P. 1
CONSIDERAŢII CLINICE, BACTERIOLOGICE ŞI EPIDEMIOLOGICE ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ PAUCIBACILARĂ

CONSIDERAŢII CLINICE, BACTERIOLOGICE ŞI EPIDEMIOLOGICE ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ PAUCIBACILARĂ

|Views: 73|Likes:
Published by Anamaria Fridman

More info:

Published by: Anamaria Fridman on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

,MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE CRAIOVA

TEZĂ DE DOCTORAT
CONSIDERAŢII CLINICE, BACTERIOLOGICE ŞI EPIDEMIOLOGICE ÎN TUBERCULOZA PULMONARĂ PAUCIBACILARĂ
REZUMAT

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC PROF. ASOC. DR.CRISTIAN DIDILESCU Cercetător ştiinţific grad I DOCTORAND DR. CONSTANTIN DUŢĂ

CRAIOVA 2010

Cuprins
PARTEA GENERALĂ ................................................................................................................ INTRODUCERE .......................................................................................................................... CAPITOLUL I. ETIOLOGIA TUBERCULOZEI ................................................................. CAPITOLUL II. RECOLTAREA, TRANSPORTUL ŞI CONSERVAREA PRODUSELOR PATOLOGICE ................................................................................................ CAPITOLUL III. EXAMENUL MICROSCOPIC ................................................................ CAPITOLUL IV. EXAMENUL PRIN CULTURĂ .................................................................. CAPITOLUL V. TESTAREA CHIMIOSENSIBILITĂŢII TULPINILOR DE M.TUBERCULOSIS LA MEDICAMENTE – ANTIBIOGRAMA ........................................ CAPITOLUL VI. EPIDEMIOLOGIA TUBERCULOZEI .................................................... 3 3 3 5 5 6 8 9

CAPITOLUL VII. TUBERCULOZA ÎN LUME ŞI ÎN ROMÂNIA ..................................... 10 CAPITOLUL VIII. PARTEA SPECIALĂ- MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI ................. CAPITOLUL IX. OBIECTIVELE LUCRĂRII ..................................................................... CAPITOLUL X. MATERIAL ŞI METODĂ ............................................................... CAPITOLUL XI. REZULTATE ................................................................................................ CAPITOLUL XII. DISCUŢII ..................................................................................................... CAPITOLUL XIII. CONCLUZII................................................................................................ Abrevieri ........................................................................................................................................ Bibliografie ................................................................................................................. 14 15 15 16 26 32 34 35

PARTEA GENERALĂ
INTRODUCERE
-2-

Tuberculoza, boală infecto-contagioasă specifică, produsă de bacterii din genul Mycobacterium (specii patogene :M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum), este larg răspândită pe glob, are o evoluţie cronică şi netratată, sau tratată incorect, are o fatalitate importantă, fiind recunoscută ca problemă majoră de sănătate publică la scară mondială. Date ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii ( Raportul O.M.S. 2009) arată că, în prezent, aproximativ o treime din populaţia lumii este infectată cu M.tuberculosis şi că anual se înregistrează peste 9 milioane de cazuri noi de îmbolnăvire, fiind raportate circa 2 milioane de decese.[202] În România alterarea profundă a nivelului de trai al populaţiei între anii '80-'90, a determinat între altele şi apariţia unui nou val epidemic de tuberculoză, cu indicatori epidemiometrici care au cunoscut o creştere continuă începând cu anul 1985, atingând un apogeu in 2002 când incidenţa bolii a fost de 142%000 de locuitori.Urmare a măsurilor întreprinse în controlul tuberculozei, pe baza implementării PNCT care este structurat pe strategia OMS, în ultimii ani nivelul incidenţei bolii în ţara noastra are un trend descendent, tendinţă confirmată de valorile inregistrate în perioada 20042008, când incidenţa globală a scăzut de la 134,6%000 în 2004 la 105.9%000 în anul 2008.[51]Cu toate acestea, comparativ cu ţările Uniunii Europene (UE), în ţara noastră se înregistreză încă cea mai crescută încidenţă, iar referitor la ţările din Regiunea Europa a OMS, România ocupa în 2007 locul al VII-lea după Kazakhstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, Georgia, Kirghistan şi Tajikistan. La nivel global, în cadrul Strategiei STOP-TB a OMS, au fost formulate principalele obiective ale luptei anti-TB mondiale pînă în anul 2015:[202] - Reducerea incidenţei TB pînă în 2015; - Reducerea la jumătate până în 2015 a ratei prevalenţei şi mortalităţii raportată la nivelul anului 1990; - Depistarea şi tratarea a cel puţin 70% dintre cazurile noi, frotiu +, în cadrul programului DOTS; - Tratarea cu succes a cel puţin 85% dintre cazurile noi pozitive.

CAPITOLUL I ETIOLOGIA TUBERCULOZEI
AGENTUL PATOGEN Genul mycobacterium Agenţii etiologici ai tuberculozei umane sunt bacterii din genul Mycobacterium, gen unic al familiei Mycobacteriacae din ordinul Actinomycetales. Genul cuprinde peste 50 de specii, care au în comun următoarele caracteristici: - forma bacilară; - imobilitatea; - acidoalccolorezistenţa; multiplicarea lentă; - aerobioza; Bacilul tuberculozei a fost identificat de Robert Koch în 1882.[132] Clasificarea micobacteriilor Numele genului Mycobacteria vine de la „myces” = ciupercă, mucegai şi „bacterian” = bastonaş în limba greacă. Sunt circa 50 de specii micobacteriene ce pot fi izolate la om după următoarele criterii majore: a) patogenitatea la om (strictă, potenţială sau nulă); b) viteza creşterii pe medii artificiale (lentă sau rapidă); c) pigmentaţia coloniilor (necromogene şi cromogene). După criteriul patogenităţii, o primă distincţie trebuie făcută între micobacteriile tuberculoase („complexul M.tuberculosis”) şi cele netuberculoase.[155]. După viteza de creştere se clasifica în: A. Micobacterii cu creştere lentă: 1. Complexul M.tuberculosis (M.tuberculosis, M.bovis, M. Africanum, M.leprae; 2. Grup fotocromogene (M.kansasii, M.marinum, M.simiae, M.asiaticum); 3. Grup scotocromogene: (M.scrofulaceum, M. Szulgai, M.gordonae); 4. Complexul M.avium (M.avium, M.intracellulare, M.paratuberculosis, M.lepraemurium) B. Micobacterii cu creştere rapidă: 1. Grup I necromogene (M.fortuitum, M.chelonei); 2. Grup II termofile (M.smegmatis, M.phlei, M.thermoresistibile); 3. Grup III scotocromogene (M.flavescens etc); 4. Grup IV altele (M.vaccae, M.aurum, M.novum, M.austroafricanum, M.rhodesiae) Morfologia microscopică

-3-

1982) Genomul micobacteriilor este intens studiat. în afara elementelor nutritive fundamentale şi verde malahit (indicator de pH.. tip BACTEC / MBBACT. este mediul „Tebeglut”. Deseori. acizi graşi şi tuberculofosfatide. în care sursa de azot este reprezentată de acidul glutamic. Dezvoltarea pe medii de cultură Mediile de cultură artificiale pentru cultivarea in vitro a micobacteriilor conţin ca elemente nutritive: săruri minerale. Microcopia electronică (Kölbel – 1982) şi microscopia cu contrast de fază au arătat că micobacteriile sunt delimitate de un perete celular tristratificat (200Å). permit efectuarea culturilor pe lamă. ei conţin granule cu diametrul egal cu grosimea bacilară (aspect de mătănii) [133] La microscopul cu fluorescenţă. [133][48]. sau evidenţia cantităţi minime de ADN micobacterian în spută.5-380C şi pH 7-7. sunt de regulă netede (S=”smouth”).tuberculosis au aspect de colonii uscate.tuberculosis – peretele celular. iar coloniile de M. primele colonii încep să apară pe mediile solide cu ou după 10-15 zile şi devin mature după 3-4 săptămâni. cu ajutorul cărora se poate identifica o anume tulpină. rugoase (tip R=. Ultrasecţiuni prin celule de M. coloniile de M. Medii lichide ca : Youmans.Evidenţierea microscopică a bacililor tuberculoşi în produsele patologice se bazează pe acidoalcoolorezistenţa micobacteriană. cord-factor (virulenţa micobacteriană) şi fracţiunea ceroasă [17]. Rezistenţa faţă de agenţii fizici şi chimici -4- . albumină)..rough . Dubos. aspect eremos. Pe mediul Löwenstein-Jensen.Un alt mediu solid cu ou.[148].. format din săruri minerale şi substanţe organice (lipide. după colorarea cu fluorocromi (auramină. rodamină). acizi micolici (acidoalcoolorezistenţă).[48] Structura biochimică Bacilii tuberculoşi conţin 80-85% apă şi 15-20% reziduu uscat. Componenta protidică a bacililor tuberculoşi are ca principal reprezentant – tuberculina. [17][90]Celelalte micobacterii dau pe medii solide colonii având macroscopic drept caracteristici comune aspectul lucios („smouth”) şi disocierea lor rapidă în apă distilată. bacilii au aspect de bastonaşe drepte sau încurbate cu capete rotunjite. Creşterea bacililor tuberculoşi este foarte lentă.[133]. protide). Middlebrook. în compoziţia căruia intră. glucoză (sursă de carbon). lichid cefalorahidian (LCR). aminoacizi (sursă de azot).5 µm. produs la Institutul Cantacuzino.5.eugonic) de culoare gălbui.bovis. dublat pe faţa internă de membrana celulară. aerobioza fiind obligatorie. pe mediul solid. ser sau ţesuturi.leprae. micobacteriile apar ca bastonaşe fluorescente galben-portocalii pe fond întunecat.[90]. ca atare. glucide. metodă rapidă de precizare a diagnosticului. verucoase. proeminente. S-au produs prin inginerie genetică „sonde ADN” pentru principalele specii: M.tuberculosis. [33]. La microscop. mezozomii (după Kölbel. plate. curent folosit. Caracteristic este conţinutul ridicat de substanţe lipidice ale corpilor bacilari (30-40%). de culoare albicioasă. folosesc medii lichide de tip Middlebrook 7H9/7H12 .Tehnicile de cultură rapidă. Condiţiile optime de dezvoltare ale bacililor tuberculoşi sunt 37. substanţe organice naturale (ser.[43]. lungi de 1-5µm şi groase de 0. [137]. preparată de Robert Koch şi utilizată în prezent sub formă purificată sub denumirea de PPD („purified protein derivative”) în diagnosticul infecţiei tuberculoase. Cel mai folosit în ţara noastră este mediul solid LöwensteinJensen. care prezintă invaginaţii citoplasmatice cu rol mitocondrial (mezozomi)(Figura 1) Figura 1.2-0. fie după o prealabilă multiplicare a lanţurilor originale prin tehnologia reacţiei de polimerizare (PCR).. M. dispuse izolat sau grupate în grămezi.[70].

căldura umedă (fierbere.Lumina. Aspecte generale . lizol 1-5%. aspiratul bronşic Au avantajul că în afară de produsul patologic primar este indusă eliminarea sputei în intervalul de timp următor. b) sputa colectată în interval de 12-24 de ore.Şansa evidenţierii BAAR creşte dacă se examinează 2-3 eşantioane de spută recoltate în interval de 24-48 de ore. Lavajul gastric Este metoda recomandată atunci când nici una dintre metodele anterioare nu este posibilă. salini-hipertoni (soluţie de NaCl 5-10%) irită căile respiratorii fiind în măsură să producă tuse şi expectorarea unui produs apos din profunzimea arborelui bronşic. CAPITOLUL II RECOLTAREA.După manevra de lavaj prin bronhoscop. clorură de var 20%. colorarea frotiurilor cu fluorocromi (auramină. 2. ce le va purta numele.Tot în 1982. c) sputa expectorată pe loc cu ocazia consultului medical. se utilizează în mod curent. autoclavare).. scăzând până la 30-40% la copiii de până la 12 ani. cloramină 5-10%. înainte de masă sau administrare de medicamente. calitatea produselor patologice este esenţială.Rezistenţa este mare la frig ( până la –1800C) şi uscăciune. Sputa indusă Inhalarea de aerosoli calzi. • Repetarea examenului bacteriologic în zile succesive –până la nouă spute. în funcţie de materialul contaminat. se va continua recoltarea sputei eliminate spontan în următoarele 24 ore. substanţe antiseptice : vapori de formol la 500C.Pentru obţinerea unor rezultate fiabile. [17]. Respectarea NORMELOR GENERALE DE RECOLTARE şi anume : • înainte de începerea tratamentului antituberculos. Transportul către laborator trebuie să se facă imediat după recoltare. fiind necesare respectarea unor condiţii generale: 1. Sensibilitatea metodei este de până la 70% pentru copii sub 2 ani. [137].Este indicată prelucrarea acestui tip de produs în primele 4 ore de la recoltare. 3. după repaus alimentar de 8-10ore. [50].. căldura şi substanţele antiseptice distrug germenii prin expuneri de durată variabilă ( 15 minute – 24 ore ). înainte ca pacientul să mănânce. Dintre tehnicile de colorare la rece.Aspiratul bronşic precum şi lavajul bronho – alveolar se pot efectua numai în unităţile care dispun de instrumentarul necesar (fibrobronhoscop) şi recipiente sterile.Agenţii folosiţi curent pentru sterilizarea obiectelor contaminate şi a produselor bacilifere sunt:Razele ultraviolete şi lumina solară. Lavajul laringo-traheal (spălătura bronşică). rodamină) pentru microscopia în fluorescenţă. Principiul metodei se bazează pe conţinutul bogat în lipide al peretului bacterian (acizii micolici). Să se evite contaminarea cu bacterii şi fungi a produsului patologic. la scurtă vreme. fenol 5%. crezol 10%. -5- . • întreruperea tratamentului timp de 3 zile.Recoltarea se face dimineaţa la trezire. [38]. Este ideală recoltarea matinală. in primele 1-2 ore de la trezire – procedeu de elecţie în staţionare sau la domiciliul bolnavului (recoltare supravegheată de personalul medical). aceasta dă cea mai înaltă rată de pozitivitate în diagnosticul tuberculozei pulmonare.. Produse patologice pentru diagnosticului tuberculozei pulmonare Sputa Este produsul patologic de elecţie în investigarea tuberculozei pulmonare . CAPITOLUL III EXAMENUL MICROSCOPIC În 1982. Recoltarea se face sub supravegherea unui cadru medical instruit . cu cantităţi minime de secreţii orale sau nazale.5%. Variante de recoltare acceptate: a) sputa matinală. care conferă acid-alcoolorezistenţa caracteristică micobacteriilor şi la care fac apel tehnicile de colorare. O calitate satisfăcătoare implică prezenţa unui material mucopurulent sau mucoid în cantitate de minim 1-3 ml. chiar şi la pacienţii care tuşesc şi expectorează puţin. Ziehl şi Neelsen (1883) au definitivat tehnica microscopică ( colorare la cald). Robert Koch izolează bacilul tuberculozei utilizind cultura pe ser uman solidificat şi folosind coloraţia cu albastru de metilen şi brun bismarck.Un produs patologic corespunzător constă dintr-un material recent eliminat din arborele bronşic. hipoclorit de sodiu 0. TRANSPORTUL ŞI CONSERVAREA PRODUSELOR Recoltarea.

[93] .cultivarea permite atât izolarea. examinarea superficială a frotiurilor.Izolarea micobacteriilor din spută implică următoarele etape: 1) omogenizare / decontaminare. [17]. confirmând etiologia şi activitatea bolii. Examinarea frotiurilor colorate Ziehl-Neelsen se face la microscopul optic folosind obiectivul cu imersie şi oculare 10x sau 7x . În nici un caz nu se vor utiliza ocularele de 5x ! Coloraţia cu auramină – rhodamină – foloseşte soluţie 0. decolorare insuficientă. izolaţi. dacă utilizăm auramină-rhodamină.[93]. utilizarea fucsinei nefiltrată. Figura 2. uneori cu structură granulară. Recolorarea (albastru de metil 0. evidenţiindu-se clar pe fondul albastru al frotiului. [50]. incubarea la termostat şi controlul creşterii. Colorarea (fuxină fenicată).000 în cazul frotiului direct). urmată sau nu de concentrarea germenilor prin centrifugare (pretratarea sputei). Ziehl-Neelsen 1000x 0 BAAR 1-9 BAAR / 100 câmpuri 10-99 BAAR / 100 câmpuri 1-10 BAAR / câmp > 10 BAAR / câmp Rezultat NEGATIV BAAR Număr exact de BAAR / 100 câmpuri POZITIV BAAR 1+ POZITIV BAAR 2+ POZITIV BAAR 3+ Mărirea în examinarea în fluorescenţă 250x 0 BAAR 450x 0 BAAR Se împarte numărul BAAR observaţi la 10 Se împarte numărul BAAR observaţi la 4 Tabel 1. Exprimarea rezultatului este redată în Tabelul 1. Aspectul microscopic al bacililor Koch în spută În coloraţia cu fluorocromi.Efectuarea frotiurilor din spută Coloraţia Ziehl – Neelsen implică mai multe etape:Etalarea produsului. Decolorarea (acid-alcool 3%). Este o metodă foarte sensibilă.000 – 10. 3) notarea şi interpretarea rezultatelor. CAPITOLUL IV EXAMENUL PRIN CULTURĂ Generalităţi În diagnosticul bacteriologic al tuberculozei.Uscarea. [93]. [137]. obţinerea coloniilor izolate permite testarea chimiosensibilităţii germenilor. BAAR apar ca bacili roşii. Fixarea. erori de identificare a lamelor. cât şi identificarea bacililor tuberculoşi.(Figura 2 ). Exprimarea semicantitativă a rezultatelor examenului microscopic Cauze de eroare în microscopie :prelevat de calitate necorespunzătoare. cultivarea reprezintă metoda de bază. pentru confirmarea rezultatelor.1% auramină – 0. bacilii apar coloraţi în galben strălucitor pe fondul întunecat al preparatului. cu o limită de 10-100 bacili/ml produs (faţă de 5. [93]. 2) însămânţarea pe medii de cultură. Frotiurile se examinează imediat după uscare la microscopul UV(ultraviolete) folosind oculare de 10 x şi obiective de 25x şi 45x . dar în acelaşi timp o metodă laborioasă şi complexă care nu poate fi corect şi eficient aplicată decât în laboratoare specializate.Frotiurile pozitive BAAR în fluorescenţă se recolorează Ziehl-Neelsen. -6- .3%). BAAR au aproximativ 1-10 µm lungime şi apar ca bacili subţiri drepţi sau încurbaţi. [50].01% rhodamină. drepţi sau uşor încurbaţi. Prin cultură se poate stabili viabilitatea microorganismelor. Examinarea la microscop. în perechi sau grupaţi. În coloraţia Ziehl-Neelsen. Tipurile de microscoape cel mai frecvent folosite pentru detectarea BAAR sunt microscopul optic cu câmp luminat şi microscopul cu lumină ultravioletă. De asemenea.

(Tabel 2). CREŞTEREA MICOBACTERIILOR Absenţa coloniilor a Sub 30 colonii b 30-100 colonii Peste 100 colonii izolate Colonii confluente nenumărabile 3 sau 2 tuburi contaminate şi 1 tub fără creştere bacteriană NOTAREA REZULTATULUI NEGATIV POZITIV : se notează numărul exact de colonii POZITIV : 1+ POZITIV : 2+ POZITIV : 3+ CONTAMINAT Tabel 2.Rezultatele culturilor se eliberează după identificarea preliminară a micobacteriilor din complexul M. Figura 3.este ieftin. . Este obligatorie verificarea morfologiei microscopice a coloniilor. Aspectul macroscopic al culturii de M. culturile vor fi controlate săptămânal până la împlinirea a 8 săptămâni de incubare ( 60 de zile).inhibă germenii de contaminare prin verdele malahit conţinut. Are dezavantajul că: .cultura fals pozitivă apare atunci când identificarea culturii se face exclusiv pe baza caracterelor morfologice macroscopice ale coloniilor. iar contaminarea conduce la pierderea culturii respective.culoarea coloniilor este crem gălbui-palid.cultura fals negativă apare atunci când se prelucrează o porţiune de produs patologic cu densitate bacilară mică. detritus) şi concomitent distrug flora microbiană asociată din produs. în continuare. . Coloniile de bacili tuberculoşi devin vizibile în cultura primară după cel puţin 3-4 săptămâni de la însămânţare.5-370C. . bacilii izolaţi cu lungime de 3-4 µm fiind în număr mic. care este cea mai bună alegere deoarece: .asigură creşterea micobacteriilor.tuberculosis. Însămânţarea pe medii de cultură.(Figura 3). Incubarea culturilor şi controlul creşterii bacililor. permite. evidenţierea unei distribuţii în corzi-serpentine de diferite lungimi. la 36. Se incubează culturile până la 2 luni de la însămânţare în termostat. frotiul realizat din cultură ( colorat Ziehl-Neelsen). fibrină.tuberculosis pe mediul Löwenstein – Jensen şi distribuţia în corzi-serpentine pe frotiu Cauze de eroare în examinarea prin cultură . uneori. . Interpretarea şi notarea rezultatelor Rezultatele se exprimă semicantitativ conform unei gradaţii convenţionale. controlul creşterii Se utilizează mediul Löwenstein-Jensen. incubarea la termostat. primul control se efectuează la ridicarea tuburilor în poziţie verticală şi permite identificarea mediilor rapid şi integral contaminate (toate cele 3 tuburi). [137]. urmată de teste biochimice de identificare. Exprimarea semicantitativă a rezultatelor culturii pe mediul solid tip Löwenstein Jensen . rugoase. -7- . . .se poate păstra în frigider câteva săptămâni. [93]. Se folosesc agenţi chimici (hidroxid de sodiu 4%) care omogenizează (fluidifică) sputa prin descompunerea structurilor sale organice (mucos. în cazul centrifugilor fără sistem de răcire). în preparatul microscopic.intervalul de timp necesar pentru a obţine o cultură pozitivă este de 4-8 săptămâni în cazul produselor paucibacilare.Metode de omogenizare / decontaminare.rezultatul fals pozitiv – este consecinţa contaminării de laborator a unei culturi care în mod real ar trebui să fie negativă. cu aspect conopidiform.).

2. efectuate prin metoda indirectă se face la 21 zile. LIPA. selective. micobacteriile utilizează acid palmitic. Rifampicină. capreomicina.CAPITOLUL V TESTAREA CHIMIOSENSIBILITĂŢII TULPINILOR DE M. iar CO2 – ul eliberat conţine C radioactiv. [93]. Antibiograma directă Principiu: presupune însămânţarea pe mediile solide Löwenstein (7H10 agar). cicloserina. [38]. după însămânţarea unui eşantion reprezentativ din populaţia bacilară de testat.Proporţia critică este de 1% pentru toate antibioticele testate. indiferent dacă au avut sau nu tratament antituberculos anterior. Se va nota antibiograma contaminată. Are avantajul dimensionării corecte a inoculului bacterian.Rif TB (Line Probe Assay). În 1977 Gardner Middlebrook a creat un sistem automat de detectare radiometrică pentru creşterea micobacteriilor în medii lichide.FastPlaque TB (Biotech.TUBERCULOSIS LA MEDICAMENTE .[50]. Antibiograma pe mediu lichid. Metoda proporţiilor (Canetti.Multidrog rezistenţa (MDR) se defineşte ca rezistenţă a tulpinilor cel puţin la INH şi RMP. Mediul de cultură 7H12B(Middlebrook) conţine acid palmitic marcat cu 14C radioactiv.[93]. Metoda Bactec 460 (Becton Dickinson) – radiometrică. kanamicina. un corespondent al numărarii coloniilor în tehnicile care utilizează medii solide. Metoda raportului rezistenţei (Mitchison. Metoda concentraţiilor absolute (Meissner. [50]. Metoda antibiogramei directe este tot mai puţin folosită în practică. Utilizează medii lichide de tip 7H9. [50] .Comunicarea rezultatelor se face numai dacă pe tuburile martor sunt cel puţin 50 de colonii şi nu mai mult de 200 colonii (inocul sub sau supraetalonat). Antibiograma indirectă. dar limitând dezavantajul acestuia (radioactivitatea). Inoculul bacterian se prepară din cultură. UK) . Nivelul de creştere (∆ Gi ) reprezintă diferenţelor valorilor Gi ale unui tub la două măsurători consecutive şi este. cu o rată de contaminare nulă (cu condiţia unei tehnici corecte). ciprofloxacina. Spectrul de sensibilitate al tulpinilor micobacteriene poate fi determinat cu ajutorul antibiogramei. putând duce la eşec terapeutic. Anglia). rifabutin. . folosind avantajele sistemului BACTEC.ANTIBIOGRAMA Aspecte generale. Etambutol. Interpretarea rezultatelor:Tulpină sensibilă = absenţa creşterii sau mai puţin de 20 colonii pe tuburile cu substanţe antituberculoase. protionamida. clofazimina. Se apreciază rezistenţa sau sensibilitatea în funcţie de prezenţa sau absenţa creşterii pe tuburile cu substanţe antituberculoase comparativ cu tuburile martor. Rezistenţa tulpinilor este în general consecinţa tratamentului incorect prescris sau incorect administrat. Principiul antibiogramei: indiferent de metoda de testare folosită. [119] [137]. Ipswich. Metoda radiometrică (BACTEC). pe măsura acumulării de CO2 produs de metabolismul -8- . Substanţele antituberculoase faţă de care se face testarea: Medicamente de linia I: Izoniazidă. a unui inocul direct de spută omogenizat / decontaminat (N – acetilcisteină / NaOH) intens bacilifer ( cel puţin 10 BAAR / 100 câmpuri în microscopie). numărabile. Prin creştere. Citirea antibiogramelor. Metoda colorimetrică (MB/BACT). B. Rezistenţa combinată-reprezintă prevalenţa rezistenţei tulpinilor la toate cazurile de tuberculoză. Rezistenţa dobândită (secundară) -poate fi întâlnită la pacienţii care au primit cel puţin o lună tratament antituberculos. însă prelungeşte timpul de aflare a rezultatului cu 3-4 săptămâni . faţă de care este indicată testarea tulpinilor rezistente la medicamentele de linia I. Streptomicină. ofloxacina. Franţa). Folosind mediul solid Löwenstein Jensen: 1. Folosind mediul lichid: 1. Metode standardizate acceptate: A. prin viraj de la verde la galben.. se compară creşterea bacteriană de pe tuburile test (conţinând medicamente). etionamida. în curs de standardizare: -Testul luciferazei (Jacobs). Se va nota SENSIBIL . Se va nota REZISTENT. Germania). Tulpină rezistentă = creştere pe tubul cu substanţa antituberculoasă a peste 20 de colonii. 3. iar contorizarea se face colorimetric. Se descrie: Rezistenţa primară-se întâlneşte la pacienţii care nu au primit niciodată vreun tratament antituberculos şi care s-au infectat cu bacili chimiorezistenţi. ce a stat la baza dezvoltării tehnicilor de tip BACTEC. 2. de fapt. Sistemul MGIT 960 Metode rapide. Folosirea antibioticelor în mediile de cultură. iar coloniile trebuie să fie distincte. Antibiograma contaminată = se constată dezvoltarea unor colonii microbiene de contaminare pe tuburile test sau / si pe tuburile martor. cu cea de pe tuburile martor. Suffolk. martor şi cu antibiotice incluse. Medicamentele de linia a II-a: amikacina. a stat la baza testării sensibilităţii tulpinilor de micobacterii prin această metodă rapidă de diagnostic.

organismul sau terenul receptiv. 1-3 minute. Procesul epidemiologic cuprinde: sursa de contaminare (infecţie). LIPA ( Line Probe Assay). Reacţia lanţurilor de polimerază PCR (Polymerase Chain Reaction ) A fost introdusă în 1985 de Saiki & al.tehnica pentru diagnosticul rapid al rifampicin-rezistenţei.PCR presupune trei componente esenţiale: 1) un segment acid nucleic dublu-catenar specific. prezentă exclusiv în genomul speciilor complexului M. în anchete de filiaţie. care evită procedurile lungi de timp ale culturilor. căile şi mecanismele de transmitere a infecţiei. Transmiterea se poate face:. [50] tuberculoză (animale domestice -câini. proceduri diferite în funcţie de antibiotic. Metodele genice de apreciere a chimiorezistenţei au ca principale avantaje : rapiditatea. 1. Polimorfismul lungimii fragmentelor de restricţie (RFLP : Restriction Fragment Lenght Polymorphysm) Metoda care utilizează existenţa unor elemente ADN repetitive ca secvenţă de inserţie IS 6110. automatizarea. colectivităţile umane şi condiţiile de mediu. [17]. gena ţintă sau mecanismul pot fi necunoscute.pe cale aeriană prin inhalarea unor particule microscopice de secreţii respiratorii. imunitatea cuprinde o componentă de imunitate naturală şi o parte de imunitate de „suprainfecţie” determinată de prezenţa germenilor vii în organism şi mediată de imunitatea de tip celular întârziat Imunitatea în tuberculoză este relativă iar imunodeficienţele induse de diverse cauze ( ex. dar şi de tipul şi magnitudinea infecţiei. cu desfacerea ADN-ului ţintă în cele două lanţuri monocatenare complementare. sub acţiunea Taq ADN polimerază.[120] lumină. . bolnavii cu tuberculoze extrapulmonare active. Principalele surse de infecţie tuberculoasă sunt: bolnavii de tuberculoză pulmonară. ciclul PCR include: . CAPITOLUL VI EPIDEMIOLOGIA TUBERCULOZEI Epidemiologia tuberculozei vizează studiul răspândirii bolii în populaţia umană şi animală. Testul luciferazei.ataşarea amorsei la 50-720C. METODE GENICE. îngrijirea bolnavilor). infecţia HIV/SIDA) favorizează evoluţia infecţiei latente către tuberculoza activă clinic manifestată.micobacterian.extensia ADN la 720C. constituită din 1355 perechi de baze. în prezenţa ATP – ului. [93] . marker pentru MDR – TB. Căile şi mecanismele de transmitere. amplificări genice multiple în cazul mai multor gene ţintă.Standard. Aceasta este o enzimă care.prin contaminare directă ( exemplu bronhoscopia. precum şi legătura dintre infecţia bacilară. la lanţurile monocatenare de ADN. Densitatea de bacterii la care senzorul (detectorul) fixat pe tuburile luminii. interacţionează cu luciferina. 4. pornind de la infectarea micobacteriilor prin bacteriofagi transportori ai genei luciferazei. Metoda a fost tot mai folosită în investigaţia epidemiologică. impunându-se ca o metodă rapidă şi eficientă de generare in vitro a numeroase copii ale unui segment specific de ADN.transmiterea digestivă (este specifică infecţiei cu M. animalele bolnave de . reacţionează este de circa 106 – 107 germeni / ml . Imunitatea antituberculoasă (rezistenţa naturală) este condiţionată de factori genetici.denaturarea la 950C timp de 1-3 minute. . Reacţia lanţurilor de polimerază – polimorfismul conformaţiei lanţului monocatenar (PCR – SSCP – Polymerase Chain Reaction – Single Strand Conformation Polymorphism) Este o metodă genică directă de determinare a chimiorezistenţelor. [67] . reducerea riscurilor de laborator. iar ca dezavantaje: ostul ridicat.tuberculosis.-transmiterea cutanată (este descrisă la cei care manipulează produse patologice provenite de la bolnavii de tuberculoză : anatomopatologi. animale sălbatice sau animale de laborator . Atibiograma prin metode rapide. ajutând la înţelegerea modului de transmitere a bolii. . rapidă. 3) ADN – polimerază termostabilă . care conţin bacili (picături Pfluge). Astfel.[52] Infecţia şi boala tuberculoasă -9- . laboranţi. .constituie o metodă rapidă de detecţie a chimiorezisteţelor.PCR – SSCP este un instrument de screening pentru rezistenţa la Rifampicină.bovis). emiţând [50]. Receptivitatea. necropsieri). pisici ). 2) amorsă (primer).[93] 3. . 2.

În anul 2007 5. Ulcerul gastro-duodenal. laboratoare de microbiologie. programe de supraveghere. lucrătorii din domeniul medical.000 şi Africa de Sud 460. imigranţii.( un procent apreciabil al surselor de contaminare) . Nigeria 460. fiind în pericol să dezvolte tuberculoză la un moment dat pe parcursul vieţii.la nivel mondial .10 - . . din mediul tuberculos şi personalul medical din serviciile de bronhologie. Situaţii predispozante Sunt afectate: Persoanele cu venituri reduse. De asemenea.Transplantul de organ. gemenii monozigoţi. TUBERCULOZA ÎN LUME ŞI ÎN ROMÂNIA Tuberculoza în lume Infecţia este repartizată inegal în lume.3 milioane.calitatea surselor – surse cu BK pozitiv microscopic sau paucibacilare. La nivel global incidenţa a cunoscut o scădere de la 142%000 în anul 2004 la 139%000 în 2007..[50]. .. Apariţia tuberculozei poate fi condiţionată de mai mulţi factori: Caracterul infecţiei . Boli maligne. Statusul marital –bărbaţii divorţaţi. s-a arătat că numărul cel mai mare de cazuri de tuberculoză înregistrate pe an există în Sud-Estul Asiei ( aproape jumătate din totalul cazurilor de tuberculoză din lume : 9. Majoritatea gazdelor [17]. sociale.Silicoza şi alte „pnumoconioze”.Fumatul.tuberculosis.7 milioane de cazuri .R. Factorii de mediu intervin prin: evoluţie naturală a tuberculozei. BOALA Reprezintă starea de invazie progresivă activă a M. alimentaţie deficitară. se asociază frecvent cu tuberculoza: Diabetul zaharat. o creştere faţă de 2006 ( 9. susţinere financiară. naturale). Estimările actuale sugerează că o treime din populaţia globului este infectată cu M.Rata de confirmare a cazurilor noi .D.populaţiile de rasă neagră.6 milioane în 1990. Rasa .Boli psihice grave. Distribuţia tuberculozei pe regiuni OMS Pe baza datelor existente în anul 2007..tuberculosis într-unul sau mai multe organe.contribuie la reactivarea tuberculozei. cronice – risc de circa 10 ori (după unii autori)..Cantitatea de germeni eliminaţi în mediul ambiant (densitatea baciliferilor) / km2 . ATI. dintre acestea 47% au prezentat frotiu pozitiv al sputei la depistare. [210].continuitatea şi durata eliminării lor. . categorii de persoane susceptibile (alcoolici. în lobii superiori. La nivel mondial s-au estimat aproximativ 9. atrăgând după sine diferenţe mari ale incidenţei bolii (de la 8-12 cazuri 0/0000 până la 400-600 cazuri 0/0000 locuitori). persoanele din azilurile şi spitalele de boli psihice cronice.5 milioane de cazuri de tuberculoză au fost semnalate in cadrul programului DOTS.[52] imunocompetente. secţii M.prin examen microscopic a fost de 63%. CAPITOLUL VII. drogaţi. constituind astfel un rezervor de infecţie care poate genera milioane de cazuri noi de tuberculoză. II. În anul 2008. Cele mai scăzute rate de incidenţă s-au înregistrat în regiunea Americilor şi Europa (31-5480/0000 )( Figura 4).grupele de vârstă – copiii mici (0-4 ani) şi adulţii după 50 de ani. 8. astfel constituind infecţia latentă cu BK. China 1. . factori genetici-. fiind variabilă în diferitele regiuni supravegheate de OMS . La fumători creşte substanţial concentraţia extracelulară de feritină.27 milioane de cazuri în 2007) . Condiţii socio-economice defavorabile. INFECŢIA Reprezintă starea în care un organism găzduieşte bacilii tuberculoşi viabili. camere de aerosoli. 351 0/0000 şi Asia de Sud-Est 183%000 .corticoterapie prelungită.[52].Sarcina.000.24 milioane). Factorii de risc. cinci ţări revendică cele mai multe cazuri: India 2 milioane. evenimente particulare ( epidemiologice.[210]. infectate cu M.Stări patologice. Indonezia 530.27 milioane de cazuri noi de TB în 2007.repetarea contactului infectant [50].3 milioane în 2000 şi 6..I. şomeri). relevată de lavajul bronhoalveolar. . – risc mare prin depresie imunitară. [173]. incidenţa cea mai ridicată a tuberculozei au prezentat-o populaţiile din următoarele regiuni OMS : Africa.Infecţii ce afectează imunitatea –( HIV). fără să manifeste semne sau simptome de boală.tuberculosis.La o prevalenţă a TB de 13. Factori intrinseci -bolnavii cu leziuni vechi de tuberculoză.000. se prezintă în acest status de-a lungul vieţii. . generând semne şi simptome generale şi specifice de organ. Ciroza hepatică .

de peste 1000/000. În ceea ce priveşte nivelul endemiei în zona balcanică.3 %000). • Succesul terapeutic s-a înregistrat în procent de 85% în 2006 Tuberculoza în România Evoluţia endemiei de tuberculoză. Slovenia Kosovo Turcia România Serbia Macedonia Croa ia Bulgaria Albania 0 15. 85% provenind din 27 ţări.8 20 40 60 80 100 120 29 30. dintre care 15 sunt în Regiunea Europa.Creşterea incidenţei tuberculozei din regiunea Europa s-a datorat aproape în exclusivitate creşterii riscului de îmbolnăvire al populaţiilor din ţările fostului imperiu sovietic. 2008 .000 de cazuri de TB-MDR. 1.7 64 27. Multidrog rezistenţa în lume Tratamentul inadecvat sau utilizarea incorectă a antibioticelor anti-tuberculoase reprezintă principalele cauze ale MDR-TB. Câteva din concluziile raportului OMS -2009) sunt semnificative • Nivelul incidenţei mondiale a TB a cunoscut o scădere din 2004. Incidenţa tuberculozei în Zona Balcanică.3 milioane de decese au survenit la cazurile noi HIV – ( 20%000) şi 456000 decese la cazurile HIV+.De asemenea la sfârşitul anului 2008. în special a formelor de boală frecvent incurabile. În anul 2007.000 fiind MDR-TB. se întâlneşte în câteva zone ale lumii între care : Rusia şi Ţările Baltice pe continentul european.8 24. de unde se observă că România conduce detaşat cu 123.9 42 % 000 10. China.60/000 (Figura 5).6%000) Kirkizstan (126 0/0000). Republica Dominicană şi Argentina pe cel sud-american. Coasta de Fildeş în Africa şi unele ţări din Asia. • Nivelul de depistare a cazurilor a fost de 63% în 2007. Moldova (159. o situaţie a anului 2006 este ilustrată în Figura 14.8 123. Caracteristici . 2006 Tuberculoza este a 5-a cauză de deces în lume printr-o maladie contagioasă şi a doua cauza dedeces dată de un singur agent infecţios. adăugându-se la acestea şi România. În anul 2007 au fost estimate 500.[210]. s-a înregistrat în Europa în cinci ţări : Kazahstan (2820/0000 ). România (123 0/0000) şi Federaţia Rusă (106. Incidenţa tuberculozei pe Regiuni OMS. În anul 2006 un nivel al incidenţei ridicat.. Africa de Sud şi Bangladesh.000 de cazuri/ an dintre acestea 60.[53]. Federaţia Rusă. În Europa de Est se înregistrează peste 400. 55 de ţări au raportat cel puţin un caz de tuberculoză cu rezistenţă extinsă ( TB-XDR). Pe primele locuri: India.11 - . Creşterea MDR.6 140 Figura 5. realizându-se o rată de zece ori mai mare decât în Europa Occidentală. echivalent a 33% din cazurile noi HIV plus tuberculoză şi 23% dintre cele două milioane de decese prin HIV/SIDA din 2007 [210].%000 400 350 300 250 200 150 100 50 0 31 33 183 115 48 351 Americile Mediterana Pacificul de de Est Vest Europa Asia de SudEst Africa Figura 4. precum : India şi Coreea.

