Sunteți pe pagina 1din 58

MINISTERUL EDUCA IEI I CERCETARII POGRAM PHARE TVET RO 2002/000-586 05.01.02.01.

01

AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI-a ANUL DE COMPLETARE


DOMENIUL AGRICULTURA CALIFICAREA LUCRATOR IN AGRICULTURA I GOSPODARIE ECOLOGICA

2005

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice

AUTORI: GURAN ELENAPROFESOR GRAD DIDACTIC I GRUPUL COLAR AGRICOL ,,DR.C.ANGELESCU GETI, DMBOVI A CONSULTAN : DANA STROIE - EXPERT C.N.D.I.P.T MONICA MATEI EXPERT LOCAL

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice

CUPRINS

NOT INTRODUCTIV 4 LISTA UNIT ILOR DE COMPETEN 6 OBIECTIVE6 II. MATERIALE DE REFERIN FIA DE DOCUMENTARE C1 7 FIA DE DOCUMENTARE C2. 12 FIA DE DOCUMENTARE C3. 16 FIA DE DOCUMENTARE C4. 19 FIA DE DOCUMENTARE C5. 22 FIA DE DOCUMENTARE C6. 25 PROIECT DE LEC IE 26 GLOSAR DE TERMENI I CUVINTE CHEIE ..28 III.ACTIVIT I PENTRU ELEVI FI DE DESCRIERE A ACTIVIT II.. 29 FI DE NREGISTRARE A REZULTATELOR COLARE 30 FI DE NREGISTRARE A PROGRESULUI COLAR .. 31 EXERCI II C1.32 EXERCI II C2.34 EXERCI II C3.37 EXERCI II C4.39 EXERCI II C5.42 EXERCI II C6.45 IV. SOLU II I SUGESTII METODOLOGICE ..49 V.BIBLIOGRAFIE...60

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice

INTRODUCERE Auxiliarul curricular este un instrument de lucru pentru profesori i elevi. In elaborarea strategiilor didactice v recomandm s ine i seama de urmtoarele principii moderne ale educa iei: o Elevii nva cel mai bine atunci cnd nv area rspunde nevoilor lor o Elevii au stiluri diferite de nv are o Elevii au nevoie de timp pentru ordonarea informa iei Sunt incluse : Fie de documentare Fie de lucru Fie de observa ie Fie de autoevaluare Teste de evaluare Solu ii pentru fie i teste Proiect de lec ie Fia de progres colar Inv area centrat pe elev, stimuleaz participarea activ i direct a elevilor n procesul de nv are. Se recomand lucrul pe grupe cu elevii. Activitatea n grup nseamn schimb de idei, organizarea interpersonale, eviden ierea rolului n echip. Acest auxiliar ofer elevului documente pentru portofoliu. comunicrii

Auxiliarul nu acoper toate cerin ele din S.P.P Pentru ob inerea certificatului de competen este necesar validarea integral a competen elor conform probelor de evaluare.

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice

Avem oare dreptul s polum? Avem oare dreptul s exploatm mediul contribuind astfel la dispari ia unor specii? Cu ce drept lipsim industria de sursele biologice de produc ie? NU NE DORIM OARE S RESPIRM AER CURAT, S NE HRNIM NATURAL, S FIM SNTOI ? Ce este de facut ?

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice

COMPETEN E UNITATEA DE COMPETEN 15Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice. COMPETEN A 1Amplaseaz culturi horticole n sol nepoluat i departe de sursele de poluare. Criterii de performan : surse de poluare COMPETEN A .2Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodaria ecologic. Criterii de performan : - identificarea ngrmintelor organice i minerale aplicate culturilor horticole n gospodrie ecologic; - aplicarea ngrmintelor organice i minerale n culturile horticole din gospodria ecologic. COMPETEN A .3Execut lucrri de combatere a bunurilor din culturile horticole ale gospodriei ecologice. Criterii de performan : - identificarea buruienilor din culturile horticole ale gospodriei ecologice; - selectarea metodelor de combatere a buruienilor din culturile horticole ale gospodriei ecologice. COMPETEN A .4Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodriei ecologice. Criterii de performan : - identificarea bolior i duntorilor din culturile legumicolele gospodriei ecologice; COMPETEN A .5Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicole i viticole din gospodaria ecologic. Criterii de performan : - identificarea formelor de atac ale bolilor i duntorilor la pomii fructiferi i vi a de vie n gospodria ecologic. COMPETEN A .6Recolteaz produc ia culturilor horticole. Criterii de performan : - momentul optim de recoltare; OBIECTIVE Dup parcurgerea acestei unit i, ve i fi capabili: S identifica i sursele de poluare Sa identifica i ngrmintele organice aplicate plantelor ecologice, uneltele i utilajele folosite S cunoate i metodele de combatere a buruienilor Sa identifica i bolile plantelor legumicole, ale pomilor fructiferi S identifica i dunatorii vi ei de vie S stabili i momentul optim de recoltare S utiliza i termeni de specialitate n activitatea individual i de grup

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice II. MATERIALE DE REFRIN Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat i departe de sursele de poluare FIA DE DOCUMENTARE nr. 1 SURSE DE POLUARE Retine i: A polua, inseamn a murdri, a degrada Poluantuleste factorul care are actiune toxic asupra organismelor, provocnd dezechilibre ecologice. Poluareaeste fenomenul de apari ie a factorului poluant i de producere a dezechilibrelor ecologice. Poluare natural Poluare industrial Poluare agricol Poluare fizic -termic
-sonor -luminoas -radioactiv -electric

Dup provenien a poluantilor

P O L U A R E A

Dupa natura poluantilor

Poluare chimic

-cu deriva i -cu materii prime -cu pesticide

Poluare biologic

-contaminare
microbiologic -modificari de bioceneza

Poluare ,,estetic Poluare cu lichide Dupa starea fizic Poluare cu gaze Poluare cu obiecte solide

Degradarea peisajelor

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat i departe de sursele de poluare FIA DE DOCUMENTARE NR. 2 SURSE DE POLUARE A APEI ATEN IE! Apa, aerul i solul, sunt factorii de mediu n care se dezvolt flora i fauna, n care trebuie s se asigure un mediu ambient, sntos i curat necesar supravie uirii Protec ia eficient a mediului, necesit cunoaterea surselor de poluare, respectiv poluan ii apei, aerului, solului. Categoria Ape uzate menajere Sursa Procesul generator de Agen ii poluan i Poluare Locuin e,institu ii publice, Folosirea apei ca agent de Produse petroliere, bi,spltorii, spitale, splare i cur are. detergen i, coli, pesticide, hoteluri, unitti microorganisme comerciale i de parazi i, substan e alimenta ie etc. minerale; Industria Prepararea minereurilor Sruri de metale miniera metalifere i nemetalifere, grele, particule in prepara iile de crbune, suspensie (argila, flota iile, extrac ia i praf de carbune), prelucrarea minereurilor produi organici radioactive; folosi i ca agen i de flotatie, deeuri radioactive; Industria Procedeele Suspensii metalurgic pirometalurgice, insolubile, ioni de hidrometalurgice, pro-cese metale grele, fenoli, de rcire, procese de coloran i, detergen i splare; etc. Industria petrolului i Extrac ia i eiului, Petrol, produse petrochimic ncrcarea i descrcarea petroliere, compui lui, transportul i fenolici i aromatici, depozitarea, transportul hidrogen sulfurat, maritim, naufragiile, sulfuri, acizi tancurile petroliere; naftenici; Industria Deversarea lichidelor Lichide calde termoenergetic calde folosite la rcirea (poluare termic); instala iilor sau centralelor electrice; Industria celulozei i ntregul proces de Acizi organici, hrtiei transformare i prelucrare; rini, zaharuri, coloran i, compui ai sulfului, suspensii, celuloz;

