Sunteți pe pagina 1din 50

Ce este analiza unei retele electrice

General vorbind, analiza re elei este o metod matematic folosit pentru analiza unui circuit electric. n multe cazuri, vom ntlni circuite ce con in surse de putere multiple sau configura ii ale componentelor ce nu se pot simplifica prin metodele de
analiz serie-paralel. n aceste cazuri este necesar utilizarea altor mijloace. Acest

capitol prezint complexe.

cteva tehnici folositoare pentru analiza unor astfel de circuite

Imposibilitatea reducerii circuitului la o combina ie serie-paralel


Pentru ilustrarea faptului c un circuit relativ simplu poate fi imposibil de redus n subcircuite serie sau paralel, s luam urm torul circuit serie-paralel ca i exemplu:

Pentru analiza circuitului al turat, pa ii sunt urm torii: g sirea rezisten ei echivalente pentru R2 i R3 n paralel; ad ugarea rezistorului R1 n serie pentru aflarea rezisten ei echivalente totale; cunoscnd tensiunea bateriei B1 i rezisten a total a circuitului, putem afla curentul total folosindlegea lui Ohm (I = E / R); folosirea valorii curentului pentru calcularea c derilor de tensiune din circuit. O procedur destul de simpl pn la urma. Totu i, dac ad ug m o singur baterie n circuit, problema analizei circuitului se complic :

Rezistorii R2 i R3 nu mai sunt conecta i n paralel unul cu cel lalt, pentru c bateria B2 a fost introdus n ramura de circuit a lui R3. Dac suntem i mai aten i, putem observa c n acest circuit nu exist doi rezistori lega i direct n serie sau paralel unul cu cel lalt. Aceasta reprezint de fapt dificultatea problemei: n analiza

circuitelor serie-paralel, primul pas era identificarea rezistorilor n serie sau n paralel, reducndu-i la o rezisten echivalent la urm torul pas. Dar dac niciun rezistor nu este legat n serie sau paralel cu un altul, ce putem face?

Analiza unei pun i dezechilibrate


Este evident faptul c reducerea acestui circuit relativ simplu, cu doar trei rezistori, este imposibil de realizat prin metoda analizei circuitelor serie-paralel. Totu i, acesta nu este singurul tip de circuit ce sfideaz analiza serie-paralel.

n acest caz avem un circuit n punte; pentru simplitatea exemplului presupunem c nu este echilibrat (raportul R1/R4 nu este egal cu raportul R2/R5). Dac puntea ar fi echilibrat , curentul prin R3 ar fi zero, prin urmare circuitul s-ar putea reduce la o combina ie serie-paralel (R1--R4 // R2--R5). Din p cate, orice curent prin R3 face imposibil aplicarea analizei serie-paralel. Rezistorul R1 nu este n serie cu R4 datorit existen ei unei alte c i pentru curgerea electronilor, prin R3. Dar nici R2 nu este n serie cu R5 din acelea i motive. De asemenea, R1 nu este n paralel cu R2pentru c existen a rezistorului R3 separ terminalii celor doi rezistori n partea de jos. Nici R4 nu este n paralel cu R5.

Imposibilitatea afl rii tuturor necunoscutelor implicate


De i s-ar putea s nu fie evident n acest moment, problema o reprezint existen a prea multor variabile necunoscute. ntr-o combina ie serie-paralel cel pu in, exista o metod de aflare a c derii de tensiune i a rezisten ei totale, calcularea curentului fiind apoi posibil circuitului posibil . n cazul unui circuit cu dou baterii, este imposibil s ajungem la valoarea rezisten ei totale, datorit existen ei a dou surse de putere ce furnizeaz tensiune i curent (am avea nevoie de dou rezisten e totale pentru a continua cu aplicarea legii lui Ohm). n cazul pun ii dezechilibrate, exist o rezisten total la bornele utiliznd acest valori. n cazul circuitelor de mai sus, exist mai mult de o singur variabil (parametru) necunoscut n cea mai simpl configura ie a

bateriei, dar curentul total se mparte n propor ii necunoscute n cadrul pun ii, astfel c nu putem aplica legea lui Ohm pentru aflarea celorlalte valori din circuit.

Utilizarea sistemelor de ecua ii


Prin urmare, ce putem face n astfel de cazuri? Un prim r spuns este utilizarea unui proces matematic cunoscut sub numele de ecua ii simultane sau sisteme de ecua ii. ntr-un scenariu cu o singur necunoscut , este suficient existen unei singure rela ii pentru aflarea necunoscutei. Totu i, atunci cnd dorim o rezolvare pentru mai multe necunoscute simultan, avem nevoie de un num r de ecua ii egal cu num rul necunoscutelor. Rezolvarea unor astfel de ecua ii se poate dovedi destul de dificil n unele cazuri. Din fericire, n cele ce urmeaz , vom prezenta unele metode de analiz a circuitelor pentru evitarea folosirii acestor sisteme de ecua ii.

Metoda ramuri de curent


Defini ie
Folosind aceasta metod , presupunem i indic m un sens al curen ilor prin circuit i scriem apoi ecua iile ce descriu rela iile dintre ace tia folosind legile lui Ohm putem rezolva sistemul de ecua ii pentru determinarea tuturor curen ilor urmare a tuturor c derilor de tensiune din re ea. i Kirchhoff. n momentul n care avem cte o ecua ie pentru fiecare curent necunoscut, i prin

Exemplu

S folosim urm torul circuit pentru ilustrarea metodei.

Alegerea nodului de referin

Primul pas este alegerea unui nod din circuit (loc de ntlnire a cel pu in trei ramuri) ca i punct de referin pentru curen ii necunoscu i.

Alegerea aleatoare a direc iei curen ilor prin nodul de referin

Ghicim apoi direc ia curen ilor din acest nod, notnd curen ii cu I1, I2 i I3. Nu este neap rat ca direc iile acestea s fie cele corecte (reale), n acest moment va ap rea n acestea sunt pur speculative. Vom tii dac intui ia noastr a fost gre it n momentul rezolv rii ecua iilor matematice pentru curen i; orice direc ie gre it ecua ii cu semnul minus.

