C1 EVOLUŢIA ÎNGRIJIRILOR DE-A LUNGUL ISTORIEI

1

2

ISTORIA PROFESIEI MEDICALE

DEFINIŢIA ŞI CONŢINUTUL PROFESIEI

~ Istoria profesiei medicale - istoria medicinii este însăşi istoria vieţii. ~ Istoria profesiei medicale este partea integrantă a civilizaţiei umane cu statut de ştiinţă bine conturată, în strânsă legătură cu toate ştiinţele:  Biologie  Istorie  Religie  Sociologie  Arheologie  Etnografie etc. Şi cu toate artele:  Muzica  Pictura  Sculptura  Coregrafia etc. Şi cu aproape toate domeniile vieţii sociale şi culturale. ~ Istoria profesiei medicale studiază evoluţia istorică a triadei - boală, bolnav, personal de îngrijire (medici, asistenţi, alte categorii ale corpului 3

medical) - la care se adaugă:  Studiul evoluţiei privind tehnica îngrijirii bolnavului (etape de îngrijire);  Aspecte istorice ale organizării sanitare;  Instituţii şi unităţi spitaliceşti;  Învăţământ de diferite grade pentru personalul medical;  Asociaţii profesionale;  Publicaţii medico-sanitare;  Şcoli şi formatori ai profesiei;  Personalităţi ale nursingului modern;  Muzee şi case memoriale. ROLUL FORMATIV-EDUCATIV AL ISTORIEI PROFESIEI Obiectivele psihopedagogice: ~ Studiul istoriei profesiei presupune în primul rând studiul celor 3 obiective psihopedagogice, care să stimuleze motivaţia şi dragostea pentru cea mai nobilă profesie. Obiectiv afectiv - comportamental: ~ Se adresează cu imperativele etice (morale): Să fii! Să ştii! Să devii! - cel mai bun profesionist Să fii om! ~ Acest obiectiv cuprinde dublarea responsabilităţii 4

profesionale de cea umană, conform aforismelor:  A fi om înseamnă a fi responsabil. (Antoine de Saint Exupery)  Prima datorie a omului este să fie uman. (J. J. Rousseau) Responsabilitatea cotidiană profesională: ~ Este responsabilitatea profesională a asistentelor medicale ce poate fi exprimată mai bine prin aforismele:  Viaţa, acest dar preţios, Dumnezeiesc, este adeseori cu adevărat numai în mâinile sorei. (Florence Nightingale).  Face cât mai mulţi oameni omul care vindecă oameni. (Iliada - Homer). Dragostea şi ataşamentul: ~ Se manifestă faţă de profesie şi se învaţă de la înaintaşi:  Acolo unde este iubire de oameni este şi iubire faţă de profesie (Hipocratic).  Acolo unde dragoste nu e, nimic nu e (Marin Preda).  Iubeşte-ţi profesia şi socoteşte-o cea mai frumoasă dintre toate şi, astfel, izbânda va fi deplină (Victor Babeş). Obiectiv cognitiv: ~ Se recunoaşte prin imperativele psihopedagogice: Să citeşti! 5

dar fără de care nu putem trăi: aerul şi istoria” – Lucian Blaga. Obiectivul psihomotor: ~ Apelează la imperativele specifice: Să faci! Să practici! Să aplici! Să ştii ce să faci! ~ Şi acest obiectiv urmăreşte acţiunea de formare a comportamentului profesional. pentru crearea deprinderilor şi aptitudinilor specifice prestaţiilor în nursing.  „Toată viaţa să aibă în grijă un şcolar: pe tine însuţi” – Nicolae Iorga. zdrobitoare greutate nu o simţim.Să înveţi! Să cunoşti! Să ştii! ~ Acest obiectiv porneşte de la conceptul de învăţare conştientă (capacitate caracteristică omului) şi de la însuşirea valorilor istoriei profesiei. cu valenţe formativeducative desprinse din „istoria vieţii”:  „Historia magistrae vitae” – Herodot. în paralele cu pregătirea tehnică. plecând de la atitudinea şi devotamentul precursorilor faţă de muncă şi satisfacţiile ei: 6 . istoriei îngrijirilor.  „Există două realităţi.  „Să avem cultul pios al înaintaşilor” – Vasile Pârvan. a căror imensă.

să cunoaştem cele prezente. acela a coborât raiul pe pământ” – S. să aplicăm cele învăţate” – Hipocrate. „Mi-am făcut din muncă o a doua natură” – G. „Numai atât ai trăit: cât ai muncit” – Goethe. Marinescu. „Datoria – munca profesională – era o adevărată religie pentru Edith Cavell” – Mărturia unui contemporan despre eroina profesiei. „Să cercetăm cele ce s-au petrecut. „Cine a înălţat munca până la iubire. Mehedinţi.       „Părintele gloriei şi al fericirii este lucru” – Euripide. E. Cavell. 7 . „Întăriţi trupul vostru prin munca şi mintea voastră prin studiu” – Socrate.

diferite pe plan calitativ de cele de astăzi. reducerea pericolului din mediul înconjurător. îngrijirea oricărei vătămări. asistenţă la naştere. necontaminată. moarte şi boală. În această etapă de dezvoltare se urmărea satisfacerea unor nevoi primare. odihnă şi relaxare. 8 . hrană suficientă pentru supravieţuire şi dezvoltare. fără succes. dar care se regăsesc în nevoile fundamentale ale Virginiei Henderson. oamenii din epoca primitivă au încercat. În lupta lor de supravieţuire. să înţeleagă boala pentru a se putea apăra de agresiunea agenţilor patogeni. Practicile de sănătate se bazau în mare măsură pe magie şi superstiţii. Colectivităţile umane din epocă aveau în vedere să asigure apa curată. Alcătuirea primelor colectivităţi umane au ca scop asigurarea propriei supravieţuiri. prevenirea transmiterii unor boli. îmbrăcăminte pentru protecţia trupului.ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR DIN COMUNA PRIMITIVĂ PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL AUTOÎNGRIJIREA Încă din epoca primitivă oamenii au fost preocupaţi de evenimente legate de naştere.

) care puteau fi folosite nu numai ca aliment.întrajutorare umană. Practic femeia era cea care împărţea alimentele. pierderea vederii. suferinzi sau bătrâni. alina suferinţele şi asigura viaţa familiei pe care o conducea şi a grupului din care făcea parte. dar totodată. fructe. pierderea vorbirii) şi primele mistificări considerând cauza acestor semne ca supranaturale. spasmul muscular. primele deprinderi şi cunoştinţe specifice. se poate spune că femeia a fost mereu preocupată de îngrijirea celor mici. 9 . traumatismul sau naşterea. bărbaţii erau preocupaţi să asigure menţinerea supravieţuirii grupului. a fost alături de familiile confruntate cu boala. Pentru a asigura toate acestea. iar femeile. De atunci şi până astăzi. rădăcini etc. frunze. Tot femeile au descoperit că existau şi alimente sau plante cu conţinut toxic. pierderea auzului. ci şi ca medicament – remediu. Atunci au apărut primele proceduri simple de îngrijire. prin neputinţa înţelegerii şi explicării unor manifestări (durerea apărută brusc. selectau din natură acele elemente (seminţe. slabi. cu înţelepciune şi practică transmisă de la o generaţie la alta.

10 . încep să fie combinate sau chiar înlocuite prin practici oculte. Apare teoria animistă care explică orice se produce în natură ca urmare a unor forţe invizibile. Se făceau sacrificii de animale şi uneori de oameni (copii handicapaţi fizic sau psihic. dar cu puteri supranaturale. Şi aşa au apărut amuletele cu scopul de a apăra oamenii de influenţe nefaste. Teoria demonică a producerii bolii explică pătrunderea lor în corp. instalând astfel frica de necunoscut ce a persecutat mult timp oamenii. este explicată prin existenţa duhurilor malefice. Aşa era explicată apariţia unei paralizii.ÎNGRIJIRI ACORDATE DE VINDECĂTORI. muţenia. Astfel apare magia neagră ca soluţie de rezolvare a situaţiei şi care implică sacrificii sau suplicii (dorite sau acceptate). de magia neagră sau de boli sau talismanele care purtau noroc. CAVALERI. VRACI. bătrâni). demonii – spiritele rele aduc necazuri. fiind deasupra posibilităţilor de înţelegere din epocă. Însăşi cauza îmbolnăvirilor. Spiritele bune ajută. CĂLUGĂRI SI CĂLUGĂRIŢE Practicile empirice. odată cu evoluţia omului de-a lungul timpului. de unde urmează să fie înlăturate. boli sau moarte. PREOŢI.

care stau la baza ştiinţei medicale de astăzi. vrăjitorul sau şamanul este chemat în situaţii de urgenţă când i se solicită să recunoască îmbolnăvirea. anxietatea şi lipsa de speranţe produceau modificări de natură chimică care adeseori agitau pacientul. uneori emisiuni de sânge şi zgomote îngrozitoare. Vindecătorul. Asta dovedeşte că vindecătorul avea cunoştinţe despre anumite remedii vegetale. pe baza simpatiei. apare vindecătorul. şi mai ales să îndepărteze spiritele rele. vindecătorul (şamanul sau vrăjitorul) vine în întâmpinarea nevoilor de explicaţie a îmbolnăvirilor şi a necesităţii aplicării tratamentului. Stresul emoţional indus astfel.VINDECĂTORUL Este evident faptul că medicina primitivă se află la graniţa dintre magie şi religie. cunoştea amănunţit ritualul de însoţea tratamentul. să îndeplinească chiar acte chirurgicale. În această perioadă. să dea remedii. când se formează primul nucleu al medicini. îmbrăcăminte din piele de animale sau apelând la ventrilogism etc. dar apela totodată şi la metode magice menite să îndepărteze spiritele rele folosind măşti. prin recurgea la agresiuni (lovituri) asupra persoanei 11 .  Îndepărtarea spiritelor rele. Prin proceduri instinctive. frica. Tratamentul vindecătorului consta din:  Îndepărtarea spiritelor rele prin folosirea de măşti înfiorătoare.

 Împăcarea spiritelor prin sacrificii.  Incantaţii ritmice – ceremonii prin care vracii pretind că fac farmece şi vrăji pentru atragerea spiritelor din corpul bolnavilor. Această practică era aplicată în cazul durerilor foarte mari de cap. se credea că spiritul a părăsit corpul şi se încercau diverse tehnici magice pentru reîntoarcerea sa. Se recurgea la purtarea la gât a unor substanţe considerate cu efecte magice.  Administrarea de decocturi cu conţinut purgativ sau energizant.  Administrarea de băi alternative reci şi calde.  Trepanaţii (orificii) la nivelul cutiei craniene.  Purtarea amuletelor. crizelor de epilepsie. toxice. cu scopul ca spiritul rău părăsească corpul. fetişelor cu puterii magice.  Când apăreu halucinaţiile.  Trecerea spiritelor rele în organismele animalelor folosind statuete cu înfăţişarea animalelor respective. Este evident că vindecătorii foloseau ca remedii substanţe cu efecte sigure. 12 .bolnave sau folosirea de substanţe rău folositoare. delirul sau şocul.

Găsirea tablelor din Mesopotamia dovedeste nivelul deosebit atins de civilizaţia acelor vremuri privind preocuparea 13 . eliberat de munca brută. În perioada de trecere a omenirii de la comuna primitivă la perioada sclavagismului. Deşi apar formele rudimentare de îngrijire medicală. Sacerdotul. Potrivit etnologilor. Aşa încep si pot fi soluţionate o serie de probleme esenţiale supravieţuirii şi dezvoltării umane şi sociale. s-a îndreptat spre medicina sacerdotală. medicina empirică. către iatrosofie. încă nu se poate vorbi de arta de a îngriji care rămâne astfel un apanaj al familiei celui suferind. va face ca arta de a vindeca să poarte pecetea teologică. aflată într-o fază intermediară. odată cu dezvoltarea societăţii omeneşti. al benevolilor sau persoanelor pedepsite ce căutau prin această modalitate să-şi răscumpere greşelile săvârşite în faţa zeilor.ÎNGRIJIREA BOLNAVILOR ÎN CULTURILE ANTICE Studiul bibliei şi studiul istoriei culturii omeneşti arată saltul făcut de societatea umană prin apariţia unor gândiri creative. începe să preocupe şi dezvoltarea artei vindecării în societăţile respective. Apar mereu noi descoperiri în domeniul medical. Mult timp s-a crezut că Egiptul este leagănul culturii omeneşti.

considerat ca zeu vindecător.) – practica medicală şi îngrijirile calificate erau atribuţia preoţilor din temple: invocaţii ale divinităţilor vindecătoare însoţite de ofrande. ~ Cca. Medicina sacerdotală şi divinităţile medicale ~ Circa 3000 (î. ~ Alte descoperiri – truse cu medicamente şi cosmetice. – Imhotep („el vine în pace”) demnitar.  Osiris (zeu al reînvierii).Hr. astrolog şi preot-medic (la Memphis). 14 . vechile civilizaţii omeneşti au fost capabile să elaboreze concepţii unice despre viaţă şi boală. arhitect. lipsa apei curate. 2750 (î.). criminalitatea. igienice şi farmaceutice.  Seth (apărătorul de molime).Hr. Cert este că prin tradiţii culturale.  Amon (alungătorul bolilor) etc. prin practici de sănătate şi prin experienţe specifice. dulapuri cu instrumente chirurgicale etc. ~ În numeroase morminte se găsesc pereţi întregi acoperiţi cu pictograme în care se disting practici medico-chirurgicale.  Toth (deţinătorul cunoştinţelor medicale). răspândirea bolilor etc.societăţii pentru probleme ca suprapopularea. interpretări astrologice şi magie etc. ~ Panteonul divinităţilor cu rosturi medicale şi igienice:  Isis (patroana fecundităţii).

Papirusul chirurgical al lui Edwin Smith Papirusul chirurgical al lui Smith reprezintă un text de specialitate ce cuprinde diagnosticul. tratamentul şi prognosticul diferitelor plăgi.d. multe dintre ele utilizate şi în prezent. 1550). scrise în jurul anului 2500 î. Sunt descrise numeroase practici terapeutice cu medicamente de origine minerală.Ch. 16 î. Papirusul medical Hearbt Reprezintă un îndrumar pentru generalist. şi recopiate. imobilizarea fracturilor. (cca. Aici întâlnim primele referiri scrise în domeniul chirurgical (referiri la tumori sau abcese tratate prin „puncte de foc”). 15 . diverse operaţii. fitoterapeutice.Practicii medicale consemnate în papirus Papirusul lui Ebers Cele mai vechi însemnări medicale descoperite şi descifrate până în prezent sînt cele din Egipt. îngrijiri dentare şi tehnici de reconstituire. parazitare. de cel care l-a descoperit – Ebers. oftalmologice.Hr. Papirusul conţine aproximativ 700 prescripţii pentru tot felul de îmbolnăviri clasificate după organele ce urmau a fi tratate. Practic este o culegere de texte care descriu amănunţite practici de îngrijire în afecţiuni abdominale. fracturi – în funcţie de regiunea lezată. pe un papirus datând din sec.

Caracteristic pentru toate trei papirusuri este nivelul înalt al observaţiei clinice. 16 .

Eufrat şi Tigru. Descifrarea scrierii hieroglifice în anul 1822 de către J. Champollion. în timp ce alte culturi s-au aşezat de-a lungul râurilor Ind. iar colectarea apei a contribuit şi la reducerea transmiterii unor îmbolnăviri. în cadrul comunităţii. ţară bogată întinsă pe ambele maluri ale Nilului. considerat de Herodot un dar al Nilului. în special cele legate de boli transmise prin surse de apă. va da culturii universale o veche şi fascinantă civilizaţie. permite înţelegerea civilizaţiei milenare la adevărata ei dimensiune istorică.F. Egiptenii executau.PRACTICA MEDICALĂ ÎN CIVILIZAŢIILE TIMPURII CULTURA EGIPTEANĂ Egiptul. S-a dezvoltat în mod deosebit arhitectura. Astfel. iar inscripţiile pe cărămizile din ceramică au devenit sursă de cunoaştere a obiceiurilor. era considerat hambarul de grâne al antichităţii. Egiptenii antici care s-au stabilit de-a lungul Nilului. Egiptul. ceramica. construcţii în care se urmăreau reguli de sănătate publică aceste reguli îi ajuta să evite problemele. dar şi 17 . au construit bazine de colectare a apei necesare irigaţiilor.

Prezenţa amuletelor la faraon a fost interpretată în ideea existenţei superstiţiilor. Egiptenii au stabilit.de admiraţie. o "casă a morţii" care era localizată drept un loc în afara civilizaţiei. credinţele filozofice şi religioase. permitea celui ce o deţinea. s-au pus multe întrebări legate de mumia acestuia. Cu timpul. Egiptul oferă numeroase date. să peregrineze împreună cu Ra (zeul soarelui) în ceruri. în 1922. haine. prin excavaţii făcute la piramide şi prin studiul obiceiurilor legate de înmormântare şi păstrarea cadavrelor. deoarece conţineau hieroglife. practicile fiind costisitoare. Din aceste picturi. Fiecare devenea preocupat să-şi strângă bunuri pentru viaţa eternă. alături de obiceiuri. Sursa cea mai importantă de studiu au reprezentat-o piramidele. locul de unde s-a aflat care erau obiceiurile de înmormântare. Datorită climei prin care s-au conservat o serie de valori. uneori încrustate în culori strălucitoare. de asemenea. Chiar şi construirea piramidelor ucidea multe vieţi. băutură. De aceea se asigurau de cele necesare pentru traiul zilnic (mâncare. descoperirea corabiei soarelui (Keopa). Egiptenii credeau că sufletul continuă să existe pentru eternitate. au recurs la picturi murale salvând astfel vieţi. Când s-a deschis camera în care se găsea mormântul lui Tutankamon. considerat zeu pe pământ. 18 . reies şi condiţiile îmbolnăvirilor. Astfel. şi nu numai de bogăţiile sau lucrurile de artă aflate în încăpere. chiar şi servitori şi sclavi.

Utilizau substanţe pentru îmbălsămare după ce extrăgeau organele interne. Templul era un serviciu ambulator din zilele noastre. purgative. de intestin etc. Examinările moderne făcute asupra mumiilor sau cadavrelor găsite în piramide au arătat leziuni pe baza cărora s-au pus diagnosticele de tuberculoză. 19 .Pregătirea mumiilor presupunea îmbălsămări care să nu permită distrugerea trupului. Studiul mumiilor şi a altor corpuri neîmbălsămate găsite în piramide. faptul că oamenii erau îngrijiţi de dentişti şi chirurgi. Astfel. Oamenii aparţinând culturilor antice au clasificat mai mult de 700 de medicamente şi au dezvoltat arta îmbălsămirii. dar şi invocaţii solicitând sprijinul zeilor. ci şi arta bandajării. practica medicală sau cu studiul anatomiei sau patologiei. Această practică nu avea nimic în comun cu disecţia.). infecţii parazitare. arterioscleroză. au pus în evidenţă nu numai bolile. dar fiecare medic trata o singură îmbolnăvire (de dinţi. bolnavii găseau în temple şi sprijin material şi tratament şi îngrijiri medicale. cel ce trata bolile capului efectua trepanaţii. dar nici o referire privind procesul de îngrijire. Aceşti specialişti erau formaţi în temple şi reprezentau partea cea mai de jos a tagmei preoţilor. de cap. calus în urma fracturilor. cu medici ce consultau şi studenţi ce învăţau. Mumificarea era făcută de specialişti după reţete necunoscute astăzi. Cel ce trata bolile de intestin prescria clisme. de ochi.

curăţenia. Cele mai vechi cărţi de medicină cunoscute provin de la această societate. băutura. CULTURA SUMERIANĂ În mileniul VII î. Era o 20 . Imhotep (2900-2700 î. iar după moarte îmbălsămat. scrib şi magician.El a fost recunoscut drept arhitect. A fost zeificat ca zeu al medicini. platoul dintre fluviile Tigru şi Eufrat (Irakul de azi) era populat de sumerienii care au pus bazele primei mari culturi ale umanităţii – civilizaţia mesopotamiană. Egiptul este recunoscut ca fiind una din ţările antice cele mai sănătoase. probabil datorită progresului pe care 1-a făcut în domeniile igienei şi salubrităţii publice. preot în templu. Imhotep a participat la ridicarea marii piramide a regelui Sakkara.Ch).Medicul era cel ce îndeplinea şi funcţiile dentistului şi farmacistului.d. exerciţiul şi relaţiile sexuale. Erau pricepuţi în stomatologie. Reguli foarte stricte. deseori obturând dinţii cu aur.. descriau procesele unor boli şi ofereau remedii. Egiptenii se închinau unor zeităţii reprezentate de animale – boul sacru Apis era ţinut în Templu. chirurg. Cărţile subliniau tehnici chirurgicale şi metode de control a naşterii. Din această cultură provine primul medic cunoscut în istorie. s-au dezvoltat în privinţa unor lucruri ca mâncarea.Hr.

luarea prizonierilor. scene privind sacrificarea animalelor. S-au găsit încrustate pe o piatră de lapis lazuli. Din acele înscrieri s-a aflat cum trăiau. 21 . Animismul era acceptat. servitori. Se ridicau temple zeilor cu speranţa de a le face plăcere acestora pentru a îndepărta sau măcar pentru a reduce îmbolnăvirile şi necazurile. deşi în medicina babiloniană erau utilizate incantaţiile. La Ninive au fost găsite înscrieri care descriau potopul. purtarea poverilor sau chiar unele care. chiar dacă oamenilor li se administrau poate înainte unele remedii. Cea mai veche prescriere medicală – de peste 4000 de ani (tradusă din scrierea cuneiformă în 1950) conţine din păcate doar remediile. ce obiceiuri legate de viaţă şi de moarte sau ce deprinderi cu caracter medical aveau. Această scriere nu conţine nici un element magic. Deschiderea unor morminte a permis aflarea tradiţiilor legate de înmormântare – îngroparea întregii curţi formate din doamnele de companie. chiar dacă progresele sociale nu sunt dublate şi de progrese medicale. cultura sumeriană este înlocuită cu cea babiloneană. nu şi bolile care erau indicate. set de legi şi cu o anumită cultură. Treptat. soldaţi şi muzicanţi pentru a o însoţi pe regina Shubad care murise. Astfel s-a aflat de sacrificiile umane care se făceau.cultură cu sistem propriu de scriere. Acum omul vindecător a devenit preot-medic.

a marilor neguţători şi preoţi care trebuiau să plătească chirurgii mai ales cu monede de argint. guvernată de un conducător divin şi de un regepreot. Fiecare aşezământ era o comunitate completă prin ea însăşi. Stilul de viaţă al babilonienilor era complet diferit de cel al egiptenilor. centrul imperiului mesopotamian. să reducă costul îngrijirilor medicale. mai ales sub Hammurabi ((1900 î. decât cu bunuri sau servicii. Hammurabi este cunoscut pentru Codul de legi care compila o serie de legi specifice antichităţii. ţăranilor şi artizanilor şi clasa inferioară a sclavilor. Religia avea în centru pe Marduc – un zeu 22 . Babilonul era în anii 3000 î. clasa mijlocie a negustorilor. a fost aşezat într-o zonă cunoscută sub numele de Izvorul fertilităţii sau Leagănul civilizaţiei. Căderea culturii sumeriene face să crească treptat importanţa culturii babiloneană.Hr.). după un model aproape feudal.CULTURA BABILONEANĂ Babilonul.Hr. în trei clase sociale: clasa superioară „gentlemani” este clasa proprietarilor bogaţi. Această zonă geografică a fost numită astfel datorită solului său umed şi datorită climei calde – o combinaţie favorabilă stabilirii de civilizaţii. Într-o oarecare măsură codul de legi era unitar şi căuta să protejeze de fraudă pe cei lipsiţi de ajutor şi totodată. ca şi Egiptul. Societatea era constituită.

Pentru a se stabili prognosticul bolii. Se recomanda ţinerea unui animal lângă bolnav pentru ca spiritul rău să treacă în animalul care urma să fie sacrificat. se ajunge la 23 . aplicaţii de plante şi decocturi din numeroase plante. prescripţii medicale şi incantaţiile pentru zei. care lucra cu mâinile. Cei săraci erau pedepsiţi cu cruzime la cea mai mică greşeală. Textele medicale găsite pe tăbliţe prezentau descrierea simptomelor bolii. dar se credea că este cauzată de păcate pentru care bolnavii erau pedepsiţi de zei. Medicul avea o poziţie preferenţială. Chirurgul care cârpăcea o operaţie unui gentleman. În afara practicilor mistice. în timp ce chirurgul. iar pedepsele rezervate chirurgului erau crude. Se folosea termenul de boală.crud ce avea nevoie de sânge omenesc – pe preferinţă de copil. Se făceau sacrificii (handicapaţi sau infirmi). iar preoţii erau castraţi (eunuci). Templele devin centre de îngrijire medicală unde principalul remediu pentru extragerea duhurilor rele din corp. deoarece i se puteau tăia mâinile facă operaţia nu reuşea. se practicau hepatoscopii – inspecţia ficatului animalului sacrificat – astfel. în această perioadă s-au făcut şi observaţii clinice ce nu pot fi uitate. Tratamentul medical în Babilon era primitiv. constă în incantaţii. era presat de obligaţii grele. Pentru purificarea şi vindecarea corpului se practicau incantaţii şi se foloseau ierburi. avea o poziţie mai puţin apreciată.

Se alcătuiau horoscoape în termeni legaţi de naşterea unei persoane şi poziţia planetelor cu acea ocazie. cu lanţeta de bronz se vindecau boli ale ochilor. Totodată preotul-medic comunică cu zeul. Babilonienii erau matematicieni şi astronomi pricepuţi. De aceea. se operau tumori. Apa care iriga plantele medicinale recunoscute era pompată prin canale. Acestuia i se atribuie construirea grădinilor suspendate – una dintre cele şapte minuni ale lumii. Tot Nabucodonosor a făcut ca Ierusalimul să dispară. 605-562 î. Pedepsele erau conforme conceptului „ochi pentru ochi”. Codul stipula legi pentru protejarea de nedreptăţi şi de practici incorecte. ci şi a spiritului. extirparea tumorii cauza moartea sau dacă se pierdea vederea.cunoaşterea structurii ficatului şi vezicii biliare. nu este surprinzător faptul că multe din credinţele lor se bazau pe studiul naturii şi al puterii numerelor şi pe observaţii asupra mişcării stelelor şi planetelor. Babilonienii erau pasionaţi de numărul 7 – număr 24 . Se tratau chirurgical plăgi. iar îngrijirea urmărea nu numai îngrijirea trupului. iar sancţiunile erau crude – tăierea mâinilor medicului dacă tratarea plăgii.). iar plata se făcea diferenţiat. Capturile şi bogăţiile erau aduse în templul din Babilon. Acesta ar putea fi primul model de echipă de îngrijire.Hr. Alături de medic se afla farmacistul care prescria decocturile. Babilonul se dezvoltă în toată splendoarea sa în vremea lui Nabucodonosor (cca. iar templul lui Solomon să se distrugă.

mentale şi de natură emoţională. Imperiul era menţinut prin teroare (fapt descris şi în Biblie).Hr.care şi astăzi mai deţine un loc de frunte în superstiţiile diferitelor culturi. Darius – regele persanilor – cucereşte Babilonul. Dar este sigur că existau numeroase îmbolnăviri fizice. Textele nu conţin şi date medicale. Acest imperiu extins peste secole avea centru la Ninive. imperiului fiind distrus în 612 î. Decăderea a fost rapidă. Aici se vorbea aceiaşi limbă ca în Babilon. 25 . situat pe partea stângă a fluviului Tigru. În cetate cei slabi erau ucişi şi se petreceau tot felul de violenţe. a fost populat cu semiţi originari din Babilon. cu mici diferenţe.000 de table cuneiforme descoperite de Layard în 1984. fapt ce induce presupunerea că aceste teritorii erau dominate de un grup de persoane care nu acordau nici o valoare vieţii fiinţelor umane. CULTURA ASIRIANĂ Imperiu puternic. Date despre această civilizaţie se păstrează pe cele aproape 30.

pe care Cirus II (553-528 î. Darius mută capitala imperiului la Persopolis.352) Religia imperiului se baza pe învăţăturile profesorului Zoroastru. Astfel Cirus II a devenit conducătorul persanilor şi a populaţiei Mezi. 26 . Imperiul lui care s-a extins către India era compus din 20 de provincii (satrapii) conduse de satrapi a căror datorie era să prevină revoltele şi să ridice taxele. India plătea 360 talanţi de argint (8. Ţările supuse plăteau tributuri în aur argint sau produse. Aşa se formează marele imperiu condus de Darius cel Mare.000 oi anual. soldată însă cu un eşec.) i-a constituit într-o naţiune. Vrea să cucerească Grecia. Darius a fost urmaşul lui Cambis la tron.120 kg) şi 100. învăţături ce se regăsesc şi astăzi în religiile practicate în Iran şi Indian de urmaţii perşilor. Sub acesta Imperiul persan a cunoscut apogeul puterii şi întinderii teritoriale. Ţările mai mici plăteau 450 talanţi de argint (15.Hr. Porneşte într-o expediţie împotriva sciţilor (513). Moare înainte de a porni în a doua expediţie împotriva grecilor (486). Darius devine rege al perşilor în 522. devenind cel mai vast şi mai puternic stat din Orientul apropiat şi Orientul mijlociu. dar este învins la Marathon (490). Totodată a cucerit teritorii întinse de la Egipt la India.CULTURA PERSANĂ Persanii erau grupuri tribale iraniene.

Hr. Codul lui Zoroastru a fost constituit după modelul Codului lui Hammurabi. trebuiau ca primele trei operaţii să le efectueze asupra unor persoane de alte religii. În text se spunea că cele mai grave pedepse se dau pentru distrugerea formei superioare de creaţie. De altfel. pentru a avea dreptul de practică. Existau reguli de sănătate publică pentru a nu fi contaminate apa. cultura minotică a dispărut rapid. În această vreme se practicau încă teorii privitoare la producerea îmbolnăvirilor de către zeii răi şi se făceau invocaţii pentru a fi ajutaţi de zei. Specifică perioadei 3000-1200 î. pământul. CULTURA CRETANO-MINOTICĂ Insula Creta este cunoscută pentru cultura minotică. iar morţii erau urcaţi pe acoperişurile înalte ale turnului tăcerii unde păsările consumau carnea de pe oase. chiar şi referiri la avort. Ansamblu de texte ale religiei Zoroastru conţinea reguli tradiţionale conţine reguli tradiţionale privind ritualurile ceremoniei de la naştere şi moarte..Cele mai vechi înscrieri medicale persane se găsesc în cărţile lui Zoroastru – Codul lui Zoroastru. Chirurgii. Aici putem întâlni noţiuni de medicină şi sanitaţie preluate de la popoarele vecine. descompuneau cadavrele. 27 .

zonă învecinată cu Egiptul. îmbrăcăminte şi coafură ce se remarcă prin rafinament. La anumite intervale de timp. pentru a se stabili în Canaa – Palestina de mai târziu. 28 .După anul 1900. au fost chemaţi de Dumnezeu. CULTURA VECHILOR EVREI – PALESTINA – Cea mai importantă sursă de date despre evrei o constituie Vechiul Testament. ca să părăsească această regiune politeistă. tineri şi tinere. ceramică. conform legendei. Locuitorii de la început ai regiunii Ur (oraşul Babilon). Abraham. va fi înlocuit după 500 de ani de către Moise. Avea unele deprinderi igienice recunoscute. unul dintre conducătorii acestui popor. cultura cretană a fost recunoscută pentru bogăţia ei reieşită din picturi. O societate în principal de agricultori a fost guvernată de regi. erau sacrificaţi Minotaurului care se găsea în labirint şi care era hrănit de preotul şef. de obicei atenieni. Nici la această cultură nu s-au găsit urme privind preocuparea în domeniul medicinii sau îngrijirii medicale. palate splendide. casele lor aveau băi. astăzi Israel. bijuterii. ca urmare a lucrărilor arheologice ale lui sir Arthur Evans la palatul regelui Knosos. Cretanii erau marinari cunoscuţi.

Evreii sunt recunoscuţi ca împărtăşind mai multe cunoştinţe democratice decât oricare alte civilizaţii antice. doica care l-a crescut şi îngrijit i-a transmis credinţele religioase şi tradiţiile familiei evreieşti. Deşi a primit educaţie aleasă. unică în acea perioadă. Cele zece porunci reprezintă un set de reguli etice privind relaţiile interumane şi chiar aveau în vedere păstrarea sănătăţii mentale.Moise obţine privilegii. ca fiu adoptiv. fie cerând moaşelor să ucidă pruncii de sex masculin de origine evreiască sau chiar să-i arunce în râu. obiceiurile 29 . Povestea tânărului David care îl relaxa pe Saul prin muzică. după o epidemie serioasă. către ţara promisă. ne face dovada recunoaşterii efectelor muzicoterapiei. adusă culturii internaţionale de cultura vechilor evrei. Plecarea din Egipt. Legenda spune că şi Moise a fost găsit de fata faraonului într-un coş pe apă şi a fost crescut. Contribuţia cea mai importantă. în perioada şederii în Egipt s-au propus mai multe metode de reducere numerică fie prin muncă foarte grea la care erau supuşi bărbaţii. dar şi necesitatea de a circumscrie toţi băieţii coborâtori din Abraham. Deoarece numeric evreii erau superiori egiptenilor . vizau aspectele sociale. mai oscilau între propria religie şi religia politeistă. cuprinse în Codul Mozaic. în cele mai bune condiţii. o constituie religia monoteistă. Multe legi. Oamenii simpli însă. i-a prilejuit primirea pe Muntele Sinai a celor 10 porunci.

30 . Moise dădea instrucţiuni privind modul de spălare repetată a mâinilor şi urmată de uscarea la soare. au fost emise reguli pentru selecţia şi inspecţia mâncării. În acest Cod nu au fost incluse nici o descoperire sau contribuţie medicală a egiptenilor sau babilonienilor. Era cunoscut rolul insectelor şi animalelor în transmiterea bolilor. Tot în Codul Mozaic sunt cuprinse şi date sistematice. chiar şi asupra modului de efectuare a circumciziei la opt zile de la naştere. nu numai că era descrisă epidemia de ciumă bubonică. În ceea ce priveşte principiile igienei publice şi a sanitaţiei. Cei bolnavi de boli transmisibile (exemplu lepră) erau izolaţi de societate. depozitarea excrementelor şi a gunoaielor. febra tifoidă) obligau la astuparea excrementelor după eliminare. somnul. reguli privind dieta. carantina şi dezinfecţia. Regulile privind prevenirea transmiterii bolii intestinale (holera. Astfel. reguli pentru femei în perioada ciclului menstrual şi la naştere. creşterea şi sacrificarea unor animale pentru a fi mâncate. principii curative. Erau făcute delimitări între ceea ce era considerat curat şi ceea ce nu era. dizenteria. ci se arată şi rolul de purtători îndeplinit de şobolani. deşi lucrarea este cu adevărat ştiinţifică. diagnosticul şi raportarea bolilor infecţioase. orele de activitate.religioase şi practicile ce vizau sănătatea şi sanitaţia. izolarea. metode organizate de prevenire a îmbolnăvirilor şi principii de igienă privind odihna.

îmbolnăvirile mentale. vinul era considerat aliment. muzicoterapia în bolile mentale. deoarece la întoarcerea bolnavilor în comunitate trebuiau să aibă acordul acestuia. respiraţia artificială. Ca şi în Egipt. Cel mai înalt preot era şi preot-medic şi inspector sanitar la evrei. evreii aveau case de oaspeţi. hoteluri şi spitale. vocaţia femeilor o constituia 31 . modul de consumare a alimentelor: strugurii şi smochinele se vor consuma proaspete. păstrarea alimentelor. Evreii apreciau calităţile laptelui pentru că în ţara promisă „va curge lapte şi miere”. În Biblie se descriu bolile menţionate mai sus. Aceste menţiuni erau scrise datorită climatului cald şi datorită absenţei posibilităţii de refrigerarea. Tot în Biblie se găsesc descrieri privind alimentaţia. iar uleiul extras din ele folosit ca aliment sau medicament. dar şi apoplexia. iar ca tratamente circumcizie. Erau renumiţi pentru ospitalitate. Scripturile biblice ca Leviticul – a treia carte a lui Moise – 7 (16-19) şi 19 (5) interzicea consumarea cărnii după trei zile de la sacrificarea animalului. pentru supravegherea şi îngrijirea celor bolnavi. sarcină considerată o datorie religioasă. Metodele de preparare a alimentelor menţionau fierberea şi frigerea.Legislaţia sanitară prevedea izolarea celor bolnavi şi reprimirea lor în comunitate doar după reinspecţie. În antichitate. hanuri. uscate sau ca suc şi vin după fermentaţie. măslinele erau considerate alimente.

