Sunteți pe pagina 1din 106

CODUL PENAL AL OLANDEI

Text in vigoare la data de: 20-10-2005 Lege din 3 martie 1881 Noi Wilhelm III, cu voia lui Dumnezeu Rege al Olandei, Print de Oranje Nassau, Mare Duce de Luxemburg, etc, etc, etc. Toti cei ce vor vedea sau asculta citindu-se urmatoarele, trebuie sa stie urmatoarele: Deci noi am luat in considerare, ca este necesara alcatuirea unui nou Cod Penal; De aceea am audiat Consiliul de Stat si dupa consfatuirea comuna avuta cu Parlamentul, am inteles, am considerat oportun si am cazut de comun acord cu acestea din urma sa facem urmatoarele precizari ce vor constitui Codul Penal. Cartea Intai. Precizari Generale Titlul I. Limitele aplicarii legii penale. Articolul 1 1. Nici un act nu poate cadea sub incidenta penala, decat atunci cand exista o pedeapsa dinainte prevazuta prin lege. 2. In cazul unei schimbari a cadrului legislativ ce are loc dupa momentul producerii faptei, se vor adapta precizarile ce vin in favoarea suspectului. Articolul 2 Codul penal olandez se poate aplica oricui se face vinovat pe teritoriul Olandei de un fapt ce cade sub incidenta penala. Articolul 3 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane care, aflata in afara Olandei la bordul unui vehicul terestru sau aerian olandez, se face vinovata de comiterea unui fapt penal. Articolul 4 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane aflate in afara Olandei si care se face vinovata de comiterea: 1. unei infractiuni prevazute de articolele 92-96, 97a, 98-98c, 105 si 108-110; 2. unei infractiuni prevazute de articolele 131 pana la 134 inclusiv precum si de 189, in cazul in care fapta penala sau infractiunea precizata in articolele mentionate este in acelasi timp prevazuta la 1 ; 3. unei infractiuni referitoare la tipuri de monezi, bancnote, timbre sau marci regale eliberate de stat; 4. de falsuri in scrisori sau certificate de credit emise de statul olandez sau de o provincie, comuna sau institutie publica olandeza, in taloanele, dovezile de dividende sau rente ce apartin documentelor anterior mentionate, precum si in dovezile emise in locul acestor acte, sau de utilizarea intentionata a unor asemenea documente false sau falsificate prezentadu-le dept documente autentice si nefalsificate ; 5. unei infractiuni prevazute de articolele 216, paragraful 2, 381-385, 409 si 410 sau de o incalcare prevazuta de articolul 446a; 6. unei infractiuni prevazuta de articolul 207a; 7. a. unei infractiuni prevazute de articolul 168, comisa impotriva unui vehicul aerian in cazul in care acest vehicul este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei; b. unei infractiuni prevazute de articolul 385a, comisa la bordul unui vehicul aerian aflat in zbor, in

cazul in care locul decolarii sau cel al aterizarii propriu-zise este situat in afara teritoriului statului unde este inmatriculat vehiculul, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei; c. unei infractiuni prevazute de articolul 385b, in cazul in care vehiculul aerian la care se face referire este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei d. unei infractiuni prevazuta de articolul 385c, atunci cand infractiunea este comisa fie impotriva unui vehicul aerian olandez, fie la bordul unui vehicul aerian care in urma comiterii infractiunii aterizeaza in Olanda cu suspectul la bord. 8. unei infractiuni prevazute de articolele 166, 168, 350, 352, 354, 385a, paragraful patru, 385b, paragraful 2 en 385c, in cazul in care fapta este comisa impotriva unui vehicul maritim olandez, precum si impotriva sau la bordul unui vehicul maritim strain, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 9. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b si 285, in masura in care faptele sunt comise impotriva unei persoane protejate pe plan international si aflate in serviciul Olandei, sau impotriva unui membru al familiei sale, precum se mentioneaza la articolul 87b, primul paragraf, sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia, fapte care intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea ; 10.unei infractiuni prevazute de articolele 177 si n177a, in masura in care fapta este comisa impotriva unui cetatean olandez, si ca urmare intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea; 11.unei infractiuni, prevazute de articolele 177, 177a, 225, 227b si 323a, in masura in care fapta este comisa de catre un functionar olandez sau de catre o persoana aflata in serviciul public al unei organizatii de drept international stabilite in Olanda si intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea. 12. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b, 282a en 285, in masura in care fapta este comisa impotriva unei persoane de cetatenie olandeza, protejata pe plan international, cum se mentioneaza in articolul 87b, paragraful 2 sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia; 13. Unui act terorist ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului realizat pe 15 decembrie 1997 la New York privind combatarea atacurilor teroriste cu bombe(Trb 1998, 84) precum si atunci cand este comisa impotriva unui cetatean olandez, in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 14. Unei infractiuni ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 140, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166,168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385a, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului International realizat la New York pe data de 9 decembrie 1999 referitor la combatarea finantarii actelor teroriste(Trb. 2000, 12), atat in cazul unei fapte indreptate impotriva unui cetatean olandez cat si in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei; 15. Unui act terorist, atunci cand acest act vizeaza inducerii starii de panica in randurile populatiei sau a unei parti din populatia Olandei, sau vrea sa oblige guvernul Olandei sau o institutie sau organizatiei a Uniunii Europene cu sediul in Olanda sa faca, sa nu faca sau sa tolereze un anumit lucru, sau in cazul in care urmareste sa destablizeze sau sa distruga structurile fundamentale politice, constitutionale, economice sau sociale ale Olandei sau ale unei institutii sau organizatii a Uniunii Europene cu sediul in Olanda; 16. Uneia din infractiunile prevazute de articolele 225, al doilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6, 312, aldoilea paragraf, aliniatul 5, ca si 317, al treilea paragra, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5, atunci cand infractiunea a fost comisa in vederea pregatirii sau facilitarii unui atac terorist, precum este prevazut la aliniatul 15. Articolul 4a 1. Legea penala olandeza se aplica de fiecare data cand statul olandez preia urmarirea unei persoane deja aflata sub urmarire penala in alt stat, in baza unui tratat in care se precizeaza faptul ca statul olandez este autorizat sa preia aceasta urmarire 2. Legea penala olandeza se poate aplica de asemenea oricarei persoane, impotriva careia exista o cerere de extradare sau predare privind comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, al treilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, aliniatul 5, si a carui extradare respectiv predare a fost declarata ca inadmisibila prin sentinta judecatoreasca ca si in cazul care care cererea de extradare a fost respinsa prin decret ministerial. Articolul 5 1. Legea penala olandeza se aplica oricarui cetatean olandez care se face vinovat in afara Olandei de comiterea: 1. Unei infractiuni prevazute in titlurile I si II din volumul al doilea al codului penal precum si in articolele

197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 si 389 inclusiv in masura in care se refera la o infractiune, ce contravine justitiei promovate de Curtea Internationala de Justitie asa cum este prevazut in articolul 70, primul paragraf, din Statutul de la Roma realizat la Roma pe data de 17iulie privind Curtea Internationala de Justitie (Trb. 2000, 120) la articolele 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a si 361; 2. Unei fapte care cade sub incidenta codului penal olandez, si pt. care este prevazuta o pedeapsa si din partea legii din tara in care a fost comisa 3. Unei infractiuni prevazuta de articolele 240b, 242 pana la 250a inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de o persoana care nu atins inca varsta de 18 ani. 2. In cazurile, prevazute de primul paragraf, aliniatele 2 si 3, urmarirea penala poate avea loc si in cazul in care suspectul devine cetatean olandez abia dupa comiterea faptei. Articolul 5a 1. Legea penala olandeza se poate aplica si persoanelor straine care au un domiciliu stabil sau o sedere permanenta in Olanda si care se fac vinovate in afara granitelor Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 240b, 242 pana la 250 inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de catre o persoana care nu a atins inca varsta de 18 ani, de comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, paragraful al treilea, 311, primul paragraf, la aliniatul 6, 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5. 2. Urmarirea penala poate avea loc si atunci cand suspectul a primit domiciliul stabil sau sederea permanenta abia dupa comiterea faptei. Articolul 6 Legea penala olandeza se aplica: 1. Functionarului olandez ce se face vinovat in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de Titlul XXVII din Cartea a Doua. 2. Persoanei aflate in serviciul unei organizatii de drept international cu sediul in Olanda si care se face vinovata in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 362 pana la 364a inclusiv. Articolul 7 Legea penala olandeza se aplica capitanului de vas si pasagerilor aflati la bordul unui vas aflat in afara Olandei care se fac vinovati, chiar in afara bordului de una din infractiunile prevazute de titlul XXIX al Cartii a Doua si de Titlul IX al Cartii a Treia. Artikel 8 Aplicarea articolelor 2-7 este limitata de exceptiile recunoscute de dreptul international. Titlul II. Pedepse Articolul 9 1. Pedepsele sunt: a. Pedepse majore: 1. Pedeapsa cu inchisoarea; 2. Arestul; 3. Activitati corectionale; 4. Amenda; b. Pedepse complementare: 1. Decaderea din anumite drepturi; 2. Confiscarea; 3. Pronuntarea publica a sentintei judecatoresti. 2. In ceea ce priveste infractiunile ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate sau amenda sau incalcarile legii ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate, judecatorul poate sa aplice pedeapsa prin activitate corectionala. O activitate corectionala consta fie intr-o ispasire prin munca, ca de exemplu efectuarea de munca neplatita fie intr-ocorectie, ca de exemplu respectarea unui proiect corectional sau de o combinatie a celor doua. 3. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea, arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, sau la activitate corectionala, judecatorul poate aplica de asemenea si o amenda. 4. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea sau arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, din care partea ce trebuie executata neconditionat cuprinde maximum 6 luni, judecatorul poate aplica de asemenea si pedeapsa prin activitate corectionala. 5. In cazurile in care legea permite, o pedeapsa complementara poate fi pronuntata atat separat cat si impreuna cu pedepsele majore, precum si impreuna cu alte pedepse complementare. Articolul 9a In situatia in care judecatorul ia in considerare cu multa atentie, in legatura cu gravitatea cea mai mica a faptei,

personalitatea faptasului sau circumstantele producerii faptei precum si cele care ies la iveala ulterior, poate stabili in sentinta ca nu este necesara aplicarea vreunei pedepse sau a vreunei masuri punitive. Articolul 10 1. Pedeapsa cu inchisoarea este temporara sau pe viata. 2. Durata pedepsei temporare cu inchisoarea este de minimum o zi si de maximum 18 ani consecutivi. 3. Ea poate fi aplicata pt. maximum 20 de ani consecutivi in situatiile in care judecatorul poate alege pt. infractiunea comisa atat pedeapsa cu inchisoarea pe viata cat si pe cea cu inchisoare temporara, si in care se depaseste perioada de 15 ani datorita maririi pedepsei pe baza cumulului de infractiuni, actelor teroriste, recidivarii, sau a celor precizate de articolul 44. 4. Ea nu poate depasi in nici un caz perioada de 20 de ani. Articolul 11 In baza legii se stabilesc reguli in legatura cu executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate. Aceste reguli se refera oricum la: a. indicarea si precizarea institutiilor destinate executarii acestor pedepse si masuri; b. selectia persoanelor care au de executat in aceste institutii pedepsele si masurile mentionate mai sus; c. conducerea institutiilor si supravegherea lor ; d. regimul institutiilor; e. situatiile si modul in care pot avea loc limitari ale drepturilor fundamentale ale persoanelor mentionate la punctul b; f. calea judecatoreasca accesibila persoanelor mentionate la punctul b in ceea ce priveste deciziile-ce le afecteaza in mod direct -referitoare la regimul institutional ca si deciziile referitoare la plasarea sau transferul acestor persoane. Articolul 12 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 12a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 13 1. O persoana condamnata la pedeapsa cu inchisoarea a carei situatie intra in atentia justitiei din cauza unor debilitati sau a tulburarilor patologice ce afecteaza capacitatea de judecata, poate fi internata intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite justitiei; articolele 37c, 37d si 37e se vor aplica in mod asemanator in accest caz. 2. In cazul in care unui condamnat la inchisoare i se aplica in acelasi timp din partea autoritatilor si masura de deferire cu ordin de a fi ingrijit, se va evalua la intervale regulate de timp daca condamnatul trebuie internat intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite jusitiei. In virtutea unor masuri generale ale autoritatilor se vor formula reguli mai concrete referitor la aceasta evaluare. Aceste reguli stabilesc in orice caz frecventa deciziilor judecatoresti, procedura ce trebuie urmata, printre care consilierea de catre specialisti in stiinta comportamentului, precum si modul in care trebuie sa se desfasoare o asemenea evaluare. 3. Internarea in virtutea primului paragraf precum si incheierea acestei internari se vor face respectand reguli, stabilite de autoritati pe baza unor masuri generale, in ultima instanta de catre Ministerul de Justitie, in urma formularii unei recomandari bine motivate, datate si semnate de catre 2 specialisti in stiinta comportamentului din specilatati diferite-printre care si un psihiatru-care au consultat persoana in cauza. O astfel de recomandare trebuie sa fie formulata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si separat de fiecare dintre ei. 4. Condamnatul poate face apel intr-un interval de maxim 4 saptamani de la comunicarea sentintei la Consiliul pt. aplicarea legii penale si protectiei minorilor impotriva deciziei de internare, de incheiere a acesteia sau a deciziei de a nu fi internat intr-o institutie corespunzatoare, in pofida recomandarii judecatoresti, conform precizarilor articolului 37b. al doilea paragraf. Se poate aplica de asemenea si precizarea cuprinsa in Capitolul XVI din Constitutie referitoare la ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. 5. Transferul intr-o alta institutie si apelul impotriva acestuia vor putea fi efectuate de catre condamnat conform regulilor corespunzatoare transferului si apelului impotriva acestuia, stabilite pt. persoanele deferite justitiei, tinand cont de cine a emis in numele autoritatilor ordinul de ingrijire medicala, asa cum este preavzut in articolele 37b sau 38c. Articolul 13a [Abrogat pe 17-02-1999] Articolul 13b [Abrogat pe 01-06-1999]

Articolul 13c [Abrogat pe 01-06-1999] Articolul 13d [Abrogat pe 24-12-1975] Articolul 14 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 14a 1. In cazul unei condamnari la inchisoare pt. maximum un an de zile, la arest, fara a include si inchisoarea pentru neplata amenzii, la activitati corectionale sau la amenda, judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. 2. In situatia unei condamnarii la inchisoare pentru mai mult de un an dar maximum 3 ani, judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia de maximum o treime sa nu fie executata. 3. Judecatorul poate de asemenea decide in cazul pedepselor adiacente ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. Articolul 14b 1. Judecatorul care decide ca pedeapsa stabilita de el sau o parte a acesteia sa nu fie executata, stabileste cu ocazia aceasta o eliberare conditionata. 2. Eliberarea conditionata cuprinde in situatiile precizate de articolul 14c, la primul paragraf si la al doilea paragraf, la aliniatul 3 en 4, maximum 2 ani iar in celelate cazuri maximum 3 ani. 3. Eliberarea conditionata incepe: a. in cea de-a 15-a zi dupa pronuntarea sentintei finale in situatia in care este inmanata sau trimisa o instiintare conform celor prevazute in Codul de Procedura Penala la articolul 366a, la primul si cel de-al doilea paragraf, in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. b. in cea de-a 15-a zi dupa aducerea la cunostinta, in situatia in care instiintarea trebuie sa fie adusa la cunostinta conform prevederii Codului de Procedura Penala la articolul 366a, al treilea paragraf, in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. 4. Nu se in calcul pt. eliberarea conditionata perioada de timp in care condamnatul a fost privat de libertate pe drept. Articolul 14c 1. Aplicarea articolului 14a se face cu conditia generala ca persoana condamnata sa nu se faca vinovata de comiterea vreunei fapte penale inainte de expirarea eliberarii conditionate. 2. La aplicarea articolului 14a se pot pune in continuare urmatoarele conditii speciale: 1. Despagubirea totala sau partiala a pagubelor cauzate de fapta penala in termenul ce trebuie stabilit de judecator, ce poate fi mai scurt decat eliberarea conditionata; 2. Internarea condamnatului intr-o institutie de ingrijire medicala pe o perioada ce va fi stabilita de judecator si care este cel mult egala cu eliberarea conditionata; 3. Plata unei cautiuni ce va fi stabilita de judecator, si care sa fie cel mult egala cu diferenta dintre amenda maxima ce poate fi aplicata pentru fapta comisa si amenda acordata; 4. Plata unei sume- ce va fi stabilita de judecator la fondul pt. pagube provocate de infractiuni violente sau in contul unei institutii care se ocupa ca activitate de baza de nevoile victimelor faptelor penale. Suma nu poate depasi amenda maxima ce poate fi aplicata pentru savarsirea faptei penale. 5. Alte conditii speciale, in ceea ce priveste comportamentul condamnatului, si pe care acesta trebuie sa le respecte pe durata intregii eliberari conditionate sau a unei parti din aceasta ce va fi stabilita in cadrul condamnarii. 3. Conditiile speciale nu au voie sa limiteze libertatea condamnatului de a-si manifesta credinta sau convingerile existentiale precum si statutul sau social. 4. La stabilirea uneia din conditiile speciale mentionate la paragraful al doilea, la aliniatele 3 si 4, se poate aplica atat articolul 23, primul si al doilea paragraf cat si articolul 24. Articolul 14d 1. Procuratura este insarcinata cu urmarirea indeplinirii conditiilor. 2. Judecatorul poate insarcina atat o institutie de reincadrare sociala indicata de autoritati in baza masurilor generale cat si un angajat special al unei astfel de institutii sa ajute condamnatul sa respecte conditiile impuse. Articolul 14e [Abrogat pe 02-02-1998] Articolul 14f 1. Judecatorul care a stabilit conditia poate scurta sau prelungi o singura data eliberarea conditionata, fie la

cererea unui minister public, fie la cererea condamnatului. Prelungirea se poate face pt. cel mult un an de zile. 2. Judecatorul la care se face referire in primul paragraf poate de asemenea ca pe perioada eliberarii conditionate sau pe perioada unei eliberari conditionate reduse sa modifice sau sa anuleze conditiile speciale sau termenul la care sunt limitate aceste conditii in cadrul eliberarii conditionate, sau poate atat sa puna conditii speciale suplimentare cat si sa stabileasca, sa modifice sau sa anuleze o sarcina asa cum prevede articolul 14d. Articolul 14g 1. In cazul in care conditia impusa nu este respectata, judecatorul poate ca in urma primirii unei solicitari din partea procuraturii si gasind un temei pt. aceasta, si tinand cont in totalitate de prevederile articlolului 14f sa: 1. Decida ca sentinta suspendata sa fie totusi pusa in aplicare; 2. Decida ca in cadrul mentinerii sau modificarii conditiilor, o parte a sentintei suspendate sa fie totusi pusa in aplicare. 2. In locul unei decizii privind executarea unei pedepse privative de libertate, judecatorul poate stabili o activitate corectionala conform prevederilor din articolul 9, primul paragraf, punctul a, aliniatul 3 Se pot aplica de asemenea si articolele de la 22c pana la 22k inclusiv. 3. Judecatorul care a stabilit pedeapsa este autorizat sa se ocupe de solicitare. In cazul in care condamnatul este urmarit din cauza comiterii unei fapte penale, comisa inainte de expirarea eliberarii conditionate, cel ce este autorizat sa se ocupte de solicitarea este: a. tribunalul teritorial (supracantonal), daca acesta este autorizat sa fie informat in prima instanta asupra comiterii faptei, b. judecatorul cantonal, daca acesta este autorizat sa ia la cunostinta fapta sau faptele in baza careia (carora)a fost pronuntata sentinta la care face referire solicitarea. In aceasta situatie, solicitarea este inmanata de catre procuratura insarcinata cu urmarirea faptei si poate fi aprobata doar cu ocazia unei sentinte in aceasta problema. In cazul in care solicitarea cere executarea pedepsei cu inchisoarea pentru mai mult de un an, ea nu va fi solutionata de o singura camera a tribunalului regional. 4. Cand se plateste o cautiune in baza articolului 14c, aliniatul 3, judecatorul poate lua in continuarea o decizie, conform careia suma va intra in totalitate sau partial in visteria statului. 5. Solicitarea la care se face referire in primul si cel de-al doilea paragraf, va fi datata cu ziua in care a sosit la grefa. Solicitarea procuraturii nu poate fi acceptata daca solicitarea a fost prezentata mai tarziu de 3 luni de la expirarea eliberarii conditionate. Articolul 14h 1. In situatiile prevazute de articolele 14f si 14g procuratura actioneaza prin depunerea unei solicitari sustinute de diverse motive. In cazul in care condamnatul adreseaza o cerere in vederea aplicarii articolului 14f, procuratura trebuie sa depuna o concluzie in termenul cel mai scurt de la primirea scrisorii de solicitare. 2. Imediat dupa depunerea solicitarii sau a concluziei, judecatorul poate decide sa nu analizeze solicitarea sau cererea cu o zi inainte de cercetarea cazului, in situatia in care prezentarea sumara a actelor il determina sa ia aceasta decizie. In situatia prevazuta de articolul 14g, al treilea paragraf, fraza a doua, analizarea solicitarii are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. care este urmarit condamnatul. 3. Prin aducerea solicitarii sau a concluziei la cunostinta condamnatului, procuratura convoaca atat pe condamnat cat si pe persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin, cerandu-le amandurora sa fie prezenti la cercetare. 4. Atat procuratura cat si condamnatul sunt autorizati sa apeleze la martori si specialisti atat direct cat si prin citatii scrise, pt. a fi prezenti la cercetarea cazului. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. 5. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot lua la cunostinta de continutul actelor inaintea inceperii cercetarii. Acelasi lucru este valabil si in ceea ce il prveste pe avocatul condamnatului, sau pe persoana imputernicita in mod special de catre condamnat, in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal. Se pot aplica de asemenea si prevederile articolului 34 din Codul de Procedura Penala. . Articolul 14i 1. Cercetarea are loc in sedinta deschisa.. 2. Procuratura este prezenta la cercetare si este audiata cu privire la cazul cercetat. 3. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot fi prezenti la cercetare si in acest caz vor si audiati. Condamnatul poate fi asistat fie de un avocat, sau de o persoana imputernicita in mod special de catre condamnat in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal.

4.

In situatiile in care cercetarea cazului nu are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. care este urmarit condamnatul, se pot aplica de asemenea articolele 260, primul paragraf, 268, al doilea paragraf, 269 pana la 277 inclusiv, 278, al doilea paragraf, 281, 284, primul paragraf, 286, 287, al doilea si al treilea paragraf, 288, 289, primul, al doilea si al treilea paragraf, 290 pana la 297 inclusiv, 299, 300, 301, 309, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 320, primul si al doilea paragraf, 322, 324, 326 pana la 329 inclusiv, 331, 345, primul si al treilea paragraf, si 346 din Codul de Procedura Penala. 5. Articolele mentionate la paragraful al patrulea nu se pot aplica in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu se cunoaste deloc sau se cunoaste doar partial. 6. Pe perioada cercetarii procuratura isi poate schimba solicitarea sau concluzia ca si condamnatul care isi poate schimba cererea. . Artikel 14j 1. Deciziile judecatoresti referitoare la solicitarile procuraturii sau la cererile condamnatului sunt bine argumentate si sunt pronuntate public. Ele nu sunt supuse nici unei prevederi juridice, in masura in care nu fac parte din pronuntari privind alte fapte penale. 2. Continutul deciziilor la care se face referire in primul paragraf este comunicat de catre procuratura in mod nealterat condamnatului precum si persoanei insarcinate a-i oferi ajutor si sprijin precum si acelei persoane care iese de sub acuzatie cu ocazia acestei decizii. In cazul in care decizia contine o modificare a conditiilor speciale sau daca cu aceasta ocazie sunt adaugate conditii speciale suplimentare, comunicarea se face prin instiintarea personala a condamnatului. Articolul 14k 1. Arunci cand se plateste o cautiune conform prevederilor articolului 14c, al doilea paragraf, aliniatul 3, aceasta va fi inapoiata condamantului, in masura in care suma nu a intrat deja in visteria statului in baza unei decizii judecatoresti, conform prevederilor artocolului 14g, al treilea paragraf. Returnarea banilor se va efectua de indata ce s-a stabilit ca o asemenea decizie judecatoreasca(mentionata anterior) nu mai poate fi luata, fara a afecta autorizatia judecatorului de a ordona returnarea intregii sume sau a unei parti din acea suma intr-un termen mai scurt, ca urmare a unei solicitari a procuraturii sau ca urmare a cererii condamnatului. 2. In cazul unei solicitari sau a unei cereri prevazute in paragraful precedent, se pot aplica de asemenea si articolele 14h-14j. 3. Dreptul de a cere returnarea cautiunii nu este transmisibil unei alte persoane. Articolul 14l [abrogat per 01-01-1987] Articolul 15 1. Condamnatul la pedeapsa privativa de libertate, din care partea ce trebuie executata neconditionat este de cel mult un an, va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand privarea de libertate a durat cel putin sase luni iar o treime din pedeapsa ce mai ramasese de ispasit a fost de asemenea executata. 2. Condamnatul la pedeapsa de privare temporara de libertate, din care partea ce trebuie executata neconditionat este de mai mult de un an va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand a executat doua treimi din aceasta pedeapsa. 3. Pt. aplicarea paragrafelor precedente, timpul petrecut de catre condamnat inainte de pronuntarea sentintei in arest, arest preventiv sau detentie in strainatate in urma unei cereri de extradare din partea statului olandez va fi luat in calcul in cadrul aplicarii pedepsei, exceptand situatia in care conform articolului 68, primul paragraf, ultima fraza din Codul de Procedura Penalat timpul respectiv a fost deja scurtat din cauza unei alte pedepse executate de catre condamnat. 4. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf atunci cand in baza articolului 14g se ordona executarea intregii pedepse privative de libertate sau a unei parti a acesteia. 5. In situatia in care condamnatul trebuie sa execute mai mult de o pedeapsa privativa de libertate in totalitate sau partial, se va cere executarea acestora pe cat posibil una in continuarea celeilalte. In acest caz partile de pedeapsa ce trebuiesc executate, cu exceptia inchisorii pt. neplata amenzii, vor fi considerate ca o singura pedeapsa privativa de libertate, pentru care se poate aplica acest articol precum si articolul 15a. 6. Se pot aplica si articolele 570 en 570a van din Codul de Procedura Penala. Artikel 15a 1. Punerea in libertate inainte de termen poate fi amanata sau nepusa in aplicare in cazul in care: a. condamnatul, ca urmare a unei debilitati sau a unei tulburari mentale se afla internat intr-o institutie pentru ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei, iar starea sa necesita continuarea tratamentului in cadrul institutiei respective; b. condamnatul este condamnat fara drept de apel in cazul unei infractiuni in care se permite arestul preventiv in baza articolului 67, primul paragraf din Codul de Procedura Penala si care a fost comisa dupa inceperea executarii pedepsei intiale; c. s-a observat ca condamnatul a avut abateri grave de la comportamentul pe care trebuia sa-l aiba dupa

inceperea executarii pedepsei ; d. dupa inceperea executarii pedepsei, condamnatul se sustrage de la executarea ei sau face o incercare in acest sens. 2. In cazul in care procuratura, insarcinata cu pronuntarea sentintei, decide ca in baza cauzelor enumerate in primul paragraf ar exista un motiv pentru amanarea cu un anumit termen sau anularea unei puneri in libertate inainte de termen, trebuie sa adreseze de indata o solicitare in acest sens Curtii de Justitie din Arnhem. Solicitarea va cuprinde motivul pe care se bazeaza. O copie a solicitarii va fi trimisa condamnatului. 3. In situatiile prevazute in al cincilea paragraf din articolul 15 aceasta atributie revine procuraturii de pe langa tribunalul unde s-a pronuntat ultima oara sentinta definitiva, ca si procuraturii de pe langa tribunalul care a stabilit cea mai lunga pedeapsa privativa de libertate. 4. Solicitarea prevazuta in paragraful al doilea trebuie sa soseasca la grefa cel tarziu cu 30 de zile inainte de data la care trebuie sa aiba loc punerea in libertate inainte de termen ca urmarea a articolului precedent. Se admite o prezentare mai tarzie a cererii din partea Procuraturii in cazul in care aceasta(procuratura) explica in mod credibil cum ca a aparut ulterior o circumstanta din cele prevazute in primul paragraf. 5. Punerea in libertate inainte de termen poate fi de asemenea amanta sau nepusa in aplicare, in situatia in care faptele sau circumstantele prevazute in primul paragraf, aliniatele b,c, si d s-au petrecut in timpul perioadei in care pedeapsa cu inchisoarea a fost redusa ca urmare a articolului 27, primul paragraf. Articolul 15b 1. Procuratura va trimite curtii de justitie impreuna cu solicitarea sa si actele ce au legatura cu aceasta. Presedintele curtii de justitie decide pe baza acestora cu o zi inainte de cercetarea cazului, fara amanare, exceptand situatia in care constata ca cererea procuraturii nu poate fi acceptata. Daca nu se constata asa ceva, grefierul va inmana procurorului general al curtii de justitie o copie de mana a solicitarii si actelor ce o insotesc. 2. In timpul in care cutea de justitie trebuie sa se pronunte asupra solicitarii primite, condamnatul nu va putea fi pus in libertate inainte de termen. 3. In cazul in care nu reiese ca condamnatul ar avea un avocat, presedintele curtii de justitie insarcineaza, ca urmare a cererii condamnatului, biroul de asistenta juridica sa desemneze un avocat. Condamnatul si avocatul sau pot afla continutul actelor inainte de inceperea cerecetarii. Se pot aplica de asemenea si prevederile din si in baza articolului 34 din Codul de Procedura Penala. 4. Atat procurorul general cat si condamnatul sunt autorizati sa citeze direct sau in scris martori si experti pentru a fi prezenti la cercetare. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. Curtea de justitie poate decide din proprie initiativa sa audieze si alte persoane. 5. Cercetarea are loc in sedinta publica. Condamnatul va fi pus in situatia de a fi prezent la cercetarea cazului sau si de a fi asistat de avocatul sau. Procurorul general va fi prezent la cercetarea cazului si va fi audiat in legatura cu acesta. 6. Se pot aplica de asemenea si articolele 268, al doilea paragraf, 269, 270, 271, primul paragraf, 272, 273, primul si al doilea paragraf, 277, 281, 284, primul paragraf, 287, al doilea si al treilea paragraf, 288, primul, al doilea si al patrulea paragraf, 289, primul, al doilea si al treilea paragraf, 290 pana la 297 inclusiv, 315, 319, 320, primul si al doilea paragraf, 322, 324, 326 pana la 331 inclusiv, 345, primul si al treilea paragraf, si 346 din Codul de Proceduta Penala. 7. Articolele mentionate in al saselea paragraf nu pot fi aplicate in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu este cunoscuta deloc sau este cunoscuta doar partial.. Articolul 15c 1. In cazul in care curtea de justitie da curs solicitarii procuraturii, ea decide prin aceasta punerea in libertate a condamnatului la termenul prevazut in solicitare. Procuratura este autorizata sa solicite ca punerea in libertate inainte de termen, asupra careia s-a decis o amanare, sa fie amanata sau sa nu aiba loc, daca dupa decizia initiala a aparut o noua circumstanta ca aceea prevazuta in primul paragraf al articolului 15a. 2. Daca curtea de justitie respinge solicitarea in intregimea ei sau doar partial, ea va decide la ce data poate fi pus condamnatul in libertate inainte de termen 3. Decizia curtii de justitie referitoare la o solicitare va fi bine argumentata si pronuntata public. In numele procurorului general ea va fi adusa la cunostinta de indata atat procuraturii cat si condamnatului. 4. Nu este nici o cale legala de a ataca decizia curtii de justitie. Articolul 15d In cazurile in care curtea de justitie va respinge total sau doar partial o solicitare, pot fi platite la cererea condamnatului daune din partea statului pentru paguba suferita in urma privarii de libertate, ce vor fi decise in baza paragrafului al doilea din artocolul 15b. Se pot aplica de asemenea si articolele 89, primul paragraf, fraza a doua, al treilea, al patrulea si al cincilea paragraf, 90 si 93 din Codul de Procedura Penala. Articolul 15e [Abrogat pe 01-01-1987]

Articolu 15f [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15g [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15h [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 16 Prevederile privind relglementarea mai exacta a acordarii ajutorului si sprijinului condamnatilor, vor fi stabilite prin sau in baza masurilor generale ale conducerii. Articolul 17 [Abrogat pe 01-01-1987] Artikel 17a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 18 1. Durata arestului este cel putin o zi si de cel mult un an. 2. Ea poate fi stabilita la maximum un an si patru luni in cazurile in care durata de un an este depasita din cauza cresterii pedepsei in situatia cumulului de pedepse, recidivarii, sau conform prevederilor articolului 44. 3. Ea nu poate depasi in nici un caz durata de un an si patru luni. Articolul 19 In cazul condamnarii la arest sau la arest pentru neplata amenzii se poate aplica de asemenea si articolul 13. Articolul 20 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 21 Durata pedepsei cu inchisoarea temporara sau a arestului va fi precizata in sentinta judecatoreasca in zile, saptamani si ani, si nu in fractiuni ale acestora. Articolul 22 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 22a Conducerea Departamentului de Justitie este autorizata sa decida in circumstante speciale vizand securitatea statului, ca pedepsele privative de libertate sa fie executate in Europa, in afara Regatului Olandei. Articolul 22b [Aborgat pe 01-02-2001] Articolul 22c 1. Sentinta va preciza daca activitatea corectionala va consta in pedeapsa prin munca, pedeapsa corectionala sau o combinatie a celor doua, ca si numarul total de ore cat va dura pedeapsa. Sentinta poate preciza si modalitatea desfasurarii activitatilor ce trebuie indeplinite sau proiectul corectional ce trebuie urmat. 2. Numarul maxim de ore al activitatii corectionale este de patrusuteoptzeci, din care nu mai mult de douasutepatruzeci de ore pedeapsa prin munca. 3. Termenul in care trebuie sa fie executata activitatea corectionala este de un an de la irevocabilitatea sentintei. Procuratura poate prelungi cu inca un an acest termen fie din proprie initiativa fie la cererea condamnatului. Ea va trimite o instiintare referitoare la aceasta modificare cat de curand posibil condamnatului. 4. Termenul in care trebuie executata activitatea corectionala se va prelungi cu perioada de timp in care condamnatul a fost privat pe drept de libertate ca si cu perioada de timp in care lipsseste in mod nepermis. Articolul 22d 1. In sentinta prin care se stabileste activitatea corectionala, judecatorul ordona ca in cazul in care condamnatul nu va executa pedeapsa in conditiile cerute, se va aplica inchisoarea pentru neplata amenzii. 2. Durata inchisorii pentru neplata amenzii se precizeaza in zile, saptamani sau luni intregi. 3. Inchisoarea pentru neplata amenzii dureaza minim o zi si maxim opt luni. Pentru fiecare doua ore de activitate corectionala nu se acorda mai mult de o zi. 4. Atunci cand este executata o parte din activitatea corectionala, durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. Daca aceasta reducere are drept consecinta ca pentru o parte a unei zile, trebuie executata inchisoarea pentru neplata amenzii, atunci aceasta rotunjire se face in plus pentru a obtine un numar intreg de zile. Articolul 22e In privinta modului in care este, vor fi sau sunt executate activitatile corectionale, procuratura poate sa obtina informatii- repectand reguli stabilite in baza prevederilor generale ale conducerii- din partea unor organisme si persoane ce sunt active in domeniul reincadrarii sociale a fostilor detinuti. Se poate aplica de asemenea articolul 147 din Codul de Procedura Penala. Articolul 22f 1. Procuratura poate schimba pedeapsa stabilita in ceea ce priveste modul in care vor trebui desfasurate

activitatile sau respectat proiectul corectional, precizate la articolul 22c, primul paragraf, fraza a doua, in cazul in care decide ca condamnatul nu va putea sau nu a putut executa activitatile corectionale intr-un mod care sa corespunda in totalitate pedepsei stabilite. Prin aceasta modificare, procuratura se va apropia cat de mult posibil de pedeapsa stabilita. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. 2. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate in conformitate cu decizia procuraturii, ca si pedeapsa asa cum a fost ea stabilita in amanunt pt. perioada ce va urma. 3. Condamnatul poate depune o plangere impotriva incunostiintarii mentionate la paragraful al doilea, in termen de 14 zile de la primirea acesteia, la judecatorul care a stabilit pedeapsa. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. Articolul 22g 1. In cazul in care condamnatul nu incepe executarea activitatii corectionale sau daca procuratura este de parere ca condamnatul nu executa activitatea corectionala stabilita asa cum trebuie, procuratura poate ordona efectuarea inchisorii pentru neplata amenzii. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. 2. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate conform deciziei procuraturii, ca si numarul de zile de inchisoare pentru neplata amenzii. 3. Condamnatul poate depune o plangere impotriva instiintarii mentionate la paragraful al doilea, in termen de 14 zile de la primirea acesteia, la judecatorul care a stabilit pedeapsa. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. 4. Articolul 15 nu se poate aplica in ceea ce priveste executarea inchisorii pentru neplata amenzii. Articolul 22h In ceea ce priveste solutionarea plangerii mentionate la articolul 22f, al treilea paragraf si articolul 22g al treilea paragraf, se pot aplica de asemenea si articolele 14h, cu exceptia primei fraze a primului paragraf, 14i si 14j ale prezentului cod, precum si articolul 449, al treilea paragraf din Codul de Procedura Penala. Articolul 22i Procuratura poate lua o decizie dupa cum prevede articolul 22f, primul paragraf, sau articolul 22g primul paragraf, doar in perioada in care trebuie executate activitatatile corectionale, prevazuta de articolul 22c, al treilea paragraf sau in termen de trei luni de la expirarea acestui termen. Articolul 22j In cazul in care procuratura decide ca activitatea corectionala stabilita este executata conform cerintelor, aceasta(procuratura) va instiinta cat de curand posibil condamnatul de aceasta decizie. Articolul 22k Cu ajutorul sau in baza prevederilor generale ale conducerii, se stabilesc reguli mai exacte in ceea ce priveste continutul activitatii corectionale, executarea acesteia, precum si drepturile si indatoririle ce revin unei persoane condamnate sa executate o activitate corectionala. Articolul 23 1. Acela ce este condamnat la plata unei amenzi este obligat sa plateasca catre stat prin intermediul procuraturii insarcinate cu aducerea la indeplnire a sentintei sau a arestului, suma stabilita prin sentinta judecatoreasca in termenul stabilit.. 2. Valoarea amenzii este de minimum 2. 3. Amenda maxima care poate fi stabilita pentru o fapta penala este egala cu valoarea categoriei stabilite pentru acea fapta. 4. Exista sase categorii: prima categorie, 225; a doua categorie, 2 250; a treia categorie, 4 500; a patra categorie, 11 250; a cincea categorie, 45 000; a sasea categorie, 450 000. 5. Pentru o incalcare, respectiv o infractiune, pentru care este prevazuta o amenda, judecatorul poate stabili o amenda care sa nu depaseasca ca valoare prima, respectiv a treia categorie. 6. Pentru o incalcare, respectiv o infractiune, pentru care este prevazuta o amenda, dar pentru care nu este stabilita nici o categorie de valoare, judecatorul paote stabili amenda la o suma care sa nu depaseasca prima, respectiv a treia categorie, in situatia in care suma aceasta este mai mare decat cea prevazuta ca amenda pentru fapta penala corespunzatoare. 7. In situatia condamnarii unei persoane juridice, daca categoria de amenda stabilita pentru acea fapta nu permite stabilirea unei pedepse corespunzatoare, se poate stabili o amenda de pana la maxim valoarea categoriei de amenda imediat urmatoare. 8. Se poate aplica de asemenea si paragraful precedent in cazul condamnarii unei companii fara personalitate

10

juridica sau a unei societati. Articolul 24 La stabilirea amenzii, judecatorul va tine seama de puterea financiara a suspectului tinand cont de aceasta la stabilirea unei pedepse adecvate la adresa suspectului, care sa nu fie necorespunzatoare venitului si averii sale. Articolul 24a 1. Daca in cadrul sentintei se stabilesc una sau mai multe amenzi care insumate reprezinta o suma de minim 225, judecatorul este autorizat sa hotarasca in momentul pronuntarii sentintei plata in rate a sumei de catre condamnat. Fiecare rata va fi stabilita la minim 45. 2. In cazul aplicarii primului paragraf, judecatorul va stabili de asemnenea la pronuntarea sentintei termenele la care vor fi platitie a doua si in cazul in care amenda poate fi platita in mai multe rate- urmatoarele rate. 3. Aceste termene vor fi stabilite la minim o luna si maxim trei luni. Nu au voie sa depaseasca in totalitate o perioada de doi ani. Articolul 24b 1. Atunci cand in urma unei condamnari irevocabile la plata unei amenzi, suma ce trebuie platita nu este platita la termenul stabilit pentru aceasta, condamnatul va fi fi somat in scris de catre procuratura sa plateasca amenda. Din motive juridice suma va fi crescuta in aceasta situatie cu 10. Procuratura va atrage atentia condamnatului asupra celor precizate de catre al doilea paragraf. 2. Daca suma crescuta conform primului paragraf nu este platita dupa expirarea termenului precizat in scrisoarea de somatie, atunci suma, ca si partea ramasa neplatita din ea, vor fi crescute in conitnuare din motive juridice, cu o cincime, oricum cu minim 20. 3. O amenda care poate fi platita in rate in baza unei hotarari judecatoresti prin aplicare articolului 24a, sau in privinta careia Procuratura a admis plata la anumite termene, poate fi direct solicitata in totalitate, de indata ce a aparut o marire in baza primului paragraf. 4. In cazurile incare procuratura, imediat dupa ce condamnatul a ratat termenul de plata a amenzii, a acordat o amanare, ca si plata la anumite termene, nu se mai pot aplica paragrafele precedentele ale prezentului articol, atata timp cat condamnatul respecta indatoririle ce-i revin in urma regulilor stabilite indeaproape. 5. Se va urmari in primul rand efectuarea platilor de catre condamnat in vederea respectarii in totalitate a cresterilor stabilite in baza primului si a celui de-al doilea paragraf. Articolul 24c 1. In cadrul sentintei la care se stabileste amenda, in situatia in care nu se stabileste nici plata integrala si nici o despagubire din partea vinovatului, judecatorul va ordona aplicarea inchisorii pentru neplata amenzii. Daca condamnatul este o persoana juridica, acest ordin nu va fi dus la indeplinire. Se poate aplica de asemenea si articolul 51, ultimul paragraf. 2. Durata inchisorii pentru neplata amenzii va fi stabilita in zile, saptamani sau luni intregi. 3. Inchisoarea pentru neplata amenzii poate dura minim o zi si maxim un an. Pentru fiecare suma integrala de 25, nu se va stabili mai mult de o zi. 4. Atunci cand este platita o parte din suma datorata, durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. Daca in urma acestei reduceri va trebui executata o fractiune de zi, atunci se va prceda la o rotunjire in plus pentru a stabili un numar intreg de zile. 5. Se poate aplica paragraful precedent si in cazurile in care plata are loc dupa ce a fost deja executata o parte din inchsoarea pentru neplata amenzii. Articolul 24d [Abrogat pe 01-09-2003] Articolul 24e Prevederile articolului 15 nu se pot aplica in situatia executarii inchisorii pentru neplata amezii. Articolul 25 [Abrogat pe 01-01-1999] Artikel 26 Pedeapsa cu inchisoarea si arestul se aplica, in masura in care se impune utilizarea fiecareia dintre ele: a. condamnatilor care se afla in arest preventiv pentru fapta pentru care sunt condamnati, in ziua in care sentinta judecatoreasca intra in vigoare; b. celorlalti condamnati, in ziua incare sentinta judecatoreasca este pusa in aplicare. Articolul 27 1. La stabilirea pedepsei temporare cu inchisoarea, a arestului sau a activitatilor corectionale, judecatorul ordona ca timpul petrecut de catre condamnat -pana la pronuntarea sentintei- in arest, arest preventiv, intr-un spital psihiatric sau intr-o institutie unde este pus sub supraveghere clinica in urma unui ordin de supraveghere, sau in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez, sa fie luat in totalitate in calcul la stabilirea reducerii perioadei de executare a pedepsei. Daca da acest ordin in cazul unor activitati corectionale, el va preciza in sentinta sa conform caror norme va avea loc reducerea

11

perioadei de executare a pedepsei. Cele mentionate anterior nu vor putea fi aplicate in masura in care timpul acela a fost deja luat in totalitate in considerare pentru reducerea altei pedepse privative de libertate executate de catre condamnat, in urma aplicarii articolului 68, primul paragraf, ultima fraza din Codul de Procedura Penala. 2. La calcularea timpului ce poate fi scazut din durata pedepsei, prima zi de arest are valoare de zi intreaga, iar ziua in care arestul se incheie nu se va lua in considerare. 3. Judecatorul poate emite un ordin echivalent in vederea stabilirea unei amenzi. Daca da acest ordin, va preciza in sentinta sa in virtutea carei norme va avea loc reducerea perioadei de executare a pedepsei. 4. Paragrafele precedente ale acestui articol pot fi aplicate si in situatiile in care in cadrul urmaririi penale concomitente pentru doua, trei sau mai multe fapte, se pronunta sentinta in cazul unei alte fapte decat cea pentru care a fost ordonata executarea arestului sau a arestului preventiv. Articolul 27a Timpul petrecut -de catre persoana condamnata la inchisoare sau la arest - in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez in scopul executarii sau a continuarii executarii acestei pedepse, va fi luat in considerare pentru reducerea perioadei de executare a pedepsei respective. Articolul 27bis [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27ter [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27quater [Abrogat pe 01-07-1965] Articolul 28 1. Drepturile din care poate fi decazut acuzatul in urma pronuntarii unei sentinte judecatoresti, in situatiile precizate de lege, sunt: 1. Ocuparea de functii, sau a unor anumite functii; 2. Activitatea in cadrul armatei; 3. Dreptul de a alege mebrii organelor reprezentative sau de a fi ales membru al acestor organe; 4. Dreptul de a fi consilier sau factor de decizie (persoana de conducere) legal constituit(a); 5. Exercitarea unor anumite profesii. 2. Decaderea din drepturi a celor ce exercita puterea judecatoreasca, care sunt angajati fie pe viata, fie temporar, sau a altor functioari ce sunt angati pe viata, se va face din punctul de vedere al functiei pe care au ocupat-o pana in acel moment, doar in situatiile si in forma prevazute de lege. 3. Decaderea din dreptul prevazut in primul paragraf, aliniatul 3 va fi pronuntata doar in cazul unei condamnari la inchisoare pentru cel putin un an de zile. Articolul 29 Decaderea din dreptul de a ocupa functii, sau anumite functii, sau de a activa in cadrul armatei, poate fi pronuntata, exceptand situatiile prevazute in Volumul al Doilea, in cadrul condamnarii pentru orice infractiune in cadrul serviciului, sau pentru orice infractiune prin care acuzatul a incalcat a anumita datorie de servici, sau prin care a facut uz de puterea, oportunitatea sau mijlocul oferite de functia pe care o detinea. Articolul 30 [Abrogat pe 01-12-1905] Articolul 31 1. Atunci cand se pronunta o decadere din drepturi, judecatorul va preciza si durata dupa cum urmeaza: 1. Pe toata viata pentru condamnarile la inchisoare pe viata; 2. Pentru o durata de minim doi ani si de pana la maxim cinci ani in cadrul condamnarilor la inchisoare temporara sau arest; 3. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in cazul unei condamnari la plata unei amenzi; 4. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in situatia unei hotarari speciale. 2. Decaderea din dreptul prevazut de articolul 28, primul paragraf, aliniatul 3, intra in vigoare in ziua in care condamnarea in aceasta privinta a devenit definitiva si irevocabila. Decaderea din celelalte drepturi prevazute de articolul 28, primul paragraf intra in vigoare in ziua in care sentinta judecatoreasca in aceasta privinta poate fi pusa in aplicare.

Articolul 32 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 33 1. Decizia judecatoreasca de confiscare poate fi pronuntata in cadrul condamnarii pentru orice fapta penala. 2. Se poate aplica de asemena si articolul 24. Articolul 33a

12

1. Se pot confisca prin declaratie judecatoreasca urmatoarele bunuri: a. bunurile care apartin condamnatului sau pe care acesta le poate folosi in totalitate sau partial in interes personal si care au fost obtinute in cea mai mare parte prin comiterea faptei penale; b. bunurile in legatura cu care a fost comisa fapta penala; c. bunurile cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta penala; d. bunurile cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea fapte penale; e. bunurile care sunt destinate sau confectionate in vederea comiterii infractiunii; f. dreptul de a utiliza in scop de afaceri sau personal bunurile mentionate la aliniatele de la a si pana la e inclusiv. 2. Bunurile prevazute in primul paragraf de la aliniatul a si pana la e inclusiv si care nu apartin condamnatului pot fi supuse confiscarii daca: a. cel caruia ii apartin stia ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia, sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale, utilizate sau destinate comiterii acestei fapte, sau b. nu s-a putut stabili cui apartin aceste obiecte.

3. Drepturile asa cum sunt ele precizate in primul paragraf, aliniatul f, ce nu apartin condamnatului, pot fi interzise daca cel caruia ii apartin a stiut despre bunurile auspra carora sau in legatura cu care se exercita aceste drepturi, ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia, sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale, utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. 4. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. Articolul 33b In cadrul declaratiei de confiscare a unui bun material este cuprinsa si confiscarea amabalajului in care se afla acel bun, daca judecatorul nu decide contrariul. Articolul 33c 1. Cu ocazia declaratiei de confiscare a bunurilor, in situatia in care bunurile supuse confiscarii valoreaza mai mult decat suma stabilita in sentinta, judecatorul poate ordona ca diferenta sa fie restituita ca despagubire. 2. Judecatorul aproba o despagubire, in termenii prevazuti de primul paragraf, sau o compensatie in bani atunci cand aceasta este necesara pentru a preveni o inechitate la adresa condamnatului sau la adresa altei persoane careia ii apartin bunurile supuse confiscarii. 3. Judecatorul decide cui ii va fi platita despagubirea sau compensatia; in acest mod nu se aduce atingere nici unei persoane care are dreptul la aceasta suma. Articolul 34 1. Bunurile care nu au fost confiscate, vor fi evaluate la o anumita suma, in declaratia de confiscare, in cadrul pronuntarii sentintei. 2. In acest caz bunurile trebuiesc predate sau se va plati contravaloarea estimata. 3. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b , 24c si 25. Articolul 35 1. Costurile inchisorii sau ale arestului, revin statului, in masura in care prin sau in baza vreunei legi nu se decide altceva. 2. Tot ceea ce se obtine in urma aplicarii amenzilor sau a declaratiilor de confiscare va fi folosit in interesul statului. Articolul 36 1. In cazurile in care judecatorul este obligat prin lege sa faca publica sentinta, el va decide in acelasi timp si modul in care va fi indeplinita aceasta obligatie. 2. Costurile anuntarii publice a sentintei vor fi estimate in sentinta la o suma exacta. 3. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b , 24c si 25. Titlul IIA. Masuri Prima sectiune. Sechestru, ridicarea foloaselor dobandite ilegal (necuvenite) si despagubirea daunelor Articolul 36a Toate costurile ducerii la indeplinire a masurilor prevazute in aceasta sectiune- cu exceptia costurilor despagubirilor, inclusiv a sumelor ce trebuie platite- cad in sarcina statului, la fel cum sumele dobandite in urma punerii in aplicare a masurilor vor fi folosite de catre stat, cu exceptia celor dobandite in urma aplicarii masurii prevazute de articolul 36f. . Articolul 36b 1. Sechestrul asupra bunurilor confiscate, poate fi pronuntat in cadrul: 1. Unei sentinte judecatoresti prin care o persoana este condamnata din cauza unei fapte penale; 2. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste conform articolului 9a ca nu este necesara aplicarea

13

unei pedepse; 3. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste-intr-un mod ce nu contravine punerii in libertate sau scoaterii de sub urmarirea penala- ca a fost comisa o fapta penala; 4. Unei dispozitii judecatoresti extraordinare in urma unei solicitari a procuraturii. 2. Se pot aplica de asemenea si articolele 33b si 33c, al doilea si al treilea paragraf, ca de altfel si articolul 446 din Codul de Procedura Penala. 3. Masura poate fi aplicata impreuna cu pedepse si cu alte masuri. Articolul 36c Se pot supune sechestrului toate bunurile: 1. Care au fost procurate in intregime sau in cea mai mare parte prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale; 2. Care au legatura cu comiterea faptei; 3. Cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta; 4. Cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea faptei; 5. Confectionate sau destinate comiterii faptei; pe de o parte iar pe de alta parte in masura in care aceste bunuri sunt de asa natura, incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public. Articolul 36d In plus, pot fi supuse sechestrului si bunurile ce apartin faptasului sau suspectului si care sunt de asa natura incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public si care sunt descoperite cu ocazia cercetarii faptei comise de catre el, precum si a faptei de a carei comitere este suspectat, dar numai daca acele bunuri pot servi la comiterea sau pregatirea unor fapte de acest gen, ca si la ingreunarea descoperirii acestora. Articolul 36e 1. In urma unei solicitari a procuraturii, prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare celui ce este condamnat in urma comiterii unei fapte penale i se poate aplica obligatia de a plati o amenda catre stat ridicandu-i-se astfel foloasele dobandite ilegal. 2. Obligatia poate fi aplicata persoanei mentionate la primul paragraf, care a dobandit foloase prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale prevazute acolo sau a altora similare sau a unor fapte despre care exista suficiente indicii ca ar fi fost comise de catre ea si pentru pentru care se aplica o amenda din a cincea categorie. 3. La solicitarea procuraturii, prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare referitoare la persoana care este condamnata din cauza comiterii unei infractiuni, pentru care se poate aplica o amenda din a cincea categorie, si pentru care este initiata o cercetare financiar-penala, acestei persoane i se poate aplica obligatia de a plati o suma de bani statului in scopul ridicarii foloaselor dobandite in mod ilegal, daca se poate presupune-tinand cont de cercetarea respectiva- ca si fapta aceea sau alte fapte penale au dus in vreun mod la dobandirea de catre condamnat a unor foloase dobandite ilegal. 4. Judecatorul stabileste suma la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. Printre foloase se include si neplata unor costuri. Valoarea bunurilor care sunt trecute de catre judecator in contul foloaselor dobandite ilegal poate fi estimata prin valoarea de piata din momentul cand se ia decizia, sau prin referire la venitul ce poate fi obtinut prin vanzarea publica a bunurilor, atunci cand trebuie incasata o despagubire. Judecatorul poate stabili suma ce trebuie platita la un nivel inferior valorii estimate a foloaselor. La cererea motivata a suspectului sau a condamnatului, in situatia in care situatia financiara actuala a acestuia precum si cea pe care este previzibil ca o va avea acesta in viitor nu este suficienta pentru a putea plati suma ceruta, judecatorul poate sa tina cont de aceasta in momentul stabilirii sumei ce trebuie platita. In cazul lipsei unei asemenea cereri, judecatorul poate adapta aceasta atributie ce-i revine, fie in virtutea functiei pe care o detine, fie la solicitarea procuraturii. 5. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. 6. La stabilirea nivelului sumei la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal, se vor scadea sumele solicitate de parti terte pagubite. 7. La aplicare unei masuri se tine cont de obligatiile la plata unei sume de bani in vederea ridicarii foloaselor dobandite ilegal, aplicate in baza unor decizii anterioare. 8. Conform prevederilor articolului 577c din Codul de Procedura Penala, judecatorul poate ordona un arest de pana la 3 ani pentru neplata datoriilor, ce are valoare de masura. Articolul 36f 1. In cazul condamnarii unei persoane prin sentinta judecatoreasca in urma comiterii unei fapte penale, acestei persoane I se poate aplica obligatia de a plati catre stat o suma in folosul victimei. Statul va inmana victimei in totalitate suma primita. 2. Judecatorul poate aplica masura daca si in masura in care suspectul poate fi solicitat de catre victima

14

conform dreptului civil sa raspunda pentru paguba facuta prin comiterea faptei penale. Masura poate fi aplicata impreuna cu alte pedepse si alte masuri. Se pot aplica de asemenea si articolele 24a si 24b, de la primul pana la al patrulea paragraf inclusiv, intelegandu-se prin aceasta implicit ca cresterea sumei datorate in urma aplicarii masurii revine statului. 5. Platile facute de condamnat catre stat, se rezuma mai intai la indeplinirea masurilor si apoi la plata cresterilor stabilite in baza pargrafului al patrulea. 6. Se pot aplica de asemenea si articolele 24c si 77l,de la al doilea si pana la al saselea paragraf inclusiv, intelegandu-se prin aceasta implicit ca adaptarea pedepsei cu inchisoarea pentru neplata amenzii sau a detentiei juvenile pentru neplata amenzii nu va ridica obligatia aparuta in urma aplicarii masurii de despagubire a victimei pentru daunele provocate. Sectiunea a doua. Internarea intr-un spital psihiatric si deferirea justitiei. Artikel 37 1. Judecatorul poate ordona ca acela care nu este responsabil de comiterea unei fapte penale din cauza unui handicap mental sau a unei tulburari psihice ce ii afecteaza capacitatea de judecata sa fie internat intr-un spital psihiatric pe termen de un an, dar numai atunci cand este periculos pentru sine insusi, pentru ceilalti sau reprezinta in general un pericol la adresa securitatii persoanelor sau a bunurilor. 2. Judecatorul da un ordin precum cel mentionat in primul paragraf, numai dupa ce i se inmaneaza o recomandare bine motivatata, semata si datata de catre cel putin doi specialisti in stiinta comportamentului din discipline diferite- printre care si un psihiatru- care au consultat pe inculpat. O asemenea recomandare trebuie redactata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si de fiecare in parte. Daca aceasta recomandare este datata mai devreme de un an fata de inceperea audierilor, judecatorul poate face uz de ea doar cu aprobarea procuraturii si a suspectului. 3. Al doilea paragraf nu se poate aplica daca inculpatul refuza sa coopereze la consultul ce trebuie efectuat in vederea redactarii recomandarii. In masura posibilului specialistii in stiinta comportamentului vor redacta atat impreuna cat si fiecare in parte un raport privind refuzul inculpatului. Judecatorul va pretinde in masura posibilului redactarea unei alte recomandari sau a unui alt raport la realizarea careia/caruia inculpatul sa fie intr-adevar dispus sa coopereze si care sa-l poata lamuri asupra oportunitatii si necesitatii stabilirii unui ordin precum cel prevazut la primul paragraf. Articolul 37a 1. Suspectul care prezenta la momentul comiterii faptei un handicap mental sau o tulburare psihica ce ii afecta capacitatea de judecata, poate ca in urma ordinului judecatorului sa fie deferit justitiei, daca: 1. Fapta comisa de el reprezinta o infractiune pentru care se aplica comform prevederilor legale o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani sau mai mult, sau daca intra in categoria infractiunilor prevazute de articolele 132, 285, primul paragraf, 285b, 318, 326a si 395 din Codul de Procedura Penala,175, al doilea paragraf, din legea circulatiei pe drumurile publice din 1994, si 11, al doilea paragraf, din legea Opiumului, si 2. Securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impune aplicarea acestei masuri. 3. 4. 2. La aplicarea paragrafului precedent judecatorul poate sa renunte la stabilirea unei pedepse, chiar daca considera ca fapta poate fi pusa in seama suspectului. 3. Se pot aplica de asemenea si paragraful al doilea si al treilea din articolul 37. 4. La stabilirea unui ordin asa cum este prevazut la primul paragraf, judecatorul va lua in considerare continutul celorlalte recomandari si rapoarte ce au fost redactate cu privire la personalitatea suspectului, ca si gravitatea faptei comise sau multitudinea condamnarilor anterioare pentru infractiune. Articolul 37b 1. Judecatorul poate ordona ca persoana deferita justitiei prin decizia autoritatilor sa primeasca ingrijiri medicale, daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impun recurgerea la aceste ingrijiri. 2. Daca judecatorul stabileste in urma unei decizii a autoritatilor si o pedeapsa cu inchisoarea pe langa masura de deferire in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale, judecatorul poate prelua in sentinta sa o recomandare referitor la termenul la care trebuie sa inceapa deferirea in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. Articolul 37c 1. In baza legii se stabilesc in urma unei decizii a autoritatilor reguli cu privire la acordarea de ingrijiri medicale, precum si statutul juridic al persoanei deferite justitiei. 2. Ministrul de Justitie are grija ca pesoana deferita justitiei si care beneficiaza de inrijiri medicale prin decizia autoritatilor sa primeasca tratamentul necesar. El poate da anumite indicatii conducerii institutiei cu privire la anumite ingrijiri, indicatii care sunt in interesul securitatii celorlalti sau al sigurantei generale a persoanelor sau a bunurilor. Articolul 37d

15

1. Persoanele deferite justitiei pot fi ingrijite in institutii indicate de Minstrul Justitiei: a. institutii particulare, conduse de o persoana juridica stabilita in Olanda;; b. institutii regale (de stat). 2. Ingrijirea se face de preferinta intr-o institutie particulara. Articolul 37e Costurile ingrijirii si tratamentului persoanelor deferite justitiei vor fi suportate de catre stat, in masura in care nu se stabileste altceva prin sau in baza vreunei legi. Articolul 37f [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37g [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37h [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37i [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37j [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 38 1. Daca judecatorul nu emite un ordin asa cum prevede articolul 37b, va stabili atunci conditii privind comportamentul persoanei deferite justitiei, in scopul protectiei securitatii celorlalti ca si a securitaii si a bunurilor generale. Judecatorul da de asemenea unei institutii indicate in sentinta - care sa corespunda anumitor cerinte stabilite prin sau in baza masurilor generale formulate de autoritati- sarcina de a oferi ajutor si sprijin persoanei deferite justitiei pentru a repecta conditiile impuse. 2. Daca in cadrul sentintei se apIica de asemenea si o masura privativa de libertate, durata acesteia poate fi stabilita la maxim trei ani in situatia prevazuta de primul paragraf al acestui articol. 3. Judecatorul poate pune o conditie precum cea prevazuta de primul paragraf , doar atunci cand persoana deferita justitiei s-a aratat dispusa sa respecte acea conditie. 4. Prin masuri generale ale autoritatilor pot fi puse conditii mai precise referitor la procedura de de deferire conditionata. Articolul 38a 1. Conditiile prevazute la primul paragraf dinarticolul 38 pot contine faptul ca persoana deferita justitiei trebuie sa se interneze intr-o institutie indicata de catre judecator, sa fie tratata de catre un specialist indicat in sentinta, sau sa ia medicamentele prescrise de medicul curant si sa permita ca acestea sa-I fie administrate de catre medicul curant. 2. Prin sau in baza unor masuri generale stabilite de autoritati se pot stabili reguli referitoare la cerintele care trebuiesc indeplinite de catre institutia indicata de judecator. 3. Procuratura urmareste indeaproape, conform unor reguli stabilite pe baza masurilor generale din partea autoritatilor, respectarea conditiilor impuse. 4. Conditiile prevazute in articolul 38, primul paragraf trebuie sa respecte libertatea de credinta sau convingerea de viata si nu au voie sa ingradeasca libertatea civila. Articolul 38b Judecatorul poate, ca la solicitarea procuraturii sau la cererea persoanei deferite justitiei sau a avocatului acesteia, tinand cont de cele prevazute de articolele precendete din cadrul acestei sectiuni: 1. Sa completeze, modifice sau sa ridice conditiile; 2. Sa delege altei institutii decat celei insarcinate pana atunci, responsabilitatea de a acorda ajutor si sprijin in vederea respectarii conditiilor impuse. Articolul 38c Judecatorul poate, ca la solicitarea procuraturii, daca o conditie impusa nu este respectata, sau daca interesul securitatii celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor o impun sa ordone si din partea autoritatilor ca persona deferita justitiei sa primeasca ingrijiri medicale. Articolul 38d 1. Deferirea in fata justitiei este valabila pe o perioada de doi ani, ce se calculeaza incepand cu ziua in care sentinta judecatoreasca, prin care a fost ea stabilita, a devenit definitiva si irevocabila. 2. Conform celor prevazute de articolele 38e sau 38j, in urma unei cereri din partea procuraturii termenul de deferire in fata justitiei poate fi prelungit de catre judecator, fie cu un an fie cu doi ani, daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor impun o asemenea prelungire. O a doua prelungire poate avea loc doar in urma emiterii unui ordin precum cel prevazut de articolul 37b sau 38c. Articolul 38e

16

1. Durata total a msurii de punere sub supravegherea autoritii nu depete patru ani, n afara cazului n care punerea sub supravegherea autoritii este aplicat n cazul unui delict care este ndreptat sau creeaz pericol pentru intangibilitatea corpului uneia sau mai multor persoane. 2. n cazul n care durata total a punerii sub supravegherea autoritii nu este limitat n timp, termenul de punere sub supravegherea autoritii poate fi prelungit, n cazul n care securitatea altora, precum i securitatea general cer o asemenea prelungire. Articolul 38f 1. Termenul de punere sub supravegherea autoritii nu decurge: a. pe durata de timp n care persoana pus sub supraveghere de ctre autoritate este sub ngrijire astfel nct pe baza legii din alte motive este privat de libertatea sa i pe durata de timp n care aceast persoan este absent n mod nepermis din aceast privare de libertate. b. pe durata de timp n care persoana pus sub supraveghere cu condiiile stabilite n a articolul 38, primul punct, este privat n mod legal de libertate i pe durata de timp n care aceast persoan este absent n mod nepermis din aceast privare de libertate. c. pe durata de timp n care persoana pus sub supraveghere care este n ngrijirea autoritii, mai mult de o sptmn consecutiv este absent n mod nepermis din instituia de ngrijire a persoanei puse sub supraveghere. d. pe durata de timp persoana pus sub supraveghere cu condiii, mai mult de o sptmn consecutiv este absent din instituia de ngrijire n care pe baza condiiei este preluat. 2. n pofida celor prevzute la punctul 1, subpunctul a., termenul de punere sub supravegherea autoritii decurge i atunci cnd cel pus sub supraveghere: a. pe baza unei dispoziii dup este stabilit n articolul 13 sau ca urmare a celor prevzute sau pe baza legii de principiu a Penitenciarelor, este preluat ntr-o instituie de ngrijire a persoanelor aflate sub supraveghere sau n alt spital psihiatric, n afara cazului n care aceast persoan este absent din instituie sau spital mai mult de o sptmn consecutiv. b. dup ce termenul de punere sub supraveghere a nceput, este preluat ntr-un spital psihiatric, n afara cazului n care absent mai multe de o sptmn consecutiv din acest spital. Articolul 38g 1. ngrijirea ca urmare a dispoziiei autoritii poate fi oficial terminat condiionat de ctre judector, la cererea ministerului public sau la cererea persoanei puse sub supraveghere sau a avocatului acestuia, la luarea deciziei privind prelungirea punerii sub supraveghere pentru o perioad de un an. 2. n cazul n care judectorul termin ngrijirea pe baza primului punct, acesta stabilete pentru protecia securitii celorlali i pentru protecia securitii generale a persoanelor i bunurilor condiii referitoare la comportarea celui pus sub supraveghere. Articolele 38, punctul unu, fraza a doua i punctul 3 din articolul 38a se aplic n mod corespunztor. 3. Condiiile stabilite n punctul 2, nu pot limita libertatea de serviciu religios sau privind convingerile despre via i libertatea politic. 4. Prin msuri generale ale conducerii pot fi i alte reguli stabilite pentru procedura de terminare condiionat a ordinului de ngrijire. Articolul 38h 1. Excluznd cele stabilite n articolul 38g, n cazul n care concediul de prob al unei persoane puse sub supraveghere a durat cel puin dousprezece luni, fr ca aceast perioad de punere sub supraveghere s fie prelungit, judectorul, la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia, poate nceta ngrijirea impus de autoritate. Articolul 38g, punctul 2 i 3 , se aplic n mod corespunztor. 2. ntr-un asemenea caz judectorul termin ngrijirea impus de autoritate condiionat pentru durata ordinului dat de punere sub supraveghere. 3. Articolele 509p. 509r, 509s, 509t, primul punct i al cincilea din Legea de procedur penal se aplic n mod corespunztor. Articolul 38i Din obligaie de serviciu, judectorul poate, la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia, cu luarea n considerare a celor stabilite n articolele precedente ale acestei seciuni: 1. s completeze, s modifice sau s anuleze condiiile; 2. s transmit unei alte instituii dect cea creia anterior i s-a ncredinat acest lucru, sarcina de asisten i sprijin pentru respectarea condiiilor

17

Articolul 38j 1. n cazul terminrii ngrijirii impuse de ctre autoritate punerea sub supraveghere poate fi prelungit de fiecare dat cu un an. 2. Durata total a terminrii condiionate a ngrijirii reprezint cel mult trei ani. 3. n cazul n care termenul stabilit la punctul doi este acordat, fr a se da un ordin pentru reluarea ngrijirii impuse de autoritate dup cum se arat n articolul 38k, punerea sub supraveghere nceteaz n mod legal. Articolul 38k Le cererea ministerului public, judectorul poate da un ordin privind reluarea ngrijirii impuse de autoritate, n cazul n care: 1. nu a fost respectat o condiie stabilit 2. interesul securitii altora sau al securitii generale a persoanelor i bunurilor cere acest lucru, sau 3. cnd se aplic articolul 38e, interesul securitii altora precum i securitatea general a persoanelor cere acest lucru. Articolul 38l 1. O punere sub supraveghere expir cnd devine irevocabil o pronunare judectoreasc prin care aceeai persoan din nou este pus sub supraveghere. 2. Un ordin pentru plasarea ntr-un spital psihiatric expir cnd devine irevocabil o pronunare judectoreasc prin care referitor la aceeai persoan se d un ordin privind plasarea ntr-un spital psihiatric. 3. Un ordin de plasare ntr-un spital psihiatric se termin n mod legal atunci cnd devine irevocabil o pronunare judectoreasc prin care referitor la aceeai persoan se face punerea sub supraveghere cu o dispoziie de ngrijire impus de autoritate precum i un ordin de rennoire a unei asemenea dispoziie . Seciunea 3. Plasarea ntr-o instituie pentru delicveni sistematici Articolul 38m 1. La cererea ministerului public judectorul poate s aplice msura de plasare a unui condamnat ntr-o instituie pentru delicveni sistematici, n cazul n care: 1) faptul comis de ctre condamnat se refer la delict pentru care este admis o detenie permanent; 2) n cinci ani anteriori faptului comis de condamnat de cel puin de trei ori s-a dispus pentru el o pedeaps sau la o msur de privare de libertate sau la o msur de limitare a libertii sau o pedeaps de obligaie, faptul este comis dup efectuarea acestor pedepse sau msuri i n continuare se poate lua n mod serios n considerare c cel condamnat va comite din nou un delict, i 3) securitatea persoanelor i bunurilor cere aplicarea unei asemenea msuri. 2. Msura servete la protecia societii i la terminarea recidivei de ctre cel condamnat. 3. n cazul n care cel condamnat este nrit n legtur i cu aceasta exist o alt problematic la care comiterea faptelor este n dependen, msura servete pentru a oferi o contribuie n rezolvarea problematicii sale de viciu, precum i pentru late probleme. 4. Judectorul aplic msura numai dup ce a justificat-o cu probe, trebuind s prezinte un aviz datat i semnat privind oportunitatea sau necesitatea msurii. n cazul n care acest aviz este mai vechi de un an, judectorul poate face uz de acesta numai cu acordul ministerului public i al condamnatului. 5. Punctul al patrulea nu se aplic n cazul n care condamnatul refuz s colaboreze pentru cercetarea care trebuie s fie efectuat pentru elaborarea avizului. Judectorul face tot posibilul pentru prezentarea unui alt aviz sau raport care s-i dea indicaii privind oportunitatea sau necesitatea msurii i la care condamnatul este gata si ofere colaborarea. 6. La aplicarea unei msuri, judectorul ia n consideraie coninutul celorlalte avize i rapoarte elaborate privind condamnatul, precum i numrul de delicte pentru care acesta a fost condamnat anterior. Articolul 38n 1. Msura este valabil pentru o perioad de cel mult doi ani, care se calculeaz din ziua n care pronunarea juridic prin care este aplicat devine definitiv. 2. La stabilirea duratei msurii judectorul poate ine seama de timpul pe care cel condamnat nainte de executarea sentinei l-a petrecut n asigurare, detenie provizorie, ntr-un spital psihiatric sau ntr-o instituie de observaie clinic ca urmare a unui ordin de observaie. Articolul 38o 1. Plasarea are loc ntr-o instituie indicat de ministerul nostru de justiie pentru delicveni sistematici. 2. Prin i pe baza legii se stabilesc reguli privind executarea msurii n cadrul i n afara instituiei i privind poziia juridic a celui cruia i este aplicat msura.

18

3. Costurile pentru executarea msurii sunt n contul Statului. Costurile pentru executarea ultimei faze a msurii revin n conformitate regulile stabilite de conducere cu sau prin regula general a legii n contul comunelor care iau parte la executarea acesteia. Articolul 38p 1. Judectorul poate stabili ca msura s nu fie adus la ndeplinire. 2. Judectorul care stabilete ca msura aplicat de el s nu fie adus la ndeplinire, determin cu aceast ocazie o perioad de prob de cel mult trei ani. 3. La aplicarea primului punct este valabil drept condiie general aceea c persoana condamnat nainte de sfritul perioadei de prob nu se face vinovat de un fapt pasibil de pedeaps. 4. Pentru protecia securitii persoanelor i bunurilor, judectorul stabilete condiii privind comportarea condamnatului. Judectorul poate pe baza unei msuri generale de administraie s dea sarcin instituiei de reabilitare a condamnailor s acorde condamnatului ajutor i sprijin n respectarea condiiilor. 5. O condiie ca aceea menionat la punctul patru poate conine indicaia ca persoana condamnat s fie tratat ambulant sau intramural. n acest context preluarea ntr-o instituie are loc pe o durat stabilit de judector de maximum doi ani. Aceast condiie va fi stabilit numai atunci cnd condamnatul s-a declarat de acord s fie supus tratamentului. 6. Prin sau pe baza msurii generale a administraiei se pot stabili reguli privind cerinele pe care trebuie s le ndeplineasc o instituie i un tratament, ca acelea menionate la punctul cinci. 7. Condiiile stabilite la punctul patru nu pot limita libertatea condamnatului de a-i mprti religia sau convingerile despre lume i libertatea politic. 8. Ministerul public supravegheaz asupra respectrii condiiilor stabilite. Articolul 38q La cerea ministerului public, la cererea condamnatului sau a avocatului su sau in obligaie de serviciu, judectorul poate, cu luarea n considerare a articolelor de la 38m pn la 38p: 1. s completeze, s modifice i s anuleze condiiile; 2. s stabileasc o alt instituie de reabilitare dect cea stabilit anterior, care s acorde ajutor i sprijin pentru respectarea condiiilor. Articolul 38r Le cererea ministerului public, judectorul poate dispune, atunci cnd una din condiii nu este respectat, aplicarea msurii. Articolul 38s 1. La cererea ministerului public, la cererea condamnatului sau a avocatului su sau in obligaie de serviciu, judectorul poate s decid, la sau dup aplicarea msurii, o apreciere intermediar a necesitii continurii executrii msurii. Ministerul public i raporteaz n legtur cu aceasta ntr-un termen stabilit de el. La raport se anexeaz un referat al directorului instituiei referitor la situaia executrii i planul de edere al condamnatului. 2. Dac judectorul la aplicarea unei msuri nu decide o apreciere intermediar, sau decide o apreciere la un an dup nceperea executrii msurii, atunci poate avea loc o cercetare dup cum se menioneaz la punctul unu dup ase luni de la data la care a devenit irevocabil decizia privind lipsa unei aprecieri intermediare sau decizia prin care se cere continuarea executrii. 3. Dac judectorul pe baza informaiilor menionate la punctul unu decide c, continuarea executrii pe mai departe a msurii nu este necesar, o termin la odat stabilit de el. Articolul 38t Termenul msurii nu decurge atunci cnd: a. pe durata timpului n care cel cruia i este aplicat, acesta este privat de libertate din alte motive i pe durata timpului n care este absent n mod nepermis; b. n cazul n care cel care este plasat ntr-o instituie, este absent nepermis mai mult de o zi. Articolul 38u Ministrul nostru de justiie poate termina n orice moment msura. Titlul III. Excluderea i sporirea posibilitii de condamnare Articolul 39 Nu este pasibil de pedeaps acela care comite un delict, care nu-i poate fi atribuit lui din cauza unei evoluii aberante sau a unei perturbri bolnave a capacitii sale de raiune.

19

Articolul 39bis a [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39ter [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39quater [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39quinquies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39sexies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39septies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39octies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39novies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39decies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 40 Nu este pasibil de pedeaps acela care este silit s-l comit prin for major. Articolul 41 1. Nu este pasibil de pedeaps acela care comite un fapt, datorit aprrii necesare a vieii, moralitatea sau bunul, ale sale sau ale altuia mpotriva unei agresiuni evidente, ilegale. 2. Nu este pasibil de pedeaps depirea limitele aprrii necesare, dac aceasta este rezultatul direct al puternicei emoii provocate de agresiune. Articolul 42 Nu este pasibil de pedeaps acela care comite un fapt pentru executarea unei prevederi legale. Articolul 43 1. Nu este pasibil de pedeaps acela care comite un fapt n executarea unui ordin oficial, dat de ctre autoritatea competent pentru aceasta. 2. Un ordin oficial dat de o autoritate necompetent nu anuleaz caracterul pasibil al pedepsei, n afara cazului n care subordonatul de bun credin a considerat organul ca fiind competent i ndeplinirea acestuia intra n sfera de activitate a subordonatului. Articolul 44 n cazul n care un funcionar prin comiterea unui fapt pasibil de pedeaps ncalc o anumit obligaie de serviciu sau prin comiterea unui fapt pasibil de pedeaps face uz de putere, ocazie sau mijloace care i sunt acordate prin funcie, pedeapsa stabilit pentru acel fapt, cu excepia amenzii, poate fi sporit cu o treime. Titlul IIIa [intr n vigoare la o dat care se va stabili ulterior] Articolul 44a [intr n vigoare la o dat care se va stabili ulterior] Titlul IV ncercarea i pregtirea Articolul 45 1. ncercarea unui delict este pasibil de pedeaps, dac intenia fptaului s-a manifestat deschis pentru nceperea executrii. 2. Maximul de pedeaps de baz stabilit pentru delict se micoreaz pentru ncercare cu o treime. 3. Dac este vorba despre un delict la care este stabilit pedeapsa cu nchisoare pe via, atunci pedeapsa cu nchisoarea se stabilete la maximum cincisprezece ani. 4. Pedepsele suplimentare pentru ncercare sunt aceleai ca pentru delictul comis. Articolul 46 1. Pregtirea unui delict pentru care conform descrierii legii este prevzut o pedeaps cu nchisoarea de opt ani, este pasibil de pedeaps n cazul n care fptaul cu intenie i n mod evident achiziioneaz, pregtete,

20

ntrebuineaz, efectueaz sau are la ndemn obiecte, materiale, purttori de informaii, spaii sau mijloace de transport, pentru comiterea acestui delict. 2. Maximul de pedeaps de baz stabilit pentru delict se micoreaz pentru pregtire la o jumtate. 3. Dac este vorba despre un delict la care este stabilit pedeapsa cu nchisoare pe via, atunci pedeapsa cu nchisoarea se stabilete la maximum zece ani. 4. Pedepsele suplimentare pentru pregtire sunt aceleai ca pentru delictul comis. 5. Prin obiecte se neleg toate lucrurile i toate drepturile de patrimoniu. Articolul 46a ncercarea de a folosi alte mijloace dect cele menionate n articolul 47, punctul unul la 2e, pentru a comite un delict, este pasibil de pedeaps, n sensul c nu se va pronuna o pedeaps mai grea dect cea pentru ncercare unui delict sau dac o asemenea ncercare nu este pasibil de pedeaps, cea care se aplic pentru delictul propriu zis. Articolul 46b Pregtirea i ncercarea au loc atunci cnd delictul nu este svrit datorit unor mprejurri dependente de voina fptaului. Titlul V. Participarea la fapte pasibile de pedeaps Articolul 47 1. Ca fptai ai unei fapte pasibile de pedeaps vor fi pedepsii: 1) cei care comit fapta, fac s se comit fapta sau particip la comitere; 2) cei care prin daruri, promisiuni, abuz de autoritate, violen, constrngere sau ducere n eroare sau prin crearea unei ocazii, mijloace sau informaii provoac n mod intenionat faptul. 2. Referitor la ultimii sunt luate n considerare numai aciunile care n mod intenionat au provocat, mpreun cu urmrile lor. Articolul 48 Drept coprtai la un delict vor fi pedepsii: 1) cei care n mod intenionat au fost de ajutor la comiterea delictului; 2) cei care n mod intenionat au creat ocazia, mijloacele sau informaiile pentru comiterea delictului. Articolul 49 1. Maximul pedepselor de baz stabilite pentru delict se micoreaz cu treime pentru cei care particip la delict. 2. Dac este vorba despre un delict la care este stabilit pedeapsa cu nchisoare pe via, atunci pedeapsa cu nchisoarea se stabilete la maximum cincisprezece ani. 3. Pedepsele suplimentare pentru participare sunt aceleai ca pentru delictul comis. 4. La stabilirea pedepsei sunt luate n considerare numai aciunile care participanii n mod intenionat probabil le-au fcut sau protejat, mpreun cu urmrile lor. Articolul 50 Circumstanele personale la care caracterul pasibil de pedeaps este exclus, majorat sau redus, la aplicarea legii penale sunt luate n considerare numai referitor la fptaul sau participantul la care se refer personal. Articolul 50a [Expirat de la 01.09.1976] Articolul 51 1. Faptele pasibile de pedeaps pot fi comise de persoane fizice i de persoane juridice. 2. n cazul n care un fapt pasibil de pedeaps este comis de ctre o persoan juridic, procedura penal poate fi nceput i pedepsele i msurile prevzute de lege pot fi pronunate, n cazul n care sunt luate n considerare: 1) mpotriva persoanei juridice, precum i 2) mpotriva aceluia care a dat dispoziie pentru efectuarea faptului, precum i 3) mpotriva celor de la punctul 1) i 2) mpreun. 3. Pentru aplicarea punctelor anterioare vor fi echivalate cu persoanele juridice: societatea pe aciuni fr personalitate juridic, asociaia, societatea de navigaie i averea destinat. Articolul 52 Participarea la infraciune nu este pasibil la pedeaps.

21

Articolul 53 1. La delictul prin intermediul presei tiprite, editorul nu va fi urmrit n cazul n care documentul tiprit poart numele i adresa lui i fptaul este cunoscut sau la prima cerere dup ce a avut loc nceperea unei proceduri preliminare de cercetare, este fcut cunoscut de ctre editor. 2. Aceast prevedere nu se aplic atunci cnd fptaul n momentul ediiei nu poate fi pus sub urmrire sau este stabilit n afara rii n Europa. Articolul 54 1. Prin delictul prin presa tiprit tipograful nu va fi urmrit ca atare, dac documentul tiprit poart numele i adresa lui i persoana n contul creia documentul este tiprit, este cunoscut sau la prima cererea dup ce a avut loc nceperea unei proceduri preliminare de cercetare, este fcut cunoscut de ctre tipograf. 2. Aceast prevedere nu se aplic atunci cnd persoana n contul creia documentul este tiprit n momentul tipririi nu poate fi pus sub urmrire sau este stabilit n afara rii n Europa. Articolul 54a O persoan intermediar, care presteaz un serviciu de telecomunicaii care const n transmiterea sau descifrarea datelor care aparin altcuiva, nu vor fi ca atare urmrii dac satisface ordinul unei persoane oficiale din justiie, dup mputernicirea sau cererea n scris a persoanei oficiale de justiie acordat de un judector de instrucie, de a adopta toate msurile care pot fi luate de el n mod raional pentru a face datele inaccesibile. Titlul VI Combinarea faptelor pasibile de pedeaps Articolul 55 1. Dac un fapt se ncadreaz n mai multe prevederi privind pedepsele, atunci se aplic numai o prevedere, aceea la care se prevede pedeapsa cea mai grea. 2. Dac pentru un fapt care se ncadreaz ntr-o prevedere general de pedeaps exist o prevedere special de pedeaps, se ia n considerare numai aceasta. Articolul 56 1. Dac mai multe fapte, dei fiecare din ele reprezint un delict sau infraciune, sunt ntr-o asemenea legtur nct acestea trebuie considerate ca o aciunea continu, atunci se aplic numai o singur prevedere de pedeaps, aceea la care este prevzut pedeapsa cea mai grea. 2.n mod asemntor se va aplica numai o singur prevedere de pedeaps la declararea drept vinovat de fals sau devalorizarea monedelor i la utilizarea unui obiect cu care se face falsul sau devalorizarea monedelor. Articolul 57 1. La efectuarea simultan de fapte care se consider ca aciuni independente i reprezint mai multe de un delict, la care sunt prevzute pedepse asemntoare, se va pronuna o singur pedeaps. 2. Maximul aceste pedepse este totalul pedepselor maxime stabilite, dar n ceea ce privete pedeapsa cu nchisoarea sau arestul nu mai mult dect cu o treime peste pedeapsa maxim. Articolul 58 La efectuarea simultan de fapte care se consider ca aciuni independente i reprezint mai multe de un delict, la care sunt prevzute pedepse diferite, se va putea pronuna fiecare pedeaps., dar acestea nu pot depi - n ceea ce privete pedeapsa cu nchisoarea sau arestul nu mai mult dect cu o treime peste pedeapsa cu durata cea mai mare. Articolul 59 La condamnarea la pedeaps cu nchisoarea pe via nu se mai pot aplica alte pedepse dect privarea de anumite drepturi, confiscarea bunurilor luate deja n custodie i comunicarea sentinei juridice. Articolul 60 n cazurile articolelor 57 i 58 sunt valabile referitor la pedepsele suplimentare urmtoarele prevederi: 1) pedeapsa pentru privarea de aceleai drepturi se va contopi ntr-o pedeaps, n durata creia depete pedeapsa de baz aplicat sau pedepsele de baz cu cel puin doi ani i cel mult cinci ani sau n cazul n care nici o alt pedeaps de baz nu este aplicat n afar de amend, ntr-o pedeaps de cel puin doi ani i cel mult cinci ani; 2) pedepsele pentru privarea de anumite drepturi vor fi aplicate pentru fiecare delict n parte i fr reducere; 3) pedepsele de confiscare a anumitor bunuri vor fi aplicate pentru fiecare delict n parte i fr reducere, pedepsele nlocuitoare de privare a libertii nu pot depi n total maximul stabilit n articolul 24c, punctul trei.

22

Articolul 60a La comiterea simultan n modul stabilit n articolele 57 i 58, pentru msura stabilit n articolul 36f este valabil c pedepsele nlocuitoare cu privarea de libertate nu pot depi n total maximul stabilit n articolul 24 c, punctul trei. Articolul 61 1. Respectiva pedeaps cea mai grea dintre cele de fel diferit se va determina prin ordinea din articolul 9. 2. n cazul n care judectorului i revine alegerea dintre dou pedepse de baz, la comparare este luat n consideraie numai pedeapsa cea mai grea. 3. Respectiva pedeaps cea mai grea dintre cele de fel asemntor va fi stabilit prin maximum. 4. Durata respectiv, att a pedepselor de baz de fel diferit sau asemntoare, va fi de asemenea stabilit la maximum. Articolul 62 1. n cazul comiterii simultane stabilite n articolele 57 i 58, att pentru infraciunile cu delict, precum i n cazul infraciunilor reciproce, pentru fiecare infraciune se va aplica pedeapsa fr reducere. 2. Pedepsele nlocuitoare de privare de libertate pentru delictele i infraciunile sau pentru infraciuni nu pot depi maximul stabilit n articolul 24c, punctul trei. Articolul 63 n cazul n care cineva, dup stabilirea pedepsei, este din nou declarat vinovat de un delict sau infraciune dinaintea aplicrii pedepsei, se aplic prevederile acestui titlu pentru cazul unei condamnri simultane. Articolul 63a [Expirat de la 01.02.2001] Titlul VII. Prezentarea i retragerea plngerilor la delicte care sunt urmrite numai n caz de plngere Articolul 64 n cazul unui delict care este urmrit numai n situaia n care se face o plngere, cel mpotriva cruia s-a comis faptul, are dreptul la plngere. Articolul 65 1. n cazul n care persoana indicat n articolul 64 nu a depit vrsta de aisprezece ani sau din alt motiv dect risipa este pus sub curatel, sau sufer de o asemenea evoluie aberant sau perturbare bolnav a capacitii spirituale i astfel nu este n situaia de a aprecia dac interesul su este aprat prin plngere, plngerea este fcut de aprtorul su n probleme civile. 2. n cazul n care persoana indicat n articolul 64 a decedat, au dreptul la plngere: prinii si, copiii si i soul su supravieuitor, n afara cazului n care rezult c acesta nu a dorit urmrirea. 3. n cazul n care plngerea trebuie s aib loc mpotriva reprezentantului legal al persoanei indicate n articolul 64, au dreptul la plngere: soul, o rud de snge n linie direct sau, n lipsa tuturor acestor persoane, de un frate sau o sor. 4. Dac o persoan indicat la punctul doi sau trei nu a depit nc vrsta de aisprezece ani sau din alt motiv dect risipa este pus sub curatel, sau sufer de o asemenea evoluie aberant sau perturbare bolnav a capacitii spirituale i astfel nu este n situaia de a aprecia dac interesul su este aprat prin plngere, urmrirea poate avea loc la plngerea reprezentantului su legal n probleme civile. Articolul 66 1. Contestaiile pot fi prezentate n termen de trei luni de la data la care cel care are drept la contestaie a luat la cunotin faptul comis. 2. n cazul n care cel mpotriva cruia este comis faptul, dup ce termenul a nceput, a decedat, sau a pierdute dreptul la plngere, l-a obinut sau l-a reobinut, acest termen decurge fr prelungire. Articolul 67 Cel care prezint plngerea, are posibilitatea de a o retrage n termen de opt zile de la prezentarea acesteia. Articolul 67a [Expirat de la 26.04.1978] Titlul VIII Scadena dreptului la cererea de pedepsire i a pedepsei

23

Articolul 68 1. Cu excepia cazurilor la care se pot adopta decizii judectoreti de revizuire, nimeni nu poate fi urmrit din nou pentru un fapt asupra cruia n mod irevocabil i definitiv a decis un judector din Olanda, Antilele Olandeze sau Aruba 2. dac decizia definitiv provine de la un alt judector, atunci mpotriva aceleiai persoane pentru acelai fapt nu are loc nici o urmrire n cazul: 1) achitrii sau renunrii la urmrire; 2) condamnrii, n cazul n care se aplic o pedeaps, urmat de executarea integral, graiere sau prescriere a pedepsei. 3. Nimeni nu poate fi urmrit pentru un fapt care este rezolvat ntr-un stat strin prin ndeplinirea unei condiii, stabilit de ctre autoritatea competent pentru evitarea urmririi penale. Articolul 69 Dreptul la procedura penal expir cu decesul condamnatului. Articolul 70 Dreptul la procedura penal expir prin prescriere: 1) n doi ani pentru toate infraciunile; 2) n ase ani pentru toate delictele la care se prevd amenzi, arestul sau pedeapsa cu nchisoarea nu mai mare de trei ani; 3) n doisprezece ani pentru delictele pentru care se prevd pedepse cu nchisoare pe o durat mai mare de trei ani; 4) n cincisprezece ani pentru delictele pentru care se prevd pedepse cu nchisoarea pe o durat mai mare de zece ani; 5) n optsprezece ani pentru delictele pentru care se prevd pedepse cu nchisoarea pe via. ncetarea dreptului de ncepere a aciunii penale i aplicare a sentinei Articolul 71 1. Perioada de limitare ncepe n ziua urmtoare zilei n care fapta a fost comis, cu excepia urmtoarelor cazuri: (1) n cazul infraciunilor grave prevzute de art. 172, seciunea 1, 173, seciunea 1, 173a i 173b n ziua urmtoare zilei n care ofierul de investigaie a luat la cunotin de comiterea infraciunii grave respective; (2) n cazul falsificrii de monede n ziua urmtoare zilei n care a fost utilizat moneda respectiv falsificat sau n care a fost utilizat un alt obiect falsificat; (3) n cazul infraciunilor grave prevzute de art. 240b, 242-2503 comise asupra unui minor n ziua urmtoare zile n care persoana respectiv a mplinit vrsta de optsprezece ani; (4) n cazul infraciunilor grave prevzute de art. 278, 279, 282 i 282a n ziua urmtoare eliberrii sau decesului persoanei asupra creia a fost comis infraciunea grav respectiv; (5) n cazul infraciunilor uoare prevzute de art. 465, 466 i 467 n ziua urmtoare zilei n care nregistrrile probelor au fost transferate ctre registratura instanei de district conform instruciunilor cu privire la implementarea art. 25 din Cartea I a Codului Civil. [7-7-1994] Articolul 72 1. nceperea aciunii penale ntrerupe perioada de limitare cu condiia ca aceast aciune s fie cunoscut de ctre persoana acuzat sau cu condiia ca aceast persoan s fi primit o notificare sau o citaie n acest sens. 2. Atunci cnd nceteaz o perioada de limitare, ncepe o nou perioad de limitare. [12-11-1980] Articolul 73 Suspendarea nceperii aciunii penale n scopul soluionrii unei chestiuni preliminare limiteaz perioada de limitare. Articolul 74 1. Procurorul public, nainte de proces poate stabili una sau mai multe condiii pentru a evita nceperea procedurile penale cu privire la infraciuni grave excluznd infraciunile grave pentru care legea

24

prevede o pedeaps cu nchisoarea pe o perioada mai mare de ase ani i pentru infraciuni uoare. nceperea aciunii penale se prescrie acolo unde sunt ntrunite condiiile. 2. Pot fi stabilite urmtoarele condiii: a. plata unei sume de bani ctre stat, iar suma respectiv nu trebuie sa fie mai mic de cinci guldeni i nu trebuie s fie mai mare de valoarea unei amenzi; b. renunarea la titlu cu privire la obiectele care au fost confiscate sau care fac obiectul anulrii sau confiscrii; c. predarea obiectelor care fac obiectul anulrii sau confiscrii sau plata contravalorii acestora ctre stat; d. plata n ntregime ctre stat a unei sume de bani sau a unui transfer de obiecte confiscate pentru a priva fptuitorul, n ntregime sau parial, de ctigurile provenind din comiterea unui act infracional, inclusiv economisirea costurilor; e. compensaia total sau parial pentru prejudiciul cauzat de actul infracional. 3. O notificare indicnd data la care condiiile stabilite au fost ndeplinite va fi trimis fr ntrziere de ctre procuratur ctre prile direct implicate, la cererea prilor respective. [12-10-1992] Articolul 74a Acolo unde, n cazul unei infraciuni penale pentru care nu se impune o alt sanciune principal dect amenda, suspectul sau fptuitorul se ofer s plteasc amenda maxim n perioada de timp stabilit de ctre procurorul public i se oblig s se supun tuturor celorlalte condiii care vor fi stabilite conform art. 74, seciunea 2, procurorul public nu are dreptul de a refuza stabilirea condiiilor prevzute n art. 74. [3-31-1983] Articolul 74b 1. O hotrre precizat n art. 12k din Codul de procedur penal repune n vigoare dreptul de urmrire penal n acele cazuri n care au fost ntrunite condiiile stabilite conform art. 74 similar cu cazul n care acel drept nu ar fi ncetat. 2. Dup emiterea unei astfel de hotrri aa cum este menionat mai sus n aceast seciune a prezentului articol, sumele de bani care trebuie pltite la aplicarea art. 74, seciunea 2 (a), (c) i (d) vor fi rambursate fr ntrziere persoanei care a efectuat plile. 3. Atunci cnd hotrrea emis conform seciunii 1 are ca rezultat condamnarea, judectorul va lua n considerare renunarea la titlu de proprietate sau predarea obiectelor de ctre persoana condamnat conform art. 74, seciunea 2 (b) i (c) i compensaiile pentru prejudiciile cauzate conform seciunii 2 (e). [3-31-1983] Articolul 74c 1. Ofierii de investigaie care sunt numii printr-un Ordin administrativ general s fie responsabili n probleme specifice cu privire la infraciuni uoare comise de ctre persoane care au mplinit vrsta de aisprezece ani pot primi prin ordinul menionat mai sus autoritatea conferit procurorului public conform art. 74, seciunea 1. 2. Plata unei sume de bani specifice poate fi stabilit drept condiie. Prin Ordinul administrativ general sunt stabilite instruciuni privind modul de efectuare a plii i termenul n care trebuie efectuat plata. 3. Seciunile 1 i 2 se aplic n cazuri mai puin complexe care implic infraciunile grave prevzute de art. 74, seciunea 1, care au fost comise de ctre persoane care au mplinit vrsta de 18 ani, cu condiia ca suma de bani care trebuie pltit s nu fie mai mare de cinci sute de guldeni. Articolele 74, seciunea 3 i 74b sunt aplicabile. 4. Ofierii crora li se confer autoritate conform seciunii 1 i vor exercita aceasta autoritate conform directivelor emise de ctre Biroul Public de Procuratur (Parchet). Atunci cnd directivele nu au fost emise de ctre Procureur-Generaal al Curii de Apel, aceste directive necesit aprobarea procurorului general. 5. Instruciunile cu privire la numirea ofierilor de investigaie prevzute n seciunea 1, supravegherea modului n care acetia i pot exercita autoritatea conferit lor i instruciunile cu privire la retragerea calitii de ofier de investigaie sunt reglementate prin Ordinul administrativ general. 6. Instruciunile cu privire la contabilizarea sumelor de bani pltite conform dispoziiilor seciunilor 2 i 3 sunt reglementate prin Ordinul administrativ general sau conform unui ordin similar. Articolul 75

25

Dreptul de a aplica o sanciune sau o alt msur nceteaz odat cu decesul persoanei condamnate, cu excepia msurii de confiscare a ctigurilor obinute pe nedrept. [12-10-1992] Articolul 76 1. Dreptul de a aplica o sanciune sau o msur nceteaz dup expirarea perioadei de limitare. 2. Aceasta perioad de limitare va fi mai mare cu o treime dect perioada de limitare privind dreptul de ncepere a aciunii penale. Termenul perioadei de limitare nu va fi n nici un caz mai scurt dect termenul cu privire la sanciunea impus. [3-31-1983] Articolul 76a 1. Perioada de limitare ncepe n ziua urmtoare celei n care hotrrea va fi aplicat. 2. Atunci cnd persoana condamnat evadeaz din instituia n care este i ndeplinete sentina ncepe o nou perioad de limitare n ziua urmtoare dup evadare. Atunci cnd eliberarea condiionat este revocat, o nou perioad de limitare ncepe n ziua urmtoare dup revocare. 3. Perioada de limitare nu curge n timpul n care i produce efectele un ordin de suspendare a aplicrii i nici n timpul n care persoana condamnat este reinut n custodie i nici din cauza unei condamnri pentru o alt infraciune penal. 4. Atunci cnd a fost impus o amend pentru o infraciune uoar i atunci cnd judectorul a decis c suma poate fi pltit n rate sau atunci cnd procuratura a acordat suspendarea temporar a plii sau a decis ca suma s fie pltit n rate la cererea persoanei condamnate, perioada de limitare se va prelungi cu doi ani. [9-8-1976] 5. Perioada de limitare nu curge n timpul n care aplicarea sentinei a fost transferat n responsabilitatea uni alt stat pn la primirea de ctre Ministerul Justiiei a unei comunicri coninnd o decizie cu privire la transferul aplicrii din partea autoritilor acelui stat. 6. Atunci cnd aplicarea deciziei a fost preluat de ctre un alt stat, statul respectiv va renuna la dreptul de aplicare n favoarea Regatului rilor de Jos, iar o nou perioad de limitare va ncepe n ziua n care Ministerul de Justiie va primi o comunicare n acest scop din partea acelui stat. [9-10-1986] [7-7-1994] Articolul 77 1. Dreptul de ncepere a aciunii penale i dreptul de aplicare a sentinei nceteaz prin transferul procedurilor n responsabilitatea unui alt stat conform dispoziiilor prevzute n capitolul trei, Titlul X, Cartea a patra din Codul de procedur penal. 2. n cazurile specificate n seciunea de mai sus, dreptul ncepere a aciunii penale i dreptul de aplicare a sentinei este repus n vigoare atunci cnd autoritile statului care a preluat aciunea penal i-au schimbat decizia sau atunci cnd statul respectiv dispune nenceperea aciunii penale sau atunci cnd staul respectiv nceteaz aciunea penal nceput anterior. [7-7-1994]

26

TITLUL VIIIA DISPOZIII SPECIALE CU PRIVIRE LA MINORI [7-7-1994] Articolul 77a Articolele 9, seciunea 1, 10-22a, 37-38i, 44 i 57-62 nu se aplic cu privire la o persoan care a mplinit vrsta de doisprezece ani dar nu a mplinit vrsta de optsprezece ani la momentul comiterii infraciunii penale. Dispoziiile speciale prevzute de articolele 77d 77gg se vor aplica n acest sens. Articolul 77b n cazul n care o persoan a mplinit vrsta de aisprezece ani dar nu a mplinit vrsta de optsprezece ani la momentul comiterii infraciunii penale judectorul poate s nu aplice dispoziiile prevzute de articolele 77d 77gg, ci s emit o hotrre conform dispoziiilor prevzute n titlurile precedente n funcie de gravitatea faptei comise, caracterul fptuitorului sau circumstanele n care fapta a fost comis. Articolul 77c n cazul n care o persoan a mplinit vrsta de optsprezece ani dar nu a mplinit vrsta de douzeci i unu de ani judectorul poate s emit o hotrre conform dispoziiilor prevzute n articolele 77d 77gg n funcie de gravitatea faptei comise, caracterul fptuitorului sau circumstanele n care fapta a fost comis. Pedeapsa deteniei juvenile va fi executat ntr-un penitenciar desemnat n acest scop de ctre Ministerul Justiiei. Este aplicabil art. 22. Msura deteniei ntr-o instituie pentru minori va fi executat conform art. 37c. Articolul 77d 1. Perioadele de limitare cu privire la dreptul de ncepere a aciunii penale, prevzute de art. 70 vor fi reduse n cazul infraciunilor grave cu jumtate din durata respectiv. 2. Seciunea 1 nu este aplicabil n cazul infraciunilor grave definite n articolele 240b i 242-2503 comise mpotriva unui minor de ctre o persoan care a mplinit vrsta de aisprezece ani la momentul comiterii infraciunii penale. [7-7-1994] Articolul 77e 1. Ofierul de investigaie numit n acest scop de ctre procurorul public, poate propune, cu aprobarea procurorului public, ca fptuitorul s participe la un proiect. Scopul acestei participri este de a preveni ca raportul poliiei s fie trimis ctre procurorul public. Infraciunile penale care pot fi tratate n acest fel vor fi stabilite printr-un ordin administrativ general. 2. n cazul unei propuneri de tipul celei specificate n seciunea 1, ofierul de investigaie va informa fptuitorul c nu este obligat s participe la proiectul respectiv i, de asemenea, l va informa cu privire consecinele posibile care pot surveni n urma unei astfel de participri. Propunerea, comunicarea i informarea cu privire la consecine vor fi prezentate n scris persoanei n cauz. 3. Procurorul public va emite instruciunile generale cu privire la maniera n care se va dispune astfel conform seciunii 1. Aceste instruciuni vor face obligatoriu referire la: a. proiectele i categoriile de infraciuni penale care sunt eligibile pentru acest tip de dispoziie, lundu-se n considerare natura acestor proiecte; b. durata participrii n funcie de natura infraciunii penale i a proiectului; i c. maniera n care poate fi obinut permisiunea procurorului public. 4. Durata de participare nu va depi douzeci de ore. 5. Atunci cnd ofierul de investigaie, conform seciunii 1, consider c acuzatul a avut o participare satisfctoare n proiect, acesta va notifica n scris procurorul public i fptuitorul. Dreptul de ncepere a aciunii penale nceteaz n urma notificrii, numai dac nu a fost emis un ordin conform art. 12k din Codul de procedur penal. n astfel de cazuri, judectorul, atunci cnd a decis o sanciune, va lua n considerare participarea fptuitorului n proiect. Articolul 77f 1. n aplicarea art. 74, seciunea 1, procurorul public poate stabili suplimentar urmtoarele condiii cu privire la fptuitor: a. respectarea instruciunilor emise de ctre o instituie conform art. 60, seciunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening), pe o perioada determinat care nu poate depi ase luni;

27

b.

2. 3.

executarea de servicii n folosul comunitii sau repararea daunelor provenite n urma comiterii infraciunii penale sau participarea la un proiect de instruire pe o perioad de minim patruzeci de ore ntr-o perioad specificat de ctre acesta, care nu trebuie s depeasc trei luni. Dispoziiile articolelor 77m, seciunea 1 i 77n, seciunea 1 i 2 i dispoziiile emise n virtutea acestor articole cu privire la sanciuni alternative sunt aplicabile cu privire la condiiile specificate n seciunea 1 (b). Suma de bani conform art. 74, seciunea 2 (a) nu trebuie s depeasc cinci mii de guldeni.

Articolul 77g 1. Pedepsele, sanciunile alternative i msurile prevzute n acest Titlu vor fi aplicate n locul pedepselor stabilite pentru infraciuni specifice. 2. Nu se va dispune amenda sau sanciunea alternativ pentru aceeai infraciune n conjuncie cu msura deteniei ntr-o instituie pentru minori fr a aduce atingere prevederilor articolului 77x, seciunea 2 Articolul 77h 1. Principalele pedepse includ urmtoarele: a. pentru infraciuni grave: detenia ntr-o instituie pentru minori sau amend; b. pentru infraciuni minore: amend 2. n locul pedepselor principale specificate n seciunea 1 pot fi aplicate una sau mai multe din urmtoarele sanciuni alternative: a. munc n folosul comunitii; b. contribuii la repararea daunelor provocate n urma infraciunii penale; c. participare la un proiect de instruire. 3. Pedepsele suplimentare includ: a. interzicerea unui drept; b. descalificare cu privire la conducerea de autovehicule. 4. Msurile includ urmtoarele: a. detenie n instituii pentru minori; b. confiscare; c. confiscarea ctigurilor obinute pe nedrept; d. compensaii pentru daune. Articolul 77i 1. Detenia minorilor se va face: a. pentru minimum o zi i maximum dousprezece luni n cazul persoanelor care nu au mplinit vrsta de aisprezece ani la momentul comiterii unei infraciuni grave, i b. pentru maximum douzeci i patru de luni n alte cazuri dect cele prevzute la litera a. 2. Detenia minorilor va fi stabilit n termeni de zile, sptmni sau luni. 3. Articolele 26 i 27 se aplic persoanelor condamnate la detenie juvenil. 4. Infractorii juvenili vor executa pedeapsa n detenie n cadrul unei instituii de stat sau a unui centru aa cum se specific n art. 65 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening), instituie subvenionat n acest scop de ctre Ministerul Justiiei conform art. 66 din lege. Articolul 77j 1. n anumite cazuri, Ministerul Justiiei poate dispune: a. ca executarea deteniei de ctre minori s fie ntrerupt n timpul unei perioade de maximum trei luni; sau b. ca o persoan care i execut pedeapsa de detenie juvenil s prseasc temporar instituia, n urma depunerii unor garanii. 2. Judectorul care a dispus pedeapsa poate dispune eliberarea condiionat a persoanei aflat n detenie juvenil n orice moment. 3. n cazul eliberrii condiionate, durata probaiunii va fi stabilit la maximum doi ani. Informaiile cu privire la durata perioade de probaiune i cu privire la condiiile stabilite n acest scop vor fi transmise direct persoanei condamnate. Sunt aplicabile articolele 77y, seciunea 3, 77z, 77a i 77cc-77ee. [4-12-1995] Articolul 77k La solicitarea procuraturii (parchetului) sau la cererea persoanei condamnate judectorul care a dispus pedeapsa de detenie juvenil poate dispune ca pedeapsa impus s fie nlocuit total sau parial de una dintre

28

pedepsele enumerate n art. 9, seciunea 1, atunci cnd executarea pedepsei impuse se va executa total sau parial n timpul n care persoana condamnat va mplini vrsta de optsprezece ani i atunci cnd judectorul n cauz consider c pedeapsa impus nu mai este adecvat. Articolul 77l 1. Suma de bani ce se impune ca amend va fi de minimum cinci guldeni i maximum cinci mii de guldeni. Articolul 24a se va aplica numai dac judectorul va dispune ca n cazul fiecrei amenzi, sumele s fie pltite n trane. Judectorul va stabili valoarea fiecrei trane. 2. Atunci cnd o amend a fost stabilit n urma unei hotrri i nu au fost acoperite n totalitate nici suma amenzii i nu este posibil nici recuperarea sumelor scadente, judectorul poate dispune detenia juvenil ca pedeaps substituent. 3. Atunci cnd nu este posibil plata n totalitate i nici plata parial a amenzii i nici recuperarea total sau parial a sumelor datorate n urma amenzii, judectorul care a impuse pedeapsa poate dispune, la solicitarea procuraturii (parchetului), o pedeaps alternativ ca pedeaps substituent. Atunci cnd judectorul a fcut uz de puterea discreionar prevzut n seciunea 2, acesta poate modifica, de asemenea, durata deteniei juvenile impus anterior ca pedeaps substituent cu condiia ca executarea acestei pedepse s nu fi nceput. 4. Detenia juvenil ca pedeaps substituent va fi executat n locul de detenie specificat de ctre biroul de procuratur. 5. Sanciunea alternativ, prevzut n seciunea 3, va fi dispus proporional cu suma n cauz. Sunt aplicabile articolele 77m 77q. Sanciunea poate fi dispus numai dac persoana condamnat nu a mplinit vrsta de optsprezece ani. 6. Atunci cnd persoana condamnat a mplinit vrsta de optsprezece ani, judectorul va dispune pedeapsa cu nchisoarea ca pedeaps substituent numai dac nu consider c detenia juvenil e mai adecvat ca pedeaps substituent. 7. Perioada petrecut n detenie juvenil ca pedeaps substituent sau pedeapsa cu nchisoarea ca pedeaps substituent va avea o durat de minimum o zi i maximum trei luni. Aceasta nu va depi o zi pentru fiecare douzeci i cinci de guldeni din suma scadent a amenzii. Atunci cnd plata sumelor scadente a fost efectuat, msura de detenie juvenil ca pedeaps substituent sau pedeapsa cu nchisoarea ca pedeaps substituent nceteaz. Se aplic art. 24c, seciunea 4. 8. Atunci cnd a fost dispus msura amenzii, se va aplica articolul 27, seciunile 3 i 4. Articolul 77m 1. Judectorul poate impune o sanciune alternativ numai la cererea fptuitorului. Cererea trebuie s specifice natura sanciunii alternative. 2. Durata muncii n folosul comunitii sau a contribuiilor pentru repararea daunelor provocate de infraciunea penal nu va fi mai mare de dou sute de ore. 3. Perioada de timp n care este prestat aceast munc nu va depi ase luni atunci cnd aceast activitate nu depete o sut de ore i nu mai mult de un an n restul cazurilor. Cu toate acestea, biroul public de procuratur poate extinde aceast perioad conform art. 77o, seciunea 2. 4. Durata proiectului de instruire nu poate depi dou sute de ore. 5. Perioada de timp n care se desfoar un proiect de instruire nu poate depi ase luni. Printr-un ordin administrativ general se pot stabili norme care s reglementeze natura i coninutul unei astfel de proiect i modul n care pot fi testate aceste norme. Numrul de ore prevzut n seciunea 4 poate fi secundar atunci cnd acest lucru se impune prin natura proiectului de instruire. 6. Atunci cnd se dispun mai multe pedepse alternative, numrul total de ore nu trebuie s depeasc dou sute patruzeci de ore. 7. Atunci cnd se dispune o sanciune alternativ sunt aplicabile dispoziiile art. 21, seciunea 1 i 4. Articolul 77n 1. Judectorul va dispune o sanciune alternativ numai dup comunicarea unei opinii din partea Consiliului de protecie i ngrijire a copilului cu privire la natura, coninutul i posibilitatea executrii sanciunii alternative propuse. 2. Hotrrea va dispune: a. n cazul muncii n folosul comunitii sau a contribuiilor pentru repararea daunelor provenite n urma unei infraciuni penale: (1) numrul de ore de munc; (2) perioada de timp n care, dup ce hotrrea a rmas final, trebuie s nceap prestaiile i perioada de timp n care aceste prestaii trebuie finalizate, i

29

(3) natura i coninutul muncii care trebuie efectuat. b. n cazul unui proiect de instruire: (1) durata proiectului de instruire, perioada de timp n care, dup ce hotrrea a rmas final, trebuie s nceap prestaiile i perioada de timp n care aceste prestaii trebuie finalizate; (2) instituia n cadrul cruia se desfoar proiectul i (3) natura i coninutul proiectului de instruire. 3. Sanciunea alternativ se poate dispune numai cu consimmntul fptuitorului. [4-12-1995] Articolul 77o 1. Consiliul de protecie i ngrijire a copilului va avea ca atribuii pregtirea i asistarea aplicrii sanciunilor alternative. Biroul public de procuratur poate solicita informaii Consiliului de protecie i ngrijire a copilului cu privire la modul n care persoana condamnat i execut pedeapsa alternativ. Biroul public de procuratur poate solicita cooperarea Consiliului i poate stabili n acest scop sarcini aferente. 2. Dup consultarea Consiliului de protecie i ngrijire a copilului i a persoanei condamnate, Biroul public de procuratur poate modifica sanciunea impus cu excepia numrului de ore atunci cnd consider c persoana condamnat nu va efectua sau se afl n imposibilitate de a executa pedeapsa alternativ conform hotrrii emise. Astfel, aceast sanciune va fi aproximat ct mai clar posibil. 3. O notificare va fi trimis cu prima ocazie persoanei condamnate i Consiliului de protecie i ngrijire a copilului. Notificarea va conine numrul de ore care au fost prestate satisfctor n opinia Biroului public de procuratur, precum i numrul de ore rmas de executat. 4. n termen de opt zile, persoana condamnat poate nainta o declaraie prin care s obiecteze cu privire la coninutul notificrii prevzute n seciunea 3 ctre judectorul care a dispus sanciunea. Judectorul poate modifica decizia Biroului public de procuratur. Este aplicabil seciunea 2. 5. Cu toate acestea judectorul care a dispus sanciunea alternativ poate dispune una dintre pedepsele enumerate n art. 77h, seciunea 1 sau o alt sanciune alternativ, la solicitarea Biroului public de procuratur sau atunci cnd consider c persoana condamnat nu va executa corespunztor sau nu a executat corespunztor pedeapsa impus. Acesta va lua n considerare acea parte a sanciunii alternative care a fost executat corespunztor. Articolul 77p Abrogat. [7-7-1994] Articolul 77q 1. Biroul public de procuratur poate lua o decizie sau poate nainta o cerere numai conform art. 77o, seciunile 2 i 5 ntr-un termen de trei luni de la expirarea perioadei de timp n care munca a fost finalizat conform art. 77n, seciunile 2 (a) (2) sau n care proiectul de instruire a for finalizat conform art. 77n, seciunile 2 (b) (1). 2. n cazul n care Biroul public de procuratur consider c sanciunea a fost executat corespunztor, acesta va notifica fr ntrziere persoana condamnat. 3. Dup notificare, Biroul public de procuratur nu va mai putea exercita puterea discreionar conferit conform art. 77o, seciunea 2 i nici nu va mai putea nainta cereri conform art. 77o, seciunea 5. Articolul 77r Descalificarea cu privire la conducerea de autovehicule este posibil numai n cazurile enumerate n art. 179 i 180 din Legea traficului rutier din 1994 (Wegenverkeerswet 1994) i n art. 30, seciunea 6 din Legea cu privire la asigurarea autovehiculelor n raport cu teri 1963 (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Aceste articole sunt aplicabile n cazul descalificrii. Articolul 77s 1. Judectorul poate dispune msura internrii ntr-o instituie pentru minori numai atunci cnd: a. Se are n vedere o infraciune grav pentru care este permis custodia judiciar; b. Sigurana terilor sau sigurana persoanelor n general sau sigurana bunurilor impun o astfel de msur, i c. O astfel de msur este n interesul dezvoltrii pozitive a fptuitorului n viitor. 2. Judectorul va impune o astfel de msur numai dup primirea unei opinii scrise, argumentate, datate i semnate de cel puin doi experi n dezvoltare comportamental din discipline diferite. Opinia poate fi emis de cei doi experi mpreun sau separat de fiecare dintre acetia. Atunci cnd data emiterii acestei opinii este precede nceperea procesului cu mai mult de un an, judectorul poate face referire la aceast opinie numai cu aprobarea Biroului public de procuratur i cu consimmntul fptuitorului.

30

3.

4.

5.

6.

7.

n aplicarea dispoziiilor incluse n seciunea 1, n cazul n care fptuitorul a suferit afeciuni psihice la momentul comiterii infraciunii, unul dintre cei doi experi trebuie s aib calitatea de psihiatru. Seciunea 2 nu se aplica atunci cnd persoana n cauz refuz s coopereze n scopul examinrii necesare naintrii opiniei respective. Dac este posibil, experii n dezvoltare comportamental vor elabora un raport cu privire la argumentele acestui refuz. Atunci cnd persoana n cauz dorete s coopereze n scopul efecturii unei alte opinii sau raport cu privire la necesitatea sau dorina de a impune o astfel de msur, judectorul va depune toate diligenele pentru a asigura naintarea acesteia. Dup dispunerea unei astfel de msuri, Ministerul Justiiei va numi n scopul aplicrii ei un reprezentant juridic conform art. 60, seciunea 1 (a) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau poate dispune internarea persoanei condamnate ntr-o instituie clasificat conform II, seciunile 3 i 4, n acord cu programul prevzut de legea mai sus menionat, n msura n care este meninut de ctre Ministerul de Justiiei sau de ctre o alt instituie. Msura se ntinde pe o durat de doi ani. Termenul ncepe dup ce hotrrea a rmas final. n urma consultrii Consiliului de protecie i ngrijire a copilului, Ministerul de Justiie poate nceta aceast msur condiionat sau absolut, n orice moment.

Articolul 77t 1. La cererea Biroului public de procuratur, judectorul care a luat cunotin n prim instan de infraciunea pentru care a fost impus msura respectiv poate extinde termenul specificat n art. 77s, seciunea 6 pe o perioad de doi ani la fiecare cerere de acest tip. 2. Extinderea termenului cu privire la aceast msur este posibil numai dac msura nu depete patru ani pn la momentul extinderii i cu condiia ca msura s fie dispus conform art. 77s, seciunea 3. ntr-un astfel de caz extinderea termenului acestei msuri este posibil atunci cnd msura are n vedere o perioad de ase ani. 3. Extinderea termenului cu privire la aceast msur este posibil atunci cnd msura a fost impus pentru o infraciune grav mpotriva integritii corporale a uneia sau mai multor persoane sau care a pus n pericol una sau mai multe persoane. Este aplicabil Art. 77s, seciunea 1 (b) i (c). Extinderea nu este posibil cnd este exercitat puterea discreionar prevzut n art. 77x. 4. O cerere cu privire la extinderea termenului msurii de internare ntr-o instituie pentru minori va fi audiat de un complet de judecat format din trei judectori n cadrul instanei districtuale. 5. Urmtoarele documente vor fi transmise mpreun cu cererea: a. o opinie elaborat recent, argumentat i semnat de ctre conducerea instituiei, i b. o copie a nregistrrilor cu referire la starea psihic i mental a persoanei condamnate. 6. Msura poate fi extins fr a fi necesar opinia prevzut n seciunea 4 (a), atunci cnd aceasta nu poate fi emis ca rezultat al lipsei de cooperare din partea persoanei condamnate. [4-12-1995] Articolul 77u O decizie conform art. 77t va fi luat n camera de consiliu dup ce persoana condamnat i, dac aceasta nu este major, tutorele acesteia au fost audiai i notificai corespunztor. Sunt aplicabile articolele 14h14j, fr a aduce atingere articolelor 502 i 503 din Codul de procedur penal. Articolul 77v 1. Atunci cnd se impune detenia juvenil sau msura internrii ntr-o instituie pentru minori, judectorul va include n hotrrea sa o opinie cu privire la locul i maniera n care va fi executat pedeapsa sau msura respectiv. Judectorul poate include o astfel de opinie n hotrrea sa conform art. 77t. 2. Seciunea 1 nu este aplicabil atunci cnd, avnd n vedere prevederile articolului 77x, pedeapsa sau msura nu vor fi executate n totalitate. Atunci cnd pedeapsa sau msura vor fi executate total sau parial, judectorul va include opinia respectiv n ordinul de executare. 3. Biroul public de procuratur va notifica Ministerul de Justiie cu privire la hotrrile emise de ndat de acestea fac obiectul executrii. Suplimentar va fi anexat opinia judectorului cu privire la internare. 4. Ministerul va decide cu privire la locul executrii acestei msuri lund n considerare opinia judectorului ca a condamnat minorul, doleanele tutorelui minorului i convingerile religioase i personale ale minorului. Decizia poate fi modificat ulterior atunci aceasta se impune n virtutea unor circumstane speciale. 5. Ministerul poate consulta Consiliul de protecie i ngrijire a copilului cu privire la locul n care va fi executat aceast msur.

31

Articolul 77w 1. Persoana condamnat poate face apel mpotriva deciziei Ministerului de Justiie cu privire la locul n care va fi executat aceast msur n faa Consiliului consultativ al Ministerului de Justiie n materie de protecie i ngrijire a copilului (college van advies voor de justitiele kinderbescherming) prevzut n art. 81 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). Aceleai dispoziii sunt aplicabile i cu privire la modificarea ulterioar a deciziei. 2. Persoana condamnat trebuie s fac apel n termen de paisprezece zile de la comunicarea deciziei Ministerului. 3. persoana condamnat poate fi asistat de un consilier. 4. Apelul trebuie naintat n scris ctre Minister care, atunci cnd decizia nu a fost modificat, trebuie s nainteze aceast contestaie ctre Consiliu mpreun cu consideraiile sale i avnd disponibile datele persoanei n cauz. 5. Apelul nu are efect de suspendare. 6. Consiliul sau o comisie numit din cadrul acestuia este competent pentru a solicita informaii cu privire la persoana condamnat de la Minister i de la autoritile judiciare sau administrative. Consiliul sau comisia au competena de a audia persoana condamnat. 7. Decizia va fi luat ntr-un termen de paisprezece zile de la nregistrarea apelului. Atunci cnd este exercitat puterea discreionar prevzut n seciunea 6, decizia va fi luat ntr-un termen de paisprezece zile de la comunicare sau de la audierea persoanei condamnate. 8. Apelul poate fi admis sau respins. Locul de executare a msurii aa cum este considerat ca fiind corespunztor de ctre Consiliu sau de ctre comisie, va fi specificat n decizie. 9. Decizia va fi emis fr ntrziere i va fi comunicat Ministerului i persoanei condamnate. 10. Ministerul va aplica aceast decizie fr ntrziere. Articolul 77x 1. Atunci cnd se dispune pedeapsa deteniei juvenile, alta dect detenia juvenil ca pedeaps substituent, amenda sau internarea ntr-o instituie pentru minori, judectorul poate dispune ca aceste pedepse s nu fie executate, parial sau n totalitate. 2. Atunci cnd se dispune pedeapsa deteniei juvenile sau internarea ntr-o instituie pentru minori, judectorul poate dispune pedeapsa cu amenda, suplimentar aplicrii prevederilor seciunii 1. Articolul 77y 1. Judectorul care dispune neexecutarea unei pedepse sau msuri impuse de ctre acesta, va stabili n acelai timp i o perioad de probaiune de maximum doi ani. 2. Perioada de probaiune ncepe: a. n cea de-a cincisprezecea zi dup ce comunicarea notificrii a fost fcut personal ctre fptuitor, conform art. 366, seciunea 2 i 3 din Codul de procedur penal, cu condiia ca hotrrea s nu fi rmas final n perioada de derulare a procedurilor cu privire la apel; b. de la comunicare, atunci cnd se aplic dispoziiile cu privire la comunicare specificate n art. 77bb. 3. Perioada de probaiune nu va curge pe perioada n care persoana n cauza este privat de liberate conform legii. Articolul 77z 1. n aplicarea articolului 77x, va fi stabilit drept condiie general ca persoana condamnat s nu comit o alt infraciune penal n timpul perioadei de probaiune. Alte condiii speciale cu privire la comportamentul persoanei condamnate vor fi stabilite de ctre judector. Aceste condiii speciale nu trebuie s ncalce libertatea persoanei condamnate cu privire la religia sa sau credinele personale sau s ncalce libertatea persoanei conferit prin Constituie. Judectorul poate restriciona aplicarea condiiilor speciale n sensul c acestea pot fi aplicate pe o perioad mai scurt dect perioada de probaiune, a crei durat este specificat n hotrre. 2. Ca o condiie special, judectorul poate dispune internarea persoanei condamnate ntr-o instituie special pe o perioada de timp stabilit de ctre judector care poate fi mai scurt dect perioada de probaiune. Articolul 77aa 1. Supravegherea respectrii condiiilor stabilite i revine ca responsabilitate Biroului public de procuratur. 2. Judectorul poate numi un reprezentant legal conform art. 60, seciunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau, n cazuri speciale i dup consultarea cu reprezentantul

32

3.

4.

legal, poate numi o persoan fizic pentru a ajuta i asista persoana condamnat s respecte condiiile speciale stabilite. Atunci cnd persoana condamnat a fost pus sub supraveghere, judectorul poate numi ca tutore un membru al familie, conform articolului 254, Cartea nti din Codul de procedur penal pentru a ajuta i asista persoana condamnat s respecte condiiile speciale stabilite. Atunci cnd persoana condamnat a mplinit vrsta legal sunt aplicabile prevederile articolului 14d, seciunea 2.

Articolul 77bb 1. Atunci cnd hotrrea a rmas final, acest fapt va fi comunicat fr ntrziere persoanei condamnate de ctre Biroul public de procuratur. n comunicare se va specifica pedeapsa care a fost impus, toate deciziile cu privire la condiiile generale i speciale prevzute n art. 77z i data nceperii perioadei de probaiune. 2. n cazul n care nu a fost emis o hotrre, conform art. 366, seciunea 2 i 3 din Codul de procedur penal, notificarea persoanei condamnate aa cum este prevzut n seciunea 1 va fi transmis prin coresponden potal. n cazul n care au fost dispuse condiii speciale, persoana condamnat va primi notificarea personal. Articolul 77cc 1. Judectorul care a impus aceste condiii poate reduce perioade de probaiune, la solicitarea Biroului public de procuratur sau la cererea persoanei condamnate sau poate extinde aceast perioad o singur dat. Extinderea acestei perioade poate fi fcut pe o perioad de maxim un an. 2. Similar, n timpul perioadei de probaiune sau pe perioada n care probaiunea este suspendat, judectorul aa cum se prevede n seciunea 1 poate modifica condiiile speciale impuse sau poate schimba termenul din cadrul perioadei de probaiune, poate revoca aceste condiii, poate impune condiii speciale i poate face, modifica sau revoca o numire aa cum se prevede n articolul 77aa, seciunea 2. Articolul 77dd 1. n cazul n care condiiile impuse nu sunt ntrunite, dup primirea solicitrii Biroului public de procuratur, fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 77cc i avnd motive suficiente n acest sens, judectorul poate: a. dispune suspendarea sentinei sau a msurii care trebuie dus la ndeplinire; b. dispune ca sentina sau msura s fie suspendat parial, iar condiiile aferente pot rmne aa cum au fost dispuse sau pot fi modificate. 2. Sunt aplicabile dispoziiile art. 14g, seciunile 3 i 5 cu condiia ca art. 14g, seciunea 3 (a) s fie aplicabil, iar infraciunea penal s fie judecat de ctre un singur judector n cadrul instanei districtuale (politierechter) care reprezint, de asemenea, instana competent pentru aplicarea seciunii 1 n cazul n care se aplic pedeapsa amenzii sau detenia juvenil pe o perioad care s nu depeasc ase luni. Articolul 77ee 1. n cazul n care n scopul aplicrii unei sanciuni sunt emise hotrri n baza art. 77k, 77l, seciunea 3, 77o, seciunea 4 sau 5, 77cc sau 77dd, seciunea 1, sunt aplicabile articolele 14h 14j. 2. n cazul n care persoana condamnat nu a mplinit vrsta de optsprezece ani la momentul instituirii procedurilor, n baza cererii acesteia sau la solicitarea Biroului public de procuratur, sunt de asemenea aplicabile dispoziiile articolelor 496-498, 504 i 505 din Codul de procedur penal. n cazul n care persoana condamnat nu a mplinit vrsta de aisprezece ani sunt de asemenea aplicabile dispoziiile articolului 504. Articolul 77ff 4. Costurile deteniei juvenile sau ale internrii ntr-o instituie pentru minori vor fi pltite de ctre stat. 5. Urmtoarele vor fi reglementate printr-un ordin administrativ general: a. aplicarea deteniei juvenile; b. implementarea msurii de internare ntr-o instituie pentru minori; c. informarea Biroului public de procuratur cu privire la orice persoan care a primit o decizie de suspendare a sentinei; d. maniera n care sunt solicitate deciziile de eliberare condiionat.

33

6.

a. b.

Printr-un ordin administrativ general este reglementat si contribuia statului cu privire la costurile de pregtire i derulare a: proiectelor prevzute n art. 77e i 77f, seciunea 1 (b); i sanciunile alternative prevzute n art. 77h, seciunea 2.

Articolul 77gg 1. n cazul tentativei, pregtirii, participrii i complicitii la comiterea unei infraciuni se vor aplica aceleai pedepse i msuri n acest Titlu similar cu cele aplicate n cazul infraciunilor grave. 2. n cazul infraciunilor concurente, faptele comise separat, activitile independente vor fi considerate o singur infraciune n aplicarea pedepselor, sanciunilor alternative sau a msurilor. Articolul 63 se va aplica cu privire la pedepse i sanciuni alternative.

34

TITLUL IX DEFINIII ALE UNOR TERMENI I EXPRESII UTILIZATE N ACEST COD Articolul 78 n privina infraciunilor grave n general sau a oricrei infraciuni grave n particular, complicitatea ca accesoriu include i tentativa i pregtirea comiterii unei infraciuni grave, dac nu se dispune ntr-un alt mod. [1-27-1994] Articolul 79 Tentativa prevzut de art. 92, 93, 94, 108, 115 i 117 se consider atunci cnd fptuitorul i manifest dorina de a comite o infraciune prin iniierea actului infracional, conform art. 45. [7-28-1920] Articolul 80 Din momentul n care dou sau mai multe persoane se asociaz n scopul comiterii unei infraciuni grave, acest fapt reprezint complicitate. Articolul 802 Termenul revoluie are sensul de distrugere sau schimbare a formei de guvernmnt constituional sau a ordinii de succesiune la tron. [7-28-1920] Articolul 803 Termenul loc interzis se refer la orice locaie declarat astfel conform Legii cu privire la protejarea secretului de stat (Wet Bescherming Staatsgeheimen). [4-5-1951] Articolul 804 Informaii secrete clasificate n interesul statului include, de asemenea, orice informaii cu privire la sau derivnd din date, ajutoare sau material sau metode de cercetare derulate n acest scop, secretul informaiilor fiind reglementat conform art. 68 din Legea cu privire la energia nuclear (Kernenergiewet) [2-21-1963] Articolul 805 Termenul informaii reprezint orice reprezentare factual, conceptual sau instruciuni, aprobate sau nu, pregtite pentru transfer, interpretare sau procesare de ctre indivizi sau dispozitive i sisteme computerizate. [12-23-1992] Articolul 806 Dispozitive i sisteme computerizate reprezint un mecanism care funcioneaz cu scopul de stocare i procesare a datelor prin mijloace electronice. [12-23-1992] Articolul 81 Aducerea unei persoane in stare de incontien sau n imposibilitate de a se apra este echivalent cu comiterea unui act de violen. Articolul 82 1. Termenul vtmri corporale grave include o afeciune pentru care nu se ntrevede posibilitatea recuperrii n totalitate, handicap pe termen lung mpiedicnd ndeplinirea atribuiilor sau practicarea profesiei, precum i avortul sau distrugerea fetusului in utero. 2. Termenul vtmri corporale grave include totodat i dereglarea facultilor intelectuale pe o perioad mai mare de dou sptmni. Articolul 82a Luarea vieii unei persoane sau luarea vieii unui copil nou-nscut n timpul naterii sau imediat dup natere include distrugerea fetusului care ar putea avea anse de via independent de corpul mamei. [5-1-1981] Articolul 83 Abrogat. [9-10-1986]

35

Articolul 832 Abrogat. [2-18-1971] Articolul 84 1. Termenul funcionar public se aplic tuturor persoanelor alese ntr-o funcie public n alegeri organizate conform legii. 2. Termenii funcionar public i judector include totodat i mediatorii (arbitrii); termenul judector include totodat i persoanele care au jurisdicie n materie de administraie public. 3. ntregul personal al forelor armate este considerat ca fiind funcionari publici [11-14-1991] Articolul 842 Termenul comerciant se refer la orice persoan care deruleaz o afacere. [7-2-1934] Articolul 85 1. Termenul ef de vas reprezint ofierul n funcie de conducere la bordul unui vas sau orice persoan care l poate nlocui. 2. Persoane la bord reprezint toate persoanele aflate pe un vas, cu excepia cpitanului. 3. Echipaj reprezint toate persoanele aflate pe un vas care au funcia de ofieri sau marinari. 4. Vasele n construcie sau ambarcaiunile n construcie nu cad sub incidena termenilor de vas sau ambarcaiune [5-23-1990] Articolul 86 Termenul ambarcaiune a rilor de Jos reprezint orice nav funcional recunoscut astfel conform legii care reglementeaz emiterea Certificatului de nregistrare i a licenelor de navigaie sub steagul rilor de Jos. Articolul 86a 1. Termenul aeronav a rilor de Jos se refer la: a. o aeronav nregistrat n rile de Jos; b. o aeronav transferat prin leasing fr echipaj unui beneficiar care i are sediul sau n absena sediului, domiciliul permanent pe teritoriul rilor de Jos. 2. O aeronav este considerat n zbor din momentul n care toate uile sale sunt nchise dup mbarcare i pn la momentul n care una dintre ui este deschis pentru debarcare; n cazul aterizrii forate durata de msoar pn la momentul n care autoritile competente preiau responsabilitatea aeronavei i a persoanelor i bunurilor aflate la bord. 3. O aeronav este considerat n funciune din momentul n care este pregtit s decoleze de ctre echipajul de la sol sau de ctre echipajul de la bord pe o perioad de pn la douzeci i patru de ore dup aterizare. Aeronava este considerat n funciune i pe perioada n care aceasta este n zbor conform seciunii 2. [5-10-1973] Articolul 87 1. Termenul inamic include i insurgeni. 2. Termenul rzboi include i rzboiul civil. 3. Sintagma pe timp de rzboi include momentul din care rzboiul este iminent. Timp de rzboi se consider a exista din momentul n care militarii n rezerv sunt mobilizai i dureaz att timp ct acetia rmn activi n serviciul militar. Articolul 87a Termenul naiune prieten reprezint o putere strin care nu este angajat ntr-un conflict armat cu rile de Jos. [3-25-1978] Articolul 87b 1. Sintagma persoan protejat la nivel internaional reprezint persoana definit conform articolului 1, paragraful 1 din Convenia cu privire la prevenirea i sancionarea infraciunilor mpotriva persoanelor

36

protejate la nivel internaional, inclusiv a agenilor diplomatici din 14 decembrie 1973 (Tribunalul 1981, 69). 2. Sintagma proprietate protejat reprezint proprietatea definit n articolul 2, paragraful 1 (b) din aceeai Convenie. [5-19-1988] Articolul 88 O lun reprezint o perioad de treizeci de zile, iar o zi reprezint o perioad de douzeci i patru de ore dac Legea cu privire la prelungirea perioadelor de timp (Algemene Termijnenwet) nu dispune altfel. Articolul 89 Expresia a se cra reprezint att sparea de tuneluri, ct i traversarea de conducte i canale intenionate s funcioneze ca bariere. Articolul 90 Termenul cheie fals include toate instrumentele care nu sunt destinate la fabricaie pentru deschiderea unei ncuietori. Articolul 902 1. Sintagma comerciant de bunuri la mna a doua reprezint o persoan care prin profesia sa sau obinuin achiziioneaz bunuri. 2. Termenul achiziioneaz include toate activitile, indiferent de destinaia lor, reprezentate clar in acest scop. [6-7-1919] Articolul 903 1. Centrale electrice reprezint acele instalaii care sunt proiectate s genereze, s transmit, s transforme sau s furnizeze electricitate, precum i construcii i structuri auxiliare i instalaii de alarm. 2. Termenul centrale electrice nu include instalaii de telefon sau telegraf. [5-19-1922] Articolul 904 Termenul discriminare sau sintagma a discrimina pe cineva reprezint orice form de difereniere, orice act de restricie sau de excludere sau orice tratament preferenial care e ndreptat sau are ca rezultat distrugerea sau nclcarea drepturilor omului sau a libertilor fundamentale n domeniul economic sau politic sau pe probleme culturale sau sociale din orice zon a vieii sociale. [11-14-1991] Articolul 904 1. Sintagma instituie de tratament pentru persoane n baza unui ordin de ncredinare reprezint instituia specificat n articolul 37d, seciunea 1. 2. Sintagma instituie de tratament pentru persoane n baza unui ordin de ncredinare meninut n parte sau n totalitate de ctre Ministerul de Justiie reprezint instituia prevzut de articolul 37d, seciunea 1 (a), iar costurile tratamentului sunt acoperite de ctre Ministerul Justiiei n baza bugetului instituional aprobat de ctre acesta sau reprezint o instituie prevzut de articolul 37d, seciunea 1 (b), a crei costuri operaionale totale sunt acoperite de ctre Ministerul de Justiie. [11-19-1986] Articolul 906 Sintagma spital de psihiatrie reprezint: (1) spital, azil sau instituie pentru persoanele cu deficiene mintale aprobate n scopul aplicrii Legii asigurrilor de sntate (Ziekenfondswet) sau a Legii cheltuielilor medicale efectuate pe baz de excepie (Algemene Wet Bijondere Ziektekosten) sau instituite prin acord cu Ministerul de Justiie sau o alt autoritate tutelar, att timp ct instituia sau autoritatea tutelar sunt nfiinate i au aprobri cu privire la tratamentul psihiatric al pacienilor; (2) autoritatea tutelar de psihiatrie a unui spital de efectuare a practicii. [11-19-1986]

37

Articolul 907 Termenul psihiatru reprezint medicul nregistrat ca specialist n psihiatrie sau neuropsihiatrie n registrul specialitilor nfiinat n acest scop de ctre Ministerul Asigurrilor Sociale, Sntii i Culturii. [11-19-1986] Articolul 91 Dispoziiile incluse n Titlurile I VIIIA ale acestei Cri sunt aplicabile de asemenea cu privire la fapte care sunt sancionate i conform altor statute sau ordonane, dac prin aceste reglementri nu se dispune altfel.

38

CARTEA II INFRACIUNI GRAVE TITLUL I INFRACIUNI GRAVE MPOTRIVA SECURITII STATULUI Articolul 92 Tentativa la viaa sau libertatea regelui, reginei sau a regentului sau tentativa n scopul punerii n imposibilitatea de a conduce statul se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. Articolul 93 Tentativa de a preda regatul, parial sau n totalitate unei puteri strine sau separarea unei pri din regat se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. Articolul 94 Tentativa de a distruge sau de a schimba pe nedrept forma constituional de guvernare sau ordinea succesiunii la tron se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 95 Persoana care prin violene sau ameninri face imposibil continuarea unei ntlniri a Consiliului Guvernamental sau constrnge aceast instituie n a lua sau a se abine de la luarea unei decizii sau ndeprteaz un membru din aceast ntlnire sau n mod intenionat mpiedic participarea unui membru de la o astfel de ntlnire sau acioneaz ori nu acioneaz n scopurile menionate mai sus se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 95a Persoana care prin violene sau ameninri face imposibil continuarea unei ntlniri a Consiliului de Minitri sau constrnge aceast instituie n a lua sau a se abine de la luarea unei decizii sau ndeprteaz un membru din aceast ntlnire sau n mod intenionat mpiedic participarea unui membru de la o astfel de ntlnire sau acioneaz ori nu acioneaz n scopurile menionate mai sus se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 96 Complicitatea la comiterea unei infraciuni grave prevzut de articolele 92-95a se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci. 2. Pedeapsa prevzut de seciunea 1 este de asemenea aplicabil unei persoane care, n scopul pregtirii sau promovrii uneia dintre infraciunile grave prevzut de articolele 92-95a: (1) urmrete s induc n eroare o persoan pentru comiterea unei astfel de infraciuni grave, fie personal printr-o persoan nevinovat, fie mpreun cu alii sau prin asistare ori oferirea de oportuniti, mijloace i informaii n acest scop; (2) urmrete c creeze oportunitatea, mijlocele sau informaiile pentru el sau pentru alte persoane n scopul comiterii unei infraciuni grave; (3) are la dispoziia sa obiecte despre care cunoate faptul c se intenioneaz a fi utilizate n scopul comiterii unei infraciuni grave; (4) pregtete sau coordoneaz comiterea unei infraciuni grave sau comunic informaii altor persoane n acest sens; (5) urmrete s pun n imposibilitate, s obstrucioneze sau s mpiedice orice msur luat de ctre guvern pentru a preveni sau suprima comiterea unei infraciuni grave. 3. Persoana care acioneaz doar n scopul promovrii sau pregtirii unor schimbri politice la modul general nu este rspunztoare penal n aceast privin. [5-22-1958] Articolul 97 1. O persoan care comunic cu o putere strin n scopul de a o determina s iniieze ostiliti sau relaii de rzboi mpotriva statului sau susinerea unei puteri strine n acest scop sau asistena ori ajutorul dat

1.

39

sau oferit astfel se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. 2. Activitile efectuate pentru pregtirea comiterii unei infraciuni grave aa cum este prevzut de seciunea precedent se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 97a Persoana care intr n comunicare cu o alt persoan sau cu un organism stabilit ntr-o ar strin pentru a oferi ajutor acestei persoane sau organism n pregtirea, promovarea sau iniierea unei revoluii sau susinerea unei astfel de persoane n acest scop sau asistena ori ajutorul dat sau oferit pentru pregtirea, promovarea sau iniierea unei revoluii se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 97b Persoana care: 1. import obiecte n scopul oferirii de suport material pentru pregtirea, promovarea sau iniierea unei revoluii, atunci cnd este n cunotin de cauz sau are motive suficiente s suspecteze c obiectele urmeaz a fi folosite n acest scop; 2. se afl n posesia sau preia prin contract orice obiecte n scopul oferirii de suport material pentru pregtirea, promovarea sau iniierea unei revoluii, atunci cnd este n cunotin de cauz sau are motive suficiente s suspecteze c obiectele urmeaz a fi folosite n acest scop i c obiectele au fost importate n acest scop sau sunt intenionate a fi utilizate astfel n numele unei persoane sau organism stabilit ntr-o ar strin; se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci [6-26-1975]. [7-10-1952] Articolul 98 1. Persoana care divulg o informaie secret n interesul statului i a aliailor si sau orice alt informaie care deriv din aceasta sau persoana care pune la dispoziie sau furnizeaz o astfel de informaie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat n acest scop, acolo unde se cunoate sau exist motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaii se pedepsete cu nchisoare de pn la ase ani sau amend de categoria cinci. 2. Pedeapsa prevzut n seciunea 1 este de asemenea aplicabil unei persoane care divulg informaii care provin dintr-un loc interzis relevant pentru securitatea statului sau a aliailor si sau orice alt informaie care deriv din aceasta sau persoana care pune la dispoziie sau furnizeaz o astfel de informaie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat n acest scop, acolo unde se cunoate sau exist motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaii. [12-23-1992] Articolul 98a 1. Persoana care divulg in mod intenionat date sau informaii aa cum se specific n art. 98 sau care, fr o aprobare n prealabil, furnizeaz sau pune aceste date sau informaii la dispoziia unei puteri strine, persoane sau organisme stabilite ntr-o ar strin sau care furnizeaz aceste informaii unei persoane sau organism astfel nct exist riscul ca informaiile sau datele respectiv s devin cunoscute unei puteri strine, persoane sau organisme stabilite ntr-o ar strin, atunci cnd se cunoate sau exist motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaii sau date, se pedepsete cu nchisoare de pn la cincisprezece ani sau amend de categoria cinci. 2. Atunci cnd fptuitorul a acionat n vreme de rzboi sau n slujba sau n cadrul unei misiuni n numele unui alt stat sau a unei persoane sau organism stabilit ntr-o alt ar se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. 3. Activitile ntreprinse n scopul pregtirii comiterii unei infraciuni grave, aa cum este definit n seciunile precedente, se pedepsete cu nchisoare de pn la ase ani sau amend de categoria cinci. [12-23-1992] Articolul 98b Persoana care prin neglijen sau neatenie este responsabil de rspndirea public a oricrei informaii, obiect sau date aa cum se specific n articolul 98 sau care pune aceste informaii la dispoziia unei alte persoane sau organism neautorizat n acest scop, se pedepsete cu nchisoare sau detenie de pn la un an i amend de categoria trei.

40

[12-23-1992] Articolul 98c 1. Persoana care: (1) ia sau are n posesia sa, n mod intenionat, fr o autorizare n prealabil orice informaie, obiect sau date conform art. 98; (2) ntreprinde orice activitate n scopul obinerii unei informaii, obiect sau date conform art. 98, fr autorizare; (3) sub acoperire, reprezentare fals sau deghizare sau ntr-un alt mod dect cele obinuite intr sau ncearc s intre ntr-un loc interzis sau este astfel prezent ntr-un asemenea loc sau ncearc s se ndeprteze sau se ndeprteaz astfel dintr-un loc interzis, se pedepsete cu nchisoare de pn la ase ani sau amend de categoria cinci. 2. Dispoziiile seciunii (3) nu se aplic atunci cnd este evident pentru judector c fptuitorul nu a acionat n scopul prevzut la punctul (2). [12-23-1992] Articolul 99 Persoana numit de ctre guvern pentru a conduce negocieri cu o putere strin si care n mod intenionat conduce aceste negocieri n dezavantajul statului se pedepsete cu nchisoare de pn la cincisprezece ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 100 Persoana: (1) care, n cazul unui rzboi n care Regatul rilor de Jos nu este angajat, ntreprinde n mod intenionat orice activitate care creeaz un risc de angajare a rilor de Jos ntr-un rzboi sau care n mod intenionat ncalc regulile speciale emise i fcute public de ctre guvern pentru a pstra neutralitatea statului; (2) prin care, n vreme de rzboi, se ncalc n mod intenionat regulile speciale emise i fcute public de ctre guvern n interesul securitii statului, se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 101 Atunci cnd un cetean al rilor de Jos, n anticiparea unui rzboi mpotriva unei puteri strine, se nroleaz voluntar n serviciul armatei acestei puteri strine n cazul izbucnirii unui conflict armat, se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 102 Persoana care n mod intenionat ajut inamicul sau prejudiciaz statul n avantajul inamicului pe timp de rzboi se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 103 Complicitatea la infraciunea grav prevzut de articolul 102 se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 103a Persoana care svrete oricare dintre faptele prevzute de articolul 102 i 103, avnd convingerea c interesele Regatului rilor de Jos nu sunt prejudiciate nu este rspunztor penal. [7-10-1952] Articolul 104 Persoana care, pe timp de rzboi, nu acioneaz n scopul ajutrii inamicului sau n scopul de a prejudicia statul n avantajul inamicului, n mod intenionat: (1) adpostete sau ascunde un agent de spionaj inamic; (2) determin sau promoveaz dezertarea unui soldat sau ofier aflat n serviciul Regatului,

41

se pedepsete cu nchisoare de pn la ase ani sau amend de categoria cinci. Articolul 105 1. Persoana care, pe timp de rzboi, ntrebuineaz orice form de nelciune n furnizarea de bunuri forelor armate se pedepsete cu nchisoare de pn la doisprezece ani sau amend de categoria cinci. 2. Pedeapsa prevzut n seciunea 1 este de asemenea aplicabil persoanei responsabile cu supravegherea furnizrii de bunuri i care permite n mod intenionat comiterea unei astfel de nelciuni. [7-10-1952] Articolul 106 1. Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n articolul 92, se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (4); 2. Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n articolul 93-103, se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (3); 3. Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n articolul 105 fptuitorului i se poate interzice a mai profesa n domeniul su ocupaional cu referire la care a comis infraciunea grav i se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (4); poate fi dispus publicarea hotrrii. Articolul 107 Pedepsele dispuse pentru infraciunile definite n articolele 102-105 sunt aplicabile atunci cnd una dintre infraciuni este comis mpotriva sau cu privire la aliai ai statului ntr-un rzboi comun. Articolul 107a Articolele 100 (2) i 101-107 sunt aplicabile n cazul unui conflict armat care nu prezint caracteristicile unui rzboi i n care Regatul rilor de Jos este implicat din motive de aprarea individuale sau colective sau pentru restaurarea pcii i securitii. [7-10-1952] TITLUL II INFRACIUNI GRAVE MPOTRIVA DEMNITII REGALE Articolul 108 1. Tentativa la viaa sau libertatea consortului regal, al motenitorului regal sau al soului acestuia se pedepsete cu nchisoare de pn la cincisprezece ani sau amend de categoria cinci. 2. Atunci cnd tentativa rezult decesul persoanei sau este comis cu premeditare se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [5-7-1981] Articolul 109 Fiecare act de violen mpotriva persoanei regelui care nu se pedepsete conform unor dispoziii penale mai severe se pedepsete cu nchisoare de pn la apte ani i ase luni sau amend de categoria cinci. [5-7-1981] Articolul 110 Fiecare act de violen mpotriva persoanei consortului regal, motenitorului regal sau soului acestuia sau mpotriva persoanei regentului care nu se pedepsete conform unor dispoziii penale mai severe se pedepsete cu nchisoare de pn la ase ani sau amend de categoria cinci. [5-7-1981] Articolul 111 Defimarea regelui comis cu intenie se pedepsete cu nchisoare de pn la cinci ani sau amend de categoria patru. Articolul 112 Defimarea consortului regal, al motenitorului regal sau al soului acestuia sau a regentului, comis cu intenie se pedepsete cu nchisoare de pn la patru ani sau amend de categoria patru. [5-7-1981]

42

Articolul 113 1. Persoana care disemineaz, afieaz public sau trimite potal sau care deine n stoc cu scopul de a fi diseminate, afiate sau trimise materiale scrise care conin o imagine defimtoare a regelui, a consortului regal, a motenitorului regal sau a soului acestuia sau a regentului se pedepsete cu nchisoare de pn la un an sau amend de categoria trei, acolo unde se cunoate sau exist motive suficiente pentru a se presupune c respectivele materiale dein o astfel de imagine. 2. Pedeapsa prevzut de seciunea 1 este de asemenea aplicabil i n cazul unei persoane care fiind n cunotin de cauz sau avnd suficiente motive s presupun pune n circulaie astfel de materiale scrise. 3. Atunci cnd fptuitorul comite oricare dintre infraciunile grave definite n acest articol n cursul practicrii profesiei sale i atunci cnd la momentul comiterii faptei au trecut mai puin de doi ani de la condamnarea anterioar a fptuitorului pentru comiterea oricreia dintre aceste infraciuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [5-7-1981] Articolul 114 1. Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n articolul 108, 109 i 110 se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (4); 2. Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n articolul 111 i 112 se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (3). [5-7-1981] TITLUL III INFRACIUNI GRAVE MPOTRIVA EFILOR DE STAT AI NAIUNILOR PRIETENE SAU A ALTOR PERSOANE PROTEJATE LA NIVEL INTERNAIONAL Articolul 115 1. Tentativa la viaa sau libertatea unui ef de stat al unei naiuni prietene se pedepsete cu nchisoare de pn la cincisprezece ani sau amend de categoria cinci. 2. Atunci cnd tentativa rezult decesul persoanei sau este comis cu premeditare se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 116 Fiecare act de violen mpotriva persoanei unui ef de stat al unei naiuni prietene care nu se pedepsete conform unor dispoziii penale mai severe se pedepsete cu nchisoare de pn la ase ani sau amend de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 117 1. Tentativa la viaa sau libertatea unei persoane protejate la nivel internaional se pedepsete cu nchisoare de pn la doisprezece ani sau amend de categoria cinci. 2. Atunci cnd tentativa rezult decesul persoanei sau este comis cu premeditare se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [5-19-1988] Articolul 117a Fiecare act de violen mpotriva unei persoane protejate la nivel internaional care nu se pedepsete conform unor dispoziii penale mai severe se pedepsete cu nchisoare de pn la trei ani sau amend de categoria patru. [5-19-1988] Articolul 117b Persoana care comite cu intenie un act de violen mpotriva proprietii unei persoane protejate la nivel internaional se pedepsete cu nchisoare de pn la apte ani sau amend de categoria cinci, atunci cnd ar fi existat posibilitatea ca sigurana sau libertatea acelei persoane s fie prejudiciate n urma faptei respective. [5-19-1988] Articolul 118

43

Defimarea unui ef de stat sau al unui membru de guvern al unei naiuni prietene, aflat pe teritoriul rilor de Jos n calitatea sa oficial, se pedepsete cu nchisoare de pn la doi ani sau amend de categoria patru. 2. Pedeapsa prevzut n seciunea 1 se aplic de asemenea i n cazul defimrii n mod intenionat a uni persoane care acioneaz n capacitatea sa de reprezentant al unei naiuni prietene acreditat la guvernul neerlandez. 3. Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n acest articol se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (2). [3-25-1978] Articolul 119 1. Persoana care disemineaz, afieaz public sau trimite potal materiale scrise sau imagini care conin o imagine defimtoare a sef de stat sau membru de guvern al unei naiuni prietene, prezent pe teritoriul rilor de Jos n calitatea sa oficial, sau persoana care pune n circulaie astfel de materiale scrise se pedepsete cu nchisoare de pn la ase luni sau amend de categoria trei, acolo unde se cunoate sau exist motive suficiente pentru a se presupune c respectivele materiale dein o astfel de imagine. [3-251978] 2. Pedeapsa prevzut de seciunea 1 este de asemenea aplicabil i n cazul unei persoane disemineaz, afieaz sau trimite sau are n stoc n scopul diseminrii, afirii sau trimiterii materiale scrise sau care conin o imagine defimtoare a unei persoane care se afl pe teritoriul statului n capacitatea sa oficial de reprezentant al unei naiuni prietene acreditate de ctre guvernul neerlandez sau care, fiind n cunotin de cauz sau avnd suficiente motive s presupun coninutul defimtor, pune n circulaie astfel de materiale scrise. [3-25-1978] 3. Atunci cnd fptuitorul comite oricare dintre infraciunile grave definite n acest articol n cursul practicrii profesiei sale i atunci cnd la momentul comiterii faptei au trecut mai puin de doi ani de la condamnarea anterioar a fptuitorului pentru comiterea oricreia dintre aceste infraciuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [7-19-1934] Articolul 120 Ulterior condamnrii pentru infraciunea grav definit n articolul 115 i 116 se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (4). TITLUL IV INFRACIUNI GRAVE MPOTRIVA NDEPLINIRII OBLIGAIILOR CONSTITUIONALE I A EXERCITRII DREPTURILOR CONSTITUIONALE Articolul 121 Persoana care prin violene sau ameninri face imposibil continuarea unei ntlniri a unei Camere sau a ambelor Camere a Statelor Generale sau constrnge aceast instituie n a lua sau a se abine de la luarea unei decizii sau ndeprteaz un membru din aceast ntlnire sau n mod intenionat mpiedic participarea unui membru de la o astfel de ntlnire sau acioneaz ori nu acioneaz n scopurile menionate mai sus se pedepsete cu nchisoare pe via sau nchisoare de pn la douzeci de ani sau amend de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 122 1. Complicitatea la comiterea unei infraciuni grave aa cum este prevzut de articolul 121 se pedepsete cu nchisoare de pn la zece ani sau amend de categoria cinci. 2. Este aplicabil articolul 96, seciunile 2 i 3. [7-10-1952] Articolul 123 Persoana care prin violene sau ameninri face imposibil continuarea unei ntlniri a consiliului local sau a consiliului municipal sau constrnge aceast instituie n a lua sau a se abine de la luarea unei decizii sau ndeprteaz un membru sau preedintele acestui consiliu din aceast ntlnire sau n mod intenionat mpiedic participarea unui membru de la o astfel de ntlnire se pedepsete cu nchisoare de pn la nou ani sau amend de categoria cinci. Articolul 124

1.

44

Persoana care prin violene sau ameninri mpiedic n mod intenionat participarea unui preedinte sau membru al consiliului local sau municipal la edin sau acioneaz ori nu acioneaz n scopurile menionate mai sus se pedepsete cu nchisoare de pn la nou ani sau amend de categoria cinci. [7-21-1928] Articolul 125 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, prin violene sau ameninri mpiedic n mod intenionat o persoan s-i exercite dreptul de vot se pedepsete cu nchisoare de pn la un an sau amend de categoria trei. Articolul 126 1. Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, ofer mit prin daruri sau promisiuni n scopul determinrii alegtorului s se abin de la exercitarea dreptului su de vor sau s i exercite dreptul de vot ntr-un anumit fel se pedepsete cu nchisoare de pn la ase luni sau amend de categoria trei. 2. Pedeapsa prevzut de seciunea 1 este de asemenea aplicabil alegtorului sau mputernicitului n acest scop care primete mit prin acceptarea de daruri i promisiuni. [7-21-1928] Articolul 127 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, ntrebuineaz orice form de nelciune ce rezult n invalidarea unui vot sau n numirea unei alte persoane dect cea pentru care a fost dat votul, se pedepsete cu nchisoare de pn la ase luni sau amend de categoria trei. [7-21-1928] Articolul 128 Persoana care i asum n mod intenionat identitatea unei alte persoane i particip astfel la alegerile organizate conform legii se pedepsete cu nchisoare de pn la un an sau amend de categoria trei. Articolul 129 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, invalideaz n mod intenionat un vot care a fost dat sau care ntrebuineaz orice form de nelciune care duce la un rezultat diferit de rezultatul voturilor date n mod legitim, se pedepsete cu nchisoare de pn la un an sau amend de categoria patru. [10-25-1989] Articolul 130 1. Ulterior condamnrii pentru oricare dintre infraciunile definite n articolele 121 i 123, se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (1) (3); 2. Ulterior condamnrii pentru oricare dintre infraciunile definite n articolele 124 i 129 se poate impune suplimentar si interdicia unor drepturi conform art. 28, seciunea 1 (3). [3-27-1986]

45

TITLUL V INFRACIUNI GRAVE MPOTRIVA ORDINII PUBLICE Articolul 131 Persoana care n public, verbal, n scris sau prin imagini, instig o alt persoan sau alte persoane la comiterea unei infraciuni penale sau la comiterea unui act de violen mpotriva autoritilor se pedepsete cu nchisoare de pn la cinci ani sau amend de categoria patru. [5-4-1954] Articolul 132 1. Persoana care disemineaz, afieaz public sau trimite potal materiale scrise sau imagini care conin instigri la comiterea unei infraciuni penale sau la comiterea unui act de violen mpotriva autoritilor sau care are n stoc pentru a fi diseminate, afiate sau trimise astfel de materiale se pedepsete cu nchisoare de pn la trei ani sau amend de categoria patru, acolo unde se cunoate sau exist motive suficiente pentru a se presupune c respectivele materiale dein o astfel de form de instigare. 2. Pedeapsa prevzut de seciunea 1 este de asemenea aplicabil i n cazul unei persoane care, fiind n cunotin de cauz sau avnd suficiente motive s presupun coninutul, pune n circulaie astfel de materiale scrise. 3. Atunci cnd fptuitorul comite oricare dintre infraciunile grave definite n acest articol n cursul practicrii profesiei sale i atunci cnd la momentul comiterii faptei au trecut mai puin de cinci ani de la condamnarea anterioar a fptuitorului pentru comiterea oricreia dintre aceste infraciuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [7-19-1934] Articolul 133 Persoana care n public, verbal, n scris sau prin imagini, se ofer s furnizeze informaii, oportuniti sau mijloace n scopul comiterii unei infraciuni penale se pedepsete cu nchisoare de pn la ase luni sau amend de categoria trei. [5-4-1954] Articolul 134 1. Persoana care disemineaz, afieaz public sau trimite potal materiale scrise sau imagini prin care se ofer s furnizeze informaii, oportuniti sau mijloace n scopul comiterii unei infraciuni penale sau care are n stoc pentru a fi diseminate, afiate sau trimise astfel de materiale se pedepsete cu nchisoare de pn la trei luni sau amend de categoria doi, acolo unde se cunoate sau exist motive suficiente pentru a se presupune c respectivele materiale dein o astfel de ofert. 2. Pedeapsa prevzut de seciunea 1 este de asemenea aplicabil i n cazul unei persoane care, fiind n cunotin de cauz sau avnd suficiente motive s presupun coninutul, pune n circulaie astfel de materiale scrise. 3. Atunci cnd fptuitorul comite oricare dintre infraciunile grave definite n acest articol n cursul practicrii profesiei sale i atunci cnd la momentul comiterii faptei au trecut mai puin de cinci ani de la condamnarea anterioar a fptuitorului pentru comiterea oricreia dintre aceste infraciuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [5-4-1954] Articolul 1342 Abrogat. [1-27-1994] Articolul 135 Persoana care deine informaii cu privire la complicitatea de a comite oricare dintre infraciunile prevzute n articolele 92-95a, 102 sau 121 sau care la momentul n care comiterea acestor infraciuni penale ar fi putut fi prevenit, omite n mod intenionat notificarea lor n timp util fie autoritilor judiciare, fie ofierilor de poliie sau persoanei ameninate prin comiterea acestei infraciuni, se pedepsete, dup consumarea faptei, cu nchisoare de pn la un an sau amend de categoria trei. [7-10-1952] Articolul 136 1. Persoana care deine informaii cu privire la intenia de comite oricare dintre infraciunile prevzute de articolele 92-110 sau de a comite infraciunea de dezertare pe timp de rzboi, trdare comis n funcia de membru al forelor armate, omor, rpire sau viol sau oricare dintre infraciunile

46

definite n Titlul VII al acestei Cri, acolo unde o astfel de fapt pune n pericol viaa i care la momentul n care comiterea acestor infraciuni penale ar fi putut fi prevenit, omite n mod intenionat notificarea lor n timp util fie autoritilor judiciare, fie ofierilor de poliie sau persoanei ameninate prin comiterea acestei infraciuni, se pedepsete, dup consumarea faptei, cu nchisoare de pn la un an sau amend de categoria trei. 2. Pedeapsa prevzut n seciunea 1 este de asemenea aplicabil persoanei care are cunotin de comiterea unor astfel de infraciuni aa cum sunt enumerate n seciunea 1 si care la momentul n care consecinele unor astfel de fapte ar fi putut fi mpiedicate, a omis cu intenie comunicarea lor n maniera prevzut. Articolul 137 Dispoziiile articolelor 135 i 136 nu sunt aplicabile unei persoane care prin comunicarea unor astfel de infraciuni ar putea crea riscul urmririi penale a propriei persoane sau a unei rude de snge sau rude de gradul unu, doi sau trei, a soului sau fostului so sau a unei alte persoane mpotriva creia nu poate depune mrturie ca rezultat al funciei sau profesiei sale. Art. 164 1. Persoana care pune n pericol n mod intenionat traficul pe cale ferat cu propulsie mecanic este pasibil de pedeapsa cu nchisoare pn la 15 ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea; 2. n cazul n care o astfel de aciune se soldeaz cu decesul unei persoane, infractorul este pasibil de pedeapsa cu nchisoare pe via sau nchisoare pn la 20 de ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [5-19-1922] Art. 165 1. Persoana care, din neglijen sau neatenie, pune n pericol traficul pe cale ferat cu propulsie mecanic este pasibil cu reinerea n arest sau nchisoare pn la 6 luni sau impunerea plii unei amenzi de categoria a patra. 2. n cazul n care o astfel de aciune se soldeaz cu decesul unei persoane, infractorul este pasibil de reinerea n arest sau nchisoare pn la un an, sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [5-19-1922] Art.166 Persoana care distruge, deterioreaz, nltur sau deplaseaz un indicator, semnal sau orice alt mijloc prin care se asigur desfurarea n deplin siguran a aciunilor de navigaie sau aviaie, sau care mpiedic n vreun fel desfurarea acestor aciuni ori instaleaz indicatoare sau semnale false este pasibil de: (1) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n cazul n care aciunea sa poate pune n pericol sigurana operaiunilor de aviaie sau navigaie n zon; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n cazul n care aciunea sa poate pune n pericol sigurana operaiunilor de aviaie sau navigaie n zon i n situaia n care aciunea se soldeaz cu naufragierea, euarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor; (3) impunerea pedepsei cu nchisoare pe via sau nchisoare pn la douzeci de ani sau a plii unei amenzi de categoria a cincea, n cazul n care aciunea poate pune n pericol sigurana operaiunilor de aviaie sau navigaie n zon i survine decesul unei persoane. [3-31-1971] Art.167 Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de distrugerea, deteriorarea, nlturarea sau deplasarea unui indicator, semnal sau a oricrui alt mijloc prin care se asigur desfurarea n deplin siguran a aciunilor de navigaie sau aviaie, sau care mpiedic n vreun fel desfurarea acestor aciuni ori instaleaz indicatoare sau semnale false este pasibil de: (1) impunerea pedepsei cu nchisoare sau arestarea preventiv pn la trei luni sau a unei amenzi de categoria a patra, n cazul n care aciunile sale pericliteaz desfurarea n siguran a operaiunilor de navigaie sau aviaie; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare sau arestarea preventiv pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra, n cazul n care aciunea se soldeaz cu naufragierea, euarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor;

47

(3) impunerea pedepsei cu nchisoare sau arestarea preventiv pe o perioad de pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care aciunea se soldeaz cu decesul unei persoane. [3-31-1971] Art.168 Persoana prin intermediul creia se cauzeaz n mod intenionat i ilegal naufragierea, euarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau prin intermediul creia o nav sau un aparat de zbor este distrus, deteriorat sau adus n situaia de a fi inutilizabil este pasibil de: (1) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care ca urmare a aciunilor infractorului este pus n pericol viaa unei alte persoane; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare pe via sau nchisoare pn la douzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care aciunile infractorului pun n pericol viaa unei alte persoane i se soldeaz cu decesul acesteia. [3-31-1971] Art.169 Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de naufragierea, euarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau de distrugerea, deteriorarea ori aducerea unei nave sau a unui aparat de zbor n situaia de a fi inutilizabile este pasibil de: (1) impunerea pedepsei cu nchisoare sau arestare pe o durat de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care prin aceasta este pus n pericol viaa unei alte persoane; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare sau arestare pe o durat de pn la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care survine decesul unei alte persoane. [3-31-1971] Art.170 Persoana prin intermediul creia este distrus sau deteriorat n mod intenionat o cldire sau orice alt tip de construcie se face pasibil de : (1) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, ca urmare a aciunilor infractorului bunul n cauz este pus n pericol general; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care este pus n pericol viaa unei alte persoane; (3) impunerea pedepsei cu nchisoare pe via sau nchisoare pn la douzeci de ani, ori plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care aciunile infractorului pun n pericol viaa unei alte persoane i se soldeaz cu decesul acesteia. Art.171 Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de distrugerea sau deteriorarea unei cldiri sau a oricrui alt tip de construcie este pasibil de : (1) impunerea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la trei luni, ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, a urmare a aciunilor infractorului, bunul n cauz este pus n pericol general; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la ase luni, ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care este pus n pericol viaa unei alte persoane; (3) impunerea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la un an, ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care survine decesul unei persoane. Art.172 1. Persoana care, n mod intenionat i nelegitim introduce o substan ntr-o instalaie de alimentare cu ap potabil destinat uzului public, sau aflat n folosina uzului colectiv al unui grup sau care este folosit mpreun cu acesta se face pasibil de : (1) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c prin aceasta poate pune n pericol o alt persoan; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c prin aceasta poate pune n pericol o alt persoan i decesul unei persoane survine aciunilor acestuia; 2. Persoana care, n mod intenionat distruge, avariaz sau aduce n stare de neutilizare o instalaie de alimentare public cu ap potabil, sau care cauzeaz funcionarea sau operarea n mod defectuos a unei astfel de

48

instalaii, sau care aduce prejudicii msurilor de siguran luate cu privire la funcionarea unei asemenea instalaii se face pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia, n situaia n care prin astfel de aciuni este obstrucionat sau se creeaz dificulti accesului public la alimentarea cu ap potabil. [19-1-1989] Art.173 1. Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de introducerea oricrui gen de substane n fntni, pompe de alimentare, izvoare sau instalaii de alimentare cu ap potabil destinate uzului public sau aflat n folosina uzului colectiv al unui grup, ori care este folosit mpreun cu acesta se face pasibil de: (1) impunerea unei pedepse cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c, prin aceasta, poate aduce prejudicii sntii publice sau poate pune n pericol viaa unei alte persoane; (2) impunerea unei pedepse cu nchisoare de pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c prin aceasta poate pune n pericol viaa unei alte persoane i decesul unei persoane survine unei astfel de aciuni. 2. Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de distrugerea, avarierea sau aducerea n stare de neutilizare a unei instalaii de alimentare public cu ap potabil, sau care cauzeaz funcionarea sau operarea n mod defectuos a unei astfel de instalaii, sau care aduce prejudicii msurilor de siguran luate cu privire la funcionarea unei asemenea instalaii se face pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la trei luni, ori plata unei amenzi de categoria a doua, , n situaia n care prin astfel de aciuni este obstrucionat sau se creeaz dificulti accesului public la alimentarea cu ap potabil. Art.173a Persoana care, n mod intenionat i nelegitim aduce orice tip de substan n contact cu/ introduce n pmnt, aer sau apele de suprafa este pasibil de: (1) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c, prin aceasta, poate aduce prejudicii sntii publice sau poate pune n pericol viaa unei alte persoane; (2) impunerea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c prin aceasta poate pune n pericol viaa unei alte persoane i decesul unei persoane survine unei astfel de aciuni. [1-19-1989] Art.173b Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de introducerea ilegal a oricrui tip de substan n contact cu/ introduce n pmnt, aer sau apele de suprafa se face pasibil de: (1) impunerea unei pedepse cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c, prin aceasta, poate aduce prejudicii sntii publice sau poate pune n pericol viaa unei alte persoane; (2) impunerea unei pedepse cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la doi ani ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care infractorul tie sau are motive serioase de a bnui c prin aceasta poate pune n pericol viaa unei alte persoane i decesul unei persoane survine unei astfel de aciuni. [1-19-1989] Art.174 1. Persoana care vinde, ofer spre vnzare, livreaz sau remite n mod gratuit bunuri, avnd cunotin de faptul c acestea au un caracter vtmtor la adresa vieii sau sntii oamenilor i ascunde caracterul vtmtor al acestora, este pasibil de impunerea pedepsei cu nchisoare de pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care o astfel de aciune se soldeaz cu decesul unei persoane, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pe via sau cu nchisoare de pn la douzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.175

49

1. Persoana care, din neglijen sau neatenie se face responsabil de vnzarea, livrarea sau remiterea n mod gratuit de bunuri al cror caracter prejudiciaz viaa sau sntatea oamenilor i n situaia n care cumprtorul acestor bunuri nu are cunotin de caracterul vtmtor al acestor bunuri este pasibil de pedeapsa cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la ase luni, ori plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care o astfel de aciune se soldeaz cu decesul unei persoane, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pe via sau cu nchisoare de pn la douzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a patra. [5-22-1958] Art.175a Persoana care, n condiii de rzboi, ncalc n mod intenionat un ordin emis i aflat n vigoare n concordan cu prevederile Art.7 din Regulamentul de Aprare Civil (Wet bescherming bevolking), ori o reglementare emis i aflat n vigoare n conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire n cadrul Art.29 din Regulamentul (Abrogarea) de Aprare Civil (Intrekkingswet BB), se face pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare de pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma aciunilor sale, anumite proprieti pot fi expuse unor pericole generale. (2) executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma aciunilor sale, viaa unei alte persoane poate fi pus n pericol; (3) executarea pedepsei cu nchisoare de pn la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma aciunilor sale, poate fi pus n pericol viaa unei alte persoane i survine decesul unei persoane. [11-14-1991] Art.175b Persoana care, din neglijen sau neatenie, n condiii de rzboi, se face responsabil de nclcarea unui ordin emis i aflat n vigoare n concordan cu prevederile Art.7 din Regulamentul de Aprare Civil (Wet bescherming bevolking), ori o reglementare emis i aflat n vigoare n conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire n cadrul Art.29 din Regulamentul (Abrogarea) de Aprare Civil (Intrekkingswet BB), este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arestul preventiv pe o perioad de pn la trei luni, ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, n urma aciunilor sale, anumite proprieti pot fi expuse unor pericole generale; (2) executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arestul preventiv pe o perioad de pn la ase luni, ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, n urma aciunilor sale, viaa unei alte persoane poate fi pus n pericol; (3) executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arestul preventiv pe o perioad de pn la un an, ori plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, n urma aciunilor sale, poate fi pus n pericol viaa unei alte persoane i survine decesul unei persoane. [11-14-1991] Art.176 1. n baza emiterii oricreia dintre sentinele prezente n acest Capitol, infractorul poate fi deczut din drepturile conferite de profesia pe care o practic n momentul comiterii infraciunii grave n discuie. 2. n situaia emiterii oricreia dintre sentinele prevzute n cadrul Art.174 i Art.175, judectorul poate decide publicarea sentinei. CAPITOLUL VIII OFENSA GRAV ADUS AUTORITII PUBLICE Art.177 1. O perioad de nchisoare de pn la doi ani sau dispunerea plii unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) ofer recompens sau promite oferirea unei recompense unui funcionar public, cu scopul de a influena aciunile acestuia sau de a mpiedica aciunile acestuia n conformitate cu ndatoririle sale, de o manier contrar cerinelor serviciului n care se afl angajat;

50

(2) ofer recompens sau promite oferirea unei recompense unui funcionar public, ca rezultat sau n consecina unei aciuni ntreprinse de acesta sau ca urmare a deciziei acestuia de a nu ntreprinde o anumit aciune n cadrul ndeplinirii obligaiilor sale, de o manier contrar cerinelor serviciului n care se afl angajat; 2. Totodat, poate fi decis privarea persoanei n discuie de drepturile prevzute n cadrul Art.28, paragraful 1, alin. (1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.178 1. Persoana ce ofer recompens sau promite oferirea unei recompense unui judector, cu scopul de a influena decizia referitoare la un anumit caz n vederea judecrii cruia acesta a fost desemnat, se face pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care recompensa sau promisiunea de oferire a unei recompense este fcut cu scopul de a obine acordarea unei anumite sentine n cadrul unui proces penal, infractorul se face pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani, ori plata unei amenzi de categoria a cincea; 3. Totodat, poate fi decis privarea persoanei n discuie de drepturile prevzute n cadrul Art.28, paragraful 1, alin. (1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.179 Persoana care, fcnd uz de violen sau sub ameninarea cu recurgerea la violen determin un funcionar public s ntreprind o aciune oficial sau l determin pe acesta s renune la ntreprinderea unei aciuni oficiale legale se face pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani, ori plata unei amenzi de categoria a patra. Art.180 Persoana care, fcnd uz de violen sau sub ameninarea cu recurgerea la violen se opune aciunilor ntreprinse n mod legitim de ctre un funcionar public, n contextul ndeplinirii de ctre acesta a ndatoririlor sale, sau opune rezisten oricrei alte persoane ce asist conform legii funcionarul public n ndeplinirea obligaiilor sale care ofer sprijin la cererea acestuia se face vinovat de obstrucionarea funcionarului public i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare de pn la un an, ori impunerea plii unei amenzi de categoria a treia. Art.181 Infraciunile de intimidare i obstrucionare descrise n Art.179 i 180 vor fi pedepsite dup cum urmeaz: (1) nchisoare pn la patru ani sau impunerea plii unei amenzi de categoria a patra, pentru aducerea de vtmri corporale n momentul comiterii infraciunilor grave menionate sau n cadrul evenimentelor conexe comiterii acestora; (2) nchisoare pn la apte ani i ase luni sau impunerea plii unei amenzi de categoria a cincea, n situaiile n care comiterea infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldeaz cu vtmri corporale grave; (3) nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea plii unei amenzi de categoria a cincea, n situaiile n care n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. Art.182 1. n situaia n care dou sau mai multe persoane comit mpreun infraciunile de intimidare sau obstrucionare la care se face referire n cadrul Art.179 i 180, acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu nchisoare de pn a ase ani sau la impunerea plii unei amenzi de categoria a patra. 2. Infractorul este pasibil de executarea urmtoarelor pedepse: (1) nchisoare pn la apte ani i ase luni sau impunerea plii unei amenzi de categoria a cincea, n situaia cauzrii de vtmri corporale n comiterea infraciunii grave sau n cadrul evenimentelor determinate de aciunile sale; (2) nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea plii unei amenzi de categoria a cincea, n situaiile n care comiterea infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldeaz cu vtmri corporale grave; (3) nchisoare pn la cincisprezece ani sau impunerea plii unei amenzi de categoria a cincea, n situaiile n care n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane.

