Sunteți pe pagina 1din 9

SARA PE DEAL

Mihai Eminescu

- timp al abolirii limitelor dintre real i ireal, dintre terestru SARA - momentul impactului cu lumina celest , protectoare

i cosmic

Liant cu transcendentul Drum ascendent Deal Topos sacru, culme Loc nalt,larg, nelimitat,predilect pentru visare

buciumul

- instrument muzical cu sonoritate grav , arhaic ; - genereaz un sentiment romantic al nostalgiei dep rt rilor, al integr rii n marele circuit natural,al contopirii cu ritmurile ve nice ale naturii; - sunetul acestuia pare a fi o chemare a lumii paradisiace, originare; - imprim un ton elegiac al dorului de dragoste;

- melancolia; - dorul cosmic; Plnsul apei - triste ea - se asociaz cu susurul izvorului, ipostaz a unui element vital, simboliznd geneza, via a, mi carea;

- Axis mundi, centrul cadrului natural terestru - arborele sacru al iubirii-simbol al vie ii n continu evolu ie salcmul - simbol al ascensiunii spre cer, - protector al iubirii - mediator central, prezen privilegiat

clopotul toaca,

-elemente ordonatoare ale timpului n spa iul rural; - confer sacralitate universului visat

fluierul

- accentueaz tr irile, poten eaz sentimentele

iubita  prezen eteric , abia perceptibil ;  element al unei lumi idealizate, al unui cadru purificat de orice intruziune care ar putea tulbura echilibrul ini ial  ofer dragostea terstr , supus timpului trec tor

- Simbol al gndirii fruntea - Simbol al dorin ei de mplinire a dragostei

- simbol al cunoa terii ,al spiritualit ii - reflect sufletul mistuit de dor, ochii - sunt simbolul feminit ii tainice, al candorii deschise spre perfec iune

Sara pe deal idil cu autentice note de pastel , eul liric prezint propriile sentimente: dorul de dragoste,aspira ia spre fericire plenar ,, visul pentru o iubire ideal , totul imaginat ntr-un cadru terestru mirific poleit de razele lunii, inundat de susurul apei i glasul tnguitor al buciumului

 iubirea fiind un eveniment cosmic, terestrul i celestul tind unul spre altul, ca n vechile mituri n care Cerul se logodea cu P mntul; Erosul este o form de atingere a absolutului, aspiratie spre ideal, tr ire n l toare, fundamental pentru condi ia uman ndr gosti ii sunt integra i n ritmurile naturii ve nice, limitele impuse condi iei umane sunt dep ite, unitatea fiin ei ref cndu-se prin iubire;  clipa cea repede ce ni s-a dat este tr it plenar;

 mpletirea naturii cu iubirea este un fenomen tipic romantic frecvent la Eminescu. ntregul peisaj se construie te, parte cu parte, ca efect al st rii de spirit determinate de febrilitatea a tept rii.Contempla ia naturii devine, astfel, o form de f rmi are a timpului naintea unei clipe mult a teptate, dar i un prilej de poten are a pasionalit ii erotice, prin ncadrarea ei ntr-un spa iu mirific.

 Erosul este o form de atingere a absolutului, aspiratie spre ideal, tr ire n l toare, fundamental pentru condi ia uman

Realizat prof. Ioniceanu Monica


Muzica Ernesto Cortazar - Magic

S-ar putea să vă placă și