Sunteți pe pagina 1din 7

Platon

Platon (Greac : ; Plt n) (n. cca. 427 .Hr. d. cca. 347 .Hr.) a fost un filozof al Greciei antice, student al lui Socrate i nv tor al lui Aristotel. mpreun cu acetia, Platon a pus bazele filozofice ale culturii occidentale. Platon a fost interesat n matematic , a scris dialoguri filozofice i a pus bazele Academiei din Atena, prima institu ie de nv mnt superior din lumea occidental

Not biografic
S-a n scut ntr-o familie aristocratic , la Atena sau pe insula Egina, avnd ca tat pe Ariston (descendent al regelui Codros) i ca mam pe Perictione (care provenea dintr-o familie nrudit cu Solon). Numele de natere al s u era Aristocles; Platon a fost o porecl primit datorit pieptului s u lat. Copil ria i este marcat de r zboiul peloponesiac i de luptele civile ntre democra i i aristocra i. La 20 de ani devine discipol al lui Socrate, r mnnd al turi de el vreme de 8 ani, pn la moartea acestuia. nclina iile poetice, talentul n domeniul teatrului le-a nn buit i s-a dedicat total filosofiei. La moartea lui Socrate (399 .Hr.) nu a putut fi de fa , fiind bolnav. Condamnarea nedreapt a maestrului l-a ndemnat s -l reabiliteze (Apologia lui Socrate), dialogurile de tinere e purtnd marca puternic a filosofiei socratice. Refugiat o vreme la Megara, se bucur de prezen a lui Euclid, alt discipol al lui Socrate. Realizeaz mai multe c l torii: n Egipt se familiarizeaz cu matematica; n Cirene intr n

leg tur cu matematicianul Teodor; n coloniile din Italia de Sud face cunotin cu pitagoreicii; n Sicilia, la Siracuza este invitat de tiranul Dionysios cel B trn. O tradi ie spune c Dionysios cel B trn l-a vndut pe Platon ca sclav n Egina deoarece i considera sup r toare prezen a, dar prietenii l-au cump rat i eliberat din sclavie. Acest fapt ar putea explica hot rrea lui Platon de a se retrage din politic i de a deschide o coal filosofic la Atena, lng gimnaziul nchinat eroului mitologic Academos, de unde i numele Academia. Organizarea colii era asem n toare societ ilor pitagoreice, cu o ierarhie bine structurat . gcoala va func iona aproape 1000 de ani, unul dintre obiectivele ei cele mai importante fiind acela de a contribui la preg tirea politic a oamenilor politici. Academia lui Platon este nchis n 529 d.Hr., la ordinul mp ratului Iustinian. Dup ce mplinise deja 60 de ani, Platon a mai efectuat dou c l torii la Siracuza, n speran a de a-l influen a pe Dionysios cel Tn r pentru proiectele sale de reform politic i filosofic . Din p cate, proiectul eueaz definitiv. S-a stins din via , dup cum spune Cicero, cu condeiul n mn ( scribens mortuus est ).

Opera
Este cel dinti filosof de la care au r mas scrieri complete: 35 de scrieri i 13 scrisori (dintre care doar una, a aptea, pare a fi autentic ). El a creat specia literar a dialogului, n care problemele filosofice sunt abordate prin discu ia dintre mai mul i interlocutori, Socrate fiind cel mai adesea personajul principal. Lewis Campbell a fost primul cercet tor care a demonstrat prin studiul stilometric c dialogurile Philebos, Critias, Legile, Timaios i Omul politic pot fi grupate i sunt clar distinse de Parmenides, Phaidros, Republica i Theaitetos. Studiile recente demonstreaz imposibilitatea stabilirii ordinii cronologice a dialogurilor, care tradi ional sunt grupate dup criterii tematice i ncearc s urm reasc o evolu ie a gndirii lui Platon. Cronologia dialogurilor nu mai poate fi stabilit ast zi dect n linii mari.

Dialoguri de tineree
Aceste dialoguri sunt unite prin prezen a lui Socrate i reprezint cea mai veridic surs despre personalitatea i filosofia sa, de aceea sunt supranumite dialoguri socratice . Majoritatea l prezint pe Socrate discutnd un subiect de natur etic (prietenia, pietatea) cu un prieten sau cu cineva pe care l crede expert n domeniu. Cu ajutorul unui ir de ntreb ri interlocutorii s i n eleg c ale lor cunotin e sunt superficiale i nu sunt adev rate.
y

Ap rarea lui Socrate

( )

y y

Euthyphron (  ) Criton ( )

y y y

Protagoras ( Ion ( ) Laches ( 

) )

y y

Lysis ( ) Charmides ( )

Republica ( ), cartea I

Dialoguri de tranziie
n unele din dialogurile din tinere e Socrate este prezentat de Platon ca oferind r spunsuri clare la ntreb rile interlocutorilor, punnd baza unei doctrine filosofice. n discu iile inute de Socrate intervine i Platon, care ncepe s promoveze ideile proprii, cum ar fi c bun tatea este n elepciune, i c nimeni nu face r ul cu bun voin . Aceste idei probabil apar ineau lui Socrate, dar sunt preluate de Platon i ulterior elaborate. Specifice acestui grup de dialoguri sunt ideile platonice despre imortalitatea sufletului, justi ie, i cunotin e. Pentru prima dat , Platon exprim idea c cunotin ele vin din n elegea formelor (sau esen elor) neschimb toare ale lucrurilor, astfel elabornd binecunoscuta teorie a formelor .
y y y y

Gorgias ( ) Menon ( ) Euthydemos (  Hippias Minor (

) )

y y y

Cratylos ( Hippias Maior Menexenos (

) )

Dialoguri de maturitate
y y y

Banchetul ( Phaidon ( Phaidros ( 

) ) )

Republica ( X

), c r ile II

Dialoguri de b trnee
y y y y

Theaitetos ( Parmenide ( Sofistul ( Timaios (

) ) ) )

y y y y

Omul politic ( Philebos ( Critias Legile

) )

Doctrina

Platon i Aristotel de Raphael Dialectica este metoda prin care se ajunge la cunoaterea ideii, obiectul cunoaterii adev rate (episteme); procedeul prin care ne ridic m din lumea sensibil n lumea suprasensibil ; n cunoaterea metafizic intervine intelectul analitic (dianoia) i intelectul pur (nous). Mitul peterii este o imagine alegoric a lumii i a modului cum poate fi cunoscut .

Metafizica

Platonismul este un termen folosit de savan i pentru a se referi la consecin ele intelectuale ale neg rii realit ii lumii materiale. n unele dialoguri, cel mai remarcabil, n Republica, Socrate inverseaz intui ia oamenilor despre ce se poate cunoate i ce este realitate. n timp ce to i oamenii accept realitatea obiectelor, care sunt perceptibile sim urilor lor, Socrate are o atitudine dispre uitoare fa de oamenii, care cred c pentru a deveni reale lucrurile trebuie s fie palpabile. n Theaetetus, el i numete eu mousoi: ad literam ferici i f r muze (Theaetetus 156a). Cu alte cuvinte, aceti oameni tr iesc f r inspira ia divin , care i d lui, i altor oameni ca el, accesul la n elesuri superioare despre realitate. Ideea lui Socrate, c realitatea nu este disponibil celor ce folosesc sim urile, a creat divergen e cu locuitorii Atenei i cu sim ul comun. Socrate credea c cel care vede cu ochii este orb, i aceast idee este cel mai des amintit n leg tur cu alegoria peterii. Alegoria peterii (Republica 7. 514a) este o asem nare paradoxal prin care Socrate argumenteaz c lumea invizibil este cea mai inteligibil ( noeton ) i c lumea vizibil ( (h)oraton ) este cel mai pu in posibil pentru cunoatere, i cea mai obscur .

Teoria ideilor

Teoria ideilor reprezint nucleul filosofiei platonice ce se reg sete n Phaidon, Republica (c r ile VI VII), Banchetul i Phaidros. Distinc ia existen a sensibil /existen a inteligibil este baza teoriei ideilor; planul existen ei sensibile este acela al realit ii aparente, accesibil cunoaterii prin sim uri, lumea Peterii care fundamenteaz opinii (doxa); planul existen ei inteligibile este acela accesibil doar cunoaterii de tip ra ional, lumea din afara Peterii, lumea Formelor Pure, a Ideilor, lumea metafizic a realit ii esen iale. Ideile se caracterizeaz prin:
y y y y y

Desemneaz o existen absolut (sunt simple) Sunt o existen substan ial (exist n sine i prin sine) Reprezint o existen etern Desemneaz o existen universal (ideea nchide n sine toate calit ile particulare) Desemneaz o existen imuabil (neschimb toare)

Lumea sensibil este o copie palid a lumii Ideilor; corpurile fizice nu au realitate dect dac particip ( methexis ) la Idei ca prototipuri ( paradigma ) ale lucrurilor. Mitul Peterii (Republica, cartea a VII a):
y

imboluri: o petera lumea sensibil (a realit ii aparente); o ntunericul peterii ignorana omului incult, limitat; o lanurile prejudec ile, simurile care ne limiteaz ; o focul lumina cunoaterii; o umbrele de pe peretele peterii imaginile corpurilor fizice, aparenele care genereaz opinii ntmpl toare (p reri, rodul percepiilor i al imaginaiei); o corpurile purtate prin faa focului aparenele adev rate, realitatea fizic , genereaz opiniile adev rate ( orthe doxa ), suiul greu spre ieirea din peter drumul iniiatic spre cunoaterea esenial , cunoaterea prin intelectul analitic; o contemplarea lumii din afara peterii cunoaterea metafizic , prin intelectul pur (episteme, cunoaterea adev rat prin intelect i raiune) o Soarele Ideea Binelui (Perfeciunea)

Sufletul se aseam n cu Ideile pentru c este simplu, nemuritor, cunoate lumea inteligibil printr-un proces de conversiune a c rui for o constituie erosul (iubirea are ca efect uitarea, n vederea dobndirii purit ii primare); cunoaterea Ideilor este doar o reamintire ( anamnesis ) a sufletului ncarcerat n corpul fizic (ideea corpului nchisoarea este o reminescen a orfismului); menirea sufletului este s preg teasc omul pentru moarte (eliberarea sufletului nemuritor i ntoarcerea n lumea ideilor); condi ia eliber rii definitive a sufletului este o via virtuoas ; filosofia este preg tirea sufletului pentru recunoaterea imortalit ii sale. Teoria Ideilor a fost sever criticat de c tre Aristotel, dar i de c tre Plato n dialogul Parmenide.

Teoria formelor

Teoria formelor se refer la ncrederea lui Platon precum, c lumea material care ne nconjoar nu este una real , ci numai o umbr a lumii reale. Platon vorbea despre forme cnd ncerca s explice no iunea de universalii. Formele, dup Platon, sunt prototipuri sau reprezent ri abstracte a unor tipuri sau propriet i (adic universalii) a lucrurilor pe care le vedem n jurul nostru.

Statul ideal
y

Este statul n care domnete dreptatea (oikeiopragia), o virtute conform c reia fiecare tip uman se ocup de ceea ce-i este ornduit prin func ia sufleteasc dominant : cei capabili de practicarea virtu ii ra iunii (n elepciunea) elaboreaz legi, cei capabili de practicarea virtu ii p r ii pasionale (curajul) se ocup cu ap rarea, iar cei nzestra i cu posibilitatea practic rii virtu ii corespunz toare p r ii apetente a sufletului (cump tarea) sunt responsabili de asigurarea resurselor. Exist astfel o ierarhie a unor clase sociale determinate natural: n elep ii, militarii, respectiv agricultorii i meteugarii. O alt condi ie a oikeiopragiei (n afar de practicarea de c tre fiecare tip uman a acelor activit i care i se potrivesc) este p strarea ierarhiei claselor.

Scopul statului este realizarea binelui tuturor:


y

Clasele sociale, ornduite ierarhic, corespund celor trei p r i ale sufletului: clasa meteugarilor (demiurgii) corespunde p r ii apetente, clasa r zboinicilor (ap r torii, phylakes) corespunde p r ii pasionale, clasa conduc torilor (archontes, filosofii sau n elep ii) corespunde p r ii ra ionale.

y y y

Comunismul aristocratic lupt torii i conduc torii, pentru a nu fi ispiti i de putere sau de preocup ri care nu sunt proprii virtu ilor lor, nu vor poseda nimic personal (propriet i, bani, femei) ci totul va fi n comun (cas , avere, femei, copii). Femeile au aceleai drepturi i obliga ii ca i b rba ii. Este o aristocra ie a ra iunii, n eleas de unii exege i drept teocra ie laic , dei statul ra iunii i a contempl rii Ideilor la Platon are i un sens religios. Armonia statului se realizeaz numai cnd conduc torii sunt filosofi, demiurgii i hr nesc pe ap r tori i conduc tori, iar ap r torii se ocup numai de siguran a statului. Formele degenerate (imperfecte) ale statului: o timocra ia conducerea de c tre solda i o oligarhia conducerea exercitat de cei boga i o democra ia conducerea poporului (periculoas pentru c ncurajeaz ignoran a n eleas de cei ignoran i drept gndire liber , promovarea scopurilor personale, egalitatea cu sensul de p r sire a oikeiopragiei, alegerea capricioas a conduc torilor) o despotismul cea mai rea form de corupere a puterii (un individ acapareaz puterea i conduce de dragul propriei m riri) Cetatea sau statul ideal conceput n dialogul Republica nu este un proiect politic, ci o analogie utilizat de Platon pentru a putea r spunde la ntrebarea ce indic tema dialogului: Ce este dreptatea? . Astfel, teoria facult ilor i virtu ilor sufletului, precum i proiectarea ei asupra ideii de stat, reprezint un model pentru identificarea formei drept ii ca oikeiopragia. Nici statul ideal, nici sufletul perfect armonizat n acord cu dreptatea, nu exist n lumea sensibil . n domeniul sensibil, al lucrurilor corporale, exist numai formele corupte ale Ideilor sau paradigelor (fie c este vorba de Ideea de Cetate, fie de altele).