Sunteți pe pagina 1din 2

Scopul lucr rii: a lua cuno tin de metodele i aparatele de control ale parametrilor condi iilor meteorologice (temperatura,

umiditatea relativ , viteza mi c rii aerului) la locurile de munc supuse controlului.

No iuni generale
Condi iile meteorologice pentru zona de lucru sunt caracterizate de temperatur (rC), umiditatea relativ (%) i viteza de mi care a aerului (m/s). Pentru a aprecia umiditatea sunt folosite urm toarele no iuni: Umiditatea maximal (punctul de rou ) cantitatea maximal de ap ce se poate con ine ntr-un metru cub de aer la temperatura dat . Umiditatea absolut cantitatea real de ap n grame ce se con ine ntr-un metru cub de aer la temperatura stabilit n timpul m sur rilor. Umiditatea relativ raportul exprimat n procente dintre umiditatea absolut i umiditatea maximal la temperatura dat .

M surarea vitezei de mi care a aerului.


Nr Indica ia ini ial a Indica ia final a Diferen a exp anemometrului, anemometrului, indica iilor diviziuni diviziuni , diviziuni 1 3506 3620 114 2 3620 3724 114 3 3734 3842 138 Durata m sur rii, sec 60 Tabelul 1. Nr de Viteza diviziuni mi c rii ntr-o sec aerului, m/s 1,9 2 1,9 2,4

Umiditatea relativ a aerului se determin cu ajutorul psihrometrelor i higrometrelor. Determinarea umidit ii relative dup psihrometrul lui August sau Assman este bazat pe diferen a de indica ii ale termometrului uscat i umed, care depind de umezeala aerului nconjur tor. Tabelul 2.
Elasticitatea vaporilor de ap la indica ia termometrului uscat, mm Hg Viteza mi c rii aerului, creat de ventilator (1,8...2,7 m/s) Elasticitatea vaporilor de ap la indica ia termometrului umed, mm Hg Indica ia termometrului uscat. C Indica ia termometrului umed. C Umiditatea absolut , gr (mm Hg) Presiunea atmosferic , mm Hg Umiditatea relativ dup calcul, % Umiditatea relativ dup tabelul psihrometric Umiditatea relativ dup graficul psihrometric Umiditatea relativ la locul de munc conform STAS 12.1.005-88 Nr. experien ei

Determinarea umidit ii relative.

1.

23

19,8

745

17,182 20,888

15,61

74,74

73

74

40-60

Umiditatea absolut se determin dup formula:


Unde: Pum - umiditatea maximal a aerului, conform indica iei termometrului umed;

Tus , Tum - corespunz tor indica iile termometrelor uscat i umed; B - presiunea atmosferic n timpul m sur rilor, mmHg . tiind umiditatea absolut , determin m umiditatea relativ dup formula:

Unde: R - umiditatea absolut , gr / m 3 ; Pus - umiditatea maximal a aerului conform indica iei termometrului uscat.

M surarea temperaturii aerului i determinarea temperaturilor echivalent i echivalent-relativ .


Tabelul 3.
Temperatura aerului la locul de munc certificat Temperatura echivalent , C Viteza mi c rii aerului, m/s Temperatura echivalent efectiv , C Condi iile optimale conform GOST 12.1.005-88 Temperaturi a aerului conform normelor, C Viteza mi c rii aerului, m/s Umiditatea relativ , %

23

Umiditatea relativ , % 74

22

18

22-24

0,2

40-60

Conform STAS 12.1.005-88 condi iile microclimatului la locurile de munc pot fi optimale sau admisibile. Condi ii optimale numim a a o mbinare a parametrilor microclimatului, care, ac ionnd sistematic i un timp ndelungat asupra organismului uman, asigur starea termic i func ional a acestuia. Aceste condi ii asigur senza ia confortului termic i creeaz un mediu favorabil pentru un randament sporit de munc . Condi ii admisibile numim o a a o mbinare a parametrilor microclimatului, care, ac ionnd sistematic i un timp ndelungat asupra omului, pot provoca schimb ri n starea termic i func ional a organismului, dar care se normalizeaz i trec ntr-un timp relativ scurt. Ac iunea lor nu provoac deregl ri ale st rii s n t ii, dar se face sim it un disconfort termic; se nr ut e te dispozi ia i scade capacitatea de munc . Concluzii: n urma efectu rii lucr rii am observat c microclimatul la locul de lucru nu este convenabil, din motivul valorilor mari ale vitezei vntului i umidit ii aerului.