Caracterizarea personajelor “Moara cu noroc”

Ioan Slavici
Noutatea şi valoarea deosebită a nuvelei “Moara cu noroc”constă în realizarea personajelor, în analiza psihologică mânuită cu atâta măiestrie încât justifică apropierea de Dostoievski (Călinecu). Mijloacele de investigaţie sufletească sunt cele obişnuite, clasice. Analiza porneşte, de obicei, de la descrierea generală a stărilor psihice ajungând treptat la observaţii de mare fineţe. Slavici a creat în Ghiţă cel mai complex personaj din nuvelistica sa, prin zugrăvirea, pe multiple planuri, a conflictului dintre fondul uman cinstit şi dorinţa de a face avere prin concesii, într-o lume a cărei lege era suprimarea oricăror sentimente de umanitate. Prin acest personaj, autorul a ilustrat cu o artă desăvârşită consecinţele distrugătoare ale setei de înavuţire. Ghiţă concentrează în devenirea sa înteaga problematică a operei, ce stă sub semnul unei idei morale. Nuvela se deschide, astfel, cu replica bătrânei, mama Anei: “Omul să fie mulţumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăţia, ci liniştea colibei tale te face fericit.” Drumul parcurs de Ghiţă se abate de la acest adevăr fundamental, înaintând inevitabil spre un sfârşit tagic. ”Drama lui Ghiţă este analizată magistral”, notează G. Călinescu, şi se dezvăluie treptat prin faptele şi gândurile lui, din constatările şi opiniile celorlalte personaje. Nemulţumit de condiţia sa socială şi aspirând firesc spre bunăstare, Ghiţă îşi convinge familia să se mute pentru o perioadă la cârciuma de la întretăierea drumurilor. Meseriaş bun şi harnic, om blând şi “cumsecade”, ce trudea pentru fericirea Anei şi a copiilor, Ghiţă, de când s-au mutat la Moara cu noroc, “era mereu aşezat şi pus pe gânduri, se făcuse mai de tot ursuz, se aprindea pentru orice lucru de nimic, nu mai zâmbea ca înainte”. Înţelegerea cu Lică Sămădăul învinge bunătatea sa, iar sentimentul de protecţie familială şi dorinţa de a părăsi locurile acestea blestemate se confruntă cu ispita irezistibilă de îmbogăţire. Deşi la prima întâlnire cu “stăpânul acestor locuri” încearcă să fie autoritar şi dârz în faţa lui, să reziste demn la propunerile nelegiuite ale lui Lică, în curând este copleşit de forţa acestuia şi, în consecinţă, acceptă să-i fie părtaş. Din acest moment, eroul ni se dezvăluie

