Sunteți pe pagina 1din 32

Anexa la ordinul ministrului educa iei i cercetrii nr. 5286 / 09.10.

2006

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCETRII


CONSILIUL NA IONAL PENTRU CURRICULUM

Programe colare
pentru

Aria curricular Consiliere i orientare


CLASELE I A IV-A CLASELE A V-A A VIII-A

Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 5286 / 09.10.2006

Bucureti, 2006

CUPRINS Introducere..................................................................................................................................... 3 Clasele I a IV-a ........................................................................................................................... 4 Not de prezentare........................................................................................................................... 5 Obiective cadru................................................................................................................................ 7 Clasa I ............................................................................................................................................ 8 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are .....................................................8 Con inuturile nv rii .............................................................................................................9 Clasa a II-a ................................................................................................................................... 10 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................10 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................11 Clasa a III-a.................................................................................................................................. 12 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................12 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................13 Clasa a IV-a ................................................................................................................................. 14 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................14 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................15 Sugestii metodologice ................................................................................................................... 16 Clasele a V-a a VIII-a............................................................................................................... 17 Not de prezentare......................................................................................................................... 18 Obiective cadru.............................................................................................................................. 19 Clasa a V-a .................................................................................................................................... 20 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................20 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................22 Clasa a VI-a ................................................................................................................................. 23 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................23 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................24 Clasa a VII-a ................................................................................................................................ 25 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................25 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................26 Clasa a VIII-a............................................................................................................................... 27 Obiective de referin i exemple de activit i de nv are ...................................................27 Con inuturile nv rii ...........................................................................................................28 Sugestii metodologice ................................................................................................................... 29 Bibliografie general ................................................................................................................... 30 Resurse generale .......................................................................................................................... 31

Consiliere i orientare, clasele I a IV-a

Introducere
Prezentul document cuprinde programele colare pentru aria curricular Consiliere i orientare, clasele I a IV-a i clasele a V-a a VIII-a, ofert educa ional adresat cadrelor didactice din nv mntul primar, profesorilor dirigin i din nv mntul gimnazial i consilierilor colari. Aceast ofert se caracterizeaz prin continuitate, accesibilitate gradual i utilitate practic pentru orele alocate, prin planurile-cadru de nv mnt n vigoare, ariei curriculare Consiliere i orientare. Noua ofert educa ional pentru aria curricular Consiliere i orientare inten ioneaz s urmreasc n prezent, simultan, urmtoarele direc ii: 1. facilitarea accesului la ntreaga ofert de educa ie i formare profesional; 2. sprijinirea bunei inser ii socio-profesionale viitoare a tinerilor; 3. ameliorarea continu a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea. De-a lungul diferitelor niveluri de educa ie, toate disciplinele i asum o parte din responsabilitatea privind dezvoltarea n plan personal, social i profesional a elevilor i pentru dobndirea abilit ilor necesare succesului i reuitei. n cadrul Consilierii i orientrii, preocuparea pentru cele trei aspecte men ionate mai sus devine central, focalizarea pe acestea fiind explicit. n principal, elevii beneficiaz, n cadrul orelor alocate n aria curricular Consiliere i orientare, de sprijin pentru contientizarea conexiunilor ntre ceea ce nva i utilitatea abilit ilor i a cunotin elor dobndite, pentru via a real. Contientizarea transferului de abilit i i de cunotin e n activitatea colar i n via a real sporete motiva ia i interesul elevilor pentru nv are. Proiectarea curricular a fost realizat n consens cu mesajul cheie nr. 5 al Memorandumului privind nv area permanent, respectiv regndirea consilierii i orientrii. n finalizarea documentului, au fost valorificate reperele metodologice pentru aria curricular Consiliere i orientare**, document orientativ pe baza cruia se desfurau pn n prezent activit ile specifice orelor de Consiliere i orientare i/ sau de Dirigen ie. Programele colare pentru aria curricular Consiliere i orientare particularizeaz urmtoarele domenii de competen e-cheie stabilite la nivel european***: competen e interpersonale, interculturale, sociale i civice; a nv a s nve i; competen e digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea informa iei i comunicarea electronic); competen e antreprenoriale. Domeniul Consiliere i orientare, prin natura sa, impune interesul major pentru dezvoltarea dimensiunilor atitudinale i valorice ale personalit ii, n context educa ional fundament al caracterului viitorului adult. Astfel, prin Consiliere i orientare au fost selectate, pentru a fi promovate pe ntreg parcursul colarit ii, urmtoarele valori i atitudini: respect i ncredere n sine i n ceilal i; recunoaterea unicit ii fiecrei persoane; receptivitate la emo iile celorlal i; valorizarea rela iilor interpersonale; valorificarea critic i selectiv a informa iilor; adaptare i deschidere la noi tipuri de nv are; motiva ie i flexibilitate n elaborarea propriului traseu educa ional i profesional; responsabilitate i disponibilitate pentru decizii i ac iuni privind propria carier; interes pentru nv are permanent ntr-o lume n schimbare i n societatea cunoaterii;

orientare spre o via de calitate, n prezent i n viitor.

Memorandum privind nv area permanent, elaborat de Comisia European, Barcelona, 2000. Consiliere i Orientare. Ghid metodologic, Ministerul Educa iei i Cercetrii, Consiliul Na ional pentru Curriculum, Bucureti, 2001. *** Council of the European Union, Commission of the European Communities, Proposal for a Recommendation of the European Parliament and of the Council on Key Competences for Lifelong Learning, Brussels, 10.11.2005, COM(2005)548 final.
**

Consiliere i orientare, clasele I a IV-a

Aria curricular CONSILIERE I ORIENTARE Clasele I a IV-a

Consiliere i orientare, clasele I a IV-a

Not de prezentare
Curriculumul de Consiliere i orientare pentru clasele I a IV-a este proiectat innd cont de vrsta de debut a colarit ii obligatorii (6 ani). Proiectarea i organizarea activit ilor specifice domeniului Consiliere i orientare, la clasele I a IV-a, este orientat de: nivelul de cunoatere, dezvoltare i maturizare personal atins de elevi la finalul nivelului precolar; pregtirea elevilor pentru a face fa cerin elor colare; dezvoltarea abilit ilor de a rspunde solicitrilor vie ii sociale n ansamblu. Prin Consiliere i orientare, elevii pot primi rspunsuri la ntrebri importante pe care i le pun n aceast perioad a vie ii: Cine sunt i ce calit i am? Cum pot s mi fac prieteni la coal i acas? De unde pot ob ine informa ii sau ajutor? Ce trebuie s fac pentru a nv a mai bine? Ce vreau s devin i ce trebuie s fac pentru a m sim i mplinit? Activit ile de Consiliere i orientare propuse n curriculumul pentru clasele I a IV-a i ajut pe elevi s gseasc rspunsurile la aceste ntrebri. Con inuturile sunt flexibile, adaptabile la nevoile elevilor, ale institu iei de nv mnt, la nevoile comunit ii i ale societ ii n ansamblu. Pentru o abordare pragmatic, cadrul didactic se poate implica n derularea unor proiecte educative colare i extracolare desfurate la nivel na ional, regional, local, poate solicita colaborarea unor specialiti: medici, avoca i, asisten i sociali, psihologi, sociologi, poli iti, pompieri etc. Parcurgnd sub ndrumarea cadrului didactic activit ile propuse n curriculumul de Consiliere i orientare, elevilor li se creeaz condi ii pentru a deveni mai motiva i, mai ncreztori n sine, pentru a dezvolta abilit i mai eficiente de nv are, pentru a fi mai pregti i pentru nivelurile educa ionale viitoare, pentru a-i stabili scopuri realiste, a tri i a participa activ la via a colar i social. Pe parcursul orelor de Consiliere i orientare elevii au posibilitatea s exerseze abilit i de comunicare eficient, de rela ionare, de nv are i s devin contien i de po sibilita tea de tra nsf era re a a cesto ra n co ntex te sociale dif erite. Elevii dobndesc cunotin e i abilit i care i ajut s devin actori responsabili i s contribuie la via a colar, a comunit ii, a familiei, a grupului de prieteni, s transforme activitatea de nv are ntr-un proces permanent, s i creeze viitorul ceea ce presupune asumarea de roluri responsabile. n fiecare an al nivelului primar, elevii vor dobndi noi abilit i de explorare personal, a propriei activit i i a vie ii sociale. Vor fi elaborate planuri ini iale simple, cu privire la educa ie i la propria evolu ie, vor fi stabilite obiective de atins, vor fi explorate viitorul i resursele personale necesare pentru realizarea planului propus. Pentru nv mntul primar, structura curriculu mu lui este urmtoarea: obiective cadru (finalit i care trebuie atinse la sfritul nv mntului primar); obiective de referin (derivate din obiectivele cadru i care sunt specifice fiecrui an de studiu al nv mntului primar i al celui gimnazial); exemple de activit i de nv are (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referin ); con inuturi (elaborate n concordan cu necesit ile i cu specificul nivelului de vrst, care cuprind temele prin care vor fi realizate obiectivele de referin ); sugestii metodologice (exemple de metode i tehnici propuse pentru abordarea con inuturilor i pentru atingerea obiectivelor, acestea cuprinznd recomandri globale, flexibile, cu rol de sugestii, cu privire la metodele i tehnicile de predare-nv are, specifice nv mntului primar).

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

Con inuturile nv rii, prevzute n programele colare pentru aria curricular Consiliere i orientare, sunt structurate pe mo dule tema tice care particularizeaz fiecare dintre obiectivele cadru, pentru fiecare an de studiu al nv mntului primar i al celui gimnazial, astfel: Obiective cadru Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Module tematice Autocunoatere i dezvoltare personal Comunicare i abilit i sociale Managementul informa iilor i al nv rii Planificarea carierei Calitatea stilului de via

Respectnd bugetul de timp (0-1 ore/ sptmn) alocat prin planurile-cadru de nv mnt1 ariei curriculare Consiliere i orientare, cadrele didactice pot opta pentru utilizarea acestui curriculum dup cum urmeaz: Introducerea op ionalului Consiliere i orientare n fiecare dintre cei 4 ani colari. Aceasta este op iunea recomandat, datorit urmtoarelor considerente: necesitatea dezvoltrii personale, sociale i a planificrii aspectelor care in de viitorul parcurs colar i de viitoarea carier a elevului; curriculumul are o structur coerent, ntre obiectivele de referin i con inuturile nv rii prevzute pentru fiecare an de studiu existnd continuitate; curriculumul este construit pe principiul nv rii n spiral, n fiecare an consolidndu-se aspectele acumulate anterior, adugndu-se i aspecte noi, specifice pentru fiecare nivel de vrst. Introducerea op ionalului Consiliere i orientare numai n anumi i ani ai nivelului primar, n func ie de nevoile i specificul clasei de elevi. Aceasta este o op iune posibil, datorit urmtoarelor considerente: prin organizarea modular a con inuturilor nv rii i prin asocierea explicit a acestora cu obiectivele cadru, curriculumul de Consiliere i orientare pentru nv mntul primar permite selectarea i aplicarea autonom a ofertei doar pentru anumi i ani de studiu; datorit construirii curriculumului pe principiul nv rii n spiral, con inuturile anilor de studiu preceden i se reiau n fiecare modul, la nivelul de n elegere i de dificultate specific vrstei elevilor.

Ordin nr. 4686/ 05.08.2003 privind aprobarea Planului cadru de nv mnt i a programelor colare pentru clasele I i a II-a, n condi iile nceperii nv mntului obligatoriu la vrsta de 6 ani i Ordin nr. 5198/ 01.11.2004 privind aprobarea Planurilor-cadru de nv mnt pentru clasele a III-a a IV-a i a programelor colare pentru clasa a IV-a.

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

Obiective cadru

1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine 2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate 3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are 4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei 5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

Clasa I Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin La sfritul clasei I elevii vor fi capabili: s dea exemple de caracteristici personale elementare s prezinte asemnri i deosebiri dintre el/ ea i ceilal i/ celelalte Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: - jocuri de autocunoatere pe baz de imagini, desene; - completarea unor fie de lucru pentru identificarea caracteristicilor personale elementare;
-

1.1

1.2

exerci ii pentru identificarea asemnrilor i a deosebirilor, prin comparare cu ceilal i/ celelalte, i cu personajele din poveti i din desene animate.

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin La sfritul clasei I elevii vor fi capabili: s recunoasc emo ii de baz aprute n situa ii variate Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: - exerci ii de recunoatere i de comunicare a emo iilor de baz aprute n situa ii variate; - observarea i discutarea felului n care se exprim emo iile n situa ii variate, reale i imaginare (la personaje din literatur i din desene animate, la colegi sau membri ai familiei etc.); - jocuri n perechi de mimare i de recunoatere a emo iilor celorlal i;
-

2.1

2.2

s exerseze comportamente de cooperare n grup

activit i pe grupe, jocuri de echip n care sunt create situa ii de cooperare/ ne-cooperare, ulterior fiind analizate i comparate.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin La sfritul clasei I elevii vor fi capabili: s se familiarizeze cu situa iile noi de nv are, specifice activit ii colare Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: - discu ii de grup despre specificul activit ii de la grdini (jocul i activit ile de pregtire pentru coal) i specificul activit ii colare (nv area i informarea); - exerci ii joc pentru desprinderea caracteristicilor simple ale nv rii i informrii;
-

3.1

3.2

s identifice dificult ile proprii de nv are

joc de rol despre cum se nva , cum se rezolv temele etc.

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin La sfritul clasei I elevii vor fi capabili: s identifice hobby-uri, jocuri i activit i preferate s explice de ce prefer o anumit activitate Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: - discu ii n grupuri mici despre jocurile i activit ile preferate; - exerci ii art-creative pentru ilustrarea hobby-ului personal;
-

4.1

4.2

exerci ii-joc de ierarhizare, n ordinea preferin elor, a imaginilor reprezentnd diverse activit i, cu verbalizarea simpl a motivelor pentru care este preferat o anumit activitate.

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin La sfritul clasei I elevii vor fi capabili: s dea exemple de comportamente care ofer siguran personal, n via a curent i n situa ii de risc Exemple de activit i de nv are Pe parcursul clasei I se recomand urmtoarele activit i: - discu ii n grupuri mici: care sunt situa iile periculoase/ de risc pentru siguran a personal; - exerci ii de grup, de identificare a surselor de ajutor n caz de inunda ii, cutremur, incendii etc.; - discu ii pe teme ca: persoanele care mi ofer ajutor, drumul meu spre coal etc.; - realizare de colaje i postere pe tema siguran ei personale; - proiect de grup: comportamentele de siguran n caz de inunda ii, cutremur, incendii etc.

