CODUL PENAL AL OLANDEI

Text in vigoare la data de: 20-10-2005 Lege din 3 martie 1881 Noi Wilhelm III, cu voia lui Dumnezeu Rege al Olandei, Print de Oranje Nassau, Mare Duce de Luxemburg, etc, etc, etc. Toti cei ce vor vedea sau asculta citindu-se urmatoarele, trebuie sa stie urmatoarele: Deci noi am luat in considerare, ca este necesara alcatuirea unui nou Cod Penal; De aceea am audiat Consiliul de Stat si dupa consfatuirea comuna avuta cu Parlamentul, am inteles, am considerat oportun si am cazut de comun acord cu acestea din urma sa facem urmatoarele precizari ce vor constitui Codul Penal. Cartea Intai. Precizari Generale Titlul I. Limitele aplicarii legii penale. Articolul 1 1. Nici un act nu poate cadea sub incidenta penala, decat atunci cand exista o pedeapsa dinainte prevazuta prin lege. 2. In cazul unei schimbari a cadrului legislativ ce are loc dupa momentul producerii faptei, se vor adapta precizarile ce vin in favoarea suspectului. Articolul 2 Codul penal olandez se poate aplica oricui se face vinovat pe teritoriul Olandei de un fapt ce cade sub incidenta penala. Articolul 3 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane care, aflata in afara Olandei la bordul unui vehicul terestru sau aerian olandez, se face vinovata de comiterea unui fapt penal. Articolul 4 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane aflate in afara Olandei si care se face vinovata de comiterea: 1°. unei infractiuni prevazute de articolele 92-96, 97a, 98-98c, 105 si 108-110; 2°. unei infractiuni prevazute de articolele 131 pana la 134 inclusiv precum si de 189, in cazul in care fapta penala sau infractiunea precizata in articolele mentionate este in acelasi timp prevazuta la 1° ; 3°. unei infractiuni referitoare la tipuri de monezi, bancnote, timbre sau marci regale eliberate de stat; 4°. de falsuri in scrisori sau certificate de credit emise de statul olandez sau de o provincie, comuna sau institutie publica olandeza, in taloanele, dovezile de dividende sau rente ce apartin documentelor anterior mentionate, precum si in dovezile emise in locul acestor acte, sau de utilizarea intentionata a unor asemenea documente false sau falsificate prezentadu-le dept documente autentice si nefalsificate ; 5°. unei infractiuni prevazute de articolele 216, paragraful 2, 381-385, 409 si 410 sau de o incalcare prevazuta de articolul 446a; 6°. unei infractiuni prevazuta de articolul 207a; 7°. a. unei infractiuni prevazute de articolul 168, comisa impotriva unui vehicul aerian in cazul in care acest vehicul este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei; b. unei infractiuni prevazute de articolul 385a, comisa la bordul unui vehicul aerian aflat in zbor, in

1

cazul in care locul decolarii sau cel al aterizarii propriu-zise este situat in afara teritoriului statului unde este inmatriculat vehiculul, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei; c. unei infractiuni prevazute de articolul 385b, in cazul in care vehiculul aerian la care se face referire este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei d. unei infractiuni prevazuta de articolul 385c, atunci cand infractiunea este comisa fie impotriva unui vehicul aerian olandez, fie la bordul unui vehicul aerian care in urma comiterii infractiunii aterizeaza in Olanda cu suspectul la bord. 8°. unei infractiuni prevazute de articolele 166, 168, 350, 352, 354, 385a, paragraful patru, 385b, paragraful 2 en 385c, in cazul in care fapta este comisa impotriva unui vehicul maritim olandez, precum si impotriva sau la bordul unui vehicul maritim strain, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 9°. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b si 285, in masura in care faptele sunt comise impotriva unei persoane protejate pe plan international si aflate in serviciul Olandei, sau impotriva unui membru al familiei sale, precum se mentioneaza la articolul 87b, primul paragraf, sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia, fapte care intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea ; 10°.unei infractiuni prevazute de articolele 177 si n177a, in masura in care fapta este comisa impotriva unui cetatean olandez, si ca urmare intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea; 11°.unei infractiuni, prevazute de articolele 177, 177a, 225, 227b si 323a, in masura in care fapta este comisa de catre un functionar olandez sau de catre o persoana aflata in serviciul public al unei organizatii de drept international stabilite in Olanda si intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea. 12°. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b, 282a en 285, in masura in care fapta este comisa impotriva unei persoane de cetatenie olandeza, protejata pe plan international, cum se mentioneaza in articolul 87b, paragraful 2 sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia; 13°. Unui act terorist ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului realizat pe 15 decembrie 1997 la New York privind combatarea atacurilor teroriste cu bombe(Trb 1998, 84) precum si atunci cand este comisa impotriva unui cetatean olandez, in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 14°. Unei infractiuni ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 140, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166,168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385a, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului International realizat la New York pe data de 9 decembrie 1999 referitor la combatarea finantarii actelor teroriste(Trb. 2000, 12), atat in cazul unei fapte indreptate impotriva unui cetatean olandez cat si in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei; 15°. Unui act terorist, atunci cand acest act vizeaza inducerii starii de panica in randurile populatiei sau a unei parti din populatia Olandei, sau vrea sa oblige guvernul Olandei sau o institutie sau organizatiei a Uniunii Europene cu sediul in Olanda sa faca, sa nu faca sau sa tolereze un anumit lucru, sau in cazul in care urmareste sa destablizeze sau sa distruga structurile fundamentale politice, constitutionale, economice sau sociale ale Olandei sau ale unei institutii sau organizatii a Uniunii Europene cu sediul in Olanda; 16°. Uneia din infractiunile prevazute de articolele 225, al doilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6°, 312, aldoilea paragraf, aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragra, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, atunci cand infractiunea a fost comisa in vederea pregatirii sau facilitarii unui atac terorist, precum este prevazut la aliniatul 15. Articolul 4a 1. Legea penala olandeza se aplica de fiecare data cand statul olandez preia urmarirea unei persoane deja aflata sub urmarire penala in alt stat, in baza unui tratat in care se precizeaza faptul ca statul olandez este autorizat sa preia aceasta urmarire 2. Legea penala olandeza se poate aplica de asemenea oricarei persoane, impotriva careia exista o cerere de extradare sau predare privind comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, al treilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6°, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, si a carui extradare respectiv predare a fost declarata ca inadmisibila prin sentinta judecatoreasca ca si in cazul care care cererea de extradare a fost respinsa prin decret ministerial. Articolul 5 1. Legea penala olandeza se aplica oricarui cetatean olandez care se face vinovat in afara Olandei de comiterea: 1°. Unei infractiuni prevazute in titlurile I si II din volumul al doilea al codului penal precum si in articolele

2

197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 si 389 inclusiv – in masura in care se refera la o infractiune, ce contravine justitiei promovate de Curtea Internationala de Justitie asa cum este prevazut in articolul 70, primul paragraf, din Statutul de la Roma realizat la Roma pe data de 17iulie privind Curtea Internationala de Justitie (Trb. 2000, 120) – la articolele 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a si 361; 2°. Unei fapte care cade sub incidenta codului penal olandez, si pt. care este prevazuta o pedeapsa si din partea legii din tara in care a fost comisa 3°. Unei infractiuni prevazuta de articolele 240b, 242 pana la 250a inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de o persoana care nu atins inca varsta de 18 ani. 2. In cazurile, prevazute de primul paragraf, aliniatele 2° si 3°, urmarirea penala poate avea loc si in cazul in care suspectul devine cetatean olandez abia dupa comiterea faptei. Articolul 5a 1. Legea penala olandeza se poate aplica si persoanelor straine care au un domiciliu stabil sau o sedere permanenta in Olanda si care se fac vinovate in afara granitelor Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 240b, 242 pana la 250 inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de catre o persoana care nu a atins inca varsta de 18 ani, de comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, paragraful al treilea, 311, primul paragraf, la aliniatul 6°, 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5°. 2. Urmarirea penala poate avea loc si atunci cand suspectul a primit domiciliul stabil sau sederea permanenta abia dupa comiterea faptei. Articolul 6 Legea penala olandeza se aplica: 1°. Functionarului olandez ce se face vinovat in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de Titlul XXVII din Cartea a Doua. 2°. Persoanei aflate in serviciul unei organizatii de drept international cu sediul in Olanda si care se face vinovata in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 362 pana la 364a inclusiv. Articolul 7 Legea penala olandeza se aplica capitanului de vas si pasagerilor aflati la bordul unui vas aflat in afara Olandei care se fac vinovati, chiar in afara bordului de una din infractiunile prevazute de titlul XXIX al Cartii a Doua si de Titlul IX al Cartii a Treia. Artikel 8 Aplicarea articolelor 2-7 este limitata de exceptiile recunoscute de dreptul international. Titlul II. Pedepse Articolul 9 1. Pedepsele sunt: a. Pedepse majore: 1°. Pedeapsa cu inchisoarea; 2°. Arestul; 3°. Activitati corectionale; 4°. Amenda; b. Pedepse complementare: 1°. Decaderea din anumite drepturi; 2°. Confiscarea; 3°. Pronuntarea publica a sentintei judecatoresti. 2. In ceea ce priveste infractiunile ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate sau amenda sau incalcarile legii ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate, judecatorul poate sa aplice pedeapsa prin activitate corectionala. O activitate corectionala consta fie intr-o ispasire prin munca, ca de exemplu efectuarea de munca neplatita fie intr-ocorectie, ca de exemplu respectarea unui proiect corectional sau de o combinatie a celor doua. 3. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea, arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, sau la activitate corectionala, judecatorul poate aplica de asemenea si o amenda. 4. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea sau arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, din care partea ce trebuie executata neconditionat cuprinde maximum 6 luni, judecatorul poate aplica de asemenea si pedeapsa prin activitate corectionala. 5. In cazurile in care legea permite, o pedeapsa complementara poate fi pronuntata atat separat cat si impreuna cu pedepsele majore, precum si impreuna cu alte pedepse complementare. Articolul 9a In situatia in care judecatorul ia in considerare cu multa atentie, in legatura cu gravitatea cea mai mica a faptei,

3

2. 3. stabilite de autoritati pe baza unor masuri generale. calea judecatoreasca accesibila persoanelor mentionate la punctul b in ceea ce priveste deciziile-ce le afecteaza in mod direct -referitoare la regimul institutional ca si deciziile referitoare la plasarea sau transferul acestor persoane. de incheiere a acesteia sau a deciziei de a nu fi internat intr-o institutie corespunzatoare. Articolul 10 1. Ea poate fi aplicata pt. Condamnatul poate face apel intr-un interval de maxim 4 saptamani de la comunicarea sentintei la Consiliul pt. e. articolele 37c. stabilite pt. infractiunea comisa atat pedeapsa cu inchisoarea pe viata cat si pe cea cu inchisoare temporara. in urma formularii unei recomandari bine motivate. c. O persoana condamnata la pedeapsa cu inchisoarea a carei situatie intra in atentia justitiei din cauza unor debilitati sau a tulburarilor patologice ce afecteaza capacitatea de judecata. aplicarea legii penale si protectiei minorilor impotriva deciziei de internare. 2. Articolul 13a [Abrogat pe 17-02-1999] Articolul 13b [Abrogat pe 01-06-1999] 4 . persoanele deferite justitiei. b. al doilea paragraf. 3. Articolul 11 In baza legii se stabilesc reguli in legatura cu executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate. Se poate aplica de asemenea si precizarea cuprinsa in Capitolul XVI din Constitutie referitoare la ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. printre care consilierea de catre specialisti in stiinta comportamentului. Articolul 12 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 12a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 13 1. tinand cont de cine a emis in numele autoritatilor ordinul de ingrijire medicala. actelor teroriste. poate stabili in sentinta ca nu este necesara aplicarea vreunei pedepse sau a vreunei masuri punitive. conform precizarilor articolului 37b. Pedeapsa cu inchisoarea este temporara sau pe viata. in ultima instanta de catre Ministerul de Justitie. 37d si 37e se vor aplica in mod asemanator in accest caz. in pofida recomandarii judecatoresti. 5. maximum 20 de ani consecutivi in situatiile in care judecatorul poate alege pt. indicarea si precizarea institutiilor destinate executarii acestor pedepse si masuri. poate fi internata intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite justitiei. procedura ce trebuie urmata. Aceste reguli stabilesc in orice caz frecventa deciziilor judecatoresti. Aceste reguli se refera oricum la: a. f. In virtutea unor masuri generale ale autoritatilor se vor formula reguli mai concrete referitor la aceasta evaluare. Ea nu poate depasi in nici un caz perioada de 20 de ani. regimul institutiilor. se va evalua la intervale regulate de timp daca condamnatul trebuie internat intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite jusitiei. situatiile si modul in care pot avea loc limitari ale drepturilor fundamentale ale persoanelor mentionate la punctul b. Internarea in virtutea primului paragraf precum si incheierea acestei internari se vor face respectand reguli. asa cum este preavzut in articolele 37b sau 38c. d. 4. conducerea institutiilor si supravegherea lor . sau a celor precizate de articolul 44. In cazul in care unui condamnat la inchisoare i se aplica in acelasi timp din partea autoritatilor si masura de deferire cu ordin de a fi ingrijit. precum si modul in care trebuie sa se desfasoare o asemenea evaluare. datate si semnate de catre 2 specialisti in stiinta comportamentului din specilatati diferite-printre care si un psihiatru-care au consultat persoana in cauza. O astfel de recomandare trebuie sa fie formulata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si separat de fiecare dintre ei.personalitatea faptasului sau circumstantele producerii faptei precum si cele care ies la iveala ulterior. selectia persoanelor care au de executat in aceste institutii pedepsele si masurile mentionate mai sus. recidivarii. Transferul intr-o alta institutie si apelul impotriva acestuia vor putea fi efectuate de catre condamnat conform regulilor corespunzatoare transferului si apelului impotriva acestuia. 4. Durata pedepsei temporare cu inchisoarea este de minimum o zi si de maximum 18 ani consecutivi. si in care se depaseste perioada de 15 ani datorita maririi pedepsei pe baza cumulului de infractiuni.

Judecatorul care a stabilit conditia poate scurta sau prelungi o singura data eliberarea conditionata. la aliniatele 3° si 4°. Articolul 14b 1. 3°. se poate aplica atat articolul 23. 3. 4. 2. Despagubirea totala sau partiala a pagubelor cauzate de fapta penala in termenul ce trebuie stabilit de judecator. judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata.ce va fi stabilita de judecator – la fondul pt. in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. 4°. in cea de-a 15-a zi dupa pronuntarea sentintei finale in situatia in care este inmanata sau trimisa o instiintare conform celor prevazute in Codul de Procedura Penala la articolul 366a. in cea de-a 15-a zi dupa aducerea la cunostinta. In cazul unei condamnari la inchisoare pt. Eliberarea conditionata cuprinde in situatiile precizate de articolul 14c. 4. pagube provocate de infractiuni violente sau in contul unei institutii care se ocupa ca activitate de baza de nevoile victimelor faptelor penale. b. 2°. Plata unei cautiuni ce va fi stabilita de judecator. stabileste cu ocazia aceasta o eliberare conditionata. 3. la arest. In situatia unei condamnarii la inchisoare pentru mai mult de un an dar maximum 3 ani. 2. Eliberarea conditionata incepe: a. la primul si cel de-al doilea paragraf. Plata unei sume. Aplicarea articolului 14a se face cu conditia generala ca persoana condamnata sa nu se faca vinovata de comiterea vreunei fapte penale inainte de expirarea eliberarii conditionate. 3. Suma nu poate depasi amenda maxima ce poate fi aplicata pentru savarsirea faptei penale. La aplicarea articolului 14a se pot pune in continuare urmatoarele conditii speciale: 1°. Internarea condamnatului intr-o institutie de ingrijire medicala pe o perioada ce va fi stabilita de judecator si care este cel mult egala cu eliberarea conditionata. Procuratura este insarcinata cu urmarirea indeplinirii conditiilor. si care sa fie cel mult egala cu diferenta dintre amenda maxima ce poate fi aplicata pentru fapta comisa si amenda acordata. la activitati corectionale sau la amenda. la primul paragraf si la al doilea paragraf. al treilea paragraf. fara a include si inchisoarea pentru neplata amenzii. fie la 5 . in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. la aliniatul 3° en 4°. Nu se in calcul pt. judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia de maximum o treime sa nu fie executata. 2. primul si al doilea paragraf cat si articolul 24. La stabilirea uneia din conditiile speciale mentionate la paragraful al doilea. Judecatorul poate insarcina atat o institutie de reincadrare sociala indicata de autoritati in baza masurilor generale cat si un angajat special al unei astfel de institutii sa ajute condamnatul sa respecte conditiile impuse. Conditiile speciale nu au voie sa limiteze libertatea condamnatului de a-si manifesta credinta sau convingerile existentiale precum si statutul sau social. maximum un an de zile. 2. maximum 2 ani iar in celelate cazuri maximum 3 ani. eliberarea conditionata perioada de timp in care condamnatul a fost privat de libertate pe drept.Articolul 13c [Abrogat pe 01-06-1999] Articolul 13d [Abrogat pe 24-12-1975] Articolul 14 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 14a 1. Judecatorul poate de asemenea decide in cazul pedepselor adiacente ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. si pe care acesta trebuie sa le respecte pe durata intregii eliberari conditionate sau a unei parti din aceasta ce va fi stabilita in cadrul condamnarii. Articolul 14e [Abrogat pe 02-02-1998] Articolul 14f 1. 5°. Articolul 14d 1. ce poate fi mai scurt decat eliberarea conditionata. Alte conditii speciale. Judecatorul care decide ca pedeapsa stabilita de el sau o parte a acesteia sa nu fie executata. in ceea ce priveste comportamentul condamnatului. Articolul 14c 1. in situatia in care instiintarea trebuie sa fie adusa la cunostinta conform prevederii Codului de Procedura Penala la articolul 366a.

punctul a. sa modifice sau sa anuleze o sarcina asa cum prevede articolul 14d. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot lua la cunostinta de continutul actelor inaintea inceperii cercetarii. Cercetarea are loc in sedinta deschisa. fie la cererea condamnatului. sau pe persoana imputernicita in mod special de catre condamnat. ea nu va fi solutionata de o singura camera a tribunalului regional. 6 . 3. procuratura trebuie sa depuna o concluzie in termenul cel mai scurt de la primirea scrisorii de solicitare. conform careia suma va intra in totalitate sau partial in visteria statului. analizarea solicitarii are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. daca acesta este autorizat sa fie informat in prima instanta asupra comiterii faptei. Decida ca sentinta suspendata sa fie totusi pusa in aplicare. comisa inainte de expirarea eliberarii conditionate. 4.cererea unui minister public. 2°. cerandu-le amandurora sa fie prezenti la cercetare. Atat procuratura cat si condamnatul sunt autorizati sa apeleze la martori si specialisti atat direct cat si prin citatii scrise. Judecatorul la care se face referire in primul paragraf poate de asemenea ca pe perioada eliberarii conditionate sau pe perioada unei eliberari conditionate reduse sa modifice sau sa anuleze conditiile speciale sau termenul la care sunt limitate aceste conditii in cadrul eliberarii conditionate. in situatia in care prezentarea sumara a actelor il determina sa ia aceasta decizie. cel ce este autorizat sa se ocupte de solicitarea este: a. In cazul in care condamnatul este urmarit din cauza comiterii unei fapte penale. sau de o persoana imputernicita in mod special de catre condamnat in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal. va fi datata cu ziua in care a sosit la grefa. Prelungirea se poate face pt. o parte a sentintei suspendate sa fie totusi pusa in aplicare. Se pot aplica de asemenea si prevederile articolului 34 din Codul de Procedura Penala. Prin aducerea solicitarii sau a concluziei la cunostinta condamnatului. judecatorul poate stabili o activitate corectionala conform prevederilor din articolul 9. aceasta. In cazul in care conditia impusa nu este respectata. Articolul 14g 1. care este urmarit condamnatul. Cand se plateste o cautiune in baza articolului 14c. Procuratura este prezenta la cercetare si este audiata cu privire la cazul cercetat. daca acesta este autorizat sa ia la cunostinta fapta sau faptele in baza careia (carora)a fost pronuntata sentinta la care face referire solicitarea. 2. solicitarea este inmanata de catre procuratura insarcinata cu urmarirea faptei si poate fi aprobata doar cu ocazia unei sentinte in aceasta problema. Judecatorul care a stabilit pedeapsa este autorizat sa se ocupe de solicitare. 3. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot fi prezenti la cercetare si in acest caz vor si audiati. tribunalul teritorial (supracantonal). judecatorul poate decide sa nu analizeze solicitarea sau cererea cu o zi inainte de cercetarea cazului. In locul unei decizii privind executarea unei pedepse privative de libertate. In situatia prevazuta de articolul 14g. sau poate atat sa puna conditii speciale suplimentare cat si sa stabileasca. Condamnatul poate fi asistat fie de un avocat. pt. Solicitarea procuraturii nu poate fi acceptata daca solicitarea a fost prezentata mai tarziu de 3 luni de la expirarea eliberarii conditionate. 5. In situatiile prevazute de articolele 14f si 14g procuratura actioneaza prin depunerea unei solicitari sustinute de diverse motive. In cazul in care condamnatul adreseaza o cerere in vederea aplicarii articolului 14f. judecatorul poate lua in continuarea o decizie. 2. judecatorul poate ca in urma primirii unei solicitari din partea procuraturii si gasind un temei pt. 5. b. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. cel mult un an de zile. In cazul in care solicitarea cere executarea pedepsei cu inchisoarea pentru mai mult de un an. Imediat dupa depunerea solicitarii sau a concluziei. . fraza a doua. a fi prezenti la cercetarea cazului. 2. in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal. procuratura convoaca atat pe condamnat cat si pe persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin. 3. si tinand cont in totalitate de prevederile articlolului 14f sa: 1°. Acelasi lucru este valabil si in ceea ce il prveste pe avocatul condamnatului. Solicitarea la care se face referire in primul si cel de-al doilea paragraf. Articolul 14i 1. al treilea paragraf. aliniatul 3°.. 4. Articolul 14h 1. aliniatul 3° Se pot aplica de asemenea si articolele de la 22c pana la 22k inclusiv. Decida ca in cadrul mentinerii sau modificarii conditiilor. In aceasta situatie. primul paragraf. 2. judecatorul cantonal.

din care partea ce trebuie executata neconditionat este de mai mult de un an va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand a executat doua treimi din aceasta pedeapsa. 284. Ele nu sunt supuse nici unei prevederi juridice. 281. ca urmare a unei debilitati sau a unei tulburari mentale se afla internat intr-o institutie pentru ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. Dreptul de a cere returnarea cautiunii nu este transmisibil unei alte persoane. Artikel 15a 1.4. fara a afecta autorizatia judecatorului de a ordona returnarea intregii sume sau a unei parti din acea suma intr-un termen mai scurt. 4. condamnatul. Pt. va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand privarea de libertate a durat cel putin sase luni iar o treime din pedeapsa ce mai ramasese de ispasit a fost de asemenea executata. b. In acest caz partile de pedeapsa ce trebuiesc executate. in masura in care nu fac parte din pronuntari privind alte fapte penale. primul si al doilea paragraf. Condamnatul la pedeapsa privativa de libertate. Pe perioada cercetarii procuratura isi poate schimba solicitarea sau concluzia ca si condamnatul care isi poate schimba cererea. se pot aplica de asemenea si articolele 14h-14j. cu exceptia inchisorii pt. In situatia in care condamnatul trebuie sa execute mai mult de o pedeapsa privativa de libertate in totalitate sau partial. 326 pana la 329 inclusiv. 288. In cazul in care decizia contine o modificare a conditiilor speciale sau daca cu aceasta ocazie sunt adaugate conditii speciale suplimentare. Se pot aplica si articolele 570 en 570a van din Codul de Procedura Penala. se pot aplica de asemenea articolele 260. 310. 2. 3. 300. Arunci cand se plateste o cautiune conform prevederilor articolului 14c. Continutul deciziilor la care se face referire in primul paragraf este comunicat de catre procuratura in mod nealterat condamnatului precum si persoanei insarcinate a-i oferi ajutor si sprijin precum si acelei persoane care iese de sub acuzatie cu ocazia acestei decizii. 311. 3. 331. al doilea paragraf. 269 pana la 277 inclusiv. arest preventiv sau detentie in strainatate in urma unei cereri de extradare din partea statului olandez va fi luat in calcul in cadrul aplicarii pedepsei. al treilea paragraf. se va cere executarea acestora pe cat posibil una in continuarea celeilalte. s-a observat ca condamnatul a avut abateri grave de la comportamentul pe care trebuia sa-l aiba dupa 7 . conform prevederilor artocolului 14g. 345. timpul petrecut de catre condamnat inainte de pronuntarea sentintei in arest. primul paragraf. condamnatul este condamnat fara drept de apel in cazul unei infractiuni in care se permite arestul preventiv in baza articolului 67. In situatiile in care cercetarea cazului nu are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. al doilea paragraf. In cazul unei solicitari sau a unei cereri prevazute in paragraful precedent. Returnarea banilor se va efectua de indata ce s-a stabilit ca o asemenea decizie judecatoreasca(mentionata anterior) nu mai poate fi luata. 286. primul paragraf. 299. in masura in care suma nu a intrat deja in visteria statului in baza unei decizii judecatoresti. care este urmarit condamnatul. Articolul 14l [abrogat per 01-01-1987] Articolul 15 1. 5. primul paragraf. 289. 287. 322. vor fi considerate ca o singura pedeapsa privativa de libertate. . Articolul 14k 1. 5. 309. 318. 316. Artikel 14j 1. 268. exceptand situatia in care conform articolului 68. 301. Deciziile judecatoresti referitoare la solicitarile procuraturii sau la cererile condamnatului sunt bine argumentate si sunt pronuntate public. al doilea si al treilea paragraf. 320. c. comunicarea se face prin instiintarea personala a condamnatului. Articolele mentionate la paragraful al patrulea nu se pot aplica in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu se cunoaste deloc sau se cunoaste doar partial. primul si al treilea paragraf. neplata amenzii. 315. si 346 din Codul de Procedura Penala. al doilea si al treilea paragraf. Condamnatul la pedeapsa de privare temporara de libertate. 6. al doilea paragraf. 2. primul. ca urmare a unei solicitari a procuraturii sau ca urmare a cererii condamnatului. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf atunci cand in baza articolului 14g se ordona executarea intregii pedepse privative de libertate sau a unei parti a acesteia. 2. aplicarea paragrafelor precedente. primul paragraf din Codul de Procedura Penala si care a fost comisa dupa inceperea executarii pedepsei intiale. din care partea ce trebuie executata neconditionat este de cel mult un an. 290 pana la 297 inclusiv. ultima fraza din Codul de Procedura Penalat timpul respectiv a fost deja scurtat din cauza unei alte pedepse executate de catre condamnat. 278. aliniatul 3°. 324. Punerea in libertate inainte de termen poate fi amanata sau nepusa in aplicare in cazul in care: a. 6. pentru care se poate aplica acest articol precum si articolul 15a. iar starea sa necesita continuarea tratamentului in cadrul institutiei respective. aceasta va fi inapoiata condamantului. 319.

Daca curtea de justitie respinge solicitarea in intregimea ei sau doar partial. Se admite o prezentare mai tarzie a cererii din partea Procuraturii in cazul in care aceasta(procuratura) explica in mod credibil cum ca a aparut ulterior o circumstanta din cele prevazute in primul paragraf. 320. In timpul in care cutea de justitie trebuie sa se pronunte asupra solicitarii primite. In numele procurorului general ea va fi adusa la cunostinta de indata atat procuraturii cat si condamnatului.. 4. 269. 287. primul. decide ca in baza cauzelor enumerate in primul paragraf ar exista un motiv pentru amanarea cu un anumit termen sau anularea unei puneri in libertate inainte de termen. 270. Procuratura va trimite curtii de justitie impreuna cu solicitarea sa si actele ce au legatura cu aceasta. Se pot aplica de asemenea si prevederile din si in baza articolului 34 din Codul de Procedura Penala. ea decide prin aceasta punerea in libertate a condamnatului la termenul prevazut in solicitare. 322. Punerea in libertate inainte de termen poate fi de asemenea amanta sau nepusa in aplicare. Condamnatul va fi pus in situatia de a fi prezent la cercetarea cazului sau si de a fi asistat de avocatul sau. dupa inceperea executarii pedepsei. In cazul in care nu reiese ca condamnatul ar avea un avocat. 290 pana la 297 inclusiv. si d s-au petrecut in timpul perioadei in care pedeapsa cu inchisoarea a fost redusa ca urmare a articolului 27. 7. al patrulea si al cincilea paragraf. ca urmare a cererii condamnatului. Articolul 15d In cazurile in care curtea de justitie va respinge total sau doar partial o solicitare. Articolele mentionate in al saselea paragraf nu pot fi aplicate in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu este cunoscuta deloc sau este cunoscuta doar partial. Articolul 15b 1. In cazul in care procuratura. Procurorul general va fi prezent la cercetarea cazului si va fi audiat in legatura cu acesta. Cercetarea are loc in sedinta publica. al doilea si al treilea paragraf. primul paragraf. 324. biroul de asistenta juridica sa desemneze un avocat. asupra careia s-a decis o amanare. condamnatul se sustrage de la executarea ei sau face o incercare in acest sens. Decizia curtii de justitie referitoare la o solicitare va fi bine argumentata si pronuntata public. 3. O copie a solicitarii va fi trimisa condamnatului. Nu este nici o cale legala de a ataca decizia curtii de justitie. aliniatele b. 273. 315. in situatia in care faptele sau circumstantele prevazute in primul paragraf. 319. pot fi platite la cererea condamnatului daune din partea statului pentru paguba suferita in urma privarii de libertate. insarcinata cu pronuntarea sentintei. exceptand situatia in care constata ca cererea procuraturii nu poate fi acceptata. si 346 din Codul de Proceduta Penala. primul paragraf. 2. ca si procuraturii de pe langa tribunalul care a stabilit cea mai lunga pedeapsa privativa de libertate. al doilea paragraf. presedintele curtii de justitie insarcineaza. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. 272. 90 si 93 din Codul de Procedura Penala. 3. Presedintele curtii de justitie decide pe baza acestora cu o zi inainte de cercetarea cazului. 5. al doilea si al patrulea paragraf. grefierul va inmana procurorului general al curtii de justitie o copie de mana a solicitarii si actelor ce o insotesc. Daca nu se constata asa ceva. sa fie amanata sau sa nu aiba loc. Atat procurorul general cat si condamnatul sunt autorizati sa citeze direct sau in scris martori si experti pentru a fi prezenti la cercetare. 281. 4. Solicitarea va cuprinde motivul pe care se bazeaza. fraza a doua. daca dupa decizia initiala a aparut o noua circumstanta ca aceea prevazuta in primul paragraf al articolului 15a. 6. Se pot aplica de asemenea si articolele 268. Articolul 15c 1. Curtea de justitie poate decide din proprie initiativa sa audieze si alte persoane. al treilea. In cazul in care curtea de justitie da curs solicitarii procuraturii. In situatiile prevazute in al cincilea paragraf din articolul 15 aceasta atributie revine procuraturii de pe langa tribunalul unde s-a pronuntat ultima oara sentinta definitiva. 5. Condamnatul si avocatul sau pot afla continutul actelor inainte de inceperea cerecetarii. 277. fara amanare. ce vor fi decise in baza paragrafului al doilea din artocolul 15b. 345. 271. Solicitarea prevazuta in paragraful al doilea trebuie sa soseasca la grefa cel tarziu cu 30 de zile inainte de data la care trebuie sa aiba loc punerea in libertate inainte de termen ca urmarea a articolului precedent. ea va decide la ce data poate fi pus condamnatul in libertate inainte de termen 3. primul si al doilea paragraf. Procuratura este autorizata sa solicite ca punerea in libertate inainte de termen. 2. primul paragraf. primul si al doilea paragraf. 2. 288. 326 pana la 331 inclusiv. primul paragraf.inceperea executarii pedepsei . trebuie sa adreseze de indata o solicitare in acest sens Curtii de Justitie din Arnhem. 289. primul. al doilea si al treilea paragraf. primul si al treilea paragraf. Se pot aplica de asemenea si articolele 89. d. 284.c. 4. Articolul 15e [Abrogat pe 01-01-1987] 8 . condamnatul nu va putea fi pus in libertate inainte de termen.

Articolul 20 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 21 Durata pedepsei cu inchisoarea temporara sau a arestului va fi precizata in sentinta judecatoreasca in zile. 3. 4. saptamani si ani.Articolu 15f [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15g [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15h [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 16 Prevederile privind relglementarea mai exacta a acordarii ajutorului si sprijinului condamnatilor. Se poate aplica de asemenea articolul 147 din Codul de Procedura Penala. Durata inchisorii pentru neplata amenzii se precizeaza in zile. Procuratura poate schimba pedeapsa stabilita in ceea ce priveste modul in care vor trebui desfasurate 9 . Ea poate fi stabilita la maximum un an si patru luni in cazurile in care durata de un an este depasita din cauza cresterii pedepsei in situatia cumulului de pedepse. Procuratura poate prelungi cu inca un an acest termen fie din proprie initiativa fie la cererea condamnatului. 2. Articolul 22f 1. procuratura poate sa obtina informatii. Atunci cand este executata o parte din activitatea corectionala. Durata arestului este cel putin o zi si de cel mult un an. Termenul in care trebuie executata activitatea corectionala se va prelungi cu perioada de timp in care condamnatul a fost privat pe drept de libertate ca si cu perioada de timp in care lipsseste in mod nepermis.din partea unor organisme si persoane ce sunt active in domeniul reincadrarii sociale a fostilor detinuti. si nu in fractiuni ale acestora. durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. Articolul 22e In privinta modului in care este. Termenul in care trebuie sa fie executata activitatea corectionala este de un an de la irevocabilitatea sentintei. Pentru fiecare doua ore de activitate corectionala nu se acorda mai mult de o zi. Sentinta va preciza daca activitatea corectionala va consta in pedeapsa prin munca. saptamani sau luni intregi. ca pedepsele privative de libertate sa fie executate in Europa. Daca aceasta reducere are drept consecinta ca pentru o parte a unei zile. se va aplica inchisoarea pentru neplata amenzii. trebuie executata inchisoarea pentru neplata amenzii. 2. In sentinta prin care se stabileste activitatea corectionala. Ea va trimite o instiintare referitoare la aceasta modificare cat de curand posibil condamnatului. 2. Articolul 22d 1. sau conform prevederilor articolului 44. Articolul 22 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 22a Conducerea Departamentului de Justitie este autorizata sa decida in circumstante speciale vizand securitatea statului. vor fi sau sunt executate activitatile corectionale. atunci aceasta rotunjire se face in plus pentru a obtine un numar intreg de zile. 3. judecatorul ordona ca in cazul in care condamnatul nu va executa pedeapsa in conditiile cerute. 4. Articolul 17 [Abrogat pe 01-01-1987] Artikel 17a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 18 1. 3. Articolul 22b [Aborgat pe 01-02-2001] Articolul 22c 1. din care nu mai mult de douasutepatruzeci de ore pedeapsa prin munca. pedeapsa corectionala sau o combinatie a celor doua. Numarul maxim de ore al activitatii corectionale este de patrusuteoptzeci.repectand reguli stabilite in baza prevederilor generale ale conducerii. Inchisoarea pentru neplata amenzii dureaza minim o zi si maxim opt luni. vor fi stabilite prin sau in baza masurilor generale ale conducerii. Ea nu poate depasi in nici un caz durata de un an si patru luni. recidivarii. Sentinta poate preciza si modalitatea desfasurarii activitatilor ce trebuie indeplinite sau proiectul corectional ce trebuie urmat. Articolul 19 In cazul condamnarii la arest sau la arest pentru neplata amenzii se poate aplica de asemenea si articolul 13. ca si numarul total de ore cat va dura pedeapsa. in afara Regatului Olandei.

a cincea categorie. executarea acesteia. 3. respectiv a treia categorie. 2. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. 14i si 14j ale prezentului cod. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. € 2 250. 3. a treia categorie. 7. in termen de 14 zile de la primirea acesteia. Articolul 22k Cu ajutorul sau in baza prevederilor generale ale conducerii. procuratura poate ordona efectuarea inchisorii pentru neplata amenzii. Acela ce este condamnat la plata unei amenzi este obligat sa plateasca catre stat prin intermediul procuraturii insarcinate cu aducerea la indeplnire a sentintei sau a arestului. a doua categorie. judecatorul paote stabili amenda la o suma care sa nu depaseasca prima. Valoarea amenzii este de minimum € 2. respectiv a treia categorie. 2. € 225. a patra categorie. 4. Articolul 22h In ceea ce priveste solutionarea plangerii mentionate la articolul 22f. Condamnatul poate depune o plangere impotriva incunostiintarii mentionate la paragraful al doilea. doar in perioada in care trebuie executate activitatatile corectionale. € 4 500. prevazuta de articolul 22c. respectiv o infractiune. daca categoria de amenda stabilita pentru acea fapta nu permite stabilirea unei pedepse corespunzatoare. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate conform deciziei procuraturii. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate in conformitate cu decizia procuraturii. primul paragraf. Se poate aplica de asemenea si paragraful precedent in cazul condamnarii unei companii fara personalitate 10 . € 450 000. ca si pedeapsa asa cum a fost ea stabilita in amanunt pt. Prin aceasta modificare. Exista sase categorii: prima categorie. Articolul 22g 1. al treilea paragraf si articolul 22g al treilea paragraf. primul paragraf. pentru care este prevazuta o amenda. In situatia condamnarii unei persoane juridice. suma stabilita prin sentinta judecatoreasca in termenul stabilit. Pentru o incalcare.activitatile sau respectat proiectul corectional. se pot aplica de asemenea si articolele 14h. Articolul 23 1. precum si drepturile si indatoririle ce revin unei persoane condamnate sa executate o activitate corectionala. perioada ce va urma. in cazul in care decide ca condamnatul nu va putea sau nu a putut executa activitatile corectionale intr-un mod care sa corespunda in totalitate pedepsei stabilite. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil. € 45 000. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. in situatia in care suma aceasta este mai mare decat cea prevazuta ca amenda pentru fapta penala corespunzatoare. 4. 8. se poate stabili o amenda de pana la maxim valoarea categoriei de amenda imediat urmatoare. procuratura se va apropia cat de mult posibil de pedeapsa stabilita. aceasta(procuratura) va instiinta cat de curand posibil condamnatul de aceasta decizie. sau articolul 22g primul paragraf. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. Articolul 15 nu se poate aplica in ceea ce priveste executarea inchisorii pentru neplata amenzii. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. Articolul 22j In cazul in care procuratura decide ca activitatea corectionala stabilita este executata conform cerintelor. 5. 6. la judecatorul care a stabilit pedeapsa. se stabilesc reguli mai exacte in ceea ce priveste continutul activitatii corectionale. cu exceptia primei fraze a primului paragraf. In cazul in care condamnatul nu incepe executarea activitatii corectionale sau daca procuratura este de parere ca condamnatul nu executa activitatea corectionala stabilita asa cum trebuie. respectiv o infractiune. al treilea paragraf sau in termen de trei luni de la expirarea acestui termen. 2. precizate la articolul 22c. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. Pentru o incalcare. Condamnatul poate depune o plangere impotriva instiintarii mentionate la paragraful al doilea. pentru care este prevazuta o amenda. Articolul 22i Procuratura poate lua o decizie dupa cum prevede articolul 22f. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil.. judecatorul poate stabili o amenda care sa nu depaseasca ca valoare prima. precum si articolul 449. ca si numarul de zile de inchisoare pentru neplata amenzii. dar pentru care nu este stabilita nici o categorie de valoare. a sasea categorie. Amenda maxima care poate fi stabilita pentru o fapta penala este egala cu valoarea categoriei stabilite pentru acea fapta. 3. € 11 250. fraza a doua. in termen de 14 zile de la primirea acesteia. la judecatorul care a stabilit pedeapsa. al treilea paragraf din Codul de Procedura Penala.

