CODUL PENAL AL OLANDEI

Text in vigoare la data de: 20-10-2005 Lege din 3 martie 1881 Noi Wilhelm III, cu voia lui Dumnezeu Rege al Olandei, Print de Oranje Nassau, Mare Duce de Luxemburg, etc, etc, etc. Toti cei ce vor vedea sau asculta citindu-se urmatoarele, trebuie sa stie urmatoarele: Deci noi am luat in considerare, ca este necesara alcatuirea unui nou Cod Penal; De aceea am audiat Consiliul de Stat si dupa consfatuirea comuna avuta cu Parlamentul, am inteles, am considerat oportun si am cazut de comun acord cu acestea din urma sa facem urmatoarele precizari ce vor constitui Codul Penal. Cartea Intai. Precizari Generale Titlul I. Limitele aplicarii legii penale. Articolul 1 1. Nici un act nu poate cadea sub incidenta penala, decat atunci cand exista o pedeapsa dinainte prevazuta prin lege. 2. In cazul unei schimbari a cadrului legislativ ce are loc dupa momentul producerii faptei, se vor adapta precizarile ce vin in favoarea suspectului. Articolul 2 Codul penal olandez se poate aplica oricui se face vinovat pe teritoriul Olandei de un fapt ce cade sub incidenta penala. Articolul 3 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane care, aflata in afara Olandei la bordul unui vehicul terestru sau aerian olandez, se face vinovata de comiterea unui fapt penal. Articolul 4 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane aflate in afara Olandei si care se face vinovata de comiterea: 1°. unei infractiuni prevazute de articolele 92-96, 97a, 98-98c, 105 si 108-110; 2°. unei infractiuni prevazute de articolele 131 pana la 134 inclusiv precum si de 189, in cazul in care fapta penala sau infractiunea precizata in articolele mentionate este in acelasi timp prevazuta la 1° ; 3°. unei infractiuni referitoare la tipuri de monezi, bancnote, timbre sau marci regale eliberate de stat; 4°. de falsuri in scrisori sau certificate de credit emise de statul olandez sau de o provincie, comuna sau institutie publica olandeza, in taloanele, dovezile de dividende sau rente ce apartin documentelor anterior mentionate, precum si in dovezile emise in locul acestor acte, sau de utilizarea intentionata a unor asemenea documente false sau falsificate prezentadu-le dept documente autentice si nefalsificate ; 5°. unei infractiuni prevazute de articolele 216, paragraful 2, 381-385, 409 si 410 sau de o incalcare prevazuta de articolul 446a; 6°. unei infractiuni prevazuta de articolul 207a; 7°. a. unei infractiuni prevazute de articolul 168, comisa impotriva unui vehicul aerian in cazul in care acest vehicul este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei; b. unei infractiuni prevazute de articolul 385a, comisa la bordul unui vehicul aerian aflat in zbor, in

1

cazul in care locul decolarii sau cel al aterizarii propriu-zise este situat in afara teritoriului statului unde este inmatriculat vehiculul, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei; c. unei infractiuni prevazute de articolul 385b, in cazul in care vehiculul aerian la care se face referire este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei d. unei infractiuni prevazuta de articolul 385c, atunci cand infractiunea este comisa fie impotriva unui vehicul aerian olandez, fie la bordul unui vehicul aerian care in urma comiterii infractiunii aterizeaza in Olanda cu suspectul la bord. 8°. unei infractiuni prevazute de articolele 166, 168, 350, 352, 354, 385a, paragraful patru, 385b, paragraful 2 en 385c, in cazul in care fapta este comisa impotriva unui vehicul maritim olandez, precum si impotriva sau la bordul unui vehicul maritim strain, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 9°. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b si 285, in masura in care faptele sunt comise impotriva unei persoane protejate pe plan international si aflate in serviciul Olandei, sau impotriva unui membru al familiei sale, precum se mentioneaza la articolul 87b, primul paragraf, sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia, fapte care intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea ; 10°.unei infractiuni prevazute de articolele 177 si n177a, in masura in care fapta este comisa impotriva unui cetatean olandez, si ca urmare intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea; 11°.unei infractiuni, prevazute de articolele 177, 177a, 225, 227b si 323a, in masura in care fapta este comisa de catre un functionar olandez sau de catre o persoana aflata in serviciul public al unei organizatii de drept international stabilite in Olanda si intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea. 12°. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b, 282a en 285, in masura in care fapta este comisa impotriva unei persoane de cetatenie olandeza, protejata pe plan international, cum se mentioneaza in articolul 87b, paragraful 2 sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia; 13°. Unui act terorist ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului realizat pe 15 decembrie 1997 la New York privind combatarea atacurilor teroriste cu bombe(Trb 1998, 84) precum si atunci cand este comisa impotriva unui cetatean olandez, in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 14°. Unei infractiuni ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 140, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166,168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385a, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului International realizat la New York pe data de 9 decembrie 1999 referitor la combatarea finantarii actelor teroriste(Trb. 2000, 12), atat in cazul unei fapte indreptate impotriva unui cetatean olandez cat si in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei; 15°. Unui act terorist, atunci cand acest act vizeaza inducerii starii de panica in randurile populatiei sau a unei parti din populatia Olandei, sau vrea sa oblige guvernul Olandei sau o institutie sau organizatiei a Uniunii Europene cu sediul in Olanda sa faca, sa nu faca sau sa tolereze un anumit lucru, sau in cazul in care urmareste sa destablizeze sau sa distruga structurile fundamentale politice, constitutionale, economice sau sociale ale Olandei sau ale unei institutii sau organizatii a Uniunii Europene cu sediul in Olanda; 16°. Uneia din infractiunile prevazute de articolele 225, al doilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6°, 312, aldoilea paragraf, aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragra, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, atunci cand infractiunea a fost comisa in vederea pregatirii sau facilitarii unui atac terorist, precum este prevazut la aliniatul 15. Articolul 4a 1. Legea penala olandeza se aplica de fiecare data cand statul olandez preia urmarirea unei persoane deja aflata sub urmarire penala in alt stat, in baza unui tratat in care se precizeaza faptul ca statul olandez este autorizat sa preia aceasta urmarire 2. Legea penala olandeza se poate aplica de asemenea oricarei persoane, impotriva careia exista o cerere de extradare sau predare privind comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, al treilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6°, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, si a carui extradare respectiv predare a fost declarata ca inadmisibila prin sentinta judecatoreasca ca si in cazul care care cererea de extradare a fost respinsa prin decret ministerial. Articolul 5 1. Legea penala olandeza se aplica oricarui cetatean olandez care se face vinovat in afara Olandei de comiterea: 1°. Unei infractiuni prevazute in titlurile I si II din volumul al doilea al codului penal precum si in articolele

2

197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 si 389 inclusiv – in masura in care se refera la o infractiune, ce contravine justitiei promovate de Curtea Internationala de Justitie asa cum este prevazut in articolul 70, primul paragraf, din Statutul de la Roma realizat la Roma pe data de 17iulie privind Curtea Internationala de Justitie (Trb. 2000, 120) – la articolele 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a si 361; 2°. Unei fapte care cade sub incidenta codului penal olandez, si pt. care este prevazuta o pedeapsa si din partea legii din tara in care a fost comisa 3°. Unei infractiuni prevazuta de articolele 240b, 242 pana la 250a inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de o persoana care nu atins inca varsta de 18 ani. 2. In cazurile, prevazute de primul paragraf, aliniatele 2° si 3°, urmarirea penala poate avea loc si in cazul in care suspectul devine cetatean olandez abia dupa comiterea faptei. Articolul 5a 1. Legea penala olandeza se poate aplica si persoanelor straine care au un domiciliu stabil sau o sedere permanenta in Olanda si care se fac vinovate in afara granitelor Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 240b, 242 pana la 250 inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de catre o persoana care nu a atins inca varsta de 18 ani, de comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, paragraful al treilea, 311, primul paragraf, la aliniatul 6°, 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5°. 2. Urmarirea penala poate avea loc si atunci cand suspectul a primit domiciliul stabil sau sederea permanenta abia dupa comiterea faptei. Articolul 6 Legea penala olandeza se aplica: 1°. Functionarului olandez ce se face vinovat in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de Titlul XXVII din Cartea a Doua. 2°. Persoanei aflate in serviciul unei organizatii de drept international cu sediul in Olanda si care se face vinovata in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 362 pana la 364a inclusiv. Articolul 7 Legea penala olandeza se aplica capitanului de vas si pasagerilor aflati la bordul unui vas aflat in afara Olandei care se fac vinovati, chiar in afara bordului de una din infractiunile prevazute de titlul XXIX al Cartii a Doua si de Titlul IX al Cartii a Treia. Artikel 8 Aplicarea articolelor 2-7 este limitata de exceptiile recunoscute de dreptul international. Titlul II. Pedepse Articolul 9 1. Pedepsele sunt: a. Pedepse majore: 1°. Pedeapsa cu inchisoarea; 2°. Arestul; 3°. Activitati corectionale; 4°. Amenda; b. Pedepse complementare: 1°. Decaderea din anumite drepturi; 2°. Confiscarea; 3°. Pronuntarea publica a sentintei judecatoresti. 2. In ceea ce priveste infractiunile ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate sau amenda sau incalcarile legii ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate, judecatorul poate sa aplice pedeapsa prin activitate corectionala. O activitate corectionala consta fie intr-o ispasire prin munca, ca de exemplu efectuarea de munca neplatita fie intr-ocorectie, ca de exemplu respectarea unui proiect corectional sau de o combinatie a celor doua. 3. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea, arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, sau la activitate corectionala, judecatorul poate aplica de asemenea si o amenda. 4. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea sau arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, din care partea ce trebuie executata neconditionat cuprinde maximum 6 luni, judecatorul poate aplica de asemenea si pedeapsa prin activitate corectionala. 5. In cazurile in care legea permite, o pedeapsa complementara poate fi pronuntata atat separat cat si impreuna cu pedepsele majore, precum si impreuna cu alte pedepse complementare. Articolul 9a In situatia in care judecatorul ia in considerare cu multa atentie, in legatura cu gravitatea cea mai mica a faptei,

3

3. 4. 2. procedura ce trebuie urmata. Se poate aplica de asemenea si precizarea cuprinsa in Capitolul XVI din Constitutie referitoare la ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. sau a celor precizate de articolul 44. stabilite de autoritati pe baza unor masuri generale.personalitatea faptasului sau circumstantele producerii faptei precum si cele care ies la iveala ulterior. 3. calea judecatoreasca accesibila persoanelor mentionate la punctul b in ceea ce priveste deciziile-ce le afecteaza in mod direct -referitoare la regimul institutional ca si deciziile referitoare la plasarea sau transferul acestor persoane. 37d si 37e se vor aplica in mod asemanator in accest caz. al doilea paragraf. Transferul intr-o alta institutie si apelul impotriva acestuia vor putea fi efectuate de catre condamnat conform regulilor corespunzatoare transferului si apelului impotriva acestuia. poate fi internata intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite justitiei. b. actelor teroriste. datate si semnate de catre 2 specialisti in stiinta comportamentului din specilatati diferite-printre care si un psihiatru-care au consultat persoana in cauza. Aceste reguli se refera oricum la: a. 5. f. de incheiere a acesteia sau a deciziei de a nu fi internat intr-o institutie corespunzatoare. recidivarii. conducerea institutiilor si supravegherea lor . printre care consilierea de catre specialisti in stiinta comportamentului. O astfel de recomandare trebuie sa fie formulata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si separat de fiecare dintre ei. persoanele deferite justitiei. tinand cont de cine a emis in numele autoritatilor ordinul de ingrijire medicala. situatiile si modul in care pot avea loc limitari ale drepturilor fundamentale ale persoanelor mentionate la punctul b. in urma formularii unei recomandari bine motivate. Articolul 10 1. d. 4. indicarea si precizarea institutiilor destinate executarii acestor pedepse si masuri. articolele 37c. regimul institutiilor. in pofida recomandarii judecatoresti. Articolul 13a [Abrogat pe 17-02-1999] Articolul 13b [Abrogat pe 01-06-1999] 4 . si in care se depaseste perioada de 15 ani datorita maririi pedepsei pe baza cumulului de infractiuni. In virtutea unor masuri generale ale autoritatilor se vor formula reguli mai concrete referitor la aceasta evaluare. in ultima instanta de catre Ministerul de Justitie. precum si modul in care trebuie sa se desfasoare o asemenea evaluare. Durata pedepsei temporare cu inchisoarea este de minimum o zi si de maximum 18 ani consecutivi. 2. stabilite pt. In cazul in care unui condamnat la inchisoare i se aplica in acelasi timp din partea autoritatilor si masura de deferire cu ordin de a fi ingrijit. e. infractiunea comisa atat pedeapsa cu inchisoarea pe viata cat si pe cea cu inchisoare temporara. Aceste reguli stabilesc in orice caz frecventa deciziilor judecatoresti. Ea nu poate depasi in nici un caz perioada de 20 de ani. Condamnatul poate face apel intr-un interval de maxim 4 saptamani de la comunicarea sentintei la Consiliul pt. Internarea in virtutea primului paragraf precum si incheierea acestei internari se vor face respectand reguli. c. Articolul 11 In baza legii se stabilesc reguli in legatura cu executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate. asa cum este preavzut in articolele 37b sau 38c. Pedeapsa cu inchisoarea este temporara sau pe viata. selectia persoanelor care au de executat in aceste institutii pedepsele si masurile mentionate mai sus. se va evalua la intervale regulate de timp daca condamnatul trebuie internat intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite jusitiei. maximum 20 de ani consecutivi in situatiile in care judecatorul poate alege pt. aplicarea legii penale si protectiei minorilor impotriva deciziei de internare. conform precizarilor articolului 37b. Articolul 12 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 12a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 13 1. O persoana condamnata la pedeapsa cu inchisoarea a carei situatie intra in atentia justitiei din cauza unor debilitati sau a tulburarilor patologice ce afecteaza capacitatea de judecata. Ea poate fi aplicata pt. poate stabili in sentinta ca nu este necesara aplicarea vreunei pedepse sau a vreunei masuri punitive.

Judecatorul poate insarcina atat o institutie de reincadrare sociala indicata de autoritati in baza masurilor generale cat si un angajat special al unei astfel de institutii sa ajute condamnatul sa respecte conditiile impuse. maximum un an de zile. Articolul 14c 1. la aliniatele 3° si 4°. Procuratura este insarcinata cu urmarirea indeplinirii conditiilor.Articolul 13c [Abrogat pe 01-06-1999] Articolul 13d [Abrogat pe 24-12-1975] Articolul 14 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 14a 1. eliberarea conditionata perioada de timp in care condamnatul a fost privat de libertate pe drept. Internarea condamnatului intr-o institutie de ingrijire medicala pe o perioada ce va fi stabilita de judecator si care este cel mult egala cu eliberarea conditionata. b. la aliniatul 3° en 4°. in cea de-a 15-a zi dupa aducerea la cunostinta. in cea de-a 15-a zi dupa pronuntarea sentintei finale in situatia in care este inmanata sau trimisa o instiintare conform celor prevazute in Codul de Procedura Penala la articolul 366a. fie la 5 . la primul si cel de-al doilea paragraf. se poate aplica atat articolul 23. Nu se in calcul pt. Eliberarea conditionata cuprinde in situatiile precizate de articolul 14c. pagube provocate de infractiuni violente sau in contul unei institutii care se ocupa ca activitate de baza de nevoile victimelor faptelor penale. si pe care acesta trebuie sa le respecte pe durata intregii eliberari conditionate sau a unei parti din aceasta ce va fi stabilita in cadrul condamnarii. Suma nu poate depasi amenda maxima ce poate fi aplicata pentru savarsirea faptei penale. Aplicarea articolului 14a se face cu conditia generala ca persoana condamnata sa nu se faca vinovata de comiterea vreunei fapte penale inainte de expirarea eliberarii conditionate. judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia de maximum o treime sa nu fie executata. in ceea ce priveste comportamentul condamnatului. Judecatorul poate de asemenea decide in cazul pedepselor adiacente ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. 3. Plata unei sume. In situatia unei condamnarii la inchisoare pentru mai mult de un an dar maximum 3 ani. Alte conditii speciale. Despagubirea totala sau partiala a pagubelor cauzate de fapta penala in termenul ce trebuie stabilit de judecator. La stabilirea uneia din conditiile speciale mentionate la paragraful al doilea. primul si al doilea paragraf cat si articolul 24. 2°. in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. 5°. stabileste cu ocazia aceasta o eliberare conditionata. la primul paragraf si la al doilea paragraf.ce va fi stabilita de judecator – la fondul pt. 2. 4. 2. Eliberarea conditionata incepe: a. si care sa fie cel mult egala cu diferenta dintre amenda maxima ce poate fi aplicata pentru fapta comisa si amenda acordata. Articolul 14b 1. La aplicarea articolului 14a se pot pune in continuare urmatoarele conditii speciale: 1°. In cazul unei condamnari la inchisoare pt. Judecatorul care decide ca pedeapsa stabilita de el sau o parte a acesteia sa nu fie executata. Articolul 14e [Abrogat pe 02-02-1998] Articolul 14f 1. la activitati corectionale sau la amenda. judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. fara a include si inchisoarea pentru neplata amenzii. 3. Plata unei cautiuni ce va fi stabilita de judecator. la arest. in situatia in care instiintarea trebuie sa fie adusa la cunostinta conform prevederii Codului de Procedura Penala la articolul 366a. maximum 2 ani iar in celelate cazuri maximum 3 ani. al treilea paragraf. ce poate fi mai scurt decat eliberarea conditionata. 3. 3°. 4°. 2. 2. Conditiile speciale nu au voie sa limiteze libertatea condamnatului de a-si manifesta credinta sau convingerile existentiale precum si statutul sau social. in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. 4. Articolul 14d 1. Judecatorul care a stabilit conditia poate scurta sau prelungi o singura data eliberarea conditionata.

ea nu va fi solutionata de o singura camera a tribunalului regional. Articolul 14g 1. In locul unei decizii privind executarea unei pedepse privative de libertate. Solicitarea procuraturii nu poate fi acceptata daca solicitarea a fost prezentata mai tarziu de 3 luni de la expirarea eliberarii conditionate. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot fi prezenti la cercetare si in acest caz vor si audiati. solicitarea este inmanata de catre procuratura insarcinata cu urmarirea faptei si poate fi aprobata doar cu ocazia unei sentinte in aceasta problema. judecatorul poate stabili o activitate corectionala conform prevederilor din articolul 9. 2°. 3. Articolul 14i 1. Atat procuratura cat si condamnatul sunt autorizati sa apeleze la martori si specialisti atat direct cat si prin citatii scrise. sau pe persoana imputernicita in mod special de catre condamnat. 2. judecatorul poate decide sa nu analizeze solicitarea sau cererea cu o zi inainte de cercetarea cazului. Decida ca sentinta suspendata sa fie totusi pusa in aplicare. comisa inainte de expirarea eliberarii conditionate. 2. Condamnatul poate fi asistat fie de un avocat. cel ce este autorizat sa se ocupte de solicitarea este: a. analizarea solicitarii are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. fraza a doua. care este urmarit condamnatul. daca acesta este autorizat sa fie informat in prima instanta asupra comiterii faptei. procuratura trebuie sa depuna o concluzie in termenul cel mai scurt de la primirea scrisorii de solicitare. a fi prezenti la cercetarea cazului.cererea unui minister public. 6 . cel mult un an de zile. procuratura convoaca atat pe condamnat cat si pe persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin. aliniatul 3°. pt. In cazul in care condamnatul adreseaza o cerere in vederea aplicarii articolului 14f. In cazul in care conditia impusa nu este respectata. 5. fie la cererea condamnatului.. va fi datata cu ziua in care a sosit la grefa. 3. 3. 2. judecatorul poate lua in continuarea o decizie. Articolul 14h 1. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. aceasta. Acelasi lucru este valabil si in ceea ce il prveste pe avocatul condamnatului. punctul a. Judecatorul la care se face referire in primul paragraf poate de asemenea ca pe perioada eliberarii conditionate sau pe perioada unei eliberari conditionate reduse sa modifice sau sa anuleze conditiile speciale sau termenul la care sunt limitate aceste conditii in cadrul eliberarii conditionate. sa modifice sau sa anuleze o sarcina asa cum prevede articolul 14d. b. daca acesta este autorizat sa ia la cunostinta fapta sau faptele in baza careia (carora)a fost pronuntata sentinta la care face referire solicitarea. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot lua la cunostinta de continutul actelor inaintea inceperii cercetarii. In aceasta situatie. o parte a sentintei suspendate sa fie totusi pusa in aplicare. sau poate atat sa puna conditii speciale suplimentare cat si sa stabileasca. conform careia suma va intra in totalitate sau partial in visteria statului. . judecatorul cantonal. al treilea paragraf. Decida ca in cadrul mentinerii sau modificarii conditiilor. Judecatorul care a stabilit pedeapsa este autorizat sa se ocupe de solicitare. Cand se plateste o cautiune in baza articolului 14c. 4. judecatorul poate ca in urma primirii unei solicitari din partea procuraturii si gasind un temei pt. aliniatul 3° Se pot aplica de asemenea si articolele de la 22c pana la 22k inclusiv. In cazul in care condamnatul este urmarit din cauza comiterii unei fapte penale. Se pot aplica de asemenea si prevederile articolului 34 din Codul de Procedura Penala. in situatia in care prezentarea sumara a actelor il determina sa ia aceasta decizie. Procuratura este prezenta la cercetare si este audiata cu privire la cazul cercetat. In cazul in care solicitarea cere executarea pedepsei cu inchisoarea pentru mai mult de un an. In situatiile prevazute de articolele 14f si 14g procuratura actioneaza prin depunerea unei solicitari sustinute de diverse motive. primul paragraf. Solicitarea la care se face referire in primul si cel de-al doilea paragraf. tribunalul teritorial (supracantonal). si tinand cont in totalitate de prevederile articlolului 14f sa: 1°. 4. Imediat dupa depunerea solicitarii sau a concluziei. 2. Prelungirea se poate face pt. sau de o persoana imputernicita in mod special de catre condamnat in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal. cerandu-le amandurora sa fie prezenti la cercetare. In situatia prevazuta de articolul 14g. 5. Cercetarea are loc in sedinta deschisa. Prin aducerea solicitarii sau a concluziei la cunostinta condamnatului. in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal.

6. 345. care este urmarit condamnatul. pentru care se poate aplica acest articol precum si articolul 15a. se pot aplica de asemenea si articolele 14h-14j. 300. al treilea paragraf. fara a afecta autorizatia judecatorului de a ordona returnarea intregii sume sau a unei parti din acea suma intr-un termen mai scurt. primul paragraf. Arunci cand se plateste o cautiune conform prevederilor articolului 14c. primul paragraf. al doilea paragraf. Articolele mentionate la paragraful al patrulea nu se pot aplica in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu se cunoaste deloc sau se cunoaste doar partial. s-a observat ca condamnatul a avut abateri grave de la comportamentul pe care trebuia sa-l aiba dupa 7 . 309. se va cere executarea acestora pe cat posibil una in continuarea celeilalte. primul si al doilea paragraf. 5. Continutul deciziilor la care se face referire in primul paragraf este comunicat de catre procuratura in mod nealterat condamnatului precum si persoanei insarcinate a-i oferi ajutor si sprijin precum si acelei persoane care iese de sub acuzatie cu ocazia acestei decizii. in masura in care suma nu a intrat deja in visteria statului in baza unei decizii judecatoresti. ca urmare a unei debilitati sau a unei tulburari mentale se afla internat intr-o institutie pentru ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. Condamnatul la pedeapsa privativa de libertate. conform prevederilor artocolului 14g. 2.4. al doilea si al treilea paragraf. aplicarea paragrafelor precedente. condamnatul. al doilea si al treilea paragraf. 268. 4. 290 pana la 297 inclusiv. Condamnatul la pedeapsa de privare temporara de libertate. c. 5. exceptand situatia in care conform articolului 68. arest preventiv sau detentie in strainatate in urma unei cereri de extradare din partea statului olandez va fi luat in calcul in cadrul aplicarii pedepsei. timpul petrecut de catre condamnat inainte de pronuntarea sentintei in arest. 326 pana la 329 inclusiv. 320. in masura in care nu fac parte din pronuntari privind alte fapte penale. vor fi considerate ca o singura pedeapsa privativa de libertate. Returnarea banilor se va efectua de indata ce s-a stabilit ca o asemenea decizie judecatoreasca(mentionata anterior) nu mai poate fi luata. 287. primul. cu exceptia inchisorii pt. 278. 3. 3. al doilea paragraf. 288. Articolul 14k 1. primul paragraf. 2. se pot aplica de asemenea articolele 260. . aliniatul 3°. Artikel 14j 1. Articolul 14l [abrogat per 01-01-1987] Articolul 15 1. 311. 301. 299. ultima fraza din Codul de Procedura Penalat timpul respectiv a fost deja scurtat din cauza unei alte pedepse executate de catre condamnat. comunicarea se face prin instiintarea personala a condamnatului. 6. 316. condamnatul este condamnat fara drept de apel in cazul unei infractiuni in care se permite arestul preventiv in baza articolului 67. 281. iar starea sa necesita continuarea tratamentului in cadrul institutiei respective. 286. 284. 319. Artikel 15a 1. 331. Pt. b. In situatia in care condamnatul trebuie sa execute mai mult de o pedeapsa privativa de libertate in totalitate sau partial. In acest caz partile de pedeapsa ce trebuiesc executate. al doilea paragraf. Deciziile judecatoresti referitoare la solicitarile procuraturii sau la cererile condamnatului sunt bine argumentate si sunt pronuntate public. 318. primul paragraf din Codul de Procedura Penala si care a fost comisa dupa inceperea executarii pedepsei intiale. 2. Ele nu sunt supuse nici unei prevederi juridice. Se pot aplica si articolele 570 en 570a van din Codul de Procedura Penala. Pe perioada cercetarii procuratura isi poate schimba solicitarea sau concluzia ca si condamnatul care isi poate schimba cererea. 289. Dreptul de a cere returnarea cautiunii nu este transmisibil unei alte persoane. 322. primul si al treilea paragraf. ca urmare a unei solicitari a procuraturii sau ca urmare a cererii condamnatului. neplata amenzii. va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand privarea de libertate a durat cel putin sase luni iar o treime din pedeapsa ce mai ramasese de ispasit a fost de asemenea executata. si 346 din Codul de Procedura Penala. din care partea ce trebuie executata neconditionat este de mai mult de un an va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand a executat doua treimi din aceasta pedeapsa. 315. 324. In cazul in care decizia contine o modificare a conditiilor speciale sau daca cu aceasta ocazie sunt adaugate conditii speciale suplimentare. In situatiile in care cercetarea cazului nu are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. 269 pana la 277 inclusiv. din care partea ce trebuie executata neconditionat este de cel mult un an. 310. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf atunci cand in baza articolului 14g se ordona executarea intregii pedepse privative de libertate sau a unei parti a acesteia. aceasta va fi inapoiata condamantului. In cazul unei solicitari sau a unei cereri prevazute in paragraful precedent. Punerea in libertate inainte de termen poate fi amanata sau nepusa in aplicare in cazul in care: a.

Articolul 15b 1. 315. insarcinata cu pronuntarea sentintei. primul paragraf. Punerea in libertate inainte de termen poate fi de asemenea amanta sau nepusa in aplicare. 320. dupa inceperea executarii pedepsei. fara amanare. 5. Articolele mentionate in al saselea paragraf nu pot fi aplicate in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu este cunoscuta deloc sau este cunoscuta doar partial. 272. al doilea si al patrulea paragraf. 3. 273. Condamnatul si avocatul sau pot afla continutul actelor inainte de inceperea cerecetarii. Procuratura va trimite curtii de justitie impreuna cu solicitarea sa si actele ce au legatura cu aceasta. 271. 4. primul paragraf. fraza a doua. 4. daca dupa decizia initiala a aparut o noua circumstanta ca aceea prevazuta in primul paragraf al articolului 15a. decide ca in baza cauzelor enumerate in primul paragraf ar exista un motiv pentru amanarea cu un anumit termen sau anularea unei puneri in libertate inainte de termen. 2. primul paragraf. al doilea si al treilea paragraf. pot fi platite la cererea condamnatului daune din partea statului pentru paguba suferita in urma privarii de libertate. Se pot aplica de asemenea si prevederile din si in baza articolului 34 din Codul de Procedura Penala. 322. primul si al doilea paragraf. grefierul va inmana procurorului general al curtii de justitie o copie de mana a solicitarii si actelor ce o insotesc. 287. In numele procurorului general ea va fi adusa la cunostinta de indata atat procuraturii cat si condamnatului. O copie a solicitarii va fi trimisa condamnatului. 3. 326 pana la 331 inclusiv. Se pot aplica de asemenea si articolele 268. 270. ea decide prin aceasta punerea in libertate a condamnatului la termenul prevazut in solicitare. Se pot aplica de asemenea si articolele 89. 2. Atat procurorul general cat si condamnatul sunt autorizati sa citeze direct sau in scris martori si experti pentru a fi prezenti la cercetare. 90 si 93 din Codul de Procedura Penala. condamnatul nu va putea fi pus in libertate inainte de termen. Articolul 15c 1. si 346 din Codul de Proceduta Penala. primul si al treilea paragraf. 4. Decizia curtii de justitie referitoare la o solicitare va fi bine argumentata si pronuntata public. condamnatul se sustrage de la executarea ei sau face o incercare in acest sens. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. 289. 5. Articolul 15d In cazurile in care curtea de justitie va respinge total sau doar partial o solicitare. presedintele curtii de justitie insarcineaza. Se admite o prezentare mai tarzie a cererii din partea Procuraturii in cazul in care aceasta(procuratura) explica in mod credibil cum ca a aparut ulterior o circumstanta din cele prevazute in primul paragraf. primul si al doilea paragraf. ea va decide la ce data poate fi pus condamnatul in libertate inainte de termen 3. In situatiile prevazute in al cincilea paragraf din articolul 15 aceasta atributie revine procuraturii de pe langa tribunalul unde s-a pronuntat ultima oara sentinta definitiva. asupra careia s-a decis o amanare. 6. Procurorul general va fi prezent la cercetarea cazului si va fi audiat in legatura cu acesta. al treilea. Articolul 15e [Abrogat pe 01-01-1987] 8 . Solicitarea prevazuta in paragraful al doilea trebuie sa soseasca la grefa cel tarziu cu 30 de zile inainte de data la care trebuie sa aiba loc punerea in libertate inainte de termen ca urmarea a articolului precedent. 319. al patrulea si al cincilea paragraf. In cazul in care procuratura. 288. Daca nu se constata asa ceva. In cazul in care nu reiese ca condamnatul ar avea un avocat. al doilea paragraf. ce vor fi decise in baza paragrafului al doilea din artocolul 15b. primul. Procuratura este autorizata sa solicite ca punerea in libertate inainte de termen. 345.inceperea executarii pedepsei . exceptand situatia in care constata ca cererea procuraturii nu poate fi acceptata. Solicitarea va cuprinde motivul pe care se bazeaza. Curtea de justitie poate decide din proprie initiativa sa audieze si alte persoane. Nu este nici o cale legala de a ataca decizia curtii de justitie. Daca curtea de justitie respinge solicitarea in intregimea ei sau doar partial. 269. Presedintele curtii de justitie decide pe baza acestora cu o zi inainte de cercetarea cazului. 281. 2. 284. sa fie amanata sau sa nu aiba loc. primul. in situatia in care faptele sau circumstantele prevazute in primul paragraf. al doilea si al treilea paragraf. biroul de asistenta juridica sa desemneze un avocat. 324. si d s-au petrecut in timpul perioadei in care pedeapsa cu inchisoarea a fost redusa ca urmare a articolului 27. In timpul in care cutea de justitie trebuie sa se pronunte asupra solicitarii primite. primul paragraf. In cazul in care curtea de justitie da curs solicitarii procuraturii. aliniatele b. Condamnatul va fi pus in situatia de a fi prezent la cercetarea cazului sau si de a fi asistat de avocatul sau. Cercetarea are loc in sedinta publica.c. 290 pana la 297 inclusiv. 277. 7. ca urmare a cererii condamnatului. d.. trebuie sa adreseze de indata o solicitare in acest sens Curtii de Justitie din Arnhem. ca si procuraturii de pe langa tribunalul care a stabilit cea mai lunga pedeapsa privativa de libertate.

pedeapsa corectionala sau o combinatie a celor doua. vor fi sau sunt executate activitatile corectionale. Articolul 22d 1. sau conform prevederilor articolului 44. recidivarii. Numarul maxim de ore al activitatii corectionale este de patrusuteoptzeci. judecatorul ordona ca in cazul in care condamnatul nu va executa pedeapsa in conditiile cerute. trebuie executata inchisoarea pentru neplata amenzii. procuratura poate sa obtina informatii. Se poate aplica de asemenea articolul 147 din Codul de Procedura Penala. vor fi stabilite prin sau in baza masurilor generale ale conducerii. Durata inchisorii pentru neplata amenzii se precizeaza in zile.repectand reguli stabilite in baza prevederilor generale ale conducerii. Termenul in care trebuie sa fie executata activitatea corectionala este de un an de la irevocabilitatea sentintei. saptamani sau luni intregi. ca pedepsele privative de libertate sa fie executate in Europa. Articolul 20 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 21 Durata pedepsei cu inchisoarea temporara sau a arestului va fi precizata in sentinta judecatoreasca in zile. ca si numarul total de ore cat va dura pedeapsa. 4. in afara Regatului Olandei. Articolul 22 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 22a Conducerea Departamentului de Justitie este autorizata sa decida in circumstante speciale vizand securitatea statului. 2. Inchisoarea pentru neplata amenzii dureaza minim o zi si maxim opt luni. Sentinta poate preciza si modalitatea desfasurarii activitatilor ce trebuie indeplinite sau proiectul corectional ce trebuie urmat. 2. Pentru fiecare doua ore de activitate corectionala nu se acorda mai mult de o zi. Durata arestului este cel putin o zi si de cel mult un an. si nu in fractiuni ale acestora. Articolul 22e In privinta modului in care este.Articolu 15f [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15g [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15h [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 16 Prevederile privind relglementarea mai exacta a acordarii ajutorului si sprijinului condamnatilor. Articolul 22b [Aborgat pe 01-02-2001] Articolul 22c 1. Termenul in care trebuie executata activitatea corectionala se va prelungi cu perioada de timp in care condamnatul a fost privat pe drept de libertate ca si cu perioada de timp in care lipsseste in mod nepermis. se va aplica inchisoarea pentru neplata amenzii. Daca aceasta reducere are drept consecinta ca pentru o parte a unei zile. 3. atunci aceasta rotunjire se face in plus pentru a obtine un numar intreg de zile. durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. Articolul 17 [Abrogat pe 01-01-1987] Artikel 17a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 18 1.din partea unor organisme si persoane ce sunt active in domeniul reincadrarii sociale a fostilor detinuti. Procuratura poate schimba pedeapsa stabilita in ceea ce priveste modul in care vor trebui desfasurate 9 . 3. Atunci cand este executata o parte din activitatea corectionala. Ea poate fi stabilita la maximum un an si patru luni in cazurile in care durata de un an este depasita din cauza cresterii pedepsei in situatia cumulului de pedepse. 4. Articolul 19 In cazul condamnarii la arest sau la arest pentru neplata amenzii se poate aplica de asemenea si articolul 13. 2. Ea nu poate depasi in nici un caz durata de un an si patru luni. Articolul 22f 1. saptamani si ani. In sentinta prin care se stabileste activitatea corectionala. Sentinta va preciza daca activitatea corectionala va consta in pedeapsa prin munca. Ea va trimite o instiintare referitoare la aceasta modificare cat de curand posibil condamnatului. 3. Procuratura poate prelungi cu inca un an acest termen fie din proprie initiativa fie la cererea condamnatului. din care nu mai mult de douasutepatruzeci de ore pedeapsa prin munca.

aceasta(procuratura) va instiinta cat de curand posibil condamnatul de aceasta decizie. € 4 500. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. ca si numarul de zile de inchisoare pentru neplata amenzii. Articolul 15 nu se poate aplica in ceea ce priveste executarea inchisorii pentru neplata amenzii. Prin aceasta modificare. in cazul in care decide ca condamnatul nu va putea sau nu a putut executa activitatile corectionale intr-un mod care sa corespunda in totalitate pedepsei stabilite. € 450 000. Articolul 22i Procuratura poate lua o decizie dupa cum prevede articolul 22f. cu exceptia primei fraze a primului paragraf. Exista sase categorii: prima categorie. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate conform deciziei procuraturii. doar in perioada in care trebuie executate activitatatile corectionale. executarea acesteia. a doua categorie. respectiv o infractiune. respectiv a treia categorie. a patra categorie. 6. se pot aplica de asemenea si articolele 14h. primul paragraf. la judecatorul care a stabilit pedeapsa. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. 14i si 14j ale prezentului cod. Condamnatul poate depune o plangere impotriva instiintarii mentionate la paragraful al doilea. Articolul 22j In cazul in care procuratura decide ca activitatea corectionala stabilita este executata conform cerintelor. la judecatorul care a stabilit pedeapsa. primul paragraf. Amenda maxima care poate fi stabilita pentru o fapta penala este egala cu valoarea categoriei stabilite pentru acea fapta. 4. respectiv a treia categorie. a sasea categorie. Pentru o incalcare. daca categoria de amenda stabilita pentru acea fapta nu permite stabilirea unei pedepse corespunzatoare. Articolul 22k Cu ajutorul sau in baza prevederilor generale ale conducerii. suma stabilita prin sentinta judecatoreasca in termenul stabilit. 2. in situatia in care suma aceasta este mai mare decat cea prevazuta ca amenda pentru fapta penala corespunzatoare. € 11 250. 3. Se poate aplica de asemenea si paragraful precedent in cazul condamnarii unei companii fara personalitate 10 . 2. al treilea paragraf si articolul 22g al treilea paragraf. Valoarea amenzii este de minimum € 2. respectiv o infractiune. Pentru o incalcare. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. precum si drepturile si indatoririle ce revin unei persoane condamnate sa executate o activitate corectionala. sau articolul 22g primul paragraf. pentru care este prevazuta o amenda. € 2 250. Condamnatul poate depune o plangere impotriva incunostiintarii mentionate la paragraful al doilea. € 225. in termen de 14 zile de la primirea acesteia. precizate la articolul 22c. se stabilesc reguli mai exacte in ceea ce priveste continutul activitatii corectionale.. 4. al treilea paragraf sau in termen de trei luni de la expirarea acestui termen.activitatile sau respectat proiectul corectional. Acela ce este condamnat la plata unei amenzi este obligat sa plateasca catre stat prin intermediul procuraturii insarcinate cu aducerea la indeplnire a sentintei sau a arestului. 7. in termen de 14 zile de la primirea acesteia. judecatorul paote stabili amenda la o suma care sa nu depaseasca prima. 5. procuratura poate ordona efectuarea inchisorii pentru neplata amenzii. 3. In situatia condamnarii unei persoane juridice. Articolul 22g 1. prevazuta de articolul 22c. Articolul 23 1. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate in conformitate cu decizia procuraturii. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. ca si pedeapsa asa cum a fost ea stabilita in amanunt pt. al treilea paragraf din Codul de Procedura Penala. 3. 8. judecatorul poate stabili o amenda care sa nu depaseasca ca valoare prima. pentru care este prevazuta o amenda. perioada ce va urma. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. dar pentru care nu este stabilita nici o categorie de valoare. se poate stabili o amenda de pana la maxim valoarea categoriei de amenda imediat urmatoare. a cincea categorie. 2. procuratura se va apropia cat de mult posibil de pedeapsa stabilita. Articolul 22h In ceea ce priveste solutionarea plangerii mentionate la articolul 22f. precum si articolul 449. € 45 000. In cazul in care condamnatul nu incepe executarea activitatii corectionale sau daca procuratura este de parere ca condamnatul nu executa activitatea corectionala stabilita asa cum trebuie. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil. fraza a doua. a treia categorie.

