CODUL PENAL AL OLANDEI

Text in vigoare la data de: 20-10-2005 Lege din 3 martie 1881 Noi Wilhelm III, cu voia lui Dumnezeu Rege al Olandei, Print de Oranje Nassau, Mare Duce de Luxemburg, etc, etc, etc. Toti cei ce vor vedea sau asculta citindu-se urmatoarele, trebuie sa stie urmatoarele: Deci noi am luat in considerare, ca este necesara alcatuirea unui nou Cod Penal; De aceea am audiat Consiliul de Stat si dupa consfatuirea comuna avuta cu Parlamentul, am inteles, am considerat oportun si am cazut de comun acord cu acestea din urma sa facem urmatoarele precizari ce vor constitui Codul Penal. Cartea Intai. Precizari Generale Titlul I. Limitele aplicarii legii penale. Articolul 1 1. Nici un act nu poate cadea sub incidenta penala, decat atunci cand exista o pedeapsa dinainte prevazuta prin lege. 2. In cazul unei schimbari a cadrului legislativ ce are loc dupa momentul producerii faptei, se vor adapta precizarile ce vin in favoarea suspectului. Articolul 2 Codul penal olandez se poate aplica oricui se face vinovat pe teritoriul Olandei de un fapt ce cade sub incidenta penala. Articolul 3 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane care, aflata in afara Olandei la bordul unui vehicul terestru sau aerian olandez, se face vinovata de comiterea unui fapt penal. Articolul 4 Codul Penal Olandez se aplica oricarei persoane aflate in afara Olandei si care se face vinovata de comiterea: 1°. unei infractiuni prevazute de articolele 92-96, 97a, 98-98c, 105 si 108-110; 2°. unei infractiuni prevazute de articolele 131 pana la 134 inclusiv precum si de 189, in cazul in care fapta penala sau infractiunea precizata in articolele mentionate este in acelasi timp prevazuta la 1° ; 3°. unei infractiuni referitoare la tipuri de monezi, bancnote, timbre sau marci regale eliberate de stat; 4°. de falsuri in scrisori sau certificate de credit emise de statul olandez sau de o provincie, comuna sau institutie publica olandeza, in taloanele, dovezile de dividende sau rente ce apartin documentelor anterior mentionate, precum si in dovezile emise in locul acestor acte, sau de utilizarea intentionata a unor asemenea documente false sau falsificate prezentadu-le dept documente autentice si nefalsificate ; 5°. unei infractiuni prevazute de articolele 216, paragraful 2, 381-385, 409 si 410 sau de o incalcare prevazuta de articolul 446a; 6°. unei infractiuni prevazuta de articolul 207a; 7°. a. unei infractiuni prevazute de articolul 168, comisa impotriva unui vehicul aerian in cazul in care acest vehicul este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei; b. unei infractiuni prevazute de articolul 385a, comisa la bordul unui vehicul aerian aflat in zbor, in

1

cazul in care locul decolarii sau cel al aterizarii propriu-zise este situat in afara teritoriului statului unde este inmatriculat vehiculul, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei; c. unei infractiuni prevazute de articolul 385b, in cazul in care vehiculul aerian la care se face referire este olandez sau daca suspectul se afla pe teritoriul Olandei d. unei infractiuni prevazuta de articolul 385c, atunci cand infractiunea este comisa fie impotriva unui vehicul aerian olandez, fie la bordul unui vehicul aerian care in urma comiterii infractiunii aterizeaza in Olanda cu suspectul la bord. 8°. unei infractiuni prevazute de articolele 166, 168, 350, 352, 354, 385a, paragraful patru, 385b, paragraful 2 en 385c, in cazul in care fapta este comisa impotriva unui vehicul maritim olandez, precum si impotriva sau la bordul unui vehicul maritim strain, iar suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 9°. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b si 285, in masura in care faptele sunt comise impotriva unei persoane protejate pe plan international si aflate in serviciul Olandei, sau impotriva unui membru al familiei sale, precum se mentioneaza la articolul 87b, primul paragraf, sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia, fapte care intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea ; 10°.unei infractiuni prevazute de articolele 177 si n177a, in masura in care fapta este comisa impotriva unui cetatean olandez, si ca urmare intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea; 11°.unei infractiuni, prevazute de articolele 177, 177a, 225, 227b si 323a, in masura in care fapta este comisa de catre un functionar olandez sau de catre o persoana aflata in serviciul public al unei organizatii de drept international stabilite in Olanda si intra sub incidenta codului penal al tarii in care s-a comis infractiunea. 12°. unei infractiuni prevazute de articolele 117, 117a, 117b, 282a en 285, in masura in care fapta este comisa impotriva unei persoane de cetatenie olandeza, protejata pe plan international, cum se mentioneaza in articolul 87b, paragraful 2 sau impotriva bunurilor protejate ale acesteia; 13°. Unui act terorist ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166, 168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului realizat pe 15 decembrie 1997 la New York privind combatarea atacurilor teroriste cu bombe(Trb 1998, 84) precum si atunci cand este comisa impotriva unui cetatean olandez, in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei. 14°. Unei infractiuni ca si a uneia din infractiunile prevazute de articolele 115, 117, 117b, 121 pana la 123 inclusiv, 140, 157, 161, 161bis, 161cvart, 161sext, 162, 162a, 164, 166,168, 170, 172, 173a, 285, 287, 288, 289, 350, 350a, 351, 352, 354, 385a, 385b si 385d, in masura in care fapta cade sub incidenta articolului 2 al Tratatului International realizat la New York pe data de 9 decembrie 1999 referitor la combatarea finantarii actelor teroriste(Trb. 2000, 12), atat in cazul unei fapte indreptate impotriva unui cetatean olandez cat si in cazul in care suspectul se afla pe teritoriul Olandei; 15°. Unui act terorist, atunci cand acest act vizeaza inducerii starii de panica in randurile populatiei sau a unei parti din populatia Olandei, sau vrea sa oblige guvernul Olandei sau o institutie sau organizatiei a Uniunii Europene cu sediul in Olanda sa faca, sa nu faca sau sa tolereze un anumit lucru, sau in cazul in care urmareste sa destablizeze sau sa distruga structurile fundamentale politice, constitutionale, economice sau sociale ale Olandei sau ale unei institutii sau organizatii a Uniunii Europene cu sediul in Olanda; 16°. Uneia din infractiunile prevazute de articolele 225, al doilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6°, 312, aldoilea paragraf, aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragra, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, atunci cand infractiunea a fost comisa in vederea pregatirii sau facilitarii unui atac terorist, precum este prevazut la aliniatul 15. Articolul 4a 1. Legea penala olandeza se aplica de fiecare data cand statul olandez preia urmarirea unei persoane deja aflata sub urmarire penala in alt stat, in baza unui tratat in care se precizeaza faptul ca statul olandez este autorizat sa preia aceasta urmarire 2. Legea penala olandeza se poate aplica de asemenea oricarei persoane, impotriva careia exista o cerere de extradare sau predare privind comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, al treilea paragraf, 311, primul paragraf, aliniatul 6°, 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, aliniatul 5°, si a carui extradare respectiv predare a fost declarata ca inadmisibila prin sentinta judecatoreasca ca si in cazul care care cererea de extradare a fost respinsa prin decret ministerial. Articolul 5 1. Legea penala olandeza se aplica oricarui cetatean olandez care se face vinovat in afara Olandei de comiterea: 1°. Unei infractiuni prevazute in titlurile I si II din volumul al doilea al codului penal precum si in articolele

2

197a, 197b, 197c, 206, 237, 272, 273, 388 si 389 inclusiv – in masura in care se refera la o infractiune, ce contravine justitiei promovate de Curtea Internationala de Justitie asa cum este prevazut in articolul 70, primul paragraf, din Statutul de la Roma realizat la Roma pe data de 17iulie privind Curtea Internationala de Justitie (Trb. 2000, 120) – la articolele 177, 177a, 178, 179, 180, 189, 200, 207a, 285a si 361; 2°. Unei fapte care cade sub incidenta codului penal olandez, si pt. care este prevazuta o pedeapsa si din partea legii din tara in care a fost comisa 3°. Unei infractiuni prevazuta de articolele 240b, 242 pana la 250a inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de o persoana care nu atins inca varsta de 18 ani. 2. In cazurile, prevazute de primul paragraf, aliniatele 2° si 3°, urmarirea penala poate avea loc si in cazul in care suspectul devine cetatean olandez abia dupa comiterea faptei. Articolul 5a 1. Legea penala olandeza se poate aplica si persoanelor straine care au un domiciliu stabil sau o sedere permanenta in Olanda si care se fac vinovate in afara granitelor Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 240b, 242 pana la 250 inclusiv si 273a, in masura in care fapta este comisa de catre o persoana care nu a atins inca varsta de 18 ani, de comiterea unui act terorist, ca si a unei infractiuni prevazute de articolele 225, paragraful al treilea, 311, primul paragraf, la aliniatul 6°, 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5°, ca si 317, al treilea paragraf, jo. 312, al doilea paragraf, la aliniatul 5°. 2. Urmarirea penala poate avea loc si atunci cand suspectul a primit domiciliul stabil sau sederea permanenta abia dupa comiterea faptei. Articolul 6 Legea penala olandeza se aplica: 1°. Functionarului olandez ce se face vinovat in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de Titlul XXVII din Cartea a Doua. 2°. Persoanei aflate in serviciul unei organizatii de drept international cu sediul in Olanda si care se face vinovata in afara Olandei de comiterea unei infractiuni prevazute de articolele 362 pana la 364a inclusiv. Articolul 7 Legea penala olandeza se aplica capitanului de vas si pasagerilor aflati la bordul unui vas aflat in afara Olandei care se fac vinovati, chiar in afara bordului de una din infractiunile prevazute de titlul XXIX al Cartii a Doua si de Titlul IX al Cartii a Treia. Artikel 8 Aplicarea articolelor 2-7 este limitata de exceptiile recunoscute de dreptul international. Titlul II. Pedepse Articolul 9 1. Pedepsele sunt: a. Pedepse majore: 1°. Pedeapsa cu inchisoarea; 2°. Arestul; 3°. Activitati corectionale; 4°. Amenda; b. Pedepse complementare: 1°. Decaderea din anumite drepturi; 2°. Confiscarea; 3°. Pronuntarea publica a sentintei judecatoresti. 2. In ceea ce priveste infractiunile ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate sau amenda sau incalcarile legii ce pot fi sanctionate cu privarea de libertate, judecatorul poate sa aplice pedeapsa prin activitate corectionala. O activitate corectionala consta fie intr-o ispasire prin munca, ca de exemplu efectuarea de munca neplatita fie intr-ocorectie, ca de exemplu respectarea unui proiect corectional sau de o combinatie a celor doua. 3. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea, arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, sau la activitate corectionala, judecatorul poate aplica de asemenea si o amenda. 4. In cazul unei condamnari la pedeapsa cu inchisoarea sau arest, fara a include aici si inchisoarea pt. neplata amenzii, din care partea ce trebuie executata neconditionat cuprinde maximum 6 luni, judecatorul poate aplica de asemenea si pedeapsa prin activitate corectionala. 5. In cazurile in care legea permite, o pedeapsa complementara poate fi pronuntata atat separat cat si impreuna cu pedepsele majore, precum si impreuna cu alte pedepse complementare. Articolul 9a In situatia in care judecatorul ia in considerare cu multa atentie, in legatura cu gravitatea cea mai mica a faptei,

3

37d si 37e se vor aplica in mod asemanator in accest caz. Pedeapsa cu inchisoarea este temporara sau pe viata. stabilite pt. Articolul 11 In baza legii se stabilesc reguli in legatura cu executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate. b. recidivarii. c. actelor teroriste. regimul institutiilor. Articolul 10 1. 3. In cazul in care unui condamnat la inchisoare i se aplica in acelasi timp din partea autoritatilor si masura de deferire cu ordin de a fi ingrijit. selectia persoanelor care au de executat in aceste institutii pedepsele si masurile mentionate mai sus. sau a celor precizate de articolul 44. 3. Ea nu poate depasi in nici un caz perioada de 20 de ani. 5. infractiunea comisa atat pedeapsa cu inchisoarea pe viata cat si pe cea cu inchisoare temporara. e. in ultima instanta de catre Ministerul de Justitie. Durata pedepsei temporare cu inchisoarea este de minimum o zi si de maximum 18 ani consecutivi. In virtutea unor masuri generale ale autoritatilor se vor formula reguli mai concrete referitor la aceasta evaluare. 4. Condamnatul poate face apel intr-un interval de maxim 4 saptamani de la comunicarea sentintei la Consiliul pt. 4. se va evalua la intervale regulate de timp daca condamnatul trebuie internat intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite jusitiei. Articolul 13a [Abrogat pe 17-02-1999] Articolul 13b [Abrogat pe 01-06-1999] 4 . asa cum este preavzut in articolele 37b sau 38c. al doilea paragraf. tinand cont de cine a emis in numele autoritatilor ordinul de ingrijire medicala. calea judecatoreasca accesibila persoanelor mentionate la punctul b in ceea ce priveste deciziile-ce le afecteaza in mod direct -referitoare la regimul institutional ca si deciziile referitoare la plasarea sau transferul acestor persoane. articolele 37c. in urma formularii unei recomandari bine motivate. f. aplicarea legii penale si protectiei minorilor impotriva deciziei de internare. O persoana condamnata la pedeapsa cu inchisoarea a carei situatie intra in atentia justitiei din cauza unor debilitati sau a tulburarilor patologice ce afecteaza capacitatea de judecata. Aceste reguli se refera oricum la: a. precum si modul in care trebuie sa se desfasoare o asemenea evaluare. Aceste reguli stabilesc in orice caz frecventa deciziilor judecatoresti. poate fi internata intr-o institutie judiciara destinata ingrijirii medicale a persoanelor deferite justitiei. O astfel de recomandare trebuie sa fie formulata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si separat de fiecare dintre ei. de incheiere a acesteia sau a deciziei de a nu fi internat intr-o institutie corespunzatoare. si in care se depaseste perioada de 15 ani datorita maririi pedepsei pe baza cumulului de infractiuni. printre care consilierea de catre specialisti in stiinta comportamentului. 2. 2. procedura ce trebuie urmata. Se poate aplica de asemenea si precizarea cuprinsa in Capitolul XVI din Constitutie referitoare la ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. in pofida recomandarii judecatoresti. datate si semnate de catre 2 specialisti in stiinta comportamentului din specilatati diferite-printre care si un psihiatru-care au consultat persoana in cauza. poate stabili in sentinta ca nu este necesara aplicarea vreunei pedepse sau a vreunei masuri punitive. Ea poate fi aplicata pt. conform precizarilor articolului 37b. Transferul intr-o alta institutie si apelul impotriva acestuia vor putea fi efectuate de catre condamnat conform regulilor corespunzatoare transferului si apelului impotriva acestuia.personalitatea faptasului sau circumstantele producerii faptei precum si cele care ies la iveala ulterior. conducerea institutiilor si supravegherea lor . persoanele deferite justitiei. d. stabilite de autoritati pe baza unor masuri generale. Internarea in virtutea primului paragraf precum si incheierea acestei internari se vor face respectand reguli. maximum 20 de ani consecutivi in situatiile in care judecatorul poate alege pt. Articolul 12 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 12a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 13 1. situatiile si modul in care pot avea loc limitari ale drepturilor fundamentale ale persoanelor mentionate la punctul b. indicarea si precizarea institutiilor destinate executarii acestor pedepse si masuri.

Articolul 14b 1.ce va fi stabilita de judecator – la fondul pt. Plata unei cautiuni ce va fi stabilita de judecator. 2. La stabilirea uneia din conditiile speciale mentionate la paragraful al doilea. pagube provocate de infractiuni violente sau in contul unei institutii care se ocupa ca activitate de baza de nevoile victimelor faptelor penale. Articolul 14e [Abrogat pe 02-02-1998] Articolul 14f 1. Alte conditii speciale. In situatia unei condamnarii la inchisoare pentru mai mult de un an dar maximum 3 ani. la activitati corectionale sau la amenda. in cea de-a 15-a zi dupa pronuntarea sentintei finale in situatia in care este inmanata sau trimisa o instiintare conform celor prevazute in Codul de Procedura Penala la articolul 366a. fie la 5 . judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. se poate aplica atat articolul 23. Aplicarea articolului 14a se face cu conditia generala ca persoana condamnata sa nu se faca vinovata de comiterea vreunei fapte penale inainte de expirarea eliberarii conditionate. in ceea ce priveste comportamentul condamnatului. la primul paragraf si la al doilea paragraf. 2. in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. 4. 2. Nu se in calcul pt. Despagubirea totala sau partiala a pagubelor cauzate de fapta penala in termenul ce trebuie stabilit de judecator. Conditiile speciale nu au voie sa limiteze libertatea condamnatului de a-si manifesta credinta sau convingerile existentiale precum si statutul sau social. stabileste cu ocazia aceasta o eliberare conditionata. In cazul unei condamnari la inchisoare pt. 3°. 5°. la arest. ce poate fi mai scurt decat eliberarea conditionata. 4°. eliberarea conditionata perioada de timp in care condamnatul a fost privat de libertate pe drept. 3. 2°. la primul si cel de-al doilea paragraf. si care sa fie cel mult egala cu diferenta dintre amenda maxima ce poate fi aplicata pentru fapta comisa si amenda acordata. Procuratura este insarcinata cu urmarirea indeplinirii conditiilor. in cea de-a 15-a zi dupa aducerea la cunostinta. primul si al doilea paragraf cat si articolul 24. Internarea condamnatului intr-o institutie de ingrijire medicala pe o perioada ce va fi stabilita de judecator si care este cel mult egala cu eliberarea conditionata. maximum un an de zile. al treilea paragraf.Articolul 13c [Abrogat pe 01-06-1999] Articolul 13d [Abrogat pe 24-12-1975] Articolul 14 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 14a 1. Judecatorul poate insarcina atat o institutie de reincadrare sociala indicata de autoritati in baza masurilor generale cat si un angajat special al unei astfel de institutii sa ajute condamnatul sa respecte conditiile impuse. 4. 3. Eliberarea conditionata cuprinde in situatiile precizate de articolul 14c. Judecatorul poate de asemenea decide in cazul pedepselor adiacente ca pedeapsa sau o parte a acesteia sa nu fie executata. Judecatorul care a stabilit conditia poate scurta sau prelungi o singura data eliberarea conditionata. Eliberarea conditionata incepe: a. Articolul 14c 1. Judecatorul care decide ca pedeapsa stabilita de el sau o parte a acesteia sa nu fie executata. 3. 2. in conditiile in care sentinta nu a devenit irevocabila prin utilizarea temporara a unui mijloc juridic. la aliniatul 3° en 4°. Suma nu poate depasi amenda maxima ce poate fi aplicata pentru savarsirea faptei penale. Articolul 14d 1. maximum 2 ani iar in celelate cazuri maximum 3 ani. si pe care acesta trebuie sa le respecte pe durata intregii eliberari conditionate sau a unei parti din aceasta ce va fi stabilita in cadrul condamnarii. b. fara a include si inchisoarea pentru neplata amenzii. judecatorul poate decide ca pedeapsa sau o parte a acesteia de maximum o treime sa nu fie executata. Plata unei sume. la aliniatele 3° si 4°. in situatia in care instiintarea trebuie sa fie adusa la cunostinta conform prevederii Codului de Procedura Penala la articolul 366a. La aplicarea articolului 14a se pot pune in continuare urmatoarele conditii speciale: 1°.

5. Condamnatul poate fi asistat fie de un avocat. In locul unei decizii privind executarea unei pedepse privative de libertate. fraza a doua. In aceasta situatie. ea nu va fi solutionata de o singura camera a tribunalului regional. Solicitarea procuraturii nu poate fi acceptata daca solicitarea a fost prezentata mai tarziu de 3 luni de la expirarea eliberarii conditionate.. Acelasi lucru este valabil si in ceea ce il prveste pe avocatul condamnatului. Prin aducerea solicitarii sau a concluziei la cunostinta condamnatului. Solicitarea la care se face referire in primul si cel de-al doilea paragraf. judecatorul cantonal. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot fi prezenti la cercetare si in acest caz vor si audiati. 6 . Articolul 14h 1. In situatia prevazuta de articolul 14g. Imediat dupa depunerea solicitarii sau a concluziei. daca acesta este autorizat sa ia la cunostinta fapta sau faptele in baza careia (carora)a fost pronuntata sentinta la care face referire solicitarea. tribunalul teritorial (supracantonal). aliniatul 3°. Judecatorul care a stabilit pedeapsa este autorizat sa se ocupe de solicitare. 2.cererea unui minister public. cerandu-le amandurora sa fie prezenti la cercetare. 5. daca acesta este autorizat sa fie informat in prima instanta asupra comiterii faptei. sau pe persoana imputernicita in mod special de catre condamnat. Judecatorul la care se face referire in primul paragraf poate de asemenea ca pe perioada eliberarii conditionate sau pe perioada unei eliberari conditionate reduse sa modifice sau sa anuleze conditiile speciale sau termenul la care sunt limitate aceste conditii in cadrul eliberarii conditionate. aceasta. procuratura trebuie sa depuna o concluzie in termenul cel mai scurt de la primirea scrisorii de solicitare. 4. judecatorul poate decide sa nu analizeze solicitarea sau cererea cu o zi inainte de cercetarea cazului. 2. Articolul 14g 1. al treilea paragraf. solicitarea este inmanata de catre procuratura insarcinata cu urmarirea faptei si poate fi aprobata doar cu ocazia unei sentinte in aceasta problema. Prelungirea se poate face pt. In cazul in care conditia impusa nu este respectata. care este urmarit condamnatul. fie la cererea condamnatului. Se pot aplica de asemenea si prevederile articolului 34 din Codul de Procedura Penala. primul paragraf. In cazul in care condamnatul este urmarit din cauza comiterii unei fapte penale. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. sau poate atat sa puna conditii speciale suplimentare cat si sa stabileasca. o parte a sentintei suspendate sa fie totusi pusa in aplicare. a fi prezenti la cercetarea cazului. cel mult un an de zile. cel ce este autorizat sa se ocupte de solicitarea este: a. punctul a. comisa inainte de expirarea eliberarii conditionate. pt. In cazul in care condamnatul adreseaza o cerere in vederea aplicarii articolului 14f. judecatorul poate lua in continuarea o decizie. va fi datata cu ziua in care a sosit la grefa. In cazul in care solicitarea cere executarea pedepsei cu inchisoarea pentru mai mult de un an. Atat condamnatul cat si persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin pot lua la cunostinta de continutul actelor inaintea inceperii cercetarii. in situatia in care prezentarea sumara a actelor il determina sa ia aceasta decizie. aliniatul 3° Se pot aplica de asemenea si articolele de la 22c pana la 22k inclusiv. Cand se plateste o cautiune in baza articolului 14c. analizarea solicitarii are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. Atat procuratura cat si condamnatul sunt autorizati sa apeleze la martori si specialisti atat direct cat si prin citatii scrise. In situatiile prevazute de articolele 14f si 14g procuratura actioneaza prin depunerea unei solicitari sustinute de diverse motive. sau de o persoana imputernicita in mod special de catre condamnat in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal. si tinand cont in totalitate de prevederile articlolului 14f sa: 1°. Procuratura este prezenta la cercetare si este audiata cu privire la cazul cercetat. conform careia suma va intra in totalitate sau partial in visteria statului. 4. Articolul 14i 1. Decida ca sentinta suspendata sa fie totusi pusa in aplicare. sa modifice sau sa anuleze o sarcina asa cum prevede articolul 14d. 2. 3. 2. . judecatorul poate stabili o activitate corectionala conform prevederilor din articolul 9. 3. in situatia in care cazul este analizat de un judecator cantonal. procuratura convoaca atat pe condamnat cat si pe persoana insarcinata a-i oferi ajutor si sprijin. judecatorul poate ca in urma primirii unei solicitari din partea procuraturii si gasind un temei pt. 2°. Decida ca in cadrul mentinerii sau modificarii conditiilor. b. Cercetarea are loc in sedinta deschisa. 3.

primul si al doilea paragraf. aliniatul 3°. 319. Arunci cand se plateste o cautiune conform prevederilor articolului 14c. Artikel 14j 1. exceptand situatia in care conform articolului 68. timpul petrecut de catre condamnat inainte de pronuntarea sentintei in arest. Articolele mentionate la paragraful al patrulea nu se pot aplica in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu se cunoaste deloc sau se cunoaste doar partial. conform prevederilor artocolului 14g. din care partea ce trebuie executata neconditionat este de cel mult un an. 284. iar starea sa necesita continuarea tratamentului in cadrul institutiei respective. 309. Artikel 15a 1. Deciziile judecatoresti referitoare la solicitarile procuraturii sau la cererile condamnatului sunt bine argumentate si sunt pronuntate public. 2. Continutul deciziilor la care se face referire in primul paragraf este comunicat de catre procuratura in mod nealterat condamnatului precum si persoanei insarcinate a-i oferi ajutor si sprijin precum si acelei persoane care iese de sub acuzatie cu ocazia acestei decizii. 318. al doilea paragraf. al doilea paragraf. 281. s-a observat ca condamnatul a avut abateri grave de la comportamentul pe care trebuia sa-l aiba dupa 7 . 3. In acest caz partile de pedeapsa ce trebuiesc executate. 278. Condamnatul la pedeapsa privativa de libertate. 322. 310. Dreptul de a cere returnarea cautiunii nu este transmisibil unei alte persoane. Pe perioada cercetarii procuratura isi poate schimba solicitarea sau concluzia ca si condamnatul care isi poate schimba cererea. al treilea paragraf. se pot aplica de asemenea articolele 260. ultima fraza din Codul de Procedura Penalat timpul respectiv a fost deja scurtat din cauza unei alte pedepse executate de catre condamnat. 324. Se pot aplica si articolele 570 en 570a van din Codul de Procedura Penala. 300. 290 pana la 297 inclusiv. In situatiile in care cercetarea cazului nu are loc in acelasi timp cu cercetarea faptei pt. Punerea in libertate inainte de termen poate fi amanata sau nepusa in aplicare in cazul in care: a. pentru care se poate aplica acest articol precum si articolul 15a. Returnarea banilor se va efectua de indata ce s-a stabilit ca o asemenea decizie judecatoreasca(mentionata anterior) nu mai poate fi luata. primul paragraf. 320. neplata amenzii. arest preventiv sau detentie in strainatate in urma unei cereri de extradare din partea statului olandez va fi luat in calcul in cadrul aplicarii pedepsei.4. 301. Articolul 14l [abrogat per 01-01-1987] Articolul 15 1. 2. c. 5. ca urmare a unei solicitari a procuraturii sau ca urmare a cererii condamnatului. se pot aplica de asemenea si articolele 14h-14j. 331. 3. condamnatul. 311. din care partea ce trebuie executata neconditionat este de mai mult de un an va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand a executat doua treimi din aceasta pedeapsa. Pt. care este urmarit condamnatul. In cazul unei solicitari sau a unei cereri prevazute in paragraful precedent. 2. al doilea si al treilea paragraf. condamnatul este condamnat fara drept de apel in cazul unei infractiuni in care se permite arestul preventiv in baza articolului 67. ca urmare a unei debilitati sau a unei tulburari mentale se afla internat intr-o institutie pentru ingrijirea medicala a persoanelor deferite justitiei. al doilea paragraf. In situatia in care condamnatul trebuie sa execute mai mult de o pedeapsa privativa de libertate in totalitate sau partial. . primul. Articolul 14k 1. In cazul in care decizia contine o modificare a conditiilor speciale sau daca cu aceasta ocazie sunt adaugate conditii speciale suplimentare. al doilea si al treilea paragraf. 345. 299. si 346 din Codul de Procedura Penala. 6. 315. primul paragraf. aplicarea paragrafelor precedente. 286. primul si al treilea paragraf. vor fi considerate ca o singura pedeapsa privativa de libertate. 4. in masura in care suma nu a intrat deja in visteria statului in baza unei decizii judecatoresti. 269 pana la 277 inclusiv. va fi pus in libertate inainte de termen atunci cand privarea de libertate a durat cel putin sase luni iar o treime din pedeapsa ce mai ramasese de ispasit a fost de asemenea executata. 326 pana la 329 inclusiv. 268. b. 289. in masura in care nu fac parte din pronuntari privind alte fapte penale. 287. se va cere executarea acestora pe cat posibil una in continuarea celeilalte. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf atunci cand in baza articolului 14g se ordona executarea intregii pedepse privative de libertate sau a unei parti a acesteia. primul paragraf din Codul de Procedura Penala si care a fost comisa dupa inceperea executarii pedepsei intiale. 316. 6. cu exceptia inchisorii pt. primul paragraf. 288. fara a afecta autorizatia judecatorului de a ordona returnarea intregii sume sau a unei parti din acea suma intr-un termen mai scurt. 5. Ele nu sunt supuse nici unei prevederi juridice. aceasta va fi inapoiata condamantului. Condamnatul la pedeapsa de privare temporara de libertate. comunicarea se face prin instiintarea personala a condamnatului.

315. In numele procurorului general ea va fi adusa la cunostinta de indata atat procuraturii cat si condamnatului. 319. Cercetarea are loc in sedinta publica. primul si al doilea paragraf. si 346 din Codul de Proceduta Penala. exceptand situatia in care constata ca cererea procuraturii nu poate fi acceptata. ca si procuraturii de pe langa tribunalul care a stabilit cea mai lunga pedeapsa privativa de libertate. 90 si 93 din Codul de Procedura Penala. 322. primul si al doilea paragraf. al treilea. dupa inceperea executarii pedepsei. fraza a doua. O copie a solicitarii va fi trimisa condamnatului.inceperea executarii pedepsei . Curtea de justitie poate decide din proprie initiativa sa audieze si alte persoane. daca dupa decizia initiala a aparut o noua circumstanta ca aceea prevazuta in primul paragraf al articolului 15a. al doilea paragraf. fara amanare. Procuratura este autorizata sa solicite ca punerea in libertate inainte de termen. 3. 277. 284. 4. ea va decide la ce data poate fi pus condamnatul in libertate inainte de termen 3. Decizia curtii de justitie referitoare la o solicitare va fi bine argumentata si pronuntata public. Se pot aplica de asemenea si articolele 260 si 263 din Codul de Procedura Penala. Se admite o prezentare mai tarzie a cererii din partea Procuraturii in cazul in care aceasta(procuratura) explica in mod credibil cum ca a aparut ulterior o circumstanta din cele prevazute in primul paragraf. 271. Procurorul general va fi prezent la cercetarea cazului si va fi audiat in legatura cu acesta. aliniatele b. 3. 4. 7. Punerea in libertate inainte de termen poate fi de asemenea amanta sau nepusa in aplicare. 6. Procuratura va trimite curtii de justitie impreuna cu solicitarea sa si actele ce au legatura cu aceasta. primul si al treilea paragraf. Se pot aplica de asemenea si articolele 89. Solicitarea va cuprinde motivul pe care se bazeaza. trebuie sa adreseze de indata o solicitare in acest sens Curtii de Justitie din Arnhem. 287. 288. In cazul in care nu reiese ca condamnatul ar avea un avocat.. Se pot aplica de asemenea si articolele 268. primul paragraf. in situatia in care faptele sau circumstantele prevazute in primul paragraf. 5. In cazul in care procuratura. Nu este nici o cale legala de a ataca decizia curtii de justitie. 273. 270. al patrulea si al cincilea paragraf. primul. primul. Articolul 15c 1. al doilea si al patrulea paragraf. d. Daca curtea de justitie respinge solicitarea in intregimea ei sau doar partial. insarcinata cu pronuntarea sentintei. Solicitarea prevazuta in paragraful al doilea trebuie sa soseasca la grefa cel tarziu cu 30 de zile inainte de data la care trebuie sa aiba loc punerea in libertate inainte de termen ca urmarea a articolului precedent. asupra careia s-a decis o amanare. Se pot aplica de asemenea si prevederile din si in baza articolului 34 din Codul de Procedura Penala. al doilea si al treilea paragraf. 320.c. 2. Condamnatul si avocatul sau pot afla continutul actelor inainte de inceperea cerecetarii. In timpul in care cutea de justitie trebuie sa se pronunte asupra solicitarii primite. 272. Daca nu se constata asa ceva. presedintele curtii de justitie insarcineaza. pot fi platite la cererea condamnatului daune din partea statului pentru paguba suferita in urma privarii de libertate. al doilea si al treilea paragraf. 289. 290 pana la 297 inclusiv. primul paragraf. Atat procurorul general cat si condamnatul sunt autorizati sa citeze direct sau in scris martori si experti pentru a fi prezenti la cercetare. Presedintele curtii de justitie decide pe baza acestora cu o zi inainte de cercetarea cazului. ea decide prin aceasta punerea in libertate a condamnatului la termenul prevazut in solicitare. decide ca in baza cauzelor enumerate in primul paragraf ar exista un motiv pentru amanarea cu un anumit termen sau anularea unei puneri in libertate inainte de termen. 2. si d s-au petrecut in timpul perioadei in care pedeapsa cu inchisoarea a fost redusa ca urmare a articolului 27. grefierul va inmana procurorului general al curtii de justitie o copie de mana a solicitarii si actelor ce o insotesc. 2. sa fie amanata sau sa nu aiba loc. Articolul 15d In cazurile in care curtea de justitie va respinge total sau doar partial o solicitare. 326 pana la 331 inclusiv. Articolul 15e [Abrogat pe 01-01-1987] 8 . condamnatul se sustrage de la executarea ei sau face o incercare in acest sens. 269. 324. ce vor fi decise in baza paragrafului al doilea din artocolul 15b. 281. biroul de asistenta juridica sa desemneze un avocat. Articolul 15b 1. Articolele mentionate in al saselea paragraf nu pot fi aplicate in masura in care se refera la un martor a carui identitate nu este cunoscuta deloc sau este cunoscuta doar partial. condamnatul nu va putea fi pus in libertate inainte de termen. 5. primul paragraf. 345. In cazul in care curtea de justitie da curs solicitarii procuraturii. 4. primul paragraf. In situatiile prevazute in al cincilea paragraf din articolul 15 aceasta atributie revine procuraturii de pe langa tribunalul unde s-a pronuntat ultima oara sentinta definitiva. ca urmare a cererii condamnatului. Condamnatul va fi pus in situatia de a fi prezent la cercetarea cazului sau si de a fi asistat de avocatul sau.

atunci aceasta rotunjire se face in plus pentru a obtine un numar intreg de zile. 3. Articolul 20 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 21 Durata pedepsei cu inchisoarea temporara sau a arestului va fi precizata in sentinta judecatoreasca in zile. Atunci cand este executata o parte din activitatea corectionala. Procuratura poate schimba pedeapsa stabilita in ceea ce priveste modul in care vor trebui desfasurate 9 . pedeapsa corectionala sau o combinatie a celor doua. Termenul in care trebuie sa fie executata activitatea corectionala este de un an de la irevocabilitatea sentintei. Articolul 22 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 22a Conducerea Departamentului de Justitie este autorizata sa decida in circumstante speciale vizand securitatea statului. judecatorul ordona ca in cazul in care condamnatul nu va executa pedeapsa in conditiile cerute. Sentinta va preciza daca activitatea corectionala va consta in pedeapsa prin munca. Inchisoarea pentru neplata amenzii dureaza minim o zi si maxim opt luni. 2. saptamani sau luni intregi. recidivarii. Ea nu poate depasi in nici un caz durata de un an si patru luni. trebuie executata inchisoarea pentru neplata amenzii. saptamani si ani.repectand reguli stabilite in baza prevederilor generale ale conducerii. vor fi stabilite prin sau in baza masurilor generale ale conducerii. 2. din care nu mai mult de douasutepatruzeci de ore pedeapsa prin munca. Articolul 17 [Abrogat pe 01-01-1987] Artikel 17a [Abrogat pe 01-06-1953] Articolul 18 1. durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. 4. Se poate aplica de asemenea articolul 147 din Codul de Procedura Penala. Numarul maxim de ore al activitatii corectionale este de patrusuteoptzeci. vor fi sau sunt executate activitatile corectionale. Articolul 22d 1. Pentru fiecare doua ore de activitate corectionala nu se acorda mai mult de o zi. Ea poate fi stabilita la maximum un an si patru luni in cazurile in care durata de un an este depasita din cauza cresterii pedepsei in situatia cumulului de pedepse. 3. Procuratura poate prelungi cu inca un an acest termen fie din proprie initiativa fie la cererea condamnatului. Sentinta poate preciza si modalitatea desfasurarii activitatilor ce trebuie indeplinite sau proiectul corectional ce trebuie urmat. 4.Articolu 15f [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15g [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 15h [Abrogat pe 01-01-1987] Articolul 16 Prevederile privind relglementarea mai exacta a acordarii ajutorului si sprijinului condamnatilor. ca pedepsele privative de libertate sa fie executate in Europa. procuratura poate sa obtina informatii. Ea va trimite o instiintare referitoare la aceasta modificare cat de curand posibil condamnatului. Articolul 19 In cazul condamnarii la arest sau la arest pentru neplata amenzii se poate aplica de asemenea si articolul 13. si nu in fractiuni ale acestora. 3. in afara Regatului Olandei. sau conform prevederilor articolului 44. 2. ca si numarul total de ore cat va dura pedeapsa. Termenul in care trebuie executata activitatea corectionala se va prelungi cu perioada de timp in care condamnatul a fost privat pe drept de libertate ca si cu perioada de timp in care lipsseste in mod nepermis. Durata arestului este cel putin o zi si de cel mult un an. se va aplica inchisoarea pentru neplata amenzii. Daca aceasta reducere are drept consecinta ca pentru o parte a unei zile. Durata inchisorii pentru neplata amenzii se precizeaza in zile. In sentinta prin care se stabileste activitatea corectionala. Articolul 22f 1.din partea unor organisme si persoane ce sunt active in domeniul reincadrarii sociale a fostilor detinuti. Articolul 22e In privinta modului in care este. Articolul 22b [Aborgat pe 01-02-2001] Articolul 22c 1.