Ape uzate industriale

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Categoria Sursa Industria alimentar Ape uzate agrozootehnice Agricultura Zootehnia Ape meteorice Ploaia, zapada Irigarea terenurilor agricole Alimentarea animalelor, salubrizarea cresctoriilor de animale; Contactul precipita iilor cu diferite substan e nocive; Procesul generator de Poluare Agen ii poluan i Substante organice, germeni patogeni; ngrminte, pesticide, suspensii; Substan e organice, agen i patogeni; Ploi acide, pesticide, ngrminte, reziduuri animale

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole n sol nepoluat i departe de sursele de poluare. FIA DE DOCUMENTARE nr. 3 SURSE DE POLUARE A AERULUI Poluan ii aerului sunt substante solide, lichide sau gazoase, naturale sau artificiale, ce pot fi aeropurtate. Categoria Surse naturale Sol Sursa Procesul generator de Poluare Erodare eoliana climatic; descompunere de reziduuri de origine animal sau vegetal(cadavre, dejectii) Producerea i eliberarea de particule; Eruptii, emanatii; Transport, depozitare, preparare i ardere de combustibili, ndeosebi cei cu impuritati Agentii poluanti Particule minerale, particule organice, oxizi de siliciu, gaze (CO2, H2S, NH3 etc)

Plante Vulcani Surse artificiale industriale Uzine termoenergetice

Intreprinderi siderurgice

Intreprinderi de metale neferoase

Fabrici de ciment

Fabrici de materiale de construc ie

Combustibili, transport, depozitare, topire i rafinare de minereu i metale, combinarea in aliaje cu alte metale Preparare, topire i rafinare de minereuri i metale neferoase, combinare in aliaje, topire i turnare Transport, prepararea materiilor prime, arderea si mcinarea clincherului, ncrcarea si transportul cimentului Transport, mcinare, prelucrare, ardere

Granule de polen, spori de mucegai; Particule, gaze, vapori Pulberi de crbune, cenu, fum, impurit i solide, compui de As, gaze(CO 2, CO, SO2, SO 3, NOx,H2S etc) Pulberi de minereu de fier, oxizi de fier, SiO2, Mn, gaze, fenoli, hidrocarburi policiclice; Pulberi, vapori si oxizi metalici de PB, Zn, Cu, Be, As, Sb, Cd, Hg, gaze; Pulberi de materii prime, ciment cu continu de SiO2;

Pulberi netoxice, fibrogene, azbest cancerigene, etc;

Domeniul agricultur

10

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Categoria Sursa Uzine chimice de produse anorganice Procesul generator de Poluare Producere de acizi (clorhidric, fosforic, azotic, sulfuric),Cl, alcalii(NaOH, KOH,NH3), ngrasaminte minerale, fibre de vscoza) Rafinarea petrolului si ob inerea de produse din petrol, depozitri, transport, coloran i, medicamente, mase plastice, pesticide, detergen i, cauciuc Transport, mcinare, produse de past, nlbire Transport, depozitare, prelucrare de materii prime intermediare si finite Transport, depozitare, uscare, ardere Tanc, carter, carburator, eapament Agentii poluanti Eliberarea de gaze (SO2, SO3, H2S, HF, Cl2,CS2), vapori (HCl, HNO3,NH3), particule; Hidrocarburi, solventi, eteri, alcooli, fenoli, mercaptani, negru de fum etc.

Uzine chimice de produse organice

Uzine de hartie si celuloza Industria alimentar si produse animaliere Arderi reziduale Crematorii de bloc, cartier,ora

Pulberi, dioxid de sulf, clor, mercaptani; Pulberi, substante odorante; Particule, substan e odorante, fum, cenus; CO, CO2, NOx, Na, Pb, fum, hidrocarburi cancerigene, particule aldehide; Fum, CO, CO2, SO2, H2S, hidrocarburi; Fum, CO, CO2, SO2 ,H2S,hidrocarburi; Vapori, hidrocarburi, oxizi de azot, aldehide; Cenusa, fum, CO, CO2, SO2; CO, fum, hidrocarburi cancerigene, nicotina, oxizi de azot, Pb.

Transporturi Autovehicule

Locomotive Nave Avioane Casnice Tutun Sisteme de nclzire igri, pipa

Ardere incomplet combustibili Ardere incomplet combustibili Combustii de diferi i combustibili superiori Combustii de diferiti combustibili Fumat

Domeniul agricultur

11

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole n sol nepoluat i departe de sursele de poluare. FIA DE DOCUMENTTARE nr. 4 SURSE DE POLUARE A SOLULUI Solul este reprezentat prin partea superficial a scoar ei terestre i s-a format din fondul mineral al acesteia ca urmare a unui complex de procese mecanice, fizice, chimice i biologice, defurate pe lungi perioade de timp. Solul este un factor ecologic important pentru ca: Se afl in strns corela ie cu clima unei regiuni prin configura ie, natura i structura lui; De calitatea lui depinde formarea i protec ia surselor de apa subterane i de suprafa ; Determin creterea i dezvoltarea vegeta iei; Are un rol hotrtor in amplasarea localit ilor, n dezvoltarea social i economic a aezrilor umane.

Sursa de poluare Reziduuri menajere

Din activitatea zilnic a oamenilor in locuin e si localuri publice:(cenus, sticl, testuri, ambalaje, cutii de conserve etc.)

R E Z I D U U R I

Reziduuri industriale

Din diverse procese tehnologice (materii brute, finite, intermediare, cu compozitie foarte variat)

Reziduuri agrozootehnice

De la cresterea si ngrijirea animalelor din agricultur, formate din substan e putrescibile

Formate din diversi izotopi radioactivi, utiliza i in activitatea industrial, agricol, zootehnic, medical, cercetare, etc.

Domeniul agricultur

12

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a2Aplic lucrri de fertilizare la culturile horticole din gospodaria ecologic. FIA DE DOCUMENTARE nr.1 INGRMINTE ORGANICE Re ine i! ngrmintele organice naturale, numite i ngrminte locale, se ob in din diferite produse naturale, de origine vegetal sau animal, printr-o anumit pregtire sau prelucrare, care se face in platform. Gunoiul de grajd

Urina si mustul de gunoi de grajd

Compostul Ingrasaminte
Ingrminte verzi Suspensie de gunoi de pasari

Tulbureala

B.

Lupin

Trifoi

Mzriche

ngrminte verzi

Fasole

Mazre

ngrmintele verzi,sunt plante, n special leguminoase cultivate cu scopul de a fertiliza ecologic.

Domeniul agricultur

13

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice C. ngrminte minerale

Alge de mare Cenu de lemne

Zgura lui Thomas Fin de oase i carne Bazalt, granit

Domeniul agricultur

14

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 2Aplic lucrri de fertilizare la culturile horticole din gospodaria ecologic FI DE DOCUMENTARE nr. 2 APLICAREA INGRASAMINTELOR IN CMP Aten ie !
Eficien a ngrmintelor este conditionat nu numai de tipul ngrmintelor, ci i de metoda i epoca de administrare.