In cazul aplicarii primului paragraf. 2. poate fi direct solicitata in totalitate. 5.in arest. sa fie luat in totalitate in calcul la stabilirea reducerii perioadei de executare a pedepsei. Se poate aplica de asemenea si articolul 51. O amenda care poate fi platita in rate in baza unei hotarari judecatoresti prin aplicare articolului 24a. intr-un spital psihiatric sau intr-o institutie unde este pus sub supraveghere clinica in urma unui ordin de supraveghere. Procuratura va atrage atentia condamnatului asupra celor precizate de catre al doilea paragraf. 4. in masura in care se impune utilizarea fiecareia dintre ele: a. judecatorul ordona ca timpul petrecut de catre condamnat -pana la pronuntarea sentintei. in ziua incare sentinta judecatoreasca este pusa in aplicare. Articolul 24d [Abrogat pe 01-09-2003] Articolul 24e Prevederile articolului 15 nu se pot aplica in situatia executarii inchisorii pentru neplata amezii. Articolul 27 1. Daca in urma acestei reduceri va trebui executata o fractiune de zi. atata timp cat condamnatul respecta indatoririle ce-i revin in urma regulilor stabilite indeaproape. saptamani sau luni intregi. judecatorul va tine seama de puterea financiara a suspectului tinand cont de aceasta la stabilirea unei pedepse adecvate la adresa suspectului. 5. 4. ultimul paragraf. nu se mai pot aplica paragrafele precedentele ale prezentului articol. imediat dupa ce condamnatul a ratat termenul de plata a amenzii. 2. Atunci cand este platita o parte din suma datorata. In cazurile incare procuratura. ca si plata la anumite termene. a acordat o amanare. 3. in ziua in care sentinta judecatoreasca intra in vigoare. Nu au voie sa depaseasca in totalitate o perioada de doi ani. Aceste termene vor fi stabilite la minim o luna si maxim trei luni. 3. celorlalti condamnati. La stabilirea pedepsei temporare cu inchisoarea. Articolul 24b 1. atunci suma. el va preciza in sentinta sa conform caror norme va avea loc reducerea 11 . Articolul 25 [Abrogat pe 01-01-1999] Artikel 26 Pedeapsa cu inchisoarea si arestul se aplica. vor fi crescute in conitnuare din motive juridice. b. Daca suma crescuta conform primului paragraf nu este platita dupa expirarea termenului precizat in scrisoarea de somatie. acest ordin nu va fi dus la indeplinire. sau in privinta careia Procuratura a admis plata la anumite termene. judecatorul va stabili de asemnenea la pronuntarea sentintei termenele la care vor fi platitie a doua si – in cazul in care amenda poate fi platita in mai multe rate. condamnatilor care se afla in arest preventiv pentru fapta pentru care sunt condamnati. Se va urmari in primul rand efectuarea platilor de catre condamnat in vederea respectarii in totalitate a cresterilor stabilite in baza primului si a celui de-al doilea paragraf. de indata ce a aparut o marire in baza primului paragraf. Se poate aplica paragraful precedent si in cazurile in care plata are loc dupa ce a fost deja executata o parte din inchsoarea pentru neplata amenzii. sau in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez. Atunci cand in urma unei condamnari irevocabile la plata unei amenzi. Daca da acest ordin in cazul unor activitati corectionale. cu o cincime. ca si partea ramasa neplatita din ea. judecatorul este autorizat sa hotarasca in momentul pronuntarii sentintei plata in rate a sumei de catre condamnat. condamnatul va fi fi somat in scris de catre procuratura sa plateasca amenda. Fiecare rata va fi stabilita la minim € 45. 2. In cadrul sentintei la care se stabileste amenda.juridica sau a unei societati. arest preventiv. Durata inchisorii pentru neplata amenzii va fi stabilita in zile. oricum cu minim € 20. a arestului sau a activitatilor corectionale. atunci se va prceda la o rotunjire in plus pentru a stabili un numar intreg de zile. Pentru fiecare suma integrala de € 25.urmatoarele rate. Daca condamnatul este o persoana juridica. Articolul 24c 1. durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. care sa nu fie necorespunzatoare venitului si averii sale. judecatorul va ordona aplicarea inchisorii pentru neplata amenzii. suma ce trebuie platita nu este platita la termenul stabilit pentru aceasta. Articolul 24 La stabilirea amenzii. Articolul 24a 1. Inchisoarea pentru neplata amenzii poate dura minim o zi si maxim un an. nu se va stabili mai mult de o zi. in situatia in care nu se stabileste nici plata integrala si nici o despagubire din partea vinovatului. 3. Din motive juridice suma va fi crescuta in aceasta situatie cu € 10. Daca in cadrul sentintei se stabilesc una sau mai multe amenzi care insumate reprezinta o suma de minim € 225.

3°. Judecatorul poate emite un ordin echivalent in vederea stabilirea unei amenzi. primul paragraf intra in vigoare in ziua in care sentinta judecatoreasca in aceasta privinta poate fi pusa in aplicare. Decaderea din drepturi a celor ce exercita puterea judecatoreasca. 5°. Daca da acest ordin. 2°. sau anumite functii. Cele mentionate anterior nu vor putea fi aplicate in masura in care timpul acela a fost deja luat in totalitate in considerare pentru reducerea altei pedepse privative de libertate executate de catre condamnat. Ocuparea de functii. 4. sau pentru orice infractiune prin care acuzatul a incalcat a anumita datorie de servici. Decizia judecatoreasca de confiscare poate fi pronuntata in cadrul condamnarii pentru orice fapta penala. judecatorul va preciza si durata dupa cum urmeaza: 1°. 2. primul paragraf. Decaderea din dreptul prevazut de articolul 28. Articolul 32 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 33 1. Activitatea in cadrul armatei. fie temporar. aliniatul 3° va fi pronuntata doar in cazul unei condamnari la inchisoare pentru cel putin un an de zile. se pronunta sentinta in cazul unei alte fapte decat cea pentru care a fost ordonata executarea arestului sau a arestului preventiv. 2. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in cazul unei condamnari la plata unei amenzi. Articolul 29 Decaderea din dreptul de a ocupa functii. Articolul 27a Timpul petrecut -de catre persoana condamnata la inchisoare sau la arest . sau prin care a facut uz de puterea. 3°. Paragrafele precedente ale acestui articol pot fi aplicate si in situatiile in care in cadrul urmaririi penale concomitente pentru doua. se va face din punctul de vedere al functiei pe care au ocupat-o pana in acel moment. Articolul 30 [Abrogat pe 01-12-1905] Articolul 31 1. sau a altor functioari ce sunt angati pe viata. prima zi de arest are valoare de zi intreaga. Dreptul de a fi consilier sau factor de decizie (persoana de conducere) legal constituit(a). aliniatul 3°. Decaderea din dreptul prevazut in primul paragraf. 2°. La calcularea timpului ce poate fi scazut din durata pedepsei. sau a unor anumite functii. 3. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in situatia unei hotarari speciale. in situatiile precizate de lege. va fi luat in considerare pentru reducerea perioadei de executare a pedepsei respective. iar ziua in care arestul se incheie nu se va lua in considerare. Articolul 27bis [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27ter [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27quater [Abrogat pe 01-07-1965] Articolul 28 1. 2. Se poate aplica de asemena si articolul 24. care sunt angajati fie pe viata. Exercitarea unor anumite profesii. Articolul 33a 12 . doar in situatiile si in forma prevazute de lege. poate fi pronuntata. exceptand situatiile prevazute in Volumul al Doilea. sau de a activa in cadrul armatei. va preciza in sentinta sa in virtutea carei norme va avea loc reducerea perioadei de executare a pedepsei. in cadrul condamnarii pentru orice infractiune in cadrul serviciului. Pe toata viata pentru condamnarile la inchisoare pe viata. Dreptul de a alege mebrii organelor reprezentative sau de a fi ales membru al acestor organe.perioadei de executare a pedepsei. ultima fraza din Codul de Procedura Penala. 4°. Drepturile din care poate fi decazut acuzatul in urma pronuntarii unei sentinte judecatoresti. 4°. 3. primul paragraf. 2.in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez in scopul executarii sau a continuarii executarii acestei pedepse. trei sau mai multe fapte. intra in vigoare in ziua in care condamnarea in aceasta privinta a devenit definitiva si irevocabila. Atunci cand se pronunta o decadere din drepturi. in urma aplicarii articolului 68. oportunitatea sau mijlocul oferite de functia pe care o detinea. Decaderea din celelalte drepturi prevazute de articolul 28. sunt: 1°. Pentru o durata de minim doi ani si de pana la maxim cinci ani in cadrul condamnarilor la inchisoare temporara sau arest.

inclusiv a sumelor ce trebuie platite. Titlul IIA. dreptul de a utiliza in scop de afaceri sau personal bunurile mentionate la aliniatele de la a si pana la e inclusiv. vor fi evaluate la o anumita suma. in situatia in care bunurile supuse confiscarii valoreaza mai mult decat suma stabilita in sentinta. Se pot confisca prin declaratie judecatoreasca urmatoarele bunuri: a. Masuri Prima sectiune. Sechestru. 2. Articolul 33c 1. daca judecatorul nu decide contrariul. Costurile anuntarii publice a sentintei vor fi estimate in sentinta la o suma exacta. in acest mod nu se aduce atingere nici unei persoane care are dreptul la aceasta suma. 2. sau o compensatie in bani atunci cand aceasta este necesara pentru a preveni o inechitate la adresa condamnatului sau la adresa altei persoane careia ii apartin bunurile supuse confiscarii. ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia. Judecatorul decide cui ii va fi platita despagubirea sau compensatia. Articolul 34 1. f. Bunurile prevazute in primul paragraf de la aliniatul a si pana la e inclusiv si care nu apartin condamnatului pot fi supuse confiscarii daca: a. in declaratia de confiscare. Sechestrul asupra bunurilor confiscate. Judecatorul aproba o despagubire. 3.cu exceptia costurilor despagubirilor. revin statului. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste conform articolului 9a ca nu este necesara aplicarea 13 . judecatorul poate ordona ca diferenta sa fie restituita ca despagubire. bunurile cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea fapte penale. Articolul 36 1. ridicarea foloaselor dobandite ilegal (necuvenite) si despagubirea daunelor Articolul 36a Toate costurile ducerii la indeplinire a masurilor prevazute in aceasta sectiune. Unei sentinte judecatoresti prin care o persoana este condamnata din cauza unei fapte penale. Articolul 36b 1. aliniatul f. sau b. Cu ocazia declaratiei de confiscare a bunurilor. bunurile care sunt destinate sau confectionate in vederea comiterii infractiunii. b.cad in sarcina statului. 2. Drepturile asa cum sunt ele precizate in primul paragraf. in termenii prevazuti de primul paragraf. Articolul 33b In cadrul declaratiei de confiscare a unui bun material este cuprinsa si confiscarea amabalajului in care se afla acel bun. . el va decide in acelasi timp si modul in care va fi indeplinita aceasta obligatie. 24c si 25. la fel cum sumele dobandite in urma punerii in aplicare a masurilor vor fi folosite de catre stat. bunurile in legatura cu care a fost comisa fapta penala. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. pot fi interzise daca cel caruia ii apartin a stiut despre bunurile auspra carora sau in legatura cu care se exercita aceste drepturi. 2. utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. Bunurile care nu au fost confiscate. sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale. c. in cadrul pronuntarii sentintei. 3. cu exceptia celor dobandite in urma aplicarii masurii prevazute de articolul 36f. Tot ceea ce se obtine in urma aplicarii amenzilor sau a declaratiilor de confiscare va fi folosit in interesul statului. 3. ce nu apartin condamnatului. e. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b . bunurile cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta penala. In cazurile in care judecatorul este obligat prin lege sa faca publica sentinta. d. in masura in care prin sau in baza vreunei legi nu se decide altceva. 2°. utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b .1. cel caruia ii apartin stia ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia. 3. Costurile inchisorii sau ale arestului. sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale. bunurile care apartin condamnatului sau pe care acesta le poate folosi in totalitate sau partial in interes personal si care au fost obtinute in cea mai mare parte prin comiterea faptei penale. Articolul 35 1. 4. nu s-a putut stabili cui apartin aceste obiecte. 24c si 25. poate fi pronuntat in cadrul: 1°. In acest caz bunurile trebuiesc predate sau se va plati contravaloarea estimata. 2.

2. ca si la ingreunarea descoperirii acestora. daca se poate presupune-tinand cont de cercetarea respectiva. atunci cand trebuie incasata o despagubire. aplicate in baza unor decizii anterioare. 5. La cererea motivata a suspectului sau a condamnatului. pot fi supuse sechestrului si bunurile ce apartin faptasului sau suspectului si care sunt de asa natura incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public si care sunt descoperite cu ocazia cercetarii faptei comise de catre el. Unei dispozitii judecatoresti extraordinare in urma unei solicitari a procuraturii. 7. Conform prevederilor articolului 577c din Codul de Procedura Penala. pentru care se poate aplica o amenda din a cincea categorie.ca si fapta aceea sau alte fapte penale au dus in vreun mod la dobandirea de catre condamnat a unor foloase dobandite ilegal. Printre foloase se include si neplata unor costuri. fie in virtutea functiei pe care o detine. acestei persoane i se poate aplica obligatia de a plati o suma de bani statului in scopul ridicarii foloaselor dobandite in mod ilegal. Articolul 36e 1. Care au legatura cu comiterea faptei. prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare referitoare la persoana care este condamnata din cauza comiterii unei infractiuni. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. Valoarea bunurilor care sunt trecute de catre judecator in contul foloaselor dobandite ilegal poate fi estimata prin valoarea de piata din momentul cand se ia decizia. 6. Cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea faptei. Articolul 36f 1. care a dobandit foloase prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale prevazute acolo sau a altora similare sau a unor fapte despre care exista suficiente indicii ca ar fi fost comise de catre ea si pentru pentru care se aplica o amenda din a cincea categorie. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste-intr-un mod ce nu contravine punerii in libertate sau scoaterii de sub urmarirea penala. ca de altfel si articolul 446 din Codul de Procedura Penala. al doilea si al treilea paragraf. 3°. sau prin referire la venitul ce poate fi obtinut prin vanzarea publica a bunurilor. Care au fost procurate in intregime sau in cea mai mare parte prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale. In cazul condamnarii unei persoane prin sentinta judecatoreasca in urma comiterii unei fapte penale. dar numai daca acele bunuri pot servi la comiterea sau pregatirea unor fapte de acest gen. 5°. si pentru care este initiata o cercetare financiar-penala. Judecatorul stabileste suma la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. 4°. Se pot aplica de asemenea si articolele 33b si 33c.ca a fost comisa o fapta penala. precum si a faptei de a carei comitere este suspectat. Masura poate fi aplicata impreuna cu pedepse si cu alte masuri. Articolul 36d In plus. La aplicare unei masuri se tine cont de obligatiile la plata unei sume de bani in vederea ridicarii foloaselor dobandite ilegal. prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare celui ce este condamnat in urma comiterii unei fapte penale i se poate aplica obligatia de a plati o amenda catre stat ridicandu-i-se astfel foloasele dobandite ilegal.unei pedepse. In cazul lipsei unei asemenea cereri. judecatorul poate sa tina cont de aceasta in momentul stabilirii sumei ce trebuie platita. La solicitarea procuraturii. acestei persoane I se poate aplica obligatia de a plati catre stat o suma in folosul victimei. Confectionate sau destinate comiterii faptei. Judecatorul poate aplica masura daca si in masura in care suspectul poate fi solicitat de catre victima 14 . in situatia in care situatia financiara actuala a acestuia precum si cea pe care este previzibil ca o va avea acesta in viitor nu este suficienta pentru a putea plati suma ceruta. se vor scadea sumele solicitate de parti terte pagubite. In urma unei solicitari a procuraturii. Articolul 36c Se pot supune sechestrului toate bunurile: 1°. Judecatorul poate stabili suma ce trebuie platita la un nivel inferior valorii estimate a foloaselor. 2°. 8. 2. ce are valoare de masura. incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public. judecatorul poate ordona un arest de pana la 3 ani pentru neplata datoriilor. 3. 3°. fie la solicitarea procuraturii. 2. Cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta. pe de o parte iar pe de alta parte in masura in care aceste bunuri sunt de asa natura. Obligatia poate fi aplicata persoanei mentionate la primul paragraf. 3. La stabilirea nivelului sumei la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. Statul va inmana victimei in totalitate suma primita. 4. 4°. judecatorul poate adapta aceasta atributie ce-i revine.

care au consultat pe inculpat. El poate da anumite indicatii conducerii institutiei cu privire la anumite ingrijiri. indicatii care sunt in interesul securitatii celorlalti sau al sigurantei generale a persoanelor sau a bunurilor. Daca judecatorul stabileste in urma unei decizii a autoritatilor si o pedeapsa cu inchisoarea pe langa masura de deferire in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. 3. dar numai atunci cand este periculos pentru sine insusi. Se pot aplica de asemenea si articolele 24a si 24b.175. chiar daca considera ca fapta poate fi pusa in seama suspectului. intelegandu-se prin aceasta implicit ca cresterea sumei datorate in urma aplicarii masurii revine statului. semata si datata de catre cel putin doi specialisti in stiinta comportamentului din discipline diferite. Se pot aplica de asemenea si articolele 24c si 77l. Securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impune aplicarea acestei masuri. Artikel 37 1. precum si statutul juridic al persoanei deferite justitiei. 285. Masura poate fi aplicata impreuna cu alte pedepse si alte masuri. O asemenea recomandare trebuie redactata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si de fiecare in parte. de la primul pana la al patrulea paragraf inclusiv.printre care si un psihiatru. 3. 326a si 395 din Codul de Procedura Penala. 6. Articolul 37b 1. Suspectul care prezenta la momentul comiterii faptei un handicap mental sau o tulburare psihica ce ii afecta capacitatea de judecata. si 2°. ca si gravitatea faptei comise sau multitudinea condamnarilor anterioare pentru infractiune. 3. Ministrul de Justitie are grija ca pesoana deferita justitiei si care beneficiaza de inrijiri medicale prin decizia autoritatilor sa primeasca tratamentul necesar. In baza legii se stabilesc in urma unei decizii a autoritatilor reguli cu privire la acordarea de ingrijiri medicale. 2. al doilea paragraf. daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impun recurgerea la aceste ingrijiri. Judecatorul poate ordona ca persoana deferita justitiei prin decizia autoritatilor sa primeasca ingrijiri medicale.de la al doilea si pana la al saselea paragraf inclusiv. 2. 318. pentru ceilalti sau reprezinta in general un pericol la adresa securitatii persoanelor sau a bunurilor. Judecatorul poate ordona ca acela care nu este responsabil de comiterea unei fapte penale din cauza unui handicap mental sau a unei tulburari psihice ce ii afecteaza capacitatea de judecata sa fie internat intr-un spital psihiatric pe termen de un an. Articolul 37d 15 . Fapta comisa de el reprezinta o infractiune pentru care se aplica comform prevederilor legale o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani sau mai mult. 285b. In masura posibilului specialistii in stiinta comportamentului vor redacta atat impreuna cat si fiecare in parte un raport privind refuzul inculpatului. sau daca intra in categoria infractiunilor prevazute de articolele 132. si 11. din legea Opiumului. Platile facute de condamnat catre stat. Daca aceasta recomandare este datata mai devreme de un an fata de inceperea audierilor. judecatorul va lua in considerare continutul celorlalte recomandari si rapoarte ce au fost redactate cu privire la personalitatea suspectului. Sectiunea a doua. Judecatorul da un ordin precum cel mentionat in primul paragraf. Se pot aplica de asemenea si paragraful al doilea si al treilea din articolul 37. poate ca in urma ordinului judecatorului sa fie deferit justitiei. Internarea intr-un spital psihiatric si deferirea justitiei. judecatorul poate face uz de ea doar cu aprobarea procuraturii si a suspectului.conform dreptului civil sa raspunda pentru paguba facuta prin comiterea faptei penale. Articolul 37a 1. al doilea paragraf. daca: 1°. 4. numai dupa ce i se inmaneaza o recomandare bine motivatata. 2. 5. din legea circulatiei pe drumurile publice din 1994. primul paragraf. 2. La stabilirea unui ordin asa cum este prevazut la primul paragraf. La aplicarea paragrafului precedent judecatorul poate sa renunte la stabilirea unei pedepse. intelegandu-se prin aceasta implicit ca adaptarea pedepsei cu inchisoarea pentru neplata amenzii sau a detentiei juvenile pentru neplata amenzii nu va ridica obligatia aparuta in urma aplicarii masurii de despagubire a victimei pentru daunele provocate. 4. Judecatorul va pretinde in masura posibilului redactarea unei alte recomandari sau a unui alt raport la realizarea careia/caruia inculpatul sa fie intr-adevar dispus sa coopereze si care sa-l poata lamuri asupra oportunitatii si necesitatii stabilirii unui ordin precum cel prevazut la primul paragraf. Articolul 37c 1. se rezuma mai intai la indeplinirea masurilor si apoi la plata cresterilor stabilite in baza pargrafului al patrulea. judecatorul poate prelua in sentinta sa o recomandare referitor la termenul la care trebuie sa inceapa deferirea in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. Al doilea paragraf nu se poate aplica daca inculpatul refuza sa coopereze la consultul ce trebuie efectuat in vederea redactarii recomandarii.

doar atunci cand persoana deferita justitiei s-a aratat dispusa sa respecte acea conditie. in scopul protectiei securitatii celorlalti ca si a securitaii si a bunurilor generale. durata acesteia poate fi stabilita la maxim trei ani in situatia prevazuta de primul paragraf al acestui articol. Articolul 38e 16 . 4. 2.care sa corespunda anumitor cerinte stabilite prin sau in baza masurilor generale formulate de autoritati. Prin masuri generale ale autoritatilor pot fi puse conditii mai precise referitor la procedura de de deferire conditionata.sarcina de a oferi ajutor si sprijin persoanei deferite justitiei pentru a repecta conditiile impuse. in masura in care nu se stabileste altceva prin sau in baza vreunei legi. Articolul 38b Judecatorul poate. Conditiile prevazute la primul paragraf dinarticolul 38 pot contine faptul ca persoana deferita justitiei trebuie sa se interneze intr-o institutie indicata de catre judecator. 2°. Sa delege altei institutii decat celei insarcinate pana atunci. sa fie tratata de catre un specialist indicat in sentinta. sau daca interesul securitatii celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor o impun sa ordone si din partea autoritatilor ca persona deferita justitiei sa primeasca ingrijiri medicale. Articolul 38c Judecatorul poate. Sa completeze. 3.1. 4. Articolul 38a 1. ce se calculeaza incepand cu ziua in care sentinta judecatoreasca. Articolul 37f [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37g [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37h [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37i [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37j [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 38 1. conduse de o persoana juridica stabilita in Olanda. Judecatorul da de asemenea unei institutii indicate in sentinta .. a devenit definitiva si irevocabila. prin care a fost ea stabilita. Articolul 37e Costurile ingrijirii si tratamentului persoanelor deferite justitiei vor fi suportate de catre stat. ca la solicitarea procuraturii sau la cererea persoanei deferite justitiei sau a avocatului acesteia. Daca judecatorul nu emite un ordin asa cum prevede articolul 37b. ca la solicitarea procuraturii. 2. Ingrijirea se face de preferinta intr-o institutie particulara. Judecatorul poate pune o conditie precum cea prevazuta de primul paragraf . Conform celor prevazute de articolele 38e sau 38j. Deferirea in fata justitiei este valabila pe o perioada de doi ani. institutii particulare. va stabili atunci conditii privind comportamentul persoanei deferite justitiei. in urma unei cereri din partea procuraturii termenul de deferire in fata justitiei poate fi prelungit de catre judecator. daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor impun o asemenea prelungire. responsabilitatea de a acorda ajutor si sprijin in vederea respectarii conditiilor impuse. fie cu un an fie cu doi ani. Conditiile prevazute in articolul 38. Procuratura urmareste indeaproape. daca o conditie impusa nu este respectata. modifice sau sa ridice conditiile. b. 2. O a doua prelungire poate avea loc doar in urma emiterii unui ordin precum cel prevazut de articolul 37b sau 38c. Prin sau in baza unor masuri generale stabilite de autoritati se pot stabili reguli referitoare la cerintele care trebuiesc indeplinite de catre institutia indicata de judecator. conform unor reguli stabilite pe baza masurilor generale din partea autoritatilor. sau sa ia medicamentele prescrise de medicul curant si sa permita ca acestea sa-I fie administrate de catre medicul curant. Persoanele deferite justitiei pot fi ingrijite in institutii indicate de Minstrul Justitiei: a. respectarea conditiilor impuse. tinand cont de cele prevazute de articolele precendete din cadrul acestei sectiuni: 1°. institutii regale (de stat). 3. Daca in cadrul sentintei se apIica de asemenea si o masura privativa de libertate. 2. primul paragraf trebuie sa respecte libertatea de credinta sau convingerea de viata si nu au voie sa ingradeasca libertatea civila. Articolul 38d 1.

în cazul în care concediul de probă al unei persoane puse sub supraveghere a durat cel puţin douăsprezece luni. este preluat într-un spital psihiatric. Excluzând cele stabilite în articolul 38g. sarcina de asistenţă şi sprijin pentru respectarea condiţiilor 17 . punctul 2 şi 3 . poate înceta îngrijirea impusă de autoritate. la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia. la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia. în afara cazului în care absent mai multe de o săptămână consecutiv din acest spital. d. 2. c.1. după ce termenul de punere sub supraveghere a început. la luarea deciziei privind prelungirea punerii sub supraveghere pentru o perioadă de un an. b. mai mult de o săptămână consecutiv este absentă în mod nepermis din instituţia de îngrijire a persoanei puse sub supraveghere. pe durata de timp persoana pusă sub supraveghere cu condiţii. 2. Articolele 509p. judecătorul poate. În pofida celor prevăzute la punctul 1. pe baza unei dispoziţii după este stabilit în articolul 13 sau ca urmare a celor prevăzute sau pe baza legii de principiu a Penitenciarelor. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere de către autoritate este sub îngrijire astfel încât pe baza legii din alte motive este privat de libertatea sa şi pe durata de timp în care această persoană este absentă în mod nepermis din această privare de libertate. primul punct şi al cincilea din Legea de procedură penală se aplică în mod corespunzător. mai mult de o săptămână consecutiv este absentă din instituţia de îngrijire în care pe baza condiţiei este preluat. Termenul de punere sub supravegherea autorităţii nu decurge: a. 2. Articolul 38g. 3. este preluat într-o instituţie de îngrijire a persoanelor aflate sub supraveghere sau în alt spital psihiatric. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere care este în îngrijirea autorităţii. în afara cazului în care această persoană este absentă din instituţie sau spital mai mult de o săptămână consecutiv. în cazul în care securitatea altora. 509r. 4. 3. judecătorul. fără ca această perioadă de punere sub supraveghere să fie prelungită. nu pot limita libertatea de serviciu religios sau privind convingerile despre viaţă şi libertatea politică. să modifice sau să anuleze condiţiile. b. să completeze. termenul de punere sub supravegherea autorităţii decurge şi atunci când cel pus sub supraveghere: a. Condiţiile stabilite în punctul 2. fraza a doua şi punctul 3 din articolul 38a se aplică în mod corespunzător. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere cu condiţiile stabilite în a articolul 38. 2. primul punct. Îngrijirea ca urmare a dispoziţiei autorităţii poate fi oficial terminată condiţionat de către judecător. Articolul 38h 1. În cazul în care durata totală a punerii sub supravegherea autorităţii nu este limitată în timp. Durata totală a măsurii de punere sub supravegherea autorităţii nu depăşeşte patru ani. Articolul 38i Din obligaţie de serviciu. să transmită unei alte instituţii decât cea căreia anterior i s-a încredinţat acest lucru. Articolul 38g 1. Prin măsuri generale ale conducerii pot fi şi alte reguli stabilite pentru procedura de terminare condiţionată a ordinului de îngrijire. se aplică în mod corespunzător. Articolele 38.. în afara cazului în care punerea sub supravegherea autorităţii este aplicată în cazul unui delict care este îndreptat sau creează pericol pentru intangibilitatea corpului uneia sau mai multor persoane. la cererea ministerului public sau la cererea persoanei puse sub supraveghere sau a avocatului acestuia. termenul de punere sub supravegherea autorităţii poate fi prelungit. subpunctul a. precum şi securitatea generală cer o asemenea prelungire. este privată în mod legal de libertate şi pe durata de timp în care această persoană este absentă în mod nepermis din această privare de libertate. acesta stabileşte pentru protecţia securităţii celorlalţi şi pentru protecţia securităţii generale a persoanelor şi bunurilor condiţii referitoare la comportarea celui pus sub supraveghere. 509s. În cazul în care judecătorul termină îngrijirea pe baza primului punct. 2. 509t. cu luarea în considerare a celor stabilite în articolele precedente ale acestei secţiuni: 1. Articolul 38f 1. punctul unu. Într-un asemenea caz judecătorul termină îngrijirea impusă de autoritate condiţionat pentru durata ordinului dat de punere sub supraveghere.

în cazul în care: 1. nu a fost respectată o condiţie stabilită 2. 2. detenţie provizorie. 4.Articolul 38j 1. precum şi pentru late probleme. Judecătorul aplică măsura numai după ce a justificat-o cu probe. 2. La cererea ministerului public judecătorul poate să aplice măsura de plasare a unui condamnat într-o instituţie pentru delicvenţi sistematici. sau 3. 18 . 6. când se aplică articolul 38e. Prin şi pe baza legii se stabilesc reguli privind executarea măsurii în cadrul şi în afara instituţiei şi privind poziţia juridică a celui căruia îi este aplicată măsura. În cazul în care acest aviz este mai vechi de un an. care se calculează din ziua în care pronunţarea juridică prin care este aplicată devine definitivă. într-un spital psihiatric sau într-o instituţie de observaţie clinică ca urmare a unui ordin de observaţie. Articolul 38n 1. Măsura este valabilă pentru o perioadă de cel mult doi ani. Articolul 38l 1. 3. Judecătorul face tot posibilul pentru prezentarea unui alt aviz sau raport care să-i dea indicaţii privind oportunitatea sau necesitatea măsurii şi la care condamnatul este gata săi ofere colaborarea. Un ordin pentru plasarea într-un spital psihiatric expiră când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care referitor la aceeaşi persoană se dă un ordin privind plasarea într-un spital psihiatric. punerea sub supraveghere încetează în mod legal. şi 3) securitatea persoanelor şi bunurilor cere aplicarea unei asemenea măsuri. fără a se da un ordin pentru reluarea îngrijirii impuse de autoritate după cum se arată în articolul 38k. judecătorul ia în consideraţie conţinutul celorlalte avize şi rapoarte elaborate privind condamnatul. La stabilirea duratei măsurii judecătorul poate ţine seama de timpul pe care cel condamnat înainte de executarea sentinţei l-a petrecut în asigurare. în cazul în care: 1) faptul comis de către condamnat se referă la delict pentru care este admisă o detenţie permanentă. În cazul terminării îngrijirii impuse de către autoritate punerea sub supraveghere poate fi prelungită de fiecare dată cu un an. În cazul în care termenul stabilit la punctul doi este acordat. 2) în cinci ani anteriori faptului comis de condamnat de cel puţin de trei ori s-a dispus pentru el o pedeapsă sau la o măsură de privare de libertate sau la o măsură de limitare a libertăţii sau o pedeapsă de obligaţie. interesul securităţii altora sau al securităţii generale a persoanelor şi bunurilor cere acest lucru. Plasarea are loc într-o instituţie indicată de ministerul nostru de justiţie pentru delicvenţi sistematici. 2. Plasarea într-o instituţie pentru delicvenţi sistematici Articolul 38m 1. Punctul al patrulea nu se aplică în cazul în care condamnatul refuză să colaboreze pentru cercetarea care trebuie să fie efectuată pentru elaborarea avizului. Articolul 38o 1. 2. Secţiunea 3. Un ordin de plasare într-un spital psihiatric se termină în mod legal atunci când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care referitor la aceeaşi persoană se face punerea sub supraveghere cu o dispoziţie de îngrijire impusă de autoritate precum şi un ordin de reînnoire a unei asemenea dispoziţie . 5. precum şi numărul de delicte pentru care acesta a fost condamnat anterior. Măsura serveşte la protecţia societăţii şi la terminarea recidivei de către cel condamnat. 3. În cazul în care cel condamnat este înrăit în legătură şi cu aceasta există o altă problematică la care comiterea faptelor este în dependenţă. La aplicarea unei măsuri. interesul securităţii altora precum şi securitatea generală a persoanelor cere acest lucru. 2. judecătorul poate da un ordin privind reluarea îngrijirii impuse de autoritate. Durata totală a terminării condiţionate a îngrijirii reprezintă cel mult trei ani. judecătorul poate face uz de acesta numai cu acordul ministerului public şi al condamnatului. faptul este comis după efectuarea acestor pedepse sau măsuri şi în continuare se poate lua în mod serios în considerare că cel condamnat va comite din nou un delict. Articolul 38k Le cererea ministerului public. trebuind să prezinte un aviz datat şi semnat privind oportunitatea sau necesitatea măsurii. măsura serveşte pentru a oferi o contribuţie în rezolvarea problematicii sale de viciu. O punere sub supraveghere expiră când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care aceeaşi persoană din nou este pusă sub supraveghere. 3.

Articolul 38p 1. în cazul în care cel care este plasat într-o instituţie. 19 . sau decide o apreciere la un an după începerea executării măsurii. 5. Ministerul public supraveghează asupra respectării condiţiilor stabilite. ca acelea menţionate la punctul cinci. 6. La cererea ministerului public. Articolul 38q La cerea ministerului public. determină cu această ocazie o perioadă de probă de cel mult trei ani. În acest context preluarea într-o instituţie are loc pe o durată stabilită de judecător de maximum doi ani. Costurile pentru executarea măsurii sunt în contul Statului. Judecătorul poate pe baza unei măsuri generale de administraţie să dea sarcină instituţiei de reabilitare a condamnaţilor să acorde condamnatului ajutor şi sprijin în respectarea condiţiilor. aplicarea măsurii. la sau după aplicarea măsurii. Articolul 38r Le cererea ministerului public. atunci poate avea loc o cercetare după cum se menţionează la punctul unu după şase luni de la data la care a devenit irevocabilă decizia privind lipsa unei aprecieri intermediare sau decizia prin care se cere continuarea executării. Prin sau pe baza măsurii generale a administraţiei se pot stabili reguli privind cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o instituţie şi un tratament. judecătorul poate. judecătorul poate să decidă. Excluderea şi sporirea posibilităţii de condamnare Articolul 39 Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un delict. b. cu luarea în considerare a articolelor de la 38m până la 38p: 1. să completeze. să modifice şi să anuleze condiţiile. Articolul 38u Ministrul nostru de justiţie poate termina în orice moment măsura. 8. continuarea executării pe mai departe a măsurii nu este necesară. Titlul III. o termină la odată stabilită de el. Judecătorul care stabileşte ca măsura aplicată de el să nu fie adusă la îndeplinire. Articolul 38t Termenul măsurii nu decurge atunci când: a. 3. La aplicarea primului punct este valabilă drept condiţie generală aceea că persoana condamnată înainte de sfârşitul perioadei de probă nu se face vinovat de un fapt pasibil de pedeapsă. care nu-i poate fi atribuit lui din cauza unei evoluţii aberante sau a unei perturbări bolnave a capacităţii sale de raţiune. 4. 2. pe durata timpului în care cel căruia îi este aplicată. care să acorde ajutor şi sprijin pentru respectarea condiţiilor. O condiţie ca aceea menţionată la punctul patru poate conţine indicaţia ca persoana condamnată să fie tratată ambulant sau intramural. 7. 3. Costurile pentru executarea ultimei faze a măsurii revin în conformitate regulile stabilite de conducere cu sau prin regula generală a legii în contul comunelor care iau parte la executarea acesteia. Dacă judecătorul pe baza informaţiilor menţionate la punctul unu decide că. La raport se anexează un referat al directorului instituţiei referitor la situaţia executării şi planul de şedere al condamnatului. este absent nepermis mai mult de o zi. acesta este privat de libertate din alte motive şi pe durata timpului în care este absent în mod nepermis. Ministerul public îi raportează în legătură cu aceasta într-un termen stabilit de el. la cererea condamnatului sau a avocatului său sau in obligaţie de serviciu. Articolul 38s 1. judecătorul stabileşte condiţii privind comportarea condamnatului. Condiţiile stabilite la punctul patru nu pot limita libertatea condamnatului de a-şi împărtăşi religia sau convingerile despre lume şi libertatea politică. să stabilească o altă instituţie de reabilitare decât cea stabilită anterior. judecătorul poate dispune. 2. atunci când una din condiţii nu este respectată. Dacă judecătorul la aplicarea unei măsuri nu decide o apreciere intermediară. o apreciere intermediară a necesităţii continuării executării măsurii.3. la cererea condamnatului sau a avocatului său sau in obligaţie de serviciu. Pentru protecţia securităţii persoanelor şi bunurilor. Judecătorul poate stabili ca măsura să nu fie adusă la îndeplinire. 2. Această condiţie va fi stabilită numai atunci când condamnatul s-a declarat de acord să fie supus tratamentului.

Maximul de pedeapsă de bază stabilit pentru delict se micşorează pentru încercare cu o treime. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum cincisprezece ani. Titlul IIIa [intră în vigoare la o dată care se va stabili ulterior] Articolul 44a [intră în vigoare la o dată care se va stabili ulterior] Titlul IV Încercarea şi pregătirea Articolul 45 1. Nu este pasibilă de pedeapsă depăşirea limitele apărării necesare. ale sale sau ale altuia împotriva unei agresiuni evidente. datorită apărării necesare a vieţii. pedeapsa stabilită pentru acel fapt. Articolul 44 În cazul în care un funcţionar prin comiterea unui fapt pasibil de pedeapsă încalcă o anumită obligaţie de serviciu sau prin comiterea unui fapt pasibil de pedeapsă face uz de putere.07.1965] Articolul 39octies [Expirat de la 01. Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt. pregăteşte.1965] Articolul 39quinquies [Expirat de la 01.07.07. dacă intenţia făptaşului s-a manifestat deschis pentru începerea executării.1965] Articolul 39ter [Expirat de la 01.07.Articolul 39bis a [Expirat de la 01. dacă aceasta este rezultatul direct al puternicei emoţii provocate de agresiune. Un ordin oficial dat de o autoritate necompetentă nu anulează caracterul pasibil al pedepsei. este pasibilă de pedeapsă în cazul în care făptaşul cu intenţie şi în mod evident achiziţionează. Pedepsele suplimentare pentru încercare sunt aceleaşi ca pentru delictul comis.07. Încercarea unui delict este pasibilă de pedeapsă.1965] Articolul 39sexies [Expirat de la 01. Articolul 46 1. Articolul 42 Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt pentru executarea unei prevederi legale. 2. 3. 2.1965] Articolul 40 Nu este pasibil de pedeapsă acela care este silit să-l comită prin forţă majoră. 2. în afara cazului în care subordonatul de bună credinţă a considerat organul ca fiind competent şi îndeplinirea acestuia intra în sfera de activitate a subordonatului. Pregătirea unui delict pentru care conform descrierii legii este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de opt ani. 20 . ilegale. Articolul 43 1.1965] Articolul 39novies [Expirat de la 01. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă.1965] Articolul 39quater [Expirat de la 01. cu excepţia amenzii. Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt în executarea unui ordin oficial.07.07. Articolul 41 1. poate fi sporită cu o treime.1965] Articolul 39decies [Expirat de la 01.07.07. moralitatea sau bunul. dat de către autoritatea competentă pentru aceasta. ocazie sau mijloace care îi sunt acordate prin funcţie. 4.1965] Articolul 39septies [Expirat de la 01.

4. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. 3. majorat sau redus. Articolul 48 Drept copărtaşi la un delict vor fi pedepsiţi: 1) cei care în mod intenţionat au fost de ajutor la comiterea delictului. 2. precum şi 3) împotriva celor de la punctul 1) şi 2) împreună. promisiuni. în sensul că nu se va pronunţa o pedeapsă mai grea decât cea pentru încercare unui delict sau dacă o asemenea încercare nu este pasibilă de pedeapsă. Articolul 50a [Expirat de la 01. 2) cei care prin daruri. pentru comiterea acestui delict. spaţii sau mijloace de transport. Pedepsele suplimentare pentru participare sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. 2. 4. Articolul 52 Participarea la infracţiune nu este pasibilă la pedeapsă.09. în cazul în care sunt luate în considerare: 1) împotriva persoanei juridice. materiale. precum şi 2) împotriva aceluia care a dat dispoziţie pentru efectuarea faptului. Participarea la fapte pasibile de pedeapsă Articolul 47 1. este pasibilă de pedeapsă. Maximul de pedeapsă de bază stabilit pentru delict se micşorează pentru pregătire la o jumătate. constrângere sau ducere în eroare sau prin crearea unei ocazii. împreună cu urmările lor. efectuează sau are la îndemână obiecte. Articolul 46b Pregătirea şi încercarea au loc atunci când delictul nu este săvârşit datorită unor împrejurări dependente de voinţa făptaşului. 2. abuz de autoritate. Faptele pasibile de pedeapsă pot fi comise de persoane fizice şi de persoane juridice. Prin obiecte se înţeleg toate lucrurile şi toate drepturile de patrimoniu. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum cincisprezece ani. mijloace sau informaţii provoacă în mod intenţionat faptul. violenţă. împreună cu urmările lor. societatea de navigaţie şi averea destinată. Titlul V. asociaţia. cea care se aplică pentru delictul propriu zis. pentru a comite un delict. la aplicarea legii penale sunt luate în considerare numai referitor la făptaşul sau participantul la care se referă personal. mijloacele sau informaţiile pentru comiterea delictului. În cazul în care un fapt pasibil de pedeapsă este comis de către o persoană juridică. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. Articolul 49 1. 3. Referitor la ultimii sunt luate în considerare numai acţiunile care în mod intenţionat au provocat. purtători de informaţii. Pedepsele suplimentare pentru pregătire sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. 5. Ca făptaşi ai unei fapte pasibile de pedeapsă vor fi pedepsiţi: 1) cei care comit fapta. fac să se comită fapta sau participă la comitere. La stabilirea pedepsei sunt luate în considerare numai acţiunile care participanţii în mod intenţionat probabil le-au făcut sau protejat. Articolul 50 Circumstanţele personale la care caracterul pasibil de pedeapsă este exclus. 3. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum zece ani. punctul unul la 2e. 2. procedura penală poate fi începută şi pedepsele şi măsurile prevăzute de lege pot fi pronunţate. Pentru aplicarea punctelor anterioare vor fi echivalate cu persoanele juridice: societatea pe acţiuni fără personalitate juridică. 21 . 2) cei care în mod intenţionat au creat ocazia.întrebuinţează. Maximul pedepselor de bază stabilite pentru delict se micşorează cu treime pentru cei care participă la delict.1976] Articolul 51 1. Articolul 46a Încercarea de a folosi alte mijloace decât cele menţionate în articolul 47.

Dacă mai multe fapte. Articolul 60 În cazurile articolelor 57 şi 58 sunt valabile referitor la pedepsele suplimentare următoarele prevederi: 1) pedeapsa pentru privarea de aceleaşi drepturi se va contopi într-o pedeapsă. 2.. 22 . Dacă un fapt se încadrează în mai multe prevederi privind pedepsele. 2. Prin delictul prin presa tipărită tipograful nu va fi urmărit ca atare. după împuternicirea sau cererea în scris a persoanei oficiale de justiţie acordată de un judecător de instrucţie. deşi fiecare din ele reprezintă un delict sau infracţiune.Articolul 53 1. La delictul prin intermediul presei tipărite. la care sunt prevăzute pedepse diferite. Articolul 59 La condamnarea la pedeapsă cu închisoarea pe viaţă nu se mai pot aplica alte pedepse decât privarea de anumite drepturi. Articolul 54a O persoană intermediară. pedepsele înlocuitoare de privare a libertăţii nu pot depăşi în total maximul stabilit în articolul 24c. se va putea pronunţa fiecare pedeapsă. 2. într-o pedeapsă de cel puţin doi ani şi cel mult cinci ani. Articolul 58 La efectuarea simultană de fapte care se consideră ca acţiuni independente şi reprezintă mai multe de un delict. nu vor fi ca atare urmăriţi dacă satisface ordinul unei persoane oficiale din justiţie. confiscarea bunurilor luate deja în custodie şi comunicarea sentinţei juridice. la care sunt prevăzute pedepse asemănătoare. se va pronunţa o singură pedeapsă. Articolul 56 1. Dacă pentru un fapt care se încadrează într-o prevedere generală de pedeapsă există o prevedere specială de pedeapsă. dar acestea nu pot depăşi . 2. sunt într-o asemenea legătură încât acestea trebuie considerate ca o acţiunea continuă. în durata căreia depăşeşte pedeapsa de bază aplicată sau pedepsele de bază cu cel puţin doi ani şi cel mult cinci ani sau în cazul în care nici o altă pedeapsă de bază nu este aplicată în afară de amendă. atunci se aplică numai o singură prevedere de pedeapsă. de a adopta toate măsurile care pot fi luate de el în mod raţional pentru a face datele inaccesibile. 2. Această prevedere nu se aplică atunci când făptaşul în momentul ediţiei nu poate fi pus sub urmărire sau este stabilit în afara ţării în Europa. se ia în considerare numai aceasta. dacă documentul tipărit poartă numele şi adresa lui şi persoana în contul căreia documentul este tipărit. 2) pedepsele pentru privarea de anumite drepturi vor fi aplicate pentru fiecare delict în parte şi fără reducere. care prestează un serviciu de telecomunicaţii care constă în transmiterea sau descifrarea datelor care aparţin altcuiva. editorul nu va fi urmărit în cazul în care documentul tipărit poartă numele şi adresa lui şi făptaşul este cunoscut sau la prima cerere după ce a avut loc începerea unei proceduri preliminare de cercetare.în ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea sau arestul – nu mai mult decât cu o treime peste pedeapsa cu durata cea mai mare. aceea la care este prevăzută pedeapsa cea mai grea. dar în ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea sau arestul – nu mai mult decât cu o treime peste pedeapsa maximă. 3) pedepsele de confiscare a anumitor bunuri vor fi aplicate pentru fiecare delict în parte şi fără reducere. atunci se aplică numai o prevedere. Articolul 54 1.În mod asemănător se va aplica numai o singură prevedere de pedeapsă la declararea drept vinovat de fals sau devalorizarea monedelor şi la utilizarea unui obiect cu care se face falsul sau devalorizarea monedelor. este făcut cunoscut de către editor. aceea la care se prevede pedeapsa cea mai grea. La efectuarea simultană de fapte care se consideră ca acţiuni independente şi reprezintă mai multe de un delict. Maximul aceste pedepse este totalul pedepselor maxime stabilite. punctul trei. este făcut cunoscut de către tipograf. Titlul VI Combinarea faptelor pasibile de pedeapsă Articolul 55 1. Articolul 57 1. Această prevedere nu se aplică atunci când persoana în contul căreia documentul este tipărit în momentul tipăririi nu poate fi pus sub urmărire sau este stabilit în afara ţării în Europa. este cunoscut sau la prima cererea după ce a avut loc începerea unei proceduri preliminare de cercetare.

2001] Titlul VII. 2. la comparare este luată în consideraţie numai pedeapsa cea mai grea. plângerea este făcută de apărătorul său în probleme civile. În cazul în care cel împotriva căruia este comis faptul.Articolul 60a La comiterea simultană în modul stabilit în articolele 57 şi 58. în lipsa tuturor acestor persoane. este din nou declarat vinovat de un delict sau infracţiune dinaintea aplicării pedepsei. 2. sau suferă de o asemenea evoluţie aberantă sau perturbare bolnavă a capacităţii spirituale şi astfel nu este în situaţia de a aprecia dacă interesul său este apărat prin plângere. 2. 2. acest termen decurge fără prelungire. de un frate sau o soră. atât a pedepselor de bază de fel diferit sau asemănătoare. se aplică prevederile acestui titlu pentru cazul unei condamnări simultane. punctul trei. Articolul 66 1. Articolul 65 1. are dreptul la plângere. urmărirea poate avea loc la plângerea reprezentantului său legal în probleme civile. au dreptul la plângere: părinţii săi. 3. Contestaţiile pot fi prezentate în termen de trei luni de la data la care cel care are drept la contestaţie a luat la cunoştinţă faptul comis. o rudă de sânge în linie directă sau. În cazul în care persoana indicată în articolul 64 a decedat. În cazul în care plângerea trebuie să aibă loc împotriva reprezentantului legal al persoanei indicate în articolul 64. Prezentarea şi retragerea plângerilor la delicte care sunt urmărite numai în caz de plângere Articolul 64 În cazul unui delict care este urmărit numai în situaţia în care se face o plângere. l-a obţinut sau l-a reobţinut. pentru măsura stabilită în articolul 36f este valabil că pedepsele înlocuitoare cu privarea de libertate nu pot depăşi în total maximul stabilit în articolul 24 c. în afara cazului în care rezultă că acesta nu a dorit urmărirea. 4. punctul trei. după stabilirea pedepsei. Dacă o persoană indicată la punctul doi sau trei nu a depăşit încă vârsta de şaisprezece ani sau din alt motiv decât risipa este pus sub curatelă. Articolul 61 1. după ce termenul a început. va fi de asemenea stabilită la maximum. Articolul 67a [Expirat de la 26.04. 4. are posibilitatea de a o retrage în termen de opt zile de la prezentarea acesteia. copiii săi şi soţul său supravieţuitor. În cazul comiterii simultane stabilite în articolele 57 şi 58. sau suferă de o asemenea evoluţie aberantă sau perturbare bolnavă a capacităţii spirituale şi astfel nu este în situaţia de a aprecia dacă interesul său este apărat prin plângere. Respectiva pedeapsă cea mai grea dintre cele de fel diferit se va determina prin ordinea din articolul 9. Respectiva pedeapsă cea mai grea dintre cele de fel asemănător va fi stabilită prin maximum. În cazul în care judecătorului îi revine alegerea dintre două pedepse de bază. cel împotriva căruia s-a comis faptul. atât pentru infracţiunile cu delict. Pedepsele înlocuitoare de privare de libertate pentru delictele şi infracţiunile sau pentru infracţiuni nu pot depăşi maximul stabilit în articolul 24c. sau a pierdute dreptul la plângere. 3. Durata respectivă. Articolul 62 1. a decedat. Articolul 63 În cazul în care cineva. au dreptul la plângere: soţul. precum şi în cazul infracţiunilor reciproce. pentru fiecare infracţiune se va aplica pedeapsa fără reducere. În cazul în care persoana indicată în articolul 64 nu a depăşit vârsta de şaisprezece ani sau din alt motiv decât risipa este pus sub curatelă.02. Articolul 63a [Expirat de la 01. Articolul 67 Cel care prezintă plângerea.1978] Titlul VIII Scadenţa dreptului la cererea de pedepsire şi a pedepsei 23 .

Perioada de limitare începe în ziua următoare zilei în care fapta a fost comisă. 465. 172. 282 şi 282a în ziua următoare eliberării sau decesului persoanei asupra căreia a fost comisă infracţiunea gravă respectivă. 173a şi 173b în ziua următoare zilei în care ofiţerul de investigaţie a luat la cunoştinţă de comiterea infracţiunii grave respective. 240b. înainte de proces poate stabili una sau mai multe condiţii pentru a evita începerea procedurile penale cu privire la infracţiuni grave – excluzând infracţiunile grave pentru care legea 24 . Articolul 70 Dreptul la procedura penală expiră prin prescriere: 1) în doi ani pentru toate infracţiunile. urmată de executarea integrală. Nimeni nu poate fi urmărit pentru un fapt care este rezolvat într-un stat străin prin îndeplinirea unei condiţii. începe o nouă perioadă de limitare. arestul sau pedeapsa cu închisoarea nu mai mare de trei ani. Articolul 74 1. [12-11-1980] Articolul 73 Suspendarea începerii acţiunii penale în scopul soluţionării unei chestiuni preliminare limitează perioada de limitare. Începerea acţiunii penale întrerupe perioada de limitare cu condiţia ca această acţiune să fie cunoscută de către persoana acuzată sau cu condiţia ca această persoană să fi primit o notificare sau o citaţie în acest sens. 279. secţiunea 1. 25 din Cartea I a Codului Civil. Încetarea dreptului de începere a acţiunii penale şi aplicare a sentinţei Articolul 71 1. (3) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. (2) în cazul falsificării de monede în ziua următoare zilei în care a fost utilizată moneda respectivă falsificată sau în care a fost utilizat un alt obiect falsificat. Cu excepţia cazurilor la care se pot adopta decizii judecătoreşti de revizuire.Articolul 68 1. atunci împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi fapt nu are loc nici o urmărire în cazul: 1) achitării sau renunţării la urmărire. dacă decizia definitivă provine de la un alt judecător. 2) condamnării. în cazul în care se aplică o pedeapsă. 466 şi 467 în ziua următoare zilei în care înregistrările probelor au fost transferate către registratura instanţei de district conform instrucţiunilor cu privire la implementarea art. cu excepţia următoarelor cazuri: (1) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. 173. Articolul 69 Dreptul la procedura penală expiră cu decesul condamnatului. 3) în doisprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoare pe o durată mai mare de trei ani. 2. [7-7-1994] Articolul 72 1. 5) în optsprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea pe viaţă. 3. Procurorul public. secţiunea 1. stabilită de către autoritatea competentă pentru evitarea urmăririi penale. 242-2503 comise asupra unui minor în ziua următoare zile în care persoana respectivă a împlinit vârsta de optsprezece ani. (4) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. Atunci când încetează o perioada de limitare. graţiere sau prescriere a pedepsei. (5) în cazul infracţiunilor uşoare prevăzute de art. Antilele Olandeze sau Aruba 2. nimeni nu poate fi urmărit din nou pentru un fapt asupra căruia în mod irevocabil şi definitiv a decis un judecător din Olanda. 278. 4) în cincisprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea pe o durată mai mare de zece ani. 2) în şase ani pentru toate delictele la care se prevăd amenzi.

[12-10-1992] Articolul 74a Acolo unde. După emiterea unei astfel de hotărâri aşa cum este menţionat mai sus în această secţiune a prezentului articol. Ofiţerii cărora li se conferă autoritate conform secţiunii 1 îşi vor exercita aceasta autoritate conform directivelor emise de către Biroul Public de Procuratură (Parchet). 74. 3. cu condiţia ca suma de bani care trebuie plătită să nu fie mai mare de cinci sute de guldeni. care au fost comise de către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. la cererea părţilor respective. Instrucţiunile cu privire la numirea ofiţerilor de investigaţie prevăzute în secţiunea 1. Începerea acţiunii penale se prescrie acolo unde sunt întrunite condiţiile. renunţarea la titlu cu privire la obiectele care au fost confiscate sau care fac obiectul anulării sau confiscării. 2. 74 similar cu cazul în care acel drept nu ar fi încetat. c. predarea obiectelor care fac obiectul anulării sau confiscării sau plata contravalorii acestora către stat. secţiunea 1. secţiunea 1. Atunci când hotărârea emisă conform secţiunii 1 are ca rezultat condamnarea. judecătorul va lua în considerare renunţarea la titlu de proprietate sau predarea obiectelor de către persoana condamnată conform art. Ofiţerii de investigaţie care sunt numiţi printr-un Ordin administrativ general să fie responsabili în probleme specifice cu privire la infracţiuni uşoare comise de către persoane care au împlinit vârsta de şaisprezece ani pot primi prin ordinul menţionat mai sus autoritatea conferită procurorului public conform art. 74. 5. compensaţia totală sau parţială pentru prejudiciul cauzat de actul infracţional. [3-31-1983] Articolul 74c 1. 3. 74.prevede o pedeapsă cu închisoarea pe o perioada mai mare de şase ani – şi pentru infracţiuni uşoare. e. Prin Ordinul administrativ general sunt stabilite instrucţiuni privind modul de efectuare a plăţii şi termenul în care trebuie efectuată plata. secţiunea 2 (a). (c) şi (d) vor fi rambursate fără întârziere persoanei care a efectuat plăţile. Atunci când directivele nu au fost emise de către Procureur-Generaal al Curţii de Apel. d. Articolul 75 25 . secţiunea 2. 4. de câştigurile provenind din comiterea unui act infracţional. secţiunea 3 şi 74b sunt aplicabile. suspectul sau făptuitorul se oferă să plătească amenda maximă în perioada de timp stabilită de către procurorul public şi se obligă să se supună tuturor celorlalte condiţii care vor fi stabilite conform art. sumele de bani care trebuie plătite la aplicarea art. supravegherea modului în care aceştia îşi pot exercita autoritatea conferită lor şi instrucţiunile cu privire la retragerea calităţii de ofiţer de investigaţie sunt reglementate prin Ordinul administrativ general. plata în întregime către stat a unei sume de bani sau a unui transfer de obiecte confiscate pentru a priva făptuitorul. O hotărâre precizată în art. Articolele 74. inclusiv economisirea costurilor. [3-31-1983] Articolul 74b 1. 74. 74. 6. Secţiunile 1 şi 2 se aplică în cazuri mai puţin complexe care implică infracţiunile grave prevăzute de art. procurorul public nu are dreptul de a refuza stabilirea condiţiilor prevăzute în art. în întregime sau parţial. Pot fi stabilite următoarele condiţii: a. iar suma respectivă nu trebuie sa fie mai mică de cinci guldeni şi nu trebuie să fie mai mare de valoarea unei amenzi. 2. în cazul unei infracţiuni penale pentru care nu se impune o altă sancţiune principală decât amenda. Instrucţiunile cu privire la contabilizarea sumelor de bani plătite conform dispoziţiilor secţiunilor 2 şi 3 sunt reglementate prin Ordinul administrativ general sau conform unui ordin similar. 2. Plata unei sume de bani specifice poate fi stabilită drept condiţie. aceste directive necesită aprobarea procurorului general. b. secţiunea 2 (b) şi (c) şi compensaţiile pentru prejudiciile cauzate conform secţiunii 2 (e). 3. O notificare indicând data la care condiţiile stabilite au fost îndeplinite va fi trimisă fără întârziere de către procuratură către părţile direct implicate. 12k din Codul de procedură penală repune în vigoare dreptul de urmărire penală în acele cazuri în care au fost întrunite condiţiile stabilite conform art. 74. plata unei sume de bani către stat.

2. Atunci când a fost impusă o amendă pentru o infracţiune uşoară şi atunci când judecătorul a decis că suma poate fi plătită în rate sau atunci când procuratura a acordat suspendarea temporară a plăţii sau a decis ca suma să fie plătită în rate la cererea persoanei condamnate. Atunci când aplicarea deciziei a fost preluată de către un alt stat. dreptul începere a acţiunii penale şi dreptul de aplicare a sentinţei este repus în vigoare atunci când autorităţile statului care a preluat acţiunea penală şi-au schimbat decizia sau atunci când statul respectiv dispune neînceperea acţiunii penale sau atunci când staul respectiv încetează acţiunea penală începută anterior. Perioada de limitare nu curge în timpul în care îşi produce efectele un ordin de suspendare a aplicării şi nici în timpul în care persoana condamnată este reţinută în custodie şi nici din cauza unei condamnări pentru o altă infracţiune penală. cu excepţia măsurii de confiscare a câştigurilor obţinute pe nedrept. [9-10-1986] [7-7-1994] Articolul 77 1. Dreptul de a aplica o sancţiune sau o măsură încetează după expirarea perioadei de limitare. Termenul perioadei de limitare nu va fi în nici un caz mai scurt decât termenul cu privire la sancţiunea impusă. Titlul X. [7-7-1994] 26 . Dreptul de începere a acţiunii penale şi dreptul de aplicare a sentinţei încetează prin transferul procedurilor în responsabilitatea unui alt stat conform dispoziţiilor prevăzute în capitolul trei. o nouă perioadă de limitare începe în ziua următoare după revocare. 4. Atunci când eliberarea condiţionată este revocată. perioada de limitare se va prelungi cu doi ani. Perioada de limitare nu curge în timpul în care aplicarea sentinţei a fost transferată în responsabilitatea uni alt stat până la primirea de către Ministerul Justiţiei a unei comunicări conţinând o decizie cu privire la transferul aplicării din partea autorităţilor acelui stat. 6. iar o nouă perioadă de limitare va începe în ziua în care Ministerul de Justiţie va primi o comunicare în acest scop din partea acelui stat. [3-31-1983] Articolul 76a 1. În cazurile specificate în secţiunea de mai sus. [9-8-1976] 5. [12-10-1992] Articolul 76 1. Perioada de limitare începe în ziua următoare celei în care hotărârea va fi aplicată. Aceasta perioadă de limitare va fi mai mare cu o treime decât perioada de limitare privind dreptul de începere a acţiunii penale. statul respectiv va renunţa la dreptul de aplicare în favoarea Regatului Ţărilor de Jos. 2. 2.Dreptul de a aplica o sancţiune sau o altă măsură încetează odată cu decesul persoanei condamnate. 3. Cartea a patra din Codul de procedură penală. Atunci când persoana condamnată evadează din instituţia în care este îşi îndeplineşte sentinţa începe o nouă perioadă de limitare în ziua următoare după evadare.

pe o perioada determinată care nu poate depăşi şase luni. Dispoziţiile speciale prevăzute de articolele 77d – 77gg se vor aplica în acest sens. secţiunea 1. Propunerea. Aceste instrucţiuni vor face obligatoriu referire la: a. 5. Secţiunea 1 nu este aplicabilă în cazul infracţiunilor grave definite în articolele 240b şi 242-2503 comise împotriva unui minor de către o persoană care a împlinit vârsta de şaisprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale. 37c. În astfel de cazuri.TITLUL VIIIA DISPOZIŢII SPECIALE CU PRIVIRE LA MINORI [7-7-1994] Articolul 77a Articolele 9. îl va informa cu privire consecinţele posibile care pot surveni în urma unei astfel de participări. 10-22a. procurorul public poate stabili suplimentar următoarele condiţii cu privire la făptuitor: a. Articolul 77c În cazul în care o persoană a împlinit vârsta de optsprezece ani dar nu a împlinit vârsta de douăzeci şi unu de ani judecătorul poate să emită o hotărâre conform dispoziţiilor prevăzute în articolele 77d – 77gg în funcţie de gravitatea faptei comise. Articolul 77d 1. conform secţiunii 1. Pedeapsa detenţiei juvenile va fi executată într-un penitenciar desemnat în acest scop de către Ministerul Justiţiei. 3. durata participării în funcţie de natura infracţiunii penale şi a proiectului. poate propune. Atunci când ofiţerul de investigaţie. respectarea instrucţiunilor emise de către o instituţie conform art. luându-se în considerare natura acestor proiecte. judecătorul. consideră că acuzatul a avut o participare satisfăcătoare în proiect. de asemenea. caracterul făptuitorului sau circumstanţele în care fapta a fost comisă. maniera în care poate fi obţinută permisiunea procurorului public. 70 vor fi reduse în cazul infracţiunilor grave cu jumătate din durata respectivă. şi c. Dreptul de începere a acţiunii penale încetează în urma notificării. ci să emită o hotărâre conform dispoziţiilor prevăzute în titlurile precedente în funcţie de gravitatea faptei comise. Infracţiunile penale care pot fi tratate în acest fel vor fi stabilite printr-un ordin administrativ general. prevăzute de art. În aplicarea art. secţiunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). secţiunea 1. b. ofiţerul de investigaţie va informa făptuitorul că nu este obligat să participe la proiectul respectiv şi. atunci când a decis o sancţiune. ca făptuitorul să participe la un proiect. Este aplicabil art. În cazul unei propuneri de tipul celei specificate în secţiunea 1. Perioadele de limitare cu privire la dreptul de începere a acţiunii penale. Durata de participare nu va depăşi douăzeci de ore. 37-38i. 27 . cu aprobarea procurorului public. 4. va lua în considerare participarea făptuitorului în proiect. 12k din Codul de procedură penală. Ofiţerul de investigaţie numit în acest scop de către procurorul public. 2. Procurorul public va emite instrucţiunile generale cu privire la maniera în care se va dispune astfel conform secţiunii 1. [7-7-1994] Articolul 77e 1. 74. 44 şi 57-62 nu se aplică cu privire la o persoană care a împlinit vârsta de doisprezece ani dar nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale. proiectele şi categoriile de infracţiuni penale care sunt eligibile pentru acest tip de dispoziţie. 60. numai dacă nu a fost emis un ordin conform art. Scopul acestei participări este de a preveni ca raportul poliţiei să fie trimis către procurorul public. 22. Măsura detenţiei într-o instituţie pentru minori va fi executată conform art. comunicarea şi informarea cu privire la consecinţe vor fi prezentate în scris persoanei în cauză. caracterul făptuitorului sau circumstanţele în care fapta a fost comisă. acesta va notifica în scris procurorul public şi făptuitorul. Articolul 77b În cazul în care o persoană a împlinit vârsta de şaisprezece ani dar nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale judecătorul poate să nu aplice dispoziţiile prevăzute de articolele 77d – 77gg. Articolul 77f 1. 2.

65 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). 3. Detenţia minorilor va fi stabilită în termeni de zile. În anumite cazuri. compensaţii pentru daune. Suma de bani conform art. Articolele 26 şi 27 se aplică persoanelor condamnate la detenţie juvenilă. pentru minimum o zi şi maximum douăsprezece luni în cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de şaisprezece ani la momentul comiterii unei infracţiuni grave. ca o persoană care îşi execută pedeapsa de detenţie juvenilă să părăsească temporar instituţia. 3.b. confiscare. b. care nu trebuie să depăşească trei luni. Nu se va dispune amenda sau sancţiunea alternativă pentru aceeaşi infracţiune în conjuncţie cu măsura detenţiei într-o instituţie pentru minori fără a aduce atingere prevederilor articolului 77x. durata probaţiunii va fi stabilită la maximum doi ani. Pedepsele. [4-12-1995] Articolul 77k La solicitarea procuraturii (parchetului) sau la cererea persoanei condamnate judecătorul care a dispus pedeapsa de detenţie juvenilă poate dispune ca pedeapsa impusă să fie înlocuită total sau parţial de una dintre 28 . 2. 66 din lege. Pedepsele suplimentare includ: a. ca executarea detenţiei de către minori să fie întreruptă în timpul unei perioade de maximum trei luni. secţiunea 2 (a) nu trebuie să depăşească cinci mii de guldeni. 4. şi b. În cazul eliberării condiţionate. în urma depunerii unor garanţii. 3. Principalele pedepse includ următoarele: a. secţiunea 1 şi 2 şi dispoziţiile emise în virtutea acestor articole cu privire la sancţiuni alternative sunt aplicabile cu privire la condiţiile specificate în secţiunea 1 (b). Detenţia minorilor se va face: a. Informaţiile cu privire la durata perioade de probaţiune şi cu privire la condiţiile stabilite în acest scop vor fi transmise direct persoanei condamnate. descalificare cu privire la conducerea de autovehicule. c. Articolul 77i 1. 77a şi 77cc-77ee. pentru infracţiuni minore: amendă 2. 4. 77z. 3. confiscarea câştigurilor obţinute pe nedrept. 2. detenţie în instituţii pentru minori. c. săptămâni sau luni. b. sancţiunile alternative şi măsurile prevăzute în acest Titlu vor fi aplicate în locul pedepselor stabilite pentru infracţiuni specifice. În locul pedepselor principale specificate în secţiunea 1 pot fi aplicate una sau mai multe din următoarele sancţiuni alternative: a. contribuţii la repararea daunelor provocate în urma infracţiunii penale. interzicerea unui drept. secţiunea 2 Articolul 77h 1. 74. Judecătorul care a dispus pedeapsa poate dispune eliberarea condiţionată a persoanei aflată în detenţie juvenilă în orice moment. Articolul 77j 1. sau b. Sunt aplicabile articolele 77y. pentru infracţiuni grave: detenţia într-o instituţie pentru minori sau amendă. Măsurile includ următoarele: a. Dispoziţiile articolelor 77m. participare la un proiect de instruire. executarea de servicii în folosul comunităţii sau repararea daunelor provenite în urma comiterii infracţiunii penale sau participarea la un proiect de instruire pe o perioadă de minim patruzeci de ore într-o perioadă specificată de către acesta. muncă în folosul comunităţii. b. Ministerul Justiţiei poate dispune: a. d. b. secţiunea 1 şi 77n. 2. Infractorii juvenili vor executa pedeapsa în detenţie în cadrul unei instituţii de stat sau a unui centru aşa cum se specifică în art. pentru maximum douăzeci şi patru de luni în alte cazuri decât cele prevăzute la litera a. 2. instituţie subvenţionată în acest scop de către Ministerul Justiţiei conform art. Articolul 77g 1. secţiunea 3.

secţiunea 4. 5. 8. 7. Sunt aplicabile articolele 77m – 77q. Articolul 77m 1. sumele să fie plătite în tranşe. 6. 3. 21. durata detenţiei juvenile impusă anterior ca pedeapsă substituentă cu condiţia ca executarea acestei pedepse să nu fi început. măsura de detenţie juvenilă ca pedeapsă substituentă sau pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă încetează. în cazul muncii în folosul comunităţii sau a contribuţiilor pentru repararea daunelor provenite în urma unei infracţiuni penale: (1) numărul de ore de muncă. Perioada de timp în care se desfăşoară un proiect de instruire nu poate depăşi şase luni. Articolul 77l 1. secţiunea 1 şi 4. Atunci când plata sumelor scadente a fost efectuată. Suma de bani ce se impune ca amendă va fi de minimum cinci guldeni şi maximum cinci mii de guldeni. judecătorul poate dispune detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă. 5. secţiunile 3 şi 4. Articolul 24a se va aplica numai dacă judecătorul va dispune ca în cazul fiecărei amenzi. Judecătorul va dispune o sancţiune alternativă numai după comunicarea unei opinii din partea Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la natura. Atunci când judecătorul a făcut uz de puterea discreţionară prevăzută în secţiunea 2. 24c. acesta poate modifica. Sancţiunea poate fi dispusă numai dacă persoana condamnată nu a împlinit vârsta de optsprezece ani. secţiunea 1. (2) perioada de timp în care. la solicitarea procuraturii (parchetului). de asemenea. Se aplică art. conţinutul şi posibilitatea executării sancţiunii alternative propuse. Atunci când a fost dispusă măsura amenzii. secţiunea 2. şi 29 . 6. Articolul 77n 1. după ce hotărârea a rămas finală. Durata muncii în folosul comunităţii sau a contribuţiilor pentru repararea daunelor provocate de infracţiunea penală nu va fi mai mare de două sute de ore. Judecătorul va stabili valoarea fiecărei tranşe. Atunci când se dispun mai multe pedepse alternative. Numărul de ore prevăzut în secţiunea 4 poate fi secundar atunci când acest lucru se impune prin natura proiectului de instruire. 4. Sancţiunea alternativă. Perioada petrecută în detenţie juvenilă ca pedeapsă substituentă sau pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă va avea o durată de minimum o zi şi maximum trei luni. 2. Perioada de timp în care este prestată această muncă nu va depăşi şase luni atunci când această activitate nu depăşeşte o sută de ore şi nu mai mult de un an în restul cazurilor. Atunci când nu este posibilă plata în totalitate şi nici plata parţială a amenzii şi nici recuperarea totală sau parţială a sumelor datorate în urma amenzii. Atunci când se dispune o sancţiune alternativă sunt aplicabile dispoziţiile art.pedepsele enumerate în art. Detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă va fi executată în locul de detenţie specificat de către biroul de procuratură. Cu toate acestea. 9. Printr-un ordin administrativ general se pot stabili norme care să reglementeze natura şi conţinutul unei astfel de proiect şi modul în care pot fi testate aceste norme. prevăzută în secţiunea 3. va fi dispusă proporţional cu suma în cauză. o pedeapsă alternativă ca pedeapsă substituentă. 77o. se va aplica articolul 27. trebuie să înceapă prestaţiile şi perioada de timp în care aceste prestaţii trebuie finalizate. 3. Judecătorul poate impune o sancţiune alternativă numai la cererea făptuitorului. judecătorul care a impuse pedeapsa poate dispune. Hotărârea va dispune: a. Aceasta nu va depăşi o zi pentru fiecare douăzeci şi cinci de guldeni din suma scadentă a amenzii. atunci când executarea pedepsei impuse se va executa total sau parţial în timpul în care persoana condamnată va împlini vârsta de optsprezece ani şi atunci când judecătorul în cauză consideră că pedeapsa impusă nu mai este adecvată. numărul total de ore nu trebuie să depăşească două sute patruzeci de ore. 2. Durata proiectului de instruire nu poate depăşi două sute de ore. Atunci când o amendă a fost stabilită în urma unei hotărâri şi nu au fost acoperite în totalitate nici suma amenzii şi nu este posibilă nici recuperarea sumelor scadente. biroul public de procuratură poate extinde această perioadă conform art. Cererea trebuie să specifice natura sancţiunii alternative. 4. 2. judecătorul va dispune pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă numai dacă nu consideră că detenţia juvenilă e mai adecvată ca pedeapsă substituentă. 7. Atunci când persoana condamnată a împlinit vârsta de optsprezece ani.

2. 77n. (2) instituţia în cadrul căruia se desfăşoară proiectul şi (3) natura şi conţinutul proiectului de instruire. 77o. trebuie să înceapă prestaţiile şi perioada de timp în care aceste prestaţii trebuie finalizate. Aceste articole sunt aplicabile în cazul descalificării. Judecătorul poate dispune măsura internării într-o instituţie pentru minori numai atunci când: a. Articolul 77s 1. În termen de opt zile. Biroul public de procuratură poate modifica sancţiunea impusă cu excepţia numărului de ore atunci când consideră că persoana condamnată nu va efectua sau se află în imposibilitate de a executa pedeapsa alternativă conform hotărârii emise. secţiunea 1 sau o altă sancţiune alternativă. Biroul public de procuratură poate lua o decizie sau poate înainta o cerere numai conform art. După notificare. 3. Judecătorul va impune o astfel de măsură numai după primirea unei opinii scrise. O astfel de măsură este în interesul dezvoltării pozitive a făptuitorului în viitor. 5. b. Biroul public de procuratură poate solicita informaţii Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la modul în care persoana condamnată îşi execută pedeapsa alternativă. această sancţiune va fi aproximată cât mai clar posibil. Astfel. Este aplicabilă secţiunea 2. O notificare va fi trimisă cu prima ocazie persoanei condamnate şi Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului. [7-7-1994] Articolul 77q 1. 2. 2. Cu toate acestea judecătorul care a dispus sancţiunea alternativă poate dispune una dintre pedepsele enumerate în art. b. 3. argumentate. secţiunile 2 şi 5 într-un termen de trei luni de la expirarea perioadei de timp în care munca a fost finalizată conform art. secţiunile 2 (b) (1). Notificarea va conţine numărul de ore care au fost prestate satisfăcător în opinia Biroului public de procuratură. 77o. Siguranţa terţilor sau siguranţa persoanelor în general sau siguranţa bunurilor impun o astfel de măsură. În cazul unui proiect de instruire: (1) durata proiectului de instruire. 77o. precum şi numărul de ore rămas de executat. 77n. Judecătorul poate modifica decizia Biroului public de procuratură. datate şi semnate de cel puţin doi experţi în dezvoltare comportamentală din discipline diferite. persoana condamnată poate înainta o declaraţie prin care să obiecteze cu privire la conţinutul notificării prevăzute în secţiunea 3 către judecătorul care a dispus sancţiunea. şi c. secţiunea 6 din Legea cu privire la asigurarea autovehiculelor în raport cu terţi 1963 (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). [4-12-1995] Articolul 77o 1. Se are în vedere o infracţiune gravă pentru care este permisă custodia judiciară. Acesta va lua în considerare acea parte a sancţiunii alternative care a fost executată corespunzător. perioada de timp în care. Articolul 77p Abrogat. După consultarea Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului şi a persoanei condamnate. Consiliul de protecţie şi îngrijire a copilului va avea ca atribuţii pregătirea şi asistarea aplicării sancţiunilor alternative. Biroul public de procuratură poate solicita cooperarea Consiliului şi poate stabili în acest scop sarcini aferente. Sancţiunea alternativă se poate dispune numai cu consimţământul făptuitorului. 30 . Opinia poate fi emisă de cei doi experţi împreună sau separat de fiecare dintre aceştia.(3) natura şi conţinutul muncii care trebuie efectuată. Articolul 77r Descalificarea cu privire la conducerea de autovehicule este posibilă numai în cazurile enumerate în art. Biroul public de procuratură nu va mai putea exercita puterea discreţionară conferită conform art. În cazul în care Biroul public de procuratură consideră că sancţiunea a fost executată corespunzător. 3. 77h. 179 şi 180 din Legea traficului rutier din 1994 (Wegenverkeerswet 1994) şi în art. Atunci când data emiterii acestei opinii este precede începerea procesului cu mai mult de un an. după ce hotărârea a rămas finală. secţiunea 5. 4. 30. judecătorul poate face referire la această opinie numai cu aprobarea Biroului public de procuratură şi cu consimţământul făptuitorului. acesta va notifica fără întârziere persoana condamnată. secţiunea 2 şi nici nu va mai putea înainta cereri conform art. secţiunile 2 (a) (2) sau în care proiectul de instruire a for finalizat conform art. la solicitarea Biroului public de procuratură sau atunci când consideră că persoana condamnată nu va executa corespunzător sau nu a executat corespunzător pedeapsa impusă.

3.3. secţiunea 1 (a) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau poate dispune internarea persoanei condamnate într-o instituţie clasificată conform II. Atunci când pedeapsa sau măsura vor fi executate total sau parţial. argumentată şi semnată de către conducerea instituţiei. 77t va fi luată în camera de consiliu după ce persoana condamnată şi. 6. Biroul public de procuratură va notifica Ministerul de Justiţie cu privire la hotărârile emise de îndată de acestea fac obiectul executării. 77s. 6. Dacă este posibil. 77t. Extinderea termenului cu privire la această măsură este posibilă atunci când măsura a fost impusă pentru o infracţiune gravă împotriva integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane sau care a pus în pericol una sau mai multe persoane. 5. experţii în dezvoltare comportamentală vor elabora un raport cu privire la argumentele acestui refuz. Decizia poate fi modificată ulterior atunci aceasta se impune în virtutea unor circumstanţe speciale. pedeapsa sau măsura nu vor fi executate în totalitate. Termenul începe după ce hotărârea a rămas finală. Secţiunea 2 nu se aplica atunci când persoana în cauză refuză să coopereze în scopul examinării necesare înaintării opiniei respective. Măsura poate fi extinsă fără a fi necesară opinia prevăzută în secţiunea 4 (a). o opinie elaborată recent. având în vedere prevederile articolului 77x. Ministerul va decide cu privire la locul executării acestei măsuri luând în considerare opinia judecătorului ca a condamnat minorul. atunci când aceasta nu poate fi emisă ca rezultat al lipsei de cooperare din partea persoanei condamnate. secţiunea 1 (b) şi (c). secţiunile 3 şi 4. 4. dacă aceasta nu este majoră. doleanţele tutorelui minorului şi convingerile religioase şi personale ale minorului. 77s. Ministerul poate consulta Consiliul de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la locul în care va fi executată această măsură. secţiunea 3. Este aplicabil Art. Următoarele documente vor fi transmise împreună cu cererea: a. Atunci când se impune detenţia juvenilă sau măsura internării într-o instituţie pentru minori. 60. 5. Extinderea termenului cu privire la această măsură este posibilă numai dacă măsura nu depăşeşte patru ani până la momentul extinderii şi cu condiţia ca măsura să fie dispusă conform art. În aplicarea dispoziţiilor incluse în secţiunea 1. în măsura în care este menţinut de către Ministerul de Justiţiei sau de către o altă instituţie. [4-12-1995] Articolul 77u O decizie conform art. judecătorul va depune toate diligenţele pentru a asigura înaintarea acesteia. şi b. fără a aduce atingere articolelor 502 şi 503 din Codul de procedură penală. 3. 77x. În urma consultării Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului. 5. O cerere cu privire la extinderea termenului măsurii de internare într-o instituţie pentru minori va fi audiată de un complet de judecată format din trei judecători în cadrul instanţei districtuale. judecătorul va include în hotărârea sa o opinie cu privire la locul şi maniera în care va fi executată pedeapsa sau măsura respectivă. în cazul în care făptuitorul a suferit afecţiuni psihice la momentul comiterii infracţiunii. în acord cu programul prevăzut de legea mai sus menţionată. tutorele acesteia au fost audiaţi şi notificaţi corespunzător. Suplimentar va fi anexată opinia judecătorului cu privire la internare. Extinderea nu este posibilă când este exercitată puterea discreţionară prevăzută în art. în orice moment. După dispunerea unei astfel de măsuri. La cererea Biroului public de procuratură. Atunci când persoana în cauză doreşte să coopereze în scopul efectuării unei alte opinii sau raport cu privire la necesitatea sau dorinţa de a impune o astfel de măsură. Ministerul de Justiţie poate înceta această măsură condiţionat sau absolut. 4. 77s. 2. o copie a înregistrărilor cu referire la starea psihică şi mentală a persoanei condamnate. Sunt aplicabile articolele 14h14j. Într-un astfel de caz extinderea termenului acestei măsuri este posibilă atunci când măsura are în vedere o perioadă de şase ani. 4. Articolul 77t 1. 31 . Ministerul Justiţiei va numi în scopul aplicării ei un reprezentant juridic conform art. Articolul 77v 1. 7. Măsura se întinde pe o durată de doi ani. Secţiunea 1 nu este aplicabilă atunci când. unul dintre cei doi experţi trebuie să aibă calitatea de psihiatru. secţiunea 6 pe o perioadă de doi ani la fiecare cerere de acest tip. judecătorul care a luat cunoştinţă în primă instanţă de infracţiunea pentru care a fost impusă măsura respectivă poate extinde termenul specificat în art. Judecătorul poate include o astfel de opinie în hotărârea sa conform art. 2. judecătorul va include opinia respectivă în ordinul de executare.

Locul de executare a măsurii aşa cum este considerat ca fiind corespunzător de către Consiliu sau de către comisie. în cazuri speciale şi după consultarea cu reprezentantul 32 . amenda sau internarea într-o instituţie pentru minori. suplimentar aplicării prevederilor secţiunii 1. atunci când decizia nu a fost modificată. 10. trebuie să înainteze această contestaţie către Consiliu împreună cu consideraţiile sale şi având disponibile datele persoanei în cauză. 3. Aceste condiţii speciale nu trebuie să încalce libertatea persoanei condamnate cu privire la religia sa sau credinţele personale sau să încalce libertatea persoanei conferită prin Constituţie. parţial sau în totalitate. atunci când se aplică dispoziţiile cu privire la comunicare specificate în art. va fi stabilită drept condiţie generală ca persoana condamnată să nu comită o altă infracţiune penală în timpul perioadei de probaţiune. Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi cu privire la modificarea ulterioară a deciziei. va fi specificat în decizie. Ministerul va aplica această decizie fără întârziere. Articolul 77y 1. judecătorul poate dispune pedeapsa cu amenda. conform art. 7. Atunci când se dispune pedeapsa detenţiei juvenile sau internarea într-o instituţie pentru minori. Articolul 77x 1. 2. Articolul 77aa 1. 5. 81 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). 2. persoana condamnată poate fi asistată de un consilier. secţiunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau. Judecătorul poate restricţiona aplicarea condiţiilor speciale în sensul că acestea pot fi aplicate pe o perioadă mai scurtă decât perioada de probaţiune. Decizia va fi luată într-un termen de paisprezece zile de la înregistrarea apelului. Supravegherea respectării condiţiilor stabilite îi revine ca responsabilitate Biroului public de procuratură. 8. Judecătorul poate numi un reprezentant legal conform art. Ca o condiţie specială. Perioada de probaţiune începe: a. Persoana condamnată trebuie să facă apel în termen de paisprezece zile de la comunicarea deciziei Ministerului. judecătorul poate dispune ca aceste pedepse să nu fie executate. Apelul trebuie înaintat în scris către Minister care. Atunci când se dispune pedeapsa detenţiei juvenile. Apelul nu are efect de suspendare. 6. secţiunea 2 şi 3 din Codul de procedură penală. de la comunicare. a cărei durată este specificată în hotărâre. Persoana condamnată poate face apel împotriva deciziei Ministerului de Justiţie cu privire la locul în care va fi executată această măsură în faţa Consiliului consultativ al Ministerului de Justiţie în materie de protecţie şi îngrijire a copilului (college van advies voor de justitiele kinderbescherming) prevăzut în art. 2. 77bb. Judecătorul care dispune neexecutarea unei pedepse sau măsuri impuse de către acesta. 2. Articolul 77z 1. Consiliul sau o comisie numită din cadrul acestuia este competentă pentru a solicita informaţii cu privire la persoana condamnată de la Minister şi de la autorităţile judiciare sau administrative. va stabili în acelaşi timp şi o perioadă de probaţiune de maximum doi ani. decizia va fi luată într-un termen de paisprezece zile de la comunicare sau de la audierea persoanei condamnate. 60. Consiliul sau comisia au competenţa de a audia persoana condamnată. Alte condiţii speciale cu privire la comportamentul persoanei condamnate vor fi stabilite de către judecător. Apelul poate fi admis sau respins. judecătorul poate dispune internarea persoanei condamnate într-o instituţie specială pe o perioada de timp stabilită de către judecător care poate fi mai scurtă decât perioada de probaţiune.Articolul 77w 1. Perioada de probaţiune nu va curge pe perioada în care persoana în cauza este privată de liberate conform legii. 3. b. În aplicarea articolului 77x. Decizia va fi emisă fără întârziere şi va fi comunicată Ministerului şi persoanei condamnate. în cea de-a cincisprezecea zi după ce comunicarea notificării a fost făcută personal către făptuitor. 366. 4. 2. Atunci când este exercitată puterea discreţionară prevăzută în secţiunea 6. alta decât detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă. cu condiţia ca hotărârea să nu fi rămas finală în perioada de derulare a procedurilor cu privire la apel. 9.

