Cine este chemat la o slujb , s se in de slujba lui. Cine înva pe al ii, s se in de înv tur .

(Romani 12:7)

STUDIEREA I APROFUNDAREA DIVERSELOR ASPECTE I PROBLEME ALE NO IUNILOR DE FONETIC A LIMBII ROMÂNE Lec ii recapitulative pentru elevii din clasele V - XII

1

Prof. IOAN HAPCA

DEFINI IA FONETICII
FONETICA este o ramur a lingvisticii care studiaz producerea, transmiterea, audi ia i evolu ia sunetelor limbajului articulat. LINGVISTICA este tiin a care studiaz limba i legile ei de dezvoltare. 

2

DENUMIREA NO IUNILOR DE FONETIC 
    

s i l a b a, a c c e n t u l i i n t o n a i a v o c a l a, h i a t u l i d u b l e t u l s e m i v o c a l a, d i f t o n g u l i t r i f t o n g u l c o n s o a n a, ,, i ´ s c u r t i a l f a b e t u l alternan a fonetic , transcrierea fonetic i pronun area ortoepic a s i m i l a r e a, d i s i m i l a r e a i s i n c o p a c u v i n t e p r o b l e m a t i c e în e x p r i m a r e

3

ALC TUIREA SILABEI 
  

CON INE OBLIGATORIU O VOCAL O VOCAL CU SAU F R ALTE SUNETE DINTR-UN CUVÂNT : inimioar = i -ni - mioa - r ; DOU CUVINTE SCURTE ROSTITE ÎMPREUN : nu-mi d , mi-l d , i-o duc, s - i duc, d -mi, f - i ; UN CUVÂNT SCURT + UN FRAGMENT INI IAL : mi-arat , ne-aduce, m-alint , i-apuc , i-apoi ; UN FRAGMENT FINAL + UN CUVÂNT SCURT : a dus-o, duc -mi, într-o, dintr-o, printr-un, dintr-un ; UN FRAGMENT FINAL + UN FRAGMENT INI IAL : într-adev r, floare-albastr , spune-acum ; 

4

i = (prepozi ie + pronume reflexiv) // a i = (substantiv) . oarecând // oare când ? .i = (prepozi ia infinitivului + pronume) // a i = (verb auxiliar) . care pot fi prevenite numai prin însu irea temeinic a cuno tin elor de gramatic . substantiv. alege i (voi) // alege. a-l = (prepozi ie + pronume personal) // al = (articol posesiv) . oarecare // oare care ? . a. interjec ie. nai (substantiv) // n-ai (adverb + verb) . oarecum // oare cum ? . demers (substantiv) // de mers (verb la supin) o tire.ALC TUIREA SILABEI I OMOFONIA Omofonia este un fenomen fonetic care const în rostirea identic a dou structuri grafice diferite. a i preg ti // a. ai da // a-i da . . otav (substantiv) // o tire. a. ca ters // c-a ters etc. verb auxiliar) .i preg ti .      5 alt dat (adverb = odinioar ) // alt dat (adjectiv + substantiv) . altfel (adverb = altminteri) // alt fel (adjectiv + substantiv) . o tav (articol + substantiv) .i (tu) . a-i = (prepozi ie + pronume personal) ai = (articol. Acest fenomen favorizeaz comiterea celor mai frecvente gre eli de ortografie.

îi. ui. (continuare în pagina urm toare) 6 . iute. ei. o. situa ie care creeaz dificult i în ortografiere deoarece al doilea i. mâine. dintre care ultimele patru pot deveni semivocale dac sunt rostite împreun cu o alt vocal . când este combinat cu oricare dintre celelalte vocale. i. . ca în cuvântul vii. iod. ia. ie. iar.VOCALE I SEMIVOCALE  Vocalele (emise prin vibra ia clar a coardelor vocale): a. fiind semivocal i rostindu-se asem n tor cu primul. (â). doi. ied. io. mei. e. m i. indiferent de pozi ia fa de ele: ai. cui. i chiar în combina ie cu ea îns i. ca în cuvintele: rai. i. devenind semivocal . iu. u. Cea mai Äinstabil " dintre acestea este Äi´ care î i pierde calitatea de vocal . este mai greu de sesizat i de aceea este omis în scris. î. oi.

 . nou. u . cel mai simplu este s se compare rostirea fiec reia dintre vocalele: e. o. u mai întâi singure. în calitate de semivocal . îu. u. iu. au. tiu. molâu. apoi împreun cu vocala Äa´. Vocala Äe´ devine semivocal numai în combina ie cu Äa´ i Äo´ i numai antepus acestora: ea. i. seu. ou. eu. rou . ca în cuvântul: doar. ca în cuvintele: ziua.VOCALE I SEMIVOCALE  7 (continuare din pagina precedent ) Urmeaz Äu´ care. Pentru sesizarea deosebirii dintre vocale i semivocale. eo. iar vocala Äo´ î i pierde aceast calitate numai când este antepus vocalei Äa´: oa. ca în cuvintele: rea i vreo. z u. dau. poate ap rea în destul de multe combina ii: ua.

tor . { V ² V } : po . a .u .ia .ste . sculp . jo .fl .ra . for .e . S = semivocal . { VC ² CV } : ap .f . { V ² S } : plo . 1) NOT { VC ² CCV } : pen .tru .me . a . mâi .u . 2) NOT 8 .e . C = consoan     { V ² CV }: toa .DESP R IREA CUVINTELOR ÎN SILABE (reguli i exemple) V = vocal .zi . { S ² CV } : doi .t . sea .ne .gre .l)V } : ne . { V ² C(r.te . cin .e .ri . { VCC ² CV } : jert .na .

i lic = i .. codru = co . aflu = a .za . iar celelalte consoane nu sunt atrase : gârl = gâr . izraelit = iz . g.ta .l . nct.tlet .t .d .lic 2) Desp r irea se face numai dup a doua consoan în grupurile : ltp. cadavru = ca . împotriva silabisirii normale. acru = a . mpt. t. d.m . r ´ sau .´ 3) Litera .dru .laz . oglind = o . f. cupru = cu . : abrutiza = a .plas .da . bucl = bu . mp .e lit .cl .pru . rtf..mism .fro . adic mascând modul real de silabisire : a-x [ak-s ] . ncv. agrar = a . nc . atlet = a .flu . v. tex-til [tek-stil] .le . p. cataplasm = ca . sculptorii astmatici i delincven i vâneaz linc ii cei somptuo i din inutul arctic i aduc jertf pentru redemp iune ( izb vire ) un sendvici. x ´ înainte de litere care noteaz consoane se desparte ca i cum ar reprezenta un singur sunet. ndv.bru .cru .vru .NOT LA DESP R IREA CUVINTELOR ÎN SILABE 1) A doua consoan . stm : . Afrodita = A .la ..l . ncs.di . l ´ atrage numai consoanele : b. pehlivan = pe . patru = pa . dovleac = do vleac. omlet = om .hli van . islamism = is . cablu = ca . c.blu .ta .grar .tru . e-xa-men [eg9za-men] .ti .În func ie de punctaj..ra . . ex-tra-fin [ek-stra-fin]. rct. vâsl = vâs . h. izlaz = iz .glin .

spre .DESP R IREA CUVINTELOR COMPUSE ÎN SILABE despre = de .toi.ce 10 .ghic untdelemn = unt .ze .va.fel .al .un .am .spre . dinapoi = din . altundeva = alt .de .poi paisprezece = pai .de . voltamper = volt .a . portaltoi = port .per .lemn astfel = ast . dreptunghic = drept .un .

gal .li .DESP R IREA CUVINTELOR DERIVATE ÎN SILABE { derivate cu prefixe } : inegal = in . târg or = târg .or .al .nic .e .mat inadecvat = in .a .nic. analfabet = an .vant .ni .lâc. vârstnic = vârst .a .dec . .lâc . 11 .or : savantlâc = sa .ar . sublinia = sub .bet .fa . . dezarmat = dez .vat { derivate cu sufixele }: .

Cornea nu Cor-nea. neacc. Floarea nu Floa12 etc... când se termin în silabe ce au valoarea unor cuvinte monosilabice cu un anumit sens: Sado-veanu nu Sadovea-nu..INTERZICERA DESP R IRII ÎN SILABE LA SFÂR IT DE RÂND Nu se despart în rânduri diferite: 1) cuvintele compuse din abrevieri literale: UNESCO nu UNES-CO. nehot. ROMSILVA nu ROM-SIL-VA. rea . Emi-nescu nu Emines-cu. 2) abrevierile unor formule curente: a.a. neart..m.. 3) numeralele ordinale notate prin cifre romane i arabe: al XX-lea..e.n. etc. . 4) substantivele proprii. Dragomir nu Drago-mir. î. interj.c. ASIROM nu ASI-ROM etc. al 8-lea. etc.d.