51

Art.183 1. n vederea punerii n aplicare a prevederilor Art.179-182, directorii i nalii funcionari aflai n serviciul cilor ferate vor fi considerai funcionar publici. 2. n vederea punerii n aplicare a prevederilor Art.179-182 comandantul navei sau al avionului aflat n exerciiul funciunii sau care ndeplinete una din obligaiile cu care este nsrcinat, conform prevederilor Codului de Procedur Penal va fi de asemenea considerat funcionar public. Termenul comandant al navei se refer i la persoana aflat la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnat n conformitate cu prevederile Art.136a, paragraful 2, din Codul de Procedur Penal. [5-16-1969] Art.184 1. Persoana care n mod intenionat nu duce la ndeplinire executarea unui ordin sau a unei cereri formale naintate n baza prevederilor legii de ctre un funcionar public creia i-au fost atribuite sarcini de supraveghere, sau de ctre un funcionar public nsrcinat cu identificarea sau investigarea infraciunilor penale sau care a fost autorizat s ntreprind aciuni de identificare sau investigare a infraciunilor penale, precum i persoana care n mod intenionat previne, obstrucioneaz sau se opune oricrei aciuni ntreprinse de ctre un astfel de funcionar public cu scopul de a aplica prevederile legii sunt pasibile de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. Orice persoan aflat temporar sau permanent n serviciul public n baza unei prevederi legale se afl pe o poziie echivalent cu aceea a funcionarului public descris n prima parte a paragrafului precedent. 3. O cerere formal sau o aciune a comandantului navei sau al avionului ce-i exercit autoritatea n exerciiul funciunii, ori care ndeplinete una din obligaiile cu care este nsrcinat n conformitate cu prevederile Codului de Procedur Penal, este echivalentul unei cereri formale, aa cum au fost acestea definite n paragraful 1. Termenul de comandant de nav include persoana aflat la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnat n conformitate cu prevederile Art.136a, paragraful 2, din Codul de Procedur Penal. [5-16-1969] 4. Acolo unde, pn la data comiterii unei infraciuni grave au trecut mai puin de doi ani de la luarea unei decizii finale de condamnare pentru comiterea unei infraciuni grave similare, termenul de executare a pedepsei cu nchisoare poate fi mrit cu o treime. Art.185 Persoana care, n cadrul unei nfiri n instan sau la locul public n care un funcionar public i execut atribuiile legale cauzeaz agitaie i nu se retrage la ordinul autoritilor competente sau n baza unui ordin emis n numele acestora este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la dou sptmni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.185a n vederea punerii n aplicare a prevederilor art. 179-182, 184 i 185, persoanele aflate n serviciul public al unui alt stat sau al unei organizaii care, conform prevederilor legii internaionale i ndeplinete obligaiile pe teritoriul rilor de Jos, vor fi de asemenea considerate funcionari publici. [2-24-1993] Art.186 Persoana care se afl n cadrul unei ntruniri agitate i care, n mod intenionat, nu se retrage la a treia formulare a unui ordin de ctre sau n numele autoritilor competente se face vinovat de participarea la o ntrunire ilegal i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.187 Persoana care rupe n mod ilegal, sau deterioreaz ori cauzeaz ilizibilitatea unui anun afiat public n numele autoritilor competente, cu scopul de a ngreuna sau a face imposibil citirea unui astfel de anun este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la o lun sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Art.188 Persoana care nainteaz o acuzaie sau o plngere prin care susine comiterea unei infraciuni penale, avnd cunotin de faptul c aceasta nu a fost comis, este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la un an i plata unei amenzi de categoria a treia. Art.189

52

1. Se fac pasibile de executarea unei pedepse cu nchisoare de pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia urmtoarele persoane: (1) Persoanele care adpostesc indivizi ce au comis o infraciune grav sau care sunt urmrii n justiie pentru comiterea unor infraciuni grave, ori persoana care asist n mod intenionat astfel de indivizi n ncercarea acestora de a se sustrage identificrii sau arestrii de ctre organele judiciare sau de poliie; (2) Persoana care, n urma comiterii unei infraciuni grave i cu scopul ascunderii acesteia, sau cu scopul de a mpiedica sau a face imposibil desfurarea investigaiilor sau punerii sub acuzare distruge, cauzeaz dispariia, tinuiete sau sustrage investigaiei organelor judiciare sau de poliie obiecte cu privire la care ori prin intermediul crora infraciunea grav a fost comis sau alte probe ale comiterii acesteia; (3) Persoana care, n mod intenionat i n scopul prevenirii, obstrucionrii sau a mpiedicrii confiscrii acestora, ascunde, distruge, cauzeaz dispariia sau sustrage cercetrilor organelor judiciare sau de poliie obiecte ce pot servi aducerii la lumin a adevrului sau a dovedirii obinerii ilegale de bunuri, n conformitate cu prevederile Art.36e, sau care, prin aducerea la cunotin unei tere pri de date sau informaii referitoare la acestea, previne, obstrucioneaz sau mpiedic n mod intenionat confiscarea lor. 2. Aceste prevederi nu vor fi aplicate persoanei care acioneaz de o manier descris n cadrul acestui articol n scopul nlturrii sau al evitrii riscului punerii sub acuzare a unei rude de snge sau de prim rang sau de gradul doi sau trei, sau a soului/soiei ori a unui fost partener marital. [12-10-1992] Art.190 Persoana care, n mod intenionat obstrucioneaz, sustrage sau face imposibil examinarea judiciar postmortem este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art191 Persoana care, n mod intenionat elibereaz o alt persoan ce a fost privat de libertate printr-o decizie a autoritilor sau n virtutea unei hotrri judectoreti sau a unei sentine emise n instan, sau care sprijin evadarea unei asemenea persoane, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la cinci ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [2-4-1994] Art.192 1. Persoana ce a fost citat conform legii s apar ntr-un proces n calitate de martor, interpret sau expert i care n mod intenionat nu duce la ndeplinire una din obligaiile ce-i revin n aceast calitate, este pasibil de : (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia, n cazurile sub inciden penal; (2) este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua, n celelalte cazuri. 2. Prevederile paragrafului precedent nu sunt aplicabile unei pri aflate n cercetare civil i care, examinat n calitate de martor, refuz s rspund ntrebrilor ce i se adreseaz. [12-3-1987] Art.192a Persoana care, n mod intenionat nu rspunde cererii unui consiliu parlamentar de investigare privind accesul la sau copierea unor documente este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [7-1-1991] Art.193 Persoana care, n mod intenionat nu se conformeaz unui ordin emis conform legii de remitere a unui document considerat fals sau care a fost falsificat, sau care urmeaz a fi comparat cu un alt document considerat fals sau a fi fost falsificat, sau a crui autenticitate este negat ori nu a fost recunoscut, este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia, n cazurile aflate sub inciden penal; (2) executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua, n celelalte cazuri.

53

Art.194 Persoana care a fost declarat n faliment sau partenerul marital al unei astfel de persoane, aflat cu aceasta ntr-un regim marital ce prevede mprtirea proprietii bunurilor aflate n faliment, sau directorul ori un membru al consiliului de administraie al unei persoane juridice care, n urma citrii sale conform legii n vederea furnizrii de informaii absenteaz n mod intenionat i fr un motiv valabil, sau care refuz s furnizeze informaiile cerute, sau care furnizeaz informaii false, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. [6-16-1988] Art.195 Persoana care-i exercit un anumit drept avnd cunotin de faptul de a-i fi fost retras acel drept printr-o sentin judectoreasc, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art.196 Persoana care poart n mod intenionat nsemnele unei funcii sau acioneaz n calitate de membru al unui serviciu fr a avea aceast calitate sau n situaia n care aceasta i-a fost retras, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Art.197 Ceteanul strin care rmne pe teritoriul rilor de Jos dei cunoate sau are motive seriase de a bnui c a fost declarat indezirabil n condiiile legii este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. [6-23-1960] Art.197a 1. Persoana care, din motive ce in de obinerea de ctiguri bneti, sprijin o alt persoan n aciunea acesteia de ptrundere sau de rmnere pe teritoriul rilor de Jos sau de ptrundere ori de rmnere pe teritoriul oricrui alt Stat n obligaiile cruia intr exercitarea controlului vamal i n numele rilor de Jos, sau care, n vederea obinerii de ctiguri bneti ofer acelei persoane oportunitatea, mijloacele sau informaii n acest scop i n situaia n care are cunotin sau are motive ntemeiate de a bnui c ptrunderea sau rmnerea acelei persoane pe teritoriul rilor de Jos este ilegal, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care infraciunea este comis n calitate oficial sau profesional, va fi impus executarea unei pedepse de pn la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, iar judectorul poate retrage dreptul infractorului de a profesa ori calitatea oficial de care acesta s-a folosit n comiterea infraciunii i poate dispune publicarea sentinei. [2-24-1993] 3. Persoana care comite infraciunea prin intermediul profesiei sale sau fcnd uz de atribuiile sale n aceast calitate, precum i persoana care comite infraciunea mpreun cu unul sau mai muli complici este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [10-7-1996] Art.197b Persoana care permite unei alte persoane aflat ilegal pe teritoriul rilor de Jos s munceasc, fie n urma ncheierii unui contract, fie prin numire public, n situaia n care are cunotin sau are motive ntemeiate de a bnui c acea persoan a ptruns sau a rmas pe teritoriul rilor de Jos n mod ilegal este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-23-1993] Art.197c Persoana care comite infraciunea descris n art.197b prin intermediul profesiei sale sau fcnd uz de atribuiile sale n aceast calitate este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-23-1993] Art.197d n situaia n care infraciunile descrise n art.197b sau 197c sunt comise n calitate de oficial sau fcnd uz de atribuiile specifice unei profesii, judectorul poate dispune n plus retragerea dreptului infractorului de a

54

profesa ori a calitii oficiale de care acesta s-a folosit n comiterea infraciunii i poate dispune publicarea sentinei. [12-23-1993] Art.198 1. Persoana care se opune confiscrii unei proprieti n conformitate cu prevederile legii sau n urma unei hotrri judectoreti de luare n custodie, sau care, avnd cunotin de faptul c o astfel de opoziie este ilegal, ascunde proprietatea n discuie este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n cazul persoanei care distruge n mod intenionat, deterioreaz sau aduce n proprietatea ce urmeaz a fi confiscat conform legii n situaia de a fi inutilizabil. 3. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i custodelui unei asemenea proprieti care, n mod intenionat comite oricare dintre infraciunile menionate n cadrul acestui articol sau permite ducerea la ndeplinire a unor astfel de infraciuni ori devine complice la svrirea acestora. [12-10-1992] Art.199 1. Persoana care, n mod intenionat rupe, nltur sau deterioreaz sigiliul ataat unor obiecte de ctre autoritile competente sau n numele acestora, ori care, prin orice alt modalitate invalideaz izolarea realizat printr-o astfel de sigilare este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Custodele obiectului sigilat care, n mod intenionat comite infraciunea sau permite comiterea infraciunii ori devine complice la comiterea acesteia este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 3. n situaia n care infraciunea a fost comis din neglijena custodelui, acesta este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la o lun sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Art.200 Persoana care, n mod intenionat distruge, deterioreaz, face inutilizabil sau cauzeaz dispariia oricrei probe destinat edificrii autoritilor competente sau ce urmeaz a fi folosit de ctre acestea drept dovad, sau a documentelor, instrumentelor, sau a fielor ndosariate permanent sau temporar din ordinul autoritilor, ori care au fost naintate unui funcionar public sau oricrei alte persoane aflat n serviciul public este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.201 Persoana care, n mod intenionat mpiedic ajungerea la destinaie, deschide sau deterioreaz scrisori sau alte materiale livrate unui serviciu potal sau oficiu telegrafic sau aflate ntr-o csu potal personal este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art.202 n situaia n care persoana ce comite una din infraciunile descrise n art.198-201 obine accesul la locul comiterii infraciunii sau intr n posesia bunurilor n discuie prin forare accesului, spargerea ncuietorilor sau a lactelor sau prin crare, ori prin utilizarea de chei false, a unui ordin fals sau a unei uniforme false, pedeapsa poate fi mrit cu pn la un an nchisoare. Art.203 Persoana care, pe timp de pace, n mod intenionat ncurajeaz dezertarea unui soldat sau a unui ofier aflai n serviciul militar al Regatului n conformitate cu prevederile art. 47, paragraful 1, alin (2), sau susine un act de dezertare n vreuna din modalitile descrise n cadrul art.48 este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art.204 Persoana care, pe timp de pace, n mod intenionat incit la rebeliune sau rzvrtire soldaii sau ofierii aflai n serviciul militar al Regatului n conformitate cu prevederile art. 47, paragraful 1, alin (2), sau susine un astfel de act n vreuna din modalitile la cate se face referire n cadrul art.48 este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.205

55

Persoana care, fr a avea permisiunea Regelui, recruteaz o alt persoan n cadrul unui serviciu militar strin este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.206 1. Executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) n mod intenionat se aduce pe sine n situaia de a fi necorespunztor incorporrii n serviciul militar sau atribuirii oricrei aciuni de aprare civil; (2) la cererea altei persoane, n mod intenionat o aduce pe aceasta n situaia de a fi necorespunztoare incorporrii n serviciul militar sau atribuirii oricrei aciuni de aprare civil. 2. n situaia n care are loc o aciune de genul celei la care se face referire n alineatul (2) al prezentului articol i aceast aciune se soldeaz cu decesul unei persoane va fi impus executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [11-14-1991] CAPITOLUL IX MRTURIA MINCINOAS Art.207 1. n situaia n care legea prevede luarea sub jurmnt a unei declaraii sau acolo unde legea prevede consecinele legale atrase de o astfel de declaraie iar persoana n cauz, fie n mod verbal, fie n scris, personal sau prin intermediul unui reprezentant autorizat special n acest scop depune o declaraie fals sub jurmnt, aceasta este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care, ntr-un caz penal, a fost depus o declaraie fals n dezavantajul inculpatului aflat n faa unei instane civile sau a unui tribunal militar, persoana care a comis sperjurul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [7-21-1966] 3. Promisiunea sau afirmaia recunoscute prin lege drept substitut sunt echivalente declaraiei sub jurmnt. 4. Poate fi hotrt decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.207a 1. Acolo unde, n conformitate cu prevederile unui acord internaional la care Regatul este parte, se cere depunerea unei declaraii sub jurmnt sau a unei afirmaii alternative echivalente ori a unei promisiuni, iar o persoan, fie oral, fie n scris, fie n mod personal, fie prin intermediul unui reprezentant autorizat n mod special n acest scop, n faa unei instane internaionale face o declaraie fals sub jurmnt, aceasta este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Prevederile art.207, paragrafele 2 i 4 sunt aplicabile. 3. Punerea sub acuzare va avea loc numai n baza unei plngeri formulate de ctre instana internaional naintea creia a fost fcut declaraia mincinoas. Prevederile art.66 nu vor fi aplicate cu privire la plngerea la care se face referire n acest paragraf. [7-21-1966]

CAPITOLUL X CONTRAFACEREA I FALSIFICAREA DE MONED, TITLURI BANCARE I GUVERNAMENTALE Art.208

56

Persoana care contraface sau falsific orice tip de moned sau bancnot, titluri bancare sau guvernamentale n scopul multiplicrii acestora i folosirii lor drept originale i nefalsificate, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [6-23-1925] Art.209 Persoana care, n mod intenionat, pune n circulaie cu titlul de originale i nefalsificate orice moned sau bancnot, titluri bancare sau guvernamentale falsificate sau contrafcute de ctre aceasta sau care are cunotin de natura fals a acestora, ori care, n scopul punerii acestora n circulaie drept originale i nefalsificate deine un stoc sau realizeaz un import al acestora din spaiul european pe teritoriul Regatului este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.210 Persoana care reduce valoarea unei monezi n scopul punerii acesteia n circulaie cu aceast valoare, se face vinovat de extorcare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.211 Persoana care n mod intenionat pune n circulaie la o valoare nemodificat o moned la devalorizarea creia a contribuit n mod personal, sau care a avut cunotin de devalorizarea monezii la primirea acesteia, ori care , n scopul punerii n circulaie la o valoare nemodificat deine stocuri sau import aceast moned din spaiul european pe teritoriul rilor de Jos, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [6-23-1925] Art.212 Abrogat. [3-31-1932] Art.213 Persoana care, n mod intenionat face uz de moned contrafcut, falsificat sau devalorizat ori de titluri bancare sau guvernamentale contrafcute ori falsificate este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua, fr ca aceasta s afecteze n vreun fel prevederile art.209 i 211. Art.214 Persoana care deine sau are la dispoziie materiale sau obiecte n legtur cu care este contient c sunt destinate utilizrii n vederea contrafacerii, falsificrii sau devalorizrii de moned ori n vederea falsificrii sau contrafacerii de titluri bancare sau guvernamentale este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [3-31-1932] Art.214bis n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul acestui capitol: (1) moneda contrafcut, falsificat sau devalorizat; (2) titlurile bancare sau guvernamentale contrafcute sau falsificate; (3) materialele sau obiectele deinute care, prin natura lor sunt destinate contrafacerii, falsificrii i devalorizrii de moned sau contrafacerii i falsificrii de titluri bancare sau guvernamentale; vor fi confiscate indiferent de apartenena lor, atta vreme ct acestea au fost folosite n vederea comiterii unei infraciuni grave sau au fcut obiectul comiterii unei asemenea infraciuni. [11-9-1961] Art.215 n baza condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.208-211, poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] CAPITOLUL XI CONTRAFACEREA I FALSIFICAREA TIMBRELOR, SIGILIILOR I NSEMNELOR

57

Art.216 1. Executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care: (1) contraface sau falsific timbre, sigilii i nsemne oficiale emise de ctre stat cu scopul utilizrii acestora n mod personal sau de ctre o alt persoan drept originale i necontrafcute. (2) n mod similar prevederilor alin.(1) din prezentul articol, produce astfel de timbre sau sigilii prin utilizarea ilegal de matrie sau tipare originale. 2. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile i timbrelor emise n conformitate cu prevederile art.2, paragraful 1 (c), din Regulamentul Potal (Postwet). [10-26-1988] Art.217 Executarea pedepsei cu nchisoare pn la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care folosete nsemne guvernamentale falsificate sau falsificri ale marcajelor guvernamentale lucrate conform unor dispoziii legale n platin, aur sau argint n scopul prezentrii acestor falsuri n mod personal sau de ctre o alt persoan drept originale i necontrafcute; (2) persoanei care, n scopuri similare cu cele la care se face referire n paragraful anterior plaseaz nsemne pe astfel de lucrri prin utilizarea ilegal de matrie sau tipare originale; (3) persoanei care insereaz, adaug sau transfer nsemne guvernamentale originale, sau marcaje guvernamentale prevzute prin lege n, pe sau ataat lucrrilor n platin, aur sau argint ce nu sunt lucrrile originale de la care nsemnele sau marcajele n discuie provin i n scopul utilizrii n mod personal sau de ctre o alt persoan a lucrrilor astfel modificate ca i cum marcajele sau nsemnele ar fi fost ataate n mod iniial acestora. [6-15-1951] Art.218 Executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care ataeaz gradaii false obiectelor ce urmeaz a fi folosite n vederea msurrii unor instrumente, sau care falsific gradaiile originale ale acestui gen de obiecte n scopul utilizrii acestora n mod personal, sau de ctre o ter persoan ca i cum gradaiile astfel falsificate ar fi originale sau nemodificate; (2) persoanei care, n scopuri similare celor la care se face referire n cadrul paragrafului anterior, plaseaz marcaje pe astfel de obiecte prin utilizarea ilegal de matrie sau tipare originale; [11-8-1988] Art.219 Executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care plaseaz n mod fals nsemne, altele dect cele specificate n cadrul art. 217 i 218, care pot fi sau trebuie plasate n baza cerinelor legii pe anumite bunuri sau pe ambalajul acestora, ori care falsific nsemne originale n scopul utilizrii acelor bunuri n nume personal sau de ctre o alt persoan ca i cum nsemnele plasate sunt originale i nemodificate; (2) persoanei care, n scopuri similare celor la care se face referire n cadrul paragrafului anterior, ataeaz nsemne bunurilor la care se face referire sau ambalajelor acestora prin folosirea ilegal de tipare sau tampile; (3) persoanei care folosete nsemnele originale ale unor produse sau a ambalajelor acestora n alte scopuri dect cele crora le-au fost destinate, i n vederea folosirii anumitor bunuri n mod personal sau de ctre o alt persoan ca i cu nsemnele n discuie le-ar fi fost destinate n mod iniial. Art.220 Persoana care, n mod intenionat folosete, vinde, ofer spre vnzare, livreaz, stocheaz n scopul vnzrii sau importului n Regat din perimetrul spaiului european timbre, sigilii, tampile sau nsemne false, falsificate sau produse ilegal, ori obiecte crora astfel de nsemne le-au fost ataate n mod ilegal n scopul prezentrii acestor timbre, sigilii, tampile sau nsemne drept originale i nefalsificate, a nu fi fost produse n mod ilegal i a nu fi fost ataate ilegal obiectelor n discuie este pasibil de executarea pedepselor prevzute n cadrul articolelor 216-219, n conformitate cu delimitrile care se fac acolo.

58

Art.221 1. Persoana care nltur nsemnul prin care este rebutat un obiect ce urmeaz a fi folosit pentru msurarea anumitor instrumente conform cerinelor n vigoare, n scopul folosirii acestuia personal sau de ctre o alt persoan ca i cum nu ar fi fost rebutat, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n mod intenionat folosete, vinde, ofer spre vnzare, livreaz, deine n stoc n scopul vnzrii astfel de obiecte a cror nsemn de rebutare a fost nlturat, ca i cum acestea nu ar fi fost rebutate. Art.222 1. Persoana care nltur de pe timbrele la care se face referire n cadrul articolului 216 i care au fost folosite cu o alt ocazie nsemnele prin care se aduce la cunotin faptul c acestea nu sunt corespunztoare unei alte utilizri, i care acioneaz n acest fel n vederea folosirii ulterioare a acestor timbre n mod personal sau de ctre o alt persoan drept timbre noi este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n mod intenionat folosete, vinde, ofer spre vnzare, livreaz, deine n stoc n scopul vnzrii sau import n rile de Jos din perimetrul european astfel de timbre de pe care au fost nlturate nsemnele menionate, i care acioneaz ca i cum timbrele nu au fost folosite cu vreo alt ocazie. [10-26-1988] Art.222bis Prevederile articolelor 216, 219, 220 i 222 sunt aplicabile n mod similar, n concordan cu distinciile prevzute, n situaiile n care infraciunile descrise n cadrul articolelor menionate sunt comise cu referire la timbre, sigilii sau nsemne ale Antilelor Olandeze, Aruba, ale unei puteri strine sau ale unei organizaii aflate n conformitate cu legea internaional. [12-12-1985] Art.223 Persoana care deine sau are la dispoziie materiale sau obiecte cu referire la care este contient c sunt destinate folosirii lor n scopul comiterii unei infraciuni de genul celor descrise n art.216, sau n cadrul art.222bis ori care intr sub incidena art.216 este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. [5-22-1958] Art.224 n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.216-222bis, poate fi dispus decderea din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] CAPITOLUL XII FALSIFICAREA DE DOCUMENTE Art.225 1. Persoana care ntocmete n mod fals sau falsific un document ce urmeaz a servi drept prob a comiterii unui act n scopul folosirii acestuia drept original n mod direct sau n scopul folosirii de ctre alii drept original se face vinovat de falsificare de documente i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n mod intenionat face uz de documentul fals ori falsificat n scopul prezentrii acestuia drept original i nefalsificat, ori care livreaz n mod intenionat sau deine un astfel de document i bnuiete sau poate deduce cu uurin c acesta urmeaz a fi folosit n maniera prezentat mai sus. [12-21-1994] Art.226 1. Persoana care se face vinovat de falsificarea de obiecte este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la apte ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, dac infraciunea a fost comis: (1) n legtur cu un document autentificat;

59

(2) n legtur cu obligaiuni, certificate de ndatorire ale oricrui stat, provincie, municipalitate sau autoritate public; (3) n legtur cu cotizaii, sau acte de garanie, sau certificate de depozitare sau de ndatorire ale oricrei asociaii (vereniging), fundaii (stichting) sau companie (vennootschap); (4) n legtur cu taloane, dividende, cupoane sau bonuri de achitare a dobnzilor ce se refer la oricare din documentele prezentate n cadrul alin. (2) i (3) din prezentul articol, sau n legtur cu evidenele documentare emise n locul acestora; (5) n legtur cu foaia de credit sau fia comercial ce a fost remis n vederea circulrii. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n mod intenionat face uz de documentul fals ori falsificat, aa cum este acesta descris n paragraful 1, n scopul prezentrii acestuia drept original sau nefalsificat, ori care livreaz n mod intenionat sau deine un astfel de document, cu toate c are cunotin sau poate deduce cu uurin modul n care acesta urmeaz a fi folosit. [12-21-1994] Art.227 1. Persoana care face un nscris ntr-un act juridic autentificat cu privire la un fapt pe care actul urmrete s-l verifice, i n scopul utilizrii actului n mod direct sau nlesnirii folosirii actului de ctre o alt persoan ca i cum nscrisul la care se face referire ar fi existat n actul original este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n mod intenionat face uz de actul juridic n cauz ca i cnd coninutul su ar fi cel original, ori care livreaz n mod intenionat sau deine un astfel de document, cu toate c are cunotin sau poate deduce cu uurin modul n care acesta urmeaz a fi folosit. [12-21-1994] Art.228 1. Medicul sau moaa care, n mod intenionat emit un certificat de natere fals, ori un certificat fals de stabilire a cauzei decesului, ori a unui certificat fals privind existena sau non-existena, n prezent sau n trecut, a unor boli, deficiene sau defecte sunt pasibili de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care certificatul este emis n vederea internrii unei persoane ntr-un spital de psihiatrie sau a reinerii acesteia acolo, se va dispune executarea unei pedepse cu nchisoare pn la apte ani i ase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 3. Pedepsele prevzute n paragrafele 1 i 2 sunt aplicabile i persoanei care n mod intenionat face uz de un certificat fals ca i cnd coninutul acestuia ar fi reflecta n mod real adevrul. [10-14-1993] Art.229 1. Persoana care ntocmete n mod fals sau falsific un certificat fals privind cauza decesului, existena sau non-existena, n prezent sau n trecut, a unor boli, deficiene sau defecte cu scopul de a induce n eroare autoritile sau o companie de asigurri este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n scopul descris n cadrul paragrafului, face uz de certificatul medical fals ori falsificat ca i cum acesta ar fi original sau nefalsificat. [7-7-1955] Art.230 1. Persoana care ntocmete n mod fals sau falsific un certificat de bun purtare, de calificare, care atest srcia, defecte sau alt circumstane, n scopul folosirii directe sau n vederea folosirii acestuia de ctre o alt persoan pentru a obine o angajare sau pentru a obine bunvoina ori o ofert de acordare de ajutor este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i n situaia n care o persoan, n scopul descris n cadrul paragrafului, face uz de unul dintre certificatele false ori falsificate ca i cum acestea ar fi originale sau nefalsificate. Art.231 1. Persoana care ntocmete n mod fals sau falsific un document de cltorie, sau care obine un astfel de document n baza furnizrii de informaii false, sau care nmneaz unei tere persoane un document de cltorie emis pe numele su sau a altei persoane dect aceasta n scopul folosirii de ctre tera persoan a

60

documentului ca i cnd ar fi fost emis pe numele su este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil persoanei care posed un document de cltorie despre care tie sau are motive ntemeiate s presupun c ar fi fals sau falsificat, sau care se folosete n mod intenionat de un document de cltorie ce nu a fost emis n numele su. [5-24-1989] Art.232 1. Persoana care, n mod intenionat ntocmete un fals sau falsific o legitimaie personal sau o carte portabil concepute pentru efectuarea de tranzacii bneti computerizate, n scopul obinerii de beneficii cu titlu personal sau pentru o alt persoan este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Aceeai pedeaps va fi impus i persoanei care utilizeaz n mod intenionat un specimen fals sau falsificat al unei astfel de legitimaii personale ca i cum ar fi original i nefalsificat. [12-21-1994] Art.233 Abrogat. [6-23-1925] Art.234 Persoana care deine asupra sa materiale sau obiecte despre care este contient c sunt destinate comiterii de infraciuni precum cele descrise n art.226, paragraful 1, alin.(2) - (5) este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [3-10-1984] Art.235 n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.225-229, poate fi dispus decderea din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] CAPITOLUL XIII COMITEREA DE INFRACIUNI GRAVE LA ADRESA STRII CIVILE Art.236 1. Persoana care, prin intermediul oricrei activiti, cauzeaz o stare de incertitudine referitoare la faptele ce in de originea unei anumite persoane, se face vinovat de tinuirea statutului civil i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. De asemenea, poate fi dispus decderea din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). 3. Punerea sub acuzare va fi fcut numai dup ce procedurile civile de revendicare sau de contestare a statutului au fost demarate i judectorul instanei civile a emis o decizie final. n orice caz, n situaiile n care se realizeaz progrese insuficiente n derularea aciunii civile din cauza neparticiprii prilor, punerea sub acuzare poate avea loc dup ce judectorul instanei civile a stabilit c exist probe documentare prima facie n conformitate cu prevederile art.209 din Partea nti a Codului Civil. [3-27-1986] Art.237 1. Pedeapsa cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) persoanei care, n mod intenionat intr n situaia unui mariaj bigam; (2) persoanei ce intr ntr-un mariaj, avnd cunotin de faptul c n felul acesta cealalt parte intr ntr-o situaie de mariaj bigam. 2. n situaia n care persoana care intr n mod intenionat ntr-un mariaj bigam ascunde celeilalte pri faptul c face deja parte dintr-un alt mariaj este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 3. De asemenea, poate fi dispus decderea din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.238

61

Persoana necstorit care se cstorete ascunznd n mod intenionat existena unor impedimente legale cu privire la aceasta este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra, n cazul n care mariajul a fost declarat nul pe baza impedimentului n discuie. CAPITOLUL XIV INFRACIUNI GRAVE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art.239 Pedeapsa cu nchisoare pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse pentru expunere indecen: (1) ntr-un spaiu destinat circulaiei publice; (2) ntr-un spaiu public, altul dect cel la care se face referire n alineatul anterior i care este deschis accesului publicului sub 16 ani; (3) ntr-un spaiu care nu este public, dar unde se afl prezent o persoan mpotriva dorinei creia se realizeaz actul de expunere indecent. [7-3-1985] Art.240 Pedeapsa cu nchisoare pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care furnizeaz, ofer sau arat unui minor, despre care tie sau are motive ntemeiate s presupun c este sub aisprezece ani, o imagine sau un obiect a crei expunere este considerat drept duntoare persoanelor sub aisprezece ani. [7-3-1985] Art.240b 1. Pedeapsa cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care rspndete, expune n mod public, confecioneaz, import, intermediaz, export sau deine n stoc o imagine sau un suport de informaii coninnd o imagine a unui act sexual n care este implicat o persoan ce n mod evident nu a atins vrsta de aisprezece ani. 2. O persoan ce deine o astfel de imagine n stoc nu va fi cercetat penal dac se stabilete c folosete o astfel de imagine n scopuri educaionale, tiinifice sau terapeutice. 3. Pedeapsa cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care, prin intermediul profesiei sau n mod obinuit comite una din infraciunile grave la care se face referire n paragraful 1. [11-13-1995] Art. 240bis Abrogat. [7-3-1985] Art. 2403 Abrogat. [7-3-1985] Art. 241 Abrogat. [5-6-1971] Art.242 Persoana care, printr-un act de violen sau un altfel de act, ori sub ameninare cu recurgerea la violen sau prin ameninarea cu recurgerea la alte metode convinge o persoan s participe la un act ce const n, sau include penetrare corporal sexual se face vinovat de viol i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991] Art.243 Persoana care induce participarea la un act ce const n, sau include penetrare corporal sexual a unei persoane despre care tie c se afl n stare de incontien sau care este incapabil fizic s opun rezisten ori care sufer ntr-o asemenea msur de o deficien mental sau o boal psihic nct este incapabil, sau insuficient de capabil s-i exprime voina referitor la actul n discuie sau s se opun participrii la acesta, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991]

62

Art.244 Persoana care ntreine un act ce const n, sau include penetrare corporal sexual cu o alt persoan sub doisprezece ani este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991] Art.245 1. Persoana care svrete acte indecente ce constau n, sau includ penetrare corporal sexual cu o alt persoan a crei vrst este cuprins ntre doisprezece ani mplinii i aisprezece ani nemplinii, n afara cstoriei, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Punerea sub acuzare va avea loc numai n urma depunerii unei plngeri, n afara cazurilor aflate sub incidena articolelor 248 i 249. 3. Pe lng reprezentantul legal n chestiuni civile, Consiliul de Protecie i ngrijire a Copilului este ndreptit s nainteze plngerea la care se face referire n cadrul art.65, paragraful 1. 4. Fr a ine cont de prevederile articolelor 64 66, persoana la adresa creia a fost comis infraciunea este ndreptit oricnd s nainteze o plngere cu privire la aceasta. n orice caz, termenul rezervat depunerii unei astfel de plngeri expir n ziua n care perioada de limitare la care se face referire n cadrul art.70 ia sfrit. [7-7-1994] Art.246 Persoana care, printr-un act de violen sau un altfel de act, ori sub ameninare cu recurgerea la violen sau prin ameninarea cu recurgerea la alte metode, convinge o alt persoan s ia parte sau s se supun unor acte indecente se face vinovat de atentat la pudoare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991] Art.247 1. Persoana care induce participarea la un act indecent a unei persoane despre care tie c se afl n stare de incontien sau care este incapabil fizic s opun rezisten ori care sufer ntr-o asemenea msur de o deficien mental sau o boal psihic nct este incapabil, sau insuficient de capabil s-i exprime voina referitor la actul n discuie sau s se opun participrii la acesta, sau care svrete acte indecente mpreun cu o persoan sub aisprezece ani, n afara cazului n care este cstorit cu aceasta, sau prin intermediul creia o persoan sub aisprezece ani este ademenit s ia parte sau s se supun svririi unui asemenea act cu o ter persoan cu care aceasta nu se afl n relaii maritale este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n cazul n care persoana descris n paragraful 1 a mplinit vrsta de doisprezece ani, ns nu i pe cea de aisprezece ani, punerea sub acuzare va fi fcut numai n baza unei plngeri, cu excepia cazurilor ce intr sub incidena art.248 i 249. 3. Sunt aplicabile prevederile art.245, paragrafele 3 i 4. [10-9-1991] Art.248 1. n situaia n care, n urma comiterii oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art. 243 i 245-247, rezult vtmri corporale grave, va fi dispus executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care, n urma comiterii oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art.242-247, survine decesul victimei, se va dispune executarea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.248bis Abrogat [4-8-1971] Art.2483 1. Persoana care, n mod intenionat i n urma primirii de recompense sau de promisiuni bneti sau de promisiuni de recompensare prin bunuri, i abuznd de autoritatea ce decurge de pe urma unei relaii existente ori prin denaturare, intermediaz participarea unui minor la un act indecent la adresa sa ori comiterea unui act indecent de ctre acesta, i despre care persoana n cauz tie sau are motive ntemeiate s presupun c este minor, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Sunt aplicabile prevederile art.245, paragrafele 2, 3 i 4.

63

[10-9-1991] Art.249 1. Persoana ce comite acte indecente cu un minor, acesta fiindu-i fiu/-iic, fiu/-iic adoptiv/-, sau care se afl sub tutela sa, ori cu un servitor minor, un minor care-i este subordonat sau care se afl n grija, instruirea sau supravegherea sa este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Pedeapsa prevzut n paragraful 1 este aplicabil i n urmtoarele situaii: (1) n situaia n care un funcionar public comite acte indecente cu o persoan aflat sub autoritatea sa, ori care este ncredinat sau lsat sub supravegherea sa; (2) n situaia n care un director, medic, profesor, funcionar public, supraveghetor sau angajat al unei nchisori, al unui azil sau case de corecie, al unei instituii de stat pentru protecia copilului, orfelinat, spital, al unei instituii caritabile comite acte indecente cu o persoan aflat n grija acestor instituii. (3) n situaia n care o persoan angajat n sectorul de sntate sau de asisten social comite acte indecente cu o persoan care, n calitate de pacient sau de client, i s-a ncredinat acestuia n vederea obinerii de ngrijiri sau asisten. [10-9-1991] Art.250 1. (1) Persoana prin intermediul creia are loc comiterea de acte indecente de ctre o ter persoan cu fiul/-iica minor/- a persoanei n discuie, cu fiul/-iica adoptiv/- sau vitreg/-, cu o persoan minor aflat sub tutela sa, ori cu un servitor minor, un minor care-i este subordonat sau care se afl n grija, instruirea sau supravegherea sa, sau care determin n mod intenionat comiterea de acte indecente de ctre acesta sau le iniiaz este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra; (2) Cu excepia cazurilor la care se face referire n paragraful (1), persoana prin intermediul creia are loc comiterea de acte indecente cu o ter persoan de ctre o persoan minor, referitor la care persoana n discuie are cunotin sau are motive ntemeiate s presupun c ar fi minor, ori care determin n mod intenionat comiterea de acte indecente de ctre acesta sau le iniiaz este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care infractorul comite n mod regulat infraciunea, termenul de executare a pedepsei poate fi mrit cu o treime. [12-9-1993] Art.250bis Persoana care iniiaz sau determin n mod intenionat, prin natura profesiei sale ori n mod regulat, comiterea de acte indecente de ctre alte persoane cu tere persoane este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. [5-13-1927] Art.2503 1. Persoana care se face vinovat de trafic de persoane este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care: (1) persoana n cauz, prin intermediul unui act de violen sau printr-o alt modalitate sau sub ameninarea cu recurgerea la violen ori sub ameninarea cu recurgerea la alte acte, ori abuznd de autoritatea pe care i-o confer relaia existent sau prin denaturarea acestei relaii determin o alt persoan s se prostitueze sau recurge la orice aciune ntr-unul din contextele prezentate mai sus avnd cunotin ori avnd motive ntemeiate de a presupune c aceste aciuni sunt de natur a determina acea persoan s se prostitueze; (2) persoana recruteaz, ia cu sine sau rpete o alt persoan, n scopul determinrii acesteia s se prostitueze ntr-o alt ar; (3) persoana determin o alt persoan minor s se prostitueze sau ntreprinde orice fel de aciune la adresa unei persoane minore avnd cunotin ori avnd motive ntemeiate de a presupune c aceste aciuni sunt de natur a determina persoana minor s se prostitueze; 2. Persoana care se face vinovat de trafic de persoane este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care: (1) persoana n cauz comite infraciunea n complicitate cu una sau mai multe persoane; (2) persoana n cauz comite infraciunea la adresa unei persoane sub aisprezece ani;

64

(3) ca o consecin a recurgerii la un act de violen ori a comiterii unui act de genul celor descrise n paragraful 1 survin vtmri corporale grave. 3. Dou sau mai multe persoane care svresc n complicitate infraciunea de trafic de persoane n condiiile prevzute n cadrul paragrafului 2, alin.(2) sau (3) sunt pasibile de executarea pedepsei cu zece ani de nchisoare sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art.251 1. n situaiile n care se decide condamnarea pentru comiterea oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art.242-247 i 248-250, poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). 2. n situaia n care infractorul a comis oricare din infraciunile la care se face referire n cadrul art. 248-250 prin natura profesiei sale, acestuia i poate fi retras dreptul de a mai profesa. [3-27-1986] Art.251bis Abrogat. [5/1/1981] Art.252 1. Executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse : (1) persoanei prin intermediul creia se pun n vnzare sau se administreaz buturi alcoolice unei alte persoane aflat ntr-un stadiu avansat de ebrietate; (2) persoanei prin intermediul creia un minor sub aisprezece ani este adus n starea de ebrietate; (3) persoanei prin intermediul creia o alt persoan este determinat, n urma unui act violent sau sub ameninarea cu recurgerea la violen, s consume buturi alcoolice. 2. n situaia n care, n urma comiterii infraciunii se cauzeaz vtmri corporale grave, infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 3. n situaia n care, n urma comiterii infraciunii survine decesul victimei, infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 4. n situaia n care infractorul a comis infraciunea grav n discuie prin natura profesiei sale, acestuia i poate fi retras dreptul de a mai profesa. Art.253 1. Persoana prin intermediul creia este ncredinat sau supus controlului unei tere persoane un minor sub doisprezece ani, asupra cruia persoana n discuie i exercit autoritatea conform legii, avnd cunotin c persoana minor urmeaz a fi folosit n scopul comiterii de acte de ceretorie, spectacole artistice primejdioase sau care urmeaz a fi supus unor munci ce sunt primejdioase ori nocive pentru sntatea sa este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.254 Abrogat [9-24-1992] Art.254bis Abrogat [12-10-1964] CAPITOLUL XV ABANDONAREA PERSOANELOR AFLATE N SUFERIN Art.255 Persoana care, n mod intenionat aduce ntr-o stare de neajutorare sau menine ntr-o astfel de stare o fa de care are obligaia, conform legii sau a unui contract, de a o sprijini, ngriji sau ntreine este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.256 Persoana care prsete un copil aflat sub vrsta de apte ani i care, prin aceasta devine orfan, ori care abandoneaz un astfel de copil cu scopul de a-l prsi este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la apte ani i ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.

65

Art.257 1. n situaia n care comiterea oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art.255 i 256 se soldeaz cu vtmri corporale grave, persoana care se face vinovat de comiterea acestora este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la apte ani i ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care comiterea oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art.255 i 256 se soldeaz cu decesul victimei, infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.258 n situaia n care, n urma comiterii uneia din infraciunile descrise n cadrul art. 256, se constat c infractorul este mama sau tatl copilului, termenele de executare a pedepsei cu nchisoare la care se face referire n cadrul articolelor 256 i 257 pot fi mrite cu o treime. Art.259 n situaia n care o mam, sub imperiul fricii de a fi descoperit faptul c a dat natere unui copil, i prsete copilul - devenind prin aceasta orfan, sau l abandoneaz n scopul prsirii, termenele maxime de executare a pedepsei cu nchisoare prevzute n cadrul art. 256 i 257 pot fi reduse la jumtate, iar amenda menionat n cadrul art.257 poate fi redus la impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.260 n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile la care s eface referire n cadrul art.255-259, poate fi decis decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(4). CAPITOLUL XVI CALOMNIA Art.261 1. Persoana care, n mod intenionat atenteaz la onoarea sau reputaia unei alte persoane, pretinznd c aceasta din urm ar fi comis un anume act, i cu intenia evident de a face cunoscut acest lucru n mod public, se face vinovat de calomniere i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 2. n situaia n care un astfel de act este svrit prin intermediul unui material scris sau a unei imagini ce este rspndit, afiat sau artat n mod public, sau prin intermediul unui material scris al crui coninut este publicat, infractorul se face vinovat de defimare public unei persoane i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 3. Situaiile n care infractorul acioneaz n aprarea sa ori, cu bun credin, consider c presupunerile sale sunt n conformitate cu adevrul sau c se impune aducerea acestora la lumin n favoarea interesului public, nu vor fi considerate acte de calomniere sau defimare public. [3-25-1978] Art.262 1. Persoana care se face vinovat de calomniere sau defimare n mod public i are cunotin de faptul c afirmaiile sale nu sunt conforme adevrului se face vinovat de calomniere deosebit de grav i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin. (1) i (2). [3-25-1978] Art.263-264 Abrogate. [3-25-1978] Art.265 1. n situaia n care persoana calomniat este gsit vinovat printr-o decizie judectoreasc final de comiterea actului cu referire la care a fost svrit calomnierea, se va hotr anularea sentinei de condamnare pentru svrirea infraciunii de calomniere deosebit de grav. 2. n situaia n care persoana calomniat este gsit nevinovat printr-o decizie judectoreasc final de comiterea actului cu referire la care a fost svrit calomnierea, decizia final urmeaz a servi drept prob n stabilirea neveridicitii afirmaiilor calomniatoare. 3. n situaia n care au fost declanate procedurile penale de cercetare a persoanei calomniate cu privire la veridicitatea afirmaiilor calomniatoare, punerea sub acuzare pentru comiterea infraciunii de calomniere

66

deosebit de grav va fi suspendat pn la emiterea unei hotrri finale privind veridicitatea afirmaiilor calomniatoare. Art.266 1. Orice act svrit n mod intenionat n public, fie pe cale oral, n scris sau prin intermediul unei imagini, ori adresat n mod verbal unei persoane n prezena acesteia, ori printr-o alt modalitate, ori svrit prin expedierea sau nmnarea unui nscris sau unei imagini i care nu poate fi caracterizat drept calomniere sau defimare public, constituie calomniere uoar i va fi pedepsit cu nchisoare pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. Svrirea unor fapte cu intenia de a exprima o opinie n favoarea interesului public i care nu au drept scop agravarea unei ofense n nici un alt mod dect cel survenit prin simpla aprare a interesului public nu va fi calificat drept calomniere uoar. [3-10-1984] Art.267 Pedepsele descrise n cadrul articolelor anterioare ale acestui Capitol pot fi majorate cu o treime, n situaiile n care calomnierea este fcut la adresa: (1) autoritilor publice, organelor publice sau instituiilor publice (2) unui funcionar public n timpul sau n legtur cu exercitarea de ctre acesta a ndatoririlor sale; (3) efului statului sau a unui membru al guvernului unui stat prieten. [3-10-1984] Art.268 1. Persoana care n mod intenionat nainteaz o plngere fals sau aduce acuzaii false unor autoriti sau procedeaz n acest fel la adresa unei persoane particulare i, prin aceasta, aduce atingere onoarei sau reputaiei acelei persoane, se face vinovat de formularea de acuzaii degradante i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin. (1) i (2). [3-10-1984] Art.269 Orice act de calomniere ce urmeaz a fi pedepsit n conformitate cu prevederile prezentului capitol va fi pus sub acuzare numai n urma naintrii unei cereri de ctre persoana la adresa creia a fost comis infraciunea, cu excepia cazurilor la care se face referire n alineatul de nceput al art.267 i n alin.(1) i (2) din cadrul aceluiai articol. [25-3-1978] Art.270 1. Persoana care, cu privire la o persoan decedat, comite un act ce constituie defimare public sau calomniere la adresa celei din urm ntr-un moment n care aceasta era nc n via este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. Aceast infraciune grav urmeaz a fi pus sub acuzare numai n urma unei plngeri naintate de ctre oricare dintre rudele de snge ale persoanei decedate, ori de ctre o rud de prim rang sau de rangul al doilea, de gradul unu sau de gradul doi, ori de ctre partenerul marital al persoanei decedate. Art.271 1. Persoana care rspndete, afieaz sau arat n mod public, sau care deine n stoc n vederea rspndirii , afirii sau artrii n mod public, materiale scrise sau imagini ale cror coninut constituie calomnie sau defimare public cu privire la o persoan decedat, i n situaia n care are cunotin sau are motive ntemeiate de a presupune c coninutul materialelor scrise sau ale imaginilor au o astfel de natur calomniatoare este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i persoanei care, avnd cunotin sau avnd motive ntemeiate de a presupune caracterul calomniator a genului de materiale la care se face referire n cadrul paragrafului face cunoscut n mod public coninutul acestora. 3. n situaia n care infractorul comite oricare din infraciunile la care se face referire n cadrul acestui articol prin natura profesiei sale i n situaia n care, la momentul comiterii infraciunii au trecut mai puin de doi ani de la emiterea unei decizii judectoreti finale de condamnare comiterea de ctre acesta a unei infraciuni similare, instana poate decide decderea sa din drepturile practicrii profesiei n cauz.

67

4. Infraciunile vor fi urmrite n instan numai ca urmare a unei plngeri naintate de ctre oricare dintre persoanele la care se face referire n cadrul art.269 i 270, paragraful 2, cu excepia cazurilor descrise n alineatul de nceput al art.267 i n alineatele (1) i (2) ale aceluiai articol. [3-10-1984] CAPITOLUL XVII PSTRAREA CONFIDENIALITII Art.272 1. Persoana prin intermediul creia se deconspir n mod intenionat o informaie cu privire la respectarea confidenialitii creia are cunotin sau are motive ntemeiate de a presupune c nu poate fi deconspirat, prin natura serviciului n care este angajat, a profesiei sale sau a unei cerine legale, ori a unei foste profesii sau a unui fost angajament n cadrul unui serviciu este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [6-30-1967] 2. n cazul n care infraciunea grav este comis la adresa unei persoane particulare, aceasta va fi pus sub acuzare numai n baza unei cereri naintate de ctre aceasta din urm. Art.273 1. Persoana care, n mod intenionat: (1) dezvluie informaii specifice cu privire la o companie comercial, industrial sau de prestare de servicii n cadrul creia este sau a fost angajat, i la meninerea confidenialitii crora a consimit, sau care (2) dezvluie, ori folosete n scopul obinerii de avantaje bneti, date ce au fost obinute prin svrirea unei infraciuni penale dintr-un dispozitiv sau sistem computerizat al unei companii comerciale, industriale sau de prestare de servicii i care se refer la activitatea unei astfel de companii, i n situaia n care datele la care se face referire nu erau cunoscute public la momentul dezvluirii sau a utilizrii lor, i n situaia n care dezvluirea sau utilizarea lor poate cauza inconveniente de orice fel este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Persoana care, cu bun tiin a presupus c dezvluirea acestor informaii favorizeaz interesul public nu este pasibil de executarea vreunei pedepse. 3. Punerea sub acuzare va fi fcut numai n baza unei plngeri naintate de ctre administraia companiei. [12-23-1992]

CAPITOLUL XVIII NCLCRI GRAVE ALE LIBERTILOR PERSONALE Art.274 Persoana care se implic n traficul de sclavi, n nume propriul sau n numele altcuiva, sau care particip n mod intenionat la acesta, n mod direct sau indirect este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.275 1. Persoana care accept sau ndeplinete funcia de comandant de nav maritim avnd cunotin c aceasta urmeaz a servi sau servete traficului de sclavi este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care, n urma transportului de sclavi survine moartea unuia sau mai multor sclavi, comandantul navei este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.276 Persoana care intr n serviciul echipajului de bord al unei nave maritime avnd cunotin c aceasta urmeaz a servi sau servete traficului de sclavi, sau care-i continu n mod voluntar serviciul pe o astfel de

68

nav, dup ce afl n ce scop este aceasta utilizat, este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.277 Persoana care, n nume propriu sau ca reprezentant al altei persoane, n mod direct sau indirect ia parte la procedurile de nchiriere, concesionare sau asigurare a unei nave maritime sau ambarcaiuni, avnd cunotin de faptul c aceasta este destinat traficului cu sclavi avnd cunotin c aceasta urmeaz a servi traficului de sclavi este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.278 Persoana care transport cu sine o alt persoan n afara granielor Regatului i n cadrul perimetrului european, n scopul predrii acestuia unei alte persoane sau n scopul abandonrii sale ntr-o stare de neajutorare se face vinovat de rpire de persoane i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.279 1. Persoana care, n mod deliberat ndeprteaz un minor din custodia persoanei sau persoanelor care-i exercit autoritatea conferit prin lege asupra acestuia, ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege n acest scop, este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care, n svrirea infraciunii de mai sus face uz de nelciune, un act de violen sau recurge la ameninarea cu violena, ori n cazurile n care persoana minor nu a mplinit doisprezece ani. Art.280 1. Persoana care ascunde n mod deliberat, sustrage investigrii de ctre organele judiciare sau de poliie o persoan minor ce a fost ndeprtat din custodia unei persoane sau a persoanelor care-i exercit autoritatea conferit prin lege asupra acestuia, ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege n acest scop, este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra sau, n situaia n care persoana minor nu a mplinit vrsta de doisprezece ani, este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Prevederile anterioare nu vor fi aplicatei persoanei care: a. aduce la cunotin Consiliului de Protecie i ngrijire a Copilului date referitoare la locul i starea n care acesta se afl; sau b. beneficiaz de suport financiar n conformitate cu prevederile Actului de Asistare a Tinerilor (Wet op de jeugdhulpverlening) i acioneaz n conformitate cu prevederile art.25 i 26 din acest Act; sau c. acioneaz n vederea acordrii n cunotin de cauz de ajutor persoanei minore. 3. Acordarea de ajutor n cunotin de cauz unui minor include comunicarea prompt a faptului c este acordat asisten i dezvluirea imediat a identitii persoanei ce acord astfel de asisten, precum i a domiciliului acesteia sau a adresei locului de munc ctre persoana ce-i exercit autoritatea legal asupra minorului. [12-6-1995] Art.281 1. (1) Persoana care ia cu sine o persoan minor de sex feminin mpotriva voinei prinilor sau persoanelor n grija crora aceasta se afl, dar cu consimmntul acesteia, cu scopul lurii n posesiune, printr-un act de cstorie sau n afara acesteia, se face vinovat de rpire i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. (2) Persoana care ia cu sine o alt persoan de sex feminin, fcnd uz de nelciune, un act de violen sau sub ameninarea cu violena, n scopul lurii n posesiune a acesteia, printr-un act de cstorie sau n afara acesteia se face vinovat de rpire i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Punerea sub acuzare a unor astfel de infraciuni va fi fcut numai n urma naintrii unei plngeri n

2. acest sens. 3. Plngerea urmeaz a fi naintat : a. de ctre persoana de sex feminin, sau de ctre persoana al crei consimmnt este cerut de ctre aceasta n vederea lurii n cstorie, n situaia n care aceasta era minor la momentul rpirii;

69

de ctre persoana de sex feminin, ori de ctre soul acesteia, n situaia n care aceasta a atins vrsta majoratului n momentul rpirii. 4. n situaia n care rpitorul s-a cstorit cu persoana de sex feminin rpit, condamnarea acestuia va fi fcut numai dup ce mariajul a fost declarat nul. Art.282 1. Persoana care, n mod deliberat i ilegal priveaz sau continu s priveze o alt persoan de libertate este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu vtmri corporale grave, infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 3. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu decesul victimei, infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 4. Pedepsele de mai sus vor fi aplicate i persoanei care, n mod deliberat pune la dispoziia infractorului spaiul n care privarea de libertate urmeaz a avea loc. [1-27-1994] Art.282a 1. Persoana care, n mod deliberat i ilegal priveaz sau continu s priveze o alt persoan de libertate n scopul convingerii acesteia s acioneze ntr-un anume fel sau n scopul prevenirii unei aciuni a acesteia, se face vinovat de luare de ostatici i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu decesul victimei, infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pe via, sau pn la douzeci de ani, sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 3. Sunt aplicabile prevederile art.282, paragraful 4. [5-19-1988] Art.283 1. Persoana care, din neglijen sau neatenie, se face responsabil de svrirea sau continuarea strii de privare de libertate a unei alte persoane este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu vtmri corporale grave aduse victimei, infractorul la care se face referire n paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 3. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu decesul victimei, infractorul la care se face referire n paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la un an, sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art.284 1. Executarea unei pedepse cu nchisoare pn la nou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care, fcnd uz de violen sau prin svrirea unui act, ori sub ameninare cu recurgerea la violen sau sub ameninarea cu recurgerea la alte msuri, n mod direct sau prin intermediari, determin n mod ilegal o persoan s acioneze ntr-un anumit mod sau s se abin de la a aciona n vreun fel, ori s se supun svririi anumitor acte; (2) persoanei care, sub ameninarea cu calomnierea sau defimarea n mod public, determin o alt persoan s acioneze ntr-un anumit mod sau s se abin de la aciona n vreun fel. 2. n cazurile descrise n paragraful (2) urmrirea n justiie a infraciunii grave comise va avea loc numai n urma naintrii unei plngeri de ctre persoana mpotriva creia a fost comis infraciunea respectiv. Art.284a Persoana care, sub ameninarea cu recurgerea la furt sau prin antaj la adresa unei alte persoane sau a unei tere pri, i n condiiile n care ameninarea sau antajul se refer la un material fisionabil de genul celor prevzute n cadrul art.1, paragraful 1 (b) din Actul privind Energia Nuclear (Kernenergiewet), convinge acea persoan s acioneze ntr-un anume fel, ori s se abin de la a aciona n vreun fel, ori o determin s se supun unui act de orice natur este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la un an i ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [12-17-1987]

b.

70

Art.285 1. Ameninarea cu recurgerea la violen public svrit n grup la adresa unei persoane sau a unei proprieti, ameninarea cu recurgerea la violen la adresa unei persoan protejate printr-o nelegere internaional, sau la adresa proprietii acesteia, ori ameninarea cu comiterea oricrei infraciuni grave prin care se pune n pericol sigurana general a unei persoane sau proprieti, cu comiterea unui viol, a unui act indecent de agresiune, a oricreia dintre infraciunile grave la adresa vieii unei persoane se pedepsesc prin executarea unui termen de nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care o astfel de ameninare este fcut n scris i stabilind anumite condiii, se impune executarea unui termen de nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [15-19-1988] Art.285a Persoana care, n mod deliberat, prin gesturi sau n mod verbal, n scris sau prin intermediul unei imagini, se adreseaz unei persoane de o manier menit s afecteze libertatea acelei persoane de a face o declaraie n spiritul adevrului i n mod contient n faa unui judector sau a unui funcionar public, i n situaia n care persoana n cauz tie sau are motive ntemeiate pentru a bnui c persoana creia i se adreseaz urmeaz s fac o astfel de declaraie, este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la patru ani, sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [11-11-1993] Art.286 n urma condamnrii pentru comiterea uneia dintre infraciunile descrise n cadrul art.274-282 i 285, paragraful 2, poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] CAPITOLUL XIX INFRACIUNI GRAVE LA ADRESA VIEII OMENETI Art.287 Persoana care , n mod deliberat ia viaa unei alte persoane se face vinovat de omor i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la cincisprezece ani, sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.288 Omorul nsoit, urmat sau precedat de comiterea unei infraciuni, i comis n vederea pregtirii, facilitrii sau svririi infraciunii, sau, n cazul n care infractorul este surprins n flagrant delict, pentru a nltura pericolul descoperirii sale ori pentru a-i asigura posesia bunurilor astfel obinute n mod ilegal pentru sine sau pentru ali participani la comiterea infraciunii va fi pedepsit prin executarea pedepsei cu nchisoare pe via, ori prin executarea unui termen de nchisoare pn la douzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.289 Persoana care, n mod deliberat i cu premeditare ia viaa unei alte persoane se face vinovat de crim cu premeditare i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pe via, sau a unui termen de nchisoare pn la douzeci de ani, sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.290 O mam care, sub imboldul fricii de a fi descoperit faptul c a dat natere unui copil, ia n mod deliberat viaa copilului la natere sau imediat dup aceea, se face vinovat de pruncucidere (infanticid) i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani, sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.291 O mam care, conform unui plan de ducere la ndeplinire a unei decizii luate sub influena fricii de a fi descoperit faptul c urmeaz, n mod iminent, s dea natere unui copil, ia n mod deliberat viaa copilului la natere sau imediat dup aceea, se face vinovat de pruncucidere (infanticid) i este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani, sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.292 Infraciunile grave descrise n cadrul art.290 i 291 constituie crim sau omor ce urmeaz a fi tratat n mod diferit de cele ale persoanelor complice la svrirea faptei.

71

Art.293 Persoana care ia viaa unei alte persoane la cererea expres i formulat cu toat seriozitatea de ctre aceasta este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.294 Persoana care, n mod deliberat incit o alt persoan la comiterea unui act de sinucidere, ori care asist o alt persoan n comiterea de suicid, ori i procur acesteia mijloacele necesare ducerii la ndeplinire a suicidului este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care suicidul are loc. Art.295 n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea unei crime, a unui omor sau a oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art.293 i 296, poate fi dispus decderea acesteia din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [7-7-1993] CAPITOLUL XIXa NTRERUPEREA SARCINII Art.296 1. Persoana care supune o persoan de sex feminin unui tratament, cu toate c are cunotin de sau are motive ntemeiate de a presupune faptul c, prin aceasta se poate determina ntreruperea sarcinii este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare pn la patru ani i ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care, n urma comiterii infraciunii survine moartea persoanei de sex feminin creia i este administrat tratamentul n cauz, se impune executarea unei pedepse cu nchisoare pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 3. n situaia n care actul a fost svrit fr consimmntul femeii, se impune executarea unei pedepse cu nchisoare pn la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 4. n situaia n care actul a fost svrit fr consimmntul femeii, i n urma svririi cruia survine decesul acesteia, se impune executarea unei pedepse cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 5. Actul la care se face referire n paragraful 1 nu este pedepsibil n situaia n care tratamentul a fost administrat de ctre un medic n cadrul unei clinici sau a unui spital n care acordarea unui astfel de tratament este legal, n conformitate cu prevederile Actului privind ntreruperea Sarcinii (Wet afbreking ywangerschap). [2-11-1988] Art.297-299 Abrogate. [5-1-1981] CAPITOLUL XX AGRESIUNEA FIZIC Art.300 1. Agresiunea fizic se pedepsete cu nchisoare de pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu vtmri corporale grave, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 3. n situaia n care, n urma svririi infraciunii survine moartea victimei, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 4. Prejudicierea n mod deliberat a sntii unei persoane este echivalent comiterii unei agresiuni fizice. 5. Tentativa de comitere a unei agresiuni fizice nu se pedepsete. Art.301 1. Svrirea premeditat a unei agresiuni fizice se pedepsete prin executarea unui termen de nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu vtmri corporale grave, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 3. n situaia n care, n urma svririi infraciunii survine moartea victimei, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.

72

Art.302 1. Persoana care, n mod intenionat, cauzeaz vtmri corporale grave unei alte persoane se face vinovat de comiterea unei agresiuni fizice deosebit de grave i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care, n urma svririi infraciunii survine moartea victimei, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la zece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.303 1. Comiterea cu premeditare a unei agresiuni fizice se pedepsete prin executarea unui termen de nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care, n urma svririi infraciunii survine moartea victimei, infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.304 Termenele de impunere a pedepsei cu nchisoare prevzute n cadrul art.300 303 pot fi mrite cu o treime n urmtoarele situaii: (1) n situaia n care infractorul comite infraciunea grav n discuie la adresa mamei sale, a tatlui su legitim, a partenerului marital sau a copilului su; (2) n situaia n care infraciunea n discuie este comis la adresa unui funcionar public, n timpul desfurrii de ctre acesta sau n legtur cu ndeplinirea de ctre acesta a ndatoririlor sale legale; (3) n situaia n care infraciunea n discuie este svrit prin utilizarea unor substane ce sunt duntoare sntii sau vieii unei persoane. Art.305 n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea uneia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul art.301 i 302, poate fi dispus decderea acesteia din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.306 Persoanele care iau parte n mod deliberat la un atac sau o ncierare ce implic participarea mai multor indivizi sun pasibile, fr ca aceasta s aduc atingere responsabilitatea individual ce revine fiecruia n parte pentru comiterea de infraciuni individuale, de impunerea urmtoarelor pedepse: (1) pedeapsa cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care svrirea infraciunii se soldeaz cu vtmri corporale grave; (2) pedeapsa cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii survine decesul unei persoane. CAPITOLUL XXI CAUZAREA DE VTMRI CORPORALE SAU A DECESULUI CA URMARE A UNOR ACTE DE NEGLIJEN SAU NEATENIE Art.307 Persoana care, din neglijen sau din neatenie se face responsabil de moartea unei alte persoane este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la nou luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.308 Persoana care, din neglijen sau din neatenie se face responsabil de vtmarea corporal grav a unei alte persoane, sau de comiterea infraciunii de vtmare corporal de natur s determine mbolnvirea temporar a unei alte persoane sau incapacitatea temporar a acesteia de a-i ndeplini obligaiile de servici ori ndatoririle profesionale este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pe o perioad de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.309 n situaia n care o persoan comite n calitate oficial sau profesional oricare dintre infraciunile descrise n cadrul acestui Capitol, judectorul poate decide majorarea perioadei de detenie cu o treime, poate hotr decderea infractorului din drepturile practicrii profesiei sau angajamentului prin intermediul crora a fost comis infraciunea, i poate dispune publicarea sentinei.

73

CAPITOLUL XXII FURTUL I TLHRIA Art.310 Persoana ce ia cu sine orice bun sau proprietate aparinnd n ntregime sau n parte unei alte persoane, n scopul intrrii n mod nelegitim n posesia acesteia, se face vinovat de furt i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.311 1. Comiterea urmtoarelor infraciuni este pasibil de executarea unei pedepse cu nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra: (1) furtul de vite de pe cmp; (2) furtul comis n situaii de incendiu, explozii, inundaii, naufragiu, euarea unei nave, accident feroviar, revolte, rebeliuni sau n situaie de rzboi; (3) furtul comis pe timp de noapte ntr-o locuin sau n perimetrul arondat acesteia de ctre o persoan ce rmne n incinta locuinei fr tiina sau mpotriva voinei persoanei autorizate; (4) furtul comis n complicitate cu una sau mai multe persoane; (5) furtul comis prin intermediul ptrunderii prin efracie a infractorului la locul faptei, prin spargerea lactelor sau a yalelor, prin crare, prin utilizarea de chei false, de ordine false sau de uniforme false, ori n oricare alte situaii n care intr n mod direct n posesia bunului sau a proprietii n discuie prin utilizarea mijloacelor de mai sus. 2. n situaia n care furtul svrit n modul descris n alin. (3) este nsoit de circumstanele prevzute de ctre alin.(4) i (5), va fi impus executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani i plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.312 1. Furtul precedat, nsoit sau urmat de un act de violen sau de ameninarea unei alte persoane cu recurgerea la violen n scopul pregtirii sau a facilitrii ducerii sale la ndeplinire, sau, n cazul n care infractorul acioneaz de o astfel de manier deoarece este surprins n flagrant delict i are intenia de a prsi locul faptei sau ncearc s faciliteze prsirea locului faptei de ctre complicii si n comiterea infraciunii, ori n situaia n care infractorul recurge la unul din actele amintite mai sus cu scopul de a se asigura de posesia bunului furat, se pedepsete cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedepsirea cu un termen de nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) n situaiile n care infraciunea este comis pe timp de noapte ntr-o locuin sau n perimetrul arondat acesteia; pe un drum public; ntr-un tren ce se afl n micare; (2) n situaia n care infraciunea este comis n complicitate cu una sau mai multe persoane; (3) n situaia n care infractorul are acces la locul faptei prin intermediul ptrunderii prin efracie a infractorului la locul faptei, prin spargerea lactelor sau a yalelor, prin crare, prin utilizarea de chei false, de ordine false sau de uniforme false; (4) n situaia n care comiterea infraciunii se soldeaz cu vtmri corporale grave. 3. Pedepsirea cu un termen de nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse n situaia n care, n urma comiterii infraciunii survine decesul unei persoane. Art.313 n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea infraciunii de furt, poate fi dispus decderea acesteia din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.314 1. Persoana care, fr a recurge la violen sau la ameninri cu acte de violen nltur pmnt, noroi, argil, turb brut, nisip, pietri, moloz, ngrmnt natural, gazon, iarb, buruieni, arbuti, alge, stuf, rogoz, muchi de copaci, buteni sau ramuri uscate netransportate i neprocesate, fructe sau frunze neculese ori fructe sau frunze czute din copaci, iarb de pe cmp, cpie de fn sau stive de fructe rmase pe cmp n urma recoltei, aparinnd n parte sau n totalitate unei alte persoane, n scopul intrrii n posesia acestora n mod ilegitim, se face vinovat de deposedare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. 2. O persoan este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua n situaia n care, la momentul comiterii aciunii au trecut mai puin de doi ani de la o decizie judectoreasc final anterioar de condamnare a sa pentru comiterea unei infraciuni similare. [1-15-1886]

74

Art.315 1. Pedepsirea cu un termen de nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) n situaia n care, n comiterea infraciunii de deposedare sunt utilizate ambarcaiuni, vehicule, traciune animal sau animale de povar; (2) n situaia n care infraciunea de deposedare este comis ntr-una din circumstanele la care se face referire n cadrul art.311, paragraful 1, alin.(2) (5). 2. n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea infraciunii de deposedare, poate fi dispus decderea acesteia din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] Art.316 1. n situaiile n care iniiatorul sau unul dintre complicii la svrirea uneia dintre infraciunile descrise n cadrul acestui articol este partenerul marital al victimei, i n situaia n care partenerul marital nu este tratat n mod separat, potrivit legii, referitor la deinerea de bunuri n comun, apartenena la consiliul de administraie a unei proprieti comune sau ntemeierea n comun a averii, punerea sub acuzare a acestuia nu este posibil. 2. n situaia n care partenerul marital este tratat n mod separat, potrivit legii, referitor la deinerea de bunuri n comun, apartenena la consiliul de administraie a unei proprieti comune sau ntemeierea n comun a averii, sau n situaia unei rude de snge sau de prim rang, ori de gradul unu sau doi din rangul al doilea, punerea sub acuzare a acestora, acolo unde este cazul, va fi fcut numai n baza unei plngeri naintate mpotriva acestora de ctre persoana la adresa creia a fost comis infraciunea. 3. n situaiile n care sunt aplicabile prevederile paragrafului anterior, termenul la care se face referire n cadrul art.66 va ncepe din ziua urmtoare celei n care identitatea persoanei suspecte de comiterea infraciunii a fost adus la cunotina persoanei ndreptite s nainteze plngere. [2-27-1985] CAPITOLUL XXIII EXTORCAREA I ANTAJUL Art.317 1. Persoana care, n scopul obinerii unui ctig ilegal pentru sine sau pentru altcineva, fcnd uz de violen sau sub ameninarea cu recurgerea la violen determin o persoan s predea orice bunuri sau proprietate, aparinnd n ntregime sau n parte acelei persoane sau unei tere persoane, sau s-i creeze obligaia unei datorii sau s renune la anumite revendicri, sau s furnizeze informaii cu valoare financiar pe piaa comercial se face vinovat de extorcare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa prevzut n paragraful 1 este aplicabil i persoanei care comite infraciunea de extorcare printr-una din modalitile descrise n paragraful 1 i sub ameninarea de a terge, a distruge sau a aduce n situaia de a nu mai putea fi utilizate datele stocate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. 3. Prevederile art.312, paragrafele 2 i 3 sunt aplicabile n situaia comiterii acestei infraciuni. [12-23-1992] Art.318 1. Persoana care, n scopul obinerii unui ctig ilegal pentru sine sau pentru altcineva, sub ameninarea cu calomnierea, defimarea n mod public sau dezvluirea unei informaii confideniale determin o persoan s predea orice bunuri sau proprietate, aparinnd n ntregime sau n parte acelei persoane sau unei tere persoane, sau s-i creeze obligaia unei datorii sau s renune la anumite revendicri, sau s furnizeze informaii cu valoare financiar pe piaa comercial se face vinovat de antaj i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Comiterea acestei infraciuni va fi pus sub acuzare numai n baza unei plngeri naintate de ctre persoana mpotriva creia a fost svrit infraciunea. [12-23-1992] Art.319 Prevederile art.316 vor fi aplicate i n cazul comiterii infraciunilor la care se face referire n cadrul prezentului Capitol. Art.320

75

n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n acest Capitol, poate fi dispus decderea acesteia din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] CAPITOLUL XXIV FRAUDA Art.321 Persoana care, n mod deliberat i nsuete n mod ilegal un bun sau o proprietate aparinnd n parte sau n ntregime unei alte persoane, i n posesia cruia intr prin alte mijloace dect prin comiterea direct a unei infraciuni grave se face vinovat de comiterea de fraud i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.322 Frauda comis de ctre o persoan ce intr n posesia unor bunuri sau proprieti prin natura profesiei sale sau a serviciului n care este angajat, sau n schimbul unei remuneraii, urmeaz a fi pedepsit cu nchisoare de pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.323 Frauda comis de ctre persoana n grija creia sunt ncredinate bunurile sau proprietatea, cnd anumite situaii o impun, sau de ctre gardieni, curatori, administratori oficiali, executori testamentari, ori administratori ai unor instituii caritabile sau fundaii de caritate (stictingen) n legtur cu bunurile sau proprietile ce le sunt lsate n grij prin natura funciei lor, urmeaz a fi pedepsit cu nchisoare de pn la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.324 Prevederile art.316 vor fi aplicate i n cazul comiterii infraciunilor descrise n cadrul prezentului Capitol. Art.325 1. n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n acest Capitol, judectorul poate decide publicarea sentinei i poate dispune decderea infractorului din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). 2. n cazurile n care infraciunea este comis prin intermediul profesiei infractorului, acesta poate fi deczut din drepturile practicrii profesiei. [3-27-1986] CAPITOLUL XXV NELCIUNEA Art.326 Persoana care, n scopul obinerii unui ctig ilegal pentru sine sau pentru altcineva, i atribuie un nume fals sau o funcie pe care nu o deine n mod real, ori face uz de vicleug, sau de o nlnuire de minciuni n scopul determinrii unei alte persoane s-i predea anumite bunuri sau proprieti, sa-i pun la dispoziie date sau informaii cu valoare financiar pe piaa comercial, sau s se oblige la plata unei datorii ori s renune la anumite revendicri, se face vinovat de expunere mincinoas i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art.326a Persoana care, prin natura profesiei sale sau n mod regulat dobndete bunuri, ce urmeaz a fi la dispoziia sa sau a unei alte persoane, de o manier prin care nu achit plata acestora n ntregime, i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art.326b Pedepsirea cu un termen de nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care, n baza sau n elaborarea unei lucrri literare, de tiin, art sau meteug, plaseaz n mod mincinos un nume sau un nsemn, sau falsific un nume sau un anumit nsemn originale, cu scopul de a crea impresia c lucrarea n discuie ar fi fost creat de ctre persoana al crei nume sau nsemn a fost folosit;

76

(2) persoanei care, n mod intenionat, vinde, ofer spre vnzare, livreaz, stocheaz n scopul vnzrii sau importului n Regat din perimetrul spaiului european, o lucrare literar, tiinific, de art sau meteug, n cadrul creia sau referitor la care au fost folosite n mod mincinos nume sau nsemne, sau n cadrul creia sau referitor la care au fost falsificate nume sau nsemne originale cu scopul de a crea impresia c lucrarea n discuie ar fi fost creat de ctre persoana al crei nume sau nsemn a fost folosit. [12-21-1994] Art.326c 1. Persoana care, cu scopul de a nu achita n ntregime i fcnd uz de mijloace tehnologice sau de semnale false, folosete un anumit serviciu destinat publicului larg pe ci de telecomunicaie este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedepsirea cu un termen de nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanelor care, n mod intenionat: a. ofer n mod liber spre distribuie; b. are asupra sa, n scopul rspndirii sau n vederea realizrii unui import pe teritoriul rilor de Jos; sau c. confecioneaz sau pstreaz n scopul obinerii de ctiguri bneti; obiecte sau date destinate n mod evident comiterii infraciunilor la care se face referire n cadrul paragrafului 1. 3. Persoana care comite infraciunile la care se face referire n paragraful 2 prin intermediul profesiei sau afacerii sale este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art.327 Persoana care, fcnd uz de vicleug, induce n eroare un asigurator cu privire la circumstanele relevante n vederea asigurrii, determinnd astfel intrarea acestuia ntr-o nelegere pe care nu ar fi ncheiat-o altfel, sau pe care ar fi ncheiat-o n condiii diferite dac ar fi avut cunotin de situaia real este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.328 Persoana care, n scopul obinerii unui ctig ilegal pentru sine sau pentru altcineva, i n dezavantajul asiguratorului, cauzeaz un incendiu sau determin producerea unei explozii n interiorul unei proprieti ce este asigurat mpotriva incendiilor sau exploziilor, ori care, ntr-un scop asemntor, scufund o ambarcaiune sau o nav ce a fost asigurat sau a crei marf aflat la bord a fost asigurat n prealabil, ori cauzeaz naufragiul, euarea sau prbuirea unei asemenea ambarcaiuni sau nave, ori care, n scop asemntor, distruge, aduce n situaia de a nu mai putea fi utilizat sau avariaz o astfel de ambarcaiune sau nav este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art.328b Persoana care, n vederea stabilirii, pstrrii sau creterii poziiei sale ori a unei alte persoane pe pia, comite orice form de nelciune i, prin aceasta induce n eroare opinia public sau o anumit persoan se face vinovat de competiie neloial i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, ca urmare a unei astfel de aciuni este pus ntr-o situaie dezavantajoas un competitor sau un competitor al acelei alte persoane. [3-10-1984] Art.3283 Persoana care, n alt calitate dect cea de funcionar public, fie aflat n serviciul unui angajator, fie n calitate de reprezentant, accept o recompens sau o promisiune de recompensare n vederea ntreprinderii unei aciuni, sau ca urmare a acesteia sau n legtur cu abinerea sa de la a aciona ntr-un anume fel, n trecut sau ulterior, n cadrul serviciului n care este angajat sau pe parcursul exercitrii mandatului su, i care, nclcnd cerinele impuse de buna credin, nu aduce la cunotina angajatorului sau mandatarului su acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare n discuie, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i persoanei care ofer recompens sau promisiunea recompensrii unei alte persoane care, aflat n alt calitate dect cea de funcionar public, aflat n serviciul unui angajator ori n calitate de reprezentant al unei pri, n vederea ntreprinderii de ctre aceasta a unei aciuni, sau ca urmare a acesteia, sau n legtur cu abinerea sa de la a aciona ntr-un anume fel, n trecut

77

sau ulterior, n cadrul serviciului n care este angajat, i care n momentul recompensrii sau a promisiunii de recompensare, avnd n vedere natura recompensei sau a promisiunii, are cunotin sau are motive ntemeiate de a presupune c persoana creia i se adreseaz, in virtutea bunei credine, nu va aduce la cunotina angajatorului sau mandatarului su acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare n discuie. [12-21-1994] Art.3284 1. Pedeapsa cu executarea unui termen de nchisoare de pn la patru ani i plata unei amenzi de categoria a cincea, sau doar una dintre acestea, va fi impus persoanei ce accept o recompens sau o promisiune de recompens n legtur cu ceva ce a fcut sau s-a abinut a face, ori urmeaz a face sau care urmeaz s se abin de la ducerea sa la ndeplinire a cruia i care este legat de o ndatorire a sa ori a persoanei care-l angajeaz cu scopul de a : a. furniza informaii privind telecomunicaiile organelor judiciare sau de poliie, sau b. de a coopera n interceptarea sau nregistrarea telecomunicaiilor. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului anterior este aplicabil i persoanei care ofer o recompens sau promite recompensarea unei persoane n vederea ntreprinderii de ctre aceasta a unei aciuni, sau ca urmare a acesteia, sau n legtur cu abinerea sa de la a aciona ntr-un anume fel, n trecut sau ulterior, n concordan cu una din obligaiile sale legale sau obligaiilor legale ce revin angajatorului su, conform prevederilor paragrafului 1. [6-16-1994] Art.329 Pedeapsa cu executarea unui termen de nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse vnztorului ce neal un cumprtor n urmtoarele moduri: (1) prin a livra cumprtorului un alt obiect dect cel cerut n mod specific; (2) prin folosirea de vicleug n legtur cu natura, starea, calitatea sau cantitatea bunurilor livrate. Art.329bis Deintorul unei foi de expediie care, n mod intenionat are asupra sa diferite copii ale acesteia n vederea valorificrii sau n beneficiul persoanelor ce urmeaz a intra n posesia acestora, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [3-10-1984] Art.330 1. Persoana care vinde, ofer spre vnzare sau livreaz alimente, buturi sau medicamente, avnd cunotin de faptul c acestea sunt contrafcute, i pstrnd tcerea n aceast privin, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Contrafacerea de buturi, alimente sau medicamente are loc n situaiile n care valoarea sau utilitatea acestora a fost redus prin adaosul de componente. Art.331 1. Pedeapsa cu executarea unui termen de nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse antreprenorului sau arhitectului unei lucrri, sau persoanei ce vinde materiale de construcie care, n proiectarea i construirea lucrrii, sau n livrarea materialelor, face uz de orice form de nelciune, i n situaia n care, prin aceasta se pune n pericol sigurana persoanelor, a unor proprieti sau a securitii statului n situaie de rzboi. 2. Pedeapsa la care se face referire n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i persoanei care este nsrcinat cu supravegherea lucrrilor de construcie sau de livrare a materialelor, i care intermediaz n mod intenionat ducerea la ndeplinire a acestui tip de nelciune. [12-21-1994] Art.332 1. Persoana care recurge la orice form de nelciune n livrarea de provizii destinate uzului forelor militare sau maritime i care, prin aceasta pune n pericol securitatea statului pe timp de rzboi, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa la care se face referire n paragraful 1 este aplicabil i persoanei nsrcinat cu supravegherea livrrii proviziilor i care intermediaz n mod intenionat svrirea actelor de nelciune la care se face referire. [12-21-1994]

78

Art.333 Persoana care, n scopul obinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o alt persoan, distruge, deplaseaz sau nltur, ori aduce n situaia de a nu putea fi utilizate orice mijloc prin care este marcat perimetrul proprietii private este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.334 Persoana care, n scopul obinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o alt persoan, majoreaz sau micoreaz n mod forat preul unor mrfuri, stocuri sau a altor titluri de valoare, prin rspndirea de informaii false, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.335 Abrogat. [6-1-1992] Art.336 Un comerciant, director, sau administrator partener ori membru n Consiliul de Supraveghere a unei persoane juridice sau parteneriat comercial, care n mod intenionat fac n mod public declaraii false, bilanuri contabile false, calcule false privind profitul sau pierderile, declaraii false de venit sau de cheltuieli sau fac declaraii mincinoase n legtur cu astfel de documente, sau cu acordul crora astfel de dezvluiri mincinoase sunt fcute n mod public, sunt pasibile de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.336a Abrogat. [6-1-1992] Art.337 1. Persoana care, n mod deliberat import pe teritoriul rilor de Jos, fr intenia clar de a exporta, care vinde, ofer spre vnzare, livreaz, remite n mod gratuit sau deine n stoc n vederea vnzrii sau n vederea remiterii n mod gratuit a urmtoarelor: a. mrci de fabricaie false, falsificate sau ilegale; b. mrfuri ce poart, ori al cror ambalaj poart n mod fals marca de fabricaie a unei alte persoane sau o marc nregistrat al crei drept de utilizare revine unei alte persoane; c. mrfuri ce poart n mod fals, cu scopul indicrii originii lor, numele unei anumite locaii la care a fost adugat o marc de fabricaie fictiv; d. mrfuri ce poart, ori al cror ambalaj poart n mod fals numele de fabricaie al unei alte persoane, chiar i n situaia n care acestuia i sunt aduse mici modificri; este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, ca o consecin a comiterii infraciunii la care se face referire n cadrul paragrafului 1, poate surveni punerea n pericol general a unor persoane sau bunuri ori proprieti. [12-21-1994] Art.338 Prevederile art.316 sunt aplicabile n situaia comiterii oricreia din infraciunile prezentate n cadrul acestui Capitol. Art.339 1. n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n acest Capitol, judectorul poate dispune publicarea sentinei i infractorul poate fi deczut din drepturile practicrii profesiei prin intermediul creia au fost svrite infraciunile n discuie. 2. n urma condamnrii unei persoane pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n art.326, 328, 331 i 332, judectorul poate dispune decderea infractorului din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986] CAPITOLUL XXVI PREJUDICIEREA CREDITORILOR I A PERSOANELOR COMPETENTE Art.340 Persoana care a fost declarat n stare de faliment se face vinovat de falimentare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaiile n care:

79

(1) pierderile sale sunt excesive; (2) persoana n cauz, n scopul amnrii falimentului, dar avnd cunotin de iminena acestuia, a mprumutat bani n condiii dezavantajoase; (3) persoana n cauz nu reuete s furnizeze n variant original, acte contabile, documente sau alt suport de informaii n care a pstrat evidenele contabile, n conformitate cu prevederile art.15a din Partea a Treia a Codului Civil, ori actele contabile, documentele sau alte suporturi de informaii pe care le-a pstrat n conformitate cu prevederile aceluiai articol. [11-18-1993] Art.341 Persoana care a fost declarat n stare de faliment se face vinovat de nelciune n procesul de falimentare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaiile n care, n scopul de a limita prin nelciune drepturile creditorilor si: (1) a inventat sau inventeaz ndatoriri, nu reuete s justifice cu acte contabile achiziionarea unor bunuri, ori a nstrinat sau nstrineaz bunuri aflate n proprietatea sa; (2) a nstrinat anumite bunuri la un pre aflat n mod evident sub valoarea acestora pe pia sau n mod gratuit; (3) n baza declarrii falimentului sau ntr-un moment n care avea cunotin de iminena acestuia, a favorizat sau favorizeaz n vreun fel pe oricare dintre creditorii si; (4) nu reuete s se conformeze sau a euat n a se conforma cerinelor ce-i sunt adresate n conformitate cu prevederile art.15a din Partea a Treia a Codului Civil privind evidena contabil, pstrarea i completarea de acte contabile, documente i suporturi de informaie la care se face referire n cadrul articolului menionat. [12-21-1994] Art.342 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce a fost declarat n stare de faliment, sunt pasibili de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea n urmtoarele situaii: (1) atunci cnd acesta coopereaz sau i d acordul n vederea ducerii la ndeplinire a unei aciuni ce contravine oricreia dintre prevederile valide ale Articolelor de Asociere ori ale unei hotrri a unei autoriti locale, aciune la care se refer n ntregime sau n parte pierderea cauzat de persoana juridic n cauz. (2) atunci cnd o astfel de persoan, n scopul amnrii falimentului persoanei juridice i avnd cunotin de iminena acestuia, coopereaz n realizarea unui mprumut n condiii dezavantajoase sau i d acordul cu privire la realizarea unui astfel de mprumut; (3) atunci cnd o astfel de persoan poart responsabilitatea pentru neconformarea cu prevederile art.10, paragraful 1 din Partea a Doua a Codului Civil, sau cu cerinele art.15a, paragraful 1 din Partea a Treia a Codului Civil, sau n cazul n care actele contabile, documentele sau alte suporturi de informaie n care au fost consemnate datele cerute conform prevederilor acestor articole i care au fost pstrate n concordan cu cerinele articolelor amintite, nu sunt nmnate n varianta lor original. [11-8-1993] Art.343 Directorul administrativ sau membrul unui Consiliu de Supraveghere a unei persoane juridice ce a fost declarat n faliment sunt pasibili de executarea pedepsei cu nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea n situaia n care, pentru a limita drepturile creditorilor si: (1) a inventat sau inventeaz ndatoriri, nu reuete s justifice cu acte contabile achiziionarea unor bunuri, ori a nstrinat sau nstrineaz bunuri aflate n proprietatea sa; (2) a nstrinat anumite bunuri la un pre aflat n mod evident sub valoarea acestora pe pia sau n mod gratuit; (3) n baza declarrii falimentului sau ntr-un moment n care avea cunotin de iminena acestuia, a favorizat sau favorizeaz n vreun fel pe oricare dintre creditorii si; (4) nu reuete s se conformeze sau a euat n a se conforma cerinelor ce-i sunt adresate n conformitate cu prevederile art.10, paragraful 1, din Partea a Doua a Codului Civil sau art.15a, paragraful 1, din Partea a Treia a Codului Civil privind evidena contabil, precum i cerinelor acestora privind pstrarea i completarea de acte contabile, documente i suporturi de informaie la care se face referire n cadrul articolelor menionate. [12-21-1994]

80

Art.344 Pedeapsa cu executarea unui termen de nchisoare de pn la patru ani i ase lui sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse unei persoane care, n scopul limitrii prin nelciune a drepturilor creditorilor: (1) n situaia declarrii strii de faliment, sau n anticiparea declarrii acestuia, retrage vreo proprietate din patrimoniu, accept efectuarea de pli n contul unei datorii ce nu este nc scadent, ori a unei datorii pltibile, n acest din urm caz avnd cunotin de faptul c a fost naintat o cerere de declarare a falimentului datornicului sau drept rezultat al ncheierii unei nelegeri cu acesta; (2) pe parcursul validrii revendicrilor creditorului desfurat n cadrul procesului de falimentare, inventeaz o revendicare inexistent sau formuleaz n mod exagerat o revendicare. [12-21-1994] Art.345 1. Creditorul ce ia parte la un aranjament asupra cruia instana i-a dat acordul, ca urmare a unei nelegeri fie cu datornicul, fie cu o ter parte prin intermediul creia creditorul obine anumite avantaje este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care aranjamentul este acceptat. 2. Pedeapsa la care se face referire n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i datornicului sau, n situaia n care datornicul este o persoan juridic, directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere ce ia parte la un aranjament de acest gen. [6-16-1988] Art.346 Abrogat. [12-15-1955] Art.347 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce coopereaz sau i d acordul cu privire la un act comis contrar prevederilor Articolelor de Asociere sau unor hotrri ale unor autoriti locale, i n urma comiterii cruia acea persoan juridic este prejudiciat n mod grav, sunt pasibili de impunerea unei amenzi de categoria a cincea, cu excepia cazurilor ce cad sub incidena art.342. [6-16-1988] Art.348 1. Persoana care n mod deliberat sustrage o proprietate ce-i aparine sau - n beneficiul proprietarului o proprietate ce nu-i aparine, de la o persoan n posesia creia se afl n calitate de garanie, gaj sau sechestru, care are drept de uzufruct asupra proprietii, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an i ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i persoanei care distruge n mod deliberat, avariaz sau stric un bun sau o proprietate aflat asupra altei persoane cu titlu de garanie, gaj sau sechestru, ori care are drept de folosin sau uzufruct asupra acesteia. 3. Prevederile art.316 vor fi aplicate n cazul comiterii acestor infraciuni. [12-28-1989] Art.349 1. n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.341, 343 i 344, poate fi dispus decderea infractorului din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). 2. n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.340 - 345, poate fi dispus publicarea sentinei. [3-27-1986] Art. 349bis 3494 abrogate. [9-23-1912] CAPITOLUL XXVII DISTRUGEREA I CAUZAREA DE DAUNE Art.350 1. Persoana care, n mod intenionat i n mod ilegal distruge, avariaz, stric sau cauzeaz dispariia unui bun sau unei proprieti aparinnd n ntregime sau n parte unei alte persoane este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.

81

2. Persoana la care se face referire n cadrul va fi aplicat i persoanei care n mod intenionat i nelegitim ucide, schilodete, aduce n situaia de a nu putea fi folosit sau cauzeaz dispariia unui animal ce aparine, n ntregime sau doar n parte unei alte persoane. [3-10-1984] Art.350a 1. Persoana care n mod deliberat i ilegal modific, terge, aduce n situaia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate, procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat, sau adaug date acestora, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Persoana ce comite infraciunea la care se face referire n cadrul paragrafului 1 prin ptrunderea ilegal, prin intermediul infrastructurii de telecomunicaii sau printr-un dispozitiv de telecomunicaii dat spre folosire n mod public, ntr-un sistem sau aparat computerizat i cauzeaz daune grave cu referire la datele n discuie este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 3. Persoana care n mod deliberat i nelegitim pune la dispoziie sau distribuie informaii de natur s aduc prejudicii prin copierea acestora ntr-un sistem sau dispozitiv computerizat este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 4. Persoana care duce la ndeplinire actul la care se face referire n paragraful 3 cu scopul limitrii daunelor cauzate de asemenea informaii nu este pasibil de punerea sub cercetare penal. [6-16-1994] Art.350b 1. Persoana cer, din neglijen sau neatenie se face rspunztoare de modificarea, tergerea, aducerea n situaia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate, procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat, sau adaug informaii acestora, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare sau reinerea n arest pn la o lun sau impunerea unei amenzi de categoria a doua, n situaia n care sunt cauzate prejudicii majore datelor n discuie. 2. Persoana care, din neglijen sau neatenie se face rspunztoare de punerea la dispoziie sau distribuirea ilegal de informaii de natur s aduc prejudicii prin copierea acestora ntr-un sistem sau dispozitiv computerizat, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare sau reinere n arest pn la o lun sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [12-23-1992] Art.351 Persoana prin intermediul creia sunt distruse n mod intenionat, sunt avariate, aduse n situaia de a nu putea fi utilizate sau sunt stricate ori care cauzeaz n mod intenionat dispariia unor lucrri la calea ferat, centrale electrice, sisteme sau dispozitive computerizate de stocare sau depozitare de informaii, dispozitive de telecomunicaie, lucrri ce servesc drept stvilare, canale de scurgere, conducte de livrere a gazului, apei sau apei menajere, atta vreme ct aceste lucrri i dispozitive sunt fie destinate uzului public, fie destinate aprrii naionale, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [12-23-1992] Art.351bis Persoana care, din neglijen sau neatenie se face rspunztoare de distrugerea, avarierea sau aducerea n stare de neutilizare sau aducerea de stricciuni vreunei proprieti, lucrri sau faciliti la care se face referire n cadrul articolului anterior, sau cauzeaz dispariia acestora, este pasibil de executarea unui termen de arestare de pn la o lun sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [6-14-1990] Art.352 Persoana care, n mod deliberat se face rspunztoare de distrugerea, avarierea sau aducerea n stare de neutilizare sau aducerea de stricciuni unei cldiri, unui vas sau unei ambarcaiuni, sau ncrcturii acestora, vreunei construcii maritime sau vreunui aparat de zbor aparinnd n pate sau n ntregime unei alte persoane este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [11-20-1991] Art.353

82

Prevederile art.316 vor fi aplicate i n situaia comiterii infraciunilor la care se face referire n cadrul prezentului Capitol. Art.354 n situaia n care oricare dintre infraciunile descrise n cadrul prezentului Capitol a fost comis n mod insidios, ori n situaia n care prin comiterea infraciunii poate fi pus n pericol viaa unei persoane, instana poate decide majorarea pedepsei cu o treime. [6-14-1990] CAPITOLUL XXVIII COMITEREA DE INFRACIUNI GRAVE CE IMPLIC ABUZUL N SERVICIU Art.355 efii departamentelor ministeriale care: (1) contrasemneaz decrete regale sau decizii regale, avnd cunotin de faptul c, prin aceasta sunt nclcate anumite prevederi ale Constituiei sau a altor regulamente, sau c acioneaz n mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale; (2) pun n aplicare decrete sau decizii ale Casei Regale, tiind c acestea nu sunt contrasemnate n mod corespunztor de ctre unul din efii departamentelor ministeriale; (3) iau decizia emiterii unor ordine sau a punerii n aplicare a unor ordine sau decizii existente, avnd cunotin de faptul c, prin aceasta sunt nclcate anumite prevederi ale Constituiei sau a altor regulamente, sau c acioneaz n mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale; (4) eueaz n mod deliberat n aplicarea anumitor prevederi ale Constituiei sau a altor regulamente, sau a prevederilor Ordinelor Administrative Generale, avnd n vedere faptul c punerea n aplicare a acestor prevederi ine de competena departamentului ministerial din care face parte prin natura chestiunii n discuie, sau n situaiile n care, ori innd cont de faptul c au fost nsrcinai n mod expres cu punerea n aplicare a prevederilor n cauz; sunt pasibili de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [3-27-1986] Art.356 efii departamentelor ministeriale care, prin neglijen cras sau prin conducerea neglijent a departamentelor n fruntea crora sunt desemnai se fac responsabili de omiterea implementrii celor prevzute n cadrul art.355, alin.(4) sunt pasibili de executarea unui termen de arest de pn la ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art.357 Comandantul forelor armate ce refuz s utilizeze forele aflate sub comanda sa n baza unei cereri legale formulate de ctre autoritile civile competente, sau care omit n mod intenionat s procedeze astfel este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.358 1. Funcionarul public care, n mod deliberat cere sprijinul forelor armate n vederea prevenirii aplicrii prevederilor legii, a unor ordine legale emise de ctre autoritile publice sau a unor sentine sau mandate de arestare, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. n care punerea n aplicare a celor de mai sus este prevenit n maniera descris, infractorul este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.358bis 3584 Abrogate. [12-14-1979] Art.359 Funcionarul public sau orice alt persoan nsrcinat, temporar sau permanent, cu ducerea la ndeplinire a unor obligaii publice, care n mod intenionat deturneaz anumite fonduri sau hrtii cu valoare monetar ce se afl sub controlul su urmeaz a fi utilizate n vederea ducerii la ndeplinire a obligaiilor amintite, sau care permit unei alte persoane s sustrag sau s deturneze fondurile sau hrtiile cu valoare monetar n discuie, ori care asist n calitate de complici o alt persoan la svrirea unui astfel de act sunt pasibili de executarea unui termen de nchisoare de pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.

83

Art.360 Funcionarul public sau orice alt persoan nsrcinat, temporar sau permanent, cu ducerea la ndeplinire a unor obligaii publice, care n mod intenionat fac nscrisuri false n registre sau documente destinate doar controlului administrativ, sau care falsific asemenea registre sau documente, sunt pasibile de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.361 Funcionarul public sau orice alt persoan nsrcinat, temporar sau permanent, cu ducerea la ndeplinire a unor obligaii publice, i care n mod intenionat deturneaz, distrug, avariaz sau aduc n stare de neutilizare orice lucru de natur a convinge autoritile competente sau care urmeaz a servi autoritilor competente drept prob, sau orice instrumente, documente sau registre ce le-au fost ncredinate n vederea ducerii la ndeplinire a ndatoririlor lor, ori care permit unei alte persoane s cauzeze dispariia, distrugerea sau stricarea acestora, sau aducerea acestora n stare de neutilizare, ori care asist, n calitate de complici acea persoan n svrirea actului n discuie, sunt pasibile de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.362 Funcionarul public ce accept un dar sau o promisiune de recompensare, avnd cunotin de faptul c acesta i este oferit pentru a influena o aciune a sa, sau pentru a-l convinge s renune la a aciona ntr-un anumit mod n ndeplinirea obligaiilor sale, i care face acest lucru de o manier ce nu contravine cerinelor serviciului n care este angajat, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.363 Funcionarul public care: (1) accept un dar sau o promisiune, avnd cunotin de faptul c acestea i sunt oferite pentru a influena o aciune a sa, sau pentru a-l convinge s renune la a aciona ntr-un anumit mod n ndeplinirea obligaiilor sale, i care face acest lucru de o manier ce contravine cerinelor serviciului n care este angajat; (2) accept un dar sau o promisiune, avnd cunotin de faptul c acestea i sunt oferite ca urmare, sau drept consecin a modului n care a dus la ndeplinire o anumit aciune sau a modului n care s-a abinut de la ducerea la ndeplinire a unei anumite aciuni, n cadrul exercitrii ndatoririlor sale de servici, i de o manier contrar cerinelor serviciului n care este angajat; este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [11-23-1967] Art.364 1. Judectorul care accept un dar sau o promisiune de recompensare, avnd cunotin c acestea sunt fcute cu scopul de a influena o decizie a sa ntr-un caz n vederea judecrii cruia a fost desemnat, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care un judector accept un astfel de dar sau promisiune de recompensare, contient de faptul c acestea sunt fcute cu scopul de a obine condamnarea unei persoane ntr-un caz penal, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la nou ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.365 Funcionarul public care, abuznd de autoritatea cu care a fost investit, constrnge o anumit persoan s acioneze ntr-un anume fel, sau s se abin de la a aciona ntr-un anume fel, sau s se supun comiterii unui act, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art.366 Funcionarul public care, n ducerea la ndeplinire a ndatoririlor sale, pretinde sau accept anumite sume sau se sustrage de la efectuarea unei pli, n baza faptului c ncasarea plii urmeaz a fi fcut de ctre sine conform atribuiilor conferite de serviciul n care este angajat - n raport cu un alt funcionar public sau n legtur cu anumite fonduri publice, i cu referire la care are cunotin de faptul c acestea nu-i revin n mod legal, se face vinovat de conflict de interese i este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.

84

Art.367 1. Funcionarul public nsrcinat cu paza unei persoane ce este privat de libertate din ordinul autoritilor sau n baza emiterii unei sentine judectoreti sau ca urmare a unei decizii luate la nivel parlamentar, i care permite n mod deliberat persoanei n cauz se evadeze, o elibereaz sau o asist n actul de evadare, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care funcionarul public se face vinovat de comiterea unui act descris n cadrul paragrafului anterior din neglijen sau neatenie, acesta este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la dou luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [5-4-1954] Art.368 1. Pedeapsa cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) funcionarului public nsrcinat cu investigarea unor infraciuni penale i care, n mod intenionat, nu se supune obligaiei de a raporta privarea ilegal de libertate a unei persoane, sau care n mod deliberat omite s comunice acest lucru fr ntrziere autoritilor superioare competente; (2) funcionarul public care, pe parcursul ndeplinirii obligaiilor cu care a fost nsrcinat, afl c o anumit persoan este privat n mod ilegal de libertate i n mod deliberat omite s raporteze imediat acest lucru unui funcionar public nsrcinat cu investigarea comiterii unor infraciuni penale. 2. Funcionarul public care, din neglijen sau din neatenie se face responsabil de una din omisiunile la care se face referire n cadrul prezentului articol este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [5-20-1955] Art.396 Executarea unei pedepse cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei rspunztoare de conducerea unei instituii destinat deteniei persoanelor condamnate, sau a celor aflai n arest preventiv ori a persoanelor reinute pentru necooperare cu o instan de judecat, ori persoanelor rspunztoare de conducerea unei instituii de stat de protecie a copilului sau de conducerea unui spital de boli psihice, care refuz s se supun unei cereri formulat n baza legii de a preda o persoan aflat ntr-una din instituiile sau spitalele menionate, sau de prezenta n vederea examinrii, un registru de admitere sau a vreunui lucru referitor la meninerea cruia exist dispoziii legale. [11-19-1986] Art.370 1. Funcionarul public care, depind competenele cu care a fost investit sau neinnd cont de prevederile legale n vigoare, ptrunde ntr-o locuin sau n perimetrul arondat acesteia, ori ntr-o anex aflat n folosina altcuiva i mpotriva voinei acelei persoane, sau care, rmnnd acolo n mod ilegal, nu prsete incinta la cererea sau n numele persoanei autorizate, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului anterior va fi impus i funcionarului public care, cu ocazia efecturii unor cercetri, depindu-i atribuiile oferite de calitatea n care este angajat n serviciul public sau neinnd cont de prevederile legii n aceast privin, examineaz sau confisc documente, registre sau alte hrtii. [5-4-1954] Art.371 1. Funcionarul public care, depind atribuiile oferite de serviciul public n care este angajat, determin a-i fi nmnate sau confisc o scrisoare, carte potal, pachet potal, sau un alt pachet aflat n posesia unui serviciu public n vederea livrrii, a unui mesaj telegrafic aflat n posesia unui funcionar public aflat n slujba serviciului telegrafic, ori a altor persoane nsrcinate cu operarea unui dispozitiv telegrafic de folosin public, este pasibil de executarea unui termen de nchisoare de pn la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. Pedeapsa prevzut n cadrul paragrafului anterior va fi impus i funcionarului public care, depind atribuiile oferite de serviciul public n care este angajat, accept s fie informat de ctre funcionarul public al unor servicii telefonice, sau de ctre alte persoane nsrcinate cu operarea unor faciliti telefonice destinate uzului public, cu privire la orice comunicare ce a fost fcut prin intermediul facilitilor de mai sus. [5-19-1922]

85

Art.372 Funcionarul public aflat n slujba oricrui serviciu public de livrare de coresponden, sau o persoan angajat de un asemenea serviciu, prin intermediul crora, o scrisoare, un mandat potal nchis, sau un pachet ncredinat serviciului n discuie sunt deschise n mod intenionat i ilegal, sau care n mod deliberat i ilegal examineaz coninutul acestora sau dezvluie informaii referitoare la coninutul acestora unei alte persoane, sunt pasibili de executarea unui termen de nchisoare de pn la un an i ase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [10-26-1988] Art.373 1. Funcionarul public aflat n serviciul unui serviciu public de livrare de coresponden, sau o persoan angajat de ctre un asemenea serviciu care livreaz n mod deliberat coresponden unei alte persoane dect cea ndreptit la primirea acesteia, care distrug, cauzeaz dispariia, i nsuesc o scrisoare, o carte potal, un mandat potal sau un pachet ncredinat serviciului n discuie, sau care modific coninutul acestora sau care-i nsuesc o parte a acestuia, sunt pasibili de executarea unui termen de nchisoare de pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care un astfel de pachet potal cuprinde valori monetare, o astfel de nsuire a coninutului su va fi pedepsit prin executarea unui termen de nchisoare de pn la ase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [10-26-1988] Art.374 Funcionarul public aflat n slujba serviciilor telegrafice, sau orice alt o persoan nsrcinat cu supravegherea funcionrii unui serviciu telegrafic destinat uzului public sunt pasibili: (1) de executarea unui termen de nchisoare de pn la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care coninutul mesajului ncredinat serviciului telegrafic sau facilitii telegrafice n discuie este dezvluit n mod deliberat i nelegitim de ctre acesta unei alte persoane, sau n situaia n care telegrama este deschis n mod intenionat i nelegitim de ctre acesta, sau n situaia n care coninutul telegramei este examinat n mod deliberat i nelegitim de ctre funcionarul n cauz sau este dezvluit unei alte persoane; (2) de executarea unui termen de nchisoare de pn la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care coninutul mesajului ncredinat serviciului telegrafic sau facilitii telegrafice n discuie este livrat n mod deliberat de ctre acesta unei alte persoane dect cea care are acest drept, este distrus n mod intenionat de ctre acesta, sau funcionarul n cauz cazeaz dispariia, i nsuete sau modific n mod deliberat coninutul mesajului. Art.347bis Executarea pedepsei cu nchisoare de pn la un an i ase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse funcionarului public sau unei alte persoane nsrcinate cu supravegherea unui serviciu referitor la o infrastructur de telecomunicaii sau a unei faciliti de telecomunicaii destinat uzului public: (1) care n mod deliberat i nelegitim intercepteaz sau nregistreaz un transfer de date ce este efectuat prin intermediul infrastructurii de telecomunicaii i care nu-i este destinat sau nu-i este destinat i lui; (2) care dispune de un obiect prin intermediul cruia, dup cum tie sau are motive ntemeiate de a presupune, pot fi captate informaii ce au fost obinute prin interceptarea sau nregistrarea unui astfel de transfer de date; (3) care n mod deliberat i nelegitim dezvluie unei alte persoane coninutul unor asemenea informaii privind transferul de date; (4) care n mod deliberat i nelegitim pune la dispoziia unei alte persoane un obiect prin intermediul cruia pot fi obinute informaii privind efectuarea uneui asemenea transfer de date. [6-16-1994] Art.375 Funcionarul public care se afl n serviciul oricrui serviciu public de livrare de coresponden, ori a unui serviciu public de telegrafie sau de telefonie, sau orice alt persoan la care se face referire n cadrul art.372 374bis, care permit n mod deliberat unei alte persoane s comit oricare dintre infraciunile la care se face referire n cadrul articolelor menionate, sau asist n calitate de complice acea persoan n svrirea infraciunii, sunt pasibile de executarea pedepselor prevzute n cadrul articolelor n discuie i n conformitate cu deosebirile care se fac acolo. [10-26-1988] Art.376

86

Executarea pedepsei cu nchisoare de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse funcionarului public care, n mod deliberat, particip n mod direct sau indirect la obinerea de angajamente de munc sau aprovizionarea cu bunuri, n condiiile n care s-a aflat la conducerea parial sau total a administrrii sau supravegherii acestora la momentul ducerii la ndeplinire a aciunilor n discuie. [6-27-1975] Art.377 Un funcionar public al Monetriei, cu excepia conductorului monetriei, sau o persoan aflat n serviciul de verificare a calitii metalelor conform prevederilor art.7 din Actul de Stabilire a Calitii Metalelor din 1986 (Waarborgwet), care sunt implicai n schimbul de metale preioase sau a obiectelor fcute din metale preioase, sau care, n mod deliberat, direct sau indirect, iau parte la nfptuirea unui astfel de schimb, sunt pasibili de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [1-29-1987] Art.378 Persoana aflat n slujba unui serviciu de stabilire a calitii metalelor conform prevederilor art.7 din Actul de Stabilire a Calitii Metalelor din 1986 (Waarborgwet)i care face o copie sau un mulaj, sau ia o amprent a vreunei lucrri n aur sau argint aflat n posesia serviciului n care este angajat, sau care descrie o astfel de lucrare unei alte persoane dect aceea autorizat n mod oficial n acest scop, este pasibil de impunerea unei amenzi de categoria a doua. [1-29-1987] Art.379 1. Funcionarul public aflat n slujba oficiului de stare civil, care ia parte la actul de cstorie al unei alte persoane, avnd cunotin de faptul c, prin aceasta, persoana n discuie svrete un act de bigamie, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Funcionarul public aflat n slujba oficiului de stare civil, care ia parte la actul de cstorie al unei alte persoane, avnd cunotin de anumite impedimente legale ce se ridic cu privire la ncheierea unui astfel de act, altele dect mariajul bigam, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [7-7-1993] Art.380 1. n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.355, 357 i 358 poate fi dispus decderea din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(3). 2. n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.359, 363, 364, 366, 373, ultimul paragraf i 359, paragraful 1, poate fi dispus decderea din drepturile la care se face referire n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(4). [3-27-1986] CAPITOLUL XXIX COMITEREA DE INFRACIUNI GRAVE CU PRIVIRE LA NAVIGAIE I AVIAIE [3-6-1957] Art.381 1. Persoana care: (1) a fost numit sau ndeplinete funcia de comandant al unui vas, avnd cunotin de faptul c acest lucru este fcut n vederea comiterii de acte de violen, n largul mrii, la adresa altor vase, ori la adresa persoanelor sau a bunurilor aflate la bordul acestora, fr ca n acest scop s fie autorizat de ctre o putere statal angajat n purtarea unui rzboi sau fr a face parte din fora maritim de rzboi a unei puteri statale recunoscute, se face vinovat de comiterea de acte de piraterie i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea; (2) avnd cunotin de faptul c acest lucru este fcut n vederea comiterii actelor de mai sus, intr n serviciu pe un astfel de vas drept membru al echipajului de bord al acestuia, sau i continu n mod deliberat serviciul dup ce are cunotin de scopul n care vasul este folosit, se face vinovat de comiterea de acte de piraterie i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. A depi limitele unei autorizaii, precum i a fi autorizat de ctre fiecare dintre prile beligerante este echivalent cu a nu avea autorizaie. 3. Prevederile art.81 nu sunt aplicabile.

87

4. Prevederile paragrafelor anterioare privind comandantul vasului i echipajul de bord vor fi aplicate n mod corespunztor i n cazul comandantului unui aparat de zbor sau a echipajului de zbor respectiv. Termenul vas folosit n paragrafele anterioare se va referi, n acest caz, la aparatul de zbor iar termenul n largul mrii se va referi, n acest caz, la spaiul aerian. [5-10-1973] Art.382 n situaia n care, n urma comiterii unor acte de violen precum cele la care se face referire n cadrul art.381, survine decesul oricrei persoane aflate la borul vasului sau a aparatului de zbor atacat, comandantul vasului sau al aparatului de zbor, precum i cei care particip la comiterea actelor de violen sunt pasibili de executarea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea; [3-16-1967] Art.383 Persoana care, n scopuri personale sau n beneficiul altei persoane, echipeaz un vas sau un aparat de zbor n vederea comiterii actelor la care se face referire n cadrul art.381 este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea; [3-16-1967] Art.384 Persoana care, n scopuri personale sau n beneficiul altei persoane, n mod direct sau indirect, asist luarea n custodie, nchirierea sau asigurarea unui vas sau a unui aparat de zbor n vederea comiterii actelor la care se face referire n cadrul art.381 este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea; [3-16-1967] Art.385 Persoana prin intermediul creia o nav aflat sub pavilionul rilor de Jos este predat unei puteri piratereti este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care ocup funcia de comandant al acesteia; (2) executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n orice alt caz. [5-10-1973] Art.385a 1. Persoana care, printr-un act de violen sau sub ameninarea cu recurgerea la violen, ori prin intimidare preia controlul, sau i exercit controlul asupra unui aparat de zbor, sau deturneaz un aparat de zbor de la cursul sau, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. n situaia n care dou sau mai multe persoane comit infraciunea de mai sus n complicitate sau ca rezultat al unui plan, sau cnd, n urma svririi actelor de mai sus, survin vtmri corporale grave, ori n situaia n care infraciunea a fost comis n scopul privrii ilegitime de libertate a unei alte persoane sau cu scopul meninerii ilegale a acesteia n situaia de privare de libertate, acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 3. n situaia n care, n urma comiterii infraciunii survine moartea unei persoane, se va dispune executarea pedepsei cu nchisoare pe via, sau executarea pedepsei cu nchisoare pn la douzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 4. Pedeapsa la acre se face referire n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i persoanei care comite infraciunea grav definit n articolul menionat cu referire la un aparat de zbor sau a unei construcii pe mare. [11-20-1991] Art.385b 1. Persoana care n mod deliberat comite un act de violen la adresa unei late persoane aflate la bordul unei nave n zbor este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, prin aceasta, poate pune n pericol sigurana aparatului de zbor; (2) executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, prin aceasta, poate pune n pericol sigurana aparatului de zbor i, n urma comiterii infraciunii, survin vtmri corporale grave a unei persoane aflate la bord;

88

(3) executarea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, prin aceasta, poate pune n pericol sigurana aparatului de zbor i, n urma comiterii infraciunii survine moartea unei persoane aflate la bord. 2. Pedepsele la care se face referire n cadrul paragrafului 1 sunt aplicabile i persoanelor care comit infraciunile descrise n cadrul paragrafului cu privire la un vas sau a unei construcii pe mare. [11-20-1991] Art.385c Persoana care, n mod deliberat, comunic informaii n a cror posesie se gsete i cu referire la care tie sau are motive serioase a bnui c sunt incorecte, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, prin aceasta, poate pune n pericol sigurana unei nave aflate n zbor sau a unui vas aflat n micare. [11-20-1991] Art.385d Persoana care, n mod intenionat i fcnd uz de o arm de foc, de materiale explozive sau de substane ce pun n pericol sigurana general sau a oricrui obiect ce pune n pericol sigurana general, comite un act de violen mpotriva unei alte persoane, n vecintatea imediat a coridoarelor de sosire sau de plecare ale unui aeroport, este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, prin aceasta, pot fi puse n pericol vieile altor persoane aflate n aeroport n momentul comiterii infraciunii; (2) executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, prin aceasta, pot fi puse n pericol vieile altor persoane aflate n aeroport n momentul comiterii infraciunii i, ca urmare a acesteia, survin vtmri corporale ale unei alte persoane; (3) executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, prin aceasta, pot fi puse n pericol vieile altor persoane aflate n aeroport n momentul comiterii infraciunii i, ca urmare a acesteia, survine decesul unei alte persoane. [3-30-1995] Art.386 Persoana aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care preia n mod ilegal controlul acesteia este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.387 Comandantul unui vas olandez ce sustrage vasul din posesia proprietarului de drept al acestuia sau a unei firme i care folosete vasul n discuie n beneficiu propriu este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la apte ani i ase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Art.388 Ceteanul olandez care, fr a avea permisiunea guvernului olandez n acest sens, accept o scrisoare de intrare sub pavilion strin sau intr n serviciul comandantului unei nave sau se afl n serviciul comandantului unei nave, avnd cunotin de faptul c aceasta este destinat comiterii actelor de piraterie n slujba statului, fr permisiunea guvernului olandez, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.389 Ceteanul olandez care intr in serviciu pe un vas drept membru al echipajului de bord, avnd cunotin de faptul c aceasta este destinat comiterii actelor de piraterie n slujba statului fr permisiunea guvernului olandez, sau care-i continu n mod voluntar desfurarea activitilor sale pe un astfel de vas dup ce acest lucru i este adus la cunotin, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.319bis 1. Cpitanul de vas care pune la cale un protest, avnd cunotin de faptul c coninutul acestuia nu corespunde realitii, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Membrii echipajului ce coopereaz n punerea la cale a unui protest, avnd cunotin de faptul c coninutul acestuia nu corespunde realitii, sunt pasibili de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.

89

[3-6-1957] Art.3193 Persoana care, pentru a se conforma cerinelor art.194, paragraful 4, art.784, paragraful 5, art.786, paragraful 1, alin.(a), sau art.1303, paragraful 4, din Partea a Opta al Codului Civil, nainteaz o declaraie scris avnd cunotin de faptul c coninutul acesteia nu corespunde realitii, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [4-12-1995] Art.390 Comandantul unui vas aflat sub pavilion olandez care, n timpul cltoriei, se retrage n mod deliberat de la comanda vasului, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia, n situaia n care, prin aceasta, este pus n pericol sigurana persoanelor aflate la bord, a vasului sau a ncrcturii transportate de ctre acesta. [5-23-1990] Art.391 Abrogat. [7-13-1973] Art.392 - 393 Abrogate. [6-14-1930] Art.394 394bis Abrogate. [7-13-1973] Art.395 1. Persoana aflat la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaiuni de pescuit pe mare, care agreseaz fizic comandantul acestora, ori un membru al echipajului care, la bord sau n cursul desfurrii serviciului pentru care a fost angajat, agreseaz fizic un superior sau, printr-un act de violen sau sub ameninarea cu recurgerea la violen l obstrucioneaz sau l priveaz de dreptul la liber micare, se face vinovat de subordonare i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Infractorul este pasibil de : (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia, survin vtmri corporale de orice fel; (2) executarea pedepsei cu nchisoare pn la apte ani i ase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vtmri corporale grave; (3) executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. [5-14-1980] Art.396 1. n situaia n care dou sau mai multe persoane comit infraciunea de subordonare mpreun, aceasta constituie rebeliune, i va fi pedepsit prin impunerea unui termen de nchisoare de pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. Infractorul este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu nchisoare pn la apte ani i ase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia, survin vtmri corporale de orice fel; (2) executarea pedepsei cu nchisoare pn la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vtmri corporale grave; (3) executarea pedepsei cu nchisoare pn la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea, n situaia n care, n urma comiterii infraciunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. Art.397 Persoana care, aflat la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaiuni de pescuit pe mare, comite acte de incitare la rebeliune pe acel vas este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.

90

[5-14-1980] Art.398 399 Abrogate. [7-13-1973] Art.400 1. impuse: Executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi (1) persoanei aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care, n mod intenionat, refuz s dea ascultare unui ordin al comandantului navei i care se refer la sigurana acesteia; (2) persoanei aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care, avnd cunotin de faptul c comandantul nave este privat de libertatea de micare, refuz s i acorde acestuia ajutorul cuvenit, n msura n care acordarea acestui ajutor este posibil; (3) persoanei aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care, avnd cunotin de existena unui plan de comitere a unui act de isubordonare, omite n mod deliberat s aduc acest lucru la cunotina comandantului navei n timp util; (4) persoanei aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez, alta dect un membru al echipajului de bord, care, n mod deliberat, refuz s dea ascultare unui ordin al comandantului navei, n situaia n care un astfel de ordin este emis n scopul meninerii ordinii i a disciplinei la bordul navei. Prevederile alineatului (3) nu vor fi puse n aplicare n situaia n care actul de insubordonare nu are

2. loc.

[7-13-1973] Art.401 Pedepsele cu executarea unui termen de nchisoare prevzute n cadrul art.386, 389, 395 397 i 400 pot fi majorate cu o treime, n situaia n care persoana ce comite oricare dintre infraciunile la care se face referire n cadrul articolelor menionate este un ofier al navei. [7-13-1973] Art.402 Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, n scopul obinerii ilegale de beneficii n nume propriu sau pentru o alt persoan sau n scopul tinuirii unor beneficii obinute n acest mod, ofer nava n discuie spre vnzare, sau mprumut o sum de bani, oferind drept garanie, sau prin aceasta punnd n primejdie securitatea navei, a mrfurilor transportate, sau a accesoriilor navei, ori vinde sau ofer drept gaj proprieti aflate la bordul navei sau articole stocate la bordul navei, sau reclam daune sau cheltuieli inexistente, sau nu se asigur de pstrarea n conformitate cu cerinele legii a jurnalului de bord al navei ori, n cazul abandonrii navei, nu se asigur c documentele prevzute prin lege sunt salvate, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [5-23-1990] Art.403 Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, n scopul obinerii ilegale de beneficii n nume propriu sau pentru o alt persoan sau n scopul tinuirii unor beneficii obinute n acest mod, deturneaz nava de la cursul ei firesc, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.404 Abrogat. [7-13-1973] Art.405 1. Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, fr a fi forat de mprejurri i fr a aduce la cunotin n prealabil proprietarului navei sau firmei aflate n proprietatea acesteia, comite sau permite svrirea oricrei activiti, avnd cunotin de faptul c, prin aceasta, poate aduce nava sau bunurile aflate la bordul navei n situaia de a fi confiscate, reinute sau de a ntrzia livrarea lor, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2. Persoana aflat la bord care, fr a fi forat de mprejurri i fr a face acest lucru cunoscut n prealabil comandantului navei, comite aciuni similare celor dscrise n cadrul paragrafului 1, avnd cunotin de consecinele ce pot decurge de aici, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la nou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [5-23-1990] Art.406

91

Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, fr a fi forat de mprejurri i n mod intenionat, nu furnizeaz unei persoane aflat la bord proviziile cuvenite, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.407 Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, fr a fi forat de mprejurri, n mod intenionat sau n mod contrar unor prevederi legale, arunc bunuri peste bord, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.408 Persoana care, n mod intenionat i ilegal, distruge, avariaz sau aduce n situaia de neutilizare bunuri aflate la bordul unei nave, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [5-23-1990] Art.409 Comandantul unei nave ce arboreaz un drapel olandez, avnd cunotin de faptul c nu este autorizat pentru aceasta, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. Art.410 Comandantul unei nave care, n mod intenionat creeaz impresia, prin aplicarea unui nsemn distinctiv navei sale, c aceasta este o nav de rzboi sub pavilion olandez, sau o nav de pilotaj ce se afl n serviciul apelor teritoriale olandeze, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.411 Persoana care, fr a fi constrns de mprejurri, acioneaz n calitate de comandant, pilot sau inginer al unei nave sub pavilion olandez, avnd cunotin de faptul c nu este autorizat n conformitate cu prevederile legii s procedeze astfel, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [11-4-1919] Art.412 Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, fr un motiv ntemeiat, refuz s se supun unei cereri legale de a lua la bord o persoan pus sub acuzare sau condamnat, precum i documentele corespunztoare unei astfel de situaii, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.413 1. Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez care, n mod deliberat, permite unei persoane puse sub acuzare sau condamnate, aflat la bordul navei n baza unei cereri legale, s evadeze, ori care elibereaz n mod intenionat o astfel de persoan, ori care asist o astfel de persoan n aciunea acesteia de evadare sau de eliberare a sa, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. n situaia n care, din neglijen sau din neatenie, comandantul unei nave este responsabil de comiterea unui asemenea act de evadare sau de eliberare, acesta este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.414 Comandantul unei nave aflat sub pavilion olandez prin intermediul cruia obligaia de acordare de asisten ce-i este impus conform prevederilor art.358a, paragraful 1, sau art.785 din Regulamentul Comercial, nu este dus n mod intenionat la ndeplinire, este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [5-23-1990] Art.415 n baza condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.381 - 387, 402 i 403, poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4). [3-27-1986]

92

CAPITOLUL XXX ACTE DE COOPERARE N URMA COMITERII UNOR INFRACIUNI Art.416 1. Persoana care: a. obine, dispune de, sau transfer bunuri, ori care investete cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri, sau care transfer un astfel de drept, avnd cunotin de faptul c, la momentul intrrii n posesia bunurilor, sau la momentul obinerii acestora, ori la momentul n care a fost fcut investirea cu drepturi precum cele menionate, bunurile n discuie sunt procurate prin comiterea unei infraciuni; b. n mod intenionat, n vederea obinerii de beneficii bneti, dispune de sau nstrineaz bunuri n a cror proprietate a intrat prin comiterea unei infraciuni, sau transfer drepturile in personam sau in rem de proprietate asupra anumitor bunuri obinute prin comiterea unei infraciuni; se face vinovat de manevrarea intenionat de bunuri furate i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Pedeapsa la care se face referire n cadrul paragrafului anterior va fi aplicat i persoanei care, obine n mod intenionat avantaje derivate din obinerea de profit prin manevrare de bunuri furate. [10-9-1991] Art.417 Persoana care comite n mod regulat infraciunea de manevrare intenionat de bunuri furate este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991] art.417bis 1. Persoana care: a. obine, dispune de, sau transfer bunuri, ori care investete cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri, sau care transfer un astfel de drept, n situaia n care, la momentul la care obinerii bunurilor sau la momentul intrrii sale n posesia acestora, sau la momentul investirii sale cu astfel de drepturi, ar fi avut motive raionale de a presupune c aceste bunuri au fost procurate n urma comiterii unei infraciuni; b. n vederea obinerii de ctiguri bneti, dispune de sau transfer proprietate, ori transfer dreptul in personam sau in rem investit n acea proprietate, n condiiile n care are motive raionale de a presupune c bunurile n cauz ar fi fost procurate prin intermediul comiterii unei infraciuni; se face vinovat de manevrare de bunuri furate prin neglijen sau din neatenie i este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la ase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991] Art.4173 n urma condamnrii pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul art.416 417bis, poate fi dispus decderea din drepturile prevzute n cadrul art.28, paragraful 1, alin.(1), (2) i (4), iar infractorul poate fi deczut din dreptul de a practica profesia prin intermediul creia a comis infraciunea n cauz. [3-27-1986] Art.418 Persoana care este editorul oricrui material scris sau a oricrei imagini de natur infracional este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia, n situaia n care: (1) fptaul nu este cunoscut, sau a crui identitate nu a fost dezvluit n baza primirii unui prim avertisment scris, remis la iniiativa unei investigaii judiciare preliminare; (2) editorul avea cunotin sau avea motive ntemeiate de a presupune la momentul publicrii materialului n cauz, c nu este posibil stabilirea identitii fptaului n vederea punerii acestuia sub acuzare n mod penal, ori n situaia n care avea cunotin sau avea motive ntemeiate de a presupune c fptaul se afl n afara granielor Regatului, n perimetrul european. [6-28-1925] Art.419

93

Persoana care tiprete orice material scris sau orice imagine de natur infracional este pasibil de executarea pedepsei cu nchisoare sau reinere n arest pn la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia, n situaia n care: (1) persoana ce a comandat tiprirea materialului nu este cunoscut, i a crei identitate nu a fost dezvluit n baza primirii unui prim avertisment scris, remis la iniiativa unei investigaii judiciare preliminare; (2) persoana care efectueaz tiprirea avea cunotin sau avea motive ntemeiate de a presupune la momentul publicrii materialului n cauz, c nu este posibil stabilirea identitii fptaului n vederea punerii acestuia sub acuzare n mod penal, ori n situaia n care avea cunotin sau avea motive ntemeiate de a presupune c fptaul se afl n afara granielor Regatului, n perimetrul european. [5-4-1954] Art.420 n cazurile descrise n cadrul celor dou articole precedente, i n situaia n care natura materialelor scrise sau a imaginilor n discuie face posibil punerea sub acuzare pentru comiterea unei infraciuni numai n baza naintrii unei plngeri, persoanele care tipresc sau editeaz asemenea materiale pot fi, la rndul lor, puse sub acuzare numai n baza unei plngeri naintate de ctre persoana la adresa creia a fost comis infraciunea n cauz. CAPITOLUL XXXI PREVEDERI REFERITOARE LA COMITEREA DE INFRACIUNI N MOD REPETAT, APLICABILE MAI MULTOR CAPITOLE DIN PARTEA A DOUA A PREZENTULUI COD DE LEGI Art.421 Pedeapsa cu nchisoare la care se face referire n cadrul art.105, 174, 208 212, 216 222bis, 225 229, 310 312, 315, 317, 318, 321 323, 326 332, 341, 343, 344, 359, 361, 366, 373, ultimul paragraf, 402, 416 i 417 poate fi majorat cu o treime n situaia n care, la momentul comiterii infraciunilor n cauz, vor fi trecut mai puin de cinci ani de la momentul ispirii complete sau pariale de ctre infractor a unei pedepse cu nchisoare ce i-a fost impus pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul articolelor menionate, ori din momentul n care a ispit n mod complet sau parial o pedeaps ce i-a fost impus de ctre Legea Marial pentru comiterea infraciunii de furt, fraud, manevrare de bunuri furate, deducerea deliberat de beneficii din profitul obinut de pe urma bunurilor procurate prin comiterea de infraciuni, sau neltorie, sau de la data la care a fost graiat de executarea unei astfel de sentine; sau n situaia n care termenul rezervat dreptului de punere n aplicare a unei sentine nu a expirat n momentul svririi infraciunii. [10-9-1991] Art.422 Pedepsele cu nchisoare la care se face referire n cadrul art.108, paragraful 1, 109, 110, 115, paragraful 1, 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293, 296, 300 303, 381, 382, 395 i 396, precum i perioadele determinate de nchisoare ce pot fi impuse n baza prevederilor art. 92, 108, paragraful 2, 115, paragraful 2, 288 i 289 pot fi majorate cu o treime n situaia n care, la momentul comiterii infraciunilor n cauz, vor fi trecut mai puin de cinci ani de la momentul ispirii complete sau pariale de ctre infractor a unei pedepse cu nchisoare ce i-a fost impus pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul articolelor menionate, ori din momentul n care a ispit n mod complet sau parial o pedeaps ce i-a fost impus de ctre Legea Marial pentru obstrucionarea violent a unui superior, sau pentru agresarea fizic a unui superior sau a unor gardieni, sau pentru comiterea oricrui act de violen la adresa unor persoane, sau de la data la care a fost graiat de executarea unei astfel de sentine; sau n situaia n care termenul rezervat dreptului de punere n aplicare a unei sentine nu a expirat n momentul svririi infraciunii. [7-7-1993] Art.423 Pedepsele cu nchisoare sau reinere n arest prevzute n cadrul art.111 113, 117 119, 261 271, 418 i 419 pot fi majorate cu o treime n situaia n care, la momentul comiterii infraciunilor n cauz, vor fi trecut mai puin de cinci ani de la momentul ispirii complete sau pariale de ctre infractor a unei pedepse cu nchisoare ce i-a fost impus pentru comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul articolelor menionate, sau de la data la care a fost graiat de executarea unei astfel de sentine; sau n situaia n care termenul rezervat dreptului de punere n aplicare a unei sentine nu a expirat n momentul svririi infraciunii.

94

[3-31-1983] PARTEA A TREIA INFRACIUNI MINORE CAPITOLUL I INFRACIUNI MINORE LA ADRESA SIGURANEI GENERALE A PERSOANELOR I A PROPRIETILOR Art.424 1. Persoana care cauzeaz anumite pagube n mod intenionat, i care, prin aceasta poate aduce prejudicii sau poate pune n pericol anumite persoane sau proprieti, pe sau de-a lungul unui drum public sau n orice spaiu public, se face vinovat de aducerea de daune avutului obtesc i este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. 2. n situaia n care, la momentul comiterii infraciunii, a trecut mai puin de un an de la emiterea unei sentine finale de condamnare, privind comiterea de ctre persoana n cauz a unei infraciuni similare, va fi impus executarea unei pedepse de pn la trei zile de detenie sau plata unei amenzi de categoria nti. [1-15-1886] Art.425 O perioad de detenie de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) unei persoane care asmute un animal mpotriva unei fiine umane sau persoanei care nu stpnete un animal aflat sub supravegherea sa, n situaia n care acesta atac o fiin uman; (2) unei persoane care nu ia suficiente msuri de siguran n scopul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de un animal periculos aflat n supravegherea sa. [9-24-1992] Art.426 1. Persoana care, aflat n stare de ebrietate, mpiedic desfurarea traficului sau perturb linitea, sau care pune n pericol sigurana unei alte persoane, ori care ntreprinde orice activitate ce necesit acordarea unei atenii maxime sau luarea de precauii n vederea prevenirii punerii n pericol a vieii sau sntii unei tere persoane, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la ase zile sau plata unei amenzi de categoria nti. 2. n situaia n care, la momentul comiterii infraciunii, a trecut mai puin de un an de la emiterea unei sentine finale de condamnare, privind comiterea de ctre persoana n cauz a unei infraciuni similare sau mai puin grave dect cea n discuie, sau a infraciunii la care se face referire n cadrul art.453, va fi impus executarea unei pedepse de pn la dou sptmni de detenie sau plata unei amenzi de categoria a doua. [1-15-1886] Art.426bis Persoana care, n mod nelegitim restricioneaz dreptul unei alte persoane la liber circulaie pe un drum public, sau care, mpreun cu una sau mai multe persoane, continu s se adreseze n mod insistent unei persoane mpotriva voinei exprese a acesteia, sau mpiedic naintarea acesteia, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. [4-11-1903] Art.427 O amend de categoria nti va fi impus: (1) proprietarului sau utilizatorului care, cu privire la intrarea sau deschiderea unei pivnie, arcade, bolte sau a unor camere sau spaii subterane cu deschidere la un drum public, nu ia precauiile necesare pentru sigurana trectorilor; (2) persoanei care nu se asigur de faptul c anumite spturi efectuate pe un drum public i care sunt executate n numele su, sau la comanda sa, ori un obiect poziionat pe un drum public n numele su sau la comanda sa, sunt semnalizate n mod corespunztor i iluminate n mod adecvat; (3) persoanei care, n legtur cu desfurarea unor lucrri sau a altor activiti pe, sau de-a lungul unui drum public, nu ia msurile necesare de avertizare a trectorilor cu referire la existena unor eventuale pericole;

95

(4) persoana care plaseaz ceva pe o cldire sau sprijinit de aceasta, sau care arunc ori toarn ceva dintr-o cldire, de o asemenea manier nct, prin aceasta, pot fi aduse prejudicii unei persoane care circul pe un drum public; (5) persoana care las un animal de clrie, un animal de traciune sau de povar pe un drum public, fr a lua precauiile necesare mpotriva cauzrii unor eventuale pagube; (6) persoana care, fr a avea permisiunea autoritilor competente, blocheaz un drum public, sau un canal navigabil cu acces public, ori care mpiedic desfurarea traficului pe un asemenea drum sau curs de ap. Art.428 Persoana care, fr a beneficia de permisiunea primarului sau a unui funcionar public desemnat de ctre acesta, d foc unuia sau mai multor obiecte aflate n proprietatea sa real, este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. [12-28-1989] Art.429 O perioad de detenie de pn la paisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care descarc o arm de foc, aprinde un foc de artificii sau construiete, alimenteaz sau ntreine un foc poziionat suficient de aproape de anumite cldiri sau bunuri nct s le expun pe acestea riscului de incendiere; (2) persoanei care, n alte cazuri dect cele ce beneficiaz de aprobare n conformitate cu, sau ca urmare a prevederilor Actului de Aviaie (Luchtvaartwet, lanseaz un balon cruia i sunt ataate dispozitive de ardere; (3) persoanei care creeaz riscul incendierii unei pduri, a unei regiuni slbatice, a unui teren plantat cu arbuti, a unui teren mltinos sau a unei fnee, ca urmare a faptului c nu au fost luate precauiile necesare; (4) persoanei care, n mod ilegal, introduce orice fel de substane n apele de suprafa, n situaia n care exist posibilitatea ca, prin aceasta, s fie aduse prejudicii altor persoane, inndu-se cont de modul n care aceste ape sunt folosite n mod obinuit; (5) persoanei care lanseaz sau trage un zmeu prin intermediul unei sfori care, n ntregime sau n parte se afl la mai puin de cinci sute de metri de o linie de nalt tensiune suspendat. [3-24-1983] CAPITOLUL II INFRACIUNI MINORE LA ADRESA ORDINI PUBLICE Art.429bis Persoana care, ntr-un loc vizibil de pe un drum public, plaseaz sau nu nltur un cuvnt sau o imagine de natur s aduc ofens anumitor sensibiliti religioase, prin intermediul naturii lor maligne sau blasfematoare, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. [11-4-1932] Art.4293 Abrogat. [11-14-1991] Art.4294 Persoana care, pe parcursul ndeplinirii obligaiilor sale de servici, n timp ce exercit activiti specifice profesiei sale sau pe durata derulrii unei afaceri, comite acte de discriminare la adresa unei alte persoane pe motive rasiale, religioase, referitoare la anumite convingeri personale, sexuale, ori cu referire la orientarea hetero- sau homosexual a acestora, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [11-14-1991] Art.4295 Persoana care se afl prezent ntr-un loc n care prezena cuiva este interzis, fr a avea competena sau autoritatea necesar, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [2-18-1971] Art.4296

96

1. Persoana care, n mod ilegal, ocup o locuin sau o cldire ce nu se afl n folosina persoanei ndreptite la aceasta de mai puin de doisprezece luni, inclusiv, ultima folosire a locuinei sau cldirii de ctre persoana ndreptit avnd loc nainte de momentul ocuprii ei ilegale de ctre persoana n cauz, i care nu elibereaz locuina sau cldirea imediat, la cererea persoanei ndreptite sau fcut n numele acesteia, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la patru luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2. Pedeapsa la cer se face referire n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i n cazul persoanei care, rmnnd ntr-o locuin sau o cldire ce nu se afl n folosina persoanei ndreptite la aceasta de mai puin de doisprezece luni, inclusiv, ultima folosire a locuinei sau cldirii de ctre persoana ndreptit avnd loc nainte de momentul ocuprii ei ilegale de ctre persoana n cauz, refuz s prseasc locuina sau cldirea n mod imediat, la cererea persoanei ndreptite sau fcut n numele acesteia. [10-1-1992] Art.430 Persoana care, fr a beneficia de permisiunea autoritilor competente, inspecteaz, face schie sau descrieri ale unui obiectiv militar, sau dezvluie astfel de materiale, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Art.430a Persoana care este gsit dezbrcat ntr-un alt spaiu dect cel desemnat de Consiliul Municipal drept potrivit nudism recreativ public, sau ntr-un spaiu public ce nu este destinat nudismului recreativ public, este pasibil de plata unei amenzi de prima categorie. [7-3-1985] Art.431 O amend de categoria nti va fi impus i persoanei care face zgomot, sau tulbur linitea public de natur a deranja odihna altora pe durata nopii. Art.432 Executarea unui termen de detenie de pn la doisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria nti vor fi impuse: (1) persoanei care cerete n public, pentru comiterea infraciunii de ceretorie; (2) persoanei care vagabondeaz fr mijloacele de supravieuire necesare, pentru comiterea infraciunii de vagabondaj; (3) persoanei care, n calitate de proxenet al unei femei, obine beneficii din purtarea indecent a acesteia. [5-20-1911] Art.433 Ceretoria sau vagabondajul comise n complicitate de trei sau mai multe persoane sub aisprezece ani, se pedepsesc cu executarea unei perioade de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.434 n privina persoanei care se face vinovat de comiterea oricreia dintre infraciunile descrise n cadrul celor dou articole precedente se poate dispune, n plus, de ncredinarea acesteia unei case de corecie pe o perioad de pn la trei ani, n situaia n care aceasta este apt de munc. Art.435 Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impus: (1) persoanei care, fr a fi ndreptit, folosete un titlu nobiliar olandez, sau care poart nsemnele unui ordin al cavaleriei olandeze; (2) persoanei care accept acordarea unui ordin al unei cavalerii strine, a unui titlu sau a unui grad ori a unei demniti, fr permisiunea regelui, acolo unde acest lucru este prevzut; (3) persoanei care, fr a fi ndreptit la aceasta, folosete titlul de advocaat (avocat) sau procureur (procuror), sau oricare dintre titlurile enumerate n cadrul art 7.20 i 7.22 din Documentul de nalt Educaie tiinific i Cercetare (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek); [10-8-1992] (4) persoanei care, n baza cereri autoritilor competente de a se identifica, furnizeaz un nume fals, prenume, dat de natere, loc al naterii, adres la care este nregistrat drept rezident n baza de date municipal cu privire la persoane(basisadministratie persoonsgegvens), sau locul actualei rezidene. [7-7-1933]

97

Art.435b 1. Persoana care, fr a fi ndreptit la aceasta, ntrebuineaz cuvinte, expresii sau nsemne distinctive ce denot, sau pot crea impresia c aciunile sale sunt susinute sau promovate, ori aprobate de ctre Statul Olandez, Antilele Olandeze, Aruba sau o putere strin, sau de ctre o organizaie aflat n conformitate cu prevederile legii internaionale, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. [12-12-1985] 2. Abrogat. [6-23-1976} 3. n baza condamnrii pentru comiterea uneia dintre infraciunile descrise n cadrul paragrafului 1, poate fi dispus publicarea sentinei. Art.435c Persoana care, fr fi autorizat, ntrebuineaz emblema Crucii Roii sau cuvintele Rode Kruis(Crucea Roie) sau Kruis van Geneve (Crucea din Geneva), sau echivalente ale emblemelor sau ale cuvintelor menionate n condiii de rzboi, sau nsemne ori cuvinte de imitare a acestora, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. [12-20-1956] Art.435d Executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care folosete blazonul Confederaiei Elveiene sau un nsemn ce constituie o imitaie a acestuia: (1) fie drept marc nregistrat sau comercial, fie drept parte component dintr-o astfel de marc; (2) ntr-un scop contrar corectitudinii comerciale; (3) n circumstane de natur a aduce atingere sentimentelor naionale suedeze. [12-20-1956] Art.453e Persoana care, n alte circumstane dect n mod privat, prin intermediul unui dispozitiv telefonic destinat n parte sau n ntregime uzului public, ofer contra cost anumite servicii sau bunuri spre vnzare, indicnd sau inducnd impresia c beneficiile bneti vor fi donate, n ntregime sau n parte n scop caritabil sau necomercial, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a treia. [1-27-1982] Art.435f Persoana care, n situaia n care are loc un meci de fotbal al sub egida Federaiei de Fotbal, n care este implicat o echip de fotbal profesionist ce face parte din Federaia de Fotbal, nu prezint imediat spre identificare unul dintre documentele la care se face referire n cadrul art.1 din Documentul de Identificare a Obligaiilor de Serviciu (Wet op identificatieplicht) (Stb.1993, 660) sau un permis de conducere valid, emis n concordan cu prevederile Documentului privind Circulaia pe Drumurile Publice 1935 (Wegenverkeerswet) sau un permis valid de conducere n conformitate cu prevederile art.107 din Documentul privind Circulaia pe Drumurile Publice 1994 (Wegenverkeerswet 1994), n condiiile n care o astfel de cerere este fcut de ctre funcionarii publici autorizai, n conformitate cu prevederile art.141 din Codul de Procedur Penal, sau de ctre o persoan ce aparine categoriilor specifice de servicii nsrcinate cu cercetarea infraciunilor penale desemnate de ctre Ministerul de Justiie olandez, acolo unde aceast cerere de identificare poate fi considerat rezonabil, innd cont de datoria acestora de meninere a ordinii publice i cercetare a infraciunilor penale, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la dou luni i plata unei amenzi de categoria a doua. [12-9-1993] Art.435g Abrogat. [9-10-1970] Art.436 1. Persoana care, fr a avea dreptul practicrii unei profesii n vederea practicrii creia legea prevede obinerea unei autorizaii, practic acea profesie fr a fi constrns de mprejurri, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. 2. Persoana care are autorizaia de a practica o anumit profesie, n vederea exercitrii creia legea prevede necesitatea existenei unei autorizaii, i care, fr a fi constrns de mprejurri, depete atribuiile pe care le are, conform profesiei sale, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. 3. n situaia n care, n momentul comiterii infraciunii au trecut mai puin de doi ani de la momentul n care a fost emis o sentin final de condamnare a infractorului pentru comiterea unei infraciuni similare, va fi

98

impus executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia, n situaia comiterii infraciunilor la care se face referire n cadrul paragrafului 1, i un termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua, n situaia comiterii infraciunilor la care se face referire n cadrul paragrafului 2. Art.436a 1. Persoana care se d drept, sau creeaz impresia c are profesia de agent la burs, i n situaiile n care nu este, sau i-a fost retras dreptul profesrii n aceast calitate, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. 2. Pedeapsa la care se face referire n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i agentului la burs care contravine prevederilor art.66, a doua fraz, sau art.66b din cadrul Regulamentului Comercial. 3. n situaia n care un parteneriat comercial sau o persoan juridic, ce nu ndeplinesc cerinele prevzute n cadrul art.66a din Regulamentul Comercial se recomand drept, sau creeaz impresia c acioneaz n calitate de agent bursier, ori n situaia n care un parteneriat comercial sau o persoan juridic contravin prevederilor art.66a, paragraful 1, prima fraz sau paragraful 2, a doua fraz, sau prevederilor art66b din Regulamentul Comercial, aceti sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua. [6-23-1976] 4. n situaia n care, la momentul comiterii oricreia dintre infraciunile la care se face referire n cadrul paragrafelor 1 i 2 a trecut mai puin de un an de la momentul n care a fost emis o sentin final de condamnare a infractorilor pentru comiterea unei infraciuni similare, va fi impus executarea unui termen de detenie de pn la dou sptmni sau plata unei amenzi de categoria a treia. 5. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile i partenerilor administrativi i directorilor unui parteneriat comercial sau a unei persoane juridice, n legtur cu comiterea infraciunilor descrise n cadrul paragrafului 3. [4-21-1987] Art.437 1. O perioad de detenie de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat n aceast calitate de ctre Ordinul Administrativ General, care, n practica profesiei sale n derularea unei afaceri: a. nu ine evidena documentelor necesare, n conformitate cu prevederile emise de ctre Ordinul Administrativ General, cu referire la toate obiectele folosite sau a obiectelor neobinuite obinute sau aflate la dispoziia sa; b. obine un articol folosit sau neobinuit de la o alt persoan, fr ca acea persoan s-i dezvluie identitatea sau fr a meniona identitatea acestei persoane n evidenele cazului; c. acesta nu rspunde primei solicitri a unui funcionar public desemnat de ctre primar de prezentare a actelor de eviden; d. acesta nu rspunde primei solicitri a unui funcionar public desemnat de ctre primar de a preda ctre inspectare un articol folosit sau neobinuit, obinut de ctre comerciantul n cauz sau de care acesta dispune, i de a arta funcionarului public unde este trecut un asemenea obiect n actele de eviden; e. obine sau dispune de un articol ce a fost reclamat de ctre sau n numele organelor poliieneti, printr-o descriere scris exact, ca fiind luat din posesia persoanei autorizate prin comiterea unei infraciuni, ori care este dat disprut; f. nu se conformeaz ordinului remis de ctre un funcionar public desemnat de ctre primar, de predare a custodiei sau de dare n custodie, pentru o perioad de timp ce va fi specificat n cadrul ordinului, dar care nu va depi paisprezece zile, a unui obiect aflat la dispoziia sa, sau care nu acord atenie unei instruciuni specificate n cadrul ordinului scris; g. nu se conformeaz cererii scrise a funcionarului public desemnat de ctre primar ca, n limitele termenului la care se face referire n cerere, s furnizeze n mod autentic informaiile cerute n legtur cu obiectele obinute sau aflate la dispoziia sa. 2. Pedeapsa la care se face referire n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i persoanei care acioneaz n numele comerciantului la care se face referire n paragraful 1, i care comite infraciunea descris n cadrul paragrafului 1, alin.(a) (g). 3. Infractorul poate fi deczut din drepturile practicrii profesiei prin intermediul creia a comis infraciunea. 4. Prin termenul obiect neobinuit se va nelege orice bun care, prin natura , originea sau starea sa nu poate intra n categoria bunurilor folosite n mod obinuit. [12-9-1993]

99

Art.437 bis 1. O perioad de detenie de pn la ase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat de ctre Ordinul General Administrativ n conformitate cu prevederile art.437, care, n exercitarea profesiei sale sau n derularea unei afaceri: a. obine anumite bunuri de la un minor, sau b. obine anumite bunuri de la o persoan referitor la care tie, sau are motive ntemeiate de a presupune c a fost ncredinat unei instituii penale, unei instituii de stat de protejare i ngrijire a copiilor sau unui ospiciu. 2. Pedeapsa la care se face referire n cadrul paragrafului 1 va fi aplicat i persoanei care acioneaz n numele comerciantului descris n cadrul paragrafului 1 i care comite una dintre infraciunile definite n cadrul paragrafului 1, alin (a) i (b). 3. Infractorul poate fi deczut din drepturile practicrii profesiei prin intermediul creai a svrit infraciunea. [10-9-1991] Art.4373 1. Un comerciant desemnat de ctre Ordinul General Administrativ n conformitate cu prevederile art.437, care contravine unei ordonane emise i proclamate de ctre Consiliul Municipal n vederea prevenirii manevrrii de bunuri furate este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2. Pedeapsa descris n cadrul paragrafului 1 este aplicabil i persoanei care face o practic din cumprarea masiv de bunuri, prin intermediul profesiei sau n mod regulat, fr notificarea prealabil a primarului sau a unui funcionar public desemnat de acesta. [12-9-1993] Art.4374 Persoana care contravine oricrei reglementri fcute n scopul de a evita riscul cooperrii n urma comiterii unei infraciuni, [begunstiging] coninut n cadrul Ordinului general Administrativ, privind circulaia pe anumite cursuri de ap la care se face referire n Ordin, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [6-7-1924] Art.438 1. Persoana care face o practic profesional din acordarea de gzduire pe timp de noapte este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua, n cazul n care: (1) nu remite fr ntrziere organelor competente, n urma sosirii unei persoane care urmeaz a petrece noaptea ntr-un loc pus la dispoziie de ctre persoana n cauz, un document de cltorie valid sau orice act doveditor prin care poate fi stabilit identitatea gzduite; (2) nu ine un registru complet, sau nu nregistreaz n acesta fr ntrziere, n urma sosirii unei persoane, numele, profesia sau serviciul n care este angajat, domiciliul i data sosirii persoanei respective, i nu nscrie n registru sau nu se asigur de trecerea n acesta a tipului de document nmnat, i dup plecarea oaspetelui, data plecrii acestuia; (3) nu se conformeaz cererii primarului sau a funcionarului desemnat de ctre acesta de prezentare a registrului la care se face referire n cadrul alin.(2) . 2. n cazul unei neconformri de genul celor descrise n paragraful 1, pedeapsa va fi impus i persoanei care, prin intermediul profesiei sale, sau n mod regulat, furnizeaz informaii unei persoane adulte cu privire la o locaie ce cuprinde i un port interior sau canale interioare navigabile destinate ancorrii unor ambarcaiuni de distracie, cu sau fr facilitile aferente, n scopul de a oferi gzduire peste noapte sau n vederea poziionrii echipamentului de campare sau a camprii n zon, sau care d n folosin unei persoane orice construcie ce nu este un stabiliment precum cel la care se face referire n cadrul paragrafului 1. 3. Prevederile paragrafelor precedente nu sunt aplicabile cazrii peste noapte a partenerilor maritali ce nsoesc persoana n discuie, a copiilor sau a personalului ce ia parte la cltorie. [2-24-1993] Art.439 1. O perioad de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care, de la gradul de soldat pn sub cel de ofier, cumpr, primete n schimb, accept drept cadou sau gaj, folosete sau ia n custodie oricare dintre articolele aparinnd uniformei sale, muniie sau arme, sau care, n beneficiul unui soldat sub gardul de ofier, vinde astfel de articole sau

100

le d n schimbul altora drept cadou, gaj, spre uzul sau custodia altei persoane, fr a fi autorizat n aceast privin de ctre, sau n numele ofierului comandant; (2) persoanei care face o practic din cumprarea acestui gen de articole i care nu se supune prevederilor Ordinului Administrativ General, referitoare la inventarierea i pstrarea n eviden a unor astfel de articole. 2. n situaia n care, la momentul comiterii infraciunii, au trecut mai puin de doi ani de la emiterea unei sentine finale de condamnare, cu privire la comiterea de ctre persoana n cauz a unei infraciuni similare, termenul de detenie poate fi dublat. [7-2-1934] Art.440 Persoana care confecioneaz, rspndete sau deine n stoc n vederea rspndirii materiale tiprite sau alte obiecte ce seamn sau arat ca i cum ar fi note guvernamentale, titluri de banc, monezi, bancnote sau lucrri de platin, aur sau argint ce poart marcaje guvernamentale, timbre sau documente de cltorie, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. [5-24-1989] Art.441 O perioad de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei care comunic unei alte persoane coninutul sau semnificaia a ceea ce a auzit printr-un emitor radio folosit de ctre ea, sau de a crui utilizare este responsabil, i care, dup cum are motive ntemeiate de a presupune, nu-i era adresat ori nu-i era adresat i ei, i n situaia n care are motive ntemeiate de a presupune c, prin aceasta, cauzeaz dezvluirea public a coninutului sau a semnificaiei unui mesaj, i n situaia n care o astfel de dezvluire public chiar este fcut; sau care dezvluie n mod direct coninutul sau semnificaia mesajului primit n condiiile de mai sus. [4-12-1995] Art.441a Persoana care, fie n mod public, fie prin rspndirea oricrui material scris, indic posibilitatea obinerii unui obiect sau faptul c are un astfel de obiect n posesie, fr ca acest lucru s-i fi fost solicitat, n acelai timp cu punerea n eviden a faptului c acesta poate fi folosit drept dispozitiv tehnic de interceptare sau nregistrare pe ascuns a unor conversaii, telecomunicaii sau a altei modaliti de transfer de informaii prin intermediul unui dispozitiv computerizat, sau a faptului c obiectul n cauz poate fi folosit drept parte component a unui asemenea dispozitiv, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [12-23-1992] Art.441b O perioad de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care, acordndu-i-se o amnare de plat a datoriilor, acioneaz n nume propriu n ducerea la ndeplinire a unor acte pentru nfptuirea crora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali; (2) directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere al unei persoane juridice crora, fiindu-le acordat o amnare de plat a datoriilor acioneaz n nume propriu n ducerea la ndeplinire a unor acte pentru nfptuirea crora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali; [6-16-1988] Art.442a Persoana care are n ngrijire un copil sub vrsta de ase luni fr acordul prealabil al Consiliului pentru Protecia i ngrijirea Copilului, i care nu se afl sub supravegherea unei persoane juridice, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la trei sptmni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [3-10-1984] CAPITOLUL III INFRACIUNI MINORE LA ADRESA AUTORITII PUBLICE Art.443 Persoana care contravine unui ordin poliienesc emis i proclamat n circumstane extraordinare de ctre un primar sau Guvernatorul Regal al unei Provincii, n conformitate cu prevederile Actului Municipalitii (Gemeentewet), este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [7-4-1957]

101

Art.444 Persoana care a fost citat conform legii s apar ntr-un proces n calitate de martor, expert sau interpret i care este absent n mod nelegitim este pasibil de executarea plata unei amenzi de categoria nti. Art.445 Persoana care a fost notificat, n calitatea sa de rud de snge, prin alian, de partener marital, supraveghetor, curator sau curator-ef, cu privire la prezena sa naintea unui judector pentru a fi audiat n legtur cu anumite chestiuni privind minorii sau persoanele adulte aflate sub tutela instanei judectoreti sau care urmeaz a fi luai sub tutela instanei judectoreti, sau n legtur cu anumite evenimente ce au avut loc ntr-un spital de boli mintale, i care nu apare n persoan sau, acolo unde acest lucru este permis, prin reprezentant, fr a avea un motiv valid care s-i scuze absena, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a nti. Art.446a O perioad de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care, n urma exercitrii unora dintre drepturile investite n conformitate cu prevederile art.593b, paragraful 1 din Codul de Procedur Penal; (2) persoanei care, n urma predrii unei persoane arestate sau a unui obiect confiscat, n afara jurisdiciei teritoriale a Curii Districtuale; (3) persoanei care, n urma arestrii unei alte persoane la cererea Oficiului Procurorilor Publici, n afara jurisdiciei teritoriale a Curii Districtuale; nu aduce la cunotin fr ntrziere i n cea mai rapid modalitate posibil Procurorului Public competent, informaia la care se face referire n cadrul art.593b, paragrafele 2 i 3, din Codul de Procedur Penal, sau care nu reuete s intre n mod prompt n posesia instruciunilor Procurorului Public, instruciuni la care se face referire n cadrul paragrafului 3 a art.593b. [3-16-1967] Art.447 Persoana care, n mod ilegal, rupe, aduce n condiia de a nu putea fi citit, sau degradeaz un anun public afiat n numele autoritilor competente, este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. Art.447a Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impus: (1) persoanei care nu se conformeaz sau nu ntrunete n mod adecvat cerinele art.195 din Partea a Opta a Codului Civil n conjuncie cu art.192 i 178, paragraful 3, din Partea a Opta a Codului Civil, sau cu prevederile art.785 i 786 din Partea a Opta a Codului Civil n conjuncie cu art.782 i 178, paragraful 3, ce vin n adugirea art.771 din Cartea a Opta a Codului Civil, sau cu dispoziiile Ordinului Administrativ General, specificate n cadrul art.231 i 841 din Partea a Opta a Codului Civil; (2) persoanei care nltur, modific sau aduce n situaia de a fi indistincte sau ilizibile numele sau nsemnele unei nave nregistrate, n conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General, conform (1), i care face acest lucru n alte condiii dect cele prevzute n cadrul Ordinului Administrativ General; (3) persoanei care nu se conformeaz sau nu ntrunete n mod corespunztor cerinele la care se face referire n cadrul art.1304, paragraful 2, din Partea a Opta a Codului Civil, sau oricare dintre cerinele la care se face referire ntr-un Ordin Administrativ General emis n concordan cu prevederile art.1321 din Partea a Opta a Codului Civil. [12-2-1991] Art.447b Persoana care nu nmneaz un permis de cltorie ce se afl n posesia sa, dar care nu este emis pe numele su, i asta n situaiile n care, conform prevederilor legale n vigoare, acesta trebuie nmnat, fie imediat dup ce a fost ceru de ctre funcionarul public competent, fie n termen de paisprezece zile de la data n care a fost notificat cu privire la aceasta printr-o scrisoare recomandat, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. [5-24-1989] CAPITOLUL IV INFRACIUNI MINORE LA ADRESA STATUTULUI CIVIL Art.448

102

Persoana care nu se conformeaz obligaiilor legale pe care le are de ndeplinire a formalitilor de nregistrare a unei nateri sau a unui deces de ctre un funcionar public al Registraturii Civile este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. Art.449 1. Un serviciu religios care oficiaz o ceremonie de cstorie de orice rit, nainte de a-i fi remis de ctre pri un document de validare a mariajului lor emis de ctre un funcionar public al Registraturii Civile, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. 2. n situaia n care, n momentul comiterii infraciunii, au trecut mai puin de doi ani de la emiterea unei sentine finale de condamnare pentru comiterea unei infraciuni similare, va fi impus executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. CAPITOLUL V INFRACIUNI MINORE LA ADRESA PERSOANELOR AFLATE N SUFERIN Art.450 Persoana care se afl, n calitate de martor, n imediata vecintate a unui act de rnire mortal a unei alte persoane i care nu acord sau nu cere acordarea de ajutor persoanei aflat n suferin, n situaia n care acordarea acestui ajutor sau reclamarea acordrii lui sunt posibile fr a exista pericolul punerii n pericol a persoanei n discuie sau a altor persoane, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua, n cazul n care evenimentul se soldeaz cu decesul persoanei n suferin. CAPITOLUL VI INFRACIUNI MINORE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art.451 Abrogat. [7-3-1985] Art.451bis Abrogat. [7-3-1985] Art.4513 Abrogat. [8-28-1969] Art.4514 Abrogat. [5-1-1981] Art.452 Abrogat. [5-20-1981] Art453 1. Persoana gsit pe un drum public ntr-un stadiu avansat de ebrietate este pasibila de plata unei amenzi de categoria nti. 2. n situaia n care, n momentul comiterii infraciunii, a trecut mai puin de un an de la emiterea unei sentine finale de condamnare pentru comiterea unei infraciuni similare, sau de la emiterea unei sentine de condamnare pentru comiterea infraciunii la care se face referire n cadrul art. 426, va fi impus executarea unui termen de detenie de pn la trei zile sau plata unei amenzi de categoria nti. 3. n situaia n care infraciunea este comis a doua oar n mai puin de una an de la data emiterii primei sentine finale de condamnare pentru comiterea infraciunii, va fi impus executarea unui termen de detenie de pn la dou sptmni sau plata unei amenzi de categoria a doua. 4. n situaia n care infraciunea este comis a treia oar, ori de mai mult de trei ori, n termen de mai puin de un an de la cea mai recent emitere a unei sentine finale de condamnare pentru comiterea infraciunii, va fi impus executarea unui termen de detenie de pn la trei sptmni sau plata unei amenzi de categoria a doua i, n plus fa de aceasta, infractorul poate fi ncredinat unei case de corecie pentru o perioad de pn la un an , n cazul n care este apt de munc. n situaia n care infraciunea este svrit n mod repetat i dup ce infractorul a fost ncredinat unei case de corecie, perioada de un an, la care se face referire n cadrul frazei anterioare, ncepe de la data la care acesta a fost eliberat din casa de corecie. Art.454 Abrogat. [10-7-1964] Art.455 Abrogat. [9-24-1992] Art.456 Abrogat. [5-20-1911]

103

Art.457 Abrogat. [12-10-1964] CAPITOLUL VII INFRACIUNI MINORE LA ADRESA POLIIEI RURALE Art.458 Persoana care, fr a fi ndreptit la aceasta, i las psrile de curte n libertate prin grdini sau pe orice teren ce a fost nsmnat sau plantat, este pasibil de plata unei amenzi de prima categorie. Art.459 Persoana care, fr a fi ndreptit la aceasta, i las vitele n libertate prin grdini, crnguri sau rchiti, sau pe orice izlaz sau fnea ce au fost pregtite n vederea nsmnrii sau a plantrii, este pasibil de plata unei amenzi de prima categorie. Art.460 Persoana care, fr a fi ndreptit la aceasta, se gsete pe orice teren ce a fost nsmnat sau plantat, sau pe orice teren ce a fost pregtit n vederea nsmnrii sau a plantrii, sau, ncepnd din luna mai pn n luna octombrie, pe orice pune sau fnea, este pasibil de plata unei amenzi de prima categorie. [5-20-1955] Art.461 Persoana care, fr a fi ndreptit la aceasta, se afl pe terenul unei alte persoane, legat de care accesul a fost interzis de ctre persoana ndreptit n aa fel nct persoana n discuie ar fi avut suficiente motive de a presupune c accesul i este interzis, sau care i las vitele s rtceasc pe un asemenea teren, este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. [5-20-1955] CAPITOLUL VIII INFRACIUNI MINORE PRIVIND ABUZUL N SERVICIU Art.462 Funcionarul public care are competena de a emite copii sau extrase ale sentinelor judectoreti, i care emite astfel de copii sau extrase nainte ca aceste copii sau extrase s fi fost semnate n conformitate cu prevederile legii, este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. Art.463 Funcionarul public care, fr a fi autorizat de ctre autoritile competente, face o copie sau un extras a unor documente guvernamentale secrete, sau care face public coninutul acestora, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.464 Persoana aflat la conducerea unei instituii destinate privrii de libertate a persoanelor condamnate, a celor aflate n arest preventiv sau a persoanelor reinute pentru necooperare cu o instan de judecat, sau persoana aflat la conducerea unei instituii de stat pentru protejarea i ngrijirea copilului sau a unui spital de boli mintale, care permit luarea n custodie a unei alte persoane n cadrul instituiei sau a ospiciului, sau rein o persoan n instituie sau n ospiciu fr a-i fi artate ordinul autoritilor competente sau sentina judectoreasc, sau care nu face o nregistrare n registrul de admitere n instituie sau spital, conform cerinelor legii, cu privire la acceptarea, la primirea ordinului sau a sentinei n baza crora persoana este luat n custodie, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. [11-19-1986] Art.465 Funcionarul public aflat n serviciul Registraturii Civile care ncheie un act de cstorie fr a-i fi prezentate actele sau declaraiile cerute prin lege, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. [4-3-1969] Art.466 Funcionarul public aflat n serviciul Registraturii Civile care acioneaz n mod contrar oricrei cerine legale referitoare la registrele sau nregistrrile Registraturii Civile, sau privitoare la formalitile ce procedeaz

104

ncheierea unei cstorii, sau n legtur cu ncheierea actului de cstorie, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. Art.467 Funcionarul public aflat n serviciul Registraturii Civile care nu face n mod corespunztor anumite meniuni n registre, sau care execut o trecere n registru pe o foaie de hrtie desprins, este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. Art.468 Plata unei amenzi de categoria nti va fi impus: (1) funcionarului public aflat n serviciul Registraturii Civile care nu furnizeaz o anumit informaie autoritilor competente, n condiiile n care acest lucru este cerut prin lege; (2) funcionarului public care nu furnizeaz o anumit informaie funcionarului public aflat n serviciul Registraturii Civile, n condiiile n care acest lucru este cerut prin lege. Art.468a n vederea punerii n aplicare a art. 466 468, prin funcionarul public aflat n serviciul Registraturii Civile se va nelege orice persoan care, conform cerinelor legii, este nsrcinat cu pstrarea unui registru a Registraturii Civile. [4-3-1969]

CAPITOLUL IX INFRACIUNI MINORE LEGATE DE ACTIVITATEA DE PESCUIT Art.469 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care iese n larg nainte de a desemna, completa i a semna lista echipajului de bord la care se face referire n cadrul art.451 gin Codul Comercial, i nainte de a trimite aceast list la eful Inspectoratului de Navigaie (Scheepvaartinspectie), este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. [4-19-1989] Art.470 Comandantul navei care nu deine la bord actele navei, jurnalul de bord, documente sau alt suport de informaie, n conformitate cu prevederile legale, este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. [11-8-1993] Art.470a Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care ntreprinde o cltorie fr ca nava sa s fie n posesia unui certificat valid privind acomodarea la bordul navei, n conformitate cu prevederile art.407 din Codul Comercial, este pasibil de executarea unui termen de detenie de pn la o lun sau plata unei amenzi de categoria a doua. [7-31-1957] Art.471 1. Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impus: (1) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se asigur c sunt actualizate i pstrate n concordan cu cerinele legii documentele i jurnalul de bord pe care legea le prevede, sau care nu nmneaz aceste documente cnd, n baza legii, i sunt cerute; (2) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu face nsemnri n conformitate cu cerinele legii n registrul infraciunilor penale, la care se face referire n cadrul art.539u din Codul de Procedur Penal, sau care nu nmneaz aceste documente cnd, n baza legii, i sunt cerute; (3) Abrogat. [3-16-1967] (4) proprietarului, persoanei care ofer nava spre nchiriere, armatorului sau comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care refuz s permit prilor interesate, la cererea acestora, s examineze jurnalul de bord sau registrele navei, ori care refuz s furnizeze prilor interesate, n schimbul acordrii de compensaii privind costurile, o copie a acestor registre sau a jurnalului de bord al navei.

105

2. n situaia n care, la momentul comiterii infraciunii au trecut mai puin de doi ani de la emiterea unei sentine finale de condamnare pentru comiterea unei infraciuni similare, infractorului i va fi impus executarea unei perioade de detenie de pn la dou luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [5-23-1990] Art.471a Persoana care contravine prevederilor art.539u din cadrul Codului de Procedur Penal este pasibil de executarea unei perioade de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [5-16-1969] Art.472 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformeaz obligaiei sale legale referitoare la nregistrarea i notificarea naterilor i a deceselor aprute la bordul navei n timpul unei cltorii este pasibil de plata unei amenzi de categoria nti. Art.473 Abrogat. [7-7-1988] Art.474 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformeaz obligaiilor sale legale prevzute n cadrul art.358a, paragraful 2 sau art.785 din Codul Comercial, este pasibil de executarea unei perioade de detenie de pn la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [7-7-1988] Art.475 Proprietarul i persoana care ofer nava spre nchiriere ce nu se conformeaz obligaiilor ce le sunt impuse conform prevederilor art.451e, paragraful 3 din Codul comercial, precum i comandantul ce nu se conformeaz obligaiilor ce-i sunt impuse n conformitate cu prevederile paragrafului 1 i 3 din cadrul aceluiai articol, sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua. [5-23-1990] Art.476 Proprietarul, persoana care ofer nava spre nchiriere i comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez la bordul creia se afl persoane angajate drept membri ai echipajului de bord, n mod contrare cerinelor art.406, sau interdiciilor la care se face referire n cadrul art.452s din Codul Comercial, sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria nti pentru fiecare persoan angajat. [5-23-1990] Art.477-478 Abrogate. [5-23-1990] PREVEDERI GENERALE FINALE Art.479 Intrarea n vigoare a prezentului Cod va face obiectul unui statut ntocmit separat. Prin aceasta hotrm publicarea acestui Act n Codul de Legi i comandm tuturor departamentelor ministeriale, autoritilor, organismelor executive i funcionarilor publici vizai se vegheze la atenta sa punere n aplicare. Predat la s-Gravenhage, 3 Martie 1881 Ministrul Justiiei, A.E.J. Modderman Emis n 5 Martie 1881 Ministrul Justiiei A.E.J. Modderman WILLEM

106