Articolul 23 1. 4. a cincea categorie. Articolul 15 nu se poate aplica in ceea ce priveste executarea inchisorii pentru neplata amenzii. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. in termen de 14 zile de la primirea acesteia. se poate stabili o amenda de pana la maxim valoarea categoriei de amenda imediat urmatoare. 7. Se poate aplica de asemenea si primul paragraf. se pot aplica de asemenea si articolele 14h. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. 2. 6. ca si numarul de zile de inchisoare pentru neplata amenzii. 3. respectiv a treia categorie. suma stabilita prin sentinta judecatoreasca in termenul stabilit. a doua categorie. judecatorul poate stabili o amenda care sa nu depaseasca ca valoare prima. precum si articolul 449. la judecatorul care a stabilit pedeapsa. primul paragraf. daca categoria de amenda stabilita pentru acea fapta nu permite stabilirea unei pedepse corespunzatoare. Condamnatul poate depune o plangere impotriva instiintarii mentionate la paragraful al doilea. Pentru o incalcare. Acela ce este condamnat la plata unei amenzi este obligat sa plateasca catre stat prin intermediul procuraturii insarcinate cu aducerea la indeplnire a sentintei sau a arestului. Exista sase categorii: prima categorie. perioada ce va urma. primul paragraf. sau articolul 22g primul paragraf. aceasta(procuratura) va instiinta cat de curand posibil condamnatul de aceasta decizie. 4. Articolul 22j In cazul in care procuratura decide ca activitatea corectionala stabilita este executata conform cerintelor. cu exceptia primei fraze a primului paragraf. pentru care este prevazuta o amenda. Valoarea amenzii este de minimum € 2. Articolul 22i Procuratura poate lua o decizie dupa cum prevede articolul 22f. 14i si 14j ale prezentului cod. 8. a treia categorie. respectiv o infractiune. Amenda maxima care poate fi stabilita pentru o fapta penala este egala cu valoarea categoriei stabilite pentru acea fapta. fraza a doua. a patra categorie. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. 5. Judecatorul poate modifica decizia procuraturii. 3. doar in perioada in care trebuie executate activitatatile corectionale. € 11 250. executarea acesteia. In situatia condamnarii unei persoane juridice. respectiv o infractiune. Articolul 22k Cu ajutorul sau in baza prevederilor generale ale conducerii. ca si pedeapsa asa cum a fost ea stabilita in amanunt pt. 2. la judecatorul care a stabilit pedeapsa. in termen de 14 zile de la primirea acesteia. In cazul in care condamnatul nu incepe executarea activitatii corectionale sau daca procuratura este de parere ca condamnatul nu executa activitatea corectionala stabilita asa cum trebuie. prevazuta de articolul 22c. 3. in situatia in care suma aceasta este mai mare decat cea prevazuta ca amenda pentru fapta penala corespunzatoare. a sasea categorie. procuratura se va apropia cat de mult posibil de pedeapsa stabilita. Condamnatul poate depune o plangere impotriva incunostiintarii mentionate la paragraful al doilea. € 4 500. Articolul 22g 1. Procuratura va instiinta condamnatul in aceasta privinta. precizate la articolul 22c. respectiv a treia categorie.. se stabilesc reguli mai exacte in ceea ce priveste continutul activitatii corectionale. Procuratura va trimite aceasta instiintare condamnatului cat de curand posibil.activitatile sau respectat proiectul corectional. € 225. pentru care este prevazuta o amenda. Prin aceasta modificare. precum si drepturile si indatoririle ce revin unei persoane condamnate sa executate o activitate corectionala. € 2 250. al treilea paragraf si articolul 22g al treilea paragraf. Pentru o incalcare. al treilea paragraf din Codul de Procedura Penala. Se poate aplica de asemenea si paragraful precedent in cazul condamnarii unei companii fara personalitate 10 . al treilea paragraf sau in termen de trei luni de la expirarea acestui termen. dar pentru care nu este stabilita nici o categorie de valoare. € 45 000. 2. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate conform deciziei procuraturii. Instiintarea va contine numarul de ore de activitate corectionala care vor fi executate in conformitate cu decizia procuraturii. Articolul 22h In ceea ce priveste solutionarea plangerii mentionate la articolul 22f. procuratura poate ordona efectuarea inchisorii pentru neplata amenzii. judecatorul paote stabili amenda la o suma care sa nu depaseasca prima. in cazul in care decide ca condamnatul nu va putea sau nu a putut executa activitatile corectionale intr-un mod care sa corespunda in totalitate pedepsei stabilite. € 450 000.

judecatorul va ordona aplicarea inchisorii pentru neplata amenzii. condamnatilor care se afla in arest preventiv pentru fapta pentru care sunt condamnati. Nu au voie sa depaseasca in totalitate o perioada de doi ani. in ziua incare sentinta judecatoreasca este pusa in aplicare. Daca suma crescuta conform primului paragraf nu este platita dupa expirarea termenului precizat in scrisoarea de somatie. 5. 3. care sa nu fie necorespunzatoare venitului si averii sale. 5. a arestului sau a activitatilor corectionale.juridica sau a unei societati. judecatorul va tine seama de puterea financiara a suspectului tinand cont de aceasta la stabilirea unei pedepse adecvate la adresa suspectului. 2. Inchisoarea pentru neplata amenzii poate dura minim o zi si maxim un an. ca si partea ramasa neplatita din ea. La stabilirea pedepsei temporare cu inchisoarea. nu se mai pot aplica paragrafele precedentele ale prezentului articol. O amenda care poate fi platita in rate in baza unei hotarari judecatoresti prin aplicare articolului 24a. sa fie luat in totalitate in calcul la stabilirea reducerii perioadei de executare a pedepsei. judecatorul este autorizat sa hotarasca in momentul pronuntarii sentintei plata in rate a sumei de catre condamnat. Procuratura va atrage atentia condamnatului asupra celor precizate de catre al doilea paragraf. a acordat o amanare. Articolul 25 [Abrogat pe 01-01-1999] Artikel 26 Pedeapsa cu inchisoarea si arestul se aplica. Articolul 24c 1. Articolul 24b 1. Articolul 27 1. sau in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez. Atunci cand in urma unei condamnari irevocabile la plata unei amenzi. Din motive juridice suma va fi crescuta in aceasta situatie cu € 10. Daca in urma acestei reduceri va trebui executata o fractiune de zi. Pentru fiecare suma integrala de € 25. sau in privinta careia Procuratura a admis plata la anumite termene. 3. Daca in cadrul sentintei se stabilesc una sau mai multe amenzi care insumate reprezinta o suma de minim € 225. In cazurile incare procuratura. ultimul paragraf. intr-un spital psihiatric sau intr-o institutie unde este pus sub supraveghere clinica in urma unui ordin de supraveghere. In cadrul sentintei la care se stabileste amenda. nu se va stabili mai mult de o zi. Articolul 24d [Abrogat pe 01-09-2003] Articolul 24e Prevederile articolului 15 nu se pot aplica in situatia executarii inchisorii pentru neplata amezii. In cazul aplicarii primului paragraf. ca si plata la anumite termene. in situatia in care nu se stabileste nici plata integrala si nici o despagubire din partea vinovatului. atata timp cat condamnatul respecta indatoririle ce-i revin in urma regulilor stabilite indeaproape. de indata ce a aparut o marire in baza primului paragraf.urmatoarele rate. 3. suma ce trebuie platita nu este platita la termenul stabilit pentru aceasta. Fiecare rata va fi stabilita la minim € 45.in arest. saptamani sau luni intregi. judecatorul va stabili de asemnenea la pronuntarea sentintei termenele la care vor fi platitie a doua si – in cazul in care amenda poate fi platita in mai multe rate. 2. 2. condamnatul va fi fi somat in scris de catre procuratura sa plateasca amenda. Atunci cand este platita o parte din suma datorata. Se poate aplica de asemenea si articolul 51. poate fi direct solicitata in totalitate. atunci suma. Durata inchisorii pentru neplata amenzii va fi stabilita in zile. oricum cu minim € 20. Articolul 24 La stabilirea amenzii. celorlalti condamnati. acest ordin nu va fi dus la indeplinire. imediat dupa ce condamnatul a ratat termenul de plata a amenzii. 4. b. in ziua in care sentinta judecatoreasca intra in vigoare. cu o cincime. Aceste termene vor fi stabilite la minim o luna si maxim trei luni. Daca condamnatul este o persoana juridica. durata inchisorii pentru neplata amenzii se va reduce corespunzator. judecatorul ordona ca timpul petrecut de catre condamnat -pana la pronuntarea sentintei. in masura in care se impune utilizarea fiecareia dintre ele: a. Daca da acest ordin in cazul unor activitati corectionale. 4. atunci se va prceda la o rotunjire in plus pentru a stabili un numar intreg de zile. arest preventiv. Se va urmari in primul rand efectuarea platilor de catre condamnat in vederea respectarii in totalitate a cresterilor stabilite in baza primului si a celui de-al doilea paragraf. el va preciza in sentinta sa conform caror norme va avea loc reducerea 11 . Se poate aplica paragraful precedent si in cazurile in care plata are loc dupa ce a fost deja executata o parte din inchsoarea pentru neplata amenzii. vor fi crescute in conitnuare din motive juridice. Articolul 24a 1.

in situatiile precizate de lege. 2. judecatorul va preciza si durata dupa cum urmeaza: 1°. primul paragraf. iar ziua in care arestul se incheie nu se va lua in considerare. sau pentru orice infractiune prin care acuzatul a incalcat a anumita datorie de servici. in urma aplicarii articolului 68. 3. va fi luat in considerare pentru reducerea perioadei de executare a pedepsei respective. Articolul 27bis [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27ter [Abrogat pe 01-07-1965] Artikel 27quater [Abrogat pe 01-07-1965] Articolul 28 1. Atunci cand se pronunta o decadere din drepturi. Paragrafele precedente ale acestui articol pot fi aplicate si in situatiile in care in cadrul urmaririi penale concomitente pentru doua. fie temporar. Decizia judecatoreasca de confiscare poate fi pronuntata in cadrul condamnarii pentru orice fapta penala. poate fi pronuntata. Articolul 29 Decaderea din dreptul de a ocupa functii. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in situatia unei hotarari speciale. va preciza in sentinta sa in virtutea carei norme va avea loc reducerea perioadei de executare a pedepsei. sau de a activa in cadrul armatei. La calcularea timpului ce poate fi scazut din durata pedepsei. exceptand situatiile prevazute in Volumul al Doilea. 2. Pentru o durata de minim doi ani si de pana la maxim cinci ani in cadrul condamnarilor la inchisoare temporara sau arest. 3°. 4. se pronunta sentinta in cazul unei alte fapte decat cea pentru care a fost ordonata executarea arestului sau a arestului preventiv. trei sau mai multe fapte. 2. care sunt angajati fie pe viata.in detentie in strainatate in urma unei solicitari de extradare din partea statului olandez in scopul executarii sau a continuarii executarii acestei pedepse. Dreptul de a alege mebrii organelor reprezentative sau de a fi ales membru al acestor organe. Articolul 27a Timpul petrecut -de catre persoana condamnata la inchisoare sau la arest . aliniatul 3° va fi pronuntata doar in cazul unei condamnari la inchisoare pentru cel putin un an de zile. primul paragraf. Ocuparea de functii. doar in situatiile si in forma prevazute de lege. ultima fraza din Codul de Procedura Penala. sau a altor functioari ce sunt angati pe viata. Articolul 33a 12 . Decaderea din dreptul prevazut de articolul 28. Activitatea in cadrul armatei. sau a unor anumite functii. 2. oportunitatea sau mijlocul oferite de functia pe care o detinea. Judecatorul poate emite un ordin echivalent in vederea stabilirea unei amenzi. Dreptul de a fi consilier sau factor de decizie (persoana de conducere) legal constituit(a). 4°. Exercitarea unor anumite profesii. Articolul 32 [Abrogat pe 01-01-1999] Articolul 33 1. Daca da acest ordin. Se poate aplica de asemena si articolul 24. 2°. sunt: 1°. Decaderea din celelalte drepturi prevazute de articolul 28. 2°. Decaderea din drepturi a celor ce exercita puterea judecatoreasca. in cadrul condamnarii pentru orice infractiune in cadrul serviciului. 4°. Cele mentionate anterior nu vor putea fi aplicate in masura in care timpul acela a fost deja luat in totalitate in considerare pentru reducerea altei pedepse privative de libertate executate de catre condamnat. sau prin care a facut uz de puterea. se va face din punctul de vedere al functiei pe care au ocupat-o pana in acel moment. Articolul 30 [Abrogat pe 01-12-1905] Articolul 31 1. intra in vigoare in ziua in care condamnarea in aceasta privinta a devenit definitiva si irevocabila. Pentru o durata de minim doi ani si de maxim cinci ani in cazul unei condamnari la plata unei amenzi. primul paragraf intra in vigoare in ziua in care sentinta judecatoreasca in aceasta privinta poate fi pusa in aplicare. Pe toata viata pentru condamnarile la inchisoare pe viata. 3°. prima zi de arest are valoare de zi intreaga. 5°. Drepturile din care poate fi decazut acuzatul in urma pronuntarii unei sentinte judecatoresti. Decaderea din dreptul prevazut in primul paragraf. sau anumite functii. 3. aliniatul 3°.perioadei de executare a pedepsei.

utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. cu exceptia celor dobandite in urma aplicarii masurii prevazute de articolul 36f.cu exceptia costurilor despagubirilor. c. sau b. dreptul de a utiliza in scop de afaceri sau personal bunurile mentionate la aliniatele de la a si pana la e inclusiv. bunurile care apartin condamnatului sau pe care acesta le poate folosi in totalitate sau partial in interes personal si care au fost obtinute in cea mai mare parte prin comiterea faptei penale. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b .1. ridicarea foloaselor dobandite ilegal (necuvenite) si despagubirea daunelor Articolul 36a Toate costurile ducerii la indeplinire a masurilor prevazute in aceasta sectiune. b. d. sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale. in declaratia de confiscare. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste conform articolului 9a ca nu este necesara aplicarea 13 . pot fi interzise daca cel caruia ii apartin a stiut despre bunurile auspra carora sau in legatura cu care se exercita aceste drepturi. Bunurile prevazute in primul paragraf de la aliniatul a si pana la e inclusiv si care nu apartin condamnatului pot fi supuse confiscarii daca: a. Articolul 35 1. Articolul 33b In cadrul declaratiei de confiscare a unui bun material este cuprinsa si confiscarea amabalajului in care se afla acel bun. f. in termenii prevazuti de primul paragraf. Titlul IIA. In cazurile in care judecatorul este obligat prin lege sa faca publica sentinta. utilizate sau destinate comiterii acestei fapte. Bunurile care nu au fost confiscate. 3. in acest mod nu se aduce atingere nici unei persoane care are dreptul la aceasta suma. Costurile anuntarii publice a sentintei vor fi estimate in sentinta la o suma exacta. bunurile cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta penala. In acest caz bunurile trebuiesc predate sau se va plati contravaloarea estimata. Costurile inchisorii sau ale arestului. bunurile in legatura cu care a fost comisa fapta penala. vor fi evaluate la o anumita suma. Articolul 36b 1. Judecatorul aproba o despagubire. 3. Drepturile asa cum sunt ele precizate in primul paragraf. Judecatorul decide cui ii va fi platita despagubirea sau compensatia. 2. 2°. ce nu apartin condamnatului. in cadrul pronuntarii sentintei. Masuri Prima sectiune. 2. Tot ceea ce se obtine in urma aplicarii amenzilor sau a declaratiilor de confiscare va fi folosit in interesul statului. Cu ocazia declaratiei de confiscare a bunurilor. Se pot aplica de asemenea si articolele 24b . 4. Articolul 34 1. sau avea tot temeiul de a putea presupune ca au fost procurate prin comiterea faptei penale. poate fi pronuntat in cadrul: 1°. e. cel caruia ii apartin stia ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia. bunurile care sunt destinate sau confectionate in vederea comiterii infractiunii. Sechestrul asupra bunurilor confiscate. Sechestru. 2. 2. 3. 3. Articolul 36 1. revin statului. daca judecatorul nu decide contrariul. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. la fel cum sumele dobandite in urma punerii in aplicare a masurilor vor fi folosite de catre stat. . el va decide in acelasi timp si modul in care va fi indeplinita aceasta obligatie. judecatorul poate ordona ca diferenta sa fie restituita ca despagubire.cad in sarcina statului. Se pot confisca prin declaratie judecatoreasca urmatoarele bunuri: a. Articolul 33c 1. bunurile cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea fapte penale. Unei sentinte judecatoresti prin care o persoana este condamnata din cauza unei fapte penale. sau o compensatie in bani atunci cand aceasta este necesara pentru a preveni o inechitate la adresa condamnatului sau la adresa altei persoane careia ii apartin bunurile supuse confiscarii. 24c si 25. in masura in care prin sau in baza vreunei legi nu se decide altceva. nu s-a putut stabili cui apartin aceste obiecte. 2. in situatia in care bunurile supuse confiscarii valoreaza mai mult decat suma stabilita in sentinta. ca au fost obtinute prin comiterea faptei penale sau ca au fost folosite sau destinate comiterii acesteia. aliniatul f. 24c si 25. inclusiv a sumelor ce trebuie platite.

sau prin referire la venitul ce poate fi obtinut prin vanzarea publica a bunurilor. in situatia in care situatia financiara actuala a acestuia precum si cea pe care este previzibil ca o va avea acesta in viitor nu este suficienta pentru a putea plati suma ceruta. atunci cand trebuie incasata o despagubire. 3°.ca a fost comisa o fapta penala. 5. al doilea si al treilea paragraf. La aplicare unei masuri se tine cont de obligatiile la plata unei sume de bani in vederea ridicarii foloaselor dobandite ilegal. Articolul 36d In plus. Confectionate sau destinate comiterii faptei. Conform prevederilor articolului 577c din Codul de Procedura Penala. pentru care se poate aplica o amenda din a cincea categorie. 3. 4°. judecatorul poate sa tina cont de aceasta in momentul stabilirii sumei ce trebuie platita. daca se poate presupune-tinand cont de cercetarea respectiva. Valoarea bunurilor care sunt trecute de catre judecator in contul foloaselor dobandite ilegal poate fi estimata prin valoarea de piata din momentul cand se ia decizia. se vor scadea sumele solicitate de parti terte pagubite. ca de altfel si articolul 446 din Codul de Procedura Penala. dar numai daca acele bunuri pot servi la comiterea sau pregatirea unor fapte de acest gen. Unei sentinte judecatoresti prin care se stabileste-intr-un mod ce nu contravine punerii in libertate sau scoaterii de sub urmarirea penala. ca si la ingreunarea descoperirii acestora. 3. Care au legatura cu comiterea faptei. prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare celui ce este condamnat in urma comiterii unei fapte penale i se poate aplica obligatia de a plati o amenda catre stat ridicandu-i-se astfel foloasele dobandite ilegal. ce are valoare de masura. Masura poate fi aplicata impreuna cu pedepse si cu alte masuri. incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public.unei pedepse. 8. La solicitarea procuraturii. fie la solicitarea procuraturii. 4°. Care au fost procurate in intregime sau in cea mai mare parte prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale. Cu ajutorul carora a fost comisa sau pregatita fapta. 6. Statul va inmana victimei in totalitate suma primita. aplicate in baza unor decizii anterioare. precum si a faptei de a carei comitere este suspectat. judecatorul poate adapta aceasta atributie ce-i revine. si pentru care este initiata o cercetare financiar-penala. 2. 2°. In cazul condamnarii unei persoane prin sentinta judecatoreasca in urma comiterii unei fapte penale. Articolul 36f 1. Judecatorul poate aplica masura daca si in masura in care suspectul poate fi solicitat de catre victima 14 . acestei persoane i se poate aplica obligatia de a plati o suma de bani statului in scopul ridicarii foloaselor dobandite in mod ilegal. 4. La stabilirea nivelului sumei la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. prin intermediul unei decizii judecatoresti extraordinare referitoare la persoana care este condamnata din cauza comiterii unei infractiuni. care a dobandit foloase prin intermediul sau in urma comiterii faptei penale prevazute acolo sau a altora similare sau a unor fapte despre care exista suficiente indicii ca ar fi fost comise de catre ea si pentru pentru care se aplica o amenda din a cincea categorie. Cu ajutorul carora este ingreunata descoperirea faptei. Judecatorul stabileste suma la care sunt estimate foloasele dobandite ilegal. Articolul 36e 1. pe de o parte iar pe de alta parte in masura in care aceste bunuri sunt de asa natura. fie in virtutea functiei pe care o detine. In cazul lipsei unei asemenea cereri. Judecatorul poate stabili suma ce trebuie platita la un nivel inferior valorii estimate a foloaselor. Printre foloase se include si neplata unor costuri. Obligatia poate fi aplicata persoanei mentionate la primul paragraf. Prin bunuri se inteleg toate lucrurile si toate drepturile aupra averii personale. Se pot aplica de asemenea si articolele 33b si 33c. Unei dispozitii judecatoresti extraordinare in urma unei solicitari a procuraturii. judecatorul poate ordona un arest de pana la 3 ani pentru neplata datoriilor. 5°. 7. In urma unei solicitari a procuraturii. 2. La cererea motivata a suspectului sau a condamnatului. pot fi supuse sechestrului si bunurile ce apartin faptasului sau suspectului si care sunt de asa natura incat detinerea lor nesupusa controlului contravine legii sau interesului public si care sunt descoperite cu ocazia cercetarii faptei comise de catre el. 3°. 2. acestei persoane I se poate aplica obligatia de a plati catre stat o suma in folosul victimei.ca si fapta aceea sau alte fapte penale au dus in vreun mod la dobandirea de catre condamnat a unor foloase dobandite ilegal. Articolul 36c Se pot supune sechestrului toate bunurile: 1°.

Internarea intr-un spital psihiatric si deferirea justitiei. In masura posibilului specialistii in stiinta comportamentului vor redacta atat impreuna cat si fiecare in parte un raport privind refuzul inculpatului. de la primul pana la al patrulea paragraf inclusiv. dar numai atunci cand este periculos pentru sine insusi. Securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impune aplicarea acestei masuri. 2. daca: 1°. Articolul 37a 1. Se pot aplica de asemenea si articolele 24c si 77l.care au consultat pe inculpat. 4. Judecatorul da un ordin precum cel mentionat in primul paragraf. 2. Fapta comisa de el reprezinta o infractiune pentru care se aplica comform prevederilor legale o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani sau mai mult. 3. intelegandu-se prin aceasta implicit ca cresterea sumei datorate in urma aplicarii masurii revine statului. poate ca in urma ordinului judecatorului sa fie deferit justitiei. 318. 2. 6. si 2°. Artikel 37 1. indicatii care sunt in interesul securitatii celorlalti sau al sigurantei generale a persoanelor sau a bunurilor. Se pot aplica de asemenea si articolele 24a si 24b. al doilea paragraf. ca si gravitatea faptei comise sau multitudinea condamnarilor anterioare pentru infractiune. Al doilea paragraf nu se poate aplica daca inculpatul refuza sa coopereze la consultul ce trebuie efectuat in vederea redactarii recomandarii. Articolul 37d 15 .printre care si un psihiatru. 285. Articolul 37c 1. La aplicarea paragrafului precedent judecatorul poate sa renunte la stabilirea unei pedepse. O asemenea recomandare trebuie redactata de catre specialistii in stiinta comportamentului atat impreuna cat si de fiecare in parte. se rezuma mai intai la indeplinirea masurilor si apoi la plata cresterilor stabilite in baza pargrafului al patrulea. 5.de la al doilea si pana la al saselea paragraf inclusiv. intelegandu-se prin aceasta implicit ca adaptarea pedepsei cu inchisoarea pentru neplata amenzii sau a detentiei juvenile pentru neplata amenzii nu va ridica obligatia aparuta in urma aplicarii masurii de despagubire a victimei pentru daunele provocate. precum si statutul juridic al persoanei deferite justitiei. 3. Suspectul care prezenta la momentul comiterii faptei un handicap mental sau o tulburare psihica ce ii afecta capacitatea de judecata. pentru ceilalti sau reprezinta in general un pericol la adresa securitatii persoanelor sau a bunurilor. El poate da anumite indicatii conducerii institutiei cu privire la anumite ingrijiri. semata si datata de catre cel putin doi specialisti in stiinta comportamentului din discipline diferite. si 11. numai dupa ce i se inmaneaza o recomandare bine motivatata. Platile facute de condamnat catre stat. sau daca intra in categoria infractiunilor prevazute de articolele 132.conform dreptului civil sa raspunda pentru paguba facuta prin comiterea faptei penale. Articolul 37b 1. In baza legii se stabilesc in urma unei decizii a autoritatilor reguli cu privire la acordarea de ingrijiri medicale. La stabilirea unui ordin asa cum este prevazut la primul paragraf. Judecatorul poate ordona ca acela care nu este responsabil de comiterea unei fapte penale din cauza unui handicap mental sau a unei tulburari psihice ce ii afecteaza capacitatea de judecata sa fie internat intr-un spital psihiatric pe termen de un an. Se pot aplica de asemenea si paragraful al doilea si al treilea din articolul 37. chiar daca considera ca fapta poate fi pusa in seama suspectului. judecatorul poate face uz de ea doar cu aprobarea procuraturii si a suspectului. Ministrul de Justitie are grija ca pesoana deferita justitiei si care beneficiaza de inrijiri medicale prin decizia autoritatilor sa primeasca tratamentul necesar. Judecatorul poate ordona ca persoana deferita justitiei prin decizia autoritatilor sa primeasca ingrijiri medicale. 285b. al doilea paragraf. judecatorul poate prelua in sentinta sa o recomandare referitor la termenul la care trebuie sa inceapa deferirea in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. 2.175. Daca aceasta recomandare este datata mai devreme de un an fata de inceperea audierilor. Masura poate fi aplicata impreuna cu alte pedepse si alte masuri. daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor sau a bunurilor impun recurgerea la aceste ingrijiri. primul paragraf. din legea Opiumului. din legea circulatiei pe drumurile publice din 1994. 3. Daca judecatorul stabileste in urma unei decizii a autoritatilor si o pedeapsa cu inchisoarea pe langa masura de deferire in fata justitiei cu ordin de acordare de ingrijiri medicale. 326a si 395 din Codul de Procedura Penala. 4. Sectiunea a doua. Judecatorul va pretinde in masura posibilului redactarea unei alte recomandari sau a unui alt raport la realizarea careia/caruia inculpatul sa fie intr-adevar dispus sa coopereze si care sa-l poata lamuri asupra oportunitatii si necesitatii stabilirii unui ordin precum cel prevazut la primul paragraf. judecatorul va lua in considerare continutul celorlalte recomandari si rapoarte ce au fost redactate cu privire la personalitatea suspectului.

Articolul 38a 1. sau daca interesul securitatii celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor o impun sa ordone si din partea autoritatilor ca persona deferita justitiei sa primeasca ingrijiri medicale. Conform celor prevazute de articolele 38e sau 38j. sa fie tratata de catre un specialist indicat in sentinta. fie cu un an fie cu doi ani. primul paragraf trebuie sa respecte libertatea de credinta sau convingerea de viata si nu au voie sa ingradeasca libertatea civila. durata acesteia poate fi stabilita la maxim trei ani in situatia prevazuta de primul paragraf al acestui articol. in urma unei cereri din partea procuraturii termenul de deferire in fata justitiei poate fi prelungit de catre judecator. 2°. conform unor reguli stabilite pe baza masurilor generale din partea autoritatilor. Articolul 38e 16 .. Conditiile prevazute la primul paragraf dinarticolul 38 pot contine faptul ca persoana deferita justitiei trebuie sa se interneze intr-o institutie indicata de catre judecator. 2. Sa completeze. Judecatorul poate pune o conditie precum cea prevazuta de primul paragraf . Ingrijirea se face de preferinta intr-o institutie particulara. institutii regale (de stat). Judecatorul da de asemenea unei institutii indicate in sentinta . Prin masuri generale ale autoritatilor pot fi puse conditii mai precise referitor la procedura de de deferire conditionata.care sa corespunda anumitor cerinte stabilite prin sau in baza masurilor generale formulate de autoritati. Articolul 37f [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37g [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37h [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37i [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 37j [Abrogat pe 01-09-1988] Articolul 38 1. daca o conditie impusa nu este respectata. ca la solicitarea procuraturii. Articolul 38d 1. Procuratura urmareste indeaproape. O a doua prelungire poate avea loc doar in urma emiterii unui ordin precum cel prevazut de articolul 37b sau 38c. va stabili atunci conditii privind comportamentul persoanei deferite justitiei. Daca judecatorul nu emite un ordin asa cum prevede articolul 37b. tinand cont de cele prevazute de articolele precendete din cadrul acestei sectiuni: 1°. a devenit definitiva si irevocabila. Persoanele deferite justitiei pot fi ingrijite in institutii indicate de Minstrul Justitiei: a. ca la solicitarea procuraturii sau la cererea persoanei deferite justitiei sau a avocatului acesteia. doar atunci cand persoana deferita justitiei s-a aratat dispusa sa respecte acea conditie. Prin sau in baza unor masuri generale stabilite de autoritati se pot stabili reguli referitoare la cerintele care trebuiesc indeplinite de catre institutia indicata de judecator.sarcina de a oferi ajutor si sprijin persoanei deferite justitiei pentru a repecta conditiile impuse. Articolul 38b Judecatorul poate. 2. in masura in care nu se stabileste altceva prin sau in baza vreunei legi. 3. ce se calculeaza incepand cu ziua in care sentinta judecatoreasca. 2. 4. daca securitatea celorlalti ca si securitatea generala a persoanelor si a bunurilor impun o asemenea prelungire. conduse de o persoana juridica stabilita in Olanda. Sa delege altei institutii decat celei insarcinate pana atunci. prin care a fost ea stabilita. 4. b. respectarea conditiilor impuse. Deferirea in fata justitiei este valabila pe o perioada de doi ani.1. responsabilitatea de a acorda ajutor si sprijin in vederea respectarii conditiilor impuse. Daca in cadrul sentintei se apIica de asemenea si o masura privativa de libertate. institutii particulare. modifice sau sa ridice conditiile. 3. 2. sau sa ia medicamentele prescrise de medicul curant si sa permita ca acestea sa-I fie administrate de catre medicul curant. Conditiile prevazute in articolul 38. Articolul 38c Judecatorul poate. in scopul protectiei securitatii celorlalti ca si a securitaii si a bunurilor generale. Articolul 37e Costurile ingrijirii si tratamentului persoanelor deferite justitiei vor fi suportate de catre stat.

primul punct şi al cincilea din Legea de procedură penală se aplică în mod corespunzător. punctul 2 şi 3 . cu luarea în considerare a celor stabilite în articolele precedente ale acestei secţiuni: 1. Condiţiile stabilite în punctul 2. să transmită unei alte instituţii decât cea căreia anterior i s-a încredinţat acest lucru. se aplică în mod corespunzător.1. Articolele 509p. 3. în afara cazului în care punerea sub supravegherea autorităţii este aplicată în cazul unui delict care este îndreptat sau creează pericol pentru intangibilitatea corpului uneia sau mai multor persoane. În cazul în care durata totală a punerii sub supravegherea autorităţii nu este limitată în timp. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere cu condiţiile stabilite în a articolul 38. la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia. 509r. 509t. În pofida celor prevăzute la punctul 1. Termenul de punere sub supravegherea autorităţii nu decurge: a. Într-un asemenea caz judecătorul termină îngrijirea impusă de autoritate condiţionat pentru durata ordinului dat de punere sub supraveghere. În cazul în care judecătorul termină îngrijirea pe baza primului punct. la cererea ministerului public sau la cererea persoanei puse sub supraveghere sau a avocatului acestuia. punctul unu. în cazul în care securitatea altora. Articolul 38h 1. Durata totală a măsurii de punere sub supravegherea autorităţii nu depăşeşte patru ani. 3. pe durata de timp persoana pusă sub supraveghere cu condiţii. subpunctul a. termenul de punere sub supravegherea autorităţii decurge şi atunci când cel pus sub supraveghere: a. judecătorul poate. termenul de punere sub supravegherea autorităţii poate fi prelungit. Articolul 38i Din obligaţie de serviciu. este preluat într-o instituţie de îngrijire a persoanelor aflate sub supraveghere sau în alt spital psihiatric. 2. este preluat într-un spital psihiatric. 509s. nu pot limita libertatea de serviciu religios sau privind convingerile despre viaţă şi libertatea politică. Prin măsuri generale ale conducerii pot fi şi alte reguli stabilite pentru procedura de terminare condiţionată a ordinului de îngrijire. Articolele 38. fără ca această perioadă de punere sub supraveghere să fie prelungită. c. 2. fraza a doua şi punctul 3 din articolul 38a se aplică în mod corespunzător.. pe baza unei dispoziţii după este stabilit în articolul 13 sau ca urmare a celor prevăzute sau pe baza legii de principiu a Penitenciarelor. Articolul 38g 1. d. poate înceta îngrijirea impusă de autoritate. precum şi securitatea generală cer o asemenea prelungire. în afara cazului în care absent mai multe de o săptămână consecutiv din acest spital. Articolul 38f 1. în cazul în care concediul de probă al unei persoane puse sub supraveghere a durat cel puţin douăsprezece luni. după ce termenul de punere sub supraveghere a început. la luarea deciziei privind prelungirea punerii sub supraveghere pentru o perioadă de un an. în afara cazului în care această persoană este absentă din instituţie sau spital mai mult de o săptămână consecutiv. primul punct. 4. b. 2. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere de către autoritate este sub îngrijire astfel încât pe baza legii din alte motive este privat de libertatea sa şi pe durata de timp în care această persoană este absentă în mod nepermis din această privare de libertate. pe durata de timp în care persoana pusă sub supraveghere care este în îngrijirea autorităţii. 2. b. Articolul 38g. Excluzând cele stabilite în articolul 38g. 2. la cererea ministerului public sau la cererea celui pus sub supraveghere sau a avocatului acestuia. să modifice sau să anuleze condiţiile. mai mult de o săptămână consecutiv este absentă din instituţia de îngrijire în care pe baza condiţiei este preluat. mai mult de o săptămână consecutiv este absentă în mod nepermis din instituţia de îngrijire a persoanei puse sub supraveghere. judecătorul. acesta stabileşte pentru protecţia securităţii celorlalţi şi pentru protecţia securităţii generale a persoanelor şi bunurilor condiţii referitoare la comportarea celui pus sub supraveghere. sarcina de asistenţă şi sprijin pentru respectarea condiţiilor 17 . să completeze. Îngrijirea ca urmare a dispoziţiei autorităţii poate fi oficial terminată condiţionat de către judecător. este privată în mod legal de libertate şi pe durata de timp în care această persoană este absentă în mod nepermis din această privare de libertate.

2. Măsura serveşte la protecţia societăţii şi la terminarea recidivei de către cel condamnat.Articolul 38j 1. interesul securităţii altora precum şi securitatea generală a persoanelor cere acest lucru. În cazul în care termenul stabilit la punctul doi este acordat. 2) în cinci ani anteriori faptului comis de condamnat de cel puţin de trei ori s-a dispus pentru el o pedeapsă sau la o măsură de privare de libertate sau la o măsură de limitare a libertăţii sau o pedeapsă de obligaţie. precum şi pentru late probleme. Un ordin pentru plasarea într-un spital psihiatric expiră când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care referitor la aceeaşi persoană se dă un ordin privind plasarea într-un spital psihiatric. Punctul al patrulea nu se aplică în cazul în care condamnatul refuză să colaboreze pentru cercetarea care trebuie să fie efectuată pentru elaborarea avizului. Articolul 38k Le cererea ministerului public. 3. Măsura este valabilă pentru o perioadă de cel mult doi ani. trebuind să prezinte un aviz datat şi semnat privind oportunitatea sau necesitatea măsurii. Un ordin de plasare într-un spital psihiatric se termină în mod legal atunci când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care referitor la aceeaşi persoană se face punerea sub supraveghere cu o dispoziţie de îngrijire impusă de autoritate precum şi un ordin de reînnoire a unei asemenea dispoziţie . în cazul în care: 1) faptul comis de către condamnat se referă la delict pentru care este admisă o detenţie permanentă. 5. În cazul în care cel condamnat este înrăit în legătură şi cu aceasta există o altă problematică la care comiterea faptelor este în dependenţă. 2. La stabilirea duratei măsurii judecătorul poate ţine seama de timpul pe care cel condamnat înainte de executarea sentinţei l-a petrecut în asigurare. nu a fost respectată o condiţie stabilită 2. 4. Secţiunea 3. Judecătorul face tot posibilul pentru prezentarea unui alt aviz sau raport care să-i dea indicaţii privind oportunitatea sau necesitatea măsurii şi la care condamnatul este gata săi ofere colaborarea. judecătorul ia în consideraţie conţinutul celorlalte avize şi rapoarte elaborate privind condamnatul. Articolul 38l 1. În cazul terminării îngrijirii impuse de către autoritate punerea sub supraveghere poate fi prelungită de fiecare dată cu un an. 2. La cererea ministerului public judecătorul poate să aplice măsura de plasare a unui condamnat într-o instituţie pentru delicvenţi sistematici. 18 . O punere sub supraveghere expiră când devine irevocabilă o pronunţare judecătorească prin care aceeaşi persoană din nou este pusă sub supraveghere. 3. sau 3. 2. Plasarea într-o instituţie pentru delicvenţi sistematici Articolul 38m 1. Durata totală a terminării condiţionate a îngrijirii reprezintă cel mult trei ani. 2. precum şi numărul de delicte pentru care acesta a fost condamnat anterior. Judecătorul aplică măsura numai după ce a justificat-o cu probe. judecătorul poate face uz de acesta numai cu acordul ministerului public şi al condamnatului. Plasarea are loc într-o instituţie indicată de ministerul nostru de justiţie pentru delicvenţi sistematici. Articolul 38n 1. într-un spital psihiatric sau într-o instituţie de observaţie clinică ca urmare a unui ordin de observaţie. când se aplică articolul 38e. Prin şi pe baza legii se stabilesc reguli privind executarea măsurii în cadrul şi în afara instituţiei şi privind poziţia juridică a celui căruia îi este aplicată măsura. 6. În cazul în care acest aviz este mai vechi de un an. La aplicarea unei măsuri. Articolul 38o 1. fără a se da un ordin pentru reluarea îngrijirii impuse de autoritate după cum se arată în articolul 38k. interesul securităţii altora sau al securităţii generale a persoanelor şi bunurilor cere acest lucru. judecătorul poate da un ordin privind reluarea îngrijirii impuse de autoritate. în cazul în care: 1. care se calculează din ziua în care pronunţarea juridică prin care este aplicată devine definitivă. detenţie provizorie. faptul este comis după efectuarea acestor pedepse sau măsuri şi în continuare se poate lua în mod serios în considerare că cel condamnat va comite din nou un delict. 3. punerea sub supraveghere încetează în mod legal. măsura serveşte pentru a oferi o contribuţie în rezolvarea problematicii sale de viciu. şi 3) securitatea persoanelor şi bunurilor cere aplicarea unei asemenea măsuri.

care nu-i poate fi atribuit lui din cauza unei evoluţii aberante sau a unei perturbări bolnave a capacităţii sale de raţiune. Articolul 38t Termenul măsurii nu decurge atunci când: a. judecătorul stabileşte condiţii privind comportarea condamnatului.3. Articolul 38r Le cererea ministerului public. La cererea ministerului public. sau decide o apreciere la un an după începerea executării măsurii. este absent nepermis mai mult de o zi. ca acelea menţionate la punctul cinci. acesta este privat de libertate din alte motive şi pe durata timpului în care este absent în mod nepermis. 3. atunci poate avea loc o cercetare după cum se menţionează la punctul unu după şase luni de la data la care a devenit irevocabilă decizia privind lipsa unei aprecieri intermediare sau decizia prin care se cere continuarea executării. 8. pe durata timpului în care cel căruia îi este aplicată. care să acorde ajutor şi sprijin pentru respectarea condiţiilor. Articolul 38u Ministrul nostru de justiţie poate termina în orice moment măsura. 7. la sau după aplicarea măsurii. judecătorul poate dispune. judecătorul poate să decidă. continuarea executării pe mai departe a măsurii nu este necesară. Prin sau pe baza măsurii generale a administraţiei se pot stabili reguli privind cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească o instituţie şi un tratament. Pentru protecţia securităţii persoanelor şi bunurilor. Judecătorul poate pe baza unei măsuri generale de administraţie să dea sarcină instituţiei de reabilitare a condamnaţilor să acorde condamnatului ajutor şi sprijin în respectarea condiţiilor. 2. o apreciere intermediară a necesităţii continuării executării măsurii. Titlul III. la cererea condamnatului sau a avocatului său sau in obligaţie de serviciu. Judecătorul poate stabili ca măsura să nu fie adusă la îndeplinire. în cazul în care cel care este plasat într-o instituţie. La raport se anexează un referat al directorului instituţiei referitor la situaţia executării şi planul de şedere al condamnatului. Judecătorul care stabileşte ca măsura aplicată de el să nu fie adusă la îndeplinire. să modifice şi să anuleze condiţiile. Costurile pentru executarea ultimei faze a măsurii revin în conformitate regulile stabilite de conducere cu sau prin regula generală a legii în contul comunelor care iau parte la executarea acesteia. atunci când una din condiţii nu este respectată. În acest context preluarea într-o instituţie are loc pe o durată stabilită de judecător de maximum doi ani. Ministerul public supraveghează asupra respectării condiţiilor stabilite. 19 . aplicarea măsurii. Condiţiile stabilite la punctul patru nu pot limita libertatea condamnatului de a-şi împărtăşi religia sau convingerile despre lume şi libertatea politică. 3. Dacă judecătorul pe baza informaţiilor menţionate la punctul unu decide că. determină cu această ocazie o perioadă de probă de cel mult trei ani. 2. 5. Dacă judecătorul la aplicarea unei măsuri nu decide o apreciere intermediară. judecătorul poate. o termină la odată stabilită de el. O condiţie ca aceea menţionată la punctul patru poate conţine indicaţia ca persoana condamnată să fie tratată ambulant sau intramural. Excluderea şi sporirea posibilităţii de condamnare Articolul 39 Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un delict. 2. 4. La aplicarea primului punct este valabilă drept condiţie generală aceea că persoana condamnată înainte de sfârşitul perioadei de probă nu se face vinovat de un fapt pasibil de pedeapsă. cu luarea în considerare a articolelor de la 38m până la 38p: 1. 6. Costurile pentru executarea măsurii sunt în contul Statului. Articolul 38s 1. Articolul 38q La cerea ministerului public. Această condiţie va fi stabilită numai atunci când condamnatul s-a declarat de acord să fie supus tratamentului. b. să stabilească o altă instituţie de reabilitare decât cea stabilită anterior. la cererea condamnatului sau a avocatului său sau in obligaţie de serviciu. Articolul 38p 1. Ministerul public îi raportează în legătură cu aceasta într-un termen stabilit de el. să completeze.

Titlul IIIa [intră în vigoare la o dată care se va stabili ulterior] Articolul 44a [intră în vigoare la o dată care se va stabili ulterior] Titlul IV Încercarea şi pregătirea Articolul 45 1.07. Articolul 43 1. Nu este pasibilă de pedeapsă depăşirea limitele apărării necesare. Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt.07.1965] Articolul 39ter [Expirat de la 01.07. pregăteşte.1965] Articolul 39novies [Expirat de la 01. 2. 3.07. cu excepţia amenzii. ale sale sau ale altuia împotriva unei agresiuni evidente.1965] Articolul 39sexies [Expirat de la 01. Încercarea unui delict este pasibilă de pedeapsă. este pasibilă de pedeapsă în cazul în care făptaşul cu intenţie şi în mod evident achiziţionează.07.1965] Articolul 39quinquies [Expirat de la 01. 4. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum cincisprezece ani. 2.Articolul 39bis a [Expirat de la 01.1965] Articolul 39septies [Expirat de la 01. Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt în executarea unui ordin oficial. Articolul 46 1.1965] Articolul 39octies [Expirat de la 01.07.1965] Articolul 39decies [Expirat de la 01.07. dacă intenţia făptaşului s-a manifestat deschis pentru începerea executării. ocazie sau mijloace care îi sunt acordate prin funcţie. Articolul 41 1. pedeapsa stabilită pentru acel fapt.07.1965] Articolul 40 Nu este pasibil de pedeapsă acela care este silit să-l comită prin forţă majoră. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. datorită apărării necesare a vieţii. moralitatea sau bunul. dacă aceasta este rezultatul direct al puternicei emoţii provocate de agresiune. Articolul 44 În cazul în care un funcţionar prin comiterea unui fapt pasibil de pedeapsă încalcă o anumită obligaţie de serviciu sau prin comiterea unui fapt pasibil de pedeapsă face uz de putere. Maximul de pedeapsă de bază stabilit pentru delict se micşorează pentru încercare cu o treime. Articolul 42 Nu este pasibil de pedeapsă acela care comite un fapt pentru executarea unei prevederi legale. dat de către autoritatea competentă pentru aceasta. 2.1965] Articolul 39quater [Expirat de la 01. poate fi sporită cu o treime. Un ordin oficial dat de o autoritate necompetentă nu anulează caracterul pasibil al pedepsei. în afara cazului în care subordonatul de bună credinţă a considerat organul ca fiind competent şi îndeplinirea acestuia intra în sfera de activitate a subordonatului. ilegale. Pedepsele suplimentare pentru încercare sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. 20 . Pregătirea unui delict pentru care conform descrierii legii este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de opt ani.07.

împreună cu urmările lor.1976] Articolul 51 1. Articolul 48 Drept copărtaşi la un delict vor fi pedepsiţi: 1) cei care în mod intenţionat au fost de ajutor la comiterea delictului. 5. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. spaţii sau mijloace de transport.întrebuinţează. majorat sau redus. Participarea la fapte pasibile de pedeapsă Articolul 47 1. Referitor la ultimii sunt luate în considerare numai acţiunile care în mod intenţionat au provocat. este pasibilă de pedeapsă. pentru a comite un delict. 4. 3. asociaţia. Dacă este vorba despre un delict la care este stabilită pedeapsa cu închisoare pe viaţă. Articolul 46b Pregătirea şi încercarea au loc atunci când delictul nu este săvârşit datorită unor împrejurări dependente de voinţa făptaşului. 4. Pentru aplicarea punctelor anterioare vor fi echivalate cu persoanele juridice: societatea pe acţiuni fără personalitate juridică. abuz de autoritate. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum zece ani. purtători de informaţii. Pedepsele suplimentare pentru pregătire sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. 2. procedura penală poate fi începută şi pedepsele şi măsurile prevăzute de lege pot fi pronunţate. Faptele pasibile de pedeapsă pot fi comise de persoane fizice şi de persoane juridice. promisiuni. cea care se aplică pentru delictul propriu zis. în sensul că nu se va pronunţa o pedeapsă mai grea decât cea pentru încercare unui delict sau dacă o asemenea încercare nu este pasibilă de pedeapsă. violenţă. 21 . pentru comiterea acestui delict. Maximul de pedeapsă de bază stabilit pentru delict se micşorează pentru pregătire la o jumătate. 2. Titlul V. efectuează sau are la îndemână obiecte. societatea de navigaţie şi averea destinată. Articolul 50 Circumstanţele personale la care caracterul pasibil de pedeapsă este exclus. 2) cei care în mod intenţionat au creat ocazia. 2) cei care prin daruri. Articolul 46a Încercarea de a folosi alte mijloace decât cele menţionate în articolul 47. precum şi 2) împotriva aceluia care a dat dispoziţie pentru efectuarea faptului. Articolul 52 Participarea la infracţiune nu este pasibilă la pedeapsă.09. Articolul 49 1. fac să se comită fapta sau participă la comitere. 3. materiale. constrângere sau ducere în eroare sau prin crearea unei ocazii. 2. 3. atunci pedeapsa cu închisoarea se stabileşte la maximum cincisprezece ani. precum şi 3) împotriva celor de la punctul 1) şi 2) împreună. Maximul pedepselor de bază stabilite pentru delict se micşorează cu treime pentru cei care participă la delict. mijloacele sau informaţiile pentru comiterea delictului. mijloace sau informaţii provoacă în mod intenţionat faptul. La stabilirea pedepsei sunt luate în considerare numai acţiunile care participanţii în mod intenţionat probabil le-au făcut sau protejat. Pedepsele suplimentare pentru participare sunt aceleaşi ca pentru delictul comis. Prin obiecte se înţeleg toate lucrurile şi toate drepturile de patrimoniu. Ca făptaşi ai unei fapte pasibile de pedeapsă vor fi pedepsiţi: 1) cei care comit fapta. în cazul în care sunt luate în considerare: 1) împotriva persoanei juridice. punctul unul la 2e. la aplicarea legii penale sunt luate în considerare numai referitor la făptaşul sau participantul la care se referă personal. În cazul în care un fapt pasibil de pedeapsă este comis de către o persoană juridică. împreună cu urmările lor. Articolul 50a [Expirat de la 01. 2.

care prestează un serviciu de telecomunicaţii care constă în transmiterea sau descifrarea datelor care aparţin altcuiva.. dar acestea nu pot depăşi . Articolul 59 La condamnarea la pedeapsă cu închisoarea pe viaţă nu se mai pot aplica alte pedepse decât privarea de anumite drepturi. Articolul 54a O persoană intermediară.Articolul 53 1. Dacă pentru un fapt care se încadrează într-o prevedere generală de pedeapsă există o prevedere specială de pedeapsă. deşi fiecare din ele reprezintă un delict sau infracţiune. nu vor fi ca atare urmăriţi dacă satisface ordinul unei persoane oficiale din justiţie. Maximul aceste pedepse este totalul pedepselor maxime stabilite. 2. se va putea pronunţa fiecare pedeapsă. Această prevedere nu se aplică atunci când persoana în contul căreia documentul este tipărit în momentul tipăririi nu poate fi pus sub urmărire sau este stabilit în afara ţării în Europa. atunci se aplică numai o singură prevedere de pedeapsă. Articolul 54 1. Prin delictul prin presa tipărită tipograful nu va fi urmărit ca atare. de a adopta toate măsurile care pot fi luate de el în mod raţional pentru a face datele inaccesibile. este făcut cunoscut de către editor. Titlul VI Combinarea faptelor pasibile de pedeapsă Articolul 55 1. dacă documentul tipărit poartă numele şi adresa lui şi persoana în contul căreia documentul este tipărit. La delictul prin intermediul presei tipărite. dar în ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea sau arestul – nu mai mult decât cu o treime peste pedeapsa maximă. aceea la care se prevede pedeapsa cea mai grea. atunci se aplică numai o prevedere. pedepsele înlocuitoare de privare a libertăţii nu pot depăşi în total maximul stabilit în articolul 24c. 2. la care sunt prevăzute pedepse asemănătoare. 2) pedepsele pentru privarea de anumite drepturi vor fi aplicate pentru fiecare delict în parte şi fără reducere. este cunoscut sau la prima cererea după ce a avut loc începerea unei proceduri preliminare de cercetare. 3) pedepsele de confiscare a anumitor bunuri vor fi aplicate pentru fiecare delict în parte şi fără reducere. editorul nu va fi urmărit în cazul în care documentul tipărit poartă numele şi adresa lui şi făptaşul este cunoscut sau la prima cerere după ce a avut loc începerea unei proceduri preliminare de cercetare. în durata căreia depăşeşte pedeapsa de bază aplicată sau pedepsele de bază cu cel puţin doi ani şi cel mult cinci ani sau în cazul în care nici o altă pedeapsă de bază nu este aplicată în afară de amendă. într-o pedeapsă de cel puţin doi ani şi cel mult cinci ani. 22 .în ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea sau arestul – nu mai mult decât cu o treime peste pedeapsa cu durata cea mai mare. 2. este făcut cunoscut de către tipograf. se ia în considerare numai aceasta. 2. 2. confiscarea bunurilor luate deja în custodie şi comunicarea sentinţei juridice. Dacă mai multe fapte. Articolul 57 1. La efectuarea simultană de fapte care se consideră ca acţiuni independente şi reprezintă mai multe de un delict. se va pronunţa o singură pedeapsă. Articolul 56 1. Dacă un fapt se încadrează în mai multe prevederi privind pedepsele. la care sunt prevăzute pedepse diferite. sunt într-o asemenea legătură încât acestea trebuie considerate ca o acţiunea continuă. punctul trei. după împuternicirea sau cererea în scris a persoanei oficiale de justiţie acordată de un judecător de instrucţie. Această prevedere nu se aplică atunci când făptaşul în momentul ediţiei nu poate fi pus sub urmărire sau este stabilit în afara ţării în Europa. Articolul 58 La efectuarea simultană de fapte care se consideră ca acţiuni independente şi reprezintă mai multe de un delict. aceea la care este prevăzută pedeapsa cea mai grea. Articolul 60 În cazurile articolelor 57 şi 58 sunt valabile referitor la pedepsele suplimentare următoarele prevederi: 1) pedeapsa pentru privarea de aceleaşi drepturi se va contopi într-o pedeapsă.În mod asemănător se va aplica numai o singură prevedere de pedeapsă la declararea drept vinovat de fals sau devalorizarea monedelor şi la utilizarea unui obiect cu care se face falsul sau devalorizarea monedelor.

Pedepsele înlocuitoare de privare de libertate pentru delictele şi infracţiunile sau pentru infracţiuni nu pot depăşi maximul stabilit în articolul 24c. 4. 2. în afara cazului în care rezultă că acesta nu a dorit urmărirea. în lipsa tuturor acestor persoane. 3. Dacă o persoană indicată la punctul doi sau trei nu a depăşit încă vârsta de şaisprezece ani sau din alt motiv decât risipa este pus sub curatelă. În cazul în care judecătorului îi revine alegerea dintre două pedepse de bază. punctul trei. Articolul 62 1. urmărirea poate avea loc la plângerea reprezentantului său legal în probleme civile. Respectiva pedeapsă cea mai grea dintre cele de fel asemănător va fi stabilită prin maximum. Articolul 67 Cel care prezintă plângerea. au dreptul la plângere: soţul. se aplică prevederile acestui titlu pentru cazul unei condamnări simultane.04. sau suferă de o asemenea evoluţie aberantă sau perturbare bolnavă a capacităţii spirituale şi astfel nu este în situaţia de a aprecia dacă interesul său este apărat prin plângere. Prezentarea şi retragerea plângerilor la delicte care sunt urmărite numai în caz de plângere Articolul 64 În cazul unui delict care este urmărit numai în situaţia în care se face o plângere. Articolul 63a [Expirat de la 01. Articolul 65 1. după stabilirea pedepsei. punctul trei. Articolul 66 1. În cazul în care cel împotriva căruia este comis faptul. acest termen decurge fără prelungire. Articolul 63 În cazul în care cineva. În cazul în care persoana indicată în articolul 64 nu a depăşit vârsta de şaisprezece ani sau din alt motiv decât risipa este pus sub curatelă.2001] Titlul VII. 3. Durata respectivă. are dreptul la plângere. pentru măsura stabilită în articolul 36f este valabil că pedepsele înlocuitoare cu privarea de libertate nu pot depăşi în total maximul stabilit în articolul 24 c. precum şi în cazul infracţiunilor reciproce. la comparare este luată în consideraţie numai pedeapsa cea mai grea. după ce termenul a început. 2. va fi de asemenea stabilită la maximum. În cazul în care persoana indicată în articolul 64 a decedat. l-a obţinut sau l-a reobţinut. Articolul 61 1. o rudă de sânge în linie directă sau. plângerea este făcută de apărătorul său în probleme civile. sau suferă de o asemenea evoluţie aberantă sau perturbare bolnavă a capacităţii spirituale şi astfel nu este în situaţia de a aprecia dacă interesul său este apărat prin plângere. atât a pedepselor de bază de fel diferit sau asemănătoare. Articolul 67a [Expirat de la 26. este din nou declarat vinovat de un delict sau infracţiune dinaintea aplicării pedepsei. de un frate sau o soră. atât pentru infracţiunile cu delict. pentru fiecare infracţiune se va aplica pedeapsa fără reducere. copiii săi şi soţul său supravieţuitor. cel împotriva căruia s-a comis faptul. În cazul comiterii simultane stabilite în articolele 57 şi 58. au dreptul la plângere: părinţii săi. a decedat.02. are posibilitatea de a o retrage în termen de opt zile de la prezentarea acesteia. sau a pierdute dreptul la plângere. Respectiva pedeapsă cea mai grea dintre cele de fel diferit se va determina prin ordinea din articolul 9. 4. În cazul în care plângerea trebuie să aibă loc împotriva reprezentantului legal al persoanei indicate în articolul 64. 2. Contestaţiile pot fi prezentate în termen de trei luni de la data la care cel care are drept la contestaţie a luat la cunoştinţă faptul comis. 2.Articolul 60a La comiterea simultană în modul stabilit în articolele 57 şi 58.1978] Titlul VIII Scadenţa dreptului la cererea de pedepsire şi a pedepsei 23 .

278. 2) condamnării. Perioada de limitare începe în ziua următoare zilei în care fapta a fost comisă. arestul sau pedeapsa cu închisoarea nu mai mare de trei ani. 2. [12-11-1980] Articolul 73 Suspendarea începerii acţiunii penale în scopul soluţionării unei chestiuni preliminare limitează perioada de limitare. Atunci când încetează o perioada de limitare. [7-7-1994] Articolul 72 1. 282 şi 282a în ziua următoare eliberării sau decesului persoanei asupra căreia a fost comisă infracţiunea gravă respectivă. Articolul 70 Dreptul la procedura penală expiră prin prescriere: 1) în doi ani pentru toate infracţiunile. (4) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. înainte de proces poate stabili una sau mai multe condiţii pentru a evita începerea procedurile penale cu privire la infracţiuni grave – excluzând infracţiunile grave pentru care legea 24 .Articolul 68 1. 466 şi 467 în ziua următoare zilei în care înregistrările probelor au fost transferate către registratura instanţei de district conform instrucţiunilor cu privire la implementarea art. 173a şi 173b în ziua următoare zilei în care ofiţerul de investigaţie a luat la cunoştinţă de comiterea infracţiunii grave respective. Nimeni nu poate fi urmărit pentru un fapt care este rezolvat într-un stat străin prin îndeplinirea unei condiţii. 3. 173. 279. cu excepţia următoarelor cazuri: (1) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. secţiunea 1. 4) în cincisprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea pe o durată mai mare de zece ani. Încetarea dreptului de începere a acţiunii penale şi aplicare a sentinţei Articolul 71 1. graţiere sau prescriere a pedepsei. 242-2503 comise asupra unui minor în ziua următoare zile în care persoana respectivă a împlinit vârsta de optsprezece ani. 2) în şase ani pentru toate delictele la care se prevăd amenzi. (3) în cazul infracţiunilor grave prevăzute de art. Procurorul public. 3) în doisprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoare pe o durată mai mare de trei ani. stabilită de către autoritatea competentă pentru evitarea urmăririi penale. Articolul 74 1. Cu excepţia cazurilor la care se pot adopta decizii judecătoreşti de revizuire. (2) în cazul falsificării de monede în ziua următoare zilei în care a fost utilizată moneda respectivă falsificată sau în care a fost utilizat un alt obiect falsificat. 5) în optsprezece ani pentru delictele pentru care se prevăd pedepse cu închisoarea pe viaţă. Articolul 69 Dreptul la procedura penală expiră cu decesul condamnatului. secţiunea 1. în cazul în care se aplică o pedeapsă. 25 din Cartea I a Codului Civil. urmată de executarea integrală. nimeni nu poate fi urmărit din nou pentru un fapt asupra căruia în mod irevocabil şi definitiv a decis un judecător din Olanda. dacă decizia definitivă provine de la un alt judecător. 240b. atunci împotriva aceleiaşi persoane pentru acelaşi fapt nu are loc nici o urmărire în cazul: 1) achitării sau renunţării la urmărire. Antilele Olandeze sau Aruba 2. începe o nouă perioadă de limitare. 172. Începerea acţiunii penale întrerupe perioada de limitare cu condiţia ca această acţiune să fie cunoscută de către persoana acuzată sau cu condiţia ca această persoană să fi primit o notificare sau o citaţie în acest sens. 465. (5) în cazul infracţiunilor uşoare prevăzute de art.

2. iar suma respectivă nu trebuie sa fie mai mică de cinci guldeni şi nu trebuie să fie mai mare de valoarea unei amenzi. Plata unei sume de bani specifice poate fi stabilită drept condiţie. renunţarea la titlu cu privire la obiectele care au fost confiscate sau care fac obiectul anulării sau confiscării. care au fost comise de către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. 74. [3-31-1983] Articolul 74c 1. judecătorul va lua în considerare renunţarea la titlu de proprietate sau predarea obiectelor de către persoana condamnată conform art. aceste directive necesită aprobarea procurorului general. Ofiţerii cărora li se conferă autoritate conform secţiunii 1 îşi vor exercita aceasta autoritate conform directivelor emise de către Biroul Public de Procuratură (Parchet). 74. Instrucţiunile cu privire la contabilizarea sumelor de bani plătite conform dispoziţiilor secţiunilor 2 şi 3 sunt reglementate prin Ordinul administrativ general sau conform unui ordin similar.prevede o pedeapsă cu închisoarea pe o perioada mai mare de şase ani – şi pentru infracţiuni uşoare. secţiunea 2. de câştigurile provenind din comiterea unui act infracţional. 74. secţiunea 1. Atunci când hotărârea emisă conform secţiunii 1 are ca rezultat condamnarea. 2. sumele de bani care trebuie plătite la aplicarea art. secţiunea 3 şi 74b sunt aplicabile. c. (c) şi (d) vor fi rambursate fără întârziere persoanei care a efectuat plăţile. [3-31-1983] Articolul 74b 1. Instrucţiunile cu privire la numirea ofiţerilor de investigaţie prevăzute în secţiunea 1. Secţiunile 1 şi 2 se aplică în cazuri mai puţin complexe care implică infracţiunile grave prevăzute de art. Articolul 75 25 . Articolele 74. în cazul unei infracţiuni penale pentru care nu se impune o altă sancţiune principală decât amenda. secţiunea 2 (a). compensaţia totală sau parţială pentru prejudiciul cauzat de actul infracţional. 12k din Codul de procedură penală repune în vigoare dreptul de urmărire penală în acele cazuri în care au fost întrunite condiţiile stabilite conform art. După emiterea unei astfel de hotărâri aşa cum este menţionat mai sus în această secţiune a prezentului articol. în întregime sau parţial. d. plata în întregime către stat a unei sume de bani sau a unui transfer de obiecte confiscate pentru a priva făptuitorul. 74. la cererea părţilor respective. 3. 4. [12-10-1992] Articolul 74a Acolo unde. secţiunea 2 (b) şi (c) şi compensaţiile pentru prejudiciile cauzate conform secţiunii 2 (e). Atunci când directivele nu au fost emise de către Procureur-Generaal al Curţii de Apel. procurorul public nu are dreptul de a refuza stabilirea condiţiilor prevăzute în art. predarea obiectelor care fac obiectul anulării sau confiscării sau plata contravalorii acestora către stat. 6. Ofiţerii de investigaţie care sunt numiţi printr-un Ordin administrativ general să fie responsabili în probleme specifice cu privire la infracţiuni uşoare comise de către persoane care au împlinit vârsta de şaisprezece ani pot primi prin ordinul menţionat mai sus autoritatea conferită procurorului public conform art. Începerea acţiunii penale se prescrie acolo unde sunt întrunite condiţiile. 74 similar cu cazul în care acel drept nu ar fi încetat. 74. secţiunea 1. Pot fi stabilite următoarele condiţii: a. 2. O hotărâre precizată în art. b. suspectul sau făptuitorul se oferă să plătească amenda maximă în perioada de timp stabilită de către procurorul public şi se obligă să se supună tuturor celorlalte condiţii care vor fi stabilite conform art. plata unei sume de bani către stat. 3. inclusiv economisirea costurilor. cu condiţia ca suma de bani care trebuie plătită să nu fie mai mare de cinci sute de guldeni. 3. O notificare indicând data la care condiţiile stabilite au fost îndeplinite va fi trimisă fără întârziere de către procuratură către părţile direct implicate. e. 74. 5. Prin Ordinul administrativ general sunt stabilite instrucţiuni privind modul de efectuare a plăţii şi termenul în care trebuie efectuată plata. supravegherea modului în care aceştia îşi pot exercita autoritatea conferită lor şi instrucţiunile cu privire la retragerea calităţii de ofiţer de investigaţie sunt reglementate prin Ordinul administrativ general.

Cartea a patra din Codul de procedură penală. Dreptul de începere a acţiunii penale şi dreptul de aplicare a sentinţei încetează prin transferul procedurilor în responsabilitatea unui alt stat conform dispoziţiilor prevăzute în capitolul trei. Perioada de limitare nu curge în timpul în care îşi produce efectele un ordin de suspendare a aplicării şi nici în timpul în care persoana condamnată este reţinută în custodie şi nici din cauza unei condamnări pentru o altă infracţiune penală. [12-10-1992] Articolul 76 1. 2. Dreptul de a aplica o sancţiune sau o măsură încetează după expirarea perioadei de limitare. [3-31-1983] Articolul 76a 1.Dreptul de a aplica o sancţiune sau o altă măsură încetează odată cu decesul persoanei condamnate. Atunci când eliberarea condiţionată este revocată. statul respectiv va renunţa la dreptul de aplicare în favoarea Regatului Ţărilor de Jos. Atunci când a fost impusă o amendă pentru o infracţiune uşoară şi atunci când judecătorul a decis că suma poate fi plătită în rate sau atunci când procuratura a acordat suspendarea temporară a plăţii sau a decis ca suma să fie plătită în rate la cererea persoanei condamnate. Titlul X. Perioada de limitare începe în ziua următoare celei în care hotărârea va fi aplicată. 2. Termenul perioadei de limitare nu va fi în nici un caz mai scurt decât termenul cu privire la sancţiunea impusă. [9-8-1976] 5. În cazurile specificate în secţiunea de mai sus. Atunci când persoana condamnată evadează din instituţia în care este îşi îndeplineşte sentinţa începe o nouă perioadă de limitare în ziua următoare după evadare. [7-7-1994] 26 . iar o nouă perioadă de limitare va începe în ziua în care Ministerul de Justiţie va primi o comunicare în acest scop din partea acelui stat. o nouă perioadă de limitare începe în ziua următoare după revocare. 2. cu excepţia măsurii de confiscare a câştigurilor obţinute pe nedrept. 6. Aceasta perioadă de limitare va fi mai mare cu o treime decât perioada de limitare privind dreptul de începere a acţiunii penale. 4. Perioada de limitare nu curge în timpul în care aplicarea sentinţei a fost transferată în responsabilitatea uni alt stat până la primirea de către Ministerul Justiţiei a unei comunicări conţinând o decizie cu privire la transferul aplicării din partea autorităţilor acelui stat. 3. Atunci când aplicarea deciziei a fost preluată de către un alt stat. perioada de limitare se va prelungi cu doi ani. dreptul începere a acţiunii penale şi dreptul de aplicare a sentinţei este repus în vigoare atunci când autorităţile statului care a preluat acţiunea penală şi-au schimbat decizia sau atunci când statul respectiv dispune neînceperea acţiunii penale sau atunci când staul respectiv încetează acţiunea penală începută anterior. [9-10-1986] [7-7-1994] Articolul 77 1.

74. 60. secţiunea 1. Articolul 77c În cazul în care o persoană a împlinit vârsta de optsprezece ani dar nu a împlinit vârsta de douăzeci şi unu de ani judecătorul poate să emită o hotărâre conform dispoziţiilor prevăzute în articolele 77d – 77gg în funcţie de gravitatea faptei comise. Procurorul public va emite instrucţiunile generale cu privire la maniera în care se va dispune astfel conform secţiunii 1. 2. proiectele şi categoriile de infracţiuni penale care sunt eligibile pentru acest tip de dispoziţie. maniera în care poate fi obţinută permisiunea procurorului public. 70 vor fi reduse în cazul infracţiunilor grave cu jumătate din durata respectivă. secţiunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). va lua în considerare participarea făptuitorului în proiect. de asemenea. caracterul făptuitorului sau circumstanţele în care fapta a fost comisă. 3. Secţiunea 1 nu este aplicabilă în cazul infracţiunilor grave definite în articolele 240b şi 242-2503 comise împotriva unui minor de către o persoană care a împlinit vârsta de şaisprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale. consideră că acuzatul a avut o participare satisfăcătoare în proiect. prevăzute de art. Articolul 77f 1. În cazul unei propuneri de tipul celei specificate în secţiunea 1. Pedeapsa detenţiei juvenile va fi executată într-un penitenciar desemnat în acest scop de către Ministerul Justiţiei. luându-se în considerare natura acestor proiecte. Dreptul de începere a acţiunii penale încetează în urma notificării. îl va informa cu privire consecinţele posibile care pot surveni în urma unei astfel de participări. durata participării în funcţie de natura infracţiunii penale şi a proiectului. atunci când a decis o sancţiune. şi c. b. poate propune. 2. 12k din Codul de procedură penală. 27 . numai dacă nu a fost emis un ordin conform art. 22. 5. Articolul 77d 1.TITLUL VIIIA DISPOZIŢII SPECIALE CU PRIVIRE LA MINORI [7-7-1994] Articolul 77a Articolele 9. comunicarea şi informarea cu privire la consecinţe vor fi prezentate în scris persoanei în cauză. ofiţerul de investigaţie va informa făptuitorul că nu este obligat să participe la proiectul respectiv şi. Propunerea. Este aplicabil art. respectarea instrucţiunilor emise de către o instituţie conform art. ca făptuitorul să participe la un proiect. Ofiţerul de investigaţie numit în acest scop de către procurorul public. procurorul public poate stabili suplimentar următoarele condiţii cu privire la făptuitor: a. Atunci când ofiţerul de investigaţie. În aplicarea art. Aceste instrucţiuni vor face obligatoriu referire la: a. Perioadele de limitare cu privire la dreptul de începere a acţiunii penale. acesta va notifica în scris procurorul public şi făptuitorul. cu aprobarea procurorului public. pe o perioada determinată care nu poate depăşi şase luni. Durata de participare nu va depăşi douăzeci de ore. caracterul făptuitorului sau circumstanţele în care fapta a fost comisă. 37c. Dispoziţiile speciale prevăzute de articolele 77d – 77gg se vor aplica în acest sens. 4. În astfel de cazuri. Articolul 77b În cazul în care o persoană a împlinit vârsta de şaisprezece ani dar nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale judecătorul poate să nu aplice dispoziţiile prevăzute de articolele 77d – 77gg. Infracţiunile penale care pot fi tratate în acest fel vor fi stabilite printr-un ordin administrativ general. Măsura detenţiei într-o instituţie pentru minori va fi executată conform art. 44 şi 57-62 nu se aplică cu privire la o persoană care a împlinit vârsta de doisprezece ani dar nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul comiterii infracţiunii penale. conform secţiunii 1. 37-38i. judecătorul. Scopul acestei participări este de a preveni ca raportul poliţiei să fie trimis către procurorul public. secţiunea 1. 10-22a. [7-7-1994] Articolul 77e 1. ci să emită o hotărâre conform dispoziţiilor prevăzute în titlurile precedente în funcţie de gravitatea faptei comise.

d. Pedepsele. ca executarea detenţiei de către minori să fie întreruptă în timpul unei perioade de maximum trei luni. secţiunea 2 (a) nu trebuie să depăşească cinci mii de guldeni. Detenţia minorilor va fi stabilită în termeni de zile. instituţie subvenţionată în acest scop de către Ministerul Justiţiei conform art. 2. 77a şi 77cc-77ee. Ministerul Justiţiei poate dispune: a. 4. Articolul 77j 1. contribuţii la repararea daunelor provocate în urma infracţiunii penale. b. 2. În locul pedepselor principale specificate în secţiunea 1 pot fi aplicate una sau mai multe din următoarele sancţiuni alternative: a. participare la un proiect de instruire. pentru infracţiuni grave: detenţia într-o instituţie pentru minori sau amendă. interzicerea unui drept. Nu se va dispune amenda sau sancţiunea alternativă pentru aceeaşi infracţiune în conjuncţie cu măsura detenţiei într-o instituţie pentru minori fără a aduce atingere prevederilor articolului 77x. b. ca o persoană care îşi execută pedeapsa de detenţie juvenilă să părăsească temporar instituţia. c. 3. b. În anumite cazuri. durata probaţiunii va fi stabilită la maximum doi ani. şi b. 2. săptămâni sau luni. Judecătorul care a dispus pedeapsa poate dispune eliberarea condiţionată a persoanei aflată în detenţie juvenilă în orice moment. Dispoziţiile articolelor 77m. secţiunea 1 şi 2 şi dispoziţiile emise în virtutea acestor articole cu privire la sancţiuni alternative sunt aplicabile cu privire la condiţiile specificate în secţiunea 1 (b). confiscare. muncă în folosul comunităţii. secţiunea 3. confiscarea câştigurilor obţinute pe nedrept. 2. sau b. c. executarea de servicii în folosul comunităţii sau repararea daunelor provenite în urma comiterii infracţiunii penale sau participarea la un proiect de instruire pe o perioadă de minim patruzeci de ore într-o perioadă specificată de către acesta. 3. detenţie în instituţii pentru minori. 3. Principalele pedepse includ următoarele: a.b. Pedepsele suplimentare includ: a. 77z. Detenţia minorilor se va face: a. [4-12-1995] Articolul 77k La solicitarea procuraturii (parchetului) sau la cererea persoanei condamnate judecătorul care a dispus pedeapsa de detenţie juvenilă poate dispune ca pedeapsa impusă să fie înlocuită total sau parţial de una dintre 28 . Articolul 77g 1. secţiunea 2 Articolul 77h 1. care nu trebuie să depăşească trei luni. pentru maximum douăzeci şi patru de luni în alte cazuri decât cele prevăzute la litera a. În cazul eliberării condiţionate. pentru infracţiuni minore: amendă 2. 74. Informaţiile cu privire la durata perioade de probaţiune şi cu privire la condiţiile stabilite în acest scop vor fi transmise direct persoanei condamnate. 4. pentru minimum o zi şi maximum douăsprezece luni în cazul persoanelor care nu au împlinit vârsta de şaisprezece ani la momentul comiterii unei infracţiuni grave. b. Articolul 77i 1. Sunt aplicabile articolele 77y. în urma depunerii unor garanţii. Articolele 26 şi 27 se aplică persoanelor condamnate la detenţie juvenilă. Suma de bani conform art. 65 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). compensaţii pentru daune. 3. secţiunea 1 şi 77n. Infractorii juvenili vor executa pedeapsa în detenţie în cadrul unei instituţii de stat sau a unui centru aşa cum se specifică în art. sancţiunile alternative şi măsurile prevăzute în acest Titlu vor fi aplicate în locul pedepselor stabilite pentru infracţiuni specifice. Măsurile includ următoarele: a. 66 din lege. descalificare cu privire la conducerea de autovehicule.

3. măsura de detenţie juvenilă ca pedeapsă substituentă sau pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă încetează. Detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă va fi executată în locul de detenţie specificat de către biroul de procuratură. Sancţiunea poate fi dispusă numai dacă persoana condamnată nu a împlinit vârsta de optsprezece ani. 8. 3. Suma de bani ce se impune ca amendă va fi de minimum cinci guldeni şi maximum cinci mii de guldeni. Atunci când judecătorul a făcut uz de puterea discreţionară prevăzută în secţiunea 2. 2. Durata muncii în folosul comunităţii sau a contribuţiilor pentru repararea daunelor provocate de infracţiunea penală nu va fi mai mare de două sute de ore. 2. trebuie să înceapă prestaţiile şi perioada de timp în care aceste prestaţii trebuie finalizate.pedepsele enumerate în art. secţiunea 4. secţiunile 3 şi 4. 24c. va fi dispusă proporţional cu suma în cauză. Atunci când persoana condamnată a împlinit vârsta de optsprezece ani. Sunt aplicabile articolele 77m – 77q. Aceasta nu va depăşi o zi pentru fiecare douăzeci şi cinci de guldeni din suma scadentă a amenzii. Judecătorul va dispune o sancţiune alternativă numai după comunicarea unei opinii din partea Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la natura. judecătorul va dispune pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă numai dacă nu consideră că detenţia juvenilă e mai adecvată ca pedeapsă substituentă. numărul total de ore nu trebuie să depăşească două sute patruzeci de ore. Judecătorul va stabili valoarea fiecărei tranşe. Perioada petrecută în detenţie juvenilă ca pedeapsă substituentă sau pedeapsa cu închisoarea ca pedeapsă substituentă va avea o durată de minimum o zi şi maximum trei luni. şi 29 . Durata proiectului de instruire nu poate depăşi două sute de ore. secţiunea 2. 7. 9. Se aplică art. de asemenea. prevăzută în secţiunea 3. 7. Printr-un ordin administrativ general se pot stabili norme care să reglementeze natura şi conţinutul unei astfel de proiect şi modul în care pot fi testate aceste norme. Articolul 77l 1. 4. acesta poate modifica. (2) perioada de timp în care. durata detenţiei juvenile impusă anterior ca pedeapsă substituentă cu condiţia ca executarea acestei pedepse să nu fi început. biroul public de procuratură poate extinde această perioadă conform art. Judecătorul poate impune o sancţiune alternativă numai la cererea făptuitorului. Atunci când a fost dispusă măsura amenzii. Articolul 77m 1. sumele să fie plătite în tranşe. Atunci când plata sumelor scadente a fost efectuată. 21. Articolul 77n 1. 77o. Cererea trebuie să specifice natura sancţiunii alternative. în cazul muncii în folosul comunităţii sau a contribuţiilor pentru repararea daunelor provenite în urma unei infracţiuni penale: (1) numărul de ore de muncă. secţiunea 1 şi 4. 4. 5. judecătorul care a impuse pedeapsa poate dispune. Atunci când o amendă a fost stabilită în urma unei hotărâri şi nu au fost acoperite în totalitate nici suma amenzii şi nu este posibilă nici recuperarea sumelor scadente. Hotărârea va dispune: a. judecătorul poate dispune detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă. secţiunea 1. Cu toate acestea. 5. 2. conţinutul şi posibilitatea executării sancţiunii alternative propuse. atunci când executarea pedepsei impuse se va executa total sau parţial în timpul în care persoana condamnată va împlini vârsta de optsprezece ani şi atunci când judecătorul în cauză consideră că pedeapsa impusă nu mai este adecvată. Articolul 24a se va aplica numai dacă judecătorul va dispune ca în cazul fiecărei amenzi. Atunci când nu este posibilă plata în totalitate şi nici plata parţială a amenzii şi nici recuperarea totală sau parţială a sumelor datorate în urma amenzii. după ce hotărârea a rămas finală. se va aplica articolul 27. Perioada de timp în care se desfăşoară un proiect de instruire nu poate depăşi şase luni. Atunci când se dispune o sancţiune alternativă sunt aplicabile dispoziţiile art. 6. la solicitarea procuraturii (parchetului). o pedeapsă alternativă ca pedeapsă substituentă. Sancţiunea alternativă. 6. Atunci când se dispun mai multe pedepse alternative. Numărul de ore prevăzut în secţiunea 4 poate fi secundar atunci când acest lucru se impune prin natura proiectului de instruire. Perioada de timp în care este prestată această muncă nu va depăşi şase luni atunci când această activitate nu depăşeşte o sută de ore şi nu mai mult de un an în restul cazurilor.

3. Articolul 77s 1. Biroul public de procuratură poate solicita cooperarea Consiliului şi poate stabili în acest scop sarcini aferente. Este aplicabilă secţiunea 2. 77o. (2) instituţia în cadrul căruia se desfăşoară proiectul şi (3) natura şi conţinutul proiectului de instruire. această sancţiune va fi aproximată cât mai clar posibil. După notificare. O astfel de măsură este în interesul dezvoltării pozitive a făptuitorului în viitor. Biroul public de procuratură nu va mai putea exercita puterea discreţionară conferită conform art. la solicitarea Biroului public de procuratură sau atunci când consideră că persoana condamnată nu va executa corespunzător sau nu a executat corespunzător pedeapsa impusă. O notificare va fi trimisă cu prima ocazie persoanei condamnate şi Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului. precum şi numărul de ore rămas de executat. Biroul public de procuratură poate lua o decizie sau poate înainta o cerere numai conform art.(3) natura şi conţinutul muncii care trebuie efectuată. 3. trebuie să înceapă prestaţiile şi perioada de timp în care aceste prestaţii trebuie finalizate. Aceste articole sunt aplicabile în cazul descalificării. În termen de opt zile. Consiliul de protecţie şi îngrijire a copilului va avea ca atribuţii pregătirea şi asistarea aplicării sancţiunilor alternative. şi c. 30 . acesta va notifica fără întârziere persoana condamnată. [4-12-1995] Articolul 77o 1. datate şi semnate de cel puţin doi experţi în dezvoltare comportamentală din discipline diferite. 77n. 2. argumentate. 77o. Siguranţa terţilor sau siguranţa persoanelor în general sau siguranţa bunurilor impun o astfel de măsură. b. Judecătorul poate modifica decizia Biroului public de procuratură. Cu toate acestea judecătorul care a dispus sancţiunea alternativă poate dispune una dintre pedepsele enumerate în art. 4. Articolul 77p Abrogat. 2. Notificarea va conţine numărul de ore care au fost prestate satisfăcător în opinia Biroului public de procuratură. judecătorul poate face referire la această opinie numai cu aprobarea Biroului public de procuratură şi cu consimţământul făptuitorului. Atunci când data emiterii acestei opinii este precede începerea procesului cu mai mult de un an. secţiunea 6 din Legea cu privire la asigurarea autovehiculelor în raport cu terţi 1963 (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Opinia poate fi emisă de cei doi experţi împreună sau separat de fiecare dintre aceştia. secţiunea 5. Se are în vedere o infracţiune gravă pentru care este permisă custodia judiciară. persoana condamnată poate înainta o declaraţie prin care să obiecteze cu privire la conţinutul notificării prevăzute în secţiunea 3 către judecătorul care a dispus sancţiunea. Acesta va lua în considerare acea parte a sancţiunii alternative care a fost executată corespunzător. 77o. După consultarea Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului şi a persoanei condamnate. 3. 77h. 179 şi 180 din Legea traficului rutier din 1994 (Wegenverkeerswet 1994) şi în art. În cazul în care Biroul public de procuratură consideră că sancţiunea a fost executată corespunzător. după ce hotărârea a rămas finală. secţiunea 2 şi nici nu va mai putea înainta cereri conform art. 77n. Judecătorul poate dispune măsura internării într-o instituţie pentru minori numai atunci când: a. secţiunile 2 (b) (1). 2. Biroul public de procuratură poate modifica sancţiunea impusă cu excepţia numărului de ore atunci când consideră că persoana condamnată nu va efectua sau se află în imposibilitate de a executa pedeapsa alternativă conform hotărârii emise. secţiunile 2 (a) (2) sau în care proiectul de instruire a for finalizat conform art. Biroul public de procuratură poate solicita informaţii Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la modul în care persoana condamnată îşi execută pedeapsa alternativă. Judecătorul va impune o astfel de măsură numai după primirea unei opinii scrise. secţiunea 1 sau o altă sancţiune alternativă. b. În cazul unui proiect de instruire: (1) durata proiectului de instruire. Articolul 77r Descalificarea cu privire la conducerea de autovehicule este posibilă numai în cazurile enumerate în art. perioada de timp în care. Astfel. secţiunile 2 şi 5 într-un termen de trei luni de la expirarea perioadei de timp în care munca a fost finalizată conform art. 30. 5. Sancţiunea alternativă se poate dispune numai cu consimţământul făptuitorului. [7-7-1994] Articolul 77q 1.

unul dintre cei doi experţi trebuie să aibă calitatea de psihiatru. Ministerul poate consulta Consiliul de protecţie şi îngrijire a copilului cu privire la locul în care va fi executată această măsură. judecătorul va include opinia respectivă în ordinul de executare. 77t va fi luată în camera de consiliu după ce persoana condamnată şi. Extinderea termenului cu privire la această măsură este posibilă atunci când măsura a fost impusă pentru o infracţiune gravă împotriva integrităţii corporale a uneia sau mai multor persoane sau care a pus în pericol una sau mai multe persoane. Atunci când persoana în cauză doreşte să coopereze în scopul efectuării unei alte opinii sau raport cu privire la necesitatea sau dorinţa de a impune o astfel de măsură. 77s. 60. judecătorul va include în hotărârea sa o opinie cu privire la locul şi maniera în care va fi executată pedeapsa sau măsura respectivă. 3. După dispunerea unei astfel de măsuri. o copie a înregistrărilor cu referire la starea psihică şi mentală a persoanei condamnate. În urma consultării Consiliului de protecţie şi îngrijire a copilului. Articolul 77v 1. experţii în dezvoltare comportamentală vor elabora un raport cu privire la argumentele acestui refuz. 77x. [4-12-1995] Articolul 77u O decizie conform art. Extinderea termenului cu privire la această măsură este posibilă numai dacă măsura nu depăşeşte patru ani până la momentul extinderii şi cu condiţia ca măsura să fie dispusă conform art. secţiunea 1 (b) şi (c). Atunci când se impune detenţia juvenilă sau măsura internării într-o instituţie pentru minori. în acord cu programul prevăzut de legea mai sus menţionată. dacă aceasta nu este majoră. în cazul în care făptuitorul a suferit afecţiuni psihice la momentul comiterii infracţiunii. în orice moment.3. La cererea Biroului public de procuratură. Termenul începe după ce hotărârea a rămas finală. Atunci când pedeapsa sau măsura vor fi executate total sau parţial. 77s. doleanţele tutorelui minorului şi convingerile religioase şi personale ale minorului. Judecătorul poate include o astfel de opinie în hotărârea sa conform art. 5. Decizia poate fi modificată ulterior atunci aceasta se impune în virtutea unor circumstanţe speciale. În aplicarea dispoziţiilor incluse în secţiunea 1. Ministerul Justiţiei va numi în scopul aplicării ei un reprezentant juridic conform art. pedeapsa sau măsura nu vor fi executate în totalitate. Dacă este posibil. secţiunea 3. Suplimentar va fi anexată opinia judecătorului cu privire la internare. 4. 6. Următoarele documente vor fi transmise împreună cu cererea: a. 5. fără a aduce atingere articolelor 502 şi 503 din Codul de procedură penală. 77t. o opinie elaborată recent. Sunt aplicabile articolele 14h14j. argumentată şi semnată de către conducerea instituţiei. Secţiunea 1 nu este aplicabilă atunci când. Ministerul de Justiţie poate înceta această măsură condiţionat sau absolut. Este aplicabil Art. 2. judecătorul care a luat cunoştinţă în primă instanţă de infracţiunea pentru care a fost impusă măsura respectivă poate extinde termenul specificat în art. 77s. 7. O cerere cu privire la extinderea termenului măsurii de internare într-o instituţie pentru minori va fi audiată de un complet de judecată format din trei judecători în cadrul instanţei districtuale. Extinderea nu este posibilă când este exercitată puterea discreţionară prevăzută în art. 5. având în vedere prevederile articolului 77x. Măsura se întinde pe o durată de doi ani. în măsura în care este menţinut de către Ministerul de Justiţiei sau de către o altă instituţie. Într-un astfel de caz extinderea termenului acestei măsuri este posibilă atunci când măsura are în vedere o perioadă de şase ani. tutorele acesteia au fost audiaţi şi notificaţi corespunzător. 31 . şi b. Articolul 77t 1. secţiunile 3 şi 4. 2. Biroul public de procuratură va notifica Ministerul de Justiţie cu privire la hotărârile emise de îndată de acestea fac obiectul executării. 4. judecătorul va depune toate diligenţele pentru a asigura înaintarea acesteia. secţiunea 1 (a) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau poate dispune internarea persoanei condamnate într-o instituţie clasificată conform II. 3. Secţiunea 2 nu se aplica atunci când persoana în cauză refuză să coopereze în scopul examinării necesare înaintării opiniei respective. atunci când aceasta nu poate fi emisă ca rezultat al lipsei de cooperare din partea persoanei condamnate. 6. secţiunea 6 pe o perioadă de doi ani la fiecare cerere de acest tip. 4. Ministerul va decide cu privire la locul executării acestei măsuri luând în considerare opinia judecătorului ca a condamnat minorul. Măsura poate fi extinsă fără a fi necesară opinia prevăzută în secţiunea 4 (a).

b. Ca o condiţie specială. Apelul nu are efect de suspendare. Persoana condamnată trebuie să facă apel în termen de paisprezece zile de la comunicarea deciziei Ministerului. va fi specificat în decizie. Judecătorul poate restricţiona aplicarea condiţiilor speciale în sensul că acestea pot fi aplicate pe o perioadă mai scurtă decât perioada de probaţiune. de la comunicare. Perioada de probaţiune nu va curge pe perioada în care persoana în cauza este privată de liberate conform legii. Articolul 77y 1. secţiunea 2 şi 3 din Codul de procedură penală. Atunci când este exercitată puterea discreţionară prevăzută în secţiunea 6. Consiliul sau o comisie numită din cadrul acestuia este competentă pentru a solicita informaţii cu privire la persoana condamnată de la Minister şi de la autorităţile judiciare sau administrative. 366. Decizia va fi luată într-un termen de paisprezece zile de la înregistrarea apelului. Ministerul va aplica această decizie fără întârziere. Aceste condiţii speciale nu trebuie să încalce libertatea persoanei condamnate cu privire la religia sa sau credinţele personale sau să încalce libertatea persoanei conferită prin Constituţie. Persoana condamnată poate face apel împotriva deciziei Ministerului de Justiţie cu privire la locul în care va fi executată această măsură în faţa Consiliului consultativ al Ministerului de Justiţie în materie de protecţie şi îngrijire a copilului (college van advies voor de justitiele kinderbescherming) prevăzut în art. parţial sau în totalitate. 81 din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening). în cazuri speciale şi după consultarea cu reprezentantul 32 . Atunci când se dispune pedeapsa detenţiei juvenile sau internarea într-o instituţie pentru minori. 6. 77bb. atunci când decizia nu a fost modificată. 3. 3. 2. 7. Articolul 77x 1. trebuie să înainteze această contestaţie către Consiliu împreună cu consideraţiile sale şi având disponibile datele persoanei în cauză. 2. va stabili în acelaşi timp şi o perioadă de probaţiune de maximum doi ani. Judecătorul poate numi un reprezentant legal conform art. În aplicarea articolului 77x. amenda sau internarea într-o instituţie pentru minori. suplimentar aplicării prevederilor secţiunii 1. 9. conform art. 5. Articolul 77aa 1. judecătorul poate dispune internarea persoanei condamnate într-o instituţie specială pe o perioada de timp stabilită de către judecător care poate fi mai scurtă decât perioada de probaţiune. Apelul trebuie înaintat în scris către Minister care. Alte condiţii speciale cu privire la comportamentul persoanei condamnate vor fi stabilite de către judecător. Aceleaşi dispoziţii sunt aplicabile şi cu privire la modificarea ulterioară a deciziei. Judecătorul care dispune neexecutarea unei pedepse sau măsuri impuse de către acesta. 2. în cea de-a cincisprezecea zi după ce comunicarea notificării a fost făcută personal către făptuitor. Perioada de probaţiune începe: a. Supravegherea respectării condiţiilor stabilite îi revine ca responsabilitate Biroului public de procuratură.Articolul 77w 1. 8. a cărei durată este specificată în hotărâre. judecătorul poate dispune ca aceste pedepse să nu fie executate. Decizia va fi emisă fără întârziere şi va fi comunicată Ministerului şi persoanei condamnate. Apelul poate fi admis sau respins. 2. decizia va fi luată într-un termen de paisprezece zile de la comunicare sau de la audierea persoanei condamnate. Articolul 77z 1. va fi stabilită drept condiţie generală ca persoana condamnată să nu comită o altă infracţiune penală în timpul perioadei de probaţiune. persoana condamnată poate fi asistată de un consilier. 2. secţiunea 1 (b) din Legea cu privire la minori (Wet op de jeugdhulpverlening) sau. atunci când se aplică dispoziţiile cu privire la comunicare specificate în art. judecătorul poate dispune pedeapsa cu amenda. alta decât detenţia juvenilă ca pedeapsă substituentă. 60. Locul de executare a măsurii aşa cum este considerat ca fiind corespunzător de către Consiliu sau de către comisie. cu condiţia ca hotărârea să nu fi rămas finală în perioada de derulare a procedurilor cu privire la apel. Consiliul sau comisia au competenţa de a audia persoana condamnată. 10. 4. Atunci când se dispune pedeapsa detenţiei juvenile.

secţiunea 1. în timpul perioadei de probaţiune sau pe perioada în care probaţiunea este suspendată. 77z şi data începerii perioadei de probaţiune. toate deciziile cu privire la condiţiile generale şi speciale prevăzute în art. judecătorul poate numi ca tutore un membru al familie. Similar. 14g. 77k. d. b. 33 . Articolul 77dd 1. iar condiţiile aferente pot rămâne aşa cum au fost dispuse sau pot fi modificate. sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile articolelor 496-498. fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 77cc şi având motive suficiente în acest sens. Extinderea acestei perioade poate fi făcută pe o perioadă de maxim un an. conform articolului 254. poate revoca aceste condiţii. Articolul 77bb 1. acest fapt va fi comunicat fără întârziere persoanei condamnate de către Biroul public de procuratură. secţiunea 2 şi 3 din Codul de procedură penală. în baza cererii acesteia sau la solicitarea Biroului public de procuratură. sunt aplicabile articolele 14h – 14j. 5. 77l. de asemenea. secţiunea 4 sau 5. În cazul în care nu a fost emisă o hotărâre. 4. implementarea măsurii de internare într-o instituţie pentru minori. Sunt aplicabile dispoziţiile art. modifica sau revoca o numire aşa cum se prevede în articolul 77aa. dispune ca sentinţa sau măsura să fie suspendată parţial. b. persoana condamnată va primi notificarea personal. 2. secţiunea 3. poate impune condiţii speciale şi poate face. c. 504 şi 505 din Codul de procedură penală. judecătorul poate: a. În cazul în care în scopul aplicării unei sancţiuni sunt emise hotărâri în baza art. Cartea Întâi din Codul de procedură penală pentru a ajuta şi asista persoana condamnată să respecte condiţiile speciale stabilite. legal. la solicitarea Biroului public de procuratură sau la cererea persoanei condamnate sau poate extinde această perioadă o singură dată. judecătorul aşa cum se prevede în secţiunea 1 poate modifica condiţiile speciale impuse sau poate schimba termenul din cadrul perioadei de probaţiune. Articolul 77ff 4. 2. secţiunea 3 (a) să fie aplicabilă.3. În cazul în care persoana condamnată nu a împlinit vârsta de optsprezece ani la momentul instituirii procedurilor. 14g. secţiunea 2. instanţa competentă pentru aplicarea secţiunii 1 în cazul în care se aplică pedeapsa amenzii sau detenţia juvenilă pe o perioadă care să nu depăşească şase luni. 77o. Atunci când persoana condamnată a împlinit vârsta legală sunt aplicabile prevederile articolului 14d. În comunicare se va specifica pedeapsa care a fost impusă. În cazul în care persoana condamnată nu a împlinit vârsta de şaisprezece ani sunt de asemenea aplicabile dispoziţiile articolului 504. după primirea solicitării Biroului public de procuratură. secţiunile 3 şi 5 cu condiţia ca art. notificarea persoanei condamnate aşa cum este prevăzut în secţiunea 1 va fi transmisă prin corespondenţă poştală. Următoarele vor fi reglementate printr-un ordin administrativ general: a. conform art. aplicarea detenţiei juvenile. iar infracţiunea penală să fie judecată de către un singur judecător în cadrul instanţei districtuale (politierechter) care reprezintă. în cazul în care condiţiile impuse nu sunt întrunite. dispune suspendarea sentinţei sau a măsurii care trebuie dusă la îndeplinire. Articolul 77ee 1. secţiunea 2. maniera în care sunt solicitate deciziile de eliberare condiţionată. 77cc sau 77dd. Costurile detenţiei juvenile sau ale internării într-o instituţie pentru minori vor fi plătite de către stat. Judecătorul care a impus aceste condiţii poate reduce perioade de probaţiune. Atunci când persoana condamnată a fost pusă sub supraveghere. 2. poate numi o persoană fizică pentru a ajuta şi asista persoana condamnată să respecte condiţiile speciale stabilite. În cazul în care au fost dispuse condiţii speciale. 366. informarea Biroului public de procuratură cu privire la orice persoană care a primit o decizie de suspendare a sentinţei. 2. Articolul 77cc 1. Atunci când hotărârea a rămas finală.

b. Printr-un ordin administrativ general este reglementată si contribuţia statului cu privire la costurile de pregătire şi derulare a: proiectelor prevăzute în art. În cazul tentativei. 2. şi sancţiunile alternative prevăzute în art. sancţiunilor alternative sau a măsurilor. pregătirii. secţiunea 2. Articolul 77gg 1. faptele comise separat. a.6. activităţile independente vor fi considerate o singură infracţiune în aplicarea pedepselor. În cazul infracţiunilor concurente. 77h. 77e şi 77f. 34 . secţiunea 1 (b). Articolul 63 se va aplica cu privire la pedepse şi sancţiuni alternative. participării şi complicităţii la comiterea unei infracţiuni se vor aplica aceleaşi pedepse şi măsuri în acest Titlu similar cu cele aplicate în cazul infracţiunilor grave.