Hr. După aproape 19 secole. În 1974.Hr. Săpăturile arheologice au arătat că această aşezare avea hale. istorice şi literar-religioase sau Ketubiim).Cântarea cântărilor). Oamenii fug în peşteri. aflat la Universitatea din Jerusalim. provine dintr-un grup monastic numit Esenne – o sectă evreiască care a locuit în regiunea Qumran în perioada 150-68 î. magazii. literatura de înţelepciune (Iov .moşitul. dintre care ¼ se refereau la Biblie. A fost considerată cea mai mare descoperire şi totodată dovada existenţei unei civilizaţii cu credinţă 32 . Legile fundamentale ale moralei au rădăcini în Vechiul Testament care este împărţit în cinci părţi: legea (Geneza . Religia evreilor este cunoscută din cărţile Vechiului Testament = Pentateuhul sau cele cinci cărţi ale lui Moise sau Tora (Cărţile profetice sau Nebiim şi celelalte cărţi. doi beduini arabi au descoperit nişte manuscrise şi plăci de lut într-o peşteră în apropierea mării Moarte. biblioteci unde manuscrisele se recopiau.Maleahi). În anul 68 î. într-o singură peşteră.Estera). aramaică şi greacă.. Este accentuată semnificaţia socială şi religioasă a familiei încă din timpul lui Moise. legiunile romane distrug aşezarea transformând-o în ruine. bucătării. profeţi majori (Isaia Daniel) şi profeţii minori (Osea . magazine.Deuteronomul). sunt descoperite peste 400 de manuscrise în ebraică. manuscrisul lui Isaia. ei aveau apeducte. Unul din acestea. rezervoare de apă pentru asigurarea necesarului de apă de băut. istoria (Judecătorii .

Preoţii-doctori au preluat funcţia de inspectori de sănătate. cu concepţii fundamentale de bacteriologie – ce este curat şi ce nu este. Se presupune că indienii Maya au ocupat peninsula Yukatan în 2500-1600 î. Dar nici acum nu se găsesc referiri la îngrijire ca atare sau la persoane care să se dedice acestei profesiuni. când se făceau observaţii ştiinţifice privind rolul clinic al medicului. tehnica izolării pentru prevenirea răspândirii bolilor. legi de sănătate publică. prevenirea unor îmbolnăviri prin dietă. Se poate spune că este prima mare civilizaţie. CULTURA INDIENILOR MAYA Cultura indienilor Maya face parte din cultura antică americană. cercetările arheologice au scos în evidenţă existenţa unor oameni care aveau cunoştinţe de astronomie şi matematică şi care aveau 33 . Din această credinţă a emanat rolul preotului de supraveghetor al practicilor medicale legate de curăţire şi purificare. cu un grad mare de empirism. Cultura ebraică recunoştea un Dumnezeu atotputernic asupra vieţii şi morţii.Hr. Redescoperirea oraşelor lor cele mai vechi a început în 1839. viaţă spirituală deosebită.monoteistă. preocupări pentru realizarea confortului pacienţilor.

Limba şi religia lor era răspândită de la Atlantic la Pacific. Multe legende povestite despre obiceiurile mayaşilor recomandau în caz de stres o procesiune. cu strălucire. fetele erau aruncate de pe stâncile sacre. CULTURA ASTECĂ Cultura astecă a fost localizată. Yukatanul – centrul culturii Maya şi Guatemala sunt bogate în ruine. Nici în prezent nu s-a terminat descifrarea completă a inscripţiilor în limba Maya. Preoţii care efectuau aceste sacrificii dădeau şi sfaturi în domeniul sănătăţii. În această cultură sacrificiul uman era o regulă – se extrăgea cu mâna inima adulţilor sau se sacrificau copii. în partea centrală a Mexicului. cea mai mare parte a Mexicului.un calendar excelent. În 1519. iar tinerii sacrificaţi. Zeilor le erau oferite ca ofrande tineri şi tinere. Una dintre îndeletnicirile preoţilor era aceea de a deforma craniul la nou-născut. aztecii (azteca) sau mexicanii (maxica) stăpâneau. de la stepele din nord până în 34 . în urma săpăturilor arheologice făcute. Cu scop medical erau recomandate băile cu abur. iar la ceremonii. erau buni cunoscători de ierburi şi buni prezicători. în momentul năvălirii cuceritorilor spanioli.

vânători şi războinici.Guatemala. pornită din Cuba. Cincizeci şi şapte de oameni din cei o suta zece. Astecii aveau un calendar solar cu 365 de zile pe an. 18 luni cu 20 de zile şi 5 zile lăsate ca nenorocoase. sub conducerea lui Francisco Hernandez de Cordoba. spaniolii au fost nevoiţi să se reîmbarce în grabă. Din trecutul lor de barbari nordici. Juan de Grijalva. Aztecii aveau reputaţia de a fi cei mai religioşi dintre indieni. observând o civilizaţie mult mai avansată decât în Antile. De fapt. Practica religioasă a astecilor impunea un sacrificiu teribil: extragerea inimilor din mii de corpuri prin tăierea cu un cuţit obsidian – sticlă vulcanică. Tot ei credeau în efectele benefice ale aburilor şi aveau case în care se putea produce abur. în fruntea a 35 . au pierit în această luptă. În anul următor. edificiile de piatră şi templele. veşmintele şi bijuteriile autohtonilor. de către aceşti indieni războinici. Respinşi. a intrat în contact cu mayaşii din Yucatan. Supravieţuitorii au descris cu uimire oraşele mayaşe pe care le zăriseră. se îmbogăţise şi se complicase în urma contactelor cu popoarele sedentare şi civilizate ale Mexicului central. cu trei corăbii. religia lor simplă şi total sau preponderent astrală la origine. Piramida Soarelui şi Piramida Lunii erau temple unde se oficiau ceremonii religioase. mexicanii conservaseră divinităţile astrale. În 1517 o expediţie. Discul solar era adorat sub numele de Tonatiuh.

a descoperit insula Cozumel şi a navigat de-a lungul coastei Yucatan-ului şi Golfului Mexic.patru corăbii. el a ieşit din ţinutul mayaş şi a luat contact cu provinciile Imperiului Aztec. spaniolii primind în dar numeroase obiecte de aur. Continuându-şi drumul de la Tabasco la Tuxpan. a apărut în ochii contemporanilor ca o catastrofa inexplicabilă sau ca un miracol . CULTURA PRECOLUMBIANĂ INDIANĂ 36 . primirea indienilor a fost amicală. Prăbuşirea violentă a unui stat militar care putea conta pe apărători atât de destoinici. Spre deosebire de ceea ce se întâmplase în timpul primei expediţii.

iar economic se baza pe 37 . În 1533. Peru. Atahualpa ultimul împărat incaş (numit Sapa Inca) a fost omorât la ordinul conchistadorului Francisco Pizarro.Cultura şi civilizaţia precolumbiană indiană sau imperiul Inca datează dinaintea descoperii Americii de către Cristofor Columb. Tawantin este un grup de patru elemente (tawa "patru" cu sufixul -ntin care denumeşte un grup). marcându-se astfel începutul dominaţiei spaniole. Bolivia. În limba Quechua numele Imperiului era Tawantin Suyu care poate fi tradus ca Cele patru regiuni sau Uniunea celor patru regiuni. Argentina şi Chile. politic şi militar incaş. Imperiul Inca a fost cel mai mare imperiu din America Precolumbiană ridicat pe înălţimile din Peru în jurul anului 1200. Imperiu era împărţit în patru suyu. Înainte de reforma Quechua era scris în spaniolă ca Tahuantinsuyo. suyu înseamnă "regiune" sau "provincie". deşi erau vorbite peste şapte sute de limbi locale. Limba oficială a imperiului Inca era Quechua. ale căror colţuri se întâlneau în capitala Cuzco (Qosqo) – centrul administrativ. Tahuantinsuyo era organizat în “señoríos” (dominioane) cu o societate stratificată în care conducătorul era Inca. Între 1438 şi 1533 Inca a reuşit prin cuceriri şi asimilări să încorporeze o mare parte din vestul Americii de Sud. având centrul în jurul Anzilor şi a inclus mare parte din teritoriul ocupat azi de Ecuador.

culturi şi oameni. cel ce este prima figură importantă în mitologia incaşă. În 1438 sub conducerea lui Sapa Inca (în traducere numele lui înseamnă zguduitorul lumii). teritoriile imperiului nefiind uniform loiale. Tahuantinsuyu era casa unei multitudini de limbi. Primii locuitori ai teritoriilor americane erau 38 . Zeul Soare. Tahuantinsuyu cu un sistem federal ce consta dintro putere centrală cu Inca la conducerea ei şi patru conduceri provinciale cu lideri puternici. natură şi zei era esenţială. nici culturile locale pe deplin integrate. existenţa lui istorică fiind foarte probabilă. însă liderii Inca încurajau venerarea propriilor zei. cel mai important dintre aceştia fiind Inti. De fapt Imperiul Inca a fost creat cu scopul de a răspândii civilizaţia. Pachacuti a reorganizat regatul din Cuzco transformându-l în imperiu. Dovezile arheologice indică faptul că Inca era un trib relativ neimportant până la Sinchi Roca.proprietatea comună a pământului. imperiul a început o extraordinară campanie de expansiune. numit şi Cinchi Roca.Qosqo). la sfârşitul căreia aproape întreaga zonă a Anzilor a ajuns sub controlul incaşilor. Se întâlneau mai multe forme locale de venerare a zeilor. Poporul incaş a apărut ca un trib în zona Cuzco în secolul XII. o civilizaţie bazată pe credinţe mitice în care armonia relaţiilor dintre oameni. Sub conducerea lui Manco Capac. ei au format mica cetate-stat Cuzco (Quechua .

acest proces necauzând însă leziuni cerebrale. Se foloseau ca tratament masajul. S-au descoperit efigii din ceramică sau piatră. extragerea dinţilor. ridicate de la sol şi protejate de soare. aplicarea ventuzelor. emisiunea de sânge. aspiraţia. cu obiceiuri diferite – de la cele mai primitive la obiceiuri superioare. sutura. mod de trai. Se presupune că erau utilizate în clinici medicale în care se punea şi diagnosticul. bisturiu din bronz etc. limbaj. amputaţia. efectuau trepanaţii reuşite ce constau în executarea unor găuri în craniu pentru eliberarea presiunii cheagurilor de sânge asupra creierului. Inca practicau şi deformarea cranială prin înfăşurarea strânsă a capului noilor-născuţi. sudaţia. aplicare de cataplasme şi prişniţe. Frunzele de Coca erau folosite (în Anzi sunt încă folosite) pentru a uşura foamea şi durerea. Incaşii au făcut o serie de descoperiri în medicină. Mesagerii obişnuiau să mestece frunze de coca pentru energia. bandajarea. În 1953 un grup de neurochirurgi au operat cu succes cu instrumente ce datau de aproximativ 2500 de ani – ace din bronz flexibile. Pânza de păianjen era utilizată pentru 39 .diferiţi ca fizic. ce le era necesară îndeplinirii însărcinării de a transmite mesaje în tot imperiul. statuete folosite pentru a învăţa deprinderi igienice persoana bolnavă. imobilizarea oaselor etc. Unele figurine ne arată poziţia în care se năştea – ghemuit. Paturile se pare că erau individuale.

verdeţuri şi nuci. nu fi leneş) urmau să trăiască în căldura Soarelui. ceea ce făcea parte din tratament. iar în jurul lui participau prietenii. în plus vânau diverse animale pentru carne. Erau cunoscute şi utilizate otrăvurile. Pacientul era considerat punctul central al ceremoniei. Alte plante erau folosite pentru efectul lor diuretic pentru înlăturarea insuficienţei renale. nu minţii. Se foloseau băile de aburi(turnare de apă fierbinte sau apă turnată pe pietre fierbinţi). gustul. Se recurgea la pictură cu nisip de diferite culori. Uneori se adăugau şi plante pentru stimularea circulaţiei şi a sudaţiei. Prin aspiraţie se extrăgeau obiectele străine. Şamanii erau şi mai mistici – ei recurgeau la mitul transformării bolii la animal. ceilalţi îşi 40 . se practica hipnoterapia. Porumbul era folosit pentru obţinerea unei băuturi alcoolice fermentate numite chicha. Incaşii credeau în reîncarnare. Cei care se supuneau codului moral incaş — ama suwa. Boala era considerată ca fiind produsul neplăcerii zeilor. la fel ca şi valoarea luminii. blănuri şi pene. Indienii terminau baia prin cufundare în apă rece sau zăpadă. Unele plante se administrau pentru efectul lor emetic. pipăitul. suplimentate uneori de carne (porc de guineea). laxativ sau purgativ. auzul. ama llulla. Valoarea terapeutică a căldurii era cunoscută .coagularea sângelui ca la egipteni. ama quella (nu fura. Dieta incaşilor consta în principal din peşte. se testa văzul.

Este o formă de religie chineză care a existat până în sec. Taoism (pronunţie tao-ism în chineză tao = cale. Practica medicală a fost influenţată de trei curente importante: Taoism şi Confucianism – curente indigene şi Budism – importat din India. al ideilor lui Laodzî şi a diverselor credinţe. drum) este o direcţie principală a filozofiei antice chineze. proprie fenomenelor naturii. animismului. vieţii sociale şi gândirii omeneşti.Hr. VI î. constituind un amalgam al cultului spiritelor naturii şi ale strămoşilor. în cadrul căreia s-au manifestat două curente: unul materialist şi altul idealist. Incaşii au construit şi mari depozite ce le-au permis un trai normal. după interpretarea dată noţiunii de tao înţeleasă ca ordine universală.. Originea rasei rămâne un mister în lipsa dovezilor.petreceau eternitatea pe pământul rece. CULTURA ANTICĂ CHINEZĂ China este ţara cu cea mai veche cultură şi cu cea mai veche naţiune. Sistemul de drumuri incaş a fost cel care a asigurat succesul agriculturii permiţând distribuţia alimentelor pe distanţe mari. Taoismul din sec. Aceste religii s-au suprapus credinţelor primitive. combina tehnici 41 . inaugurată de Lao-dzî. XVII şi care a avut la bază concepţia tao.

abia în 1913 s-au dat primele permisii de efectuare a autopsiilor în China. Mai târziu. Budismul arată că păcatul reprezintă cauza bolilor şi că vine de la zei. veneraţia celor ce studiază. speriatul spiritelor rele prin zgomote de fond sau împuşcături sau diferite băuturi. Arta îngrijirilor cuprindea sacrificii. apă fierbinte sau alte lichide terapeutice sau se împrăştie în jurul persoanei sau casei.Hr. Teoria Yan Yu oferea o anume bază ştiinţifică pentru explicarea bolilor (Yan = bărbat. superstiţii. respectul celor vârstnici. valoarea ei fiind determinată de numărul fiilor născuţi. Yu = femeie). După Confucius (551-479 î.) era importantă solidaritatea familială. Confucius dorea să înlăture orpimarea ţării prin reînvierea obiceiurilor antice. Astfel se administrează bolnavilor un ceai cu cenuşă. Până în 1734 toţi medicii de la curte şi oficialii colegiilor medicale trebuiau să fie de faţă la sacrificii. Rolul femeii era văzut ca inferior mult rolului bărbatului. Viaţa constă în interacţiunea acestor 42 . această religie a urmărit descoperirea elixirului vieţii sau alchimia (obţinerea aurului) fapt ce va duce la apariţia chimiei în evul mediu. De altfel. Interzicerea disecţiei a determinat lipsa de cunoştinţe în domeniul anatomiei.magice şi mistice şi urmărea combaterea spiritelor rele producătoare de boală. fiziologiei. patologiei şi chirurgiei.

pasivă. iar dezechilibrul îl reprezenta boala. sugarii băieţi. Prea puţin s-a vorbit de spitale. Berdol Edw sublinia că spitalele nu au fost numeroase pentru că era o ruşine pentru familie şi prieteni să nu aibă grijă de bolnavi. erau îmbrăcaţi cu haine de fetiţe şi erau botezaţi cu nume de fete. Chinezii vechi au pus bazele filozofiei Yang şi Yin. Nici o credinţă n-a fost pusă în istoria pacientului ca instrument de diagnosticare. Yang reprezenta forţa musculară. Practicile de sănătate se concentrau asupra profilaxiei şi părtrării sănătăţii rezultate din echilibrul dintre Yang şi Yin.Hr. Un obicei de nedorit. activitatea pozitivă a universului. Chinezii au elaborat Materia medicală şi multe din medicamentele pe care ei le foloseau – de exemplu efedrina folosită şi în medicina modernă. era deformarea picioarelor sau legarea picioarelor femeilor. Aceste două forţe erau întotdeauna opuse şi complementare una alteia. iar diagnoza se făcea pe baza unei complicate teorii a pulsului. Poziţia socială redusă a femeii a făcut ca numeroşi nou născuţi de sex feminin să fie abandonaţi. pentru a nu fi recunoscuţi.principii. la care ulterior s-a renunţat. De frica vechiului rău. negativă. o parte fiind preluaţi de misionari creştini. Yin reprezintă forţa feminină. Echilibrul era egal cu sănătatea. Wu şi Wong au enumerat aşa numitele haluri de vindecare (stare nespus de rea) în jurul anului 651 î. 43 .

întreabă şi simte. palpaţia – priveşte. Se presupune că numeroase medicamente le-a încercat pe el.) despre care se spune că a scris Canonul medicinii Neiching. Moxa – o formă dureroasă a contrairitaţiei. Un alt împărat care a adus contribuţii în dezvoltarea medicinii Huang-ti (2698-2598 î. din silex la început. Wong şi Wu arată că Neiching spunea: când locul suferinţei se află în muşchi. Chang Chung-Ching (sec II e.Fondatorul medicinii chineze este considerat împăratul Shen Nung (aprox. 44 . Istoricii sunt de acord asupra ingeniozităţii chinezilor în dezvoltarea elementelor terapeutice: moxa. Palparea se referea la puls. ascultă. Alţi doctori renumiţi: Tsang Kung (primul secol î. Acesta stipula că sunt 4 etape în stabilirea diagnosticului: observaţia.Hr.n.) un recunoscut chirurg care a descoperit şi utilizat anestezia la operaţie. II e.) care s-a preocupat pentru investigarea laborioasă şi experimentarea plantelor medicinale. consta în aplicarea unui material încins (înroşit) pe anumite puncte. foloseşti punctura – în vase de sânge moxa.Hr.) care a lăsat evidente impresii şi sugestii de tratament şi Hua Tio (sec. Cordonul ombilical era tăiat cu cioburi de ceramică. Acele.Hr. în tendoane foloseşti cauterizarea. au fost apoi făcute din metale începând cu epoca de bronz. ascultaţia. masaje. cauterizări.).n. ventuze. 2698 î. chinezii fiind pregătiţi să observe chiar variaţiile sale în stadiul de sănătate şi boală. acupunctură.

Masajul a fost dezvoltat în mod deosebit. inflamaţii de orice fel. deţinut de măştile cu aspect înfricoşător. Cu scop terapeutic erau utilizate şi organele animalelor – ficat. Exista şi credinţa privind rolul hotărâtor. China antică suferise numeroase epidemii de holeră. bogate în iod erau folosite sub formă de bulion pentru combaterea guşei. Acul introdus era uşor rotit în zona dureroasă. Mai erau folosite oase de tigru sau şarpe. Plantele medicinale marine. asistenta medicală are în atribuţii efectuarea acupuncturii. variola era cunoscută. Lepra era bine cunoscută şi tratată chiar cu un ulei special. în China.n. o plantă ce conţine efedrină numită Ma Hua-ng. era utilizată şi în acele vremuri.. ulcere.Punctura a început să se transforme cu timpul în acupunctură şi a devenit curând un panaceu universal. binecunoscută în prezent. în prevenirea variolei. tiroidă. furuncule. Pentru stabilirea prognosticului bolnavului era folosită mingea vrăjitoarei alcătuită din 12 sfere 45 . În zilele noastre. iar metoda vaccinării aplicată (prin insuflarea prin suluri de bambus în nările oamenilor a crustaceelor). În secolul al III-lea e. De altfel Gin Seng – plantă cu valori deosebite. şopârlă păstrate în vin etc. Era folosit macul (opium). Organele de broască a căror secreţii conţineau adrenalină. erau folosite ca plasture şi indicate în muşcătura de câine.

CULTURA ANTICĂ INDIANĂ Poziţia şi posibilitatea apărării în nordul ţării.Hr. Cele mai vechi culturi din India au fost Hindu.Hr. Astfel India a fost izolată prin munţi de restul lumii. şi care era studiată în corelaţie cu poziţia stelelor şi a altor influenţe astrale.acuplate. Medicul purta la curea o cutie care conţinea medicamente. din fildeş. Vishnu = care apără şi Şiva = cel care strânge. s-au desfăşurat lupte numeroase pentru supremaţia între caste. introdu-se una în alta. Surse de informare despre practicile de sănătate privin din Religia brahmană – hinduismul conform căruia spiritul se poate ridica sau poate fi pedepsit prin regenerări sau transformări ale sufletului. s-a stabilit pe câmpiile Indiei. În jurul anului 2000 î. Între anii 1000 şi 800 î. un grup de arieni ce proveneau de pe platoul iranian. a permis o mare dezvoltare a culturii indiene.. O triadă de zei ocupa atenţia din punct de vedere religios: brahma = sursă dătătoare de viaţă. 46 . Procesul de încarnare pornea de la organismele vegetale la cele animale sau umane sau invers. O altă zeitate favorită o reprezenta Zeul Soare. în partea de sud a Orientului Îndepărtat..

. Cele 4 cărţi Rig-Veda. utilizarea unor ierburi – plante şi incantaţii. SamaVeda şi Atharva-Veda descoperite în India au fost scrise (1500 î. Curăţenia corporală. maimuţa etc. Atâta timp cât erau respectate şi considerate sfinte. Ultima carte conţine numeroase sugestii privind tratamentul medical.Teritoriul Iumna şi râul Gange reprezentau ţara sfântă şi la fiecare 12 ani.Hr.Hr.) a construit numeroase spitale pentru pelerini. După moarte corpurile erau arse pe ruguri. pregătirile şi băile erau practici dese. Pentru animalele bolnave erau constituite spitale. Doi medici 47 . Yoga reprezenta calea. În jurul anului 552 î. Regele Ashoka (269-237 î. preoţii şi persoanele religioase se îndreptau spre acea zonă pentru a se spăla de păcate. budismul câştiga teren deoarece brahmanismul interzicea orice dorinţă şi culmina prin negarea existenţei.Hr. Contemplarea şi meditaţia preocupa pe numeroşi indieni care duceau o viaţă monahală. educarea spiritului prin exerciţiu – şi astfel prin care spiritul de detaşa. iar unele procedee – respiraţii Yoga – au fost preluate şi de medicina modernă. o serie de animale nu erau consumate – vaca.) în limba indiană din care se trage sanscrita. Yagur-Veda. într-o anume zi stabilită de astrologi. Cei ce se apropiau de moarte doreau să fie conduşi la Benares (oraş de pe Gange) ca să participe la aceste îmbăieri religioase. iar cenuşa aruncată în Gange.

Se făceau operaţii cezariene şi de cataractă. Se amputau membre. Odată cu descrierea acestei metode. să se priceapă să îngrijească orice pacient. Totodată se făceau şi operaţii plastice. şi întotdeauna să fie dornic să facă ceea ce i se cere. să se distingă prin puritate. Susruta a descris şi operaţii pentru corectarea deformaţiilor urechii. forceps. catetere). plante medicinale.renumiţi – Charaka şi Susruta – au reunit mai multe informaţii medicale într-un compendiu. se opreau hemoragiile prin cauterizare cu ulei foarte fierbinte sau prin presiune. 121 de instrumente chirurgicale (ace. Persoana care îndeplinea funcţia de asistentă (nursă) trebuia să aibă o bună comportare. Susruta – care a trăit probabil în secolul V e. bisturiu. să frece şi să maseze membrele. Învăţământul medical era foarte bine 48 . scalp.n. – a descris boli. proceduri chirurgicale. să dea dovadă de bunătate. Charaka s-a preocupat de normele etice ce se cer respectate de cei ce îngrijesc suferinzii. să posede deşteptăciune şi abilităţi – deprinderi. rinoplastii. seringi. grefe de piele. foarfeci. Amputaţia de nas era o metodă de pedepsire. să-l ridice şi să-l ajute să se plimbe. să ştie să facă şi să cureţe patul.

Insulele greceşti sunt recunoscute drept locul de naştere al vieţii intelectuale occidentale. Dar multe obiceiuri. iar dacă medicul crea suferinţe celui îngrijit trebuia să plătească acestuia. trebuie să ne întoarcem la perioada primordială a umanităţii. Deşi prin actul Sarde căsătoria era posibilă de la 14 ani (coabitarea era posibilă de la 8 ani). În 1600 India a fost cucerită de britanici care au prescris unele tehnici. transmiterea malariei prin ţânţari. la fel ca şi arderea văduvei la funeraliile soţului. Se cunoşteau efectele narcotice ale Cannabis indica (cânepa indiană) şi Hyoscyamus niger (măselariţa) utilizate ca anestezice. închiderea fetelor. Pentru a înţelege impactul considerabil al civilizaţiei greceşti asupra tuturor realizărilor culturale viitoare ale Europei. Era nevoie de noi idei pentru a se face cristalizarea oamenilor şi animarea lor pentru asigurarea sănătăţii. aveau efecte importante pe plan somatic.organizat. Erau cunoscute şi descrise boli ca diabetul. Rawolfia care conţine rezerpină era prescrisă pentru nervozităţi. tuberculoza. CULTURA GRECIEI ANTICE Multe din imperiile antice au dispărut. cea mitologică. au fost păstrate. aruncarea copiilor în Gange. moral şi social. Mitologia greacă reprezintă un ansamblu de 49 . vizând mai ales femeile.

În zilele noastre mitologia greacă rămâne nu doar sursa unor motive şi trimiteri literare. Aceste poveşti erau cunoscute de către toţi grecii din antichitate şi. intrigi şi zei care intervin în permanenţă. dar şi a 50 . le ofereau oamenilor atât ritualuri. înainte de toate. sunt adesea meschini sau răzbunători. plină de monştri. Ei sunt mai mult sau mai puţin schimbători şi. Aceste credinţe pot fi comparate cu modul în care unii creaţionişti creştini din zilele noastre echivalează literal Biblia cu istoria lor. cu acţiune asupra vieţii şi destinului oamenilor. cât şi istorie. personificări ale forţelor universului. În mitologia greacă zeii Panteonului capătă însuşiri omeneşti. Lumea mitologiei greceşti este complexă. Grecii s-au remarcat în revitalizarea multor aspecte ale vieţii (artă. cu toate că uneori par a avea simţul dreptăţii. filozofie). războaie. însă rămân. intrigi în Eden şi eroi civilizatori.legende care provin din religia vechii civilizaţii elene. explicând ceea ce pare inexplicabil întrun mod raţional. medicină. în pofida scepticismului unor gânditori. cu zei creatori. biologie.

A existat o revoltă creştină de desfigurare sau distrugere a idolilor şi a altor imagini care reflectau cultul public al zeilor. Mitologia greacă rămâne o referinţă culturală importantă mult timp după ce religia greacă. când a fost declarat unica religie a imperiului. a încetat să se mai practice. de care a fost legată. tot aşa cum în scrierile de bază ale religiei creştine regăsim înţelepciunea şi unele dintre judecăţile filosofilor greci. preocupaţi mai mult de dezvoltarea portului în dauna minţii. Geografia fizică a Greciei antice sau Helasul. se aseamănă cu Grecia de astăzi. În cele mai vechi opere literare europene care s-au păstrat sunt Iliada şi Odiseea. Creştinismul a înlocuit păgânismul ca religie oficială a Imperiului Roman în 391. aveau o educaţia care urmărea să le asigure putere – pentru a fi soldaţi 51 .Hr. au fost sugerate numeroase aspecte care s-au dovedit a fi uneori reale (confirmate cu ocazia săpăturilor vechii cetăţi Troia – 1876). ce i-a făcut să fie mai mult separaţi decât uniţi. şi atribuite lui Homer. probabil înainte de anul 700 î.unor poveşti fermecătoare care continuă să fascineze. ambele scrise în greaca veche. prin prezenţa a numeroase insule. Şi din legende reies relaţiile dintre cretani şi spartani. Chiar şi literatura creştină cea mai entuziastă face adesea trimiteri la mitologia greacă şi romană. cunoscute şi sub numele de "Imnuri Homerice". Spartanii – foarte practici şi lipsiţi de imaginaţie.

desăvârşiţi. atât al medicinii civile. Astăzi 52 . Atenienii urmăreau să dezvolte un corp armonios. Doar cei puternici puteau depăşi programul riguros de pregătire spartană. şi care reprezenta simbolul medicinii. Aesklepios (Asclepius – Aesculapius) – om zeificat după moarte – a fost considerat zeul medicinii. filozofi sau chiar soldaţi. pe care populaţia îi venera. La 30 de ani. oratori. Apollo – zeul soarelui era şi zeul sănătăţii. deşi nu prea aveau timp să-şi vadă familia. cât şi al celei militare. Atributele sale erau un toiag pe care este încolăcit un şarpe – semnul înţelepciunii. facultăţile estetice şi mintea. bărbaţii trebuiau să se însoare. Exista un Panteon de zei şi zeiţe. Ei pregăteau artişti istorici.

loc oracular cu mult înainte de Apollo. Fiicele lui Asclepius erau Hygia – zeiţa sănătăţii şi Panaceea – zeiţa medicaţiei. a primit o noua orientare religioasa sub domnia lui Apollon. în luarea unor decizii importante. Comunicarea cu zeii se făcea prin răspunsurile preoţilor.semnul medicinii îl reprezintă Caduceul. apoi o data pe luna. consultările aveau loc o data pe an (la aniversarea zeului). şi în cele din urmă. În 53 . se adresau oracolelor pentru a se consulta cu zeii (exemplu oracolul din Delphi). prin vise sau unele semne. Oracolul era săvârşit de către Pythia şi de profetul care asista consultaţia. când Apollon lipsea. La început. preoteselor. În mitologia romană Aesklepios a fost preluat ca Aesculap (Esculap). Grecii credeau în zei şi de aceea. cu excepţia lunilor de iarnă. Operaţia comporta sacrificiul prealabil al unei capre. Oracolul din Delphi. sau se făcea comunicare directă prin spirit. Tălmăcirea era făcută în temple. de mai multe ori.

matematică. apoi se culca în sunetul muzicii şi mirosurilor plăcute. concentrata.general consultanţii puneau întrebări în formă de alternativă: dacă să facă cutare sau cutare lucru. Femeile însărcinate şi bolnavii cu boli incurabile nu erau primiţi în aceste temple de asistenţă medicală. S-a vorbit despre "delirul pythic". Ei căutau şi doreau perfecţiunea. se purifica prin îmbăiere. Cele mai importante realizări în Grecia antică sunt în filozofie. inspirată de Apollon. Pythia este calma. În cazurile mai grave. Platon compară "delirul" Pythiei cu inspiraţia poetică dată de Muze ori cu elanul amoros al Afroditei. senina. sală de gimnastică. Cel mai important centru medical era în oraşul Epidaur. observată în basoreliefuri de oameni sănătoşi. Aici a fost construit un templu ce avea teatru. După Plutarh zeul se mulţumeşte să o umple pe Pythia de viziunea şi lumina care clarifică viitorul. şi trecerea la baze ştiinţifice. i se făcea un masaj. adânc 54 . băi de ape minerale. dar nimic nu indică transele isterice sau "posesiunile" de tip dionysiac. Pe momentele figurate. ca si zeul care o inspira. profetiza în cripta templului. chiar dacă îngrijirea mai era încă o ocupaţie a sclavilor. Grecilor le datorăm ruperea medicinii de practica mistică şi a şamanilor. pacientul sacrifica un animal. La sosire. Pythia. Artiştii reprezentau adesea trupul omenesc în mişcare. În această atmosferă neştiinţifică. astronomie. Pythia dădea răspunsul trăgând la sorţi bob alb sau negru. istorie. poezie. ştiinţe naturale şi medicină.

precum şi prin încercările de a explica procesele patologice pe baze naturale şi raţionale. Cel mai vestit medic al Greciei antice. Hippocrate a contribuit . un adevărat codice moral în exercitarea profesiunii medicale. dobândind o solidă reputaţie ca practician.Hr. Numele lui este legat de Jurământul lui Hipocrate. Tracia.. În jurul anului 420 î. unde îşi va sfârşi zilele. sacrificarea animalelor şi credinţa în puterea zeilor. Mai târziu va înfiinţa o altă şcoală în Tessalia.Hr. Heraclide.în limitele posibilităţilor din vremea sa . se întoarce la Cos.cufundată în mitologie. considerat părintele medicinii. Hipocrate învaţă medicina sacerdotală şi anatomia de la tatăl său. Părăseşte insula sa natală şi cutreieră ţinuturile Greciei antice. unde fondează o şcoală pentru viitori medici. jurământ prestat şi în zilele noastre de absolvenţii şcolilor medicale.Hr. s-a născut pe insula Cos (arhipelagul insulelor Sporade) în anul 460 î. Hippocrate. a murit la Larissa către anul 370 î. Tessalia şi Macedonia ca medic itinerant.la eliberarea medicinii de superstiţii şi misticism. Din cele peste 55 . într-o familie ce aparţinea cultului lui Esculap. Hipocrate. Prin observaţiile făcute asupra manifestărilor bolilor şi descrierea lor amănunţită.

cuprinse în Corpus Hippocraticum din biblioteca renumitei şcoli de medicină din Cos . În stadiul de dezvoltare a cunoştinţelor sale. modul de viaţă şi clima asupra stării de sănătate. după care. Hippocrate nu a putut fi la adăpostul unor erori 56 . regimul alimentar. un medic. În lucrarea asupra epilepsiei. Prognoză şi Aforisme" expune opinia revoluţionară pentru acel timp. În ciuda argumentaţiei considerată astăzi naivă. apei şi locului în împrăştierea bolilor – document rămas valabil până în secolul XIX. în "Prognostic. se considera că epilepsia ar fi datorată unei lipse de aer în urma unei incapacităţi a vaselor de a transporta aerul la creier. în care discută influenţa unor factori ca vârsta. A arătat prezenţa epidemiilor şi endemiilor. prin observarea unui număr mare de cazuri. ci se descriu cauzele demonstrabile ştiinţific. modul de viaţă şi sanitaţia. când apare bacteriologia şi imunologia. poate prevedea evoluţia ulterioară a unei boli. Morbus sacer) întâlnim informaţii asupra anatomiei corpului omenesc. numită "Boala sfântă" (lat. important este faptul că Hipocrate vede cauza acestei boli într-o tulburare a funcţiei creierului. În capitolul "Aerul. Apa şi Locurile" nu se mai discută rolul zeilor în apariţia bolilor. Hipocrate a înţeles rolul climei.70 de lucrări care i se atribuie . Ideea unei medicini preventive apare pentru prima dată în "Tratamente" şi în "Tratamentul Bolilor Acute". Hipocrate a subliniat rolul aerului.probabil doar şase îi aparţin cu siguranţă lui. rolul solului.