Aplicarea legii lui Kirchhoff pentru curent


Legea lui Kirchhoff pentru curen ii (LKC) spune c

suma algebric

a tuturor

curen ilor ce intr intr

i ies dintr-un nod de re ea trebuie s fie egal cu zero, prin urmare ecua ie. Vom nota to i curen ii ce

putem introduce curen ii I1, I2 i I3 ntr-o singur

ntr-un nod cu semnul pozitiv i to i curen ii ce ies dintr-un nod cu semnul

negativ (aceasta este doar o conven ie; inversnd semnele, rezultatul final va fi exact acela i):

Notarea polarit ilor tuturor c derilor de tensiune din circuit

Pasul urm tor este notarea tuturor semnelor c derilor de tensiune n func ie de sensul presupus al curen ilor. ine i minte c partea din amonte a rezistorului va fi tot timpul negativ , iar partea din aval tot timpul pozitiv ntruct electronii posed o sarcin negativ .

Desigur, polaritatea bateriilor r mne aceea i. Nu este nicio problem rezistorului este bazat pe direc ia presupus curen ilor prin nodul ales.

dac

polaritatea rezistorului nu se asorteaz cu cea a bateriei att timp ct polaritatea de curgere a curentului prin acesta. a Toate calculele efectuate de acum ncolo se vor baza pe direc ia presupus

Aplicarea legii lui Kirchhoff pentru tensiune


Legea lui Kirchhoff pentru tensiune (LKU) spune c

suma algebric

a tuturor

c derilor de tensiune dintr-o bucl

de re ea trebuie s fie egal cu zero. Pentru a

ob ine ecua iile folosind LKU, trebuie s introducem valorile c derilor de tensiune ca i cum le-am fi m surat cu un voltmetru real.

Parcurgerea buclei din stnga


Putem ncepe parcurgerea buclei din orice punct dorim; n cazul de fa a ncepem de la bornele bateriei i continu m n sens invers acelor de ceasornic pn ajungem n punctul de unde am plecat:

Dup ce am parcurs ntreaga bucl din stnga, adun m toate aceste valori ale tensiunii pentru a forma o ecua ie:

Evident, nu cunoa tem nc

valoarea c derilor de tensiune la bornele rezistorilor

R1 i R2 a a c nu putem introduce valorile lor reale n ecua ie n acest moment. Totu i, tim faptul c suma tuturor acestor c deri de tensiune trebuie s fie egal cu zero, prin urmare ecua ia este adev rat i o putem folosi mai departe n analiza noastr . Putem dezvolta ecua ia nlocuind tensiunile necunoscute cu produsul dintre curen ii necunoscu i, I1 i I2, i valoarea rezistorilor prin care ace tia trec, folosind legea lui Ohm (E = IR). Elimin m de asemenea i valoarea 0 din sum :

Din moment ce cunoa tem valorile tuturor rezistorilor n ohmi, putem nlocui aceste valori n ecua ie pentru a ne u ura calculele:

Motivul pentru care am redus ecua ia n acest fel (pn

la urm , avem tot dou

necunoscute) este folosirea acelora i variabile necunoscute ce le-am folosit i n ecua ia LKC de mai sus>. Acest pas este necesar pentru aflarea solu iei sistemului final de ecua ii.

Parcurgerea buclei din dreapta


Aplicnd aceea i pa i i pentru bucla din dreapta, ob inem o alt ecua ie.

Cunoscnd faptul c astfel:

tensiunea de pe fiecare rezistor poate fi exprimat

ca

produsul dintre curent i rezisten a fiec rui rezistor, putem rescrie ecua ia de mai sus

Formarea i rezolvarea sistemului de ecua ii


n acest moment avem un sistem matematic format din trei ecua ii (o ecua ie LKC i dou ecua ii LKT) i trei necunoscute:

Putem rescrie ecua iile de mai sus trecnd n dreapta valorile cunoscute (constantele ecua iilor) i l snd n partea stng valorile necunoscute (I1, I2 i I3), trecnd explicit to i coeficien ii pentru claritate. Putem observa c prezente n toate cele trei ecua ii: toate cele trei variabile sunt

Rezolvnd ecua iile de mai sus, ajungem la solu ia ecua iilor, reprezentat prin cele trei valori ale curen ilor:

Revenirea la circuitul ini ial

Prin urmare, valoarea curentului I1 este de 5 A, I2 de 4 A iar I3 de -1 A. Dar ce nseamn curent negativ? n acest caz, nseamn c intui ia noastr cu privire la direc ia curentului I3 a fost gre it . Revenind la circuitul ini ial, putem reface schema acestuia schimbnd direc ia curentului I3 i schimbnd n acela i timp i polaritatea c derii de tensiune de pe rezistorul R3. Observ m faptul c , prin bateria B2 curentul circul n sens invers datorit tensiunii mai ridicate a bateriei B1. n ciuda faptului c polaritatea bateriei ncerc s

mping

electronii prin acea ramur

de circuit, electronii sunt de fapt for a i s

se

deplaseze n sens contrar datorit tensiunii superioare a bateriei B1. nseamn acest lucru c ntotdeauna bateria mai puternic va c tiga iar curentul prin bateria mai slab va fi for at n sens contrar? Nu neap rat. Acest lucru depinde de fapt att de diferen a de tensiune dintre cele dou baterii ct i de valoarea rezistorilor din circuit. Singura metod sigur de aflare a comportamentului circuitului este analiza matematic a acestuia.

Aflarea c derilor de tensiune pe toate componentele


Cunoscnd acum valoarea tuturor curen ilor din circuit, putem calcula c derile de tensiune la bornele tuturor rezistorilor folosind legea lui Ohm (E = IR):

Metoda buclei de curent


Defini ia metodei buclei de curent
Metoda buclei de curent sau metoda ochiului de curent este asem n toare metodei
ramurii de curent prin faptul c folose te un sistem de ecua ii descris de legea lui Kirchhoff pentru tensiune i legea lui Ohm pentru

determinarea

curen ilor nu

necunoscu i din circuit. Difer

de metoda ramurii de curent prin faptul c

utilizeaz legea lui Kirchhoff pentru curent i de obicei este nevoie de mai pu ine variabile i ecua ii pentru rezolvare, ceea ce reprezint un avantaj.

Exemplu

S vedem cum func ioneaz aceast metod folosind acela i circuit.

Trasarea buclelor din circuit

Primul pas n metoda buclei este identificarea buclelor din circuit astfel nct s cuprindem toate componentele. n circuitul de mai sus, prima bucla va fi cea format de B1, R1, i R2, iar cea de a doua din B2, R2, i R3. Partea cea mai ciudat a acestei metode este imaginarea circula iei curen ilor prin fiecare dintre aceste bucle.

Alegerea aleatoare a direc iei curen ilor din circuit


Alegerea direc iei fiec rui curent este complet arbitrar precum n cazul metodei avem bucle formate ini ial se

ramurii de curent, dar ecua iile rezultate sunt mai u or de rezolvat dac aceea i direc ie prin componentele aflate la intersec ia celor dou n locul n care se intersecteaz ). Dac valoarea va fi negativ .

(putem observa faptul c att curentul I1 ct i I2 trec prin rezistorul R2 de jos n sus direc ia curentului presupus dovede te a fi gre it , acest lucru se va observa n solu ia final prin faptul c

Notarea polarit ilor tuturor c derilor de tensiune din circuit

Urm torul pas este notarea tuturor polarit ilor c derilor de tensiune la bornele rezistorilor n func ie de direc ia curen ilor indicat de bucle. ine i minte c partea din amonte a rezistorului va fi tot timpul negativ , iar partea din aval tot timpul pozitiv ntruct electronii posed o sarcin negativ . Polarit ile bateriei depind desigur de orientarea lor n diagram rezistorilor. i pot s corespund sau s nu corespund polarit ilor

Aplicarea legii lui Kirchhoff pentru tensiune


Utiliznd legea lui Kirchhoff pentru tensiune, putem parcurge fiecare dintre cele dou bucle, genernd ecua ii n func ie de c derile de tensiune ale componentelor i de polarit i. La fel ca n cazul metodei ramurii de curent, vom desemna c derea de tensiune a unui rezistor ca produsul dintre rezisten a acestuia (n ohmi) i curentul buclei respective (I1 sau I2 n acest caz), a c rei valoare nu este cunoscut n acest moment. Cnd cei doi curen i se intersecteaz (cazul rezisten ei R2), vom scrie acel termen al ecua iei ca produsul dintre c derea de tensiune pe acel component i suma celor doi curen i ai buclelor (ER2*(I1 + I2)).

Parcurgerea buclei din stnga


ncepem cu bucla din stnga i parcurgem ntregul ochi de re ea n direc ia invers acelor de ceasornic (direc ia este pur arbitrar ), ob innd urm toarea ecua ie:

Observa i faptul c prin rezistorul R2 curentul care trece este de fapt suma curen ilor celor dou bucle( I1 i I2). Acest lucru se datoreaz faptului c ambii curen i trec prin R2 n aceea i direc ie. Simplificnd ecua ia ob inem:

Parcurgerea buclei din dreapta


n acest moment avem o singur Aceast ob inem: ecua ie cu dou necunoscute. Acest lucru i

nseamn c mai avem nevoie de nc o ecua ie pentru a determina curen ii buclelor. ecua ie o ob inem prin parcurgerea buclei din dreapta a circuitului,

Simplificnd ecua ia cum am f cut i nainte, ob inem:

Rezolvarea sistemului de ecua ii i determinarea curen ilor de bucl


Avnd dou ecua ii putem folosi metode matematice pentru determinarea

necunoscutelor I1 i I2:

Revenirea la circuitul ini ial

Dar, aten ie, aceste valori ale curen ilor sunt valabile pentru bucle i nu sunt curen ii efectivi ai ramurilor. S ne ntoarcem la circuitul ini ial pentru a vedea care este rela ia dintre ei.

Rezultatul de -1 A pentru curentul buclei I2 nseamn c direc ia indicat ini ial (aleator) este incorect . n realitate, direc ia curentului I2 este contrar direc iei ini iale (observa i modificarea sensului buclei pe desen!).

Determinarea valorii curen ilor i a c derilor de tensiune prin fiecare component


Aceast modificare a direc iei curentului fa de ceea ce am presupus ini ial va

modifica polaritatea c derilor de tensiune pe rezistorii R2 i R3datorit curentului I2. De aici putem deduce curentul prin R1, 5 A i c derea de tensiune (I*R), 20 V. De asemenea, curentul prin R3 este 1 A, cu o c dere de tensiune de 1 V. Dar ce se ntmpl n cazul rezistorului R2?

Curentul de bucl

I1 trece prin R2 de jos n sus, iar curentul I2 de sus n jos. observ m foarte atent

Pentru a determina curentul real prin R2, trebuie s

interac iunea dintre curen ii celor dou bucle, I1 i I2 (n acest caz sunt n opozi ie);

valoarea final

va fi suma algebric

a celor doi. Din moment ce I1 are 5 A ntr-o

direc ie i I2 1 A n direc ia opus , curentul real prin R2 este diferen a celor doi, adic 4 A i trece prin R2 de jos n sus: Cu un curent de 4 A prin R2 rezult o c dere de tensiune de 8 V.

Avantajul utiliz rii metodei buclei de curent

Principalul avantaj al metodei buclei de curent este c n general solu ia unei re ele mari poate fi g sit cu relativ pu ine ecua ii i pu ine necunoscute. Pentru circuitul analizat de noi a fost nevoie de 3 ecua ii folosind metoda ramurii de curent i doar dou folosind metoda buclei de curent. Acest avantaj cre te semnificativ atunci cnd re eaua cre te n complexitate.

Pentru rezolvarea acestui circuit folosind metoda ramurii de curent, am avea nevoie de 5 variabile pentru fiecare curent posibil din circuit (de la I1 la I5) i prin urmare 5 ecua ii pentru aflarea solu iei, dou pentru LKC i trei pentru LKT :

n schimb, folosind metoda buclei de curent avem doar trei necunoscute i prin urmare doar trei ecua ii de rezolvat pentru rezolvarea re elei, ceea ce constituie un avantaj:

Metoda nodului de tensiune


Defini ie
Metoda nodului de tensiune pentru analiza circuitelor determin tensiunea nodurilor n func ie de ecua iile legii lui Kirchhoff pentru curent (LKC). Aceast analiz arat pu in ciudat pentru c necesit nlocuirea surselor de tensiune cu surse echivalente de curent. De asemenea, valorilerezistorilor n ohmi sunt nlocuite

prin conductan ele echivalente n Siemens, G = 1/R. Unitatea de m sur conductan este Siemens-ul, S=
-1

pentru

Alegerea punctului de referin

ncepem cu un circuit ce con ine surse de tensiune conven ionale. Un punct comun E0 este ales ca i punct de referin . Tensiunile pentru celelalte noduri, E1 i E2 sunt calculate n func ie de acest punct.

nlocuirea surselor de tensiune cu surse de curent

O surs de tensiune n serie cu o rezisten

trebuie s fie nlocuit de o surs de

curent echivalent n paralel cu o rezisten . Circuitul modificat arat astfel.

Scrierea ecua iilor legii lui Kirchhoff pentru curent


Vom scrie apoi ecua iile LKC pentru fiecare nod. Partea dreapt a ecua iei reprezint valoarea sursei de curent ce alimenteaz nodul respectiv:

nlocuirea rezisten elor cu conductan e


nlocuim rezisten a rezistorilor n ohmi cu conductan a acestora n Siemens:

Aflarea conductan elor echivalente

Conductan ele paralele (rezistorii) pot fi combina i prin adunarea conductan elor. De i nu vom redesena circuitul, putem deja aplica metoda nodului de tensiune:

Formarea sistemului de ecua ii


Pentru dezvoltarea unei metode generale, vom scrie ecua iile LKC n func ie de tensiunile necunoscute ale nodurilor 1 i 2, V1 i V2 de aceast dat .

Pentru figura de mai sus, ecua iile arat astfel:

Suma conductan elor conectate la primul nod este coeficientul pozitiv al primei tensiuni din ecua ia (1). Suma conductan elor conectate la cel de al doilea nod este coeficientul pozitiv al celei de a doua tensiuni din ecua ia (2). Ceilal i coeficien i sunt negativi, reprezentnd conductan ele dintre noduri. Pentru ambele ecua ii, partea dreapt a ecua iei este egal cu sursa de curent respectiv conectat la nod.

Reguli pentru aplicarea metodei nodului de tensiune

Aceast

metod

ne permite s

scriem rapid ecua iile prin inspec ie

i duce la

urm toarele reguli pentru aplicarea metodei nodului de tensiune:


y

nlocuirea surselor de tensiune n serie cu un rezistor cu o surs echivalent de curent i un rezistor n paralel Schimbarea valorilor rezistorilor n conductan e Selectarea unui nod de referin (EN) (E0) Desemnarea unor tensiuni necunoscute pentru nodurile r mase, (E1)(E2) ... Scrierea unei ecua ii LKC pentru fiecare nod, 1, 2, ... N. Coeficientul pozitiv a primei tensiuni din prima ecua ie este suma conductan elor conectate la primul nod. Coeficientul pentru a doua tensiune din a doua ecua ie este suma conductan elor conectate la acel nod. Acela i lucru este valabil i pentru a treia tensiune n ecua ia a treia i pentru celelalte ecua ii. Ace ti coeficien i se g sesc pe o diagonal .

y y y

To i ceilal i coeficien i ai ecua iei sunt negativi, reprezentnd conductan ele dintre noduri. n prima ecua ie, coeficientul al doilea reprezint dintre nodul 1 i nodul 2, al treilea coeficient reprezint conductan a dintre conductan

nodul 1 i nodul 3. Acela i lucru este valabil i pentru celelalte ecua ii


y

Partea din dreapta a ecua iilor reprezint sursa de curent conectat la nodurile respective Rezolvarea sistemului de ecua ii i aflarea tensiunilor nodurilor necunoscute

Analiza unei pun i dezechilibrate folosind metoda nodului de tensiune

Circuitul de mai jos are trei noduri. Conductan ele nu apar pe desen, dar G1=1/R1, etc.

Exist trei noduri pentru care putem scrie ecua ii. Coeficien ii sunt pozitivi pentru E1 (ecua ia 1), E2 (ecua ia 2) i E3 (ecua ia 3). Acestea sunt sumele tuturor conductan elor conectate la nodurile respective. To i ceilal i coeficien i sunt negativi, reprezentnd conductan a ntre noduri. Partea din dreapta a ecua iei reprezint sursa de curent, 0.136092 amperi, singura surs pentru nodul 1. Celelalte ecua ii au zero n partea dreapta datorit lipsei unei surse de tensiune.

Diagonala matricii formate are coeficien i pozitivi. To i ceilal i coeficien i sunt negativi. Solu ia sistemului de ecua ii este:

Teorema lui Millman

Defini ie
Prin intermediul teoremei lui Millman, circuitul este redesenat ca i o re ea de ramuri paralele, fiecare ramur con innd un rezistor sau o combina ie serie baterie/rezistor. Aceast teorem se poate aplica doar n cazul circuitelor ce pot suferi aceast modificare.

Exemplu

Avem (din nou) circuitul al turat.

Redesenarea circuitului

Acela i circuit redesenat pentru aplicarea teoremei lui Millman (cele dou circuite sunt echivalente): Lund n considerare rezisten a i tensiunea furnizat n fiecare ramur , putem folosi teorema lui Millman pentru aflarea c derilor de tensiune n toate ramurile. Chiar dac nu exist bateria B2, nota ia B3 pentru bateria din dreapta este pentru a scoate n eviden faptul c aceasta apar ine ramurii 3 din circuit

Ecua ia teoremei lui Millman

Teorema nu este altceva dect o ecua ie lung aplicabil oric rui circuit ce poate fi redesenat ca i ramuri paralele, fiecare ramur cu propria sa surs de tensiune i rezisten n serie:

Aflarea c derii de tensiune pe ramuri


nlocuind valorile din exemplul de mai sus ajungem la urm torul rezultat:

Valoarea rezultatului, 8 V, reprezint c derea de tensiune pe toate ramurile. Polarit ile tuturor tensiunilor au ca i referin a acela i punct. n exemplul de mai sus, firul de jos este folosit ca i punct de referin , prin urmare tensiunile pentru fiecare ramur au fost introduse n ecua ie ca fiind pozitive (28 pentru R1, 0 pentru R2 i 7 pentru R3).

Aflarea c derilor de tensiune pe fiecare rezistor


Pentru aflarea c derilor de tensiune pe fiecare rezistor, tensiunea Millman (8 V n acest caz) trebuie comparat cu tensiunea fiec rei surse din fiecare ramur , folosind principiul aditivit ii tensiunilor n serie:

Determinarea curen ilor pe fiecare ramur


Pentru aflarea curen ilor prin fiecare ramur , aplic m legea lui Ohm (I = E/R):

Direc ia curentului prin fiecare rezistor este determinat de polaritatea fiec rui rezistor i nu de polaritatea bateriei, curentul putnd fi for at s se deplaseze invers printr-o baterie, precum n cazul bateriei B3. Acest lucru este bine de inut minte fiindc teorema lui Millman nu ne ofer niciun indiciu cu privire la posibilitatea unei direc ii gre ite a curen ilor precum este cazul metodelor ramurii de curent i a buclei
de curent. Trebuie s

fim aten i la polaritatea c derii de tensiune la bornele

rezistorilor, determinnd de acolo direc ia de curgere a curentului.

Teorema superpozitiei
Defini ie
Teorema superpozi iei reprezint complex ntr-o versiune simpl Strategia const acea viziune de geniu ce transform un subiect

i u or de n eles.

n eliminarea rnd pe rnd a tuturor surselor de putere din

circuit exceptnd una singur , utiliznd analiza serie/paralel pentru determinarea c derilor de tensiune i a curen ilor din re eaua modificat pentru fiecare surs de putere separat. Apoi, dup ce toate c derile de tensiune i curen ii au fost determina i pentru fiecare surs de tensiune func ionnd separat/independent n (adunare algebric ) pentru

re ea, valorile sunt suprapuse una peste cealalt toate sursele de putere mpreun .

determinarea efectiv a curen ilor i tensiunilor atunci cnd n circuit func ioneaz

Exemplu

S lu m acela i circuit ca i exemplu.

mp r irea circuitului n func ie de sursele de putere

Din moment ce avem dou surse de putere n acest circuit, va trebui s calcul m dou seturi de date pentru c derile de tensiune i curent, un set pentru circuitul func ionnd doar cu sursa de tensiune de 28 de V...

...cel lalt pentru circuitul func ionnd doar cu bateria de 7 V. Atunci cnd redesen m un circuit pentru analiza serie/paralel cu o singur surs , toate celelalte surse de tensiune sunt nlocuite de fire (scurt-circuit), i toate sursele de curent sunt nlocuite de circuite deschise. Din moment ce avem doar surse de tensiune (baterii) n circuitul de mai sus, toate sursele de putere inactive vor fi nlocuite de fire.

Primul (sub)circuit
M rime E I R R1 24 6 4 R2 4 2 2 R3 4 4 1 R2 // R3 4 6 0.667 R1 + R2 // R3 (total) 28 6 4.667 Unitate V A

Analiznd circuitul n care ac ioneaz valori pentru tensiune i curent.

doar bateria de 28 V, ob inem urm toarele

Al doilea (sub)circuit
M rime E I R R1 4 1 4 R2 4 2 2 R3 3 3 1 R1 // R2 4 3 1,333 R3 + R1 // R2 (total) 7 3 2,333 Unitate V A

Analiznd circuitul n care ac ioneaz doar bateria de 7 V, ob inem urm toarele valori pentru tensiune i curent.

Suprapunerea (sub)circuitelor
Atunci cnd realiz m suprapunerea, trebuie s fim foarte aten i la polaritatea

c derilor i la direc ia curen ilor, pentru c aceste valori se adun algebric.

Aflarea c derilor de tensiune din circuit

Aplicnd aceste valori, rezultatul final arat astfel.

Aflarea valorilor curen ilor din circuit


Acela i lucru este valabil i n cazul curen ilor.

Folosind valorile aflate dup aplicarea superpozi iei, circuitul arat astfel.

Concluzii i restric ii de aplicabilitate


Simplu i elegant n acela i timp. Totu i, teorema superpozi iei poate fi aplicat doar circuitelor ce pot fi reduse la combina ii de circuite serie/paralel pentru fiecare surs de putere n parte (nu poate fi folosit , de exemplu, pentru analiza unei pun i dezechilibrate), nseamn i doar atunci cnd ecua iile folosite sunt liniare. Acest lucru dect pentru determinare tensiunii i a ca teorema nu poate fi folosit

curentului nu i a puterii! Puterile disipate n circuit, fiind func ii neliniare, nu pot fi adunate algebric atunci cnd se consider doar o surs de putere. aceea i nevoie de liniaritate nseamn ca teorema este inutil odat n circuitele n care rezisten a componentelor se modific cu tensiunea sau temperatura, ca de exemplu

becuri incandescente sau varistoare. O alt condi ie este ca toate componentele s fie bilaterale, nsemnnd faptul c trebuie s se comporte exact le fel indiferent care este direc ia de deplasare a

electronilor prin ele. Rezisten ele ndeplinesc aceast circuitele studiate pn acum.

cerin , precum

i toate

Teorema superpozi iei se folose te i n studiul circuitelor de curent alternativ i circuitele cu amplificatoare semiconductoare, acolo unde de multe ori curentul alternativ este mixat (suprapus) peste curentul continuu. n astfel de cazuri putem analiza circuitul cnd doar sursa de curent continuu este prezent n circuit i atunci cnd doar cea de curent alternativ este prezent ; rezultatul final este superpozi ia celor dou cazuri. Pn una alta, folosind teorema superpozi iei, nu mai suntem nevoi i s folosim sistemele de ecua ii pentru analiza circuitelor.

Teorema lui Thevenin


Defini ia teoremei lui Thevenin
Teorema lui Thevenin sus ine c orice circuit liniar poate fi simplificat, indiferent de complexitatea sa, la un circuit echivalent cu doar o singur surs de tensiune i o rezisten legat n serie. Semnifica ia termenului liniar este aceea i ca i n cazul teoremei superpozi iei, unde toate ecua iile folosite trebuie s fie liniare. Dac avem de a face cu componente pasive (rezistori, bobine i condensatori) aceast condi ie este ndeplinit . Dar, exist unele componente, precum cele semiconductoare, ce sunt neliniare. Aceste circuite le vom numi prin urmare circuite neliniare. Teorema lui Thevenin este folosit n special pentru analiza sistemelor de putere i ale circuitelor n care rezistorul de sarcin (sau simplu, sarcina) este supus modific rilor; recalcularea circuitului fiind necesar cu fiecare valoare a rezisten ei de sarcin pentru determinarea tensiunii i curentului prin aceasta.

Exemplu de utilizare a teoremei lui Thevenin

S relu m circuitul studiat pn acum cu celelalte metode. S presupunem c rezistorul R2 este sarcina din acest circuit. Avem deja la i curentului prin R2, dar din punct de vedere al timpului de dispozi ie patru metode pentru determinarea tensiunii niciuna dintre aceste metode nu este eficient

lucru. Imagina i-v c a i folosi aceste metode de fiecare dat cnd valoarea sarcinii variaz (varia ia rezisten ei sarcinii este un lucru foarte des ntlnit n sistemele de putere). Aceast situa ie ar presupune mult munc !

Circuitul Thevenin echivalent

Teorema lui Thevenin nl tur temporar sarcina din circuitul ini ial transformnd ceea ce r mne ntr-un circuit echivalent compus dintr-o singur surs de tensiune i rezisten e n serie. Rezisten a de sarcin poate fi apoi reconectat n acest circuit Thevenin echivalent i se pot continua calculele pentru ntreaga re ea ca i cum nu ar fi dect un simplu circuit serie.

Dup conversia circuitului vom avea circuitul al turat. Circuitul Thevenin echivalent este echivalentul electric ale surselor i rezistorilor B1, R1, R3 i B2 v zute din cele dou puncte de contact al rezistorului de sarcin R2. Acest circuit echivalent, dac este dedus corect, se va comporta exact ca i circuitul original. Cu alte cuvinte, curentul i tensiunea sarcinii (R2) ar trebui s fie exact aceea i n ambele circuite. Rezisten a R2 nu poate face diferen a dintre re eaua original calculate corect. i circuitul echivalent, atta timp ct EThevenin i RThevenin au fost

nl turarea temporar a sarcinii din circuit

Avantajul transform rii const mult mai u oar

n u urin a calculelor pentru circuitul simplificat,

dect n cazul circuitului original. Primul pas este nl turarea

rezisten ei de sarcin din circuitul original i nlocuirea acesteia cu un circuit deschis.

Determinarea c derii de tensiune Thevenin


M rime E I R R1 16.8 4.2 4 R3 4.2 4.2 1 Total 21 4.2 5 Unitate V A

Apoi determin m c derea de tensiune ntre punctele fostei sarcini, folosind orice metode disponibile. n acest caz, circuitul original, mai pu in sarcina, nu este altceva dect un circuit serie simplu cu dou baterii; putem aplica prin urmare regulile circuitelor serie, legea lui Ohm i legea lui Kirchhoff pentru tensiune.

C derea de tensiune ntre cele dou

puncte ale sarcinii poate fi dedus

din

tensiunea uneia dintre bateriei i c derea de tensiune pe unul dintre rezistori, astfel:

Aceast echivalent.

tensiune de 11,2 V este tensiunea Thevenin, EThevenin din circuitul

Determinarea rezisten ei (echivalente) Thevenin

Pentru aflarea rezisten ei serie din circuitul echivalent, trebuie s lu m circuitul original, mai pu in sarcina, s nl tur m sursele de putere (la fel ca n cazul teoremei superpozi iei) i s determin m rezisten a de la un terminal la cel lalt.

Dup nl turarea celor dou baterii, rezisten a total m surat n aceast loca ie este egal cu rezisten ele R1 i R3 n paralel: 0,8 Thevenin (RThevenin) pentru circuitul echivalent. . Aceasta reprezint rezisten a

Determinarea c derii de tensiune i a curentului prin sarcin


M rime E I R RThevenin 3,2 4 0,8 Rsarcin 8 4 2 Total 11,2 4 2,8 Unitate V A

Cunoscnd valoarea rezistorului (2

) dintre cele dou puncte de conexiune, putem

determina c derea de tensiune i curentul prin acesta, ca i cum ntregul circuit nu ar fi altceva dect un simplu circuit serie. Putem observa c valorile pentru curent i tensiune (4 A, 8 V) sunt identice cu valorile g site aplicnd celelalte metode de analiz aplic . De asemenea, valorile tensiunilor i curen ilor pentru rezisten a serie i sursa Thevenin echivalente nu se componentelor din circuitul original. Teorema lui Thevenin este folositoare doar pentru determinarea comportamentului unui singur rezistor din re ea: sarcina.

Teorema lui Norton


Defini ia teoremei lui Norton
Conform teoremei lui Norton este posibil simplificarea oric rui circuit liniar, indiferent de complexitate, la un circuit echivalent dotat cu o singur rezisten surs de curent i o paralel , ambele conectate la o sarcin . La fel ca n cazul teoremei lui

Thevenin, termenul liniar are semnifica iateoremei superpozi iei: ecua iile implicate

trebuie s fie liniare.

Exemplu de aplicare a teoremei lui Norton

Circuitul ini ial este cel folosit i n exemplele precedente.

Principiul teoremei lui Norton

Circuitul echivalent dup aplicarea teoremei lui Norton va fi cel al turat. Sursa de curent este un component a c rui scop este furnizarea unei valori constante de curent, indiferent de valoarea tensiunii. La fel ca n cazul teoremei lui Thevenin, ntreg circuitul original, n afar analizat. Pa ii folosi i pentru calcularea sursei de curent, INorton, Norton, RNorton, sunt de asemenea similari teoremei precedente. de rezisten a de sarcin , a fost redus la un circuit echivalent ce este mult mai u or de i a rezisten ei

nl turarea temporar a sarcinii din circuit

Primul pas este identificarea rezisten ei de sarcin circuitul original.

i nl turarea acesteia din

Calcularea curentului Norton

Pentru aflarea curentului Norton, plas m un fir (scurt-circuit) ntre cele dou puncte ale sarcinii i determin m curentul rezultat. Observa i c acest pas este exact invers n teorema lui Thevenin, unde am nlocuit sarcina cu un circuit deschis.

Acum c

avem o c dere de 0 V ntre punctele de conexiune a sarcinii

(nl turate), nseamn c valoarea curentului prin R1, n partea stng a circuitului, depinde doar de tensiunea bateriei B1 i de valoarea rezistorului R1: 7 A (I = E / R). Acela i lucru este valabil i n partea dreapta a circuitului, unde curentul este tot 7 A. Prin urmare, curentul total prin scurt-circuitul sarcinii este de 14 A curentul sursei Norton (INorton). Din nou, direc ia s ge ii unei surse de curent este contrar deplas rii reale a
electronilor printr-un circuit, nota ie ce o folosim n aceast carte.

i reprezint

Calcularea rezisten ei Norton

Pentru calcularea rezisten ei Norton, proced m precum n cazul teoremei lui Thevenin: lu m circuitul original, f r rezisten a de sarcin , ndep rt m sursele de putere conform principiului aplicat n cadrul teoremei superpozi iei (sursele de tensiune le nlocuim cu scurt-circuit iar sursele de tensiune cu circuit deschis) i afl m apoi rezisten a total dintr-un punct al sarcinii la cel lalt (cei doi rezistori lega i n paralel).

Circuitul Norton echivalent

Reconectnd rezisten a de sarcin precum o conexiune paralel arat astfel.


M rime E I R RNorton 8 10 0,8 Rsarcin 8 4 2 Total 8 14 0,5

ini ial

(2

), vom analiza circuitul Norton

simpl . n acest moment circuitul Norton echivalent


Unitate V A

Observa ii
La fel cum am v zut i n cazul teoremei lui Thevenin, singurele informa ii utile din aceast analiz sunt valoarea tensiunii i a curentului prin rezisten a de sarcin R2; celelalte informa ii cu privire la circuit sunt irelevante. Avantajul const n simplitatea analizei circuitului atunci cnd avem mai multe valori ale rezisten ei de sarcin pentru care vrem s afl m tensiunea i curentul.

Echivalente teoreme Norton-Thevenin


Scop
Din moment ce ambele teoreme, att Thevenin ct analizat, trebuie s i Norton, reprezint metode

valide de reducere a re elelor complexe spre circuite mult mai simple i u or de existe un procedeu de transformare a unui circuit Thevenin echivalent ntr-unul Norton echivalent.

Rezisten ele echivalente Thevenin i Norton sunt egale


Metoda de calculare a rezisten ei este aceea i n ambele cazuri: ndep rtarea tuturor surselor de putere i determinarea rezisten ei ntre punctele de conexiune r mase libere. Cele dou rezisten e sunt prin urmare egale:

Rela ia dintre tensiunea Thevenin i curentul Norton


Lund n considerare faptul c tensiune ambele circuite echivalente sunt gndite s i Norton ar trebui i ele s se se

comporte asemenea re elei originale n ceea ce prive te alimentarea sarcinii cu i curent electric, circuitele Thevenin comporte identic. Acest lucru se traduce prin faptul c ambele circuite ar trebui s produc aceea i c dere de tensiune ntre punctele de contact ale sarcinii, atunci cnd aceasta nu este prezent n circuit. Pentru circuitul Thevenin, c derea de tensiune pentru circuitul deschis trebuie s fie egal cu sursa de tensiune Thevenin, 11,2 V n acest caz. n cazul circuitului Norton, to i cei 14 A genera i de sursa de curent trebuie s treac prin rezisten a de 0,8 IR). Putem sus ine , producnd prin urmare o c dere de tensiune de 11,2 V (E = astfel c tensiunea
Thevenin este

egal

cu

produsul

dintrecurentul Norton i rezisten a Norton:

Transformarea unui circuit Norton ntr-un circuit Thevenin se realizeaz


Ohm.

folosind

aceea i valoare a rezisten ei i calculnd tensiunea Thevenin cu ajutorul legii lui n aceea i ordine de idei, att circuitul Thevenin ct i circuitul Norton ar trebui s genereze aceea i cantitate de curent printr-un scurt-circuit ntre terminalii sarcinii, atunci cnd aceasta nu este prezent n circuit. n circuitul Norton, curentul de scurtcircuit este exact curentul sursei (de curent), 14 A n acest caz. n circuitul Thevenin, ntreaga c dere de tensiune de 11,2 V se reg se te la bornele rezistorului de 0,8 , ceea ce produce exact acela i curent prin scurt-circuit, 14 A (I = E / R). Putem sus ine astfel c , curentul Norton este egal cu raportul dintre tensiunea Thevenin i rezisten a Thevenin:

Vom utiliza rela ia de echivalen

dintre cele dou teoreme n urm toarea sec iune.

Ecuatia teoremei lui Millman


Ecua ia teoremei lui Millman

Revenim acum asupra teoremei lui Millman pentru a elucida forma ciudat a ecua iei i provenien a acesteia. Numitorul ecua iei seam n conform legii lui Ohm (I = E / R). cu numitorul ecua iei pentru calculul rezisten ei valori ale curentului,
paralele, iar termenii E/R ai num r torului reprezint

Utilizarea echivalen ei Thevenin-Norton

Pentru ramur

n elegerea

acestei

ecua ii

folosim echivalen a

Thevenin-

Norton discutat

n sec iunea precedent . Ecua ia Millman consider de fapt un circuit Thevenin echivalent; fiecare ramur

fiecare

reprezint

este apoi

transformat ntr-un circuit Norton echivalent.

n circuitul de mai sus, bateria B1 i rezistorul R1 sunt v zute ca paralel cu un rezistor de 4 curent de 7 A (7 V / 1

i o surs ) n de

Thevenin potrivite pentru transformarea ntr-o surs Norton de 7 A (28 V / 4 . Ramura din dreapta se transform ntr-o surs ) i un rezistor de 1

conectat n paralel. Ramura din centru,

ne-con innd nicio surs de tensiune, se transform ntr-o surs de curent Norton de 0 A n paralel cu un rezistor de 2 .

Determinarea curentului total prin circuit


Din moment ce valorile surselor de curent sunt aditive algebric, curentul total prin circuit este de 7 A + 0 A + 7 A, adic 14 A. Aceast adunare a curen ilor surselor Norton se reg se te la num r torul ecua iei Millman:

Determinarea rezisten ei totale a circuitului

Toate rezisten ele Norton sunt conectate n paralel. Acest lucru se reg se te la numitorul ecua iei lui Millman.

Redesenarea circuitului echivalent

n cazul de fa , rezisten a total poate acum redesena rezisten Norton.

este de 571.43 m . Circuitul echivalent se (de curent) Norton i o singur

i con ine doar o surs

Folosim legea lui Ohm pentru aflarea c derii de tensiune pe aceste dou componente (E = IR):

Determinarea ecua iei lui Millman


Pe scurt, tim despre acest circuit c valoarea total a curentul este dat de raportul dintre suma tuturor tensiunilor pe ramuri i curen i lor respectivi. c rezisten tim de asemenea i, total este inversul sumei inversului tuturor rezisten elor ramurilor.

trebuie s lu m n considerare faptul c putem afla tensiunea total pe toate ramurile prin nmul irea curentului total cu rezisten a total (E = IR). Tot ce trebuie s facem acum este s punem mpreun cele dou ecua ii pentru curentul i rezisten a total , mai exact, putem afla tensiunea total prin nmul irea lor:

n acest moment, putem realiza faptul c ecua ia lui Millman nu este nimic altceva dect o transformare Thevenin-Norton i o aplicare a formulei rezisten ei paralele pentru determinarea c derii de tensiune pe toate ramurile circuitului.