Inchisoarea pentru neplata amenzii poate dura minim o zi si maxim un an. Atunci cand in urma unei condamnari irevocabile la plata unei amenzi. poate fi direct solicitata in totalitate.juridica sau a unei societati. Articolul 27 1. 5. acest ordin nu va fi dus la indeplinire. atunci se va prceda la o rotunjire in plus pentru a stabili un numar intreg de zile. Articolul 24d [Abrogat pe 01-09-2003] Articolul 24e Prevederile articolului 15 nu se pot aplica in situatia executarii inchisorii pentru neplata amezii. durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. b. judecatorul va tine seama de puterea financiara a suspectului tinand cont de aceasta la stabilirea unei pedepse adecvate la adresa suspectului. 4. saptamani sau luni intregi. Daca in cadrul sentintei se stabilesc una sau mai multe amenzi care insumate reprezinta o suma de minim € 225. celorlalti condamnati. in ziua incare sentinta judecatoreasca este pusa in aplicare. judecatorul este autorizat sa hotarasca in momentul pronuntarii sentintei plata in rate a sumei de catre condamnat. 3. judecatorul va stabili de asemnenea la pronuntarea sentintei termenele la care vor fi platitie a doua si – in cazul in care amenda poate fi platita in mai multe rate. cu o cincime. La stabilirea pedepsei temporare cu inchisoarea. in situatia in care nu se stabileste nici plata integrala si nici o despagubire din partea vinovatului. nu se mai pot aplica paragrafele precedentele ale prezentului articol. suma ce trebuie platita nu este platita la termenul stabilit pentru aceasta. atunci suma. 3. Se poate aplica de asemenea si articolul 51. Din motive juridice suma va fi crescuta in aceasta situatie cu € 10. Nu au voie sa depaseasca in totalitate o perioada de doi ani. Procuratura va atrage atentia condamnatului asupra celor precizate de catre al doilea paragraf. Daca da acest ordin in cazul unor activitati corectionale. Se poate aplica paragraful precedent si in cazurile in care plata are loc dupa ce a fost deja executata o parte din inchsoarea pentru neplata amenzii. ultimul paragraf. Articolul 24a 1. atata timp cat condamnatul respecta indatoririle ce-i revin in urma regulilor stabilite indeaproape. Articolul 24 La stabilirea amenzii. Fiecare rata va fi stabilita la minim € 45. 2. In cazurile incare procuratura. oricum cu minim € 20. a arestului sau a activitatilor corectionale. Articolul 25 [Abrogat pe 01-01-1999] Artikel 26 Pedeapsa cu inchisoarea si arestul se aplica. condamnatul va fi fi somat in scris de catre procuratura sa plateasca amenda. vor fi crescute in conitnuare din motive juridice. Articolul 24b 1. judecatorul va ordona aplicarea inchisorii pentru neplata amenzii. judecatorul ordona ca timpul petrecut de catre condamnat -pana la pronuntarea sentintei. Aceste termene vor fi stabilite la minim o luna si maxim trei luni. de indata ce a aparut o marire in baza primului paragraf. 5.in arest. sa fie luat in totalitate in calcul la stabilirea reducerii perioadei de executare a pedepsei. Pentru fiecare suma integrala de € 25. Durata inchisorii pentru neplata amenzii va fi stabilita in zile. Daca suma crescuta conform primului paragraf nu este platita dupa expirarea termenului precizat in scrisoarea de somatie. ca si partea ramasa neplatita din ea. condamnatilor care se afla in arest preventiv pentru fapta pentru care sunt condamnati. sau in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez. Daca condamnatul este o persoana juridica. 4. Se va urmari in primul rand efectuarea platilor de catre condamnat in vederea respectarii in totalitate a cresterilor stabilite in baza primului si a celui de-al doilea paragraf. intr-un spital psihiatric sau intr-o institutie unde este pus sub supraveghere clinica in urma unui ordin de supraveghere. nu se va stabili mai mult de o zi. 3. el va preciza in sentinta sa conform caror norme va avea loc reducerea 11 . 2. Daca in urma acestei reduceri va trebui executata o fractiune de zi. a acordat o amanare. Atunci cand este platita o parte din suma datorata. ca si plata la anumite termene. Articolul 24c 1. arest preventiv. in masura in care se impune utilizarea fiecareia dintre ele: a. In cadrul sentintei la care se stabileste amenda. 2. in ziua in care sentinta judecatoreasca intra in vigoare. In cazul aplicarii primului paragraf.urmatoarele rate. care sa nu fie necorespunzatoare venitului si averii sale. O amenda care poate fi platita in rate in baza unei hotarari judecatoresti prin aplicare articolului 24a. sau in privinta careia Procuratura a admis plata la anumite termene. imediat dupa ce condamnatul a ratat termenul de plata a amenzii.

Exercitarea unor anumite profesii. 2°. Articolul 30 [Abrogat pe 01-12-1905] Articolul 31 1. se pronunta sentinta in cazul unei alte fapte decat cea pentru care a fost ordonata executarea arestului sau a arestului preventiv. 2. Decaderea din dreptul prevazut de articolul 28. Pentru o durata de minim doi ani si de pana la maxim cinci ani in cadrul condamnarilor la inchisoare temporara sau arest. 3°. 2. primul paragraf. primul paragraf. ultima fraza din Codul de Procedura Penala. Se poate aplica de asemena si articolul 24. primul paragraf intra in vigoare in ziua in care sentinta judecatoreasca in aceasta privinta poate fi pusa in aplicare. trei sau mai multe fapte. Judecatorul poate emite un ordin echivalent in vederea stabilirea unei amenzi. Decizia judecatoreasca de confiscare poate fi pronuntata in cadrul condamnarii pentru orice fapta penala. Articolul 27bis [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27ter [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27quater [Abrogat pe 01-07-1965] Articolul 28 1. Daca da acest ordin. Ocuparea de functii. Pe toata viata pentru condamnarile la inchisoare pe viata. poate fi pronuntata. Decaderea din dreptul prevazut in primul paragraf. Activitatea in cadrul armatei. Articolul 29 Decaderea din dreptul de a ocupa functii. aliniatul 3° va fi pronuntata doar in cazul unei condamnari la inchisoare pentru cel putin un an de zile. sau pentru orice infractiune prin care acuzatul a incalcat a anumita datorie de servici. 3. 4°. 2°. aliniatul 3°. 4. 4°. Dreptul de a alege mebrii organelor reprezentative sau de a fi ales membru al acestor organe. in situatiile precizate de lege. Decaderea din celelalte drepturi prevazute de articolul 28. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in cazul unei condamnari la plata unei amenzi.in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez in scopul executarii sau a continuarii executarii acestei pedepse.perioadei de executare a pedepsei. Cele mentionate anterior nu vor putea fi aplicate in masura in care timpul acela a fost deja luat in totalitate in considerare pentru reducerea altei pedepse privative de libertate executate de catre condamnat. in cadrul condamnarii pentru orice infractiune in cadrul serviciului. in urma aplicarii articolului 68. Atunci cand se pronunta o decadere din drepturi. 5°. 3. sau de a activa in cadrul armatei. Articolul 32 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 33 1. va fi luat in considerare pentru reducerea perioadei de executare a pedepsei respective. 2. se va face din punctul de vedere al functiei pe care au ocupat-o pana in acel moment. Paragrafele precedente ale acestui articol pot fi aplicate si in situatiile in care in cadrul urmaririi penale concomitente pentru doua. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in situatia unei hotarari speciale. sunt: 1°. exceptand situatiile prevazute in Volumul al Doilea. 2. sau a altor functioari ce sunt angati pe viata. sau anumite functii. sau a unor anumite functii. doar in situatiile si in forma prevazute de lege. care sunt angajati fie pe viata. 3°. prima zi de arest are valoare de zi intreaga. Decaderea din drepturi a celor ce exercita puterea judecatoreasca. oportunitatea sau mijlocul oferite de functia pe care o detinea. La calcularea timpului ce poate fi scazut din durata pedepsei. Dreptul de a fi consilier sau factor de decizie (persoana de conducere) legal constituit(a). iar ziua in care arestul se incheie nu se va lua in considerare. sau prin care a facut uz de puterea. intra in vigoare in ziua in care condamnarea in aceasta privinta a devenit definitiva si irevocabila. va preciza in sentinta sa in virtutea carei norme va avea loc reducerea perioadei de executare a pedepsei. judecatorul va preciza si durata dupa cum urmeaza: 1°. Articolul 33a 12 . Articolul 27a Timpul petrecut -de catre persoana condamnata la inchisoare sau la arest . Drepturile din care poate fi decazut acuzatul in urma pronuntarii unei sentinte judecatoresti. fie temporar.

daca judecatorul nu decide contrariul. 24c si 25. 3. 2°. sau o compensatie in bani atunci cand aceasta este necesara pentru a preveni o inechitate la adresa condamnatului sau la adresa altei persoane careia ii apartin bunurile supuse confiscarii. ridicarea foloaselor dobandite ilegal (necuvenite) si despagubirea daunelor Articolul 36a Toate costurile ducerii la indeplinire a masurilor prevazute in aceasta sectiune. sau b. In cazurile in care judecatorul este obligat prin lege sa faca publica sentinta. Articolul 36b 1. 2.cu exceptia costurilor despagubirilor. 2. bunurile cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta penala. Unei sentinte judecatoresti prin care o persoana este condamnata din cauza unei fapte penale. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b . in situatia in care bunurile supuse confiscarii valoreaza mai mult decat suma stabilita in sentinta. In acest caz bunurile trebuiesc predate sau se va plati contravaloarea estimata. vor fi evaluate la o anumita suma. la fel cum sumele dobandite in urma punerii in aplicare a masurilor vor fi folosite de catre stat. f. . 2. pot fi interzise daca cel caruia ii apartin a stiut despre bunurile auspra carora sau in legatura cu care se exercita aceste drepturi. inclusiv a sumelor ce trebuie platite. Bunurile prevazute in primul paragraf de la aliniatul a si pana la e inclusiv si care nu apartin condamnatului pot fi supuse confiscarii daca: a. dreptul de a utiliza in scop de afaceri sau personal bunurile mentionate la aliniatele de la a si pana la e inclusiv. sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale. 2. aliniatul f. Articolul 33c 1. ce nu apartin condamnatului. 3. c. Tot ceea ce se obtine in urma aplicarii amenzilor sau a declaratiilor de confiscare va fi folosit in interesul statului.1. Titlul IIA. Articolul 33b In cadrul declaratiei de confiscare a unui bun material este cuprinsa si confiscarea amabalajului in care se afla acel bun. utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. Drepturile asa cum sunt ele precizate in primul paragraf. cel caruia ii apartin stia ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia. judecatorul poate ordona ca diferenta sa fie restituita ca despagubire. 3. 24c si 25. d. in cadrul pronuntarii sentintei. revin statului. ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia. Se pot confisca prin declaratie judecatoreasca urmatoarele bunuri: a. 3. 4. Cu ocazia declaratiei de confiscare a bunurilor. Judecatorul aproba o despagubire. Sechestru. in masura in care prin sau in baza vreunei legi nu se decide altceva. bunurile in legatura cu care a fost comisa fapta penala. in termenii prevazuti de primul paragraf. Sechestrul asupra bunurilor confiscate. bunurile care sunt destinate sau confectionate in vederea comiterii infractiunii. Articolul 36 1. Articolul 34 1. b. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste conform articolului 9a ca nu este necesara aplicarea 13 . in acest mod nu se aduce atingere nici unei persoane care are dreptul la aceasta suma.cad in sarcina statului. 2. cu exceptia celor dobandite in urma aplicarii masurii prevazute de articolul 36f. in declaratia de confiscare. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b . Judecatorul decide cui ii va fi platita despagubirea sau compensatia. e. el va decide in acelasi timp si modul in care va fi indeplinita aceasta obligatie. Bunurile care nu au fost confiscate. nu s-a putut stabili cui apartin aceste obiecte. bunurile cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea fapte penale. Costurile inchisorii sau ale arestului. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. Costurile anuntarii publice a sentintei vor fi estimate in sentinta la o suma exacta. Masuri Prima sectiune. sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale. Articolul 35 1. poate fi pronuntat in cadrul: 1°. utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. bunurile care apartin condamnatului sau pe care acesta le poate folosi in totalitate sau partial in interes personal si care au fost obtinute in cea mai mare parte prin comiterea faptei penale.

7.ca a fost comisa o fapta penala. aplicate in baza unor decizii anterioare. 5. ce are valoare de masura. al doilea si al treilea paragraf. Care au legatura cu comiterea faptei. prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare celui ce este condamnat in urma comiterii unei fapte penale i se poate aplica obligatia de a plati o amenda catre stat ridicandu-i-se astfel foloasele dobandite ilegal. 4°. Care au fost procurate in intregime sau in cea mai mare parte prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale. atunci cand trebuie incasata o despagubire. Judecatorul poate aplica masura daca si in masura in care suspectul poate fi solicitat de catre victima 14 . Obligatia poate fi aplicata persoanei mentionate la primul paragraf. si pentru care este initiata o cercetare financiar-penala. La aplicare unei masuri se tine cont de obligatiile la plata unei sume de bani in vederea ridicarii foloaselor dobandite ilegal. Confectionate sau destinate comiterii faptei. In cazul condamnarii unei persoane prin sentinta judecatoreasca in urma comiterii unei fapte penale. judecatorul poate sa tina cont de aceasta in momentul stabilirii sumei ce trebuie platita. In urma unei solicitari a procuraturii. La solicitarea procuraturii. pe de o parte iar pe de alta parte in masura in care aceste bunuri sunt de asa natura. prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare referitoare la persoana care este condamnata din cauza comiterii unei infractiuni. incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public. 3°. Judecatorul poate stabili suma ce trebuie platita la un nivel inferior valorii estimate a foloaselor. Conform prevederilor articolului 577c din Codul de Procedura Penala. Cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta. Articolul 36c Se pot supune sechestrului toate bunurile: 1°. daca se poate presupune-tinand cont de cercetarea respectiva. Masura poate fi aplicata impreuna cu pedepse si cu alte masuri. Articolul 36f 1. La stabilirea nivelului sumei la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. 2°. La cererea motivata a suspectului sau a condamnatului. 6. In cazul lipsei unei asemenea cereri. judecatorul poate adapta aceasta atributie ce-i revine. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste-intr-un mod ce nu contravine punerii in libertate sau scoaterii de sub urmarirea penala. Statul va inmana victimei in totalitate suma primita. Unei dispozitii judecatoresti extraordinare in urma unei solicitari a procuraturii. pot fi supuse sechestrului si bunurile ce apartin faptasului sau suspectului si care sunt de asa natura incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public si care sunt descoperite cu ocazia cercetarii faptei comise de catre el. 2. acestei persoane I se poate aplica obligatia de a plati catre stat o suma in folosul victimei. Se pot aplica de asemenea si articolele 33b si 33c. fie in virtutea functiei pe care o detine. 8. 3°. acestei persoane i se poate aplica obligatia de a plati o suma de bani statului in scopul ridicarii foloaselor dobandite in mod ilegal. Judecatorul stabileste suma la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. sau prin referire la venitul ce poate fi obtinut prin vanzarea publica a bunurilor. 4°.ca si fapta aceea sau alte fapte penale au dus in vreun mod la dobandirea de catre condamnat a unor foloase dobandite ilegal. in situatia in care situatia financiara actuala a acestuia precum si cea pe care este previzibil ca o va avea acesta in viitor nu este suficienta pentru a putea plati suma ceruta. 4. Articolul 36d In plus. 2. 5°.unei pedepse. fie la solicitarea procuraturii. ca si la ingreunarea descoperirii acestora. Printre foloase se include si neplata unor costuri. Articolul 36e 1. care a dobandit foloase prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale prevazute acolo sau a altora similare sau a unor fapte despre care exista suficiente indicii ca ar fi fost comise de catre ea si pentru pentru care se aplica o amenda din a cincea categorie. Cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea faptei. pentru care se poate aplica o amenda din a cincea categorie. dar numai daca acele bunuri pot servi la comiterea sau pregatirea unor fapte de acest gen. se vor scadea sumele solicitate de parti terte pagubite. ca de altfel si articolul 446 din Codul de Procedura Penala. 3. 3. Valoarea bunurilor care sunt trecute de catre judecator in contul foloaselor dobandite ilegal poate fi estimata prin valoarea de piata din momentul cand se ia decizia. precum si a faptei de a carei comitere este suspectat. judecatorul poate ordona un arest de pana la 3 ani pentru neplata datoriilor. 2.

Articolul 37c 1. al doilea paragraf.care au consultat pe inculpat. Artikel 37 1. La aplicarea paragrafului precedent judecatorul poate sa renunte la stabilirea unei pedepse. intelegandu-se prin aceasta implicit ca cresterea sumei datorate in urma aplicarii masurii revine statului. Masura poate fi aplicata impreuna cu alte pedepse si alte masuri. se rezuma mai intai la indeplinirea masurilor si apoi la plata cresterilor stabilite in baza pargrafului al patrulea. judecatorul poate prelua in sentinta sa o recomandare referitor la termenul la care trebuie sa inceapa deferirea in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. Internarea intr-un spital psihiatric si deferirea justitiei. 326a si 395 din Codul de Procedura Penala. Securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impune aplicarea acestei masuri. Sectiunea a doua. Judecatorul da un ordin precum cel mentionat in primul paragraf. 285. 285b. pentru ceilalti sau reprezinta in general un pericol la adresa securitatii persoanelor sau a bunurilor.de la al doilea si pana la al saselea paragraf inclusiv. judecatorul poate face uz de ea doar cu aprobarea procuraturii si a suspectului.printre care si un psihiatru. 2. judecatorul va lua in considerare continutul celorlalte recomandari si rapoarte ce au fost redactate cu privire la personalitatea suspectului. In masura posibilului specialistii in stiinta comportamentului vor redacta atat impreuna cat si fiecare in parte un raport privind refuzul inculpatului. 2. al doilea paragraf. 3. 6. numai dupa ce i se inmaneaza o recomandare bine motivatata. La stabilirea unui ordin asa cum este prevazut la primul paragraf. O asemenea recomandare trebuie redactata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si de fiecare in parte. chiar daca considera ca fapta poate fi pusa in seama suspectului. Al doilea paragraf nu se poate aplica daca inculpatul refuza sa coopereze la consultul ce trebuie efectuat in vederea redactarii recomandarii. Judecatorul va pretinde in masura posibilului redactarea unei alte recomandari sau a unui alt raport la realizarea careia/caruia inculpatul sa fie intr-adevar dispus sa coopereze si care sa-l poata lamuri asupra oportunitatii si necesitatii stabilirii unui ordin precum cel prevazut la primul paragraf.175. semata si datata de catre cel putin doi specialisti in stiinta comportamentului din discipline diferite. Judecatorul poate ordona ca acela care nu este responsabil de comiterea unei fapte penale din cauza unui handicap mental sau a unei tulburari psihice ce ii afecteaza capacitatea de judecata sa fie internat intr-un spital psihiatric pe termen de un an. 5. 4. Se pot aplica de asemenea si paragraful al doilea si al treilea din articolul 37. ca si gravitatea faptei comise sau multitudinea condamnarilor anterioare pentru infractiune. Articolul 37b 1. Fapta comisa de el reprezinta o infractiune pentru care se aplica comform prevederilor legale o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani sau mai mult.conform dreptului civil sa raspunda pentru paguba facuta prin comiterea faptei penale. Suspectul care prezenta la momentul comiterii faptei un handicap mental sau o tulburare psihica ce ii afecta capacitatea de judecata. din legea circulatiei pe drumurile publice din 1994. Se pot aplica de asemenea si articolele 24a si 24b. daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impun recurgerea la aceste ingrijiri. din legea Opiumului. Platile facute de condamnat catre stat. si 11. 3. 3. El poate da anumite indicatii conducerii institutiei cu privire la anumite ingrijiri. dar numai atunci cand este periculos pentru sine insusi. 2. intelegandu-se prin aceasta implicit ca adaptarea pedepsei cu inchisoarea pentru neplata amenzii sau a detentiei juvenile pentru neplata amenzii nu va ridica obligatia aparuta in urma aplicarii masurii de despagubire a victimei pentru daunele provocate. si 2°. daca: 1°. Daca aceasta recomandare este datata mai devreme de un an fata de inceperea audierilor. Ministrul de Justitie are grija ca pesoana deferita justitiei si care beneficiaza de inrijiri medicale prin decizia autoritatilor sa primeasca tratamentul necesar. precum si statutul juridic al persoanei deferite justitiei. sau daca intra in categoria infractiunilor prevazute de articolele 132. Se pot aplica de asemenea si articolele 24c si 77l. Articolul 37d 15 . primul paragraf. de la primul pana la al patrulea paragraf inclusiv. 2. Articolul 37a 1. In baza legii se stabilesc in urma unei decizii a autoritatilor reguli cu privire la acordarea de ingrijiri medicale. Daca judecatorul stabileste in urma unei decizii a autoritatilor si o pedeapsa cu inchisoarea pe langa masura de deferire in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. 318. 4. Judecatorul poate ordona ca persoana deferita justitiei prin decizia autoritatilor sa primeasca ingrijiri medicale. poate ca in urma ordinului judecatorului sa fie deferit justitiei. indicatii care sunt in interesul securitatii celorlalti sau al sigurantei generale a persoanelor sau a bunurilor.

Conform celor prevazute de articolele 38e sau 38j. va stabili atunci conditii privind comportamentul persoanei deferite justitiei. 2. Articolul 38a 1. Persoanele deferite justitiei pot fi ingrijite in institutii indicate de Minstrul Justitiei: a. durata acesteia poate fi stabilita la maxim trei ani in situatia prevazuta de primul paragraf al acestui articol. modifice sau sa ridice conditiile. primul paragraf trebuie sa respecte libertatea de credinta sau convingerea de viata si nu au voie sa ingradeasca libertatea civila.. 3. a devenit definitiva si irevocabila. Articolul 38c Judecatorul poate. responsabilitatea de a acorda ajutor si sprijin in vederea respectarii conditiilor impuse. institutii particulare. Conditiile prevazute in articolul 38. institutii regale (de stat). 2. 4. Daca judecatorul nu emite un ordin asa cum prevede articolul 37b. Articolul 38d 1.care sa corespunda anumitor cerinte stabilite prin sau in baza masurilor generale formulate de autoritati. Prin masuri generale ale autoritatilor pot fi puse conditii mai precise referitor la procedura de de deferire conditionata. Conditiile prevazute la primul paragraf dinarticolul 38 pot contine faptul ca persoana deferita justitiei trebuie sa se interneze intr-o institutie indicata de catre judecator. doar atunci cand persoana deferita justitiei s-a aratat dispusa sa respecte acea conditie. Articolul 38e 16 . respectarea conditiilor impuse. ca la solicitarea procuraturii sau la cererea persoanei deferite justitiei sau a avocatului acesteia. ce se calculeaza incepand cu ziua in care sentinta judecatoreasca. Articolul 37f [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37g [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37h [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37i [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37j [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 38 1. conform unor reguli stabilite pe baza masurilor generale din partea autoritatilor. fie cu un an fie cu doi ani. 4. tinand cont de cele prevazute de articolele precendete din cadrul acestei sectiuni: 1°. sau sa ia medicamentele prescrise de medicul curant si sa permita ca acestea sa-I fie administrate de catre medicul curant. Sa delege altei institutii decat celei insarcinate pana atunci. daca o conditie impusa nu este respectata. Procuratura urmareste indeaproape. daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor impun o asemenea prelungire. Daca in cadrul sentintei se apIica de asemenea si o masura privativa de libertate.sarcina de a oferi ajutor si sprijin persoanei deferite justitiei pentru a repecta conditiile impuse. ca la solicitarea procuraturii. Articolul 37e Costurile ingrijirii si tratamentului persoanelor deferite justitiei vor fi suportate de catre stat. sau daca interesul securitatii celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor o impun sa ordone si din partea autoritatilor ca persona deferita justitiei sa primeasca ingrijiri medicale. 2. sa fie tratata de catre un specialist indicat in sentinta. 3. Deferirea in fata justitiei este valabila pe o perioada de doi ani. b. Prin sau in baza unor masuri generale stabilite de autoritati se pot stabili reguli referitoare la cerintele care trebuiesc indeplinite de catre institutia indicata de judecator. in masura in care nu se stabileste altceva prin sau in baza vreunei legi. in urma unei cereri din partea procuraturii termenul de deferire in fata justitiei poate fi prelungit de catre judecator. O a doua prelungire poate avea loc doar in urma emiterii unui ordin precum cel prevazut de articolul 37b sau 38c. conduse de o persoana juridica stabilita in Olanda. Sa completeze. 2°. Judecatorul poate pune o conditie precum cea prevazuta de primul paragraf . 2.1. Judecatorul da de asemenea unei institutii indicate in sentinta . Articolul 38b Judecatorul poate. Ingrijirea se face de preferinta intr-o institutie particulara. prin care a fost ea stabilita. in scopul protectiei securitatii celorlalti ca si a securitaii si a bunurilor generale.

2. Articolul 38h 1. mai mult de o săptămână consecutiv este absentă din instituţia de îngrijire în care pe baza condiţiei este preluat. nu pot limita libertatea de serviciu religios sau privind convingerile despre viaţă şi libertatea politică. să modifice sau să anuleze condiţiile. este preluat într-o instituţie de îngrijire a persoanelor aflate sub supraveghere sau în alt spital psihiatric. poate înceta îngrijirea impusă de autoritate. Articolul 38g 1. la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia. la cererea ministerului public sau la cererea persoanei puse sub supraveghere sau a avocatului acestuia. Articolele 38. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere de către autoritate este sub îngrijire astfel încât pe baza legii din alte motive este privat de libertatea sa şi pe durata de timp în care această persoană este absentă în mod nepermis din această privare de libertate. la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia. sarcina de asistenţă şi sprijin pentru respectarea condiţiilor 17 . În cazul în care judecătorul termină îngrijirea pe baza primului punct. 509s. În pofida celor prevăzute la punctul 1. Îngrijirea ca urmare a dispoziţiei autorităţii poate fi oficial terminată condiţionat de către judecător. primul punct.. să completeze. Articolele 509p. 509t. subpunctul a.1. mai mult de o săptămână consecutiv este absentă în mod nepermis din instituţia de îngrijire a persoanei puse sub supraveghere. 509r. Condiţiile stabilite în punctul 2. punctul unu. Excluzând cele stabilite în articolul 38g. cu luarea în considerare a celor stabilite în articolele precedente ale acestei secţiuni: 1. c. b. acesta stabileşte pentru protecţia securităţii celorlalţi şi pentru protecţia securităţii generale a persoanelor şi bunurilor condiţii referitoare la comportarea celui pus sub supraveghere. d. precum şi securitatea generală cer o asemenea prelungire. în cazul în care securitatea altora. este privată în mod legal de libertate şi pe durata de timp în care această persoană este absentă în mod nepermis din această privare de libertate. punctul 2 şi 3 . în afara cazului în care absent mai multe de o săptămână consecutiv din acest spital. primul punct şi al cincilea din Legea de procedură penală se aplică în mod corespunzător. 4. 3. Într-un asemenea caz judecătorul termină îngrijirea impusă de autoritate condiţionat pentru durata ordinului dat de punere sub supraveghere. se aplică în mod corespunzător. 3. în cazul în care concediul de probă al unei persoane puse sub supraveghere a durat cel puţin douăsprezece luni. să transmită unei alte instituţii decât cea căreia anterior i s-a încredinţat acest lucru. este preluat într-un spital psihiatric. 2. Termenul de punere sub supravegherea autorităţii nu decurge: a. Prin măsuri generale ale conducerii pot fi şi alte reguli stabilite pentru procedura de terminare condiţionată a ordinului de îngrijire. termenul de punere sub supravegherea autorităţii poate fi prelungit. 2. Articolul 38f 1. după ce termenul de punere sub supraveghere a început. Durata totală a măsurii de punere sub supravegherea autorităţii nu depăşeşte patru ani. termenul de punere sub supravegherea autorităţii decurge şi atunci când cel pus sub supraveghere: a. fără ca această perioadă de punere sub supraveghere să fie prelungită. judecătorul poate. Articolul 38g. în afara cazului în care punerea sub supravegherea autorităţii este aplicată în cazul unui delict care este îndreptat sau creează pericol pentru intangibilitatea corpului uneia sau mai multor persoane. 2. în afara cazului în care această persoană este absentă din instituţie sau spital mai mult de o săptămână consecutiv. judecătorul. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere cu condiţiile stabilite în a articolul 38. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere care este în îngrijirea autorităţii. fraza a doua şi punctul 3 din articolul 38a se aplică în mod corespunzător. b. Articolul 38i Din obligaţie de serviciu. pe baza unei dispoziţii după este stabilit în articolul 13 sau ca urmare a celor prevăzute sau pe baza legii de principiu a Penitenciarelor. În cazul în care durata totală a punerii sub supravegherea autorităţii nu este limitată în timp. la luarea deciziei privind prelungirea punerii sub supraveghere pentru o perioadă de un an. 2. pe durata de timp persoana pusă sub supraveghere cu condiţii.

3. punerea sub supraveghere încetează în mod legal. Prin şi pe baza legii se stabilesc reguli privind executarea măsurii în cadrul şi în afara instituţiei şi privind poziţia juridică a celui căruia îi este aplicată măsura. Un ordin pentru plasarea într-un spital psihiatric expiră când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care referitor la aceeaşi persoană se dă un ordin privind plasarea într-un spital psihiatric. La aplicarea unei măsuri. judecătorul ia în consideraţie conţinutul celorlalte avize şi rapoarte elaborate privind condamnatul. nu a fost respectată o condiţie stabilită 2. precum şi pentru late probleme. În cazul în care cel condamnat este înrăit în legătură şi cu aceasta există o altă problematică la care comiterea faptelor este în dependenţă. 5. Judecătorul aplică măsura numai după ce a justificat-o cu probe. judecătorul poate da un ordin privind reluarea îngrijirii impuse de autoritate. trebuind să prezinte un aviz datat şi semnat privind oportunitatea sau necesitatea măsurii. sau 3.Articolul 38j 1. Articolul 38l 1. Plasarea într-o instituţie pentru delicvenţi sistematici Articolul 38m 1. interesul securităţii altora precum şi securitatea generală a persoanelor cere acest lucru. 2. judecătorul poate face uz de acesta numai cu acordul ministerului public şi al condamnatului. O punere sub supraveghere expiră când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care aceeaşi persoană din nou este pusă sub supraveghere. Judecătorul face tot posibilul pentru prezentarea unui alt aviz sau raport care să-i dea indicaţii privind oportunitatea sau necesitatea măsurii şi la care condamnatul este gata săi ofere colaborarea. Durata totală a terminării condiţionate a îngrijirii reprezintă cel mult trei ani. Secţiunea 3. în cazul în care: 1) faptul comis de către condamnat se referă la delict pentru care este admisă o detenţie permanentă. La stabilirea duratei măsurii judecătorul poate ţine seama de timpul pe care cel condamnat înainte de executarea sentinţei l-a petrecut în asigurare. 18 . care se calculează din ziua în care pronunţarea juridică prin care este aplicată devine definitivă. Plasarea are loc într-o instituţie indicată de ministerul nostru de justiţie pentru delicvenţi sistematici. 3. În cazul în care termenul stabilit la punctul doi este acordat. 3. Articolul 38o 1. precum şi numărul de delicte pentru care acesta a fost condamnat anterior. Măsura este valabilă pentru o perioadă de cel mult doi ani. În cazul terminării îngrijirii impuse de către autoritate punerea sub supraveghere poate fi prelungită de fiecare dată cu un an. când se aplică articolul 38e. 2. fără a se da un ordin pentru reluarea îngrijirii impuse de autoritate după cum se arată în articolul 38k. Măsura serveşte la protecţia societăţii şi la terminarea recidivei de către cel condamnat. faptul este comis după efectuarea acestor pedepse sau măsuri şi în continuare se poate lua în mod serios în considerare că cel condamnat va comite din nou un delict. Un ordin de plasare într-un spital psihiatric se termină în mod legal atunci când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care referitor la aceeaşi persoană se face punerea sub supraveghere cu o dispoziţie de îngrijire impusă de autoritate precum şi un ordin de reînnoire a unei asemenea dispoziţie . La cererea ministerului public judecătorul poate să aplice măsura de plasare a unui condamnat într-o instituţie pentru delicvenţi sistematici. 6. într-un spital psihiatric sau într-o instituţie de observaţie clinică ca urmare a unui ordin de observaţie. 2) în cinci ani anteriori faptului comis de condamnat de cel puţin de trei ori s-a dispus pentru el o pedeapsă sau la o măsură de privare de libertate sau la o măsură de limitare a libertăţii sau o pedeapsă de obligaţie. şi 3) securitatea persoanelor şi bunurilor cere aplicarea unei asemenea măsuri. Articolul 38n 1. în cazul în care: 1. detenţie provizorie. În cazul în care acest aviz este mai vechi de un an. interesul securităţii altora sau al securităţii generale a persoanelor şi bunurilor cere acest lucru. măsura serveşte pentru a oferi o contribuţie în rezolvarea problematicii sale de viciu. 2. Punctul al patrulea nu se aplică în cazul în care condamnatul refuză să colaboreze pentru cercetarea care trebuie să fie efectuată pentru elaborarea avizului. Articolul 38k Le cererea ministerului public. 2. 2. 4.

Articolul 38t Termenul măsurii nu decurge atunci când: a. la sau după aplicarea măsurii. Articolul 38p 1. Această condiţie va fi stabilită numai atunci când condamnatul s-a declarat de acord să fie supus tratamentului. Costurile pentru executarea măsurii sunt în contul Statului. 5. Ministerul public îi raportează în legătură cu aceasta într-un termen stabilit de el. O condiţie ca aceea menţionată la punctul patru poate conţine indicaţia ca persoana condamnată să fie tratată ambulant sau intramural. aplicarea măsurii. Articolul 38q La cerea ministerului public. este absent nepermis mai mult de o zi. Articolul 38r Le cererea ministerului public. 3. să modifice şi să anuleze condiţiile. judecătorul stabileşte condiţii privind comportarea condamnatului. La aplicarea primului punct este valabilă drept condiţie generală aceea că persoana condamnată înainte de sfârşitul perioadei de probă nu se face vinovat de un fapt pasibil de pedeapsă. 2. Articolul 38u Ministrul nostru de justiţie poate termina în orice moment măsura. Judecătorul poate stabili ca măsura să nu fie adusă la îndeplinire. În acest context preluarea într-o instituţie are loc pe o durată stabilită de judecător de maximum doi ani. atunci poate avea loc o cercetare după cum se menţionează la punctul unu după şase luni de la data la care a devenit irevocabilă decizia privind lipsa unei aprecieri intermediare sau decizia prin care se cere continuarea executării. pe durata timpului în care cel căruia îi este aplicată. care nu-i poate fi atribuit lui din cauza unei evoluţii aberante sau a unei perturbări bolnave a capacităţii sale de raţiune. La cererea ministerului public. o apreciere intermediară a necesităţii continuării executării măsurii. 8. determină cu această ocazie o perioadă de probă de cel mult trei ani. 2. Prin sau pe baza măsurii generale a administraţiei se pot stabili reguli privind cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o instituţie şi un tratament. b. Dacă judecătorul la aplicarea unei măsuri nu decide o apreciere intermediară. Pentru protecţia securităţii persoanelor şi bunurilor. o termină la odată stabilită de el. Costurile pentru executarea ultimei faze a măsurii revin în conformitate regulile stabilite de conducere cu sau prin regula generală a legii în contul comunelor care iau parte la executarea acesteia. Titlul III. Judecătorul poate pe baza unei măsuri generale de administraţie să dea sarcină instituţiei de reabilitare a condamnaţilor să acorde condamnatului ajutor şi sprijin în respectarea condiţiilor. 2. în cazul în care cel care este plasat într-o instituţie. continuarea executării pe mai departe a măsurii nu este necesară. să completeze. Dacă judecătorul pe baza informaţiilor menţionate la punctul unu decide că. Judecătorul care stabileşte ca măsura aplicată de el să nu fie adusă la îndeplinire. Excluderea şi sporirea posibilităţii de condamnare Articolul 39 Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un delict. la cererea condamnatului sau a avocatului său sau in obligaţie de serviciu. 3. acesta este privat de libertate din alte motive şi pe durata timpului în care este absent în mod nepermis. atunci când una din condiţii nu este respectată. ca acelea menţionate la punctul cinci. Condiţiile stabilite la punctul patru nu pot limita libertatea condamnatului de a-şi împărtăşi religia sau convingerile despre lume şi libertatea politică. judecătorul poate dispune. 7. sau decide o apreciere la un an după începerea executării măsurii. la cererea condamnatului sau a avocatului său sau in obligaţie de serviciu. cu luarea în considerare a articolelor de la 38m până la 38p: 1. 6. La raport se anexează un referat al directorului instituţiei referitor la situaţia executării şi planul de şedere al condamnatului. 4. judecătorul poate să decidă. judecătorul poate. care să acorde ajutor şi sprijin pentru respectarea condiţiilor. să stabilească o altă instituţie de reabilitare decât cea stabilită anterior. Ministerul public supraveghează asupra respectării condiţiilor stabilite. Articolul 38s 1. 19 .3.

Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt în executarea unui ordin oficial.07. 2.07. Încercarea unui delict este pasibilă de pedeapsă.1965] Articolul 39novies [Expirat de la 01. Maximul de pedeapsă de bază stabilit pentru delict se micşorează pentru încercare cu o treime. 3.07. Pregătirea unui delict pentru care conform descrierii legii este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de opt ani. este pasibilă de pedeapsă în cazul în care făptaşul cu intenţie şi în mod evident achiziţionează. 2.1965] Articolul 39ter [Expirat de la 01.1965] Articolul 39octies [Expirat de la 01. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. Un ordin oficial dat de o autoritate necompetentă nu anulează caracterul pasibil al pedepsei. ocazie sau mijloace care îi sunt acordate prin funcţie. 4.1965] Articolul 39decies [Expirat de la 01.07.07.1965] Articolul 39septies [Expirat de la 01.07. dat de către autoritatea competentă pentru aceasta. datorită apărării necesare a vieţii. Pedepsele suplimentare pentru încercare sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. 20 . Articolul 42 Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt pentru executarea unei prevederi legale. ale sale sau ale altuia împotriva unei agresiuni evidente. Articolul 44 În cazul în care un funcţionar prin comiterea unui fapt pasibil de pedeapsă încalcă o anumită obligaţie de serviciu sau prin comiterea unui fapt pasibil de pedeapsă face uz de putere. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum cincisprezece ani. Titlul IIIa [intră în vigoare la o dată care se va stabili ulterior] Articolul 44a [intră în vigoare la o dată care se va stabili ulterior] Titlul IV Încercarea şi pregătirea Articolul 45 1. Articolul 46 1.07.07. pedeapsa stabilită pentru acel fapt.Articolul 39bis a [Expirat de la 01. poate fi sporită cu o treime. Articolul 41 1. în afara cazului în care subordonatul de bună credinţă a considerat organul ca fiind competent şi îndeplinirea acestuia intra în sfera de activitate a subordonatului.1965] Articolul 39quater [Expirat de la 01. pregăteşte. moralitatea sau bunul. Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt. cu excepţia amenzii. dacă intenţia făptaşului s-a manifestat deschis pentru începerea executării.1965] Articolul 40 Nu este pasibil de pedeapsă acela care este silit să-l comită prin forţă majoră.1965] Articolul 39quinquies [Expirat de la 01. Articolul 43 1.1965] Articolul 39sexies [Expirat de la 01.07. ilegale. 2. dacă aceasta este rezultatul direct al puternicei emoţii provocate de agresiune. Nu este pasibilă de pedeapsă depăşirea limitele apărării necesare.

3. punctul unul la 2e. Articolul 46b Pregătirea şi încercarea au loc atunci când delictul nu este săvârşit datorită unor împrejurări dependente de voinţa făptaşului. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. 2) cei care prin daruri. mijloace sau informaţii provoacă în mod intenţionat faptul. împreună cu urmările lor. împreună cu urmările lor. precum şi 2) împotriva aceluia care a dat dispoziţie pentru efectuarea faptului. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum zece ani. Ca făptaşi ai unei fapte pasibile de pedeapsă vor fi pedepsiţi: 1) cei care comit fapta. Articolul 52 Participarea la infracţiune nu este pasibilă la pedeapsă. Maximul pedepselor de bază stabilite pentru delict se micşorează cu treime pentru cei care participă la delict. 5. asociaţia. în sensul că nu se va pronunţa o pedeapsă mai grea decât cea pentru încercare unui delict sau dacă o asemenea încercare nu este pasibilă de pedeapsă. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum cincisprezece ani. Pedepsele suplimentare pentru pregătire sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. 21 . Prin obiecte se înţeleg toate lucrurile şi toate drepturile de patrimoniu. la aplicarea legii penale sunt luate în considerare numai referitor la făptaşul sau participantul la care se referă personal. precum şi 3) împotriva celor de la punctul 1) şi 2) împreună. majorat sau redus. Pedepsele suplimentare pentru participare sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. Faptele pasibile de pedeapsă pot fi comise de persoane fizice şi de persoane juridice. 2. La stabilirea pedepsei sunt luate în considerare numai acţiunile care participanţii în mod intenţionat probabil le-au făcut sau protejat. Participarea la fapte pasibile de pedeapsă Articolul 47 1. Articolul 50 Circumstanţele personale la care caracterul pasibil de pedeapsă este exclus. cea care se aplică pentru delictul propriu zis. procedura penală poate fi începută şi pedepsele şi măsurile prevăzute de lege pot fi pronunţate.întrebuinţează. societatea de navigaţie şi averea destinată. 2. promisiuni. 3. efectuează sau are la îndemână obiecte. constrângere sau ducere în eroare sau prin crearea unei ocazii. pentru a comite un delict.1976] Articolul 51 1. abuz de autoritate. 3. Articolul 50a [Expirat de la 01. Articolul 49 1. spaţii sau mijloace de transport. Titlul V. Articolul 46a Încercarea de a folosi alte mijloace decât cele menţionate în articolul 47. 4. fac să se comită fapta sau participă la comitere.09. este pasibilă de pedeapsă. violenţă. purtători de informaţii. 4. Pentru aplicarea punctelor anterioare vor fi echivalate cu persoanele juridice: societatea pe acţiuni fără personalitate juridică. Articolul 48 Drept copărtaşi la un delict vor fi pedepsiţi: 1) cei care în mod intenţionat au fost de ajutor la comiterea delictului. 2. În cazul în care un fapt pasibil de pedeapsă este comis de către o persoană juridică. pentru comiterea acestui delict. materiale. 2. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. 2) cei care în mod intenţionat au creat ocazia. Maximul de pedeapsă de bază stabilit pentru delict se micşorează pentru pregătire la o jumătate. Referitor la ultimii sunt luate în considerare numai acţiunile care în mod intenţionat au provocat. mijloacele sau informaţiile pentru comiterea delictului. în cazul în care sunt luate în considerare: 1) împotriva persoanei juridice.

