Sunteți pe pagina 1din 2

Libertatea este un atribut individual al omului i reprezint compromisul dintre voin a omului i constrngerile sociale.

A fi liber nu nseamn a face orice i trece prin minte, ci doar acele lucruri care sunt determinate de legi i norme, acelea i pentru to i. Altfel, exercitarea libert ii individuale ar intra n conflict cu libertatea celorlal i. Apare astfel o limitare a libert ii consim it de c tre individ. Atunci cnd apar abateri de la respectarea legii, intervin autorit ile (poli ie, procuratur ), dar f r a nc lca drepturile fundamentale ale omului. Respectarea legilor este obligatorie att pentru individ, ct i pentru autorit i. Nimeni nu poate fi arestat f r a i se preciza motivul, nimeni nu poate fi condamnat f r un proces n care s aib posibilitatea de a se ap ra. Dac individul ncalc legile n mod grav, se poate ajunge la privarea de libertate, stare n care drepturile economice sau politice sunt suspendate. Libertatea individului are mai multe componente: libertate interioar , libertate politic , libertate economic , libertate social i cultural .

ntre diferitele categorii de drepturi exist raporturi de complementaritate, iar ansamblul acestor drepturi se constituie n drepturile cet ene ti. Via a ntr-o comunitate nu nseamn numai drepturi, ci i ndatoriri cet ene ti. ndatoririle nu pot fi proclamate n acela i fel cu legile, ele sunt ni te consecin e de bun sim i de bun credin , care decurg din respectarea legilor. Individul nu trebuie s se rezume doar la respectarea pasiv a legilor. Dac vrea s fie un bun cet ean, el trebuie s se angajeze n ac iuni neobligatorii, pe baza unor decizii personale luate n condi iile libert ii interioare i a responsabilit ii individuale. Ac iunile neobligatorii la care individul particip , al turi de al i indivizi, din ini iativ personal i f r profit economic sau individual fac parte

din participarea cet eneasc , care este opusul nep s rii civice. Dar participarea cet eneasc implic i responsabilitate colectiv n toate fazele particip rii, care este mai mult dect suma responsabilit ilor individuale ale participan ilor.

Libertate politic

dreptul de a alege, dreptul de a fi ales, dreptul de asociere, dreptul de a forma

partide politice, dreptul la ntrunire etc. Libertate economic etc. Respectarea legilor cunoa terea, asumarea i respectarea legilor liber consim ite i nu impuse arbitrar, att de c tre cet eni ct i de c tre autorit i. Libertate interioar capacitatea de a elimina influen a limitativ a celor din jur. dreptul la munc , dreptul la proprietate, dreptul la grev , dreptul la mo tenire

Limitarea libert ii libertatea individului nu este nem rginit , ci ea este limitat prin lege n a a fel nct libertatea individual s poat coexista cu libertatea celorlal i. Privare de libertate stare de suspendare a drepturilor politice sau economice. Drepturi cet ene ti libertatea de con tiin , libertatea de opinie, libertatea de exprimare, acces egal la func ii publice etc. Drepturile omului drepturile prev zute n Declara ia Universal a Drepturilor Omului (1948) ndatoriri cet ene ti sunt ni te cerin e impuse de drepturi: fidelitatea fa de ar , ap rarea rii n

caz de necesitate, respectarea Constitu iei, contribu ia la cheltuielile publice prin plata taxelor i impozitelor etc. Decizie personal independent. Participare cet eneasc comportament folositor comunit ii: ini iativ personal , contribu ie o hot rre care nu este impus din exterior, ci pe care o ia individul n modm

individual , activitate comun cu ceilal i membri ai comunit ii, timp dedicat comunit ii etc. Responsabilitate individual persoanei etc. Responsabilitate colectiv grija comunit ii pentru membri ei vulnerabili, grij pentru problemele grij pentru respectarea legilor, grij pentru respectarea demnit ii

care afecteaz ntreaga comunitate etc.