inerente epocii în care a trăit. Astfel în concepţia sa, pe care azi am numi-o "teorie umorală", Hipocrate recunoştea existenţa a patru umori: sângele, flegma sau limfa, fierea galbenă şi fierea neagră; un dezechilibru între ele ar produce boala sau ar antrena moartea. Această teorie a stăpânit gândirea medicală multe secole. Hipocrate, recunoscut ca bun practician, a făcut şi o serie de inovaţii medicale. În chirurgie a pus la punct un aparat de trepanare a craniului, în ortopedie a construit un scaun special pentru reducerea luxaţiilor şi fracturilor. Cel pe care Aristotel l-a numit marele Hipocrat sau tatăl medicinii, a arătat cauza naturală a bolilor şi a predat studenţilor observaţia minuţioasă a celui bolnav. Păstrarea evidenţelor în medicina clinică, o înţelegere modernă a metodelor de tratament, a subliniat importanţa îngrijirii bolnavului imobilizat, modul de pregătire a asistentelor (nurselor). A renunţat la sclavi şi a pregătit studenţi, a demonstrat valoarea practicii clinice şi a dovedit un comportament etic deosebit – jurământul lui Hipocrate. Sistemul lui de îngrijire era centrat pe pacient şi utiliza metode ştiinţifice pentru soluţionarea problemelor pacienţilor. Grecii, în acea vreme, plăteau o taxă specială pentru asigurarea salariului anual al doctorului, salariu care era suplimentat de comunitate. Hipocrate a privit persoana ca pe un întreg şi a combătut ideea că zeii produc îmbolnăvirea. A 57

recunoscut că medicul trebuie să cunoască îmbolnăvirile specifice. El a reunit informaţiile despre persoane cu detalii privind mediul înconjurător şi rezultatele unei analize complete asupra nevoilor pacientului. Planul de îngrijire prescris de Hipocrate era concis şi direct. El a sublinit necesitatea observaţiilro exacte şi o evidenţă atentă, fără a atribui boala unei imixtiuni din partea zeilor, ci mai degrabă datorită unui dezechilibru al stării de sănătate dintre minte, corp şi mediu înconjurător. De aici a emanat teoria umorală a bolilor. Scrierile lui Hipocrate se adresau aproape tuturor ramurilor medicinii. Mulţi dintre medicii antichităţii proveneau din Grecia, deşi deseori profesau în Roma, mai ales după Grecia a fost cucerită de Imperiul Roman. Galen, Asklepsiades, Pedanim Dioscorides – erau cu toţii medici greci care au lucrat la Roma În epocă s-au evidenţiat şi alte personalităţi: Thales – născut la 640 î.Hr – primul filozof şi om de ştiinţă grec care a arătat că orice soluţionare de probleme trebuie să aibă la bază unele principii. Aristotel – alt om de ştiinţă renumit, (n. 384 î.Hr - d. 7 martie 322î.Hr) a fost un filosof din Grecia antică, clasic al filosofiei universale, spirit de formaţie enciclopedică, fondator al şcolii peripatetice şi al logicii formale ca ştiinţă. Aesklepios – care s-a ocupat de botanică, zoologie, fiziologie, embriologie, anatomie comparată învăţată prin disecţii. 58

Homer, în descrierea războaielor, descrie chirurgia din armată. Grecii erau recunoscuţi pentru arta bandajării (vezi Achile care-l îngrijea pe Patrocle). Unele descrieri au rămas valabile peste secole – difteria care se însoţea de imposibilitatea de a înghiţi şi se senzaţia de sufocare. Este recunoscut rolul mediului înconjurător în împrăştierea bolilor. Tucidide descrie cu acurateţe o epidemie în Athena în timpul războiului peloponezian. ROMA ANTICĂ Progresele medicale ale romanilor antici au rămas în urma celor ale grecilor. Practicile medicale erau adesea împrumutate din ţările pe care romanii le cucereau şi medicii din acele ţări erau făcuţi sclavi, fiind obligaţi să ofere servicii medicale romanilor. Când se confruntau cu boala romanii renunţau la zei, superstiţii şi ierburi, deşi igiena şi salubritatea erau destul de bine dezvoltate. Multe locuinţe erau echipate cu băi, iar curăţenia era preţuită. Rolul femeilor era considerabil diferit de cel pe care acestea îl aveau în alte culturi antice. Femeilor li se permitea să deţină proprietate, să apară în public şi să facă o campanie publică unor cauze care considerau că trebuie să fie promovate. 59

Ele puteau să se întreţină cu musafirii şi să stea cu ei la masă. Scoli pe lângă biserici si ordine religioase, călugări, calugariţe Imaginea religioasă a nursei Prima continuitate din istoria nursingului a început cu crestinismul. Învăţăturile lui Hristos îi povatuiau pe oameni să-i iubească si sa se îngrijească de vecinii lor. Odată cu înfiitnţaraa bisericilor în era creştină, grupuri de credincioşi se organizau în anumite ordine, a căror preocupare principala era să le poarte de grijă bolnavilor săracilor, orfanilor, văduvelor, bătrînilor, sclavilor şi prizonierilor, toate acestea făcându-se în numele milei şi iubirii creştine. Preceptele lui Hristos situau femeile şi bărbaţii la egalitate, iar biserica veche îi făcea diaconi pe bărbaţi şi pe femei deopotrivă, cu rang egal. Femeile necăsătorite aveau posibilităţi de muncă care nici nu se puteau imagina înainte. 0 semnificaţie deosebită în istoria nursingului o reprezintă femeile diacon din biserica răsăriteană. Aceste femei, care trebuiau să fie necăsătorite sau văduve doar odată, erau deseori văduvele sau fiicele oficialităţilor romane, şi astfel ele aveau o bună educaţie, cultură, bogăţie şi poziţie. 60

Aceste tinere femei devotate prestau munci de milostenie, care cuprindeau hrănirea celor flămînzi, îmbrăcarea celor goi, vizitarea celor din închisori, adăpostirea celor fără de cămin, îngrijirea celor bolnavi şi înmormîntarea celor decedaţi. Atunci cînd intrau în casele oamenilor pentru a distribui alimente şi medicamente, ele purtau un coş, care va deveni mai tîrziu trusa medicală a nursei de astăzi care vizitează bolnavii. Nici o discuţie despre istoria nursingului nu poate fi completă fără a o menţiona pe PHOEBE,care este deseori citată ca fiind prima femeie diacon şi prima nursă care mergea în vizită. Ea ducea scrisorile lui Paul şi l-a îngrijit pe el şi pe mulţi alţii. În Epistola către Romani, datînd din aproximaţiv anul 58 î.Hr.se face referire la Phoebe şi la munca ei. Femeile diacon nu se distingeau net de văduve şi de virgine. Membrele Ordinului Văduvelor nu trebuiau să fi fost în mod necesar căsătorite. Se crede că acest titlu era folosit pentru a desemna respect faţă de vîrstă. Dacă a fost căsătorită, acea membră putea să rămînă văduvă numai odată şi trebuia să depună jurămînt că nu se va recăsători. Ordinul Fecioarelor sublinia virginitatea ca fiind esenţială pentru puritatea vieţii, iar virginele erau considerate egale în rang clerului bisericesc. Aceste trei grupe femei diacon, văduve şi fecioare, aveau multe caracteristici comune şi îndeplineau responsabilităţi asemănătoare. Deoarece aceste femei îi vizitau deseori pe bolnavi în casele 61

Printre aceşti prozeliţi creştini se găseau şi trei femei care au avut o contribuţie semnificativă în nursing. aceste femei deţineau poziţii independente şi mari bogăţii. IV şi V. Mişcarea a culminat în Consţantinopol. condus de 01YMPIA. Casa ei a fost mai tîrziu prădată de războinici. ele sînt uneori recunoscute drept cel mai vechi grup organizat de nurse publice. cînd un colectiv de 40 femei diacon trăia şi muncea. La Roma femeile care slujeau de pe poziţii asemănătoare erau cunoscute sub numele de MATROANE. pe care le donau în scopuri caritabile şi pentru nursing.Hr.lor. Cu toate că poziţia de femeie diacon şi-a avut originea în Biserica Răsăriteană aceasta s-a răspîndit şi în vest. V si Vl cînd edietele bisericeşti le-a anulat femeilor rangul şi responsabilităţile clericale. creştine. Marcella însăşi era considerată o autoritate în pasajele dificile din Scriptură. aproximativ prin anii 4oo î. Cînd au constatat că n-au 62 . Marcella a înfiinţat prima mămăstire pentru femei în minunatul ei palat. o femeie diacon puternică şi foarte religioasă. SF. pînă în Galia şi Irlanda. care sperau să găsească obiecte de valoare adăpostite acolo.MARCELLA Sf. In acest palat Sf. Jerom făcea traduceri din Biblie în timp ce propovăduia principiile. Influenţa ordinului diaconeselor s-a diminuat în sec. Foarte active in sec. care a devenit un centru pentru studierea şi propovăduirea creştinismului.

Ieronim la traducerea scrierilor profeţilor. In scrierile sale. ea a fugit la o biserică din apropiere.Jerom (Ieronim) menţionează cîteva aspecte ale muncii ei şi calităţile ei. Paula a călătorit în Palestina şi a donat 63 .PAULA Sf.Hr. şi-a dedicat viaţa muncii caritabile şi în anul 380 î. A murit cam pe la 399 şi se spune că. la înmormîntarea sa au participat sute de romani. Văduvă.După acest asediu. Ea s-a convertit la creştinism şi după moartea celui de-al doilea soţ şi-a început cariera de acte caritabile. instruită şi bogată. provenind dintr-o importantă şi bogată familie romană. se spune că ea l-ar fi ajutat pe Sf.Paula a fost. După o mărturisire publică a păcatului ei. au biciuit-o pe Marcela sperând că le va dezvălui locurile unde erau ascunse bogăţiile. Aici ea îi îngrijea pe bolnavii şi săracii pe care-i aduna de pe străzi şi şosele. în semn de respect.găsit nimic altceva decît o clădire goală. Şf. Sf. cu toate acestea. personat spălînd şi tratînd rănile şi inflamaţiile care le crea altora repulsie. a construit primul spital public din Roma.un discipol al Marcellei. a divorţat şi s-a recăsfltorit. ea a fost nefericită în prima căsătorie. de asemenea. unde a murit. SF. Devenind creştină Fabiola şi-a dat seama că noile ei credinţe considerau căsătoria după divorţ un păcat. Ea era o femeie de o frumuseţe distinsă. FABIOLA Despre Fabiola se spune că ar fi studiat în casa Marcelei.

Unii îi recunosc meritul de a fi fost prima care să predea nursingul ca pe o artă mai degrabă decît ca pe o muncă. frăţia PARABOLANI.o avere pentru construirea de spitale şi hanuri pentru pelerinii care călătoreau spre Ierusalim. Dacă n-ar fi existat călugării şi mănăstirile. acest grup a organizat un spital şi a străbătut întreaga Romă. de îngrijire celor bolnavi şi de educaţie celor neinstruiţi. a construit spitale pentru bolnavi şi hanuri pentru pelerini. de asemenea. In această perioadă a fost creat şi ordinul Benedictinilor. Brigida. Răspunzînd nevoilor create de ciuma neagră. Aceste spitale. ROLUL ORDINELOR MONAHICE În acea vreme s-au dezvoltat.prin ele tinerii. între 50-300 d. In Bethleem ea a organizat o mănăstire. unde erau îngrijiţi călătorii obosiţi şi bolnavi. s-au înfiinţat primele spitale.Hr. îngrijind bolnavii. învăţătura perioadei clasice s-ar fi pierdut odată cu căderea Imperiului. precum şi în acordarea de refugii celor persecutaţi. au îngrijit bolnavi şi i-au ajutat pe săraci. puteau să-şi urmeze cariera aleasă în timp ce duceau o viaţă creştină. Benedict) şi Sf Hilda au fondat şcoli. bărbaţi şi femei. ordinele monarhice. care există şi astăzi. Una din cele mai vechi organizaţii pentru bătbaţi în nursing. Scholastica (sora geamănă a Sf. plasate în afara 64 . Nurse monahii renumite c Sf. Mănăstirile au jucat un rol important în păstrarea culturii şi învăţământului. Sf. a fost creată atunci. In această perioadă (aprox.

cel mai mare spital medieval. Hotelul Dieu din Paris era deservit de Surorile Augustine care făceau parte din primul ordin şi erau cu predilecţie dedicate nursmgului. iar hotelul Dieu din Paris în 650. suprimată de bisericile occidentale.Acea cruce urma să fie folosită. acest privilegiu s-a extins asupra şcolilor şi breslelor meşteşugăreşti. Simbolismul uniformei datează din secolul XVI. a luat fiinţa prin ordinul papal în 717. pe o banderolă (emblemă) destinată Scolii Nightingale. . Hotelul Dieu a fost construit în 542. Cruciadele care au măturat nordul Europei. curajului şi credinţei 65 . aşa cum o cunoaştem astăzi. Cavalerii. mai târziu. Spitalul Santo Spirito din Roma. organizaţi într-un ordin de nursing. 'Mişcarea femeilor diaconi. Au apărut ordinele militare de nursing ca rezultat al cruciadelor. Peste secole. n-a putut fi totuşi stinsă. Ioan a fost un astfel de ordin.pereţilor mănăstirii. Cavalerii Ospitalieri ai Sf. sub sutană purtau armuri. iar simbolurile înţelepciuni puterii. Din această cauză. Pe veşmintele lor se găsea Crucea Malteză. când privilegiul de a purta veşminte de arme era limitat nobililor care îşi slujeau regii cu distincţie. în Anglia existau mai mult de 700 spitale. Emblema a devenit precursoarea uniformei de nursing. A fost organizat pentru a asigura personalul de deservire a două spitale din Ierusalim. XVI. există şi azi La sfîrsitul sec. trebuiau uneori să apere spitalul şi pacienţii. aveau să dureze aproape 2oo de ani (1096-1291).

consultând bibliografia. Belgia (1184). În timpul Renaţterii. Uniformele multor şcoli de nursing sînt modelate după un anumit fel dt cruce. Studentul curios este încurajat să aprofundeze cunoştinţele despre aceste ordine despre scopurile şi ţintele lor şi despre vieţile acelora care şi-au consacrat toată energia îngrijirii bolnavilor şi săracilor. Funcţionînd în mare măsură ca şi ordinele monahice. fraţii Alexia fondat în timpul epidemiei de ciumă bubonică din 1348. XIV pînă 1a sfârşitul sec. au dat un nou impuls educaţiei. Unica instruire dt nursing care li se oferea acestor oameni devotaţi era sub forma unei ucenicii: un nou venit în organizaţie era încredinţat unei persoane cu nai multă experienţă şi învăţa de la aceasta.XVI) şi de Reformă. In acest timp au apărut în istorie şi ordinele laice ale nurselor. dar mai ales educaţiei medicale care care încă se găsea prinsă în teoria umorală. membrii acestui grup puteau să-şi termine meseriile oricînd şi nu erau legaţi prin jurămînt de viaţa monahală. embleme şi scuturi. 66 .apăreau pe nasturi. Misericordia(1244). Exemple ale acestor ordine laice includ Ordinul Antonini) (l095).cunoscută şi sub numele de Epoca Marilor Descoperiri. Beguinii din Flandra. IMAGINEA DE SLUJITOARE A NURSEI Evul mediu a fost urmat de Renaştore (care a durat din sec.

munca era istovitoare. Asociaţia Reformei a fost o schimbare în rolul femeilor.prostituate şi beţive. orele erau lungi. Munca în spitale nu mai apela la femeile o origine nobilă. Roiul lor era în limitele căminului. Nursa era considerată cea mai umilă dintre servitori. Imaginea nurselor şi a nursingului din acel timp a fost descrisă de Charles Dickens prin intermediul unor personaje ca Sairey Gamp şi Bet Prig. apărut în Germania în 1517. Mănăstirile erau închise. Astfel s-a manifesţat ceea ce se poate numi "Epoca neagră a nursingului!. femeile Reformei erau considerate supuse bărbaţiilor. Aceasta a dus la o revoltă impotriva supremaţiei papei şi la formarea de biserici protestante pe tot cuprinsul Europei. ordinele religioase erau dizolvate. Biserica protestantă. nu acordă multă libertate femeilor. Plata era mică.din cartea sa "Martin Chuzzlewit". Îngrijirea din spitale era încredinţată femeilor "neobinuite". cu toate că nursingul era considerat o îndeletnici casnică. care apăra libertatea religiei şi gîndirii. Odată cinstite de către biserică şi încurajate spre activităţi caritabile.un grup ce cuprindea deţinute. Femeile nevoite să-şi cîşţige singure existenţa erau forţate să lucreze ca servitoare şi. 67 . nu era una dorită. o mişcare religioasa care a început cu activitatea lui Martin Luther. iar munca femeilor în aceste ordine a dispărut aproape cu totul.Reforma. obligaţiile lor erau naşterea copiilor şi îngrijirea căminului.

Erau organizate diferite grupuri de nursing. care includea atît experieţa din spital cît şi vizitele făcute la domiciliu. cei săraci sufereau cel mai mult. regele Henric VIII a eliminat efectiv ajutorul monahie organizat acordat orfanilor şi altor persoane surghiunite. Vincent a înfiinţat Spi talul pentru copiii găsiţi. Sf.Secolele XV1-XV11 au găsit Europa devastată de foamete. iar cei care erau prinşi cerşind erau deseori aspru pedepsiţi. Surorile şi-au extins serviciile şi asupra copiilor abandonaţi. Primind ajutor. Vincent de Paul şi.. fiind înfieraţi. Vincent de Paul. de ex. In 164o Sf. Vagabondajui şi cerşitul abundau pe cuprinsul europei. timp şi servicii bolnavilor fie săracilor.. pe care serveau ca vîslaşi. Aceste grupuri includeau Ordinul Vizitării lui Maria. vizitîndu-i în casele lor şi slujindu-le nevoile. In Anglia. Ultimul grup a devenit un ordin de nursing laic reprezentativ. Surorile de Caritate. INCEPUTUL SCHIMBĂRII Ţările rămase catolice au scăpat de cîteva din dezorganizările produse de Reformă. In 1521 Cortez a 68 . bătuţi sau legaţi în lanţuri pe galere. Refeorma socială era inevitabilă. sfaturi şi încurajare din partea Sf. Aceste grupuri ofereau bani. Cunoştinţele de igienă erau insuficiente. mizerie şi groază. In anii 1500 spaniolii şi potughezii au început să călătorească spre Lumea Nouă. Ei au elaborat un program educaţional pentru tinerele femei inteligenţe pe care le recrutau. ciumă. în 1633.

Primul spital fondat în ceea ce avea să devină Statele Unite. a fosr început în 1751 în Philadelphia. In acel an el a înaintat o lege care autoriza înfiinţarea spitalului din Pensylvania. Primul spital de pe continentul american. Franklin credea că publicul avea datoria să-i protejeze pe cei săraci. In 1535 Jacques Cartier a navigat mai departe în nord. a sosit la Montreal în 1541 pentru a-i îngriji pe indieni şi pe colonişti. Prima şcoală medicală din America a fost fondată în 1578 la Universitatea din Mexic. de-a lungul râului Sf. Se puneau bazele colegiilor misionare. Jeanne Mance. nebuni. Laurentiu şi a stabilit colonii franceze în Noua Scoţie. oameni remarcabili ai medicinei 69 . a fost construit în 1524 în Mexico City. Surorile Ursuline din Quebec au meritul de a fi organizat prima şcoală de instruire pentru nurse. Ele le-au învăţat pe femeile indiene din acea zonă cum să-şi îngrijească bolnavii. bolnâvi. nursele şi profesorii noii ţări. În Europa. la îndemnul lui Benjamin Franklin. bătrîni. In 1639 trei din Surorile Augustine au sosit în Quebec pentru a deservi Hotel Dieu. Printre vechii colonişti din această zonă se numărau membrii ordinelor religioase catolice. Spitalul Concepţia Imaculata.de pe acest continent. care fusese educată la o mănăstire a Ursulinelor.cucerit capitala civilizaţiei aztece din Mexic şi i-a schimbat numele în Mexico City. care au devenit medicii.

• Louis Pasteur (1822-1895) a descoperit bacteriile anaerobe şi procesul pasteurizării. Printre persoanele de bază care au influenţat schimbarea socială din această perioadă a fost un tînăr pastor din Kaiserswerth. • Joseph Lister (1827-1912) a desvoltat tehnica sterilă. familia Fliedner i-a urmat 70 . Ftiederike. prin Olanda şi Anglia. Cu ajutorul primei sale soţii. • William Harvey (1578-1657). Profund impresionat de ei. Theodore Fliedner (1800-1864). • Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) a folosit microscopul pentru a descrie bacteriile şi protozoarele. În timpul unui tur de colectare a fondutilor. • Mai tîrziu Rene Laennec (1781-1826) a descris patologia tuberculozei. pastorul Fliedner a cunoscut-o pe d-na Elizabeth Fry din Anglia care înfăptuise reforma la închisoarea Newgate din Anglia. a elaborat prima teorie despre circulaţia sîngelui.au început să aducă contribuţii valoroase şi vitale ştiinţei medicale. care a devenit cunoscut ca părintele medicinei moderne. Fliedner a reînviat ordinul diaconeselor stabilind un institut de educaţie pentru acestea la Kaisersverth în 1836. • Ignatz Semmelweis (1818-1865) a explicat relaţia dintre spălarea mîinilor şi febra puerperală. Germania.

Au fost urmate de Surorile milosteniei. care avusese cîtăva experienţă în nursing înainte de căsătorie. fiica unui medic. ELIZABETH Fry (178O-1845) a organizat Institutul de Surori de Nursing. care includea şi prelegeri ţinute da medici. cam la aceeaşi dată. Străduinţele de la Kaiserswerth cuprindeau îngrijirea bolnavilor. un grup romano-catolic format de Catherine Mc Auley (1787-1841) şi un alt grup catolic numit Surorile Irlandeze ale Carităţii.exemplu şi pentru. numite adesea Surorile Fry. S-a dezvoltat un curs de nursing. a fost recrutata prima diaconeasă. Al doilea copil a murit curînd după înapoierea sa şi ea însăşi a murit în 1842. În Anglia. Mai târziu ei au deschis un spital pentru bolnavi şi Gertrude Raiehardt. format de Mary Aikenhead (1787-1858) 71 . vizitele şi munca parohială şi predarea de cunoştinţe. Pastorul Fiiedner a fost ajutat în munca sa şi de cea de-a doua soţie. Pe cînd era departe de casă. În 1849 pastorul Fiiedner a călătorit în Statele Unite şi a sprijinit înfiinţarea primei maternităţi a diaconeselor din Kaiserswerth în Pittsburgh Pennsylvania. sprijinind activităţile diaconeselor. care a ajutat ca planurile vizionare ale lui Theodore să capete rod şi care era ea însăşi dedicată mult ordinului ciacone selor.. Nu mic a fost rolul jucat de Frederike Munster. Caroline Bertheau. după ce a dat naştere unui copil prematur. un grup laic. prima oară au lucrat cu femei deţinute la Kaiserswerth. a a flat că unul din copiii ei murise.

72 .

În călătoriile sale i-a cunoscut pe d-1 şi d-na Sidney Herbert. Ea dorea să devină nursă. să se căsătorească şi să-şi ia locul în socistate. XVIII. Născută la 12 mai 1820. care începeau să devină interesaţi în reforma spitalicească. ca a doua fiică a unei familii bogate. De la prieteni a aflat despre institutul pastorului Pliedner din Kaiserswerth.Florence Nightingale INFLUENTA NIGHTINGALE Cele trei imagini discutate mai sus au influenţat dezvoltarea nursingului. Deoarece era o instituţie religioasă. Italia. Acest lucru era de neconceput pentru familia ei. o femeie a schimbat forma şi direcţia nursingului şi a reuşit să-1 consacre ca pe un domeniu de activitate respectat. deşi în spitalele englezeşti nu 73 . Florence Nightingale avea alte idei. Datorită statutului economic şi social ridicat al familiei sale. Ea a continuat să călătorească împreună cu familia şi cu prietenii săi. Nightingale a început să culeagă informaţii despre spitale şi sănătatea publică. voiajată şi instruită. dar în a doua jumătate a sec. i s-a permis să intre acolo. ea a fost numită după oraşul în care s-a născut. Această femeie extraordinară a fost Florence Nightingale. Printre persoanele influente pe care le cunoştea era de aşteptat ca ea să-şi găsească partenerul dorit. ea era cultivată. şi curând a fost recunosctă drept o autoritate în materie. sub auspiciile bisericii. Florenţa.

Reuşitele ei înb Crimeea erau atât de remarcabile. care începeau să înţeleagă nevoia de nurse "instruite". în 1907. pe atunci o autoritate recunoscută în materie de spitale şi îngrijire medicală. care i-a acordat ordinul Meritul. În cele din urmă. 74 . Florence Nightingale. În 1851 şi-a petrecut 3 luni studiind Ia Kaiserswerth. de către regina Angliei. i-a scris prietenului său Sir Sidney Herbert. În 1853 ea a început să lucreze într-un comitet care conducea o Instiţuţie pentru îngrijirea femeilor nobile pe perioada îmbolnăvirii". în mare măsură o nevroză.avea acces. încât ea a fost recunoscută mai târziu. deşi propria sănătate i-a fost serios afectată. corespondenţii de război scriau despre maniera abominabilă în care erau îngrijiţi soldaţii răniţi şi bolnavi de către armata britanică. ea a fost numită şefa acestei instituţii. Totuşi familia dezaproba activitatea ei. Pe măsură ce cunoştinţele sale despre reforma nursingului şi a spitalelor sporeau. cît şi de către medici. oferindu-se să trimită un grup de nurse în Crimeea. În acelaş timp şi el îi scrisese o scrisoare solicitându-i asistenţa în rezolvarea acestei crize naţionale. Cînd a izbucnit războiul Crimeii.cu sănătatea distrusă. S-a scris mult despre boala ei. mulţi sugarând că era. care era atunci secretar de război. S-a retras în dormitorul ei şi în următorii 43 ani şi-a condus afacerile din apartamentul ei izolat. Scrisorile lor s-au intersectat pe drum. În 1656 s-a înapoiat în Anglia . ea era consultată atît de către reformatori.

În 1860 şi-a devotat toată energia creării unei şcoli de nursing. • Programa va include atît materialul teoretic cît şi experienţa practică. sănătate şi statistici de sănătate şi. • Intendenta şefă a şcolii va avea cuvîntul hotărîtor asupra programei. • Profesorii vor fi plătiţi. asupra modului de existenţă şi a tuturor celorlalte aspecte ale şcolii.Tot timpul vieţii sale Florence Nightingale a scris mult despre spitale. salubritate. • Se vor ţine evidenţe asupra studenţilor. să dea examene orale preliminare. • Nursele vor fi selecţionate cu atenţie şi vor locui în cămine pentru nurse. că nursele 75 . erau următoarele: • Nursele trebuie aă fie educate în spitale clinice asociate cu şcoli medicale şi organizate în acest scop. Ea s-a luptat pentru a înfăptuit o mare reformă în educaţia de nursing. despre nursing şi educaţia de nursing. teste în scris şi să ţină un jurnal zilnic. care vor trebui să frecventeze cursurile. potrivite pentru formarea disciplinei şi a caracterului. nu făcînd curăţenie. Florence Nightingale a promovat nursingul ca profesiune. Ea considera că nursele trebuie să-şi petreacă timpul îngrijind pacienţii. în special. care a fost finanţată de Fundaţia Nigntingale. Printre principiile de bază pe care Nightingale şi-a creat şcoala. În multe alte modalitaţi.

Alte amănunte despre această doamnă fascinantă se pot afla din cartea Ceciliei Woodham Sraith "Florence Nightingale". Ea avea o concepţie despre ceea ce putea şi trebuia să fie nursingul. educarea in domeniul sanatatii si distribuirea de medicamente. şi că liderii nursingului trebuie să aibă un statut social.trebuie să continue să studieze tot timpul vieţii şi să nu "stagneze". Societatea de Cruce Roşie. Crucea Roşie 76 . Sediul central este dislocat la Geneva. ICN OMS Organizatie ce coordoneaza programele destinate sa rezolve problemele de sanatate si sa permita tuturor sa ajunga la un nivel de sanatate cat mai ridicat. Domeniile sale de actiune sunt: imunologia. să fie inteligente şi să foloseasc: această inteligenţă pentru a ameliora condiţiile pentru pacient. Săptămîna naşterii sale se sărbătoreşte în prezent sub forma Săptămînii spitalului naţional. Organizaţii si asociaţii profesionale: OMS. iar sistemul Nightingale s-a răspîndit şi în alte ţări. Dupfi înfiinţarea şcolii Nightingale din Anglia. Florence Nightingale a murit în somn la vîrsta de 9o ani. programele de nursing au înflorit.

adăposturi. săraci. prin hotărârea Principelui Ghica de organizare a unei societăţi de ajutor pentru militarii răniţi în război. cu sprijinul oamenilor de toate categoriile. văduve de război.La 4 iulie 1876. ambulanţe.INTERNATIONALE COUNCIL of NURSES 77 . sunt categorii pentru care Crucea Roşie Română a avut mereu uşa deschisă. Cantine. bucătării de campanie. Activă în războiul de independenţă. milioane de oameni au fost susţinuţi într-un fel sau altul de organizaţie. spitale. Refugiaţi. bolnavi. să vină în ajutorul celor mai vulnerabili. prezentă alături de cei în nevoie . orfani. colonii de vară. ceainării. Prin munca a zeci de generaţii. de cutremurele din 1940 şi 1977. toate acestea au fost deservite de mii de oameni sensibili la suferinţa altora. răniţi. Cu o activitate neîntreruptă de-a lungul celor 130 de ani de existenţă. se înfiinţa Societatea „Crucea Roşie” din România. tabere. sinistraţi. România fiind printre primele ţări din lume care a aderat la Convenţiile de la Geneva. Crucea Roşie Română a răspuns de fiecare dată provocărilor umanitare cu care ţara s-a confruntat. de secetele din Moldova. ICN (CIN) . prizionieri. în primul şi al doilea război mondial. organizaţia a reuşit de fiecare dată. să aline durerea celor loviţi de soartă.oameni afectaţi de marile epidemii care au lovit ţara. de inundaţiile din anii 70 şi cele care au urmat.

Scopurile ANR vizeaza: • Îmbunătăţirea calitatii serviciilor nursing pentru protectia populatiei. Misiunea ANR .trebuie sa asigure membrilor sai leadershipul. • Asigurarea protectiei nursingului ca profesie si a profesionistilor devenind VOCEA acestora.reprezinta comunitatea asistentilor medicali cu profil clinic din Romania militand pentru protectia drepturilor acestora dar si pentru acordarea serviciilor nursing de calitate pentru a permite imbunatatirea starii de sanatate a populatiei noastre. fiind pana in prezent singura organizatie de acest profil afiliata la INTERNATIONALE COUNCIL of NURSES. Valorile promovate de ANR sunt: • Professionalism • Respect si demnitate • Transparenta • Colaborare 78 .ANR Asociatia de Nursing din Romania a fost infiintata 1997. cunostintele si capacitatile necesare pentru o educatie si practica de calitate in nursing. Viziunea ANR .

• Comunicare cu alti profesionisti. cele oferite de biblioteca ANR sau chiar publicate de asociatie. organizatii profesionale din tara si din afara. Grupuri de Interes Profesional si sa ai contacte cu colegii si alti profesionisti din sanatate. • Reprezentare: implicarea asistentilor medicali membri ANR sa reprezinte interesele dumneavoastra la nivel guvernamental si neguvernamental. national. suplimente si scrisori care te tin la curent cu ceea ce este nou in profesie/domeniu. 79 . seminarii si conferinte anuale internationale.• • Onestitate Loialitate Beneficiile de a fi membru ANR includ: • Educatia: programe de educatie continua. grupuri de lucru. • Informatii transmise prin revista. • Dezvoltare profesionala si promovarea in consecinta. • Influenta: influentarea politicilor. • Oportunitati de a participa la comitete. judetean. workshopuri. reglementarilor ce privesc sanatatea la nivel local.

Istoric Asociatia de Nursing din Romania a fost infiintata in martie 1990 sub denumirea de Asociatia Asistentilor Medicali din Romania. Obiectivele ANR: • Imbunatatirea practicii nursingului prin: 80 . ANR. organizatie apolitica. Din 1995. fiind organizanizatie profesional stiintifica autonoma ce cuprinde asistenti medicali fara nici o discriminare. este unica asociatie profesionala de gen din Romania. non guvernamentala si non profit.

Organizarea intrunirilor profesionale: conferinte. simpozioane. de exemplu. a legaturilor acestora cu organizatii guvernamentale si non guvernamentale. • • • • Comitete si Forumuri. Desfasurarea unor proiecte.o Informatii. Dezvoltarea filialelor. o Grupuri de Interes Profesional. cum este cel de etica. mese rotunde. 81 . Imbunatatirea leadershipului la toate nivelurile. programe de educatie continua.

Identifice si stabileasca resursele pentru luarea masurilor impotriva riscurilor pentru sanatate. psihologic si socio-cultural. cat si cele personale ale indivizilor si ale celor apropiati lor. 82 .Stabileasca nevoile de sanatate si factorii de risc pentru imbolnavire pe plan fizic. inclusiv resursele sociale.Ce este nursingul? Profesiunea de nursing presupune: 1) Promovarea sanatatii si prevenirea aparitiei bolii Nursa trebuie sa fie capabila sa: . .

• Actioneze cu competenta in orice situatie. nevoile. • Adune. 2) Responsabilitatea acordarii ingrijirilor nursing generale In practicarea profesiunii sale. spirituale si culturale. • Comunice si interactioneze cu pacientii si apartinatorii acestora intr-o maniera caracterizata pe incredere si implicare.- Sfatuiasca si educe pacientii si apartinatorii acestora privind problemele de sanatate si sa indrume pacientii la servicii relevante pentru ajutor si alinarea suferintelor. nursa trebuie sa urmareasca vindecarea. • Identifice si evalueze nevoile pacientului de ingrijire prin prisma nevoilor intelectuale. recuperarea si alinarea suferintelor si sa realizeze aceasta cu respect pentru fiinta umana. coordoneze si analizeze datele pacientului pentru a elabora planul de ingrijire al pacientului. In exercitarea indatoririlor sale nursa trebuie sa: • Acorde ingrijiri cu profesionalism. asteptarile si drepturile sale. modificat cand este nevoie si 83 . dorintele. • Ia decizii competente si sa-si asume responsabilitatea ca planul de ingrijire sa fie implementat.

pastrat ca document. 84 .

apei etc. V-VI î. şi atribuită lui Buddha. scufundarea în nefiinţă (nirvana) şi renunţarea la 85 . Este o personificare a forţelor şi a fenomenelor naturii când oamenii cred în spirite şi în existenţa unor duhuri ale obiectelor. personificare a forţelor şi a fenomenelor naturii.DICŢIONAR ~ Animism – este o formă primitivă a religiei potrivit căreia obiectelor şi fenomenelor naturii li se atribuie suflet. propovăduind renunţarea la orice plăceri. ~ Arian – Care ţine de arianism. Adept al arianismului. privitor la arianism. ~ Arian – Denumire mai veche dată popoarelor indo-europene. care consideră viaţa un izvor de suferinţe şi de iluzii. ~ Brahmanism – Religie antică indiană întemeiată pe Vede. Buddha propovăduia pasivitatea şi supuşenia în faţa destinului.Hr. formă de spiritualizare. ♦ Termen folosit de rasişti spre a denumii populaţiile albe în general şi pe strămoşii germanilor în special. când oamenii credeau în spirite şi în existenţa unor duhuri ale obiectelor (plante. al cărei zeu suprem era Brahma. ~ Animism – formă primitivă a religiei. ape etc. plantelor. Vedism ~ Budism – Religie apărută în India în sec. Persoană care aparţine unuia dintre aceste popoare.).

socotit în Antichitate drept centrul universului. leac. având la bază principalele dogme brahmaniste şi budiste. fiica sau după o altă versiune. ~ Hygiea – zeiţa sănătăţii. aleatorie a realităţii. ~ Caduceu – Sceptrul zeului grec Hermes. ~ Maya – Nume dat unei vechi populaţii indiene din America Centrală şi limbii vorbite de această populaţie – indiana americană. ~ Medicină – substantiv derivat din latină = doctorie. înconjurat de doi şerpi. Religia cea mai răspândită în India.plăcerile vieţii. care se referă la această populaţie. pe care le combină cu diferite practici magice şi superstiţii. 86 . Ceva care aparţine populaţiei maya. medicament. reprezentat printr-un baston cu două aripioare în vârf. remediu. soţia lui Asclepius. oraş din Phocis. Maya în filozofia indiană înseamnă latura întâmplătoare. reprezentând o îmbinare a brahmanismului cu budismul. simboliza pacea şi comerţul. în antichitatea greco-romană. iluziile care constituie lumea. ~ Hinduism . care. ~ Delphi. Vălul mayei = aparenţă care ascunde ultima esenţă a lucrurilor sau nimicul. medicaţie. aparenţa înşelătoare.Religie răspândită în India. bazată pe principalele dogme ale brahmanismului şi ale budismului. Religie răspândită mai ales în India. Acolo se afla un vestit templu al lui Apollo şi tot acolo exista şi un faimos oracol.

structurile şi funcţiile organismului. obţinerii energiei pentru desfăşurarea proceselor vitale. precum şi mijloacele de diagnosticare. prestaţie acordată de personalul de îngrijire medicală bolnavului. tratare şi prevenire a lor. a face un peregrinaj. hrană. remediu contra tuturor relelor. infirmiere = asistente medicale. A călători. soluţie salvatoare în orice situaţie. sunt arse lent (moxibustie). Ştiinţă care are ca obiect păstrarea şi restabilirea sănătăţii şi care studiază în acest scop procesele fizice. variantă a acupuncturii. chimice şi biologice ale vieţii. cauzele şi mecanismele de producere a bolilor.(despre credincioşi) A merge timp îndelungat (pe jos) spre un loc considerat sfânt. ~ Nurse – surori.. ~ Peregrina . ~ Panaceu – medicament considerat atotvindecător – despre care se credea odinioară că vindeca orice boală. ~ Nutriţie – totalitatea proceselor fiziologice prin care organismele îşi procură hrana necesară creşterii şi dezvoltării. A cutreiera lumea. a hoinări prin locuri îndepărtate sau prin ţări străine. ~ Nursing – îngrijire. refacerii ţesuturilor etc. care se bazează pe utilizarea în locul acelor a unor beţişoare din anumite plante. ~ Moxa – procedeu terapeutic. alimentare. 87 . după înfigerea în piele. care. activitate. hrănire.tratament.

88 .

dispensare. remedii eficace însă nu existau. îngrijiri realizate de tămăduitori Încercări de vindeca bolile sau de a trata rănile sunt tot atât de vechi cât omenirea.1. o problemă serioasă. spitale şi sanatorii. Bolile grave reprezentau. Cercetarea ştiinţifică în domeniul medicinii are loc în clinici şi laboratoare universitare şi în institute de cercetare. Organizarea sanitară şi a asistenţei medicale a populaţiei Aceasta este o activitate de interes public şi cade în sarcina organelor de stat (Ministerul Sănătăţii) în colaborare cu asociaţiile profesionale (Colegiul Medicilor. Comuna primitiva. ca totdeauna. policlinici.C2. practici magice. Ordinul Asistenţilor Medicali). DEZVOLTAREA NURSINGULUI ÎN ŢARA NOASTRĂ Medicina se exercită în cabinete de consultaţii. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca feudala: 1. Îmbolnăvirile erau privite din punct de vedere magic-demoniac sau ca o pedeapsă din partea 89 .

forţelor supranaturale. Aproximativ 3000 de ani înainte de Hristos. două grupuri umane privilegiate au devenit leagănul primelor două civilizaţii demne de acest nume care au lăsat o mărturie directă a existenţei lor datorită scrierii pictografice şi hieroglifice: cea care ocupa bazele teritoriale sau pământeşti separând Tigrul de Eufrat şi cea care s-a stabilit în marginea cursului mijlociu al Nilului. Pentru vindecare se invocau aceste forţe şi se făceau sacrificii. repunerea luxaţiilor sau fixarea fracturilor. Codul Hammourabi gravat pe o stea de diorită descoperită în ruinele Suse – unde se vede Dumnezeu soare 90 . În civilizaţia Caledo – Asiriana care ia succedat.numite şi civilizaţii "imperiale" au putut să se dezvolte în valea Nilului şi în Mesopotamia căci foarte devreme s-au reunit cele trei condiţii asigurând reuşita lor: o ţară extrem de fertilă. sumerienii care s-au stabilit în valea Eufratului şi au fost un popor de agricultori au înscris pe table de lut principiile esenţiale ale medicinii lor. Astfel. medicina – puţin distinsă de sacerdot – era se pare codificată cum o demonstrează anumite mărturii ce au parvenit până la noi. o religie colectivă în strânsă legatură cu puterea. procedee folosite deja în epoca de piatră. Aceste civilizaţii în esenţă continentale . o organizaţie socio-politică urbană foarte puternică. Eficiente erau îngrijirea rănilor. se improvizau dansuri. se foloseau formule oculte sau talismane.

practici magice. din contra. la început. i se va tăia mâna. medici militari romani. Galenus din 91 . 5 sikle pentru vindecarea maladiilor osoase şi viscerale. dacă este vorba de un stăpân. vindecătorii rurali. pământ şi aer) .2. practicile recomandate sunt rezultatul observaţiilor empirice.medicina capătă trăsături ştiinţifice.sub influenţa şcolilor filozofice materialiste ca cea a lui Empedocle (natura este formată din patru elemente: foc. O dată cu ascensiunea imperiului roman centrul de greutate se mută la Roma. dacă comite o greşeală. unde Herofil practică primele disecţii a unor cadavre omeneşti. considerat părintele medicinii moderne. apă.Ch. La vechii greci. În epoca elenistică (secolul al III-lea a. Această noţiune de responsabilitate morală a fost în egală măsură la mare cinste în Egipt.) centrul cultural devine oraşul Alexandria. . 2 sikle dacă e vorba de un sclav.Ch.poruncind legile sale lui Hammourabi. 1. În culegerea sa de studii (Corpus Hippocraticum) nu se mai întâlnesc remedii supranaturale. monarh caledonian – indica principiile de responsabilitate şi onorariile medicului: acesta va lua 10 sikle pentru îngrijirea unui ochi. Mai târziu zeul medicilor a devenit Esculap. Sclavagismul: îngrijiri realizate de preoţi. zeul artei medicale era Apollo. în special prin persoana lui Hippocrate din Cos. aceasta probabil la începutul erei faraonice. Începând din secolul al VI-lea a.

Cea mai veche culegere de deontologie de 92 . ocazia fugitivă. aceste civilizaţii mediteraneene vor atinge o dezvoltare considerabilă. Alexandria. şi vom asista la declinul marilor capitale continentale (Memphis. Cartagina. Antiohia. arta este lungă. o societate democratică şi individualistă. Lui Hipocrate îi revine meritul de a fi creat deontologia medicală pe care şi noi o urmăm astăzi. Atena) . Babilon. umflătură şi durere (rubor. căldură. calor. În mileniul de dinainte de Hristos. judecata grea". Între secolul VII şi V înainte de Hristos medicina greacă se desparte de caracterul sau mitic şi sacerdot şi – contemporană construirii marilor oraşe – se va inspira din considerente filozofice. Ninive.Pergamon .dezvoltă teoria humorilor şi descrie cele patru manifestări cardinale ale inflamaţiei: roşeaţă. tot cea ce l-a precedat îi este inferior de tot ceea ce i-a succedat în lumea antică şi de atunci cu câteva excepţii. Într-adevăr. Suse) în detrimentul oraşelor porturi (Corint. Hipocrate a rezumat dificultăţile morale ale profesiunii medicale într-o formulă care rezuma doctrina sa: "viaţa este scurtă. tumor. În acest timp civilizaţiile imperiale în esenţă continentale se vor substitui civilizaţiilor mediteraneene bazate pe o economie comercială. experienţa nesigură.grec de origine . valabile şi în zilele noastre. dolor). ceea ce a făcut să fie numită "miracolul Grec". Theba.

de a împărţi cu el subzistenţa. În câteva case unde trebuie să intru. dar la nici un altul. Hygeia şi Panakeia luând ca martor toţi zeii şi zeiţele ca voi înfăptui după puterea şi judecata mea. Asklepios. 500 de ani înainte de Hristos. de a comunica preceptele generale. lecţiile orale şi tot restul doctrinei fiilor mei. Sofocle şi Euripide .prin Hipocrate şi prin discipolii săi a formulat regulile moralităţii profesionale cu cinste în şcolile de medicină ale lumii greceşti. Acest text. mă voi duce pentru a ajuta 93 . Voi face să servesc regimul dietetic în avantajul bolnavului după puterea şi judecata mea. elaborat cu aprox. în epoca cea mai strălucită a Greciei antice . de a privi pe fii săi ca pe fraţi şi daca ei vor vrea să studieze această arta să-i învăţ fără onorariu. greutăţile şi nevoile dacă e necesar. "Jur pe Apollo medic. nici nu voi da la nici o femeie contraceptive. cei ai stăpânului meu şi discipolilor ce urmează legea medicala. Pentru castitate şi sănătate îmi pun la dispoziţie viaţa mea şi profesiunea mea şi voi lşsa această practică profesioniştilor. pentru păcatul lor şi răul lor nu voi da. acest jurământ şi această angajare scrisă.care s-au legat civilizaţiile occidentale este cea cunoscută sub numele de Jurământul lui Hipocrate.unde trăiau Pericle şi Philias. Jur de a considera egalul părinţilor mei pe cel ce mă va învăţa arta medicinei. oricât m-ar ruga un drog sinucigaş şi nici nu voi lua iniţiativa unui astfel de sfat.

după temperamentul său. Dar dacă voi abdica de la aceste principii tot răul să se abată asupra mea!" Hipocrate ilustrează aceste principii în portretul lăsat despre medic: " Este o recomandare pentru medic de a fi firesc. Dacă îndeplinesc până la capăt acest jurământ şi îi voi face cinste. evitând tot ceea ce este corupător. aceasta va fi a unui om raţional. în exercitarea sau în afara exercitării artei mele voi putea să văd sau să aud despre existenţa oamenilor şi care nu trebuie să fie divulgate în afară. căci despre un medic nenatural se crede de obicei ca el nu va şti să îngrijească pe alţii. Să observe ceea ce i se permite. le voi ţine sub tăcere. În acest sens dispune pacientul în favoarea sa.bolnavii. estimând că aceste lucruri au dreptul de a fi secrete. Trebuie să fie el însuşi bine îmbrăcat şi să utilizeze parfumuri plăcute al căror miros nu are nimic suspect. Cât despre ţinuta sa. Trebuie ca el să aibă caracterul unui om cinstit şi cu aceasta să fie grav şi binevoitor. Căci excesul de zel îl va face să fie respectat mai puţin. Din contra dacă nu va râde şi nu va fi vesel. orice mi s-ar întâmpla în această viaţă voi fi onorat pentru totdeauna de a ajuta oamenii. altfel el ar părea arogant şi dur. lucru de care trebuie să se ferească. va deveni obositor. Medicul înţelept în ceea ce priveşte moralul trebuie să ţină cont de ceea ce urmează: să ştie să tacă. Lucrurile care. apoi a-şi regla viaţa căci acesta este un lucru foarte important pentru reputaţia sa. Să fie cinstit în toate relaţiile căci cinstea îi este de 94 .

În ziua primirii. Grija lui faţă de bolnavi nu va avea limite. Grecia nu a fost – după toată probabilitatea – singura origine intelectuală a civilizaţiei. fără gesturi. bogaţi şi săraci. discret. ura sau orgoliul. dar în interesul reputaţiei 95 . să poarte părul scurt şi unghii tăiate. trebuie să rămână stăpân pe sine tot timpul. amabil. cast. să vorbească încet. viguros. răbdător şi familiarizat cu ştiinţele sacre. Civilizaţia Hindusă s-a dezvoltat în egală măsură pe plan material şi moral cu rară perfecţiune în cele două văi privilegiate cea a Hindusului şi cea a Gangelui. puternic. va îngriji pe stăpânii săi şi pe toţi ce i se vor adresa lui de o manieră politicoasă şi rezonabilă. Susruta spune despre medic: "Să fie din familie bună. oricând el vede femei tinere obiecte de mare preţ. el primea de la stăpânul sau o "instrucţie" a cărei solemnitate aminteşte de cea a jurământului: nu va trebui să asculte sentimentele. Iată ceea ce trebuie să fie medicul ca ţinută fizică şi morală". va fi sclavul adevărului. frumos. cu faţă calmă". Dată fiind absenţă datelor relative referitoare la nivelul atins de către medicina indiană înaintea invaziei ariene. se presupune vecină cu cea a lui Hipocrate la care s-au stabilit textele parvenite până la noi. Atraja care învăţa medicina pe Taxila şi Susruta care profesa la Benares au prezentat etica medicală ca în "portretul medicului" care figurează în opera lui Susruta.un mare ajutor: bolnavii au lucruri uneori dificile de spus medicului şi i se confesează fără rezervă. vesel când este ocazia. rezervat. El trebuie să fie îmbrăcat în alb. fără pretenţii.

Cât despre tema ştiinţifică iată ce sfătuieşte el: "cel ce a învăţat simplu principiile medicinei. E probabil în faptul istoric al societăţii indiene prin ierarhia castelor sociale . Va trebui să acorde cea mai înaltă consideraţie brahmanilor. "Vei evita. 96 .în sânul cărora se găseau brahmani din care proveneau preoţii şi medicii .de unde vine explicaţia despre existenţa. pe de alta parte cel ce cu grabă se lansează în practicarea medicinii fără a-şi lua timpul de a studia principiile artei este nedemn vis-à-vis de oamenii instruiţi şi merită să fie pedepsit de către lege. va trebui să refuze îngrijirile celor pe care îi recunoaşte ca incurabili. nu vei primi nimic de la ea altceva decât hrana ce-ţi va fi necesară. nu vei da niciodată leac la un om condamnat pentru crima contra regelui.". dar nu a primit instrucţiuni practice îşi va pierde sângele rece în prezenţa unui bolnav.sale şi pentru a salva demnitatea artei. nu vei merge niciodată să îngrijeşti o femeie în absenţa bărbatului ei sau fără consimţământul acestuia. Ambii sunt astfel insuficient pregătiţi şi totodată incapabili de a deveni practicieni ca şi o pasăre care ar zbura cu o aripă". stăpânilor săi şi să fie plin de consideraţie pentru cei necăjiţi. orice companie nepotrivită. Deci medicul nu se va duce la un bolnav fără să fie chemat de către acesta etc. în preajma medicilor a asistenţilor medicali pe care gândirea modernă îi considera ca veritabili infirmieri. spune stăpânul.

înclinaţi spre bunătate şi apţi la orice gen de serviciu prin care un pacient poate fi revindecat. totdeauna gata. Ştim că probabil în secolul VI al erei noastre civilizaţia chineză care acordă o mare importanţă medicilor. urmărind strict şi neobosit instrucţiunile medicului. niciodată de reavoinţă oricare ar fi actul care ar putea să fie cerut de medic sau pacient". funcţiile şi îndatoririle acestor asistenţi medicali: "Om cu sânge rece. nu este suficient să fii versat în literatura Confucianistă şi 97 . să ştie să supravegheze şi să asiste bolnavul. Asistenţii se disting prin curăţenia mâinilor. puritatea moravurilor şi a corpului. inteligenţă. atent la nevoile bolnavilor. arată în egală măsură calităţi şi un comportament care ne-ar părea astăzi mai "deontologice" pe care le regăsim în principiile lui Souen-Seu-Mo: "pentru a fi un medic bun. spirit deschis. familiarizaţi cu masajul şi fricţionări ale membrelor. să dozeze medicaţia. răbdători şi abili a veghea pe cel ce suferă. nepurtând pică la nimeni. dotaţi din punct de vedere al inteligenţei şi abilităţii. devotat bolnavilor. experţi în arta de a prepara hrana. sunt cele patru calităţi care disting asistentul medical.Medicul hindus Tsharaka (care a trăit la începutul erei creştine şi a fixat prin scris tradiţia medicală a Indiei) relatează pentru prima dată în istoria medicinei – calităţile. Cunoaşterea procedeelor de preparare a compoziţiilor medicamentelor. viguros. ataşament faţă de persoana pentru care sunt angajaţi.

Thaoista. lumea mediteraneana a marcat cultura noastră occidentală într-un mod definitiv. nu va reuşi să considere cu egalitate toţi bolnavii ca prietenii săi cei mai scumpi". prin intermediul Imperiului Roman. de calitatea sa de chinez sau de barbar. a acorda respect medicului despre care se spune în eclesiast că el este creaţia Atotputernicului: "Acordaţi ajutor bolnavilor" se spunea. nici să-şi formeze o voinţă de a aduce ajutor în toate durerile. cea pe care o concepem – şi dealtfel cea pe care o practicăm – astăzi. Perioada de aproximativ 1000 de ani care înconjoară originea erei Creştine este cea unde se ia pentru prima dată cunoştinţa de deontologia medicală. compasiunea. bucuria renunţării. de prieten sau duşman. de arta sa. cel ce nu a citit cărţile Budiste nu va cunoaşte mare lucru. Creştinilor captivi în exil. Într-adevăr. de inteligenţa sa. într-una din scrisorile pastorale se aminteşte că obligaţia clerului este de a vizita bolnavii şi de a observa deontologia lui Hipocrate. "şi recompensa va veni de la Dumnezeu". Nu va şti abordând bolnavii să fie pătruns de milă şi simpatie. de bogăţia sa. de frumuseţea sa. de origine siriană sau bizantină care au tradus în arabă marile opere medicale le revine meritul de a fi asigurat difuzarea în Orient şi de a fi asociat aici anumiţi medici islamici ca persanul Ali Iben Rabban Al Tabari a cărui deontologie strict hipocratică ne-a lăsat un portret al unui bun 98 . Astfel. fiind animat de această dorinţă fără a se ocupa de treburile sale personale.

infatuat. al XII-lea după Hristos. Rolul medicilor iudei – care au fost practicieni foarte reputaţi – a fost de asemenea foarte important în practica deontologiei medicale. ca el să nu fie direcţionat de nici o gândire străină. Moise Maimonide. Fă-mă ca eu să nu văd decât omul în cel ce suferă. Opera lui Maimonide este o strălucită mărturie. descendent al unei linii de rabini şi înalţi demnitari iudei. căci duşmanii adevărului şi ai dragostei de oameni ar putea foarte uşor să abuzeze şi să mă îndepărteze de nobila datorie de a face bine copiilor tăi. căci mari şi sublime sunt cercetările ştiinţifice care au ca scop să conserve sănătatea şi viaţa tuturor creaturilor. nu va fi uşuratic. Fă ca bolnavii să aibă încredere în mine şi în arta 99 . nu se va plasa niciodată deasupra celorlalţi". pregătit pentru ascensiunea sa în crearea unei culturi vaste. prietenul şi duşmanul. ne-a lăsat o opera deontologică mistică cunoscută sub numele de rugăciunea lui Maimonide: "O Doamne umplemi sufletul de dragoste pentru artă şi toate creaturile. Ca sufletul să-mi fie deschis aproape de patul bolnavului. medic. orgolios şi denigrant deci nu va fi niciodată obosit. Susţine-mi forţa inimii ca ea să fie totdeauna gata să servească bogatul şi săracul. bunul şi răul. nu admite ca gloria cercetării să mă influenţeze în exerciţiul artei mele. ca în final să fie prezent la tot ceea ce experienţa şi ştiinţa l-au învăţat.practician: "va alege în fiecare lucru ce-i mai bun şi mai drept. filozof şi talmudist eminent. medic personal al sultanului Saladin – care a trăit în sec.

operă ce avea să rămână până în vremurile moderne manualul de bază al facultăţilor de medicină. călugări ortodocşi si catolici. pe cei cu mii de sfaturi şi care cunosc totul căci prin toate acestea se poate conduce la moartea lor. fă ca eu sa fiu moderat în totul.: Ibn Sina) scrie în secolul următor Canon medicinae. Dă-mi Dumnezeule răbdare pe lângă bolnavi. AlRazi (secolul al X-lea p. În această epocă ştiinţa a cunoscut o fază de stagnare. Îndepărtează de mine. Dă-mi forţa. au propagat în Europa vechile învăţăminte ale culturii antice. Înaintarea arabilor în bazinul mediteranean a avut şi un efect pozitiv. Îndepărtează de la patul lor şarlatanii. ideea că eu vreau totul. Dacă neştiutorii mă blamează fă ca dragostea pentru arta mea să mă facă invulnerabil ca eu să pot să perseverez în adevăr şi prestigiu.)a descris variola şi pojarul iar vestitul Avicenna (arab. voinţa şi ocazia de a-mi lărgi din ce în ce mai mult cunoştinţele mele". dar insaţiabil în dragostea mea pentru ştiinţă. Cunoscători ai textelor greceşti dar şi ai celor persane. 1.3. ca ei să urmeze sfaturile şi prescrierile mele. Evul mediu: îngrijiri acordate de preoţi. spitalele mănăstirilor si aşezămintele medicosociale orăşeneşti. 100 . medici laici.Ch. o Dumnezeule.mea. interpretarea scolastică a textelor luând locul observaţiei.

sau Rabelais care a scris: "Ştiinţa fără conştiinţă.ca urmare a moralei creştine – deontologia tehnică astfel: "Asistenta va pregăti cina. Saint–Vincent . ca Paracelsius care spunea: " Medicul trebuie să fie înainte de orice un om bun şi veridic". Diverşi medici au acordat în cursul evului mediu şi renaşterii o mare importanţă. o va aduce 101 . medicina se dezvoltă în special în centrele universitare din Bologna şi Padova.Un moment important l-a reprezentat înfiinţarea la începutul secolului al XI-lea. În secolul al XII-lea. nu e decât ruina sufletului". de către călugării benedictini din Monte Cassino a primei instituţii de învăţământ medical la Salerno în Italia (Şcoala de la Salerno). Paul (1576-1660) va ilumina secolul său şi va crea veritabil vocaţia de asistenţă religioasă care nu ezita să doteze .T. deci Colegiile Medicilor se arată mai grijulii de a-şi reglementa privilegiile decât de deontologie. tot în Italia.

Reglementarea legală făcând parte largă din iniţiativa privată în organizarea îngrijirii şi asistenţei bolnavilor. Asistenta trebuie să ştie să administreze perfuzie şi să recolteze sânge în cantităţi exacte". autorităţile construiesc mai multe spitale. În oraşele aglomerate condiţiile de viaţă şi igienă se deteriorau şi din aceasta cauză au apărut tot mai des epidemii. dar şi de etica şi psihologie. Din acest motiv în Germania. dar paralel cu aceasta. totul cu o dragoste pe care ar da-o fiului ei. va încerca să-l înveselească atunci când el este dezolat. în mijlocul secolului al 102 . deontologia a ţinut mult timp să se confunde cu morala individuală.bolnavului. spunând: "Caracterul medicului influenţează mai puternic starea bolnavului decât orice medicament". care se ocupa de alchimie. Îngrijirea bolnavilor este făcută de măicuţe şi de îngrijitoare voluntare necalificate. nivelul de acordare al îngrijirilor medicale. astrologie. Forţate de împrejurări. îl va aborda cu veselie şi caritate şi va da binecuvântarea. Din secolul al XVII-lea a început urbanizarea. Asistenta va observa timpul şi ora când se dau medicamentele. Cel mai renumit reprezentant al acestei epoci a fost Paracelsius. va avea un mare respect pentru ordinele medicilor ce-i vor fi date referitor la tratamentul bolnavilor. Dezvoltarea medicinei moderne a fost influenţată de dezvoltarea tehnologiei şi de marile descoperiri din acest domeniu. stagnează. sau mai degrabă lui Dumnezeu.

contribuind astfel la creşterea numărului de surori medicale calificate. Pe cealaltă parte îngrijirea soldaţilor englezi şi francezi a fost asigurată de un grup de voluntari organizaţi şi pregătiţi de Florence Nightingale. dar mai ales cel de la mijlocul secolului al XIX-lea. în Spitalul St. prima şcoala pentru surori medicale. în general. Dintre acestea un rol important l-a avut Războiul din Crimeea. În organizarea acestor şcoli Crucea Roşie înfiinţată în 1864 a jucat un rol important. Thomas. Acesta a fost punctul de plecare al şcolilor sanitare de mai târziu. de a aplica diete corespunzătoare îmbolnăvirilor.XIX-lea a fost înfiinţată prima şcoala unde pe lângă educaţie morală se învăţa şi îngrijirea bolnavului. unde răniţii ruşi au fost îngrijiţi de surori voluntare a căror instruire a fost organizată de chirurgul Pirogov. Pentru aceste noi atribuţii era nevoie şi de o pregătire teoretică. Ea a fost cea care după război a înfiinţat la Londra. de a recunoaşte anumite boli după semne şi simptome. era "o cultură generală şi o integritate morală ireproşabilă". Ca cerinţa pentru a urma cursurile acestei şcoli. au contribuit la dezvoltarea medicinei concomitent cu dezvoltarea îngrijirii. Pe exemplul ei au fost înfiinţate şi în alte spitale şcoli pentru surori. 103 . În această perioadă obligaţiile celor care îngrijeau bolnavii s-au înmulţit – pe lângă alimentarea şi toaleta zilnică a bolnavului aveau obligaţia de a măsura temperatura. Războaiele.

vraci Se exprimă primele critici asupra concepţiei lui Galenus şi ale şcolii arabe. moment crucial în istoria medicinii. călugări. şi se redescoperă învăţătura lui Hippocrate. considerate până atunci intangibile. Preocupările se îndreaptă în special în direcţia anatomiei şi în 1543 apare opera monumentală a lui Andreas Vesalius De Humani Corporis Fabrica (Cu privire la construcţia corpului omenesc). Dezvoltarea rapidă a societăţii şi medicinei.La sfârşitul secolului trecut în mai multe ţări au fost organizate sistematic cursuri pentru formare de instructori sanitari. iar la New York în cadrul Universităţii Columbia a fost înfiinţată o secţie separată care avea ca scop. băieşi. În 1899 la Londra s-a înfiinţat Consiliul Internaţional al Surorilor Medicale cu scopul uniformizării pregătirii profesionale a celor ce voiau să practice aceasta profesie. precum şi tehnologia apărută au determinat şi o creştere calitativă a îngrijirilor medicale. Acest lucru fiind permanent are ca efect apariţia profesiei de asistent medical şi indispensabilitatea acestuia în echipa medicală. moaşe. XIV – XVIII Îngrijiri efectuate de medici. Tot din această perioadă trebuiesc menţionate 104 . pregătirea teoretică şi practică a asistenţilor medicali. Îngrijirea bolnavilor in sec. bărbierichirurgi.

în Italia. recunoaşte deosebirea dintre scarlatină şi pojar şi face observaţii epidemiologice.1711) de la Universitatea din Bologna (Italia) descoperă capilarele sanguine. prima substanţă cu adevărat eficace în tratarea bolilor.1553). apar studiile de patologie ale lui Giovanni Battista Morgagni (1682 .1675) vasele de la baza creierului. În 1628 apare lucrarea anatomistului englez William Harvey Essay on the Motion of the Hearth and the Blood. medic englez. cu privire la bolile contagioase (descrie sifilisul sub forma unui poem intitulat Syphilis sive Morbus Gallicus). medic şi alchimist în Elveţia. Thomas Sydenham (1624 . în timp ce în Anglia medicul Thomas Willis (1622 . În Italia.1541). Marcello Malpighi (1628 .1689).lucrările lui Girolamo Fracastoro (1478 . către sfârşitul secolului al XVIII-lea. în care arată că inima funcţionează ca o pompă care asigură circulaţia neîntreruptă a sângelui. şi ale lui Philippus Aureolus Paracelsus (1493 . face descrieri clinice amănunţite ale malariei. A fost meritul chirurgului francez Ambroise Paré prin succesele sale terapeutice să aducă chirurgia în cadrul medicinei. lăsată la dispoziţia bărbierilor.1771) iar Lazzaro Spallanzani 105 . considerată până atunci o meserie şi nu o artă. În anul 1632 a fost introdusă Chinina în tratamentul malariei. asupra substanţelor cu acţiune vindecătoare.

În 1796 medicul englez Edward Jenner (1749 – 1823) introduce metoda vaccinării antivariolice.1804). asupra ţesuturilor pun bazele istologiei. până astăzi cel mai utilizat instrument în examinarea medicală. Progrese in îngrijirea bolnavilor in sec.(1729 . în Berlin (Germania)studiază substraturile anatomopatologice ale bolilor şi emite cumoscuta teorie a patolgiei celulare. Descoperirile fundamentale în lumea microorganismelor ale lui Louis Pasteur (1822 1895) şi ale lui Robert Koch (1843 . personalităţii reprezentative. Asistenta publică. prima şcoală pentru moaşe. în timp ce germanul Rudolf Virchow (1821 . XIX si pana in prezent. evoluţia medicinei si pregătirea cadrelor medii sanitare.1799) infirmă teoria generaţiei spontane. Lucrările lui Marie Bichat (1771 . ale lui Emil 106 .1910) contribuie la dezvoltarea Microbiologiei.1826) introduce stetoscopul.1902). marile epidemii. în Franţa. În jurul anului 1819. Numeroase descoperiri au condus la progrese importante în diagnosticul şi tratamentul bolilor precum şi în dezvoltarea intervenţiilor chirurgicale. în Franţa. René Laennec (1781 .

1878) asupra funcţionării glandei tiroide. în Rusia. cu privire la reflexele condiţionate. ficatului şi asupra sistemului nervos vegetativ şi ale lui Ivan Petrovici Pavlov (1849 . Pornind de la aceste descoperiri. în Anglia foloseşte pentru prima dată fenolul ca substanţă antiseptică.von Behring (1854 .1912). 1889 Pe tărâmul fiziologiei sunt de remarcat lucrările francezului Claude Bernard (1813 . Spaniolul Santiago Ramon y Cajal (1852 1934) a contribuit la cunoaşterea structurii 107 .1865) introduce asepsia iar Joseph Lister (1827 . Claude Bernard în mijlocul elevilor săi pictură de Léon Lhermitte.1917) şi Ilia Mecinicov (1845 1926) pun bazele Imunologiei. obstetricianul maghiar Ignaz Semmelweis (1819 .1936).

1964) descoperă sulfamidele iar în 1928 în Anglia Alexander Fleming (1881 .1968) extrage Penicillina în formă pură. (1845 1923) descoperă în 1895 razele X şi le aplică în investigarea organelor interne.sistemului nervos. Wilhelm Röntgen.1915). suportul fizic al informaţiei genetice. în Germania. Caracteristică este combaterea efectivă a bolilor infecţioase prin vaccinări în massă. întroducerea antibioticelor prin măsuri sanitare şi îmbunătăţirea condţiilor de viaţă. din care biochimistul Howard Florey (1898 . descoperindu-se modul de transmitere a caracterelor.1955) constată acţiunea bacteriostatică a ciupercei Penicillium. În 1932 Gerhard Domagk (1895 . Tratamentul medicamentos specific cu substanţe chimice al bolilor infecţioase a început în Germania cu lucrările lui Paul Erlich (1854 . iniţiindu-se astfel era antibioticelor. structura cromosomilor şi rolul genelor precum şi structura chimică a acidului dezoxiribonucleic (DNA). După ce se cunoşteau deja anticorpii serici ca factori esenţiali în mecanismele de apărare ale 108 . Introducerea narcozei cu eter în America în de către americanul William Thomas Morton în 1846. Progrese importante au fost făcute în domeniul geneticii. a anesteziei locale cu cocaină în 1884 de austriacul Christian Koller şi rachianesteziei în 1898 de către August Bier în Germania contribuie la dezvoltarea furtunoasă a chirurgiei.

dar şi prin cunoaşterea şi adoptarea măsurilor de combatere a factorilor de risc (fumatul. canadianul Wilder Penfield (1891 . Cardiologia a făcut progrese diagnostice prin aplicarea unor metode ca angiografia.1952) efectuase studii fundamentale asupra funcţionării sistemului nervos. obezitatea. în a doua jumătate a secolului al XXlea se pune în evidenţă rolul diverselor limfocite în imunitatea celulară şi producerea de anticorpi. Cancerul rămâne mai departe o problemă dificilă. cateterismul cardiac iar pe plan terapeutic prin implantarea de pace-maker.1939) şi Walter Dandy (1886 . medicamentele beta-blocante. nivelul ridicat de colesterol). hipertensiunea arterială.organismului. ca leucemia şi altele. transplantele de organe (în 1967 chirurgul sud-african Christian Barnard efectuează prima transplantare de inimă) dau speranţe de supravieţuire multor bolnavi altfel incurabili. Din toate aceste progrese rezultă însă şi o serie de probleme de etică medicală. cele mai multe 109 . În domeniul chirurgiei. operaţiile by-pass în obstrucţiile coronariene.1976) cercetează funcţiile scoarţei cerebrale prin stimulări directe ale suprafeţei creierului în timpul unor intervenţii chirurgcale. Dezvoltarea Neurochirurgiei se datorează în special americanilor Harvey Cushing (1869 . După ce Charles Sherrington (1857 . operaţii în afecţiuni valvulare. dar citostaticele s-au dovedit eficiente în unele forme. sedentarismul.1946).

Avem dreptul să prelungim suferinţa unui bolnav incurabil când el îşi doreşte un sfârşit cu ajutor medical (moartea asistată) sau să menţinem într-o stare de viaţă vegetativă cu ajutorul aparatelor un bolnav cu excluderea funcţională a scoarţei cerebrale (sindrom apallic) ? Este morală întreruperea sarcinii la cerere. În comparatie cu media de viata a oamenilor anului 1000. La începutul secolului al XIX-lea. Datorita lor au putut fi salvate milioane de vieti. Si în 110 . în Statele Unite. Rata mortalitatii infantile s-a diminuat substantial fata de acum o mie de ani. aceasta a cunoscut o crestere de peste doua ori – de pâna la 76. mizere de trai. în majoritate cauzate de conditiile improprii. o serie de descoperiri monumentale au revolutionat practica medicala.5 ani pentru copiii nascuti în 1997. sau numai în caz de boli grave ale mamei sau fătului? Avortul ar trebui complet interzis din motive morale sau religioase ? Este morală utilizarea pentru cercetare sau în terapeutică a ţesuturilor recoltate de la embrioni umani ? La nici una din aceste întrebări nu se poate da un răspuns cu şanse reale de a fi unanim acceptat. astazi. duceau la o pierdere masiva si incomensurabila de vieti omenesti. în Occidentul industrializat. În ultimul mileniu. durata medie de viata în Europa era de 30 de ani.controversate. Maladiile si infectiile. La o suta de nasteri. 40 de nou-nascuti mureau înainte de primul an de viata.

sa înlature tarele ereditare din familii si pe cât posibil chiar sa încetineasca procesul îmbatrânirii. Cu ce instrument sa masori semnificatia unei descoperiri…? Un factor este preeminenta: cele mai importante descoperiri au condus la nenumarate altele. chiar miliarde de oameni. care în final au remodelat medicina si au afectat milioane. ci pentru ca practic au schimbat fundamental modul în care oamenii de stiinta considerau sanatatea umana. Sa încerci sa alegi dintre mii de descoperiri medicale numai pe cele zece considerate a fi cele mai importante este cu siguranta o provocare. au putut fi puse la punct terapii clare numai dupa multi ani. ultimele realizari ale geneticii ofera speranta unor noi tratamente care sa vindece maladii necrutatoare precum cancerul. Dar oare toate aceste solutii salvatoare ar fi fost posibile fara descoperirile medicale de pionierat ale ultimului mileniu? Câtusi de putin. schimbarile din practica medicala au lasat mult în urma descoperirea initiala. aceste descoperiri au deschis noi terenuri vaste de 111 . uneori.mod cert. Bunaoara. Aceste descoperiri au câstigat acest statut de importanta milenara nu doar pentru ca i-au ajutat pe medici sa salveze vieti. Iar recentele solutii datorate tehnologiei transplantului sugereaza ca deja s-au facut primii pasi în dezvoltarea în mediu de laborator a organelor necesare înlocuirii celor vatamate. Procedând astfel. Mai precis. în urmatorul mileniu descoperirile din medicina vor contribui la asigurarea unei vieti si mai lungi si mai sanatoase.

Din aceste motive. acestea au cazut în obscuritate. lepra. bacteriile. variola si alte boli. grecilor li se atribuie inventarea stiintelor medicale. Începutul Practicarea medicinii este la fel de veche ca si civilizatia. Cu toate acestea. vaccinul. circulatia sanguina. sifilis. neconventionale.cercetare care au revolutionat medicina si au salvat nenumarati oameni. prin folosirea mai curând a observatiei si experimentului. decât prin invocarea unor forte supranaturale care sa vindece bolile. În general în Evul Mediu oamenii întelegeau boala doar ca o pedeapsa pentru pacatele savârsite sau ca un rezultat al actiunii fortelor demonice. holera. Ca o consecinta generala. antibioticele si structura acidului dezoxiribonucleic (ADN). magico-religioase si tratamente. Desi mai târziu cunostintele medicale ale grecilor au fost preluate de catre cuceritorii romani. razele X. Din medicina antica au supravietuit atunci numai fragmente din tratate. rugaciunea si incantatiile erau cel mai 112 . combinata cu epidemii sporadice de ciuma bubonica. În ordinea descoperirii lor aceste etape care au revolutionat stiintele medicale sunt: anatomia umana. anestezia chirurgicala. în momentul în care Imperiul Roman a colapsat la începutul Evului Mediu. tipurile sanguine. culturile de tesuturi. iar singura solutie pentru vindecare în acea vreme a fost apelarea la practici stravechi. care astazi sunt numite cu un termen generic. Europa medievala a fost marcata de o perioada de stagnare în stiinte.

Fara descrieri clare ale structurii corpului uman era imposibil sa se priceapa care sunt functiile diferitelor parti ale organismului. viitori medici – toate elemente decisive pentru extraordinarul avânt al medicinii din secolele al XVI-lea si al XVII-lea. În mod surprinzator. Si pâna în secolul al XII-lea au aparut asemenea facultati si la universitatea franceza din Paris si la Oxford în Anglia. Bologna si Padova au fost puse bazele facultatilor medicale. O data ce savantii ar fi înteles acestea. avânt care a continuat pâna în zilele noastre. medicina occidentala a cunoscut chiar si în aceste conditii un reviriment formidabil în momentul în care la universitatile italiene din Salerno. Totusi. În aceste lacase ale stiintei a fost stimulata cercetarea. nimeni nu stia prea multe despre anatomia umana pâna 113 . ei puteau sa sugereze terapii medicale propice pentru refacerea functiilor vitale. Anatomia umana Înainte sa se puna bazele stiintei medicale moderne. în secolele al IX-lea si al Xlea. au fost stabilite cerintele pentru examinarea absolventilor. medicii practicieni aveau nevoie de o întelegere cât mai corecta a anatomiei umane.adesea forma standard de tratament.

Momentul crucial în descoperirea corpului uman l-a reprezentat apariţia cărţii lui Andreas Vesalius -"De Humani Corporis Fabrica" ("Cu privire la structura corpului uman"). Andreas Vesalius a obţinut diploma în medicină la Universitatea din Padova.în 1543 când anatomistul belgian Andreas Vesalius a scris De Humani Corporis Fabrica. pe care le aducea apoi în propriul său dormitor. la vârsta de 23 de ani. În 1537. Libri Septem (Cu privire la structura corpului uman. Tânărul Vesalius a avut curajul să prezinte peste 200 de erori ale lui Galenus. a terminat celebra sa operă în şapte volume. în sapte carti). cuprinde numeroase planşe. însoţite de un text clar. La scurt timp după absolvire. Lucrarea. cunoştinţele de anatomie se bazau în principal pe învăţăturile medicului roman Galenus. el obişnuia să meargă noaptea prin cimitire şi să dezgroape cadavre. la numai 29 de ani. Vesalius i-a angajat pe cei mai mari artişti italieni pentru a desena anatomia corpului uman. într-o perioadă în care erau strict interzise criticile la adresa unor maeştri veneraţi ai medicinii. elev al lui Titian. considerată o adevărată capodoperă. Descrierile anatomice făcute de acesta se întemeiau pe disecţii de animale. una dintre cele mai mari cărţi de medicină scrise vreodată. în anul 1543. Unele dintre aceste planşe au fost realizate de pictorul Calcar. În Europa Medievală. a fost numit şeful disciplinei de anatomie şi chirurgie din cadrul aceleiaşi universităţi. În 1543. 114 . În timpul studenţiei. Se ştie acum însă cât de mult diferă corpul uman de cel animal.

Dar a-l contrazice pe Galen era extrem de periculos. de fapt. Circulatia sângelui Descoperirea medicului englez William Harvey cu privire la functia inimii si felul în care circula sângele este considerata de catre majoritatea specialistilor drept cea mai mare realizare medicala a tuturor timpurilor: aceasta stabilea principiul cercetarii prin experimente în medicina pentru a putea învata cum functioneaza organele si tesuturile corpului. limitata de textele rigide. deoarece puternica Biserica Romano-Catolica lua concluziile sale drept litera de Evanghelie. oamenii bisericii au facut în asa fel încât lucrarile lor au fost pierdute pentru secole. difera mult de cele umane. ortodoxe. Aceasta lucrare monumentala a adus medicinii un dar pretios: pentru prima data anatomia umana se baza pe o disectie minutioasa si pe observatii fata de maniera anterioara. Multi o considera drept cea mai mare carte de medicina publicata vreodata. Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et 115 . cu radacini în antichitate.De secole cercetarea anatomiei cadavrelor umane (disectia) era interzisa. cartea de referinta a lui Harvey. Descrierile anatomice realizate de acesta se întemeiau pe disectii pe cadavre de animale care. În Europa medievala cunostintele de anatomie se bazau predominant pe învataturile medicului roman Galen (129-199?). Publicata în 1628. Cu toate ca au existat câtiva temerari care sa corecteze unele dintre erorile lui Galen.

Într-o serie de experimente stralucite pe animale si oameni. metabolismul si reproducerea. sub aparenta slavirii lui Galen. ci si ca acesta îl pompeaza prin trup. Realizând ca înca era periculos sa-l contrazica pe Galen. Când o artera e blocata. digestia.Sanguinis in Animalibus (Eseu anatomic referitor la miscarea inimii si sângelui în animale). De pilda. Harvey a demonstrat cum circula sângele prin corp. unde a învatat un lucru foarte important: venele au valve care permit sângelui sa circule într-o singura directie. venele care o dreneaza nu mai functioneaza. Cu toate acestea. Timp de 12 ani Harvey a condus experimente în fata membrilor influentului Colegiu Regal al Medicilor din Londra. Anglia. Harvey a obtinut diploma medicala la Universitatea din Padova. incluzând respiratia. a încurajat cercetarea functiilor mecanice ale multor procese corporale. ea se umfla sub locul blocajului si se 116 . Procedând astfel. Harvey a introdus cu foarte multa prudenta ideea revolutionara ca sângele se misca într-un fel de circuit prin corp. apoi catre vene si întorcându-se la inima. schimba multe dintre teoriile acestuia. pornind de la inima catre artera. rolul exact al valvelor era incert. în capitolul opt din cartea sa. Când o vena se blocheaza. În capitolul urmator autorul explica într-o engleza cât se poate de limpede ca are dreptate. Harvey s-a hotarât sa studieze fluxul sanguin facând vivisectii pe animale. el avea nevoie de sustinerea acestora pentru cartea sa care. care pretinsese ca ficatul nu numai ca fabrica sângele corpului.

în secolul al XVII-lea a fost descoperit unul dintre cei mai mari dusmani ai corpului uman: bacteria. Aceasta a dus în final la concluzia ca expunerea la anumite microorganisme ar putea fi generatoare de boli. Antoni van Leeuwenhoek. Mai mult. Olanda. a descoperit bacteriile si alte 117 . a avansat noi teorii cu privire la antiseptice. Toate aceste descoperiri au dovedit ca sângele se misca într-un circuit prin corp. care pe atunci îsi câstiga traiul în Delft. care au scazut drastic rata mortalitatii provocata de chirurgie.distruge deasupra lui. dar umflatura dispare când blocajul este îndepartat. deci exista o “circulatie sanguina”. facând pe de-o parte munca menajera si pe de alta parte mic comert cu accesorii pentru îmbracaminte. reprezentate de Vesalius si Harvey. Medicul a mai aratat ca valvele în vene permit sângelui sa circule numai în directia inimii. Bacteriile Dupa aceste doua momente majore din istoria stiintelor medicale.

care înotau în apa de ploaie. Aceste scrisori au fost traduse din olandeza în engleza si publicate în jurnalul societatii. mai ales aceea exceptionala din 1876 a omului de stiinta german Robert Koch. Cea mai faimoasa dintre ele a fost publicata pe 16 martie 1677. Autorul descria ceea ce vede privind prin microscopul sau o picatura de apa de ploaie. a fost invitat sa scrie scrisori Societatii Regale din Londra – un grup dedicat progresului în stiinta. Descoperiri de mai târziu au extins semnificatia lucrarii lui Leeuwenhoek. Philosophical Transactions. cunoscute astazi ca protozoare. Nici unul dintre membrii Societatii Regale nu avea habar de aceste mici creaturi pe care olandezul le-a numit “animalculi”. mai multi dintre cei mai respectati cetateni din Delft au fost rugati sa verifice personal descoperirile microscopice ale lui Leeuwenhoek. Acesta a constatat ca bacilul 118 . Picatura fusese recoltata dintr-un tub unde statuse mai multe zile. în 1680. Spre surprinderea lui Leeuwenhoek. el a vazut prin microscop o multime de “animale” de dimensiuni invizibile cu ochiul liber. Dupa confirmarea acestora. cercetatorul autodidact a fost ales membru în prestigioasa Societate londoneza.microorganisme folosind un microscop construit de el însusi. Cercetatorul a mai observat si alte mici animale care nu se miscau deloc. cunoscute în zilele noastre sub numele de bacterii. La solicitarea reprezentantilor uluiti ai Societatii Regale. Datorita influentei unui prieten medic olandez.

a citit despre cercetarea lui Pasteur legata de putrefactie. proces cunoscut azi sub numele de pasteurizare. Lister a fost convins ca acest proces periculos de infectare era cauzat de microorganismele descrise de Pasteur. Pasteur a descoperit ca putrefactia (descompunerea substantelor organice) este cauzata de microorganisme care plutesc în aer. Pentru a-si verifica teoria Lister a acoperit fracturile compuse ale pacientilor sai. care anterior erau expuse la aer. El credea ca acidul carbolic ar putea 119 . care era un medic de tara când a facut descoperirea sa epocala. Pentru aceasta descoperire el a primit în 1905 Premiul Nobel. cu fese de pânza îmbibate în acid carbonic. Pasteur a aflat ca putea preveni putrefactia supunând substantele organice unei încalziri moderate.microscopic al antrax-ului putea cauza omului o maladie fatala. El si-a amintit ca în timp ce o fractura osoasa simpla se vindeca invariabil. precum omul. un chirurg englez. bacilul tuberculei. În 1882 Koch a aratat ca o alta de bacterie. chimistul si biologul francez Louis Pasteur detesta medicii în asemenea masura încât nu îi suporta lucrând în laboratorul sau. Pâna atunci multi savanti considerau o absurditate ideea ca fiinte microscopice ar putea vatama animale mai mari. În ciuda acestui dispret. fracturile compuse (oase fracturate care ies prin stratul de piele) aproape întotdeauna încep sa putrezeasca. el era profund fascinat de bolile de toate felurile. În 1865 Joseph Lister. era la originea tuberculozei. Spre deosebire de Koch.

este considerata astazi complet eradicata. meningita. Pe timpul lui Jenner se practica o procedura numita “variolare”. tetanosul. La cea din urma se producea o 120 . timp de noua luni trata fracturile compuse si ranile deschise cu acid carbolic si nu observa nici o infectie în urma operatiei chirurgicale. gripa. tusea convulsiva si multe alte boli care cândva erau considerate adevarate plagi. Desi initial tehnicile sale antiseptice au întâmpinat rezistenta altor medici. Vaccinarea Variola.extermina microorganismele din aer. iar numarul mortilor provocate de infectii în sala operatorie încep sa se diminueze. febra tifoida. Descoperirea lui Jenner a pus bazele stiintei imunologice. În clipa de fata vaccinurile sunt folosite pentru a controla si preveni difteria. Reusita se datoreaza îndeosebi medicului englez Edward Jenner. care avea rolul de a proteja oamenii împotriva maladiei omonime. publicate în 1867. hepatita. cândva o infectie virala obisnuita care secera milioane de vieti în cursul epidemiilor periodice care explodau peste tot în lume. care în 1796 a realizat primul vaccin împotriva acestei maladii. Rezultatele experimentelor sale. poliomielita. totusi au devenit curând larg acceptate. Drept urmare. au dat nastere chirurgiei antiseptice. Aceasta tehnica presupunea colectarea unei cantitati infime de substanta dintr-o pustula variolica de la o persoana cu o forma usoara si trecerea ei în bratul unei persoane sanatoase.

variola vacii protejeaza împotriva variolei umane. satencele care se îndeletniceau cu mulsul vacilor îi povestisera ca dupa ce contractau variola vacilor (o infectie virala contagioasa la vaci. Jenner. el îl infecteaza pe Phipps cu lichid dintr-o pustula variolica umana. Prin urmare. inclusiv pe fiul sau.forma foarte usoara de variola care se vindeca rapid. Rezultatul: Phipps devine imun la variola umana. În 1798 Jenner si-a trimis descoperirile jurnalului Philosophical Transactions. ramas orfan de la cinci ani. mai ales în zona ugerului). caracterizata prin aparitia unor pustule pe piele. La scurt timp dupa aceea. se nascuse în satucul englez Berkeley. Jenner îsi continua apoi practica medicala cu renumitul chirurg John Hunter. el a vaccinat alti opt copii. variola vacii se poate transmite de la o fiinta la alta. Ulterior se întoarce în Berkeley si initiaza un experiment pentru a afla cum variola vacilor poate proteja împotriva variolei umane. dar lucrarea ia fost respinsa. La 13 ani devenise învatacelul unui chirurg de tara. lânga Bristol. dar procedura era adesea mortala. 121 . Pe 14 mai 1796 el face doua incizii mici în bratul baietelului de opt ani James Phipps. a doua. Pe 1 iulie. experimentându-si mai departe noua sa tehnica. la Londra. o boala necrutatoare care le afecta mâinile si bratele. Jenner a facut doua descoperiri importante: cea dintâi. Peste acestea el aplica lichid colectat dintr-o pustula a unei mulgatoare bolnava de variola vacii. deveneau imune la variola umana. În consecinta.

chirurgia era o experienta cumplita. moartea era considerata o binecuvântare. Pe 30 martie 1842. Chirurgii operau cu o viteza periculoasa si excesiva. permitând chirurgilor sa lucreze mai încet si cu mult mai multa precautie. Anestezia a schimbat toate acestea. dupa cum a remarcat Long. le prepara în mod constant eter prietenilor sai. Anestezia chirurgicala Pâna la descoperirea anesteziei de catre Crawford Williamson Long. l-a folosit el însusi la o petrecere “eterica”. pe post de drog euforizant. nu a simtit nici o durere.dupa lucrarea lui Jenner. platind tiparirea acestora. Long. Long l-a convins pe James Venable. sa deschida drumul Dupa mai multe experimente el si-a publicat dezvoltarii vaccinurilor preventive. Altii recitau versuri… În asemenea cazuri. în cele singur rezultatele. Jenner a primit o diploma onorifica de la Universitatea Oxford pentru lucrarea sa de capatâi. din urma. Într-o seara. în 1842. Georgia. dar proprietatile sale anestezice erau necunoscute. oamenii inhalau eter la petreceri. în general folosita numai în cazurile extreme de raniri grave sau boli severe. un solvent organic. Cu toate acestea. “rezolvând” pacientul cât se poate de rapid. La începutul anilor 1800. care avea doua vezicule purulente în gât si era îngrozit de perspectiva operatiei 122 . Unii pacienti foloseau alcool sau opium pentru a le fi alinata suferinta. Spaniolul Lullius a descoperit în 1275 eterul. Totusi. un medic american din Jefferson. provocându-si arsuri cumplite în starea de extaz. o adevarata tortura fizica.

Long si altii au produs conflicte despre întâietatea inventarii anesteziei chirurgicale. folosirea anesteziei s-a dezvoltat rapid. foarte probabil dupa ce au facut o vizita în Jefferson. William Morton. în fata unei audiente formata din chirurgi renumiti. Venable a acceptat. Long a folosit cu acelasi succes eterul ca anestezic pe alti opt pacienti. Congresul Statelor Unite chiar a luat în discutie problema timp de 16 ani. Pentru prima data medicii puteau vedea în interiorul 123 . Razele X Dezvoltarea fotografiei cu raze X sau a radiologiei a fost un enorm salt în viitor. în cele din urma descoperind utilizarea anesteziei locale. În urmatorii patru ani. Cu toate acestea. în schimb. Morton a folosit eterul pentru a anestezia doi pacienti la Spitalul General din Boston. Operatia a fost un succes si pacientul nu a simtit durerea. Mai târziu. iar eterul l-a facut inconstient. pe 16 octombrie 1846. Morton. Lui Long. au aflat ce facea Long si i-au furat secretul. nu i-a fost atribuita descoperirea… Pretentiile si rivalitatile dintre Jackson. oamenii de stiinta au gasit noi agenti anestezici si au dezvoltat metode mai bune de administrare a gazelor anestezice. Dar în 1842 medicul Charles Jackson împreuna cu un dentist. sa încerce înlaturarea durerii cu eter. Massachusetts. Rezultatele au fost publicate si anestezia a fost curând folosita peste tot în lume. fara însa sa stabileasca cine a introdus eterul pentru prima data ca procedura anestezica.chirurgicale.

El a facut întuneric în laborator si a acoperit si tubul cu o placa neagra. Era o singura explicatie: tubul Crookes producea tipuri de valuri electromagnetice pâna atunci necunoscute. Se stia ca aceasta straluceste când e încalzita cu raze catodice. Acestea se miscau catre electrodul pozitiv (anodul) tubului. el stralucea alb-incandescent si emitea un val de particule invizibile încarcate electric. el a asezat o bucata de hârtie acoperita cu sare de bariu în apropierea anodului tubului. Când un electrod negativ (catodul) primea curent electric de mare tensiune. putând stabili operatii adecvate. tumorile si alte malformatii. În 1895 fizicianul german Wilhelm Conrad Roentgen a experimentat cu un tub Crookes — un tub din sticla. chirurgia s-a dezvoltat si sofisticat.corpului fara a-l deschide. care venea de la 1 m distanta de tubul Crookes. razele catodice spargeau sticla. Pentru a afla daca acestea puteau trece peretele de sticla al tubului. Daca exista numai putin aer în tubul Crookes. Experimentele lui Roentgen au confirmat observatiile altui medic ca aceste raze catodice puteau trece printr-o fereastra acoperita cu aluminiu în peretele tubului Crookes. Ca un rezultat. pentru a vedea mai bine stralucirea. Roentgen a semnalat o stralucire ciudata la oarecare distanta. Cu razele X chirurgii puteau diagnostica repede fracturile. golit de aer cu electrozi la extremitatile tubului. care mai târziu s-au numit 124 . raze catodice. producând la celalalt capat o incandescenta galbenverzuie. în forma de para.

a îndraznit sa faca unui om o 125 . În ziua de 28 martie 1895. medical austriac Karl Landsteiner a descoperit ca sângele uman putea fi grupat în mai multe tipuri distincte.razele X. iar transfuziile au fost interzise în Franţa şi Anglia. La începutul secolului XX. cercetătorul a comunicat rezultatele sale Societăţii FizicoMedicale din Wurzburg. medical francez al regelui Ludovic XIV. Jean Baptiste Denis. de către medicul regelui Ludovic al XIV-lea. medicina a avut de profitat de pe seama acestuia. Aceasta descoperire a facut posibila transfuzia de sânge de la o persoana la alta – o descoperire exceptionala care a salvat vieti nenumarate. Jean Baptiste Denis. în 1668. care primise sânge de la o oaie. Deşi efectul a fost unul catastrofal. În decembrie 1895 el si-a radiografiat propriile degete si spre uimirea sa imaginile developate au aratat nu numai umbra tubului tinut între ele. Grupele sanguine Prima transfuzie de sânge la om a fost efectuată în anul 1668. Dar chiar cu câteva secole înainte. ci si oasele degetelor. S-a ajuns la concluzia că omul nu poate primi sânge decât de la un seamăn de-al său. Dezvoltarea fotografiei cu raze X a dat medicilor posibilitatea de a vedea în interiorul corpului uman fără a-l deschide. a murit. Bolnavul. După numai câteva săptămâni au fost făcute primele încercări de a utiliza razele X în medicină.

Culturile de tesuturi În 1907. fapt ce a permis dezvoltarea unui sistem de transfuzii sanguine mai sigur. În 1900. Landsteiner a primit Premiul Nobel în fiziologie în 1930. biologul American Ross Granville Harrison a ramas uimit când a descoperit ca tesuturile vii ar putea fi cultivate sau crescute în afara corpului. B si 0. Ca urmare. Aceste proteine sunt capabile sa aglutineze celule rosii din mostrele de sânge care le contin si sunt diferite de ale noastre. Landsteiner a facut stralucita observatie ca sângele omenesc contine ceea ce el a numit isoaglutinine. Astfel el a fost capabil sa divida sângele în trei tipuri: A. Landsteiner a aratat ca serul din doua tipuri de sânge continând aceleasi isoaglutinine nu aglutina celulele rosii din fiecare sânge. transfuziile au fost prohibite în Franta si Anglia. Desi Harrison nu avea atunci cum sa stie. Un al patrulea si mai rar tip. AB. Omul a murit. a fost mai târziu descoperit. 126 . iar Denis a fost arestat pentru crima.transfuzie cu sânge de la o oaie.

descoperirea sa a devenit una dintre cele mai valoroase tehnici din medicina. Culturile de tesuturi au deschis noi cai pentru studierea dezvoltarii genelor, embrionilor, tumorilor, toxinelor si altor agenti patogeni care cauzeaza boli. Tehnica mai este folosita pentru a produce medicamente, vaccinuri si înlocuirea tesuturilor, ca si pentru a clona animale, ca Dolly, celebra oaie. În vara anului 1906, Harrison, expert în embriologie, voia sa rezolve o problema importanta în biologie – daca fibrele nervoase cresc în tesuturile locale ale corpului sau îsi au originea în celulele nervoase din creier. El a decis sa studieze nervii vii în absenta oricarui alt tesut înconjurator. Pentru aceasta el a izolat o portiune din romboencefalul unui embrion viu de broasca. Pentru a-l tine în viata, el l-a scufundat în limfa proaspata de broasca si l-a acoperit pentru a-l examina la microscop. Limfa s-a coagulat ca sângele, iar savantul l-a sigilat pentru a preveni evaporarea sau contaminarea. Folosind un microscop, Harrison a descoperit ca fibra nervoasa vine din creier, nu din tesutul înconjurator. Mai mult, celulele creierului broastei se mareau, chiar daca nu mai erau în corpul acesteia. De la descoperirea lui Harrison, culturile de tesuturi le-au permis cercetatorilor sa afle mai multe despre mecanismele de baza ale bolilor. Antibioticele Descoperirea antibioticelor a deschis un front nou în razboiul împotriva bolilor. Acestea, actionând 127

prin uciderea bacteriilor sau oprindu-le cresterea, savantii au vindecat holera, pneumonia, tetanosul, tuberculoza. Descoperirea penicilinei, cel mai raspândit antibiotic din lume, este cel mai bun exemplu. Bacteriologul britanic Sir Alexander Fleming a facut aceasta descoperire, chiar daca si alti cercetatori înaintea lui observasera ca mucegaiul de Penicillium notatum prevenea cresterea unor tipuri de bacterii. În septembrie 1928, Fleming, înaintea unei vacante cu familia, s-a hotarât sa cultive stafilococi pentru a-i studia la întoarcere. S-a întâmplat sa aleaga bacteria susceptibila pentru penicilina. Când Fleming a deschis un container pentru a introduce stafilococi, spori de la mucegaiul de Penicillium notatum, dintr-un alt laborator, au patruns în recipient. Preocupat de vacanta, Fleming a uitat containerul pe bancuta laboratorului si nu în incubator. Stafilococii se multiplica la temperaturi înalte, dar Penicillium la cele joase. Si de data aceasta s-a întâmplat ca temperatura sa fie propice pentru Penicillium. Mucegaiul a crescut si a secretat penicilina, împiedicând cresterea stafilococilor si lasând mucegaiul de Penicillium izolat de micile colonii de bacterii din interior. La întoarcere, Fleming a realizat imediat ce sa întâmplat si a încercat sa produca penicilina pura, dar n-a reusit. Dar întelese deja ca mucegaiul numit penicilina poate preveni infectiile. Totusi peste câtiva ani a renuntat sa-l mai studieze. Penicilina a 128

fost uitata pâna catre Al Doilea Razboi Mondial, când savanti de la Oxford University din Anglia au aratat ca aceasta poate preveni infectiile bactericide la animale si oameni si au dezvoltat o tehnica de producere a penicilinei pure în masa. În 1945 Fleming si alti doi savanti de la Oxford, Sir Howard Florey si Ernst B. Chain, au primit Premiul Nobel în fiziologie. ADN-ul Dar cea mai mare descoperire a secolului XX este cea a structurii acidului dezoxiribonucleic (ADN – baza moleculara a ereditatii). Cunoasterea structurii chimice a ADN-ului le-a permis savantilor sa înteleaga pentru prima data cum acesta se multiplica si trece informatia de la o generatie la alta. În 1869 medicul elvetian Friedrich Miescher a izolat pentru prima data ADN-ul, dar nu se cunostea functia chimica, aflata numai în nucleul de celule. Peste ani, cercetatorii au aflat ca ADN-ul contine fosfat, un zahar numit dezoxiriboza si patru compusi diferiti, numiti baze nucleotide.

129

În 1944, americanul de origine canadiana Oswald T. Avery si colegii sai au aratat într-o serie de experimente pe bacterii ca ADN-ul transmitea informatie genetica. Pâna în 1950 doua echipe de cercetatori au cautat structura ADN-ului. Una era la Cavendish Laboratory din Cambridge, Anglia. Cealalta, la King’s College, Londra, alcatuita din Maurice Wilkins, medic si Raymond Gosling, absolvent al facultatii. Lor li s-a alaturat în 1951 Rosalind Franklin, expert în cristalografie cu raze X. Franklin a parasit echipa în 1952 si i-a dat toate fotografiile lui Wilkins. Una dintre ele arata ca molecula de ADN avea forma dublu helicoidala si o structura care semana cu o scara contorsionata. În 1950, Wilkins a primit de la un medic elveţian un eşantion pur de ADN. El a reuşit să selecteze fibre de ADN pe o bucată de sticlă şi, împreună cu Gosling, le-a radiografiat. Molecula de ADN avea forma unei spirale duble. Un alt biolog american, James Watson, a vazut una dintre fotografiile lui Wilkins si s-a gândit imediat ca molecula poate fi dublu helicoidala. În 1951 el l-a convins pe biofizicianul 130

britanic Francis Crick că folosind bile din plastic, fire si placute metalice si cristalografie cu raze X îi poate conduce la structura ADN-ului. Teza lor, "O structură pentru acidul dezoxiribonucleic", a fost publicată pe 25 aprilie 1953. La scurt timp, munca depusă de Crick şi coechipierii săi a dus la descifrarea codului genetic. Aceste descoperiri reprezintă naşterea biologiei moleculare. Watson si Crick au dedus corect ca cele doua rânduri dublu helicoidale separate înaintea diviziunii celulare ofera modele pentru crearea a doua noi molecule de AND identice cu cea originala.

131

Henderson Modelul conceptual (cadrul conceptual): ~ Este o imagine mentală. ~ Este dimensiunea esenţială de bază ce permite aplicarea propriei imagini privind îngrijirea. Postulate: → Orice individ tinde spre independenţă şi o doreşte. → Individul formează un tot caracterizat prin → nevoi fundamentale. PRINCIPALELE TEORIEI ŞTIINŢIFICE ALE NURSINGULUI Teoria V. 132 . „complet”.C3. „independent”. un ansamblu de concepte care permite reprezentarea realităţii. ~ Se stabileşte pe bază de valori şi postulate care sunt suportul teoretic al modelului conceptual recunoscute şi acceptate şi care nu trebuie demonstrate. Când una dintre nevoi rămâne nesatisfăcută. individul nu este „întreg”.

Când asistenta preia din funcţiile medicului.  De a asista muribundul. cu 14 nevoi fundamentale. ce trebuie satisfăcute. ~ Rolul asistentei medicale în practica îngrijirilor este de suplinire.  De a favoriza vindecarea. Elementele care definesc profesia de asistent medical: ~ Scopul (idealul) profesional:  De a ajuta pacientul. cedează o parte din funcţiile sale unui personal necalificat. ~ Porneşte de la ideea nevoii fundamentale umane. Societatea aşteaptă un anume serviciu din partea asistentei pe care nu-l poate primi de la nici o altă persoană.→ → → Valori (credinţe): Asistenta are funcţii proprii. Concepte cheie: ~ Individul sănătos sau bolnav este un tot complet. ~ Acordarea îngrijirilor cu scopul de a păstra sau a restabili independenţa individului prin satisfacerea nevoilor. ~ Obiectivul activităţii: 133 .

  Pacientul – sănătos sau bolnav. ~ Manifestările de dependenţă. ~ Dependenţă permanentă → asistenta are rol de suplinire a funcţiilor pacientului şi educarea lui în scopul adaptării la starea sa. Sursa de dificultate – pacientul nu poate răspunde la una din nevoi din cauza lipsei voinţei. Intervenţii Rezultat. Fiecare dimensiuni: nevoie este caracterizată prin 134 . cunoştinţelor. Intervenţiile asistentei au în vedere: ~ Sursa de dificultate. ~ Dependenţă crescândă → continuă îngrijirea pacientului. ~ Dependenţa actuală → evaluează pacientul şi elaborează plan de îngrijire pentru aplicarea intervenţiilor. forţei. ~ Dependenţa potenţială → evaluează pacientul şi planifică intervenţia. ~ Rolul profesiei: ~ ~ ~ Suplinirea stării de dependenţă a pacientului. iar după reevaluarea se elaborează un nou plan de îngrijire.

rezultată din echilibrul tendinţelor fundamentale ale fiinţei umane". Dimensiune psihologică. Dimensiune culturală. Dimensiune sociologică.~ ~ ~ ~ ~ Dimensiune biologică. inclusiv cu capacităţile ei de a face faţă situaţiilor existenţiale. care se vor adresa atât individului şi grupului său de apartenenţă. Teorii Plecând de la concepţia despre om şi a credinţelor sale fundamentale. în acest mod de a vedea lucrurile. Dimensiune spirituală. 135 . cât şi societăţii. conceptul de sănătate poate fi redefinit ca "o stare de armonie. Satisfacerea sau nesatisfacerea unei nevoi are consecinţe asupra satisfacerii sau nesatisfacerii celorlalte nevoi. sănătatea ia în calcul fiinţa umană în toată complexitatea. Această concepţie despre persoană şi sănătatea ei permite redefinirea obiectivelor şi metodelor de intervenţie ale asistentelor medicale/nurselor. O nevoie nesatisfăcută poate să aibă una sau mai multe dimensiuni afectate.

luarea deciziilor. spaţiul. Treptat s-a reuşit definirea nursingului ca o profesie separată. în 'jurul anului 1950 asistentele medicale/nursele erudite au început să dezvolte teorii cu privire la conceptul de sănătate şi de îngrijiri capabile să menţină sănătatea sau sa o redea atunci când intervine starea de boală. comunicare. sistemul personal. format din conceptele: organizare. sistemul social. Imogene King va descrie un sistem conceptual de lucru. putere. timpul. tranziţie. rolul şi stressul. imaginea corpului. Dintre modelele cu cea mai mare aplicabilitate. mai ales în nursingul comunitar. cercetătorii în nursing au început să descrie modele conceptuale referitoare la situaţiile în care o persoană sănătoasă. Astfel. amintim pe cele ale lui Roy. Orem. Johnson. 2. În anul 1968. creşterea. dezvoltarea. autoritate. bazat pe trei subsisteme: 1. distinctă de medicină. alcătuit din conceptele: percepţie. sistemul interpersonal.Dacă iniţial cunoştinţele de nursing s-au dezvoltat neoficial. 3. devine dependentă de acordarea îngrijirilor de sănătate. compus din conceptele: interacţiune umană. Cele trei sisteme sunt dinamice şi 136 . King. Rogers. Neuman. statul. şinele.

mijloace ale auto îngrijirii. pentru a-şi menţine viaţa. aplicabilitatea in practica îngrijirilor. Autoîngrijirea consta în acele activităţi pe care un individ le face pentru sine. Ori de câte ori cerinţa de autoîngrijire terapeutică este 137 . definiţia nursingu-lui. Termeni importanţi ai acestui model sunt: autoîngrijirea. acest concept în care nursingul era preocupat de autoîngrijire a fost lansat în anul 1985.interacţioneaza între ele. Dezvoltat de Colegiul de Nursing al Universităţii Catolice din SUA. elemente cheie. originea teoriei. concepţia despre procesul de îngrijire. sănătatea şi starea de bine. Orem (tema centrala. * Modelul de nursing impus de Orem a început odată cu descrierea rnlului asistentei medicale/nurse de a ajuta persoanele care au probleme de . TEORII D. astfel încât ei să aibă capacitatea de a-şi asuma roluri sociale". deficitul de autoîngrijire. concepţia despre om.nilnmgrijire. Un punct forte al acestui model este accentul pus pe participarea clientului la alegerea obiectivului şi atingerea lui. De aici King va enunţa obiectivele nursingului: "interacţiunea dintre fiinţele umane şi mediul lor sa ducă la o stare de sănătate pentru indivizi.

asistenta medicală/nursa întreprinde unul din următoarele lucruri: acţionează. îndrumă. s-a stabilit ca acest obiectiv să fie atins prin intermediul îngrijirilor primare de sănătate (IPS). Mişcarea IPS a apărut oficial în anul 1977. în anul 1981 au fost stabilite de către OMS obiectivele şi strategiile pentru realizarea acestui proiect. sprijină.mai mare decât mijloacele de autoîngrijire. cu ocazia Conferinţei Internaţionale de la Alma-Ata (1978). vor sta Ia baza strategiei îngrijirilor Primare de Sănătate (IPS). în care nursa dobândeşte cunoştinţe pentru a-i ajuta pe oameni să se îngrijească singuri şi împreună cu alţi membrii ai comunităţii să stabilească infrastructura necesară îngrijirilor de sănătate esenţiale pentru fiecare. se găsesc indicatorii 138 . instruieşte. Aceste idei. în anuarul statistic al OMS privind sănătatea lumii. "Un an mai târziu. odată cu rezoluţia OMS în care se prevedea "atingerea unui nivel de sănătate care să permită tuturor locuitorilor globului să adopte o viaţă productivă din punct de vedere social şi economic. Această rezoluţie a devenit cunoscută sub numele de "Sănătate pentru toţi până în anul 2000". atunci se considera că există un deficit de autoîngrijire şi e nevoie de intervenţia nursingului. furnizează. Pentru aplicarea sistemului de autoîngrijire în nursing.

Rogers conturează câmpul de energie ca parte a întregii persoane.globali pentru urmărirea şi evoluţia rezultatelor (1986J.dezvoltare socială şi economică .starea de sănătate M. Rogers va susţine în anul 1980 un model în care fiinţa umană este considerată un sistem adaptativ. concepţia despre procesul de îngrijire. rolul asistentei medicale/nursei este să menţină şi să întărească comportamentul adaptării. dacă este cazul. • Ştiinţa "omului unitar". comportamentele ineficiente.politici de sănătate . originea teoriei. enunţată de Martha Rogers în anul 1970. "Câmpul uman reprezintă mai 139 . a fost folosită în special pentru elaborarea practicilor de cercetare în nursing.furnizarea îngrijirilor de sănătate . aplicabilitatea in practica îngrijirilor. In acest sens. Aceştia sunt grupaţi în patru categorii: . Ea va descrie aşa numitele "câmpuri de energie" ca model conceptual al fiinţei umane şi al mediului în care aceasta habitează. definiţia nursingu-lui. Rogers (tema centrala. elemente cheie. concepţia despre om. schimbând. Influenţat de modelul "sistemelor contemporane" descrise de Dorothy Johnson în anul 1968 la Universitatea din Vanderllit SUA.

