Sunteți pe pagina 1din 13

Situatia actuala a agriculturii in Republica Moldova Situa ia sectorului agroindustrial din Republica Moldova este comparabil , la etapa actual

, cu cea din Europa anilor 70. Productivitatea sectorului agroindustrial autohton este de dou trei ori mai mic dect n Europa. n plus, respectivul sector a fost puternic afectat n ultimii doi ani de embargoul impus de Federa ia Rus la importul de produse vinicole, din carne i fitosanitare. Din aceast cauz , agricultura Moldovei a devenit foarte anemic , de i dispune de un poten ial considerabil. Pentru a valorifica acest poten ial i, implicit, pentru a spori capacit ile de export de produse agricole, autorit ile de la Chi in u trebuie s revad politica de sus inere a produc torilor din sectorul agroindustrial. "n prezent, la ntreprinderile mici sunt concentrate 90 la sut din eptel, n timp ce doar 10 la sut din subven iile alocate de stat ajung la aceste ntreprinderi, de restul beneficiind marile ntreprinderi", statul ar trebui s acorde prioritate ntreprinderilor mici i mijlocii. Tinnd cont de aceast situa ie, rezultatele pe care le va ob ine Republica Moldova n anul curent n urma aplic rii regimului de comer asimetric cu Uniunea European vor fi modeste. Trendul va fi pozitiv abia n urm torii doi ani, pe m sura major rii cotelor de import oferite de Uniunea European , . Sectorul agrar a fost i r mne a fi, tradi ional, pilonul de baz al economiei na ionale, contribu ia lui n crearea PIB-ului n ultimii 5 ani fiind de circa 15 la sut , iar, n ansamblu cu industria de prelucrare a materiei prime agricole, contribuie cu peste 30 la sut la crearea PIB-ului i constituie aproximativ 50 la sut din volumul total al exporturilor. n sector sunt antrenate peste 33 la sut din for a de munc a rii. Produc ia agricol , n anul 2008, a constituit la pre uri curente circa 16410 mil. lei, nregistrnd o cre tere cu 31,9 la sut la pre uri comparabile fa de anul 2007. Suprafa a total a terenurilor agricole la data de 01.01.2009 constituia 2506,2 mii ha sau 74,0 la sut din suprafa a total a terenurilor Moldovei, inclusiv teren arabil 1821,7 mii ha i planta ii multianuale 302,8 mii ha. Aproximativ 75 la sut din ntreaga suprafa a terenurilor agricole o constituie cernoziomul (solul negru). Cernoziomul raioanelor de nord ale Moldovei a fost declarat sol standard la Trgul Interna ional din Paris n anul 1893. Structura terenurilor destinate agriculturii, dup formele organizatorico-juridice (% din suprafa a total )

Din suprafa a total a terenurilor agricole, circa 40 la sut revin societ ilor cu r spundere limitat , 37 la sut - gospod riilor r ne ti i de fermieri, 10 la sut - altor forme de proprietate, 10 la sut - coopera- tivelor de produc ie i 3,0 la sut societ ilor pe ac iuni. Potrivit prevederilor legisla iei n vigoare (Legea nr.198-XV din 15 mai 2003, cu privire la arenda n agricultur ), investitorii str ini au posibilitatea s arendeze terenurile agricole pe o

perioad de pn la 30 ani, aceasta fiind utilizat pe larg de c tre investitorii germani, bulgari i al ii. Economia agrar a Moldovei are patru avantaje mari general recunoscute. Primul: datorit pozi iei geografice i climei favorabile, pot fi crescute legume timpurii, oferind Moldovei un avantaj competitiv semnificativ. n al doilea rnd, Moldova dispune de terenuri bogate n humus i resurse acvatice suficiente. n al treilea rnd, popula ia Moldovei a acumulat o bogat experien i cuno tin e n domenii cum snt cre terea fructelor i legumelor, tutunului, strugurilor i producerea vinului. n al patrulea rnd, institu iile de cercet ri tiin ifice ale republicii au acumulat cuno tin e solide i experien pentru a contribui la dezvoltarea agriculturii. Structura produc iei agricole poate fi catalogat drept una relativ stabil , care n linii generale, pentru Moldova reprezint 70 la sut - cea de origine vegetal i 30 la sut - de origine animal . n anul 2008, drept consecin a mic or rii efectivului de animale, n urma secetei din vara anului 2007, au fost nreg- istrate unele devieri n coraportul produc iei vegetale i animale, astfel nregistrndu-se 74 la sut i, respectiv, 26 la sut . Structura produc iei agricole, pe ramuri (toate categoriile de gospod rii, la pre uri comparabile ale anului 2005, %)

Ramurile principale ale agriculturii i industriei alimentare Fructele, legumele i prelucrarea lor Media anual a volumului de produc ie n perioada anilor 2001-2008 a constituit 400 mii tone de fructe, inclusiv, specii s mn oase 310 mii tone, din care: mere 305 mii tone, pere - 4 mii tone, gutui - 1 mii tone; specii smburoase 90 mii tone, din care: prune 50 mii tone, vi ine i cire e 20 mii tone, piersici 15 mii tone, caise - 5 mii tone. Din volumul total al produc iei de fructe, 24,7 la sut snt exportate n stare proasp t , 44 la sut snt utilizate n calitate de materie-prim pentru industria de procesare, iar 31,3 la sut snt comercializate n stare proasp t pe pia a intern . Fructele se export n 33 de ri ale lumii. Republica Moldova este unul dintre cei mai mari produc tori i exportatori europeni de nuci n coaj i decojite, atingnd un volum de maximum 9 mii tone pe an i o valoare de circa 30 mil. euro. Baza de produc ie a nucilor constituie circa 5000 ha. Nucile se export n circa 25 de ri ale lumii, inclusiv n UE, Orientul Mijlociu i unele ri asiatice.

legumele de cmp ocup circa 6 la sut din valoarea total a produc iei agricole. Suprafa a planta iilor legumicole, n anul 2008, a constituit 42 mii ha, fiind cultivate, n special, tomate, varz , castrave i, morcov, ceap , ardei gras, vn t , dovlecei, usturoi, sfecl ro ie etc. Anual se recolteaz n medie circa 370 mii tone de legume. Din volumul total al produc iei de legume, 4,5-5 la sut se export n stare proasp t , 810 la sut se utilizeaz n calitate de materie-prim pentru industria de procesare, iar 86-88 la sut se comercializeaz n stare proasp t pe pia a intern . Legumele se export n 23 de ri ale lumii. Cartoful i culturile bost noase se cultiv doar pentru consumul intern, recolta anual constituind circa 340 mii tone i, respectiv, 75 mii tone. Industria conservelor din fructe i legume n anul 2008, n producerea conservelor au fost antrenate 25 ntreprinderi, inclusiv 8 de mare capacitate: societ ile pe ac iuni Natur-Bravo, Fabrica de conserve Orhei-Vit, Alfa-Nistru i Fabrica de conserve din Co ni a etc., capacitatea de produc ie a c rora constituie circa 185 mii tone conserve. Sortimentul tradi ional al produselor fabricate la ntreprinderile de procesare include: sucuri din fructe i legume (mere, struguri, piersici, caise, vi ine, coac z neagr , tomate, morcov etc.), sucuri concentrate, n particular de m r, fructe prelucrate i conservate (magiunuri, gemuri, dulce uri, confituri etc.), legume conservate (castrave i, ro ii, ardei dulci, etc). Produc ia-marf total de conserve din fructe i legume, fabricat n anul 2008, constituie peste 84,6 mii tone, fiind exportate aproximativ 63,6 mii tone de conserve n valoare de circa 59 mil. USD. Din exportul total al conservelor din fructe i legume, 71 la sut snt orientate spre pia a C.S.I., 27,2 la sut - spre pia a rilor - membre ale Uniunii Europene i 1,8 la sut - spre alte pie e . viticultura i vinifica ia snt subramurile de baz ale economiei moldovene ti, genernd circa 15 la sut din bugetul anual al republicii. Suprafa a total a planta iilor viticole constituie 156 000 ha, inclusiv planta ii marf 119 000 ha. Circa 26 mii ha au fost plantate n anii 2002-2008. Peste 95 la sut se afl n proprietate privat . Recolta anual de struguri este de 400-500 mii tone. Viticultura moldoveneasc se caracterizeaz prin varietatea mare de soiuri, 90% din care snt soiuri eu- ropene. Cele mai populare soiuri albe snt: Aligote, Muscat (alb, Ottonel), Pinot (alb, gri), Chardon- nay, Sauvignon, Feteasca (Leanca), Traminer (alb, roz), Riesling (Italian, de Rhine), i Silvaner. Variet ile ro ii includ Cabernet-Sauvignon, Merlot, PinotNoir i Malbec. Totodat , anual se cultiv circa 75-80 mii tone de struguri de mas , principalele soiuri fiind Moldova, Leana, Redgina, Muscat Iantarni etc. Capacitatea total a vin riilor este de aproximativ 1 milion tone pe sezon, ceea ce permite producerea maxim a circa 65 milioane dl de vin. La moment, 191 de fabrici de in licen de activitate n domeniu. Moldova produce n prezent 20-25 milioane decalitri de vin brut, dispunnd de trei beciuri mari pentru depozitarea i maturarea vinurilor de nalt calitate - Cricova, Mile tii Mici i Br ne ti, cu o capacitate total de depozitare de 10 milioane dal.