Teorema transferului maxim de putere


Definirea teoremei transferului maxim de putere
Teorema transferului maxim de putere nu este neap rat o metod disipat pe o rezisten de analiza a

re elelor ci este folosit pentru optimizarea proiect rii sistemelor. Pe scurt, puterea este maxim atunci cnd valoarea rezisten ei este egal cu rezisten a Thevenin/Norton a re elei de alimentare. Dac rezisten a sarcinii este mai mare sau mai mic dect rezisten a Thevenin/Norton, puterea disipat de aceasta nu va atinge valoarea maxim (eficien ca impedan sc zut ). Acest lucru se urm re te n realizarea unui sistem stereo, unde dorim difuzorului s fie aceea i cu impedan a amplificatorului pentru puterea de ie ire (sunet) maxim . Impedan a este asem n toare rezisten ei, doar c implic i efectele curentului alternativ pe lng cel continuu. O valoare a impeden ei prea mare va rezulta ntr-o putere de ie ire sc zut . O impedan nc lzire excesiv a amplificatorului. prea mic , pe de alt parte, va rezulta de asemenea ntr-o putere de ie ire sc zut dar i ntr-o posibil

Exemplu de aplicare a teoremei transferului maxim de putere

Revenind la circuitul studiat pn acum...

...conform teoremei transferului maxim de putere, valoarea rezisten ei de sarcin pentru disiparea puterii maxime din circuit, trebuie s fie egal cu rezisten a Thevenin (0,8 , n acest caz).

Calcularea puterii disipate totale pe sarcin


M rime E I R P RThevenin 5,6 7 0,8 39,2 Rsarcin 5,6 7 0,8 39,2 Total 11,2 7 1,6 78,4 W Unitate V A

Cu aceast valoare a rezisten ei, puterea disipat va fi de 39,2 W.

Mic orarea valorii rezisten ei de sarcin


M rime E I R P RThevenin 6,892 8,615 0,8 59,38 Rsarcin 4,308 8,615 0,5 37,11 Total 11,2 8,615 1,3 96,49 W Unitate V A

Dac valoarea rezisten ei de sarcin scade (la 0,5 scade i puterea disipat pe sarcin .

n loc de 0,8

, de exemplu),

Cre terea valorii rezisten ei de sarcin


M rime E I R P RThevenin 4,716 5,895 0,8 27,80 Rsarcin 6,484 5,895 1,1 38,22 Total 11,2 5,895 1,9 66,02 W Unitate V A

Dac valoarea rezisten ei sarcinii cre te (la 1,1 Aceast teorem

n loc de 0,8

, de exemplu), .

puterea disipat va fi de asemenea mai mic dect valoarea acesteia pentru 0.8 electric pentru folosirea (disiparea) puterii maxime pe sarcin .

este foarte folositoare atunci cnd dezvolt m un circuit

Transformare triunghi-stea si stea-triunghi


Conexiunile triunghi i stea

De multe ori componentele sunt conectate ntr-o re ea cu trei terminale, astfel: conexiunea triunghi ( ) cunoscut stea (Y) cunoscut Este posibil i sub numele de delta sau Pi ( ) i configura ia i sub numele de T. Ne putem da seama de unde vine numele calcularea real a valorilor rezistorilor necesari pentru formarea

acestora urm rind desenele al turate. unui tip de configura ie ( re ele de rezistori, una sau Y) bazndu-ne pe valorile rezistorilor celeilalte

configura ii, prin simpla analiz a conexiunilor terminalilor. Pe scurt, dac avem dou i una Y, n cadrul c rora rezistorii nu sunt vizibil dar avem la dispozi ie trei terminali (A, B i C), rezistorii pot fi proiecta i pentru ambele re ele astfel nct nu am putea face diferen a dintre cele dou re ele din punct de vedere electric. Cu alte cuvinte, configura iile echivalente i Y se comport identic.

Ecua iile de transfigurare


Exist cteva ecua ii pentru transformare unei re ele n celelalte. Transformarea Y: n

Transformarea Y n :

Acest

tip

de

configura ii

sunt

frecvent

ntlnite

sistemele

de

putere trifazate de curent alternativ, dar acestea sunt de obicei re ele echilibrate (to i rezistorii au aceea i valoare) i prin urmare calculele nu sunt att de complexe.

Aplicarea transform rii -Y pun ilor dezechilibrate

O aplica ie a transform rii dezechilibrate, precum cel al turat.

-Y se g se te n cadrul circuitelor punte

Rezolvarea acestui circuit folosind analiza curentului de ramur sau buclei de


curent este destul de laborioas , iar fiindc exist

doar o singur surs de putere,

nici teoremele lui Millman sau superpozi iei nu ne sunt de prea mare ajutor n acest caz. Putem folosi teorema lui Thevenin sau Norton considernd R3 rezistorul de sarcin , dar acest lucru nu ne-ar ajuta foarte mult.

Alegerea configura iei triunghi de transformat

n schimb, putem considera c

rezistorii R1, R2 i R3 sunt conecta i n

(respectiv Rab, Rac i Rbc); gener m apoi o re ea Y echivalent pentru nlocuirea lor i transform m prin acest pas puntea ntr-un circuit combinat (mai simplu) serie/paralel.

Aplicarea transform rii

Determinarea valorilor rezisten elor


Dup efectuarea corect a calculelor, c derile de tensiune ntre punctele A, B i C vor fi acelea i n ambele circuite:

Analiza circuitului echivalent rezultat


Desigur, valorile rezistorilor R4 i R5 r mn acelea i, 18 rezultate:
M rime E I RA 4,118 0,686 RB 0,588 0,294 RC 1,176 0,392 R4 5,294 0,294 R5 4,706 0,392 Unitate V A

respectiv 12

. Acum

putem analiza circuitul precum o combina ie serie/paralel, ob innd urm toarele

R M rime E I R

6 RB + R4 5,882 0,294 20

2 RC + R5 5,882 0,392 15

18

12 Total 10 0,686 14,571 Unitate V A

RB + R4 // RC + R5 5,882 0,686 8,571

Determinarea c derilor de tensiune ntre punctele A, B i C

Folosim valorile c derilor de tensiune din tabelul de mai sus pentru determinarea c derilor de tensiune ntre punctele A, B i C, fiind aten i la adunarea sau sc derea lor (precum este cazul tensiunii ntre punctele B i C).

Revenirea la circuitul ini ial

Cu valorile acestor c deri de tensiune aflate, putem trece la circuitul original unde aceste c deri de tensiune sunt acelea i (ntre acelea i puncte). Desigur, c derile de tensiune pe rezistorii R4 i R5 sunt acelea i ca i n cazul circuitului transformat (Y). Acum putem determina curen ii prin rezistori folosind valorile acestor tensiuni i aplicnd repetat legea lui Ohm (I = E / R):