Sunteți pe pagina 1din 13

BAZELE EVALUARII PSIHOLOGICE - Seminar 31 oct 2008

TEST de EVALUARE
1) Care sunt principalele standarde citate in literatura de specialitate in ceea ce priveste examinarea psihologica ? Standardele recunoscute au aparut in SUA in anul 1985 se numesc Standarde pentru Testare Psihologica si Educationala. 2) Principalele organizatii care au contribuit standardelor elaborate in SUA in 1985 sunt: la elaborarea

a) A.P.A. Asociatia Psihologilor Amercani; b)A.E.R.A Asociatia de Cercetare Educationala Americana c) N.C.M.E Consiliul National de Masurare in Educatie 3) Ce aspecte sunt vizate de aceste standarde ? a) caracteristicile psihometrice ale testelor ca instrumente de masurare; b)comportamentul profesional al psihologului sau examinatorului. 4) Prevederi specifice care completeaza aceste standarde sunt: a) Ghid Special A.P.A. in 1981.; b)Principii pentru validarea si utilizarea procedurilor de selectie de personal in 1987 ; c) Ghid pentru interpretarea testelor computerizate. 5) Principiile etice sunt completate de catre: a) principiile etice ale psihologilor; b) codul de conduita al A.P.A. -aparut in 1992.

6) Principalele idei enuntate trebuie : a) testele potrivite sa se faca numai de catre utilizatori competenti cu experienta si in cadru profesional; b) sa se utilizeze proceduri specifice pentru proiectarea si selectarea tehnicilor adecvate unor populatii specifice c) atentia care se acorda interpretarii rezultatelor, explicarii si comunicarii acestora; d) securitatea testelor inclusiv accesibilitatea lor. 7) Principalul motiv pentru care este reglementata calificarea examinatorului este: Riscul mare sa se ajunga la concluzii false. 8) Reglementarile care se refera la distribuirea testelor privesc: a) autorii nu trebuie sa distribuie teste decat celor care au calificarea sa le foloseasca; b)editorii trebuie sa le vanda numai celor calificati profesional; c)utilizatorii trebuie sa respecte si sa aplice testele numai conform indicatiilor date de autor. 9) Conditii in plus de calificare pentru cei care utilizeaza teste computerizate: a) au cunostinte asupra masurarii cunostintelor teoretice; b) cunosc istoricul testelor; c) au experienta; d)au cunostinte in domeniul in care aplica testele. 10) Despre calitatea instrumentelor si a procedurilor de masurare:

a) testul trebuie sa fie adecvat scopului; b) testul trebuie sa fie potrivit cu caracteristicile subiectului; c) calitatile testului sa fie acceptabile (fidelitatea sa fie foarte mare).

11)

Despre obtinerea consimtamantului subiectului (cel informat):

a) explica subiectului motivul; b) obtine acordul scris; c) obtine consimtamantul scris. 12) Confidentialitatea informatiilor:

a) informatia este confidentiala; b)informatia nu poate fi comunicata decat cu consimtamantul celui examinat; c)chiar si cu consimtamantul persoanei, accesul la informatie este stric confidential. 13) Comunicarea rezultatelor se face:

a) niciodata in forma bruta; b) doar prelucrate si interpretate; c) printr-un raport psihologic, clar fara ambiguitati, in termeni concreti, inteligibili d)de catre nespecialisti care sa arate legatura intre rezultatele testului si scopul pentru care beneficiarul v-a solicitat evaluarea; e) in raport toate interpretarile sunt comunicate ca posibile si probabile, contextualizate si nu ca fiind certe. 14) Prognosticul sau anticiparea comportamentului sau a unei situatii intr-un orizont de timp este: a) de 6 luni b) 1 an (in clinica)
15) Efectul discriminatoriu asupra grupurilor minoritare (numite asa in

functie de context si nu in sens social) apare in functie de: a) sex; b) apartenenta etnica; c) statut social; d) nivel sociocultural.

BAZELE EVALUARII PSIHOLOGICE - Seminar 22 oct 2008

TEST de EVALUARE
16) Tipuri de instrumente pe care le utilizeaza psihodiagnoza : a. b. c. 17) testul psihologic; observatia comportamentului verbal sau nonverbal; interviul.

Diferenta intre psihodiagnoza traditionala si cea moderna.

Consta in faptul ca. pg 12 -13 man


18) Ce inseamna nomotetic si ideografic ?

a) nomotetic inseamna b) ideografic inseamna . 19) Distinctia diagnostica. dintre evaluarea formativa si evaluarea

Evaluarea diagnostica iti spune rezultatul, iar evaluarea formativa ce poti sa mai faci. Diagnoza clasica masoara capacitatea de invatare. 20) Ce se observa in examenul psihologic? a) atitudinea fata de examen; b) atitudinea fata de examinator; c) cum muncesti cu intensitate; d) increderea in sine; e) cere multe informatii.
21) Scopurile examinarii psihologice:

a) producerea de imagini; b) producerea de decizii; c) verificarea de ipoteze,construirea unei teorii.


22) Factorii subiectivi care pot afecta starea subiectului: pg 22-23 man

a. anxietatea; b. nevoia de a se prezenta intr-o lumina favorabila; c. nesiguranta in raspunsuri; d. setul de expectatii mentale; e. deprinderile cognitive; f.prejudecatile si idiosincrasiile; g. abilitatile verbale si de exprimare, fluenta verbala si de rationament; h. capacitatea de intelegere prin lectura.
23) Functiile psihodiagnozei sunt:

a) cunoasterea; b)evidentierea cauzelor; c)prognosticul; d) abaterile; e)luarea de decizii; f)capacitatea cunoasterii si autocunoasterii.
24) Consecintele pozitive sunt : pg 30-31 man

a) b) c) d) e) f)
25) O persoana normala 60-65%:

26) Testul arborelui, Milton, psihoterapii si hipnoza:

BAZELE EVALUARII PSIHOLOGICE - Seminar 19 nov 2008

TEST de EVALUARE
27) Cum se defineste fidelitatea testului in psihologie? care erori sunt sunt

a. dupa Susana Urbino (definitia din 2004) Fidelitatea este ca o calitate a scorurilor testului sugereaza ca sunt suficient de consistente si libere de de masura astfel incat sa fie folositoare. ( corect) b. dupa A.P.A anul 1985 : gradul in care scorurile consistente sau repetabile, adica gradul in care nu afectate de erori de masura. c. alta definitie 28) Puteti dispune de fidelitati ale masuratorilor daca:

a. Testul psihologic e lipsit de erori de masura (deci este prcis) si orice persoana obtine scoruri egale la test si la o forma paralela a testului. (corect) 29) Conditiile ca un test sa aiba fidelitate buna sunt:

a. dispersia rezultatelor sa fie mica, distributia rezultatelor sa fie binominala, rezultatele unui subiect sa fie asemanatoare la retestare; b. dispersia rezultatelor sa fie mare, distributia rezultatelor sa fie binominala, rezultatele unui subiect sa fie asemanatoare la retestare; c. dispersia rezultatelor sa fie mare, distributia rezultatelor sa fie normala,rezultatele unui subiect sa fie asemanatoare la retestare. (corect)

30)

Coeficientul de fidelitate:

a. se utilizeaza la compararea testelor; b. arata in general precizia masurarii pentru un instrument; c. invers proportionala cu eroarea standard a masurarii. Cuplati sursele de variatie a erorii de masurare si tipul de fidelitate care pune in evidenta marimea erorii:
31)

Surse de variatie a erorii 1. Esantionare timp 2. Esantionare continut 3. Esantionare continut si timp 4. Esantionare continut si eterogenitate continut 5. Diferente intre evaluatori

Tipuri de fidelitate a)Fidelitatea calculata prin metoda injumatatirii b)Fidelitatea calculata prin metoda Kuder-Richardson c)Fidelitatea calculata prin metoda Alpha-Cronbach d)Fidelitatea calculata prin metoda Guttman e)Fidelitatea prin corelatia intre formele alternative (paralele) f) Fidelitatea test-retest g)Fidelitatea interevaluatori

Raspuns corect: 1 cu f, 2 cu e, 3 cu e, 4 cu b,c, d, 5 cu g. 32) Evaluarea fidelitatii testelor:

a) Metoda convergenta, divergenta, predictiva,concurenta; b)Metoda test-retest, analiza consistentei interne,metoda formelor paralele,calculul fidelitatii interevaluatori; c) Metoda relativa la construct, la criteriu, la continut, la concept. 33) Coeficientul de stabilitate se calculeaza prin:

a. Metoda formelor paralele;

b. Metoda Kuder-Richardson; c. Metoda test- retest.

34)

Metoda test retest:

a) e utila cand scorurile reale masoara caracteristici durabile, generale si specifice ale persoanei; b) presupune 3 pasi, adica administrarea testului de 2 ori si calculul coeficientului de corelatie liniara intre scorurile obtinute la cele 2 testari. c) presupune un interval de timp mai mic de 3 luni si mai mare de 6 luni. 35) Cand subiectii raspund pe o scala cu mai multe trepte (3,5 sau 7) se utilizeaza pentru calculul fidelitatii (consistenta interna): a. Coeficientul lui Guttman; b. Coeficientul lui Kuder-Richardson; c. Coeficientul lui Alpha- Crombach; 36) Prin metoda formelor paralele se calculeaza:

a. Un coeficient de echivalenta intre 2 teste; b. Un coeficient de stabilitate al unui test in timp; c. Un coeficient de fidelitate interevaluator. BAZELE EVALUARII PSIHOLOGICE - Seminar 12 nov 2008

TEST de EVALUARE
37) Cum se defineste masurarea in psihologie?

Masurarea este procesul de atribuire a unui numar unei anumite variabile, respectiv cuantificarea aspectului psihologic.

38) Din punct de vedere al preciziei, scalele se diferentiaza in 4 categorii: a. b. c. d. scale nominale; scale ordinale; scale de interval; scale de proportie sau de raport. Diferenta intre scala de raport si scala de interval:

39)

Este punctul de origine sau zero absolut. 40) Diferenta intre scala ordinala si scala de interval.

Distanta dintre 2 elemente din scala respectiva.


41)

Exemple de scale nominale cu tipuri de variabile:

a) sex masculin/ feminin; b)categoria socioprofesionala; c) nationalitatea.


42)

Exemple de scale ordinale cu tipuri de variabile :

a) foarte putin b) mediu c) mult d) foarte mult 43) Exemple de scale de interval cu tipuri de variabile:

a. termometrul; b. inteligenta. 44) Exemple de scale de raport cu tipuri de variabile:

a)varsta ; b)tipul de reactie la stimuli.

45) a. b. c. d.

Caracteristici prin care difera scalele sunt:

exclusivitatea; ordonarea; echivalenta; caracterul absolut. Sunt 3 tipuri de statistici :

46)

a. statistici descriptive (grafice, mod de prezentare,mod de

manipulare simpla a datelor media, mediana,frecventa); b. statistici inferentiale (rationamente); c. statistici multivariate (corelatii multiple, calcularea regresiilor, calcularea de tip factorial). 47) La ce se refera fidelitatea ?

Fidelitatea unui test se refera la consistenta rezultatelor obtinute de acelasi subiect examinat la retestarea cu o proba identica sau o forma echivalenta. 48) Validitatea are ca principala problema:

a)in ce masura testul masoara ceea ce-si propune sa masoare ; b)in ce masura testul reuseste sa prezica anumite comportamente. 49) Standardizarea inseamna:

Standardizarea conditiilor de examinare ale testului ca forma , cotare si aplicare. 50) Proprietatile curbei lui Gauss sunt:

a. frecventa rezultatelor obtinute se distribuie intr-un grafic ce ia forma unui clopot;

b. se mai numeste curba intamplarii sau curba probabilitatii normale; c. simetria curbei fata de medie caracterizata prin aglomerarea spre centru a celor mai mari frecvente si scaderea lor treptata spre extremitati. BAZELE EVALUARII PSIHOLOGICE - Seminar 14 nov 2008

TEST de EVALUARE continuarea testului nr 4 /din 12 nov 2008 15) Care este formula corecta a notelor T, Z,H ?
d. Nota T = 50 + 10 (Xi Xm) ;

( unde Xi este scorul brut, Xm este media scorurilor brute, este abaterea standard )
e. Nota Z = Xi-Xm

( unde Xi este scorul brut, Xm este media scorurilor brute, este abaterea standard ) c) Nota H = 50 + 14 ( Xi Xm ) ( unde Xi este scorul brut, Xm este media scorurilor brute, este abaterea standard ) 16) Definitia corecta a constructului este (dupa Monica Albu) urmatoarea: Constructul este o ide construita de experti pentru a reprezenta (rezuma) un grup de fenomene sau de obiecte si pentru a fi utilizata intr-un cadru stiintific (teoretic, metodologic si aplicativ).

17) Explicarea constructului are: a) 3 pasi : identificarea comportamentelor legate de construct, identificarea altor constructe si evidentierea legaturii lor cu constructul, alcatuirea unei mici liste de comportamente si masurarea legaturii cu constructul.
18)

Domeniul de continut al unui test (dupa Murphy si Shofer 1991) inseamna:

Multimea tuturor comportamentelor care pot fi utilizate pentru a masura atributul specific sau caracteristica la care se refera testul.
19) Descrierea domeniului de continut cuprinde :

a) precizarea limitelor; b) precizarea componentelor; c) precizarea importantei fiecarei componente.


20) Grupele contrastante reprezinta :

2 laturi de subiecti care printr-o variabila (sau mai multe variabile) au valori diferite, extreme (respectiv un grup are valori foarte mari, iar celalalt grup are valori foarte mici ).
21) In literatura de specialitate se recomanda ca grupa slaba ( o

extrema ) si grupa buna ( cealalta extrema) sa fie: 27% din persoane.


22) Variabila moderatoare acceptiuni :

a) este o varianta calitativa , masurata pe scala nominala sau categoriala (sex, rasa,clasa sociala) sau cantitativa (varsta, nivel de anxietate) care afecteaza directia si/sau taria relatiei dintre o variabila independenta si o variabila dependenta.

23) Definiti variabila independenta si variabila dependenta :

24) O variabila este mediator intre variabila independenta X si cea dependenta Y daca sunt indeplinite 3 conditii : a) variatia valorilor variabilei independente provoaca variatia valorilor variabilei mediatoare; b) variatia valorilor variabilei mediatoare determina variatia valorilor variabilei dependente; c) relatia dintre variabila independenta si cea dependenta este semnificativa, dar devine slaba sau chiar inexistenta atunci cand sunt controlate relatiile dintre variabila independenta si cea mediatoare si dintre variabila mediatoare si cea dependenta.