Industria vinicol prelucreaz anual circa 400 mii tone de struguri, lansnd pe pia o mare varietate de produse: vinuri naturale (de mas ), seci, dulci, demiseci, demidulci, vinuri speciale cu alcool de la 14 pn la 20 la sut , vinuri spumante, divin, ob inut din distilate. Moldova produce anual 300-350 milioane de sticle de vin, 20 milioane de sticle de vin spumant i 400 mii dal de divin. Circa 10 la sut din vinul produs este consumat n republic i restul, 90 la sut , este exportat. Mndria noastr na ional o constituie divinurile, care, dup termenele de maturitate i calitate snt di- vizate n trei categorii: pentru consum curent (3-5 ani), matur (peste 5 ani) i divinuri vechi. Divinul cu de- numiri speciale este nalt apreciat de cunosc tori. Este vorba de Beli AistBarza Alb , Aroma, Cezar, Orfeu. i-au c p tat o reputa ie aparte divinurile Nistru, Doina, Bucuria, S rb toare, Chi in u (10 ani); Codru, Noroc, Dacia, tefan-Vod (20 de ani), i, n special, cele cu maturitate de peste 40 de ani, ca Victoria, Prezident i Ambasador, cel mai vechi fiind de 50 ani (divinul Prezident produs de S.A. Barza Alb din or.B l i). Republica Moldova produce i o gam variat de vermuturi, printre acestea fiind Buchetul Moldovei, Roua Dimine ii, Romani a i Toamna, produse la Dub sari, n valea Nistrului i exportate n Rusia, rile Baltice, Ucraina, Kazahstan, Belarus, Polonia i Germania. n afar de vermuturi, Moldova mai pro- duce vinuri balsamice ca: Stejar, Legenda Haiducului, Bucuria, Amar-Amar, precum i vinuri Heres. Gra ie calit ii vinurilor, acestea se export n circa 50 de ri (Germania, Canada, SUA, Irlanda, Olanda, Austria, Belgia, Polonia, Republica Ceh , Ungaria, Slovacia i rile Baltice etc.). Mile tii Mici este declarat cea mai mare colec ie de vinuri din lume, cu 1,6 mil. sticle, fiind nregistrat n Cartea Guiness. n Registrul Oficial al Uniunii Europene, 11 vinuri snt nregistrate conform regiunii de origine (Purcari, Romane ti, St uceni, i cani, Cahul, Rezeni, Taraclia, Ungheni, Codru, Vulc ne ti, Comrat). Cerealele i industria de panifica ie Principalele culturi cerealiere snt grul, orzul, porumbul etc. Suprafa a ns mn at cu culturi cerealiere, n anul 2008, a constituit 985,6 mii ha, inclusiv gru 384 mii ha, porumb pentru boabe 450 mii ha etc. n anul 2008 au fost recoltate 3160 mii tone de culturi cerealiere, inclusiv 1400 mii tone de gru, 1500 mii tone de porumb pentru boabe. Consumul intern anual constituie circa 1500 mii tone, surplusul de cereale fiind exportate. Principalele pie e de desfacere snt: Ungaria, Marea Britanie, Elve ia, Romnia etc. Industria de panifica ie include pinea i produsele de panifica ie, care, n anul 2008, au constituit circa 350 mii tone. n aceast ramur activeaz 5 societ i pe ac iuni specializate i 232 brut rii mici. Industria de cofet rie

Republica Moldova produce o gam larg de produse de cofet rie: caramel , marmelad , zefir, drajeuri, bomboane glasate cu glazur de cofet rie, ciocolat , napolitane, biscuii, topte de ciocolat etc. Volumul lor anual de produc ie, inclusiv al ciocolatei i altor produse similare cu con inut de cacao, n anul 2008, a constituit circa 31,8 mii tone. Industria de cofet rie este reprezentat de 4 fabrici: S.A. BUCURIA, S.A. FRANZELU A, S.R.L. NEFIS i S.R.L. BOMFETTI. Sfecla de zah r. industria zah rului La momentul actual, sfecla de zah r este prelucrat de c tre dou companii, care asigur pia a intern cu zah r, iar surplusul se export peste hotarele rii. Acestea snt: .M. Sudzucker Moldova S.A., avnd n componen a sa fabricile de zah r din Drochia, F le ti, Alexandreni i Dondu eni i CS Marr Sugar Moldova S.R.l. - fabricile de zah r din Cupcini, Glodeni i Ghinde ti. n sezonul anului 2008, volumul de materie prim a fost de 950,6 mii tone, inclusiv procesate - 921 mii tone i produse 132,6 mii tone zah r. Poten ialul pentru export al rii constituie anual circa 50-60 mii tone. Culturile i industria oleaginoas Principalele culturi oleaginoase snt floarea-soarelui, soia i rapi a. Volumul total de produc ie al acestora, n anul 2008, a constituit 371 mii tone, 57 i, respectiv, 114 mii tone, fiind exportate 52,3 mii tone de floarea-soarelui, 71,7 mii tone de rapi i 20,7 mii tone de soia. Principalele pie e de export snt: Romnia, Ungaria, Marea Britanie, Ucraina, Turcia, Elve ia etc. n industria oleaginoas activeaz circa 595 ntreprinderi mici i mijlocii (oloini e), care proceseaz anual circa 60 mii tone de floarea-soarelui i produc circa 20 mii tone de ulei, acoperind necesit ile pie ei interne i exportul a circa 47 mii tone de ulei de floarea-soarelui, soia i rapi a. Principalele pie e de des- facere a uleiului vegetal snt: Romnia, Ucraina, Polonia, Belarus, Kazahstan etc. n plus, n republic activeaz 5 ntreprinderi de procesare a materiei prime de plante etero-oleagenoase i ob inere a uleiurilor eterice: CPA Aroma, S.R.L. Eurosalvia, S.R.L. Aromiplant, S.R.L. Cioara i M Re- sendjer S.R.L.. Uleiurile eterice snt utilizate n industria de parfumerie i cosmetic din ar i, par ial, se export n Fran a, Olanda, Rusia etc. Tutunul i industria tutunului Tutunul a fost i r mne una din culturile tradi ionale ale Republicii Moldova. Industria tutunului n republic este reprezentat de S.A. Tutun-CTC, 7 fabrici de fermentare a tutunului, actualmente societ i pe ac iuni, i peste 10 ntreprinderi de produc ie i comer (S.R.L.), care produc tutun fermentat, tutun strips i igarete. Capacit ile de produc ie ale acestei ramuri permit fermentarea tutunului n volum de peste 81 mii tone i producerea a 8 mlrd. igarete pe an. La ntreprinderile de prelucrare i fermentare a tutunului snt instalate linii moderne de sortare, ambalare i manipulare a tutunului, conform cerin elor standardelor interna ionale.

Produc ia animalier

i industria de prelucrare

Conform volumului global, produc ia animalier are urm toarea structur : bovine 36 la sut , p s ri 29,2 la sut , porcine 27,7 la sut , ovine i caprine 5,3 la sut i 1,8 la sut revin altor produc ii. Starea sectorului zootehnic continu s fie determinat de situa ia n gospod riile popula iei i r ne ti (de fermieri), c rora le revine cea mai mare parte a produc iei animaliere (producerea laptelui - 87 la sut , cre terea vitelor i p s rilor - 80 la sut , produc ia de ou - 70 la sut ). n sectorul individual s-a con- centrat 94 la sut din efectivul de bovine, inclusiv vaci - 96 la sut , porcine -77 la sut , ovine i caprine 97 la sut . Cre terea bovinelor este principala ramur zootehnic din Republica Moldova, furniznd cele mai mari cantit i de produc ie de origine animalier , de lapte i carne. L 01.01.09 n ar , exista un efectiv total de 217,7 mii capete bovine, inclusiv 160,3 mii capete vaci. n anul 2008 produc ia de carne de bovine (cre terea) n mas vie a constituit 20 mii tone, iar produc ia de lapte circa 565 mii tone. Ramura de cre tere a bovinelor este unica ramur zootehnic care este parial subven ionat din bugetul de stat. Cre terea porcinelor este o ndeletnicire tradi ional , practicat de majoritatea gospodarilor din spa iul rural al rii. Aici se produc cele mai mari cantit i de carne (circa 48 la sut din volumul total de carne produs n ar ). n anul 2008 s-au produs 66 mii tone de carne de porc. Efectivul total de porcine la data de 1 ianuarie 2009 era de 283,5 mii capete, inclusiv 36,9 mii scroafe. Ovicultura este una din cele mai vechi ocupa ii ale popula iei autohtone rurale. Aceast ramur furnizeaz o gam larg de produse zootehnice cum snt carnea, laptele, lna, pieile i pielicelele care asigur securitatea alimentar a p turilor vulnerabile la sate i materiile prime pentru industria u oar . Efectivul total de ovine i caprine este de 866 mii capete. Anual se produc 5,5 mii tone de carne i 30-40 mii tone de lapte. Din ramura avicol se ob in anual circa 45 mii tone de carne i 700 mil. de ou . Ramura reprezint un complex industrial intensiv ce include, peste 40 de ntreprinderi industriale, cu o capacitate curent de 1200 mii de g ini i 8 milioane de pui broiler, din care 6 ntreprinderi au 150 de mii de capete de forme parentale. Efectivul total de p s ri n ar constituie 23 mil. capete. Cunicultura este ramura practicat n gospod riile casnice. Efectivul total de iepuri alc tuie te 248,5 mii capete, inclusiv 117,1 mii capete efectiv de matc . n aceast ramur se produc anual circa 1,7 mii tone de carne. Piscicultura este o ramur zootehnic n dezvoltare. Volumul produc iei de pe te constituie anual circa 7,0 mii tone. Acest volum de pe te este produs n cele 248 iazuri, cu o suprafa total de 12,2 mii ha, de inute de ntreprinderile piscicole specializate i gospod riile de fermieri. Principalele specii de pe ti, care se cresc pentru comercializare, snt: fitofagii (snger, novac, cosa ), cra- pul, al ul, somnul european, pollyodonul, tiuca etc. n Republica Moldova ramura apicol se dezvolt ascendent. Num rul familiilor de albine a crescut de la 98,3 mii n anul 2007 pn la 119,1 mii n anul 2008. Produc ia de miere variaz de la 2000 la 2500 tone anual, din care circa 300-400 tone se export . Principalele pie e de desfacere

a mierii snt: Germania, Federa ia Rus , Ucraina, SUA, Canada, Uzbekistan etc. Moldova are capacitatea de a dezvolta produc ia de miere biologic n zone ecologice ale rii. Industria de prelucrare a c rnii i a laptelui Pe parcursul anului 2008 ntreprinderile de procesare a c rnii au achizi ionat i procesat 21,5 mii tone de carne n carcase, inclusiv: de bovine 6050 tone, de porcine 8500, de pas re 4850 tone, subproduse de categoria I 1780 tone, alte specii de carne 1320 tone, din care s-au fabricat: -afum turi 2066 tone, mezeluri total 15571 tone, conserve din carne 637 tone, semifabricate 1795 tone. ntreprinderile de prelucrare a laptelui au achizi ionat i au procesat n anul 2008 circa 150 mii tone de lapte materie prim , din care au fabricat: - lapte pentru consum 26,1 mii tone, produse acidolactice - 22,0 mii tone, unt 4,3 mii tone, ca cavaluri i brnz gras 2,6 mii tone, brnzeturi proaspete 3,5 mii tone, alte brnzeturi 1,3, lapte - praf degrasat 3,0 mii tone, nghe at 7,4 mii tone. Produc ia ecologic i calitatea produselor

Republica Moldova dispune de diverse premise pentru dezvoltarea produc iei agroalimentare ecologice. Printre acestea pot fi men ionate urm toarele: condi iile favorabile pentru cultivarea unui spectru larg de culturi agricole cu valoare ecologic i biologic ad ugat (VEBA) (legumicole, pomiviticole, etero-oleaginoase etc.); starea ecologic a solurilor, preponderent pe suprafe e mari, satisf c toare, datorit reducerii esen iale, n ultimii 10 ani, a aplic rii mijloacelor chimice n agricultur ; protec ia culturilor agricole contra bolilor i d un torilor, ce poate fi asigurat prin aplicarea sistemelor biologice integrate i asolamentelor etc. Recent a fost deja armonizat legisla ia n domeniu cu cerin ele UE, fiind, n particular, adoptate Regulamentele privind principiile ecologice i metodele de procesare a produc iei agroalimentare ecologice; sistemul de inspec ie i certificare n domeniu; importul i exportul produselor agroalimentare ecologice. n ultimii ani, ntreprinderile i-au intensificat activitatea de implementare a sistemelor de calitate, ceea ce permite asigurarea sporirii securit ii alimentare i men inerea calit ii nalte a produselor. n prezent, la 71 ntreprinderi snt implementate sistemele de calitate ISO 9000, HACCP i GlobalGap. Un ir de alte ntreprinderi snt n proces de implementare a acestor sisteme. Priorit i i posibilit i investi ionale n agricultur Printre principalele priorit i pot fi men ionate: solul fertil i condi iile climaterice favorabile principalele condi ii pentru dezvoltarea unei agriculturi intensive de nalt randament, precum i a industriei prelucr toare, cu o baz stabil de materie prim de cea mai nalt calitate; i industria agroalimentar

nivelul nalt de rentabilitate al ramurii agroindustriale, ce dep e te cu mult nivelul de rentabilitate al rilor vecine; popularitatea larg a brandurilor moldovene ti pe pie ele CSI; calitatea nalt a produselor din Moldova i-a creat o bun imagine n toate regiunile fostei URSS. De men ionat c , i ast zi putem confirma cu toat responsabilitatea puritatea ecologic i calit ile gustative remarcabile ale produselor noastre n condi iile unor pre uri exclusiv accesibile; capacit ile de produc ie ale complexului agroindustrial se afl la o distan materie prim i snt amplasate uniform pe teritoriul rii; costul redus al for ei de munc i disponibilitatea de personal calificat; mic de bazele de

existen a cadrului legal pentru activitatea economic a organiza iilor interna ionale; numeroasele ni e de pia etc. Exist o serie de oportunit i investi ionale n sectorul agricol: viticultur crearea de planta ii noi att de struguri tehnici, ct i de mas , prelucrarea strugurilor i producerea vinurilor; industria de cre tere i prelucrare a fructelor i legumelor crearea de planta ii noi, ntreprinderi de congelare i uscare, conservare, precum i sere. Sectorul zootehnic poten ialul nalt de prelucrare a c rnii i a laptelui, ce necesit asigurarea aprovizion rii cu materie prim . n acest context, o alt posibilitate investi ional atractiv devine crearea unit ilor mixte de produc ie pentru cre terea bovinelor i porcinelor, prelucrarea i producerea c rnii etc.; Sistemele de irigare marele volum de produc ie i agricultura avansat necesit sisteme moderne de irigare, care s diminueze riscurile secetei i s asigure o recolt bogat ; Agricultura ecologic una dintre priorit ile de baz este dezvoltarea produselor (bio)ecologice, premisele pentru dezvoltarea produc iei agroalimentare ecologice fiind men ionate mai sus. Facilit i fiscale Agen ii economici din complexul agroindustrial al rii beneficiaz de o serie de facilit i fiscale, inclusiv: Achit un singur impozit (impozitul funciar 1,5 bal/ha). Snt scuti i pe 5 ani (ncepnd cu anul 2006) de: taxa n fondul rutier; taxa pentru ap ; impozitul pentru bunuri imobiliare. i posibilit i de ob inere a produselor agricole de calitate superioar

Rambursarea TVA la cheltuielile investi ionale n sectorul rural Restituirea TVA la realizarea produselor agroalimentare pe teritoriul Republicii Moldova, precum i la exportul acestora. PIA A FUNCIAR I PRE UL P MNTULUI N REPUBLICA MOLDOVA

Nu poate fi contestat faptul c p mntul este un dar al naturii i ca orice dar al naturii nu are valoare i, deci, nu are nici pre . n economia de pia , p mntul este considerat drept un bun economic care se vinde i se cump r pe pia a factorilor de produc ie. Atribuirea p mntului a unei valori rezult i din urm toarele considerente

La momentul lu rii n cultur , p mntul necesit investi ii, ceea ce i atribuie o anumit valoare. n asemenea situa ie se g sesc p unile i fne ele naturale. Exploatarea ra ional a acestora presupune eforturi financiare considerabile; Apari ia propriet ii private asupra p mntului, formarea unei pie e a p mntului i, deci, circula ia bunurilor agricole. n condi iile economiei de pia , bazate pe proprietatea privat , circula ia terenurilor agricole de la un proprietar la altul nu poate avea loc dect sub form de marf , prin actul de vnzare-cump rare; Necesitatea investi iilor pentru m rirea capacit ii de produc ie a terenurilor existente, ceea ce transform tot mai mult p mntul din produs al naturii n produs al muncii omene ti; Alocarea de noi investi ii contribuie, n mod firesc, la cre terea poten ialului productiv al terenurilor, prin ad ugarea la fertilitatea natural a fertilit ii artificiale, create de om, reprezentnd o fertilitate economic . Func ionarea pie ei funciare presupune existen a pre ului p mntului care exprim cantitatea de moned necesar pentru cedarea dreptului de proprietate a unei persoane fizice/juridice asupra unei suprafe e de teren, altei persoane fizice/juridice, prin actul de vnzare-cump rare. Pre ul de pia al p mntului este rezultatul interac iunii dintre ofert i cererea de p mnt, al confrunt rii (negocierii) dintre vnz tori i cump r tori, fiecare din ei urm rind maximum de avantaj. Factorii ce determin nivelul i evolu ia pre ului la p mnt pot fi delimita i n: 1. cererea i oferta de terenuri agricole limitarea natural a p mntului confer ofertei un caracter rigid, ea fiind insensibil la varia ia pre ului. Drept urmare, pre ul la p mnt evolueaz n raport cu cererea, cu num rul de persoane disponibile s fac investi ii n agricultur , 2. sporirea cererii de produse agricole determin sporirea cererii de terenuri agricole, ridicndu-le pre ul, 3. posibilitatea folosirii alternative a p mntului: agricultur , silvicultur , construc ii etc., 4. rata dobnzii achizi ia unui lot de p mnt presupune o investi ie de aceea, dac rata dobnzii este mai mare ca eficien a a teptat de la utilizarea lotului respectiv, investitorul va prefera plasarea banilor la banc , influen nd cererea la terenurile agricole. Pre ul de pia al p mntului

Datele statistice arat c , n prezent, pre ul de pia al p mntului este relativ redus. Astfel, pre ul mediu al unui hectar de p mnt a fost de 10,3 mii lei n anul 2008, fa de 12,1 mii lei n 2007. De asemenea, el este mai jos, dac l compar m, de exemplu, cu pre ul mediu a unui hectar de p mnt n Polonia, care dup calitate este mai inferior, i constituie 2,9 mii euro. n Polonia p mntul corespunz tor calit ii celui din Republica Moldova se comercializeaz la un pre de peste 7,0 mii euro. Pre urile terenurilor arabile pentru un hectar n unele ri europene sunt, dup cum urmeaz : Romnia - 700 USD; Olanda - 14.800 euro; Fran a - 8.300 euro; Belgia - 8.500 euro; Slovacia - 6.000 euro; Cehia - 5.300 euro; Rusia - 2.000 euro; Ucraina - 1.600 euro. Cauzele unei asemenea situa ii pot fi: lipsa de interes pentru cump rarea p mntului datorit pre ului redus al produselor agricole i greut ilor ntmpinate la desfacerea lor; penuria de capital pentru cump rarea p mntului; lipsa de credite i nerezolvarea problemelor privind ipotecarea p mntului pentru ob inerea lor; num rul mare al popula iei rurale pentru care p mntul este principalul mijloc de existen ; nivelul relativ ridicat al arendei, la care s-ar putea ad uga lipsa de informa ii i subevaluarea p mntului n actele de vnzare-cump rare pentru diminuarea taxelor notariale i a costurilor de intabulare n Cartea funciar . Tranzac ii n perioada anilor 1999-2007, au fost nregistrate 321.234 de tranzac ii de vnzare-cump rare a terenurilor agricole. Num rul acestora este n continu cre tere, de la 1933 n anul 1999 la 65 mii n anul 2007 i respectiv 111 mii n 2009. Cu toate acestea, suprafa a terenurilor comercializate este destul de modest . n perioada anilor 1999-2007, suprafa a terenurilor vndute a constituit 25.034 ha, iar suprafa a medie a unui teren comercializat ntr-o tranzac ie funciar a constituit 0,08 ha. n anul 2008, cele mai multe tranzac ii de vnzare-cump rare a terenurilor agricole au fost nregistrate n raioanele Anenii Noi (4611), Cahul (5204), Criuleni (4173) i Hnce ti (4077). Suprafa a total a terenurilor comercializate a constituit 12911 ha. Conform datelor Agen iei Rela ii Funciare i Cadastru, n anul 2006, pre urile la terenurile agricole n Chi in u au constituit de la 10 mii pn la 300 mii lei/ha, la B l i de la 9,03 mii pn la 77,4 mii lei/ha, Orhei 3 mii - 15 mii lei/ha, Ialoveni 8 mii - 30 mii lei/ha, Criuleni 3 mii - 20 mii lei/ha. n anul 2007, conform datelor furnizate de Bursa imobiliar LARA, pre ul loturilor de p mnt cu destina ie agricol , adiacente sectoarelor municipiului Chi in u, a crescut n medie pn la 400 mii 2 milioane 400 mii lei pentru un hectar. Potrivit legisla iei n vigoare, proprietarii terenurilor agricole private au dreptul de a vinde terenurile la pre liber. Conform declara iilor persoanelor cu func ii de r spundere din oficiile cadastrale, subiec ii contractului de vnzare-cump rare n cele mai multe cazuri stabilesc pre uri mult

mai mici dect valoarea real a terenului, pentru a suporta cheltuieli minime la perfectarea contractului. n cazul vnz rii-cump r rii terenurilor agricole din domeniul privat al unit ii administrativ-teritoriale, pre ul acestuia nu poate fi mai mic dect pre ul normativ al p mntului. Nivelul pre ului terenurilor agricole pe zone nu totdeauna depinde doar de fertilitatea solului, ci i de al i factori. Pre ul p mntului este un barometru foarte sensibil la evolu ia fenomenelor din agricultur , din economia na ional i, n general, din societate. n aceast situa ie, se poate interveni asupra pre ului de pia al terenurilor agricole n sensul cre terii acestuia? R spunsul este afirmativ. Dar aceast cre tere nu presupune m suri administrative, de impunere a unor pre uri mai mari dect cele actuale; nu poate avea loc nici automat, odat cu dorin a ader rii Republicii Moldova la UE, i nici odat cu permisibilitatea cump r rii de p mnt de c tre cet enii str ini i apatrizi. Cre terea pre ului p mntului va putea s aib loc numai n condi iile dezvolt rii agriculturii, n particular, i a economiei na ionale, n general, a cre terii cererii de produse autohtone pe pia a intern i extern , ceea ce presupune schimb ri substan iale n produc ia agricol , n mecanismele de antrenare a factorilor performan i i, cu deosebire, a neofactorilor care s pun n valoare fertilitatea ridicat a terenurilor (inclusiv, prin contracararea efectelor secetei, inunda iilor i excesului de umiditate, eroziunii terenurilor, polu rii solului, apei i aerului etc.), n organizarea i sus inerea pie elor agricole, n dezvoltarea mediului rural, cre terea nivelului de trai al produc torilor agricoli, n politica de subven ionare etc. Pre ul va cre te odat cu integrarea n UE n opinia multor exper i, ne putem a tepta la o cre tere substan ial a pre ului p mntului, ca urmare a integr rii Republicii Moldova la UE. n acest context vom men iona urm toarele: a) pia a funciar este o pia local , p mntul se vinde acolo unde este situat spa ial i, deci, nu poate s aib loc o nivelare a pre urilor, a a cum se ntmpl cu alte produse (gru, porumb, tractoare etc.). A a se face c pre ul p mntului difer foarte mult de la o ar la alta, chiar n cadrul UE. Iar n R. Moldova aceste diferen e pot fi observate de la o zon la alta, de la un raion la altul i chiar de la o comun la alta, b) n condi iile pie ei unice europene, produsele circul liber i, n cazul n care produsele autohtone nu vor fi competitive, din punct de vedere al calit ii, costului i prezent rii, s-ar putea ca produc ia intern s fie afectat , fapt care va influen a pre ul la p mnt. Nu este exclus , ns , posibilitatea ca, n urma intr rii pe pia a unic , s asist m la cre terea pre urilor produselor agricole, fapt ce ar stimula produc ia autohton i, n consecin , cre terea pre ului p mntului. Un subiect contradictoriu, n acest context, este oferirea dreptului de achizi ie a loturilor de teren persoanelor str ine i apatrizilor. Din punct de vedere legislativ, acest subiect este tratat diferit n unele acte normative. Astfel, n art. 22 al Legii cu privire la investi iile n activitatea de ntreprinz tor se stipuleaz c : Investitorii str ini pot dobndi, n conformitate cu legisla ia Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excep ia terenurilor cu destina ie agricol i a celor din fondul silvic, pentru a desf ura activitate de ntreprinz tor. n art. 6 al Legii privind pre ul normativ i modul de vnzare-cump rare a p mntului se men ioneaz c : dreptul de vnzare-cump rare a terenurilor cu destina ie agricol apar ine statului, persoanelor fizice cet eni ai Republicii Moldova, precum i persoanelor juridice al c ror capital social nu con ine investi ii str ine, ceea ce vine n contradic ie cu prevederile art. 6 a Legii cu privire la investi iile n activitatea de ntreprinz tor n care se men ioneaz c : Investitorilor li se acord condi ii echitabile i egale de activitate, care exclud aplicarea de m suri discriminatorii ce ar putea mpiedica dirijarea, operarea, ntre inerea, folosirea, fructificarea, achizi ionarea, extinderea sau dispunerea investi iilor.

Aceste discrepan e n legisla ia autohton sunt permanent criticate de membrii Asocia iei Investitorilor Str ini, care consider c restric iile la achizi ionarea terenurilor agricole, procedura anevoioas i costisitoare de schimbare a destina iei acestora au dus la o sc dere considerabil a investi iilor str ine i chiar la pierderea unor investitori i proiecte de valoare. n condi iile actuale este prematur s vorbim despre posibilitatea vnz rii p mntului cet enilor str ini. Conjunctura pie ei va impune o valoare derizorie loturilor de p mnt comercializate i vnz torii acestora, cet eni ai Republicii Moldova, vor ob ine venituri nesemnificative. n plus, nu poate fi exclus cump rarea terenurilor strict n scopuri speculative. Totodat , prin semnarea Planului de ac iuni Moldova Uniunea European , Republica Moldova s-a angajat s reformeze sistemul judiciar i s confere un rol clar i specific puterii judec tore ti. Acest rol se refer la corectitudinea actelor legislative, inexisten a contradic iilor de esen dintre acestea i asigurarea aplic rii corecte a regulilor de joc n toate domeniile. De aceea, este binevenit ajustarea actelor normative nominalizate mai sus astfel nct s nu existe divergen e. Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare a nceput elaborarea unui nou proiect al Codului funciar, care va impune noi condi ii de vnzare-cump rare a loturilor agricole, n care este necesar s se prevad ajutorarea tinerilor familii (mai ales, a tinerilor absolven i al institu iilor agricole i tinerilor ce se ntorc de dup hotare) prin acordarea creditelor f r dobnd , granturilor pentru procurarea p mntului i crearea unor gospod rii agricole de dimensiuni optime. Aceast m sur se aplic eficient n rile dezvoltate apusene, constituind una din m surile de baz pentru sus inerea produc torilor agricoli i ntinerirea contingentului de fermieri.

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Stiinte Economice Specialitatea Contabilitate

REFERAT
La Contabilitatea in ramuri

TEMA:

Caracteristica generala a agriculturii Republicii Moldova

A elaborat Studentul an III gr. CON901 Jeredii Petru A verificat Lector superior Lisnic Victoria

Chisinau 2012