45. secretul informaţiilor fiind reglementat conform art.TITLUL IX DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI ŞI EXPRESII UTILIZATE ÎN ACEST COD Articolul 78 În privinţa infracţiunilor grave în general sau a oricărei infracţiuni grave în particular. 2. orice informaţii cu privire la sau derivând din date. 68 din Legea cu privire la energia nucleară (Kernenergiewet) [2-21-1963] Articolul 805 Termenul „informaţii” reprezintă orice reprezentare factuală. Articolul 82a „Luarea vieţii unei persoane sau luarea vieţii unui copil nou-născut în timpul naşterii sau imediat după naştere” include distrugerea fetusului care ar putea avea şanse de viaţă independent de corpul mamei. [1-27-1994] Articolul 79 Tentativa prevăzută de art. 93. pregătite pentru transfer. Termenul „vătămări corporale grave” include o afecţiune pentru care nu se întrevede posibilitatea recuperării în totalitate. interpretare sau procesare de către indivizi sau dispozitive şi sisteme computerizate. de asemenea. acest fapt reprezintă complicitate. precum şi avortul sau distrugerea fetusului in utero. aprobate sau nu. [7-28-1920] Articolul 803 Termenul „loc interzis” se referă la orice locaţie declarată astfel conform Legii cu privire la protejarea secretului de stat (Wet Bescherming Staatsgeheimen). 94. ajutoare sau material sau metode de cercetare derulate în acest scop. [9-10-1986] 35 . 92. Termenul „vătămări corporale grave” include totodată şi dereglarea facultăţilor intelectuale pe o perioadă mai mare de două săptămâni. 108. handicap pe termen lung împiedicând îndeplinirea atribuţiilor sau practicarea profesiei. [12-23-1992] Articolul 81 Aducerea unei persoane in stare de inconştienţă sau în imposibilitate de a se apăra este echivalent cu comiterea unui act de violenţă. [12-23-1992] Articolul 806 „Dispozitive şi sisteme computerizate” reprezintă un mecanism care funcţionează cu scopul de stocare şi procesare a datelor prin mijloace electronice. Articolul 802 Termenul „revoluţie” are sensul de distrugere sau schimbare a formei de guvernământ constituţională sau a ordinii de succesiune la tron. dacă nu se dispune într-un alt mod. 115 şi 117 se consideră atunci când făptuitorul îşi manifestă dorinţa de a comite o infracţiune prin iniţierea actului infracţional. conceptuală sau instrucţiuni. conform art. complicitatea ca accesoriu include şi tentativa şi pregătirea comiterii unei infracţiuni grave. [4-5-1951] Articolul 804 „Informaţii secrete clasificate în interesul statului” include. [7-28-1920] Articolul 80 Din momentul în care două sau mai multe persoane se asociază în scopul comiterii unei infracţiuni grave. Articolul 82 1. [5-1-1981] Articolul 83 Abrogat.

domiciliul permanent pe teritoriul Ţărilor de Jos. „Timp de război” se consideră a exista din momentul în care militarii în rezervă sunt mobilizaţi şi durează atât timp cât aceştia rămân activi în serviciul militar. Întregul personal al forţelor armate este considerat ca fiind „funcţionari publici” [11-14-1991] Articolul 842 Termenul „comerciant” se referă la orice persoană care derulează o afacere. 2. Termenul „război” include şi războiul civil. paragraful 1 din Convenţia cu privire la prevenirea şi sancţionarea infracţiunilor împotriva persoanelor 36 . O aeronavă este considerată „în zbor” din momentul în care toate uşile sale sunt închise după îmbarcare şi până la momentul în care una dintre uşi este deschisă pentru debarcare. 3. Articolul 87a Termenul „naţiune prietenă” reprezintă o putere străină care nu este angajată într-un conflict armat cu Ţările de Jos. 3. [3-25-1978] Articolul 87b 1. Termenul „şef de vas” reprezintă ofiţerul în funcţie de conducere la bordul unui vas sau orice persoană care îl poate înlocui. Articolul 86a 1. [2-18-1971] Articolul 84 1. 2. [5-10-1973] Articolul 87 1. termenul „judecător” include totodată şi persoanele care au jurisdicţie în materie de administraţie publică. 3. b. 4. 2. Sintagma „pe timp de război” include momentul din care războiul este iminent. Termenii „funcţionar public” şi „judecător” include totodată şi mediatorii (arbitrii). [7-2-1934] Articolul 85 1. Termenul „aeronavă a Ţărilor de Jos” se referă la: a. 3. „Echipaj” reprezintă toate persoanele aflate pe un vas care au funcţia de ofiţeri sau marinari. Vasele în construcţie sau ambarcaţiunile în construcţie nu cad sub incidenţa termenilor de „vas” sau „ambarcaţiune” [5-23-1990] Articolul 86 Termenul „ambarcaţiune a Ţărilor de Jos” reprezintă orice navă funcţională recunoscută astfel conform legii care reglementează emiterea Certificatului de înregistrare şi a licenţelor de navigaţie sub steagul Ţărilor de Jos. o aeronavă transferată prin leasing fără echipaj unui beneficiar care îşi are sediul sau în absenţa sediului. Aeronava este considerată „în funcţiune” şi pe perioada în care aceasta este „în zbor” conform secţiunii 2. Termenul „funcţionar public” se aplică tuturor persoanelor alese într-o funcţie publică în alegeri organizate conform legii. Sintagma „persoană protejată la nivel internaţional” reprezintă persoana definită conform articolului 1. o aeronavă înregistrată în Ţările de Jos. Termenul „inamic” include şi insurgenţi. în cazul aterizării forţate durata de măsoară până la momentul în care autorităţile competente preiau responsabilitatea aeronavei şi a persoanelor şi bunurilor aflate la bord. O aeronavă este considerată „în funcţiune” din momentul în care este pregătită să decoleze de către echipajul de la sol sau de către echipajul de la bord pe o perioadă de până la douăzeci şi patru de ore după aterizare. „Persoane la bord” reprezintă toate persoanele aflate pe un vas. 2.Articolul 832 Abrogat. cu excepţia căpitanului.

reprezentate clar in acest scop. [5-19-1988] Articolul 88 O „lună” reprezintă o perioadă de treizeci de zile. paragraful 1 (b) din aceeaşi Convenţie. 2. (2) autoritatea tutelară de psihiatrie a unui spital de efectuare a practicii. secţiunea 1 (b). 2. Termenul „achiziţionează” include toate activităţile. secţiunea 1. Articolul 89 Expresia „a se căţăra” reprezintă atât săparea de tuneluri. să transmită. Sintagma „proprietate protejată” reprezintă proprietatea definită în articolul 2. Articolul 902 1. [11-14-1991] Articolul 904 1. azil sau instituţie pentru persoanele cu deficienţe mintale aprobate în scopul aplicării Legii asigurărilor de sănătate (Ziekenfondswet) sau a Legii cheltuielilor medicale efectuate pe bază de excepţie (Algemene Wet Bijondere Ziektekosten) sau instituite prin acord cu Ministerul de Justiţie sau o altă autoritate tutelară. Sintagma „comerciant de bunuri la mâna a doua” reprezintă o persoană care prin profesia sa sau obişnuinţă achiziţionează bunuri. să transforme sau să furnizeze electricitate. a cărei costuri operaţionale totale sunt acoperite de către Ministerul de Justiţie. [11-19-1986] 37 . 2. Sintagma „instituţie de tratament pentru persoane în baza unui ordin de încredinţare” reprezintă instituţia specificată în articolul 37d. Termenul „centrale electrice” nu include instalaţii de telefon sau telegraf. Articolul 90 Termenul „cheie falsă” include toate instrumentele care nu sunt destinate la fabricaţie pentru deschiderea unei încuietori. [6-7-1919] Articolul 903 1. orice act de restricţie sau de excludere sau orice tratament preferenţial care e îndreptat sau are ca rezultat distrugerea sau încălcarea drepturilor omului sau a libertăţilor fundamentale în domeniul economic sau politic sau pe probleme culturale sau sociale din orice zonă a vieţii sociale. inclusiv a agenţilor diplomatici din 14 decembrie 1973 (Tribunalul 1981. indiferent de destinaţia lor. iar costurile tratamentului sunt acoperite de către Ministerul Justiţiei în baza bugetului instituţional aprobat de către acesta sau reprezintă o instituţie prevăzută de articolul 37d. atât timp cât instituţia sau autoritatea tutelară sunt înfiinţate şi au aprobări cu privire la tratamentul psihiatric al pacienţilor. iar o „zi” reprezintă o perioadă de douăzeci şi patru de ore dacă Legea cu privire la prelungirea perioadelor de timp (Algemene Termijnenwet) nu dispune altfel. cât şi traversarea de conducte şi canale intenţionate să funcţioneze ca bariere. 2. „Centrale electrice” reprezintă acele instalaţii care sunt proiectate să genereze. [11-19-1986] Articolul 906 Sintagma „spital de psihiatrie” reprezintă: (1) spital. [5-19-1922] Articolul 904 Termenul „discriminare” sau sintagma „a discrimina pe cineva” reprezintă orice formă de diferenţiere. precum şi construcţii şi structuri auxiliare şi instalaţii de alarmă. secţiunea 1 (a). Sintagma „instituţie de tratament pentru persoane în baza unui ordin de încredinţare menţinut în parte sau în totalitate de către Ministerul de Justiţie” reprezintă instituţia prevăzută de articolul 37d. 69).protejate la nivel internaţional.

Articolul 907 Termenul „psihiatru” reprezintă medicul înregistrat ca specialist în psihiatrie sau neuropsihiatrie în registrul specialiştilor înfiinţat în acest scop de către Ministerul Asigurărilor Sociale. Sănătăţii şi Culturii. dacă prin aceste reglementări nu se dispune altfel. [11-19-1986] Articolul 91 Dispoziţiile incluse în Titlurile I – VIIIA ale acestei Cărţi sunt aplicabile de asemenea cu privire la fapte care sunt sancţionate şi conform altor statute sau ordonanţe. 38 .

(3) are la dispoziţia sa obiecte despre care cunoaşte faptul că se intenţionează a fi utilizate în scopul comiterii unei infracţiuni grave. fie personal printr-o persoană nevinovată. (4) pregăteşte sau coordonează comiterea unei infracţiuni grave sau comunică informaţii altor persoane în acest sens. reginei sau a regentului sau tentativa în scopul punerii în imposibilitatea de a conduce statul se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. mijlocele sau informaţiile pentru el sau pentru alte persoane în scopul comiterii unei infracţiuni grave.CARTEA II INFRACŢIUNI GRAVE TITLUL I INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA SECURITĂŢII STATULUI Articolul 92 Tentativa la viaţa sau libertatea regelui. 2. O persoană care comunică cu o putere străină în scopul de a o determina să iniţieze ostilităţi sau relaţii de război împotriva statului sau susţinerea unei puteri străine în acest scop sau asistenţa ori ajutorul dat 1. în scopul pregătirii sau promovării uneia dintre infracţiunile grave prevăzută de articolele 92-95a: (1) urmăreşte să inducă în eroare o persoană pentru comiterea unei astfel de infracţiuni grave. 3. 39 . parţial sau în totalitate unei puteri străine sau separarea unei părţi din regat se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 95a Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a Consiliului de Miniştri sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. fie împreună cu alţii sau prin asistare ori oferirea de oportunităţi. să obstrucţioneze sau să împiedice orice măsură luată de către guvern pentru a preveni sau suprima comiterea unei infracţiuni grave. mijloace şi informaţii în acest scop. [7-10-1952] Articolul 95 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a Consiliului Guvernamental sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. (5) urmăreşte să pună în imposibilitate. [5-22-1958] Articolul 97 1. Persoana care acţionează doar în scopul promovării sau pregătirii unor schimbări politice la modul general nu este răspunzătoare penal în această privinţă. (2) urmăreşte că creeze oportunitatea. Articolul 93 Tentativa de a preda regatul. [7-10-1952] Articolul 96 Complicitatea la comiterea unei infracţiuni grave prevăzută de articolele 92-95a se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. Articolul 94 Tentativa de a distruge sau de a schimba pe nedrept forma constituţională de guvernare sau ordinea succesiunii la tron se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă unei persoane care.

Activităţile efectuate pentru pregătirea comiterii unei infracţiuni grave aşa cum este prevăzut de secţiunea precedentă se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. furnizează sau pune aceste date sau informaţii la dispoziţia unei puteri străine. promovarea sau iniţierea unei revoluţii se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. atunci când este în cunoştinţă de cauză sau are motive suficiente să suspecteze că obiectele urmează a fi folosite în acest scop şi că obiectele au fost importate în acest scop sau sunt intenţionate a fi utilizate astfel în numele unei persoane sau organism stabilit într-o ţară străină. Atunci când făptuitorul a acţionat în vreme de război sau în slujba sau în cadrul unei misiuni în numele unui alt stat sau a unei persoane sau organism stabilit într-o altă ţară se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. Activităţile întreprinse în scopul pregătirii comiterii unei infracţiuni grave. se află în posesia sau preia prin contract orice obiecte în scopul oferirii de suport material pentru pregătirea. atunci când se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii sau date. [7-10-1952] Articolul 97a Persoana care intră în comunicare cu o altă persoană sau cu un organism stabilit într-o ţară străină pentru a oferi ajutor acestei persoane sau organism în pregătirea. 2. obiect sau date aşa cum se specifică în articolul 98 sau care pune aceste informaţii la dispoziţia unei alte persoane sau organism neautorizat în acest scop.sau oferit astfel se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. 3. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii. se pedepseşte cu închisoare sau detenţie de până la un an şi amendă de categoria trei. [12-23-1992] Articolul 98a 1. fără o aprobare în prealabil. promovarea sau iniţierea unei revoluţii. se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 98 sau care. promovarea sau iniţierea unei revoluţii. [12-23-1992] Articolul 98b Persoana care prin neglijenţă sau neatenţie este responsabilă de răspândirea publică a oricărei informaţii. promovarea sau iniţierea unei revoluţii sau susţinerea unei astfel de persoane în acest scop sau asistenţa ori ajutorul dat sau oferit pentru pregătirea. se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. persoane sau organisme stabilite într-o ţară străină. 2. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci [6-26-1975]. importă obiecte în scopul oferirii de suport material pentru pregătirea. persoane sau organisme stabilite într-o ţară străină sau care furnizează aceste informaţii unei persoane sau organism astfel încât există riscul ca informaţiile sau datele respectivă să devină cunoscute unei puteri străine. Persoana care divulgă in mod intenţionat date sau informaţii aşa cum se specifică în art. [7-10-1952] Articolul 98 1. [7-10-1952] Articolul 97b Persoana care: 1. 40 . 2. aşa cum este definit în secţiunile precedente. atunci când este în cunoştinţă de cauză sau are motive suficiente să suspecteze că obiectele urmează a fi folosite în acest scop. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă unei persoane care divulgă informaţii care provin dintr-un loc interzis relevant pentru securitatea statului sau a aliaţilor săi sau orice altă informaţie care derivă din aceasta sau persoana care pune la dispoziţie sau furnizează o astfel de informaţie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat în acest scop. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a suspecta natura acestor informaţii se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. Persoana care divulgă o informaţie secretă în interesul statului şi a aliaţilor săi sau orice altă informaţie care derivă din aceasta sau persoana care pune la dispoziţie sau furnizează o astfel de informaţie unei alte persoane sau organism care nu este autorizat în acest scop. 2.

[12-23-1992] Articolul 99 Persoana numită de către guvern pentru a conduce negocieri cu o putere străină si care în mod intenţionat conduce aceste negocieri în dezavantajul statului se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 98.[12-23-1992] Articolul 98c 1. [7-10-1952] Articolul 103a Persoana care săvârşeşte oricare dintre faptele prevăzute de articolul 102 şi 103. se înrolează voluntar în serviciul armatei acestei puteri străine în cazul izbucnirii unui conflict armat. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 101 Atunci când un cetăţean al Ţărilor de Jos. având convingerea că interesele Regatului Ţărilor de Jos nu sunt prejudiciate nu este răspunzător penal. se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. în anticiparea unui război împotriva unei puteri străine. fără o autorizare în prealabil orice informaţie. se încalcă în mod intenţionat regulile speciale emise şi făcute public de către guvern în interesul securităţii statului. (2) determină sau promovează dezertarea unui soldat sau ofiţer aflat în serviciul Regatului. reprezentare falsă sau deghizare sau într-un alt mod decât cele obişnuite intră sau încearcă să intre într-un loc interzis sau este astfel prezent într-un asemenea loc sau încearcă să se îndepărteze sau se îndepărtează astfel dintr-un loc interzis. în mod intenţionat. Dispoziţiile secţiunii (3) nu se aplică atunci când este evident pentru judecător că făptuitorul nu a acţionat în scopul prevăzut la punctul (2). obiect sau date conform art. nu acţionează în scopul ajutării inamicului sau în scopul de a prejudicia statul în avantajul inamicului. pe timp de război. în mod intenţionat: (1) adăposteşte sau ascunde un agent de spionaj inamic. 41 . (2) prin care. fără autorizare. obiect sau date conform art. [7-10-1952] Articolul 103 Complicitatea la infracţiunea gravă prevăzută de articolul 102 se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 102 Persoana care n mod intenţionat ajută inamicul sau prejudiciază statul în avantajul inamicului pe timp de război se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. întreprinde în mod intenţionat orice activitate care creează un risc de angajare a Ţărilor de Jos într-un război sau care în mod intenţionat încalcă regulile speciale emise şi făcute public de către guvern pentru a păstra neutralitatea statului. [7-10-1952] Articolul 100 Persoana: (1) care. Persoana care: (1) ia sau are în posesia sa. 98. 2. în cazul unui război în care Regatul Ţărilor de Jos nu este angajat. [7-10-1952] Articolul 104 Persoana care. în vreme de război. se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. (2) întreprinde orice activitate în scopul obţinerii unei informaţii. (3) sub acoperire.

Tentativa la viaţa sau libertatea consortului regal. 3. [5-7-1981] Articolul 110 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei consortului regal. al moştenitorului regal sau al soţului acestuia se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. întrebuinţează orice formă de înşelăciune în furnizarea de bunuri forţelor armate se pedepseşte cu închisoare de până la doisprezece ani sau amendă de categoria cinci. secţiunea 1 (1) – (3). se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. Articolul 112 Defăimarea consortului regal. [5-7-1981] Articolul 109 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei regelui care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şapte ani şi şase luni sau amendă de categoria cinci. secţiunea 1 (1) – (4). Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 105 făptuitorului i se poate interzice a mai profesa în domeniul său ocupaţional cu referire la care a comis infracţiunea gravă şi se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. [7-10-1952] TITLUL II INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA DEMNITĂŢII REGALE Articolul 108 1. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 93-103. Articolul 107 Pedepsele dispuse pentru infracţiunile definite în articolele 102-105 sunt aplicabile atunci când una dintre infracţiuni este comisă împotriva sau cu privire la aliaţi ai statului într-un război comun. 28. pe timp de război. se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28. [5-7-1981] 42 . Articolul 107a Articolele 100 (2) şi 101-107 sunt aplicabile în cazul unui conflict armat care nu prezintă caracteristicile unui război şi în care Regatul Ţărilor de Jos este implicat din motive de apărarea individuale sau colective sau pentru restaurarea păcii şi securităţii. secţiunea 1 (1) – (4). Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. al moştenitorului regal sau al soţului acestuia sau a regentului. comisă cu intenţie se pedepseşte cu închisoare de până la patru ani sau amendă de categoria patru. 28. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 92. [5-7-1981] Articolul 111 Defăimarea regelui comisă cu intenţie se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani sau amendă de categoria patru. Articolul 105 1. Persoana care. 2.se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. 2. 2. poate fi dispusă publicarea hotărârii. [7-10-1952] Articolul 106 1. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă persoanei responsabile cu supravegherea furnizării de bunuri şi care permite în mod intenţionat comiterea unei astfel de înşelăciuni. moştenitorului regal sau soţului acestuia sau împotriva persoanei regentului care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci.

Articolul 113 1. Persoana care diseminează, afişează public sau trimite poştal sau care deţine în stoc cu scopul de a fi diseminate, afişate sau trimise materiale scrise care conţin o imagine defăimătoare a regelui, a consortului regal, a moştenitorului regal sau a soţului acestuia sau a regentului se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei, acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de imagine. 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună pune în circulaţie astfel de materiale scrise. 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de doi ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [5-7-1981] Articolul 114 1. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 108, 109 şi 110 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (4); 2. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 111 şi 112 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (3). [5-7-1981] TITLUL III INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ŞEFILOR DE STAT AI NAŢIUNILOR PRIETENE SAU A ALTOR PERSOANE PROTEJATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL Articolul 115 1. Tentativa la viaţa sau libertatea unui şef de stat al unei naţiuni prietene se pedepseşte cu închisoare de până la cincisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 116 Fiecare act de violenţă împotriva persoanei unui şef de stat al unei naţiuni prietene care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la şase ani sau amendă de categoria cinci. [3-25-1978] Articolul 117 1. Tentativa la viaţa sau libertatea unei persoane protejate la nivel internaţional se pedepseşte cu închisoare de până la doisprezece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Atunci când tentativa rezultă decesul persoanei sau este comisă cu premeditare se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [5-19-1988] Articolul 117a Fiecare act de violenţă împotriva unei persoane protejate la nivel internaţional care nu se pedepseşte conform unor dispoziţii penale mai severe se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani sau amendă de categoria patru. [5-19-1988] Articolul 117b Persoana care comite cu intenţie un act de violenţă împotriva proprietăţii unei persoane protejate la nivel internaţional se pedepseşte cu închisoare de până la şapte ani sau amendă de categoria cinci, atunci când ar fi existat posibilitatea ca siguranţa sau libertatea acelei persoane să fie prejudiciate în urma faptei respective. [5-19-1988] Articolul 118

43

Defăimarea unui şef de stat sau al unui membru de guvern al unei naţiuni prietene, aflat pe teritoriul Ţărilor de Jos în calitatea sa oficială, se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani sau amendă de categoria patru. 2. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 se aplică de asemenea şi în cazul defăimării în mod intenţionat a uni persoane care acţionează în capacitatea sa de reprezentant al unei naţiuni prietene acreditat la guvernul neerlandez. 3. Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în acest articol se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (2). [3-25-1978] Articolul 119 1. Persoana care diseminează, afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini care conţin o imagine defăimătoare a sef de stat sau membru de guvern al unei naţiuni prietene, prezent pe teritoriul Ţărilor de Jos în calitatea sa oficială, sau persoana care pune în circulaţie astfel de materiale scrise se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei, acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de imagine. [3-251978] 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane diseminează, afişează sau trimite sau are în stoc în scopul diseminării, afişării sau trimiterii materiale scrise sau care conţin o imagine defăimătoare a unei persoane care se află pe teritoriul statului în capacitatea sa oficială de reprezentant al unei naţiuni prietene acreditate de către guvernul neerlandez sau care, fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul defăimător, pune în circulaţie astfel de materiale scrise. [3-25-1978] 3. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de doi ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave, acesta poate fi descalificat din a mai profesa. [7-19-1934] Articolul 120 Ulterior condamnării pentru infracţiunea gravă definită în articolul 115 şi 116 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (4). TITLUL IV INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR CONSTITUŢIONALE ŞI A EXERCITĂRII DREPTURILOR CONSTITUŢIONALE Articolul 121 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a unei Camere sau a ambelor Camere a Statelor Generale sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare pe viaţă sau închisoare de până la douăzeci de ani sau amendă de categoria cinci. [7-10-1952] Articolul 122 1. Complicitatea la comiterea unei infracţiuni grave aşa cum este prevăzută de articolul 121 se pedepseşte cu închisoare de până la zece ani sau amendă de categoria cinci. 2. Este aplicabil articolul 96, secţiunile 2 şi 3. [7-10-1952] Articolul 123 Persoana care prin violenţe sau ameninţări face imposibilă continuarea unei întâlniri a consiliului local sau a consiliului municipal sau constrânge această instituţie în a lua sau a se abţine de la luarea unei decizii sau îndepărtează un membru sau preşedintele acestui consiliu din această întâlnire sau în mod intenţionat împiedică participarea unui membru de la o astfel de întâlnire se pedepseşte cu închisoare de până la nouă ani sau amendă de categoria cinci. Articolul 124

1.

44

Persoana care prin violenţe sau ameninţări împiedică în mod intenţionat participarea unui preşedinte sau membru al consiliului local sau municipal la şedinţă sau acţionează ori nu acţionează în scopurile menţionate mai sus se pedepseşte cu închisoare de până la nouă ani sau amendă de categoria cinci. [7-21-1928] Articolul 125 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, prin violenţe sau ameninţări împiedică în mod intenţionat o persoană să-şi exercite dreptul de vot se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Articolul 126 1. Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, oferă mită prin daruri sau promisiuni în scopul determinării alegătorului să se abţină de la exercitarea dreptului său de vor sau să îşi exercite dreptul de vot într-un anumit fel se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. 2. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă alegătorului sau împuternicitului în acest scop care primeşte mită prin acceptarea de daruri şi promisiuni. [7-21-1928] Articolul 127 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, întrebuinţează orice formă de înşelăciune ce rezultă în invalidarea unui vot sau în numirea unei alte persoane decât cea pentru care a fost dat votul, se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. [7-21-1928] Articolul 128 Persoana care îşi asumă în mod intenţionat identitatea unei alte persoane şi participă astfel la alegerile organizate conform legii se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Articolul 129 Persoana care, cu ocazia alegerilor organizate conform legii, invalidează în mod intenţionat un vot care a fost dat sau care întrebuinţează orice formă de înşelăciune care duce la un rezultat diferit de rezultatul voturilor date în mod legitim, se pedepseşte cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria patru. [10-25-1989] Articolul 130 1. Ulterior condamnării pentru oricare dintre infracţiunile definite în articolele 121 şi 123, se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (1) – (3); 2. Ulterior condamnării pentru oricare dintre infracţiunile definite în articolele 124 şi 129 se poate impune suplimentar si interdicţia unor drepturi conform art. 28, secţiunea 1 (3). [3-27-1986]

45

[5-4-1954] Articolul 132 1. 3. răpire sau viol sau oricare dintre infracţiunile 46 . pune în circulaţie astfel de materiale scrise. [5-4-1954] Articolul 134 1. acesta poate fi descalificat din a mai profesa. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care. afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini care conţin instigări la comiterea unei infracţiuni penale sau la comiterea unui act de violenţă împotriva autorităţilor sau care are în stoc pentru a fi diseminate. afişează public sau trimite poştal materiale scrise sau imagini prin care se oferă să furnizeze informaţii. afişate sau trimise astfel de materiale se pedepseşte cu închisoare de până la trei luni sau amendă de categoria doi. 2. verbal. în scris sau prin imagini. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de cinci ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave. se pedepseşte. omite în mod intenţionat notificarea lor în timp util fie autorităţilor judiciare. fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul. [7-19-1934] Articolul 133 Persoana care în public. 2. pune în circulaţie astfel de materiale scrise. oportunităţi sau mijloace în scopul comiterii unei infracţiuni penale sau care are în stoc pentru a fi diseminate. omor. trădare comisă în funcţia de membru al forţelor armate. afişate sau trimise astfel de materiale se pedepseşte cu închisoare de până la trei ani sau amendă de categoria patru. 102 sau 121 sau care la momentul în care comiterea acestor infracţiuni penale ar fi putut fi prevenită. fiind în cunoştinţă de cauză sau având suficiente motive să presupună conţinutul. Persoana care diseminează. în scris sau prin imagini. [7-10-1952] Articolul 136 1. [1-27-1994] Articolul 135 Persoana care deţine informaţii cu privire la complicitatea de a comite oricare dintre infracţiunile prevăzute în articolele 92-95a. cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. Atunci când făptuitorul comite oricare dintre infracţiunile grave definite în acest articol în cursul practicării profesiei sale şi atunci când la momentul comiterii faptei au trecut mai puţin de cinci ani de la condamnarea anterioară a făptuitorului pentru comiterea oricăreia dintre aceste infracţiuni grave. Persoana care deţine informaţii cu privire la intenţia de comite oricare dintre infracţiunile prevăzute de articolele 92-110 sau de a comite infracţiunea de dezertare pe timp de război. după consumarea faptei. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de ofertă. Pedeapsa prevăzută de secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă şi în cazul unei persoane care. se oferă să furnizeze informaţii. [5-4-1954] Articolul 1342 Abrogat.TITLUL V INFRACŢIUNI GRAVE ÎMPOTRIVA ORDINII PUBLICE Articolul 131 Persoana care în public. oportunităţi sau mijloace în scopul comiterii unei infracţiuni penale se pedepseşte cu închisoare de până la şase luni sau amendă de categoria trei. fie ofiţerilor de poliţie sau persoanei ameninţate prin comiterea acestei infracţiuni. instigă o altă persoană sau alte persoane la comiterea unei infracţiuni penale sau la comiterea unui act de violenţă împotriva autorităţilor se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani sau amendă de categoria patru. verbal. acolo unde se cunoaşte sau există motive suficiente pentru a se presupune că respectivele materiale deţin o astfel de formă de instigare. acesta poate fi descalificat din a mai profesa. Persoana care diseminează. 3.

167 Persoana care. semnal sau a oricărui alt mijloc prin care se asigură desfăşurarea în deplină siguranţă a acţiunilor de navigaţie sau aviaţie. în cazul în care acţiunile sale periclitează desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor de navigaţie sau aviaţie. infractorul este pasibil de reţinerea în arest sau închisoare până la un an. în cazul în care acţiunea sa poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă şi în situaţia în care acţiunea se soldează cu naufragierea. doi sau trei. Pedeapsa prevăzută în secţiunea 1 este de asemenea aplicabilă persoanei care are cunoştinţă de comiterea unor astfel de infracţiuni aşa cum sunt enumerate în secţiunea 1 si care la momentul în care consecinţele unor astfel de fapte ar fi putut fi împiedicate. se pedepseşte. semnal sau orice alt mijloc prin care se asigură desfăşurarea în deplină siguranţă a acţiunilor de navigaţie sau aviaţie. omite în mod intenţionat notificarea lor în timp util fie autorităţilor judiciare. din neglijenţă sau neatenţie. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. În cazul în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. a omis cu intenţie comunicarea lor în maniera prevăzută. sau care împiedică în vreun fel desfăşurarea acestor acţiuni ori instalează indicatoare sau semnale false este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă până la trei luni sau a unei amenzi de categoria a patra. [5-19-1922] Art. acolo unde o astfel de faptă pune în pericol viaţa şi care la momentul în care comiterea acestor infracţiuni penale ar fi putut fi prevenită. Persoana care pune în pericol în mod intenţionat traficul pe cale ferată cu propulsie mecanică este pasibilă de pedeapsa cu închisoare până la 15 ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 164 1. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.166 Persoana care distruge. înlătură sau deplasează un indicator. (3) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani sau a plăţii unei amenzi de categoria a cincea. după consumarea faptei. înlăturarea sau deplasarea unui indicator. [3-31-1971] Art. eşuarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor. în cazul în care acţiunea sa poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă. din neglijenţă sau neatenţie. în cazul în care acţiunea poate pune în pericol siguranţa operaţiunilor de aviaţie sau navigaţie în zonă şi survine decesul unei persoane. Art. sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 47 . Articolul 137 Dispoziţiile articolelor 135 şi 136 nu sunt aplicabile unei persoane care prin comunicarea unor astfel de infracţiuni ar putea crea riscul urmăririi penale a propriei persoane sau a unei rude de sânge sau rude de gradul unu. 2. în cazul în care acţiunea se soldează cu naufragierea. Persoana care. În cazul în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. 165 1. sau care împiedică în vreun fel desfăşurarea acestor acţiuni ori instalează indicatoare sau semnale false este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. 2. infractorul este pasibil de pedeapsa cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la 20 de ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. se face responsabilă de distrugerea. 2. pune în pericol traficul pe cale ferată cu propulsie mecanică este pasibilă cu reţinerea în arest sau închisoare până la 6 luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra.definite în Titlul VII al acestei Cărţi. fie ofiţerilor de poliţie sau persoanei ameninţate prin comiterea acestei infracţiuni. deteriorează. eşuarea sau avarierea unei nave sau aparat de zbor. deteriorarea. cu închisoare de până la un an sau amendă de categoria trei. a soţului sau fostului soţ sau a unei alte persoane împotriva căreia nu poate depune mărturie ca rezultat al funcţiei sau profesiei sale. [5-19-1922] Art.

în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol o altă persoană şi decesul unei persoane survine acţiunilor acestuia. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni.168 Persoana prin intermediul căreia se cauzează în mod intenţionat şi ilegal naufragierea. deteriorarea ori aducerea unei nave sau a unui aparat de zbor în situaţia de a fi inutilizabile este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestare pe o durată de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat distruge. în situaţia în care este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. ori plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care survine decesul unei persoane. ca urmare a acţiunilor infractorului bunul în cauză este pus în pericol general.(3) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestarea preventivă pe o perioadă de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. deteriorat sau adus în situaţia de a fi inutilizabil este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care survine decesul unei alte persoane. (3) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an. Art. a urmare a acţiunilor infractorului. ori plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care.172 1. eşuarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau prin intermediul căreia o navă sau un aparat de zbor este distrus. din neglijenţă sau neatenţie.169 Persoana care. în situaţia în care ca urmare a acţiunilor infractorului este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. eşuarea sau avarierea unei nave sau a unui aparat de zbor sau de distrugerea. Art.170 Persoana prin intermediul căreia este distrusă sau deteriorată în mod intenţionat o clădire sau orice alt tip de construcţie se face pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. 2. se face responsabilă de naufragierea. (2) impunerea pedepsei cu închisoare sau arestare pe o durată de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. (3) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani. (2) impunerea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau închisoare până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea.171 Persoana care. [3-31-1971] Art. în situaţia în care. în situaţia în care acţiunile infractorului pun în pericol viaţa unei alte persoane şi se soldează cu decesul acesteia. din neglijenţă sau neatenţie. în situaţia în care. [3-31-1971] Art. bunul în cauză este pus în pericol general. sau aflată în folosinţa uzului colectiv al unui grup sau care este folosită împreună cu acesta se face pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau a unei amenzi de categoria a cincea. avariază sau aduce în stare de neutilizare o instalaţie de alimentare publică cu apă potabilă. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol o altă persoană. Persoana care. ori plata unei amenzi de categoria a patra. [3-31-1971] Art. în situaţia în care acţiunile infractorului pun în pericol viaţa unei alte persoane şi se soldează cu decesul acesteia. în situaţia în care prin aceasta este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. în situaţia în care acţiunea se soldează cu decesul unei persoane. ori plata unei amenzi de categoria a patra. se face responsabilă de distrugerea sau deteriorarea unei clădiri sau a oricărui alt tip de construcţie este pasibilă de : (1) impunerea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la trei luni. în situaţia în care este pusă în pericol viaţa unei alte persoane. sau care cauzează funcţionarea sau operarea în mod defectuos a unei astfel de 48 . în mod intenţionat şi nelegitim introduce o substanţă într-o instalaţie de alimentare cu apă potabilă destinată uzului public.

în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. prin aceasta. din neglijenţă sau neatenţie. pompe de alimentare. prin aceasta. (2) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la doi ani ori plata unei amenzi de categoria a patra. din neglijenţă sau neatenţie. 2. se face responsabilă de distrugerea. Persoana care. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. din neglijenţă sau neatenţie. aer sau apele de suprafaţă se face pasibilă de: (1) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. (2) impunerea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. Persoana care. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. Art. 2.173b Persoana care. livrează sau remite în mod gratuit bunuri. având cunoştinţă de faptul că acestea au un caracter vătămător la adresa vieţii sau sănătăţii oamenilor şi ascunde caracterul vătămător al acestora. în situaţia în care prin astfel de acţiuni este obstrucţionat sau se creează dificultăţi accesului public la alimentarea cu apă potabilă. este pasibil de impunerea pedepsei cu închisoare de până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. izvoare sau instalaţii de alimentare cu apă potabilă destinate uzului public sau aflată în folosinţa uzului colectiv al unui grup. ori care este folosită împreună cu acesta se face pasibilă de: (1) impunerea unei pedepse cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la un an ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că prin aceasta poate pune în pericol viaţa unei alte persoane şi decesul unei persoane survine unei astfel de acţiuni. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. oferă spre vânzare. Art. . (2) impunerea unei pedepse cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.174 1.173 1. [1-19-1989] Art. în mod intenţionat şi nelegitim aduce orice tip de substanţă în contact cu/ introduce în pământ. se face responsabilă de introducerea ilegală a oricărui tip de substanţă în contact cu/ introduce în pământ. sau care aduce prejudicii măsurilor de siguranţă luate cu privire la funcţionarea unei asemenea instalaţii se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la trei luni. prin aceasta. [1-19-1989] Art. în situaţia în care infractorul ştie sau are motive serioase de a bănui că. sau care cauzează funcţionarea sau operarea în mod defectuos a unei astfel de instalaţii. aer sau apele de suprafaţă este pasibilă de: (1) impunerea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [19-1-1989] Art. ori plata unei amenzi de categoria a doua.instalaţii. Persoana care vinde. se face responsabilă de introducerea oricărui gen de substanţe în fântâni. poate aduce prejudicii sănătăţii publice sau poate pune în pericol viaţa unei alte persoane. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare a unei instalaţii de alimentare publică cu apă potabilă. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare de până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane.173a Persoana care. sau care aduce prejudicii măsurilor de siguranţă luate cu privire la funcţionarea unei asemenea instalaţii se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia.175 49 . în situaţia în care prin astfel de acţiuni este obstrucţionat sau se creează dificultăţi accesului public la alimentarea cu apă potabilă.

poate fi pusă în pericol viaţa unei alte persoane şi survine decesul unei persoane.7 din Regulamentul de Apărare Civilă (Wet bescherming bevolking).29 din Regulamentul (Abrogarea) de Apărare Civilă (Intrekkingswet BB).176 1.175a Persoana care. în urma acţiunilor sale. anumite proprietăţi pot fi expuse unor pericole generale. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în urma acţiunilor sale. ori o reglementare emisă şi aflată în vigoare în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire în cadrul Art. 2. (3) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la un an. din neglijenţă sau neatenţie se face responsabilă de vânzarea. în situaţia în care. infractorul poate fi decăzut din drepturile conferite de profesia pe care o practică în momentul comiterii infracţiunii grave în discuţie. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă sau cu închisoare de până la douăzeci de ani ori plata unei amenzi de categoria a patra.174 şi Art.175. [11-14-1991] Art. În baza emiterii oricăreia dintre sentinţele prezente în acest Capitol.1. În situaţia în care o astfel de acţiune se soldează cu decesul unei persoane. livrarea sau remiterea în mod gratuit de bunuri al căror caracter prejudiciază viaţa sau sănătatea oamenilor şi în situaţia în care cumpărătorul acestor bunuri nu are cunoştinţă de caracterul vătămător al acestor bunuri este pasibilă de pedeapsa cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni. Persoana care. în urma acţiunilor sale. ori plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. încalcă în mod intenţionat un ordin emis şi aflat în vigoare în concordanţă cu prevederile Art. (2) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la şase luni. ori plata unei amenzi de categoria a patra. (3) executarea pedepsei cu închisoare de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. viaţa unei alte persoane poate fi pusă în pericol. CAPITOLUL VIII OFENSA GRAVĂ ADUSĂ AUTORITĂŢII PUBLICE Art. în situaţia în care. [5-22-1958] Art.175b Persoana care. în situaţia în care. 50 . cu scopul de a influenţa acţiunile acestuia sau de a împiedica acţiunile acestuia în conformitate cu îndatoririle sale. de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care se află angajat. se face pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.7 din Regulamentul de Apărare Civilă (Wet bescherming bevolking). se face responsabilă de încălcarea unui ordin emis şi aflat în vigoare în concordanţă cu prevederile Art. în urma acţiunilor sale. (2) executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în urma acţiunilor sale. în condiţii de război. viaţa unei alte persoane poate fi pusă în pericol. în condiţii de război. O perioadă de închisoare de până la doi ani sau dispunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui funcţionar public. poate fi pusă în pericol viaţa unei alte persoane şi survine decesul unei persoane. ori o reglementare emisă şi aflată în vigoare în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General la care se face referire în cadrul Art. în situaţia în care. în situaţia în care. 2. ori plata unei amenzi de categoria a patra. anumite proprietăţi pot fi expuse unor pericole generale. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arestul preventiv pe o perioadă de până la trei luni. În situaţia emiterii oricăreia dintre sentinţele prevăzute în cadrul Art. judecătorul poate decide publicarea sentinţei. în urma acţiunilor sale.177 1.29 din Regulamentul (Abrogarea) de Apărare Civilă (Intrekkingswet BB). [11-14-1991] Art. din neglijenţă sau neatenţie.

51 . făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă determină un funcţionar public să întreprindă o acţiune oficială sau îl determină pe acesta să renunţe la întreprinderea unei acţiuni oficiale legale se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani. în contextul îndeplinirii de către acesta a îndatoririlor sale. Art. pentru aducerea de vătămări corporale în momentul comiterii infracţiunilor grave menţionate sau în cadrul evenimentelor conexe comiterii acestora. ori plata unei amenzi de categoria a cincea.28. făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă se opune acţiunilor întreprinse în mod legitim de către un funcţionar public. Totodată. (1). [3-27-1986] Art. poate fi decisă privarea persoanei în discuţie de drepturile prevăzute în cadrul Art. (2) şi (4). [3-27-1986] Art.179 Persoana care. acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până şa şase ani sau la impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra. Totodată.179 şi 180. ori impunerea plăţii unei amenzi de categoria a treia. de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care se află angajat. 2.179 şi 180 vor fi pedepsite după cum urmează: (1) închisoare până la patru ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a patra.178 1. paragraful 1. ca rezultat sau în consecinţa unei acţiuni întreprinse de acesta sau ca urmare a deciziei acestuia de a nu întreprinde o anumită acţiune în cadrul îndeplinirii obligaţiilor sale. alin.180 Persoana care. infractorul se face pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani. paragraful 1. se face pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. cu scopul de a influenţa decizia referitoare la un anumit caz în vederea judecării căruia acesta a fost desemnat.181 Infracţiunile de intimidare şi obstrucţionare descrise în Art. Art. alin. în situaţiile în care comiterea infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldează cu vătămări corporale grave.(2) oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui funcţionar public. (1). (2) închisoare până la doisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. Persoana ce oferă recompensă sau promite oferirea unei recompense unui judecător. în situaţiile în care în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. poate fi decisă privarea persoanei în discuţie de drepturile prevăzute în cadrul Art. (2) închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. (2) şi (4). (3) închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. ori plata unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care recompensa sau promisiunea de oferire a unei recompense este făcută cu scopul de a obţine acordarea unei anumite sentinţe în cadrul unui proces penal. în situaţia cauzării de vătămări corporale în comiterea infracţiunii grave sau în cadrul evenimentelor determinate de acţiunile sale. 3. în situaţiile în care comiterea infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia se soldează cu vătămări corporale grave. 2. (3) închisoare până la doisprezece ani sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. 2.182 1. în situaţiile în care în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine moartea unei persoane. sau opune rezistenţă oricărei alte persoane ce asistă conform legii funcţionarul public în îndeplinirea obligaţiilor sale care oferă sprijin la cererea acestuia se face vinovată de obstrucţionarea funcţionarului public şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare de până la un an. Infractorul este pasibil de executarea următoarelor pedepse: (1) închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea plăţii unei amenzi de categoria a cincea. Art.28. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit împreună infracţiunile de intimidare sau obstrucţionare la care se face referire în cadrul Art.

persoanele aflate în serviciul public al unui alt stat sau al unei organizaţii care. sau deteriorează ori cauzează ilizibilitatea unui anunţ afişat public în numele autorităţilor competente. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art. conform prevederilor legii internaţionale îşi îndeplineşte obligaţiile pe teritoriul Ţărilor de Jos. [2-24-1993] Art. aşa cum au fost acestea definite în paragraful 1. având cunoştinţă de faptul că aceasta nu a fost comisă. 3. cu scopul de a îngreuna sau a face imposibilă citirea unui astfel de anunţ este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. O cerere formală sau o acţiune a comandantului navei sau al avionului ce-şi exercită autoritatea în exerciţiul funcţiunii.188 Persoana care înaintează o acuzaţie sau o plângere prin care susţine comiterea unei infracţiuni penale. Termenul “comandant al navei” se referă şi la persoana aflată la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnată în conformitate cu prevederile Art.136a.136a. termenul de executare a pedepsei cu închisoare poate fi mărit cu o treime. paragraful 2. Acolo unde. nu se retrage la a treia formulare a unui ordin de către sau în numele autorităţilor competente se face vinovată de participarea la o întrunire ilegală şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua. Orice persoană aflată temporar sau permanent în serviciul public în baza unei prevederi legale se află pe o poziţie echivalentă cu aceea a funcţionarului public descrisă în prima parte a paragrafului precedent. paragraful 2. directorii şi înalţii funcţionari aflaţi în serviciul căilor ferate vor fi consideraţi funcţionar publici. 184 şi 185. precum şi persoana care în mod intenţionat previne. Art. din Codul de Procedură Penală.187 Persoana care rupe în mod ilegal.189 52 . conform prevederilor Codului de Procedură Penală va fi de asemenea considerat funcţionar public.Art.179-182. În vederea punerii în aplicare a prevederilor Art. în cadrul unei înfăţişări în instanţă sau la locul public în care un funcţionar public îşi execută atribuţiile legale cauzează agitaţie şi nu se retrage la ordinul autorităţilor competente sau în baza unui ordin emis în numele acestora este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art. [5-16-1969] Art. 2. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an şi plata unei amenzi de categoria a treia. în mod intenţionat. Art. este echivalentul unei cereri formale.185a În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. [5-16-1969] 4. sau de către un funcţionar public însărcinat cu identificarea sau investigarea infracţiunilor penale sau care a fost autorizat să întreprindă acţiuni de identificare sau investigare a infracţiunilor penale. 179-182. obstrucţionează sau se opune oricărei acţiuni întreprinse de către un astfel de funcţionar public cu scopul de a aplica prevederile legii sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. din Codul de Procedură Penală. ori care îndeplineşte una din obligaţiile cu care este însărcinat în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală. Art. până la data comiterii unei infracţiuni grave au trecut mai puţin de doi ani de la luarea unei decizii finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni grave similare. Termenul de “comandant de navă” include persoana aflată la conducerea unei aparaturi de exploatare desemnată în conformitate cu prevederile Art.183 1. 2. vor fi de asemenea considerate funcţionari publici. Art.184 1.185 Persoana care.179-182 comandantul navei sau al avionului aflat în exerciţiul funcţiunii sau care îndeplineşte una din obligaţiile cu care este însărcinat. Persoana care în mod intenţionat nu duce la îndeplinire executarea unui ordin sau a unei cereri formale înaintate în baza prevederilor legii de către un funcţionar public căreia i-au fost atribuite sarcini de supraveghere.186 Persoana care se află în cadrul unei întruniri agitate şi care.

Persoana ce a fost citată conform legii să apară într-un proces în calitate de martor. în conformitate cu prevederile Art. (2) Persoana care.1. cauzează dispariţia sau sustrage cercetărilor organelor judiciare sau de poliţie obiecte ce pot servi aducerii la lumină a adevărului sau a dovedirii obţinerii ilegale de bunuri. în mod intenţionat nu se conformează unui ordin emis conform legii de remitere a unui document considerat fals sau care a fost falsificat. în mod intenţionat eliberează o altă persoană ce a fost privată de libertate printr-o decizie a autorităţilor sau în virtutea unei hotărâri judecătoreşti sau a unei sentinţe emise în instanţă. ascunde. refuză să răspundă întrebărilor ce i se adresează. Art191 Persoana care. interpret sau expert şi care în mod intenţionat nu duce la îndeplinire una din obligaţiile ce-i revin în această calitate. Se fac pasibile de executarea unei pedepse cu închisoare de până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia următoarele persoane: (1) Persoanele care adăpostesc indivizi ce au comis o infracţiune gravă sau care sunt urmăriţi în justiţie pentru comiterea unor infracţiuni grave. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. sau care. Aceste prevederi nu vor fi aplicate persoanei care acţionează de o manieră descrisă în cadrul acestui articol în scopul înlăturării sau al evitării riscului punerii sub acuzare a unei rude de sânge sau de prim rang sau de gradul doi sau trei. sustrage sau face imposibilă examinarea judiciară postmortem este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. 53 . sau cu scopul de a împiedica sau a face imposibilă desfăşurarea investigaţiilor sau punerii sub acuzare distruge. 2. obstrucţionează sau împiedică în mod intenţionat confiscarea lor.193 Persoana care. 2. sau care sprijină evadarea unei asemenea persoane. în celelalte cazuri. sau care urmează a fi comparat cu un alt document considerat fals sau a fi fost falsificat. în mod intenţionat şi în scopul prevenirii. ori persoana care asistă în mod intenţionat astfel de indivizi în încercarea acestora de a se sustrage identificării sau arestării de către organele judiciare sau de poliţie. (2) este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. obstrucţionării sau a împiedicării confiscării acestora.192a Persoana care. (3) Persoana care. cauzează dispariţia. sau a cărui autenticitate este negată ori nu a fost recunoscută. tăinuieşte sau sustrage investigaţiei organelor judiciare sau de poliţie obiecte cu privire la care ori prin intermediul cărora infracţiunea gravă a fost comisă sau alte probe ale comiterii acesteia. previne. [2-4-1994] Art. examinată în calitate de martor. în mod intenţionat nu răspunde cererii unui consiliu parlamentar de investigare privind accesul la sau copierea unor documente este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. în cazurile aflate sub incidenţă penală.192 1. Prevederile paragrafului precedent nu sunt aplicabile unei părţi aflate în cercetare civilă şi care. este pasibilă de : (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. în cazurile sub incidenţă penală. distruge.36e.190 Persoana care. [7-1-1991] Art. în celelalte cazuri. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat obstrucţionează. prin aducerea la cunoştinţă unei terţe părţi de date sau informaţii referitoare la acestea. [12-3-1987] Art. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la patru luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [12-10-1992] Art. în urma comiterii unei infracţiuni grave şi cu scopul ascunderii acesteia. sau a soţului/soţiei ori a unui fost partener marital.

194 Persoana care a fost declarată în faliment sau partenerul marital al unei astfel de persoane. sau care furnizează informaţii false. Persoana care. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. aflată cu aceasta într-un regim marital ce prevede împărtăşirea proprietăţii bunurilor aflate în faliment. în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a bănui că acea persoană a pătruns sau a rămas pe teritoriul Ţărilor de Jos în mod ilegal este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. precum şi persoana care comite infracţiunea împreună cu unul sau mai mulţi complici este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sprijină o altă persoană în acţiunea acesteia de pătrundere sau de rămânere pe teritoriul Ţărilor de Jos sau de pătrundere ori de rămânere pe teritoriul oricărui alt Stat în obligaţiile căruia intră exercitarea controlului vamal şi în numele Ţărilor de Jos. fie prin numire publică. [2-24-1993] 3. din motive ce ţin de obţinerea de câştiguri băneşti. mijloacele sau informaţii în acest scop şi în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a bănui că pătrunderea sau rămânerea acelei persoane pe teritoriul Ţărilor de Jos este ilegală.197b sau 197c sunt comise în calitate de oficial sau făcând uz de atribuţiile specifice unei profesii. [6-16-1988] Art.197d În situaţia în care infracţiunile descrise în art. va fi impusă executarea unei pedepse de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care infracţiunea este comisă în calitate oficială sau profesională. [12-23-1993] Art. Art.197 Cetăţeanul străin care rămâne pe teritoriul Ţărilor de Jos deşi cunoaşte sau are motive seriase de a bănui că a fost declarat indezirabil în condiţiile legii este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. [12-23-1993] Art. judecătorul poate dispune în plus retragerea dreptului infractorului de a 54 .197a 1. Art. iar judecătorul poate retrage dreptul infractorului de a profesa ori calitatea oficială de care acesta s-a folosit în comiterea infracţiunii şi poate dispune publicarea sentinţei.Art. [10-7-1996] Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. în vederea obţinerii de câştiguri băneşti oferă acelei persoane oportunitatea. sau care.196 Persoana care poartă în mod intenţionat însemnele unei funcţii sau acţionează în calitate de membru al unui serviciu fără a avea această calitate sau în situaţia în care aceasta i-a fost retrasă.197b prin intermediul profesiei sale sau făcând uz de atribuţiile sale în această calitate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Persoana care comite infracţiunea prin intermediul profesiei sale sau făcând uz de atribuţiile sale în această calitate. fie în urma încheierii unui contract. [6-23-1960] Art. sau care refuză să furnizeze informaţiile cerute. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.197b Persoana care permite unei alte persoane aflată ilegal pe teritoriul Ţărilor de Jos să muncească.197c Persoana care comite infracţiunea descrisă în art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. în urma citării sale conform legii în vederea furnizării de informaţii absentează în mod intenţionat şi fără un motiv valabil. sau directorul ori un membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice care.195 Persoana care-şi exercită un anumit drept având cunoştinţă de faptul de a-i fi fost retras acel drept printr-o sentinţă judecătorească.

ascunde proprietatea în discuţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. înlătură sau deteriorează sigiliul ataşat unor obiecte de către autorităţile competente sau în numele acestora. deteriorează sau aduce în proprietatea ce urmează a fi confiscată conform legii în situaţia de a fi inutilizabilă. alin (2).198 1. Persoana care. 2. în mod intenţionat împiedică ajungerea la destinaţie.202 În situaţia în care persoana ce comite una din infracţiunile descrise în art. paragraful 1. ori care. [12-10-1992] Art. [12-23-1993] Art. sau a documentelor. acesta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua.profesa ori a calităţii oficiale de care acesta s-a folosit în comiterea infracţiunii şi poate dispune publicarea sentinţei. 2. Art. în mod intenţionat rupe.48 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. sau care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în cazul persoanei care distruge în mod intenţionat. a unui ordin fals sau a unei uniforme false. Art. alin (2). paragraful 1. face inutilizabilă sau cauzează dispariţia oricărei probe destinată edificării autorităţilor competente sau ce urmează a fi folosită de către acestea drept dovadă. pedeapsa poate fi mărită cu până la un an închisoare. în mod intenţionat comite infracţiunea sau permite comiterea infracţiunii ori devine complice la comiterea acesteia este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat comite oricare dintre infracţiunile menţionate în cadrul acestui articol sau permite ducerea la îndeplinire a unor astfel de infracţiuni ori devine complice la săvârşirea acestora. sau a fişelor îndosariate permanent sau temporar din ordinul autorităţilor. În situaţia în care infracţiunea a fost comisă din neglijenţa custodelui.199 1.48 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. instrumentelor. 47. în mod intenţionat incită la rebeliune sau răzvrătire soldaţii sau ofiţerii aflaţi în serviciul militar al Regatului în conformitate cu prevederile art. 47.205 55 . Persoana care se opune confiscării unei proprietăţi în conformitate cu prevederile legii sau în urma unei hotărâri judecătoreşti de luare în custodie. având cunoştinţă de faptul că o astfel de opoziţie este ilegală. ori prin utilizarea de chei false. Art.203 Persoana care.201 Persoana care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi custodelui unei asemenea proprietăţi care. Art.198-201 obţine accesul la locul comiterii infracţiunii sau intră în posesia bunurilor în discuţie prin forţare accesului. pe timp de pace. Custodele obiectului sigilat care.204 Persoana care. spargerea încuietorilor sau a lacătelor sau prin căţărare. ori care au fost înaintate unui funcţionar public sau oricărei alte persoane aflată în serviciul public este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat distruge. Art. sau susţine un astfel de act în vreuna din modalităţile la cate se face referire în cadrul art. în mod intenţionat încurajează dezertarea unui soldat sau a unui ofiţer aflaţi în serviciul militar al Regatului în conformitate cu prevederile art. 3. deteriorează.200 Persoana care. 3. Art. pe timp de pace. sau susţine un act de dezertare în vreuna din modalităţile descrise în cadrul art. prin orice altă modalitate invalidează izolarea realizată printr-o astfel de sigilare este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. deschide sau deteriorează scrisori sau alte materiale livrate unui serviciu poştal sau oficiu telegrafic sau aflate într-o căsuţă poştală personală este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.

personal sau prin intermediul unui reprezentant autorizat special în acest scop depune o declaraţie falsă sub jurământ. alin. [3-27-1986] Art. În situaţia în care. [7-21-1966] 3.208 56 . TITLURI BANCARE ŞI GUVERNAMENTALE Art.207a 1. În situaţia în care legea prevede luarea sub jurământ a unei declaraţii sau acolo unde legea prevede consecinţele legale atrase de o astfel de declaraţie iar persoana în cauză. 2. Acolo unde. 3. În situaţia în care are loc o acţiune de genul celei la care se face referire în alineatul (2) al prezentului articol şi această acţiune se soldează cu decesul unei persoane va fi impusă executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. recrutează o altă persoană în cadrul unui serviciu militar străin este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat o aduce pe aceasta în situaţia de a fi necorespunzătoare incorporării în serviciul militar sau atribuirii oricărei acţiuni de apărare civilă.206 1. paragraful 1. aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. fie în scris. 2. paragrafele 2 şi 4 sunt aplicabile.Persoana care.207 1. iar o persoană. în conformitate cu prevederile unui acord internaţional la care Regatul este parte.(1). 2. a fost depusă o declaraţie falsă în dezavantajul inculpatului aflat în faţa unei instanţe civile sau a unui tribunal militar. (2) la cererea altei persoane. fie prin intermediul unui reprezentant autorizat în mod special în acest scop. [7-21-1966] CAPITOLUL X CONTRAFACEREA ŞI FALSIFICAREA DE MONEDĂ. fie în scris. în faţa unei instanţe internaţionale face o declaraţie falsă sub jurământ. Prevederile art. persoana care a comis sperjurul este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Prevederile art. Promisiunea sau afirmaţia recunoscute prin lege drept substitut sunt echivalente declaraţiei sub jurământ. Executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse persoanei care: (1) în mod intenţionat se aduce pe sine în situaţia de a fi necorespunzător incorporării în serviciul militar sau atribuirii oricărei acţiuni de apărare civilă. 4. se cere depunerea unei declaraţii sub jurământ sau a unei afirmaţii alternative echivalente ori a unei promisiuni. într-un caz penal. fie în mod verbal. Art. fie în mod personal. [11-14-1991] CAPITOLUL IX MĂRTURIA MINCINOASĂ Art. fără a avea permisiunea Regelui. (2) şi (4). Poate fi hotărâtă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. Punerea sub acuzare va avea loc numai în baza unei plângeri formulate de către instanţa internaţională înaintea căreia a fost făcută declaraţia mincinoasă.66 nu vor fi aplicate cu privire la plângerea la care se face referire în acest paragraf.207. fie oral.28.

214 Persoana care deţine sau are la dispoziţie materiale sau obiecte în legătură cu care este conştient că sunt destinate utilizării în vederea contrafacerii. falsificării sau devalorizării de monedă ori în vederea falsificării sau contrafacerii de titluri bancare sau guvernamentale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (3) materialele sau obiectele deţinute care. în mod intenţionat face uz de monedă contrafăcută. falsificării şi devalorizării de monedă sau contrafacerii şi falsificării de titluri bancare sau guvernamentale. paragraful 1. [6-23-1925] Art. titluri bancare sau guvernamentale falsificate sau contrafăcute de către aceasta sau care are cunoştinţă de natura falsă a acestora. ori care. se face vinovată de extorcare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.215 În baza condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. prin natura lor sunt destinate contrafacerii. în scopul punerii în circulaţie la o valoare nemodificată deţine stocuri sau importă această monedă din spaţiul european pe teritoriul Ţărilor de Jos. falsificată sau devalorizată.28. ori care . este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [3-31-1932] Art. în scopul punerii acestora în circulaţie drept originale şi nefalsificate deţine un stoc sau realizează un import al acestora din spaţiul european pe teritoriul Regatului este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.209 şi 211. [3-27-1986] CAPITOLUL XI CONTRAFACEREA ŞI FALSIFICAREA TIMBRELOR. titluri bancare sau guvernamentale în scopul multiplicării acestora şi folosirii lor drept originale şi nefalsificate. Art.210 Persoana care reduce valoarea unei monezi în scopul punerii acesteia în circulaţie cu această valoare.208-211. fără ca aceasta să afecteze în vreun fel prevederile art.Persoana care contraface sau falsifică orice tip de monedă sau bancnotă. atâta vreme cât acestea au fost folosite în vederea comiterii unei infracţiuni grave sau au făcut obiectul comiterii unei asemenea infracţiuni. pune în circulaţie cu titlul de originale şi nefalsificate orice monedă sau bancnotă.209 Persoana care. falsificată sau devalorizată ori de titluri bancare sau guvernamentale contrafăcute ori falsificate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.211 Persoana care în mod intenţionat pune în circulaţie la o valoare nemodificată o monedă la devalorizarea căreia a contribuit în mod personal.213 Persoana care.214bis În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui capitol: (1) moneda contrafăcută. [3-31-1932] Art. Art.212 Abrogat. în mod intenţionat. vor fi confiscate indiferent de apartenenţa lor. alin. [11-9-1961] Art. (2) şi (4). SIGILIILOR ŞI ÎNSEMNELOR 57 . sau care a avut cunoştinţă de devalorizarea monezii la primirea acesteia. Art. [6-23-1925] Art.(1). (2) titlurile bancare sau guvernamentale contrafăcute sau falsificate.

ştampile sau însemne false. plasează marcaje pe astfel de obiecte prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. sigilii şi însemne oficiale emise de către stat cu scopul utilizării acestora în mod personal sau de către o altă persoană drept originale şi necontrafăcute. Executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care: (1) contraface sau falsifică timbre. oferă spre vânzare. produce astfel de timbre sau sigilii prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. [10-26-1988] Art. stochează în scopul vânzării sau importului în Regat din perimetrul spaţiului european timbre. ori care falsifică însemne originale în scopul utilizării acelor bunuri în nume personal sau de către o altă persoană ca şi cum însemnele plasate sunt originale şi nemodificate. ori obiecte cărora astfel de însemne le-au fost ataşate în mod ilegal în scopul prezentării acestor timbre. (2) persoanei care.2. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile şi timbrelor emise în conformitate cu prevederile art. în scopuri similare cu cele la care se face referire în paragraful anterior plasează însemne pe astfel de lucrări prin utilizarea ilegală de matriţe sau tipare originale. în conformitate cu delimitările care se fac acolo.216 1. 58 . sigilii. din Regulamentul Poştal (Postwet). ştampile sau însemne drept originale şi nefalsificate. falsificate sau produse ilegal. pe sau ataşat lucrărilor în platină. aur sau argint în scopul prezentării acestor falsuri în mod personal sau de către o altă persoană drept originale şi necontrafăcute. (2) în mod similar prevederilor alin.(1) din prezentul articol. şi în vederea folosirii anumitor bunuri în mod personal sau de către o altă persoană ca şi cu însemnele în discuţie le-ar fi fost destinate în mod iniţial. în mod intenţionat foloseşte.220 Persoana care. sigilii. (2) persoanei care. vinde. [6-15-1951] Art. 217 şi 218. ataşează însemne bunurilor la care se face referire sau ambalajelor acestora prin folosirea ilegală de tipare sau ştampile. 2. a nu fi fost produse în mod ilegal şi a nu fi fost ataşate ilegal obiectelor în discuţie este pasibilă de executarea pedepselor prevăzute în cadrul articolelor 216-219.218 Executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care ataşează gradaţii false obiectelor ce urmează a fi folosite în vederea măsurării unor instrumente. în scopuri similare celor la care se face referire în cadrul paragrafului anterior.217 Executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care foloseşte însemne guvernamentale falsificate sau falsificări ale marcajelor guvernamentale lucrate conform unor dispoziţii legale în platină. aur sau argint ce nu sunt lucrările originale de la care însemnele sau marcajele în discuţie provin şi în scopul utilizării în mod personal sau de către o altă persoană a lucrărilor astfel modificate ca şi cum marcajele sau însemnele ar fi fost ataşate în mod iniţial acestora. (2) persoanei care.219 Executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care plasează în mod fals însemne. altele decât cele specificate în cadrul art. adaugă sau transferă însemne guvernamentale originale.Art. paragraful 1 (c). care pot fi sau trebuie plasate în baza cerinţelor legii pe anumite bunuri sau pe ambalajul acestora. sau care falsifică gradaţiile originale ale acestui gen de obiecte în scopul utilizării acestora în mod personal. Art. (3) persoanei care foloseşte însemnele originale ale unor produse sau a ambalajelor acestora în alte scopuri decât cele cărora le-au fost destinate. în scopuri similare celor la care se face referire în cadrul paragrafului anterior. sau marcaje guvernamentale prevăzute prin lege în. livrează. (3) persoanei care inserează. [11-8-1988] Art. sau de către o terţă persoană ca şi cum gradaţiile astfel falsificate ar fi originale sau nemodificate.

226 1. 2.(1). oferă spre vânzare. alin. paragraful 1. oferă spre vânzare.222 1. dacă infracţiunea a fost comisă: (1) în legătură cu un document autentificat. 59 . Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un document ce urmează a servi drept probă a comiterii unui act în scopul folosirii acestuia drept original în mod direct sau în scopul folosirii de către alţii drept original se face vinovată de falsificare de documente şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în mod intenţionat face uz de documentul fals ori falsificat în scopul prezentării acestuia drept original şi nefalsificat.216-222bis. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document şi bănuieşte sau poate deduce cu uşurinţă că acesta urmează a fi folosit în maniera prezentată mai sus. Art. (2) şi (4). deţine în stoc în scopul vânzării sau importă în Ţările de Jos din perimetrul european astfel de timbre de pe care au fost înlăturate însemnele menţionate. în concordanţă cu distincţiile prevăzute. [5-22-1958] Art. şi care acţionează ca şi cum timbrele nu au fost folosite cu vreo altă ocazie.216. Persoana care înlătură de pe timbrele la care se face referire în cadrul articolului 216 şi care au fost folosite cu o altă ocazie însemnele prin care se aduce la cunoştinţă faptul că acestea nu sunt corespunzătoare unei alte utilizări. [3-27-1986] CAPITOLUL XII FALSIFICAREA DE DOCUMENTE Art. Persoana care se face vinovată de falsificarea de obiecte este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. livrează.Art. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. [12-21-1994] Art. şi care acţionează în acest fel în vederea folosirii ulterioare a acestor timbre în mod personal sau de către o altă persoană drept timbre noi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Aruba. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. în situaţiile în care infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate sunt comise cu referire la timbre. 2.28. sigilii sau însemne ale Antilelor Olandeze. sau în cadrul art. [10-26-1988] Art.222bis Prevederile articolelor 216.224 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. 2.225 1. în scopul folosirii acestuia personal sau de către o altă persoană ca şi cum nu ar fi fost rebutat. ale unei puteri străine sau ale unei organizaţii aflate în conformitate cu legea internaţională.221 1. ca şi cum acestea nu ar fi fost rebutate. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană.216 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. vinde. în mod intenţionat foloseşte. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a patra. deţine în stoc în scopul vânzării astfel de obiecte a căror însemn de rebutare a fost înlăturat. 219. [12-12-1985] Art.223 Persoana care deţine sau are la dispoziţie materiale sau obiecte cu referire la care este conştient că sunt destinate folosirii lor în scopul comiterii unei infracţiuni de genul celor descrise în art.222bis ori care intră sub incidenţa art. Persoana care înlătură însemnul prin care este rebutat un obiect ce urmează a fi folosit pentru măsurarea anumitor instrumente conform cerinţelor în vigoare. 220 şi 222 sunt aplicabile în mod similar. vinde. livrează. în mod intenţionat foloseşte.

Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. sau acte de garanţie.230 1. [12-21-1994] Art. [10-14-1993] Art. 2. a unor boli. Pedepsele prevăzute în paragrafele 1 şi 2 sunt aplicabile şi persoanei care în mod intenţionat face uz de un certificat fals ca şi când conţinutul acestuia ar fi reflecta în mod real adevărul. fundaţii (stichting) sau companie (vennootschap). în prezent sau în trecut. municipalitate sau autoritate publică. (5) în legătură cu foaia de credit sau fişa comercială ce a fost remisă în vederea circulării. cupoane sau bonuri de achitare a dobânzilor ce se referă la oricare din documentele prezentate în cadrul alin. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un certificat fals privind cauza decesului. în scopul folosirii directe sau în vederea folosirii acestuia de către o altă persoană pentru a obţine o angajare sau pentru a obţine bunăvoinţa ori o ofertă de acordare de ajutor este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. [12-21-1994] Art. [7-7-1955] Art. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document. deficienţe sau defecte cu scopul de a induce în eroare autorităţile sau o companie de asigurări este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în scopul descris în cadrul paragrafului. (2) şi (3) din prezentul articol. Persoana care face un înscris într-un act juridic autentificat cu privire la un fapt pe care actul urmăreşte să-l verifice. de calificare. 2.231 1. provincie. a unor boli. în prezent sau în trecut. Medicul sau moaşa care. deficienţe sau defecte sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în scopul descris în cadrul paragrafului.228 1. (3) în legătură cu cotizaţii. sau certificate de depozitare sau de îndatorire ale oricărei asociaţii (vereniging). face uz de unul dintre certificatele false ori falsificate ca şi cum acestea ar fi originale sau nefalsificate. ori un certificat fals de stabilire a cauzei decesului. 2. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. certificate de îndatorire ale oricărui stat. aşa cum este acesta descris în paragraful 1. în mod intenţionat emit un certificat de naştere fals. ori care livrează în mod intenţionat sau deţine un astfel de document.(2) în legătură cu obligaţiuni. cu toate că are cunoştinţă sau poate deduce cu uşurinţă modul în care acesta urmează a fi folosit. (4) în legătură cu taloane. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un document de călătorie. 3. cu toate că are cunoştinţă sau poate deduce cu uşurinţă modul în care acesta urmează a fi folosit. în mod intenţionat face uz de documentul fals ori falsificat. dividende. şi în scopul utilizării actului în mod direct sau înlesnirii folosirii actului de către o altă persoană ca şi cum înscrisul la care se face referire ar fi existat în actul original este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. ori a unui certificat fals privind existenţa sau non-existenţa. sau care înmânează unei terţe persoane un document de călătorie emis pe numele său sau a altei persoane decât aceasta în scopul folosirii de către terţa persoană a 60 . în scopul prezentării acestuia drept original sau nefalsificat. Persoana care întocmeşte în mod fals sau falsifică un certificat de bună purtare.229 1. în mod intenţionat face uz de actul juridic în cauză ca şi când conţinutul său ar fi cel original. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. sau în legătură cu evidenţele documentare emise în locul acestora. defecte sau alt circumstanţe. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi în situaţia în care o persoană. existenţa sau non-existenţa. face uz de certificatul medical fals ori falsificat ca şi cum acesta ar fi original sau nefalsificat. În situaţia în care certificatul este emis în vederea internării unei persoane într-un spital de psihiatrie sau a reţinerii acesteia acolo. se va dispune executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. care atestă sărăcia.227 1. Art. 2. sau care obţine un astfel de document în baza furnizării de informaţii false.

punerea sub acuzare poate avea loc după ce judecătorul instanţei civile a stabilit că există probe documentare prima facie în conformitate cu prevederile art. De asemenea.237 1. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. paragraful 1. paragraful 1. În orice caz.238 61 . 2.236 1.28. Persoana care. alin. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. prin intermediul oricărei activităţi.232 1. (2) şi (4). [6-23-1925] Art. în scopul obţinerii de beneficii cu titlu personal sau pentru o altă persoană este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [3-27-1986] CAPITOLUL XIII COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA STĂRII CIVILE Art. poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. paragraful 1. [5-24-1989] Art. De asemenea. [3-10-1984] Art.(1). alin. 3.28. alin. [3-27-1986] Art. 3. În situaţia în care persoana care intră în mod intenţionat într-un mariaj bigam ascunde celeilalte părţi faptul că face deja parte dintr-un alt mariaj este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2.(5) este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia.209 din Partea Întâi a Codului Civil. în situaţiile în care se realizează progrese insuficiente în derularea acţiunii civile din cauza neparticipării părţilor. [12-21-1994] Art.234 Persoana care deţine asupra sa materiale sau obiecte despre care este conştient că sunt destinate comiterii de infracţiuni precum cele descrise în art.233 Abrogat.(1). Punerea sub acuzare va fi făcută numai după ce procedurile civile de revendicare sau de contestare a statutului au fost demarate şi judecătorul instanţei civile a emis o decizie finală. 2.225-229. în mod intenţionat întocmeşte un fals sau falsifică o legitimaţie personală sau o carte portabilă concepute pentru efectuarea de tranzacţii băneşti computerizate. se face vinovată de tăinuirea statutului civil şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2. [3-27-1986] Art. paragraful 1.235 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. în mod intenţionat intră în situaţia unui mariaj bigam. având cunoştinţă de faptul că în felul acesta cealaltă parte intră într-o situaţie de mariaj bigam. (2) persoanei ce intră într-un mariaj.226. cauzează o stare de incertitudine referitoare la faptele ce ţin de originea unei anumite persoane. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă persoanei care posedă un document de călătorie despre care ştie sau are motive întemeiate să presupună că ar fi fals sau falsificat. (2) şi (4). Persoana care.(1).(2) . sau care se foloseşte în mod intenţionat de un document de călătorie ce nu a fost emis în numele său. Aceeaşi pedeapsă va fi impusă şi persoanei care utilizează în mod intenţionat un specimen fals sau falsificat al unei astfel de legitimaţii personale ca şi cum ar fi originală şi nefalsificată.28. Pedeapsa cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) persoanei care.documentului ca şi când ar fi fost emis pe numele său este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. alin. (2) şi (4).

[5-6-1971] Art. sau include penetrare corporală sexuală a unei persoane despre care ştie că se află în stare de inconştienţă sau care este incapabilă fizic să opună rezistenţă ori care suferă într-o asemenea măsură de o deficienţă mentală sau o boală psihică încât este incapabilă. sau include penetrare corporală sexuală se face vinovată de viol şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [7-3-1985] Art. [10-9-1991] 62 . sau insuficient de capabilă să-şi exprime voinţa referitor la actul în discuţie sau să se opună participării la acesta. importă. [7-3-1985] Art. printr-un act de violenţă sau un altfel de act.242 Persoana care.239 Pedeapsa cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse pentru expunere indecenţă: (1) într-un spaţiu destinat circulaţiei publice. o imagine sau un obiect a cărei expunere este considerată drept dăunătoare persoanelor sub şaisprezece ani. Pedeapsa cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care. [10-9-1991] Art. dar unde se află prezentă o persoană împotriva dorinţei căreia se realizează actul de expunere indecentă. [7-3-1985] Art. expune în mod public. confecţionează. Pedeapsa cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care răspândeşte. în cazul în care mariajul a fost declarat nul pe baza impedimentului în discuţie.240b 1. [11-13-1995] Art. 241 Abrogat. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. prin intermediul profesiei sau în mod obişnuit comite una din infracţiunile grave la care se face referire în paragraful 1. 240bis Abrogat. O persoană ce deţine o astfel de imagine în stoc nu va fi cercetată penal dacă se stabileşte că foloseşte o astfel de imagine în scopuri educaţionale. intermediază. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau prin ameninţarea cu recurgerea la alte metode convinge o persoană să participe la un act ce constă în.243 Persoana care induce participarea la un act ce constă în. (2) într-un spaţiu public. despre care ştie sau are motive întemeiate să presupună că este sub şaisprezece ani. oferă sau arată unui minor. altul decât cel la care se face referire în alineatul anterior şi care este deschis accesului publicului sub 16 ani. exportă sau deţine în stoc o imagine – sau un suport de informaţii conţinând o imagine – a unui act sexual în care este implicată o persoană ce în mod evident nu a atins vârsta de şaisprezece ani. [7-3-1985] Art. CAPITOLUL XIV INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art.240 Pedeapsa cu închisoare până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care furnizează. (3) într-un spaţiu care nu este public. 2403 Abrogat.Persoana necăsătorită care se căsătoreşte ascunzând în mod intenţionat existenţa unor impedimente legale cu privire la aceasta este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. ştiinţifice sau terapeutice. 2. 3.

în urma comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. 2. survine decesul victimei. rezultă vătămări corporale grave. sau include penetrare corporală sexuală cu o altă persoană sub doisprezece ani este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. Persoana care. Sunt aplicabile prevederile art. Persoana care săvârşeşte acte indecente ce constau în. Art. 3. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.Art.65. Pe lângă reprezentantul legal în chestiuni civile. punerea sub acuzare va fi făcută numai în baza unei plângeri.247 1. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau prin ameninţarea cu recurgerea la alte metode.2483 1.70 ia sfârşit. Consiliul de Protecţie şi Îngrijire a Copilului este îndreptăţit să înainteze plângerea la care se face referire în cadrul art. Fără a ţine cont de prevederile articolelor 64 – 66. sau insuficient de capabilă să-şi exprime voinţa referitor la actul în discuţie sau să se opună participării la acesta.246 Persoana care. printr-un act de violenţă sau un altfel de act. Sunt aplicabile prevederile art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. paragrafele 3 şi 4. 3 şi 4.248 şi 249. sau includ penetrare corporală sexuală cu o altă persoană a cărei vârstă este cuprinsă între doisprezece ani împliniţi şi şaisprezece ani neîmpliniţi. cu excepţia cazurilor ce intră sub incidenţa art. [10-9-1991] Art. intermediază participarea unui minor la un act indecent la adresa sa ori comiterea unui act indecent de către acesta. 63 . 4. în urma comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art.245 1. paragraful 1. se va dispune executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea este îndreptăţită oricând să înainteze o plângere cu privire la aceasta. [10-9-1991] Art. În situaţia în care. În cazul în care persoana descrisă în paragraful 1 a împlinit vârsta de doisprezece ani. convinge o altă persoană să ia parte sau să se supună unor acte indecente se face vinovată de atentat la pudoare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau care săvârşeşte acte indecente împreună cu o persoană sub şaisprezece ani. [7-7-1994] Art. şi abuzând de autoritatea ce decurge de pe urma unei relaţii existente ori prin denaturare. 3. în afara cazului în care este căsătorită cu aceasta.248 1. şi despre care persoana în cauză ştie sau are motive întemeiate să presupună că este minor. în afara cazurilor aflate sub incidenţa articolelor 248 şi 249. Persoana care induce participarea la un act indecent a unei persoane despre care ştie că se află în stare de inconştienţă sau care este incapabilă fizic să opună rezistenţă ori care suferă într-o asemenea măsură de o deficienţă mentală sau o boală psihică încât este incapabilă. 2. Punerea sub acuzare va avea loc numai în urma depunerii unei plângeri. va fi dispusă executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. 2. În orice caz. însă nu şi pe cea de şaisprezece ani. paragrafele 2.248bis Abrogat [4-8-1971] Art. 243 şi 245-247. În situaţia în care.245. termenul rezervat depunerii unei astfel de plângeri expiră în ziua în care perioada de limitare la care se face referire în cadrul art. în afara căsătoriei. în mod intenţionat şi în urma primirii de recompense sau de promisiuni băneşti sau de promisiuni de recompensare prin bunuri.245.242-247. sau prin intermediul căreia o persoană sub şaisprezece ani este ademenită să ia parte sau să se supună săvârşirii unui asemenea act cu o terţă persoană cu care aceasta nu se află în relaţii maritale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [10-9-1991] Art.244 Persoana care întreţine un act ce constă în.

(2) persoana în cauză comite infracţiunea la adresa unei persoane sub şaisprezece ani. în scopul determinării acesteia să se prostitueze într-o altă ţară. al unui azil sau case de corecţie.250bis Persoana care iniţiază sau determină în mod intenţionat. spital. cu fiul/-iica adoptiv/-ă sau vitreg/-ă.249 1.[10-9-1991] Art. 2. 2. fiu/-iică adoptiv/-ă. profesor. în situaţia în care: (1) persoana în cauză. termenul de executare a pedepsei poate fi mărit cu o treime. al unei instituţii de stat pentru protecţia copilului. 2. în situaţia în care: (1) persoana în cauză comite infracţiunea în complicitate cu una sau mai multe persoane. persoana prin intermediul căreia are loc comiterea de acte indecente cu o terţă persoană de către o persoană minoră. ori cu un servitor minor. Persoana care se face vinovată de trafic de persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. cu o persoană minoră aflată sub tutela sa. [12-9-1993] Art. ori care determină în mod intenţionat comiterea de acte indecente de către acesta sau le iniţiază este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. instruirea sau supravegherea sa este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (2) persoana recrutează. sau care determină în mod intenţionat comiterea de acte indecente de către acesta sau le iniţiază este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Persoana care se face vinovată de trafic de persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori cu un servitor minor. 64 . (2) în situaţia în care un director. prin natura profesiei sale ori în mod regulat. un minor care-i este subordonat sau care se află în grija.2503 1. În situaţia în care infractorul comite în mod regulat infracţiunea. instruirea sau supravegherea sa. al unei instituţii caritabile comite acte indecente cu o persoană aflată în grija acestor instituţii. (3) persoana determină o altă persoană minoră să se prostitueze sau întreprinde orice fel de acţiune la adresa unei persoane minore având cunoştinţă ori având motive întemeiate de a presupune că aceste acţiuni sunt de natură a determina persoana minoră să se prostitueze. medic. (1) Persoana prin intermediul căreia are loc comiterea de acte indecente de către o terţă persoană cu fiul/-iica minor/-ă a persoanei în discuţie. (2) Cu excepţia cazurilor la care se face referire în paragraful (1).250 1. un minor care-i este subordonat sau care se află în grija. ori abuzând de autoritatea pe care i-o conferă relaţia existentă sau prin denaturarea acestei relaţii determină o altă persoană să se prostitueze sau recurge la orice acţiune într-unul din contextele prezentate mai sus având cunoştinţă ori având motive întemeiate de a presupune că aceste acţiuni sunt de natură a determina acea persoană să se prostitueze. sau care se află sub tutela sa. i s-a încredinţat acestuia în vederea obţinerii de îngrijiri sau asistenţă. supraveghetor sau angajat al unei închisori. în calitate de pacient sau de client. acesta fiindu-i fiu/-iică. (3) în situaţia în care o persoană angajată în sectorul de sănătate sau de asistenţă socială comite acte indecente cu o persoană care. ia cu sine sau răpeşte o altă persoană. comiterea de acte indecente de către alte persoane cu terţe persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. ori care este încredinţată sau lăsată sub supravegherea sa. Pedeapsa prevăzută în paragraful 1 este aplicabilă şi în următoarele situaţii: (1) în situaţia în care un funcţionar public comite acte indecente cu o persoană aflată sub autoritatea sa. prin intermediul unui act de violenţă sau printr-o altă modalitate sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă ori sub ameninţarea cu recurgerea la alte acte. orfelinat. Persoana ce comite acte indecente cu un minor. [10-9-1991] Art. referitor la care persoana în discuţie are cunoştinţă sau are motive întemeiate să presupună că ar fi minoră. funcţionar public. [5-13-1927] Art.

În situaţia în care. 2. În situaţia în care infractorul a comis infracţiunea gravă în discuţie prin natura profesiei sale. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.(3) ca o consecinţă a recurgerii la un act de violenţă ori a comiterii unui act de genul celor descrise în paragraful 1 survin vătămări corporale grave. 2. având cunoştinţă că persoana minoră urmează a fi folosită în scopul comiterii de acte de cerşetorie.251 1. 3. spectacole artistice primejdioase sau care urmează a fi supus unor munci ce sunt primejdioase ori nocive pentru sănătatea sa este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.256 Persoana care părăseşte un copil aflat sub vârsta de şapte ani şi care. în mod intenţionat aduce într-o stare de neajutorare sau menţine într-o astfel de stare o faţă de care are obligaţia.(1). paragraful 1.255 Persoana care. [5/1/1981] Art. ori care abandonează un astfel de copil cu scopul de a-l părăsi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art. (2) şi (4). acestuia îi poate fi retras dreptul de a mai profesa. 3.28. (2) persoanei prin intermediul căreia un minor sub şaisprezece ani este adus în starea de ebrietate. alin. îngriji sau întreţine este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Art. Art.254 Abrogat [9-24-1992] Art. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse : (1) persoanei prin intermediul căreia se pun în vânzare sau se administrează băuturi alcoolice unei alte persoane aflată într-un stadiu avansat de ebrietate.253 1. [3-27-1986] Art.242-247 şi 248³-250³. 4.251bis Abrogat. asupra căruia persoana în discuţie îşi exercită autoritatea conform legii. alin. în urma comiterii infracţiunii survine decesul victimei. În situaţia în care infractorul a comis oricare din infracţiunile la care se face referire în cadrul art. acestuia îi poate fi retras dreptul de a mai profesa. 65 . poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. În situaţiile în care se decide condamnarea pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. conform legii sau a unui contract. [12-21-1994] Art. În situaţia în care.254bis Abrogat [12-10-1964] CAPITOLUL XV ABANDONAREA PERSOANELOR AFLATE ÎN SUFERINŢĂ Art. Persoana prin intermediul căreia este încredinţat sau supus controlului unei terţe persoane un minor sub doisprezece ani.252 1. în urma unui act violent sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă. (3) persoanei prin intermediul căreia o altă persoană este determinată. 248³-250³ prin natura profesiei sale. de a o sprijini. să consume băuturi alcoolice. Două sau mai multe persoane care săvârşesc în complicitate infracţiunea de trafic de persoane în condiţiile prevăzute în cadrul paragrafului 2. în urma comiterii infracţiunii se cauzează vătămări corporale grave.(2) sau (3) sunt pasibile de executarea pedepsei cu zece ani de închisoare sau plata unei amenzi de categoria a cincea. prin aceasta devine orfan.

se face vinovată de calomniere şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.262 1. [3-25-1978] Art. Art. În situaţia în care comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. 3.(4). [3-25-1978] Art.255 şi 256 se soldează cu decesul victimei. În situaţia în care au fost declanşate procedurile penale de cercetare a persoanei calomniate cu privire la veridicitatea afirmaţiilor calomniatoare. infractorul se face vinovat de defăimare publică unei persoane şi este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. paragraful 1.258 În situaţia în care. cu bună credinţă. Persoana care se face vinovată de calomniere sau defăimare în mod public şi are cunoştinţă de faptul că afirmaţiile sale nu sunt conforme adevărului se face vinovată de calomniere deosebit de gravă şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. termenele de executare a pedepsei cu închisoare la care se face referire în cadrul articolelor 256 şi 257 pot fi mărite cu o treime. 2. sau prin intermediul unui material scris al cărui conţinut este publicat. în urma comiterii uneia din infracţiunile descrise în cadrul art. afişat sau arătat în mod public. sau îl abandonează în scopul părăsirii. Art.263-264 Abrogate. În situaţia în care un astfel de act este săvârşit prin intermediul unui material scris sau a unei imagini ce este răspândit.257 1. se constată că infractorul este mama sau tatăl copilului. şi cu intenţia evidentă de a face cunoscut acest lucru în mod public. consideră că presupunerile sale sunt în conformitate cu adevărul sau că se impune aducerea acestora la lumină în favoarea interesului public.255-259. termenele maxime de executare a pedepsei cu închisoare prevăzute în cadrul art. alin. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care persoana calomniată este găsită nevinovată printr-o decizie judecătorească finală de comiterea actului cu referire la care a fost săvârşită calomnierea. 2. se va hotărî anularea sentinţei de condamnare pentru săvârşirea infracţiunii de calomniere deosebit de gravă.255 şi 256 se soldează cu vătămări corporale grave.260 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care s eface referire în cadrul art. iar amenda menţionată în cadrul art. paragraful 1.Art.265 1. îşi părăseşte copilul . punerea sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de calomniere 66 . 256 şi 257 pot fi reduse la jumătate.28. CAPITOLUL XVI CALOMNIA Art. nu vor fi considerate acte de calomniere sau defăimare publică. Persoana care.257 poate fi redusă la impunerea unei amenzi de categoria a patra. În situaţia în care persoana calomniată este găsită vinovată printr-o decizie judecătorească finală de comiterea actului cu referire la care a fost săvârşită calomnierea. pretinzând că aceasta din urmă ar fi comis un anume act. 2. (1) şi (2). decizia finală urmează a servi drept probă în stabilirea neveridicităţii afirmaţiilor calomniatoare. [3-25-1978] Art.28. persoana care se face vinovată de comiterea acestora este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. Situaţiile în care infractorul acţionează în apărarea sa ori. În situaţia în care comiterea oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. sub imperiul fricii de a fi descoperit faptul că a dat naştere unui copil. 3.devenind prin aceasta orfan.261 1. alin.259 În situaţia în care o mamă. poate fi decisă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. 256. Art. 2. în mod intenţionat atentează la onoarea sau reputaţia unei alte persoane. Poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.

(1) şi (2) din cadrul aceluiaşi articol. Art. Această infracţiune gravă urmează a fi pusă sub acuzare numai în urma unei plângeri înaintate de către oricare dintre rudele de sânge ale persoanei decedate. afişează sau arată în mod public. 67 .267 şi în alin. Art. [3-10-1984] Art. sau care deţine în stoc în vederea răspândirii . [3-10-1984] Art. [25-3-1978] Art. cu excepţia cazurilor la care se face referire în alineatul de început al art.267 Pedepsele descrise în cadrul articolelor anterioare ale acestui Capitol pot fi majorate cu o treime. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care. prin aceasta. în situaţiile în care calomnierea este făcută la adresa: (1) autorităţilor publice. materiale scrise sau imagini ale căror conţinut constituie calomnie sau defăimare publică cu privire la o persoană decedată. 3. Poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art.28. Orice act săvârşit în mod intenţionat în public. şi în situaţia în care are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că conţinutul materialelor scrise sau ale imaginilor au o astfel de natură calomniatoare este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. Persoana care. 2. constituie calomniere uşoară şi va fi pedepsit cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. 2. alin. ori săvârşit prin expedierea sau înmânarea unui înscris sau unei imagini şi care nu poate fi caracterizat drept calomniere sau defăimare publică.270 1. instanţa poate decide decăderea sa din drepturile practicării profesiei în cauză. cu privire la o persoană decedată. comite un act ce constituie defăimare publică sau calomniere la adresa celei din urmă într-un moment în care aceasta era încă în viaţă este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. ori adresat în mod verbal unei persoane în prezenţa acesteia. aduce atingere onoarei sau reputaţiei acelei persoane. În situaţia în care infractorul comite oricare din infracţiunile la care se face referire în cadrul acestui articol prin natura profesiei sale şi în situaţia în care.269 Orice act de calomniere ce urmează a fi pedepsit în conformitate cu prevederile prezentului capitol va fi pus sub acuzare numai în urma înaintării unei cereri de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea. organelor publice sau instituţiilor publice (2) unui funcţionar public în timpul sau în legătură cu exercitarea de către acesta a îndatoririlor sale. Persoana care în mod intenţionat înaintează o plângere falsă sau aduce acuzaţii false unor autorităţi sau procedează în acest fel la adresa unei persoane particulare şi. la momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei decizii judecătoreşti finale de condamnare comiterea de către acesta a unei infracţiuni similare. ori de către o rudă de prim rang sau de rangul al doilea. Persoana care răspândeşte. se face vinovată de formularea de acuzaţii degradante şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [3-10-1984] Art. fie pe cale orală. ori printr-o altă modalitate. 2. 2. de gradul unu sau de gradul doi. ori de către partenerul marital al persoanei decedate. în scris sau prin intermediul unei imagini.268 1. afişării sau arătării în mod public.deosebit de gravă va fi suspendată până la emiterea unei hotărâri finale privind veridicitatea afirmaţiilor calomniatoare. Săvârşirea unor fapte cu intenţia de a exprima o opinie în favoarea interesului public şi care nu au drept scop agravarea unei ofense în nici un alt mod decât cel survenit prin simpla apărare a interesului public nu va fi calificată drept calomniere uşoară. (1) şi (2). paragraful 1. având cunoştinţă sau având motive întemeiate de a presupune caracterul calomniator a genului de materiale la care se face referire în cadrul paragrafului face cunoscut în mod public conţinutul acestora.271 1. (3) şefului statului sau a unui membru al guvernului unui stat prieten.266 1.

4. Persoana prin intermediul căreia se deconspiră în mod intenţionat o informaţie cu privire la respectarea confidenţialităţii căreia are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că nu poate fi deconspirată.275 1. comandantul navei este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în mod intenţionat: (1) dezvăluie informaţii specifice cu privire la o companie comercială. paragraful 2. Persoana care. ori foloseşte în scopul obţinerii de avantaje băneşti. ori a unei foste profesii sau a unui fost angajament în cadrul unui serviciu este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.272 1. În situaţia în care. industrială sau de prestare de servicii în cadrul căreia este sau a fost angajată.274 Persoana care se implică în traficul de sclavi. Punerea sub acuzare va fi făcută numai în baza unei plângeri înaintate de către administraţia companiei.267 şi în alineatele (1) şi (2) ale aceluiaşi articol. 2. cu excepţia cazurilor descrise în alineatul de început al art.276 Persoana care intră în serviciul echipajului de bord al unei nave maritime având cunoştinţă că aceasta urmează a servi sau serveşte traficului de sclavi. în nume propriul sau în numele altcuiva. a profesiei sale sau a unei cerinţe legale. 3. în mod direct sau indirect este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.273 1. Persoana care. industriale sau de prestare de servicii şi care se referă la activitatea unei astfel de companii. Persoana care acceptă sau îndeplineşte funcţia de comandant de navă maritimă având cunoştinţă că aceasta urmează a servi sau serveşte traficului de sclavi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. cu bună ştiinţă a presupus că dezvăluirea acestor informaţii favorizează interesul public nu este pasibilă de executarea vreunei pedepse. Infracţiunile vor fi urmărite în instanţă numai ca urmare a unei plângeri înaintate de către oricare dintre persoanele la care se face referire în cadrul art. în urma transportului de sclavi survine moartea unuia sau mai multor sclavi. date ce au fost obţinute prin săvârşirea unei infracţiuni penale dintr-un dispozitiv sau sistem computerizat al unei companii comerciale.269 şi 270. Art. [6-30-1967] 2. În cazul în care infracţiunea gravă este comisă la adresa unei persoane particulare. Art. sau care-şi continuă în mod voluntar serviciul pe o astfel de 68 . Art. [12-23-1992] CAPITOLUL XVIII ÎNCĂLCĂRI GRAVE ALE LIBERTĂŢILOR PERSONALE Art. prin natura serviciului în care este angajat. sau care participă în mod intenţionat la acesta. şi în situaţia în care datele la care se face referire nu erau cunoscute public la momentul dezvăluirii sau a utilizării lor. şi în situaţia în care dezvăluirea sau utilizarea lor poate cauza inconveniente de orice fel este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. 2. şi la menţinerea confidenţialităţii cărora a consimţit. sau care (2) dezvăluie. [3-10-1984] CAPITOLUL XVII PĂSTRAREA CONFIDENŢIALITĂŢII Art. aceasta va fi pusă sub acuzare numai în baza unei cereri înaintate de către aceasta din urmă.

ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege în acest scop. beneficiază de suport financiar în conformitate cu prevederile Actului de Asistare a Tinerilor (Wet op de jeugdhulpverlening) şi acţionează în conformitate cu prevederile art. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra sau. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată traficului cu sclavi având cunoştinţă că aceasta urmează a servi traficului de sclavi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în nume propriu sau ca reprezentant al altei persoane.278 Persoana care transportă cu sine o altă persoană în afara graniţelor Regatului şi în cadrul perimetrului european. Art. făcând uz de înşelăciune. în situaţia în care persoana minoră nu a împlinit vârsta de doisprezece ani. precum şi a domiciliului acesteia sau a adresei locului de muncă către persoana ce-şi exercită autoritatea legală asupra minorului. după ce află în ce scop este aceasta utilizată. 2. aduce la cunoştinţă Consiliului de Protecţie şi Îngrijire a Copilului date referitoare la locul şi starea în care acesta se află. Art. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 69 . dar cu consimţământul acesteia. concesionare sau asigurare a unei nave maritime sau ambarcaţiuni. sau de către persoana al cărei consimţământ este cerut de către aceasta în vederea luării în căsătorie. acest sens. Acordarea de ajutor în cunoştinţă de cauză unui minor include comunicarea promptă a faptului că este acordată asistenţă şi dezvăluirea imediată a identităţii persoanei ce acordă astfel de asistenţă. Persoana care. 3. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. printr-un act de căsătorie sau în afara acesteia se face vinovată de răpire şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.277 Persoana care. ori în cazurile în care persoana minoră nu a împlinit doisprezece ani. în scopul luării în posesiune a acesteia. [12-6-1995] Art. Art. acţionează în vederea acordării în cunoştinţă de cauză de ajutor persoanei minore. în situaţia în care aceasta era minoră la momentul răpirii. se face vinovată de răpire şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. (2) Persoana care ia cu sine o altă persoană de sex feminin. ori de sub supravegherea unei persoane investite prin lege în acest scop. de către persoana de sex feminin. cu scopul luării în posesiune.279 1. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse persoanei care.25 şi 26 din acest Act. un act de violenţă sau sub ameninţarea cu violenţa. în scopul predării acestuia unei alte persoane sau în scopul abandonării sale într-o stare de neajutorare se face vinovată de răpire de persoane şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.navă.280 1.281 1. sau b. sau c. în mod deliberat îndepărtează un minor din custodia persoanei sau persoanelor care-şi exercită autoritatea conferită prin lege asupra acestuia. Prevederile anterioare nu vor fi aplicatei persoanei care: a. în mod direct sau indirect ia parte la procedurile de închiriere. sustrage investigării de către organele judiciare sau de poliţie o persoană minoră ce a fost îndepărtat din custodia unei persoane sau a persoanelor care-şi exercită autoritatea conferită prin lege asupra acestuia. în săvârşirea infracţiunii de mai sus face uz de înşelăciune. un act de violenţă sau recurge la ameninţarea cu violenţa. printr-un act de căsătorie sau în afara acesteia. Art. 3. (1) Persoana care ia cu sine o persoană minoră de sex feminin împotriva voinţei părinţilor sau persoanelor în grija cărora aceasta se află. 2. Persoana care ascunde în mod deliberat. Punerea sub acuzare a unor astfel de infracţiuni va fi făcută numai în urma înaintării unei plângeri în 2. Plângerea urmează a fi înaintată : a.

În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. sub ameninţarea cu recurgerea la furt sau prin şantaj la adresa unei alte persoane sau a unei terţe părţi. ori să se supună săvârşirii anumitor acte. în mod deliberat pune la dispoziţia infractorului spaţiul în care privarea de libertate urmează a avea loc.1. în situaţia în care aceasta a atins vârsta majoratului în momentul răpirii. În situaţia în care răpitorul s-a căsătorit cu persoana de sex feminin răpită. infractorul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an. infractorul la care se face referire în paragraful 1 al prezentului articol este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. Persoana care. [5-19-1988] Art. ori sub ameninţare cu recurgerea la violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la alte măsuri. 70 . sau impunerea unei amenzi de categoria a treia.284 1.282. Pedepsele de mai sus vor fi aplicate şi persoanei care. 4. [1-27-1994] Art. ori să se abţină de la a acţiona în vreun fel. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-17-1987] b. determină o altă persoană să acţioneze într-un anumit mod sau să se abţină de la acţiona în vreun fel.282a 1.de către persoana de sex feminin. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 2. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. Persoana care. Art. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave.284a Persoana care. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare pe viaţă. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu decesul victimei. ori o determină să se supună unui act de orice natură este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. ori de către soţul acesteia. 2. paragraful 4. 3. condamnarea acestuia va fi făcută numai după ce mariajul a fost declarat nul. Executarea unei pedepse cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care. convinge acea persoană să acţioneze într-un anume fel. paragraful 1 (b) din Actul privind Energia Nucleară (Kernenergiewet). 2. 3.282 1. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave aduse victimei. se face responsabilă de săvârşirea sau continuarea stării de privare de libertate a unei alte persoane este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. În cazurile descrise în paragraful (2) urmărirea în justiţie a infracţiunii grave comise va avea loc numai în urma înaintării unei plângeri de către persoana împotriva căreia a fost comisă infracţiunea respectivă. 4. (2) persoanei care. Art. infractorul este pasibil de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. se face vinovată de luare de ostatici şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. făcând uz de violenţă sau prin săvârşirea unui act. Art. şi în condiţiile în care ameninţarea sau şantajul se referă la un material fisionabil de genul celor prevăzute în cadrul art. determină în mod ilegal o persoană să acţioneze într-un anumit mod sau să se abţină de la a acţiona în vreun fel. Sunt aplicabile prevederile art. 2. sau până la douăzeci de ani.283 1. în mod direct sau prin intermediari. în mod deliberat şi ilegal privează sau continuă să priveze o altă persoană de libertate în scopul convingerii acesteia să acţioneze într-un anume fel sau în scopul prevenirii unei acţiuni a acesteia. din neglijenţă sau neatenţie. în mod deliberat şi ilegal privează sau continuă să priveze o altă persoană de libertate este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la opt ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 3. Persoana care. sub ameninţarea cu calomnierea sau defăimarea în mod public.

Art. Art. este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la patru ani. În situaţia în care o astfel de ameninţare este făcută în scris şi stabilind anumite condiţii.290 O mamă care. prin gesturi sau în mod verbal. urmată sau precedat de comiterea unei infracţiuni. Art. alin. Art. sau a unui termen de închisoare până la douăzeci de ani. în cazul în care infractorul este surprins în flagrant delict. a oricăreia dintre infracţiunile grave la adresa vieţii unei persoane se pedepsesc prin executarea unui termen de închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.287 Persoana care .292 Infracţiunile grave descrise în cadrul art. cu comiterea unui viol. în mod deliberat şi cu premeditare ia viaţa unei alte persoane se face vinovată de crimă cu premeditare şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare pe viaţă. pentru a înlătura pericolul descoperirii sale ori pentru a-şi asigura posesia bunurilor astfel obţinute în mod ilegal pentru sine sau pentru alţi participanţi la comiterea infracţiunii va fi pedepsit prin executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. conform unui plan de ducere la îndeplinire a unei decizii luate sub influenţa fricii de a fi descoperit faptul că urmează. sau la adresa proprietăţii acesteia. (2) şi (4). sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. 2.Art. se impune executarea unui termen de închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [3-27-1986] CAPITOLUL XIX INFRACŢIUNI GRAVE LA ADRESA VIEŢII OMENEŞTI Art. ia în mod deliberat viaţa copilului la naştere sau imediat după aceea.28. sub imboldul fricii de a fi descoperit faptul că a dat naştere unui copil. în scris sau prin intermediul unei imagini.274-282 şi 285. ameninţarea cu recurgerea la violenţă la adresa unei persoană protejate printr-o înţelegere internaţională.289 Persoana care. se face vinovată de pruncucidere (infanticid) şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 1.285 1. ia în mod deliberat viaţa copilului la naştere sau imediat după aceea. se face vinovată de pruncucidere (infanticid) şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani. să dea naştere unui copil. paragraful 2.286 În urma condamnării pentru comiterea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul art.288 Omorul însoţit. facilitării sau săvârşirii infracţiunii. 71 . şi în situaţia în care persoana în cauză ştie sau are motive întemeiate pentru a bănui că persoana căreia i se adresează urmează să facă o astfel de declaraţie. în mod deliberat. Ameninţarea cu recurgerea la violenţă publică săvârşită în grup la adresa unei persoane sau a unei proprietăţi. în mod iminent. se adresează unei persoane de o manieră menită să afecteze libertatea acelei persoane de a face o declaraţie în spiritul adevărului şi în mod conştient în faţa unui judecător sau a unui funcţionar public. ori prin executarea unui termen de închisoare până la douăzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.291 O mamă care. [15-19-1988] Art.(1). [11-11-1993] Art. Art. şi comis în vederea pregătirii. ori ameninţarea cu comiterea oricărei infracţiuni grave prin care se pune în pericol siguranţa generală a unei persoane sau proprietăţi.290 şi 291 constituie crimă sau omor ce urmează a fi tratată în mod diferit de cele ale persoanelor complice la săvârşirea faptei. în mod deliberat ia viaţa unei alte persoane se face vinovată de omor şi este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani. sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. a unui act indecent de agresiune.285a Persoana care. sau.

infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. a unui omor sau a oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. Art. Agresiunea fizică se pedepseşte cu închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.Art.297-299 Abrogate. 2. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la cincisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în urma comiterii infracţiunii survine moartea persoanei de sex feminin căreia îi este administrat tratamentul în cauză. 72 .301 1. 5. 3. 4. Art.300 1. Săvârşirea premeditată a unei agresiuni fizice se pedepseşte prin executarea unui termen de închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în conformitate cu prevederile Actului privind Întreruperea Sarcinii (Wet afbreking ywangerschap). În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave.(1). 4. 3. [2-11-1988] Art. Persoana care supune o persoană de sex feminin unui tratament.28.296 1. ori care asistă o altă persoană în comiterea de suicid. şi în urma săvârşirii căruia survine decesul acesteia. Actul la care se face referire în paragraful 1 nu este pedepsibil în situaţia în care tratamentul a fost administrat de către un medic în cadrul unei clinici sau a unui spital în care acordarea unui astfel de tratament este legală. În situaţia în care actul a fost săvârşit fără consimţământul femeii.295 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea unei crime. 5. cu toate că are cunoştinţă de sau are motive întemeiate de a presupune faptul că. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. se impune executarea unei pedepse cu închisoare până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.293 şi 296. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [7-7-1993] CAPITOLUL XIXa ÎNTRERUPEREA SARCINII Art. Prejudicierea în mod deliberat a sănătăţii unei persoane este echivalentă comiterii unei agresiuni fizice. În situaţia în care. alin. (2) şi (4). 2. În situaţia în care. paragraful 1. [5-1-1981] CAPITOLUL XX AGRESIUNEA FIZICĂ Art. Tentativa de comitere a unei agresiuni fizice nu se pedepseşte. 3. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. ori îi procură acesteia mijloacele necesare ducerii la îndeplinire a suicidului este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.293 Persoana care ia viaţa unei alte persoane la cererea expresă şi formulată cu toată seriozitatea de către aceasta este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la doisprezece ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care suicidul are loc. În situaţia în care. în mod deliberat incită o altă persoană la comiterea unui act de sinucidere. 2. În situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave. prin aceasta se poate determina întreruperea sarcinii este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare până la patru ani şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.294 Persoana care. Art. În situaţia în care actul a fost săvârşit fără consimţământul femeii.

Comiterea cu premeditare a unei agresiuni fizice se pedepseşte prin executarea unui termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) pedeapsa cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. 2.309 În situaţia în care o persoană comite în calitate oficială sau profesională oricare dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui Capitol. [3-27-1986] Art. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabilă de moartea unei alte persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. în urma comiterii infracţiunii survine decesul unei persoane. alin. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei. de impunerea următoarelor pedepse: (1) pedeapsa cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (3) în situaţia în care infracţiunea în discuţie este săvârşită prin utilizarea unor substanţe ce sunt dăunătoare sănătăţii sau vieţii unei persoane.305 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea uneia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul art.306 Persoanele care iau parte în mod deliberat la un atac sau o încăierare ce implică participarea mai multor indivizi sun pasibile. Art. Persoana care.Art. în timpul desfăşurării de către acesta sau în legătură cu îndeplinirea de către acesta a îndatoririlor sale legale. În situaţia în care. paragraful 1. a partenerului marital sau a copilului său. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. (2) în situaţia în care infracţiunea în discuţie este comisă la adresa unui funcţionar public. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabilă de vătămarea corporală gravă a unei alte persoane. Art. a tatălui său legitim. 73 . infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la zece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.300 – 303 pot fi mărite cu o treime în următoarele situaţii: (1) în situaţia în care infractorul comite infracţiunea gravă în discuţie la adresa mamei sale. Art. Art.301 şi 302.304 Termenele de impunere a pedepsei cu închisoare prevăzute în cadrul art. poate hotărî decăderea infractorului din drepturile practicării profesiei sau angajamentului prin intermediul cărora a fost comisă infracţiunea.28. în situaţia în care săvârşirea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave.308 Persoana care.303 1. cauzează vătămări corporale grave unei alte persoane se face vinovată de comiterea unei agresiuni fizice deosebit de grave şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. În situaţia în care.(1). 2. judecătorul poate decide majorarea perioadei de detenţie cu o treime. infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.307 Persoana care. fără ca aceasta să aducă atingere responsabilitatea individuală ce revine fiecăruia în parte pentru comiterea de infracţiuni individuale. (2) şi (4). şi poate dispune publicarea sentinţei. în mod intenţionat. CAPITOLUL XXI CAUZAREA DE VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU A DECESULUI CA URMARE A UNOR ACTE DE NEGLIJENŢĂ SAU NEATENŢIE Art. sau de comiterea infracţiunii de vătămare corporală de natură să determine îmbolnăvirea temporară a unei alte persoane sau incapacitatea temporară a acesteia de a-şi îndeplini obligaţiile de servici ori îndatoririle profesionale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest pe o perioadă de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra. în urma săvârşirii infracţiunii survine moartea victimei.302 1. Art.

311 1.310 Persoana ce ia cu sine orice bun sau proprietate aparţinând în întregime sau în parte unei alte persoane. rebeliuni sau în situaţie de război. Art. prin căţărare. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art.313 În urma condamnării unei persoane pentru comiterea infracţiunii de furt. iarbă. prin spargerea lacătelor sau a yalelor. de ordine false sau de uniforme false. se pedepseşte cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. pietriş. în scopul intrării în mod nelegitim în posesia acesteia. prin utilizarea de chei false. 2. ori în situaţia în care infractorul recurge la unul din actele amintite mai sus cu scopul de a se asigura de posesia bunului furat. (5) furtul comis prin intermediul pătrunderii prin efracţie a infractorului la locul faptei. (3) este însoţit de circumstanţele prevăzute de către alin. muşchi de copaci. paragraful 1. ori în oricare alte situaţii în care intră în mod direct în posesia bunului sau a proprietăţii în discuţie prin utilizarea mijloacelor de mai sus. nisip. rogoz. moloz. va fi impusă executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani şi plata unei amenzi de categoria a cincea.312 1. 2. alin. se face vinovat de deposedare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. în cazul în care infractorul acţionează de o astfel de manieră deoarece este surprins în flagrant delict şi are intenţia de a părăsi locul faptei sau încearcă să faciliteze părăsirea locului faptei de către complicii săi în comiterea infracţiunii. Persoana care. [3-27-1986] Art. (3) furtul comis pe timp de noapte într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia de către o persoană ce rămâne în incinta locuinţei fără ştiinţa sau împotriva voinţei persoanei autorizate. [1-15-1886] 74 . O persoană este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua în situaţia în care. buşteni sau ramuri uscate netransportate şi neprocesate. inundaţii. (3) în situaţia în care infractorul are acces la locul faptei prin intermediul pătrunderii prin efracţie a infractorului la locul faptei. argilă. (2) şi (4). fără a recurge la violenţă sau la ameninţări cu acte de violenţă înlătură pământ. (2) furtul comis în situaţii de incendiu. noroi. căpiţe de fân sau stive de fructe rămase pe câmp în urma recoltei. revolte. prin spargerea lacătelor sau a yalelor. (2) în situaţia în care infracţiunea este comisă în complicitate cu una sau mai multe persoane. (4) în situaţia în care comiterea infracţiunii se soldează cu vătămări corporale grave.(1). gazon. Art. la momentul comiterii acţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la o decizie judecătorească finală anterioară de condamnare a sa pentru comiterea unei infracţiuni similare. 2. prin căţărare. aparţinând în parte sau în totalitate unei alte persoane. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse în situaţia în care. Comiterea următoarelor infracţiuni este pasibilă de executarea unei pedepse cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra: (1) furtul de vite de pe câmp. în scopul intrării în posesia acestora în mod ilegitim.314 1. arbuşti. alge. În situaţia în care furtul săvârşit în modul descris în alin. pe un drum public. naufragiu.(4) şi (5). de ordine false sau de uniforme false. (4) furtul comis în complicitate cu una sau mai multe persoane. în urma comiterii infracţiunii survine decesul unei persoane. fructe sau frunze neculese ori fructe sau frunze căzute din copaci. accident feroviar. eşuarea unei nave.28. Furtul precedat. se face vinovată de furt şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. prin utilizarea de chei false. explozii. buruieni. sau. 3. îngrăşământ natural. stuf. însoţit sau urmat de un act de violenţă sau de ameninţarea unei alte persoane cu recurgerea la violenţă în scopul pregătirii sau a facilitării ducerii sale la îndeplinire.CAPITOLUL XXII FURTUL ŞI TÂLHĂRIA Art. Art. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) în situaţiile în care infracţiunea este comisă pe timp de noapte într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia. iarbă de pe câmp. într-un tren ce se află în mişcare. turbă brută.

315 1. [12-23-1992] Art. apartenenţa la consiliul de administraţie a unei proprietăţi comune sau întemeierea în comun a averii. termenul la care se face referire în cadrul art. sub ameninţarea cu calomnierea. poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. (2) în situaţia în care infracţiunea de deposedare este comisă într-una din circumstanţele la care se face referire în cadrul art. potrivit legii. 2. 2. În situaţiile în care sunt aplicabile prevederile paragrafului anterior. paragraful 1. acolo unde este cazul. [3-27-1986] Art. 3. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea infracţiunii de deposedare. sau să furnizeze informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială se face vinovată de şantaj şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. paragrafele 2 şi 3 sunt aplicabile în situaţia comiterii acestei infracţiuni. aparţinând în întregime sau în parte acelei persoane sau unei terţe persoane.28. alin. referitor la deţinerea de bunuri în comun. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. tracţiune animală sau animale de povară.316 vor fi aplicate şi în cazul comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul prezentului Capitol. apartenenţa la consiliul de administraţie a unei proprietăţi comune sau întemeierea în comun a averii. referitor la deţinerea de bunuri în comun. În situaţia în care partenerul marital este tratat în mod separat. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) în situaţia în care. În situaţiile în care iniţiatorul sau unul dintre complicii la săvârşirea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul acestui articol este partenerul marital al victimei. Persoana care. sau să furnizeze informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială se face vinovată de extorcare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. defăimarea în mod public sau dezvăluirea unei informaţii confidenţiale determină o persoană să predea orice bunuri sau proprietate. aparţinând în întregime sau în parte acelei persoane sau unei terţe persoane.(2) – (5). alin. [2-27-1985] CAPITOLUL XXIII EXTORCAREA ŞI ŞANTAJUL Art. Pedeapsa prevăzută în paragraful 1 este aplicabilă şi persoanei care comite infracţiunea de extorcare printr-una din modalităţile descrise în paragraful 1 şi sub ameninţarea de a şterge. vehicule.66 va începe din ziua următoare celei în care identitatea persoanei suspecte de comiterea infracţiunii a fost adusă la cunoştinţa persoanei îndreptăţite să înainteze plângere. Comiterea acestei infracţiuni va fi pusă sub acuzare numai în baza unei plângeri înaintate de către persoana împotriva căreia a fost săvârşită infracţiunea. sau în situaţia unei rude de sânge sau de prim rang.312. şi în situaţia în care partenerul marital nu este tratat în mod separat.319 Prevederile art. în comiterea infracţiunii de deposedare sunt utilizate ambarcaţiuni. a distruge sau a aduce în situaţia de a nu mai putea fi utilizate datele stocate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. 3.320 75 . făcând uz de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă determină o persoană să predea orice bunuri sau proprietate. potrivit legii. punerea sub acuzare a acestuia nu este posibilă.317 1.(1). Art. va fi făcută numai în baza unei plângeri înaintate împotriva acestora de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea. 2.318 1. (2) şi (4).316 1. 2. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva.Art. [12-23-1992] Art. sau să-şi creeze obligaţia unei datorii sau să renunţe la anumite revendicări. punerea sub acuzare a acestora. paragraful 1. ori de gradul unu sau doi din rangul al doilea. Persoana care. Prevederile art. sau să-şi creeze obligaţia unei datorii sau să renunţe la anumite revendicări.311.

poate fi dispusă decăderea acesteia din drepturile prevăzute în cadrul art. curatori.28.322 Frauda comisă de către o persoană ce intră în posesia unor bunuri sau proprietăţi prin natura profesiei sale sau a serviciului în care este angajat. judecătorul poate decide publicarea sentinţei şi poate dispune decăderea infractorului din drepturile prevăzute în cadrul art. artă sau meşteşug. [3-27-1986] CAPITOLUL XXIV FRAUDA Art. alin. sau să se oblige la plata unei datorii ori să renunţe la anumite revendicări.326a Persoana care. Art. de o manieră prin care nu achită plata acestora în întregime. se face vinovată de expunere mincinoasă şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 1. când anumite situaţii o impun. paragraful 1. [3-27-1986] CAPITOLUL XXV ÎNŞELĂCIUNEA Art.325 1.324 Prevederile art. administratori oficiali.În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol.323 Frauda comisă de către persoana în grija căreia sunt încredinţate bunurile sau proprietatea. sa-i pună la dispoziţie date sau informaţii cu valoare financiară pe piaţa comercială.326b Pedepsirea cu un termen de închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse: (1) persoanei care. ori administratori ai unor instituţii caritabile sau fundaţii de caritate (stictingen) în legătură cu bunurile sau proprietăţile ce le sunt lăsate în grijă prin natura funcţiei lor. în baza sau în elaborarea unei lucrări literare. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol.316 vor fi aplicate şi în cazul comiterii infracţiunilor descrise în cadrul prezentului Capitol. 76 . de ştiinţă. (2) şi (4). şi în posesia căruia intră prin alte mijloace decât prin comiterea directă a unei infracţiuni grave se face vinovată de comiterea de fraudă şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art. îşi atribuie un nume fals sau o funcţie pe care nu o deţine în mod real. ori face uz de vicleşug.(1). cu scopul de a crea impresia că lucrarea în discuţie ar fi fost creată de către persoana al cărei nume sau însemn a fost folosit.28. 2. (2) şi (4). Art. executori testamentari. sau de către gardieni.(1). prin natura profesiei sale sau în mod regulat dobândeşte bunuri. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. sau de o înlănţuire de minciuni în scopul determinării unei alte persoane să-i predea anumite bunuri sau proprietăţi. acesta poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei.321 Persoana care. urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. urmează a fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în mod deliberat îşi însuşeşte în mod ilegal un bun sau o proprietate aparţinând în parte sau în întregime unei alte persoane. sau în schimbul unei remuneraţii. [12-21-1994] Art. ce urmează a fi la dispoziţia sa sau a unei alte persoane.326 Persoana care. Art. alin. sau falsifică un nume sau un anumit însemn originale. şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. În cazurile în care infracţiunea este comisă prin intermediul profesiei infractorului. Art. plasează în mod mincinos un nume sau un însemn.

şi în dezavantajul asiguratorului.328b Persoana care. sau pe care ar fi încheiat-o în condiţii diferite dacă ar fi avut cunoştinţă de situaţia reală este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau c. 3. Persoana care comite infracţiunile la care se face referire în paragraful 2 prin intermediul profesiei sau afacerii sale este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în altă calitate decât cea de funcţionar public. fie în calitate de reprezentant. ştiinţifică. Pedepsirea cu un termen de închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanelor care. determinând astfel intrarea acestuia într-o înţelegere pe care nu ar fi încheiat-o altfel. cu scopul de a nu achita în întregime şi făcând uz de mijloace tehnologice sau de semnale false. aduce în situaţia de a nu mai putea fi utilizată sau avariază o astfel de ambarcaţiune sau navă este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art. [12-21-1994] Art. într-un scop asemănător. vinde. ori care. b. oferă în mod liber spre distribuţie. livrează. fie aflată în serviciul unui angajator. [12-21-1994] Art. în situaţia în care. în scop asemănător. sau ca urmare a acesteia sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. în scopul răspândirii sau în vederea realizării unui import pe teritoriul Ţărilor de Jos. [3-10-1984] Art. în vederea întreprinderii de către aceasta a unei acţiuni. 2. cauzează un incendiu sau determină producerea unei explozii în interiorul unei proprietăţi ce este asigurată împotriva incendiilor sau exploziilor. în mod intenţionat. păstrării sau creşterii poziţiei sale ori a unei alte persoane pe piaţă. comite orice formă de înşelăciune şi. Art.327 Persoana care. confecţionează sau păstrează în scopul obţinerii de câştiguri băneşti. sau în cadrul căreia sau referitor la care au fost falsificate nume sau însemne originale cu scopul de a crea impresia că lucrarea în discuţie ar fi fost creată de către persoana al cărei nume sau însemn a fost folosit. oferă spre vânzare. în scopul obţinerii unui câştig ilegal pentru sine sau pentru altcineva. o lucrare literară. sau ca urmare a acesteia. de artă sau meşteşug. sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. în cadrul serviciului în care este angajată sau pe parcursul exercitării mandatului său.328 Persoana care. în trecut 77 . aflată în serviciul unui angajator ori în calitate de reprezentant al unei părţi.3283 Persoana care. Persoana care. în trecut sau ulterior. aflată în altă calitate decât cea de funcţionar public. în mod intenţionat: a. acceptă o recompensă sau o promisiune de recompensare în vederea întreprinderii unei acţiuni. nu aduce la cunoştinţa angajatorului sau mandatarului său acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare în discuţie. ori care. în cadrul căreia sau referitor la care au fost folosite în mod mincinos nume sau însemne.326c 1. ca urmare a unei astfel de acţiuni este pus într-o situaţie dezavantajoasă un competitor sau un competitor al acelei alte persoane.(2) persoanei care. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care oferă recompensă sau promisiunea recompensării unei alte persoane care. obiecte sau date destinate în mod evident comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 1. eşuarea sau prăbuşirea unei asemenea ambarcaţiuni sau nave. făcând uz de vicleşug. şi care. induce în eroare un asigurator cu privire la circumstanţele relevante în vederea asigurării. stochează în scopul vânzării sau importului în Regat din perimetrul spaţiului european. distruge. prin aceasta induce în eroare opinia publică sau o anumită persoană se face vinovată de competiţie neloială şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. încălcând cerinţele impuse de buna credinţă. are asupra sa. scufundă o ambarcaţiune sau o navă ce a fost asigurată sau a cărei marfă aflată la bord a fost asigurată în prealabil. ori cauzează naufragiul. foloseşte un anumit serviciu destinat publicului larg pe căi de telecomunicaţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în vederea stabilirii.

prin aceasta pune în pericol securitatea statului pe timp de război. alimente sau medicamente are loc în situaţiile în care valoarea sau utilitatea acestora a fost redusă prin adaosul de componente. sau ca urmare a acesteia.329 Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse vânzătorului ce înşeală un cumpărător în următoarele moduri: (1) prin a livra cumpărătorului un alt obiect decât cel cerut în mod specific. [12-21-1994] Art.330 1. [3-10-1984] Art.331 1. 2. Persoana care vinde. face uz de orice formă de înşelăciune. ori urmează a face sau care urmează să se abţină de la ducerea sa la îndeplinire a căruia şi care este legat de o îndatorire a sa ori a persoanei care-l angajează cu scopul de a : a.3284 1. 2. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. şi care în momentul recompensării sau a promisiunii de recompensare. având în vedere natura recompensei sau a promisiunii. de a coopera în interceptarea sau înregistrarea telecomunicaţiilor. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în trecut sau ulterior. sau în legătură cu abţinerea sa de la a acţiona într-un anume fel. şi care intermediază în mod intenţionat ducerea la îndeplinire a acestui tip de înşelăciune. Pedeapsa la care se face referire în paragraful 1 este aplicabilă şi persoanei însărcinată cu supravegherea livrării proviziilor şi care intermediază în mod intenţionat săvârşirea actelor de înşelăciune la care se face referire.sau ulterior. prin aceasta se pune în pericol siguranţa persoanelor. starea. Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse antreprenorului sau arhitectului unei lucrări. sau doar una dintre acestea. a unor proprietăţi sau a securităţii statului în situaţie de război. şi în situaţia în care. sau în livrarea materialelor. şi păstrând tăcerea în această privinţă. Art. în proiectarea şi construirea lucrării. în mod intenţionat are asupra sa diferite copii ale acesteia în vederea valorificării sau în beneficiul persoanelor ce urmează a intra în posesia acestora. in virtutea bunei credinţe. Art. având cunoştinţă de faptul că acestea sunt contrafăcute. sau persoanei ce vinde materiale de construcţie care. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care este însărcinată cu supravegherea lucrărilor de construcţie sau de livrare a materialelor. furniza informaţii privind telecomunicaţiile organelor judiciare sau de poliţie. Contrafacerea de băuturi.329bis Deţinătorul unei foi de expediţie care. nu va aduce la cunoştinţa angajatorului sau mandatarului său acceptarea recompensei sau a promisiunii de recompensare în discuţie. în concordanţă cu una din obligaţiile sale legale sau obligaţiilor legale ce revin angajatorului său. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în cadrul serviciului în care este angajată. sau b. [6-16-1994] Art. oferă spre vânzare sau livrează alimente. va fi impusă persoanei ce acceptă o recompensă sau o promisiune de recompensă în legătură cu ceva ce a făcut sau s-a abţinut a face. conform prevederilor paragrafului 1. Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la patru ani şi plata unei amenzi de categoria a cincea. [12-21-1994] Art. 2. 2. calitatea sau cantitatea bunurilor livrate. [12-21-1994] 78 . are cunoştinţă sau are motive întemeiate de a presupune că persoana căreia i se adresează. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior este aplicabilă şi persoanei care oferă o recompensă sau promite recompensarea unei persoane în vederea întreprinderii de către aceasta a unei acţiuni. Persoana care recurge la orice formă de înşelăciune în livrarea de provizii destinate uzului forţelor militare sau maritime şi care.332 1. (2) prin folosirea de vicleşug în legătură cu natura. băuturi sau medicamente.

falsificate sau ilegale.340 Persoana care a fost declarată în stare de faliment se face vinovată de falimentare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea.316 sunt aplicabile în situaţia comiterii oricăreia din infracţiunile prezentate în cadrul acestui Capitol. [12-21-1994] Art. Infractorul este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori al căror ambalaj poartă în mod fals numele de fabricaţie al unei alte persoane. în situaţiile în care: 79 . prin răspândirea de informaţii false. care vinde.337 1. Art.336a Abrogat. care în mod intenţionat fac în mod public declaraţii false.334 Persoana care. c.(1). 2. ori aduce în situaţia de a nu putea fi utilizate orice mijloc prin care este marcat perimetrul proprietăţii private este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau cu acordul cărora astfel de dezvăluiri mincinoase sunt făcute în mod public. [6-1-1992] Art. director.335 Abrogat. mărfuri ce poartă. Art. 328. fără intenţia clară de a exporta. Art. 2. alin. chiar şi în situaţia în care acestuia îi sunt aduse mici modificări. mărfuri ce poartă în mod fals.28. [6-1-1992] Art. 331 şi 332. sau administrator partener ori membru în Consiliul de Supraveghere a unei persoane juridice sau parteneriat comercial. calcule false privind profitul sau pierderile.336 Un comerciant.339 1. majorează sau micşorează în mod forţat preţul unor mărfuri. stocuri sau a altor titluri de valoare. poate surveni punerea în pericol general a unor persoane sau bunuri ori proprietăţi. b.Art. În urma condamnării unei persoane pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. ori al căror ambalaj poartă în mod fals marca de fabricaţie a unei alte persoane sau o marcă înregistrată al cărei drept de utilizare revine unei alte persoane. remite în mod gratuit sau deţine în stoc în vederea vânzării sau în vederea remiterii în mod gratuit a următoarelor: a. distruge. (2) şi (4). d. în scopul obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o altă persoană. oferă spre vânzare.333 Persoana care. în scopul obţinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru o altă persoană. în situaţia în care. Art. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în acest Capitol. mărci de fabricaţie false. mărfuri ce poartă. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. cu scopul indicării originii lor. judecătorul poate dispune publicarea sentinţei şi infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreia au fost săvârşite infracţiunile în discuţie. judecătorul poate dispune decăderea infractorului din drepturile prevăzute în cadrul art. declaraţii false de venit sau de cheltuieli sau fac declaraţii mincinoase în legătură cu astfel de documente. în mod deliberat importă pe teritoriul Ţărilor de Jos. bilanţuri contabile false.326. ca o consecinţă a comiterii infracţiunii la care se face referire în cadrul paragrafului 1. numele unei anumite locaţii la care a fost adăugată o marcă de fabricaţie fictivă. [3-27-1986] CAPITOLUL XXVI PREJUDICIEREA CREDITORILOR ŞI A PERSOANELOR COMPETENTE Art. livrează. sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea. deplasează sau înlătură. Persoana care. paragraful 1.338 Prevederile art.

paragraful 1. precum şi cerinţelor acestora privind păstrarea şi completarea de acte contabile. acte contabile. a favorizat sau favorizează în vreun fel pe oricare dintre creditorii săi.15a din Partea a Treia a Codului Civil privind evidenţa contabilă.15a. (3) în baza declarării falimentului sau într-un moment în care avea cunoştinţă de iminenţa acestuia. din Partea a Doua a Codului Civil sau art. [12-21-1994] 80 . (3) în baza declarării falimentului sau într-un moment în care avea cunoştinţă de iminenţa acestuia. documentele sau alte suporturi de informaţie în care au fost consemnate datele cerute conform prevederilor acestor articole şi care au fost păstrate în concordanţă cu cerinţele articolelor amintite. (4) nu reuşeşte să se conformeze sau a eşuat în a se conforma cerinţelor ce-i sunt adresate în conformitate cu prevederile art. [11-18-1993] Art. pentru a limita drepturile creditorilor săi: (1) a inventat sau inventează îndatoriri. documentele sau alte suporturi de informaţii pe care le-a păstrat în conformitate cu prevederile aceluiaşi articol. în scopul amânării falimentului persoanei juridice şi având cunoştinţă de iminenţa acestuia. dar având cunoştinţă de iminenţa acestuia. păstrarea şi completarea de acte contabile. (2) a înstrăinat anumite bunuri la un preţ aflat în mod evident sub valoarea acestora pe piaţă sau în mod gratuit. ori a înstrăinat sau înstrăinează bunuri aflate în proprietatea sa. din Partea a Treia a Codului Civil privind evidenţa contabilă. (3) persoana în cauză nu reuşeşte să furnizeze în variantă originală. documente şi suporturi de informaţie la care se face referire în cadrul articolelor menţionate. (2) a înstrăinat anumite bunuri la un preţ aflat în mod evident sub valoarea acestora pe piaţă sau în mod gratuit.342 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce a fost declarată în stare de faliment. a favorizat sau favorizează în vreun fel pe oricare dintre creditorii săi. [12-21-1994] Art.15a. nu sunt înmânate în varianta lor originală. documente sau alt suport de informaţii în care a păstrat evidenţele contabile. sau în cazul în care actele contabile.10.343 Directorul administrativ sau membrul unui Consiliu de Supraveghere a unei persoane juridice ce a fost declarată în faliment sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea în situaţia în care. (2) atunci când o astfel de persoană. documente şi suporturi de informaţie la care se face referire în cadrul articolului menţionat. paragraful 1 din Partea a Doua a Codului Civil. ori a înstrăinat sau înstrăinează bunuri aflate în proprietatea sa. în conformitate cu prevederile art. cooperează în realizarea unui împrumut în condiţii dezavantajoase sau îşi dă acordul cu privire la realizarea unui astfel de împrumut. [11-8-1993] Art.15a din Partea a Treia a Codului Civil. paragraful 1 din Partea a Treia a Codului Civil. acţiune la care se referă în întregime sau în parte pierderea cauzată de persoana juridică în cauză. ori actele contabile. (3) atunci când o astfel de persoană poartă responsabilitatea pentru neconformarea cu prevederile art. nu reuşeşte să justifice cu acte contabile achiziţionarea unor bunuri. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare de până la un an sau plata unei amenzi de categoria a cincea în următoarele situaţii: (1) atunci când acesta cooperează sau îşi dă acordul în vederea ducerii la îndeplinire a unei acţiuni ce contravine oricăreia dintre prevederile valide ale Articolelor de Asociere ori ale unei hotărâri a unei autorităţi locale. în situaţiile în care.10.(1) pierderile sale sunt excesive. în scopul amânării falimentului. (4) nu reuşeşte să se conformeze sau a eşuat în a se conforma cerinţelor ce-i sunt adresate în conformitate cu prevederile art. sau cu cerinţele art. nu reuşeşte să justifice cu acte contabile achiziţionarea unor bunuri. (2) persoana în cauză. a împrumutat bani în condiţii dezavantajoase. paragraful 1.341 Persoana care a fost declarată în stare de faliment se face vinovată de înşelăciune în procesul de falimentare şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în scopul de a limita prin înşelăciune drepturile creditorilor săi: (1) a inventat sau inventează îndatoriri.

341. 349bis – 3494 abrogate. [6-16-1988] Art. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. ori care are drept de folosinţă sau uzufruct asupra acesteia.345 1. [12-21-1994] Art. 2. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care distruge în mod deliberat.345. gaj sau sechestru. Persoana care.Art. poate fi dispusă decăderea infractorului din drepturile la care se face referire în cadrul art. Prevederile art. [12-28-1989] Art. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi datornicului sau. paragraful 1. 2.28. de la o persoană în posesia căreia se află în calitate de garanţie. gaj sau sechestru.348 1.350 1. şi în urma comiterii căruia acea persoană juridică este prejudiciată în mod grav. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. în mod intenţionat şi în mod ilegal distruge. Creditorul ce ia parte la un aranjament asupra căruia instanţa şi-a dat acordul. 81 .340 . avariază sau strică un bun sau o proprietate aflată asupra altei persoane cu titlu de garanţie. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. în scopul limitării prin înşelăciune a drepturilor creditorilor: (1) în situaţia declarării stării de faliment. în situaţia în care aranjamentul este acceptat. strică sau cauzează dispariţia unui bun sau unei proprietăţi aparţinând în întregime sau în parte unei alte persoane este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. în acest din urmă caz având cunoştinţă de faptul că a fost înaintată o cerere de declarare a falimentului datornicului sau drept rezultat al încheierii unei înţelegeri cu acesta. poate fi dispusă publicarea sentinţei. 343 şi 344.în beneficiul proprietarului o proprietate ce nu-i aparţine.347 Directorul sau membrul unui Consiliu de Supraveghere al unei persoane juridice ce cooperează sau îşi dă acordul cu privire la un act comis contrar prevederilor Articolelor de Asociere sau unor hotărâri ale unor autorităţi locale. cu excepţia cazurilor ce cad sub incidenţa art. [6-16-1988] Art. [9-23-1912] CAPITOLUL XXVII DISTRUGEREA ŞI CAUZAREA DE DAUNE Art. 3. care are drept de uzufruct asupra proprietăţii. avariază.346 Abrogat.316 vor fi aplicate în cazul comiterii acestor infracţiuni. în situaţia în care datornicul este o persoană juridică. acceptă efectuarea de plăţi în contul unei datorii ce nu este încă scadentă. (2) şi (4). directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere ce ia parte la un aranjament de acest gen. Persoana care în mod deliberat sustrage o proprietate ce-i aparţine sau . inventează o revendicare inexistentă sau formulează în mod exagerat o revendicare.349 1.(1).342. 2. (2) pe parcursul validării revendicărilor creditorului desfăşurată în cadrul procesului de falimentare. [3-27-1986] Art. ori a unei datorii plătibile. fie cu o terţă parte prin intermediul căreia creditorul obţine anumite avantaje este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. alin. [12-15-1955] Art. sau în anticiparea declarării acestuia.344 Pedeapsa cu executarea unui termen de închisoare de până la patru ani şi şase lui sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse unei persoane care. sunt pasibili de impunerea unei amenzi de categoria a cincea. retrage vreo proprietate din patrimoniu. ca urmare a unei înţelegeri fie cu datornicul.

procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. schilodeşte. [12-23-1992] Art. este pasibilă de executarea unui termen de arestare de până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. sau adaugă informaţii acestora. vreunei construcţii maritime sau vreunui aparat de zbor aparţinând în pate sau în întregime unei alte persoane este pasibilă de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. aducerea în situaţia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare sau aducerea de stricăciuni unei clădiri. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de modificarea. sau cauzează dispariţia acestora. 2.353 82 . aduce în situaţia de a nu putea fi folosite sau accesate date stocate. sau adaugă date acestora. în mod deliberat se face răspunzătoare de distrugerea. prin intermediul infrastructurii de telecomunicaţii sau printr-un dispozitiv de telecomunicaţii dat spre folosire în mod public. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de punerea la dispoziţie sau distribuirea ilegală de informaţii de natură să aducă prejudicii prin copierea acestora într-un sistem sau dispozitiv computerizat. aduce în situaţia de a nu putea fi folosit sau cauzează dispariţia unui animal ce aparţine. unui vas sau unei ambarcaţiuni. în situaţia în care sunt cauzate prejudicii majore datelor în discuţie.351 Persoana prin intermediul căreia sunt distruse în mod intenţionat. avarierea sau aducerea în stare de neutilizare sau aducerea de stricăciuni vreunei proprietăţi. în întregime sau doar în parte unei alte persoane. Persoana care duce la îndeplinire actul la care se face referire în paragraful 3 cu scopul limitării daunelor cauzate de asemenea informaţii nu este pasibilă de punerea sub cercetare penală.350b 1. şterge. sunt avariate. [6-14-1990] Art. [12-23-1992] Art. Persoana cer.351bis Persoana care. lucrări ce servesc drept stăvilare. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinere în arest până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. fie destinate apărării naţionale. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinerea în arest până la o lună sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. [11-20-1991] Art. [3-10-1984] Art. 2. Persoana care în mod deliberat şi ilegal modifică. sisteme sau dispozitive computerizate de stocare sau depozitare de informaţii.352 Persoana care. conducte de livrere a gazului. aduse în situaţia de a nu putea fi utilizate sau sunt stricate ori care cauzează în mod intenţionat dispariţia unor lucrări la calea ferată. Persoana la care se face referire în cadrul va fi aplicată şi persoanei care în mod intenţionat şi nelegitim ucide. ştergerea. procesate sau transferate prin intermediul unui dispozitiv sau sistem computerizat. într-un sistem sau aparat computerizat şi cauzează daune grave cu referire la datele în discuţie este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. canale de scurgere. centrale electrice. lucrări sau facilităţi la care se face referire în cadrul articolului anterior. 4. sau încărcăturii acestora. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. apei sau apei menajere. 3. dispozitive de telecomunicaţie. Persoana care în mod deliberat şi nelegitim pune la dispoziţie sau distribuie informaţii de natură să aducă prejudicii prin copierea acestora într-un sistem sau dispozitiv computerizat este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. atâta vreme cât aceste lucrări şi dispozitive sunt fie destinate uzului public. Persoana care. [6-16-1994] Art. Persoana ce comite infracţiunea la care se face referire în cadrul paragrafului 1 prin pătrunderea ilegală.350a 1. din neglijenţă sau neatenţie se face răspunzătoare de distrugerea.2.

(4) sunt pasibili de executarea unui termen de arest de până la şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. având cunoştinţă de faptul că.359 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată. În care punerea în aplicare a celor de mai sus este prevenită în maniera descrisă. sau că acţionează în mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale. care în mod intenţionat deturnează anumite fonduri sau hârtii cu valoare monetară ce se află sub controlul său urmează a fi utilizate în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor amintite. alin. [6-14-1990] CAPITOLUL XXVIII COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE CE IMPLICĂ ABUZUL ÎN SERVICIU Art. prin neglijenţă crasă sau prin conducerea neglijentă a departamentelor în fruntea cărora sunt desemnaţi se fac responsabili de omiterea implementării celor prevăzute în cadrul art. având în vedere faptul că punerea în aplicare a acestor prevederi ţine de competenţa departamentului ministerial din care face parte prin natura chestiunii în discuţie.356 Şefii departamentelor ministeriale care. [3-27-1986] Art. sau că acţionează în mod contrar prevederilor Ordinelor Administrative Generale. ori care asistă în calitate de complici o altă persoană la săvârşirea unui astfel de act sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. [12-14-1979] Art. ori ţinând cont de faptul că au fost însărcinaţi în mod expres cu punerea în aplicare a prevederilor în cauză. ori în situaţia în care prin comiterea infracţiunii poate fi pusă în pericol viaţa unei persoane.354 În situaţia în care oricare dintre infracţiunile descrise în cadrul prezentului Capitol a fost comisă în mod insidios. sau care permit unei alte persoane să sustragă sau să deturneze fondurile sau hârtiile cu valoare monetară în discuţie. sau a prevederilor Ordinelor Administrative Generale. sau în situaţiile în care. 83 .357 Comandantul forţelor armate ce refuză să utilizeze forţele aflate sub comanda sa în baza unei cereri legale formulate de către autorităţile civile competente. sau care omit în mod intenţionat să procedeze astfel este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. (4) eşuează în mod deliberat în aplicarea anumitor prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. având cunoştinţă de faptul că. Art.Prevederile art. instanţa poate decide majorarea pedepsei cu o treime. prin aceasta sunt încălcate anumite prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. Art.358bis – 3584 Abrogate. (2) pun în aplicare decrete sau decizii ale Casei Regale. ştiind că acestea nu sunt contrasemnate în mod corespunzător de către unul din şefii departamentelor ministeriale.316 vor fi aplicate şi în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul prezentului Capitol.355 Şefii departamentelor ministeriale care: (1) contrasemnează decrete regale sau decizii regale. a unor ordine legale emise de către autorităţile publice sau a unor sentinţe sau mandate de arestare. Art. infractorul este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. prin aceasta sunt încălcate anumite prevederi ale Constituţiei sau a altor regulamente. 2. (3) iau decizia emiterii unor ordine sau a punerii în aplicare a unor ordine sau decizii existente. în mod deliberat cere sprijinul forţelor armate în vederea prevenirii aplicării prevederilor legii. temporar sau permanent. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice.358 1.355. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Art. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. Funcţionarul public care.

Art. care în mod intenţionat fac înscrisuri false în registre sau documente destinate doar controlului administrativ. şi de o manieră contrară cerinţelor serviciului în care este angajat. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. 84 . avariază sau aduc în stare de neutilizare orice lucru de natură a convinge autorităţile competente sau care urmează a servi autorităţilor competente drept probă. având cunoştinţă de faptul că acestea îi sunt oferite pentru a influenţa o acţiune a sa. şi care face acest lucru de o manieră ce contravine cerinţelor serviciului în care este angajat. sau să se supună comiterii unui act. conştient de faptul că acestea sunt făcute cu scopul de a obţine condamnarea unei persoane într-un caz penal. sau pentru a-l convinge să renunţe la a acţiona într-un anumit mod în îndeplinirea obligaţiilor sale. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. sau care falsifică asemenea registre sau documente. ori care permit unei alte persoane să cauzeze dispariţia. temporar sau permanent.360 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată.Art. pretinde sau acceptă anumite sume sau se sustrage de la efectuarea unei plăţi. având cunoştinţă că acestea sunt făcute cu scopul de a influenţa o decizie a sa într-un caz în vederea judecării căruia a fost desemnat. ori care asistă. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.363 Funcţionarul public care: (1) acceptă un dar sau o promisiune.361 Funcţionarul public sau orice altă persoană însărcinată.366 Funcţionarul public care. abuzând de autoritatea cu care a fost investit. şi care face acest lucru de o manieră ce nu contravine cerinţelor serviciului în care este angajat. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la nouă ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.365 Funcţionarul public care. şi cu referire la care are cunoştinţă de faptul că acestea nu-i revin în mod legal. în calitate de complici acea persoană în săvârşirea actului în discuţie. Art. constrânge o anumită persoană să acţioneze într-un anume fel. sau drept consecinţă a modului în care a dus la îndeplinire o anumită acţiune sau a modului în care s-a abţinut de la ducerea la îndeplinire a unei anumite acţiuni. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. se face vinovat de conflict de interese şi este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. documente sau registre ce le-au fost încredinţate în vederea ducerii la îndeplinire a îndatoririlor lor. Art. şi care în mod intenţionat deturnează. în cadrul exercitării îndatoririlor sale de servici. sau aducerea acestora în stare de neutilizare. sau pentru a-l convinge să renunţe la a acţiona într-un anumit mod în îndeplinirea obligaţiilor sale. având cunoştinţă de faptul că acesta îi este oferit pentru a influenţa o acţiune a sa. Art. (2) acceptă un dar sau o promisiune. sau să se abţină de la a acţiona într-un anume fel. sunt pasibile de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea. cu ducerea la îndeplinire a unor obligaţii publice. în ducerea la îndeplinire a îndatoririlor sale. sunt pasibile de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a cincea.în raport cu un alt funcţionar public sau în legătură cu anumite fonduri publice. Art.362 Funcţionarul public ce acceptă un dar sau o promisiune de recompensare. temporar sau permanent. [11-23-1967] Art.364 1. distrug. în baza faptului că încasarea plăţii urmează a fi făcută de către sine conform atribuţiilor conferite de serviciul în care este angajat . având cunoştinţă de faptul că acestea îi sunt oferite ca urmare. Judecătorul care acceptă un dar sau o promisiune de recompensare. 2. În situaţia în care un judecător acceptă un astfel de dar sau promisiune de recompensare. distrugerea sau stricarea acestora. sau orice instrumente.

Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior va fi impusă şi funcţionarului public care.367 1. pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor cu care a fost însărcinat. [5-19-1922] 85 . depăşind competenţele cu care a fost investit sau neţinând cont de prevederile legale în vigoare. sau care. în mod intenţionat. Funcţionarul public însărcinat cu paza unei persoane ce este privată de libertate din ordinul autorităţilor sau în baza emiterii unei sentinţe judecătoreşti sau ca urmare a unei decizii luate la nivel parlamentar. pachet poştal. află că o anumită persoană este privată în mod ilegal de libertate şi în mod deliberat omite să raporteze imediat acest lucru unui funcţionar public însărcinat cu investigarea comiterii unor infracţiuni penale.370 1. În situaţia în care funcţionarul public se face vinovat de comiterea unui act descris în cadrul paragrafului anterior din neglijenţă sau neatenţie. sau un alt pachet aflat în posesia unui serviciu public în vederea livrării. determină a-i fi înmânate sau confiscă o scrisoare. 2.Art. a unui mesaj telegrafic aflat în posesia unui funcţionar public aflat în slujba serviciului telegrafic. carte poştală. 2. registre sau alte hârtii. Pedeapsa cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse: (1) funcţionarului public însărcinat cu investigarea unor infracţiuni penale şi care. cu privire la orice comunicare ce a fost făcută prin intermediul facilităţilor de mai sus. sau a celor aflaţi în arest preventiv ori a persoanelor reţinute pentru necooperare cu o instanţă de judecată. [5-4-1954] Art. Pedeapsa prevăzută în cadrul paragrafului anterior va fi impusă şi funcţionarului public care. sau care în mod deliberat omite să comunice acest lucru fără întârziere autorităţilor superioare competente.396 Executarea unei pedepse cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei răspunzătoare de conducerea unei instituţii destinată detenţiei persoanelor condamnate. acesta este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la două luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. sau de prezenta în vederea examinării. examinează sau confiscă documente. un registru de admitere sau a vreunui lucru referitor la menţinerea căruia există dispoziţii legale. Funcţionarul public care.368 1. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la doi ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. care refuză să se supună unei cereri formulată în baza legii de a preda o persoană aflată într-una din instituţiile sau spitalele menţionate. cu ocazia efectuării unor cercetări. depăşindu-şi atribuţiile oferite de calitatea în care este angajat în serviciul public sau neţinând cont de prevederile legii în această privinţă. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. (2) funcţionarul public care. [5-4-1954] Art. o eliberează sau o asistă în actul de evadare. Funcţionarul public care. acceptă să fie informat de către funcţionarul public al unor servicii telefonice. ori a altor persoane însărcinate cu operarea unui dispozitiv telegrafic de folosinţă publică. rămânând acolo în mod ilegal. depăşind atribuţiile oferite de serviciul public în care este angajat. Funcţionarul public care. [5-20-1955] Art. din neglijenţă sau din neatenţie se face responsabil de una din omisiunile la care se face referire în cadrul prezentului articol este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la trei luni sau impunerea unei amenzi de categoria a doua. pătrunde într-o locuinţă sau în perimetrul arondat acesteia. ori într-o anexă aflată în folosinţa altcuiva şi împotriva voinţei acelei persoane. 2. sau de către alte persoane însărcinate cu operarea unor facilităţi telefonice destinate uzului public.371 1. 2. nu se supune obligaţiei de a raporta privarea ilegală de libertate a unei persoane. nu părăseşte incinta la cererea sau în numele persoanei autorizate. este pasibil de executarea unui termen de închisoare de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a treia. depăşind atribuţiile oferite de serviciul public în care este angajat. şi care permite în mod deliberat persoanei în cauză se evadeze. ori persoanelor răspunzătoare de conducerea unei instituţii de stat de protecţie a copilului sau de conducerea unui spital de boli psihice. [11-19-1986] Art.

cauzează dispariţia. sau o persoană angajată de către un asemenea serviciu care livrează în mod deliberat corespondenţă unei alte persoane decât cea îndreptăţită la primirea acesteia. îşi însuşesc o scrisoare. sau o persoană angajată de un asemenea serviciu. sau funcţionarul în cauză cazează dispariţia.372 Funcţionarul public aflat în slujba oricărui serviciu public de livrare de corespondenţă. (2) de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. (4) care în mod deliberat şi nelegitim pune la dispoziţia unei alte persoane un obiect prin intermediul căruia pot fi obţinute informaţii privind efectuarea uneui asemenea transfer de date. (3) care în mod deliberat şi nelegitim dezvăluie unei alte persoane conţinutul unor asemenea informaţii privind transferul de date. sau care în mod deliberat şi ilegal examinează conţinutul acestora sau dezvăluie informaţii referitoare la conţinutul acestora unei alte persoane.374 Funcţionarul public aflat în slujba serviciilor telegrafice.372 – 374bis. un mandat poştal sau un pachet încredinţat serviciului în discuţie. care permit în mod deliberat unei alte persoane să comită oricare dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul articolelor menţionate. pot fi captate informaţii ce au fost obţinute prin interceptarea sau înregistrarea unui astfel de transfer de date. În situaţia în care un astfel de pachet poştal cuprinde valori monetare. sau orice altă persoană la care se face referire în cadrul art.375 Funcţionarul public care se află în serviciul oricărui serviciu public de livrare de corespondenţă. 2. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la patru ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. este distrus în mod intenţionat de către acesta. [10-26-1988] Art. sunt pasibili de executarea unui termen de închisoare de până la un an şi şase luni sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. [10-26-1988] Art.373 1. sau un pachet încredinţat serviciului în discuţie sunt deschise în mod intenţionat şi ilegal. prin intermediul cărora.376 86 . sau în situaţia în care conţinutul telegramei este examinat în mod deliberat şi nelegitim de către funcţionarul în cauză sau este dezvăluit unei alte persoane. [10-26-1988] Art. Funcţionarul public aflat în serviciul unui serviciu public de livrare de corespondenţă. (2) care dispune de un obiect prin intermediul căruia. Art. ori a unui serviciu public de telegrafie sau de telefonie. sau care modifică conţinutul acestora sau care-şi însuşesc o parte a acestuia. sau orice altă o persoană însărcinată cu supravegherea funcţionării unui serviciu telegrafic destinat uzului public sunt pasibili: (1) de executarea unui termen de închisoare de până la un an sau impunerea unei amenzi de categoria a patra. sau asistă în calitate de complice acea persoană în săvârşirea infracţiunii. îşi însuşeşte sau modifică în mod deliberat conţinutul mesajului. un mandat poştal închis. o astfel de însuşire a conţinutului său va fi pedepsită prin executarea unui termen de închisoare de până la şase ani sau impunerea unei amenzi de categoria a patra.Art. [6-16-1994] Art. o carte poştală. după cum ştie sau are motive întemeiate de a presupune. care distrug. în situaţia în care conţinutul mesajului încredinţat serviciului telegrafic sau facilităţii telegrafice în discuţie este livrat în mod deliberat de către acesta unei alte persoane decât cea care are acest drept. în situaţia în care conţinutul mesajului încredinţat serviciului telegrafic sau facilităţii telegrafice în discuţie este dezvăluit în mod deliberat şi nelegitim de către acesta unei alte persoane. o scrisoare. sunt pasibile de executarea pedepselor prevăzute în cadrul articolelor în discuţie şi în conformitate cu deosebirile care se fac acolo. sau în situaţia în care telegrama este deschisă în mod intenţionat şi nelegitim de către acesta.347bis Executarea pedepsei cu închisoare de până la un an şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a patra vor fi impuse funcţionarului public sau unei alte persoane însărcinate cu supravegherea unui serviciu referitor la o infrastructură de telecomunicaţii sau a unei facilităţi de telecomunicaţii destinată uzului public: (1) care în mod deliberat şi nelegitim interceptează sau înregistrează un transfer de date ce este efectuat prin intermediul infrastructurii de telecomunicaţii şi care nu-i este destinat sau nu-i este destinat şi lui.

persoana în discuţie săvârşeşte un act de bigamie.380 1. fără ca în acest scop să fie autorizat de către o putere statală angajată în purtarea unui război sau fără a face parte din forţa maritimă de război a unei puteri statale recunoscute. este pasibilă de impunerea unei amenzi de categoria a doua.(3).379 1. paragraful 1. Funcţionarul public aflat în slujba oficiului de stare civilă. alin. paragraful 1. având cunoştinţă de faptul că acest lucru este făcut în vederea comiterii de acte de violenţă. 2. sau care. se face vinovat de comiterea de acte de piraterie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.377 Un funcţionar public al Monetăriei. Prevederile art. participă în mod direct sau indirect la obţinerea de angajamente de muncă sau aprovizionarea cu bunuri. alin. 87 . poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art. prin aceasta.355. A depăşi limitele unei autorizaţii. 364. iau parte la înfăptuirea unui astfel de schimb.378 Persoana aflată în slujba unui serviciu de stabilire a calităţii metalelor conform prevederilor art. în largul mării. [7-7-1993] Art. la adresa altor vase. sau îşi continuă în mod deliberat serviciul după ce are cunoştinţă de scopul în care vasul este folosit. sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [6-27-1975] Art.28.7 din Actul de Stabilire a Calităţii Metalelor din 1986 (Waarborgwet).359.381 1. În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. ultimul paragraf şi 359. în mod deliberat. Persoana care: (1) a fost numită sau îndeplineşte funcţia de comandant al unui vas. 373. Funcţionarul public aflat în slujba oficiului de stare civilă. 363. care ia parte la actul de căsătorie al unei alte persoane. sau ia o amprentă a vreunei lucrări în aur sau argint aflată în posesia serviciului în care este angajat. 2. ori la adresa persoanelor sau a bunurilor aflate la bordul acestora. 366.Executarea pedepsei cu închisoare de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea vor fi impuse funcţionarului public care. care ia parte la actul de căsătorie al unei alte persoane. sau care descrie o astfel de lucrare unei alte persoane decât aceea autorizată în mod oficial în acest scop. în condiţiile în care s-a aflat la conducerea parţială sau totală a administrării sau supravegherii acestora la momentul ducerii la îndeplinire a acţiunilor în discuţie. în mod deliberat. 357 şi 358 poate fi dispusă decăderea din drepturile la care se face referire în cadrul art.(4). În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. cu excepţia conducătorului monetăriei. având cunoştinţă de faptul că. 2. direct sau indirect. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. paragraful 1. [1-29-1987] Art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. altele decât mariajul bigam. se face vinovată de comiterea de acte de piraterie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. precum şi a fi autorizat de către fiecare dintre părţile beligerante este echivalent cu a nu avea autorizaţie. sau o persoană aflată în serviciul de verificare a calităţii metalelor conform prevederilor art. (2) având cunoştinţă de faptul că acest lucru este făcut în vederea comiterii actelor de mai sus. care sunt implicaţi în schimbul de metale preţioase sau a obiectelor făcute din metale preţioase. [1-29-1987] Art.7 din Actul de Stabilire a Calităţii Metalelor din 1986 (Waarborgwet)şi care face o copie sau un mulaj.81 nu sunt aplicabile. intră în serviciu pe un astfel de vas drept membru al echipajului de bord al acestuia. având cunoştinţă de anumite impedimente legale ce se ridică cu privire la încheierea unui astfel de act.28. [3-27-1986] CAPITOLUL XXIX COMITEREA DE INFRACŢIUNI GRAVE CU PRIVIRE LA NAVIGAŢIE ŞI AVIAŢIE [3-6-1957] Art. 3.

comandantul vasului sau al aparatului de zbor. la aparatul de zbor iar termenul “ în largul mării” se va referi. survin vătămări corporale grave. prin aceasta. în urma săvârşirii actelor de mai sus. în acest caz.385b 1. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. [11-20-1991] Art. Termenul “vas” folosit în paragrafele anterioare se va referi. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. acestea sunt pasibile de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.383 Persoana care. se va dispune executarea pedepsei cu închisoare pe viaţă. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit infracţiunea de mai sus în complicitate sau ca rezultat al unui plan.381. sau executarea pedepsei cu închisoare până la douăzeci de ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.384 Persoana care. asistă luarea în custodie. precum şi cei care participă la comiterea actelor de violenţă sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 2. [3-16-1967] Art. ori în situaţia în care infracţiunea a fost comisă în scopul privării ilegitime de libertate a unei alte persoane sau cu scopul menţinerii ilegale a acesteia în situaţia de privare de libertate. în situaţia în care. printr-un act de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă. Pedeapsa la acre se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care comite infracţiunea gravă definită în articolul menţionat cu referire la un aparat de zbor sau a unei construcţii pe mare. sau îşi exercită controlul asupra unui aparat de zbor. [5-10-1973] Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în mod direct sau indirect. [3-16-1967] Art. Persoana care în mod deliberat comite un act de violenţă la adresa unei late persoane aflate la bordul unei nave în zbor este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor şi. Prevederile paragrafelor anterioare privind comandantul vasului şi echipajul de bord vor fi aplicate în mod corespunzător şi în cazul comandantului unui aparat de zbor sau a echipajului de zbor respectiv. în scopuri personale sau în beneficiul altei persoane.382 În situaţia în care.381 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la opt ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.381 este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. la spaţiul aerian.385 Persoana prin intermediul căreia o navă aflată sub pavilionul Ţărilor de Jos este predată unei puteri piratereşti este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. 88 . Persoana care. în situaţia în care ocupă funcţia de comandant al acesteia. în situaţia în care. în orice alt caz. în scopuri personale sau în beneficiul altei persoane. 3. sau când. [3-16-1967] Art. survine decesul oricărei persoane aflate la borul vasului sau a aparatului de zbor atacat. sau deturnează un aparat de zbor de la cursul sau. 4. în urma comiterii unor acte de violenţă precum cele la care se face referire în cadrul art. echipează un vas sau un aparat de zbor în vederea comiterii actelor la care se face referire în cadrul art. închirierea sau asigurarea unui vas sau a unui aparat de zbor în vederea comiterii actelor la care se face referire în cadrul art. ori prin intimidare preia controlul. în acest caz. în urma comiterii infracţiunii survine moartea unei persoane. prin aceasta. în urma comiterii infracţiunii. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor. [5-10-1973] Art.385a 1. În situaţia în care. survin vătămări corporale grave a unei persoane aflate la bord.4.

[11-20-1991] Art.385d Persoana care. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.385c Persoana care. fără a avea permisiunea guvernului olandez în acest sens. ca urmare a acesteia. în situaţia în care. comunică informaţii în a căror posesie se găseşte şi cu referire la care ştie sau are motive serioase a bănui că sunt incorecte. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată comiterii actelor de piraterie în slujba statului fără permisiunea guvernului olandez. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [3-30-1995] Art. în vecinătatea imediată a coridoarelor de sosire sau de plecare ale unui aeroport. având cunoştinţă de faptul că conţinutul acestuia nu corespunde realităţii. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.389 Cetăţeanul olandez care intră in serviciu pe un vas drept membru al echipajului de bord. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii şi.388 Cetăţeanul olandez care. în mod intenţionat şi făcând uz de o armă de foc. prin aceasta.319bis 1. Căpitanul de vas care pune la cale un protest. prin aceasta. în urma comiterii infracţiunii survine moartea unei persoane aflate la bord. Art. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. poate pune în pericol siguranţa unei nave aflate în zbor sau a unui vas aflat în mişcare. este pasibilă de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. având cunoştinţă de faptul că aceasta este destinată comiterii actelor de piraterie în slujba statului. în situaţia în care. Art. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii. ca urmare a acesteia. poate pune în pericol siguranţa aparatului de zbor şi. acceptă o scrisoare de intrare sub pavilion străin sau intră în serviciul comandantului unei nave sau se află în serviciul comandantului unei nave. de materiale explozive sau de substanţe ce pun în pericol siguranţa generală sau a oricărui obiect ce pune în pericol siguranşa generală. sau care-şi continuă în mod voluntar desfăşurarea activităţilor sale pe un astfel de vas după ce acest lucru îi este adus la cunoştinţă. în situaţia în care. 2.(3) executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la nouă ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. survin vătămări corporale ale unei alte persoane.387 Comandantul unui vas olandez ce sustrage vasul din posesia proprietarului de drept al acestuia sau a unei firme şi care foloseşte vasul în discuţie în beneficiu propriu este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. comite un act de violenţă împotriva unei alte persoane. prin aceasta. prin aceasta. 2. în situaţia în care.386 Persoana aflat la bordul unei nave sub pavilion olandez care preia în mod ilegal controlul acesteia este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Pedepsele la care se face referire în cadrul paragrafului 1 sunt aplicabile şi persoanelor care comit infracţiunile descrise în cadrul paragrafului cu privire la un vas sau a unei construcţii pe mare. prin aceasta. [11-20-1991] Art. pot fi puse în pericol vieţile altor persoane aflate în aeroport în momentul comiterii infracţiunii şi. Membrii echipajului ce cooperează în punerea la cale a unui protest. 89 . sunt pasibili de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. Art. survine decesul unei alte persoane. fără permisiunea guvernului olandez. Art. în mod deliberat. având cunoştinţă de faptul că conţinutul acestuia nu corespunde realităţii. în situaţia în care.

în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. sau art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. paragraful 4. În situaţia în care două sau mai multe persoane comit infracţiunea de subordonare împreună. printr-un act de violenţă sau sub ameninţarea cu recurgerea la violenţă îl obstrucţionează sau îl privează de dreptul la liberă mişcare. Infractorul este pasibil de : (1) executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. la bord sau în cursul desfăşurării serviciului pentru care a fost angajat. se retrage în mod deliberat de la comanda vasului. este pusă în pericol siguranţa persoanelor aflate la bord.786.393 Abrogate. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia. 90 . paragraful 5. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. a vasului sau a încărcăturii transportate de către acesta. din Partea a Opta al Codului Civil. [6-14-1930] Art. [7-13-1973] Art. survin vătămări corporale de orice fel.390 Comandantul unui vas aflat sub pavilion olandez care. art. şi va fi pedepsită prin impunerea unui termen de închisoare de până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.395 1. în situaţia în care.[3-6-1957] Art.194. Infractorul este pasibil de: (1) executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea. paragraful 1. aflată la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaţiuni de pescuit pe mare. comite acte de incitare la rebeliune pe acel vas este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la cinci ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care. [5-14-1980] Art. care agresează fizic comandantul acestora. în timpul călătoriei. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea.1303. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia. alin.(a).391 Abrogat.784. 2. în situaţia în care. în situaţia în care. ori un membru al echipajului care. prin aceasta. aceasta constituie rebeliune.397 Persoana care. survin vătămări corporale de orice fel. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la doisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. pentru a se conforma cerinţelor art. înaintează o declaraţie scrisă având cunoştinţă de faptul că conţinutul acesteia nu corespunde realităţii. paragraful 4. [5-23-1990] Art. în situaţia în care. Persoana aflată la bordul unui vas sub pavilion olandez sau a unei ambarcaţiuni de pescuit pe mare. Art. în situaţia în care.394 – 394bis Abrogate. [4-12-1995] Art. se face vinovat de subordonare şi este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. [7-13-1973] Art. 2.3193 Persoana care. art. (3) executarea pedepsei cu închisoare până la cincisprezece ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. (2) executarea pedepsei cu închisoare până la şapte ani şi şase luni sau plata unei amenzi de categoria a cincea.396 1. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survine decesul unei persoane. agresează fizic un superior sau.392 . în situaţia în care. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vătămări corporale grave. în urma comiterii infracţiunii sau a evenimentelor conexe acesteia survin vătămări corporale grave.

oferă nava în discuţie spre vânzare. alta decât un membru al echipajului de bord. refuză să dea ascultare unui ordin al comandantului navei şi care se referă la siguranţa acesteia.405 1. în cazul abandonării navei. având cunoştinţă de faptul că. a mărfurilor transportate. (3) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care. 389.406 91 . comite acţiuni similare celor dscrise în cadrul paragrafului 1. loc.403 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care.400 1. în situaţia în care un astfel de ordin este emis în scopul menţinerii ordinii şi a disciplinei la bordul navei. ori vinde sau oferă drept gaj proprietăţi aflate la bordul navei sau articole stocate la bordul navei. 395 – 397 şi 400 pot fi majorate cu o treime. poate aduce nava sau bunurile aflate la bordul navei în situaţia de a fi confiscate. [7-13-1973] Art. oferind drept garanţie. fără a fi forţat de împrejurări şi fără a aduce la cunoştinţă în prealabil proprietarului navei sau firmei aflate în proprietatea acesteia. sau împrumută o sumă de bani.404 Abrogat. în mod deliberat. Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. care. (4) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez.401 Pedepsele cu executarea unui termen de închisoare prevăzute în cadrul art. deturnează nava de la cursul ei firesc. în mod intenţionat. sau a accesoriilor navei. [7-13-1973] Art. refuză să dea ascultare unui ordin al comandantului navei. Art. prin aceasta. sau nu se asigură de păstrarea în conformitate cu cerinţele legii a jurnalului de bord al navei ori. în scopul obţinerii ilegale de beneficii în nume propriu sau pentru o altă persoană sau în scopul tăinuirii unor beneficii obţinute în acest mod. sau prin aceasta punând în primejdie securitatea navei. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. 2.398 – 399 Abrogate. reţinute sau de a întârzia livrarea lor. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la nouă luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. (2) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care. în scopul obţinerii ilegale de beneficii în nume propriu sau pentru o altă persoană sau în scopul tăinuirii unor beneficii obţinute în acest mod. având cunoştinţă de existenţa unui plan de comitere a unui act de isubordonare.386. fără a fi forţată de împrejurări şi fără a face acest lucru cunoscut în prealabil comandantului navei. refuză să îi acorde acestuia ajutorul cuvenit. [5-23-1990] Art. [7-13-1973] Art. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în situaţia în care persoana ce comite oricare dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul articolelor menţionate este un ofiţer al navei. Persoana aflată la bord care. comite sau permite săvârşirea oricărei activităţi. Prevederile alineatului (3) nu vor fi puse în aplicare în situaţia în care actul de insubordonare nu are 2. având cunoştinţă de consecinţele ce pot decurge de aici. nu se asigură că documentele prevăzute prin lege sunt salvate.[5-14-1980] Art. în măsura în care acordarea acestui ajutor este posibilă. omite în mod deliberat să aducă acest lucru la cunoştinţa comandantului navei în timp util. sau reclamă daune sau cheltuieli inexistente. impuse: Executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi (1) persoanei aflată la bordul unei nave sub pavilion olandez care.402 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. [7-13-1973] Art. având cunoştinţă de faptul că comandantul nave este privat de libertatea de mişcare. [5-23-1990] Art.

Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra.28. acesta este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. fără a fi constrânsă de împrejurări.409 Comandantul unei nave ce arborează un drapel olandez. ori care asistă o astfel de persoană în acţiunea acesteia de evadare sau de eliberare a sa. aruncă bunuri peste bord. sau o navă de pilotaj ce se află în serviciul apelor teritoriale olandeze. (2) şi (4). este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. în mod intenţionat sau în mod contrar unor prevederi legale.(1). distruge. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. paragraful 1. poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. paragraful 1. 402 şi 403. prin aplicarea unui însemn distinctiv navei sale. [3-27-1986] 92 . aflată la bordul navei în baza unei cereri legale.408 Persoana care. 2. avariază sau aduce în situaţia de neutilizare bunuri aflate la bordul unei nave. că aceasta este o navă de război sub pavilion olandez. [11-4-1919] Art. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. fără a fi forţat de împrejurări şi în mod intenţionat.381 . nu furnizează unei persoane aflată la bord proviziile cuvenite.407 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. pilot sau inginer al unei nave sub pavilion olandez. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la doi ani sau plata unei amenzi de categoria a patra. din neglijenţă sau din neatenţie. [5-23-1990] Art. sau art. [5-23-1990] Art. acţionează în calitate de comandant. Art. alin. Art. în mod intenţionat creează impresia. fără a fi forţat de împrejurări. precum şi documentele corespunzătoare unei astfel de situaţii. În situaţia în care. având cunoştinţă de faptul că nu este autorizat în conformitate cu prevederile legii să procedeze astfel. permite unei persoane puse sub acuzare sau condamnate. este pasibil de executarea pedepsei cu închisoare până la trei ani sau plata unei amenzi de categoria a doua.413 1. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. comandantul unei nave este responsabil de comiterea unui asemenea act de evadare sau de eliberare. ori care eliberează în mod intenţionat o astfel de persoană. refuză să se supună unei cereri legale de a lua la bord o persoană pusă sub acuzare sau condamnată.411 Persoana care. Art.785 din Regulamentul Comercial. fără un motiv întemeiat. având cunoştinţă de faptul că nu este autorizat pentru aceasta. în mod deliberat. Art.414 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez prin intermediul căruia obligaţia de acordare de asistenţă ce-i este impusă conform prevederilor art.410 Comandantul unei nave care.358a.387. Art. în mod intenţionat şi ilegal. nu este dusă în mod intenţionat la îndeplinire.415 În baza condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. să evadeze. Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care.412 Comandantul unei nave aflată sub pavilion olandez care. este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Art.

[6-28-1925] Art. sau transferă bunuri. în perimetrul european. în vederea obţinerii de beneficii băneşti. b. având cunoştinţă de faptul că. ar fi avut motive raţionale de a presupune că aceste bunuri au fost procurate în urma comiterii unei infracţiuni.417bis 1. (2) şi (4). poate fi dispusă decăderea din drepturile prevăzute în cadrul art. sau care transferă un astfel de drept. sau a cărui identitate nu a fost dezvăluită în baza primirii unui prim avertisment scris.417 Persoana care comite în mod regulat infracţiunea de manevrare intenţionată de bunuri furate este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. în situaţia în care. obţine. dispune de sau înstrăinează bunuri în a căror proprietate a intrat prin comiterea unei infracţiuni. se face vinovată de manevrarea intenţionată de bunuri furate şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la patru ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. alin. ori la momentul în care a fost făcută investirea cu drepturi precum cele menţionate. în condiţiile în care are motive raţionale de a presupune că bunurile în cauză ar fi fost procurate prin intermediul comiterii unei infracţiuni. sau la momentul obţinerii acestora. sau transferă drepturile in personam sau in rem de proprietate asupra anumitor bunuri obţinute prin comiterea unei infracţiuni. în vederea obţinerii de câştiguri băneşti. remis la iniţiativa unei investigaţii judiciare preliminare. se face vinovată de manevrare de bunuri furate prin neglijenţă sau din neatenţie şi este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la şase ani sau plata unei amenzi de categoria a cincea. sau la momentul investirii sale cu astfel de drepturi. că nu este posibilă stabilirea identităţii făptaşului în vederea punerii acestuia sub acuzare în mod penal.418 Persoana care este editorul oricărui material scris sau a oricărei imagini de natură infracţională este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia. ori transferă dreptul in personam sau in rem investit în acea proprietate. bunurile în discuţie sunt procurate prin comiterea unei infracţiuni. Persoana care: a. sau transferă bunuri.4173 În urma condamnării pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul art. ori care investeşte cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri. ori care investeşte cu drepturi in personam sau in rem anumite bunuri. [10-9-1991] Art.416 1. dispune de. [10-9-1991] art. iar infractorul poate fi decăzut din dreptul de a practica profesia prin intermediul căreia a comis infracţiunea în cauză.CAPITOLUL XXX ACTE DE COOPERARE ÎN URMA COMITERII UNOR INFRACŢIUNI Art.419 93 . [3-27-1986] Art. la momentul intrării în posesia bunurilor. 2.416 – 417bis. în situaţia în care: (1) făptaşul nu este cunoscut. obţine în mod intenţionat avantaje derivate din obţinerea de profit prin manevrare de bunuri furate. obţine. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului anterior va fi aplicată şi persoanei care. dispune de.(1). [10-9-1991] Art. dispune de sau transferă proprietate. la momentul la care obţinerii bunurilor sau la momentul intrării sale în posesia acestora. sau care transferă un astfel de drept. Persoana care: a. ori în situaţia în care avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune că făptaşul se află în afara graniţelor Regatului. în mod intenţionat.28. paragraful 1. (2) editorul avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune la momentul publicării materialului în cauză. b.

Persoana care tipăreşte orice material scris sau orice imagine de natură infracţională este pasibilă de executarea pedepsei cu închisoare sau reţinere în arest până la un an sau plata unei amenzi de categoria a treia, în situaţia în care: (1) persoana ce a comandat tipărirea materialului nu este cunoscută, şi a cărei identitate nu a fost dezvăluită în baza primirii unui prim avertisment scris, remis la iniţiativa unei investigaţii judiciare preliminare; (2) persoana care efectuează tipărirea avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune la momentul publicării materialului în cauză, că nu este posibilă stabilirea identităţii făptaşului în vederea punerii acestuia sub acuzare în mod penal, ori în situaţia în care avea cunoştinţă sau avea motive întemeiate de a presupune că făptaşul se află în afara graniţelor Regatului, în perimetrul european. [5-4-1954] Art.420 În cazurile descrise în cadrul celor două articole precedente, şi în situaţia în care natura materialelor scrise sau a imaginilor în discuţie face posibilă punerea sub acuzare pentru comiterea unei infracţiuni numai în baza înaintării unei plângeri, persoanele care tipăresc sau editează asemenea materiale pot fi, la rândul lor, puse sub acuzare numai în baza unei plângeri înaintate de către persoana la adresa căreia a fost comisă infracţiunea în cauză. CAPITOLUL XXXI PREVEDERI REFERITOARE LA COMITEREA DE INFRACŢIUNI ÎN MOD REPETAT, APLICABILE MAI MULTOR CAPITOLE DIN PARTEA A DOUA A PREZENTULUI COD DE LEGI Art.421 Pedeapsa cu închisoare la care se face referire în cadrul art.105, 174, 208 – 212, 216 – 222bis, 225 – 229, 310 – 312, 315, 317, 318, 321 – 323, 326 – 332, 341, 343, 344, 359, 361, 366, 373, ultimul paragraf, 402, 416 şi 417 poate fi majorată cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, ori din momentul în care a ispăşit în mod complet sau parţial o pedeapsă ce i-a fost impusă de către Legea Marţială pentru comiterea infracţiunii de furt, fraudă, manevrare de bunuri furate, deducerea deliberată de beneficii din profitul obţinut de pe urma bunurilor procurate prin comiterea de infracţiuni, sau înşelătorie, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii. [10-9-1991] Art.422 Pedepsele cu închisoare la care se face referire în cadrul art.108, paragraful 1, 109, 110, 115, paragraful 1, 116, 141, 181, 182, 287, 290, 291, 293, 296, 300 – 303, 381, 382, 395 şi 396, precum şi perioadele determinate de închisoare ce pot fi impuse în baza prevederilor art. 92, 108, paragraful 2, 115, paragraful 2, 288 şi 289 pot fi majorate cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, ori din momentul în care a ispăşit în mod complet sau parţial o pedeapsă ce i-a fost impusă de către Legea Marţială pentru obstrucţionarea violentă a unui superior, sau pentru agresarea fizică a unui superior sau a unor gardieni, sau pentru comiterea oricărui act de violenţă la adresa unor persoane, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii. [7-7-1993] Art.423 Pedepsele cu închisoare sau reţinere în arest prevăzute în cadrul art.111 – 113, 117 – 119, 261 – 271, 418 şi 419 pot fi majorate cu o treime în situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunilor în cauză, vor fi trecut mai puţin de cinci ani de la momentul ispăşirii complete sau parţiale de către infractor a unei pedepse cu închisoare ce i-a fost impusă pentru comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul articolelor menţionate, sau de la data la care a fost graţiat de executarea unei astfel de sentinţe; sau în situaţia în care termenul rezervat dreptului de punere în aplicare a unei sentinţe nu a expirat în momentul săvârşirii infracţiunii.

94

[3-31-1983] PARTEA A TREIA INFRACŢIUNI MINORE CAPITOLUL I INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA SIGURANŢEI GENERALE A PERSOANELOR ŞI A PROPRIETĂŢILOR Art.424 1. Persoana care cauzează anumite pagube în mod intenţionat, şi care, prin aceasta poate aduce prejudicii sau poate pune în pericol anumite persoane sau proprietăţi, pe sau de-a lungul unui drum public sau în orice spaţiu public, se face vinovată de aducerea de daune avutului obştesc şi este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. 2. În situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunii, a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare, privind comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare, va fi impusă executarea unei pedepse de până la trei zile de detenţie sau plata unei amenzi de categoria întâi. [1-15-1886] Art.425 O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) unei persoane care asmute un animal împotriva unei fiinţe umane sau persoanei care nu stăpâneşte un animal aflat sub supravegherea sa, în situaţia în care acesta atacă o fiinţă umană; (2) unei persoane care nu ia suficiente măsuri de siguranţă în scopul prevenirii pagubelor ce pot fi cauzate de un animal periculos aflat în supravegherea sa. [9-24-1992] Art.426 1. Persoana care, aflată în stare de ebrietate, împiedică desfăşurarea traficului sau perturbă liniştea, sau care pune în pericol siguranţa unei alte persoane, ori care întreprinde orice activitate ce necesită acordarea unei atenţii maxime sau luarea de precauţii în vederea prevenirii punerii în pericol a vieţii sau sănătăţii unei terţe persoane, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la şase zile sau plata unei amenzi de categoria întâi. 2. În situaţia în care, la momentul comiterii infracţiunii, a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare, privind comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare sau mai puţin grave decât cea în discuţie, sau a infracţiunii la care se face referire în cadrul art.453, va fi impusă executarea unei pedepse de până la două săptămâni de detenţie sau plata unei amenzi de categoria a doua. [1-15-1886] Art.426bis Persoana care, în mod nelegitim restricţionează dreptul unei alte persoane la liberă circulaţie pe un drum public, sau care, împreună cu una sau mai multe persoane, continuă să se adreseze în mod insistent unei persoane împotriva voinţei exprese a acesteia, sau împiedică înaintarea acesteia, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [4-11-1903] Art.427 O amendă de categoria întâi va fi impusă: (1) proprietarului sau utilizatorului care, cu privire la intrarea sau deschiderea unei pivniţe, arcade, bolte sau a unor camere sau spaţii subterane cu deschidere la un drum public, nu ia precauţiile necesare pentru siguranţa trecătorilor; (2) persoanei care nu se asigură de faptul că anumite săpături efectuate pe un drum public şi care sunt executate în numele său, sau la comanda sa, ori un obiect poziţionat pe un drum public în numele său sau la comanda sa, sunt semnalizate în mod corespunzător şi iluminate în mod adecvat; (3) persoanei care, în legătură cu desfăşurarea unor lucrări sau a altor activităţi pe, sau de-a lungul unui drum public, nu ia măsurile necesare de avertizare a trecătorilor cu referire la existenţa unor eventuale pericole;

95

(4) persoana care plasează ceva pe o clădire sau sprijinit de aceasta, sau care aruncă ori toarnă ceva dintr-o clădire, de o asemenea manieră încât, prin aceasta, pot fi aduse prejudicii unei persoane care circulă pe un drum public; (5) persoana care lasă un animal de călărie, un animal de tracţiune sau de povară pe un drum public, fără a lua precauţiile necesare împotriva cauzării unor eventuale pagube; (6) persoana care, fără a avea permisiunea autorităţilor competente, blochează un drum public, sau un canal navigabil cu acces public, ori care împiedică desfăşurarea traficului pe un asemenea drum sau curs de apă. Art.428 Persoana care, fără a beneficia de permisiunea primarului sau a unui funcţionar public desemnat de către acesta, dă foc unuia sau mai multor obiecte aflate în proprietatea sa reală, este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. [12-28-1989] Art.429 O perioadă de detenţie de până la paisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care descarcă o armă de foc, aprinde un foc de artificii sau construieşte, alimentează sau întreţine un foc poziţionat suficient de aproape de anumite clădiri sau bunuri încât să le expună pe acestea riscului de incendiere; (2) persoanei care, în alte cazuri decât cele ce beneficiază de aprobare în conformitate cu, sau ca urmare a prevederilor Actului de Aviaţie (Luchtvaartwet, lansează un balon căruia îi sunt ataşate dispozitive de ardere; (3) persoanei care creează riscul incendierii unei păduri, a unei regiuni sălbatice, a unui teren plantat cu arbuşti, a unui teren mlăştinos sau a unei fâneţe, ca urmare a faptului că nu au fost luate precauţiile necesare; (4) persoanei care, în mod ilegal, introduce orice fel de substanţe în apele de suprafaţă, în situaţia în care există posibilitatea ca, prin aceasta, să fie aduse prejudicii altor persoane, ţinându-se cont de modul în care aceste ape sunt folosite în mod obişnuit; (5) persoanei care lansează sau trage un zmeu prin intermediul unei sfori care, în întregime sau în parte se află la mai puţin de cinci sute de metri de o linie de înaltă tensiune suspendată. [3-24-1983] CAPITOLUL II INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA ORDINI PUBLICE Art.429bis Persoana care, într-un loc vizibil de pe un drum public, plasează sau nu înlătură un cuvânt sau o imagine de natură să aducă ofensă anumitor sensibilităţi religioase, prin intermediul naturii lor maligne sau blasfematoare, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. [11-4-1932] Art.4293 Abrogat. [11-14-1991] Art.4294 Persoana care, pe parcursul îndeplinirii obligaţiilor sale de servici, în timp ce exercită activităţi specifice profesiei sale sau pe durata derulării unei afaceri, comite acte de discriminare la adresa unei alte persoane pe motive rasiale, religioase, referitoare la anumite convingeri personale, sexuale, ori cu referire la orientarea hetero- sau homosexuală a acestora, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [11-14-1991] Art.4295 Persoana care se află prezentă într-un loc în care prezenţa cuiva este interzisă, fără a avea competenţa sau autoritatea necesară, este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. [2-18-1971] Art.4296

96

fără a fi îndreptăţită. foloseşte un titlu nobiliar olandez. pentru comiterea infracţiunii de cerşetorie. în baza cereri autorităţilor competente de a se identifica. loc al naşterii. obţine beneficii din purtarea indecentă a acesteia. Art. (2) persoanei care vagabondează fără mijloacele de supravieţuire necesare.435 Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) persoanei care. în mod ilegal. foloseşte titlul de advocaat (avocat) sau procureur (procuror). sau oricare dintre titlurile enumerate în cadrul art 7. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la patru luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. ultima folosire a locuinţei sau clădirii de către persoana îndreptăţită având loc înainte de momentul ocupării ei ilegale de către persoana în cauză. de încredinţarea acesteia unei case de corecţie pe o perioadă de până la trei ani. (3) persoanei care. fără a fi îndreptăţită la aceasta. Art. ocupă o locuinţă sau o clădire ce nu se află în folosinţa persoanei îndreptăţite la aceasta de mai puţin de doisprezece luni.430 Persoana care. fără permisiunea regelui. inspectează. sau într-un spaţiu public ce nu este destinat nudismului recreativ public. [10-8-1992] (4) persoanei care.431 O amendă de categoria întâi va fi impusă şi persoanei care face zgomot. 2.434 În privinţa persoanei care se face vinovată de comiterea oricăreia dintre infracţiunile descrise în cadrul celor două articole precedente se poate dispune. sau locul actualei rezidenţe. Pedeapsa la cer se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi în cazul persoanei care. dată de naştere. refuză să părăsească locuinţa sau clădirea în mod imediat. furnizează un nume fals.430a Persoana care este găsită dezbrăcată într-un alt spaţiu decât cel desemnat de Consiliul Municipal drept potrivit nudism recreativ public. fără a beneficia de permisiunea autorităţilor competente.22 din Documentul de Înaltă Educaţie Ştiinţifică şi Cercetare (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).432 Executarea unui termen de detenţie de până la doisprezece zile sau plata unei amenzi de categoria întâi vor fi impuse: (1) persoanei care cerşeşte în public.20 şi 7. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. pentru comiterea infracţiunii de vagabondaj. sau care poartă însemnele unui ordin al cavaleriei olandeze. prenume. se pedepsesc cu executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. în calitate de proxenet al unei femei. ultima folosire a locuinţei sau clădirii de către persoana îndreptăţită având loc înainte de momentul ocupării ei ilegale de către persoana în cauză. acolo unde acest lucru este prevăzut. (2) persoanei care acceptă acordarea unui ordin al unei cavalerii străine. şi care nu eliberează locuinţa sau clădirea imediat. inclusiv. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. (3) persoanei care. face schiţe sau descrieri ale unui obiectiv militar. rămânând într-o locuinţă sau o clădire ce nu se află în folosinţa persoanei îndreptăţite la aceasta de mai puţin de doisprezece luni. la cererea persoanei îndreptăţite sau făcută în numele acesteia. Art. [7-7-1933] 97 . inclusiv. în plus. sau tulbură liniştea publică de natură a deranja odihna altora pe durata nopţii. Art.433 Cerşetoria sau vagabondajul comise în complicitate de trei sau mai multe persoane sub şaisprezece ani. în situaţia în care aceasta este aptă de muncă. [7-3-1985] Art. la cererea persoanei îndreptăţite sau făcută în numele acesteia.1. sau dezvăluie astfel de materiale. a unui titlu sau a unui grad ori a unei demnităţi. [10-1-1992] Art. Persoana care. [5-20-1911] Art. adresă la care este înregistrat drept rezident în baza de date municipală cu privire la persoane(basisadministratie persoonsgegvens).

întrebuinţează emblema Crucii Roşii sau cuvintele “Rode Kruis”(Crucea Roşie) sau “Kruis van Geneve” (Crucea din Geneva). sau de către o organizaţie aflată în conformitate cu prevederile legii internaţionale. 3. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. În situaţia în care. 2.435c Persoana care. 660) sau un permis de conducere valid. nu prezintă imediat spre identificare unul dintre documentele la care se face referire în cadrul art. Aruba sau o putere străină.141 din Codul de Procedură Penală. [6-23-1976} 3. sau echivalente ale emblemelor sau ale cuvintelor menţionate în condiţii de război.435f Persoana care. acolo unde această cerere de identificare poate fi considerată rezonabilă. fără a avea dreptul practicării unei profesii în vederea practicării căreia legea prevede obţinerea unei autorizaţii. în condiţiile în care o astfel de cerere este făcută de către funcţionarii publici autorizaţi. ţinând cont de datoria acestora de menţinere a ordinii publice şi cercetare a infracţiunilor penale. emis în concordanţă cu prevederile Documentului privind Circulaţia pe Drumurile Publice 1935 (Wegenverkeerswet) sau un permis valid de conducere în conformitate cu prevederile art.1993. Antilele Olandeze. poate fi dispusă publicarea sentinţei. fără a fi constrâns de împrejurări. fără a fi îndreptăţită la aceasta. în situaţia în care are loc un meci de fotbal al sub egida Federaţiei de Fotbal. Abrogat. sau pot crea impresia că acţiunile sale sunt susţinute sau promovate. indicând sau inducând impresia că beneficiile băneşti vor fi donate. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a treia. Persoana care are autorizaţia de a practica o anumită profesie. [12-20-1956] Art. ori aprobate de către Statul Olandez. [9-10-1970] Art. şi care. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. conform profesiei sale.435b 1. [12-20-1956] Art. oferă contra cost anumite servicii sau bunuri spre vânzare. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni şi plata unei amenzi de categoria a doua. [12-9-1993] Art.435g Abrogat. în întregime sau în parte în scop caritabil sau necomercial. (3) în circumstanţe de natură a aduce atingere sentimentelor naţionale suedeze. sau de către o persoană ce aparţine categoriilor specifice de servicii însărcinate cu cercetarea infracţiunilor penale desemnate de către Ministerul de Justiţie olandez. prin intermediul unui dispozitiv telefonic destinat în parte sau în întregime uzului public. întrebuinţează cuvinte. [12-12-1985] 2. în care este implicată o echipă de fotbal profesionist ce face parte din Federaţia de Fotbal.435d Executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse persoanei care foloseşte blazonul Confederaţiei Elveţiene sau un însemn ce constituie o imitaţie a acestuia: (1) fie drept marcă înregistrată sau comercială. va fi 98 . În baza condamnării pentru comiterea uneia dintre infracţiunile descrise în cadrul paragrafului 1. în conformitate cu prevederile art. (2) într-un scop contrar corectitudinii comerciale. practică acea profesie fără a fi constrâns de împrejurări. Art. Persoana care. Persoana care. sau însemne ori cuvinte de imitare a acestora. expresii sau însemne distinctive ce denotă. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua.107 din Documentul privind Circulaţia pe Drumurile Publice 1994 (Wegenverkeerswet 1994). fie drept parte componentă dintr-o astfel de marcă.436 1. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. în vederea exercitării căreia legea prevede necesitatea existenţei unei autorizaţii.453e Persoana care. fără fi autorizată. depăşeşte atribuţiile pe care le are.1 din Documentul de Identificare a Obligaţiilor de Serviciu (Wet op identificatieplicht) (Stb.Art. în momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la momentul în care a fost emisă o sentinţă finală de condamnare a infractorului pentru comiterea unei infracţiuni similare. în alte circumstanţe decât în mod privat. [1-27-1982] Art.

(a) – (g). c. sau i-a fost retras dreptul profesării în această calitate. acesta nu răspunde primei solicitări a unui funcţionar public desemnat de către primar de a preda către inspectare un articol folosit sau neobişnuit. nu se conformează cererii scrise a funcţionarului public desemnat de către primar ca. în conformitate cu prevederile emise de către Ordinul Administrativ General. 5. şi de a arăta funcţionarului public unde este trecut un asemenea obiect în actele de evidenţă. în practica profesiei sale în derularea unei afaceri: a. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. sau art. dar care nu va depăşi paisprezece zile.66a din Regulamentul Comercial se recomandă drept. a doua frază. paragraful 1. f. ori în situaţia în care un parteneriat comercial sau o persoană juridică contravin prevederilor art. a doua frază. şi în situaţiile în care nu este. sau creează impresia că acţionează în calitate de agent bursier. sau prevederilor art66b din Regulamentul Comercial. în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 1. obţine sau dispune de un articol ce a fost reclamat de către sau în numele organelor poliţieneşti. alin. 3. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi agentului la bursă care contravine prevederilor art. originea sau starea sa nu poate intra în categoria bunurilor folosite în mod obişnuit. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a treia. acesta nu răspunde primei solicitări a unui funcţionar public desemnat de către primar de prezentare a actelor de evidenţă. Art. obţine un articol folosit sau neobişnuit de la o altă persoană.66b din cadrul Regulamentului Comercial. aceşti sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care acţionează în numele comerciantului la care se face referire în paragraful 1. Infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreia a comis infracţiunea. prima frază sau paragraful 2. e. g. şi care comite infracţiunea descrisă în cadrul paragrafului 1. sau creează impresia că are profesia de agent la bursă. ca fiind luat din posesia persoanei autorizate prin comiterea unei infracţiuni. sau care nu acordă atenţie unei instrucţiuni specificate în cadrul ordinului scris. În situaţia în care. [12-9-1993] 99 . pentru o perioadă de timp ce va fi specificată în cadrul ordinului.impusă executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. Persoana care se dă drept. de predare a custodiei sau de dare în custodie. a unui obiect aflat la dispoziţia sa. O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat în această calitate de către Ordinul Administrativ General. care. în limitele termenului la care se face referire în cerere. În situaţia în care un parteneriat comercial sau o persoană juridică. şi un termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. ori care este dat dispărut. obţinut de către comerciantul în cauză sau de care acesta dispune. prin natura . b. să furnizeze în mod autentic informaţiile cerute în legătură cu obiectele obţinute sau aflate la dispoziţia sa. 2.436a 1. ce nu îndeplinesc cerinţele prevăzute în cadrul art. 3. nu se conformează ordinului remis de către un funcţionar public desemnat de către primar. în situaţia comiterii infracţiunilor la care se face referire în cadrul paragrafului 2.66. printr-o descriere scrisă exactă. cu referire la toate obiectele folosite sau a obiectelor neobişnuite obţinute sau aflate la dispoziţia sa. [6-23-1976] 4. 4. în legătură cu comiterea infracţiunilor descrise în cadrul paragrafului 3. la momentul comiterii oricăreia dintre infracţiunile la care se face referire în cadrul paragrafelor 1 şi 2 a trecut mai puţin de un an de la momentul în care a fost emisă o sentinţă finală de condamnare a infractorilor pentru comiterea unei infracţiuni similare. 2.437 1. nu ţine evidenţa documentelor necesare. fără ca acea persoană să-şi dezvăluie identitatea sau fără a menţiona identitatea acestei persoane în evidenţele cazului.66a. [4-21-1987] Art. Prevederile paragrafului precedent sunt aplicabile şi partenerilor administrativi şi directorilor unui parteneriat comercial sau a unei persoane juridice. d. Prin termenul “obiect neobişnuit” se va înţelege orice bun care.

4374 Persoana care contravine oricărei reglementări făcute în scopul de a evita riscul cooperării în urma comiterii unei infracţiuni. prin intermediul profesiei sau în mod regulat.437 bis 1. [6-7-1924] Art.437. care contravine unei ordonanţe emise şi proclamate de către Consiliul Municipal în vederea prevenirii manevrării de bunuri furate este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. cu sau fără facilităţile aferente. foloseşte sau ia în custodie oricare dintre articolele aparţinând uniformei sale. Infractorul poate fi decăzut din drepturile practicării profesiei prin intermediul căreai a săvârşit infracţiunea. O perioadă de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care. cumpără. furnizează informaţii unei persoane adulte cu privire la o locaţie ce cuprinde şi un port interior sau canale interioare navigabile destinate ancorării unor ambarcaţiuni de distracţie. de la gradul de soldat până sub cel de ofiţer. (3) nu se conformează cererii primarului sau a funcţionarului desemnat de către acesta de prezentare a registrului la care se face referire în cadrul alin. data plecării acestuia. [2-24-1993] Art. în beneficiul unui soldat sub gardul de ofiţer. sau b. Un comerciant desemnat de către Ordinul General Administrativ în conformitate cu prevederile art. unei instituţii de stat de protejare şi îngrijire a copiilor sau unui ospiciu. profesia sau serviciul în care este angajat. 3.439 1. Pedeapsa descrisă în cadrul paragrafului 1 este aplicabilă şi persoanei care face o practică din cumpărarea masivă de bunuri. pedeapsa va fi impusă şi persoanei care. Pedeapsa la care se face referire în cadrul paragrafului 1 va fi aplicată şi persoanei care acţionează în numele comerciantului descris în cadrul paragrafului 1 şi care comite una dintre infracţiunile definite în cadrul paragrafului 1. O perioadă de detenţie de până la şase luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse comerciantului desemnat de către Ordinul General Administrativ în conformitate cu prevederile art. privind circulaţia pe anumite cursuri de apă la care se face referire în Ordin. sau are motive întemeiate de a presupune că a fost încredinţată unei instituţii penale. [begunstiging] conţinută în cadrul Ordinului general Administrativ. (2) nu ţine un registru complet.Art. în urma sosirii unei persoane care urmează a petrece noaptea într-un loc pus la dispoziţie de către persoana în cauză. domiciliul şi data sosirii persoanei respective. sau care. alin (a) şi (b). sau nu înregistrează în acesta fără întârziere. obţine anumite bunuri de la o persoană referitor la care ştie.438 1. [12-9-1993] Art. fără notificarea prealabilă a primarului sau a unui funcţionar public desemnat de acesta.4373 1. în urma sosirii unei persoane. [10-9-1991] Art. în exercitarea profesiei sale sau în derularea unei afaceri: a. în cazul în care: (1) nu remite fără întârziere organelor competente. În cazul unei neconformări de genul celor descrise în paragraful 1. muniţie sau arme. Prevederile paragrafelor precedente nu sunt aplicabile cazării peste noapte a partenerilor maritali ce însoţesc persoana în discuţie. un document de călătorie valid sau orice act doveditor prin care poate fi stabilită identitatea găzduite. în scopul de a oferi găzduire peste noapte sau în vederea poziţionării echipamentului de campare sau a campării în zonă. sau care dă în folosinţă unei persoane orice construcţie ce nu este un stabiliment precum cel la care se face referire în cadrul paragrafului 1. care. acceptă drept cadou sau gaj. 2. sau în mod regulat.(2) . şi nu înscrie în registru sau nu se asigură de trecerea în acesta a tipului de document înmânat.437. 2. primeşte în schimb. Persoana care face o practică profesională din acordarea de găzduire pe timp de noapte este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. numele. prin intermediul profesiei sale. 3. 2. obţine anumite bunuri de la un minor. şi după plecarea oaspetelui. a copiilor sau a personalului ce ia parte la călătorie. vinde astfel de articole sau 100 . este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia.

acordându-i-se o amânare de plată a datoriilor.441b O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse: (1) persoanei care. spre uzul sau custodia altei persoane. răspândeşte sau deţine în stoc în vederea răspândirii materiale tipărite sau alte obiecte ce seamănă sau arată ca şi cum ar fi note guvernamentale. bancnote sau lucrări de platină. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a treia. cauzează dezvăluirea publică a conţinutului sau a semnificaţiei unui mesaj. termenul de detenţie poate fi dublat. referitoare la inventarierea şi păstrarea în evidenţă a unor astfel de articole. sau de a cărui utilizare este responsabilă. nu-i era adresat ori nu-i era adresat şi ei. (2) persoanei care face o practică din cumpărarea acestui gen de articole şi care nu se supune prevederilor Ordinului Administrativ General. [7-2-1934] Art. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. gaj. [3-10-1984] CAPITOLUL III INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA AUTORITĂŢII PUBLICE Art. indică posibilitatea obţinerii unui obiect sau faptul că are un astfel de obiect în posesie. în conformitate cu prevederile Actului Municipalităţii (Gemeentewet). la momentul comiterii infracţiunii. sau care dezvăluie în mod direct conţinutul sau semnificaţia mesajului primit în condiţiile de mai sus.441 O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a treia vor fi impuse persoanei care comunică unei alte persoane conţinutul sau semnificaţia a ceea ce a auzit printr-un emiţător radio folosit de către ea. telecomunicaţii sau a altei modalităţi de transfer de informaţii prin intermediul unui dispozitiv computerizat. [5-24-1989] Art.443 Persoana care contravine unui ordin poliţienesc emis şi proclamat în circumstanţe extraordinare de către un primar sau Guvernatorul Regal al unei Provincii. [6-16-1988] Art. şi care nu se află sub supravegherea unei persoane juridice.440 Persoana care confecţionează. fără ca acest lucru să-i fi fost solicitat. cu privire la comiterea de către persoana în cauză a unei infracţiuni similare. În situaţia în care. după cum are motive întemeiate de a presupune. prin aceasta. şi în situaţia în care o astfel de dezvăluire publică chiar este făcută. în acelaşi timp cu punerea în evidenţă a faptului că acesta poate fi folosit drept dispozitiv tehnic de interceptare sau înregistrare pe ascuns a unor conversaţii. fiindu-le acordată o amânare de plată a datoriilor acţionează în nume propriu în ducerea la îndeplinire a unor acte pentru înfăptuirea cărora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. acţionează în nume propriu în ducerea la îndeplinire a unor acte pentru înfăptuirea cărora legea prevede cooperarea unor administratori oficiali.442a Persoana care are în îngrijire un copil sub vârsta de şase luni fără acordul prealabil al Consiliului pentru Protecţia şi Îngrijirea Copilului. şi în situaţia în care are motive întemeiate de a presupune că. titluri de bancă. sau în numele ofiţerului comandant. fără a fi autorizat în această privinţă de către. fie în mod public. monezi.441a Persoana care.le dă în schimbul altora drept cadou. [4-12-1995] Art. (2) directorului sau unui membru al Consiliului de Supraveghere al unei persoane juridice cărora. [7-4-1957] 101 . 2. aur sau argint ce poartă marcaje guvernamentale. [12-23-1992] Art. sau a faptului că obiectul în cauză poate fi folosit drept parte componentă a unui asemenea dispozitiv. şi care. fie prin răspândirea oricărui material scris. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare. timbre sau documente de călătorie.

în mod ilegal. sau cu dispoziţiile Ordinului Administrativ General. paragraful 1 din Codul de Procedură Penală. specificate în cadrul art. modifică sau aduce în situaţia de a fi indistincte sau ilizibile numele sau însemnele unei nave înregistrate.445 Persoana care a fost notificată.446a O perioadă de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua vor fi impuse: (1) persoanei care.448 102 .785 şi 786 din Partea a Opta a Codului Civil în conjuncţie cu art.782 şi 178. în conformitate cu prevederile Ordinului Administrativ General. conform (1). paragraful 2.593b. din Partea a Opta a Codului Civil. cu privire la prezenţa sa înaintea unui judecător pentru a fi audiat în legătură cu anumite chestiuni privind minorii sau persoanele adulte aflate sub tutela instanţei judecătoreşti sau care urmează a fi luaţi sub tutela instanţei judecătoreşti.447b Persoana care nu înmânează un permis de călătorie ce se află în posesia sa.1304. în urma exercitării unora dintre drepturile investite în conformitate cu prevederile art. dar care nu este emis pe numele său. prin alianţă. paragraful 3. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a întâi. conform prevederilor legale în vigoare. în urma predării unei persoane arestate sau a unui obiect confiscat. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. şi asta în situaţiile în care. Art. în calitatea sa de rudă de sânge.771 din Cartea a Opta a Codului Civil. din Partea a Opta a Codului Civil. sau oricare dintre cerinţele la care se face referire într-un Ordin Administrativ General emis în concordanţă cu prevederile art. în urma arestării unei alte persoane la cererea Oficiului Procurorilor Publici. Art. sau care nu reuşeşte să intre în mod prompt în posesia instrucţiunilor Procurorului Public. din Codul de Procedură Penală.231 şi 841 din Partea a Opta a Codului Civil. expert sau interpret şi care este absentă în mod nelegitim este pasibilă de executarea plata unei amenzi de categoria întâi. sau cu prevederile art. acesta trebuie înmânat. fie imediat după ce a fost ceru de către funcţionarul public competent. informaţia la care se face referire în cadrul art. ce vin în adăugirea art.444 Persoana care a fost citată conform legii să apară într-un proces în calitate de martor. curator sau curator-şef. fără a avea un motiv valid care să-i scuze absenţa.1321 din Partea a Opta a Codului Civil. [3-16-1967] Art.195 din Partea a Opta a Codului Civil în conjuncţie cu art. prin reprezentant. supraveghetor. de partener marital. (3) persoanei care. (2) persoanei care. rupe. aduce în condiţia de a nu putea fi citită. Art. instrucţiuni la care se face referire în cadrul paragrafului 3 a art. (2) persoanei care înlătură. nu aduce la cunoştinţă fără întârziere şi în cea mai rapidă modalitate posibilă Procurorului Public competent. [12-2-1991] Art. sau în legătură cu anumite evenimente ce au avut loc într-un spital de boli mintale.447a Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) persoanei care nu se conformează sau nu întruneşte în mod adecvat cerinţele art. paragrafele 2 şi 3.593b. şi care nu apare în persoană sau. şi care face acest lucru în alte condiţii decât cele prevăzute în cadrul Ordinului Administrativ General. [5-24-1989] CAPITOLUL IV INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA STATUTULUI CIVIL Art. în afara jurisdicţiei teritoriale a Curţii Districtuale. (3) persoanei care nu se conformează sau nu întruneşte în mod corespunzător cerinţele la care se face referire în cadrul art.447 Persoana care.192 şi 178. în afara jurisdicţiei teritoriale a Curţii Districtuale. fie în termen de paisprezece zile de la data în care a fost notificat cu privire la aceasta printr-o scrisoare recomandată.Art. acolo unde acest lucru este permis. este pasibilă de plata unei amenzi de categoria a doua. paragraful 3. sau degradează un anunţ public afişat în numele autorităţilor competente.593b.

2. în cazul în care este apt de muncă.Persoana care nu se conformează obligaţiilor legale pe care le are de îndeplinire a formalităţilor de înregistrare a unei naşteri sau a unui deces de către un funcţionar public al Registraturii Civile este pasibilă de plata unei amenzi de categoria întâi. 2. în termen de mai puţin de un an de la cea mai recentă emitere a unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea infracţiunii. infractorul poate fi încredinţat unei case de corecţie pentru o perioadă de până la un an . În situaţia în care infracţiunea este comisă a doua oară în mai puţin de una an de la data emiterii primei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea infracţiunii. la care se face referire în cadrul frazei anterioare. 426. Art. [10-7-1964] Art.450 Persoana care se află.455 Abrogat. În situaţia în care infracţiunea este comisă a treia oară. În situaţia în care. Art. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la trei zile sau plata unei amenzi de categoria întâi. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la trei săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua şi. [5-20-1981] Art453 1. 4. Un serviciu religios care oficiază o ceremonie de căsătorie de orice rit. [8-28-1969] Art.454 Abrogat. [5-1-1981] Art.449 1. sau de la emiterea unei sentinţe de condamnare pentru comiterea infracţiunii la care se face referire în cadrul art. în calitate de martor. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. în momentul comiterii infracţiunii. În situaţia în care infracţiunea este săvârşită în mod repetat şi după ce infractorul a fost încredinţat unei case de corecţie. În situaţia în care. în momentul comiterii infracţiunii. în cazul în care evenimentul se soldează cu decesul persoanei în suferinţă. [7-3-1985] Art. începe de la data la care acesta a fost eliberat din casa de corecţie. [5-20-1911] 103 . [7-3-1985] Art.451bis Abrogat. a trecut mai puţin de un an de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. în situaţia în care acordarea acestui ajutor sau reclamarea acordării lui sunt posibile fără a exista pericolul punerii în pericol a persoanei în discuţie sau a altor persoane. perioada de un an.451 Abrogat. în imediata vecinătate a unui act de rănire mortală a unei alte persoane şi care nu acordă sau nu cere acordarea de ajutor persoanei aflată în suferinţă.456 Abrogat. ori de mai mult de trei ori. înainte de a-i fi remis de către părţi un document de validare a mariajului lor emis de către un funcţionar public al Registraturii Civile. au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. în plus faţă de aceasta. CAPITOLUL VI INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA MORALEI PUBLICE Art. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.4513 Abrogat. Persoana găsită pe un drum public într-un stadiu avansat de ebrietate este pasibila de plata unei amenzi de categoria întâi. CAPITOLUL V INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA PERSOANELOR AFLATE ÎN SUFERINŢĂ Art.4514 Abrogat.452 Abrogat. [9-24-1992] Art. 3. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două săptămâni sau plata unei amenzi de categoria a doua. va fi impusă executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.

sau privitoare la formalităţile ce procedează 104 . sau care face public conţinutul acestora. fără a fi îndreptăţită la aceasta. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. conform cerinţelor legii. se află pe terenul unei alte persoane. fără a fi îndreptăţită la aceasta. Art. este pasibilă de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua. Art.457 Abrogat.Art. a celor aflate în arest preventiv sau a persoanelor reţinute pentru necooperare cu o instanţă de judecată. crânguri sau răchitiş.465 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care încheie un act de căsătorie fără a-i fi prezentate actele sau declaraţiile cerute prin lege. [4-3-1969] Art. începând din luna mai până în luna octombrie. [12-10-1964] CAPITOLUL VII INFRACŢIUNI MINORE LA ADRESA POLIŢIEI RURALE Art. sau pe orice teren ce a fost pregătit în vederea însămânţării sau a plantării. îşi lasă vitele în libertate prin grădini.462 Funcţionarul public care are competenţa de a emite copii sau extrase ale sentinţelor judecătoreşti. sau pe orice izlaz sau fâneaţă ce au fost pregătite în vederea însămânţării sau a plantării.458 Persoana care. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. la primirea ordinului sau a sentinţei în baza cărora persoana este luată în custodie. fără a fi îndreptăţită la aceasta. este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibilă de plata unei amenzi de prima categorie. fără a fi autorizat de către autorităţile competente. sau care nu face o înregistrare în registrul de admitere în instituţie sau spital. cu privire la acceptarea. [5-20-1955] CAPITOLUL VIII INFRACŢIUNI MINORE PRIVIND ABUZUL ÎN SERVICIU Art. care permit luarea în custodie a unei alte persoane în cadrul instituţiei sau a ospiciului.460 Persoana care. [5-20-1955] Art. sau. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. îşi lasă păsările de curte în libertate prin grădini sau pe orice teren ce a fost însămânţat sau plantat. sau reţin o persoană în instituţie sau în ospiciu fără a-i fi arătate ordinul autorităţilor competente sau sentinţa judecătorească.459 Persoana care.463 Funcţionarul public care. şi care emite astfel de copii sau extrase înainte ca aceste copii sau extrase să fi fost semnate în conformitate cu prevederile legii. legat de care accesul a fost interzis de către persoana îndreptăţită în aşa fel încât persoana în discuţie ar fi avut suficiente motive de a presupune că accesul îi este interzis. pe orice păşune sau fâneaţă. fără a fi îndreptăţită la aceasta. se găseşte pe orice teren ce a fost însămânţat sau plantat. sau persoana aflată la conducerea unei instituţii de stat pentru protejarea şi îngrijirea copilului sau a unui spital de boli mintale. sau care îşi lasă vitele să rătăcească pe un asemenea teren.461 Persoana care. Art.466 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care acţionează în mod contrar oricărei cerinţe legale referitoare la registrele sau înregistrările Registraturii Civile. [11-19-1986] Art.464 Persoana aflată la conducerea unei instituţii destinate privării de libertate a persoanelor condamnate. face o copie sau un extras a unor documente guvernamentale secrete. Art.

539u din Codul de Procedură Penală.470 Comandantul navei care nu deţine la bord actele navei. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. să examineze jurnalul de bord sau registrele navei. completa şi a semna lista echipajului de bord la care se face referire în cadrul art. o copie a acestor registre sau a jurnalului de bord al navei. [3-16-1967] (4) proprietarului. în baza legii. conform cerinţelor legii. în baza legii. (2) funcţionarului public care nu furnizează o anumită informaţie funcţionarului public aflat în serviciul Registraturii Civile. (2) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu face însemnări în conformitate cu cerinţele legii în registrul infracţiunilor penale. sau care nu înmânează aceste documente când. la care se face referire în cadrul art.407 din Codul Comercial. sau care execută o trecere în registru pe o foaie de hârtie desprinsă. este pasibil de executarea unui termen de detenţie de până la o lună sau plata unei amenzi de categoria a doua.451 gin Codul Comercial. este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. în conformitate cu prevederile art. îi sunt cerute. sau în legătură cu încheierea actului de căsătorie. în conformitate cu prevederile legale.467 Funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile care nu face în mod corespunzător anumite menţiuni în registre. [4-3-1969] CAPITOLUL IX INFRACŢIUNI MINORE LEGATE DE ACTIVITATEA DE PESCUIT Art. armatorului sau comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care refuză să permită părţilor interesate. este pasibil de plata unei amenzi de categoria a doua.470a Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care întreprinde o călătorie fără ca nava sa să fie în posesia unui certificat valid privind acomodarea la bordul navei. Art. documente sau alt suport de informaţie. 466 – 468. şi înainte de a trimite această listă la Şeful Inspectoratului de Navigaţie (Scheepvaartinspectie). în schimbul acordării de compensaţii privind costurile.încheierea unei căsătorii. [7-31-1957] Art. [11-8-1993] Art. persoanei care oferă nava spre închiriere.471 1. ori care refuză să furnizeze părţilor interesate. în condiţiile în care acest lucru este cerut prin lege. sau care nu înmânează aceste documente când. Plata unei amenzi de categoria a doua va fi impusă: (1) comandantului unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se asigură că sunt actualizate şi păstrate în concordanţă cu cerinţele legii documentele şi jurnalul de bord pe care legea le prevede. în condiţiile în care acest lucru este cerut prin lege. îi sunt cerute.468 Plata unei amenzi de categoria întâi va fi impusă: (1) funcţionarului public aflat în serviciul Registraturii Civile care nu furnizează o anumită informaţie autorităţilor competente.468a În vederea punerii în aplicare a art. 105 . jurnalul de bord. prin funcţionarul public aflat în serviciul Registraturii Civile se va înţelege orice persoană care. (3) Abrogat. Art. Art.469 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care iese în larg înainte de a desemna. [4-19-1989] Art. este însărcinată cu păstrarea unui registru a Registraturii Civile. la cererea acestora.

479 Intrarea în vigoare a prezentului Cod va face obiectul unui statut întocmit separat. precum şi comandantul ce nu se conformează obligaţiilor ce-i sunt impuse în conformitate cu prevederile paragrafului 1 şi 3 din cadrul aceluiaşi articol. [7-7-1988] Art. 3 Martie 1881 Ministrul Justiţiei. [5-23-1990] Art. [5-23-1990] Art. [5-23-1990] Art.475 Proprietarul şi persoana care oferă nava spre închiriere ce nu se conformează obligaţiilor ce le sunt impuse conform prevederilor art. paragraful 2 sau art. la momentul comiterii infracţiunii au trecut mai puţin de doi ani de la emiterea unei sentinţe finale de condamnare pentru comiterea unei infracţiuni similare. Modderman WILLEM 106 . Predat la ‘s-Gravenhage.471a Persoana care contravine prevederilor art.785 din Codul Comercial. Prin aceasta hotărâm publicarea acestui Act în Codul de Legi şi comandăm tuturor departamentelor ministeriale.E. [7-7-1988] Art.473 Abrogat. Modderman Emis în 5 Martie 1881 Ministrul Justiţiei A. persoana care oferă nava spre închiriere şi comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez la bordul căreia se află persoane angajate drept membri ai echipajului de bord. paragraful 3 din Codul comercial. în mod contrare cerinţelor art. A.J. sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria a doua.2.477-478 Abrogate.E. autorităţilor. infractorului îi va fi impusă executarea unei perioade de detenţie de până la două luni sau plata unei amenzi de categoria a doua.539u din cadrul Codului de Procedură Penală este pasibilă de executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. este pasibil de executarea unei perioade de detenţie de până la trei luni sau plata unei amenzi de categoria a doua. [5-23-1990] PREVEDERI GENERALE FINALE Art. organismelor executive şi funcţionarilor publici vizaţi se vegheze la atenta sa punere în aplicare.406.451e. În situaţia în care.474 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformează obligaţiilor sale legale prevăzute în cadrul art.452s din Codul Comercial. Art.J.476 Proprietarul.472 Comandantul unei nave aflate sub pavilion olandez care nu se conformează obligaţiei sale legale referitoare la înregistrarea şi notificarea naşterilor şi a deceselor apărute la bordul navei în timpul unei călătorii este pasibil de plata unei amenzi de categoria întâi. sau interdicţiilor la care se face referire în cadrul art.358a. [5-16-1969] Art. sunt pasibili de plata unei amenzi de categoria întâi pentru fiecare persoană angajată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful