Sunteți pe pagina 1din 3

Univeristatea Babes Boylai, Facultatea de Drept

Sanatatea si securitatea in munca

Cluj 2011

CUPRINS

1. Introducere ...........................................................................................................................................................1

2. Organisme cu atributii in domeniul protectiei muncii.........................................................................................3


2.1.Comitetul de securitate si sanatate in munca......................................................................................3
2.1.1.Organizare si functionare......................................................................................................4
2.1.2.Atributii..................................................................................................................................7
2.1.3.Obligatiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate si sanatate in munca.......9
2.2. Compartimentul de protectie a muncii..............................................................................................11
2.2.1.Serviciul de securitate a muncii...........................................................................................12
2.2.2.Serviciul medical de medicina a muncii..............................................................................14
2.3. Inspectia muncii..................................................................................................................................17
2.3.1. Organizare si functionare...................................................................................................17
2.3.2. Atributii...............................................................................................................................19

3. Accidentul de munca si bolile profesionale.......................................................................................................21


3.1. Cauzele accidentelor de munca si ale imbolnavirilor profesionale...................................................24
3.2. Clasificarea accidentelor de munca...................................................................................................25
3.3. Comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de munca.................26
3.3.1.Comunicarea evenimentelor...............................................................................................27
3.3.2.Cercetarea evenimentelor...................................................................................................27

3.3.3.Inregistrarea si evidenta accidentelor de munca................................................................33


3.4. Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale...........................................36
3.5. Obligatiile angajatilor referitoare la sanatatea si securitatea in munca.........................................38

4. Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locurile de munca................................................................40

5. Activitatea de instruire in domeniul protectiei muncii......................................................................................43


5.1.Instruirea generala..............................................................................................................................44
5.2.Instruirea la locul de munca................................................................................................................46
5.3.Instruirea periodica..............................................................................................................................47

6. Raspunderea juridica..........................................................................................................................................49
6.1. Sanctionarea penala...........................................................................................................................49
6.2. Sanctionarea contraventionala...........................................................................................................50
6.3. Sanctionarea disciplinara...................................................................................................................55
6.4. Sanctionarea patrimoniala.................................................................................................................56

7. Domeniul sanatatii si securitatii in munca pe plan international.....................................................................57


7.1. Principalii actori din domeniul sanatatii si securitatii in munca in Europa.......................................58
7.2. Strategia comunitar 2007-2012 privind sntatea i securitatea n munc...................................60

8. Bibliografie.........................................................................................................................................................63