În anul 2003 au fost înregistrate 21.5% . atingând valoarea de 142. survenită după anul 1980 şi care continuă într-o măsură şi în prezent.4 152.7 %000 în anul 2009). Kirghistan şi Tajikistan [53]. iar cele pleurale s-au menţinut între 9-13% din total.După cum este cunoscut. a contribuit la instalarea unei tendinţe de creştere continuă a incidenţei tuberculozei după anul 1985.6 134.6 0/000 la oraşe şi 296.140 cazuri de tuberculoză pulmonară. În perioada 1985-2008 incidenţa tuberculozei a crescut de 2. iar . Incidenţa baciliferilor a crescut de la 35. %000 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2002 2003 2004 2006 2008 2009 61 70 55. [50]. reprezentând 36.3 ori la femei [50].8 184.1 % în 2001 fiind 86 % în 2008. localizările pulmonare au crescut de la 80% în 1985 la 87. reprezentând cea mai ridicată valoare din Europa (Figura 6).7 Figura 6. în 2008 la 28%000.4%. În anul 1980. %000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1965 1975 29.8%. O componentă specială a incidenţei şi prevalenţei o constituie numărul de bolnavi eliminatori de bacili care asigură transmiterea infecţiei în rândul populaţiei neinfectate. Federaţia Rusă.2 135. incidenţa la bărbaţi era de 74. dintre care au fost confirmate 13. reprezentând 63. incidenţa bolii este ceva mai mare în zona rurală.6 114.1% în 1985 la 4. după un interval de 10 ani raportul a suferit o schimbare şi.10/0000 în anul 2002 fiind de 76%000 în 2007 [50]. ca nivel al incidenţei printre ţările Regiunii Europa a OMS.9%000).1 ori la bărbaţi şi de 2.Deteriorarea nivelului de trai al populaţiei.6 142. Republica Moldova.[53].2%. în ţara noastră încă se înregistrează cea mai crescută incidenţă ( 99..4 0/000 la sate. Incidenţa tuberculozei la copii 0-14 ani 1965-2008 În structura pe localizări. O scădere marcată o reprezintă localizările extrarespiratorii.3 7.7 47.8%000) faţă de mediul urban ( 74. Georgia.2 105. deşi în perioada 2002-2009 incidenţa globală a scăzut în România cu 29. în 2008 incidenţa tuberculozei a fost mai mare în mediul rural ( 124.60/000 ca apoi. pe care îl deţinea în perioada 2001-2003 . studiile au arătat că în 1960 incidenţa tuberculozei a fost de 429.30/000 şi la femei de 35.1 110 102.1 134. cu o rată anuală de scădere de 4. atingând un maxim în anul 2002 de 48.5% din totalul îmbolnăvirilor şi neconfirmate 7730 cazuri.410.6%000). Astfel. [50]. situându-se în 2007 pe locul al VII-lea după Kazakhstan.6 28. acesta crescând progresiv ajungând în 2002 la un raport de 2.[53].70/0000 în 1972 la 73.Procentul cazurilor noi pulmonare confirmate microscopic a fost de 50.2%.9 99. Datorită acestei evoluţii ţara noastră a pierdut locul trei.7 21 48. După 1985 (7.[53]. deci un raport de 2:1. riscul de îmbolnăvire este mai mare la bărbaţi decât la femei.5 1990 1995 2001 2002 2004 2006 2008 Figura 7.[53]. Incidenţa tuberculozei în România 1965-2009 Comparativ cu ţările Uniunii Europene (UE). când incidenţa a fost de 55. scăderea generală a incidenţei.12 - . de atunci.2 0/0000 în 2002.3 41.[120]. (Figura 7) [53].24:1). pe fondul creşterii cazurilor sursă s-a produs o creştere constantă a numărului de îmbolnăviri în rândul populaţiei infantile.6 92. să ducă la reducerea ratei TB la copii.2 31. În privinţă incidenţei tuberculozei pe medii de provenienţă. în ultimii 25 de ani.10/000.8 cazuri noi la %000 de locuitori.9 1985 12.în 2008. a căror pondere s-a redus de la 6. 53] .

Analiza bazei de date de la Unitatea Centrală de Coordonare a PNCT a scos în evidenţă faptul că. Mortalitatea prin tuberculoză 1950-2007 . 25000 20000 15000 10000 5000 0 Pulmonari M+ 21140 2003 16817 10644 (50.70/0000 în anul 1980.7 10. În anul 2006 s-a înregistrat.20/0000în judeţul Dolj şi 31.70/0000 în judeţul Harghita.7 10.3 8.9 % de confirmări prin microscopie ( sub recomandarea OMS de 65%).1%.la 10. %000 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1950 1965 1980 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2007 2008 24 3.9%) 1594 ( 9.%000 (Figura 9)[ 53 ].4 %. există deosebiri. pentru ca în ultimii ani valoarea ratei să fie în jurul a 7.5%). de la 180.3 7. Evaluarea rezultatelor tratamentului cazurilor noi pulmonare notificate în 2003 a evidenţiat o rata de succes de 79. .20/0000 în 1950 la 44. cu strategia DOTS extinsă la nivel naţional din 2005.13 - . Aplicarea măsurilor PNCT. iar prin cultură 68.Riscul de deces prin tuberculoză a fost de 6 ori mai mare la bărbaţi decât la femei în 2002. În anul 2008 din totalul pacienţilor luaţi în evidenţă. valorile incidenţei pe judeţe prezintă o mare amplitudine (diferenţa dintre valoarea maximă şi cea minimă) cuprinsă în 2008 între 160. un procent de 58. În Ancheta Naţională privind Chimiorezistenţa M. . În România. Raportat la cele 8 regiuni de dezvoltare ale ţării incidenţa medie a fost de 99.5% din cazurile confirmate microscopic şi 82% din cele confirmate prin cultură.4 6. au fost confirmaţi bacteriologic 73% dintre bolnavii noi şi 89% dintre cei cu recidivă.20/0000 la bărbaţi şi respectiv 2.30/0000 ( regiunea Sud-Vest) şi 67%000 (regiunea Centru). s-a înregistrat în anul 2008 un procent mai crescut de MDR printre cazurile noi (4%) şi printre cele cu recidivă (12. Nr.cele confirmate numai prin cultură de 13. la cazurile noi pulmonare.70/0000 în anul 2009. Introducerea după anul 1970 a Rifampicinei şi Etambutolului a imprimat o nouă reducere a ratei de deces.5%) Pulmonari M+ C+ M- C+ M- Figura 8. cu rata de succes la cazurile noi de 83. Ca şi în alte ţări.7 11. cu variaţii cuprinse între 129.5 10.9% în 2006. privind riscul de îmbolnăvire de tuberculoză în diferite teritorii administrative. (Figura 8) [53].90/0000 în 1955.Analizând evoluţia indicatorului mortalitate prin tuberculoză după al doilea război mondial. după care valorile acesteia au cunoscut o creştere in perioada 20022003 .1%) 2006 9903 ( 58. acesta scăzând în anul 2008 când s-a înregistrat o rată de deces de 10. 2006. Tuberculosis desfăşurată în 2003-2004 chimiorezistenţa iniţială pentru TB-MDR a fost de 2.30/0000 la femei.2 146 Figura 9.3 9. care a coborât până la 3. în comparaţie cu rezultatele anchetei 2003-2004.3%) 2766 ( 13.7%000 decese.9% în rândul cazurilor noi şi de 11% la cazurile tratate anterior. uneori apreciabile. se constată că prin introducerea isoniazidei în tratament (1950) s-a produs o scădere apreciabilă a riscului de deces prin tuberculoză. pentru cazurile bK + şi de 85.5% pentru cele confirmate prin culturi. Confirmarea bacteriologică a cazurilor noi pulmonare 2003 . au condus la d la îmbunătăţirea rezultatelor tratamentului.

au contribuit la înbunătaţirea procentului de confirmare bacteriologică cu 12% pâna la 19%.000 de cazuri noi de tuberculoză înregistrate anual. al costurilor sociale şi materiale poate chiar un „stigmat” în conştiinţa românilor. PARTEA SPECIALĂ MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Nivelul actual al endemiei tuberculozei din România. sunt încă insuficiente. în prima etapă. Daley şi col. pe locul al VII-lea între ţarile din Regiunea Europa a O. Studiile din literatura de specialitate (Anderson şi col.N. necesită laboratoare specializate. Acest aspect se întâlneşte în special în cazul tuberculozei microscopic negative (paucibacilare).M. La susţinerea diagnosticului de tuberculoză pulmonară contribuie anamneza.M. Cu toate că România este ţara cu una dintre cele mai bine organizate reţele de laboratoare de diagnostic al tuberculozei din Europa de Est.S. un număr important de bolnavi la care nu se respectă recomandările O. însă confirmările bacteriologice variază în ultimii ani între 50-70%. Există. privind numărul de examene bacteriologice ale sputei. prin cele aproximativ 20.C. examenul radiologic pulmonar dar esenţial este examenul bacteriologic al sputei. Până în momentul actual niciunul dintre testele bazate pe răspunsul imun (IDR-la PPD. dar examen microscopic negativ.. boala ca fenomen biologic continuă să reprezinte o povară din punct de vedere al sănătaţii publice. cea mai utilizată fiind reacţia în lanţ a polimerazei (PCR). cu multiplele ei forme clinico-radiologice şi evolutive de manifestare.T. unde diagnosticul este susţinut. diagnosticul poate fi stabilit prin examenul sputei (microscopie şi cultura) care evidenţiază agentul etiologic. pentru confirmarea etiologică.S. În activitatea practică de rutină sunt întâlnite nu puţine cazuri la care diagnosticul de tuberculoză cu localizare pulmonară nu este uşor de obţinut.M. examenul clinic. pe baza datelor clinico-anamnestice şi a modificărilor radiologice pulmonare. Trebuie acceptat că tuberculoza..) au arătat că utilizarea sputei induse şi bronhoscopiei în diagnosticul pacienţiilor cu suspiciunea de tuberculoză. la care obţiunea instituirii sau nu a unui tratament antibacilar ridică destule dileme. Se poate invoca pentru aceste situaţii existenţa unor metode de diagnostic rapid al tuberculozei pulmonare. care se ştie că au o sensibilitate înaltă dar specificitate joasă. se remarcă menţinerea unor valori scăzute pentru cazurile noi şi recidive atât la nivelul întregii ţări cât şi la nivel teritorial. se poate afirma că rezutatele investigaţei micobacteriologice. se constată o redusă preocupare pentru indicarea tehnicilor de recoltare şi provocare a eşantioanelor valide de spută (examenul edoscopic bronşic cu lavaj şi apiraţie.CAPITOLUL VIII. testele de evaluarea a interferonului gamma eliberat – IFNγ release assays – IGRA – din sângele periferic. Din analiza datelor privind confirmarea bacteriologică a cazurilor cu localizare pulmonară declarate. sunt investigaţii cu accesibilitate limitată în ţara noastră şi de accea nu sunt şi nici nu trebuie să constituie o rutină pentru un diagnostic de tuberculoză pulmonară. Rămâne un procent important de cazuri noi de tuberculoză neconfirmate bacteriologic.14 - . şi pe primul loc în Uniunea Europeană (România stat membru al UE din 2007). un examen însemnând examinarea a două-trei produse). dozarea anticorpilor circulanţi) nu poate înlocui testele convenţionale (examenul microscopic şi cultura) în diagnosticul tuberculozei active. Deşi se poate vorbi de o tendinţă de „stopare” a creşterii incidenţei globale începând cu anul 2003. Tuberculoza neconfirmată bacteriologic sau eliminatoare de puţini bacili (paucibacilară) este acceptată în definiţiile O. Însă aceste metode genetice au costuri mari. dar evaluarea cazului .S.tuberculosis) cu toate progresele în tehnici de laborator din ultimii ani. pentru susţinerea diagnosticului de tuberculoză pulmonară (trei examene de spută prin microscopie şi cultură. pune uneori reale deificultăţi în identificarea agentului cauzal (M. Este adevărat că. situează ţata noastră. pentru majoritatea bolnaviilor. De asemenea.. de asemenea. urmare a aplicării recomandărilor P. sputa indusă prin aerosolizare) la pacienţii la care nu se poate recolta sputa datorită eliminării spontane dificile sau absenţa secreţiilor.

15 - . în Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din localitatea Mihăeşti judeţul Vâlcea. metodele moderne de confirmare etiologică a bolii nu au putut fi introduse în practica de rutina datorită costurilor ridicate şi complexităţii procedurilor şi nu în ultimul rând insuficienţei finanţări a sistemului de sănătate. pe alte criterii de diagnostic (epidemiologice. Datele cuprinse în fişa de observaţie a fiecărui caz au fost: . CAPITOLUL IX. confirmarea etiologică. CAPITOLUL X.12.12. OBIECTIVELE LUCRĂRII 1. În ţara noastră.completate cu tehnici de recoltare a sputei (lavaj cu aspiraţie bronşică prin examen fibrobronhoscopic). iar rezutatele obţinute au fost prezentate tabelar şi grafic. 2.sub tratamentul instituit.01.200631.2008) pe bolnavii internaţi. 3. este lipsită de „Gold standardul” diagnostic. Pentru fiecare bolnav înscris în lotul de cercetare s-a completat o fişă cu datele extrase din foile de observaţie clinică şi celelalte structuri de documentare descrise. Am dorit. Particularităţi ale investigaţiei bacteriologică. Aprecierea rezultatelor tehnicilor de provocare a tusei şi expectoraţiei (sputa indusă prin aerosolizare cu soluţie salină 5%). radiologice. 4. subliniind importanţa capitală a confirmării bacteriologice. Monitorizarea şi evaluarea conform normelor tehnice a cazurilor. Studiul a cuprins un număr de 108 bolnavi cu domiciliul stabil în aria judeţului Vâlcea.12. MATERIAL ŞI METODĂ Tipul studiului Lucrarea face referire la un studiu retrospectiv de tip desciptiv observaţional. STUDIUL RETROSPECTIV Cercetarea am realizat-o în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” din localitatea Mihăeşti judeţul Vâlcea într-o perioadă de trei ani pe bolnavii internaţi cu diagnosticul de tuberculoză pulmonară fără confirmare bacteriologică (examene microscopice şi prin culturi negative). Evaluarea datelor referitoare la cazurile declarate cu tuberculoză pulmonară neconfirmată bacteriologic din Lotul Retrospectiv studiat. după cum am specificat. bacteriologice. să constat aportul tehnicilor de provocare a tusei şi expectoraţiei (aerosolizare) şi al tehnicilor de recoltare a sputei prin fibrobronhoscopie (aspiratul dupa lavaj bronşic) la creşterea procentului de confirmare bacteriologică la pacienţii cu tuberculoză pulmonară.2006-31.2008 ei reprezentând 18% din numărul de bolnavi care au fost internaţi în Spitalul Mihăeşti în perioada precizată diagnosticaţi cu tuberculoză pulmonară activă. cu diagnosticul de tuberculoză pulmonară neconfirmată bacteriologic (cod: A160). a tuberculozei pulmonare. care au fost internaţi în perioada 01. biologice clinico-radiologice).01.01. Al doilea studiu al lucrării cumprinde un lot de bolnavi internaţi in acelaşi spital (studiul prospectiv) în perioada 01. radiologică şi biologică intâlnite la pacienţii din cele două loturi cercetate. evolutive. evoluţia focarului de tuberculoză negativă.2009 cu diagnosticul de tuberculoză pulmonară la care pe lângă aplicarea metodelor standard de recoltare şi prelucrare a produsului patologic (sputa) s-au efectuat tehnici de provocare a tusei şi expectoraţiei (aerosolizare) şi tehnici de recoltare a sputei prin examen endoscopic bronşic (lavaj şi aspirat bronşic) în vederea aprecierii aportului acestor metode la creşterea gradului de confirmare etiologică a bolii. risc epidemiologic) le-am considerat necesare şi din dorinţa ca rezultatele obţinute. cât mai precoce.2007-31. care au fost declaraţi şi la care s-a administrat tratament tuberculostatic. Ţinând cont de aceste realităţi. Abordarea unor aspecte legate de tuberculoza negativă (clinice. efectuat pe o perioadă de trei ani (01. tema acestei lucrări de doctorat „Consideraţii Clinice. de asemenea. aplicate bolnavilor din Lotul Prospectiv. condiţie esenţială pentru iniţierea tratamentului şi implicit pentru reducerea transmisiei bolii în colectivitate. analiza unor cauze reale (motivaţii) să fie utile în găsirea unor metode de optimizare a diagnosticului. Bacteriologice şi Epidemiologice în Tuberculoza Paucibacilară” am considerat-o importantă şi actuală.

29 au fost femei (27%) şi 79 bărbaţi (73%) cu vârste cuprinse între 17 şi 76 de ani. bacteriologice. acestea fiind întâlnite la 32% din pacienţii lotului cercetat. sau subfebrilitate) (10%). limitate la un segment/lob pulmonar s-au prezente bilateral în lobii pulmonari superiori. datele fiind. 44% dintre bolnavi erau pensionari iar 25% dintre femei şi 25% dintre bărbaţi erau făra ocupaţie. testele hepatice.simptome şi semne clinice la internare. .contact cu sursa TB. glicemia. Prelucrarea statistică a datelor rezultate din analiza documentelor medicale înregistrate. cu leziuni cazeos-cavitare cu sau fără afectare concomitentă a pleurei s-au leziuni miliare.bolile neuro-psihice. Prelucrarea statistică s-a făcut cu programul EPI-INFO Pentru a testa semnificaţia diferenţelor statistice s-au folosit următoarele teste: -χ2 ( chi pătrat).8%) provin din mediul rural iar 38 de bolnavi (35.. sex.insuficienţa renală şi etilismul cronic. prezentate tabelar şi grafic pentru o mai bună înţelegere a lor. terapie şi evoluţie) au influenţat rezultatele de etapă şi finale ale bolnavilor.59 ani la bărbaţi. Cele mai frecvente boli asociate tuberculozei au fost:ulcerul gastric şi duodenal. pentru o valoare exactă a . ocupaţia. vârstă. miliara în 3% iar pleurezia asociată modificărilor pulmonare s-a întâlnit în 4% din cazuri. Tabloul radiologic a fost polimorf cu leziuni de tip infiltrativ (cele mai frecvente).reacţii adverse la tratament. CAPITOLUL XI. aspecte clinice. s-a efectuat cu ajutorul unui program computerizat. a fost considerată semnificativă din punct de vedere statistic.examen radiologic pulmonar la internare şi în dinamică. -Kruskal-Wallis. tehnici de recoltare a sputei (aspirat bronşic). sexul. leziunile cazeos-cavitare în 23% dintre cazuri.tehnici de provocare a sputei (aerosolizare).dispnee la efort (19%).Din anamneza consemnată în foile de observaţie s-a reţinut că 70% din pacienţii lotului studiat au raportat o durată a simptomelor până la internare între una şi patru săptămâni. numărul foii de observaţie.examene sputa pentru bK (număr examene M şi C) la internare şi în dinamică.boli asociate. În lotul studiat 45% dintre femei erau fumătoare şi 25% consumatoare de alcool.48 ani la femei şi 50.).diabetul zaharat. Vârsta medie a pacienţiilor a fost de 46.testul HIV. de asemenea. In cazul existenţei a 3 sau mai multe grupuri (coloane în tabelul de contingenţă) s-a folosit testul χ2. 31% aveau liceeul.tratamentul tuberculostatic – regim standard.regim individualizat. din evaluarea tratamentului aplicat şi investigarea focarelor de tuberculoză. tratamentul antibiotic nespecific-anterior terapiei antituberculoase. 45% aveau opt clase. Variabilele calitative au fost analizate folosind testul Fisher. -ANOVA.durata simptomelor. biologice. Cele două loturi au fost testate din punctul de vedere al echivalenţei pe parametri: vârsta. Aspectele de tip infiltrativ-nodular au fost întâlinite în 74% dintre cazuri.5˚C. S-a consemnat din foile de observaţie clinică nivelul de instruire (şcolarizare) al bolnaviilor şi s-a constatat că 15% aveau sub patru clase. VSH.examen tomografic computerizat pulmonar.p-ului.evaluarea tratamentelor. IDR.consum de toxice (fumat. ocupaţia. -valoarea pragului de încredere : p< 0. Analizând simptomatologia prezentă la pacienţii din lotul cercetat la internare.1%) locuiesc în mediul urban.Referitor la mediul de viaţă 70 de bolnavi (64.nume şi prenume. tehnicilor cu viză diagnostică efectuate bolnavilor din Lotul Prospectiv. Variabilele cantitative au fost prezentate sub forma media ± deviaţia standard. inapetenţă cu scădere ponderală (48%). REZULTATE Rezultatele Studiului Retrospectiv Din lotul de studiu de 108 bolnavi. -χ2 corelat cu indicele Yates.05.. De asemenea s-au consemnat:hemoptizie(20%). hemoglobina. 7% şcoala profesională şi doar 2% aveau studii superioare. mediul de viaţă.16 - . examenul sanguin (număr leucocite. febră(>38.se poate observa că aceasta a fost polimorfă fiind dominată de tuse cu sau fără expectoraţie în 85% din cazuri. 48% dintre femei având vârsta între 25 şi 44 de ani şi 72% dintre bărbaţi cu vârsta între 40 şi 69 de ani. astenie (21%). radiologice în momentul internării şi la externare. faţă de bărbaţi care în proporţie de 93% erau fumători şi 82% consumatori zilnic de etanol. În ceea ce priveşte ocupaţia la depistare. apoi s-a făcut o analiză descriptivă a modului în care diferiţi parametri ( de investigaţie. renale. dureri toracice (29%). alcool).hepatita cronică.transpiraţii nocturne(28%). care este varianta ANOVA pentru mărimi neparametrice.nivelul de instruire (şcolarizare).

20 (18%) valori sub normal ale hemoglobinei (Hb < 11g%). Din cei 108 bolnavi din Lotul Retrospectiv. S-au efectuat 17 testări intradermice la tuberculină la persoanele cu vârsta sub 30 ani.. imaginiile cazeoscavitare s-au întâlnit în procente egale (23%) în timp ce pleurezia asociată cu determinări parenchimatoase pulmonare a fost înâlnită numai la bărbaţi (5%). la şapte pacienti diametrul a fost mai mic de 9 mm. muco-purulent la 41%.17 - .000/mm3) asociat cu o VSH peste 50mm/h.Raportat la distribuţia modificăriilor radiologice funţie de sex se poate constata că leziunile infiltrativ-nodulare au predominat atât la bărbaţi (75%) cât şi la femei (73%). a colesterolului seric si a examenului sumar de urina. modalitatea de recoltare. La 9% dintre bolnavi s-a lucrat câte un singur examen microscopic.aspectul produsului. la 27% aspectul a fost muco-purulent. EXAMENUL BACTERIOLOGIC LA INTERNARE. a glicemiei. (Tabel 3). Apectul modificărilor radiologice ale bolnavilor din Lotul Retrospectiv în funcţie de sex Distribuţia leziunilor a fost majoritară în lobii superiori (93%) iar lobul superior drept a reprezentat 78% din localizări. Pe parcursul tratamentului tuberculostatic transaminazele serice au fost repetate la 14 zile de tratament. LOTUL RETROSPECTIV Sexul pacienţilor FEMEI BĂRBAŢI Modificarea radiologică Procent Procent Număr Număr (%) (%) Aspect infiltrativ nodular 21 73 59 75 Aspect cazeos-cavitar 7 23 18 23 Modificări pulmonare şi 0 0 (4) (5) pleurale concomitente Miliară 1 4 2 2 TOTAL 29 100 79 100 Tabel 3. INVESTIGAŢII PARACLINICE SANGUINE La internare pacienţiilor din lotul studiat li s-a efectuat un bilanţ biologic care a constat în determinarea: hemoleucogramei (HLG). 2 examene s-au efectuat la 36% dintre bolnavi în timp ce de trei sau mai multe examene au beneficiat 55% dintre pacienţi. a avut un aspect sero-mucos. La sfârşitul tratamentului. la alti patru pacienţi s-au înregistrat reacţii între 10 . La două luni de terapie antituberculoasă. dintre aceştia 69% erau bărbaţi. atât prin microscopie cât şi prin cultură. a bilirubinei serice totale (BT). a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH). au fost negative la toţi bolnavii luaţi în studiu. 41 (38%) au avut număr normal de leucocite dar VSH crescută. s-a consemnat numărul de controale de spută efectuate la fiecare pacient. numărul pacienţiilor cu valori normale ale transaminazelor a fost de 81. la 48% dintre bolnavii de sex feminin sputa recoltată. ÎN LOTUL RETROSPECTIV Având în vedere că studiul s-a efectuat pe un lot de bolnavi cu TB pulmonară neconfirmată bacteriologic (prin examen microscopic şi cultură). Examenul radiografic pulmonar a fost completat la 23 dintre bolnavi (21%) cu examen tomografic computerizat pulmonar (CT) necesar susţinerii sau infirmării diagnosticului de tuberculoză pulmonară. Rezultatele examenului bacteriologic efectuat pentru susţinerea diagnosticului de TB pulmonară. interpretarea reacţiei facându-se la 72 de ore de la administare. la 21% aspect salivar iar la 4% dintre cazuri sputa a fost hemoptoică. a proteinelor serice totale (PT). Înainte de începerea tratamnentului tuberculostatic.pentru examenul bacteriologic. a ureei si creatininei. Examenul prin cultură a fost solicitat o singură data la 26% dintre bolnavi.. Privind aspectul sputei. hemoptoic la 3% şi aspect salivar la 4%. 35 (32%) au prezentat valori crescute a NL (valori > 12. Astfel. a transaminazelor serice (ALT şi AST). iar la 21 (19%) dintre pacienţi valorile celor trei parametrii au fost normale. 77% dintre bolnavii înscrişi în lotul cercetat prezentau valori normale şi numai 23% valori ridicate. dupa două luni şi la sfârşitul tratamentului (77% din bolnavi au declarat că au consumat constant alcool). la 34% s-au efectuat doua examene în timp ce peste trei examene s-au găsit la 32% dintre bolnavi. 32 de bolnavi (29%) aveau valori crescute ale transaminazelor.La pacienţii de sex masculin produsul patologic a avut următorul aspect: sero-mucos la 52% dintre cazuri. .

S-a calculat un scor clinic pe baza aprecierii gravităţii semnelor clinice la internare. dintre aceştia 43 (74%) au fost bărbaţi şi 15 (26%) au fost femei iar 47 (81%) au reprezentat cazuri noi. 94% dintre pacienţi au beneficiat de tratament tuberculostatic standardizat şi numai 6% regim individualizat chiar de la iniţierea tratamentului. înainte de chimioterapia antitubrculoasă. astenia fizică.18 - . cazurilor noi predomonând la ambele sexe (93% la femei şi 78% la bărbaţi) în timp ce procentul cazurilor cu recidivă a fostmai mare la bărbaţi (22%) faţă de femei (7%). 29% Gastrointe stinale 25% He matologic e 6% N-Psihice . TRATAMENTUL TUBERCULOSTATIC AL BOLNAVIILOR DIN LOTUL RETROSPECTIV Din punctul de vedere al tipului pacientului. .1 Cat. 16% Ge ne rale 14% Figura 10.– 14 mm şi la şase bolnavi modificările tegumentare au fost de tip hiperergic cu diametrul mai mare de 15 mm. pe perioada spitalizării şi în etapa ambulatorie a tratamentului. hemoptizia. S-au urmărit: tusea.Tratamentul tuberculozei pulmonare la pacienţii Lotului Retrospectiv s-a efectuat pe o perioadă de şase luni-la cazurile noi (CN) şi de opt luni la cazurile la retratament. Tratamentul tuberculostatic administrat Lotului Retrospectiv în funcţie de tipul pacientului Ulterior în timpul spitalizării doi pacienţi din cazurile noi au urmat tratament individualizat şi doi bolnavi aflaţi la retratament. dispneea. 10% Cutanate . încă de la început. conform recomandărilor PNCT. Categoriile de reacţii adverse înregistrate în ordinea frecvenţei sunt redate în Figura 10. 57 (53%) au fost trataţi cu antibiotice nespecifice. În cazul bolnaviilor cu recidivă s-au aplicat scheme standard în proporţie de 80% şi regim individualizat în proporţie de 20%. acestea au urmat tratament clasic în proporţie de 97% şi numai 3% au necesitat tratament individualizat. Din totalul reacţiilor adverse. Tipul pacientului Caz nou Recidivă TOTAL 88 20 108 Tratament clasic* Individualizat Cat. REACŢIILE ADVERSE LA TRATAMENTUL TUBERCULOSTATIC Reacţiile înâlnite la bolnavii din lotul studiat au fost în majoritate reacţii adverse minore la 28 de pacienţii (26%) iar în patru cazuri reacţiile au fost majore (2 cazuri cu purpură trombocitopenică la RMP şi două cazuri cu intoleranţă gastrică severă la PZM). febra. cea mai mare parte (70%) au fost înregistrate după 3-4 săptămâni de tratament. În privinţa cazurilor noi.s-au înregistrat 88 de bolnavi (81%) cazuri noi şi 20 de bolnavi (19%) cu recidivă. predominând la bărbaţi (71%). sau luat în calcul criteriul clinic şi radiologic în condiţiile în care investigaţiile bacteriologice (criteriul bacteriologic) au fost negative. Reacţii adverse întâlnite la bolnavii din Lotul Retrospectiv EVOLUŢIA SUB TRATAMENT Pentru aprecierea evoluţiei bolii sub tratament atât în perioada internării cât şi după externare. Dintre pacienţii luaţi în studiu. He patice .2 Iniţial Ulterior Număr de pacienţi 86 0 2 2 0 16 4 2 86 16 6 4 102 6 Tabel 4.( Tabel 4). durerea toracică. inapetenţa/scăderea ponderală.. Tratamentul individualizat s-a prelungit în funcţie de caz până la 1012 luni de tratament (cazul cu monorezistenţă la INH şi înlocuirea RMP la cazul cu reacţie adversă majoră la acest medicament).

extinse. continuă tratamentul″. (Figura 38) STAREA PACIENŢIILOR LA INTERNARE Pentru a putea aprecia starea pacienţiilor la internare. 29% în scorul lezional L2 şi în 8% dintre cazuri modificările au fost de tip leziuni mixte. modificările mixte inclusiv cavitare (scor radiologic L2) s-au redus procentual de la 29% la 12% iar leziunile extinse pleuro-pulmonare scor radiologic L3 nu se mai regăsesc decât la T2 în procent de 3%. 60% dintre pacienţi erau cu scor. sub tratament s-a schimbat acest scor el fiind la 86% dintre pacienţi scor uşor şi la14% moderat. . Dacă în momentul începerii tratamentului (T0) 63% dintre pacienţii luaţi în studiu erau încadraţi în categoria „caz uşor”. la şase luni de tratament (T6) şi la sfârşitul tratamentului pentru cazurile cu recidivă (momentul T8).. care la internare prezentau modificări radiologice de tip cazeos-cavitar. scor L 2. 63% dintre bolnavii luaţi în studiu s-au încadrat la internare în categoria cazuri uşoare. 34% scor moderat şi la 6% scorul a fost sever. . Din însumarea celor două scoruri (clinic şi radiologic) am evaluat starea pacienţiilor pe parcursul tratamentului tuberculostatic. La T6 89% dintre bolnavi au fost încadraţi în categoria caz uşor. 60% dintre pacienţi au prezentat scorl clinic uşor.Astfel. Din cei patru bolnavi (4%) care au fost infirmaţi.De menţionat că nu au fost evaluaţi pacienţii la care diagnosticul de tuberculoză pulmonară a fost infirmat. iar 34% scor moderatla T6.19 - . EVOLUŢIA CAZURILOR SUB TRATAMENT Lipsa argumentului esenţial în susţinerea diagnosticului de tuberculoză pulmonară (confirmarea bacteriologică). 21% caz de gravitate medie şi 3% cazuri grave. 63% dintre pacienţi au prezentat leziuni încadrate în scorul radiologic L1. după terminarea terapiei medicamentoase. după două luni de tratament (T2) 76% dintre pacienţi erau consideraţi cazuri uşoare.cele cu scor clinic între 4-7.-Scor clinic moderat: 4-7 puncte:-Scor clinic sever: 8-10 puncte.transpiraţiile. Iimaginiile radiologice limitate (scor radiologic L1) au crescut de la 63% la T0 la 88% la T6 (leziuni cu evoluţie spre fibroză). La pacienţii cu tuberculoză pulmonară care au avut boli asociate. -L3 = toate formele care depăşesc criteriul maxim al categoriei precedente. s-a constatat că 95 dintre pacienţii lotului în studiu au fost încadraţi. scor L3. 32% în categoria cazuri de gravitate medie şi 5% în categoria cazuri grave. Din acest punct de vedere. la cei cu scor clinic calculat sub valoarea 4 iar scorul lezional L1. scorul radiologic de tip L2 s-a întâlnit în 24 de cazuri reprezentând 75% dintre pacienţii lotului cercetat. S-au utilizat astfel cele două scoruri prezentate (clinic şi radiologic) valorile lor au fost calculate după două luni de tratament (momentul T2). condiţie importantă în evaluarea rezultatelor tratamentului s-au folosit scorurile clinice şi radiologice prezentate. -L2 = opacităţi de tip diseminativ a căror sumă să nu depăşească ½ din aria unui hemitorace. indiferent de numărul şi/sau distribuţia lor. Astfel au fost definite: -cazuri uşoare. -cazuri de gravitate medie . cu afectare pleurală. EVALUAREA TRATAMENTULUI TUBERCULOSTATIC . mutaţi şi decedaţi”.-cazuri grave (severe). inregistrându-se trei cazuri de „abandon” al tratamentului şi câte un caz în categoriile „pierduţi. scor clinic 8-10 şi scor L3. SCORUL RADIOLOGIC AL LEZIUNIILOR PULMONARE ÎN LOTUL RETROSPECTIV Aprecierea modificăriilor radiologice pulmonare s-a făcut pe baza unui scor de extindere lezională în funcţie de tipul şi întinderea leziuniilor. Scorul radiologic pentru bolnavii din Lotul Retrospectiv a fost calculat ca şi scorul clinic la internare (T0) la două şi şase luni de tratament (T2 şi T6) şi de asemenea după opt luni de terapie (T8) şi la un an de la iniţierea tratamentului (T12) pentru pacienţii ai căror regim terapeutic a trebuit continuat. 11% în categoria cazuri de gravitate medie fără înregistrarea de cazuri grave. 32% în categoria „caz de gravitate medie” şi 5% în categoria „ caz grav”. Dacă la momentul internării. trei au fost în grupul cazurilor noi şi unul a făcut parte din grupul celor cu recidivă. În urma evaluării. a inpus aprecierea evoluţiei pacienţiilor pe parcursul tratamentului pe baza criteriului clinic. calculându-se un puctaj variabil în funcţie de prezenţa/absenţa şi intensitatea manifestăriilor. Astfel s-a notat: -L1 = leziuni necavitarecu volum sub 3 cm. radiologic şi biologic. în categoria „tratament încheiat”. iar trei pacienţi au fost notificaţi în categoia . SCORUL CLINIC GENERAL LA INTERNARE Scorul clinic general la internare s-a definit prin sumarea simptomelor cuantificabile ca: -Scor clinic uşor: 0-3 puncte. inclusiv leziunile mixte pleuro-pulmonare.

declaraţi şi trataţi pentru tuberculoză pulmonară.I. realizându-se până la trei controale. nouă (33%) au prezentat reacţie > de 15 mm (hiperergie) iar în trei cazuri (12%) reacţia a fost negativă. valori ≥ cu 80% din prezis. Au fos analizate un număr de 67 de anchete epidemiologice reprezentând 62% din numărul total recomandat pentru cei 108 pacienţi din lotul cercetat.1 ml echivalent cu 2 U. (Figura 11). manifestări bronhospastice au fost investigaţi prin spirometrie considerând valori normale ale VEMS-lui. Testul a fost . s-a aplicat metoda de inducere a tusei şi expectoraţiei cu soluţie salină hipertonă utilizând un nebulizator ultrasonic. Examenele radiologice efectuate contaţiilor (radiografie pulmonară standard completată după caz cu tomografie convenţională) au fost considerate în limite normale la 73 (86%) din examinaţi. În cadrul anchetelor epidemiologice au fost controlaţi 27 de copii contacţi ai pacienţiilor declaraţi cu tuberculoză pulmonară neconfirmată bacteriologic având vârsta între 5 şi 15 ani media fiind de 9 ani. pahipleurite) iar în patru cazuri (5%) leziunile au fost de tip infiltrativ nodular. Pacienţii depistaţi cu modificări infiltrativ nodulare au fost diagnosticaţi. după aflarea rezultatului examenului efectuat anterior. Bolnavii care au prezentat antecedente alergice. Valorile testului IDR la copiii testaţi in anchetele epidemiologice Copiii cu reacţie pozitive ale testului intradermic. iar nterpretarea testului a arătat că 10 copii (37%) au avut o reacţie < de 9 mm.20 - .12.01. într-o cameră specială utilizată pentru recoltarea sputei. utilizându-se produsul PPD administrându-se 0. după excluderea unei tuberculoze active. La pacienţii care nu au reuşit să expectoreze şi la cei cu trei examene bacteriologice ale sputei negative efectuate prin investigaţie microscopică după colorare Ziehl-Nielsen. cazuri cu similitudini de formă anatomoradiologică cu bolnavii lotului anterior studiat. completând cu tehnici de provocare a tusei şi expectoraţiei (aerosoli salini) şi tehnici speciale de recoltare a sputei (lavajul bronşic prin fibrobrohonscopie) proceduri cuprinse în capitolul „Diagnosticul tuberculozei pulmonare” din Programul National de Control al Tuberculozei (PNCT). au primit conform PNCT chimioprofilaxie cu isoniazidă timp de şase luni întocmindu-se şi „Fişa pentru chimioprofilaxie” STUDIUL PROSPECTIV Studiul s-a efectuat pe un lot de 98 de bolnavi internaţi în Spitalul Mihăeşti cu diagnosticul de tuberculoză pulmonară în perioada 01. Recoltarea sputei la pacienţii care au expectorat spontan s-a efectuat sub observţia unui cadru medical într-o cameră de recoltare după instruirea pacientului asupra tehnicii corecte. opt ore. şi la care simptomatologia şi anormalităţile examenului radiologic pulmonar au fost compatibile cu tuberculoza potenţial activă. S-a efectuat testarea la tuberculină (IDR). un volum de 10 ml. Ca variantă de recoltare acceptată in staţionar s-a utilizat prelevarea a trei eşantioane de spută (necesare pentru un examen bacteriologic) în acceaşi zi la un interval de şase. 30 25 20 15 10 5 0 Reacţie absentă < 9mm 10-14 mm >15mm Total 27 10 3 5 9 Figura 11. cinci copii (18%) au prezentat diametrul induraţiei între 10-14 mm. După explicarea metodei şi obţinerea acordului scris al bolnavului de acceptare a procedurii s-a aplicat tehnica utilizându-se soluţie salină 5%.Un aspect care s-a dorit a fi revelat în legătură cu bolnavii cu tuberculoză pulmonară neconfirmată bacteriologic din lotul analizat (aşa cum s-a prezentat şi în obiectivele tezei de doctorat) a fost analiza inpactului epidemiologic al acestui tip de pacienţii asupra contacţiilor. În opt cazuri (9%) modificările pleuro-pulmonare au avut un aspect sechelar (fibroze nodulare limitate. Procedura a fost repetată în zile succesive. folosind masca Venturi.2009. Nr. MATERIAL ŞI METODĂ Am urmărit aplicarea metodelor standard de recoltare şi prelucrare a sputei.2007-31.

) (%) 11 11 24 25 26 26 23 24 14 14 98 100 Tabel 5. 28% pensionari iar 28 bolnavi (28%) nu aveau ocupaţie. în timp ce doar 5% au przentat simptome mai mult de 8 săptămâni. bacteriologici. examinare microscopică şi însămânţare pe medii de cultură. la momentul admiterii în spital a fost dominată de tuse însoţită sau nu de expectoraţie în 98% de cazuri şi de manifestările cunoscute ca „sindrom de impregnare bacilară” (astenie. Examenul fibrobronhoscopic completat cu lavajul bronho-alveolar şi finalizat cu aspiratul bronşic l-am efectuat la pacienţii cu examen microscopic negativ pentu bK din sputa recoltată spontan s-au după provocare cu aerosoli. scădere ponderală) în 68% dintre cazuri. administrând circa 20ml în mod fracţionat.21 - . abordând lobul sau segmentul corespunzător modificărilor de pe radiografia pulmonară. La toţi pacienţii care au prezentat simptome clinice şi modificări radiologice pulmonare sugestive pentru tuberculoză pulmonară dar şi pentru alte posibile afecţiuni netuberculoase (pneumonii) s-a instituit un tratament cu antibiotice nespecifice cu durată de 7-10 zile urmat de reevaluare clinico-radiologică. cu rezultat pozitiv. biologici. 29% au terminat opt clase. au fost consemnate următoarele categorii: 12% au absolvit patru clase. Distribuţia bolnavilor din Lotul Prospectiv. Lotul a cuprins un număr de 98 bolnavi dintre care 36 femei (37%) şi 62 bărbaţi (63%) cu vârste cuprinse între 18-69 ani. evaluarea tratamentului şi evoluţia focarului de tuberculoză. (Tabel 5). pe grupe de vârstă şi se Referitor la mediul de viaţă din zona rurală au provenit 54 bolnavi (55%) şi din mediul urban au fost înregistraţi 44 bolnavi (45%). în cazuri noi şi cazuri la retratament (recidive) înregistrându-se 84% cazuri noi şi 16% recidive.) (%) 5 14 6 10 12 34 12 19 9 25 17 27 7 19 16 26 3 8 11 18 36 100 62 100 TOTAL Frecvenţa Frecvenţa relativă absolută (nr. în 18% dintre cazuri durata a fost între 4-8 săptămâni. scris al pacientului cu respectarea strictă a contraindicaţiilor metodei folosindu-se anestezia locală cu xilină 1% şi 2%. Astfel. 35% au absolvit liceeul. Lichidul recuperat a fost transportat imediat în flacoane sterile din material plastic la laborator pentru prelucrare. S-a urmărit la pacienţii studiaţi şi obiceiul de a consuma toxice (fumatul şi consumul de alcool).. În legătură cu „ocupaţia” bolnaviilor în momentul internării s-a constatat că 39% erau salariaţi. Lavajul bronho-alveolar s-a realizat folosind soluţie salină sterilă (ser fiziologic) încălzită. În ceea ce priveşte „nivelul de instruire” al pacienţiilor din Lotul Prospectiv.. dar accentul a fost pus. vârsta medie fiind de 46. aceleaşi categorii de date care au fost consemnate şi la pacienţii Lotului Retrospectiv.4 ani.considerat finalizat. în fişa personală de observaţie. Vârsta (ani) < 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61-70 TOTAL LOTUL PROSPECTIV Femei Bărbaţi Frecvenţa Frecvenţa Frecvenţa Frecvenţa absolută relativă relativă absolută (nr. s-a constatat că 33% dintre femei erau fumătoare şi 25% consumatoare de alcool. 15% o şcoală profesională şi doar 9% au declarat ca fiind absolvenţi de facultate. . Simptomatologia clinică a bolnavilor luaţi în cercetare.) (%) (nr. de asemenea. pe efectuarea de tehnici de provocare a tusei şi expectoraţiei (aerosolizare) şi de recoltare a sputei (lavajul cu aspirat bronşic). pe lângă aplicarea metodelor standard de recoltare a sputei. Sputa post-examen bronhoscopic a fost de asemenea recoltată şi trimisă la laborator pentru examen bacteriologic. Pentru fiecare bolnav din Lotul Prospectiv s-a completat. în timp ce 74% dintre bărbaţi erau fumători şi 71% consumatori de alcool. Antibioticele administrate au făcut parte din clase cunoscute ca având spectrul larg de acţiune dar fără efect antituberculos. Investigaţia în scop diagnostic s-a practicat în Serviciul de Bronhologie al Spitalului Mihăeşti cu acordul favorabil. s-au clasificat bolnavii din Lotul Prospectiv în funcţie de antecedentele terapeutice. inapetenţă. Rezultatele Studiului Prospectiv La pacienţii din Lotul Prospectiv s-au urmărit acceaşi parametrii clinico-radiologici. De asemenea. evoluţia sub tratament. Aproximativ 71% dintre pacienţi au declarat că durata manifestărilor clinice până la internare a fost între 1-4 săptămâni (procent asemănător cu cel înregistrat în Lotul Retrospectiv). când pacientul a reuşit să colecteze după prima sau a doua aplicare de aerosoli un volum de cel puţin 3 ml de spută.

leziuni infiltrativ-vegetante în cinci cazuri (6%) iar la 24 de pacienţi (28%) aspectele mucoasei bronşice au fost considerate normale.de asemenea. reprezentat de 44 de pacienţi de sex masculin (63%) şi 26 de sex feminin (37%). Rezultatele antibiogramelor efectuate în laboratorul Spitalului Mihăeşti (testarea sensibilităţii la Isoniazidă şi Rifampicină) au arătat: sensibilitate la 25 de tulpini testate (18 cazuri noi şi 7 retratament). menţionate în foile de observaţie clinică ale bolnavilor. iar modificări de tip miliar s-au găsit de asemenea în 2 cazuri. a vărsăturilor la alţi trei bolnavi au impus oprirea metodei. reprezentaţi de cinci bărbaţi şi două femei. Astfel. tuse. Investigaţia fibrobronhoscopică nu a fost urmată de reacţii adverse importante. în două situaţii bolnavul nu a cooperat iar şapte pacienţi au fost confirmaţi pozitiv prin metoda anterioară (sputa indusă). investigaţia. Astfel.Bolile asociate tuberculozei. Nr. bolile obstructive bronşice (9%). Reacţiile adverse apărute în timpul aerosolizării au fost minore în majoritatea cazurilor: gust sărat. Rezultatele examenului bacteriologic (microscopie şi cultură) al sputei. 60 50 40 30 20 10 0 Total examinaţi M+ C+ M.. în timp ce. disfagie uşoară. Modificările radiologice pulmonare au fost: 79% dintre bolnavi aspecte infiltrativ-nodulare. Urmărind distribuţia leziuniilor la nivel pulmonar s-a constatat că lobii superiori au fost interesaţi în 92% dintre cazuri (procent asemănător cu cel întâlnit în Lotul Retrospectiv). S-a recoltat sputa indusă la un număr de 88 bolnavi (89%) reprezentaţi de (56 bărbaţi şi 32 femei). bolile psihice (4%). s-au recoltat un număr de nouă eşantioane de spută (pentru trei controale) în condiţiile în care examenele anterioare au fost cu rezultate negative în microscopie pentru BAAR. Examenul bacteriologic efectuat din lichidul de lavaj bronşic a fost consemnat pozitiv la patru bolnavi (5%) atât prin microscopie cât şi prin cultură iar la opt bolnavi (9%) negativ la examenul microscopic şi pozitiv la examenul prin cultură.. care au expectorat spontan. au fost înregistraţi cu examene pozitive în microscopie şi cultură. trei pacienţi (3%) au refuzat testul iar la şapte pacienţi (7%) s-a întrerupt procedura datorită apariţiei unor reacţii adverse. şapte bolnavi (7%). Rezultatele examenului bacteriologic efectuat din aspiratul bronşic La pacienţii la care s-a efectuat examenul fibrobronhoscopic am consemnat şi aspectul macroscopic al leziuniilor endobronşice întâlnite. doi pacienţi cu chimiorezistenţă secundară la Isoniazidă şi unul cu rezistenţă secundară la . etilismul cronic (8%). 10% au prezentat leziuni cazeos-cavitare. dintre cei 12 bolnavi confirmaţi şapte au fost bărbaţi şi cinci femei. Referitor la repartiţia pe sexe. hepatita cronică (11%). la nouă bolnavi (9%) examenul microscopic a fost negativ şi examenul prin cultură pozitiv. Astfe. la 44 bolnavi (52%) modificările au fost de tip edem-hiperemie.C+ Total confirmaţi 2 2 5 3 7 5 30 55 Bărbaţi Femei Fig 12. au fost: ulcerul duodenal (12%). Apariţia dispneei şi a senzaţiei de sufocare la patru pacienţi. rezultatele examenului bacteriologic al sputei (microscopie şi cultură) la internare au fost negative. la 70 de bolnavi (71%) din lot. diabetul zaharat (3%) şi insuficienţa renală cronică (1%). din antecedentele bolnaviilor prezenţa tuberculozei pulmonare sau a contactului acestora cu pacienţi diagnosticaţi cu TB pulmonară. EXAMENUL BACTERIOLOGIC LA INTERNARE La pacienţii Lotului Prospectiv. în general bolnavii acuzând: jenă faringiană. iritaţie faringiană. Au fost examinaţi fibrobronhoscopic 85 de pacienţi (87%) din lot reprezentaţi de 55 bărbaţi şi 30 femei. S-a consemnat. au relevat în 16 cazuri (16%) confirmare bacteriologică. . (Figura 12). pleurezie asociată leziunilor pulmonare s-a consemnat la 2 pacienţi (2%).22 - . disfonie reversibilă. 15 bolnavi (15%) au fost în evidenţă şi trataţi pentru TB iar 9 pacienţi (9%) au fost contacţi cu un caz de tuberculoză . obţinute după aerosolizare. La 12 pacienţi s-a înregistrat o reacţie febrilă cu frisoane după câteva ore de la examinare. leziuni cu aspect infiltrativ-ulcerat s-au întâlnit la 12 bolnavi (14%). patru bolnavi au refuzat.

28 (28%) au avut valori crescute ale NL (valori > de 12. Durata tratamentului tuberculostatic a fost corespunzătoare tipului de pacient (caz nou sau recidivă) fiind determinată şi de rezultatele antibiogramei. 2 = bK pozitiv în microscopie şi negativ în cultură.000/mm3). a vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH). asemănător cu cei din Lotul Retrospectiv s-au efectuat investigaţii biologice constând în determinarea: hemoleucogramei (HLG)...-Neuropsihice (13%). 1 = bK negativ în microscopie şi pozitiv în cultură. 36 de bolnavi (37%) au prezentat valori normale ale NL dar VSH crescută.Rifampicină. la confirmarea bacteriologică a bolii.-Generale (13%). -Cutanate (24%).Acest scor a fost calculat la internare. EVOLUŢIA SUB TRATAMENT Pentru apecierea evoluţiei sub tratament a bolnaviilor înscrişi în studiu s-au calculat. scorul clinic. valorile fibrinogenului şi proteina C reactivă (PC). a permis calcularea unui scor între 0-3 puncte astfel: 0 = bK negativ în microscopie şi cultură. ureei. scorul radiologic şi pe baza (suma) acestor scoruri s-a apreciat starea clinică la internare şi pe parcursul tratamentului respectiv la două luni (T2) şi la şase luni (T6) de la iniţierea acestuia. Se constată. 46 de bolnavi( 47%) au avut valori crescute ale fibrinogenului ( peste 400mg la 100 ml de sânge).De asemenea. pacientul având diabet zaharat ca boală asociată tuberculozei. de contraindicaţiile impuse de bolile asociate şi de reacţiile adverse post tratament. ca teste de inflamaţie nespecifice. 35 35 30 25 20 15 10 5 0 <9 mm 10-14mm >15mm Total 10 14 11 Figura 13. sub normalul de 11gr% iar la 18 pacienţi (19%) valorile celor trei parametrii au fost în limite normale.23 - . bilirubina totală (BT). Astfel. creatininei. Nu s-au depistat pacienţi cu rezistenţă iniţială la tubeculostatice şi nici chimiorezistenţă asociată Isoniazidă-Rifampicină (multidrogrezistenţă-MDR). glicemiei şi examenul sumar de urină. au fost reacţii minore înregistrându-se şi două reacţii majore. la două luni sau la trei luni de la iniţierea terapiei şi la sfârşitul tratamentului.Hematologice (5%). din 98 de bolnavi. scorul bacteriologic. S-au determinat. ca şi la Lotul Retrospectiv. 17% au avut negativ examenul microscopic pentru bK dar . respectiv un caz cu purpură trombocitopenică la rifampicină şi un caz de nevrită optică după administrarea de etambutol. la 3% s-a administrat regim medicamentos individualizat. înainte de începerea tratamentului. -Hepatobiliare (18%). Reacţiile adverse la tratamentul tuberculostaic. din (Figura 14). 3 = bK pozitiv în microscopie şi cultură. ca şi la lotul anterior. S-au consemnat un număr de 22 de bolnavi (22%) cu reacţii adverse. 17 (17%) au fost consemnaţi cu valori scăzute ale hemoglobinei.( Figura 13). La Lotul Prospectiv aportul metodelor de inducere şi recoltare a sputei (aerosolizare şi aspirat bronşic).S-a constatat că 42 de pacienţi (49%) au avut un scor clinic uşor. Principalele categorii de reacţii adverse (RA) ale bolnavilor Lotului Prospectiv au fost: -Gastrointestinale (27%). 39 de pacienţi (40%) un scor clinic moderat iar în 11 cazuri (11%) scorul clinic a fost sever. că 71% dintre bolnavi au fost negativi la examenul microscopic şi cultură pentru bK (scor bacteriologic 0). asociat cu o creştere a VSH peste 50mm la 1h. majoritatea (79%) fiind înregistrate după o lună de tratament la pacienţii de sex masculin (69%). 14 bolnavi au prezentat o reacţie cu diametrul între 1014 mm şi la 11 testaţi reacţia a fost hiperergică (diametrul ≥ 15mm). INVESTIGAŢII PARACLINICE SANGUINE La toţi bolnavii care au fost incluşi în Lotul Prospectiv. Intradermoreacţia la tuberculină (IDR) cu 2 ui PPD s-a efectuat la 35 de bolnavi (36%) cu vârsta sub 40 de ani. iar proteina-C a fost consemnată pozitivă la 16 pacienţi. Rezultatele testului se pot observa în Figura . din care reiese că la 10 păcienţi diametrul măsurat al induraţiei a fost sub 9mm. transaminazelor serice (ALT şi AST). Valorile testului IDR la bolnavii din Lotului Prospectiv Indicaţie de tratament standardizat au avut iniţial 97% dintre pacienţii noi.

Numărul pacienţiilor încadraţi în categoria cazuri grave s-a redus de la 11 (11%) la 8 (8%) după două luni de tratament pentru ca la sfârşitul tratamentului niciun bolnav să nu mai fie înregistrat în această categorie. După trei luni de tratament T3. EVOLUŢIA CONSTANTELOR BIOLOGICE . atât la examenul direct cât şi la cultură. 11% dintre bolnavi prezentau examen bacteriologic pozitiv pentru bK. la T6 numai 12% prezentau acest scor. a rezultatului examenului bacteriologic şi endoscopic. Starea pacienţiilor Lotului Prospectiv pe parcursul tratamentului a fost evaluată ţinând cont de scorurile prezentate anterior. 40% au fost cazuri de gravitate medie şi 11% s-au încadrat în categoria cazuri grave. Dintre pacienţii în studiu. Evaluarea la două luni de tratament s-a efectuat la întreg lotul de 98 de bolnavi pe baza evoluţiei clinice. la internare. De asemenea aspectele radiologice extinse pleuropulmonare (scor L3) nu se mai regăsesc la sfârşitul tratamentului. STAREA PACIENŢIILOR DIN LOTUL PROSPECTIV LA INTERNARE S-a considerat: o cazuri uşoare . Scorul clinic a evoluat de la 49% pacienţi cu scor clinic uşor la T0 la 69% la T2 şi 88% la T6. Scor bacteriologic: 3 (12%) Scor bacteriologic: 1 (17%) Scor bacteriologic: 0 (71%) Figura 14. scorul clinic după şase luni de tratament a fost evaluat la cei 85 de bolnavi care au rămas în studiu. iar 70% nu au fost confirmaţi.cultura pozitivă (scor bacteriologic 1) şi 12% au fost cu bK pozitiv la ambele metode. fiind consemnate la 75% dintre pacienţi. 49% la internare au corespuns criteriilor din categoria cazuri uşoare.scor clinic calculat < 4. predominant infiltrativ-nodulare (scor L1).Modificările radiologice limitate (scor L1) întâlnite la pacienţii Lotului Prospectiv au avut o pondere importantă la T2. Scorul bacteriologic la internare Lotul Prospectiv Privind aspectul radiologic . o cazuri de gravitate medie . Dacă la T0 40% dintre bolnavi au prezentat un scor clinic moderat.scor clinic între 4-7. EVOLUŢIA SCORULUI RADIOLOGIC . scor bacteriologic ≤ 1 iar scorul radiologic L1.59% dintre bolnavii luaţi în studiu prezentau. proporţia cazurilor uşoare a fost de 49% pentru ca la T2 aceasta să crească la 70% ajungând la 88% dintre cazurile rămase în studio la T6. EVALUAREA EVOLUŢIEI BOLNAVIILOR SUB TRATAMENT EVOLUŢIA SCORULUI CLINIC Simptomatologia clinică a fost evaluată în momentul diagnosticării bolii la două luni de tratament şi la sfârşitul acestuia. La T2. În momentul diagnosticului. modificări radiologice limitate. 17% aveau examen bacteriologic pozitiv numai în cultură.În momentul iniţierii tratamentului. la T2 sau T3 şi la sfârşitul tratamentului. Pe baza rezultatelor investigaţiilor efectuate la 13 pacienţi s-a infirmat diagnosticul de tuberculoză pulmonarăPrin urmare. a modificăriilor radiologice pulmonare. 97% dintre pacienţi au prezentat examen bacteriologic al sputei negativ (microscopie şi cultură) iar la T6 tot lotul de bolnavi rămas în studiu au fost înregistraţi cu rezultate negative ale controlului sputei pentru bK. 32% leziuni încadrate în scorul L2 şi 9% modificări extinse pleuro-pulmonare notate cu scor radiologic L3. 92% au fost negativi la examenul microscopic şi cultură şi 4% au fost consemnaţi cu bK pozitiv la ambele metode.24 - . scor bacteriologic 2-3. scor radiologic L2. EVOLUŢIA SCORULUI BACTERIOLOGIC Examenele bacteriologice ale sputei s-au efectuat la internare în momentul diagnosticului. iar la T6 92% dintre bolnavii evaluaţi prezentau leziuni limitate cu aspect fibronodular. Nu au fost înregistraţi pacienţi cu scor bacteriologic 2.

media fiind de 10. abandon. conform recomandărilor PNCT. Au fost examinaţi un număr de 38 copii cu vârsta cuprinsă între 4-16 ani. Am consemnat rezultatele examenelor radiologice pulmonare la contacţii adulţi şi al IDRului la copii. în 10 cazuri (12%) evaluarea urmând fi efectuată în anul următor celui în care studiul a fost finalizat.. declarate şi tratate pentru TB pulmonară. dintre cei cu reacţie hiperergică a fost diagnosticat cu tuberculoză primară după efectuarea examenuliu radiologic pulmonar. dintre aceştia simptomatologie clinică prezentând 18 pacienţi. cu reacţie pozitivă la testarea tuberculinică. iar în şapte cazuri (6%) examenul radiologic a depistat leziuni de tip infiltrativ-nodulare.9%) au fost înregistraţi cu o reacţie între 10-14 mm în timp ce manifestări cutanate de hiperergie (diametrul reacţiei ≥ 15 mm) au avut şase copii (15%). toate cu modificări pulmonare infiltrative. Dintre cei 114 contacţi examinaţi prin radiografie pulmonară standard. 11 (28. vindecat″.1%) au fost incluşi în categoria . iar 39 de pacienţi ( 62.4%).Categoriile de evaluare (vindecat. pierdut şi continuă tratamentul) au vizat un număr de 75 de pacienţi din cei rămaşi în lot. După excluderea unei tuberculoze active. tratament complet. trei decedaţi. succesul terapeutic fiind consemnat în 87% dintre cazuri. Succesul terapeutic la cazurilor cu recidivă a fost intâlnit la 8 bolnavi (61. în special cei cu afecţiune hepatică anterioară (8 pacienţi) şi consumatorii de alcool (6 pacienţi). în 12 cazuri (13%) s-au depistat modificări pleuro-pulmonare considerate ca sechele. copiii contacţi. .6 ani toţi fiind contacţi intradomiciliari iar 35 (92%) au prezentat cicatrice postvaccinală cu diametrul mai mare de 3 mm. iar la şase luni de tratament (T6) procentul celor cu probe hepatice normale a ajuns la 90% dintre bolnavii rămaşi în studiu. Valorile testului IDR la copiii testaţi in anchetele epidemiologice Un copil cu vârsta de opt ani. decedat. Dupa 14 zile de la începerea tratamentului numărul bolnaviilor cu valori mai mari a transaminazelor a crescut la 24%. 14 copii (36%) au prezentat un diametru al induraţiei mai mic de 9 mm. eşec. şapte persoane (5 contacte intradomiciliari şi două contacte la locul de muncă). patru pacienţi fiind declaraţi pierduţi. asemănător cu Lotul Retrospectiv. Investigaţiile efectuate după două luni de tratament (T2) au evidenţiat valori normale ale transaminazelor la 81% dintre pacienţii lotului în studiu. completată după caz cu tomografie convenţională. EVALUAREA TRATAMENTULUI TUBERCULOSTATIC Pentru cazurile înregistrate cu tuberculoză pulmonară din Lotul Prospectiv s-a făcut evaluarea rezultatului tratamentului antituberculos.25 - . Nr.2%. doi mutaţi. Dintre bolnavii înregistraţi drept cazuri noi 15 (24. iar Rata de succes terapeutic. 95 (83%) au prezentat aspecte normale.9%) au efectuat un tratament complet.. copii 40 35 30 25 20 15 10 5 0 38 7 Reacţie absentă 14 <9mm 11 6 Total 10-14mm ≥15mm Figura 15. (Figura 15). Asemănător Lotului Retrospectiv. de asemenea. În urma anchetei epidemiologice. a fost de 74. înregistrându-se la pacienţii evaluaţi: două abandonuri ale terapiei. localizate în lobii superiori. au fost trataţi cu izoniazidă timp de şase luni întocmindu-se Fişa pentru chimioprofilaxie. iar doi continuând tratamentul. dintre aceştia proporţia bărbaţiilor fiind 78%.În momentul internării 14 dintre bolnavi (14%) aveau valori crescute ale transaminazelor serice. nu s-au înregistrat eşecuri terapeutice. Rezultatele testării au fost următoarele: reacţie negativă şapte copii (18%). au fost diagnosticate. (Figura 65). din cele 87 de anchete efectuate în focarul pacienţiilor declaraţi cu TB pulmonară cu rezultate negative ale examenului microscopic al sputei pentru bK. mutat.

4 ani iar la bărbaţi de 50. Astfel. 6. în Lotul Retrospectiv grupa de vârstă sub 40 de ani a cuprins 41% dintre femei faţă de 47% în Lotul Prospectiv iar la bărbaţi a dominat grupa de vărstă 41-60 de ani la ambele loturi (44% în .17 ori mai frecvente decât la femei. 2.[51]. cazurile de înbolnăvire prin tuberculoză înregistrate la bărbaţi au fost de 2.26 - . Impactul epidemiologic al tuberculozei negative asupra contacţiilor din focar.Datele demografice. 3. Bacteriologice şi Epidemiologice în Tuberculoza Paucibacilară” s-a fundamentat pe tema tuberculozei paucibacilare cunoscându-se implicaţiile ei multiple şi complexe. Parametrii urmăriţi la cele două loturi vor fi discutaţi comparativ făcându-se totodată referire la datele din literatura de specialitate care vizează acestă temă şi care au fost consultate de către autor. Lucrarea intitulată „Consideraţii Clinice.1 ani la femei şi 46. Nu s-au constatat diferenţe semnificativ statistic între vârsta medie a pacienţilor din cele două loturi ( Test Kruskal-Wallis: p=0. Susţinerea diagnosticului poziti. 45% dintre femei având vârsta sub 44 de ani şi 53% dintre bărbaţi având vârsta între 40 şi 49 de ani.CAPITOLUL XII. Cu toate aceastea cazurile negative (pacienţi cu evidente semne clinice şi radiologice de TB pulmonară.6 ani). iar confirmarea diagnosticului pe criteriul etiologic trebuie să ocupe un loc central în obiectivele oricărei strategii de control a bolii. 30 25 20 15 10 5 0 < 30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 5 18 11 16 24 28 26 23 23 18 14 Figura 16.5 ani (la femei a fost de 46. analiza rezultatelor fiind corelată cu obiectivele propuse la începutul acestei lucrări . în Fişele de chimioterapie.7 ani la bărbaţi.9 în Lotul Prospectiv. infirmare sau profilaxia bolii. cele de evaluare. în Registrele de tuberculoză ale Dispensarelor de Pneumoftiziologie. în Registrul de Bacteriologie al laboratorului din spital. DISCUŢII Tuberculoza pulmonară a fost şi rămâne o problemă majoră de sănătate publică. această structură fiind în concordanţă cu datele din literatură care arată o incidenţă mai mare a tuberculozei la sexul masculin. Terapia antituberculoasă administrată. a investigaţiilor bacteriologice şi biologice. iar vârsta medie a pacienţiilor din Lotul Retrospectiv a fost de 48. Vor fi luate în discuţie:1. Dintre pacienţi 73 (74%) au aparţinut grupei de vârstă 30-59 de ani iar media de vârstă a fost de 44. La ambele loturi s-au urmărit aceeaşi parametri. Detectarea şi managementul cazurilor de TB pulmonară pozitivă la examenul bacteriologic prin microscopie sunt principala ţintă a programelor naţionale şi internaţionale de control a tuberculozei. în 2008. Evaluarea tratamentului pe baza evoluţiei clinice a modificăriilor radiologice logice. Lotul Retospectiv Lotul Prospectiv Nr. În România.7 în Lotul Retrospectiv şi F : B = 1 : 1. Repartitia pe grupe de vârstă a bolnavilor în Lotul Retrospectiv şi Lotul Prospectiv Proporţia celor două sexe în loturile analizate a fost F : B = 1 : 2. 4. Aportul tehnicilor de inducere şi recoltare a sputei la îmbunătăţirea confirmării bacteriologice a bolii.25). pacienţii de sex masculin predominând. date consemnate în Foile de observaţie clinică ale pacienţiilor din arhiva spitalului. Diferenţe semnificativ statistic nu au existat în ceea ce priveşte repartiţia pe grupe de vărstă şi sex. dar cu repetate investigaţii de spută negative) sunt o problemă clinică obişnuită în practica de rutină. (Figura 16). Lotul Prospectiv a cuprins 98 de bolnavi dintre care 36 de femei (37%) şi 62 de bărbaţi (63%) cu vârste cuprinse între 18 şi 69 de ani. DATE DEMOGRAFICE Lotul Retrospectiv a fost format din 29 femei (27%) şi 79 bărbaţi (73%) cu vârste cuprinse între 18 şi 76 de ani. 5.

03). consumul excesiv de alcool poate.( p=0. diferenţe semnificativ statistic s-au găsit între pacienţii care au absolvit opt clase. ca şi rezultatele acestui studiu. riscul crescând în funcţie de numărul ţigaretelor fumate. respectiv 60% dintre pacienţii primului lot şi 49% dintre pacientii lotului al doilea. [50]. În ţările sub dezvoltate şi în curs de dezvoltare tuberculoza afectează predominant adulţii tineri. prin afectarea mecanismelor imune. inapetenţa cu scădere ponderală peste 60% dintre cazuri. hepatita cronică. pentru bolnavii din ambele loturi. Astfel. (25% dintre femei şi 26% dintre bărbaţi erau fără ocupaţie în lotul amintit faţă de 5% femei şi 12% bărbaţi în Lotul Prospectiv). boala apărând mult mai frecvent la persoanele care au aceste obiceiuri vicioase. privind ocupaţia pacienţiilor la internare.[125].27 - . pe baza datelor clinico-anamnestice. TIPUL PACIENTULUI Din acest punct de vedere nu au fost diferenţe semnificative între cele două loturi (CN 81% în Lotul Retrospectiv şi 84% în Lotul Prospectiv iar R 19% în primul lot şi 16% în al doilea). legătura între fumat şi riscul de tuberculoză. acestea au fost mai frecvente în Lotul Retrospectiv. SUSŢINEREA DIAGNOSTICULUI POZITIV Diagnosticul pozitiv de tuberculoză pulmonară a fost stabilit. diferenţă cu semnificaţie statistică. a examenului radiologic şi a altor analize paraclinice şi de laborator. sărăcia reduc accesul la serviciile de sănătate întârziind diagnosticul bolii şi tratamentul sporind riscul de infecţie printre contacţii bolnaviilor cu tuberculoză. aceştia reprezentând 45% în Lotul Retrospectiv şi 29% în Lotul Prospectiv ( Χ2. perioada între două şi patru săptămâni a fost consemnată cel mai frecvent în cele două loturi (peste 65% dintre cazuri). De asemenea.[99] CONSUMUL DE TOXICE (FUMATUL ŞI ALCOOLUL) Este binecunoscută legătura dintre tuberculoză şi consumul crescut de alcool şi tutun.[48] GRADUL DE INSTRUIRE În privinţa gradului de instruire. care îşi păstrează încă valabilitatea.6%). iar în ţăriilor indistrualizate grupele de vârstă cele mai afectate sunt cele peste 60. Datele prezentate în literatură susţin faptul că lipsa locului de muncă. . OCUPAŢIA LA DEPISTARE Analizând cele două loturi s-a constatat. între celelalte niveluri de instruire neexistând diferenţe semnificativ statistice.4% şi R 17.. iar peste 65 ani există un raport bărbaţi/femei 2/1 în toate grupurile rasiale. Aceste date sunt în concordanţă cu valorile procentuale ale cazurilor noi (CN) şi recidivelor (R) cuprinse în incidenţa tuberculozei la nivel naţional în ultimii ani (în anul 2008 CN 82. În literatura medicală se arată că există diferenţe între pacienţii de sex feminin şi cei de sex masculin.[50]. Numărul de şomeri a fost mai mare în al doilea lot de studiu atât la femei (17%) cât şi la bărbaţi (19%) comparativ cu primul lot.57.primul lot faţă de 53% in cel de-al doilea lot). diferenţă cu semnificaţie statistică: p= 0.[48]. transpiraţiile nocturne şi astenia fizică. Nu au existat însă. Consumul de toxice a fost întâlnit mai frecvent la bărbaţii din primul lot de studiu comparativ cu cei din al doilea lot (93% bărbaţi fumători în primul lot şi 74% în al doilea lot. studii efectuate în Anglia şi Shanghai au arătat că tuberculoza este mai frecventă la fumători. Se cunoaşte importanţa factorilor educaţionali.014).[18]. p=0. respectiv 82% bărbaţi consumatori de alcool în primul lot şi 71% în al doilea lot cercetat).001). Atât în Lotul Retrospectiv cât şi în Lotul Prospectiv. diferenţe semnificative în ceea ce priveşte scorul clinic moderat şi sever între cele două loturi. Trebuie menţionat că în cele două loturi de studiu nu au fost incluşi bolnavi cu tuberculoză pulmonară cronică. Datele din literatura de specialitate susţin. în etapa 30-60 de ani incidenţa bolii prezintă o creştere netă la bărbaţi.Datele din literatură arată că există un procent important de bolnavi (până la 20-30%) care nu recunosc iniţial un simptom îngrijorător legat de suspiciunea de boală [17]:[32] . precizând că scorul sever s-a întâlnit mai frecvent la pacienţii cu boli asociate tuberculozei (diabetul zaharat. Diferenţe au existat şi în privinţa persoanelor fără ocupaţie... = 8. şomajul. scorul clinic cel mai frecvent notat a fost cel uşor (0-3 puncte).[96]. o proporţie mai mare de pensionari în primul lot (48%) comparativ cu lotul al doilea (28%). a investigaţiei bacteriologice pentru bK. „să aştearnă patul tuberculozei” citând aforismul clasic al lui Landouzy. nivelului cultural şi de igenă al populaţiei în procesul complex al declanşării şi extinderii tuberculozei în cadrul unei comunităţi. comparativ cu femeile.Referitor la durata simptomatologiei până la internare. . Cele mai frecvent întâlnite simptome au fost: tusea cu sau fără expectoraţie în peste 85% dintre cazuri.[51].

