Sunteți pe pagina 1din 3

Madon Alexandru fizica-tehnologica

Determinarea vitezei de pompare a unei pompe in vid

Scopul lucrarii

Viteza geometrica reprezinta volumul de gaz evacuat de o pompa in unitatea de timp si se exprima, pentru pompele de vid preliminar.Viteza geometrica de pompare este o constanta care depin de numai de caracteristicile constructive ale ei. In realitate viteza de evacuare a gazului depinde si de presiune si temperatura lui. Instalatia experimentala si teoria Am folosit o pompa rotativa. Rotorul descentrat este prevazut cu paletele care sunt inpinse de un resort, spre peretii incintei care inghite un volum V la fiecare rotatie. Aerul de scos intra in circuit in pozitia a) este transportat in pozitia b) si evacuat in pozitia c).

Date si rezultate

t1 s 2,42 4,6 7,2 -12,97 17,03 22,19 28,12 37,58 52,67

p mbar 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

lnp/lnp0

-0,34712 -0,36301 -0,38076 -0,40089 -0,42413 -0,45162 -0,48526 -0,52863 -0,58975 -0,69425

p ExpDec1 of p
0.10
Equation Adj. R-Square y = A1*exp(-x/t1) + y0 0.99981 y0 A1 t1 Value Standard Error 0.0016 7.48342E-4 0.11048 6.40736E-4 20.73012 0.36662

0.08

p p p

p(mbar)

0.06

0.04

0.02

0.00 0 10 20 30 40 50 60

t1 (s)

-0,30
Equation y = a + b*x 0,99972 Value B B Intercept Slope -0,33235 -0,00689

lnp/lnp0 Linear Fit of B


Adj. R-Square

-0,35 -0,40 -0,45

Standard Error 0,00105 4,05008E-5

lnp/lnp0

-0,50 -0,55 -0,60 -0,65 -0,70 0 10 20 30 40 50 60

t1 (s)

Panta graficului este de -0.0068. totodata panta graficului este egala cu -S/V, cu V= 40 litri. Se obtine o viteza de 1.44 m3/h.