De baz Fertilizarea ,,Starter Fazial

Fertilizarea de bazconst n ncorporarea ngrmintelor n sol, nainte de semnat ori plantat Se administreaz: - toamnangrminte greu solubile - primavarangrminte minerale uor solubile mprtierea se face cu MIG 5 i manual(furc, lopat) Fertilizare startereste fertilizarea odata cu semanatul. Se mai numete fertilizare de pornire. Cum se face fertilizarea ? -prin distribuirea ngrmintelor n lungul rndului cu c iva cm. Mai adnc dect nivelul de nsmn are, sau la cuib amestecate bine cu pmntul; -pe suprafe e mici, manualse folosesc ngrminte organice bine descompuse. Fertilizarea fazialaare ca scop completarea cerin elor plantelor legumicole in elemente nutritive, pe faze de vegeta ie. Se aplic Radicular
-solu ii de ngrminte organice sau minerale cu MIG; -ngrminte minerale

Extraradicular

-mai ales n sere si solarii cu solu ii de ngrminte

Domeniul agricultur

15

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Cum se prepar o solu ie de ngrminte organice? Rspunsul este urmtorul: -n vase mici i apoi in propor iile necesare se toarn n rezervoare prevzute cu robinete i care sunt racordate la canale sau conducte de alimentare ale sistemului de iriga ie. Solu ia (urina sau mustul de gunoi n amestec cu 2-3 pr i ap) se administreaz prin rigole sau prin aspersiune odat cu apa de irigat(iriga ie fertilizant). n cazul iriga iei fertilizante prin aspersiune, dup administrarea solu iei, plantele se spal cu ap curat 15-20 minute. ngrarea cu ngrminte lichide se poate practica i cu solu ii introduse n sol, cu maini speciale. Competen a .3 Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole ale gospodariei ecologice

FI DE DOCUMENTARE nr. 1 BURUIENI DIN CULTURILE HORTICOLE

Re ine i

Buruienile sunt plante nedorite, care cresc spontan i invadeaz terenurile agricole, producnd mari pagube: - buruienile concureaz plantele de cultur pentru factorii de vegeta ie; - multe buruieni sunt gazde pentru numeroi duntori i agen i patogeni; - semin ele unor buruieni sau plante n ntregime depreciaz recolta, iar unele sunt chiar toxice; Prezen a buruienilor, ne oblig la executarea unor lucrri n plus pentru a le combate, deoarece lanurile mburuienate se recolteaz greu i cu consum mare de energie.

Domeniul agricultur

16

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Cuscuta Buruieni parazite Dup modul de hrnire Lupoaie Buruieni neparazite

C L A S I F I C A R E

Efemere De primvar timpurie Care pot ierna Buruieni de toamn

Buruieni anuale

Dup perioada de vegeta ie

Trtoare cu stoloni

Buruieni perene

Perene cu bulbi Perene cu rizomi

Perene care formeaz drajoni

Domeniul agricultur

17

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole FI DE DOCUMENTARE Nr. 2 METODE DE COMBATERE A BURUIENILOR

Lucrarea rational a solului

Distrugerea buruienilor naine de nflorire si fructificare

Rotatia rational a culturilor

Folosirea semin ei conditiona -te

Folosirea ngrasamintelor aproape fermentate

Intretinerea potecilor/ aleilor

PREVENTIVE

Curative

METODE

Combatere integral

prsit Lucrrile solului

manual mecanic
manual

plivit

mecanic

Plivit cu ajutorul flacarilor

Domeniul agricultur

18

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodriei ecologice. FIA DE DOCUMENTARE Nr.1 BOLILE PLANTELOR LEGMICOLE Re ine i! Prin boal se n elege orice tulburare a echilibrului func ional(fiziologic) si structural(morfologic, anatomic, histologic, citologic) al unei plante, localizat sau generalizat i care se manifest prin anumite simtome.

Dup natura agentului patogen care provoac mbolnvirea, bolile pot fi:

viroze micoplasmoze bacterioze micoze antofitoze

Infectioase (parazitare)

Neinfectioase (neparazitare)

Provocate de conditiile de mediu (clim, sol, noxe industriale etc.)

n evolu ia unor boli infec ioase deosebim trei faze:

- infec ia(contaminarea); - incuba ia; - manifestarea bolii.

Domeniul agricultur

19

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodriei ecologice. FI DE DOCUMENTARE Nr. 1 BOLILE CARTOFULUI

V I R O Z E

Mozaicul x

Rasucirea frunzelor

BACTERIOZE

nnegrirea bazei tulpinii si putregaiul umed al tuberculilor

M I C O Z E

Ria comun

Mana cartofului

Putregaiul uscat al tuberculilor

Domeniul agricultur

20

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.4. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodriei ecologice. FI DE DOCUMENTARE Nr. 2 DUNTORII PLANTELOR LEGUMICOLE

Re ine i! Duntorii plantelor cultivate sunt organisme ale regnului animal care produc pagube n culturi.

Dunatori

De la stnga la dreapta fotografiile reprezint cioar, oarece, vierme, molute, acarieni, gndac. Mod de dunare: Sap galerii n fructe(larvele) Rod frunzele(larve, adul i) Rod rdcinile(viermi, coropini e) Produc umflturi in frunze, tulpini, rdcini Rod sau n eap fructele(pduchi afide, pienjeni) Adun boabele in galerii(oareci, harciogi, obolani)

Domeniul agricultur

21

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicole i viticole din gospodria ecologic. FIA DE DOCUMENTARE Nr.1 DUNTORII POMILOR FRUCTIFERI

Nematozi

Acarieni

Insecte

Psri slbatice

De la stnga la dreapta fotografiile reprezint: Paduchele de SAN-JOSE, Grgri a florilor de mr, Grgri a mugurilor de pr, vierme, Pianjenul galicol al prunului, Mierl. tia i ca dumanul natural al paduchelui de San-Jose este buburuza i viespea?

Domeniul agricultur

22

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor si duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic. FIA DE DOCUMENTARE NR.2 BOLILE VI EI DE VIE Mana vi ei de vie Finarea vi ei de vie

Mana vi ei de vie

Putregaiul cenuiu al strugurelui

Prin no iunea de boal se n elege orice tulburare de ordin fiziologic, anatomomorfologic care se manifest pe ntreaga plant sau numai pe anumite organe ale acesteia. Bolile pot fi infec ioase (parazitare), sau neinfec ioase (fiziologice). Bolile infec ioase sunt provocate de agen i patogeni, iar cele neinfec iaose sunt provocate de o serie de factori de mediu (umiditate, temperatur, sol, poluare, etc.).

Domeniul agricultur

23

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor si duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic. FIA DE DOCUMENTARE NR.3

DAUNATORII VI EI DE VIE Pianjenul vi ei de vie Filoxera

viespea strugurilor

igrarul vi ei de vie Acarieni

Nematozi

Insecte

Psri slbatice

Domeniul agricultur

24

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.6 Recolteaz produc ia culturilor horticole FIA DE DOCUMENTARE Nr.1 MOMENTUL OPTIM DE RECOLTARE AL LEGUMELOR Important! Pentru toate speciile de legume, recoltarea constituie un complex de opera ii de mare rspundere deoarece modul de execu ie al acestei lucrri are repercursiuni asupra men inerii calit ii produselor.