(al) nou sprezecelea . neastâmp r. elastic . bolnav. du man. inaptitudine. Silaba accentuat este în contrast cu silabele neaccentuate. (a 5-a) Accentul unui cuvânt plurisilabic pune în eviden o silab printr-o pronun are mai intens . înd r tnic . valurile. basma. macara. p s rele. vânturile . { ² _|_ ² } : (PENULTIMA) albastru. haos. civiliza ie. lapovi . eroare. (a patra de la sfâr it) ² _|_ ² ² ² ² } : dou sprezece. fabul . obraznic. codru. m sea. barbar.  13 . nou sprezece. diferen . maleabil. dic ionar. { ² _|_ ² ² } : (ANTEPENULTIMA) atitudine. ilustru. batjocur . juxtapunere. garan ie. lingur . doctori . caracter. matur. justificare. gratitudine. castan. { ² _|_ ² ² ² } : (ANTEANTEPENULTIMA) atitudinile. înclinare. antic. autor. fic iune.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR    { ² _|_ } : (ULTIMA) adev r. bine. sever . macaragiu. fenomen. aviator. deschidere. literele. lacun .

 amfibrah ( -._|_ ) = ritm iambic.-. ._|_ --) = ritm amfibrahic. dactil ( _|_ -._|_ ) = ritm anapestic.-. iamb ( -. anapest 14 ( -.) = ritm dactilic.) = ritm trohaic.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR. PICIORUL METRIC I RITMUL PICIORUL METRIC I RITMUL troheul ( _|_ -.

scumpi. repede. torturi . împr tie . vésel . veseli . repede . sufl . hain . voi. cot . dezvolt . voi. stric . manevra. scutur . dur . mas . m ri . continu . bar . 15 vesel . comis . ie i. adun . umbrele. veseli. birui. vesel . mânji. hain . vesél . ro i . împr tie. mas . dot . fugi. urm ri. snopii. . tremur . cumin i. dezvolt . companie. sufl . duduie . muri . dur . dar acele fete nu pot coase. clas . scutur . dar se accentueaz diferit (EXEMPLE: Acele se folosesc la cusut. tremur . umbrele . cânt . dot . companie . boi . mur . copii . s ri. strig . c l torii. m sur . bar . c l torii . urm . birui . modele . reclam . copii. pustii . pustii. O fat vesel spal o vesel murdar . urm . m sur . cumin i . modele. manevra . cânt . cot . mârâi . clas . suport . stropii .stropii. suflec . mânji . comis . boi. muri.ACCENTUL LIBER AL CUVINTELOR I OMOGRAFELE Omografele sunt cuvintele care coincid grafic. nota . torturi.) ácele. suport . urm ri . stric . ro i.perpetu . perpetu . dat . scânteia . ar . acéle. c i . s ri . m ri. adun . dat . suflec . ar . c i. ie i . mârâi. duduie. mur . = scumpi . scânteia. continu . reclam . fugi . nota. snopii . strig .

neutru ) : . intr în clas ! Interogativ ( ton ascendent. neutru ): ² To i în eleg ce-ai spus. interogativ ) ² Ai spus ceva ? ² Nai auzit nimic ? Enun iativ ² Neutr ( ton descendent. cu prelungirea ultimei vocale ) : ² Ce frumos e versul acesta ! . progenitur de origine roman !´ (M. deseori. ² Totu i. Exclamativ ( ton constant. Segmentelor incidente ( ton mai jos decât al enun ului constant.( modula ia vocii în timpul rostirii cuvintelor )  INTONA IA  Apelativ ² Imperativ ( ton apelativ pentru vocativ i ton poruncitor sau rug tor pentru imperativ ) : ² Elevo.O ! te admir. Eminescu) 16 .. constant. am impresia c nu suntem în ele i cum trebuie. Eminescu).De-oi muri ² î i zice-n sine ² al meu nume o s -l poarte / Secolii din gur -n gur «(M.. uneori.

z. v. r. din care : 7 v o c a l e : a. l. e. j. 17 . b. o. . ace ti fra i duc pomi. d. o. i ´ scurt (nesilabic) : Pe dealuri. (Aveai doar grâu . i. i. cire i. h. f. plopi ori brazi . g' 4 semivocale : e. u . 22 consoane: m. . . carpeni. p. . â. g. u . s. k'. [ av a ] [ d ar ] [ grâ ]) 1 .SUNETELE LIMBII ROMÂNE 34 total sunete specifice limbii române. t.. . c. n.

i pl.). s -mi (1 sil.). însumi (2 sil.). orice (2 sil. acela i (3 sil.). însu i (2 sil.).).). totu i (2 sil. oriunde (3 sil..).) .) .) . ( i) de genitiv-dativ singular a unor substantive i adjective de felul : elevi (2 sil. deun zi (3 sil.). precum i în conjunc ia ori (1 sil.) la primii termeni ai unor cuvinte compuse cu ori i câ i : oricare (3 sil. s .. oricine (3 sil. oricât (2 sil. câ i (1 sil. buni (1 sil. oricum (2 sil.).). î i (1 sil. (s ) speli (1 sil. (s ) sp la i (2 sil. ace ti (2 sil.). (s ) rupe i (2 sil. s . ast zi (2 sil. c r i (1 sil. sp la i (2 sil. a unor moduri i timpuri de felul : (s ) rupi (1 sil. tari (1 sil.). î i (1 sil. la persoana a II-a sg. la finala unor adverbe ca : asemeni (3 sil. nimeni (2 sil.).). 18 .). corturi (2 sil. adeseori (4 sil.).). cruzi (1 sil.).).).).) .). însu i (2 sil.).). pa i (1 sil.).).). u i (1 sil.).) . i ´ scurt (nesilabic) la forma nearticulat de plural sau. oricând (2 sil.).). în forme ale unor pronume sau adjective pronominale ca : îmi (1 sil.).).). câ iva (2 sil.). rupse i (2 sil.).i (1 sil. verzi (1 sil. coji (1 sil. al i (1 sil. uneori (3 sil.). albi (1 sil.) .i (1 sil.). pentru feminine.).). iar i (2 sil.

r. s. /sk'/ ² schi . m. j. p. /sp/ ² sport . d. h. g'. /ft/ ² ofta . t. n. /sk/ ² scor . iar cele sonore sunt excluse : /kt/ ² act . z . /st/ ² stuf . /sf/ ² sfat. g. 12 CONSOANE SONORE : b. NOT : Înainte de consoane surde se pronun numai consoane surde. 19 .CLASIFICAREA CONSOANELOR 10 CONSOANE SURDE : c. /pt/ ² opt . k'. l. . /s / ² scen . /st/ ² este . /ht/ ² ahtiat . / t/ ² e ti . . f. . v. .

. .HIATUL. rostite într-o singur silab .oo´ (alcool).. . pl. (loess). TRIFTONGUL i DUBLETUL (defini ii i exemple) Hiatul este grupul de sunete format din dou vocale al turate rostite consecutiv în silabe diferite. . nn ´ (înnorat).uu ´ (vacuum).aa´ (contraatac).... gau i). (larghetto) .) Diftongul este grupul de sunete format dintr-o vocal i o semivocal al turate. rostite într-o silab . . .. . mass-media) . .tt ´ (kilowatt).rr ´ (intrregional).ii ´(fiin ).. (Vreau s iau ce tu voiai s iei când priveai printre pleoape o leoaic c-o aripioar . Triftongul este grupul de sunete format dintr-o vocal i dou semivocale al turate. (Poezia ideal e ambigu în idee.. (pianissimo). DIFTONGUL.) Dubletul este grupul de dou litere identice al turate într-un cuvânt : . Doi scriu trei poezii numai ziua. ss ´ (fortissimo)..ee´ (licee).. (gauss.ll´ (allegro) ..zz´ (mezzo-sopran ) 20 . .cc ´ (accent). . Dublete în neologisme . ..

au. oo. ia. ea. io. [a = ] eu. ua.HIATURI aa. uu. iu. ae. ue. 21 I DIFTONGI ao. ui. uo. . ie. ei. oa. oi. ee. eo. [i = î] ou. ai. oe. ii.

i-u. o-a. e-a. 22 . sui . fapt inadmisibil în scriere. haos. fain . scuar. o-i. feieric. a-u. u-u. o-e. neuron. dar destul de frecvent în vorbirea neîngrijit mai ales când a doua vocal a hiatului este e : aier. u-o. naiv. vacuum. e-u. Hiatul dispare dac între cele dou vocale se intercaleaz o semivocal . poieziie i altele). i-i. aur. neon. alcool. e-e. fluor. repetat : a-a. i-a. diurn . sau din aceea i vocal . feeric. î-i. o-o. boa. i-o.HIAT DIN VOCALE DIFERITE SAU DIN ACEEA I VOCAL Hiatul poate fi format din vocale diferite: a-e. vie. leit. c u . u-e. a-i. u-a. poet. e-o. real. o-u. duet. fior. -i. viitor. mârâit. doime. u-i. ca în cuvintele: supraaglomerat. e-i. ca în cuvintele: aer. ziar. a-o. noutate. â-a. i-e.

iarb . noroi. august. îu. i. iu. c p tâi. tablou. rou . iubi. ie. ua. t u. (ea. io Diftongii ascenden i sunt forma i dintr-o semivocal + vocal /SV/: sear . au. c i. fiu. râu. cutii. eu. ia. steaua. pui.DIFTONGII ASCENDEN I I DIFTONGII DESCENDEN I Diftongii sunt forma i dintr-o vocal semivocal . îi. ei. ii. meu. u ) Diftongii descenden i sunt forma i dintr-o vocal + semivocal /VS/: mai. tei. ou. u.) . (ai. ii. soare. iol . iepure. eo. 23 oi. io. oa. ui.

[ s iau ] [ tu voiai ] [ s iei ] [ aripioar ] [ vreau ] [ priveai ] [ leoaic ] [ pleoape ] 24 . iei . eoa . eau . ioa . oai . iai . eai .TRIFTONGI iau .

oai. inimioar . vreau. (eai. eau. iau. lupoaic . iai. 25 . având structura: semivocal + semivocal + vocal /SSV/ (leoarc . eoa.STRUCTURA TRIFTONGILOR Triftongii sunt forma i dintr-o vocal i dou semivocale. biruiai. vuiau. iei. Äioa) sau semivocal + vocal + semivocal /SVS/ (priveai. iei).

26 . în ceas. g' nu exist diftongi sau triftongi care s înceap cu semivocalele e.NOT LA În DIFTONGI I TRIFTONGI cuvintele care con in consoanele . În cuvinte ca ziceau. i. chiar. vegheau nu sunt triftongi. ghea . maghiar. iar în cuvinte ca ziceau. Deci. . vegheau sunt diftongi. geam. ghiaur nu sunt diftongi. k'.

aur // sau. zoologie. fiul // fiu. naos. (hiat la: ambiguu. f in // d inui. poet. creez. acordeon // vreo. biolog // iod. noul // nou . influen . unguent. coerent. muzeul // muzeu . duoden. istoria // piatr . aeroport. alcool. tain // tain . atuuri // lu // rou . altruist // cui. a se boi // doi. p un // fl c u . real // deal. 27 . tein // neicu . a vâjâi // câine . istorie // trebuie. fiin // fiic . coagula // poate.CUVINTE CU VOCALE ÎN HIAT I DIFTONGI contraatac. a lua // ziua. reziduu) .

ghe´.o´. N = .. Î = ..... q.chiu´.. e´.ze´ 28 .le´.. f.. o.ALFABETUL LIMBII ROMÂNE ( 31 de litere rostite tradi ional) a. Â = . w.. = . l. = .ve´.te´. T = . î. M = .. Y = . P = .. r. h.. R = ... V = . s. U = . D = . g.pe´. x.ics´.. H = . S = .ve´..î din a´.. p. â. I = .i´.de´..a´. n. G = .u´. e´.. d. ´.e´. J = .. W = . Z = .i grec´. z. A = . e. K = .be´.î´.ca´....fe´.. j.se´. C = .. O = . X = . Q = ..re´. b. .me´. E = . c. v...ha´..je´ k. . m... B = . i. = . .ne´. u. t. F = . L = .ce´. y.

29 ü : Zürich. În . C. m i n se citesc em i en. röntgenoterapie . neadaptate ortografic. händelian . chimice etc. În scrierea cuvintelor str ine. de exemplu. Fr. ö : Köln. München etc.NOT LA ALFABETUL LIMBII ROMÂNE ( 31 de litere) simboluri matematice. fizice. Händel. W. Röntgen. se folosesc litere pe care alfabetul limbii române nu le are . literele au denumirea stabilit de limbajul tiin ei respective . de exemplu : ä : G.

dânsul fântân . î ´ se scrie în cuvântul compus i cu prefix sau prefixoid :bineîn eles... pseudoînchidere« . hot rî. subîn eles.. î ´ se scrie la începutul cuvântului : înscriere. î i« . î ´ se scrie la sfâr itului cuvântului : am rî. macroînc pere. î i. sfânt. îmi. urî. p mânt. â ´ . doborî. î ´ I . lucrând. pârî. reîntors. coborî. â ´ se scrie în interiorul cuvântului : cântec. pogorî.. vârî « . preîntâmpinare. multiîncercat. reîncepe. neînsemnat.. întoarcere..SCRIEREA CORECT A LITERELOR . îi. îl. vânt« 30 . autoînchidere. împ rat.

 . la caz : NA to i / DG tuturor . cu ajutorul c rora se marcheaz diferen a dintre formele gramaticale sau dintre derivate i cuvântul de baz . banc / b nci . sear / seri . la gen : negru / neagr .ALTERNAN A FONETIC (schimbarea regulat a unui sunet în r d cina sau tema cuvântului) Alternan ele fonetice sunt schimb ri ale sunetelor unui cuvânt sau ale sunetelor din cuvintele aceleia i familii de cuvinte. la moduri : fac (indicativ) / f 31 cut (participiu). soare / sori . la persoane : pot / po i . Diferen ele se pot referi la num r: carte / c r i .

ALTERNAN E VOCALICE a ² e : fat // fete . aerian // aerieni . sare // s ruri . vândut // vindem. â ² i : cuvânt // cuvinte . tân r // tineri . dor // durea . p r // peri . pat // pete . nor // nurori . ad // ezi . a ² : can // c ni . aga // ag . ² e : m r // meri . o ² u : sor // surori . mas // mese . sup r // superi . mort // muritor . mare // m ri . sanie // s nii . tân r // tineri . v r // veri . 32 .

ied // iad 33 . iarn // ierni . m re // m rea . iap // iepe . m sea // m sele o ² oa sau oa ² o : os // oase . ros // roase . coal // coli . plec // pleac . boal // boli u ² ai sau âu ² ai : fer str u // fer straie .ALTERNAN E CU DIFTONGI e ² ea sau ea ² e : cre // crea . mor // moare . pârâu // pâraie ia ² ie sau ie ² ia : b iat // b ie i . piatr // pietre .

aud // auzi . grumaz // grumaji . t ² : cumnat // cumna i . caut // cau i . molid // molizi . s ² : as // a i . solid // solizi . bas // ba i . z ² j : obraz // obraji . 34 d . gras // gra i .ALTERNAN E CONSONANTICE SIMPLE ² z : brad // brazi . v d // vezi . cos // co i . lat // la i . frate // fra i . ras // ra i . treaz // treji .

mi c // mi ti . c ² t : mori c // mori ti . ciob nesc // ciob ne ti . albastru // alba tri . 35 . pu c // pu ti . ma inist // ma ini ti . st ² t : basist // basi ti . degust // degu ti . str ² tr : maistru // mai tri . pi c // pi ti . numesc // nume ti .ALTERNAN E CONSONANTICE COMPUSE sc ² t : basc // b ti .

stoca // stochez . urc // urce // urci c ² ch + e. pic // s pice // pici . x ² c : sfinx // sfinc i . i : amic // amice // amici . g ² gh + e. sparg // sparge // spargi .ALTERNAN E CONSONANTICE SIMPLE I COMPUSE c ² c + e. 36 . naviga // navighez. i : larg // larghe e . terg // terge // tergi . parca // parchez . lung // lungi . fix // fic i . ortodox // ortodoc i . g ² g + e. i : bloca // blochez . i : fulg // fulgi .

TRANSCRIEREA FONETIC 1 [ v ] transcrie pe v i / sau w ; [ i ] transcrie pe i i / sau y ; [ ] transcrie pe c + e, i ; [ k' ] transcrie pe ch + e, i ; [ , , , ] transcriu semivocalele. 