001. să aprofundez cunoaşterea faţă de tuberculoza „negativă” o realitate în practica de rutină. radiologic şi biologic. iar 36% au beneficiat de două examinări.6%) o mostră de spută pentru examenul bacteriologic. Datele din literatura de specialitate arată importanţa examenului prin cultură în special în cazul tuberculozei paucibacilare (microscopie negativă) datorită sensibilităţii diagnostice mai mari. conform recomandărilor PNCT. Rezultatele examenului bacteriologic al sputei induse au arătat o confirmare prin examen microscopic (BAAR pozitiv) la şapte pacienţi (7%) şi în nouă cazuri (9%) examenul prin cultură a fost pozitiv pentru bK. Boliile hepatice. [143].[167]. În Studiul Retrospectiv examenul bacteriologic al sputei s-a rezumat la controlul produsului eliminat spontan fără efectuarea de metode de inducere şi recoltare a sputei.De asemenea. Datorită ratei de succes fibroscopia a fost recomandată de diferiţi autori . gastrice.]. Modificările radiologice predominant întâlnite au fost cele de tip infiltrativ-nodular la ambele sexe. neexistând diferenţe semnificativ statistic (Χ2: p=0. gradul de pregătire a personalului de laborator. cu microscopie negativă (M-). modificările s-au întâlnit predominamt în lobii superiori. a fost efectuat la 87 dintre bolnavii cu indicaţie. cât şi în aprecierea evoluţiei bolii sub tratament [53]. Toubes et al utilizând nebulizarea ultrasonică la 94 subiecţi cu suspiciunea de TB pulmonară a obţinut la 89 (94. [127]. completate cu tehnica de recoltare a sputei. prin fibroscopie. diferenţe semnificative ale modificărilor radiologice. frecvenţa acestor fiind asemănătoare. la internare. comfirmarea prezenţei agentului cauzal (M tuberculosis) este argumentul primordial în decizia de începere a unui tratament antituberculos.( p= 0. Bickernan et al au demonstrat că inhalarea de soluţie salină hipertonă este capabilă să producă spută. [135]. insuficienţa renală).[170]. iar din acest punct de vedere diferenţele dintre cele două loturi au fost semnificativ statistic. am dorit. bolile neuropsihice în asocierea cu tuberculoza pot induce modificări ale tabloului simptomatic al acesteia cu expresie clinică minimă conferind de multe ori acestei asocieri o importanţă epidemiologică deosebită. la aproximativ 86% dintre pacienţii care nu sunt în măsură să expectoreze spontan [19]..[137]. DIAGNOSTICUL BACTERIOLOGIC LA INTERNARE Examenul bacteriologic al sputei este esenţial pentru diagnosticul de certitudine al TB pulmonare. scorul lezional L1 fiind întâlnit la 63% dintre pacienţii primului lot şi la 59% dintre pacienţii lotului al doilea. insuficienţa renală cronică.ulcerul gastro-duodenal. aşa cum am precizat şi în capitolul Obiectivele lucrării prin cele două studii. inclus în PNCT din ţara noastră şi cunoscând nivelul actual al confirmărilor bacteriologice a cazurilor de tuberculoză pulmonară. cu scopul îmbunătăţirii calităţii produsului patologic şi a creşte astfel procentul de confirmare bacteriologică a bolii. 86]. la pacienţii neconfirmaţi bacteriologic.101).5% [171] până la 33% [115] diferenţe care ar putea fi legate de nivelul extensii bolii. 8% dintre aceştia nu aveau examen bacteriologic prin cultură efectuat. după lavaj bronşic. atât în susţinerea deciziei de iniţiere a unui tratament specific. Sensibilitatea obţinută prin această metodă pentru susţinerea diagnosticului pentru TB pulmonară a fost de 18. Examenul microscopic al sputei pentru bK s-a efectuat conform PNCT (trei controale succesive totalizând nouă eşantioane de spută) numai la 55% dintre pacienţii Lotului Retrospectiv. care se asociază frecvent cu formele paucibacilare de boală. la internare. Comparaţia între cele două loturi pe baza scorului radiologic nu a arătat. pentru studiul cito-bacteriologic.1%. La 82 de pacienţi sputa indusă a fost pozitivă la microscopie (M+) şi cultură (C+) în 18 cazuri (22%) şi de asemenea cultura pozitivă din alte 12 cazuri.28 - . În Lotul Prospectiv toţi bolnavii au fost investigaţi bacteriologic. Pornind de la acest raţionament. Examenul fibrobronhoscopic. Date din literatură arată valori de 20. În diagnosticul tuberculozei pulmonare paucibacilare examenul radiologic joacă un rol de primă importanţă. Parry et al au demonstrat utilitatea sputei induse în Malawi. s-au efectuat tehnicile recomandate în PNCT de inducere şi provocare a tusei şi expectoraţiei în prima etapă. numai patru bolnavi refuzând procedura. La bolnavii înscrişi în Lotul Prospectiv. expresie probabilă a proceselor de alveolită specifică fazelor iniţiale în patogeneza tuberculozei.Ca localizare. Rezutatele examenelor bacteriologice efectuate au fost negative pentru bK (microscopie şi cultură) iar diagnosticul la toţi pacienţii a fost susţinut pe criteriul clinic. Tehnica a debutat cu mulţi ani înainte cu rezultate pozitive variind între 28% şi 57% [86]:[110] care au fost superioare celor obţinute prin aspiratul gastric. existând la 9% dintre cazuri consemnat un singur examen efectuat.[117]:[134].[60]. examenul prin cultură a fost efectuat conform normelor la 32% dintre pacienţi.

Referitor la confirmarea bacteriologică a bolnavilor din cele două loturi. între anii 2007-2008 . iar la un procent important de bolnavi (28%) aspectele au fost normale.7%) din Lotul Retrospectiv şi la 13 pacienţi (13%) din . fără costuri mari. . s-a făcut la 53% dintre bolnavii Lotului Retrospectiv şi la 91% dintre bolnavii Lotului Prospectiv. după tratamentul antibiotic nespecific prescris (cele mai utilizate au fost aminopenicilinele şi cefalosporinele). s-a arătat că atât la pacienţii imunocompetenţi (118 din 143) cât şi la cei HIV/SIDA.55 RON.49. Sensibilitate Specificitate Valoare predictivă pozitivă Valoare predictivă negativă Bk direct Spută indusă 34 100 100 53 BAL 38 100 100 55 Cultură Bk Spută indusă BAL 67 74 70 75 Tabel 6. Într-un studiu retrospectiv efectuat în anul 2009 de Marioara Şimon pe 108 pacienţi.[163] . cu manifestări clinico-radiologice de TB pulmonară dar spută negativă pentru BAAR. au fost: patru bolnavi cu examen microscopic şi prin cultură pozitiv si opt bolnavi pozitivi numai la examenul prin cultură (sensibilitate diagnostică 14%). p= 0. biologice şi endoscopice) au dus la infirmarea diagnosticului de tuberculoză pulmonară la patru pacienţi (3. Raportat la tipul pacientului. Reacţiile adverse. au fost înregistrate examene pozitive la 22% dintre cazurile noi şi la 66% dintre cazurile cu recidivă. Alte studii au evaluat randamentul diagnostic al lavajului bronho-alveolar (BAL).Analizând aspectul endobronşic întâlnit la pacienţii cu spută pozitivă s-a constatat că în 10 cazuri leziunile au fost de tip infiltrativ-ulcerative iar în 11 cazuri s-au găsit modificări de tip edem-hiperemie. prin BAL vs sputa indusă Aspectul macroscopic lezional observat la examenul endoscopic a fost dominat de modificări cu substrat edem-hiperemie. rezultate similare cu cele publicate în literatură. examinaţi fibrobronhoscopic. Într-un studiu efectuat pe 251 de pacienţi.ca cea mai bună procedură de diagnostic. cu condiţia respectării riguroase a indicaţiilor şi contraindicaţiilor. după investigaţia bronhoscopică efectuată cu anestezie locală la bolnavii din Lotul Prospectiv.29 - . comparativ cu cel al sputei induse în tuberculoza pulmonară. Aplicarea tratamentului cu antibiotice nespecifice şi evaluarea lui. Evaluarea. modificări vegetante în 9% dintre cazuri şi aspecte normale la 27% dintre pacienţi. posibil de efectuat în practica de rutină.001). diferenţă cu semnificaţie statistică (chi2: 10. în privinţa confirmării etiologice a tuberculozei.(p= 0. bacteriologice. Spută pozitivă după brohonscopie în 12% dintre cazuri şi 19% după metoda de inducere În ţările industrializate bronhoscopia ar fi investigaţia preferată pentru aceşti bolnavi. rezultatele investigaţiilor efectuate ( radiologice. Fără includerea costurilor indirecte. în vederea obţinerii celor mai bune rezultate (confirmări bacteriologice) în tuberculoza pulmonară. din Canada. Rezultatele obţinute prin examenul bacteriologic al lichidului de lavaj bronşic. dintre care 143 cu tuberculoză pulmonară. sensibilitatea. TRATAMENTUL ADMINISTRAT . Rezultatele sunt prezentate în (Tabelul 6). în 23% leziuni ulcerativ-infiltrative. specificitatea. În 40% dintre cazuri modificările macroscopice endobronşice au fost de tip edem-hiperemie. cheltuielile necesare pentru efectuarea unui examen endoscopic bronşic pacienţiilor din Lotul Prospectiv au fost evaluate la aproximativ 40. au przentat performanţe aproximativ egale. a fost aproape egal între bolnavii de sex masculin (29% confirmări) şi cei de sex feminin (cu 28% confirmări). indiferent de metoda utilizată (spută indusă vs BAL) [172]. valoarea predictivă pozitivă şi cea negativă au fost similare.confirmarea prin examen microscopic al lichidului de lavaj s-a obţinut la 34% dintre examinaţi şi prin cultură la 78% dintre bolnavi. Anderson et al au arătat că utilizarea sputei induse precum şi a brohoscopiei în diagnosticarea a 101 pacienţi cu suspiciunea de TB pulmonară dar examen microscopic negativ. în 52% dintre cazuri. la care s-a efectuat lavaj bronşic. au fost minore şi de aceea am considerat că metoda este sigură. diferenţă fără semnificaţie din punct de vedere stastistic. aportul tehnicilor de provocare şi recoltare a sputei la confirmarea etiologică a bolii. pentru examenul bK direct şi pentru cultura bK. Randamentul diagnostic al tuberculozei.965) Rezultatele studiului prospectiv demonstrează importanţa aplicării tuturor recomandărilor PNCT privind recoltarea produsului patologic (sputa).

Al doilea antibiotic nu trebuie să fie un β-lactam (ex. care la T2 se întâlneau în procent mai mare la bolnavii din Lotul Prospectiv comparativ cu primul lot. REACŢIILE ADVERSE LA TUBERCULOSTATICE Proporţia pacienţilor care au acuzat reacţii post tratament a fost de 29% în primul lot şi 22% în al doilea lot. fiind recomandat cotrimoxazolul. nu s-au constatat diferenţe semnificativ statistic între cele două loturi de bolnavi. reducerea sau remisia simptomatologiei clinice este un argument de evoluţie favorabilă a bolii [17]. în timp ce reacţiile gastrointestinale au avut o frecvenţă mai mare în al doilea lot (27% faţă de 25% în primul lot). se constată că 60% dintre bolanvii Lotului Retrospectiv au prezentat la internare un scor clinic uşor.685). insuficienţă renală cronică. la apariţia efectelor adverse ale chimioterapiei de durată După stabilirea diagnosticului şi luarea deciziei de începere a tratamentului. La sfârşitul tratamentului scorurile clinice au reflectat predominenţa cazurilor clinice uşoare la ambele loturi. Ulterior. Principalele tipuri de reactii adverse consemnate la pacienţii studiaţi au fost asemănătoare. comparând cele două loturi. la un procent important de cazuri de tuberculoză neconfirmată bacteriologic. Referitor la evoluţia scorului radiologic. iar leziunile extinse pulmonare. Harries et al [84] a recomandat ca suspecţii de tuberculoză cu microscopie negativă să primească o a doua cură de antibiotice. boală neuropsihică). p= 0.Lotul Prospectiv. un tratament inadecvat pentru TB poate duce la eşec al unui retratament. restul primind o schemă individualizată. activ în pneumonia bacteriană. ( chi 2: 0.[54]. pneumocistoză şi nocardioză. ampicilina). ridică destule dileme în practica de runtină. în Lotul Retrospetiv reacţiile hepatice au fost mai frecvente (29% faţă de 18% în Lotul Prospectiv). ulcer gastro-duodenal. diabet zaharat.30 - . numai proporţia unora dintre ele a fost diferită. Pacienţii care au prezentat scoruri clinice moderate şi severe au avut în majoritate boli asociate tuberculozei (boală hepatică. . Se ştie că aceste tratamente sunt puţin specifice. Astfel. în ceea ce priveşte momentul apariţiei manifestărilor secundare. . apariţia unor reacţii adverse la tratament şi depistarea unor chimiorezistenţe a redus proporţia bolnavilor cu tratament standard la 91% în primul lot şi la 93% în al doilea.16. Monitorizarea evoluţiei sub tratament pe criteriul clinic creşte în importanţă mai ales la pacienţii cu tuberculoză neconfirmată bacteriologic. până la decizia de instituire a unei terapii antituberculoase. antibiotic ieftin. (Figura 18). nu s-au constatat diferenţe. se observă că modificările radiologice limitate (scor L1) au avut o evoluţie favorabilă spre rezorbţie în ambele studii după şase luni de tratament. nu se mai observă la T6. disponibil. care de obicei se foloseşte în prima cură. Tratament Standard % 120 100 80 60 40 20 0 Iniţial Ulte r ior Iniţial Ulte r ior 6 9 7 94 91 98 93 Tratament Individualizat Lot Prospectiv Lot Retrospectiv 2 Figura 18. în schimb scorul clinic mediu a fost mai mare la bolnavii Lotului Prospectiv atât la începutul tratamentului (T0) cât şi la două/trei luni de tratament. acestea au apărut în prima lună de tratament şi au predominat la bărbaţi. 94% dintre pacienţii Lotului Retrospectiv şi 98% dintre cei înscrişi în Lotul Prospectiv au beneficiat iniţial de tratament standard. EVOLUŢIA CAZURILOR PE PARCURSUL TRATAMENTULUI . faţă de 49% dintre pacienţii celui de. raportat la tipul pacientului. Tratamentul tuberculostatic administrat bolnavilor din loturile studiate Între numărul pacienţilor cu tratament individualizat nu au existat diferenţe semnificative la nivelul celor două loturi. la instalarea rezistenţei la medicamente. Comparând frecvenţa reacţiilor adverse la tratmentul antituberculos. Din punctul de vedere al scorului clinic. iar reacţii adverse majore au apărut în patru cazuri în Lotul Retrospectiv şi în două cazuri în Lotul Prospectiv Comparând cele două loturi. Opţiunea instituirii sau nu a unui tratament antibacilar cu viză diagnostică.al doilea lot.

6%) decât în primul lot (3. boli hepatice. Comparând numărul de anchete epidemiologice efectuate.2 3.31 - .. s-a găsit o diferenţă cu semnificaţte statistică. diabet. diferenţe cu semnificaţie statistică (p=0. dar fără semnificaţie statistică.4 0. Figura 19.5% dintre pacienţii Lotului Retrospectiv (cazuri de tuberculoză neconfirmată bacteriologic) şi la 74. Astfel. iar involuţia sub tratament se face mult mai lent îndeosebi în formele de diabet zaharat tip I [100].).. ). . cu tendinţă la ulcerare şi cavitaţie. Dinamica scorului bacteriologic a arătat la T2 o negativare pentru 92% dintre bolnavii Lotului Prospectiv.65. Şcoala medicală franceză recomandă supravegherea iniţială. valori anormale ale transaminazelor (creştere > de 2N) s-au înregistrat în proporţie mai mare în Lotul Retrospectiv. între cele două loturi. la sfârşitul tratamentului (T6) toţi bolnavii au fost înregistraţi cu examene bacteriologice ale sputei negative. Nu s-a consemnat niciun caz cu eşec terapeutic.7 4. bilanţul hepatic repetându-se frecvent (la două-trei zile) mai ales dacă apar simptome [61].6 6.6%). boli neuropsihice asociate tuberculozei (la internare scor L2 au prezentat 75% dintre bolnavii cu TB şi boli asociate.5 1. Evaluarea tratamentului la bolnavii din loturile in studiu S-au efectuat un număr de 87 anchete epidemiologice. În ceea ce priveşte evoluţia constantelor biologice. p=0. de asemenea rata de deces a pacienţilor din Lotul Prospectiv (7.082. boli neuropsihice). sistematică a transaminazelor sub tratament. La două luni de tratament diferenţele între valorile procentuale ale pacienţiilor cu transaminaze crescute. EVALUAREA TRATAMENTULUI TUBERCULOSTATIC .Scorul radiologic L2 (inclusiv leziuni cavitare) s-a întâlnit după şase luni de tratament la pacienţii cu boli hepatice.rata de deces şi rata de pieduţi. iar în proporţie de peste 83% examenul radiologic pulmonar a fost considerat normal. Raportat la cele două loturi. faţă de 67 anchete (reprezentând 62% din totalul necesar) la bolnavii Lotului Retrospectiv. Succesul terapeutic s-a întâlnit la 84. caz de gravitate medie şi caz grav) numai la internare (T0) şi la T2.5 90 74. % 84. ulcer.Datele din literatura de specialitate arată că diabeticii au prevalenţă înaltă a leziunilor extinse.6%) a depăşit rata deceselor bolnaviilor din Lotul Retrospectiv (2. în care s-au investigat 114 contacţi adulţi şi 38 de copii. în Lotul Retrospectiv procentul cazurilor uşoare (60%) a fost mai mare la internare decât în Lotul Prospectiv (49%).(Figura 19).6 8. nu s-au întâlnit diferenţe semnificative privind modificările radiologice pulmonare. aspecte sechelare s-au notat la 9% şi respectiv 11%. in cadrul studiului celor două loturi. Între cele două loturi au existat diferenţe în ceea ce priveşte proporţia pacienţiilor încadraţi în cele trei stări clinice stabilite (caz uşor.2 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Rata de succes Lotul Retrospectiv Lotul Prospectiv 0 0 3.( p= 0.001). au fost mici (23% în primul şi 19% în al doilea). diferenţe observându-se în ceea ce priveşte succesul terapeutic .2% dintre bolnavii Lotului Prospectiv. în schimb cazurile de gravitate medie şi severă au avut o pondere mai mare în al doilea lot (49% şi respectiv 11%) faţă de primul lot (34% respectiv 6%). Rata de abandon a fost mai mare în al doilea lot (4. bilaterale.7 4.05) notându-se la internare şi după două săptămâni de tratament. Rezultatele tratamentului au fost comparabile între cele două loturi. Studii populaţionale bazate pe tehnici moleculare. proporţia cazurilor din categoriile „pierduţi” şi „continuă tratamentul” fiind mai mare la pacienţii din Lotul Prospectiv comparativ cu primul lot . un ritm de debacilizare mai lent au prezentat pacienţii care au avut asocieri morbide tuberculozei (diabet zaharat. numărul contacţilor evaluaţi fiind de 86 adulţi şi 27 copii.[74].6 2.6 Rata de eşec Rata de abandon Rata de deces Mutaţi Pierduţi Rata de continuă trat.7%). leziuni infiltrativ-nodulare prezentând 5% dintre contacţii pacienţilor din Lotul Retrospectiv fată de 6% la contacţii Lotului Prospectiv. au estimat că pacienţii cu tuberculoză negativă pot contribui cu cel puţin 17 % la incidenţa bolii în comunitate [30]. vizând focarele pacienţilor din Lotul Prospectiv. Murray et al estimează că există 1.( χ2: 13. ulcer.6 2.22 cazuri negative la microscopie şi TB extra pulmonară la fiecare caz pozitiv[67].

evoluţia sub tratament şi evaluarea pacienţiilor cu tuberculoză . prin asanarea surselor. Diagnosticată. După excluderea unei tuberculoze active copiii. verigă importantă în algoritmul de diagnostic.. Tuberculoza pulmonară continuă să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică în România. Concepţia actuală de control a tuberculozei bazată pe strategia recomandată de OMS (DOTS).806). ale investigaţiilor bacteriologice şi biologice. 7.25% dintre cazurile de tuberculoză pulmonară înregistrate în ţara noastră. Bacteriologice şi Epidemiologice în Tuberculoza Pulmonară Paucibacilară” sunt prezentate particularităţi clinico-radiologice. o posibila infecţie cu M tuberculosis) au fost diferite printre copiii contacţi ai celor două loturi.388). impune măsuri de optimizare a diagnosticului de tuberculoză pe criteriul etiologic şi respectarea cu stricteţe a recomandărilor PNCT. manifestările clinice. CAPITOLUL XIII. Confirmarea legăturii între sursele negative la microscopie şi cazurile presupuse a fi imbolnăvite de către acestea este dificilă . de profilaxie şi răspândire a bolii. 4.Examenele radiologice pulmonare au depistat un număr de patru persoane cu leziuni infiltrativ-nodulare. au fost trataţi cu isoniazidă timp de şase luni. care au fost contacţi cu pacienţi cu tuberculoză microscopic negativă a fost de 51% în grupul corespunzător primului lot şi de 46% în grupul contacţiilor celui de-al doilea lot. Procentul copiiilor estimaţi a fi infectaţi cu M tuberculosis. Copiii diagnosticaţi cu tuberculoză primară ( 5% dintre cei examinaţi) au fost contacţi intradomiciliari cu surse nagative microscopic. fiind forma de înbolnăvire la care. declaraţi şi trataţi pentru tuberculoză pulmonară doi pacienţi depistaţi în anchetele efectuate la primul lot de bolnavi şi patru pacienţi depistaţi prin anchetele epidemiologice raportate la Lotul Prospectiv. Rata de confirmare bacteriologică a cazurilor noi de tuberculoză pulmonară. diferenţe fără semnificaţie statistică.74. Rezultatele pozitive ale IDR (diametrul induraţiei mai mare de 10 mm. atât la nivel naţional cât şi teritorial (judeţul Vâlcea). terapia reprezentând metoda cea mai eficientă. Susţinerea diagnosticului de tuberculoză pulmonară. Tuberculoza neconfirmată bacteriologic sau eliminatoare de puţini bacili reprezintă aproximativ 20% . tratament şi evaluarea bolii. situând ţara noastră pe primul loc între ţările Uniunii Europene. aplicată la nivel naţional prin intermediul Programul Naţional de Control al Tuberculozei (PNCT) a reuşit să reducă dimensiunile endemiei prin tuberculoză în România. 5.(χ2 : 0. În urma controlului copiiilor contacţi ai bolnavilor înregistraţi cu TB paucibacilară au fost diagnosticate două cazuri cu tuberculoză primară ( un copil în vârsta de opt ani cu adenopatie hilo-mediastinală dreaptă şi un copil în vârstă de 14 ani cu pleurezie dreaptă). În lucrarea „Consideraţii Clinice. diferenţă fară semnificaţie statistică (p= 0. completându-se fişa de chimioprofilaxie conform recomandărilor PNCT. 3. cu valori de aproximativ de 60% pentrul examenul microscopic (sub recomandările OMS) în ultimii ani (2006-2008). Din punct de vedere epidemiologic.. contacţi cu bolnavii ambelor loturi studiate care au prezentat reacţii pozitive la testarea tuberculinică.7%000 în anul 2009.32 - . deoarece ei sunt mai puţin contagioşi. CONCLUZII 1. cazurile de TB la copii au influenţă limitată în transmiterea bolii. (contacţi intradomiciliari cu pacienţi din Lotul Retrospectiv) şi şapte cazuri cu acelaşi tip de leziuni. contacţi ai Lotului Prospectiv. ( pacienţii înscrişi în Lotul Prospectiv) şi au reprezentat sexul masculin. sugerând. 6. testul cutanat la tuberculină( IDR cu reacţie hiperergică) şi examenul radiologic pulmonar. diagnostice susţinute pe contextul epidemiologic.Dintre acestea au fost diagnosticaţi. pe criteriul etiologic) reprezintă „Gold Standardul“ investigaţiei de laborator. tratată corect şi complet tuberculoza este una dintre cele mai vindecabile boli infecţioase pulmonare. 2. nivelul incidenţei actuale de 99. opţiunea instituirii sau nu a unui tratament antibacilar ridică destule dileme. p= 0.7%000. fapt confirmat de valorile notificate între anii 2005-2009 când incidenţa globală a continuat să scadă de la 126%000 la 99.

aspectul important urmărit fiind aportul tehnicilor speciale de inducere a tusei şi expectoraţiei şi de recoltare după lavaj bronşic al sputei. de dotări necesare. în spital şi ambulator. Deşi nespecifici.pulmonară. a procesului tuberculos activ. distribuţia leziunilor arătând o afectare a lobilor superiori la peste 90% dintre bolnavi. Testul cutanat la tuberculină (IDR) efectuat la cei 17 pacienţi cu rezultat pozitiv al examenului bacteriologic al sputei pentru bK (numai prin cultură) cu reacţii pozitive în 65% dintre cazuri. 14. metoda dovedindu-se sigură. proteina C reactivă) pot aduce un aport la elaborarea diagnosticului de tuberculoză şi implicit la luarea deciziei de iniţiere a tratamentului la pacienţii cu suspiciune de boală activă.capcane” de ordin clinic şi bacteriologic. pe criteriul clinic-radiologic. Sputa indusă prin aerosolizare salină s-a obţinut la 89% dintre pacienţii Lotului Prospectiv. având o sensibilitate de 14% în acest studiu. 11. Reacţiile adverse apărute în timpul efectuării procedurii au fost minore. . ratei de deces şi ratei de pierduţi. 10. 15. În Lotul Retrospectiv. în final. prezintă o importanţă deosebită la pacienţii cu tuberculoză paucibacilară. Metodologia de lucru utilizată în acest studiu poate constitui un model eficient de abordare a unei cazuistici. investigaţia bacteriologică a sputei a fost insuficientă privind numărul examenelor (microscopie şi cultură) pentru bK efectuate. care de multe ori constituie dileme ale existenţei sau nu. tratamentele administrate cu scopul diferenţierii pacienţilor cu tuberculoză de cei cu alte boli infecţioase. 17. prin nenumăratele . depistată în cadrul anchetelor epidemiologice prin testul IDR. lobul superior drept fiind mai frecvent afectat. fibrinogen. la creşterea gradului de confirmare bacteriologică a bolii. care aduce un important aport la confirmarea etiologică a tuberculozei. markerii biologici ai inflamaţiei (VSH. numai în 55% dintre cazuri (pentru examenul microscopic) şi 32% dintre cazuri (pentru examenul prin cultură) respectându-se recomandările PNCT. Asistenţa cazurilor cu tuberculoză pulmonară. 8. S-au constatat diferenţe semnificative între numărul tratamentelor cu antibiotice nespecifice aplicate bolanvilor din cele două loturi. 21.. Monitorizarea evoluţiei sub tratament. 19. în cele două loturi. sensibilitatea pentru susţinerea diagnosticului de tuberculoză pulmonară fiind de 18. 16.1%. 13. 18. În ceea ce priveşte starea de infecţie cu M tuberculosis a copiiilor contacţi cu pacienţii cu tuberculoză negativă. 12. Modificăriile radiologice pulmonare predominant întâlnite au fost cele de tip infiltrativnodular la ambele sexe. la pacienţii cu examen microscopic negativ al sputei. atribuie intradermoreacţiei la tuberculină o valoare predictivă pozitivă în susţinerea diagnosticului de tuberculoză pulmonară. 9.33 - . cu tehnică simplă si necostisitoare. Examenul fibroscopic completat cu lavajul bronşic a contribuit la confirmarea etiologică a bolii la 12 bolnavi (microscopie şi cultură pozitivă – patru pacienţi şi opt pacienţi pozitivi numai la examenul prin cultură). Aspectele clinice. Impactul tuberculozei paucibacilare asupra contacţilor în focar a fost evaluat prin efectuarea examenului radiologic pulmonar (la adult) şi estimarea statusului de infectat (la copii) prin intradermoreacţia la tuberculină. dar fără semnificaţie statistică. cu costuri minime. Două cazuri de îmbolnăvire s-au depistat printre copiii contacţi ai bolnaviilor din al doilea lot. bacteriologice şi epidemiologice ale tuberculozei paucibacilare trebuie să suscite o atenţie deosebită din partea medicilor pneumologi şi de alte specialităţi. 20. dovedită paucibacilară. nu s-au constatat diferenţe semnificative între procentul celor cu reacţii pozitive (51% în grupul corespunzător Lotului Retrospectiv şi 46% în grupul contacţiilor cu bolnavii din Lotul Prospectiv). rezultatele examenelor bacteriologice pentru bK fiind pozitive prin microscopie la 7% dintre pacienţi şi la 9% prin cultură. Rezultatele tratamentului (evaluarea) au fost comparabile între cele două loturi diferenţe mici observându-se în privinţa succesului terapeutic. impactul epidemiologic putând fi aproape la fel de grav ca în situaţia cazurilor sursă. necesită un plus de perseverenţă profesională în investigaţia bacteriologică.

34 - .ABREVIERI ABG = Antibiogramă ADN= Acid dezoxi-ribo nucleic ATP= Acid adenozin trifosforic AP = Fosfataza alcalină ATS = American Toracic Society BAAR= Bacili acido-alcoolo rezistenţi BAL= Lavaj bronhiolo alveolar BCG= Bacil Calmette Guerin BPOC= Bronhopneumopatie obstructivă cronică bK = Bacilul Koch CDC = Centers for Disease Control CNP= Cod numeric personal DOT = Tratament direct observat DZ = Diabet zaharat EKG= Electrocardiogramă EMB = Etambutol GOT (AST) = Transaminaza glutamoxalică sau aspartat aminotransferaza GPT (ALT) = Transaminaza glutampiruvică sau alanin aminotransferaza HIV = Virusul imunodeficienţei umane IDR = Intradermoreacţie INH = Isoniazidă LCR= Lichid cefalo rahidian MDR = Multidrog rezistenţă MDR-TB = tuberculoza multidrogrezistentă OMS = organizaţia Mondială a Sănătăţii PAS = Acid para-aminosalicilic PNCT = Programul Naţional de Control al Tuberculozei PZM = Pirazinamida RENAR= Asociaţia de Acreditare din România RMP = rifampicină SIDA = Sindrom de imunodeficienţă umană dobândită SM = Streptomicina TB = Tuberculoza .

Ed. In: Respiratory Epidemiology in Europe. Bungetzianu Gh. 4. J Int Med. 236:137-42.-Ghid De Diagnostic Al Tuberculozei . prezent şi viitor. 1999. Fournier M. Hass PE – Transmission of Mycobacterium tuberculosis depending on the age and sex of source cases. Sun SJ.17(3): 261-65 Tabacu E-Teza de doctorat –Managementul tuberculozei associate cu condiţii fiziologice şi morbide speciale. Marica C(sub red) -Tuberculoza trecut. – Deaths from pulmonary tuberculosis in a low-incidence country. et al. Iaşi :19-21 Naalsund A. Chest 2001. Paraschiv S.BIBLIOGRAFIE 1. Olar V. David Schlossberg.. Tubercle. Bennett DE. Soares SL.Cartwright C P. Heldal E. 14.Univ. – Investigaţia microbiologică în tuberculoză şi micobacterioze. 25-34. 11.Pneumoftiziologia 2009. 7. Popescu M – Ftiziologie. 2001. 12. 3: 120-123 Conde MB. Bucureşti. El broncoaspirado en el diagnostico de la tuberculosis pulmonary.. 5-15. Plopeanu D – Tuberculoza în primul an al mileniului III în România.42-52. 51(1): 9-14. 39-50. 245: 1070Enarson DA. Bucureşti 2002.. 77-88. Holdiness MR – A review of blood dyscrasias induced by the antituberculosis drugs. Geneva.Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu Cluj-Napoca 2003: 42-52. Popescu-Hagen M. 16. 31. Bai LQ. Am J Respir Crit Care Med 2000.58(1):29-38. Loefler AM.. 33. 30. Macri A. 8:1116-1123. Bucureşti. Didilescu C. Ed „Polsib” Sibiu 1996.Antituberculous Therapy and acute liver failure. 17. Castella J. G Viegi. 22. Ed. Li LM. 27. 23. 15.Moldovan O. 154(10): 934-44 Bickerman HA. Lian C K.Pneumoftiziologia 2008. Stoicescu IP. Styblo K – Le rapport entre le risque d`infection tuberculeuse et le risqué de voir apparaître la tuberculose contagieuse. Didilescu C. 21. Eur Respir Monograph 2000. Didilescu C. . Tănăsescu M. Marica C. 24.Tuberculoza pulmonară şi bolile hepatice. 2006. Nagel Kerke NJ..57(2): 83-87. Galie N –Tuberculoza în România între anii 20062008. 10. Third Edition. Sproul LM. Ioanăş M. 9.Diculencu D.Respirology 1998.66-71. 29.: 15-16. Tabacu E. Tuberculoza: O introducere în pneumologie. et al. Emerg Infect Dis 2002. An aerosol method of producing bronchial secretions. Ed. Bucureşti Didilescu C. Yang HL. 5. 15(5): 67Hernandez S. 13.elaborat sub coordonarea PNCT. Didilescu C . Brazil. 2008. 26. Bucureşti 2006.2005:5-12. 3. edit by I Annesi-Macsano. Didilescu C.Kammerer S.în perioada 1980-2006. Didilescu C . Chen Y C. Marica C. de Medicină şi Farmacie . Puzo M C. 28. 6. Hristea A. Imprimeriile Media Pro.UMF Craiova.Medical. 2004.Muntean I –Îndrumar de tehnici de laborator de bacteriologie BK. Algoritm de diagnostic si tratament in infectiile cailor respiratorii inferioare. 3: 125-129.erculosis. 3:1137-1139 Macri A.et al.Bucureşti. . Int J Tuberc Lung Dis 1999. *** WHO . 1995. Hohansen B. Ait-Khaled N – Tuberculosis. Identifying the souces of tuberculosis in young children: a multistate investigation. Bull Un Int Tuberc.. Mihăescu Tr.Fourth Edi Didilescu C. 32. Actualitati in Tuberculoza copilului . WHO Rapport. Nelson S M.Ellis BA. Sorete-Arbore A – Pneumoftiziologie 2. 33: 347-362.Fluorochinolonele în tratamentul infecţiilor respiratorii. Niţu M. 1994. Medicală. 19.Treatment of tuberculosis: guidelines for national programes. Lancet. Flood J. J Clin Microbiol 1998. Sibiul . Teza de doctorat – Posibilităţi de ameliorare a investigaţiei bacteriologice în diagnosticul şi urmărirea evoluţiei tratamentului tuberculozei pulmonare în România . et al. Editura Acadamiei Române : 19-26. Bercea O.at al.35 - . 36: 467-469. Chiotan D. Beresford MW.. 162: 2238-2240. 25. Ed Curtea Veche.Chiriac G .CAROL DAVILA" Bucureşti. Raduta M.19-22. Pneumoftiz 2002. 2003 WHO – Global Tuberculosis Control. Panghea P . Sputum induction to improve the diagnostic yield in patients with suspected pulmonary tubrculosis. A Gulsvik. Use of immunocromatographic test in the rapid diagnosis of pulmonary TB. et al. . 36-42. 34.Moldovan O. 52-55. Combate R. 18. Dis Chest 1958. 8. Leonte D. 2009. 2. Dalisay C. Value of examining multiple sputum specimens in the diagnosis of pulmonary tub Olga M.Breviar de tuberculoză. Breviar epidemiologic. Editura MATRIX ROM. Marica C – Tuberculoza în România. Comparison of sputum induction with fiberoptic bronhoscopy in the diagnosis of tuberculosis: experience at an acquired immune deficiency syndrome reference centre in Rio de Janeiro. 60(3-4): 125-27. 69-74.183: 309-310. Detection of Mycobacterium tuberculosis in bronchoalveolar lavage from patients with sputum smear-negative pulmonary tuberculosis using a polymerase chain reaction assey.Universitară „Carol Davilla”. Mello FC. 1999. Deike M A. 1987. 68: 301-9.Rev Clin Esp 1988. FACP. 1993. Golli A-Evoluţia endemiei de tuberculoză în Oltenia. 4952. Homorodean D. Tehnica Bucuresti 2001. Am J Epidemiol.32-33. 20. MD. Tuberculosis and Nontuberculous Mycobacterial Infections. 1985.. Durand F. 63-66. Ed Dan.Yap S E. Pessayre D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->