit. neincluse în planul cadru de învatamânt. Daca nu exista posibilitatea asumarii. pentru devenirea sa ulterioara.188. o deprindere utilizabila pentru toate domeniile de cunoastere umana.instrument al activitatii intelectuale. precum si în orice tip de asimilare a culturii generale si de specialitate. Bucuresti.literatura pentru copii''. Chiar daca în programa scolara nu sunt ore speciale pentru lectura.sursa de miraje''21[21]. . Lectura suplimentara a elevilor (organizare. atasamentul pentru . ea propune. realizând... valorificare).. de meditatie. optional la nivelul ariei curriculare..deschiderea portilor care le permite (elevilor) intrarea libera în lumea fascinanta a cartii''19[19]. de achizitionare a unor experiente individuale. Bacau. diverse publicatii) reprezinta una din cele mai raspândite si intense activitati ale omului modern''20[20]. competenta lecturala constituie o achizitie fundamentala..transdisciplinar si interdisciplinar''. Exista asa numitul . Didactica limbii române în scoala primara. pentru sprijinul progreselor sale scolare la toate disciplinele didactice. În cadrul optiunii . însusirea unor structuri comunicative. ziare. 2002. lectura contribuie la îmbogatirea limbajului.expresia tiparita (carti. Lectura particulara se impune sa fie stimulata si îndrumata. la sugestia organelor decizionale. propune modele de comportament. desfasurarea si îndrumarea lecturii particulare a elevilor.56. organizarea.. optional la nivelul mai multor arii curricuilare. Introducere în teoria lecturii. cu tenta morala. oferind clipe de satisfactie. inclusa în . Institutoarea va gasi alte forme de a stimula si controla ceea ce citesc elevii în afara scolii. din partea institutoarei.umple'' în mod placut timpul liber al elevilor. Cartea. acest lucru nu înseamna ca se ignora. optional la nivelul disciplinei (Limba si literatura româna). Exista. la nuantarea si dezvoltarea/activizarea exprimarii. Lectura îndeplineste rolul de sursa principala de informare. intersectate .formeaza interesul si gustul pentru lectura. Curriculum elaborat în scoala'' si care se refera la disciplinele optionale. îndrumare. a unui optional de tip umanist (cum ar fi. Gustul pentru lectura. reviste. p. o ierarhizare si coagulare a valorilor culturii nationale si universale. 22[22] Liviu Chiscop. Editia a II-a. Lectura trebuie sa devina o obisnuinta pentru învatarea permanenta. lectura suplimentara este implicita. fiind principala . Editia a II-a. De aici rezida importanta lecturii pentru orice elev. Editura Polirom. pune bazele unei judecati de valoare si discernamânt asupra lecturilor parcurse''22[22]. 20[20] Ibidem. 2002.. p. iar în acest proces de formare intelectuala trebuie atrasi parintii elevilor spre a forma copiilor o biblioteca personala.. Iata pentru ce lectura ca act de parcurgere a textelor (literare si neliterare) în clasa si în afara clasei. stiut fiind ca achizitia abilitatii de lectura se utilizeaza. în ciuda unei acerbe concurente cu mijloacele audio-vizuale.

sa promoveze ambele tipuri de lectura. exacte.actori'': textul si cititorul. accesibil Confortabila. În consecinta. 3 s Pentru început am dat elevilor un test de verificare a relatiilor lor cu lectura. precum si asupra dezvoltarii unor capacitati si comportamente ale elevilor.. cititori cu particularitati individuale si de vârsta pentru prima etapa de scolarizare. este nevoie sa se angajeze doi . am organizat o cercetare experimentala cu doua clase de la scoala cu clasele I-IV. a rezultat urmatoarea situatie. capacitatea de gândire. simbolizate în metafore Limbaj mediat. Am selectat clasele de acelasi nivel valoric. atragatoare. simplu. pasiva Ireversibila.. cartile. flux continuu Lectura cartilor de Imaginea e reconstruita . Iata situatia la învatatura a elevilor dupa semestrul I. judetul Arad. presupunând efort si gândire si Imagini sugerate. în stare concurentiala. CAPITOLUL AL V-LEA EXPERIMENT DIDACTIC Pentru a constata efectele pozitive ale lecturii asupra dezvoltarii gândirii elevilor. polisemantic. Tabelul de mai jos este un indicator asupra acestora Categorii Clasa a III-a Fântânele Clasa a III-a Tisa Noua . concrete Limbaj direct. 5 b. de imagini). Raportul dintre cele doua tipuri de lecturi ar trebui sa fie de complementaritate si nu unul de disjunctie.investigatie imaginativa'' Imagini voit scriptice. optional de catre elevi. cu detalii si accesorii Imagini reale. fiind semnat. În urma analizei raspunsurilor elevilor. se impune. pentru scoala textele trebuie sa fie specifice si selectate pentru a putea fi întelese de elevi. În mod particular. domestica. 7 b.. exprimata procentual. Tisa Noua 2 fb. având în vedere faptul ca toti elevii provin din acelasi mediu. gata alcatuite.Exista . anul 2007/2008: Clasa control Clasa a III-a (17 elevi) scoala Generala Calificative Fântânele 4 fb.mental''. ca dispun de aceleasi facilitati de informatizare. De acee. lectura scolara si particulara are nevoie de texte scolare si lectori scolari. din partea institutoarei. prezentând avantajele si dezavantajele fiecarei categorii. ca au acasa aproximativ aceleasi posibilitati materiale. solicitând . 6 s Clasa experiment Clasa a III-a (10 elevi) scoala cu clasele I-IV. doua tipuri de lectura: lectura textuala (alfabetica.reversibila si meniabila'' În actul de lecturare/citire. Fiecare dintre cele doua aduce . activ . ambiguu Act complex. Chestionarul a fost administrat prin intermediul institutoarelor titulari de clase..lectorului'' avantaje si ispite (vezi tabelul de mai jos): Lectura electronica Imagini colorate. clare. literara) si lectura electronica (iconica. Tisa Noua (învatatoare: Iuga Adriana) si scoala Generala Fântânele (învatatoare: Padureanu Claudia). usor asimilat Imagini totale..

· discutii în situatii nonformale (despre carti. · pasiuni lecturale.Conditie sociala peste nivel mediu Biblioteca personala cu peste 30 volume Dispune de calculator personal Performante exprimate în promovabilitate Lectureaza în medie o carte pe semestru Cumpara o carte pe semestru 68. · capacitate de comunicare lingvistica (inhibitie/implicare. la biblioteca).2% 61.2% 86. Planul vizeaza urmatoarele categorii: · nivelul limbajului elevilor (corect/incorect gramatical.8% 1. inclusiv conditii de locuire si finantare. lecturi). Se poate constata o lipsa de dotare cu mijloacele electronice concurente ale cartilor. · implicarea/participarea la lectii.3% Din cele de mai sus rezulta un nivel social corespunzator al familiilor. rasfoire carti.2% 87.8% 90% 69. pronintare literara/familiala.1% 67. vocabularregional neîngrijit/limbaj bogat si nuantat).1% 1.4% 32. · caietul de lecturi suplimentare (ce înregistreaza). jurnalul de idei. Pentru experimentul nostru privind lectura. ascultator/vorbitor). . am observat elevii pe baza unui plan.1% 19. · conduita în pauze (joc.5% 72.

8% . . Ponderea cartilor: . 24% din subiecti lectureaza de placere.pentru copii: 64% recomanda lectura cartilor: . întrucât elevii citesc: lejer. Matrita rezultata din observarea colectivelor de elevi cuprinde elemente legate de înzestrarile personale (psihice si volitive). am solicitat elevilor selectati/vizati pentru grupul selectat sa completeze un chestionar. subliniind. bunici): 26. pe baza unui protocol de observatie. prieteni: 8% . Informatiile obtinute au constituit temei pentru analiza si însumarea sitetica a datelor.9 au între 100 . Diferentiind cu 1-3 stelute nivelul unor categorii care contureaza personalitatea elevilor. ..2% . Chestionarul pretest. evidentiaza urmatoarele: Au biblioteci familiale: 23 adica 85.13%).3 au peste 300 volume (13. rezumând.institutoarea: 62.18%.39%). . memorând etc.82%).de specialitate: 21% . .nimeni: 3% Ca motivatie.10 elevi Total Pasionati Capacitate Capacitate Nivelul Sârguinta de elevi: de de atentie limbajului lectura memorare Slab (x) 1 2 3 2 3 Mediu (xx) 5 2 3 5 3 Supra (xxx) 4 6 4 3 4 Imaginea Stilul de de învatare sine 4 3 5 4 1 3 Motivatie Motivatie 4 8 5 2 3 5 Pentru realizarea unui diagnostic cât mai oportun a relatiei dintre lectura si învatarea elevilor. iar restul din obligatie scolara (76%).100 volume (47. s-au evidentiat urmatoarele: Clasa a III-a .4 au sub 50 de volum (17.04%). adnotând.200 volume (39.parinti. familie (frati.11 au între 50 .monitorizati''. Întrebarea .colegi. elevii au fost . din care: ..Pe perioada a doua luni.17 elevi Total elevi Pasionati Capacitate Capacitate Nivelul Sârguinta Imaginea Stil de de de lectura de de atentie limbajului învatare memorare sine Slab (x) 4 4 6 6 5 11 7 Mediu (xx) 10 9 7 5 9 4 9 Supra (xxx) 3 4 4 6 3 2 1 Clasa a III-a .Cum citesti?'' a fost nerelevanta.literare (beletristice): 15% . la care au raspuns 27de subiecti.

· nazuinta spre originalitate în exprimare (lingvistica si semantica). care sa fie realizate prin intermediul lecturii suplimentare a elevilor: · îmbogatirea vocabularului (numarul de cuvinte noi).11%) · neînscrisi la biblioteci publice: 2 (7.la lectii: 92% .Lectura cartilor foloseste. · deprinderi de corelare a informatiilor în structuri de gândire. Pentru continuarea experimentului am urmarit urmatoarele variabile dependente.03% 51. În relatie cu bibliotecile.literare: 73% . · capacitate analitica. · exprimarea prin limbaj si calitati comunicative (relationarea de idei si cunostinte).în conversatie: 74% . dupa opinia celor 27 de subiecti. · calitatea atentiei si controlul acesteia.40%) Cele mai de sus m-au determinat sa stabilesc urmatoarea ipoteza de cercetare: Daca formarea capacitatii de exprimare orala si scrisa este asigurata de lectura.48%) · înscrisi la biblioteca scolara si biblioteca comunala: 3 (11.85% 74. cei mici recurg într-un procent mai mare la împrumut de la prieteni. de întelegere/comprensiune a textelor. daca sunt recomandate de institutoare (chiar daca sunt scumpe). · capacitatea de gândire autonoma si critica.stiintifice-tehnice:9% .informative: 49% .07% 96. biblioteci sau parinti. la: Informare Dezvolta gândirea Îmbogateste limbajul Sprijina întelegerea cunostintelor La destindere La nimic 10 14 20 26 13 2 37. atunci trebuie stimulata lectura independenta.14% 7.în scrierea unor compozitii: 83% Se prefera lecturi: . · dezvoltarea spiritului de sinteza si exprimarea capacitatii de analiza/sinteza în elaborarea de texte.29% 48. .40% Situatiile în care subiectii marturisesc ca au fost sprijiniti de lectura sunt: .pentru copii: 51% .la lectura altor carti: 59% . rezulta urmatoarea situatie: · înscrisi la biblioteca scolara: 22 (81.cotidiene: 12% Elevii chestionati prefera sa-si cumpere cartile.

* Indicati pentru fiecare un cuvânt cu înteles identic. altul cu înteles opus si alt cuvânt cu înteles asemanator.11 6. Am dat copiilor urmatoarea cerinta: Se da textul: . Realizati o compozitie de maximum 40 de rânduri pornind de la ideile textului de mai sus.. lui Moromete Niculae. îsi sterse sudoarea.91 6. o scurta impresie despre .23 5.33 5. Corectarea a fost efectuata de catre institutoarea claselor.42 5. Extrageti din text cinci cuvinte: * Explicati întelesul acestora.87 8.32 7.'' (Marin Preda Morometii) Cerinte: 1. Masurarea celor 10 variabile pe baza testului de mai sus s-a realizat dupa urmatoarea grila.35 5.02 . domnul Teodorescu. precum si originalitatea acesteia.56 5. . în 5-6 rânduri.91 8. urmarindu-se calitatea continutului si a limbajului utilizat.44 8.99 Clasa a III-a Tisa Noua 6.chestionarul solicita elevilor analiza unui text cu valoare literara si elaborarea unui comentariu pe marginea acestuia.98 5. pe care fiecare profesor evaluator a fost solicitat s-o respecte: Capacitate Asimilare/procesare Gândirea Inteligenta Atentia Originalitate Independenta Memoria Analiza Sinteza Vocabularul Clasa a III-a Fântânele 6.97 8.39 6.56 5.A început serbarea. Veniti mai aproape! Premiul întâi la fete se acorda elevei Botoghina Irina.76 5. Copiii spuneau poezii. ca sa spuna poeziile. Se facuse foarte cald. Învatatorul clasei a IV-a.31 5.Pentru verificarea celor de mai sus.12 5. Compozitia va fi apreciata. Învatatorul îi împinse pe copii în fata. Niculae zâmbea fericit. am aplicat un chestionar.Voi striga catalogul! A spus învatatorul. într-un timp limitat la doua ore si în prezenta si sub supravegherea institutoarei. iar premiul întâi la baieti. cu coroana într-o mâna si cu câteva carti mici si subtiri sub brat. Învatatorii si învatatoarele îsi strigau premiantii.. * Realizati.privelistea'' pomenita în text si un cunoscut peisaj românesc. 2.

61 7.organizate pe clase. Clasa de control a desfasurat programul scolar fara vreo interventie pedagogica.19 3. Care este viitorul lecturii? 6. provocându-se discutii libere. extemporalele si portofoliile. bibliografia. 2000).jurnalul de lectura''). masuratorile indica valori apropiate ale claselor prin prisma categoriilor urmarite. 4. despre lectura si rolul acesteia în învatare. modalitatea de evaluare si obiactivele proiectate. am utilizat unitatile de învatare (ca formula de organizare a continuturilor didactice). flexibilizând proiectarea didactica si definind în acest sens pentru practica didactica premise mai bine fundamentate din punct de vedere pedagogic'' (MEC. . Pe baza constatarilor exprimate. Ce este o unitate de învatare? Ghidurile pentru institutoare. . adica învatarea s-a realizat prin metodele obisnuite (si variate) de predare a cunostintelor (informatii prelucrate). care au indicat o apropiere valorica a celor doua clase. prin care aplic variabilele independente asupra subiectilor grupului experimental.unitatilor de învatare''.Conceptul de unitate de învatare are rolul sa materializeze conceptul de demers didactic personalizat.. Asemenea dialoguri au vizat sesiuni de conversatie cu urmatoarele probleme: Analiza .. Apreciezi cantitatea sau7.. situatiilor de instruire''. De ce citesti? Exprimarea 2.. elaborate sub coordonarea Consiliului National pentru Curriculum.1.produselor'' elevilor a fost o alta modalitate de a sesiza impactul pe care lectura suplimentara îl are asupra progresului la învatatura al elevilor. CNC.22 calitatea lecturilor? TOTALCare sunt efectele lecturii asupra învatarii? 7.sprijinite'' de interviuri de grup. Caietele de notite (. La clasa experimentala.14 Dupa cum rezulta din observarea tabelului comparativ cu mediile pe clase si media mediilor. · elaborarea unei bibliografii bogate pentru fiecare unitate de învatare din programa scolara/analitica.. am elaborat o modalitate noua de dobândire a capacitatilor/competentelor specifice limbii si literaturii române. recomanda organizarea învatarii disciplinelor scolare din Planurile de învatamânt pe baza unor proiectari efectuate în jurul unitatilor de învatare. · proiectarea programelor scolare în sistemul .. problematica. · fiecare elev/student primeste tema. am conceput o cercetare. sau . caietele de lecturi suplimentare au fost surse de identificare a progreselor elevilor la învatatura si lectura. O unitate de învatare are urmatoarele componente: Continuturi Obiective de referinta Activitati de Învatare Resurse Evaluare Am stabilit urmatoarea strategie experimentala. Observatiile de mai sus au fost .

instructajul'' de început al institutoarei. Povestirea orala si scrisa 3. În consecinta.file cu lista cartilor propuse spre lectura de institutoare sau pe care doreste sa le citeasca. . .. Elevii au parcurs urmatoarele unitati de învatare experimentale (UI): Clasa a III-a 1. · judecati critice. a rezultat ca elevii din clasa experimentala. exprimata prin intermediul unitatilor de învatare. în timp ce pentru grupul experimental manualul a fost sprijinit de lecturile suplimentare recomandate. Un numar însemnat de elevi si-a conceput . Cartea. deschideri spre alte lecturi ori liste bibliografice. sintagme de retinut. sub forma de citate. rigoare. idei. au elaborat planuri tematice si sinteze documentare. jurnalui de legatura''. personaje. desene). care. a avut urmatoarea structura: .jurnalul'' pe doua coloane: prima exprima consideratii preluate din text (rezumat. opinii (. Au început sa lecturez. majoritatea elevilor s-a implicat în redactarea unor . elevii din clasa experimentala au fost informati asupra noului mod de a învata. Dialogul 4.unui jurnal de lectura''. manualul scolar a ramas principala sursa de lectura si comentarii. exprimare si calitatea redactarii scrierii.''). Pe parcursul semestrului. m-a deranjat ca... cu grija pentru ordine. impresii. concepte.pagina libera pentru comentariile institutoarei. · evaluarea a constat din chestionari orale. Comunicarea orala. au lecturat/consultat media de: . cuvinte s. care au alcatuit portofolii din îndosarierea foilor ministeriale. impresii. . dictionare. iar a doua coloana era completata cu consideratii personale. Pentru clasa de control (martor)... · formularea constatarilor (subiect. Au fost elevi.· orele de clasa/curs sunt rezervate consultatiilor individuale sau colective. Compozitia 5... pe parcursul a jumatate de an calendaristic. continut. · interactiunea cu textul (puncte de vedere. Analizând notarea testelor precum si caietele de lectura ale elevilor. Texte literare si non-literare 2. scheme.note de lectura: · notarea reactiilor subiective. Care au fost principalele modalitati de actiune cu variabilele independente asupra grupului experimental? Dupa cum am afirmat. comentarii opinii critice. precum si schimbului de volume. definitii. Dupa colectarea cunostintelor din mai multe surse lecturate (texte din carti). idei derivate).jurnale de lectura'' atent elaborate. consultarii lucarilor de referinta .mi-a placut.tratate. cuvinte noi. dupa opinia împartasita de noi în experiment. documentarii în biblioteca. Dupa . idei. asezate în bibliorafturi dupa criteriul tematic. Fiecare elev a fost initiat în tehnica documentarii si redactarii . . cuvinte.''.).. subiectii si-au organizat programul saptamânal pentru adunarea înformatiilor solicitate de programa scolara. iar informatiile au fost înregistrate în . De la cuvânt la propozitie Unitatea de învatare a fost conceputa în conformitate cu prevederile programelor scolare. ghiduri etc.fila cu lista cartilor citite.jurnalul de lectura''.. caietul de notite al elevului va avea aspectul . a. extemporale. Comunicarea scrisa.

cata sa-si aduca aminte cât erau odata de luminate aste palaturi si cum si-a petrecut copilaria în ele. Vazând palaturile darâmate si cu buruieni crescute pe dânsele.basm) Cerinte: 2. ocoli de vreo doua-trei ori. ofta si.Pentru verificarea capacitatilor dobândite. se pogorî apoi în pivnita..'' (Tinerete fara batrânete si viata fara de moarte . în decursul a doua ore. fiecare coltulet ce-i aducea aminte cele trecute. Înlocuiti zece cuvinte la alegere si explicati modificarile de continut si de limbaj produse în text Aplicarea experimentului.piese'' la portofoliul cercetarii: . analiza produselor elevilor. cercetând fiecare camara. 1. elevii ambelor clase au fost solicitati. Scrieti o compunere libera.. cu lacrami în ochi. grajdul în care gasise calul. precum si anumite observatii asupra subiectilor au determinat acumularea urmatoarelor . sa raspunda urmatoarelor cerinte: Se da textul: . realizarea unor interviuri de grup. pornind de la textul de mai sus.

50-100 pp. Tabelele sintetice evidentiaza gruparea elevilor cu medii apropiate si a celor cu numar apropiat de pagini lecturate.bruta'' a fost supusa unei analize statistice si pedagogice. 100-150 pp. depilda. 150-200 pp.99 9-9. portofolii.produsele elevilor'' (caiete de lsectura..99 7-7. pagini Clasa control 3 2 3 3 4 2 Note 4. comparare si interpretare a datelor înregistrate în portofoliu s-au urmarit corelatia dintre învatarea explicita ( cu participarea si implicarea efectiva a cadrului didactic în procesul de învatare) si învatarea implicita (cu implicarea discreta si asistata a cadrului dsidactic în activitatea de învatare). situatia pe clase a evolutiei calificativelor generale rezulta urmatoarele curbe valoric .99 6-6. . În activitatea de clasificare. 10-30 pp.99 8-8.99 10 Clasa 0 0 1 1 1 3 4 experiment Numar de Pâna 10 pp. Consemnarea datelor si informatiilor sub forma lor primara si .. ordonare.99 1 7-7. .chestionarele cu itemi pentru elevi.99 5-5.99 2 6-6. 150-200 pp.raspunsurile la interviul de grup. Peste 200 pp. extemporale etc.jurnalele de lectura ale elevilor. . 50-100 pp..situatii statistice privind notarea semestriala a elevilor.).99 5 9-9. Peste 200 pp. Am elaborat tabele sintetice pentru clasa de control si clasa de experiment: Note Clasa 4.notite analitice privind . Luând.99 3 8-8. 10-30 pp.99 4 10 2 control Numar de Pâna 10 pp. 100-150 pp. Analiza datelor experimentale a evidentiat relatia cu numarul de pagini lecturate au evidentiat ca exista o relatie direct proportionala între media la disciplina limba si literatura româna si numarul de pagini lecturate. .99 0 5-5. pagini Clasa 0 0 1 2 4 3 experiment Abaterile de la distributia oarecum fireasca a notelor confirma dinamismul si trasaturile individuale de personalitate a membrilor grupului selectat.

deprinderi analitico-sintetice. la o deschidere spre o viata intelectualizata. CONCLUZII Finalitatea unei lucrari de licenta este sa constate si sa amelioreze efectele pe care demersul didactic îl are asupra învatarii elevilor în clasele primare. coerenta. Urmatoarele concluzii au rezultat la finalul lucrarii: o limbajul elevilor constituie o componenta de baza în dezvoltarea si nuantarea vorbirii si a stapânirii structurilor de comunicare. disciplina.În concluzie. Lectura suplimentara contribuie la formarea culturii generale. rezultatele la învatatura obtinute de subiectii clasei experimentale sunt destul de îmbunatatita fata de clasa martor. cutezanta memorie. ambitie. am vizat importanta formarii capacitatii de utilizare a vocabularului în comunicare. . De aceea. Lectura este un proces care determina stimularea personalitatii. creativitate si cooperare. libertate de optiune. modalitatile de îmbogatire si nuantare a acestuia. se impune sustinerea si promovarea unui stil de învatare bazat pe lectura intensiva. asumata si sistematica. Trebuie sa remarcam înca alte înzestrari ale personalitatii: rigoare. la un nou tip de relatie cu cartea si textul. În cazul nostru. autonomie.

paronime. are continuturi care au menirea de a asigura nuantarea limbajului elevilor si dezvoltarea lui în mod progresiv. o limbajul trebuie dezvoltat si nuantat sub toate componentele limbii. elevii deprind elemente de comunicare prin limbaj. o pentru dezvoltarea limbajului exista o anumita strategie de învatare a cuvintelor noi. Lectura. pornind de la un text literar sau nonliterar. In acelasi timp. lectura contribuie la formarea capacitatii de comunicare. pe baza modelului comunicativ-functional. morfologie. are rolul de a forma si dezvolta gustul elevului pentru citit. prin Programa scolara de Limba si literatura româna. viata realitatea înconjuratoare. ca activitate dar si ca competenta. în scoala. o asemenea strategie cuprinde urmatorul algoritm: inventarierea cuvântului sau expresiei verbale. spre o educatie permanenta. la îmbogatirea vocabularului. la formarea educatiei estetice. În consecinta am abordat atât probleme de metodologie. în primul rând pornind de la limbaj. cu structuri de comunicare însusite ad-hoc. bazându-se pe investigarea textelor. pentru achizitionarea cunostintelor despre oameni. în sensul ca lucrarea mea de absolvire. toate contribuind în egala masura la dezvoltarea limbajului. clarificarea sensului sau întelesului. elevii utilizeaza un limbaj intuitiv. citire si scriere. vorbire. sintaxa. capacitati pe care le urmareste institutoarea în învatarea de catre elevi a limbii si literaturii române. dupa modelul adultilor. spre autoeducatie. abilitati de ascultare. o învatarea si educarea limbajului se realizeaza. ca prin intermediul lecturii. de didactica si de continuturi specifice limbii române. omonime. o Curriculum National. utilizarea în alt context decât cel din care a fost selectat. vizeaza traseul de formare de la curriculum la evaluare. asa cum este surprins el în Curriculum National. antonime si cuvinte polisemantice. Cartile reproduc sentimente umane si sugereaza . adica la nivel de sinonime. o în ciclul de achizitii fundamentale. am adoptat metode deductive. Acestea vor fi temeiuri pentru clasele urmatoare de a analiza limbajul sub aspectul sau semantic. o în scoala. o am abordat o atitudine metodologica de natura curriculara. Concluziile mele se opresc la fenomenul consecintelor lecturii extrascolare : elevii deprind obiceiul. Textele sunt modele de vorbire si scriere.o formarea deprinderilor sistematice de vorbire începe în ciclul de achizitii fundamentale. stilistica. pornind de la text si ajungând la semantica cuvintelor. de aceea în analiza limbajului. exercitiilor si antrenamentelor privind educarea si nuantarea limbajului. Am urmarit ca aceasta lucrare de licenta sa reprezinte un ghid metodologic de formare si dezvoltare a vorbirii în general si a limbajului în special. o componentele limbii se refera la fonetica. sa aiba îndemnul spre autoinstruire. o am acordat suficient de multa importanta strategiilor de învatare.

omenie. Intreaga evolutie a elevilor în scoala si din viata depinde de masura în care stim sa utilizam acest instrument de activitate intelectuala ca forma de autoinstruire si autoeducatie. Ca sa ajung un OM ca tatal meu. Prin citire.Multe meserii sunt inventate. Alcatuieste propozitii cu acele cuvinte pe care le-ai descoperit dupa ce ai completat rebusul. apoi ordoneaza-le pentru a alcatui un text. 3. . Explica întelesul expresiei . pentru largirea orizontului de cunoastere si cultural. 5. elevii cunosc o noua lume. pasiunea pentru citit. Citeste cu atentie poezia! Îti va ajuta la dezlegarea rebusului. marcând întreaga devenire a copiilor. În concluzie. obiectivul educational al institutoarei este de a forma elevilor dragostea pentru lectura. Alcatuieste doua propozitii în care cuvântul minte sa aiba sensuri diferite. Activitatea de lecturare. curaj.modele de comportament. Lectura asigura permanenta educatiei permanente.om adevarat''.. iubire. sacrificiu. ci o modalitate de petrecere placuta a timpului liber. interesanta. OM ADEVĂRAT! Vorba lui în gând înca-mi rasuna si ma-ntorc la sfatul sau mereu: Zilnic am sa fac o fapta buna. Lectura suplimentara îmbunatateste capacitatea de exprimare verbala a elevilor. ANEXA 1 Aplicatie: Fisa de evaluare. un rol formativ. constituie nu numai o forma de intelectualizare. precum si calitati ca prietenie. Numai trezind interesul pentru lectura elevii vor simti o atractie permanenta pentru cititul cartilor. 2. Ţine minte.Ce voi fi? l-am întrebat pe tata. Gaseste sinonime pentru cuvintele subliniate în textul de mai sus. fermitate. clasa a II-a FIsĂ DE MUNCĂ INDEPENDENTĂ CE VOI FI? 1. cinste. Da un titlu potrivit textului! 4. Ce meserie sa-mi aleg? Tata a zâmbit privindu-mi fata si mi-a zis domol sa-l înteleg: . Însa lucrul cel mai minunat E sa-nveti sa fii întâi de toate. Iata pentru ce îndrumarea si controlul lecturii suplimentare are efecte pozitive. CE MESERIE ÎMI ALEG? .

se. nin. • ALFABETUL MORSE . Scoate carbune din mina 7.. reverse. semanat) . senin. b) compunerea de cuvinte din silabele alcatuite. Ia banii la supermarket 4. c. .Definitii: 1. • Se dau silabele : soa. b) sa formeze propozitii cu cuvintele ibtinute. pri. c) formularea cât mai multor propozitii din cuvintele alcatuite. verde. va. ninse. ra. Cerinte : a) sa formeze cuvinte din silabele de mai sus ( soare. elevul pronunta fiecare sunet : s-c-o-a-l-a. vara. Te învata la scoala 5. u. re. va. m. • Se dau literele : a. s. Cerinte: a) compunerea de silabe formate din doua litere. e. nea. Meseria recomandata în poezia de mai sus 2. n. se. ver. primavara. ANEXA 2 JOCURI DIDACTICE : • ROBOŢII . r. Face haine 6. nat.analiza fonetica a cuvântului. i. de. Conduce autobuzul 3. soa. se. Piloteaza avioane AI FOST SUFICIENT DE ATENT sI AI RĂSPUNS CORECT CERINŢELOR FORMULATE? BRAVO AI OBŢINUT CALIFICATIVUL. ra.elevul desparte cuvântul în silabe si se marcheaza cu o linie fiecare silaba : ma-si-na.

Puse în ordinea corecta.veverita ANEXA 3 PROIECT DIDACTIC Clasa : I. IGANA. sireata.roscata. cala. acestea dau numele unor pasari domestice. SÂCĂG. codata. am folosit exemplele gresite. veti gasi si cuvântul care lipseste din cea de-a doua pereche : avion peste ceai supa sare zahar aer ? ceasca ? sarat ? • Pentru constientizarea folosirii corecte a grupurilor de litere. ia_na. ha_ta.? . a IV-a Obiectul: Literatura pentru copii . • Ce cuvinte obtineti prin adaugarea unei litere înaintea cuvântului nou format ? ac ac rac tac arac atac sarac iatac • Se dau literele amestecate : TARA. . bal-con .optional Unitatea de învatare: Traista cu basme si povesti . RUCNAC. OsCOC. • În fiecare oval aveti câte doua perechi de cuvinte. casa. vicleana. • Adaugati litera care lipseste din cuvant si rostiti cuvântul : ca_te. a II-a.vulpe . greseli pe care elevii le observa si le corecteaza : Mama face ghem de prune. cara. • Cine stie mai multe despre. folosind aceeasi legatura. • Spuneti cât mai multe cuvinte ale caror silabe formeaza alte cuvinte cu sensuri diferite : do-sar . a III-a. Apoi.• LITERA SE PLIMBĂ : cana. va_za. hoata . Pisica se joaca cu un gem de lâna. cas-ca-val.

. I. AVANPREMIERA a) .Subiectul : Punguta cu doi bani Tipul lectiei : de fixare si sistematizare Obiective cadru : .sa prezinte textul literar . observatia.La ce te gândesti când spui cuvântul . cocos''? . fise de munca independenta. exercitiul. eseul. Modalitatea de desfasurare: în pereche si frontal Metode si procedee : conversatia euristica. . planse. munca independenta. . . cvintetul. jocul didactic.pregatirea materialelor necesare lectiei. problematizarea.stimularea capacitatii de receptare a textelor literare . .dezvoltarea interesului pentru lectura Obiective de referinta : . .sa înteleaga continutul textului studiat ..sa gaseasca cuvinte rimate. .organizarea clasei .sa formuleze întrebari si raspunsuri în legatura cu textul studiat .sa completeze corect propozitiile si schemele date.prezentarea unor papusi confectionate din lâna care reprezinta personajele povestii.captarea atentiei: . brainstorming-ul. carioci.sa compuna poezii scurte în legatura cu continutul povestii. munca în pereche. b) .sa rezolve corect exercitiile si jocul matematic . diagrama Wenn. Suport si resurse : papusi.dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si scrisa . ciorchinele. .

Rezolvati urmatoarele exercitii: N8-5= A 10 + 4 + 4 = B 70 + 20 = U 25 + 5 = P 47 . .3 = G 69 + 10 = D 55 + 24 = Ţ 35 + 45 = O 30 .II.25 + 5 = I 96 . CONCENTRARE sI REVIZUIRE Fisa 1.45 = .Elevii vor rezolva independent fisa : a) .25 = C 30 + 23 .

2.A..adjective (hoinar.-.-.-. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII a) elevii trebuie sa completeze diamantul (doua verbe.verbe (cauta.verbul la gerunziu poate fi înlocuit cu cuvântul .-.-.-. elevul numit cu declansarea jocului arunca mingea si formuleaza o întrebare pentru elevul care o prinde. arunca mingea altui coleg punându-i o alta întrebare.-.-. trei adjective.-.-22 30 3 79 30 80 18 50 30 79 10 51 90 18 3 51 . arunca. bucuros) .-. interogheaza) 1.-.-. IV.-.I. . (raspunde. Punguta cu doi bani'' în urma ascultarii povestii la casetofon. ANUNŢAREA TEMEI sI A OBIECTIVELOR OPERAŢIONALE Exercitii explicative asupra continutului povestii . Elevul raspunde la întrebare.propozitia din 4 cuvinte ( Cocosul gaseste doi bani) .-.personaj'' b) METODA R..b) Scrieti litera de la fiecare exercitiu deasupra rezultatului corespunzator de mai jos pentru a afla numele unui personaj din povestea vizionata ora trecuta.verificarea fisei prin rezolvarea frontala la tabla . gaseste) . III. o propozitie din 4 cuvinte si un verb la gerunziu) . insistent. -.

... 4.. Care este rolul fiecarui personaj? e)Se lucreaza în pereche urmatoarea diagrama. umblat. Acesta raspunde la întrebare si jocul continua pâna la epuizarea întrebarilor sau a timpului stabilit la început.....3..(cautat..... Ce avea baba ? Dar mosul ? Ce i-a facut mosul cocosului ? Ce a gasit cocosul pe drum ? Cine i-a luat punguta ? Unde l-a aruncat vizitiul pe cocos? Cum a scapat cocosul din fântâna? Ce i-a adus cocosul mosului? Ce a facut baba cu gaina ? Ce a gasit pe drum ? Ce a ouat gaina ? Ce i-a facut baba ? Fisa 2 c)Gasiti cuvinte care sa rimeze cu cele date : Acasa . invidioasa) Plecat .(cocos....(frumoasa. Elevul care nu stie raspunsul sau sa puna întrebarea iese din joc.... tantos) d) Ciorchinele : Spuneti însusiri care îl caracterizeaza pe cocos. înselat) Mos ... ..

v-ar placea sa fiti prieteni cu ei ? De ce ? Ce întrebare i-ati pune ? V.Alege personajul îndragit din poveste si deseneaza-l .oral Daca ati întâlni-o pe baba sau pe mos. BIBLIOGRAFIE .'' VI.. EVALUAREA Compuneti o poezie de cinci versuri despre cocos.De acasa a plecat De acasa a plecat si prin lume a umblat si gaseste o punguta O margica a gasit Dar boierul cu caruta Pe baba n-a multumit Ia cocosului punguta. .Aprecieri generale si individuale. Fiecare elev se va confrunta cu colegul de banca pentru a obtine o poezie.tema pentru acasa : ..Alegeti cuvinte care sa-i caracterizeze numai pe mos. baba sau gaina. ÎNCHEIEREA .'' De aceea a murit. Apoi fiecare pereche se va confrunta cu o pereche vecina. . mos.Cocoselul alungat . cocos si scrieti-le în primul cerc si pe cele care se potrivesc babei în al doilea cerc : Zgârcita oua Urâta avere Bun boi Sarac rea Invidioasa margica Se lucreaza frontal : Exista trasaturi care sa fie comune celor doua personaje ? Scrieti-le în spatiul în care cele doua cercuri se intersecteaza : (saraci) f) Eseul de cinci minute.

Cosmovici Andrei .Lectura suplimentara a elevilor (organizare.Cercetarea psihopedagogica.. Ed. Dumitru Al.Gramatica de baza a limbii române.Psihopedagogie. Herlo Dorin . 14. 4263 / 1998. Editia a III-a revazuta si adaugata. 11.Metodologia cercetarii experimentale.Didactica generala si didactica limbii române si a lecturii. Arad. Editura D. Editura Casa Cartii de stiinta. Timisoara. 13. 2006. 1997. 2002. 3. Timisoara. Crisan Corneliu . N. sincan Eugenia . 9. Editura Tipomur. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Editura Gheorghe Tabacaru. 2004. Cerghit Ioan . Ion . Ilica Anton. Arad. 12. 2001.Pedagogie. Cluj-Napoca.Metode de învatamânt. Coteanu Ioan .Ipostazele învatarii limbii si literaturii române. 1995. Editura Emia. Craiova. Cucos Constantin .Introducere în teoria lecturii. Editura Spiru Haret. 2007. Editura Polirom. 15. îndrumare. Dutescu. M. Arad. 1998. Bocos Musata -Instruirea interactiva.Asupra Curriculum-ului Educational. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. Editura Polirom. Editura Polirom. Nicola Ion . 2002. Bucuresti. 1995. . 18.Educatie si învatare.1. Ion .1999. Chiscop Liviu . Editura UAV. Ardelean Alina . E. Cornea Paul . valorificare). Goia Vistian . A II-a. 2001. 16.Didactica limbii române si a lecturii.1996. Editura Albatros.Curriculum National. ord. Ilica Anton . 5. 2005. 19. Deva. Cosmovici Andrei. Iasi. x x x . Editura Didactica si Pedagogica. Arad. 10. Cozma Traian . Editura scoala vremii. 6. 20.Psihologie generala.Metodica predarii limbii române în învatamântul primar. Mos Ana. Arad. Ardelean Adina.Metodologie Educationala. 1993. 4.Dezvoltarea gândirii critice si învatarea eficienta. 1997. Alexandru Gheorghe. 7. Dragan Ion. Editura Universitatii Aurel Vlaicu.2000. Iasi. Mos Pavel. Bacau. Ilica Anton . Editura Napoca-Star. Iasi. Bucuresti. 2004 17. 2. Cluj-Napoca. Herlo Dorin . nr. 8. 2000.Lecturi literare pentru ciclul primar. Dumitru Al. Editura de Vest. Editura Eurostampa. Iasi.

2006. 1998.Pedagogia lecturii. 31. Penes Marcela . 34. Teodorescu Iulia . Bucuresti. Editura Eurostampa. Editura Dacia.Gramatica limbii române de la A la Z.Copilul cu dificultati de învatare. Mihut Lizica . Editura Petrion. 2007.Corectitudine în vorbire si scriere-Limba româna. Ilica Anton.Pedagogie.Instructie si educatie.Limba noastra-i o comoara. 27. Exercitii de limba româna pentru ciclul primar. Culegere de exercitii pentru clasele I-IV. 2000. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. la specialitatea limba si literatura româna. Editura Mirton. Editura Cluj Napoca. Editura Credis. declar pe propria raspundere ca lucrarea intitulata: Formarea. Arad. Bucuresti. Arad. Ungureanu Dorel .Demersuri creative în predare si învatare. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. 2003 25. Editura Ankaron.Educatie si curriculum. Arad. Molan Vasile. 22. Ilica Anton . Arad. 24. Editura Nemira. 32. dezvoltarea si educarea limbajului în învatamântul primar. Cluj-Napoca.Filozofia comportamentului la perspectiva psihologiei transversale. Ionescu Miron . Pârvulescu Letitia. 2000. 1991. . . Editura Universitatii Aurel Vlaicu. 2005. 26. Timisoara. 1996. Editura Aramis. DECLARAŢIE Subsemnata. Iasi. în corpul lucrarii si în note. Metea Alexandru . Homenco Adriana . Timar Balas Dana . 28. Bucuresti. îmi apartine în întregime. ClujNapoca. Editura Universitatii Aurel Vlaicu. 23. Ionescu Miron . nu a fost plagiata.Comunicare.Metodica învatarii limbii române în ciclul primar.21. 33. Editura Presa Universitara Clujeana. iar la întocmirea ei nu am consultat alte izvoare si materiale în afara celor mentionate la Bibliografie. Mitiuc I. Schwartz Gheorghe .Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburari de limbaj. Bucuresti. Timisoara. 2007. Kelemen Gabriela . Iucu Romita . 2001-2002. 1998. 29. Moldovan Olga. 1999.Psihologia adolescentei si vârstei adulte. 30. Homenco Adriana. 2003.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->