2. se va pronunţa o singură pedeapsă. într-o pedeapsă de cel puţin doi ani şi cel mult cinci ani. Dacă pentru un fapt care se încadrează într-o prevedere generală de pedeapsă există o prevedere specială de pedeapsă. 2. care prestează un serviciu de telecomunicaţii care constă în transmiterea sau descifrarea datelor care aparţin altcuiva. 22 . dar în ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea sau arestul – nu mai mult decât cu o treime peste pedeapsa maximă. Articolul 56 1. deşi fiecare din ele reprezintă un delict sau infracţiune. Articolul 54a O persoană intermediară. atunci se aplică numai o prevedere.Articolul 53 1. de a adopta toate măsurile care pot fi luate de el în mod raţional pentru a face datele inaccesibile. 3) pedepsele de confiscare a anumitor bunuri vor fi aplicate pentru fiecare delict în parte şi fără reducere. Titlul VI Combinarea faptelor pasibile de pedeapsă Articolul 55 1. 2. Articolul 58 La efectuarea simultană de fapte care se consideră ca acţiuni independente şi reprezintă mai multe de un delict. în durata căreia depăşeşte pedeapsa de bază aplicată sau pedepsele de bază cu cel puţin doi ani şi cel mult cinci ani sau în cazul în care nici o altă pedeapsă de bază nu este aplicată în afară de amendă. 2) pedepsele pentru privarea de anumite drepturi vor fi aplicate pentru fiecare delict în parte şi fără reducere. nu vor fi ca atare urmăriţi dacă satisface ordinul unei persoane oficiale din justiţie. atunci se aplică numai o singură prevedere de pedeapsă. după împuternicirea sau cererea în scris a persoanei oficiale de justiţie acordată de un judecător de instrucţie. Articolul 54 1. sunt într-o asemenea legătură încât acestea trebuie considerate ca o acţiunea continuă.în ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea sau arestul – nu mai mult decât cu o treime peste pedeapsa cu durata cea mai mare. pedepsele înlocuitoare de privare a libertăţii nu pot depăşi în total maximul stabilit în articolul 24c. se va putea pronunţa fiecare pedeapsă. aceea la care este prevăzută pedeapsa cea mai grea. Maximul aceste pedepse este totalul pedepselor maxime stabilite. Dacă un fapt se încadrează în mai multe prevederi privind pedepsele. dar acestea nu pot depăşi . Articolul 60 În cazurile articolelor 57 şi 58 sunt valabile referitor la pedepsele suplimentare următoarele prevederi: 1) pedeapsa pentru privarea de aceleaşi drepturi se va contopi într-o pedeapsă. editorul nu va fi urmărit în cazul în care documentul tipărit poartă numele şi adresa lui şi făptaşul este cunoscut sau la prima cerere după ce a avut loc începerea unei proceduri preliminare de cercetare. confiscarea bunurilor luate deja în custodie şi comunicarea sentinţei juridice. Această prevedere nu se aplică atunci când persoana în contul căreia documentul este tipărit în momentul tipăririi nu poate fi pus sub urmărire sau este stabilit în afara ţării în Europa. Dacă mai multe fapte. la care sunt prevăzute pedepse asemănătoare.În mod asemănător se va aplica numai o singură prevedere de pedeapsă la declararea drept vinovat de fals sau devalorizarea monedelor şi la utilizarea unui obiect cu care se face falsul sau devalorizarea monedelor. 2. se ia în considerare numai aceasta. punctul trei. aceea la care se prevede pedeapsa cea mai grea. Articolul 57 1. Această prevedere nu se aplică atunci când făptaşul în momentul ediţiei nu poate fi pus sub urmărire sau este stabilit în afara ţării în Europa. 2. este cunoscut sau la prima cererea după ce a avut loc începerea unei proceduri preliminare de cercetare. este făcut cunoscut de către editor.. la care sunt prevăzute pedepse diferite. Prin delictul prin presa tipărită tipograful nu va fi urmărit ca atare. La delictul prin intermediul presei tipărite. dacă documentul tipărit poartă numele şi adresa lui şi persoana în contul căreia documentul este tipărit. Articolul 59 La condamnarea la pedeapsă cu închisoarea pe viaţă nu se mai pot aplica alte pedepse decât privarea de anumite drepturi. este făcut cunoscut de către tipograf. La efectuarea simultană de fapte care se consideră ca acţiuni independente şi reprezintă mai multe de un delict.

de un frate sau o soră. Pedepsele înlocuitoare de privare de libertate pentru delictele şi infracţiunile sau pentru infracţiuni nu pot depăşi maximul stabilit în articolul 24c. în lipsa tuturor acestor persoane. sau suferă de o asemenea evoluţie aberantă sau perturbare bolnavă a capacităţii spirituale şi astfel nu este în situaţia de a aprecia dacă interesul său este apărat prin plângere. are dreptul la plângere. atât a pedepselor de bază de fel diferit sau asemănătoare. punctul trei. este din nou declarat vinovat de un delict sau infracţiune dinaintea aplicării pedepsei.02. 2. 4. În cazul în care judecătorului îi revine alegerea dintre două pedepse de bază. Articolul 63a [Expirat de la 01. 2. punctul trei. pentru măsura stabilită în articolul 36f este valabil că pedepsele înlocuitoare cu privarea de libertate nu pot depăşi în total maximul stabilit în articolul 24 c. Contestaţiile pot fi prezentate în termen de trei luni de la data la care cel care are drept la contestaţie a luat la cunoştinţă faptul comis. o rudă de sânge în linie directă sau. precum şi în cazul infracţiunilor reciproce. în afara cazului în care rezultă că acesta nu a dorit urmărirea. atât pentru infracţiunile cu delict. Respectiva pedeapsă cea mai grea dintre cele de fel asemănător va fi stabilită prin maximum. 3. a decedat. copiii săi şi soţul său supravieţuitor. 2. Articolul 65 1. Articolul 67 Cel care prezintă plângerea. după stabilirea pedepsei. l-a obţinut sau l-a reobţinut. se aplică prevederile acestui titlu pentru cazul unei condamnări simultane. Articolul 62 1. cel împotriva căruia s-a comis faptul. În cazul în care cel împotriva căruia este comis faptul.2001] Titlul VII. după ce termenul a început.1978] Titlul VIII Scadenţa dreptului la cererea de pedepsire şi a pedepsei 23 . Prezentarea şi retragerea plângerilor la delicte care sunt urmărite numai în caz de plângere Articolul 64 În cazul unui delict care este urmărit numai în situaţia în care se face o plângere. În cazul în care plângerea trebuie să aibă loc împotriva reprezentantului legal al persoanei indicate în articolul 64. pentru fiecare infracţiune se va aplica pedeapsa fără reducere. va fi de asemenea stabilită la maximum. Durata respectivă. Respectiva pedeapsă cea mai grea dintre cele de fel diferit se va determina prin ordinea din articolul 9.Articolul 60a La comiterea simultană în modul stabilit în articolele 57 şi 58. Articolul 67a [Expirat de la 26. are posibilitatea de a o retrage în termen de opt zile de la prezentarea acesteia. Dacă o persoană indicată la punctul doi sau trei nu a depăşit încă vârsta de şaisprezece ani sau din alt motiv decât risipa este pus sub curatelă. Articolul 66 1. au dreptul la plângere: soţul. sau suferă de o asemenea evoluţie aberantă sau perturbare bolnavă a capacităţii spirituale şi astfel nu este în situaţia de a aprecia dacă interesul său este apărat prin plângere. Articolul 61 1. 2. urmărirea poate avea loc la plângerea reprezentantului său legal în probleme civile. au dreptul la plângere: părinţii săi. acest termen decurge fără prelungire. În cazul comiterii simultane stabilite în articolele 57 şi 58. În cazul în care persoana indicată în articolul 64 a decedat. plângerea este făcută de apărătorul său în probleme civile.04. sau a pierdute dreptul la plângere. Articolul 63 În cazul în care cineva. 3. În cazul în care persoana indicată în articolul 64 nu a depăşit vârsta de şaisprezece ani sau din alt motiv decât risipa este pus sub curatelă. 4. la comparare este luată în consideraţie numai pedeapsa cea mai grea.

279. Nimeni nu poate fi urmărit pentru un fapt care este rezolvat într-un stat străin prin îndeplinirea unei condiţii. secţiunea 1. (2) în cazul falsificării de monede în ziua următoare zilei în care a fost utilizată moneda respectivă falsificată sau în care a fost utilizat un alt obiect falsificat. Articolul 69 Dreptul la procedura penală expiră cu decesul condamnatului. Articolul 70 Dreptul la procedura penală expiră prin prescriere: 1) în doi ani pentru toate infracţiunile. 278. dacă decizia definitivă provine de la un alt judecător. 5) în optsprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea pe viaţă. cu excepţia următoarelor cazuri: (1) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. graţiere sau prescriere a pedepsei. 173. 282 şi 282a în ziua următoare eliberării sau decesului persoanei asupra căreia a fost comisă infracţiunea gravă respectivă. Procurorul public. 4) în cincisprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea pe o durată mai mare de zece ani. 240b. (4) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. Cu excepţia cazurilor la care se pot adopta decizii judecătoreşti de revizuire. Perioada de limitare începe în ziua următoare zilei în care fapta a fost comisă. Antilele Olandeze sau Aruba 2. urmată de executarea integrală. [12-11-1980] Articolul 73 Suspendarea începerii acţiunii penale în scopul soluţionării unei chestiuni preliminare limitează perioada de limitare. 242-2503 comise asupra unui minor în ziua următoare zile în care persoana respectivă a împlinit vârsta de optsprezece ani. în cazul în care se aplică o pedeapsă. nimeni nu poate fi urmărit din nou pentru un fapt asupra căruia în mod irevocabil şi definitiv a decis un judecător din Olanda. 465. stabilită de către autoritatea competentă pentru evitarea urmăririi penale. înainte de proces poate stabili una sau mai multe condiţii pentru a evita începerea procedurile penale cu privire la infracţiuni grave – excluzând infracţiunile grave pentru care legea 24 . arestul sau pedeapsa cu închisoarea nu mai mare de trei ani.Articolul 68 1. începe o nouă perioadă de limitare. 3. 25 din Cartea I a Codului Civil. (3) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. Articolul 74 1. secţiunea 1. (5) în cazul infracţiunilor uşoare prevăzute de art. 3) în doisprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoare pe o durată mai mare de trei ani. Încetarea dreptului de începere a acţiunii penale şi aplicare a sentinţei Articolul 71 1. Atunci când încetează o perioada de limitare. 172. 466 şi 467 în ziua următoare zilei în care înregistrările probelor au fost transferate către registratura instanţei de district conform instrucţiunilor cu privire la implementarea art. 2. 2) condamnării. atunci împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi fapt nu are loc nici o urmărire în cazul: 1) achitării sau renunţării la urmărire. Începerea acţiunii penale întrerupe perioada de limitare cu condiţia ca această acţiune să fie cunoscută de către persoana acuzată sau cu condiţia ca această persoană să fi primit o notificare sau o citaţie în acest sens. [7-7-1994] Articolul 72 1. 173a şi 173b în ziua următoare zilei în care ofiţerul de investigaţie a luat la cunoştinţă de comiterea infracţiunii grave respective. 2) în şase ani pentru toate delictele la care se prevăd amenzi.

d. în întregime sau parţial. predarea obiectelor care fac obiectul anulării sau confiscării sau plata contravalorii acestora către stat. 74. O hotărâre precizată în art. 2. Începerea acţiunii penale se prescrie acolo unde sunt întrunite condiţiile. aceste directive necesită aprobarea procurorului general. care au fost comise de către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. (c) şi (d) vor fi rambursate fără întârziere persoanei care a efectuat plăţile. inclusiv economisirea costurilor. secţiunea 2 (a). 3. 2. 5. c. [3-31-1983] Articolul 74c 1. 74 similar cu cazul în care acel drept nu ar fi încetat. compensaţia totală sau parţială pentru prejudiciul cauzat de actul infracţional. judecătorul va lua în considerare renunţarea la titlu de proprietate sau predarea obiectelor de către persoana condamnată conform art. Secţiunile 1 şi 2 se aplică în cazuri mai puţin complexe care implică infracţiunile grave prevăzute de art. procurorul public nu are dreptul de a refuza stabilirea condiţiilor prevăzute în art. Pot fi stabilite următoarele condiţii: a. sumele de bani care trebuie plătite la aplicarea art. la cererea părţilor respective. plata unei sume de bani către stat. 3. renunţarea la titlu cu privire la obiectele care au fost confiscate sau care fac obiectul anulării sau confiscării. 2. de câştigurile provenind din comiterea unui act infracţional. Articolele 74. Instrucţiunile cu privire la contabilizarea sumelor de bani plătite conform dispoziţiilor secţiunilor 2 şi 3 sunt reglementate prin Ordinul administrativ general sau conform unui ordin similar. [12-10-1992] Articolul 74a Acolo unde. 4. suspectul sau făptuitorul se oferă să plătească amenda maximă în perioada de timp stabilită de către procurorul public şi se obligă să se supună tuturor celorlalte condiţii care vor fi stabilite conform art. secţiunea 1. în cazul unei infracţiuni penale pentru care nu se impune o altă sancţiune principală decât amenda. Instrucţiunile cu privire la numirea ofiţerilor de investigaţie prevăzute în secţiunea 1. cu condiţia ca suma de bani care trebuie plătită să nu fie mai mare de cinci sute de guldeni. Ofiţerii cărora li se conferă autoritate conform secţiunii 1 îşi vor exercita aceasta autoritate conform directivelor emise de către Biroul Public de Procuratură (Parchet). Atunci când directivele nu au fost emise de către Procureur-Generaal al Curţii de Apel. 74. Atunci când hotărârea emisă conform secţiunii 1 are ca rezultat condamnarea. e. Ofiţerii de investigaţie care sunt numiţi printr-un Ordin administrativ general să fie responsabili în probleme specifice cu privire la infracţiuni uşoare comise de către persoane care au împlinit vârsta de şaisprezece ani pot primi prin ordinul menţionat mai sus autoritatea conferită procurorului public conform art. iar suma respectivă nu trebuie sa fie mai mică de cinci guldeni şi nu trebuie să fie mai mare de valoarea unei amenzi. 74. Articolul 75 25 . Plata unei sume de bani specifice poate fi stabilită drept condiţie. [3-31-1983] Articolul 74b 1. 74. supravegherea modului în care aceştia îşi pot exercita autoritatea conferită lor şi instrucţiunile cu privire la retragerea calităţii de ofiţer de investigaţie sunt reglementate prin Ordinul administrativ general. plata în întregime către stat a unei sume de bani sau a unui transfer de obiecte confiscate pentru a priva făptuitorul. secţiunea 2. secţiunea 3 şi 74b sunt aplicabile. b. secţiunea 1. 12k din Codul de procedură penală repune în vigoare dreptul de urmărire penală în acele cazuri în care au fost întrunite condiţiile stabilite conform art.prevede o pedeapsă cu închisoarea pe o perioada mai mare de şase ani – şi pentru infracţiuni uşoare. 3. 74. O notificare indicând data la care condiţiile stabilite au fost îndeplinite va fi trimisă fără întârziere de către procuratură către părţile direct implicate. Prin Ordinul administrativ general sunt stabilite instrucţiuni privind modul de efectuare a plăţii şi termenul în care trebuie efectuată plata. 6. După emiterea unei astfel de hotărâri aşa cum este menţionat mai sus în această secţiune a prezentului articol. secţiunea 2 (b) şi (c) şi compensaţiile pentru prejudiciile cauzate conform secţiunii 2 (e). 74.

3. dreptul începere a acţiunii penale şi dreptul de aplicare a sentinţei este repus în vigoare atunci când autorităţile statului care a preluat acţiunea penală şi-au schimbat decizia sau atunci când statul respectiv dispune neînceperea acţiunii penale sau atunci când staul respectiv încetează acţiunea penală începută anterior. cu excepţia măsurii de confiscare a câştigurilor obţinute pe nedrept. În cazurile specificate în secţiunea de mai sus. 2. Atunci când persoana condamnată evadează din instituţia în care este îşi îndeplineşte sentinţa începe o nouă perioadă de limitare în ziua următoare după evadare. Atunci când eliberarea condiţionată este revocată. iar o nouă perioadă de limitare va începe în ziua în care Ministerul de Justiţie va primi o comunicare în acest scop din partea acelui stat. Perioada de limitare nu curge în timpul în care aplicarea sentinţei a fost transferată în responsabilitatea uni alt stat până la primirea de către Ministerul Justiţiei a unei comunicări conţinând o decizie cu privire la transferul aplicării din partea autorităţilor acelui stat. statul respectiv va renunţa la dreptul de aplicare în favoarea Regatului Ţărilor de Jos. Dreptul de a aplica o sancţiune sau o măsură încetează după expirarea perioadei de limitare. 2. Termenul perioadei de limitare nu va fi în nici un caz mai scurt decât termenul cu privire la sancţiunea impusă. [9-8-1976] 5. Titlul X. o nouă perioadă de limitare începe în ziua următoare după revocare. [9-10-1986] [7-7-1994] Articolul 77 1. Perioada de limitare nu curge în timpul în care îşi produce efectele un ordin de suspendare a aplicării şi nici în timpul în care persoana condamnată este reţinută în custodie şi nici din cauza unei condamnări pentru o altă infracţiune penală.Dreptul de a aplica o sancţiune sau o altă măsură încetează odată cu decesul persoanei condamnate. 4. 6. Dreptul de începere a acţiunii penale şi dreptul de aplicare a sentinţei încetează prin transferul procedurilor în responsabilitatea unui alt stat conform dispoziţiilor prevăzute în capitolul trei. Aceasta perioadă de limitare va fi mai mare cu o treime decât perioada de limitare privind dreptul de începere a acţiunii penale. [7-7-1994] 26 . [12-10-1992] Articolul 76 1. perioada de limitare se va prelungi cu doi ani. [3-31-1983] Articolul 76a 1. Cartea a patra din Codul de procedură penală. Perioada de limitare începe în ziua următoare celei în care hotărârea va fi aplicată. Atunci când aplicarea deciziei a fost preluată de către un alt stat. Atunci când a fost impusă o amendă pentru o infracţiune uşoară şi atunci când judecătorul a decis că suma poate fi plătită în rate sau atunci când procuratura a acordat suspendarea temporară a plăţii sau a decis ca suma să fie plătită în rate la cererea persoanei condamnate. 2.

37c. ci să emită o hotărâre conform dispoziţiilor prevăzute în titlurile precedente în funcţie de gravitatea faptei comise. Articolul 77c În cazul în care o persoană a împlinit vârsta de optsprezece ani dar nu a împlinit vârsta de douăzeci şi unu de ani judecătorul poate să emită o hotărâre conform dispoziţiilor prevăzute în articolele 77d – 77gg în funcţie de gravitatea faptei comise. proiectele şi categoriile de infracţiuni penale care sunt eligibile pentru acest tip de dispoziţie. luându-se în considerare natura acestor proiecte. 60. ca făptuitorul să participe la un proiect. Măsura detenţiei într-o instituţie pentru minori va fi executată conform art. cu aprobarea procurorului public. Dispoziţiile speciale prevăzute de articolele 77d – 77gg se vor aplica în acest sens. comunicarea şi informarea cu privire la consecinţe vor fi prezentate în scris persoanei în cauză. Propunerea. Articolul 77f 1. va lua în considerare participarea făptuitorului în proiect. 74. prevăzute de art. şi c. 4. 22. pe o perioada determinată care nu poate depăşi şase luni. secţiunea 1. secţiunea 1. acesta va notifica în scris procurorul public şi făptuitorul.TITLUL VIIIA DISPOZIŢII SPECIALE CU PRIVIRE LA MINORI [7-7-1994] Articolul 77a Articolele 9. îl va informa cu privire consecinţele posibile care pot surveni în urma unei astfel de participări. atunci când a decis o sancţiune. Aceste instrucţiuni vor face obligatoriu referire la: a. 44 şi 57-62 nu se aplică cu privire la o persoană care a împlinit vârsta de doisprezece ani dar nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale. Articolul 77b În cazul în care o persoană a împlinit vârsta de şaisprezece ani dar nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale judecătorul poate să nu aplice dispoziţiile prevăzute de articolele 77d – 77gg. Ofiţerul de investigaţie numit în acest scop de către procurorul public. Durata de participare nu va depăşi douăzeci de ore. conform secţiunii 1. b. Procurorul public va emite instrucţiunile generale cu privire la maniera în care se va dispune astfel conform secţiunii 1. procurorul public poate stabili suplimentar următoarele condiţii cu privire la făptuitor: a. numai dacă nu a fost emis un ordin conform art. 12k din Codul de procedură penală. 27 . consideră că acuzatul a avut o participare satisfăcătoare în proiect. În cazul unei propuneri de tipul celei specificate în secţiunea 1. Este aplicabil art. 2. 37-38i. secţiunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). [7-7-1994] Articolul 77e 1. 70 vor fi reduse în cazul infracţiunilor grave cu jumătate din durata respectivă. În astfel de cazuri. caracterul făptuitorului sau circumstanţele în care fapta a fost comisă. Articolul 77d 1. Dreptul de începere a acţiunii penale încetează în urma notificării. de asemenea. Secţiunea 1 nu este aplicabilă în cazul infracţiunilor grave definite în articolele 240b şi 242-2503 comise împotriva unui minor de către o persoană care a împlinit vârsta de şaisprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale. durata participării în funcţie de natura infracţiunii penale şi a proiectului. Infracţiunile penale care pot fi tratate în acest fel vor fi stabilite printr-un ordin administrativ general. Pedeapsa detenţiei juvenile va fi executată într-un penitenciar desemnat în acest scop de către Ministerul Justiţiei. În aplicarea art. respectarea instrucţiunilor emise de către o instituţie conform art. maniera în care poate fi obţinută permisiunea procurorului public. Scopul acestei participări este de a preveni ca raportul poliţiei să fie trimis către procurorul public. Atunci când ofiţerul de investigaţie. 5. 3. ofiţerul de investigaţie va informa făptuitorul că nu este obligat să participe la proiectul respectiv şi. 2. Perioadele de limitare cu privire la dreptul de începere a acţiunii penale. judecătorul. poate propune. 10-22a. caracterul făptuitorului sau circumstanţele în care fapta a fost comisă.

participare la un proiect de instruire. 65 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). săptămâni sau luni. Pedepsele. Dispoziţiile articolelor 77m. pentru maximum douăzeci şi patru de luni în alte cazuri decât cele prevăzute la litera a. În locul pedepselor principale specificate în secţiunea 1 pot fi aplicate una sau mai multe din următoarele sancţiuni alternative: a. 66 din lege. pentru infracţiuni grave: detenţia într-o instituţie pentru minori sau amendă. b. c. Articolele 26 şi 27 se aplică persoanelor condamnate la detenţie juvenilă. muncă în folosul comunităţii. secţiunea 3. c. care nu trebuie să depăşească trei luni. b. d. Articolul 77j 1. pentru minimum o zi şi maximum douăsprezece luni în cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de şaisprezece ani la momentul comiterii unei infracţiuni grave. 2. instituţie subvenţionată în acest scop de către Ministerul Justiţiei conform art. compensaţii pentru daune. Detenţia minorilor va fi stabilită în termeni de zile. secţiunea 2 (a) nu trebuie să depăşească cinci mii de guldeni. detenţie în instituţii pentru minori. 3. secţiunea 1 şi 2 şi dispoziţiile emise în virtutea acestor articole cu privire la sancţiuni alternative sunt aplicabile cu privire la condiţiile specificate în secţiunea 1 (b). 77z. pentru infracţiuni minore: amendă 2. 3. secţiunea 2 Articolul 77h 1. 4. confiscarea câştigurilor obţinute pe nedrept. în urma depunerii unor garanţii. Suma de bani conform art. şi b. În cazul eliberării condiţionate. Pedepsele suplimentare includ: a. ca o persoană care îşi execută pedeapsa de detenţie juvenilă să părăsească temporar instituţia. sau b. Infractorii juvenili vor executa pedeapsa în detenţie în cadrul unei instituţii de stat sau a unui centru aşa cum se specifică în art. În anumite cazuri.b. [4-12-1995] Articolul 77k La solicitarea procuraturii (parchetului) sau la cererea persoanei condamnate judecătorul care a dispus pedeapsa de detenţie juvenilă poate dispune ca pedeapsa impusă să fie înlocuită total sau parţial de una dintre 28 . Sunt aplicabile articolele 77y. Ministerul Justiţiei poate dispune: a. interzicerea unui drept. Articolul 77i 1. 2. 4. executarea de servicii în folosul comunităţii sau repararea daunelor provenite în urma comiterii infracţiunii penale sau participarea la un proiect de instruire pe o perioadă de minim patruzeci de ore într-o perioadă specificată de către acesta. 2. secţiunea 1 şi 77n. Măsurile includ următoarele: a. confiscare. b. Principalele pedepse includ următoarele: a. 3. sancţiunile alternative şi măsurile prevăzute în acest Titlu vor fi aplicate în locul pedepselor stabilite pentru infracţiuni specifice. Nu se va dispune amenda sau sancţiunea alternativă pentru aceeaşi infracţiune în conjuncţie cu măsura detenţiei într-o instituţie pentru minori fără a aduce atingere prevederilor articolului 77x. Informaţiile cu privire la durata perioade de probaţiune şi cu privire la condiţiile stabilite în acest scop vor fi transmise direct persoanei condamnate. contribuţii la repararea daunelor provocate în urma infracţiunii penale. Judecătorul care a dispus pedeapsa poate dispune eliberarea condiţionată a persoanei aflată în detenţie juvenilă în orice moment. 2. Articolul 77g 1. ca executarea detenţiei de către minori să fie întreruptă în timpul unei perioade de maximum trei luni. 74. descalificare cu privire la conducerea de autovehicule. Detenţia minorilor se va face: a. 77a şi 77cc-77ee. b. 3. durata probaţiunii va fi stabilită la maximum doi ani.

Durata muncii în folosul comunităţii sau a contribuţiilor pentru repararea daunelor provocate de infracţiunea penală nu va fi mai mare de două sute de ore. durata detenţiei juvenile impusă anterior ca pedeapsă substituentă cu condiţia ca executarea acestei pedepse să nu fi început. Printr-un ordin administrativ general se pot stabili norme care să reglementeze natura şi conţinutul unei astfel de proiect şi modul în care pot fi testate aceste norme. Atunci când nu este posibilă plata în totalitate şi nici plata parţială a amenzii şi nici recuperarea totală sau parţială a sumelor datorate în urma amenzii. va fi dispusă proporţional cu suma în cauză. 2. se va aplica articolul 27. numărul total de ore nu trebuie să depăşească două sute patruzeci de ore. acesta poate modifica. Durata proiectului de instruire nu poate depăşi două sute de ore. (2) perioada de timp în care. Atunci când a fost dispusă măsura amenzii. Atunci când se dispun mai multe pedepse alternative. şi 29 . biroul public de procuratură poate extinde această perioadă conform art. Articolul 77m 1. măsura de detenţie juvenilă ca pedeapsă substituentă sau pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă încetează. la solicitarea procuraturii (parchetului). Judecătorul va dispune o sancţiune alternativă numai după comunicarea unei opinii din partea Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la natura. 2. Cu toate acestea. Sunt aplicabile articolele 77m – 77q. o pedeapsă alternativă ca pedeapsă substituentă. 5. Atunci când plata sumelor scadente a fost efectuată. Hotărârea va dispune: a. judecătorul poate dispune detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă. 7. 21. trebuie să înceapă prestaţiile şi perioada de timp în care aceste prestaţii trebuie finalizate. Atunci când judecătorul a făcut uz de puterea discreţionară prevăzută în secţiunea 2. Perioada de timp în care se desfăşoară un proiect de instruire nu poate depăşi şase luni. secţiunea 1. atunci când executarea pedepsei impuse se va executa total sau parţial în timpul în care persoana condamnată va împlini vârsta de optsprezece ani şi atunci când judecătorul în cauză consideră că pedeapsa impusă nu mai este adecvată. 2. 24c. Se aplică art. secţiunea 4. Cererea trebuie să specifice natura sancţiunii alternative. Articolul 77l 1. judecătorul care a impuse pedeapsa poate dispune. 3. Atunci când o amendă a fost stabilită în urma unei hotărâri şi nu au fost acoperite în totalitate nici suma amenzii şi nu este posibilă nici recuperarea sumelor scadente. 3. conţinutul şi posibilitatea executării sancţiunii alternative propuse. Sancţiunea poate fi dispusă numai dacă persoana condamnată nu a împlinit vârsta de optsprezece ani. Perioada de timp în care este prestată această muncă nu va depăşi şase luni atunci când această activitate nu depăşeşte o sută de ore şi nu mai mult de un an în restul cazurilor. Sancţiunea alternativă. Perioada petrecută în detenţie juvenilă ca pedeapsă substituentă sau pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă va avea o durată de minimum o zi şi maximum trei luni. 5.pedepsele enumerate în art. secţiunile 3 şi 4. Judecătorul poate impune o sancţiune alternativă numai la cererea făptuitorului. Numărul de ore prevăzut în secţiunea 4 poate fi secundar atunci când acest lucru se impune prin natura proiectului de instruire. secţiunea 2. după ce hotărârea a rămas finală. prevăzută în secţiunea 3. în cazul muncii în folosul comunităţii sau a contribuţiilor pentru repararea daunelor provenite în urma unei infracţiuni penale: (1) numărul de ore de muncă. judecătorul va dispune pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă numai dacă nu consideră că detenţia juvenilă e mai adecvată ca pedeapsă substituentă. 77o. 9. Atunci când se dispune o sancţiune alternativă sunt aplicabile dispoziţiile art. Articolul 24a se va aplica numai dacă judecătorul va dispune ca în cazul fiecărei amenzi. sumele să fie plătite în tranşe. 7. Judecătorul va stabili valoarea fiecărei tranşe. Suma de bani ce se impune ca amendă va fi de minimum cinci guldeni şi maximum cinci mii de guldeni. Aceasta nu va depăşi o zi pentru fiecare douăzeci şi cinci de guldeni din suma scadentă a amenzii. secţiunea 1 şi 4. Detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă va fi executată în locul de detenţie specificat de către biroul de procuratură. Atunci când persoana condamnată a împlinit vârsta de optsprezece ani. 4. de asemenea. Articolul 77n 1. 4. 6. 6. 8.

4. secţiunile 2 (a) (2) sau în care proiectul de instruire a for finalizat conform art. trebuie să înceapă prestaţiile şi perioada de timp în care aceste prestaţii trebuie finalizate. Opinia poate fi emisă de cei doi experţi împreună sau separat de fiecare dintre aceştia. 77o. În cazul unui proiect de instruire: (1) durata proiectului de instruire. Siguranţa terţilor sau siguranţa persoanelor în general sau siguranţa bunurilor impun o astfel de măsură. [4-12-1995] Articolul 77o 1. această sancţiune va fi aproximată cât mai clar posibil. şi c. b. Biroul public de procuratură poate solicita informaţii Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la modul în care persoana condamnată îşi execută pedeapsa alternativă. 77o. Cu toate acestea judecătorul care a dispus sancţiunea alternativă poate dispune una dintre pedepsele enumerate în art. 179 şi 180 din Legea traficului rutier din 1994 (Wegenverkeerswet 1994) şi în art. Judecătorul va impune o astfel de măsură numai după primirea unei opinii scrise. 77n. În termen de opt zile. 2. secţiunile 2 şi 5 într-un termen de trei luni de la expirarea perioadei de timp în care munca a fost finalizată conform art. Biroul public de procuratură poate solicita cooperarea Consiliului şi poate stabili în acest scop sarcini aferente. 30 . Biroul public de procuratură nu va mai putea exercita puterea discreţionară conferită conform art. 77o. Biroul public de procuratură poate lua o decizie sau poate înainta o cerere numai conform art. perioada de timp în care. Biroul public de procuratură poate modifica sancţiunea impusă cu excepţia numărului de ore atunci când consideră că persoana condamnată nu va efectua sau se află în imposibilitate de a executa pedeapsa alternativă conform hotărârii emise. acesta va notifica fără întârziere persoana condamnată. Este aplicabilă secţiunea 2. după ce hotărârea a rămas finală. Consiliul de protecţie şi îngrijire a copilului va avea ca atribuţii pregătirea şi asistarea aplicării sancţiunilor alternative. secţiunea 5. Sancţiunea alternativă se poate dispune numai cu consimţământul făptuitorului. 77n. 5. Judecătorul poate modifica decizia Biroului public de procuratură. judecătorul poate face referire la această opinie numai cu aprobarea Biroului public de procuratură şi cu consimţământul făptuitorului. la solicitarea Biroului public de procuratură sau atunci când consideră că persoana condamnată nu va executa corespunzător sau nu a executat corespunzător pedeapsa impusă. Articolul 77s 1. 2. 77h. După notificare. (2) instituţia în cadrul căruia se desfăşoară proiectul şi (3) natura şi conţinutul proiectului de instruire. secţiunea 2 şi nici nu va mai putea înainta cereri conform art. O astfel de măsură este în interesul dezvoltării pozitive a făptuitorului în viitor. 30. persoana condamnată poate înainta o declaraţie prin care să obiecteze cu privire la conţinutul notificării prevăzute în secţiunea 3 către judecătorul care a dispus sancţiunea. Articolul 77p Abrogat. 3. Judecătorul poate dispune măsura internării într-o instituţie pentru minori numai atunci când: a. secţiunea 6 din Legea cu privire la asigurarea autovehiculelor în raport cu terţi 1963 (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). argumentate. Astfel. 3. Articolul 77r Descalificarea cu privire la conducerea de autovehicule este posibilă numai în cazurile enumerate în art. datate şi semnate de cel puţin doi experţi în dezvoltare comportamentală din discipline diferite. secţiunile 2 (b) (1). precum şi numărul de ore rămas de executat. secţiunea 1 sau o altă sancţiune alternativă.(3) natura şi conţinutul muncii care trebuie efectuată. Acesta va lua în considerare acea parte a sancţiunii alternative care a fost executată corespunzător. 3. Aceste articole sunt aplicabile în cazul descalificării. 2. [7-7-1994] Articolul 77q 1. În cazul în care Biroul public de procuratură consideră că sancţiunea a fost executată corespunzător. O notificare va fi trimisă cu prima ocazie persoanei condamnate şi Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului. b. Se are în vedere o infracţiune gravă pentru care este permisă custodia judiciară. Notificarea va conţine numărul de ore care au fost prestate satisfăcător în opinia Biroului public de procuratură. După consultarea Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului şi a persoanei condamnate. Atunci când data emiterii acestei opinii este precede începerea procesului cu mai mult de un an.

unul dintre cei doi experţi trebuie să aibă calitatea de psihiatru. tutorele acesteia au fost audiaţi şi notificaţi corespunzător. Secţiunea 2 nu se aplica atunci când persoana în cauză refuză să coopereze în scopul examinării necesare înaintării opiniei respective. Ministerul va decide cu privire la locul executării acestei măsuri luând în considerare opinia judecătorului ca a condamnat minorul. Dacă este posibil. Judecătorul poate include o astfel de opinie în hotărârea sa conform art. Ministerul poate consulta Consiliul de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la locul în care va fi executată această măsură. o opinie elaborată recent. 77s. Decizia poate fi modificată ulterior atunci aceasta se impune în virtutea unor circumstanţe speciale. judecătorul va depune toate diligenţele pentru a asigura înaintarea acesteia. în acord cu programul prevăzut de legea mai sus menţionată.3. 5. judecătorul care a luat cunoştinţă în primă instanţă de infracţiunea pentru care a fost impusă măsura respectivă poate extinde termenul specificat în art. 3. Extinderea nu este posibilă când este exercitată puterea discreţionară prevăzută în art. 6. dacă aceasta nu este majoră. 77t. 7. 6. 77x. Atunci când pedeapsa sau măsura vor fi executate total sau parţial. După dispunerea unei astfel de măsuri. secţiunea 1 (a) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau poate dispune internarea persoanei condamnate într-o instituţie clasificată conform II. 60. Atunci când se impune detenţia juvenilă sau măsura internării într-o instituţie pentru minori. La cererea Biroului public de procuratură. secţiunile 3 şi 4. Ministerul Justiţiei va numi în scopul aplicării ei un reprezentant juridic conform art. [4-12-1995] Articolul 77u O decizie conform art. secţiunea 3. Articolul 77t 1. atunci când aceasta nu poate fi emisă ca rezultat al lipsei de cooperare din partea persoanei condamnate. Articolul 77v 1. argumentată şi semnată de către conducerea instituţiei. 5. pedeapsa sau măsura nu vor fi executate în totalitate. Într-un astfel de caz extinderea termenului acestei măsuri este posibilă atunci când măsura are în vedere o perioadă de şase ani. Ministerul de Justiţie poate înceta această măsură condiţionat sau absolut. 2. secţiunea 6 pe o perioadă de doi ani la fiecare cerere de acest tip. 4. În aplicarea dispoziţiilor incluse în secţiunea 1. 5. Este aplicabil Art. experţii în dezvoltare comportamentală vor elabora un raport cu privire la argumentele acestui refuz. 4. fără a aduce atingere articolelor 502 şi 503 din Codul de procedură penală. Măsura se întinde pe o durată de doi ani. o copie a înregistrărilor cu referire la starea psihică şi mentală a persoanei condamnate. Următoarele documente vor fi transmise împreună cu cererea: a. având în vedere prevederile articolului 77x. Sunt aplicabile articolele 14h14j. Biroul public de procuratură va notifica Ministerul de Justiţie cu privire la hotărârile emise de îndată de acestea fac obiectul executării. 3. doleanţele tutorelui minorului şi convingerile religioase şi personale ale minorului. în cazul în care făptuitorul a suferit afecţiuni psihice la momentul comiterii infracţiunii. Secţiunea 1 nu este aplicabilă atunci când. judecătorul va include în hotărârea sa o opinie cu privire la locul şi maniera în care va fi executată pedeapsa sau măsura respectivă. O cerere cu privire la extinderea termenului măsurii de internare într-o instituţie pentru minori va fi audiată de un complet de judecată format din trei judecători în cadrul instanţei districtuale. Extinderea termenului cu privire la această măsură este posibilă atunci când măsura a fost impusă pentru o infracţiune gravă împotriva integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane sau care a pus în pericol una sau mai multe persoane. Extinderea termenului cu privire la această măsură este posibilă numai dacă măsura nu depăşeşte patru ani până la momentul extinderii şi cu condiţia ca măsura să fie dispusă conform art. Suplimentar va fi anexată opinia judecătorului cu privire la internare. Atunci când persoana în cauză doreşte să coopereze în scopul efectuării unei alte opinii sau raport cu privire la necesitatea sau dorinţa de a impune o astfel de măsură. şi b. 4. 77s. Măsura poate fi extinsă fără a fi necesară opinia prevăzută în secţiunea 4 (a). în orice moment. 77t va fi luată în camera de consiliu după ce persoana condamnată şi. secţiunea 1 (b) şi (c). În urma consultării Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului. Termenul începe după ce hotărârea a rămas finală. 77s. în măsura în care este menţinut de către Ministerul de Justiţiei sau de către o altă instituţie. 31 . 2. judecătorul va include opinia respectivă în ordinul de executare.