Momentul optim Maturitatea de recoltare (legumele sunt apte pentru valorificare)

Maturitatea de consum (legumele ntrunesc toate nsusirile fizice, chimice, gustative ptr. consum n stare proaspt)

Maturitatea comercial (produsele au insusiri necesare comercializrii) Maturitatea fiziologic (smn a este capabil s germineze)

Cartofii timpurii se recolteaz n momentul cand sunt necesari pentru consum, nu mai devreme deoarece au coaja sub ire si pierd repede apa.

Domeniul agricultur

25

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Plan de lec ie Clasa a XI-a SAM MODULUL II TIPUL LEC IEI LABORATOR TEHNOLOGIC PROFESOR PLAN DE LEC IE TITLUL LEC IEISURSE DE POLUARE A SOLULUI SCOPUL LEC IEIformarea de competen e specifice i recunoaterea surselor de poluare a solului Obiective: -s identifice sursele de poluare -s identifice factorii poluan i -s stabileasca metodele de prevenire i combatere a poluarii solului Strategii de inva are Timp alocat Elevi cu Elevi cu Elevi cu dominadominadominanta vizuala nt auditiv nt practic -exprimare 50 Prezentarea Prezentarea Oferim Formarea orala surselor orala a pliante de de poluare, surselor de pe competen e a poluan ilor poluare care sa specifice in i i a le identificarea metodelor poluan ilor studieze surselor de de folopoluare si a poluantilor combatere sind intona ia solului Se pun -lucrul pe 30 Fie de Fie de grupe de lucru cu lucru cu la dispoculori i spa ii zi ia elevi stabilind imagini goale. elevilor cte sugestive Elevii efecte ascult ale un responsabil inforpolurii, ma ia i pentru care s completeaz ca monitorizeze elementele acetia activitatea lips. s grupului identifice sursele i poluan ii Analiza si Analiza 20 Responsabilul prezint rezultatele evaluarea fielor ob inute de grupul sau inv rii Concluzii Legarea fiei de lucru de activitatea aprecieri viitoare Opinii critice Scopul predrii Strategii de predare Domeniul agricultur Resurse

retroproiector -folie -pliante

-fie de lucru -calculator -folii

-flip-chart

26

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Evaluarea lec iei O lec ie este reuit atunci cnd s-a realizat: -climat favorabil desfurarii lucrrii de laborator; -captarea aten iei elevilor -manifestarea interesului elevilor -material didactic adecvat lucrrii de laborator; -antrenarea tuturor elevilor n lucrarea de laborator; -comunicarea i transmiterea informa iei pe stiluri de nv are.

Domeniul agricultur

27

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice GLOSAR DE TERMENI I CUVINTE CHEIE UNITATEA DE COMPETEN 15 Particularit i tehnologice ale culturilor horticole n condi ii ecologice Mobilizarea solului Cizelare ngrminte verzi Fertilizare de baz Fertilizare suplimentar Combatere termic Mulcire Combatere alelopatic Combatere entomofag A poluare Burueni parazite Burueni neparazite Burueni efemere Drajoni Rizomi Haustori Poluant Poluare Agent patogen Prelucrarea solului prin lucrri agricole Afnare profund Culturi de plante, special nfiin ate, destinate a fi ncorporate n sol Fertilizarea nainte de artur Fertilizare n timpul perioadei de vegeta ie Combatere cu instala ii de propan butan, care nclzesc solul Acoperirea solului cu foi, frunze, rumegu etc. Rela ii interspecifice ntre plante Cu ajutorul unor specii de insecte A murdari, a degrada Se fixeaz pe plante i extrag apa i hrana cu ajutorul haustorilor Plante cu clorofil care i prepar singure substan ele necesare Burueni trectoare Lstri din rdcin Tulpini subterane Organe vegetale care seamn cu o ventuz i care se fixeaz pe rdcini sau pe plante Factor care provoaca dezechilibre ecologice Apari ia factorului poluant Organisme heterotrofe parazite, care iau hrana din esutul i celula plantei gazd

Nota: Dac gsi i i al i termeni care nu sunt inclui aduga ii la sfritul acestei liste!

Domeniul agricultur

28

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice III. ACTIVIT I PENTRU ELEVI FIA DE DESCRIERE A ACTIVIT II UNITATEA DE COMPETEN 15 PARTICULARIT I TEHNOLOGICE ALE PLANTELOR HORTICOLE N CONDI II ECOLOGICE Competen a 15.1 Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat i departe de sursele de poluare 15.2 Aplic lucrri de fertilizare la culturile horticole din gospodaria ecologic 15.3 Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole ale gospodariei ecologice 15.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor in culturile legumicole ale gospodriei ecologice 15.5 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor in planta iile pomicole i viticole ale gospodriei ecologice 15.6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sarcina de lucru 1 1 123 123 1 1234 1234 12345 12 1 12345 Subiectul Surse de poluare Realizat

-ngrminte organice -unelte i utilaje folosite pentru administrare ngrmintelor -metode de combatere a buruienilor

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

123 1234 1 12 12 1234 1234 1234 1234 12345 1

-bolile i duntorii plantelor legumicole

-bolile pomilor fructiferi -bolile vi ei de vie -duntorii vi ei de vie Momentul optim de recoltare

Domeniul agricultur

29

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Clasa ________ Competen a _______ U.C. ________________ nregistrarea rezultatelor elevilor pe proba de evaluare Rezultatul Rezultatul la Nr. Numele i la Evaluarea teste de prenumele evaluarea deprinderilor crt. evaluare oral 1 2 3 . .

Observa ii

30

Clasa ________ Competen a _______ Unitatea de Competen ________________ Fi de progres colar pe unit i de competen Note ob inute Competen e Media 1 2 10

Nr. crt. 1 2 3 . .

Numele i prenumele

Observa ii

30 Not: Pe baza rezultatelor ob inute de elevi se pot stabili msuri de recuperare a elevilor cu rezultate slabe. Se va lucra dup metoda nv are centrat pe elev.

Domeniul agricultur

30

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat i departe de sursele de poluare Exercitiul nr. 1 FI DE LUCRU SURSE DE POLUARE A AERULUI Elevul: Clasa: Tema: Locul desfurrii: Sarcini: Utiliza i fia de documentare i: Identifica i sursele de poluare ale aerului in jude ul vostru; Identifica i procesul generator de poluare; Identifica i agentul poluant; Artati impactul asupra mediului; Cteva msuri de ameliorare; nregistrati rezultatele ob inute.
Nr. crt 1 2 3 Surse de poluare Naturale Artificiale Cine genereaz poluarea Agentul poluant Impactul asupra mediului Msuri de ameliorare Observa ii

Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat sursele de poluare Exercitiul nr. 2 FI DE AUTOEVALUARE SURSE DE POLUARE A SOLULUI

i departe de

n apropierea locuin ei se afl un complex agrozootehnic. Enumera i reziduurile agrozootehnice care provin din acest complex i care au efecte nocive asupra solului. nregistra i datele. Nr.crt Reziduuri 1 Din agricultur Denumire Evaluator

Din creterea animalelor

Domeniul agricultur

31

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat sursele de poluare Exercitiul nr. 3 FI DE OBSERVATIE SURSE DE POLUARE A APEI Elevul: Clasa: Tipul activitatii: Locul de desfaurare: Tema: Analiza organoleptic a apei Sarcini de lucru: Aduce i o cantitate de ap din sursa de apa de acasa; Analiza i organoleptic ap; nregistrati datele Nr.crt Sursa de ap Culoare 1 2 3 Miros Gust Observa ii i departe de

Domeniul agricultur

32

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat sursele de poluare Exercitiul nr. 4 TEST DE EVALUARE I. i departe de

ncercui i litera corespunztoare rspunsului corect: 1. Poluarea apelor curgtoare are urmatoarea caracteristic: a) Cretere din amonte ctre aval; b) Cretere din aval ctre amonte; c) Are aceleai valori in amonte ca i in aval. 2. Poluantii chimici ai apei sunt: a) Microorganisme; b) Ape termale; c) Plumb, mercur, azot, fosfor. 3. Reziduurile solide de poluare a solului sunt: a) Gaze din industria miniera; b) Precipitatii naturale; c) Deeuri i reziduuri menajere. II.

1. Defini i no iunea de poluant 2. n coloana A sunt enumerate sursele de poluare, iar in coloana B agentul poluant. Realiza i asocierile dintre cifrele din coloana A i literele corespunztoare din coloana B. B 1. sol a.) granule de polen 2. locuin e, institu ii b).ngrminte, pesticide 3.agricultur c). Particule minerale, organice 4. reziduuri menajere d) substan e organice 5. plante e) ambalaje, cutii, testuri 6. zootehnia f) detergen i 3. Completati spatiile libere cu cuvintele corespunztoare: Poluarea este fenomenul de aparitie a factorului i de..aecologice. A

III. a). Preciza b). Preciza c). Preciza

Alctui i un eseu cu tema ,, Sursele de poluare din jude ul meu. i sursele de poluare; i agentul generator de poluare; i agen ii poluan i.

Domeniul agricultur

33

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 2. Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodria ecologic Exercitiul nr.5 FI DE AUTOEVALUARE TIPURI DE NGRMINTE ORGANICE

In schema de mai jos bifati cu (x) in csu ele ce vizeaz tipurile de ngrminte.

Ingrminte greu solubile ngrminte uor solubile Ingraaminte verzi

Gunoi de grajd Lupin Nitragiu Semidescompus Suspensii de gunoi Must de gunoi Fain de oase de psri Cenu de lemne Sulfin Mrani

Competen a 2Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodria ecologic Exerci iul nr. 6 FI DE LUCRU FERTILIZATUL MANUAL

Organizarea activit ii: grupe de 3-4 elevi cu sarcini precise pentru fiecare elev. Grupa: Clasa: Locul desfaurrii: Data efecturii lucrrii: Tema: Efectuarea lucrrii de fertilizat manual in cmp pe o suprafa de a)100 m2 ultura ardeiului; b)100 m2 cultura verzei. Sarcini de lucru: 1. preciza i anotimpul; 2. identifica i materialele folosite pentru fertilizat; 3. efectueaz lucrarea de fertilizat 4. inregistreazi interpreteaz datele. a) Grupa Anotimpul Materiale folosite Unelte Metode de fertilizat Observa ii I b) Grupa Anotimpul Materiale folosite Unelte Metode de fertilizat Observa ii II

Domeniul agricultur

34

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.2 Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodaria ecologic Exercitiul nr. 7 FIA DE LUCRU OB NEREA SOLU IEI DE NGRMINTE Organizarea activit ii: grupe de 3-4 elevi. Grupa: Clasa: Locul desfurrii: Sala: Tema: Prepararea solu iei n laborator Sarcini de lucru: 1. identific materialele folosite; 2. stabilete cantit ile; 3. efectueaz lucrarea; 4. nregistreaz i interpreteaz datele. Nr.crt Materiale folosite Metode Observa ii Cantitate ngrmnt Ap 1 2 3 COMPETEN A.2 Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodaria ecologic Exerci iul nr.8 FI DE OBSERVA IE FERTILIZAREA ORGANIC Elevul: Clasa: Disciplina: Tipul activit ii: Locul de desfurare: Perioada: Tema: Fertilizarea organic Sarcini de lucru: 1. identific cultura pentru care se efectueaza fertilizarea 2. masoar suprafa a 3. precizeaz epoca de administrat 4. identific metoda de administrat 5. identific maina sau unealta in func ie de suprafa Domeniul agricultur 35

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice INREGISTRAREA I INTERPRETAREA DATELOR Cultura S Epoca de administrat ngrmnt folosit Metoda de administrare Maini/unelta Observa ii

Competen a 3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole Exercitiul nr. 9 FI DE OBSERVARE Nr.1 IDENTIFICAREA BURUIENILOR 1. Identifica i buruienile din imaginile de mai jos: a. b. c.

Observa i fia de documentare i asocia i fiecarei buruieni identificate, grupa din care face parte.

Domeniul agricultur

36

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole Exerci iul nr.10 FI DE AUTOEVALUARE In schema de mai jos bifa i cu x n csu ele ce vizeaz felul buruienilor: Buruieni care se prin bulbi Buruieni care se prin rizomi Buruieni care se prin stoloni Buruieni care se prin semin e Buruieni care se prin drajoni nmul esc nmul esc nmul esc nmul esc nmul esc Usturoi slbatic Pirul Mohorul Traista ciobanului Plmida tirul Volbura Piciorul cocoului Ovzul slbatic Volbura Brndua de toamna Costrei Rugul tirul Susaiul

COMPETEN A.3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole Exerci iul nr.11 FI DE LUCRU COMBATEREA BURUIENILOR DIN CULTURA CARTOFULUI proba practic Organizarea activit ii : grupe de 3-4 elevi cu sarcini precise pentru fiecare elev Grupa: Clasa: Locul desfaurrii: Data efecturii: Tema: Efectuarea lucrrii de combatere manual n cultura cartofului Sarcini: 1. identific buruienile din cultura cartofilor 2. identific uneltele i materialele auxiliare folosite(couri, sape, lzi) 3. efectueaz lucrarea de combatere 4. elibereaz cultura de buruieni 5. nregistreaz i interpreteaz datele. Nr. crt 1 2 Specii de buruieni Numete lucrarea de combatere a buruienilor Materiale necesare Observa ii

Domeniul agricultur

37

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodariei ecologice.

Exercitiul nr 12 FI DE LUCRU IDENTIFICAREA BOLILOR LA CARTOF IN CMP

Elevul: Clasa: Tema: Locul desfurrii: Lotul didactic al colii are o suprafa de 0.5 Ha, cultivate cu cartofi. Sarcini de lucru: 1. identifica i plantele bolnave; 2. preciza i modificrile 3. nregistra i datele in tabel

Grupa Nr. plante Preciza i modificrile Identifica i bolile la prima vedere bolnave /m2 Gr.1 Gr.2 Gr3 Gr4

Domeniul agricultur

38

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice COMPETEN A.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodriei ecologice.

Exerci iul nr.13 FI DE OBSERVA IE IDENTIFICAREA BOLILOR LA CARTOF IN LABORATOR Elevul: Clasa: Tema: Locul de desfurare: Sarcini: 1. -smulge i din grdina de pe lotul colii 1-2 plante de cartof bolnave cu tuberculi 2. -v deplasa i n laborator 3. -identifica i boala cu ajutorul atlasului 4. -descrie i simptomele nregistrarea datelor NR CRT 1 2 3 BOALA Frunze SIMPTOME Tulpini Tuberculi

Domeniul agricultur

39

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodariei ecologice. Exerci iul nr. 14 FI DE AUTOEVALUARE BOLILE CARTOFULUI n schema de mai jos, bifa i cu (x) in csu ele ce vizeaz organele din planta atacat i simptomele bolii. Ria neagr Atac tuberculii Atac frunzele Pulpa moale (tumori) (pete galbui) Mana Atac frunzele Atac tulpinile Atac tuberculii (pete brun negricioase) (puf fin) (tumori) Putregaiul uscat Atac frunzele Pulp cu putregai Tuberculii zbrci i al tuberculilor (ciuruire) umed acoperi i cu mucegai (n depozite) Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodariei ecologice. Exerci iul nr.15 FI DE OBSERVA IE DUNTORII CARTOFULUI n timpul efecturii lucrrilor de combatere a buruienilor a i observat i duntorii? Seaman cu cel din imagine?

Sarcini: -privi i cu aten ie imaginea de mai sus -trece i in tabel observa iile fcute Duntor Stadiu de Descriere Mod de atac Dispunerea pe Evaluator dezvoltare plante Gndacul Adult din Larv Colorado Nimf Ou Domeniul agricultur 40

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic. Exercitiul nr.16 FI DE LUCRU IDENTIFICAREA DUNTORILOR POMILOR FRUCTIFERI Elevul: Clasa: Tema: Locul desfurarii: Data: Terenul din gospodaria ecologic este mpr it n mai multe sole. O sola este ocupat de pomi fructiferi. Pentru a identifica corect dntorii, parcurge i cu aten ie fia de lucru Sarcini de lucru: 1) -identifica i pomii fructiferi ----------------------------------------------------------------------------------------------------alege i specia pe care ve i identifica duntorii -------------------------------------------------------2) -identifica i duntorul/duntorii -descrie i duntorul -aprecia i pagubele produse de insecte -descrie i modul de atac -completa i tabelul de mai jos Duntor Descriere Pagube(%) Modul de atac Denumire tiin ific

Domeniul agricultur

41

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic Exerci iul nr 17 FI DE OBSERVA IE IDENTIFICAREA BOLIOR VI EI DE VIE

Organizarea activit ii: grupe de 3-4 elevi cu sarcini precise pentru fiecare elev Grupa: Clasa: Locul desfurrii: Tema:-Studia i cu aten ie frunzele de vi de vie i struguri recolta i de pe terenul de lng cas palntat cu vi de vie. Sarcini de lucru: - observa i manifestarea atcului; - identifica bolile folosind fia de documentare, atlasul fitopatologic, materilaul biologic propriu-zis; - descrie i modul de atac; - completa i tabelul urmtor cu datele corespunztoare. Nr Denumirea bolii crt tiin ific / poular 1 2 3 Organul de plant atacat Manifestarea atcului Obs

Domeniul agricultur

42

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic Exerci iul nr 18 FI DE OBSERVA IE DUNTORII VI EI DE VIE Organizarea activit ii: grupe de 3-4 elevi cu sarcini precise pentru fiecare elev Grupa: Clasa: Locul desfurrii: Tema:-identifica i duntorii cu ajutorul albumului de protec ia plantelor Sarcini de lucru: 1. -identific duntorul din insectar cu ajutorul atlasului entomologic 2. -identific specia pe care o atac 3. -f o descriere scurt a insectei 4. -inregistreaz i interpreteaz datele NREGISTRAREA I INTERPRETAREA DATELOR Grupa Nr I II III Duntor Specia atacat Descriere Daune Observa ii

Domeniul agricultur

43

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor i dunatorilor in planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic Exerci iul nr.19 FI DE EVALUARE DETERMINAREA BOLILOR I DUNTORILOR LA CULTURILE HORTICOLE Organizarea activita iigrupe de 3-4 elevi Elevii lucreaz pe 3 sta iuni de lucru Grupa: Sta iunea: Locul desfurrii: Tema: -sta iunea Ideterminarea bolilor la cartof -sta iunea IIdeterminarea duntorilor la pomii fructiferi -sta iunea IIIdeterminarea duntorilor la vi a de vie Sarcini de lucru: FOLOSI I ATLASUL BOTANIC I ATLASUL ENTOMOLOGIC 1. Identifica i materialele necesare determinrii (insectar,insecte, plante atacate, fructe atacate) 2. Identifica i boala/ duntorul vizual 3. Descrie in cteva cuvinte dunatorul 4. Precizeaz daunele i manifestarea atacului nregistreaz datele in tabel A Grupa Materiale Cultura Denumirea Manifestarea Evaluator necesare atacat bolii atacului I B Grupa Materiale Specia Duntorul Daune Evaluator necesare atacat II C Grupa Materiale Specia Duntorul Daune Evaluator necesare atacat III

Domeniul agricultur

44

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul nr. 20 FIA DE LUCRU RECOLTAREA MANUAL A CARTOFILOR PE SUPRAFE E MICI

Mod de lucru: - elevii vor lucra pe grupe de 3-4 membrii cu sarcini precise pentru fiecare elev. Locul de desfurarelotul didactic Sarcini: -stabili i momentul optim de recoltare -asigura i materialul auxiliar (gle i, sape, lzi, ldi e) -efectua i recoltare manual a tuberculilor din cultura timpurie -inregistra i datele in tabel Nr. Etapele recoltrii Mod de lucru Unelte i materiale folosite crt 1 2 3 4

Domeniul agricultur

45

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a 6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul nr.21 FIA DE LUCRU RECOLTAREA SEMIMECANIZAT A CARTOFILOR Organizarea activit ii -elevii vor lucra pe grupe de 3-5 elevi cu sarcini precise pentru fiecare elev Grupa: Clasa: Locul desfurrii: Data: Tema: Recoltarea semimecanizat Sarcini de lucru: 1. -identific materialele folosite la recoltat 2. -ii asigur materialele auxiliare 3. -efectueaz lucrri de recoltat 4. -respect regulile de protec ia muncii 5. inregistreaz datele n tabel Nr. Etapele recoltrii Mod de lucru Unelte i materiale Observa ii crt folosite 1 2 3 4

Domeniul agricultur

46

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul nr 22 FIA DE AUTOEVALUARE EFECTUA I URMATOARELE ACTIVIT I Nr. Recoltarea culturilor ecologice Crt 1 Pregti i uneltele pentru recoltat 2 3 4 5 6 7 8 9 Recolta i manual cartoful Recolta i cartoful semimecanizat Forma i agregate pentru recoltarea mecanic Recolta i mecanic cartoful Sorta i incrca i cartoful Recolta i manual tomate Sorta i i ncrca i tomate Aplica i i respecta i normele de igien i securitatea muncii la lucrrile de recoltat manual, semimecanizat i mecanic a culturilor ecologice Evaluator Data

Not: profesorul urmrete activitatea elevului i evalueaz

Domeniul agricultur

47

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Exerci iul nr 23 TEST DE EVALUARE

I. Incercui i litera corespunzatoare rspunsului corect 1. Principalele surse de poluare ale solului sunt: a. reziduurile b. vie uitoarele c. ciupercile 2. Prin poluarea apei se modific propriet ile a. microbiologice b.fizico-chimice c.fizico-chimice, biologice, organoleptice 3. Sursele naturale de poluare a aerului sunt: a. uzine termale b. avioane c.praful cosmic 4. Gunoiul de grajd ajuns in sol se descompune i are influen asupra plantelor: a. 5-6 ani b.0-1 ani c. 2-4 ani II. 1. In coloana A sunt enumerate grupele de ingrminte iar in coloana B tipurile de ingrminte. Asocia i prin sge i cifrele corespunzatoare literelor. A B

1 ingrminte organice a. var stins 2 amendamente b. azotobacter 3 biopreparate c. mrani III. Alctiu i un eseu cu tema ,, Combaterea bolilor i duntorilor la cartof in gospodria ecologic, dup urmatorul plan: a. preciza i metodele de combatere a bolilor i duntorilor; b. arta i care sunt bolile i duntorii cartofului; c. stabili i momentul de efectuare a combaterii. IV. 1.Aprecia i rspunsul corect prin adevrat (A) i rspunsul incorect prin fals (F): a. Mrani a este format in mod natural in zonele cu precipita ii abundente. b. Micozele sunt boli provocate de ciuperci fitopatogene 2. Stratul de ozoninfluen a lui asupra mediului.

Domeniul agricultur

48

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice IV. SOLU II I SUGESTII METODOLOGICE Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat i departe de sursele de poluare Exerci iul 1 Solu ie Nr. Surse de poluare crt Naturale Artificiale 1 Sol --Cine genereaz poluarea Vnturi, clim descompunerea rezidurile de origine vegetal i animal Producerea i eliberarea de particule Impactul asupra mediului Particule -lezarea minerale plantelor -lezarea insectelor, Agentul poluant Msuri de ameliorare -ridicarea naltimii cosurilor industriale -viteza de ieire a gazelor sa fie mai mare -folosirea fertilizantilor ecologici i departe de Observ a ii

Plante

---

---

Fabrica de ciment Fieni

Granule de polen, spori de mucegai Transport prePulberi parare de mate- cu contirii prime ,etc. nut de SO2

Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat sursele de poluare Exerci iul 2 Solu ie Nr.crt Reziduuri 1 Din agricultur 2

Denumire -substan e putrescibile(reziduuri vegetale) - ngrminte organice - reziduuri menajere Din creterea -dejectiile animalelor animalelor -agen i patogeni - substan e putrescibile din descompunerea cadavrelor

Evaluator

Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat sursele de poluare Exerci iul 3 Solu ie Nr.crt 1 2 3 Sursa de apa Culoare Fntan Incolora Robinet Roietica Lac Verzuie Miros Fr miros Perceptibil Foarte puternic

i departe de

Gust Observatii Special Sarat ------49

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice .. . n Not: completa i tabelul n continuare n func ie de sursa de ap adus Competen a 1. Amplaseaz culturile horticole in sol nepoluat sursele de poluare Exercitiul nr. 4 Solu ie: i departe de

I.1-a; 2-c; 3-c. II.1-factorul care are ac iune toxic asupra organismelor provocnd dezechilibre ecologice; 2- 1-c; 2-f; 3-b; 4-c; 5-a; 6-d. 3- poluant, producere, dezechilibrelor. Competen a 2. Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodria ecologic Exerci iul 5 Solu ie ngrminte greu solubile ngrminte uor solubile ngrminte verzi Gunoi de grajd Lupin Nitragiu Semidescompus x Suspensii de gunoi Must de gunoi Finde oase de psri x x Cenu de lemne Sulfin x Mrani

Competen a 2Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodria ecologic Exerci iul 6 Solu ie a) Grupa Anotimpul Materiale folosite Unelte Metode de fertilizat Observa ii I Toamna Gunoi de grajd Furci Prin mprtiere semidescompus Sape Lope i Greble b) Grupa Anotimpul Materiale Unelte Metode de Observa ii folosite fertilizat II Primvara Mrani Gale i La cuib Vase de administrat mrani (cni de plastic)

Domeniul agricultur

50

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.2 Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodaria ecologic Exerci iul 7 Solu ie Nr.crt Materiale folosite 1 2 3 Vase mici Urin Must de gunoi Cantitate Metode Observa ii ngrmnt Ap ----2l 4-6 l Amestec 1l 2-3 l Amestec

COMPETEN A.2 Aplic lucrri de fertilizare la culturile din gospodaria ecologic Exerci iul 8 Solu ie Cultura Cartof Ardei Epoca de ngrmnt Metoda de Maini/unelta Observa ii administrat folosit administrare 500 Toamna Gunoi de Impratiere MIG 5 2 m grajd 100 Primvara Mrani La cuib Manual 2 m S

Not: n func ie de speciile cultivate n gospodria ecologic, tabelul poate fi continuat Competen a 3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole Exercitiul nr. 9 Solu ie a.neghinaanual, care ierneaz b.coada calului peren cu rizomi c. plmid peren cu drajoni d. macul anual care ierneaz e. piciorul cocoului anual, de primvar timpurie Competen a3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole Exerci iul nr.10 FI DE AUTOEVALUARE In schema de mai jos bifa i cu x n csu ele ce vizeaz felul buruienilor: Exerci iul 10 Solu ie Buruieni care se nmul esc prin bulbi Domeniul agricultur Usturoi slbatic x tirul Brndua de toamn

51

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Buruieni care se nmul esc prin rizomi Buruieni care se nmul esc prin stoloni Buruieni care se nmul esc prin semin e Buruieni care se nmul esc prin drajoni Pirul x Volbura Costrei x

Mohorul

Piciorul cocoului Ovzul slbatic

Rugul x

Traista Xciobanului Plmida x

tirul

Volbura x

Susaiul x

COMPETEN A.3. Execut lucrri de combatere a buruienilor din culturile horticole Exerci iul 11 Solu ie Nr.crt Specii de buruieni Numete lucrarea de combatere a buruienilor Plivit, prit Manual i mecanic Materiale necesare Observa ii

tir

Sapaligi Cultivator esal de buruieni

Lobod

Plivit, prit Manual i mecanic

Spligi Cultivator esal de buruieni

Buruienile se fac gramezi intre randuri apoi se scot la marginea culturii Buruienile se fac gramezi intre randuri apoi se scot la marginea culturii

.Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodariei ecologice. Exerci iul 12 Solu ie Grupa Nr. plante Preciza i modificrile Identifica i bolile la prima vedere bolnave /m2 Gr.1 2 Fr frunze Mozaicul X Gr.2 3 Ptare foliar Man Domeniul agricultur 52

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Gr3 Gr4 1 1 Pete nchise Frunze rsucite Ptarea brun Rsucirea frunzelor

COMPETEN A.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodriei ecologice. Exerci iul 13 Solu ie NR CRT 1 BOALA MANA CARTOFULUI SIMPTOME Frunze Tulpini Pete brun negricioase Pete alungite nconjurate de o brun nergricioase dung galben; pe partea inferioar puf fin albicios Mai groase, casante, Talie mai mic pieloase Tufa este pipernicit, Sub iri n por iunea adunat, frunze verzi bazal, cu esut glbui moale, putrezit

Tuberculi Pete brun cenuii, albastrui

Rsucirea frunzelor cartofului nnegrirea bazei tulpinii

Pulpa putred

. Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodariei ecologice. Exerci iul 14 Solu i Ria neagr Mana Atac tuberculii (tumori) x Atac frunzele (pete brun negricioase) x Atac frunzele (ciuruire) Atac frunzele (pete galbui) Atac tulpinile (puf fin) Pulpa cu putregai umed Pulpa moale Atac tuberculii (tumori) Tuberculii zbrci i acoperi i cu mucegai (n depozite) x

Putregaiul uscat al tuberculilor

Competen a.4 Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n culturile legumicole ale gospodariei ecologice. Exerci iul nr.15 Solu ie Adult corp oval, bombat, cu elitre de culoare galben portocalie cu dungi longitudinale, roade frunzele, dispus pe toat planta Larva roie nchis, galben portocalie cu cap negru, perforeaz frunzele, dispus pe frunze Nimfa portocalie rocat Domeniul agricultur 53

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Oul oval, glbui portocaliu dispus pe partea inferioar a frunzelor, nu atac Competen a 5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic. Exerci iul 16 Solu ie 1. mr, pr, prun 2. Duntor Descriere Paduche din San-Jose Galbenportocaliu, far ochi, antene, picioare, aripi Brun-inchis cu o band deschis

Pagube(%) 60%

Modul de atac Pomi usca i din vrf nspre baz Rod mugurii de rod

Denumire tiin ific Quadraspidiotus Perniciosus

Gargari a florilor de mar

30%

Anthonomus pomorum

Not: n func ie de duntorii identifica i la specia mr continua i tabelul. Proceda i asemntor pentru alte specii. Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic Exerci iul nr 17 Solu ie Nr Denumirea bolii crt tiin ific / poular Organul de plant atacat Frunze Manifestarea atcului Pete glbui, undelemnii, pe partea superioar; n dreptul lor pe partea inferioar este puf albicios alctuit din condii i conidiofori Boabe par ial sau total distruse, cu pete cenuii, brune vine ii adncite Psl micenian alb cenuie care formeaz pete Psl alb cenuie sub care pieli a bobului este cenuie - brunie 54 Obs

Plasmopara viticola / Mana vi ei de vie Ciorchini

Uncinula necator / Finarea vi ei de vie

Frunze

Boabe

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice 3 Pete glbui, roietice, n dreptul crora apre un mucegai cenuiu pulverulent Ciorchini Ciorchini putrezi i, boabe cu pete brune, crpate i putrezite Not: Execi iul prezint grad ridicat de dificultate. Botryotinia fukeliana / Putregaiul cenuiu al struguerilor Frunze

Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor i duntorilor n planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic Exerci iul 18 Solu ie

Grupa Nr I

Duntor igrarul vi ei de vie Pianjenul vi ei de vie Filoxera

Specia atacat Vi a de vie

Descriere Albstrui, verzi cu elitre lipsite de pr Oval, galben cu ochii roz Corp galben portocaliu globules

Daune Frunze rsucite

Observa ii

II

Vi a de vie Vi a de vie

III

n eap frunzele soiurilor de struguri albi Gale pe dosul frunzelor, nodozit i pe rdcini

Competen a.5. Execut lucrri de combatere a bolilor i dunatorilor in planta iile pomicale i viticole din gospodria ecologic Exerci iul 19 Solu ie A Grupa Materiale Cultura Denumirea Manifestarea Evaluator necesare atacat bolii atacului I insectar cartof Mana Pete brun cartofului negricioase,nconjurate de o dung galben B Grupa Materiale necesare II Insectar, atlas, plante Domeniul agricultur

Specia Duntorul atacata Mr Pduchele din San-Jose

Daune Pomi usca i din vrf spre baz

Evaluator

55

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice C Grupa Materiale necesare III Plante atacate

Specia atacat Vi a de vie

Duntorul igrarul vi ei de vie

Daune Frunze rsucite

Evaluator

ATEN IE ! Echipele se rotesc astfel ca la sfritul orelor, fiecare echip s fi parcurs toate cele trei sta iuni. In final liderul fiecrei sta iuni prezint solu iile, se fac discu ii, argumentri, observa ii. Competen a.6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul nr. 20 Solu ie Nr. Etapele recoltrii crt 1 Scoaterea tufelor 2 Desprinderea tuberculilor 3 Scoaterea tuberculilor rmai In pmnt 4 Sortarea si ambalarea Mod de lucru Prin smulgere Desprinderea tuberculilor de pe tulpini Scoaterea tuberculilor Unelte i materiale folosite Manual,sap,splig manual Sap, splig

Alegerea tuberculilor n func ie de mrime,i ncrcarea lor n ldi e

Ladi e,lzi

Competen a 6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul nr. 21 Solu ie Nr. Etapele crt recoltrii 1 2 3 4 Scoaterea tufelor Dizlocare cu plug Adunarea tuberculilor Sortarea tuberculilor Mod de lucru Unelte i materiale folosite manual Observa ii

Prin smulgere

Plugul se deplaseaz de-a lungul plug rndului i dizloc tuberculii Elevii adun tuberculii dizloca i gle i Elevii sorteaz tuberculii dup mrime lzi 56

Domeniul agricultur

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice Competen a.6 Recolteaz produc ia culturilor horticole Exerci iul nr 22 FIA DE AUTOEVALUARE EFECTUA I URMATOARELE ACTIVIT I

Nr. Recoltarea culturilor ecologice Crt 1 Pregti i uneltele pentru recoltat 2 3 4 5 6 7 8 9 Recolta i manual cartoful Recolta i cartoful semimecanizat Forma i agregate pentru recoltarea mecanic Recolta i mecanic cartoful Sorta i i ncrca i cartoful Recolta i manual tomate Sorta i i ncrca i tomate Aplica i i respecta i normele de igien i securitatea muncii la lucrrile de recoltat manual, semimecanizat i mecanic a culturilor ecologice

Evaluator Data

Not: profesorul urmrete activitatea elevului i evalueaz Exerci iul nr 23 SOLU IE

I. II. III. IV.

1-a; 2-c; 3-c; 4-c 1-c; 2-a; 3-b Alctiuti un eseu de 6-7 pagini respectand planul 1.a-F; 1.b-A 2. Distrugerea stratului de ozon are ca efect cresterea globala a fluxului de radiatii ultraviolete solare. Din punct de vedere ecologic reducerea stratului de ozon are efecte grave asupra fitoplanctonului si zooplanctonului

Domeniul agricultur

57

MODUL II -Particularit i tehnologice ale plantelor horticole n condi ii ecologice BIBLIOGRAFIE

A. SAVESCU Albumul de protec ia plantelor . Centrul de material didactic i propagand agricol. PUIU TEFAN i colaboratori Lucrri practice de pedologie Institutul agronomic. Nicolae Blcescu. Bucureti. 1960 I. COMES Fitopotologie. Editura Didactic i Pedagogic. Bucureti. 1982. COSTEL SCRIOTEANU Pregtire de baz n agricultur. Editura Oscar Print. Bucureti. 2000. ION CEAUESCU, MIRCEA BLAA Legumicultura general i special. Editura Didactic i Pedagogic. Bucureti. 1980. Atlas Botanic GHEORGHE BUDOI - ,,Agrotehnica, Editura Ceres, Bucureti, 1996. ION BOBES - ,,Atlas de FITOPATOLOGIE i protectia agroecosistemelor, Editura Ceres, Bucureti, 1983. M. VJIAL - ,,Indrumator de lucrari practice I. A. N. B., 1983. ION TONCEA, R. STOIANOV Metode ecologice de protec ie a plantelor , Editura tiin elor agricole, Bucureti 2002 GH LEFTER, V. CORPADE, N. POPINCEANU Protec ia plantelor, manual clasa a XI-a i a XII-a, Editura Ceres, Bucureti 1979.

Domeniul agricultur

58