33 . Cartea Întâi din Codul de procedură penală pentru a ajuta şi asista persoana condamnată să respecte condiţiile speciale stabilite. b. Următoarele vor fi reglementate printr-un ordin administrativ general: a. secţiunile 3 şi 5 cu condiţia ca art. secţiunea 2 şi 3 din Codul de procedură penală. 77cc sau 77dd. iar infracţiunea penală să fie judecată de către un singur judecător în cadrul instanţei districtuale (politierechter) care reprezintă. legal. secţiunea 4 sau 5. notificarea persoanei condamnate aşa cum este prevăzut în secţiunea 1 va fi transmisă prin corespondenţă poştală. Similar. în cazul în care condiţiile impuse nu sunt întrunite. secţiunea 3 (a) să fie aplicabilă. 77k. Costurile detenţiei juvenile sau ale internării într-o instituţie pentru minori vor fi plătite de către stat. 5. În cazul în care în scopul aplicării unei sancţiuni sunt emise hotărâri în baza art. 366. Judecătorul care a impus aceste condiţii poate reduce perioade de probaţiune. poate revoca aceste condiţii. maniera în care sunt solicitate deciziile de eliberare condiţionată. Articolul 77ff 4. 77l. acest fapt va fi comunicat fără întârziere persoanei condamnate de către Biroul public de procuratură. Atunci când persoana condamnată a împlinit vârsta legală sunt aplicabile prevederile articolului 14d. toate deciziile cu privire la condiţiile generale şi speciale prevăzute în art. 2. 77z şi data începerii perioadei de probaţiune. în timpul perioadei de probaţiune sau pe perioada în care probaţiunea este suspendată. secţiunea 1. sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile articolelor 496-498. Articolul 77ee 1.3. Articolul 77cc 1. secţiunea 3. În cazul în care persoana condamnată nu a împlinit vârsta de şaisprezece ani sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile articolului 504. 4. poate numi o persoană fizică pentru a ajuta şi asista persoana condamnată să respecte condiţiile speciale stabilite. instanţa competentă pentru aplicarea secţiunii 1 în cazul în care se aplică pedeapsa amenzii sau detenţia juvenilă pe o perioadă care să nu depăşească şase luni. conform art. Atunci când persoana condamnată a fost pusă sub supraveghere. Extinderea acestei perioade poate fi făcută pe o perioadă de maxim un an. poate impune condiţii speciale şi poate face. implementarea măsurii de internare într-o instituţie pentru minori. informarea Biroului public de procuratură cu privire la orice persoană care a primit o decizie de suspendare a sentinţei. 2. conform articolului 254. iar condiţiile aferente pot rămâne aşa cum au fost dispuse sau pot fi modificate. sunt aplicabile articolele 14h – 14j. în baza cererii acesteia sau la solicitarea Biroului public de procuratură. În cazul în care au fost dispuse condiţii speciale. În cazul în care nu a fost emisă o hotărâre. modifica sau revoca o numire aşa cum se prevede în articolul 77aa. aplicarea detenţiei juvenile. 2. 2. Atunci când hotărârea a rămas finală. secţiunea 2. 14g. Articolul 77dd 1. secţiunea 2. după primirea solicitării Biroului public de procuratură. Sunt aplicabile dispoziţiile art. Articolul 77bb 1. În cazul în care persoana condamnată nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul instituirii procedurilor. fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 77cc şi având motive suficiente în acest sens. d. de asemenea. dispune suspendarea sentinţei sau a măsurii care trebuie dusă la îndeplinire. 77o. judecătorul poate numi ca tutore un membru al familie. dispune ca sentinţa sau măsura să fie suspendată parţial. 504 şi 505 din Codul de procedură penală. la solicitarea Biroului public de procuratură sau la cererea persoanei condamnate sau poate extinde această perioadă o singură dată. În comunicare se va specifica pedeapsa care a fost impusă. b. 14g. judecătorul aşa cum se prevede în secţiunea 1 poate modifica condiţiile speciale impuse sau poate schimba termenul din cadrul perioadei de probaţiune. judecătorul poate: a. persoana condamnată va primi notificarea personal. c.

faptele comise separat. secţiunea 2. În cazul infracţiunilor concurente. a. 77e şi 77f. Printr-un ordin administrativ general este reglementată si contribuţia statului cu privire la costurile de pregătire şi derulare a: proiectelor prevăzute în art. 2. şi sancţiunile alternative prevăzute în art. În cazul tentativei. b. sancţiunilor alternative sau a măsurilor. secţiunea 1 (b). Articolul 63 se va aplica cu privire la pedepse şi sancţiuni alternative.6. 77h. Articolul 77gg 1. 34 . participării şi complicităţii la comiterea unei infracţiuni se vor aplica aceleaşi pedepse şi măsuri în acest Titlu similar cu cele aplicate în cazul infracţiunilor grave. pregătirii. activităţile independente vor fi considerate o singură infracţiune în aplicarea pedepselor.

Termenul „vătămări corporale grave” include o afecţiune pentru care nu se întrevede posibilitatea recuperării în totalitate. [7-28-1920] Articolul 80 Din momentul în care două sau mai multe persoane se asociază în scopul comiterii unei infracţiuni grave. conceptuală sau instrucţiuni. [7-28-1920] Articolul 803 Termenul „loc interzis” se referă la orice locaţie declarată astfel conform Legii cu privire la protejarea secretului de stat (Wet Bescherming Staatsgeheimen). ajutoare sau material sau metode de cercetare derulate în acest scop. aprobate sau nu. Articolul 82 1. [1-27-1994] Articolul 79 Tentativa prevăzută de art. [5-1-1981] Articolul 83 Abrogat. precum şi avortul sau distrugerea fetusului in utero. Articolul 802 Termenul „revoluţie” are sensul de distrugere sau schimbare a formei de guvernământ constituţională sau a ordinii de succesiune la tron. 108. Articolul 82a „Luarea vieţii unei persoane sau luarea vieţii unui copil nou-născut în timpul naşterii sau imediat după naştere” include distrugerea fetusului care ar putea avea şanse de viaţă independent de corpul mamei. [9-10-1986] 35 . 45. 94. interpretare sau procesare de către indivizi sau dispozitive şi sisteme computerizate. secretul informaţiilor fiind reglementat conform art. acest fapt reprezintă complicitate. [12-23-1992] Articolul 81 Aducerea unei persoane in stare de inconştienţă sau în imposibilitate de a se apăra este echivalent cu comiterea unui act de violenţă.TITLUL IX DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI ŞI EXPRESII UTILIZATE ÎN ACEST COD Articolul 78 În privinţa infracţiunilor grave în general sau a oricărei infracţiuni grave în particular. 93. Termenul „vătămări corporale grave” include totodată şi dereglarea facultăţilor intelectuale pe o perioadă mai mare de două săptămâni. pregătite pentru transfer. 115 şi 117 se consideră atunci când făptuitorul îşi manifestă dorinţa de a comite o infracţiune prin iniţierea actului infracţional. conform art. [12-23-1992] Articolul 806 „Dispozitive şi sisteme computerizate” reprezintă un mecanism care funcţionează cu scopul de stocare şi procesare a datelor prin mijloace electronice. 92. [4-5-1951] Articolul 804 „Informaţii secrete clasificate în interesul statului” include. dacă nu se dispune într-un alt mod. handicap pe termen lung împiedicând îndeplinirea atribuţiilor sau practicarea profesiei. complicitatea ca accesoriu include şi tentativa şi pregătirea comiterii unei infracţiuni grave. de asemenea. orice informaţii cu privire la sau derivând din date. 2. 68 din Legea cu privire la energia nucleară (Kernenergiewet) [2-21-1963] Articolul 805 Termenul „informaţii” reprezintă orice reprezentare factuală.

3. Termenul „inamic” include şi insurgenţi. 3. termenul „judecător” include totodată şi persoanele care au jurisdicţie în materie de administraţie publică. 2. b. [2-18-1971] Articolul 84 1. „Persoane la bord” reprezintă toate persoanele aflate pe un vas. „Timp de război” se consideră a exista din momentul în care militarii în rezervă sunt mobilizaţi şi durează atât timp cât aceştia rămân activi în serviciul militar. O aeronavă este considerată „în funcţiune” din momentul în care este pregătită să decoleze de către echipajul de la sol sau de către echipajul de la bord pe o perioadă de până la douăzeci şi patru de ore după aterizare. 2. O aeronavă este considerată „în zbor” din momentul în care toate uşile sale sunt închise după îmbarcare şi până la momentul în care una dintre uşi este deschisă pentru debarcare. în cazul aterizării forţate durata de măsoară până la momentul în care autorităţile competente preiau responsabilitatea aeronavei şi a persoanelor şi bunurilor aflate la bord. Întregul personal al forţelor armate este considerat ca fiind „funcţionari publici” [11-14-1991] Articolul 842 Termenul „comerciant” se referă la orice persoană care derulează o afacere. Termenii „funcţionar public” şi „judecător” include totodată şi mediatorii (arbitrii). 4. 3. Termenul „funcţionar public” se aplică tuturor persoanelor alese într-o funcţie publică în alegeri organizate conform legii. cu excepţia căpitanului.Articolul 832 Abrogat. 2. Articolul 87a Termenul „naţiune prietenă” reprezintă o putere străină care nu este angajată într-un conflict armat cu Ţările de Jos. 3. domiciliul permanent pe teritoriul Ţărilor de Jos. Termenul „război” include şi războiul civil. o aeronavă înregistrată în Ţările de Jos. Termenul „şef de vas” reprezintă ofiţerul în funcţie de conducere la bordul unui vas sau orice persoană care îl poate înlocui. o aeronavă transferată prin leasing fără echipaj unui beneficiar care îşi are sediul sau în absenţa sediului. Aeronava este considerată „în funcţiune” şi pe perioada în care aceasta este „în zbor” conform secţiunii 2. [5-10-1973] Articolul 87 1. [3-25-1978] Articolul 87b 1. 2. Vasele în construcţie sau ambarcaţiunile în construcţie nu cad sub incidenţa termenilor de „vas” sau „ambarcaţiune” [5-23-1990] Articolul 86 Termenul „ambarcaţiune a Ţărilor de Jos” reprezintă orice navă funcţională recunoscută astfel conform legii care reglementează emiterea Certificatului de înregistrare şi a licenţelor de navigaţie sub steagul Ţărilor de Jos. Sintagma „pe timp de război” include momentul din care războiul este iminent. Articolul 86a 1. paragraful 1 din Convenţia cu privire la prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor împotriva persoanelor 36 . [7-2-1934] Articolul 85 1. Termenul „aeronavă a Ţărilor de Jos” se referă la: a. „Echipaj” reprezintă toate persoanele aflate pe un vas care au funcţia de ofiţeri sau marinari. Sintagma „persoană protejată la nivel internaţional” reprezintă persoana definită conform articolului 1.

a cărei costuri operaţionale totale sunt acoperite de către Ministerul de Justiţie. 2.protejate la nivel internaţional. secţiunea 1. atât timp cât instituţia sau autoritatea tutelară sunt înfiinţate şi au aprobări cu privire la tratamentul psihiatric al pacienţilor. să transmită. Termenul „achiziţionează” include toate activităţile. [11-14-1991] Articolul 904 1. 2. [11-19-1986] Articolul 906 Sintagma „spital de psihiatrie” reprezintă: (1) spital. (2) autoritatea tutelară de psihiatrie a unui spital de efectuare a practicii. reprezentate clar in acest scop. indiferent de destinaţia lor. Sintagma „proprietate protejată” reprezintă proprietatea definită în articolul 2. 2. Sintagma „instituţie de tratament pentru persoane în baza unui ordin de încredinţare menţinut în parte sau în totalitate de către Ministerul de Justiţie” reprezintă instituţia prevăzută de articolul 37d. Termenul „centrale electrice” nu include instalaţii de telefon sau telegraf. orice act de restricţie sau de excludere sau orice tratament preferenţial care e îndreptat sau are ca rezultat distrugerea sau încălcarea drepturilor omului sau a libertăţilor fundamentale în domeniul economic sau politic sau pe probleme culturale sau sociale din orice zonă a vieţii sociale. iar o „zi” reprezintă o perioadă de douăzeci şi patru de ore dacă Legea cu privire la prelungirea perioadelor de timp (Algemene Termijnenwet) nu dispune altfel. cât şi traversarea de conducte şi canale intenţionate să funcţioneze ca bariere. precum şi construcţii şi structuri auxiliare şi instalaţii de alarmă. [11-19-1986] 37 . Articolul 89 Expresia „a se căţăra” reprezintă atât săparea de tuneluri. azil sau instituţie pentru persoanele cu deficienţe mintale aprobate în scopul aplicării Legii asigurărilor de sănătate (Ziekenfondswet) sau a Legii cheltuielilor medicale efectuate pe bază de excepţie (Algemene Wet Bijondere Ziektekosten) sau instituite prin acord cu Ministerul de Justiţie sau o altă autoritate tutelară. iar costurile tratamentului sunt acoperite de către Ministerul Justiţiei în baza bugetului instituţional aprobat de către acesta sau reprezintă o instituţie prevăzută de articolul 37d. secţiunea 1 (b). 2. Articolul 90 Termenul „cheie falsă” include toate instrumentele care nu sunt destinate la fabricaţie pentru deschiderea unei încuietori. să transforme sau să furnizeze electricitate. inclusiv a agenţilor diplomatici din 14 decembrie 1973 (Tribunalul 1981. 69). Sintagma „instituţie de tratament pentru persoane în baza unui ordin de încredinţare” reprezintă instituţia specificată în articolul 37d. [5-19-1922] Articolul 904 Termenul „discriminare” sau sintagma „a discrimina pe cineva” reprezintă orice formă de diferenţiere. paragraful 1 (b) din aceeaşi Convenţie. secţiunea 1 (a). Articolul 902 1. „Centrale electrice” reprezintă acele instalaţii care sunt proiectate să genereze. [5-19-1988] Articolul 88 O „lună” reprezintă o perioadă de treizeci de zile. [6-7-1919] Articolul 903 1. Sintagma „comerciant de bunuri la mâna a doua” reprezintă o persoană care prin profesia sa sau obişnuinţă achiziţionează bunuri.

Sănătăţii şi Culturii.Articolul 907 Termenul „psihiatru” reprezintă medicul înregistrat ca specialist în psihiatrie sau neuropsihiatrie în registrul specialiştilor înfiinţat în acest scop de către Ministerul Asigurărilor Sociale. dacă prin aceste reglementări nu se dispune altfel. [11-19-1986] Articolul 91 Dispoziţiile incluse în Titlurile I – VIIIA ale acestei Cărţi sunt aplicabile de asemenea cu privire la fapte care sunt sancţionate şi conform altor statute sau ordonanţe. 38 .

reginei sau a regentului sau tentativa în scopul punerii în imposibilitatea de a conduce statul se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. (2) urmăreşte că creeze oportunitatea. 2. 39 . Articolul 93 Tentativa de a preda regatul. [5-22-1958] Articolul 97 1. Articolul 94 Tentativa de a distruge sau de a schimba pe nedrept forma constituţională de guvernare sau ordinea succesiunii la tron se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. (4) pregăteşte sau coordonează comiterea unei infracţiuni grave sau comunică informaţii altor persoane în acest sens. 3. (5) urmăreşte să pună în imposibilitate. [7-10-1952] Articolul 95 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a Consiliului Guvernamental sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. să obstrucţioneze sau să împiedice orice măsură luată de către guvern pentru a preveni sau suprima comiterea unei infracţiuni grave. [7-10-1952] Articolul 96 Complicitatea la comiterea unei infracţiuni grave prevăzută de articolele 92-95a se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. (3) are la dispoziţia sa obiecte despre care cunoaşte faptul că se intenţionează a fi utilizate în scopul comiterii unei infracţiuni grave. mijlocele sau informaţiile pentru el sau pentru alte persoane în scopul comiterii unei infracţiuni grave. în scopul pregătirii sau promovării uneia dintre infracţiunile grave prevăzută de articolele 92-95a: (1) urmăreşte să inducă în eroare o persoană pentru comiterea unei astfel de infracţiuni grave. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă unei persoane care. fie personal printr-o persoană nevinovată. [7-10-1952] Articolul 95a Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a Consiliului de Miniştri sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. O persoană care comunică cu o putere străină în scopul de a o determina să iniţieze ostilităţi sau relaţii de război împotriva statului sau susţinerea unei puteri străine în acest scop sau asistenţa ori ajutorul dat 1.CARTEA II INFRACŢIUNI GRAVE TITLUL I INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA SECURITĂŢII STATULUI Articolul 92 Tentativa la viaţa sau libertatea regelui. mijloace şi informaţii în acest scop. parţial sau în totalitate unei puteri străine sau separarea unei părţi din regat se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. fie împreună cu alţii sau prin asistare ori oferirea de oportunităţi. Persoana care acţionează doar în scopul promovării sau pregătirii unor schimbări politice la modul general nu este răspunzătoare penal în această privinţă.

furnizează sau pune aceste date sau informaţii la dispoziţia unei puteri străine. [7-10-1952] Articolul 97b Persoana care: 1. Activităţile efectuate pentru pregătirea comiterii unei infracţiuni grave aşa cum este prevăzut de secţiunea precedentă se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii. promovarea sau iniţierea unei revoluţii. se pedepseşte cu închisoare sau detenţie de până la un an şi amendă de categoria trei. Atunci când făptuitorul a acţionat în vreme de război sau în slujba sau în cadrul unei misiuni în numele unui alt stat sau a unei persoane sau organism stabilit într-o altă ţară se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. 2. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci [6-26-1975]. fără o aprobare în prealabil. [12-23-1992] Articolul 98b Persoana care prin neglijenţă sau neatenţie este responsabilă de răspândirea publică a oricărei informaţii. 2. Persoana care divulgă in mod intenţionat date sau informaţii aşa cum se specifică în art. obiect sau date aşa cum se specifică în articolul 98 sau care pune aceste informaţii la dispoziţia unei alte persoane sau organism neautorizat în acest scop. persoane sau organisme stabilite într-o ţară străină. se află în posesia sau preia prin contract orice obiecte în scopul oferirii de suport material pentru pregătirea. se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. atunci când se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii sau date. importă obiecte în scopul oferirii de suport material pentru pregătirea.sau oferit astfel se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. [12-23-1992] Articolul 98a 1. 40 . 2. 98 sau care. promovarea sau iniţierea unei revoluţii. Persoana care divulgă o informaţie secretă în interesul statului şi a aliaţilor săi sau orice altă informaţie care derivă din aceasta sau persoana care pune la dispoziţie sau furnizează o astfel de informaţie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat în acest scop. Activităţile întreprinse în scopul pregătirii comiterii unei infracţiuni grave. [7-10-1952] Articolul 98 1. se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. persoane sau organisme stabilite într-o ţară străină sau care furnizează aceste informaţii unei persoane sau organism astfel încât există riscul ca informaţiile sau datele respectivă să devină cunoscute unei puteri străine. atunci când este în cunoştinţă de cauză sau are motive suficiente să suspecteze că obiectele urmează a fi folosite în acest scop. promovarea sau iniţierea unei revoluţii sau susţinerea unei astfel de persoane în acest scop sau asistenţa ori ajutorul dat sau oferit pentru pregătirea. atunci când este în cunoştinţă de cauză sau are motive suficiente să suspecteze că obiectele urmează a fi folosite în acest scop şi că obiectele au fost importate în acest scop sau sunt intenţionate a fi utilizate astfel în numele unei persoane sau organism stabilit într-o ţară străină. [7-10-1952] Articolul 97a Persoana care intră în comunicare cu o altă persoană sau cu un organism stabilit într-o ţară străină pentru a oferi ajutor acestei persoane sau organism în pregătirea. promovarea sau iniţierea unei revoluţii se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. 2. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă unei persoane care divulgă informaţii care provin dintr-un loc interzis relevant pentru securitatea statului sau a aliaţilor săi sau orice altă informaţie care derivă din aceasta sau persoana care pune la dispoziţie sau furnizează o astfel de informaţie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat în acest scop. aşa cum este definit în secţiunile precedente. 3.

[7-10-1952] Articolul 103a Persoana care săvârşeşte oricare dintre faptele prevăzute de articolul 102 şi 103.[12-23-1992] Articolul 98c 1. în cazul unui război în care Regatul Ţărilor de Jos nu este angajat. [12-23-1992] Articolul 99 Persoana numită de către guvern pentru a conduce negocieri cu o putere străină si care în mod intenţionat conduce aceste negocieri în dezavantajul statului se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. fără autorizare. fără o autorizare în prealabil orice informaţie. 41 . obiect sau date conform art. [7-10-1952] Articolul 102 Persoana care n mod intenţionat ajută inamicul sau prejudiciază statul în avantajul inamicului pe timp de război se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. (2) determină sau promovează dezertarea unui soldat sau ofiţer aflat în serviciul Regatului. se încalcă în mod intenţionat regulile speciale emise şi făcute public de către guvern în interesul securităţii statului. în anticiparea unui război împotriva unei puteri străine. în mod intenţionat. [7-10-1952] Articolul 100 Persoana: (1) care. nu acţionează în scopul ajutării inamicului sau în scopul de a prejudicia statul în avantajul inamicului. [7-10-1952] Articolul 104 Persoana care. Persoana care: (1) ia sau are în posesia sa. (3) sub acoperire. 98. reprezentare falsă sau deghizare sau într-un alt mod decât cele obişnuite intră sau încearcă să intre într-un loc interzis sau este astfel prezent într-un asemenea loc sau încearcă să se îndepărteze sau se îndepărtează astfel dintr-un loc interzis. [7-10-1952] Articolul 103 Complicitatea la infracţiunea gravă prevăzută de articolul 102 se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. în mod intenţionat: (1) adăposteşte sau ascunde un agent de spionaj inamic. pe timp de război. Dispoziţiile secţiunii (3) nu se aplică atunci când este evident pentru judecător că făptuitorul nu a acţionat în scopul prevăzut la punctul (2). se înrolează voluntar în serviciul armatei acestei puteri străine în cazul izbucnirii unui conflict armat. în vreme de război. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. 2. obiect sau date conform art. [7-10-1952] Articolul 101 Atunci când un cetăţean al Ţărilor de Jos. (2) prin care. întreprinde în mod intenţionat orice activitate care creează un risc de angajare a Ţărilor de Jos într-un război sau care în mod intenţionat încalcă regulile speciale emise şi făcute public de către guvern pentru a păstra neutralitatea statului. se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. 98. având convingerea că interesele Regatului Ţărilor de Jos nu sunt prejudiciate nu este răspunzător penal. (2) întreprinde orice activitate în scopul obţinerii unei informaţii.

Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 105 făptuitorului i se poate interzice a mai profesa în domeniul său ocupaţional cu referire la care a comis infracţiunea gravă şi se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. [5-7-1981] Articolul 111 Defăimarea regelui comisă cu intenţie se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani sau amendă de categoria patru. pe timp de război. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 93-103. 28. Articolul 107 Pedepsele dispuse pentru infracţiunile definite în articolele 102-105 sunt aplicabile atunci când una dintre infracţiuni este comisă împotriva sau cu privire la aliaţi ai statului într-un război comun. 3. [5-7-1981] 42 . secţiunea 1 (1) – (3). Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă persoanei responsabile cu supravegherea furnizării de bunuri şi care permite în mod intenţionat comiterea unei astfel de înşelăciuni. al moştenitorului regal sau al soţului acestuia se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 28. al moştenitorului regal sau al soţului acestuia sau a regentului. se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. Tentativa la viaţa sau libertatea consortului regal. Articolul 107a Articolele 100 (2) şi 101-107 sunt aplicabile în cazul unui conflict armat care nu prezintă caracteristicile unui război şi în care Regatul Ţărilor de Jos este implicat din motive de apărarea individuale sau colective sau pentru restaurarea păcii şi securităţii. 2. Articolul 105 1. Articolul 112 Defăimarea consortului regal. [7-10-1952] TITLUL II INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA DEMNITĂŢII REGALE Articolul 108 1. întrebuinţează orice formă de înşelăciune în furnizarea de bunuri forţelor armate se pedepseşte cu închisoare de până la doisprezece ani sau amendă de categoria cinci. [5-7-1981] Articolul 110 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei consortului regal. moştenitorului regal sau soţului acestuia sau împotriva persoanei regentului care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. 2. [5-7-1981] Articolul 109 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei regelui care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şapte ani şi şase luni sau amendă de categoria cinci. poate fi dispusă publicarea hotărârii. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 92. secţiunea 1 (1) – (4).se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. 28. comisă cu intenţie se pedepseşte cu închisoare de până la patru ani sau amendă de categoria patru. secţiunea 1 (1) – (4). 2. se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. [7-10-1952] Articolul 106 1. Persoana care.

Articolul 113 1. Persoana care diseminează, afişează public sau trimite poştal sau care deţine în stoc cu scopul de a fi diseminate, afişate sau trimise materiale scrise care conţin o imagine defăimătoare a regelui, a consortului regal, a moştenitorului regal sau a soţului acestuia sau a regentului se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei, acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de imagine. 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună pune în circulaţie astfel de materiale scrise. 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de doi ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [5-7-1981] Articolul 114 1. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 108, 109 şi 110 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (4); 2. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 111 şi 112 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (3). [5-7-1981] TITLUL III INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ŞEFILOR DE STAT AI NAŢIUNILOR PRIETENE SAU A ALTOR PERSOANE PROTEJATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL Articolul 115 1. Tentativa la viaţa sau libertatea unui şef de stat al unei naţiuni prietene se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 116 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei unui şef de stat al unei naţiuni prietene care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 117 1. Tentativa la viaţa sau libertatea unei persoane protejate la nivel internaţional se pedepseşte cu închisoare de până la doisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [5-19-1988] Articolul 117a Fiecare act de violenţă împotriva unei persoane protejate la nivel internaţional care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani sau amendă de categoria patru. [5-19-1988] Articolul 117b Persoana care comite cu intenţie un act de violenţă împotriva proprietăţii unei persoane protejate la nivel internaţional se pedepseşte cu închisoare de până la şapte ani sau amendă de categoria cinci, atunci când ar fi existat posibilitatea ca siguranţa sau libertatea acelei persoane să fie prejudiciate în urma faptei respective. [5-19-1988] Articolul 118

43

Defăimarea unui şef de stat sau al unui membru de guvern al unei naţiuni prietene, aflat pe teritoriul Ţărilor de Jos în calitatea sa oficială, se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani sau amendă de categoria patru. 2. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 se aplică de asemenea şi în cazul defăimării în mod intenţionat a uni persoane care acţionează în capacitatea sa de reprezentant al unei naţiuni prietene acreditat la guvernul neerlandez. 3. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în acest articol se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (2). [3-25-1978] Articolul 119 1. Persoana care diseminează, afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini care conţin o imagine defăimătoare a sef de stat sau membru de guvern al unei naţiuni prietene, prezent pe teritoriul Ţărilor de Jos în calitatea sa oficială, sau persoana care pune în circulaţie astfel de materiale scrise se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei, acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de imagine. [3-251978] 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane diseminează, afişează sau trimite sau are în stoc în scopul diseminării, afişării sau trimiterii materiale scrise sau care conţin o imagine defăimătoare a unei persoane care se află pe teritoriul statului în capacitatea sa oficială de reprezentant al unei naţiuni prietene acreditate de către guvernul neerlandez sau care, fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul defăimător, pune în circulaţie astfel de materiale scrise. [3-25-1978] 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de doi ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [7-19-1934] Articolul 120 Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 115 şi 116 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (4). TITLUL IV INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CONSTITUŢIONALE ŞI A EXERCITĂRII DREPTURILOR CONSTITUŢIONALE Articolul 121 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a unei Camere sau a ambelor Camere a Statelor Generale sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 122 1. Complicitatea la comiterea unei infracţiuni grave aşa cum este prevăzută de articolul 121 se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Este aplicabil articolul 96, secţiunile 2 şi 3. [7-10-1952] Articolul 123 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a consiliului local sau a consiliului municipal sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru sau preşedintele acestui consiliu din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire se pedepseşte cu închisoare de până la nouă ani sau amendă de categoria cinci. Articolul 124

1.

44

Persoana care prin violenţe sau ameninţări împiedică în mod intenţionat participarea unui preşedinte sau membru al consiliului local sau municipal la şedinţă sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare de până la nouă ani sau amendă de categoria cinci. [7-21-1928] Articolul 125 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, prin violenţe sau ameninţări împiedică în mod intenţionat o persoană să-şi exercite dreptul de vot se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Articolul 126 1. Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, oferă mită prin daruri sau promisiuni în scopul determinării alegătorului să se abţină de la exercitarea dreptului său de vor sau să îşi exercite dreptul de vot într-un anumit fel se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă alegătorului sau împuternicitului în acest scop care primeşte mită prin acceptarea de daruri şi promisiuni. [7-21-1928] Articolul 127 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, întrebuinţează orice formă de înşelăciune ce rezultă în invalidarea unui vot sau în numirea unei alte persoane decât cea pentru care a fost dat votul, se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. [7-21-1928] Articolul 128 Persoana care îşi asumă în mod intenţionat identitatea unei alte persoane şi participă astfel la alegerile organizate conform legii se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Articolul 129 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, invalidează în mod intenţionat un vot care a fost dat sau care întrebuinţează orice formă de înşelăciune care duce la un rezultat diferit de rezultatul voturilor date în mod legitim, se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria patru. [10-25-1989] Articolul 130 1. Ulterior condamnării pentru oricare dintre infracţiunile definite în articolele 121 şi 123, se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (3); 2. Ulterior condamnării pentru oricare dintre infracţiunile definite în articolele 124 şi 129 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (3). [3-27-1986]

45

afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini care conţin instigări la comiterea unei infracţiuni penale sau la comiterea unui act de violenţă împotriva autorităţilor sau care are în stoc pentru a fi diseminate. afişate sau trimise astfel de materiale se pedepseşte cu închisoare de până la trei luni sau amendă de categoria doi. oportunităţi sau mijloace în scopul comiterii unei infracţiuni penale se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. în scris sau prin imagini. fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul. Persoana care diseminează. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de ofertă. după consumarea faptei. afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini prin care se oferă să furnizeze informaţii. în scris sau prin imagini. trădare comisă în funcţia de membru al forţelor armate. acesta poate fi descalificat din a mai profesa. pune în circulaţie astfel de materiale scrise. 2. fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul. verbal. Persoana care diseminează. verbal. omor. omite în mod intenţionat notificarea lor în timp util fie autorităţilor judiciare. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care. oportunităţi sau mijloace în scopul comiterii unei infracţiuni penale sau care are în stoc pentru a fi diseminate. fie ofiţerilor de poliţie sau persoanei ameninţate prin comiterea acestei infracţiuni. [5-4-1954] Articolul 1342 Abrogat. afişate sau trimise astfel de materiale se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani sau amendă de categoria patru. 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de cinci ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave. răpire sau viol sau oricare dintre infracţiunile 46 . 2. [7-10-1952] Articolul 136 1. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de cinci ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave. Persoana care deţine informaţii cu privire la intenţia de comite oricare dintre infracţiunile prevăzute de articolele 92-110 sau de a comite infracţiunea de dezertare pe timp de război. se oferă să furnizeze informaţii. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care. instigă o altă persoană sau alte persoane la comiterea unei infracţiuni penale sau la comiterea unui act de violenţă împotriva autorităţilor se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani sau amendă de categoria patru. 102 sau 121 sau care la momentul în care comiterea acestor infracţiuni penale ar fi putut fi prevenită. [5-4-1954] Articolul 134 1. [1-27-1994] Articolul 135 Persoana care deţine informaţii cu privire la complicitatea de a comite oricare dintre infracţiunile prevăzute în articolele 92-95a. [7-19-1934] Articolul 133 Persoana care în public. se pedepseşte. pune în circulaţie astfel de materiale scrise.TITLUL V INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ORDINII PUBLICE Articolul 131 Persoana care în public. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de formă de instigare. [5-4-1954] Articolul 132 1. acesta poate fi descalificat din a mai profesa. cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. 3.

a soţului sau fostului soţ sau a unei alte persoane împotriva căreia nu poate depune mărturie ca rezultat al funcţiei sau profesiei sale. 2. cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. din neglijenţă sau neatenţie. [5-19-1922] Art. 165 1. în cazul în care acţiunea poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă şi survine decesul unei persoane. semnal sau a oricărui alt mijloc prin care se asigură desfăşurarea în deplină siguranţă a acţiunilor de navigaţie sau aviaţie. (3) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani sau a plăţii unei amenzi de categoria a cincea. deteriorează.167 Persoana care. Persoana care.166 Persoana care distruge. eşuarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor. după consumarea faptei. fie ofiţerilor de poliţie sau persoanei ameninţate prin comiterea acestei infracţiuni. 2. în cazul în care acţiunea sa poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă. Persoana care pune în pericol în mod intenţionat traficul pe cale ferată cu propulsie mecanică este pasibilă de pedeapsa cu închisoare până la 15 ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau care împiedică în vreun fel desfăşurarea acestor acţiuni ori instalează indicatoare sau semnale false este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă până la trei luni sau a unei amenzi de categoria a patra. sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. semnal sau orice alt mijloc prin care se asigură desfăşurarea în deplină siguranţă a acţiunilor de navigaţie sau aviaţie. 164 1. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea.definite în Titlul VII al acestei Cărţi. sau care împiedică în vreun fel desfăşurarea acestor acţiuni ori instalează indicatoare sau semnale false este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. omite în mod intenţionat notificarea lor în timp util fie autorităţilor judiciare. deteriorarea. în cazul în care acţiunile sale periclitează desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de navigaţie sau aviaţie. înlăturarea sau deplasarea unui indicator. în cazul în care acţiunea sa poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă şi în situaţia în care acţiunea se soldează cu naufragierea. Articolul 137 Dispoziţiile articolelor 135 şi 136 nu sunt aplicabile unei persoane care prin comunicarea unor astfel de infracţiuni ar putea crea riscul urmăririi penale a propriei persoane sau a unei rude de sânge sau rude de gradul unu. se face responsabilă de distrugerea. din neglijenţă sau neatenţie. a omis cu intenţie comunicarea lor în maniera prevăzută. acolo unde o astfel de faptă pune în pericol viaţa şi care la momentul în care comiterea acestor infracţiuni penale ar fi putut fi prevenită. pune în pericol traficul pe cale ferată cu propulsie mecanică este pasibilă cu reţinerea în arest sau închisoare până la 6 luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra. doi sau trei. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă persoanei care are cunoştinţă de comiterea unor astfel de infracţiuni aşa cum sunt enumerate în secţiunea 1 si care la momentul în care consecinţele unor astfel de fapte ar fi putut fi împiedicate. eşuarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor. infractorul este pasibil de pedeapsa cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la 20 de ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. În cazul în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. În cazul în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. 47 . [3-31-1971] Art. se pedepseşte. Art. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. infractorul este pasibil de reţinerea în arest sau închisoare până la un an. 2. înlătură sau deplasează un indicator. [5-19-1922] Art. în cazul în care acţiunea se soldează cu naufragierea.

Persoana care. în situaţia în care survine decesul unei alte persoane. în situaţia în care ca urmare a acţiunilor infractorului este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. în situaţia în care este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. sau care cauzează funcţionarea sau operarea în mod defectuos a unei astfel de 48 . Art. 2. în situaţia în care.170 Persoana prin intermediul căreia este distrusă sau deteriorată în mod intenţionat o clădire sau orice alt tip de construcţie se face pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. din neglijenţă sau neatenţie. (3) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an. în situaţia în care acţiunile infractorului pun în pericol viaţa unei alte persoane şi se soldează cu decesul acesteia. ori plata unei amenzi de categoria a cincea. avariază sau aduce în stare de neutilizare o instalaţie de alimentare publică cu apă potabilă. deteriorarea ori aducerea unei nave sau a unui aparat de zbor în situaţia de a fi inutilizabile este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestare pe o durată de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. eşuarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau prin intermediul căreia o navă sau un aparat de zbor este distrus. [3-31-1971] Art. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. ca urmare a acţiunilor infractorului bunul în cauză este pus în pericol general. în mod intenţionat distruge. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. a urmare a acţiunilor infractorului. în situaţia în care.171 Persoana care. se face responsabilă de naufragierea. (2) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea. eşuarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau de distrugerea. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestare pe o durată de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol o altă persoană. se face responsabilă de distrugerea sau deteriorarea unei clădiri sau a oricărui alt tip de construcţie este pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la trei luni.169 Persoana care. [3-31-1971] Art. [3-31-1971] Art.172 1. Persoana care. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care acţiunea se soldează cu decesul unei persoane.(3) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă pe o perioadă de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol o altă persoană şi decesul unei persoane survine acţiunilor acestuia. în situaţia în care acţiunile infractorului pun în pericol viaţa unei alte persoane şi se soldează cu decesul acesteia. în mod intenţionat şi nelegitim introduce o substanţă într-o instalaţie de alimentare cu apă potabilă destinată uzului public.168 Persoana prin intermediul căreia se cauzează în mod intenţionat şi ilegal naufragierea. sau aflată în folosinţa uzului colectiv al unui grup sau care este folosită împreună cu acesta se face pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care prin aceasta este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. Art. bunul în cauză este pus în pericol general. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care survine decesul unei persoane. (3) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani. din neglijenţă sau neatenţie. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni. deteriorat sau adus în situaţia de a fi inutilizabil este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea.

în mod intenţionat şi nelegitim aduce orice tip de substanţă în contact cu/ introduce în pământ. din neglijenţă sau neatenţie. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. Persoana care. [1-19-1989] Art. prin aceasta. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. 2. prin aceasta. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni.173 1. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. este pasibil de impunerea pedepsei cu închisoare de până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. se face responsabilă de distrugerea. ori care este folosită împreună cu acesta se face pasibilă de: (1) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane.instalaţii. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. [19-1-1989] Art.174 1. aer sau apele de suprafaţă se face pasibilă de: (1) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra.173b Persoana care. prin aceasta. aer sau apele de suprafaţă este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. din neglijenţă sau neatenţie. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare a unei instalaţii de alimentare publică cu apă potabilă. 2. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane.173a Persoana care. în situaţia în care prin astfel de acţiuni este obstrucţionat sau se creează dificultăţi accesului public la alimentarea cu apă potabilă. în situaţia în care prin astfel de acţiuni este obstrucţionat sau se creează dificultăţi accesului public la alimentarea cu apă potabilă. se face responsabilă de introducerea ilegală a oricărui tip de substanţă în contact cu/ introduce în pământ. Persoana care vinde. izvoare sau instalaţii de alimentare cu apă potabilă destinate uzului public sau aflată în folosinţa uzului colectiv al unui grup. având cunoştinţă de faptul că acestea au un caracter vătămător la adresa vieţii sau sănătăţii oamenilor şi ascunde caracterul vătămător al acestora. sau care aduce prejudicii măsurilor de siguranţă luate cu privire la funcţionarea unei asemenea instalaţii se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la trei luni. . se face responsabilă de introducerea oricărui gen de substanţe în fântâni. oferă spre vânzare. (2) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la doi ani ori plata unei amenzi de categoria a patra. [1-19-1989] Art. din neglijenţă sau neatenţie. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare de până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea. Art. livrează sau remite în mod gratuit bunuri. (2) impunerea unei pedepse cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. ori plata unei amenzi de categoria a doua.175 49 . în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. sau care aduce prejudicii măsurilor de siguranţă luate cu privire la funcţionarea unei asemenea instalaţii se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Persoana care. pompe de alimentare. Art. sau care cauzează funcţionarea sau operarea în mod defectuos a unei astfel de instalaţii. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane.

în urma acţiunilor sale. 2. În baza emiterii oricăreia dintre sentinţele prezente în acest Capitol. se face responsabilă de încălcarea unui ordin emis şi aflat în vigoare în concordanţă cu prevederile Art.7 din Regulamentul de Apărare Civilă (Wet bescherming bevolking).175b Persoana care. poate fi pusă în pericol viaţa unei alte persoane şi survine decesul unei persoane. în urma acţiunilor sale. încalcă în mod intenţionat un ordin emis şi aflat în vigoare în concordanţă cu prevederile Art.175.174 şi Art. în condiţii de război. ori plata unei amenzi de categoria a patra. În situaţia emiterii oricăreia dintre sentinţele prevăzute în cadrul Art. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la trei luni. din neglijenţă sau neatenţie se face responsabilă de vânzarea. în situaţia în care. în condiţii de război. poate fi pusă în pericol viaţa unei alte persoane şi survine decesul unei persoane.1. se face pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori o reglementare emisă şi aflată în vigoare în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire în cadrul Art. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare de până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a patra. (3) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la un an. viaţa unei alte persoane poate fi pusă în pericol. (2) executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care. 50 . [5-22-1958] Art. 2. în urma acţiunilor sale. infractorul poate fi decăzut din drepturile conferite de profesia pe care o practică în momentul comiterii infracţiunii grave în discuţie. ori plata unei amenzi de categoria a patra. [11-14-1991] Art. de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care se află angajat. (2) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la şase luni. în situaţia în care. CAPITOLUL VIII OFENSA GRAVĂ ADUSĂ AUTORITĂŢII PUBLICE Art. anumite proprietăţi pot fi expuse unor pericole generale. [11-14-1991] Art. În situaţia în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. în situaţia în care. viaţa unei alte persoane poate fi pusă în pericol. ori plata unei amenzi de categoria a patra. ori plata unei amenzi de categoria a patra. din neglijenţă sau neatenţie. în situaţia în care.7 din Regulamentul de Apărare Civilă (Wet bescherming bevolking).29 din Regulamentul (Abrogarea) de Apărare Civilă (Intrekkingswet BB). în urma acţiunilor sale.176 1.175a Persoana care.29 din Regulamentul (Abrogarea) de Apărare Civilă (Intrekkingswet BB). livrarea sau remiterea în mod gratuit de bunuri al căror caracter prejudiciază viaţa sau sănătatea oamenilor şi în situaţia în care cumpărătorul acestor bunuri nu are cunoştinţă de caracterul vătămător al acestor bunuri este pasibilă de pedeapsa cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni. judecătorul poate decide publicarea sentinţei. O perioadă de închisoare de până la doi ani sau dispunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui funcţionar public. în situaţia în care. (3) executarea pedepsei cu închisoare de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.177 1. în urma acţiunilor sale. ori o reglementare emisă şi aflată în vigoare în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire în cadrul Art. anumite proprietăţi pot fi expuse unor pericole generale. cu scopul de a influenţa acţiunile acestuia sau de a împiedica acţiunile acestuia în conformitate cu îndatoririle sale. Persoana care. în urma acţiunilor sale.