81 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). judecătorul poate dispune ca aceste pedepse să nu fie executate. atunci când decizia nu a fost modificată. va stabili în acelaşi timp şi o perioadă de probaţiune de maximum doi ani. Apelul trebuie înaintat în scris către Minister care. în cea de-a cincisprezecea zi după ce comunicarea notificării a fost făcută personal către făptuitor. Articolul 77x 1. Articolul 77z 1. conform art. secţiunea 2 şi 3 din Codul de procedură penală. 7. trebuie să înainteze această contestaţie către Consiliu împreună cu consideraţiile sale şi având disponibile datele persoanei în cauză. Alte condiţii speciale cu privire la comportamentul persoanei condamnate vor fi stabilite de către judecător. Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi cu privire la modificarea ulterioară a deciziei. Articolul 77aa 1. 9. 366. 77bb. 2. de la comunicare. În aplicarea articolului 77x. Decizia va fi emisă fără întârziere şi va fi comunicată Ministerului şi persoanei condamnate. Atunci când se dispune pedeapsa detenţiei juvenile sau internarea într-o instituţie pentru minori. Judecătorul poate restricţiona aplicarea condiţiilor speciale în sensul că acestea pot fi aplicate pe o perioadă mai scurtă decât perioada de probaţiune. 2. va fi stabilită drept condiţie generală ca persoana condamnată să nu comită o altă infracţiune penală în timpul perioadei de probaţiune. 5. Consiliul sau comisia au competenţa de a audia persoana condamnată. Articolul 77y 1. 3. Aceste condiţii speciale nu trebuie să încalce libertatea persoanei condamnate cu privire la religia sa sau credinţele personale sau să încalce libertatea persoanei conferită prin Constituţie. 2. alta decât detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă. 10. 6. 60. a cărei durată este specificată în hotărâre. Consiliul sau o comisie numită din cadrul acestuia este competentă pentru a solicita informaţii cu privire la persoana condamnată de la Minister şi de la autorităţile judiciare sau administrative. persoana condamnată poate fi asistată de un consilier. b. Decizia va fi luată într-un termen de paisprezece zile de la înregistrarea apelului. Ca o condiţie specială. decizia va fi luată într-un termen de paisprezece zile de la comunicare sau de la audierea persoanei condamnate. în cazuri speciale şi după consultarea cu reprezentantul 32 . 2. Ministerul va aplica această decizie fără întârziere. 4. 8. Judecătorul care dispune neexecutarea unei pedepse sau măsuri impuse de către acesta. Apelul poate fi admis sau respins. Perioada de probaţiune nu va curge pe perioada în care persoana în cauza este privată de liberate conform legii. amenda sau internarea într-o instituţie pentru minori. cu condiţia ca hotărârea să nu fi rămas finală în perioada de derulare a procedurilor cu privire la apel. suplimentar aplicării prevederilor secţiunii 1. parţial sau în totalitate. Perioada de probaţiune începe: a.Articolul 77w 1. atunci când se aplică dispoziţiile cu privire la comunicare specificate în art. Persoana condamnată poate face apel împotriva deciziei Ministerului de Justiţie cu privire la locul în care va fi executată această măsură în faţa Consiliului consultativ al Ministerului de Justiţie în materie de protecţie şi îngrijire a copilului (college van advies voor de justitiele kinderbescherming) prevăzut în art. 2. Apelul nu are efect de suspendare. judecătorul poate dispune pedeapsa cu amenda. Atunci când se dispune pedeapsa detenţiei juvenile. va fi specificat în decizie. Judecătorul poate numi un reprezentant legal conform art. judecătorul poate dispune internarea persoanei condamnate într-o instituţie specială pe o perioada de timp stabilită de către judecător care poate fi mai scurtă decât perioada de probaţiune. Locul de executare a măsurii aşa cum este considerat ca fiind corespunzător de către Consiliu sau de către comisie. Supravegherea respectării condiţiilor stabilite îi revine ca responsabilitate Biroului public de procuratură. Persoana condamnată trebuie să facă apel în termen de paisprezece zile de la comunicarea deciziei Ministerului. secţiunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau. Atunci când este exercitată puterea discreţionară prevăzută în secţiunea 6. 3.

sunt aplicabile articolele 14h – 14j. Cartea Întâi din Codul de procedură penală pentru a ajuta şi asista persoana condamnată să respecte condiţiile speciale stabilite. Următoarele vor fi reglementate printr-un ordin administrativ general: a. secţiunea 1. sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile articolelor 496-498. d. 77z şi data începerii perioadei de probaţiune. 14g. În cazul în care persoana condamnată nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul instituirii procedurilor. în baza cererii acesteia sau la solicitarea Biroului public de procuratură. secţiunea 2. de asemenea. secţiunea 4 sau 5. 4. iar condiţiile aferente pot rămâne aşa cum au fost dispuse sau pot fi modificate. poate revoca aceste condiţii. în timpul perioadei de probaţiune sau pe perioada în care probaţiunea este suspendată. maniera în care sunt solicitate deciziile de eliberare condiţionată. 14g. acest fapt va fi comunicat fără întârziere persoanei condamnate de către Biroul public de procuratură.3. modifica sau revoca o numire aşa cum se prevede în articolul 77aa. notificarea persoanei condamnate aşa cum este prevăzut în secţiunea 1 va fi transmisă prin corespondenţă poştală. 77l. în cazul în care condiţiile impuse nu sunt întrunite. instanţa competentă pentru aplicarea secţiunii 1 în cazul în care se aplică pedeapsa amenzii sau detenţia juvenilă pe o perioadă care să nu depăşească şase luni. 77k. 5. conform articolului 254. implementarea măsurii de internare într-o instituţie pentru minori. Sunt aplicabile dispoziţiile art. În comunicare se va specifica pedeapsa care a fost impusă. În cazul în care nu a fost emisă o hotărâre. Atunci când hotărârea a rămas finală. legal. 33 . secţiunea 3 (a) să fie aplicabilă. fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 77cc şi având motive suficiente în acest sens. secţiunea 2. dispune suspendarea sentinţei sau a măsurii care trebuie dusă la îndeplinire. În cazul în care în scopul aplicării unei sancţiuni sunt emise hotărâri în baza art. secţiunea 3. Articolul 77cc 1. 2. toate deciziile cu privire la condiţiile generale şi speciale prevăzute în art. după primirea solicitării Biroului public de procuratură. la solicitarea Biroului public de procuratură sau la cererea persoanei condamnate sau poate extinde această perioadă o singură dată. informarea Biroului public de procuratură cu privire la orice persoană care a primit o decizie de suspendare a sentinţei. iar infracţiunea penală să fie judecată de către un singur judecător în cadrul instanţei districtuale (politierechter) care reprezintă. Articolul 77ff 4. b. 2. Articolul 77bb 1. 366. Articolul 77dd 1. Extinderea acestei perioade poate fi făcută pe o perioadă de maxim un an. Costurile detenţiei juvenile sau ale internării într-o instituţie pentru minori vor fi plătite de către stat. conform art. În cazul în care au fost dispuse condiţii speciale. dispune ca sentinţa sau măsura să fie suspendată parţial. În cazul în care persoana condamnată nu a împlinit vârsta de şaisprezece ani sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile articolului 504. 2. b. Atunci când persoana condamnată a fost pusă sub supraveghere. secţiunile 3 şi 5 cu condiţia ca art. judecătorul aşa cum se prevede în secţiunea 1 poate modifica condiţiile speciale impuse sau poate schimba termenul din cadrul perioadei de probaţiune. 2. persoana condamnată va primi notificarea personal. 77cc sau 77dd. Judecătorul care a impus aceste condiţii poate reduce perioade de probaţiune. judecătorul poate numi ca tutore un membru al familie. poate impune condiţii speciale şi poate face. secţiunea 2 şi 3 din Codul de procedură penală. Similar. aplicarea detenţiei juvenile. 77o. c. Atunci când persoana condamnată a împlinit vârsta legală sunt aplicabile prevederile articolului 14d. judecătorul poate: a. poate numi o persoană fizică pentru a ajuta şi asista persoana condamnată să respecte condiţiile speciale stabilite. Articolul 77ee 1. 504 şi 505 din Codul de procedură penală.

participării şi complicităţii la comiterea unei infracţiuni se vor aplica aceleaşi pedepse şi măsuri în acest Titlu similar cu cele aplicate în cazul infracţiunilor grave. 34 . secţiunea 2. Printr-un ordin administrativ general este reglementată si contribuţia statului cu privire la costurile de pregătire şi derulare a: proiectelor prevăzute în art. activităţile independente vor fi considerate o singură infracţiune în aplicarea pedepselor. pregătirii. 77h. În cazul tentativei.6. În cazul infracţiunilor concurente. b. faptele comise separat. sancţiunilor alternative sau a măsurilor. a. şi sancţiunile alternative prevăzute în art. secţiunea 1 (b). Articolul 77gg 1. 2. 77e şi 77f. Articolul 63 se va aplica cu privire la pedepse şi sancţiuni alternative.

[4-5-1951] Articolul 804 „Informaţii secrete clasificate în interesul statului” include. Articolul 82 1.TITLUL IX DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI ŞI EXPRESII UTILIZATE ÎN ACEST COD Articolul 78 În privinţa infracţiunilor grave în general sau a oricărei infracţiuni grave în particular. acest fapt reprezintă complicitate. [9-10-1986] 35 . [7-28-1920] Articolul 803 Termenul „loc interzis” se referă la orice locaţie declarată astfel conform Legii cu privire la protejarea secretului de stat (Wet Bescherming Staatsgeheimen). Termenul „vătămări corporale grave” include totodată şi dereglarea facultăţilor intelectuale pe o perioadă mai mare de două săptămâni. pregătite pentru transfer. conform art. dacă nu se dispune într-un alt mod. 108. de asemenea. 68 din Legea cu privire la energia nucleară (Kernenergiewet) [2-21-1963] Articolul 805 Termenul „informaţii” reprezintă orice reprezentare factuală. secretul informaţiilor fiind reglementat conform art. Articolul 802 Termenul „revoluţie” are sensul de distrugere sau schimbare a formei de guvernământ constituţională sau a ordinii de succesiune la tron. complicitatea ca accesoriu include şi tentativa şi pregătirea comiterii unei infracţiuni grave. 45. [1-27-1994] Articolul 79 Tentativa prevăzută de art. Articolul 82a „Luarea vieţii unei persoane sau luarea vieţii unui copil nou-născut în timpul naşterii sau imediat după naştere” include distrugerea fetusului care ar putea avea şanse de viaţă independent de corpul mamei. handicap pe termen lung împiedicând îndeplinirea atribuţiilor sau practicarea profesiei. [12-23-1992] Articolul 806 „Dispozitive şi sisteme computerizate” reprezintă un mecanism care funcţionează cu scopul de stocare şi procesare a datelor prin mijloace electronice. orice informaţii cu privire la sau derivând din date. precum şi avortul sau distrugerea fetusului in utero. [5-1-1981] Articolul 83 Abrogat. [7-28-1920] Articolul 80 Din momentul în care două sau mai multe persoane se asociază în scopul comiterii unei infracţiuni grave. 115 şi 117 se consideră atunci când făptuitorul îşi manifestă dorinţa de a comite o infracţiune prin iniţierea actului infracţional. interpretare sau procesare de către indivizi sau dispozitive şi sisteme computerizate. conceptuală sau instrucţiuni. 92. 2. 94. ajutoare sau material sau metode de cercetare derulate în acest scop. aprobate sau nu. 93. Termenul „vătămări corporale grave” include o afecţiune pentru care nu se întrevede posibilitatea recuperării în totalitate. [12-23-1992] Articolul 81 Aducerea unei persoane in stare de inconştienţă sau în imposibilitate de a se apăra este echivalent cu comiterea unui act de violenţă.

Termenul „război” include şi războiul civil. [3-25-1978] Articolul 87b 1. 2. „Timp de război” se consideră a exista din momentul în care militarii în rezervă sunt mobilizaţi şi durează atât timp cât aceştia rămân activi în serviciul militar. [5-10-1973] Articolul 87 1. Aeronava este considerată „în funcţiune” şi pe perioada în care aceasta este „în zbor” conform secţiunii 2. [7-2-1934] Articolul 85 1. paragraful 1 din Convenţia cu privire la prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor împotriva persoanelor 36 . termenul „judecător” include totodată şi persoanele care au jurisdicţie în materie de administraţie publică. cu excepţia căpitanului. domiciliul permanent pe teritoriul Ţărilor de Jos. în cazul aterizării forţate durata de măsoară până la momentul în care autorităţile competente preiau responsabilitatea aeronavei şi a persoanelor şi bunurilor aflate la bord. [2-18-1971] Articolul 84 1. o aeronavă înregistrată în Ţările de Jos. „Persoane la bord” reprezintă toate persoanele aflate pe un vas. Vasele în construcţie sau ambarcaţiunile în construcţie nu cad sub incidenţa termenilor de „vas” sau „ambarcaţiune” [5-23-1990] Articolul 86 Termenul „ambarcaţiune a Ţărilor de Jos” reprezintă orice navă funcţională recunoscută astfel conform legii care reglementează emiterea Certificatului de înregistrare şi a licenţelor de navigaţie sub steagul Ţărilor de Jos. Întregul personal al forţelor armate este considerat ca fiind „funcţionari publici” [11-14-1991] Articolul 842 Termenul „comerciant” se referă la orice persoană care derulează o afacere. O aeronavă este considerată „în zbor” din momentul în care toate uşile sale sunt închise după îmbarcare şi până la momentul în care una dintre uşi este deschisă pentru debarcare. Sintagma „persoană protejată la nivel internaţional” reprezintă persoana definită conform articolului 1. Articolul 87a Termenul „naţiune prietenă” reprezintă o putere străină care nu este angajată într-un conflict armat cu Ţările de Jos. 4. O aeronavă este considerată „în funcţiune” din momentul în care este pregătită să decoleze de către echipajul de la sol sau de către echipajul de la bord pe o perioadă de până la douăzeci şi patru de ore după aterizare. 3. Termenii „funcţionar public” şi „judecător” include totodată şi mediatorii (arbitrii). 2. 3. o aeronavă transferată prin leasing fără echipaj unui beneficiar care îşi are sediul sau în absenţa sediului. Termenul „inamic” include şi insurgenţi. 2. Termenul „aeronavă a Ţărilor de Jos” se referă la: a. 3. 2.Articolul 832 Abrogat. Articolul 86a 1. 3. Sintagma „pe timp de război” include momentul din care războiul este iminent. Termenul „funcţionar public” se aplică tuturor persoanelor alese într-o funcţie publică în alegeri organizate conform legii. Termenul „şef de vas” reprezintă ofiţerul în funcţie de conducere la bordul unui vas sau orice persoană care îl poate înlocui. „Echipaj” reprezintă toate persoanele aflate pe un vas care au funcţia de ofiţeri sau marinari. b.

Termenul „achiziţionează” include toate activităţile. [5-19-1988] Articolul 88 O „lună” reprezintă o perioadă de treizeci de zile. Articolul 902 1. 2. [11-14-1991] Articolul 904 1. (2) autoritatea tutelară de psihiatrie a unui spital de efectuare a practicii. paragraful 1 (b) din aceeaşi Convenţie. 2. azil sau instituţie pentru persoanele cu deficienţe mintale aprobate în scopul aplicării Legii asigurărilor de sănătate (Ziekenfondswet) sau a Legii cheltuielilor medicale efectuate pe bază de excepţie (Algemene Wet Bijondere Ziektekosten) sau instituite prin acord cu Ministerul de Justiţie sau o altă autoritate tutelară. Sintagma „instituţie de tratament pentru persoane în baza unui ordin de încredinţare” reprezintă instituţia specificată în articolul 37d. secţiunea 1 (b). Articolul 90 Termenul „cheie falsă” include toate instrumentele care nu sunt destinate la fabricaţie pentru deschiderea unei încuietori. [11-19-1986] Articolul 906 Sintagma „spital de psihiatrie” reprezintă: (1) spital. iar o „zi” reprezintă o perioadă de douăzeci şi patru de ore dacă Legea cu privire la prelungirea perioadelor de timp (Algemene Termijnenwet) nu dispune altfel. atât timp cât instituţia sau autoritatea tutelară sunt înfiinţate şi au aprobări cu privire la tratamentul psihiatric al pacienţilor. 2. să transmită. [11-19-1986] 37 . Sintagma „proprietate protejată” reprezintă proprietatea definită în articolul 2. cât şi traversarea de conducte şi canale intenţionate să funcţioneze ca bariere. orice act de restricţie sau de excludere sau orice tratament preferenţial care e îndreptat sau are ca rezultat distrugerea sau încălcarea drepturilor omului sau a libertăţilor fundamentale în domeniul economic sau politic sau pe probleme culturale sau sociale din orice zonă a vieţii sociale. secţiunea 1. [5-19-1922] Articolul 904 Termenul „discriminare” sau sintagma „a discrimina pe cineva” reprezintă orice formă de diferenţiere. Sintagma „comerciant de bunuri la mâna a doua” reprezintă o persoană care prin profesia sa sau obişnuinţă achiziţionează bunuri. secţiunea 1 (a). precum şi construcţii şi structuri auxiliare şi instalaţii de alarmă. reprezentate clar in acest scop. să transforme sau să furnizeze electricitate. indiferent de destinaţia lor. 2. „Centrale electrice” reprezintă acele instalaţii care sunt proiectate să genereze. a cărei costuri operaţionale totale sunt acoperite de către Ministerul de Justiţie. Articolul 89 Expresia „a se căţăra” reprezintă atât săparea de tuneluri. 69). inclusiv a agenţilor diplomatici din 14 decembrie 1973 (Tribunalul 1981. [6-7-1919] Articolul 903 1. Sintagma „instituţie de tratament pentru persoane în baza unui ordin de încredinţare menţinut în parte sau în totalitate de către Ministerul de Justiţie” reprezintă instituţia prevăzută de articolul 37d. Termenul „centrale electrice” nu include instalaţii de telefon sau telegraf. iar costurile tratamentului sunt acoperite de către Ministerul Justiţiei în baza bugetului instituţional aprobat de către acesta sau reprezintă o instituţie prevăzută de articolul 37d.protejate la nivel internaţional.

Sănătăţii şi Culturii. [11-19-1986] Articolul 91 Dispoziţiile incluse în Titlurile I – VIIIA ale acestei Cărţi sunt aplicabile de asemenea cu privire la fapte care sunt sancţionate şi conform altor statute sau ordonanţe. 38 .Articolul 907 Termenul „psihiatru” reprezintă medicul înregistrat ca specialist în psihiatrie sau neuropsihiatrie în registrul specialiştilor înfiinţat în acest scop de către Ministerul Asigurărilor Sociale. dacă prin aceste reglementări nu se dispune altfel.

în scopul pregătirii sau promovării uneia dintre infracţiunile grave prevăzută de articolele 92-95a: (1) urmăreşte să inducă în eroare o persoană pentru comiterea unei astfel de infracţiuni grave. mijlocele sau informaţiile pentru el sau pentru alte persoane în scopul comiterii unei infracţiuni grave. [7-10-1952] Articolul 96 Complicitatea la comiterea unei infracţiuni grave prevăzută de articolele 92-95a se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. reginei sau a regentului sau tentativa în scopul punerii în imposibilitatea de a conduce statul se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Articolul 93 Tentativa de a preda regatul. fie personal printr-o persoană nevinovată. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă unei persoane care. [7-10-1952] Articolul 95 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a Consiliului Guvernamental sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. (2) urmăreşte că creeze oportunitatea. parţial sau în totalitate unei puteri străine sau separarea unei părţi din regat se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. O persoană care comunică cu o putere străină în scopul de a o determina să iniţieze ostilităţi sau relaţii de război împotriva statului sau susţinerea unei puteri străine în acest scop sau asistenţa ori ajutorul dat 1. (4) pregăteşte sau coordonează comiterea unei infracţiuni grave sau comunică informaţii altor persoane în acest sens. 2. fie împreună cu alţii sau prin asistare ori oferirea de oportunităţi. 3. să obstrucţioneze sau să împiedice orice măsură luată de către guvern pentru a preveni sau suprima comiterea unei infracţiuni grave. [5-22-1958] Articolul 97 1. mijloace şi informaţii în acest scop. Articolul 94 Tentativa de a distruge sau de a schimba pe nedrept forma constituţională de guvernare sau ordinea succesiunii la tron se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 95a Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a Consiliului de Miniştri sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Persoana care acţionează doar în scopul promovării sau pregătirii unor schimbări politice la modul general nu este răspunzătoare penal în această privinţă. 39 . (5) urmăreşte să pună în imposibilitate.CARTEA II INFRACŢIUNI GRAVE TITLUL I INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA SECURITĂŢII STATULUI Articolul 92 Tentativa la viaţa sau libertatea regelui. (3) are la dispoziţia sa obiecte despre care cunoaşte faptul că se intenţionează a fi utilizate în scopul comiterii unei infracţiuni grave.

[7-10-1952] Articolul 97a Persoana care intră în comunicare cu o altă persoană sau cu un organism stabilit într-o ţară străină pentru a oferi ajutor acestei persoane sau organism în pregătirea. promovarea sau iniţierea unei revoluţii. persoane sau organisme stabilite într-o ţară străină sau care furnizează aceste informaţii unei persoane sau organism astfel încât există riscul ca informaţiile sau datele respectivă să devină cunoscute unei puteri străine. atunci când este în cunoştinţă de cauză sau are motive suficiente să suspecteze că obiectele urmează a fi folosite în acest scop şi că obiectele au fost importate în acest scop sau sunt intenţionate a fi utilizate astfel în numele unei persoane sau organism stabilit într-o ţară străină. promovarea sau iniţierea unei revoluţii. atunci când se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii sau date. [7-10-1952] Articolul 98 1. importă obiecte în scopul oferirii de suport material pentru pregătirea. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă unei persoane care divulgă informaţii care provin dintr-un loc interzis relevant pentru securitatea statului sau a aliaţilor săi sau orice altă informaţie care derivă din aceasta sau persoana care pune la dispoziţie sau furnizează o astfel de informaţie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat în acest scop. promovarea sau iniţierea unei revoluţii se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Activităţile întreprinse în scopul pregătirii comiterii unei infracţiuni grave. 2. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci [6-26-1975]. se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 97b Persoana care: 1. persoane sau organisme stabilite într-o ţară străină. 2. [12-23-1992] Articolul 98a 1. se pedepseşte cu închisoare sau detenţie de până la un an şi amendă de categoria trei. 40 . Persoana care divulgă in mod intenţionat date sau informaţii aşa cum se specifică în art. se află în posesia sau preia prin contract orice obiecte în scopul oferirii de suport material pentru pregătirea. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. atunci când este în cunoştinţă de cauză sau are motive suficiente să suspecteze că obiectele urmează a fi folosite în acest scop. 3. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii. furnizează sau pune aceste date sau informaţii la dispoziţia unei puteri străine. Activităţile efectuate pentru pregătirea comiterii unei infracţiuni grave aşa cum este prevăzut de secţiunea precedentă se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Persoana care divulgă o informaţie secretă în interesul statului şi a aliaţilor săi sau orice altă informaţie care derivă din aceasta sau persoana care pune la dispoziţie sau furnizează o astfel de informaţie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat în acest scop. Atunci când făptuitorul a acţionat în vreme de război sau în slujba sau în cadrul unei misiuni în numele unui alt stat sau a unei persoane sau organism stabilit într-o altă ţară se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. promovarea sau iniţierea unei revoluţii sau susţinerea unei astfel de persoane în acest scop sau asistenţa ori ajutorul dat sau oferit pentru pregătirea.sau oferit astfel se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. fără o aprobare în prealabil. obiect sau date aşa cum se specifică în articolul 98 sau care pune aceste informaţii la dispoziţia unei alte persoane sau organism neautorizat în acest scop. se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. aşa cum este definit în secţiunile precedente. [12-23-1992] Articolul 98b Persoana care prin neglijenţă sau neatenţie este responsabilă de răspândirea publică a oricărei informaţii. 2. 98 sau care.

se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. obiect sau date conform art. [7-10-1952] Articolul 104 Persoana care. 2. [12-23-1992] Articolul 99 Persoana numită de către guvern pentru a conduce negocieri cu o putere străină si care în mod intenţionat conduce aceste negocieri în dezavantajul statului se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. în vreme de război. (2) întreprinde orice activitate în scopul obţinerii unei informaţii. în mod intenţionat.[12-23-1992] Articolul 98c 1. [7-10-1952] Articolul 101 Atunci când un cetăţean al Ţărilor de Jos. 98. reprezentare falsă sau deghizare sau într-un alt mod decât cele obişnuite intră sau încearcă să intre într-un loc interzis sau este astfel prezent într-un asemenea loc sau încearcă să se îndepărteze sau se îndepărtează astfel dintr-un loc interzis. Persoana care: (1) ia sau are în posesia sa. fără o autorizare în prealabil orice informaţie. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. în mod intenţionat: (1) adăposteşte sau ascunde un agent de spionaj inamic. (2) prin care. fără autorizare. [7-10-1952] Articolul 102 Persoana care n mod intenţionat ajută inamicul sau prejudiciază statul în avantajul inamicului pe timp de război se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. obiect sau date conform art. nu acţionează în scopul ajutării inamicului sau în scopul de a prejudicia statul în avantajul inamicului. [7-10-1952] Articolul 100 Persoana: (1) care. se înrolează voluntar în serviciul armatei acestei puteri străine în cazul izbucnirii unui conflict armat. în anticiparea unui război împotriva unei puteri străine. în cazul unui război în care Regatul Ţărilor de Jos nu este angajat. [7-10-1952] Articolul 103a Persoana care săvârşeşte oricare dintre faptele prevăzute de articolul 102 şi 103. (2) determină sau promovează dezertarea unui soldat sau ofiţer aflat în serviciul Regatului. întreprinde în mod intenţionat orice activitate care creează un risc de angajare a Ţărilor de Jos într-un război sau care în mod intenţionat încalcă regulile speciale emise şi făcute public de către guvern pentru a păstra neutralitatea statului. (3) sub acoperire. 41 . [7-10-1952] Articolul 103 Complicitatea la infracţiunea gravă prevăzută de articolul 102 se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. pe timp de război. Dispoziţiile secţiunii (3) nu se aplică atunci când este evident pentru judecător că făptuitorul nu a acţionat în scopul prevăzut la punctul (2). se încalcă în mod intenţionat regulile speciale emise şi făcute public de către guvern în interesul securităţii statului. având convingerea că interesele Regatului Ţărilor de Jos nu sunt prejudiciate nu este răspunzător penal. 98.

pe timp de război. comisă cu intenţie se pedepseşte cu închisoare de până la patru ani sau amendă de categoria patru. Articolul 112 Defăimarea consortului regal. secţiunea 1 (1) – (3). Articolul 107a Articolele 100 (2) şi 101-107 sunt aplicabile în cazul unui conflict armat care nu prezintă caracteristicile unui război şi în care Regatul Ţărilor de Jos este implicat din motive de apărarea individuale sau colective sau pentru restaurarea păcii şi securităţii. 2. Articolul 105 1. al moştenitorului regal sau al soţului acestuia se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 92. al moştenitorului regal sau al soţului acestuia sau a regentului. Articolul 107 Pedepsele dispuse pentru infracţiunile definite în articolele 102-105 sunt aplicabile atunci când una dintre infracţiuni este comisă împotriva sau cu privire la aliaţi ai statului într-un război comun. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 93-103. Tentativa la viaţa sau libertatea consortului regal. 2. secţiunea 1 (1) – (4). 28. [5-7-1981] Articolul 110 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei consortului regal. [5-7-1981] 42 .se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. 2. 28. secţiunea 1 (1) – (4). Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 105 făptuitorului i se poate interzice a mai profesa în domeniul său ocupaţional cu referire la care a comis infracţiunea gravă şi se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă persoanei responsabile cu supravegherea furnizării de bunuri şi care permite în mod intenţionat comiterea unei astfel de înşelăciuni. se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. [7-10-1952] TITLUL II INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA DEMNITĂŢII REGALE Articolul 108 1. poate fi dispusă publicarea hotărârii. întrebuinţează orice formă de înşelăciune în furnizarea de bunuri forţelor armate se pedepseşte cu închisoare de până la doisprezece ani sau amendă de categoria cinci. [5-7-1981] Articolul 111 Defăimarea regelui comisă cu intenţie se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani sau amendă de categoria patru. 28. [5-7-1981] Articolul 109 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei regelui care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şapte ani şi şase luni sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 106 1. 3. Persoana care. moştenitorului regal sau soţului acestuia sau împotriva persoanei regentului care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci.

Articolul 113 1. Persoana care diseminează, afişează public sau trimite poştal sau care deţine în stoc cu scopul de a fi diseminate, afişate sau trimise materiale scrise care conţin o imagine defăimătoare a regelui, a consortului regal, a moştenitorului regal sau a soţului acestuia sau a regentului se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei, acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de imagine. 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună pune în circulaţie astfel de materiale scrise. 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de doi ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [5-7-1981] Articolul 114 1. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 108, 109 şi 110 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (4); 2. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 111 şi 112 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (3). [5-7-1981] TITLUL III INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ŞEFILOR DE STAT AI NAŢIUNILOR PRIETENE SAU A ALTOR PERSOANE PROTEJATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL Articolul 115 1. Tentativa la viaţa sau libertatea unui şef de stat al unei naţiuni prietene se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 116 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei unui şef de stat al unei naţiuni prietene care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 117 1. Tentativa la viaţa sau libertatea unei persoane protejate la nivel internaţional se pedepseşte cu închisoare de până la doisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [5-19-1988] Articolul 117a Fiecare act de violenţă împotriva unei persoane protejate la nivel internaţional care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani sau amendă de categoria patru. [5-19-1988] Articolul 117b Persoana care comite cu intenţie un act de violenţă împotriva proprietăţii unei persoane protejate la nivel internaţional se pedepseşte cu închisoare de până la şapte ani sau amendă de categoria cinci, atunci când ar fi existat posibilitatea ca siguranţa sau libertatea acelei persoane să fie prejudiciate în urma faptei respective. [5-19-1988] Articolul 118

43

Defăimarea unui şef de stat sau al unui membru de guvern al unei naţiuni prietene, aflat pe teritoriul Ţărilor de Jos în calitatea sa oficială, se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani sau amendă de categoria patru. 2. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 se aplică de asemenea şi în cazul defăimării în mod intenţionat a uni persoane care acţionează în capacitatea sa de reprezentant al unei naţiuni prietene acreditat la guvernul neerlandez. 3. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în acest articol se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (2). [3-25-1978] Articolul 119 1. Persoana care diseminează, afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini care conţin o imagine defăimătoare a sef de stat sau membru de guvern al unei naţiuni prietene, prezent pe teritoriul Ţărilor de Jos în calitatea sa oficială, sau persoana care pune în circulaţie astfel de materiale scrise se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei, acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de imagine. [3-251978] 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane diseminează, afişează sau trimite sau are în stoc în scopul diseminării, afişării sau trimiterii materiale scrise sau care conţin o imagine defăimătoare a unei persoane care se află pe teritoriul statului în capacitatea sa oficială de reprezentant al unei naţiuni prietene acreditate de către guvernul neerlandez sau care, fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul defăimător, pune în circulaţie astfel de materiale scrise. [3-25-1978] 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de doi ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [7-19-1934] Articolul 120 Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 115 şi 116 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (4). TITLUL IV INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CONSTITUŢIONALE ŞI A EXERCITĂRII DREPTURILOR CONSTITUŢIONALE Articolul 121 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a unei Camere sau a ambelor Camere a Statelor Generale sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 122 1. Complicitatea la comiterea unei infracţiuni grave aşa cum este prevăzută de articolul 121 se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Este aplicabil articolul 96, secţiunile 2 şi 3. [7-10-1952] Articolul 123 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a consiliului local sau a consiliului municipal sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru sau preşedintele acestui consiliu din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire se pedepseşte cu închisoare de până la nouă ani sau amendă de categoria cinci. Articolul 124

1.

44

Persoana care prin violenţe sau ameninţări împiedică în mod intenţionat participarea unui preşedinte sau membru al consiliului local sau municipal la şedinţă sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare de până la nouă ani sau amendă de categoria cinci. [7-21-1928] Articolul 125 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, prin violenţe sau ameninţări împiedică în mod intenţionat o persoană să-şi exercite dreptul de vot se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Articolul 126 1. Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, oferă mită prin daruri sau promisiuni în scopul determinării alegătorului să se abţină de la exercitarea dreptului său de vor sau să îşi exercite dreptul de vot într-un anumit fel se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă alegătorului sau împuternicitului în acest scop care primeşte mită prin acceptarea de daruri şi promisiuni. [7-21-1928] Articolul 127 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, întrebuinţează orice formă de înşelăciune ce rezultă în invalidarea unui vot sau în numirea unei alte persoane decât cea pentru care a fost dat votul, se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. [7-21-1928] Articolul 128 Persoana care îşi asumă în mod intenţionat identitatea unei alte persoane şi participă astfel la alegerile organizate conform legii se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Articolul 129 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, invalidează în mod intenţionat un vot care a fost dat sau care întrebuinţează orice formă de înşelăciune care duce la un rezultat diferit de rezultatul voturilor date în mod legitim, se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria patru. [10-25-1989] Articolul 130 1. Ulterior condamnării pentru oricare dintre infracţiunile definite în articolele 121 şi 123, se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (3); 2. Ulterior condamnării pentru oricare dintre infracţiunile definite în articolele 124 şi 129 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (3). [3-27-1986]

45

se oferă să furnizeze informaţii. [1-27-1994] Articolul 135 Persoana care deţine informaţii cu privire la complicitatea de a comite oricare dintre infracţiunile prevăzute în articolele 92-95a. instigă o altă persoană sau alte persoane la comiterea unei infracţiuni penale sau la comiterea unui act de violenţă împotriva autorităţilor se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani sau amendă de categoria patru. fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul. în scris sau prin imagini. Persoana care diseminează. cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. pune în circulaţie astfel de materiale scrise. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de cinci ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave. afişate sau trimise astfel de materiale se pedepseşte cu închisoare de până la trei luni sau amendă de categoria doi. acesta poate fi descalificat din a mai profesa. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de ofertă. verbal. afişate sau trimise astfel de materiale se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani sau amendă de categoria patru. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care. acesta poate fi descalificat din a mai profesa. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de formă de instigare. răpire sau viol sau oricare dintre infracţiunile 46 . 2. oportunităţi sau mijloace în scopul comiterii unei infracţiuni penale se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini care conţin instigări la comiterea unei infracţiuni penale sau la comiterea unui act de violenţă împotriva autorităţilor sau care are în stoc pentru a fi diseminate. afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini prin care se oferă să furnizeze informaţii. [5-4-1954] Articolul 134 1. 3. Persoana care diseminează. trădare comisă în funcţia de membru al forţelor armate. 102 sau 121 sau care la momentul în care comiterea acestor infracţiuni penale ar fi putut fi prevenită. pune în circulaţie astfel de materiale scrise. fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul. omor. Persoana care deţine informaţii cu privire la intenţia de comite oricare dintre infracţiunile prevăzute de articolele 92-110 sau de a comite infracţiunea de dezertare pe timp de război. omite în mod intenţionat notificarea lor în timp util fie autorităţilor judiciare. verbal. fie ofiţerilor de poliţie sau persoanei ameninţate prin comiterea acestei infracţiuni. [5-4-1954] Articolul 1342 Abrogat. după consumarea faptei. [7-19-1934] Articolul 133 Persoana care în public. 3. se pedepseşte.TITLUL V INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ORDINII PUBLICE Articolul 131 Persoana care în public. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care. [7-10-1952] Articolul 136 1. în scris sau prin imagini. [5-4-1954] Articolul 132 1. oportunităţi sau mijloace în scopul comiterii unei infracţiuni penale sau care are în stoc pentru a fi diseminate. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de cinci ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave. 2.

înlătură sau deplasează un indicator. sau care împiedică în vreun fel desfăşurarea acestor acţiuni ori instalează indicatoare sau semnale false este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă până la trei luni sau a unei amenzi de categoria a patra. după consumarea faptei. Articolul 137 Dispoziţiile articolelor 135 şi 136 nu sunt aplicabile unei persoane care prin comunicarea unor astfel de infracţiuni ar putea crea riscul urmăririi penale a propriei persoane sau a unei rude de sânge sau rude de gradul unu. sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. semnal sau orice alt mijloc prin care se asigură desfăşurarea în deplină siguranţă a acţiunilor de navigaţie sau aviaţie. eşuarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor. infractorul este pasibil de reţinerea în arest sau închisoare până la un an. În cazul în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. deteriorarea. în cazul în care acţiunile sale periclitează desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de navigaţie sau aviaţie.166 Persoana care distruge. Art. 2. acolo unde o astfel de faptă pune în pericol viaţa şi care la momentul în care comiterea acestor infracţiuni penale ar fi putut fi prevenită. deteriorează. [5-19-1922] Art. eşuarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor. 165 1.definite în Titlul VII al acestei Cărţi. [3-31-1971] Art. în cazul în care acţiunea se soldează cu naufragierea. Persoana care pune în pericol în mod intenţionat traficul pe cale ferată cu propulsie mecanică este pasibilă de pedeapsa cu închisoare până la 15 ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [5-19-1922] Art. a soţului sau fostului soţ sau a unei alte persoane împotriva căreia nu poate depune mărturie ca rezultat al funcţiei sau profesiei sale. În cazul în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. în cazul în care acţiunea poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă şi survine decesul unei persoane. înlăturarea sau deplasarea unui indicator. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. din neglijenţă sau neatenţie. 164 1. omite în mod intenţionat notificarea lor în timp util fie autorităţilor judiciare. infractorul este pasibil de pedeapsa cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la 20 de ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. se pedepseşte. pune în pericol traficul pe cale ferată cu propulsie mecanică este pasibilă cu reţinerea în arest sau închisoare până la 6 luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă persoanei care are cunoştinţă de comiterea unor astfel de infracţiuni aşa cum sunt enumerate în secţiunea 1 si care la momentul în care consecinţele unor astfel de fapte ar fi putut fi împiedicate.167 Persoana care. semnal sau a oricărui alt mijloc prin care se asigură desfăşurarea în deplină siguranţă a acţiunilor de navigaţie sau aviaţie. sau care împiedică în vreun fel desfăşurarea acestor acţiuni ori instalează indicatoare sau semnale false este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. Persoana care. din neglijenţă sau neatenţie. a omis cu intenţie comunicarea lor în maniera prevăzută. se face responsabilă de distrugerea. (3) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani sau a plăţii unei amenzi de categoria a cincea. 47 . fie ofiţerilor de poliţie sau persoanei ameninţate prin comiterea acestei infracţiuni. cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. doi sau trei. în cazul în care acţiunea sa poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă şi în situaţia în care acţiunea se soldează cu naufragierea. 2. în cazul în care acţiunea sa poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă.

în situaţia în care prin aceasta este pusă în pericol viaţa unei alte persoane.171 Persoana care. deteriorat sau adus în situaţia de a fi inutilizabil este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestare pe o durată de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care acţiunea se soldează cu decesul unei persoane. se face responsabilă de distrugerea sau deteriorarea unei clădiri sau a oricărui alt tip de construcţie este pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la trei luni. bunul în cauză este pus în pericol general. (3) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an. în mod intenţionat şi nelegitim introduce o substanţă într-o instalaţie de alimentare cu apă potabilă destinată uzului public. [3-31-1971] Art. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. Art. eşuarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau de distrugerea. [3-31-1971] Art. sau aflată în folosinţa uzului colectiv al unui grup sau care este folosită împreună cu acesta se face pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. eşuarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau prin intermediul căreia o navă sau un aparat de zbor este distrus. Persoana care. ori plata unei amenzi de categoria a patra. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. ori plata unei amenzi de categoria a patra.168 Persoana prin intermediul căreia se cauzează în mod intenţionat şi ilegal naufragierea.169 Persoana care. [3-31-1971] Art. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni.172 1. se face responsabilă de naufragierea. Persoana care. în situaţia în care. în situaţia în care acţiunile infractorului pun în pericol viaţa unei alte persoane şi se soldează cu decesul acesteia. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. sau care cauzează funcţionarea sau operarea în mod defectuos a unei astfel de 48 . în situaţia în care survine decesul unei persoane. în situaţia în care este pusă în pericol viaţa unei alte persoane.(3) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă pe o perioadă de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. avariază sau aduce în stare de neutilizare o instalaţie de alimentare publică cu apă potabilă. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol o altă persoană. (3) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani. a urmare a acţiunilor infractorului. ca urmare a acţiunilor infractorului bunul în cauză este pus în pericol general. 2. în situaţia în care acţiunile infractorului pun în pericol viaţa unei alte persoane şi se soldează cu decesul acesteia. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol o altă persoană şi decesul unei persoane survine acţiunilor acestuia. în situaţia în care ca urmare a acţiunilor infractorului este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. în situaţia în care. din neglijenţă sau neatenţie. Art. ori plata unei amenzi de categoria a cincea. în mod intenţionat distruge. deteriorarea ori aducerea unei nave sau a unui aparat de zbor în situaţia de a fi inutilizabile este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestare pe o durată de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. (2) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea. din neglijenţă sau neatenţie.170 Persoana prin intermediul căreia este distrusă sau deteriorată în mod intenţionat o clădire sau orice alt tip de construcţie se face pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care survine decesul unei alte persoane.

prin aceasta. din neglijenţă sau neatenţie. (2) impunerea unei pedepse cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. prin aceasta. [19-1-1989] Art.173 1. ori care este folosită împreună cu acesta se face pasibilă de: (1) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care. Persoana care vinde.173a Persoana care.175 49 . se face responsabilă de introducerea ilegală a oricărui tip de substanţă în contact cu/ introduce în pământ. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare a unei instalaţii de alimentare publică cu apă potabilă. sau care aduce prejudicii măsurilor de siguranţă luate cu privire la funcţionarea unei asemenea instalaţii se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la trei luni. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. se face responsabilă de introducerea oricărui gen de substanţe în fântâni. [1-19-1989] Art. oferă spre vânzare. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare de până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. se face responsabilă de distrugerea. Art. este pasibil de impunerea pedepsei cu închisoare de până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. aer sau apele de suprafaţă este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. din neglijenţă sau neatenţie. livrează sau remite în mod gratuit bunuri. în situaţia în care prin astfel de acţiuni este obstrucţionat sau se creează dificultăţi accesului public la alimentarea cu apă potabilă. pompe de alimentare. [1-19-1989] Art. prin aceasta. în situaţia în care prin astfel de acţiuni este obstrucţionat sau se creează dificultăţi accesului public la alimentarea cu apă potabilă. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. .174 1. în mod intenţionat şi nelegitim aduce orice tip de substanţă în contact cu/ introduce în pământ. sau care aduce prejudicii măsurilor de siguranţă luate cu privire la funcţionarea unei asemenea instalaţii se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Art. izvoare sau instalaţii de alimentare cu apă potabilă destinate uzului public sau aflată în folosinţa uzului colectiv al unui grup. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. având cunoştinţă de faptul că acestea au un caracter vătămător la adresa vieţii sau sănătăţii oamenilor şi ascunde caracterul vătămător al acestora. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.173b Persoana care. 2.instalaţii. din neglijenţă sau neatenţie. Persoana care. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. aer sau apele de suprafaţă se face pasibilă de: (1) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. (2) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la doi ani ori plata unei amenzi de categoria a patra. sau care cauzează funcţionarea sau operarea în mod defectuos a unei astfel de instalaţii. ori plata unei amenzi de categoria a doua.

de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care se află angajat. în situaţia în care. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare de până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a patra. O perioadă de închisoare de până la doi ani sau dispunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui funcţionar public. ori plata unei amenzi de categoria a patra.29 din Regulamentul (Abrogarea) de Apărare Civilă (Intrekkingswet BB). ori plata unei amenzi de categoria a patra. în condiţii de război. [11-14-1991] Art.175b Persoana care. se face responsabilă de încălcarea unui ordin emis şi aflat în vigoare în concordanţă cu prevederile Art. în situaţia în care. judecătorul poate decide publicarea sentinţei. În situaţia în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. cu scopul de a influenţa acţiunile acestuia sau de a împiedica acţiunile acestuia în conformitate cu îndatoririle sale.1.175a Persoana care. [11-14-1991] Art. În situaţia emiterii oricăreia dintre sentinţele prevăzute în cadrul Art. din neglijenţă sau neatenţie se face responsabilă de vânzarea. din neglijenţă sau neatenţie. în urma acţiunilor sale. 2. (3) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la un an. 2.7 din Regulamentul de Apărare Civilă (Wet bescherming bevolking). viaţa unei alte persoane poate fi pusă în pericol. poate fi pusă în pericol viaţa unei alte persoane şi survine decesul unei persoane. livrarea sau remiterea în mod gratuit de bunuri al căror caracter prejudiciază viaţa sau sănătatea oamenilor şi în situaţia în care cumpărătorul acestor bunuri nu are cunoştinţă de caracterul vătămător al acestor bunuri este pasibilă de pedeapsa cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni. în urma acţiunilor sale. în urma acţiunilor sale. ori o reglementare emisă şi aflată în vigoare în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire în cadrul Art. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la trei luni. [5-22-1958] Art. ori o reglementare emisă şi aflată în vigoare în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire în cadrul Art. (3) executarea pedepsei cu închisoare de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.7 din Regulamentul de Apărare Civilă (Wet bescherming bevolking). În baza emiterii oricăreia dintre sentinţele prezente în acest Capitol. Persoana care. anumite proprietăţi pot fi expuse unor pericole generale. în condiţii de război. anumite proprietăţi pot fi expuse unor pericole generale. 50 . poate fi pusă în pericol viaţa unei alte persoane şi survine decesul unei persoane.175. se face pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. viaţa unei alte persoane poate fi pusă în pericol.174 şi Art. infractorul poate fi decăzut din drepturile conferite de profesia pe care o practică în momentul comiterii infracţiunii grave în discuţie. în urma acţiunilor sale. (2) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la şase luni. în urma acţiunilor sale. în situaţia în care. în situaţia în care. ori plata unei amenzi de categoria a patra.29 din Regulamentul (Abrogarea) de Apărare Civilă (Intrekkingswet BB).177 1.176 1. încalcă în mod intenţionat un ordin emis şi aflat în vigoare în concordanţă cu prevederile Art. în situaţia în care. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în urma acţiunilor sale. în situaţia în care. CAPITOLUL VIII OFENSA GRAVĂ ADUSĂ AUTORITĂŢII PUBLICE Art. (2) executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.

pentru aducerea de vătămări corporale în momentul comiterii infracţiunilor grave menţionate sau în cadrul evenimentelor conexe comiterii acestora.181 Infracţiunile de intimidare şi obstrucţionare descrise în Art.182 1. în situaţiile în care comiterea infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldează cu vătămări corporale grave. sau opune rezistenţă oricărei alte persoane ce asistă conform legii funcţionarul public în îndeplinirea obligaţiilor sale care oferă sprijin la cererea acestuia se face vinovată de obstrucţionarea funcţionarului public şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare de până la un an. Persoana ce oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui judecător. poate fi decisă privarea persoanei în discuţie de drepturile prevăzute în cadrul Art. Art. Art. ori plata unei amenzi de categoria a cincea. [3-27-1986] Art. alin.179 şi 180 vor fi pedepsite după cum urmează: (1) închisoare până la patru ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra. (3) închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea.179 şi 180.179 Persoana care. 2. poate fi decisă privarea persoanei în discuţie de drepturile prevăzute în cadrul Art. paragraful 1. acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până şa şase ani sau la impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra. în situaţiile în care în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. în situaţiile în care comiterea infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldează cu vătămări corporale grave. 2. În situaţia în care recompensa sau promisiunea de oferire a unei recompense este făcută cu scopul de a obţine acordarea unei anumite sentinţe în cadrul unui proces penal. cu scopul de a influenţa decizia referitoare la un anumit caz în vederea judecării căruia acesta a fost desemnat. infractorul se face pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani. în situaţia cauzării de vătămări corporale în comiterea infracţiunii grave sau în cadrul evenimentelor determinate de acţiunile sale. în contextul îndeplinirii de către acesta a îndatoririlor sale. de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care se află angajat. 2.180 Persoana care.28.(2) oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui funcţionar public. ori impunerea plăţii unei amenzi de categoria a treia. făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă determină un funcţionar public să întreprindă o acţiune oficială sau îl determină pe acesta să renunţe la întreprinderea unei acţiuni oficiale legale se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani. paragraful 1. alin. 3. Totodată. [3-27-1986] Art. (3) închisoare până la doisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea.178 1. (2) şi (4).28. (2) şi (4). ca rezultat sau în consecinţa unei acţiuni întreprinse de acesta sau ca urmare a deciziei acestuia de a nu întreprinde o anumită acţiune în cadrul îndeplinirii obligaţiilor sale. (1). În situaţia în care două sau mai multe persoane comit împreună infracţiunile de intimidare sau obstrucţionare la care se face referire în cadrul Art. (1). făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă se opune acţiunilor întreprinse în mod legitim de către un funcţionar public. în situaţiile în care în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. Totodată. Infractorul este pasibil de executarea următoarelor pedepse: (1) închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. ori plata unei amenzi de categoria a patra. (2) închisoare până la doisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. 51 . (2) închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. Art.

183 1. este echivalentul unei cereri formale. paragraful 2.184 1.136a. Art. O cerere formală sau o acţiune a comandantului navei sau al avionului ce-şi exercită autoritatea în exerciţiul funcţiunii. paragraful 2. [5-16-1969] Art. 179-182. Art. până la data comiterii unei infracţiuni grave au trecut mai puţin de doi ani de la luarea unei decizii finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni grave similare. Termenul “comandant al navei” se referă şi la persoana aflată la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnată în conformitate cu prevederile Art.185a În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art. sau de către un funcţionar public însărcinat cu identificarea sau investigarea infracţiunilor penale sau care a fost autorizat să întreprindă acţiuni de identificare sau investigare a infracţiunilor penale. având cunoştinţă de faptul că aceasta nu a fost comisă. conform prevederilor Codului de Procedură Penală va fi de asemenea considerat funcţionar public. nu se retrage la a treia formulare a unui ordin de către sau în numele autorităţilor competente se face vinovată de participarea la o întrunire ilegală şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. precum şi persoana care în mod intenţionat previne. termenul de executare a pedepsei cu închisoare poate fi mărit cu o treime. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art.187 Persoana care rupe în mod ilegal. 2.185 Persoana care. Termenul de “comandant de navă” include persoana aflată la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnată în conformitate cu prevederile Art. în cadrul unei înfăţişări în instanţă sau la locul public în care un funcţionar public îşi execută atribuţiile legale cauzează agitaţie şi nu se retrage la ordinul autorităţilor competente sau în baza unui ordin emis în numele acestora este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art. persoanele aflate în serviciul public al unui alt stat sau al unei organizaţii care. Acolo unde. 3. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an şi plata unei amenzi de categoria a treia. Orice persoană aflată temporar sau permanent în serviciul public în baza unei prevederi legale se află pe o poziţie echivalentă cu aceea a funcţionarului public descrisă în prima parte a paragrafului precedent. 184 şi 185.136a.179-182. Art. din Codul de Procedură Penală. cu scopul de a îngreuna sau a face imposibilă citirea unui astfel de anunţ este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. obstrucţionează sau se opune oricărei acţiuni întreprinse de către un astfel de funcţionar public cu scopul de a aplica prevederile legii sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. din Codul de Procedură Penală. directorii şi înalţii funcţionari aflaţi în serviciul căilor ferate vor fi consideraţi funcţionar publici.189 52 . [2-24-1993] Art. sau deteriorează ori cauzează ilizibilitatea unui anunţ afişat public în numele autorităţilor competente. vor fi de asemenea considerate funcţionari publici. în mod intenţionat. Art.179-182 comandantul navei sau al avionului aflat în exerciţiul funcţiunii sau care îndeplineşte una din obligaţiile cu care este însărcinat.188 Persoana care înaintează o acuzaţie sau o plângere prin care susţine comiterea unei infracţiuni penale. Persoana care în mod intenţionat nu duce la îndeplinire executarea unui ordin sau a unei cereri formale înaintate în baza prevederilor legii de către un funcţionar public căreia i-au fost atribuite sarcini de supraveghere. aşa cum au fost acestea definite în paragraful 1. 2.186 Persoana care se află în cadrul unei întruniri agitate şi care. conform prevederilor legii internaţionale îşi îndeplineşte obligaţiile pe teritoriul Ţărilor de Jos. ori care îndeplineşte una din obligaţiile cu care este însărcinat în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. [5-16-1969] 4.Art.

ori persoana care asistă în mod intenţionat astfel de indivizi în încercarea acestora de a se sustrage identificării sau arestării de către organele judiciare sau de poliţie. [7-1-1991] Art. sau care. (2) Persoana care. previne.192a Persoana care. 2. cauzează dispariţia sau sustrage cercetărilor organelor judiciare sau de poliţie obiecte ce pot servi aducerii la lumină a adevărului sau a dovedirii obţinerii ilegale de bunuri. sau a cărui autenticitate este negată ori nu a fost recunoscută. [12-3-1987] Art.1. Aceste prevederi nu vor fi aplicate persoanei care acţionează de o manieră descrisă în cadrul acestui articol în scopul înlăturării sau al evitării riscului punerii sub acuzare a unei rude de sânge sau de prim rang sau de gradul doi sau trei.192 1. în conformitate cu prevederile Art. tăinuieşte sau sustrage investigaţiei organelor judiciare sau de poliţie obiecte cu privire la care ori prin intermediul cărora infracţiunea gravă a fost comisă sau alte probe ale comiterii acesteia. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. este pasibilă de : (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. în mod intenţionat nu se conformează unui ordin emis conform legii de remitere a unui document considerat fals sau care a fost falsificat.36e. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. distruge. Prevederile paragrafului precedent nu sunt aplicabile unei părţi aflate în cercetare civilă şi care. în urma comiterii unei infracţiuni grave şi cu scopul ascunderii acesteia. în mod intenţionat nu răspunde cererii unui consiliu parlamentar de investigare privind accesul la sau copierea unor documente este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 53 . ascunde. refuză să răspundă întrebărilor ce i se adresează. 2. sustrage sau face imposibilă examinarea judiciară postmortem este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. [12-10-1992] Art. prin aducerea la cunoştinţă unei terţe părţi de date sau informaţii referitoare la acestea. în mod intenţionat obstrucţionează. sau care sprijină evadarea unei asemenea persoane. sau care urmează a fi comparat cu un alt document considerat fals sau a fi fost falsificat. (2) este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Persoana ce a fost citată conform legii să apară într-un proces în calitate de martor. Se fac pasibile de executarea unei pedepse cu închisoare de până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia următoarele persoane: (1) Persoanele care adăpostesc indivizi ce au comis o infracţiune gravă sau care sunt urmăriţi în justiţie pentru comiterea unor infracţiuni grave. interpret sau expert şi care în mod intenţionat nu duce la îndeplinire una din obligaţiile ce-i revin în această calitate. cauzează dispariţia. Art191 Persoana care. în mod intenţionat eliberează o altă persoană ce a fost privată de libertate printr-o decizie a autorităţilor sau în virtutea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei sentinţe emise în instanţă. [2-4-1994] Art. examinată în calitate de martor. obstrucţionează sau împiedică în mod intenţionat confiscarea lor. (3) Persoana care. în cazurile sub incidenţă penală. obstrucţionării sau a împiedicării confiscării acestora.190 Persoana care. în mod intenţionat şi în scopul prevenirii. în celelalte cazuri. în celelalte cazuri.193 Persoana care. sau a soţului/soţiei ori a unui fost partener marital. în cazurile aflate sub incidenţă penală. sau cu scopul de a împiedica sau a face imposibilă desfăşurarea investigaţiilor sau punerii sub acuzare distruge.

197b Persoana care permite unei alte persoane aflată ilegal pe teritoriul Ţărilor de Jos să muncească. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.197a 1. sau care furnizează informaţii false. [6-16-1988] Art. precum şi persoana care comite infracţiunea împreună cu unul sau mai mulţi complici este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Persoana care. Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art. sau care. sau directorul ori un membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice care. [12-23-1993] Art.196 Persoana care poartă în mod intenţionat însemnele unei funcţii sau acţionează în calitate de membru al unui serviciu fără a avea această calitate sau în situaţia în care aceasta i-a fost retrasă. [10-7-1996] Art.197b prin intermediul profesiei sale sau făcând uz de atribuţiile sale în această calitate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.195 Persoana care-şi exercită un anumit drept având cunoştinţă de faptul de a-i fi fost retras acel drept printr-o sentinţă judecătorească. din motive ce ţin de obţinerea de câştiguri băneşti. în vederea obţinerii de câştiguri băneşti oferă acelei persoane oportunitatea. sau care refuză să furnizeze informaţiile cerute. sprijină o altă persoană în acţiunea acesteia de pătrundere sau de rămânere pe teritoriul Ţărilor de Jos sau de pătrundere ori de rămânere pe teritoriul oricărui alt Stat în obligaţiile căruia intră exercitarea controlului vamal şi în numele Ţărilor de Jos. va fi impusă executarea unei pedepse de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. fie prin numire publică.197 Cetăţeanul străin care rămâne pe teritoriul Ţărilor de Jos deşi cunoaşte sau are motive seriase de a bănui că a fost declarat indezirabil în condiţiile legii este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.197b sau 197c sunt comise în calitate de oficial sau făcând uz de atribuţiile specifice unei profesii.194 Persoana care a fost declarată în faliment sau partenerul marital al unei astfel de persoane. în urma citării sale conform legii în vederea furnizării de informaţii absentează în mod intenţionat şi fără un motiv valabil. Persoana care comite infracţiunea prin intermediul profesiei sale sau făcând uz de atribuţiile sale în această calitate. [6-23-1960] Art. aflată cu aceasta într-un regim marital ce prevede împărtăşirea proprietăţii bunurilor aflate în faliment.197c Persoana care comite infracţiunea descrisă în art. fie în urma încheierii unui contract. În situaţia în care infracţiunea este comisă în calitate oficială sau profesională. în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a bănui că acea persoană a pătruns sau a rămas pe teritoriul Ţărilor de Jos în mod ilegal este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-23-1993] Art. judecătorul poate dispune în plus retragerea dreptului infractorului de a 54 . 2. [2-24-1993] 3. iar judecătorul poate retrage dreptul infractorului de a profesa ori calitatea oficială de care acesta s-a folosit în comiterea infracţiunii şi poate dispune publicarea sentinţei. mijloacele sau informaţii în acest scop şi în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a bănui că pătrunderea sau rămânerea acelei persoane pe teritoriul Ţărilor de Jos este ilegală.Art.197d În situaţia în care infracţiunile descrise în art.

în mod intenţionat împiedică ajungerea la destinaţie. Art. în mod intenţionat incită la rebeliune sau răzvrătire soldaţii sau ofiţerii aflaţi în serviciul militar al Regatului în conformitate cu prevederile art.199 1.201 Persoana care. deschide sau deteriorează scrisori sau alte materiale livrate unui serviciu poştal sau oficiu telegrafic sau aflate într-o căsuţă poştală personală este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.200 Persoana care. 3. ori care. înlătură sau deteriorează sigiliul ataşat unor obiecte de către autorităţile competente sau în numele acestora. 3. ascunde proprietatea în discuţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. pe timp de pace. Art. ori care au fost înaintate unui funcţionar public sau oricărei alte persoane aflată în serviciul public este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.48 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat distruge. 2.205 55 . Art. ori prin utilizarea de chei false. în mod intenţionat comite infracţiunea sau permite comiterea infracţiunii ori devine complice la comiterea acesteia este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 47. în mod intenţionat rupe.198-201 obţine accesul la locul comiterii infracţiunii sau intră în posesia bunurilor în discuţie prin forţare accesului. sau care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în cazul persoanei care distruge în mod intenţionat. paragraful 1. În situaţia în care infracţiunea a fost comisă din neglijenţa custodelui. [12-23-1993] Art. [12-10-1992] Art. sau susţine un act de dezertare în vreuna din modalităţile descrise în cadrul art. 47. sau a fişelor îndosariate permanent sau temporar din ordinul autorităţilor. pedeapsa poate fi mărită cu până la un an închisoare. având cunoştinţă de faptul că o astfel de opoziţie este ilegală. Persoana care se opune confiscării unei proprietăţi în conformitate cu prevederile legii sau în urma unei hotărâri judecătoreşti de luare în custodie. alin (2). deteriorează sau aduce în proprietatea ce urmează a fi confiscată conform legii în situaţia de a fi inutilizabilă. deteriorează. Art.202 În situaţia în care persoana ce comite una din infracţiunile descrise în art. în mod intenţionat încurajează dezertarea unui soldat sau a unui ofiţer aflaţi în serviciul militar al Regatului în conformitate cu prevederile art. instrumentelor. pe timp de pace. Persoana care.profesa ori a calităţii oficiale de care acesta s-a folosit în comiterea infracţiunii şi poate dispune publicarea sentinţei. în mod intenţionat comite oricare dintre infracţiunile menţionate în cadrul acestui articol sau permite ducerea la îndeplinire a unor astfel de infracţiuni ori devine complice la săvârşirea acestora. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi custodelui unei asemenea proprietăţi care. Art. face inutilizabilă sau cauzează dispariţia oricărei probe destinată edificării autorităţilor competente sau ce urmează a fi folosită de către acestea drept dovadă. a unui ordin fals sau a unei uniforme false. alin (2). sau susţine un astfel de act în vreuna din modalităţile la cate se face referire în cadrul art. sau a documentelor. Custodele obiectului sigilat care.198 1. paragraful 1. 2. prin orice altă modalitate invalidează izolarea realizată printr-o astfel de sigilare este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.203 Persoana care. spargerea încuietorilor sau a lacătelor sau prin căţărare. acesta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Art.48 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.204 Persoana care.

208 56 . alin. În situaţia în care. Prevederile art. într-un caz penal. personal sau prin intermediul unui reprezentant autorizat special în acest scop depune o declaraţie falsă sub jurământ. 2. [7-21-1966] 3.28.206 1. a fost depusă o declaraţie falsă în dezavantajul inculpatului aflat în faţa unei instanţe civile sau a unui tribunal militar. fie prin intermediul unui reprezentant autorizat în mod special în acest scop. Prevederile art.66 nu vor fi aplicate cu privire la plângerea la care se face referire în acest paragraf. 4. fie în scris. aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. fie oral. Promisiunea sau afirmaţia recunoscute prin lege drept substitut sunt echivalente declaraţiei sub jurământ. (2) la cererea altei persoane. TITLURI BANCARE ŞI GUVERNAMENTALE Art. recrutează o altă persoană în cadrul unui serviciu militar străin este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. iar o persoană. Art. Acolo unde. 3. persoana care a comis sperjurul este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în conformitate cu prevederile unui acord internaţional la care Regatul este parte. paragrafele 2 şi 4 sunt aplicabile. în faţa unei instanţe internaţionale face o declaraţie falsă sub jurământ. 2. paragraful 1.207 1. (2) şi (4).(1).207. Punerea sub acuzare va avea loc numai în baza unei plângeri formulate de către instanţa internaţională înaintea căreia a fost făcută declaraţia mincinoasă. fie în scris. Executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) în mod intenţionat se aduce pe sine în situaţia de a fi necorespunzător incorporării în serviciul militar sau atribuirii oricărei acţiuni de apărare civilă.Persoana care. În situaţia în care are loc o acţiune de genul celei la care se face referire în alineatul (2) al prezentului articol şi această acţiune se soldează cu decesul unei persoane va fi impusă executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.207a 1. [3-27-1986] Art. [7-21-1966] CAPITOLUL X CONTRAFACEREA ŞI FALSIFICAREA DE MONEDĂ. 2. fie în mod personal. fără a avea permisiunea Regelui. în mod intenţionat o aduce pe aceasta în situaţia de a fi necorespunzătoare incorporării în serviciul militar sau atribuirii oricărei acţiuni de apărare civilă. Poate fi hotărâtă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. se cere depunerea unei declaraţii sub jurământ sau a unei afirmaţii alternative echivalente ori a unei promisiuni. fie în mod verbal. În situaţia în care legea prevede luarea sub jurământ a unei declaraţii sau acolo unde legea prevede consecinţele legale atrase de o astfel de declaraţie iar persoana în cauză. [11-14-1991] CAPITOLUL IX MĂRTURIA MINCINOASĂ Art.

este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.212 Abrogat.210 Persoana care reduce valoarea unei monezi în scopul punerii acesteia în circulaţie cu această valoare. [11-9-1961] Art. sau care a avut cunoştinţă de devalorizarea monezii la primirea acesteia. [3-31-1932] Art. pune în circulaţie cu titlul de originale şi nefalsificate orice monedă sau bancnotă. se face vinovată de extorcare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.(1). ori care. SIGILIILOR ŞI ÎNSEMNELOR 57 . (3) materialele sau obiectele deţinute care.214 Persoana care deţine sau are la dispoziţie materiale sau obiecte în legătură cu care este conştient că sunt destinate utilizării în vederea contrafacerii.215 În baza condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. Art.28. în scopul punerii în circulaţie la o valoare nemodificată deţine stocuri sau importă această monedă din spaţiul european pe teritoriul Ţărilor de Jos. [6-23-1925] Art.209 şi 211. titluri bancare sau guvernamentale falsificate sau contrafăcute de către aceasta sau care are cunoştinţă de natura falsă a acestora. ori care . falsificării sau devalorizării de monedă ori în vederea falsificării sau contrafacerii de titluri bancare sau guvernamentale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. falsificată sau devalorizată ori de titluri bancare sau guvernamentale contrafăcute ori falsificate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. titluri bancare sau guvernamentale în scopul multiplicării acestora şi folosirii lor drept originale şi nefalsificate. în mod intenţionat. [3-31-1932] Art.211 Persoana care în mod intenţionat pune în circulaţie la o valoare nemodificată o monedă la devalorizarea căreia a contribuit în mod personal. în scopul punerii acestora în circulaţie drept originale şi nefalsificate deţine un stoc sau realizează un import al acestora din spaţiul european pe teritoriul Regatului este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.213 Persoana care.214bis În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui capitol: (1) moneda contrafăcută. falsificată sau devalorizată. fără ca aceasta să afecteze în vreun fel prevederile art. vor fi confiscate indiferent de apartenenţa lor.Persoana care contraface sau falsifică orice tip de monedă sau bancnotă. prin natura lor sunt destinate contrafacerii. în mod intenţionat face uz de monedă contrafăcută. (2) şi (4). Art. [3-27-1986] CAPITOLUL XI CONTRAFACEREA ŞI FALSIFICAREA TIMBRELOR. alin. Art.209 Persoana care. [6-23-1925] Art.208-211. (2) titlurile bancare sau guvernamentale contrafăcute sau falsificate. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. falsificării şi devalorizării de monedă sau contrafacerii şi falsificării de titluri bancare sau guvernamentale. atâta vreme cât acestea au fost folosite în vederea comiterii unei infracţiuni grave sau au făcut obiectul comiterii unei asemenea infracţiuni. paragraful 1.

ori care falsifică însemne originale în scopul utilizării acelor bunuri în nume personal sau de către o altă persoană ca şi cum însemnele plasate sunt originale şi nemodificate. plasează marcaje pe astfel de obiecte prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. ataşează însemne bunurilor la care se face referire sau ambalajelor acestora prin folosirea ilegală de tipare sau ştampile. stochează în scopul vânzării sau importului în Regat din perimetrul spaţiului european timbre. 2. oferă spre vânzare. (2) în mod similar prevederilor alin. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile şi timbrelor emise în conformitate cu prevederile art.220 Persoana care.Art.219 Executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care plasează în mod fals însemne. [6-15-1951] Art. Executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care: (1) contraface sau falsifică timbre. în conformitate cu delimitările care se fac acolo. în scopuri similare celor la care se face referire în cadrul paragrafului anterior. pe sau ataşat lucrărilor în platină.217 Executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care foloseşte însemne guvernamentale falsificate sau falsificări ale marcajelor guvernamentale lucrate conform unor dispoziţii legale în platină. ştampile sau însemne false. în scopuri similare cu cele la care se face referire în paragraful anterior plasează însemne pe astfel de lucrări prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. ştampile sau însemne drept originale şi nefalsificate. livrează. produce astfel de timbre sau sigilii prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. sigilii şi însemne oficiale emise de către stat cu scopul utilizării acestora în mod personal sau de către o altă persoană drept originale şi necontrafăcute. aur sau argint ce nu sunt lucrările originale de la care însemnele sau marcajele în discuţie provin şi în scopul utilizării în mod personal sau de către o altă persoană a lucrărilor astfel modificate ca şi cum marcajele sau însemnele ar fi fost ataşate în mod iniţial acestora. din Regulamentul Poştal (Postwet). sigilii. vinde. (3) persoanei care inserează. Art. ori obiecte cărora astfel de însemne le-au fost ataşate în mod ilegal în scopul prezentării acestor timbre. sau de către o terţă persoană ca şi cum gradaţiile astfel falsificate ar fi originale sau nemodificate. şi în vederea folosirii anumitor bunuri în mod personal sau de către o altă persoană ca şi cu însemnele în discuţie le-ar fi fost destinate în mod iniţial. (2) persoanei care. (2) persoanei care. în mod intenţionat foloseşte. altele decât cele specificate în cadrul art. adaugă sau transferă însemne guvernamentale originale. (3) persoanei care foloseşte însemnele originale ale unor produse sau a ambalajelor acestora în alte scopuri decât cele cărora le-au fost destinate.218 Executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care ataşează gradaţii false obiectelor ce urmează a fi folosite în vederea măsurării unor instrumente.(1) din prezentul articol. paragraful 1 (c). sau care falsifică gradaţiile originale ale acestui gen de obiecte în scopul utilizării acestora în mod personal. (2) persoanei care. în scopuri similare celor la care se face referire în cadrul paragrafului anterior.2. [10-26-1988] Art. a nu fi fost produse în mod ilegal şi a nu fi fost ataşate ilegal obiectelor în discuţie este pasibilă de executarea pedepselor prevăzute în cadrul articolelor 216-219.216 1. sau marcaje guvernamentale prevăzute prin lege în. 217 şi 218. [11-8-1988] Art. 58 . aur sau argint în scopul prezentării acestor falsuri în mod personal sau de către o altă persoană drept originale şi necontrafăcute. care pot fi sau trebuie plasate în baza cerinţelor legii pe anumite bunuri sau pe ambalajul acestora. sigilii. falsificate sau produse ilegal.

59 . 220 şi 222 sunt aplicabile în mod similar. [3-27-1986] CAPITOLUL XII FALSIFICAREA DE DOCUMENTE Art. Art.216-222bis. ale unei puteri străine sau ale unei organizaţii aflate în conformitate cu legea internaţională. sigilii sau însemne ale Antilelor Olandeze. 219.28. vinde. în concordanţă cu distincţiile prevăzute. în situaţiile în care infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate sunt comise cu referire la timbre.(1).Art. Persoana care se face vinovată de falsificarea de obiecte este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. 2. deţine în stoc în scopul vânzării sau importă în Ţările de Jos din perimetrul european astfel de timbre de pe care au fost înlăturate însemnele menţionate. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. deţine în stoc în scopul vânzării astfel de obiecte a căror însemn de rebutare a fost înlăturat. în mod intenţionat foloseşte. vinde. livrează. în mod intenţionat foloseşte. în scopul folosirii acestuia personal sau de către o altă persoană ca şi cum nu ar fi fost rebutat.222bis ori care intră sub incidenţa art.222bis Prevederile articolelor 216. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. alin.224 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. Aruba. [10-26-1988] Art.222 1. (2) şi (4). şi care acţionează în acest fel în vederea folosirii ulterioare a acestor timbre în mod personal sau de către o altă persoană drept timbre noi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.225 1. şi care acţionează ca şi cum timbrele nu au fost folosite cu vreo altă ocazie. livrează. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document şi bănuieşte sau poate deduce cu uşurinţă că acesta urmează a fi folosit în maniera prezentată mai sus. [5-22-1958] Art.216. [12-12-1985] Art. sau în cadrul art. 2.223 Persoana care deţine sau are la dispoziţie materiale sau obiecte cu referire la care este conştient că sunt destinate folosirii lor în scopul comiterii unei infracţiuni de genul celor descrise în art. paragraful 1. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un document ce urmează a servi drept probă a comiterii unui act în scopul folosirii acestuia drept original în mod direct sau în scopul folosirii de către alţii drept original se face vinovată de falsificare de documente şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. oferă spre vânzare. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. Persoana care înlătură de pe timbrele la care se face referire în cadrul articolului 216 şi care au fost folosite cu o altă ocazie însemnele prin care se aduce la cunoştinţă faptul că acestea nu sunt corespunzătoare unei alte utilizări.221 1. 2. ca şi cum acestea nu ar fi fost rebutate. oferă spre vânzare. dacă infracţiunea a fost comisă: (1) în legătură cu un document autentificat. în mod intenţionat face uz de documentul fals ori falsificat în scopul prezentării acestuia drept original şi nefalsificat. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care înlătură însemnul prin care este rebutat un obiect ce urmează a fi folosit pentru măsurarea anumitor instrumente conform cerinţelor în vigoare. [12-21-1994] Art.226 1.216 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra.

Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. dividende. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un document de călătorie. 2.227 1. sau care înmânează unei terţe persoane un document de călătorie emis pe numele său sau a altei persoane decât aceasta în scopul folosirii de către terţa persoană a 60 . În situaţia în care certificatul este emis în vederea internării unei persoane într-un spital de psihiatrie sau a reţinerii acesteia acolo. sau care obţine un astfel de document în baza furnizării de informaţii false. 3. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document. (5) în legătură cu foaia de credit sau fişa comercială ce a fost remisă în vederea circulării. existenţa sau non-existenţa. [7-7-1955] Art. cu toate că are cunoştinţă sau poate deduce cu uşurinţă modul în care acesta urmează a fi folosit. [12-21-1994] Art. cupoane sau bonuri de achitare a dobânzilor ce se referă la oricare din documentele prezentate în cadrul alin. sau acte de garanţie. [10-14-1993] Art. care atestă sărăcia. Persoana care face un înscris într-un act juridic autentificat cu privire la un fapt pe care actul urmăreşte să-l verifice. ori un certificat fals de stabilire a cauzei decesului. certificate de îndatorire ale oricărui stat.230 1. se va dispune executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art. Medicul sau moaşa care. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document. în mod intenţionat face uz de actul juridic în cauză ca şi când conţinutul său ar fi cel original. în prezent sau în trecut. a unor boli.231 1. sau în legătură cu evidenţele documentare emise în locul acestora. în prezent sau în trecut. deficienţe sau defecte sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. sau certificate de depozitare sau de îndatorire ale oricărei asociaţii (vereniging). deficienţe sau defecte cu scopul de a induce în eroare autorităţile sau o companie de asigurări este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat emit un certificat de naştere fals. fundaţii (stichting) sau companie (vennootschap). în mod intenţionat face uz de documentul fals ori falsificat. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. a unor boli. (4) în legătură cu taloane.228 1. ori a unui certificat fals privind existenţa sau non-existenţa. face uz de unul dintre certificatele false ori falsificate ca şi cum acestea ar fi originale sau nefalsificate. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un certificat de bună purtare. (2) şi (3) din prezentul articol. defecte sau alt circumstanţe. 2. face uz de certificatul medical fals ori falsificat ca şi cum acesta ar fi original sau nefalsificat. (3) în legătură cu cotizaţii. Art. în scopul prezentării acestuia drept original sau nefalsificat. în scopul descris în cadrul paragrafului. în scopul descris în cadrul paragrafului. aşa cum este acesta descris în paragraful 1. cu toate că are cunoştinţă sau poate deduce cu uşurinţă modul în care acesta urmează a fi folosit. 2. municipalitate sau autoritate publică. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. în scopul folosirii directe sau în vederea folosirii acestuia de către o altă persoană pentru a obţine o angajare sau pentru a obţine bunăvoinţa ori o ofertă de acordare de ajutor este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. de calificare. provincie.(2) în legătură cu obligaţiuni. 2. Pedepsele prevăzute în paragrafele 1 şi 2 sunt aplicabile şi persoanei care în mod intenţionat face uz de un certificat fals ca şi când conţinutul acestuia ar fi reflecta în mod real adevărul. şi în scopul utilizării actului în mod direct sau înlesnirii folosirii actului de către o altă persoană ca şi cum înscrisul la care se face referire ar fi existat în actul original este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.229 1. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un certificat fals privind cauza decesului. 2.

Punerea sub acuzare va fi făcută numai după ce procedurile civile de revendicare sau de contestare a statutului au fost demarate şi judecătorul instanţei civile a emis o decizie finală. [5-24-1989] Art.28. punerea sub acuzare poate avea loc după ce judecătorul instanţei civile a stabilit că există probe documentare prima facie în conformitate cu prevederile art. Persoana care.232 1.234 Persoana care deţine asupra sa materiale sau obiecte despre care este conştient că sunt destinate comiterii de infracţiuni precum cele descrise în art. în situaţiile în care se realizează progrese insuficiente în derularea acţiunii civile din cauza neparticipării părţilor. (2) şi (4). în mod intenţionat intră în situaţia unui mariaj bigam. [3-27-1986] Art.237 1. paragraful 1. De asemenea.233 Abrogat. în mod intenţionat întocmeşte un fals sau falsifică o legitimaţie personală sau o carte portabilă concepute pentru efectuarea de tranzacţii băneşti computerizate. având cunoştinţă de faptul că în felul acesta cealaltă parte intră într-o situaţie de mariaj bigam. De asemenea. 3. Aceeaşi pedeapsă va fi impusă şi persoanei care utilizează în mod intenţionat un specimen fals sau falsificat al unei astfel de legitimaţii personale ca şi cum ar fi originală şi nefalsificată. (2) persoanei ce intră într-un mariaj. cauzează o stare de incertitudine referitoare la faptele ce ţin de originea unei anumite persoane.226. (2) şi (4). 2. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. în scopul obţinerii de beneficii cu titlu personal sau pentru o altă persoană este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art.(1). paragraful 1. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art.documentului ca şi când ar fi fost emis pe numele său este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.209 din Partea Întâi a Codului Civil.28. alin.238 61 . [3-27-1986] CAPITOLUL XIII COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA STĂRII CIVILE Art.236 1. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă persoanei care posedă un document de călătorie despre care ştie sau are motive întemeiate să presupună că ar fi fals sau falsificat.(1).(2) . alin. 2. paragraful 1. 2. alin. [6-23-1925] Art. sau care se foloseşte în mod intenţionat de un document de călătorie ce nu a fost emis în numele său. [3-10-1984] Art.28. prin intermediul oricărei activităţi. În orice caz. 2.(1). 3. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art.235 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. se face vinovată de tăinuirea statutului civil şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. alin. Pedeapsa cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) persoanei care. (2) şi (4).225-229. Persoana care. [3-27-1986] Art. În situaţia în care persoana care intră în mod intenţionat într-un mariaj bigam ascunde celeilalte părţi faptul că face deja parte dintr-un alt mariaj este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.(5) este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. paragraful 1.

[7-3-1985] Art. [11-13-1995] Art. [10-9-1991] Art. sau include penetrare corporală sexuală a unei persoane despre care ştie că se află în stare de inconştienţă sau care este incapabilă fizic să opună rezistenţă ori care suferă într-o asemenea măsură de o deficienţă mentală sau o boală psihică încât este incapabilă. o imagine sau un obiect a cărei expunere este considerată drept dăunătoare persoanelor sub şaisprezece ani. 2403 Abrogat. [7-3-1985] Art. oferă sau arată unui minor. [10-9-1991] 62 . 240bis Abrogat.Persoana necăsătorită care se căsătoreşte ascunzând în mod intenţionat existenţa unor impedimente legale cu privire la aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. intermediază. 241 Abrogat. altul decât cel la care se face referire în alineatul anterior şi care este deschis accesului publicului sub 16 ani.243 Persoana care induce participarea la un act ce constă în. importă. Pedeapsa cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care răspândeşte. 3. prin intermediul profesiei sau în mod obişnuit comite una din infracţiunile grave la care se face referire în paragraful 1. O persoană ce deţine o astfel de imagine în stoc nu va fi cercetată penal dacă se stabileşte că foloseşte o astfel de imagine în scopuri educaţionale. Pedeapsa cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care. dar unde se află prezentă o persoană împotriva dorinţei căreia se realizează actul de expunere indecentă. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau prin ameninţarea cu recurgerea la alte metode convinge o persoană să participe la un act ce constă în. 2.240 Pedeapsa cu închisoare până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care furnizează. despre care ştie sau are motive întemeiate să presupună că este sub şaisprezece ani. sau insuficient de capabilă să-şi exprime voinţa referitor la actul în discuţie sau să se opună participării la acesta. (2) într-un spaţiu public. printr-un act de violenţă sau un altfel de act. sau include penetrare corporală sexuală se face vinovată de viol şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. confecţionează. CAPITOLUL XIV INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art.242 Persoana care.240b 1. [7-3-1985] Art. (3) într-un spaţiu care nu este public. în cazul în care mariajul a fost declarat nul pe baza impedimentului în discuţie. [5-6-1971] Art. expune în mod public. [7-3-1985] Art.239 Pedeapsa cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse pentru expunere indecenţă: (1) într-un spaţiu destinat circulaţiei publice. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. exportă sau deţine în stoc o imagine – sau un suport de informaţii conţinând o imagine – a unui act sexual în care este implicată o persoană ce în mod evident nu a atins vârsta de şaisprezece ani. ştiinţifice sau terapeutice.

[10-9-1991] Art. Sunt aplicabile prevederile art.242-247. Sunt aplicabile prevederile art. În situaţia în care.65. în urma comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. Persoana care săvârşeşte acte indecente ce constau în. În cazul în care persoana descrisă în paragraful 1 a împlinit vârsta de doisprezece ani. 63 . persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea este îndreptăţită oricând să înainteze o plângere cu privire la aceasta.245. [10-9-1991] Art. Persoana care induce participarea la un act indecent a unei persoane despre care ştie că se află în stare de inconştienţă sau care este incapabilă fizic să opună rezistenţă ori care suferă într-o asemenea măsură de o deficienţă mentală sau o boală psihică încât este incapabilă. intermediază participarea unui minor la un act indecent la adresa sa ori comiterea unui act indecent de către acesta. sau prin intermediul căreia o persoană sub şaisprezece ani este ademenită să ia parte sau să se supună săvârşirii unui asemenea act cu o terţă persoană cu care aceasta nu se află în relaţii maritale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Punerea sub acuzare va avea loc numai în urma depunerii unei plângeri. paragrafele 3 şi 4. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. se va dispune executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.247 1. [10-9-1991] Art. în mod intenţionat şi în urma primirii de recompense sau de promisiuni băneşti sau de promisiuni de recompensare prin bunuri. în urma comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. paragraful 1. şi abuzând de autoritatea ce decurge de pe urma unei relaţii existente ori prin denaturare.70 ia sfârşit. sau care săvârşeşte acte indecente împreună cu o persoană sub şaisprezece ani.Art. 3. 243 şi 245-247. Persoana care.244 Persoana care întreţine un act ce constă în. punerea sub acuzare va fi făcută numai în baza unei plângeri. în afara cazurilor aflate sub incidenţa articolelor 248 şi 249. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau prin ameninţarea cu recurgerea la alte metode. În situaţia în care. va fi dispusă executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în afara cazului în care este căsătorită cu aceasta. [7-7-1994] Art.245 1. în afara căsătoriei. convinge o altă persoană să ia parte sau să se supună unor acte indecente se face vinovată de atentat la pudoare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. însă nu şi pe cea de şaisprezece ani. 3 şi 4. Fără a ţine cont de prevederile articolelor 64 – 66. 3. Art. sau insuficient de capabilă să-şi exprime voinţa referitor la actul în discuţie sau să se opună participării la acesta. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. termenul rezervat depunerii unei astfel de plângeri expiră în ziua în care perioada de limitare la care se face referire în cadrul art. paragrafele 2. printr-un act de violenţă sau un altfel de act. În orice caz.245. Consiliul de Protecţie şi Îngrijire a Copilului este îndreptăţit să înainteze plângerea la care se face referire în cadrul art. sau include penetrare corporală sexuală cu o altă persoană sub doisprezece ani este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 4.248bis Abrogat [4-8-1971] Art. sau includ penetrare corporală sexuală cu o altă persoană a cărei vârstă este cuprinsă între doisprezece ani împliniţi şi şaisprezece ani neîmpliniţi. cu excepţia cazurilor ce intră sub incidenţa art.2483 1. 2.246 Persoana care.248 1. şi despre care persoana în cauză ştie sau are motive întemeiate să presupună că este minor. survine decesul victimei. 2. Pe lângă reprezentantul legal în chestiuni civile.248 şi 249. 2. rezultă vătămări corporale grave. 2.

în scopul determinării acesteia să se prostitueze într-o altă ţară. În situaţia în care infractorul comite în mod regulat infracţiunea. supraveghetor sau angajat al unei închisori. al unei instituţii caritabile comite acte indecente cu o persoană aflată în grija acestor instituţii. (2) în situaţia în care un director. ori abuzând de autoritatea pe care i-o conferă relaţia existentă sau prin denaturarea acestei relaţii determină o altă persoană să se prostitueze sau recurge la orice acţiune într-unul din contextele prezentate mai sus având cunoştinţă ori având motive întemeiate de a presupune că aceste acţiuni sunt de natură a determina acea persoană să se prostitueze. (3) în situaţia în care o persoană angajată în sectorul de sănătate sau de asistenţă socială comite acte indecente cu o persoană care. comiterea de acte indecente de către alte persoane cu terţe persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. [10-9-1991] Art. sau care determină în mod intenţionat comiterea de acte indecente de către acesta sau le iniţiază este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care: (1) persoana în cauză comite infracţiunea în complicitate cu una sau mai multe persoane. prin intermediul unui act de violenţă sau printr-o altă modalitate sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă ori sub ameninţarea cu recurgerea la alte acte. ori care determină în mod intenţionat comiterea de acte indecente de către acesta sau le iniţiază este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. al unei instituţii de stat pentru protecţia copilului. ori cu un servitor minor. orfelinat. Persoana care se face vinovată de trafic de persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care: (1) persoana în cauză. instruirea sau supravegherea sa. un minor care-i este subordonat sau care se află în grija. Pedeapsa prevăzută în paragraful 1 este aplicabilă şi în următoarele situaţii: (1) în situaţia în care un funcţionar public comite acte indecente cu o persoană aflată sub autoritatea sa. instruirea sau supravegherea sa este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. i s-a încredinţat acestuia în vederea obţinerii de îngrijiri sau asistenţă. termenul de executare a pedepsei poate fi mărit cu o treime. (3) persoana determină o altă persoană minoră să se prostitueze sau întreprinde orice fel de acţiune la adresa unei persoane minore având cunoştinţă ori având motive întemeiate de a presupune că aceste acţiuni sunt de natură a determina persoana minoră să se prostitueze. spital. ia cu sine sau răpeşte o altă persoană. [12-9-1993] Art.[10-9-1991] Art. sau care se află sub tutela sa. în calitate de pacient sau de client. cu o persoană minoră aflată sub tutela sa. fiu/-iică adoptiv/-ă. (1) Persoana prin intermediul căreia are loc comiterea de acte indecente de către o terţă persoană cu fiul/-iica minor/-ă a persoanei în discuţie. 64 . prin natura profesiei sale ori în mod regulat.250bis Persoana care iniţiază sau determină în mod intenţionat. acesta fiindu-i fiu/-iică.250 1. (2) persoana recrutează. persoana prin intermediul căreia are loc comiterea de acte indecente cu o terţă persoană de către o persoană minoră. Persoana care se face vinovată de trafic de persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. al unui azil sau case de corecţie. (2) persoana în cauză comite infracţiunea la adresa unei persoane sub şaisprezece ani. profesor. (2) Cu excepţia cazurilor la care se face referire în paragraful (1). un minor care-i este subordonat sau care se află în grija. cu fiul/-iica adoptiv/-ă sau vitreg/-ă. referitor la care persoana în discuţie are cunoştinţă sau are motive întemeiate să presupună că ar fi minoră.2503 1. 2. [5-13-1927] Art. ori care este încredinţată sau lăsată sub supravegherea sa. 2. Persoana ce comite acte indecente cu un minor. ori cu un servitor minor. medic.249 1. funcţionar public. 2.

4.254 Abrogat [9-24-1992] Art. asupra căruia persoana în discuţie îşi exercită autoritatea conform legii. conform legii sau a unui contract. alin. în urma unui act violent sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă. 248³-250³ prin natura profesiei sale.(1). 2. de a o sprijini. alin. În situaţia în care infractorul a comis infracţiunea gravă în discuţie prin natura profesiei sale. Art.242-247 şi 248³-250³. [5/1/1981] Art. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.255 Persoana care. Două sau mai multe persoane care săvârşesc în complicitate infracţiunea de trafic de persoane în condiţiile prevăzute în cadrul paragrafului 2.256 Persoana care părăseşte un copil aflat sub vârsta de şapte ani şi care.(3) ca o consecinţă a recurgerii la un act de violenţă ori a comiterii unui act de genul celor descrise în paragraful 1 survin vătămări corporale grave. îngriji sau întreţine este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 3. Art. În situaţiile în care se decide condamnarea pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. 65 . în mod intenţionat aduce într-o stare de neajutorare sau menţine într-o astfel de stare o faţă de care are obligaţia. prin aceasta devine orfan. În situaţia în care.28. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse : (1) persoanei prin intermediul căreia se pun în vânzare sau se administrează băuturi alcoolice unei alte persoane aflată într-un stadiu avansat de ebrietate. (3) persoanei prin intermediul căreia o altă persoană este determinată. [3-27-1986] Art. În situaţia în care infractorul a comis oricare din infracţiunile la care se face referire în cadrul art. să consume băuturi alcoolice. Art. spectacole artistice primejdioase sau care urmează a fi supus unor munci ce sunt primejdioase ori nocive pentru sănătatea sa este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.251bis Abrogat. (2) şi (4). infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. în urma comiterii infracţiunii se cauzează vătămări corporale grave. Persoana prin intermediul căreia este încredinţat sau supus controlului unei terţe persoane un minor sub doisprezece ani.254bis Abrogat [12-10-1964] CAPITOLUL XV ABANDONAREA PERSOANELOR AFLATE ÎN SUFERINŢĂ Art. 3.252 1. În situaţia în care. având cunoştinţă că persoana minoră urmează a fi folosită în scopul comiterii de acte de cerşetorie. (2) persoanei prin intermediul căreia un minor sub şaisprezece ani este adus în starea de ebrietate.251 1. paragraful 1.(2) sau (3) sunt pasibile de executarea pedepsei cu zece ani de închisoare sau plata unei amenzi de categoria a cincea. acestuia îi poate fi retras dreptul de a mai profesa. [12-21-1994] Art. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.253 1. ori care abandonează un astfel de copil cu scopul de a-l părăsi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în urma comiterii infracţiunii survine decesul victimei. acestuia îi poate fi retras dreptul de a mai profesa.

termenele maxime de executare a pedepsei cu închisoare prevăzute în cadrul art. Situaţiile în care infractorul acţionează în apărarea sa ori. Art. nu vor fi considerate acte de calomniere sau defăimare publică. CAPITOLUL XVI CALOMNIA Art. 2.255 şi 256 se soldează cu decesul victimei.259 În situaţia în care o mamă.255-259. [3-25-1978] Art. Art. şi cu intenţia evidentă de a face cunoscut acest lucru în mod public. 2.28. termenele de executare a pedepsei cu închisoare la care se face referire în cadrul articolelor 256 şi 257 pot fi mărite cu o treime. [3-25-1978] Art. În situaţia în care comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. Art.262 1. îşi părăseşte copilul . iar amenda menţionată în cadrul art. consideră că presupunerile sale sunt în conformitate cu adevărul sau că se impune aducerea acestora la lumină în favoarea interesului public. decizia finală urmează a servi drept probă în stabilirea neveridicităţii afirmaţiilor calomniatoare.(4). 3. cu bună credinţă. sau prin intermediul unui material scris al cărui conţinut este publicat. pretinzând că aceasta din urmă ar fi comis un anume act.257 1. În situaţia în care un astfel de act este săvârşit prin intermediul unui material scris sau a unei imagini ce este răspândit. poate fi decisă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. punerea sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de calomniere 66 .Art. Persoana care. 256 şi 257 pot fi reduse la jumătate. 3. sau îl abandonează în scopul părăsirii. în mod intenţionat atentează la onoarea sau reputaţia unei alte persoane. paragraful 1.265 1. se constată că infractorul este mama sau tatăl copilului. În situaţia în care persoana calomniată este găsită vinovată printr-o decizie judecătorească finală de comiterea actului cu referire la care a fost săvârşită calomnierea. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.260 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care s eface referire în cadrul art. [3-25-1978] Art. Persoana care se face vinovată de calomniere sau defăimare în mod public şi are cunoştinţă de faptul că afirmaţiile sale nu sunt conforme adevărului se face vinovată de calomniere deosebit de gravă şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. alin. persoana care se face vinovată de comiterea acestora este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.257 poate fi redusă la impunerea unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care au fost declanşate procedurile penale de cercetare a persoanei calomniate cu privire la veridicitatea afirmaţiilor calomniatoare.261 1. 256. afişat sau arătat în mod public. infractorul se face vinovat de defăimare publică unei persoane şi este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. se va hotărî anularea sentinţei de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de calomniere deosebit de gravă.263-264 Abrogate. sub imperiul fricii de a fi descoperit faptul că a dat naştere unui copil. paragraful 1. 2. se face vinovată de calomniere şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.28.devenind prin aceasta orfan.258 În situaţia în care. în urma comiterii uneia din infracţiunile descrise în cadrul art. Poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. În situaţia în care comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art.255 şi 256 se soldează cu vătămări corporale grave. alin. În situaţia în care persoana calomniată este găsită nevinovată printr-o decizie judecătorească finală de comiterea actului cu referire la care a fost săvârşită calomnierea. (1) şi (2). 2.

cu privire la o persoană decedată.270 1.267 şi în alin. în scris sau prin intermediul unei imagini. aduce atingere onoarei sau reputaţiei acelei persoane.267 Pedepsele descrise în cadrul articolelor anterioare ale acestui Capitol pot fi majorate cu o treime. [3-10-1984] Art.269 Orice act de calomniere ce urmează a fi pedepsit în conformitate cu prevederile prezentului capitol va fi pus sub acuzare numai în urma înaintării unei cereri de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea. afişării sau arătării în mod public. Poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. alin. 2. fie pe cale orală. materiale scrise sau imagini ale căror conţinut constituie calomnie sau defăimare publică cu privire la o persoană decedată. prin aceasta. Art. instanţa poate decide decăderea sa din drepturile practicării profesiei în cauză. la momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei decizii judecătoreşti finale de condamnare comiterea de către acesta a unei infracţiuni similare. ori de către partenerul marital al persoanei decedate. Persoana care. 2. şi în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că conţinutul materialelor scrise sau ale imaginilor au o astfel de natură calomniatoare este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.266 1. de gradul unu sau de gradul doi. comite un act ce constituie defăimare publică sau calomniere la adresa celei din urmă într-un moment în care aceasta era încă în viaţă este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. ori printr-o altă modalitate. (3) şefului statului sau a unui membru al guvernului unui stat prieten. Art. 3. [3-10-1984] Art. Persoana care în mod intenţionat înaintează o plângere falsă sau aduce acuzaţii false unor autorităţi sau procedează în acest fel la adresa unei persoane particulare şi. constituie calomniere uşoară şi va fi pedepsit cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Săvârşirea unor fapte cu intenţia de a exprima o opinie în favoarea interesului public şi care nu au drept scop agravarea unei ofense în nici un alt mod decât cel survenit prin simpla apărare a interesului public nu va fi calificată drept calomniere uşoară.(1) şi (2) din cadrul aceluiaşi articol. cu excepţia cazurilor la care se face referire în alineatul de început al art. afişează sau arată în mod public.deosebit de gravă va fi suspendată până la emiterea unei hotărâri finale privind veridicitatea afirmaţiilor calomniatoare. 2. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care. ori adresat în mod verbal unei persoane în prezenţa acesteia. Această infracţiune gravă urmează a fi pusă sub acuzare numai în urma unei plângeri înaintate de către oricare dintre rudele de sânge ale persoanei decedate. având cunoştinţă sau având motive întemeiate de a presupune caracterul calomniator a genului de materiale la care se face referire în cadrul paragrafului face cunoscut în mod public conţinutul acestora. [3-10-1984] Art. ori de către o rudă de prim rang sau de rangul al doilea. ori săvârşit prin expedierea sau înmânarea unui înscris sau unei imagini şi care nu poate fi caracterizat drept calomniere sau defăimare publică. organelor publice sau instituţiilor publice (2) unui funcţionar public în timpul sau în legătură cu exercitarea de către acesta a îndatoririlor sale. sau care deţine în stoc în vederea răspândirii .28. [25-3-1978] Art. Orice act săvârşit în mod intenţionat în public. în situaţiile în care calomnierea este făcută la adresa: (1) autorităţilor publice. Persoana care răspândeşte. (1) şi (2). 67 .268 1.271 1. se face vinovată de formularea de acuzaţii degradante şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. paragraful 1. 2. În situaţia în care infractorul comite oricare din infracţiunile la care se face referire în cadrul acestui articol prin natura profesiei sale şi în situaţia în care.

3. Persoana care acceptă sau îndeplineşte funcţia de comandant de navă maritimă având cunoştinţă că aceasta urmează a servi sau serveşte traficului de sclavi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. aceasta va fi pusă sub acuzare numai în baza unei cereri înaintate de către aceasta din urmă. comandantul navei este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. sau care participă în mod intenţionat la acesta. Persoana prin intermediul căreia se deconspiră în mod intenţionat o informaţie cu privire la respectarea confidenţialităţii căreia are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că nu poate fi deconspirată. [12-23-1992] CAPITOLUL XVIII ÎNCĂLCĂRI GRAVE ALE LIBERTĂŢILOR PERSONALE Art.276 Persoana care intră în serviciul echipajului de bord al unei nave maritime având cunoştinţă că aceasta urmează a servi sau serveşte traficului de sclavi. industriale sau de prestare de servicii şi care se referă la activitatea unei astfel de companii. în nume propriul sau în numele altcuiva. [3-10-1984] CAPITOLUL XVII PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII Art. în urma transportului de sclavi survine moartea unuia sau mai multor sclavi. paragraful 2. Art.269 şi 270. În cazul în care infracţiunea gravă este comisă la adresa unei persoane particulare. în mod intenţionat: (1) dezvăluie informaţii specifice cu privire la o companie comercială. [6-30-1967] 2. cu excepţia cazurilor descrise în alineatul de început al art. prin natura serviciului în care este angajat. a profesiei sale sau a unei cerinţe legale. Punerea sub acuzare va fi făcută numai în baza unei plângeri înaintate de către administraţia companiei. Persoana care. în mod direct sau indirect este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. şi la menţinerea confidenţialităţii cărora a consimţit. Persoana care. sau care (2) dezvăluie. Art. şi în situaţia în care datele la care se face referire nu erau cunoscute public la momentul dezvăluirii sau a utilizării lor. date ce au fost obţinute prin săvârşirea unei infracţiuni penale dintr-un dispozitiv sau sistem computerizat al unei companii comerciale. ori foloseşte în scopul obţinerii de avantaje băneşti. şi în situaţia în care dezvăluirea sau utilizarea lor poate cauza inconveniente de orice fel este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. cu bună ştiinţă a presupus că dezvăluirea acestor informaţii favorizează interesul public nu este pasibilă de executarea vreunei pedepse. ori a unei foste profesii sau a unui fost angajament în cadrul unui serviciu este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.267 şi în alineatele (1) şi (2) ale aceluiaşi articol. industrială sau de prestare de servicii în cadrul căreia este sau a fost angajată.274 Persoana care se implică în traficul de sclavi.272 1. În situaţia în care.273 1. 2. sau care-şi continuă în mod voluntar serviciul pe o astfel de 68 .275 1.4. Art. Infracţiunile vor fi urmărite în instanţă numai ca urmare a unei plângeri înaintate de către oricare dintre persoanele la care se face referire în cadrul art.

în situaţia în care aceasta era minoră la momentul răpirii. în săvârşirea infracţiunii de mai sus face uz de înşelăciune. printr-un act de căsătorie sau în afara acesteia. un act de violenţă sau sub ameninţarea cu violenţa. făcând uz de înşelăciune. ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege în acest scop. Art. un act de violenţă sau recurge la ameninţarea cu violenţa. 3. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra sau. sau b. în scopul predării acestuia unei alte persoane sau în scopul abandonării sale într-o stare de neajutorare se face vinovată de răpire de persoane şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. (2) Persoana care ia cu sine o altă persoană de sex feminin. în nume propriu sau ca reprezentant al altei persoane. acţionează în vederea acordării în cunoştinţă de cauză de ajutor persoanei minore. de către persoana de sex feminin. Prevederile anterioare nu vor fi aplicatei persoanei care: a. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Persoana care ascunde în mod deliberat. sau de către persoana al cărei consimţământ este cerut de către aceasta în vederea luării în căsătorie. Persoana care.navă.25 şi 26 din acest Act. se face vinovată de răpire şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în scopul luării în posesiune a acesteia. 2. concesionare sau asigurare a unei nave maritime sau ambarcaţiuni. precum şi a domiciliului acesteia sau a adresei locului de muncă către persoana ce-şi exercită autoritatea legală asupra minorului. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. beneficiază de suport financiar în conformitate cu prevederile Actului de Asistare a Tinerilor (Wet op de jeugdhulpverlening) şi acţionează în conformitate cu prevederile art. 2. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. aduce la cunoştinţă Consiliului de Protecţie şi Îngrijire a Copilului date referitoare la locul şi starea în care acesta se află. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care.280 1. 69 . ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege în acest scop.281 1. ori în cazurile în care persoana minoră nu a împlinit doisprezece ani.279 1. Art. 3. Art. printr-un act de căsătorie sau în afara acesteia se face vinovată de răpire şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Punerea sub acuzare a unor astfel de infracţiuni va fi făcută numai în urma înaintării unei plângeri în 2. sustrage investigării de către organele judiciare sau de poliţie o persoană minoră ce a fost îndepărtat din custodia unei persoane sau a persoanelor care-şi exercită autoritatea conferită prin lege asupra acestuia. cu scopul luării în posesiune. Art. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată traficului cu sclavi având cunoştinţă că aceasta urmează a servi traficului de sclavi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-6-1995] Art. în mod deliberat îndepărtează un minor din custodia persoanei sau persoanelor care-şi exercită autoritatea conferită prin lege asupra acestuia. dar cu consimţământul acesteia. după ce află în ce scop este aceasta utilizată.277 Persoana care. în situaţia în care persoana minoră nu a împlinit vârsta de doisprezece ani. (1) Persoana care ia cu sine o persoană minoră de sex feminin împotriva voinţei părinţilor sau persoanelor în grija cărora aceasta se află. Acordarea de ajutor în cunoştinţă de cauză unui minor include comunicarea promptă a faptului că este acordată asistenţă şi dezvăluirea imediată a identităţii persoanei ce acordă astfel de asistenţă.278 Persoana care transportă cu sine o altă persoană în afara graniţelor Regatului şi în cadrul perimetrului european. acest sens. sau c. Plângerea urmează a fi înaintată : a. în mod direct sau indirect ia parte la procedurile de închiriere.

în situaţia în care aceasta a atins vârsta majoratului în momentul răpirii. condamnarea acestuia va fi făcută numai după ce mariajul a fost declarat nul. ori să se supună săvârşirii anumitor acte. infractorul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.1. Art. Pedepsele de mai sus vor fi aplicate şi persoanei care. [5-19-1988] Art. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. în mod deliberat pune la dispoziţia infractorului spaţiul în care privarea de libertate urmează a avea loc. 2. sau până la douăzeci de ani. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare pe viaţă. 2. din neglijenţă sau neatenţie. sub ameninţarea cu calomnierea sau defăimarea în mod public. sub ameninţarea cu recurgerea la furt sau prin şantaj la adresa unei alte persoane sau a unei terţe părţi.de către persoana de sex feminin. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. convinge acea persoană să acţioneze într-un anume fel. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. 3. Persoana care. în mod direct sau prin intermediari. Persoana care. în mod deliberat şi ilegal privează sau continuă să priveze o altă persoană de libertate este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. În cazurile descrise în paragraful (2) urmărirea în justiţie a infracţiunii grave comise va avea loc numai în urma înaintării unei plângeri de către persoana împotriva căreia a fost comisă infracţiunea respectivă. sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.284 1. În situaţia în care răpitorul s-a căsătorit cu persoana de sex feminin răpită. 4.282a 1. Art. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. 3. paragraful 4. Persoana care.282. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 1 (b) din Actul privind Energia Nucleară (Kernenergiewet). ori o determină să se supună unui act de orice natură este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care. determină o altă persoană să acţioneze într-un anumit mod sau să se abţină de la acţiona în vreun fel. ori să se abţină de la a acţiona în vreun fel. 2. [1-27-1994] Art. (2) persoanei care. [12-17-1987] b. se face vinovată de luare de ostatici şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 3. 4. determină în mod ilegal o persoană să acţioneze într-un anumit mod sau să se abţină de la a acţiona în vreun fel. făcând uz de violenţă sau prin săvârşirea unui act.284a Persoana care. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la alte măsuri. 70 . infractorul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 2. ori de către soţul acesteia. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave aduse victimei.282 1. Art. şi în condiţiile în care ameninţarea sau şantajul se referă la un material fisionabil de genul celor prevăzute în cadrul art.283 1. în mod deliberat şi ilegal privează sau continuă să priveze o altă persoană de libertate în scopul convingerii acesteia să acţioneze într-un anume fel sau în scopul prevenirii unei acţiuni a acesteia. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Sunt aplicabile prevederile art. se face responsabilă de săvârşirea sau continuarea stării de privare de libertate a unei alte persoane este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.

274-282 şi 285. prin gesturi sau în mod verbal. pentru a înlătura pericolul descoperirii sale ori pentru a-şi asigura posesia bunurilor astfel obţinute în mod ilegal pentru sine sau pentru alţi participanţi la comiterea infracţiunii va fi pedepsit prin executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.286 În urma condamnării pentru comiterea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. sub imboldul fricii de a fi descoperit faptul că a dat naştere unui copil. paragraful 2. Art. 2. ameninţarea cu recurgerea la violenţă la adresa unei persoană protejate printr-o înţelegere internaţională. Art. să dea naştere unui copil. în scris sau prin intermediul unei imagini. ia în mod deliberat viaţa copilului la naştere sau imediat după aceea. conform unui plan de ducere la îndeplinire a unei decizii luate sub influenţa fricii de a fi descoperit faptul că urmează. urmată sau precedat de comiterea unei infracţiuni.285 1. Art. ori prin executarea unui termen de închisoare până la douăzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. cu comiterea unui viol. (2) şi (4). a unui act indecent de agresiune.287 Persoana care .292 Infracţiunile grave descrise în cadrul art. în mod deliberat ia viaţa unei alte persoane se face vinovată de omor şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani. se face vinovată de pruncucidere (infanticid) şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani. În situaţia în care o astfel de ameninţare este făcută în scris şi stabilind anumite condiţii. se adresează unei persoane de o manieră menită să afecteze libertatea acelei persoane de a face o declaraţie în spiritul adevărului şi în mod conştient în faţa unui judecător sau a unui funcţionar public. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la patru ani.28. Art. în mod deliberat şi cu premeditare ia viaţa unei alte persoane se face vinovată de crimă cu premeditare şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare pe viaţă. alin. se face vinovată de pruncucidere (infanticid) şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani. Ameninţarea cu recurgerea la violenţă publică săvârşită în grup la adresa unei persoane sau a unei proprietăţi. Art. sau.290 şi 291 constituie crimă sau omor ce urmează a fi tratată în mod diferit de cele ale persoanelor complice la săvârşirea faptei. 71 . [3-27-1986] CAPITOLUL XIX INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA VIEŢII OMENEŞTI Art. şi comis în vederea pregătirii. paragraful 1. [15-19-1988] Art. ia în mod deliberat viaţa copilului la naştere sau imediat după aceea. ori ameninţarea cu comiterea oricărei infracţiuni grave prin care se pune în pericol siguranţa generală a unei persoane sau proprietăţi. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau la adresa proprietăţii acesteia.288 Omorul însoţit. în mod deliberat. se impune executarea unui termen de închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. a oricăreia dintre infracţiunile grave la adresa vieţii unei persoane se pedepsesc prin executarea unui termen de închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. şi în situaţia în care persoana în cauză ştie sau are motive întemeiate pentru a bănui că persoana căreia i se adresează urmează să facă o astfel de declaraţie.289 Persoana care. în cazul în care infractorul este surprins în flagrant delict. în mod iminent.Art. sau a unui termen de închisoare până la douăzeci de ani.291 O mamă care. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. facilitării sau săvârşirii infracţiunii.(1).290 O mamă care. [11-11-1993] Art.285a Persoana care. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.

infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. cu toate că are cunoştinţă de sau are motive întemeiate de a presupune faptul că. paragraful 1. (2) şi (4). poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. în situaţia în care suicidul are loc. 5. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. Persoana care supune o persoană de sex feminin unui tratament. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 3. prin aceasta se poate determina întreruperea sarcinii este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la patru ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.300 1.Art. Art. şi în urma săvârşirii căruia survine decesul acesteia. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. a unui omor sau a oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. 4. [5-1-1981] CAPITOLUL XX AGRESIUNEA FIZICĂ Art. alin. 3. Art. 5.296 1. 2. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. 2. [2-11-1988] Art. Tentativa de comitere a unei agresiuni fizice nu se pedepseşte. 2. Actul la care se face referire în paragraful 1 nu este pedepsibil în situaţia în care tratamentul a fost administrat de către un medic în cadrul unei clinici sau a unui spital în care acordarea unui astfel de tratament este legală. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. În situaţia în care. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.28. în conformitate cu prevederile Actului privind Întreruperea Sarcinii (Wet afbreking ywangerschap). în mod deliberat incită o altă persoană la comiterea unui act de sinucidere. 4.301 1.293 Persoana care ia viaţa unei alte persoane la cererea expresă şi formulată cu toată seriozitatea de către aceasta este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. ori care asistă o altă persoană în comiterea de suicid.293 şi 296. În situaţia în care actul a fost săvârşit fără consimţământul femeii. Săvârşirea premeditată a unei agresiuni fizice se pedepseşte prin executarea unui termen de închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.294 Persoana care.(1).295 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea unei crime. În situaţia în care actul a fost săvârşit fără consimţământul femeii. [7-7-1993] CAPITOLUL XIXa ÎNTRERUPEREA SARCINII Art. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.297-299 Abrogate. Agresiunea fizică se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art. în urma comiterii infracţiunii survine moartea persoanei de sex feminin căreia îi este administrat tratamentul în cauză. Prejudicierea în mod deliberat a sănătăţii unei persoane este echivalentă comiterii unei agresiuni fizice. 3. În situaţia în care. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. ori îi procură acesteia mijloacele necesare ducerii la îndeplinire a suicidului este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 72 .

Art. 2. în timpul desfăşurării de către acesta sau în legătură cu îndeplinirea de către acesta a îndatoririlor sale legale. cauzează vătămări corporale grave unei alte persoane se face vinovată de comiterea unei agresiuni fizice deosebit de grave şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) şi (4). Art.301 şi 302. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabilă de vătămarea corporală gravă a unei alte persoane. în urma comiterii infracţiunii survine decesul unei persoane. în mod intenţionat. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art. 2.306 Persoanele care iau parte în mod deliberat la un atac sau o încăierare ce implică participarea mai multor indivizi sun pasibile. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabilă de moartea unei alte persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei.Art. în situaţia în care.309 În situaţia în care o persoană comite în calitate oficială sau profesională oricare dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui Capitol. 73 . a tatălui său legitim. (2) pedeapsa cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art. judecătorul poate decide majorarea perioadei de detenţie cu o treime. CAPITOLUL XXI CAUZAREA DE VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU A DECESULUI CA URMARE A UNOR ACTE DE NEGLIJENŢĂ SAU NEATENŢIE Art.304 Termenele de impunere a pedepsei cu închisoare prevăzute în cadrul art. alin.(1).303 1. Art. în situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. Persoana care. sau de comiterea infracţiunii de vătămare corporală de natură să determine îmbolnăvirea temporară a unei alte persoane sau incapacitatea temporară a acesteia de a-şi îndeplini obligaţiile de servici ori îndatoririle profesionale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. şi poate dispune publicarea sentinţei.307 Persoana care. Comiterea cu premeditare a unei agresiuni fizice se pedepseşte prin executarea unui termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.305 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea uneia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. a partenerului marital sau a copilului său. În situaţia în care. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la zece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.308 Persoana care. paragraful 1.300 – 303 pot fi mărite cu o treime în următoarele situaţii: (1) în situaţia în care infractorul comite infracţiunea gravă în discuţie la adresa mamei sale.28. (3) în situaţia în care infracţiunea în discuţie este săvârşită prin utilizarea unor substanţe ce sunt dăunătoare sănătăţii sau vieţii unei persoane. poate hotărî decăderea infractorului din drepturile practicării profesiei sau angajamentului prin intermediul cărora a fost comisă infracţiunea. (2) în situaţia în care infracţiunea în discuţie este comisă la adresa unui funcţionar public. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. În situaţia în care. fără ca aceasta să aducă atingere responsabilitatea individuală ce revine fiecăruia în parte pentru comiterea de infracţiuni individuale. [3-27-1986] Art.302 1. de impunerea următoarelor pedepse: (1) pedeapsa cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.

314 1. de ordine false sau de uniforme false. 2. prin utilizarea de chei false. explozii. alge. iarbă. Comiterea următoarelor infracţiuni este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra: (1) furtul de vite de pe câmp. căpiţe de fân sau stive de fructe rămase pe câmp în urma recoltei. la momentul comiterii acţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la o decizie judecătorească finală anterioară de condamnare a sa pentru comiterea unei infracţiuni similare. 3. buşteni sau ramuri uscate netransportate şi neprocesate. iarbă de pe câmp. prin spargerea lacătelor sau a yalelor. pietriş. Art. argilă. moloz. În situaţia în care furtul săvârşit în modul descris în alin. se face vinovată de furt şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. naufragiu. paragraful 1. Art. se pedepseşte cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. stuf. sau. (5) furtul comis prin intermediul pătrunderii prin efracţie a infractorului la locul faptei. (2) furtul comis în situaţii de incendiu. (3) furtul comis pe timp de noapte într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia de către o persoană ce rămâne în incinta locuinţei fără ştiinţa sau împotriva voinţei persoanei autorizate. buruieni. într-un tren ce se află în mişcare. (4) furtul comis în complicitate cu una sau mai multe persoane. ori în oricare alte situaţii în care intră în mod direct în posesia bunului sau a proprietăţii în discuţie prin utilizarea mijloacelor de mai sus. turbă brută. va fi impusă executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani şi plata unei amenzi de categoria a cincea.28. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. inundaţii. eşuarea unei nave.(4) şi (5). accident feroviar. prin căţărare. gazon. prin spargerea lacătelor sau a yalelor. (2) în situaţia în care infracţiunea este comisă în complicitate cu una sau mai multe persoane. prin căţărare. în scopul intrării în mod nelegitim în posesia acesteia. (2) şi (4). Art. [3-27-1986] Art. nisip. în urma comiterii infracţiunii survine decesul unei persoane. însoţit sau urmat de un act de violenţă sau de ameninţarea unei alte persoane cu recurgerea la violenţă în scopul pregătirii sau a facilitării ducerii sale la îndeplinire. în scopul intrării în posesia acestora în mod ilegitim. [1-15-1886] 74 . (3) în situaţia în care infractorul are acces la locul faptei prin intermediul pătrunderii prin efracţie a infractorului la locul faptei. (4) în situaţia în care comiterea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. aparţinând în parte sau în totalitate unei alte persoane. 2.310 Persoana ce ia cu sine orice bun sau proprietate aparţinând în întregime sau în parte unei alte persoane. 2.CAPITOLUL XXII FURTUL ŞI TÂLHĂRIA Art. îngrăşământ natural.(1).313 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea infracţiunii de furt. revolte. rogoz. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) în situaţiile în care infracţiunea este comisă pe timp de noapte într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia. în cazul în care infractorul acţionează de o astfel de manieră deoarece este surprins în flagrant delict şi are intenţia de a părăsi locul faptei sau încearcă să faciliteze părăsirea locului faptei de către complicii săi în comiterea infracţiunii. alin. noroi. se face vinovat de deposedare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse în situaţia în care. rebeliuni sau în situaţie de război. fără a recurge la violenţă sau la ameninţări cu acte de violenţă înlătură pământ. muşchi de copaci. (3) este însoţit de circumstanţele prevăzute de către alin. ori în situaţia în care infractorul recurge la unul din actele amintite mai sus cu scopul de a se asigura de posesia bunului furat. arbuşti. Persoana care. Furtul precedat. pe un drum public. fructe sau frunze neculese ori fructe sau frunze căzute din copaci. de ordine false sau de uniforme false. O persoană este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua în situaţia în care.311 1.312 1. prin utilizarea de chei false.

în comiterea infracţiunii de deposedare sunt utilizate ambarcaţiuni. [12-23-1992] Art. În situaţiile în care iniţiatorul sau unul dintre complicii la săvârşirea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui articol este partenerul marital al victimei. aparţinând în întregime sau în parte acelei persoane sau unei terţe persoane. paragraful 1. punerea sub acuzare a acestora. 2.316 vor fi aplicate şi în cazul comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul prezentului Capitol. [12-23-1992] Art.66 va începe din ziua următoare celei în care identitatea persoanei suspecte de comiterea infracţiunii a fost adusă la cunoştinţa persoanei îndreptăţite să înainteze plângere. Persoana care. potrivit legii. (2) în situaţia în care infracţiunea de deposedare este comisă într-una din circumstanţele la care se face referire în cadrul art. vehicule. Comiterea acestei infracţiuni va fi pusă sub acuzare numai în baza unei plângeri înaintate de către persoana împotriva căreia a fost săvârşită infracţiunea. [3-27-1986] Art. acolo unde este cazul.(1). [2-27-1985] CAPITOLUL XXIII EXTORCAREA ŞI ŞANTAJUL Art. făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă determină o persoană să predea orice bunuri sau proprietate. Art. 3.Art. a distruge sau a aduce în situaţia de a nu mai putea fi utilizate datele stocate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. aparţinând în întregime sau în parte acelei persoane sau unei terţe persoane. În situaţia în care partenerul marital este tratat în mod separat. şi în situaţia în care partenerul marital nu este tratat în mod separat. referitor la deţinerea de bunuri în comun.320 75 . (2) şi (4). Pedepsirea cu un termen de închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) în situaţia în care.318 1. Pedeapsa prevăzută în paragraful 1 este aplicabilă şi persoanei care comite infracţiunea de extorcare printr-una din modalităţile descrise în paragraful 1 şi sub ameninţarea de a şterge.28. termenul la care se face referire în cadrul art. alin. sub ameninţarea cu calomnierea. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art.(2) – (5). 2.316 1. paragrafele 2 şi 3 sunt aplicabile în situaţia comiterii acestei infracţiuni. sau în situaţia unei rude de sânge sau de prim rang. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea infracţiunii de deposedare. 3. paragraful 1.312. sau să-şi creeze obligaţia unei datorii sau să renunţe la anumite revendicări. apartenenţa la consiliul de administraţie a unei proprietăţi comune sau întemeierea în comun a averii. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. sau să furnizeze informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială se face vinovată de extorcare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.317 1. 2. 2.319 Prevederile art. În situaţiile în care sunt aplicabile prevederile paragrafului anterior.315 1. defăimarea în mod public sau dezvăluirea unei informaţii confidenţiale determină o persoană să predea orice bunuri sau proprietate. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. Persoana care. sau să-şi creeze obligaţia unei datorii sau să renunţe la anumite revendicări. Prevederile art. tracţiune animală sau animale de povară. sau să furnizeze informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială se face vinovată de şantaj şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. potrivit legii. alin. apartenenţa la consiliul de administraţie a unei proprietăţi comune sau întemeierea în comun a averii. ori de gradul unu sau doi din rangul al doilea. va fi făcută numai în baza unei plângeri înaintate împotriva acestora de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea. punerea sub acuzare a acestuia nu este posibilă.311. referitor la deţinerea de bunuri în comun.

2. sa-i pună la dispoziţie date sau informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială. sau în schimbul unei remuneraţii. în baza sau în elaborarea unei lucrări literare. sau de o înlănţuire de minciuni în scopul determinării unei alte persoane să-i predea anumite bunuri sau proprietăţi. [3-27-1986] CAPITOLUL XXIV FRAUDA Art. sau falsifică un nume sau un anumit însemn originale. Art.324 Prevederile art. alin. ori face uz de vicleşug. [12-21-1994] Art. şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.326a Persoana care.28. judecătorul poate decide publicarea sentinţei şi poate dispune decăderea infractorului din drepturile prevăzute în cadrul art. sau de către gardieni. de o manieră prin care nu achită plata acestora în întregime. ce urmează a fi la dispoziţia sa sau a unei alte persoane.(1). Art. administratori oficiali. artă sau meşteşug. 76 . îşi atribuie un nume fals sau o funcţie pe care nu o deţine în mod real. plasează în mod mincinos un nume sau un însemn.În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva.(1).316 vor fi aplicate şi în cazul comiterii infracţiunilor descrise în cadrul prezentului Capitol. Art.321 Persoana care. urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. executori testamentari. În cazurile în care infracţiunea este comisă prin intermediul profesiei infractorului. [3-27-1986] CAPITOLUL XXV ÎNŞELĂCIUNEA Art. în mod deliberat îşi însuşeşte în mod ilegal un bun sau o proprietate aparţinând în parte sau în întregime unei alte persoane. paragraful 1. sau să se oblige la plata unei datorii ori să renunţe la anumite revendicări. se face vinovată de expunere mincinoasă şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. alin. când anumite situaţii o impun. (2) şi (4). paragraful 1. [12-21-1994] Art.323 Frauda comisă de către persoana în grija căreia sunt încredinţate bunurile sau proprietatea. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art.322 Frauda comisă de către o persoană ce intră în posesia unor bunuri sau proprietăţi prin natura profesiei sale sau a serviciului în care este angajat. (2) şi (4). acesta poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei. ori administratori ai unor instituţii caritabile sau fundaţii de caritate (stictingen) în legătură cu bunurile sau proprietăţile ce le sunt lăsate în grijă prin natura funcţiei lor. prin natura profesiei sale sau în mod regulat dobândeşte bunuri. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol. Art.326 Persoana care.325 1. şi în posesia căruia intră prin alte mijloace decât prin comiterea directă a unei infracţiuni grave se face vinovată de comiterea de fraudă şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.326b Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care. cu scopul de a crea impresia că lucrarea în discuţie ar fi fost creată de către persoana al cărei nume sau însemn a fost folosit. urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. curatori.28. de ştiinţă.

o lucrare literară. Art. cauzează un incendiu sau determină producerea unei explozii în interiorul unei proprietăţi ce este asigurată împotriva incendiilor sau exploziilor. în vederea întreprinderii de către aceasta a unei acţiuni. încălcând cerinţele impuse de buna credinţă. fie în calitate de reprezentant. 2. Persoana care. ori care.327 Persoana care. în trecut sau ulterior. [3-10-1984] Art. [12-21-1994] Art. ori cauzează naufragiul. într-un scop asemănător. oferă în mod liber spre distribuţie. stochează în scopul vânzării sau importului în Regat din perimetrul spaţiului european. în situaţia în care. sau ca urmare a acesteia sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. şi care. în mod intenţionat. şi în dezavantajul asiguratorului. determinând astfel intrarea acestuia într-o înţelegere pe care nu ar fi încheiat-o altfel. în scopul răspândirii sau în vederea realizării unui import pe teritoriul Ţărilor de Jos. ştiinţifică. are asupra sa. eşuarea sau prăbuşirea unei asemenea ambarcaţiuni sau nave. 2. confecţionează sau păstrează în scopul obţinerii de câştiguri băneşti. în scop asemănător. [12-21-1994] Art. sau pe care ar fi încheiat-o în condiţii diferite dacă ar fi avut cunoştinţă de situaţia reală este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. făcând uz de vicleşug. scufundă o ambarcaţiune sau o navă ce a fost asigurată sau a cărei marfă aflată la bord a fost asigurată în prealabil. Persoana care comite infracţiunile la care se face referire în paragraful 2 prin intermediul profesiei sau afacerii sale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori care. în cadrul căreia sau referitor la care au fost folosite în mod mincinos nume sau însemne.328 Persoana care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care oferă recompensă sau promisiunea recompensării unei alte persoane care. prin aceasta induce în eroare opinia publică sau o anumită persoană se face vinovată de competiţie neloială şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în vederea stabilirii. ca urmare a unei astfel de acţiuni este pus într-o situaţie dezavantajoasă un competitor sau un competitor al acelei alte persoane. comite orice formă de înşelăciune şi. aflată în serviciul unui angajator ori în calitate de reprezentant al unei părţi. induce în eroare un asigurator cu privire la circumstanţele relevante în vederea asigurării. în mod intenţionat: a. în altă calitate decât cea de funcţionar public. distruge. cu scopul de a nu achita în întregime şi făcând uz de mijloace tehnologice sau de semnale false. obiecte sau date destinate în mod evident comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 1. păstrării sau creşterii poziţiei sale ori a unei alte persoane pe piaţă.328b Persoana care. în trecut 77 . este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau c. acceptă o recompensă sau o promisiune de recompensare în vederea întreprinderii unei acţiuni.326c 1. livrează. [12-21-1994] Art. nu aduce la cunoştinţa angajatorului sau mandatarului său acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare în discuţie. de artă sau meşteşug. b. în cadrul serviciului în care este angajată sau pe parcursul exercitării mandatului său. sau ca urmare a acesteia.(2) persoanei care. 3. aflată în altă calitate decât cea de funcţionar public. fie aflată în serviciul unui angajator. aduce în situaţia de a nu mai putea fi utilizată sau avariază o astfel de ambarcaţiune sau navă este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. oferă spre vânzare. sau în cadrul căreia sau referitor la care au fost falsificate nume sau însemne originale cu scopul de a crea impresia că lucrarea în discuţie ar fi fost creată de către persoana al cărei nume sau însemn a fost folosit.3283 Persoana care. foloseşte un anumit serviciu destinat publicului larg pe căi de telecomunicaţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanelor care. vinde.

Art. şi în situaţia în care. sau ca urmare a acesteia.331 1.sau ulterior. în trecut sau ulterior. ori urmează a face sau care urmează să se abţină de la ducerea sa la îndeplinire a căruia şi care este legat de o îndatorire a sa ori a persoanei care-l angajează cu scopul de a : a. 2. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care este însărcinată cu supravegherea lucrărilor de construcţie sau de livrare a materialelor. şi care intermediază în mod intenţionat ducerea la îndeplinire a acestui tip de înşelăciune. prin aceasta pune în pericol securitatea statului pe timp de război. are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că persoana căreia i se adresează. [12-21-1994] 78 . Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior este aplicabilă şi persoanei care oferă o recompensă sau promite recompensarea unei persoane în vederea întreprinderii de către aceasta a unei acţiuni. [12-21-1994] Art.330 1. [6-16-1994] Art. starea. Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la patru ani şi plata unei amenzi de categoria a cincea. in virtutea bunei credinţe. Art. de a coopera în interceptarea sau înregistrarea telecomunicaţiilor. Persoana care recurge la orice formă de înşelăciune în livrarea de provizii destinate uzului forţelor militare sau maritime şi care. furniza informaţii privind telecomunicaţiile organelor judiciare sau de poliţie. sau doar una dintre acestea. Pedeapsa la care se face referire în paragraful 1 este aplicabilă şi persoanei însărcinată cu supravegherea livrării proviziilor şi care intermediază în mod intenţionat săvârşirea actelor de înşelăciune la care se face referire. având în vedere natura recompensei sau a promisiunii. [12-21-1994] Art. [3-10-1984] Art. oferă spre vânzare sau livrează alimente. băuturi sau medicamente.329bis Deţinătorul unei foi de expediţie care. nu va aduce la cunoştinţa angajatorului sau mandatarului său acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare în discuţie. Contrafacerea de băuturi.329 Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse vânzătorului ce înşeală un cumpărător în următoarele moduri: (1) prin a livra cumpărătorului un alt obiect decât cel cerut în mod specific. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. conform prevederilor paragrafului 1. calitatea sau cantitatea bunurilor livrate. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. având cunoştinţă de faptul că acestea sunt contrafăcute.3284 1. şi care în momentul recompensării sau a promisiunii de recompensare. face uz de orice formă de înşelăciune. Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse antreprenorului sau arhitectului unei lucrări. în mod intenţionat are asupra sa diferite copii ale acesteia în vederea valorificării sau în beneficiul persoanelor ce urmează a intra în posesia acestora. a unor proprietăţi sau a securităţii statului în situaţie de război. sau în livrarea materialelor.332 1. sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. în cadrul serviciului în care este angajată. alimente sau medicamente are loc în situaţiile în care valoarea sau utilitatea acestora a fost redusă prin adaosul de componente. sau persoanei ce vinde materiale de construcţie care. în concordanţă cu una din obligaţiile sale legale sau obligaţiilor legale ce revin angajatorului său. prin aceasta se pune în pericol siguranţa persoanelor. sau b. 2. 2. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. şi păstrând tăcerea în această privinţă. Persoana care vinde. (2) prin folosirea de vicleşug în legătură cu natura. în proiectarea şi construirea lucrării. va fi impusă persoanei ce acceptă o recompensă sau o promisiune de recompensă în legătură cu ceva ce a făcut sau s-a abţinut a face.

2. majorează sau micşorează în mod forţat preţul unor mărfuri. ca o consecinţă a comiterii infracţiunii la care se face referire în cadrul paragrafului 1. d. ori al căror ambalaj poartă în mod fals numele de fabricaţie al unei alte persoane. mărfuri ce poartă în mod fals.333 Persoana care. mărfuri ce poartă. stocuri sau a altor titluri de valoare.340 Persoana care a fost declarată în stare de faliment se face vinovată de falimentare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea.(1). care în mod intenţionat fac în mod public declaraţii false. Infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol. cu scopul indicării originii lor. remite în mod gratuit sau deţine în stoc în vederea vânzării sau în vederea remiterii în mod gratuit a următoarelor: a.338 Prevederile art.334 Persoana care. calcule false privind profitul sau pierderile. oferă spre vânzare. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau administrator partener ori membru în Consiliul de Supraveghere a unei persoane juridice sau parteneriat comercial. prin răspândirea de informaţii false. în situaţia în care.Art. ori al căror ambalaj poartă în mod fals marca de fabricaţie a unei alte persoane sau o marcă înregistrată al cărei drept de utilizare revine unei alte persoane. deplasează sau înlătură. fără intenţia clară de a exporta. mărfuri ce poartă. chiar şi în situaţia în care acestuia îi sunt aduse mici modificări. Art. în situaţiile în care: 79 . c. 331 şi 332.326. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în art. director. [12-21-1994] Art. distruge. [3-27-1986] CAPITOLUL XXVI PREJUDICIEREA CREDITORILOR ŞI A PERSOANELOR COMPETENTE Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. mărci de fabricaţie false. declaraţii false de venit sau de cheltuieli sau fac declaraţii mincinoase în legătură cu astfel de documente. [6-1-1992] Art. în scopul obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o altă persoană. Art. alin.28.316 sunt aplicabile în situaţia comiterii oricăreia din infracţiunile prezentate în cadrul acestui Capitol. 328. Art. judecătorul poate dispune publicarea sentinţei şi infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreia au fost săvârşite infracţiunile în discuţie. în scopul obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o altă persoană. b. Persoana care. [6-1-1992] Art. sau cu acordul cărora astfel de dezvăluiri mincinoase sunt făcute în mod public. bilanţuri contabile false. judecătorul poate dispune decăderea infractorului din drepturile prevăzute în cadrul art. 2. numele unei anumite locaţii la care a fost adăugată o marcă de fabricaţie fictivă.336a Abrogat. care vinde.339 1. (2) şi (4). falsificate sau ilegale.337 1. sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 1.335 Abrogat. livrează. în mod deliberat importă pe teritoriul Ţărilor de Jos. ori aduce în situaţia de a nu putea fi utilizate orice mijloc prin care este marcat perimetrul proprietăţii private este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.336 Un comerciant. poate surveni punerea în pericol general a unor persoane sau bunuri ori proprietăţi. Art.

din Partea a Treia a Codului Civil privind evidenţa contabilă. [12-21-1994] 80 . documente sau alt suport de informaţii în care a păstrat evidenţele contabile. nu sunt înmânate în varianta lor originală. (2) persoana în cauză. cooperează în realizarea unui împrumut în condiţii dezavantajoase sau îşi dă acordul cu privire la realizarea unui astfel de împrumut. (2) atunci când o astfel de persoană. documentele sau alte suporturi de informaţii pe care le-a păstrat în conformitate cu prevederile aceluiaşi articol.341 Persoana care a fost declarată în stare de faliment se face vinovată de înşelăciune în procesul de falimentare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în scopul amânării falimentului persoanei juridice şi având cunoştinţă de iminenţa acestuia. ori a înstrăinat sau înstrăinează bunuri aflate în proprietatea sa. (4) nu reuşeşte să se conformeze sau a eşuat în a se conforma cerinţelor ce-i sunt adresate în conformitate cu prevederile art. ori a înstrăinat sau înstrăinează bunuri aflate în proprietatea sa. în situaţiile în care. nu reuşeşte să justifice cu acte contabile achiziţionarea unor bunuri. (3) persoana în cauză nu reuşeşte să furnizeze în variantă originală. ori actele contabile. pentru a limita drepturile creditorilor săi: (1) a inventat sau inventează îndatoriri. (3) atunci când o astfel de persoană poartă responsabilitatea pentru neconformarea cu prevederile art. a împrumutat bani în condiţii dezavantajoase. documentele sau alte suporturi de informaţie în care au fost consemnate datele cerute conform prevederilor acestor articole şi care au fost păstrate în concordanţă cu cerinţele articolelor amintite.343 Directorul administrativ sau membrul unui Consiliu de Supraveghere a unei persoane juridice ce a fost declarată în faliment sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea în situaţia în care.15a din Partea a Treia a Codului Civil.(1) pierderile sale sunt excesive. [11-8-1993] Art. paragraful 1. precum şi cerinţelor acestora privind păstrarea şi completarea de acte contabile. în conformitate cu prevederile art.15a din Partea a Treia a Codului Civil privind evidenţa contabilă. în scopul de a limita prin înşelăciune drepturile creditorilor săi: (1) a inventat sau inventează îndatoriri. documente şi suporturi de informaţie la care se face referire în cadrul articolelor menţionate. (4) nu reuşeşte să se conformeze sau a eşuat în a se conforma cerinţelor ce-i sunt adresate în conformitate cu prevederile art. (2) a înstrăinat anumite bunuri la un preţ aflat în mod evident sub valoarea acestora pe piaţă sau în mod gratuit.10. păstrarea şi completarea de acte contabile.10. a favorizat sau favorizează în vreun fel pe oricare dintre creditorii săi. acţiune la care se referă în întregime sau în parte pierderea cauzată de persoana juridică în cauză. acte contabile. a favorizat sau favorizează în vreun fel pe oricare dintre creditorii săi. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea în următoarele situaţii: (1) atunci când acesta cooperează sau îşi dă acordul în vederea ducerii la îndeplinire a unei acţiuni ce contravine oricăreia dintre prevederile valide ale Articolelor de Asociere ori ale unei hotărâri a unei autorităţi locale. nu reuşeşte să justifice cu acte contabile achiziţionarea unor bunuri. paragraful 1. din Partea a Doua a Codului Civil sau art. paragraful 1 din Partea a Treia a Codului Civil. sau în cazul în care actele contabile. paragraful 1 din Partea a Doua a Codului Civil.342 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce a fost declarată în stare de faliment.15a. (3) în baza declarării falimentului sau într-un moment în care avea cunoştinţă de iminenţa acestuia. (3) în baza declarării falimentului sau într-un moment în care avea cunoştinţă de iminenţa acestuia. dar având cunoştinţă de iminenţa acestuia. sau cu cerinţele art.15a. în scopul amânării falimentului. [12-21-1994] Art. [11-18-1993] Art. documente şi suporturi de informaţie la care se face referire în cadrul articolului menţionat. (2) a înstrăinat anumite bunuri la un preţ aflat în mod evident sub valoarea acestora pe piaţă sau în mod gratuit.

346 Abrogat. 2. [3-27-1986] Art.342. 2.345 1. în acest din urmă caz având cunoştinţă de faptul că a fost înaintată o cerere de declarare a falimentului datornicului sau drept rezultat al încheierii unei înţelegeri cu acesta. strică sau cauzează dispariţia unui bun sau unei proprietăţi aparţinând în întregime sau în parte unei alte persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sunt pasibili de impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau în anticiparea declarării acestuia. Persoana care. ori care are drept de folosinţă sau uzufruct asupra acesteia. în situaţia în care datornicul este o persoană juridică. 3. Prevederile art. poate fi dispusă decăderea infractorului din drepturile la care se face referire în cadrul art. fie cu o terţă parte prin intermediul căreia creditorul obţine anumite avantaje este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 349bis – 3494 abrogate. ca urmare a unei înţelegeri fie cu datornicul. [12-28-1989] Art.344 Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la patru ani şi şase lui sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse unei persoane care. [6-16-1988] Art. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi datornicului sau.Art.345.350 1. acceptă efectuarea de plăţi în contul unei datorii ce nu este încă scadentă. retrage vreo proprietate din patrimoniu. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art.349 1. 343 şi 344. care are drept de uzufruct asupra proprietăţii. în mod intenţionat şi în mod ilegal distruge. cu excepţia cazurilor ce cad sub incidenţa art. avariază. [12-21-1994] Art. inventează o revendicare inexistentă sau formulează în mod exagerat o revendicare. în scopul limitării prin înşelăciune a drepturilor creditorilor: (1) în situaţia declarării stării de faliment. paragraful 1. ori a unei datorii plătibile. directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere ce ia parte la un aranjament de acest gen. 2. Persoana care în mod deliberat sustrage o proprietate ce-i aparţine sau .341. de la o persoană în posesia căreia se află în calitate de garanţie. şi în urma comiterii căruia acea persoană juridică este prejudiciată în mod grav. Creditorul ce ia parte la un aranjament asupra căruia instanţa şi-a dat acordul. [9-23-1912] CAPITOLUL XXVII DISTRUGEREA ŞI CAUZAREA DE DAUNE Art. alin. 81 . avariază sau strică un bun sau o proprietate aflată asupra altei persoane cu titlu de garanţie. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.316 vor fi aplicate în cazul comiterii acestor infracţiuni.28. [6-16-1988] Art. gaj sau sechestru.348 1. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care distruge în mod deliberat. poate fi dispusă publicarea sentinţei.347 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce cooperează sau îşi dă acordul cu privire la un act comis contrar prevederilor Articolelor de Asociere sau unor hotărâri ale unor autorităţi locale. (2) pe parcursul validării revendicărilor creditorului desfăşurată în cadrul procesului de falimentare.(1).în beneficiul proprietarului o proprietate ce nu-i aparţine. gaj sau sechestru. (2) şi (4). În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. [12-15-1955] Art. în situaţia în care aranjamentul este acceptat.340 .

este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [12-23-1992] Art. canale de scurgere. atâta vreme cât aceste lucrări şi dispozitive sunt fie destinate uzului public. conducte de livrere a gazului. Persoana care duce la îndeplinire actul la care se face referire în paragraful 3 cu scopul limitării daunelor cauzate de asemenea informaţii nu este pasibilă de punerea sub cercetare penală.352 Persoana care. Persoana ce comite infracţiunea la care se face referire în cadrul paragrafului 1 prin pătrunderea ilegală. sunt avariate. Persoana la care se face referire în cadrul va fi aplicată şi persoanei care în mod intenţionat şi nelegitim ucide. [3-10-1984] Art.353 82 . 2. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare sau aducerea de stricăciuni unei clădiri.351 Persoana prin intermediul căreia sunt distruse în mod intenţionat. 2. unui vas sau unei ambarcaţiuni. Persoana care în mod deliberat şi nelegitim pune la dispoziţie sau distribuie informaţii de natură să aducă prejudicii prin copierea acestora într-un sistem sau dispozitiv computerizat este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. apei sau apei menajere.351bis Persoana care. fie destinate apărării naţionale. şterge. procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. aducerea în situaţia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate. lucrări ce servesc drept stăvilare. în întregime sau doar în parte unei alte persoane. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare sau aducerea de stricăciuni vreunei proprietăţi. [11-20-1991] Art. în mod deliberat se face răspunzătoare de distrugerea. Persoana care. ştergerea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. schilodeşte.350b 1.2. în situaţia în care sunt cauzate prejudicii majore datelor în discuţie. [12-23-1992] Art. 4. sau cauzează dispariţia acestora. aduce în situaţia de a nu putea fi folosit sau cauzează dispariţia unui animal ce aparţine. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. într-un sistem sau aparat computerizat şi cauzează daune grave cu referire la datele în discuţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau adaugă date acestora. aduse în situaţia de a nu putea fi utilizate sau sunt stricate ori care cauzează în mod intenţionat dispariţia unor lucrări la calea ferată. Persoana cer. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de punerea la dispoziţie sau distribuirea ilegală de informaţii de natură să aducă prejudicii prin copierea acestora într-un sistem sau dispozitiv computerizat. Persoana care în mod deliberat şi ilegal modifică.350a 1. [6-14-1990] Art. prin intermediul infrastructurii de telecomunicaţii sau printr-un dispozitiv de telecomunicaţii dat spre folosire în mod public. sau adaugă informaţii acestora. [6-16-1994] Art. este pasibilă de executarea unui termen de arestare de până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de modificarea. centrale electrice. vreunei construcţii maritime sau vreunui aparat de zbor aparţinând în pate sau în întregime unei alte persoane este pasibilă de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. lucrări sau facilităţi la care se face referire în cadrul articolului anterior. dispozitive de telecomunicaţie. aduce în situaţia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate. 3. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de distrugerea. sisteme sau dispozitive computerizate de stocare sau depozitare de informaţii. procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. sau încărcăturii acestora. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinere în arest până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.

(4) eşuează în mod deliberat în aplicarea anumitor prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. sau că acţionează în mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale.(4) sunt pasibili de executarea unui termen de arest de până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. având în vedere faptul că punerea în aplicare a acestor prevederi ţine de competenţa departamentului ministerial din care face parte prin natura chestiunii în discuţie.357 Comandantul forţelor armate ce refuză să utilizeze forţele aflate sub comanda sa în baza unei cereri legale formulate de către autorităţile civile competente. 83 . [6-14-1990] CAPITOLUL XXVIII COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE CE IMPLICĂ ABUZUL ÎN SERVICIU Art. a unor ordine legale emise de către autorităţile publice sau a unor sentinţe sau mandate de arestare.354 În situaţia în care oricare dintre infracţiunile descrise în cadrul prezentului Capitol a fost comisă în mod insidios. prin neglijenţă crasă sau prin conducerea neglijentă a departamentelor în fruntea cărora sunt desemnaţi se fac responsabili de omiterea implementării celor prevăzute în cadrul art. ori ţinând cont de faptul că au fost însărcinaţi în mod expres cu punerea în aplicare a prevederilor în cauză. prin aceasta sunt încălcate anumite prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. temporar sau permanent. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. prin aceasta sunt încălcate anumite prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente.Prevederile art. (2) pun în aplicare decrete sau decizii ale Casei Regale.355 Şefii departamentelor ministeriale care: (1) contrasemnează decrete regale sau decizii regale. ori în situaţia în care prin comiterea infracţiunii poate fi pusă în pericol viaţa unei persoane. având cunoştinţă de faptul că. ori care asistă în calitate de complici o altă persoană la săvârşirea unui astfel de act sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau care omit în mod intenţionat să procedeze astfel este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.356 Şefii departamentelor ministeriale care. (3) iau decizia emiterii unor ordine sau a punerii în aplicare a unor ordine sau decizii existente. sau a prevederilor Ordinelor Administrative Generale. sau în situaţiile în care. Art. Funcţionarul public care. Art. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. instanţa poate decide majorarea pedepsei cu o treime.355. 2. care în mod intenţionat deturnează anumite fonduri sau hârtii cu valoare monetară ce se află sub controlul său urmează a fi utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor amintite. ştiind că acestea nu sunt contrasemnate în mod corespunzător de către unul din şefii departamentelor ministeriale. în mod deliberat cere sprijinul forţelor armate în vederea prevenirii aplicării prevederilor legii. sau că acţionează în mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale. [12-14-1979] Art. infractorul este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.358 1. Art. [3-27-1986] Art.358bis – 3584 Abrogate. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. având cunoştinţă de faptul că.359 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată. sau care permit unei alte persoane să sustragă sau să deturneze fondurile sau hârtiile cu valoare monetară în discuţie. alin.316 vor fi aplicate şi în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul prezentului Capitol. În care punerea în aplicare a celor de mai sus este prevenită în maniera descrisă. Art.

în calitate de complici acea persoană în săvârşirea actului în discuţie. conştient de faptul că acestea sunt făcute cu scopul de a obţine condamnarea unei persoane într-un caz penal. şi cu referire la care are cunoştinţă de faptul că acestea nu-i revin în mod legal. Judecătorul care acceptă un dar sau o promisiune de recompensare. sau orice instrumente. sau pentru a-l convinge să renunţe la a acţiona într-un anumit mod în îndeplinirea obligaţiilor sale.Art. avariază sau aduc în stare de neutilizare orice lucru de natură a convinge autorităţile competente sau care urmează a servi autorităţilor competente drept probă. Art. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. ori care asistă. sau aducerea acestora în stare de neutilizare.365 Funcţionarul public care. Art. 2. sunt pasibile de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. având cunoştinţă de faptul că acesta îi este oferit pentru a influenţa o acţiune a sa. şi care face acest lucru de o manieră ce contravine cerinţelor serviciului în care este angajat. [11-23-1967] Art. în ducerea la îndeplinire a îndatoririlor sale. având cunoştinţă de faptul că acestea îi sunt oferite ca urmare. (2) acceptă un dar sau o promisiune.364 1. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. şi care face acest lucru de o manieră ce nu contravine cerinţelor serviciului în care este angajat. sau drept consecinţă a modului în care a dus la îndeplinire o anumită acţiune sau a modului în care s-a abţinut de la ducerea la îndeplinire a unei anumite acţiuni. temporar sau permanent. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice.362 Funcţionarul public ce acceptă un dar sau o promisiune de recompensare. care în mod intenţionat fac înscrisuri false în registre sau documente destinate doar controlului administrativ. se face vinovat de conflict de interese şi este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. având cunoştinţă de faptul că acestea îi sunt oferite pentru a influenţa o acţiune a sa. în baza faptului că încasarea plăţii urmează a fi făcută de către sine conform atribuţiilor conferite de serviciul în care este angajat .363 Funcţionarul public care: (1) acceptă un dar sau o promisiune.361 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată. ori care permit unei alte persoane să cauzeze dispariţia. având cunoştinţă că acestea sunt făcute cu scopul de a influenţa o decizie a sa într-un caz în vederea judecării căruia a fost desemnat. abuzând de autoritatea cu care a fost investit. şi care în mod intenţionat deturnează. Art. temporar sau permanent. sunt pasibile de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. documente sau registre ce le-au fost încredinţate în vederea ducerii la îndeplinire a îndatoririlor lor.366 Funcţionarul public care. sau pentru a-l convinge să renunţe la a acţiona într-un anumit mod în îndeplinirea obligaţiilor sale. distrug.360 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.în raport cu un alt funcţionar public sau în legătură cu anumite fonduri publice. în cadrul exercitării îndatoririlor sale de servici. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. distrugerea sau stricarea acestora. pretinde sau acceptă anumite sume sau se sustrage de la efectuarea unei plăţi. sau să se supună comiterii unui act. În situaţia în care un judecător acceptă un astfel de dar sau promisiune de recompensare. sau să se abţină de la a acţiona într-un anume fel. sau care falsifică asemenea registre sau documente. Art. 84 . şi de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care este angajat. constrânge o anumită persoană să acţioneze într-un anume fel. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.

ori persoanelor răspunzătoare de conducerea unei instituţii de stat de protecţie a copilului sau de conducerea unui spital de boli psihice.368 1. nu părăseşte incinta la cererea sau în numele persoanei autorizate. [11-19-1986] Art. [5-4-1954] Art. 2. 2. carte poştală. În situaţia în care funcţionarul public se face vinovat de comiterea unui act descris în cadrul paragrafului anterior din neglijenţă sau neatenţie. registre sau alte hârtii.367 1. cu ocazia efectuării unor cercetări. nu se supune obligaţiei de a raporta privarea ilegală de libertate a unei persoane. Funcţionarul public care. sau a celor aflaţi în arest preventiv ori a persoanelor reţinute pentru necooperare cu o instanţă de judecată. Funcţionarul public care. sau care în mod deliberat omite să comunice acest lucru fără întârziere autorităţilor superioare competente.Art. rămânând acolo în mod ilegal. 2. pătrunde într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia. depăşind atribuţiile oferite de serviciul public în care este angajat. sau de către alte persoane însărcinate cu operarea unor facilităţi telefonice destinate uzului public. acesta este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la două luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. care refuză să se supună unei cereri formulată în baza legii de a preda o persoană aflată într-una din instituţiile sau spitalele menţionate. acceptă să fie informat de către funcţionarul public al unor servicii telefonice. depăşind atribuţiile oferite de serviciul public în care este angajat.371 1. un registru de admitere sau a vreunui lucru referitor la menţinerea căruia există dispoziţii legale. în mod intenţionat. pachet poştal. [5-19-1922] 85 . este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. determină a-i fi înmânate sau confiscă o scrisoare. Pedeapsa cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) funcţionarului public însărcinat cu investigarea unor infracţiuni penale şi care. sau de prezenta în vederea examinării. depăşindu-şi atribuţiile oferite de calitatea în care este angajat în serviciul public sau neţinând cont de prevederile legii în această privinţă. depăşind competenţele cu care a fost investit sau neţinând cont de prevederile legale în vigoare. Funcţionarul public care.370 1. o eliberează sau o asistă în actul de evadare. ori într-o anexă aflată în folosinţa altcuiva şi împotriva voinţei acelei persoane. pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor cu care a fost însărcinat. sau care. află că o anumită persoană este privată în mod ilegal de libertate şi în mod deliberat omite să raporteze imediat acest lucru unui funcţionar public însărcinat cu investigarea comiterii unor infracţiuni penale. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. şi care permite în mod deliberat persoanei în cauză se evadeze. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. a unui mesaj telegrafic aflat în posesia unui funcţionar public aflat în slujba serviciului telegrafic. examinează sau confiscă documente. sau un alt pachet aflat în posesia unui serviciu public în vederea livrării. 2. [5-4-1954] Art. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabil de una din omisiunile la care se face referire în cadrul prezentului articol este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Funcţionarul public însărcinat cu paza unei persoane ce este privată de libertate din ordinul autorităţilor sau în baza emiterii unei sentinţe judecătoreşti sau ca urmare a unei decizii luate la nivel parlamentar. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior va fi impusă şi funcţionarului public care. ori a altor persoane însărcinate cu operarea unui dispozitiv telegrafic de folosinţă publică. cu privire la orice comunicare ce a fost făcută prin intermediul facilităţilor de mai sus. [5-20-1955] Art. (2) funcţionarul public care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior va fi impusă şi funcţionarului public care.396 Executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei răspunzătoare de conducerea unei instituţii destinată detenţiei persoanelor condamnate.

374 Funcţionarul public aflat în slujba serviciilor telegrafice. îşi însuşesc o scrisoare.372 Funcţionarul public aflat în slujba oricărui serviciu public de livrare de corespondenţă. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.375 Funcţionarul public care se află în serviciul oricărui serviciu public de livrare de corespondenţă. în situaţia în care conţinutul mesajului încredinţat serviciului telegrafic sau facilităţii telegrafice în discuţie este livrat în mod deliberat de către acesta unei alte persoane decât cea care are acest drept. o astfel de însuşire a conţinutului său va fi pedepsită prin executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. după cum ştie sau are motive întemeiate de a presupune. sau în situaţia în care conţinutul telegramei este examinat în mod deliberat şi nelegitim de către funcţionarul în cauză sau este dezvăluit unei alte persoane. o scrisoare. în situaţia în care conţinutul mesajului încredinţat serviciului telegrafic sau facilităţii telegrafice în discuţie este dezvăluit în mod deliberat şi nelegitim de către acesta unei alte persoane. ori a unui serviciu public de telegrafie sau de telefonie.372 – 374bis. care permit în mod deliberat unei alte persoane să comită oricare dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul articolelor menţionate. (3) care în mod deliberat şi nelegitim dezvăluie unei alte persoane conţinutul unor asemenea informaţii privind transferul de date. sau care în mod deliberat şi ilegal examinează conţinutul acestora sau dezvăluie informaţii referitoare la conţinutul acestora unei alte persoane. cauzează dispariţia.Art. [10-26-1988] Art. sau o persoană angajată de un asemenea serviciu. este distrus în mod intenţionat de către acesta. sunt pasibile de executarea pedepselor prevăzute în cadrul articolelor în discuţie şi în conformitate cu deosebirile care se fac acolo.373 1. o carte poştală. [10-26-1988] Art. un mandat poştal sau un pachet încredinţat serviciului în discuţie. sau care modifică conţinutul acestora sau care-şi însuşesc o parte a acestuia. sau funcţionarul în cauză cazează dispariţia. prin intermediul cărora. Funcţionarul public aflat în serviciul unui serviciu public de livrare de corespondenţă. [6-16-1994] Art. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sau asistă în calitate de complice acea persoană în săvârşirea infracţiunii. care distrug.376 86 . [10-26-1988] Art. sau o persoană angajată de către un asemenea serviciu care livrează în mod deliberat corespondenţă unei alte persoane decât cea îndreptăţită la primirea acesteia. (2) care dispune de un obiect prin intermediul căruia. îşi însuşeşte sau modifică în mod deliberat conţinutul mesajului. sau în situaţia în care telegrama este deschisă în mod intenţionat şi nelegitim de către acesta.347bis Executarea pedepsei cu închisoare de până la un an şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse funcţionarului public sau unei alte persoane însărcinate cu supravegherea unui serviciu referitor la o infrastructură de telecomunicaţii sau a unei facilităţi de telecomunicaţii destinată uzului public: (1) care în mod deliberat şi nelegitim interceptează sau înregistrează un transfer de date ce este efectuat prin intermediul infrastructurii de telecomunicaţii şi care nu-i este destinat sau nu-i este destinat şi lui. (2) de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sau orice altă persoană la care se face referire în cadrul art. 2. Art. (4) care în mod deliberat şi nelegitim pune la dispoziţia unei alte persoane un obiect prin intermediul căruia pot fi obţinute informaţii privind efectuarea uneui asemenea transfer de date. sau un pachet încredinţat serviciului în discuţie sunt deschise în mod intenţionat şi ilegal. În situaţia în care un astfel de pachet poştal cuprinde valori monetare. un mandat poştal închis. sau orice altă o persoană însărcinată cu supravegherea funcţionării unui serviciu telegrafic destinat uzului public sunt pasibili: (1) de executarea unui termen de închisoare de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. pot fi captate informaţii ce au fost obţinute prin interceptarea sau înregistrarea unui astfel de transfer de date.

ori la adresa persoanelor sau a bunurilor aflate la bordul acestora. paragraful 1.81 nu sunt aplicabile. alin.28. persoana în discuţie săvârşeşte un act de bigamie. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. ultimul paragraf şi 359. 363. [6-27-1975] Art. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. la adresa altor vase. 3. fără ca în acest scop să fie autorizat de către o putere statală angajată în purtarea unui război sau fără a face parte din forţa maritimă de război a unei puteri statale recunoscute.(3). [1-29-1987] Art. sau ia o amprentă a vreunei lucrări în aur sau argint aflată în posesia serviciului în care este angajat. în condiţiile în care s-a aflat la conducerea parţială sau totală a administrării sau supravegherii acestora la momentul ducerii la îndeplinire a acţiunilor în discuţie. având cunoştinţă de faptul că acest lucru este făcut în vederea comiterii de acte de violenţă. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. prin aceasta. intră în serviciu pe un astfel de vas drept membru al echipajului de bord al acestuia. se face vinovată de comiterea de acte de piraterie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 373.378 Persoana aflată în slujba unui serviciu de stabilire a calităţii metalelor conform prevederilor art.379 1.381 1. în mod deliberat. [3-27-1986] CAPITOLUL XXIX COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE CU PRIVIRE LA NAVIGAŢIE ŞI AVIAŢIE [3-6-1957] Art. 364. paragraful 1. iau parte la înfăptuirea unui astfel de schimb. [7-7-1993] Art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 366. alin. în largul mării. 2. [1-29-1987] Art. sau îşi continuă în mod deliberat serviciul după ce are cunoştinţă de scopul în care vasul este folosit. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. direct sau indirect. participă în mod direct sau indirect la obţinerea de angajamente de muncă sau aprovizionarea cu bunuri.Executarea pedepsei cu închisoare de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse funcţionarului public care. cu excepţia conducătorului monetăriei. în mod deliberat. care sunt implicaţi în schimbul de metale preţioase sau a obiectelor făcute din metale preţioase. Funcţionarul public aflat în slujba oficiului de stare civilă.377 Un funcţionar public al Monetăriei.7 din Actul de Stabilire a Calităţii Metalelor din 1986 (Waarborgwet)şi care face o copie sau un mulaj. Funcţionarul public aflat în slujba oficiului de stare civilă.28. care ia parte la actul de căsătorie al unei alte persoane. se face vinovat de comiterea de acte de piraterie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2.7 din Actul de Stabilire a Calităţii Metalelor din 1986 (Waarborgwet). având cunoştinţă de anumite impedimente legale ce se ridică cu privire la încheierea unui astfel de act. precum şi a fi autorizat de către fiecare dintre părţile beligerante este echivalent cu a nu avea autorizaţie.380 1. (2) având cunoştinţă de faptul că acest lucru este făcut în vederea comiterii actelor de mai sus.(4). Persoana care: (1) a fost numită sau îndeplineşte funcţia de comandant al unui vas. sau care descrie o astfel de lucrare unei alte persoane decât aceea autorizată în mod oficial în acest scop. sau care. 2. paragraful 1. 87 .355.359. având cunoştinţă de faptul că. Prevederile art. este pasibilă de impunerea unei amenzi de categoria a doua. sau o persoană aflată în serviciul de verificare a calităţii metalelor conform prevederilor art. 357 şi 358 poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. altele decât mariajul bigam. care ia parte la actul de căsătorie al unei alte persoane. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. A depăşi limitele unei autorizaţii.

381. 3.385b 1. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor. în urma comiterii infracţiunii survine moartea unei persoane. în orice alt caz. 4. survin vătămări corporale grave a unei persoane aflate la bord. ori în situaţia în care infracţiunea a fost comisă în scopul privării ilegitime de libertate a unei alte persoane sau cu scopul menţinerii ilegale a acesteia în situaţia de privare de libertate. în scopuri personale sau în beneficiul altei persoane. prin aceasta. în urma comiterii infracţiunii. sau când. Prevederile paragrafelor anterioare privind comandantul vasului şi echipajul de bord vor fi aplicate în mod corespunzător şi în cazul comandantului unui aparat de zbor sau a echipajului de zbor respectiv. în urma comiterii unor acte de violenţă precum cele la care se face referire în cadrul art. acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.384 Persoana care.383 Persoana care. precum şi cei care participă la comiterea actelor de violenţă sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Persoana care în mod deliberat comite un act de violenţă la adresa unei late persoane aflate la bordul unei nave în zbor este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în acest caz. în situaţia în care. [11-20-1991] Art. sau executarea pedepsei cu închisoare până la douăzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. survin vătămări corporale grave. [5-10-1973] Art. [3-16-1967] Art. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit infracţiunea de mai sus în complicitate sau ca rezultat al unui plan. 2. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care. [3-16-1967] Art.4.381 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori prin intimidare preia controlul. în situaţia în care. comandantul vasului sau al aparatului de zbor. în situaţia în care ocupă funcţia de comandant al acesteia. în scopuri personale sau în beneficiul altei persoane. închirierea sau asigurarea unui vas sau a unui aparat de zbor în vederea comiterii actelor la care se face referire în cadrul art. echipează un vas sau un aparat de zbor în vederea comiterii actelor la care se face referire în cadrul art. sau îşi exercită controlul asupra unui aparat de zbor.385 Persoana prin intermediul căreia o navă aflată sub pavilionul Ţărilor de Jos este predată unei puteri piratereşti este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. asistă luarea în custodie. în urma săvârşirii actelor de mai sus. se va dispune executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă. prin aceasta. la aparatul de zbor iar termenul “ în largul mării” se va referi. Persoana care.381 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Termenul “vas” folosit în paragrafele anterioare se va referi. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor şi. sau deturnează un aparat de zbor de la cursul sau. printr-un act de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă.385a 1. Pedeapsa la acre se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care comite infracţiunea gravă definită în articolul menţionat cu referire la un aparat de zbor sau a unei construcţii pe mare.382 În situaţia în care. în acest caz. 88 . la spaţiul aerian. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [5-10-1973] Art. [3-16-1967] Art. în mod direct sau indirect. survine decesul oricărei persoane aflate la borul vasului sau a aparatului de zbor atacat.

este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. în mod deliberat. prin aceasta. având cunoştinţă de faptul că conţinutul acestuia nu corespunde realităţii. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate pune în pericol siguranţa unei nave aflate în zbor sau a unui vas aflat în mişcare.386 Persoana aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care preia în mod ilegal controlul acesteia este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Căpitanul de vas care pune la cale un protest. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. comunică informaţii în a căror posesie se găseşte şi cu referire la care ştie sau are motive serioase a bănui că sunt incorecte.385c Persoana care. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Membrii echipajului ce cooperează în punerea la cale a unui protest. prin aceasta. prin aceasta. Art. în vecinătatea imediată a coridoarelor de sosire sau de plecare ale unui aeroport. ca urmare a acesteia. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată comiterii actelor de piraterie în slujba statului fără permisiunea guvernului olandez. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii. [11-20-1991] Art.319bis 1. în situaţia în care. Art. Art. acceptă o scrisoare de intrare sub pavilion străin sau intră în serviciul comandantului unei nave sau se află în serviciul comandantului unei nave. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată comiterii actelor de piraterie în slujba statului. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. comite un act de violenţă împotriva unei alte persoane. survine decesul unei alte persoane. 2. fără a avea permisiunea guvernului olandez în acest sens. în situaţia în care. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în urma comiterii infracţiunii survine moartea unei persoane aflate la bord. [3-30-1995] Art. sau care-şi continuă în mod voluntar desfăşurarea activităţilor sale pe un astfel de vas după ce acest lucru îi este adus la cunoştinţă.388 Cetăţeanul olandez care. în situaţia în care. 89 . survin vătămări corporale ale unei alte persoane. fără permisiunea guvernului olandez. 2.385d Persoana care. ca urmare a acesteia. Art. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii şi.389 Cetăţeanul olandez care intră in serviciu pe un vas drept membru al echipajului de bord. prin aceasta.(3) executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat şi făcând uz de o armă de foc. Pedepsele la care se face referire în cadrul paragrafului 1 sunt aplicabile şi persoanelor care comit infracţiunile descrise în cadrul paragrafului cu privire la un vas sau a unei construcţii pe mare. în situaţia în care. prin aceasta. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii şi.387 Comandantul unui vas olandez ce sustrage vasul din posesia proprietarului de drept al acestuia sau a unei firme şi care foloseşte vasul în discuţie în beneficiu propriu este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor şi. având cunoştinţă de faptul că conţinutul acestuia nu corespunde realităţii. de materiale explozive sau de substanţe ce pun în pericol siguranţa generală sau a oricărui obiect ce pune în pericol siguranşa generală. [11-20-1991] Art.

paragraful 4. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 4.396 1. [7-13-1973] Art.786. Art. se retrage în mod deliberat de la comanda vasului.(a). în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vătămări corporale grave. în situaţia în care. [6-14-1930] Art.395 1. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. aceasta constituie rebeliune.[3-6-1957] Art.392 . sau art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. din Partea a Opta al Codului Civil. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. survin vătămări corporale de orice fel.1303.390 Comandantul unui vas aflat sub pavilion olandez care. Infractorul este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Persoana aflată la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaţiuni de pescuit pe mare. înaintează o declaraţie scrisă având cunoştinţă de faptul că conţinutul acesteia nu corespunde realităţii. art. în situaţia în care. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.391 Abrogat. 90 . în situaţia în care. [4-12-1995] Art. survin vătămări corporale de orice fel.784. 2. în situaţia în care. art. a vasului sau a încărcăturii transportate de către acesta. printr-un act de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă îl obstrucţionează sau îl privează de dreptul la liberă mişcare. se face vinovat de subordonare şi este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. care agresează fizic comandantul acestora.397 Persoana care. şi va fi pedepsită prin impunerea unui termen de închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. [7-13-1973] Art. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Infractorul este pasibil de : (1) executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. agresează fizic un superior sau. paragraful 5. alin.194. pentru a se conforma cerinţelor art. 2. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vătămări corporale grave.393 Abrogate. [5-23-1990] Art. este pusă în pericol siguranţa persoanelor aflate la bord. [5-14-1980] Art.394 – 394bis Abrogate. prin aceasta.3193 Persoana care. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. aflată la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaţiuni de pescuit pe mare. în timpul călătoriei. ori un membru al echipajului care. la bord sau în cursul desfăşurării serviciului pentru care a fost angajat. paragraful 1. în situaţia în care. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia. comite acte de incitare la rebeliune pe acel vas este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit infracţiunea de subordonare împreună.

în scopul obţinerii ilegale de beneficii în nume propriu sau pentru o altă persoană sau în scopul tăinuirii unor beneficii obţinute în acest mod. a mărfurilor transportate. alta decât un membru al echipajului de bord.405 1. [5-23-1990] Art. loc. oferind drept garanţie. deturnează nava de la cursul ei firesc. Prevederile alineatului (3) nu vor fi puse în aplicare în situaţia în care actul de insubordonare nu are 2. în situaţia în care persoana ce comite oricare dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul articolelor menţionate este un ofiţer al navei. în măsura în care acordarea acestui ajutor este posibilă. în scopul obţinerii ilegale de beneficii în nume propriu sau pentru o altă persoană sau în scopul tăinuirii unor beneficii obţinute în acest mod. nu se asigură că documentele prevăzute prin lege sunt salvate. sau prin aceasta punând în primejdie securitatea navei. prin aceasta. comite acţiuni similare celor dscrise în cadrul paragrafului 1. fără a fi forţat de împrejurări şi fără a aduce la cunoştinţă în prealabil proprietarului navei sau firmei aflate în proprietatea acesteia.402 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. [7-13-1973] Art. [5-23-1990] Art. poate aduce nava sau bunurile aflate la bordul navei în situaţia de a fi confiscate. 389. sau nu se asigură de păstrarea în conformitate cu cerinţele legii a jurnalului de bord al navei ori. Art.[5-14-1980] Art. fără a fi forţată de împrejurări şi fără a face acest lucru cunoscut în prealabil comandantului navei. [7-13-1973] Art. [7-13-1973] Art. în mod deliberat. (2) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care. având cunoştinţă de faptul că comandantul nave este privat de libertatea de mişcare. 395 – 397 şi 400 pot fi majorate cu o treime. care. în situaţia în care un astfel de ordin este emis în scopul menţinerii ordinii şi a disciplinei la bordul navei. [7-13-1973] Art. având cunoştinţă de faptul că. impuse: Executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi (1) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care. în cazul abandonării navei. omite în mod deliberat să aducă acest lucru la cunoştinţa comandantului navei în timp util. sau a accesoriilor navei. Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. comite sau permite săvârşirea oricărei activităţi.386. reţinute sau de a întârzia livrarea lor. (4) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. refuză să îi acorde acestuia ajutorul cuvenit. în mod intenţionat.401 Pedepsele cu executarea unui termen de închisoare prevăzute în cadrul art. refuză să dea ascultare unui ordin al comandantului navei şi care se referă la siguranţa acesteia. (3) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care. sau reclamă daune sau cheltuieli inexistente. sau împrumută o sumă de bani. 2. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana aflată la bord care.404 Abrogat. oferă nava în discuţie spre vânzare. ori vinde sau oferă drept gaj proprietăţi aflate la bordul navei sau articole stocate la bordul navei.400 1. refuză să dea ascultare unui ordin al comandantului navei.406 91 . având cunoştinţă de consecinţele ce pot decurge de aici.398 – 399 Abrogate.403 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. având cunoştinţă de existenţa unui plan de comitere a unui act de isubordonare.

aruncă bunuri peste bord. că aceasta este o navă de război sub pavilion olandez. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în mod deliberat. În situaţia în care.407 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. aflată la bordul navei în baza unei cereri legale. [3-27-1986] 92 . acţionează în calitate de comandant. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.358a.Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. prin aplicarea unui însemn distinctiv navei sale. pilot sau inginer al unei nave sub pavilion olandez. precum şi documentele corespunzătoare unei astfel de situaţii. paragraful 1.409 Comandantul unei nave ce arborează un drapel olandez.408 Persoana care. fără un motiv întemeiat. distruge.412 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. Art. ori care eliberează în mod intenţionat o astfel de persoană. Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. având cunoştinţă de faptul că nu este autorizat în conformitate cu prevederile legii să procedeze astfel. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.(1).411 Persoana care. în mod intenţionat şi ilegal. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. fără a fi forţat de împrejurări. refuză să se supună unei cereri legale de a lua la bord o persoană pusă sub acuzare sau condamnată. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. permite unei persoane puse sub acuzare sau condamnate.413 1. 2. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. nu furnizează unei persoane aflată la bord proviziile cuvenite.381 .28. ori care asistă o astfel de persoană în acţiunea acesteia de evadare sau de eliberare a sa. alin. sau art. 402 şi 403. paragraful 1. fără a fi forţat de împrejurări şi în mod intenţionat. sau o navă de pilotaj ce se află în serviciul apelor teritoriale olandeze.785 din Regulamentul Comercial. avariază sau aduce în situaţia de neutilizare bunuri aflate la bordul unei nave. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. să evadeze. acesta este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [5-23-1990] Art. Art. având cunoştinţă de faptul că nu este autorizat pentru aceasta. [11-4-1919] Art. din neglijenţă sau din neatenţie. în mod intenţionat creează impresia. [5-23-1990] Art.410 Comandantul unei nave care. comandantul unei nave este responsabil de comiterea unui asemenea act de evadare sau de eliberare. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. fără a fi constrânsă de împrejurări.415 În baza condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.414 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez prin intermediul căruia obligaţia de acordare de asistenţă ce-i este impusă conform prevederilor art. Art. (2) şi (4). în mod intenţionat sau în mod contrar unor prevederi legale. nu este dusă în mod intenţionat la îndeplinire.387.