37

TRANSCRIEREA FONETIC 2

k ] transcrie pe c, k i qu [ ks i gz ] transcriu pe x [ ] transcrie pe g + e, i [g' ] transcrie pe gh + e, i [ ] transcrie pe ,, i ´ scurt 
[
38

NOT

LA TRANSCRIEREA FONETIC

ÄPowerPoint´ nu permite transcrierea fonetic , corect i tradi ional , a semnelor distincte, de aceea, folosim alte semne: [ , , , ] transcriu semivocalele [ ] transcrie pe ,, i " scurt.
39 

Programul

CUVINTE TRANSCRISE FONETIC 

v car [ v kar ], vacan [ vakan ], Weber [ nume propriu, se pronun : veb r ], kilowatt [k'ilovat ], quasar [kuasar ] Quito [nume propriu, se pronun : k'ito ], kaliu [ kal u ] Irinuca [ irinuka ], yoga [ oga ], yankeu [ ank'e ], complex [ kompleks ], Alexandra [ aleksandra ] pix [ piks ], prefix [ prefiks ], excursie [ ekskursie ], exemplu [ egzemplu ] duce [ du e ], ceap [ ap ], baci [ ba ], cineva [ ineva ], ger [ er ], frige [ fri e ], geamgerie [ amgerie ], ginere [ inere ], fragi [ fra ], giardiaz [ ardiaz ]= boal parazitar chenar [ k'enar ], cheam [k'am ], unchi [ unk' ], chiar [ k'ar ], ghea gherghin [ g'erg'in ], ghimpe [ g'impe ], unghi [ ung' ], ghiol [ g'ol ] [ g'a ], 

 

 

40

deal [ d al ], pleosc [ pl osk ], nuia [ nu a ], iepure [ epure ], copii [ copi ], iod [ od ], cui [ ku ], doar [ d ar ], steaua [ st a a ], ori [ or ], îmi [ îm ], vezi [ vez ], popi [ pop ], fra i [ fra ], domni [ domn ], Brâncu i [ brânku ]

mas (4 sunete. ks: sufix. litera x reprezint sunetele: ks i gz. fiindc aceea i liter poate nota sunete diferite. acelea i litere redau sunete care se rostesc ca în cuvintele cer. 6 sunete (g-i-r-a-f. giraf . 41 . Dar o liter poate reprezenta simultan dou sunete. exerci iu etc.CORESPONDEN RESPECTAT I CORESPONDEN NERESPECTAT ÎNTRE SUNET I LITER În general. 5 litere). exist coresponden între sunet i liter : o liter reprezint un sunet: carte (5 sunete. cort. exemplu. Astfel.). cine. ger. aceast coresponden nu se respect . e i i au valoare de sine st t toare (noteaz un sunet). când nu sunt urmate de h. Literele c i g. 4 litere) Uneori. e. reprezint sunete care se rostesc ca în cuvintele: car. prefix. gard. Când sunt urmate de e. i. i. grab . excursie etc. gz: examen. Deci: giraf =6 litere. excep ie. în aceste exemple.

chiar. Deci: fragi = 5 litere. ge. i i h sunt numai litere ajut toare.. 4 sunete (f-r-a-gi). ca în cuvintele: deci. 5 sunete (ch-e-n-a-r). grupurile che. Grupurile de litere ce. 42 . fragi. ci. gh. 3 sunete (u-n-chi). noteaz câte un singur sunet: chenar. iar h este liter ajut toare (literele ajut toare nu se pronun . înainte de e sau i. ele ajut numai la pronun area literelor împreun cu care apar). gi au valoarea unui singur sunet atunci când literele e i i sunt folosite ca litere ajut toare. Deci unchi = 5 litere. geam. e i i au valoare de sine st t toare. în aceste exemple.CORESPONDEN NERESPECTAT ÎNTRE SUNET I LITER   Prin dou sau trei litere al turate poate fi redat un singur sunet. cheam . Deci: chenar =6 litere. ca în cuvintele: unchi. ciorb . ghe. ghi au valoarea unui singur sunet când e. Tot a a. ghimpe etc. chitan . Grupurile ch. ghea . ghe ar. chi. unghi.

lucrând. î i. urî. vânt« Literele Äî´. pârî. împ rat. îl. autoînchidere. doborî. Agârbiceanu. reîntors. p mânt. subîn eles. macroînc pere. N. pogorî.ACELA I SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (1) Sunetul Äî´ este notat cu Äî´ la începutul cuvântului : înscriere. coborî. întoarcere. multiîncercat. îi. neînsemnat. I. la cuvântul compus i cu prefix sau prefixoid: bineîn eles. î i«. la sfâr itului cuvântului : am rî. îmi. preîntâmpinare. hot rî. Bîzu). pseudoînchidere«. dânsul fântân . vârî «. reîncepe. Brâncu i. sfânt. 43 Sîrbu. Äâ´ sunt admise în nume proprii de familie dup dorin a purt torilor lor (I. C. dar i cu Äâ´ în interiorul cuvântului : cântec. .

Weber (nume propriu. prin Äk´ în kaliu. Sunetului Äv´ îi corespund literele Äv´ i Äw´.ACELA I SUNET REDAT PRIN LITERE DIFERITE (2)   44 Sunetul Äc´ este redat prin litera Äc´ în car. Acest sunet se noteaz . k': k'ilogram. k'ine. vopsea i în watt. în var. kaliu. . Litera Äk´ i grupul de litere Äqu´. în fonetic . prin Äq´ în numele propriu Qatar (se pronun cát r). redau acela i sunet ca grupul de litere ch: kilogram. katar. în lucr ri de fonetic . se pronun véb r). urmate de Äe´. Quinet (nume propriu se pronun chiné). k: kar. iaz i în yankeu. Äi´. ‡ Acest sunet se noteaz . în iar. iar lui Äi´ îi corespund literele Äi´ i Äy´.

el [ iel ]. este [ ieste ]. iepe. Se pronun i se scrie . ierbos. ecuator. erau [ ierau ]. în majoritatea neologismelor : echer. ele [ iele ]. echidistant.e´ ini ial .e´ ini ial. echivoc. edil. era i [ iera i ]. iertare. ierburi. e [ ie ].ie´ ini ial. economie. ei [ iei ]. erai [ ierai ]. ecua ie. ierarh. ecologie.. ecou. ie ire. ierarhie. eclips . editur . echitate.. numai în cuvintele : eu [ ieu ]. iezer . efect. nu . educa ie.. iepure. ieftin. ieri. ierbar. echip . efectiv etc.. 45 .. efort. edificiu.ie´. era [ iera ]. e ti [ ie ti ]. dar se pronun . eficient. eram [ ieram ]. elastic..PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) . echivalent. egoism. iesle.. echilibru. ie ean.iea´ ]. Se scrie . ie ´ ini ial  Se pronun i se scrie . iernat. în cuvinte vechi : ied. e ´ sau ..ia´. Excep ie : ea [ se pronun . echinoc iu.

oarecum [uarekum]. pre ioas [pre iuas ]. bun oar [bun uar ]. ua ´ (1)  Diftongul scris .. oarecine [uare ine]. so ioar [so iuar ]< (so ior). deoarece [deuare e]. sfioas [sfiuas ].. a chioar [a k'iuar ]. oa ´ ini ial se pronun . surioar [suriuar ]. Diftongul scris . odinioar [odiniuar ]. 46 . oase [uase]< (os). oal [uaie]< (olar). vioar [viuar ].. oa ´ în interiorul cuvintelor se pronun . capricioas [kapri iuas ]. oaz [uaz ]. oache [uak'e ]< (ochi). oa ´ sau . ro ioar [ro iuar ]< (ro ior). victorioas [viktoriuas ]. serioas [seriuas ]. gra ioas [gra iuas ]. oameni [uaneni]< (om). înfioar [înfiuar ]< (înfior). superioar [superiuar ]< (superior). glorioas [gloriuas ].PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) . s lcioar [s l iuar ]. oaste [uaste]< (osta ). orgolioas [orgoliuas ].. mânioas [mâniuas ]. vicioas [vi iuas ]. studioasa [studiuas ]. oarb [uarb ]< (orb).. copioas [kopiuas ]. oaie [uaie]< (oi). junioar [juniuar ]< (junior) mioar [miuar ]< (miori ). sperioas [speriuas ]. linioar [liniuar ]. g lbioar [g lbiuar ]< (g lbior). ua ´ : c prioar [k priuar ] < (c prior). ua ´ : oabl [uabl ]< (oblu).. farfurioar [farfuriuar ]. oar [uar ] (în prima oar [uar ]). oarecând [uarekând].

stoarce. foaier. cunoa te. respectuoas [respektuas sau respektoas ]. lucioas . înoat . scoal . culoar. ua ´ : afectuoas [afektuas ]. fermoar. roag . somptuoas [somptuas ]. poate. (dar i f r alternan fonetic ) balansoar. oa ´ sau . patinoar. 47 .PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) . tumultoas [tumultuas ]. picioare. exploata. înnoad .. ua ´ (2) Diftongul scris . coboar . omoar . însoar . fumoar. voala . poant .. soarbe. cioar . oa ´ în interiorul multor cuvinte se p streaz în pronun ie : ( datorit alternan ei fonetice .oa´/.. coate. impetuoas [impetuas ]. coard . cioat . sinuoas [sinuas ].. virtuoas [virtuas ] Diftongul scris . poart . defectuoas [defektuas ]. poal . doarme. doare. fructuoas [fruktuas ].. desf oar . ochioas . oa ´ în interiorul cuvintelor devine i se pronun hiatul . coace. coafa. curtoazie. maiestuoas [maiestuas ]. aspectuoas [aspektuas ].. roade. lavoar. coafor. savoare. toac . ghioag . coase.. boare. împresoar . pavoaza. desfoaie. coaj . doar. croazier . coad . chioar .o´) boal .

tr ia. îndoia. înnoia. altuia. încleia. morm ia. ploaia. îmb ia. ov ia. scânteia. ia ´ (nu . gâfâia. r oia. mângâia. faian . fâsâia.. Ialomi a.PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL .i´) .. Mamaia . [ u ] aceluia. oaia. iarb . iacobin. bâ âia. c reia. sleia . c ruia. instruia. Aglaia. iarovizare. iatagan. înv p ia. ianuarie. iarmaroc. 48 . muceg ia. gâgâia. croia. t ia.ea´) . r p ia. b nuia. iasc . (Excep ie : pronumele personal . femeia. iahnie. încl ia. droaia. ialomi ean. roia. fâlfâia. întemeia. cheltuia. cârâia. iap . iad. [ î ] bâjbâia.. iar. foaia. v paia. iarn . ia ´ (1) . acesteia. iasomie. iaz. jefuia . joia. iar i. [ e ] aceleia.. despuia. iar. odaia. poleia.. claia. iaurt. [ o ] altoia. sfor ia. iac . b taia. iad . acestuia. boia. Zoia . mârâia . Stoian.ie´: [ a ] baia. foia. hârâia. bâzâia. iaht.. [ ] c ia. cu / f r alternan a . caiac. g zduia. iat . f g duia.. Ia i . bâlbâia. iatac. spoia. iamb. r zboia. ia ´ (se pronun i se scrie dup o vocal (alta decât .ie´) se pronun i se scrie la început de cuvânt : ia. cheia. deraia.

pia / pie e. [ f ] fiasco. ... i-a dat.PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL . obial / obiele. codri-aprin i 49 . i-acolo. aceia i (în opozi ie cu formele de feminin singular : aceea.. . .. ia ´ se pronun i se scrie dup . . fiarb / fierbe. biat / biete. [ v ] via / vie i.. fiar (fiare).. ia ´ (se poate constitui între cuvinte conjuncte sau în sinereza altor cuvinte) : i-a dat.m´. iaminte ti.. i-a tept. mi-a dat.v´ cu / f r alternan a . [ p ] piatr / pietre. [ m ] amiaz / amiezi. i-a dus.b´. ia ´ se pronun i se scrie la sfâr itul formelor de masculin plural ale pronumelor i adjectivelor pronominale demonstrative : aceia.ie´: [ b ] abia. aceea i) . dezmiard / dezmierzi..f´. p´. ia ´ (2)     . fiare / fier..

. aici nu exist diftongul .gh´ . când nu exist forme alternante :   (dar chiar... ia ´: [k'ar]. chiabur. [mag'ar]) 50 . ia ´ se pronun i se scrie dup . [k'abur]. .. ia ´ . maghiar .ch´.NOT LA PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL . [g'aur]. ghiaur..

viezure. b taie. foaie. ie ´ (se pronun i se scrie dup .ia´: [ b ] obiect. . . butoaie. i-e frig.PRONUN AREA ORTOEPIC (rostirea corect a cuvintelor ) DIFTONGUL . oaie. ierburi. ierbar.. ie ´ (se confund cu hiatul .v´ cu / f r alternan a . biete / biat .. [ p ] impiegat. i. mi-e cald. v paie. miere // premiere .. vie i / via . ni.. baie.ia´: [ a ] ap raie. ie ire. ierarh. droaie. ia ´ : ied. p´. iezer . miere. li) -e bine } 51 . vierme // vietate. ie ´      . ie ´ (se poate constitui între dou cuvinte conjuncte) : i-e sete. subiect. ierarhie. [ v ] vierme. ie ´ se pronun i se scrie dup o vocal (alta decât . viespe. claie. obiec ie. . ..i´) . amiezi / amiaz . împiedica. pietre / piatr . iepe. li-e somn . ie ´ ) : biet // biel . dezmierzi / dezmiard . fier / fiare. vi-e foame. iepure. ie ´ se pronun i se scrie la începutul cuvintelor din fondul tradi ional cu / f r alternan a . mierl . fierbe / fiarb . { Re ine: mi ( i.. pie e / pia . ni-e dor. [ f ] fiere.. vi. Aglaie. iernat.b´.. . . piedestal.. uvoaie..f´. .. odaie... ie ean. cu / f r alternan a . iertare. ieri. ploaie. ierbos. ieftin.m´. iesle. [ m ] miercuri. obiele / obial ...

. oblojeal . plaj .  52 . clujean. în al .. sprijin. erpui. aranjeaz .. jecm ni. ir. îns i. afi eaz .i´ DUP CONSOANELE . Se pronun i se scrie . ´ sau .. acela i.i´ dup . în i i. jelanie.. jil .. ( s îngroa e ) . blajin . j ´ în r d cina cuvintelor : a a... iret . jeli. trar ( atr ) . sufixele gramaticale i lexicale : m tu . ( s îngra e ) îngroa .. deja.. Fac excep ie unele cuvinte derivate: galnic ( ag ). j ratic ( jar ).a´. j lbar ( jalb ).i´ dup .. ru ine.. ´ la sfâr itul unor pronume i adverbe : însu i..PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALELE . ´ sau . iar i. a az . jir.. în ela. n i or ( an ). jinti . . Fac excep ie desinen ele. jivin .. j ´ în r d cina cuvintelor: de erta. îngra . apte . Se pronun i se scrie . stejar. jimbl . tânjal . ´ sau . aceea i. lu ( al ). jefui. ´ sau .a´ dup . jelui . totu i . arpe. jalb . edea.e´. sfâr easc . Se pronun i se scrie . str mo easc . mojic. . jar. jale.. stej rel ( stejar ) . de art .j´  Se pronun i se scrie . j ´ în r d cina cuvintelor: ma in . jilav. es . n ule . indril . grij . a.e´ dup . ase.

sfriji. forjând. Se pronun i se scrie sufixul ..-i ´ (nu -î) la modul infinitiv. de mirosit.. încurajând. neglijând. repro ând. Se pronun i se scrie sufixul . îngro ând.. mirositor . lingu i. g si. cer i. Se pronun i se scrie. slobozi. . înf ând.. deslu i. menajând. urzi . r gu i...-z ´ : afurisi. bo i. îngr ând.´ : coji. îmbr i ând. protejând.. p zi. pr ji. p i. bandajând. ursi .. ie i. g sitor.-s ´. tri ând . bu i. nec ji. auzi. c ptu i. 53 . dup verbele de conjugarea a IV-a cu tem lexical în .-j ´. .-ând ´ (nu -ind) la modul gerunziu. defri ând. mânji. înghi i . îngriji. sclifosi.. rotunji. furi ând. etajând.-i ´ (nu -î) în unele forme flexionare i în unele derivate de la tema infinitivului : g sit .PRONUN AREA ORTOEPIC LA SUFIXUL VERBELOR   Se pronun i se scrie sufixul .. vr ji . s vâr i.´. mole i. ve teji.´ : angajând.. . ame i. avantajând.-i ´ (nu -î) la modul infinitiv. mirosi. afi ând. antajând . aranjând.. gre i. dup verbele de conjugarea a IV-a cu tem lexical în .. de obicei. p r si.. încre i. dup verbele de conjugarea I cu tem lexical în . sfâr i .-j ´. . înc lzi. de g sit. sufixul .

