Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA EXAMEN LICENTA vara 2010 iarna 2011 Geometrie analitica si diferentiala

1. Vectorii pentru: a. b.

, c. d.

formeaza o baza a spatiului vectorial real

2. Fie

subspatiul vectorial real al lui

generat de vectorii: generat de vectorii c. d. .Utilizand

iar subspatiul vectorial real al lui teorema lui Grassman obtinem: a. b.

3. Fie

subspatiul vectorial real al lui

generat de vectorii: generat de vectorii c. d. .Utilizand

iar subspatiul vectorial real al lui teorema lui Grassman obtinem: a. b.

4. Fie o baza a spatiului vectorial reprezinta urmatoarea combinatie liniara de vectori din B: a. c. b. d.

.Vectorul v=(1,2,3)

5.Fie

o baza a spatiului vectorial reprezinta urmatoarea combinatie liniara de vectori din B: a. c. b. d. formeaza:

.Vectorul v=(1,2,3)

6. Vectorii a. un sistem liniar independent ai spatiului b. un sistem de generatori ai spatiului c. o baza a spatiului d. niciuna din variantele expuse anterior 7. Vectorii

formeaza:

a. b. c. d.

un sistem liniar independent ai spatiului un sistem liniar dependent al spatiului o baza a spatiului niciuna din variantele expuse anterior . Sa se aleaga din variantele de mai jos .

8. Fie sistemul de vectori

vectorul ce formeaza impreuna cu vectorii din o baza a lui a. c. b. d.

9. Fie vectorii vectorii a. b. si

si sa fie coliniari .

.Determinati

. astfel incat

c. d.

10.Sa se determine parametrii reali

pentru care vectorii

si sunt perpendiculari.

a.

b.

c.

d.

11.Sa se determine parametrul real

pentru care vectorii

si sunt perpendiculari.

a.

b.

c.

d.

12. Ecuatia planului ce trece prin punctele A(3,1,0), B(0,7,2),C(4,1,5) este a. 30x+17y-6z-107=0 c. x+17y+6z-10=0 b. 3x+7y-16z-9=0 d. 13x+17y+8z-7=0 13. Distanta de la punctul M(-1,2,1) la planul de ecuatie:x+y-2z-1=0 este egala cu: a. 6 c. b. 9 d.

14. Un vector normal al planului ai carui vectori directori sunt vectorul: a. n=(-4,-1,-5) c. n=(0,0,1) b. n=(1,2,3) d. n=(-4,-1,9)

si

este

15. Fie planul P:3x+2y-4z-3=0 si dreapta de ecuatie fata de planul P: a. d este secanta la planul P b. d este paralela cu planul P

. Sa se precizeze pozitia dreptei d

c. d este continuta in planul P d. d este perpendiculara pe planul P

16. Ecuatia planului P ce trece prin punctul M(1,2,-1) si este perpendicular pe dreapta este: a. 4x-7y-5z+5=0 b. 4x-6y+5z+8=0 c. 4x-9y-7z=1 d. x-6y+5z+8=0

17. Sa se scrie ecuatia planului ce contine dreapta a. 11x-2y+5z+2=0 b. 2x+14y+6z+9=0 c. 2x+15y+7z+7=0 d. x+y+2z+8=0

si trece prin punctul M(1,-2,3):

18. Sa se scrie ecuatiile dreptei care trece prin punctul M(2,-1,1) si este paralela cu dreapta : a. c.

b.

d.

19. Masura unghiului format de dreptele: a. b.


11 1

si c. d.

este egala cu:

20.Sa se reduca conica la forma canonica

.
a. b. c. d. 21. Forma canonica a conicei: a. b. este: c. d.

22. Forma canonica a conicei: a. b.

este: c. d.

ANS: B 23. Sa se precizeze natura conicei: a. elipsa b. hiperbola 24. Conica

c. parabola d. cerc are ca centru punctul:

a. A(2,3) b. A(1,1) 25.Cuadrica de ecuatie: a. un paraboloid eliptic b. un paraboloid hiperbolic 26. Cuadrica de ecuatie generala coordonate: a. C(0,1,2) b. C(-1,-1,0) ANS: B

c. A(1,8) d. A(-1,2) reprezinta: c. un hiperboloid cu o panza d. un hiperboloid cu doua panze are centrul de c. C(3,4,5) d. C(2,8,5)

27. O cuadrica ce are proprietatea ca forma patratica atasata ei are toate valorile proprii de acelasi semn poate fi : a. un elipsoid c. hiperboloid cu doua panze b. paraboloid eliptic d. paraboloid hiperbolic 28. Cuadrica de ecuatie: a. reuniunea a doua plane secante b. un elipsoid reprezinta c. cilindru parabolic d. doua plane paralele

29. Cuadrica de ecuatii a. doua plane secante b. cilindru parabolic 30. Forma canonica a cuadricei: a. b.

reprezinta c. cilindru eliptic d. elipsoid este: c. d.

1. Versorii triedrului lui Frenet corespunzatori curbei a. b. c. d.

sunt:

2. Curbura si torsiunea corespunzatori curbei a. b. c. d. k(s)=2, t(s)=1 k(s)=0,t(s)=1 k(s)=1,t(s)=0 k(s)=2,t(s)=5 sunt:

sunt egale cu:

3. Versorii triedrului lui Frenet corespunzatori curbei a. b. c. d.

4. Curbura si torsiunea corespunzatori curbei a. b. c. d.

sunt egale cu:

5. Fie curba a. a=2 b. a=3 6. Fie curba a. R(1)=11 b. R(1)=12

.Sa se determine c. a=-1 d. a=-3

pentru care curba data este plana:

Sa se determine raza de curbura in punctul M(t=1) este egala cu: c. R(1)=13 d. R(1)=14

7. Fie curba a. a=2 b. a=0

.Sa se determine c. a=-1 d. a=-3

pentru care curba data este plana:

8. Fie curba a. b.

.Sa se determine c. d.

pentru care curba data este o elice:

9. Fie curba a. b. c. d.

. Ecuatia dreptei tangente la curba c(t) in punctul P(1,1,1) este:

10. Fie curba este egal cu : a. b. 5

. Lungimea arcului de curba cuprins intre punctele c. 3 d.

si

11. Fie suprafata de ecuactie: suprafata in punctul P(-1,1,3)sunt: a. b.

Ecuatia planului tangent si ecuatiile normalei la c. d.

12. Fie suprafata data de ecuatiile :

Versorii triedrului Frenet in punctul A(1,1,-2) sunt: a. b. c. d.

13. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Coeficientii primei forme fundamentale corespunzatori suprafetei sunt: a. c. b. d.

14. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Ecuatia planului normal la curba data corespunzator triedrului lui Frenet in punctul M(t=2) este a. c. d. b.

15. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Ecuatia planului osculator la curba data corespunzator triedrului lui Frenet in punctul M(t=2) este a. c. b. d.

16. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Ecuatia planului rectificant la curba data corespunzator triedrului lui Frenet in punctul M(t=2) este: a. c. b. d.

17. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Coeficientii celei de-a doua forme fundamentale corespunzatori suprafetei sunt:

a. b. c. d.

18. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Coeficientii primei forme fundamentale corespunzatori suprafetei sunt: a. b. c. d.

19. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Elementul de arie al suprafetei este egal cu: a. b. c. d.

20. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Coeficientii primei forme fundamentale corespunzatori suprafetei sunt: a. b. c. d.

21. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Coeficientii celei de-a doua forme fundamentale corespunzatori suprafetei sunt: a.

b.

c.

d.

22. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Curbura totala a suprafetei date este egala cu: a. b. c. d.

23. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Curbura medie a suprafetei date este egala cu: a.

b.

c.

d.

24. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Sa se calculeze lungimea arcului curbei v=au cuprins intre intersectiile acesteia cu cu curbele u=1 si v=1: a. l= b. c. d. l= l= l=

25. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Sa se calculeze lungimea arcului curbei u=1 cuprins intre intersectiile acesteia cu curbele v=1 si v=2: a. l=

b. c.

l= l=

d. l=5

26. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Sa se calculeze masura unghiului dintre curbele u=2 si v=-1: a. b. c. d. 0

27. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Pe suprafata se considera triunghiul curbiliniu determinat ABC determinat de curbele u=2,v=1,u=v. Sa se afle lungimea arcului AC, unde A se afla la intersectia curbelor u=v si v=1, iar C la intersectia curbelor u=2 si u=v a. l= b. l=3 c. l= d. l=

28. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Sa se afle masura unghiului A , unde A reprezinta intersectia curbelor u=v si v=1: a. b. c.

d.

29. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice: Versorul normalei la suprafata in punctul A(u=0,v=1) este: a. n= b. n= c. n= d. n=

30. Fie suprafata data de ecuatiile parametrice:

Sa se afle masura unghiului dintre curbeler u= oarecare: a. b. c. 0 d.

si v= , unde

reprezinta doua numere reale