Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL

la contractul de arenda nr. . inregistrat la Registratura Generala a


Consiliului Local Galati cu nr. ............. din data de ...................................

Noi, ......................................., in calitate de ARENDAS


si .........................................., in calitate de ARENDATOR, am
convenit la incetarea de comun acord a acestui contract
incepand cu data de ............................

ARENDATOR,

ARENDAS,