promiscuu. mediile. eu (s ) (nu) creez. scriind. alee. contraargument. atenee.. zoomorf. cenu iile. Se pronun i se scrie . coordonator.   54 . ea. hârtiile. vacuum . tiin . a pustii. Se pronun i se scrie . cli ee. a se sfii. ei. fiind. ii ´ (nu -i-) : fiin . discontinuu. perpetuu. viitor. Se pronun i se scrie . reeducat. preexistent . cooperativ . tu (s ) (nu) creezi. paraarticular. epizootie. coopta.PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE IDENTICE ÎN HIAT Se pronun i se scrie . idee. contraamiral. licee.. a înmii. zoologie. aa ´: contraatac. ultraactiv . zootoxin . reziduu. ee ´ (nu e-ie) : feeric. tiind. el. Se pronun i se scrie . omagiile. asiduu. exerci iile. noocra ie . ghi ee. feerie.... ele (s ) (nu) creeze. needucat. uu ´ (nu -u-) : ambiguu. continuu. zootehnie. coopera. cuviin . a prii . oo ´ (nu -o-) : alcool. coordona. concediile. zoofit.

h rnicie. aerosoli. vrednicie. aer. aeropurtat.. perie.. mojicie. hazlie. zodie . victorie. dib cie. aerostat . reparti ie. poezie. aerisi. z d rnicie .. sidefie . ie (dup vocala . produc ie. sta ie. aeronautic. . religie. aerisire. grijulie. s r cie.. melodie. faeton. organiza ie. liliachie. opinie. maestru . aerofobie. aerob.PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (1)  55 ae (dup vocala . silnicie. aerogar . ucenicie. s lb ticie.ie´(scris . aerian.. josnicie.i ´ se pronun un diftong ascuns : . aeroclub. sabie. aerofar. ve nicie. burl cie. aeronav . aerodinamic. e´) : albie. primejdie. medie.ie´(scris . aeroscop. situa ie. chipie . aeromodel. bisturie.. institu ie. revolu ie. hârtie. aerosoloterapie. aeromotor.a ´ se pronun un diftong ascuns : . e´) : aed. tr inicie. protec ie. rela ie. popula ie. aeroport. aeroplan. libr rie. f rnicie. pr pastie. istorie. serie.

libr ria. comisia. ini ia. acompania. . vestiar. sfâ ia. linia.ia´(scris .a´) : abrevia.. diferen ial. întârzia. diatez . corabia. oficia. caria. hârtia. gra ia. construc ia. ml dia. speria.i ´ se pronun un diftong ascuns : . împr tia. calomnia.. academia. mânia. familia. melodia. aten ia.. agen ia. zgâria . drojdia. industria. institu ia. concep ia. inova ia. refugia. disocia. apropia. înfuria. îmbia. declara ia. cofet ria. farmacia. func ia. farfuria. adiacent. chiria. b rbia. istoria. familial. media. fotografia. studia. discu ia. devia. opinia. paria. educa ia. înfia. peria. datoria.PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (2)  56 ia (dup vocala . gospod ria. învia. elogia. domnia. contraria. poezia Maria .

e´) : accentuez. coeficient..u ´ se pronun un diftong ascuns : . 57 . desuet. constituent. poet. statuet . duel. ue (dup vocala . perpetue. continue.o ´ se pronun un diftong ascuns : . menuet. coerent. coeziune. coexisten ...PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE ÎN HIAT APARENT (3) oe (dup vocala .ie´(scris . influent. suedez. siluet . Noe . perpetuez.. poezie. duet. asidue. evoluez.. ortoepie.. evacuez. coexista.ie´(scris .e´) : coechiper. afluent. poem. superflue . ortoepic. ingenue. ambigue.

bubui. îng dui. înghesui. aghezmui. chiui. restitui. tumultuos. fructuos. alc tui. evalua. insinua. destitui. extenua. sudui. uo : afectuos. dezavua. trebui. lua. retribui. situa. mântui. zbengui . dezv lui. prelu . evacua. hurui. aspectuos. somptuos. bântui. impetuos. arcui. constitui. perpetua. ingenu . atenua. închipui. e ua. substitui. fastuos. insinu .PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE ÎN HIAT COERENT (1)  ua : accentua. maestuos. defectuos. distribui. ui : ambigu . mistui. sui. efectua. tatua u . respectuos. dilua. n rui. 58 . virtuos . diminua. lu . birui. dezl n ui. fluctua. sinuos. bizui. perpetu .

gâgâi. cârâi. hiol . pârâi. dioptrie. miorl i. ron i. plesc i. mo i. vâjâi. groh i. op i. chiot. ov i. liofil. l f i. molf i. scâr âi. violen . h m i. i : bâjbâi. morm i. chi i. sfor i. m c i. pip i. zgâl âi. târâi. chior i. zbârnâi . fâlfâi. bâzâi. râcâi.PRONUN AREA ORTOEPIC LA VOCALE ÎN HIAT COERENT (2) io : biologie. clef i. ghiocel. gâfâi. r p i. îi. tiosulfat. zumz i . fâsâi. riolit. or c i. sionist. horc i. mârâi. bâlbâi. hârâi. pionier. 59 . pâlpâi. miori . beh i. fiol . diod . puf i. niobiu. ârâi. râgâi. zorn i. bâ âi.

ecvestru. Se scrie ch + e. consecvent. viciu. ticsi . succeda.. potrivit cu forma de origine i tradi ia literar . acces. micsandr . cilindru. occident. lucern . accident. C ´   Se scrie c + i. orchestr . ciment. elocvent. cvadrat. sconcs. chirilic. succint. e (nu ) i se pronun [ ] în cuvintele : aprecia. chirurg. succesiv. acvil . frecvent. i i se pronun [ k' ] în cuvintele : chintal. v csuitor . Se scrie i se pronun . accepta. capriciu. secven . v csui. civil. cifr . cvint . accent. colocviu. occipital. vacs. 60 . în cuvintele : cocs. Se scrie cs (nu x ) i se roste te deci [ ks ]. vaccin.. cocserie. Se scrie cc + e.PRONUN AREA ORTOEPIC DIFICULT I ALE CONSOANEI . cv ´ în cuvintele : acvariu. catadicsi. relicv . succes. i i se pronun [ k ] (deci liter dubl cu valori diferite) în cuvinte ca : accelera. cocsifica. rucsac. succesor. adecvat. îmbâcsi. cancelarie.

împacheta. împiedica. îmboln vi. f ´/ . pamflet. împricinat. decembrie. Canberra. dar i 61 amvon .. bomb ni. avanpremier . împrejur. m ´ se pronun i se scrie înainte de . Excep ii : avanpost. . Pamfile. împ ca.. infrastructur . împuternicit. dimprejur. bomfaier. sâmb t . v ´ din r d cina cuvintelor. amfor . Zamfir . fanfar . îmbuna. împotriv . bomboan . împodobi. p ´ : ambulan . . n ´ ? . limf . limb . input.PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE . împreun . embargo.. triumf. îmbl nit. Istanbul . dimpotriv . îngâmfat. b ´. nimf .. convoi. timp. m´ sau . dimpreun . m ´ sau . n ´ se pronun i se scrie în fa a consoanelor .. împerechea.. dar i : amfibiu... umfla. dup tradi ie i origine : confort.. .

 .. ´) se pronun i se scrie înainte de . tafet . tec r. sci i. p ´ din începutul cuvintelor. . dar tachet . scen . t ´/ . tan . s ´ sau . ´ se pronun i se scrie în fa a consoanelor . trand .ce´.. taif. s ´ sau . palt . stand...PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE . dup origine : spalier. sceptic... ascensor. scelerat. ´ ? .. s ´ (nu . scindat . tang . 62 sciziune. tampil ... .. sciatic . sceptru.ci´ : ascet. standard. dar paclu.

PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE . desinen ... resorbi. desh ma. r sciti. transcarpatic. decisiv. finisa. displ cea. r spl ti. gresie. fisiune. desp r i.. chermes . fisiona. exclusiv. înaintea consoanelor surde : desc rca.. cvasitotalitate. transplanta . disident. des eleni . diserta ie. conclusiv. descentraliza. r scoace. . cvasiunanim. sesiune. vernisaj . z ´) se pronun i se scrie în pozi ie intervocalic : asista.. premis . discontinuu. s ´ (nu . esofag. s ´ (nu . z ´ ? (1)  . 63 . deshuma. episod. vasodilatator. z ´) se pronun i se scrie în prefixe. s ´ sau . vasodilata ie. inclusiv. descheia. r sturna. desface.. distona.

s ´ sau . s ´ sau . prism . izm .. pleonasm.. precis / precizie .sm´ i derivatele lor : fantasm . simbolism . trosni ( i derivatele).. s ´ sau . c zni. sesiza. . basma. m ´. zmeu . tr sni ( i derivatele). lesne. z ´) se pronun i se scrie înaintea consoanelor ... s ´ (nu .PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE . . generos / generozitate . sarcasm. cizm .. snoav .. s ´ (nu . l ´. cazma... n ´. r ´ : breasl . m slin . 64 . . cazn . prismatic. z ´ ? (2)   . z´) se pronun i se scrie în cuvintele : casnic (cas ).. . z ´) se pronun i se scrie în neologismele cu finalele . curios / curiozitate . marasm. izlaz. . cizm rie. decis / decizie . conclusiv / concluzie .. asmu i. z ´) se pronun i se scrie în cuvinte derivate din aceea i familie : concis / concizie . fantasmagorie. .. dosnic (dos).. corosiv / coroziune . bezmetic....

. deznoda. dezonora. dezmembra.z´. z ´ nu . dejuca.PRONUN AREA ORTOEPIC LA CONSOANELE . dezam gi.deslu i´. desz vorî. dezarticula. dizgra ia. dejuga i la cuvântul .. izgoni. dezghe a. dezgoli. dezlega. dezvinov i. Excep ii (înaintea consoanelor sonore .j´): desz pezi. dezice. dezmo teni. dezdoi. dezlipi.. dezlâna. s ´) se pronun i se scrie în prefixe i în radical. zvon. înaintea vocalelor i a consoanelor sonore : dezacord. . dezaproba. dezbate. În radicalul cuvintelor din fondul tradi ional : azvârli. brizbiz . dezn d jdui. la fel neanalizabilele : dezmetici.. dezrobi. dezl n ui. dezumaniza. puzderie. dezechilibra. z ´ (nu . s ´ ?  65 . r zgândi . zgur .. dezmierda . n zbâtie. zbor. brazd . dezmin i.. dezr d cina. r zbate. dar i în neologismele : azbest. . mâzg .. zdup.

badjocur . din p cate se pronun aproximativ îm barc . absent.ASIMILAREA  Asimilarea exprim tendin a de a evita dou mi c ri articulatorii deosebite. sub ire. glazvand. prima consoan se asurze te trecând în seria nesonantelor surde (cuvintele abces. segmentele sintactice în barc . adic din cele dou sunete (al turate sau la mic distan ). unul dobânde te caracteristici asem n toare cu ale sunetului influent. un cuip sup strea in ). dim p cate. segmentul sintactic vânt bun! se pronun aproape ca agvatic. apsent. adegvat. ob'zeci. Alteori. De exemplu. prima consoan se sonorizeaz . 66 . segmentul sintactic un cuib sub strea in se pronun apces. ob ine. glasvand. pronun ându-se aproximativ ca perechea ei sonor (cuvintele acvatic. batjocur . op ine. frecven . sup ire. fregven . optzeci. vând bun). adecvat. Alt exemplu.

Gligore (corect: arbitru. colidor. Grigore) se observ o disimilare regresiv (primul r este modificat în l. 67 . coridor. în cuvintele albitru. propiu. deosebindu-se de al doilea r). recrut) disimilarea este total : al doilea r este suprimat. recut (corect: fereastr . este expresia tendin ei de a suprima o mi care ce se repet .DISIMILAREA Disimilarea implic schimbarea calit ii unui sunet sau c derea lui sub influen a unui sunet identic sau asem n tor. În cuvintele fereast . De exemplu. propriu.

e sincopat . iar în vorbirea familiar . De exemplu. în pronun area cuvântului dom'le. lingurile. Sincopa reduce corpul fonetic al cuvintelor. 68 . în cuvintele chipurle. care const în dispari ia unei vocale neaccentuate dintre dou consoane sau a unei silabe neaccentuate din interiorul unui cuvânt. treburile) se observ dispari ia vocalei neaccentuate Äi´ dintre dou consoane. lingurle. silaba -nu.SINCOPA  Sincopa este o modificare fonetic condi ionat . treburle (corect: chipurile.

plita electric . din a doua jum tate a zilei. a puf i. A izbi cu violen . ] bufni [A bomb ni sup rat. a da buzna. ] postmeridian [De dup -amiaz . ] 69 . întrebuin at în buc t rie. ] pufni [A respira cu zgomot suflând brusc i cu putere aerul pe n ri. a displ cea totalmente. a trânti. a produce repulsie.. omoruri) organizat de c tre elemente ovine împotriva unei minorit i na ionale. în laborator etc.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (1)    pogrom [Ac iune du m noas (înso it de jafuri. de înc lzit. f când s produc zgomot. ] (îmi) repugn [A inspira repugnan . A intra (undeva) pe nea teptate i cu repeziciune. ] re ou [Aparat electric sau cu gaz.

în stare s stârneasc râsul. ] 70 solar [Care ine de Soare. ] rezidual [Care r mâne ca reziduu.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (2) revelion [Noapte de Anul Nou. ] . aspect caraghios. Care provoac râsul.] reziduu [R m i provenit în urma prelucr rii chimice sau fizice a unui material brut. eviden iind ridicolul. a lua în râs. caraghios. Petrecere care se organizeaz în aceast noapte. rizibil. Depunere solid pe fundul sau pe pere ii unor recipiente în care se p s-treaz lichide. ] a ridiculiza [A face s apar ridicol. ] ridicol [Motiv care provoac râsul. propriu Soarelui. ] solariu [Loc special amenajat unde se fac b i de soare.

slujb .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (3) serviciu [Munc efectuat în timpul unei activit i. ] sub ire [Care are o grosime mic . ] service [Sta ie de reparare a automobilelor sau a unor aparate. a se ofili. care nu este gros. ] 71 ifonier [Dulap mare. unde se iau în discu ie i se rezolv probleme importante. ] a ve teji [A deveni ve ted. ] sesiune [Perioad în care au loc edin ele unui organ reprezentativ al puterii de stat. care se deplaseaz pe o cale de comunica ie.] . Domeniu special de activitate.] vehicul [Mijloc de transport.i pierde vlaga i fr gezimea. în care se p streaz haine i lenjerie. a. judiciar sau tiin ific.

] petic [Bucat rupt . ] ultraj [Ofens adus unei persoane oficiale (aflate în exerci iul func iunii) constând din vorbe. piele. hârtie etc. gesturi sau amenin ri. ] mar arier [Mers înapoi al automobilului.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (4)    72 p trat [Patrulater cu toate laturile egale i cu toate unghiurile drepte. ] . ] chiftea [Preparat culinar de form rotund .). sub form de b ici ro ii sau albe. f cut din carne tocat i pr jit în gr sime. umplut cu tutun m run it. ] urticarie [Erup ie de natur alergic . dreptunghi echilateral. ] igar [Produs pentru fumat constând dintr-un sul de hârtie fin . t iat sau r mas dintr-un material ( es tur . care produc mânc rime.

care se a az pe o mobil . de talie medie. Ras de câini de talie mic . Câine din aceast ras . care se hr ne te în special cu oareci de câmp.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (5) uter [Sportiv specializat în uturi. ] capot [Hain . ] prozodie [Ramur a poeticii care se ocup cu studiul tehnicii versifica iei. ] impieta [A se amesteca în treburile altuia. ] milieu [Obiect (de podoab ) din pânz (brodat ) sau din dantel . ] oricar [Pas re sedentar r pitoare. cu coad lat i cu penaj brun-închis. care prinde oareci. cu blana maro-ro cat i cu picioare foarte scurte. opârlar. cu aripi mari. halat. lezându-i drepturile. lung i larg .] 73 . care se poart în cas .

FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (6) binoclu [Instrument optic format din dou lunete paralele. Cei r ma i dintr-o 74 mul ime (dup ce a fost separat o parte). ] . ] desperare / disperare [Stare de ap sare sufleteasc cauzat de pierderea speran ei. ] cel lalt [Cel care urmeaz sau preced . ~ zah r în ceai. pufoas i c lduroas . pe dos. f r noim . folosit pentru confec ionarea obiectelor de îmbr c minte. Ast -sear . A completa în scris sau verbal. dezn dejde. anapoda. ] desear / disear [Ast zi seara. ] molton [ es tur de bumbac (mai rar de lân ) moale. flanel . ] alandala [În dezordine. folosit pentru a observa obiectele situate la distan . ] ad uga [A mai pune la ceea ce este.

conjura ie. ] 75 . (despre substan e) A acumula carbonat de calciu. cu adaos de substan e aromatice i colorante. care completeaz ceva.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (7) complementar [Care compline te. ] calcifica / calcifia [A se înt ri prin depunere de calciu. complinitor. ] blacheu [Plac mic de metal. conspira ie. ] caramel [Bomboan f cut din caramel. ] carbid [Carbur de calciu întrebuin at la fabricarea acetilenei. prin care un grup de persoane unelte te împotriva statului sau a unei persoane. care se aplic pe vârful sau pe tocul înc l mintei pentru a le proteja de tocire. ] complot [Proiect elaborat în secret.

infatuat. prin colora ia galben a pielii. ] icter [Stare patologic constând în acumularea excesiv a fierii în sânge i a depunerii ei în esuturi. ] hebdomadar [Care apare o dat pe s pt mân . orgolios. plauzibil. mai ales. credibil. ] viespe [Insect asem n toare cu albina. care tr ie te izolat sau în roiuri. ] verosimil [Care pare a fi adev rat i inspir încredere. s pt mânal. ] 76 . trufa . manifestat . având în partea posterioar a abdomenului un ac veninos. cargou. ] vanitos [Care este plin de vanitate.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (8)    cargobot [Nav maritim pentru transportarea înc rc turilor la distan e mari. ] vasoconstric ie [Stare patologic constând în îngustarea vaselor sangvine.

care une te dou continente sau un continent cu o peninsul .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (9)    istm [Fâ ie îngust de p mânt dintre dou m ri sau golfuri. ] oset [Ciorap scurt care ajunge pân deasupra gleznei. folosit pentru a scoate dopurile de plut de la sticlele înfundate. a defrauda. ] diserta ie [Lucrare tiin ific sus inut public pentru ob inerea unui grad tiin ific (de doctor în tiin e). ] 77 .] tirbu on [Instrument casnic în form de spiral de o el. tez . prev zut cu un mâner. t iat în uvi e sub iri care se consum fiert. Expunere în care se trateaz o problem în mod tiin ific pe baza argumentelor i datelor dobândite prin studiu. ] a delapida [A sustrage din avutul statului. ] t i ei / t ie ei [Preparat alimentar din aluat nedospit.

 pilug [Unealt cu care se piseaz în piuli . ] filigran [Dantel constând dintr-o re ea de fire de aur. autumnal.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (10) tomnatic [Care ine de toamn .lan "] a expropria [A deposeda de produsele muncii i de mijloacele de produc ie. de argint sau de sticl . propriu toamnei. ] l n ug [diminutiv de la . care se aplic pe un obiect în calitate de 78 ornament. ] .. ] excavator [Ma in autopropulsat folosit la s parea i înc rcarea solului.. ] ferfeni [A (se) face sau a (se) rupe ~a (se) rupe în multe buc i. * A tunde .pilug" a tunde pân la piele. a z c mintelor minerale etc.

cas . acoperind partea superioar a acestuia. ] clovn [Actor de circ care evolueaz pe aren cu un program excentric i amuzant. emis de c tre stat i folosit ca mijloc de plat . preparat din f in integral .. ] 79 .FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (11) graham [Pâine . ] maiou [Articol de lenjerie care se îmbrac direct pe corp. ] bancnot [Hârtie de valoare cu acoperire în aur. Înc pere unde î i are sediul acest serviciu.graham"= pâine dietetic nes rat . ] casierie [Serviciu într-o întreprindere care efectueaz încas rile i pl ile. bilet de banc . ] pedagogie [ tiin care se ocup cu studiul metodelor de instruire i de educare a tinerei genera ii.

Fragment sau motiv repetat într-o oper muzical . ] jocheu [C l re profesionist. ( tiin care se ocup cu studiul culturii i civiliza iei japoneze. fig. ] 80 . ] m n stire / mân stire [A ez mânt religios în care tr iesc. A nu avea nici ~ (frânt sau chioar ) a fi f r nici un ban. dup anumite reguli ascetice.)] l scaie [Moned de aram cu valoarea egal cu o jum tate de para. Moned de valoare neînsemnat . specializat în conducerea cailor la alerg rile de galop i de obstacole. c lug ri sau c lug ri e.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (12) laitmotiv [Motiv muzical care caracterizeaz un personaj sau o situa ie i care se reia când apare în scen personajul sau situa ia dat . ] japanolog [Specialist în japanologie. fig. a nu avea nici un ban. Idee principal asupra c reia se insist în repetate rânduri (într-o oper tiin ific sau artistic ).

] jocheu [C l re profesionist. dup anumite reguli ascetice.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (13) laitmotiv [Motiv muzical care caracterizeaz un personaj sau o situa ie i care se reia când apare în scen personajul sau situa ia dat . ( tiin care se ocup cu studiul culturii i civiliza iei japoneze. fig. fig. Moned de valoare neînsemnat . ] m n stire / mân stire [A ez mânt religios în care tr iesc. Idee principal asupra c reia se insist în repetate rânduri (într-o oper tiin ific sau artistic ). ] japanolog [Specialist în japanologie. c lug ri sau c lug ri e. a nu avea nici un ban.)] l scaie [Moned de aram cu valoarea egal cu o jum tate de para. ] 81 . A nu avea nici ~ (frânt sau chioar ) a fi f r nici un ban. specializat în conducerea cailor la alerg rile de galop i de obstacole. Fragment sau motiv repetat într-o oper muzical .

probabil. ] FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (13) . cununie. * A se l sa (sau a edea) în ~i a se a eza cu genunchii îndoi i i sprijinindu-se de p mânt numai pe picioare. ] piure [Preparat culinar în form de past . ] patinoar [Teren acoperit cu ghea pe care se patineaz . biseric. ] pas mite [Dup cât se pare. pesemne. fixat pe trei picioare. f cut din legume (mai ales cartofi) sau din fructe zdrobite. ] 82 asambla [A reuni formând un sistem tehnic. format dintr-o ram metalic (rotund sau triunghiular ).obstetric [Ramur a medicinii care se ocup cu fiziologia i patologia sarcinii i a na terii. folosit ca suport pentru un vas pus la foc deschis. ] pirostrie [Obiect de uz casnic. Coroan care se a az pe capul mirilor în timpul slujbei oficiate cu prilejul c s toriei.

insult tor.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (14)    delincvent [Persoan care a comis un delict. b taie de joc. Mustrare umilitoare. A înceta de a mai tr i. ] ingurgita [A face s treac din gur în stomac. a înghi i. a se sfâr i. a muri. ocar . a r posa. a deceda. insult . infractor. afront. Ofens grav . ] a sucomba [A suferi o înfrângere într-o lupt . Jurist angajat de o institu ie pentru a o sus ine în fa a justi iei. ofens . ofensator. sfruntare. a se stinge din via . ] injurie [Vorb sau fapt care lezeaz demnitatea sau reputa ia cuiva. adus cuiva în public. ] jurisconsult [Specialist în drept care d consulta ii juridice. ] 83 . ] batjocur [Atitudine obraznic i dispre uitoare. ] jignitor [Care este în stare s r neasc demnitatea cuiva.

] a sucomba [A suferi o înfrângere într-o lupt . ] jurisconsult [Specialist în drept care d consulta ii juridice. a muri. insult tor. a r posa. adus cuiva în public. infractor. a deceda. insult . a se stinge din via . ] ingurgita [A face s treac din gur în stomac. ofens . ] jignitor [Care este în stare s r neasc demnitatea cuiva. ] batjocur [Atitudine obraznic i dispre uitoare. ocar . ofensator. a se sfâr i. Jurist angajat de o institu ie pentru a o sus ine în fa a justi iei. ] 84 . afront.FORME LITERARE ALE UNOR CUVINTE PROBLEMATICE ÎN EXPRIMARE (15)    delincvent [Persoan care a comis un delict. ] injurie [Vorb sau fapt care lezeaz demnitatea sau reputa ia cuiva. A înceta de a mai tr i. sfruntare. Mustrare umilitoare. a înghi i.Ofens grav . b taie de joc.

MARAMURE str. nr. IOAN HAPCA .DESPRE LEC IILE CUPRINZÂND NO IUNI DE FONETIC Concept original i realizare: Numai pentru UZ INTERN la COALA CU CLASELE I-VIII Vi eu de Jos ~ Jud.com 85 Adaptarea > Prof. 0262-368013 sau 0262-355555 E-mail: ihapca2002@yahoo. 1111 Tel. Principal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful