Sunteți pe pagina 1din 7

COMUNICAREA N RELA IILE PUBLICE

Tipologia comunic rii I.1. Comunicarea organiza ional comunicarea extern - comunicarea intern I.2. Comunicarea interpersonal II. Defini ia comunic rii o n elegere o rela ie stabilit un dialog cu rezultate pozitive negative Rela iile publice 3.1. Defini ia rela iilor publice 3.2. Rolul rela iilor publice n desf o institu ie RELA IILE PUBLICE

urarea activit

ii ntr-

I MASS-MEDIA

Defini ia rela iilor publice i a mass-mediei I.1. Rela iile publice cadru general (termeni specifici) I.2. Mass-media prezentare general II. Rela iile publice importan media i influen a asupra mass-

INFLUEN A SOCIET II ASUPRA EVOLU IEI RELA IILOR PUBLICE Societatea defini ie Influen a societ i evolu ie

ii asupra apari iei rela iilor publice

II.1. Omul i rela iile publice II.2. Rela iile publice evolu ie TEHNICI Tehnici general I METODE ALE RELA IILOR PUBLICE i metode ale rela iilor publice cu caracter

Tehnici specifice rela iilor publice II.1. Conferin a de pres II.2. Interviurile II.3. Comunicatele de pres II.4. Apari iile publice Metode ale rela iilor publice III.1. Interviuri de pres III.2. Interviuri televizate III.3. Interviuri la radio III.4. Lucrul cu presa ROLUL RELA IILOR PUBLICE N SOCIETATE

Originea i evolu ia rela iilor publice Managementul rela iilor publice Specialistul actual n rela ii publice

Toate temele vor avea la nceput Introducere i la sfr it Concluzii. Introducerea i Concluziile nu sunt capitole i, ca atare, nu se numeroteaz .

Introducerea poate avea 2-3 pagini i ea prezint lucrarea pe capitole, pe scurt, ce s-a vrut a se aborda n lucrare etc. La Concluzii se face un rezumat al lucr rii, de ce este lucrarea interesant , din ce perspectiv a fost abordat , cte ceva despre autorii i c r ile lor, din bibliografie. Ca num r de pagini, vreo 3-4. n total, lucrarea trebuie s aib 70 de pagini. BIBLIOGRAFIE

Adriana S ftoiu, Vocile puterii. De vorb cu purt torii de cuvnt, Editura Trei, Bucure ti, 2006; Sandra Oliver, Strategii de rela ii publice, Editura Polirom, Ia i, 2002; Cristina Coman, Rela iile publice i mass-media, Editura Polirom, Ia i, 2000; Cristina Coman, Rela iile publice: principii i strategii, Editura Polirom, Ia i, 2003; Cristina Coman, Rela ii publice i publicitate, Editura Polirom, Ia i, 2004; Cristina Coman, Comunicarea de criz . Tehnici i strategii, Editura Polirom, Ia i, 2009; Mihai Coman, Introducere n sistemul mass-media, Editura Polirom, Ia i, 1999; George David, Tehnici de rela ii publice. Comunicarea cu massmedia, Editura Polirom, Ia i, 2008; A. Gregory, Rela iile publice n practic , Editura All Beck, Bucure ti, 2005; Adina Neam u, Liviu Neam u, Comunicarea i rela iile publice, Editura Academica Brncu i, Tg.-Jiu, 2007. interviu televizat

Aparitia audiovizualului si n special a televiziunii a dus la o explozie informationala si de comunicare ce defineste prin caracteristici proprii un limbaj accesibil si instantaneu. Daca mesajul tiparit presupune cunoasterea semnelor comunicarii pentru a fi receptat, cel putin n mica parte de publicul law-education, mesajul audiovizual dispune att de imagine, ct si de cuvnt n relatarea informatiilor, ceea ce i confera un statut particular. Modalitatea prin care practic televiziunea poate aduce stiri de oriunde de pe planeta si avnd avantajul fata de posturile de radio de a transmite si imagini din acel loc, a contribuit decisiv la importanta pe care o are astazi televiziunea. Nu ntmplator, Wangermel si Lhoest sunt de parere ca televiziunea a ajuns cel mai autoritar mijloc de comunicare in masa. Prin impactul mijloacelor de exprimare televiziunea nu numai ca determina comunicarea ci, mai mult dect att, contribuie la asigurarea legaturii sociale n societatea noastra individualizata de masa. (Dominique Wolton,"Elogiu marelui public") . Interviul implic o rela ie dialogal ntre minimum doi interlocutori, bazat pe alternan a ntrebare-r spuns, i are ca scop ob inerea, clarificarea i transmiterea unor informa ii utile pentru cel care ia interviul sau pentru cei pe care i reprezint cel ce pune ntreb rile. Interviul se afl n leg tur direct cu ancheta din perspectiva scopului (ob inerea informa iei) i a rolurilor discursive ale comunicatorilor (care sunt bine delimitate: intervievator i intervievat). De i interlocutorii au un statut clar la nivelul rolului lor discursiv, n cadrul interviului este dificil determinarea raportului de for e care se stabile te ntre intervievator i intervievat, ntruct acesta depinde de particularit ile tipului de interviu, de func ia i personalitatea celui intervievat:

din punctul de vedere al structurii dialogale, intervievatorul este cel care domin sau conduce comunicarea, pe cnd, din punctul de vedere al con inutului informa ional vehiculat n schimbul de replici, cel intervievat are rolul de a furniza materialul informa ional (informa ia propriu-zis ) 2 . Interviul se deosebe te de dezbatere i conversa ie prin disimetria rolurilor interac ionale. Din punct de vedere structural, orice interviu este construit dintr-o succesiune de ntreb ri i r spunsuri, fundamentul acestuia fiind ntreb rile, ntruct r spunsurile intervievatului reprezint un efect al tipului de ntrebare i al felului n care aceasta a fost formulat . 3 n domeniul jurnalisticii, no iunea de interviu este perceput din dou puncte de vedere 4 : ca surs de informare i ca gen publicistic. Cea de-a doua modalitate de a percepe interviul publicistic intereseaz i domeniul comunic rii, ntruct acesta reprezint un dialog specializat, o form de interac iune verbal de natur formal . Interviul poate fi publicat n presa scris sau difuzat la radio i televiziune. Tipologia interviurilor publicistice este foarte variat . Aceste interviuri se clasific n func ie de diverse criterii, dintre care putem aminti cteva: a) scopul imediat i func ia interviului 5 : interviul de informa ie (urm re te datele concrete, faptele, oferind informa ii, preciz ri, descrieri de la persoanele implicate n evenimente); interviul de interpretare (persoana intervievat este un specialist sau un comentator specializat care explic i interpreteaz n manier obiectiv un fapt sau un eveniment, evitnd s fac

apel la p rerile sale pentru a fi impar ial), interviul de opinie i comentariu (prezint reac ia celui intervievat fa de un anumit eveniment, reliefnd opinia i pozi ia personal ), interviul emo ional (urm re te s prezinte starea de spirit provocat de un eveniment celui intervievat: bucurie, nemul umire, revolt etc.), interviul de atmosfer (are rolul de a caracteriza un eveniment, un loc sau un grup social prin caracteristicile de limbaj ale celui intervievat, prin vestimenta ie, prin mimic sau prin comportament), interviul de promovare (urm re te s atrag aten ia publicului asupra unui eveniment social, cultural, sportiv: inaugurarea unei institu ii, premiera unui spectacol, vernisajul unei expozi ii, o competi ie sportiv interna ional etc.), interviul portret (are ca scop 2 Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les interactions verbales. Approche interactionnelle et structure des conversations, Tome 1, Paris, Armand Colin, 1998, p. 119 3 Ibidem, p. 119-120 4 Mariana Cernicova, Interviul, un dialog specializat, Timi oara, Augusta, 1997, p. 8 5 Mariana Cernicova, op. cit., p. 198-199 conturarea personalit ii celui intervievat surprinznd aspectele ce in de domeniul care l-a consacrat i nu numai: scriitor, artist, sportiv, politician etc.), interviul stradal sau vox pop-ul

6 (presupune o succesiune de cteva scurte interviuri realizate pe strad , cu trec tori ale i la ntmplare i are ca scop ilustrarea atitudinii opiniei publice sau nivelul de cunoa tere al unei probleme; se utilizeaz n emisiunile de tiri, n talk-show-uri, n documentarele de televiziune i n anchete, n unele emisiuni de divertisment). b) gradul de formalism impus de rela iile dintre interlocutori 7 : interviul neprotocolar (n care intervieva ii sunt oameni obi nui i), interviul semiprotocolar (cei intervieva i sunt lideri politici, func ionari superiori, oameni de afaceri, directori de institu ii etc.) i interviul protocolar (cei intervieva i sunt conduc tori de state, guverne, organiza ii interna ionale etc.). c) num rul de participan i 8 : interviul cu un reporter i un intervievat (apare cel mai frecvent n pres ); interviul cu un reporter i mai mul i intervieva i (se folose te pentru faza de documentare n realizarea materialelor de pres , dar i pentru a pune n eviden curentele de opinie); interviul cu mai mul i reporteri i un singur intervievat (este situa ia tipic a conferin ei de pres ); interviul cu mai mul i reporteri i mai mul i intervieva i (se ntlne te n cazul dezbaterii sau al mesei rotunde).