Sunteți pe pagina 1din 4

PROFILUL PROFESORULUI IDEAL

Pn acum nimeni nu a putut defini profesorul ideal sau profesorul des vr it ori criteriile de apreciere ale unei pred ri eficiente. Este aproape unanim mp rt it opinia dup care predarea poart amprenta vie a personalit ii celui care o practic . Ipotetic, cel mai mult ar conta anumite aptitudini cognitive si profesional-didactice ale profesorului, competen ele acestuia i o serie de caracteristici intelectuale, afectiv-motiva ionale, comportamentale i caracteriale cum ar fi: inteligen a, capacitatea comunicativ , motiva ia profesional-didactic , atitudinile i autoritatea profesorului n clas , modul de rela ionare cu elevii, empatia, capacitatea de imagina ie creatoare i spiritul de dreptate, expectan ele nalte, respectul i interesul pentru elevi. Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul, n literatura de specialitate s-au conturat cteva ipostaze dominante, fiecare dintre ele punnd accentul pe o anumit latur a activit ii sale, circumscriind, n fond, locul s u n procesul de nv mnt. El este expert al actului de predare nv are , poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se ntmpl n procesul de nv mnt. Este agent motivator care declan eaz i ntre ine interesul elevilor, curiozitatea si dorin a lor pentru activitatea de nv are . Tot profesorul este i lider . El conduce un grup de elevi, exercitndu- i puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici, este un prieten i confident, un substitut al p rin ilor, obiect de afec iune, sprijin n ameliorarea st rilor de anxietate. n calitate de consilier , este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un ndrum tor persuasiv i un sf tuitor al acestora. Prin ntreaga sa personalitate, prin ac iunile i comportamentul s u este un exemplu pozitiv pentru elevi , un adev rat model. E un profesionist reflexiv pentru c se str duie te tot timpul s n eleag i s reflecteze asupra ntmpl rilor inedite din clas , s studieze i s analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confrunt . Ca manager el supravegheaz ntreaga activitate din clas , asigur consensul cu ceilal i profesori, cu p rin ii i cu ceilal i factori , are de-a face cu un tip special de management ( al clasei ), ce include toate deciziile i ac iunile solicitate pentru men inerea ordinii n clas . Profesorul i asum deci ,o multitudine de roluri a c ror exercitare este dependent de personalitatea lui. Este important pentru un manager s disting ntre comportamentul dictat de personalitate i acela dictat de rol.

Pot fi identificate zece roluri manageriale diferite ale profesorului, n care se ncadreaz activit ile acestuia. Cele zece roluri sunt grupate n trei mari categorii, n ideea c , indiferent de con inutul concret al muncii unui manager, ac iunile sale se ncadreaz ntr-una din urm toarele : # prelucrarea informa iilor ; # angajarea de rela ii interpersonale ; # elaborarea de decizii . Rolurile profesorului manager sunt: 1. monitor- s fie centrul re elei de informa ii a clasei; 2. difuzor- s fie cel care filtreaz informa iile; 3. purt tor de cuvnt- s fie porta-voce pentru elevi; 4. figur reprezentativ - s reprezinte clasa; 5. leader- s fie conduc torul clasei; 6. liaison- s realizeze conexiunile cu alte grupuri; 7. ini iator- s fie ntreprinz torul cu ini iativ i voin a; 8. factor de solu ionare a problemelor- s rezolve problemele elevilor; 9. moderator- s fie negociatorul clasei; 10. - factor de alocare a resurselor- s aloce / gestioneze resursele didactice. n concluzie, profesorul manager trebuie s fie un veritabil * FACTOTUM *. Dar ce nseamn un profesor bun? Este profesorul bun un profesor preferat? Cteva caracteristici preluate dup Cursul de management educa ional pentru formatorii na ionali de directori specific faptul c profesorii buni sunt cei c rora le place s predea, trateaz oamenii n mod egal, le spun copiilor cum se descurc , sunt ncurajatori, strnesc interesul pentru materia lor, ascult opiniile tinerilor, sunt ng duitori cu elevii care au probleme, acord timp pentru explica ii n ultimul deceniu, evolu iile sociale, rapide i imprevizibile, au impus o reconsiderare a rolului i func iilor profesorului. n acest sens, prezent m cteva caracteristici dezirabile ale profesorilor (Includem, aici to i educatorii - de la nivelul preprimar pn la cel postuniversitar)n contextul creat de reformele educa ionale care se desf oar att n ara noastr ct i n multe alte ri ale lumii, n acela i context larg al globaliz rii i integr rii regionale / mondiale . i disemineaz

Profesorii competen i sunt preocupa i pentru a face accesibile cuno tin ele. Ei ac ioneaz pornind de la convingerea c to i elevii pot nv a. i trateaz echitabil pe ace tia, recunosc diferen ele individuale care i disting unul de cel lalt i iau n considerare aceste diferen e n activitatea lor cotidian . i ajusteaz activit ile practice de predare pe baza observ rii i cunoa terii intereselor, deprinderilor i cuno tin elor elevilor lor, precum i a situa iei familiale i a rela iilor de prietenie ale acestora. Profesorii competen i de in o cunoa tere n profunzime a disciplinei pe care o predau .Ei predau i apreciaz modul n care au fost create i organizate cuno tin ele specifice disciplinei proprii, modul n care acestea se coreleaz cu cele specifice altor discipline, precum i modul n care pot fi aplicate n contexte reale ct mai variate. Pe lng reprezentarea corect i complet a valorii cuno tin elor specifice disciplinei, profesorii dezvolt de asemenea capacit i analitice i critice cu privire la acelea i cuno tin e. Profesorii competen i sunt con tien i de concep iile i cuno tin ele anterioare ale elevilor, pe care ace tia le aduc legat de fiecare disciplin , precum i de strategiile i materialele instructive auxiliare care sunt utile pentru dep irea obstacolelor cognitive. Ei n eleg unde este cel mai probabil s apar dificult i i i adapteaz stilul de predare n mod corespunz tor. Repertoriul lor didactic le permite s creeze trasee multiple pentru parcurgerea temelor specifice disciplinei i sunt adep i ai nv rii elevilor s - i formuleze i s - i rezolve propriile probleme, specifice. Profesorii competen i creeaz , mbog esc, men in i modific organizarea spa iului pentru a capta i sus ine interesul elevilor lor i pentru a favoriza utilizarea ct mai eficient a timpului. De asemenea, sunt adep i ai angaj rii elevilor i ai invit rii altor adul i s asiste la activit ile de predare organizate, finalizate cu enumerarea cuno tin elor i expertizei celorlal i v zute ca informa ii complementare celor proprii. Profesorii competen i utilizeaz un repertoriu vast de metode i tehnici de predare, tiu cnd este important i util fiecare din ele i le pot utiliza exact atunci cnd este nevoie. Sunt con tien i de pericolul i urm rile utiliz rii gre ite sau incomplete a diverselor tehnici. Ei cunosc modul n care s angajeze grupele de elevi pentru a asigura un mediu de nv are disciplinat i cum s organizeze activit ile de nv are astfel nct s asigure realizarea obiectivelor de referin /competen elor specifice. Ei sunt adep ii negocierii unor reguli liber acceptate de interac iune social ntre elevi, respectiv ntre elevi i profesori. Ei n eleg cum s motiveze elevii pentru a nv a i cum s le men in interesul chiar n situa ii de e ec temporar. Profesorii competen i pot evalua att progresul individual al fiec rui elev ct i progresul clasei ca ntreg; ei utilizeaz numeroase i diverse metode pentru a m sura cre terea i n elegerea elevilor i pot explica n mod clar performan a elevilor p rin ilor acestora. Profesorii competen i sunt modele de persoane educate, exemplificnd virtu ile pe care se str duiesc s le inspire elevilor lor curiozitate, toleran , onestitate, cinste, respect fa de diversitate i aprecierea diferen elor culturale - i capacit ile care sunt necesare pentru dezvoltarea intelectual : abilitatea de a ra iona i de a aborda din perspective multiple, de a- i asuma riscuri i de a adopta o orientare de experimentator i de solu ionare de situa ii probleme. Profesorii competen i extrag din cunoa terea dezvolt rii umane subiecte de instruire i educa ie, iar deciziile luate se bazeaz nu numai pe cele cunoscute din literatur ci i pe cele din propria experien . Ei sunt angaja i n nv area continu i i ncurajeaz elevii s aib o perspectiv asem n toare. Str duindu-se s - i mbun t easc stilul de predare, profesorii competen i i examineaz critic activitatea proprie, se str duiesc s - i dezvolte repertoriul de metode i tehnici, s i aprofundeze cunoa terea, s - i ndrepte judec ile i s - i adapteze predarea la noile descoperiri, idei, teorii. Profesorii competen i contribuie la eficacitatea i eficien a colii prin implicarea n activit i de cooperare cu al i profesioni ti n politici educa ionale, dezvoltare curricular i dezvoltare personal a angaja ilor. Ei pot evalua progresul colii i alocarea resurselor acesteia conform n elegerii proprii a obiectivelor educa ionale na ionale i locale. Ei cunosc

resursele comunit ii i ale colilor de specialitate care pot fi contactate pentru a ac iona n beneficiul elevilor lor i au aptitudini i deprinderi de utilizare a acestui gen de resurse. Profesorii competen i g sesc modalit i de a lucra colaborativ i creativ cu p rin ii, angajndu-i n mod productiv n activit i care favorizeaz dezvoltarea colii Profesorii competen i n eleg modul n care elevii se dezvolt i nva . Ei ncorporeaz n activit ile practice rezultatele teoriilor recente ale cogni iei i inteligen ei. De asemenea, sunt con tien i de influen a contextului i a culturii asupra comportamentului; ei dezvolt capacit ile cognitive i respectul pentru nv tur elevilor lor. Totodat ei ncurajeaz men inerea stimei de sine, motivarea, caracterul, responsabilitatea i respectul elevilor pentru diferen ele individuale, culturale, religioase i rasiale. Imaginea profesorului reie it din standardul prezentat mai sus, este un fel de rezultat a teptat al proceselor de schimbare i transformare ini iate n sistemul de nv mnt. Pentru ca acestea s devin realitate este nevoie de o nou perspectiv asupra form rii - ini iale i mai ales continue a profesorilor care s r spund nevoilor reale.

S-ar putea să vă placă și