1

remuşcările sincere şi dureroase izvorăsc din fondul său de umanitate. Vrea să plece de la Moara cu noroc. asistăm la o permanentă confruntare între fondul cinstit al lui Ghiţă şi ispita îmbogăţirii. El o îndeamnă pe Ana să joace cu Lică: “Joacă. Tatăl vostru e un ticălos. prietenia cu Lică) este subordonată şi determinată de viaţa interioară. deşi “fierbea în el când îi vedea faţa străbătută de plăcerea jocului”. este sfâşiat de tendinţe şi trăiri contradictorii. activitatea de la Moara cu noroc. Acţiunile. starea materială a lui Ghiţă este înfloritoare. voi nu mai aveţi. Suflet complex şi oscilant în acelaşi timp. Ghiţă se implică tot mai mult în faptele mârşave puse la cale de Lică. Fricos şi laş. cum avuseseră părinţii voştri. În felul acesta devine complice la crimă. la proces. prin care se autocaracterizează ca un om neputincios şi cu o fire slabă.” Datorită generozităţii Sămădăului. Autoreproşurile. În prima etapă a transformării personajului. sărutând pe unul din copii. Fire slabă. căci eu n-am să mă iert cât voi trăi pe faţa pământului…” În altă împrejurare. priveşte la soţie cu înduioşare. lacom de a avea cât mai mult. Iartă-mă cel puţin tu. jură fals. pe de o parte. gesturile şi atitudinile lui trădează starea de nesiguranţă şi de incertitudine. un tată om cinstit. este o încercare de a-şi motiva sieşi actele grave săvârşite în complicitate cu Lică: “Ei! Ce să-mi fac?… Aşa m-a lăsat Dumnezeu! Ce să-mi fac dacă e în mine ceva mai tare decât voinţa mea!? Nici cocoşatul nu e însuşi vinovat că are 2 . le zise: “Sărmanilor mei copii. El refuză să mai dea lămuriri soacrei sale despre “afacerile” lui Lică. renunţă apoi. muiere. Ano! zise el. nealterat încă: ”Iartă-mă. Renunţă să dezvăluie adevărul jandarmului Pintea. dar să fie prieten şi cu Lică”. Monologul interior.din mai multe perspective: viaţa lui exterioară (relaţiile familiale. parcă are să-ţi ia ceva din frumuseţe”. Dezumanizarea lui se manifestă în toată amploarea acum. ascunde adevărul relaţiilor cu Lică. “îi era parcă n-a mai văzut-o demult şi parcă îi era să se despartă de dânsa”. Începe acum procesul de înstrăinare faţă de familie. dar rece. pe de alta. de teamă şi suspiciune care s-a instalat din clipa în care a intrat în cârdăşie cu Lică. Ghiţă începe să regrete existenţa familiei: “întâia oară în viaţa lui ar fi voit să n-aibă nevastă şi copii”. Ghiţă se lasă în voia întâmplărilor şi până la urmă găseşte că singura soluţie este “să pară om cinstit. şi revine la hotărâre. apărându-l pe Lică şi scoţându-l din încurcătură.

la comanda lui Lică. Ana simte admiraţie faţă de Sămădău. Ana era sprintenă şi mlădioasă”) conturează un model de frumuseţe feminină. e cuprinsă de vrajă. vedea banii grămadă înaintea sa şi i se împăienjeneau parcă ochii”. Patima de bani îl va duce treptat la pierzanie. iar excesul de şiretenie îl va duce până la urmă la prăbuşire. Nu este sincer şi drept nici cu Pintea. Ghiţă devine victimă pentru că are slăbiciunea de a ”ţine la bani”: “se gândea la câştigul pe care l-ar putea face în tovărăşia lui Lică. să-l ajute şi suferă profund când vede că soţul ei se înstrăinează. Ana întruchipează duioşia. de altfel cu replica bătrânei. temător şi suspicios. Ana era fragedă şi subţirică. Izolânduse de toţi cei din jur şi luptând cu propriile-i slăbiciuni. care concentrează concepţia fatalistă despre soarta omului: ”Simţeam eu că nu are să iasă bine.” Mai târziu. tandreţea şi căldura sufletească. dar eu îţi spun. dar aşa le-a fost dat. Simţindu-se 3 . de misterul ce-l învăluia pe noul venit. reîntors între timp la Moara cu noroc. După prietenia cu Lică. însă. dar Ghiţă se hotărăşte să-i pună jandarmului la dispoziţie ”probe” numai atunci când îşi poate opri jumătate din sumele aduse de Lică. În viziunea acestei etici sănătoase. încearcă să-i pătrundă gândurile. soţul ei devine un om ursuz. Pintea trece pe la Moara cu noroc ca să afle veşti sigure despre fărădelegile lui Lică. şi nu mă lasă inima să nu-ţi spun.cocoaşă în spinare. Ana îşi dă seama că Ghiţă s-a schimbat.Treptat. gelos şi turbat de mânie când o vede pe Ana cu Lică prinşi în jocul dragostei vrea să se răzbune. Ghiţă cade învins de propriul său destin căruia nu i se poate opune. La rândul său.părut “oarecum fioros la faţă”. îi spuse lui Ghiţă că Lică i s. Ghiţă. Inteligentă şi aprigă. O aruncă pe Ana drept momeală în cursa cu care dorea să-l prindă pe Lică şi în cele din urmă o va ucide. Ana ilustrează artistic teza morală după care omul în viaţă trebuie să aibă stăpânire de sine. va fi ucis de Răuţ. realizat. La sărbătorile Paştelui.” De acum prăbuşirea este inevitabilă. În familie. direct. Fă cum ştii. că Lică e om rău şi om primejdios”. de autor la începutul nuvelei (“Ana era tânără şi frumoasă. Portretul fizic. simţul măsurii şi echilibru în tot ce întreprinde. Nuvela se încheie.” Prin destinul său tragic. ea se cutremură la apariţia Sămădăului şi-l priveşte “oarecum speriată de bărbăţia înfăţişării lui. Ana îşi apără liniştea căminului. spunându-i răspicat: ”Ghiţă! …Nu vorbi cu mine ca şi când ai avea un copil înaintea ta (…).