în orice mediu: spital. originea teoriei. definiţia nursingu-lui. B. "atingerea de către individ a potenţialului său maxim de sănătate". loc de muncă. Ea a mai subliniat faptul că îngrijirile de sănătate/nursing se vor aplica atât indivizilor sănătoşi. psihică. joacă etc. cât şi celor bolnavi. În anul 1972 Betty Newman de la Colegiul de Nursing al Universităţii California din Los Angeles enunţă aşa-numitul "model al sistemelor în îngrijirile de sănătate". transcedentând instantaneu timpul. bogaţilor şi săracilor. Neuman (tema centrala. socioculturală.mult decât corpul şi este diferit de suma părţilor sale". elemente cheie. Cvadridimensionalitatea. El reprezintă un sistem deschis. este una din caracteristicile câmpurilor de energie. compus din cinci variabile care interacţioneaza între ele: fiziologică. de 140 . aplicabilitatea in practica îngrijirilor. şcoală. Martha Rogers are meritul de a fi limpezit obiectivele nursingului. O persoană clarvăzătoare poate vedea viitorul. domiciliu. concepţia despre procesul de îngrijire. descrisă ca "transcendenţa interacţiunii timpspaţiu". concepţia despre om.

Agenţii stressanţi sunt definiţi ca fiind de natură interpersonală. Obiectivul major al nursingului în teoria Newman se referă la "stabilitatea sistemului". cum ai. intraperso-naîă. extrapersonală. obiectivele nursingului şi rezultatele nursingului. care acţionează ca o zonă tampon pentru a proteja clientul împotriva stressurilor de orice natură. Prevenţia secundară reduce gradul de reacţie la ageritul stressant. rămânându-i mai puţină energie pentru satisfacerea nevoilor de 141 .dezvoltare şi spirituală. Astfel. ondulata. în modelul sistemelor lui Newman consta în trei etape: diagnosticul de nursing. Procesul de nursing. Inelul mijlociu reprezintă starea normală de sănătate a clientului. Inelul exterior este o linie flexibilă.ii sistemul imunitar şi mecanismele de apărare specifice. prevenţia primara întăreşte linia flexibilă de apărare. iar prevenţia terţiară ajută la restabilire pentru obţinerea unei stări de sănătate maximă. Inelul interior reprezintă barierele de rezistenţă împotriva agresiunilor. ∼ Callista Roy – Nursingul este cerut atunci când o persoană cheltuieşte mai multă energie în depăşirea situaţiilor actuale. Modelul are o reprezentare grafică sub forma unor inele concentrice.

În 1976 propune 6 etape în procesul de îngrijire: aprecierea comportamentului bolnavului. reproducere şi perfecţionare. influenţa factorilor. Totodată pledează pentru utilizarea termenului de diagnostic de îngrijire. intervenţii şi evaluare.creştere. identificarea problemei. supravieţuire. Conform teoriei sale. stabilirea obiectivelor. îngrijirile trebuie să fie centrate pe individ şi pe sistemul său adaptativ. 142 .

să-şi afle calea spre sănătate sau recuperare. voinţa sau cunoştinţele necesare pentru a o face şi să acţioneze în aşa fel încât acesta să-şi poarte singur de grijă. cât mai curând posibil. să ajuţi individul să-şi folosească fiecare acţiune pentru a promova sau recuperarea sănătatea. Florence Nightingale (1820-1910) – Nursa are rolul de a aduce pacientul în cea mai bună condiţie pentru ca natura să acţioneze asupra lui. cu condiţia ca acesta să aibă tăria. bolnav sau sănătos. răniţi şi bătrâni. Virginia Henderson (1897-1996) – Să ajuţi individul. persoana pregătită pentru a îngriji bolnavi. 143 ∼ ∼ .nursă = doică. mamă adoptivă. Cea mai simplă definiţie – Asistenta este persoana care hrăneşte încurajează şi protejează individul. ROLURILE ŞI FUNCŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL ŞI STATUTUL SĂU ÎN CADRUL ECHIPEI MEDICALE Definiţia asistentului medical ∼ ∼ Asistentă .C4.

∼ ∼ ∼ CIN – Consiliul Internaţional al Nurselor – Nursa este o persoană care a parcurs un program de formare complet aprobat de CIN. 6. alţii te vor blestema. Să ai multe de făcut şi foarte puţin timp. 9. 8. Să fii deseori frustrată. Să fii înconjurată de probleme. . Unii te vor binecuvânta. Să vezi oamenii în starea lor cea mai proastă şi în starea lor cea mai bună. Să faci diferenţă când intri în viaţa oamenilor. 5. îndeplineşte standardele stabilite de CIN şi este autorizată să practice această profesie conform pregătirii şi experienţei sale. Sora medicală este definită ca ajutor al asistentei medicale în ţările cu mai multe nivele de personal sanitar mediu. 2. A fi asistentă înseamnă: Să nu fii niciodată plictisită. a trecut cu succes examenele stabilite de CIN. 4. 3. Asistenta medicală generalistă – este autorizată să îndeplinească acele funcţii şi proceduri care sunt impuse de îngrijirea sănătăţii în orice situaţie şi care sunt în concordanţă cu calificarea sa. 7. Să fii întotdeauna uluită de capacitatea 144 ∼ 1. Să ai responsabilitate foarte mare şi autoritate foarte puţină.

ICN. oamenilor de a iubi. 13. Să plângi mult. de a îndura.10. de curajul lor. ANA. Să vezi viţa începând şi sfârşind. Definiţiile date de OMS schiţează cel puţin opt elemente de sănătate esenţiale furnizate de IPS: 1. la Riga. Să ştii ce înseamnă să fii om şi să fii uman. Hiroschi Nagajima. Să ai victorii triumfătoare şi eşecuri devastatoare. cât 145 . In anul 1988. Rolul şi funcţiile asistentului medical conform legislaţiei în vigoare. dr. a avut loc o sesiune tehnică a OMS în care obiectivul "Sănătate pentru toţi până în anul 2000" a fost reînnoit. OMS. 12. Instruirea privind problemele prevalente de sănătate şi metodele de a preveni şi controla. 2. Restructurarea învăţământului pentru a forma asistentele medi cale/nurse capabile sa practice atât în spitale. 11. Să râzi mult. a reafirmat acest obiectiv ca fiind o problemă de justiţie sanitară şi socială (Who Press NHA/4). directorul general al OMS. normelor europene. 14. în anul 1990.

şi în serviciile comunitare şi să ofere îngrijiri primare de sănătate. Promotorul progresului în nursing îl constituie Consiliul Internaţional al Nurselor (ICN). inclusiv planificarea familială. îngrijiri de sănătate pentru mamă şi copil. 7. Tratamentul bolilor curente şi a traumatismelor. Rolul esenţial al asistentei medicale constă în a 146 . 4. Prevenirea şi controlul bolilor endemice. 6. 8. Promovarea unei alimentaţii corecte şi rezervele de apă. al cărui obiectiv major este de a întări activitatea nurselor din asociaţiile naţionale (ANN). Din momentul în care îngrijirile primare de sănătate (IPS) au fost considerate ca având o semnificaţie mondială. Imunizarea împotriva principalelor boli infecţioase. folosite în gospodărie. 3. 5. Furnizarea pentru comunitate a medicamentelor de bază. este important să fie înţelese ca o strategie aplicată pentru îmbunătăţirea sănătăţii tuturor oamenilor de pe globul pământesc.

prin îndeplinirea sarcinilor pe care le-ar fi efectuat singur dacă ar fi avut forţa. Restructurarea. Henderson – februarie 1991). să-l asiste în ultimele sale clipe. Nevoia de a dezvolta servicii novatoare pentru asistenţa medicală care să pună accent pe sănătate şi nu pe boală. pentru alţii asistenta practică o meserie autonomă. de valorile culturale. de consideraţiile etnice ale populaţiei respective. pe participarea populaţiei. În prezent activitatea asistentei nu este totdeauna clară – pentru unii asistenta ajută medicul. (V. voinţa sau cunoştinţele necesare. Acest fapt face ca rolul ei să fie perceput diferit.ajuta individul să-şi menţină sau recâştige sănătatea. 147 . funcţie de caracterul epidemiologic. c. de mediul fizic şi social. ceea ce impune o revizuire a normelor profesionale. Nevoia de a fundamenta activitatea medicală pe nevoi de sănătate. b. funcţie de tipul de viaţă. Rolul asistenţei medicale generale conform Conferinţei de la Viena – 1988: a. Asistenta medicală trebuie să îndeplinească aceste funcţii astfel încât pacientul să-şi recâştige independenţa cât mai repede posibil. reorganizarea şi revizuirea programelor de formare a asistentului medical pentru a produce la nivel de bază un cadru capabil să lucreze în spital sau comunitate.

~ Supravegherea clinică a bolnavului şi a efectelor terapeutice.Rolul propriu al asistentei medicale: ~ Vizează compensarea parţială sau totală a lipsei sau diminuării autonomiei. în funcţie de informaţiile fizice. intervenţiile aplicate sunt de natură tehnică. 148 . ~ Din punct de vedere al procesului de îngrijire. ~ Îndeplinirea rolului necesită deprinderi şi capacităţi profesionale. ~ Aplicarea prescripţiilor medicale. ~ Favorizarea integrării şi reintegrării în familie sau societate. relaţională şi educativă. menţinerea. sociale. culturale sau spirituale ce privesc individul. ~ Participarea şi colaborarea la aplicarea diverselor tehnici invazive de îngrijire. ~ Uşurarea suferinţei şi asistarea individului în ultimele momente de viaţă. Rolul delegat al asistentei medicale: ~ Vizează abilitatea asistentei de a îndeplini sarcinii şi de a aplica îngrijiri medicale sub prescripţie medicală. ~ Protejarea. restaurarea şi promovarea sănătăţii sau autonomiei individului. psihice. ~ Stabilirea procesului de îngrijire. economice.

~ Anestezie generală. ~ Primul sondaj la bărbat. reanimare şi supravegherea pacienţilor în sala de trezire. 1. indiferent de locul sau timpul acordării îngrijirilor. Funcţii de natură dependentă (delegate). 3. Funcţiile asistentei medicale sunt: 1. Funcţii de natură interdependentă. ~ Prima injectare în cazul alergiei. Funcţiile de natură independentă: 149 . Funcţii de natură independentă (autonome). indiferent de statutul pacientului sau de resursele disponibile. Medicului îi revine responsabilitatea în executarea următoarelor tehnicii: ~ Injecţii şi perfuzii cu produse de origine animală – ce necesită control de compatibilitate obligatoriu. ~ Recoltarea sângelui arterial pentru gazometrie. ~ Tehnici specifice blocului operator. Sunt funcţii universale şi constante. 2. Funcţiile asistentei derivă direct din rolul îngrijirilor medicale în societate.~ În absenţa medicului asistenta poate aplica intervenţii şi îngrijiri care au ca scop menţinerea vieţii până la sosirea medicului.

b. b. d. Participă activ la promovarea unor condiţii mai bune de viaţă şi sănătate. psihice sau intelectuale. Aplică metode de readaptare specifice. ascultă şi susţine pacientul. Transmite informaţii. Activitatea se desfăşoară în contextul echipei interdisciplinare complexe în domeniul sanitar. e. Observă modificările provocate pacientului de boală sau tratament şi le transmite medicului. 3) Funcţii de natură interdependentă: a. organizează şi aplică îngrijiri persoanelor bolnave sau sănătoase. educativ. boală. Aplică metode de investigare. 2) Funcţii de natură dependentă de recomandările medicului: a. d. c. c.a. Stabileşte relaţii de încredere cu pacientul. familia şi/sau anturajul. Aplică metode de tratament. social. sociale. Planifică. deficienţe fizice. Asistenta asistă pacientul temporar sau definitiv în îngrijiri de confort funcţie de vârstă. 150 .

Funcţie de psiholog. ~ Cunoştinţe de pedagogie etc. ~ Cunoştinţe de informatică. f.b. Acţiuni de rezolvare a problemelor psihosociale. Acţiuni de organizare şi gestionare a centrelor şi unităţilor de îngrijire. ~ Cunoştinţe de psihologie. ~ Cunoştinţe de economie. Alte funcţii specifice asistentei medicale: a. asistenta medicală trebuie să utilizeze: ~ Cunoştinţe teoretice şi practice medicale. 151 . Acţiuni de educaţie pentru sănătate. Funcţie profesională (rolul asistentei): Funcţie tehnică. Acţiuni de depistare a tulburărilor de ordin fizic. psihic. Funcţie de umanizare a tehnicii. d. Pentru exercitarea funcţiilor. Acţiuni de cercetare şi învăţământ. e. social. c. Funcţie de promovare şi menţinere a sănătăţii.

3. Să educe alţi profesionişti din sistemul de sănătate. d. b. de de prevenire îngrijire a şi Funcţia profesională presupune din partea asistentei: 1. Aprovizionarea materială. Elevilor. Personalului din subordine. Funcţie economică Gestionarea serviciului. Să participe plenar la activitatea echipei de asistenţă medicală. Funcţie de cercetare 152 . Precizarea priorităţilor. Funcţie recuperare. Să dezvolte îngrijiri medicale pe baza gândirii critice şi a cercetării. Studenţilor. Organizarea timpului. 5. Funcţie educativă – asistenta face educaţie pentru sănătate: Pacienţilor. Să acorde îngrijiri directe. 4. 2. Să educe pacienţii.Funcţie îmbolnăvirilor. c.

- Se dezvoltă pe fondul unei pregătiri profesionale şi morale superioare. 153 .

Loc de Muncă. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Cunoştinţele şi un Set de Instrument Eficiente ( Accesarea. Procedură sau Intervenţie Medicală. 2 Căi Principale pentru atingerea Obiectivului: 154 . amplificând efectul benefic al acestora. în vederea asigurării condiţiilor necesare tuturor oamenilor de a Obţine şi Menţine cel mai înalt nivel posibil de Sănătate de-a lungul pe toata Viaţa. reducând efectele secundare şi înlăturând riscul apariţiei unor efecte paradoxale. Conservarea şi Creşterea ( indiferent de Vârstă ) a Sănătăţii şi Performanţelor.Strategia Sănătate 21. atât pentru el cât şi pentru cei din comunitate ( Familie. Prieteni ). Politica Sănătate21 a Departamentului European al OMS conţine următoarele elemente principale: 1 Scop Unic şi Constant este atingerea Potenţialului Maxim de Sănătate pentru toţi Europenii. Directarea şi Cocreerea Energiei de Homeostazie folosind Tehnica Radiantă®) la dispoziţia fiecărui absolvent pentru Recuperarea. Politica Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. pentru următorii 20 de ani. Folosirea Tehnica Radiantã® se face în deplină Siguranţă şi în Sinergie cu orice Tratament.

2) Echitatea în Sănătate şi Solidaritatea în Acţiune între Ţări. fără a mai aştepta acel timp în care el va fi oferit. Grupuri de oameni din fiecare Ţară şi între Sexe în cadrul Grupului. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® pe lângă faptul că nu face nici o 155 . fără discriminare fiecărei persoane.1. Reţeaua de Suport şi resursele naturale ) restaurarea Zilnică a Vitalităţii consumate de Agenţii Stresori. de cei care ne conduc. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite prin cei 4R ( accesarea Radianţei interioare. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă posibilitatea practică de obţinere directă a acestui drept. 3 Valori de Bază care formează fundamentul etic al Politicii de Sănătate: 1) Sănătatea ca Drept Fundamental al fiecărui OM. Reducerea Incidenţei şi Suferinţelor provocate de Bolile şi Accidentele grave. 2. permite ca prin refacerea Energiei de Homeostazie să reducă Incidenţa Bolilor şi Accidentelor Grave concomitent cu Reducerea Timpului şi Efortului necesar Recuperării când acestea totuşi au apărut. Promovarea şi Protejarea Sănătăţii Oamenilor pe tot cursul Vieţii. Răspunderea personală. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã®.

organizaţiilor şi sectoarelor la dezvoltarea serviciilor de sănătate. 2) Programe şi Investiţii pentru Promovarea Sănătăţi şi Îngrijirea Clinică bazate pe Eficienţă dovedită a acestora. Familiei şi Comunităţii destinate Sănătăţii. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite ( prin refacerea Energiei de Autoreglare şi Regenerare ) reducerea Costurilor şi implicit a Contribuţiilor Personale ale Persoanei. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Cunoştinţele şi Instrumentele necesare adoptări în Viaţa Personală. grupurilor. comunităţilor. a Familiei şi la Locul de Muncă a unei Strategii Multisectoriale Simple şi Eficiente de diminuare a Riscului Îmbolnăvirilor.3) discriminare între Cursanţi. 4 Strategii Principale de Acţiune pentru a asigura Susţinerea Ştiinţifică. instituţiilor. Economică. Directări şi Cocreere ) realizarea unei Solidarităţi Reale şi Eficiente între Oameni. Participarea ( cu gestionarea contribuţiilor şi costurilor ) a tuturor oamenilor. Socială şi Politică a Implementării programului Sănatate21: 1) Strategii Multisectoriale pentru a implica toţi Factorii care afectează Sănătatea. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® este un 156 . el oferă posibilitatea ( prin Sesiunile de Punere în Formă.

Şcoală. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Medicului de Familie şi celor înscrişi pe listele lui o tehnologie Simplă şi Eficientă de Promovarea Sănătăţii. Refacerea Energiei de Homeostazie. Loc de Muncă. Folosirea Cunoştinţelor şi Instrumentelor oferite de acest curs. va permite o Creştere a Eficienţei Îngrijirilor Clinice şi o Reducere semnificativă a timpilor de Recuperare şi Reintegrare Profesională şi Socială a Bolnavilor sau Accidentaţilor. Un Partenariat Extins (Familie. Directarea şi Cocreerea vor reduce Durata şi Costurile Spitalizării urmată de o Recuperare Rapidă. Simplu şi Accesibil tuturor Oamenilor.3) 4) Curs de Promovare a Sănătăţii Eficient. Armonizarea. Prevenirea Îmbolnăvirilor şi Recuperarea Sănătăţii. Asistenţă Primara de Sănătate Integrată la nivel Familiar şi Orientată Comunitar alături de un Sistem Spitalicesc Flexibil. permiţând Medicului de familie să asigure Asistenţa Medicală unui număr mult mai mare de Asiguraţi Mulţumiţi şi Loiali cu avantajele Economice şi Profesionale corespunzătoare. Durabilă şi Eficientă. Comunitate Locală şi Ţară) în Participarea la toate Procesele de Promovarea şi Îngrijirea Sănătăţii atât la Stabilirea Deciziilor cât şi la Implementarea şi Gestionarea 157 .

21 Obiective care stau la baza Politicilor de Sănătate în toate Ţările Europei pe următorii 20 de Ani şi vor fi folosite la Evaluarea Anuală a Progreselor realizate de fiecare Ţară în Îmbunătăţirea şi Protejarea Sănătăţii tuturor Cetăţenilor alături de Reducerea Riscurilor de Îmbolnăvire: 1) Solidaritate pentru sănătate între toate Ţările din Europa prin Partajarea Viziunii. Proiecte şi Îngrijorări alături de Cocreerea Energiei de Homeostazie ). Familial. Eficienţi.Costurilor acestora. Resurselor. Cunoaşterii şi Expertizei la nivel European. 2) Echitate în Sănătate prin Reducerea 158 . Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite realizarea unei Solidarităţi Reale la Nivel European şi Mondial în domeniul Sănătăţii prin folosirea unor Instrumente Simple dar Sigure şi Eficiente ale Tehnicii Radiante® ( Directarea Individuală şi de Grup pentru Evenimente. Siguri şi Integraţi cu uşurinţă tuturor Programelor de Promovare şi Îngrijire a Sănătăţii la toate cele 3 nivele ( Personal. Locul de Muncă sau Comunitate Locală ). Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite absolvenţilor ( prin Cunoştinţele şi Instrumentele obţinute ) să devină Parteneri Reali.

3) Inechităţilor între diferitele Grupuri Umane folosind Politici. Directări şi Cocreeri ). Social şi Educaţional al Copilului şi Familiei ( Armonizări. asigurarea unui Optim Fizic. Psihic. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite Refacerea Stării de Sănătate a viitorilor Părinţi Înainte de Concepţie. alături de asigurarea unui Confort Material. Resursele Financiare Economisite ( prin Reducerea Costurilor ). Psihic. Un Început Sănătos în Viaţă prin Investiţii Sociale şi Economice în Viaţa Părinţilor şi Familiilor. Legislaţie şi Activităţi specifice. Social şi Material al Mamei pe Timpul Sarcinii. acces la Servicii de Reproducere şi Sănătatea Copilului. cât şi prin Creşterea Continuă a Performanţi Umane a acestora. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® este o Activitate Simplă dar Eficientă destinată Reducerii Inechităţii în Accesul la Serviciile de Sănătate atât prin Reducerea Costurilor de Îngrijirea Sănătăţii a absolvenţilor. alături de Contribuţiile Suplimentare destinate CNAS şi Bugetului de Stat ( cotă parte din Retribuirea Performanţelor Umane ) vor putea fi folosite pentru a reduce Marile Inechităţi existente azi în domeniile Sănătăţii şi Educaţiei. Asistarea de la Distanţă ( în Timp şi Spaţiu prin Directări şi Cocreeri ) a mamei şi Copilului pe Timpul Naşterii. 159 .

Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă Tinerilor Cunoaşterea şi un Set de Instrumente Simple dar foarte Eficiente pentru Redescoperirea Sinelui şi a Adevăratului Drum în Viaţă. Creşterea Continuă a Capacităţilor de Asimilare.4) Sănătatea Tinerilor prin Asigurarea unui mediu Fizic. Venitului şi altor necesităţi destinate Îmbunătăţirii Autonomiei şi Productivităţii Sociale folosind Promovarea şi Protecţia Sănătăţii pe tot timpul Vieţii. Construirea şi Menţinerea unor Relaţii Sociale Optime. Educative şi Sociale. Creşterea Capacităţii de a Coopera cu Situaţiile Stresante. Social şi Economic Sigur şi Susţinător folosind Cooperarea dintre Serviciile de Sănătate. Adaptabilitate şi Performanţă. răspunzând la cerinţele lor psihosociale. Îmbătrânire Sănătoasă prin asigurarea Locuinţei. inclusiv a Sănătăţii lor Emoţionale. Creativitate. îmbunătăţirea capacităţii lor de a Coopera cu Situaţiile Stresante din viaţa lor şi pentru a construii şi menţine relaţii sociale. Acestea trebuie să lucreze împreună pentru a contracara cauzele unei Imagini de Sine proastă a Tinerilor. Serviciile de Sănătate şi Sociale la nivel comunitar trebuie să-i ajute persoanele în vârstă să devine mai 160 5) . Este necesară o Evaluare periodică a Stării de Sănătate a Copiilor şi Adolescenţilor.

Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® oferă fiecărui Cursant Cunoştinţele şi Instrumentele necesare Recuperării şi Conservării Sănătăţii alături de Creşterea Performanţelor Fizice. Prin îmbunătăţirea Continuă a Autonomiei şi Productivităţii Economice şi Sociale Cursanţii îşi pot asigura Locuinţa.6) Active şi să se Ajute Singure. Cursul Managementul Stresului folosind Tehnica Radiantã® permite (prin Instrumentele şi Cunoştinţele oferite ) o mai mare Adaptare la Condiţiile de Lucru şi Viaţă 161 . concomitent cu creşterea Capacităţii de a Coopera cu Situaţiile şi Evenimentele Stresante Pentru cei care au Afecţiuni Mentale se propun creşterea Calităţilor Serviciilor de Sănătate Mentală. Accesarea. Directarea şi Cocreerea ) permit ( alături de Tratamentele şi Regimul Alimentar recomandat de Medic ) încetinirea Evoluţiei Afecţiunii. Stabilizarea şi ulterior Reversarea ei. Îmbunătăţirea Sănătăţii Mentale prin Adaptarea Condiţiilor de Lucru şi Viaţă pentru a obţine şi întării un Sens al Coerenţei şi al Relaţiilor Sociale. Intelectuale şi Sociale pe tot timpul vieţii. Instrumentele Tehnica Radiantã® însuşite în cadrul Cursului ( Armonizarea. În cazul persoanelor afectate deja de Boli Cronice specifice. Venitul şi celelalte condiţii necesare unei Vieţi Fericite şi pline de Satisfacţii.

Oamenii trebuie să poată să-şi dezvolte şi utilizeze întregul potenţial pentru avea o viaţă economică. 11) Viaţă Sănătoasă prin activităţi de sprijinire a Opţiunilor Sănătoase în Nutriţie. socială şi mentală mulţumitoare. 10) Un Mediu Fizic Sănătos şi Sigur prin Planuri Naţionale şi Regionale referitoare la Mediu şi Sănătate folosind Instrumente Legale şi Economice pentru reducerea Deşeurilor şi Poluării. Imunizare şi Strategii de Control. Exerciţii Fizice şi Sexualitate + Cooperare cu Stresul. 7) Reducerea Bolilor Transmisibile prin Eradicarea sau Eliminarea Poliomelitei. Pojar şi Tetanos Neonatal folosind Monitorizarea agreată Internaţional. o Clarificare a Relaţiilor Sociale şi o Reducere a Timpului şi Costurilor de Recuperare din Afecţiunile Mentale.Reale. 162 . 9) Reducerea Vătămărilor provocate de Violenţă şi Accidente prin acordarea unei atenţii deosebite Siguranţei şi Coeziunii Sociale la Locul de Muncă şi în Comunităţile Umane. o Eficientă Cooperare cu Agenţii stresori. 8) Reducerea Bolilor Netransmisibile prin Prevenirea şi Controlul Factorilor de Risc al acestora folosind noi Politici de Sănătate Publică inclusiv noua Mişcare Europeană pentru un Stil de Viaţă Sănătos ( Reversarea Globală a celor 5 Pandemici Majori ).

14) Responsabilitate Multisectorială pentru Sănătate prin Evaluarea Impactului asupra Sănătăţii a tuturor Sectoarelor din Viaţa şi Activitatea Umană. 17) Finanţarea Serviciilor de Sănătate şi Alocarea Resurselor prin Creşterea Acoperirii 163 . 16) Gestionarea Calităţii Îngrijirilor Medicale prin folosirea Eficienţei Dovedite a Îngrijirilor Medicale în Programele de Dezvoltare a Serviciilor de Sănătate.Este necesară realizarea unei Infrastructuri Eficiente prin care cele mai noi Informaţii despre Sănătate să fie puse la dispoziţia oamenilor prin Cursuri şi Informare Continuă. 12) Reducerea Răului provocat de Alcool. Locurile de Muncă şi Oraşele mult mai Sănătoase. Sunt necesare Strategii Educaţionale destinate îmbunătăţirii Stilului de Viaţă şi a Stării de Bine. ajutându-i pe oameni să-şi Gestioneze mai bine Viaţa şi să aibă Opţiuni Sănătoase. 13) Stabilimente pentru Sănătate prin Mecanisme Multisectoriale de a face Locuinţele. 15) Un Sistem de Sănătate care Integrează Serviciile de Sănătate Primară a Familiilor şi Comunităţilor cu un Sistem Spitalicesc Flexibil. Droguri şi Tutun prin Strategii de Prevenire a Dependenţelor şi Tratare a celor Dependenţi. Şcolile.

oferind Mecanismele Practicii Medicale folosind Cercetarea Ştiinţifică. alături de o Alocare a unor Resurse Financiare Suficiente Nevoilor de Sănătate Prioritare. cu Identificarea şi Evaluarea beneficiilor mutuale ale Investiţiilor în acest domeniu. 18) Dezvoltarea Resurselor Umane pentru Promovarea şi Îngrijirea Sănătăţii prin punerea la Baza Educaţiei pentru Sănătate a acestor principii. 19) Cercetarea şi Cunoaşterea din Sănătate să fie orientată către nevoile Prioritare ale acestor Obiective.Universale. 164 . Solidarităţii Naţionale şi Sustenabilităţii. iar Profesioniştii din Sănătatea Publică să acţioneze ca Iniţiatori cheie şi Avocaţi ai Sănătăţii de la Comunitatea Locală până la nivel Naţional. 20) Mobilizarea Partenerilor din Sănătate prin realizarea unor Coaliţii şi Acţiuni reunite in Promovarea şi Refacerea Sănătăţii. 21) Politici şi Strategii destinate Sănătăţii pentru Toţi să fie Formulate şi Implementate de la Nivel Naţional la Nivel Local implicând Sectoare şi Organizaţii Semnificative având la bază aceste 21 Obiective.

2. − Cunoştinţe profesionale. afective. − Beneficiarul activităţii.cadru conceptual – definit prin: − Scopul profesiei. SINTEZA COMPETENTELE PROFESIONALE. Cunoştinţe acumulate. Cunoaşterea unui model . − Cunoştinţe ştiinţifice – pentru înţelegerea fiinţei umane în dimensiunile sale fizice. − Consecinţele intervenţiilor. procedee şi metode 165 . − Cunoştinţe tehnice – noţiuni de abilitate tehnică. intelectuale. − Dificultăţi întâlnite la nivelul pacientului. CALITATILE SI ABILITATILE PERSONALE SECIFICE ASISTENTULUI MEDICAL Competente profesionale conform legislaţiei Practicarea îngrijirilor elemente de competenţă: medicale presupune 1. sociale.C5. − Natura intervenţiilor. − Rolul propriu.

− Este ştiinţific prin derularea logică şi sistematică. − Cunoştinţe etice – norme şi principii referitoare la valorile morale ale persoanei şi profesiei şi care reglează buna conduită a asistentei. 4. planificare şi evaluare a îngrijirilor. 5. comunitatea. secundară sau terţiară) şi de specificul îngrijirilor de sănătate primară. − Cunoştinţe relaţionale – capacitatea de a crea un climat adecvat de muncă şi de colaborare cu pacientul. − Demersul ştiinţific este un instrument de investigaţie. Aplicarea îngrijirilor ţinând cont de nivele de îngrijire (primară. anturajul pacientului. Cunoaşterea demersului ştiinţific al îngrijirilor. interpretare. − Se aplică individual. analiză. echipa de îngrijire.ştiinţifice ce servesc la promovarea sănătăţii şi combaterea bolilor. 3. Relaţia asistentă – pacient – permite stabilirea unei comunicări eficiente: 166 . − Cunoştinţe legislative – reglementări şi directive incluse în legi care guvernează activitatea medicală şi protejează pacientul.

înţelegere şi empatie. de respect. îngrijiri. îngrijiri. ~ Calităţi profesionale – tehnice. ~ Tipuri de acţiuni: Acţiuni de susţinere şi ajutor oferind pacientului confort.− Comunicare funcţională – clară. − Comunicare pedagogică – transmiterea informaţiilor despre boală. cotidiană. ▪ Acţiuni de protecţie pentru promovarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor. recuperare. vindecare. Asistenta medicală îşi desfăşoară activitatea în 167 . ~ Calităţi fizice. tratament. ▪ Calităţi si abilităţi Calităţi asistentei medicale: ~ Calităţi morale. − Comunicare terapeutică – relaţie de ajutor. eficace. ▪ Acţiuni de suplinire care ajută pacientul să găsească mijloace pentru rezolvarea problemelor. acceptare. tratament.

~ Altruism. ~ Bunăvoinţă. ~ Calm. ~ Atenţie. ~ Bună gospodină. domenii sau locuri. ~ Reducerea perioadei de îmbolnăvire. dublate de o bună pregătire profesională → traduse prin trăsături morale ce vor influenţa pozitiv conduita profesională. ~ Comunicativă. ~ Fermitate.diferite medii. Calităţi morale: ~ Empatie – capacitatea de a înţelege ce simt ceilalţi. ~ Conştiinciozitate. ~ Colegialitate. cu scopul de a preveni sau trata bolile → pentru îngrijirea celui suferind sau potenţial suferind. O conduită corespunzătoare contribuie la: ~ Alinarea suferinţelor. 168 . Pentru exercitarea profesiei sunt necesare anumite înclinaţii şi aptitudini. ~ Reintegrarea rapidă în societate. ~ Amabilitate. ~ Atitudine principială.

Promptitudine în luarea deciziilor. Răbdare. Luciditate. Interes pentru noutate. Iniţiativă. Ingeniozitate. coordonate. Seninătate. Optimism. Stăpânire de sine. Devotament până la abnegaţie. 169 . mobilizarea bolnavilor. Demnitate. Spirit de echipă. Omenie. Spirit critic şi autocritic. ~ Mişcări sigure. Respectarea pudorii şi sensibilităţii pacientului. Calităţi fizice: ~ Forţă fizică → pentru transportul materialelor. ortostatism prelungit. Punctualitate. Păstrarea secretului profesional. ~ Rezistenţă fizică → serviciu în ture.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Moderaţie.

~ Cunoaşterea corectă a tehnicilor generale şi specifice de îngrijire.Calităţi profesionale: ~ Pregătire pluridisciplinară – socială. autocontaminarea / autoinfectarea. ~ Cunoaşterea aparatelor şi instrumentelor folosite în practica medicală. practică. ~ Cunoaşterea metodelor de profilaxie a infecţiilor. Cultivă spiritul de observaţie. ~ Însuşirea competenţelor de bază. tehnică. ~ Dorinţă de perfecţionare continuă a pregătirii profesionale. ~ Adoptarea unui stil de muncă corect: o Îşi organizează şi sistematizează activitatea → planifică îngrijiri medicale. Verifică periodic efectul activităţii prestate. o o o o 170 . Asigură predarea şi preluarea serviciului. ~ Cunoaşterea fişelor de execuţie a tehnicilor de îngrijire generală şi specială. Previne infecţiile intraspitaliceşti. elaborează plan de îngrijire.

care permite intervenţia conştientă. foi de observaţie. de analiză a situaţiei. de îngrijire pentru a răspunde nevoilor fizice. psihice şi sociale. Procesul de îngrijire → este transpus în practică în planul de îngrijire → document scris – mijloc de comunicare şi informare in cadrul echipei de îngrijire.). Dosarul de îngrijire → este suportul procesului de îngrijire: ~ Lista datelor necesare îngrijirii (anamneza). pentru a renunţa la administrarea îngrijirilor de rutină. bazate pe necesităţi presupuse. aplicate sau supravegheate.Procesul de îngrijire – date generale Procesul de îngrijire → este un mod logic de a gândi. un mod ştiinţific de rezolvare a problemelor. Demersul de îngrijire → este centrat pe reacţiile particulare ale fiecărui individ. 171 . privind îngrijirea şi intervenţiile planificate. foi de temperatură etc. ~ Planul de îngrijire. metodă clinică organizată şi sistematică cu scopul protejării şi promovării sănătăţii. ~ Documente de observare şi evaluare (buletine de analize. un proces intelectual. planificată şi ordonată a îngrijirilor individualizate.

~ La solicitarea familiei sau anturajului. ~ La solicitarea directă a ajutorului. 172 . ~ Permite coordonarea îngrijirilor. ~ Permite determinarea nevoile reale. ~ Internare → în stare de urgenţă. boală sau deficienţă etc. comportament nesănătos. neplanificată. Avantaje: ~ Demersul se sprijină pe datele furnizate de pacient sau din alte surse sigure. ~ Informaţiile pot constitui o metodă de control al calităţii îngrijirilor. ~ Prin vizită iniţială la domiciliu. nevoi nesatisfăcute prin lipsă de cunoştinţe. ~ Este posibilă aprecierea situaţiei bolnavului în ansamblu. ~ Asigură un limbaj comun tuturor asistentelor medicale – de pretutindeni. satisfăcute într-un mod acceptabil. Dependenţă → incapacitate de a îndeplini singur acţiuni de sănătate. ~ Se pot stabili priorităţile de îngrijire. ~ Creşte continuitatea îngrijirilor. Debutul relaţiei asistentă medicală – bolnav: ~ Internare → planificată prin trimitere.Independenţa → nevoi fără ajutor.

173 .

3. Culegerea datelor: ~ Permite inventarierea aspectelor privind suferinţa. Etapele procesului de îngrijire 1. Evaluarea tehnicilor aplicate. ~ Elaborează planul de îngrijire. starea de satisfacere a nevoilor fundamentale. ~ Stabileşte mijloacele de rezolvarea a obiectivelor propuse. ~ Se observă apariţia de noi date sau aspecte în evoluţia stării pacientului – dacă este necesară reajustarea intervenţiilor şi obiectivelor → proces ciclic. 5. ~ Aplică îngrijiri adecvate situaţiilor. evaluarea stării bolnavului. Planificarea intervenţiilor: ~ Determină scopurile → obiectivele de îngrijire.1. Analiza datelor culese: ~ Permite stabilirea diagnosticului de îngrijire. 4. 174 . Aplicarea intervenţiilor planificate. obiceiurile de viaţă. conform obiectivelor propuse. 2. ~ Se analizează rezultatul obţinut în urma intervenţiilor aplicate.