5.1

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere Cunoaterea de sine: Cine sunt eu? Date de identificare a propriei persoane: nume i prenume, aspecte legate de nf iarea fizic, data i locul naterii, adresa, numele prin ilor, membrii familiei, locuri favorite, animale, emisiuni, mncruri preferate etc. Unicitatea persoanei: diferen e individuale de ce sunt oamenii unici? 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Managementul emo iilor Exprimarea emo iilor de baz. n elegerea i respectarea emo iilor celorlal i 2.2 Abilit i sociale Comportamente de cooperare in grup. Rela iile cu colegii care au nevoie de sprijin 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Managementul informa iilor Tipuri de informa ii (dup suportul comunicrii): scris, oral, electronic 3.2 nv are eficient Activit i specifice desfurate la grdini / activit i obligatorii la nivelul nv mntului primar asemnri i deosebiri Tipuri de activit i (nv are, joc, relaxare) Modalit i de nv are Dificult i n rezolvarea temelor 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea propriilor interese Jocuri i activit i preferate acas, la coal, n comunitate Motiva ia personal n alegerea anumitor activit i proprii 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea vie ii personale Sursele poten iale de risc acas, n coal sau n comunitate. Comportamente de siguran n situa ii de risc sau criz, semne i reguli de circula ie Persoanele i sursele de ajutor acas, la coal i n comunitate, n via a curent i n diverse situa ii de criz sau de risc (ex. inunda ii, cutremur, incendii, accidente rutiere etc.)

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

Clasa a II-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s recunoasc asemnrile i - completarea unor propozi ii de tipul Eu sunt; deosebirile dintre oameni - jocuri de autocunoatere, exerci ii de prezentare personal; - jocuri de rol, pe baza scenariilor din povetile cunoscute, pentru analiza punctelor tari ale personajelor; - realizarea unor desene, colaje, postere, scenete de teatru despre asemnrile i deosebirile dintre oameni; s enumere drepturi i responsabilit i la coal, acas, n comunitate
-

1.1

1.2

exerci ii de stabilire a regulilor clasei, afiarea acestora, contracte ntre elevi cadre didactice prin i.

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s exerseze exprimarea - completarea unor propozi ii de tipul atunci cnd , m autocontrolului simt, atunci cnd tu te sim i.., eu.; - scenarii situa ionale, jocuri de rol pentru examinarea unor rspunsuri emo ionale la situa ii concrete de via ; s descrie caracteristicile rela iei de prietenie
-

2.1

2.2

desene, colaje cu tema: Prietenul/ prietena mea; discu ii de grup asupra modalit ilor de a- i face prieteni i de a-i men ine.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s identifice tehnici simple de - comentarea unor texte simple i imagini cu privire la nv are sursele de informare; - vizite de familiarizare cu diferite surse de informare existente n coal (ex: biblioteca colii, cabinetul de consiliere); s identifice solu ii pentru depirea dificult ilor proprii de nv are
-

3.1

3.2

exerci ii metaforice n grupuri mici, colaje, postere despre modalit i proprii de nv are; discu ii de grup cu privire la solu ii posibile sau deja identificate pentru depirea dificult ilor ntmpinate n nv are.

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

10

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s formuleze exemple de utilizare a - fie de observa ie: situa ii desprinse din poveti, din achizi iilor nv rii n via a cotidian filme pentru copii n care personajele utilizeaz calcule aritmetice sau scris-cititul; - discu ii de grup cu privire la situa ii din via a cotidian n care sunt utilizate achizi ii dobndite la coal; - discu ii, dezbateri cu membrii comunit ii cu privire la utilizarea, n activitatea personal, a achizi iilor nv rii dobndite la coal; - descrierea activit ii profesionale a prin ilor.

4.1

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a II-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a II-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s dea exemple de comportamente - exerci ii de grup: exemple de comportamente sntoase sntoase i comportamente de risc i de risc pe strad, la coal, la joac etc.; - proiect individual: promovarea unui comportament sntos; - realizare de postere sau afie care s reflecte consecin ele unei decizii sau ale unui comportament.

5.1

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere Unicitatea persoanei: diferen e individuale acceptarea i respectarea diferen elor individuale Drepturi i responsabilit i Respectarea regulilor, asumarea consecin elor nerespectrii acestora 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Managementul emo iilor: Ce este autocontrolul? Cum l manifestm acas, la coal, la joac? 2.2 Abilit i sociale: Cum se dezvolt rela ia de prietenie? Modalit i de a- i face prieteni i de a-i men ine 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Managementul informa iilor Surse de informare pentru activitatea colar: biblioteci, librrii, muzee, centre de informare pe diferite tematici, cabinete de consiliere, persoane-resurs, mass-media, Internet diferen e ntre sursele de informare 3.2. nv are eficient Cum nv m? nv area n accep ie larg modalit i generale de nv are a unor comportamente la coal sau n societate: imita ia, exemplul celorlal i, repeti ia, ncercare i eroare Solu ionarea dificult ilor de nv are 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea rolului achizi iilor nv rii Cunotin ele dobndite n coal i importan a acestora pentru via 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea vie ii personale Reac ii la situa ii de risc sau de criz. Cum reac ionm ntr-o situa ie de criz (ex: incendii, accidente, inunda ii, cutremure etc.) i la cine apelm pentru ajutor (de ex. nv tor, familie, poli ist, medic, pompier etc.)? Modalit i de promovare a unui comportament sntos. Exemple de comportamente, diferen a dintre un comportament sntos i comportamente de risc. Reguli de igien. Comportamente adecvate n situa ii de criz sau risc

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

11

Clasa a III-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 1.1 s observe reac iile celorlal i fa de - discu ii i studii de caz despre: nevoile diferite ale propria persoan i caracteristicile fiecruia, despre cum sunt vzu i de prin i, de colegi, de spa iului personal bunici, de nv toare etc.; - poveti, povestiri, discu ii pe tema respectrii spa iului personal i a nevoii de intimitate; 1.2 s observe asemnri i diferen e ntre copii de na ionalit i, religii, medii de provenien i etnii diferite
-

discutarea unei poveti, secven e de film despre diversitate na ional, cultural i etnic; expozi ii de desene, evenimente organizate mpreun cu copiii de diferite na ionalit i, culturi, etnii.

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 2.1 s exerseze abilit ile de ascultare - exerci ii n perechi pentru exersarea elementelor simple activ de ascultare activ; 2.2 s observe specificul rolurilor membrilor unei familii
-

joc de rol, evenimente cotidiene, secven e de film pentru observarea manifestrii rolurilor n diferite familii.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 3.1 s selecteze diferite tipuri de - crearea unei mini-baze de date cu diferite tipuri de informa ii necesare n activitatea de informa ii necesare unor discipline de studiu; nv are 3.2 s exerseze abilit i de planificare a nv rii
-

fie de lucru: implicarea prin ilor n elaborarea unui orar al unei zile obinuite din via a copilului; discu ii de grup cu privire la ponderea activit ilor de nv are i cele de timp liber n orarul zilnic; conversa ia cu privire la importan a planificrii nv rii.

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 4.1 s exemplifice jocuri, activit i n care - discu ii de grup, pornind de la situa ii reale sau de la se lucreaz individual sau n echip texte adecvate (povestire, fabul, articol de pres etc.), pentru eviden ierea efectelor activit ilor individuale i n echip; - discu ii cu prin ii i membrii ai comunit ii despre lucrul individual i cel n echip;

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

12

Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 4.2 s descrie n cuvinte simple - colectarea de informa ii despre activitatea preferat din activitatea preferat utiliznd termeni ziare, reviste, povestiri cu sublinierea termenilor specifici specifici unei activit i; - realizarea unor postere, desene, colaje cu tema: Activitatea mea preferat; - alctuirea unui mic dic ionar cu termeni specifici unei activit i. 5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a III-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a III-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 5.1 s identifice situa ii care solicit - exerci ii de descriere a unor situa ii care solicit luarea luarea unor decizii unor decizii (de ex.: situa ii din coal i de pe strad n care se manifest comportamente violente); - exerci ii de luare de decizii n situa ii de risc sau criz (incendii, inunda ii, cutremure, accidente rutiere etc.); 5.2 s dea exemple de alternative de solu ionare a unei probleme
-

exerci ii individuale i de grup de identificare a alternativelor de solu ionare a unei probleme; consultarea.

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere Spa iul personal, nevoia de intimitate rela ia acestora cu imaginea de sine Diversitatea cultural i etnic. De ce sunt oamenii diferi i? Solidaritatea cu ceilal i 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Comunicare Comunicarea: vorbire, ascultare, comportamente non-verbale. Cum s fiu un bun asculttor (privire, mimic, gesturi, postur corporal, atitudinea pozitiv fa de vorbitor) 2.2 Familia Roluri n cadrul familiei. Rela ia cu prin ii 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Managementul informa iilor Criterii de selectare a informa iilor 3.2 nv are eficient Planificarea nv rii: obiective sptmnale, orarul unei zile, planul de lucru, stabilirea termenelor 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea activit ilor preferate Activit i individuale i de echip avantaje i dezavantaje Termeni specifici unei activit i 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea vie ii personale: Situa ii relevante pentru copii, care solicit luarea unor decizii (de ex.: situa ii din coal sau de pe strad n care se manifest comportamente violente i accidente determinate de acestea)

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

13

Clasa a IV-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 1.1 s identifice propriile interese i - chestionare de interese i abilit i; discu ii pe baza abilit i colare i extracolare rezultatelor; 1.2 s identifice caracteristici ale propriei personalit i cu rol de adaptare la solicitrile nv mntului gimnazial
-

jocuri de rol, scenete; vizite, interviuri cu elevi, profesori, dirigin i din gimnaziu.

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 2.1 s identifice diferite roluri grup - exersarea unor sarcini de grup n care se stabilesc roluri, reguli; 2.2 s explice factorii care influen eaz - jocuri de rol cu secven e/ dialoguri din poveti despre rela iile dintre membrii familiei rela iile din familie; - colaje despre comunicarea ntre copii i prin i. 3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 3.1 s identifice condi iile optime pentru - discu ii de grup privind condi iile optime de nv are, nv area eficient exemplificare prin situa ii personale; - colaje, postere, desene pentru eviden ierea condi iilor optime de nv are; - realizarea unor sarcini de lucru variate folosind TIC (n laboratorul de informatic sau pe calculatorul personal de acas). 4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 4.1 s exerseze abilit i de stabilire a - exerci ii-joc i exerci ii metaforice de stabilire a priorit ilor i obiectivelor simple, de priorit ilor i obiectivelor de scurt durat (pentru clasa scurt durat a V-a); - jurnalul personal: impresiile notate n timpul orelor de Consiliere i orientare (clasele I a IV-a).

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

14

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a IV-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a IV-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: 5.1 s identifice argumente pentru decizii - exerci ii de formulare de argumente pentru a sus ine o luate n situa ii specifice decizie (indicat de nv tor, medic, poli ist, pompier etc.); 5.2 s identifice implica ii ale - exerci ii individuale i de grup viznd identificarea alternativelor de solu ionare a unei implica iilor alternativelor de solu ionare a unei probleme probleme (de ex.: manifestarea comportamentelor violente).

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere Interese i abilit i personale: caracteristici individuale 1.2 Schimbare, cretere, dezvoltare Pregtirea pentru schimbare i pentru clasa a V-a 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Abilit i sociale Roluri n grup 2.2 Familia Rela iile dintre membrii familiei. Valorile i practicile transmise de familie aspectele critice care s fie discutate cu prin ii (legate de cretere, rela iile cu colegii i profesorii) 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 nv are eficient nv area (n sens restrns) condi iile optime pentru nv area eficient Deprinderi de studiu eficient: organizarea con inuturilor de nv are, dozarea efortului i a perioadelor de relaxare/ odihn Disciplina nv rii: implicare, perseveren , responsabilitate, asumarea sarcinilor de lucru Condi ii interne i externe: mediul de nv are (spa iu, ambient), starea personal de sntate Mijloace eficiente de nv are: TIC 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea priorit ilor Priorit i i obiective privind propria activitate (jurnalul personal, liste de activit i zilnice, sptmnale) 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea vie ii personale Argumente care nso esc deciziile de a ac iona n situa ii dificile (de ex. accidente n mijloace de transport, n excursii i drume ii etc.) Alternative de rezolvare a problemelor; implica ii

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

15

Sugestii metodologice
Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere i orientare este stimularea abilit ilor de nv are permanent, n scopul dezvoltrii personale i al integrrii socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii experimenteaz practic, n cadrul orelor de Consiliere i orientare, diferite tehnici de nv are, de rela ionare, de comunicare eficient, abilit i de explorare a resurselor personale i a domeniilor de activitate, apoi aplic ceea ce au asimilat n clas, n situa ii de via diverse, i i evalueaz propriul progres. nva astfel s i asume responsabilitatea propriei nv ri. Procesul didactic se focalizeaz att pe asimilarea de cunotin e i abilit i specifice disciplinei, ct i pe dezvoltarea atitudinilor i a mecanismelor nv rii personalizate, contiente i eficiente, pe care elevii s le aplice i n diferite contexte de via , nu doar n cadrul colii. Activit ile didactice specifice ariei curriculare Consiliere i orientare sunt orientate de principiile nv rii active, centrate pe elev. n acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere i orientare sunt cele activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, n perechi sau n echip, prin activit i independente sau asistate, precum: jocul de rol, simularea, metode art-creative, exerci iul, conversa ia, discu ia, dezbaterea. Mo dalit i de ev a lua re n cadrul orelor de Consiliere i orientare NU se utilizeaz calificativele. Evaluarea va urmri progresul personal n ceea ce privete integrarea colar i social, atitudinile fa de lumea nconjurtoare i fa de propria persoan, interesele privind diferite activit i i ob inerea succesului n propria activitate. Recomandm utilizarea urmtoarelor metode de evaluare: 1. exprimarea ideilor i a opiniilor personale prin: postere, desene, colaje; proiectul individual i de grup; 2. exprimarea ideilor i a tririlor personale prin poster, desen, colaj; realizarea de portofolii; activit ile practice; administrarea de fie individuale de (auto)evaluare. Elementul inovativ central al curriculumului actual l reprezint deschiderea spre co munita te, con inuturile nv rii prevzute incluznd aspecte legate de: implicare comunitar i voluntariat, domenii de activitate, elaborare de proiecte individuale i de grup, cu relevan social. Activit ile propuse reprezint ci de asumare de ctre elevi, nc de la nivelul primar, a rolului de cet ean activ i responsabil, informat i pregtit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare.

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

16

Aria curricular CONSILIERE I ORIENTARE Clasele a V-a a VIII-a

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

17

Not de prezentare
Oferta educa ional de Consiliere i o rienta re pentru clasele a V-a a VIII-a se adreseaz profesorilor dirigin i din nv mntul gimnazial i consilierilor colari. Conform planului-cadru de nv mnt aprobat prin OMEdC 3638/11.04.2001, n nv mntul gimnazial, ariei curriculare Consiliere i orientare i se aloc 1 or/ sptmn n trunchiul comun. Prezentul curriculum de Co nsiliere i o rien ta re dezvolt problematica abordat la nivelul claselor I a IV-a, asigurnd astfel continuitatea n plan vertical. n situa ia n care Consilierea i orientarea nu a fcut parte dintre disciplinele studiate de ctre elevi sau a fost studiat doar n anumite clase, se impune familiarizarea cadrelor didactice cu oferta curricular pentru nv mntul primar, astfel nct s fie posibil realizarea obiectivelor de referin prevzute pentru fiecare dintre anii de studiu din nv mntul gimnazial. Specificul curriculumului de Co nsiliere i orien tare pentru nv mntul gimnazial rezid n: - abordarea cu prioritate a problematicii referitoare la carier, n condi iile n care, la finalul acestui ciclu de nv mnt, elevul i va exprima op iunea pentru urmtorul nivel de colarizare, n termeni de filier, profil i specializare; - contribu ia major a acestei discipline la autocunoaterea elevilor condi ie fundamental pentru orientarea colar optim a acestora. Pentru nv mntul gimnazial, struct ura curriculumu lui este urmtoarea: obiective cadru (finalit i care trebuie atinse la sfritul nv mntului gimnazial); obiective de referin (derivate din obiectivele cadru i care sunt specifice fiecrui an de studiu al nv mntului gimnazial); exemple de activit i de nv are (cu rolul de a sprijini realizarea obiectivelor de referin ); con inuturi (elaborate n concordan cu necesit ile i cu specificul nivelului de vrst, care cuprind temele prin care vor fi realizate obiectivele de referin ); sugestii metodologice (exemple de metode i tehnici propuse pentru abordarea con inuturilor i pentru atingerea obiectivelor, acestea cuprinznd recomandri globale, flexibile, cu rol de sugestii, cu privire la metodele i tehnicile de predare-nv are, specifice nv mntului gimnazial). Con inuturile nv rii prevzute n prezenta program colar sunt structurate pe mo dule tema tice care particularizeaz fiecare dintre obiectivele cadru, pentru fiecare an de studiu al nv mntului gimnazial, astfel: Obiective cadru Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Module tematice Autocunoatere i dezvoltare personal Comunicare i abilit i sociale Managementul informa iilor i al nv rii Planificarea carierei Calitatea stilului de via

Con inuturile sunt flexibile, adaptabile la nevoile elevilor, ale institu iei de nv mnt, la nevoile comunit ii i ale societ ii n ansamblu. Pentru o abordare pragmatic, cadrul didactic poate solicita colaborarea unor specialiti: medici, avoca i, asisten i sociali, psihologi, sociologi, poli iti, pompieri etc., se poate implica n derularea unor proiecte educative colare i extracolare desfurate la nivel na ional, regional, local.

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

18

Obiective cadru

1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine 2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate 3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are 4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei 5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

19

Clasa a V-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s identifice situa ii n care se - activit i dirijate i semidirijate pentru cunoaterea de manifest stima de sine sine i pentru inter-cunoatere; - scurte povestiri, ntmplri neobinuite pentru eviden ierea stimei de sine a unor persoane sau personaje; - lucru n echip: ce este stima de sine (ce spun exper ii, defini ii personale, catrene, ghicitori, refrene); s exemplifice caracteristici specifice preadolescen ei
-

1.1

1.2

benzi desenate, colaje cu tema: Eu copil, eu acum.

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s exerseze exprimarea adecvat a - lucru pe grupe: exprimarea verbal/ non-verbal a emo iilor factorilor care faciliteaz sau blocheaz exprimarea gndurilor/ emo iilor; - realizarea unui inventar de situa ii care implic manifestri emo ionale: ctigarea sau pierderea unei competi ii, pierderea unui prieten, schimbrile din familie; s exerseze comportamente de cooperare n grup
-

2.1

2.2

discu ii prin care se arat respect i grij pentru ceilal i, n care se valorific: benzi desenate, texte literare, fragmente din filme, ilustra ii etc.; realizarea de scenarii de cooperare/ necooperare n grup.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s acceseze diferite surse de - activit i de explorare a surselor de informa ii; informa ii cu rol n adaptarea colar - exerci ii de identificare a unor materiale despre activitatea colar: pliante, brouri, vizionare de casete; s analizeze factorii favorizan i ai nv rii eficiente
-

3.1

3.2

realizarea de planuri personalizate de nv are pentru diferite discipline; realizarea de fie de lucru, postere, eseuri cu tema: Regulile nv rii, Cum nv m, Motiva ia nv rii.

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s prezinte sarcinile i - fie de lucru: conceperea de ctre elevi a unor seturi de responsabilit ile asumate n ntrebri (chestionar) referitoare la activitatea preferat; activitatea preferat - vizite n diverse institu ii pentru familiarizarea cu diferite mediii de lucru; - prezentarea n fa a clasei/ joc de rol cu privire la sarcinile i responsabilit ile n activitatea preferat;

4.1

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

20

4.2

Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s identifice schimbri ale diferitelor - vizionarea de casete video cu ilustrarea evolu iei n activit i umane, aprute n timp timp a activit ilor umane; - activit i dirijate de explorare a site-ului www.go.ise.ro; - discu ii de grup cu membri ai comunit ii, cu privire la evolu ia activit ilor umane ntr-o anumit regiune.

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a V-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a V-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s analizeze rolul grupului n - discu ii de grup pe tema rolului grupului n formularea formularea i n realizarea op iunilor i n realizarea op iunilor personale; - realizarea de proiecte individuale i de jocuri de rol pe personale teme cum ar fi: Cum ne influen eaz grupul, n raport cu interesele proprii?, Respectarea regulilor de circula ie i siguran a personal etc.; s identifice alternativa optim de solu ionare a unei probleme personale, pornind de la resursele i interesele proprii
-

5.1

5.2

exerci ii individuale i de grup de selectare a alternativelor de solu ionare a unei probleme personale.

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

21

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere Stima de sine: ce este stima de sine i n ce situa ii se manifest. Atitudinea pozitiv fa de propria persoan 1.2 Schimbare, cretere, dezvoltare Caracteristicile preadolescen ei: schimbrile fizice, dezvoltarea personalit ii, rela iile cu colegii, ateptri 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Managementul emo iilor Rela ia dintre evenimente, gnduri i emo iile generate. Cum facem fa emo ional situa iilor dificile? 2.2. Abilit i sociale Importan a contribu iei fiecrui membru al unui grup la activitatea grupului. Avantajele cooperrii n grup. Solidaritate 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Managementul informa iilor Modalit i de identificare a informa iilor. Rolul informa iilor n procesul de cunoatere, nv are, acomodare 3.2 nv are eficient Factorii favorizan i/ frenatori ai nv rii eficiente 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei Caracteristicile unei activit i sarcini, responsabilit i, mediu de lucru, echipamente, orar Evolu ia ocupa iilor 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea rela iilor sociale Apartenen a la grup. Rolul grupului n formularea i n realizarea op iunilor personale. 5.2 Calitatea vie ii personale Alegerea alternativei optime (centura de siguran , respectarea regulilor de circula ie, a normelor de prevenire a incendiilor, a normelor de prim-ajutor etc.)

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

22

Clasa a VI-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s exerseze prezentarea - joc de rol pe teme ca: Ce mi place (admir) n legtur caracteristicilor pozitive despre sine cu mine/ Ce nu mi place n legtur cu mine; - discu ii n grup despre etichetri i despre consecin ele acestora; s observe schimbri asociate diferitelor vrste - culegere de informa ii i discu ii n grup despre schimbrile specifice pubert ii; - vizionarea unor filme care abordeaz tema trecerii de la o etap de vrst la alta.

1.1

1.2

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s aplice tehnici de autocontrol - imaginarea i discutarea unor situa ii care necesit autocontrol; - exerci ii de autocontrol; s identifice dezavantaje ale manifestrii comportamentului agresiv
-

2.1

2.2

discu ii n grup, pe baza experien ei personale, despre dezavantajele/ avantajele comportamentului agresiv / neagresiv.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s exerseze deprinderi de selectare a - activit i de selectare a informa iilor n raport cu informa iilor relevante pentru diferite sarcini de nv are; - analiza unor materiale folosite n nv are: pliante, brouri; nv area eficient s identifice caracteristici ale nv rii proprii
-

3.1

3.2

fie de autoevaluare i de autoobservare referitoare la propria activitate de nv are.

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s utilizeze n contexte adecvate - discu ii cu privire la con inuturile termenilor munc, termenii de munc, ocupa ie i ocupa ie, carier; carier - utilizarea dic ionarelor (bibliotec, Internet) pentru gsirea explica iilor cu privire la definirea termenilor de munc, ocupa ie, carier; - activit i dirijate de explorare a site-ului www.go.ise.ro.

4.1

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

23

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VI-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VI-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s identifice rolul normelor n via a - joc de rol pe tema cunoaterii i respectrii diferitelor grupurilor de apartenen norme; - exersarea comportamentelor de grup, n conformitate cu anumite norme; s exerseze abilit i de luare a deciziilor, n contexte variate
-

5.1

5.2

exerci ii de luare de decizii n situa ii variate, relevante pentru activitatea proprie exerci ii de luare de decizii n situa ii de risc sau criz (incendii, inunda ii, cutremure, accidente rutiere etc.).

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere: Stima de sine. Etichetrile. Cum poate fi mbunt it stima de sine. 1.2 Schimbare, cretere, dezvoltare: copilrie, pubertate, adolescen , tinere e, maturitate, btrne e caracteristici generale, observabile. 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Managementul emo iilor: importan a autocontrolului. Tehnici de autocontrol. 2.2 Comunicarea: comportament agresiv neagresiv. 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Managementul informa iilor: Tehnici de selectare a informa iilor avantaje i limite. 3.2 nv are eficient: Activitatea de nv are; Caracteristici ale nv rii eficiente. 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Munc, ocupa ie, carier: caracteristici. 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea vie ii personale: Situa ii de decizie. Rezolvarea unor probleme cu poten ial de risc (ex. rela ii abuzive, de exploatare) i/sau de criz (accidente, catastrofe naturale etc.). Raportarea la norm.

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

24

Clasa a VII-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s dovedeasc ncredere n sine, n - compuneri pe tema ncrederii n sine i a reuitei; diferite situa ii - analiza unor personaje celebre, din diferite domenii, prin prisma ncrederii n sine; - interviuri, desene, fotografii cu tema: Povestea unei reuite.

1.1

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s analizeze caracteristicile - scenarii aplicate n clas/ n afara clasei, pentru comportamentului de lider, n cadrul exersarea rolurilor de conducere, n cadrul grupului; grupurilor de apartenen - jocuri de rol, cu asumarea formal/ informal a rolului de lider; s exerseze tehnici de comunicare eficient, n contexte variate din punct de vedere social i cultural
-

2.1

2.2

tehnici de ascultare activ, a oferirii de feedback, de adresare a ntrebrilor aplicate n perechi/ grup; promovarea prin materiale informative (poster, pliant etc.) a rela iilor pozitive ntre copii i prin i; realizarea unor postere, pliante despre diversitate i diferen ele culturale.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s foloseasc eficient timpul, ca - fie de lucru individual sau pe echipe, realizarea resurs, pentru a ob ine succes n planului individual de lucru i al clasei, elaborarea nv are orarului zilei, sptmnal sau semestrial, pentru toate tipurile de activit i; s aplice tehnici de stimulare a creativit ii n propria activitate de nv are
-

3.1

3.2

exerci ii de stimulare a creativit ii.

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s analizeze diferite meserii i - vizite n institu ii de nv mnt i n alte institu ii/ ocupa ii din perspectiva cerin elor companii pentru familiarizarea cu diferite trasee educa ionale educa ionale i cu locuri de munc/ ocupa ii alternative de inser ie pe pia a muncii; s i analizeze propriile op iuni privind diferite meserii/ ocupa ii, utiliznd diferite criterii
-

4.1

4.2

studii de caz, pentru identificarea criteriilor de alegere a unei meserii; discu ii cu membrii comunit ii, cu privire la criterii de alegere a traseului educa ional, a meseriei/ ocupa iei.

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

25

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VII-a elevii vor fi Pe parcursul clasei a VII-a se recomand urmtoarele capabili: activit i: s evalueze impactul factorilor - dezbateri, problematizri, studii de caz pe tema sociali, culturali, economici i de influen elor factorilor sociali, culturali, economici i de mediu asupra propriilor op iuni mediu asupra evolu iei n carier; profesionale i asupra evolu iei n - discu ii de grup, pe tema problematicii de gen n carier dezvoltarea carierei.

5.1

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere: ncredere n sine, reuita personal. 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Abilit i sociale: Cum recunoatem un lider? 2.2 Comunicarea: Ce nseamn comunicare eficient? Abilit i de comunicare: ascultare, feedback pozitiv, adresarea ntrebrilor Grij i sprijin n familie Diversitatea cultural i etnic. Interculturalitate 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Elemente de management al timpului 3.2 nv are eficient Tehnici de stimulare a creativit ii 4. Planificarea carierei 4.1 Explorarea carierei: Pregtirea educa ional necesar unei ocupa ii/ angajrii Criterii de analiz i de alegere a unei meserii. Decizie personal, informat i responsabil cu privire la alegerea meseriei. 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea rela iilor sociale i a mediului de munc: Factorii sociali, culturali, economici n formularea unor op iuni profesionale i n dezvoltarea carierei Stereotipurile de gen i planificarea carierei

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

26

Clasa a VIII-a Obiective de referin i exemple de activit i de nv are


1. Dezvoltarea capacit ii de autocunoatere i a atitudinii pozitive fa de sine Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomand urmtoarele fi capabili: activit i: s i autoevalueze punctele tari i pe - chestionare i fie de autoevaluare pentru identificarea cele slabe, n raport cu propriile punctelor tari, a celor slabe i a intereselor; interese privind evolu ia personal - portofoliul resurselor personale.

1.1

2. Dezvoltarea abilit ilor de interrela ionare n contexte variate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomand urmtoarele fi capabili: activit i: s explice importan a responsabilit ii - exerci ii de identificare a situa iilor n care este individuale i sociale, n diferite necesar asumarea responsabilit ii individuale i contexte sociale; s analizeze influen a stereotipurilor i a prejudec ilor asupra comunicrii interpersonale
-

2.1

2.2

exerci ii de exprimare a opiniilor pro-/ contra, n contexte marcate de prejudec i/ stereotipuri; monitorizarea unor stereotipuri/ prejudec i, n diferite tipuri de discurs.

3. Dezvoltarea abilit ilor de utilizare a informa iilor n procesul de nv are Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomand urmtoarele fi capabili: activit i: s se documenteze n privin a - selectarea informa iilor utile pentru decizia privind op iunilor pentru clasa a IX-a, traseul educa ional, accesnd portalurile www.edu.ro, utiliznd TIC (tehnologii informatice www.admitere.edu.ro; i de comunicare) - discu ii de grup privind avantajele i limitele utilizrii TIC, pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a; s analizeze informa iile cu privire la ofertele educa ionale dup finalizarea clasei a VIII-a
-

3.1

3.2

discu ii de grup despre utilitatea informa iilor cu privire la ofertele educa ionale care pot fi alese dup finalizarea clasei a VIII-a; vizite de documentare, n vederea completrii informa iilor despre ofertele educa ionale dobndite din diverse surse.

4. Dobndirea abilit ilor de explorare i planificare a carierei Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomand urmtoarele fi capabili: activit i: s elaboreze portofoliul personal, - portofoliul personal pentru clasele a V-a a VIII-a; pentru conturarea unui traseu - discu ii de grup privind traseele educa ionale posibile educa ional i profesional dup terminarea clasei a VIII-a; - simulare: completarea formularelor cu op iunile posibile pentru clasa a IX-a.

4.1

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

27

5. Exersarea abilit ilor de management al unui stil de via de calitate Obiective de referin Exemple de activit i de nv are La sfritul clasei a VIII-a elevii vor Pe parcursul clasei a VIII-a se recomand urmtoarele fi capabili: activit i: s i autoevalueze convingerile, - dezbateri, studii de caz, problematizri, pe tema atitudinile i comportamentele op iunilor educa ionale i de via ; - proiecte individuale de dezvoltare, cu identificarea definitorii pentru dezvoltarea op iunilor educa ionale i profesionale; personal s analizeze mecanismele eficiente de adaptare n situa ii de stres sau de criz
-

5.1

5.2

discu ii de grup cu tema: Cum facem fa stresului? exerci ii de identificare a modalit ilor de adaptare n diverse situa ii poten ial stresante proiect de grup de promovare a sprijinului social, n situa ii de criz (catastrofe naturale, violen , accidente etc.).

Con inuturile nv rii


1. Autocunoatere i dezvoltare personal 1.1 Autocunoatere: autoevaluare: interese, puncte tari, puncte slabe, caracteristici personale 2. Comunicare i abilit i sociale 2.1 Abilit i sociale: responsabilitate individual i social n coal, n familie i n comunitate 2.2 Comunicarea: prejudec i i stereotipuri: impact asupra comunicrii 3. Managementul informa iilor i al nv rii 3.1 Managementul informa iilor: surse de informare cu privire la filierele, profilurile i specializrile de actualitate din nv mntul liceal/ coala de arte i meserii (publica ii, site-uri web, baze de date, trguri de oferte educa ionale); avantaje i limite ale utilizrii TIC pentru informarea cu privire la op iunile pentru clasa a IX-a criterii de analiz a informa iilor referitoare la ofertele educa ionale: relevan a, actualitatea, completitudinea, corectitudinea etc. 4. Planificarea carierei 4.1 Planificarea carierei: Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicrii chestionarelor i a fielor de autoevaluare a intereselor i abilit ilor, diplome i certificate ob inute, rezultatele diferitelor concursuri i ale activit ilor de voluntariat, sugestii, recomandri Formularele cu op iuni pentru clasa a IX-a modalit i de completare 5. Calitatea stilului de via 5.1 Calitatea vie ii personale:

factori determinan i ai dezvoltrii personale


adaptarea eficient la stres; surse de sprijin n situa ii de stres; managementul stresului n situa ii de examinare situa ii de criz; reac ii emo ionale i comportamentale n situa ii de criz (catastrofe naturale, violen , accidente etc.) i modalit i de reac ie; traficul de fiin e umane.

Consiliere i orientare, clasele a V-a a VIII-a

28

Sugestii metodologice
Unul dintre obiectivele curriculumului de Consiliere i orientare este stimularea abilit ilor de nv are permanent, n scopul dezvoltrii personale i al integrrii socio-profesionale viitoare, de succes. Elevii experimenteaz practic, n cadrul orelor de Consiliere i orientare, diferite tehnici de nv are, de rela ionare, de comunicare eficient, abilit i de explorare a resurselor personale i a carierei, apoi aplic ceea ce au asimilat n clas, n situa ii de via diverse i i evalueaz propriul progres. nva astfel s i asume responsabilitatea propriei nv ri Procesul didactic se focalizeaz att pe asimilarea de cunotin e i abilit i specifice disciplinei, ct i pe dezvoltarea atitudinilor i a mecanismelor nv rii personalizate, contiente i eficiente, pe care elevii s le aplice i n diferite contexte de via , nu doar n cadrul colii. Procesul de predare-nv are specific Consilierii i orientrii este orientat de principiile nv rii active, centrate pe elev. n acest scop, metodele recomandate pentru orele de Consiliere i orientare sunt cele activ-participative. Sarcinile de lucru pot fi realizate individual, n perechi sau n echip, prin activit i independente sau asistate, precum jocul de rol, simularea, brainstorming-ul, metode art-creative, exerci iul, chestionarul de interese i abilit i, conversa ia, discu ia, dezbaterea. Modalit i de evaluare n cadrul orelor de Consiliere i orientare NU se utilizeaz notarea. Evaluarea va urmri progresul personal n ceea ce privete integrarea colar i social, atitudinile fa de lumea nconjurtoare i fa de propria persoan, interesele privind evolu ia personal i diferite activit i i ob inerea succesului n propria activitate. Recomandm utilizarea urmtoarelor metode de evaluare: 6. exprimarea ideilor i a argumentelor personale prin postere, desene, colaje, compuneri; proiectul individual i de grup; activit ile practice; administrarea de fie individuale de (auto)evaluare; testarea n vederea orientrii colare i profesionale; realizarea de portofolii. Elementul inovativ central al curriculumului actual l reprezint deschiderea spre co munita te, con inuturile nv rii prevzute incluznd aspecte legate de: implicare comunitar i voluntariat, domenii de activitate, direc ii de evolu ie colar i profesional, elaborare de proiecte individuale i de grup, cu relevan social. Activit ile propuse reprezint ci de asumare de ctre elevi, la acest nivel de colaritate, a rolului de cet ean activ i responsabil, informat i pregtit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare i pentru realizarea, de op iuni colare i profesionale, n cunotin de cauz.

Consiliere i orientare, clasele I a VIII-a

29

Bibliografie general
Bateria de teste psihologice de aptitudini cognitive BTPAC. Cluj-Napoca, Editura ASCR 2002. Bban, A.; Petrovai, D.; Lemeni, G. Consiliere i orientare. Bucureti, Humanitas Educa ional, 2002. Blan, E.; Anghel, E.; Marcinschi, M.; Ciohodaru, E. Fete, bie i parteneriat n via a privat i n via a public. Bucureti, Editura Nemira, 2003. Consiliere educa ional. Bban, A. (coord.). Cluj Napoca, Editura Imprimeria Ardealul, 2001. Consiliere i orientare. Ghid de educa ie pentru carier. Activit i pentru clasele I-IV. Lemeni, Gabriela; Mihalca, Loredana; Mih, Codru a (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2005. Consiliere i orientare. Ghid de educa ie pentru carier. Activit i pentru clasele V-VIII. Lemeni, Gabriela; Porumb, Mihaela (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Consiliere i orientare. Ghid de educa ie pentru carier. Lemeni, Gabriela; Miclea, Mircea (coord.). Cluj-Napoca, Editura ASCR, 2004. Faber, A.; Mazlish, E. Comunicarea eficient cu copiii, acas i la coal. Bucureti, Editura Curtea Veche, 2002. Goleman, D. Inteligen a emo ional. Bucureti, Editura Curtea Veche, 2002. Jigu, Mihaela. Factorii reuitei colare. Bucureti, Editura Grafoart, 1998. Jigu, Mihai. Consilierea carierei. Bucureti, Editura Sigma, 2001. Jigu, Mihai. Copiii supradota i. Bucureti, Editura Societatea tiin i Tehnic, 1994. Manual pentru via a de familie. Bucureti, Editura Genesis, Funda ia Tineri pentru Tineri. Orientarea colar i profesional a tinerilor reziden i n zone defavorizate socio-economic i cultural. Bucureti, ISE-CNROP, 2001. http://ospzd.ise.ro Petrovai, D., Bursuc, B. Diferen e de gen n creterea i educarea copiilor. Bucureti, Editura Nemira. 2003. www.gender.ro Radu, Gh. Psihopedagogia dezvoltrii colarilor cu handicap. Bucureti, EDP., 1999. Shapiro, D. Conflictele i comunicarea, Un ghid prin labirintul artei de a face fa conflictelor. Bucureti, Editura Arc, 1998. Stanton, N. Comunicarea. Bucureti, SC tiin i Tehnic, 1995. Super, D. E. Dezvoltarea carierei. n: Psihologia procesului educa ional. (Joel R. Davitz i Samuel Ball). Bucureti, EDP, 1978. Tehnologiile informatice i de comunicare n consilierea carierei. Jigu, Mihai (coord.). Bucureti, Editura Afir, 2003. Tobias, J. M.; Tobias, E. S.; Friendlander, S. B. Inteligen a emo ional n educa ia copiilor. Bucureti, Editura Curtea Veche, 2002. Toma, G. Consilierea i orientarea n coal. Bucureti, Casa de editur i pres Via a Romneasc, 1999. Tudoran, Dan. Consiliere educa ional. Timioara, Presa Universitar Romn, 2002. Ungureanu, D. Copii cu dificult i de nv are. Bucureti, EDP, 1999. Verza, E.; Pun, E. Educa ia integrat a copiilor cu handicap. Bucureti, 1998. www.cde.ca.gov/ci Curriculum and Instruction. Sacramento, California. www.csee.net/SEL_Home_school/IPGuidelines.pdf Respect. Interpersonal Violence Prevention Resource Guide. New York State Center for School Safety, 2002. www.doe.mass.edu/frameworks/health/1999 Massachusetts Comprehensive Health Curriculum Framework. Massachusetts Guiding Principles of Comprehensive Health Education Linked with National Standards in Health Education, Physical Education, and Family and Consumer Sciences Education, October, 1999. www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/ecu85107.pdf Personal Life Management: Curriculum Guideline. Ontario Ministry of Education, 1985. www.edu.ro nv mnt primar. Planuri-cadru. www.edu.ro nv mnt gimnazial. Planuri-cadru. www.edu.ro nv mnt primar. Programe colare. Aria curricular Om i societate. www.edu.ro nv mnt gimnazial. Programe colare. Aria curricular Om i societate. www.ericfacility.net/databases McClellan, Diane E; Katz, Lilian G. Assessing Young Children's Social. ERIC Digest, 2001. www.eycb.coe.int/compass Manual on Human Rights Education with Young People. www.ncpublicschools.org/curriculum/guidance Guidance Curriculum for the Comprehensive School Counselling Program, North Carolina, 2001. www.realgame.com/canada.cfm Real Game.

30

Resurse generale
Institutul de tiin e ale Educa iei (ISE) Laboratorul Consiliere i nv are permanent tirbei Vod 37, Sector 1, 010102 Bucureti Telefon: (021) 3158930; (021) 3142782/ 143/ 120; Fax: (021) 3121447 www.ise.ro Coordonator metodologic al Centrelor de Asisten Psihopedagogic din Romnia Cercetare n domeniul Consilierii i nv rii permanente Centru-resurs de materiale metodologice n Consilierea carierei Centrul Na ional de Resurse pentru Orientare Profesional (CNROP - Euroguidance) tirbei Vod 37, Sector 1, Bucureti Tel: (021) 3158930; (021) 3142782/ 143/ 120; Fax: (021) 3121447 www.cnrop.ise.ro www.ploteus.net Furnizarea de informa ii relevante i facilitarea accesului la date despre posibilit ile de mobilitate pentru educa ie i formare profesional la nivel na ional i european Promovarea i sus inerea mobilit ii profesionale transna ionale i dimensiunii europene a educa iei i formrii Centrele de Asisten Psihopedagogic (CAPP) www.capp.ise.ro Consiliere pentru elevi, prin i, consultan i cursuri de formare pentru cadrele didactice, programe de prevenire a violen ei n coli, coala prin ilor (existente n fiecare jude ) Centrul Educa ia 2000+ Cderea Bastiliei nr. 33, Sector 1, Bucureti Telefon: (021) 212 07 81 www.cedu.ro Formare pentru cadre didactice i adolescen i Programe educa ionale de Consilierea carierei Agen ia Na ional pentru Ocuparea For ei de Munc Strada Sfntul Dumitru, nr. 3, Sector 3, Bucureti Telefon: (021) 3139140 www.anofm.ro Informa ii despre pia a muncii, organizarea trgurilor de locuri de munc Link-uri ctre Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Munc Centrul de Informare al Comisiei Europene Calea Victoriei 88, Bucureti Telefon: (021) 315.3470 www.infoeuropa.ro Resurse cu privire la finan ri, programe n domeniul educa iei Organiza ia Interna ional a Muncii (ILO) Biroul Corespondentului Na ional n Romnia Strada Ministerului 1-3, sc. D, et. 5, cam. 574, Bucureti Telefon: (021) 3132965; Fax: (021) 3125272 www.ilo.org Promovarea drepturilor fundamentale de munc, mbunt irea condi iilor de munc i via prin sporirea anselor de ocupare a for ei de munc i de creare de locuri de munc Programe privind eliminarea muncii copiilor

31

Grupul de lucru Coordonator: Dr. Mihai JIGU expert, Consiliul Na ional pentru Curriculum, Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucureti Autori: Speran a Lavinia IBU, cercettor - Institutul de tiin e ale Educa iei, Bucureti Domnica PETROVAI, psiholog drd. Centrul EXPERT, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca Marcela Claudia CLINECI, prof. psihopedagog - Centrul Municipal de Asisten Psihopedagogic, Bucureti Elena CIOHODARU, prof. psiholog - Centrul Municipal de Asisten Psihopedagogic, Bucureti Ioana ANDRU, prof. psihopedagog - Colegiul Na ional Mihai Viteazul, Bucureti Expertiz curriculum: Firu a-Antoanta Tacea Consiliul Na ional pentru Curriculum Angela Teileanu Consiliul Na ional pentru Curriculum Florentina Smihian Consiliul Na ional pentru Curriculum Cornelia Dumitriu Consiliul Na ional pentru Curriculum

32