Sunteți pe pagina 1din 2

Embargoul.

aciunea unui stat de a interzice exporturile sau ieirea navelor comerciale ale altui stat din porturile sau marea sateritorial. Embargoul poate fi aplicat de state. dari de organizaiile internaionale; Bai/:otul ntreruperea relaiilor comerciale dintre state. a comunicaiilor feroviare. maritime. potale etc. Atat statele. ct i organizaiile internaionale pot recurge laaceast msura. Este necesar de a meniona i blocadc rmfimr. care se soldeaz cu demonstraii. alte masuri i operaiuni ale unor fore aeriene. navale sau teratre. Insa. ntruct aceasta implica ameninarea cu fora sau folosirea forei. numai Consiliul de Securitate al 0.N.U. poate recurge la astfel de msuri. n conformitate cu dispoziiile Cartei 0.N.U. (capitolul \"II).' Beueoomen Burian. Alexandru Soluionareapaniea a direndelor internaionale II Burian. Alexandru; Balan. Oleg. Drqrt internaional public. Ediia a 2-a. - Chi.i.nu. CEP USM. 2005. p. 595-606: Popescu. Dumitra. Drept inlernaio nal public. Vol. II. Bucureti. Editura Universitii Titu Maiorescu. 2004; Popacu. Dtmitla; NSTASE. ADRIAN. Drept intanaional public. Casa ne editura i presa ..ANSA S.RI... Bucureti. 1997. pp. 290-319; Popacu. Dumitra; NSTASE. ADRIAN. Sistemul prineipulor dreptului internaional Editura Bucureti. 1986; Popescu. Dumitra; Chebeleu. Trian. Soluionarea pan iza a dferendelor i nternaion ale . EdituraAcademiei. Bucurqti 1982; AlexandruBolintinnu. Adrian Nstase. Bogn Aurscu. Drgrt internaional contemporan. Editura ALL BECK. Bucureti. 2000; Ralucalriiga-Bteliu. Drgrt in ternaio nal In troduzere ln Dreptul i nteniaion al pulrl ie. Editura ALL. Bucurqti. 1997;Gheorghe Moca. Drept i nternaional public. EdituraERA. Bucurti.1 999; Grigore Gmnu. Drept interna_tionalpulrlu.vo1 I i II. Edituralictici Pedagogica. Bucureti. 1981. pp. 8-40. i 1983. pp. 47-61 :Marian I.Nkiu, Drept iitlerrtaiortal public, Editura SERVOSAT, Arad. 1997, pp. 306-333: Aurel Preda. NinetaBrbulacu. Curtea lnternaionala de Iustiie i dreptul nrii. Editura Finmedia. Bucurqti. 1999; Boisson I... International Organization: and International Settlenunt Trends and Proepear - N. Y.. 2002 ; Boulery C.. Bibliography on the Peazeful Settlenxent of Internatio nalDieputes. Geneva. 1990; Emmreiuto M. l'l.. Hpeueoennxu e xexoynapoonox npaee - Moctsa. 1977; Bepeutermr B.C.. Mex-

oynapoonuu :yo OOH ua uoeox amane U Mocxoacnm xtypnart uemrynaponaoro npasa. 2002. Ni 2. c. 74-85; Ilemm Il. 5.. Hpu nuun xupuozo paspeutenuaxexoynapoonux :nopoe - Mocrsa. 1977; Xanoon M..Me:eoyuapoonue:you e npouuiox uyoywex I nep. can:r:t.MoctBa.1947;3a'nmM.J1.. Mexoynapoo nue cyoeonue ynpexoenua. - Mocrsa. 1984; Birrmr M. 11.. Mezzo y uapoonue aapau ntuu npae nezoeena. Onunx Coeenxa Eeponu - Mocxsa. 1997; Mapreac ... Coepexennoe xexoynapoonoe npaeo uueuausoeanuux napoooe. T. 1. Mocxsa. 1996; Mexoyuapoonoe nyzuimoe npaeo 'O1:s.pen. K.A.5ex:tn.|es. - 4-e nsn. nepepa6. it non. - Mocxsa. TK Be:|6n. Msn-ao lpocnerr-.200S. ~=~ ma..1i ma