2. Culegerea datelor
3 Definiţie: ~ Este faza iniţială a procesului de îngrijire. ~ Este un proces continuu → se desfăşoară pe parcursul întregii activităţi de îngrijire, de la internare şi până la externare. ~ Asistenta culege sistematic date exacte de apreciere realistă a comunităţii, familiei sau individului, pe care le înregistrează sistematic şi concis. Scop:

3

~ Permite identificarea exactă a problemei şi ~ ~ ~ ~
stabilirea acţiunilor de îngrijire şi rezolvarea problemelor. Asigură baza procesului decizional în cunoştinţă de cauză. Promovează îngrijirea pacientului menţinând preocuparea pentru aspectul fizic, psihic, social, cultural şi spiritual. Culege date necesare cercetării în practica îngrijirilor medicale. Facilitează evaluarea îngrijirilor medicale.

3

Deprinderi necesare:

~ Curiozitate profesională continuă.
175

~ Receptivitate la nou. ~ Perseverenţă. ~ Scepticism → pentru validarea informaţiilor, a
sursei în vederea unei judecăţii proprii. 3 Surse de informaţii:

~ Directe → pacientul. ~ Indirecte:
Familia. Anturajul. ▪ Dosarul medical. ▪ Echipa de îngrijire. ▪ Scheme de referinţe → cazuri specifice. ▪ Literatura de specialitate. Funcţionale. Semne locale, regionale sau generale. Documente legale: ▪ Statistici vitale. ▪ Date de recensământ. ▪ Documente publice.
▪ ▪

~ ~ ~

3

Cunoaşterea pacientului:

~ Cunoaşterea deficienţelor pacientului. ~ Cunoaşterea aşteptărilor pacientului privind:
Îngrijirea. Sănătatea. ▪ Spitalizarea. Cunoaşterea propriilor resurse pentru a face faţă nevoilor de sănătate. 176
▪ ▪

~

3

Metode de culegere a datelor:

~ Observarea. ~ Conversaţia, ~ Interviu → direct – cu întrebări structurate;
indirect → pentru clarificare.

~ Investigarea clinică (include folosirea tuturor ~ ~ ~ ~
3 simţurilor pentru a obţine informaţii). Examen fizic → inspecţie, palpare, inspecţie, auscultaţie. Examen epidemiologic. Examene demografice. Examinări biometrice.

Tipuri de informaţii culese: ~ Date obiective – observate de către asistentă sau alt membru al echipei de îngrijire. ~ Date descoperite prin examinare. ~ Informaţii trecute sau actuale. ~ Date subiective – acuzate de pacient: Trecute. Actuale.
▪ ▪

▪ ▪

Istoricul bolii Debutul – data, modul de debut, cronologia, localizarea, intensitatea, evoluţia simptomelor, circumstanţele de apariţie. 177

Raportate la persoana bolnavului – din viaţa personală. Obiceiuri. Anturaj. Mediu → familial, social, profesional, epidemiologic.

Consultaţii, tratamente anterioare etc. Alimentaţie, igienă, somn, eliminări etc. Statut social, rol social. Ocupaţie, profesie Mod de viaţă.

▪ ▪

▪ ▪ ▪

~ Date relativ stabile:
▪ ▪

Date generale → nume, vârstă, sex, stare civilă. Date individuale → rasă, naţionalitate, limba vorbită, religie, profesie, cultură, nivel de educaţie, ocupaţia. Gesturi şi obiceiuri personale → alegerea alimentelor, ritmul şi modul de viaţă, mijloace de recreare etc. Antecedente personale: o Fiziologice → ciclu menstrual, avorturi, naşteri, menopauză etc. o Patologice → boli infecţioase, intervenţii chirurgicale, fumat, consum de alcool, drog, alergii cunoscute. 178

Caracteristici biologice → grup sanguin, Rh, deficit senzorial, proteze, ochelari etc. Relaţii interumane → familie, prieteni, colegi etc.

~ Date variabile:

Condiţii de viaţă şi de muncă: alimentaţie, locuinţă, cadru familial, cadru profesional, conflicte, umiditate, poluare, atmosferă viciată, potenţial infecţios etc. Examen fizic: inspecţia (aprecierea vizuală a tegumentelor, faciesului, comportamentului etc.), palparea (superficială sau profundă → efectuată cu ajutorul simţului tactil), percuţia (directă sau indirectă), auscultaţia (directă sau cu stetoscop). Examen clinic general: Poziţie: activă, pasivă, forţată, ortopnee etc. Facies – fizionomia. Statura – tip constituţional. Starea de nutriţie: obezitate, caşexie etc. Stare generală: bună, satisfăcătoare, influenţată, alterată, mediocră, gravă, ameliorată. Funcţii vitale: temperatură, puls, respiraţie, tensiune arterială, diureză, apetit, inapetenţă, anorexie, eliminări, somn. 179

▪ →

→ → → →

Aparat uro-genital: aspectul organelor genitale externe. Sistem limfo-ganglionar: inspecţie. zgomote cardiace. tuse.→ → → → → → → → → → Tegumente şi mucoase: culoare. hemoragii cutanate etc. semne de însoţire etc. mişcări respiratorii. Sistem muscular: tonicitate. tensiunea arterială. aspect. Aparat respirator – conformaţia cutiei toracice. examenul leziunilor. edem. raport inspir / expir. Sistem osos: integritate. forţă musculară. Aparat cardio-vascular: frecvenţa cardiacă. palpare. troficitate. diaree. mobilitatea. erupţii cutanate. meteorism. aspectul urinei. mobilitate. edeme. frecvenţa respiratorie. 180 . zgomote respiratorii anormale. Ţesut celular subcutanat: ţesut adipos. ritmul micţiunilor. orientarea temporo-spaţială. semne de insuficienţă respiratorie. voce. constipaţie. semne de insuficienţă cardiacă. vărsături. ileus. icter. palparea pulsului periferic. alte manifestări. supleţea. durerea. Aparat digestiv: aspectul abdomenului. leziuni. diverse acuze şi deficite senzoriale etc. Sistemul nervos şi organele de simţ: starea de conştienţă. puls periferic.

auz. comunicare. ~ Este un proces mintal activ. ▪ Judecăţi preconcepute. depresie. confort. Reacţii organice. ▪ Discontinuitate. evoluţia manifestărilor. vedere. ~ Necesită atenţie. ~ Pentru o apreciere corectă. destindere. miros. ▪ Rutină. observarea trebuie să fie continuă şi obiectivă. stare de conştienţă. acceptarea rolului de bolnav etc. accidente. subiectiv. ~ Observarea instrumentală: 181 . ~ Elemente de evitat: ▪ Subiectivism. stres. durere. expunere la pericole. filtrat prin mecanisme proprii senzoriale şi emotive. tact. ▪ Superficialitate. ▪ 3 Observarea generală a bolnavului: ~ Este elementul de bază al activităţii asistentei medicale ~ Presupune capacitate intelectuală de a sesiza prin intermediul simţurilor detaliile lumii exterioare. grad de autonomie. infecţii. ▪ Lipsă de concentrare.▪ Stare psihosocială: anxietate. reacţii medicamentoase etc.

▪ Influenţa mediului poate determina apariţia de noi probleme pentru pacient. ▪ Monitoare etc. Observarea intenţionată: ▪ Este planificată şi controlată şi presupune stabilirea unor parametri de observat. ~ Este un instrument de cunoaştere a personalităţii bolnavului – pacientului. ▪ Problemele pacientului dictează numărul parametrilor aleşi şi frecvenţa observaţiei → în situaţiile critice. dialogul. ~ Este o formă specială de interacţiune verbală ce permite depistarea nevoilor nesatisfăcute şi manifestările de dependenţă. ▪ Este eficace în evaluarea efectelor terapeutice ale medicamentelor sau ale regimurilor alimentare. discuţia cu pacientul. ▪ ▪ 3 Interviul: ~ Reprezintă întrevederea. Tensiometru → măsurarea tensiunii arteriale. starea de sănătate a pacientului presupune observarea frecventă a mai multor parametri. 182 . Observarea neintenţionată: ▪ Trebuie utilizată în orice situaţie.~ ~ Termometru → măsurarea temperaturii. în timp ce perioada de convalescenţă nu necesită observare frecventă.

▪ Asigurarea unui timp suficient. după plecarea vizitatorilor. de clarificare). Dificultăţi întâmpinate: ▪ Bolnav comatos.~ Condiţii pentru interviu: Alegerea momentului → după servirea mesei. directe. ▪ Ascultare activă → repetarea ultimei părţi din fraza pacientului. ▪ Bolnav timorat. ▪ Întrebări clare. ▪ Menţinerea contactului vizual. ▪ ~ ~ 183 . ▪ Limbaj inteligibil. adecvat şi adaptat nivelului de educaţia al pacientului. de tip descriptiv. ▪ Hipoacuzie. ▪ Revenirea la temă. ▪ Abilitatea de a trage concluzii – de a sintetiza informaţiile primite. ▪ Interes manifest. după alte examene. de încurajare (întrebări deschise de tip narativ. ▪ Boli psihice etc. după somn. ▪ Respect. reformularea conţinutului. ▪ Cultură medicală redusă. ▪ Confort şi intimitate. după ora de vizită. Abilităţi pentru interviu: ▪ Acceptare. ▪ Empatie.

trunchiului etc. confortul. ▪ Desfăşurarea interviului → ascultarea şi notarea. ▪ Aşezarea → nivel egal. momentul. ▪ Se notează tot → nu mizaţi pe memorie! ▪ Se mulţumeşte pentru interviu. ▪ ~ 184 . ▪ Nu se grăbeşte bolnavul. ▪ Nu se sugerează răspunsul. contact vizual direct. Observaţii: ▪ Se culeg informaţii sumare înainte de interviu. informaţii prealabile.~ Fazele interviului: Pregătirea → locul. ▪ Precizarea scopului şi a duratei interviului. ▪ Se lasă timp suficient pentru răspuns. braţelor. ▪ Prezentarea → momentul când fac cunoştinţă. ▪ Se poate reveni pentru finalizare sau lămuriri suplimentare. ▪ Respectaţi momentele de pauză luate de bolnav. ▪ Nu repetaţi întrebările. ▪ La nevoie se poate începe cu o discuţie banală. intimitatea. ▪ Se pune o singură întrebare odată. ochilor. ▪ Folosiţi deprinderi de comunicare verbală şi nonverbală (mişcări ale capului.).

3. Analiza datelor → diagnosticului de îngrijire stabilirea Analiza datelor: ~ Examinarea datelor culese. Pacient cu probleme existente. ~ Se explică originea sau cauza problemei de dependenţă. ~ Clasificarea datelor → de independenţă şi de dependenţă. ~ Se definesc sursele de dificultate. ~ Regruparea datelor funcţie de cele 14 nevoi fundamentale → pentru identificarea resurselor individuale. Rezultat: ~ ~ ~ ~ Pacient fără probleme. Interpretarea datelor: ~ Se definesc sursele de dificultate. 185 . ~ Recunoaşte problemelor şi priorităţile. Pacient cu probleme potenţiale. Pacient cu probleme conexe (complicaţii). ~ Stabilirea problemelor de îngrijire.

~ Prima definiţie a diagnosticului de îngrijire a fost elaborată de Florence Nightingale (18541855). ~ Procesul de diagnostic presupune: prelucrarea datelor.Culegerea datelor  Clasificarea datelor conform celor 14 nevoi fundamentale  Separarea problemelor de dependenţă  Definirea surselor de dificultate şi factorilor care menţin dependenţa  Diagnostic de îngrijire Diagnosticul de îngrijire: ~ Analiza şi interpretarea datelor → stabilesc diagnosticul de îngrijire. enunţul diagnosticului de îngrijire. identificarea problemelor de sănătate ale pacientului. ~ Definiţie → diagnosticul de îngrijire este o formă simplă şi precisă care cuprinde răspunsul personal la o problemă de sănătate. 186 . este o judecată bazată pe culegerea datelor şi analiza lor.

factori 187 . Cuprinde factorii cauzali fizici – intrinseci şi extrinseci. tulburări cognitive. + Sursă de dificultate = Diagnostic de îngrijire ~ ~ Problemă de dependenţă Componentele diagnosticului de îngrijire (PES): ~ Probleme de dependenţă → se defineşte în urma culegerii datelor. în virtutea educaţiei şi experienţei lor. socială. Pentru enunţarea ei se folosesc termeni ca: alterare. Diagnosticul de îngrijire este o problemă actuală sau potenţială pe care asistentele. Diagnosticul de îngrijire → relevă autonomia asistentei medicale. o insatisfacţie biologică. psihică. ~ Etiologia sau sursa de dificultate → cauza problemei. refuz. o atitudine. deficit. Exprimă o reacţie. dificultate. o dificultate a pacientului. sunt capabile şi calificate să o trateze (Gordon. culturală sau spirituală. incapacitate. 1976). emoţii. diminuare. validate şi organizate în prima etapă a procesului de îngrijire.~ Prelucrarea datelor – este un act de interpretare a datelor culese. factori cauzali psihici – sentimente.

Exerciţii Probleme de dependenţă Etiologie Sursa de dificultate Manifestări Semne ~ Constipaţie. şomaj. experienţa asistentei. ~ Eliminarea scaunului la ~ Dietă săracă intervale 188 . dificultăţi de comunicare. ~ Diagnostic posibil.cauzali sociali – relaţii familiale. ~ Diagnostic potenţial. ~ Imobilizare. pensionare. ~ Semne şi simptome – semne de dependenţă observabile. Se enunţă pe baza istoricului stării de sănătate. cunoaşterea complicaţiilor bolii. modificări ale rolului social. Cuprinde problema actuală (reacţiile pacientului) şi factorii etiologici. factori cauzali culturali sau spirituali. Evidenţiază un răspuns incert al pacientului sau legat de factori necunoscuţi. factori legaţi de lipsa de cunoaştere a modului de promovare a unei bune stări de sănătate. colegiale. Tipuri de diagnostic de îngrijire: ~ Diagnostic actual.

Tristeţe. Cefalee. informare insuficientă). ~ ~ ~ mari. Disconfort digestiv etc. Plâns. ~ Insatisfacţie ce poate compromite serios securitatea pacientului. Fecale dure. Lipsa de cunoştinţe. 189 . greu de eliminat.~ în fibre. ~ Insatisfacţie care afectează confortul pacientului. ~ Nevoia nesatisfăcută care antrenează o mare cheltuială de energie. ~ Insatisfacţie care determină un grad important de dependenţă. Insomnie etc. ~ Doliu. ~ Insatisfacţie care afectează demnitatea pacientului (lipsă de respect. ~ ~ ~ ~ Depresie. 3 Criterii de stabilire a priorităţilor: ~ Nevoia nesatisfăcută care pune în pericol homeostazia pacientului. ~ Insatisfacţie care se repercutează asupra mai multor nevoi.

~ Ţine cont de starea pacientului. indiferent că priveşte individul sau grupul şi pentru care asistenta medicală este responsabilă şi răspunde pentru identificarea şi rezolvarea lor independentă. Nu există ~ procesul patologic. Rămâne constant. ~ Identifică un răspuns uman specific. ~ Descrie ~ ~ Se ~ schimbă în funcţie de răspunsul pacientului. DIAGNOSTIC MEDICAL O îmbolnăvire sau condiţie traumatică validată de ştiinţele medicale în funcţie de care tratamentul urmăreşte că corecteze sau să prevină patologia specifică organelor sau sistemelor organismului şi care necesită tratament medical. ~ Descrie starea pacientului. ~ Ţine cont de problema de sănătate. Identifică un proces de boală legat de patologia unor organe şi sisteme. ~ Terminologie medicală 190 . DIAGNOSTIC DE ÎNGRIJIRE Problema de sănătate actuală sau potenţială care are în vedere răspunsul fiinţei umane.~ Problemă care este importantă pentru pacient (paralizie etc.).

resursele disponibile.~ ~ ~ terminologie specifică de comunicare pentru descrierea reacţiei umane. ~ Se fixează obiectivele de îngrijire şi strategiile de lucru → pe termen scurt (ore. spre 4. zile). ~ Formularea nu implică ~ factorii etiologici. ~ Orientează tratament medical. timpul necesar pentru alegerea strategiilor de îngrijire. ~ Se stabilesc priorităţile → funcţie de valorile şi priorităţile pacientului. Ajută la determinarea tipurilor de intervenţii de îngrijire. specifică pentru descrierea proceselor de boală. Orientează spre intervenţii autonome. starea de urgenţă şi gradul de dependenţă. Ţine cont de sursele de dificultate. Ajută la determinarea cursului obişnuit al tratamentului medical. Fixarea obiectivelor de îngrijire Planificarea intervenţiilor: ~ Se aleg strategiile de îngrijire. pe 191 . ~ Se reduc şi se elimină problemele pacientului.

afective ale pacientului). Formularea obiectivelor de îngrijire: ~ Obiectivul reprezintă răspunsul aşteptat de la pacient. intelectuale. O = observabil (comportamente. acţiuni măsurabile. ~ Caracteristicile obiectivelor: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ S = specificitate (specific unui singur pacient). rezultatul dorit în urma intervenţiilor aplicate. comportament aşteptat). ~ Obiectivele formulate trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 192 . evaluare precisă).~ termen mediu (săptămânal) şi pe termen lung (săptămâni. P = performanţă (atitudine. Se elaborează planul de îngrijire. luni). R = realism (ţine cont de capacităţile fizice. I = implicare (singur sau cu ajutor). comportamentul sau acţiunea pacientului. ~ Obiectivul de îngrijire vizează atitudinea.

~ Obiectivele şi intervenţiile vizează satisfacerea nevoilor prin intervenţii autonome sau delegate. ~ Elaborarea planului de îngrijire → etapa finală a procesului de planificare: ▪ Formularea de soluţii aprecierea consecinţelor. Evaluarea activităţii asistentei. Elaborarea planului → planul conţine următoarele componente: 193 .▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Cine → face acţiunea? Ce → face pacientul sau ce se poate face pentru pacient? Cum → se face intervenţia? Când → se face? În ce măsură → se poate face acţiunea? ~ Pentru fiecare problemă pot fi formulate mai multe obiective. Orientarea spre îngrijiri individualizate. Analiza surselor şi a posibilităţilor. alternative şi ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Alegerea celei mai bune soluţii. Promovarea continuităţii îngrijirilor.

− − − − − Manifestări de dependenţă. Diagnostic de îngrijire. Problem a Simpto m + Sursa de dificultat e + Agen t cauz al + Forme de manifestar e Cine? OBIECTIV care stă la baza deciziei Când? Ce? În ce măsură? Cum? 194 . Intervenţii. Evaluare. Obiective.

Activitate continuă. ▪ Risc de accident. Efecte secundare. ▪ Alterarea comunicării nonverbale. ▪ Risc de infecţie. 195 . ▪ Perturbarea somnului. ▪ Perturbarea imaginii corporale. ▪ Incapacitate de menţinere a sănătăţii. Motivaţia pacientului. ▪ Anxietatea. Complicaţii posibile. Competenţe profesionale. ▪ Alterarea percepţiei senzoriale. ~ Factori de influenţă în alegerea soluţiei: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Posibilitatea de a atinge scopul propus. Avantaje aşteptate. ▪ Intoleranţă la efort. ▪ Durere. ▪ Hipotermie. ▪ Alterarea nutriţiei – deficit sau exces. ▪ Alterarea eliminării intestinale. ▪ Alterarea eliminării urinare. 1986. ▪ Alterarea mobilităţii fizice. ▪ Alterarea mucoasei bucale.~ Exemple de diagnostic de îngrijire – după NANDA. ▪ Alterarea integrităţii tegumentelor. ▪ Alterarea comunicării verbale. ▪ Hipertermie. ▪ Deficit de volum de lichid.

Se încearcă soluţii suplimentare. Se defineşte problema. 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ Procesul de rezolvare a problemelor: Apare o problemă recunoscută ca atare. DECIZIONAL Am o problemă Sesizarea problemei şi identificarea ei PROCES 1 Stabilirea ordinii priorităţilor Definesc problema Căutarea cauzei Cauză cunoscută 2 Etiologia Formularea soluţiilor Formularea şi alegerea soluţiilor 196 . Se evaluează soluţiile alese. Se inventariază metodele de rezolvare.▪ Prezenţa echipamentului auxiliar sau a personalului medical. Se stabilesc intervenţiile specifice.

3 Alegerea soluţiei funcţie de: ▪ Obiective ▪ Consecinţe nefaste posibile DECIZIA ▪ ▪ Aplicarea deciziei: Plan de îngrijire Prevenirea complicaţii lor 4 Aplicarea deciziei 197 .

Este o etapă strâns legată de planificarea îngrijirilor. în funcţie de obiectivul ales. ~ Familia – aparţinătorii → sunt alături de pacient în anumite circumstanţe. Scoate în evidenţă rolul de suplinire al asistentei medicale. Intervenţia de îngrijire: ~ Este un ansamblu de acte planificate pentru realizarea obiectivului fixat. ~ Ţine cont de gradul de dependenţă. ~ Intervenţia de îngrijire poate fi unică sau multiplă. ~ Asistenta medicală → supervizează acţiunile pacientului. încurajează. ~ Echipa de îngrijire → asigură completarea şi eficacitatea activităţii profesionale. de resursele pacientului şi de experienţa proprie.5. 198 . În aplicarea îngrijirilor sunt antrenaţi: ~ Pacientul → execută acţiuni planificate în funcţie de resursele proprii. informează. ajută şi efectuează îngrijirile necesare pacientului. Aplicarea îngrijirilor Constituie momentul realizării conştiente şi voluntare a intervenţiilor planificate pentru a obţine rezultatul aşteptat.

199 . priceperilor şi competenţelor proprii): ▪ Alimentarea. ~ Intervenţii interdependente → activităţi stabilite în colaborare cu membrii echipei de îngrijire care se referă la o relaţie colegială între profesionişti. ▪ Toaleta. ▪ Aplicarea tratamentelor. ~ Intervenţii delegate → dependente (activităţi efectuate la indicaţia medicului): ▪ Recoltări de produse biologice. ▪ Supravegherea funcţiilor vitale. ▪ Asigurarea confortului. familiei. ▪ Pregătirea pentru investigaţii de diagnostic şi tratament. Realizarea intervenţiilor de îngrijire: ~ Intervenţii autonome → independente (acţiuni iniţiate de asistentă ca urmare a cunoştinţelor. în timpul şi după intervenţie. ▪ Hidratarea. ▪ Asigurarea igienei. ▪ Educaţia pentru sănătate a pacientului.~ Realizarea intervenţiei reiese din evaluarea stării pacientului înainte. Observaţii: ~ Planul se completează cu intervenţii constante. ▪ Eliminarea.

Relaţia de comunicare cu pacientul este: ▪ Funcţională. Se supraveghează comportamentul. ▪ Terapie medicamentoasă. Intervenţia va fi făcută ţinând cont de: ▪ Capacităţile şi posibilităţile pacientului. Situaţii şi reacţiile pacientului din timpul îngrijirilor: ~ Anxietate → stare de tensiune şi disconfort. reacţiile medicamentoase. ▪ Gradul de dependenţă. Consilierea → este un ajutor necesar pentru schimbarea sau ajustarea unor comportamente şi atitudini nesănătoase faţă de sănătate. − De înţelegere empatică. funcţiile vitale etc. ▪ Timpul avut la dispoziţie. ▪ Vârsta. Se reexaminează pacientul înaintea aplicării intervenţiei.~ Este ~ ~ ~ ~ ~ obligatorie cunoaşterea efectelor intervenţiei aplicate. ▪ Raţionamentul ştiinţific al intervenţiei. ▪ Oportunităţi de educaţie şi învăţare. ▪ Pedagogică. ▪ Resurse materiale. ▪ Terapeutică: − De acceptare reciprocă. 200 . Educaţia → este o intervenţie comună mai multor probleme. − De respect.

Imobilitatea → diminuarea activităţii normale. Pentru efectuarea tehnicilor se respectă: 201 . a rolului social. menopauză.~ Stres → psihic sau fizic datorat unui ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dezechilibru între exigenţele individului şi capacitatea lui de adaptare. Pierderea → unei fiinţe dragi. paralizie. artrită. îmbătrânire. Sentiment de neputinţă → pacientul se vede condamnat să constate inutilitatea intervenţiilor. Doliu → decesul unei persoane îndrăgite. amputaţii etc. Frica → sentiment resimţit în faţa unui pericol iminent – fizic sau psihic. apropiate. Concluzii asupra aplicării tehnicilor de îngrijire şi tratament: Se continuă culegerea datelor. Modificarea schemei corporale → slăbire bruscă. Durerea → senzaţie neplăcută percepută de pacient. obezitate. Singurătatea → starea individului care se regăseşte cu sine însuşi. pierderi materiale etc. Se aplică tehnicile planificate şi se notează pe plan.

Respectarea demnităţii pacientului. Evaluarea îngrijirilor Evaluarea → ultima etapă a planului de îngrijire: ~ Se stabilesc criteriile de evaluare a obiectivelor atinse. Aplicarea măsurilor de asepsie. Notează tehnica – eventualele incidente şi accidente. Adaptarea îngrijirilor la pacient. Îngrijirea bolnavului după tehnică. 202 . Pregătirea fizică şi psihică. Previne complicaţiile. Asigurarea intimităţii. Obţinerea consimţământului.Etapele de desfăşurare a tehnicilor. ~ Se identifică factorii care afectează atingerea obiectivelor. Explicarea comportamentului pacientului în timpul diverselor tehnici. Pregătirea locului. Pregătirea materialelor. 6.

~ Evaluarea determină reexaminarea planului ~ ~ ~ de îngrijire aplicat. 203 . periodic. Criterii de evaluare: ~ Ce evaluăm: ▪ Rezultatul obţinut. Este o condiţie absolută de apreciere a calităţii îngrijirilor. ▪ La diverse intervale de timp. Reprezintă modalitatea de apreciere a progresului sau regresului pacientului în raport cu intervenţia aplicată. Evaluarea se face pe tot parcursul procesului de îngrijire → permite reformularea obiectivelor de îngrijire. modificarea intervenţiilor – dând aspect de spirală cu posibilitatea evaluării permanente. Procesul de îngrijire este un proces ciclic şi permanent reînnoit! Un plan de îngrijire extensiv ţine cont de recomandările medicului şi de intervenţiile autonome ale asistentei. ~ Cum evaluăm: ▪ Se porneşte de la punctul de referinţă → obiectivul de îngrijire. ~ Când evaluăm: ▪ Regulat. ▪ Schimbarea observată – reacţia pacientului. calitatea intervenţiilor şi rezultatele obţinute.

~ P = plan de îngrijire. ~ A = analitic – ce se poate analiza şi sistematiza. ~ I = intervenţii. ~ O = obiectiv – ce se poate observa la pacient.Evaluarea evoluţiei pacientului → cu formula SOAPIE: ~ S = subiectiv – ce acuză pacientul. Date suficiente  Aprecierea planului de intervenţie  Date culese →  Diagnostic de îngrijire  Obiective de îngrijire  Date insuficiente incorecte incomplete Diagnostic incorect Diagnostic corect  → Realiste  Nerealiste → 204 . ~ E = evaluarea procesului de îngrijire.

205 . ~ Agresivitate. ~ Staţionar – necesită un nou raţionament de planificare a îngrijirilor.Corect executate  Aplicarea îngrijirilor → → Incorect executate Intervenţii alternative Obiective neatinse  Obiectivele atinse     Evaluare →  Se continuă aplicarea intervenţiilor  → → Evoluţia pacientului poate fi: ~ Favorabilă – se pot menţine îngrijirile planificate sau se pot rări. Reacţiile pacientului la starea de boală / deficienţă Experienţa bolii acumulează sentimente şi reacţii: ~ Anxietate. ~ Neacceptare. ~ Nefavorabil – necesită alte îngrijiri. 7.

~ Furie. Obiectivele urmărite de pacient: ~ Familia. ~ Probleme de moralitate. ~ Să cunoască evoluţia bolii. ~ Imaginea corporală. ~ Recuperarea. ~ Îndoială. ~ Să menţină stima de sine. ~ Probleme de încredere. 206 . ~ Locul de muncă. ~ Culpabilitate. ~ Modul de viaţă. ~ Diferenţe spirituale. ~ Boala. ~ Probleme de identitate. Rolul asistentei medicale: ~ Să menţină securitatea a pacientului. Asistenta trebuie să aibă în vedere următoarele elemente: ~ Amintirea unei experienţe anterioare. ~ Să asigure integritatea pacientului. ~ Probleme de dependenţă ~ Diferenţe culturale.

~ Să cunoască reacţiile posibile ale pacientului ~ ~ ~ ~ funcţie de faza evolutivă a bolii. ▪ III – faza de convalescenţă. ~ Ciclul bolii cuprinde 3 faze: ▪ I – faza de trecere de la starea de sănătate la boală → debutul bolii. ~ Durata şi natura fiecărei faze variază funcţie de: ▪ Pacient. Fazele îmbolnăvirii: ~ Starea de sănătate → este o experienţă complexă şi particulară a fiecărui individ. Să-şi cunoască propriile reacţii faţă de diferiţii agenţi stresanţi şi propriile mecanisme de adaptare. Să cunoască factorii sociali şi psihologici care facilitează sau împiedică adaptarea. ▪ Starea generală. Să cunoască mecanismele de adaptare la o leziune sau boală specifică. ▪ Schimbările ocazionale în viaţa zilnică. 207 . ▪ Tulburări deja cunoscute. ▪ II – faza sau perioada de boală propriuzisă → perioada de stare. Să cunoască mecanismele de adaptare cele mai utilizate de către pacient sau familie. ▪ Personalitatea pacientului.

tehnicile de îngrijire. cefalee. ▪ Asigură tehnici adecvate. precis. singuratici. ▪ Aplică şi demonstrează cu abilitate şi îndemânare tehnici de îngrijire. vigoarea. capacitatea funcţională. 208 . ▪ Refuză sau ignoră consultaţia sau analiza exploratorie. ▪ Se interesează de competenţa personalului medical. ~ Apare anxietatea. ▪ Refuză să colaboreze sau să accepte rolul de bolnav.Faza de debut: ~ Apar primele simptome de boală. tulburări digestive etc. ▪ Explică clar. ▪ Furioşi. ▪ Vinovaţi. ▪ Neliniştiţi. ~ Este o fază de şoc. frecvent se manifestă durerea. ~ Reacţiile pacientului sunt diferite: ▪ Ignoră boala diversificând activitatea. ▪ Devin pasivi. cu decalaj între apariţia simptomelor fizice şi acceptarea bolii. ~ Rolul asistentei: ▪ Ascultă şi înţelege problemele pacientului şi / sau familiei. ~ Scade rezistenţa organismului. ▪ Ajută pacientul să accepte boala. nepăsători. ▪ Consultă mai mulţi specialişti.

▪ Încurajează primirea ajutorului. ~ Rolul asistentei medicale: ▪ Ajută la reintegrarea socio-profesională şi familială. 209 . Faza – perioada de convalescenţă: ~ Pacienţii au uneori dificultate în abandonarea rolului de bolnav datorită decalajului dintre starea de boală şi perioada de recuperare a stării de sănătate. ~ Dezinteres temporar faţă de responsabilităţile sociale. ~ Asistenta medicală ajută pacientul să treacă prin fazele bolii până la redobândirea autonomiei. îl susţine sau îl pregăteşte pentru moarte demnă. cu interes concentrat pe propria persoană.Faza – perioada de stare: ~ Este faza de acceptare a bolii. ▪ Asigură legătura cu pacienţi cu aceiaşi suferinţă. ~ Se manifestă frica privind relaţiile de serviciu. ~ În faza acută ajutorul este important. ajută să ia decizii. ▪ Ajută bolnavul să-şi recapete gustul de viaţă. pe simptomele şi tratamentul său. sociale sau familiale. ~ Pacientul recunoaşte că e bolnav şi are nevoie de îngrijire. ▪ Reduce progresiv rolul de suplinire.

~ Bolile cronice pot fi relativ stabile ca evoluţie în timp. ~ Controlul stresului favorizează spitalizarea şi tratamentul. ▪ Reorganizarea.Adaptarea la starea de boală: ~ Adaptarea la simptomatologia. ~ Fazele de adaptare la boală fac parte dintr-un proces lung şi continuu care depinde de felul bolii. ~ Menţinerea relaţiilor cu familia şi prietenii. ▪ Conştientizarea. suferinţa şi incapacitatea cauzate de boală sau leziune. 210 . ~ Realizarea unei imagini satisfăcătoare de sine menţinând controlul. cu perioade de remisiune şi de degradare lentă sau pot fi fatale. ~ Fazele de adaptare la o boală cronică: ▪ Neîncrederea. ~ Adaptarea la senzaţii neplăcute date de boală şi tratament. personalitatea pacientului. ▪ Rezolvarea. ~ Stabilirea şi menţinerea bunelor relaţii cu echipa de îngrijire şi cu anturajul. gradul de invaliditate. cu posibilităţi de adaptare la pierdere. agravarea bolii sau moarte. ~ Pregătirea pentru un viitor incert.

211 . ~ Nevoia de a fi iubit: ▪ Reacţii de schimb afectiv – dragoste. dirijarea altora. aversiune. reţinere. ▪ Identitate. familie. adeziune. comportament distant. comunicare. apartenenţă. intimitate. ~ Nevoia de a fi acceptat (valoare. ~ Se manifestă prin: ▪ Dragoste. tandreţe. mai ales dacă spitalizarea este foarte lungă. ▪ Recunoştinţă. ▪ Stimă de sine. subminare. interacţiune. lider. ignorare. echipa de îngrijire.Nevoile emoţionale fundamentale – interpersonale: ~ Sunt nevoi în continuă schimbare întâlnite la pacient. utilitate): ▪ Cu acceptare de: colaborare. antipatie. iresponsabilitate → asistenta suplinind nevoile pacientului. administrator. izolare. ▪ Fără acceptare: excludere. patronaj. ▪ Siguranţă. pacientul se răzvrăteşte sau abandonează sarcinile proprii – se manifestă incompetenţă. refuz de colaborare. prietenie. ▪ Întotdeauna există o nevoie de afecţiune mută între pacient şi asistentă. ~ Nevoia de a exercita o hotărâre : ▪ Se manifestă prin: influenţă. neputinţă. ură. ▪ Încredere.

212 .

Intervenţiile autonome ale asistentei medicale în cazul unor reacţii specifice sau nespecifice la boală / suferinţă Anxietate: ~ Este reacţia emoţională la pericol. crize financiare. ▪ Variaţii de temperatură. frig. în timp ce anxietatea este dată de reacţii nespecifice.8. lipsă de curaj. ▪ Variaţii tensionale. disperare. singurătate. ~ Manifestări specifice anxietăţii: ▪ Tahicardie. schimbarea regimului. separare de familie. incertitudine. dezonoare socială. ridicol. privare sexuală. pierderea sănătăţii. jenă. şomaj. ~ Are intensitate variabilă – de la anxietate moderată la anxietate severă sau panică. confuzie. ~ Se asociază cu: neputinţa. insatisfacţii profesionale. 213 . nesiguranţa. oboseală. afectarea integrităţii organismului. prieteni. ▪ Polipnee. ~ Teama este raportată la ceva specific. ~ Apare în: durere acută. insatisfacţia. pericol de moarte. restricţii de mişcare. funcţie de reacţiile temperamentale ale pacientului.

Când anxietatea este uşoară. amplifică şi deformează informaţiile primite. pacientul primeşte şi redă cu dificultate informaţiile. ▪ Transpiraţii. ▪ Plâns.~ ~ ~ Relaxare musculară a vezicii şi intestinului. ▪ Asigură un climat calm. percepţia este redusă şi deformată. În anxietatea intensă scade puterea de analiză. bolnavul se poate apăra prin educaţie. ▪ Midriază. ▪ Ajută pacientul să-şi recunoască şi să-şi exprime anxietatea. ▪ Logoree sau refuz de a vorbi. respectă tăcerile şi plânsul. cauzele şi factorii declanşatori. ▪ 214 . de securitate. asigură sisteme de alarmă la îndemâna pacientului. Intervenţiile asistentei în anxietate: ▪ Descoperă anxietatea şi identifică gradul şi formele de manifestare. empatic. concentraţia diminuată. ▪ Insomnie. ▪ Agitaţie. ▪ Favorizează adaptarea la mediu de spital. ▪ Agresivitate fizică sau verbală. ▪ Piele umedă şi rece.

215 . clar şi complet pacientul asupra intervenţiilor şi îngrijirilor aplicate. comunică cât mai des cu pacientul. evită atingerea pacientului fără acordul lui. să-şi reexamineze şi analizeze reacţiile. furie verbală sau fizică. Diminuează stimulii auditivi şi vizuali – zgomote. indignare. Învaţă pacientul tehnici de relaxare. limbaj obscen. ranchiună. antipatie. ~ Se manifestă prin iritabilitate. Răspunde direct şi clar la toate întrebările. Ajută pacientul să facă faţă situaţiei prezente.▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Ia măsuri de ameliorare în cazul factorilor externi sau ajută pacientul să depăşească reacţiile. privire urâtă. lipsă de cooperare. Asigură comunicarea şi prezenţa familiei lângă pacient. sugerează utilizarea gândurilor pozitive privind evenimentele ameninţătoare în caz de nevoie. exerciţii respiratorii. Furia şi ostilitatea: ~ Sunt manifestări frecvent întâlnite la pacienţi. Informează corect. Asigură activităţi distractive la alegerea pacientului. Îndepărtează toate elementele ameninţătoare. lumină intensă.

Asistenta medicală trebuie să fie conştientă de reacţiile pacientului la furie. ~ Asigură un climat de siguranţă şi explică toate intervenţii. Apare frecvent în starea de disperare. Dificultatea sau incapacitatea de a-şi păstra sănătatea: ~ Asistenta identifică factorii care afectează starea de sănătate şi evaluează nivelul de dependenţă → deficienţele pacientului. Intervenţiile asistentei: ▪ Ajută pacientul să-şi înţeleagă situaţia şi să-şi recapete demnitatea. Se manifestă datorită nesatisfacerii nevoilor. neputinţei sau stării de dependenţă. retragere.~ Poate fi şi o formă de manifestare a anxietăţii ~ ~ ~ ~ ~ ce apare şi datorită impunerii unui regulament de spital greu de acceptat de unii bolnavi. frustrare. ▪ Identifică cauza şi formele de manifestare. evitarea situaţiei. tratamentele şi îngrijirile aplicate. 216 . ▪ Linişteşte pacientul. ▪ Caută să identifice manifestările comportamentale ale pacientului diferite de cel obişnuit. datorită unei stări toxice. doliu. Răspunsul la furie este un rău social acceptat care presupune contraatac.

217 . ~ Pentru diminuarea durerii se ajută pacientul în activităţile zilnice – alimentaţie. ~ Se vor folosi mijloace de destindere. muzică etc. exerciţii respiratorii abdominale de 5-10 minute. adaptate ~ ~ nivelului de educaţie. masaj. ~ La nevoie se poate imobiliza regiunea dureroasă. atingere terapeutică. simple. mobilizare etc. adaptate nivelului de educaţie. momentul apariţiei. se sugerează pacientului repaus în cameră liniştită. ~ Se asigură un mediu de siguranţă. ~ Se dau informaţii simple. mijloacele de diminuare sau accentuare. ~ În caz de migrenă. masaj. Recomandă şi susţine un comportament sanogen. lectură. igienă. eliminare. clare. poziţie antalgică adecvată care să favorizeze calmarea durere sau reducerea ei în intensitate. Antrenează familia şi anturajul în procesul de îngrijire. ~ Se asociază medicaţie analgezică. cu lumină difuză.~ Furnizează explicaţii clare. Durerea: ~ Asistenta evaluează caracterul durerii. intensitatea factorii favorizanţi sau declanşatori. hidratare.

comprese reci pe ochi – încă de la primele semne. pungă cu gheaţă pe cap.indirectă. 218 .

Stima de sine: ~ Perturbarea stimei de sine presupune diminuarea sentimentelor propriei valori şi competenţe. somn. 219 . ~ Asistenta se manifestă cu calm. canalizarea energiilor. ~ Asistenta asigură comunicarea cu pacientul. educative. reflectare. odihnă activă. menaj. empatie. repaus. barbă etc. care să permită recâştigarea stimei de sine. confidenţe. ~ Sugerează întâlnirea cu persoane care au trecut prin experienţe asemănătoare. înţelegere. ~ Determină pacientul să practice exerciţii de mobilizare activă zilnic. ~ Se asigură participarea pacientului la activităţi recreative. aspect estetic. manichiură. umor. ~ Se subliniază nevoile de igienă. ascultă şi limitează expresia sentimentelor negative. medicaţie. fără exuberanţă. ~ Se identifică situaţiile şi evenimentele ameninţătoare şi se explorează mijloacele de adaptare – informare.Depresie: ~ Limitează atenţia pacientului şi reduce gândirea la aspecte triste.

generând conflicte şi percepţii negative legate de imaginea corporală. ~ Fiecare individ are o imagine mentală proprie datorită experienţelor trecute sau prezente şi funcţie de viitorul dorit. 220 .) necesită o perioadă de adaptare care induce la început un sentiment de insecuritate. ~ În copilărie se formează experienţa plăcerii. ~ Manifestările pacientului în faţa modificărilor: ▪ Curaj. în urma pierderii unui organ sau a unei funcţii sau ameninţarea la adresa integrităţii personalităţii şi care se bazează mai mult pe senzaţii decât pe informaţii exterioare. furiei. şomaj. ▪ Frică. pacientul poate fi dependent şi poate pierde controlul asupra propriului corp. neputinţei. ~ Boala sau deficienţa pot modifica această imagine. sănătatea. eşecului. Determină coparticiparea pacientului în procesul de îngrijire. durerii. pudorii. ~ Conform normelor sociale pentru pacient este importantă tinereţea. ~ Imaginea de sine: ~ Perturbarea imaginii de sine presupune percepţia globală negativă a individului privind aspectul fizic. stare de boală etc. frumuseţea.~ Se explică pacientului că toate pierderile ocazionale (divorţ.

hipertiroidie. Manifestările pot apărea în practica medicală: ▪ În cazul expunerii corpului dezbrăcat în timpul vizitei sau a diferitelor tehnici de investigare sau tratament. negare. ură. psihoză. ulcere. ▪ Reacţii psihosomatice – hipertensiune. ▪ Comportament psihic modificat. Reacţiile pacientului la modificarea imaginii corporale: ▪ Reacţii psihice – delir. agresivitate. chirurgia mâinilor. dependenţă. ▪ Alterarea imaginii se manifestă în: amputaţii. depresie. ▪ Anxietate. manipulare. chirurgie facială. astm. ▪ Exagerare. ▪ Afectarea orientării temporo-spaţiale. ▪ Agitaţie. ▪ Reacţii afective – anxietate.~ ~ ~ Plâns. apatie. ▪ Reacţii comportamentale – refuz de cooperare. ▪ În cazul clismelor. chirurgia organelor genitale. Intervenţiile asistentei: ▪ ▪ 221 . dificultate de asimilare a informaţiei. ostilitate. Strigăt. reţinere. ▪ În cazul folosirii sondelor sau bazinetului.

anestezie. Frica: ~ Este pricinuită de incapacitatea de a face faţă ~ ~ realităţii. plaga. Se identifică gradul anxietăţii şi se clarifică percepţia eronată faţă de obiectul fricii. chimioterapie. intervenţie. Asistenta va determina progresiv pacientul să accepte noua situaţie – să privească bontul de amputaţie. radioterapie sau alte tratamente. dezolare. furie. faţa etc. disperare. Asistenta trebuie să cunoască reacţiile posibile la diferite situaţii → mutilare. invalidităţii sau stării de boală. Familia sau pacientul poate reacţiona prin acceptare. 222 ~ ~ . Înaintea oricărei examinări sau tratament se aduce la cunoştinţă semnele ce vor fi simţite de pacient şi se solicită consimţământul.▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Evaluează gradul anxietăţii şi favorizează exprimarea pacientului. identifică cauzele şi mijloacele de investigare. Este o tulburare de gândire. schimbarea funcţiilor corpului etc. semnificaţia schimbărilor asupra pacientului sau familiei. implicit adaptarea la noua situaţie. susţinere. Pacientul este determinat să participe progresiv la propria îngrijire. desfigurare. Asistenta explorează obiectul fricii..

lipsa de cunoştinţe etc. somnolenţă etc. ~ Se determină exprimarea pacientului asupra efectelor secundare dezagreabile (greaţă.). vărsături. ~ Se caută factorii cauzali ai refuzului → frica. experienţe trecute. eliminarea obiectelor contondente. ~ Refuzul: ~ Pacientul poate refuza tratamentul sau îngrijirile recomandate şi necesare. durerea. ~ Asistenta urmăreşte corectarea opiniilor greşite ale pacientului şi / sau familiei. ~ Se explică pacientului normalitatea manifestărilor de frică. discuţiile lungi şi se stabilesc limitele comportamentului verbal sau fizic. ~ Se identifică elementele conflictuale → religie. fiecare tehnică de îngrijire.~ În cazul fricii manifestate prin tulburări psihice. 223 . frustrare sau mânie în circumstanţele respective. cultură. Se evită emiterea de judecăţi sau minimalizarea impresiilor dezagreabile. experienţele anturajului. asistenta va supraveghea atent pacientul şi va asigura un climat de securitate prin ridicarea laterală a patului. pe înţelesul pacientului. mod de viaţă etc. stare depresivă. ~ Pentru diminuarea efectelor secundare se explică corect şi concis.

hipotensiune ortostatică. balustrade. ~ Supraveghează alimentaţia.~ Se înlesneşte contactul cu autorităţile la nevoie ~ şi se facilitează exprimarea spirituală şi religioasă. ~ Asistenta ajută pacientul să se adapteze la starea de boală şi să îndeplinească anumite activităţi. cadru metalic. hidratarea. confuzie. forţa musculară şi propune exerciţii fizice. Risc de accident: ~ Asistenta are în vedere orientarea în timp şi spaţiu a pacientului şi planifică intervenţii şi îngrijiri adecvate. pardoseală uscată. pat cu rezemători laterale etc. bare de sprijin). cale de mişcare liberă. stare de slăbiciune etc. Se acordă timp suficient pentru luarea deciziei funcţie de informaţiile primite şi de raportarea lor la sistemul propriu de valori şi cultură. cârjă. mijloace de imobilizare. evaluează funcţie fizică. pantofi potriviţi. ~ Ca mijloace de siguranţă se folosesc: ▪ Aparate de mobilizare (baston. ~ Determină factorii de risc: deficienţe senzoriale şi motorii. ~ Asigură poziţia corectă şi plasează la îndemână efectele personale şi sistemele de alarmă. medicaţia. sisteme de alarmă. îndepărtează obiectele periculoase 224 .

hipotensiune ortostatică. mochete de dimensiuni mici. gresiei udă. 225 .. el luptă pentru adaptarea socială la noua situaţie. lumină permanentă (lumină de veghe). iar persoana este supravegheată continuu. apă prea caldă sau prea rece etc. Se asigură satisfacerea nevoilor fundamentale favorizând pe cât posibil autonomia. Se urmăreşte anticiparea nevoilor pacientului. încălţăminte neadecvată (cu toc). Asistenta va supraveghea schimbările de comportament. aspirarea secreţiilor.) şi amenajează spaţiul în scopul evitării accidentelor. asigurând prezenţa permanentă a unei persoane recunoscute de pacient. căderile. La nevoie se menţin încuiate uşile. Adaptarea socială: ~ Pacientul trebuie să se simtă acceptat în mediul de spital. folosirea incorectă a ochelarilor. În crize convulsive se supraveghează şi se previn accidentările.~ ~ ~ ~ ~ ~ (substanţe chimice. parchet lustruit. Se conştientizează pacientul asupra riscului de accident în caz de mobilizare hipostatică. ~ Se urmăreşte adaptarea pacientului la modificările imaginii de sine. cabluri întinse pe jos. muşcarea limbii. chibrituri etc.

încredere sau respingere.~ Apare handicapul fizic în relaţiile interumane → ~ ~ poate fi considerat în anumite circumstanţe obiect de curiozitate. ~ Oamenii estimează valoarea lor funcţie de aptitudinile şi productivitatea lor. Relaţiile sociale raportate la persoanele handicapate sunt în general ambigue şi conflictuale. antrenând singurătatea şi depresia. simpatice sau de milă. Se urmăreşte diminuarea importanţei afectării prin aplicarea anumitor măsuri cum ar fi: protezare. Lipseşte adesea încrederea pacientului că adaptarea şi încrederea în sine este asigurată. acceptate sau refuzate. când părinţii nu se mai pot ocupa de copii. lecţii – discuţii. curiozitate sau repulsie. interes sau indiferenţă. Despărţirea şi doliu: 226 . educaţie familială. când copiii îşi pierd părinţii. ~ Unii oameni se retrag şi întrerup relaţiile sociale. mai ales în faza terminală. ~ Schimbarea rolului social: ~ Se modifică când apare boala. ~ Bolnavii cronici luptă pentru o zi cât mai normală. ~ Este dificil de acceptat un rol social nou. când părinţii devin dependenţi de copii → acceptă cu dificultate noul rol.

manifestările publice. sănătate. Etapele doliului: ▪ Şoc. acceptarea stoică a noii situaţii. Cu timpul apare detaşarea în comportament. rudă apropiată. absenţa emoţiei în discuţii. tristeţe. partener. disperare. ▪ Ajută pacientul şi familia să depăşească momentul. vină. ▪ Incredibilitate. ▪ Luarea la cunoştinţă. propria viaţă. furie.~ Este o reacţie faţă de o pierdere reală sau potenţială a unui părinte. parte din corp. Se manifestă prin angoasă. Pe durata crizei de conştiinţă. singurătate. pacientul resimte durere. ▪ Acceptarea. Intervenţiile asistentei: ▪ Identifică faza doliului în care se găseşte pacientul / familia. angoasă. o mare tristeţe. depresie. prieten. sentimentul unui gol. neputinţă. Manifestările variază funcţie de contextul social. Intensitatea manifestărilor depinde de valoarea pierderii şi de semnificaţia dată. ▪ Calmarea. 227 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . Doliu este o durere profundă anticipată sau reală.

neacceptare. Se întrerupe când bolnavul începe să se gândească la noua stare (nu-i adevărat). ▪ Va crea o atmosferă de speranţă. ▪ Asistenta medicală favorizează exprimarea liberă a sentimentelor de negare ca mecanism de apărare. Speranţa → este o sumă de gânduri şi sentimente ce au la origine credinţa proprie şi care combate angoasa. ~ 2. iritabilitate. previne suicidul şi susţine lupta pacientului. promisiuni de schimbare a 228 . ▪ Respectă intimitatea. ▪ Participă la durerea bolnavului. Faza de negare → refuzul. dezorientarea. frică. Faza de revoltă → mânie. neputinţa. ostilitate. ▪ Face psihoterapie. sentiment de culpabilitate. ▪ 3 Fazele reacţiei pacientului la boală sau doliu în momentul aflării diagnosticului: ~ 1. insomnie. negare. dar evită întărirea negării. agresivitate.~ Favorizează exprimarea sentimentelor de doliu. retragere. dorinţa de singurătate. ▪ Previne reacţiile negative. chiar dacă ea este disperată sau descurajată.

obiceiurilor de viaţă, disponibilitatea de a accepta orice tratament, exprimarea neputinţei, (de ce eu?). ▪ Asistenta medicală favorizează exprimarea liberă a sentimentelor de mânie pentru a permite mobilizarea energiilor. ▪ Favorizează exprimarea dorinţei de negociere cu Dumnezeu, cu viaţa, cu sănătatea – pentru a întârzia clipa fatală. ▪ Se favorizează exprimarea sentimentelor de culpabilitate şi se explică că aceste sentimente fac parte din evoluţia normală a doliului.

~ 3. Faza de negociere → tocmeală, târguiala,
pacientul caută să facă un pact, caută măsuri de ajutor (poate se poate face una sau alta ...).

~ 4. Faza de depresie → disperare, nelinişte, idei
de suicid, inerţie, pierderea apetitului, perturbarea somnului, facies trist, plâns, retragere, tristeţe. Persoana este conştientă de noua situaţi, de faptul că apărarea este ineficientă, dar nu acceptă încă situaţia. ▪ Asistenta favorizează exprimarea liberă a sentimentelor de depresie şi la nevoie, ajută familia favorizându-i dialogul cu pacientului sau muribundul.

229

~ 5. Faza de acceptare → persoana se împacă cu
noua situaţie, o acceptă, exprimă seninătate, calm. ▪ Asistenta ajută persoana să-şi satisfacă nevoile de bază (hidratare, alimentare, tratament, îngrijiri igienice sau funcţionale etc.) până în ultima clipă. ▪ Explică familiei nevoia de a rămâne lângă muribund, de a manifesta dragostea faţă de muribund. ▪ Nu se vor întreţine speranţe nerealiste. ▪ Se respectă lacrimile şi tăcerile, exprimarea sentimentelor de pierdere şi se evită încurajările facile. ▪ Se asigură suportul religios funcţie de credinţă. ▪ Se explorează activităţile spre care se pot canaliza energiile familiei, anturajului, putând astfel îndepărta sentimentele legate de doliu. ▪ Se ajută persoanele cu doliu să identifice forţele proprii pentru a face faţă reintegrării în viaţa normală.

9. Mecanismele de adaptare la boală
Sunt împărţite în 7 categorii care adesea se combină între ele, iar în anumite faze de boală pot domina unul sau mai multe mecanisme. 230

Negarea: ~ Gravitatea situaţiei este negată sau diminuată. ~ Bolnavul neagă simptomatologia evidentă sau gravitatea bolii sale. ~ Prima reacţie se manifestă prin şoc şi neîncredere. ~ Se urmăreşte crearea unui anumit echilibru psihic. ~ Are rol de protecţie pentru sine şi pentru alţii. ~ Apare la pacient sau la familie. ~ Asistenta medicală determină gradul negaţiei şi forma bună sau rea. ~ Nici nu se încurajează negarea, nici nu se contrazice – se priveşte cu realism. ~ Asistenta ajută pacientul / familia să depăşească momentul. Informarea (nevoia de informaţii): ~ Pacientul simte nevoia de informaţii certe pentru care utilizează toate resursele intelectuale. ~ Educaţia va avea în vedere boala, tratamentul şi evoluţia probabilă. ~ Funcţie de datele culese se pot aplica acţiuni eficace. ~ Se încurajează, atenuând sentimentele de neputinţă. 231

~ Un pacient informat este mai apt că participe la
tratament.

232

Susţinerea psihică – morală a pacientului: ~ Se asigură susţinerea atât pacientului, cât şi familiei. ~ Asistenta încurajează pacientul şi caută să găsească împreună mijloacele cele mai eficace de adaptare. Participarea la intervenţii: ~ Conferă sentiment de capacitate, de putinţă, pacientul se simte util. ~ Învaţă să se îngrijească şi îşi menţine stima de sine. ~ Scade anxietatea, culpabilitatea. ~ Rolul asistentei medicale este primordial în antrenarea pacientului în procesul de îngrijire. Fixarea obiectivelor concrete şi realiste: ~ Fiecare problemă poate fi divizată în obiective simple care scad neputinţa pacientului care aşteaptă răbdător rezultatul. Participarea la alegerea îngrijirii: ~ Există întotdeauna mai multe soluţii. ~ Alegerea se face simultan cu anamneza – culegerea datelor. ~ Se discută cu pacientul îngrijirea adecvată → bolnavul sau familia decid asupra intervenţiei. Căutarea semnificaţiei bolii: ~ Boala este o experienţă umană ce poate fi o placă turnantă, o nouă orientare spirituală. ~ Familiile se reunesc prin boală de o manieră dureroasă, semnificativă. 233

complicaţiile bolii şi personalitatea bolnavului. vinovăţie. anumite circumstanţe). psihici. credinţe. cu sentiment de culpabilitate. filozofie. ~ Reacţii emoţionale: ▪ ▪ Frustrarea – o dorinţă manifestată nesatisfăcută (dorinţa satisfăcută este ca o gratificaţie). ~ Mecanisme de adaptare modificate prin → durere. tulburări de comportament. ~ Mediul → izolarea. aspecte familiale. cu revoltă. reclamaţii. Factorii care favorizează sau împiedică adaptarea: ~ Factori stresanţi → biologici (boală. Persoana frustrată poate interpreta situaţia de o manieră diferită → cu tristeţe. sociali (relaţii interpersonale. deprimare. ~ Caracteristici individuale → inteligenţă. plagă). Este o stare psihică. situaţii familiale. cu disperare. dezorientări. experienţe trăite. Reacţiile asistentei medicale în faţa bolii: ~ Sunt reacţii stimulate prin personalitatea. privarea senzorială. Dorinţa – este o emoţie fundamentală creată prin idee. sarcinile şi obligaţiile profesionale. personalitate. interpretare. vârstă. cu anxietate. imaginaţie → 234 . oboseală. imobilizare – duc la accentuarea izolării. religie.~ Anumite cazuri pot deveni subiecte de roman sau film.

Tristeţea dă dimensiunea frustrării. altul moare la 30 de ani prin accident (tragedie). obiectul dorinţei este considerat rău. dezavantajos. avantajos. Orgoliu. Furie. altul este asasinat (dramă). Dragoste. Tristeţea – se manifestă când apare privaţiunea. un om moare în patul său (deces). un bolnav moare după o boală îndelungată la 80 de ani (deces). Speranţă. Sunt momente când frustrarea este transformată într-un eveniment dezagreabil. Este un proces sau mecanism cognitiv automatic şi involuntar. sau numai 3 persoane (accident). este inevitabilă. Invidie. 235 . Dezgust. neprofitabil. Asistenta trebuie să fie conştientă de reacţiile sale pentru a-i putea ajuta pe alţii. o tragedie.▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ orice lucru este bun. Compasiune. o catastrofă. Asociată cu anxietate. profitabil. Fiecare interpretează diferit: într-un accident mor 50 de persoane (catastrofă. Neputinţă. Vină. o oroare. vină şi revoltă devine dezagreabilă şi determină alegerea altei căi de rezolvare a problemelor.

ritmică. catastrofal. create de imaginaţie. călirea organismului cu mijloace naturale. Piele neîngrijită. ~ ~ Rezistenţa organismului slăbită Viaţă în aer închis. lipsa de mişcare. cultivarea normelor igienice individuale. neglijenţă manifestă. Este greu să gândeşti realist când anturajul produce crize raportate la un eveniment dezagreabil declarat intolerabil. inacceptabil. Lipsa unei activităţi. realizată prin mers pe jos şi exerciţii fizice la cei cu ocupaţii sedentare. Este greu să-ţi păstrezi sângele rece dacă cei din jur sunt agitaţi. dezagreabile. lipsa igienei individuale. rânduită. Excese alimentare. Grijă pentru toaletă. sedentarismul. injust.~ Toate evenimentele frustrante vor fi penibile. munci fizice. Activitate fizică raţională. Respectarea principiilor 236 . Lipsa de soare. cu un aport suplimentar de emoţie neplăcută care trebuie evitată. Băi de soare şi de aer. Rezistenţa organismului întărită Viaţă în aer liber.

tutun. amânarea prezentării la medic. crearea confortului psihic şi fizic. Maximum de confort. corecte. Neglijarea întreţinerii igienice a locuinţei. 237 . Odihnă insuficientă. Utilizarea cu moderaţie a alcoolului. condiţii igienice complete. Intoxicaţie cronică voluntară cu alcool. în acord cu cerinţele igienice şi cu moda. drog.alimentaţie dezechilibrată. nerespectarea dietei. lipsa prafului şi a umezelii. autotratamente. renunţarea la fumat. somn insuficient. Alegerea judicioasă a hainelor. Neglijarea bolilor cronice. Concesii făcute modei care vin în contradicţie cu cerinţele igienice de îmbrăcăminte şi încălţăminte. timp liber rău utilizat. Solicitarea medicului la primele semne de boală. frustrare. de alimentaţie raţională. drog. respectarea fidelă a prescripţiilor. mediu nepoluat. obezitate. Asigurarea orelor de somn i odihnă necesare. abuz de medicamente.

În urma 238 . Este spitalizată de mai bine de o săptămână în urma unui accident rutier.Elemente ale intervenţiei asistentei medicale funcţie de gradul de dependenţă I II III IV Independenţ ă Dependenţ ă moderată Lipsa forţei fizice Lipsa voinţei Lipsa cunoştinţel or Probleme psihice Mediu defavorabil Ajutor parţial Dependenţ ă majoră Dependenţ ă totală Autonomie Existenţa mai multor surse de dificultate Existenţa mai multor surse de dificultate Prestaţii pentru menţinerea sănătăţii Ajutor permanen t Suplinire totală Exemplu → Plan de îngrijire Maria are 16 ani.

ază şi se ~ Se . ~ Durere ~ Obţiner ~ Când ~ Pacient intensă ea unei este la stări suportab a este coapsa optime ilă mai şi la de bine durerea puţin torace constan se anxioa dată de tă în încuraje să. Problema + sursa de dificultate Intervenţii Obiective Evaluare ? autonome şi de îngrijire finală diagnostic delegate de îngrijire 18 aprilie. asigură ~ Evaluar relaxea pacienta e ză determin zilnică. singură ând . o fractură de claviculă şi o fractură de radius şi cubitus pe partea dreaptă. Colaborează puţin la executarea toaletei. Eliminarea este bună cu toată dificultatea ridicării în pat pentru aşezarea pe bazinet. fracturi timp.căruia prezintă multiple contuzii. diminuar ea anxietăţi 239 . trei fracturi de coaste toracice anterior pe partea dreaptă. Cicatricele faciale o preocupă şi o îngrijorează mult. imobilizate în aparat gipsat.

Se creează un climat de destinde re – audiţii muzicale . legume. ~ Alimen tare corectă cu protein e. fructe. Aliment ele vor fi tăiate în bucăţi foarte mici. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i. lactate – particip ând direct. Evaluar ea la 1 săptăm ână. Se permite 25 aprilie ~ Mănân că puţin. Anorex ie. cereale. Va fi ajutată la alegerea meniului (aliment aţia preferată ). 240 . Aliment aţie pasivă.~ Pierder ea autono miei de a se aliment a dată de fractur ă. ~ Nu poate mânca singură . ~ Ronţăi e bombo ane între mese. după puterile ei.

~ Proble me respirat orii potenţi ale date de imobili zare. ~ Se ~ va conserv a capacit atea pulmon ară şi se vor menţin e libere căile respirat orii. ~ Capaci tate funcţio nală bună. izometri ce la nivelul extremit 25 aprilie ~ respira ţia amplă. Ritm respirat or scăzut. Se fac 10 inspiraţii forţate. Se fac exerciţii pasive. ~ ~ ~ ~ Pierder ea potenţi ală a mobilit ăţii dată de imobili ~ Se va conserv a capacit atea funcţio nală a articula ~ familiei să rămână cu pacienta. Se va sufla nasul ori de câte ori este necesar. fără secreţii . Se va provoca tuse pentru eliminar ea sputei. active. 241 .

Face mişcări de flexie şi extensie a degetelo r de la mâini şi de la picioare. Atingere a ~ Mai puţin preocu pată de rănile feţei. Se evaluea ~ ~ ~ ~ ăţii libere (strânge o minge în mână). Fericit ă de întâlnir ea cu prieten ii.zarea în aparat gipsat. ~ ~ Perturb ~ Se area posibil ă a imagin ii de sine judecâ nd rănile feţei şi faza de dezvolt revine puţin câte puţin la o imagin e de sine mai bună. Se asigură o relaţie de ajutor. Evaluar e la 3 zile. ~ ţiilor şi tonusul muscul ar. Va fi încurajat ă când se simte mai bine. 242 ~ .

~ ~ 243 . emisiuni tv preferate . ~ ~ Activit ăţi recreati ve deficita re datorit ă imobili zării. ză al 3 zile. Preferă prezenţ a prieten ilor. ~ ~ regiunii când aceasta este posibilă (masaj uşor). Evaluar e săptăm ânală. Se favorize ază prezenţa prietenil or. ~ Se ~ va recrea zilnic prin particip are la activită ţi individ uale sau de grup. Se vor găsi împreun ă cu pacienta jocuri. Se sugereaz ă familiei procurar ea revistelo ~ Lecturi şi vizionă ri tv.are a organis mului. Jocuri de grup o oboses c.

Intervenţii constante → asigurarea eliminărilor.~ ~ r şi cărţilor preferate . Îngrijir i adaptat e 1. Elemente de supravegheat → stare tegumentelor (escarele). alimentaţie pasivă. Îngrijiri certe. ~ I se face cunoştin ţă cu alţi tineri. 3. ~ Se organize ază jocuri recreativ e funcţie de posibilit ăţile pacientu lui. Îngrijiri optime colaborar ea cu 2. Îngrijiri periculo ase pentru 244 Nivelul calităţii îngrijiril or . sigure (minime) 0.

Îşi dă seama şi consimţă mântul. Este pregătit Îngrijiri de bază bolnav ului (1+2) Bolnavu l primeşt e îngrijiri adaptat e nevoilor sale. Bolnavu l primeşt e tratame nte şi îngrijiri parţiale.). contract uri etc. Colabore ază. cu lipsuri şi greşeli ce pot determi 245 . Primeşt e susţiner ea şi suprave gherea necesar ă Bolnavul primeşte îngrijiri corecte. dar de rutină. Bolnavul înţelege sensul şi scopul tratamentu lui. Îngrijiri de rutină Bolnavul primeşte îngrijiri esenţiale. Nu este expus pericolelo r. Familia este inclusă în procesul educativ de sănătate. Nu suferă nuci un pericol. Îngrijiri terapeuti ce Bolnavu l este informa t asupra tratame ntului.bolnavul (1+2+3) Bolnavul participă activ la îngrijiri şi la reeducare a sa. bolnav Bolnavu l este afectat fizic (escare. Aspect exterior lezat – neglijat.

Are posibilit atea de a lua contact cu exterior ul spitalul Bolnavul trebuie să se conformez e la regulamen tele spitalului. stres. 8îngrijir ile sunt individu alizate). Bolnavul capătă o experienţ ă utilă în urma spitalizării . Bolnavu l este traumat izat psihic – angoasă . na complic aţii evitabile .Luarea în consider aţie a nevoilor de ordin psihic şi social să-şi urmeze tratamentu l – singur sau cu ajutorul anturajulu i. reacţie de izolare. bolnavu l poate să-şi exprime nevoile. 246 . Graţie climatul ui de încreder e. Dobândeşt e un mod de viaţă adaptat la starea sa care-i permite să se menţină în sănătate sau să se pregăteasc ă de moarte. regresie. se simte înţeles şi acceptat .

247 . Echipa de îngrijir e are întâlniri / Bolnavul este tributar unui mod de comunica re impus de rutina spitalului. Bolnavu l nu primeşt e informa ţii şi nu are posibilit atea de a-şi face înţeleas ă opinia. se favorize ază dialogu l şi schimbu rile de opinii. Bolnavu l benefici ază de relaţii interu mane. Transm iterea informa ţiilor este insuficie ntă. Colabora rea interdisci plinară este Planifica rea îngrijiril or şi transmit erea informaţ iilor ui. Planul de îngrijir e este modific at conform nevoilor . Bolnavul şi familia participă la planificare a tratament ului şi îngrijirilo r. Transmit erea informaţi ilor este asigurată prin intermedi ul rapoartelo r scrise.Comunic area Bolnavul primeşte sfaturi adecvate care-i permit să profeseze gratis unei relaţii terapeutic e cu personalul de îngrijire.

Conform Reiter France set Kakosh Marquerite „Quality of Nursing Care a field study to establish criteria” – Ottawa. Canada 1966.asigurată colocvii la fel de regulate bine în . cât şi în afara spitalului. MODEL → Numele şi prenumele Stare civilă Ocupaţia Spitalizări anterioare Probleme anterioare de Intervenţii chirurgicale Alergii cunoscute: Medicament Animale Aliment Alte forme de alergie Tratamente: Alimentaţia: 248 INTERVIU Sex Vârsta Copii Religie Localitatea de domiciliu reacţie reacţie reacţie reacţie . spital.

Micţiuni Incontinenţă Enurezis: Nicturie: Sediment urinară urinar: Apetit Scaun Aspect Supravegheat WC Singur Bazinet Incontinenţă fecală Nr. scaune eliminate Diaree: Ajutat Constipaţie: 249 .nr. de mese pe zi ora de masă Compoziţia alimentaţiei: Dimineaţa Prânz Cina Supliment Alimente preferate Alimente nedorite Alimente pe care nu le poate consuma Alimente interzise Băuturi preferate: Ceai de plante Suc de fructe: Apă minerală: Apă: Zeamă de Altele: compot: Serveşte masa singur ajutat supravegheat Observaţii Eliminarea: Urina: Aspect WC Bazinet Nr.

Observaţii: Transpiraţia: Odihna – somnul: Ore de somn Obişnuinţe privind somnul Somn fără medicament Somn cu medicament Probleme privind somnul Mod de petrecere a timpului liber Activităţi recreative Exerciţii Preocupări Spitalizarea actuală Data internării Motivele internării Istoric Manifestări prezentate Analiza situaţiei Identificarea nevoilor şi problemelor de dependenţă Informaţii generale despre pacient Greutate Proteze Boli cardiace 250 Înălţime Ochelari Boli care limitează activitatea .

Boli respiratorii Comunicarea – incidenţa bolii asupra vieţii pacientului: Comportament Atitudine Atitudine faţă de personal Atitudine faţă de asistentă Atitudine faţă de familie Atitudine faţă de societate Reacţie anturajului faţă de bolnav Reacţia bolnavului la primirea informaţiilor Îi place să fie singur Restricţii pentru vizitatori Posibilităţi de a se exprima scris Mimica Mijloace utilizate în mod obişnuit Igiena personală Singur Ajutat În picioare Aşezat La pat oral Toaleta zilnică Toaleta bucală Toaleta părului 251 .

Bărbierit Îmbrăcare Starea tegumentelor Starea generala Consumator de Tutun Alcool Observaţii generale Aspectul si culoarea tegumentelor Aspectul gurii parului Limba Proteze Semne particulare Probleme vizuale auditive cardiace Alte probleme Drog nasului Dinţii respiratorii Mersul (deplasarea ) Probleme în legătura cu mersul Deplasarea pe loc plat Pe scări Mobilitatea articulaţiilor Stângaci dreptaci Echilibrat dezechilibrat Se deplasează singur ajutat asistat cârja fotoliu susţinut Observaţii diverse : Analize Teste medicale Examene radiologice Operaţii 252 .

Tratament Atele Proces Intervenţii autonome Îngrijiri generale ~ Igiena camerei ~ Igiena patului ~ Igiena persoanei ~ Igiena tegumentelor ~ Asigurarea somnului ~ Asigurarea eliminărilor ~ Asigurarea alimentaţiei ~ Asigurarea hidratării ~ Asigurarea respiraţiei ~ Asigurarea circulaţiei ~ Mobilizarea de îngrijire Intervenţii autonome şi delegate Educaţie ~ Educaţie pentru alimentaţie raţională ~ Educaţie pentru hidratare eficientă ~ Reguli generale de igienă ~ Educaţie sexuală şi planificare familială ~ Educarea unor tehnici de tratament ~ Educarea pentru prevenirea îmbolnăvirilor ~ Educarea pentru un mod de viaţă sănătos Tratament ~ Administrarea medicamentelor pe diferite căi 253 .

~ Supravegherea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ funcţiilor vitale Supravegherea comportamentului Măsurarea greutăţii şi taliei Supravegherea stării generale Asigurarea comunicării Asigurarea mijloacelor de recreare Asigurarea asepsiei şi antisepsiei Asigurarea legăturii cu exteriorul Prevenirea complicaţiilor Îngrijiri Explorări ~ Respectarea regulilor de administrare a medicamentelor ~ Observarea reacţiilor organismului ~ Observarea efectelor tratamentelor aplicate Explorări ~ Examen clinic general ~ Explorări funcţionale ~ Examene radiologice ~ Examene endoscopice ~ Examene de laborator ~ Examene scintigrafice ~ Puncţii exploratorii Educaţie Tratament Generale Specifice Profilactice De sănătate De sănătate De boală De control De evaluare Igienică Profilactică De sănătate Terapeutică Medicul: ~ Recoma ndă ~ Controle ază Asistenta: ~ Aplică ~ Suprave 254 .

ghează 255 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful