Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DICACTIC

UNITATEA DE NV T MNT: COALA GENERAL COROB I,DRAGOTE TI DATA:06.11.2011 CLASA: a VI-a PROPUN TOR: prof. GRIGORIE JAN C T LIN ARIA CURICULAR : MATEMATIC I TIIN E

DISCIPLINA: MATEMATIC -GEOMETRIE UNITATEA DE NV ARE: Congruen a triunghiurilor ale triunghiurilor : LUL, ULU, LLL

SUBIECTUL LEC IEI: 3. Congruen a triunghiurilor. Criteriile de congruen TIPUL ACTIVIT II: DOBANDIREA DE NOI CUNO TIIN E

COMPETEN E SPECIFICE: CG1-6. Identificarea triunghiurilor n configura ii geometrice date CG3-6. Clasificarea triunghiurilor dup anumite criterii date sau alese CG4-6. Exprimarea propriet ilor figurilor geometrice n limbaj matematic CG2-6. Stabilirea congruen ei triunghiurilor oarecare CG5-6. Interpretarea cazurilor de congruen a triunghiurilor n corela ie cu cazurile de construc ie a triunghiurilor CG6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor congruente n rezolvarea unor probleme matematice sau practice

Metode si procedee :  conversa ia euristica, explica ia, demons ratia, exerci iul, observa ia, munca individuala, expunerea;

Resurse materiale : a)materiale: -manual alternativ clasa a VI-a, culegere Mate 2010/11,metodica pred rii matematicii n gimnaziu; -cret alb , colorat , instrumente geometrice, caiete de noti e, fi e de lucru, trus de geometrie b)umane:-clas omogen cu cuno tin e ce trebuie consolidate; -activit i frontale, individuale; c)timp: 1 or ;

Desf urarea lec iei Secven ele lec iei Detalierea con inuturilor RESURSE Evaluare

Procedurale 1. Moment organizatoric


-verificarea prezen ei elevilor si notarea absen elor in catalog;

De organizare frontal

Materi ale

Conversa ia

-verificarea inutei elevilor si celor necesare defa urarii orei i a instrumentelor geometrice; -verificarea temei elevilor prin sondaj, dialog profesor elev, elev-elev, prin confruntarea rezultatelor. n cazul n care apar diferen e mari la rezultat se rezolv problema la tabl ; Conversa ia Frontal si pe grupe Manual caiet tema Ev. oral aprecieri verbale

2. Captarea si orientarea atentiei/dezghetul

4. Dirijarea nv rii i asigurarea feed-backului Reten ia i transferul cuno tiin elor ncheierea activit ii.

Anexa 1

Conversa ia

Frontal

Manual

Analiza r spunsurilor

Fisa

Metoda exerci iului

individual

 Tema , manual