Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi Iasi Faculatea Constructii de Masini

Proiect
- Organe de Masini I -

Dr. Ing. Mihai Dumitru

TEMA PROIECTULUI
Sa se proiecteze un cric tip auto cu parghie pentru o sarcina maxima F0 = 18000 N care sa respecte urmatoarele conditii tehnice: a) Distanta minima de la sol la piesa de ridicat : Hmin= 450 mm b) Distanta maxima de la sol pana la pozitia de ridicat : Hmax= 775 mm c) Distanta minima a unghiului dintre surub si laturile patrulaterului : min = 30 d) Distanta maxima a unghiului dintre surub si laturile patrulaterului : max = 80 Schema cinematica a cricului auto este urmatoare :

Unde :

1 - taler inferior(baza) 2 - parghii in nr. de 8 3 - manivela 4 - lagar cilindric 5 - surub 6 - taler superior(cupa) 7 - piulita Modul de de functionare: Piulita 7 se apropie de lagarul 4 cu un pas al filetului, realizand o inaltime de ridicare ce depinde si de lungimea parghiilor. Realizarea inaltimii de ridicare se face cu distante variabile, mai mari pentru min si mai mici la valori ale lui max. Inaltimea de ridicare H este realizata prin alegerea corespunzatoare a lungimii parghiei si a unghiului de pozitie maxim al acesteia. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca cricul tip auto cu bare articulate: - sa asigure ridicarea sarcinii pe verticala - sa poata regla distanta dintre sol si caroserie intre Hmin si Hmax - sa poata fi actionat manual cu o forta de maxim 300N - sa poata fi actionat dintr-o singura parte - functionare usoara - durabilitate mare - gabarit redus Pentru a calcula forta din surub si forta din piulita se face urmatoarea notatie: unde: hi=75 [mm] - reprezinta inaltimea talerului inferior; hs=100 [mm] - reprezinta inaltimea talerului superior;
3

hi+hs =

(1)

Conform urmatorului desen:

Inaltimea utila de ridicat se calculeaza cu urmatoarea relatie: H=Hmax-Hmin=2lp(sinmax-sinmin) (2) unde : Hmax=2lp*sinmin+ Hmin=2lp*sinmax+ (3) (4)

Pentru rezolvarea acestei probleme se introduce conditia ca : =hi+hs75100 [mm] Stim ca: min =30 max=80 Deci: H= 775-450 =>H= 325 2lp(sin80-sin30) lp=338,54340 [mm]

Forta din piulita se calculeaza astfel : Fpmax=F/2*sinmax=>Fpmax=18000/2*sin800=>Fp= 9183,76 [N/m2] (5) Fpmin=F/2*sinmin=>Fpmin=18000/2*sin300=>Fp= 18000 [N/m2] Forta din surub se calculeaza astfel : Fsmax=F*ctgmax =>Fsmax=18000*ctg800=>Fsmax=31500 Fsmin=F*ctgmin=>Fsmin=18000*ctg300=>Fsmin=3060[N/m2] Pentru calcule se alege valoarea cea mai mare pentru forta din surub si pentru forta din piulita.

Determinare fortelor care actioneaza pe fiecare element in parte din cuplele respective

R26=R24=R27=R21= F F5=2*F*cosmin= 31176 N Predimensionarea surubului Pentru filetul surubului vom folosi un filet trapezoidal in conformitare cu ISO. Elementele si dimensiunile profilului si ale diametrului nominal al filetului exterior si al filetului interior sunt prezentate in urmatoarea figura :

(Fig.4)Schema filetului surubului

d-diametru nominal d2=D2=d-0.5*p D1=d-p D4=d+2*ac H1=0.5*p z=0.25*p h3= H4= H1+ac R1max=0.5*ac R2max=ac Suruburile sunt bare cilindrice sau conice pe care se infasoara o spira. Material OL60 din STAS 15002-80

(Fig.5) Proiectarea surubului

c=310-330 [N/m2] r=590-710 [N/m2] as=5.10 [MPa] d3=4Fsmax/as d3=28 [mm] Din tabelul cu gama de dimensiuni nominale cuprinse in standard se aleg urmatoarele marimi : - diametrul surubului :D=32 - pasul P=6 - diametrul nominal mediu d2=D2=31 [mm] - diametrul nominal exterior al filetului exterior D1=28 [mm] - diametrul nominal interior al filetului exterior d3 =28[mm] Se adopta surubul TR 18*2 Verificarea conditiei de autofranare Conditia de autofranare consta in respectarea relatiei: 2< Unde : 2 unghiul de inclinare a spirei filetului ; unghiul aparent de frecare ;
8