[10-9-1991] Art. (2) şi (4). poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. în vederea obţinerii de beneficii băneşti. ori transferă dreptul in personam sau in rem investit în acea proprietate. ori în situaţia în care avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune că făptaşul se află în afara graniţelor Regatului.CAPITOLUL XXX ACTE DE COOPERARE ÎN URMA COMITERII UNOR INFRACŢIUNI Art. paragraful 1. 2. sau transferă drepturile in personam sau in rem de proprietate asupra anumitor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni. în situaţia în care. obţine.416 1. se face vinovată de manevrare de bunuri furate prin neglijenţă sau din neatenţie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. dispune de sau înstrăinează bunuri în a căror proprietate a intrat prin comiterea unei infracţiuni. Persoana care: a. ori la momentul în care a fost făcută investirea cu drepturi precum cele menţionate. [10-9-1991] art. sau la momentul investirii sale cu astfel de drepturi. [10-9-1991] Art. b. Persoana care: a. sau transferă bunuri. sau transferă bunuri. bunurile în discuţie sunt procurate prin comiterea unei infracţiuni. sau la momentul obţinerii acestora. sau a cărui identitate nu a fost dezvăluită în baza primirii unui prim avertisment scris.416 – 417bis. în situaţia în care: (1) făptaşul nu este cunoscut. alin. în vederea obţinerii de câştiguri băneşti. în mod intenţionat. [6-28-1925] Art. obţine în mod intenţionat avantaje derivate din obţinerea de profit prin manevrare de bunuri furate.28. dispune de. obţine. se face vinovată de manevrarea intenţionată de bunuri furate şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului anterior va fi aplicată şi persoanei care. remis la iniţiativa unei investigaţii judiciare preliminare. la momentul intrării în posesia bunurilor. b. la momentul la care obţinerii bunurilor sau la momentul intrării sale în posesia acestora. dispune de. în condiţiile în care are motive raţionale de a presupune că bunurile în cauză ar fi fost procurate prin intermediul comiterii unei infracţiuni. sau care transferă un astfel de drept.4173 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. în perimetrul european. având cunoştinţă de faptul că.418 Persoana care este editorul oricărui material scris sau a oricărei imagini de natură infracţională este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. iar infractorul poate fi decăzut din dreptul de a practica profesia prin intermediul căreia a comis infracţiunea în cauză.(1). dispune de sau transferă proprietate. [3-27-1986] Art.419 93 .417 Persoana care comite în mod regulat infracţiunea de manevrare intenţionată de bunuri furate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori care investeşte cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri. ar fi avut motive raţionale de a presupune că aceste bunuri au fost procurate în urma comiterii unei infracţiuni. (2) editorul avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune la momentul publicării materialului în cauză. ori care investeşte cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri.417bis 1. că nu este posibilă stabilirea identităţii făptaşului în vederea punerii acestuia sub acuzare în mod penal. sau care transferă un astfel de drept.

Persoana care tipăreşte orice material scris sau orice imagine de natură infracţională este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinere în arest până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia, în situaţia în care: (1) persoana ce a comandat tipărirea materialului nu este cunoscută, şi a cărei identitate nu a fost dezvăluită în baza primirii unui prim avertisment scris, remis la iniţiativa unei investigaţii judiciare preliminare; (2) persoana care efectuează tipărirea avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune la momentul publicării materialului în cauză, că nu este posibilă stabilirea identităţii făptaşului în vederea punerii acestuia sub acuzare în mod penal, ori în situaţia în care avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune că făptaşul se află în afara graniţelor Regatului, în perimetrul european. [5-4-1954] Art.420 În cazurile descrise în cadrul celor două articole precedente, şi în situaţia în care natura materialelor scrise sau a imaginilor în discuţie face posibilă punerea sub acuzare pentru comiterea unei infracţiuni numai în baza înaintării unei plângeri, persoanele care tipăresc sau editează asemenea materiale pot fi, la rândul lor, puse sub acuzare numai în baza unei plângeri înaintate de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea în cauză. CAPITOLUL XXXI PREVEDERI REFERITOARE LA COMITEREA DE INFRACŢIUNI ÎN MOD REPETAT, APLICABILE MAI MULTOR CAPITOLE DIN PARTEA A DOUA A PREZENTULUI COD DE LEGI Art.421 Pedeapsa cu închisoare la care se face referire în cadrul art.105, 174, 208 – 212, 216 – 222bis, 225 – 229, 310 – 312, 315, 317, 318, 321 – 323, 326 – 332, 341, 343, 344, 359, 361, 366, 373, ultimul paragraf, 402, 416 şi 417 poate fi majorată cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, ori din momentul în care a ispăşit în mod complet sau parţial o pedeapsă ce i-a fost impusă de către Legea Marţială pentru comiterea infracţiunii de furt, fraudă, manevrare de bunuri furate, deducerea deliberată de beneficii din profitul obţinut de pe urma bunurilor procurate prin comiterea de infracţiuni, sau înşelătorie, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii. [10-9-1991] Art.422 Pedepsele cu închisoare la care se face referire în cadrul art.108, paragraful 1, 109, 110, 115, paragraful 1, 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293, 296, 300 – 303, 381, 382, 395 şi 396, precum şi perioadele determinate de închisoare ce pot fi impuse în baza prevederilor art. 92, 108, paragraful 2, 115, paragraful 2, 288 şi 289 pot fi majorate cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, ori din momentul în care a ispăşit în mod complet sau parţial o pedeapsă ce i-a fost impusă de către Legea Marţială pentru obstrucţionarea violentă a unui superior, sau pentru agresarea fizică a unui superior sau a unor gardieni, sau pentru comiterea oricărui act de violenţă la adresa unor persoane, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii. [7-7-1993] Art.423 Pedepsele cu închisoare sau reţinere în arest prevăzute în cadrul art.111 – 113, 117 – 119, 261 – 271, 418 şi 419 pot fi majorate cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii.

94

[3-31-1983] PARTEA A TREIA INFRACŢIUNI MINORE CAPITOLUL I INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA SIGURANŢEI GENERALE A PERSOANELOR ŞI A PROPRIETĂŢILOR Art.424 1. Persoana care cauzează anumite pagube în mod intenţionat, şi care, prin aceasta poate aduce prejudicii sau poate pune în pericol anumite persoane sau proprietăţi, pe sau de-a lungul unui drum public sau în orice spaţiu public, se face vinovată de aducerea de daune avutului obştesc şi este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. 2. În situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunii, a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare, privind comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare, va fi impusă executarea unei pedepse de până la trei zile de detenţie sau plata unei amenzi de categoria întâi. [1-15-1886] Art.425 O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) unei persoane care asmute un animal împotriva unei fiinţe umane sau persoanei care nu stăpâneşte un animal aflat sub supravegherea sa, în situaţia în care acesta atacă o fiinţă umană; (2) unei persoane care nu ia suficiente măsuri de siguranţă în scopul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de un animal periculos aflat în supravegherea sa. [9-24-1992] Art.426 1. Persoana care, aflată în stare de ebrietate, împiedică desfăşurarea traficului sau perturbă liniştea, sau care pune în pericol siguranţa unei alte persoane, ori care întreprinde orice activitate ce necesită acordarea unei atenţii maxime sau luarea de precauţii în vederea prevenirii punerii în pericol a vieţii sau sănătăţii unei terţe persoane, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la şase zile sau plata unei amenzi de categoria întâi. 2. În situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunii, a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare, privind comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare sau mai puţin grave decât cea în discuţie, sau a infracţiunii la care se face referire în cadrul art.453, va fi impusă executarea unei pedepse de până la două săptămâni de detenţie sau plata unei amenzi de categoria a doua. [1-15-1886] Art.426bis Persoana care, în mod nelegitim restricţionează dreptul unei alte persoane la liberă circulaţie pe un drum public, sau care, împreună cu una sau mai multe persoane, continuă să se adreseze în mod insistent unei persoane împotriva voinţei exprese a acesteia, sau împiedică înaintarea acesteia, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [4-11-1903] Art.427 O amendă de categoria întâi va fi impusă: (1) proprietarului sau utilizatorului care, cu privire la intrarea sau deschiderea unei pivniţe, arcade, bolte sau a unor camere sau spaţii subterane cu deschidere la un drum public, nu ia precauţiile necesare pentru siguranţa trecătorilor; (2) persoanei care nu se asigură de faptul că anumite săpături efectuate pe un drum public şi care sunt executate în numele său, sau la comanda sa, ori un obiect poziţionat pe un drum public în numele său sau la comanda sa, sunt semnalizate în mod corespunzător şi iluminate în mod adecvat; (3) persoanei care, în legătură cu desfăşurarea unor lucrări sau a altor activităţi pe, sau de-a lungul unui drum public, nu ia măsurile necesare de avertizare a trecătorilor cu referire la existenţa unor eventuale pericole;

95

(4) persoana care plasează ceva pe o clădire sau sprijinit de aceasta, sau care aruncă ori toarnă ceva dintr-o clădire, de o asemenea manieră încât, prin aceasta, pot fi aduse prejudicii unei persoane care circulă pe un drum public; (5) persoana care lasă un animal de călărie, un animal de tracţiune sau de povară pe un drum public, fără a lua precauţiile necesare împotriva cauzării unor eventuale pagube; (6) persoana care, fără a avea permisiunea autorităţilor competente, blochează un drum public, sau un canal navigabil cu acces public, ori care împiedică desfăşurarea traficului pe un asemenea drum sau curs de apă. Art.428 Persoana care, fără a beneficia de permisiunea primarului sau a unui funcţionar public desemnat de către acesta, dă foc unuia sau mai multor obiecte aflate în proprietatea sa reală, este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. [12-28-1989] Art.429 O perioadă de detenţie de până la paisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care descarcă o armă de foc, aprinde un foc de artificii sau construieşte, alimentează sau întreţine un foc poziţionat suficient de aproape de anumite clădiri sau bunuri încât să le expună pe acestea riscului de incendiere; (2) persoanei care, în alte cazuri decât cele ce beneficiază de aprobare în conformitate cu, sau ca urmare a prevederilor Actului de Aviaţie (Luchtvaartwet, lansează un balon căruia îi sunt ataşate dispozitive de ardere; (3) persoanei care creează riscul incendierii unei păduri, a unei regiuni sălbatice, a unui teren plantat cu arbuşti, a unui teren mlăştinos sau a unei fâneţe, ca urmare a faptului că nu au fost luate precauţiile necesare; (4) persoanei care, în mod ilegal, introduce orice fel de substanţe în apele de suprafaţă, în situaţia în care există posibilitatea ca, prin aceasta, să fie aduse prejudicii altor persoane, ţinându-se cont de modul în care aceste ape sunt folosite în mod obişnuit; (5) persoanei care lansează sau trage un zmeu prin intermediul unei sfori care, în întregime sau în parte se află la mai puţin de cinci sute de metri de o linie de înaltă tensiune suspendată. [3-24-1983] CAPITOLUL II INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA ORDINI PUBLICE Art.429bis Persoana care, într-un loc vizibil de pe un drum public, plasează sau nu înlătură un cuvânt sau o imagine de natură să aducă ofensă anumitor sensibilităţi religioase, prin intermediul naturii lor maligne sau blasfematoare, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [11-4-1932] Art.4293 Abrogat. [11-14-1991] Art.4294 Persoana care, pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor sale de servici, în timp ce exercită activităţi specifice profesiei sale sau pe durata derulării unei afaceri, comite acte de discriminare la adresa unei alte persoane pe motive rasiale, religioase, referitoare la anumite convingeri personale, sexuale, ori cu referire la orientarea hetero- sau homosexuală a acestora, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [11-14-1991] Art.4295 Persoana care se află prezentă într-un loc în care prezenţa cuiva este interzisă, fără a avea competenţa sau autoritatea necesară, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [2-18-1971] Art.4296

96

Art. în situaţia în care aceasta este aptă de muncă. adresă la care este înregistrat drept rezident în baza de date municipală cu privire la persoane(basisadministratie persoonsgegvens). în baza cereri autorităţilor competente de a se identifica. ultima folosire a locuinţei sau clădirii de către persoana îndreptăţită având loc înainte de momentul ocupării ei ilegale de către persoana în cauză. Pedeapsa la cer se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi în cazul persoanei care. ocupă o locuinţă sau o clădire ce nu se află în folosinţa persoanei îndreptăţite la aceasta de mai puţin de doisprezece luni. acolo unde acest lucru este prevăzut. fără permisiunea regelui. Art. Persoana care. [10-8-1992] (4) persoanei care.20 şi 7. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Art. la cererea persoanei îndreptăţite sau făcută în numele acesteia. în mod ilegal. fără a fi îndreptăţită. foloseşte un titlu nobiliar olandez. [5-20-1911] Art. rămânând într-o locuinţă sau o clădire ce nu se află în folosinţa persoanei îndreptăţite la aceasta de mai puţin de doisprezece luni. sau locul actualei rezidenţe. sau care poartă însemnele unui ordin al cavaleriei olandeze. sau într-un spaţiu public ce nu este destinat nudismului recreativ public. a unui titlu sau a unui grad ori a unei demnităţi. [7-3-1985] Art. fără a beneficia de permisiunea autorităţilor competente. foloseşte titlul de advocaat (avocat) sau procureur (procuror). sau dezvăluie astfel de materiale.430 Persoana care. (3) persoanei care. dată de naştere.431 O amendă de categoria întâi va fi impusă şi persoanei care face zgomot. furnizează un nume fals. inclusiv. inclusiv. şi care nu eliberează locuinţa sau clădirea imediat. în calitate de proxenet al unei femei. obţine beneficii din purtarea indecentă a acesteia. pentru comiterea infracţiunii de cerşetorie.435 Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) persoanei care.434 În privinţa persoanei care se face vinovată de comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul celor două articole precedente se poate dispune. de încredinţarea acesteia unei case de corecţie pe o perioadă de până la trei ani. sau tulbură liniştea publică de natură a deranja odihna altora pe durata nopţii. (3) persoanei care. se pedepsesc cu executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. Art.432 Executarea unui termen de detenţie de până la doisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria întâi vor fi impuse: (1) persoanei care cerşeşte în public. inspectează. [7-7-1933] 97 . (2) persoanei care vagabondează fără mijloacele de supravieţuire necesare. [10-1-1992] Art.430a Persoana care este găsită dezbrăcată într-un alt spaţiu decât cel desemnat de Consiliul Municipal drept potrivit nudism recreativ public. prenume.22 din Documentul de Înaltă Educaţie Ştiinţifică şi Cercetare (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). 2. pentru comiterea infracţiunii de vagabondaj. sau oricare dintre titlurile enumerate în cadrul art 7. în plus. refuză să părăsească locuinţa sau clădirea în mod imediat. (2) persoanei care acceptă acordarea unui ordin al unei cavalerii străine. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la patru luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. face schiţe sau descrieri ale unui obiectiv militar.1. loc al naşterii. fără a fi îndreptăţită la aceasta. la cererea persoanei îndreptăţite sau făcută în numele acesteia. ultima folosire a locuinţei sau clădirii de către persoana îndreptăţită având loc înainte de momentul ocupării ei ilegale de către persoana în cauză.433 Cerşetoria sau vagabondajul comise în complicitate de trei sau mai multe persoane sub şaisprezece ani.

în vederea exercitării căreia legea prevede necesitatea existenţei unei autorizaţii. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni şi plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a treia. indicând sau inducând impresia că beneficiile băneşti vor fi donate. sau echivalente ale emblemelor sau ale cuvintelor menţionate în condiţii de război.141 din Codul de Procedură Penală. Aruba sau o putere străină. [12-12-1985] 2. În baza condamnării pentru comiterea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul paragrafului 1. conform profesiei sale. fie drept parte componentă dintr-o astfel de marcă. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. sau de către o organizaţie aflată în conformitate cu prevederile legii internaţionale. depăşeşte atribuţiile pe care le are. sau de către o persoană ce aparţine categoriilor specifice de servicii însărcinate cu cercetarea infracţiunilor penale desemnate de către Ministerul de Justiţie olandez. fără fi autorizată.435d Executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care foloseşte blazonul Confederaţiei Elveţiene sau un însemn ce constituie o imitaţie a acestuia: (1) fie drept marcă înregistrată sau comercială. fără a fi constrâns de împrejurări. în care este implicată o echipă de fotbal profesionist ce face parte din Federaţia de Fotbal.1 din Documentul de Identificare a Obligaţiilor de Serviciu (Wet op identificatieplicht) (Stb. acolo unde această cerere de identificare poate fi considerată rezonabilă. expresii sau însemne distinctive ce denotă. în situaţia în care are loc un meci de fotbal al sub egida Federaţiei de Fotbal.435b 1.435c Persoana care. întrebuinţează emblema Crucii Roşii sau cuvintele “Rode Kruis”(Crucea Roşie) sau “Kruis van Geneve” (Crucea din Geneva). în întregime sau în parte în scop caritabil sau necomercial. [12-20-1956] Art. Antilele Olandeze. [6-23-1976} 3. [12-20-1956] Art. (2) într-un scop contrar corectitudinii comerciale. ori aprobate de către Statul Olandez. 2. Persoana care are autorizaţia de a practica o anumită profesie. 3. întrebuinţează cuvinte. nu prezintă imediat spre identificare unul dintre documentele la care se face referire în cadrul art. Art. [1-27-1982] Art. practică acea profesie fără a fi constrâns de împrejurări. în momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la momentul în care a fost emisă o sentinţă finală de condamnare a infractorului pentru comiterea unei infracţiuni similare. oferă contra cost anumite servicii sau bunuri spre vânzare.Art. emis în concordanţă cu prevederile Documentului privind Circulaţia pe Drumurile Publice 1935 (Wegenverkeerswet) sau un permis valid de conducere în conformitate cu prevederile art. Persoana care. poate fi dispusă publicarea sentinţei.436 1. prin intermediul unui dispozitiv telefonic destinat în parte sau în întregime uzului public.435g Abrogat. 660) sau un permis de conducere valid. fără a fi îndreptăţită la aceasta.107 din Documentul privind Circulaţia pe Drumurile Publice 1994 (Wegenverkeerswet 1994). Abrogat. fără a avea dreptul practicării unei profesii în vederea practicării căreia legea prevede obţinerea unei autorizaţii. şi care. În situaţia în care. sau pot crea impresia că acţiunile sale sunt susţinute sau promovate. în condiţiile în care o astfel de cerere este făcută de către funcţionarii publici autorizaţi. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua.453e Persoana care. ţinând cont de datoria acestora de menţinere a ordinii publice şi cercetare a infracţiunilor penale. (3) în circumstanţe de natură a aduce atingere sentimentelor naţionale suedeze. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua.1993. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua.435f Persoana care. în conformitate cu prevederile art. Persoana care. [12-9-1993] Art. sau însemne ori cuvinte de imitare a acestora. va fi 98 . [9-10-1970] Art. în alte circumstanţe decât în mod privat.

sau prevederilor art66b din Regulamentul Comercial. şi un termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. d. Infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreia a comis infracţiunea. O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat în această calitate de către Ordinul Administrativ General. [12-9-1993] 99 . prin natura . este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. nu ţine evidenţa documentelor necesare. 3. alin. ca fiind luat din posesia persoanei autorizate prin comiterea unei infracţiuni. Art. a unui obiect aflat la dispoziţia sa. pentru o perioadă de timp ce va fi specificată în cadrul ordinului. şi care comite infracţiunea descrisă în cadrul paragrafului 1. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi agentului la bursă care contravine prevederilor art. 2. şi în situaţiile în care nu este. acesta nu răspunde primei solicitări a unui funcţionar public desemnat de către primar de a preda către inspectare un articol folosit sau neobişnuit.66. 3. Prin termenul “obiect neobişnuit” se va înţelege orice bun care. în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 2. f. prima frază sau paragraful 2. în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 1. originea sau starea sa nu poate intra în categoria bunurilor folosite în mod obişnuit. printr-o descriere scrisă exactă. să furnizeze în mod autentic informaţiile cerute în legătură cu obiectele obţinute sau aflate la dispoziţia sa. ori care este dat dispărut. sau art. de predare a custodiei sau de dare în custodie. obţine sau dispune de un articol ce a fost reclamat de către sau în numele organelor poliţieneşti. [4-21-1987] Art. sau care nu acordă atenţie unei instrucţiuni specificate în cadrul ordinului scris. dar care nu va depăşi paisprezece zile.436a 1. Persoana care se dă drept. în legătură cu comiterea infracţiunilor descrise în cadrul paragrafului 3. în practica profesiei sale în derularea unei afaceri: a. b.(a) – (g). 4. a doua frază. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile şi partenerilor administrativi şi directorilor unui parteneriat comercial sau a unei persoane juridice. c. e. a doua frază. în limitele termenului la care se face referire în cerere.66b din cadrul Regulamentului Comercial. cu referire la toate obiectele folosite sau a obiectelor neobişnuite obţinute sau aflate la dispoziţia sa. ce nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în cadrul art. În situaţia în care un parteneriat comercial sau o persoană juridică. în conformitate cu prevederile emise de către Ordinul Administrativ General. obţine un articol folosit sau neobişnuit de la o altă persoană. În situaţia în care. ori în situaţia în care un parteneriat comercial sau o persoană juridică contravin prevederilor art. care.66a din Regulamentul Comercial se recomandă drept. [6-23-1976] 4. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a treia.437 1. sau creează impresia că acţionează în calitate de agent bursier.impusă executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care acţionează în numele comerciantului la care se face referire în paragraful 1. 5. sau i-a fost retras dreptul profesării în această calitate. paragraful 1. şi de a arăta funcţionarului public unde este trecut un asemenea obiect în actele de evidenţă. nu se conformează cererii scrise a funcţionarului public desemnat de către primar ca. g. 2.66a. acesta nu răspunde primei solicitări a unui funcţionar public desemnat de către primar de prezentare a actelor de evidenţă. obţinut de către comerciantul în cauză sau de care acesta dispune. sau creează impresia că are profesia de agent la bursă. nu se conformează ordinului remis de către un funcţionar public desemnat de către primar. la momentul comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul paragrafelor 1 şi 2 a trecut mai puţin de un an de la momentul în care a fost emisă o sentinţă finală de condamnare a infractorilor pentru comiterea unei infracţiuni similare. aceşti sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua. fără ca acea persoană să-şi dezvăluie identitatea sau fără a menţiona identitatea acestei persoane în evidenţele cazului.

Un comerciant desemnat de către Ordinul General Administrativ în conformitate cu prevederile art. [2-24-1993] Art. foloseşte sau ia în custodie oricare dintre articolele aparţinând uniformei sale.438 1.Art. primeşte în schimb.439 1. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia.437. acceptă drept cadou sau gaj. 3. sau în mod regulat. privind circulaţia pe anumite cursuri de apă la care se face referire în Ordin.437. în scopul de a oferi găzduire peste noapte sau în vederea poziţionării echipamentului de campare sau a campării în zonă. 3. 2. sau care dă în folosinţă unei persoane orice construcţie ce nu este un stabiliment precum cel la care se face referire în cadrul paragrafului 1. muniţie sau arme. (3) nu se conformează cererii primarului sau a funcţionarului desemnat de către acesta de prezentare a registrului la care se face referire în cadrul alin. data plecării acestuia. O perioadă de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care. sau care. vinde astfel de articole sau 100 .(2) . în exercitarea profesiei sale sau în derularea unei afaceri: a. fără notificarea prealabilă a primarului sau a unui funcţionar public desemnat de acesta. (2) nu ţine un registru complet. în urma sosirii unei persoane care urmează a petrece noaptea într-un loc pus la dispoziţie de către persoana în cauză. în cazul în care: (1) nu remite fără întârziere organelor competente. obţine anumite bunuri de la un minor. domiciliul şi data sosirii persoanei respective. în urma sosirii unei persoane. cumpără. [begunstiging] conţinută în cadrul Ordinului general Administrativ. obţine anumite bunuri de la o persoană referitor la care ştie. pedeapsa va fi impusă şi persoanei care. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care acţionează în numele comerciantului descris în cadrul paragrafului 1 şi care comite una dintre infracţiunile definite în cadrul paragrafului 1. sau b. Persoana care face o practică profesională din acordarea de găzduire pe timp de noapte este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat de către Ordinul General Administrativ în conformitate cu prevederile art.437 bis 1. [10-9-1991] Art. şi nu înscrie în registru sau nu se asigură de trecerea în acesta a tipului de document înmânat. 2. un document de călătorie valid sau orice act doveditor prin care poate fi stabilită identitatea găzduite. Pedeapsa descrisă în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care face o practică din cumpărarea masivă de bunuri. profesia sau serviciul în care este angajat. cu sau fără facilităţile aferente. [12-9-1993] Art. Prevederile paragrafelor precedente nu sunt aplicabile cazării peste noapte a partenerilor maritali ce însoţesc persoana în discuţie. Infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreai a săvârşit infracţiunea. care contravine unei ordonanţe emise şi proclamate de către Consiliul Municipal în vederea prevenirii manevrării de bunuri furate este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. care. şi după plecarea oaspetelui.4374 Persoana care contravine oricărei reglementări făcute în scopul de a evita riscul cooperării în urma comiterii unei infracţiuni. [6-7-1924] Art. a copiilor sau a personalului ce ia parte la călătorie. prin intermediul profesiei sau în mod regulat. unei instituţii de stat de protejare şi îngrijire a copiilor sau unui ospiciu.4373 1. 2. sau nu înregistrează în acesta fără întârziere. alin (a) şi (b). de la gradul de soldat până sub cel de ofiţer. furnizează informaţii unei persoane adulte cu privire la o locaţie ce cuprinde şi un port interior sau canale interioare navigabile destinate ancorării unor ambarcaţiuni de distracţie. prin intermediul profesiei sale. numele. în beneficiul unui soldat sub gardul de ofiţer. sau are motive întemeiate de a presupune că a fost încredinţată unei instituţii penale. În cazul unei neconformări de genul celor descrise în paragraful 1.

monezi. şi în situaţia în care o astfel de dezvăluire publică chiar este făcută. fiindu-le acordată o amânare de plată a datoriilor acţionează în nume propriu în ducerea la îndeplinire a unor acte pentru înfăptuirea cărora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali.441b O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care. cauzează dezvăluirea publică a conţinutului sau a semnificaţiei unui mesaj.441a Persoana care.le dă în schimbul altora drept cadou. [6-16-1988] Art. acţionează în nume propriu în ducerea la îndeplinire a unor acte pentru înfăptuirea cărora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali. (2) directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere al unei persoane juridice cărora. fără a fi autorizat în această privinţă de către. referitoare la inventarierea şi păstrarea în evidenţă a unor astfel de articole. în conformitate cu prevederile Actului Municipalităţii (Gemeentewet).441 O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei care comunică unei alte persoane conţinutul sau semnificaţia a ceea ce a auzit printr-un emiţător radio folosit de către ea. [5-24-1989] Art. indică posibilitatea obţinerii unui obiect sau faptul că are un astfel de obiect în posesie. sau în numele ofiţerului comandant. fie prin răspândirea oricărui material scris. 2. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia.442a Persoana care are în îngrijire un copil sub vârsta de şase luni fără acordul prealabil al Consiliului pentru Protecţia şi Îngrijirea Copilului. [4-12-1995] Art. în acelaşi timp cu punerea în evidenţă a faptului că acesta poate fi folosit drept dispozitiv tehnic de interceptare sau înregistrare pe ascuns a unor conversaţii. bancnote sau lucrări de platină. (2) persoanei care face o practică din cumpărarea acestui gen de articole şi care nu se supune prevederilor Ordinului Administrativ General. după cum are motive întemeiate de a presupune. În situaţia în care. şi care. acordându-i-se o amânare de plată a datoriilor. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. telecomunicaţii sau a altei modalităţi de transfer de informaţii prin intermediul unui dispozitiv computerizat. [12-23-1992] Art. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. la momentul comiterii infracţiunii. sau care dezvăluie în mod direct conţinutul sau semnificaţia mesajului primit în condiţiile de mai sus. spre uzul sau custodia altei persoane. fie în mod public. [7-4-1957] 101 . [7-2-1934] Art. şi în situaţia în care are motive întemeiate de a presupune că. şi care nu se află sub supravegherea unei persoane juridice. sau de a cărui utilizare este responsabilă. [3-10-1984] CAPITOLUL III INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA AUTORITĂŢII PUBLICE Art. au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare. cu privire la comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare. gaj. titluri de bancă. aur sau argint ce poartă marcaje guvernamentale. nu-i era adresat ori nu-i era adresat şi ei. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. sau a faptului că obiectul în cauză poate fi folosit drept parte componentă a unui asemenea dispozitiv. fără ca acest lucru să-i fi fost solicitat. prin aceasta.443 Persoana care contravine unui ordin poliţienesc emis şi proclamat în circumstanţe extraordinare de către un primar sau Guvernatorul Regal al unei Provincii.440 Persoana care confecţionează. răspândeşte sau deţine în stoc în vederea răspândirii materiale tipărite sau alte obiecte ce seamănă sau arată ca şi cum ar fi note guvernamentale. termenul de detenţie poate fi dublat. timbre sau documente de călătorie.

447a Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) persoanei care nu se conformează sau nu întruneşte în mod adecvat cerinţele art. curator sau curator-şef.192 şi 178. rupe. paragraful 1 din Codul de Procedură Penală.1304. fie imediat după ce a fost ceru de către funcţionarul public competent. [5-24-1989] CAPITOLUL IV INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA STATUTULUI CIVIL Art. instrucţiuni la care se face referire în cadrul paragrafului 3 a art. în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General.1321 din Partea a Opta a Codului Civil. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. Art.782 şi 178. în urma arestării unei alte persoane la cererea Oficiului Procurorilor Publici. sau cu dispoziţiile Ordinului Administrativ General. în urma exercitării unora dintre drepturile investite în conformitate cu prevederile art. (3) persoanei care nu se conformează sau nu întruneşte în mod corespunzător cerinţele la care se face referire în cadrul art.445 Persoana care a fost notificată. de partener marital. paragraful 3. modifică sau aduce în situaţia de a fi indistincte sau ilizibile numele sau însemnele unei nave înregistrate.447 Persoana care. specificate în cadrul art. dar care nu este emis pe numele său. paragraful 2.593b. acolo unde acest lucru este permis. sau în legătură cu anumite evenimente ce au avut loc într-un spital de boli mintale.771 din Cartea a Opta a Codului Civil. în calitatea sa de rudă de sânge.446a O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care. fie în termen de paisprezece zile de la data în care a fost notificat cu privire la aceasta printr-o scrisoare recomandată. ce vin în adăugirea art. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a întâi. sau cu prevederile art. din Partea a Opta a Codului Civil. [3-16-1967] Art. prin alianţă. nu aduce la cunoştinţă fără întârziere şi în cea mai rapidă modalitate posibilă Procurorului Public competent. în mod ilegal. (2) persoanei care înlătură. prin reprezentant. (3) persoanei care. şi care face acest lucru în alte condiţii decât cele prevăzute în cadrul Ordinului Administrativ General. conform prevederilor legale în vigoare. în urma predării unei persoane arestate sau a unui obiect confiscat. în afara jurisdicţiei teritoriale a Curţii Districtuale.231 şi 841 din Partea a Opta a Codului Civil. sau care nu reuşeşte să intre în mod prompt în posesia instrucţiunilor Procurorului Public.448 102 . [12-2-1991] Art.Art.593b. informaţia la care se face referire în cadrul art. în afara jurisdicţiei teritoriale a Curţii Districtuale. şi asta în situaţiile în care. fără a avea un motiv valid care să-i scuze absenţa. supraveghetor. expert sau interpret şi care este absentă în mod nelegitim este pasibilă de executarea plata unei amenzi de categoria întâi. paragrafele 2 şi 3. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi.447b Persoana care nu înmânează un permis de călătorie ce se află în posesia sa.785 şi 786 din Partea a Opta a Codului Civil în conjuncţie cu art. sau degradează un anunţ public afişat în numele autorităţilor competente.593b. (2) persoanei care. cu privire la prezenţa sa înaintea unui judecător pentru a fi audiat în legătură cu anumite chestiuni privind minorii sau persoanele adulte aflate sub tutela instanţei judecătoreşti sau care urmează a fi luaţi sub tutela instanţei judecătoreşti. paragraful 3.444 Persoana care a fost citată conform legii să apară într-un proces în calitate de martor. conform (1). sau oricare dintre cerinţele la care se face referire într-un Ordin Administrativ General emis în concordanţă cu prevederile art. aduce în condiţia de a nu putea fi citită. Art.195 din Partea a Opta a Codului Civil în conjuncţie cu art. acesta trebuie înmânat. şi care nu apare în persoană sau. din Partea a Opta a Codului Civil. Art. din Codul de Procedură Penală.

4514 Abrogat. [7-3-1985] Art.454 Abrogat. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. În situaţia în care. 426. în imediata vecinătate a unui act de rănire mortală a unei alte persoane şi care nu acordă sau nu cere acordarea de ajutor persoanei aflată în suferinţă. [5-1-1981] Art. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [5-20-1981] Art453 1. au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. începe de la data la care acesta a fost eliberat din casa de corecţie. [10-7-1964] Art. [8-28-1969] Art. în momentul comiterii infracţiunii. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la trei zile sau plata unei amenzi de categoria întâi. ori de mai mult de trei ori. la care se face referire în cadrul frazei anterioare. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. infractorul poate fi încredinţat unei case de corecţie pentru o perioadă de până la un an .449 1. înainte de a-i fi remis de către părţi un document de validare a mariajului lor emis de către un funcţionar public al Registraturii Civile. În situaţia în care infracţiunea este săvârşită în mod repetat şi după ce infractorul a fost încredinţat unei case de corecţie. perioada de un an. 2. 3. Art. sau de la emiterea unei sentinţe de condamnare pentru comiterea infracţiunii la care se face referire în cadrul art.456 Abrogat. în cazul în care este apt de muncă. în plus faţă de aceasta.Persoana care nu se conformează obligaţiilor legale pe care le are de îndeplinire a formalităţilor de înregistrare a unei naşteri sau a unui deces de către un funcţionar public al Registraturii Civile este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi.452 Abrogat.455 Abrogat. În situaţia în care. [5-20-1911] 103 . în termen de mai puţin de un an de la cea mai recentă emitere a unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea infracţiunii. 2.450 Persoana care se află.451bis Abrogat. [7-3-1985] Art. a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. în situaţia în care acordarea acestui ajutor sau reclamarea acordării lui sunt posibile fără a exista pericolul punerii în pericol a persoanei în discuţie sau a altor persoane. 4. În situaţia în care infracţiunea este comisă a treia oară. Art. CAPITOLUL VI INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art. în calitate de martor.4513 Abrogat. Persoana găsită pe un drum public într-un stadiu avansat de ebrietate este pasibila de plata unei amenzi de categoria întâi. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. În situaţia în care infracţiunea este comisă a doua oară în mai puţin de una an de la data emiterii primei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea infracţiunii. [9-24-1992] Art. în momentul comiterii infracţiunii. în cazul în care evenimentul se soldează cu decesul persoanei în suferinţă. Un serviciu religios care oficiază o ceremonie de căsătorie de orice rit.451 Abrogat. CAPITOLUL V INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA PERSOANELOR AFLATE ÎN SUFERINŢĂ Art. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la trei săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua şi.

[5-20-1955] Art. se găseşte pe orice teren ce a fost însămânţat sau plantat. crânguri sau răchitiş. [12-10-1964] CAPITOLUL VII INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA POLIŢIEI RURALE Art. sau care nu face o înregistrare în registrul de admitere în instituţie sau spital. fără a fi îndreptăţită la aceasta.459 Persoana care. face o copie sau un extras a unor documente guvernamentale secrete. îşi lasă vitele în libertate prin grădini. sau pe orice izlaz sau fâneaţă ce au fost pregătite în vederea însămânţării sau a plantării. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. fără a fi îndreptăţită la aceasta.461 Persoana care. Art. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. fără a fi îndreptăţită la aceasta.462 Funcţionarul public care are competenţa de a emite copii sau extrase ale sentinţelor judecătoreşti. îşi lasă păsările de curte în libertate prin grădini sau pe orice teren ce a fost însămânţat sau plantat.465 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care încheie un act de căsătorie fără a-i fi prezentate actele sau declaraţiile cerute prin lege. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. fără a fi îndreptăţită la aceasta.457 Abrogat.458 Persoana care. şi care emite astfel de copii sau extrase înainte ca aceste copii sau extrase să fi fost semnate în conformitate cu prevederile legii. este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. fără a fi autorizat de către autorităţile competente. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie.Art. la primirea ordinului sau a sentinţei în baza cărora persoana este luată în custodie. începând din luna mai până în luna octombrie. care permit luarea în custodie a unei alte persoane în cadrul instituţiei sau a ospiciului.466 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care acţionează în mod contrar oricărei cerinţe legale referitoare la registrele sau înregistrările Registraturii Civile.460 Persoana care. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. Art. conform cerinţelor legii. legat de care accesul a fost interzis de către persoana îndreptăţită în aşa fel încât persoana în discuţie ar fi avut suficiente motive de a presupune că accesul îi este interzis. sau pe orice teren ce a fost pregătit în vederea însămânţării sau a plantării.464 Persoana aflată la conducerea unei instituţii destinate privării de libertate a persoanelor condamnate. sau care face public conţinutul acestora. Art. se află pe terenul unei alte persoane.463 Funcţionarul public care. cu privire la acceptarea. sau care îşi lasă vitele să rătăcească pe un asemenea teren. sau persoana aflată la conducerea unei instituţii de stat pentru protejarea şi îngrijirea copilului sau a unui spital de boli mintale. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. pe orice păşune sau fâneaţă. sau. [4-3-1969] Art. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. [5-20-1955] CAPITOLUL VIII INFRACŢIUNI MINORE PRIVIND ABUZUL ÎN SERVICIU Art. Art. sau privitoare la formalităţile ce procedează 104 . [11-19-1986] Art. sau reţin o persoană în instituţie sau în ospiciu fără a-i fi arătate ordinul autorităţilor competente sau sentinţa judecătorească. a celor aflate în arest preventiv sau a persoanelor reţinute pentru necooperare cu o instanţă de judecată.

466 – 468. este însărcinată cu păstrarea unui registru a Registraturii Civile. 105 . [4-19-1989] Art. sau care execută o trecere în registru pe o foaie de hârtie desprinsă.471 1. sau care nu înmânează aceste documente când. persoanei care oferă nava spre închiriere. prin funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile se va înţelege orice persoană care. în baza legii. în schimbul acordării de compensaţii privind costurile. în conformitate cu prevederile art.468a În vederea punerii în aplicare a art.470a Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care întreprinde o călătorie fără ca nava sa să fie în posesia unui certificat valid privind acomodarea la bordul navei. sau în legătură cu încheierea actului de căsătorie. îi sunt cerute.469 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care iese în larg înainte de a desemna. în conformitate cu prevederile legale. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. jurnalul de bord. sau care nu înmânează aceste documente când. Art. (2) funcţionarului public care nu furnizează o anumită informaţie funcţionarului public aflat în serviciul Registraturii Civile.407 din Codul Comercial. ori care refuză să furnizeze părţilor interesate. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. [3-16-1967] (4) proprietarului.467 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care nu face în mod corespunzător anumite menţiuni în registre.468 Plata unei amenzi de categoria întâi va fi impusă: (1) funcţionarului public aflat în serviciul Registraturii Civile care nu furnizează o anumită informaţie autorităţilor competente. [4-3-1969] CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI MINORE LEGATE DE ACTIVITATEA DE PESCUIT Art.470 Comandantul navei care nu deţine la bord actele navei. şi înainte de a trimite această listă la Şeful Inspectoratului de Navigaţie (Scheepvaartinspectie). la cererea acestora.încheierea unei căsătorii. Art. la care se face referire în cadrul art. [7-31-1957] Art. (2) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu face însemnări în conformitate cu cerinţele legii în registrul infracţiunilor penale. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. să examineze jurnalul de bord sau registrele navei. Art. (3) Abrogat. armatorului sau comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care refuză să permită părţilor interesate. documente sau alt suport de informaţie. Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se asigură că sunt actualizate şi păstrate în concordanţă cu cerinţele legii documentele şi jurnalul de bord pe care legea le prevede. [11-8-1993] Art. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. în baza legii. conform cerinţelor legii. completa şi a semna lista echipajului de bord la care se face referire în cadrul art. îi sunt cerute. în condiţiile în care acest lucru este cerut prin lege. o copie a acestor registre sau a jurnalului de bord al navei. în condiţiile în care acest lucru este cerut prin lege.451 gin Codul Comercial. este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua.539u din Codul de Procedură Penală.

autorităţilor.785 din Codul Comercial.E. Modderman Emis în 5 Martie 1881 Ministrul Justiţiei A.477-478 Abrogate.474 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformează obligaţiilor sale legale prevăzute în cadrul art. paragraful 2 sau art.472 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformează obligaţiei sale legale referitoare la înregistrarea şi notificarea naşterilor şi a deceselor apărute la bordul navei în timpul unei călătorii este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi.J.2. Prin aceasta hotărâm publicarea acestui Act în Codul de Legi şi comandăm tuturor departamentelor ministeriale. [5-16-1969] Art.475 Proprietarul şi persoana care oferă nava spre închiriere ce nu se conformează obligaţiilor ce le sunt impuse conform prevederilor art. A.479 Intrarea în vigoare a prezentului Cod va face obiectul unui statut întocmit separat. organismelor executive şi funcţionarilor publici vizaţi se vegheze la atenta sa punere în aplicare. persoana care oferă nava spre închiriere şi comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez la bordul căreia se află persoane angajate drept membri ai echipajului de bord.358a.539u din cadrul Codului de Procedură Penală este pasibilă de executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.473 Abrogat.471a Persoana care contravine prevederilor art. precum şi comandantul ce nu se conformează obligaţiilor ce-i sunt impuse în conformitate cu prevederile paragrafului 1 şi 3 din cadrul aceluiaşi articol. paragraful 3 din Codul comercial.452s din Codul Comercial. la momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. [5-23-1990] Art. 3 Martie 1881 Ministrul Justiţiei. sau interdicţiilor la care se face referire în cadrul art. Modderman WILLEM 106 . [7-7-1988] Art. sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua. Art. În situaţia în care. este pasibil de executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. infractorului îi va fi impusă executarea unei perioade de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.406.E. [5-23-1990] Art. Predat la ‘s-Gravenhage. [7-7-1988] Art. în mod contrare cerinţelor art. [5-23-1990] Art. sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria întâi pentru fiecare persoană angajată.451e. [5-23-1990] PREVEDERI GENERALE FINALE Art.J.476 Proprietarul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful