Sunteți pe pagina 1din 3

Legislaia specific privind gestiunea deeurilor are la baz Hotrrea Guvernului nr.

1470/2004 privind aprobarea Strategiei naionale de gestionare a deeurilor i a Planului naional de gestionare a deeurilor precum i Planul Regional de Gestionare a Deeurilor Regiunea 2 Sud Est. Acquis-ul Comunitar n domeniul gestionrii deeurilor cuprinde un numr de 16 acte normative, din care cele mai multe au fost deja transpuse n legislaia romn, conform cu cele prezentate mai jos: 1. Directiva Cadru a Consiliului 75/442/CEE privind deeurile; modificat de Directiva 91/692/CEE, Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 i de: O.U.G. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea 426/2001; H.G. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Naionale i a Planului Naional de Gestionare a Deeurilor - Directiva Consiliului 91/156/CEE - Decizia Comisiei 96/350/CE 2. Directiva Consiliului 91/689/CEE privind deeurile periculoase, care nlocuiete Directiva 78/319/CEE privind deeurile toxice i periculoase, modificat prin: - Directiva Consiliului 94/31/CE 3. Directiva Consiliului 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, modificata de Directiva 91/692/CEE, Directiva 2000/76 si Directiva Consiliului 87/101/CEE -O.U.G. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobata cu modificri i completri prin Legea 426/2001; 4. Directiva Consiliului 91/157/CEE privind bateriile si acumulatorii care conin anumite substane periculoase, modificata de: -H.G. 1057/2001 privind regimul bateriilor i acumulatorilor care conin substane periculoase - Directiva Comisiei 98/101 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 91/157/CEE si pusa in aplicare prin Directiva Comisiei 93/86/CEE privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 91/157/CEE 5. Directiva Consiliului 1999/31/CE privind depozitarea deeurilor; modificata de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 -H.G. 162/2002 privind depozitarea deeurilor; O.M. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deeurilor O.M. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie ndeplinite de deeuri pentru a se regsi pe lista specifica unui depozit i pe lista naional de deeuri acceptate n fiecare clasa de depozit de deeuri 6. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/76/CE privind incinerarea deeurilor: H.G. 128/2002 privind incinerarea deeurilor modificat cu H.G. 268/2005 i O.M. 756/2004 ce aproba Normativul tehnic privind incinerarea deeurilor 7. Directiva Parlamentului European si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje; modificata de Regulamentul (CE) nr.1882/2003 i de H.G. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje H.G. 899/2004 care modifica si completeaz H.G. 349/2002; - Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/12/CE de modificare a Directivei 94/62/CE; Ordin nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele i deeurile de ambalaje; Decizia Comisiei 2001/171/CE de stabilire a condiiilor de derogare pentru ambalajele de sticla privind nivelul concentraiei de metale grele, stabilit n Directiva 94/62/CE 8. Directiva Consiliului 96/59/CE privind eliminarea bifenililor policlorurai i a trifenililor policlorurai (PCB i PCT) (nlocuiete Directiva 76/403/CEE); H.G. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor

policlorurai i ale altor compui similari modificata cu HG 291/2005; O.M. 279/2002 privind nfiinarea Secretariatului tehnic pentru gestionarea i controlul compuilor desemnai n cadrul Direciei de gestiune a deeurilor i substanelor chimice periculoase 9. Decizia nr. 2000/532/CE , amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deeurilor H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor i aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase 10. Directiva Consiliului 86/278/CEE privind protecia mediului, i n special a solurilor, cnd se utilizeaz nmoluri de epurare in agricultura; modificata prin Directiva 91/692/CEE si Regulamentul (CE) nr. 807/2003; O.M. 49/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecia mediului in special a solurilor, cnd se utilizeaz nmoluri de epurare in agricultura 11. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/53/CE privind autovehiculele uzate, modificata prin: H.G. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz; O.U.G. 99/2004 privind instituirea; Decizia Comisiei 2002/525/CE de modificarea a Anexei II din Directiva 2000/53/CE privind autovehiculele uzate Programului de stimulare a nnoirii Parcului naional auto; O.U.G. 1/2005 pentru modificarea O.U.G. 99/2004 12. Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93 privind supravegherea si controlul transporturilor de deeuri n, dinspre i nspre Comunitatea Europeana modificat prin: H.G.1357/2002 pentru stabilirea autoritilor publice responsabile de controlul si supravegherea importului, exportului si tranzitului de deeuri; H.G. 228/2004 privind controlul introducerii n ar a deeurilor nepericuloase in vederea importului, perfecionrii active i a tranzitului; - Decizia Comisiei 1999/816/CE - Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2557/2001 - Regulamentul Consiliului (CE) nr. 120/97 - Decizia Comisiei 94/774/CE privind nota standard de expediere la care se refera Regulamentul (CEE) nr. 259/93/CEE; Legea 6/1991 pentru aderarea Romniei la Convenia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deeurilor periculoase si al eliminrii acestora; Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1547/1999 de stabilire a procedurilor de control care trebuie aplicate, conform Regulamentului (CEE) nr. 259/93, transporturilor de anumite tipuri de deeuri ctre anumite tari care nu intra sub incidenta Deciziei OCDE C(92)39 final; Ordinul 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deeurilor pe teritoriul Romniei 13. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/95/CE privind restriciile de utilizare a anumitor substane periculoase in echipamentele electrice si electronice transpus prin Ordinul nr. 901/S.B./2005 privind aprobarea msurilor specifice pentru coloecatrea deeurilor de echipamente electrice i electronice care prezint riscuri prin contaminare pentru securitatea i sntatea personalului din punctele de colectare 14. Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2002/96/CE privind deeurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) transpus prin Hotrrea nr. 448/2005 privind deeurile de echipamente electrice i electronice 15. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 2150/2002 privind statisticile asupra deeurilor, modificat de: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 574/2004 de modificare a anexelor I i III din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 16. Directiva nr. 78/176/CEE privind deeurile din industria dioxidului de tita Ordinul 751/850/2004 privind gestionarea deeurilor din industria dioxidului de titan