În situaţia în care două sau mai multe persoane comit împreună infracţiunile de intimidare sau obstrucţionare la care se face referire în cadrul Art. poate fi decisă privarea persoanei în discuţie de drepturile prevăzute în cadrul Art. acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până şa şase ani sau la impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra.28. sau opune rezistenţă oricărei alte persoane ce asistă conform legii funcţionarul public în îndeplinirea obligaţiilor sale care oferă sprijin la cererea acestuia se face vinovată de obstrucţionarea funcţionarului public şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare de până la un an. Totodată.179 şi 180 vor fi pedepsite după cum urmează: (1) închisoare până la patru ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra. (3) închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. 2. 2. în situaţiile în care comiterea infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldează cu vătămări corporale grave. 2. [3-27-1986] Art. în situaţiile în care în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. [3-27-1986] Art. paragraful 1. se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţiile în care în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. Persoana ce oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui judecător. ori plata unei amenzi de categoria a patra. infractorul se face pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani. (2) şi (4). în situaţia cauzării de vătămări corporale în comiterea infracţiunii grave sau în cadrul evenimentelor determinate de acţiunile sale. cu scopul de a influenţa decizia referitoare la un anumit caz în vederea judecării căruia acesta a fost desemnat. (2) închisoare până la doisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă se opune acţiunilor întreprinse în mod legitim de către un funcţionar public. paragraful 1. (1). Art.179 Persoana care.179 şi 180.178 1. alin. În situaţia în care recompensa sau promisiunea de oferire a unei recompense este făcută cu scopul de a obţine acordarea unei anumite sentinţe în cadrul unui proces penal. (2) închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. 51 . Infractorul este pasibil de executarea următoarelor pedepse: (1) închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă determină un funcţionar public să întreprindă o acţiune oficială sau îl determină pe acesta să renunţe la întreprinderea unei acţiuni oficiale legale se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani. de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care se află angajat. pentru aducerea de vătămări corporale în momentul comiterii infracţiunilor grave menţionate sau în cadrul evenimentelor conexe comiterii acestora. Art. în contextul îndeplinirii de către acesta a îndatoririlor sale. ca rezultat sau în consecinţa unei acţiuni întreprinse de acesta sau ca urmare a deciziei acestuia de a nu întreprinde o anumită acţiune în cadrul îndeplinirii obligaţiilor sale.182 1. (3) închisoare până la doisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. poate fi decisă privarea persoanei în discuţie de drepturile prevăzute în cadrul Art.28. Art.180 Persoana care.181 Infracţiunile de intimidare şi obstrucţionare descrise în Art. (1).(2) oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui funcţionar public. în situaţiile în care comiterea infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldează cu vătămări corporale grave. 3. Totodată. ori plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) şi (4). alin. ori impunerea plăţii unei amenzi de categoria a treia.

184 şi 185. Termenul de “comandant de navă” include persoana aflată la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnată în conformitate cu prevederile Art. [5-16-1969] Art. paragraful 2.189 52 . O cerere formală sau o acţiune a comandantului navei sau al avionului ce-şi exercită autoritatea în exerciţiul funcţiunii.179-182. 2. termenul de executare a pedepsei cu închisoare poate fi mărit cu o treime. în mod intenţionat. 179-182. cu scopul de a îngreuna sau a face imposibilă citirea unui astfel de anunţ este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. aşa cum au fost acestea definite în paragraful 1. conform prevederilor Codului de Procedură Penală va fi de asemenea considerat funcţionar public. în cadrul unei înfăţişări în instanţă sau la locul public în care un funcţionar public îşi execută atribuţiile legale cauzează agitaţie şi nu se retrage la ordinul autorităţilor competente sau în baza unui ordin emis în numele acestora este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. persoanele aflate în serviciul public al unui alt stat sau al unei organizaţii care.136a.184 1. ori care îndeplineşte una din obligaţiile cu care este însărcinat în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală.188 Persoana care înaintează o acuzaţie sau o plângere prin care susţine comiterea unei infracţiuni penale. până la data comiterii unei infracţiuni grave au trecut mai puţin de doi ani de la luarea unei decizii finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni grave similare. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art. obstrucţionează sau se opune oricărei acţiuni întreprinse de către un astfel de funcţionar public cu scopul de a aplica prevederile legii sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 3. paragraful 2. nu se retrage la a treia formulare a unui ordin de către sau în numele autorităţilor competente se face vinovată de participarea la o întrunire ilegală şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. este echivalentul unei cereri formale. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art. din Codul de Procedură Penală. Acolo unde.185a În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. conform prevederilor legii internaţionale îşi îndeplineşte obligaţiile pe teritoriul Ţărilor de Jos. din Codul de Procedură Penală. [5-16-1969] 4. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an şi plata unei amenzi de categoria a treia. Orice persoană aflată temporar sau permanent în serviciul public în baza unei prevederi legale se află pe o poziţie echivalentă cu aceea a funcţionarului public descrisă în prima parte a paragrafului precedent. sau deteriorează ori cauzează ilizibilitatea unui anunţ afişat public în numele autorităţilor competente. având cunoştinţă de faptul că aceasta nu a fost comisă. precum şi persoana care în mod intenţionat previne.187 Persoana care rupe în mod ilegal. Termenul “comandant al navei” se referă şi la persoana aflată la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnată în conformitate cu prevederile Art.183 1. Art. [2-24-1993] Art.186 Persoana care se află în cadrul unei întruniri agitate şi care. Art. Art. 2. sau de către un funcţionar public însărcinat cu identificarea sau investigarea infracţiunilor penale sau care a fost autorizat să întreprindă acţiuni de identificare sau investigare a infracţiunilor penale. Persoana care în mod intenţionat nu duce la îndeplinire executarea unui ordin sau a unei cereri formale înaintate în baza prevederilor legii de către un funcţionar public căreia i-au fost atribuite sarcini de supraveghere. directorii şi înalţii funcţionari aflaţi în serviciul căilor ferate vor fi consideraţi funcţionar publici. Art. Art.Art.179-182 comandantul navei sau al avionului aflat în exerciţiul funcţiunii sau care îndeplineşte una din obligaţiile cu care este însărcinat.136a.185 Persoana care. vor fi de asemenea considerate funcţionari publici.

[7-1-1991] Art. (3) Persoana care. [12-10-1992] Art. 2. în mod intenţionat nu răspunde cererii unui consiliu parlamentar de investigare privind accesul la sau copierea unor documente este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. sau a soţului/soţiei ori a unui fost partener marital. sau care sprijină evadarea unei asemenea persoane. obstrucţionează sau împiedică în mod intenţionat confiscarea lor. [12-3-1987] Art. ascunde. în celelalte cazuri. (2) este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. în mod intenţionat eliberează o altă persoană ce a fost privată de libertate printr-o decizie a autorităţilor sau în virtutea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei sentinţe emise în instanţă.192 1. Aceste prevederi nu vor fi aplicate persoanei care acţionează de o manieră descrisă în cadrul acestui articol în scopul înlăturării sau al evitării riscului punerii sub acuzare a unei rude de sânge sau de prim rang sau de gradul doi sau trei.36e. sau care.1. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. cauzează dispariţia sau sustrage cercetărilor organelor judiciare sau de poliţie obiecte ce pot servi aducerii la lumină a adevărului sau a dovedirii obţinerii ilegale de bunuri. Persoana ce a fost citată conform legii să apară într-un proces în calitate de martor. în celelalte cazuri. sau care urmează a fi comparat cu un alt document considerat fals sau a fi fost falsificat. în mod intenţionat nu se conformează unui ordin emis conform legii de remitere a unui document considerat fals sau care a fost falsificat. distruge. în conformitate cu prevederile Art. tăinuieşte sau sustrage investigaţiei organelor judiciare sau de poliţie obiecte cu privire la care ori prin intermediul cărora infracţiunea gravă a fost comisă sau alte probe ale comiterii acesteia. examinată în calitate de martor. interpret sau expert şi care în mod intenţionat nu duce la îndeplinire una din obligaţiile ce-i revin în această calitate. Art191 Persoana care. în urma comiterii unei infracţiuni grave şi cu scopul ascunderii acesteia. 2. [2-4-1994] Art. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Se fac pasibile de executarea unei pedepse cu închisoare de până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia următoarele persoane: (1) Persoanele care adăpostesc indivizi ce au comis o infracţiune gravă sau care sunt urmăriţi în justiţie pentru comiterea unor infracţiuni grave.190 Persoana care. prin aducerea la cunoştinţă unei terţe părţi de date sau informaţii referitoare la acestea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în cazurile sub incidenţă penală. în cazurile aflate sub incidenţă penală. ori persoana care asistă în mod intenţionat astfel de indivizi în încercarea acestora de a se sustrage identificării sau arestării de către organele judiciare sau de poliţie. sau cu scopul de a împiedica sau a face imposibilă desfăşurarea investigaţiilor sau punerii sub acuzare distruge. 53 . (2) Persoana care. sau a cărui autenticitate este negată ori nu a fost recunoscută. Prevederile paragrafului precedent nu sunt aplicabile unei părţi aflate în cercetare civilă şi care. cauzează dispariţia. în mod intenţionat obstrucţionează.192a Persoana care. obstrucţionării sau a împiedicării confiscării acestora. sustrage sau face imposibilă examinarea judiciară postmortem este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. previne. refuză să răspundă întrebărilor ce i se adresează. în mod intenţionat şi în scopul prevenirii. este pasibilă de : (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.193 Persoana care.

sau directorul ori un membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice care. fie în urma încheierii unui contract.197b Persoana care permite unei alte persoane aflată ilegal pe teritoriul Ţărilor de Jos să muncească. în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a bănui că acea persoană a pătruns sau a rămas pe teritoriul Ţărilor de Jos în mod ilegal este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau care furnizează informaţii false.Art. în vederea obţinerii de câştiguri băneşti oferă acelei persoane oportunitatea. [12-23-1993] Art. sau care. 2. Art.195 Persoana care-şi exercită un anumit drept având cunoştinţă de faptul de a-i fi fost retras acel drept printr-o sentinţă judecătorească.197 Cetăţeanul străin care rămâne pe teritoriul Ţărilor de Jos deşi cunoaşte sau are motive seriase de a bănui că a fost declarat indezirabil în condiţiile legii este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. [12-23-1993] Art. judecătorul poate dispune în plus retragerea dreptului infractorului de a 54 .194 Persoana care a fost declarată în faliment sau partenerul marital al unei astfel de persoane. aflată cu aceasta într-un regim marital ce prevede împărtăşirea proprietăţii bunurilor aflate în faliment. fie prin numire publică.197b sau 197c sunt comise în calitate de oficial sau făcând uz de atribuţiile specifice unei profesii. [6-16-1988] Art. sprijină o altă persoană în acţiunea acesteia de pătrundere sau de rămânere pe teritoriul Ţărilor de Jos sau de pătrundere ori de rămânere pe teritoriul oricărui alt Stat în obligaţiile căruia intră exercitarea controlului vamal şi în numele Ţărilor de Jos. în urma citării sale conform legii în vederea furnizării de informaţii absentează în mod intenţionat şi fără un motiv valabil. sau care refuză să furnizeze informaţiile cerute. precum şi persoana care comite infracţiunea împreună cu unul sau mai mulţi complici este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. din motive ce ţin de obţinerea de câştiguri băneşti.197a 1. mijloacele sau informaţii în acest scop şi în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a bănui că pătrunderea sau rămânerea acelei persoane pe teritoriul Ţărilor de Jos este ilegală.196 Persoana care poartă în mod intenţionat însemnele unei funcţii sau acţionează în calitate de membru al unui serviciu fără a avea această calitate sau în situaţia în care aceasta i-a fost retrasă. Persoana care comite infracţiunea prin intermediul profesiei sale sau făcând uz de atribuţiile sale în această calitate. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.197b prin intermediul profesiei sale sau făcând uz de atribuţiile sale în această calitate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [6-23-1960] Art. [2-24-1993] 3. va fi impusă executarea unei pedepse de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. iar judecătorul poate retrage dreptul infractorului de a profesa ori calitatea oficială de care acesta s-a folosit în comiterea infracţiunii şi poate dispune publicarea sentinţei.197d În situaţia în care infracţiunile descrise în art. [10-7-1996] Art. Persoana care.197c Persoana care comite infracţiunea descrisă în art. În situaţia în care infracţiunea este comisă în calitate oficială sau profesională. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.

ori care. ori care au fost înaintate unui funcţionar public sau oricărei alte persoane aflată în serviciul public este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. paragraful 1. în mod intenţionat comite oricare dintre infracţiunile menţionate în cadrul acestui articol sau permite ducerea la îndeplinire a unor astfel de infracţiuni ori devine complice la săvârşirea acestora. 2. În situaţia în care infracţiunea a fost comisă din neglijenţa custodelui. pe timp de pace. face inutilizabilă sau cauzează dispariţia oricărei probe destinată edificării autorităţilor competente sau ce urmează a fi folosită de către acestea drept dovadă. Custodele obiectului sigilat care. paragraful 1. în mod intenţionat comite infracţiunea sau permite comiterea infracţiunii ori devine complice la comiterea acesteia este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art. Art. sau a fişelor îndosariate permanent sau temporar din ordinul autorităţilor. înlătură sau deteriorează sigiliul ataşat unor obiecte de către autorităţile competente sau în numele acestora. în mod intenţionat împiedică ajungerea la destinaţie.profesa ori a calităţii oficiale de care acesta s-a folosit în comiterea infracţiunii şi poate dispune publicarea sentinţei. pe timp de pace. a unui ordin fals sau a unei uniforme false. Persoana care se opune confiscării unei proprietăţi în conformitate cu prevederile legii sau în urma unei hotărâri judecătoreşti de luare în custodie. [12-10-1992] Art. 47. deteriorează. 3. în mod intenţionat încurajează dezertarea unui soldat sau a unui ofiţer aflaţi în serviciul militar al Regatului în conformitate cu prevederile art. în mod intenţionat rupe.199 1.200 Persoana care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi custodelui unei asemenea proprietăţi care. având cunoştinţă de faptul că o astfel de opoziţie este ilegală. sau a documentelor. ascunde proprietatea în discuţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2.204 Persoana care. Art. sau susţine un astfel de act în vreuna din modalităţile la cate se face referire în cadrul art. alin (2).205 55 . spargerea încuietorilor sau a lacătelor sau prin căţărare.198 1. în mod intenţionat incită la rebeliune sau răzvrătire soldaţii sau ofiţerii aflaţi în serviciul militar al Regatului în conformitate cu prevederile art. Persoana care.202 În situaţia în care persoana ce comite una din infracţiunile descrise în art.198-201 obţine accesul la locul comiterii infracţiunii sau intră în posesia bunurilor în discuţie prin forţare accesului. prin orice altă modalitate invalidează izolarea realizată printr-o astfel de sigilare este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.48 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. în mod intenţionat distruge. deteriorează sau aduce în proprietatea ce urmează a fi confiscată conform legii în situaţia de a fi inutilizabilă.201 Persoana care. 3. Art. Art. instrumentelor. sau susţine un act de dezertare în vreuna din modalităţile descrise în cadrul art. acesta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 47. Art. alin (2). sau care. pedeapsa poate fi mărită cu până la un an închisoare. [12-23-1993] Art.203 Persoana care. deschide sau deteriorează scrisori sau alte materiale livrate unui serviciu poştal sau oficiu telegrafic sau aflate într-o căsuţă poştală personală este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în cazul persoanei care distruge în mod intenţionat.48 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. ori prin utilizarea de chei false.

Poate fi hotărâtă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. în conformitate cu prevederile unui acord internaţional la care Regatul este parte. alin. paragrafele 2 şi 4 sunt aplicabile.208 56 .207. fie în mod personal. 2. TITLURI BANCARE ŞI GUVERNAMENTALE Art.207a 1. 4.(1). fără a avea permisiunea Regelui.206 1. [3-27-1986] Art. Executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) în mod intenţionat se aduce pe sine în situaţia de a fi necorespunzător incorporării în serviciul militar sau atribuirii oricărei acţiuni de apărare civilă. într-un caz penal.28. [7-21-1966] 3.66 nu vor fi aplicate cu privire la plângerea la care se face referire în acest paragraf.Persoana care. Art. Punerea sub acuzare va avea loc numai în baza unei plângeri formulate de către instanţa internaţională înaintea căreia a fost făcută declaraţia mincinoasă. Prevederile art. În situaţia în care are loc o acţiune de genul celei la care se face referire în alineatul (2) al prezentului articol şi această acţiune se soldează cu decesul unei persoane va fi impusă executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care legea prevede luarea sub jurământ a unei declaraţii sau acolo unde legea prevede consecinţele legale atrase de o astfel de declaraţie iar persoana în cauză.207 1. [7-21-1966] CAPITOLUL X CONTRAFACEREA ŞI FALSIFICAREA DE MONEDĂ. Prevederile art. se cere depunerea unei declaraţii sub jurământ sau a unei afirmaţii alternative echivalente ori a unei promisiuni. Acolo unde. persoana care a comis sperjurul este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. fie oral. 2. paragraful 1. Promisiunea sau afirmaţia recunoscute prin lege drept substitut sunt echivalente declaraţiei sub jurământ. a fost depusă o declaraţie falsă în dezavantajul inculpatului aflat în faţa unei instanţe civile sau a unui tribunal militar. În situaţia în care. fie prin intermediul unui reprezentant autorizat în mod special în acest scop. fie în scris. personal sau prin intermediul unui reprezentant autorizat special în acest scop depune o declaraţie falsă sub jurământ. aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (2) la cererea altei persoane. [11-14-1991] CAPITOLUL IX MĂRTURIA MINCINOASĂ Art. în mod intenţionat o aduce pe aceasta în situaţia de a fi necorespunzătoare incorporării în serviciul militar sau atribuirii oricărei acţiuni de apărare civilă. 2. iar o persoană. fie în mod verbal. 3. fie în scris. aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (2) şi (4). recrutează o altă persoană în cadrul unui serviciu militar străin este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în faţa unei instanţe internaţionale face o declaraţie falsă sub jurământ.

prin natura lor sunt destinate contrafacerii. ori care. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. falsificată sau devalorizată.(1). falsificată sau devalorizată ori de titluri bancare sau guvernamentale contrafăcute ori falsificate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [6-23-1925] Art. (2) şi (4). în scopul punerii acestora în circulaţie drept originale şi nefalsificate deţine un stoc sau realizează un import al acestora din spaţiul european pe teritoriul Regatului este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.212 Abrogat. ori care . se face vinovată de extorcare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. titluri bancare sau guvernamentale în scopul multiplicării acestora şi folosirii lor drept originale şi nefalsificate. [3-31-1932] Art. [3-27-1986] CAPITOLUL XI CONTRAFACEREA ŞI FALSIFICAREA TIMBRELOR. falsificării sau devalorizării de monedă ori în vederea falsificării sau contrafacerii de titluri bancare sau guvernamentale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (3) materialele sau obiectele deţinute care. (2) titlurile bancare sau guvernamentale contrafăcute sau falsificate. paragraful 1. Art. în mod intenţionat. pune în circulaţie cu titlul de originale şi nefalsificate orice monedă sau bancnotă.209 Persoana care. vor fi confiscate indiferent de apartenenţa lor. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.209 şi 211.28. titluri bancare sau guvernamentale falsificate sau contrafăcute de către aceasta sau care are cunoştinţă de natura falsă a acestora. sau care a avut cunoştinţă de devalorizarea monezii la primirea acesteia.214 Persoana care deţine sau are la dispoziţie materiale sau obiecte în legătură cu care este conştient că sunt destinate utilizării în vederea contrafacerii. în mod intenţionat face uz de monedă contrafăcută.208-211.211 Persoana care în mod intenţionat pune în circulaţie la o valoare nemodificată o monedă la devalorizarea căreia a contribuit în mod personal. falsificării şi devalorizării de monedă sau contrafacerii şi falsificării de titluri bancare sau guvernamentale.213 Persoana care. [6-23-1925] Art.Persoana care contraface sau falsifică orice tip de monedă sau bancnotă.214bis În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui capitol: (1) moneda contrafăcută. alin. fără ca aceasta să afecteze în vreun fel prevederile art. atâta vreme cât acestea au fost folosite în vederea comiterii unei infracţiuni grave sau au făcut obiectul comiterii unei asemenea infracţiuni. SIGILIILOR ŞI ÎNSEMNELOR 57 . [3-31-1932] Art. Art.215 În baza condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. Art. în scopul punerii în circulaţie la o valoare nemodificată deţine stocuri sau importă această monedă din spaţiul european pe teritoriul Ţărilor de Jos.210 Persoana care reduce valoarea unei monezi în scopul punerii acesteia în circulaţie cu această valoare. [11-9-1961] Art.

stochează în scopul vânzării sau importului în Regat din perimetrul spaţiului european timbre. (3) persoanei care inserează. altele decât cele specificate în cadrul art. sau care falsifică gradaţiile originale ale acestui gen de obiecte în scopul utilizării acestora în mod personal. ori obiecte cărora astfel de însemne le-au fost ataşate în mod ilegal în scopul prezentării acestor timbre. (2) persoanei care. 2. sigilii. a nu fi fost produse în mod ilegal şi a nu fi fost ataşate ilegal obiectelor în discuţie este pasibilă de executarea pedepselor prevăzute în cadrul articolelor 216-219. ataşează însemne bunurilor la care se face referire sau ambalajelor acestora prin folosirea ilegală de tipare sau ştampile. [6-15-1951] Art. din Regulamentul Poştal (Postwet). ori care falsifică însemne originale în scopul utilizării acelor bunuri în nume personal sau de către o altă persoană ca şi cum însemnele plasate sunt originale şi nemodificate. ştampile sau însemne false. pe sau ataşat lucrărilor în platină. în mod intenţionat foloseşte. aur sau argint ce nu sunt lucrările originale de la care însemnele sau marcajele în discuţie provin şi în scopul utilizării în mod personal sau de către o altă persoană a lucrărilor astfel modificate ca şi cum marcajele sau însemnele ar fi fost ataşate în mod iniţial acestora. (2) persoanei care. în scopuri similare celor la care se face referire în cadrul paragrafului anterior. Executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care: (1) contraface sau falsifică timbre. aur sau argint în scopul prezentării acestor falsuri în mod personal sau de către o altă persoană drept originale şi necontrafăcute. 58 . 217 şi 218.Art. [10-26-1988] Art. paragraful 1 (c). adaugă sau transferă însemne guvernamentale originale. şi în vederea folosirii anumitor bunuri în mod personal sau de către o altă persoană ca şi cu însemnele în discuţie le-ar fi fost destinate în mod iniţial. care pot fi sau trebuie plasate în baza cerinţelor legii pe anumite bunuri sau pe ambalajul acestora.217 Executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care foloseşte însemne guvernamentale falsificate sau falsificări ale marcajelor guvernamentale lucrate conform unor dispoziţii legale în platină. falsificate sau produse ilegal. plasează marcaje pe astfel de obiecte prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. în scopuri similare cu cele la care se face referire în paragraful anterior plasează însemne pe astfel de lucrări prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile şi timbrelor emise în conformitate cu prevederile art. [11-8-1988] Art. (3) persoanei care foloseşte însemnele originale ale unor produse sau a ambalajelor acestora în alte scopuri decât cele cărora le-au fost destinate. (2) în mod similar prevederilor alin. sigilii. în conformitate cu delimitările care se fac acolo. vinde. oferă spre vânzare. sau de către o terţă persoană ca şi cum gradaţiile astfel falsificate ar fi originale sau nemodificate.218 Executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care ataşează gradaţii false obiectelor ce urmează a fi folosite în vederea măsurării unor instrumente. sigilii şi însemne oficiale emise de către stat cu scopul utilizării acestora în mod personal sau de către o altă persoană drept originale şi necontrafăcute. sau marcaje guvernamentale prevăzute prin lege în.219 Executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care plasează în mod fals însemne.(1) din prezentul articol.220 Persoana care. în scopuri similare celor la care se face referire în cadrul paragrafului anterior. (2) persoanei care.2. produce astfel de timbre sau sigilii prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. livrează. Art. ştampile sau însemne drept originale şi nefalsificate.216 1.

paragraful 1. 2. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. ca şi cum acestea nu ar fi fost rebutate. sau în cadrul art.216 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţiile în care infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate sunt comise cu referire la timbre. în scopul folosirii acestuia personal sau de către o altă persoană ca şi cum nu ar fi fost rebutat.226 1. în mod intenţionat foloseşte. în mod intenţionat foloseşte. sigilii sau însemne ale Antilelor Olandeze. vinde. Persoana care înlătură de pe timbrele la care se face referire în cadrul articolului 216 şi care au fost folosite cu o altă ocazie însemnele prin care se aduce la cunoştinţă faptul că acestea nu sunt corespunzătoare unei alte utilizări. în mod intenţionat face uz de documentul fals ori falsificat în scopul prezentării acestuia drept original şi nefalsificat. Persoana care înlătură însemnul prin care este rebutat un obiect ce urmează a fi folosit pentru măsurarea anumitor instrumente conform cerinţelor în vigoare. şi care acţionează în acest fel în vederea folosirii ulterioare a acestor timbre în mod personal sau de către o altă persoană drept timbre noi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.216. [3-27-1986] CAPITOLUL XII FALSIFICAREA DE DOCUMENTE Art.225 1. deţine în stoc în scopul vânzării astfel de obiecte a căror însemn de rebutare a fost înlăturat.222bis ori care intră sub incidenţa art. vinde. 219. livrează.223 Persoana care deţine sau are la dispoziţie materiale sau obiecte cu referire la care este conştient că sunt destinate folosirii lor în scopul comiterii unei infracţiuni de genul celor descrise în art. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană.Art. Persoana care se face vinovată de falsificarea de obiecte este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.224 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. livrează. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. dacă infracţiunea a fost comisă: (1) în legătură cu un document autentificat. ale unei puteri străine sau ale unei organizaţii aflate în conformitate cu legea internaţională.222 1. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a patra. alin. în concordanţă cu distincţiile prevăzute. 2. [12-21-1994] Art. (2) şi (4). [10-26-1988] Art. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document şi bănuieşte sau poate deduce cu uşurinţă că acesta urmează a fi folosit în maniera prezentată mai sus.222bis Prevederile articolelor 216. oferă spre vânzare.28. oferă spre vânzare. Art. [12-12-1985] Art. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un document ce urmează a servi drept probă a comiterii unui act în scopul folosirii acestuia drept original în mod direct sau în scopul folosirii de către alţii drept original se face vinovată de falsificare de documente şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. şi care acţionează ca şi cum timbrele nu au fost folosite cu vreo altă ocazie. 220 şi 222 sunt aplicabile în mod similar.216-222bis. deţine în stoc în scopul vânzării sau importă în Ţările de Jos din perimetrul european astfel de timbre de pe care au fost înlăturate însemnele menţionate.(1).221 1. [5-22-1958] Art. Aruba. 59 . 2.

ori un certificat fals de stabilire a cauzei decesului. Persoana care face un înscris într-un act juridic autentificat cu privire la un fapt pe care actul urmăreşte să-l verifice. defecte sau alt circumstanţe. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. municipalitate sau autoritate publică. 2. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document. aşa cum este acesta descris în paragraful 1. se va dispune executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Pedepsele prevăzute în paragrafele 1 şi 2 sunt aplicabile şi persoanei care în mod intenţionat face uz de un certificat fals ca şi când conţinutul acestuia ar fi reflecta în mod real adevărul. Art.(2) în legătură cu obligaţiuni. în prezent sau în trecut. cupoane sau bonuri de achitare a dobânzilor ce se referă la oricare din documentele prezentate în cadrul alin. în scopul descris în cadrul paragrafului. Medicul sau moaşa care. (3) în legătură cu cotizaţii. cu toate că are cunoştinţă sau poate deduce cu uşurinţă modul în care acesta urmează a fi folosit. în scopul folosirii directe sau în vederea folosirii acestuia de către o altă persoană pentru a obţine o angajare sau pentru a obţine bunăvoinţa ori o ofertă de acordare de ajutor este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. ori a unui certificat fals privind existenţa sau non-existenţa. [7-7-1955] Art.230 1. existenţa sau non-existenţa. de calificare. sau acte de garanţie. în prezent sau în trecut. 2. fundaţii (stichting) sau companie (vennootschap). în mod intenţionat emit un certificat de naştere fals. în scopul prezentării acestuia drept original sau nefalsificat. în mod intenţionat face uz de actul juridic în cauză ca şi când conţinutul său ar fi cel original. (5) în legătură cu foaia de credit sau fişa comercială ce a fost remisă în vederea circulării. În situaţia în care certificatul este emis în vederea internării unei persoane într-un spital de psihiatrie sau a reţinerii acesteia acolo. sau în legătură cu evidenţele documentare emise în locul acestora. sau care obţine un astfel de document în baza furnizării de informaţii false. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un certificat de bună purtare. certificate de îndatorire ale oricărui stat. [10-14-1993] Art. care atestă sărăcia. (4) în legătură cu taloane. în scopul descris în cadrul paragrafului. (2) şi (3) din prezentul articol. cu toate că are cunoştinţă sau poate deduce cu uşurinţă modul în care acesta urmează a fi folosit. [12-21-1994] Art. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. sau certificate de depozitare sau de îndatorire ale oricărei asociaţii (vereniging). a unor boli. 2. dividende. 2. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un certificat fals privind cauza decesului. 2.228 1. deficienţe sau defecte cu scopul de a induce în eroare autorităţile sau o companie de asigurări este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un document de călătorie. şi în scopul utilizării actului în mod direct sau înlesnirii folosirii actului de către o altă persoană ca şi cum înscrisul la care se face referire ar fi existat în actul original este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.229 1. face uz de unul dintre certificatele false ori falsificate ca şi cum acestea ar fi originale sau nefalsificate. 3. deficienţe sau defecte sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.231 1. face uz de certificatul medical fals ori falsificat ca şi cum acesta ar fi original sau nefalsificat. provincie.227 1. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document. sau care înmânează unei terţe persoane un document de călătorie emis pe numele său sau a altei persoane decât aceasta în scopul folosirii de către terţa persoană a 60 . Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. în mod intenţionat face uz de documentul fals ori falsificat. a unor boli. [12-21-1994] Art.

2. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă persoanei care posedă un document de călătorie despre care ştie sau are motive întemeiate să presupună că ar fi fals sau falsificat. 3. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. [6-23-1925] Art.(1). [5-24-1989] Art.237 1. [3-27-1986] Art. paragraful 1. paragraful 1. punerea sub acuzare poate avea loc după ce judecătorul instanţei civile a stabilit că există probe documentare prima facie în conformitate cu prevederile art. paragraful 1. paragraful 1.233 Abrogat.28.(1). Punerea sub acuzare va fi făcută numai după ce procedurile civile de revendicare sau de contestare a statutului au fost demarate şi judecătorul instanţei civile a emis o decizie finală. având cunoştinţă de faptul că în felul acesta cealaltă parte intră într-o situaţie de mariaj bigam. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. (2) şi (4).226. în situaţiile în care se realizează progrese insuficiente în derularea acţiunii civile din cauza neparticipării părţilor. alin.236 1.28. în mod intenţionat întocmeşte un fals sau falsifică o legitimaţie personală sau o carte portabilă concepute pentru efectuarea de tranzacţii băneşti computerizate.238 61 . (2) şi (4). De asemenea.225-229. 3.(5) este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [3-27-1986] CAPITOLUL XIII COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA STĂRII CIVILE Art.232 1. în mod intenţionat intră în situaţia unui mariaj bigam. se face vinovată de tăinuirea statutului civil şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.235 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. 2. În orice caz.28. cauzează o stare de incertitudine referitoare la faptele ce ţin de originea unei anumite persoane. sau care se foloseşte în mod intenţionat de un document de călătorie ce nu a fost emis în numele său. Pedeapsa cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) persoanei care. 2. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. În situaţia în care persoana care intră în mod intenţionat într-un mariaj bigam ascunde celeilalte părţi faptul că face deja parte dintr-un alt mariaj este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.(2) . prin intermediul oricărei activităţi. alin. 2. Persoana care. (2) şi (4). (2) persoanei ce intră într-un mariaj.209 din Partea Întâi a Codului Civil. Aceeaşi pedeapsă va fi impusă şi persoanei care utilizează în mod intenţionat un specimen fals sau falsificat al unei astfel de legitimaţii personale ca şi cum ar fi originală şi nefalsificată.documentului ca şi când ar fi fost emis pe numele său este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care. [12-21-1994] Art. în scopul obţinerii de beneficii cu titlu personal sau pentru o altă persoană este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [3-27-1986] Art. alin. alin. [3-10-1984] Art. De asemenea.(1).234 Persoana care deţine asupra sa materiale sau obiecte despre care este conştient că sunt destinate comiterii de infracţiuni precum cele descrise în art.

printr-un act de violenţă sau un altfel de act. (3) într-un spaţiu care nu este public. prin intermediul profesiei sau în mod obişnuit comite una din infracţiunile grave la care se face referire în paragraful 1. Pedeapsa cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care răspândeşte. [7-3-1985] Art.Persoana necăsătorită care se căsătoreşte ascunzând în mod intenţionat existenţa unor impedimente legale cu privire la aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. o imagine sau un obiect a cărei expunere este considerată drept dăunătoare persoanelor sub şaisprezece ani. (2) într-un spaţiu public.240b 1.239 Pedeapsa cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse pentru expunere indecenţă: (1) într-un spaţiu destinat circulaţiei publice. confecţionează. Pedeapsa cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care.243 Persoana care induce participarea la un act ce constă în. despre care ştie sau are motive întemeiate să presupună că este sub şaisprezece ani. oferă sau arată unui minor. [10-9-1991] Art. sau include penetrare corporală sexuală se face vinovată de viol şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 241 Abrogat. sau include penetrare corporală sexuală a unei persoane despre care ştie că se află în stare de inconştienţă sau care este incapabilă fizic să opună rezistenţă ori care suferă într-o asemenea măsură de o deficienţă mentală sau o boală psihică încât este incapabilă. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau prin ameninţarea cu recurgerea la alte metode convinge o persoană să participe la un act ce constă în. [7-3-1985] Art. [7-3-1985] Art. O persoană ce deţine o astfel de imagine în stoc nu va fi cercetată penal dacă se stabileşte că foloseşte o astfel de imagine în scopuri educaţionale. 3. importă. ştiinţifice sau terapeutice. dar unde se află prezentă o persoană împotriva dorinţei căreia se realizează actul de expunere indecentă. 2. [7-3-1985] Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [10-9-1991] 62 . CAPITOLUL XIV INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art. sau insuficient de capabilă să-şi exprime voinţa referitor la actul în discuţie sau să se opună participării la acesta. intermediază.240 Pedeapsa cu închisoare până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care furnizează. 240bis Abrogat. expune în mod public. exportă sau deţine în stoc o imagine – sau un suport de informaţii conţinând o imagine – a unui act sexual în care este implicată o persoană ce în mod evident nu a atins vârsta de şaisprezece ani. [5-6-1971] Art. altul decât cel la care se face referire în alineatul anterior şi care este deschis accesului publicului sub 16 ani. în cazul în care mariajul a fost declarat nul pe baza impedimentului în discuţie. [11-13-1995] Art.242 Persoana care. 2403 Abrogat.

va fi dispusă executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau prin ameninţarea cu recurgerea la alte metode. termenul rezervat depunerii unei astfel de plângeri expiră în ziua în care perioada de limitare la care se face referire în cadrul art. sau includ penetrare corporală sexuală cu o altă persoană a cărei vârstă este cuprinsă între doisprezece ani împliniţi şi şaisprezece ani neîmpliniţi. 2. în urma comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. sau care săvârşeşte acte indecente împreună cu o persoană sub şaisprezece ani. în afara căsătoriei. 3.2483 1. Consiliul de Protecţie şi Îngrijire a Copilului este îndreptăţit să înainteze plângerea la care se face referire în cadrul art. [10-9-1991] Art.248 şi 249. [7-7-1994] Art. În situaţia în care. Persoana care. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. printr-un act de violenţă sau un altfel de act. Art. sau prin intermediul căreia o persoană sub şaisprezece ani este ademenită să ia parte sau să se supună săvârşirii unui asemenea act cu o terţă persoană cu care aceasta nu se află în relaţii maritale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 4. 3 şi 4. 3. în afara cazului în care este căsătorită cu aceasta. 2. în urma comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. [10-9-1991] Art. intermediază participarea unui minor la un act indecent la adresa sa ori comiterea unui act indecent de către acesta. paragrafele 3 şi 4.245. În situaţia în care. 63 . rezultă vătămări corporale grave. Persoana care săvârşeşte acte indecente ce constau în. paragraful 1. Punerea sub acuzare va avea loc numai în urma depunerii unei plângeri. Persoana care induce participarea la un act indecent a unei persoane despre care ştie că se află în stare de inconştienţă sau care este incapabilă fizic să opună rezistenţă ori care suferă într-o asemenea măsură de o deficienţă mentală sau o boală psihică încât este incapabilă. survine decesul victimei. [10-9-1991] Art.245. 243 şi 245-247. punerea sub acuzare va fi făcută numai în baza unei plângeri.70 ia sfârşit.245 1. se va dispune executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Sunt aplicabile prevederile art. sau insuficient de capabilă să-şi exprime voinţa referitor la actul în discuţie sau să se opună participării la acesta.248bis Abrogat [4-8-1971] Art. paragrafele 2. Sunt aplicabile prevederile art. Pe lângă reprezentantul legal în chestiuni civile. şi despre care persoana în cauză ştie sau are motive întemeiate să presupună că este minor.248 1.Art. în mod intenţionat şi în urma primirii de recompense sau de promisiuni băneşti sau de promisiuni de recompensare prin bunuri. În cazul în care persoana descrisă în paragraful 1 a împlinit vârsta de doisprezece ani. şi abuzând de autoritatea ce decurge de pe urma unei relaţii existente ori prin denaturare.244 Persoana care întreţine un act ce constă în. În orice caz. în afara cazurilor aflate sub incidenţa articolelor 248 şi 249. însă nu şi pe cea de şaisprezece ani. 2.246 Persoana care.247 1. sau include penetrare corporală sexuală cu o altă persoană sub doisprezece ani este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea este îndreptăţită oricând să înainteze o plângere cu privire la aceasta.65. Fără a ţine cont de prevederile articolelor 64 – 66.242-247. convinge o altă persoană să ia parte sau să se supună unor acte indecente se face vinovată de atentat la pudoare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. cu excepţia cazurilor ce intră sub incidenţa art.

64 .[10-9-1991] Art. un minor care-i este subordonat sau care se află în grija. [12-9-1993] Art. (2) Cu excepţia cazurilor la care se face referire în paragraful (1). referitor la care persoana în discuţie are cunoştinţă sau are motive întemeiate să presupună că ar fi minoră. prin intermediul unui act de violenţă sau printr-o altă modalitate sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă ori sub ameninţarea cu recurgerea la alte acte. acesta fiindu-i fiu/-iică. spital.250 1. medic. sau care determină în mod intenţionat comiterea de acte indecente de către acesta sau le iniţiază este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. prin natura profesiei sale ori în mod regulat. Persoana care se face vinovată de trafic de persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care: (1) persoana în cauză comite infracţiunea în complicitate cu una sau mai multe persoane.249 1. în situaţia în care: (1) persoana în cauză. ori abuzând de autoritatea pe care i-o conferă relaţia existentă sau prin denaturarea acestei relaţii determină o altă persoană să se prostitueze sau recurge la orice acţiune într-unul din contextele prezentate mai sus având cunoştinţă ori având motive întemeiate de a presupune că aceste acţiuni sunt de natură a determina acea persoană să se prostitueze. funcţionar public. fiu/-iică adoptiv/-ă. al unei instituţii de stat pentru protecţia copilului. 2. supraveghetor sau angajat al unei închisori. ori cu un servitor minor. ia cu sine sau răpeşte o altă persoană. orfelinat. ori care determină în mod intenţionat comiterea de acte indecente de către acesta sau le iniţiază este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. ori cu un servitor minor. cu fiul/-iica adoptiv/-ă sau vitreg/-ă. comiterea de acte indecente de către alte persoane cu terţe persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. sau care se află sub tutela sa. un minor care-i este subordonat sau care se află în grija. Persoana care se face vinovată de trafic de persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Persoana ce comite acte indecente cu un minor. persoana prin intermediul căreia are loc comiterea de acte indecente cu o terţă persoană de către o persoană minoră.250bis Persoana care iniţiază sau determină în mod intenţionat. În situaţia în care infractorul comite în mod regulat infracţiunea. instruirea sau supravegherea sa. (2) persoana recrutează. [10-9-1991] Art. instruirea sau supravegherea sa este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în scopul determinării acesteia să se prostitueze într-o altă ţară. (2) persoana în cauză comite infracţiunea la adresa unei persoane sub şaisprezece ani. ori care este încredinţată sau lăsată sub supravegherea sa. [5-13-1927] Art. 2. (3) persoana determină o altă persoană minoră să se prostitueze sau întreprinde orice fel de acţiune la adresa unei persoane minore având cunoştinţă ori având motive întemeiate de a presupune că aceste acţiuni sunt de natură a determina persoana minoră să se prostitueze. (3) în situaţia în care o persoană angajată în sectorul de sănătate sau de asistenţă socială comite acte indecente cu o persoană care.2503 1. (1) Persoana prin intermediul căreia are loc comiterea de acte indecente de către o terţă persoană cu fiul/-iica minor/-ă a persoanei în discuţie. al unei instituţii caritabile comite acte indecente cu o persoană aflată în grija acestor instituţii. (2) în situaţia în care un director. profesor. cu o persoană minoră aflată sub tutela sa. i s-a încredinţat acestuia în vederea obţinerii de îngrijiri sau asistenţă. al unui azil sau case de corecţie. Pedeapsa prevăzută în paragraful 1 este aplicabilă şi în următoarele situaţii: (1) în situaţia în care un funcţionar public comite acte indecente cu o persoană aflată sub autoritatea sa. 2. termenul de executare a pedepsei poate fi mărit cu o treime. în calitate de pacient sau de client.

251 1. Art.(3) ca o consecinţă a recurgerii la un act de violenţă ori a comiterii unui act de genul celor descrise în paragraful 1 survin vătămări corporale grave.28. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse : (1) persoanei prin intermediul căreia se pun în vânzare sau se administrează băuturi alcoolice unei alte persoane aflată într-un stadiu avansat de ebrietate.251bis Abrogat. având cunoştinţă că persoana minoră urmează a fi folosită în scopul comiterii de acte de cerşetorie. În situaţia în care.255 Persoana care. (2) persoanei prin intermediul căreia un minor sub şaisprezece ani este adus în starea de ebrietate. prin aceasta devine orfan. 2. 3. 3. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art. de a o sprijini. acestuia îi poate fi retras dreptul de a mai profesa. În situaţia în care infractorul a comis infracţiunea gravă în discuţie prin natura profesiei sale. paragraful 1. să consume băuturi alcoolice.252 1. [3-27-1986] Art. 65 .(1).254bis Abrogat [12-10-1964] CAPITOLUL XV ABANDONAREA PERSOANELOR AFLATE ÎN SUFERINŢĂ Art. asupra căruia persoana în discuţie îşi exercită autoritatea conform legii. conform legii sau a unui contract. Două sau mai multe persoane care săvârşesc în complicitate infracţiunea de trafic de persoane în condiţiile prevăzute în cadrul paragrafului 2. în urma unui act violent sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă. În situaţia în care.(2) sau (3) sunt pasibile de executarea pedepsei cu zece ani de închisoare sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 248³-250³ prin natura profesiei sale. Art. acestuia îi poate fi retras dreptul de a mai profesa. [5/1/1981] Art. În situaţia în care infractorul a comis oricare din infracţiunile la care se face referire în cadrul art. [12-21-1994] Art. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat aduce într-o stare de neajutorare sau menţine într-o astfel de stare o faţă de care are obligaţia. Persoana prin intermediul căreia este încredinţat sau supus controlului unei terţe persoane un minor sub doisprezece ani. (2) şi (4). 2. îngriji sau întreţine este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.242-247 şi 248³-250³. alin.256 Persoana care părăseşte un copil aflat sub vârsta de şapte ani şi care. În situaţiile în care se decide condamnarea pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. 4. în urma comiterii infracţiunii se cauzează vătămări corporale grave. spectacole artistice primejdioase sau care urmează a fi supus unor munci ce sunt primejdioase ori nocive pentru sănătatea sa este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.254 Abrogat [9-24-1992] Art. ori care abandonează un astfel de copil cu scopul de a-l părăsi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.253 1. (3) persoanei prin intermediul căreia o altă persoană este determinată. în urma comiterii infracţiunii survine decesul victimei. alin.

Poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.255-259.257 1. se va hotărî anularea sentinţei de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de calomniere deosebit de gravă. [3-25-1978] Art.257 poate fi redusă la impunerea unei amenzi de categoria a patra.260 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care s eface referire în cadrul art.263-264 Abrogate.258 În situaţia în care. CAPITOLUL XVI CALOMNIA Art. alin. şi cu intenţia evidentă de a face cunoscut acest lucru în mod public. sub imperiul fricii de a fi descoperit faptul că a dat naştere unui copil.28. consideră că presupunerile sale sunt în conformitate cu adevărul sau că se impune aducerea acestora la lumină în favoarea interesului public. În situaţia în care un astfel de act este săvârşit prin intermediul unui material scris sau a unei imagini ce este răspândit. se constată că infractorul este mama sau tatăl copilului. 3. paragraful 1.28. poate fi decisă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. (1) şi (2). nu vor fi considerate acte de calomniere sau defăimare publică. decizia finală urmează a servi drept probă în stabilirea neveridicităţii afirmaţiilor calomniatoare. în urma comiterii uneia din infracţiunile descrise în cadrul art. pretinzând că aceasta din urmă ar fi comis un anume act. termenele maxime de executare a pedepsei cu închisoare prevăzute în cadrul art. Persoana care se face vinovată de calomniere sau defăimare în mod public şi are cunoştinţă de faptul că afirmaţiile sale nu sunt conforme adevărului se face vinovată de calomniere deosebit de gravă şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. alin. Persoana care. Art. Art. îşi părăseşte copilul . [3-25-1978] Art.261 1. în mod intenţionat atentează la onoarea sau reputaţia unei alte persoane. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.(4). 2. Art. 2.259 În situaţia în care o mamă. cu bună credinţă. În situaţia în care au fost declanşate procedurile penale de cercetare a persoanei calomniate cu privire la veridicitatea afirmaţiilor calomniatoare. 2. punerea sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de calomniere 66 . În situaţia în care comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art.255 şi 256 se soldează cu vătămări corporale grave. 3. iar amenda menţionată în cadrul art.devenind prin aceasta orfan. În situaţia în care comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. paragraful 1. termenele de executare a pedepsei cu închisoare la care se face referire în cadrul articolelor 256 şi 257 pot fi mărite cu o treime. 256.262 1. sau îl abandonează în scopul părăsirii. În situaţia în care persoana calomniată este găsită nevinovată printr-o decizie judecătorească finală de comiterea actului cu referire la care a fost săvârşită calomnierea.255 şi 256 se soldează cu decesul victimei. Situaţiile în care infractorul acţionează în apărarea sa ori.265 1.Art. afişat sau arătat în mod public. se face vinovată de calomniere şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 2. infractorul se face vinovat de defăimare publică unei persoane şi este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 256 şi 257 pot fi reduse la jumătate. sau prin intermediul unui material scris al cărui conţinut este publicat. În situaţia în care persoana calomniată este găsită vinovată printr-o decizie judecătorească finală de comiterea actului cu referire la care a fost săvârşită calomnierea. persoana care se face vinovată de comiterea acestora este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [3-25-1978] Art.

având cunoştinţă sau având motive întemeiate de a presupune caracterul calomniator a genului de materiale la care se face referire în cadrul paragrafului face cunoscut în mod public conţinutul acestora. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care. comite un act ce constituie defăimare publică sau calomniere la adresa celei din urmă într-un moment în care aceasta era încă în viaţă este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.268 1. 2. cu excepţia cazurilor la care se face referire în alineatul de început al art. instanţa poate decide decăderea sa din drepturile practicării profesiei în cauză. la momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei decizii judecătoreşti finale de condamnare comiterea de către acesta a unei infracţiuni similare. paragraful 1. [3-10-1984] Art. constituie calomniere uşoară şi va fi pedepsit cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. organelor publice sau instituţiilor publice (2) unui funcţionar public în timpul sau în legătură cu exercitarea de către acesta a îndatoririlor sale. (3) şefului statului sau a unui membru al guvernului unui stat prieten. sau care deţine în stoc în vederea răspândirii . ori de către o rudă de prim rang sau de rangul al doilea. alin. afişează sau arată în mod public. Art.267 şi în alin. fie pe cale orală.266 1. cu privire la o persoană decedată. 2. (1) şi (2). ori săvârşit prin expedierea sau înmânarea unui înscris sau unei imagini şi care nu poate fi caracterizat drept calomniere sau defăimare publică.271 1. Poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. şi în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că conţinutul materialelor scrise sau ale imaginilor au o astfel de natură calomniatoare este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2.270 1.deosebit de gravă va fi suspendată până la emiterea unei hotărâri finale privind veridicitatea afirmaţiilor calomniatoare. 2.267 Pedepsele descrise în cadrul articolelor anterioare ale acestui Capitol pot fi majorate cu o treime. ori de către partenerul marital al persoanei decedate. În situaţia în care infractorul comite oricare din infracţiunile la care se face referire în cadrul acestui articol prin natura profesiei sale şi în situaţia în care. 3. se face vinovată de formularea de acuzaţii degradante şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Persoana care în mod intenţionat înaintează o plângere falsă sau aduce acuzaţii false unor autorităţi sau procedează în acest fel la adresa unei persoane particulare şi. Săvârşirea unor fapte cu intenţia de a exprima o opinie în favoarea interesului public şi care nu au drept scop agravarea unei ofense în nici un alt mod decât cel survenit prin simpla apărare a interesului public nu va fi calificată drept calomniere uşoară. ori adresat în mod verbal unei persoane în prezenţa acesteia. materiale scrise sau imagini ale căror conţinut constituie calomnie sau defăimare publică cu privire la o persoană decedată. 67 . în situaţiile în care calomnierea este făcută la adresa: (1) autorităţilor publice. [25-3-1978] Art. de gradul unu sau de gradul doi. ori printr-o altă modalitate.(1) şi (2) din cadrul aceluiaşi articol.28. [3-10-1984] Art.269 Orice act de calomniere ce urmează a fi pedepsit în conformitate cu prevederile prezentului capitol va fi pus sub acuzare numai în urma înaintării unei cereri de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea. Persoana care răspândeşte. Art. afişării sau arătării în mod public. în scris sau prin intermediul unei imagini. Această infracţiune gravă urmează a fi pusă sub acuzare numai în urma unei plângeri înaintate de către oricare dintre rudele de sânge ale persoanei decedate. Orice act săvârşit în mod intenţionat în public. [3-10-1984] Art. aduce atingere onoarei sau reputaţiei acelei persoane. Persoana care. prin aceasta.

273 1.267 şi în alineatele (1) şi (2) ale aceluiaşi articol.272 1.274 Persoana care se implică în traficul de sclavi. [6-30-1967] 2. 2. 3. în mod intenţionat: (1) dezvăluie informaţii specifice cu privire la o companie comercială. şi în situaţia în care dezvăluirea sau utilizarea lor poate cauza inconveniente de orice fel este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art.276 Persoana care intră în serviciul echipajului de bord al unei nave maritime având cunoştinţă că aceasta urmează a servi sau serveşte traficului de sclavi. Infracţiunile vor fi urmărite în instanţă numai ca urmare a unei plângeri înaintate de către oricare dintre persoanele la care se face referire în cadrul art. Persoana care. cu excepţia cazurilor descrise în alineatul de început al art. Art. sau care (2) dezvăluie. În situaţia în care. aceasta va fi pusă sub acuzare numai în baza unei cereri înaintate de către aceasta din urmă. [12-23-1992] CAPITOLUL XVIII ÎNCĂLCĂRI GRAVE ALE LIBERTĂŢILOR PERSONALE Art. prin natura serviciului în care este angajat. În cazul în care infracţiunea gravă este comisă la adresa unei persoane particulare. în mod direct sau indirect este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. a profesiei sale sau a unei cerinţe legale. şi în situaţia în care datele la care se face referire nu erau cunoscute public la momentul dezvăluirii sau a utilizării lor. ori foloseşte în scopul obţinerii de avantaje băneşti. ori a unei foste profesii sau a unui fost angajament în cadrul unui serviciu este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.269 şi 270. Persoana care. [3-10-1984] CAPITOLUL XVII PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII Art. Punerea sub acuzare va fi făcută numai în baza unei plângeri înaintate de către administraţia companiei. comandantul navei este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. date ce au fost obţinute prin săvârşirea unei infracţiuni penale dintr-un dispozitiv sau sistem computerizat al unei companii comerciale.275 1.4. Art. Persoana care acceptă sau îndeplineşte funcţia de comandant de navă maritimă având cunoştinţă că aceasta urmează a servi sau serveşte traficului de sclavi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. cu bună ştiinţă a presupus că dezvăluirea acestor informaţii favorizează interesul public nu este pasibilă de executarea vreunei pedepse. industrială sau de prestare de servicii în cadrul căreia este sau a fost angajată. industriale sau de prestare de servicii şi care se referă la activitatea unei astfel de companii. şi la menţinerea confidenţialităţii cărora a consimţit. în nume propriul sau în numele altcuiva. Persoana prin intermediul căreia se deconspiră în mod intenţionat o informaţie cu privire la respectarea confidenţialităţii căreia are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că nu poate fi deconspirată. paragraful 2. în urma transportului de sclavi survine moartea unuia sau mai multor sclavi. sau care participă în mod intenţionat la acesta. sau care-şi continuă în mod voluntar serviciul pe o astfel de 68 .

acest sens. un act de violenţă sau recurge la ameninţarea cu violenţa. Art. în săvârşirea infracţiunii de mai sus face uz de înşelăciune. Art. Art. 3. (2) Persoana care ia cu sine o altă persoană de sex feminin.279 1. de către persoana de sex feminin. Art. în situaţia în care aceasta era minoră la momentul răpirii. sau c.278 Persoana care transportă cu sine o altă persoană în afara graniţelor Regatului şi în cadrul perimetrului european. printr-un act de căsătorie sau în afara acesteia se face vinovată de răpire şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. printr-un act de căsătorie sau în afara acesteia. sau b. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.25 şi 26 din acest Act. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra sau. în mod deliberat îndepărtează un minor din custodia persoanei sau persoanelor care-şi exercită autoritatea conferită prin lege asupra acestuia. aduce la cunoştinţă Consiliului de Protecţie şi Îngrijire a Copilului date referitoare la locul şi starea în care acesta se află. acţionează în vederea acordării în cunoştinţă de cauză de ajutor persoanei minore. făcând uz de înşelăciune. 69 .navă. Plângerea urmează a fi înaintată : a. în mod direct sau indirect ia parte la procedurile de închiriere. 2. un act de violenţă sau sub ameninţarea cu violenţa. ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege în acest scop. 3.281 1. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.280 1. Acordarea de ajutor în cunoştinţă de cauză unui minor include comunicarea promptă a faptului că este acordată asistenţă şi dezvăluirea imediată a identităţii persoanei ce acordă astfel de asistenţă. sau de către persoana al cărei consimţământ este cerut de către aceasta în vederea luării în căsătorie. Persoana care. Punerea sub acuzare a unor astfel de infracţiuni va fi făcută numai în urma înaintării unei plângeri în 2. în scopul predării acestuia unei alte persoane sau în scopul abandonării sale într-o stare de neajutorare se face vinovată de răpire de persoane şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în nume propriu sau ca reprezentant al altei persoane. concesionare sau asigurare a unei nave maritime sau ambarcaţiuni. [12-6-1995] Art. (1) Persoana care ia cu sine o persoană minoră de sex feminin împotriva voinţei părinţilor sau persoanelor în grija cărora aceasta se află. ori în cazurile în care persoana minoră nu a împlinit doisprezece ani. după ce află în ce scop este aceasta utilizată. beneficiază de suport financiar în conformitate cu prevederile Actului de Asistare a Tinerilor (Wet op de jeugdhulpverlening) şi acţionează în conformitate cu prevederile art. se face vinovată de răpire şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege în acest scop. dar cu consimţământul acesteia.277 Persoana care. în situaţia în care persoana minoră nu a împlinit vârsta de doisprezece ani. sustrage investigării de către organele judiciare sau de poliţie o persoană minoră ce a fost îndepărtat din custodia unei persoane sau a persoanelor care-şi exercită autoritatea conferită prin lege asupra acestuia. în scopul luării în posesiune a acesteia. Persoana care ascunde în mod deliberat. Prevederile anterioare nu vor fi aplicatei persoanei care: a. precum şi a domiciliului acesteia sau a adresei locului de muncă către persoana ce-şi exercită autoritatea legală asupra minorului. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care. cu scopul luării în posesiune. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată traficului cu sclavi având cunoştinţă că aceasta urmează a servi traficului de sclavi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.

infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. ori o determină să se supună unui act de orice natură este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. se face vinovată de luare de ostatici şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în mod deliberat pune la dispoziţia infractorului spaţiul în care privarea de libertate urmează a avea loc. 2. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. 4. 3. Art. ori de către soţul acesteia. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave aduse victimei. 70 . în mod deliberat şi ilegal privează sau continuă să priveze o altă persoană de libertate este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 3. În cazurile descrise în paragraful (2) urmărirea în justiţie a infracţiunii grave comise va avea loc numai în urma înaintării unei plângeri de către persoana împotriva căreia a fost comisă infracţiunea respectivă.283 1. Sunt aplicabile prevederile art. paragraful 4. În situaţia în care răpitorul s-a căsătorit cu persoana de sex feminin răpită. în mod direct sau prin intermediari. sau până la douăzeci de ani. infractorul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an. 2. ori să se abţină de la a acţiona în vreun fel. în mod deliberat şi ilegal privează sau continuă să priveze o altă persoană de libertate în scopul convingerii acesteia să acţioneze într-un anume fel sau în scopul prevenirii unei acţiuni a acesteia. Persoana care. 2. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care. [5-19-1988] Art. ori să se supună săvârşirii anumitor acte. convinge acea persoană să acţioneze într-un anume fel.1. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. paragraful 1 (b) din Actul privind Energia Nucleară (Kernenergiewet). determină în mod ilegal o persoană să acţioneze într-un anumit mod sau să se abţină de la a acţiona în vreun fel. şi în condiţiile în care ameninţarea sau şantajul se referă la un material fisionabil de genul celor prevăzute în cadrul art. [1-27-1994] Art.284 1. 2. determină o altă persoană să acţioneze într-un anumit mod sau să se abţină de la acţiona în vreun fel. Art. sub ameninţarea cu recurgerea la furt sau prin şantaj la adresa unei alte persoane sau a unei terţe părţi.de către persoana de sex feminin.282. Art. [12-17-1987] b. 3. din neglijenţă sau neatenţie. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. făcând uz de violenţă sau prin săvârşirea unui act. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare pe viaţă. Persoana care.284a Persoana care. (2) persoanei care. în situaţia în care aceasta a atins vârsta majoratului în momentul răpirii. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la alte măsuri. condamnarea acestuia va fi făcută numai după ce mariajul a fost declarat nul. sub ameninţarea cu calomnierea sau defăimarea în mod public. 4.282 1. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.282a 1. Pedepsele de mai sus vor fi aplicate şi persoanei care. Persoana care. se face responsabilă de săvârşirea sau continuarea stării de privare de libertate a unei alte persoane este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. infractorul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.

paragraful 2. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. (2) şi (4).289 Persoana care. prin gesturi sau în mod verbal. Art. conform unui plan de ducere la îndeplinire a unei decizii luate sub influenţa fricii de a fi descoperit faptul că urmează. sau a unui termen de închisoare până la douăzeci de ani.(1).291 O mamă care. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la patru ani. a unui act indecent de agresiune.285a Persoana care. [15-19-1988] Art. se impune executarea unui termen de închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art. în scris sau prin intermediul unei imagini. Art. ori prin executarea unui termen de închisoare până la douăzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.287 Persoana care . în mod deliberat şi cu premeditare ia viaţa unei alte persoane se face vinovată de crimă cu premeditare şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare pe viaţă.274-282 şi 285.290 şi 291 constituie crimă sau omor ce urmează a fi tratată în mod diferit de cele ale persoanelor complice la săvârşirea faptei. sau.28. ia în mod deliberat viaţa copilului la naştere sau imediat după aceea. În situaţia în care o astfel de ameninţare este făcută în scris şi stabilind anumite condiţii. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. pentru a înlătura pericolul descoperirii sale ori pentru a-şi asigura posesia bunurilor astfel obţinute în mod ilegal pentru sine sau pentru alţi participanţi la comiterea infracţiunii va fi pedepsit prin executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă. sub imboldul fricii de a fi descoperit faptul că a dat naştere unui copil. ia în mod deliberat viaţa copilului la naştere sau imediat după aceea. se adresează unei persoane de o manieră menită să afecteze libertatea acelei persoane de a face o declaraţie în spiritul adevărului şi în mod conştient în faţa unui judecător sau a unui funcţionar public. şi comis în vederea pregătirii. şi în situaţia în care persoana în cauză ştie sau are motive întemeiate pentru a bănui că persoana căreia i se adresează urmează să facă o astfel de declaraţie.288 Omorul însoţit. a oricăreia dintre infracţiunile grave la adresa vieţii unei persoane se pedepsesc prin executarea unui termen de închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în mod deliberat. [3-27-1986] CAPITOLUL XIX INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA VIEŢII OMENEŞTI Art. se face vinovată de pruncucidere (infanticid) şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani. se face vinovată de pruncucidere (infanticid) şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 1.286 În urma condamnării pentru comiterea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art. urmată sau precedat de comiterea unei infracţiuni. Ameninţarea cu recurgerea la violenţă publică săvârşită în grup la adresa unei persoane sau a unei proprietăţi. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în cazul în care infractorul este surprins în flagrant delict.285 1. 71 . în mod iminent. Art.290 O mamă care.292 Infracţiunile grave descrise în cadrul art. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. sau la adresa proprietăţii acesteia. alin.Art. [11-11-1993] Art. cu comiterea unui viol. în mod deliberat ia viaţa unei alte persoane se face vinovată de omor şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani. 2. ameninţarea cu recurgerea la violenţă la adresa unei persoană protejate printr-o înţelegere internaţională. ori ameninţarea cu comiterea oricărei infracţiuni grave prin care se pune în pericol siguranţa generală a unei persoane sau proprietăţi. să dea naştere unui copil. facilitării sau săvârşirii infracţiunii.

301 1.(1). Art. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. a unui omor sau a oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. ori îi procură acesteia mijloacele necesare ducerii la îndeplinire a suicidului este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. (2) şi (4). Prejudicierea în mod deliberat a sănătăţii unei persoane este echivalentă comiterii unei agresiuni fizice. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. 3. [5-1-1981] CAPITOLUL XX AGRESIUNEA FIZICĂ Art.294 Persoana care.Art.295 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea unei crime. în urma comiterii infracţiunii survine moartea persoanei de sex feminin căreia îi este administrat tratamentul în cauză. 4. paragraful 1. 3. În situaţia în care actul a fost săvârşit fără consimţământul femeii. 5. 4. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.296 1.293 Persoana care ia viaţa unei alte persoane la cererea expresă şi formulată cu toată seriozitatea de către aceasta este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. cu toate că are cunoştinţă de sau are motive întemeiate de a presupune faptul că.293 şi 296. 5. În situaţia în care.297-299 Abrogate. 2. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. ori care asistă o altă persoană în comiterea de suicid. În situaţia în care actul a fost săvârşit fără consimţământul femeii. prin aceasta se poate determina întreruperea sarcinii este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la patru ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [7-7-1993] CAPITOLUL XIXa ÎNTRERUPEREA SARCINII Art. în mod deliberat incită o altă persoană la comiterea unui act de sinucidere. Art.300 1. [2-11-1988] Art. şi în urma săvârşirii căruia survine decesul acesteia. 2. În situaţia în care. 2. în conformitate cu prevederile Actului privind Întreruperea Sarcinii (Wet afbreking ywangerschap). Art.28. Actul la care se face referire în paragraful 1 nu este pedepsibil în situaţia în care tratamentul a fost administrat de către un medic în cadrul unei clinici sau a unui spital în care acordarea unui astfel de tratament este legală. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care supune o persoană de sex feminin unui tratament. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. Agresiunea fizică se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 3. 72 . se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. alin. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Săvârşirea premeditată a unei agresiuni fizice se pedepseşte prin executarea unui termen de închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. În situaţia în care. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. Tentativa de comitere a unei agresiuni fizice nu se pedepseşte. în situaţia în care suicidul are loc. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.

307 Persoana care. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. Art. fără ca aceasta să aducă atingere responsabilitatea individuală ce revine fiecăruia în parte pentru comiterea de infracţiuni individuale. paragraful 1.Art. Art. poate hotărî decăderea infractorului din drepturile practicării profesiei sau angajamentului prin intermediul cărora a fost comisă infracţiunea.(1). în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. în urma comiterii infracţiunii survine decesul unei persoane.301 şi 302. a tatălui său legitim. (2) în situaţia în care infracţiunea în discuţie este comisă la adresa unui funcţionar public. (2) şi (4). 73 . infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la zece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. Art. Comiterea cu premeditare a unei agresiuni fizice se pedepseşte prin executarea unui termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) pedeapsa cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. sau de comiterea infracţiunii de vătămare corporală de natură să determine îmbolnăvirea temporară a unei alte persoane sau incapacitatea temporară a acesteia de a-şi îndeplini obligaţiile de servici ori îndatoririle profesionale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra.309 În situaţia în care o persoană comite în calitate oficială sau profesională oricare dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui Capitol. în situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. de impunerea următoarelor pedepse: (1) pedeapsa cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art.28. În situaţia în care. în situaţia în care. (3) în situaţia în care infracţiunea în discuţie este săvârşită prin utilizarea unor substanţe ce sunt dăunătoare sănătăţii sau vieţii unei persoane. judecătorul poate decide majorarea perioadei de detenţie cu o treime.302 1. şi poate dispune publicarea sentinţei. alin. În situaţia în care. în mod intenţionat.304 Termenele de impunere a pedepsei cu închisoare prevăzute în cadrul art.305 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea uneia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. CAPITOLUL XXI CAUZAREA DE VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU A DECESULUI CA URMARE A UNOR ACTE DE NEGLIJENŢĂ SAU NEATENŢIE Art. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.300 – 303 pot fi mărite cu o treime în următoarele situaţii: (1) în situaţia în care infractorul comite infracţiunea gravă în discuţie la adresa mamei sale. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabilă de vătămarea corporală gravă a unei alte persoane. în timpul desfăşurării de către acesta sau în legătură cu îndeplinirea de către acesta a îndatoririlor sale legale. Art. [3-27-1986] Art.306 Persoanele care iau parte în mod deliberat la un atac sau o încăierare ce implică participarea mai multor indivizi sun pasibile. cauzează vătămări corporale grave unei alte persoane se face vinovată de comiterea unei agresiuni fizice deosebit de grave şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.308 Persoana care. Persoana care. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabilă de moartea unei alte persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2.303 1. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. a partenerului marital sau a copilului său.

2. eşuarea unei nave. la momentul comiterii acţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la o decizie judecătorească finală anterioară de condamnare a sa pentru comiterea unei infracţiuni similare. noroi. inundaţii. în urma comiterii infracţiunii survine decesul unei persoane. în cazul în care infractorul acţionează de o astfel de manieră deoarece este surprins în flagrant delict şi are intenţia de a părăsi locul faptei sau încearcă să faciliteze părăsirea locului faptei de către complicii săi în comiterea infracţiunii. se face vinovat de deposedare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. rebeliuni sau în situaţie de război. Art. [3-27-1986] Art.314 1. (3) în situaţia în care infractorul are acces la locul faptei prin intermediul pătrunderii prin efracţie a infractorului la locul faptei. 2. (3) este însoţit de circumstanţele prevăzute de către alin. pietriş. Furtul precedat. iarbă de pe câmp. fără a recurge la violenţă sau la ameninţări cu acte de violenţă înlătură pământ. de ordine false sau de uniforme false. se pedepseşte cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. muşchi de copaci. ori în oricare alte situaţii în care intră în mod direct în posesia bunului sau a proprietăţii în discuţie prin utilizarea mijloacelor de mai sus.313 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea infracţiunii de furt. fructe sau frunze neculese ori fructe sau frunze căzute din copaci. în scopul intrării în posesia acestora în mod ilegitim. buruieni. într-un tren ce se află în mişcare. În situaţia în care furtul săvârşit în modul descris în alin. accident feroviar. [1-15-1886] 74 . prin utilizarea de chei false. revolte. 2. (3) furtul comis pe timp de noapte într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia de către o persoană ce rămâne în incinta locuinţei fără ştiinţa sau împotriva voinţei persoanei autorizate. naufragiu. ori în situaţia în care infractorul recurge la unul din actele amintite mai sus cu scopul de a se asigura de posesia bunului furat. aparţinând în parte sau în totalitate unei alte persoane. (2) furtul comis în situaţii de incendiu. de ordine false sau de uniforme false. prin căţărare.(4) şi (5).311 1. sau. însoţit sau urmat de un act de violenţă sau de ameninţarea unei alte persoane cu recurgerea la violenţă în scopul pregătirii sau a facilitării ducerii sale la îndeplinire. (2) şi (4).(1). O persoană este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua în situaţia în care. prin căţărare. moloz. arbuşti.310 Persoana ce ia cu sine orice bun sau proprietate aparţinând în întregime sau în parte unei alte persoane. alin. Persoana care. paragraful 1. căpiţe de fân sau stive de fructe rămase pe câmp în urma recoltei. argilă. pe un drum public. Comiterea următoarelor infracţiuni este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra: (1) furtul de vite de pe câmp. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) în situaţiile în care infracţiunea este comisă pe timp de noapte într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia. rogoz. (4) furtul comis în complicitate cu una sau mai multe persoane. în scopul intrării în mod nelegitim în posesia acesteia. turbă brută. prin spargerea lacătelor sau a yalelor. Art. stuf. Art. va fi impusă executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani şi plata unei amenzi de categoria a cincea. nisip.CAPITOLUL XXII FURTUL ŞI TÂLHĂRIA Art. se face vinovată de furt şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (5) furtul comis prin intermediul pătrunderii prin efracţie a infractorului la locul faptei.28. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse în situaţia în care.312 1. (4) în situaţia în care comiterea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. (2) în situaţia în care infracţiunea este comisă în complicitate cu una sau mai multe persoane. prin utilizarea de chei false. îngrăşământ natural. iarbă. alge. explozii. prin spargerea lacătelor sau a yalelor. gazon. buşteni sau ramuri uscate netransportate şi neprocesate. 3.

2. [3-27-1986] Art. aparţinând în întregime sau în parte acelei persoane sau unei terţe persoane.319 Prevederile art. alin.311. ori de gradul unu sau doi din rangul al doilea. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea infracţiunii de deposedare. apartenenţa la consiliul de administraţie a unei proprietăţi comune sau întemeierea în comun a averii. paragraful 1. acolo unde este cazul. sau să furnizeze informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială se face vinovată de extorcare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. termenul la care se face referire în cadrul art. Persoana care. referitor la deţinerea de bunuri în comun. În situaţiile în care sunt aplicabile prevederile paragrafului anterior. [12-23-1992] Art. va fi făcută numai în baza unei plângeri înaintate împotriva acestora de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea.66 va începe din ziua următoare celei în care identitatea persoanei suspecte de comiterea infracţiunii a fost adusă la cunoştinţa persoanei îndreptăţite să înainteze plângere. şi în situaţia în care partenerul marital nu este tratat în mod separat. (2) şi (4). potrivit legii. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) în situaţia în care. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. paragraful 1. în comiterea infracţiunii de deposedare sunt utilizate ambarcaţiuni.318 1. Prevederile art. [2-27-1985] CAPITOLUL XXIII EXTORCAREA ŞI ŞANTAJUL Art. sau să-şi creeze obligaţia unei datorii sau să renunţe la anumite revendicări. punerea sub acuzare a acestuia nu este posibilă.312. 3. Pedeapsa prevăzută în paragraful 1 este aplicabilă şi persoanei care comite infracţiunea de extorcare printr-una din modalităţile descrise în paragraful 1 şi sub ameninţarea de a şterge. sau să-şi creeze obligaţia unei datorii sau să renunţe la anumite revendicări.316 vor fi aplicate şi în cazul comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul prezentului Capitol. a distruge sau a aduce în situaţia de a nu mai putea fi utilizate datele stocate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. Art. 2.(1). aparţinând în întregime sau în parte acelei persoane sau unei terţe persoane.28. punerea sub acuzare a acestora. potrivit legii. [12-23-1992] Art. Comiterea acestei infracţiuni va fi pusă sub acuzare numai în baza unei plângeri înaintate de către persoana împotriva căreia a fost săvârşită infracţiunea. alin. sau să furnizeze informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială se face vinovată de şantaj şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.315 1. 2. făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă determină o persoană să predea orice bunuri sau proprietate.317 1.316 1. 3.Art. (2) în situaţia în care infracţiunea de deposedare este comisă într-una din circumstanţele la care se face referire în cadrul art. Persoana care. În situaţiile în care iniţiatorul sau unul dintre complicii la săvârşirea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui articol este partenerul marital al victimei. paragrafele 2 şi 3 sunt aplicabile în situaţia comiterii acestei infracţiuni. defăimarea în mod public sau dezvăluirea unei informaţii confidenţiale determină o persoană să predea orice bunuri sau proprietate. referitor la deţinerea de bunuri în comun. sub ameninţarea cu calomnierea. vehicule. sau în situaţia unei rude de sânge sau de prim rang. În situaţia în care partenerul marital este tratat în mod separat. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva.320 75 . apartenenţa la consiliul de administraţie a unei proprietăţi comune sau întemeierea în comun a averii. tracţiune animală sau animale de povară. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva.(2) – (5).

executori testamentari. alin. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol. în baza sau în elaborarea unei lucrări literare. Art. şi în posesia căruia intră prin alte mijloace decât prin comiterea directă a unei infracţiuni grave se face vinovată de comiterea de fraudă şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.326 Persoana care. de o manieră prin care nu achită plata acestora în întregime. 2.326a Persoana care.28. sau de o înlănţuire de minciuni în scopul determinării unei alte persoane să-i predea anumite bunuri sau proprietăţi. când anumite situaţii o impun. artă sau meşteşug. în mod deliberat îşi însuşeşte în mod ilegal un bun sau o proprietate aparţinând în parte sau în întregime unei alte persoane. Art. paragraful 1. paragraful 1. sau în schimbul unei remuneraţii.325 1. prin natura profesiei sale sau în mod regulat dobândeşte bunuri. [12-21-1994] Art. În cazurile în care infracţiunea este comisă prin intermediul profesiei infractorului. se face vinovată de expunere mincinoasă şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. de ştiinţă. sau să se oblige la plata unei datorii ori să renunţe la anumite revendicări. ce urmează a fi la dispoziţia sa sau a unei alte persoane.326b Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care.316 vor fi aplicate şi în cazul comiterii infracţiunilor descrise în cadrul prezentului Capitol.(1).În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol.322 Frauda comisă de către o persoană ce intră în posesia unor bunuri sau proprietăţi prin natura profesiei sale sau a serviciului în care este angajat. îşi atribuie un nume fals sau o funcţie pe care nu o deţine în mod real. urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. alin. (2) şi (4). sau falsifică un nume sau un anumit însemn originale. 76 . acesta poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei. cu scopul de a crea impresia că lucrarea în discuţie ar fi fost creată de către persoana al cărei nume sau însemn a fost folosit. (2) şi (4). poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. Art.28. ori administratori ai unor instituţii caritabile sau fundaţii de caritate (stictingen) în legătură cu bunurile sau proprietăţile ce le sunt lăsate în grijă prin natura funcţiei lor.(1). [3-27-1986] CAPITOLUL XXIV FRAUDA Art. sa-i pună la dispoziţie date sau informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială. sau de către gardieni. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. plasează în mod mincinos un nume sau un însemn. curatori. Art. şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.323 Frauda comisă de către persoana în grija căreia sunt încredinţate bunurile sau proprietatea. judecătorul poate decide publicarea sentinţei şi poate dispune decăderea infractorului din drepturile prevăzute în cadrul art. [3-27-1986] CAPITOLUL XXV ÎNŞELĂCIUNEA Art.321 Persoana care. ori face uz de vicleşug. [12-21-1994] Art.324 Prevederile art. administratori oficiali.

[3-10-1984] Art. comite orice formă de înşelăciune şi. în altă calitate decât cea de funcţionar public.327 Persoana care. aduce în situaţia de a nu mai putea fi utilizată sau avariază o astfel de ambarcaţiune sau navă este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.(2) persoanei care. sau pe care ar fi încheiat-o în condiţii diferite dacă ar fi avut cunoştinţă de situaţia reală este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ca urmare a unei astfel de acţiuni este pus într-o situaţie dezavantajoasă un competitor sau un competitor al acelei alte persoane. [12-21-1994] Art. în situaţia în care. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. Persoana care comite infracţiunile la care se face referire în paragraful 2 prin intermediul profesiei sau afacerii sale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau în cadrul căreia sau referitor la care au fost falsificate nume sau însemne originale cu scopul de a crea impresia că lucrarea în discuţie ar fi fost creată de către persoana al cărei nume sau însemn a fost folosit. acceptă o recompensă sau o promisiune de recompensare în vederea întreprinderii unei acţiuni. sau ca urmare a acesteia. nu aduce la cunoştinţa angajatorului sau mandatarului său acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare în discuţie. păstrării sau creşterii poziţiei sale ori a unei alte persoane pe piaţă. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. stochează în scopul vânzării sau importului în Regat din perimetrul spaţiului european. [12-21-1994] Art. şi care. ori care. vinde. în mod intenţionat: a. ori cauzează naufragiul. foloseşte un anumit serviciu destinat publicului larg pe căi de telecomunicaţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în mod intenţionat. Art. 2. scufundă o ambarcaţiune sau o navă ce a fost asigurată sau a cărei marfă aflată la bord a fost asigurată în prealabil. determinând astfel intrarea acestuia într-o înţelegere pe care nu ar fi încheiat-o altfel. în vederea stabilirii. şi în dezavantajul asiguratorului. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanelor care. b. încălcând cerinţele impuse de buna credinţă. în trecut 77 . confecţionează sau păstrează în scopul obţinerii de câştiguri băneşti. livrează.326c 1. fie aflată în serviciul unui angajator. obiecte sau date destinate în mod evident comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 1. în scopul răspândirii sau în vederea realizării unui import pe teritoriul Ţărilor de Jos. sau c. aflată în altă calitate decât cea de funcţionar public. într-un scop asemănător. are asupra sa.328 Persoana care. făcând uz de vicleşug. ştiinţifică. fie în calitate de reprezentant. 2. cu scopul de a nu achita în întregime şi făcând uz de mijloace tehnologice sau de semnale false. Persoana care. distruge.3283 Persoana care. oferă în mod liber spre distribuţie. o lucrare literară. [12-21-1994] Art. în vederea întreprinderii de către aceasta a unei acţiuni. în cadrul serviciului în care este angajată sau pe parcursul exercitării mandatului său. în scop asemănător. prin aceasta induce în eroare opinia publică sau o anumită persoană se face vinovată de competiţie neloială şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 3. de artă sau meşteşug. eşuarea sau prăbuşirea unei asemenea ambarcaţiuni sau nave. aflată în serviciul unui angajator ori în calitate de reprezentant al unei părţi. sau ca urmare a acesteia sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel.328b Persoana care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care oferă recompensă sau promisiunea recompensării unei alte persoane care. induce în eroare un asigurator cu privire la circumstanţele relevante în vederea asigurării. oferă spre vânzare. în trecut sau ulterior. cauzează un incendiu sau determină producerea unei explozii în interiorul unei proprietăţi ce este asigurată împotriva incendiilor sau exploziilor. ori care. în cadrul căreia sau referitor la care au fost folosite în mod mincinos nume sau însemne. sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel.

2. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. în mod intenţionat are asupra sa diferite copii ale acesteia în vederea valorificării sau în beneficiul persoanelor ce urmează a intra în posesia acestora. şi care intermediază în mod intenţionat ducerea la îndeplinire a acestui tip de înşelăciune. face uz de orice formă de înşelăciune. şi care în momentul recompensării sau a promisiunii de recompensare. nu va aduce la cunoştinţa angajatorului sau mandatarului său acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare în discuţie. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care este însărcinată cu supravegherea lucrărilor de construcţie sau de livrare a materialelor. conform prevederilor paragrafului 1. are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că persoana căreia i se adresează. calitatea sau cantitatea bunurilor livrate. [6-16-1994] Art. va fi impusă persoanei ce acceptă o recompensă sau o promisiune de recompensă în legătură cu ceva ce a făcut sau s-a abţinut a face. furniza informaţii privind telecomunicaţiile organelor judiciare sau de poliţie. Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse antreprenorului sau arhitectului unei lucrări.3284 1. având în vedere natura recompensei sau a promisiunii. de a coopera în interceptarea sau înregistrarea telecomunicaţiilor. Persoana care vinde. sau în livrarea materialelor.sau ulterior.329bis Deţinătorul unei foi de expediţie care. a unor proprietăţi sau a securităţii statului în situaţie de război. prin aceasta se pune în pericol siguranţa persoanelor. în trecut sau ulterior. (2) prin folosirea de vicleşug în legătură cu natura. [12-21-1994] Art. sau b. alimente sau medicamente are loc în situaţiile în care valoarea sau utilitatea acestora a fost redusă prin adaosul de componente. sau doar una dintre acestea. prin aceasta pune în pericol securitatea statului pe timp de război. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior este aplicabilă şi persoanei care oferă o recompensă sau promite recompensarea unei persoane în vederea întreprinderii de către aceasta a unei acţiuni. [12-21-1994] Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. şi în situaţia în care. 2. Persoana care recurge la orice formă de înşelăciune în livrarea de provizii destinate uzului forţelor militare sau maritime şi care.331 1. sau persoanei ce vinde materiale de construcţie care. in virtutea bunei credinţe.330 1. Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la patru ani şi plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] 78 . Contrafacerea de băuturi. 2. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Pedeapsa la care se face referire în paragraful 1 este aplicabilă şi persoanei însărcinată cu supravegherea livrării proviziilor şi care intermediază în mod intenţionat săvârşirea actelor de înşelăciune la care se face referire. [3-10-1984] Art.329 Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse vânzătorului ce înşeală un cumpărător în următoarele moduri: (1) prin a livra cumpărătorului un alt obiect decât cel cerut în mod specific.332 1. şi păstrând tăcerea în această privinţă. având cunoştinţă de faptul că acestea sunt contrafăcute. sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. Art. în cadrul serviciului în care este angajată. ori urmează a face sau care urmează să se abţină de la ducerea sa la îndeplinire a căruia şi care este legat de o îndatorire a sa ori a persoanei care-l angajează cu scopul de a : a. în concordanţă cu una din obligaţiile sale legale sau obligaţiilor legale ce revin angajatorului său. oferă spre vânzare sau livrează alimente. în proiectarea şi construirea lucrării. starea. băuturi sau medicamente. sau ca urmare a acesteia. Art.

ori al căror ambalaj poartă în mod fals numele de fabricaţie al unei alte persoane. Persoana care.Art. mărci de fabricaţie false. în mod deliberat importă pe teritoriul Ţărilor de Jos. fără intenţia clară de a exporta. (2) şi (4). numele unei anumite locaţii la care a fost adăugată o marcă de fabricaţie fictivă. în situaţiile în care: 79 . mărfuri ce poartă. paragraful 1. b. alin. poate surveni punerea în pericol general a unor persoane sau bunuri ori proprietăţi. în situaţia în care.336 Un comerciant. judecătorul poate dispune decăderea infractorului din drepturile prevăzute în cadrul art. falsificate sau ilegale. bilanţuri contabile false. 2. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori aduce în situaţia de a nu putea fi utilizate orice mijloc prin care este marcat perimetrul proprietăţii private este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. d.326. c. [12-21-1994] Art.334 Persoana care. majorează sau micşorează în mod forţat preţul unor mărfuri.338 Prevederile art. director. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. mărfuri ce poartă în mod fals.316 sunt aplicabile în situaţia comiterii oricăreia din infracţiunile prezentate în cadrul acestui Capitol. distruge. declaraţii false de venit sau de cheltuieli sau fac declaraţii mincinoase în legătură cu astfel de documente. care în mod intenţionat fac în mod public declaraţii false. sau administrator partener ori membru în Consiliul de Supraveghere a unei persoane juridice sau parteneriat comercial. ca o consecinţă a comiterii infracţiunii la care se face referire în cadrul paragrafului 1. Art. prin răspândirea de informaţii false. oferă spre vânzare.339 1. [3-27-1986] CAPITOLUL XXVI PREJUDICIEREA CREDITORILOR ŞI A PERSOANELOR COMPETENTE Art. Infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. judecătorul poate dispune publicarea sentinţei şi infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreia au fost săvârşite infracţiunile în discuţie. 328. 2. în scopul obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o altă persoană. stocuri sau a altor titluri de valoare. chiar şi în situaţia în care acestuia îi sunt aduse mici modificări. [6-1-1992] Art. [6-1-1992] Art. calcule false privind profitul sau pierderile. deplasează sau înlătură. Art. remite în mod gratuit sau deţine în stoc în vederea vânzării sau în vederea remiterii în mod gratuit a următoarelor: a. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol. în scopul obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o altă persoană. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în art.(1).28. Art. Art.340 Persoana care a fost declarată în stare de faliment se face vinovată de falimentare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea.337 1.333 Persoana care. sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. mărfuri ce poartă.335 Abrogat. livrează. ori al căror ambalaj poartă în mod fals marca de fabricaţie a unei alte persoane sau o marcă înregistrată al cărei drept de utilizare revine unei alte persoane. sau cu acordul cărora astfel de dezvăluiri mincinoase sunt făcute în mod public.336a Abrogat. care vinde. 331 şi 332. cu scopul indicării originii lor.

(3) persoana în cauză nu reuşeşte să furnizeze în variantă originală. sau în cazul în care actele contabile. documentele sau alte suporturi de informaţii pe care le-a păstrat în conformitate cu prevederile aceluiaşi articol. (2) atunci când o astfel de persoană. ori actele contabile.15a din Partea a Treia a Codului Civil privind evidenţa contabilă. pentru a limita drepturile creditorilor săi: (1) a inventat sau inventează îndatoriri. [12-21-1994] 80 . (2) a înstrăinat anumite bunuri la un preţ aflat în mod evident sub valoarea acestora pe piaţă sau în mod gratuit. cooperează în realizarea unui împrumut în condiţii dezavantajoase sau îşi dă acordul cu privire la realizarea unui astfel de împrumut. în conformitate cu prevederile art. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea în următoarele situaţii: (1) atunci când acesta cooperează sau îşi dă acordul în vederea ducerii la îndeplinire a unei acţiuni ce contravine oricăreia dintre prevederile valide ale Articolelor de Asociere ori ale unei hotărâri a unei autorităţi locale. paragraful 1.15a. paragraful 1 din Partea a Treia a Codului Civil. documente sau alt suport de informaţii în care a păstrat evidenţele contabile.342 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce a fost declarată în stare de faliment. [11-8-1993] Art. paragraful 1. documente şi suporturi de informaţie la care se face referire în cadrul articolelor menţionate.10.343 Directorul administrativ sau membrul unui Consiliu de Supraveghere a unei persoane juridice ce a fost declarată în faliment sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea în situaţia în care. (2) persoana în cauză. ori a înstrăinat sau înstrăinează bunuri aflate în proprietatea sa. paragraful 1 din Partea a Doua a Codului Civil. (4) nu reuşeşte să se conformeze sau a eşuat în a se conforma cerinţelor ce-i sunt adresate în conformitate cu prevederile art. în scopul amânării falimentului. a favorizat sau favorizează în vreun fel pe oricare dintre creditorii săi. păstrarea şi completarea de acte contabile. documentele sau alte suporturi de informaţie în care au fost consemnate datele cerute conform prevederilor acestor articole şi care au fost păstrate în concordanţă cu cerinţele articolelor amintite.(1) pierderile sale sunt excesive. din Partea a Doua a Codului Civil sau art. acţiune la care se referă în întregime sau în parte pierderea cauzată de persoana juridică în cauză.341 Persoana care a fost declarată în stare de faliment se face vinovată de înşelăciune în procesul de falimentare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. a împrumutat bani în condiţii dezavantajoase. nu sunt înmânate în varianta lor originală. în scopul de a limita prin înşelăciune drepturile creditorilor săi: (1) a inventat sau inventează îndatoriri. (3) în baza declarării falimentului sau într-un moment în care avea cunoştinţă de iminenţa acestuia. (4) nu reuşeşte să se conformeze sau a eşuat în a se conforma cerinţelor ce-i sunt adresate în conformitate cu prevederile art. în scopul amânării falimentului persoanei juridice şi având cunoştinţă de iminenţa acestuia. nu reuşeşte să justifice cu acte contabile achiziţionarea unor bunuri. [12-21-1994] Art. documente şi suporturi de informaţie la care se face referire în cadrul articolului menţionat. (3) atunci când o astfel de persoană poartă responsabilitatea pentru neconformarea cu prevederile art. a favorizat sau favorizează în vreun fel pe oricare dintre creditorii săi. sau cu cerinţele art. [11-18-1993] Art. din Partea a Treia a Codului Civil privind evidenţa contabilă. precum şi cerinţelor acestora privind păstrarea şi completarea de acte contabile. (3) în baza declarării falimentului sau într-un moment în care avea cunoştinţă de iminenţa acestuia. ori a înstrăinat sau înstrăinează bunuri aflate în proprietatea sa.10.15a din Partea a Treia a Codului Civil. (2) a înstrăinat anumite bunuri la un preţ aflat în mod evident sub valoarea acestora pe piaţă sau în mod gratuit. dar având cunoştinţă de iminenţa acestuia. nu reuşeşte să justifice cu acte contabile achiziţionarea unor bunuri. acte contabile.15a. în situaţiile în care.

[6-16-1988] Art. [12-21-1994] Art. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi datornicului sau. de la o persoană în posesia căreia se află în calitate de garanţie. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. fie cu o terţă parte prin intermediul căreia creditorul obţine anumite avantaje este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.28. 349bis – 3494 abrogate. Persoana care. [12-15-1955] Art.345 1. 343 şi 344. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. 2. Prevederile art. şi în urma comiterii căruia acea persoană juridică este prejudiciată în mod grav. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care distruge în mod deliberat. [3-27-1986] Art.344 Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la patru ani şi şase lui sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse unei persoane care. Persoana care în mod deliberat sustrage o proprietate ce-i aparţine sau .în beneficiul proprietarului o proprietate ce nu-i aparţine. [6-16-1988] Art. inventează o revendicare inexistentă sau formulează în mod exagerat o revendicare. în acest din urmă caz având cunoştinţă de faptul că a fost înaintată o cerere de declarare a falimentului datornicului sau drept rezultat al încheierii unei înţelegeri cu acesta. [9-23-1912] CAPITOLUL XXVII DISTRUGEREA ŞI CAUZAREA DE DAUNE Art. (2) pe parcursul validării revendicărilor creditorului desfăşurată în cadrul procesului de falimentare. cu excepţia cazurilor ce cad sub incidenţa art. alin.Art. gaj sau sechestru. Creditorul ce ia parte la un aranjament asupra căruia instanţa şi-a dat acordul. (2) şi (4). în mod intenţionat şi în mod ilegal distruge. care are drept de uzufruct asupra proprietăţii. paragraful 1.341.342. în scopul limitării prin înşelăciune a drepturilor creditorilor: (1) în situaţia declarării stării de faliment. strică sau cauzează dispariţia unui bun sau unei proprietăţi aparţinând în întregime sau în parte unei alte persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.(1). poate fi dispusă decăderea infractorului din drepturile la care se face referire în cadrul art. avariază. ori a unei datorii plătibile. poate fi dispusă publicarea sentinţei. ca urmare a unei înţelegeri fie cu datornicul. gaj sau sechestru. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-28-1989] Art. avariază sau strică un bun sau o proprietate aflată asupra altei persoane cu titlu de garanţie.346 Abrogat.345. în situaţia în care aranjamentul este acceptat.347 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce cooperează sau îşi dă acordul cu privire la un act comis contrar prevederilor Articolelor de Asociere sau unor hotărâri ale unor autorităţi locale. ori care are drept de folosinţă sau uzufruct asupra acesteia. retrage vreo proprietate din patrimoniu. acceptă efectuarea de plăţi în contul unei datorii ce nu este încă scadentă. directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere ce ia parte la un aranjament de acest gen. sau în anticiparea declarării acestuia. în situaţia în care datornicul este o persoană juridică. 2.349 1. sunt pasibili de impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 81 .316 vor fi aplicate în cazul comiterii acestor infracţiuni.350 1. 3.348 1. 2.340 .

2. în mod deliberat se face răspunzătoare de distrugerea. într-un sistem sau aparat computerizat şi cauzează daune grave cu referire la datele în discuţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.2.352 Persoana care. apei sau apei menajere. Persoana care duce la îndeplinire actul la care se face referire în paragraful 3 cu scopul limitării daunelor cauzate de asemenea informaţii nu este pasibilă de punerea sub cercetare penală. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinere în arest până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. în situaţia în care sunt cauzate prejudicii majore datelor în discuţie. [3-10-1984] Art. unui vas sau unei ambarcaţiuni. 2. 4. 3. canale de scurgere. lucrări ce servesc drept stăvilare. dispozitive de telecomunicaţie. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de distrugerea. aduse în situaţia de a nu putea fi utilizate sau sunt stricate ori care cauzează în mod intenţionat dispariţia unor lucrări la calea ferată. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de punerea la dispoziţie sau distribuirea ilegală de informaţii de natură să aducă prejudicii prin copierea acestora într-un sistem sau dispozitiv computerizat.351 Persoana prin intermediul căreia sunt distruse în mod intenţionat. lucrări sau facilităţi la care se face referire în cadrul articolului anterior. prin intermediul infrastructurii de telecomunicaţii sau printr-un dispozitiv de telecomunicaţii dat spre folosire în mod public. centrale electrice. schilodeşte. vreunei construcţii maritime sau vreunui aparat de zbor aparţinând în pate sau în întregime unei alte persoane este pasibilă de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Persoana care în mod deliberat şi nelegitim pune la dispoziţie sau distribuie informaţii de natură să aducă prejudicii prin copierea acestora într-un sistem sau dispozitiv computerizat este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Persoana care. sau încărcăturii acestora. sau adaugă informaţii acestora.350a 1. procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare sau aducerea de stricăciuni unei clădiri. fie destinate apărării naţionale. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. sunt avariate. [6-14-1990] Art.350b 1. Persoana la care se face referire în cadrul va fi aplicată şi persoanei care în mod intenţionat şi nelegitim ucide. şterge. Persoana care în mod deliberat şi ilegal modifică. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de modificarea. ştergerea. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare sau aducerea de stricăciuni vreunei proprietăţi. [12-23-1992] Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sisteme sau dispozitive computerizate de stocare sau depozitare de informaţii. procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. în întregime sau doar în parte unei alte persoane. Persoana cer.353 82 . este pasibilă de executarea unui termen de arestare de până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. atâta vreme cât aceste lucrări şi dispozitive sunt fie destinate uzului public. conducte de livrere a gazului.351bis Persoana care. aduce în situaţia de a nu putea fi folosit sau cauzează dispariţia unui animal ce aparţine. sau adaugă date acestora. aduce în situaţia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate. sau cauzează dispariţia acestora. Persoana ce comite infracţiunea la care se face referire în cadrul paragrafului 1 prin pătrunderea ilegală. aducerea în situaţia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate. [12-23-1992] Art. [11-20-1991] Art. [6-16-1994] Art.

sau a prevederilor Ordinelor Administrative Generale. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.356 Şefii departamentelor ministeriale care. ori care asistă în calitate de complici o altă persoană la săvârşirea unui astfel de act sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau în situaţiile în care. a unor ordine legale emise de către autorităţile publice sau a unor sentinţe sau mandate de arestare.(4) sunt pasibili de executarea unui termen de arest de până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. (3) iau decizia emiterii unor ordine sau a punerii în aplicare a unor ordine sau decizii existente. sau care omit în mod intenţionat să procedeze astfel este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.316 vor fi aplicate şi în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul prezentului Capitol. (4) eşuează în mod deliberat în aplicarea anumitor prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. Art. în mod deliberat cere sprijinul forţelor armate în vederea prevenirii aplicării prevederilor legii.355 Şefii departamentelor ministeriale care: (1) contrasemnează decrete regale sau decizii regale. infractorul este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [3-27-1986] Art. prin aceasta sunt încălcate anumite prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. având în vedere faptul că punerea în aplicare a acestor prevederi ţine de competenţa departamentului ministerial din care face parte prin natura chestiunii în discuţie. prin aceasta sunt încălcate anumite prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. [6-14-1990] CAPITOLUL XXVIII COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE CE IMPLICĂ ABUZUL ÎN SERVICIU Art. temporar sau permanent. (2) pun în aplicare decrete sau decizii ale Casei Regale. ori ţinând cont de faptul că au fost însărcinaţi în mod expres cu punerea în aplicare a prevederilor în cauză. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. prin neglijenţă crasă sau prin conducerea neglijentă a departamentelor în fruntea cărora sunt desemnaţi se fac responsabili de omiterea implementării celor prevăzute în cadrul art. Art. 83 . [12-14-1979] Art.355. instanţa poate decide majorarea pedepsei cu o treime. alin.358bis – 3584 Abrogate. 2. sau că acţionează în mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale. având cunoştinţă de faptul că.Prevederile art. Art.357 Comandantul forţelor armate ce refuză să utilizeze forţele aflate sub comanda sa în baza unei cereri legale formulate de către autorităţile civile competente. care în mod intenţionat deturnează anumite fonduri sau hârtii cu valoare monetară ce se află sub controlul său urmează a fi utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor amintite. Art. În care punerea în aplicare a celor de mai sus este prevenită în maniera descrisă. ştiind că acestea nu sunt contrasemnate în mod corespunzător de către unul din şefii departamentelor ministeriale. sau care permit unei alte persoane să sustragă sau să deturneze fondurile sau hârtiile cu valoare monetară în discuţie. ori în situaţia în care prin comiterea infracţiunii poate fi pusă în pericol viaţa unei persoane. Funcţionarul public care.358 1.359 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată.354 În situaţia în care oricare dintre infracţiunile descrise în cadrul prezentului Capitol a fost comisă în mod insidios. sau că acţionează în mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale. având cunoştinţă de faptul că.

în ducerea la îndeplinire a îndatoririlor sale.în raport cu un alt funcţionar public sau în legătură cu anumite fonduri publice.364 1. (2) acceptă un dar sau o promisiune. avariază sau aduc în stare de neutilizare orice lucru de natură a convinge autorităţile competente sau care urmează a servi autorităţilor competente drept probă. sau pentru a-l convinge să renunţe la a acţiona într-un anumit mod în îndeplinirea obligaţiilor sale. se face vinovat de conflict de interese şi este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.365 Funcţionarul public care. Art. Judecătorul care acceptă un dar sau o promisiune de recompensare. sau drept consecinţă a modului în care a dus la îndeplinire o anumită acţiune sau a modului în care s-a abţinut de la ducerea la îndeplinire a unei anumite acţiuni. şi de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care este angajat. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau să se supună comiterii unui act. Art. În situaţia în care un judecător acceptă un astfel de dar sau promisiune de recompensare. sau aducerea acestora în stare de neutilizare.361 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată.Art. distrug. Art. având cunoştinţă că acestea sunt făcute cu scopul de a influenţa o decizie a sa într-un caz în vederea judecării căruia a fost desemnat.360 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art. în cadrul exercitării îndatoririlor sale de servici. ori care asistă.362 Funcţionarul public ce acceptă un dar sau o promisiune de recompensare. 2. şi care face acest lucru de o manieră ce contravine cerinţelor serviciului în care este angajat. temporar sau permanent. sau orice instrumente. 84 . în calitate de complici acea persoană în săvârşirea actului în discuţie. sau care falsifică asemenea registre sau documente. distrugerea sau stricarea acestora. Art. sunt pasibile de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. temporar sau permanent. în baza faptului că încasarea plăţii urmează a fi făcută de către sine conform atribuţiilor conferite de serviciul în care este angajat . având cunoştinţă de faptul că acestea îi sunt oferite pentru a influenţa o acţiune a sa. pretinde sau acceptă anumite sume sau se sustrage de la efectuarea unei plăţi. conştient de faptul că acestea sunt făcute cu scopul de a obţine condamnarea unei persoane într-un caz penal. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau să se abţină de la a acţiona într-un anume fel. sunt pasibile de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. şi care în mod intenţionat deturnează.363 Funcţionarul public care: (1) acceptă un dar sau o promisiune.366 Funcţionarul public care. şi care face acest lucru de o manieră ce nu contravine cerinţelor serviciului în care este angajat. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. constrânge o anumită persoană să acţioneze într-un anume fel. [11-23-1967] Art. având cunoştinţă de faptul că acesta îi este oferit pentru a influenţa o acţiune a sa. care în mod intenţionat fac înscrisuri false în registre sau documente destinate doar controlului administrativ. abuzând de autoritatea cu care a fost investit. şi cu referire la care are cunoştinţă de faptul că acestea nu-i revin în mod legal. documente sau registre ce le-au fost încredinţate în vederea ducerii la îndeplinire a îndatoririlor lor. având cunoştinţă de faptul că acestea îi sunt oferite ca urmare. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. sau pentru a-l convinge să renunţe la a acţiona într-un anumit mod în îndeplinirea obligaţiilor sale. ori care permit unei alte persoane să cauzeze dispariţia.

ori într-o anexă aflată în folosinţa altcuiva şi împotriva voinţei acelei persoane.367 1. acesta este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la două luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. sau care. rămânând acolo în mod ilegal. registre sau alte hârtii. cu privire la orice comunicare ce a fost făcută prin intermediul facilităţilor de mai sus.371 1. determină a-i fi înmânate sau confiscă o scrisoare. 2. Pedeapsa cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) funcţionarului public însărcinat cu investigarea unor infracţiuni penale şi care.368 1. în mod intenţionat. sau a celor aflaţi în arest preventiv ori a persoanelor reţinute pentru necooperare cu o instanţă de judecată. [5-4-1954] Art. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabil de una din omisiunile la care se face referire în cadrul prezentului articol este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. o eliberează sau o asistă în actul de evadare. nu părăseşte incinta la cererea sau în numele persoanei autorizate. [5-19-1922] 85 . [11-19-1986] Art. 2. ori a altor persoane însărcinate cu operarea unui dispozitiv telegrafic de folosinţă publică. depăşindu-şi atribuţiile oferite de calitatea în care este angajat în serviciul public sau neţinând cont de prevederile legii în această privinţă. [5-4-1954] Art.396 Executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei răspunzătoare de conducerea unei instituţii destinată detenţiei persoanelor condamnate. [5-20-1955] Art. Funcţionarul public însărcinat cu paza unei persoane ce este privată de libertate din ordinul autorităţilor sau în baza emiterii unei sentinţe judecătoreşti sau ca urmare a unei decizii luate la nivel parlamentar. acceptă să fie informat de către funcţionarul public al unor servicii telefonice. depăşind atribuţiile oferite de serviciul public în care este angajat. sau de prezenta în vederea examinării. ori persoanelor răspunzătoare de conducerea unei instituţii de stat de protecţie a copilului sau de conducerea unui spital de boli psihice. sau care în mod deliberat omite să comunice acest lucru fără întârziere autorităţilor superioare competente.370 1. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. (2) funcţionarul public care. sau un alt pachet aflat în posesia unui serviciu public în vederea livrării. 2. Funcţionarul public care. un registru de admitere sau a vreunui lucru referitor la menţinerea căruia există dispoziţii legale. carte poştală. pătrunde într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia. depăşind atribuţiile oferite de serviciul public în care este angajat. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. şi care permite în mod deliberat persoanei în cauză se evadeze. află că o anumită persoană este privată în mod ilegal de libertate şi în mod deliberat omite să raporteze imediat acest lucru unui funcţionar public însărcinat cu investigarea comiterii unor infracţiuni penale. În situaţia în care funcţionarul public se face vinovat de comiterea unui act descris în cadrul paragrafului anterior din neglijenţă sau neatenţie. Funcţionarul public care. pachet poştal. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior va fi impusă şi funcţionarului public care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior va fi impusă şi funcţionarului public care. nu se supune obligaţiei de a raporta privarea ilegală de libertate a unei persoane. care refuză să se supună unei cereri formulată în baza legii de a preda o persoană aflată într-una din instituţiile sau spitalele menţionate. a unui mesaj telegrafic aflat în posesia unui funcţionar public aflat în slujba serviciului telegrafic. 2.Art. depăşind competenţele cu care a fost investit sau neţinând cont de prevederile legale în vigoare. examinează sau confiscă documente. pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor cu care a fost însărcinat. cu ocazia efectuării unor cercetări. sau de către alte persoane însărcinate cu operarea unor facilităţi telefonice destinate uzului public. Funcţionarul public care.

în situaţia în care conţinutul mesajului încredinţat serviciului telegrafic sau facilităţii telegrafice în discuţie este dezvăluit în mod deliberat şi nelegitim de către acesta unei alte persoane. care permit în mod deliberat unei alte persoane să comită oricare dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul articolelor menţionate.374 Funcţionarul public aflat în slujba serviciilor telegrafice. 2. (2) care dispune de un obiect prin intermediul căruia.372 – 374bis. [10-26-1988] Art. o carte poştală. (2) de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.376 86 .372 Funcţionarul public aflat în slujba oricărui serviciu public de livrare de corespondenţă. sau asistă în calitate de complice acea persoană în săvârşirea infracţiunii. Funcţionarul public aflat în serviciul unui serviciu public de livrare de corespondenţă.347bis Executarea pedepsei cu închisoare de până la un an şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse funcţionarului public sau unei alte persoane însărcinate cu supravegherea unui serviciu referitor la o infrastructură de telecomunicaţii sau a unei facilităţi de telecomunicaţii destinată uzului public: (1) care în mod deliberat şi nelegitim interceptează sau înregistrează un transfer de date ce este efectuat prin intermediul infrastructurii de telecomunicaţii şi care nu-i este destinat sau nu-i este destinat şi lui. îşi însuşeşte sau modifică în mod deliberat conţinutul mesajului. sau care în mod deliberat şi ilegal examinează conţinutul acestora sau dezvăluie informaţii referitoare la conţinutul acestora unei alte persoane. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. după cum ştie sau are motive întemeiate de a presupune. (3) care în mod deliberat şi nelegitim dezvăluie unei alte persoane conţinutul unor asemenea informaţii privind transferul de date. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sau funcţionarul în cauză cazează dispariţia. [10-26-1988] Art. sau în situaţia în care conţinutul telegramei este examinat în mod deliberat şi nelegitim de către funcţionarul în cauză sau este dezvăluit unei alte persoane. pot fi captate informaţii ce au fost obţinute prin interceptarea sau înregistrarea unui astfel de transfer de date. un mandat poştal închis. care distrug. un mandat poştal sau un pachet încredinţat serviciului în discuţie. sau un pachet încredinţat serviciului în discuţie sunt deschise în mod intenţionat şi ilegal. [6-16-1994] Art. ori a unui serviciu public de telegrafie sau de telefonie. (4) care în mod deliberat şi nelegitim pune la dispoziţia unei alte persoane un obiect prin intermediul căruia pot fi obţinute informaţii privind efectuarea uneui asemenea transfer de date. este distrus în mod intenţionat de către acesta. îşi însuşesc o scrisoare. cauzează dispariţia. în situaţia în care conţinutul mesajului încredinţat serviciului telegrafic sau facilităţii telegrafice în discuţie este livrat în mod deliberat de către acesta unei alte persoane decât cea care are acest drept.Art. o scrisoare. sunt pasibile de executarea pedepselor prevăzute în cadrul articolelor în discuţie şi în conformitate cu deosebirile care se fac acolo. Art. În situaţia în care un astfel de pachet poştal cuprinde valori monetare. sau orice altă persoană la care se face referire în cadrul art. sau o persoană angajată de către un asemenea serviciu care livrează în mod deliberat corespondenţă unei alte persoane decât cea îndreptăţită la primirea acesteia. sau orice altă o persoană însărcinată cu supravegherea funcţionării unui serviciu telegrafic destinat uzului public sunt pasibili: (1) de executarea unui termen de închisoare de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sau o persoană angajată de un asemenea serviciu. sau care modifică conţinutul acestora sau care-şi însuşesc o parte a acestuia.375 Funcţionarul public care se află în serviciul oricărui serviciu public de livrare de corespondenţă. [10-26-1988] Art. sau în situaţia în care telegrama este deschisă în mod intenţionat şi nelegitim de către acesta.373 1. prin intermediul cărora. o astfel de însuşire a conţinutului său va fi pedepsită prin executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.

având cunoştinţă de anumite impedimente legale ce se ridică cu privire la încheierea unui astfel de act. sau îşi continuă în mod deliberat serviciul după ce are cunoştinţă de scopul în care vasul este folosit. la adresa altor vase. care ia parte la actul de căsătorie al unei alte persoane. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. se face vinovat de comiterea de acte de piraterie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 3. Funcţionarul public aflat în slujba oficiului de stare civilă. se face vinovată de comiterea de acte de piraterie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) având cunoştinţă de faptul că acest lucru este făcut în vederea comiterii actelor de mai sus. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. este pasibilă de impunerea unei amenzi de categoria a doua. intră în serviciu pe un astfel de vas drept membru al echipajului de bord al acestuia. 2.377 Un funcţionar public al Monetăriei. persoana în discuţie săvârşeşte un act de bigamie. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2. 357 şi 358 poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. participă în mod direct sau indirect la obţinerea de angajamente de muncă sau aprovizionarea cu bunuri.Executarea pedepsei cu închisoare de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse funcţionarului public care.(4).81 nu sunt aplicabile.28. care sunt implicaţi în schimbul de metale preţioase sau a obiectelor făcute din metale preţioase. A depăşi limitele unei autorizaţii. 366.7 din Actul de Stabilire a Calităţii Metalelor din 1986 (Waarborgwet)şi care face o copie sau un mulaj.359. 2. având cunoştinţă de faptul că acest lucru este făcut în vederea comiterii de acte de violenţă. paragraful 1. sau care. Persoana care: (1) a fost numită sau îndeplineşte funcţia de comandant al unui vas. în largul mării. 363. alin. 373.28. 87 . [1-29-1987] Art. direct sau indirect. care ia parte la actul de căsătorie al unei alte persoane. cu excepţia conducătorului monetăriei. ori la adresa persoanelor sau a bunurilor aflate la bordul acestora.379 1. Prevederile art.(3). ultimul paragraf şi 359. în mod deliberat. sau o persoană aflată în serviciul de verificare a calităţii metalelor conform prevederilor art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.380 1.355. [1-29-1987] Art. fără ca în acest scop să fie autorizat de către o putere statală angajată în purtarea unui război sau fără a face parte din forţa maritimă de război a unei puteri statale recunoscute.7 din Actul de Stabilire a Calităţii Metalelor din 1986 (Waarborgwet). sau ia o amprentă a vreunei lucrări în aur sau argint aflată în posesia serviciului în care este angajat.381 1. paragraful 1. alin. în mod deliberat. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. prin aceasta.378 Persoana aflată în slujba unui serviciu de stabilire a calităţii metalelor conform prevederilor art. [6-27-1975] Art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 364. [7-7-1993] Art. în condiţiile în care s-a aflat la conducerea parţială sau totală a administrării sau supravegherii acestora la momentul ducerii la îndeplinire a acţiunilor în discuţie. Funcţionarul public aflat în slujba oficiului de stare civilă. [3-27-1986] CAPITOLUL XXIX COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE CU PRIVIRE LA NAVIGAŢIE ŞI AVIAŢIE [3-6-1957] Art. sau care descrie o astfel de lucrare unei alte persoane decât aceea autorizată în mod oficial în acest scop. altele decât mariajul bigam. având cunoştinţă de faptul că. paragraful 1. precum şi a fi autorizat de către fiecare dintre părţile beligerante este echivalent cu a nu avea autorizaţie. iau parte la înfăptuirea unui astfel de schimb.

[11-20-1991] Art. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor. 4. sau când. la spaţiul aerian. Prevederile paragrafelor anterioare privind comandantul vasului şi echipajul de bord vor fi aplicate în mod corespunzător şi în cazul comandantului unui aparat de zbor sau a echipajului de zbor respectiv. Pedeapsa la acre se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care comite infracţiunea gravă definită în articolul menţionat cu referire la un aparat de zbor sau a unei construcţii pe mare.383 Persoana care. în scopuri personale sau în beneficiul altei persoane. acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori în situaţia în care infracţiunea a fost comisă în scopul privării ilegitime de libertate a unei alte persoane sau cu scopul menţinerii ilegale a acesteia în situaţia de privare de libertate.385 Persoana prin intermediul căreia o navă aflată sub pavilionul Ţărilor de Jos este predată unei puteri piratereşti este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care. în urma comiterii infracţiunii survine moartea unei persoane.385b 1.4. 3. asistă luarea în custodie. sau executarea pedepsei cu închisoare până la douăzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. survin vătămări corporale grave a unei persoane aflate la bord. în acest caz. [3-16-1967] Art.381. în orice alt caz. [5-10-1973] Art. se va dispune executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă. [3-16-1967] Art.381 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în scopuri personale sau în beneficiul altei persoane. 2. în urma săvârşirii actelor de mai sus.385a 1. survine decesul oricărei persoane aflate la borul vasului sau a aparatului de zbor atacat. ori prin intimidare preia controlul. prin aceasta. în urma comiterii unor acte de violenţă precum cele la care se face referire în cadrul art. În situaţia în care.384 Persoana care. prin aceasta. Persoana care. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor şi. [3-16-1967] Art.381 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în mod direct sau indirect. survin vătămări corporale grave. în acest caz. sau deturnează un aparat de zbor de la cursul sau. în situaţia în care. echipează un vas sau un aparat de zbor în vederea comiterii actelor la care se face referire în cadrul art. în urma comiterii infracţiunii. 88 . comandantul vasului sau al aparatului de zbor. Persoana care în mod deliberat comite un act de violenţă la adresa unei late persoane aflate la bordul unei nave în zbor este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. închirierea sau asigurarea unui vas sau a unui aparat de zbor în vederea comiterii actelor la care se face referire în cadrul art. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit infracţiunea de mai sus în complicitate sau ca rezultat al unui plan. în situaţia în care ocupă funcţia de comandant al acesteia. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. precum şi cei care participă la comiterea actelor de violenţă sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Termenul “vas” folosit în paragrafele anterioare se va referi. la aparatul de zbor iar termenul “ în largul mării” se va referi. [5-10-1973] Art.382 În situaţia în care. sau îşi exercită controlul asupra unui aparat de zbor. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. printr-un act de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă.

319bis 1. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii şi. 2. survin vătămări corporale ale unei alte persoane. Art. prin aceasta.386 Persoana aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care preia în mod ilegal controlul acesteia este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.(3) executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ca urmare a acesteia. în vecinătatea imediată a coridoarelor de sosire sau de plecare ale unui aeroport. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor şi. 2. în situaţia în care. prin aceasta. Art. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii şi. [11-20-1991] Art. având cunoştinţă de faptul că conţinutul acestuia nu corespunde realităţii. 89 . (2) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. comunică informaţii în a căror posesie se găseşte şi cu referire la care ştie sau are motive serioase a bănui că sunt incorecte. Art. survine decesul unei alte persoane. în situaţia în care. Pedepsele la care se face referire în cadrul paragrafului 1 sunt aplicabile şi persoanelor care comit infracţiunile descrise în cadrul paragrafului cu privire la un vas sau a unei construcţii pe mare.389 Cetăţeanul olandez care intră in serviciu pe un vas drept membru al echipajului de bord. sau care-şi continuă în mod voluntar desfăşurarea activităţilor sale pe un astfel de vas după ce acest lucru îi este adus la cunoştinţă. [11-20-1991] Art. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. fără a avea permisiunea guvernului olandez în acest sens. [3-30-1995] Art. în mod deliberat. în situaţia în care. Căpitanul de vas care pune la cale un protest. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată comiterii actelor de piraterie în slujba statului fără permisiunea guvernului olandez. prin aceasta. de materiale explozive sau de substanţe ce pun în pericol siguranţa generală sau a oricărui obiect ce pune în pericol siguranşa generală. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. fără permisiunea guvernului olandez. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în urma comiterii infracţiunii survine moartea unei persoane aflate la bord. Membrii echipajului ce cooperează în punerea la cale a unui protest. Art. având cunoştinţă de faptul că conţinutul acestuia nu corespunde realităţii. prin aceasta. comite un act de violenţă împotriva unei alte persoane. în situaţia în care.385d Persoana care. acceptă o scrisoare de intrare sub pavilion străin sau intră în serviciul comandantului unei nave sau se află în serviciul comandantului unei nave. prin aceasta.385c Persoana care. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată comiterii actelor de piraterie în slujba statului.388 Cetăţeanul olandez care. ca urmare a acesteia. în mod intenţionat şi făcând uz de o armă de foc. în situaţia în care.387 Comandantul unui vas olandez ce sustrage vasul din posesia proprietarului de drept al acestuia sau a unei firme şi care foloseşte vasul în discuţie în beneficiu propriu este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. poate pune în pericol siguranţa unei nave aflate în zbor sau a unui vas aflat în mişcare. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii.

paragraful 5. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane.395 1. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. prin aceasta. [7-13-1973] Art. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia. în timpul călătoriei. [5-14-1980] Art. printr-un act de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă îl obstrucţionează sau îl privează de dreptul la liberă mişcare.391 Abrogat. [5-23-1990] Art. paragraful 1. [4-12-1995] Art. la bord sau în cursul desfăşurării serviciului pentru care a fost angajat. şi va fi pedepsită prin impunerea unui termen de închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. a vasului sau a încărcăturii transportate de către acesta.(a).390 Comandantul unui vas aflat sub pavilion olandez care. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia. paragraful 4. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Infractorul este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori un membru al echipajului care.194. agresează fizic un superior sau. art.786. în situaţia în care. în situaţia în care.394 – 394bis Abrogate. aflată la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaţiuni de pescuit pe mare. art. în situaţia în care. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia.397 Persoana care. survin vătămări corporale de orice fel. pentru a se conforma cerinţelor art. paragraful 4. înaintează o declaraţie scrisă având cunoştinţă de faptul că conţinutul acesteia nu corespunde realităţii.3193 Persoana care. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.[3-6-1957] Art. sau art. 90 . se retrage în mod deliberat de la comanda vasului. Persoana aflată la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaţiuni de pescuit pe mare. [7-13-1973] Art. care agresează fizic comandantul acestora. în situaţia în care. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vătămări corporale grave. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [6-14-1930] Art.396 1. aceasta constituie rebeliune. 2.392 .393 Abrogate. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. comite acte de incitare la rebeliune pe acel vas este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. Infractorul este pasibil de : (1) executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit infracţiunea de subordonare împreună. survin vătămări corporale de orice fel. în situaţia în care. din Partea a Opta al Codului Civil. se face vinovat de subordonare şi este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vătămări corporale grave. este pusă în pericol siguranţa persoanelor aflate la bord.1303. alin. 2.784. Art.

a mărfurilor transportate. comite sau permite săvârşirea oricărei activităţi. alta decât un membru al echipajului de bord. impuse: Executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi (1) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care.405 1. prin aceasta. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. ori vinde sau oferă drept gaj proprietăţi aflate la bordul navei sau articole stocate la bordul navei. (2) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care. având cunoştinţă de consecinţele ce pot decurge de aici. în scopul obţinerii ilegale de beneficii în nume propriu sau pentru o altă persoană sau în scopul tăinuirii unor beneficii obţinute în acest mod. [7-13-1973] Art. sau prin aceasta punând în primejdie securitatea navei. sau reclamă daune sau cheltuieli inexistente. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [5-23-1990] Art. refuză să dea ascultare unui ordin al comandantului navei şi care se referă la siguranţa acesteia. Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. refuză să dea ascultare unui ordin al comandantului navei.[5-14-1980] Art. (3) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care.404 Abrogat. în situaţia în care persoana ce comite oricare dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul articolelor menţionate este un ofiţer al navei. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. Art.398 – 399 Abrogate. omite în mod deliberat să aducă acest lucru la cunoştinţa comandantului navei în timp util. poate aduce nava sau bunurile aflate la bordul navei în situaţia de a fi confiscate. oferă nava în discuţie spre vânzare. 389. [7-13-1973] Art. [7-13-1973] Art. 2. comite acţiuni similare celor dscrise în cadrul paragrafului 1. 395 – 397 şi 400 pot fi majorate cu o treime.401 Pedepsele cu executarea unui termen de închisoare prevăzute în cadrul art. Persoana aflată la bord care. sau a accesoriilor navei. având cunoştinţă de faptul că comandantul nave este privat de libertatea de mişcare.406 91 . fără a fi forţat de împrejurări şi fără a aduce la cunoştinţă în prealabil proprietarului navei sau firmei aflate în proprietatea acesteia. (4) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez. în situaţia în care un astfel de ordin este emis în scopul menţinerii ordinii şi a disciplinei la bordul navei. în scopul obţinerii ilegale de beneficii în nume propriu sau pentru o altă persoană sau în scopul tăinuirii unor beneficii obţinute în acest mod. în mod deliberat. în mod intenţionat. [5-23-1990] Art.386. care.400 1. oferind drept garanţie. [7-13-1973] Art. în măsura în care acordarea acestui ajutor este posibilă. având cunoştinţă de faptul că. având cunoştinţă de existenţa unui plan de comitere a unui act de isubordonare. reţinute sau de a întârzia livrarea lor. loc. fără a fi forţată de împrejurări şi fără a face acest lucru cunoscut în prealabil comandantului navei. nu se asigură că documentele prevăzute prin lege sunt salvate. în cazul abandonării navei. sau împrumută o sumă de bani.403 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. refuză să îi acorde acestuia ajutorul cuvenit. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.402 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. Prevederile alineatului (3) nu vor fi puse în aplicare în situaţia în care actul de insubordonare nu are 2. sau nu se asigură de păstrarea în conformitate cu cerinţele legii a jurnalului de bord al navei ori. deturnează nava de la cursul ei firesc.

Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care.411 Persoana care. acţionează în calitate de comandant. Art. în mod intenţionat sau în mod contrar unor prevederi legale. Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [11-4-1919] Art.407 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. nu este dusă în mod intenţionat la îndeplinire. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.410 Comandantul unei nave care. În situaţia în care.408 Persoana care. având cunoştinţă de faptul că nu este autorizat pentru aceasta.412 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. pilot sau inginer al unei nave sub pavilion olandez. în mod intenţionat şi ilegal. (2) şi (4). este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art. în mod deliberat. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [3-27-1986] 92 . Art. acesta este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. având cunoştinţă de faptul că nu este autorizat în conformitate cu prevederile legii să procedeze astfel. Art.(1). alin. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. comandantul unei nave este responsabil de comiterea unui asemenea act de evadare sau de eliberare. nu furnizează unei persoane aflată la bord proviziile cuvenite. fără un motiv întemeiat.358a. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. avariază sau aduce în situaţia de neutilizare bunuri aflate la bordul unei nave. [5-23-1990] Art. Art. paragraful 1.28. aruncă bunuri peste bord. să evadeze. precum şi documentele corespunzătoare unei astfel de situaţii. că aceasta este o navă de război sub pavilion olandez. ori care eliberează în mod intenţionat o astfel de persoană. paragraful 1. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. 2. sau art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. permite unei persoane puse sub acuzare sau condamnate. refuză să se supună unei cereri legale de a lua la bord o persoană pusă sub acuzare sau condamnată. Art.785 din Regulamentul Comercial.413 1. 402 şi 403. din neglijenţă sau din neatenţie. sau o navă de pilotaj ce se află în serviciul apelor teritoriale olandeze.409 Comandantul unei nave ce arborează un drapel olandez. distruge. în mod intenţionat creează impresia. aflată la bordul navei în baza unei cereri legale. prin aplicarea unui însemn distinctiv navei sale.415 În baza condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. fără a fi constrânsă de împrejurări. fără a fi forţat de împrejurări. [5-23-1990] Art. fără a fi forţat de împrejurări şi în mod intenţionat.381 . este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.387. ori care asistă o astfel de persoană în acţiunea acesteia de evadare sau de eliberare a sa.414 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez prin intermediul căruia obligaţia de acordare de asistenţă ce-i este impusă conform prevederilor art.

419 93 .417 Persoana care comite în mod regulat infracţiunea de manevrare intenţionată de bunuri furate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. remis la iniţiativa unei investigaţii judiciare preliminare. sau transferă drepturile in personam sau in rem de proprietate asupra anumitor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni. [6-28-1925] Art.4173 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. b.28. ori care investeşte cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri. [10-9-1991] Art. în vederea obţinerii de beneficii băneşti. [10-9-1991] Art. paragraful 1.416 – 417bis. la momentul intrării în posesia bunurilor. se face vinovată de manevrare de bunuri furate prin neglijenţă sau din neatenţie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. alin. [10-9-1991] art. dispune de. [3-27-1986] Art. ori la momentul în care a fost făcută investirea cu drepturi precum cele menţionate. sau la momentul investirii sale cu astfel de drepturi. iar infractorul poate fi decăzut din dreptul de a practica profesia prin intermediul căreia a comis infracţiunea în cauză. ori în situaţia în care avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune că făptaşul se află în afara graniţelor Regatului. în situaţia în care: (1) făptaşul nu este cunoscut.418 Persoana care este editorul oricărui material scris sau a oricărei imagini de natură infracţională este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia.416 1. ori transferă dreptul in personam sau in rem investit în acea proprietate. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului anterior va fi aplicată şi persoanei care. dispune de sau transferă proprietate. în vederea obţinerii de câştiguri băneşti. ori care investeşte cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri.CAPITOLUL XXX ACTE DE COOPERARE ÎN URMA COMITERII UNOR INFRACŢIUNI Art. la momentul la care obţinerii bunurilor sau la momentul intrării sale în posesia acestora. Persoana care: a. în perimetrul european. 2. sau a cărui identitate nu a fost dezvăluită în baza primirii unui prim avertisment scris.(1). sau transferă bunuri. obţine. b. (2) şi (4). ar fi avut motive raţionale de a presupune că aceste bunuri au fost procurate în urma comiterii unei infracţiuni. Persoana care: a. sau la momentul obţinerii acestora. (2) editorul avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune la momentul publicării materialului în cauză. în situaţia în care. în condiţiile în care are motive raţionale de a presupune că bunurile în cauză ar fi fost procurate prin intermediul comiterii unei infracţiuni. obţine în mod intenţionat avantaje derivate din obţinerea de profit prin manevrare de bunuri furate. obţine. bunurile în discuţie sunt procurate prin comiterea unei infracţiuni. că nu este posibilă stabilirea identităţii făptaşului în vederea punerii acestuia sub acuzare în mod penal. sau transferă bunuri. sau care transferă un astfel de drept. se face vinovată de manevrarea intenţionată de bunuri furate şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau care transferă un astfel de drept. în mod intenţionat. dispune de. dispune de sau înstrăinează bunuri în a căror proprietate a intrat prin comiterea unei infracţiuni. având cunoştinţă de faptul că.417bis 1.

Persoana care tipăreşte orice material scris sau orice imagine de natură infracţională este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinere în arest până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia, în situaţia în care: (1) persoana ce a comandat tipărirea materialului nu este cunoscută, şi a cărei identitate nu a fost dezvăluită în baza primirii unui prim avertisment scris, remis la iniţiativa unei investigaţii judiciare preliminare; (2) persoana care efectuează tipărirea avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune la momentul publicării materialului în cauză, că nu este posibilă stabilirea identităţii făptaşului în vederea punerii acestuia sub acuzare în mod penal, ori în situaţia în care avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune că făptaşul se află în afara graniţelor Regatului, în perimetrul european. [5-4-1954] Art.420 În cazurile descrise în cadrul celor două articole precedente, şi în situaţia în care natura materialelor scrise sau a imaginilor în discuţie face posibilă punerea sub acuzare pentru comiterea unei infracţiuni numai în baza înaintării unei plângeri, persoanele care tipăresc sau editează asemenea materiale pot fi, la rândul lor, puse sub acuzare numai în baza unei plângeri înaintate de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea în cauză. CAPITOLUL XXXI PREVEDERI REFERITOARE LA COMITEREA DE INFRACŢIUNI ÎN MOD REPETAT, APLICABILE MAI MULTOR CAPITOLE DIN PARTEA A DOUA A PREZENTULUI COD DE LEGI Art.421 Pedeapsa cu închisoare la care se face referire în cadrul art.105, 174, 208 – 212, 216 – 222bis, 225 – 229, 310 – 312, 315, 317, 318, 321 – 323, 326 – 332, 341, 343, 344, 359, 361, 366, 373, ultimul paragraf, 402, 416 şi 417 poate fi majorată cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, ori din momentul în care a ispăşit în mod complet sau parţial o pedeapsă ce i-a fost impusă de către Legea Marţială pentru comiterea infracţiunii de furt, fraudă, manevrare de bunuri furate, deducerea deliberată de beneficii din profitul obţinut de pe urma bunurilor procurate prin comiterea de infracţiuni, sau înşelătorie, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii. [10-9-1991] Art.422 Pedepsele cu închisoare la care se face referire în cadrul art.108, paragraful 1, 109, 110, 115, paragraful 1, 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293, 296, 300 – 303, 381, 382, 395 şi 396, precum şi perioadele determinate de închisoare ce pot fi impuse în baza prevederilor art. 92, 108, paragraful 2, 115, paragraful 2, 288 şi 289 pot fi majorate cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, ori din momentul în care a ispăşit în mod complet sau parţial o pedeapsă ce i-a fost impusă de către Legea Marţială pentru obstrucţionarea violentă a unui superior, sau pentru agresarea fizică a unui superior sau a unor gardieni, sau pentru comiterea oricărui act de violenţă la adresa unor persoane, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii. [7-7-1993] Art.423 Pedepsele cu închisoare sau reţinere în arest prevăzute în cadrul art.111 – 113, 117 – 119, 261 – 271, 418 şi 419 pot fi majorate cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii.

94

[3-31-1983] PARTEA A TREIA INFRACŢIUNI MINORE CAPITOLUL I INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA SIGURANŢEI GENERALE A PERSOANELOR ŞI A PROPRIETĂŢILOR Art.424 1. Persoana care cauzează anumite pagube în mod intenţionat, şi care, prin aceasta poate aduce prejudicii sau poate pune în pericol anumite persoane sau proprietăţi, pe sau de-a lungul unui drum public sau în orice spaţiu public, se face vinovată de aducerea de daune avutului obştesc şi este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. 2. În situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunii, a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare, privind comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare, va fi impusă executarea unei pedepse de până la trei zile de detenţie sau plata unei amenzi de categoria întâi. [1-15-1886] Art.425 O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) unei persoane care asmute un animal împotriva unei fiinţe umane sau persoanei care nu stăpâneşte un animal aflat sub supravegherea sa, în situaţia în care acesta atacă o fiinţă umană; (2) unei persoane care nu ia suficiente măsuri de siguranţă în scopul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de un animal periculos aflat în supravegherea sa. [9-24-1992] Art.426 1. Persoana care, aflată în stare de ebrietate, împiedică desfăşurarea traficului sau perturbă liniştea, sau care pune în pericol siguranţa unei alte persoane, ori care întreprinde orice activitate ce necesită acordarea unei atenţii maxime sau luarea de precauţii în vederea prevenirii punerii în pericol a vieţii sau sănătăţii unei terţe persoane, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la şase zile sau plata unei amenzi de categoria întâi. 2. În situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunii, a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare, privind comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare sau mai puţin grave decât cea în discuţie, sau a infracţiunii la care se face referire în cadrul art.453, va fi impusă executarea unei pedepse de până la două săptămâni de detenţie sau plata unei amenzi de categoria a doua. [1-15-1886] Art.426bis Persoana care, în mod nelegitim restricţionează dreptul unei alte persoane la liberă circulaţie pe un drum public, sau care, împreună cu una sau mai multe persoane, continuă să se adreseze în mod insistent unei persoane împotriva voinţei exprese a acesteia, sau împiedică înaintarea acesteia, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [4-11-1903] Art.427 O amendă de categoria întâi va fi impusă: (1) proprietarului sau utilizatorului care, cu privire la intrarea sau deschiderea unei pivniţe, arcade, bolte sau a unor camere sau spaţii subterane cu deschidere la un drum public, nu ia precauţiile necesare pentru siguranţa trecătorilor; (2) persoanei care nu se asigură de faptul că anumite săpături efectuate pe un drum public şi care sunt executate în numele său, sau la comanda sa, ori un obiect poziţionat pe un drum public în numele său sau la comanda sa, sunt semnalizate în mod corespunzător şi iluminate în mod adecvat; (3) persoanei care, în legătură cu desfăşurarea unor lucrări sau a altor activităţi pe, sau de-a lungul unui drum public, nu ia măsurile necesare de avertizare a trecătorilor cu referire la existenţa unor eventuale pericole;

95

(4) persoana care plasează ceva pe o clădire sau sprijinit de aceasta, sau care aruncă ori toarnă ceva dintr-o clădire, de o asemenea manieră încât, prin aceasta, pot fi aduse prejudicii unei persoane care circulă pe un drum public; (5) persoana care lasă un animal de călărie, un animal de tracţiune sau de povară pe un drum public, fără a lua precauţiile necesare împotriva cauzării unor eventuale pagube; (6) persoana care, fără a avea permisiunea autorităţilor competente, blochează un drum public, sau un canal navigabil cu acces public, ori care împiedică desfăşurarea traficului pe un asemenea drum sau curs de apă. Art.428 Persoana care, fără a beneficia de permisiunea primarului sau a unui funcţionar public desemnat de către acesta, dă foc unuia sau mai multor obiecte aflate în proprietatea sa reală, este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. [12-28-1989] Art.429 O perioadă de detenţie de până la paisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care descarcă o armă de foc, aprinde un foc de artificii sau construieşte, alimentează sau întreţine un foc poziţionat suficient de aproape de anumite clădiri sau bunuri încât să le expună pe acestea riscului de incendiere; (2) persoanei care, în alte cazuri decât cele ce beneficiază de aprobare în conformitate cu, sau ca urmare a prevederilor Actului de Aviaţie (Luchtvaartwet, lansează un balon căruia îi sunt ataşate dispozitive de ardere; (3) persoanei care creează riscul incendierii unei păduri, a unei regiuni sălbatice, a unui teren plantat cu arbuşti, a unui teren mlăştinos sau a unei fâneţe, ca urmare a faptului că nu au fost luate precauţiile necesare; (4) persoanei care, în mod ilegal, introduce orice fel de substanţe în apele de suprafaţă, în situaţia în care există posibilitatea ca, prin aceasta, să fie aduse prejudicii altor persoane, ţinându-se cont de modul în care aceste ape sunt folosite în mod obişnuit; (5) persoanei care lansează sau trage un zmeu prin intermediul unei sfori care, în întregime sau în parte se află la mai puţin de cinci sute de metri de o linie de înaltă tensiune suspendată. [3-24-1983] CAPITOLUL II INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA ORDINI PUBLICE Art.429bis Persoana care, într-un loc vizibil de pe un drum public, plasează sau nu înlătură un cuvânt sau o imagine de natură să aducă ofensă anumitor sensibilităţi religioase, prin intermediul naturii lor maligne sau blasfematoare, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [11-4-1932] Art.4293 Abrogat. [11-14-1991] Art.4294 Persoana care, pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor sale de servici, în timp ce exercită activităţi specifice profesiei sale sau pe durata derulării unei afaceri, comite acte de discriminare la adresa unei alte persoane pe motive rasiale, religioase, referitoare la anumite convingeri personale, sexuale, ori cu referire la orientarea hetero- sau homosexuală a acestora, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [11-14-1991] Art.4295 Persoana care se află prezentă într-un loc în care prezenţa cuiva este interzisă, fără a avea competenţa sau autoritatea necesară, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [2-18-1971] Art.4296

96

face schiţe sau descrieri ale unui obiectiv militar. de încredinţarea acesteia unei case de corecţie pe o perioadă de până la trei ani. inclusiv. la cererea persoanei îndreptăţite sau făcută în numele acesteia. Art. ultima folosire a locuinţei sau clădirii de către persoana îndreptăţită având loc înainte de momentul ocupării ei ilegale de către persoana în cauză. [10-8-1992] (4) persoanei care. Art. obţine beneficii din purtarea indecentă a acesteia. fără a fi îndreptăţită la aceasta. adresă la care este înregistrat drept rezident în baza de date municipală cu privire la persoane(basisadministratie persoonsgegvens). sau dezvăluie astfel de materiale. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. sau locul actualei rezidenţe. Pedeapsa la cer se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi în cazul persoanei care.20 şi 7. inclusiv. (2) persoanei care acceptă acordarea unui ordin al unei cavalerii străine. sau care poartă însemnele unui ordin al cavaleriei olandeze.435 Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) persoanei care. foloseşte titlul de advocaat (avocat) sau procureur (procuror). în calitate de proxenet al unei femei. în situaţia în care aceasta este aptă de muncă. dată de naştere. a unui titlu sau a unui grad ori a unei demnităţi. [10-1-1992] Art. pentru comiterea infracţiunii de cerşetorie.430a Persoana care este găsită dezbrăcată într-un alt spaţiu decât cel desemnat de Consiliul Municipal drept potrivit nudism recreativ public.430 Persoana care. foloseşte un titlu nobiliar olandez. fără a fi îndreptăţită. acolo unde acest lucru este prevăzut. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la patru luni sau plata unei amenzi de categoria a treia.434 În privinţa persoanei care se face vinovată de comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul celor două articole precedente se poate dispune.433 Cerşetoria sau vagabondajul comise în complicitate de trei sau mai multe persoane sub şaisprezece ani. ocupă o locuinţă sau o clădire ce nu se află în folosinţa persoanei îndreptăţite la aceasta de mai puţin de doisprezece luni. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. pentru comiterea infracţiunii de vagabondaj. [7-3-1985] Art. inspectează.432 Executarea unui termen de detenţie de până la doisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria întâi vor fi impuse: (1) persoanei care cerşeşte în public. se pedepsesc cu executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. sau tulbură liniştea publică de natură a deranja odihna altora pe durata nopţii. în mod ilegal. [5-20-1911] Art. sau într-un spaţiu public ce nu este destinat nudismului recreativ public. la cererea persoanei îndreptăţite sau făcută în numele acesteia. în plus. loc al naşterii. 2. Persoana care.22 din Documentul de Înaltă Educaţie Ştiinţifică şi Cercetare (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Art.431 O amendă de categoria întâi va fi impusă şi persoanei care face zgomot. [7-7-1933] 97 . furnizează un nume fals. în baza cereri autorităţilor competente de a se identifica. sau oricare dintre titlurile enumerate în cadrul art 7. fără a beneficia de permisiunea autorităţilor competente. şi care nu eliberează locuinţa sau clădirea imediat. prenume. refuză să părăsească locuinţa sau clădirea în mod imediat. fără permisiunea regelui. (2) persoanei care vagabondează fără mijloacele de supravieţuire necesare. ultima folosire a locuinţei sau clădirii de către persoana îndreptăţită având loc înainte de momentul ocupării ei ilegale de către persoana în cauză. (3) persoanei care.1. (3) persoanei care. rămânând într-o locuinţă sau o clădire ce nu se află în folosinţa persoanei îndreptăţite la aceasta de mai puţin de doisprezece luni. Art.

1993. nu prezintă imediat spre identificare unul dintre documentele la care se face referire în cadrul art. fără a avea dreptul practicării unei profesii în vederea practicării căreia legea prevede obţinerea unei autorizaţii. [12-20-1956] Art.453e Persoana care. Art.1 din Documentul de Identificare a Obligaţiilor de Serviciu (Wet op identificatieplicht) (Stb. poate fi dispusă publicarea sentinţei. indicând sau inducând impresia că beneficiile băneşti vor fi donate. (3) în circumstanţe de natură a aduce atingere sentimentelor naţionale suedeze. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [12-9-1993] Art. în conformitate cu prevederile art.Art. Antilele Olandeze. prin intermediul unui dispozitiv telefonic destinat în parte sau în întregime uzului public. fără a fi îndreptăţită la aceasta.141 din Codul de Procedură Penală. oferă contra cost anumite servicii sau bunuri spre vânzare. în situaţia în care are loc un meci de fotbal al sub egida Federaţiei de Fotbal. în condiţiile în care o astfel de cerere este făcută de către funcţionarii publici autorizaţi.435b 1. Persoana care. Abrogat. şi care. ori aprobate de către Statul Olandez. 660) sau un permis de conducere valid. întrebuinţează emblema Crucii Roşii sau cuvintele “Rode Kruis”(Crucea Roşie) sau “Kruis van Geneve” (Crucea din Geneva). sau de către o persoană ce aparţine categoriilor specifice de servicii însărcinate cu cercetarea infracţiunilor penale desemnate de către Ministerul de Justiţie olandez. fie drept parte componentă dintr-o astfel de marcă. ţinând cont de datoria acestora de menţinere a ordinii publice şi cercetare a infracţiunilor penale. [6-23-1976} 3. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. expresii sau însemne distinctive ce denotă. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni şi plata unei amenzi de categoria a doua. emis în concordanţă cu prevederile Documentului privind Circulaţia pe Drumurile Publice 1935 (Wegenverkeerswet) sau un permis valid de conducere în conformitate cu prevederile art. [12-12-1985] 2.436 1. fără a fi constrâns de împrejurări. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a treia. sau echivalente ale emblemelor sau ale cuvintelor menţionate în condiţii de război. Persoana care.435c Persoana care. fără fi autorizată. (2) într-un scop contrar corectitudinii comerciale. sau de către o organizaţie aflată în conformitate cu prevederile legii internaţionale. în vederea exercitării căreia legea prevede necesitatea existenţei unei autorizaţii. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. 3. în întregime sau în parte în scop caritabil sau necomercial. conform profesiei sale. În situaţia în care. acolo unde această cerere de identificare poate fi considerată rezonabilă. 2. [12-20-1956] Art.435d Executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care foloseşte blazonul Confederaţiei Elveţiene sau un însemn ce constituie o imitaţie a acestuia: (1) fie drept marcă înregistrată sau comercială.435f Persoana care. În baza condamnării pentru comiterea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul paragrafului 1. Persoana care are autorizaţia de a practica o anumită profesie. [1-27-1982] Art. în alte circumstanţe decât în mod privat. [9-10-1970] Art. depăşeşte atribuţiile pe care le are. sau pot crea impresia că acţiunile sale sunt susţinute sau promovate. în momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la momentul în care a fost emisă o sentinţă finală de condamnare a infractorului pentru comiterea unei infracţiuni similare.107 din Documentul privind Circulaţia pe Drumurile Publice 1994 (Wegenverkeerswet 1994). în care este implicată o echipă de fotbal profesionist ce face parte din Federaţia de Fotbal. întrebuinţează cuvinte. practică acea profesie fără a fi constrâns de împrejurări. Aruba sau o putere străină. va fi 98 .435g Abrogat. sau însemne ori cuvinte de imitare a acestora.

aceşti sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua. care. nu ţine evidenţa documentelor necesare. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. 3. prima frază sau paragraful 2. e. ori care este dat dispărut. obţine un articol folosit sau neobişnuit de la o altă persoană. la momentul comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul paragrafelor 1 şi 2 a trecut mai puţin de un an de la momentul în care a fost emisă o sentinţă finală de condamnare a infractorilor pentru comiterea unei infracţiuni similare. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Prin termenul “obiect neobişnuit” se va înţelege orice bun care.66a din Regulamentul Comercial se recomandă drept. în practica profesiei sale în derularea unei afaceri: a. dar care nu va depăşi paisprezece zile. cu referire la toate obiectele folosite sau a obiectelor neobişnuite obţinute sau aflate la dispoziţia sa. c. pentru o perioadă de timp ce va fi specificată în cadrul ordinului. printr-o descriere scrisă exactă. [4-21-1987] Art. În situaţia în care. sau creează impresia că are profesia de agent la bursă. f. în conformitate cu prevederile emise de către Ordinul Administrativ General. sau art. O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat în această calitate de către Ordinul Administrativ General.impusă executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. şi de a arăta funcţionarului public unde este trecut un asemenea obiect în actele de evidenţă. [12-9-1993] 99 . şi care comite infracţiunea descrisă în cadrul paragrafului 1. ca fiind luat din posesia persoanei autorizate prin comiterea unei infracţiuni. b. ori în situaţia în care un parteneriat comercial sau o persoană juridică contravin prevederilor art. nu se conformează cererii scrise a funcţionarului public desemnat de către primar ca. Infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreia a comis infracţiunea.66b din cadrul Regulamentului Comercial. sau creează impresia că acţionează în calitate de agent bursier. Persoana care se dă drept. [6-23-1976] 4. nu se conformează ordinului remis de către un funcţionar public desemnat de către primar. g. obţine sau dispune de un articol ce a fost reclamat de către sau în numele organelor poliţieneşti. 2. ce nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în cadrul art. 5. 3. a doua frază. obţinut de către comerciantul în cauză sau de care acesta dispune. de predare a custodiei sau de dare în custodie. a unui obiect aflat la dispoziţia sa. acesta nu răspunde primei solicitări a unui funcţionar public desemnat de către primar de a preda către inspectare un articol folosit sau neobişnuit. sau i-a fost retras dreptul profesării în această calitate.437 1. alin. a doua frază. d.436a 1. în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 1. şi în situaţiile în care nu este. în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 2. paragraful 1. 4. În situaţia în care un parteneriat comercial sau o persoană juridică. în limitele termenului la care se face referire în cerere. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care acţionează în numele comerciantului la care se face referire în paragraful 1. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile şi partenerilor administrativi şi directorilor unui parteneriat comercial sau a unei persoane juridice. sau care nu acordă atenţie unei instrucţiuni specificate în cadrul ordinului scris.66. 2. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi agentului la bursă care contravine prevederilor art. în legătură cu comiterea infracţiunilor descrise în cadrul paragrafului 3. originea sau starea sa nu poate intra în categoria bunurilor folosite în mod obişnuit. prin natura . fără ca acea persoană să-şi dezvăluie identitatea sau fără a menţiona identitatea acestei persoane în evidenţele cazului. Art.(a) – (g). acesta nu răspunde primei solicitări a unui funcţionar public desemnat de către primar de prezentare a actelor de evidenţă. să furnizeze în mod autentic informaţiile cerute în legătură cu obiectele obţinute sau aflate la dispoziţia sa. şi un termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua.66a. sau prevederilor art66b din Regulamentul Comercial.

cu sau fără facilităţile aferente. 3.439 1.437 bis 1. de la gradul de soldat până sub cel de ofiţer. 2. Pedeapsa descrisă în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care face o practică din cumpărarea masivă de bunuri. primeşte în schimb. sau care dă în folosinţă unei persoane orice construcţie ce nu este un stabiliment precum cel la care se face referire în cadrul paragrafului 1. sau nu înregistrează în acesta fără întârziere. privind circulaţia pe anumite cursuri de apă la care se face referire în Ordin. în scopul de a oferi găzduire peste noapte sau în vederea poziţionării echipamentului de campare sau a campării în zonă. şi după plecarea oaspetelui.(2) . 3. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. sau în mod regulat.4373 1.438 1. în cazul în care: (1) nu remite fără întârziere organelor competente. vinde astfel de articole sau 100 . O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat de către Ordinul General Administrativ în conformitate cu prevederile art. [2-24-1993] Art. numele. sau b. fără notificarea prealabilă a primarului sau a unui funcţionar public desemnat de acesta. domiciliul şi data sosirii persoanei respective. (3) nu se conformează cererii primarului sau a funcţionarului desemnat de către acesta de prezentare a registrului la care se face referire în cadrul alin. în urma sosirii unei persoane. cumpără. în urma sosirii unei persoane care urmează a petrece noaptea într-un loc pus la dispoziţie de către persoana în cauză. prin intermediul profesiei sale. profesia sau serviciul în care este angajat. muniţie sau arme. care contravine unei ordonanţe emise şi proclamate de către Consiliul Municipal în vederea prevenirii manevrării de bunuri furate este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2. foloseşte sau ia în custodie oricare dintre articolele aparţinând uniformei sale. data plecării acestuia. [6-7-1924] Art. pedeapsa va fi impusă şi persoanei care. care. unei instituţii de stat de protejare şi îngrijire a copiilor sau unui ospiciu. Persoana care face o practică profesională din acordarea de găzduire pe timp de noapte este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. sau care. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care acţionează în numele comerciantului descris în cadrul paragrafului 1 şi care comite una dintre infracţiunile definite în cadrul paragrafului 1. 2. O perioadă de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care. a copiilor sau a personalului ce ia parte la călătorie. obţine anumite bunuri de la o persoană referitor la care ştie. În cazul unei neconformări de genul celor descrise în paragraful 1. furnizează informaţii unei persoane adulte cu privire la o locaţie ce cuprinde şi un port interior sau canale interioare navigabile destinate ancorării unor ambarcaţiuni de distracţie. un document de călătorie valid sau orice act doveditor prin care poate fi stabilită identitatea găzduite. acceptă drept cadou sau gaj.4374 Persoana care contravine oricărei reglementări făcute în scopul de a evita riscul cooperării în urma comiterii unei infracţiuni. Infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreai a săvârşit infracţiunea. [10-9-1991] Art. Prevederile paragrafelor precedente nu sunt aplicabile cazării peste noapte a partenerilor maritali ce însoţesc persoana în discuţie.437. (2) nu ţine un registru complet. prin intermediul profesiei sau în mod regulat. în exercitarea profesiei sale sau în derularea unei afaceri: a. [12-9-1993] Art. sau are motive întemeiate de a presupune că a fost încredinţată unei instituţii penale. [begunstiging] conţinută în cadrul Ordinului general Administrativ.Art. obţine anumite bunuri de la un minor. şi nu înscrie în registru sau nu se asigură de trecerea în acesta a tipului de document înmânat. alin (a) şi (b). în beneficiul unui soldat sub gardul de ofiţer.437. Un comerciant desemnat de către Ordinul General Administrativ în conformitate cu prevederile art.

este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. sau care dezvăluie în mod direct conţinutul sau semnificaţia mesajului primit în condiţiile de mai sus. fiindu-le acordată o amânare de plată a datoriilor acţionează în nume propriu în ducerea la îndeplinire a unor acte pentru înfăptuirea cărora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali. şi care nu se află sub supravegherea unei persoane juridice. nu-i era adresat ori nu-i era adresat şi ei. [12-23-1992] Art. cauzează dezvăluirea publică a conţinutului sau a semnificaţiei unui mesaj. în conformitate cu prevederile Actului Municipalităţii (Gemeentewet). [7-4-1957] 101 . sau în numele ofiţerului comandant. la momentul comiterii infracţiunii. [6-16-1988] Art. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. prin aceasta. acţionează în nume propriu în ducerea la îndeplinire a unor acte pentru înfăptuirea cărora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali. indică posibilitatea obţinerii unui obiect sau faptul că are un astfel de obiect în posesie. monezi. [5-24-1989] Art. au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare. după cum are motive întemeiate de a presupune. fără ca acest lucru să-i fi fost solicitat. fie prin răspândirea oricărui material scris. cu privire la comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare.442a Persoana care are în îngrijire un copil sub vârsta de şase luni fără acordul prealabil al Consiliului pentru Protecţia şi Îngrijirea Copilului. sau de a cărui utilizare este responsabilă. acordându-i-se o amânare de plată a datoriilor.441b O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care. în acelaşi timp cu punerea în evidenţă a faptului că acesta poate fi folosit drept dispozitiv tehnic de interceptare sau înregistrare pe ascuns a unor conversaţii. şi care. [3-10-1984] CAPITOLUL III INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA AUTORITĂŢII PUBLICE Art. referitoare la inventarierea şi păstrarea în evidenţă a unor astfel de articole. spre uzul sau custodia altei persoane. 2. În situaţia în care. răspândeşte sau deţine în stoc în vederea răspândirii materiale tipărite sau alte obiecte ce seamănă sau arată ca şi cum ar fi note guvernamentale. şi în situaţia în care o astfel de dezvăluire publică chiar este făcută. şi în situaţia în care are motive întemeiate de a presupune că.443 Persoana care contravine unui ordin poliţienesc emis şi proclamat în circumstanţe extraordinare de către un primar sau Guvernatorul Regal al unei Provincii.le dă în schimbul altora drept cadou. titluri de bancă. aur sau argint ce poartă marcaje guvernamentale.441 O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei care comunică unei alte persoane conţinutul sau semnificaţia a ceea ce a auzit printr-un emiţător radio folosit de către ea. fie în mod public.441a Persoana care. fără a fi autorizat în această privinţă de către. gaj. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [7-2-1934] Art. [4-12-1995] Art. timbre sau documente de călătorie. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. (2) directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere al unei persoane juridice cărora. telecomunicaţii sau a altei modalităţi de transfer de informaţii prin intermediul unui dispozitiv computerizat. termenul de detenţie poate fi dublat. sau a faptului că obiectul în cauză poate fi folosit drept parte componentă a unui asemenea dispozitiv. (2) persoanei care face o practică din cumpărarea acestui gen de articole şi care nu se supune prevederilor Ordinului Administrativ General. bancnote sau lucrări de platină.440 Persoana care confecţionează.

593b. Art.1304. Art. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a întâi. din Codul de Procedură Penală. cu privire la prezenţa sa înaintea unui judecător pentru a fi audiat în legătură cu anumite chestiuni privind minorii sau persoanele adulte aflate sub tutela instanţei judecătoreşti sau care urmează a fi luaţi sub tutela instanţei judecătoreşti. nu aduce la cunoştinţă fără întârziere şi în cea mai rapidă modalitate posibilă Procurorului Public competent. specificate în cadrul art. rupe.446a O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care. dar care nu este emis pe numele său. aduce în condiţia de a nu putea fi citită. şi asta în situaţiile în care. în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General. în afara jurisdicţiei teritoriale a Curţii Districtuale. informaţia la care se face referire în cadrul art.Art. fără a avea un motiv valid care să-i scuze absenţa. din Partea a Opta a Codului Civil. paragraful 3. sau cu prevederile art. (2) persoanei care înlătură. în urma predării unei persoane arestate sau a unui obiect confiscat.447 Persoana care. conform (1). sau cu dispoziţiile Ordinului Administrativ General.447b Persoana care nu înmânează un permis de călătorie ce se află în posesia sa.593b. Art. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. (2) persoanei care.1321 din Partea a Opta a Codului Civil.782 şi 178.771 din Cartea a Opta a Codului Civil. prin alianţă.192 şi 178. paragraful 2. în calitatea sa de rudă de sânge. în mod ilegal. acesta trebuie înmânat.785 şi 786 din Partea a Opta a Codului Civil în conjuncţie cu art.447a Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) persoanei care nu se conformează sau nu întruneşte în mod adecvat cerinţele art.593b. fie în termen de paisprezece zile de la data în care a fost notificat cu privire la aceasta printr-o scrisoare recomandată. de partener marital. sau degradează un anunţ public afişat în numele autorităţilor competente.195 din Partea a Opta a Codului Civil în conjuncţie cu art. [3-16-1967] Art. paragraful 3. prin reprezentant.444 Persoana care a fost citată conform legii să apară într-un proces în calitate de martor. în urma arestării unei alte persoane la cererea Oficiului Procurorilor Publici. (3) persoanei care nu se conformează sau nu întruneşte în mod corespunzător cerinţele la care se face referire în cadrul art. în urma exercitării unora dintre drepturile investite în conformitate cu prevederile art. modifică sau aduce în situaţia de a fi indistincte sau ilizibile numele sau însemnele unei nave înregistrate. instrucţiuni la care se face referire în cadrul paragrafului 3 a art. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. [12-2-1991] Art. paragrafele 2 şi 3. sau care nu reuşeşte să intre în mod prompt în posesia instrucţiunilor Procurorului Public. curator sau curator-şef. din Partea a Opta a Codului Civil.231 şi 841 din Partea a Opta a Codului Civil. supraveghetor. în afara jurisdicţiei teritoriale a Curţii Districtuale. ce vin în adăugirea art. sau în legătură cu anumite evenimente ce au avut loc într-un spital de boli mintale. [5-24-1989] CAPITOLUL IV INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA STATUTULUI CIVIL Art. sau oricare dintre cerinţele la care se face referire într-un Ordin Administrativ General emis în concordanţă cu prevederile art. (3) persoanei care.445 Persoana care a fost notificată. acolo unde acest lucru este permis. expert sau interpret şi care este absentă în mod nelegitim este pasibilă de executarea plata unei amenzi de categoria întâi. şi care nu apare în persoană sau. şi care face acest lucru în alte condiţii decât cele prevăzute în cadrul Ordinului Administrativ General.448 102 . conform prevederilor legale în vigoare. paragraful 1 din Codul de Procedură Penală. fie imediat după ce a fost ceru de către funcţionarul public competent.

451 Abrogat. [8-28-1969] Art. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. În situaţia în care infracţiunea este săvârşită în mod repetat şi după ce infractorul a fost încredinţat unei case de corecţie. a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. 2. ori de mai mult de trei ori. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.455 Abrogat. în imediata vecinătate a unui act de rănire mortală a unei alte persoane şi care nu acordă sau nu cere acordarea de ajutor persoanei aflată în suferinţă.454 Abrogat. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la trei săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua şi. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la trei zile sau plata unei amenzi de categoria întâi. în situaţia în care acordarea acestui ajutor sau reclamarea acordării lui sunt posibile fără a exista pericolul punerii în pericol a persoanei în discuţie sau a altor persoane.452 Abrogat. în termen de mai puţin de un an de la cea mai recentă emitere a unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea infracţiunii. infractorul poate fi încredinţat unei case de corecţie pentru o perioadă de până la un an . în momentul comiterii infracţiunii. [10-7-1964] Art. 2. [7-3-1985] Art. [5-20-1981] Art453 1. 4. înainte de a-i fi remis de către părţi un document de validare a mariajului lor emis de către un funcţionar public al Registraturii Civile. [5-1-1981] Art. În situaţia în care infracţiunea este comisă a doua oară în mai puţin de una an de la data emiterii primei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea infracţiunii. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. [9-24-1992] Art.4513 Abrogat.449 1. Art.451bis Abrogat. au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare.456 Abrogat. în cazul în care evenimentul se soldează cu decesul persoanei în suferinţă. Art. CAPITOLUL V INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA PERSOANELOR AFLATE ÎN SUFERINŢĂ Art. În situaţia în care infracţiunea este comisă a treia oară. [7-3-1985] Art.450 Persoana care se află. în plus faţă de aceasta. începe de la data la care acesta a fost eliberat din casa de corecţie. CAPITOLUL VI INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art. În situaţia în care. în momentul comiterii infracţiunii. Un serviciu religios care oficiază o ceremonie de căsătorie de orice rit. perioada de un an. [5-20-1911] 103 . 426. Persoana găsită pe un drum public într-un stadiu avansat de ebrietate este pasibila de plata unei amenzi de categoria întâi. în cazul în care este apt de muncă. la care se face referire în cadrul frazei anterioare. În situaţia în care.Persoana care nu se conformează obligaţiilor legale pe care le are de îndeplinire a formalităţilor de înregistrare a unei naşteri sau a unui deces de către un funcţionar public al Registraturii Civile este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. 3. sau de la emiterea unei sentinţe de condamnare pentru comiterea infracţiunii la care se face referire în cadrul art. în calitate de martor.4514 Abrogat. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.

este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. face o copie sau un extras a unor documente guvernamentale secrete. sau reţin o persoană în instituţie sau în ospiciu fără a-i fi arătate ordinul autorităţilor competente sau sentinţa judecătorească. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie.466 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care acţionează în mod contrar oricărei cerinţe legale referitoare la registrele sau înregistrările Registraturii Civile. sau persoana aflată la conducerea unei instituţii de stat pentru protejarea şi îngrijirea copilului sau a unui spital de boli mintale. îşi lasă păsările de curte în libertate prin grădini sau pe orice teren ce a fost însămânţat sau plantat. legat de care accesul a fost interzis de către persoana îndreptăţită în aşa fel încât persoana în discuţie ar fi avut suficiente motive de a presupune că accesul îi este interzis. [4-3-1969] Art. sau care nu face o înregistrare în registrul de admitere în instituţie sau spital. pe orice păşune sau fâneaţă. fără a fi autorizat de către autorităţile competente. Art.460 Persoana care. începând din luna mai până în luna octombrie. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. a celor aflate în arest preventiv sau a persoanelor reţinute pentru necooperare cu o instanţă de judecată. îşi lasă vitele în libertate prin grădini.457 Abrogat. [11-19-1986] Art. Art.461 Persoana care.463 Funcţionarul public care. şi care emite astfel de copii sau extrase înainte ca aceste copii sau extrase să fi fost semnate în conformitate cu prevederile legii. se află pe terenul unei alte persoane. crânguri sau răchitiş. [5-20-1955] Art. sau care face public conţinutul acestora. [12-10-1964] CAPITOLUL VII INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA POLIŢIEI RURALE Art. sau care îşi lasă vitele să rătăcească pe un asemenea teren.458 Persoana care. sau privitoare la formalităţile ce procedează 104 .459 Persoana care. care permit luarea în custodie a unei alte persoane în cadrul instituţiei sau a ospiciului.462 Funcţionarul public care are competenţa de a emite copii sau extrase ale sentinţelor judecătoreşti. [5-20-1955] CAPITOLUL VIII INFRACŢIUNI MINORE PRIVIND ABUZUL ÎN SERVICIU Art.464 Persoana aflată la conducerea unei instituţii destinate privării de libertate a persoanelor condamnate. sau.Art. sau pe orice teren ce a fost pregătit în vederea însămânţării sau a plantării. la primirea ordinului sau a sentinţei în baza cărora persoana este luată în custodie. Art. este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. fără a fi îndreptăţită la aceasta. fără a fi îndreptăţită la aceasta. conform cerinţelor legii. Art.465 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care încheie un act de căsătorie fără a-i fi prezentate actele sau declaraţiile cerute prin lege. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. se găseşte pe orice teren ce a fost însămânţat sau plantat. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. fără a fi îndreptăţită la aceasta. sau pe orice izlaz sau fâneaţă ce au fost pregătite în vederea însămânţării sau a plantării. fără a fi îndreptăţită la aceasta. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. cu privire la acceptarea.

Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se asigură că sunt actualizate şi păstrate în concordanţă cu cerinţele legii documentele şi jurnalul de bord pe care legea le prevede. în condiţiile în care acest lucru este cerut prin lege. în conformitate cu prevederile art. (2) funcţionarului public care nu furnizează o anumită informaţie funcţionarului public aflat în serviciul Registraturii Civile. în conformitate cu prevederile legale. [4-19-1989] Art. jurnalul de bord.încheierea unei căsătorii. îi sunt cerute. sau în legătură cu încheierea actului de căsătorie. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi.471 1. în condiţiile în care acest lucru este cerut prin lege. ori care refuză să furnizeze părţilor interesate. în baza legii.407 din Codul Comercial. la cererea acestora. [4-3-1969] CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI MINORE LEGATE DE ACTIVITATEA DE PESCUIT Art. armatorului sau comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care refuză să permită părţilor interesate. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. [7-31-1957] Art. în schimbul acordării de compensaţii privind costurile. îi sunt cerute.470a Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care întreprinde o călătorie fără ca nava sa să fie în posesia unui certificat valid privind acomodarea la bordul navei.451 gin Codul Comercial. sau care execută o trecere în registru pe o foaie de hârtie desprinsă. [11-8-1993] Art.467 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care nu face în mod corespunzător anumite menţiuni în registre. Art. (3) Abrogat. în baza legii. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. la care se face referire în cadrul art. să examineze jurnalul de bord sau registrele navei. documente sau alt suport de informaţie.468a În vederea punerii în aplicare a art. o copie a acestor registre sau a jurnalului de bord al navei. 105 .468 Plata unei amenzi de categoria întâi va fi impusă: (1) funcţionarului public aflat în serviciul Registraturii Civile care nu furnizează o anumită informaţie autorităţilor competente. [3-16-1967] (4) proprietarului. 466 – 468. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. prin funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile se va înţelege orice persoană care. (2) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu face însemnări în conformitate cu cerinţele legii în registrul infracţiunilor penale. Art. este însărcinată cu păstrarea unui registru a Registraturii Civile. persoanei care oferă nava spre închiriere. şi înainte de a trimite această listă la Şeful Inspectoratului de Navigaţie (Scheepvaartinspectie). sau care nu înmânează aceste documente când. este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.539u din Codul de Procedură Penală. conform cerinţelor legii. completa şi a semna lista echipajului de bord la care se face referire în cadrul art.469 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care iese în larg înainte de a desemna.470 Comandantul navei care nu deţine la bord actele navei. sau care nu înmânează aceste documente când.

infractorului îi va fi impusă executarea unei perioade de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [5-23-1990] Art. Prin aceasta hotărâm publicarea acestui Act în Codul de Legi şi comandăm tuturor departamentelor ministeriale. [7-7-1988] Art. este pasibil de executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. În situaţia în care. [5-23-1990] Art. Modderman Emis în 5 Martie 1881 Ministrul Justiţiei A. Modderman WILLEM 106 .539u din cadrul Codului de Procedură Penală este pasibilă de executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. sau interdicţiilor la care se face referire în cadrul art.471a Persoana care contravine prevederilor art. paragraful 2 sau art.475 Proprietarul şi persoana care oferă nava spre închiriere ce nu se conformează obligaţiilor ce le sunt impuse conform prevederilor art. autorităţilor. [5-16-1969] Art.451e.406.472 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformează obligaţiei sale legale referitoare la înregistrarea şi notificarea naşterilor şi a deceselor apărute la bordul navei în timpul unei călătorii este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. Predat la ‘s-Gravenhage. persoana care oferă nava spre închiriere şi comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez la bordul căreia se află persoane angajate drept membri ai echipajului de bord. [5-23-1990] Art.452s din Codul Comercial.E. 3 Martie 1881 Ministrul Justiţiei.476 Proprietarul. la momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria întâi pentru fiecare persoană angajată.473 Abrogat.J. în mod contrare cerinţelor art. [7-7-1988] Art.2.474 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformează obligaţiilor sale legale prevăzute în cadrul art.477-478 Abrogate. precum şi comandantul ce nu se conformează obligaţiilor ce-i sunt impuse în conformitate cu prevederile paragrafului 1 şi 3 din cadrul aceluiaşi articol. Art. paragraful 3 din Codul comercial. [5-23-1990] PREVEDERI GENERALE FINALE Art. A.J.E. organismelor executive şi funcţionarilor publici vizaţi se vegheze la atenta sa punere în aplicare.479 Intrarea în vigoare a prezentului Cod va face obiectul unui statut întocmit separat. sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua.358a.785 din Codul Comercial.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful