Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, ., in cadrul orei de dirigintie la clasa a XIIa E avand urmatoarea ordine de zi : Informarea elevilor cu privire la modul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2012 Discutarea conditiilor de sustinere a examenului de bacalaureat Discutarea programei examenului de bacalaureat 2012 Aducerea la cunostinta a normelor stricte de comportament impuse in cadrul examenului Domnul diriginte a dat citire Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2012 si a dat curs discutiei in privinta conditiilor de intrare in examenul de bacalaureat si a programei examenului. De asemenea, s-a pus accent deosebit in formarea elevilor cu privire la comportamentul acestora din timpul examenului si li s-a adus la cunostinta ca examenul se va desfasura sub urmatoarele norme:
1. Asistenta stricta a elevilor in timpul examenului atat de

catre profesorii supraveghetori cat si in format video de catre o camera web. 2. Introducerea materialelor teoretice sau a mijloacelor electronice de calcul sau comunicare este strict interzisa. 3. Orice incercare de corupere a celorlalti colegi din sala de examen va aduce cu sine eliminarea ambilor candidati din examen.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal: Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Numele si Prenumele Elevului Semnatura

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Numele si Prenumele parintelui

Semnatura

S-ar putea să vă placă și