Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 12 Analiznd con inutul pravilelor biserice ti, constat m c acesta este eterogen n sensul c , al turi de institu iile

juridice, se reg sesc i texte f r caracter juridic din domenii diverse: extrase din lucr rile p rin ilor bisericii, extrase con innd diferite formulare pt. ntocmirea unor acte, cronici, tabele de calculare a timpului. Dispozi iile cu caracter juridic nu sunt redactate ntr-o manier sistematic pe ramuri i institu ii de drept astfel c normele de drept civil alterneaz cu normele de drept penal i drept procesual. Dup cum normele de drept laic alterneaz cu cele de drept canonic. n dreptul penal, infrac iunile erau denumite p cate, iar pedepsele, isp iri ale p catelor. Pedepsele erau mp r ite n dou categorii: fizice i duhovnice ti. Prin discrimin rile sociale pe care le consacra, pravilele biserice ti au contribuit la consolidarea rela iilor de produc ie de tip feudal. Pe de alt parte, pravilele au marcat nceputul procesului de receptare a ideilor, institu ii juridice romane ? Astfel, ele au fost adaptate la realit ile feudale ale Bizan ului. Din acest moment, influen a dreptului roman asupra dreptului romnesc s-a realizat pe influen a bizantin . Dreptul scris are un con inut similar mergnd pn la identitate, ceea ce arat unitatea de concep ie a dreptului nostru i reprezint o continuare fireasc pe planul dreptului scris a unit ii de reglementare a L . Pravilele biserice ti au avut i o finalitate practic : ele s-au aplicat n practica instan elor de judecat . Exist foarte pu ine documente care s ateste faptul c hot rrile judec tore ti erau date n baza pravilelor. Acest lucru este explicabil: hot rrile date n materie penal i n materia dreptului de familie mbr cau forma oral , iar cnd erau date n scris nu indicau textul din pravila pe care se ntemeiau, i p r ile litigante nu aveau interesul de a p stra hot rrea?. Dimpotriv , hot rrile care se d deau n materia referitoare la proprietate mbr cau forma scris i indicau ntotdeauna textul de pravil , i p r ile litigante aveau tot interesul s p streze asemenea hot rri. Exemplu: s-a p strat o asemenea hot rre con inut ntr-un hrisov, pronun at ntr-un proces celebru ntre Maria (fiica natural a lui Mihai Viteazul) i Florica (fiica legitim ). Hot rrea s-a pronun at pe baza textului din pravil dnd c tig de cauz fiicei legitime.

Hrisoavele legislative
De regul , hrisoavele domne ti con ineau aplic ri ale dispozi iilor L la cazuri concrete. La sfr itul secolului XVI i nceputul secolului XVII > relativ trziu, apar i hrisoavele legislative, care con in norme cu caracter general aplicabile tuturor subiectelor de drept. Unul din primele i dintre cele mai controversate hrisoave este A ez mntul lui Mihai Viteazul (1595) n care se spune cu referire la ranii dependen i fugi i de pe mo iile din stnga Oltului pe mo iile din dreapta Oltului care pe unde va fi acolo s fie rumni n veci . Unii istorici, analiznd, au considerat c , prin acest hrisov, Mihai Viteazul i-a legat de glie. La o analiz atent se constat c aceast concluzie nu poate fi acceptat , c ci prin A ez mntul din 1595 Mihai a modificat dispozi iile din L care anterior i legase de glie pe ranii dependen i. Mul i rani dependen i au fugit de pe mo iile din stnga Oltului pe mo iile din dreapta Oltului. Boierii pe ale c ror mo ii se refugiaser ranii trebuiau s -i trimit st pnilor lor. Dar dispozi iile din L s-au modificat a.. boierii nu mai erau obliga i s -i remit st pnilor lor pe ranii dependen i refugia i n dreapta Oltului. Mihai Viteazul a creat o categorie nou de rumni: rumnii de leg tur . Este vorba de ranii liberi refugia i pe mo iile din dreapta Oltului. Dou hrisoave asem n toare au fost date i n Moldova n timpul lui ...

Pravilele laice
Au fost adoptate la mijlocul secolului XIX aproape simultan, cu un con inut asem n tor n R i Moldova ca o necesitate pentru puterea de stat centralizat pentru a interveni rapid cu reglement ri n diverse domenii. Pentru boieri, pravilele laice reprezentau n acela i timp i instrumente de limitare a puterii domne ti. Grigore Ureche spunea c acolo unde nu-s pravile din voia Domnilor multe strmb t i se fac adic se comit multe abuzuri. Prima pravil laic a fost adoptat n Moldova. A fost elaborat din porunca Domnului Vasile Lupu n 1646, fiind tip rit din porunca Domnului la 3 ierarhi i se numea Cartea romneasc de nv tur . Titlul este sugestiv este o titulatur romneasc , iar lucr rile str ine care au stat la baza C r ii romne ti de nv tur au fost codificate. !!! Pravila nu este o compila ie dup lucr ri str ine.

Termenul de nv tur nu are un sens didactic, ci unul juridic. nv tur =porunc domneasc care atrage sanc iuni din partea Domnului pt. cei ce nu respect aceste nv turi. Dou lucr ri: 1. Nomos ghiorghios legiuirea agrar bizantin adoptat n vremea mp ratului Leonis i 2. lucrarea penalistului italian Prospero Farinaci, latinizat Farinacius intitulat Praxis et teorice criminalis. n R, din porunca Domnului Matei Basarab (rivalul lui Vasile Lupu), un c lug r extrem de erudit, Daniil Panoreanul, a elaborat ndreptarea legii sau Pravila cea mare care a fost tip rit la Trgovi te. Titlul acestei pravile este semnificativ ilustrnd ideea pronun rii corpului uman privat. Cuprinsul acestei pravile este mai amplu dect al C r ii romne ti de nv tur . n partea final a pravilei exist o serie de referiri la chestiuni de interes general din diverse domenii (medicin , filosofie, gramatic ), precum i diverse chestiuni canonice. Con inutul juridic al celor dou pravile este asem n tor i este structurat n sec iuni, capitole i articole (pricini, glave, zaciale) sub aspectul tehnicii de reglementare juridic . Pravilele con in dou p r i: prima parte reglementeaz rela iile feudale din agricultur i consacr legarea de p mnt a ranilor aservi i (rolul st pnilor feudali de a-i urm ri i de a-i aduce napoi pe mo ii, interdic ia celorlal i boieri de a-i primi pe rani; obliga iile de plat a rentei feudale, dreptul boierilor de a-i pedepsi pe ranii care nu ndeplinesc aceast ...; dispozi ii referitoare la paza hotarelor, a recoltelor, a bunurilor agricole, la cre terea vitelor, mp r irea recoltelor, schimburile de ...) i a doua parte cuprinde institu ii de drept civil, penal i procesual. n materia persoanelor: reglementarea condi iei juridice a acestora se face dup condi ia social . Persoanele fizice se numeau obraze i se mpart n slobozi i robi. Boierii erau numi i rud aleas , iar ranii dependen i erau oamenii de jos. Este reglementat i statutul juridic al robilor. n materia c s toriei, familiei, rudeniei se men in n linii generale dispozi iile din L . C s toria este precedat de logodn . Exist anumite impedimente: so ul are putere marital asupra so iei i dreptul de a-i administra zestrea (dota); so ul are i un drept de corec ie asupra so iei mergnd pn la b taie i nchiderea ei. i proprietatea asupra p mntului. n materia bunurilor este protejat n special proprietatea Uzucapiunea = drept de proprietate care nu era recunoscut de pravile. n materia succesiunilor se prevede c mo tenirea putea fi prin testament introducndu-se anumite incapacit i de a culege i a testa. Categorii de mo tenitori: ascenden ii i descenden ii pn la infinit i colateralii pn la gradul al 9-lea; copilul vine la mo tenirea mamei. Rezerva succesoral i cotitura?? n materia obliga iilor sunt reglementate i consacrate ca izvoare de obliga ii contractele, pe care pravilele le numesc tocmeli, i delictele. Pt. valabilitate era necesar ca p r ile s nu foloseasc violen a (sila) i dolul (am girea). Principalele contracte erau vnzarea, nchirierea, mprumutul i dona ia. n materia dreptului penal avem o foarte ampl reglementare i cuprinde categorii juridice extrem de moderne pentru epoca respectiv : infrac iunile au r mas la denumirea de vini i erau mp r ite n vini mari i vini mici. Se introduce conceptul de infrac iune flagrant . De asemenea, pentru calificarea infrac iunii se are n vedere o serie de criterii: momentul i locul s vr irii infrac iunii. Se introduc noi categorii juridice: tentativa, complicitatea, recidiva, concursul de infrac iuni. Sunt introduse cauze care nl tur r spunderea penal (nebunia), care atenueaz r spunderea penal (b trnia, be ia) sau care agraveaz r spunderea penal . Regimul sanc ionator includea pedeapsa cu moartea i alte pedepse fizice, pedepse privative de libertate (temni a, surghiunul la m n stire), infamante (darea prin trg, pe uli ), pedepse cu caracter religios (interzicerea intr rii n biseric ) i pedepse pecuniare sau gloabe. Pravilele confer judec torului o foarte larg capacitate de apreciere att n privin a sanc iunii aplicate, ct i n privin a iert rii de pedeaps . Spun pravilele voia giude ului (judec torului) era foarte larg . Pravilele recomandau ca boierilor s nu li se aplice pedepse fizice, ci pecuniare, iar categoriilor inf. s li se aplice pedepse fizice.

Dispozi ii de procedur : pravilele continu s nu reglementeze sub aspect procedural. principiul


instan elor a.. acestea judecau pricini penale i civile. n materie penal , ac iunea penal putea fi intentat att de victima infrac iunii, ct i de alte persoane, de exemplu: p rintele pentru copil, st pnul pentru slug , so ul pentru so ie). Se prev d anumite situa ii (n cazul hicleniei, n cazul falsific rii de moned ). n cazul n care denun ul este obligatoriu, nedenun area este infrac iune.

Mijloacele de prob admise sunt ca n L , la care se adaug jur mntul (simplu), expertizele, prezum iile. Este admis i tortura pentru a for a m rturisirea nvinuitului care neag . Ca un element de discriminare tipic feudal , m rturia era apreciat de judec tor dup pozi ia social a martorului. Astfel nct pravilele precizeaz c martorii apar innd clasei sociale superioare trebuie crezu i mai mult. Nu era cunoscut calea de atac, dar pravila permitea adresarea unui judec tor supreme. Nu exista autoritate de lucru de judecat , n schimb existau termene de prescrip ie. Organizarea de stat i dreptul n Transilvania Transilvania, spre deosebire de celelalte ri romne, a avut un destin istoric separat ntruct pe fondul p trunderii claselor maghiare n Transilvania, procesul de formare a unui stat domnesc de sine st t tor a fost stopat. A luat fiin un . La venirea n Transilvania, ungurii au g sit deja formate stratific rile sociale i rela iile de produc ie de tip feudal. Institu ia voievodatului se afla pe primul plan. La venire, ungurii se aflau n stadiul de democra ie , nu aveau institu ii proprii de tip feudal, le-au preluat i le-au utilizat pe cele ale romnilor ca instrumente a popula iei romne ti autohton i majoritar . Ia fiin un voievodat autonom dependent de con maghiar i se d o lupt acerb ntre nobilimea reprezentat de cneji, jupani i nobilimea desprins din rndurile desemnat prin termenul de neme . Nobilii romni au fost deposeda i de feudele lor i de privilegiile feudale dec znd n rndul r nimii aservite. Regii maghiari au procedat la coloniz ri masive cu sa i, secui, n speran a c vor reu i s schimbe componen a etnic a Transilvaniei, dar au e uat. n 1437 se constituie Unio Trium Nationum. Se stabile te c numai maghiarii, sa ii i secuii au acces la via a politic a Transilvaniei, romnii fiind exclu i. Conducerea voievodal a Transilvaniei era reprezentat de un voievod, de un vice-voievod i de o curte vicevoievodal , care era format din eful cancelariei voievodale i din vice. Tot la nivel central func iona un organ de stat . La origine, romnii au participat la lucr rile congrega iei nobililor, ulterior fiind exclu i. Ultima congrega ie la care au participat .. Organizarea local a Transilvaniei este eclectic . Cuprinde districtele organizate n zonele locuite numai de romni, comitatele i scaunele s se ti i secuie ti organizate n zonele unde s-au organizat coloniz ri, ns dup modelul vechilor scaune de judecat . Aceast situa ie a durat pn la dispari ia Ungariei. Transilvania a devenit principat autonom ca i R i Moldova. n principatul au loc anumite modific ri la nivel central: locul voievodului este luat de un principe confirmat de sultani. De multe ori, ca n cazul R i Moldovei, sultanul numea direct principele f r s consulte dieta. Locul congrega iei generale a nobililor este luat de (cu activitate permanent ). Se nfiin eaz Consiliul intim al principelui alc tuit din magna i i aveau sarcina de supraveghere a activit ii principelui n cadrul unui autentic regim nobiliar. Aceast situa ie s-a men inut pn la 1683, dup care Transilvania devine principat autonom dependent de Austria. Dreptul scris n Transilvania n epoca voievodatului i a principatului dependent de Turcia n voievodat, evolu ia dreptului scris a prezentat 3 tendin e: 1. 2. tendin a factorilor locali de a consolida autonomia principatului 3. tendin a de a- i ap ra tradi iile i institu iile juridice consecrate de L inclusiv prin codificarea vechilor obiceiuri realizat i recunoscut oficial de statul maghiar n Transilvania, s-au constituit dou sisteme: I dreptul romnesc transilv nean a mbr cat forma L i a codific rilor realizate pe baza L i care a reprezentat sistemul de drept preponderant cel pu in n epoca voievodatului, precum i sistemul juridic discriminatoriu pt. romni. Potrivit acestui sistem, romnii au fost exclu i cu des vr ire de la via a politic i juridic a rii. Acest sistem n-a fost niciodat recunoscut sau asimilat de popula ia romn din Transilvania. Dreptul scris al voievodatului Transilvaniei cuprinde urm toarele elemente:

a) decrete regale date cu privire la obliga iile iobagilor, organizarea financiar , judiciar i militar (ex. Decretul regelui Carol Robert de Anjou, decretul maius n 1483 de Matei Corvin) b) unio trium nationum (adoptat n 1437) de nobilii maghiari i de conducerea sa ilor i secuilor prin care s-a stabilit c ntreaga conducere este exercitat doar de reprezentan ii acestei na iuni privilegiate c) tripartitul lui Verbaczi elaborat de juristul maghiar ntre 1514-1517. Datorit pr bu irii Bulgariei, lucrarea a r mas la stadiul de lucrare la nivel privat, dar s-a aplicat n practica instan elor judec tore ti din ara Romneasc mult timp, pn n 1448. Aplicarea fiind de Diploma Leopoldin . Lucrarea are o structur tripartit : 1- la privilegiile nobilimii, 2- la procedurile de judecat , 3- la consacrnd lucrarea de glie.