tg 2=P/*d2=> tg 2=0.61 2=arctg 0.61=3.43 tg == /cos/2=> tg =0.125 =actg 0.125=7.2 De aici rezulta conditia de autofranare : 2< 3.43<7.2 Verificarea la solicitari compuse Calculul momentul de torsiune in surub : Mt=Fsmaxd2/2*tan(2+) Mt=89883.03 [N/m2] Tensiunea efectiva de tractiune : t=4F/d23=> t=29.2 [N/m2] Tensiunea efectiva la torsiune : =16Mt/ d33=> =2.13 [N/m2] Tensiunea echivalenta : echiv= 2t+4 2< at echiv=29.5 [N/m2] Calculul piulitei Alegerea materialului : OL60 Calculul numarului de spire in contact dintre piulita si surub z=Fs//4(d2-D12)pa
9

z=9.5610 unde : z - numarul de spire al piulitei. Numarul de spire al piulitei se calculeaza din conditia de rezistenta a spirelor la presiunea specifica in ipoteza ca sarcina se repartizeaza uniform pe cele z spire. Stabilirea lungimii piulitei Hp=z*p Hp=60 [mm] Verificarea spirei H - inaltimea spirei h=0,634*p h=3.8 [mm] ls - latimea spirei ls= *d3 ls=87.9 [mm] Verificarea la incovoiere i=3F(d2-d3)/ *d3*h2*z i=12.7 [N/m2]

10

Verificarea la forfecare f=F/ *d3*h*z< a f=5.38 [N/m2] Verificarea piulitei la solicitari compuse

11

Le - latura sectiunii transversale a piulitei Le = D4+(8-10) Le = 36 [mm] Tensiunea efectiva de compresiune c = 4F/(Le2- D42) c = 36.9 [N/m2] Tensiunea efectiva la torsiune t = Mt/( /16 Le)( Le4-D44) t = 14.4 [N/m2] Tensiunea echivalenta echiv = c 2+4 t2< at echiv = 46.8 [N/m2] Calculul parghiilor si al bolturilor din articulatii Material OL50 Forta care solicita parghia R = F/2sinmax R = 18000 N Lungimea parghiei L = H/2(sinmax - sinmin) l=340[mm]

db = (0.5 . . . 0.7)d db =16 [mm]


12

Se adopta un numar intreg sau o marime intreaga. db = 5; 6; 8; 10; 16; 18; 20; 22. Verificarea boltului la forfecare f = 2R/ *db2 f = 44.7 [N/m2] < a Lungimea boltului lb = Le+4b+(4 . . . 8) [mm] lb = 83 [mm] Se adopta b = 8 [mm] Latimea parghiei A = (4 . . . 5)*b [mm] A = 32 [mm] Tensiunea efectiva de compresiune c = R/2ab c = 35.1 [N/m2] Verificarea parghiei la flambaj Coeficientul de zveltete = lf /imin = 101.4 lf = k*l lf = 234.25 [mm] imin = b/12 imin = 2.31 0 = 89 pt OL50 > 0 => coeficientul de siguranta la flambaj c = 2RF/R ca
13

c = 1.86 RF = (2 * E *Imin )/ lf2 = 16779.66 [N] Imin = (a*b3)/12 Imin = 1365.33 E = 2.15*105 [Mpa] Alegerea rulmentului axial cu bile pentru cricul cu parghii cu o piulita drulment dsurub C0st > Fsurub Rulmentii se aleg din STAS 3921. dsurub = 32 [mm] drulment = 35 [mm] D = 52 [mm] H = 12 [mm] d1 = 52 [mm] D1 = 37 [mm] du min = 45 [mm] Du max = 42 [mm] C0a = 49600 [N] Simbol rulment : 51107 Calculul momentului de frecare al rulmentului MF rulment = rul * Fs max * du min /2 rulment = 0.008 . . . 0.01 MF rulment = 5611.84 [MPa] Calculul randamentului cricului cu o piulita
14

= tg2 /[(tg + 2)+drulment/dsurub* rulment] = 0.31 Proiectarea sistemului de actionare Fn forta de actionare manuala Fn = 100 . . . 150 [N] Ra = Mtotal / Fn Ra = 636.63 [N] Mtotal = Mt + MF rul Mtotal = 95494.87 [MPa] Mi = Fn * Lc Mi = 91894.5 [MPa] Lc = Ra - Dc /2 Lc = 612.63 [mm] Dc = 1.5* dsurub Dc = 48 [mm]

W = Mi / ai => dp = 765.78 [mm]


dp = dp + (0.5 . . . 1) [mm] dp =766.78 [mm] Hc = (1.5 . . . 2)dp [mm]

15

Bibliografie Nirita, Elena ; Dobre, Gheorghe Sisteme cu suruburi de miscare, Bucuresti, Editura U.T., 1993
2.

1.

Popiceanu, N.G.; Cretu, S.S. Organe de masini, ....

16

S-ar putea să vă placă și