Sunteți pe pagina 1din 3

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BAB 1 1.4.1 LIMA MATLAMAT KAUNSELING Kaunseling bermatlamat untuk; 1 2 3 4 5 1. Memudahkan perubahan individu. Meningkatkan keupayaan klien untuk memulakan dan meneruskan

perhubungan. Membantu keberkesanan klien mengurus diri. Menggalak proses membuat keputusan. Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien.

Memudahkan perubahan tingkah laku klien.

Matlamat kaunseling adalah untuk membantu klien membuat sesuatu perubahan tingkah laku yang membolekan klien menjalani kehidupan yang lebih produktif dan memuaskan. Contoh; Ahmad, (seorang guru) selalu memberi respond yang negatif kepada pelajar yang lemah dalam kelas. Ini telah menyebabkan pelajarnya enggan berinteraksi dengannya dalam kelas. Ini menimbulkan masalah dan menganggu keberkesanan pengajaran. Dengan sesi kaunseling, Ahmad dapat menenal pasti masalah sebenar dan kaunselor boleh membantu Ahmad mengubah tingkah lakunya, iaitu Ahmad sepatut memberi sokonagn kepada pelajar yang berinteraksi dengannya dan membimbing mereka walaupun jawapan yang diberi adalah salah. 2. Meningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan.

Ramai dikalangann klien yang menhadapi masalah semasa berinteraksi dengan orang lain. Ini berlaku kerana kurangnya klien mempunyai kemahiran komunikasi dan mempunyai imej kendiri yang negatif. Matlamat kaunselor ialah mencari jalan supaya dapat meningkatkan mutu cara klien berhubung dengan orang lain. Contohnya; Mona, seorang kerani ditegur oleh pengurusnya,Mona marah dan enggan mendengar apa yang dikatakan ,lalu menyebabkan terputusnya aliran komunikasi antara keduanya. Mona menganggap teguran itu adalah kritikan. Kaunselor boleh membantu Mona untuk berhubung dengan lebih baik dengan pengurusnya.

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

3.

Membantu klien mengurus diri

Satu lagi matlamat kaunselor yang penting ialah membantu kliennya . Ekspektasi ibi dan bapat erhadap anaknya seringkali memberi kesan yang tidak dijangka. Pola tingkah laku yang dipelajari masa kecil akan menimbulkan masalah padanya di tempat kerja.Dalam keadaan yang demikian , kaunselor akan melatih kliennya mengurus diri dengan lebih berkesan terutama dalam situasi baru dan tuntutan baru. Contoh; Ahmad sentiasa dikritik apabila gagal dalam mata pelajaran. Akhirnya, Ahmad menjadi malas dan selalu ponteng kelas. Perangai ini terbawa ke alam perkarjaan, Ahmad sentiasa datang lambat dan malas mencuba sesuatu yang baru. Kaunselor dapat membantu Ahmad mengurus dirinya dengan lebih berkesan dan meningkatkan imej kendirinya. 4. Menggalakkan proses membuat keputusan.

Kepada sesetengah orang, membuat sesuatu keputusan penting amat menyukarkan. Matlamat kaunseling bagi klien sebegini ialah membantunya membuat sesuatu keputusan penting dalam hidupnya. Keputusan muktamad diambil oleh klien sendiri klien mesti memahami dan tahu kenapa dan bagaimana ia mencapai keputusan yang diambil. Contoh; Ah Seng berasa tidak puas hati dalam pekerjaannya. Dia takut untuk membuat sebarang perubahan. Kaunselor dapat membatu Ah Seng mencari punca tidak puas hatinya. dan mencungkil nilai hidupnya. Kaunselor juga dapat membantu Ah Seng mencari pelbagai alternative seperti menukar jabatan, berbincang dengan majikannya atau menukar kerja. 5. Membantu perkembangan dan pencapaian potensi klien.

Membantu mengembangkan potensi yang ada pada klien. Matlamat ini bermaksud memberi peluang kepada klien umempelajari cara-cara menggunakan kebolehan dan minatnya ketahap yang paling maksimum. Matlamat kaunseling ialah mengurangkan atau mengatsi apa sahaja yang menyekat dan membantutkan perkembangan potensi kebolehan dan minat seseorang. Contoh; Indra mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pelakon. Indra berasa tertekan apabila dia asyik gugup dan takut semasa berdiri di khalayak ramai Ini memnbantutkan cita-citanya.Kaunselor boleh membantu Indra berasa selesa apabila berdiri di depan khalayak ramai dan secara tidak langsung mencapai cita-citanya. 2

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Home