în timp ce simţindu-l pe Sămădău aproape. în general. O impresionează prezenţa de spirit a Sămădăului şi tăria lui morală. prin observaţiile autorului şi ale celorlalte personaje. cade ucisă de mâna soţului ei. Declaraţia pe care Ana i-o face lui Lică dezvăluie la această fiinţă fragilă un caracter ferm şi o mare capacitate de concentrare a sensibilităţii pentru luarea unei decizii dificile: ”Tu eşti om. La început. apoi din dorinţa de a-l recâştiga pe Ghiţă prin gelozie şi după aceea din plăcere şi răzbunare. regretul pentru propriile-i păcate. împinsă de soţul ei. De acum. ba chiar mai rău decât aşa. fără frământările şi zbuciumul lui Ghiţă. În prezentarea evoluţiei Anei. Când Ghiţă se supune dorinţei lui Lică şi pleacă la Ineu. “ţipă dezmierdată. Ana e cuprinsă de teamă şi îngrijorare. unic în literatura noastră prin chipul său satanic. conştiinţa vinovăţiei şi în acelaşi timp a nevinovăţiei. dar îşi calcă pe inimă. Lică se distinge prin câteva trăsături de caracter bine conturate pe fondul acţiunilor la care participă. Deşi linear ca viaţă sufletească. indirectă. Ana “întâia oară în viaţa ei simţi tragere de inimă pentru Lică şi-i zise la plecare din toată inima:<<noroc bun!>>”. exercitând asupra celorlalte personaje o dominaţie fascinantă. setea de răzbunare şi patima pentru Lică. Ca într-un sistem de oglinzi paralele.” Ana sfârşeşte tragic. Când Ana îşi exprimă dorinţa de a nu pleca cu bătrâna şi cu copiii de sărbători de la Moară. în sufletul Anei se aprinde dispreţul.tot mai părăsită de soţul ei. ea refuză categoric să joace cu Lică. În aceste împrejurări. iar Ghiţă nu e decât o muiere îmbrăcată în haine bărbăteşti. Ana cea blândă şi delicată alunecă rapid spre prăpastia păcatului. Aceste ultime zvâcniri ale eroinei sugerează totul: ura şi dispreţul pentru soţul nedemn. chipul său se conturează din 4 . îi muşcă mâna şi îşi înfipse ghearele în obrajii lui”. Lică. Ghiţă o jigneşte spunându-i că hotărârea ei este legată de faptul că Lică este la cârciumă. la îndemnul lui Ghiţă. Slavici îşi dovedeşte talentul său de portretist şi în realizarea lui Lică Sămădăul. lăsând-o singură cu Lică la cârciumă. Dându-şi seama că soarta soţului ei este acum “legată de a lui Lică”. Desprins parcă din tipologia sceleraţilor romantici. Ana va cădea în păcat. personaj cu o structură aparte. Lică este un erou realist. Slavici se dovedeşte un bun cunoscător al psihologiei feminine. Caracterizarea lui este.

în acest sens. înalt. Cred că ne-am înţeles!” Inteligent. De aceea sămădăul nu e numai om cu stare. de astă dată făcută chiar de noul personaj: “ Eu sunt Lică Sămădăul… multe se zic despre mie. Unele elemente de factură romantică întregesc portretul lui Lică: om fără suflet. acest portret într-o replică anterioară a lui Ghiţă: “Tu nu eşti om.lumini şi umbre. la petreceri devine vesel şi bun. Lică exercită asupra Anei o fascinaţie diabolică. mizând pe patima acestuia pentru bani. cunoaşte pe toţi oamenii buni şi mai ales pe cei răi. Pătrunderea lui Lică în viaţa celorlalte personaje are efecte catastrofale. prin explicaţiile pe care le dă noţiunii de “sămădău”. După ce l-a cucerit pe Ghiţă. Scriitorul ne oferă detalii suplimentare despre noul venit la Moara cu noroc: “un om de treizeci şi şase de ani. Acum sângele cald e un fel de boală. crimă. cine trece pe aici. în afara legilor. dar om cu stare. nu are de ce să se teamă. În legătură cu oameni influenţi. Urmează o altă caracterizare. care poate să plătească grăsunii pierduţi ori furaţi. fără lege şi fără credinţă. cu mustaţa lungă. este mărturisirea pe care i-o face lui Ghiţă: “Ştiu numai că mă aflam la strâmtoare când am ucis cel dintâi om. Eu voiesc să ştiu totdeauna cine umblă pe drum. care ştie toate înfundăturile. uscăţiv şi supt la faţă.(…) Apoi am ucispe cel de-al doilea. Asprimea de om primitiv a lui Lică este asociată cu un fel de nobleţe sălbatică. Lică se conduce după un cod moral propriu. Lică se comportă ca un stăpân peste oameni şi locuri. care umblă mereu călare de la turmă la turmă.de altfel. ci mai ales un om aspru şi neîndurat. cu ochi mici şi verzi şi cu sprâncene dese şi împreunate la mijloc”. care mă apucă din când în când…” 5 . Slavici anunţase. şi multe vor fi adevărate şi multe scornite(…).”Sămădăul. Edificatoare. furt. Lică. cine ce zice şi cine ce face. Foarte repede ştie să îşi facă din cârciumarul de la Moara cu noroc un aliat şi un complice la furturi şi crime. ca să mă mângâi de mustrările ce-mi făceam pentru cel dintâi. ci deavol!” Faptele lui mârşave: înşelăciune. bun cunoscător de oameni. este generos cu cei care-l sprijină. înfioară. porcar şi el. de care tremură toată lunca…”. Intrarea lui în acţiune este pregătită minuţios de autor. Încă de la intarea lui în scenă. învăluit în ceaţa misterului. căci acest personaj concentrează în caracterul său o extraodinară doză de neomenie şi demonism. şi voiesc ca nimeni afară de mine să nu ştie. La procesul în care este învinuit de tâlhărie şi omor scapă basma curată.

Powered by http://www. mormanul de cenuşă în care s-a transformat Moara. fiind salvaţi de flăcările pustiitoare pentru sufletul lor curat.ro/ cel mai tare site cu referate 6 . lipsit de vinovăţie. când contemplă. popular. enunţă ideea de bază. ”Ea luă copii şi plecă mai departe”. cu demnitate a vieţii. cu sentimentul zădărniciei eforturilor omeneşti. Apare la început.Bătrâna. Ea întruchipează principiul sănătos. înţelepciunii şi responsabilităţii personale. specific ţărănească. are rolul corifeului din tragedia greacă. discrete sugerează ideea necesităţii cumpătului. al trăirii senine.referat.Bătrâna soacră apare sporadic. cedează locul personajelor tragediei. intervine în câteva momente de cumpănă şi de maximă încordare şi mai revine în final. comparativ cu celelalte personaje. Intervenţiile ei timide. care participă şi contemplă evenimentele cu un fel de pasivitate fatalistă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful