Sunteți pe pagina 1din 1

O carte a lui Florentin Smarandache a fost

tradus` \n chinez`

Cartea “Un domeniu unificator al logicilor: logica


neutrosofic`. / Neutrosofia, Mul]imea neutrosofic`,
Probabilitatea neutrosofic`” a celebrului
matematician [i scriitor Florentin Smarandache
(n`scut \n 10.12.1954, \n B`lce[ti, Vâlcea), conf.
univ, dr. la University of New Mexico, Gallup, SUA,
a ap`rut recent \n limba chinez`. Volumul, de 121
de pagini, a fost tradus de prof. Feng Liu, de la
Universitatea Xi'an, China, cu care Florentin
Smarandache s-a \ntâlnit \n august 2002 la
Congresul Interna]ional al Matematicienilor din
Beijing, China (ziarul nostru a publicat \n luna
martie a acestui an jurnalul de c`l`torie \n China al
lui Florentin Smarandache, scris tocmai cu prilejul
particip`rii sale la acest congres, \n care scrie pe
larg [i despre profesorul Feng).
Neutrosofia este o generalizare a dialecticii din
filozofie [i are conexiuni cu vechea filozofie
chinez`.

Mircea Monu, Monitorul de Valcea