Sunteți pe pagina 1din 157

PROIECT

NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI I EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT PARTEA 2: EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON Indicativ NE 012/2

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

CUPRINS 1 Domeniu de aplicare . 2 Obiect 3 Documente de referin . 4 Termeni, defini ii, nota ii .. 5 Cerin e i criterii de performan privind executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat . 6 Trasarea de detaliu pentru cofraje i pentru montarea elementelor prefabricate . 6.1 Prevederi comune 6.2 Trasarea lucrrilor de terasamente pentru funda ii realizate fr cofraj 6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor .. 6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate .. 6.5 Condi ii prealabile, precum i cele necesare n timpul efecturii trasrii .. 7 Cofraje i sus inerile acestora 7.1 Prevederi generale .. 7.1.1 Tipurile de cofraje 7.1.2 Asigurarea conformit ii cu proiectul .. 7.1.3 Materiale pentru confec ionarea cofrajelor .. 7.1.4 Realizarea sus inerilor i legturilor cofrajelor 7.1.5 Calculul cofrajelor i sus inerilor acestora .. 7.1.6 Agen i de decofrare . 7.1.7 Asigurarea cur rii cofrajelor . 7.1.8 Etaneitatea cofrajelor . 7.2 Montarea cofrajelor 7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor .. 7.4 Verificarea i recep ia cofrajelor i sus inerilor acestora 7.4.1 Verificarea cofrajelor i sus inerilor acestora .. 7.4.2 Recep ia cofrajelor i sus inerilor acestora . 7.5 Spa iul de turnare realizat n teren . 7.5.1 Prevederi generale 7.5.2 Abateri admisibile pentru spa ii de turnare realizate n teren 7.5.3 Verificarea i recep ia spa iilor de turnare realizate n teren 7.6 Condi ii prealabile, precum i cele necesare n timpul executrii lucrrilor de cofraje i sus inerilor acestora 8 Armtura nepretensionat ............................................................................................ 8.1 Produse pentru armtura nepretensionat ...................................................... 8.2 Fasonarea armturii ........................................................................................ 8.3 Montarea armturii ......................................................................................... 8.4 nndirea barelor de armtur ......................................................................... 8.5 Verificarea i recep ia armturii montate ........................................................ 8.6 Condi ii prealabile, precum i cele necesare pentru fasonarea i montarea armturii

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

9 Armtura pretensionat ................................................................................................. 9.1 Prevederi generale ........................................................................................... 9.2 Produse pentru armtura pretensionat ........................................................... 9.3 Armtura pretensionat postntins ................................................................. 9.4 Manipularea, transportul i depozitarea produselor pentru armtura pretensionat .................................................................................... 9.5 Confec ionarea armturii pretensionate postntinse ........................................ 9.6 Realizarea canalelor pentru armtura pretensionat ........................................ 9.7 Montarea armturii pretensionate postntinse .................................................. 9.8 Ancoraje pentru armtura pretensionat .......................................................... 9.9 Verificarea i recep ia armturii pretensionate ................................................. 9.10 Condi ii pralabile, precum i cele necesare pentru confec ionarea i montarea armturii pretensionate ............................................................... 10 Piese nglobate n beton ................................................................................................. 11 Punerea n oper a betonului .......................................................................................... 11.1 Prevederi generale ........................................................................................... 11.2 Livrarea, transportul la antier i recep ia betonului proaspt ........................ 11.3 Turnarea i compactarea betonului .................................................................. 11.4 Tratarea i protec ia betonului dup turnare .................................................... 11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului .............................................................. 11.6 Condi ii prealabile, precum i cele necesare la punerea n oper a betonului ............................................................................ 11.7 Decofrarea ........................................................................................................ 11.8 Recep ia lucrrilor de punere n oper a betonului ........................................... 12 Precomprimarea .............................................................................................................. 12.1 Prevederi generale ............................................................................................ 12.2 Efectuarea pretensionrii .................................................................................. 12.3 Efectuarea lucrrilor de protec ie a armturii pretensionate ............................ 12.4 Verificarea i recep ia lucrrilor de precomprimare ......................................... 13 Montarea elementelor prefabricate ................................................................................. 13.1 Prevederi generale ............................................................................................ 13.2 Realizarea montrilor i mbinrilor ................................................................. 13.3 Executarea rosturilor la elemente sau construc ii din bol ari sau panouri prefabricate asamblate prin precomprimare ................................. 13.4 Verificarea i recep ia lucrrilor de montare a elementelor prefabricate ......... 13.5 Condi ii prealabile, precum i cele necesare pentru efectuarea lucrrilor de montare a elementelor prefabricate ............................................. 14 Toleran e geometrice ....................................................................................................... 15 inerea sub control a realizrii lucrrilor ........................................................................ 15.1 Prevederi generale ............................................................................................. 15.2 Clase de verificare ............................................................................................. 15.3 Verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor ...................................................................................... 15.4 Verificarea proceselor de realizare a lucrrilor .................................................. 15.5 Recep ia lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat ....................

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa A Documente de referin ........................................................................................ Anexa B Prevederi care trebuie s fie con inute n proiectele lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat ..................................................................... Anexa C Clase de toleran pentru lucrri de construc ii .................................................... Anexa D Abateri admisibile pentru cldiri ......................................................................... Anexa E1 Procedee de precomprimare pentru care nu este necesar DTL .......................... Anexa E2 Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare.Fia de pretensionare. Fia de injectare ................................................................................................... Anexa F Recomandri privind stabilirea pozi iei rosturilor de lucru .................................. Anexa G Realizarea lucrrilor cu betoane speciale sau prin procedee deosebite ................ Anexa H Verificri privind inerea sub control a lucrrilor .................................................

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

1 DOMENIU DE APLICARE 1.1 Prevederile prezentului cod de pratic se aplic la executarea lucrrilor din beton simplu, beton armat sau beton precomprimat pe teritoriul Romniei, pe baz de proiecte ntocmite i verificate conform prevederilor legale. 1.2 Pentru lucrrile de construc ii cu caracter specific se vor aplica i prevederile reglementrilor tehnice din domeniul respectiv, precum i prevederile caietelor de sarcini ntocmite de proiectant, dup caz. Prin lucrri de construc ii cu caracter specific se n eleg : a) - construc ii inginereti (drumuri, piste pentru aeroporturi, poduri, tunele, canale, amenajari portuare, rezervoare i silozuri .a) b) - construc ii executate cu produse, procedee sau echipamente cu caracter de noutate, pentru care trebuie s existe DTL n conformitate cu reglementrile legale n vigoare; c) - lucrri la care se utilizeaz betoane speciale: betoane foarte grele, betoane uoare, betoane pe baza de rini sintetice, betoane refractare, betoane cu armare dispers; d) - lucrri la care se utilizeaz procedee tehnologice speciale: torcretare, vacumare .a 1.3 Prevederile acestui cod de practic au la baz urmatoarele premise: a) existen a proiectului construc iei elaborat i verificat conform reglementrilor legale; b) - executarea lucrrilor este realizat: (i) - cu personal avnd calificarea i, dup caz, atestarea necesar i prin aplicarea, diferen iat n func ie de categoria de importan a construc iei, a unui management al calit ii n organizarea i executarea lucrrilor; (ii) - cu produse, mijloace i echipamente care ndeplinesc prevederile din proiect, reglementrile tehnice aplicabile i reglementrile legislative; (iii) - n conformitate cu proiectul i cu cerin ele i criteriile de performan prevzute n acest cod de practic i, dup caz, n alte reglementri tehnice aplicabile; c) - este asigurat asisten a proiectantului la executarea lucrrilor; d) - sunt cunoscute i aplicate prevederile legale privind igiena i protec ia muncii, precum i cele privind paza contra incendiilor, la executarea lucrrilor. 2 OBIECT

2.1 Prevederile prezentului cod de practic au ca obiect urmtoarele categorii de lucrri: a) - trasarea de detaliu pentru cofraje i pentru montarea elementelor prefabricate; b) - realizarea cofrajelor i a sus inerilor acestora; c) - fasonarea i montarea armturilor, inclusiv a celor pretensionate; d) - piese nglobate n beton; e) - punerea n opera a betonului: (i) - comandarea betonului; (ii) - transportul betonului; (iii) - turnarea i compactarea betonului; (iv) - tratarea i protec ia betonului dup turnare; f) - decofrarea; g) - precomprimarea i protec ia armturilor pretensionate; h) - montarea elementelor prefabricate: (i) aezarea la pozi ie;

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(ii)- realizarea mbinrilor (prin monolitizare, cu uruburi, prin precomprimare .a) 2.2 Codul de practic are, de asemenea, prevederi privind inerea sub control a realizrii lucrrilor i recep ia acestora. 2.3 Nu fac obiectul acestui cod de practic lucrrile pentru executarea elementelor prefabricate n ateliere sau unit i specializate. 2.4 Cerin ele i criteriile de performan , care se refer la proiect i la cele opt categorii de lucrri artate mai nainte, sunt grupate n acelai capitol, iar cele privind inerea sub control a realizrii lucrrilor i recep ia acestora sunt prezentate n capitolul respectiv. 2.5 Prevederile referitoare la cele opt categorii de lucrri, precizate la pct.2.1 de mai nainte, sunt dezvoltate n capitole separate, la gruparea acestora avnd n vedere i tipurile de lucrri implicate (spre exemplu, montarea armturilor i pieselor de rezemare din zona de ancorare la elemente privind armtura pretensionat sau precomprimarea). 3 DOCUMENTE DE REFERIN 3.1 Documentele de referin cu caracter legislativ sunt prezentate n continuare: a) - Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii, cu modificrile ulterioare; b) - HG nr.622/2003 privnd stabilirea condi iilor de ntroducere pe pia a produselor pentru construc ii, cu completrile i modificrile ulterioare; 3.2 Reglementrile tehnice care sunt documente de referin , sunt prezentate n anexa A. 4 TERMENI, DEFINI II, NOTA II 4.1 Sensul n care sunt utiliza i termenii generali n acest cod de practic este urmtorul: proiect documenta ia tehnic pe baza creia se execut lucrrile i care cuprinde: - piese scrise i desenate privind ansamblul i detaliile necesare executrii lucrrilor; - dispozi ii de antier date de proiectant pe parcursul executrii lucrrilor; proiect tehnologic proiect care are ca obiect modul de executare a unor lucrri anume; documenta ie tehnica privind sistemul (tehnologic) documenta ia tehnic elaborat de productorul unui sistem (de cofraje, procedeu de precomprimare .a.), care trebuie avut n vedere la aplicarea acelui sistem; proiectant persoana fizic sau juridic, elaboratoare a proiectului i care rspunde, potrivit legii, de completitudinea acestuia, precum i de asisten tehnic la executarea lucrrilor prevzute n proiect. n cazurile n care proiectul este elaborat de mai multe persoane fizice i juridice, prin proiectant se n elege proiectantul general; executant - unitate care realizeaz lucrrile de construc ii. n cazurile n care lucrrile sunt realizate de mai multe unit i, prin executant se n elege antreprenorul general. n aceste cazuri, se subn elege c asigurarea informrii reciproce, a continuit ii n executarea lucrrilor (predare-primire front de lucru .a.) i a calit ii lucrrilor

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

se realizeaz prin prevederi contractuale corespunztoare, ncheiate ntre antreprenorul general i unit ile subcontractante; dotri tehnice - scule, echipamente, maini, utilaje, mijloace de tansport .a. necesare, dup caz, pentru executarea lucrrilor; facilit i mijloace care permit, dup caz, utilizarea dotrilor tehnice: alimentare cu energie electric, ap, aer comprimat, ci de acces .a.; punct de oprire (faz determinant) - faz din procesul de executare a lucrrilor, n care se efectueaz o verificare (control) sistematic a calit ii lucrrii (produsului) efectuate pn n acel moment, nso it de eventuale ncercri, de ctre personalul controlului de calitate nsrcinat cu determinarea acceptabilit ii produselor sau cu recep ia lucrrilor care devin ascunse i cu nregistrrile aferente, fr de care nu se poate trece la faza urmtoare de executare a lucrrilor; documente tehnice de legalizare (DTL) documente care se refer la domeniile de utilizare, la asigurarea respectrii cerin elor esen iale, precum i la condi iile de utilizare i de atestare a conformit ii, pentru produse, procedee sau sisteme constructive, documente elaborate de organisme care activeaz conform reglementrilor legale i care asigur legalitatea utilizrii produselor, procedeelor sau sistemelor respective la realizarea construc iilor (agremente tehnice sau altele, conform prevederilor legale n vigoare la data utilizrii produselor, procedeelor sau sistemelor constructive respective). 4.2 n acest cod de practic se utilizeaz termeni i nota ii definite n partea 1 a codului (NE 012-1:2007). 4.3 n cazul unor termeni sau nota ii specifice, acestea sunt explicitate acolo unde apar prima dat n textul codului de practic. 5 CERIN E I CRITERII DE PERFORMAN PRIVIND EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT 5.1 Cerin ele i criteriile de performan sunt stabilite: a) pentru proiect, sub aspectele care intereseaz obiectul acestui cod de practic; b) pentru cele opt categorii de lucrri precizate la pct.2.1 c) cerin ele i criteriile de performan privind activit ile de management al calit ii lucrrilor i de recep ie a acestora sunt prezentate n capitolul respectiv. 5.2 Cerin e i criterii de performan privind proiectul sunt prezentate n tabelul 1.

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Nr.crt
1

Cerin e
Existen a pe antier a proiectului n forma legal, complet, nsuit de executant

Criterii de performan
a) existen a, n clar, a datelor de identificare a unit ii de proiectare i a persoanelor care au ntocmit proiectul; b) existen a dovezii verificrii tehnice a proiectului; c) prevederea n partea scris i n partea desenat, n form clar i explicit, a : (i) datelor necesare executrii lucrrilor ; (ii) datelor, condi ilor i valorilor de control, dup caz, necesare pentru verificarea calit ii lucrrilor; d) existen a documentelor privind modificrile aduse proiectului ini ial ca urmare a: (i) - obiec iunilor executantului fa de proiect; (ii) solicitrilor din partea investitorului sau executantului, inclusiv n perioada de executare a lucrrilor

Tabelul 1 Observa ii

5.3 Cerin e i criterii de performan privind trasarea de detaliu, pentru cofraje i pentru montarea elementelor prefabricate, sunt prezentate n tabelul 2. Tabelul 2
Nr. crt. 1 Cerin e Existen a elementelor de materializare pe teren a punctelor i axelor de trasare a construc iilor Asigurarea conformit ii trasrii de detaliu cu cerin ele proiectului i cele ale reglementrilor tehnice aplicabile, dup caz Criterii de performan a) existen a documentelor de recep ie a lucrrilor de trasare a construc iei; b) existen a documentelor de predare-primire a elementelor de materializare pe teren a punctelor i axelor de trasare a construc iei. a) existen a datelor necesare, complete, n proiect; b) utilizarea metodelor, a aparatelor i instrumentelor adecvate i avnd precizia necesar; c) corelarea trasrii fa de repere cu pozi ia elementelor nvecinate realizate deja. Detalii la pct. 6.1.2 6.1.3

6.1.7 6.1.6

Realizarea trasrii de detaliu astfel nct s poat fi utilizat cu uurin i s-i men in performan ele n condi iile executrii lucrrilor Nr. crt. Cerin e Asigurarea condi iilor prealabile, precum i a celor necesare n timpul efecturii trasrii

a) materializarea pe teren a elementelor de 6.2 trasare astfel nct: 6.3 (i) s permit aezarea sau montarea 6.4 elementelor constructive ct mai simplu, posibil; (ii) s se men in n stare corespunztoare pe durata necesar utilizrii lor; b) asigurarea condi iilor de verificare a trasrii efectuate. Criterii de performan Detalii la pct. a) existen a proiectului, 6.5 b) asigurarea cmpului liber pentru utilizarea aparatelor i instrumentelor; c) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri:

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(i) (ii) (iii) (iv)

dotri tehnice; facilit i; personal calificat; materiale corespunztoare

5.4 Cerin e i criterii de performan pentru realizarea cofrajelor i a sus inerilor acestora sunt prezentate n tabelul 3. Nr.crt Cerin e 1 Conformitatea cu proiectul Criterii de performan a) pozi ia, n limita abaterilor admisibile, n raport cu elementele de trasare; b) form i dimensiuni, n limitele abaterilor admisibile, dup caz; Rezisten , stabilitate i a) cunoaterea condi iilor de indeformabilitate rezemare (teren, zone deja construite .a); b) alctuirea pe baza unui calcul de rezisten i stabilitate; c) existen a, dup caz, a proiectului tehnologic pentru cofraj Etaneitate, pentru a) asigurarea etaneit ii cofrajului; evitarea scurgerii laptelui b) asigurarea men inerii etaneit ii, de ciment n condi iile de punere n oper a betonului la lucrarea respectiv. Asigurarea condi iilor a) starea de cur enie a cofrajului; pentru realizarea i b) uurin a decofrrii, prin : men inerea integrit ii (i)- pregtirea suprafe elor n contact sec iunii din beton cu betonul; (iii) alctuire corespunztoare a elementelor componente i a sus inerilor; c) asigurarea condi iilor pentru etape ulterioare ale desfurrii lucrrilor (spre exemplu, precomprimare); d) stabilirea, dup caz, prin proiectul tehnologic, a etapelor i modalit ilor de decofrare. Tabelul 3 Detalii la pct. 7.1.2 7.2 7.3 7.5 7.1.3-7.1.5

Asigurarea condi iilor a) existen a trasrii de detaliu; prealabile pentru b) - existen a proiectului lucrrii, cu executarea lucrrilor de datele necesare ; cofraje c) existen a, dup caz, a: (i) documenta iei tehnice privind sistemele de cofraje utilizate ; (i) datelor i condi iilor care asigur compatibilitatea pieselor care rmn nglobate, cu betonul i performan ele elementelor executate ;

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(ii) proiectului tehnologic privind aceast categorie de lucrri ; (iii) produselor corespunztoare d) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; 6 Recep ia lucrrilor cofraje i sprijiniri de a) verificarea lucrrilor executate; 7.6 b) rezolvarea eventualelor neconformit i; c) ntocmirea documentelor de recep ie.

5.5 Cerin e i criterii de performan pentru fasonarea i montarea armturilor sunt prezentate n tabelul 4. Aceste prevederi nu se refer la armturile pretensionate, care sunt tratate la lucrrile de precomprimare (pct.. 5.9). Nr.crt 1 Cerin e Fasonarea armturii n conformitate cu proiectul Criterii de performan a) tipul i clasa produselor pentru armturi b) dimensiunile (i) diametrul nominal; (ii) lungimile(x) (iii) privind nndirile(x) dup caz c) forma(x) ------(x)

Tabelul 4 Detalii la pct.

n limita abaterilor admise

Montarea armturii n conformitate cu proiectul

a) conformitatea cu proiectul a armturii 8.3.1-8.3.4 fasonate (individual sau asamblat n 8.3.9 carcas), pentru criteriile (a)-(c) de la 8.4 nr.crt.1, verificat la montare; b) respectarea pozi iei relative ntre bare(x) i fa de cofraj (acoperirea cu beton); c) respectarea pozi iilor nndirilor berelor i a lungimilor de suprapunere n cazul acestui tip de nndire -------(x) se va avea n vedere corelarea cu dimensiunea maxim a agregatelor i cu echipamentul de vibrare pentru compactare

Asigurarea stabilit ii formei i pozi iei armturii pe parcursul executrii lucrrilor ulterioare montrii

a) - tipul, dispunerea i fixarea 8.3.5distan ierilor care asigur acoperirea cu - 8,3,8 beton; b) tipul dispunerea i fixarea distan ierilor (al ii dect etrieri i

10

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

acesteia

Asigurarea condi iilor prealabile pentru executarea lucrrilor de fasonare i montare a armturii

Recep ia montate

armturii

agrafe) care asigur distan ele ntre rnduri de armturi i fa de cofraj; c) fixarea armturii locale din zona de ancorare a armturii pretensionate. a) existen a proiectului lucrrii, cu 8.6 datele necesare; b) asigurarea condi iilor pentru realizarea fasonrii armturii prin comand la prelucrtor, dac este cazul; c) existen a, dup caz, a datelor i condi iilor pentru executarea nndirilor cu alte procedee dect prin petrecere (sudare, sisteme mecanice .a); d) existen a documentelor de recep ie a lucrrilor de cofraje i sprijiniri; e) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) materiale corespunztoare 8.5 a) verificarea armturii montate(x); b) rezolvarea eventualelor neconformit i; c) ntocmirea documentelor de (xx) recep ie -------(x) verificarea armturii montate constituie punct de oprire (faz determinant) (xx) armtura montat intr n categoria lucrrilor care devin ascunse

5.6 Cerin e i criterii de performan privind montarea pieselor nglobate n beton sunt prevzute n tabelul 5. Prin piese nglobate n beton se n eleg: a) piesele, de regul metalice, ancorate cu praznuri sau prin forma proprie, cu rol constructiv sau tehnologic, inclusiv pentru formarea golurilor n beton; b) - uruburi pentru fixarea ulterioar a unor piese sau elemente de construc ii; c) piesele necesare pentru amplasarea armturilor pretensionate postntinse (teci, piesele din zona de ancorare). Armturile care ies din beton, n ateptare, pentru continuizare sau monolitizare, sunt tratate ca armturi i nu ca piese nglobate n beton. Tabelul 5 Nr. Cerin e Criterii de performan Detalii la crt. pct. 1 Montarea pieselor nglobate n conformitate cu proiectul a) respectarea pozi iei n raport cu cofrajul i cu reperii de trasare, precum i a condi iilor suplimentare (verticalitate, nclinare .a.), dup caz;

11

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) respectarea pozi iei relative, n cazul unor piese avnd legtur ntre ele (spre exemplu, un grup de uruburi) Asigurarea men inerii a) asigurarea stabilit ii pozi iei i a condi iilor privind pozi iei relative; piesele nglobate, la b) utilizarea unor distan ieri i/sau punerea n oper a piese de legtur compatibile cu betonul; betonului armatura i piesa fixat, sub aspectul durabilit ii, i suficient de rigide; c) asigurarea etanrii fa de ptrunderea laptelui de ciment, dac este cazul. Asigurarea condi iilor a) existen a documentelor de prealabile pentru recep ie a pieselor nglobate, care atest executarea lucrrilor de conformitatea lor cu proiectul; montare a pieselor b) existen a proiectului cu datele i nglobate condi iile necesare; c) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i (iii) personal calificat; (iv) materiale corespunztoare. Recep ia pieselor a) a) verificarea pieselor nglobate montate(x) nglobate montate b) b) rezolvarea eventualelor neconformit i; c) c) ntocmirea documentelor de recep ie(xx)
(x) verificarea pieselor nglobate montate constituie punct de oprire (faz determinant); (xx) piesele nglobate montate intr n categoria lucrrilor care devin ascunse

5.7 Cerin e i criterii de performan privind punerea n oper a betonului sunt prezentate n tabelul 6, avnd n vedere etapele acestei categorii de lucrri, precizate la pct. 2.1.e Nr. Cerin e Crt. A. Comandarea betonului 1 2 Conformitatea comenzii cu proiectul, privind clasa betonului Compatibilitatea betonului comandat cu domeniul de utilizare preconizat Criterii de performan Tabelul 6 Detalii la pct.

Not: Comandarea betonului trebuie s fie n form scris, numit n continuare comand, fie c se produce la fabrici sau sta ii de betoane, fie la echipe proprii care confec ioneaz betonul pe antier pentru lucrarea respectiv

- prevederea explicit n comand a clasei betonului specificat n proiect pentru categoria de lucrri respectiv. a) cuprinderea, n proiect sau caiete de sarcini, a datelor i condi iilor privind caracteristicile betoanelor n func ie de domeniul i condi iile de utilizare a lucrrii respective; b) prevederea explicit n comand a datelor i condi iilor

12

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Asigurarea compatibilit ii betonului comandat cu condi iile de punere n oper a acestuia

privind, dup caz: (i) - tipul cimentului; (ii) tipul i natura agregatelor; (iii) gradul de impermeabilitate; (iv) gradul de gelivitate; (v) rezisten a la uzur; (vi) rezisten a la atacul chimic; (vii) alte condi ii speciale (aer antrenat .a.) a) cunoaterea zonelor n care se toarn betonul (aglomerare de armturi, nl ime de turnare, turnare prin ferestre .a.), precum i a modului n care se va face turnarea (cu ben i descrcare direct, prin pompare .a.); b) prevederea explicit n comand a datelor i condi iilor privind, dup caz: (i) consisten a betonului; (ii) dimensiunea maxim a agregatelor; (iii) utilizarea aditivilor (acceleratori sau ntrzietori de priz, (super)plastifian i .a.); (iv) condi ii legale de teperatura ambiant (timp friguros sau clduros); (v) condi ii specifice betoanelor speciale (cu agregate uoare, autocompactante, turnat n cofraje glisante, turnate sub ap .a.).

B Transportul betonului
Not: Se refer la transportul betonului att de la un furnizor (fabric sau sta ie de betoane), ct i la cel din interiorul antierului la locul de turnare.

Asigurarea pstrrii compozi iei i caracteristicilor betonului proaspt n timpul transportului Asigurarea corelrii ntre transportul betonului i turnarea acestuia

a) mpiedicarea pierderii laptelui de ciment, prin etanare corespunztoare; b) evitarea intrrii n beton a unor substan e sau materiale strine. a) prevederea n contractul cu furnizorul betonului, dac este cazul, a duratei de transport, precum i a modalit ilor de planificare a livrrilor; b) asigurarea condi iilor de sta ionare, pentru descrcare sau ateptare, a mijloacelor de

13

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

transport al betonului de la furnizori, att n incinta antierului ct i, mai ales, pe ci de circula ie sau alte spa ii publice. 3 Asigurarea condi iilor prealabile pentru transportul n antier al betonului, dac este cazul a) existen a programului de livrare a betonului; b) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri, dup caz: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat.

C Turnarea i compactarea betonului Asigurarea conformit ii a) existen a documentelor de spa iului n care se toarn recep ie a trasrii de detaliu, a betonul lucrrilor de cofraje, precum i a montrii armturii i pieselor nglobate; b) verificarea strii cofrajului, mai ales sub aspectul stabilit ii, cur eniei, etaneit ii i pregtirii suprafe elor care vor veni n contact cu betonul; c) verificarea strii armturilor i a pieselor nglobate, mai ales n privin a pozi iei, a fixrii fa de cofraj i ntre straturi i a strii de cur enie/ruginire ndeplinirea formelor a) existen a procedurii de turnare a care permit efectuarea betonului, acceptat de investitor; turnrii betonului b) existen a programului de livrare a betonului; c) asigurarea supravegherii opera iunilor de turnare i de compactare a betonului; d) - stabilirea rosturilor de turnare i a msurilor care trebuie luate n cazul ntreruperii fortuite a turnrii betonului. Respectarea condi iilor a) verificarea betonului proaspt specifice privind turnarea nainte de turnare; i compactarea betonului b) - nl imea de cdere a betonului; c) - grosimea i pozi ia straturilor succesive de beton; d) - modul de compactare a betonului; e) - realizarea rosturilor de turnare; f) realizarea rosturilor n cazul ntreruperii fortuite a turnrii

14

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

betonului; g) aplicarea condi iilor specifice betoanelor speciale (cu agregate uoare, autocompactante, torcretate, turnate n cofraje glisante, turnate sub ap, ciclopiane .a.); h) realizarea epruvetelor (cilindri/cuburi, prisme .a.) pentru verificarea carcteristicilor betonului ntrit.

a) comandarea betonului (conform A de mai nainte), asigurarea transportului betonului (conform B de mai nainte) i ndeplinirea cerin elor conform C.1 i C.2 de mai nainte, imediat naintea nceperii turnrii betonului; b) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) sisteme de circula ie i accese pentru turnarea i compactarea betonului, dup caz; (iv) personal calificat; D Tratarea i protec ia betonului dup turnare Cunoaterea metodelor i a) modalit ile de tratare i protec ie; condi iilor adecvate de b) corelarea unor condi ii privind tratare i protec ie a carcteristici ale betonului i, dup betonului dup turnare caz, ale suprafe ei acestuia, n func ie de domeniul i condi iile de utilizare preconizate i modalit ile de tratare i protec ie; c) cunoaterea comportrii betonului respectiv, n perioada de ntrire i urmtoare, precum i a influen ei unor condi ii de mediu asupra acestei comportri; d) cunoaterea mijloacelor i a produselor care se pot utiliza pentru tratarea i protec ia betonului respectiv a) prevederea, n proiect sau caiete de Respectarea condi iilor sarcini, a metodelor i condi iilor de specifice privind tratarea tratare i protec ie a betonului, i protec ia betonului diferen iat, dup caz, pe elemente ale dup turnare
construc iei;

Asigurarea condi iilor prealabile pentru turnarea i compactarea betonului

15

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) stabilirea duratei de tratare i protec ie; c) aplicarea metodelor i condi iilor de tratare i protec ie (inclusiv de prelucrare a suprafe ei betonului) pe baza prevederilor din proiecte, caiete de sarcini i/sau documentele tehnice ale furnizorilor de produse specifice, dup caz; d) verificarea aplicrii metodelor i condi iilor de tratare i protec ie a betonului.

Asigurarea condi iilor prealabile pentru tratarea i protec ia betonului dup turnare

a) accesul liber la suprafe ele/zonele pe care se aplic tratarea i protec ia betonului; b) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) materiale corespunztoare.

5.8 Cerin e i criterii de performan privind decofrarea elementelor sunt prezentate n tabelul 7. Tabelul 7 Nr. Cerin e Criterii de performan Detalii la crt. pct. 1 Asigurarea corelrii ntre a) cunoaterea vitezei de dezvoltare opera iunea de decofrare a rezisten ei betonului; i evolu ia rezisten ei b) verificarea rezisten ei betonului betonului n vederea decofrrii; 2 Respectarea condi iilor a) condi ii privind rezisten a i specifice privind deformabilitatea elementului opera iunea de decofrare decofrat; b) condi ii privind integritatea elementului decofrat; c) condi ii suplimentare; d) verificarea opera iunii de decofrare. 3 Asigurarea condi iilor a) existen a prevederilor prealabile pentru corespunztoare n proiect, precum i a decofrare datelor privind rezisten a betonului; b) cunoaterea modului de sprijinire ulterioar a elementelor, dac este cazul; c) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) - facilit i; (v) personal calificat; (iv) materiale corespunztoare.

16

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

5.9 Cerin e i criterii de performan privind lucrrile de precomprimare sunt prezentate n tabelul 8. Prin lucrrile de precomprimare se n eleg: a) confec ionarea armturii pretensionate; b) montarea armturii n canalele elementelor de construc ie, sau pozi ionarea ei n exterior, dup caz, precum i montarea sistemelor de ancorare; c) pretensionarea armturii; d) protec ia armturii pretensionate: (i) injectarea canalelor dup pretensionarea armturilor; (ii) protec ia zonei ancorajelor armturii pretensionate. Pentru alte procedee dect injectarea canalelor, precum i pentru procedeele de protec ie a armturilor pretensionate exterioare, se vor ntocmi caiete de sarcini care trebuie s cuprind toate datele i condi iile necesare pentru a asigura realizarea calitativ corespunztoare a acestor lucrri. Nu fac obiectul acestui cod de practic lucrrile de precomprimare a elementelor prefabricate cu armtur prentins. Criterii de performan Nr. Cerin e crt. A. Confec ionarea armturii pretensionate 1 Conformitatea produselor a) tipul i marca o elului pentru armtura utilizate cu prevederile pretensionat sau tipul i caracteristicile n proiectului i ale cazul altor materiale dect o elul; reglementrilor tehnice sau b) materialul, tipul i diametrul interior al DTL, dup caz tecilor, precum i al pieselor de nndire a acestora, al pieselor pentru aerisire i injectare i al pieselor de racord spre zona de ancorare ; c) materialul i/sau tipul elementelor i accesoriilor pentru ancorare. 2 Confec ionarea armturii a) conformitatea cu proiectul privind tipul pretensionate i caracteristicile produselor utilizate, precum i alctuirea unit ilor de armtur pretensionat : (i) n sec iune (fascicule, bare individuale .a.); (ii) lungime; b) aplicarea prevederilor documenta iei tehnice privind procedeul de pretensionare; (i) ordonare, legare, n cazul fasciculelor; (ii) lungimea suplimentar pentru instala ia de pretensionare; (iii) condi ii pentru prelucrare mecanic sau de alt natur (pentru ancorare, nndire .a.), dac este cazul; (iv) alte condi ii privind confec ionarea Tabelul 8 Detalii la pct.

17

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Men inerea caracteristicilor produselor utilizate i ale armturii pretensionate, pe durata depozitrii, manipulrii i transportului acestora

a) condi ii pentru depozitarea, manipularea i transportul produselor utilizate, dup caz: (i) pentru armtura pretensionat; (ii) elemente i accesorii pentru ancorare; (iii) teci i accesorii ale acestora; b) condi ii pentru depozitarea, manipularea i transportul armturii pretensionate confec ionate. a) verificarea armturii pretensionate confec ionate (x), mai ales cu privire la: (i) conformitatea cu punctele de la nr.crt.1 i 2 de mai nainte; (ii) existen a condi iilor de depozitare, manipulare i transport, conform nr.crt.3 de mai nainte; b) rezolvarea eventualelor neconformit i; c) ntocmirea documentelor de recep ie a armturii confec ionate _______
(x)

Recep ia armturii pretensionate confec ionate

verificarea armurii preensionate confec ionate poate constitui punct de oprire (faz determinant)

Asigurarea condi iilor prealabile pentru confec ionarea armturii pretensionate

a) existen a proiectului; b) existen a documentelor legale privind procedeul de precomprimare adoptat precum si a documenta iei tehnice privind procedeul; c) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv)produse/ materiale corespunztoare

B Montarea armturii pretensionate Conformitatea cu proiectul i a) accesibilitatea n lungul canalelor din cu prevederile specifice ale beton i, dup caz, pozi ionarea corect a documenta iei tehnice privind elementelor implicate n precomprimarea procedeul de pretensionare exterioar; utilizat b) conformitatea armturii n func ie de pozi ia acesteia n element (alctuire, lungime) i starea ei, avnd n vedere timpul trecut de la recep ia confec ionrii acesteia

18

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Asigurarea protec iei armturii a) starea de cur enie a canalelor (ap, ml, pretensionate pe perioada alte materiale) care pot afecta armtura, dintre montare i pretensionare verificat nainte de introducerea acesteia; b) protejarea temporar prin: (i) acoperirea armturii i, dac este cazul, a ancorajelor; (ii) nchiderea tecilor, pentru a nu ptrunde apa sau altceva. Asigurarea condi iilor prelabile pentru montarea armturii pretensionate existen a documentelor de recep ie privind montarea tecilor precum i pentru confec ionarea armturii; b) existen a proiectului i a documenta iei tehnice a procedeului; c) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri; (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) - materiale corespunztoare a)

C Pretensionarea armturii a) determinarea pierderilor de tensiune prin Stabilirea valorilor de control frecare, efective; privind for a i alungirea definitivarea valorii for ei de control i a armturii pretensionate, precum b) alungirii armturii corespunztoare, inclusiv i a programului de pentru pretensionare n etape, dac este cazul, pretensionare
precum i a treptelor de pretensionare pn la atingerea for ei de control; c) precizarea ordinei de pretensionare; d) precizarea datelor care trebuie s fie trecute pe fia de pretensionare, precum i a mrimilor i treptelor pentru care se fac msurri care se nscriu n aceast fi

Conformitatea efecturii pretensionrii

conformitatea cu prevederile proiectului i ale reglementrilor legale aplicabile n ceea ce privete: (i) realizarea for ei de control n limitele abaterilor admise (ii) ordinea de pretensionare; (ii) ntocmirea fielor de pretensionare; b) aplicarea prevederilor din documenta ia tehnic, n ceea ce privete: (iii) - utilizarea ancorajelor i a celorlalte piese sau dispozitive implicate; (iv) procedura de lucru cu instala ia de pretensionare.

a)

19

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Asigurarea condi iilor prealabile pentru pretensionarea armturilor

a) existen a proiectului; b) existen a procedurii de lucru privind pretensionarea armturilor, pentru procedeul de precomprimare utilizat; c) existen a documentelor de recep ie pentru confec ionarea armturii pretensionate; d) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) - materiale corespunztoare verificarea lucrrilor de pretensionare(x) b) rezolvarea eventualelor neconformit i; c) ntocmirea documentelor de recep ie a lucrrilor de pretensionare a armturilor(xx) ____
verificarea lucrrilor de pretensionare poate constitui punct de oprire (faza determinant); (xx) aceste lucrri intr n categoria lucrrilor care devin ascunse
(x)

Recep ia lucrrilor de pretensionare a armturilor

a)

D Injectarea canalelor dup pretensionarea armturii Cunoaterea compozi iei a) - stabilirea prin proiect a tipului de amestecului pentru injectare amestec de injectare, n func ie de condi iile de exploatare preconizate; b) efectuarea determinrilor preliminare pentru stabilirea compozi iei i a condi iilor specifice acesteia, pentru injectare Conformitatea efecturii a) identificarea fiecrui canal i verificarea: opera iunii de injectare a (i) accesibilit ii materialului de injectare canalelor dup pretensionarea pe tot traseul canalului, precum i prin armturii deriva iile fcute din acesta; (ii) etaneit ii fiecrui canal i a cazurilor n care acestea comunic b) conformitatea materialelor folosite i a compozi iei amestecului pentru injectare; c) utilizarea echipamentelor sau instala iilor adecvate; d) cunoaterea procedurii de injectare i a msurilor care trebuie s fie luate n cazul unor ntreruperi fortuite a opera iei de injectare; e) ntocmirea fielor de injectare

20

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Asigurarea condi iilor prealabile pentru injectarea canalelor dup pretensionarea armturii

Recep ia lucrrilor de injectare a canalelor dup pretensionarea armturilor

a) - existen a procedurii de lucru privind injectarea; b) cunoaterea compozi iei i a condi iilor specifice acesteia, ale materialului pentru injectare; c) existen a documentelor de recep ie privind montarea tecilor i pretensionarea armturii; d) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) - materiale corespunztoare a)- verificarea lucrrilor de injectare; b) rezolvarea evetualelor neconformit i; c) ntocmirea documentelor de recep ie a lucrrilor de injectare a canalelor dup pretensionarea armturilor(x). ________
(x)

aceste lucrri intr n categoria lucrrilor care devin ascunse

E Protec ia zonei ancorajelor armturii pretensionate Stabilirea, prin proiect, a a) luarea n considerare a: sistemului de protec ie a zonei (i) tipului de ancoraj i amplasrii ancorajelor armturii acestuia; pretensionate (ii) condi iilor de mediu i de solicitare n exploatare; (iii) compatibilit ii sistemului cu zona de amplasare a ancorajelor i materialele respective; b) precizarea, n proiect sau caiete de sarcini, a sistemului de protec ie i a condi iilor pentru realizarea acestuia Conformitatea efecturii a) cunoaterea sistemului de protec ie i a lucrrilor de protec ie a zonei condi iilor pentru realizarea acestuia; ancorajelor armturii b) aplicarea prevederilor documenta iei pretensionate tehnice a sistemului de protec ie, dac este cazul; c) verificarea strii corespunztoare a ancorajelor i zonei acestora, nainte de aplicarea sistemului de protec ie, constatrile fiind consemnate n fiele conform pct.(e) de mai jos; d) conformitatea materialelor folosite i a procedurilor de punere n oper a acestora; e) ntocmirea fielor de protec ie a zonei ancorajelor armturii pretensionate.

21

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Asigurarea condi iilor prealabile pentru protec ia zonei ancorajelor armturilor pretensionate

a) existen a documentelor legale i a documenta iei tehnice pentru sistemul de protec ie aplicat, dac este cazul; b) existen a documentelor de recep ie privind pretensionarea armturilor; c) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) - materiale corespunztoare a)- verificarea lucrrilor de protec ie (x) d) rezolvarea eventualelor neconformit i; e) ntocmirea documentelor de recep ie a lucrrilor de protec ie a zonei ancorajelor armturilor pretensionate (xx) ________
(x)

Recep ia lucrrilor de protec ie a zonei ancorajelor armturilor pretensionate

- verificarea lucrrilor de protec ie a zonei ancorajelor poate constitui punct de oprire (faza determinant) (xx) aceste lucrri intr n categoria lucrrilor care devin ascunse

5.10 Cerin e i criterii de performan privind lucrrile de montare a elementelor prefabricate sunt prezentate n tabelul 9. n ceea ce privete semnifica iile termenilor privind cele dou faze ale montrii elementelor prefabricate, acestea sunt: - aezarea la pozi ie implic, pe lng pozi ionarea corespunztoare, n plan i pe nl ime, a elementelor prefabricate, montarea elementelor de reazem care pot fi constituite fie din strat de mortar de poz, fie din sisteme de rezemare (metalice, cu plci din neopren armat .a.); - realizarea mbinrilor se refer la lucrrile care, dup aezarea la pozi ie a elementelor prefabricate, realizeaz legturile n structur: armare i monolitizare cu beton; mbinri cu uruburi; asamblare prin precomprimare .a. Tabelul 9 Nr. Cerin e Criterii de performan Detalii crt la pct. A Aezarea la pozi ie a elementelor prefabricate 1 Completitudinea a) existen a datelor i condi iilor privind: proiectului privind datele (i) elementele n ateptare din zona de i condi iile de montare a aezare a elementului prefabricat elementelor prefabricate (plci, armturi, uruburi .a.); (ii) elementele n ateptare din elementul prefabricat (plci,armturi, goluri .a.); (iii) interpunerea unor materiale la aezarea elementului prefabricat (mortar, sisteme de rezemare .a.); (iv) prevederea spa iilor necesare pentru realizarea lucrrilor de mbinare a elementelor prefabricate;

22

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

---------(x)

Conformitatea lucrrilor de aezare la pozi ie a elementelor prefabricate(x)


n unele cazuri, pentru situa iile n care, dup aezare, sunt prevzute lucrri de mbinare, verificarea lucrrilor de aezare a elementelor prefabricate poate constitui punct de oprire (faz determinant)

b) existen a datelor i condi iilor privind aezarea elementelor prefabricate, pentru: (i) pozi ie (n plan i pe nl ime) i cote de nivel; (ii) asigurarea stabilit ii prin msuri provizorii (sprijiniri, reazeme .a.) a) verificarea conformit ii zonelor de aezare a elementelor prefabricate, conform pct.1 a) de mai nainte; b) existen a, dup caz, i aplicarea proiectului tehnologic pentru montarea elementelor prefabricate; c) trasarea reperilor pentru a asigura pozi ia i cotele de nivel corepunztoare; d) utilizarea echipamentelor corepunztoare pentru: (i) ridicarea i manipularea elementelor prefabricate conform prevederilor din proiect i cu viteze i precizii de aezare corepunztoare; (ii) aplicarea msurilor provizorii de asigurare a stabilit ii; e) aplicarea prevederilor documenta iei tehnice pentru sistemele de rezemare utilizate, dac este cazul; f) conformitatea materialelor utilizate i a modului de punere n oper a acestora, dac este cazul. a) existen a documentelor legale i a documenta iei tehnice pentru sistemele de rezemare utilizate, dac este cazul; b) existen a documentelor de recep ie privind elementele pe care se realizeaz aezarea; c) existen a documentelor de recep ie privind elementele prefabricate care se monteaz; d) existen a proiectului, precum i a proiectului tehnologic de montare dac este cazul; e) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat; (iv) - materiale corespunztoare a) verificarea lucrrilor de aezare la pozi ie a elementelor prefabricate; b) rezolvarea eventualelor

Asigurarea condi iilor prealabile pentru aezarea la pozi ie a elementelor prefabricate

Recep ia lucrrilor de aezare a elementelor prefabricate(x)

23

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

neconformit i; c) ntocmirea documentelor de recep ie aezarea la pozi ie, nu mai sunt prevzute lucrri a lucrrilor de aezare la pozi ie a de mbinare a elementelor prefabricate elementelor prefabricate B Realizarea mbinrii elementelor prefabricate Completitudinea a) existen a n proiect a datelor, detaliilor proiectului privind datele i condi iilor privind: i condi iile de mbinare a (i) solu iile pentru mbinri; elementelor prefabricate (ii) etapele pentru realizarea mbinrilor, dac este cazul Conformitatea executrii a) cunoaterea i aplicarea prevederilor lucrrilor de mbinare a proiectului, ale reglementrilor tehnice elementelor prefabricate aplicabile, precum i ale documenta iei tehnice a sistemului utilizat, dac este cazul; b) verificarea conformit ii zonelor de realizare a mbinrii (x); c) existen a, dup caz, i aplicarea proiectului tehnologic pentru realizarea mbinrilor; d) conformitatea materialelor utilizate i a modului de punere n oper a acestora ____
(x) se efectueaz n cazurile n care, dup

------------

(x) n cazurile n care unele lucrri din mbinare devin lucrri ascunse, aceast faz poate fi punct de oprire (faz determinant)

Asigurarea condi iilor prealabile pentru realizarea mbinrilor elementelor prefabricate

a) existen a proiectului i a documentelor legale, dac este cazul, pentru sistemele de mbinare utilizate; b) existen a documentelor de recep ie, dac este cazul, pentru conformitatea zonei mbinrii; c) - existen a proiectului tehnologic, dac este cazul; d) asigurarea condi iilor specifice acestei categorii de lucrri: (i) dotri tehnice; (ii) facilit i; (iii) personal calificat i personal autorizat, dac este cazul (iv) - materiale corespunztoare a) - verificarea lucrrilor de aezare i de realizare a mbinrilor elementelor prefabricate; b) rezolvarea eventualelor neconformit i; c) ntocmirea documentelor de recep ie a lucrrilor de aezare i de realizare a mbinrilor elementelor prefabricate

Recep ia lucrrilor de aezare(x) i de realizare a mbinrilor elementelor prefabricate


(x) a se vedea nota de la nr.crt.A.4 de mai nainte

24

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

6. TRASAREA DE DETALIU PENTRU COFRAJE I PENTRU MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE 6.1 Prevederi comune 6.1.1 Lucrri din beton, beton armat i beton precomprimat sunt implicate n domeniul general al construc iilor astfel: a) - n ansamblul lor, n cazurile n care betonul este materialul din care se realizeaz structura construc iilor; b) n parte, acesta fiind cazul general n care betonul este materialul din care se realizeaz funda iile sau infrastructura construc iilor, indiferent de materialul din care este alctuit structura acestora (metal, lemn, zidrie .a.). Acest din urm caz face ca trasarea de detaliu pentru cofrajele pentru funda ii i infrastructuri s fie deosebit de important pentru toate categoriile i tipurile de construc ii, fiecare avnd condi ii proprii specifice materialelor din care este alctuit structura acestora. 6.1.2 Trasarea de detaliu se realizeaz pe baza proiectelor, n raport cu punctele i reperele de nivel, materializate pe teren, odat cu trasarea pentru amplasarea construc iilor pentru determinarea conturului i/sau axelor principale ale acestora. Materializarea acestor repere, planimetrice i altimetrice, trebuie s fie astfel realizat nct s constituie puncte de referin pe ntreaga durat a executrii construc iei respective, servind la transmiterea n plan i pe vertical la toate nivelurile acesteia. 6.1.3 nainte de a ncepe efectuarea trasrii de detaliu trebuie s se verifice, pe baza documentelor de recep ie a trasrii pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire i direct la fa a locului, reperele care fixeaz conturul i/sau axele principale ale construc iei (linii de referin ), precum i reperele de nivel. Verificarea se refer, deasemenea, la coresponden a dintre cotele din teren (n plan i de nivel) i cele din proiect. 6.1.4 Trasarea de detaliu pentru cofraje i pentru montarea elementelor prefabricate se refer, n principal la urmtoarele categorii de trasare: a) trasarea lucrrilor de terasamente pentru funda ii realizate fr cofraj; b) trasarea pozi iei cofrajelor pentru funda ii continue sau izolate; c) trasarea pozi iei cofrajelor sau elementelor prefabricate, n plan orizontal i verificarea pozi iei pe nl ime a acestora; d) trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate. Trasarea pentru elemente avnd forme i pozi ii deosebite (cu forme curbe n plan i/sau pe vertical, scri .a.) se realizeaz conform pct. (b) (d) de mai nainte, considernd o serie de puncte i linii intermediare, stabilite prin proiect, care trebuie s asigure conformitatea formei i pozi iei acestor elemente cu prevederile din proiect. 6.1.5 Pentru fiecare categorie de trasare, se vor prevedea n proiect clasele de toleran , care trebuie s fie respectate. Toleran ele la trasare trebuie s fie cu o clas mai reduse dect cele prevzute pentru elementele respective dup executare sau montare. 6.1.6 Trasarea pentru elemente care se repet, pe vertical (spre exemplu, la etajele succesive ale unei cldiri), sau pe orizontal (spre exemplu, iruri de stlpi) se va efectua, pentru fiecare n parte, dup reperii de baz i nu fa de elementul precedent.

25

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

n cazurile n care se constat abateri ntre elementele succesive (cel existent i cel pentru care se efectueaz trasarea) mai mari dect cele admisibile, prevzute, se va ntiin a proiectantul pentru a stabili modul de tratare a neconformit ii (de continuare a lucrrilor). 6.1.7 Pentru trasare se va folosi aparatur corespunztoare ca domeniu de utilizare i precizie. Precizia aparaturii utilizat la trasare va fi cu o clas mai mare dect cea prevzut pentru toleran ele la trasare. 6.2 Trasarea lucrrilor de terasamente pentru funda ii realizate fr cofraj 6.2.1 Trasarea lucrrilor de terasamente pentru funda ii realizate fr cofraj, de regul n sptur, se realizeaz fa de axele funda iilor respective, care trebuie s fie precizate n proiect i materializate pe teren. 6.2.2 Trasarea se refer la stabilirea conturului spturii i materializarea acestuia cu repere, astfel ca : a) reperele s fie amplasate n afara zonei afectat de lucrri, n func ie i de modul de efectuare a spturii (manual sau mecanizat), pentru a se men ine pe durata acestor lucrri; b) conturul s poat fi reconstituit oricnd, pn la punerea n oper a betonului din funda ie; c) pornind de la forma conturului, s se poat determina forma pe vertical a pere ilor spturii. 6.2.3. n cazurile n care funda ia are suprafe e nclinate, se va trasa i materializa i conturul de la partea inferioar, n proiect fiind prevzute cotele pentru acest contur, precum i unghiurile de nclinare ale suprafe elor respective. 6.2.4 n cazurile n care n funda ie se nglobeaz armturi sau alte piese (uruburi, plci cu praznuri .a.), trasarea i materializarea pozi iei acestora, conform prevederilor din proiect, se efectueaz odat cu trasarea conturului funda iei, avnd n vedere urmtoarele: a) armturile sau uruburile vor fi asamblate sub form de carcase rigide, pentru a men ine distan ele i pozi iile relative dintre ele, trasarea fiind fcut pentru axele acestor carcase; b) n cazul unor elemente singulare (fie bare de armtur sau uruburi, fie plci sau alte piese), trasarea se face pentru fiecare pozi ie a acestora; c) materializarea trasrii trebuie astfel realizat nct s se poat pozi iona elementele respective prin msurri uor de efectuat, spre exemplu prin linii secundare fa de care se msoar distan e pn la fa a barelor, sau pn la marginea plcilor; d) cota de nivel prevzut n proiect pentru elementele respective se msoar fa de puncte sau suprafe e ale acestor elemente i nu fa de suprafa a betonului care se toarn, dac acest mod de msurare nu este explicit n proiect; e) - n stua ia n care se cere o precizie ridicat (spre exemplu, pentru uruburi n care se vor monta piese metalice), pozi ia acestora va fi asigurat cu abloane, trasarea fiind fcut, n acest caz, pentru pozi ia abloanelor.

26

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor 6.3.1 Trasarea pentru montarea cofrajelor se refer la urmtoarele: a) - trasarea formei n plan a volumului cofrat; b) trasarea formei pe nl ime a volumului cofrat; c) trasarea cotelor, de la partea de jos, dac este cazul, precum i de la partea de sus, pn la care se toarn betonul n volumul cofrat. 6.3.2 Trasarea formei n plan a volumului cofrat se efectueaz fa de axele elementelor care se toarn n cofraj i se materializeaz prin repere sau linii fa de care s se poat stabili, prin msurri simple, pozi ia cofrajului respectiv, spre exemplu: a) pentru cofraje care se confec ioneaz la fa a locului, prin trasarea pozi iei fe ei interioare a cofrajului; b) - pentru cofraje refolosibile, de inventar, i prin trasarea unor repere sau linii secundare fa de care s se poat aeza elementele de cofraj prin msurri relative la fa a exterioar a acestora. 6.3.3 Trasarea formei pe nl ime a volumului cofrat, n cazurile n care aceasta nu este vertical, se efectueaz pe baza datelor din proiect, care trebuie s cuprind: a) - suprafe ele de referin fa de care se efectueaz trasarea; b) cotele, fa de aceste suprafe e de referin , pentru puncte sau linii intermediare semnificative pentru montarea cofrajelor n pozi ia corespunztoare, conform pct. 6.3.2. (a) sau (b) de mai nainte. 6.3.4 Trasarea cotelor de la partea de jos, a fundului cofrajelor se efectueaz, dup caz, astfel: a) pentru suprafe e plane, orizontale sau nclinate, prin trasarea liniilor pe fe ele laterale, de contur, precum i a cotelor unor puncte/linii intermediare ale suprafe ei care se cofreaz, fa de o suprafa de referin conform, dup caz, pct.6.3.2 (a) sau (b) de mai nainte; b) pentru suprafe e curbe sau de alt form, prin trasarea cotelor, fa de o suprfa de referin , pe fe ele laterale, precum i pentru linii intermediare semnificative, deasemenea conform pct. 6.3.2 (a) sau (b) de mai nainte. 6.3.5 Trasarea cotelor pentru partea de sus, pn la care se toarn betonul, se efectueaz prin marcarea pe fe ele laterale ale cofrajului, ntr-un mod care s permit identificarea acestei marcri n condi iile de turnare a betonului (identificare direct sau prin msurare fa de repere situate desupra limitei de turnare respective) precum i, n cazul unor suprafe e de ntindere mare, prin stabilirea unor modalit i de msurare punctual a cotei respective, la distan e convenabil alese. 6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate 6.4.1 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se refer la urmtoarele: a) trasarea pozi iei n plan; b) trasarea cotei de aezare a elementelor prefabricate; c) verificarea pozi iei pe nl ime a elementelor prefabricate. 6.4.2 Trasarea pozi iei n plan pentru montarea elementelor prefabricate se efectueaz fa de axele acestora, n raport cu axele construc iei, conform prevederilor din proiect.

27

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Materializarea reperilor pentru pozi ionarea n plan a elementelor prefabricate se realizez fie prin marcarea pozi iei axelor, fie prin marcarea pozi iei fa de linii de margine ale elementului (direct, sau la o distan dat de acestea, fa de o linie secundar). 6.4.3 Trasarea i marcarea pozi iei n plan a elementelor prefabricate va fi nso it de verificarea general a pozi iei trasate n ceea ce privete, dup caz: a) gabaritele, astfel nct elementele s poat fi montate fa de elementele existente; b) alinierea sau pozi ia relativ, dac elementele care se monteaz sunt legate ntre ele prin condi ii privind pozi ia de montare; c) conformitatea zonelor de aezare a elementelor prefabricate, ca dimensiuni i pozi ie. 6.4.4 Trasarea cotei de aezare a elementelor prefabricate se refer la cota suprafe ei finite pe care se aeaz, la montare, elementele prefabricate, i are n vedere: a) modul de rezemare i nl imea sistemului de rezemare, care poate fi strat de mortar sau aparat de reazem (metalic, din neopren armat .a.); b) abaterile la dimensiunea pe nl ime ale elementelor n zona de rezemare dac este cazul; c) posibilitatea de rezemare provizorie i de reglare, n cazurile n care modul de rezemere definitiv prevzut const n (sub)betonare ulterioar. 6.4.5 Trasarea i marcarea cotei de aezare a elementelor prefabricate va fi nso it de verificarea general a pozi iei trasate n ceea ce privete, dup caz: a) gabaritele, astfel nct elementele s poat fi montate fa de elementele existente; b) cotele comune, dac elementele care se monteaz sunt legate ntre ele prin condi ii privind cota de montare. 6.4.6 Verificarea pozi iei pe nl ime a elementelor se efectueaz la montare i se refer la verticalitatea sau, dac este cazul, nclinarea acestora, conform prevederilor din proiect. 6.4.7 Trasarea, att cea pentru pozi ia n plan, ct i cea privind cota de aezare, se efectueaz i pentru rezemarea pe elemente provizorii, n cazurile n care se folosesc asemenea reazeme provizorii, la montarea elementelor prefabricate, n ateptare pn la realizarea mbinrii definitive cu alte elemente prefabricate sau turnate monolit. 6.4.8 Toleran ele prevzute n proiect pentru trasarea la montarea elementelor prefabricate trebuie s aib n vedere: a) - posibilitatea cumulrii abaterilor n cazul montrii succesive (n plan i/sau pe nl ime) a elementelor prefabricate, prin prevederea de modalit i de reglare att n planul suprafe ei de rezemere ct i pe nl ime; b) - condi iile stabilite, dac este cazul, pentru pozi ia relativ a fe elor elementului n raport cu suprafa a de rezemare (pentru paralelismul cu fa a superioar, perpendicularitatea fa de alte suprafe e .a.); c) - condi iile stabilite, dup caz, pentru dimensiunile elementului prefabricat (lungime, dimensiuni transversale, nl ime .a.).

28

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

6.5 Condi ii prealabile, precum i cele necesare n timpul efecturii trasrii 6.5.1 Pentru efectuarea trasrii de detaliu pentru montarea cofrajelor i/sau a elementelor prefabricate, este nescesar asigurarea condi iilor prealabile, precum i a celor necesare n timpul efecturii trasrii. 6.5.2 Condi iile prealabile sunt, n principal, urmtorele: a) existen a, pe antier, a proiectului, care trebuie s cuprind toate datele necesare trasrii de detaliu (linii de referin , cotele n plan fa de acestea, cu clase de toleran , cotele de b) existen a documentelor de recep ie a trasrii construc iei i a elementelor de materializare pe teren a acestei trasri; c) specificarea aparaturii care se utilizeaz, n conformitate cu pct. 6.1.7; d) specificarea i executarea sau procurarea, dup caz, a unor mijloace necesare pentru efectuarea trasrii (schele/platforme, materiale auxiliare .a.); 6.5.3 Condi iile care trebuie asigurate n timpul efecturii trasrii sunt, n principal urmtoarele: a) - existen a aparaturii i a personalului calificat, pe perioadele necesare, pe baza coordonrii cu desfurarea lucrrilor de executare a construc iei; b) asigurarea cmpului liber necesar pentru aparatura utilizat, precum i a mijloacelor necesare (pct.6.5.2.d), dup caz. c)

7. COFRAJE I SUS INERILE ACESTORA 7.1 Prevederi generale 7.1.1 Tipurile de cofraje Tipurile de cofraje utilizate n mod curent sunt: a) n func ie de situa ia cofrajului, ncepnd din momentul turnrii betonului i pn la decofrare: cofraje fixe; cofraje mobile (de exemplu: cofraje glisante, pitoare). b) din punct de vedere al utilizrii componentelor: cofraje de inventar, la care componentele se folosesc de mai multe ori; cofraje unicat, la care componentele se utilizeaz o singur dat. De regul acestea sunt din materiale lemnoase (de exemplu: cofraje din scnduri pentru monolitizarea pe reazem a unei grinzi prefabricate); cofraje pierdute, la care componentele intr n alctuirea elementelor din beton care se toarn n antier (de exemplu predale din beton armat); spa ii realizate anterior n terasamente (gropi de funda ie .a.). c) n func ie de calitatea suprafe ei de beton ob inut dup decofrare: cofraje pentru beton aparent; cofraje pentru beton brut, suprafe ele ob inute fiind acoperite ulterior cu tencuial, placaje .a. 7.1.1.1 Principalele elemente componente ale cofrajului sunt: a) cofrajul propriu zis, care alctuiete nchiderea volumului n care se toarn betonul;

29

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) - sus inerea cofrajului (scheletul de sus inere) care i asigur pozi ia i stabilitatea formei, fiind amplasat la exteriorul acestuia; c) elemente de legtur, amplasate n interiorul cofrajului, necesare, deasemenea, pentru a-i asigura pozi ia i stabilitatea, dintre care unele rmn nglobate n beton. 7.1.1.2 Acest cod de practic are prevederi privind cofrajele fixe (n terasamente pentru funda ii, unicate sau de inventar) pentru beton brut. n aceast categorie intr i cofrajele care, demontate i montate succesiv pentru un acelai element de construc ie (spre exemplu, o pil de pod) nu intr, propriu zis, n categoria cofrajelor pitoare. Cofrajele mobile, cofrajele pierdute i cofrajele pentru beton aparent fac obiectul unor reglementri tehnice i/sau caiete de sarcini specifice pentru lucrri la care se utilizeaz aceste tipuri de cofraje. 7.1.2 Asigurarea conformit ii cu proiectul n ceea ce privete pozi ia, forma i dimensiunile volumului cofrat; a rezisten ei, stabilit ii i indeformabilit ii; precum i a integrit ii sec iunii din beton, se realizeaz prin: a) utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj; b) realizarea corespunztoare a sus inerilor i legturilor; c) realizarea etaneit ii; d) aplicarea agen ilor de decofrare corespunztori; e) stabilirea i aplicarea corespunztoare a modalit ilor i a etapelor de decofrare. 7.1.3 Materialele pentru confec ionarea cofrajelor sunt, de regul, lemn (cherestea), produse pe baz de lemn, metal sau produse pe baz de materiale sintetice. Adecvarea materialelor pentru confec ionarea cofrajelor se refer la: a) rigiditatea proprie, care determin alctuirea scheletului de sus inere a suprafe ei cofrante; b) lipsa gurilor, fisurilor, pentru asigurarea etaneit ii; c) limitarea absorb iei de ap, dac este cazul; d) posibilitatea de mbinare, pentru a asigura etaneitatea suprafa ei cofrante; e) limitarea rugozit ii sau neregularit ii suprafe ei cofrante, pentru a asigura desprinderea fr degradarea suprafe ei betonului, la decofrare; f) pentru materialele sintetice, compatibilitatea cu betonul (absen a degajrii de ioni de clor sau a unor reac ii chimice). 7.1.4 Realizarea sus inerilor i legturilor cofrajelor se refer la: a) eafodajele pe care sunt aezate cofrajele, dac este cazul; b) scheletul de sus inere i legturile care asigur forma i stabilitatea cofrajelor n sine. 7.1.4.1 Eafodajele pot fi: a) elemente simple (de tip pop) sau structuri spa iale, produse n acest scop, caz n care se vor lua n considerare condi iile de montare i capacit ile de rezisten i stabilitate prevzute de productorii acestora; b) elemente confec ionate i montate pe antier, caz n care alctuirea i calculul acestora se vor efectua n cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele.

30

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

7.1.4.2 O aten ie deosebit trebuie acordat modului de rezemare a eafodajelor, sub urmtoarele aspecte: a) luarea n considerare a capacit ii de rezisten i de deformare a terenului, rezemarea fcndu-se pe tlpi cu suprafa corespunztoare; b) interzicerea utilizrii ca talp de rezemare a materialelor fragile (crmid, beton poros autoclavizat .a.); c) luarea n considerare a evolu iei temperaturilor n cazul n care rezemarea trebuie efectuat pe teren nghe at, pentru a se evita tasrile n cazul dezghe rii terenului; d) utilizarea unor sisteme de reglare pe nl ime care s asigure att capacitatea de reglare necesar, ct i stabilitatea i indeformabilitatea pe durata utilizrii eafodajelor respective. 7.1.4.3 Cofrajele de inventar sunt alctuite, de regul, astfel nct con in scheletul de sus inere i sunt prevzute cu sisteme de mbinare i legturi care asigur forma i stabilitatea, necesitnd, eventual, sprijiniri sau rezemri intermediare. Pentru aceast categorie de cofraje se vor lua n considerare domeniile de utilizare, condi iile i prevederile privind montarea, stabilite de productorii acestora. 7.1.4.4 Cofrajele unicat, care se confec ioneaz i se monteaz la fa a locului, trebuie s fie realizate pe baza proiectului tehnologic, care prevede alctuirea acestora (materialele pentru cofrajul propriu-zis, scheletul de sus inere i, dac este cazul, legturile) pe baza calculului i caracteristicilor materialelor utilizate. 7.1.5 Calculul cofrajelor i al sus inerilor acestora (eafodajelor) are ca obiect: a) stabilirea condi iilor pentru utilizarea cofrajelor i eafodajelor de inventar; b) proiectarea cofrajelor i eafodajelor confec ionate i montate pe antier (unicate). 7.1.5.1 Calculul cofrajelor i eafodajelor are n vedere urmtoarele categorii de ac iuni: a) ncrcri verticale produse de: (i) greutatea proprie; (ii) greutatea betonului proaspt, turnat n cofraj; (iii) ncrcrile determinate de executarea lucrrilor (personalul care pune n oper betonul, echipamente i mijloace pentru punerea n oper a betonului .a.); (iv) ncrcrile determinate de turnarea (cderea) i vibrarea betonului; b) ncrcri orizontale produse de: (i) presiunea lateral a betonului proaspt (ac ioneaz din interiorul cofrajului); (ii) ocurile produse la descrcarea (cderea) betonului; (iii) ac iunea vntului; (iv) ac iunea seismic; (v) mpingerea pmntului i/sau presiunea apei, dac este cazul (ac ioneaz din exteriorul cofrajului).

31

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

7.1.5.2 ncrcrile verticale se iau cu valorile prevzute n tabelul 10 Tabelul 10 Nr. crt. 1 Tipul ncrcrii a) greutatea proprie - cherestea n cofraje - cherestea n elemente de sus inere - plci pe baz de lemn b) greutatea betonului proaspt - beton obinuit nearmat - beton obinuit armat - beton uor - beton foarte greu c) ncrcri distribuite determinate de executarea lucrrilor - pentru cofraje - pentru elemente de sus inere orizontale - pentru elemente de sus inere verticale d) ncrcri concentrate determinate de executarea lucrrilor - pentru o persoan care transport o greutate - pentru transport cu tomberon de 0,175 m3 e) ncrcarea determinat de turnarea i vibrarea betonului f) ncrcarea orizontal produs de presiunea lateral a betonului proaspt g) ncrcarea orizontal produs la descrcarea betonului Valoarea ncrcrii 750 daN/m3 600 daN/m3 850 daN/m3 2400 daN/m3 2500 daN/m3 1,10b 1,15b b greutatea specific n stare ntrit conform proiect Observa ii pentru cofrajele de inventar se iau valorile date de productor

se ia n considerare suprafa a care poate afecta elementul respectiv 250 daN/m3 150 daN/m3 100 daN/m3 pentru alte mijloace de transport al betonului se ia ncrcarea conform situa iei reale, dar nu mai pu in de 130 daN/punct

130 daN 280 daN/roat 120 daN/m2 conform 7.1.5.3 conform 7.1.5.4 pct. pct.

5 6 7

7.1.5.3 ncrcarea orizontal, tip f, determinat de presiunea lateral a betonului proaspt (turnat i apoi compactat prin vibrare), se consider aplicat static pe pere ii cofrajului cu distribu iile din fig. 1, n func ie de viteza de betonare. v 1 m/h v = 1,19,9 m/h v 10 m/h

32

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2
Nivelul betonului

Hp

Hp

Pmax Pmax
Baza cofrajului

Pinf

Hp

Pmax

a b c Fig. 1 Distribu ia presiunilor laterale, determinate de betonul proaspt, pe pere ii cofrajelor Semnifica ia nota iilor este urmtoarea: v - viteza de betonare (m/h) T - durata de timp n ore (h), apreciat, pentru umplerea cofrajului cu beton H - nl imea la care se toarn betonul n cofraj (m) Hp - nl imea (m) pentru care presiunea lateral a betonului este maxim (Pmax) pmax - presiunea maxim pe cofraj (kN/m2) pinf - presiunea la baza cofrajului, conform fig.1 (kN/m2) - coeficient cu valoarea din tabelul 11 1-4 coeficien i cu valorile din tabelul 11 - greutatea specific a betonului turnat (kN/m3) Se folosesc urmtoarele rela ii de calcul: v=H/T; Hp= 1H; pmax=1234H; pinf= pmax Tabelul 11 Caracteristica 1 2 3 4 0,00 0,55 1 Viteza 2 0,25 0,65 de 3 0,45 0,75 betonare 4 0,70 0,85 (m/h) 6 0,80 0,90 8 0,90 0.95 1,00 1,00 10 Lucrabilitatea 0,85 <1 betonului 14 0,95 tasare 59 1,00 (cm) 1015 1,05 1,10 > 15 Dimensiunea 0,90 15 minim 1654 0,95 a sec iunii 1,00 55 (cm) Temperatura 1,00 5 betonului proaspt 624 0,95 (0C) 0,90 25

33

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

7.1.5.4 ncrcarea orizontal, tip g, provenit din ocurile ce se produc la descrcarea betonului din mijloace de transport, astfel: a) din unit i discrete de transport (bene .a.), avnd capacitatea: (i) sub 0,2 m3 .......................200 daN/m2 (ii) 0,2...0,7 m3 ......................400 daN/m2 (iii) peste 0,7 m3 .....................600 daN/m2 b) la turnare prin jgheaburi sau plnii...200 daN/m2 c) la turnarea cu pompa........................600 daN/m2 7.1.5.5 ncrcarea orizontal dat de ac iunea vntului se ia n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice (standarde de ac iuni i anexe na ionale la acestea). 7.1.5.6 ncrcarea orizontal dat de ac iunea seismic se ia n conformitate cu prevederile standardului, inclusiv anexa na ional, privind ac iunile pe durata executrii lucrrilor. 7.1.5.7 ncrcarea orizontal dat de mpingerea pmntului i/sau presiunea apei se ia n considerare, dac este cazul, pe baza situa iei avut n vedere pentru cofrajul respectiv. 7.1.5.8 Tipurile de ncrcri luate n considerare pentru calculul de rezisten i pentru calculul deforma iilor este prevzut n tabelul 12 (nota iile conform tabelului 10). Tabelul 12 Tipuri de ncrcri luate n considerare pentru calculul de calculul rezisten deforma iilor a+b+c+d a+b+c f+g f f a+b+c a+b a+b f f f a+b

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6

Elementele pentru care se aplic prevederea Cofrajele plcilor sau bol arilor i elementele orizontale de sus inere a acestora Elementele verticale de sus inere a cofrajelor (popi, stlpi .a) Cofrajele stlpilor cu l imea de maximum 30 cm i cofrajele pere ilor cu grosimea de maximum 10 cm Idem. nr.crt.3, cu dimensiuni mai mari, precum i cofrajele elementelor masive Pr ile laterale ale cofrajelor grinzilor sau arcelor Fundul cofrajelor la grinzi sau arce

Pentru eafodaje se iau n considerare urmtoarele categorii de ncrcri: a) ncrcrile verticale cele mai defavorabile provenite de la cofraje (tabelul 12) b) ncrcrile date de ac iunea vntului, considerat cu perioadele de revenire precizate n anexa na ional la standardul de ac iuni pe durata executrii lucrrilor, astfel: (i) provenite de la cofraje, n cazurile n care nl imea este de pn la 6,0 m i ncrcrile au valori semnificative; (ii) provenite de la ansamblul cofraj-eafodaj, n cazurile n care nl imea este mai mare de 6,0 m; c) ncrcarea produs de ac iunea seismic considerat conform precizrilor din anexa na ional la standardul de ac iuni pe durata executrii lucrrilor. 34

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Pentru ncrcrile date de ac iunea vntului se vor lua n considerare att situa iile n care cofrajele sunt pline cu beton, ct i cele n care n cofraje nu exist beton. 7.1.5.9 Calculul cofrajelor i eafodajelor se efectueaz n ceea ce privete rezisten a acestora i, n cazurile n care este prevzut n proiect, i calculul n ceea ce privete deforma iile acestora. Pentru calculul privind deforma iile cofrajelor i/sau ale ansamblului cofraj-eafodaj, n proiect trebuie s fie precizate valorile maxime ale deforma iilor admisibile. 7.1.5.10 Pentru eafodajele care se monteaz pe elemente din beton realizate anterior, se va aten ie deosebit: a) solicitrilor locale i transmiterii acestora, n zonele de fixare, n special cnd se utilizeaz elemente de prindere care sunt solicitate la forfecare i produc eforturi locale de strivire n beton; b) maturit ii betonului, respectiv rezisten elor acestuia, la montarea i la utilizarea cofrajelor. 7.1.5.11 Calculul privind cofrajele i eafodajele se materializeaz, n proiectul tehnologic, prin: a) stabilirea condi iilor pentru utilizarea elementelor de cofraje i de eafodaje de inventar, respectiv pentru procurarea acestora; b) alctuirea cofrajelor i eafodajelor n cazurile n care acestea se confec ioneaz ca unicate, la fa a locului, avnd n vedere preluarea solicitrilor locale n zonele de fixare astfel nct s nu se produc deformarea local a cofrajelor peste limitele admisibile. 7.1.6 Agen ii de decofrare sunt produsele aplicate pe suprafa a cofrajelor care vine n contact cu betonul, pentru a reduce aderen a ntre betonul ntrit i cofraje, astfel ca la decofrare s nu se deterioreze suprafa a betonului. 7.1.6.1 Agen ii de decofrare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: a) s nu pteze betonul i s nu mpiedice aderen a ulterioar a materialelor aplicate pe suprafa a respectiv a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje .a.); b) s nu afecteze negativ betonul, armtura i materialul din care este alctuit cofrajul, dar nici mediul nconjurtor; c) s-i pstreze neschimbate propriet ile func ionale n condi iile climatice de executare a lucrrilor; d) s se aplice uor i s se poat verifica aplicarea lor corect. 7.1.6.2 Utilizarea agen ilor de decofrare se face pe baza DTL, elaborate pe baza specifica iilor de produs ale productorilor, care trebuie s con in, dup caz, prevederi privind domeniul de utilizare, precum i condi ii i metode de aplicare. 7.1.6.3 Agen ii de decofrare se aplic dup ce cofrajele au fost cur ate n prealabil. Aplicarea se efectueaz, innd seama de perioada programat pentru turnarea betonului i de perioada i/sau condi iile n care agen ii de decofrare sunt eficace. 7.1.7 Asigurarea cur rii cofrajelor, adic a spa iului interior n care se toarn betonul, este esen ial pentru respectarea cerin ei esen iale privind rezisten a mecanic i stabilitatea elementelor/structurii din beton, beton armat i beton precomprimat. Pentru asigurarea cur rii cofrajelor sunt de luat n considerare dou situa ii:

35

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

a) situa ia n care spa iul cofrat este accesibil direct pn la fundul cofrajului, caz n care verificarea i cur area imediat naintea turnrii betonului se poate efectua cu uurin ; b) situa ia n care spa iul cofrat nu este accesibil direct pn la fundul cofrajului (spre exemplu, stlpi, pere i .a.), caz n care, pentru verificare i cur are imediat naintea turnrii betonului trebuie prevzute, la partea de jos a cofrajului, dar i n alte zone, dac este cazul, ferestre de cur are, astfel: (i) dimensiunile s permit accesul pentru cur are; (ii) distan a dintre ele s fie astfel nct s poat fi realizat accesul pe ntreg volumul cofrat; (iii) s permit desfacerea i, mai ales, fixarea la loc i etanarea corespunztoare. 7.1.8 Etaneitatea cofrajelor este, deasemenea, o condi ie esen ial pentru asigurarea calit ii betonului, n special n ceea ce privete rezisten ele acestuia. 7.1.8.1 La cofrajele de inventar, etaneitatea trebuie s fie asigurat prin respectarea prevederilor specificate de productorii acestora (mod de mbinare, eventuale alte condi ii). Pentru a men ine condi iile necesare unei mbinri corespunztoare, cofrajele de inventar trebuie s fie manipulate i depozitate astfel nct s nu se deterioreze (deforma ii generale sau locale, ndoiri, tirbituri .a.) i, deasemenea, s fie cur ate dup fiecare decofrare, la opera iunea de cur are avnd grij s nu se produc deteriorarea acestora. O aten ie deosebit trebuie acordat zonelor n care, dac este cazul, se realizeaz completri ale cofrajului de inventar cu por iuni confec ionate unicat, pe antier. 7.1.8.2 Cofrajele unicat, confec ionate i montate pe antier, vor fi astfel executate nct s se asigure etaneitatea, prin croirea i decuparea corespunztoare a materialelor. n cazul utilizrii cherestelei, se va avea n vedere posibilitatea efecturii remedierilor pentru situa ia n care, pe perioada de la confec ionarea cofrajului i pn la turnarea betonului, se deschid interspa ii datorit uscrii cherestelei. 7.2 Montarea cofrajelor 7.2.1 Montarea cofrajelor cuprinde urmtoarele: a) executarea eafodajelor, dac este cazul; b) aezarea cofrajelor la pozi ie, conform trasrii de detaliu; c) definitivarea pozi iei n plan i pe vertical, mbinarea ntre panouri, dac este cazul, i fixarea cofrajelor; d) verificarea i recep ia cofrajelor. 7.2.2 Eafodajele se execut, de regul, pe baza proiectului tehnologic. n proiectul lucrrii trebuie s fie precizat dac pentru eafodaje, la lucrarea respectiv, este necesar proiect tehnologic, avnd n vedere urmtoarele: a) la lucrrile la care eafodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, n special, rezisten a mecanic i stabilitatea acestora, precum i n ceea ce privete deforma iile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucrrilor fr a avea la baz un proiect tehnologic (spre exemplu, eafodaje cu nl ime de pn la 6,0 m, care suport cofraje pentru elemente relativ uoare grinzi sau plci plane); b) la lucrrile la care eafodajele necesare pun probleme deosebite, se precizeaz prin proiect necesitatea proiectului tehnologic, urmnd ca, n cazurile n care

36

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

pentru aceste eafodaje sunt anumite condi ii speciale (privind, spre exemplu, sus inerea unor cofraje cu forme deosebite n plan i/sau pe nl ime, necesitatea prevederii unor reglaje .a.), proiectantul s elaboreze i caiet de sarcini pentru ntocmirea proiectului tehnologic respectiv. 7.2.3 La executarea eafodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din acest cod de practic, precum i cele din proiectul tehnologic, dup caz, lucrrile fiind realizate de personal calificat pentru materialele i modul de alctuire i montare a eafodajelor respective. 7.2.4 Aezarea cofrajelor la pozi ie se realizeaz: a) n plan, fa de reperii marca i la trasarea de detaliu; b) pe nl ime, prin: (i) respectarea cotelor, fa de reperii de cot marca i la trasarea de detaliu; (ii) reglarea n pozi ia vertical sau nclinat, dup caz. La aezarea cofajelor la pozi ie se va da o aten ie deosebit: - zonelor de schimbare a pozi iei suprafe elor cofrate (spre exemplu, la col uri intrnde sau ieinde pe suprafe ele verticale, sau la mbinarea dintre inima grinzilor i plac), pentru a nu avea diminuri sau ngrori ale sec iunilor din beton; - amplasrii cofrajelor pentru golurile lsate n beton. 7.2.5 Definitivarea pozi iei n plan i pe vertical se realizeaz odat cu fixarea cofrajelor, prin: a) fixarea pe nl imea reglat a popilor de sus inere n cazul cofrajelor pentru plci, astfel nct s nu permit deplasri relative ale panourilor/zonelor ncrcate (cu beton proaspt, sau din activit ile de punere n oper a betonului), fa de cele nencrcate; b) fixarea la pozi ie a elementelor de sus inere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau nclinate de nl ime mare (pentru stlpi, pere i .a.); c) fixarea elementelor exterioare de sus inere (calo i, nervuri .a.) ale cofrajelor de dimensiuni mai reduse n sec iunea transversal (grinzi, stlpi .a.); d) fixarea elementelor interioare de legtur, de regul distan ieri, pentru men inerea distan ei ntre fe ele cofrate. 7.2.6 Montarea cofrajelor, n rela ie cu montarea armturilor, poate fi : a) montarea complet nainte de montarea armturii, spre exemplu, n cazul plcilor, sau n cazul n care armtura, sub form de carcas, poate fi introdus i pozi ionat, inclusiv prin montarea distan ierilor, fr a deranja cofrajul; b) montare par ial nainte de montarea armturii, spre exemplu, o fa a unui perete, urmnd ca, dup montarea armturii, s fie realizat nchiderea complet a cofrajului; c) montarea cofrajului dup montarea armturii. 7.2.7 La montarea cofrajelor trebuie avute n vedere i urmtoarele: a) s fie efectuate pregtirea i recep ia suprafe elor de beton care se afl n volumul cofrat (proces verbal de lucrri care devin ascunse), pregtire efectuat fie pentru ca betonul turnat s adere la betonul existent fie, dac este cazul, s nu adere la acesta; b) men inerea cur eniei n spa iul cofrat, precum i a armturilor, dac acestea sunt montate anterior (spre exemplu, nu se va tia lemn pentru a nu rmne rumegu n

37

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

cofraj, nu se vor aplica produse pentru decofrare care s cad pe beton sau pe armtur). 7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor 7.3.1 Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refer la urmtoarele categorii de mrimi: a) dimensiuni ale spa iului cofrat; b) cote de nivel (pentru fundul cofrajului, nl imea de turnare a betonului .a.); c) pozi ia axelor, n plan i pe nl ime (care include rectilinitatea i perpendicularitatea sau unghiul prevzut, dup caz); d) forma suprafe ei (care include planitatea i denivelarea local, dup caz). 7.3.2 Abaterile admisibile la dimensiuni, cote de nivel i pozi ia axelor, dac nu sunt cuprinse explicit n proiect, vor fi cele prevzute pentru elementele respective. 7.3.3 Abaterile admisibile privind forma suprafe ei se stabilesc astfel: a) pentru suprafe e cu form deosebit (plci sau pere i curbi .a.), se prevd n caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele respective; b) pentru celelalte situa ii (cofraje pentru suprafe e plane ale elementelor), abaterile admisibile se vor nscrie n clasele de toleran , astfel: (i) clasa TS,III, pentru planitate; (ii) clasa TN,I, pentru denivelri locale. 7.4 Verificarea i recep ia cofrajelor i sus inerilor acestora 7.4.1 Verificarea cofrajelor i sus inerilor acestora se efectueaz: a) la terminarea lucrrilor de cofraje, pentru o etap de lucru, cnd se face i recep ia cofrajelor; b) imediat nainte de punerea n oper a betonului n cofrajele respective, cnd se efectueaz o nou verificare. 7.4.1.1 Verificarea cofrajelor i sus inerilor acestora se efectueaz prin: a) examinare direct i msurri simple; b) msurri cu aparatur. 7.4.1.2 Verificarea cofrajelor i sus inerilor acestora prin observarea direct i msurri simple se refer la urmtoarele: a) compararea cu prevederile din proiectul tehnologic i/sau prevederile productorului, n ceea ce privete: (i) alctuirea de ansamblu, vizual; (ii) tipurile de materiale i integritatea acestora, vizual; (iii) dimensiunile elementelor principale, msurate prin sondaj; (iv) mbinrile (elementele de fixare i contactul ntre elementele concurente n mbinare), vizual i, prin solicitare cu mna, s nu aib joc n mbinare; b) aezarea corespunztoare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, fa de baza de rezemare, precum, i ntre ele, vizual pozi ie i fr spa ii libere ntre ele;

38

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

c) faptul c elementele de sus inere sau legtur punctual (popi, contravntuiri nclinate, legturi interioare .a.) sunt fixate, prin solicitare cu mna, s nu aib joc, n legturile interioare sunt corect montate, prin observare vizual; d) starea de cur enie, vizual; e) aplicarea agen ilor de decofrare, vizual; f) dimensiunile, n cel pu in 2 sec iuni pentru fiecare element, precum i ale golurilor i pozi ia relativ a acestora, prin msurare direct; g) trasarea nl imii de turnare a betonului, prin msurare direct fa de fundul cofrajului, sau fa de alte suprafe e existente; h) aspectul general al suprafe ei care vine n contact cu betonul, vizual. 7.4.1.3 Verificrile cofrajelor prin msurri cu aparatur se refer la urmtoarele: a) cotele de nivel pentru fundul cofrajului; b) axele, pentru spa iul cofrat i pentru goluri; c) nclinrile, dac este cazul; d) verificri n toate punctele i sec iunile, care trebuie s fie precizate n caietul de sarcini dat de proiectant, n cazul cofrajelor cu forme deosebite (plci sau pere i curbi .a.). 7.4.1.4 Neconformit ile, fie n ceea ce privete alctuirea i montarea, fie n ceea ce privete depirea toleran elor (abaterilor admisibile) la dimensiuni i/sau pozi ie, se consemneaz i trebuie s fie rezolvate de executant. Pentru a preveni apari ia unor neconformit i, executantul trebuie s asigure un control preliminar privind aprovizionarea, manipularea i depozitarea materialelor utilizate, precum i al instruirii personalului care va executa lucrrile respective. 7.4.1.5 Verificarea cofrajelor i sus inerilor acestora se face din nou, n intervalul de 24 de ore nainte de montarea armturii, dac este cazul, precum i nainte de punerea n oper abetonului, dac nainte de aceste opera iuni a trecut o perioad mai lung. Aceast a doua verificare se efectueaz prin observare direct i msurri simple, conform pct. 7.3.1.2 i, dac se constat neconformit i, i prin msurri cu aparatur, dup caz. 7.4.2 Recep ia cofrajelor i sus inerilor acestora const n consemnarea conformit ii lucrrilor, pe baza verificrii efectuat la terminarea lucrrilor i a rezolvrii eventualelor neconformit i, printr-un proces verbal pentru recep ia lucrrilor care devin ascunse, cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrrii i, n cazul unor cofraje i/sau eafodaje deosebite, pentru care proiectantul a ntocmit caiete de sarcini, i cu participarea proiectantului. 7.5 Spa iul de turnare realizat n teren 7.5.1 Prevederi generale 7.5.1.1 Spa iile de turnare realizate n teren sunt, n general, n cazul gropilor pentru turnarea funda iilor sau al turnrii pe suprafe e orizontale sau nclinate, constituite n urma lucrrilor de terasamente. 7.5.1.2 Principalele condi ii privind realizarea spa iului de turnare n aceste cazuri, se refer la urmtoarele: a) starea terenului/terasamentului;

39

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) axe, dimensiuni i cote de nivel; c) forma suprafe elor. 7.5.1.3 Condi iile privind starea terenului sau terasamentului sunt: a) privind starea terenului pentru turnarea direct n sptur: (i) coeziunea suficient pentru a nu fi antrenat pmntul n beton, la punerea n oper a betonului; (ii) n cazurile n care, ntre realizarea spturii i turnarea betonului este o perioad mai lung, se va prevedea ca ultimul strat, de 5-10 cm grosime, mai ales la fundul spturii, s fie spat cu pu in timp (cca. 1...2 zile) nainte de turnarea betonului; (iii) n cazurile n care, terenul din sptur permite scurgerea laptelui de ciment, se va cptui sptura cu folie din material sintetic sau hrtie rezistent produs pentru asemenea ntrebuin ri; b) privind starea terasamentului, n afar de cele de mai nainte, tebuie ndeplinite, verificate i recep ionate, prin proces verbal de lucrri care devin ascunse, condi iile prevzute n proiect sau caiet de sarcini, privind caracteristicile de rezisten i deformabilitate ale terasamentului respectiv. 7.5.1.4 Condi ii privind axele, dimensiunile i cotele de nivel sunt: a) axele i dimensiunile n plan i pe nl ime, se vor ncadra n abaterile admisibile prevzute n proiect, sau conform prevederilor specifice artate n continuare; b) n cazurile n care, datorit naturii terenului sau altor condi ii, la executarea spturii au rezultat, n unele zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecin consumuri suplimentare de beton, se vor prevedea, dup caz, cofraje pe zonele respective; c) cotele de nivel se vor ncadra, de asemenea, n abaterile admisibile prevzute n proiect, cu men iunea c, pentru terasamente, aceste cote sunt cele dup recep ia terasamentului conform pct. 7.5.1.3.b, de mai nainte. 7.5.1.5 Condi iile privind forma suprafe elor se refer la: a) planitatea sau, dup caz, forma curb a spturii, care trebuie s se ncadreze n abaterile admisibile prevzute; b) denivelrile locale, care trebuie, de asemenea, s nu afecteze dimensiunile sau cotele de nivel (a se vedea pct. 7.5.1.4.b). 7.5.2 Abateri admisibile pentru spa ii de turnare realizate n teren 7.5.2.1 Abaterile admisibile privind pozi ia axelor, n plan i pe nl ime, sunt cele prevzute pentru elementele respective. 7.5.2.2 Abaterile admisibile privind dimensiunile i cotele de nivel sunt dup cum urmeaz: a) n cazurile n care elementele care se toarn sunt armate i grosimea stratului de acoperire cu beton a armturii este luat n considerare: - 0 / + ad, n care: (i) dimensiunea/cota este msurat fa de denivelarea cea mai ieind din suprafa a spturii; (ii) mrimea ad este, de regul, 5...10 cm, avnd n vedere i pct. 7.5.1.4.b de, mai nainte;

40

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) n celelalte cazuri: - 2,4 cm/+ ad, n aceleai condi ii ca mai nainte. 7.5.2.3 Abaterile admisibile privind forma suprafe elor sunt: a) pentru fundul spturii, abaterea de la planitate : 2,4 cm; b) pentru pere ii laterali ai spturii: 2,4 cm, dar a se vedea i pct. 7.5.1.4.b; c) pentru suprafa a terasamentelor, dup recep ia acestora, conform prevederilor din proiect sau caiet de sarcini. 7.5.3 Verificarea i recep ia spa iilor de turnare realizate n teren. 7.5.3.1 Verificarea spa iilor de turnare realizate n teren const n: a) verificarea axelor, n plan, i pe nl ime, dac este cazul, cu aparatur adecvat; b) verificarea dimensiunilor i a pozi iei relative a acestora fa de axe, prin msurare direct n cel pu in dou sec iuni pentru fiecare element; c) verificarea aspectului suprafe elor i, dac este cazul, a planit ii, prin msurare direct; d) stabilirea, dac este cazul, a necesit ii amplasrii foliei de etanare fa de scurgerea laptelui de ciment n teren; e) verificarea strii de cur enie a spa iului, prin observare vizual. 7.5.3.2 Verificarea spa iilor de turnare realizate n teren se efectueaz la terminarea lucrrilor de sptur sau de terasamente precum i nainte de montarea armturii, dac este cazul, precum i de nceperea punerii n oper a betonului, n ceea ce privete pct. (c), (d) i (e). 7.5.3.3 Recep ia spa iilor de turnare realizate n teren se efectueaz pe baza: a) verificrii conform pct. 7.5.3.1; b) verificrii documentelor de recep ie a terasamentelor dac este cazul (a se vedea pct. 7.5.1.3.b); c) verificarea cofrajelor de completare, dac este cazul (a se vedea pct. 7.5.1.4.b); d) rezolvarea eventualelor neconformit i constatate la verificrile efectuate. Recep ia const n consemnarea conformit ii lucrrilor ntr-un proces verbal pentru recep ia lucrrilor care devin ascunse, care trebuie s con in, dac este cazul, referiri la executarea unor lucrri imediat nainte de punerea n oper a betonului (spre exemplu, sparea unui ultim strat de pmnt a se vedea pct. 7.5.1.3.a.ii sau amplasarea foliei de etanare). 7.6 Condi ii prealabile, precum i cofraje i sus inerilor acestora. cele necesare n timpul executrii lucrrilor de

7.6.1 Pentru executarea lucrrilor de cofraje i sus inerile acestora, este necesar asigurarea condi iilor prealabile, precum i a celor necesare n timpul executrii lucrrilor. 7.6.2 Condi iile prealabile sunt, n principal, urmtoarele: a) existen a, pe antier, a proiectului, care trebuie s cuprind toate datele necesare pentru executarea cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de toleran , alte detalii necesare); b) existen a, pe antier, a proiectului tehnologic privind cofrajele i sus inerile acestora, dac este cazul;

41

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

c) existen a, dac este cazul, a recep iei lucrrilor de terasamente, cnd acestea sunt implicate (de natura cofrajelor pierdute); d) aprovizionarea i recep ionarea cofrajelor i/sau eafodajelor de inventar, complete, precum i a documenta iei tehnice privind utilizarea acestora sau, dup caz, a tuturor materialelor necesare executrii, ca unicat, pe antier. 7.6.3 Condi iile care trebuie asigurate n timpul executrii lucrrilor sunt, n principal, urmtoarele: a) dotrile tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dac este cazul, executarea i montarea cofrajelor i eafodajelor pentru sus inerea acestora (scule, dispozitive .a.); b) facilit ile necesare, dup caz, pentru montarea sau executarea i montarea cofrajelor i eafodajelor (energie electric, utilaje pentru ridicare i manipulare cu precizia necesar .a.); c) personalul calificat pentru montarea sau executarea i montarea cofrajelor i eafodajelor 8. ARMTURA NEPRETENSIONAT 8.1 Produse pentru armtura nepretensionat 8.1.1 Produsele pentru armtura nepretensionat, care fac obiectul acestui cod de practic, sunt produsele din o el, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub form de plase sau carcase sudate, uzinate. 8.1.2 Produsele pentru armtura nepretensionat realizate din alte materiale (spre exemplu, bare compozite din fibre liate cu rini sintetice), armtura dispers i armtura rigid, pot fi utilizate pe baza unor reglementri tehnice specifice. 8.1.3 Produsele din o el pentru armtura nepretensionat trebuie s fie n conformitate cu prevederile specifica iei tehnice ST009, iar utilizarea lor trebuie s se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria SREN 1992; SREN 1994; SREN 1996; SREN 1998, mpreun cu anexele na ionale ale acestora, celor din ST009, precum i celor din acest cod de practic. 8.1.4 Produsele din o el pentru armtura nepretensionat trebuie s fie identificabile n ceea ce privete tipul i clasa produsului, asigurndu-se trasabilitatea lor ncepnd de la productor i pn la punerea n oper. Pentru aceasta: a) fiecare colac, fiecare legtur de bare sau plase sudate, sau carcasele sudate, trebuie s poarte o etichet durabil, bine ataat, care s con in: - denumirea productorului; - tipul i clasa produsului; - numrul lotului i al colacului/legturii; - marcajul de conformitate; - tampila CQ. b) documentele care nso esc livrarea produselor trebuie s con in cel pu in urmtoarele informa ii cuprinse n declara ia de conformitate eliberat de productor, inclusiv o copie dup acest document: - numele i adresa productorului; - numrul certificatului de conformitate, ataat;

42

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

- referin e la caracteristicile produsului: numrul standardului de produs; tipul i clasa produsului; dimensiunea; limita de curgere; rezisten a la rupere; alungirea la for a maxim i la rupere; con inutul de carbon echivalent pe o el lichid; - date de identificare a arjei/lotului/colacului sau legturii. Prin tipul produsului se n elege forma suprafe ei: - neted; - cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil. Prin clasa produsului se n elege ncadrarea n categoriile n ceea ce priveste limita de curgere, raportul ntre rezisten a la rupere i limita de curgere, alungirea (la for a maxim i la rupere) i sudabilitatea, conform specifica iei tehnice ST009. 8.1.5 Marcarea, livrarea, transportul,manipularea i depozitarea produselor pentru armturi trebuie s se fac astfel, nct s nu modifice caracteristicile acestora, Produsele pentru armturi trebuie depozitate separat pe tipuri, clase i diametre, n spa ii amenajate i dozate corespunztor, astfel nct s se asigure: - evitarea condi iilor care favorizeaz corodarea armturii, inclusiv prin ventilarea spa iilor; - evitarea murdririi acestora cu pmnt sau alte substan e; - accesul i identificarea uoar a fiecrui sortiment. Suprafa a produselor pentru armturi nu trebuie s fie acoperit cu rugin neaderent i nici cu substan e care pot afecta negativ o elul, betonul sau aderen a ntre ele. 8.1.6 Armtura galvanizat trebuie utilizat numai n betoane cu cimenturi care nu afecteaz aderen a acesteia. 8.1.7 Proiectantul va preciza n proiect, tipul i clasa produselor care trebuie s fie utilizate, precum i diametrul i forma armturilor, notate distinct i unitar n tot cuprinsul proiectului. n cazurile n care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu prevederile din proiect, modificrile privind tipul i clasa produselor se pot face numai cu acordul scris al proiectantului (dispozitie de antier, care face parte din proiect i intr n cartea tehnic a construc iei). Trasabilitatea se refer la produsele utilizate efectiv n lucrare, precizndu-se elementele i pozi iile din acestea, dup caz, n care s-au utilizat alte produse, conform dispozi iei de antier, dect cele prevzute ini ial n proiect. 8.1.8 Produsele pentru armturi, prevzute la pct.8.1.1, pot fi utilizate n urmtoarele condi ii: a) s corespund prevederilor din proiect n ceea ce privete tipul i clasa produsului (pct.8.1.4); b) s aib atestat conformitatea, conform sistemului de atestare 1+ , ceea ce + nseamn: (i) s poarte marcajul CE sau, (ii) conformitatea s fie atestat conform prevederilor legale;

43

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

c) executantul s efectueze ncercrile prevzute n tabelul 5 din ST009-04 i, n cazurile n care rezultatele nu sunt corepunztoare, s ia msurile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunztoare. 8.2 Fasonarea armturii 8.2.1 nainte de a trece la fasonarea armturii executantul trebuie s analizeze posibilitatea de a realiza armarea conform prevederilor din proiect (privind, n special, montarea i fixarea barelor, nndirile barelor, dar i turnarea i compactarea betonului) i s solicite, dac este necesar, reexaminarea, mpreun cu proiectantul, a prevederilor din proiect. 8.2.2 Fasonarea armturii se poate efectua de ctre executant (n ateliere proprii i/sau la fa a locului, pe antier), sau prin comandarea acesteia, de ctre executant, la un prelucrtor specializat n fasonarea armturii. n cazul fasonrii armturii prin comand la un prelucrtor, se aplic urmtoarele condi ii: a) executantul, care emite comanda, trebuie s transmit prelucrtorului toate datele din proiect privind armtura; b) ncercrile produselor pentru armturi, conform pct. 8.1.8.c, vor fi efectuate de cel care aprovizioneaz produsele i rapoartele de ncercare cu rezultatele ob inute vor face parte din documentele care nso esc armtura fasonat; c) prelucrtorul va nso i armtura fasosnat de declara ia de conformitate care trebuie s se refere la: (i)- certificrile de conformitate ale produselor utilizate, anexate n copie; (ii) declara ia c au fost respectate toate prevederile proiectului n ceea ce privete: produsele utilizate, forma i dimensiunile armturilor, precum i condi iile de fasonare; d) armtura fasonat va fi recep ionat de executant, pe baza prevederilor din proiect, recep ie care va avea ca obiect i existen a documentelor i marcajelor privind trasabilitatea pentru produsele utilizate. 8.2.3 Armtura fasonat n atelier (la executant sau prelucrtor) poate fi livrat, pentru montare, fie ca elemente separate, fie asamblat n carcase. n primul caz, elementele de acelai tip vor fi depozitate n pachete separate, etichetate, astfel nct s se evite confundarea lor i s se asigure pstrarea formei i cur eniei lor pn la montarea acestora. n al doilea caz, depozitarea i manipularea vor trebui s asigure indeformabilitatea, precum i starea de cur enie. Asamblarea n carcase va fi realizat n urmtoarele condi ii: a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor ntre ele; b) fixarea elementelor ntre ele se face prin legarea cu srm neagr, fiind interzis utilizarea srmei galvanizate care, prin atingerea cu armtura, poate forma pil electric cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta. 8.2.4 Fasonarea armturii trebuie efectuat cu respectarea urmtoarelor condi ii: a) se interzice fasonarea la temperaturi sub 100C; b) fasonarea cu maina a barelor cu profil periodic, la maini cu dou viteze, se va face numai cu viteza mic; c) ndoirea barelor se execut cu micare lent, cu vitez uniform, fr ocuri; d) diametrul dornurilor utilizate pentru ndoirea barelor trebuie s fie:

44

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(i) pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel pu in patru ori diametrul barei; (ii) pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel pu in apte ori diametrul barei; e) ndoirea barelor cu profil periodic cu diametrul nominal mai mare de 25 mm se va executa la cald; f) forma i dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor reglementrilor tehnice aplicabile, ele trebuind s fie precizate n proiect; g) razele de ndoire pentru barele nclinate i pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea, cele prevzute n reglementrile tehnice aplicabile, ele trebuind s fie precizate n proiect. 8.2.5 Este interzis, pentru elementele structurale, utilizarea metodei de a fasona i monta barele de armtur n ateptare, prin ndoirea acestora i montarea n cofraj, urmnd ca dup decofrare ele s fie dezvelite prin spargerea betonului n jurul lor i s fie ndreptate. n cazul n care executantul vrea s aplice aceast metod la elemente nestructurale, va trebui s ob in n prealabil acordul proiectantului care, prin dispozi ia de antier, va preciza condi iile pentru aplicarea acestei metode. 8.2.6 Bare sau piese n ateptare sunt bare de armtur sau piese speciale (spre exemplu, tipuri de conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) n vederea nglobrii n betonul care se va turna adiacent suprafe ei respective (la rosturile de lucru sau la mbinri prin monolitizare, spre exemplu), i care constituie armtur de continuitate. 8.2.7 Clasele de toleran e la fasonarea armturii sunt urmtoarele: a) la dimensiuni (lungime de tiere, dimensiuni totale i par iale): (i) domeniul pn la 1,0 m: TD,VII (ii) domeniul peste 1,0 m: TD,IX b) la rectilinitate: TR,IV c) la unghiuri: TU,II 8.3 Montarea armturii 8.3.1 Montarea armturii se efectueaz n urmtoarele condi ii: a) cofrajele n care se monteaz armtura trebuie s fie recep ionate i verificate imediat naintea nceperii montrii armturii (pct.7.4.1.5 i 7.5.3.2); b) asigurarea conformit ii cu prevederile din proiect; c) asigurarea bunei desfurri a punerii n oper a betonului; d) asigurarea pozi iei relative ntre bare i fa de cofraj. 8.3.2 Verificarea cofrajelor imediat nainte de montarea armturii trebuie s asigure faptul c acestea i-au men inut conformitatea, constatat la recep ie, mai ales n ceea ce privete: a) stabilitatea i punerea sub tensiune a tuturor reazemelor punctuale (popi, contravntuiri, legturi interioare .a.). b) forma i dimensiunile; c) etaneitatea; d) starea de cur enie.

45

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

8.3.3 Asigurarea conformit ii cu proiectul se refer la tipurile i clasele produselor utilizate, pozi ia relativ a acestora, ntre ele i fa de cofraj, precum i la pozi ia i tipul nndirilor, cu ncadrarea n toleran ele admisibile, care trebuie s fie precizate n proiect. 8.3.4 Asigurarea bunei desfurri a punerii n oper a betonului se refer la: a) crearea posibilit ii de circula ie a personalului implicat, n cazul n care armtura este montat pe suprafe ele orizontale/nclinate mari; b) crearea, n cazul armturilor dese la partea superioar, la intervale de maximum 3,0 m, a unor spa ii libere pentru ptrunderea betonului sau a furtunelor prin care se descarc acesta; c) crearea spa iilor necesare ptrunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum 2,5 ori diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori nl imea elementului. Crearea spa iilor libere se face fie prin amplasarea armturii, n acord cu proiectantul (pct.8.2.1), fie prin montarea unor bare n ultima etap de turnarea betonului. 8.3.5 Asigurarea pozi iei relative ntre bare i fa de cofraj are n vedere: a) legarea armturii la ncruciri; b) montarea de distan ieri ntre rndurile de armturi i fa de cofraj. 8.3.6 Legarea armturii la ncruciri se realizeaz numai cu srm neagr, fiind interzis utilizarea srmei zincate, precum i a fixrii cu sudur. Se utilizeaz dou fire de srm de 1,0...1,5 mm diametru. Legarea armturii la ncruciri se va realiza astfel: a) - la re ele de armturi din plci i pere i: (i) - fiecare ncruciare, pe dou rnduri de ncruciri marginale, pe ntregul contur; (ii) restul ncrucirilor, n cmp, se vor lega n ah, din dou n dou; b) la re elele de armturi din plci curbe sub iri, se vor lega toate ncrucirile; c) la grinzi i stlpi: (i) toate ncrucirile cu col urile etrierilor i cu ciocurile agrafelor; (ii) ncrucirile cu por iunile drepte ale etrierilor pot fi legate n ah, din dou n dou; (iii) barele nclinate se vor lega, n mod obligatoriu, de primii etrieri cu care se ncrucieaz; (iv) etrierii i agrafele montate nclinat precum i fretele, se vor lega la toate ncrucirile cu barele longitudinale. 8.3.7 Distan ierii ntre rndurile de armtur se vor monta n urmtoarele condi ii: a) la re ele de armturi din plci ipere i: (i) distan ierii vor fi sub form de capre (la plci i pere i) sau de agrafe (la pere i) confec ionate din bare din o el i legate de barele din cele dou re ele ntre care se monteaz, astfel nct s fie rezistente i stabile la solicitrile de la punerea n oper a betonului; (ii) dispunerea distan ierilor va fi de cel pu in 1 buc/m2 n cmpul re elelor de cel pu in 4 buc/m2 la re elele plcilor n consol; b) la armtura dispus pe dou sau mai multe rnduri (de regul, n grinzi) distan ierii pot fi cupoane de bare din o el, cu diametrul corepunztor, monta i la cel mult 2,0 m ntre ei i lega i debarele ntre care sunt amplasa i. 8.3.8 Distan ierii fa de cofraj asigur grosimea acoperirii cu beton a armturii i, prin aceasta, au un rol esen ial n ceea ce privete durabilitateaelementelor din beton armat.

46

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Montarea distan ierilor fa de cofraj se face n urmtoarele condi ii: a) acoperirea nominal cu beton (cn) trebuie prevzut explicit n proiect, pentru fiecare categorie de elemente n parte (funda ii, grinzi, stlpi, plci, pere i .a.), n func ie de acoperireaminim necesar (cmin), care este dependent de tipul elementului, de diametrele armturii, de clasa betonului, de condi iile de expunere n exploatare, prevzute, de gradul de rezisten la foc preconizat .a., pe baza rela iei: cn = (cmin + 10) mm; b) se interzice utilizarea ca distan ieri fa de cofraj a cupoanelor din bare din o el; c) se pot utiliza urmtoarele tipuri de distan ieri: (i) prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunztoare, prevzute cu must i din srm neagr pentru legarea pe barele de armtur; (ii) confec iona i special, din material plastic; d) - amplasarea distan ierilor fa de cofraj se va face astfel: (i) cel pu in 2 buc/m2 de plac sau perete; (ii) cel pu in 1 buc/m, n dou pr i ale aceleiai laturi, pe fiecare latur, la grinzi i stlpi. 8.3.9 Clasele de toleran la montarea armturii sunt urmtoarele: a) la distan ele dintre barele de armtur: (i) la funda ii: TD,IX, dar nu mai mult de 10 mm; (ii) la plci i pere i: TD,VIII, dar nu mai mult de 5 mm; (iii) la stlpi i grinzi: TD,VIII, dar nu mai mult de 3 mm; (iv) pentru etrieri, agrafe i frete: TD,IX, dar nu mai mult de 10 mm; b) la acoperirea cu beton a armturii, fa de dimensiunea nominal (cn), n func ie de nl imea elementului (h), abaterile admise sunt: (i) h 150 mm: - 10 / +10 mm; (ii) h = 400 mm: - 10 / +15 mm; (iii) h 2500 mm: - 10 / +20 mm cu urmtoarele men iuni: - pentru valori intermediare ale nl imii se va interpola liniar; - la funda ii i elemente din beton n funda ii acoperirea poate fi sporit cu 15 mm. 8.4 nndirea barelor de armtur 8.4.1 nndirea barelor de armtur se poate realiza n urmtoarele moduri: a) prin petrecere; b) prin sudare; c) prin alte metode (cu manon i filet, specifice barelor cu profil periodic .a.). Modul de nndire a barelor trebuie s fie prevzut n proiect, mpreun cu condi ii specifice, dac este cazul, precum i cu abaterile admisibile. 8.4.2 nndirea barelor de armtur prin petrecere se face conform prevederilor proiectului n ceea ce privete: a) cu spa iu ntre bare sau prin juxtapunere i legare; b) - pozi ia nndirilor n elemente; c) lungimea de petrecere (lpa), fa de care trebuie prevzut abaterea admisibil negativ, dar nu mai mult de 0,06 lpa.

47

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

8.4.3 nndirea barelor de armtur prin sudur poate fi realizat, de regul, prin sudare electric, n mediu normal sau de bioxid de carbon, n urmtoarele moduri: a) prin suprapunere; b) cu eclise; c) - cap la cap cu topire intermediar; d) cap la cap, n cochilie; e) cap la cap, n semimanon de cupru. Modul de nndire a barelor prin sudur va fi precizat n proiect, mpreun cu eventuale condi ii specifice, precum i cu abaterile admisibile. 8.4.4 Executarea nndirilor realizate prin sudur, inclusiv privind calificareaa sudorilor, precum i verificarea calit ii acestora (abateri admisibile, defecte admisibile .a.) se vor face conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice. 8.4.5 La realizarea nndirilor prin sudur se vor avea n vedere i urmtoarele: a) nu trebuie s se efectueze suduri pe zonele ndoite ale barelor, iar n apropierea zonelor ndoite se vor respecta prevederile reglementrilor tehnice aplicabile; b) nu se permite folosirea sudurii la armturi din o eluri mbunt ite pe care mecanic (spre exemplu, prin tragerea la rece), excep ie fcnd sudurile prin puncte la plasele sudate executate industrial; c) se va cere avizul proiectantului pentru condi iile de sudare a nndirilor de continuitate ntre dou bare, colineare, ancorate de o parte i de alta a unui gol n beton, situate la distan relativ mic una de alta. 8.4.6 nndirile barelor de armtur prin alte metode, se va adopta cu avizul proiectantului, care va prevedea i condi ii specifice, dup caz. Alte metode de nndire sunt, de exemplu: nndirea cu filet, normal sau conic; nndirea cu manon presat radial: nndirea cu manon i compozi ie turnat la interior (o el topit sau alte materiale); nndirea cap la cap, cu manon de pozi ionare (pentru armturi comprimate). Utilizarea acestor metode de nndire se va face pe baza prevederilor reglementrilor tehnice specifice sau a DTL, care trebuie s cuprind domeniile de utilizare, toate condi iile de realizare, caracteristicile ob inute i modurile de verificare a calit ii nndirilor realizate. 8.5 Verificarea i recep ia armturii montate 8.5.1 Verificarea i recep ia armturii montate se efectueaz: a) la terminarea lucrrilor de montare, pentru o etap de lucru, cnd se face i recep ia lucrrilor; b) imediat nainte de punerea n oper a betonului, cnd se efectueaz o nou verificare. 8.5.2 Verificarea armturii montate se efectueaz prin examinare direct i msurri simple, care se refer la urmtoarele: a) tipul, clasa i trasabilitatea produselor, prin observarea vizual i confruntarea cu documentele privind produsele respective, prin sondaj, numrul verificrilor depinznd de varietatea produselor utilizate i de diversitatea elementelor de construc ie;

48

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) diametrele, dimensiunile i pozi iile, prin msurare direct, prin sondaj, n condi iile artate mai nainte, o aten ie deosebit fiind acaordat distan ei de cofraj (acoperirea cu beton); c) pozi ia i aspectul nndirilor, prin observarea vizual i msurarea direct, cu urmtoarele precizri: (i) pentru mbinrile sudate sau realizate prin alte metode, executate n atelier (de ctre executant sau prelucrtor), se vor lua n considerare documentele de recep ie care trebuie s fie ntocmite la atelier; (ii) pentru cele executate la fa a locului, se vor lua n considerare documentele de recep ie ntocmite de executant, dup realizarea nndirilor respective; d) legarea armturii la ncruciri i existen a distan ierilor, prin observare vizual i aprecierea, inclusiv prin solicitare cu mna, a stabilit ii carcasei de armtur i a fixrii distan ierilor; e) - starea de cur enie a armturii, prin observare vizual n cazuri de dubii, se vor prevedea msuri pentru a se clarifica situa ia, iar pentru neconformit i se va dispune remedierea lor. Pentru a evita apari ia neconformit ilor este recomandat verificarea armturilor, la fasonarea acestora, nainte de montare. 8.5.3 O aten ie deosebit va fi acordat verificrii armturii din zonele de ancorare a armturilor pretensionate (alctuire, pozi ie, fixare). 8.5.4 Recep ia armturii montate reprezint confirmarea conformit ii acesteia cu proiectul i prevederile reglementrilor tehnice aplicabile, pe baza verificrii efectuate, prin ncheierea procesului verbal de recep ie a lucrrilor care devin ascunse, cu participarea reprezentantului beneficiarului lucrrii i, pentru armtura elementelor structurale, i a proiectantului. 8.5.5 Verificarea armturii se face din nou, n intervalul de 24 de ore nainte de punerea n oper a betonului, conform pct.. 8.5.2 (d) i (c) de mai nainte. 8.6 Condi ii prealabile, precum i cele necesare pentru fasonarea i montarea armturii

8.6.1 Condi iile prealabile, precum i cele necesare pentru fasonarea i montarea armturii sunt, n principal, urmtoarele: (a) existen a pe antier, a proiectului, cu toate datele necesare, men ionate n acest capitol; (b) asigurarea condi iilor pentru realizarea fasonrii armturii prin comand la prelucrtor, dac este cazul; (c) existen a datelor i condi iilor pentru executarea nndirilor cu alte procedee dect prin petrecere, dac este cazul; (d) existen a documentelor de recep ie a lucrrilor de cofraje i sprijiniri; (e) asigurarea condi iilor specificeexecutrii lucrrilor. 8.6.2 Asigurarea condi iilor pentru realizarea fasonrii armturii prin comand la prelucrtor se refer la: a) ntocmirea corepunztoare a comenzii, prin precizarea condi iilor de fasonare i recep ie i nso irea acesteia de toate datele necesare prevzute n proiectul lucrrii;

49

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) verificarea condi iilor la productor, n special n ceea ce privete manipularea i depozitarea produselor implicate, utilajele folosite, precum i executarea nndirilor prin sudur sau alte procedee; c) recep ia armturii fasonate i existen a documentelor care s ateste calitatea produselor utilizate i s asigure trasabilitatea. 8.6.3 Datele i condi iile pentru executarea nndirilor cu alte procedee dect prin petrecere se refer la: a) existen a documenta iei tehnice (reglementare sau DTL) privind procedeele respective; b) aprovizionarea materialelor corespunztoare necesare; c) existen a echipamentelor i/sau dispozitivelor necesare, n stare bun de func ionare; d) calificarea personalului conform prevederilor din documenta ia tehnic. 8.6.4 nainte de montarea armturii trebuie s existe documentele de recep ie a lucrrilor de cofraje i sprijiniri i s fie efectuat verificarea imediat naintea montrii armturii. 8.6.5 Condi iilespecifice executrii lucrrilor sunt, n principal, urmtoarele: a) dotrile tehnice pentru fasonarea i montarea armturii, care trebuie s corespund condi iilor prevzute: (i) pentru ndreptat i debitat; (ii) - pentru fasonat; (iii) pentru efectuarea nndirilor, att n atelier, ct i pe antier; (iv) pentru manipulare i transport, mai ales pentru carcase, att n atelier, ct i pe antier; (v) pentru montare; b) facilit i, de regul energie electric; c) personal calificat pentru fasonare, montare i, dup caz, executarea nndirilor; d) materiale corepunztoare pentru efectuarea legturilor la ncruciri, pentru distan ieri, precum i, dup caz, pentru executarea nndirilor. 9. ARMTURA PRETENSIONAT 9.1 Prevederi generale 9.1.1 Pentru confec ionarea, montarea, pretensionarea i potec ia armturii postntinse proiectul prevede, de regul, proiect tehnologic (a se vedea pct.12.1.3) care, n ceea ce privete armtura pretensionat trebuie s cuprind: a) conformitatea produselor utilizate cu proiectul, care trebuie s prevad: tipul i clasa produselor; modul de alctuire a arturii pretensionate (armtura propriu-zis, ancoraje .a.): modul de realizare a canalelor sau de aezare a armturii pretensionate exterioare: modul de protec ie a armturii pretensionate i a ancorajelor; b) asigurarea respectrii condi iilor prevzute n proiect, n documenta ia tehnic privind procedeul de pretensionare adoptat, precum i a prevederilor prezentului cod de practic; c) - condi iile pentru corelarea ntre partea legat de pretensionare i cea legat de executarea elementelor din beton care vor fi precomprimate, mai ales n ceea ce

50

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

privete depozitarea produselor pentru pretensionare i duratele ntre montarea i pretensionarea armturilor, precum i ntre pretensionarea i protec ia acestora; d) condi iile pentru realizarea pretensionrii (spa ii necesare, coordonarea facilit ilor necesare .a.); e) integrarea activit ilor de pretensionare n etapele de realizare a construc iei inclusiv, dac este cazul, a precomprimrii n etape; f) condi iile i modurile de verificare a lucrrilor legate de confec ionarea i montarea armturii pretensionate, inclusiv, dac este cazul, privind protec ia temporar a acesteia. 9.1.2 Se vor utiliza numai elemente apar innd aceluiai procedeu de pretensionare (armturi, ancoraje, piese anex, instala ii de pretensionare); Procedeele de pretensionare utilizate trebuie s fie conforme cu DTL elaborate pentru acestea. Pentru elementele procedeelor de pretensionare care sunt cuprinse n anexa E1 nu este necesar DTL. 9.1.3 Produsele utilizate la pretensionare, conform procedeelor respective, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: a) n cazurile n care nu sunt conforme cu un standard romn sau cu prevederile din anexa E1, s fac obiectul unui DTL; b) s aib atestat conformitatea conform sistemului de atestare 1+. + 9.2 Produse pentru pretensionare 9.2.1 Produsele pentru pretensionare, tratate n acest cod de practic, sunt dup cum urmeaz: a) produsele din o el, neted, profilat sau amprentat, din care se confec ioneaz armtura pretensionat, care pot fi: (i) srme, netede sau amprentate; (ii) toroane, confec ionate prin mpletirea prin rsucire a srmelor; (iii) bare netede sau profilate; b) ancorajele pentru armtura pretensionat; c) tecile n care se amplaseaz armtura pretensionat, dac este cazul; d) produsele pentru injectare n vederea protec iei armturii pretensionate i ancorajelor. Pentru armtura pretensionat se elaboreaz procedee de pretensionare care cuprind: tipul i alctuirea armturii, a ancorajului sau blocajului, precum i instala ia de pretensionare, urmnd a fi utilizate teci i produse pentru injectare corepunztoare, dac este cazul. Utilizarea procedeelor de pretensionare cu alte tipuri de armturi pretensionate, spre exemplu, bare compozite alctuite din fibre liate cu rini sintetice, se face n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice specifice sau ale DTL pentru procedeele respective, n completare la prevederile prezentului cod de practic. 9.2.2 Avnd n vedere domeniile de utilizare, n prezentul cod de practic sunt tratate procedeele de pretensionare i precomprimarea cu armtur postntins, cele referitoare la armtura prentins fcnd obiectul codului de practic pentru executareaelementelor prefabricate din beton precomprimat.

51

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

9.3 Armtura pretensionat postntins 9.3.1 Produsele pentru armtura pretensionat postntins trebuie s fie n conformitate cu prevedeerile standardelor de produs i cu cele ale specifica iei tehnice ST009, iar utilizarea lor trebuie s se conformeze prevederiloraplicabile din standardele seria SREN 1992; SREN 1998, mpreun cu anexele na ionale ale acestora, celor din ST 009,precum i celor din acest cod de practic.Produsele care nu sunt conform unui standard de produs romn, va trebui s aib DTL care s con in toate datele necesare. 9.3.2 Produsele din o el pentru armtura nepretensionat trebuie s fie identificabile n ceea ce privete tipul i clasa produsului, asigurndu-se trasabilitatea lor ncepnd dela productor i pn la punerea n oper. Pentru aceasta: c) fiecare colac, fiecare legtur de bare sau plase sudate, sau carcasele sudate, trebuie s poarte o etichet durabil, bine ataat, care s con in: - denumirea productorului; - tipul i clasa produsului; - numrul lotului i al colacului/legturii; - marcajul de conformitate; - tampila CQ. d) documentele care nso esc livrarea produselor trebuie s con in cel pu in urmtoarele informa ii cuprinse n declara ia de conformitate eliberat de productor, inclusiv o copie dup acest document: - numele i adresa productorului; - numrul certificatului de conformitate, ataat; - referin e la caracteristicile produsului: numrul standardului de produs; tipul i clasa produsului; dimensiunea; limita de curgere; rezisten a la rupere; alungirea la for a maxim i la rupere; - date de identificare a arjei/lotului/colacului sau legturii. Prin tipul produsului se n elege: forma (srm neted sau amprentat, toron, bar neted sau profilat); diametrul nominal. Prin clasa produsului se n elege rezisten a la rupere a acestuia. 9.3.3 Produsele pentru armtura pretensionat trebuie s satisfac i urmtoarele condi ii: a) n cazul n care au protec ii permanente mpotriva coroziunii, aplicate la fabricare (spre exemplu, toron gresat), specifica ia de produs i DTL trebuie s con in, pe lng caracteristicile o elului, date privind: (i) rezultatele ncercrilor privind eficien a protec iei permanente aplicate, att n cmp curent ct i, mai ales, n zona de ancorare (domenii de medii corozive, durata men inerii protec iei, condi ii de utilizare .a.); (ii) condi ii pentru utilizarea procedeului de pretensionare; (iii) condi ii de recep ie la executant; b) n cazul n care sistemul de ancorare prevede efectuarea unor prelucrri mecanice ale acestor produse (spre exemplu, filetare, ambutisare .a), ele vor trebui s satisfac i cerin ele specifice acestor prelucrri, cerin e i condi ii stabilite de elaboratorul procedului de pretensionare.

52

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

9.3.4 nlocuirea produselor pentru armtura pretensionat prevzute n proiect se poate face numai cu aprobarea proiectantului; care va trebui s precizeze condi iile de utilizare pentru produsele nlocuitoare. 9.4 Manipularea, transportul i dezvoltarea produselor pentru armtura pretensionat 9.4.1 Produsele pentru armtura pretensionate sunt deosebit de sensibile la coroziune, astfel c, la manipularea transportul i depozitarea acestora trebuie respectate prevederile prezentate n continuare. a) transportul se efectueaz n vagoare nchise sau autocamioane prevzute cu prelate; aceste vehicule trebuie n prealabil cur ate de resturi care pot conduce la fenomene de coroziune sau de murdrire a o elului; b) depozitarea se face pe loturi i diametre, n spa ii nchise corepunztor, prevzute cu pardoseal i ferite de contactul cu materiale corozive. Modul de amplasare trebuie s permit accesul la fiecare stiv, pentru controlul periodic. c) n cazul spa iilor de depozitare fr agresivitate sau cu agresivitate foarte slab i n care umiditatea este mai mic de 60% nu se iau msuri suplimentare de protec ie. d) depozitarea n medii agresive se permite pe duratele maxime, n func ie de gradul de agresivitate, astfel: (i) produse neprotejate: 90 de zile n medii cu agresivitate slab sau n amplasamente la 500...5000 m de la rmul Mrii Negre; nu se permite depozitarea n medii cu agresivitate medie sau puternic, sau la mai pu in de 500 m de la rmul Mrii Negre; (ii) produse protejate: 365 de zile n medii cu agresivitate slab sau n amplasamente la 500...5000 m de la rmul Mrii Negre; 60 de zile n medii cu agresivitate medie sau la mai pu in de 500 m pn la 5000 m de la rmul Mrii Negre; nu se permite depozitarea n medii cu agresivitate puternic. Gradul de agresivitate este definit n NE012-1:2007, anexa I. e) pentru o elurile provenite din import, condi iile de depozitare pentru medii cu agresivitate vor fi indicate de furnizor sau de un institut de specialitate. f) pentru colacii i tamburii prevzu i cu ambalajele speciale de protec ie, aplicate n uzin, se d o deosebit aten ie ca, la transport, manipulare i depozitare, ambalajul s nu fie deteriorat, dac s-a produs deteriorarea ambalajului se vor respecta n continuare prevederile pentru armtura neprotejat. Periodic, se verific, pe colaci de prob, eficien a ambalajului pentru condi iile de depozitare efective. g) pentru transportul,manipularea i depozitarea o elurilor trebuie s ia msurile necesare pentru a preveni: - zgrierea, lovirea sau ndoirea; - murdrirea cu pmnt, materii grase, praf etc; - contactul cu materialul incandescent provenind de la opera ia de sudare i tiere sau nclzire de la flacra aparatelor de sudur autogen; - contactul prelungit cu diverse materiale de acoperire care pot men ine umezeala; h) se interzice manipularea i transportul produselor prin tragere sau trre pe jos; i) barele vor fi livrate drepte (rectilinii) i vor fi manipulate, transportate i depozitate astfel nct s-i ptreze forma.

53

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

9.5 Confec ionarea armturii pretensionate postntinse 9.5.1 Pregtiri pentru confec ionarea armturii pretensionate 9.5.1.1. n cadrul lucrrilor pregtitoare pentru confec ionarea armturii pretensionate se vor respecta urmtoarele: a)-se verific existen a certificatului de calitate al lotului de o el din care urmeaz a se executa armtura; n lipsa acestui certificat sau dac exist ndoieli asupra respectrii condi iilor de transport i depozitare - semnalate de unele forme de coroziune - se vor efectua ncercri de verificare a calit ii n conformitate cu prevederile din standardele de produs, pentru a avea confirmarea c nu au fost influen ate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale armturilor; b)-suprafa a o elului se cur a de impurit i, i se degreseaz (dac este cazul), pentru a se asigura o bun ancorare n blocaje, beton sau mortarul de injectare; c)-o elurile care prezint un nceput slab de coroziune nu vor putea fi utilizate dect pe baza unor probe concludente care s confirme c nu au fost influen ate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice. n toate cazurile de incertitudine asupra aprecierii strii de coroziune i a consecin elor acesteia, se cere avizul unui institut de specialitate; d)-armturile care urmeaz s fie tensionate simultan vor proveni, n limita posibilit ilor, dintr-un acelai lot; e)-zonele de armtur care au suferit o ndoire local, rmnnd deformate, nu se vor utiliza, fiind interzis opera ia de ndreptare. Barele de o el superior care n timpul transportului sau al depozitrii au suferit o uoar deformare, se vor ndrepta mecanic, la temperaturi de cel pu in +100C; f)-se interzice rebobinarea, n diverse scopuri tehnologice, a srmelor i toroanelor la diametre de rulare mai mici dect cele de livrare. 9.5.1.2 Pentru cazul n care controlul efortului de pretensionare se face i prin alungirea armturii, este necesar cunoaterea valorii modulului de elasticitate a armturii. 9.5.2 Confec ionarea propriu zis 9.5.2.1 La tierea srmelor, toroanelor sau barelor, n vederea confec ionrii armturii postntinse, se utilizeaz scule i dispozitive care nu deformeaz extremit ile acestora, ceea ce poate conduce fie la deteriorarea tecilor la introducerea armturii n canale, fie la imposibilitatea montrii unor dispozitive de avans, la extremitatea fasciculelor. Trebuie s se ia precau iile necesare pentru ca o elul s nu fie murdrit cu pmnt, materii grase etc., s nu fie ndoit sau zgriat n timpul opera iilor de tiere i confec ionare. 9.5.2.2 La fasciculele la care srmele se blocheaz n ancoraje nainte de pretensionare, necesitatea ndeprtrii protec iei temporare trebuie stabilit n proiectul tehnologic de executare a lucrrilor. 9.5.2.3 Msurile minime care trebuie avute n vedere la confec ionare i pozi ionare, pentru a se evita degradarea protec iilor definitive ale armturilor, vor fi indicate de productorul

54

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

armturilor sau de proiectant n proiect, executantul urmnd a le adapta i completa n func ie de tehnologiile de lucru utilizate. 9.5.2.4 Fasciculele se execut n ateliere centrale permanente ale unit ilor specializate n lucrri de beton precomprimat, n ateliere temporare de antier sau prin mpingerea direct, n canale, a armturii derulat progresiv din colac i tierea succesiv la lungime. 9.5.2.5 Fasciculele executate n ateliere centrale vor fi nso ite, la livrare, de un certificat de calitate care trebuie s con in, n mod obligatoriu, numrul certificatului de calitate al srmelor din care au fost confec ionate fasciculele. 9.5.2.6 Asamblarea srmelor sub form de fascicul se face prin legturi cu srm moale, la capete i la distan e de circa 200 mm; n extremitate se recomand ordonarea srmelor prin legare succesiv cu srm de circa 1 mm diametru, continu. Legturile de srm intermediare se pot elimina sau reduce ca numr prin rsucirea elicoidal a fasciculului, cu un pas de circa 250 mm. Toate legturile de srm vor avea capetele ndoite spre interiorul fasciculului, pentru a nu mpiedica introducerea n teci. 9.5.2.7 n cazul n care pe antier se utilizeaz fascicule cu caracteristici diferite (lungime, numr de srme etc.) sau din loturi diferite de srme sau toroane, este necesar s se prevad marcri corespunztoare, iar depozitarea s se fac pe tipuri de fascicule. 9.5.2.8 Pentru transportul i depozitarea armturilor postntinse, fasciculele neintroduse n teci pot fi rulate cu dispozitive manuale sau mecanice. Diametrul de rulare se recomand s fie de minimum 2100 mm n cazul fasciculelor executate din srm cu diametrul de 5 mm i de minimum 2300 mm n cazul srmelor cu diametrul de 7 mm. Se pot rula i fascicule introduse n evi de polietilen; n acest caz diametrul de rulare trebuie determinat de rigiditatea evii i a numrului de srme din fascicul, stabilindu-se prin ncercri. Diametrul de rulare a fasciculelor n teci speciale din tabl, trebuie indicat de productor sau de elaboratorul procedeului de precomprimare care le utilizeaz. 9. 6 Realizarea canalelor pentru armturi pretensionate postntinse 9.6.1 Canalele pentru armturi pretensionate postntinse se pot realiza: a) prin extragerea unor evi din elementul din beton, imediat dup ntrirea betonului, realizndu-se astfel canale necptuite; b) prin nglobarea n beton a unor teci confec ionate anume, sau a unor evi (din o el sau material plastic), realizndu-se astfel canale cptuite. 9.6.2 Canalele i tecile trebuie s rspund urmtoarelor cerin e principale: - asigurarea ob inerii razelor de curbur n concordan cu prevederile proiectului; - asigurarea protec iei armturii pretensionate mpotriva coroziunii; n acest sens, este interzis utilizarea tablei zincate la fabricarea tecilor: - rigiditatea transversal a tecilor va trebui s fie n concordan cu solicitrile provenite din etapele de executare a lucrrilor; grosimea tablei va fi de minimum 0,2 mm pentru tecile de diametru mic i se va spori pn la 0,6 mm pentru diametrele mari;

55

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

- raportul ntre diametrul canalului i cel al fasciculului trebuie s permit introducerea armturii pretensionate i injectarea n bune condi ii a suspensiei de ciment; diametrul interior al tecii trebuie s fie cu minim 10 mm mai mare dect cel al armturii. 9.6.3 Utilizarea tecilor din polietilen, polipropilen sau PVC este permis numai la elemente care nu se calculeaz la oboseal i cu condi ia ca n exploatare temperatura s nu depeasc +400C. De asemenea, n cazul tecilor din materiale plastice nu se utilizeaz tratamentul termic pentru ntrirea betonului. Dac tecile din material plastic prezint ondula ii transversale la interior i exterior, se poate renun a la restric ia privind elementele calculate la oboseal. 9.6.4 nlocuirea tipului de teac prevzut n proiect se face numai cu avizul proiectantului. 9.6.5 Trebuie evitate schimbrile brute de sec iune deoarece favorizeaz formarea de goluri la injectare. 9.6.6 Se vor utiliza teci cu rigiditate transversal sporit n cazul unor condi ii mai grele de execu ie n ceea ce privete pozarea acestora, introducerea fasciculelor, turnarea i compactarea betonului .a. De asemenea, se vor utiliza teci mai rigide i cu un numr ct mai redus de mbinri cnd grosimea stratului de acoperire cu beton sau alte condi ii nu permit interven ia ulterioar pentru deblocarea zonelor de teac obturate la betonare. 9.6.7 Trebuie prevzute orificii pentru injectare i pentru aerisire la ambele capete ale canalului i n toate punctele unde se pot produce acumulri de aer sau de ap. n cazul canalelor de lungime considerabil, pot fi necesare teuri pentru evacuare i/sau pentru injectare n pozi ii intermediare. 9.6.8 Racordurile (teurile), pentru injectare i pentru aerisire, vor fi racordate la tecile ce cptuesc canalul astfel nct s nu reduc din diametrul interior al acestora. O solu ie posibil este utilizarea unui manon sau semimanon, prevzut cu eav pentru injectare/aerisire, aplicat peste teac; gurirea acestuia se va face nainte de injectare cu o unealt adecvat introdus prin eav. n elementele realizate din tronsoane, racordurile pentru injectare/aerisire pot fi amplasate n rosturile dintre tronsoane. 9.6.9 Toate mbinrile ntre teci trebuie asigurate mpotriva deplasrilor relative n timpul diverselor opera ii tehnologice (introducerea fasciculelor, betonare). n acest scop se pot utiliza manoane exterioare similare tecilor, manoane fixate cu band adeziv sau alte sisteme sigure. Asamblarea cu muf (mam-tat) a tecilor din material plastic se va face n acelai sens pe toat lungimea canalului, pentru a uura introducerea fasciculelor (dinspre partea tat). 9.6.10 n absen a datelor de proiect abaterile la pozi ionarea tecilor fa de traseul din proiect, se vor ncadra n urmtoarele limite; a) - pe direc ia nl imii elementului (h) pentru nl imi pn la 200 mm(x)E0,02 h pentru nl imi cuprinse ntre 200 i 1000 mmE5 mm pentru nl imi mai mari de1000 mm..E10 mm

56

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) - pe direc ia l imii elementului; pentru l imi pn la 200 mm(x)..E5 mm pentru l imi cuprinse ntre 200 i 1000 mm 10 mm pentru l imi mai mari de1000 mm..E20 mm (x) pentru tecile aflate la marginea sec iunii elementului, aceste abateri vor fi considerate pe direc ia
respectiv, fr valorile negative.

n cazul mai multor fascicule, depirea abaterilor individuale, cu excep ia celor de la marginea sec iunii, pot fi admise dac rezultanta centrelor de greutate ale canalelor se ncadreaz n aceste limite. n cazul canalelor din bol ari ce se vor asambla, abaterile la capetele aferente unui rost, nu vor depi E3 mm pentru traseul aceluiai canal. Pentru diferen e ntre diametrul fasciculului i cel al canalului mai mari de 15 mm sau rosturi mai late de 100 mm, abaterile nu vor depi E5 mm. 9.6.11 Dispozitivele de pozi ionare a tecilor vor fi realizate i amplasate conform prevederilor proiectului sau detaliilor ntocmite de executant i avizate de proiectant. Dispozitivele pot fi independente sau combinate cu elementele componente ale armturii nepretensionate, cu condi ia ca abaterile la montare ale acestora s nu influen eze defavorabil precizia de pozi ionare a tecilor. Distan ele ntre puntele de rezemare vor fi cuprinse ntre 500 i 1500 mm, n func ie de rigiditatea longitudinal a tecilor. La tecile extrase distan a poate fi sporit pn la 2000 mm. Distan e mai mari se pot utiliza pe baz de experimentare. Este obligatorie amplasarea de dispozitive de pozi ionare n sec iunile de schimbare a curburii traseului. Elementele orizontale pe care reazem tecile vor fi realizate din bare din o el rotund, platbande, profile, alese n func ie de rigiditatea transversal a tecilor. n mod curent, folosirea barelor cu diametrul 1014 mm este satisfctoare. La tecile cu fal sau din polietilen, fr fascicule n timpul betonrii, suprafa a de rezemare a tecii pe distan ier va fi mai mare, pentru a se evita deformarea transversal. Dispozitivele de pozi ionare trebuie s mpiedice i deplasarea ascendent a ansamblului teac-fascicul, datorit efectului de flotare a acestuia la betonare i vibrare. Nu se admit dispozitive de pozi ionare a tecilor la care piesele metalice ajung la fa a betonului. 9.6.12 n zonele de capt, axa canalelor (cptuite sau necptuite) trebuie s fie perpendicular pe suprafa a de rezemare a ancorajelor, pe lungimea prevzut n proiect sau n specifica iile procedeelor de precomprimare. De asemenea, axa canalelor trebuie s fie dreapt n zonele de cuplare a armturilor pretensionate. 9.6.13 nainte de nchiderea cofrajului, sau de introducerea ansamblului rigid teci-carcase de armturi n cofraje, este necesar s se verifice starea i pozi ia tecilor, lundu-se msuri de remediere n ceea ce privete: a) concordan a traseului realizat cu prevederile proiectului; b) deforma iile parazitare (erpuirea) n plan orizontal sau vertical, ntre punctele de sus inere, aceste deforma ii putnd introduce frecri suplimentare de care nu s-a inut seama la proiectare; c) deteriorri (strpungeri, crpturi, deirri) nereparate ale tecii; d) puncte insuficient etanate la mbinrile ntre teci;

57

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

e) montarea dispozitivelor de aerisire sau de introducere a amestecului de injectare. Dup efectuarea verificrilor i a remedierilor, se ncheie proces verbal de lucrri ascunse, aceasta fiind faz determinant. 9.7 Montarea armturii pretensionate postntinse 9.7.1 Montarea armturii pretensionate postntinse se poate realiza: a) odat cu montarea tecilor sau evilor, fiind introdus n acestea; b) dup realizarea elementelor din beton; (i) confec ionat anterior, n atelier; (ii) prin introducerea elementelor componente derulate direct din colac. 9.7.2 Montarea armturii odat cu cea a tecilor se recomand pentru a spori rigiditatea acestora n timpul opera iunilor de punere n oper a betonului.n aceste cazuri trebuie avute n vedere urmtoarele: a) asigurarea tuturor condi iilor pentru a nu se produce intrarea laptelui de ciment n interiorul tecilor, pentru a bloca armtura din interior; b) corelarea, sub aspectul duratelor, a termenelor de montare a fasciculelor, de punere n oper a betonului i de pretensionare, pentru a limita riscul de coroziune a armturii pretensionate; c) luarea msurilor de protec ie, prin etanarea capetelor canalelor i protejarea pr ilor aparente ale armturii pretensionate (cu evi din material plastic, prin nvelire cu folii rezistente .a). Acest mod de montare a armturii nu este permis n medii agresive. 9.7.3 Montarea armturii pretensionate n canale, dup realizarea elementelor din beton, se efectueaz prin tragere sau mpingere n canale, n cazul fasciculelor acestea trebuind s fie prevzute cu o pies solidar cu captul fasciculului pentru a preveni degradarea tecii i blocarea acestuia. Varianta introducerii elementelor componente ale armturii derulate direct din colac se poate aplica dac: a) elementul component are o rigiditate suficient n raport cu lungimea i traseul canalului, utilizndu-se, de regul, la toroane; b) lungimea de tiere a fiecrui element poate fi realizat fr a implica sistemul de ancorare a armturii pretensionate respective. 9.7.4 La fasciculele grele, cu traseu vertical sau cu nclinare mare, se recomand folosirea unor dispozitive cu tambur i frn cu care fasciculul s poat fi scos din canal n caz de necesitate. 9.7.5 Armturile pretensionate interioare sau exterioare neaderente trebuie s fie izolate corespunztor mpotriva umezelii. 9.8 Ancoraje pentru armtura pretensionat 9.8.1 Ancorajele pentru armtura pretensionat, care fac parte din procedeul de pretensionare, vor avea capacitatea de rezisten cel pu in egal cu for a caracteristic de rupere a armturii pretensionate pe care o ancoreaz, fr deforma ii semnificative ale pieselor componente. 9.8.2 Ancorajele cu bucl i dorn, nu vor fi utilizate la elemente supuse fenomenului de oboseal. 58

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Se recomand ca aceste ancoraje s fie amplasate n locauri speciale pentru a putea fi protejate corespunztor cu beton sau mortar de protec ie. 9.8.3 Sistemele de ancorare a fasciculelor prin nglobarea unuia din capete n beton vor face obiectul DTL. 9.8.4 n cazul ancorajelor la care intervine i prelucrarea armturii pretensionate (spre exemplu, ancorajele pentru srme cu bulbi la capete, sau pentru bare cu filet), se vor respecta prevederile productorilor acestora, avndu-se n vedere, n special, modul de realizare, toleran ele la dimensiuni i form i modul de verificare a calit ii, att a prelucrrii armturii, ct i a ancorajelor. 9.8.5 Manipularea, transportul i depozitarea ancorajelor pentru armtura pretensionat vor respecta prevederile aplicabile din subcapitolul 9.4. Se va acorda aten ie asigurrii trasabilit ii ancorajelor utilizate, ncepnd de la procurarea i recep ia acestora i pn la punerea n oper. 9.8.6 Prevederile privind ancorajele se aplic i elementelor de cuplare a armturii pretensionate. 9.9 Verificarea i recep ia armturii pretensionate 9.9.1 Verificarea privind armtura pretensionat se face pentru: a) armtura pretensionat, dup confec ionare; b) tecile pentru canale, dup montarea acestora; c) - armtura i piesele nglobate din zonele de ancorare; d) armtura pretensionat montat, nainte de pretensionare. Verificrile se fac prin observare direct, msurri, dup caz, i examinarea documenta iei, cu referire la: (i) conformitatea cu proiectul; (ii) conformitatea cu prevederile prezentului cod de practic i altor reglementri tehnice, dac este cazul; (iii) asigurarea trasabilit ii. 9.9.2 Pe baza verificrilor artate se ntocmete proces verbal de recep ie calitativ pentru lucrri care devin ascunse. 9.10 Condi ii prealabile, precum i cele necesare pentru confec ionarea i montarea armturii pretensionate. Condi iile prealabile, precum i cele necesare pentru confec ionarea i montarea armturii pretensionate sunt cele aplicabile, prevzute la pct. 8.6.1; 8.6.2; 8.6.4 (privind montarea tecilor pentru canale) i 8.6.5, cu precizarea privind atestarea personalului calificat conform pct.12.1.1. 10 PIESE NGLOBATE N BETON 10.1 Piesele nglobate n beton pot fi confec ionate n ateliere proprii, prin comand la furnizori, sau procurate de pe pia , conform prevederilor din proiect, care trebuie s con in toate datele necesare pentru aceasta.

59

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

O categorie deosebit de piese nglobate n beton o constituie profilele de etanare care se monteaz la rosturile din beton. 10.2 Piesele nglobate n beton se recep ioneaz calitativ, conform prevederilor proiectului, avnd n vedere, n mod deosebit, condi iile privind executarea sudurilor, dac este cazul (tipul de sudur, lungimea i grosimea cordoanelor de sudur .a.), ntocmindu-se proces verbal de recep ie calitativ pentru lucrri care devin ascunse. n cazurile n care sunt piese nglobate asemenea, avnd pozi ii diferite sau fiind montate n elemente diferite, se va asigura trasabilitatea acestora, de la procurare/livrare i pn la montare. 10.3 Montarea pieselor nglobate n beton se face cu respectarea urmtoarelor condi ii: a) aezarea n pozi ie corespunztoare, n limita abaterilor admisibile prevzute n proiect, n ceea ce privete: (i) amplasarea fa de axele elementului; (ii) amplasarea fa de suprafa a elementului; (iii) cota de nivel, dac este cazul; (iv) pozi ia, n cazurile n care piesele nglobate nu sunt simetrice; b) fixarea sigur, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu excep ia cazurilor n care: (i) piesele fac parte din carcasa de armtur, care trebuie amplasat i fixat corespunztor; (ii) acestea sunt profile de etanare, care trebuie s fie fixate corespunztor, fr a fi degradate sau deformate de armturile din zon; c) etanarea corespunztoare, n cazurile n care piesele nglobate au goluri n care nu trebuie s intre beton sau lapte de ciment; d) ndeprtarea zgurei de pe suduri (a se vedea pct. 10.2) i verificarea strii de cur enie, mai ales sub aspectul aderen ei cu betonul a pr ilor implicate. 10.4 Dup montarea pieselor care se nglobeaz n beton se face recep ia acestora, prin verificarea ndeplinirii condi iilor prevzute la pct.10.3 i a documentelor de recep ie conform pct.10.2, i se ncheie proces verbal de recep ie calitativ a lucrrilor, care devin ascunse. n cazurile n care de la aceast recep ie i pn la punerea n oper a betonului a trecut o perioad mai lung, se va face o nou verificare, imediat naintea turnrii betonului,mai ales n ceea ce privete pct.(b), (c) i (d) de la pct. 10.3 de mai nainte. 11. PUNEREA N OPER A BETONULUI 11.1 Prevederi generale 11.1.1 Punerea n oper a betonului va fi condus nemijlocit de conductorul tehnic al punctului de lucru, care are urmtoarele obliga ii: a) s aprobe nceperea turnrii betonului pe baza verificrii directe a urmtoarelor: (i) starea cofrajelor i/sau a gropilor sau terasamentelor n care se toarn betonul, verificarea efectuat conform subcap. 7.4 i 7.5.3; (ii) starea armturii, verificarea efectuat conform subcap. 8.5; (iii) starea tecilor/ evilor montate pentru realizarea canalelor pentru armtura pretensionat, dac este cazul, verificare efectuat conform pct. 9.6.13; (iv) starea pieselor nglobate n beton, verificarea efectuat conform pct. 10.4. (v) starea rosturilor de turnare, dac este cazul;

60

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) s verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la sta ia proprie de preparare) avnd n vedere: (i) prevederile de la pct. 11.1.3; (ii) planificarea livrrilor; (iii) eventuale alte condi ii c) s verifice faptul c sunt asigurate condi iile corepunztoare pentru transportul betonului la locul de punere n oper, precum i mijloacele, facilit ile i personalul pentru punerea n oper a betonului, inclusiv cele necesare n caz de situa ii neprevzute; d) s cunoasc i s supravegheze modul de turnare i compactare a betonului (cu respectarea prevederilor privind rosturile de turnare) precum i prelevarea de probe pentru ncercrile pe beton proaspt i pe beton ntrit, cu ntocmirea unei proceduri, dac este cazul. Aprobarea nceperii turnrii betonului trebuie s fie reconfirmat pe baza unor noi verificri, n cazul n care au trecut 7 zile fr a ncepe turnarea, sau au intervenit evenimente de natur s modifice situa ia constatat la data aprobrii. 11.1.2 Sunt necesare msuri speciale determinate de temperatura mediului ambiant n timpul turnrii i ntririi betonului, astfel: a) - dac se prevede c temperatura mediului va scdea n momentul turnrii sau n timpul perioadei de ntrire, trebuie luate msuri pentru protejarea betonului mpotriva efectelor provocate de nghe . Pmntul, piatra, sus inerile sau elementele structurale n contact cu betonul ce urmeaz a fi turnat trebuie s aib o temperatur care s nu provoace nghe area betonului nainte ca acesta s ating rezisten a necesar pentru a rezista la efectele nghe ului; b) - dac se prevede c temperatura mediului va fi ridicat n momentul turnrii sau n timpul perioadei de ntrire, trebuie luate msuri pentru a proteja betonul mpotriva efectelor negative; c) - n general se recomand ca temperatura betonului proaspt, nainte de turnare, s fie cuprins ntre 5oC i 30oC. n situa ia betoanelor cu temperaturi mai mari de 30C sunt necesare msuri suplimentare precum: stabilirea de ctre un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere n oper i tratare a betonului i folosirea unor aditivi ntrzietori eficien i. 11.1.3 Specificarea privind betonul, prevzut n proiect, pentru comanda la furnizori sau pentru preparare n sta ii proprii, se face n conformitate cu prevederile SREN 206-1; SREN 13510; NEO012-1 i avnd n vedere eventuale alte condi ii precizate n proiect. 11.1.4 Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe, astfel: a) privind caracteristicile betonului proaspt, dar cel pu in clasa de consisten la fiecare arj de beton proaspt pentru elementele structurii de rezisten ; b) prin turnarea de epruvete (cuburi, cilindri .a.), pentru determinarea caracteristicilor betonului: (i) cel pu in trei epruvete pentru fiecare arj de beton turnat n elementele structurii de rezisten , pentru verificarea clasei de rezisten a betonului; (ii) tipul i numrul de epruvete prevzute n proiect sau n procedura pentru punerea n oper a betonului, pentru verificarea altor

61

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(iii)

caracteristici ale betonului ntrit (permeabilitate la ap, nghe -dezghe .a.). n plus, fa de cele de mai nainte, cte cel pu in ase epruvete pentru fiecare serie de elemente deosebite (prevzute n proiect) sau precomprimate, turnate odat, pentru verificarea evolu iei rezisten ei la compresiune, n vederea stabilirii datei pentru decofrare, respectiv precomprimare.

11.1.5 Cnd se cer verificri ini iale pentru determinri privind betonul, acestea trebuie documentate nainte de nceperea executrii lucrrilor. 11.1.6 Pentru betoanele puse n oper, pentru fiecare construc ie, trebuie inut la zi condica de betoane, care trebuie s cuprind cel pu in urmtoarele: a) datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente n cazul producerii betonului de ctre executant; b) locul unde a fost pus betonul n lucrare; c) ora nceperii i terminrii turnrii betonului; d) probele de beton prelevate i epruvetele turnate, i modul de identificare a acestora e) msurile adoptate pentru protec ia betonului proaspt turnat; f) eventualele evenimente intervenite (ntreruperea turnrii, intemperii .a.); g) temperatura mediului ambiant; h) personalul care a supravegheat turnarea i compactarea betonului. Datele din condica de betoane trebuie s asigure trasabilitatea betonului, de la prepararea acestuia i pn la punerea lui n oper. 11.2 Livrarea, transportul la antier i recep ia betonului proaspt 11.2.1 Livrarea betonului proaspt va fi conform prevederilor aplicabile din NE012-1. 11.2.2 Transportul betonului proaspt va fi efectuat avnd n vedere urmtoarele: a) luarea msurilor necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componen ilor sau contaminarea betonului. Mijloacele de transport trebuie s fie etane, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. b) transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se face cu autoagitatoare, iar a betoanelor cu tasare de maximum 50 mm cu autobasculante cu ben, amenajate corespunztor; c) transportul betonului n antier se poate efectua cu bene, pompe, vagone i, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. Durata maxim de transport, cu autoagitatoare, pentru betoane fr aditivi ntrzietori de priz, este dup cum urmeaz: a) pentru temperatura amestecului de beton cuprins ntre 100C i 300C: - pentru cimenturi de clas 32,5: 50 minute; - pentru cimenturi de clas 42,5: 35 minute; b) pentru temperatura amestecului de beton sub 100C: - pentru cimenturi de clas 32,5: 70 minute

62

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

- pentru cimenturi de clas 42,5: 50 minute; n cazul transportului cu autobasculanta sau n bene, duratele respective se reduc cu 15 minute. Pentru situa iile n care temperaturile sunt mai mari de 300C, sunt necesare msuri suplimentare (a se vedea i pct. 11.1.2.c) . 11.2.3 Recep ia betonului proaspt pe antier se efectueaz pe baza documentului (bon) de livrare, a examinrii vizuale a strii betonului proaspt i a verificrilor caracteristicilor prin ncercare conform pct. 11.1.4 a) de mai nainte. n cazul betonului preparat lng locul de punere n oper, se efectueaz examinarea vizual i verificarea caracteristicilor, cum este artat mai nainte. Datele privind livrarea betonului proaspt inclusiv cel preparat n sta ii proprii sau pe antier, vor fi trecute n condica de betoane. 11.3 Turnarea i compactarea betonului 11.3.1 Executarea lucrrilor de betonare nu poate s nceap dac nu este verificat ndeplinirea condi iilor preliminare, n detaliu, astfel: a) ntocmirea procedurii pentru punerea n oper a betonului pentru obiectul n cauz i acceptarea acesteia de ctre investitor; b) asigurarea livrrii sau prepararea betonului corespunztor; c) stabilirea i instruirea forma iilor de lucru, n ceea ce privete tehnologia de punere n oper i msurile privind securitatea muncii i PSI; d) recep ionarea calitativ a lucrrilor de spturi, cofraje i armturi (dup caz). 11.3.2 Betonul trebuie turnat i compactat astfel nct s se asigure c ntreaga armtur i piesele nglobate sunt acoperite n mod adecvat, n intervalul toleran elor acoperirii cu beton compactat i c betonul va atinge rezisten a i durabilitatea prevzute. 11.3.3 Trebuie avut o grij deosebit pentru asigurarea unei compactri adecvate n zonele de varia ie a sec iunii transversale, n sec iunile nguste, n nie, n sec iunile cu aglomerare de armtur i la nodurile dintre elementele structurilor. 11.3.4 Viteza de turnare i compactare trebuie s fie suficient de mare pentru a evita formarea rosturilor de turnare i suficient de redus pentru a evita tasrile sau suprancrcarea cofrajelor i sus inerilor. Rostul de turnare se poate forma n timpul turnrii dac betonul din stratul anterior se ntrete nainte de turnarea i compactarea urmtorului strat de beton. 11.3.5 Pot fi necesare condi ii suplimentare pentru metoda i viteza de turnare n cazul n care exist prevederi suplimentare pentru finisarea suprafe ei. 11.3.6 Segregarea trebuie redus la minimum n timpul turnrii i compactrii. 11.3.7 n timpul turnrii i compactrii betonul trebuie s fie protejat mpotriva radia iei solare nefavorabile, vnturilor puternice, nghe ului, apei, ploii i zpezii. n anexa G sunt cuprinse prevederi privind punerea n oper a betonului cu agregate uoare; betonului autocompactant; betonului ciclopian; betonului aplicat prin torcretare, betonului turnat n cofraje glisante i betonului turnat sub ap.

63

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

11.3.8 Betonul trebuie s fie pus n lucrare la un interval ct mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depirea duratei maxime de transport i modificarea consisten ei betonului. 11.3.9 La turnarea betonului trebuie respectate urmtoarele reguli generale : a) - cofrajele din lemn, betonul vechi sau zidriile - care sunt n contact cu betonul proaspt - trebuie s fie udate cu ap att cu 23 ore nainte ct i imediat nainte de turnarea betonului, dar apa rmas n denivelri trebuie s fie nlturat ; b) - descrcarea betonului din mijlocul de transport, se face n bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct n cofraj ; c) - dac betonul adus la locul de punere n oper nu se ncadreaz n limitele de consisten prevzute sau prezint segregri, trebuie refuzat, fiind interzis punerea lui n oper; se admite mbunt irea consisten ei numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant; d) - nl imea de cdere liber a betonului nu trebuie s fie mai mare de 3,00 m n cazul elementelor cu l ime de maximum 1,00 m i 1,50 m n celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafa (plci, funda ii etc.) ; e) - turnarea betonului n elemente cofrate pe nl imi mai mari de 3,00 m se face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alctuit din tronsoane de form tronconic), avnd captul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneaz; f) - betonul trebuie s fie rspndit uniform n lungul elementului, urmrinduse realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm nl ime i turnarea noului strat nainte de nceperea prizei betonului turnat anterior (a se vedea i pct. 11.3.10.f) ; g) - dac se produce deformarea sau deplasarea armturilor fa de pozi ia prevzut n proiect (ndeosebi pentru armturile dispuse la partea superioar a plcilor n consol), pozi ia acestora trebuie corectat n timpul turnrii ; h) - trebuie urmrit cu aten ie nglobarea complet n beton a armturii, respectndu-se grosimea stratului de acoperire, n conformitate cu prevederile proiectului; i) - nu este permis ciocnirea sau scuturarea armturii n timpul betonrii i nici aezarea pe armturi a vibratorului ; j) - n zonele cu armturi dese trebuie urmrit cu toat aten ia umplerea complet a sec iunii, prin ndesarea lateral a betonului cu ipci sau vergele de o el, concomitent cu vibrarea lui; n cazul n care aceste msuri nu sunt eficiente, trebuie create posibilit i de acces lateral al betonului, prin spa ii care s permit ptrunderea vibratorului ; k) - trebuie luate msuri operative de remediere n cazul unor deplasri sau cedri ale pozi iei ini iale a cofrajelor i sus inerilor acestora ; l) - circula ia muncitorilor i utilajului de transport n timpul turnrii se face pe podine astfel rezemate, nct s nu modifice pozi ia armturii; este interzis circula ia direct pe armturi sau pe zonele cu beton proaspt ; m) - turnarea se face continuu, pn la rosturile de lucru prevzute n specifica ia de proiect sau n procedura de executare; n) - durata maxim admis a ntreruperilor de turnare, pentru care nu este necesar luarea unor msuri speciale la reluarea turnrii, nu trebuie s depeasc timpul de ncepere a prizei betonului; n lipsa unor determinri de

64

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

laborator, aceasta se consider de 2 ore de la prepararea betonului, n cazul cimenturilor cu adaosuri i 1,5 or n cazul cimenturilor fr adaosuri ; o) - n cazul cnd s-a produs o ntrerupere de turnare de durat mai mare, reluarea turnrii este permis numai dup pregtirea suprafe elor rosturilor, conform subcap. 11.5; p) - instalarea podinilor pentru circula ia lucrtorilor i mijloacelor de transport local al betonului pe planeele betonate, precum i depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armturi este permis numai dup 24 48 ore, n func ie de temperatura mediului i de tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore, dac temperatura este de peste 20C i se folosete ciment de tip I, avnd clasa mai mare de 32,5). 11.3.10 Compactarea betonului trebuie realizat conform prevederilor urmtoare: a) - betonul trebuie astfel compactat nct s con in o cantitate minim de aer oclus; b) - compactarea betonului este obligatorie i se poate face prin diferite procedee, n func ie de consisten a betonului, tipul elementului .a.; c) - n afara cazului n care se stabilete o alt metod, compactarea se efectueaz cu vibrator de interior.Se admite compactarea manual (cu maiul, vergele sau ipci, n paralel, dup caz, cu ciocnirea cofrajelor) n urmtoarele cazuri : - introducerea n beton a vibratorului nu este posibil din cauza dimensiunilor sec iunii sau desimii armturii i nu se poate aplica eficient vibrarea extern ; - ntreruperea func ionrii vibratorului din diferite motive, caz n care punerea n oper trebuie s continue pn la pozi ia corespunztoare unui rost ; - este prevzut prin reglementri speciale (beton fluid, beton monogranular, beton autocompactant ); d) - vibrarea se utilizeaz ca metod de compactare i nu ca o metod de deplasare a betonului pe distan e lungi; e) - vibrarea cu vibratoare de adncime sau de suprafa se aplic sistematic dup turnare pn la eliminarea aerului oclus. Se evit vibra iile excesive care pot conduce la slbirea rezisten ei suprafe ei sau la apari ia segregrii; f) - n mod normal se recomand ca grosimea stratului de beton turnat s fie mai mic dect nl imea tijei vibratoare, asigurndu-se sistematic vibrarea i revibrarea suprafe ei stratului anterior; g) - n cazul n care structura con ine cofraje pierdute, se ia n considerare absorb ia de energie a acestora, atunci cnd se decide metoda de compactare i consisten a betonului; h) - n sec iuni cu grosimi mari, reluarea compactrii stratului de suprafa este recomandat pentru compensarea tasrii plastice a betonului situat sub primul rnd de armturi orizontale; i) - cnd se utilizeaz numai vibratoare de suprafa , stratul de beton dup compactare nu trebuie n mod normal s depeasc 100 mm, n afara cazului n care se demonstreaz prin turnri de prob c sunt acceptabile grosimi mai mari. Pentru a ob ine o compactare corespunztoare, poate fi uneori necesar o vibrare suplimentar la margini; j) - n timpul compactrii betonului proaspt trebuie evitat deplasarea armturilor i/sau a cofrajelor;

65

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

k) - betonul se compacteaz numai att timp ct este lucrabil. 11.3.11 Turnarea betonului n elemente verticale (stlpi, diafragme, pere i) se face respectndu-se urmtoarele prevederi suplimentare: a) - n cazul elementelor cu nl imea de maximum 3 m, dac vibrarea betonului nu este stnjenit de grosimea redus a elementului sau de desimea armturilor, se admite cofrarea tuturor fe elor pe ntreaga nl ime i turnarea pe la partea superioar a elementului; b) - n cazul n care se ntrevd dificult i la compactarea betonului precum i in cazul elementelor cu nl ime mai mare de 3,00 m, se adopt una din solu iile: (i) - cofrarea unei fe e de maximum 1,00 m nl ime i completarea cofrajului pe msura turnrii; (ii) - turnarea conform subcapitolului 8.4, e) compactarea fcndu-se prin ferestrele laterale sau din interiorul elementului (a se vedea pct, 11.3.9.e); c) - n cazul pere ilor de recipien i, cofrajul se monteaz pe una din fe e pe ntreaga nl ime, iar pe cealalt fa , pe nl ime de maximum 1,0 m, completndu-se pe msura turnrii; d) - primul strat de beton trebuie sa aib o consisten la limita maxim admis prin procedura de executare a lucrrilor i nu va depi nl imea de 30 cm; e) - nu se admit rosturi de lucru nclinate rezultate din curgerea liber a betonului. 11.3.12 Turnarea betonului n grinzi i plci se face cu respectarea urmtoarelor prevederi suplimentare: a) - turnarea grinzilor i a plcilor ncepe dup 1 2 ore de la terminarea turnrii stlpilor sau a pere ilor pe care reazem, dac procedura de executare a lucrrilor nu con ine alte precizri ; b) - grinzile i plcile care sunt n legtur se toarn, de regul, n acelai timp; se admite crearea unui rost de lucru la 1/5 1/3 din deschiderea plcii i turnarea ulterioar a acesteia; c) - la turnarea plcii se folosesc reperi dispui la distan e de maximum 2,0 m, pentru a asigura respectarea grosimii plcilor prevzut n proiect 11.3.13 Turnarea betonului n structuri n cadre se face dnd o deosebit aten ie zonelor de la noduri, pentru a asigura umplerea complet a acestora. 11.3.14 Turnarea betonului n elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mic dimensiune este cel pu in egal cu 1,5 m, se face avnd n vedere aspectele particulare prezentate n continuare. a) - pentru asigurarea calit ii lucrrii este necesar s se adopte msuri speciale, la stabilirea compozi iei betonului i a tehnologiei de tunare. Astfel, n scopul reducerii eforturilor din temperatur i contrac ie la stabilirea compozi iei i preparrii betonului se urmrete: - adoptarea unui tip de ciment cu cldura de hidratare redus (corelat cu clasa betonului) i un dozaj ct mai sczut, folosind n acest scop un aditiv reductor de ap i agregate cu dimensiuni ct mai mari. - asigurarea unei temperaturi ct mai sczute pentru betonul proaspt, prin evitarea folosirii loturilor de ciment cu temperaturi ridicate, reducerea temperaturii agregatelor prin stropire artificial, folosirea de ap rece, fulgi de ghea etc.

66

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) - turnarea betonului n elemente masive se face fie n strat continuu, fie n trepte, conform detaliilor din figura 2. Aceste prevederi se aplic i n cazul elementelor cu grosimea de 0,9 1,50 m, dac volumul acestora depete 100 m3. c)- detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face n mod obligatoriu, prin caiete de sarcini sau proceduri de executare a lucrrilor, innd seama de: - capacitatea de turnare a betonului Cb exprimat n m3/h, respectiv cea mai mic dintre valorile capacit ii de preparare, i cea de transport de la sta ie sau de la locul preparare la cel de punere n oper; - durata de timp Ta maxim admis, pentru turnarea unui nou strat sau treapt de beton; - grosimea stratului sau treptei, care nu poate depi 50 cm; - numrul necesar de trepte suprapuse. Durata de timp, Ta, se stabilete cu ajutorul rela iei: Ta = T - Tt - Ts, n care: T - durata de timp pn la nceperea prizei betonului; Tt - durata de transport, ntre terminarea ncrcrii mijlocului de transport al betonului la sta ia de preparare i terminarea descrcrii la locul de turnare; Ts - durata de sta ionare i de transport local, pn la tunarea betonului. Durata de timp T, pn la nceperea prizei betonului se determin de un laborator de specialitate autorizat. n lipsa unor asemenea determinri se pot avea n vedere valorile orientative prezentate in tabelul urmtor. Beton Fr aditivi ntrzietori Cu aditivi ntrzietori 30 C. Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (l ime, grosime) se stabilesc prin respectarea condi iilor men ionate n figura 2.
0

T (ore) pentru temperatura medie de : 100 200C > 200C <100 C 3 2 2 6 5 4

Se recomand ca temperatura betonului la turnare s fie cuprins ntre 5 i

67

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Figura 2 Turnarea betonului n elemente masive 11.3.15 Finisarea suprafe ei prin netezire cu rigl sau mistrie se efectueaz la intervale i ntr-o manier care s permit ob inerea finisrii specificate. La finisarea suprafe ei nu trebuie s rmn lapte de ciment. n timpul finisrii nu se adaug ap, ciment, agen i de ntrire a suprafe ei sau alte materiale, dect n cazul n care se specific altfel. 11. 4 Tratarea i protec ia betonului dup turnare 11.4.1 Tratarea i protec ia betonului, n perioada de dup turnare, au scopul de a asigura atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, n func ie de domeniul de utilizare i de condi iile de mediu din aceast perioad. Caracteristicile avute n vedere sunt: a)- rezisten ele i deforma iile betonului; b)- evitarea efectului contrac iei betonului, a producerii fisurilor i, dup caz, impermeabilitatea; c)- durabilitatea. Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al tratrii i protec iei betonului, de: (i)- mpiedicarea evaporrii apei din beton; (ii)- evitarea, dup caz, a ac iunilor mecanice duntoare (vibra ii, impact .a.), a nghe ului, sau a contaminrii cu substan e duntoare (uleiuri, agen i agresivi .a..), 11.4.2 Prevederile privind tratarea i protec ia betonului nu se refer la: a)- tratarea termic accelerat prin nclzire intern sau extern care, dac este cazul, trebuie s fac obiectul unor prevederi speciale; b)- aplicarea unor produse care intr, n mod definitiv, n stratul de suprafa al betonului pentru a-i conferi propriet i speciale (de exemplu, sclivisire): c)- tratarea suprafe ei vzute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu, agregate monogranulare aparente). Tratarea suprafe ei betonului, conform punctelor (b) i (c), dac este cazul, trebuie s fac obiectul unor caiete de sarcini, ntocmite de proiectant, pe baza cern elor beneficiarului lucrrii. 11.4.3 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare i protec ie a betonului sunt: a)- stabilirea, pe baza cunoaterii domeniului de utilizare, a condi iilor specifice privind unele caracteristici ale betonului i, dup caz, a suprafe ei acestuia (lipsa fisurilor, duritate, porozitate, impermeabilitate .a)

68

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b)- cunoaterea comportrii betonului utilizat, n ceea ce privete evolu ia rezisten ei n timp, n func ie de tipul de ciment, de agregate i de aditivi, precum i de caracteristici ale betonului proaspt (raport A/C, temperatur etc.), n perioada de ntrire i de dup ntrire; c)- cunoaterea influen ei condi iilor de mediu (temperatur, umiditate, viteza curen ilor de aer in contact cu betonul .a.) asupra comportrii betonului respectiv n perioada de intrire i de dup intrire, n care este influen at de aceste condi ii; d)- cunoaterea mijloacelor i a produselor care se pot utiliza, pentru tratarea i protec ia betonului, n func ie de tipul betonului i de condi iile de mediu preconizate. 11.4.4 Prevederile specifice privind protec ia i tratarea betonului trebuie s fie cuprinse n proiect, n func ie de urmtoarele situa ii: a)- necesitatea unor msuri deosebite, situa ie n care aceste msuri trebuie stabilite pe baza unor determinri, printr-un laborator de specialitate; b)- aplicarea unor msuri generale, comune, conform prevederilor artate n continuare. 11.4.5 Pentru protec ia betonului se utilizeaz, de regul, urmtoarele metode, separat sau combinat: - pstrarea cofrajului n pozi ie; - acoperirea suprafe ei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la margini i la mbinri pentru a preveni uscarea; - amplasarea de nvelitori umede pe suprafa i protejarea acestora mpotriva uscrii; - men inerea suprafe ei de beton ud, prin udare cu ap; - aplicarea unui produs de tratare corespunztor. Utilizarea produselor de tratare pentru protec ie la mbinrile constructive, pe suprafe ele ce urmeaz a fi tratate sau pe suprafe ele pe care este necesar aderarea altui material, este permis numai dac acestea sunt ndeprtate complet nainte de urmtoarea opera ie, sau dac se dovedete c nu au nici un efect negativ asupra opera iilor ulterioare. 11.4.6 La stabilirea duratei de tratare i de protec ie a betonului trebuie s fie avu i n vedere urmtorii parametri: a)- Condi iile de mediu din perioada de exploatare a construc iei exprimate prin clasele de expunere stabilite in SR EN 206-1:2002 i SR 13510. n acest sens, se deosebesc dou situa ii: (i)- construc ii aflate n clasele de expunere X0 sau XC1; (ii)- construc ii aflate n alte clase de expunere. b)- Sensibilitatea betonului la tratare, n func ie de compozi ie. Cele mai importante caracteristici ale compozi iei betonului, care influen eaz durata tratrii betonului, sunt: raportul ap/ciment (A/C), tipul i clasa cimentului, tipul i propor ia aditivilor . Betonul cu un con inut redus de ap (raport A/C mic) i care are n compozi ie cimenturi cu ntrire rapid (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate mult mai rapid

69

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

dect un beton preparat cu un raport A/C ridicat i cu cimenturi cu ntrire normal, durata tratrii diferind n consecin . De asemenea, avnd n vedere c, n func ie de clasa de expunere, betoanele preparate cu cimenturi de tip II - V compozite, sunt mai sensibile la carbonatare dect betoanele preparate cu cimenturi portland de tip I, n cazul folosirii aceluiai raport A/C se recomand prelungirea duratei de tratare pentru primul caz. c)- Viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului, care poate fi stabilit: - n func ie de raportul A/C i de clasa de rezisten a cimentului; - n func ie de raportul dintre valoarea medie a rezisten ei la compresiune dup 2 zile (fcm2) i valoarea medie a rezisten ei la compresiune dup 28 zile (fcm28), determinate prin ncercri ini iale sau bazate pe performan ele cunoscute ale unui beton cu compozi ie similar (a se vedea SR EN 206-1:2002 i SR 13510:2006). Valori orientative privind aceast vitez sunt prezentat, in tabelul 13. Tabelul 13 Viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului Rapid Medie Lent Foarte lent Raport A/C Clasa de rezisten a cimentului Raportul r = fcm2/fcm28 0,50 < 0,50 0,30 < 0,30 0,15 < 0,15

42,5 R - 52,5 R < 0,5 32,5 R - 42,5 < 0,5 0,5 0,6 42,5 R Toate celelalte cazuri -

d)- condi iile de mediu n timpul tratrii: temperatura i expunerea direct la soare, umiditatea, viteza vntului sau curen ilor de aer, dup caz. 11.4.7 Durata de tratare a betonului, n func ie de parametrii arta i, se recomand a fi dup cum urmeaz: a)- n cazul n care aceti parametri nu pot fi cunoscu i n detaliu, conform indica iilor din figura 3.

70

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 nefavorabile Condi ii de mediu n timpul tratrii III intens II Agresivitate pe durata de serviciu

bune slab insensibil I

II sensibil

IV

Durata de tratare recomandat: I 1...3 zile II 5...7 zile III 10...14 zile IV > 14 zile

III

Sensibilitatea betonului la tratare

Figura 3 - Parametri i durata de tratare a betonului b) n cazul n care parametrii sunt cunoscu i n detaliu, conform indica iilor din tabelul 14. Dezvoltarea rezisten ei betonului rapid Temperatura betonului n timpul 5 10 15 tratrii ( C ) Condi ii de mediu n timpul tratrii Elemente expuse indirect razelor solare, 2 2 1 umiditate sub 80% Elemente expuse razelor solare sau vntului cu vitez medie, 4 3 2 umiditate peste 50% Elemente expuse la razele intense ale soarelui sau la o vitez mare a 4 3 2 vntului sau la o umiditate sub 50% medie 5 10 15 5 Tabelul 14 lent 10 15

durata tratrii (zile) 3 6 8 3 4 6 2 3 5 4 8 10 4 5 8 2 4 5

NOTA Durata tratrii exprimat n tabel are un caracter orientativ, aceasta stabilindu-se pentru fiecare caz n parte, n func ie de considera iile prezentate n prezentul cod. n tabel sunt prezentate recomandri privind durata tratrii betonul pentru cimenturi de tip I (Portland) i pentru temperaturi de 5C, 10C i 15C. Durata de tratare depinde n mod substan ial de temperatura betonului; de exemplu la 30C durata tratrii poate fi aproximativ jumtate din durata tratrii betonului la 20C. Astfel izolarea prin cofraj poate fi o metod de reducere a timpului de tratare .

c) pentru betoane ce urmeaz a fi supuse doar condi iilor din clasele de expunere X0 sau XC1 (a se vedea SR EN 206-1:2002 i SR 13510), perioada minim de tratare trebuie s fie de 12 ore, cu condi ia ca priza s nu dureze mai mult de 5 ore i temperatura la suprafa a betonului s fie egal sau mai mare de 5C.

71

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

d) n cazul altor clase de expunere dect X0 sau XC1, betonul trebuie s fie tratat pn cnd rezisten a la suprafa a betonului atinge minimum 50% din rezisten a la compresiune specificat. Transformarea acestei cerin e n condi ii exprimate prin perioade de timp se face conform tabelului 15. Tabelul 15 Dezvoltarea rezisten ei betonului r = fcm2/fcm28 1) Temperatura suprafe ei betonului t n oC t 25 25 > t 15 15 > t 10
1)

Rapid r 0,50 1 1 2 3

Medie 0,30 r < 0,50 2 2 4 6

Lent 0,15 r < 0,30 2 4 7 10

Foarte lent r < 0,15 3 5 10 15

Durata minim de tratare n zile 2)

10 > t 5

3)

Este permis interpolarea liniar a valorilor lui r. 2) Se extinde cu o durat echivalent n cazul n care lucrabilitatea este men inut mai mult de 5 h. 3) n cazul n care temperatura este sub 50C tratarea trebuie prelungit cu durata n care temperatura indic mai pu in de 5oC.

e) - n cazul recipien ilor pentru lichide, men inerea umidit ii trebuie asigurat 1428 zile, n func ie de anotimp i condi iile de expunere. 11.4.8 Temperatura suprafe ei betonului nu trebuie s scad sub 0C nainte ca suprafa a betonului s ating o rezisten care poate suporta nghe ul fr efecte negative (de regul cnd fc > 5 N/mm2). 11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului 11.5.1 Rosturile de lucru sunt suprafe ele pe care se ntrerupe turnarea betonului n elementele n care, la proiectare, sec iunea din beton este considerat continu. Aceasta face ca stabilirea pozi iei acestora, precum i tratarea corespunztoare a zonei, pentru continuarea turnrii betonului, s fie deosebit de importante. 11.5.2 Pentru construc ii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construc ii masive, rezervoare, silozuri, cuve, radiere .a. pozi ia rosturilor de lucru trebuie indicate n proiect precizndu-se i modul de tratare (benzi de etanare, prelucrare .a.). 11.5.3 Rosturile de lucru vor fi realizate inndu-se seama de urmtoarele: a) suprafa a rosturilor de lucru la stlpi i grinzi va fi de regul perpendicular pe axa acestora iar la plci i pere i perpendicular pe suprafa a lor. b) tratarea rosturilor de lucru: . splare cu jet de ap i aer sub presiune dup sfritul prizei betonului (cca. 5 ore de la betonare, sau n func ie de rezultatele ncercrilor de laborator, pentru cazuri conform pct. 11.5.2); nainte de betonare suprafa a rostului de lucru va fi bine cur at ndeprtndu-se betonul ce nu a fost bine compactat i/sau se va freca cu peria de srm pentru a nltura pojghi a de lapte de ciment i oricare alte impurit i dup care se va uda; 72

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

naintea betonrii, suprafa a betonului existent trebuie udat i lsat s absoarb apa, dup regula: betonul trebuie saturat dar suprafa a zvntat. 11.5.4 La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie de asemenea realizate impermeabile. 11.5.5 Cerin ele enun ate mai nainte trebuie s fie ndeplinite i n cazul rosturilor accidentale ce au aprut ca urmare a condi iilor climaterice, din cauza unor defec iuni, a nelivrrii la timp a betonului .a. ( a se vedea pct. 11.1.1.c) 11.5.6 Recomandri privind stabilirea pozi iei rostului de lucru sunt date n anexa F. 11.6 Condi ii prealabile, precum i cele necesare la punerea n oper a betonului 11.6.1 Condi iile prealabile, precum i cele necesare la punerea n oper a betonului sunt, n principal, urmtoarele: a) existen a, pe antier, a proiectului, cu toate datele necesare, men ionate n acest capitol; b) ndeplinirea condi iilor prealabile privind aprobarea nceperii turnrii betonului prevzute la pct.11.1.1, precum i a celor de la pct.11.3.1; c) asigurarea condi iilor specifice punerii n oper a betonului. 11.6.2 Condi iile specifice punerii n oper a betonului sunt, n principal, urmtoarele: a) dotrile tehnice pentru transportul i turnarea betonului, pentru compactarea betonului i, dup caz, pentru tratarea i protec ia betonului; b) facilit ile necesare: energie electric, ap, aer comprimat .a.; c) personal calificat pentru activit ile respective; d) materiale corespunztoare (spre exemplu, produse de tratare pentru protec ia betonului). Pentru a evita ntreruperi ale turnrii betonului n afara rosturilor de lucru prevzute, din cauza nefunc ionrii mijloacelor de compactare prin vibrare, sau altor ntreruperi accidentale, se vor lua msuri de a exista variante alternative n asigurarea dotrilor tehnice, a facilit ilor respective, precum i a personalului calificat. 11.7 Decofrarea 11.7.1 La decofrare trebuie s se respecte urmtoarele prevederi: a) - Elementele pot fi decofrate n momentul n care betonul are o rezisten suficient pentru a putea prelua, integral sau par ial, dup caz, solicitrile pentru care au fost proiectate. Trebuie acordat o aten ie deosebit elementelor de construc ie care, dup decofrare, suport aproape ntreaga solicitare prevzut n calcul . b) Se recomand urmtoarele valori ale rezisten ei la compresiune la care se poate decofra: -pr ile laterale ale cofrajelor se pot ndeprta dup ce betonul a atins o rezisten la compresiune de minimum 2,5 N/mm2 , astfel nct fe ele i muchiile elementelor s nu fie deteriorate ; -cofrajele fe elor inferioare la plci i grinzi se vor ndeprta men innd sau remontnd popi de siguran , atunci cnd rezisten a la compresiune a betonului a atins, fa de clas, urmtoarele procente: - 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6 m; - 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6 m ;

73

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

c) -ndeprtarea popilor de siguran se face la termenele stabilite n proiect. Nu este permis ndeprtarea popilor de siguran ai unui planeu aflat imediat sub altul care se cofreaz sau la care se toarn betonul. 11.7.2 Stabilirea rezisten elor la care au ajuns pr ile de construc ie, n vederea decofrrii, se face prin ncercarea epruvetelor de control, pe faze, confec ionate n acest scop i pstrate n condi ii similare elementelor n cauz (a se vedea pct. 11.1.4.b). La aprecierea rezultatelor ob inute pe epruvetele de control trebuie s se in seama de faptul c poate exista o diferen ntre aceste rezultate i rezisten a real a betonului din element (evolu ia diferit a cldurii n beton n cele dou situa ii, tratarea betonului .a.), precum i fa de rezisten a determinat prin ncercri conform SR EN 206-1 i SR EN 12390-3. n cazurile n care exist dubii n legtur cu aceste rezultate, se recomand ncercri nedistructive. n tabelele 4, 5, 6 se prezint recomandri cu privire la termenele minime de decofrare i de ndeprtare a popilor de siguran , precum i a termenelor orientative de ncercare a epruvetelor de beton n vederea stabilirii rezisten ei betonului, n func ie de temperatura mediului i de viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului. Aplicarea acestor termene trebuie s asigure respectarea prevederilor anterioare (al.1). 11.7.3 Recomandri cu privire la termenele minime de decofrare ale fe elor laterale, n func ie de temperatura mediului i de viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului, sunt urmtoarele: a) pentru fe ele laterale, n tabelul 15; Tabelul 15
Viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului Lent Medie +5 2 2 Temperatura mediului (C) + 10 Termenul de decofrare (zile) 1 1/2 1 + 15 1 1

b) pentru fe ele inferioare ale cofrajelor, cu men inerea popilor de siguran , n tabelul 16; Tabelul 16
Condi ii tehnologice Temperatura mediului (C) +5 +10 +15 +5 +10 +15 Viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului Lent Medie Termenul (zile) de la turnare 6 5 4 5 5 3 10 8 6 6 5 4

Grinzi cu deschiderea de maximum 6,00 m Grinzi cu deschidere mai mare de 6,00 m

c) pentru ndeprtarea popilor de siguran , n tabelul 17; Tabelul 17


Condi ii tehnologice Temperatura mediului (C) +5 +10 +15 +5 +10 +15 Viteza de dezvoltare a rezisten ei betonului Lent Medie Termenul (zile) de la turnare 18 14 9 10 8 5

Grinzi cu deschiderea de maximum 6,00 m

74

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 Grinzi cu deschideri de 6,00...12,00 24 18 12 14 11 7 m Grinzi cu deschidere mai mare de 36 28 18 28 21 14 12,00 m NOTA Termenele prezentate n tabele sunt orientative, decofrarea urmnd a se face pe baza procedurilor de executare (n func ie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior) n momentul n care elementele au atins rezisten ele minime indicate n func ie de tipul de element i dimensiunile deschiderilor. Dac n timpul ntririi betonului temperatura se situeaz sub + 5 C atunci durata minim de decofrare se prelungete cu durata respectiv.

11.7.4 n cursul opera iei de decofrare trebuie respectate urmtoarele reguli : a) - desfurarea opera iei trebuie supravegheat direct de ctre conductorul punctului de lucru; n cazul n care se constat defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea construc iei decofrate, se sisteaz demontarea elementelor de sus inere pn la aplicarea msurilor de remediere sau consolidare; e) - sus inerile cofrajelor se desfac ncepnd din zona central a deschiderii elementelor i continund simetric ctre reazeme; f) - slbirea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, fr ocuri; g) - decofrarea se face astfel nct s se evite preluarea brusc a ncrcrilor de ctre elementele care se decofreaz, precum i ruperea muchiilor betonului sau degradarea materialului cofrajului i sus inerilor. 11.7.5 Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,00 m, precum i pentru descintrarea eafodajelor care sus in cintrele bol ilor, arcelor, plcilor sub iri etc., proiectul trebuie s con in precizri n legtur cu executarea acestor opera ii: numrul de reprize de descintrare, nl imile de coborre etc. 11.7.6 n termen de 24 de ore de la decofrarea oricrei pr i de construc ie se face, de ctre conductorul punctului de lucru, reprezentantul investitorului i de ctre proiectant (dac acesta a solicitat s fie convocat), o examinare amnun it a tuturor elementelor de rezisten ale structurii ncheindu-se un proces-verbal n care se vor consemna calitatea lucrrilor precum i eventuale defecte constatate. Este interzis efectuarea de remedieri nainte de aceast examinare. 11.8 Recep ia lucrrilor de punere n oper a betonului 11.8.1 Recep ia lucrrilor de punere n oper a betonului se efectueaz, pentru elemente sau pr i de construc ie, dac este prevzut n proiect sau stabilit de beneficiar, dup decofrarea elementelor sau pr ilor de construc ie respective. 11.8.2 Aceast recep ie are la baz: a) proiectul lucrrii; b) documentele privind calitatea betonului proaspt livrat i condica de betoane; c) verificarea existen ei corpurilor de prob, conform pct. 11.1.4.b i a trasabilit ii acestora; d) evaluarea strii betonului, prin sondaj, prin examinare vizual direct, mai ales n zonele deosebite (nguste i nalte, n apropierea intersec iilor de suprafa e orientate diferit .a.); e) msurarea dimensiunilor (ale sec iunilor, ale golurilor .a.) i a distan elor (pozi ia relativ a elementelor, a pieselor nglobate, a golurilor .a.), prin sondaj.

75

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

La aceast recep ie particip reprezentantul investitorului i este invitat proiectantul, n urma verificrilor ncheindu-se proces verbal de recep ie calitativ. 11.8.3 n cazurile n care se constat neconformit i (la dimensiuni, pozi ii, armturi aparente .a.), defecte (segregri, rosturi vizibile .a.) sau degradri (fisuri, por iuni dislocate ..a.), se procedeaz la ndesirea verificrilor prin sondaj, pn la verificarea ntregii suprafe e vizibile, consemnnd n procesul verbal toate constatrile. Remedierea neconformit ilor, defectelor i/sau degradrilor nu se va efectua dect pe baza acordului proiectantului, care trebuie s stabileasc solu ii pentru fiecare categorie dintre acestea. 12. PRECOMPRIMAREA 12.1 Prevederi generale 12.1.1 Executarea lucrrilor de precomprimare va fi ncredin at unor executan i care pot asigura nivelul de calitate corespunztor cerin elor pentru structuri de construc ii din beton precomprimat, printr-un sistem de management al calit ii certificat. Lucrrile de precomprimare (pretensionare, injectare) vor fi executate numai de echipe avnd cel pu in un membru cu atestare profesional de specialitate, eliberat conform prevederilor legale i aflat n termenul de valabilitate. NOT Pn la o nou reglementare legal privind atestarea profesional pentru exectuarea lucrrilor de precomprimare, aceast atestare se elibereaz, n continuare, de ctre INCERC. 12.1.2 Precomprimarea elementelor/structurilor, cu armtur pretensionat postntins se efectueaz pe baza proiectului tehnologic care, pe lng prevederile legate de armtura pretensionat (pct.9.1.1), trebuie s con in cel pu in urmtoarele prevederi privind pretensionarea i protec ia armturilor i ancorajelor. a) tipul de instala ie de pretensionare utilizat; b) condi ii preliminare privind pretensionarea: (i) rezisten a betonului, conform prevederilor din proiect; (ii) verificarea strii elementelor respective, n general, i a zonelor de ancorare, n special; (iii) verificarea strii eafodajelor, dac este cazul; (iv) verificarea strii armturii pretensionate (inclusiv a acceselor n canale) i a ancorajelor; (v) determinarea pierderilor de tensiune prin frecare; c) programul de pretensionare: (i) ordinea pretensionrii armturilor; (ii) for ele de control; (iii) modul de msurare a for elor de control; d) sistemele, produsele i instala iile utilizate pentru protec ia armturii pretensionate i a ancorajelor; e) programul opera iunilor pentru protec ia armturii pretensionate; f) documentele care trebuie s fie ntocmite privind pretensionarea i protec ia armturii pretensionate. Prevederi privind determinarea pierderilor de tensiune prin frecare, precum i cele privind fia de pretensionare i fia de injectare, sunt cuprinse n anexa E2.

76

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

12.1.3 Proiectantul trebuie s prevad n proiect datele i condi iile privind prevederile de la pct.12.1.2.b f, precum i programul special de precomprimare, dac n proiect se prevede ca precomprimarea s fie efectuat n etape, inndu-se seama de condi iile concrete n care se efectueaz opera iile respective. Necesitatea ntocmirii proiectului tehnologic pentru pretensionare, dac este cazul, va fi precizat n proiect, elaborndu-se pentru acesta caiet de sarcini. De asemenea, proiectantul trebuie s definitiveze pe antier: a) mrimea for ei de control, innd seama de mrimea real a pierderilor de tensiune prin frecare determinate pe antier; b) mrimea alungirii de control a armturii pretensionate pentru efortul unitar de control, innd seama de modulul de elasticitate al armturii stabilit i de pierderile de tensiune prin frecare determinate pe antier. Alungirea se calculeaz pentru lungimea total a armturii pretensionate, inclusiv por iunea necesar prinderii n prese. 12.1.4 Conformitatea for ei de pretensionare efective, stabilit pe baz de msurri n timpul pretensionrii i consemnat n fiele de pretensionare, face parte din activitatea de executare a lucrrilor, se refer la fiecare armatur pretensionat i este asigurat de personalul care efectueaz lucrrile de pretensionare. Exactitatea la realizarea for ei trebuie s fie de minimum 3%, fiind determinat de clasa de precizie a manometrului i de varia ia frecrilor n prese. 12.1.5 Se recomand ca toate datele din fiele de pretensionare s se completeze direct n timpul efecturii lucrrilor. n acele cazuri n care condi iile de lucru nu fac posibil ntocmirea direct a fielor, datele de pretensionare pot fi nscrise ntr-un caiet de lucru completat n timpul pretensionrii, fiele ntocmindu-se pe baza datelor respective. Citirile nregistrate se prelucreaz nainte de blocarea definitiv a ancorajelor, pentru a se trage concluziile asupra realizrii alungirii prescrise. Fiele de pretensionare reprezint unicul act valabil pentru stabilirea calit ii opera iilor de pretensionare. Ele se anexeaz la Cartea tehnic a construc iei. n cazul unor structuri cu numr mare de fascicule cu caracteristici identice, n locul fielor individuale se poate utiliza o fi comun pentru mai multe fascicule, datele fiind reunite sub form tabelar adecvat. Msurarea alungirii armturii pretensionare se ncepe dup realizarea primei trepte considerat drept treapt zero conven ional, iar valoarea corespunztoare alungirii corespunztoare intervalului dintre presiunea zero i presiunea treptei aleas ca zero conven ional se ob ine prin extrapolare. 12.1.6 Pretensionarea armturilor se face numai cu instala ii omologate. Instala iile trebuie s fie garantate de furnizor i verificate, pn la capacitatea lor maxim, de cel care le utilizeaz. 12.1.7 Utilizarea instala iilor se face n conformitate cu indica iile productorului i cu regulile tehnologice de executare a elementului din beton precomprimat. 12.1.8 La instala iile la care se utilizeaz manometre trebuie respectate urmtoarele prevederi: a) - transportul, manipularea i depozitarea manometrelor trebuie s se fac cu deosebit aten ie pentru evitarea ocurilor;

77

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

b) - pe lng manometrele utilizate trebuie s se dispun de nc o serie de manometre de rezerv. Se atrage aten ia asupra corelrii manometrelor gradate n bari cu cele n atmosfere; c) - n afar de manometrele de lucru i cele de rezerv trebuie s se dispun i de manometru etalon, folosit pentru verificarea periodic a manometrelor de lucru; d) - verificarea manometrelor de lucru se face cel pu in sptmnal i imediat cnd manometrele au suferit ocuri (de exemplu scparea armturii din pres, loviri etc.); verificarea se face prin montarea n paralel a manometrului de lucru i a manometrului etalon. Manometrul etalon trebuie verificat de o unitate de metrologie atestat, periodic, cel pu in o dat pe an, precum i n caz de accidente produse n timpul transportului sau utilizrii acestui manometru; e) - se recomand ca manometrele utilizate s aib urmtoarele caracteristici: - clasa manometrelor de lucru s fie de maximum 1,6, iar pentru manometrele etalon maximum 1; - diametrul cadranului s fie de minimum 100 mm pentru a permite o citire ct mai exact; - presiunea maxim admisibil a manometrului s fie cu cel pu in 30% mai mare dect presiunea maxim de lucru; - s fie de tip antioc cu glicerin sau alt sistem mecanic sau hidraulic de protec ie, omologat. 12.2 Efectuarea pretensionrii 12.2.1 Pretensionarea armturilor se va face, de regul, la temperaturi de minimumm +50C. 12.2.2 Este obligatoriu ca presa cu care se execut ntinderea armturii s reazeme pe elementul ce se precomprim, n vederea realizrii scurtrii elastice a betonului n timpul transferului. nainte de montarea presei, n cazul fasciculelor, acestea vor fi ordonate pentru a se putea identifica, dup introducerea presei, n vederea montrii lor corespunztoare n ancorajul de inventar. 12.2.3 Citirea indica iilor manometrului se face numai la creterea foarte lent a presiunii sau imediat n momentul opririi pompei, deoarece la descrcare valorile sunt influen ate de schimbarea sensului frecrilor interioare din pres. 12.2.4 Pretensionarea armturii pn la valoarea de control se va efectua n 4 sau 5 trepte. La fiecare treapt se vor nota toate datele care s permit stabilirea alungirii i a for ei de pretensionare. Pentru aceasta este necesar ca: a)-presiunea corespunztoare treptelor de pretensionare s corespund unor diviziuni ale cadranului manometrului; b)-primele dou trepte s fie egale ntre ele i egale cu cel mult 1/6 din efortul unitar final; c)-s se reprezinte pe hrtie milimetric diagrama efort-alungire pentru verificarea linearit ii acesteia n vederea extrapolrii, dac este necesar.

78

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

12.2.5 n cazuri speciale, n care pretensionarea fasciculelor pn la for a de control nu poate fi realizat dintr-o singur opera ie, se recomand ca prima etap de pretensionare s reprezinte 40 ... 60% din for a de control. Presarea intermediar a conului de ancorare se recomand s se fac cu o for egal cu 70% din for a de presare final. 12.2.6 Alungirea armturii n cursul pretensionrii se determin, cu precizia de 1 mm, prin: a) -msurarea deplasrii unor repere trasate pe armturi; b)- msurarea deplasrii pistonului. n cazul b), pentru stabilirea alungirii efective, valorile ob inute trebuie corectate prin scderea deplasrii armturilor ca urmare a mpnrii progresive n ancorajul de inventar al presei. De regul, ansamblul format de srme i conul ancorajului de inventar se deplaseaz simultan, astfel nct deplasarea conului reprezint valoarea de corec ie. 12.2.7 Pentru a se evita apari ia unei neuniformit i exagerate a eforturilor n armturi n cazul fasciculelor, imediat dup mpnarea acestora n ancorajul de inventar al presei se traseaz semne pe toate armturile (n vecintatea pieselor de ancorare), care vor fi urmrite pe parcursul tensionrii. Dac se constat lunecri neuniforme importante (mai mari de 5 mm), fasciculul se deblocheaz din ancorajul presei de pretensionare i se reia opera ia de pretensionare. 12.2.8 La pretensionarea fiecrei armturi se compar valoarea alungirii efective corespunztoare for ei de control, cu alungirea prevzut n programul de pretensionare. La pretensionarea din ambele capete, compara ia se face pentru ntreaga alungire, ntre valorile nregistrate n cele dou extremit i putnd fi diferen e n func ie de viteza de realizare a for ei, asimetria fasciculului .a.. Dac diferen ele constatate ntre alungirea prevzut i cea msurat sunt n limitele: a) 5% - opera ia de pretensionare se consider satisfctoare; b) 5% la 10% - se permite sporirea temporar a for ei de control, cu pn la 5% fa de valoare prescris n proiect, pentru ca alungirea msurat s fie cuprins n limitele indicate la aliniatul precedent (a); dup atingerea valorii maxime, for a poate fi cobort la valoarea din proiect, blocarea fcndu-se n acest situa ie; c) +5% la +10% - se efectueaz o verificare suplimentar a manometrelor i n cazul cnd acestea corespund etalonrii, pretensionarea se consider corespunztoare; nainte de demontarea manometrelor pentru verificare, se recomand ca presiunea s fie redus la minimum 20% pentru a se evita men inerea instala iei la o presiune prea ridicat; d) mai mari dect 10% - se opresc lucrrile de pretensionare i se anun proiectantul. Dup pretensionarea unui numr de fascicule identice i stabilirea domeniului de varia ie a alungirilor, se cuta s se determine cauzele unor depiri semnificative ale domeniului respectiv. n cazul procedeelor de precomprimare cu ancorajele definitive deplasabile n timpul pretensionrii (de exemplu, procedeul de ancorare a armturilor cu piuli e - BBRV), limitele

79

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

extreme (10%) se vor reduce n conformitate cu specifica iile tehnice ale procedeului, iar n lipsa acestora se vor adopta limitele 8%. 12.2.9 Dup efectuarea blocrii armturii pretensionate n ancoraj i ndeprtarea presei, la ancorajele tip inel-con se traseaz un semn pe armturi la circa 100 mm de fa a ancorajului, care trebuie s fie urmrit pn a doua zi pentru a se constata eventualele alunecri. Dac asemenea alunecri au loc, pretensionarea se va opri i se dispune verificarea ancorajelor (geometrie, duritate). 12.2.10 Tierea extremit ilor armturilor se face n momentul nceperii pregtirilor pentru injectare. Toate opera iile se fac cu aten ie, evitndu-se ocurile i ndoirea armturilor, ceea ce ar putea provoca alunecarea armturilor din ancoraj. Tierea srmelor se face cu discuri rotative sau cu flacr oxiacetilenic, la o distan de minimum 50 mm de ancoraj. Eventuala ndoire a srmelor se face cu chei speciale; n acest caz lungimea de tiere se sporeste. Tierea capetelor srmelor nu este necesar dac betonarea zonelor de capt permite nglobarea lor la ntreaga lungime. 12.2.11 n cazul armturilor pretensionate exterioare, se va verifica, la fiecare treapt, stabilitatea i eventualele deforma ii sau deplasri ale elementelor pe care reazem armtura pretensionat de-alungul acesteia, deoarece aceste deforma ii sau deplasri pot influen a valoarea alungirilor msurate. 12.3 Efectuarea lucrrilor de protec ie a armturii pretensionate 12.3.1 Protec ia armturii pretensionate se realizeaz, de regul, prin: a) - injectarea, n canale, a materialului de protec ie prevzut n proiect; b) acoperirea, prin betonare sau cu alte sisteme, prevzute n proiect, a ancorajelor; c) msuri speciale, pentru armturile pretensionate exterioare, prevzute n caiete de sarcini, dar cel pu in cele artate n continuare. La realizarea protec iei armturii pretensionate se vor avea n vedere prevederile SREN 446 i SREN 447. Dac lucrrile de protec ie a armturii pretensionate nu se efectueaz n scurt termen (maximum 7 zile) de la terminarea pretensionrii armturilor respective, nainte de a efectua lucrrile de protec ie se va examina starea armturii pretensionate n zonele vizibile rezultatul examinrii fiind consemnat ntr-un document de constatare. n cazul apari iei unor fenomene de coroziune, se va anun a proiectantul pentru a decide n privin a continurii lucrrilor. 12.3.2 Principalele cerin e privind injectarea canalelor armturilor pretensionate sunt urmtoarele: a) respectarea caracteristicilor materialului de injectare; b) completitudinea umplerii canalelor, consemnat n fiele de injectare, pentru fiecare canal n parte (a se vedea anexa E2). 12.3.3 Condi iile preliminare specifice care trebuie avute n vedere nainte de nceperea lucrrilor de injectare a canalelor armturilor pretensionate, sunt urmtoarele: a) verificarea traseului canalului sub aspectul posibilit ii de circula ie a materialului de injectare, precum i de aerisire; b) asigurarea preparrii materialului de injectare n condi iile i cantit ile stabilite;

80

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

c) existen a prevederilor, n specifica ia de proiect, privind materialul de injectare i eventualele condi ii speciale; d) existen a condi iilor tehnice specifice acestor lucrri (dotri tehnice, inclusiv pentru nlocuiri, dac este cazul, facilit i etc.). 12.3.4 Conformitatea injectrii, n sensul asigurrii umplerii complete a canalelor i a men inerii acestei umpleri, face parte din activitatea de executare a lucrrilor, se refer la fiecare canal injectat pentru care se ntocmete fia de injectare, i este asigurat de personalul care efectueaz lucrrile de injectare. Eventualele neconformit i, eviden iate n fiele de injectare, se rezolv cu acordul proiectantului. 12.3.5 O aten ie deosebit la protec ia de capt se acord ancorajelor cu bulb, sau bucle pe dorn. 12.3.6 Protec iile temporare ale armturilor care se prevd s se pstreze i dup realizarea celor permanente pe baz de ciment, trebuie indicate n caietul de sarcini n urma probelor efectuate de un institut de specialitate, prin care s se confirme c nu sunt afectate aderen a i protec ia mpotriva coroziunii. 12.3.7 Intervalele de timp n care trebuie realizat protec ia permanent se stabilesc pe baza prevederilor de la pct.9.4.1. Eventualele prelucrri de la capete se vor proteja prin manoane sigure mpotriva degradrilor mecanice sau coroziunii. n acest interval de timp trebuie s se evite corodarea armturii, prin una sau mai multe din urmtoarele msuri: - mpiedicarea ptrunderii apei n canale; - evacuarea apei ptrunse accidental n canale, prin orificiile de golire prevzute n punctele de cot minim ale traseelor i suflare cu aer comprimat; - protejarea prin nvelire a por iunii exterioare a fasciculelor. n situ iile excep ionale n care termenul de realizare a protec iei nu poate fi respectat, se cere avizul proiectantului asupra msurilor de protec ie ce trebuie adoptate. 12.3.8 Opera iile de realizare a protec iei armturilor pretensionate (injectare, torcretare, betonare) se face la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse ntre +50C i +300C. n cazul n care temperaturile nu se nscriu n limitele men ionate, protec ia armturilor se poate face numai cu respectarea unor msuri speciale, care trebuie s fie avizate de proiectant. 12.3.9 Este obligatorie stabilirea compozi iei amestecului (past de ciment) pentru injectare, pe baza unor ncercri preliminare de laborator privind determinarea propriet ilor amestecului. Trebuie s se respecte urmtoarele reguli: - ncercrile se efectueaz pe cel pu in dou probe diferite de ciment, prelevate din lotul de ciment aprovizionat; - pentru toate amestecurile se reproduc strict aceleai condi ii (malaxare, temperatur etc.). Rezisten a minim la compresiune a amestecului de injectare, trebuie s fie stabilit n proiect.

81

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Este interzis utilizarea clorurii de calciu, sau a altor substan e care con in clor i care favorizeaz corodarea armturilor. 12.3.10 Se recomand ca nainte de nceperea injectrii s se asigure utilajul i dispozitivele de rezerv necesare (malaxor, pomp de injectare, furtune, srme pentru desfundat etc.) pentru o eventual interven ie la toate punctele de acces ale fasciculului. De asemenea, trebuie s se elimine orice neetaneitate a pompei i racordurilor, care poate conduce fie la introducerea aerului n canal, fie la obturarea n timpul injectrii. Nu se pot folosi procedee de injectare la care deplasarea amestecului se face cu ajutorul aerului comprimat. 12.3.11 Pregtirea ancorajelor n vederea injectrii se face innd seama de prevederile proiectului. Etanarea zonei ancorajelor n vederea injectrii se face fie cu mortar, beton sau rin epoxidic, fie cu un capac metalic i garnitur de etanare fixat de placa metalic de sub ancoraj. Ambele variante trebuie s permit cuplarea sigur i etan a furtunului prin care se face alimentarea cu amestecul de injectare i nchiderea sub presiune a circuitului. n acest scop se pot utiliza fie buc i de furtun sau eav din material plastic care se stranguleaz la terminarea injectrii, fie robine i. 12.3.12 nainte de injectare se procedeaz la splarea canalului precum i la verificarea etaneit ii i continuit ii lui, folosind ap sub presiune sau aer comprimat trecut prin filtru de ulei. Splarea trebuie s fie mai intens dac armtura a fost protejat cu ulei emulsionabil. Aceste opera ii se fac cu cel pu in 15 minute nainte de nceperea injectrii, n cazul canalelor cptuite i cu cel pu in 60 minute, n cazul canalelor necptuite. Orice neetaneitate constatat trebuie s fie reparat nainte de nceperea injectrii. Eliminarea apei se recomand a se face cu aer comprimat, dac nu au fost prevzute orificii de scurgere n punctele cele mai de jos ale canalului. 12.3.13 La fasciculele orizontale introducerea amestecului de injectare se face prin: - axa ancorajului pentru fascicule rectilinii sau cu devia ii mici; la lungimi mai mari de 30 m, pentru cazul canalelor necptuite i 40 m pentru canale cptuite trebuie s se prevad teuri intermediare de control, interven ie sau continuare a injectrii; - teuri de injectare amplasate n punctul cel mai de jos al canalului, n cazul fasciculelor cu traseu curb; distan a ntre teuri nu trebuie s depeasc 20 m. 12.3.14 La fasciculele verticale sau oblice cu nclinare mare, introducerea amestecului de injectare se face prin axa ancorajului de la partea inferioar a fasciculului. Se recomand ca la fascicule cu lungime mai mare de 25 m s se prevad teuri de control a umplerii sau de injectare n caz de necesitate (de exemplu cnd pompa nu poate realiza presiunea necesar pentru ntreaga nl ime a canalului).

82

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

La fasciculele verticale sau oblice cu nclinare mare trebuie s se prevad teuri de reinjectare amplasate la o distan cuprins ntre 1,5 i 3 m de ancorajul superior. 12.3.15 La fasciculele cu un capt ancorat prin nglobare n beton, modul de amplasare, n aceast zon, a teurilor de injectare sau control, trebuie s garanteze umplerea pn la contactul cu betonul n care este ancorat fasciculul. 12.3.16 n cazul elementelor realizate din bol ari se recomand s se prevad cel pu in cte un teu de control pe traseul fiecrui fascicul. 12.3.17 Introducerea amestecului pentru injectare n canale se face cu respectarea urmtoarelor reguli: a) - injectarea se face cu pompe prevzute cu membran, nec sau piston; b) - accesul n canal se face continuu i lent (6 12 m/min), toate orificiile n lungul canalului fiind la nceput libere; se avea grij deosebit ca prin pompare s nu se introduc aer odat cu amestecul; diversele orificii trebuie s fie astupate pe msur ce amestecul ajunge n dreptul lor. Dopurile de astupare a orificiilor trebuie s fie umezite n prealabil pentru a putea fi ndeprtate ulterior; c) - n func ie de modul de desfurare a injectrii la primele fascicule, se poate avea n vedere o reducere a fluidit ii amestecului; d) - dup ce fluiditatea amestecului ieit prin ultimul orificiu este apropiat de cea determinat ini ial, orificiile se astup i se mrete presiunea cu circa 3 bar peste presiunea de injectare a amestecului; aceast suprapresiune se men ine constant timp de circa 2 minute, n cazul canalelor cptuite i de circa 3 minute, n cazul canalelor necptuite.n cazul utilizrii aditivilor expansivi, presiunea se poate reduce la 2 bar iar durata la 1 minut. n acest caz fie se utilizeaz dopuri din materiale poroase care s permit eliminarea apei separat din amestecul de injectare, fie orificiile sunt lsate libere ntr-o prim etap i astupate ulterior; e) - canalele care comunic ntre ele trebuie s fie injectate simultan sau unul dup altul fr ntrerupere, trebuind s existe certitudinea umplerii complete a tuturor canalelor; f) - dup aproximativ 45 minute de la injectare, se procedeaz obligatoriu la reinjectare, fiind respectate aceleai condi ii ca i la injectare; cantitatea de amestec introdus la reinjectare fiind de maximum 10% din cea introdus la injectare (nainte de racordarea pompei, accesul trebuie s fie desfundat cu o tij metalic adecvat); g) - reinjectarea fasciculelor verticale sau oblice se face prin teurile prevzute special n acest scop. Se recomand efectuarea reinjectrii chiar n cazul utilizrii unor aditivi expansivi. Intervalul de timp la care se face reinjectarea este de aproximativ 45 minute de la terminarea injectrii. Se recomand ca la primele canale injectate s se fac dou sau trei reinjectri, la diverse intervale de timp, pentru a se stabili intervalul optim de reinjectare, dup care efectul sedimentrii amestecului de injectare devine neglijabil. n cazurile excep ionale n care nu s-a reuit efectuarea reinjectrii prin teul special prevzut, opera ia respectiv se face prin axa conului superior, permi ndu-se evacuarea apei separate la partea superioar. Cantitatea de amestec introdus la reinjectare nu trebuie s depeasc sensibil cantitatea necesar pentru nlocuirea golului format prin sedimentare;

83

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

h) - la circa 24 ore dup terminarea opera iei de injectare toate golurile rmase la orificiile de injectare, golire sau control, trebuie s fie umplute cu amestecul de injectare, pn la fa a betonului sau pn la captul evii teului. O aten ie deosebit trebuie s se acorde acestei opera ii la fasciculele cu nclinri mari la capete i la cele verticale. evile metalice ale teurilor de acces trebuie s fie ndeprtate sau protejate, n cazul n care exist pericolul ca prin coroziune betonul s fie deteriorat. 12.3.18 Pentru controlul calit ii amestecului de injectare trebuie s se efectueze urmtoarele probe cu metodele prevzute n standardele n vigoare: - determinarea fluidit ii la fiecare arj de amestec; - determinarea sedimentrii i a rezisten ei la compresiune, o determinare pentru toat cantitatea de amestec folosit la injectarea fasciculelor dintr-un schimb, n aceleai condi ii. Rezultatele ob inute trebuie s se nscrie n fia de injectare. 12.3.19 Dac n perioada n care se fac injectarea i ntrirea amestecului de injectare, temperatura mediului ambiant poate cobor sub +50C, este obligatorie izolarea elementelor de atmosfera exterioar, cu ajutorul unor construc ii sau amenajri auxiliare, nclzite la o temperatur minim de +50C, cu aer cald, registre de evi cu ap cald sau abur, raze infraroii, rezisten e electrice etc. Injectarea trebuie s se efectueze la minim 48 ore de la nceperea nclzirii. nclzirea trebuie s continue cel pu in 48 ore dup terminarea opera iei de injectare, n func ie i de temperatura exterioar. Pe toat perioada de nclzire trebuie s se msoare, din 6 n 6 ore, temperatura realizat; valorile ob inute se nscriu n coloana de observa ii din fia de injectare. ]Se recomand ca n toate cazurile n care injectarea se face n perioade foarte reci, s se utilizeze amestecuri rezistente la nghe , verificate prin probe de laborator, care s confirme c nu are loc creterea volumului dup men inerea timp de 36 ore la temperatura de +20C ...+50C i apoi coborrea rapid a acesteia la -200C. De regul, un volum de pori de 6 10% asigur ob inerea unui amestec rezistent la nghe . 12.3.20 Cnd se prevede c injectarea se face pe timp friguros, trebuie s se ia msuri sporite de mpiedicare a ptrunderii apei n canale, cu ncepere de la pozarea armturii i pn la efectuarea opera iei de injectare. Se recomand ca la aceste canale s se prevad orificii n punctele inferioare, orientate n jos sau lateral, astfel ca eventuala ap ptruns s se poat evacua liber. n cazul n care, cu toate msurile luate, se constat totui c a ptruns ap n canale, aceasta trebuie s fie evacuat imediat cu ajutorul aerului comprimat. 12.3.21 Inainte de injectare trebuie s se procedeze la verificarea continuit ii canalelor, pentru a se detecta eventualele blocri datorate formrii unor dopuri de ghea ; aceast verificare se face, obligatoriu, numai cu aer comprimat, deoarece n cazul utilizrii apei, evacuarea

84

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

acesteia din canalele obturate este foarte anevoioas. Se interzice utilizarea, n acest scop, a aburului. n cazul n care se constat existen a unui dop de ghea , se introduce aer comprimat nclzit, att n canalul obturat, ct i n cele alturate (neobturate), pn la asigurarea continuit ii canalului (prin topirea complet a ghe ii), fapt care se verific prin ieirea liber a aerului prin captul opus. Este interzis nclzirea armturii pretensionate prin trecerea unui curent electric. n ziua injectrii, trebuie s se procedeze la splarea i nclzirea pere ilor canalelor i la topirea eventualelor resturi de ghea rmase n canale. n acest scop, canalele se umplu cu ap nclzit la 30... 400C, care se men ine n canale timp de circa 15 minute. Aceast opera ie se efectueaz de minim dou ori. Introducerea apei calde se face numai n acele canale pentru care exist certitudinea c pot fi injectate n aceeai zi. n cazul n care, din motive excep ionale, unele canale splate nu pot fi injectate n aceeai zi, este necesar evacuarea integral a apei din aceste canale, utilizndu-se aer comprimat nclzit. La pregtirea i introducerea amestecului de injectare se respect prevederile men ionate anterior, cu urmtoarele msuri suplimentare: - apa de amestecare trebuie s fie la o temperatur ntre +300C i +400C; - amestecul trebuie s fie la o temperatur de cel pu in +200C n momentul introducerii n canal; - se recomand utilizarea de aditivi pentru sporirea volumului de pori al amestecului i mbunt irea comportrii la nghe . 12.3.22 La elementele sau construc iile din beton precomprimat la care se prevede ca armtura de pretensionare, aflat la exteriorul sec iunii, s aib aderen cu betonul, prin proiect trebuie s se prevad cel pu in modul de punere n oper a betonului sau a mortarului de protec ie, marca mortarului sau a betonului, grosimea stratului, gradul de impermeabilitate. Betonul sau mortarul de protec ie trebuie s fie ct mai compact (de exemplu, pentru beton, gradul de impermeabilitate P810), iar rezisten a se recomand s fie egal cu cea a betonului din elemente i cel pu in Bc 25, respectiv M 300. Grosimea stratului de acoperire cu mortar sau beton se stabilete n func ie de agresivitatea mediului, (a se vedea pct.. 9.4.1) Pentru cazurile necuprinse n aceste prevederi se cere avizul unui laborator de specialitate. 12.3.23 La elementele la care fa a opus celeia pe care este plasat armtura pretensionat vine n contact cu lichide sau cu materiale agresive, trebuie s ia msuri - ncepnd cu fazele premergtoare pretensionrii - ca protec ia armturii s se fac dup remedierea neetaneit ii betonului. Renun area la aceast prevedere se poate face numai pe baza unor prescrip ii speciale. 12.3.24 La elementele sau construc iile la care protec ia armturii exterioare este prevzut s se fac prin torcretare, opera iile se fac n conformitate cu reglementrile tehnice aplicabile i cu respectarea urmtoarelor prevederi:

85

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

a) - la stabilirea sortului granular al nisipului i a dimensiunii maxime a granulei de agregat se ine seama i de distan a minim liber dintre dou srme alturate i de grosimea stratului de protec ie; b) - trebuie s se efectueze o cur are ngrijit a suprafe ei, eventual prin sablare; dac exist urme de rugin, acestea vor fi ndeprtate de pe armtur; dup sablare, se efectueaz cur area suprafe ei cu un jet de aer. Dac armtura a fost protejat temporar, de exemplu cu lapte de ciment sau cu alte substan e de protec ie temporar care reduc aderen a, acestea trebuie s fie ndeprtate prin procedeul care se dovedete mai eficient (sablare, jet de ap i aer comprimat etc.). Dac se prevede ca protec ia temporar s se pstreze, cur area se face cu procedee care s nu conduc la degradarea ei; c) - aplicarea mortarului prin torcretare la protejarea armturilor nfurate sub tensiune pe recipien i se face, de regul, dup umplerea cu ap a acestora i realizarea, n msura n care este posibil, a presiunii maxime de ap ce se dezvolt n exploatare. Recipientul nu se golete pn la ob inerea rezisten ei torcretului, prevzut n proiect. 12.3.25 Protec ia armturilor cu beton sau mortar turnat se prevede n proiect i se realizeaz numai pe baza unor experimentri prealabile, prin care s se stabileasc detaliile de executare n func ie de condi iile specifice (distan ntre armturi, posibilitate de compactare, aderen a de stratul suport etc.). 12.3.26 Sistemele de protec ie anticoroziv a suprafe ei straturilor aplicate prin torcretare sau turnare se adopt i execut pe baza prevederilor din reglementrile specifice n vigoare. Pentru cazurile necuprinse n aceste reglementari se cere avizul unui laborator de specialitate. 12.4 Verificarea i recep ia lucrrilor de precomprimare 12.4.1 Verificarea lucrrilor de precomprimare const n: a) verificarea documentelor privind confec ionarea, montarea i recep ia armturii pretensionate (pct.9.9); b) verificarea privind pretensionarea armturii; c) verificarea privind protec ia armturii pretensionate. 12.4.2 Verificarea privind pretensionarea armturii se refer la: a) verificarea realizrii for ei de control i a men inerii acesteia, conform condi iilor din acest cod de practic (pct.12.1 i 12.2), dac prin proiect nu se prevede altfel, verificarea efectuat n timpul pretensionrii pentru fiecare armtur pretensionat i consemnat n fiele de pretensionare; b) verificarea strii elementelor precomprimate, n timpul i dup efectuarea pretensionrii, mai ales n zonele de ancorare a armturii pretensionate, precum i, dac este cazul, a elementelor de sus inere a armturii exterioare de-a lungul acesteia i a rosturilor la elemente asamblate prin precomprimare, verificarea fiind fcut prin examinare direct (fisuri, striviri locale .a.) a tuturor acestor zone. 12.4.3 Verificarea privind protec ia armturii pretensionate se refer la:

86

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

a) verificarea documentelor privind livrarea i recep ia produselor implicate, a conformit ii cu prevederile proiectului, precum i a strii acestora, prin examinare direct, dup caz; b) luarea n considerare a documentelor privind starea armturii, n cazul precizat la pct.12.3.1 aliniatul ultim; c) verificri n timpul opera iunilor privind protec ia armturii pretensionate (injectare, betonare .a) i a fielor ntocmite pentru aceste opera iuni. 12.4.4. Recep ia lucrrilor de precomprimare se consemneaz, pe baza verificrilor artate mai nainte, n procesul verbal de recep ie calitativ a lucrrilor care devin ascunse. La recep ie va fi invitat proiectantul. 13 MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE 13.1 Prevederi generale 13.1.1 Montarea elementelor prefabricate se efectueaz pe baza datelor din proiect, urmnd ca, n func ie i de complexitatea lucrrilor de montare, prin proiect s se prevad necesitatea ntocmirii proiectului tehnologic, caz n care se elaboreaz, de ctre proiectant, caiet de sarcini. Proiectul (proiectul tehnologic) va cuprinde cel pu in urmtoarele: a) cantitatea de elemente de montat, defalcat pe sortimente; b) mijloacele de transport pn la locul de montare; c) locul de depozitare pe antier i condi iile de aezare i rezemare (dac montajul nu se execut direct de pe mijlocul de transport); d) metodele de montare, utilajul necesar i amplasamentul acestuia; e) ordinea de desfurare a opera iilor de montare; f) forma iile de lucru necesare pentru montare; g) graficul calendaristic de lucru pentru transportul i montarea elementelor prefabricate, ntocmit n concordan cu ordinea de montare a elementelor i inndu-se seama de timpul necesar pentru ntrirea betonului de monolitizare a mbinrilor, dac este cazul; h) modul de pregtire al suprafe elor pe care vor rezema elementele i al zonelor de monolitizare; i) modul de pozi ionare i regulile de verificare a respectrii abaterilor admise pentru montare; j) msurile necesare pentru fixarea provizorie a elementelor; k) ordinea de executare a sudurilor i condi iile tehnice de calitate pe care trebuie s le ndeplineasc sudurile; l) etapele la care este necesar o recep ie par ial a lucrrilor de montare sau de mbinare, precum i a altor lucrri secundare; m) abaterile admise la montare. La stabilirea msurilor necesare pentru fixarea provizorie a elementelor la montare se vor avea n vedere prevederile SR EN 1991-1-6 i ale SR EN 1991-1-6/B1. 13.1.2 Montarea elementelor prefabricate va fi condus de un inginer sau subinginer specializat n acest domeniu i supravegheat permanent de maitri cu experien dobndit la lucrri similare. 13.1.3 Succesiunea opera iilor de montare este condi ionat de posibilitatea executrii mbinrilor definitive, care nu trebuie s fie stnjenit de elementele ce se monteaz n continuare sau prin executarea altor lucrri.

87

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

13.1.4 Produsele necesare pentru rezemri umede (mortar) sau uscate (aparate de rezem metalice, din neopren armat .a.), precum i pentru mbinri umede (monolitizri cu beton i armtur) sau uscate (prin sudur, cu uruburi .a) trebuie s fie conform proiectului i s aib, dup caz, atestarea de conformitate cu standardele sau DTL de referin . Armtura i betonul vor fi realizate i puse n oper conform prevederilor prezentului cod de practic. Piesele nglobate n beton se consider corespunztoare, astfel: a) cele din elementele turnate in situ, pe care se monteaz elementele prefabricate, prin recep ia conform prevederilor prezentului cod de practic; b) cele din elemente prefabricate (pentru mbinri i pentru manipulare), prin documentele privind calitatea acestor elemente, eliberate de productorul lor. 13.2 Realizarea montrilor i mbinrilor 13.2.1 nainte de montare trebuie realizate urmtoarele: a) verificarea suprafe elor care vin n contact i cele care intr n mbinare, n special sub urmtoarele aspecte: (i) respectarea condi iilor privind dimensiunile i forma (planitate, rugozitate .a.), dup caz; (ii) prelucrarea corespunztoare (spre exemplu, perierea cu perie de srm i splarea din abunden n cazul n care vin n contact cu beton de monolitizare sau mortar de poz), dac este cazul; (iii) pozi ia i forma corespunztoare a armturilor sau altor piese care intr n mbinare; (iv) starea de cur enie; b) trasarea de detaliu pentru pozi ia de aezare, cu repere att pe zonele de aezare, ct i pe elementele care se monteaz. c) verificarea cotei de nivel a suprafe elor de aezare pe care se monteaz elementele. d) pregtirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilit ii elementului montat pn la realizarea mbinrii definitive, dac este cazul. 13.2.2 Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care s asigure montajul n condi ii de securitate. La ridicarea elementelor prefabricate se va executa n prealabil o sltare provizorie pn la cca 20 mm pentru verificarea prinderii elementelor n dispozitiv. Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere dup realizarea corect a rezemrii. Este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor elementelor montate sau care reazem pe acestea. Asigurarea se va realiza naintea desprinderii elementului din crligul macaralei, fie prin executarea mbinrilor definitive, fie prin mijloace provizorii. Piesele de prindere provizorie nu vor putea fi demontate dect dup executarea mbinrii definitive, respectiv n cazul mbinrilor umede sau mixte, dup cel pu in 3 zile de la betonare. Este interzis s se monteze elemente pe altele care nu au fost fixate definitiv (cu excep ia cazurilor prevzute prin proiect). mbinrile definitive trebuie s fie executate n cel mai scurt timp posibil de la montaj. Indiferent de tipul elementului, la ridicarea, i deplasarea orizontal, n stare suspendat a elementelor, trebuie folosite cabluri/funii pentru oprirea balansrii.

88

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

13.3 Executarea rosturilor la elemente sau construc ii din bol ari sau panouri prefabricate asamblate prin precomprimare 13.3.1 Umplerea rosturilor dintre elementele prefabricate (bol ari sau panouri) se poate face prin: a) turnare de beton n spa ii largi (100...200 mm) b) matare sau injectare de mortar n rosturile avnd grosimea de 15...30 mm pentru elemente cu nl imea pn la 1,50 m i de 35...55 mm pentru elemente cu nl imea mai mare de 1,50 m c) lipirea cu rini epoxidice, caz n care grosimea rostului nu va depi 1 mm; utilizarea rinilor se va face pe baza agrementului tehnic i a prevederilor furnizorului d) alte metode speciale, pe baza DTL. 13.3.2 Bol arii sau panourile care urmeaz a fi asamblate prin precomprimare trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerin e: a) s fie recep ionate fiecare bucat, i s corespund prevederilor proiectului; b) s aib asigurat pozi ia relativ (coinciden , continuitate) a canalelor; c) s fie executate corect fe ele din rost i suprafe ele acestora s nu prezinte tirbituri, rupturi sau fisuri. 13.3.3 Realizarea rosturilor trebuie s satisfac, dup caz, urmtoarele cerin e: a) s asigure legtura ntre materialul (beton, mortar) din rost cu betonul bol arilor; aceast legtur se asigur, dup caz, prin amprentarea suprafe elor, must i de armtur i armarea cu plase a rostului; b) s asigure condi ia de etaneitate (forma rostului s permit aplicarea materialului sau garniturii de umplere); c) dimensiunile rostului trebuie s permit realizarea mbinrilor armturilor nepretensionate i betonului n condi ii corespunztoare; d) rezisten a betonului din rost va fi superioar cu o clas rezisten ei betonului din elemente; dimensiunea maxim a agregatelor nu va depi 3 mm pentru rosturi cu grosimea pn la 25 mm inclusiv i 7 mm pentru rosturi peste 25 mm grosime; controlul calit ii materialului din rosturi se va face la data nceperii precomprimrii i la 28 zile de la turnarea rosturilor folosind: - pentru mortar, prisme 40 40 160 mm sau cuburi cu latura de 70,7 mm - pentru beton, cuburi cu latura de 150 mm sau cilindri; e) lungimea cordoanelor de sudur sau petrecerea buclelor de armtur din rost trebuie s se ncadreze n limitele toleran elor din proiect. 13.3.4 Continuitatea i etaneitatea canalelor n rost se poate realiza n una din urmtoarele variante: - manoane recuperabile din caucic sau alt material; - manoane nerecuperabile din tabl, polietilen sau PVC. 13.3.5 Pentru asamblare, bol arii sau panourile prefabricate se vor aeza pe reazeme (calaje, platforme, funda ii netasabile), care s permit scurtarea elementului (deplasarea lor) la precomprimare i descentrarea uoar a reazemelor intermediare, dndu-se o aten ie deosebit reazemelor de capt care trebuie s fie capabile s preia greutatea proprie a ntregului element fr a se produce denivelri importante. 13.3.6 nainte de nceperea asamblrii se vor examina, nc o dat, cu aten ie, bol arii sau panourile prefabricate, pentru a avea certitudinea c acetia corespund din punct de vedere

89

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

calitativ cerin elor proiectului. De asemenea este necesar s se verifice concordan a dintre lungimea real a elementului i cea prevzut n proiect. 13.3.7 nainte de aezarea bol arilor sau panourilor n pozi ia de asamblare: - se vor ndeprta praful, murdria i eventualul strat superficial de lapte de ciment de pe fe ele dinspre rosturi ale bol arilor i panourilor, cu ajutorul periei de srm i prin splarea cu ap; - se va verifica starea canalelor (obturare, cur enie); - se va analiza siguran a la rsturnare att a panourilor ct i a ntregului element i se vor lua msuri de sprijinire adecvate, care s nu mpiedice deformarea elementului la precomprimare. 13.3.8 Dup aezarea bol arilor sau panourilor n pozi ia de asamblare i pn la umplerea rosturilor se vor lua msuri pentru a mpiedica murdrirea fe elor interioare ale rosturilor i ale canalelor. 13.3.9 nainte de umplerea rosturilor cu amestecuri pe baz de ciment, fe ele respective ale bol arilor sau panourilor vor fi udate cu ap, lundu-se msurile necesare pentru ndeprtarea apei de la baza rosturilor (a se vedea i pct. 11.5.3). 13.3.10 Compozi ia i consisten a materialului de umplere a rostului se vor stabili prin ncercri preliminare. Folosirea aditivilor se face pe baza DTL fiind ns obligatorii ncercri preliminare, la antier; utilizarea concomitent a dou tipuri de aditivi se va face numai cu avizul unui laborator autorizat. 13.3.11 Compactarea mortarului n rost se execut n general prin ndesare cu ipca sau cu vergeaua metalic. Pentru o mai bun compactare se poate prevedea pe fiecare din fe ele panoului o alveol semicircular, care s permit introducerea unui pervibrator n rost, atunci cnd acesta este de grosime mare. n cazul n care se folosete metoda de compactare interioar a mortarului sau betonului se vor prevedea ca mijloacele de compactare s nu deterioreze sau s nu deplaseze manoanele pentru realizarea canalelor n rost. 13.3.12 Dup turnare, se vor lua msuri de protec ie a rosturilor att mpotriva ntririi rapide (n cazul timpului excesiv de cald), ct i mpotriva nghe ului (n cazul timpului friguros). 13.4 Verificarea i recep ia lucrrilor de montare a elementelor prefabricate 13.4.1. Verificarea lucrrilor de montare a elementelor prefabricate se refer la: a) verificarea pozi iei, n plan i pe nl ime, i a ncadrrii n abaterile admisibile, pentru fiecare element montat; b) verificarea, prin observare vizual direct i, eventual, cu spioni, a modului de rezemare, n cazul rezemrilor simple, pe pat de mortar sau pe aparate de rezem, la fiecare rezemare; c) verificarea, prin observare vizual direct a mbinrilor prin sudur, cu uruburi sau alte sisteme mecanice, uscate, precum i prin determinri nedistructive, la mbinrile elementelor structurale, prin sondaj; d) verificarea, prin observare vizual direct i prin msurri simple, a armturilor care intr n mbinare, precum i a spa iului destinat turnrii betonului, la fiecare mbinare prin monolitizare sau matare;

90

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

e) supravegherea opera iilor de turnare a betonului sau de matare (starea spa iului, clasa betonului, caracteristici ale betonului proaspt .a.), prelevarea epruvetelor (cuburi sau cilindri) pentru fiecare arj de beton pus n oper, verificarea aspectului betonului la decofrare i verificarea clasei betonului turnat. Pentru lucrrile i zonele care devin ascunse (pct. b - e de mai nainte) se ncheie procese verbale privind calitatea lucrrilor care devin ascunse. Se ncheie, deasemenea, procese verbale privind conformitatea pozi iei n plan i pe nl ime a elementelor prefabricate structurale, dup montare i fixarea definitiv. 13.4.2 Recep ia lucrrilor de montare a elementelor prefabricate este consemnat prin proces verbal de recep ie calitativ, care are la baz: a) documentele privind calitatea i recep ia: (i) elementelor prefabricate montate; (ii) materialelor utilizate la rezemri i mbinri; b) documentele privind calitatea lucrrilor de montare, ncheiate ca urmare a verificrilor conform pct. 13.4.1 de mai nainte; c) examinarea, prin observarea vizual direct, a elementelor prefabricate montate, inclusiv a rezemrilor i mbinrilor acestora. La recep ie este invitat proiectantul. 13.5 Condi ii prealabile, precum i cele necesare pentru efectuarea lucrrilor de montare a elementelor prefabricate 13.5.1 Principalele condi ii prealabile sunt: a) recep ionarea elementelor prefabricate procurate pentru montare; b) asigurarea utilajelor, echipamentelor i dispozitivelor necesare pentru manipulare, montare i fixare provizorie, conform graficului de montare, mai ales n situa iile, de regul frecvente, n care acestea se fac prin prestare de servicii; c) efectuarea lucrrilor pregtitoare, cum sunt: (i) executarea cilor necesare transportului elementelor i accesului utilajelor de montare; (ii) executarea cilor de rulare ale utilajelor de montare; (iii) verificarea bunei func ionri a utilajelor de montare, precum i a dispozitivelor de prindere i de fixare provizorie; (iv) executarea schelelor, dac este cazul, pentru accesul la zonele de lucru (de rezemare, de desfacere din macara, de verificare a trasrii .a.). 13.5.2 Elementele prefabricate prevzute pentru montare trebuie s fie recep ionate n prealabil. Recep ia se efectueaz prin analizarea documentelor privind calitatea acestora, eliberate de productor, a prevederilor din proiect i examinare direct. 13.5.3 Documentele privind calitatea elementelor prefabricate sunt: a) n cazul elementelor prefabricate de serie, introduse pe pia , declara ie de conformitate conform prevederilor legale privind categoria elementelor respective; b) n cazul elementelor prefabricate unicat, adic a celor executate pe baza unui anumit proiect, pentru o anumit construc ie, pe baza unei comenzi directe, cum e cazul, de regul, a elementelor structurale pentru cldiri i construc ii inginereti, declara ie de conformitate cu proiectul (comanda), dat de productor conform sistemului 4 de atestare a conformit ii, urmnd a se face recep ia calitativ a elementelor prefabricate respective i a introduce documentele privind executarea lor n Cartea tehnic a construc iei.

91

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

La executarea elementelor prefabricate din categoria (b), proiectantul poate stabili, dac este cazul, faze determinante (puncte de oprire) la productorul acestora, pentru unele lucrri care devin ascunse, executantul fiind obligat n aceste cazuri ca, prin comand i contractul ncheiat cu productorul, s stabileasc modalit ile practice care s asigure realizarea verificrilor n aceste faze. 13.5.4 Examinarea direct se poate face prin sondaj, la loturile de elemente nestructurale, dar la elementele structurale aceasta se efectueaz pentru fiecare element i are n vedere: a) tipul elementelor i marcajele de identificare, fa de documentele privind calitatea, precum i pentru asigurarea trasabilit ii; b) starea general, sub aspectul formei i integrit ii betonului, cu examinri detaliate i consemnri n cazul unor defecte sau degradri (segregri, tirbituri, armtur vizibil, piese care trebuie s fie aparente i sunt acoperite cu beton, armturi n ateptare pentru monolitizare lips sau neconforme, fisuri, rosturi de turnare, denivelri necorespunztoare .a.); c) starea i forma suprafe elor i pieselor implicate n zona de rezemare; d) pozi ia i starea pieselor de ag are pentru manipulare. Recep ia se efectueaz att pentru elementele prefabricate furnizate de productor, pe baz de comand, ct i pentru cele realizate de executant, n ateliere proprii sau pe antier (preturnate). 13.5.5 Elementele metalice preuzinate (spre exemplu, contravntuiri ntre stlpi sau grinzi din beton armat, grinzi de rulare aezate pe stlpi din beton armat .a.), se vor recep iona n acelai mod, avnd n vedere caracteristici, defecte i degradri specifice tipului i modului de confec ionare a elementelor respective. 13.5.6 Asigurarea detaliilor tehnice la montarea elementelor prefabricate se refer la: a) aparatura i mijloacele, inclusiv privind accesele, pentru trasare, n vederea aezrii i reglrii pozi iei elementelor prefabricate; b) dotrile tehnice pentru manipularea, aezarea i reglarea pozi iei, precum i pentru fixarea provizorie, dac este cazul; c) dotrile tehnice pentru fixarea definitiv (pentru sudare, montare cu uruburi .a.), dac este cazul; d) dotrile tehnice pentru realizarea mbinrilor umede, prin monolitizare (pentru armtura de continuitate, cofraje, turnarea i vibrarea betonului), pentru perioada programat pentru aceste lucrri, sau prin matare. 13.5.7 Asigurarea facilit ilor necesare la montarea elementelor prefabricate: energie electric, ap, aer comprimat dac este cazul .a. 13.5.8 Asigurarea personalului calificat pentru manipularea i montarea elementelor prefabricate, precum i a celui necesar pentru realizarea mbinrilor definitive, dup caz. 13.5.9 Asigurarea materialelor corespunztoare necesare pentru realizarea mbinrilor definitive, dup caz. 14 TOLERAN E GEOMETRICE 14.1 Toleran ele pentru mrimile geometrice (lungimi, nclinri, rectilinitate, planitate, denivelri relative) pentru construc ii, sunt prezentate n anexa C.

92

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Abateri admisibile pentru cldiri, pentru clasa de toleran e 1 (toleran e normale), sunt prezentate n anexa D. Clasa de toleran e 1 include ipotezele de proiectare din SR EN 1992, pentru elemente structurale, precum i nivelul necesar de siguran , pentru elemente nestructurale. 14.2 Structura complet trebuie s se afle n intervalul admisibil al abaterilor pentru a se evita efectele negative legate de: a) rezisten mecanic i stabilitate n stadii intermediare i n perioada de serviciu; b) performan ele de exploatare n timpul utilizrii cldirii; c) compatibilitatea pozi ionrii pentru asamblarea structurii i a elementelor nestructurale. 14.3 Toate cerin ele pentru toleran e speciale trebuie precizate n proiect i trebuie s cuprind urmtoarele informa ii: a) alte abateri dect abaterile admisibile indicate n acest cod de practic; b) orice alt mrime pentru care abaterea trebuie controlat, mpreun cu definirea parametrilor i valorilor admisibile; c) dac aceste toleran e speciale se aplic tuturor elementelor relevante sau numai unora dintre elemente, care trebuie s fie identificate. 14.4 Toleran ele pentru suprafe ele de contact dintre elemente, n cazul n care for ele trebuie s fie transmise prin contactul direct al suprafe elor, nu sunt prevzute n acest cod de practic. Toate cerin ele legate de aceste suprafe e trebuie s fie men ionate n proiect. 14.5 Toleran ele pentru elementele turnate sub ap nu sunt prevzute n acest cod de practic. 14.6 Dac o anumit abatere geometric face obiectul mai multor cerin e similare, se aplic cea mai strict cerin . 14.7 Acest cod de practic nu con ine cerin ele pentru combina iile dintre toleran ele la executarea lucrrilor i deforma iile structurale. 14.8 Toleran ele pentru pozi ia n plan se refer la axele secundare din plan. Toleran ele pentru pozi ia pe nl ime se refer la axele secundare pe nl ime, de exemplu cot de nivel transferat. Orice cerin pentru axele secundare trebuie men ionat n proiect.
NOT ISO 4463:1998 Metode de msurare pentru cldiri. Msurri pentru tasare Partea 1: Planificarea i organizarea procedurilor de msurare, criteriul de acceptare, prezint recomandri pentru trasarea axelor secundare.

15 INEREA SUB CONTROL A REALIZRII LUCRRILOR 15.1 Prevederi generale 15.1.1 Tinerea sub control a realizrii lucrrilor din beton, beton armat sau beton precomprimat este deosebit de important deoarece: a) de calitatea realizrii acestor lucrri depinde, n mod direct i nemijlocit, satisfacerea cerin ei esen iale privind rezisten a i stabilitatea construc iilor respective, cu implica iile cunoscute att n via a oamenilor, ct i sub aspect economic; b) fa de toate celelalte categorii de materiale utilizate pentru realizarea structurii construc iilor, betonul armat i betonul precomprimat au urmtoarele particularit i: 93

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(i) n ceea ce privete caracteristicile mecanice efective ale betonului pus n oper: - ele depind, n mare msur, de modul efectiv de punere n oper (turnare, compactare, tratare ulterioar), pentru fiecare zon a elementelor, n parte; - ele nu se determin direct pe elementul realizat, ci pe corpuri de prob care, dei preluate din acelai beton proaspt i inute n condi ii de mediu similare, nu pot reproduce i condi iile efective de punere n oper, care sunt foarte importante, aa cum s-a artat mai nainte; - valorile concludente sunt ob inute, de regul, dup 28 de zile, timp n care, n mod normal, elementele respective sunt, cel pu in par ial, puse sub ncrcare; (ii) n ceea ce privete armtura, aceasta devine lucrare ascuns, fiind greu de a mai stabili detaliile despre aceasta (tip, diametre, pozi ii etc.); (iii) eventualele interven ii ulterioare, determinate de constatarea unor neconformit i sau a unei comportri necorespunztoare, sunt foarte dificile att sub aspectul conceperii lor, ct i, mai ales, sub aspectul realizrii lor. Avnd n vedere cele artate, pentru inerea sub control a lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat trebuie aplicat o abordare preventiv, fapt care se manifest i prin accentul pus pe verificarea elementelor la intrare n procesul de realizare a lucrrilor, prezentat n subcap. 15.3. 15.1.2 Principalele cerin e privind activitatea de inere sub control a realizrii lucrrilor sunt urmtoarele: a) existen a specifica iei de proiect, complet i adus la zi (prin dispozi ii de antier sau alte documente valabile); b) asigurarea colaborrii cu proiectantul pe parcursul executrii lucrrilor;
NOT Este preferabil ca aceast colaborare s fac obiectul unui contract ntre constructor i proiectant.

c) existen a, la constructor, a reglementrilor legale i tehnice, aplicabile, pentru lucrrile respective; d) aplicarea unui sistem al calit ii la realizarea lucrrilor;
NOT Sistemul calit ii conform SR EN ISO 9001, adoptat la specificul lucrrilor de construc ii, asigur realizarea acestei cerin e.

15.1.3 Principiile de baz privind inerea sub control a realizrii lucrrilor sunt: a) o abordare preventiv privind calitatea, avnd n vedere particularit ile artate mai nainte, prin aplicarea unui sistem de management al calit ii, pentru evitarea neconformit ilor; b) o abordare diferen iat, diferen iere care trebuie s satisfac urmtoarele cerin e: (i) exigen a n verificarea calit ii lucrrilor este aceeai, indiferent de diferen ierea n abordare; (ii) cele ase cerin e esen iale stabilite prin legea privind calitatea n construc ii se aplic pentru toate cazurile, indiferent de diferen ierea n abordare; (iii) diferen ierea este dat de luarea n considerare i a altor cerin e (func ionale, privind tehnologiile de executare a lucrrilor etc.) i/sau a unui numr diferit de criterii de performan asociate cerin elor; c) nivelurile de performan diferite, dup caz, rezult n procesul de proiectare i ele trebuie s fie stabilite, clar i explicit, n proiect, pentru fiecare categorie de lucrri i fiecare criteriu de performan ; d) diferen ierea demersului pentru verificarea calit ii lucrrilor se face n func ie de urmtoarele criterii: (i) categoria de importan stabilit conform reglementrilor locale n vigoare; (ii) complexitatea lucrrilor care trebuie s fie realizate;

94

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(iii) cerin e explicite ale beneficiarului (proprietar/investitor), sau ale proiectantului lucrrii. 15.2 Clase de verificare 15.2.1 inerea sub control a realizrii lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat este n responsabilitatea direct a constructorului acestor lucrri, dar sunt implica i to i factorii participan i, n func ie de natura activit ilor lor i de fazele de realizare a lucrrilor.
NOT Prin constructor se n eleg toate entit ile care particip la executarea lucrrilor. Responsabilitatea revine, pentru ntreaga lucrare i pentru categorii/pr i de lucrri, acelor entit i care ncheie contracte cu beneficiarul, pentru lucrrile respective.

15.2.2 Se disting dou faze principale privind inerea sub control a realizrii lucrrilor: a) verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor, n principal: (i) proiectul, care furnizeaz datele tehnice privind construc ia; (ii) conformitatea produselor care intr n lucrare; (iii) capabilitatea furnizorilor care efectueaz servicii pentru realizarea lucrrii respective; (iv) capabilitatea constructorului de a realiza lucrarea. b) verificarea proceselor de executare a lucrrii pentru fiecare categorie de lucrri i faz/etap, ncepnd cu primirea frontului de lucru de la faza/etapa precedent i sfrind cu predarea frontului de lucru pentru faza/etapa urmtoare sau recep ionarea lucrrilor respective. 15.2.3 Pentru verificrile artate se stabilesc trei clase de verificare: a) clasa de verificare 1 cea mai simpl; b) clasa de verificare 2 de complexitate medie; c) clasa de verificare 3 de complexitate ridicat. Care dintre clasele de verificare, definite i detaliate n continuare, se vor aplica, se stabilete de ctre proiectant, avnd n vedere criteriile de diferen iere prezentate n tabelul 18, precum i celelalte prevederi ale acestui cod de practic. Se face precizarea c, prin aplicarea principiilor de diferen iere, se poate stabili o clas de verificare pentru ntreaga construc ie i o alt clas de verificare, de complexitate mai ridicat, pentru una sau mai multe categorii de lucrri de la acea construc ie. Tabelul 18
Nr. crt. 1 Criteriu Categoria de importan a construc iei Clasa de verificare 1 D Clasa de verificare 2 C idem clasa 1, plus lucrri cu echipamente tehnologice care necesit personal atestat, dar n condi ii obinuite de lucru (funda ii directe, deschidere elemente de maximum 6,0 m) Clasa de verificare 3 A sau B

Complexitatea lucrrilor a) sub aspectul tehnologiilor utilizate

obinuite, care nu utilizeaz echipamente tehnologice care necesit personal atestat

idem clasa 2, plus orice condi ii de lucru (spre exemplu: precomprimri la nl ime, cofraje glisante etc.)

95

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 Nr. crt. Criteriu b) sub aspectul volumului/ntinderii lucrrii i/sau al numrului de subantreprize care trebuie coordonate la acea lucrare c) sub aspectul condi iilor de lucru Clasa de verificare 1 -cldiri cu maximum P+1E -maximum trei subantreprize coordonate -fr lucrri de drumuri, poduri sau construc ii inginereti condi ii de lucru obinuite, cu accese uoare i facilit i la ndemn Clasa de verificare 2 -cldiri cu maximum P+8E -maximum nou subantreprize coordonate -lucrri de drumuri, poduri sau construc ii inginereti de volum redus idem clasa 1, plus unele accese dificile care se pot realiza cu mijloace obinuite Clasa de verificare 3

orice volum/ntindere de lucrri i/sau numr de subantreprize coordonate

orice condi ii de lucru (accese dificile, n subteran etc.).

15.2.4 La stabilirea clasei de verificare, proiectantul trebuie s precizeze pentru clasele de verificare 2 i 3, condi iile efective care au fost avute n vedere pentru criteriile artate, precum i eventuale alte criterii care au fost luate n considerare, inclusiv cerin a expres a beneficiarului. 15.3 Verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor 15.3.1 Pentru verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat, condi iile i cerin ele minimale, pentru cele trei clase de verificare, sunt date n tabelul 19. Inspectoratul de stat n construc ii poate verifica, prin sondaj oricare din criteriile precizate n tabelul 19. Tabelul 19
Nr. crt. Criteriu Clasa de verificare 1 Clasa de verificare 2 idem clasa 1, plus -fazele determinante -specificarea caracteristicilor care fac obiectul verificrii prin ncercri/determinri, inclusiv valori de control sau condi ii Clasa de verificare 3 idem clasa 2, plus, dup caz: -caiete de sarcini pentru lucrri speciale/deosebite; -caiete de sarcini sau programe privind urmrirea comportrii n exploatare a construc iei -beneficiar (care contracteaz proiectarea) -verificator de proiect idem clasa 2, plus -program(e) de ncercri prevzut(e) n specifica ia de proiect (caiete de sarcini) cu valori de control sau condi ii

Completitudinea specifica iei de proiect

detalii de alctuire complete

-cine verific

verificator de proiect recep ia calitativ pe baza documentelor nso itoare i, n anumite cazuri, ncercri conform anexei G constructor

Conformitatea produselor aprovizionate

idem clasa 1, plus ncercri conform anexei G

-cine verific

-constructor - inspectorul (dirigintele) de antier

96

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Asigurarea calit ii serviciilor furnizate (x)

Condi ii specifice n contractul de furnizare servicii

Idem clasa 1, plus -un sistem al calit ii aplicat de furnizor

Idem clasa 2, plus -sistemul calit ii aplicat de furnizor s fie certificat -constructor - inspectorul (dirigintele) de antier

-cine verific Competen a laboratoarelor la care se efectueaz ncercrile i/sau determinrile -cine verific

constructor

laborator autorizat

laborator autorizat sau acreditat -constructor - inspector de antier

laborator acreditat

Aplicarea de ctre constructor, a unui sistem al calit ii la executarea lucrrilor (xx)

aplicarea unor elemente ale unui sistem, corelate, care s arate capacitatea de a men ine un nivel constant de asigurare a calit ii

-aplicarea unui sistem al calit ii certificat sau n curs de certificare; -personal atestat pentru lucrrile la care este cerut atestarea

-aplicarea unui sistem al calit ii certificat; -planuri ale calit ii pentru construc ii deosebite; -personal atestat pentru lucrrile la care este cerut atestarea

-cine verific

6.

Capabilitatea logistic a constructorului -cine verific

beneficiarul (care contracteaz lucrarea) -beneficiarul (care contracteaz lucrarea) pe baz de cu asisten de documente specialitate (spre exemplu, proiectantul lucrrii) -func ionarea idem clasa 1, plus acoperit de -documente privind documente legale; idem clasa 2, plus colaborarea cu -documente privind -asigurarea profesional subantreprize la lucrri executarea unor lucrri similare similare -beneficiarul (care contracteaz lucrarea) pe baz de documente

(x) Sistemul calit ii aplicat la furnizor include calificarea personalului i dotarea tehnic. (xx) Include calificarea personalului i dotarea tehnic.

15.3.2 Verificarea completitudinii proiectului are la baz urmtoarele principii: a) nu se poate realiza o construc ie corespunztoare dac aceasta nu are la baz un proiect corespunztoare; b) nu se pot pune n eviden responsabilit ile privind proiectul n condi iile n care contractul de proiectare, ncheiat ntre beneficiarul lucrrii (proprietar/investitor) i proiectant nu este corespunztor ntocmit. Proiectantul este implicat n verificarea calit ii lucrrilor care se execut dup proiectele sale, indiferent de clasa de verificare, cel pu in n urmtoarele etape: (i) lucrrile pentru care este specificat participarea sa; (ii) la recep ia de la terminarea lucrrilor i la recep ia final.

97

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

15.3.3 Verificarea conformit ii produselor aprovizionate are la baz urmtoarele componente: a) cunoaterea caracteristicilor produselor prevzute n proiect i precizarea clar a acestora n comenzile date ctre furnizori; b) analizarea contractelor cu furnizorii pentru a asigura aprovizionarea cu produse corespunztoare, nso ite, dup caz, cu documentele care con in prevederile productorilor privind manipularea, transportul, depozitarea i punerea n oper a produselor respective; c) recep ia produselor la procurare, precum i, dup caz, verificarea lor nainte de punerea n oper. Pentru produsele care nu sunt specificate n proiect (spre exemplu: produse pentru cofraje, produsele pentru ungerea cofrajelor n vederea decofrrii, srma pentru legarea armturilor; distan ieri pentru asigurarea pozi iei armturii), asigurarea ndeplinirii, prin utilizarea acestora, a condi iilor privind lucrarea respectiv, revine constructorului. 15.3.4 Pentru serviciile furnizate (spre exemplu: lucrri de cofraje, confec ionare armturi, precomprimare), responsabilitatea asigurrii calit ii acestora revine executantului, care trebuie s fie n msur s in sub control realizarea activit ilor respective, prin: a) cunoaterea activit ilor respective i a implica iilor lor n realizarea lucrrilor conform proiectului; b) analizarea contractelor cu furnizorii de servicii sub aspectul capabilit ii acestora i a responsabilit ilor; c) supravegherea desfurrii activit ilor respective. Un caz aparte este cel al laboratoarelor la care se efectueaz ncercri i/sau determinri, care trebuie s aib competen e autorizate/acreditate, pentru domeniul respectiv, conform prevederilor din tabelul 19. 15.3.5 Aplicarea, de ctre executant, a unui sistem al calit ii, precum i capabilitatea logistic a acestuia trebuie s fie analizate de beneficiar (proprietar/investitor), prin: a) evaluarea executantului, cu asisten de specialitate, conform prevederilor din tabelul 19; b) analizarea contractului, n special n ceea ce privete partea de obliga ii i responsabilit i; c) supravegherea desfurrii activit ilor de realizare a lucrrii. Pentru lucrrile pentru care s-a stabilit aplicarea clasei de verificare 3, este recomandabil ca i beneficiarul s aplice un sistem al calit ii pentru aceast activitate. Executantul trebuie, la rndul su, s-i asigure colaborarea proiectantului pe parcursul realizrii lucrrii, prin prevederi explicite n contractul cu beneficiarul sau, de preferat, prin contract direct, cu acest obiect, cu proiectantul. 15.4 Verificarea proceselor de executare a lucrrilor 15.4.1 Prevederi generale 15.4.1.1 inerea sub control a proceselor de executare a lucrrilor, n scopul verificrii conformit ii acestora cu cerin ele specificate, cuprinde urmtoarele forme: a) controlul intern, efectuat de fiecare entitate care efectueaz lucrri, n scopul verificrii calit ii acestora, care, la rndul su, cuprinde: (i) controlul interior, desfurat de-a lungul tuturor stadiilor proceselor, dup reguli stabilite, compus din: - autocontrolul efectuat de personalul constructor asupra propriilor opera ii, cu corectarea imediat, de ctre acesta, a erorilor comise;

98

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

- controlul ierarhic, efectuat de efii ierarhici, asupra lucrrilor personalului din subordine; (ii) controlul exterior, efectuat prin sondaj, asupra lucrrilor efectuate, n toate stadiile lor, de ctre personal independent al compartimentului de verificare a calit ii (CQ sau CTC) al executantului, mandatat direct de conducere i validarea opera iilor de control interior; b) controlul extern, efectuat de client sau de un organism independent, ac ionnd n numele clientului sau al autorit ii de reglementare, cu misiunea de: - a preveni riscul greelilor n managementul calit ii; - a asista pe client, sau a reprezenta interesul autorit ii de reglementare n ob inerea calit ii; - a valida controlul intern al executantului. 15.4.1.2 Verificarea conformit ii, n domeniul construc iilor, pentru betoanele utilizate i pentru construc ii n ansamblu, este diferit de cea a produselor n general, datorit faptului c acestea (betonul i construc ia) sunt unicate, proiectate anume pentru construc ia respectiv. Aceast verificare se realizeaz prin recep ie, activitate prin care se confirm, pe baza documentelor tehnice i contractuale, dup caz, c sunt ndeplinite cerin ele specificate. 15.4.1.3 Principalele cerin e i criterii de performan pentru activit ile de control intern sunt prezentate n tabelul 20. Pentru controlul extern, care se efectueaz, de regul, de organismele autorizate sau acreditate, cerin ele i criteriile de performan sunt avute n vedere i validate la autorizarea sau acreditarea organismelor respective. Tabelul 20
Nr. crt. 1 Cerin a i criteriul de performan Nivelul de performan Verificarea conformrii la nivelul de performan a se vedea i tabelul 19 (nr.crt. 5) A Competen a pentru efectuarea activit ilor de verificare Calificarea persoanelor care dup caz: efectueaz verificarea -calificarea prevzut n reglementarea tehnic privind metoda de verificare; -practica profesional n domeniul respectiv, documentat Aplicarea metodelor prevzute -existen a i cunoaterea conform reglementrilor tehnice reglementrilor tehnice specifice aplicabile; -utilizarea echipamentelor i dispozitivelor prevzute; -respectarea condi iilor de mediu prevzute, dup caz ncrederea n mijloacele de msurare -existen a confirmrii metrologice, n perioada de valabilitate

99

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 Nr. crt. 4 Cerin a i criteriul de performan Nivelul de performan Verificarea conformrii la nivelul de performan

8 9

10

B Oportunitatea activit ii de verificare Respectarea duratelor tehnologice dup caz: -nregistrare, confirmat, privind prelevarea probelor sau msurarea n procesul de lucru; -confirmarea scris a ncheierii lucrrii care se verific; - beneficiarul (care a -men inerea documentului ncheiat contractul) care atest durata -proiectantul prevzut pn la - inspectorul (dirigintele) de verificare antier Prezentarea rezultatelor n timp util -durata maxim tehnologic, cunoscut, impus de continuarea lucrrilor Durata de validitate a verificrii -durata maxim stabilit efectuate prin reglementri tehnice sau proiect C Documentarea activit ii de verificare (nregistrri privind calitatea) Recunoaterea documentelor de ctre dup caz: factorii interesa i -documente ale sistemului calit ii, recunoscut -prin prevederi specifice n contract - beneficiarul (care a Completitudinea documentelor -conform reglementrii ncheiat contractul) tehnice aplicate sau -proiectantul prevederilor din proiect - inspectorul (dirigintele) de Termen de pstrare a documentelor dup caz: antier (inclusiv securitatea integrit ii lor) -cel pu in perioada de garan ie -permanent pentru cele care intr n Cartea tehnic a construc iei Accesul la documente (include -pentru orice factor trasabilitatea verificrilor) interesat -eviden i spa iu corespunztor

15.4.1.4 Verificrile lucrrilor efectuate, prezentate n capitolele respective, sunt reluate succint n cele ce urmeaz. 15.4.2 Verificarea sus inerilor i a cofrajelor 15.4.2.1 Verificri nainte de punerea n oper a betonului nainte de nceperea opera iei de punere n oper a betonului, verificrile, n func ie de clasa de verificare relevant, trebuie s includ: - geometria cofrajelor i pozi ionarea armturii (inclusiv dimensiunile distan ierilor) - stabilitatea cofrajelor, a sus inerilor i a rezemrile lor; - etaneitatea cofrajelor i a pr ilor acestora; - ndeprtarea impurit ilor (cum ar fi praf, zpad i/sau ghea i resturi de srm de legat .a.) de pe suprafa a cofrajelor care intr n contact cu betonul;

100

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

- pozi ia cofrajelor, n raport cu cea a elementelor corespunztoare situate la niveluri inferioare ; - tratarea suprafe elor existente care intr n contact cu betonul nou turnat; - eliminarea apei de la baza cofrajului cu excep ia cazurilor cnd urmeaz a se utiliza proceduri speciale de turnare sub ap; - pregtirea/tratarea suprafe elor cofrajelor; - orificii i nie (dimensiuni, pozi ie, etaneitate pe contur); - rezultatele i concluziile verificrilor efectuate pn la aceast faz; - asigurarea unui personal instruit; - asigurarea unor msuri pentru situa ii accidentale. 15.4.2.2 Verificri la punerea n oper a betonului. n timpul acestor opera ii, verificrile trebuie s aib n vedere urmtoarele aspecte esen iale: - distribu ia uniform a betonului n cofraj; - nl imea maxim de cdere a betonului; - viteza de turnare, innd seama de ac iunea betonului asupra cofrajelor; - evitarea unor eventuale deteriorrii ce pot apare ca urmare a unor ocuri sau vibra ii asupra betonului proaspt. 15.4.2.3 Verificri dup punerea n oper a betonului nainte de demontarea cofrajelor sau sus inerilor, trebuie estimat dac rezisten a betonului este adecvat. Structura trebuie verificat pentru a se asigura c au fost ndeprtate piesele utilizate temporar. 15.4.3 Verificare armtur i piese nglobate 15.4.3.1 Verificri nainte de punerea n oper a betonului nainte de nceperea opera iilor de punere n oper a betonului, verificarea, n func ie de clasele relevante de verificare, trebuie s confirme conformitatea cu proiectul i cu prevederile reglementrilor tehnice aplicabile: - pozi ia i distan ele specificate pentru armturile prevzute; - lungimea por iunilor de bare care depesc cofrajul sau care urmeaz a fi nglobate n elemente ce se toarn ulterior (bare n ateptare); - pozi ia nndirilor i lungimile de petrecere a barelor; - tipul i calitatea sudurilor pentru nndirea barelor; - modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton a armturii i dimensiunea acestei acoperiri; - numrul i calitatea legturilor dintre barele de armtur i asigurarea mpotriva deplasrii n timpul betonrii; - starea de cur enie a armturii (armtura nu este contaminat cu ulei, grsime, vopsea sau alte substan e duntoare); - pozi ia, modul de fixare i dimensiunile pieselor nglobate. 15.4.3.2 Verificri dup punerea n oper a betonului Trebuie verificate barele care ies din beton, precum i piesele nglobate, n ceea ce privete, dup caz, lungimea i pozi ionarea corect.

101

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

15.4.4 Verificarea pretensionrii 15.4.4.1 Verificare pentru identificare Trebuie verificat conformitatea materialelor cu proiectul. 15.4.4.2 Verificri nainte de punerea n oper a betonului nainte de punerea n oper a betonului, verificarea trebuie s includ: - pozi ia tecilor sau armturii prentinse, a tuburilor de aerisire, a plcilor pentru ancoraje care trebuie s fie n concordan cu proiectul, inclusiv acoperirea cu beton i distan a dintre teci; - fixarea tecilor, inclusiv stabilitatea suporturilor lor; - etaneitatea tecilor, a orificiilor de aerisire i a racordurilor dintre acestea; - cur enia armturii prentinse i a tecilor. 15.4.4.3 Verificri nainte de pretensionare a) - asigurarea disponibilit ii pe antier a proiectului i a programului de pretensionare; b) conformitatea sec iunii armturii cu cea din proiect; c) - starea armturii din punct de vedere al modului de conservare. Fasciculele care pe suprafa a srmelor prezint un strat de rugin superficial care se ndeprteaz prin simpla tergere cu materiale neabrazive pot fi pstrate n canale. n celelalte cazuri se cere avizul unui institut de specialitate. Constatrile asupra strii suprafe ei armturii vor fi consemnate ntr-un proces verbal de lucrri ascunse, de ctre inginerul atestat, mpreun cu beneficiarul lucrrii i, dup caz, cu proiectantul; procesul verbal se ataeaz la fia de pretensionare; d) - determinarea pierderilor reale prin frecare pentru o serie de fascicule cu caracteristici geometrice ct mai diferite (lungime, devia ia unghiului) de la acea lucrare, pentru a se putea compara cu valorile luate n calcul la proiectare i a definitiva alungirea probabil a armturii pretensionate; modul n care se determin pe antier pierderile prin frecare este prezentat n anexa E2. e) asigurarea msurilor care s permit, la precomprimare, deformarea dup schema static adoptat la proiectare (de exemplu reazem mobil la una din extremit ile grinzilor, articula ie la anumi i stlpi la construc ii n cadre etc.). De asemenea, dac la elementele independente este asigurat stabilitatea mpotriva rsturnrii. f) dac ancorajele sunt recep ionate i corespund condi iilor de utilizare; g) existen a certificatului de calitate pentru o elurile din care sunt confec ionate fasciculele; h) examinarea betonului, n special n zona de rezemare a ancorajelor, pentru a nu prezenta segregri, fisuri etc. De asemenea, se verific dac diametrul gurii din placa de reparti ie corespunde tipului de ancoraj folosit. i) controlul efecturii remedierii degradrilor care afecteaz capacitatea de rezisten a elementului, inclusiv n ce privete durata necesar pentru ntrirea materialului utilizat pentru remediere; j) verificarea perpendicularit ii dintre extremitatea canalului fasciculului i placa de reparti ie. n cazul n care aceast perpendicularitate nu este

102

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

ndeplinit pe toate direc iile (abatere maxim 30), se vor folosi plci metalice nclinate prin care s se corecteze abaterile respective; k) rezisten a corpurilor de prob corespunztoare, pstrate n aceleai condi ii ca i elementul din beton precomprimat, pentru a se determina conformitatea cu condi iile din programul de pretensionare. n cazul construc iilor din elemente prefabricate asamblate prin precomprimare, trebuie s existe i pe antier certificatele de calitate emise de productor, prin care se garanteaz calitatea corespunztoare a betonului. n caz de dubiu asupra calit ii betonului sau n cazul unor deteriorri ale elementelor la precomprimare se fac ncercri nedistructive pentru determinarea rezisten ei efective a betonului. La elementele asamblate din bol ari, trebuie s se fac ncercri pe corpurile de prob, prelevate din materialul de umplere a rosturilor, corpuri de prob pstrate la locul de asamblare. Rezisten a la transfer a materialului din rost trebuie s corespund condi iilor din proiect; l) dac cofrajele, eafodajele i cintrele corespund prevederilor n ceea ce privete posibilitatea de preluare a deplasrilor la precomprimare; m) posibilitatea de deplasare liber a fasciculelor n canal. 15.4.4.4 Verificri la pretensionare a) n afara verificrilor efectuate la recep ie, instala ia de pretensionare se verific astfel: (i) la sosirea pe antier, instala ia se ncearc la o presiune cu 5% mai mare dect presiunea maxim de lucru prevzut, urmrinduse comportarea garniturilor de etanare, a racordurilor etc. Proba se poate face odat cu determinarea frecrilor n prese; (ii) la nceputul fiecrui schimb de lucru se examineaz principalele pr i componente ale instala iei (racordurile, pompele etc.), controlndu-se dac sunt n bun stare i dac sunt montate corect. (iii) - la sosirea pe antier, dup fiecare schimbare a garniturilor de etanare ale pistonului i, cel pu in o dat pe an, se determin frecrile interioare ale fiecrei prese, n condi ii ct mai apropiate de cele de lucru (lichid utilizat, temperatur, presiune). b) Pe baza rezultatelor msurrilor privind pierderile de tensiune prin frecare i lunecri n ancoraje se definitiveaz programul de pretensionare. Acesta trebuie reactualizat n cazul n care ulterior se constat diferen e fa de valorile pierderilor stabilite ini ial. Dac la unele fascicule, pierderile prin frecare ob inute prin determinri directe sau pe baza acestora sunt mai mari dect cele din proiect cu mai mult de 3%, iar for a de control conform proiectului nu poate fi mrit, fiind corespunztoare cu 0,8Rp, se procedeaz n una din urmtoarele variante: (i) - se prevede sporirea efortului de control la celelalte tipuri de fascicule din element la care, prin proiect, efortul de control este mai mic de 0,8Rp (exemplu fascicule rectilinii sau cu devia ii unghiulare mici);

103

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

(ii) - se mrete numrul de srme din fascicul, dac n element sunt fascicule cu numr mai redus de srme dect numrul maxim permis de ancoraj; (iii) - trebuie s se ia msuri de micorare a frecrilor. Dac pierderile de tensiune prin frecare sunt mai reduse i exist certitudinea c ele se men in la acelai nivel i la celelalte elemente, se poate analiza posibilitatea de reducere a for ei de control. Datele privind determinarea pierderilor prin frecare precum i programul de pretensionare se anexeaz la Cartea tehnic a construc iei. 15.4.4.5 Verificri privind injectarea (a) nainte de nceperea injectrii, trebuie controlat dac: (i) modul de pregtire a amestecului de injectare este cunoscut i materialele corespunztoare sunt aprovizionate; (ii) canalele sunt libere pentru injectare pe ntreaga lor lungime i lipsite de materiale duntoare, de exemplu ap, ghea ; (iii) tuburile de aerisire sunt pregtite i identificate; (iv) materialele sunt dozate i suficiente pentru a fi n exces fa de volumul golurilor, permi nd unele pierderi; (v) au fost efectuate injectri de prob pe canale reprezentative, cu rezultate corespunztoare. (b) n timpul injectrii, verificarea trebuie s includ: (i) caracteristicile echipamentului i ale materialului de injectare; (ii) presiunile injectare; (iii) ordinea opera iilor de injectare; (iv) msuri n cazul incidentelor i a condi iilor climatice nefavorabile; (v) pozi ia i detaliile pentru reinjectare. 15.4.5. Verificri privind punerea n oper a betonului 15.4.5.1. Verificri nainte de turnarea betonului nainte de turnarea betonului, se verific dac: - datele nscrise n documentul de livrare-transport ale betonului corespund comenzii i nu s-a depit durata admis de transport; - caracteristicile betonului n stare proaspt ndeplinesc condi iile impuse (recep ia calitativ a betonului). n cazul n care acestea nu ndeplinesc aceste condi ii se vor adopta msuri operative la sta ia de betoane pentru corectarea compozi iei betonului sau a condi iilor de preparare; - condi iile de turnare i compactare asigur evitarea oricror defecte; - sunt asigurate condi iile pentru a se respecta frecven a de efectuare a ncercrilor i a prelevrilor de probe, conform prevederilor din anexa H i, dac este cazul, din proiect; - sunt corespunztoare msurile adoptate de men inere a pozi iei armturilor, dimensiunilor i formei cofrajelor; - sunt asigurate condi iile pentru aplicarea msurilor de tratare (protec ie) a suprafe elor libere ale betonului proaspt.

104

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

15.4.5.2 Verificri la turnarea betonului La turnarea betonului se verific: - men inerea omogenit ii betonului n timpul transportului i al punerii n oper; - distribu ia corespunztoare a betonului n cofraj; - compactarea uniform i evitarea segregrii n timpul compactrii; - durata ntre etapele de amestecare, descrcare i turnare a betonului; - aplicarea msurilor speciale n cazul turnrii n condi ii de vreme rece sau clduroas; - aplicarea msurilor speciale, dup caz, la rosturile de lucru; - tratarea rosturilor nainte de turnare; - metode de tratare i durata tratrii betonului n func ie de condi iile atmosferice i evolu ia rezisten ei acestuia; Datele privind punerea n oper a betonului se consemneaz n condica de betoane (a se vedea pct.11.1.6). n cazul n care conductorul punctului de lucru rspunde direct i de prepararea betonului, acesta este obligat s verifice, n paralel, calitatea cimentului i agregatelor precum i modul de dozare, amestecare i transport al betonului. 15.4.5.2 Decofrarea (a) La decofrarea oricrui element sau pr i de construc ie se verific : (i) rezisten a atins de beton; (ii) aspectul elementelor, semnalndu-se dac se ntlnesc zone cu beton necorespunztor (beton necompactat, segregat, goluri, rosturi de betonare etc.) sau degradri din cauza solicitrii elementelor respective; (iii) dimensiunile sec iunilor transversale ale elementelor; (iv) distan a ntre diferitele elemente; (v) pozi ia elementelor verticale (stlpi, pere i structurali) n raport cu cele corespunztoare situate la nivelul imediat inferior; (vi) pozi ia golurilor; (vii) pozi ia armturilor care ies din beton i care urmeaz a fi nglobate n elementele ce se toarn ulterior, precum i a pieselor nglobate. (b) Verificrile de la pozi iile (ii)...(vii) se efectueaz prin sondaj. Se consemneaz n procesul verbal dac sunt respectate prevederile proiectului. La consemnarea constatrilor trebuie s se in seama de prevederile anexelor C i D referitoare la abaterile admisibile. 15.4.5.3 Verificarea calit ii betonului din lucrare a) n vederea asigurrii calit ii lucrrilor de beton i beton armat este obligatorie efectuarea unor verificri operative, urmrindu-se sesizarea cazurilor n care betonul prezint rezisten e sub limitele admise, fiind necesar analizarea de ctre proiectant a msurilor sau condi iilor ce se impun pentru asigurarea rezisten ei , stabilit ii i durabilit ii elementului sau a structurii. (b) Calitatea betonului pus n lucrare se apreciaz innd seama de concluziile analizei efectuate conform controlului de conformitate, asupra rezultatelor ncercrilor probelor de verificare a clasei prezentate n buletinul emis de laborator i concluziile interpretrii rezultatelor ncercrilor nedistructive sau ncercrilor pe carote, dac s-a cerut efectuarea lor n cadrul controlului operativ sau specifica ia de proiect. c) Rezultatul aprecierii calit ii betonului pus n oper se consemneaz n procesul verbal de recep ie a structurii de rezisten ncheiat ntre proiectant, investitor i

105

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

constructor. Dac nu sunt ndeplinite condi iile de calitate, situa ia trebuie analizat de ctre proiectant, care urmeaz a stabili msurile care se impun. 15.4.6 Ac iuni n cazul unor neconformit i n cazul n care verificrile identific neconformit i, trebuie ntreprinse ac iuni adecvate pentru a se asigura c acestea sunt ndeprtate i situa ia nu se va repeta. 15.5 Recep ia lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat 15.5.1 Recep ia lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat se efectueaz pentru ntreaga construc ie i pe pr i din construc ie (funda ie, tronson, scar). Aceast recep ie are la baz examinarea direct, efectuat pe parcursul executrii lucrrilor, precum i: a) documentele de certificare a calit ii prevzute de reglementrile n vigoare pentru materialele utilizate; b) existen a i con inutul proceselor verbale de recep ie calitativ privind cofrajele, armarea, aspectul elementelor dup decofrare, calitatea betonului pus n lucrare, precum i existen a i con inutul proceselor verbale pentru fazele determinante i pentru lucrrile care devin ascunse; c) existen a i con inutul documentelor privind betonul livrat; d) consemnrile din condica de betoane; e) constatrile consemnate n cursul executrii lucrrilor n cadrul controlului interior i/sau exterior; f) confirmarea, prin procese verbale, a executrii corecte a msurilor de remediere prevzute n diferitele documente examinate; g) rapoartele privind calitatea betoanelor ntrite; h) ncadrarea n abaterile admise, a: dimensiunilor de ansamblu i cotelor de nivel; dimensiunilor elementelor n raport cu prevederile specifica iei de proiect; pozi iei golurilor prevzute n specifica ia de proiect; pozi iei relative pe ntreaga nl ime a construc iei, a elementelor verticale (stlpi, pere i structurali) consemnndu-se eventuale dezaxri; i) comportarea la proba de umplere cu ap, n cazul recipien ilor; j) respectarea condi iilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compozi ia betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de gelivitate .a.; k) orice alt verificare care se consider necesar. 15.5.2 n vederea recep iei structurii unei construc ii, n cazurile n care se solicit de ctre proiectant, constructorul trebuie s prezinte beneficiarului rapoarte de ncercri prin metode nedistructive pe beton ntrit. Alegerea elementelor i numrului necesar de ncercri se face de ctre proiectant. ncercrile prin metode nedistructive se efectueaz n conformitate prevederile reglementrilor tehnice aplicabile. 15.5.3 Calitatea betonului se determin conform criteriilor stabilite n SR EN 206-1:2002, Anexa B. 15.5.4 Verificarea calit ii betonului pus n oper n vederea recep iei se face pe obiect sau pr i de obiect. Prin pr i de obiect se n eleg : - pr ile de construc ii delimitate prin rosturi de dilatare; - pr ile de construc ii diferen iate prin clasa de beton prevzut, sau

106

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

- pr ile de construc ii precizate prin proceduri speciale sau n proiect. 15.5.5 Pentru verificarea calit ii betonului trebuie s se ia n considerare precizrile din anexa H: a) rezultatele ncercrilor pe cilindri/cuburi realizate din probe prelevate la locul de punere n oper i/sau la sta ia de betoane; b) rezultatele ncercrilor men ionate la punctul a) precum i rezultatele ncercrilor nedistructive efectuate pe unele din elementele structurii n cauz; c) dac nu s-au efectuat ncercrile obligatorii pe cilindri/cuburi la locul de punere n oper, la frecven ele stabilite sau dac rezultatele se situeaz sub clasa prescris, trebuie s se efectueze ncercri nedistructive/extrageri de carote/ncercri in-situ care s confirme calitatea lucrrilor executate. n cazul (a) rezultatele se analizeaz pe baza criteriilor de conformitate, nscriindu-se: - rezultatele msurrilor; - valorile determinate i criteriul de conformitate utilizat; - conformitatea rezultatelor; - clasa de beton efectiv realizat. Concluziile rezultate pe baza aplicrii criteriilor de conformitate pot fi: beton corespunztor sau beton necorespunztor. n cazurile (b) i (c) se analizeaz: - rezultatele ncercrilor pe corpurile de prob, corelndu-se cu rezultatele aferente zonei ncercate nedistructiv; - rezultatele ob inute pentru ncercri nedistructive/extrageri de carote/ncercri in-situ. Rezultatele analizrii se nscriu n raportul privind calitatea betoanelor. 15.5.6 Verificrile efectuate i constatrile rezultate la recep ia structurii de rezisten se consemneaz ntr-un proces verbal ncheiat ntre investitor, proiectant i constructor, precizndu-se, n concluzie, dac structura n cauz se recep ioneaz sau se respinge. n cazurile n care se constat deficien e n executarea structurii, trebuie stabilite msurile de remediere, iar dup realizarea acestora se efectueaz o nou recep ie. 15.5.7 Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrri (zidrie, tencuieli, placaje, protec ii, alte finisaje) este admis numai pe baza dispozi iei date de investitor sau de proiectant. Aceast dispozi ie se poate da dup ncheierea recep iei structurii de rezisten sau, n cazuri justificate, dup ncheierea recep iei par iale a structurii de rezisten . Recep ia par ial const n efectuarea tuturor verificrilor artate la pct.15.5.1, cu excep ia verificrii rezisten ei a betonului ntrit, la 28 de zile, care se face la recep ia definitiv a structurii de rezisten . n asemenea situa ii, proiectantul trebuie s precizeze unele pr i din elemente asupra crora s se poat efectua determinri ulterioare i care nu se pot acoperi dect dup ncheierea recep iei definitive a structurii. 15.5.8 Recep ia construc iilor din beton i beton armat se face n conformitate cu prevederile legii.

107

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa A DOCUMENTE DE REFERIN (REGLEMENTRI TEHNICE) A1. Standardele i reglementrile tehnice men ionate ca documente de referin sunt urmtoarele: a) SR EN 206-1 Beton Partea 1: Specifica ie, performan , produc ie i conformitate (standard i anex na ional SR 1510) b) SR EN 446 Paste pentru cabluri pretensionate. Procedura de injec ie a pastelor c) SR EN 47 Paste pentru cabluri pretensionate. Prescrip ii pentru paste curente d) SR EN 1991-1-6 Ac iuni asupra structurilor. Partea 1-6: Ac iuni generale Ac iuni pe durata execu iei (standard i anex na ional) e) SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri (standard i anex na ional) f) SR EN 1994-1-1 Proiectarea structurilor compozite de o el i beton Partea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri (standard i anex na ional) g) SR EN 1998-1 Proiectarea seismic a structurilor Partea 1: Reguli generale Ac iuni pe durata execu iei (standard i anex na ional) h) SR EN 13791:2007; SR EN 13791/C91:2007 Evaluarea in-situ a rezisten ei la compresiune a betonului din structuri i din elemente prefabricate i) SR EN 12504-1:2002 ncercri pe beton n structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare i ncercri la compresiune j) SR EN 12504-2:2002 ncercri pe beton n structuri. Partea 2: ncercri nedistructive. Determinarea indicelui de recul k) SR EN 12504-3:2006 ncercri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea for ei de smulgere l) SR EN 12504-4:2004 ncercri pe beton n structuri. Partea 4: Determinarea vitezei de propagare a ultrasunetelor m) ST 009 Specifica ie tehnic privind produse din o el utilizate ca armturi: cerin e i criterii de performan n) NE 012-1 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului

Anexa B

108

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

PREVEDERI CARE TREBUIE S FIE CON INUTE N PROIECTELE LUCRRILOR DIN BETON, BETON ARMAT I BETON PRECOMPRIMAT B1. Prevederile minime care trebuie s fie con inute n partea scris i n partea desenat a proiectelor, definite conform pct. 4.1, sunt specificate, pentru fiecare categorie de lucrri, la capitolele respective. n continuare este prezentat succint lista acestor prevederi, cu urmtoarele observa ii: cuprinderea acestor prevederi minimale nu depinde de categoria de importan a construc iilor i nici de clasele de verificare; men iunea dac este cazul se refer la prevederi necesare n func ie de condi iile de exploatare, de complexitatea lucrrilor, de condi iile de executare a lucrrilor i altele asemenea. B1.1 Prevederi privind trasarea. - pozi iile axelor, precum i a liniilor secundare pentru trasare, dup caz, cu clase de toleran ; - cotele de nivel, cu clase de toleran ; - datele suplimentare necesare pentru trasarea elementelor cu forme i/sau pozi ii deosebite, n plan i pe vertical; - pozi ia n plan i cote, cu clase de toleran , pentru piese nglobate n funda ii; - stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dac este cazul; - condi ii deosebite pentru efectuarea trasrii, dac este cazul. B1.2 Prevederi privind cofrajele i sus inerile acestora. - dimensiunile n plan i pe vertical, cu clase de toleran ; - pozi ia relativ, n plan, fa de axe, cu clase de toleran ; - cota fe ei inferioare i/sau superioare, dup caz, cu clase de toleran ; - datele suplimentare necesare pentru executarea cofajelor cu forme i/sau pozi ii deosebite, n plan i pe vertical; - calculul cofrajelor i sus inerii acestora, sau precizarea privind necesitatea unui proiect tehnologic pentru cofraje, caz n care elaboreaz caiet de sarcini pentru aceasta; - precizarea necesit ii calculului privind deforma iile cofrajului i condi ii, cu clase de toleran , pentru deforma iile admise; - precizarea condi iilor, conform subcap. 7.5.1 i 7.5.2, privind spa iile de turnare realizate n teren (terasamente); - precizarea condi iilor deosebite, dac este cazul, pentru: planitatea suprafe ei cofrate, cu clase de toleran ; rectilinitatea muchiilor, cu clase de toleran ; etaneitate; agen ii de decofrare; - stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire); - precizarea condi iilor privind modul de decofrare, dac este cazul. B1.3 Prevederi privind armtura nepretensionat. - tipul i clasa produselor prevzute pentru fiecare categorie de armturi; - diametrul, precum i forma armturilor, notate distinct i unitar, cu clase de toleran , dac este cazul; - pozi ia relativ i fa de cofraj a fiecrei armturi; - acoperirea cu beton, precum i condi ii pentru distan ieri, dac este cazul;

109

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

pozi iile i lungimile de suprapunere, cu clase de toleran , precum i alte condi ii, pentru nndirile prin suprapunere; condi ii pentru alte moduri de nndire, dac este cazul, cu precizarea acestora; stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire); condi ia, explicit, de a fi ncunotiin at n cazurile n care nu se utilizeaz tipul i/sau clasa de produse prevzute n proiect.

B1.4 Prevederi privind armtura pretensionat. - tipul i clasa produselor; - procedeul de precomprimare; - modul de alctuire (armtura propriu-zis, ancoraje .a.); - modul de realizare a canalelor, sau de aezare a armturii pretensionate exterioare; - condi ii pentru realizarea canalelor, mai ales sub urmtoarele aspecte: pozi ia relativ n cofraj, cu clase de toleran ; forma i pozi iile zonelor de racordare cu suprafa a pe care reazem ancorajul; pozi iile teurilor de injectare i de aerisire; modul de fixare n cofraj; - stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire); - modul de protec ie temporar a armturii pretensionate i a ancorajelor, pentru a fi aplicat dac este cazul; - modul de protec ie definitiv a armturii pretensionate i a ancorajelor; - condi ia, explicit, de a fi ncunotiin at n cazurile n care nu se utilizeaz tipul i/sau clasa de produse prevzute n proiect. B1.5 Prevederi privind piesele nglobate n beton. - detalii de executare pentru piesele care se confec ioneaz, sau datele necesare, complete, pentru piesele care se procur de pe pia ; - pozi ia n cofraj, cu clase de toleran , n ceea ce privete: amplasarea fa de axe; amplasarea fa de suprafa a elementelor; cotele de nivel, dac este cazul; pozi ia, n cazul pieselor nesimetrice; - condi ii pentru recep ia pieselor care se nglobeaz, dac este cazul; - condi ii privind montarea n cofraj, dac este cazul, de exemplu: pentru benzile/profilele de etanare la rosturile de turnare; pentru etanarea pieselor cu goluri care trebuie s rmn libere; - stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dac este cazul. B1.6 Prevederi privind punerea n oper a betonului. - specificarea privind betonul: clasa de rezisten ; alte condi ii specifice, dup caz (clase de lucrabilitate, de permeabilitate, de gelivitate, con inut de aer oclus .a.); - condi ii pentru betonul proaspt, dac este cazul (priz accelerat sau ntrziat .a.); - determinrile care trebuie efectuate pe betonul proaspt; - epruvetele necesare pentru elemente sau pr i de construc ie i etapele n care se realizeaz acestea; - amplasarea rosturilor de turnare sau condi ia explicit a turnrii continue, fr ntrerupere; - modul de protec ie i tratare a betonului;

110

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

condi ii privind decofrarea: termene sau rezisten e minime ale betonului; men inerea unor sprijiniri, cu detalii; stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dup caz, pentru turnarea betonului, tratarea i protec ia acestuia i decofrare.

B1.7 Prevederi privind precomprimarea. - date privind condi iile preliminare (rezisten a betonului, condi ii pentru verificarea strii elementelor, eafodajelor, armturii .a.); - programul de pretensionare (ordinea pretensionrii armturilor, for ele de control); - condi ii privind corelarea ntre executarea elementelor din beton i efectuarea pretensionrii, mai ales sub urmtoarelor aspecte: protec ia temporar a armturii pretensionate; rezisten a betonului la precomprimare; pretensionarea n etape, dac este cazul; integrarea acivit ilor de pretensionare n etapele realizrii construc iei; - condi ii privind protec ia definitiv a armturilor pretensionate i a ancorajelor, inclusiv cele care privesc existen a protec iei temporare, dac este cazul; - alte condi ii specifice, dac este cazul; - stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire). Proiectantul trebuie s asigure, pentru opera iunile de pretensionare: participarea la determinarea pierderilor prin frecare, pe antier, pentru care trebuie s stabileasc tipurile i numrul de armturi pretensionate pentru care se vor face determinri; modul de rezolvare a cazurilor n care sunt abateri la realizarea for ei de control (a se vedea pct.12.2.8). B1.8 Prevederi privind montarea elementelor prefabricate. - condi ii privind verificrile prealabile a zonelor pe care reazem elementele care se monteaz (cote, dimensiuni i starea suprafe ei, cu clase de toleran ); - condi ii privind pregtirea suprafe elor pe care se monteaz, dac este cazul; - condi ii privind recep ia elementelor care se monteaz, dup caz; - detalii complete privind modul de rezemare sau de mbinare, privind, dup caz, aparatele de reazem, monolitizrile, sudurile, mbinrile cu uruburi . a.; - condi ii, dac este cazul, pentru echipamentele i utilajele cu care se efectueaz montarea; - date i condi ii privind mijloacele provizorii de asigurare a stabilit ii elementelor montate pn la realizarea situa iei definitive, dac este cazul; - date i condi ii pentru executarea rosturilor la elemente sau construc ii din tronsoane asamblate prin precomprimare, dac este cazul; - alte condi ii pentru montare sau situa iile de dup montare, dac este cazul; - stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire). B2. n cazurile n care nu se cer condi ii deosebite, n proiect trebuie specificat men iunea c se vor respecta, pentru lucrarea sau caracteristica respectiv, prevederile din acest cod de practic.

111

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa C CLASE DE TOLERAN E PENTRU LUCRRI DE CONSTRUC II C.1 Clasele de toleran e pentru lucrri de construc ii sunt stabilite pentru categoriile de mrimi uzuale conform tabelului C1. Nr.crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mrimea considerat Cot de nivel Dimensiune, distan Pant, nclinare Rectilinitate Planitate Perpendicularitate/unghi Denivelare local Simbolul toleran ei TH TD TPP; TPD TR TS TU TN Tabelul C1 Tabelul cuprinznd clasele de toleran C2 C3a; C3b C4; C5 C6 C7 C8 C9

n cazul n care se admit toleran e mai mari dect cele prevzute n clasele de toleran e specificate, aceste toleran e mai mari vor fi men ionate explicit n proiectele respective. C.2 La stabilirea claselor de toleran e s-a luat ca baz irul de numere Ra 10 i formulele de calcul precizate la fiecare categorie de mrimi considerate. n tabelele C2 - C9 sunt date valori pentru domenii ale mrimilor considerate, urmnd ca, atunci cnd este necesar, valorile intermediare s se deduc prin interpolare liniar. Abaterile maxime admise se stabilesc, n func ie de condi iile specifice lucrrilor respective, pentru toleran a T, n domeniul cuprins, ntre 0...T , sau T/2. C.3 Pentru cotele de nivel se folosesc urmtoarele clase de toleran : a) TH,I = 0,08 D (2,5 D k ) b) TH,II = 0,16 D (5 D k ) c) TH,III = 0,32 D (10 D k ) d) TH,IV = 0,64 D (20 D k ) e) TH,V = 1,00 D (30 D k ) n care: D distan a considerat, n m (Dk distan a n km); TH,i - toleran a, n mm. Valorile toleran elor TH, pe domenii ale distan elor pe care se determin cotele de nivel, sunt date n tabelul C 2.

112

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

de la D exclusiv (m) pn la inclusiv clasa de toleran TH,I TH,II TH,II TH,IV TH.V

0 16

16 50

50 100

100 160

160 250

250 500

500 800

800 1250

Tabelul C2 1250 3200 3200 orict

toleran a (mm) 0,32 0,6 1,2 2,4 4 0,6 1 2 4 6,4 0,8 1,6 3,2 6,4 10 1 2 4 8 12 1,2 2,4 5 10 16 1,6 3,2 6,4 16 20 2 4 8 20 24 3,2 6,4 10 24 32 4 8 16 32 50 6,4 12 24 50 80

C.4 a) Pentru dimensiuni/distan e se folosesc clasele de toleran TD,I TD,X , determinate pe baza rela iei TD,i = ai D n care: D distan a considerat, n m; TD,i toleran a pentru clasa i, n mm; ai factor pentru clasa i, avnd urmtoarele valori: TD,i TD,I TD,II TD,III TD,IV TD,V TD,VI TD,VII TD,VIII TD,IX TD,X ai 0,3 0,5 0,75 1,25 2,0 3,0 5,0 8,0 12,5 20,0 b) Valorile toleran elor TD,I - TD,X , pe domenii ale dimensiunilor sau distan elor pe care se aplic, sunt date n tabelul C3a pentru domeniul 0 9,0 m i n tabelul C3b pentru domeniul peste 9,0 m. de la D exclusiv (m) pn la inclusiv clasa de toleran TD,I TD,II TD,III TD,IV TD,V TD,VI TD,VII TD,VIII TD,IX TD,X 0 0,1 0,24 0,4 0,8 1,2 2 3 4 6 10 16 0,1 0,3 0,4 0,6 1 1,6 2,4 4 6 10 16 24 0,3 0,9 toleran a (mm) 0,6 1 1,8 2,4 4 6 10 16 24 40
5

0,9 3,0 0,8 1,2 2 3 5 8 12 20 32 50


i Ra
10

Tabelul C3a 3,0 9,0 1 1,6 2,4 4 6 10 16 24 40 60


, pentru a uura

NOTA: Valorile 0,24; 2,4 i 24 nlocuiesc valorile 0,25; 2,5 i 25 din irurile Ra exprimarea toleran elorrespective prin abateri limit simetrice.

113

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

de la exclusiv pn la inclusiv clasa de toleran TD,I TD,II TD,III TD,IV TD,V TD,VI TD,VII TD,VIII TD,IX TD,X D (m)

9 16 1,2 2 3 5 8 12 20 32 50 80

16 50 2 4 5 8 12 20 40 50 80 160

50 100 3 5 8 12 20 32 50 80 124 200

100 160 4 6,4 10 16 24 40 64 100 160 250

160 250

250 500

500 800

800

Tabelul C3b 1250 3200

1250 3200 orict 10 20 32 40 80 100 160 320 500 630 16 32 40 64 100 160 320 500 630 1000 24 40 64 100 160 250 400 630 1000 1600

toleran a (mm) 5 6,4 8 8 12 16 12 16 20 20 24 32 32 50 64 50 64 80 80 100 124 124 200 250 200 250 320 320 400 500

c) n cazul msurrii pe pant, pentru care sistemele de msurare prevd toleran e mai mari, n func ie de pant, se poate proceda dup cum urmeaz: i) alegerea metodei i instrumentelor de msurare care s asigure toleran a prevzut; ii) convenirea, cu proiectantul, asupra unei toleran e acceptabile, n func ie de capacitatea de msurare, cnd nu se poate asigura toleran a prevzut. C.5 Pentru pant/nclinare se folosesc clase de toleran exprimate prin pant (TPP) sau prin distan ele rezultate n func ie de unghiul pantei (TPD). a) Pentru toleran ele exprimate prin pant se stabilesc clasele de toleran TPP,I - TPP,IV , conform tabelului C4. Tabelul C4 Clasa de toleran TPP,I TPP,II TPP,III TPP,IV Toleran a % 0,2 0,4 1 2 mm/m 2 4 10 20 b) Pentru toleran ele exprimate prin distan ele rezultate n func ie de unghiul pantei, se stabilesc clasele de toleran e TPD,I TPD,II , determinate pe baza rela iei: TPD,i = (1/ bi h )tg n care: h nl imea ntre partea superioar i inferioar a pantei considerate, n m; unghiul pantei considerate, n grade sexazecimale; TPD,i toleran a pentru clasa i, n mm; bi factor pentru clasa i, avnd urmtoarele valori: TPD,i bi TPD,I 100 TPD,II 50

Valorile toleran elor TPD, pe domenii ale nl imilor (h) i pentru unghiurile () egale cu 300; 450 i 600 sunt datel n tabelul C5. Dac este necesar, pentru valori intermediare ale h i/sau , valorile toleran elor se ob in prin interpolare liniar.

114

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

de la exclusiv pn la inclusiv Clasa de toleran 300 TPD,I 450 600 300 TPD,II 450 600 h (m)

0 1,0

1,0 3,2

3,2 6,3

6,3 10,0

Tabelul C.5 10,0 32,0 32,0 -

toleran a (mm) 0,6 1 1,6 1,2 2 3,2 0,3 0,6 1 0,6 1,2 2 0,2 0,4 0,8 0,5 0,8 1,2 0,16 0,3 0,6 0,4 0,6 1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,06 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4

C.6 Abaterea de la rectilinitate reprezint distan a maxim dintre profilul real i dreapta adiacent considerat n limiteele lungimii de referin . Dreapta de referin poate fi materializat printr-un corp fizic (dreptar, fir ntins) sau printr-un ax optic (instrument de vizare, laser). Pentru rectilinitate se folosesc clasele de toleran TR,I TR,V, ale cror valori, n func ie de lungimea de referin , sunt date n tabelul C6. Tabelul C6 Lungimea de referin (m) Clasa de toleran TR,I TR,II TR,III TR,IV TR,V 3 0,4 1 2 5 8 10 0,6 2 4 8 12 100 toleran a (mm) 1 3,2 6 12 20 500 2 4 8 16 32

C.7 Abaterea de la planitate reprezint distan a maxim dintre suprafa a real i planul adiacent, considerat n limitele suprafe ei de referin . Pentru msurri practice, planul de referin poate fi materializat prin drepte de referin , con inute n acest plan, pe oricare direc ie din acesta, msurarea fiind similar cu ce privind rectilinitatea. Pentru planitate se folosesc clasele de toleran TS,I TS,V, ale cror valori, n func ie de suprafa a de referin , sunt date n tabelul C7. n cazul n care dimensiunea minim a unei suprafe e este sub cea specificat n tabelul C7, se vor lua n considerare toleran ele corespunztoare dimensiunii minime i nu cele corespunztoare ariei suprafe ei respective. Aria suprafe ei de referin (m2) Dimensiunea minim (m) Clasa de toleran TS,I TS,II TS,III TS,IV TS,V 10 2 0,6 2 4 8 12 100 1000 6 25 toleran a (mm) 1 2 3,2 4 6 8 12 16 20 32 Tabelul C7 10000 50 4 8 16 24 50

115

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

C.8 Abaterea de la perpendicularitate/unghi se determin prin distan a maxim dintre planul/dreapta adiacent suprafe ei/profilului real i unghiul nominal (900 sau cel prevzut), considerat n limitele lungimii de referin . Pentru perpendicularitate/unghi se folosesc clasele de toleran TU,I TU,V, ale cror valori, n func ie de lungimea de referin , sunt date n tabelul C8. Lungimea de referin (m) Clasa de toleran TU,I TU,II TU,III TU,IV TU,V 0,5 1 4 8 12 16 2 3,2 16 32 50 64 10 toleran a (mm) 16 80 160 250 320 50 80 400 800 1250 1600 Tabelul C8 100 160 800 1600 2500 3150

C.9 Denivelrile locale se caracterizeaz prin: (i) hN nl imea proeminen ei sau adncimea golului msurat fa de o zon adiacent pe care se aeaz o plac plan de 100 x 200 mm; (ii) AN aria suprafe ei la intersec ia planului de aezare a plcii plane, cu proieminen a/golul local. Pentru denivelri locale se folosesc clasele de toleran TN,I TN,V, ale cror valori sunt date n tabelul C9. Clasa de toleran hN max (mm) AN max (mm2) TN,I 2 3 TN,Ii 4 12 TN,III 8 32 TN,IV 20 80 Tabelul C9 TN,V 40 120

Stabilirea condi iilor privind denivelrile locale poate fi fcut n urmtoarele situa ii: a) n cazul n care este necesar eliminarea acestora, prin prevederea clasei de toleran i a densit ii maxime a acestora (buc i pe o suprafa dat); b) n cazul n care este necesar existen a acestora (pentru asigurarea unei rugozit i dorite), prin prevederea clasei de toleran i a distan ei maxime ntre acestea (eventual i precizarea unei AN max mai mic dect cea prevzut pentru clasa de toleran respectiv).

116

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa D ABATERI ADMISIBILE PENTRU CLDIRI D1. Abaterile admisibile pentru toleran e geometrice la elemente structurale sunt prezentate astfel: a) funda ii tabelul D1; b) stlpi i pere i tabelul D2; c) grinzi i plci tabelul D3; d) sec iuni i acoperirea cu beton a armturii tabelul D4. Tabelul D1
Nr. crt. 1 sec iune orizontal pozi ia n plan a unei funda ii raportat la axele secundare 25 mm Tipul abaterii Descriere Abaterea admisibil Clasa 1

1 Axele centrale ale funda iei y axa secundar n direc ia y x axa secundar n direc ia x

sec iune vertical

pozi ia pe direc ie vertical a unei funda ii raportat la cota de nivel secundar

20 mm

1 cot de nivel secundar H distan preconizat

117

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Tabelul D2
Nr. crt. Tipul abaterii Descriere Abaterea admisibil Clasa 1 cea mai mare valoare dintre h/300 sau 15 mm

nclinarea stlpului la orice nivel ntr-o cldire cu unul sau mai multe etaje

abaterea ntre axele centrelor pentru stlpi i pere i

cea mai mare valoare dintre t/30 sau 15 mm

curbura unui stlp ntre nivelurile etajelor adiacente

cea mai mare valoare dintre h/300 sau 15 mm

pozi ia unui stlp sau a unui perete, la nivelul oricrui etaj, de la linia vertical prin centrul su fa de nivelul de jos (baz) ntr-o structur cu mai multe etaje

50 mm sau h / (200 n ) n reprezint numrul de etaje, unde n > 1


1/2

Ax secundar pozi ia n plan a unui stlp raportat la axele secundare 25 mm

Linie secundar

Ax secundar

pozi ia n plan a unui perete raportat la axele secundare

25 mm

118

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2
Nr. crt. Tipul abaterii Descriere Abaterea admisibil Clasa 1

25 mm spa iul liber dintre stlpi sau pere i adiacen i sau L/600 oricare este mai mare

Abaterile indicate pentru linia i nivelul grinzilor i plcilor se aplic i altor elemente structurale orizontale sau nclinate. Tabelul D3
Nr. crt. 1 Tipul abaterii Descriere pozi ia unei mbinri grind-stlp msurat fa de stlp Abaterea admisibil Clasa 1 Cea mai mare valoare dintre b/30 sau 20 mm b = dimensiunea stlpului n aceeai direc ie ca

1 Grind 2 Stlp

119

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2
Nr. crt. 2 Tipul abaterii Descriere pozi ia axei reazemului Abaterea admisibil Clasa 1 cea mai mare valoare dintre /20 sau 15 mm

= distan a prevzut fa de margine

1 Axa de reazemului 3

rezemare

real

a rectiliniaritatea n plan orizontal a grinzilor cea mai mare valoare dintre L/600 sau 20 mm

distan a dintre grinzi adiacente, msurat n punctele corespunztoare

cea mai mare valoare dintre L/500 sau 15 mm dar fr a depi 40 mm

nclinarea unei grinzi sau a unei plci

(10 + L/500) mm

6 nivelul grinzilor adiacente, msurat n punctele corespunztoare (10 + L/500) mm

nivelul plcilor adiacente n punctele de rezemare

15 mm

120

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2
Nr. crt. 8 Tipul abaterii Descriere nivelul plcii superioare msurat fa de sistemul secundar Abaterea admisibil Clasa 1 20 mm 0,5 (H + 20) mm 0,2 (H + 200) mm

H 20 m 20 m < H < 100 m H 100 m

cu H expimat n m

Tabelul D4
Nr. crt. 1 Tipul abaterii Dimensiunile sec iunii transversale Descriere i = lungimea laturii sec iunii transversale aplicabil pentru grinzi, plci i stlpi pentru i < 150 mm i = 400 mm i 2500 mm cu interpolare liniar pentru valori intermediare 10 mm 15 mm 30 mm Abaterea admisibil Clasa 1

NOT 1 - Pentru funda ii, abaterea pozitiv permis trebuie s fie men ionat n specifica ia de proiect, dac este ceruta. Abaterile negative sunt cele de mai sus. NOTA 2 - Toleran ele pentru elementele speciale de beton pentru lucrri geotehnice, turnate direct n pmnt, nu sunt acoperite de acest prestandard, de exemplu pere i de etanare, pilo i forati etc. Totui, funda iile obinuite, turnate direct n pmnt, sunt acoperite (spre exemplu pentru cldiri etc) 2 Pozi ia armturii obinuite Sec iune transversal h = nl imea sec iunii Pentru toate valorile lui h: (minus) pentru: h 150 mm, (plus) h = 400 mm, (plus) h 2500 mm, (plus) cu interpolare liniar pentru valori intermediare cmim = acoperirea minim cerut cn = acoperirea nominal = cmim + | (minus)|; c = acoperirea efectiv ; = abaterea admisibil de la cn h = nl imea sec iunii transversale; Condi ie: cn + (plus) > c > cn - | (minus)| NOT - Abaterea pozitiv pentru acoperirea armturilor pentru funda ii i elemente de beton n funda ii poate fi sporit cu 15 mm. Se aplic abaterea negativ prezentat. - 10 mm + 10 mm + 15 mm + 20 mm

nndire prin suprapunere = lungimea prevzut a suprapunerii - 0,06

Pozi ia armturii pretensionate sec iune longitudinal

pentru h 200 mm pentru h > 200 mm

0,03 h cea mai mic valoare dintre

121

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2
Nr. crt. Tipul abaterii Descriere Abaterea admisibil Clasa 1 0,03 h sau 30 mm - 15 mm

acoperirea cu beton msurat pn la canal (teac)

Valorile indicate se aplic pozi ionrilor verticale i orizontale. Abaterea negativ permis de la acoperirea nominal pentru fiecare teac este aceeai ca pentru armtura nepretensionat, cazul b.

Perpendicularitatea laturilor unei sec iuni transversale

a = lungimea sec iunii transversale

cea mai mare valoare dintre 0,04 a sau 10 mm dar nu mai mult de 20 mm

D2. Abateri admisibile pentru planitatea suprafe elor i rectilinitatea muchiilor sunt prezentate n tabelul D5. Tabelul D5
Nr crt. 1 Planitate, pentru a) suprafa cofrat sau netezit (i) n totalitate (ii) local b) suprafa necofrat (i) n totalitate (ii) local Tipul abaterii Descriere Abaterea permis Clasa 1

L = 2,0 m L = 0,2 m L = 2,0 m L = 0,2 m

9 mm 4 mm 15 mm 6 mm

nclinarea sec iunii transversale

cea mai mare valoare dintre h/25 sau b/25 dar nu mai mult de 30 mm

Rectilinitate muchie

pentru L 1 m pentru L > 1 m

8 mm 8 mm/m, dar nu mai mult de 20 mm n

122

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 total

D3. Abateri admisibile pentru pozi ia golurilor n beton sau a pieselor nglobate sunt prezentate n tabelul D6. Tabelul D6
Nr crt. 1 1, 2, 3 Tipul abaterii Descriere Abaterea admisibil Clasa 1 25 mm n afara cazului n care proiectul prevede o alt valoare

1 ax de referin 2 amplasarea uruburilor i centrelor grupului de uruburi distan a nte urubuile dintr-un grup nfundare nclinare 1=10 mm 2=3 mm 3=+25 mm -5 mm 4=5 mm sau L3/200 (cea mai mare valoare) n afara cazului n care proiectul prevede o alt valoare

l1=distan a dintre grupurile de uruburi l2=distan a dintre uruburi l3=lungimea liber a urubului 3 -

abaterea n plan abaterea n sec iune (fa de planul suprafe ei)

x, y= 20 mm 2= 10 mm n afara cazului n care proiectul prevede o alt valoare

1 pozi ia nominal n sec iune 2 pozi ia nominal n plan

123

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa E1 PROCEDEE DE PRECOMPRIMARE PENTRU CARE NU ESTE NECESAR DTL E1.1 Caracteristicile principale ale procedeelor de precomprimare pentru care nu este necesar DTL sunt prezentate n tabelul E1.1. Tabelul E1.1

124

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Tabelul E1.1 (continuare 1)

125

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Tabelul E1.1 (continuare 2)

Observa ii la tabelul E1.1: a) n limita numrului maxim de srme prevzut n fascicule se pot folosi numai numere pare la fasciculele din coloanele 4,5,6 i multiplu de 3 pentru coloana 7. b) Diametrul canalului se racordeaz la diametrul gurii din placa de reparti ie, cu o pant de aproximativ 2. Racordarea se poate face cu trompete din tabl sau piese de form adecvat, recuperabile. c) Valorile n parantez se refer la plci i pere i cu grosimea pn la 100 mm inclusiv. d) Valorile pot fi reduse cu 10 mm n cazul elementelor prefabricate. e) Dimensiunea mare este perpendicular pe axa dornului. f) Se recomand adoptarea primelor valori care permit folosirea unei game mai mari de instala ii de tensionare. g) Distan ele sunt valabile n cazul n care orientarea gurii din placa de reparti ie pemite aezarea dornului astfel nct prelungirea axei acestuia s nu intersecteze ancorajul inel-con alturat. h) Valorile n parantez se refer la cazul plcilor de reparti ie comune la toate ancorajele. La ancorajele cu dorn metalic, valorile sunt valabile pentru cazul n care dornul se dispune paralel cu marginea cea mai apropiat a sec iunii. n cazul n care dornul se dispune perpendicular pe marginea cea mai apropiat, distan a minim prescris se msoar din axa plcu ei de sub dorn, situat lng marginea sec iunii. La amplasarea ancorajelor de la partea de jos a sec iunii trebuie s se in seama de modul de rezemare a elementului i de gabaritul utilajului. Distan ele se sporesc pentru unele situa ii speciale la care condi iile de armare transversal a zonelor de capt i de compactare a betonului sunt mai dificile (exemplu: nervurile de ancorare de la rezervoarele din beton precomprimat). i) Valorile sunt orientative i ele se definitiveaz n func ie de utilajul existent pe antier.

126

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

E1.2 Canalele pentru fascicule Canalele pentru fascicule se pot realiza astfel: E1.2.1 Canale cptuite a) Teac fr fal executat prin nfurare elicoidal, din band laminat la rece 0,3 60 mm (tabelul E1.2). Tabelul E1.2 Dint/Dext*) 35/40 45/50 67/72 80/85 (mm) Masa (kg/ml) 0,65 0,81 1,20 1,43 Tipul de fascicul la care se 125 127 247 487 utilizeaz
*) n func ie de dotarea mainii de confec ionat, se pot executa i alte tipuri intermediare.

b) Teac cu fal elicoidal executat din band laminat la rece 0,6 137 mm (tabelul E1.3). Tabelul E1.3 Dint/Dext 90/95 102/107 (mm) Masa (kg/ml) 1,82 2,07 Tipul de fascicul la care se 487 487 utilizeaz c) Teac din eav PVC. mbinarea evilor se poate face cu manoane din PVC sau prin mufare. n ambele cazuri lipirea se va face cu adeziv PCD 13. evile recomandate n func ie de tipul fasciculului sunt indicate n tabelul E1.4. Nu se vor utiliza evi cu grosimea peretelui mai mare dect cea rezultat din tabel. Dint/Dext (mm) Masa (kg/ml) Tipul de fascicul la care se utilizeaz 34/40 0,525 125 42,6/50 0,805 127 Tabelul E1.4 67,8/75 1,210 247

d) Teac din eav de polietilen. evile recomandate n func ie de tipul fasciculului sunt indicate n tabelul E1.5. mbinarea evilor se face prin sudare cap la cap. Dup sudare se va controla cu o pies calibrat dac bavura de material, format la interiorul evii, nu va mpiedica introducerea fasciculului. evile din polietilen pot fi rulate ceea ce permite evitarea mbinrilor. Pentru condi ii tehnologice mai uoare sau pe baz de verificri experimentale se pot utiliza i evi cu grosimea pere ilor mai redus, recomandabil fr mbinri pe traseu. Nu este permis utilizarea evilor cu grosimea mai mare dect cea rezultat din tabel.

127

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Dint/Dext (mm) Masa (kg/ml) Tipul de fascicul la care se utilizeaz

35,4/40 0,285 125

44,2/50 0,440 127

Tabelul E1.5 69,2/75 0,976 247

e) Teac format din evi metalice cu pere ii sub iri. Diametrul interior al evilor trebuie s respecte valorile minime prevzute n tabelul E1.1. Controlul i certificarea calit ii la antier a diverselor tipuri de teci se va face prin examinarea documentelor de livrare, a dimensiunilor, integritatea sec iunii transversale i a fal ului etc. E1.2.2 Canale necptuite E1.2.2.1 Se recomand ca executarea canalelor necptuite prin extragerea evilor/tecilor s se aplice numai n cazul elementelor prefabricate; nu se recomand aplicarea acestui procedeu n cazul construc iilor monolite. Pentru realizarea prin extragere se pot utiliza evi (din PVC, din polietilen sau metalice) sau teci fr fal , prin deirarea acestora dup ntrirea betonului. Lungimea canalelor ce se pot realiza cu acest procedeu este urmtoarea: (i) Cu evi din PVC sau polietilen: - lungime maxim de 9 m, pentru trasee rectilinii sau cu devia ie unghiular pn la 5 inclusiv; - lungime maxim de 7 m, pentru trasee curbe cu devia ie unghiular cuprins ntre 5 i 20. (ii) Cu evi metalice: - lungime maxim de 6 m, numai pentru trasee rectilinii sau cu devia ii foarte mici. (iii) Cu teci fr fal : - lungimea maxim 12...18 m (cu condi ia ca banda s nu fie nndit pe lungimea tecii). Pentru lungimi mai mari de canal, evile se pot extrage de la ambele capete ale canalului, prevzndu-se piese de nndire, care rmn nglobate n beton. Nu se recomand utilizarea evilor din PVC cnd temperatura mediului nconjurtor, n momentul extragerii este sub +5C, deoarece devin casante sub aceast temperatur. E1.2.2.2 Pentru prinderea evilor n vederea extragerii, acestea vor fi prevzute cu un cap de extragere confec ionat conform fig.E1.1, montat prin nclzirea evii. E1.2.2.3 nainte de introducerea n cofraje, se va verifica dac evile nu au crpturi, tirbituri etc. E1.2.2.4 Se recomand ca montarea evilor n pozi ia din proiect s se fac dup montarea ntregii armturi obinuite, precum i a unuia din pere ii laterali ai cofrajului. Pentru a se asigura traseul prevzut n proiect, evile vor fi aezate n pozi ie cu ajutorul unor grtare din o el-beton dispuse la cel mult 1,5 m unul de altul i fixate prin puncte de sudur de armtura obinuit a elementului. evile nu se vor lega cu srm de aceste grtare sau de armtura nepretensionat. Pe msura introducerii n cofraj, evile vor fi unse cu vaselin, ulei etc.

128

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

evile vor depi captul cofrajului cu minim 45 cm, n cazul traseelor avnd unghiul de devia ie pn la 5 inclusiv i cu minimum 80 cm, n cazul traseelor avnd unghiul de devia ie mai mare de 5. E1.2.2.5 Timpul optim de extragere se va stabili la executarea primului element, deoarece depinde de o serie de parametri variabili de la caz la caz (cimentul utilizat, raportul A/C, temperatura exterioar, lungimea elementului etc.). Dac timpul de ateptare nainte de extragere este prea scurt, se pot produce deformri ale canalului, iar dac este prea lung, for a necesar extragerii crete peste limitele normale, putnd duce chiar la ruperea evii. Pentru condi ii medii de execu ie, timpul optim de extragere este de 1 ... 2 ore de la terminarea turnrii betonului. Pentru a se prentmpina blocarea tecii n beton trebuie ca, de cteva ori, n aceast perioad, teaca s fie uor deplasat, fie prin bti scurte, fie prin rotire. Se recomand ca extragerea s se fac cu mijloace manuale (troliu cu cablu). For a va trebui s nu dea eforturi unitare n eav mai mari de 10 N/mm2. n cazul n care unghiul dintre cablul de extragere i axul evii depete 10, eava se va ghida, la ieirea din cofraj, cu o rol pus pe o capr de sus inere, la o distan de circa 80 cm de captul cofrajului. E1.2.2.6 Controlul continuit ii canalelor se va verifica la maximum 12 ore de la extragerea evilor pentru a se putea remedia eventualele deficien e.

Fig. E1.1 Cap de extragere

129

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

E1.3 Ancorajele pentru fascicule se realizeaz astfel: E1.3.1 Condi ii tehnice a) Forma i dimensiunile elementelor componente ale ancorajelor, trebuie s corespund prevederilor din figurile E1.2; E1.3; E1.4; E1.5; E1.6 i E1.7. b) Abaterile limit la dimensiuni vor fi cele indicate n desenele de execu ie, iar dimensiunile netolerate, vor fi conform standardelor. E1.3.2 Reguli pentru verificarea calit ii E1.3.2.1 Verificarea calit ii ancorajelor se face bucat cu bucat de ctre controlorii de calitate din societatea productoare. La cererea beneficiarului, delegatul acestuia poate asista la verificare. E1.3.2.2 Verificarea calit ii materialului, se face pe baza certificatului de calitate eliberat de societatea productoare a materialului i include teste privind comportarea la agen i corozivi. E1.3.2.3 Se vor efectua verificri n ce privete: a) Dimensiunile i nscrierea lor n toleran ele prescrise. b) Forma i starea profilului suprafe ei exterioare a conurilor. c) Lipsa fisurilor sau alte defecte de structur, n care scop se vor utiliza metode de control nedistructive ca: ultrasunete, gamagrafie, solicitare de prob (la inele) cu un dorn conic presat pn la 90% din for a normat de rupere a fasciculului corespunztor inelului. La conuri se permite ca verificarea s se fac vizual (cu lupa). d) Duritatea Brinell (HB) pentru inele, respectiv Rockwell (HRC) pentru conuri, verificarea durit ii, se face pe fiecare element de ancoraj n parte. ncercrile de duritate se vor face n minimum 3 puncte distribuite relativ uniform pe una din fe ele plane ale inelului sau conului. Media valorilor citite trebuie s fie cuprins n limitele prescise n fig.E1.2 E1.6, cu condi ia ca valorile extreme s nu fie mai mici, respectiv mai mari cu 3% dect limitele domeniului prescris. Controlul durit ii fiecrui element de ancoraj va fi efectuat i garantat de unitatea care efectueaz tratamentul termic al ancorajelor. E1.3.3 Livrare Ancorajele metalice tip inel-con pentru orice tip de fascicul se livreaz pe loturi, ambalate n lzi de lemn i protejate mpotriva coroziunii. Fiecare lot de ancoraje va fi nso it de documentele privind calitatea prin care se confirm ndeplinirea condi iilor tehnice de calitate. Toate piesele componente ale ancorajelor metalice tip inel-con vor fi marcate astfel nct s se poat identifica productorul i lotul de fabrica ie.

130

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E1.2 Ancoraj pentru fascicul 12 5 mm

131

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E1.3 Ancoraj pentru fascicul 12 7 mm

132

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E1.4 Ancoraj pentru fascicul 24 7 mm

133

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E1.5 Ancoraj pentru fascicul 48 7 mm

134

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E1.6 Ancoraj pentru fascicul 48 7 mm

135

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E1.7 Ancoraj cu bucl i dorn

136

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa E2 DETERMINAREA PIERDERILOR DE TENSIUNE PRIN FRECARE. FIA DE PRETENSIONARE I FIA DE INJECTARE E2.1 Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare E2.1.1 Tipurile i numrul armturilor pretensionate de acelai tip, la care se fac determinri ale pierderilor prin frecare, se stabilesc de proiectant. n cazul n care nu se fac determinri pe toate tipurile de armturi pretensionate, se vor alege trasee rectilinii i trasee curbe, pentru a se putea separa coeficientul de frecare liniar k, de coeficientul de frecare n zonele curbe, . E2.1.2 n cazul fasciculelor cu ancoraje inel-con, la aceast opera iune nu se vor monta conurile dintre srme. Determinarea pierderilor prin frecare se face cu ajutorul a dou instala ii de pretensionare, montndu-se cte o pres la fiecare capt al armturii pretensionate, pretensionarea efectundu-se numai cu o singur pres (activ), la cealalt pres (pasiv) fiind scos pistonul nafar i nchis camera de presiune (tragere). Pe baza citirii presiunilor la manometrele celor dou instala ii se determin for ele la cele dou capete ale armturii pretensionate, astfel: - la captul activ, F1: F1 = A p1(1 f1) - la captul opus (pasiv), F2: F2 = A p2(1 + f2) n care: A aria sec iunii transversale a pistonului presei; p1 presiunea la instala ia activ; p2 presiunea la instala ia pasiv; f1 coeficientul de frecare interioar pentru presa activ; f2 coeficientul de frecare interioar pentru presa pasiv. Pierderea de tensiune (DF) datorit frecrii pe traseul armturii pretensionate este: DF = F1 F2 E2.1.3 Coeficientul de frecare liniar, k, exprimat n valoare pe metru de canal liniar, se determin cu rela ia: F ln F2 1 k= L n care: L lungimea canalului rectiliniu, (m) E2.1.4 Coeficientul de frecare n zonele curbe, , exprimat n valoare pe metru de canal curb, se determin cu rela ia:
F 2 F
1

kL + ln =
L

137

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

n care: f devia iile unghiulare ale zonelor curbe, n radiani (se poate nlocui cu raportul Li/ri, n care Li este lungimea zonelor curbe, n metri, i ri sunt razele de curbur, n metri). Se poate determina o singur valoare medie a coeficientului , sau valori medii pe grupe de armturi cu devia ii unghiulare apropiate. E2.2 Fia de pretensionare pentru armturi posntinse E2.2.1 Fiele de pretensionare pentru armturi postntinse se ntocmesc dup modelul prezentat n continuare, avnd n vedere urmtoarele: a) Fiele de pretensionare se completeaz la executarea opera iei respective, cnd trebuie efectuate toate calculele pentru a avea certitudinea c valoarea alungirii efective se ncadreaz n limitele prevzute n programul de pretensionare. b) Pentru construc iile la care caracteristicile ce trebuie trecute n fie (lungimea ntre repere, alungirea prevzut n proiect, presiunea la pretensionare i la blocare etc.) sunt aceleai pentru un numr mare de fascicule, aceste valori vor fi completate o singur dat. Pe prima fi. c) Modul de completare a fiei de pretensionare este artat n fig.E2.1 la care se fac urmtoarele precizri: - n coloanele 1i 2 se trec att presiunile citite pe cadranele manometrelor ct i cele efective, coresponden a dintre cele dou valori deducndu-se pe baza etalonrii manometrelor; diferen e de maximum 1 % ntre cele dou valori pot fi neglijate; - datele de la reetalonarea manometrelor de lucru vor fi trecute pe pagina a 2-a a fiei de pretensionare a fasciculului la care s-au introdus noile valori ale presiunilor; - for ele trecute n coloana 3 se deduc din diagramele for -presiune efectiv stabilite la determinarea frecrilor n instala ia de pretensionare (conform pct.E2.1 de mai nainte); n exemplul dat presiunile efective sunt egale pentru ambele instala ii deoarece s-au presupus frecri egale n cele dou prese; - pentru presiunile efective i respectiv for ele de pretensionare s-au considerat valori i trepte ct mai egale, astfel ca uniformitatea alungirilor s poat fi urmrit chiar pe parcursul pretensionrii i, de asemenea, transpunerea valorilor pe diagrama for -alungire s se poat face mai uor; - deplasarea srmelor n ancorajul piesei, coloanele 4 i 5, se asimileaz cu cea a conului de inventar al presei i se msoar la instala iile la care nu se pot pune repere pe srme, alungirea msurndu-se prin deplasarea pistonului presei; - n coloanele 10 i 11 sunt trecute alungirile corectate, ob inute din cele brute la care s-a inut seama de deplasarea smelor n ancorajul presei (col 4 i 5); - alungirea total, coloana 14, se stabilete adugnd, la valoarea ob inut pornind de la zero conven ional (151 mm n cazul exemplului), alungirea ntre 0 i 50 bar care se consider egal cu cea dintre 50 i 100 bar, respectiv 20 mm; alungirea total se poate stabili i prin extrapolare pentru presiunea maxim: 416 151 = 171,6 mm 416 50

138

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

d) Alungirile se pot nregistra i grafic, pe hrtie milimetric, comparndu-se cu diagrama calculat. Diagramele trasate se vor anexa la fiele de pretensionare. e) Dosarul fielor de pretensionare va cuprinde i o copie a pogramului de pretensionare.

Fig.E2.1 Model pentru fia de pretensionare


E2.3 Fia de injectare pentru armturi pretensionate postntinse

E2.3.1 Fiele de injectare se ntocmesc dup modelul prezentat n fig.E2.2, avnd n vedere urmtoarele: a) Fiele de injectare se completeaz la executarea opera iei respective cnd trebuie efectuate toate determinrile specificate pentru a avea certitudinea c amestecul de injectare are caracteristicile (fluiditate, sedimentare) corespunztoare. b) Coloanele 11 i 12 din fia de injectare se completeaz numai pentru un singur canal din ntreaga serie de canale injectate n acelai schimb i cu aceeai compozi ie a amestecului de injectare. Celelalte coloane se completeaz pentru toate canalele injectate. c) n coloana 16 Observa ii se trec eventualele incidente aprute n timpul injectrii canalului, de exemplu: canal nfundat, ntreruperea injectrii datorit defectrii utilajului etc.

139

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.E2.2 Model pentru fia de injectare

140

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa F
RECOMANDRI PRIVIND STABILIREA POZI IEI ROSTULUI DE LUCRU F1 Prevederi generale

F1.1 n msura n care este posibil, trebuie s se evite rosturile de lucru, organizndu-se punerea n oper a betonului astfel nct turnarea s se fac fr ntrerupere la nivelul respectiv sau ntre dou rosturi de dilatare. Cnd rosturile de lucru nu pot fi evitate, pozi ia lor trebuie stabilit prin proiect sau procedura de executare a lucrrilor. F1.2 Numrul rosturilor de lucru trebuie s fie minim pentru c ele pot avea capacitatea de rezisten mai mic, la ntindere i forfecare, n compara ie cu restul structurii, n cazul n care rosturile sunt tratate necorespunztor. De asemenea, exist riscul de diminuare a impermeabilit ii n rost, cu consecin e n reducerea gradului de protec ie mpotriva coroziunii armturii. F1.3 Rosturile de lucru trebuie s fie localizate n zone ale elementelor (structurii) care nu sunt supuse la eforturi mari n timpul exploatrii. F1.4 Pentru construc ii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construc ii masive, rezervoare, silozuri, cuve, radiere etc., n afara pozi iei rosturilor de lucru, trebuie indicat n proiect i modul special de tratare a acestora (benzi de etanare, prelucrare etc.).
F2 Pozi ia rosturilor de lucru

La stabilirea pozi iei rosturilor de lucru trebuie respectate urmtoarele reguli : F2.1 La stlpi se prevd rosturile de lucru numai la baz (figura F1 sec iunea I-I); n cazul unor tehnologii speciale se admit rosturi la 30... 50 mm sub grind sau plac. F2.2 La grinzi, dac din motive justificate nu se poate evita ntreruperea turnrii betonului rosturile se pot situa n conformitate cu figura F1, n zonele marcate cu sec iunea II-II. F2.3 n cazul n care grinzile se betoneaz separat, rostul de lucru se las la 30...50 mm sub nivelul inferior al plcii sau vutei plcii. F2.4 La plci, rostul de lucru trebuie situat la 1/51/3 din deschiderea plcii.

141

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Fig.F.1 Pozi ia rosturilor de lucru la stlpii i riglele cadrelor F2.5 La planee cu nervuri, cnd turnarea se face n direc ia nervurilor, rostul se prevede n zona cuprins ntre 1/2 i 1/3 din deschiderea nervurilor (figura F.2). F2.6 La planee cu nervuri, cnd turnarea se face perpendicular pe direc ia nervurilor rostul se prevede n zona cuprins ntre 1/5 i 1/3 din deschiderea grinzii principale; trebuie ca, totodat, pe ct posibil, n plac rostul s fie la 1/5...1/3 din deschiderea acesteia (figura F.2).

Figura F.2 Pozi ia rosturilor de lucru la planee cu nervuri F2.7 La bol i i arce se admit rosturi de lucru perpendiculare pe directoare, acestea mpr ind bolta sau arcul n bol ari dispui simetric fa de cheie; nu se admit rosturi avnd suprafa a n plan orizontal.

142

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

F2.8 La bol i cu lungime mare, rosturile de lucru se pot amplasa prin mpr irea lungimii bol ii, astfel nct s rezulte bol i mai scurte. F2.9 La plci curbe sub iri i la pere ii rezervoarelor pentru lichide nu se admit rosturi de lucru; turnarea betonului trebuie fcut fr ntrerupere. F2.10 La funda iile de utilaje supuse la solicitri dinamice pot fi prevzute rosturi n zona cu eforturi reduse numai dac se adopt dispozi ii de armare corespunztoare. F2.11 n cazul pere ilor structurali sau pere ilor de lungime mare, se pot prevedea rosturi verticale pentru evitarea fisurrii din contrac ie sau limitarea frontului de lucru; asemenea rosturi se dispun la maximum 15 m ntre ele i se realizeaz cu un cofraj al suprafe ei rostului cu icane (din lemn sau tabl) sau cu tabl expandat. F2.12 n cazul elementelor masive cu lungimea mai mare de 20,0 m se prevd rosturi de lucru verticale cofrate cu tabl expandat sau cofraje crendu-se ploturi care se toarn alternativ; dimensiunile ploturilor se stabilesc de proiectant cu acordul constructorului. F2.13 n cazul elementelor masive avnd grosime mare (de regul peste 2,5 m) se prevede un rost de lucru orizontal, crendu-se dou lamele suprapuse; pentru asigurarea conlucrrii lamelelor se adopta una (sau ambele) dintre urmtoarele solu ii: - crearea de praguri, de tip crenel, pe vertical; - dispunerea unor armturi suplimentare de legtur, ancorate corespunztor n betonul de sub rost i de deasupra acestuia.

143

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa G
REALIZAREA LUCRRILOR CU BETOANE SPECIALE SAU PRIN PROCEDEE DEOSEBITE G1 Generalit i

Prezenta anex cuprinde prevederi privind: a) betoane cu agregate uoare; b) betoane autocompactante; c) betoane ciclopiene; d) betoane aplicate prin torcretare; e) betoane turnate n cofraje glisante; f) betoane turnate sub ap.
G2 Betoane cu agregate uoare

Betonul cu agregate uoare nu trebuie pompat dect dac se demonstreaz c procesul de pompare nu are vreun efect semnificativ asupra rezisten ei betonului ntrit. Pierderea de rezisten se poate datora fragilizrii zonei de tranzi ie ntre pasta de ciment i agregate datorit apei absorbite i expulzate de agregate n timpul i dup opera iunile de pompare. Reamestecarea betonului dup pompare poate atenua acest fenomen.
G3 Betoane autocompactante

n cazul utilizrii betonului autocompactant, compactarea betonului se datoreaz efectului gravita iei. Procedurile pentru punerea n oper a acestui tip de beton trebuie stabilite prin referin e privind experien a constructorului i/sau prin ncercri ini iale privind ob inerea compactit ii dorite. Cerin ele complementare celor prevzute n SR EN 206-1 privind propriet ile betonului proaspt i criteriile de conformitate trebuie s fac obiectul unui acord cu productorul betonului autocompactant.
G4 Betoane ciclopiene

G4.1 n elementele masive de beton care nu sunt supuse la solicitri importante se pot ngloba bolovani de piatr, realizndu-se betonul ciclopian . Propor ia de bolovani ngloba i este de maximum 30 % n cazul folosirii betonului de clas mai mare de C8/10 inclusiv . n medii cu agresivitate chimic sau cnd se impun condi ii de impermeabilitate nu este permis utilizarea betonului ciclopian la realizarea elementelor de construc ii . G4.2 Bolovanii ce urmeaz a fi ngloba i trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii : a) nu trebuie s aib crpturi ; b) dimensiunile nu trebuie s depeasc 1/6 din cea mai mic dimensiune a elementului de construc ie n care sunt introdui; c) raportul dintre dimensiunea maxim i minim nu trebuie s depeasc 2,5 ; d) roca din care provin s fie stabil i negeliv ; e) nainte de a fi introdui n beton, trebuie s fie cur a i i spla i, de preferin cu jet de ap sub presiune.

144

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

G4.3 La executarea betonului ciclopian trebuie respectate urmtoarele reguli: a) - Se toarn un prim strat de beton n grosime de 25 cm care se bate cu maiul sau se vibreaz cu pervibratoare. Peste acesta se toarn al doilea strat de beton de circa 15 cm grosime, n care se ndeas prin batere cu maiul de lemn bolovanii aeza i la o distan de cel pu in 20 cm de marginea zonei care se umple cu beton, distan a dintre bolovani trebuie s fie cea minim necesar introducerii pervibratorului cu care se efectueaz compactarea betonului n care se nglobeaz bolovanii; b) - Straturile urmtoare se execut la fel ca cel de mai sus, la ultimul strat se realizeaz o acoperire cu beton de cel pu in 20 cm; c) - La turnarea betonului n funda iile masive se las, n rosturile de turnare orizontale, bolovanii iei i n afar cu cel pu in jumtate din volumul lor, pentru asigurarea unei bune legturi. Betonul se vibreaz sau se bate cu maiul ntre bolovani fr a-i disloca ns din masa betonului. La reluarea turnrii ntreaga suprafa a betonului, inclusiv a bolovanilor, se cur , se ud i se aterne un strat de mortar de ciment de circa 2 3 cm, de aceeai clas cu a betonului; d) - Nu se recomand stropirea bolovanilor cu lapte de ciment nainte de introducerea lor n beton; e) - Nu se admite aezarea bolovanilor n beton care a nceput s fac priz.
G5 Betoane aplicate prin torcretare

Pentru betonul aplicat prin torcretare, executarea lucrrilor se realizeaz n conformitate cu cerin ele standardului SR EN 14487 pr ile 1 i 2 referitoare le cerin ele privind executarea lucrrilor.
NOT SR EN 14487-2 prezint informa iile i cerin ele tehnice care trebuie incluse n specifica iile privind executarea acestui tip de lucrri.

G6 Betoane turnate n cofraje glisante

G6.1 Betonul turnat n cofraje glisante trebuie s prezinte o priz corespunztoare. Turnarea betonului utiliznd cofraje glisante trebuie efectuat cu materiale adecvate i prin aplicarea de metode care s garanteze c acoperirea cu beton a armturii, calitatea betonului i finisarea suprafe ei sunt realizate conform cerin elor. G6.2 n prima faz de ntrire betonul trebuie s ating rezisten ele necesare desprinderii de cofraj, men inerii formei i asigurrii stabilit ii tijelor de sus inere. La stabilirea vitezei de glisare trebuie s se ia n considerare timpul necesar atingerii unei rezisten e de: - 0,15...0,2 N/mm2 la desprinderea de cofraj; - circa 0,4 N/mm2 la ieirea din cofraj. Rezisten a se apreciaz mai nti prin efectuarea ncercrilor preliminare, iar n timpul executrii, prin mpungerea betonului cu o vergea din o el cu diametrul de 10...12 mm. G6.3 Verificarea betonului turnat n cofraje glisante se face pe beton proaspt i pe probe pstrate n condi ii standard, la vrsta de 28 zile. La acest termen betonul trebuie s aib rezisten a corespunztoare clasei de beton prescris i dac este cazul, gradul de impermeabilitate i/sau gelivitate prevzute .

145

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

G6.4 Cerin ele pentru betonul proaspt se refer la consisten a betonului la locul de punere n oper care, prin determinare cu metoda tasrii, trebuie s fie astfel: - 70 20 mm cnd punerea n oper a betonului se face cu bena, iar armturile sunt rare; - 100 20 mm cnd punerea n oper a betonului se face prin pompare; - 120 20 mm cnd se folosesc aditivi superplastifian i sau elementele au armturi dese. Temperatura betonului proaspt la locul de punere n oper, n func ie de dimensiunea cea mai mic a sec iunii elementului, trebuie sa fie cuprins ntre limitele indicate n tabelul urmtor. Dimensiunea minim a sec iunii elementului < 0,3 m 0,3...1 m 1...2 m >2m Temperatura betonului proaspt ( C) minim maxim 10 30 5 30 5 25 5 20

NOT Productorul trebuie sa stabileasc tasarea betonului proaspt ce trebuie ob inut la sta ia de betoane, astfel nct la locul de punere n oper, innd seama de condi iile de mediu i de durata total de transport, s se realizeze tasarea prevzut de constructor.

G6.5 Cerin ele privind materialele componente i compozi ia betonului sunt urmtoarele: a) - Pentru ciment. Dac prin proiect sau proceduri nu sunt prevzute condi ii speciale care s impun folosirea altor cimenturi se recomand utilizarea cimenturilor n conformitate cu SR 13510 (document na ional de aplicare a SR EN 206-1). b) - Pentru agregate. n general se folosesc agregate de balastier, astfel nct dimensiunea maxim a granulelor de agregat s fie cel mult 1/6 din grosimea elementului de beton care se toarn n cofraj glisant. n cazurile n care se utilizeaz agregate de concasare, granulozitatea agregatului total trebuie s se nscrie n zona imediat superioar (cu con inut mai ridicat n pr i fine) celei indicate normal la dozajul de ciment respectiv. c) - Pentru aditivi. n vederea mbunt irii lucrabilit ii betonului proaspt i a caracteristicilor de rezisten i durabilitate ale betonului ntrit se recomand folosirea unuia din urmtoarele tipuri de aditivi: - aditiv plastifiant/antrenor de aer pentru betoane de clas mai mic de C 30/37; - aditiv superplastifiant pentru betoane de clas egal sau mai mare de C 35/45; - aditiv ntrzietor n cazurile n care, din diferite motive (transport, glisare pe timp clduros, adoptarea unor viteze mici de glisare), se depete durata limit admis ntre turnarea a dou straturi succesive sau se ntrevede realizarea unei rezisten e mai mari de 0,2 N/mm2 la desprinderea de cofraj; se evit asocierea cu un alt tip de aditiv.
NOT - n cazurile n care la betoane preparate cu aditivi plastifian i/antrenori de aer sau superplastifian i apare necesar i prelungirea duratei de men inere a betonului n stare proaspt atunci, pe lng aditivul de baz, se poate aduga un aditiv ntrzietor, ns numai pe baz de ncercri preliminare.

Compozi ia betonului se stabilete pe baz de ncercri preliminare, inclusiv pe baza recomandrilor prevzute n SR 13510.

146

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

G6.6 Prepararea i transportul betonului destinat executrii construc iilor prin metoda cofrajelor glisante se face conform recomandrilor din SR 13510, din acest cod de practic, precum i a precizrilor ce urmeaz: - trebuie s se in seama de posibilele efecte pe care le pot avea aditivii; - transportul betonului de la sta ie pn la locul de punere n oper se face cu autoagitatorul; - transportul betonului pe vertical se face cu bene ridicate cu macaraua, pompe de beton, skipuri, boburi etc. - betonul se descarc n mijloace de transport pe orizontal (roabe, tomberoane) i se repartizeaz uniform n cofrajul glisant. n cazul utilizrii pompelor de beton, descrcarea se poate face direct n cofrajul glisant. G6.7 Punerea n oper a betonului trebuie fcut n conformitate cu urmtoarele prevederi: - turnarea betonului se face n straturi orizontale uniforme de 20...25 cm grosime, care se succed la intervale de timp stabilite n func ie de compozi ia betonului, de condi iile de mediu i de viteza de glisare, astfel nct s se asigure o bun legtur ntre straturi i deci continuitatea elementului; - compactarea betonului se face prin vibrare cu vibratoare de interior, de ctre o echip instruit special n acest scop. Acolo unde este cazul trebuie suplimentat cu compactarea manual cu ipci/ vergele etc.; - viteza de glisare n condi ii normale de temperatur i de lucru trebuie s fie cuprins ntre 10...25 cm/h. Aceasta poate fi redus pn la 5 cm/h n cazuri excep ionale (condi ii de timp friguros, eventuale intemperii etc.).
NOT Executantul trebuie s ia toate msurile tehnico-organizatorice pentru ca opera ia de glisare s se desfoare continuu i n bune condi ii. n acest scop se va corela ritmul de preparare, transport i punere n oper a betonului cu viteza de glisare, innd seama de condi iile de mediu, de complexitatea i durata opera iilor ce trebuie efectuate imediat naintea turnrii betonului.

G6.8 Tratarea betonului se face n conformitate cu prevederile prezentei reglementri. n condi ii normale de temperatur, dup ieirea din cofrajul glisant betonul trebuie men inut n stare umed minimum 7 zile i protejat de ac iunea razelor solare i a vntului minimum 24 ore. n perioada de timp friguros trebuie luate msuri de protec ie astfel nct betonul recent decofrat s se men in la o temperatur de + 10...+ 15 C timp de minimum 3 zile de la turnare, dac n proiect nu se prevede un timp mai ndelungat.
G6.8 Betoane turnate sub ap

G7.1 Betonul turnat sub ap trebuie s aib propriet i speciale n stadiile proaspt i ntrit; trebuie s aib consisten a necesar pentru a putea fi pus n oper uor, s aib o structur dens chiar i fr compactare i s nu segrege. Turnarea betonului sub ap se face numai n incinte cu ap stttoare sau care a fost adus n aceast stare prin msuri corespunztoare. n cazul n care nu se folosesc aditivi speciali sau adaosuri, nu este admis cderea liber a betonului prin ap chiar pe distan e foarte scurte. Pentru a nu se solubiliza sau segrega, betonul se poate turna prin tuburi. Turnarea prin tuburi fixe sau mobile trebuie s se fac continuu, captul inferior al tubului trebuie s fie imersat n beton pe minimum 40 cm n cazul cderii libere a betonului prin tuburi i pe circa 100 cm n cazul pomprii acestuia. 147

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

G7.2 La stabilirea compozi iei betonului turnat sub ap se fac urmtoarele recomandri: a) - n ceea ce privete consisten a Pentru betoane turnate sub ap se foloseste o consisten corespunztoare clasei S3 sau S4 n func ie de modul de turnare prin cdere liber, prin tuburi, sau prin pompare. n cazul betoanelor pompate pentru a se preveni blocajul furtunelor, deoarece betonul nu trebuie s con in o cantitate mare de ap, se impune utilizarea aditivilor mari reductori de ap . b) - n ceea ce privete agregatele Pentru a se ob ine o bun lucrabilitate la un raport ap/ciment mic i amestec compact fr mijloace suplimentare de compactare, se recomand folosirea de agregate rotunde cu o suprafa neted. Se recomand folosirea unei granulozit i continue, avnd n vedere pericolul mai mic de segregare fa de amestecurile cu granulozitate discontinu. Se recomand, pentru a nu provoca dificult i la turnare, ca dimensiunea maxim a agregatelor s fie de 32 mm. c) - n ceea ce privete cimentul n general se recomand majorarea cu circa 10 % a dozajului de ciment n compara ie cu cerin ele normale pentru a mbunt i coeziunea betonului proaspt prin solubilizare i pentru a asigura o cantitate suficient de ciment dup o posibil solubilizare care apare aproape inevitabil. Con inutul de ciment trebuie stabilit innd seama c un dozaj mare poate provoca fisuri termice. Folosirea cimenturilor cu adaosuri este recomandat pentru betonul turnat sub ap n vederea creterii rezisten ei sale la atacul chimic i reducerii cldurii de hidratare. G7.3 n cazuri speciale, pe baza unor experimentri de laborator i a unor proceduri pentru amestecuri special proiectate, prin folosirea unor aditivi speciali i de adaosuri, betonul poate fi turnat prin cdere liber prin ap. G7.4 n cazul funda iilor la care spturile se execut cu epuismente, dac apa nu se poate evacua complet i pe fundul gropii rmne un strat de ap de circa 10....15 cm grosime, se admite n mod excep ional, turnarea betonului sub ap. n acest caz punerea n oper se ncepe de la un col al funda iei, turnndu-se un prim strat de beton care iese deasupra nivelului apei i care se extinde treptat pe ntreaga suprafa . n acest caz se toarn beton cu tasare zero sau uscat (preparat la umiditatea saturat a agregatelor, cu spor de ciment 10 - 15 %). Punerea n oper trebuie s continue apoi n uscat, prin turnarea betonului deasupra stratului turnat anterior.

148

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

Anexa H VERIFICRI PRIVIND INEREA SUB CONTROL A LUCRRILOR H.1 Verificarea opera iilor de punere n oper a betonului

H.1.1 Pentru verificare este necesar un plan de verificare detaliat, conform prevederilor din proiect, prin care s se identifice toate etapele de verificare, monitorizare i ncercri, pentru a demonstra c au fost parcurse toate etapele de verificare i a fost atins calitatea cerut. Planul de verificare trebuie s precizeze, pentru fiecare etap : - cerin ele; - referin ele la standard i la proiect; - metoda de verificare, monitorizare i ncercare; - criteriile de acceptare; - alte documenta ii, dac este cazul; - persoana responsabil cu verificarea; - punctele pentru proba martor a productorului, dac este cazul. Planul de verificare poate fi prezentat sub forma unui tabel rezumativ, cu trimitere la procedurile i instruc iunile de verificare, indicnd detaliile de verificare, monitorizare i ncercare. H.1.2 Recomandri pentru verificare opera iilor de punere n oper a betonului sunt prezentate n tabelele care urmeaz, astfel: - verificarea preparrii betonului, n tabelul H1; - verificarea armturii, n tabelul H2; - verificarea betonului proaspt, n tabelel H3; - verificarea nainte de turnarea betonului, n tabelul H4; - verificarea la turnarea i compactarea betonului, n tabelul H5; - verificarea tratrii i protec iei betonului, n tabelul H6; - verificarea opera iilor post-turnare, n tabelul H7;
Subiect Specifica ii pentru materialele componente ale betonului n cazul preparrii betonului pe antier Caracteristici 1) materiale Metod Examinarea datelor nscrise n documentele de calitate emise de furnizor i/sau productor. Metode standardizate Tabelul H 1 Cerin e SR EN 206-1: 2002 Clasa de verificare 1 nainte de nceperea preparrii betonului Clasa de verificare 2 Nu se admite prepararea pe antier Clasa de verificare 3 Nu se admite prepararea pe antier

Constatarea garantrii calit ii de ctre furnizor i/sau productor

149

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 (continuare) Cerin e STAS 438-1:89 STAS 438-2:91 SR 438-3:98 SR 438-4:98, agremente tehnice si alte prevederi locale3) Tabelul H 1 Clasa de verificare 1 nainte de fasonare si montare Clasa de verificare 2 nainte de fasonare si montare Clasa de verificare 3 nainte de fasonare si montare

Subiect Specifica ii pentru armturi

Metod Examinarea datelor nscrise in documentele de calitate (certificat de calitate) emise de furnizor i/sau productor. vizual vizual metode standardizate

Caracteristici : Aspect; Diametre si dimensiuni profil; ndoirea pe dorn; Rezistenta la rupere, limita de curgere, alungirea la rupere Specifica ie pentru beton Verificarea preparrii de beton marf

2)

Vizual Examinarea certificatului dac este disponibil Verificare vizual n cazul n care nu se efectueaz verificarea de ctre o ter parte

SR EN 2061:2002 Certificat de la un organism de certificare acreditat c produc ia este verificareat (conform SR EN 206-1: 2002) n caz contrar verificarea fabricii productoare (conform SR EN 206-1: 2002) Relevant pentru informa ii despre produc ie

nainte de nceperea preparrii Furnizor nou i n caz de dubiu Furnizor nou n caz de dubiu

nainte de nceperea preparrii Furnizor nou i n caz de dubiu Furnizor nou n caz de dubiu

nainte de nceperea preparrii Furnizor nou i n caz de dubiu Furnizor nou n caz de dubiu

Planificarea preparrii de beton

Verificare vizual

Informa ii scrise

Informa ii scrise

1) In cazul n care loturile de materiale aprovizionate (o el pentru armturi, ciment, agregate, adaosuri, aditivi) nu ndeplinesc condi iile de calitate se va interzice utilizarea lor i se ntiin eaz productorul i beneficiarul n termen de maximum 48 h. 2) Conform tabelului G1.1. 3) Prevederile locale n vigoare sunt cuprinse n ST 009:2004.

150

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 Tabelul H2 Procedeul de verificare / caracteristici Scopul ac iunii sau ce se verific verificrii a) Examinarea datelor nscrise n Constatarea documentele de calitate emise de garantrii calit ii de furnizor si/sau productor ctre productor b) Verificarea aspectului (calitatea suprafe ei) conform STAS 438/1-89 sau agrementelor tehnice corespunztoare Ote lur i pen tr u ar m tur i c) Verificarea dimensiunilor si profilului conform STAS 438/1-89 sau agrementelor tehnice corespunztoare d) ncercarea la ndoire pe dorn conform reglementarilor n vigoare e) Verificarea caracteristicilor mecanice (rezistenta la rupere limita de curgere, alungirea la rupere etc) a) Examinarea datelor n-scrise n documentele de certificare a calit ii sau garan ie emise de furnizor si/sau productor. b) Verificarea aspectului conform STAS 438/3-89 sau agrementelor tehnice corespunztoare Acceptarea utilizrii

Material

Frecventa minima La fiecare lot aprovizionat La 2% din numrul de colaci sau legturi bare dar nu mai pu in de 2 colaci sau legturi de bare* Idem doua msurtori ale dimensiunilor si o msura a profilului. Idem doua epruvete din barele sau colacii preleva i Minimum 5 probe pe lot

Confirmarea caracteristicilor standardizate Confirmarea caracteristicilor standardizate Idem

Constatarea garantrii de ctre productor Acceptarea utilizrii

La fiecare lot aprovizionat La 3% din lot dar nu mai pu in de 3 plase luate la ntmplare.

c) Verificarea dimensiunilor conform STAS 438/3-89 sau agrementelor tehnice Confirmarea d) Verificarea caracteristicilor caracteristicilor Idem mecanice si calit ii sudarii nodurilor standardizate conform STAS 438/3 1989 sau agrementelor tehnice corespunztoare *) Procentul se refer la cantitatea aprovizionat de la acelai furnizor i din acelai lot.

P las e s ud a te

Subiect Document de livrare sau aviz de nso ire a mrfii, dac avizul con ine toate datele prevzute n bonul de livrare Consisten a betonului

Metod

Cerin

Tabelul H3 Clasa de verificare 1

Clasa de verificare 2

Clasa de verificare 3

Verificare vizual

Conformitate cu specifica ia

La fiecare livrare

La fiecare livrare

La fiecare livrare

Verificare vizual

Consisten a comandat

Aleator

La fiecare livrare O prob pentru

La fiecare livrare O prob pentru

151

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 Utilizarea unei metode de ncercare 1) adecvat Numai n caz de dubiu fiecare tip beton si schimb de lucru dar cel pu in 3 o prob la 20 m beton fiecare tip beton si schimb de lucru dar cel pu in 3 o proba la 20 m beton Tabelul H3 Clasa de verificare 2 La fiecare livrare n caz de dubiu Clasa de verificare 3 La fiecare livrare

Subiect Omogenitatea betonului

Metod Verificare vizual ncercare pentru compararea caracteristicilor pe probelor luate din diferite pr i ale lotului3)

(continuare) Cerin Clasa de verificare 1 Aspect Aleator omogen al betonului Probele suplimentare trebuie s prezinte acelai caracteristici4) Conformitate cu clasa de rezisten la compresiune2) n caz de dubiu

ncercare de identificare pentru rezisten la compresiune

ncercri conform SR EN 2) 206-1: 2002

Pentru beton fr produc ie certificata sau alt certificare de ter parte n conformitate cu specifica ia de proiect Pentru beton turnat pe santier n caz de dubiu Aleator n conformitate cu specifica ia de proiect n caz de dubiu

n toate cazurile

n toate cazurile

Con inut de aer

ncercri pe antier conform SR EN 206-1: 20022)

Conformitate cu specifica ia de proiect

n conformitate cu specifica ia de proiect n caz de dubiu

n conformitate cu specifica ia de proiect

n caz de dubiu

Alte 3) 3) caracteristici: La fiecare La fiecare La fiecare Recondi ionare livrare livrare livrare beton nregistrare Dozare i tip nregistrat nregistrat nregistrat Timp de de aditiv 5) sosire nregistrare Cnd se cere Cnd se cere Cnd se cere 5) Timp de nregistrare Cnd se cere Cnd se cere Cnd se cere punere n 5) oper nregistrare Cnd se cere Cnd se cere Cnd se cere Temperatur 1) ncercarea de identificare* trebuie s fie efectuat avnd n vedere criteriile indicate n SR EN206:1997 2) Trebuie prelevate probe pentru fiecare tip de beton, parte de structur (funda ie, nivel, tronson), dar cel putin o prob pe zi de turnare i nu mai pu in de o prob la: 3 100 m pentru beton avnd clasa C 16/20; 3 50 m pentru beton avnd clasa > C 16/20. 3) n conformitate cu standardele specificate sau acordurile ntre pr i.

152

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2
4) 5)

In cadrul exactit ii ncercrii si variabilit ii convenite a toleran elor. Conform SR EN 206-1:2002 i specifica iei de proiect. Pentru temperatur se fac patru determinri pentru fiecare clas de rezisten a betonului i schimb de lucru.

ncercarea de identificare pentru rezistenta la compresiune are n vedere dou situa ii:

A. Plan de prelevare i criterii de conformitate n cazul betonului preparat n betoniere mobile (de antier) a) Verificarea de conformitate trebuie s se bazeze pe contractul ntre executant i investitor . b) n scopul analizrii conformit ii rezisten ei betonului utilizat ntr-o structur, betonul trebuie mpr it n loturi. c) Volumul total de beton pentru un lot trebuie astfel ales nct s fie asigurate condi iile de omogenitate i uniformitate a compozi iei. Mrimea unui lot de beton trebuie s fie : betonul turnat pentru fiecare clas de beton, parte de structur (funda ie, nivel al unei cldiri sau grup de grinzi / stlpi sau stlpi / pere i structurali ale unui nivel) . nu mai mult de un anumit volum func ie de clas (conform notei 2), dar cel pu in o prob pe zi de turnare. n cazul n care determinrile de acceptabilitate se fac de investitor, lotul poate fi stabilit de acesta. d) Pentru fiecare lot trebuie luate cel pu in 6 probe . Se aplic criteriile de conformitate conform anexei B a SR EN 206-1. Proba de control este numit pe scurt "prob" i reprezint cantitatea de beton necesar pentru ob inerea unui rezultat (medie pe 3 cilindri / cuburi ). n cazul n care betonul are o clas de rezisten mai mic de C16/20 i pentru loturi pn la 50 m3, se pot preleva trei probe. B. Planul de prelevare i criterii de conformitate n cazul utilizrii betonului livrat de sta ie (beton marf) Planul de prelevare i criteriile de conformitate n cazul n care este folosit betonul preparat n sta ii se face astfel: - se aplic acelai plan de prelevare, iar criteriile de conformitate se stabilesc in conformitate cu anexa B a SR EN 206-1, func ie de existenta sau nu a certificrii preparrii sta iei de betoane.
Tabelul H 4 Clasa de verificare 2 Rezultatele turnrii de prob, dac exist acord de verificare al calit ii Plan de verificare Lista echipamentelor Verificare nainte de fiecare turnare Stabilitatea cofrajelor i sus inerilor Verificare vizual a: - barelor de legtur - etaneit ii cofrajului - strii de cur enie a cofrajului - agentului de decofrare, cantitate

Subiect Planificare pentru verificare

Clasa de verificare 1

Verificare

Verificare general i aleator Stabilitatea cofrajelor i sus inerilor Verificare vizual a: - barelor de legtur - etaneit ii cofrajului - strii de cur enie a cofrajului

Clasa de verificare 3 Rezultatele turnrii de prob, dac exist acord de verificare al calit ii Plan de verificare Lista echipamentelor Lista operatorilor Verificare nainte de fiecare turnare Stabilitatea cofrajelor i sus inerilor Verificare vizual a: - barelor de legtur - etaneit ii cofrajului - strii de cur enie a cofrajului

153

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 - agentului de decofrare, cantitate - gradul de saturare a cofrajului - mbinrii - etapele planificate de turnare - accesului - livrrii planificate - acoperirii de beton Msurarea dimensiunilor - gradul de saturare a cofrajului - mbinrii - etapele planificate de turnare - accesului - livrrii planificate - acoperirii de beton Msurarea dimensiunilor - agentului de decofrare, cantitate - gradul de saturare a cofrajului - mbinrii - etapele planificate de turnare - accesului - livrrii planificate - acoperirii de beton Msurarea dimensiunilor

Tabelul H 5 Subiect Planificare pentru verificare Clasa de verificare 1 Clasa de verificare 2 Instruc iuni pentru operatori Viteza de turnare Etapele turnrii Grosimea stratului de beton Clasa de verificare 3 Instruc iuni pentru operatori Viteza de turnare Etapele turnrii Grosimea stratului de beton Schema sau diagrama procesului Verificarea ntregii opera iuni de turnare: - condi ii meteorologice - viteza de turnare - succesiunea de aezare - grosimea stratului - segregare - consisten - numrul de vibratoare - dimensiunea vibratoarelor - distan a de intruziune - adncimea de ptrundere - re-vibrare - vibratoare de cofraj - vibratoare de suprafa - aezarea betonului - deformarea cofrajului - fixarea pieselor nglobate Verificarea ntregii opera iuni de turnare: - lapte de ciment pe suprafa - netezimea suprafe ei

Verificare, suprafe e cofrate

Verificare general i aleator - condi ii meteorologice - viteza de turnare - succesiunea de turnare - grosimea stratului - segregare - consisten - numrul de vibratoare - dimensiunea vibratoarelor - distan a de ntreptrundere - adncimea de ptrundere - re-vibrare - vibratoare de cofraj - vibratoare de suprafa - turnarea betonului - deformarea cofrajului - fixarea pieselor nglobate

Verificarea ntregii opera iuni de turnare: - condi ii meteorologice - viteza de turnare - succesiunea de turnare - grosimea stratului - segregare - consisten - numrul de vibratoare - dimensiunea vibratoarelor - distan a de ntreptrundere - adncimea de ptrundere - re-vibrare - vibratoare de cofraj - vibratoare de suprafa - turnarea betonului - deformarea cofrajului - fixarea pieselor nglobate

Verificare, suprafe e libere

Verificare general

Verificare general i aleator: - lapte de ciment pe suprafa - netezimea suprafe ei - formarea crustei - sfritul compactrii - perioada de executare

154

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 - protec ia suprafe ei Msurarea abaterilor suprafe ei n conformitate cu specifica ia de proiect - formarea crustei - sfritul compactrii - perioada de executare - protec ia suprafe ei Msurarea abaterilor suprafe ei n conformitate cu specifica ia de proiect

155

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2 Tabelul H6 Subiect Planificare pentru verificare Clasa de verificare 1 Clasa de verificare 2 Procedura de protejare mpotriva uscrii i nghe rii Procedura pentru verificarea temperaturii Sistem de monitorizare pentru nregistrarea temperaturii i a maturit ii Clasa de verificare 3 Procedura de protejare mpotriva uscrii i nghe rii Procedura pentru verificarea temperaturii Sistem de monitorizare pentru nregistrarea temperaturii i a maturit ii Calculul evolu iei i distribu iei temperaturii n conformitate cu specifica ia de proiect Verificare la fiecare turnare: - protec ie mpotriva uscrii, maturitate - protec ie mpotriva nghe rii - perioada de decofrare, maturitate diferen e de temperatur

Verificare

Verificare general si aleator - protec ie mpotriva uscrii, maturitate - protec ie mpotriva nghe rii - perioada de decofrare, maturitate

Verificare la fiecare turnare: - protec ie mpotriva uscrii, maturitate - protec ie mpotriva nghe rii - perioada de decofrare, maturitate diferen e de temperatur

Subiect Planificare pentru verificare Verificare

Clasa de verificare 1 Verificare geometric Verificare general

Tabelul H7 Clasa de Clasa de verificare 2 verificare 3 Instruc iuni pentru verificare n conformitate cu specifica ia de proiect Verificare geometric Rezisten i maturitate n momentul decofrrii Aspectul suprafe ei: - pori - segregare - re ea de microfisuri - aspect poros - fisuri - deschiderea fisurilor Elemente de legtur: - bare - uruburi - piese nglobate - dispozitive de fixare Acoperire: - verificare prin msurare cu pachometru dac se cere n specifica ia proiectului

156

PROIECT
EXECUTAREA LUCRRILOR DIN BETON, indicativ NE 012/2

H.2 Verificarea elementelor prefabricate din beton. Verificare la recep ie a elementelor prefabricate din beton include aspectele artate n tabelul H 9, iar dac sunt necesare verificri suplimentare, n tabelul H 10
Tabelul H 9 Metod Verificare vizual Verificare vizual Verificare vizual Verificare vizual

Subiect Elemente Elemente Elemente Dispozitive de ridicare n element

Proprietate Marcaj, cantitate Imperfec iuni evidente Aspectul suprafe elor de mbinare Tip, integritate i compatibilitate

Frecven Fiecare element Fiecare element Fiecare element Fiecare element

Ac iune Semntur pe documentul de livrare i notarea deficien elor Semntur pe documentul de livrare i notarea deficien elor Semntur pe documentul de livrare i notarea deficien elor Semntur pe documentul de livrare i notarea deficien elor

Subiect Elemente Elemente Elemente Elemente

Proprietate Toleran e geometrice Deschiderea i lungimea fisurilor Forma i dimensiunile mbinrilor Alte caracteristici

Tabelul H 10 Metod Metode de ncercare standardizate Microscop i rulet/rigl Rulet/rigl Metode de ncercare standardizate

Frecven n caz de dubiu Dac este cazul n caz de dubiu Metode de ncercare standardizate

Ac iune Raport detaliat Raport detaliat Raport detaliat Raport detaliat

H.3 Ac iuni n cazul constatrii neconformit ilor Cnd se confirm existen a unei neconformit i, trebuie investigate urmtoarele aspecte, n ordinea indicat: - implica iile neconformit ii asupra executrii lucrrilor i exploatrii construc iei; - msurile necesare pentru a face elementul acceptabil; - necesitatea refuzrii i nlocuirii elementului imposibil de reparat. Dac este cazul, tratarea neconformit ii trebuie s respecte o procedur men ionat n specifica ia de proiect sau ntr-un acord ntre prti. Documentarea procedurii i cea pentru materialele ce urmeaz a fi utilizate, trebuie aprobate nainte de efectuarea remedierilor.

157