Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

1. Tehnologia cablajelor imprimate...................3


1.1. Generalitati........................3
1.2. Structura si clasificarea cablajelor imprimate4
1.3. Metode si tehnologii de fabricare a cablajelor imprimate...8
1.4. Realizarea cablajelor monostrat prin metode de corodare9
1.5. Realizarea cablajelor multistrat15

2. Desenul si descrierea circuitului electric ales..............................................17


3. Desenul plachetei imprimate elaborate.........................................................19
4. Bibliografie.......................................................................................................21

Litera
Mod Coala Document
Elaborat
Verificat

Semnat

Masa

Scara

Data

Intrerupator acustic
Coala 2

UTM

Coli 20

FRT