Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare ini ial Disciplina Limba i literatura romn Clasa a IX-a Numele i prenumele elevului: Data sus

inerii testului: y y y Pentru rezolvarea corect a tuturor cerin elor din Partea I i din Partea a II-a se acord 90 de puncte. Din oficiu se acord 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. (60 de puncte)

PARTEA I Cite te textul: Stau n cerdacul t uNoaptea-i senin . Deasupra-mi crengi de arbori se ntind, Crengi mari n flori de umbr m cuprind i vntul mi c arborii-n gr din . Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te ui i cu ochii n lumin , Ai obosit, cu mna ta cea fin n v l de aur p rul despletind.

(M. Eminescu, Stau n cerdacul t u) Urm toarele cerin e sunt formulate pornind de la textul dat. A. ncercuieste litera corespunz toare r spunsului corect: 1. Sinonimele cuvintelor senin si mi c sunt: a.frumoas , a cl tina. b.ntunecat , a scutura 2. Tema textului este: a. moartea b.iubirea 8 puncte c.parfumat , a atinge 8 puncte c. prim vara 8 puncte 8 puncte

3. Transcrie dou motive literare din text.

4. Precizeaz rima poeziei i m sura primului vers din strofa a doua.

5. Comenteaz , n 3-5 rnduri (3050 de cuvinte), o figur de stil care apare n textul dat. 8 puncte

B. 1. Rescrie enun urile urm toare, corectnd greselile de orice natur :

10 puncte

V zndul att de nfuriat omul a ezitat i a ov it s treac mai departe. A r mas n acela loc i sa gndit cum l-ar fi putut ajuta.

2. Subliniaz forma corect a urm toarelor cuvinte: servici/ serviciu, voiam/ vroiam, optisprezece/ optsprezece, s procuror PARTEA a II-a ti/ s

10 puncte tii, prim-procuror/ prim

(30 de puncte) Citeste textul: C r ile ne seam n . Uneori faima le preced , iar atunci cnd le cunoa tem ndeaproape ne dezam gesc. Alteori descoperim c gura lumii le nedrept ea ngrozitor. Ne enerveaz de la un cap t la altul, le socotim proaste, tic loase sau sunt o bucurie repetat la fiecare dintre ntlnirile pe care le avem cu ele. Descoperim, contraria i, c , la fel ca oamenii, se schimb , fac riduri. Sau par s fi descoperit un elixir al tinere ii i noi suntem cei care mb trnim mult naintea lor. Au urma i, unul sau mai mul i.N-au urma i. Dac exist , urma ii sunt neap rat a a cum i-ar fi dorit ele, cum te-ai fi a teptat s fie din a a p rin i de seam . (I.Prvulescu, ntoarcere n secolul XXI) Redacteaz un eseu de 75100 de cuvinte (15-20 de rnduri), n care s - i exprimi opinia despre importan a c r ilor n via a adolescen ilor din ziua de azi, valorificnd informa ii sau idei din textul dat.