Sunteți pe pagina 1din 1

Florentin Smarandache - redactor-[ef \n... India!

|ntors de la Moscova, unde fusese invitat \n aceast` lun`


ca s` ]in` o conferin]` despre aplica]iile neutrosofiei la
Institutul de Biofizic` Teoretic` [i Experimental` din
Pu[kino, vâlceano-americanul Florentin Smarandache,
n`scut la 10 decembrie 1954, \n B`lce[ti, conferen]iar
universitar la Facultatea de Matematic` a Universit`]ii
"New Mexico" din Gallup, SUA, cunoscut \n lumea
matematicienilor pentru o serie \ntreag` de "no]iuni
Smarandache", a g`sit la universitatea sa o surpriz`
transmis` prin po[ta electronic` (e-mail). Foarte cunoscut
[i apreciat \n mediile universitare din India, unde au
ap`rut foarte multe c`r]i [i studii despre no]iunile
Smarandache, el a g`sit invita]ia de a fi redactor-[ef al
unei reviste interna]ionale numite prescurtat IJAMAS:
"International Journal of Applied Mathematics &
Statistics" (Revista interna]ional` de matematic` aplicat`
[i de statistic`). Publica]ia este editat` de Centrul de
Cercet`ri pentru Mediul Social [i Economic (CESER,
denumirea prescurtat` \n limba englez`) din ora[ul
Roorkee, din India.
|n Colegiul de redac]ie se afl` colaboratori mai vechi ai lui
Smarandache: dr. Vasantha Kandasamy, de la Institutul
Indian de Tehnologie din Madras (Chennai), India, [i dr.
Mohammad Khoshnevisan, de la Universitatea "Griffith"
din Gold Coast, Australia.
Desigur, activitatea de redactor-[ef se va desf`[ura din
SUA, prin e-mail.

Mircea Monu, Monitorul de Valcea, 1 septembrie


2005