Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director, Institu ia de nv mnt: Liceul Taras evcenko, Sighetu Marma iei Disciplina

de studiu CHIMIE Numele i prenumele cadrului didactic: Herbil Marian An colar 2011-2012 Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Inov rii cu nr. 5099/09.09.2009 Clasa a IX-a B, profil real, specializarea: matematic -informatic
2 or pe s pt mn

PLANIFICARE CALENDARISTIC Nr. U.. 1. 1. Unitatea de nva are Recapitulare


ATOMUL. SISTEMUL PERIODIC 1.1;2.2;2.3 3.1;3.2;4.1 4.2

Competen e specifice vizate

SEMESTRUL I - 30 ore Con inuturi


Recapitulare Test ini ial Atomul. Nucleul atomului Structura nveli ului de electroni Ocuparea cu electroni a nveli ului de electroni Corela ia intre configura ia electronic a unui element i locul ocupat n tabelul periodic Caracterul metalic Caracterul nemetalic Electronegativitatea Raze atomice i raze ionice Leg tura ionic . Cristalul de NaCl Leg tura covalent Polaritatea leg turii covalente Leg tura covalent coordinativ Interac iuni intermoleculare Recapitulare

Nr. de ore alocate 4 1 9

Sapt m na S1 S2 S3 S3 S7

Obser va ii

2.

PROPRIET I ALE ELEMENTELOR INTERAC IUNI NTRE IONI, ATOMI I MOLECULE LUCRARE SEMESTRIAL

3.

1.1;2.1;2.2 2.3;3.1;3.2 4.1;4.2;5.1, 5.2 1.1;1.2;1.3 3.2;4.1;4.2

S8 S10

8 2

S11 S14 S15

Avizat Responsabil comisie metodica, Avizat Director, Institu ia de nv mnt: Liceul Taras evcenko, Sighetu Marma iei Disciplina de studiu CHIMIE Numele i prenumele cadrului didactic: Herbil Marian An colar 2011-2012 Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei, Cercet rii i Inov rii cu nr. 5099/09.09.2009 Clasa a IX-a B, profil real, specializarea: matematic -informatic
2 or pe s pt mn

PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL II - 40 ore
Nr. U.. Unitatea de nva are Competen e specifice vizate Con inuturi Nr. de ore alocate Sapt mna Obs.

1.

Starea gazoas

3.2; 4.2

2.

Solu ii

1.2; 1.3; 2.1; 3.2; 3.3; 4.2; 5.1; 5.2 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.2 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 3.2; 4.2; 5.1; 5.2;

3. 4.

Echilibrul chimic Acizi i baze

Gazul ideal. Parametrii de stare Volum molar Ecua ia de stare a gazelor ideale Densitatea gazelor Dizolvarea Solubilitatea Concentra ia solu iilor Cristalohidra i Echilibrul chimic Factorii care influen eaz echilibrul chimic Acizi i baze Cuplul acid-baz conjugat pH-ul solu iilor apoase

S1 S4

S4 S8

6 8

S9 S11 S12 S15

5.

Reac ii redox

1.1; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 4.1; 4.2;5.2

6.

Recapitulare

Num r de oxidare Oxidarea i reducerea Stabilirea coeficien ilor n ecua iile reac iilor chimice Agen i oxidan i i reduc tori Pile electrochimice Coroziunea Probleme recapitulative Recapitulare

S16 S19

S20