P. 1
toleranta.comunicare

toleranta.comunicare

|Views: 303|Likes:
Published by profesorcampean

More info:

Published by: profesorcampean on Feb 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

text

original

CONSILIUL JUDE

EAN SIBIU

BIBLIOTECA JUDE EANĂ ASTRA SIBIU

coord. CORNELIA CRAMARENCO

Toleran ă - Rela ionare - Comunicare
SIBIU, 2010

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Toleranţă – Comunicare – Relaţionare

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

TOLERANŢĂ COMUNICARE RELAŢIONARE
Simpozion Naţional organizat de Biblioteca Judeţeană ASTRA 14, 15 mai 2010

2010

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU Str. George Bariţiu, nr. 5/7 550178 Sibiu/România Tel: +40 269 210551 Fax: +40 269 215775 Internet: www.bjastrasibiu.ro E-mail.: bjastrasibiu@yahoo.com

Director: Onuc Nemeş-Vintilă Coordonator de proiect: Cornelia Cramarenco Silvana Şerb Elena Camelia Spânu Copertă: lucrare realizată de elevii Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 2, Sibiu. Editor, grafică copertă: Ioana Butnaru

Lucrare realizată la Tipografia Bibliotecii ASTRA Tiraj: 75 exemplare

Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Sibiu.

ISBN: 978-973-0-09387-2

Cuvânt înainte

Volumul de faţă reuneşte comunicările prezentate la Simpozionul Naţional cu tema ’’Comunicare – Toleranţă – Relaţionare’’ organizat în zilele de 14-15 mai 2010 de Biblioteca Judeţeană ’’ASTRA’’, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu Universitatea ’’Lucian Blaga’’, prin Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Direcţia de Sănătate Publică şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 din Sibiu. Au fost prezentate 47 de comunicări, toate abordând triada conceptuală a simpozionului din perspectivă educaţională, începând din mediul familial, continuând cu mediul preşcolar, şcolar, inclusiv la copiii cu cerinţe educative speciale. Autorii comunicărilor – educatori, institutori, profesori din învăţământul preuniversitar şi universitar, psihologi, psihopedagogi, bibliotecari, cadre medicale – au analizat cele trei concepte, identificând punctele tari şi punctele slabe, ameninţările şi oportunităţile, funcţionalităţile şi disfuncţionalităţile din procesul de educaţie, bazându-se pe experienţa didactică şi pedagogică personală şi pe studiul unei bogate literaturi de specialitate.

Pe baza acestor studii de caz s-au conturat strategii educaţionale de succes menite să ajute la optimizarea comunicării şi a motivaţiei, la modelarea caracterelor, la prevenirea sau diminuarea conflictelor, la stimularea interacţiunii părinţi-copii, la învăţarea prin cooperare, la educarea copiilor în spiritul toleranţei şi empatiei faţă de cei din jur, la arta de a comunica şi la arta de a asculta. Din perspectiva acestei analize complexe, volumul se constituie şi într-un manual-ghid cu rol metodologic de mare folos tuturor acelora care au drept scop îmbunătăţirea procesului de instruire şi educaţie, prin cultivarea valorilor de comunicare, de prietenie, de toleranţă şi relaţionare.

Onuc Nemeş-Vintilă Director Biblioteca Judeţeană ’’ASTRA’’

ci trebuie puse în corespondenţă cu termenii existenţi în limbă. a face cunoscut. 3.(despre oameni) A fi în legătură. . a înştiinţa.Definiţia pe care o dă acestei noţiuni Dicţionarul Explicativ al Limbii Române 1 este:1. Buc. Schema procesului de comunicare este redată fidel de către lingvistul R. numărul lor atingând cifra de 126. intr. produse ale fanteziei care nu pot ajunge la destinatar. A avea legatură cu…. intervine transportarea mesajului la receptor printr-un anumit canal.Prof. Receptorul unui mesaj trebuie să facă operaţia de decodare pentru a-l înţelege. De aceea se spune că mesajul se codifică. idei. Ed. Comunicarea se desfăşoară între doi poli. fără însă ca vreuna să fi întrunit consensul specialiştilor. emoţii. (schema nr. Universitatea Bucureşti . Mesajul poate consta în gânduri. Comunicarea nu se produce decât dacă după procesul codificării. sentimente. în legatură cu el formulându-se o serie de teorii care stau la baza ştiinţelor comunicării. Jakobson.. Daniela Luminiţa Avrigean Liceul de Artă Sibiu. Drd. 2005. . Arc.Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială FUNCŢIONALITĂŢI ŞI DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN PROCESUL DE COMUNICARE Pentru explicarea şi înţelegerea unui cuvânt sunt necesare adeseori mai multe definiţii.1) 1 ***Dicţionarul Explicativ Ilustrat al Limbii Române. intr. vb. emiţătorul şi receptorul. a duce la… Într-un studiu din 1976 s-au inventariat cele mai reprezentative definiţii ale acestui termen. A informa. 2. Termenul de comunicare este foarte frecvent folosit în ultima vreme.

politeţe (negativă sau pozitivă). funcţia referenţială . relevanţa – restrângerea observaţiilor la subiectul discuţiei. Dialogul. ritmul verbal. funcţia poetică. se referă la efectul de convingere pe care mesajul trebuie să îl aibă asupra destinatarului. Forma de comunicare între două sau mai multe persoane care îşi transmit informatii cu diverse scopuri este dialogul. atrăgând atenţia asupra modului în care este formulat. descoperirea lumii exterioare. nonverbală sau paraverbală. Elementele paraverbale care însoţesc dialogul sunt: accentul. intonaţia. 2. funcţia conotativă-persuasivă.mesajul este pus în valoare ca element în sine. Principiile şi regulile comunicării publice sunt stabilite de retorică. obţinută prin determinarea celuilalt de a-şi exprima părerea despre noi. 5. dar poate interveni. 3. debitul verbal. Comunicarea poate fi verbală. 2. 4. influenţarea opiniei\atitudinii celorlalţi. stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu alte fiinţe umane. un anumit ton. cotidiană. Comunicarea publică presupune un emiţător unic şi un grup de receptori. Comunicarea intrapersonală: emiţătorul şi receptorul nu sunt diferiţi (ex. cantitate – furnizarea acelor informaţii necesare în funcţie de stadiul discuţiei (iniţiere. funcţia metalingvistică .iar obiectivele ei sunt:1. formele de comunicare sunt variate:presa scrisă. codificarea nu este obligatorie. televiziune etc. 4. eventual marcarea digresiunilor.este legată de realitatea pe care o exprimă mesajul. radio. Comunicarea interpersonală (diadică): presupune doi participanţi. 3.datorită căreia mesajul conţine referiri la codul utilizat şi presupune anumite gesturi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu O comunicare presupune intrarea în acţiune a mai multor funcţii: funcţia emotivăprin care se exprimă starea afectivă a emiţătorului. respectiv iniţierea lui. există cinci feluri de comunicare: 1. Comunicarea de grup are loc între mai mult de doi participanţi. de situaţia în care se face comunicarea. etc. Comunicarea de masă: emiţătorul acestei comunicări este instituţionalizat şi se adresează unor destinatari necunoscuţi. încheiere) şi de obiectivul conversaţional. comunicarea nu depinde de transmiţător şi nici de canal. menţinere. funcţia fatică-prin care este vizat canalul de comunicare şi controlul funcţionării lui. autocunoaşterea. presupune o serie de regului: cooperare. mimică. 8 Cea mai frecventă formă a dialogului este conversaţia .monologul interior). calitate – evitarea informaţiilor false sau imposibil de dovedit. retorică. În funcţie de numărul participanţilor şi de tipul de relaţie între ei.

legătură. 3. 14.ipotetică dorinţă fundamentală care duce la căutarea de informaţie în scopul comunicării. 10. trăsături comune-amplificarea a ceea ce este împărtăşit sau acceptat de ambele părţi.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Trecând în revistă numeroase definiţii. ci este influenţată sub aspectul formelor. 11. El identifică printre factorii care generează comunicarea: apropierea spaţială. relaţie . de articulator. putere. control. De asemenea specialistul apreciază că procesul de comunicare este redat în primul rând de două aspecte caracteristice grupurilor mici: solidaritatea sau caracterul coeziv şi diferenţierile interne. Institutul European. Dance 2 a identificat 15 tipuri.15-16 9 . având ca referinţă principală calea sau „vehiculul” (sistem de semne sau tehnologie). influenţă. cooperarea şi colaborarea. interacţiune. Comunicarea sprijină coeziunea în mai multe moduri.schimbul activ şi coorientarea. transfer. 15. memorie. ea era omniprezentă. 5.accentuarea caracterului mesajului de cauză a răspunsului sau a reacţiei. stimuli . 6. pg. comunicarea ca proces pare să fi fost neglijată deşi. 9. intenţie – accentuează faptul că actele comunicative au un scop. transmitere-mişcare conotativă în spaţiu sau timp. conflictul. putere – comunicarea văzută ca mijloc de influenţă. „deghizată sub alt nume (interacţiune. schimb. relaţie. înţelegere . În ceea ce priveşte comunicarea educaţională aceasta nu se deosebeşte fundamental de comunicarea general-umană. Mc Quail consideră că ar trebui să putem prezice direcţia. procesul . mijloacelor şi conţinuturilor sale de scopurile specifice acestui domeniu de activitate. rută . asocierea. 2. vorbire. 4. Denis. frecvenţa. D.. purtător. Bucureşti. contextul. 8. comunitate şi multe altele). canal. 1999. În cadrul sociologiei. momentul şi situaţia – acordarea de atenţie contextului actului comunicativ. fiecare dintre ele punând accentul asupra unui alt aspect sau componentă: 1. limbaj. MINCIUNA . Comunicarea. 12. simboluri. 7. (Mc Quial. scopul şi uneori efectele comunicării. printre care el identifică furnizarea unor însemne de apartenenţă sub forma unui limbaj comun sau a unor convenţii de adresare verbale sau nonverbale.O LIPSĂ DE COMUNICARE? 2 Mc Quail. apropierea socială (similaritatea).receptarea nu transmiterea mesajelor. 1999) Având ca punct de plecare cunoaşterea structurii sociale. 13. reducerea incertitudinii .o extensie a transferului. stocarecomunicarea duce la acumularea de informaţii şi putem „comunica cu” astfel de depozite informative. unire-comunicarea în ipostaza de conector. răspuns discriminatoriu-accentuarea acordării selective de atenţie şi a interpretării.întreaga secvenţă a transmiterii.

vicleşug.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Atunci când comunicăm cu semenii noştri pornim de la o serie de informaţii. Aprecierea sub raport etic a comunicării începe atunci când ne dăm seama dacă interlocutorul ne transmite intenţionat o imagine conformă sau neconformă cu reprezentarea pe care el însuşi şi-a format-o despre realitatea la care se referă. născocire. Referitor la aceste persoane specialiştii spun că nu este vorba despre un creier bolnav. Daca ne referim la viaţa de toate zilele spunem că o afirmaţie corespunde adevărului dacă cele comunicate de interlocutor corespund realităţii la care se referă. Fii răbdator! 5. scornitură. înseamnă a face afirmaţii care denaturează în mod intenţionat adevărul. Pedepsele paralizează imaginaţia. Filozofii susţin că adevărul absolut este o ţintă a cunoaşterii umane în ansamblu şi în infinit. Empatia este 10 . afirmaţie prin care se denaturează în mod voit adevărul. Apreciază valoarea! 8. Încurajează-ţi elevii! 9. Nu fi indiferent! 6. Fii apropiat de elevi! 4. ci despre un comportament imatur. cuvântul provine din latinescul „vera”care înseamnă „ceea ce este”. născocire. Deci adevărul este concordanţa deplină între cele ce comunică un om. Nu pedepsi fără motiv! 3. indiferent de mijloacele de exprimare. aceluia care „este bolnav de minciună’’. ficţiune. denumirea dată de psihiatrii. înţelese exact sau deformat Şi totuşi ce este Adevărul? Are sau nu are această întrebare un răspuns complet? Etimologic vorbind. A minţi. a induce în eroare pe cineva. adresate profesorilor. Nu minţi! 2. dar în funcţie de frecvenţa. Minciuna este definită în dicţionare ca fiind deprinderea de a minţi. este tendinţa de a minţi a unor persoane inteligente. pe care ajung să o creadă şi ele. elevii clasei la care sunt diriginte au realizat următorul „Decalog“: 1. psihologi. neadevăr. înşelăciune. Există mulţi factori care influenţează comportamentul uman şi care pot predispune o persoana să mintă. a înşela. conform dicţionarelor. cunoscută sub numele de „pseudologie fantastică”. ce se poate agrava şi poate ajunge să creeze o viaţă falsă. dar nu orice imaginaţie duce la un comportament dorit sau la evitarea minciunii. Fii un model pentru elevi! Dacă am comenta puţin cele zece „porunci’’ ale elevilor. imagini percepute direct sau mijlocit. am putea spune că minciuna distruge orice fel de comunicare. Fii autoritar! 10. Forma extremă a minciunii. plăsmuire. scopul şi gradul în care aceasta minte poate să fie sau nu privit de specialişti ca un mitoman. care duc lipsa de atenţie şi care caută să fie protagonistele unei poveşti. La întrebarea: „Cum aţi vrea să se realizeze o bună comunicare între voi şi profesorii voştri?”. despre o anumită realitate şi realitatea însăşi. Fii obiectiv! 7.

Uneori suntem puşi în situaţia să aflăm sau să comunicăm veşti triste. Aceşti copii încep să fie rezervaţi faţă de părinţi. Alţi oameni îşi ascund insuccesele. să li se vorbească mai călduros. „Cu cine ai fost?”. alintaţi. Minciunile folosite ca armă de autoapărare au căpătat în conştiinţa intimă a fiecăruia diferite tipuri de justificări. în caz că aceştia au rezultate slabe şcolare sau comit unele greşeli. sâcâiţi tot timpul de întrebări de genul: „Unde ai fost?”. încât simulau că sunt bolnavi. stăpânirea de sine trebuie să existe. prin felul în care comunică atât cu ei. cât şi cu familiile lor. Studiile efectuate asupra copiilor amintesc cazul unora care jinduiau atât de mult după această afecţiune. Răbdarea. ori e şocant. lângă bunică sau lângă mamă. Asfixierea copiilor cu interdicţii dezvăluie în sufletele copiilor neliniştiţi. nu face asta” sunt formulele tip folosite mereu de către unii părinţi sau educatori care nu au simţul măsurii în disciplină. chiar faţă de unele persoane care ar avea posibilitatea să îi ajute. pentru că ori e dureros. supravegherea excesivă eliminând hoinăreala. „Nu te duce acolo. Recurgi la o tactică. La asemenea minciuni recurg părinţii. mai ales la copii. nevoia de evadare. ori protectorii lor nu manifestă atâta afecţiune cât cred ei că li s-ar cuveni. La fel vor proceda mai târziu cu soţul sau soţia. mângâiaţi. Unii oameni caută să ascundă adevărul inclusiv în cazuri când au anumite greutăţi de depăşit. Se cunosc cazuri. încep să nutrească gânduri de evadare şi de cele mai multe ori planurile lor reuşesc. greutăţile. necazurile personale nu din discreţie. piedicile. în casă. Cel mai important este însă ca profesorul să le câştige încrederea elevilor săi tocmai prin comportamentul său. care au impresia că părinţii. în libertate. Cum este ştiut în viaţă nu se petrec doar întâmplări fericite. Vor să fie alintaţi. ori e greu să găseşti cele mai potrivite cuvinte. să li se stea mai mult în preajmă. interesele personale rămânând pe plan secundar.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare necesară pentru a-l înţelege pe elev în orice situaţie. Luat prin surprindere omul îşi dă seama că nu poate spune adevărul. Uneori omul recurge la minciună din dorinţa de a face bine celor din jur. atunci când discută cu privire la copiii lor. timiditate. cu cât copiii sunt ţinuţi pe lângă ei. Ei făceau acest lucru pentru că aveau să fie mai mult timp sub privirile părinţilor. Trebuie să recunoaştem că uneori este atât de greu. pretexte pentru a evada din această temniţă. Ei nu vor să recunoască înfrângerile. de nesupunere. aşa cum îl ştie. 11 . ci din mândrie. încât fiecare cuvânt rostit sau auzit doare. mai ales în situaţii de criză. cu atât vor fi mai disciplinaţi. Sunt părinţi care îşi închipuie că. Imaginaţia lor va fi capabilă să inventeze tot felul de minciuni.

Spiritul critic transformat în bârfă este dezgustător. Din acest drept la respect decurge un alt drept elementar. de la hoţii până la crime. minciuna hotărâtoare. i se oferă omului în fiecare dimineaţă. nici mai capabil şi nici mai frumos decât eşti. care exprimă nobleţea. odată cu vârsta. minciuna este paravanul tuturor faptelor necinstite. 2. trebuie ca cei din jur să fie ancoraţi puternic în realitate. iar ei să te respecte în calitatea ta primordiala de OM. Un nou început. atunci când nu vreau ca opinia publică să mă dezaprobe. Aşadar lui. Intriga. aducând în discuţie conceptul de secret/ taină. pentru că tu. Divulgarea unui astfel de secret a dus uneori la catastrofe financiare Şi copiii la rândul lor. atunci când mi se cere să spun anumite lucruri despre un prieten. i se dă posibilitatea de a se schimba. mi-am întrebat elevii: “În ce împrejurări minţiţi cel mai des?” Iată câteva dintre răspunsurile lor: 1. un bun prilej de a începe viaţa încă o dată. spunând adevărul. Cine nu a fost tentat măcar o dată să mintă? Cine nu s-a întrebat dacă e mai bine să minţi sau să spui adevărul? Cine nu a ezitat? Ca să fii respectat aşa cum eşti. era un secret care mă privea personal. păstrez un secret şi mint în acelaşi timp ca să obţin un favor. putem fi înţeleşi greşit. cât pentru abilitatea de a strecura printre adevăruri. de a-şi ameliora situaţia săvârşind fapte bune. De exemplu. este odioasă nu atât pentru minciuna cu care se înfrăţeşte. 6. cu cea mai îndrăcită perversitate. demnitatea umană: DREPTUL LA ADEVĂR. pentru ei. 8. o nouă şansă. chiar dacă a spus adevărul sau a minţit. De exemplu. atunci când nu putem furniza explicaţii. iubirea devine o zonă cu drept de intangibilitate şi tainele prieteneşti sau de dragoste sunt păstrate cu severitate. evităm ca răspunsurile noastre să nu fie răstălmăcite. au secrete faţă de părinţi. să nu fi nici mai puternic. Când vrem să alegem între Adevăr şi Minciună să ne gândim bine câţi oameni se vor bucura şi câţi vor suferi în urma 12 . ca Om. De la micile excrocherii. când cineva insistă să i se divulge un secret. evitând minciuna. 4. 7. OMULUI. poate cea mai urâtă dintre urzelile pe care le concepe răutatea. în anumite situaţii. 3. Aşa au fost păstrate sau foarte greu transmise secretele fabricării unor produse. chiar dacă până atunci a făcut mai mult rău decât bine. până la marile afaceri dubioase. la o ora de consiliere şi orientare şcolară. trebuie să recunoşti că semenii tăi sunt Oameni. spunând adevărul.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Secretul profesional ocupă un loc deosebit. când suntem întrebaţi cu indiscreţie despre lucruri care ne privesc personal. 5. Fiecare răsărit de soare este pentru om o altă naştere.

F. Emile. Marcus. (2007).. Fascinaţia minciunii. 28. Cristea. C. M. 29. Jean-Noel. 7. 19. Psihologia minciunii. Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura.. Bucureşti. Şi încă ceva: Socoteala se face cu precizie Dincolo. Dumitru. 30. J. Tehnici de cercetare sociologică. Editura Humanitas. Ploieşti. Sociologie. iar Socotitorul îi dă spiritului uman plata cuvenită în funcţie de „ performanţele” sale în această viaţă. (1958). (1982). Sociologia educaţiei. (1978). Originile magice ale minciunii. Scott. L. Editura Ştiinţifică. 14. . 3. Tullius.. Barnes. Bucureşti.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare unui Cuvânt Rostit. (2006). Legendele şi miturile Greciei Antice. N. Comunicarea eficientă cu copiii. Bucureşti. J. Chelcea.. Collet. Editura Arc. Septimiu. Allan. Comunicarea. Eugen. Marinescu.. Concepte fundamentale şi studii de caz. Bucureşti. Cicero. Bucureşti. C. Editura Babel.. Iaşi. Zamfir. Ioan. Mihăilescu. Boudoun. C.. Bucureşti. (2007). 13 Drăgan. Kapferer. 13 .. Constantinescu.. Editura Antet. (2008).Georgiade. Metode şi tehnici. Durkheim. Bucureşti. Denis. Giddens. Editura Polirom. Johan. 5. (2003). A theoretical Approach. 16. Vlăsceanu. Mazlish.. (1993). Peter. 25. (2001). Depinde însă ce vrem să facem cu el… P. A. 4. (1999). C. Editura Humanitas. Editura Polimark. Regulile metodei sociologice. Buc. (1998). Introducere în lingvistică.. Bucureşti. Editura Curtea Veche. Anthony (2001). (1998). L. (2001). E. Bucureşti. Constantin. Sociologia minciunii. Reinhart and Winston. 15 *** Dicţionarul Explicativ al Limbii Române. Bucureşti. (2002). Editura Polirom.S. 24. Bucureşti. Raymond. Iaşi. Hatos. Sorin. Bucureşti. Editura Curtea Veche. Chelcea. 31. (2009). Bucureşti. Tratat de sociologie. Piteşti. Editura Curtea Veche. Cornel. Editura Hardiscom. Editura ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Curtea Veche. (1979). Institutul European. Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor. 2. (2003). 20. Bucureşti. The Functions Of Human Communication. (1990). Larson. Cartea Gesturilor. Tony. Editura Humanitas. (2008). SNSPA. Nu te învinui şi nu-i învinui nici pe alţii. Cercetarea în comunicare. M. Peck. (2006). Editura C H Beck. Editura Ştiinţifică.. Bucureşti. Johnson. Editura Polirom. 8. Foamea cea mare. 12. Adrian. Probleme teoretice ale investigaţiilor de teren. 21. Bucureşti. Institutul European. . Iaşi. G. Sociologie generală. Pedagogie. Editura ALL. 23. (2002). Despre îndatoriri. 6. Editura tineretului. A. paradigme şi teorii.. Bucureşti. Dicţionarul Blackwell de sociologie. Editura RAO. (1974). Ioan. (2003). 27. Gough. (2002). Sociologie. 18.. Editura Comunicare. 2006. Editura I. 22. Chelcea Septimiu. Septimiu. Editura Polirom. Mc Quail. Comunicarea. Sibiu. Elias. Faber. A. Batâr.ro. N. New York. Vlăsceanu. Editura Ştiinţifică. Căile persuasiunii. Kun. Ruşinea şi vinovăţia în spaţiul public. (2005). Bucureşti. (2005). Dicţionar de sociologie. 9. Dance. Munteanu. (2004). Boyer. Cuvântul este o armă mereu la dispoziţia omului. 11. BIBLIOGRAFIE: 1. Orientări şi Probleme. Iaşi. Sociologia educaţiei. 26. 17. Bucureşti. Editura Psihomedia. (2003). 2007. (1976). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti. Valentina. Cucoş. 10.

Un copil care stă mult timp în prezenţa adulţilor. dar la un scurt interval după aceea trece la propoziţii. Explicaţia constă în faptul că pronunţarea unor cuvinte izolate poate avea loc pe baza unei ecolalii fiziologice. Se consideră că intervalul dintre pronunţarea primelor cuvinte izolate şi utilizarea propoziţiilor este mai semnificativ pentru nivelul intelectual decât etatea la care apare primul cuvânt.Limbajul este un fenomen al cărui ritm şi limită de dezvoltare sunt influenţate în mare măsură de condiţiile educative. 14 .Unii autori consideră că vârsta medie la care copilul normal pronunţă primul cuvânt – la început ca simplă ecolalie fiziologică .După alte cercetări. iar ceva mai tărziu în mod spontan – este vârsta de un an. Rămânerea în urma a copiilor deficienţi mintal apare în mod mai evident atunci când se ia in considerare vârsta la care vorbirea începe să se desfaşoare sub forma de propoziţii. în timp ce utilizarea pe propoziţii implică procese de cunoaştere mai complexe.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Profesor psihopedagog Adela Bîrsan Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Comunicarea şi limbajul copilului cu cerinţe educative speciale Indiciul cel mai evident al dezvoltării anormale a copilului în primii ani de viaţă este apariţia întârziată a vorbirii. trebuie exclusă ipoteza că ar fi vorba de un copil întârziat mintal.Dacă la un copil pronunţarea primului cuvânt are loc cu întârziere. 2 Sibiu OPTIMIZAREA COMUNICĂRII ORALE ŞI SCRISE A ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE PRIN JOCUL DIDACTIC În aceasta lucrare am căutat să reliefăm capacitatea activizată a metodei jocului didactic. la copiii întârziaţi mintal acest fenomen are loc în medie la vârsta de doi ani. mai ales dacă aceştia îl stimulează să vorbească.7 ani iar la întârziaţii mintali abia la 3 ani. datele diferă datorită neutilizării unui criteriu unitar de apreciere a apariţiei vorbirii şi din compoziţia grupurilor studiate. La normali acest mod de comunicare se observă la 1. îşi va dezvolta mai repede limbajul decât un altul care-şi petrece aproape tot timpul cu copii de o vârsta apropiată. folosită cu precădere la orele de limba română din învăţământul special.

Dezvoltarea posibilităţilor de exprimare a elevilor constituie unul dintre aspectele cele mai importante ale studierii limbii în şcoală. în general. de colective mici sau chiar individual. de divertisment şi de destindere. Jocul didactic utilizat în cadrul activităţilor de limba română se organizează cu scopul de a se însuşi şi de a se verifica deprinderile şi cunoştinţele predate. de a cultiva vorbirea îngrijită şi scrierea clară şi corectă. de veselie şi bucurie. elemente de joc.dar îşi menţine specificul prin faptul că are conţinut. de formare şi dezvoltare a deprinderilor de exprimare a gândurilor.". De asemenea.Ele au calitatea de a putea fi adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil şi de a permite repetarea exerciţiilor de atâtea ori cât este necesar pentru a se obţine saltul calitativ pe o treaptă superioară de 15 . prin marea lor diversitate. printre altele şi în legătura indisolubilă ce există între limbaj. Jocurile didactice şi eficienţa acestora la orele de limba română în învaţământul special Însuşirea limbii române nu se realizează numai în şcoală sau numai prin obiectul " Limba română. ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii. precizează şi chiar verifică cunoştinţele elevilor. prin variantele pe care le poate avea fiecare dintre ele. ca mijloc de comunicare şi alte funcţii şi procese psihice . o sarcină didactică.Ca structură jocul didactic păstrează etapele unei activităţi . sub toate aspectele sale. constituie un instrument didactic foarte maleabil. Funcţia de comunicare a limbajului este cultivată în mod deosebit prin intermediul jocului. Jocurile didactice. cu întârziere . Insistenţa diferiţilor cercetători pe fenomenul întârzierii în dezvoltarea limbajului şi pe prezenţa tulburărilor de vorbire la deficienţii mintal îşi găseşte explicaţia. în mod concret. coerent şi concis. şcoala are rolul de a conştientiza şi supraveghea procesul comunicării. mai ales atunci când îmbracă forma colectivă.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Din cercetările amintite rămâne totuşi valabilă constatarea că la întârziaţii mintal limbajul de dezvoltă. sporind interesul de cunoaştere faţă de conţinutul lecţiilor. precum şi prin faptul că pot fi jucate de o grupă numeroasă. reguli. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care dascălul consolidează. Jocul didactic imprimă activităţii de predare-învăţare un caracter mai viu şi mai atrăgător. logic. a oboselii. aduce varietate şi o stare de dispoziţie funcţională. le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe. asigurând participarea activă a elevului la lecţii. în primul rând procesele gândirii . Şcolii şi în special acestui obiect de învăţământ îi revin însă cele mai mari obligaţii de utilizare raţională a limbii. ideilor şi sentimentelor. Aşadar atunci când jocul este utilizat în procesul de învăţământ el dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative.

In fiecare din aceste activităţi. fără să i se pară obositor. în fiecare problemă în parte.El poate fi folosit ca etapă în cadrul lecţiei ( la reactualizarea cunoştinţelor anterioare.pornindu-se de la etapa de dezvoltare în care se găseşte copilul şi dozându-i în aşa fel efortul. ele permit şi trecerea de la uşor la mai greu prin paşi mărunţi adaptaţi ritmului individual al fierărui copil cu cerinţe educative speciale. memorizările.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu dezvoltare a copilului. Dezvoltarea exprimării orale şi scrise a elevilor de vârstă şcolară mică condiţionează însuşirea cunoştinţelor la toate obiectele de învăţământ. Îndemnul de a porni spre nou sau spre mai greu trebuie făcut într-o formă care să -i creeze copilului această stare afectivă capabilă sa-i mobilizeze resursele energetice necesare efectuării acestui pas. prin alternarea unor sarcini cu altele de acelaşi grad de dificultate. povestirile. din punct de vedere metodic. de la ceea ce ştie spre ceva nou. exersarea liberă a actului vorbirii de către elevi.ca moment distinct în cadrul diferitelor etape sau ca formă de destindere În continuare. jocuri. copierile şi dictările. stimularea gândirii sau a mecanismelor ei şi care să influenţeze în mod pozitiv capacitatea de comunicare a copiilor cu cerinţe educative speciale.Atractivitatea şi activizarea se obţine prin formele noi sub care se prezintă aceeaşi sarcină. De aceea. Să nu se treacă la nou până ce vechiul nu este bine însuşit prin diferite exerciţii. treptat. Modalitatea prin care se realizează sarcinile dezvoltării exprimării sunt o continuare a unor forme similare de activitate din grădiniţă: convorbirile.Jocurile didactice pot asigura o gamă infinită de astfel de variaţii dacă se respectă următoarele condiţii esenţiale:    Să se ţină seama de particularităţile individuale ale fiecărui copil. vom prezenta jocuri didactice variate care au ca scop dezvoltarea exprimării orale şi scrise. consolidare).Pentru consolidarea noii cuceriri trebuie făcute o serie de exerciţii prin care să se bătătorească drumul deschis de curând. obţinerea performanţei. se poate asigura în măsură mai mare sau mai mică. gradarea sarcinilor jocurilor didactice trebuie făcută. încât. el să fie atras. Jocuri pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare orală 16 . prin folosirea de materiale didactice variate. prin variantele lor sau prin alte mijloace. Jocul didactic îmbină aceste metode constituind o modalitate de activizare a elevilor în cadrul şi în afara lecţiilor de limba română. dar totuşi uşor de realizat.In acelaşi timp.

Tocmai în scopul dezvoltării auzului fonematic. "Completează cuvântul". Unele jocuri le oferă elevilor prilejul de a opera cu elemente de vocabular în situaţii gramaticale. Jocuri pentru dezvoltarea capacităţii de comunicare scrisă Pot fi utilizate atât jocuri individuale cât şi colective.Rezolvările lor pozitive vor fi întărite prin diferite mijloace: laude. Pasul următor îl constituie teatrul jucat direct de elevi.în lecţiile respective pot fi introduse şi jocuri didactice cum sunt: "Spune mai departe". dar poate şi improviza. de a face acordul adjectivului cu substantivul ("Fata moşului şi a babei". Ele sunt destinate însuşirii familiilor de cuvinte. "Unde se găseşte sunetul?" etc .Pentru " u" este bine cunoscut jocul " de-a trenul". genitiv. expresii. Aceste jocuri privesc însuşirea literelor de tipar şi de mână . în măsura scopurilor instructiv-educative. pentru sunetul "z" jocul "Albinele" etc . dativ şi acuzativ ("Baba oarba". imaginaţiei. provocaţi să reacţioneze. afectivităţii şi implicit a capacităţilor de comunicare orală a acestora.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Primul tip de joc folosit de a fost cel denumit "teatrul de păpuşi". ilustrând faptele cu personaje în mişcare. "Jocul silabelor". Aceste jocuri privesc însuşirea de cuvinte. Corectitudinea cititului şi a scrisului depinde în bune măsură de nivelul la care se realizează pronunţia. Se urmăreşte spontaneitatea construcţiilor verbale. cu mult înainte de a studia gramatica. Mânuind păpuşile. Urmează apoi "jocul însuşirilor" sau jocul "de-a cum este?" (Cum este şcoala? Cum este căţelul?. "Cutiuţa cu surprize") de a folosi corect unele timpuri 17 . Un alt grup de jocuri este acel denumit "jocurile de cuvinte". steguleţe colorate etc. Cine spune mai multe cuvinte despre?). Clasa participă la joc nu numai prin trăirea piesei. realizării de propoziţii din câteva cuvinte. ci şi prin dreptul de a interveni completând. "Un tăciune şi-un cărbune". "Ce-mi dai" etc). dezvoltarea bagajului verbal. Se creează o atmosferă care favorizează comunicarea. Acest joc place mult copiilor şi reprezintă un excelent procedeu de dezvoltare a gândirii.Tot sub formă de joc pot fi organizate şi exerciţii de rostire prelungită a unor sunete. iar aceasta depinde de calitatea auzului fonematic. care atrage în procesul muncii intelectuale şi pe cei mai pasivi copii. Copiii vor fi permanent solicitaţi. profesorul poate povesti nu numai poveşti clasice. formării cuvintelor din silabe date.Prin joc didactic elevii îşi pot consolida deprinderea de a folosi corect substantivele în cazul nominativ (articulate).

Pro Humaniatate. Buc.Elemente de psihopedagogie a însuşirii scrierii. Concluzionând. "Traista cu poveşti". Constantin . 1998. 7. 1988. E.Jocuri interdisciplinare. 4. Buc. 1999. nu apar rapid. 5. Jocuri didactice şi exerciţii distractive. Alois. Ed Polirom. BIBLIOGRAFIE: l. 11. Iaşi. Iaşi . 9. 2.. 1996. E. Culegere pentru clasa I EDP.Introducere în psihologie.Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal. Ştefania şi Nicu Gabriela . fiecare copil(ritm personal.Zlate. 1982. jocurile didactice constituie unul dintre mijloacele educative cele mai bine adaptate copiilor cu cerinţe educative speciale. Ed. Neamţu..P. 2001. . şi "Poveştile s-au încurcat". Purcia. Prin folosirea jocului didactic am constatat că în colectivul clasei se poate întrona un climat favorabil conlucrării fructuoase între copii în rezolvarea sarcinilor jocului.Fundamentele psihologiei.ameliorările pe diverse planuri sunt posibile. Gheorghe . R. Mielu .Psihopedagogia specială.se stimulează dorinţa copiilor de a-şi aduce contribuţia proprie la realizarea sarcinilor jocului.D. Pro Humanitate. temperament. 6. nivel de dezvoltare a diferitelor laturi ale personalităţii) şi deci. Bucureşti .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ale verbului ("Roata vremii") sau pronumele personal şi cel demonstrativ("Ce este aceasta/acesta?") etc..dar valorizarea maximală a copilului este necesară. Vlad.Evaluarea in actul educaţional terapeutic. dar şi exigenţă în respectarea regulilor.. curente. Antonovici . Cristina şi Gherguţ.. Ecaterina . Ed. Buc. Ed.A. 1982. Mielu .acvtivitatea cu copilul cu cerinţe educative speciale este grea. 18 . dar şi la lărgirea sferei de cunoaştere. Aramis. 8. Sever . la îmbogăţirea vocabularuluiactiv. 3. Zlate.Metodologia învăţării limbii române în şcoala ajutătoare.Polirom. Iată câteva jocuri didactice folosite în acest scop:"Micul actor". în acelaşi timp. 2000. Ed.efectele scontate nu sunt spectaculoase.D. se creează otonalitate afectivă pozitivă de înţelegere.. Gherguţ. Buc. Buc. prin atractivitatea lor au contribuit. Elena .Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale.la formarea unei vorbiri corecte. Vrăşmaş. Ed.imperios cerută de dezvoltarea societăţii în care trăim. Păunescu. Alois.R. "Casa de Editură şi Presă " Şansa" S.L. Ediţia Pro Humanitas . Buc. se pot folosi cu deosebit succes jocurile didactice care. 2003.Învăţarea scrisului. Buc. Pro Humanitate. pentru faptul că de pot adapte multiplelor cazuri concrete. cunoştinţe.. Radu. Bucureşti. 2000.P. În vederea trezirii interesului pentru lectură. nuanţate. Pentru faptul că permite dozarea efortului şi a numărului de exerciţii în funcţie de complexul particularităţilor individuale pe care îl reprezintă.în momente succesive. 10. 1998. "Recunoaşte autorul”.

fiind esenţială pentru viaţa personală a individului. mijloacele şi conţinutul specifice acestei arii de activitate. lector universitar. se operează în acelaşi timp cu semnificaţii şcolare şi cu semnificaţii neşcolare. dominant. presupune dimensiunea contextului şi a relaţionării. Din această cauză există riscul ca educatorul să îşi asume un rol de emitent. univ. fiecare dintre partenerii relaţiei educaţionale participă la interacţiune cu întreaga personalitate. asist. STRATEGII DE PREVENIRE A CONFLICTULUI ÎN CLASA DE ELEVI Comunicarea este o formă fundamentală de interacţiune a persoanelor în care are loc un schimb de mesaje. dat fiind specificul organizaţiilor şcolare în acest context. în psihologie. dar şi pentru viaţa sa socială. pentru stabilirea unei relaţii de comunicare autentice este necesar ca interacţiunea să funcţioneze după principiile circularităţii. comunicarea educaţională are următoarele caracteristici care o diferenţiază faţă de celelalte tipuri de comunicare: procesul comunicării se întemeiază pe o relaţie subiectivă (ea se stabileşte între două entităţi complexe care acţionează mai mult sau mai puţin conştient una în raport cu cealaltă). În sens larg. Comunicarea umană prezintă următoarele caracteristici: este un proces ireversibil. satisfacerea funcţiilor feed-back şi feed-before. ceea ce înseamnă crearea unor permanente oportunităţi de feed-back. însă are şi particularităţi. medic primar medicina muncii.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Lia Bologa Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. ca de exemplu: formele. relaţiei de comunicare de tip didactic este caracterizată de inegalitatea partenerilor. iar ca putere pe adult. Comunicarea educaţională reuneşte toate caracteristicile comunicării umane. este simbolică.. dr. este tranzacţională. personalizarea 19 . semnale etc. inevitabil în situaţii de interacţiune. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. comunicarea este un act tranzacţional. Potrivit lui Ezechil (2002). iar elevul să îşi asume un rol de receptor. se realizează printr-un sistem de semnale şi presupune tranzacţii simetrice şi complementare. Mihaela Stoia Direcţia de Sănătate Publică Sibiu. relaţia pedagogică este centrată pe copil/tânăr. inevitabilă. pasiv.

acelaşi conţinut. cel produs între personaje sau forţe opuse. Dicţionarul Encarta defineşte conflictul printr-o raportare la patru sfere de referinţă: 1) conflictul militar (o luptă între forţe inamice). 2) conflictul este chintesenţa şi premisa schimbării personale şi/sau sociale. însă una dintre cele mai uzuale menţionează existenţa a patru mari tipuri de conflict: 1) conflictul – scop (rezultă în situaţia în care o persoană doreşte rezultate diferite comparativ cu alta). ieşirea este foarte dificilă. b) dimensiunea afectivă. Indiferent din perspectiva din care este studiat. Termenul ”conflict” provine de la verbul confligo. 3) conflictul cognitiv (apare în situaţia în care există o contradicţie între ideile sau opiniile unei persoane sau grup în privinţa unui anumit fenomen. 3) conflictul psihologic (stare psihologică produsă de opoziţia între dorinţe. dezacord. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte conflictul ca pe o neînţelegere. conflictul reprezintă un fenomen psihosocial care implică trei dimensiuni: a) dimensiunea cognitivă. în unele situaţii poate apărea acest tip de conflict. teme etc). nevoi. Într-un conflict se intră cu uşurinţă. el pur şi simplu există pentru a fi stăpânit. 2) conflictul afectiv (apare în momentul în care o persoană sau un grup are emoţii sau sentimente care nu sunt compatibile cu ale celorlalţi). ceartă. ere (a se lupta) din limba latină. valorificat pozitiv şi trebuie înţeles corect şi comprehensiv. nici rău în sine. Toate cele patru tipuri de conflicte sunt prezente şi în activitatea educaţională de la clasă. Starea conflictuală astfel creată poate genera un conflict afectiv care poate induce un conflict cognitiv. oameni sau principii. În literatura de specialitate există numeroase tipologii ale conflictului. În cazul în care elevii nu sunt de acord cu finalităţile propuse de cadrul didactic. impulsuri. discuţie (violentă). Potrivit lui Mayer (2000). Conflictul – scop are loc de foarte multe ori între cadrul didactic şi elevi. dar incompatibile. presupune abilităţi de comunicare. cât şi distructive. 4) conflictul comportamental (se manifestă în situaţia în care o persoană sau un grup face ceva care nu este acceptat de către ceilalţi). însă în unele cazuri. 4) conflictul literar. urmat de un conflict comportamental. indiferent de tipul său. în sensul că nu poate exista comunicare fără conflict. 2) conflictul ca dezacord între idei. ciocnire de interese. precum şi rezolvarea sau diminuarea unui conflict.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu comunicării face ca acelaşi cadru instituţional. Există trei caracteristici generale ale conflictului: 1) conflictele pot fi atât constructive. iar prevenirea evitarea. diferend. Comunicarea şi conflictul sunt în relaţie de interdependenţă. c) dimensiunea comportamentală. conflictul nu este nici bun. antagonism. acelaşi potenţial umane să fie exploatate diferit şi cu rezultate diferite. 3) factorul determinant al naturii procesului conflictual care va hotărî rezultatele conflictului – constructiv sau distructiv – îl reprezintă ponderea intereselor şi 20 .

cadrul extern. 2001): 1) conflictele între elevi. 3) conflictele între profesori şi părinţi.. În comunicarea educaţională sunt prezente.E. valorile diferite. aplicarea unor sancţiuni destul de severe. Rezolvarea conflictelor determină o mai bună comunicare elev-cadru didactic. deciderea împreună cu elevi a consecinţelor pentru încălcarea regulilor. următoarele tipuri de conflicte (M. Pentru evitarea acestui tip de conflict.. datorită faptului că o situaţie conflictuală influenţează în mod negativ mediul şcolar. Gavra.E. stima de sine.E. I. şi anume: nevoile fundamentale. 2001) sunt propuse şase surse fundamentale de conflict. f) utilizarea greşită a puterii de către profesor. e) absenţa priceperii de rezolvare a conflictelor. resursele limitate şi nevoile psihologice. 2008). nerespectarea normelor explicite şi implicite. interesele diferite. b) atmosfera de intoleranţă. afişarea regulilor şi a sancţiunilor şi verificarea dacă toţi elevii şi le-au însuşit. În ghidul ”Managementul conflictului” (M. în funcţie de actorii implicaţi. Exercitarea autorităţii trebuie realizată fără a cădea în autoritarism. prezentarea unei liste de reguli clasei şi explicarea fiecărei reguli. putându-se folosi următoarele metode: stabilirea unor reguli cu ajutorul clasei.C. 21 . dar nu exagerate pentru a nu crea resentimente care să împiedice schimbarea comportamentului. agresivitatea. c) comunicarea slabă (reprezintă solul cel mai propice pentru conflict). prin menţinerea ordinii în şcoală şi prin evidenţierea a ceea ce este mai bun în fiecare elev. statutul celor implicaţi în comunicare. Acestea pot să fie: a) atmosfera competitivă (competiţia apare şi în momentele în care ea este neproductivă). Marcu.S. percepţiile diferite. crearea unui mediu educaţional optim este mai probabilă. incompatibilităţile dintre persoane. iar conflictele pot să fie rezolvate cu uşurinţă. comunicarea necorespunzătoare sau lipsa acesteia.. nevoile umane.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare comportamentelor de cooperare şi de competiţie (Bocoş. Printre principalele cauze ale acestui tip de conflict se pot enumera: comunicarea defectuoasă. evitarea umilirii. cadrele didactice trebuie să utilizeze puterea în mod democrat şi să creeze un mediu propice activităţii educaţionale. 2) conflictele între profesori şi elevi. competenţele sociale. comportamentele neadecvate. În situaţia în care comunicarea este mai bună şi în acelaşi timp completă. Pentru cadrele didactice situaţia conflictuală constituie una dintre cele mai grele teste de abilitate. Potrivit lui Stoica-Constantin (2004) există următoarele surse se conflict: valorile individului.C. nu trebuie făcut nici un rabat de la respectarea regulilor. conflictul de valori şi lupta pentru putere (unii părinţi au prejudecăţi bazate pe experienţele lor anterioare sau nu le este clar care este rolul profesorilor în viaţa copiilor. d) exprimarea nepotrivită a emoţiilor.

moderatorul le va spune participanţilor că probabil o idee contrazisă este de fapt o altă idee şi că până la urmă la sfârşitul activităţii se vor găsi idei care să le concilieze pe cele două .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 4) conflictele dintre profesori.  evitarea situaţiilor câştig-pierdere. ele sunt consemnate de elevul care a re rolul de a nota contribuţiile grupului şi astfel se depăşeşte un eventual moment de criză. ascultăm ca să dezvoltăm relaţii. nefiind cel care decide această structură. moderatorul poate cere fiecăruia dintre participanţii la activitate să exprime ceea ce aşteaptă de la activitatea în echipă. tonul şi regulile. 2008. trei etc. atunci când cineva greşeşte. ca de exemplu: este important ca fiecare participant să aibă senzaţia că are locul său în grup. Conform lui (Pânişoară. moderatorul verifică întotdeauna dacă a înţeles corect: ”Dacă am înţeles bine…” este o astfel de formulare care îl valorizează totodată şi pe cel care a expus idea. ca suport moral.  stabilirea unor sarcini bine structurate. moderatorul este cel care stabileşte. focalizarea profesorilor asupra problemei şi nu asupra elevilor în situaţia în care apar probleme în clasa de elevi etc. Strategiile comunicative de prevenire a conflictelor în clasa de elevi este necesar să conţină: (adaptare după Pânişoară. p. stabile şi acceptate de întregul grup. ascultăm ca să reţinem. Sunt propuse următoarele tipuri de ascultare: ascultăm ca să înţelegem. moderatorul este cel care propune o structură de discuţie. Ascultarea asertivă conduce la optimizarea comunicării. precum şi ca răspuns la atacul verbal. cu încercarea evitării conflictelor pe obiective. utilizarea de către cadrele didactice sau de către liderii echipelor educaţionale a unor elemente aparţinând strategiilor de moderare a activităţii. în caz contrar pot apărea conflictele). ascultăm ca să ne facem o imagine despre 22 . 2008) cercetările demonstrează faptul că eficacitatea ascultării creşte atunci când obiectivele sunt identificate şi specificate. moderatorul îşi descrie propriul rol. ascultăm ca să analizăm şi să evaluăm conţinutul. scopul său fiind acela de a ajuta grupul să se focalizeze. oricât de ridicolă ar părea aceasta. în situaţia în care discuţia ajunge într-un punct mort în urma unor afirmaţii. Conflictele dintre profesori pot să fie de natură profesională sau personală. 181-182):  focalizare pe obiective. moderatorul îi spune că trebuie să detalieze pentru că nu s-a înţeles punctul său de vedere. Strategiile generale de prevenire a conflictelor constau în: 1) ascultare asertivă. oricine este în siguranţă să îşi spună părerea. Îmbunătăţirea relaţiilor cu ceilalţi profesori presupune: creşterea cooperării şi a toleranţei faţă de ideile altor persoane. putându-se folosi în trei scopuri: în informare.  facilitarea comunicării. la începutul discuţiei. împreună cu participanţii. rezultând astfel un ”dialog circular”. consiliere.

Comunicarea şi managementul conflictului. ascultăm pentru divertisment. 2. 2) exprimare asertivă. ”Eu simt/sunt…”) este o frază prin care se începe discuţia.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare emiţător. sau procesul mai îndelungat de rezolvare a unei situaţii problematice sau a unui conflict uneori.. D. influenţându-se permanent una pe cealaltă. si anume: informaţii despre sine.Eu comunicăm ceva altei persoane referitor la modul în care ne simţim în legătură cu acea situaţie. Există trei elemente prin care se exprimă imaginea de sine. a evaluărilor negative la adresa unei însuşiri sau activităţi ale celuilalt.. c) evitarea exprimării directe. Aceste şase tipuri de ascultare se întrepătrund şi acţionează ca un tot. fără a fi nerespectuos. Aserţiunea . Gavra. (2002). Imaginea de sine reprezintă totalitatea ideilor pe care un individ le are despre el însuşi şi se formează prin comparaţia cu alte persoane. pentru resuscitării încrederii în sine. Prin aserţiunea . precum şi de mediul şi canalele de comunicare. d) complimentarea. brutale şi umilitoare. 2008). Marcu. Bucureşti. L. fără să blamăm şi fără să impunem modalitatea de soluţionare (Bocoş. (2008). 23 . Ezechil. pentru un timp. chiar în situaţia în care suntem convinşi de corectitudinea estimării noastre. 2004). a unor sarcini mai simple cu sorţi siguri de izbândă. Capacitatea abordării situaţiilor conflictuale într-un mod constructiv va contribui la sănătatea mentală a indivizilor şi va avea efecte pozitive asupra întregii societăţi. S. precum şi prin feed-back-ul primit de la cei cu care interacţionăm. a mesajului. fie prin ”vânarea” unor calităţi sau reuşite cât de mici. Editura Didactică şi Pedagogică. 3) stimularea stimei de sine a celuilalt. Într-o comunicare este nevoie de diplomaţie pentru a-ţi expune clar şi cu tărie ideile. M. semnalarea deschisă şi sinceră a unor calităţi (Stoica-Constantin. De cele mai multe ori imaginea de sine nu coincide cu realitatea ceea ce poate perturba comunicarea cu ceilalţi. b) crearea şi/sau valorificarea şanselor de succes prin încredinţarea celuilalt. autoprezentarea şi stima de sine. Comunicarea educaţională în context şcolar.Eu (ca de exemplu. raportarea la persoane semnificative pentru individ. Pentru prevenirea conflictelor există următoarele modalităţi de stimulare a stimei de sine a celuilalt: a) utilizarea frecventă a întăririlor pozitive fie prin orientarea spre actele sau aspectele reuşite dintr-o activitate. pentru a le recompensa pozitiv. Este de datoria cadrelor didactice să îi ajute pe elevi să obţină o imagine cât mai clară despre ei înşişi şi despre societate şi să reuşească să transforme situaţiile conflictuale în şanse educative. Gavra şi Marcu. Stima de sine se formează prin compararea socială. R. Piteşti. Editura Paralela 45. Comunicarea educaţională optimă este condiţionată de calitatea sursei. chiar se rezolvă definitiv. BIBLIOGRAFIE: 1. Bocoş.

schimbări cognitive fundamentale. 6. în acest mod. evidenţiindu-se. I.P. (2000). Pânişoară.E. eficienţa sporită a grupurilor de elevi ce îndeplinesc o sarcină de învăţare comună.. APractisioner’s Guide. în timp. potrivit lui DW Johnson.. Editura Polirom. la nivelul fiecărui membru. The Dynamics of Conflict Resolution. care reuşeşte astfel să centreze instruirea frontală.C. Mayer. de a cerceta sau investiga anumite situaţii. Conflictul interpersonal – prevenire. Proiectul de Reformă a Învăţământului Preuniversitar (2001). astfel încât. rolul şi responsabilitatea fiecărui elev faţă de grup sporesc semnificativ. Motivul pentru care se recurge la iniţierea activităţilor în grupuri mici este acela de a ajuta elevii să se angajeze în activităţi de luare a deciziilor. 4. Prin împărţirea clasei în grupuri mici şi prin organizarea situaţiilor de învăţare. Bucureşti. Comunicarea eficientă. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Editura Polirom. Managementul educaţional pentru instituţiile de învăţământ. 29. O. Învăţarea prin cooperare reprezintă. lucrând împreună . astfel. cât şi pe cea a celorlalţi colegi. Seria Calitate în formare. Învăţarea în grupuri mici constituie o alternativă tot mai frecvent întrebuinţată de cadrul didactic. Jossey Bass. Clasa şcolară e un grup social specific. iar interdependenţa îi conduce la ataşament şi devotament faţă de grup. Ediţia a III-a.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 3.C. pe elev. (2008).E. preşcolar Anca Bruda Grădiniţa cu P. înv. M. 7. A. Prof. Managementul conflictului – Ghid pentru formatori şi cadre didactice. Iaşi. Stoica-Constantin. Sibiu ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE În ultimii ani s-a constatat o preocupare insistentă a cercetătorilor pentru amenajarea grupului ca mediu de învăţare. A Willey Company. înainte ca ea sau el sa poată fi implicat într-o activitate. de a-i mobiliza în declanşarea unor discuţii pe anumite teme sau evenimente. Iaşi. Nu mai trebuie să aştepte ca alţi 20 de potenţiali participaţti să-şi spună părerea. San Francisco. nr. (2004). rezolvare şi diminuarea efectelor. Consiliul Naţional pentru Pregătirea profesorilor (2001). folosirea grupurilor mici în scopuri instrucţionale. În loc să reprezinte a 20-a parte dintr-o clasă de 20 de copii. 24 .elevii îşi maximizează atât propria învăţare. elevul reprezintă un sfert dintr-un grup de 5. B. revizuită. 5. care mediază. Bucureşti. M.

PUNCTE TARI presupune învăţare prin interacţiune cu ceilalţi. atingând niveluri ale competenţei academice în cadrul grupului şi ca membri ai echipelor. ceea ce fac şi spun. Nu de puţine ori el adoptă o poziţie neutră. Rolul cadrului didactic este esenţial. pentru a evalua calitatea muncii în grup. Cadrul didactic are numeroase responsabilităţi atunci când desfăşoară activităţile pe grupe. în acest mod. cu scopul de a-i determina astfel pe copii să fie responsabili şi să îşi asume. se completează lucra împreună de noi comportamente de grup reticenţa în comunicare posibile opoziţii de scopuri şi dificultăţi de coordonare tendinţa unor copii de a domina PUNCTE SLABE unii elevi refuză responsabilitatea obişnuinţe ale membrilor grupului - grupul productivitatea unor copii poate scădea uneori. atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu alţi copii adaptare greoaie a unor copii la copiii mai timizi nu se vor exprima cerinţele grupului cu lejeritate (nu pot să-şi impună ideile.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare probleme. dezvoltarea expectaţiilor grupului. întrucât el este cel care trebuie să decidă în legătură cu: metodele pe care le va folosi. Grupurile de învaţare prin cooperare se concentrează asupra maximizării succesului academic al tuturor membrilor grupului. organizarea clasei. coordonarea şi evaluarea muncii în grup. aprofundarea înţelegerii diferitelor aspecte abordate sau creşterea gradului de cooperare. din “singuratici care învaţă”. variind de la cea de instructor la aceea de participant şi consultant. Una dintre primele reguli referitoare la evaluarea activităţii pe grupe mici este aceea de a fructifica fiecare ocazie. soluţiile) reciproc informare din surse diferite ajută la formarea unor contacte formează şi dezvoltă capacităţi dezvoltă capacităţi autoevaluative dezvoltă capacităţi cognitive: interpersonale sociale - 25 . pot deveni “colegi care învaţă împreună”. elevii. nu unii alături de ceilalţi dezvoltă elevilor capacitatea de a generează dezvoltarea şi formarea se bazează pe generarea de idei noi combină idei. Atunci când se realizează învăţarea prin cooperare în mod regulat. compoziţia grupelor.

următoarea analiză SWOT. investigaţie interrelaţionare pozitivă prin conflict comunicare. soluţii Pentru a reliefa importanţa pe care o are învăţarea prin cooperare pentru dezvoltarea unor deprinderi sociale şi crearea unui climat de colaborare la nivel de clasă. creativitate. bune decât dacă ar lucra individual. acesta devine mai mult decât o sumă a părţilor soluţionarea problemei este atât grupul dă posibilitatea testării profitul grupului cât şi al fiecărui individ ideilor aceeaşi copii (care muncesc şi pentru ceilalţi colegi de grup) elevii care devin lideri de grup încearcă să impună unele idei. se pot exprima dorinţele şi satisfacţiile prin asumarea de către membrii a responsabilităţii de a conduce grupul. şcoală. în continuare. gândire logică. constructiv dezvoltă abilităţi de comunicare abordarea este interdisciplinară elevii au performanţe şcolare mai utilizează conştient mecanisme de OPORTUNITĂŢI elevii sunt motivaţi să obţină mai mult decât achiziţii strict personale.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu imaginaţie. societate propun. critică alternative valoroase de soluţionare a problemei se pot exprima propriile nemulţumiri. ci achiziţii pentru echipă promovează competenţele reale toţi participanţii pot oferi AMENINŢĂRI încercarea de a scăpa de responsabilităţi evitarea propriilor responsabilităţi dependenţa excesivă de ceilalţi sarcinile sunt rezolvate de către negociere. BIBLIOGRAFIE: 26 .

&Johnson R. iar alteori subiective. fapt pentru care este de dorit să fie încurajată încă de pe băncile şcolii. puncte comune de interes. chiar dacă stăpâneşte toate bunurile lumii”. 2. Simpla constatare a acestui fapt nu rezolvă problema. mai mult decât un concept. cauzele fiind uneori obiective. dar şi cu părinţii. ci presupune găsirea modalităţilor de intensificare a interacţiunilor elev-elev în planul schimbului informaţional şi interpersonal. nr. Ea va fi adaptată specificului activităţii scolare. punând astfel prietenia mai presus de orice posesiune materială. În acest sens cadrele didactice ar trebui să colaboreze cu copiii. în multe cazuri). particularităţilor de vârsta şi individuale. comunicare în general. Prietenia este. Johnson D. Bucuresti. Cele mai cunoscute forme de structurare a grupurilor sunt: 27 . În cadrul unităţilor şcolare sunt situaţii în care elevii sunt reticenţi la dialog. Trebuie aplicate strategii acţionale de contracarare a manifestărilor nefavorabile şi de promovare a celor favorabile. întemeiate. Learning Together and Alone: Cooperative. În acest scop organizarea sarcinilor de învăţare pe grupe este foarte potrivită. considera Aristotel. înţelegere şi toleranţă. Fundatia pentru o Societate Deschisa. Este necesar ca elevilor să li se dea ocazia să comunice pentru a-i pregăti în vederea confruntării directe sau indirecte cu un interlocutor. 1991. Pentru a-i apropia şi a le dezvolta capacităţile de ralaţionare sunt potrivite exerciţiile de comunicare specifice pedagogiei moderne. în consecinţă. Competitive and Individualistic Ghidurile Lectura si Scrisul pentru Dezvoltarea Gandirii Critice. afinităţi pentru cei asemenea lui şi reţineri în privinţa celor pe care îi percepe ca fiind oarecum diferiţi. 21. pentru a cultiva în cadrul personalităţii copilului ideea şi trăirile prieteniei. afectivitate. nejustificate.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare 1. Learning. Prietenia presupune dialog. tipului de lecţie. ţinându-se cont că fiecare copil are o caracteristică temperamentală proprie şi. atât de căutată astăzi.. o necesitate specifică fiinţei umane. Ocaziile de comunicare nu înseamnă a pretinde elevilor să vorbească mult doar de dragul dialogului (sau monologului. Institutor Elena Bucşa Şcoala cu clasele I-VIII. 1998. Sibiu DINSPRE PEDAGOGIE ÎNSPRE PRIETENIE „Nimeni nu poate trăi fără prieteni.

cel ce demarează opinii. alternativa metodologică –gândirea critică. cel ce energizează. Comportamentele de tip acţional nu pot fi apreciate pe baza câtorva observaţii ci se dovedesc a fi relevante atunci când se regasesc în mod constant într-o mare diversitate de situaţii psiho-relaţionale. cel ce formulează opinii. b) grupuri eterogene – în cadrul cărora elevii au posibilităţi diferite de învăţare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu a) grupuri omogene – cu următoarele particularităţi: . adică:             cel care dă/oferă informaţii. cel ce evaluează. ceea ce favorizează comunicarea învăţătorului cu fiecare membru al grupului dar şi comunicarea intergrupală. este stimularea învăţării prin cooperare. cel ce testează/ verifică realitatea. fie dificultăţile pe care le întâmpină în acest sens. cel ce încurajază participarea. cel care caută informaţii. Kenneth D. cel ce diagnostichează. conform tratatelor pedagogice. cei buni îi sprijină pe cei cu performanţe scăzute. 28 . de interes. cel ce caută opinii. cel ce sintetizează.elevii au acelaşi nivel de cunoaştere. încă din 1948. În ciclul primar ocazii frecvente oferă atât învăţământul alternativ Step by Step .iar în învăţământul tradiţional. cel ce dă direcţii. Obiectivul fundamental urmărit prin astfel de activităţi. Din acest punct de vedere. ceea ce îl determină pe dascăl să se adreseze elevului mijlociu iar în interacţiunea elev-elev. Ocaziile de învăţare în grup urmează să fie selectate nu numai după criteriul complexităţii sarcinii care se cere a fi realizată ci şi după posibilităţile clasei de a realiza unele roluri care să ofere prilejul de a pune în evidenţă fie abilităţile de a interacţiona şi de a comunica.folosirea metodei proiectelor sau modalităţi specifice învăţământului alternativ. Benne şi Paul Sheats au evidenţiat un adevărat inventar de roluri funcţionale pe care un individ le poate exercita în cadrul unui grup.

rolurile asumate de copii în cadrul grupului nu acoperă întreaga gamă a raporturilor ce se stabilesc într-un grup. ţinând cont de părerile celorlalţi. pe cel de evaluator.m.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare        cel ce armonizează relaţiile. fapt care îi dă încredere în capacitatea sa de a se face remarcat în cadrul grupului. De aceea generarea ocaziilor de interacţionare între copii trebuie să ofere nişte condiţii facilitatoare într-o manieră care să-i permită dascălului modificarea rolurilor pe care şi le poate asuma în raport cu clasa. Pentru a fi însă eficiente. cu grupurile şi cu individul. dar au meritul de a atrage atenţia asupra multitudinii mobilurilor care stau la baza implicării membrilor grupului într-o activitate sau 29 .a. apoi pe cel de mediator şi. cel ce observă procesele/ activităţile.d. cel ce ascultă în mod empatic.  Să se recurgă la modalităţi distincte de apreciere şi recompensare a comportamentului informaţional şi a celui interacţional. cel ce evaluează climatul emoţional. dar nici prea simple ( pentru ca elevul să le realizeze singur ci să aibă nevoie de colaboratori). uşurându-i astfel posibilitatea de relaţionare cu cei de vârsta lui sau de vârste apropiate. Depăşind cadrul strict pedagogic. cel ce evidenţiază tensiunile.  Elevii să-şi poată asuma cât mai multe roluri care să le permită exersarea unor comportamente de tip comunicativ. Chiar dacă diverse. cel ce laudă/premiază. în contextul în care şi părerea sa poate fi luată în seamă. Capacitatea sa de comunicare se diversifică. şcoli ş. trebuie încurajate permanent. elevul învaţă să accepte şi apoi să aprecieze diferenţele comportamentale (şi de gândire) ale celor cu care interacţionează. aceste modalităţi de lucru în grupuri generează conştientizarea de apartenenţă la grup. este recomandabil ca:  Secvenţele directe să alterneze cu cele semi-directe şi cu cele nondirective. cu valoare şcolară.  Sarcinile de învăţare să nu fie prea complexe (ca să nu necesite interveţtia permanentă a dascălului). în clasă şi mai apoi la nivel de clase. interacţiunile la nivelul grupurilor.  Educatorul îşi poate asuma rolul de animator. cel ce rezolvă problmele de ordin interpersonal. permite declanşarea şi aprofundarea încrederii: intrând în contact în mod permanent cu cei dimprejur. în final. Astfel.

ţinând de efortul individual depus în 30 . I. 2002. I. Editura Polirom. 1998. EDP. T. Deşi învăţarea este eminamente o activitate proprie. în timp acesta riscând o izolare socială tot mai accentuată. Psihologie şcolară. Trebuie însă avut în vedere că fiecare participant la învăţarea/relaţionarea în grup îşi aduce contribuţia maximă numai dacă poate avea rolul care i se potriveşte şi prin intermediul căruia se consideră împlinit. I. se va însingura şi va rata posibilitatea de a lega prietenii. POPESCU. Institutor Lucia Buţiu Profesor psihopedagog Loredana Bozdog Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. copiii pot deveni mai uşor integrabili într-o societate pe care s-o umanizeze cu capacitatea lor de a lega prietenii durabile. cu activităţile de cooperare. devin evidente pentru dascăl aptitudinile fiecăruia.. aspiraţiilor şi valorilor de orice natură. De aceea prietenia. A.. 2. BIBLIOGRAFIE: 1. LUMINIŢA IACOB. activităţile fiind primul pas spre cooperare şi.Psihologie şcolară şi optim educaţional. . 3.. se va implica mai puţin sau mai formal.. pe măsură ce personalitatea li se formează şi. de aceea. rezultată în principal din comunitatea preocupărilor. va păstra o anumită distanţă. COSMOVICI. Iaşi. ajutaţi şi îndrumaţi corespunzător în direcţia legării unor relaţii interumane bazate nu numai pe interese comune.. Bucureşti. CERGHIT. odată cu aceasta. cum spune Jean Piaget. de învăţare în grup şi de munca interdependentă. JUDE.. este liantul sufletesc ce poate ajuta indivizii să se adapteze imprevizibilităţii vieţii. prin consecinţă. este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă. fie ele şi de durată redusă. spre crearea de prietenii. copiii trebuie să primească roluri care li se potrivesc şi pentru care au afinitate. calea necesară a unei bune colaborări într-o comunitate. 22) ÎNVĂŢAREA PRIN COOPERARE– ADECVAREA STRATEGIILOR DE EDUCAŢIE PENTRU BUNA RELAŢIONARE DINTRE COPII – Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste. RADU. E.Didactica. ci şi empatii. I. Copilul care nu-şi găseşte rolul şi locul într-o activitate colectivă oarecare. 1999. VLĂSCEANU. 1 Sibiu (Şcoala cu clasele I – VIII Nr. Învăţaţi de mici să se apropie unii de alţii. EDP.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu alta. Bucureşti.

fiecare copil are o responsabilitate specifică. Elevii care au avut ocazia să înveţe prin cooperare. de cooperare fructuoasă. Învăţarea prin cooperare. Prin accentul pus deopotrivă pe competenţe academice şi competenţe sociale. de stimulare reciprocă. Succesul grupului depinde de succesul în muncă al fiecăruia. ca şi matrice a modului de învăţare. ceea ce asigură o participare mai vie. prin interacţiunile din interiorul grupului îşi îmbunătăţesc atât performanţele proprii. reţin mai uşor şi privesc cu mai multă plăcere învăţarea şcolară. În acest fel. colaborare. În grupurile cooperative. metodele de învăţare prin cooperare îi ajută pe copii să relaţioneze şi să-şi dezvolte abilităţile de a lucra în echipă. ceea ce duce la transformarea elevului transformări şi formări. aplicaţi singuri!  Învăţarea prin cooperare cere ca dascălul să structureze grupul cu mare atenţie astfel încât copiii să conştientizeze că: 31 în stăpânul propriei . dar şi o complementaritate mai mare aptitudinilor şi talentelor. învaţă unii de la alţii şi se ajută unii pe alţii. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat” (Jean Piaget). mai activă.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare înţelegerea şi conştientizarea semnificaţiilor ştiinţei.  Deviza învăţării prin cooperare: învăţaţi împreună. susţinută de foarte multe elemente de emulaţie. dintre personalităţile lor. ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. A învăţa să cooperezi reprezintă o competenţă socială indispensabilă în lumea actuală şi care trebuie iniţiată de la cele mai fragede vârste. de grup sunt un factor indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. prin valorificarea potenţialului fiecărui individ şi de a întări acest potenţial prin crearea de contexte interactive reale. fiecare elev trebuie să fie antrenat în realizarea proiectului comun şi nici unul nu are voie să stea deoparte. Elevii se familiarizează cu diferite roluri. dă o notă mai personală muncii. cât şi ale celorlalţi membri ai grupului. învaţă mai repede şi mai bine. nu este mai puţin adevărat ca relaţiile interpersonale.” (Jean Piaget) Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor. “Învăţarea în grup exersează capacitatea de decizie şi de iniţiativă. învăţare colaborativă este o situaţie de învăţare în care copiii lucrează împreună.  Învăţarea prin cooperare ar trebui să funcţioneze continuu. Caracteristicile învăţării prin cooperare:  Scopul învăţării prin cooperare este de a face din fiecare membru al grupului o individualitate mai puternică.

reuşesc împreună. A cincea etapă se referă la structurarea demersurilor către finalul dezbaterii cu obţinerea concluziilor şi cu soluţionarea problemei. îmbunătăţeşte memorarea şi creaţia. e. să deţină optime abilităţi de comunicare a ceea ce doresc să transmită. Membrii acestuia trebuie să îndeplinească anumite calităţi pentru a facilita soluţionarea problemei puse în discuţie: să fie toleranţi fată de părerile colegilor. A patra etapă este rezervată dezbaterilor colective. sunt responsabili pentru îndeplinirea muncii ce le revine. incubaţiei şi tatonărilor.” (Muşata Bocoş) Etapele stategiei de muncă în echipă presupun considerarea factorilor favorizanţi şi defavorizanţi ai rezolvării de probleme în colectiv: O primă etapă are în vedere constituirea grupului de lucru. analiza acestora şi stabilirea priorităţilor şi a responsabilităţilor. sunt analizate erorile şi punctele forte. să nu fie egoişti. Are loc integrarea noilor achiziţii în sistemul celor existente prin restructurarea celor existente în lumina celor nou dobândite. discutând despre modul de funcţionare a grupului. 32 . În această etapă are loc familiarizarea cu elementele problemei. când sunt confruntate ideile. A treia etapă este destinată reflecţiilor. a avea nevoie de păreri şi puncte de vedere diverse pentru a-şi construi propria gândire).Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu a. b. d. modul de a gândi. „Calitatea învăţării prin cooperare depinde de calitatea dezbaterii democratice instaurate între elevi prin dubla exigenţă a rigorii intelectuale şi a eticii comunicaţionale (a asculta şi a respecta partenerul. a căuta să-i înţelegi opiniile. Învăţarea prin cooperare sporeşte randamentul procesului de învăţare. generează relaţii pozitive între copii. Este faza documentării şi a cercetării care se poate întinde pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp. c. dezvoltă sănătatea psihică şi respectul faţă de sine. precum şi o resursă importantă pentru acesta în proiectarea şi derularea procesului didactic. este un act de descoperire şi reflecţie pentru elevi şi educator. să acorde ajutor şi să primească ajutor atunci când au nevoie. A doua etapă se concretizează atunci când participanţii se confruntă cu situaţia de rezolvat şi sunt stimulaţi să lucreze împreună pentru a o rezolva. pot îmbunătăţi performanţa grupului. îi ajută şi încurajează şi pe alţii să reuşească. trebuie şi sunt capabili să-şi formeze capacitatea de a relaţiona şi de a fi un membru util în cadrul grupului.

33 .  sistemul mijloacelor de învăţământ. Astfel. respectiv a resurselor utilizate. deoarece acestea din urmă vizează o activitate de predare-învatare-evaluare. evitând devierile. Strategia didactică este concepută ca un scenariu didactic complex. În acest fel.  competenţa empatică: presupune abilitatea de a lucra cu elevii reuşind să se transpună în situaţiile pe care aceştia le parcurg. în grup. profesorul trebuie să deţină următoarele competenţe:  competenţa energizantă: are în vedere capacitatea profesorului de a-i face pe elevi să dorească să se implice în activitate. Strategia nu se confundă cu metoda sau cu metodologia didactică. în situaţii de criză. riscurile şi evenimentele nedorite din activitatea didactică. El intervine în situaţii limită. în timp ce strategia vizează procesul de instruire în ansamblu şi nu o secvenţă de instruire.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Condiţiile desfăşurării etapelor cooperării eficiente se referă la relaţiile de bună înţelegere între membrii echipei de lucru.învăţării.  competenţa organizatorică: are în vedere abilităţile cadrelor didactice de a organiza colectivul în echipe de lucru şi de a menţine şi impune respectarea regulilor care privesc învăţarea prin cooperare.  competenţa interrelaţională: ce presupune disponibilităţi de comunicare cu elevii. Învăţarea prin cooperare solicită efort intelectual şi practic atât din partea elevilor cât şi din partea dascălului care coordonează bunul mers al activităţii. favorizând integrarea elementelor ludice în activitatea de învăţare pentru a o face mai atractivă şi pentru a întreţine efortul intelectual şi fizic al elevilor. Principalele componente ale strategiei didactice sunt:  sistemul formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii educaţionale. strategia prefigurează traseul metodic cel mai potrivit. menţine legătura dintre intervenţiile participanţilor şi subiectul discuţiei. menită să dezvolte şi la aceştia abilităţile sociale necesare integrării optime în colectiv.  competenţa ludică: se referă la capacitatea dascălului de a răspunde jocului elevilor săi prin joc. în care sunt implicaţi actorii predării . în rezolvarea problemei date.  sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor şi procedeelor didactice. cel mai logic şi mai eficient pentru abordarea unei situaţii concrete de predare şi învăţare. aplanând conflictele şi favorizând continuarea activităţii pe direcţia dorită. condiţiile realizării. la adoptarea unui mod comun de comunicare a rezultatelor şi de evaluare a soluţiei. Utilizând strategia învăţării prin cooperare. prin proiectare strategică se pot preveni erorile. obiectivele şi metodele vizate. la acceptarea din partea tuturor membrilor grupului a planului de lucru în vederea atingerii ţelului comun.

 raţionalizează şi adecvează conţinutul instruirii la particularităţile psihoindividuale  creează premise pentru manifestarea optimă a interacţiunilor dintre celelalte componente ale procesului de instruire. informative şi activ – participative. cu accent pe predare – învăţare semidirijată.  presupune combinarea contextuală. ce urmează calea raţionamentului invers faţă de cele inductive.  strategii algoritmice: explicativ-demonstrative. formularea de ipoteze. expozitive. conţinuturi şi strategii conferă specificitatea unui program de instruire.  strategii euristice de elaborare a cunoştinţelor prin efort propriu de gândire. originală. programate şi algoritmice propriu-zise. Relaţia dintre obiective. Dintre strategiile didactice mai importante menţionăm:  strategii inductive. unică. dialogul euristic. Educatorul ajunge în timp la un adevărat repertoriu de strategii didactice experimentând şi aplicându-le diferenţiat. descoperirea. uneori. intuitive. imitative. reprezintă din acest punct de vedere o provocare continuă şi un efort permanent de creativitate didactică din partea dascălului. a elementelor procesului instructiv-educativ. asaltul de idei. modelarea.  strategii transductive cum sunt explicaţiile prin metafore.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  sistemul obiectivelor operaţionale. de la legi sau principii la concretizarea lor în exemple. în cadrul cărora predarea şi învăţarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor.  strategii deductive. Construirea unei strategii adecvate intereselor elevilor şi nivelului lor de pregătire. experimentul de investigare. Strategia are un caracter normativ în sensul că sugerează un traseu general de parcurs. pornind de la general la particular. având ca efect stimularea creativităţii. al căror demers didactic este de la particular la general.  strategii analogice. Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare. deoarece ea nu exclude modificări şi ajustări în raport de derularea procesului şi de 34 . dar totodată ea nu este un traseu unic şi definitiv. de studiu individual. De cele mai multe ori specialiştii din învăţământ folosesc strategiile mixte. de verificare şi evaluare. îmbinând armonios elementele de dirijare şi independenţă. Strategia didactică are următoarele caracteristici:  implică pe cel care învaţă în situaţii specifice de învăţare. folosind problematizarea.  strategii mixte: inductiv – deductive şi deductiv – inductive.

mobilizare. Modalităţile moderne de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii sunt metodele interactive de grup. personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică. ţinând seama de nivelul de inteligenţă al elevilor. de experienţe. creativitate. E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii. fiind legată de obiective operaţionale şi conţinuturi şcolare.învăţare .  toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic. creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor. pe influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.  urmează analiza resurselor umane (clasa de elevi). opinii şi argumente. precizându-se activităţile de învăţare. are implicaţii directe privind performanta şcolară. nivelul de cunoştinţe al elevilor. capacitate de 35 . Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou. gândire reflexivă şi modernă.învăţare se stabilesc în funcţie de obiective. conţinuturi şi strategii se precizează formele de organizare a activităţilor didactice. inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. de resursele umane şi materiale existente. instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei. deoarece rezultatele şcolare sunt dependente de modul de aplicare şi dirijare de către profesor a interacţiunilor dintre strategiile didactice şi obiectivele didactice. dorinţă de autoperfecţionare. produce o confruntare de idei. deprinderile şi modul de învăţare.  în funcţie de obiective.  strategiile didactice şi metodele de predare . adică tipurile de lecţii şi alte activităţi educaţionale. creativă.evaluare se stabilesc în raport de obiectivele educaţionale şi de conţinuturi. Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare. apoi cele de referinţă şi operaţionale.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare obiectivele propuse. Strategia. de cunoştinţe.  conţinuturile procesului de predare . Relaţie obiective – conţinuturi – strategii în instruirea şcolară exprimă algoritmul ce trebuie urmat în elaborarea proiectării didactice:  se stabilesc la început obiectivele-cadru (generale). de motivaţia învăţării şi de aptitudinile lor. adaptarea stilului didactic. Se vor avea în vedere golurile din cunoştinţe. prin colaborare. pe implicarea lor directă şi activă.

Rolurile se pot inversa. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Un învăţământ modern.  CERCUL “COMPLIMENTELOR” 36 Reprezintă o metodă care urmăreşte dezvoltarea stimei de sine.I. Aceată metodă stimularea creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. îndrumarea lor. galben. responsabilitate şi implicare. având un caracter activ – participativ şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. în scopul descoperirii. Această metodă are avantajul consolidării unei imagini . participanţii sunt liberi să spună ce gândesc. când se verifică lecţia anterioară. albastru şi negru. dar şi dirijarea. spontaneitatea şi creativitatea copiilor.A. fiecare având câte o culoare: alb. pe parcursul ei sau la începutul activităţii. Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv . Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. Sunt 6 pălării gânditoare. roşu. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi poate fi folosită la sfârşitul lecţiei. aşa cum consideră mai bine. Strategii didactice interactive folosite frecvent:  Metoda CUBULUI este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei.A.  Metoda R. profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate.  Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE („Thinking hats”). a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor – ancoră. de către institutorul ce asistă la joc. dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă.educativ. înaintea începerii noului demers didactic. În organizarea unui învăţământ centrat pe copil. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis. învăţarea nu are loc. atitudini pozitive şi adaptabilitate. a investigaţiei. a acţiunii şi eventual a predării. Metoda R. verde. rolul profesorului căpătând noi valenţe.I. bine conceput permite iniţiativa.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu comunicare şi cooperare.

Productivitatea sporită.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare pozitive faţă de propria persoană a celui care primeşte complimentele. Munca în echipă are efecte semnificative asupra pesonalităţii elevilor. 2008 6. Venera Mihaela – Teoria şi metodologia instruirii. dar şi o dezvoltare a ariei pozitive de gândire la celelalte persoane (prin aceea că identifică o latură bună a colegului lor). Cerghit. La acest fapt se adaugă şi calitatea mai bună a răspunsurilor. favorizând formarea atitudinii pozitive faţă de învăţare şi faţă de şcoală. Lucrul în grup acoperă neajunsurile învăţării individualizate. Mihaela – Metode interactive de grup. Editura Polirom. Ruiu. Bucureşti. Georgeta. Pânişoară. 2004.învăţare în ciclul primar. Cercul “complimentelor” trebuie practicat până ce toţi cursanţii au trecut prin ipostaza de receptor. prezenţa partenerilor de interacţiune constituind un stimulent intelectual şi un declanşator al schimbului de opinii şi informaţii. Fulga. ediţia a III-a. 2006 37 . instalarea unui climat motivant de lucru. dezvotă atitudini şi comportamente bazate pe încredere. dar şi o dezvoltare a ariei pozitive faţă de propria persoană a celui care primeşte complimentele. 4. Bucureşti. Bucureşti. Soluţiile emise pot suferi în cadrul grupului îmbunătăţiri şi ajustări. EDP. EDP. Elena. Leonte. Iaşi. Editura Casei Corpului Didactic. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar. Ion – Ovidiu – Comunicarea eficientă. Ed. 5. Crenguţa – Lăcrămioara – Strategii didactice interactive. 2. Cojocariu. Craiova. Rodica. Oprea. apreciată prin numărul de dificultăţi rezolvate şi după gradul lor de complexitate recomandă folosirea strategiile de învăţare prin cooperare în clasă. Gongea. Editura Arves. 2004. 3. analiza critică dezvoltând capacităţile autoevaluative ale participanţilor. Mihai – Strategii activ – participative de predare . Bacău. EDP. Stanciu. 2009. BIBLIOGRAFIE: 1. caracterizat printr-o tensiune crescută pentru finalizarea sarcinii comune. Ioan – Metode de învăţământ. Breben. prin desfăşurarea proceselor interpersonale. 2005. a III-a. Cooperarea asigură o relaţie deschisă între parteneri. accordând o importanţă considerabilă dimensiunii sociale. Învăţarea prin cooperare valorizează schimburile intelectuale şi verbale şi mizează pe o logică a învăţării care ţine cont de opiniile celorlalţi. Silvia.

biblioteca reprezenta spaţiul de recluziune al bibliotecarului. bântuia tristeţea şi însingurarea pe acolo.PERMANENŢA DINTRE NOI Bibliotecile cu rafturi şi zăbrele Sunt pline De tomurile grele Pergamente şi colecţii vechi nepreţuite [. inteligent prin structură şi trist din vocaţie. acestea se ordonează. aşadar acestea trebuie păstrate la îndemână. asumată intens de oamenii de cultură şi îndeosebi de cei de creaţie. în Lumina ce se stinge. însăşi ideea de bibliotecă. Bunăoară mentalităţile fiecărei epoci schimbau. Drept urmare informaţia se constituie în depozite. indispensabil şi eficient după resursele de care dispune. nr. fiindcă aşa este normal într-o societate civilizată. Şcoala cu clasele I-VIII.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Bibliotecar Cristian Cătălinoiu. A ars. Camil Petrescu – Ideea Biblioteca reprezentativă a unei comunităţi e publică. Existenţa ei se ignoră. cataloghează şi utilizează. Căci scrisul tot E doar gândire veşted conservată Şi-nchisă subt formule şi sub chei. într-o permanentă potenţialitate a utilizării lor. 21. realul continuându-se în imaginarul care hrăneşte obsesiile. pe lângă teoriile privind rostul bibliotecii. Sibiu COMUNICAREA . Pentru tânărul Eliade.. Biblioteca devine un bun public.]Dar în ele Nu sunt decât cadavre de idei.. adică accesibilă oricui. Oamenii nu se pot dispensa de cultură. se conştientizează la intervalele necesităţilor sau devine obsesie şi provoacă perpective diferite de percepţie a statutului ei. de adevăr şi de ştiinţă. de înţelepciune. 38 . Aspectul de „loc unde nu se întâmplă nimic” era copleşitor.

sub forma unui călugăr orb (de fanatism. modaliatatea de percepere a realităţii imediate. lucru valabil şi în bibliotecile şcolare. De data aceasta biblioteca nu mai arde. dar cât se poate de claustrante. aşteptându-i o nouă renaştere. şi ele de natură tot intelectuală. mai inspirată în privinţa relaţiei bibliotecă – cititor-doritor-de-înţelepciuni-consacrate. un cerc închizând în sine concentricităţi infinite care aspiră persoana în ea însăşi şi o ţine încătuşată acolo preţ de o veşnicie. Chiar dacă a rămas încă. sunt organizate pe diferite categorii de vârstă şi nu se rezumă la programa şcolară. în Numele trandafirului. rolul acesteia dezvoltându-se permanent. Interesul pentru lectură nu mai reprezintă (aproape) singura raţiune de a fi a unei biblioteci şcolare. în ce priveşte lecturile şcolare. Imaginilor oferite de scriitori realitatea zilelor noastre le adaugă alte funcţionalităţi atribuite bibliotecii. Dar şi în propria lui negare a umanităţii. lumi nesfârţite. odată cu el. o cenuşăreasă. Şi de fapt bibliotecile. fapt care îndepărtează orice cutezant de la adevărata împărtăşire a spiritului bibliotecii (care ar fi acela însă?). În esenţă. Caracterul public nu are esenţă aici. Timpul a evoluat şi. aş zice) să-i piardă pe oameni în propriile lor căutări intelectuale. Umberto Eco înjgheba o sinteză a epocilor culturale creionând. din care omul pare a nu mai scăpa niciodată. 39 . Claustrarea este totală. ritual cu care ne-am obişnuit deja (încă de la biblioteca alexandrină). ce finalitate au? Să ofere membrilor unei comunităţi. unde minotaurul se încrâncenează acum. La Carlo Frabetti biblioteca devine pur şi simplu un iad. hrana propriilor fantasme.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare spaţiul s-a atomizat şi. modernitatea fiind existentă prin însuşi autorul. evul mediu ni se înfăţişa prin cadrul romanului. rămâne să existe în continuare ca o atracţie şi o savuroasă temniţă totodată. fie ele cât de publice şi-ar dori. biblioteca şi-a lărgit atribuţiile în cadrul comunităţilor. ele au caracter obligatoriu sau facultativ. numai că inconfortabilii pereţi kafkieni sunt acum împodobiţi cu vaste rafturi pline ochi de cărţi. totul se rezumă la stricta individualitate a fiecăruia. odată cu el. biblioteca şcolară are drept scop:    sprijinirea procesului instructiv – educativ satisfacerea nevoilor de lectură ale elevilor asigurarea bazei documentare pentru cadrele didactice Ţinându-se însă cont că. Rămâne pregnantă însă imaginea de labirint a bibliotecii. trinitatea unor timpuri despărţite de timp: antichitatea era reprezentată de spiritul labirintic. ea devenind un adevărat centru al comunicării. prizonieră a propriilor afundări. la nivel logistic. Rezultatul? Biblioteca arde din nou. imaginea sumbră a ratării menirii unei biblioteci care ar fi putut bine să nici nu existe. orişicând.

să creeze o bază de comunicare eficientă în relaţia sa cu micuţii cititori. la fel cititul. proprii vârstei lor. Am constat. plăcerea lecturii. 21 din Sibiu. cu cadrele didactice. 40 . de ce nu.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ele fiind necesare în formarea capacităţii de asimilare a noţiunilor. În acest sens biblioteca Şcolii cu clasele I-VIII nr. în cadrul destins oferit de vizionarea desenelor animate. fiindu-i astfel mult mai simplu să prezinte ofertele bibliotecii şi reuşind. dau senzaţia că biblioteca poate fi ocolită. după vizionarea poveştilor clasice: Cenuşăreasa. că subiectele vizionate de elevi i-a incitat la lectură. de neglijare. inoculându-i totodată repere morale benefice în dezvoltarea personalităţii copilului. ci prietenul mai mare căruia i te poţi adresa fără teama de greşeală. Astfel li se deschide gustul pentru lectură. contribuie la dezvoltarea spiritului imaginativ al copilului. Bambi. Efectul urmărit este dublu: posibilitatea de a face cunoscute copiilor realizări artistice cu adevărat valoroase. încrederea căpătată în cel ce le oferă filme şi cărţi deopotrivă sporeşte. cât mai deschisă şi cât mai sinceră. frecventarea biliotecii devine obişnuinţă. de asemenea. aparent abundente. lipsa prejudecăţilor şi o mare doză de răbdare. deloc de neglijat. pe lângă oferta de carte pe care o propune cititorilor ─ elevi şi cadre didactice ─ a iniţiat programe de vizionare de desene animate clasice la clasele primare. de utilizare fluentă a limbii. Percepţia asupra bibliotecii ─ instituţie încă neglijată. Cartea clasică pierde teren în favoarea internetului. chiar şi de cei care apelează la ea ─ se poate îmbunătăţi în măsura în care biblioteca se adaptează noilor nevoi sociale şi noilor priorităţi ale individului. Presupune însă şi iniţiativă. de admonestare. Sarea în bucate ş. Astfel că prioritară în relaţia bibliotecar – elev este comunicarea. interacţiunea fiind necesară în relaţia bibliotecarului cu elevii şi. observăm că biblioteca este necesar a se implia într-un proces de comunicare permanentă cu elevii şi cu cadrele didactice. Biblioteca trebuie să fie în pas cu realităţile timpului în care ea fiinţează. micuţii venind în număr mare la bibliotecă pentru a solicita cărţi cu poveştile respective. prin intermediul mass-media. sursele de informare. în cadrul programelor şcolii de combatere a violenţei în şcoli. bibliotecarul nu mai este doar omul matur cu care eziţi să intri în contact. Pe de altă parte bibliotecarul are astfel posibilitatea să intre în legătură cu toţi elevii ciclului primar. Îndemnul la lectură şi încurajarea acesteia în rândurile elevilor trebuie coroborate cu disponibilitatea bibliotecarului de a oferi cititorilor ─ în fapt. De aceea rolul bibliotecii şcolare este foarte important în a reuşi un cadru de comunicare cu elevii. Comunicarea presupune dialog.a. disponibilitate mare la discuţie. de cunoaştere profundă a acesteia şi de utilizare a unui voabular cât mai dezvoltat. în a le oferi informaţiile de care au nevoie şi în a le dovedi necesitatea şi. tuturor acelora care frecventează biblioteca ─ o cât mai variată gamă de informare.

cărţile potrivite vârstei. filmele artistice realizate după opere aflate în programa şcolară (cum e cazul Dumbravei minunate. De asemenea. de desfăşurare a orelor.). ELIADE. Metodele educaţionale alternative datorate unor astfel de colaborări liniştesc reticenţa iniţială a elevilor. Scrisorii pierdute. 2003. Power-point-urile. acea interactivitate necesară şi unora şi altora. Accesul liber la raft. încredere. Iaşi. FRABETTI. Editura Humanitas. Editura Polirom. mai rigide. Carlo. (COORD. 2000. Numele trandafirului. Moromeţilor sau Baltagului) reprezintă mijloace eficiente de fixare a cunoştinţelor în rândul elevilor. 2004. PERRETTI. 4. 2003. Editura Polirom. Iaşi. 2. de a-l întreba. Mircea. dar şi de a-i atrage înspre bibliotecă. O. de parcurgere mai simplă a informaţiilor. Astfel că aceasta nu mai este privită ca un loc al obligativităţii (de lecturare). Comunicarea eficienta. convins că îţi va răspunde şi te va ajuta într-un demers sau altul. Bucureşti. toate acestea conving elevul că biblioteca e un spaţiu al refugiului plăcut ochiului şi minţii. filmele documentare. 5. Editura Polirom. BIBLIOGRAFIE: 1. 2003. pe lângă dialog. 3. De aceea biblioteca este întotdeauna la dispoziţia cadrelor didactice care apelează la metodele alternative. 41 . Bucureşti.I. e locul unde relaţiile interumane sunt degajate şi fructuoase adeseori. posibilitatea de a discuta cu bibliotecarul. ECO. Iaşi. o bună comunicare a bibliotecii cu cadrele didactice ajută la o cât mai bună desfăşurare a procesului educativ şi permite colaborarea în cadrul diverselor programe pe care şcoala le derulează. uneori refractari la metodele clasice. PÂNISOARA. cu mijloacele oferite de tehnica modernă.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Comunicarea presupune. colaborând. ci ca un spaţiu în care primează comunicarea. Editura Humanitas. Cartea iad. din punctul lor de vedere. D. Lumina ce se stinge. Tehnici de comunicare. A. la derularea unor ore de dirigenţie sau curs. sfat şi încurajare în relaţia dintre bibliotecar şi elev. Umberto.

derulate de psihologii şcolari îşi propun să-i sprijine pe copii să se adapteze mai uşor cerinţelor şcolii şi să răspundă aşteptărilor unei integrări sociale optime. necesită o atenţie specială atât din partea învăţătorului cât şi din partea psihologului şcolar. să recţioneze corespunzător într-o situaţie problematică sau de conflict. Monitorizarea copiilor cu astfel de comportamente reprezintă o necesitate întrucât înţelegem care sunt cauzele care le generează cât şi care ar fi metodele remediale adecvate. de natură adaptativă. întâlnite în şcoală. Psiholog Simona Cîmpean Coordonator la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sibiu PROGRAM DE DE SPRIJINIRE A ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR CU DIFICULTĂŢI DE ADAPTARE LA CERINŢELE ŞCOLII Motto: Nu e satisfacţie mai mare ca aceea de a învăţa şi o cauză mai onorabilă ca aceea de a-ţi învăţa copiii. (Proverb chinez) Argument Situaţiile comportamentale problematice ale elevilor din clasele I-IV. Programele de consiliere. copiii învaţă să se cunoască pe sine. Proiectul se derulează pe parcursul a 5 săptămâni cu o singura întalnire pe săptămână cu elevul şi separat cu părintele.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Prof. Elevii îşi însuşesc treptat noţiuni despre necesitatea adoptării 42 . să aibă succes la şcoală să dezvolte relaţii optime cu cei din jur şi să fie iubit de persoanele semnificative din viaţa lor şi nu în ultimul rând să beneficieze de confort fizic şi un mediu securizat. 1 Sibiu. să comunice eficient. să-i cunoască pe ceilalţi. Prin intermediul programelor educaţionale. Scopul propus este acela de a aplica un program individual de consiliere şcolară menit să sprijine adaptarea elevilor din ciclul primar la cerinţele şcolii. Partneriatul elev-cadru didactic-părinţi. Nr. La intrarea în şcoală familia miculul elev doreşte ca acesta să înveţe să răspundă corespunzător la anumite activităţi şi la anumiţi stimuli. Locaţia desfăşurării programului este Cabinetul Interşcolar de Asistenţă Psihopedagogică de la Şcoala Gen.

mai ales în primii ani de şcoală. 1962). spre exemplu. Cognitiile. stresul negativ. la cerinţele şcolii. Prin interacţiunea dintre cogniţiile noastre şi comportament ne organizăm un anumit stil de viaţă. emotional. Modelul cvadrinivelar de analiză a subiectului uman modificat de (David 1998) care analizează următoarele niveluri (cognitiv. datorită apariţiei unor obstacole sau blocaje cărora trebuie să înveţe să le facă faţă. Subiectul uman – o aborbare nivelară În general. atitudinile şi comportamentele oamenilor sunt modelate de o mulţime de factori. biologic şi afectiv. cognitiv şi comportamental (Schachter şi Singer. La elev. în cadrul unei activităţi sportive elevul nu obţine rezultatul aşteptat şi consideră că nu mai este apreciat de colegii săi. comportamental. Poate fi. Roluri şi respnsabilităţi în sfera câmpului educaţional Adaptarea optimă a elevului la cerinţele şcolii se face prin efortul comun. Ioan Golu (1993) precizeză că nu poate fi considerată satisfăcătoare acea relaţie şcolară în cadrul căreia elevul fie că nu a beneficiat de asistenţa psihopedagogică necesară pentru dezvoltarea optimă a personalităţii sale.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare unui stil de viaţă sănătos. trebuie sprijinit să nu considere brusc că a devenit o persoană fără valoare care va avea pe viitor numai eşecuri. şi nivelul psihofiziologic-biologic se intercondiţioneză reciproc. la nivelul potenţialului natural de care dispune şi cu compensarea la limita posibilului. despre strategii eficiente de învăţare şi alte lucruri utile în viaţa cotidiană. psihofiziologic. spre exemplu. a acestora. Demersul de adaptare al copilului. pune în evidenţă o interrelaţionare complexă. stresul poate fi generat de teama acestuia că nu poate înţelege anumite cunoştinţe şi nu le poate aplica practic sau că ar putea primi note mici şi vor râde colegii de el. apare la confluenţa dintre mediul extern şi modul cum realizăm procesările informaţionale. Sfera propriei noastre subiectivităţi influenţează nivelul biologic. mai dificil de realizat. Unul dintre aspectele semnalate în cercetările existente arată că. evenimentele mediului exterior acţionează asupra nivelului biologic al subiectului iar propriile noastre cogniţii inflenţează selecţia stimulilor din mediu. depus de elev şi cadrele didactice împreună cu părinţii. aşa cum interferenţa dintre nivelul biologic şi cel comportamental favorizează formarea deprinderilor. Astfel putem observa că. 43 . în unele cazuri. a eventualelor tare sau deficite biogenetice. subiectiv). fie de teama că ar putea rămâne corigent sau repetent. Dacă.

justificând astfel derobarea de anumite responsabilităţi care le revin în calitatea pe care o au. în plan afectiv. Aşa cum observa Mihai Golu (1993). Profesorul (cadrul didactic) are misiunea de a proiecta. Într-o primă etapă se analizează problemele de adaptare ale copilului.în care fiecare pion trebuie să ştie cum trebuie să acţioneze pentru buna derulare a procesului instructiv-educativ. de vârstă. de pregătire. a stresului sau din alte motive mai mult sau mai puţin obiective. precum şi de capacităţile şi aptitudinile elevilor. de atracţie. Concret. emulaţie şi competiţie de dominare-supunere etc. obligaţiile sale şcolare şi implicit.activitate de învăţare devine obiectiv dominant (pentru copil) impunând restrângerea timpului şi preocupărilor pentru joc şi alte activităţi distractive. ţinând seama de particularităţile de dezvoltare. relaţii de cooperare. prezenţa şi acţiunea profesorului. activităţile multiple din şcoală.. Radu. Părinţii au tendinţa de a considera că rolul şcolii este determinant în educarea propriilor copii. schemele automate şi gândurile sale şi se operează asupra erorilor din interiorul acestor gânduri. Implicarea activă în educaţia propriilor copii şi asigurarea unui suport afectiv adecvat. sunt elemente cheie în definirea relaţiilor de familie şi pentru dezvoltarea corespunzătoare a personalităţii copilului. de indiferenţă sau de respingere. 1995). odată cu începerea şcolii . modelul corectiv propus acţionează eficient 44 . dar şi din afara ei.. Experienţa ne arată că şcoala nu va putea niciodată suplini ceea ce nu se face acasă. un rol foarte important în formarea personalităţii copilului. Procesul predare-învăţare generează raporturi variate de interacţiune între elev şi cadru didactic . ceea ce înseamnă frustrare.. dar primele modele cu care aceştia intră în contact sunt părinţii. Acest tip de abordare porneşte de la ideea că multe tulburări psihice se bazează pe lucruri învăţate greşit sau pe aceea că copilul nu a dobândit abilităţile şi comportamentele necesare de a face faţă obstacolelor care apar în faţa sa. din cauza oboselii. într-adevăr. Scop Acest proiect îşi propune să faciliteze efortul de adaptarea a copilului la cerinţele şcolii. de a conduce şi îndruma activităţile multiple din şcoală. şi în parte din afara ei în vederea formării inteligenţei şi a conduitei elevilor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ioan Radu (1995) denumeşte acestă triadă “câmp educaţional” .raporturi de comunicare şi influenţă. (Ionescu. La temelia succesului său stă necesitatea construirii unei solide alianţe colaborative între elev. psiholog şi familie. copilul nu percepe şi nu trăieşte întotdeauna pozitiv. Şcoala are. l.

e tare nesuferită Mă stresează Nervozitate Agitaţie B. identificarea gândurilor automate şi a schemelor elevului. Tipuri de întrebări Cum se manifestă când este acasă? 45 .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare asupra comportamentului opoziţionist şi provocator al şcolarului mic. vorbeşte urât cu d-na învăţătoare/doamna profesoară Doamna învăţătoare îmi spune întotdeauna ce trebuie să fac. generarea unor alternanive la modul de a gândi iniţial al elevului. facilitând adaptarea la cerinţele mediului şcolar. părinţi) A. refuză sarcinile şcolare Gânduri Nu-mi prea place la şcoala emoţii Dificultăţi de concemtrare Nelinişte Supraîncordare Ex 2. Etapele derulării proiectului Activitatea 1 1. Identificarea comportamentelor problematice ale elevului. Obiectivele programului      identificarea comportamentelor problematice ale elevului. Se notează pe o fişă aspectele semnificative. identificarea gândurilor şi sentimentelor actuale ale elevului. Discutarea comportamentului problematic al elevului cu părintele acestuia. învăţătoarea acestuia. Discutarea experienţelor emoţionale recente ale elevului şi monitorizarea acestora într-un tabel Comportamente Ex 1. (informaţii dobândite de la şcolar. identificarea erorilor din gânduri şi scheme. Evaluare La sfârşitul acestui proiect evaluam însuşirea/întărirea comportamentelor pozitive/adaptative ale elevului.

Ce ai vrea să se schimbe.Ce simţi când te scoate la tablă doamna învăţătoare”? . a gândurilor automate care afectează viaţa elevului de zi cu zi.Care sunt cauzele comportamentului problematic al copilului dvs. Activitatea 2 1.. Elevul este pus să-şi joace propriul său rol. . Recomandăm realizarea unui tabel numit Sistemul de puncte. de regulă? Cum reacţionaţi dvs.elevul trebuie să facă câteva exerciţii din tema pentru acasă.? Sfătuim părintele să laude copilul atunci când comportamentul său este cel dorit şi aşteptat şi să-l ignore (pe cât posibil) atunci când este negativist. dar dacă fac toţi colegii noştri şi nu vrem s-o supărăm pe doamna învăţătoare… Ar fi de preferat să putem dormi mai mult dimineaţa dar copiii trebuie să meargă la şcoală iar părinţii la serviciu.elevul trebuie să coloreze un desen pentru a-l face cadou mamei.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Când îl manifestă...elevul trebuie să citescă câteva rânduri de la pagina indicată. 46 . În acest tabel înregistrăm cu ajutorul unor puncte roşii şi negre. sau comportamentele sale pozitive sau negative.Ce te deranjează cel mai tare din ceea ce îţi spune să faci”? . comportamentele copilului faţă de persoanele din familie-anturaj etc. pentru ca tu să te simţi mai bine la şcoală”? .De ce crezi că nu e frumos la şcoală”? Joc de rol Psihologul joacă rolul învăţătorului. dar acest lucru încercăm să-l schimbăm împreună. manifestate în anumite împrejurări concrete. . dacă vrei… Este neplăcut atunci când trebuie să facem un lucru când nu ne dorim. Se urmăreşte evidenţierea conduitelor şi atitudinilor necorespunzătoare. al profesorului (imaginând câteva situaţii concrete din clasă): .? Temă de casă pentru părinţi . agresiv etc. Întrebări adresate elevului: Ce îţi trece prin minte atunci când o jigneşti/loveşti pe d-na învăşătoare/d-na profesoară? .. Intervenţia psihologului Acum eşti furios. Identificarea gândurilor şi sentimentelor actuale ale elevului. A. precum şi felul cum acesta reacţionează în interacţiunea cu psihologul.

deci şi tu poţi să… Poţi atrage atenţia colegilor jucându-te frumos cu ei şi doamnei învăţătoare prin străduiţa de a învăţa cât mai bine.De om bun şi de vreme bună nu te mai saturi”.nu-mi place deloc de d-na învăţătoare/profesoară” .mai bine stau acasă şi mă uit la televizor” Intervenţia psihologului Fiecare om a învăţat multe lucruri de la învăţătorul lui… şi tu vei învăţa multe lucruri. imaginile). dar dacă vei învăţa mai mult. împreună cu părintele... Tema pentru părinte: Când recompensăm copilul? Activitatea 3 A.. adecvate capacităţii lui de înţelegere. Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. Determinarea semnificaţiei unui eveniment a.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Ştiu că nu îţi plac calificativele pe care le-ai primit. gândurile. calificative mai bune. 47 . cu siguranţă. c. .. B. Nossrat. Se discută întîmplări semnificative din viaţa copilului (pentru a vedea care sunt evenimentele care declanşează stresul precum şi evenimentele interne ale copilului (senzaţiile fizice.copiii din clasă sunt răi” .. Se aleg proverbe şi zicători semnificative care se comenteză împreună cu elevul: . sau alte poveşti (relevante în contextul dat) şi sunt reliefate. (exemplu) . I se povestesc copilului o poveşti orientale de ex. a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă. b. Ştiu că eşti nemulţumit atunci când nu poţi să scrii în acelaşi ritm cu ceilalţi dar… fiindcă doamna învăţătoare te ajută după program dacă te vei strădui mai mult… Toţi oamenii îi respectă pe cei mai în vârstă decât ei.. împreună cu elevul.nu e frumos la şcoală” . Identificarea gândurilor automate şi a schemelor elevului şi raţionalizarea gândurilor Gândurile elevului. ci un foc care trebuie aprins”.Mintea nu este un vas care trebuie umplut. semnificaţiile textului. Discutarea. vei obţine. din Peseschkian. „Cheamă norocul în ajutor dar dă şi din mâini”.

Identificarea erorilor din gânduri şi scheme: . ţi-ar plăcea ca elevii ei să nu o supere. când ai încredere în tine..Colegii tăi îşi rup foi din caiete”? . Uitându-te la televizor nu vei învăţa mare lucru.) B. 48 .. când vei merge într-o ţară străină. când eşti capabil să iei decizii personale. Tema pentru părinte: Cum sunt eu ca părinte? Activitatea 4 1. cu siguranţă. Nu tot ceea ce se întamplă în clasă. (Se fac exerciţii de comunicare potrivite vârstei copilului. vei vedea că nu ai nici un motiv să te temi (doamna învăţătoare îi ajută pe toţi copiii atunci când se mai încurcă). colegii despre tine când faci asta”? . Despre comunicarea asertivă În funcţie de vârstă copilului i se explică ce înseamnă să comunici asertiv şi care e diferenţa faţă de comunicarea pasivă şi agresivă.. la fel ca toţi copiii. nici colegii nu vor mai fi atenţi la lecţii şi nu vor înţelege ceea ce explică doamna învăţătoare. când ţi se spune. când poţi săţi exprimi adecvat emoţiile pozitive şi negative. are legătură doar cu tine (doamna învăţătoare vrea să-i înveţe pe toţi copiii să scrie. împreună cu părintele a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă. Intervenţia psihologului Toţi copiii ţipă? Ţipând. a. Dacă mama ta ar fi învăţătoare. Copiii se bucură când trebuie să meargă să scrie la tablă.. când ştii să o susţii cu argumente. Copiii din clasă sunt deranjaţi de tine şi de aceea nu vor să se joace cu tine. Toţi copiii pe care îi cunoaştem merg la şcoala… este important pentru toţi omenii să înveţe. Colegii de clasă sunt/vor fi.Dacă toţi copiii ies la tablă.La ce te gândeşti atunci când îţi vine să ţipi în clasă”? . Şi caietele tale e bine să arate la fel.Ce cred. Toţi copiii vor să aibă caiete frumoase şi îngijite.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Învăţând vei putea să vorbeşti în limba engleză şi-ţi va fi uşor să te descurci. tu nu vrei pentru că ţi-e teamă”? (manifestă nesiguranţă cauzată de stres). Exemplu: Comunici asertiv atunci când accepţi să discuţi o problemă. să citească şi să socotească. oare. Evidenţiem: Mergând la tablă. Discutarea. prietenii tăi. La şcoală vei învăţa să scrii şi să citeşti.

. dar lucrurile nu se întâmplă întotdeauna aşa cum vrem noi. . Generarea unor alternanive la modul de a gândi iniţial al elevului: . să devii un copil mai ordonat. . nu trebuie să atragi atenţia tuturor asupra ta..programarea activitatilor cotidiene.. Comportamentele C. Comportamentele pozitive sunt recompensate. Trebuie să fii atent la ceea ce se întâmplă în clasă. Tema pentru părinte Descrieţi stilul dvs. Intervenţia psihologului: Calificativul S obţinut la la matematică arată că. Ar fi bine să facem doar ce ne dorim. împreună cu părintele. negative ale oamenilor atrag după sine consecinţe negative. B. Tema pentru părinte ... Discutarea. împreună cu părintele a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă..Reperele zilei’’ . a evoluţiei comportamentale a copilului (sumarizare) şi a temei de casă.Copiii râd de mine când îmi vine rândul să citesc”. Copiii râd în general.Doamna învăţătoare are ceva cu mine”. Nu te grăbi atunci când îţi vine să faci un lucru. mai bine gândeşte-te dinainte dacă faci un lucru bun sau nu. . Fiecare om are şi părţi bune şi părţi rele (dăm exemple relevante pentru capacitatea de înţelegere a copilului).. mă pedepseşte în fiecare zi să-mi fac ordine în cameră”. Dacă loveşti un/o coleg(ă). Tocmai pentru că te iubeşte mama doreşte să te înveţe. nu râde nimeni numai de tine. Doamna învăţătoare se va bucura cînd va vedea că te-ai pregătit mai bine.Bat fetele în pauză fiincă vreau să mă distrez”. pe viitor. parental 49 .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Niciun copil şi nici un adult nu este rău. iar durerea nu e o distracţie. Activitatea 5 1.Nu vreau să merg la şcoală”. Discutarea. îi provoci durere. trebuie să faci mai multe exerciţii.Mama nu mă iubeşte.

0 5 13.iar consilierea şcolară este cea care sprijină copilul printr-o asistenţă specializată să se dezvolte armonios. (A .0 4 29.2006) .0 5 27.2009) Anexa 1 Sistemul de puncte Cum se compo r-tă cu: mama tata mătuş a Învăţă toarea Prof. Abordarea temei din perspectivă cognitiv-comportamentală îmbinată cu abordarea din perspectiva consilierii şcolare. de religie lb. de ă Prof. având în vedere faptul că terapia cognitivcomportamentală . David .0 5 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 50 ..este considerată o platformă de intregrare psihoterapeutică pentru diverse terapii (D. din ciclul primar care întâmpină dificultăţi de adaptare şcolară.0 4 22.0 5 20. englez 15.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu CONCLUZII Suntem siguri că acestă experienţă poate fi benefică optimizării relaţionării între elevcadre didactice şi părinţi Am dori ca proiectul de faţă să fie un un model de abordare a copilului. reprezintă o garanţie a reuşitei.Băban .0 4 06..

2004.Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale. Adina. Ioan. Nossrat – Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. 7. parental 51 . Peseschkian.Didactica Modernă. Radu .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Anexa 2 Temele părinţilor Tema Sistemul puncte Când recompensăm copilul? . 2 . www. 2005. Editura Geneze. Iaşi.Dinamica personalităţii. 2009. 1995. Adriana – Consiliere Educationala-Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere. Bucureşti.didactic.. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca.ro Sumariza re de Problematiz are Observa ţii stilul Evidentier Evidenţierea Concluz ea r copilului punctelor ii finale utile progreselo nevralgice dvs. 1993. Baban. Anca – Disciplinarea pozitivă. Editura Trei. Ionescu. Tarau. Cluj. Editura ASCR. 2006. Golu Mihai . *** Să lucrăm împreună – Cum să controlam comportamentul copiilor.Cum sunt eu ca părinte? Reperele zilei Descrieţi Evaluarea: evidenţierea lucrurilor învăţate BIBLIOGRAFIE: 1. Editura ASCR& COGNITROM.Napoca. Bucureşti. 5. 1996. 6. Miron. David Daniel . Editura Dacia. 3. 8. Editura Salvaţi Copiii. 4.Botis. Editura Polirom.

la eficacitatea cu care va funcţiona ca adult. sunt multipli şi ei se fac resimţiţi la nivelul indivdului încă din copilărie. în timp. prietenia se poate învăţa. fiecare carte de specialitate oferind propria perspectivă teoretică. mai presus de toate. amplificate apoi printr-o serie de influenţe psiho-sociale raportate la particularităţile caracteriale ale fiecăruia. Într-adevăr. cei care sunt agresivi şi violenţi. Trecând peste caracterul strict cerebral al ideii de „învăţare” observăm că. totuşi. prin inadaptabilitatea lor şi refuzul de a participa la eforturile acesteia. nu însă identici. sunt într-un mare pericol. Concept catalogat în termeni apropiaţi. sociale. cu preocupări comune. în cărţile de specialitate psihosocială. Sibiu O VIZIUNE ASUPRA PRIETENIEI Cea mai de seamă constantă umană o regăsim în prietenie. de normele sociale impuse ori necesitate de bunul-simţ comun. cu valori comune.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Institutor Mariana Cociuba Şcoala cu clasele I-VIII. ca fundament comunicativ al personalităţii umane. Studii de psihologie au arătat că. Această presupune o afectivitate pentru semen trecută de rutina cotidianului. Relaţiile între copiii de aceeaşi vârstă contribuie substanţial la dezvoltarea socială şi cognitivă a copilului. de care vor fi afectaţi şi pe care o vor afecta negativ. atât ca persoane cât şi ca membri ai comunităţii. într-adevăr. 21. ci modul în care copilul se comportă cu ceilalţi copii. în statuarea normelor morale şi. singurul lucru care prezice corect adaptabilitatea ca adult nu îl reprezinta notele de la şcoala. de întindere îndelungată ― adeseori de durata unei vieţi― între persoane cu afinităţi comune. nici comportamentul în clasă. Factorii care permit apariţia prieteniei şi dezvoltarea acesteia. 52 . prietenia reprezintă o legătură sufletească. păstra. prietenia face parte din însuşirile umane dobândite. Dar. nr. Ea transformă normele categoriale în realităţi afective şi imprimă fiinţei umane sensibilităţi pe care numai situaţii deosebite le pot crea şi. cei care nu sunt în stare să menţină o relaţie strânsă cu alţi copii şi care nu pot să îşi găsească un loc în cultura celor de aceeaşi vârstă. Copiii care nu sunt plăcuţi de ceilalţi. implicit. prietenia rămâne referent de bază în calitatea relaţiilor interumane.

Principalele teme ale prieteniei . 53 .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare În mod cert. consideraţi doar „cunoscuţi”.baza pentru relaţiile ulterioare. atât pentru distracţie cât şi pentru adaptarea la stres. adoră să facă ceva împreună şi le pasă unul de celălalt.resurse emoţionale. precum şi cei din clasele mici aşteaptă de la prieteni mai ales activităţi comune şi o reciprocitate efectivă. pe parcursul ciclului gimnazial. copiii fac o uriaşă investiţie emoţională în prietenii lor. aceste concepte fac prietenii să se deosebească de ceilalţi. prieteniile sunt egalitariste. Mai târziu. Relaţia sufletească bazată pe afinităţi reciproce este destul de puternică. în contrast cu relaţiile adult-copil care sunt structurate asimetric sau vertical. copiii devin îndeajuns de ataşaţi unii de alţii încât să păstreze legătura sufletească şi atunci când. . comunicarea socială. vor fi mai puţin timp împreună. angajânduse reciproc mai ales în materie de joacă şi socializare. simetric sau orizontal. din motive obiective (accederea la licee diferite). Studiile au putut evidenţia câteva caracteristici proprii prieteniilor (privite ca legături socio-emoţionale între indivizi). acestea fiind: . în mintea lor. cu toate acestea.resurse cognitive pentru rezolvarea problemelor şi achiziţionarea de noi cunoştinţe. . iar relaţiile sunt relativ de durată. calităţile esenţiale ale prieteniei sunt reciprocitatea şi angajamentul între indivizi care se consideră mai mult sau mai puţin egali. cooperarea. Interacţiunea dintre prieteni se bazează mult mai mult pe egalitate decât interacţiunea dintre copii şi adulţi. dar şi de apariţia unor preocupări comune. Mai presus de toate. prieteniile se vor baza în principal pe înţelegere reciprocă. loialitate şi încredere. Reciprocitatea este totală. prietenia lor putând rezista timpului şi întâmplărilor diferite la care îi supun necesităţile sociale. între copiii de vârstă apropiată. copiii doresc să îşi petreacă timpul cu prietenii. să aibă aceleaşi preocupări cu ei. apartenenţa la un grup). într-o relaţie de prietenie pornindu-se de la acelaşi nivel de interes. Prietenii se află în stadii de dezvoltare similare. De asemenea. să se destănuie lor.afilierea şi interesele comune . Deşi copiii de vârstă şcolară sau adolescenţii nu folosesc cuvinte ca empatie sau intimitate pentru a-şi descrie prietenii. Unii specialişti în psiho-pedagogie privesc prieteniile ca "relaţii de afiliere" mai mult decat relaţii de ataşament.sunt percepute de către copii încă de la vârste fragede. prieteniile fiind structurate.contexte în cadrul cărora sunt însuşite şi elaborate deprinderile sociale de bază (de exemplu. Copiii de vârstă preşcolară. întreţinută tot de colegialitate. . preocupările principale ale vârstei. mai ales dacă ele se prelungesc în timp: dacă devin prieteni încă din clasele primare şi îşi continuă prietenia. Prietenii se distrează împreună.

reprezentând transmisia didactică a informaţiilor de la un copil la altul. cu toate că în mod diferit pentru fete şi băieţi. eşecuri la şcoală. şi că prietenii se mimează unii pe alţii într-o măsură foarte mare. De altfel. Acest proces de învăţare este de presupune patru tipuri: . părând să se distanţeze de problemele de acasă.modelarea.colaborarea. atât între prieteni cât şi între nonprieteni. a fost studiată ceva mai mult. Colaborarea. într-un mod asemănător felului în care cei care au grijă de copii servesc ca şi baze de securitate pentru copiii mici.învăţarea. care are loc atunci când novicii lucrează împreună pentru îndeplinirea unor sarcini pe care nici unul dintre ei nu le poate face singur. Băieţii de vârstă şcolară se îndreaptă uşor înspre prieteni.învăţarea colaborativă. . Din perspectiva prieteniilor ca resurse cognitive. S-a cercetat dacă prietenii sunt mai buni tutori decât nonprietenii. mimetismul este liantul de bază al începuturilor de prietenie. de a cunoaşte noi oameni şi de a aborda probleme noi. într-o necesitate de comuniune valorică ce depăşeşte cadrul strictei socializări. 54 . prietenii au aceleaşi motivaţii şi dezvoltă scenarii verbale şi motorice pentru a permite combinarea talentelor lor în vederea atingerii unui scop. Prietenii comunică mai mult. Aceste relaţii sunt bază şi pentru procesele legate de distracţie. prieteniile furnizează copiilor siguranţa de a explora noi teritorii. privitului şi vorbitului sunt mult mai mari la relaţiile între prieteni decât la relaţiile cu străinii. aceasta cerând din partea copiilor combinarea contribuţiilor întru rezolvarea problemelor şi împărţirea rezultatelor şi a recompenselor. studii de specialitate arătând că în cazul colaborării între prieteni rezultatele sunt mult mai bune comparativ cu colaborarea între nonprieteni. Prietenii sunt cei care stabilesc cadrul emoţional pentru explorarea mediului înconjurător. .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ca resurse emoţionale. Rezultatele relevă că în mod normal. se ştie că în multe situaţii copiii învaţă unul de la altul şi de obicei o fac cu succes. precum şi maniera în care prietenia afectează învăţarea colaborativă sau modelarea. Unele studii sugerează că prietenia scade stresul asociat cu divorţul. . boală. Cercetătorii au ajuns la concluzia că durata şi frecvenţa râsului. petrec mai mult timp pentru a clarifica diferenţele ce apar în înţelegerea regulilor şi ajung mult mai uşor la compromisuri decât nonprietenii. personalitatea fiecăruia mulându-se după cea a prietenului şi viceversa. reprezentând transferul de informaţie prin imitare. cu care tinde să se confunde frageda lor personalitate. Prieteniile pot proteja copiii şi adolescenţii de efectele adverse ale unor evenimente negative: conflicte familiale. zâmbitului. Fetele îşi fac prieteni dar au nevoie de sprijinul mamei. şomajul părinţilor. în mod obişnuit de la un expert la un novice.

Bucureşti. 2. E. De aceea prieteniile copiilor sunt considerate ca fiind modele pentru relaţiile ulterioare. substraturile psiho-sociale. E. 1991. P. fără îndoială. Ca orice relaţie interumană. A. însă prietenii prezintă o mult mai mare obiectivitate şi echitate în administrarea conflictelor decât nonprietenii. Conflictele au loc mult mai des între prieteni decât între nonprieteni. relaţionarea). de sensibilitatea sufletului omenesc şi nevoia umană de a „înşela” singurătatea. Apare mai întâi socializarea (comunicarea. şi le pot oferi unii altora. Prietenia este. Iaşi. din care se dezvoltă. Studiile îi pot evidenţia resursele. redus la colaborările de strictă necesitate. Editura Polirom. Noile relaţii nu sunt niciodată copii exacte ale celor vechi. Copiii preşcolari se angajează în mult mai multe şi mai dese schimburi colaborative cu prietenii lor decât cu asociaţi neutri sau copiii de care nu le plac. însă organizarea comportamentală în cadrul noii relaţii este o generalizare a celor vechi. datorită timpului îndelungat petrecut împreună de prieteni. Verza. reciprocitate şi o administrare efectivă a conflictelor. Cercetătorii confirmă faptul că relaţiile copiilor cu prietenii lor se bazează pe cooperare. 1999. prietenia presupune o anumită etapizare. ŞCHIOPU. Psihologia vârstelor. caracteristicile.. prin legăturile sufleteşti pe care oamenii şi. Cooperarea şi conflictul apar mult mai des în cadrul prieteniilor decât în orice alt context. Editura Polirom. Iaşi.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Aceasta sugerează unicitatea prieteniei ca şi context pentru transmiterea informaţiei de la un copil la altul. SĂLĂVĂSTRU. Ursula. impunându-i totdată o viziune a conduitei în relaţiile sle cu semenii. Dorina.. avutul cel mai de preţ al omului. spre deosebire de timpul petrecut cu nonprietenii. 2004. 55 . în special prietenii. însă realitatea care o pune în valoare este legată. D. la nivel de uzare moală pe care o presupune această întrecere uneori oarbă.. ele pregătind copilul pentru o adaptare mai uşoară la noile provocări sociale. BIBLIOGRAFIE: 1. prietenia. indisolubil. în cazuri particulare. datorate cerinţelor vârstei. 3. Psihologie şcolară. Psihologia educaţiei. într-o lume în care concurenţa acerbă poate fi combătută. COSMOVICI. LUMINIŢA IACOB. aceasta fiind de mai scurtă sau îndelungată durată. evoluată conform normelor valorice mai complexe apărute în personalitatea individului.

cu implicaţii extraordinare în formarea lui ca om. familia exercită o influenţă puternică asupra dezvoltării şi comportamentului copilului. copilul ocupă un loc central. devenind tridirecţională. Într-o familie în care domneşte o atmosferă de stimă reciprocă. Abia în anii 1970 tatăl a devenit obiect de studiu pentru psihopediatri. comunicarea părinţi-copii trebuie interpretată ca una dintre faţetele comunicării interumane. soţie şi copii născuţi în acest cadru.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ioana Cotoarbă Grup Şcolar Construcţii Maşini. având la bază căsătoria. Mârşa INTERACŢIUNEA PĂRINŢI . economice şi sociale. ci şi un climat afectiv şi moral. mama rămâne părintele crucial al copilului şi relaţia mamă-copil domină viaţa acestuia în perioada maximei dependenţe. Datorită repetabilităţii zilnice a interacţiunilor dintre membrii săi.COPII Parte componentă a interacţiunii sociale. juridice. Deşi pare ciudat. cărora le asigură nu numai existenţa materială. anii 1960 au adus precizări asupra importanţei relaţiilor maritale ale mamei asupra dezvoltării copilului. care manifestă stabilitate. Comunicarea interumană începe odată cu comunicarea copilului cu familia. la rândul său. Extrem de importante pentru acţiunile şi stabilitatea familiei sunt relaţiile de comunicare şi interacţiunile membrilor ei. Dacă în perioada anilor 1930-1950 s-a definit importanţa relaţiei mamă-copil asupra dezvoltării generale şi a celei cognitive în special. iar membrii ei se declară satisfăcuţi de rezultatele interacţiunilor. pe care îi unesc drepturi şi obligaţii morale. Familia. definită de Claude Levi-Strauss ca un grup. în dublă ipostază de părinte şi soţ al mamei. Ei au obligaţii şi aspiraţii comune şi se ocupă de creşterea copiilor. înţeleasă în sensul cel mai restrâns. este mai mult decât suma membrilor ei. Dar orice s-ar spune despre importanţa tatălui. alcătuit din soţ. 56 . rolul tatălui a fost exclus iniţial în comunicarea cu copilul. Apariţia copilului şi mai ales a primului copil este privită invariabil ca un eveniment cu semnificaţie pozitivă şi brusc relaţia bidirecţională dintre soţi se complică. după cum acesta influenţează. familia.

Impactul fiecărui membru al familiei asupra copilului este altul. care nu presupune răspuns şi nici adaptarea la reacţiile celui cu care se vorbeşte. chiar dacă acestea sunt mamă şi copil. iar influenţa acestuia se resimte chiar în absenţa lui). studierea relaţiilor dintre două persoane. S-a observat însă că afectarea emoţională a copiilor este selectivă. Familiile dezorganizate au în mod caracteristic afectat tiparul de comunicare. Într-o familie echilibrată. cât şi vulnerabilitatea sunt variabile de la un copil la altul. reproşuri.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Familia este un sistem complex. Se cunosc situaţii în care din diferite motive survin neînţelegeri. conflictul familial aduce suferinţa numai unuia dintre copii. nu reflectă complexitatea interacţiunilor membrilor ei. În aceste condiţii interacţiunile părinţi-copii au mult de suferit. iar echilibrul familiei este sever tulburat de existenţa conflictelor. cu atât mai complex cu cât numără mai mulţi membri. nu se mai ascultă (principala caracteristică a unui dialog). Dialogul este înlocuit prin monolog. la vârstele mai mari (sugar mai mare de 6 luni) se pot identifica importante interacţiuni cu tatăl sau cu fraţii mai mari. ca şi ostilitatea lor au un rol deosebit în direcţionarea comunicării. Educarea lor trebuie să fie 57 în cazul existenţei unui bolnav psihiatric în familie sau dacă există conflicte în mesajele de comunicare . Insuficienta comunicare devine sesizabilă verbale sau vizuale. În acest cadru. coaliţiile dintre membrii familiei. Dacă pentru nou născut se poate susţine că intră în comunicare exclusivă numai cu părinţii şi mai ales cu mama. Nevoia de apreciere şi recunoaştere a meritelor este proprie fiecărui individ. eficienţa comunicării dintre membrii săi nu suferă însă grave perturbări în condiţiile de mai sus. Alianţele. Între cei trei membri ai unei familii (luând exemplul cel mai simplu) se remarcă influenţe directe sau indirecte (deci interacţiunea în doi este modulată de prezenţa celui de al treilea. al cărui temperament este mai intolerant la frustrare. Comportamentul mamei se schimbă cantitativ şi calitativ în faţa alternativei copil-soţ. Atât nevoile sufleteşti. iar rezultatele disfuncţiei familiale se situează undeva între cei doi poli opuşi: hiperprotecţie sau neglijare. Relaţia mamă-copil este influenţată negativ de interacţiunea dintre cei doi părinţi. Nevoia de suport emoţional (nevoia de dragoste) se dovedeşte a fi factorul cel mai însemnat pentru păstrarea sănătăţii mintale. Familia poate influenţa copilul pe multiple căi. dar fiecare „pretinde” aceste drepturi. tensiuni între soţi. chiar din aceeaşi frăţie. urmând un tipar propriu. Părinţii trebuie să vegheze pentru ca copii lor să capete un ansamblu de trăsături morale şi intelectuale necesar formării unei personalităţi superioare. cel mai vulnerabil la stres. Uneori se ajunge la situaţii nedorite în care membrii familiei nu mai vorbesc direct între ei.

din care nu mai poate fi schimbată. Acest prag. sporind gradul toleranţei4 copilului la acţiunea acestora. a frustrării. de instructajul primit anterior. Sub influenţa doctrinei psihanalitice s-au luat. a personalităţii la natură şi la exigenţele societăţii. uneori. Unele studii de antropologie culturală arată că. a dorinţelor copiilor. În această privinţă se cere însă un prag optimal al conflictului sau al frustrării. de a găsi satisfacţii în acţiunile care implicau efort. sacrificăm şi înmormântăm unele dorinţe. Comunicarea părinţi-adolescenţi Formarea personalităţii adulte implică şi rezolvarea unor serii întregi de situaţii conflictuale şi frustrante. El trebuie să fie activ şi adaptabil. ca într-un furnal. anxioşi. spre a salva altele”1. manifestate într-o formă ponderată. de transformare a naturii potrivit aspiraţiilor şi trebuinţelor societăţii. se realizează şi se definitivează personalitatea omului. să se perfecţioneze şi să-şi mărească mereu valoarea umană. În prezent tot mai multe experienţe şi studii psihologice3 ne confirmă faptul că frustraţiile şi contrarierile moderate din timpul copilăriei pregătesc individul în lupta cu obstacolele şi dificultăţile inerente vieţii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu dirijată spre obţinerea modificărilor de caracter favorabile unei comportări superioare individuale şi sociale. măsuri educative puţin obişnuite: autoritatea a fost redusă la minimum (preconizându-se libertatea de satisfacere a pulsiunilor. în familii şi şcoli. cât şi grija de a asigura acomodarea individului. care are un loc fixat. contrarierile şi prohibiţiile externe au fost înlăturate etc. iar părinţii au datoria permanentă de a-l face să progreseze. atunci când se observă o absenţă aproape completă a interdicţiilor în educaţie. Formarea personalităţii la copil este dependentă de inteligenţa lui. este direct condiţionat de vârsta subiectului supus conflictului sau frustrării. care vizează gradul intensităţii sau durata conflictului. Copilul nu trebuie considerat o statuie de bronz. cultura corespunzătoare tinde să stagneze şi să dispară2. în focul lor. de gusturile şi elanurile lui. În acest context se ivesc numeroase conflicte şi contradicţii. ale umanităţii şi ale individului. sunt indispensabile maturităţii personalităţii: „Întreaga civilizaţie reprezintă efortul. atât de asimilare. Conflictul şi frustrarea. De aceea părinţii trebuie să lupte pentru ca orizontul moral şi intelectual al copilului să fie în continuă lărgire. incapabili de a suporta o stare de încordare interioară. În aceste condiţii copiii au devenit instabili. 58 . indiferent de natura acestora).

sunt numeroase cercetări privind copiii adoptaţi. Dacă în timpul copilăriei părinţii sunt cei care iniţiază efectiv copilul în stabilirea relaţiilor în familie. N. privind copiii aflaţi în plasament familial. privind cupluri cu sau fără copii . K. 3. reuşitele şi insuccesele lor. 2. R. pe subiecţi umani. relaţiile frate-soră. care determină o reacţie imediată chiar şi la cea mai mică contrariere (aluzie sau reproş verbal) sau privaţiune. 120-121. extinse apoi la grupul de joacă. în toate societăţile copiii vor considera părinţii responsabili de necesităţile. speciale în inter relaţia părinţi-copii. Editura ştiinţifică. Dintre acestea menţionăm studiile şi experienţele efectuate de F. Binecunoscuta realitate psihologică potrivit căreia interrelaţia are obligatoriu la bază comunicarea este abordată şi în acest tronson de studiere a relaţiilor părinţi-copii. Toleranţa individului la conflict. abilităţi sociale pentru facilitatea intercomunicării. 1970. E. Miller pe animale şi cele realizate de L. În toate societăţile au existat şi vor exista legături între părinţi şi copii. există studii privind familiile dezorganizate. mamele se ocupă în special de copii la vârste mici. Sears. Pavelcu. 4 V. N. Reversul capacităţii de toleranţă este hipersensibilitatea. Pastore. incluzând raportul satisfacţie-conflict. impresionabilitatea. p. Există desigur studii privind forma şi mărimea familiilor. L. în timpul adolescenţei părinţii nu mai reuşesc să supravegheze minorii decât cu mare dificultate. Relaţiile între părinţi şi copii presupun un mecanism deosebit. Bucureşti. traducere.pentru a enumera doar câteva din cele mai frecvente preocupări în domeniu. contribuie la modificarea şi perfecţionarea stilului de interrelaţionare din copilărie. Fundamentul cultural al personalităţii. frustraţie sau stres poate fi definită ca însuşire a acestuia de a suporta Maier. A. relaţiile cu tata. filtrat social. Fornari. Studii mai de fineţe s-au axat pe investigarea unor aspecte. N. variaţii culturale în statuarea relaţiilor părinţi-copii. Invitaţie la cunoaşterea de sine. influenţa divorţului asupra atmosferei şi formării trăsăturilor psihosociale ale minorilor. ele au la bază statuarea comunicării în care se realizează un model.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare NOTE: 1. relaţiile cu mama. un patern de conduită. 59 . R. Spitz. Bercovitz. ambele părţi ale ecuaţiei au nevoie de deprinderi. Editura Ştiinţifică. Bucureşti. 1968. Ralph Linton. R. Millet. adolescenţa ca perioadă a schimbărilor relaţionare. În cadrul acestor relaţii părinţii încearcă şi de multe ori mulţi dintre ei reuşesc să socializeze copiii. situaţiile respective fără a recurge la moduri de răspuns inadecvate.

ei ar trebui să ofere răspunsuri cât mai adecvate dezvoltării psihice a copilului. să facă unele acţiuni pentru a se deprinde cu respectul pentru muncă. din ambele sensuri: de la părinţi către adolescenţi. economice induc modificări şi diferenţieri culturale în „aparatul" psiho-moral de conduită. Unii părinţi încearcă să înveţe copiii de la vârste mici să muncească. Strelitz. Copiii pun întrebări la care părinţii încearcă să răspundă. de prietenie adevărată. Părinţii vorbesc şi transmit enorm copilului în perioada micii copilării. de a nu intra în relaţii cu persoane rău intenţionate. ei învaţă efectiv să vorbească. regulile ca şi drepturile părinţilor în speranţa decelării efectelor asupra educaţiei. şi de la adolescenţi spre părinţi. să participe la dialog. prieteni. frumoasă şi tumultuoasă. moduri de comportament. În adolescenţă. Z. (1985) finisează câţiva itemi pentru o posibilă comunicare în perioada adolescenţei. & Henderson M. D..Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În copilărie procurarea de jucării. de comunicare între părinţi şi copii. Pilling. alimentaţia. curăţenia. capacităţi de interrelaţionare dar şi nevoia permanentă de a cunoaşte evoluţia socială şi 60 . Regulile cele mai simple se învaţă şi se respectă în familie. Adolescenţii ajutaţi astfel din copilărie ori pubertate îşi dezvoltă rădăcinile relaţionării de mai târziu: mama şi fiica pot avea relaţii mai intime. & Pringle (1978). În perioada furtunoasă. de multe ori fără să comunice nimic adultului şi cel mai adesea părinţilor. În adolescenţă. conversaţia reprezintă apanajul exclusiv al adultului. de a nu-şi crea şi adopta modele „facile”.dacă au fost iniţiate prin conversaţie şi supravegheate de adult. periculoase. & Kews. interese comune . Fluctuaţiile inerente sociale.sunt „în micro” tiparul prieteniei părinţi-copii. tinerii aspirând la un alt statut decât cel de „copil” se împotrivesc dorinţei părinţilor de a nu întârzia. În fond. Argyle M. se reflectă în comportamentul din grup (şcoală. itemi cuprinşi în câteva reguli generale. tânărul devine un veritabil participant la dialog. plină de mari inegalităţi psihosociale. centrul de greutate al comunicării se deplasează de la nivelul exclusiv al familiei la nivelul grupului de colegi şi prieteni. asupra creşterii şi statuării unor stiluri. care conţine abilităţi. să facă o activitate şi nu doar să primească totul drept „cadou”. de a avea grijă deosebită pentru studiu. Rapaport R. stradă) şi reintră în circuitul de comunicare intrafamilială care stă la baza relaţiilor intime (inclusiv sexuale) şi de muncă . tata şi fiul pot discuta mai deschis perspective viitoare. Rappaport M. mulţi autori scriu despre binomul „acceptare respingere" ca fiind cel mai important în interrelaţia părinţi-copii (inclusiv adolescenţi). O serie de studii audizează abilităţile parentale de conduită. (1977).

include învăţătura între sensurile vieţii. El devine conştient de personalitatea altuia. Valoarea morală şi estetică a acestor preocupări începe să depăşească interesul pur intelectual. Gergen. copiii sunt respinşi de părinţi (reacţiile sunt diferite tată/fiu. În consecinţă. adolescentului. Adolescenţa este perioada în care apar (mărturisit sau nu) preocuparea pentru tineri de sex opus. a părinţilor şi fraţilor mai mari şi devine extrem de sensibil la influenţa lor. domeniilor. studiilor. tratarea acestuia cu delicateţe. abordarea afecţiunii (dragoste părintească). Până la această vârstă copilul nu dovedea preocupări pentru rolul pe care îl juca în societate. K. domeniul intereselor de până atunci se amplifică şi se deplasează. petrecerea unui volum de timp considerabil împreună cu minorul. şansele lor sunt mai reduse de „a vira” spre conduite civilizate. de solicitantă şi dinamică. D. scrierilor. (1989). În acest scop se modifică interesul pentru 61 . conduite nevrotice. Adolescenţa reprezintă o cotitură în dezvoltarea unui individ.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare individuală a copilului. de a fi prietenoşi.ca una din situaţiile posibile.fenomen complex care. Dacă. Adolescentul îşi concentrează interesul asupra unui număr relativ restrâns de preocupări. copilăria reprezintă un segment deosebit de important. dar la adolescent se remarcă apariţia conştiinţei sociale. mamă/fiică) ei au mai multe şanse să evolueze la pubertate şi adolescenţă spre: delicvenţă. în secolul 20 aprecierea importanţei a trecut pe palierul adolescenţă (între copilărie şi viaţa adultă) . având ca ţel suprem dorinţa de a plăcea. conduite atipice (schizofreniforme). Acesta cu atât mai mult cu cât se acceptă că „profesia" de părinte este extrem de dificilă. „criza de identitate” etc. al datoriei şi. de multe ori s-a asociat. J. dimpotrivă. şcoală). E. & Davis. cu „rebeliune”. cercetări pertinente ocupându-se de implicaţiile acceptare respingere conchid în legătură cu deficitul de interacţiune. fapt reflectat în multitudinea abordărilor. agresivitate. puberului. În secolul 19 se considera că pentru viaţa subiectului uman. (1985) au arătat drept cea mai importantă achiziţie în dezvoltarea copilului: structurarea motivaţiei pentru independenţa şi comunicarea ulterioară a adolescentului. Din acest moment se străduieşte să câştige stima colegilor. Sintetic. limitativ. Copilul îşi alege un idol. aplicarea flexibilă a balanţei recompenselor mai degrabă decât a critica şi a fi ostil determină o bună imagine a părinţilor în accepţia copiilor. intercomunicare . de a avea capacităţi. În culturi diferite studiile unor autori ca: Jodelet. de obicei. Totodată. dar şi de a lui proprie. el devine brusc conştient că este membru al unei colectivităţi (familie. profesorilor. Copilul capătă sentimentul responsabilităţii. K. El nu se poate defini decât făcând comparaţie cu ceilalţi membri ai societăţii pe care o frecventează. apar hobbies-urile.

este de acelaşi sex. Unii copii devin brusc independenţi şi din acest motiv intră în conflict cu şcoala şi părinţii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu îmbrăcăminte. Prietenii îşi pierd mult din importanţă ca relaţie socială şi devine constantă legătura cu un partener de sex opus. cel mai bun prieten. Foarte mulţi tineri optează pentru independenţa financiară. pentru felul în care arată. cu perioade în care se îndoiesc de calităţile şi posibilităţile lor. Părinţii se obişnuiesc greu cu noul tip de relaţii ale copilului lor şi au o senzaţie de frustrare. Copilul se desparte psihologic de familie (rareori se rupe psihologic) şi îşi stabileşte propria identitate. care li se pare că le încorsetează iniţiativa şi se opune aspiraţiilor lor. Dacă adolescentul este singuratic şi nu manifestă interes pentru tineri de vârsta lui. Afirmarea cu orice preţ în faţa grupului reprezintă o preocupare de seamă a adolescentului. emit judecăţi aspre despre părinţi şi profesori. când compararea cu performanţele grupului îi plasează în inferioritate. în alternanţă cu preocupări extraşcolare. dar ei îşi doresc ca părinţii lor să nu mai fie atât de restrictivi şi de demodaţi! Într-un număr de cazuri apar conflicte care au ca temă principală problema vestimentară. în general. Este vârsta primelor iubiri şi exaltări romantice. cu scopul declarat de a scăpa definitiv de sub tutela familiei. Alternează perioade în care se cred omnipotenţi.). sunt satisfăcuţi de felul cum arată. se vor lua în discuţie posibile probleme psihiatrice. idolatrizează vedete ale vieţii sportive şi muzicale. mai ales. coafură şi. a coafurii sau scăderea interesului pentru pregătirea şcolară. deşi majoritatea copiilor rămân încă sub tutela lor. de obicei între colegi sau chiar în afara şcolii. Copilul încetează să mai fie influenţat în mod special de către părinţi. Adolescenţii sunt intransigenţi. Foarte caracteristic acestei perioade de dezvoltare îi este scăderea cu membrii familiei şi crearea de relaţii în medii extrafamiliale. de obicei. Această înstrăinare a adolescentului de familie îi determină pe părinţi să intre în alertă. Este vârsta la care trebuie luate hotărâri (care de obicei sunt definitive) pentru alegerea unei meserii. Iniţial. Faţă de prieten îşi manifestă ataşamentul îmbrăcându-se la fel. pentru care romanele sau filmele de dragoste constituie surse de inspiraţie. cărora ar dori să le reediteze succesul. preluând din preocupările lui. etc. merg împreună la acelaşi cinematograf. preferind compania colegilor şi prietenilor în locul familiei. Adolescenţa tardivă pune probleme decisive. Între ei au loc adevărate ritualuri (se întâlnesc totdeauna în acelaşi loc. deşi la un 62 . În perioada adolescenţei medii devine evident interesul pentru un prieten de sex opus. Ei trebuie să se adapteze noii imagini a siluetei lor şi. tunzându-se la fel. faţă de care îşi testează ideile şi competenţele. Dificultăţi mai mari apar în colaborarea cu băieţii.

deşi nu sunt de acord cu tine” este un fenomen relativ rar în plan social. Deşi conflictele familiale. Nu se vor pierde din vedere situaţiile conflictuale reale dintre membrii familiei. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. clasicele conflicte între generaţii. sunt posibile. Toleranţa „generoasă” de tipul „te ajut. politică sau economică pentru şocurile pe care le aduce globalizarea. „Deşi nu sunt de acord cu tine sau nu îmi place ceea ce faci. cu legături anterioare normale între membrii ei. asociată mai mult cu idealul kantian de etică sau cu idealul liberalist. fiind doar agravate de aceasta. care existau anterior. BIBLIOGRAFIE: 1. O familie echilibrată. Acesta este un fapt elementar de toleranţă sau. Bucureşti. Bibliotecar Cornelia Cramarenco Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI TOLERANŢI Problema toleranţei este una fundamentală pentru societăţile în schimbare (România). o declaraţie de toleranţă. Editura didactică şi pedagogică. 1981. izolarea şi alienarea copilului de mediu familial constituie totuşi o situaţie de excepţie. şi cărora adolescentul le poate rămâne un martor inocent şi neimplicat. traversează cu bine perioada furtunoasă a adolescenţei. te accept. Tiberiu Rudică: Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. Am putea fi colegi sau vecini sau chiar rude”. Majoritatea adolescenţilor acceptă însă că autoritatea în luarea deciziilor este încă a părinţilor şi profesorilor. pentru momentele de reformă religioasă. referitor la cei care „sunt mândri să apere lucrurile cărora li se opun”.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare interogatoriu amănunţit se constată că ele erau anterioare adolescenţei. 2. menţionat de Michael Sandel. 63 . Doar adolescentul cu tulburări de comportament cu nuanţă psihiatrică ajunge să genereze conflicte majore cu familia. Carmen Ciofu: Interacţiunea părinţi-copii. 1989. mai exact.

scenete. Astfel au fost prezentate filmuleţe. viitorul de mâine care sunt toate aspectele sensului unor cuvinte precum: toleranţă. comunicare etc. A tolera vrea să însemne pur şi simplu a suporta. cărţi. iluzii deşarte. conflicte este nevoie să aducem în atenţia copiilor. a atitudinii fată de semeni. Mi-am îndreptat atenţia spre copiii cu dizabilităţi cuprinşi în centrele de educaţie incluzivă deoarece consider că o asemenea atitudine este o ilustrare elocventă a cultivării toleranţei în relaţiile între copii provenind din medii socio-culturale diferite. propice dezvoltării relaţiilor de cooperare. pliante. Biblioteca trebuie să fie un mediu cultural tolerant. Lucrul în echipă şi integrarea copiilor cu nevoi speciale a fost modalitate de cooperare şi întrajutorare între copii. prin metode atât verbale (expunere. refuzul a ceea ce este considerat a fi intolerabil pentru o societate sau individ. La întrebarea „Ce este toleranţa?” filozoful francez Alain răspunde „Un fel de înţelepciune care se ridică deasupra fanatismului. studiul de caz) cât şi prin jocul de roluri. dacă nu dispune de testul toleranţei. Toleranţa este în definitiv un comportament destul de vag. poate reprezenta primul pas spre schimbarea mentalităţii.. xenofobia dar şi violenţa sau discriminarea. În cel mai bun caz.). a îndura. „O lume curată pentru un viitor senin”. jocuri de rol în echipe legate de „bunele maniere”. antisemitismul. ce nu vom face celuilalt” (V. “şapte ani de acasă” în care desigur au fost incluşi şi copii mai puţin favorizaţi din punct de vedere social. conversaţie. şi a căror soluţie poate să aducă o îmbunătăţire. 64 . care duce la dezvoltarea prieteniei prin cunoaşterea reciprocă. Civică să abordez probleme de morală interculturală. toleranţa va exprima un refuz. Ceea ce este intolerabil este uşor de identificat: rasismul. Lucrul ce mi-a fost permis de fiecare dată luarea în discuţie a unor valori şi atitudini. este regula de conduită care nu trebuie pierdută din vedere „Un cuvând bine gândit poate schimba lumea” (Noica C.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Nici un gen de comunitate umană care se vrea a fi de durată. Am încercat de fiecare dată în cadrul Cercului de Ed. A pleca de la probleme care sunt cu adevărat probleme. înţelegere. Adesea neglijăm în goana după lucruri mărunte. indulgenţă. Într-o lume marcată de probleme sociale. comunicare şi prietenie între toţi copiii. cooperare. această de temut dragoste de adevăr”. Jankélévitch). Toleranţa „nu ne spune ce vom face sau ce vom gândi. ci în primul rând. nu poate fi de durată. uitând că iubirea curată şi sinceră îţi face viaţa frumoasă şi spiritul să trăiască şi după.

iraţionali şi egoişti. oamenii îl vor uita mâine. oricum! Oamenii sunt adesea neînţelegători. oricum! La urma urmei este între tine şi Dumnezeu. Caută succesul. oamenii te pot înşela. oricum! Dacă îţi găseşti liniştea şi fericirea. poţi câştiga prieteni falşi şi duşmani adevăraţi. Fii fericit. Fii cinstit şi sincer. oricum! Binele pe care îl faci azi. oricum! Ceea ce construieşti în ani. oamenii pot fi geloşi. oamenii te pot acuza de egoism şi intenţii ascunse. oricum! Dă-i lumii tot ce ai mai bun şi poate nu va fi niciodată de ajuns.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Fireşte că un mediu educogen cum este biblioteca este în mod necesar unul deschis şi favorabil interacţionărilor între copii diferiţi. Dacă eşti bun. Dă-i lumii tot ce ai mai bun. oricum! Dacă ai succes. Construieşte. însă dornici şi preocupaţi să facă performanţă şcolară. Iartă-i. În activitatea pe care o desfăşurăm credem că un reper mobilizator îl constituie cele inscripţionate la Casa de Copii din Calcutta aparţinând unei personalităţi de excepţie şi anume Maica Tereza. alţii pot dărâma într-o zi. Fii bun. N-a fost niciodată între tine şi ei. oricum! Poem scris de Maica Tereza 65 . oricum! Dacă eşti cinstit şi sincer. Fă bine.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ora de dirigenţie Proiect „Toleranţă” Centrul de primire minori Orlat 66 .

limba română Mihaela Iordache. Capcanele şi şansele realităţii») Ne intitulăm lucrarea „Stresul în munca profesorului”. deoarece este un subiect abordat de foarte multe specialităţi. o poveste despre un bărbat care bate la uşa fiului său.”» (Anthony de Mello -«Conştienţa. pentru că ai patruzeci şi cinci de ani şi al treilea. spune el. „Primul. 2 Sibiu Prof. trebuie să mergi la şcoală. al doilea. întreabă tatăl. „trezeştete!” Jamie răspunde: „Nu vreau să mă scol. Şi tatăl îi spune: „Ei bine. pentru că eşti directorul şcolii. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. „Din trei motive”.” Jamie spune:”Nu vreau să merg la şcoală. pentru că e atât de plictisitor. pentru că urăsc şcoala”.psihoped.” „De ce nu?”.” Tatăl strigă.. analizăm stresul şi efectele pe care acesta le produce în viaţa noastră profesională. „Scoală-te. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.psihoped Florina Szakacs. tată. de la analize care îl tratează indulgent până la cele care îl fac vinovatul pentru toate evoluţiile psihopatologice.. „Jamie”. discutat în toate variantele lui. eu îţi pot da trei motive pentru care trebuie să mergi la şcoală. spune Jamie. copiii mă tachinează şi al treilea. 67 . al doilea. pentru că e responsabilitatea ta. 2 Sibiu Prof. Manuela Dobrotă. Primul. Abordat doar din perspectiva dascălului din zilele noastre. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Prof. 2 Sibiu STRESUL ÎN MUNCA PROFESORULUI «.

lipsa de motivare.. în nesiguranţa serviciului. Încercăm o definiţie standard care va mulţumi pe mai multă lume: stresul este „starea în care se găseşte un organism ameninţat de dezechilibru sub acţiunea unor agenţi sau condiţii care pun în pericol mecanismele sale homeostatice” (Larousse . părintele fiind şi el copleşit de probleme profesionale.. dezinteresat. atenţie şi interes a elevilor împiedică realizarea unor noi obiective de predat sau atingerea unor noi niveluri de cunoaştere ale acestora. financiare. Introducerea unor metode noi de predare. poate doar la o mai atentă raportare a fiecărui dascăl la fenomenul stresului. modificările programei. Cine poate să accepte că mai este o persoană stresată când imediat urmează şi etichetarea „nu este capabilă să facă faţă. 68 . participarea părintelui la viaţa şcolii sau la susţinerea propriului copil este din ce în ce mai scăzută. culturale precum şi cele necasare pregătirii materialului didactic pentru orele de curs sunt într-o prea mică măsură acoperite de venitul lui. Numărul crescut de elevi într-o clasă. cu toate că identificarea acestora nu va duce în mod direct la înlăturarea lor. personale sau pur şi simplu. timpul de care este nevoie pentru pregătirea profesională şi deţinerea celor mai noi informaţii fiind din ce în ce mai îndelungat. dependenţă de alcool şi droguri.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Înainte de toate să apelăm la o definiţie a acestui fenomen: „reacţiile adverse. educaţionale. violenţă. în plan psihic şi fiziologic. de la elevi afectaţi emoţional de destrămarea familiilor lor şi până la carenţe educaţionale grave. ale conţinuturilor necesită o adaptarea rapidă şi permanentă a profesorului. Una dintre cele mai importante surse stresoare o constituie presiunile privind abilităţile profesionale. Presiunile economice la care profesorul este supus constau în salariul necorespunzător. Cheltuielile pe care profesorul le face pentru a rămâne racordat la noutăţile profesionale.” (Paul Marinescu – „Managementul instituţiilor publice”).”. Relaţii părinte-profesor pot fi dificile. pe care le are o persoană atunci când nu este capabilă să facă faţă solicitărilor la care este supusă.”Dicţionar de psihologie”) Vom analiza în continuare sursele de stres pentru profesori. Comportamentul elevilor cuprinde o plajă largă.

000 de cadre didactice că fiecare al patrulea student la pedagogie sau cadru didactic debutant se încadrează în tipul de persoană resemnată. iar psihologul Uwe Schaarschmidt de la Potsdam a descoperit într-un studiu elaborat pe un total de 20. care în societatea marcată de spiritul concurenţei se află la rândul lor sub o puternică presiune şi. nimic nu cauzează mai mult rău decât jignirile. Nu există nicio îndoială că meseria de profesor este una stresantă. Andreas Weber. Într-adevăr. agresivitatea şi ostilitatea venite din partea elevilor şi părinţilor acestora şi mai ales faptul că suntem pregătiţi insuficient să avem un răspuns în confruntarea cu elevii şi părinţii lor. lasă aproape în întregime instructia şi educaţia copiilor lor şcolii şi dascalilor. Expertul în medicina muncii. El declară: „Există 69 . încercând să îşi rezolve problemele.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Un studiu realizat de Universitatea Freiburg im Breisgau arată că: „Agresivitatea elevilor. multe studii demonstrând gradul mare de periculozitate pentru sănătate al acestei meserii. pe care îi gasesc vinovaţi de toate eşecurile şcoalre ale copiilor. a descoperit faptul că mai mult de jumătate din personalul pedagogic care se pensionează înainte de vreme se plânge de suferinţe psihice şi psihosomatice. părinţii exasperanţi şi stresul reprezentat de factorul performanţă sunt câteva din cauzele care duc frecvent la îmbolnăviri psihice ale cadrelor didactice”.

portofoliu. lipsa de sprijin. lipsa de coerenţă între scopurile personale şi obligaţiile profesionale. zgomotul mediului înconjurător. toate acestea duc la escaladarea stresului pentru să cadrele renunţe la didactice care nu vor calitatea muncii lor la clasă şi să cedeze în favoarea acestora. lipsa de respect public. de multe ori. Acestea sunt: preocuparea pentru calitatea educaţiei. lipsa de solidaritate şi de morală fac din profesiunea de dascăl una dorită din ce în ce mai puţin de tinerii absolvenţi. însă în realitate munca lor este mai dură decât a poliţiştilor sau medicilor. materiale de redactat. lipsa de control şi de autonomie. întocmirea dosarelor necesare (pre)transferărilor. renunţarea la beneficiile pe care acestea le aduc. „Dosariada” este fenomenul prin care cadrelor didactice le este testată rezistenţa la stres. motivarea matematică a notelor de la oral şi scris -. Mediul şcolar. locul de muncă poate fi adesea stresant. planul de intervenţie personalizată. Orele multe de muncă pentru pregătirea cursurilor. De asemenea numărul mare de documente cerute. Cum vă simţiţi când auziţi. planificări ale activităţilor extraşcolare – ultimele cerinţe fiind contabilizarea răspunsurilor date de fiecare elev la fiecare oră. Astfel. contractelor de colaborare cu alte instituţii sau obţinerii de finanţare pentru diverse proiecte solicită resurse de energie şi timp considerabile şi determină. obţinerii salariului sau gradaţiei de merit. nerecunoaşterea şi dezaprobarea. Mass-media. descriptori de performanţă.” (Sursa: Sueddeutsche Zeitung) Presiuni sociale şi personale sunt de asemenea un factor care contribuie la creşterea stresului profesional. lipsa de timp. vedeţi sau citiţi asemenea ştiri?   „Elevii din China se calmează luând la pumni profesori-manechine” „Stresul îi împinge la sinucidere pe profesorii britanici” 70 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu îndeobşte iluzia conform căreia profesorii au o meserie uşoară.

http://origin. Nivelul stresului raportat la meseria de profesor este mult peste media pentru industrie..htm – 25 aprilie 2010 3. bătut de un elev chiar în sala de clasă” „Bătută de sora elevei corigente şi umilită de directoare şi de ISJ. modele.ro/stiri-medicale/ce-i-imbolnaveste-pe-profesori/ .sanatateplus.teorii.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare     „Săptămâna Patimilor: 1.sanatateatv. tot mică! Urmează blocarea anului şcolar?” „Profesor. Capotescu. leafa merge.pdf .gov/niosh/docs/2008-136/pdfs/2008-136. profesoara Alina Todica pleacă din învăţământ” În faţa rezultatelor studiilor Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă recunoaşte: „În educaţie stresul este unul dintre cele mai importante riscuri pentru sănătate. alte servicii şi societate în general.30 aprilie 2010 71 .net/html/home. http://www. Editura „Lumen”. 2. 2006.„Stresul ocupational .php?parinte=3&index=32&fisier=stilstres_profesional1. Roxana . http://www.. Cum însă vom putea face faţă stresului profesional? Amintindu-ne constant că avem cea mai frumoasă. BIBLIOGRAFIE: 1.000 de profesori sunt în stradă la Buzău” „GREVA trece.” Rezolvă datele statistice această problemă? Cu siguranţă.28 aprilie 2010 4. aplicaţii”. Şcolile sunt locuri din ce în ce mai stresante.cdc. nu. mai generoasă şi mai nobilă profesiune din lume. încercând să nu ne pierdem speranţa atunci când rezultatele muncii noastre nu sunt pe măsura aşteptărilor şi reamintindu-ne că munca noastră este un apostolat.

a spune dar şi “a se pune în legatură. Comunicarea reprezintă schimbul de informaţii. O astfel de întelegere îşi are rădăcinile în concepţia lui Claude Levi-Strauss. Sibiu COMUNICARE: CARACTERISTICI. şi este modelată şi structurată socio-cultural. ci şi natura nemijlocit umană a existenţei. Această propoziţie fundamentală a culturii universale.179]. precum semnele verbale sau nonverbale care sunt emise şi recepţionate conştient sau inconştient. Una din capacităţile esenţiale ale omului ca fiinţa socială este aceea de a comunica. p. iar percepţia sensului începe cu cel mai elementar act de comunicare. Această capacitate are premise si mecanisme naturale. din perspectiva majoritătii doctrinelor religioase ale omenirii. care interpreta societatea de pe poziţiile unei teorii a comunicării. 72 . de a emite către cei din jur anumite mesaje cu diferite conţinuturi şi semnificaţii şi de a recepţiona de la aceştia mesajele lor. identifică nu numai natura a tot ce există. care include interacţia socială prin manifestările comportamentale dobândite sau înnăscute. a informa. FORME. în contact cu … [24. Sensul incepe întotdeauna cu numele dat realitaţii. după Horst Ruckle definiţie dată de acest autor în ”Limbajul corpului”. a înştiinţa. MECANISME. neuropsihologice.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Lidia Draghiţă Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. Comunicarea a fost definită cel mai adeseori ca o formă particulară a relaţiei de schimb între două sau mai multe persoane. două sau mai multe grupuri. Termenul “a comunica” în Dicţionarul explicativ al limbii române de a face cunoscut. a da de ştire. FUNCŢII. Omul nu poate exista în afara cuvantului. ROLUL COMUNICĂRII ÎN REALIZAREA STRATEGIILOR DE INTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR CU CES Definirea comunicării La început a existat cuvântul. adică. 1.

centrate pe locutor având scopul definirii şi controlării rolului în timpul comunicării . emiţătorul fiind în acelaşi timp emiţător şi receptor.produce disonsnţă sau consonanţă psihică efecte de acceptare sau refuz (conţinutul motivaţional) .cognitive . (Jean-Claude Abric. Comunicarea bazată pe interacţiune în concepţia acestui autor. Conţinutul comunicării este divers: . p. Orice comunicare este o interacţiune. idei (au un conţinut informaţional) care permit manifestarea conduitelor afective. constituie o tranzacţie între locutori. Norbert Sillamy [1965. când există schimb de semnificaţii”. În general se comunică prin : Informaţii: . Informaţia transmisă consideră el.iniţierea.imagini. produce o acţiune asupra receptorului şi un efect retroactiv asupra persoanei emitente. declanşarea sau stoparea activitaţilor. interacţiunea este un fenomen dinamic care implică o transformare fiind subsumată unui proces cu influentă reciprocă între mai mulţi actori sociali. noţiuni. În studiul comunicării se impune problema stabilirii conţinutului şi a mijloacelor prin care este transmisă informaţia. Denis McQail defineşte “comunicarea” ca un schimb ordonat de semnificaţie”. arată Watzlawick. 1963.) Schimbul de informaţii şi semnificaţii se întemeiază pe fenomene de interacţiune fiind determinate de aceste fenomene . Comunicarea reprezintă ansamblul proceselor prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată. iar reciproca este valabilă. într-o interacţiune adică este o comunicare rezultă că “nu poţi să nu comunici”.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Claude Flament. 168 nota: ”Pentru noi există comunicare. rezistenţa la eforturi (conţinutul volitiv) Aşadar toată viaţa noastră psihică este implicată în comunicarea umană. Astfel Jean-Claude Abric arată că nu avem de-a face cu un emiţător şi un receptor în actul comunicării ci cu doi locutori aflaţi în interacţiune”. Dacă se admite ca un comportament are valoarea unui mesaj.sunt de esenţa sociala.injoctive – schimburi de informaţii între interlocutori pentru progresul comunicării pentru atingerea scopului Mijloacele comunicării: 73 .conţinutul semnelor lingvistice . 1989] insistă asupra caracterului de feed-back al actului de comunicare.indiceale .

expresia feţei. a comunica inseamnă.limba dublu articulată şi de manifestările vocale .cuvântul fonetic ca unitate lingvistică . psihologice sau sociale).scapă locutorului în timpul vorbirii: vocale (calitatea vocii care furnizează informaţii biologice. Limba nu depinde de existenţa în sine a individului. 2006. 2006.cuvinte versus gesturi.paralingvistice . Limba este totalitatea mijloacelor lingvistice (fonetice. După Rubinstein “limbajul este limba în acţiune”. ci cuprinde toate formele de expresie umană codificate în limbaj. 74 .limba si limbajul sunt indisolubil legate între ele arată Valer Mare.contaminarea imitaţia etc. atitudini .vocal verbal . Combinarea conţinuturilor şi mijloacelor comunicării ne ajută să diferenţiem două noţiuni “limba şi limbajul”. p. arată Valer Mare există relaţii de coincidenţă parţială a sferelor .nonvocal – nonverbal . 285). nonvocale (gesturi) . este produsul comunicării în decursul timpului in cadrul unei comunităţi. atitudinile O altă clasificare a mijloacelor de comunicare: . În Dicţionarul de filozofie avândul ca autor pe Didier Julia. Limbajul . 285).activitatea psihică de comunicare între oameni prin intermediul limbii (Zlate. Comunicarea depăşeşte cadrul limbajului verbal antrenând comportamente specifice vieţii psihice o mului cum ar fi :competiţia .verbal versus nonverbal – cuvinte versus noncuvinte Prin combinarea acestora rezult următoarele categorii de comunicare: .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . Limbajul functionează şi atunci când omul nu comunică cu nimeni.vocal .nonvocal – verbal – cuvântul scris ca unitate lingvistică . Deşi distincţia este reala este totuşi relativă . nonvocale (maniera de a se îmbrăca). fără însă a se reduce la aceasta.extralingvistice . ”relaţia între persoane” o relaţie cu precădere lingvistică. p.nonverbal – intonaţii calitatea vocii .cele două noţiuni conţin şi elemente proprii ireductibile unele la altele. lexicale şi gramaticale) ce dispune de o organizare ierarhică potrivit unor reguli de organizare (Zlate. gesturi.înţelese de membrii unei culturi în mod mai mult sau mai puţin conştient: non verbal-vocale (tonul vocii). Între comunicare şi limbaj.lingvistice .vocal versus nonvocal . Limbajul este un fenomen individual în plan fizilogic aici intervenind particularităţi ale aparatului fono-articulator cât şi în plan psihologic prin manifestarea individuală.

distanţa personală 45-75 cm . comunicarea este un spectacol. atitudini. p. 6-7) 2. entuziasmul . un simplu mijloc de transmisie a informaţiilor.Comunicarea orizontală III.Comunicarea verbală (limbajul) – după Beauvois. ca facultate inerenta şi specifică speciei umane. mutilări. machiajul. printre acestea cele mai abordate sunt: a. tatuajul. Această definitie a limbajului subliniază funcţia de comunicare a acestuia dar limbajul este şi o conduită verbală a individului ce implic vorbirea. schimbul de idei.50 m. 75 .Comunicarea in grup mic 4.Comunicarea interpersonală 3.60-7. care circulă fără rezistentă de la un sistem cognitiv la altul. o persoană îşi frământă mâinile sau îşi mişcă picioarele sub bancă.gesturile obişnuite – degetele ridicate ale elevilor care vor să raspundă la lectie . în acest caz. de exemplu la un examen. Limbajul. constituie tocmai expresia şi realizarea conduitei verbale. 1981 .distanţa publică 3. (Bronckart. retnţinera mesajelor sonore reproducerea sau traducerea lor. expresia feţei Legat de aparenţa fizică ne furnizează informaţii adecvate sau false îmbrăcămintea persoanei.gesturi autice – care trădează o anumita stare afectivă a individului. În funcţie de stautul interlocutorilor: 1.) comunicarea prin corp recurge la mijloace ca:aperenţă fizică. .Comunicare – Toleranţă – Relaţionare Formele comunicării I.Comunicarea nonverbală – se realizează prin intermediul mijloacelor nonverbale. În funcţie de codul folosit : 1. După numărul de personae care participă la procesul communicaţional: 1.distanţa sociala 125-210 cm . 1988.gesturi simbolice prin care se exprimă aprobarea.Comunicarea publică II. Există 4 tipuri de distanţe fizice ale comunicării. gesturi.Comunicarea intrapersonală 2.distanţa intimă 15-40 cm .Comunicarea verticală 2. Ghiglione. indiferenţa. .) comunicarea prin spaţiu şi teritoriu Omul îşi amenajează teritoriul în funcţie de nevoi şi împrejurări. b.un vehicol ce transportă intenţii. ascultarea.

operatională /metodologică –vizează inţelegerea unui adevăr 3. individul îşi poate ameliora poziţia în ierarhia grupului determinându-i pe aceştia să îşi schimbe atitudinile.comunicarea instrumentală-are un scop précis. etc) 2. obţinerea unui efect anumit în comportamentul receptorului . să se adapteze situaţiilor noi. Conduita verbală face parte din familia conduitelor simbolice (desen.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu c. gesturi şi alte coduri).situaţia comunicării şi partenerul Funcţiile comunicării şi limbajului Comunicarea poate fi raportată la individ şi la grupul din care el face parte. cinema.referenţială-vizează un anumit adevăr ştiinţific sau de altă natură 2.cu feed-back.accidentală-transmitere întamplatoare de informaţii 2.) comunicarea prin imagini se exercit într-un singur sens. 3. nonverbal starea afectivă a locutorului din necesitatea descărcării şi echilibrării după acumularea unei tensiuni psihice fie pozitiva fie negativa. ilustraţii. Funcţia de integrare a individului în mediul sau-permite individului să traiască alături şi împreună cu alţii. creează conflicte sau atmosferă destinsă în timpul unei conversaţii 76 . să ţină seama de experienta altora. scris.subiectivă-exprimă direct verbal paraverbal.determinat de prezenţa interacţiunii emiţator+receptor VI. fotografii.nelateralizată . 3. să asimileze o parte din ea. Funcţie de capacitatea autoreglării: 1.După natura conţinutului: 1. o completează sau o exprimă este foarte important ca şi contextul. afirmându-se 4. Mesajul lingvistic care însoţeşte imaginea. benzi desenate. şi sieşi 3. Funcţia valorizatoare prin care individul atrage atenţia asupra sa.După finalitatea actului comunicativ: 1.fara feed-back (comunicare prin radio.lateralizată . Funcţia de dezvăluire şi autodezvăluire .urmareşte modificarea conduitei receptorului V. Funcţia reglatoare a conduitei altora – comunicând cu alţii. televiziune). Limbajul şi comunicarea în raport cu individual îndeplinesc următoarele funcţii: 1. TV. de altfel.Paraverbală 4. dar este mai eficientă deoarece afectează un număr mare de persoane (afiş.Mixtă IV. atitudinală-valorizează cele transmise .individul se face cunoscut altora. 2.

Rodolphe Ghiglione (1986) a introdus conceptul de ”om communicant” . Importanţa comunicării Comunicarea este atât de importantă şi utilă. individul se formează si îşi dezvoltă personalitatea care asigură transmiterea experienţei sociale. Funcţia de valorizare a grupului – comunicarea pune în evidenţă şi justifică existenţa grupului 4.eficientă. implica un înalt grad de cooperare între membrii grupului spre atingerea scopurilor fixate. A comunica presupune a inţelege procesualitatea unei relaţii A comunica presupune a şti să îţi exprimi sentimentele A comunica presupune a accepta conflictele 10. A comunica presupune a inţelege mesajele 6. Funcţia productiv . Nu poţi să nu comunici 2. Decalogul comunicării: 1. Aceasta funcţie influenţează desfaşurarea proceselor psihice pe plan subiectiv-intern. 3. 9.comunicarea poate fi utilizată ca mijloc terapeutic:sociodrama Aceste funcţii ale comunicării sunt expresii particulare ale funcţiei generale de reglare a comunicării şi limbajului. A comunica presupune cunoastere de sine si stimă de sine 3.comunicarea poate fi un mijloc curativ-psihanaliză Funcţiile comunicării în raport cu grupul : 1. Prin comunicare. 8. Funcţia rezolutivă a problemelor grupului .încetarea comunicării sau perturbarea acesteia inseamnă moartea grupului sau apariţia unor disfunctionalităţi grave. 2. A comunica presupune a şti să asculţi 5. înţelegerea şi explicarea individului şi chiar a societăţii. Funcţia facilitatoare a coeziunii grupului – prin comunicare se naşte şi subzistă un grup. Funcţia terapeutică .permite realizarea sarcinilor. În acest sens. Omul este o fiinţă care comunică.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare 5. încât unii autori consideră că reprezintă unul dintre elementele cheie în definirea. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor 77 . cât şi manifestările comportamentale pe plan obiectiv-extern. A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt 4. A comunica presupune a da feed-back-uri 7.

presupune printre altele relaţia stabilită între individ şi societate şi se poate analiza având in vedere mai multe niveluri. Integrarea socială desemnează ansamblul proceselor de încadrare a oamenilor în sisteme sociale de inserţie activă si eficientă a acestora in cadrul activitaţilor sociale. Am realizat parteneriate cu clasă din scoala respectivă şi clase din alte şcoli normale. Rolul comunicării în realizarea strategiilor de integrare în societate a copiilor cu CES Integrarea. este un mediator în desfăşurarea şi dezvoltarea mecanismelor psihice conştiente sau inconştiente. relaţionare prin comunicare. în combinatorica imaginativă cuvintele apar ca vehiculatori de imagini. Elevii participă împreună la anumite festivităţi. de la simplu la complex. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in scoala obişnuită chiar dacă nu creeaza premisele unei integrări reale. Integrarea scolară este o formă efectivă a integrării sociale. La fel si aceste 78 . serbări etc. Limbajul devine “un ax al sistemului psihic uman”. 1987. raţionamentelor. (Popescu-Neveanu şi colab. de mocrosituţtiile sociale în care el trăieşte. Percepţia capătă sens. reprezentările devin generalizate cu ajutorul cuvintelor. 71) Activitatea limbajului nu se întrerupe odată cu întreruperea comunicarii cu alţii ci se păstrează pe tot parcursul stării de veghe (sub forma limbajului interior) şi chiar în timpul somnnului. Integrarea socială presupune integrarea copilului sau a persoanei în diverse medii de viaţa comunitară cu asumarea de roluri şi stabilirea de relaţii sociale in grupul social in care trăieşte si îşi desfăşoară activitatea social utilă. nu pot fi rezolvate probleme. Colaborez cu cadrele didactice din şcoala unde este integrată clasa cu deficienţi mintali şi le ajut să-i înţeleagă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Omul comunicant folosind limbajul. judecătiilor. Limbajul restructurează activitatea psihică a omului. verbalizarea permite definirea motivelor. Comunicarea este atât de importantă încât a fost numită “lubrefiantul” vieţii individuale şi sociale a oamenilor. fără limbaj nu se poate vorbi de formarea noţiunilor. personalitatea se formeaza şi îşi exteriorizează în mare parte din conţinutul ei prin limbaj.. atitudinile verbale ale sale sunt legate de context. oferă totuşi oportunităţi de cooperare. voinţa este un process de autoreglaj verbal. p. care face posibil fenomenul de conştiinţă. nu se pot realiza abstractizări şi generalizări. se construieşte pe sine într-un context intercomunicaţional permanent. evenimente.

după Anizeu şi Martin (1969): -relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri -schimbul. frecventarea de către elevi a cluburilor elevilor comunicarea favorizează : -îmbunătătirea relaţiilor elev-elev -îmbunătătirea relaţiilor profesor-elev -elevii se relaţionează mai bine cu cei din jur -implicarea cu interes a elevilor în activităţile extraşcolare -îmbunătăţirea conduitei verbale şi sociale -elevii învaţă să folosească asertivitatea în comunicare -elevii se fac înţeleşi mai bine -elevii işi exprimă sentimentele . apare buna dispozitie Comunicarea după Anizeu şi Martin (1969) constituie ansamblul proceselor psihice şi fizice cu ajutorul cărora se realizeaza punerea în relaţie a unei personae sau mai multora. la teatru.Comunicare – Toleranţă – Relaţionare cadre didactice îmi împărtăşesc din experienţa lor cu elevii deficienţi integraţi în clase din şcoala de masă. cu o alta sau mai multe cu scopul realizării unor obiective. În urma activităţilor extraşcolare. serbările şcolare. 79 . se leagă prietenii -medierea si rezolvarea conflictelor -prin comunicare elevul se descoperă pe sine.invaţă despre el şi despre alţii -prin comunicare elevul se cunoaşte pe sine. transmiterea şi receptarea de semnificaţii -modificarea în mod voit sau nu a comportamentului celor angajaţi în actul comunicării. Rezultă ca în actul comunicării sunt importante. îndeplinesc un rol -cultivarea valorilor şi normelor morale -manifestarea conduitelor şi comportamentelor civilizate -permite interrelationarea în grup -comunicarea întăreşte coeziunea în grup. este stimulată stima de sine -comunicarea schimbă atitudini -în actul comunicării elevul invaţă şi să asculte -prin comunicare elevii îşi transmit experienţa socială -prin actul comunicării elevii se relaxează. vizite la muzee. mersul la biserică. parteneriate.cu aceaste ocazii se cultivă morala civică şi religioasă -manifestarea comportamentelor civilizate în societate -în comunicare elevii sunt actori.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Spaţiul comunicării nu este unul omogen sau neutru ci este un loc de ajustare şi glisare semantică. Abric.C. şi David E. 2006. 287) BIBLIOGRAFIE : 1. (2002) Psihologia comunicarii. L. In lipsa comunicării. deviantă şi psihologia grupurilor în consiliera psihologică şi educaţională. Omul este o fiinţă socială. Iacob. Baban. Cosmovici. privat de capacitatea de integrare în societate. Editura Collegium 4. Consiliere Psihologică şi Educaţională 3. rămane inapt pentru interacţiunea socială. p. (Mielu Zlate. C. Editura Polirom 2. A. J. Lazăr. individul rămâne la nivelul dezvoltării biologice. (2008) Psihologie şcolară. A. Editura Psihomedia 80 . (2007) Comunicare.

nu egoism. nu naţionalism. Accentul cade în tot mai mare măsură pe interactivitate. ci relaţionare pozitivă. 81 . Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic. iar copiii îi comunică învăţătorului dacă ceea ce a vrut să-i înveţe i-a şi învăţat. Nu există act de învăţare al elevului în care să nu fie implicată comunicarea: cu învăţătorul. Competenţele comunicative ale elevilor se formează în principal prin activitatea didactică. de unde decurge necesitarea învăţării interactive şi a conlucării interelevi pentru ca fiecare să înveţe de la fiecare. cu sine prin reflecţie asupra Eu-lui propriu. Activităţile de învăţare şi joc dezvoltă personalitatea şi sociabilitatea copilului. I-VIII nr. în special îşi propune ca finalitate formarea unei personalităţi autonome. creative. Contactele la nivelul grupului de elevi. oferă copilului modele diferite de comunicare şi ocazii de a-şi aprecia propriile exprienţe şi abilităţi. care determină înţelegerea dintre profesor şi elevi în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de învăţare. Copilul învaţă comunicând cu învăţătorul şi cu colegii şi învăţând comunică cu ei. de formare a capacităţilor de muncă intelectuală şi de comunicare interumană.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Institutor Elena Geamănu Şcoala cu cls. ceea ce presupune: nu violenţă. şcoala. Elevii trebuie să-şi formeze capacităţi de. cu semenii prin comportamente sociale. clasă şi de joacă. prin prezenţa lui fizică sau simbolică. cooperare. de a respecta pe ceilalţi. responsabile. Învăţătorul îi învaţă pe copii comunicând cu ei. Învăţământul. Între cele două procese legătura este indisolubilă. pe sporirea rolului activ al elevului-receptor şi pe utilizarea întregii palete de retroacţiuni comunicaţionale. Învăţarea are loc prin comunicare. cu alte generaţii şi cu lumea prin conţinuturile cognitive. capacitatea de accepta diferenţele. de predare-învăţare a cunoştinţelor. nu aroganţă. 18 Sibiu COMUNICARE-RELAŢIONARE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE Activitatea principală a copilului şcolar este învăţarea. dialogare. nu rasism. ca şi influenţa formativă a educatorului asupra elevului se pot măsura doar prin mijlocirea unei permanente legături între cei doi poli ai relaţiei educative. comunicare. toleranţă. în general.

activitate care constituie o punte între cunoştinţele asimilate în timpul lecţiilor şi cunoştinţele acumulate nonformal. distractive. Când vorbim despre activitţii extraşcolare. nonformală. contribuie la la recreerea şi destinderea participanţilor. cercul de prieteni. conştientizarea urmărilor poluării. la engleză sau alte discipline. disciplina impusă. efectuarea temelor Activitatea educativă extraşcolară. Activităţile extraşcolare sunt activităţile pe care copilul. activităţi cu preponderenţă vocaţionale. comunicarea interculturală. educaţia pentru păstrarea valorilor. competenţelor dobândite în cadrul orelor prevăzute în programa şcolară. nu ne referim la meditaţii la matematică. toleranţa. la petrecerea organizată a timpului liber. fiind organizate şi monitorizate de un adult (sau mai mulţi) cu pregătire de specialitate. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice. modelism. In funcţie de abilităţile pe care copilul le are. exersare şi fixare a diferitelor înclinaţii. educaţia rutieră. cel mai adesea. este bine să le încurajăm participarea la activităţile extraşcolare. îmbogăţind cunoştinţele din numite domenii. 82 . abilităţilor. gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului. activităţile aşa-zis „extraşcolare” ajută copilul să dobândescă competenţe (adică. care ajută la dezvoltarea creativităţii. reacreative. De multe ori. Sunt participările la cercuri de desen. impuse copilului de către părinţi. alfabetizarea grupurilor defavorizate. dans. asigură o comunicare mai eficientă între membrii grupului atorită minimalizării problemelor cu care sunt confruntaţi elevii în sistemul formal: stresul notării în catalog. permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor. cunoştinţe. aptitudini şi capacităţi. de obicei în afara şcolii tradiţionale şi cuprinde ansamblul acţiunilor realizate întrun cadru instituţionalizat.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Educaţia nonformală a fost definită ca orice activitate educaţională neintenţionată şi sistematică. Acestea sunt activităţi şcolare şi uneori. în măsura în care acestea nu îil obosesc foarte tare şi care îi respectă preferinţele. le face cu plăcere (dacă i s-a oferit ocazia să şi le aleagă) şi care au o formă structurată. atitudini şi abilităţi laolaltă) pe care nu le dobândesc prin intermediul activităţilor şcolare şi care sunt foarte importante pentru copil şi datorită faptului că îi dezvoltă foarte mult abilităţile de relaţionare socială. nu doar datorită faptului că găsesc aplicabilitatea cunoştinţelor pe care le dobândesc în cadrul activităţilor şcolare. Obiectivele educaţiei nonformale sunt :      lărgirea şi completarea orizontului de cultură.

Experienţa dobândită m-a convins că serbările copiilor au un caracter stimulator atât pentru micii artişti. Activitatea în afara clasei şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii. Câmpulung Muscel. Curtea de Argeş. au cel mai larg caracter interdisciplinar.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Activităţile extraşcolare. trăsături specifice copiilor. elevi şi părinţi. la educarea lui cetăţenească şi patriotică. Am 83 . 1 Iunie. în general. în cadrul orelor desfăşurate în sala de clasă nu pot da satisfacţie setei de investigare şi cutezanţă creatoare. să le împlinească setea de cunoastere. acasă. momente deosebit de atractive pentru cei mici. cât şi pentru părinţii lor. E ziua ta măicuţă. Hai să dăm mână cu mână. Concursurile pe diferite teme sunt. Ei au nevoie de acţiuni care să le lărgească lumea lor spirituală. îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. contribuind la socializarea copiilor de la o vârstă fragedă. îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante. Punerea serbărilor în scenă aduc satisfacţii atât “artiştilor“ cât şi “spectatorilor“. deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor acestora. de asemenea. Aceste serbări organizate evaluează talentul colectivului clasei şi al fiecărui copil în parte. Serbarea de sfârşit de an şcolar. Oricât de bogat ar fi conţinutul cunoştinţelor pe care le comunicăm copilului. Am avut multe succese atât la concursurile locale cât şi la cele interjudeţene. Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe. Ziua Eroilor. de a fi în stare să iscodească singuri pentru a-şi forma convingeri durabile. Eminescu “Luceafărul poeziei româneşti”. O altă activitate deosebit de plăcută care contribuie la stimularea personalităţii elevilor este excursia. la Peleş. oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare. să deseneze diferite aspecte. Aceasta ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului. Voi aminti doar o parte din excursiile organizate cu elevii claselor a IV-a: Peştera Muierilor. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăţat la şcoală. Amintim unele din serbările organizate cu diferite prilejuri cum sunt: Vine Moş Crăciun. O mai mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. naţionale şi internaţionale. să le ofere prilejuri de a se emoţiona puternic. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor. dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. să confecţioneze modele variate.

Comenius. Originea muzeului. chiar dacă nu sunt cu toţii la fel de atenţi. importanţa acestui tip de muzeu ca sursă de material didactic intuitiv. a animalelor etc. contribuţia înaintaşilor la istoria oraşului şi a ţării. Nu este domeniu al activităţii umane în care să nu manifeste o puternică înrâurire actul educativ din activitatea extracurriculară. Primul muzeu atestat de istorie este muzeul Ptolomeilor din Alexandria. Mulţimea de exponate ale muzeului oferă suport lecţiilor de istorie. 84 . care îl pune pe copil în contact cu cărţi pe care acesta nu le poate procura. în care a semnalat. pe măsura înaintării în vârstă urmăresc şi alte emisiuni (filme cu caracter istoric. Vizita la muzeu este una dintre activităţile didactice extraşcolare importante pentru consolidarea cunoştinţelor de istorie la clasele primare. Primăvara în suflet de copil. dându-le elevilor posibilitatea să cunoască tradiţiile locale. în opera sa “Didactica magna”. Lectura ajută foarte mult la dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii frumoase pe care să le folosească oriunde. se pierde în negura vremii. în mod just. Ideea de muzeu şcolar a apărut mai târziu. Dacă în clasele I şi a II-a elevii sunt atraşi mai mult de desene animate. Darurile iernii). emisiuni legate de viaţa plantelor. el reprezenta locul unde omul de de ştiinţă sau nvăţăcelul găsea probe de necontestat ale cunoaşterii. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN ŞCOALĂ Parteneriatele educaţionale Un rol deosebit în stimularea creativităţii îl constituie biblioteca şcolară. ei tot vor reţine câte ceva din această mică experienţă. ci şi dorinţei de a se afla în grupul prietenilor şi colegilor cu care pot să facă schimb de impresii. Datorită funcţiilor sale ştiinţifice şi educative. Marii pedagogi au arătat că existenţa muzeului şcolar este tot atât de importantă ca existenţa bibliotecii în şcoală. vor şti că au fost la acel muzeu şi vor memora doar ceea ce i-a fascinat. J. A determina copiii să meargă la muzee este o altă formă de a-i ajuta să înveţe. Vizionarea în colectiv a filmelor este o activitate foarte îndrăgită de copii. El a subliniat în mod deosebit necesitatea de a studia lucrurile şi nu umbra lor. A. ca instituţie de cultură.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu participat la concursuri: Mărţişorul Românesc. Cum? În primul rând. un numai datorită fascinaţiei pe care imaginea filmului o exercită asupra lor. Demnitatea copilului.).

Orosan. 18. prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune grupa de copii. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de educator. Copiii se autodisciplinează. chiar dacă necesită un efort suplimentar. asumându-şi responsabilităţi. Tg. de talentul său. Mureş. prin acest tip de activitate posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii. dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. fiindcă cultivă capacităţile de comunicare şi înclinaţiile artistice ale copiilor. BIBLIOGRAFIE: 1.C. Teme pentru disciplinele opţionale din învăţământul primar – Tg. Sibiu Activităţile extraşcolare. prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor. Tradiţionalism şi modernism în educaţie: realitate şi deziderate – Chişinău. D. gustul pentru frumos. manualitatea. operaţional. Ed. Mureş. Şcoala cu cls. 3. să-i dirijeze. 28-30 martie 2003. Cred că renunţarea la serbări înseamnă sărăcirea vieţii sufleteşti a copiilor. Dascălul are. I-VIII. Orosan. nr. memoria.. Ele stârnesc interes. Orosan. Factori favorizanţi şi factori perturbatori în comunicarea didactică – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională. 85 . atenţia. 2001.pregătirea copilului pentru viaţă. 2004.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare TOLERANŢĂ-COMUNICARE-RELAŢIONARE ÎN CADRUL GRUPULUI Clasa aIII-a A. privarea lor de sentimente şi emoţii estetice de neînlocuit. pag. produc bucurie. 2. bine pregătite. S. de modul creator de abordare a temelor. 107-112. de dragostea sa pentru copii.. să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal . Tipo Cicero SRL.. sunt atractive la orice vârstă. D. D. Comunicare şi învăţare din perspectiva psihopedagogică la elevii claselor primare – Revista „Târnava – Revistă de Filosofie şi Literatură” nr. 7-8-9. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic. să le influenţeze dezvoltarea. facilitează acumularea de cunoştinţe.

Johann Sebastian Bach foloseşte „Variaţiunile Goldberg” pentru combaterea insomniei ambasadorului Rusiei la Dresda. numit Tarantula. dureri reumatice sau muşcături de insecte. gr. de unde şi denumirea dansului popular napolitan Tarantela. a intrat. scriitori. Rodica-Delia Făgeţan Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. „therapia”=îngrijire) se înţelege un ansamblu de metode psihoterapeutice implicând participarea activă a bolnavului. oameni de ştiinţă. într-o eră de exploatare ştiinţifică. medici. prin meloterapie (cf. medicul Baglivi folosea muzica şi dansul pentru tratamentul convulsiilor provocate de muşcăturile unui păianjen veninos. castanietele. aşa cum preconiza dr. În secolul VII în Sicilia. Rând pe rând filosofi. dar numai de câteva decenii posibilitatea de a acţiona tămăduitor asupra vieţii psiho-somatice a individului. cântându-i repetat aria sa favorită. sunt menţionate incantaţiile ca tratamente pentru sterilitate. atunci când este rănit. oprindu-i astfel hemoragia. AMELIORARE. Cântăreţul de operă Farinelli (secolul XVII). medicul Thomas Campian vindeca depresiile psihice cu ajutorul compoziţiilor vocale. dar sub o formă empirică şi comportând o recurgere frecventă la gândirile magice. educatori şi-au dat seama de ceea ce muzica ar putea să aducă oamenilor. Actualmente. fluierul) sau muzica vocală erau folosite cu rol terapeutic pentru alungarea duhurilor rele din corpul bolnavilor sau erau invocaţi zeii pentru lecuirea bolilor. COMPENSARE ŞI INTEGRARE PRIN INTERMEDIUL MELOTERAPIEI A ELEVILOR CU DIZABILITĂŢI Utilizarea audiţiei şi creaţiei muzicale în scop terapeutic datează încă din antichitate. fiind înconjurat de soldaţii săi care îi cântă. Sibiu MODALITĂŢI DE RECUPERARE. R. „melos”=cântec. psihologi. iar edificarea unei farmacopei muzicale. îşi găseşte din ce în ce mai mult justificarea. l-a vindecat de o boală cronică pe regele Filip al V-lea. executat într-un ritm foarte rapid. sub denumirea de muzico-terapie. al Spaniei. 86 . În papirusurile medicale egiptene. Din documentele vechi aflăm că anumite instrumente muzicale (toba. Personajul Ulise a lui Homer din opera „Iliada” beneficiază de efectul muzicii. 1. În timpul domniei Elisabetei I.Schauffler.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu prof.

probleme legate de abuzuri de substanţe toxice. Reprezentările sunt sărace şi lipsite de detalii. fie prin armonie sau 87 . ca elemente ale meloterapiei. adulţii bătrâni din azile şi spitale pentru veterani. percepţia fiind nediferenţiată şi lacunară totuşi pe baza receptivităţii analizatorului auditiv se dezvoltă calitativ percepţiile. Meloterapia este folosită de o varietate largă de indivizi. păstrare şi transfer. ameliorare. prin compensare. cei cu incapacitate de învăţare. meloterapia poate recupera într-un anumit grad handicapul. sexuale şi/sau emoţionale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare utilizând complexul sunet-fiinţă umană. Imaginaţia deficientului mintal este săracă şi neproductivă. indiferent de vârstă. ori instrumentele care le produc. cu ajutorul metodelor folosite în meloterapie. cei închişi pentru corecţie. senzoriale sau motrice. cu probleme de comportament. Pe baza percepţiilor auditive şi a reprezentărilor sonore se dezvoltă imaginaţia auditivă şi vizuală. psihice. în scopul diagnostic şi de tratament. Ameliorarea handicapului de intelect cu ajutorul meloterapiei Handicapul de intelect este dat de o insuficienţă sau întârziere în dezvoltarea inteligenţei. iar sunetele sunt transferate în plan imaginativ. De exemplu ascultând anumite onomatopee sau “glasul instrumentelor”. păsările. fie prin ritm sau linie melodică. dar cele sonore se realizează cu ajutorul memoriei muzicale. atunci când se produc diferite imagini legate de particularităţile sunetului sau de textul cântecelor şi jocurilor. inexactitate. cu tulburări emoţionale sau comportamente perverse. muzica trezeşte şi întreţine pe o durată mai mare atenţia copiilor cu deficienţe mintale. Copiii care beneficiază de acest tip de terapie sunt cei care prezintă handicapuri mintale. Aceasta este o metodă nonverbală. invaliditate sau pregătire muzicală. ameliorare şi compensare a diferitelor categorii de handicap. Meloterapia are rezultate pozitive în reducerea stressului. indiferent de forma de handicap sau de procesul psihic deficitar. 1. Din diferite cercetări a reieşit că. lipsă de precizie. copiii le asociază cu animalele. Mai mult ca orice stimul exterior. boli psihice acute sau cronice. generează imagini variate legate de planul sonor. efectele au fost demonstrate cu copii şi adulţi care au fost victime ale abuzurilor psihice. Percepţiile auditive. sau valorizare în funcţie de posibilităţile reale ale individului şi de capacitatea de achiziţie. Adulţii care beneficiază de meloterapie sunt cei cu boli mintale. În continuare vom prezenta câteva modalităţi de recuperare. care se bazează pe efectul binefăcător al muzicii asupra funcţiilor neuropsihice ale organismului uman. tulburări neurologice. Deşi acesta se caracterizează prin atenuarea percepţiei însuşirilor esenţiale ale obiectelor.

păstrare. prin fixare. independenţa. tărie. stereotipie. situativ. a ideilor. Meloterapia are menirea de a realiza la copii performanţe ale gândirii. dezvoltarea auzului fonetic şi muzical. Prin cântec. 88 . coordonarea dintre respiraţiepronunţie-mişcare. structurare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu text. Sincronizarea se obţine prin realizarea exerciţiilor de tipul: reglarea echilibrului dintre inspir şi expir şi consolidarea unei vorbiri în expir. Deficientul mintal deţine un vocabular sărac. şablonism. apare slaba înţelegere a vorbirii celor din jur. incapacitate de sintetizare. raţionamente incomplete. lipsită de supleţe. pe imitarea mecanică a acţiunilor şi limbajului celor din jur. participând activ şi conştient la interpretarea lor. situativă. se păstrează. recunoaştere şi reproducere a materialului sonor. predomină caracterul descriptiv. a textului. exprimare greoaie. de exemplu. Gândirea reprezintă cel mai scăzut ritm de dezvoltare dintre toate procesele psihice la deficientul intelectual: ea este concretă. Redarea unui cântec presupune suprapunerea sunetelor muzicale cu silabele din text. Dezvoltarea limbajului prin meloterapie se realizează sub aspectul pronunţiei corecte a textului cântecelor. Dar prin meloterapie. a stărilor afective sau a mişcărilor asimilate. suplinind insuficienta dezvoltare a proceselor cognitive superioare. ei îşi formează capacitatea de a analiza şi diferenţia din ce în ce mai exact sunetele muzicale. este infidelă şi de scurtă durată. cum sunt: supleţea. de utilizare a datelor în situaţii noi. iar prin jocurile muzicale propriu-zise şi cântece se formează şi dezvoltă memoria logică. foloseşte cuvintele izolate. durată şi înălţime a sunetelor. a activizării şi îmbogăţirii fondului lexical de cuvinte. executate prin îmbinarea armonioasă a sunetelor muzicale în sens ascendent/descendent. pronunţate în expir. Memoria muzicală se dezvoltă şi prin consolidarea deprinderilor de recunoaştere a diferitelor jocuri şi cântece din repertoriul învăţat. memoria se dezvoltă prin reflectarea experienţei anterioare. bazată pe memorare mecanică. se recunosc şi se reproduc deprinderi legate de timbru. bazată pe clişee verbale. structurile ritmico-melodice. analiză. prin emisii de vocale şi silabe prezentate în diferite combinaţii sub formă de joc. numai după linia lor melodică sau ritmică. abstractizare. respectând treptele scării muzicale. creativitatea. inerţie. slabă capacitate de discernământ. În general memoria deficientului mintal are funcţie de compensare. concomitent cu intonarea liniei melodice sau folosirea unor instrumente de percuţie pentru marcarea anumitor timpi accentuaţi sau neaccentuaţi. care nu respectă regulile sintaxei gramaticale. Atenţia concentrată poate fi menţinută un timp mai îndelungat datorită trezirii interesului pentru activitate. Prin învăţarea jocurilor muzicale-exerciţiu. Atenţia distributivă se dezvoltă prin solicitarea copiilor pentru a executa unele mişcări sugerate de text. capacitatea de reţinere este relativ mare.

În cadrul unei asemenea activităţi desfăşurate. îmbunătăţirea cooperării în interiorul grupului. în special. Murphy a arătat că meloterapia îi ajută pe cei cu tulburări relaţionale deoarece favorizează participarea spontană la activităţile de grup. ameliorarea muncii în echipă. executarea de mişcări pe ritmuri de tobă. Cercetările au demonstrat că. ţambalele. Activismul scăzut în faţa sarcinii sau hiperactivitatea deficienţilor mintal se poate ameliora prin calmarea subiecţilor anxioşi şi a celor hiperkinetici. în stabilirea unui alt tip de comunicare. cu ajutorul cărora va determina la subiect o avalanşă de reacţii emoţionale. Copilul este aşezat comod într-un fotoliu şi ascultă diverse melodii interpretate la pian de către un meloterapeut. instabilitate în relaţiile cu ceilalţi şi trecerea de la o stare emotivă la alta. xilofoanele facilitează comunicarea. Pentru aceasta se folosesc instrumente care emit sunete prelungi de clopoţei deosebit de armonioase. clopotele. Aceasta se datorează faptului că “dansul ameliorează în special imaginea corporală a subiecţilor. Ionescu) determină: diminuarea tensiunilor. viteză diminuată a mişcărilor şi imprecizie. Afectivitatea acestor indivizi se caracterizează prin mare labilitate. cum ar fi castanietele. la Centrul de Recuperare Folke Bernadotte din Suedia. cauzate de o vibraţie afectivă autentică la muzica ascultată. se foloseşte cu succes asocierea dintre două instrumente. spre exemplu. explozii afective. Cântecele interpretate sau audiate determină emoţii profunde. Terapia prin dans a fost utilizată cu succes în cazurile când comunicarea era blocată sau limitată. mai ales în cazul copiilor cu handicap mintal mai sever sau al celor timizi şi anxioşi. “Subiecţii cu un nivel crescut de activism global aleg dansul. În continuare i se dă copilului o tobă în care i se cere să bată în ritmul melodiei ascultate. pianul şi toba. executarea de jocuri de mişcare pe acompaniament muzical. meloterapia este folosită. fiecare identificându-şi prin dans propriul ritm corporal.” Psihomotricitatea se caracterizează prin timp de reacţie scăzut. ca individ şi ca membru al grupului de apartenenţă”. tamburinele. reducerea agresivităţii. în funcţie de nivelul lor de activism. Acesta urmăreşte cu atenţie. executarea de dansuri simple cu mişcări 89 . cei cu nivel mediu de activism aleg grupa de toboşari. La cei cu instabilitate emoţională utilizarea meloterapiei (S. la copiii cu deficienţă mintală severă sau la autişti. reacţiile subiectului în scopul stabilirii frecvenţelor preferate. trăiri interioare puternice sau create spontan. Cu ajutorul meloterapiei se îmbunătăţesc performanţele în domeniul motricităţii prin bătaia unui ritm în tobă. irascibilitate.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare La copiii cu handicap mintal. diferit de cel verbal. iar cei cu nivel scăzut de activism se orientează către grupele de coruri sau acompaniament. Cercetările lui Humprey demonstrează preferinţa copiilor pentru diverse forme de activităţi de meloterapie. educă expresivitatea mimico-gesticulară şi dezvoltă sensibilităţi cromatice muzicale. instrumentele de percuţie.

Compensarea handicapurilor senzoriale prin meloterapie a. îmbunătăţeşte orientarea spaţio-temporală şi coordonarea motrică. discriminarea. antrenate. refuzând lumea sonoră. predominarea intereselor apropiate şi a trebuinţelor momentane se pot compensa prin meloterapie. pentru a îmbunătăţii competenţa şi plăcerea de a exersa. De la 3 ani se pot face teste audiometrice şi alte teste specifice depistării eventualelor disfuncţii auditive. 2. Prin urmare. pe care practic surdul nu le foloseşte. Scopul acestor exerciţii este de a şlefui aptitudinile muzicale. Interpretarea unor dansuri în mod creativ. este necesar să se înceapă educaţia audiţiei prin stimulări sonore. pot depista hipoacuzii uşoare. deoarece resturile de auz dacă nu sunt solicitate. pentru ca deficientul de auz să conştientizeze existenţa lumii sonore şi să o accepte. Depistarea unor disfuncţii auditive la copiii mici se face prin: reacţiile de răspuns la diferite sunete (se manifestă prin tresărire sau mişcări ale ochilor spre sursa sonoră). Sunetele devin nesemnificative. de la o vârstă timpurie (imediat după depistare). formarea abilităţii în folosirea instrumentelor. Toate exerciţiile şi jocurile care solicită atenţia auditivă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ample. subiectul trebuie şcolarizat într-o instituţie specială şi protezat. încurajând verbal copiii. indicarea obiectelor pronunţate la intensităţi diferite. Pentru dezvoltarea aptitudinilor muzicale complexe este necesar să se insiste pe: educarea ritmului. identificarea sau localizarea sursei sonore. lipsa unor scopuri şi aspiraţii reale. În orele de terapie muzicală pot fi depistate unele disfuncţii auditive. De exemplu în jocurile în care sunetele se emit la intensităţi din ce în ce mai mici. Etapele educării auzului la copiii hipoacuzici: 90 . înţelegerea şi răspunsul la întrebări. atâtea câte există. stimularea deprinderii de cânt. în general. subiectul le neglijează şi ignoră. Sunt numeroase cazuri în care examenul audiometric atestă resturi auditive. Trebuie avut în vedere faptul că zgomotele pot produce vibraţii care pot fi percepute de copil şi pot da falsa impresie că acesta a auzit. Propunătorul se implică în desfăşurarea activităţii. ale invalidului. Motivaţia deficitară. Odată cu depistarea acestor disfuncţii auditive.) Handicapul de auz Handicapul de auz se manifestă ca o deteriorare parţială sau totală a auzului. cu efect benefic asupra personalităţii sale. cu alegerea liberă a ritmului şi timpului de mişcare. iar atenţia surzilor se îndreaptă spre mesajele transmise pe cale vizuală. asigurarea unei legături corespunzătoare între cânt şi mişcare. prin motivaţii pozitive.

zgomotele şi vorbirea din mediul înconjurător 2...) Handicapul de vedere Absenţa sau diminuarea vederii este compensată printr-o acuitate auditivă mai mare pe care se bazează individul pentru a se orienta în spaţiu. Prin formele active ale meloterapiei (interpretarea vocală. diferenţiază. copil. El ascultă spontan sunetele. etc. orientându-se după diferitele repere sonore din mediu. în mod izolat şi în cuvinte. scoală-te. colegul. Aşa se explică faptul că mulţi nevăzători au înclinaţii muzicale. Perioada de adaptare la protezare. ca o formă de relaxare sau ocupare a timpului liber. improvizaţia sau compoziţia). Copilul învaţă să identifice şi să diferenţieze sunetele verbale astfel: diferenţiază sunetele emise de instrumente de cele emise de vocea umană. Copilului i se atrage atenţia asupra sunetelor din jur şi i se cere să reacţioneze la ele 3. profesorul.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 1. etc. etc. du-te. Copilul învaţă să localizeze sunetul 4. diferenţiază vocile umane: bărbat. Copilul trebuie învăţat să asculte. activităţile lor fiind deseori însoţite de interpretări vocale. interpretarea la un instrument. produse de diferite obiecte 5. indivizii cu deficienţe de vedere îşi formează deprinderi muzicale şi îşi dezvoltă aptitudinile muzicale. După îndelungate exerciţii cu elevii hipoacuzici. femeie. c. Copilul învaţă să diferenţieze sunetele din mediul înconjurător. pot diferenţia sunete de înălţimi şi intensităţi foarte apropiate. dar şi buni interpreţi vocali sau instrumentişti. Datorită auzului dezvoltat.). recunoaşte şi reproduce fonemele (vocale şi consoane). efectuează exerciţii de scriere după auz (dictare audibilă). De aceea sunt şi foarte buni acordori de instrumente muzicale. îl ajută pe nevăzător să aprecieze dispunerea obiectelor în spaţiu faţă de poziţia proprie şi îi permite deplasarea în spaţiu. situată la diferite distanţe faţă de subiect. percepe comenzile (vino. se pot ajunge la performanţe muzicale de tipul următor: hipoacuzici care cântă la instrumente sau în coruri surzi care dansează cu ajutorul vibraţiilor b. Jocurile muzicale care necesită localizarea sursei sonore statice sau aflată în deplasare.) Handicapul de limbaj 91 . diferenţiază cuvinte paronime.

exerciţiile de dezvoltare a auzului fonematic prin meloterapie sunt: imitarea sau identificarea unor animale. pentru a o stinge. afirmativ. caracterizate prin întreruperi ale fluenţei vorbirii (bâlbâiala). muzicuţe. Tulburările de voce (afonie. jgheaburi cu bile. De exemplu: . n. umflatul unui balon.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În tulburările de pronunţie. furie. personalitatea lor poate deveni fragilă. c . silabisiri. cum sunt dislalia. sintagme şi propoziţii simple dintr-o singură expiraţie. silabe.) exerciţii de emitere a unor onomatopee. cuvinte. cu note de frustrare. de vocalizări. inversări de sunete. fluiere. În tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii.fff…vvv . Compensarea handicapurilor de motricitate şi psihomotricitate prin meloterapie Handicapul motric (fizic) este o abatere de la normalitate prin dereglări morfofuncţionale care duc la instalarea unor dezechilibre şi evoluţii nearmonioase.) exerciţii de suflat (în scopul scoaterii aerului pe gură şi nu pe nas). l. De exemplu suflatul de la diferite distanţe în flacăra unei lumânări. Exemple de tipuri de exerciţii pentru reglarea respiraţiei verbale: a. dizartria. se ameliorează prin exerciţiile meloterapeutice de pronunţie de sunete la diferite intensităţi. însoţite de bătăi ritmice.suflu scurt: p. diferenţierea paronimelor prin recitare sau cântare de poezii ritmice. disfonie) caracterizate prin scăderea intensităţii şi timbrului vocii şi pierderea expresivităţii şi intonaţiei. imperativ. etc. silabe.suflu lung: aaa…eee…iii…ooo…uuu . exerciţiile meloterapeutice pentru reglarea ritmului se încep cu: exerciţii de pronunţie/cântare în timpi egali. tristeţe.suflu lin: m. exerciţii de recitare/cântare. cu şi fără vocalizări b. explozivă. trompete. vorbirea în tempo prea rar (bradilalia). (Exemplu propoziţia: “Mergi la Bucureşti. pronunţări de cuvinte. interogativ. etc. etc. Handicapaţii motric sunt normali din punct de vedere al capacităţilor intelectuale. înlocuiri. dar într-un mediu nefavorabil. suflatul în morişti.) exerciţii de inspiraţie scurtă şi expiraţie: lungă. etc. rinolalia. Se recomandă şi jocul “Mirosul florilor” c.”). lină. exerciţii de pronunţie a unei propoziţii în diferite intonaţii: exclamativ. caracterizate prin pronunţia deformată a unor sunete. omisiuni. exerciţii de respiraţie în timpi egali. anxietate. spaimă. t. vorbirea în tempo prea rapid (tahilalia). jocul muzical “Ghiceşte cine te-a strigat”. sau exerciţii de pronunţie a unei propoziţii în diferite forme expresive: bucurie. 3. conflicte şi 92 .

Bucureşti. Aurel (coord). 7. 4. Bucureşti. Editura Pro Humanitate. Bucureşti. Bucureşti. Jean. p. Efectul handicapului de comportament este inadaptarea. Medicină şi muzică. Olivea. teribilism şi infatuare. Cezar. Editura Medicală. Introducere în meloterapie. Ionel şi Taflan. Editura Teora. Handicapul mintal.. minciună şi spirit de contrazicere. Recuperarea handicapurilor de comportament prin meloterapie Handicapul de comportament reprezintă expresia relaţiei dintre dezvoltarea psihică. 3. Luban-Plozza. Editura Cartea Românească. Muşu. 1988. Ioan. Handicapurile de comportament se caracterizează prin trăsături de comportament. Prin folosirea unor instrumente muzicale se pot îmbunătăţii stângăciile şi se pot coordona mişcările. 2. furt şi vagabondaj. Tracy. susceptibilităţi şi sensibilizări excesive care îngreunează adaptarea şi integrarea socială. Dewhurst-Maddock. Bucureşti. 1984. Terapia prin sunete. Ca metode de ameliorare. Dimensiunile psihologice ale muzicii. Canadian Association for Music Therapy. cruzime şi aberaţii sexuale. 1997. 111-135. Terapia prin muzică a acestei categorii se realizează prin audiţii muzicale adecvate. Cum să înţelegem muzica. în timpul orei de muzică. Ionel. Bucureşti. Corneliu. Bernstein. şi mediul ambiant în care trăieşte individul. compensare şi recuperare a handicapului de comportament cu ajutorul meloterapiei. Editura Pro Humanitate. în măsura posibilităţii handicapului fiecărui individ. C-tin şi Muşu. dezvoltarea motivaţiei complexe pentru activitate. sensibilizarea individului prin recepţionarea trăirilor celorlalţi. Boris şi Iamandescu-Bradu. L. Lupu. 5. Lynda. 1997. Bucureşti. amintim: învăţarea de cântece cu valoare moral-etică. 1986. în activităţi care să permită afirmarea sa (exemplu: dirijarea clasei). 1998. prin încurajări de genul: “Cine este cel mai cuminte şi cântă bine. BIBLIOGRAFIE 1. Handicapul intellectual. Editura Romcartexim. Introducere în sonologie. Păunescu. Bucureşti.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare tensiuni interioare. 1998. antrenarea copilului. Psihopedagogie specială integrată. mai cu seamă a personalităţii. 9. Educarea auzului muzical dificil. cum sunt: negativism şi apatie. Editura Muzicală. 6. Andrei. va acompania cântecul cu o jucărie muzicală”. Editura Muzicală. care devin cu timpul obişnuinţe. 8. Terapia educaţională integrată. 1997. 93 . etc. 4. cântarea la instrumente muzicale sau dans. stabilirea unor relaţii armonioase inter-personale care duc la dezvoltarea personalităţii individului (cântarea în colectiv). 1984. Athanasiu.

iar aceste şcoli trebuie să-şi adapteze procesul didactic conform unei 94 . Prof. a conferinţei mondiale a educaţiei speciale. Iorga) În declaraţia de la Salamanca. Verza. interese. 1993. aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. Deficienţe senzoriale. şcoli normale. Editura Pro Humanitate. Emil. 11.*** Psihopedagogie specială. fiecare copil posedă caracteristici. Psiholog Mihaela Ioana Frăţilă Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” Copşa Mică EDUCAŢIA INTEGRATĂ ÎNTRE CONCEPT ŞI REALITATE "Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii" (N. Psihopedagogie specială. Bucureşti. Manual pentru clasa a XIII-a. Bucureşti.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 10. 1997. proiectarea sistemelor educaţionale şi implementarea programelor educaţionale trebuie să ţină seama de marea diversitate a caracteristicilor şi trebuinţelor copiilor incluşi în programul educaţional. se stipulează clar:    fiecare copil are dreptul fundamental la educaţie şi fiecărui copil trebuie să i se ofere şansa de a ajunge şi de a se putea menţine la un nivel acceptabil de învăţare. adoptată de reprezentanţii a 88 de guverne şi 25 de organizaţii internaţionale. Editura Didactică şi Pedagogică.  copiii cu cerinţe educative speciale trebuie să aibă acces la şcolile obişnuite(şcolile publice).

 şcolile obişnuite.. ele asigură o educaţie utilă pentru majoritatea copiilor. asistenţă medicală şi socială) în şcoala respectivă. aducând un plus de eficienţa şi utilitate socială al întregului sistem educaţional. fără discriminare pe motive de sex. capabilă să vină în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere a fiecărui elev în parte. Ideea integrării copiilor cu dizabilităţi în şcoala publică a apărut ca o reacţie necesară şi firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura normalizarea şi reformarea condiţiilor de educaţie pentru copiii cu cerinţe educative speciale. limbă vorbită. opinii politice.  a acorda sprijin personalului didactic şi managerilor şcolii în 95 Ce nu este integrarea? a cuprinde copii cu Ces în programul şcolilor obişnuite fără pregătirea şi suportul necesar  a izola copiii cu CES în şcolile obişnuite sau a plasa clasele speciale în exetremitatea clădirii şcolii ori în spaţii separate de clădirea principală a şcolii. Dificultăţile apărute în procesul integrării nu sunt generate atât de natura cerinţelor speciale ale elevilor integraţi.   a grupa copii cu CES foarte diferite a ignora cerinţele strict individuale în acelaşi program. construind o societate bazată pe spiritul de acceptare şi respect.  a asigura servicii de specialitate(recuperare. este menţionat că elevii cu diferite tipuri de deficienţe au aceleaşi drepturi fundamentale cu ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă. religie. . consiliere şcolară. Declaraţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. precum şi cu prevederile incluse în .ba mai mult. care au abordat această orientare. sunt cele mai importante instanţe de combatere a atitudinilor discriminatorii. terapie educaţională.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare pedagogii centrate asupra copilului. origine naţională sau socială. în esenţă. este o chestiune de atitudine. cât mai ales de modul nostru de a percepe acest proces. este bine să avem cunoştinţă de următoarea sinteză: Ce este integrarea?  a educa acei copii cu cerinţe  speciale în şcoli obişnuite alături de ceilalţi copii normali. Pentru a clarifica unele aspecte de o importanţă majoră cu privire la educaţia integrată/incluzivă. oferind şanse egale la educaţie pentru toţi elevii. În deplină conformitate cu principiile promovate în materie de educaţie de către organismele internaţionale.. stare financiară sau orice caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale.

96 ale copilului.  a permite accesul efectiv al copiilor cu CES la programul şi resursele şcolii obişnuite  a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală  a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei    a ţine cont de problemele şi opiniile a asigura programe de sprijin a accepta schimbări radicale în părinţilor individualizate pentru copiii cu CES organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv educative din şcoală În scopul unei reuşite depline a copiilor cu dizabilităţi /cerinţe educative speciale întro şcoală de masă. continuând cu colectivul de cadre didactice. şcolare obişnuite alături de copii mai mici ca vârstă. aplicarea programului de integrare a personalului didactic şi managerilor şcolii.  a structura un orar separat pentru copiii cu CES aflaţi în şcoli obişnuite . părinţii copiilor). personalul administrativ al şcolii. metode şi tehnici adecvate activităţilor instructiv-educative cu elevii deficienţi şi/sau dificili şi.este necesar să fie incluse într-un program de training unde învaţă principii. modalităţile prin care aceste metode şi tehnici pot fi adaptate în timpul orelor la clasă pentru fiecare categorie sau tipuri de elevi în parte.   a expune copilul unor riscuri a solicita sarcini nerealizabile în nejustificate. Cele mai importante etape a acestui amplu demers reformator al sistemului actual de învăţământ din ţara noastră: Sensibilizarea .   a ignora problemele şi opiniile a plasa copiii cu CES în instituţii părinţilor. în acelaşi timp. astfel încât fiecare dintre ei să primească cunoştinţele în forme accesibile capacităţilor şi cerinţelor proprii de învăţare. este nevoie de parcurgerea în timp a mai multor etape distincte prin care se urmăreşte asigurarea unor condiţii optime pentru o nouă formă de organizare a şcolii şi a curricumului aplicat în şcoala respectivă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare. Trainingul-este pasul următor. implicate în activităţi didactice şi care manifestă deschidere faţă de ideea integrării . elevii. în care cadrele didactice cât şi personalul didactic auxiliar.este prima etapă şi urmăreşte pregătirea mediului şcolar (începând de la conducerea şcolii.

ale reprezentanţilor unei instituţii etc. pentru unii profesori.este o etapă fundamentală care asigură reuşita integrării. a duce până la capăt munca obositoare de a-l salva.). prin implicaţiile sale. Această etapă are o conotaţie managerială puternică şi implică reorganizarea structurilor funcţionale ale şcolii şi revizuirea atitudinii tuturor angajaţilor şcolii faţă de actul educaţional în noile condiţii impuse de procesul integrării. va fi atunci când vor fi nevoiţi să-şi reorganizeze seturile de status-rol în concordanţă cu noua poziţie oferită de relaţia profesor-elev privită din perspectiva integrării / incluziunii. Ea trebuie să se facă periodic prin implicarea tuturor părţilor: profesori. în special. Cadrele didactice ar trebui să îi ajute pe părinţii copiilor cu dizabilitatăţi să se îngrijească de ei înşişi pentru a se îngriji mai 97 . şcoala trebuie să ofere o paletă cât mai largă de servicii educaţionale care să devină atractive şi să satisfacă cerinţele elevilor. o serie de experţi. în care transformările manageriale din şcoală solicită din partea cadrelor didactice. va determina schimbări majore la nivelul vieţii sociale în ansamblu. ci ca un proces de normalizare a vieţii persoanelor aflate în dificultate (ajunse în această stare ca urmare a unor evenimente independente de voinţa lor) şi ca o măsură de conştientizare a rolului de instituţie publică al şcolii. de sentimente sau atitudini umanitare sau de politici educaţionale şi sociale cu caracter propagandistic. nu doar în calitate de observatori ci şi de participanţi activi.este etapa cea mai dificilă. în această ofertă se înscrie şi educaţia integrată sub toate formele şi modalităţile sale de realizare. în care toţi au dreptul să aibă acces în calitate de cetăţeni cu drepturi egale ai comunităţii. de comunitate. Un punct important al intervenţiei cadrelor didactice îl reprezintă colaborarea cu părinţii şi consilierea acestora. de familie şi nu trebuie perceput ca un proces de „subminare” a şcolilor obişnuite. Integrarea nu poate fi un proces impus de anumite interese personale (ale părinţilor. părinţi şi uneori. Pentru a avea succes şi pentru a atinge scopul şi obiectivele în raport cu cerinţele vieţii sociale. adoptarea noilor modalităţi de lucru în plan didactic şi renunţarea la unele stereotipuri care vin în contradicţie cu noul mod de abordare a educaţiei în condiţiile integrării.reprezintă o etapă decisivă care. înseamnă a cuceri taina umanităţii. a consultării factorilor direct implicaţi în acest proces şi a evaluării situaţiilor e risc. elevi. educaţia integrată este un act responsabil. Decizia asupra integrării unui copil cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă se ia pentru fiecare caz în parte în urma unei expertize complexe asupra copilului. A lucra pentru copil. implicarea lor directă în lucrul efectiv cu copiii. Evaluarea procesului .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Luarea deciziei . asumat de personalul şcolii. Tranziţia . Cel mai dificil moment.

de integrare.. de învăţare. Rolul de părinte al unui copil cu disabilităţi este stresant. fizice. fizice.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu bine de copiii lor. psihice şi sociale. copii cu tulburări psiho-afective şi comportamentale. ceea ce le permite o adaptare. actualmente. Cerinţele educative speciale. pe de o parte. flexibilitate didactică. sunt interpretate ca unitate în dezvoltarea copilului: în ritmul de dezvoltare. de limbaj. relativ bună..) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate acestor categorii de copii. adaptarea curriculumului la posibilităţile individuale. dar. copii orfani. completarea şi flexibilitatea educaţiei pentru anumiţi copii în vederea egalizării şanselor de participare la educaţie în medii de învăţare obişnuite. Abilităţile lor de rezolvare a problemelor sunt mai ascuţite şi sunt mai puţin tentaţi să considere comportamentul copiilor lor ca pe un afront personal sau ca o reflectare a faptului că sunt părinţi . dar marea majoritate a copiilor cu CES prezintă forme uşoare sau lejere. intelectuale. la comunitatea copiilor normali. copii infectaţi cu virusul HIV etc. Integrarea urmăreşte. mai cu seamă atunci când se îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus. valorificarea la maximum a disponibilităţilor subiectului deficient. sau . Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program adecvat şi adaptat de recuperare. pe de altă parte. Copilul cu CES are nevoie de:        condiţii de stimulare şi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade. buni. Utilizarea conceptului cerinţe educative speciale se referă la adaptarea. aceste dificultăţi ale integrării sporesc. Când sunt relaxaţi. Educaţia integrată reprezintă un proces ce se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului general a copiilor cu CES (copii cu deficienţe senzoriale.. Când deficienţa copilului este gravă (profund) sau când acelaşi copil prezintă deficienţe asociate. integrare şcolară şi socială. echilibraţi şi se simt bine le este mult mai uşor să îşi vadă copiii ca fiind oameni. în stilul unic de adaptare. care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. defavorizaţi socio-economic şi cultural. protecţie specială programe individualizate de intervenţie. individualizarea educaţiei. antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice care nu sunt afectate în aşa fel încât 98 .răi. în nivelul individual de dezvoltare fizică şi psihică cu caracteristici biologice.

A simţi. Trebuie cultivate valori precum toleranţa. familie. Pentru a îndeplini cu succes sarcinile instructiv-educative trebuie urmărită cunoaşterea caracteristicilor clasei în ansamblu şi a particularităţilor fiecarui elev în parte. comunitate. De exemplu "Dacă rostogolesc mingea sub dulap. cunoscându-i sub toate aspectele. învăţatului cu această experienţă bogată.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală. Noile cunoştinţe sun integrate în cadrul experienţelor prelucrate anterior şi astfel în momentul şcolarizării copilului preîntâmpină "minunea" cititului. Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei copilului cu CES în şcoala obişnuită. însă aşa cum afirma John Jacke: „Oricâte îndrumări s-ar da copiilor şi oricâte lecţii savante de bunăcreştere li s-ar ţine zilnic. Pentru cunoaşterea elevilor pot folosi metode multiple. Copii ba chiar şi oamenii mari învaţă din exemple. o integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii. serbări. reuşind să se stabilească corelaţia dintre diversele laturi şi trăsături ale personalităţii elevilor. în vederea unei bune comunicări sau convieţuiri. o forme de integrare parţială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită sau la anumite discipline şcolare unde pot face faţă. ea dispare". considerând că munca de organizare şi educare a colectivului clasei nu poate fi concepută fără această studiere atentă. a se uita. Cunoaşterea elevilor este posibilă folosind şi colaborarea cu fundaţia “Educaţia pentru şi într-o Europă unită”. credinţa în egalitatea sau complementaritatea culturală. universalizând eventualele diferenţe spirituale sau valori locale. Putem reuşi doar împreună: şcoală.deoarece aduc surprize copilului . chiar din primele clipe ale naşterii. nimic nu va avea mai mare influenţă asupra conduitei lor ca societatea în care se afla şi purtarea celor din jur. întreceri sportive. Procesul de învăţare începe însă mult mai devreme. spectacole etc. Legăturile "dacă .atunci" . Astfel putem întâlni: o forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în şcoala obişnuită cu excepţia eventualelor programe terapeutice care se pot desfăşura în spaţii special destinate acestui scop. a auzi toate sunt rezultatul învăţării.îl motivează la cunoaşterea relaţiilor de cauzalitate şi la experimentarea individuală . reprezentând 99 .” Verbul "a învăţa" este cel mai des asociat cu şcoala. Şi acesta este doar începutul . respectul reciproc. a se mişca. Învăţarea este cea mai semnificativă în această perioadă (de la naştere până la momentul şcolarizării).

care reprezintă pilonii performanţelor intelectuale. Considerăm că nu există "reţete" pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Ceea ce revine învăţătorului va fi aplicarea programului stabilit împreună cu psihologul. nu putem pretinde copilului să citească şi să scrie fluent. Intervenţia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea şi nivelul de deficienţă al copilului . orientarea şi focalizarea atenţiei etc ) care reprezintă condiţii esenţiale în formarea funcţiilor intelectuale mai complexe . S-a conturat în ultima perioadă de timp o nouă paradigmă la nivelul managementului clasei de elevi. iar prin acesta implicit scade eficacitatea performanţelor intelectuale. aptă să răspundă concret imperativelor de moment ale evoluţiei din societatea contemporană şi să rezolve o serie de probleme referitoare la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiecărui individ şi la capacitatea acestuia de a se adapta şi integra într-o societate aflată în continuă transformare. prin compromiterea procesului de dezvoltare şi maturizare intelectuală. După toate acestea ne putem închipui că. specifică. Această predispoziţie a condus 100 . respectiv aptitudini parţiale. să efectueze diferite calcule până când aceste aptitudini. profesor consilier. astăzi vetuste: orientarea elevilor cu nevoi speciale spre forme de îngrijire autonome. Din acest motiv. Dintotdeauna mulţi specialişti ai acestei ramuri pedagogice s-au preocupat de a nu separa copiii şi tinerii cu “handicap” (denumire la care vom renunţa) de ceilalţi copii ai şcolii de masă. ca principiu organizatoric preluat şi acceptat necondiţionat şi în pedagogia generală. Criteriul de alegere al programului de dezvoltare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu fundamentul oricărui proces de învăţare ulterioară. deoarece afectează acele structuri de bază ( modalităţile fundamentale ale percepţiei. a etapelor programului intră în resortul unei persoane competente : psiholog. ai clasei. militând pentru integrarea treptată a acestei categorii la nivelurile de politică educaţională şi curriculare. Aşa se explică faptul că tulburările precoce ale dezvoltării copilului radiază în profunzime. Fiecare copil are dreptul la educaţie şi merită să i se acorde o şansă . să se accepte şi să se ajute la nevoie. sub forma unor activităţi suplimentare (aditive la programa şcolară) în sălile de clasă. La fel. dezvoltarea intelectuală. Cei care manifestă deschidere pentru integrarea acestora vor găsi şi strategiile potrivite. psihopedagog. copiii învaţă să trăiască împreună. izolate şi specifice. Cu toate acestea. în lucrarea de faţă nu se are în vedere această latură a problemei. managementul clasei de elevi în ansamblu este tributar accepţiunilor tradiţionale. integrarea. Învăţând împreună. a cărui capacitate de învăţare este perturbată. Din cele spuse reiese că şcolarul. are de suferit. organizarea. Integrarea copiilor cu CES conferă instituţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social. necesită o asistenţă psihopedagogică aparte. funcţionează la un nivel scăzut. aceasta fiind deviată pe un alt traiect.

învăţarea ca proces de trăire a unui context spatio-temporal într-o colectivitate a constituit în urma observaţiilor şi investigaţiilor (evident din punctul de vedere al psihologiei învăţării) o perspectivă valoroasă ce va trebui grabnic acceptată în special pentru instrucţia copiilor cu probleme adaptative de natură psiho-socială. În afară de aceasta un elev este handicapat numai în corespondenţă cu aranjamentele şcolare prestabilite. Învăţarea ca model pozitiv de interacţiune multivarianta. susţinând un punct de vedere democratic şi eficient. Elevul cu nevoi speciale a fost apreciat de către unele curente psihopedagogice ca "subiect educaţional" degradat. modalităţile de definire ale informaţiilor şi situaţiilor precum şi decodificarea modelelor. Rămâne deschisă întrebarea. Cei mai mulţi copii cu probleme de învăţare şi de comportament prezintă şi puncte fierbinţi la nivel social . Dar pentru ca aceasta din urmă categorie provoacă mai multe situaţii predispozante la criză ne vom ocupa cu precădere de domeniul elevilor cu handicap.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare la grave dezavantaje şi masive prejudicii sociale şi morale: stigmatizări. discriminări. extensiunea noţională a termenului de elev cu nevoi speciale îi presupune atât pe aceia cu inteligenţa supramedie. cât şi pe cei cu diverse forme de handicap. etichetări pentru unele categorii de copii şi tineri. cu aşteptările şi sistemele de evaluare ale şcolii ori ale profesorilor. cu temerile sale. Pe aceste temeiuri perioada de timp de până la substituirea paradigmelor trebuie să fie mult redusă astfel încât copilul să nu mai fie constrâns la a intra în tipare medicale ce ţineau de modelele afecţiunilor ori ale bolilor ci. Este de aceea important ca diagnozele orientate medical-simptomatic să fie direcţionate şi spre o evaluare globală. Stigmatizarea direcţiei de cercetare a managementului clasei de elevi privitoare la nevoile speciale de educaţie frânează dezvoltarea comunicării şi a personalităţii copilului punând bazele unei izolări sociale sigure. să aibă libertatea contextelor naturale de viaţă. cu ce drept acordă unii pedagogi eticheta de "handicapat" copiilor dezavantajaţi tocmai în spiritul însuşirilor anterior amintite? Ce trăsături de 101 .relaţional În universul vieţii lor cotidiene. au o altă semnificaţie statuată prin jocul regulilor şi al normelor stabilite de comunitatea şcolară şi de educator. de ansamblu. regulile comportamentale. Numai într-o asemenea situaţie echivalentă logică (dar mai corect spus sofistică) face ca un handicap să fie un "handicap". astfel încât să nu se uite că: "Un handicap rămâne numai ca o parte a unei personalităţi umane!”. Aici vor fi încorporate câteva caracteristici stabilite ca valori personale ale copilului perceput ca o fiinţă armonioasă cu sentimentele sale. Ei operează deja cu unele convingeri. altfel spus. Dar în şcolile integrate lucrează specialişti ce au depăşit deja mentalităţile şi accepţiunile tradiţionale defectuoase ale handicapării. Conceptual însă. cu grijile şi capacităţile sale dezvăluite la o sumară evaluare. deci pe elevii supradotaţi.

însă la constatarea eşecurilor repetate pot fi reorientaţi spre învăţămîntul special..= 30-49) pot fi cuprinşi de regulă în şcoli speciale. Copii cu tulburări de limbaj în cazul în care nu sunt însoţite de alte tulburări se recomandă frecventarea învăţământului obişnuit şi în paralel terapii specifice. b) nedeplasabili pot beneficia de educaţie la domiciliu. Copii cu tulburări socio-afective şi de comportament pot fi integraţi în şcoala de masă însă cu sprijin calificat şi terapii compensatorii. Copii care prezintă tulburări de învăţare (altele decât cele de limbaj) 102 . D. F.=50-64) cu dificultăţi de învăţare caracterizate prin dezvoltare intelectuală lentă. E. acesta specificând şi forma de orientare şcolară de care poate beneficia copilul în funcţie de dizabilitatea manifestată: A. argumentativ. când diversitatea personalităţii umane poate fi considerată drept apanaj al normalităţii. În acest caz este drept ca trebuinţele individuale şi problemele descrise anterior să ia într-un timp cât mai scurt locul noţiunii stigmatizate. B. d) profunde (C.I.I. selecţionaţi. Cea mai utilizată tipologie a copiilor cu cerinţe educative speciale este cea lansată de UNESCO. aptitudini limitate de învăţare pot fi integraţi periodic în şcolile generale cu programe de intervenţie personalizată. b)vizuale ambliopi nevăzători necesită intervenţii specializate din partea tiflologilor în învăţământul special. c) severe (C. sub 25) sunt în general needucabili. b) moderate (C. Copii cu deficienţe senzoriale a) auditive hipoacuzici pot fi integraţi numai dacă au o protezare corectă care să faciliteze înţelegerea activităţilor frontale.=65-75) cu dificultăţi de învăţare caracterizate prin capacitate de a frecventa o clasă obişnuită prin mijlocirea unor adaptări curriculare şi primirea unui sprijin specific. surzi pot avea un parcurs şcolar în şcoli speciale de surzi. Copii cu deficienţe fizice (motorii şi neuromotorii) a) deplasabili cu însoţitor pot fi integraţi dacă nu prezintă şi alte deficienţe asociate. anumiţi oameni nu vor mai fi izolaţi. C. atunci nu mai avem nevoie de a tinde către aparenţa omogenităţii şi astfel. fără a simplifica prin aceasta acţiunile pedagogice.I.I. Copii cu deficienţe mintale a) uşoare (C. cât mai ales substratul teoretic.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu personalitate determină un anumit tip de percepţie socială pentru copiii cu nevoi speciale? Când cineva este considerat "normal".

P. 1995. rezultă din ciocnirea a două trebuinţe opuse ca tendinţă. 3. readaptare. Botoşani. 2001. integrarea din ce în ce mai bună în grupurile de generaţie – acţionează profund asupra dezvoltării personalităţii. Eidos.. E. Conflictul în forma sa clasică.). El trebuie să înfrunte piedici. O. G.. a reacţiilor comportamentale. P. dar de intensitate egală. Pro Humanitate. b) cu dificultăţi de învăţare medii necesită programe personalizate şi sprijin direct în afara clasei prin profesorul de sprijin. BIBLIOGRAFIE: 1. Bucureşti. să învingă frustrări sau să depăşească situaţiile stresante. reducere a tensiunii generate de diverse stări conflictuale constau în posibilităţile individuale ale fiecăruia. Neveanu explică termenul de conflict ca rezultând din ciocnirea între motive. T. Paun. 2. V. 4. Plesa. 1998. Ed. Truţă. Dimensiuni ale asistentei sociale: forme si strategii de protectie a grupurilor Popescu. 103 . Handicap. defavorizate. Editura Aramis. Miftode. Elena.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare a) cu dificultăţi de învăţare uşoare pot fi integraţi în clase obişnuite cu condiţia ca profesorul tutore să lucreze diferenţiat cu ei. Vrăşmaş. 1. la evenimentele de viaţă cu care este confruntat. (coord. Relaţia profesor-elevi: blocaje şi deblocaje. să suporte conflicte. interese. 2005. trebuinţe. combatere.). Bucureşti. 1998. Învăţământ şi / sau incluziv. atitudini opuse şi de forţe relativ egale şi greu de conciliat sau ireconciliabile. 5. Mijloacele de prevenire. (coord. Prof. integrare. Aramis. dar după evaluarea primului an pot fi reorientaţi spre şcolile speciale dacă nu înregistrează progrese. Educaţia integrată a copiilor cu handicap” Unicef. E. c) cu dificultăţi de învăţare grave de obicei se recomandă debutul în şcoala generală cu sprijin direct. Bucureşti.. Sibiu CONFLICTUL ŞI COMUNICAREA LA PREADOLESCENŢI Omul trebuie să se adapteze mereu la mediul în care trăieşte. evitare. pentru aceasta e necesară cunoaşterea propriilor posibilităţi.. Pubertatea este perioada de dezvoltare psihică în care decentrarea largă în relaţiile sociale. Verza. Corina Frîntu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.

fapt ce creează o raţionalizare mai mare a intereselor. devin intense.Pubertatea este perioada de dezvoltare psihică în care decentrarea largă în relaţiile sociale. sportive. pentru dialogul orientat mai degrabă spre pace. au o mare influenţă asupra dezvoltării conştiinţei de sine. îmbogăţirea cunoştinţelor. de opoziţii. Se poate.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În învăţământ special. ştiinţifice. iar tânărul găseşte expresii mai conforme cu propriile tensiuni de dezvoltare şi modalităţi de exprimare se exprimă vocaţia. Percepţia de sine şi reprezentarea de sine trec prin probe permanente de verificare în competiţii şi în viaţa de grup. studiul conflictului. ca şi cele de personalitate. devin mai pregnante şi se exercită în grupurile de tineri. Se ştie că în conştiinţa de sine se dezvoltă acceptorii morali şi concepţia despre lume şi viaţă. naţiunile şi indivizii între care s-a instalat înstrăinarea. Când se încarcă şi de interese. de drepturi. cât şi stimularea generală a vieţii. Atitudinile au în pubertate o instabilitate evidentă. Uneori puberul are sentimente de ridicol. managementului şi rezolvării lui constituie una dintre cele mai incitante problematici. Personalitatea şi caracteristicile ei . integrarea din ce în ce mai bună în grupurile de generaţie – acţionează profund asupra dezvoltării personalităţii. Idealurile. Aceasta este o structură complexă a personalităţii. Dezvoltarea intereselor. fapt ce face ca puberul să se redescopere mereu şi să aibă o mai mare şi activă reprezentare decât percepţia de sine. discuţii contradictorii egale şi inegale în vederea stabilirii de adevăruri (”Cine are dreptate?”). conturându-se şi stabilindu-se prin aceasta. al prevenirii. fiind extrem de sensibile la evenimentele vieţii de fiecare zi şi la caracteristicile situative ale conştiinţei de sine faţă de ele. are şanse mai mari de dezvoltare. Puberii încep să trăiască pe larg contextul intelectualizat al evenimentelor culturale. în perioada următoare de dezvoltare psihică. direcţia lor. În lumea actuală se simte nevoia iniţierii dialogului între grupurile. Disciplina rezolvării conflictului are de jucat un rol în dezvoltarea unui astfel de limbaj. Aptitudinile ca structuri de personalitate în pubertate sunt încă nedinamizate în direcţii deplin eficiente. decât spre conflict. vorbi de o 104 . de egalitate. etc. Deşi există o tendinţă a acestora spre stabilizare. Imaginea de sine este profund afectată de situaţiile concrete. procesul dezvoltării psihice însuşi impune descoperirea forţelor inteligenţei şi aptitudinilor personale. Tânărul trece prin momente de conturare a imaginii de sine. capacităţilor. implicate în procesul de conturare a identităţii. printr-un limbaj al reconcilierii. în schimb. pasionale. dar şi de onoare. ca atare. Trăsăturile de caracter. care. Această diversificare este întreţinută atât de intensificarea curiozităţii. sociale şi politice şi conştientizează valoarea.

roluri. Pe acest fond se manifestă o stare discretă protestatară faţă de adulţi. Un elev răspunde de ceva. loc manifestări de opoziţie. căutarea de a înţelege obiceiurile. implicat în responsabilităţi corespunzătoare poziţiilor sociale date de rol (expectanţa socială programată prin rol) şi de status (totalitatea raporturilor persoanei prin situaţia sa socială). Manifestările de prestigiu. dar şi a conturării de idealuri privind o lume mai bună şi mai frumoasă. pe cei care au în atenţie problemele educaţiei îi interesează nu atât manifestările pozitive.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare dublă identitate şi identificare în perioada pubertăţii. ca şi înţelegerea a numeroase situaţii şi interrelaţii umane. Rezultatele în această privinţă nu sunt totdeauna suficient de eficace. este membru al unui cerc. de asemenea. cât acelea care necesită o mobilizare de forţe educative. deoarece problema depăşeşte câmpul imediat de acţiune a educatorilor. nerăbdător al conduitelor cu adulţii. organizator al unei echipe sportive etc. Criza de originalitate este diferită de la puber la puber ca intensitate şi durată. disponibilitate şi aspiraţie spre fericire devin. prietenie. divergenţe. crize de amor propriu. forţe interioare începând cu această perioadă şi cu criza de originalitate şi de identificare din pubertate. Pozitivă este căutarea necamuflată. Negativă este starea de opozabilitate a unora. angajant în aspiraţiile de statusuri. treptat. critică. stilul brutal şi nereverenţios. Trebuie să reţinem faptul că sentimentele de autonomie morală. se înteţesc. acesta fiind în creştere. şi o identitate socială mai largă în care însuşi grupul este integrat în mare societate. Toate acestea se reunesc prin termenul de ”criză de originalitate”. În pubertate are loc o creştere tensională a dezvoltării simţului critic privind conduitele adulţilor care încep să i se pară puberului deghizate. adeseori constituind un prim moment de trăire puternică a originalităţii şi exprimării de sine. sensul lor. o identitate ce are ca trăsături fundamentale integrarea în grupul de aceeaşi vârstă. nemulţumirile faţă de micile servicii ce se cer puberului cresc de asemenea. Identificarea are loc. lipsite de noutate şi interes. ceea ce înseamnă că este. mai ales faţă de cei din familie. în acelaşi timp. conformiste. în genere. a adevărului. au. ”Criza” de originalitate”. Întrucât criza de originalitate este o criză de dezvoltare şi adaptarea tineretului.. Criza de originalitate trece prin câteva etape şi are o latură pozitivă şi una negativă. dar mai ales idealuri. ci la faptul că are loc creşterea de roluri de adeziune şi dobândite de sportiv 105 . Rolurile şi statusurile conferă consistenţă interrelaţiilor sociale şi democratizează într-o mare măsură structurile lor. conturarea idealurilor. moravurile. Cea mai importantă dezvoltare poate fi însă atribuită sinelui spiritual şi social. Ceea ce este specific pentru perioada pubertăţii nu se rezumă la creşterea rolurilor sociale şi implicit la modificare statusului social. ca şi sensul şi semnificaţiile incluse în evenimente. discuţii. suprapusă peste cea familială.

profesorul intră în conflict cu elevii săi.) şi rolurile potenţiale virtuale. puţini sunt profesorii care nu denunţă imposibilitatea de a menţine ritmul pe care programa şcolară îl impune. care se simt neînţeleşi. visuri. în care învinge cel ce ţine pasul cu programa şcolară. frustraţi.  conflict profesor-elev (P-E): angajat într-o cursă ”contra cronometru”. fie învăţarea mai mult sau mai puţin independentă a elevilor. ce atribuie elevului rolul esenţial în procesul cunoaşterii profesorul fiind un mijlocitor. dar mai ales în aspiraţii. neajutoraţi în rezolvarea unor probleme a căror sferă depăşeşte domeniul cunoaşterii ştiinţifice. diminuând până la anulare rolul profesorului şi al procesului de predare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu de performanţă. deşi pedagogia tradiţională este magistrocentristă. de laureat al concursului de poezie etc. al cărui rol se afirmă mai ales în domeniul însuşirii metodei şi al dobândirii stilului de învăţare. deci centrată pe profesor. dorinţe. Paradoxul situaţiei stă în faptul că. atribuind profesorului mai degrabă rolul de partener în procesul formării. deoarece programa trebuie parcursă în întregime. Conflictul apare în momentul în care profesorul trebuie să-şi asume anumite libertăţi în raport cu programa şcolară. indiferent de posibilităţile şi chiar interesele şi nevoile celor cărora li se adresează. situat în proximitatea cunoaşterii şi nu în 106 . de asemenea. decât în cel al învăţării propriuzise. decât pe acela de posesor şi transmiţător al cunoaşterii. iar elevii sunt foarte diferiţi. Stoica Constantin. A. deoarece programa e unică şi e concepută pentru elevii ”ideali”. Pedagogia tradiţională a constituit sursa celor mai numeroase conflicte în planul concepţiilor asupra educaţiei şi a generat.  conflict profesor-cunoaştere (P-C): asumându-şi exclusiv rolul de transmiţător al cunoaşterii profesorul. cele mai multe situaţii conflictuale inter-. operând o selecţie şi chiar o ierarhie a cunoştinţelor de bază. dar nu o poate face. intraprocesuale şi chiar la nivelul fiecărui pol:  conflict predare-formare (CP-PE): conceperea procesului de învăţământ ca proces de transmitere-asimilare a cunoştinţelor a constituit ţinta atacurilor concepţiilor formativiste. aparent paradoxal. ţinta atacurilor concepţiilor ”activiste”. Aspecte conflictuale ale situaţiei pedagogice (A. ce pun accent pe relaţia educativă profesor-elev. profesorul intră. cu ritmuri individuale de evoluţie.  conflict predare-învăţare (CP-EC): pasivismul cunoaşterii în pedagogia tradiţională a constituit. cele implicate latent în performanţele şcolare. de asemenea. într-o relaţie conflictuală cu cunoaşterea însăşi. funcţionale şi a celor ce prezintă un interes concret pentru elevi. Neculau 1998) Concepţiile pedagogice care situează elevul în ipostaza de factor activ şi privilegiat favorizează fie formarea. sunt fiinţe reale.

pedagogia tradiţională induce elevului mai puţin dotat o atitudine de respingere a cunoaşterii. ”normal”. cu posibilităţile sau aptitudinile sale. ci pentru cel cu aptitudini speciale. cel oferit de programa şcolară şi manualul şcolar. simptome. O altă dimensiune a conflictului la acest nivel ţine de lipsa unei preocupări constante a profesorul pentru verificare şi valorificarea. progresele realizate de profesor în medii şcolare defavorizate dintr-un motiv sau altul aduc foarte rar şi foarte greu. de altfel. Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de conştientizarea lor. o competiţie dură şi adesea irelevantă pentru un loc în vârful ierarhiei şcolare. ci în raport cu un nivel prestabilit al cunoaşterii. datorită distanţei în creştere dintre puterea lui de asimilare şi înţelegere şi standardul ridicat la care e raportat. Tipuri de conflicte (după H. în raport cu cunoaşterea şi maniera transmiterii ei. datorită sistemului concurenţial ce stabileşte ierarhii valorice la nivelul comunităţii pe baza rezultatelor obţinute de elevii foarte buni cu prilejul competiţiilor şcolare: este bun profesorul ai cărui elevi obţin performanţe înalte. competiţia tinde să anuleze cooperarea.  conflict profesor-profesor (P-P): profesorul poate intra în conflict cu ceilalţi membrii ai comunităţii profesorilor. ea acordă foarte puţine libertăţi profesorului. transpoziţia didactică se opreşte la primul nivel. indiferent de mediul şcolar în care funcţionează. dincolo de satisfacţie profesională. marginalizarea elevilor fără aptitudini înalte în domeniul intelectual (chiar dacă aceşti elevi ar putea fi dotaţi pentru alte domenii: artistic. de regulă. acestea sunt cheile conflictului. Cu greu.  conflict cunoaştere-cunoaştere (C-C): preocupat de transmiterea integrală a cunoştinţelor impuse prin programa şcolară. nu pentru elevul ”obişnuit”. în pedagogia tradiţională. cel pe care profesorul îl întâlneşte în clasă.  conflictul elev-elev (E-E): sistemul concurenţial. Faire. care vizează un elev ipotetic de o anume vârstă. sportiv. 1996): 107 . profesorul neglijează adesea importanţa transpunerii didactice a acestor conţinuturi sau ceea ce Bruner numea ”traducerea” cunoştinţelor într-un limbaj care să corespundă modalităţii în care copilul îşi reprezintă lumea. valabil. poate fi evitat conflictul dintre cunoaşterea ştiinţifică şi cunoaşterea didactică. stadii sau tipuri distincte ale conflictelor. Cornelius şi S.. nu elevul concret. performanţele elevului nu sunt evaluate în raport cu sine. pe de altă parte. indicatori.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare proximitatea elevului. Există indicii care variază de la evident la subtil. pe de o parte.). în predare.  conflictul cunoaştere-elev (C-E): întreţine o concepţie şi o atitudine elitistă în domeniul instruirii. o ”luptă pentru putere”. etc. o recunoaştere oficială. a cunoştinţelor prealabile ale elevului.

Dacă învăţăm cum să recunoaştem semnele disconfortului şi ale incidentului şi dacă reacţionăm cu promptitudine. Ce putem învăţa din aceasta ? Să fin deschişi la orice. 3. Cei patru paşi sunt următorii: 1. putem. transformând limbajul negativ şi reorientându-ne energia mai degrabă pentru a întâmpina cu plăcere decât 108 . un conflict. 4. Reacţionăm sau răspundem ? Este recomandabil să optăm pentru a răspunde. pentru ca în câteva zile să le uiţi. Investigăm. Se petrec unele lucruri mărunte care te întristează sau te irită un timp. Uneori neînţelegerea survine pentru că situaţia provoacă irascibilitate cuiva. Sentimentele pe care le ai faţă de cealaltă persoană se înrăutăţesc semnificativ. chiar dacă nu poţi spune ce anume. neînţelegere sa criză. Privim problemele ca pe nişte părţi ale unui mare experiment. Percepţiile asupra problemei sunt alterate. Acesta este un moment în care trebuie să-i acorzi atenţie intuiţiei – de fapt să te bucuri că l-ai sesizat. 2. de obicei datorită comunicării neclare sau lipsei de legături între preopinenţi. Răspunsul creativ la un conflict presupune transformarea problemelor în provocări.  Disconfortul – este sentimentul intuitiv că ceva nu e în ordine. Când cineva întrerupe o relaţie sau demisionează este clar că acolo există un conflict care probabil că nu a fost rezolvat. ”Ah. Renunţăm la pretenţia de a avea dreptate şi de a fi perfecţi tot timpul cât şi la a le cere celorlaţi acelaşi lucru.  Neînţelegerea – adeseori oamenii se înţeleg greşit unul pe altul. descoperim. întrucât cearta se înfierbântă.  Incidentele – indiciul că te afli într-un conflict se relevă de obicei prin fapte minore. Acceptăm situaţia aşa cum se prezintă ea. jubilăm la greşeli întocmai ca şi la succese. iar oamenii întrec măsura şi se lasă dominaţi de sentimente  Tensiunea – proprie tensiune distorsionează percepţia asupra altei persoane şi aproape toate acţiunile aceleia. de cele mai multe ori să evităm ca o situaţie să degenereze în tensiune. implicit a controla şi direcţiona. trăgând concluzii eronate în legătură cu o situaţie. Relaţia este afectată şi de atitudini negative şi opinii fixe.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  Criza – este un simptom extrem de evident. Gândul îţi revine obsedant la acelaşi lucru. Primul pas în arta rezolvării conflictului este de a privi conflictul ca pe o oportunitate şi de a căuta indiciile conflictului. Dar nu trebuie să renunţăm la dorinţa de schimbare. ce ocazie!” Diluăm conflictul folosind afirmaţii. Violenţa este un semn indubitabil al crizei.

”eu am avut dreptate. nevoia de scuze. supunere. Când el va răspunde adecvat. care pot bloca empatia. lezarea. resentiment. înseamnă că am reuşit o comunicare reală. Este bine să ascultăm cum vede lucrurile celălalt. stima de sine/orgoliul. Faire. 109 . trebuie să-l facem să simtă că îl înţelegem. supărarea. Facem ceva care să fie de ajutor. resentimentul.. ( H.. Ce încălzeşte comunicarea? Trebuie să ne ocupăm de relaţie şi de problemă în mod separat. în caz de iritare a celuilalt. 1996) Al doilea pas în arta rezolvării conflictului este comunicarea – empatia Blocarea sau deschiderea comunicării – empatia ”Ucigaşii” comunicării: ameninţări – produc teamă. Necinstea. folosim afirmarea (astfel. ostilitate a da ordine – folosirea puterii asupra altora critica insulta – ”înfierarea” dirijarea – ”trebuie” sau ”nu trebuie să . Aceste îl fac pe interlocutor să simtă că nu-l înţelegem. sunt aspecte care-i împiedică pe oameni să rezolve un conflict. sunt deprinderi conversaţionale proaste. Voinţa de a soluţiona este factorul-cheie în rezolvarea conflictelor.” tăinuirea informaţiilor cheie interogarea lauda în scopul manipulării diagnosticarea motivelor sau cauzelor sfat necerut – când persoana nu vrea decât să fie ascultată persuasiune prin apel la logică schimbarea subiectului punerea în prim plan a propriei persoane refuzul de a accepta problema încurajarea prin negarea existenţei problemei Aceşti ucigaşi ai comunicării. Empatia se instalează prin subiecte de discuţie sau activităţi care nu generează controverse. ce răcesc comunicarea. Cornelius şi S. tu nu ai avut” . interlocutorul poate auzi ceea ce spune). Folosim ascultarea activă pentru informare (verificăm faptele). dorinţa de răzbunare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare pentru a respinge o problemă.

al prevenirii. Concluziile ar fi următoarele: . comportamentul indezirabil. Cercetările de teren demonstrează că un număr prea mare de reguli atestă o situaţie anomică. de aceea.E. ele trebuie să intre în rezonanţă cu alţi factori ai situaţiei respective. explozivă. Ni se întâmplă ceea ce încercăm să evităm. subliniindu-i-se astfel necesitatea. naţiunile şi indivizii între care s-a instalat înstrăinarea. uneori generată tocmai de numărul exagerat de mare al acestora (avem în vedere mai ales regulile cu un caracter punitiv). managementului şi rezolvării lui constituie una dintre cele mai incitante problematici. Regulile pot fi impuse de către profesor sau pot fi negociate cu elevii.un număr prea mare de reguli produce frecvent efecte contrare celor scontate. corectă pentru ambele părţi. decât spre conflict. . Ansamblul regulilor dominante dintr-o clasă caracterizează. În comportamentul de tip atac. În lumea actuală se simte nevoia iniţierii dialogului între grupurile. pentru dialogul orientat mai degrabă spre pace. În comportamentul de tip fugă. dar şi corelativul negativ al acestuia. . Mediatorul încearcă să găsească un punct de vedere obiectiv şi neutru. episoade nerezolvate din istoria personală şi însuşiri neacceptabile pe care este posibil să le proiectăm în timpul conflictului. Un rol important în rezolvarea conflictelor îl are negocierea. Transparenţa se obţine fie prin negocierea regulii aflate în discuţie. A media înseamnă a interveni între părţile ostile şi a le conduce spre rezolvarea conflictului. Scopul negocierii nu este acela de a ieşi deasupra. În învăţământ. Regulile şi rostul lor în managementul clasei . în acelaşi timp. Prin tehnicile de mediere putem transforma luptele celor din jur în fair-play. dificultatea ce mai mare este de a rămane fermi pe poziţii. Aceasta este o înţelegere pa care ambele părţi o vor respecta cu fermitate.numărul măsurilor disciplinare trebuie să fie minim. Medierea poate fi un fapt cotidian. studiul conflictului. fie 110 . Gândurile noastra atrag evenimentele vieţii. obligându-l să recurgă la acte care ţin de sfera puterii. Disciplina rezolvării conflictului are de jucat un rol în dezvoltarea unui astfel de limbaj. ceea ce profesorul consideră ca fiind un comportament dezirabil. acceptă mai uşor regulile al căror sens este transparent.regulile în sine nu induc o influenţă definitorie în clasă. ele pot funcţiona în favoarea profesorului sau îi pot submina autoritatea. Este bine să folosim circumstanţele dificile ale vieţii pentru a ne ”plivi grădina” conştiinţei. Nici atacul şi nici fuga nu pot conduce la o înţelegere fermă.S. ci de a ajunge la înţelegere echilibrată. putere şi flexibilitate. În schim va trebui dezvoltată voinţa. Elevii cu C. cel mai dificil este să te autocontrolezi.Un management eficient al situaţiilor şcolare presupune prezenţa regulilor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Trebuie să ne descoperim propriile nevoi reprimate. în administrarea unei situaţii tensionate. printr-un limbaj al reconcilierii. o adevărată orientare spre scop.

apeluri la generalizare. eliminarea – pe cât posibil – a celor punitive.). evitarea. deoarece poziţia lor poate câştiga noi aderenţi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare prin clarificarea faptului că ea este impusă chiar de îndeplinirea unei anumite sarcini şcolare (cu alte cuvinte.  Strategii de confruntare – acestea include: strategii de putere şi strategii de negociere. schimbarea sau eliminarea lor. revizuirea lor periodică. dar acest lucru nu înseamnă că profesorul le poate ignora. Watkins şi P. întrebaţi elevul dacă disputa este atât de importantă pentru el încât să merite o asemenea escaladare. plasarea conflictului în registrul glumei. Basil Blackwell. ar trebui amintit faptul că această gestionare trebuie să posede întotdeauna valenţe educative şi că tot ceea ce se întâmplă în această zonă trebuie subordonat educativului. Un bun management al clasei implică stabilirea de reguli clare acolo unde este nevoie. probleme familiale etc. încurajaţi elevul să spună cât mai multe despre percepţia sa asupra stării conflictuale. sala de clasă trebuie abordată şi ca un spaţiu de confruntare.  Strategii de evitare – acestea include: cultivarea unei toleranţe largi din partea profesorului. C. Strategii şi tehnici de rezolvare a situatiilor conflictuale în sala de clasă Astăzi. simularea bolii. 1987) sugerează câteva exigenţe a căror respectare poate contribui la detensionarea unei situaţii conflictuale: . De asemenea. evitaţi ameninţările de orice fel. răspunsuri tangenţiale. Managementul clasei poate fi înţeles ca un ansamblu de strategii şi tehnici de gestionare a relaţiei profesor – elev în condiţii date. De multe ori sursele confruntării se alfă în exterior (frustrări sociale. atunci când este cazul. căutaţi acea alternativă care să dea câştig de cauză amândorura.evitaţi confruntarea cu elevii în faţa clasei. 111 . explicaţi în mod limpede propria percepţie asupra stării conflictuale. este impusă de situaţie). Wagner (School Discipline: A Whole – School Approach. mai ales acelea care pot fi percepute ca ameninţări fizice.  Strategii de diminuare – acestea include: acţiuni de amânare. Oxford. evitarea celor inutile. unde nu întotdeauna profesorul beneficiază de o poziţie privigiliată.

E. călăuzindu-i paşii spre marele titlu de ” OM ”. Editura Polirom. 1999. Dolean D. – Psihosociologia rezolvării conflictului. E. 1998.P. Cluj-Napoca. El este acela care trebuie să-l ajute pe copil să descopere ” tainele naturii ”.tinzând ca din fiecare bloc de marmură brută să realizeze o fiinţă înzestrată cu cele mai frumoase trăsături.Psihopedagogie specială. un om care să înmănuncheze calităţile morale cele mai înalte. E. Ed. Bucureşti. Editura Aramis.. Stoica. I. Verza. . la pornirea lui pe drumul spre lumină.. ce greu pot fi prevăzute. Bucureşti. 4. Editura Teora. . Petrovai D. 6.. 3.COPILUL .. Bucureşti. În rezolvarea situaţiilor conflictuale trebuie implicaţi: elevul – profesorul / dirigintele – psihologul şcolii – părintele. Dolean I. 1997. 2. Bucureşti.Psihologia vârstelor. Percek. Ţincă S.Profesorul între autoritate şi putere..P. I.Meseria de părinte. Iaşi. care are o multitudine de variante comportamentale. .. Aceasta se impune ca o cerintă logică. A.Comunicarea şi managementul conflictului..D. Sima. 5.D. 112 . 2009.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Managementul clasei depinde hotărâtor şi de imaginea pe care elevii şi-o formează despre profesorul eficient. U... materialului de prelucrat este ”materialul” uman. Neculau. . A.. 1979. D. Teora. 1993. cu atât mai mult cu cât în domeniul educaţiei.A... Centrul de resurse ARES. . 7. Vol.Stresul şi relaxarea. unele fiind invizibile. Şchiopu. El este acela care modelează materialul cel mai de preţ . R. Stan. » ( Dumitru Salade ) BIBLIOGRAFIE: 1. E.. pentru a putea utiliza uneltele cele mai potrivite şi tehnologia adecvată. CONCLUZII: În orice domeniu de activitate este necesară cunoaşterea materialului de prelucrat. A. primele elemente. . 1998. Încheie cu câteva gânduri ce ar trebuie să fie profesiunea de credinţă a fiecărui dascăl : « Învăţătorul este cel care dăruieşte fiecărui om.

adeseori jocurile lor sunt întrerupte de dispute violente. Pe măsură ce creşte. Copilul descoperă prietenia de la cea mai fragedă vârstă. şuşoteşte conspirativ cu vecinul. are tovarăşi de joacă. ce îl împiedică pe cel mic să se joace frumos cu alţi copii de vârsta lui? Răspunsul este simplu: mama. Între 2-3 ani copilul ajunge la vârsta . Conflictele se încheie însă rapid. Aşadar.dictaturii”. Sibiu CUM DESCOPERĂ COPILUL PRIETENIA? Prima şi cea mai importantă nevoie a copilului este aceea de a fi iubit. să i se ofere căldură şi confort emoţional. Până la 18 luni.. prietena lui cea mai bună este mama. sunt singurii parteneri de joacă acceptaţi. Copilul are nevoie de a fi alintat. ba chiar întinde mâna spre el. să se simtă aproape de părinte. să se simtă dorit şi înţeles. în care fiecare argumentează. La această vârstă niciodată nu-ţi vei surprinde odrasla împărţind cu alt copil un obiect care ii aparţine. unde petrece mai mult timp alături de ceilalţi. îl priveşte insistent şi curios.amici.. mângâiat şi îmbrăţişat. ceilalţi bebeluşi sunt nişte rivali care ameninţă să intervină în relaţia exclusivă dintre el şi părinţii săi. Până la vârsta de 2 ani. cam atât. După vârsta de 6 luni bebeluşul aflat faţă în faţă cu alt bebeluş. tatăl. încercând să îl atingă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Gabriela Gerhardt Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. La 3 ani. relaţiile sale vor evolua. 1. pentru micuţul tău. copilul începe să devină tot mai sociabil şi îşi doreşte compania altor copii. de cele mai multe ori cu o îmbrăţişare. la 6 ani . bona. universul copilului se raportează în întregime la adulţi şi face totul pentru a atrage atenţia asupra lui. Se poate observa că. De aceea. de altfel. adică toate persoanele adulte la care el ţine. bunicii. Pe la 16-18 luni. Deşi după vârsta de 2 ani cei mici ştiu să se joace şi să se amuze cu alţi copii. de acum. Şi. care. Să împlineşti nevoia de dragoste a copilului tău nu înseamnă să excluzi nevoia de disciplină.. Deocamdată. negociază. el este decepţionat de 113 . Mulţi copii au stagnat din creştere pentru simplu fapt că le-a lipsit dragostea de părinte. aşteaptă cu nerăbdare să iese în parc la joacă. iar la 10 ani este pe cale să descopere prietenia adevărată. certurile fiind uitate destul de repede. Nu-i aşa că atunci când te joci cu el devine brusc darnic şi îţi oferă toate jucăriile lui? Profită de acest lucru şi învaţă-l cum ar trebui să se comporte atunci când se joacă şi cu alţi copii.

nu bleg. Părinţii. Educatoarea va mai spune din când în când că are manifestări cam brutale faţă de colegii săi. brusc. cu scurt timp înainte. în general.părinţii trebuie să înceapă de timpuriu şi să nu amâne educaţia copiilor lor. severitate excesivă. a devenit. În perioada preşcolară. Atitudinea lui este firească.. va învăţa cum să se poarte cu ceilalţi copii. nesuferită. trecătoare şi fragile. pe motiv ca: . Astfel. va deveni mai puţin exigent şi va înţelege că lumea nu se învârte în jurul lui. De exemplu dacă o fetiţă cu fustiţa roşie. Pedagogul ceh Jan Amos Comenius (1592-1640) considera că primele etape de educaţie sunt esenţiale pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Are tendinţa să fie un mic dictator . chiar dacă se va integra bine în colectivitate.. La vârsta de 3 ani. joaca împreună cu alţi copii înseamnă să pună stăpânire pe jucăriile lor şi să-i transforme în nişte umili executanţi. putem antrena 2-3 copii în construirea unui castel de nisip. Vom constata că este foarte dornic să îşi facă prieteni de vârsta lui şi că a devenit mult mai sociabil şi mai înţelegător. Prin orele de consiliere cu părinţii în şcoală şi grădiniţă se pot realiza orientarea părinţilor în cunoaşterea şi dirijarea dezvoltării copiilor lor.Las' să fie mai cu tupeu. prevenirea părinţilor asupra greşelilor în educaţie (supraprotecţie. părinţii să nu se aştepte ca copilul lor să se debaraseze repede de micile sale răutăţi. şi de care ţinea cu dinţii si gheruţele. va începe să accepte şi ideile altor copii.. aşa cum îşi doreşte el. Încetul cu încetul.aceştia nu îi satisfac pe loc toate dorinţele. ba chiar va permite ca altul să preia . îngăduinţă excesivă. aşa cum firească este şi nestatornicia sa în relaţiile de prietenie. căci este cu neputinţă să mai îndrepţi un pom strâmb şi să prefaci o pădure sălbatică şi plină de spini într-o livadă”. trebuie să încerce să corecteze aceste manifestări şi nu să le încurajeze. dacă ne aflăm în parc.. el o deţinea.Totuşi. să-l bată toţi!”. Micuţul a mai crescut şi atitudinea lui vizavi de ceilalţi copii începe să se schimbe.prima pregătire din vârsta fragedă a copilului trebuie lăsată în întregime părinţilor”..Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu partenerii de joacă . zidurile şi podul.. De exemplu.) 114 . pentru că nu a vrut să-i împrumute tricicleta sau mingea. La această vârstă copilul poate fii ajutat să coopereze mai bine. mai ales dacă până acum a stat acasă. având însă grija să repartizăm fiecăruia dintre ei un rol. hotărâm împreună cine va construi turnurile. neglijenţă etc. Educaţia începe din familie . Aici are ocazia să lege noi relaţii de prietenie. relaţiile sale de prietenie sunt. copilul are vârsta ideală pentru a-l familiariza cu grădiniţa.puterea” pe care. încercând să-i organizezi activităţile.bătălie”. Pentru el.vrea să comande totul şi nu acceptă iniţiativele altora. acum câteva momente era prietena lui cea mai bună. Între 4-5 ani copilul începe să se schimbe. pentru a evita o .. Părinţilor li se atribuie întâietatea în educaţia copiilor: . dar este posibil să lege şi prietenii puternice.

determinând dezechilibrul biologic şi psihic.Pe cine iubeşte?” îţi va răspunde . dar în special mama sunt primii prieteni ai copilului. în dispoziţia de a se juca. deşi părinţii lui nu-i arată. Dacă întrebi un educator .. Totuşi. dragoste şi înţelegere se satisfac în contextul relaţiilor interumane de acceptare reciprocă. Separarea mamei de copil îl frustrează pe acesta de satisfacerea trebuinţelor primare de alimentare. Sigur că sunt copii care se împrietenesc cu uşurinţă. în braţele educatoarei. Acestor copii li se asigură îngrijirea. În aceste cazuri apar legături de prietenie între copii indiferent de stadiul social de unde provin. Apoi adaugă ca pentru ei… ”Noi nu avem pentru ca… suntem prea ocupaţi!” Şi atunci ne gândim dacă un copil poate afla ce este un prieten. de a comunica cu ceilalţi copii şi cu educatoarea. copiii ţin minte şi întreabă de alţi copii. alţii nu. apartenenţă. drumeţii.. comunicare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare şi consecinţele acestora asupra dezvoltării copiilor. sunt copii care nu au prieteni nici la grădiniţă. Dar. încă de pe la 3 ani. activităţile extraşcolare în cadrul altor instituţii şcolare (grădiniţe. Unii copii îşi aşteaptă părinţii. după 5 ani.Trebuinţele de securitate afectivă.Doamna educatoare” sau . Relaţia educator-copil este esenţială pentru aceşti copii.. Dintre situaţiile de mare tensiune psihică trăite de aceşti copii sunt: cunoaşterea de către copii a părinţiilor (acceptarea sau respingerea lor). jocuri în aer liber împreună cu alţi copii proveniţi din familie. dragoste. vizita lor fiind un stimulent în învăţare. dacă întrebi un copil crescut în astfel de instituţii . orfani sau pentru acei copii care mediul este familial este nociv. Niciunul nu devine 115 . şi la vederea lor se retrag speriaţi în crize de plâns. Unii îţi vor deveni prieteni.Cine este prietena lui?” sau . Grădiniţa este însă primul loc în care începi să-ţi faci prieteni întrucât întâlneşti aceeaşi colegi zilnic. asistenţa medicală şi educaţia într-o instituţie de stat care soluţionează suplinirea familiei. După potenţialul psihic copii sunt normali şi cu deficienţe. plăceri comune.. tandreţe.Ce probleme din viaţa copiilor vă impresionează cel mai mult?” s-au obţinut răspunsuri de conţinut şi exemplificări emoţionante. Dacă copiii până la 3 ani trăiesc instinctiv separarea familiei. comunicare. conturându-se atitudinile faţă de părinţi. excursii. dar în mod special la cei cu deficienţe. ei sesizează această separare. Auzim adesea părinţi care spun: “Am vrea ca băieţelul nostru să aibă prieteni”. Merg în parc şi într-o oră îşi fac câţiva prieteni doar poate pentru ziua aceea.Mama” . gusturi. în funcţie de afinităţi.. şcoli). le reţin numele şi chiar vor să se ducă în parc pentru a-i întâlni. nici la şcoală. potriviri.Dar. redarea copiilor în familie. Toţi rămân la stadiul de colegi. oare ce se întâmplă cu copii abandonaţi. centre de plasament . Alţi copii îşi resping părinţii. Părinţii. Cu toate acestea.

Destulă dorinţă de a afla cum sunt alţi oameni. un pas pe care îl facem când suntem mici sau când devenim adulţi. este un pas mai curând decât o învăţare. Bucureşti. ce ar însemna .. KUYMA. Destulă curiozitate şi interes. 3. Poate să avem destulă răbdare pentru a reuşi să-l cunoaştem pe celălalt. destul curaj pentru a face pasul către oameni necunoscuţi. Casa de Editură Viaţă şi Sănătate. nu-i spune ce simte. când ne leagă diverse lucruri. 2. Este vorba despre atingerea unui anumit grad de intimidate atât la copii cât şi la adulţi. BIBLIOGRAFIE: 1. să plece pe alte planete pentru a-şi căuta prieteni. KAY.. Înţelege-ţi copilul. când găsim asemănări.să ne învăţăm copiii să fie prieteni?”.Când o persoană ne devine prieten?” Oare atunci când avem încredere în el. Destulă dorinţă de a fi prieteni cu persoane cu handicap.. nu-i împărtăşeşte secretele sale. MACAVEI.copilul.. asemănători sau diferiţi de noi. Familia şi Casa de copii. 4.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu mai apropiat. când ne simţim singuri şi ne căutăm prieteni. care ne vor deveni atât de apropiaţi încât îi vom numi PRIETENI. când ţinem la el. Dacă toate acestea sunt adevărate. când ne place ce simţim venind dinspre el. ELENA. Poate să avem mai multă încredere în ceilalţi.. Şi atunci ne întrebăm: .ro.să învăţăm prietenia?” sau . Poate să învăţăm să căutăm asemănări cu ceilalţi mai degrabă decât deosebiri.. Poate să-l ajutăm pe copilul nostru să aibă încredere în el însuşi. de fapt.avantaje. 1989. în forţele proprii. www. Bucureşti. să fie independent. 2007. nu-i cere ajutor. www.să învăţăm să fim prieteni?” sau . Se învaţă oare prietenia? Poate.ro 116 . Editura Litera.

Termenii de intimidare. Sibiu IMPLICAŢII PSIHOPEDAGOGICE ALE INTIMIDĂRII ÎN GRUPUL DE ELEVI Intimidarea – o problemǎ de relaţionare. iar cei care sunt în mod repetat victima atacurilor sunt prinşi în aceastǎ relaţie abuzivǎ din care este tot mai greu sa scape. Intimidarea este un act repetitiv de comportament agresiv ce are ca scop rănirea în mod intenţionat a unei alte persoane. excluderea de la activităţi sociale sau constrângerea. comportamentul de intimidare apare atunci când unul/unii din ei învaţǎ sǎ-şi foloseascǎ forţa fizicǎ şi agresiunea pentru a-i controla sau stresa pe ceilalţi. În ultimii ani problema agresiunii în şcoli a devenit recunoscutǎ pe scara largǎ. pentru a le permite să înveţe cum să relaţioneze cu ceilalţi în mod pozitiv. soluţia intimidǎrii stǎ tot în modalitǎţile de relaţionare. Adulţii trebuie să furnizeze suport permanent şi dinamic tinerilor. abuzul fizic. nu poate exista o reţetǎ simplǎ pentru a găsi soluţii acestei probleme. fizic sau mental. Fiind o problemǎ de relaţionare. în special prin intermediul profesorilor. graţie activitǎţii profesorilor şi cercetǎtorilor. Comportamentul de intimidare apare mai mult ca rezultat al unui complex de dinamici interpersonale decât ca efect al problemelor personale ale individidului agresiv sau al incapatitǎţii de apǎrare a victimei. 117 . hǎrţuire şi agresiune desemneaza echivalentul englezescului „bully/bullying”. Agresiunea include abuzul verbal sau nonverbal. Lucrarea de faţǎ propune prezentarea ideilor şi abordǎrilor curente încercând sǎ ofere idei şi sugestii cu privire la modul în care manifestǎrile de intimidare în rândul tinerilor elevi pot fi prevenite sau reduse. În contextul particular al relaţiilor ce se stabilesc între copiii unei clase. Având în vedere complexitatea interacţiunilor sociale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Dan Kondort Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. 1. Unii agresori adoptă acest comportament pentru a atrage atenţia şi/sau pentru a câştiga popularitate. Cunoştinţele şi experienţa acumulatǎ în abordarea acestei probleme sunt în continuǎ expansiune. Dinamica relaţionalǎ a grupului de elevi implicǎ nuanţarea clasicelor relaţii de atragere şi respingere într-o multitudine de relaţii secundare care se dovedesc a fi la fel de importante pentru psihologia individului din cadrul grupului.

aruncarea de obiecte în victimă. chicotirea cu alte persoane privind surâzǎtor spre victimă sau evocarea repetatǎ a unor evenimente neplǎcute din trecutul victimei. şi care de obicei au şi mijloacele de coping mai reduse fǎcând fatǎ cu dificultate situaţiilor date. Unii copii sunt agresivi deoarece aceştia au fost izolaţi sistematic şi simt o nevoie puternică de a aparţine unui grup. pe holurile şcolii. minciuna.  agresiunea socială sau indirectă este caracterizată prin ameninţare şi recurgerea la metode de izolare socială a victimei.  agresiunea directă implică în mare parte agresiuni fizice cum ar fi: împingerea. ciupirea. pot fi rostirea numelui într-o anumită manieră deranjantă. Studiile psihologice au arǎtat ca aceşti copii agresivi au un nivel de self-esteem foarte scǎzut şi prin aceste acţiuni negative faţă de persoanele mai slabe ei încearcǎ sǎ-şi construiascǎ o imagine de sine mai bunǎ. în autobuzele şcolare. Astfel. lovirea cu piciorul. în staţiile de autobuz şi în clasele care necesită lucrări de grup sau activităţi extraşcolare. dizabilitatea. Izolarea se realizează printr-o largă varietate de tehnici: bârfirea. se pot include şi rasismul. manipularea. etc. intimidarea persoanelor care îşi manifestă interesul de a se apropia de victimă. ei nu percep nici un motiv pentru care nu ar trebui sǎ continue cu acest tip de comportament intimidator care se asociazǎ şi cu o capacitate redusǎ de empatie faţǎ de ceilaţi. Agresiunea în mediul şcolar poate apǎrea în aproape orice zonă a şcolii sau chiar în jurul clădirii şcolii. sufocarea. refuzul de socializare cu victima. Agresiunea în şcoli constă de obicei dintr-un grup de elevi care profită de izolarea unui coleg (sau îl izolează ei) şi recurg la agresarea acestuia cu scopul de a obţine aprobarea celorlalţi colegi (spectatori-„bystanders”) care asistǎ pasiv pentru a nu deveni următoarea victimă. religia. Alte forme de agresiuni indirecte. zgârierea. şi pot interpreta actele de agresiune ca amuzament sau distracţie. Adesea copiii nu pot evalua violenţa şcolară ca fiind negativă sau inacceptabilă. criticarea stilului de îmbrăcăminte a victimei sau a acesteia în general. mai subtile. aplicarea tehnicii de „tăcere”. fixarea cu privirea (privire ameninţătoare). însă ei nu posedă abilităţile sociale de a-şi face şi păstra prietenii. muşcarea. Acest tip de bullying are menirea de a tachina şi de a şicana victima înainte de a trece la agresiunea fizică. tragerea de păr. aşa cum fac adulţii. 118 . cu toate că de cele mai multe ori apare în băi. pălmuirea. etc.cunoscută ca şi agresiune socială.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Statisticile arată că intimidarea poate fi împărţitǎ în două categorii: agresiunea directă şi indirectă . răspândirea de zvonuri adevărate sau false. Ţintele agresorilor în şcoli sunt adesea elevii care sunt consideraţi ciudaţi sau diferiţi de colegii lor.

greşesc când mǎ descarc pe cineva? încerc sǎ-i controlez pe ceilalţi împotriva voinţei lor?”. Adesea acţiunile comportamentale încep prin a fi distractive pentru ca la un moment dat sa devinǎ intimidare. ajungându-se până la boli cronice. Suntem conştienţi cǎ nu este uşor sǎ rezolvi problema violenţei în şcoli. Aceste lecţii tematice dau profesorului mai multǎ încredere în modul de tratare a acestui subiect delicat. fapte sancţionate penal. dar aplicarea unor politici anti-bullying ar trebui sǎ se constituie intr-un obiectiv pentru fiecare unitate de învǎţǎmânt. a hǎrţuirii. Prin metode ca jocul de rol. poate face o persoană să-şi piardă încrederea în sine. Ca profesor debutant. pentru a învǎţa cum sǎ faci faţǎ comportamentului agresiv în clasǎ. Clarificarea acestor linii invizibile care fac ca un comportament sǎ fie o problemǎ pentru ceilalţi poate începe prin lecţia „Cum sǎ nu fi un elev care intimideazǎ?” în care profesorul adreseazǎ urmǎtorul îndemn elevilor: „Analizeazǎ-ţi comportamentul şi pune-ţi urmǎtoarele întrebǎri: acţiunile mele îi rǎnesc pe ceilalţi?. conştientizarea efectelor acestor comportamente de hǎrţuire şi intimidare. Bullying-ul poate provoca singurătate. creşterea empatiei faţǎ de ceilalţi. mai târziu. Câteodatǎ este greu de delimitat ce este şi ce nu este intimidare. 119 . depresie. De asemenea la copiii care bat alţi copii existǎ pericolul de a dezvolta comportamente antisociale şi de a comite. fizice sau emoţionale. eu aş vrea ca altcineva sǎ-mi facǎ la fel?. Traumele puternice. Efectele agresiunii şi intimidǎrii Victimile agresiunii pot suferi pe termen lung diverse probleme emoţionale şi comportamentale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Reperarea fenomenului de bullying în şcoli poate fi dificilǎ şi poate lua mult timp. poate duce la sensibilitate crescută la boli. acţiunile sau cuvintele mele îi rǎnesc fizic pe ceilalţi sau îi fac sǎ le fie fricǎ de mine?. brainstormingul. anxietate. în scopul de a apǎra dreptul fundamental al fiecǎrui copil de a se simţi în siguranţǎ în propria şcoalǎ. este important sǎ ţii lecţii cu tematica intimidǎrii. pot afecta profund starea de sănătate viitoare. Un plan de intervenţie pentru ameliorarea comportamentelor problematice ar trebui sǎ înceapǎ cu introducerea elevilor în problematica intimidǎrii şi cu conştientizarea gravitǎţii acestui comportament prin definirea acestei forme de agresiune. Strategii şi tehnici de abordare a situaţiilor de intimidare întâlnite în şcoli. ca expresie a unei dereglări interioare a organismului. dar implementarea unor politici anti-bullying a arǎtat cǎ şcoala poate reduce incidenţa acestui fenomen şi perceperea lui ca un fapt obisnuit de viaţǎ. chestionarul se pot atinge obiectivele de îmbunǎtǎţire a nivelului de self esteem.

ghidându-se dupǎ întrebǎrile „Cum credeţi cǎ s-a simţit când a fost înjosit?”. Profesorul spune elevilor ca astǎzi este „ziua bunǎtǎţii” în scoala noastrǎ şi cǎ toţi profesorii din şcoalǎ vor ca aceasta să fie un loc în care sǎ nu existe copii care intimideazǎ/hǎrţuiesc şi unde bunǎtatea şi respectul reciproc sunt prezente. apoi. un costum vechi. Astfel. pe care sǎ se noteze comportamentul problemǎ. Costumul furiei. Se propune un joc de rol în care se foloseşte. identificarea comportamentului intimidant. foarte furios. el este rugat în secret de cǎtre profesor sa exagereze emoţia. În ultima parte a activitǎţii profesorul încurajeazǎ discuţiile în jurul întrebǎrii „Credeţi cǎ intimidarea este o problemǎ în şcoala noastrǎ?”. au ajutat pe alţii care erau agresaţi/intimidaţi. este o activitate care pune în scenǎ un personaj furios pentru explorarea naturii acestui sentiment. De câteva ori. pentru a explica elevilor cum trebuie sǎ identificǎm şi sǎ controlǎm furia atunci când o vedem sau o simţim. Elevii sunt rugaţi. Elevii pot sǎ realizeze graficul împreunǎ cu profesorul. Dupa acest act se cere elevilor sǎ 120 . profesorul cheamǎ voluntari pentru a proba costumul furios.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Conştientizarea de cǎtre copii a problemei intimidǎrii în şcoalǎ poate fi facilitatǎ la vârsta şcolarǎ micǎ prin lecţia „Intimidarea şi bunătatea” care are ca obiectiv de referinţǎ îmbunǎtǎţirea climatului şcolar iar ca şi obiective specifice: identificarea amabilitǎţii ca şi comportament. ex. Al doilea pas este realizarea unui tabel cu o coloanǎ. sǎ citeascǎ scrisorile lor clasei şi se puncteazǎ ce ar face dacǎ ar vedea pe cineva care este hǎrţuit. De multe ori. Explicând cǎ acest costum va fi folosit doar pentru a învǎţa unele semne care ne spun cǎ persoana respectivǎ este furioasǎ şi pentru a învǎţa unele tehnici de a ajuta alte persoane şi pe noi înşine sǎ ne calmǎm atunci când simţim astfel de sentimente. costum care îl face pe cel care-l poartǎ sǎ se comporte foarte. ”Ce vor face elevii pentru a fi amabili cu persoana agresatǎ?”. iar o a doua coloanǎ sǎ arate frecvenţa. în diverse ocazii. ca şi material didactic. Pentru captarea atenţiei se exemplificǎ situaţii diverse în care copii hǎrţuiesc alţi copii şi apoi se defineşte intimidarea. În desfǎşurarea activitǎţii profesorul propune o listǎ de scenarii pe care elevii sǎ le citeascǎ apoi întreabǎ şi discutǎ cu aceştia despre acei elevi care. Cât de des se intamplǎ? Planul acestei activitǎţi propune trei etape ale lecţiei. Profesorul prezintǎ un costum vechi fǎcut de un prieten croitor pentru clasǎ. Fiecare clasǎ va discuta despre intimidare astǎzi. şcoala şi comunitatea sunt implicate în stoparea intimidǎrii. „De ce hǎrţuirea nu este ok în şcoli?”. primul pas ar fi discuţia în brainstorming despre actele de hǎrţuire. O datǎ. Niciodatǎ. aprecierea modului în care clasa . În urmǎtoarea etapǎ a lecţiei. despre cât de des au vǎzut elevii aceste acţiuni în ultimul an de scoalǎ. elevii scriu o scrisoare adresatǎ unui copil care a fost hǎrţuit. În timp ce elevul îmbracǎ costumul.

Într-o a doua etapǎ se cere elevilor sǎ ghiceascǎ rezultatele sondajului apoi se face o scurtǎ trecere în revistǎ a rǎspunsurilor. salut etc. am încredere în mine. Se vor trece în revistǎ situaţiile evocate de elevi şi se va puncta faptul cǎ fiecare dintre ei a fost la un moment dat în rolul de victimǎ a intimidǎrii. Colorarea planşelor cu desene faciliteazǎ apoi fixarea informatiilor iar evaluarea se face pe baza comentariilor fǎcute pe marginea materialului discutat. Se discutǎ rezultatele şi soluţiile propuse de elevi şi se evalueazǎ participarea la activitate. Se distribuie copiilor planşele cu desenele „Prietenii dinozauri” şi dupǎ ce se citesc cǎsuţele de dialog se discutǎ pe baza informaţiilor care prezintǎ trecerea succesivǎ a personajelor prin etape ale rezolvǎrii conflictului. Reporterul ascuns: Profesorul desemneazǎ un elev cǎruia îi încredinţeazǎ sarcina ca timp de câteva zile sǎ se comporte ca un reporter ascuns şi în timpul pauzelor sǎ observe. sǎ noteze şi sǎ distingǎ câte comportamente. sunt la fel de bun ca ceilalţi. Copii care intimideazǎ propune o lecţie pentru clasele 6-8 având ca obiectiv împǎrtǎşirea experienţelor de intimidare-hǎrţuire printr-un sondaj anonim. Profesorul le spune apoi ca în faţa acestor cuvinte grele care li s-au adresat pot sǎ se apere cu cuvinte puternice pozitive: sunt curajos. dialoguri sau acţiuni de intimidare au avut loc. în care obiectivul este învaţǎrea tehnicilor de rezolvare a conflictelor. Profesorul cere elevilor sǎ noteze pe o foaie de hârtie atributele negative pe care le-au primit în diverse situaţii de la colegii lor şi nu numai. Pe spatele fişei elevii completeazǎ o rubricǎ în care spun ce anume ar vrea ei ca pǎrinţii şi profesorii lor sǎ facǎ pentru rezolvarea acestor acte de hǎrţuire şi agresiune. Elevii completeazǎ sondajul cu experienţele trǎite. În etapa a treia se cer voluntari care sǎ ajute la numǎrarea rǎspunsurilor şi apoi împreunǎ cu profesorul se calculeazǎ procentele. Se cere elevilor sǎ facǎ un desen care sǎ reflecte cuvântul „scut” pe care şi l-au ales. Elevii discutǎ pe marginea imaginilor. Într-o primǎ etapǎ profesorul explicǎ elevilor cǎ vrea ca ei sǎ înveţe mai multe despre elevii care îi hǎrţuiesc pe ceilalti şi le cere sǎ completeze sondajul fǎrǎ ca ei sǎ-şi scrie numele. 121 . Colorǎm o lume paşnicǎ este o lecţie pentru elevii de varstǎ şcolarǎ micǎ. Evaluarea se face prin realizarea unui colaj din desenele tuturor colegilor. evalueazǎ rezultatele şi discutǎ soluţii la problemǎ. Elevii pot fi evaluaţi pe baza discuţiilor din clasǎ. nu sunt invidios. cu ajutorul creioanelor colorate şi a unor planşe cu cǎsuţe de dialog in care personajele trec treptat de la conflict sau neînţelegeri la cooperare şi apoi prietenie.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare identifice semnele furiei şi sǎ propunǎ soluţii de calmare a voluntarului. Puterea cuvântului este o altǎ activitate care are ca obiectiv creşterea încrederii în sine ca mecanism de coping în situaţii de intimidare.

sǎ alungi elevii mai mici de pe terenul de joacǎ. P. BIBLIOGRAFIE: 1. Manion L. Knoff. Care dintre urmǎtoarele situaţii sunt cazuri de intimidare şi agresare (şi de ce?): să râzi de înfǎţisarea cuiva. au dat şi vor da roade. 6. Sharp. School bullying: Insights and perspectives. P.. profesorii. Sinele şi cunoaşterea lui. sǎ-i loveşti „în glumǎ” pe ceilalţi.. de fiecare dată.. 2001. Research methods in education. astfel încât fiecare elev să beneficieze de şansa de a învăţa după propriile puteri şi conform propriului stil de învăţare. sǎ te ciocnesti cu cineva pe culoar din greşealǎ. Olweus. 1993. Batsche. elevii şi personalul auxiliar trebuie sǎ colaboreze pentru a face din spaţiul şcolar o zonǎ sigurǎ. M. Ghergut A. 7. www. Fiecare elev este unic şi trebuie tratat ca atare. G. prin intermediul 122 . 5. 2006. MA: Blackwell. London. şcoala. Cea mai bunǎ strategie de limitare a fenomenului de „bullying” este legatǎ de termenul implicare.. 4. School Psychology Review. sǎ sâcâi pe cineva în legǎturǎ cu hainele pe care le poartǎ. 1994. vom putea. sǎ pui porecle celorlalţi.stopbullyingnow. K. deoarece doar centrându-ne pe elev şi pe nevoile de dezvoltare ale acestuia. Acest lucru înseamnǎ cǎ pentru stoparea violenţei toatǎ lumea trebuie sǎ fie implicatǎ. S. Routledge and Falmer. sǎ-i spui cuiva cǎ nu-i stǎ bine cu pǎlǎrie.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Înainte de prezentarea rezultatelor profesorul îi introduce pe elevi în tematica lecţiei prin exerciţiul urmǎtor. Bucureşti. Morrison K. Prof. nu este una dintre cele mai bune. 1994. 2. 2000... Bullies and their victims: Understanding a pervasive problem in the Cohen L. H. sǎ-i faci pe ceilalţi sǎ se joace numai cum vrei tu. D. London: Routledge. Ilut. Vorbim de faptul cǎ. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Mirela Maria Iancu Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu COMUNICAREA DIDACTICĂ ÎN SUNET ŞI CULOARE Societatea în care trăim noi şi elevii care ne sunt încredinţaţi nouă spre educare. Smith.com www. Cambridge. 8. 3.. Editura Polirom. Bucureşti. Bullying at school: What we know and what we can do. M. Editura Polirom.com schools. din mers..bullyinginschools.. dar strădaniile dascălilor de a se adapta..

îi pun în contact cu tot cea ce înseamnă sistem educaţional şi le dau sentimentul că aparţin aceleiaşi catregorii a elevilor obişnuiţi. apreciere şi acţiune în raport cu lumea în care trăim. până la acel zâmbet.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare interdisciplinarităţii. dispune de patru componente fundamentale: un emiţător. Până la urmă totul pleacă de la comunicare. acest lucru se răsfrânge în tot felul de atitudini ale elevului care nu a fost învăţat să fie tolerant şi nici nu sesizează importanţa toleranţei faţă de semenii săi. începând cu prezenţa fizică şi continuând cu vorbele rostite. de la dorinţa de a stabili un dialog. informaţia (mesajul) şi receptorul. construcţia şi reconstrucţia continuă a unui model interior de cunoaştere. Ea este totodată un proces de umanizare prin care indivizii dobândesc noi calităţi umane cu ajutorul cărora pot stabili un echilibru relativ stabil cu mediul social. o societate care trebuie să înveţe ce este toleranţa şi care să accepte că nu toţi avem şansa de a ne naşte perfect sănătoşi. dar tangent. profesional. are valoare de mesaj. îi vor înţelege mai bine. fie între părinte şi copil. dar cel mai eficient s-a dovedit a fi cel care îi conţine pe toţi pentru că profesorul şi părintele contribuie la educarea elevului. din punctul de vedere al ştiinţei comunicării. Comunicarea este un proces care. îngăduitor sau tăcere. canalul de comunicare. Această lipsă de toleranţă trebuie îndreptată de către profesori şi suplinită prin iniţierea de acţiuni în parteneriat cu elevii cu CES. încercând să adopte diferite forme de comunicare. să-l tratăm ca pe un întreg. Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale. De aceea nu numai ceea ce spune profesorul. le oferă posibilitatea de a studia în acelaşi climat în care studiază toţi elevii. Dar pentru că nu întotdeauna părinţii îşi fac timp să comunice cu copiii. Educaţia este. ca pe o persoană care poate fi abordată din mai multe puncte de vedere şi ajutată să se desăvârşească într-un mod cât mai armonios posibil. al fiecăruia dintre cei doi termeni ai relaţiei de comunicare. elevii care nu suferă de nicio deficienţă. este şansa pe care noi le-o putem oferi pentru ca ei să se poată integra ulterior într-o societate încă destul de reticentă la problemele lor. ci tot ceea ce face el în contextual educaţional sau extraşcolar. natural etc. că nu cu toţi viaţa este la fel de generoasă. cât şi ca om. sentiment care se pierde în şcolile speciale unde ei sunt izolaţi şi apăraţi totodată de răutăţile inerente ale elevilor care nu au fost educaţi să accepte că suntem diferiţi dar că merităm să fim trataţi în mod egal. îi vor sprijini şi vor învăţa să fie toleranţi şi deschişi la un dialog sau la diverse activităţi şcolare şi extraşcolare. Includerea acestor elevi în şcolile de masă. Esenţa procesului constă în transferul sau transmiterea informaţiei de la emiţător 123 . Profesorul şi elevul comunică prin tot ceea ce exteriorizează. până la urmă. educaţia nu este doar un drept. Doar intrând în contact cu aceştia. De aici decurge rolul profesorului de model comportamental atât ca dascăl. Mă voi opri asupra comunicării pe care profesorii o iniţiază în şcoli cu elevii. fie între profesor şi elev. este recepţionat de elevi şi are influenţă asupra lor. cultural. abia perceptibil. este o necesitate. Orice comportament.

Acesta este motivul pentru care. drept un proces prin care un emiţător transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal de comunicare. circulaţia informaţiei are loc în dublul sens. 3): 1. ca şi proces psihic superior. deoarece informaţia poate exercita o influenţă efectivă asupra opiniilor. sub forma unui semnal către receptor. Procesul de instruire este. emitentul trebuie să aibă intenţia de a provoca receptorului un efect oarecare. a feed-back-ului invers şi feed-forward-ului. Emiţătorul: profesorul ce are rolul de a transmite informaţia. variabilă fundamentală în structura generală a procesului respectiv. ideilor sau comportamentului receptorului. Având la bază limbajul. un proces prin intermediul căruia se realizează schimburi informaţionale. Procesul de comunicare nu se încheie odată cu preluarea sau receptarea informaţiei. În mod frecvent. Un loc central în activitatea de predare-învăţare îl deţine comunicarea didactică deoarece rolul profesorului nu este numai acela de a deţine cunoştinţe de specialitate şi cunoştinţe psihopedagogice. convingerile. dar şi asigurarea feed-back-ului de la elev la profesor. în funcţie de context. nu poate fi concepută dacă nu se au în vedere şi demersuri care vizează îmbunătăţirea comunicării. astfel încât informarea să se realizeze dintr-o direcţie în alta în mod satisfăcător. dar. comunicarea fiind bidirecţională. Realizarea actului de comunicare presupune existenţa unor elemente indispensabile. cât şi o relaţie specifică între acestea. putem defini comunicarea. cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte. într-un limbaj specific. sentimentele actorilor implicaţi şi se exercită un anumit tip de influenţă mai ales dinspre profesori spre elev. şi un proces de comunicare. Prin urmare. cu scopul vădit ca aceştia din urmă să-şi înscrie acţiunile pe linia obiectivelor care jalonează şi direcţionează întreaga desfăşurare a procesului. comunicarea didactică îşi propune transferul de informaţii de la profesor la elev. elevilor cărora se adresează. circulaţia informaţiei poate avea loc şi în sens unic. Pentru ca transferul de informaţie să devină un proces de comunicare. Văzută astfel.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu la receptor. perfecţionarea şi ameliorarea procesului de instruire-învăţare. Abordarea comunicării din perspectiva pedagogică reprezintă o paradigmă a actului comunicaţional aplicată în contextul procesului de instruire-învăţare care o diferenţiază de altele tocmai datorită determinărilor şi contextelor care o influenţează într-un fel sau altul. ci şi de a transmite aceste cunoştinţe. dacă se au în vedere caracteristicile lui fundamentale. 124 . comunicarea didactică este rezultatul activităţii a şase componente distincte (figura nr. se fac cunoscute părerile.

În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm procesul comunicare adaptat strategiilor de predare şi stilurilor de învăţare ale elevilor pentru a evidenţa necesitatea acordării de şanse egale fiecărui subiect educaţional în parte. Feed-forward-ul (retroacţiunea anticipată) — se produce când acţiunile de rezolvare a unor sarcini de învăţare preced comunicarea de informaţii. astfel încât fiecare slide să beneficieze de aceeaşi durată a timpului de tranziţie. să formuleze şi să verifice ipoteze. şi anume: să caute. care trebuie să fie adecvat contextului în care are loc comunicarea. în funcţie de creativitatea fiecăruia. Ceea ce fascinează la acest program este tocmai interdisciplinaritatea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 2. Feed-back-ul invers: care confirmă receptorului validitatea informaţiilor primite şi este specific doar activităţii didactice de predare-învăţare. toate 125 . În acest caz. pictura sau arta fotografică. pe care o dorim şi o visăm cu toţii. ca într-o orchestră. O altă noutate este reprezentată de posibilitatea introducerii. a unei voci care să se audă simultan cu muzica respectivă. orice stil de învăţare poate fi valorificat de un profesor care ştie să dirijeze şi orchestreze o lecţie astfel încât. Informaţia: reprezintă conţinutul de cunoştinţe. Totodată. mesajul transmis de emiţător receptorului. Toate contribuie cu succes la realizarea acestor prezentări. Fie că este vorba de stiluri tradiţionale sau actuale. comunicarea este mult mai accesbilă elevilor deoarece imaginile pot apărea împreună cu un text pe care dorim să-l introducem. să cerceteze. 6. care este mult mai avansat decât un Power Point. Cu ajutorul Pro-Show-ului. de mărire sau de micşorare a imaginilor. 5. pe un fond muzical ales şi beneficiind de mişcări de rotaţie. muzica. Receptorul: clasa de elevi ce trebuie să-şi însuşească informaţia primită. oferind şi posibilitatea de a stabili timpul de realizare a trecerii care poate fi diferit de la un slide la altul sau poate fi sincronizat. într-un mod armonios. trecerea de la un slide la altul se poate realiza prin intermediul unor efecte speciale ce dau originalitate prezentării. Locul central în cadrul mesajului îl deţine limbajul. 4. domenii diferite: literatura. faptul că o simplă prezentare împleteşte. fiecare elev să aibă partea lui de contribuţie. să experimenteze. să selecteze şi să reţină datele esenţiale. făcând ca în final să se ajungă la acea armonie desăvârşită a unei simfonii didactice. elevii sunt determinaţi să facă demersurile corespunzătoare pentru dobândirea informaţiilor necesare. Feed-back-ul: confirmă emiţătorului primirea şi însuşirea de către receptor a informaţiei comunicate şi ajută emiţătorul să-şi corecteze atitudinea pentru realizarea eficientă a activităţii de transmitere a informaţiilor. 3. pe lângă fundalul sonor de care am amintit anterior.

aceştia manifestând interes sporit pentru oră. ingenioase şi curajoase pentru toţi aceia care dau dovadă de creativitate. şi-au dat mâna într-un tot unitar şi bine închegat. realizându-se astfel o comunicare eficientă profesor-elev. mai ales. Prezentările multimedia realizate cu ajutorul acestui program au avut ca efect dinamizarea şi revigorarea orelor de limba şi literatura română. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 2. fie că prezentau versurile unor poeţi mai mult sau mai puţin cunoscuţi. activităţi coordonate de către profesorii care au înţeles că o oră nu trebuie neapărat să aibă loc în sala de clasă şi. şi-a descoperit noi valenţe odată cu realizarea de prezentări pe calculator. Editura Didactică şi Pedagogică. BIBLIOGRAFIE: 1. 1979. indiferent că făceau referire la anumite citate importante din operele epice. toate prezentările au captat atenţia elevilor minute în şir. Editura Economică. Cu astfel de oferte educative. de inventivitate atunci când vine vorba de procesul de învăţământ. vizual şi practic. pe viitor. Bucureşti. tinerii se vor simţi mai atraşi de tot ceea ce presupune şcoala pentru că vor regăsi o parte din preocupările lor în activităţile desfăşurate în şcoală sau în afara ei. nu trebuie să fie doar o activitate de transmitere a unor cunoştinţe către receptori dezinteresaţi şi nemotivaţi. Intercomunicarea. O astfel de abordare poate oferi. Îmbinarea de forme diferite ale artei a oferit ocazia unui spectacol inedit care coboară în procesul instructiv-educativ ca un exemplu de îndrăzneală. Mircea Corneliu. alături de pictura autentică şi de muzică. astfel încât kitsch-ul cel de toate zilele a căpătat o formă mai stilizată şi mai puţin stridentă. surprinzându-ne în mod plăcut de fiecare dată. 126 . Bucureşti. Şoitu Laurenţiu. Pedagogia comunicării. Arta fotografică.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu îşi aduc o contribuţie consistentă şi. 1998. 3. Arta de comunica. soluţii practice. ce e mai important. de pionierat. se regăsesc în cele trei stiluri de învăţare ale elevilor: auditiv. Popescu Dan. Bucureşti. dorindu-şi să realizeze ei înşişi astfel de prezentări. 1997.

deoarece solicită toleranţă faţă de modurile diferite de gândire şi simţire. învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual. STRATEGIA STIMULĂRII MOTIVAŢIEI ÎN ACTIVITĂŢILE DIDACTICE Învăţare prin cooperare Premisa învăţării prin cooperare este cea conform căreia subiecţii ce lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri diferite şi complexe. putem face unele delimitări de sens. Acest mod de lucru stimulează interacţiunea. mai ales în clasele incluzive. Colaborarea se axează de sarcini. ce constată în soluţionarea unor probleme de interes comun. în care fiecare contribuie activ şi efectiv.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. de acţiune reciprocă. Simona Maria Ioniţă Şcoala cu clasele I-VIII Poplaca STRATEGII DE STIMULAREA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII ÎN CLASA INCLUZIVĂ 1. Cooperarea (conlucrarea. valorizând nevoia elevilor de a lucra împreună. interpersonală/intergrupală. munca alături de cineva) presupune colaborarea (participarea activă la realizarea unei acţiuni. într-un climat prietenos. de idei). ce rezultă din influenţele reciproce ale agenţilor implicaţi. iar prin cooperare. de studiu. favorizează intercunoaşterea elevilor şi are un puternic efect de socializare. de susţinere reciprocă. o formă de învăţare. cu durată variabilă. înţelegând prin colaborare o formă de relaţii între elevi. bazată pe schimbul de propuneri. 127 . iar cooperarea pe procesul de realizare a sarcinii. Colaborarea şi competiţia sunt practici care se întâlnesc în şcoala contemporană şi ambele sunt necesare. cu toate că aceste două noţiuni sunt sinonime.

ale supune unui scepticism constructiv. a le pune în balanţă cu puncte de vedere opuse. a căuta cauze şi implicaţii. J. a pune întrebări. a construi sisteme de argumente care să le sprijine şi a lua o poziţie pe bază acestor structuri”.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Metode active pentru dezvoltarea gândirii critice A gândi critic – a fi curios. 1998).. realizarea sensului. a analiza logic argumentele celorlalţi. reflexia. C. Voi încerca. a le examina implicaţiile. ceea ce argumentează aspectul dinamic şi progresiv al acestora. etc. Gândirea critică înseamnă „a lua idei. Echipa „Bucătarii harnici” . a găsi alternative la atitudini deja fixate. Metodele de dezvoltarea gândirii critice sunt promovate într-un cadru de predare – învăţare structurat pe trei etape: evocare. Diversitatea metodelor gândirii critice este foarte mare şi în continuă dezvoltare. K. să prezint doar câteva dintre aceste metode care la clasa incluzivă au fost aplicate cu succes şi care au avut efecte deosebite în stimularea motivaţiei faţă de învăţare. în continuare.proiectul „Vreau să fiu sănătos!” 128 . Meredith.. (Steele. Temple. a căuta răspunsuri.

3. „Nu criticaţi ideile celorlalţi”. cât şi în cea de reflecţie (ciorchine revizuit). care le vin în minte în legătură cu noţiunea respectivă. prezintă regulile de bază: „Daţi frâu imaginaţiei”. Ciorchinele se poate folosi atât în etapa de evocare. 129 . Câteva perechi sunt solicitate să comunice răspunsurile la care au ajuns. În perechi îşi comunică unii altora aceste răspunsuri. 3. evidenţiind în acest mod conexiunile pe care elevii le intuiesc. „ Organizator grafic” 1. Etapa de pregătire . 2. 2. . Profesorul adresează o întrebare sau comunică o sarcină de lucru. 4. se ascultă şi încearcă să ajungă la un consens sau la un nou răspuns îmbunătăţit ca urmare a discuţiilor. Presupune scrierea unei noţiuni sau a unei propoziţii – nucleu în mijlocul tablei sau a unei pagini.Identificarea unei probleme. locul şi teme de dezbatere.Cuvintele sau ideile propuse sunt apoi legate prin trasarea unor linii sau săgeţi între acestea. Elevii îşi elaborează individual răspunsurile. 2. informarea membrilor în legătură cu data.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare „Gândiţi/Lucraţi în perechi/Comunicaţi” 1. alcătuirea grupului.„Brainstorming” 1.zisă a şedinţei: moderatorul reaminteşte tema ce urmează a fi abordată. Elevii identifică şi scriu cât mai multe cuvinte sau sintagme. Desfăşurarea propriu . Rezultatul va fi o structură care are în mijloc conceptul central în jurul căruia sunt arondaţi mai mulţi „sateliţi” 4.

. în cadrul orelor educative sau a cercurilor de elevi.al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni. .primul vers are un singur cuvânt care precizează subiectul poeziei. Multicoloră. .al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul. soluţiile cele mai potrivite ale temei abordate. Înfloreşte. parfumează. Floarea. se usucă. veselă. Evaluarea amânată a ideilor: „Organizatorul grafic” – la lecţia d limba şi literatura română - La 1-2 zile după şedinţa de brainstorming. prilejuind evaluarea înţelegerii şi exprimarea creativităţii elevilor. -al patrulea vers este format din patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect. Splendoare. un comitet de evaluare analizează şi selectează ideile valoroase. (eleva Maria Mohan) 130 . participanţii emit idei care sunt consemnate de către secretari. Metoda se poate folosi în orele curente. . 3.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu „Produceţi cât mai multe idei”. „Cvintetul”: este o poezie de cinci versuri care se foloseşte în special în etapa reflecţiei. „Preluaţi ideile celorlalţi şi amelioraţi-le”.ultimul vers este format dintr-un cuvânt şi exprimă esenţa subiectului. Ea încântă mereu oamenii.

2. a comportamentului în grup. Scopul general al acestor activităţi este creşterea gradului de adaptare a copiilor la viaţa socială. dezvoltarea autonomiei personale şi sociale. în cazul clasei mele. de asemenea. un rol important în a face mai interesantă şi accesibilă lecţia. STRATEGIA MOTIVAŢIEI ÎNVĂŢĂRII PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE În scopul socializării şi integrării copiilor cu nevoi speciale. creşterea stimei de sine şi a stării de bine prin posibilitatea afirmării în grup. atrăgându-i pe elevi mai mult la şcoală. completarea activităţilor educative şi terapeutice din şcoală se realizează cu aportul activităţilor extraşcolare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Aceste sunt doar câteva dintre metodele gândirii critice. care. intensificarea implicării părinţilor în dezvoltarea relaţiilor dintre şcoală şi comunitate. dispariţia anumitor bariere în comunicare şi asigurarea unui cadru de confort psihic necesar elevilor care se implică mai greu în rezolvarea sarcinilor la clasă. au avut cele mai bune rezulate. influenţând într-o foarte mare măsură calitatea procesului instructiv-educativ şi. Serbarea „Visul unei no de iarnă-Spiritul Crăciunului” (eleva din centrul imaginii) 131 . mai exact.

elevii îşi exersează cunoştinţele. este una dintre activităţile la care elevii clasei au participat cu multă plăcere. matematice şi chiar din domeniul limbii şi comunicării. mai ales în cazul a patru elevi cu cerinţe educaţionale speciale din clasa incluzivă. pentru că citeşte pe litere. a recitat strofa învăţată. acesta s-a căznit singur. înaintea începerii concursului „Cel mai bun recitator” era atât de emoţionat şi de dornic de reuşită. Cu această ocazie. 132 . Este o activitate complexă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În sprijinul celor afirmate mai sus. fericit şi plin de încredere. care neînvăţând poezia. Astfel. atunci când a fost lăudat în faţa colectivului de elevi şi în faţa cadrelor didactice din cancelarie! „Bazarul” – expoziţie cu vânzare. Două cazuri mai deosebite merită amintite aici: în primul rând este vorba de un elev bun la învăţătură. iar la următoarea oră. elev cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de comportament. N-am să uit niciodată fericirea şi satisfacţia din ochii lui. unu dintre ei a devenit responsabil în Consiliul elevilor pe clasa cu activităţile extraşcolare. Concursurile şcolare au o valoare deosebită pentru stimularea motivaţiei învăţării acestor copii. poate singurul la care motivaţia învăţării este intrinsecă. Cel de-al doilea caz care m-a impresionat este cel al elevului din imaginea alăturată (dreapta). şi care. încât nu mai prididea să-şi facă cruce. nu a putut participa la concurs. În timpul pauzei. care presupune o îmbinare de activităţi artistico – plastice. care au înregistrat progrese deosebite în rezultatele şcolare datorită implicării lor în activităţile extraşcolare. pot da câteva exemple remarcabile. aşa cum bine s-a remarcat în cadrul unor activităţi care au avut la bază competiţia. abilităţi practice. funcţie de care este foarte mândru şi care l-a determinat să se implice tot mai mult în viaţa şcolară. copii care la începutul anului şcolar nu-şi manifestau nici cel mai mic interes faţă de activităţile clasei.

„Carnavalul” activitate extraşcolară care aduce multă bucurie. şi. dar şi competenţe lingvistice. iar bucuria afirmării pe scenă în faţa părinţilor. 133 . pot deschide noi căi de dezvoltarea şi este afirmarea o altă personalităţii fiecărui copil. cultivă simţul şi spiritul estetic. Serbările şcolare au valenţe psihopedagogice deosebite în cazul tuturor copiilor. dar mai ales în cazul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Acum se pot descoperi talente şi aptitudini care au stat în stare latentă. de calcul mintal. dar şi pe cele matematice.a colegilor şi cadrelor didactice este imensă. dezvoltă mândria şi stima de sine. exersarea memoriei. Serbările cu diferite ocazii prilejuiesc momente de înaltă trăire emoţională şi afectivă. şi cunoştinţele dobândite la limba şi literatura română în ceea ce priveşte textul non – literar („reclama”) şi scrierea funcţională („invitaţia”).amuzament şi satisfacţie copiilor. teme studiate în acest an şcolar. Este momentul când ei se pot afirma la fel de bine ca şi ceilalţi copii.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare priceperile şi deprinderile dobândite la educaţie plastică şi educaţie tehnologică. Aici se împletesc armonios activităţile ludice cu cele ale educaţiei tehnologice prin care elevii îşi confecţionează singuri propriile măşti şi costume. care odată provocate.

foi. alţii învaţă mai bine cu ajutorul imaginilor şi diagramelor. în timp ce unii învaţă mai uşor citind cărţi. memoria. imaginaţia). afectivitatea. simulând scrisul. cărţi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 3. alţii singuri etc. stimula trezirea interesului şi a motivaţiei pentru învăţare. Educatorului îi revine sarcina majoră de a descoperi ceea ce este mai bun în copil. unii preferă să înveţe în grup. de asemenea. să „mâzgălească” încă din fragedă copilărie pereţii camerei. Bucuria trăirii „operei de artă”este atât de mare încât aceasta. Aceste tendinţe au efecte discriminatorii faţă de elevii care nu se încadrează într-un profil aşteptat sau dorit de educatori. peste tot. o mare parte din responsabilitatea profesorului este să-i ajute pe elevi să-şi atingă potenţialul maxim. Un copil care se poate exprima mai uşor din punct de vedere lingvistic nu este cu nimic superior celui care gândeşte şi se exprimă prin imagini plastice. iar de tehnici ale educaţiei plastice nici nu mai poate fi vorba: Strâns legată de aceste strategii. STRATEGIA MOTIVĂRII PRIN ACTIVITĂŢI ARTISTICO –PLASTICE Este binecunoscut faptul că oricărui copil îi place să deseneze. Este modul lui de aşi exprima trăirea artistică. creativitatea copilului. în timp. felul său de a reprezenta lumea. Este recunoscut faptul că oamenii învaţă în moduri diferite. stilurile de învăţare lingvistic şi logico – matematic domină educaţia. Iată câteva dintre lucrările reprezentative ale acestor copii care la începutul anului şcolar aproape că nu ştiau cum să lucreze cu pensula. În prezent. ceea ce-l face să înveţe mai uşor şi abia de aici în acolo să-şi construiască strategiile didactice. este abordarea conceptelor de inteligenţe multiple. 134 . dar poate. dar şi cunoştinţele şi gândurile sale. iar majoritatea sistemelor de învăţământ măsoară succesul în aceste două domenii. va influenţa puternic dezvoltarea proceselor cognitive superioare (gândirea.

astfel. putând. în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe. care astfel au posibilitatea afirmării dezvoltării stimei de sine. cu precădere asupra copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. STRATEGIA MOTIVĂRII PRIN CULTIVAREA ABILITĂŢILOR PRACTICE Având aplicabilitate în viaţa de zi cu zi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 4. Iată câteva din produsele realizate şi valorificate în diverse activităţi extradidactice: „Copacul înflorit” „Iepuraşul” „Casa păpuşii” „Vaza” 135 . Această strategie are mari influenţe asupra activării şi stimulării motivaţiei învăţării. Pe baza teoriei inteligenţelor multiple şi din perspectiva interdisciplinarităţii. înţelege noţiunile noi şi exprima mai uşor prin acest mod. am introdus în strategia didactică cât mai multe elemente şi momente specifice abilităţilor practice tocmai pentru a veni şi în sprijinul copiilor care întâmpină greutăţi la unele obiecte. abilităţile practice permit explicarea lumii înconjurătoare şi oferă copilului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra acesteia.

” Jocul este o activitate desfăşurată cu plăcere în care se solicită eforturi fizice şi mentale. jocul are un rol deosebit. În ceea ce priveşte experienţa trăită alături de elevii clasei pe care o conduc. cu multiple valenţe formative. Venind la şcoala. le aplică în diverse situaţii. STRATEGIA MOTIVĂRII PRIN ACTIVITĂŢILE LUDICE „Copilul trebuie să vină la şcoală cu lumea lui. jocul didactic se distinge prin calităţile sale educative. devenind în timp deprinderi şi priceperi. Jocul devine o lume a lor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 5. este luat treptat de jocul didactic. Joaca devine o formă proprie de manifestare. în care se afirmă liber şi trăieşte satisfacţii puternice. această lume se continuă prin tot felul de activităţi în care. le fixează şi le consolidează. este o distracţie pentru copil. din care îi scoţi cu greutate. prin împletirea elementului distractiv cu cel educativ. este scânteia declanşatoare ce produce acea stare emoţională 136 . Prin jocul didactic copilul îşi exersează cunoştinţele. neorganizat. spontan. o evadare din lumea organizată şi o incursiune într-o lume proprie în care por apărea restricţii numai dacă sunt acceptate de copil. Locul jocului liber. Copiii intră uşor în atmosfera jocului şi trăiesc atât de puternic încât neglijează alţi stimuli din jur. ceea ce face din acest joc o activitate atrăgătoare. aş putea spune că jocul didactic este unul dintre factorii cei mai importanţi în formarea şi stimularea motivaţiei învăţării. Spre deosebire de alte jocuri ale copiilor. deşi învăţarea este vizată.

iar privirile exprimă o bucurie şi curiozitate profundă până şi la cel mai apatic elev. elevii. Editura Polirom. stiluri şi strategii. (2002). se confundă cu personajul sau rolul interpretat. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Cerghid. completarea unor careuri. pentru câteva momente. dramatizările – în care. 3. Strategii de educaţie integrată. Psihologia persoanelor cu cerinţe speciale. Sisteme de instruire alternative şi complementare. I. mişcare – jocurile de rol. (2001). îşi schimbă identitatea. Gherguţ. H. 137 . BIBLIOGRAFIE: 1. (1993). uită cine sunt. care. A. Bucureşti. Editura Aramis. nici măcar nu auziseră de existenţa lor. se simte o relaxare în atitudinile lor. 2. Iaşi. Basic Books. Structuri. mai ales cei cu nevoi speciale. la începutul anului. De asemenea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare care trezeşte elevului dorinţa şi preocuparea faţă de activităţile din clasă. Cele mai „gustate” jocuri didactice practicate la clasa incluzivă sunt jocurile care presupun şi dinamism. dezlegarea enigmelor şi definiţiilor au devenit o activitate deosebit de atractivă pentru aceşti elevi. New Zork. Gardner. Este suficient să spui elevilor „Haideţi să ne jucăm un joc!” ca toate frunţile să se descreţească.

în cel mai rău caz. mai ales ale adulţilor. fără ca agresorul sa aibă intenţia de face ceva rău. colectiv sau social şi care se traduce printr-o pierdere a integrităţii. agresivitatea e un răspuns la frustrare. Există numeroase definiţii ale violenţei. specialist în problematica violenţei în mediul şcolar. de urechi. Eric Debarbieux. Sibiu EDUCAREA COPIILOR ÎN SPIRITUL TOLERANŢEI ŞI EMPATIEI FAŢĂ DE CEI DIN JUR În România nivelul de violenţă în unităţile de învăţământ a devenit îngrijorător. cei care susţin această afirmatie pleacă de la convingerea ca este favorizata de condiţii externe. 29. prin observarea unor modele de conduită ale altora. conştient sau inconştient. Există trei tipuri de violenţă: violenţa fizică. violenţă emoţională şi cea sexuală. Din moşi strămoşi şi din cărţi ştim că violenţa e aceea ce “alungă“ pacea. de exemplu când eşti bătut de alt copil mai mare sau tras de păr. când eşti scuturat de un matur. agresivitatea este un comportament social învăţat. să se omoare unul pe altul.80%. şi mai redusă în cazul şcolilor generale . comportamentul agresiv se învaţă prin mai multe modalităţi: direct prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente. La violenţa fizică putem fi supuşi în orice moment. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune. oferă o definiţie prin care surprinde ansamblul fenomenului violenţei: “Violenţa este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal. materială sau psihică.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Educatoare Camelia Laslea. Concluziile unui studiu realizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei “Violenţa în şcoli“ au arătat că violenţa este mai mare în unităţile postgimnaziale . prin utilizarea forţei. făcându-i pe oameni să se urască între ei sau. ce poate fi fizică. însă poate exista şi violenţă doar din punctul de vedere al victimei.” Există trei teorii explicative ale comportamentului agresiv: agresivitatea este înnăscută în viziunea lui Freud.73% . Mariana Visu Grădiniţa nr. Insă cu bătaia şi cu orice altă 138 . oamenii se nasc cu instinctul de a agresa şi de a fi violenţi.

Astfel. nu reuşesc să găsească soluţii care să satisfacă cerinţele lor. Deseori. Agresivitatea în rândul copiilor este destul de des întâlnită şi nu trebuie tratată cu indiferentă. Violenţa apare uneori şi atunci când intervine un obstacol în calea satisfacerii unei trebuinţe. copiii sunt martori la diferite manifestări violente.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare formă a violenţei nu poţi rezolva problemele. fiind determinate în mod special de influenţa pe care o are asupra copiilor mediul în care îşi desfăşoară activitatea . în caz că acest lucru nu mai este posibil. Urmărind în mod repetat scene violente. vor învăţa să o tolereze şi să o ignore. şi nu poţi învăţa un copil. copiii pot avea temperamente sau atitudini diferite. Aceste trăsături sunt dobândite pe parcursul vieţii. Rezolvarea conflictelor. de cele mai multe ori. prin preluarea modelelor întruchipate de eroii animati. Ajung astfel să-şi piardă 139 . Foarte frecvent însă violenţa prezentată pe micile ecrane. Copiii pot să reacţioneze violent când sunt stresaţi. pe stradă sau în diverse alte locuri. “înseamnă că toate părţile implicate ajung în mod liber la un acord. când organismul lor este supus unor încărcări. fapte bune. în acest mod. ajungându-se la violenţa verbală sau chiar fizică. copiii vor deveni indiferenţi la violenţă. neascultători. copiii îşi formează deprinderi de comportament. îţi faci mai multe. după ce au redefinit şi reperceput relaţiile dintre ele şi după ce au făcut evaluarea. Situaţia stresantă asaltează organismul dar şi privaţiunile la care este supus individul . comportamentul unui individ se poate modifica . ci din contră. leneşi sau agresivi. nu degeaba se spune că “indiferenţa susţine violenţa“. copiii de vârstă preşcolară sau şcolară. care au loc în familie. În general. rezolvând probleme sau conflicte în maniera violentă a personajului îndrăgit. spune Burton. însă ei nu se nasc mincinoşi. în unele desene animate. Prin violenţă înţelegem utilizarea forţei şi a constrângerii de către un individ în scopul impunerii voinţei asupra altora. solicitări prea mari pentru ei. măcar să le reducem intensitatea. În viaţa de zi cu zi suntem confruntaţi adesea cu multiple conflicte. apăsări. Agresivitatea este determinată de mediul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul. adică au examinat şi luat în calcul toate elementele relevante ale relaţiilor. pentru că se poate amplifica cu timpul şi poate da urmări grave în privinţa conduitei ulterioare. Privarea de libertate favorizează apariţia şi dezvoltarea unor comportamente agresive. este cea marcant. pot fi dotaţi nativ cu inteligenţă ieşită din comun. timizi. Astfel. obraznici. Sunt indivizi care sunt indiferenţi şi privesc uneori cu haz un anumit caz de violenţă.“ Însă. de cele mai multe ori este bine să reuşim să le prevenim ori.

observarea şi descrierea rolului emoţiilor în rezolvarea agresivităţii. mai ales pe cele negative. recunoaşterea comportamentelor sănătoase şi a comportamentelor de risc. din cauza lipsei abilităţilor sociale şi emoţionale bine dezvoltate. un prim pas în stabilirea unui program de prevenţie a agresivităţii ar consta într-un parteneriat educatoare – părinţi având ca obiectiv stabilirea unor norme de care părinţii ar trebui să ţină seama: să spună copilului concret ce aşteaptă de la el şi de ce anume. 140 . Aceste activităţi urmăresc : dezvoltarea conştiinţei de sine şi a atitudinilor pozitive faţă de propria persoană. să dea dovadă de bunătate. să evite să fie manipulaţi. să nu cedeze în faţa dramatizărilor impresionabile şi exagerate. aplicarea modalităţilor de comunicare asertivă. Cele mai des întâlnite manifestări ale violenţei în grădiniţă sunt cele de tip verbal sau exprimate prin comportamente de genul: se împing. să fie răbdători şi să-l încurajeze în orice ocazie. este necesară şi munca cu copiii la grădiniţă. din cauza frustrărilor acumulate. se zgârie. Prevenirea agresivităţii la vârsta preşcolară nu poate fi rezolvată doar printr-un parteneriat educatoare – părinţi. dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate de interacţiune în cadrul grupului. Această influenţă a programelor vizionate la televizor sau a jocurilor de pe calculator se simte tot mai mult în atitudinile comportamentale ale copiilor preşcolari. observarea şi adoptarea modalităţilor de relationare pozitivă cu ceilalţi. să specifice clar şi consistent asteptările faţă de copil.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu sensibilitatea şi inocenţa. In acestă privinţă se pot derula activităţi cu tema “non-violenţa în grădiniţe“. aruncă cu jucării. să-şi piardă abilitatea de a înţelege suferinţa altora. şi formării unei imagini de sine negativă. Atitudinile agresive apar din dorinţa de a fi cel mai tare. din cauza neformării unui comportament asertiv în timpul jocului. Deoarece deseori întâlnim atitudini de agresivitate manifestate de copil atât faţă de părinţi cât şi faţă de alţi copii. de a se îngrijora atunci când asistă la producerea unui act violent în preajma lor . neştiinţei şi neputinţei de a-şi regla emoţiile. dar dublată de fermitate. să arate copilului cum să-şi îmbunătaţească comportamentul. înainte ca el să întrebe (copilul are nevoie de sinceritate din partea părinţilor). adoptarea deprinderilor şi comportamentelor favorabile în situaţii de conflict.

jocuri şi exerciţii cu ascultare activă). dialog. activităţi în grup (colaje. aplicarea deprinderilor de comunicare asertivă într-o situaţie de conflict. povestiri cu început dat. Dacă educatoarea a manifestat în mod constant toleranţă. sesizarea modalităţilor de a-ţi face prieteni. desene. cadrul didactic poate recurge la trei tipuri de strategii: de evitare. 141 . dar a le rezolva nu e mare lucru. apeluri la generalizare. “Cu cine mă aseamăn?”. “Ce-ai face tu dacă…”. exerciţii de exprimare a emoţiilor. adoptarea atitudinilor pozitive faţă de ceilalţi. completare de fişe. plasarea conflictului în registrul glumei. problematizări. descrierea unei relaţii de prietenie. atunci când se află în dificultate poate ignora criza creată în clasă fără a-şi pierde credibilitatea. Exemple de activităţi şi jocuri care se pot desfăşura cu copiii preşcolari: “Aşa da. De multe ori. evitarea atitudinilor negative care pot duce la agresivitate. de confruntare. postere. aplicarea abilităţilor de comunicare în grup. discuţii de grup. Strategiile de evitare includ: cultivarea unei toleranţe largi din partea educatoarei.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prin activităţile desfăşurate de către cadrele didactice în scopul creării premiselor unor bune relaţii de convieţuire şi educare a copiilor în spiritul toleranţei faţă de cei din jur se urmăreşte aplicarea regulilor de participare la discuţiile de grup. evitarea. “Cine este vinovat?“. sursele confruntării se află în exterior (frustrări sociale. Strategiile de evitare pot sa aibă o anumită valoare de supravieţuire. exersarea deprinderilor de ascultare activă. Modalităţile de realizare a acestor activităţi: jocul de rol. exerciţii de comunicare asertivă. probleme familiale) dar acest lucru nu înseamnă că educatoarea le poate ignora. recunoaşterea şi utilizarea modalităţilor potrivite de exprimare a emoţiilor plăcute şi neplăcute. atâta timp cât educatoarea nu câştigă nici satisfacţie profesională. iar conflictul nu este rezolvat . aşa nu“. descrierea efectelor emoţiilor asupra organismului. de diminuare. Pentru a face faţă condiţiilor conflictuale. Acest tip de strategii este nesatisfăcător. pentru că nu rezolvă situaţia conflictuală . lectura unor texte literare. exemplificarea comportamentelor sănătoase şi comportamentelor agresive. STRATEGII ŞI TEHNICI DE REZOLVARE ŞI PREVENIRE A SITUAŢIILOR CONFLICTUALE ÎN SALA DE GRUPĂ Sala de grupă trebuie privită şi ca un posibil spaţiu de confruntare. afişe. răspunsuri tangenţiale. unde educatoarea nu beneficiază întotdeauna de o poziţie privilegiată. Strategiile de amânare includ: acţiuni de amânare.

Un rol deosebit îl au recompensele interne şi externe în formarea şi întărirea motivaţiei copilului. deoarece poziţia lor poate câştiga noi aderenţi. răspunsuri rapide. Trebuie evitată confruntarea cu copiii în faţa clasei. comiterea de pozne. laude făcute în public. deplasarea către copilul 142 . pe cât posibil fără a întrerupe fluxul lecţiei. copiii trebuie încurajaţi să spună cât mai multe despre percepţia lor asupra stării conflictuale. Educatoarea trebuie să găsească rapid modalităţi de rezolvare pentru a împiedica răspândirea şi acutizarea lor. trebuie explicată propria percepţie asupra stării conflictuale respective. care să aibă mai multă greutate.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Strategiile de confruntare includ strategii de putere şi strategii de negociere. Dintre recompensele interne importante sunt: sentimentul împlinirii determinat de lucrul bine făcut. contactul prin intermediul gesturilor. ferm . în raport cu restul clasei. sau. educatoarea se poate folosi de liderii copiilor ca de adevarate staţii de amplificare a semnalelor pozitive pe care doreşte să le transmită grupului. Pentru rezolvarea problemelor serioase de comportament şi disciplină putem apela la intervenţia directă care poate fi de două feluri: educatoarea poate cere imperativ încetarea comportamentului perturbator. Uneori. educatoarea poate reaminti sistemul de reguli existent şi a comportamentului ce se aşteaptă din partea lor. satisfacerea curiozităţii. Educatoarea trebuie să vizeze destinatarul cu comportament deviant cu un mesaj foarte clar. admonestarea făcându-se cu voce tare în faţa clasei sau între patru ochi. Trebuie avute în vedere şi implicaţiile care pot decurge din acest fapt. O pedeapsă utilă poate fi izolarea copilului. intervenţia fiind scurtă. ci şi asupra restului clasei. pe un scaun mai departe de colegi. pentru a-i transmite sentimentul izolării. recompensele externe sunt: premii. Educatoarea poate apela la mai multe tehnici în cazul unui comportament perturbant: contactul din priviri. trebuie evitate şi ameninţările de orice fel. Cele mai frecvente probleme de comportament într-o clasă sunt cele minore: lipsa atenţiei şi a concentrării. TEHNICI DE REZOLVARE A SITUAŢIILOR CONFLICTUALE O mustrare venită din partea educatoarei are un efect semnificativ nu numai pentru copilul aflat în culpă. Sunt cazuri când cadrul didactic trebuie să orienteze atenţia copilului indisciplinat asupra sarcinii şi a consecinţelor neîndeplinirii ei. şi nu asupra educatoarei sau asupra relaţiei copilului cu educatoarea. directă şi la obiect. Este suficient să fie aşezat la colţ.

deoarece prevenirea violenţei este mai facilă decât stoparea acesteia. educatoare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare neastâmpărat. CE POT FACE CADRELE DIDACTICE DAR ŞI PĂRINŢII PENTRU DIMINUAREA CONFLICTELOR ? Persoanele din jurul copiilor cu comportament violent (părinţi. depresie şi lipsa de încredere în stabilitatea lumii în care trăiesc. Şcolarii expuşi la comportamente violente pot manifesta niveluri înalte de mânie. originile. degradează relaţiile interpersonale. Problema violenţei în şcoală şi grădiniţă poate şi trebuie să devină o temă de reflecţie pentru toţi cei implicati în actul educaţional. ameninţarea cu degetul). formele de manifestare şi posibilităţile de prevenire. ci şi o serie de violenţe mai subtile (intimidări. să lupte împotriva unei atmosfere de 143 . tachinări. deoarece şcoala dispune de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei. lipsei de respect. violenţa are efecte la fel de serioase şi asupra sănătăţii mentale a tuturor celor implicati. violenţa cadrelor didactice faţă de elevi. invitaţia la răspuns. erodarea încrederii şi cooperării între oameni. Violenţa este o temă a prezentului în multe ţări. Violenţa afectează bunul mers al lucrurilor. capacitatea psihică şi intelectuală. alte mijloace nonverbale (încruntarea. înainte ca tiparele agresive de comportament să devină obişnuinţă. teamă. In şcoli şi grădiniţe violenţa se manifestă sub diferite forme : violenţa între elevi. De aceea. Luarea în stăpânire a fenomenului violenţei nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute cauzele. eforturile de prevenire a violenţei trebuie iniţiate de timpuriu. FECTELE VIOLENŢEI Pe lângă repercusiunile grave asupra vieţii. violenţa copiilor în afara spaţiului grădiniţelor sau şcolilor. învăţători) trebuie să “relaxeze“ atmosfera competitivă dintre copii. dezvoltarea spirituală. agresiuni verbale). Violenţa în şcoală nu include doar acţiunile violente. Prin activităţile ce se desfăşoară în cadrul grădiniţelor şi a şcolilor se urmăreşte permanent conştientizarea acestui fenomen şi pentru a pleda pentru mijloace nonviolente de interacţiune şi reglare a vieţii sociale. violenţa părinţilor faţă de copiii în spaţiul şcolii. sănătăţii şi stării de bine a victimei.

pedeapsa imediată. Managementul schimbărilor. să înveţe copiii să-şi exprime emoţiile. să-şi exprime nevoile şi dorinţele. jucaţi-vă cu el. Planurile Să vă planificaţi toate activităţile este secretul unei relaţii reuşite între dumneavoastră şi copil. 3. Bucureşti. Comportament agresiv. comunicaţi când sunteţi împreună. 2007. B. 2010. Bucureşti. 2009. 1998. BELL ARTHUR. 5. 9. Copilul poate avea un comportament negativ în timpul unor schimbări din jurul lui.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu intoleranţă. 144 . 2008. când e cazul. 2002. înteleg greşit intenţiile). LINDA SI RICHARD EYRE. IVAN. 7. Comunicarea eficientă. GH. BIBLIOGRAFIE: 1. 11. Salvaţi copiii. 4. *** GHID JURIDIC PRIVIND PROTECŢIA COPILULUI ŞI A FAMILIEI. Atitudinile sociale şi schimbarea lor. *** REVISTA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR. 10. să pună un mare accent pe comunicare (elevii nu ştiu să asculte şi să comunice. 3 PAŞI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPORTAMENTULUI COPIILOR Relaţionarea Relaţia iubitoare şi plină de înţelegere dintre părinţi şi copii este baza pentru dezvoltarea unui comportament social adecvat al copilului. GABRIELA MARIAN. 2010.. 2002. Cum să le vorbim copiilor. MIHAELA BOZA. ANDRONICEANU ARMENIA. 2009. Ascultarea Ascultarea copilului şi răspunsurile pe care i le daţi la întrebările pe care le are sunt instrumente de care vă puteţi folosi pentru a îmbunătăţi comportamentul sau atunci când face fapte bune lăudaţi-l şi încurajaţi-l. Copilul trebuie să fie convins că-l iubiţi. Individualizarea pedepsei. 1-2\2009. Terapia comportamentală şi cognitivă. Copilul trebuie să cunoască răsplata dar şi. 8. iar când greşeşte atenţionaţi-l şi spuneţi-i că nu toleraţi un astfel de comportament. Stresul psihic din perspectiva psihologică şi psihomatică. JULIETTE CHASSEZ. IAMANDESCU I. Bucureşti. 2007. 6. 2. CHRISTOPHER TURK. Gestionarea conflictelor în organizaţii.

elev – manual. prin intermediul unui cod şi cu ajutorul unui canal de comunicare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof.225 idem 145 . Astfel. „Lucian Blaga”. editura Univ. p. semiotica etc. care mijloceşte realizarea activităţii de educaţie. Sibiu. Nicu A. comunicarea didactică presupune emiterea mesajului didactic printr-un canal prin care se transmite şi receptarea mesajului de interlocutor. însă competenţa de comunicare a 1 2 Creţu D. Astfel definită. În situaţia de faţă. Toate aceste elemente apar în orice reprezentare schematică a comunicării. fiecare dintre acestea dezvoltând o optică specifică asupra comunicării.. Pedagogia studiază fenomenul comunicării ca relaţie stabilită între partenerii actului educaţional. nivelele.a. Pedagogie şi elemente de psihologie. însă comunicarea didactică poate fi întâlnită şi în raporturile elev . stocarea şi prelucrarea lui. iar comunicarea didactică este definită ca „formă a comunicării pedagogice. 2004. Există în pedagogie mai multe definiţii ale competenţei de comunicare amintite de Ion-Ovidiu Pânişoară în lucrarea sa Comunicarea eficientă. Este necesară o sensibilizare şi o educare a elevilor şi a cadrelor didactice în acest sens pentru a se putea realiza o comunicare eficientă. indiferent de conţinuturile. Orice act de comunicare presupune prezenţa obligatorie a câtorva comportamente: un emiţător.. pedagogia. sociologia. prin care se vehiculează conţinuturi specifice diferitelor discipline de învăţământ. formele sau partenerii implicaţi” 1 . iar elevii sunt cei care îl receptează. precum: lingvistica. cel mai adesea cadrul didactic este cel care emite mesajul. care transmite un mesaj către un receptor. părinte – copil ş.elev. psihologia.. în vederea generării unui act de învăţare” 2 . comunicarea pedagogică este „o formă specifică a comunicării umane. Claudia Lotrean Grădiniţa nr. EXERCITAREA AUTORITĂŢII CADRULUI DIDACTIC ŞI STILUL DIDACTIC ADOPTAT DE ACESTA Fenomenul comunicării interumane prezintă un interes deosebit pentru mai multe discipline. drd. Aptitudinea de a comunica şi capacitatea de a beneficia de efectele acestui proces sunt competenţe extrem de importante într-o lume a comunicării. 18 Sibiu RELEVANŢA ÎN PLAN EDUCAŢIONAL A RELAŢIEI DINTRE COMUNICAREA DIDACTICĂ.

acceptă să facă faţă unor diferite situaţii şi îşi recunoaşte posibilele greşeli. utilizarea unui limbaj mimico-gestual adecvat. e relaxat. ascultă activ.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu cadrului didactic se referă la capacitatea acestuia de a fi bine informat. iar rolul acestuia este nu doar de a informa. se angajează în interacţiune. coerent. manifestă atitudini pozitive atât faţă de actul şi locul comunicării. se dezvăluie pentru a stimula încrederea reciprocă şi comunicarea. de a vedea în copil un aşa-zis „vas gol” ce trebuie umplut sau ca un obiect pasiv al educaţiei. tratează elevii ca parteneri reali în procesul de învăţare. Astfel. Clasa este locul unde se consumă cea mai mare parte a relaţiei de comunicare dintre cadrul didactic şi elevi. competenţa comunicaţională mai presupune şi capacitatea empatică în relaţiile cu elevii. valorificarea feed-back-ului obţinut de la elevi. Pe lângă toate acestea. încurajând întrebările din partea elevilor. Competenţa de comunicare a cadrului didactic presupune împletirea armonioasă a competenţei lingvistice (comunicarea verbală) cu cea psihosocială (comunicarea nonverbală şi paraverbală). urmăreşte satisfacţia reciprocă în timpul comunicării. inteligibil şi accesibil elevilor. iată câteva comportamente prin care se manifestă competenţa de comunicare a cadrului didactic:         acesta manifestă încredere în sine. De exemplu. Şi toate acestea sunt necesare cu atât mai mult cu cât în practica instructiv-educativă din contextul actual al cerinţelor învăţământului mai persistă atitudini şi idei tributare învăţământului tradiţional. prin emiterea de mesaje la persoana I. prestanţă şi eficienţă. variaţii ale tonului şi ritmului expunerii. stăpânirea tehnicilor interogative. cât şi faţă de interlocutor. stil definit ca o modalitate complexă de gândire şi acţiune a cadrului didactic în raport cu toate ariile problematice şi cu toate secvenţele activităţii didactice. utilizarea pauzelor logice şi psihologice. de a îndruma elevii. conferind comunicării didactice calitate. ci şi de a pune probleme. în cadrul activităţii didactice. dar şi ascultarea activă şi capacitatea de a rezolva probleme de comunicare apărute în raporturile cu elevii. la abilitatea sa de a comunica şi exprima informaţiile în mod clar. adecvarea comunicării la diverse situaţii didactice. El se conturează pornind de la stilul de relaţionare practicat de profesor: 146 . de a-i încuraja şi motiva să participe la un dialog autentic. comportamentele mai sus amintite ţin de un aşa numit stil didactic al profesorului.

2002.ca un tătic“). stilul tranzacţional. stilul pasiv sau liberal (laissez-faire). producându-se erori” 2 Dar în completarea stilului didactic al unui profesor vine şi autoritatea sa exercitată la clasă. care barează calea oricărei independenţe de acţiune” 1 . stilul grijuliu (atent. a unor rezultate deosebite sau prin forţa tradiţiei. 2. iar cel autoritar „apare ca un sistem de comenzi şi ordine externe. p. Blocajeşi deblocaje în relaţia profesor-elev. stilul stimulativ sau democrat (motivator. editura Petru Maior. dirija alte persoane pe baza unei experienţe cuprinzătoare. c. Cât priveşte stilul laissez-faire.232 E. stilul personal. în funcţie de situaţie. 3. stilul administrativ (echidistant. fie pe personal. Relaţia de autoritate reală se menţine atâta timp cât persoana recunoscută ca fiind autoritară reprezintă pentru cel care a iniţiat relaţia de autoritate o sursă de dezvoltare personală sau profesională. 1974. Schaub. un sprijin solicitat şi recunoscut de persoana care iniţiază relaţia de autoritate. neimplicat emoţional) 4. editura Polirom. Bucureşti. iar liderul furnizează materialele de lucru şi informaţii suplimentare fără a se interesa de desfăşurarea lecţiei. axat pe resursa umană. stilul normativ.[…] Obiectivul autorităţii pedagogice este protecţia şi consolidarea personalităţii copilului” 3 .234 3 H. 2001. stilul autoritar sau autocrat („zbirul“. Reghin. fără angajare în sarcină. care constă în „capacitatea de a conduce. rezolvarea problemelor apărând ca rezultat al propriei activităţi a subiecţilor”. 5. Psihologie socială.durul“).. Mai frecvente sunt stilul autoritar şi cel democratic. EDP. în general. . Relaţia de autoritate încetează atunci când consensul dintre cei doi parteneri ai relaţie se pierde sau când subordonatul pierde încrederea în autoritatea superiorului. Astfel. Este recunoscut. p.28 147 .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare a. superficial. „are o eficienţă scăzută deoarece se lucrează la întâmplare. Bucureşti.Zenke.Golu. b. K. axat centrat fie pe sarcină. Dicţionar de pedagogie. centrat pe sarcină. . Pornind de la aceste trei stiluri de relaţionare se evidenţiază următoarele stiluri didactice practicate de profesor la clasă: 1. după cum urmează: 1 2 P. Truţa. ca superior stilul democratic pentru că acesta „creează raporturi optime între subiect şi sarcină. În urma simbiozei dintre stilul didactic al unui cadru didactic şi autoritatea exercitată de acesta au rezultat trei stiluri diferite. antrenant). Dicţionar. în care membrii grupului au toată libertatea de a decide.G. p. autoritatea reprezintă un sprijin într-o situaţie de neclaritate..

. 2004. că ceea ce pentru tine este poate lipsit de importanţă. Maria Gabriela Lucaciu Grădiniţa nr. combinată cu autoritatea cadrului didactic exercitată în stilul său de conducere a procesului instructiv . ce se referă la mobilitatea optimă de a opera cu mesajele şi semnalele comunicării. 2002. „Lucian Blaga”. K. 148 . reprezintă relaţia tridimensională care face diferenţa în plan educaţional în se ajunge la rezultate pozitive pe calea însuşirii unui anumit conţinut şi la formarea personalităţii elevilor. Comunicarea eficientă. 3. Nicu A. 5. 3. Toleranţa semnifică acceptarea faptului că fiinţele umane. de exprimare. Zenke. P. Stil didactic liberal – lipsa totală de autoritate – lipsa relaţiilor afective – lipsa comunicării reale – stilul formal. Pedagogie şi elemente de psihologie. Reghin. Sibiu. 2004. H. Editura Polirom. Blocajeşi deblocaje în relaţia profesor-elev. 2. BIBLIOGRAFIE: 1. Stil didactic democrat – autoritate – relaţii afective pozitive – poziţii de egalitate – stilul consultative. Tocmai de acea se spune că toleranţa este armonia în diferenţe.educativ. Psihologie socială. Înseamnă bunul simţ de a nu fi egoist şi de a înţelege.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 1.Golu. a modului său de gândire şi de comportare.. comportamentale şi prin propriile valori. Editura Univ.. 28. 1974 . Dicţionar. au dreptul de a trăi în pace şi de a fi ceea ce sunt. Schaub. Sibiu EDUCAREA TOLERANŢEI ÎN VEDEREA INTEGRĂRII SOCIALE Toleranţa. Creţu D. Bucureşti. editura Petru Maior. 2001. care se caracterizează prin diferenţe fizice. 4. Bucureşti. precum şi a opiniilor sale de orice natură.G. Aşadar. Editura Polirom. Truţa. defineşte respectul libertăţii altuia. Stil didactic autocrat – autoritarism – relaţii afective negative – poziţie superiorinferior în comunicare – stilul rece. competenţa de comunicare a cadrului didactic. E. Dicţionar de pedagogie. 2. Bucureşti. pentru altul înseamnă foarte mult. EDP. Pânişoară Ion-O.

ce fel de lecţie de toleranţă îi dăm celui mic? Ţi se întâmplă de multe ori să te trezeşti ţipând. indiferent de rasă. va fi învăţătoarea sau orice alt profesor. Nu este obligatorie. Dacă afli că pe seama puştiului tău se fac bancuri în pauze. iar un rol constructiv în acest sens îl are cunoaşterea. Degeaba îi spui copilului „fă ce spun eu şi nu ce fac eu”. Şi atunci. Acasă. De exemplu. fie pentru că toţi copiii au râs de ochelarii lui. În calitate de părinte trebuie să îţi analizezi periodic comportamentul şi să îţi controlezi toanele. şi apoi părinţii pot avea pretenţii justificate şi de la cei mici. a tolera nedreptatea socială. dar care să nu fie răutacioase. exemplul. Se întâmplă ca micuţul să se întoarcă plângând de la şcoală. deschiderea şi în special. a fi indulgent. iar pe băieţi să îşi oprească lacrimile înainte să ajungă şiroaie pe obraji. părinţii greşesc la capitolul note la şcoală. există o ţintă a tuturor glumelor de prost gust. nu înseamnă a face concesii. sociabil şi responsabil. părinţii au datoria să creeze în casă un mediu plăcut şi tolerant. Dacă nu are curaj şi nu vrea să se împrietenească cu acei copii care râd de ochelarii lui. dar este necesară. va suporta foarte greu glumiţele făcute pe seama sa. culoare sau religie. Dacă „victima” nu are simţul umorului şi nu se poate adapta grupului. părinţii sunt primul model de urmat pentru copii. şi chiar de adulţi. În primul rând. Copiii trebuie să stie că. fie de lucrarea nereuşită. Pentru a creşte un copil sănătos. iar toţi colegii se vor transforma în inamici. sfătuieşte-l să evite grupul sau doar persoana care dă startul. atât în familie cât şi în şcoală şi societate. stabiliţi împreună câteva răspunsuri pentru glumiţe. iar la şcoală. Startul promovării toleranţei are loc în familie şi şcoală. citită cu voce tare de către profesor. Când cel mic vine acasă cu o notă proastă. Vorbeşte cu cel mic şi încurajează-l să capete încredere în el. În fiecare grup de copii. 149 . Copiii sau adolescenţii ar trebui să se descopere şi nu să se ghideze numai prin ce spun cei mari. comunicarea. sau a renunţa la propriile convingeri. Nu face diferenţe faţă de cei din jur. De cele mai multe ori. mulţi părinţi le încurajează pe fete să plângă. măcar unul dintre părinţi se găseşte să îi ţină morală la nesfârşit sau chiar să îl lovească. trebuie să înveţe adulţii să fie toleranţi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare A practica toleranţa. aruncând cu diverse obiecte sau vorbind urât cu cei din jur doar pentru că ai o zi proastă. toţi oamenii trebuie să fie respectaţi şi că în fiecare se ascunde o comoară. când faptele vorbesc mai mult decât toate cuvintele. nu trece peste acest fapt ca şi cum nu ar fi important.

Această situaţie este posibilă atunci când copilul este prea răsfăţat. fie că li se întâmplă celor de lângă noi. 150 . astfel încât să nu creşteţi un intolerant sau un snob. pentru că nu au mai multe perechi de pantofi. fie că ni se întâmplă nouă. nu îmi pasă. un ton ascuţit într-o conversaţie. el îi va lua fiului său un scuter. conflicte de la care se nasc noi şi noi dispute dacă nu sunt stopate la momentul potrivit. Este adevărat că nu există om fără prejudecăţi. Trebuie să găsim metode de minimalizare a surselor culturale. trebuie să luaţi măsuri. De aceea. politice şi religioase ale intoleranţei. să punem mai mult preţ pe respectarea aproapelui. De cele mai multe ori diferenţele de gândire şi vehemenţa cu care le susţinem sunt generatoare de conflicte. Concurenţa dintre copii este superficială şi de cele mai multe ori încurajată de părinţi. mai tolerant. Câţi dintre noi nu ne îngrozim de fiecare dată când vedem atrocităţile ce sunt prezentate în mass-media. care nu se simt iubiţi şi apreciaţi şi care cred că trebuie să înfrunte lumea după propriile legi. Trebuie să fim mai toleranţi. este treaba mea ce fac” sunt cuvinte spuse de copii vulnerabili. pe acceptarea lui fără a-l judeca. este important ca noi să deţinem controlul asupra acţiunilor noastre.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Toleranţa porneşte de la lipsa prejudecăţilor culturale. sociale. dar ce se întamplă când copiii sunt neglijaţi de către părinţi? Suntem intoleranţi cu ceea ce nu cunoaştem şi indiferenţi emoţional cu ceea ce nu simţim. prin înfrânarea reacţiilor violente şi printr-un comportament de acceptare a celuilalt. dar mai ales. de câte ori nu ne sperie sau ne revoltă comportamentul violent al unora. Când un părinte aude că un coleg al copilului său a primit o bicicletă. Chiar copilul tău poate fi cel care le creează neplăceri celor din jur sau cel care râde de copiii diferiţi de el. „Nu mă interesează. economice. Dacă vi se reproşează acest lucru. dar trebuie să învăţăm cum să le ţinem în frâu şi să îl acceptăm pe cel de lăngă noi. printr-un comportament mai indulgent. sau o mână ridicată ce vrea să ameninţe? Aceste situaţii sunt prezente în viaţa noastră. Totul depinde însă de gradul nostru de toleranţă. pentru a putea anticipa şi preveni asemenea comportamente. să ne învăţăm copiii despre consecinţele fiecărei acţiuni pe care o întreprind. cu bune şi cu rele. surse care tocmai constituie cauzele fundamentale ale violenţei şi excluderii.

inclusiv noilor tehnologii educaţionale. iar societatea de mâine depinde în mare masură de modul în care sunt gestionate aceste aspecte. trebuie să promoveze modele relevante. popoare. altor moduri de gândire şi puncte de vedere. pentru ca acestea să poata fi respectate şi de a cunoaşte necesitatea protejării drepturilor şi libertăţilor altora.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Trebuie să dezvoltăm relaţii armonioase cu cei din jur pentru a putea evita conflictele şi pentru a avea o viaţă mai liniştită. religii. creatoare. deschişi spre alte culturi. Este necesar să se acorde o atenţie deosebită îmbunătăţirii instruirii dascălilor. cea care înlătură pacea şi dă frâu liber confruntărilor. conţinutului manualelor. aceasta însemnând că nimeni nu trebuie să-şi impună propriile opinii altuia. benefice adaptării la mediul social. mai sigură. cu rol benefic pentru societate. programelor de studii. Prima etapă. pentru că în definitiv asta este ce ne dorim nouă şi membrilor familiilor noastre. de investiţii în sistemul de învăţământ şi de activităţi centrate pe elevi cu scopul creşterii interacţiunilor şi amplificarea relaţiilor interumane. care să respecte demnitatea umană şi care să fie în stare să prevină conflictele. Întregul proces de educaţie al personalităţii umane trebuie orientat spre suprimarea pornirilor egoiste şi distructive în favoarea celor altruiste. Ele stau la baza societăţii noastre. Copiii noştri au nevoie de un sistem educaţional specific. dar de multe ori. sistemul educaţional românesc. ea presupune respectul deciziilor altor oameni. Trebuie să se acţioneze pentru punerea în funcţiune a programelor de cercetare în domeniul ştiinţelor sociale şi educaţiei pentru toleranţa şi non-violentă. Adevărata toleranţă înseamnă mai mult decât o simplă "suportare". 151 . mai calmă. lipsa de toleranţă este cea care naşte războaie. altor stiluri şi moduri de viaţă. în sensul educaţiei pentru toleranţă. Totul e aparent simplu. este necesar să fie promovate metode raţionale. cursurilor şi a altor materiale pedagogice. modele comportamentale şi de atitudine. capabili să aprecieze valoarea libertăţii. Deoarece educaţia în sensul de a fi tolerant trebuie să fie considerată un imperativ prioritar. este de a-şi cunoaste drepturile şi libertăţile. Dat fiind faptul că educaţia este mijlocul dar şi instrumentul cel mai bun de prevenire a intoleranţei. sau să le rezolve prin mijloace nonviolente. conflicte şi dispute. în vederea formării unor cetăţeni activi şi responsabili. grupuri. eficiente şi sistematice de predare a toleranţei cât mai timpuriu. "Există un singur lucru care nu poate fi tolerat şi anume intoleranţa".

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Prof. cultură.dr. prosperitatea. acceptării. univ. să ne construim. 152 . Toleranţa negativă poate genera “discriminarea pozitivă” şi ca replică violentă. religie. în familie. la locul de muncă) cu cei diferiţi de noi ca naţionalitate. de a exista. Elena Macavei TOLERANŢA – VALOARE MORALĂ. popor. de a comunica. cultură. limbă. în contexte multinaţionale. intoleranţa. multiculturale şi interculturale. trăim într-o lume complexă. opusul sau contrariul toleranţei. este abilitatea de a trăi alături de alţii diferiţi de noi în înţelegere. limba. respectării şi aprecierii persoanelor. Ea se poate manifesta legitim. respect. are un prag dincolo de care se ajunge la excese. trăim aproape şi împreună (în şcoală. sau ilegitim ca devieri de la ceea ce este permis. de a le recunoaşte şi respecta drepturile. Ce este toleranţa versus intoleranţa şi la ce niveluri se manifestă? În sfera relaţiilor interumane. la toleranţă exagerată sau la intoleranţă. etnie. naţionalitate. protejată de lege. POLITICĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ Indubitabil. tradiţiile. accesibile. contradictorie. multietnice. JURIDICĂ. Pentru bună înţelegere. Toleranţa are un interval de permisivitate. cultura. având ca reper toleranţa. pentru pacea socială trebuie să respectăm ca principiu de convieţuire toleranţa. cu tendinţe accentuate şi reale de globalizare şi mondializare ce necesită interrelaţii de colaborare şi cooperare între state pentru atingerea scopurilor comune: securitatea. multilingvistice. În planuri sociale apropiate. Toleranţa negativă creează climatul permisiv exagerat ce poate pune în pericol pacea socială. manifestată prin discriminare. conflictuală. un mod înţelept de a fi. Toleranţa pozitivă creează climatul permisiv de convieţuire armonioasă a celor diferiţi ca rasă. naţionalitate. cultură. religie. trăim într-o lume diversă. religia. rasă. multireligioase. toleranţa este faptul recunoaşterii. O componentă a toleranţei este bidimensionalitatea – forma ei pozitivă sau negativă. armonie. persecutare. limbă. pacea. limbă. religie. grupurilor şi comunităţilor diferite ca rasă.

nerecunoaşterii. grupurilor şi comunităţilor diferite ca rasă. este apărătoarea de infracţionalitate. nerespectării. limbă. vandalism. după cum reiese din schema următoare: TOLERANŢA POZITIVĂ INTOLERANŢA NEGATIVĂ INTOLERANŢA POZITIVĂ TOLERANŢA NEGATIVĂ Traseu dezirabil Traseu indezirabil Care sunt structurile psihologice pe care se întemeiază exprimarea toleranţei? 153 . trafic de droguri etc. religie. este temeiul condamnării şi pedepsirii celor care comit acte antisociale: furt. respinse. cultură. comunitate. politic sănătoasă şi necesară. grup. se ajunge la marginalizarea. De la toleranţă la intoleranţă. politic eronată. trafic de persoane. indezirabil. de suspiciune. terorism. Într-un asemenea climat se obstrucţionează exercitarea drepturilor şi libertăţilor. Şi intoleranţa are conotaţii pozitive şi negative. morale. afirmarea şi exprimarea socială. creează un mediu de insecuritate comunitar şi intercomunitar. morală. Intoleranţa negativă este ilegitimă. persecutarea şi pedepsirea pe considerentul diferenţei neacceptate. imorală. Intoleranţa pozitivă este legitimă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Intoleranţa este faptul ignorării. persecutării şi pedepsirii persoanelor. obstrucţionării. naţionalitate. se poate trece relativ uşor atunci când pârgiile juridice. politice. creează mediul de securitate pentru individ. educaţionale sunt slabe şi ineficiente. de teamă. de persecuţie.

respingere. 154 . Spaţiul mental colectiv sau de grup tolerant este o dimensiune a sinelui colectiv. grupului. preluate de individ. manifestat la nivelul comunităţilor – popoare. de sintalitatea (configuraţia specială) grupului. trăită. Identitatea naţională. atitudinile şi faptele în raport cu diversitatea pentru orice considerent au anumite mobiluri psihologice sau motivaţii ale toleranţei. persecutare a celor diferiţi pe orice considerent. Modul de gândire. nevoia de dialog. etnică. europene. de grup şi comunitare. În raport cu corelativul intoleranţă. fără discernământ. a grupului. respect. religioase. toleranţa (ca şi intoleranţa) este percepută.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Din punct de vedere psihologic. Nevoia de identitate este condiţia echilibrului biopsihic al individului. culturală este reperul de acceptare şi respectare a altora. întreţinute de modurile de gândire şi de simţire ce se structurează în spaţiile mentale individuale. Deschiderea spre alţii are la bază nevoia de alteritate iar dualitatea identitate – alteritate consolidează starea de securitate biopsihică a individului. Temeiul îl reprezintă scopurile comune – prosperitatea. securitatea. exprimată de personalitatea individului. atitudini şi fapte de neaceptare. naţionale. sentimentele. Acestea sunt: nevoia de identitate / de alteritate. limbă. etnice. naţionalitatea. etnică. colaborării. comunităţii. rasă. respect. Conduitele sau actele individuale. naţiuni. gândită. comunitate. grup. Intoleranţa se bazează pe stereotipuri (etichete) negative. Se construieşte. convingerile şi atitudinile individului în raport cu diferenţa ce marchează oamenii (rasa. Spaţiul mental individual tolerant este o dimensiune a sinelui individual şi include perceperea. limba etc. în timp. exprimat şi manifestat în grupurile familiale. colaborare şi cooperare în interiorul comunităţilor. rasiale. interzonale. comunitare tolerante (ori intolerante) sunt generate. referitoare la naţionalitate. gândirea. prin educaţie şi autoeducaţie. culturală. în relaţiile intercomunitare. sex. scheme mentale eronat generalizate. condescendenţă. spaţiul mental comunitar intolerant cu moduri de gândire. religioasă şi se exprimă prin mentalităţi şi atitudini de acceptare. Spaţiul mental comunitar tolerant. pacea. de grup. în raport cu diversitatea naţională. a comunităţii. condescendenţă. asigură suport motivaţional dialogului. religia. se constituie aceleaşi structuri psihice cu conotaţii opuse toleranţei: spaţiul mental individual intolerant. comunităţii. nevoia de colaborare. asociaţii şi organizaţii continentale. grupal sau comunitar. lingvistică.) şi se exprimă prin acceptare. nevoia de prestigiu. zonale – este generatorul climatului social-economic şi politic de înţelegere. spaţiul mental de grup intolerant. dezapreciative. nevoia de unitate în diversitate şi sunt exprimate la nivel individual.

limbă. De când se pune problema toleraţei şi respectiv a combaterii intoleranţei? Dintotdeuna. la fel de veche ca şi umanitatea. pentru solidarizarea forţelor în atingerea scopurilor comune trebuie să se creeze şi să se menţină un climat tolerant. în mod obiectiv. se structurează şi tipurile de toleranţă versus intoleranţă. rasism. Prin urmare. vine cu o anume ordine generată de valorile înscrise în reperele Bine – Rău. cultură. antisemitism. în funcţie de acestea. multilingvistic. de acceptare şi respectare a diferenţelor. grupuri etnice diferite şi. este o necesitate obiectivă ce se cuvine a fi asumată. prosperitate economică. în condiţiile mondializării. obiceiuri. religie. morală. întrucât migraţia popoarelor. prin oportunităţile sociale create. În primul rând. juridice. la acte discriminatorii şi acuzatorii. duc la xenofobie. coexistă comunităţi diferite. tradiţii. 155 . Azi. politice ale climatului tolerant? Morala. etnii cu limbi. trăim într-un context multinaţional şi multietnic. un mod înţelept de a fi şi de a exista. un principiu de convieţuire. pentru pacea socială. De ce se pune problema toleranţei? Cel puţin trei argumente se pot aduce. este imperios necerară politica tolerantă în limite acceptabile. multireligios. În al treilea rând. există o lume diversă în apropierea. politică. sex şi. fenomen istoric străvechi şi recent a dus la constituirea comunităţilor cu amestecuri de popoare. cu civilizaţii avansate. etnie. unele fiind cu vechime istorică. interculturală împiedică unirea forţelor pentru progres. în mod obiectiv. scăpate de sub control. ale intercondiţionărilor economice şi politice. naţionalitate. Care sunt temeiurile morale. revolte. profesiune care. pentru colaborare şi cooperare intercomunitară. întreţine conflicte ce au la bază frustrări. În societăţile cu regimuri pluraliste. toleranţa este un principiu politic. religii diferite. multicultural. pentru că ignorarea sau persecutarea celor diferiţi sub un aspect sau altul poate deveni oricând „butoiul de pulbere” ce poate exploda şi genera conflicte. În al doilea rând.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare religie. intercultural. există o lume diversă. un principiu şi o dimensiune educaţională. democrate. la mari sau mici distanţe iar pacea în interiorul sau în afara comunităţilor depinde de înţelegerea celor diferiţi pe orice considerent. Obiectul toleranţei / intoleranţei este frecvent centrat pe: rasă. culturi. interreligioasă. valori propriu zise sau pozitive (umanism. pentru că dezbinarea interetnică. În mod obiectiv. în vecinătatea noastră. pentru că. Cum se ajunge la construirea spaţiilor mentale tolerante / intolerante? Prin educaţie şi autoeducaţie. patriotism. războaie sau poate face doar să planeze teama şi insecuritatea. punându-se în pericol pacea şi buna convieţuire a membrilor comunităţii. cu atât mai mult.

Legislaţia internaţională aparţinând. toleranţa are un evident temei juridic şi este o valoare juridică. disciplină. Mişcarea ecumenică creştină şi necreştină confirmă deschiderea spre comunicare şi dialog a cultelor creştine. dreptatea. necinste. respect. pace socială. Organizaţiei Naţiunilor Unite. rasă. la comunicare. în combaterea extremismului politic şi religios.) şi valori negative sau nonvalori (infidelitate. naţionalitate. a scopurilor sociale comune: pacea. spre exemplu. compasiunea sunt temeiuri de raportare la viaţa comunitară în toată diversitatea ei internaţională. defavorizatoare.). suportare. reflectă universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor. religie. loialitate. a conduitei de combatere a extremismului religios. eroism. demnitatea. respect. limbă. ipocrizie. colaborării şi cooperării şi se asociază altor valori morale: umanismul. indisciplină. model ideal spre care se tinde. reglementează relaţiile interumane şi intercomunitare. şi implică. prietenia. Toleranţa are un temei moral. Morala religioasă creştină oferă ca temei toleranţei valoarea supremă – iubirea – iubirea de Dumnezeu şi iubirea aproapelui. politic şi militar. altruism. generozitatea. rasism. Prin faptul că este prevăzută în legislaţii naţionale. creează individului echlibru interior. de educaţia religioasă depinde construirea conduitei înţelepte de comunicare cu semenii diferiţi ca naţionalitate.. religie. a conduitei tolerante. lipsă de demnitate. europene şi internaţionale. loialitatea. etnică. obligatoriu. pentru progres şi prosperitate.. Toleranţa este tranziţia spre egalitate şi libertate religioasă. ea este o valoare morală în sine şi are drept conţinut semantic: acceptare. Morala. sex. civism. la intercomunicare. trădare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu internaţionalism. etnie. Toleranţa este şi temeiul prieteniei. naţională. înţelegere. dezideratul şi imperativul toleranţei.. cultură. ceea ce excude orice fel de discriminare de rasă. create după încheierea celui de Al Doilea Război Mondial. impune prestigiul social comunitar şi intercomunitar. Principalele documente de drept internaţional care 156 . În contextul mozaicului religios din lume şi al coexistenţei cultelor creştine. de demontare a stereotipiilor negative. şi a creştinismului cu celelalte religii din lume în promovarea valorilor spirituale universale. modestie. religios. securitatea. principiile şi valorile ei. demnitate. imprimă calitate relaţiilor de comunicare interumană şi intercomunitară.. onoare. toleranţa este principiul suveran în promovarea valorilor spirituale comune. limbă. prietenie. cinste. Dat fiind valoarea credinţei pentru forţa spirituală umană. prin normele. în lupta pentru pace şi securitate. curaj. Toleranţa contribuie la climatul paşnic de viaţă. xenofobie. fundamentalism politic. cumpătarea. snobism. civismul. în primul rând. prosperitatea. Şi alte valori precum: înţelepciunea. solidaritate.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare prevăd universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor şi implicit dezideratul şi imperativul toleranţei sunt:  Carta Naţiunilor Unite.  Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Sociale şi Culturale.  Pactul Internaţional privitor la Drepturile Civile şi Politice. încă dezbătut. Articolul 20 indică şi obligaţia minorităţilor să respecte legislaţia naţională şi drepturile celorlalţi – ale majorităţii şi ale altor minorităţi.  Tratatul de la Amsterdam. adoptată în anul 1995. Pe plan european. adoptat în anul 2001. să se abţină de la politica de asimilare împotriva voinţei lor (Articolul 5). convenţii şi rezoluţii privitoare la drepturile femeii. adoptată în anul 1945. adoptat în anul 1997 . exclud orice fel de discriminare şi implică. lingvistice. la treburile politice. socială şi economică. adoptat în anul 1966. evident.a. Se recomandă statelor părţi să asigure exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor.  Tratatul Constituţional. adoptată în anul 1948.  Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. ratificată de România prin Legea 33 / 29 aprilie 1995. patrimoniul cultural). adoptat în anul 1992 . 157 .  Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. drepturile refugiaţilor ş. religioase.  Declaraţii. adoptată la Nisa în anul 2000. Se recomandă crearea condiţiilor favorabile participării la viaţa culturală. chiar a cooperării transfrontaliere (Articolele 17. culturale.. drepturile tinerilor. se recomandă încheierea acordurilor cu statele vecine pentru a asigura protecţia persoanelor minoritare. să-şi păstreze identitatea (religia. etnice. documentele Uniunii Europene reflectă universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor. Statele părţi care aderă la Convenţia-Cadru trebuie să se angajeze în a crea condiţii ce permit minorităţilor să-şi menţină şi să-şi dezvolte cultura. limba. să respecte dreptul de folosire a limbii materne şi de a învăţa limba maternă. Principalele documente sunt:  Tratatul de la Maastricht. dialogul intercultural şi vor lua măsuri pentru promovarea respectului şi înţelegerii. drepturile copilului. vor lua măsuri de protecţie a persoanelor ce pot fi victime ale discriminării (Articolul 6). adoptat în anul 1966. 18). dezideratul şi imperativul toleranţei naţionale. Statele părţi vor încuraja spiritul de toleranţă.  Tratatul de la Nisa. tradiţiile. de a-şi înfiinţa şi administra instituţii private de educare şi formare (Articolele 7-14).  Pactul Internaţional privitor la Drepturile Economice.

participarea celor diferiţi ca limbă. adoptată în anul 1969. adoptată în anul 1983. avantajul afirmării şi exprimării. fapt reflectat în politicile economice.  Carta Africană a Drepturilor Omului. Pe de altă parte. ceea ce implică dezideratul şi imperativul toleranţei. Politica culturală ce exclude discriminările şi implică toleranţa creează mediul îmbogăţirii şi diversificării culturii comunităţii cu contribuţiile minorităţilor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Pe plan zonal. Politica învăţământului în temeiul respectării dreptului tuturor la educaţie are avantajul egalizării şanselor. Acestea sunt:  Convenţia Americană a Drepturilor Omului. 158 . internaţionale.  Declaraţia Îndatoririlor Fundamentale ale Popoarelor Asiatice. Politica economică ce exclude discriminările pe orice fel de criteriu creează cadrul favorabil pentru afirmarea tuturor membrilor comunităţii în viaţa economică. fără niciun fel de discriminare implică obligatoriu toleranţa celor diferiţi. documentele privitoare la drepturile şi libertăţile omului prevăd. fără discriminare. tradiţii la viaţa culturală creează mediul de înţelegere şi pace socială. adoptată în anul 1994. culturale. Orice fel de discriminare de ordin economic generează tensiuni şi conflicte. religie. Constituţia României prevede şi garantează egalitatea în drepturi a tuturor oamenilor fără discriminare de sex. religiile şi limbile lor. factură psihică. Toleranţa este o valoare politică. O lege a minorităţilor nu s-a adoptat încă şi. prosperitatea. europene. ţară membră ONU. scopurile comune fiind pacea. în relaţiile diplomatice ale statelor civilizate. este semnatara documentelor adoptate şi îşi acordă legislaţia cu recomandările documentelor respective. adoptată în anul 1981. în formaţiunile politice şi implicarea în luarea deciziilor are avantajul cumulării forţelor cu interese comune. de a deveni producători şi creatori de valori materiale şi spirituale. rasă. România. de integrare socială. naţionalitate. universalitatea respectării drepturilor şi libertăţilor. securitatea. exclud orice fel de discriminare. de asemenea. transatlantice. respectarea minorităţilor cu culturile. pentru valorificarea capacităţilor de muncă productivă şi creatoare în vederea prosperităţii generale. în raport cu minoritatea defavorizatoare a ţiganilor / romilor s-a dus şi se duce o politică de susţinere a exprimării specificului etnic. în politicile naţionale. creează unitatea în diversitate a culturii comunităţii. Afirmarea şi exprimarea oricărui membru al comunităţii pe scena politică a comunităţii. apartenenţă politică. Respectarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului.  Carta Arabă a Drepturilor Omului.

Activităţile didactice. transatlantice. religie. rasă. nonformale şi informale de educaţie este modelarea conştiinţei şi conduitei tolerante în raport cu diversitatea naţională. religioasă. Şcoala are răspunderea şi responsabilitatea de a forma conştiinţa şi conduita copiilor şi tinerilor în sensul respectării. religie diferite. grupurile şi comunităţile diferite de cel ce exprimă opinii. Modul de raportare la persoanele.  favorizarea exprimării diversităţii naţionale. limbă este preluat de copii şi tineri prin imitaţie de la adulţi.  condiţionarea nevoii de alteritate în sensul cunoaşterii şi respectării persoanelor. multietnice. 159 . lingvistice. multilingvistic. limbă. etnice. religie. grupurilor şi comunităţilor diferite ca naţionalitate. etnice.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare n relaţiile diplomatice europene.  integrarea în mediul multicultural şi intercultural. al grupului de prieteni.  consolidarea identităţii naţionale. Dat fiind problematica complexă a convieţuirii şi comunicării în medii multinaţionale. internaţionale. multireligioase. prin atitudinile nediscriminatorii ale dascălilor şi ale elevilor. grupurile. stabilite între ţări cu niveluri de dezvoltare economică. cultură. religioase ca temei al raportării la diversitatea naţională. un tip al „noilor educaţii” – educaţia pentru toleranţă şi combaterea discriminării – devine necesar. lingvistică. al grupului etnic sau religios de referinţă în privinţa raportării la persoanele. modul de gândire tolerant. segregaţioniste. factură psihică. Toleranţa este valoare educaţională. multilingvistice. să predomine înţelepciunea diplomatică de a evita discriminările în temeiul principiului toleranţei. multietnic. interetnic. extradidactice şi extraşcolare. multireligios creat în şcoală. culturală iar obiectivele care să centreze activităţile instructiv-educative pe efecte informative şi formative ale conduitei tolerante pot fi:  deschiderea spre alţii diferiţi ca rasă. comunităţile diferite ca rasă. multinaţional. relaţiile de colaborare şi cooperare trebuie să excludă tratările diferenţiate. limbă. culturale. ceea ce înseamnă că stereotipii pozitive sau negative privitoare la cei diferiţi pot fi însuşite fără propriile cenzuri. etnică. discriminatorii. religioase prin mediul multienic. univers lingvistic. religie. naţionalitate. Scopul acţiunilor instructiv-educative din şcoală şi din afara şcolii sau la niveluri formale. înţelegerii. în ambianţe egalitare. etnică. De aceea este foarte important ce oferă mediul familial. uneori.  integrarea în mediul multinaţional. rasiale. etnice. lingvistică. naţionalitate. etnie. acceptării diversităţii naţionale. nediscriminatorii modelează modul de percepere.

 stabilirea şi permanentizarea dialogurilor multiculturale şi interculturale. Editura Polirom. Sinele şi cunoaşterea lui. Spre geomodernitatea secolului XXI. Toleranţa interetnică. *** Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 16. 9. cultură pentru armonia vieţii sociale. 2001. traducere de Margareta Batcu. Iaşi. 2001. 2000. Fukuyama Francis. Editura Trei. traducere de Mihai Gruia Novac. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ: 1. Toleranţă religioasă şi ecumenism. Ioan Petrescu. 8. 10. 1997. Mondializarea dincolo de mituri. Cordellier Serge (coord. Zece mii de culturi. Braşov. Bucureşti. 2000. 1996. Leclerc Gérard. Timişoara. 2003. antisemitismului. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. Iaşi. discriminare şi relaţii intergrupuri. legalitate. Vocaţia familiei în dezvoltarea comunicării interetnice în România. Bucureşti. Bucureşti. Editura Antet. traducere de Mihnea Columbeanu. Neculau Adrian. 1996. excluşi. Tucicov-Bogdan Ana. culturale. etică în România mileniului trei”. 5/ 2001. Iaşi. Minoritari. în volumul „Armonie comunitară în spirit european”. 5. o singură civilizaţie. grupurilor. Noi şi Europa.). Richard. Maliţa Mircea. Editura Antet. 11. 7.  demontarea stereotipiilor negative din mentalităţile persoanelor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  cunoaşterea oportunităţilor şi ofertelor legate de exprimarea diversităţii naţionale. Ferréol Gilles (coordonatori). Editura Polirom. Editura Polirom. Epperson Ralph A. 4. Editura Polirom. Stereotipuri. 2002. religie. Bourhis Y. etnice. Macavei Elena. Toleranţa interetnică – principiu politic şi mod înţelept de a fi şi de a exista. traducere de Doina Tonner. rasă. 2005. limbă. traducere de Mihnea Columbeanu. Întreprinderea Editorial-Poligrafică Ştiinţa. libertăţi şi obligaţii cu toţi cei diferiţi ca naţionalitate. Iaşi. 2004. Civilizaţiile puse la încercare.  favorizarea trecerii de la toleranţă la egalitate în drepturi.  combaterea xenofobiei. în Revista Psihologia nr.). rasismului. Neculau Adrian (coord. Huntington Samuel P. traducere de Radu Carp. Ludwig Holzinger. 2001. 13. Mondializarea culturală. Chişinău. Editura Samizdat. 14. marginali. 2. Bucureşti. Bucureşti. Editura Nemira. Bucureşti. Macavei Elena. Ordinea mondială în secolul XXI. 2002. coordonatori. 3. teorie şi realitate. Leyens Jacgues-Philippe. Tucicov-Bogdan Ana (coordonator). 12. Noua ordine mondială. 15. Iluţ Petru. coord. 6. editor coordonator. în volumul „Eficienţă. *** Convenţia-Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale 160 . comunităţilor. Construcţia statelor.

2.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. (1992). Dansul – formă de exprimare umană A explora dansul în toată complexitatea lui ca sentiment uman. învăţarea. se folosesc tehnicile de dans în aşa fel încât acestea să îi aducă pe copiii în legătură cu sinele. 1987) 1 . trăirile acestora pot fi recunoscute. sistemul de valori ale individului. relaţionale şi de comunicare. Sibiu DANSUL .drd. Un psihiatru vorbeşte cu pacienţii despre problemele lor în timp ce un terapeut în dans foloseşte limbajul non-verbal. Prin mişcare şi dans. USA 161 . relaţiile sociale. 2. USA Helen Payne. University of Chicago Press. Problemele emoţionale şi conflictele ies la iveala în acest mod. ura etc. Chapman and Hall. (1987). (1987).MODALITATE ARTTERAPEUTICĂ DE COMUNICARE A DEFICIENTULUI DE AUZ 1. acţiune înseamnă în primul rând a cerceta natura existenţei umane (Judith Lynne Hanna. Oana Marţian Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. a gândurilor şi a fustrărilor ajută la acceptarea şi depăşirea problemelor emoţionale. Dansul – modalitate art-terapeutică în dezvoltarea copilului 1 2 Judith Lynne Hanna. Inc. Dansul se împleteşte cu alte aspecte ale vieţii umane. tehnici orientate pe mişcare. (Judith Lynne Hanna. Dansul este răspunsul primar la ritm şi muzică iar în timpul desfăşurării programului terapeutic. relaţionare şi de comunicare.. vizibilă. iubirea. 1992) 2 . lumea interioară a fiecărui copil devine tangibilă. gând. USA 3 Judith Lynne Hanna. To dance is human : a theory of nonverbal communication. aşa cum ar fi comunicarea. copiii sunt învăţaţi să scoată la iveală suferinţele ascunse. To dance is human : a theory of nonverbal communication. Copilul devine conştient de sentimentele lui prin senzaţii şi mişcări. În terapia dansului. 1987) 3 . exprimate şi comunicate în siguranţă (Helen Payne. Dance movement therapy : theory and practice. New York. Terapeutul creează un mediu în care sentimentele. Prin armonizarea legăturii dintre trup şi minte obiectivul terapiei dansului este de a construi stima de sine şi indentitatea eului unei persoane cu probleme emotionale. University of Chicago Press. Se crede că extrovertirea suferinţelor trecute.

Osgood. Bucureşti 162 . Gertrude P. mimică şi postură. prin mijlocirea unor semnale alternative care pot fi transmise prin canalul care le leagă” 2 . Humphrey subliniază importanţa dansului la vârste mici nu doar sub aspectul mişcării necesare creşterii şi sănătăţii.Scholten. Van Cuilenburg. artele vizuale. în primul rând. El va încerca să transmită publicului starea sa interioară. expresia este controlată. Kurath. exprima şi comunica sentimentele. baletul. Fiecare dintre noi se manifestă şi îşi exteriorizează sentimentele şi gândurile în mod diferit. dezvoltarea simţului estetic.J. 4. New York. J. 3. dezvoltarea limbajului. a comunicării. o „şcoală” complexă. O. Dansul. teatrul etc. sculptura. Evident. Antropologii americani Alan P.( 1998). Comunicarea umană „În sensul cel mai general. Ştiinţa comunicării. influenţează un alt sistem. O. Routledge. cu alte cuvinte. în fapt. Toate artele – dansul.J. deliberată şi corespunde caracterului dansatorului. în speţă un destinatar. respectiv o sursă. Scholten. dansul şi. atitudini şi gesturi. pictura. el cuprinde toate procedeele prin care un spirit poate afecta un alt spirit. G. cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte” 3 . se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când un sistem. între tine şi corpul tău. (Shannon şi Weaver) Limitând definiţiile de mai sus prin introducerea unei condiţii. toate comportamentele umane”. Prin 1 2 Joan Chodorow. starea de spirit va influenţa mesajul dansului. – sunt defapt diverse limbaje prin care copiii îşi pot interpreta. Editura Humanitas. apoi între tine şi ceilalţi oameni. aceasta include nu numai limbajul scris sau vorbit.Merriam. gesturi. În dans. trăirile lor interioare (Joan Chodorow. Lynnette Overby şi James H. în primul rând. prin acţiuni. în care copilul. ci mai ales ca antrenament neuro-psihologic. Este o formă de comunicare ce cuprinde semne legate de mişcare. dezvoltarea socio-afectivă.W. dezvoltarea atenţiei şi capacităţii de învăţare. ci şi muzica. Dansul – modalitatea artterapeutică de comunicare a deficientului de auz Dansul este o formă de comunicare care are loc.Van Cuilenburg. Dansul are un impact pozitiv în: dezvoltarea sistemului nervos. Dance therapy and depth psychology : the moving imagination. teatrul.W.Noomen. 2005) 1 . învaţă să-şi controleze impulsurile prin armonie şi cadenţă. USA Charles E.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Dansul este. A vocabulary for Talking about Communication 3 J. (2005). ca modalitate art-terapeutică joacă un rol important în dezvoltarea generală copiilor şi nu doar în dezvoltarea fizică a acestora. Noomen definesc comunicarea „un proces prin care un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal. G. „Cuvântul comunicare are un sens foarte larg.

este posibil adesea să creezi o imagine cu multe cuvinte. simple comenzi ca “încă o dată”. cu timpul. Dansatorul va transmite publicului stările. Când înveţi un dans cu copii auzitori. ci mai ales interrelaţionarea socială timpurie care stă la baza procesului de comunicare. sunt împărtăşite în mod constant şi 163 . În fapt. Oamenii nu sunt singurele fiinţe care comunică prin intermediul dansului. şi poate chiar mai mult.. Acţiunea cântecelor. Datorită nedezvoltării limbajului verbal. viaţa sufletesacă a personajului (dansator). “stop”. Mulţi oameni se întreabă cum pot dansa copii deficienţi de auz dacă nu aud muzica. Pe lângă acestea. iar dansul cocorilor este un dans de împerechere. Comunicarea prin dans reprezintă legătura dintre desfăşurarea unei succesiuni de acţiuni fizice. individul îşi dezvăluie personalitatea şi influenţele pe care societatea le-a avut asupra sa. În terapia prin dans. care îşi vor lăsa amprenta asupra dansului. expresive. poeziile pentru copii pot fi folosite în cazul copiilor auzitori. Deficienţa de auz nu restrânge numai registrul auditiv al copilului. Dansul copiilor implică mai mult decât explorarea diferitelor modalităţi de a realiza o anumită figură de dans sau învăţarea unor serii de paşi pe muzică... dansul albinelor este o modalitate de a transmite informaţii referitoare la distanţa faţă de sursa de hrană. să fie influenţaţi de stările lor sufleteşti.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare mişcările sale. înţelegând mesajul artistic. şi modul în care publicul. deficientul de auz poate dansa cel puţin la fel de bine şi expresiv ca şi cel auzitor. Există o mulţime de alte fiinţe care se folosesc de dans pentru a comunica. gesturilor.. expresivităţii. cantitatea şi chiar calitatea ei. Spre exemplu. de mimică şi care. trăirile şi emoţiile sale prin intermediul mimicii. este posibil ca un grup de dansatori. este un mod de a realiza un raţionament prin care aceştia să-şi folosească trupul ca un instrument al exprimării şi comunicării. În plus. Astfel. Aceasta poate ajuta publicul să înţeleagă mai uşor mesajul pe care vrea să-l transmită dansatorul. se vor organiza într-un sistem semiotic cu o anumită specificitate operaţională. aceştia îşi folosesc trupul lor pentru a comunica la fel cum fac şi dansatorii auzitori. în mod afectiv şi imaginativ. un element care intervine în transmiterea mesajelor prin dans îl reprezintă vestimentaţia. în special de gesturi.. dar şi a posturii sale. din necesitatea de a comunica cu cei din jur. sau să obţii calitatea dansului dorit prin modificarea volumului şi a tonului vocii etc. însă aceste modalităţi nu sunt uşor de folosit atunci când e vorba despre copii cu deficienţe auditive. “acum”. completând în acest sens informaţia. deficienţii de auz se vor folosi de alte mijloace de comunicare.. va putea să retrăiască. terapeutul comunică cu elevii deficienţi de auz prin ceea ce numim “limbajul trupului” adică prin modul de comunicare pe care noi îl avem în comun. chiar dacă execută aceeaşi coregrafie.

ritmul înseamnă ordine. un Aici şi Acolo.1. aud prin intermediul ochilor sau cum spunea Oliver Sacks (1990) “văd vocile” 2 . 143.. din punctul de vedere al timpului. Nu în ultimul rând trebuie să vorbim despre ceea ce însemnă şi reprezintă ritmul în terpia prin dans. p. deficienţii de auz depind în totalitate de labiolectură pentru a-i ajuta să înţeleagă mesajul transmis de către profesor. L. dacă nu vor. psihologie. Switzerland Oliver Sacks(1990) citat în Naomi Benari. (1995). „Ritmul este. Sibiu. în versuri şi rimă. Toate cuvintele trebuiesc articulate clar însă fără a exista exagerări şi este de asemenea necesar a se vorbi cu faţa spre aceştia (Naomi Benari.. Problematica deficienţilor de auz. nu ascultă. Cu copiii care au atât limbajul verbal cât şi cel al semnelor destul de limitat.a. R. Sibiu. O altă parte importantă a comunicării cu deficientul de auz este. (2003) . Inner Rhythm : Dance training for the deaf. 4 Stangl. Percepţia şi mişcarea sunt strâns legate de ritm. în care o mişcare pregăteşte mereu o alta” (Stangl. desigur. 4. p. sociologie ş. un curs divizat” (Goodman.. labiolectura. 143. (1995). Prin dans. receptarea mesajului transmis. Psihomedia. 2 1 164 . Beneficiile dansului la copilul deficient de auz: Naomi Benari. trăirile interioare etc. folosirea imaginilor este adesea o cale foarte directă în stimularea lor şi o cale mai uşoară de a le împărtăşi tema sau subiectul dansului care urmează să fie învăţat. medicină. copiii deficienţii de auz . (1971) citat în Popescu. copilul deficient de auz poate să-şi exprime sentimentele. (1974) – citat în Popescu. Switzerland 3 Goodman. viaţă. a elementelor componente ale unei figuri din dans . Problematica deficienţilor de auz. 1971) 3 . biologie. Psihomedia. (2003) . 1974) 4 . Harwood Academic Publishers GmbH. Ritmul ne încântă în conversaţie. Dacă nu sunt folosite semnele. Uneori chiar în explicarea paşilor de dans. Inner Rhythm : Dance training for the deaf. dacă vor ascultă ce li se spune. poate să comunice cu alţii pe diferite ritmuri cu ajutorul mişcărilor . În cele mai multe centre pentru deficienţi de auz. o reală concentrare pentru a privi atent şi a înţelege mesajul vorbit. 1995) 1 .. pe care le întâlnim în domenii diferite. mişcare. iar acest lucru impune un efort de voinţă.Pentru explicarea noţiunii de ritm există mai multe definiţii. folosirea imaginilor poate fi deosebit de utilă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu astfel nevoia de un limbaj comun devine necesară. În comparaţie cu persoanele auzitoare care. Prin urmare. Platon a exprimat în acest sens o poziţie fermă: „Ritmul este ordine în mişcare”. Harwood Academic Publishers GmbH. M. ne animă când ascultăm muzică şi dansăm. R. în muzică. „Un ritm este caracterizat prin faptul că între doi poli ai unui câmp de tensiune există o permanentă mişcare. se preferă “comunicarea totală” – se combină limbajul semnelor cu limbajul verbal.

la înţelegerea formei. Deficientul de auz poate obţine beneficii suplimentare. copiii dobândesc putere. USA http://www.2. Succesul în procesul de învăţare pentru orice tip de dans este acela că terapeutul şi elevul trebuie să intre în experienţa de învăţare împreună.Dansul ajută copiii în dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţiilor motorii. în multe feluri folosind diferite tempouri şi o anumită forţă. 3. gândurile.Teaching children dance. Beneficiile cognitive ale dansului : 1 2 participarea la dans promovează auto-descoperirea. de a cunoaşte valorile culturale ale Theresa Purcell Cone. Prin diferitele experienţe de dans. . le oferă copiilor şansa de a interacţiona. beneficii specifice dizabilităţii sale: . îşi clarifică şi îşi exprimă ideile. într-o manieră sigură . construirea stimei de sine. de a socializa cu alţii.. cu o atitudine pozitivă pentru a permite ca bucuria şi vraja dansului să-i înconjoare.. de la simpla numărare până la sporirea conştientizării spaţiale. sar. îşi dezvoltă şi îmbunătăţesc echilibrul. coordonarea şi tonusul muscular (Terapia prin dans.Stephen Leonard Cone. Dansul de asemenea implică şi dezvoltă gândirea critică şi autodisciplina.valexa. . de la explorarea balansului şi echilibrului până la cunoaşterea greutăţii şi masei. 2009) 2 .Copiii aleargă. 4. păşesc etc.1.Dansul îi ajută pe copiii deficieţi de auz să fie conştienţi de propriul lor corp. 2005) 1 . Human Kinetics Inc. prin intermediul dansului copiii îşi definesc. . dansul ameliorează circulaţia.Înmulţirea experienţelor de dans oferă copiilor şansa de a învăţa despre infinitele moduri în care corpul uman este capabil să se mişte. sentimentele.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Studiul dansului dezvoltă abilităţi legate de alte domenii de învăţare. copiii vor obţine beneficii în diverse moduri care pot afecta (pozitiv) mult alte experienţe din viaţa lor. second edition. altora.1. (2005). îşi măresc flexibilitatea şi îşi dezvoltă coordonarea membrelor prin crearea de mişcări sau prin învăţarea după model (Theresa Purcell Cone & Stephen Leonard Cone. Aceştia învaţă în mod eficient să-şi mişte întregul corp sau părţi ale sale în mod izolat. Beneficiile psihomotorii ale dansului: .Prin dans se extinde vocabularul de bază al copiilor cu privire la abilităţile motorii.Din punct de vedere fizic.prin dans copilul deficient de auz are posibilitatea de a se exprima. posibilitate care de multe ori reflectă frustrarea acestuia de a avea puţin sau chiar deloc un limbaj verbal prin intermediul căruia să poată face acest lucru. .1. cu entuziasm.org/psihologie/terapia-prin-dans/ 165 .

Inner Rhythm: Dance training for the deaf. armonios.1. de a realiza un dans implică. . descărcând tensiunile într-un mod constructiv. USA 166 . USA Theresa Purcell Cone.Stephen Leonard Cone. furia. executarea dansului. şi să creeze relaţii de ordin afectiv cu ceilalţi. Human Kinetics Inc.Prin dans copiii vor merge mai departe în dezvoltarea de abilităţi cognitive şi vor învăţa să manipuleze aceste cunoştinţe faptice dobândite la un nivel de înţelegere superior. noi nu trebuie să participăm numai pentru a corecta un anumit model de mişcare. reuşeşte să înveţe să coopereze. Prin dans. frustrarea şi nerăbdarea şi de a comunica modul lor de a înţelege lumea (Theresa Purcell Cone & Stephen Leonard Cone. Benari. Human Kinetics Inc. Naomi (1995). dezvoltarea cognitivă prin încurajarea utilizării de imaginaţie în scopul de a crea noi modalităţi de a-şi exprima ideile şi sentimentele. . De asemenea ei au o nevoie uriaşă de a-şi exprima bucuria.Copiii obţin informaţii despre ei înşişi. Harwood Academic Publishers GmbH.( 2005). (2005).Prin dans copiii obţin o înţelegere a preferinţelor lor estetice. 2005) 2 . dansul ca limbaj de exprimare e pentru cei care vor să depăşească barierele comunicării şi să se lanseze într-o mare de sentimente împletită cu mişcări şi muzică.Dansul educă dezvoltarea cognitivă prin fiecare sarcină rezolvată dintr-o experienţă de învăţare. obiectivelor urmărite şi realizate. second edition.3. . precum şi a preferinţelor estetice ale altor persoane. Switzerland 1 2 Eisner.afective ale dansului : Copiii au nevoie să simtă succesul asupra experienţelor. povestindu-şi experienţele. intrând în contact cu alte persoane. Dansul recunoaşte şi îndeplineşte toate aceste nevoi ale copilului deficient de auz.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . Dansul este benefic pentru capacitatea de socializare a copilului. (Eisner. Teaching children dance. ci şi pentru a cultiva competenţele de inovare prin încurajarea utilizării imaginaţiei şi creativităţii copiilor. 1998) 1 4. second edition. . Ca profesori.Stephen Leonard Cone.1998 citat în Theresa Purcell Cone. sugestiv şi impresionant. copilul agresiv îşi poate diminua impulsivitatea. de asemenea. Imprevizibil.Gândirea critică este o altă abilitate cognitivă utilizată în crearea.Procesul de a face. Teaching children dance. BIBLIOGRAFIE: 1. râzând. asupra urmărilor şi realizărilor experienţei avute prin dans. Beneficiile socio. frica. . despre lumea lor prin interacţiune activă.

second edition. University of Chicago Press.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 2. Stephen Leonard (2005). colectivului de preşcolari. Roxana Ana Roman Grădiniţa cu P. studenţi etc. Payne. capabil să provoace reacţia formativa a obiectului educaţiei (preşcolarului. USA 3. Sibiu 8.W. 167 . J. Acest principiu direcţionează activitatea cadrelor didactice prin stimularea capacităţii acestora de: a) a construi un proiect pedagogic viabil in sens curricular.valexa. G. b) a elabora mesajul educaţional. Hanna. Chodorow. elevului. USA 5. USA 4. Scholten.. Rodica (2003) . USA 7. nr 29. elevi. Sibiu COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE Comunicarea pedagogică Comunicarea pedagogică reprezintă un principiu axiomatic al activităţii de educaţie care presupune un mesaj educaţional. Dance therapy and depth psychology : the moving imagination.P. ţinand seama de particularităţile: intelectuale (rolul obiectivelor psihologice prioritar cognitive).J. socioafective (rolul obiectivelor psihologice prioritar afective). Ştiinţa comunicării. Theresa Purcell & Cone. E. Van Cuilenburg. elaborat de subiect (profesor). c) a focaliza mesajul educaţional asupra fiecărui elev. Noomen. Charles. Inc. Cone. (1998). Problematica deficienţilor de auz. New York. A vocabulary for Talking about Communication 6.. Acţiunea educaţională). Teaching children dance.O. To dance is human : a theory of nonverbal communication. New York. Popescu.. studentului etc). Judith Lynne (1987). evaluabilă în termeni de conexiune inversă externă şi internă (Activitatea pedagogică. http://www. rezultate din interiorul şi din exteriorul acţiunii educaţionale. Chapman and Hall. ţinând seama de particularităţile: campului psihosocial care înconjoară acţiunea educaţională. Joan (2005).. ambianţei educaţionale. Osgood. Psihomedia. Dance movement therapy : theory and practice. psihomotorii ( rolul obiectivelor psihologice prioritar psihomotorii).org/psihologie/terapia-prin-dans/ 9. Helen (1992). Bucureşti Educatoare Cristina Maria Micu. Editura Humanitas. Human Kinetics Inc. Routledge.

Caracterul bilateral... care vizează dimensiunea cognitivă-afectivă-acţională (psihomotorie) a personalităţii elevului.perioada interbelică. abordabilă din perspectiva: capacităţilor minime-maxime de receptare-înţelegere-interiorizare-reacţie.  tendinţa dezvoltării interacţiunii formative dintre profesor/emiţător şi elev/receptor. de receptor. controlabile din perspectiva efectelor realizate în conformitate cu obiectivele concrete asumate. Evoluţia conceptului operaţional de comunicare pedagogică evidenţiaza existenţa a trei tendinţe:  tendinţa accentuării rolului subiectului educaţiei (profesorului). angajată in plan cognitiv dar si afectiv. conţinutul comunicat". Calitatea comunicării pedagogice depinde de strategia folosită. motivaţional.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu d) a asigura repertoriul comun cu elevul prin proiectarea corelaţiei subiect-obiect simultan la nivel de comunicare intelectuală-afectivă-motivaţională. proiectată si realizată doar la nivel de monolog. Comunicarea pedagogică are un caracter bilateral care evidenţiază necesitatea instituirii unei corelaţii permanente între subiectul şi obiectul educaţiei. (auto)perfectibil la nivelul mecanismelor declanşate şi al structurilor psihologice angajate (perioada anilor). de emiţator. personalitatea elevului. care elaborează şi valorifică simultan conţinutul-mijloacele-canalele mesajului educaţional. realizate şi integrate de profesor la nivelul acţiunii educaţionale/didactice: stăpanirea deplină a conţinutului mesajului educaţional. valorificarea deplină a mijloacelor de emisie a mesajului educaţional "într-o manieră care să facă pe destinatar (elevul) să recepţioneze. la sosire. dependente de aptitudinile generale şi 168 . propriu unei comunicări prioritar formative. caracterial. este opus caracterului unilateral al comunicării preponderent informative. realizabil în funcţie de resursele psihoindividuale şi psihosociale ale obiectului educaţiei (elevului) . la nivel verbal dar si nonverbal . care poate fi proiectată prin interacţiunea următorilor cinci factori (Stanton. e) perfecţionarea continuă a acţiunii didactice prin valorificarea deplină a ciclurilor de conexiune inversă externă concepute ca premisă a autoinistruirii/auto-educaţiei.  tendinţa accentuării rolului obiectului educaţiei (elevului).):   scopul activităţii. Dimensiunea prioritar formativă a comunicarii pedagogice angajează următoarele operaţii. Nicki. perfecţionarea continuă a canalelor de comunicare a mesajului educaţional.

scheme. inductivă (ordinea particular-general). Planificarea comunicării pedagogice angajează parcurgerea următoarelor trepte de organizare: a) precizarea obiectivelor concrete. care reflectă calităţile programelor (pre)şcolare/universitare dar şi calităţile statutare ale "emiţătorului" (cadru didactic) şi ale "receptorului" (preşcolar-elev-student). spaţială (ordinea descriptivă). e) evidenţierea informaţiilor în cadrul unui plan de "idei-ancoră". deprinderi. grafice etc. descrescătoare (ordinea complexităţii. cauzală (ordinea relaţiei cauza-efect). laboratorul. degajat prin modul de organizare a informaţiei (inductiv. abordabilă din perspectiva capacităţilor mini-maxime de proiectare pedagogică a comunicării. informaţiilor. taxonomii etc. vorbit. d) ordonarea informaţiilor în diferite variante: cronologică (ordinea istorică).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare speciale disponibile şi de fondul de informaţii logice. f) elaborarea primei variante a mesajului. "de la temă la temă de la subiect la subiect").   amabilitatea/disponibilitatea mesajului. h) elaborarea variantei finale. prelucrarea concizia. ilustraţii. . b) alegerea informaţilor semnificative pentru proiectarea şi realizarea optimă a comunicării. Comunicarea pedagogică este prin specificul sau o formă de comunicare predominant verbală. de la cunoscut la necunoscut). personalitatea cadrului didactic. strategii şi atitudini acumulate în timp. Calităţile 169 extinderea/concentrarea. deductiv. ora de defaşurare. cabinetul. complexitatea.) in vederea obţinerii unor efecte formative maxime. tematică (ordinea teoretică.rigoarea obiectivelor. corectitudinea. programe informatizate. analogic) şi forma de exprimare predominantă (scris. formule. care evidenţiaza "ideile principale"). de la simplu la complex). crescătoare (ordinea complexităţii. deductivă (ordinea general-particular). imagine. claritatea. deduse din cele specifice şi generale. stilul educaţonal. amfiteatrul etc. c) gruparea informaţiilor în jurul unor "legături" care stimulează înţelegerea şi a unor mijloace didactice adecvate (exemple. raportate la idealul pedagogic şi la scopurile pedagogice.   cadrul concret al activităţii: sala de clasă. g) corectarea/perfectarea primei variante a mesajului.

clişeelor banale. alegerea vestimentaţiei). Comunicarea pedagogică depinde şi de "ansamblul elementelor nonverbale": expresia feţei. empatie-sinceritate. Aceasta asigură realizarea potenţialului pedagogic al comunicării verbale şi nonverbale dar şi adaptarea la un 170 . timbrul vocii. să nu intrerupă preşcolarul. crearea nevoii de noi informaţii. relaxare-angajare. elevul. să arate interesul pentru activitatea verbală a (pre)şcolarilor. cuvintelor întelese cu siguranţa de "receptor". Arta comunicării pedagogice reflectă în cadrul procesului de învăţămant capacitatea cadrului didactic de valorificare deplină a interacţiunii "emiţător"-"receptor". evitarea: exprimării comune. ameliorarea relaţiilor cu intreg colectivul. studenţlor. Mecanismele limbajului intern asigură autoreglarea comunicării verbale prin perfecţionarea exprimării pedagogice a mesajului orientat special în funcţie de reacţia reală şi virtuală a "receptorului". (semnele exterioare înfaţişarea fizică. să asculte cu atenţie. notelor de curs ) Tehnologia comunicării scrise solicită astfel: concentrarea asupra: frazelor cu o lungime medie (de cuvinte). să urmărească ideile principale. studenţilor. orientarea. studentul care vorbeşte Comunicarea pedagogică solicită cadrului didactic şi perfecţionarea formei de exprimare scrisă. studentul care vorbeşte. necesară mai ales în elaborarea proiectelor de activitate. paragrafelor centrate asupra unei singure idei. mişcările corporale (aprobare-dezaprobare). să asculte critic. retorice. să stimuleze (pre)şcolarul. exprimată prin: claritate-acurateţe. intensitatea. poziţia corpului. produse ale "limbii de lemn". a materialelor propuse elevilor şi studenţilor pentru stimularea învăţării (în special. tactica folosirii pauzei."să nu facă aprecieri pripite". redundante. alegerea preferenţială: a frazelor scurte. să fie interesat să asculte. a cuvintelor încărcate de afectivitate optimă în contextul pedagogic creat: a expresiilor afirmative. dicţia şi accentul. să rămană deschis . Această reacţie reflectţ capacitatea cadrului didactic "de a şti să asculte". integrate în context. aceste calităţi ale "emiţătorului" valorifică pedagogic mecanismele limbajului extern: înălţimea. a construcţiilor verbale în diateza activă. gesturile. elaborarea cursurilor. distanţa de "receptor". volumul. viteza şi energia exprimării. cuvintelor inutile. modulelor de curs. stimularea cooperării. exprimată prin: încurajarea preşcolarilor. obţinerea informaţiilor complete. contactul cu receptorul: vizual ("îl privim în ochi") sau corporal ("îl batem pe umăr"). Tehnologia comunicării pedagogice verbale valorifică recomandările existente în teoria informaţiei care solicită cadrului didactic: să fie pregătit să asculte.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu cadrului didactic sunt concentrate la nivelul "uşurinţei verbale de bază". elevilor. să noteze problemele critice constatate în răspunsurile (pre)şcolarilor. tipica limbajului oral. studenţilor.în cazul comunicării verbale orale.

Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor. atitudinală. următoarea: 7% cuvinte. de natură cognitivă. bazată pe un limbaj didactic care determină în structura personalităţii (pre)şcolarului şi studentului modificări în forme şi intensităţi diferite. semestru universitar. 2. creând înţelesuri.elaborate de cadrul didactic"emiţător" . când vorbim.). mai important. Evident. afectivă.manifestate la nivel de acţiune care are ca efect anumite schimbări in sfera personaliţăţii "receptorului" (Salavastru.) ale învăţămantului. Weiner au fost primii care au studiat limbajele neverbale şi au constatat că proporţia în care folosim limbajul verbal şi limbajele neverbale este. Relaţia de comunicare conferă procesului de învăţămant valoarea unei intervenţii educaţionale complexe. noi trimitem în exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate. respectiv "într-o structură de semne . acţională. contrazice. an şcolar/universitar. Comunicarea nonverbala Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. Aceste semnale pot repeta. restul fiind neverbal. A. de curs etc.care asigură depaşirea obstacolelor interne (emotivitate.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare context "care nu depinde numai de emiţător şi de receptor" ci şi de condiţiile unui camp pedagogic deschis. noi putem utiliza imagini pentru a ne comunica mesajul. pentru a întări mesajul verbal. lipsa cunoştinţelor de bază) . înlocui. Chiar atunci când nu scriem sau vorbim. fie pentru a înlocui cuvintele sau. în comunicarea orală. percepţie greşită. Constantin. comunicăm de asemenea prin 171 . uneori neintenţionat. sau involuntar. Dar. Arta comunicării pedagogice . De cîte ori comunicăm.) şi de durată (trimestru şcolar. de seminar. completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. incluse în planul de învăţămant). noi totuşi comunicăm ceva. relevante în plan general şi special (limbajul specific diferitelor discipline (pre)şcolare/universitare. gesturile şi postura corpului). stereotipuri.constă în adaptarea permanentă a cadrului didactic la o situaţie sau la un context care trebuie cunoscut şi controlat pentru ca procesul de învăţământ "să capete ţansa de a fi eficient" Comunicarea pedagogică transformă interacţiunea subiect-obiect într-o "intervenţie educaţională". Angajarea la nivelul activităţtii de predare-învăţareevaluare permite realizarea obiectivelor imediate (ale orei de clasă. abordări globaliste. 38% paralimbaj (în principal intonaţia şi inflexiunile vocii). voluntar. Mehrabian şi M. ciclu şcolar/universitar etc. 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia feţei.

prinderea umerilor. este încărcată cu profunde semnificaţii comunicative. departe de a fi lipsă de comunicare. este foarte importantă. tăria lor şi rapiditatea vorbirii. noi comunicăm implicit ceva.dacă privim interlocutorul sau nu. mişcări ale corpului . o încruntare. tăcerea se 172 .modul în care stăm. limbajul spaţiului şi limbajul corpului (ultimul inglobînd majoritatea indicilor amintiţi înainte). contactul corporal . calitatea şi tonul vocii (denumite uneori “paralimbaj”). altfel. gesturi . aspectele nonverbale ale vorbirii . de tăcerea impusă prin “reducerea la tăcere” sau de tăcerea prevezătoare. ar fi rămas ascunse. Folosind-o cu pricepere. cât şi intervalul de timp în care îl privim. organizare.dacă stăm cu faţa sau cu spatele către interlocutor. Pease. contactul vizual . Această tăcere e deosebită de tăcerea omului plictisit sau de tăcerea meditativului. aşezare. putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilittea de a-şi exprima ideile sau sentimentele care. Când suntem stingheriţi neştiind răspunsul la o întrebare. poziţia corpului . aspectul exterior .înfăţişarea fizică sau alegerea vestimentaţiei. Trebuie să subliniem că metacomunicarea. Dinu) vorbesc despre limbajul tăcerii. A. orientarea .pentru a indica aprobarea/dezaprobarea sau pentru a încuraja interlocutorul să continue.mişcarea mîinilor şi a corpului pentru a explica sau accentua mesajul verbal.scrisul de mână.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu            expresia feţei . Limbajul tăcerii Tăcerea.variaţii ale înălţimii sunetelor. în picioare sau aşezaţi.distanţa la care stăm faţă de interlocutor. Tăcerea se leagă de ascultare şi de recepţionarea corectă a mesajelor. proximitatea . Încurajând răspunsurile. în picioare sau aşezaţi. M. “Metacomunicarea” este deci ceva în plus faţă de comunicare şi trebuie să fim totdeauna conştienţi de existenţa sa. Alţi autori (R.o bătaie uşoară pe spate. Birdwhistell. aspectele non-verbale ale scrisului . Ansamblul elementelor non-verbale ale comunicării este uneori denumit “metacomunicare” (cuvântul grecesc “meta” înseamnă “dincolo” sau “în plus”). acurateţe şi aspectul vizual general.A. care însoţeşte orice mesaj.un zâmbet.

Ideea de la care se porneşte este că orice individ are tendinţa de a-şi revendica un spaţiu al său. creând disconfort. ca o prelungire a propriului său trup. Activităţile cu profil de comunicare sunt distribuite astfel:       9% scris 39% transmit 30% vorbit 16% citit 61% recepţionează 45% ascultă Acestă proporţie poate fi diferită la alte segmente de populaţie a căror ocupaţie implică într-o măsură mai mică scrisul sau cititul. 1995). disciplină nouă. precum şi modalităţile de folosire optimă a acestor proprietăţi. fiind o condiţie esenţială a receptării corecte a mesajului. stânjeneală şi chiar stări conflictuale. pe care-l marchează imaginar. studiile privind activităţile pe care le desfăşoară de-a lungul unei zile membrii “gulerelor albe” (mediile intelectuale) americane arată că şapte minute din zece aceştia sunt angajaţi într-o formă de comunicare (N. Stanton. prin care putem obţine un profit intelectual şi social maxim din fiecare interacţiune comunicaţională. cel puţin sub aspect cantitativ. Astfel. el nu reprezintă decât un simplu zgomot de fond. Ea studiază proprietăţile educaţionale ale spaţiului. Ascultarea nu e un proces pasiv. Fiecare individ 173 . Încălcarea acestui spaţiu lezează profund individul. neglijând ascultarea eficientă. aflându-se în fruntea manifestărilor noastre comunicaţionale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare dovede a fi un puternic instrument de comunicare. spaţiul din jurul trupului său. Dar ponderea ascultării se menţine prioritară şi în aceste cazuri. fundată de Eduard Hall în anii '60 ai secolului nostru. Dacă mesajul nu este recepţionat corect. Ea reprezintă o verigă extrem de importantă a lanţului comunicaţional. Există pericolul ca. ascultarea. ci presupune înţelegerea. Limbajul spaţiului Acesta face obiectul de studiu al proxemicii. interpretarea şi integrarea informaţiei primite în modele de cunoaştere proprii. ţinând seama şi de ponderea pe care o are tăcerea în acest tip de interacţiuni. îl consideră drept spaţiul său personal. fie individul să se gândescă la altceva în timpul ascultării. fie să se gândească la propriul său răspuns.

catedra. fiecare zonă fiind împărţită la rândul ei în două subzone: un apropiată şi alta îndepărtată. Zona publică.60 m. în relaţiile de serviciu. În limbaj curent se spune: “îl ţine la distanţă” sau “prieten apropiat”. formă sau grad de permeabilitate. părinţi. Interlocutorii îşi pot strânge mâna. faţă de factorul poştal. de exemplu. orice încălcare generând stress şi blocaje de comunicare. soţul. în care comunicarea şi-a pierdut aproape în totalitate caracterul 174 . pentru persoanele apropiate sau iubite reducem acest spaţiu până la anulare. Zona socială desemnează spaţiul personal pe care-l menţinem atunci cînd intrăm în relaţii oficiale. În plan mai general. Acest spaţiu poate fi înpărţit în patru zone distincte. Zona personală e cuprinsă între 46 cm şi 1. Fiecare tip de relaţie presupune o distanţă caracteristică între indivizi. s-a bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor. De exemplu.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu tinde să menţină o distanţă între el şi celelalte persoane sau lucruri. Zona intimă. ce se întinde de la suprafaţa corpului până la o distanţă de 46 cm.22 m. peste 3. Distanţa prin care evităm contactul corporal este menţinută prin amplasarea unor bariere. modul în care folosim spaţiul de comunicare are determinaţii culturale şi sociale specifice. biroul. spaţiul este în relaţie directă cu rangul individului: pe măsură ce avansează în funcţie. Unele persoane sunt primite doar în vestibul. relaţii din care elemenrul de intimitate este înlăturat total. Pentru persoanele străine sau neagreate păstrăm un spaţiu mai mare în jurul nostru. soţia) le este permis accesul în ea. siguranţă. a unor obiecte-tampon între interlocutori. Distanţa personală ne protejează faţă de atingerea celorlalţi şi asigură comunicarea verbală optimă. În lumea afacerilor. 3. În privinţa spaţiului familial (al casei de locuit). Doar celor apropiaţi emoţional (îndrăgostiţi. Deosebim astfel: 1. ghişeul. scaunul amplasat la câţiva metri distanţă. odihnă. Este zona cea mai importantă pentru om şi cea mai apărată. e distanţa corespunzătoare atunci când ne adresăm unui grup mare de oameni. cresc dimensiunile biroului său. în funcţie de tipul de relaţii pe care acestea le au cu propriatarul. Spaţiul personal. relaţii faţă de necunoscuţi (faţă de vânzător. impersonale cu cineva. reverie. cum ar fi de exemplu. act care se face de regulă pe un “teren neutru” încheietura mâinii aflându-se la limita zonei intime a interlocutorilor. altele în sufragerie sau altele în dormitor. care are importante funcţii psihosociale: de protecţie. copii. de noul angajat). 4. accesul persoanelor străine este extrem de selectiv. altele în bucătărie. ilustrând faptul că relaţiile interumane se pot exprima spaţial. intimitate. “bula de aer” ce-l înconjoară pe om. Îşi crează un “spaţiutampon” de o anumită marime. 2.

Nu ai voie să vorbeşti cu nimeni. În lift să urmăreşti cifrele care indică etajele. la cinema. Modalitatea non-verbală a comunicării este frecvent întrebuinţată în procesele de instruire. Trebuie să eviţi ca privirea ta să se întâlnească cu privirile altora. cu atât îţi poţi permite mai puţine mişcări ale trupului. intenţii. cu toate componentele sale emoţionale şi semnificaţiile care-i aparţin ”ca şi cum” cealaltă 175 . Să păstrezi o expesie de “jucător de pocher”. să creezi impresia că eşti cufundat în citirea lor. Situaţiile de aglomeraţie din autobuz. lift. învăţământ. mai sincer. oamenii au tendinţa să se bizuie pe mesajul non-verbal întrucât este. Este totodată distanţa care se menţine (în sălile de tribunal) între politicieni şi ziarişti la conferinţele de presă. 3. de regulă. statusul social şi disponibilităţile de vorbire ale unei persoane si numarul de gesturi utilizate de ea pentru a transmite un mesaj. sentimente minţiilor . Cu cât aglomeraţia e mai mare. Oamenii adoptă în astfel de situaţii un comportament impersonal. Când între cele două mesaje există dicordanţă. „Citirea” altor minţi este de fapt empatizarea. A fi empatic inseamnă a percepe cu acurateţe cadrul intern de referinţă al altuia. în timp ce persoanele mai puţin instruite se bazează într-o mai mare măsură pe gesturi şi cuvinte. Cecetările efectuate în domeniul comunicării au evidenţiat existenţa unei legături directe între nivelul de pregătire. Conştiinţa este intuiţia pe care o are spiritul despre percepţiile şi actele sale. reguli care prevăd: 1. Astfel de pesoană utilizeză în principal limbajul verbal (bogat şi diversificat). fără să afişezi vreo emoţie. Allan Pease (1993) aminteşte cîteva reguli pe care oamenii le aplică în astfel de situaţii. mai puţin supus controlului conştient. ne crează iritate şi stânjeneală. Incapacitatea de relaţionare Conştiinţa reprezintă capacitatea de a produce judecăţi asupra intenţiilor şi actelor noastre. adică este îndreptată spre ceva din afara mea. 4. când zonele intime ne sunt invadate de necunoscuţi. 6. 5. 3. nici chiar cu cei pe care îi cunoşti.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare interpersonal. şi în medicină. Dacă ai o carte sau un ziar. cu atât reuşeşte mai bine să comunuce mai bine prin cuvinte şi fraze. artă dramatică. Există corelaţii între mesajul verbal şi cel non-verbal transmis de individ. 2. Interpretarea este competenţa care le permite primatelor să atribuie atitudini. Conştiinţa este „intenţionalitate”. vorbind sau mişcându-se cât mai puţin cu putinţă. Cu cât o persoană este mai instruită şi se află mai sus pe scara ierarhiei sociale. între comandant şi trupă.

tratând-o ca şi cum ar fi un agent raţional. atitudinile celorlalţi atunci se pune intrebarea dacă devin anxiosi. cineva s-ar contopi pe sine cu o altă persoană pentru ca să inteleagă şi să împărtăşească sentimentele şi atitudinile altuia. în trăirea lui şi în modul de a acţiona . gandirea. Empatia poate fi definită din punct de vedere psihanalitic ca un proces al unei identificări scurte prin care. pretinde. Situaţia autismului demonstrează contrariul acestei prepoziţii că individul care trăieşte într-un mediu lingvistic se dezvoltă mental. de alienare. Îşi înteleg trăirile. Aceşti oameni se numesc autişti. nu poate introspecta. Dacă nu pot lega prietenii pentru că nu pot fi capabili să empatizeze sau să interpreteze reacţiile. Dificultatea lor de înţelegere a celorlalte minţi îi plasează în exteriorul grupurilor. dacă trăiesc sentimente de însingurare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu persoană. modul de acţiune unii altora. El nu poate explica ce se întâmplă în mintea sa. schimbă mesaje transmiţând într-un sens sau mai multe sensuri în scopul convieţuirii şi uneori doar informării. Autistul nu poate face predicţii. Ei nu pot minţi. În varianta Asperger. Atitudinea intenţională este modul de interpretare comportamental al unei entităţi. dar fără a pierde condiţia de ”ca şi cum”. nu poate analiza nici trăirile proprii nici pe cele ale celorlalţi. Cel ce beneficiază de un astfel de mediu poate evolua normal chiar şi atunci când el nu vorbeşte . sau juca. Te poţi transpune cu ajutorul imaginaţiei în gandirea celuilalt. Organismul este un sistem intenţional asupra căruia se pot face predicţii . Prin urmare nu se pot integra în societate. dar pot stapâni limbajul şi pot trece testele de inteligenţă la nivel mediu şi peste medie . În varianta Rett. 176 . dau ştiri. cu o fantezie conştientă sau neconştientă. Autiştii sunt un model de virtute. Ea reprezintă actul prin care oamenii şi alte vieţuitoare îşi fac cunoscute existenţa. nu se pot amuza. Dezvoltarea mentală a unui individ care trăieşte în afara unei ambianţe lingvistice datorită strânsei legături dintre limbă şi gândire este imposibilă. autiştii şi-au pierdut deprinderile dobândite între unu şi patru ani şi deprinderea de a folosi mâinile. Dar există şi fiinţe care nu pot empatiza. de angoasă. nu pot comunica. În mod normal oamenii empatizeaza unii cu ceilalţi. luând în „considerare” . autiştii nu pot interacţiona social. Ei se înstrăinează. asociaţiilor. intenţiile. Ei nu pot comunica. care a determinat „alegerea acţiunii” . care nu dispun de un organ mental . înşela. Autiştii nu sunt parte integrantă a societăţii. Autiştii nu pot adopta o atitudine intenţională. Comunicarea este esenţa sociabilităţii. informează. flecari . prin dereglarea semnificativă a unor comportamente . „convingerile” şi „dorinţele” sale.

Ei nu pot empatiza cu celălalt. Dacă observăm suferinţa oamenilor. relaţia fundamentală este cea dintre personaj şi spectator. prin modificarea culorii obrazului . Autiştii nu dispun de imaginaţie. Trebuie să studiem viaţa fiinţelor şi nu creierul lor. Deşi mult mai puţin conştientizate. pe unele dintre acestea bazându-se multe afinităţi şi antipatii neexplicate dintre indivizi . pălmuirea. sărutul şi altele constituie elemente de limbaj tactil tot aşa cum putem descoperii elemente de comunicare cromatica în exteriorizarea sentimentelor de ruşine sau mânie. Autistul nu poate comunica. mimica acestora. ştim ce se află şi-n creierul lor. Ea se efectuează în sisteme şi limbaje non-verbale complexe: limbaje verbale însoţite de limbaje non-verbale. strângerea mâinii. oftatul. Comunicarea reprezintă un mod de interacţiune psiho-socială prin care oamenii îşi transmit impresii. dar regulile biologice controlează şi comportamentul omului. rase şi populaţii. Ei se orientează dupa indicatori perceptivi din contextul real în care se desfăşoară 177 . ritmuri. Actorul este obligat. să-şi supradimensioneze gestica şi mimica spre a le face perceptibile de la distanţa şi pe de altă parte să-şi subordoneze jocul de scenă unui cod al expresiei faciale şi corporale accesibile publicului în condiţii socio-istorice determinate. limbajul non-verbal al oamenilor normali sau a celor ce nu suferă de această deficienţă. studiindu-le comportamentul.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Individul dispune de mijloace de exprimare sonoră nearticulată ca râsul. tusea semnificativă precum şi foarte multe semnale acustice cu înţeles bine determinat pentru care nu există o denumire Bătaia pe umăr. care a acordat o atenţie deosebită funcţiei persuasive a gesticii. Autiştii nu pot interpreta gesturile. de alternanţă. Importanţa mijloacelor de comunicare gestuală a fost subliniată încă din antichitate în contextul oratoriei. Autiştii nu înţeleg semnele. Buna functionare a mijloacelor kinezice şi proxemice de exprimare joacă un rol esenţial . Ei nu pot simula faptul că sunt altcineva. Spre deosebire de celelalte animale. Biologic. îmbrăţişarea. În teatru. tonuri. nu-şi poate imagina trăirile celuilalt. de simboluri. idei. omul are un creier mai evoluat ca al celorlalte animale. există şi la om forme de comunicare chimică şi electrică. Nu poate simţi durerea sau suferinţa celuilalt. omul se deosebeşte prin aceea că posedă mai multe semnale non-verbale ereditare sau educate. concepţii prin mesaje ce produc schimburi de informaţii cu scopul cultivării valorilor propri şi cunoaşterii valorilor celorlalţi. pe de o parte. tăceri folosite anume pentru împărtăşirea unor semnificaţii cu scopul recunoaşterii ideilor şi intereselor păstrării unor legături şi unor raporturi.

până la adoptarea unor decizii referitoare la strategiile didactice. corespunzător vârstei. între profesori şi elevi stabilindu-se un permanent schimb de mesaje. Astfel. profunzimea înţelegerii. aceasta având o mare pondere în timpul instruirii. Scopul principal al comunicării este atingerea obiectivelor pedagogice. adică la un nivel de performanţă înalt. limbajul să fie adecvat şi accesibil elevilor potrivit nivelurilor de înţelegere.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu activitatea. REMEDIILE BLOCAJELOR ÎN COMUNICAREA DIDACTICĂ Procesul de învăţământ este. în condiţii optime. comunicarea didactică trebuie să aibă anumite calităţi care se impun atât din partea profesorului. Sibiu ROLUL COMUNICĂRII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV. un proces de comunicare. experienţa proprie. în timpul destinat activităţilor instructiv-educative. cu stagnări şi erori până la obţinerea unui rezultat oarecare. mesajele profesorului trebuie să fie clar exprimate. aspiraţiile. convingerilor. se realizează mai ales oral. Astfel produsul imaginativ exprimă personalitatea. sentimentelor. orientările dominante. Procesul de obţinere. deprinderea din partea elevilor a unor tehnici de învăţare. fără ambiguitate. Limbajul profesorului trebuie să fie corect din punct de vedere ştiinţific şi gramatical. fluent şi 178 . pe cale vizuală. săcădat. cum ar fi: dorinţele. auditivă şi nonverbală. înaintează fragmentar. originalitatea acesteia şi este el însuşi original. cu cheltuieli minime de timp şi de energie. prin imaginaţie. Camelia Mila Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum”. pe de o parte. orientarea şcolară şi evaluarea rezultatelor. fie în raport cu experienţa. a noului implică interacţiuni cu toate componentele sistemului psihic uman. prin excelenţă. atitudinilor. dinamica temperamentală întreaga personalitate. Pentru a fi eficientă. trăirile profunde ale evenimentelor. Ei nu au o direcţionare precisă. cât şi din partea elevului. formarea competenţelor. Scopul comunicării didactice este multiplu: de la transmiterea şi asimilarea informaţiei. rezolvarea problemelor. fie cu cea socială. dar şi tipurilor de inteligenţă. în scris. Comunicarea didactică între profesori şi elevi.

elevii trebuie să aibă capacitate de concentrare pentru a putea recepta şi înţelege mesajul profesorului. într-o structură logică. dar şi de a implica elevii în participarea la discuţii. 179 . prietenos. concomitent cu efortul de a înţelege exact sensul acestor mesaje. să stabilească un teren comun pentru a putea stabili o comunicare eficientă. precum şi repetarea şi explicarea mesajelor mai complexe. prin încurajarea feed-back-ului din partea elevilor pentru a cunoaşte în ce măsură mesajele au fost transmise şi corect recepţionate. dozarea neuniformă a timpului şi a materialului predat. Elevul trebuie încurajat să vorbească autonom. încurajează elevul şi îi asigură un climat afectiv favorabil comunicării. intoleranţa şi lipsa empatiei. din tot sufletul. O primă modalitate de prevenire a blocajelor care pot interveni în comunicarea didactică este capacitatea de empatie atât a profesorului. pentru a dezbate şi soluţiona probleme educaţionale. de a îndruma învăţarea şi de a stimula motivaţia elevilor pentru învăţare. să îl încurajeze în a-şi exprima opinia. cea orală şi vizuală) pentru acelaşi tip de mesaje este recomandată pentru a eficientiza comunicarea didactică. îi responsabilizează. la activităţi. Pe de altă parte. ironie sau tachinare. să-şi exprime opinia referitoare la subiectul discutat. apar şi blocaje în comunicarea didactică precum starea de oboseală a elevilor sau indispoziţia profesorului. capacitatea de a comunica. Bineînţeles. structurarea materiei de predat. Arta conversaţiei cere ca întrebările puse de profesor să conducă dialogul pe un culoar interesant. dar şi din dorinţa unor profesori de a nu omite lucruri importante în predare. prin ascultarea atentă. interesată. Tactul didactic al profesorului este necesar pentru a folosi comunicarea individual şi în grup. utilizarea unui limbaj inaccesibil elevilor. să cunoască limbajele utilizate de profesor. fără sarcasm. O altă modalitate de remediu al blocajului la nivelul comunicării este exprimarea emoţiilor: zâmbetul sincer. să fie mai ales motivaţi pentru a învăţa. conflictul psihologic în interiorul grupului de elevi. Profesorul care reuşeşte să comunice eficient caută să fie de acord cu părerea elevului. fapt care îi motivează. deschisă şi directă. Atenţia profesorului trebuie să fie centrată pe elev. răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor. supraîncărcarea determinată de criza de timp. Discuţia cu elevul trebuie să fie caldă. Influenţa profesorului asupra activităţii de învăţare a elevilor se exercită prin abilităţi precum: selecţia. climatul tensionat sau zgomotos. Blocajele pot fi prevenite şi chiar eliminate prin vorbirea corectă. organizarea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare inteligibil. îi face să gândească critic şi autonom. într-o prezentare interesantă şi într-un climat adecvat comunicării. cât şi a elevilor. lipsa de motivaţie. de interes a elevilor. Folosirea mai multor forme de comunicare didactică (de exemplu. să posede cunoştinţe anterioare necesare învăţării.

motivaţia şi respectul de sine şi respectul faţă de ceilalţi. iar elevii să fie încurajaţi la rândul lor să identifice cât mai multe calităţi în ceilalţi elevi din grup sau echipă. dar să i se permită să vină şi cu idei personale. de fapt. adică să fie inclus în echipă. prin toate acestea se realizează o comunicare empatică şi eficientă. de interes. inflexiunea cuvintelor. Un profesor care îşi exprimă sentimentele apreciative. echilibrul. pe când copiii certaţi sau descurajaţi înregistrează o lipsă de voinţă. în aşa fel încât să-i poată lăuda sincer. Elevii lăudaţi sau răsplătiţi au o creştere imediată a energiei. care spune vorbe frumoase şi apreciază verbal ceea ce fac şi gândesc elevii. favorabilă şi deloc defensivă a emiţătorilor. prin ascultarea activă. Profesorul trebuie să aibă un talent de a căuta şi de a găsi lucrurile bune în ceilalţi. să i se dea atenţie. elementele paraverbale. abordarea din perspectiva elevului. elevii progresează. Lauda sinceră este miracolul prin care se restabileşte liniştea. Prin metode didactice activ-participative. 180 . Orice problemă adusă în discuţie trebuie rezolvată din perspectiva elevului pentru ca acesta să fie implicat să facă sugestii pentru rezolvarea acesteia înainte de a se ajunge la soluţia finală. Când sunt lăudaţi. Atitudinea pozitivă a profesorului se reflectă ca o oglindă asupra grupului de elevi şi asupra clasei. O putere miraculoasă în relaţiile umane şi în relaţia profesor-elev. prin centrarea atenţiei asupra a tot ceea ce spune elevul – tonul vocii. de motivaţie. trebuie lăsat să îşi expună argumentele. Lauda sinceră a faptelor sau a calităţilor îi ajută pe elevi să progreseze. prin crearea climatului afectiv propice comunicării. să contribuie cu idei. Profesorul nu trebuie să furnizeze ideile ca o minte luminată.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În relaţiile interumane şi în relaţia profesor-elev contează atitudinea pozitivă. prin răbdare şi tact pedagogic. încrederea şi puterea. o adevărată sursă de energie şi un remediu în blocajele de comunicare o constituie lauda. este un tonic care are nişte rezultate uluitoare pentru că înseamnă acordarea de încredere celuilalt informându-l cât de apreciate îi sunt eforturile. de mulţumire dezvăluie şi radiază energie. să facă sugestii. eşecul se transformă în succes. Vorbele de laudă. de recunoştinţă. Un compliment sincer sau o mulţumire pentru o treabă bine făcută. Elevul merită să fie ascultat. merită să fie privit. prin încurajarea acestora în a-şi exprima părerile. prin talentul de a mânui cuvintele. Lauda îi ridică moralul elevului pentru că îi sunt recunoscute meritele şi i se acordă încredere în ceea ce face. copiii strălucesc de fericire şi de veselie. Prin laudă. degajă un izvor de energie şi viaţă. ci trebuie să aibă abilitatea de a cere idei sau sugestii de răspuns din partea elevilor. inteligentă. binevoitoare. Lauda. are şanse de a obţine rezultate pozitive din partea elevilor. să i se permită nu numai să se implice în activităţi în grup.

iar elevul nu îşi simte atacat orgoliul. duce la schimbarea comportamentului. profesorul poate corecta sau îndrepta anumite comportamente printr-o critică făcută între patru ochi. editura Curtea veche. vocaţia şi calităţile profesorului. Jinga. dacă accentul cade asaupra posibilităţilor de corectare a greşelii şi de evitare a repetării sale. prin intuiţia psihologică. Giblin. ci şi cum anume trebuie să facă bine. blocajele de comunicare didactică pot fi evitate sau remediate prin tactul didactic şi pedagogic. Fără a exagera cu laudele. Elevul va înţelege mai bine critica atunci când este absolut necesară.dar şi prin atitudinea cooperantă a elevilor de a progresa în traseul educaţional.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Această căutare deliberată a lucrurilor bune din ceilalţi are un efect miraculos asupra grupului de elevi care înlătură invidia şi orgoliul nefavorabil lucrului în echipă. mai ales dacă i se explică nu numai ce a greşit. Vorbele frumoase. 2. Critica impersonală vizează fapta. fără a căuta în mod deliberat defectele. Bucureşti. Istrate Elena – Manual de pedagogie. mai implicat. Laudele şi complimentele îl fac pe celălalt mai receptiv. începând mai întâi critica printr-o vorbă frumoasă sau printr-un compliment. Astfel elevii nu se mai gândesc la ei înşişi. laudele au capacitatea de a stabili o atmosferă prietenoasă. 2000. editura ALL. Les – Arta dezvoltării relaţiilor interumane. mai toleranţi şi mai îngăduitori. 2007. O schimbare a atitudinii elevilor care încep să caute lucrurile bune la cei din jur. Desigur. nu persoana. ci devin mai puţin categorici. BIBLIOGRAFIE: 1. complimentele. favorabilă comunicării didactice. Ioan. 181 . Bucureşti.

activităţile culturale. O readaptare totală presupune un ansamblu de măsuri fundamentale şi complementare. Comenius Integrarea sociala în mediul de viaţă Recunoscând faptul că orice proces de readaptare a unei persoane handicapate ar trebui să ţină cont de măsurile care favorizează autonomia sa personală şi/sau asigură independenţa sa economică şi integrarea sa socială cea mai completă posibil. trebuie să fie ajutate de a participa cât mai mult posibil la viata civilă.. transportul şi comunicaţiile. In cazul în care persoanele handicapate nu sunt în masură de a-şi exercita în mod deplin drepturile lor de cetăţeni. servicii de facilitare care ar putea garanta accesibilitatea la confortul fizic şi psihologic. Legislaţia trebuie să ţină cont de drepturile persoanelor handicapate şi să favorizeze. accesul în clădiri. 182 . Silvia Mitea Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară” Terezianum”. asigurandu-le ajutorul adecvat şi luând măsurile necesare. timpul liber şi vacanţele trebuie să constituie tot atâţia factori care contribuie la realizarea obiectivelor readaptării. pe cât posibil. Sibiu PROBLEME DE INTEGRARE A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE . trebuie incluse şi dezvoltate programe de readaptare. dispoziţii. a persoanelor handicapate şi a organizaţiilor care-i reprezintă la toate nivelele de elaborare a acestor politici.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Prof. măsuri individuale şi colective care să favorizeze independenţa personală. ceea ce include dreptul de a fi diferit.Este imposibil de a găsi o minte atât de redusă. participarea lor la viaţa civilă. la amenajări şi instalaţii sportive. în masura posibilului. Este important şi de dorit de a determina participarea. care să-i permită de a duce o viaţă cat mai normală şi completă posibil. căreia educaţia să nu-i poată fi de ajutor” I.A. Adaptarea mobilierului exterior şi urbanismul.

de mediator între copil şi persoanele străine. Socializarea în familie Copilul diferit se adaptează greu la relaţiile interpersonale. cultivand la copil convingerea ca lumea în care trăieşte este rea. părinţi exageraţi. După ce cunosc situaţia reală a copilului. Pe de alta parte. de aceea părintii trebuie să joace rolul de tampon. Măsuri potrivite trebuie avute în vedere pentru a asigura persoanelor handicapate şi în special persoanelor cu handicapuri mentale condiţii de viaţă care să le asigure dezvoltarea lor normală a vieţii psihice (inclusiv cea sexuală). acceptare. la domiciliu sau în centre de ajutor pentru muncă. iar persoanele handicapate trebuie să aibă posibilitatea de a-şi procura informaţia ele însele. chiar în atelier protejat. Uneori părinţii pot dramatiza excesiv reacţiile inadecvate venite din partea unei persoane străine. negare sau respingere. ocupaţiile cu caracter social sau cultural trebuie să fie prevăzute. In alte situaţii. ei neagă tot ceea ce copilul observă in jurul sau legat de propria deficienţă. se maturizează şi pornesc la acţiune. Aceste masuri necesită informaţii şi educaţie sexuală în şcoli şi instituţii. unii părinţi refuză sa ţină cont de dificultătţle sociale determinate de deficienţă. insistă pe răutatea şi ipocrizia persoanelor din anturaj. Aceste reacţii au determinat gruparea părinţilor în urmatoarele categorii : părinţi echilibraţi. profesioniştii trebuie să informeze asupra tuturor aspectelor vieţii. Părinţii reacţionează prin supraprotecţie. Părinţi echilibrţti. Ei ajung rapid în stadiul de acceptare. Dacă natura. Mai mult. ei îi impiedică pe copii să înteleagă şi să accepte toate aspectele legate de propria deficienţă. părinţi autoritari (rigizi). ei işi organizează viaţa în aşa fel încât să acorde atenţie copilului cu nevoi speciale.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Posibilitatea de acces la informaţie este cheia unei vieţi autonome. părinţi inconsecvenţi. gravitatea handicapului sau vârsta persoanei nu permit reconversia sa personală. In acest fel. Datorita acestui rol suplimentar de mediator. reacţiile părinţilor în fata unui copil cu deficienţă capătă o importanţă majoră. 183 . Caracteristica acestei familii constă în realismul cu care membrii ei privesc situaţia. identificând o falsă rea intenţie într-un gest oricât de neutru. părinţi indiferenţi.

Ei trebuie să rămână în primul rând părinţi. Părinţii ştiu : « ce este necesar ». care abordează totul cu calm. părinţii joacă un rol de tampon sau de mediator între două persoane. atenţie. Familia impune copilului unele restricţii. Părinţii unui copil cu deficienţă îndeplinesc teoretic aceeaşi funcţie ca şi părinţii unui copil sănătos. ataşament. O persoană cu deficienţă are nevoie de a fi recunoscută pentru ceea ce este şi aşa cum este. acest copil este egal cu fraţii şi surorile sale. Rolul de mediator este uşor de îndeplinit de către părinţii echilibraţi. Părinţii echilibraţi sunt calmi. să se simtă « ca toată lumea ». familia joacă rolul unui laborator în care copilului cu deficienţă i se oferă oportunitatea de a-şi găsi locul şi de a se obişnui cu situaţia în care se află. Atmosfera familială va fi caldă doar atunci când fiecare membru îşi ocupă locul care îi aparţine. Ei menţin un climat de toleranţă şi de egalitate în sânul familiei şi în societate. dar în acelaşi timp este îngrijit corespunzător. El nu trebuie să monopolizeze dragostea părinţilor. el va ajunge să se simtă egal şi în societate.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În funcţie de diagnostic şi de prognostic. cum şi cât de mult » se poate cere copilului cu nevoi speciale. Dacă se simte egal în familie. Copilul cu deficientă trebuie să se regăsească pe acelaşi plan afectiv cu fraţii şi surorile sale. încurajează activităţile gospodăreşti şi mai ales pe cele de autoîngrijire. Ei trebuie să aibă relaţii de reciprocitate şi de egalitate cu fraţii şi cu surorile sale. chiar dacă este susţinut are probleme legate de comportamentul natural în faţa unei persoane străine. În acest caz. chiar dacă are nevoie de o atenţie şi de o îngrijire suplimentară. In acest context copilul se dezvoltă în armonie cu cei din anturajul său. paralizat nu au nimic de făcut pentru a-l ajuta. Aceşti părinţi joacă un rol important în medierea relaţiei dintre copil şi mediul exterior. « când şi cum trebuie oferit ». Practic. tandreţe. Această atitudine aparţine părinţilor echilibraţi care privesc toate problemele cu calm. care-i acceptă dificultăţile. In familiile echilibrate. Aceste reguli constituie un adevarat ghid al comportamentului faţă de copil. deschişi şi îşi manifestă frecvent dragostea. Caldura implică deschidere către cei din jur. În cadrul unei familii echilibrate copilul cu deficienţă are drepturi şi obligaţii egale. Părinţii unui copil surd. Un copil cu deficienţă. părinţii vor găsi resursele necesare pentru a acţiona singuri sau cu ajutorul celorlalţi membri ai familiei pentri a-l ajuta « pe cel mic ». stimulează abilităţile fizice şi sociale ale copilului. Aceşti părinţi 184 . Această intervenţie vă permite depăşirea jenei şi tensiunilor ce pot apărea în cadrul relaţiilor interpersonale. « ce. plăcere.

In acest caz. Dacă copilul nu este ajutat să le depăşească. Respingerea este o altă modalitate de hipoprotecţie. O altă categorie de părinţi lipsiţi de afecţiune sunt cei care nu pot accepta sacrificarea vieţii profesionale. Sentimentul de inferioritate care apare datorită eşecurilor ajunge să fie trăit intens. iar copilul este antrenat în disputele dintre părinţi. Suprasolicitarea copilului apare atunci când părinţii nu ţin seama de posibilităţile reale ale acestuia. se ajunge la situaţia de eşec. apare o suprasolicitare. Aceşti părinţi reacţionează printr-o hipoprotecţie. 185 . deoarece nu are o satisfacţie mobilizatoare şi ajunge la soluţii uşoare sau la abandon şcolar. cooperanţi şi stabili emoţional. de îngrijire. sunt reci. lipsă de interes. Lipsa de afecţiune . respingere. îşi ceartă copilul pentru nimic. incapacitate şi inutilitatea efortului. Aceste situaţii apar atunci când copilul nu a fost dorit. sub forma negării oricărei calităţi sau valori a copilului. care se soldează cu eşecuri demoralizatoare. In aceste familii au loc certuri frecvente. El se confruntă cu numeroase probleme pe care nu le poate depăşi sau compensa. Chiar şi în faţa legii ei îşi declină responsabilitatea. Pentru copilul cu deficientă situaţia este foarte dificilă. La o astfel de situaţie se poate ajunge prin: lipsa de afecţiune. pedepse. dar le asigură o îngrijire corespunzătoare. Atitudinea de respingere se manifestă mai mult sau mai putin deschis. Frecvent. devenind traumatizant. prin nepăsări.părinţii demonstrează copiilor o lipsă de interes. copilul renunţă uşor la eforturi. îşi încurajează copiii fără a folosi critici permanente. suprasolicitarea copilului. îl pedepsec sau îl ignoră. ameninţări. In situaţia eşecului părinţii reacţionează prin reproşuri şi chiar pedepse repetate. în această situaţie.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare zâmbesc des. care duc la apariţia sentimentului de neputinţă. Copiii acestor păriţti vor fi atenţi. Părinţii se detaşează emoţional faţă de copiii cu deficienţă. Părinţii unui copil cu deficienţă au o reacţie de negare a problemelor. Copilul cu deficienţă este mereu comparat cu fraţii şi surorile sănătoase şi ridiculizat. Părinţii consideră că nu au nici un fel de obligaţii faţă de copilul lor. care este permanent ignorat şi minimalizat. ostili. de afecţiune. Ei consideră copilul « ca toata lumea » şi-i cer rezultate asemănătoare celor ale fraţilor şi surorilor sănătoase. prietenoşi. aceşti părinţi. Frecvent. Părinţii indiferenţi.

Părinţii care se simt vinovaţi devin exagerat de atenţi. In acest caz. Aceşti părinţi vor reuşi « marea performanţă » de a creşte un copil singuratic. Părinţii inconsecveţti – oscilează de la îndiferenţa la tutelă. i se pretinde să facă numai « ce ». răspunsul copilului este violenţa. Cel mai adesea este vorba despre părinţi instabili. lipsit de posibilitatea de a-şi manifesta propria personalitate. transformând copilul într-un individ dependent şi solicitant pentru familie. Părinţii autoritari – acest tip de reacţie este tot o formă de hiperprotecţie a părinţilor cu o voinţă puternică. Supraprotecţia este un element negativ. Copilul este transformat într-o marioneta. Uneori autoritatea pune în evidenţă atenţia acordată copilului şi grija pentru o îndrumare corespunzătoare. Aceasta permanentă solicitare va genera reacţii de nemulţumire şi ostilitate din partea părinţilor. Acest tip de autoritate este justificat mai ales în situaţia unui copil cu probleme. în funcţie de părerile lor. nesiguri şi incapabili de a opta ferm pentru o anumită atitudine. întrucât ei nu beneficiază de un regim care implică stimularea şi antrenarea în activităţile casnice. deoarece copilului i se anulează capacitatea de decizie şi acţiune. nu are voie să-şi asume răspunderi şi iniţiative. In aceste cazuri. Cel mai obişnuit răspuns. ce determină o deteriorare a legăturilor afective cu familia. în dorinţa de a preveni surprizele neplăcute. încercând să menţină o atitudine de tutelă. Ei stabilesc reguli care trebuie respectate fără întrebări. mai ales din partea mamei. In acest context. este supraprotecţia. Părinţii continuă să îi considere pe tineri copii. 186 . cât şi din partea copiilor. dar în final tot părinţii decid. Acest comportament impiedică copilul să-şi dezvolte propriul control. Pentru copiii cu deficienţe această situaţie este foarte dificilă. este dirijat permanent. Aceşti părinţi îşi controlează copiii într-o manieră dictatorială. independenţa. o sursă de dependenţă. dar nu va fi capabil să le facă faţă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Părinţii exageraţi. deoarece nu a căpătat instrumentele cu ajutorul cărora să acţioneze şi să se apere. neputând accepta ideea maturizării lor. generând negaţii atât din partea părinţilor. reacţii care-l vor face pe copil să devină nesigur. Un astfel de comportament din partea părinţilor are efecte negative. tânărul este întrebat. participă la discuţii. Copilul se va confrunta cu greutăţile vieţii. iniţiativa şi respectul de sine. « cât » şi « cum » i se spune. ei le refuză libertatea. O formă particulară de atitudine autoritară apare în relaţia dintre părinţi şi adolescenţi.

In aceste situaţii. socializarea se realizează uşor prin intermediul jucăriilor şi al echipamentelor de joc.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Alteori copilul este « pasat » la diferiţi membri ai familiei. domino. care se deplasează în fotoliu rulant sau în cârje. Integrarea şcolară Şcoala este. De aceea. de asemenea. este de preferat să se solicite prezenţa mamei până la acomodarea copilului în colectivitate şi acomodarea personalului cu problemele copilului. adesea contradictorii. Crescuţi într-un mediu inconstant. astfel că jocul are un caracter social. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să fie permanent sub observaţie. şi-l petrec jucându-se. pot apărea reacţii intense. table. 187 . mai ales în primele zile de grădiniţă. copilul capătă informaţii despre lumea în care trăieşte. intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul inconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. dar practici. In perioada de preşcolar se desfăşoară mai ales în grup. majoritatea timpului lor liber şi nu numai. La această vârstă. Putem spune ca jocul este « munca copilului ». Totuşi.). întrucat le oferă şansa de a se juca cu alţi copii. trebuie să fim atenţi la unele probleme deosebite. In alte cazuri. Unii copii cu deficienţe au avut experienţa neplăcută a spitalizarii şi a separării de părinţi. Prin joc. asigurându-se astfel socializarea. Jocurile trebuie să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. cărţi de joc etc. cuburi. fiind supus unor metode educative diferite. copilul devine nesigur şi uşor de influenţat de persoane rău intenţionate. lipsit de metode stabile. Jocul reprezintă pentru copii o modalitate de a-şi exprima proprile capacităţi. alături de copiii sănătoşi. Jocul Copiii. iar la cei cu ADHD (deficit de atenţie) jocurile trebuie să fie cât mai variate. copilul vine în contact cu alţi copii sau cu adultul. Din acest motiv. copiii cu handicap trebuie să fie înscrişi la grădinişa din vecinătate. Perioada de preşcolar este cea mai indicată pentru începerea socializarii copiilor cu handicap. Ei sunt suficient de simpli şi deschişi pentru a accepta uşor un coleg cu probleme de sănătate. copilul are probleme legate de utilizarea toaletei şi de deplasare. astfel că ei vor accepta uşor un copil cu deficienţă fizică. In timpul jocului. Copiii sunt curioşi. In aceste jocuri sunt necesare minim două persoane care se joacă şi comentează situaţiile de joc (loto. un mediu important de socializare. Jocurile sociale sunt esenţiale pentru copiii cu handicap.

Albu. (coord. colegi). In şcoală. copilul cu tulburări de comportament aparţine. A. 2000. Plesa. Unicef.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Formele de integrare a copiilor cu CES pot fi următoarele: clase diferenţiate. acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate. G. trăind în familii problemă. Iasi. Eidos. 1975. Pro Humanitate.. E. situaţie în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa. persoanele cu tulburări de comportament sunt. grupului de elevi slabi sau indisciplinaţi.S. Ionescu. „Dimensiuni ale asistentei sociale: forme si strategii de protectie a grupurilor defavorizate”. condiţia psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului.. el încalcând deseori regulamentul şcolar şi normele social-morale. Bucuresti. Aceste persoane sunt puse în situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale.google.. integrate în structurile şcolii obişnuite..R. existenţa unor randamente la învăţătura şi în plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 6. O. respinse de către societate. Albu.). integrare”. 2. Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează. intră în grupuri subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. Editura Academiei P. Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale. de obicei. Paun. 1995. „Adaptarea socioprofesionala a deficientilor mintal”. consolidarea unei motivaţii puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare. „Asistenta psihopedagogica si medicala a copilului deficient fizic”. corespondenţa totală între solicitările formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva. 1998. 4. 1998.. Verza. V. Popescu. integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite.). Din asemenea motive. „Educatia integrata a copiilor cu handicap”. readaptare. grupuri de câte doi-trei copii deficienţi incluşi în clasele obişnuite. fiind mereu sancţionat de către educatori. copilul cu tulburări de comportament se simte respins de către mediul şcolar (educatori. 3. http://www. de regulă. 5. E. Bucuresti. Polirom. Botosani. C. (coord. S.. BIBLIOGRAFIE: 1. Ca urmare. „Handicap. care nu se preocupa de bunăstarea copilului. Miftode.com/ 188 ..

Astfel. După ce a executat până la epuizare trucul învăţat anterior. Nu dura mult şi delfinul îşi dădea seama ce trebuie să facă pentru a primi peştele şi începea să îşi ridice capul tot mai des la suprafaţa apei. De data asta trainerul. folosindu-se de animalele pe care le studia. Sibiu MODELAREA CARACTERULUI ELEVILOR PRIN OFERIREA FEED-BACK-LUI POZITIV Aplicaţii ale parabolei delfinului Antropologul Gregory Bateson a studiat o perioadă îndelungată tiparele de comunicare ale delfinilor. Trainerul aştepta până când delfinul făcea un gest comportamental evident (evident pentru oameni adică) ca de exemplu ridicarea capului deasupra apei într-un anumit fel. psiholog Monica-Adriana Munteanu Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”. Atunci el fluiera şi îi mai dădea delfinului un peşte. În plus. După aceea a început să mişte din coadă frecvent. fără a primi nici o recompensă. abandonând trucul cu capul şi în felul acesta demonstrând abilităţile sale cognitive.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof. Surprins şi oarecum confuz. După aceasta. În momentul acela trainerul sufla din fluierul care îl avea asupra sa şi îi dădea delfinului un peşte. unul dintre delfini era adus din bazinul de repaus în bazinul pregătit special pentru spectacol. delfinul a mai dat o dată din coadă. centru de cercetare unde acesta lucra se ocupa şi de organizarea de spectacole cu public. trainerul aştepta din nou până când delfinul repeta figura pentru care primise peştele. Câteva ore mai târziu. cercetătorii au decis să demonstreze publicului cum se derulează procesul prin care ei antrenează delfinii să facă diferite trucuri. primind imediat sunetul fluierului şi bucata de peşte. delfinul era adus din nou în bazinul amenajat pentru demonstraţii unde imediat începea să execute trucul cu ieşitul la suprafaţă. În acel moment. trainerul a suflat din fluier şi i-a aruncat delfinului peştele dorit. După aceasta delfinul era dus înapoi în bazinul de repaus. nu a mai suflat din fluier şi nici nu i-a mai dat peştele aşteptat. 189 . dovedindu-şi în acest fel abilităţile de învăţare. delfinul a devenit frustrat şi a început să dea din coadă. La un moment dat. aşteptând firesc să audă fluierul şi să primească peştele. care dorea să demonstreze publicului modul în care un delfin învaţă lucruri noi.

stimulii folosiţi în asemenea experimente de învăţare nu îşi propun să condiţioneze reflexele. Astfel pe durata ultimului spectacol el a executat un număr complex de „comenzi”. Combinaţia fluierpeşte formează un context care îi transmite delfinului mesajul: „Repetă comportamentul de care tocmai ai dat dovadă”. ci mai degrabă sunt creatori de context care oferă animalului un indiciu referitor la cum să interpreteze contextul – un fel de meta mesaj.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu La cea de-a treia sesiune. după care a păstrat mişcarea până la sfârşitul demonstraţiei. involuntar. delfinul a devenit extrem de entuziast ca şi cum brusc ar fi descoperit o mină de aur. Relaţia dintre trainer şi delfin. Cum era de aşteptat. În cele din urmă. el continua să execute până când. cum învăţase anterior. După câteva încercări de a-i atrage atenţia trainerului.peşte şi care se traduce prin: „Fă ceva diferit faţă de ceea ce ai făcut în demonstraţiile anterioare”. nemaifiind observate până acum în cadrul acestei specii. în timpul celui de-al 14-lea şi al 15-lea spectacol. cât şi fluierul şi peştele. eşecul experimentului în sine. delfinul devenea din ce în ce mai frustrat că „greşeşte” astfel încât din timp în timp trainerul trebuia să-i arunce „peşte nemeritat” pentru a-i menţine atenţia trează. era forţat să facă o mişcare nouă pentru care primea imediat recompensa. exasperat. Relaţia dintre trainer şi delfin cuprindere bazinul de repaus. relatia dintre delfin si trainer reprezinta contextul care le încercuieşte pe celelalte două. Altfel spus. contextul definit de responsabilitatea implicită a trainerului faţă de spectatori influenţează relaţia sa cu delfinul. Dacă nu primea recompensa pentru trucul pe care îl executa. bazinul de demonstraţie. Imediat trainerul l-a recompensat cu sunetul de fluier şi un peşte proaspat. Spectacolele au continuat până la 14 reprezentaţii pe parcursul cărora delfinul s-a comportat în aceiaşi manieră. delfinul ar fi ajuns la momentul în care nu ar mai fi executat nimic. delfinul a început direct prin a-şi mişca coada sa. Dacă nu ar fi procedat aşa. patru dintre cele opt comportamente noi. delfinul a devenit din nou frustrat. 190 . reprezintă contextul contextului contextului. ca de exemplu o mişcare de rotire de 360 de grade. aşa cum arată Bateson. Bazinul de demonstraţie este un marker de context care încercuieşte contextual fluier. Cu fiecare spectacol însă. pierzându-şi interesul pentru fiinţa de pe uscat şi cauzând astfel. Şi nu mai puţin important. trainerul nu a reacţionat la demonstraţia delfinului. Potrivit lui Bateson. ceea ce l-a determinat să facă un gest nou.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Relevanţa parabolei delfinului asupra modelării caracterului elevului Un elev care îşi propune să fie un elev mai eficient se aseamănă oarecum cu delfinul aflat în bazinul de repaus. Regula acestui tip de feedback este că dacă faci o observaţie. să spunem ca o persoană a făcut o prezentare a viziunii sau misiunii sale. “Peştele” reflectă interpretările care au legătură cu acel comportament. “Fluierele” sunt date sub forma observaţiilor în legătură cu anumite comportamente. Acest tip de feed-back nu este oferit numai de “formatorii oficiali” (profesorii) dar şi de toţi membrii grupului. scopul este de a încuraja oamenii să fie pro-activi. In cadrul orelor de curs. forma de bază a feed-back-ului va conţine întotdeauna două elemente: Ceea ce am observat_________________________ Ceea ce mi-a plăcut _________________________ Oamenii sunt invitaţi să ofere “cadouri” sau altfel spus “ peşte nemeritat” sub forma încurajărilor sau a comentariilor pozitive care nu au nici o legătură cu sarcina în cauză. să caute în permanenţă să devină mai flexibili şi să se perfecţioneze. trebuie să oferi şi un peşte. unul din membrii grupului ar putea spune: “Am observat că pe perioada întregii expuneri ai stabilit un contact vizual permanent cu membrii grupului (fluier) şi acest lucru ne-a ajutat pe toţi să simţim apartenenţa la acest grup (peşte). La un nivel mai profund. Când persoana în cauză a terminat interacţiunea. Acesta trebuie să opereze schimbări în mod voluntar în funcţie de natura contextului şi să răspundă la o gamă variată de tipuri de feed-back. De exemplu o persoană i-ar putea spune alteia: “îţi apreciez dăruirea de care dai dovadă în ceea 191 . Pentru a fi mai eficient în a da acest tip de feed-back. Pe de o parte scopul acestui feed-back este să identifice ce anume face o persoană bine şi s-o încurajeze să facă acel lucru încă şi mai bine. Ele nu conţin nici o motivaţie sau înţeles. “Fluierul” trebuie să se bazeze pe comportamente observabile concret. adică un comentariu legat de ce anume ţi-a plăcut din ce ai observat. E ca şi cum trainerul ar fi suflat din fluier fără să ofere peşte.” Astfel. acea persoană va întreba pe bună dreptate: “Ce am făcut ca să merit asta?” acest lucru se întâmplă deoarece individul nu are nici cea mai vagă idee referitoare la ce anume trebuie să mai repete sau să îmbunătăţească. “Peştele” este primit sub forma unor comentarii personale la un anumit lucru din cadrul comportamentului căruia i-a plăcut cuiva în mod deosebit. elevilor li se oferă două tipuri de feed-back: “fluiere” şi “peşte”. oamenii ar trebui mai întâi să înveţe să facă diferenţa între observaţii şi interpretări. Dacă o persoană este lăudată dar nu i se dă nici o informaţie cu privire la motivul pentru care a primit laudele. Observaţiile care vin fără interpretări sau răspunsuri sunt doar date. De exemplu.

Feed-back-ul poate fi oferit oral sau scris. In loc să-i dea un stimul negativ. apoi de a crea situaţii provocatoare din care nu poate să iasă decât dacă acceptă schimbarea. unde eşti lăsat să fii curios şi creativ. este important să iţi explorezi permanent comportamente noi şi să iţi dezvolţi propria conştiinţă. poţi să te auto-provoci. trebuie să simtă o puternică dorinţa de a transforma mediul în care operează. De asemenea trainerul nu a apelat la vreo formă de pedeapsă sau condiţionare negativă. „Iluzia” succesului este evitată deoarece elevul este încurajat să-şi creeze propriile „situaţii provocatoare”. Scopul lui este să mărească sentimentul de armonie între membrii grupului. Transpus în viaţa şcolară. Iniţiativa de care dai dovadă este direct proporţională cu volumul învăţării. Eficacitatea acţiunilor tale se modifică în funcţie de context şi de tipul audientei şi pe care o poţi determina în momentul în care devii mai conştient de anumite sugestii. 192 . Nu vei fi criticat dacă tu nu faci lucrurile cum trebuie. dacă ar fi să nu luăm în considerare şi celelalte elemente ale procesului. Această metodă de feed-back are ca presupoziţie următoarele afirmaţii: „Te afli într-un context în care este bine să înveţi. Deoarece mediul nu este ostil. delfinul a primit doar absenţa fluierului şi a peştelui. aici este locul unde elevul poate să se implice în crearea acelei situaţii provocatoare care va duce în final la dezvoltarea sa. deoarece nu există un singur mod valid de a te comporta. este ca tu să dai tot ce poţi din tine. In povestea noastră cu delfinul. Astfel. Acest tip de mesaj este în primul rând axat pe individ şi pe relaţie. trainerul nu i-a aruncat niciodată „peşte stricat” atunci când nu era mulţumit de ceea ce făcea delfinul. Ceea ce este cel mai important. până când făcea ceva nou. iar aceasta gândire ar putea fi chiar adevărată. Uneori oamenii cred că acest tip de feed-back va deveni în cele din urmă ineficient. elevul poate să îşi monitorizeze propria cale de învăţare. flexibilitate şi autocontrol”. Nu uitaţi că acest proces nu include nici un feed-back negativ sau de corecţie! Atenţia se concentrează asupra a ceea ce individul face mai bine. Este OK să înveţi lucruri noi şi să faci greşeli. Un om de afaceri înţelept a spus odată că dacă o persoană vrea să devină un bun lider. fără să comită nici o greşeală.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ce priveşte congruenţa şi integritatea grupului” sau “îţi mulţumesc pentru sprijinul acordat şi încurajările pe care le-am primit din partea ta”. Nu ţi se va întâmpla nimic rău dacă nu-ţi iese din prima! Vei fi îndrumat cu ajutorul unui feedback concret şi care să te ajute. deoarece aceştia îşi formează iluzia că fac tot timpul bine ceea ce fac.

Această metodă de învăţare poate să scoată la suprafaţă şi să maximizeze abilităţi înnăscute şi să crească imaginea şi stima de sine a fiecăruia. Fiecare participant a plecat de la ora de curs cu zeci de astfel de feed-back-uri primite de la ceilalţi participanţi.NLP Prof. Să nu uităm că scopul acestui gen de feed-back este să încurajeze dezvoltarea de flexibilităţi şi abilităţi de a produce noi comportamente ca formă de adaptare la un context schimbator. În Declaraţia Conferinţei UNESCO de la Salamanca din 1994 se spune că: „Şcolile obişnuite cu o orientare incluzivă reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare (. printre priorităţile politicii educaţionale promovate de statul român s-a aflat asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii.). Faptul că li se oferea „fluiere şi peşti” în scris le-a permis participanţilor să îşi ia feed-back-ul acasă. 1 Sibiu CURRICULUMUL ŞCOLAR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL INTEGRAT În ultimii ani. BIBLIOGRAFIE: suport de curs. precum şi parteneriatul educaţional. ameliorarea calităţii procesului de predare. Am împărţit foi tip post-it în diverse culori.AS training& consulting .. ani buni după terminarea cursurilor. iar educaţia incluzivă se referă la 193 . unde au avut posibilitatea să îl recitească de mai multe ori. Şcolile incluzive sunt şcoli deschise.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare În activitatea mea de dascăl şi formator am utilizat această tehnică de feed-back. evaluarea permanentă a elevilor. S-a dovedit că unii oameni încă mai învaţă din „peştii şi fluierele” primite.învăţare. Nicoleta Nan Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. în conformitate cu Declaraţia Drepturilor Copilului şi a principiului „egalizării şanselor” tuturor categoriilor de beneficiari ai serviciilor educaţionale din sistemul public şi din sistemele alternative de educaţie existente în societate. prietenoase în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului.. mai mult ele asigură o educaţie eficientă pentru majoritatea copiilor şi îmbunătăţesc eficienţa şi rentabilitatea întregului sistem de învăţământ”.

Bucureşti 1 194 . integrarea reprezintă procesul de educare a elevilor cu/ fără cerinţe speciale în acelaşi spaţiu şi aceleaşi condiţii. sprijin în învăţare). Adaptarea curriculumului se referă la: . . Handicapul intelectual. 1 În context şcolar. şi-au făcut apariţia ideea de integrare educativă şi educaţia integrată. Psihopedagogie specială integrată.reprezintă acea categorie de curriculum valabilă pentru elevii şcolii de masă. pe baza anumitor funcţii şi strategii. Astfel. cu condiţia să fie însoţită de servicii specializate (logopedie. terapeutice.E. Constantin Păunescu consideră că „procesul integrării constituie o acţiune complexă care. centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului naţional şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. fizioterapie. C.S) presupune elaborarea şi aplicarea unui program de intervenţie personalizat (P. destinate recuperării acestora. este mai indicată şcolarizarea lor în instituţii speciale. astfel încât să fie înţeles şi de elevii cu CES. . şi Muşu. Adaptarea curriculară trebuie să aibă în vedere tipul şi gradul de deficienţă. consiliere. eficienţă au demonstrat următoarele tipuri de curriculum: . În funcţie de modelul adoptat în programele de integrare şcolară e elevilor cu CES şi de tipul şi gradul deficienţei acestora.curriculum obişnuit.diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES în activităţi individuale. după un curriculum propriu. Procesul integrării şcolare a copiilor cu cerinţe educative speciale (C. Editura Pro Humanitate.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu înlăturarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării tuturor celor aflaţi în situaţii de risc sau vulnerabili la excludere şi marginalizare. generează o fuziune esenţială între elementele sistemului personalităţii şi elementele sistemului social.selectarea unor conţinuturi din curriculumul general care pot fi însuşite de elevii cu CES şi renunţarea la acele conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate. accesibilă şi pentru elevii cu CES. Păunescu.P. Handicapul mintal. utilizând strategii adaptate nivelului de înţelegere şi receptare a conţinuturilor. pentru elevii cu deficienţe severe sau cu deficienţe grave asociate.I. determinând o dinamică de dezvoltare şi de proces simultan şi reciproc”. având drept scop participarea tuturor copiilor la activităţile şcolare şi extraşcolare. I (1997).accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare. Practica a demonstrat că.). compensatorii.

folosirea unor întăriri pozitive şi a unor stimuli atractivi pe parcursul procesului instructiv. . Curriculumul incluziv este elaborat în mod flexibil. de la cunoscut la necunoscut. astfel trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: .reprezintă un tip de curriculum conceput special pentru elevii cu deficienţe mintale severe sau profunde. deficienţe asociate.adaptările vizează toate disciplinele.utilizarea diverselor metode şi procedee de prezentare a conţinuturilor învăţării şi valorificarea acestora în diverse contexte de viaţă. Conţinuturilor adaptate sunt completate de tehnici de predare. trebuie să fie adecvat stilului de lucru al fiecărui profesor în parte. . pentru a permite atât adaptări la nivel de şcoală. Elaborarea unui program de intervenţie personlizat (a unui curriculum individualizat) pentru elevii ce prezintă anumite tipuri de deficienţe presupune respectarea unor cerinţe fundamentale: .adaptările se fac la unele discipline (limba rămână.curriculum obişnuit adaptat. de asemenea. cât şi adaptări şi modificări menite să vină în întâmpinarea nevoilor elevului.curriculum special. de la concret la abstract.educarea atenţiei prin evidenţierea materialului prezentat şi prin reducerea la minimum a factorilor perturbatori.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . matematică). 195 .organizarea riguroasă a instruirii: de la simplu la complex. .evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului. iar intervenţiile profesorului itinerant sunt prezente într-o mare măsură. . învăţarea este văzută ca un proces la care elevii participă în mod activ şi îşi asumă roluri şi responsabilităţi clare. Profesorul are rol de mediator şi nu de formator. metodologia de predare este individualizată. nuanţat şi valid menit să garanteze pronunţarea unui prognostic asupra evoluţiei imediate şi pe termen lung. În şcoala incluzivă.învăţare care să faciliteze asimilarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de către elevul cu CES.curriculum obişnuit parţial adaptat. pedagogic şi social în scopul stabilirii unui diagnostic diferenţial. .promovarea unui mediu pozitiv de lucru. . avem de-a face cu intervenţii specializate asupra deficienţei respective. de la uşor la greu. psihologic.educativ. la care se adaugă intervenţiile specializate şi activitatea profesorului itinerant/ de sprijin. .asigurarea achiziţiei materialului nou prin repetări multiple şi variate.evaluarea/ reevaluarea copilului din punct de vedere medical. .

consultarea unui coleg mai experimentat permite rezolvarea problemei întâmpinate sau dezvoltarea unor abilităţi pe care le va folosi ulterior pentru a îmbunătăţi serviciile oferite în clasă. pornindu. diferenţiat pe domeniile implicate în procesul recuperării şi educării. specializat în activităţile cu elevii integraţi în clasa respectivă. predare în paralel.stabilirea obiectivelor programului. cu cât derularea programului se face mai devreme.educativ. conţinutul educaţiei şi evaluarea procesului instructiv. . Parteneriatul în predare se poate realiza de două sau mai multe cadre didactice care au în clasă elevi cu CES. iar celălalt asistă. Reuşita programelor de intervenţie depinde de vârsta la care este aplicat acest program. observă sau ajută. împărţind clasa în două grupe. De asemenea este necesară o implicare a tuturor persoanelor responsabile de creşterea şi educarea copilului: cadrele didactice colaborează activ cu părinţii copiilor pentru a îmbunătăţi procesul didactic. . circumstanţele particulare şi preferinţele fiecărui elev. cu atât şansele de recuperare sunt mai mari. prin alicarea unor metode de lucru specifice învăţământului individualizat şi adaptarea procesului instructiv.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu .are scopul de a reduce numărul de elevi pentru fiecare profesor. cu includerea în această echipă şi a profesorului de sprijin. mediu şi lung. Există mai multe scenarii pentru predarea în echipă:   un profesor predă. şi care. la orice disciplină. a evalua idei. 196 .alcătuirea echipelor interdisciplinare ce oferă servicii terapeutice.teaching). se poate concretiza în forme variate. în funcţie de temă. pe termen scurt .rezolvarea unei probleme comune: mai mulţi profesori îşi împărtăşesc cunoştinţele pentru a identifica o nevoie sau o problemă comună. pentru a propune soluţii. .teaching): doi sau mai mulţi profesori predau simultan în aceeaşi clasă.se în permanenţă de la realităţile şcolii. Activitatea diferenţiată pe grupe temporare de lucru a elevilor permite lucrul în echipă a profesorilor (team.predarea în colaborare (team.stabilirea unor căi eficiente de cooperare şi implicare a familiei copilului în susţinerea programului individual de recuperare. în anumite momente ale lecţiei poate interveni pentru susţinerea acestor elevi. reprezintă o modalitate de tratare adecvată a fiecărui elev în parte.educativ la particularităţile elevilor. educaţionale şi de asistenţă. Activităţile didactice pe grupe mici de elevi. Parteneriatul educaţional poate lua diferite forme: . fiecare profesor predând acelaşi conţinut grupului său de elevi. . în cadrul lecţiilor.

a modului în care a fost planificată activitatea. altul mai restrâns. se impune respectarea următoarelor condiţii: . identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe apărute pe parcursul activităţii la clasă. Se recomandă ca activitatea desfăşurată în parteneriat să fie urmată de o analiză a activităţii. permite atragerea şi participarea activă a copilului la activitatea didactică şi evită riscul de a-i descuraja pe elevii ce nu au suficientă încredere în ei. . feed-back-ul elevilor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  predare alternativă. astfel încât elevii cu CES să primească sprijin direct în activităţile de învăţare.planificarea riguroasă a activităţii: alocarea rolurilor şi responsabilităţilor în grupul de cadre didactice.designul şi mobilierul clasei să permită lucrul în grupuri de elevi: mobilierul individualizat. .profesorii îşi împart conţinutul lecţiei ce urmează a fi predat.în acest scenariu ambii profesori predau şi asigură managementul clasei şi îşi schimbă rolul în timpul orei: în timp ce unul vorbeşte. asfel încât informaţiile vehiculate în activitatea de predare. Pentru ca această modalitate de predare să fie eficientă.învăţare să facă apel la experienţe de învăţare cunoscute.clasa este împărţită în două grupuri. Acest parteneriat în predare este util mai ales pentru integrarea socioşcolară a elevului cu CES în grupul şcolar. limbă şi comunicare) periodic sau atunci când prezenţa sa 197 . grupul mai mic este format din elevii cu CES. respectiv a modului de formare a grupurilor de elevi. responsabilităţile pentru fiecare etapă în parte. se pot sprijini reciproc şi îşi pot pune întrebări astfel încât elevii să înţeleagă conţinutul lecţiei. Modul de a pune întrebări al cadrului didactic. Dacă parteneriatul este realizat între cadrul didactic al clasei şi profesorul de sprijin. spaţiul clasei să fie suficient şi igienizat corespunzător.  predare în echipă. confortabil pentru elevi. acesta din urmă acordă sprijin şi în cazul activităţilor care urmăresc achiziţii de cunoştinţe (la matematică şi ştiinţe ale naturii. unul mai mare. cei care au nevoie de o mai mare atenţie individuală. celălalt face o demonstraţie. să fie antrenaţi şi valorizaţi în activitatea grupului. pot susţine un joc de rol. a mecanismelor de sprijin integrate în planul lecţiei. mobil. acest tip de predare necesită o planificare mai detaliată decât predarea în paralel. astfel încât răspunsurile să fie accesibile şi copilului integrat. dar şi elevii.activitatea de predare în parteneriat să se desfăşoare la clase paralele.  predare în etape.

ori de câte ori este posibil. iar activităţile instructiv. 17. 19) din Sibiu. exprimarea clară a instrucţiunilor.comportamentul profesorului. adaptate fiecărui elev. asigurarea unui spaţiu confortabil pentru fiecare elev. se fac aprecieri permanente şi se încurajează elevii cu un ritm mai lent de lucru. În organizarea unui program de intervenţie personalizat un aspect deosebit de important îl reprezintă stabilirea sarcinilor. Acest proces este absolut necesar când lucrezi cu un elev cu CES.organizarea orei şi ambianţa din clasă. mobilitatea şi capacitatea de a se deplasa în clasă. Aceste activităţi se desfăşurau în clasă. să fie în conexiune cu unităţile de învăţare şi standardele de evaluare.o strategie de predare în 198 .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu este necesară. capacitatea de a asigura liniştea în clasă. Acest sprijin se bazează pe programul de intervenţie personalizat şi pe programa şcolară adaptată. să includă timpul alocat îndeplinirii ei. măsurabile. Materialele didactice sunt disponibile înainte de începerea orei şi sunt corespunzătoare nivelului abilităţilor elevilor implicaţi în activităţi diferenţiate. Educatorii trebuie să aloce elevilor sarcini. valorificarea optimă a materialului didactic dispus în clasă. Creşterea eficienţei activităţilor cu elevii cu CES impune luarea în considerare a următoarelor aspecte: . Învăţarea la copiii cu CES.3 elevi integraţi în clase de pe acelaşi nivel.nivelul de participare a elevilor la procesul de învăţare în cadrul activităţilor.cursuri eficiente vor fi dacă: activitatea începe la timp şi toţi elevii se implică de la început. ca proces de achiziţie de noi cunoştinţe şi de formare de capacităţi cognitive s-a dovedit a fi eficientă atunci când am realizat-o în grupuri mici. sincronizarea limgajului corporal cu cel verbal. 4. ca profesor de sprijin la diferite şcoli (nr. 9. Sarcinile trebuie să fie simple. profesorul de sprijin fiind alături de cadrul didactic specialist. am aplicat cu eficienţă un ansamblu de strategii integrative: strategii de învăţare prin cooperare şi strategii de învăţare individualizate. obiectivele activităţii sunt prezentate elevilor încă de la început.influenţează reacţiile elevilor. . întrucât acestea sunt esenţiale pentru asigurarea performanţei şi progresului elevilor. într. intervenţii discrete în situaţiile în care un elev/ un grup de elevi dă dovadă de comportament nepotrivit. clarificarea comportamentului ce se aşteaptă de la elevi în cazul fiecărei activităţi. se facilitează dialogul şi se încurajează elevii să prezinte observaţii şi opinii proprii. realizabile. . grupurile au fost formate din 2. sarcinile sunt finalizate conform cerinţelor. toţi elevii sunt atenţi. În experienţa acumulată în domeniul educaţiei integrate. 6.educative se derulau cu o frecvenţă de 4 ore săptămânal.este important contactul vizual cu elevii. menţinerea unui nivel optim al intensităţii zgomotului în clasă.

C. Sibiu MODALITĂŢI DE INTEGRARE A ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN COLECTIVELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE MASĂ Educatorul a fost perceput de-a lungul istoriei. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Bucureşti. Prof. I (1997). Handicapul mintal. în camera de resurse. Handicapul intelectual. Editura Polirom.am elaborat în colaborare cu învăţătorii/ profesorii specialişti care pregăteau elevii din clasa integratoare. A. primar Eugenia Nica Şcoala cu clasele I-VIII nr. când i s-a dat replica unui învăţământ centrat pe elev. 25 – structura „Emil Cioran”. ori profesorul de sprijin. aprofunda cu elevii cu CES ceea ce acestora li s-a predat în prealabil în sala de clasă. pe discipol. 199 . 1 Sibiu şi şcoala de masă. (2004). în înv. Învăţarea prin colaborare a favorizat învăţarea la toţi elevii participanţi. Mara. Bucureşti. Programele adaptate şi programele de intervenţie personalizate le. Editura Didactică şi Pedagogică. ca un specialist care trebuia să „predea” altora cunoştinţe. ajutându-i să devină utili societăţii. dar şi cu profesorul psiholog şi profesorul logoped din şcoala de masă. Psihopedagogie specială integrată. Gherguţ. D. la cei cu CES înregistrându. 2. Păunescu. Iaşi. BIBLIOGRAFIE: 1.educative desfăşurate cu un singur elev.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare colaborare. după modelul activităţilor terapeutice. informaţii şi priceperi.se chiar o influenţare pozitivă asupra stimei de sine. şi Muşu. Am participat la activităţile extraşcolare organizate de şcolile integratoare însoţind elevii cu CES şi am încheiat proiecte de colaborare pentru activităţi şcolare şi extraşcolare între cele două unităţi şcolare: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Strategii didactice în educaţia inclizivă. Editura Pro Humanitate. Învăţarea prin cooperare şi cea în grupuri mici am alternat-o cu activităţi instructiv. 3. (2006). Abordării înguste şi unilaterale a fenomenului instructiv-educativ. Învăţământul a fost timp îndelungat centrat pe profesor până de curând.

servicii de sprijin. închidere într-un tot a unui element care devine parte componentă a întregului şi dobândeşte proprietăţi specifice rezultate din interacţiunea şi interdependenţa cu celelalte părţi componente. Ursula apud Gherguţ. 2 ” Prima condiţie pentru integrare este acceptarea conştientă de către membrii grupului a fiecărei persoane. 1 sistemul unitar de formare a personalului didactic.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu limitat în general la relaţia profesor-elev. Domeniile integrării şcolare pentru copiii cu cerinţe educative speciale sunt: . dacă nu chiar mai diversificate.domeniul instituţional . treptat el a fost lărgit la şcoală şi apoi extins dincolo de zidurile acesteia. în contextul şcolar. Iaşi: Editura „Polirom” . Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale: strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. reglementări legislative.18 200 . „reprezintă procesul de educare a copiilor cu sau fără cerinţe speciale în acelaşi spaţiu şi în aceleaşi condiţii.domeniul curriculumului şcolar – delimitări ale curriculumului comun. cercuri. artistic. diferenţiat. p. educatorul îi asigură pregătirea corespunzătoare pentru integrarea socio-profesională ulterioară. aceasta fiind favorizată de o organizare şcolară care pune în act o metodologie de intervenţie didactică. 2006. Iaşi: Editura „Polirom” . 2006. Unul dintre serviciile specializate necesare în integrarea educaţională a copiilor cu cerinţe educative speciale este realizat de cadrele didactice de sprijin sau itinerante. de care să beneficieze atât elevii integraţi cât şi colectivele didactice în care are loc integrarea. Dacă la început rolul educatorului se limita la munca la clasă. i s-a răspuns prin mutarea accentului de pe individ pe colectiv şi pe schimbarea caracterului acestei relaţii. având drept scop final participarea deplină a tuturor copiilor la activităţile şcolare şi extraşcolare. Prin supravegherea şi dirijarea cu grijă a procesului de integrare succesivă a şcolarului în diverse colective (clasă. adaptat. Ursula Şchiopu (1997) defineşte procesul de integrare ca „o cuprindere. bazată pe un curriculum flexibil. specializate în asistenţă educaţională.17 2 Gherguţ. colectivul şcolar. 1 ” Întegrarea.şcoli pentru toţi copiii. de importante şi de variate ca şi cele efectuate în clasă. de bază. asimilare. . Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale: strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Alois. Alois. Şchiopu. sportiv). O altă condiţie pentru integrarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative speciale o constituie crearea unor servicii de sprijin. S-ar putea spune că direcţiile de activitate ale oricărui educator în afara clasei şi a şcolii sunt atât de numeroase. p.

ulterior în comunităţile din care fac parte. este dificil de realizat în interiorul unui sistem de evaluare bazat pe competiţie. accentul nu trebuie pus pe formele de organizare a claselor ci pe măsurile anticipative. le permit să-şi exprime opţiunea. ameliorativ sau de sprijinire şi protejare. cadrele didactice pun la dispoziţia copiilor un sortiment cât mai bogat de materiale care permit alternarea stilurilor de învăţare şi a aptitudinilor de dezvoltare. ca proces. dar aceasta nu înseamnă că ei dobândesc aceleaşi experienţe şi competenţe educaţionale şi că împart aceleaşi experienţe sociale. devin neliniştiţi sau frustraţi dacă activităţile educative depăşesc sau se situează sub nivelul lor de dezvoltare. ci presupune ca şcolile să poată răspunde nevoilor tuturor copiilor lor. duce la scăderea dramatică a şanselor de reuşită a integrării sale în clase din şcoli obişnuite. iar conţinutul disciplinelor. Integrarea nu se rezumă la locul unde sunt plasaţi copiii sau la facilitarea accesului la seturi de norme de învăţare şi comportament. În această situaţie se pune problema diagnosticului diferenţiat ce ar putea stabili deosebirea între falşii deficienţi mental şi deficienîii mental propriu zişi. dezvoltarea 201 . care pot sprijini integrarea organică a copiilor cu probleme de adaptare în fluxul normal din şcoala obişnuită. cum ar fi: organizarea clasei pe centre de interes – în aceste centre. cadrele didactice pot planifica activităţi instructive adecvate nivelurilor de dezvoltare. pentru stabilirea cerinţelor individuale de învăţare. orientându-l cu uşurinţă spre învăţământul special.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Integrarea şcolară. Interacţiunea pozitivă între copiii cu cerinţe educative speciale şi semenii lor nu are loc automat. O reorientare tardivă spre învăţământul integrat. Practica pedagogică a relevat principiul conform căruia este mai bine să greşeşti prin supraaprecierea copilului orientat iniţial spre învăţământul obişnuit decât să-i subapreciezi capacităţile reale. După observarea atentă a fiecărui copil. după ce copilul cu falsă deficienţă mentală şi-a petrecut mai mult timp în instituţii speciale de învăţământ. doar prin plasarea copiilor în medii presupuse „integrate” sau „incluzive”. care valorizează doar nivelurile de achiziţii academice ridicate. este necesară aplicarea unor măsuri cu caracter profilactic. ştiut fiind faptul că mulţi copii cu eşec şcolar repetat ajung să fie suspectaţi şi ulterior declaraţi ca fiind deficienţi mental. centrate pe problemele fiecărui copil. Pentru a favoriza integrarea copiilor cu deficienţe mentale uşoare în învăţământul de masă şi. Centrele de activitate răspund nevoilor şi intereselor elevilor. Pentru integrarea elevilor cu deficienţe mentale. elevii cu performanţe intelectuale şi sportive deosebite. Copiii în aparenţă parcurg acelaşi curriculum. Elevii se plictisesc.

scriere şi calcul sau de vorbire şi limbaj. 1 Integrarea şcolară a elevilor cu dificultăţi cognitive şi de învăţare prezintă câteva aspecte care trebuie luate în considerare de către educatori. Iaşi: Editura „Polirom” .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu conceptuală şi a deprinderilor se întrepătrund cu interacţiunea directă a copiilor cu materialele şi mijloacele didactice interesante şi adecvate vârstei. cadrele didactice planifică activităţi prin care le oferă copiilor posibilitatea să lucreze în grupuri. desen. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale:strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Chiar şi în situaţia în care elevii prezintă anumite limitări cognitive sau probleme medicale ce le îngreunează învăţarea. 2006. rolul cadrului didactic este să creeze o ambianţă emoţională care să stimuleze sentimentul de siguranţă şi să valorizeze reuşitele elevilor ca mecanism de întărire a motivaţiei acestora pentru participarea lor la activităţile didactice. promovarea interacţiunilor sociale – simpla includere a elevilor într-un program de integrare socială nu este suficientă. dificultăţile pe care le întâmpină variază în funcţie de atitudinile şi aşteptările celorlalţi. educaţie fizică. în perechi. Cadrele didactice trebuie să se implice în promovarea interacţiunilor dintre elevii clasei. dar şi la celelalte tipuri de lecţii. . Alois. sprijinul. cunoaşterea şi înţelegerea pe care elevii cu dificultăţi de învăţare le primesc atât acasă cât şi la şcoală joacă un rol însemnat în progresul lor educaţional. să le ofere diferite ocazii în care aceştia să comunice între ei.folosirea unor strategii de grupare diferită – pe parcursul unei zile de şcoală. în funcţie de tema şi de conţinutul acestora.171. sau individual şi asigură un feedback prompt şi consecvent. încât este foarte dificil de stabilit o cauză anume. . dificultăţi de ordin emoţional şi comportamental. p. Conceptul de dificultăţi de învăţare acoperă o gamă largă de manifestări şi este rezultatul unor combinaţii atât de complexe de factori. abilităţi sociale puţin dezvoltate. 1 202 . Acest mod de organizare al clasei se poate realiza cu uşurinţă în special la lecţiile de abilităţi practice.facilitarea dezvoltării sociale şi emoţionale – copiii învaţă cel mai bine şi obţin succese şcolare atunci când se simt în siguranţă. să relaţioneze şi să coopereze în rezolvarea unor situaţii de învăţare. Majoritatea elevilor din această categorie întâmpină dificultăţi legate de abilităţile de citire. În toate cazurile. Gherguţ. Aceste proceduri de socializare a grupului asigură un proces sistematic de încurajare a interacţiunilor sociale.

au o memorie slabă în ceea ce priveşte sunetele. Prin urmare. discuţiile cu elevii şi aprecierea rezultatelor obţinute de aceştia.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Implicaţiile asupra procesului de învăţare pot fi rezumate astfel: dificultăţi în receptarea. în procesul de învăţare. Este independentă de inteligenţă şi 203 . În cazul în care elevii au avut experienţa unor eşecuri repetate în procesul de învăţare. prezentând adesea un comportament dificil. ei urmăresc cu greutate limbajul vorbit. cunoaşterea modului lor de învăţare şi a modalităţilor pe care sarcina şi atmosfera din clasă facilitează sau nu învăţarea. Elevii cu dislexie au dificultăţi de învăţare în ceea ce priveşte cititul. elevii cu dificultăţi de limbaj pot fi înţeleşi greşit. pentru a identifica informaţiile de care au nevoie. În activităţile şcolare se recomandă evaluarea punctelor tari ale elevilor. aceasta poate afecta percepţia pe care o au în legătură cu capacitatea lor de a învăţa. manifestată mai ales în comunicarea orală şi în procesarea limbajului scris. lipsă de încredere şi lentoare în abordarea unor noi sarcini. cuvinte sau fragmente de frază. instrucţiunile vorbite care conţin prea multe informaţii deodată le pot provoca mari probleme). elevii din această categorie au nevoie de instrucţiuni clare. precum şi a nevoilor lor. limbaj şi comunicare pot fi sintetizate astfel: dificultăţi privind atenţia şi ascultarea (pot fi uşor distraşi şi par mai interesaţi de sunetele şi activităţile din afara clasei decât de ceea ce li se spune direct. iar unele dintre ele pot să nu fie imediat vizibile. trebuie avertizaţi când e necesar să asculte cu atenţie sau când mesajul este pentru altcineva. Dificultăţile de vorbire şi de limbaj îmbracă diverse forme. precum şi în identificarea aspectelor relevante ale unei sarcini. colaborarea în permanenţă cu psihologii şcolari. lipsă de organizare. pot fi mai interesaţi de activităţile vizuale decât de cele auditive. capacitate mnezică redusă în ceea ce priveşte cunoştinţele şi abilităţile recent dobândite. ca să beneficieze de suficient timp pentru concentrarea atenţiei. În procesul de învăţare. Sunt indicate de asemenea. capacitate limitată de concentrare. astfel încât nu pot surprinde tot înţelesul. Dislexia este descrisă ca fiind „o dificultate de comunicare. dau dovadă de insecuritate şi anxietate emoţională. observaţiile asupra comportamentului elevilor la clasă. scrisul şi ortografia. cuvintele şi expresiile. nevoia de a fi încurajaţi şi susţinuţi permanent. înţelegerea şi revocarea instrucţiunilor primite de la educator. Din acest motiv. aceste dificultăţi de vorbire. este posibil să nu audă sunete. a ceea ce pot face şi a ceea ce nu pot face.

Se recomandă ca formarea abilităţilor de bază să fie facilitată de un profesor specializat sau care are acces la un specialist care să asigure un diagnostic obiectiv şi să coordoneze strategiile de predare. cuvinte tipărite care devin neclare sau „se mişcă”. folosirea jocurilor de memorizare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu afectează 10% din populaţie. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale:strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. mesajelor. săritul peste rânduri.) Atunci când este afectată şi capacitatea de a recunoaşte şi folosi numerele.174. p. Gherguţ. Alois. Este foarte important ca persoana care conduce evaluarea să aibă experienţă în activitatea didactică. sărirea unor etape. este o tulburare neurobiologică. greşeli la citire. imposibilitatea de a-şi aminti cum se scrie un anumit cuvânt. 2006. ortografieri eronate. evenimentelor sau perceperea greşită a acestora. S-a constatat o incidenţă mai mare la băieţi (hiperactivitatea şi impulsivitatea). Scopul şi rezultatele acesteia trebuie explicate elevului. din care în mod sever e afectată 4% (. ADHD nu este determinată de un comportament defectuos al părinţilor sau de lipsa de disciplină. este important să i se medieze o completă evaluare diagnostică. Integrarea elevilor cu dificultăţi de comportament presupune aplicarea unor strategii de intervenţie psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportamentelor indezirabile în mediul şcolar şi social şi consolidarea unor atitudini favorabile faţă de şcoală. grafice.. probleme în reamintirea instrucţiunilor. de ordonare a lucrurilor. 1 204 ... a fişelor de lucru. pentru motivarea şi ameliorarea stimei de sine. ştersături frecvente. greşeli la copiere. Aproximativ 5% dintre copiii de vârstă şcolară sunt afectaţi de această tulburare. diagrame sau machete) care să le permită consemnarea a ceea ce ştiu. dificultăţi persistente la scriere. Iaşi: Editura „Polirom” . dificultăţi în aprecierea orei sau a duratei evenimentelor folosind cadranul ceasului. numerelor. 1 ” Principalii indicatori ai dislexiei sunt: persistenţa dificultăţilor de citire. în timp ce inatenţia apare mai frecvent la fete. Unui elev care a fost identificat ca având mai mulţi indicatori de dislexie. cum ar fi: descifrarea cuvintelor noi. precum şi colaborarea cu profesorii de sprijin. Se recomandă încurajarea elevilor şi asigurarea unui număr cât mai mare de situaţii care să le garanteze reuşita sau succesul la toate materiile. ADHD sau sindromul deficitului de atenţie este o tulburare hiperchinetică şi este una dintre cele mai frecvente afecţiuni ale copilului şi adolescentului. folosirea tehnologiilor informatizate şi a unor mijloace (dictafoane. probleme de organizare şi planificare. în pofida ajutorului suplimentar. vorbim de discalculie.

Se va evita orice formă de violenţă fizică sau verbală. se grăbesc cu un răspuns înainte chiar de a auzi întrebarea. Nu se recomandă utilizarea recompenselor substanţiale şi cu atât mai puţin a banilor. disciplinarea violentă (violenţa limbajului. instalarea şi utilizarea unui calendar mare de perete şi a unui organizator. Se comite o eroare prin limitarea învăţării în procesul şcolar. ferme şi aplicate proporţional cu problema căreia i se adresează. pasiunile. violenţa simbolică. Teama este cel mai important duşman în calea învăţării şi concentrării. se caţără etc. îi intrerup adesea pe ceilalţi. acest lucru afectând logica şi motivaţia copilului de a respecta în viitor programul stabilit. Aceşti copii pot învăţa foarte bine însă depinde de capacitatea adultului de a identifica soluţiile potrivite pentru a converti simptomele supărătoare în avantaje notabile pentru succesul şcolar şi instruirea comportamentului prosocial. în situaţii în care se impune să stea liniştiţi. se foiesc mult când stau pe scaun. Duşmanii principali de aici sunt: plictiseala. Ei necesită un sprijin constant din partea familiei şi cadrului didactic.. de parcă ar fi conectaţi la un motor. reacţiile care se vor declanşa sunt bazate pe un tip specific de activare cerebrală alocată fricii şi autoconservării. sunt incapabili să-şi controleze ieşirile emoţionale. Învăţarea independentă poate canaliza energia copilului către activităţile dorite. Identificarea şi abordarea simptomelor din timp este foarte importantă pentru o abordare mult mai eficientă şi mai facilă a problemelor. Sancţiunile aplicate trebuie să fie eficiente. Într-o situaţie percepută (chiar şi inconştient) a fi periculoasă sau în faţa unei forme de agresiune. ei îşi părăsesc locul. bat din picior. le este greu să aştepte până le vine rândul la joacă. Nu este indicat să se renunţe la program. crearea unui spaţiu de lucru destinat exclusiv sarcinilor de lucru. le e greu să se joace în linişte. de aici rezultând crize de furie şi de temperament. este blocată capacitatea creierului de a se concentra asupra sarcinilor de învăţare. Cei din jurul acestor copii trebuie să descopere interesele care îi preocupă. formele extreme de violenţă fizică). sunt mereu în mişcare. spre lectură şi descoperire. Părinţii pot elabora şi impune discret un program de activitate organizat coerent pentru copil: instalarea unui ceas mare. intervin pe neaşteptate în conversaţiile sau jocurile celorlalţi. Se urmăreşte stimularea comportamentelor dorite şi inhibarea simptomelor lor specifice şi a efectelor lor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Câteva semne de hiperactivitate-impulsivitate la copii sunt: nu au astâmpăr. 205 . activităţile care îi atrag pentru a le alege pe acelea care oferă copilului succes. îşi frământă des mâinile. aleargă. vorbesc excesiv. tonalitatea. în camera copilului. Cu alte cuvinte. vizibil. la învăţarea formală (apare plictiseala). comportamentul autoritar. Copilul trebuie orientat spre cunoaştere.

deoarece intervin complexitatea naturii umane. 2. Gherguţ. la fel cum o percepţie negativă a emoţiilor ataşate învăţării implică eşecul şi rezultate slabe. Orice copil poate întâmpina dificultăţi de învăţare sau de adaptare şcolară datorate unor multiple cauze. Mediul de învăţare trebuie să fie nonintimidant. Alois. Abordarea temelor sau sarcinilor de lucru mai dificile este mai eficientă la începutul programului. *** “De mână cu lumea”. teama de pedeapsă. 1995. Acest fapt nu trebuie să constituie un argument în favoarea excluderii sale din şcoala de masă sau a transferării într-o şcoală specială. Cel mai indicat ar fi să analizăm situaţia cu realism şi obiectivitate. Se menţine timp îndelungat în echipa în care a dat cele mai bune rezultate. creativ. Ştefan Popenici. BIBLIOGRAFIE: 1. participativ. 4. Didactica Press. 2007. cooperant. dependente sau nu de voinţa sa. Salade. varietatea tipurilor de personalitate. Copilul poate oferi sugestii sau soluţii practice pentru a face lecţiile mai plăcute şi poate indica elementele care blochează concentrarea atenţiei sau stimulează hiperactivitatea. uşile. 2006. Energia specifică elevilor hiperactivi poate fi convertită în creativitate şi efort pozitiv. evitându-se sarcinile multiple şi de lungă durată. aceasta nu se întâmplă decât pentru o scurtă perioadă. Frica nu este baza motivaţiei. Educaţie şi personalitate. Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale:strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. flexibil. deschis. Cadrele didactice vor plasa elevul cu ADHD departe de sursele de distragere a atenţiei. inclusiv al celor care sunt excluşi în mod curent din şcolile obişuite. capabil să fie compatibilizat cu nevoile specifice de învăţare ale elevului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Elevului cu ADHD îi este recomandat să lucreze în echipă. Cu toate că frica. 3. transparente şi flexibile putem veni în întâmpinarea unui număr cât mai mare de elevi. Pentru managementul comportamentului copiilor hiperactivi. Prin abordarea unei perspective curriculare deschise. Bucureşti 206 . democratic. schimbările din contextul cultural şi social. Kieran Egan. Sarcinile de lucru să fie clare şi punctuale. Educaţia elevilor hiperactivi şi cu deficit de atenţie”. cum sunt ferestrele.“Ce trebuie să ştiţi despre ADHD” – Eli Lilly. motivează foarte bine. parteneriatul în învăţare şi deschiderea şcolii faţă de cerinţele tuturor categoriilor de copii şi ale comunităţii conferă institţiei şcolare rolul de componentă fundamentală a sistemului social. Dacă învăţarea este asociată unei emoţii percepută pozitiv se va facilita succesul. Iaşi: Editura „Polirom” . Dumitru. Ceea ce ne-a motivat pe noi odată nu este un motivator universal. emoţiile sunt cheia succesului pentru părinte sau cadru didactic. Colaborarea între elevi şi profesori. computerele. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.

Când violenţa le şterge zâmbetul sau le opreşte joaca sau schimbă culorile în negru şi face poveştile de necrezut. folosind cuvântul maltratare.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prof.” (Dr. probleme legate de consumul de alcool sau droguri. Cristian Andrei) Pornind de la aceste gânduri şi de la menirea noastră de a sprijinii copiii să se dezvolte armonios trebuie să luăm în considerare un fenomen tot mai des întâlnit în societatea românească actuală şi anume acela de maltratare: „maltratarea este un fenomen complex şi întotdeauna generator de durere” (Killen. probleme perinatale. vârsta mică a mamei la naşterea primului copil.  factori ce ţin de contextul familial sau de mediu – sărăcie. încarcerarea unuia dintre părinţi. probleme de comportament la vârsta mică. vătămări fizice sau emoţionale. neglijează copilul într-un asemenea grad încât starea sănătăţii sale fizice şi/sau emoţionale precum şi dezvoltarea sa sunt în pericol. 207 . K. numărul mare de membrii ai familiei.) În sens larg şi fără pretenţia unei definiţii exhaustive. instabilitatea structurii familiale.  factori ce ţin de caracteristicile părinţilor – nivel redus de şcolarizare a părinţilor. nivel intelectual scăzut al mamei. copiii cresc în joacă. probleme de dezvoltare a copilului de vârstă mică. frecvenţa ridicată a relocărilor familiale. boală cronică sau disabilităţi la unul dintre membrii familiei. Lucia Nicoleta Pădurariu Grădiniţa Nr. copiii nu mai cresc pe dinăuntrul lor. maltratarea în copilărie. 18. probleme de sănătate mintală. ei cresc folosind culorile şi dând crezare poveştilor care se termină cu bine. Factorii de risc cei mai frecvenţi în maltratare pot fi grupaţi în:  factori ce ţin de caracteristicile copilului – probleme de sănătate prenatală sau greutate la naştere. ne referim la părinţii sau persoanele care îngrijesc copilul într-un asemenea mod încât îi produc. violenţa conjugală. Sibiu MALTRATAREA – FENOMEN COMPLEX ŞI DUREROS ”Copiii cresc zâmbind.

Răul făcut poate trece neobservat.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Aceşti factori ca şi alţii ce nu au fost enumeraţi pot conduce la apariţia unuia sau mai multor tipuri de maltratare. copilul este considerat de către aceştia sursa tuturor problemelor şi este etichetat „ imposibil. K. dar reflectând daune mai mari decât orice altă formă de abuz. ci să luăm atitudine. Acţiunea de prevenire o pot desfăşura şi educatoarele. simt că ceva nu e în regulă cu ei. întâlnită în familile cu mai mulţi copii. Dacă ne gândim că astăzi influenţăm comportamentul părinţilor de mâine. De multe ori nici noi. Abuzul emoţional nu are de-a face cu întâmplări izolate de respingere sau cu un comportament distant şi iritat pasager. Astfel. atunci trebuie să admitem că stă în puterea noastră de educatori şi adulţi să nu rămânem pasivi la ceea ce se petrece în jurul nostru. De cele mai multe ori când observăm că un copil din grupă că plânge avem tendinţa fie de a-l lua în braţe şi de a-l consola. educatorilor sau altor persoane care îngrijesc copilul. Lipsa unei disponibilităţi emoţionale reprezintă baza celorlalte aspecte dăunătoare ale abuzului emoţional. copilul nu este supus doar abuzului părinţilor. Abuz emoţional numim o atitudine sau o acţiune cronică a părinţilor. iar consecinţele umane şi sociale ale acestuia să se limiteze. nici părinţii nu ştim că a răsfăţa copilul poate fi similar cu a-i face rău. deoarece ei. În acest caz. Să previi înseamnă să acţionezi în aşa fel încât probabilitatea apariţiei unui eveniment să se reducă. răi. cicatricele fiind interne. Fraţii crează o alianţă cu părinţii „puternici şi periculoşi”. când sunt etichetaţi drept proşti. stupid”.) 208 . Sindromul Cenuşeresei este o altă formă de abuz emoţional. Ne limităm să constatăm o stare de fapt în loc să încercăm să descoperim cauzele care au dus la acest comportament. abuzul emoţional şi abuzul sexual. la rândul lor suferă de anxietate cronică şi nesiguranţă datorată comportamentului părinţilor. şi anume: abuzul fizic. printr-un ansamblu de măsuri luate pentru a lupta împotriva apariţiei şi dezvoltării unui fenomen precum maltratarea. Vorbim aici de un model de comportament continuu şi stabil faţă de copil ce devine o trăsătură dominată. ce dăunează sau împiedică dezvoltarea unei imagini de sine pozitive a copilului. când sunt consideraţi o sursă de probleme pentru părinţi. (Killen. ci şi abuzului fraţilor. la fel ca şi a-l ignora sau neglija. neglijenţa. Se consideră că sunt abuzaţi emoţional atunci când copiii sunt expuşi continuu la diferite grade de respingere. fie de a-l ignora (nu afirm că aceasta e regula generală).

fracturile se sudează. Pedepsele fizice transmit mesajul că violenţa este un mod de a rezolva lucrurile. Semnele abuzului fizic sunt arsurile şi contuziile care pot apărea de la ciupituri. târâri ale copilului. disperarea. ataşament şi protecţie din partea adulţilor care-l înconjoară. copilul trăieşte în incertitudine. K. dar şi răni apărute ca urmare a insuficientei supravegheri. atitudinile părinţilor duc copilul abuzat într-o stare confuză în care el se percepe ca un copil rău şi-l obligă să-şi dezvolte strategii de supravieţuire. Toate aceste rămân nişte cuvinte aşternute pe hârtie dacă nu învăţăm ce. vânătăile dispar. neajutorarea. Dacă există lumină în suflet. cu părăsirea sau alungarea. (Killen.).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare O altă formă de abuz emoţional include terorizarea copilului prin ameninţări cu pedeapsa. Localizarea rănii. anxietatea unui nou abuz. În consecinţă. Omul va fi frumos. chiar dacă spaima trece. pe care cu greau va fi capabil să o gestioneze. Abuzul emoţional este premergător tuturor tipurilor de abuz. Ameninţările îi crează copilului o stare de anxietate. Abuzul emoţional este diferit de abuzul fizic prin faptul că cel abuzat nu este în mod necesar conştient că a fost abuzat. şomaj extins. El are nevoie de iubire. Dacă există frumuseţe în om. Dacă în casă este armonie. atmosfera emoţională din casă. Copilul nu trebuie lăsat să se adapteze şi să facă faţă acestor experienţe abuzive care vin din partea celor care se consideră că ar trebui să-l protejeze. Este armonie în casă. Dacă în ţară va fi ordine 209 . Există o serie de situaţii asociate cu aceste tipuri de abuz. proiecţia negativă a copilului în mintea părinţilor. neîncrederea. precum conflicte maritale repetate. vârsta copilului şi explicaţia explicaţia felului în care acestea au apărut. Vătămările fizice împreună cu cele emoţionale vor avea afecte mult mai serioase în dezvoltarea ulterioară a copilului. spaima. Ceea ce nu se poate observa în cazul acestei forme de abuz este suferinţa. anxietatea. Abuzul fizic este identificat prin răni provocate în mod deliberat. când şi cum putem face pentru a preveni un fenomen determinat în principal de contextul socio-cultural. Va fi ordine în ţară. Orice copil trebuie respectat şi valorizat pentru a deveni un adult echilibrat şi adaptat. dar nici cel ce abuzează nu este în mod necesar conştient de abuzul său. pot indica abuzul. loviri.

în mod special pentru persoane cu dizabilităţi severe şi profunde. la iniţierea implementării tehnicilor de comunicare nonverbală augmentativă. 7. (2000). Stan. Bucureşti. 3-4/2006. 1. Comunicarea augmentativă reprezintă un multisistem de componente integrate neverbale gestuale. Muntean. 3. 5. Sibiu Daniela Comşa. întâlnim comunicarea alternativă. pentru prima oară în practica logopedică. 6. K. I-VIII nr. *** Revista Învăţământului Preşcolar Nr. Timişoara. Bucureşti. 4. *** Revista Învăţământului Preşcolar Nr. AAC) este o componentă importantă în dezvoltarea serviciilor de suport pentru persoane cu dizabilităţi. A. menit să lărgească limbajul oral-rezidual. Bucureşti. Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie. Cosmina-Diana Păvăluc Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2. Comunicarea augmentativă şi sistemele alternative de comunicare contribuie la minimizarea separării persoanelor cu dizabilităţi de celelalte persoane. În cazul în care acest sistem nonverbal suplineşte complet limbajul oral care lipseşte. Killen.. Editura Eurobit. Copilul Maltratat. Proverb chinezesc BIBLIOGRAFIE: 1. Editura First. 25. Timişoara. Ionescu. Copilul maltratat.O. Editura Eurobit. Imposibilitatea recuperării limbajului verbal în întârzierile copiilor cu dizabilităţi neuro-psiho-motorii severe şi profunde a dus în ţara noastră. (2002) Ataşamentul şi sisteme comunitare în sănătatea mentală. *** Revista Învăţământului Preşcolar Nr.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Atunci va fi pace în lume. 1-2/2010. 210 . pictografice sau electronice -. 3/2007. Bucureşti. V. Ş. Sibiu COMUNICAREA AUGMENTATIVĂ A COPIILOR CU DISABILITĂŢI Comunicarea augmentativă şi alternativă (Augmentative and Alternative Communication. Adriana Puia Şcoala cu cls. (2002) Psihologia dezvoltării umane.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
"Comunicarea augmentativă se referă la orice formă de comunicare care înlocuieşte sau lărgeşte vorbirea. Fiecare foloseşte tehnicile şi mijloacele de comunicare augmentativă. Mult înainte de a avea acces la limbajul oral, copiii sănătoşi interacţionează cu adultul, care îi are în grijă, prin mijlocirea tehnicilor augmentative neverbale, cum sunt - zâmbetele, privirea sau vocalizările diferenţiate. O astfel de comunicare este dovada unei intenţii de interacţiune timpurie şi este foarte puternică în efectul comunicativ" (Vanderheiden şi colab., 1986, pg. 21). Studiile lui Birdwhistell demonstrau, încă din 1955, că 65% din mesajul nostru, în fluxul conversaţional, este transmis prin limbaj nonverbal şi numai 35% prin cel oral. Comunicarea augmentativă este un multisistem de componente integrate - verbale, gestuale, pictografice -, care "oferă suport şi cresc comunicarea, învăţarea, participarea, gradul de independenţă şi calitatea vieţii în general a persoanelor care le folosesc" (Millar, 1994, pg. 3). Cu cât tulburarea de vorbire este mai severă, cu atât copilul va avea nevoie de mai multe mijloace şi tehnici augmentative, pentru a potenţa comunicarea oral-reziduală. Ca domeniu de cercetare, comunicarea augmentativă s-a impus, întâi în Marea Britanie, America de Nord spre sfârşitul anilor '70 şi începutul anilor '80, după ce la mijlocul deceniului al VIII-lea, li s-a acordat prin lege, tuturor copiilor deficienţi, accesul la o formă de educaţie. Tehnicile de comunicare augmentativă se adresează subiecţilor cu autism, întârziere psihică severă, boli genetice, infirmitate motorie cerebrală. Întotdeauna, acestea vor avea ca obiectiv recuperarea, în cea mai mare măsură posibil, a limbajului verbal. Din punctul de vedere al mijloacelor folosite, se delimitează două categorii comunicarea augmentativă nemijlocita şi cea mijlocită. Prima categorie se bazează pe folosirea gesturilor şi este ilustrat în lucrare de sistemul manual MAKATON. Cea de a doua categorie utilizează simboluri grafice, asamblate în cărţi, pliante sau sintetizatoare vocale şi este exemplificat de sistemul pictografic MAYER JOHNSON. S-au evidenţiat avantajele şi dezavantajele ambelor strategii, precum şi recomandarea de a fi utilizate, coroborat în practică, într-un sistem total. Comunicarea augmentativă nemijlocită ("unaided communication") nu necesită un material sau echipament adiţional. În principal, se bazează pe folosirea gesturilor, a poziţiilor corpului, a privirii şi expresiei faciale. O formă mai sofisticată de limbaj augmentativ nemijlocit o aduce cea a semnelor manuale. Sunt mai multe limbaje standard în circulaţie unele de numai câteva semne, ca suport al vorbirii, altele cu resurse bogat expresive. Cele mai răspândite sunt sistemele - MAKATON şi PAGET-GORMAN. Întrucât imitarea de semne reclamă numai un nivel intelectual destul de scăzut, aceste metode se pot aplica subiecţilor cu 211

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
întârzieri psihice severe. Un alt avantaj îl constituie faptul că sunt disponibile oriunde şi oricând. Dezavantajul îl reprezintă limitarea la un cerc redus de persoane, căci nu toţi din jurul copilului înteleg semnele. Comunicarea augmentativă mijlocită ("aided communication") se referă la simboluri grafice, prezentate fie în cărţi, pliante sau planşe, pe care copilul le poartă cu sine, fie implică un sistem foarte complicat de software, cu un vocabular extins, care poate fi utilizat în diferite situaţii. Plaja, pe care o acoperă simbolurile, pleacă de la pictograme foarte realiste, cum sunt desenele sistemului MAYER-JOHNSON, până la codul de semne abstracte, ca în BLISS sau alfabet. De aceea şi adresabilitatea este largă şi include subiecţi cu întârzieri severe (sindrom autist, maladii genetice), sau intelect mai bun în cadrul infirmităţii motorii cerebrale (IMC). Sintetizatoarele, care se bazează pe o tehnologie avansată şi destul de costisitoare, utilizează sisteme integrate, asociind stimulul vizual cu cel sonor - pictograma cu denumirea. Astfel ca, apăsând o imagine din sintetizator, de forma unui laptop, copilul îşi poate face auzită dorinţa - de a mânca, a se spăla, sau a se duce la toaletă. Avantajul comunicării mijlocite constă în productivitatea mare pe care o pun la dispoziţie aceste tehnici şi în flexibilitatea lor. Pot fi portabile, cum sunt planşele sau sintetizatoarele. Sunt însă şi dependente de existenţa unor computere; se pot bloca sau nu mai funcţionează când bateriile s-au descărcat. LIMBAJUL GESTUAL SISTEMUL DE SEMNE MANUALE - MAKATON În comunicarea augmentativă, "limbajul gestual este liantul care susţine şi menţine abordarea multisenzorială. Acesta oferă cadrul pe care alte sisteme pot fi construite. Limbajul de semne produce un in-put şi output multimodal care include senzori auditivi, vizuali şi kinestezici, în crearea unui mediu cât mai bogat pentru învăţarea comunicării" (Burkhart, 1993, pg. 25). Nu sunt cerute condiţii prealabile pentru a fi introdus, decât o capacitate de imitaţie motor-gestuală şi o abilitate manuală, care se mai pot dezvolta prin exerciţii. Nivelul vârstei mintale necesare acestui limbaj poate coborî până la 10 luni-1 an. Sistemul de semne manuale MAKATON (Walker, 1978) derivă din Limbajul de Semne Britanice pentru Surzi şi s-a adresat, mai întâi, copiilor cu handicap asociat - mintal şi hipoacuzic. Date fiind rezultatele pozitive, şi-a lărgit aplicabilitatea şi la subiecţii cu retard mintal cu auz normal. Astăzi este răspândit nu numai în Marea Britanie, alte ţări de limba engleză, ca Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, dar şi în Europa de Vest. Sistemul Makaton, care cuprinde 200 de semne cu echivalente semantice în fondul lexical de bază, este structurat în 8 stadii de complexitate crescândă, ce urmăresc pattern-ul dezvoltării normale a 212

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
limbajului în ontogeneză. Primele etape includ semne esenţiale, astfel încât un individ care, din cauza deficitului neuropsihic nu poate avansa, să dispună de un mijloc de comunicare, deşi limitat, totuşi funcţional. Un al 9-lea stadiu prezintă un vocabular adiţional, ce poate fi introdus în oricare din cele 8 etape anterioare, după necesităţi. Pentru exemplificare, o sa dăm câteva semnificaţii ale semnelor din fiecare categorie. Faza întâi cuprinde persoanele din apropierea copilului ("mama, tata, fraţi, surori"), nevoi elementare ("a mânca, a bea") şi obiecte de folosinţă comună ("masă, scaun, autobuz"). Nivelul al doilea diferenţiază adulţii şi copiii pe sexe ("bărbat/ femeie, băiat/fată"), adaugă alimente de bază ("pâine, unt, lapte, ceai etc.") şi câteva animale domestice ("câine, pisică"). Lista acestor animale se lărgeşte (cu "vacă, porc, cal, oaie") stadiul al treilea; apar unele mijloace de locomoţie ("tren, avion, vapor") şi apoi se diversifică verbele comune ("a avea, a merge, a alerga, a cădea"). Câteva adjective şi adverbe completează acest stadiu ("mare/mic, sus/jos, mai mult"). Stadiul patru se centrează pe spaţiul şcolii şi introduce semne pentru -"profesor, copii, şcoală, creion, hârtie, foarfecă" şi verbe, cum sunt -"a se juca, a cânta, a picta". Comunitatea cu -"magazine, biserica, gradina" şi profesioniştii care o servesc, "poliţistul, poştaşul, preotul, pompierul", sunt consemnate în etapa a cincea. Conceptele mai complexe ca -"oraş, ţară, mare" - şi culorile apar în secţiunea a şasea. Numeraţia de la 1 la 10 şi noţiuni mai fine, cum sunt cele temporale -"astăzi, ieri, mâine, devreme, târziu, din nou" sunt incluse în penultimul stadiu, al şaptelea. În sfârşit, ultima treaptă înscrie verbe, ca -"a alege, a câştiga, a întelege, a-şi aminti" -, adjective indicând ordinea -"primul, ultimul, următorul" - şi întrebări vizând cauzalitatea -"de ce?". Nivelul adiţional al nouălea, cu lexicul legat strict de mediul spitalicesc şi semne pentru -"doctorie, injecţie, operaţie, durere, handicap" poate fi introdus în orice perioadă. Beneficiarii acestui mod de comunicare sunt copiii cu întârzieri psihice severe, cei cu sindrom Down sau boli genetice, cu sindrom autist şi chiar cu infirmităţi motorii cerebrale. Le Prevost P.A. (1990) chiar a dezvoltat un vocabular mai simplificat de semne Makaton, pentru copiii cu sindrom Down, structurat în patru părţi. Acesta se adresează părinţilor cu sugari suferind de această maladie şi le recomandă, ca paralel cu limbajul oral, cât mai de timpuriu să adauge şi semnele manuale. "Să vorbeşti în timpul activităţilor zilnice, cum sunt - spălatul, masa, culcarea - sunt lucruri care se fac în mod natural. Dacă limbajul oral îl însoţim şi de alţi indicatori, ca semnele şi gesturile, copilul nu poate să rezolve acest complicat proces (al comunicarii), decât mult mai repede" (Le Prevost, 1990, pg.2).

213

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
Ce avantaje prezintă sistemul de semne manuale faţă de limbajul vorbit? Burkhart subliniază importanţa limbajului de semne în focalizarea şi menţinerea atenţiei vizuale şi creşterea comprehensiunii verbale. Stull şi colab. (1979), susţin că ritmul fluxului informaţional, datorită introducerii semnelor, devine mai lent şi poate fi mai uşor urmărit de logopat. Un alt avantaj îl constituie contactul tactil între clinician şi copil, stimulativ şi benefic în cazul autiştilor. Apoi recursul la gesturi foarte sugestive, aproape descriptive, ca de exemplu conturarea formei rotunjite pentru "minge", fac transmiterea mesajului mai uşoară. În general, fundamentându- se pe limbajul postural al corpului, care-l precede pe cel verbal şi este într-un fel "mai primitiv", sistemul de semne va fi mai usor de integrat de deficient în registrul posibilităţilor lui (Stull şi colab., 1979, pg. 143). În învăţare, semnele sunt, obligatoriu, susţinute de limbaj oral, gramatical, într-o oarecare măsură simplificat pe situaţia prezentă, evitându-se însă vorbirea telegrafică. Expresii faciale, uşor accentuate, reliefează semnificaţia enunţului. În mod ideal, clinicianul face semnul şi vorbeşte simultan, folosind câte un semn pentru fiecare cuvânt ce-l rosteşte, ca în "imersiunea totală", întâlnită în procesul învăţării unei limbi străine. "Conceptul imersiunii este mult mai eficient în producerea vorbitorilor fluenţi. Aceasta din cauză că procesul imersiunii este mai asemănător cu condiţiile emergenţei limbajului la copilul mic" (Burkhart,1993, pg. 18). În plus, întrebuinţarea frecventă a semnelor îl va face pe copil să înţeleagă că acestea sunt purtătoare de semnificaţii şi componente ale unui mod de comunicare. Dar cum, ca practicieni, învăţăm şi noi, pornind de la bază, se adaugă gradat noi semne în repertoriu. Mişcările semnelor manuale au trei componente - poziţia, forma mâinii şi mişcarea finală. "Producerea unui semn începe prin plasarea mâinii (mâinilor) în poziţia corectă faţă de corp (ca de exemplu, în faţa gurii) şi pe urmă fixarea formei semnului. Acesta se termină prin mişcarea finală a mâinii (mâinilor)" (Schaeffer şi colab., 1980, pg. 13). Fiecare componentă este accentuată în stadii diferite - mişcarea finală la început, apoi poziţia faţă de corp şi în sfârşit forma mâinii. Ajutorul este fizic, tactil-kinestezic, modelând mâinile şi mişcarea acestora; dar şi vizual, demonstrându-i copilului semnul, sau numai verbal. Acest ajutor se retrage treptat - de la mişcarea ultimă, la îndreptarea poziţiei faţă de corp şi apoi la corectarea formei mâinii. Mărimea gestului, mâna cu care se execută şi acurateţea semnului nu contează (Walker, 1978). Importanţa este atribuirea aceleiaşi semnificaţii univoce unui semn. În general, stimulul discriminativ (Sd) este verbal -"fă aşa" + modelul gestual manual. Pentru verificarea însu-şirii semnului îl reproducem, fără verbalizare şi copilul trebuie să aleagă imaginea corespunzătoare. 214

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
COMUNICAREA PRIN SIMBOLURI GRAFICE Spre deosebire de sistemul de semne manuale, comunicarea prin simboluri grafice non-orale, este o metodologie mijlocită, care necesită un echipament - set de pictograme. Acestea sunt portabile sau introduse într-un calculator sau sintetizator, aparat de înaltă tehnologie care adaugă simbolului şi denumirea scrisă şi cea orală, înregistrată pe bandă magnetică, formând aşa-numitele lexigrame. În interacţiune, pentru a creşte impactul actului comunicaţional, un deficient se poate mişca de la un sistem la altul, pentru a crea un mesaj mai complex. "Copilul poate nu are imaginea necesară disponibilă. Sau din contră, semnul manual este prea dificil de reprezentat şi poate fi mult mai uşor transmis printr-o ilustraţie. În felul acesta, limbajul de semne coroborat cu un sistem pictorial nu doar însumează, ci multiplică randamentul comunicării" (Burkhart, 1993, pg. 28). Întâi, se pot folosi imaginile pentru învăţarea gesturilor Makaton. Astfel se poate crea "o carte", în care copilul "citeşte" şi imită gesturile, susţinute de reprezentările grafice ale referenţialilor. Alăturat imaginii unui "câine", de exemplu, apare desenat gestul Makaton corespunzător. Se poate crea chiar o propoziţie dezvoltată alăturând imaginile gesturilor echivalente Makaton, ca în exemplul - "eu vreau (să) mănânc mai mult". Apoi sunt sistemele de pictograme standardizate, care figurează în desene alb-negru, categorii de - substantive, verbe, adjective, adverbe uzuale. Acestea au înscrise sau nu sub ele denumirea ilustraţiei şi se adresează copiilor cu vârsta mintală mai scăzută. Mai multe sisteme de acest fel sunt în uz - COMUNICAREA SIMBOLICĂ PRIN PICTOGRAME MAYER-JOHNSON, REBUS, SIMBOLURILE MAKATON şi PICSYMS. În sfârşit, există sistemul de simboluri grafice mai abstract, BLISS, cu un lexic de aproximativ 2500 de ideograme cuprinzând un registru întins de concepte mai complexe. Copiii cu intelect mai ridicat pot construi propoziţii prin combinarea simbolurilor şi pot angaja conversaţii mai largi (Hehner, 1980). Cui se adresează aceste tehnici de simboluri grafice, folosite separat, sau cel mai adesea, cu alte componente augmentative? În principal sistemele de simboluri grafice sunt recomandate copiilor cu infirmitate motorie cerebrală, dar şi deficienţilor mintal şi celor cu sindrom autist. Totodată, la ele recurg şi adulţii cu afazie, dupa accidente cerebrale. Când manevrabilitatea dispozitivelor este îngreunată de deficienţe motorii severe, subiecţii pot indica imaginile, prin scanare cu spot luminos fixat pe cap ("light-pointing"), sau prin declanţarea unui dispozitiv prin apăsarea cu cotul, sau orice altă parte a corpului care este controlabilă.

215

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
SISTEMUL PICTOGRAFIC MAYER-JOHNSON Sistemul de simboluri grafice (PICTURE COMMUNICATION SYMBOLS - PCS, Mayer-Johnson, 1981) se prezintă ca un fel de album cu un set de foi detaşabile, cuprinzând peste 3000 de imagini, în trei dimensiuni diferite, în pătrate cu latura de 1,8 cm, 2,3 cm şi 5 cm. Imaginile prinse în arcuri pot fi scoase, xeroxate, iar simbolurile dorite pot fi decupate. Desenele cu trăsături îngroşate alb-negru pot fi ele colorate, cât mai asemănător cu realitatea. În terapia noastră, preferăm să păstrăm desenele alb-negru. În Picture Communication Symbols - Combination Book, The Wordless Edition (Mayer-Johnson, 1995), pictogramele nu au înscrise denumirea în engleză, aşa că o putem nota pe cea în limba română. Pentru ca simbolurile să fie mai uşor de învăţat, le folosim pe cele mai mari, cu latura de 5 cm. Acestea sunt şi cele mai indicate începătorilor. Categoriile morfo-semantice, după care se structurează sistemul, acoperă următoarele arii: persoane, relaţii sociale, verbe, termeni cu funcţii descriptive, mâncare, bautură, şi alte substantive. Imaginile- semnificante plasează un mai mare accent pe abilităţile, mai degrabă perceptive decât cognitive, se bazează mai mult pe recunoaştere decât pe memoria de reactualizare şi îl solicită fizic, mai puţin, pe copil. Secţiunea privind persoanele cuprinde, în afară de membrii familiei, cadrele medicale, profesorii cu care se întâlnesc copiii, profesioniştii din comunitate şi diferite tipuri de fizionomii de băieţi şi fete, cu care pot fi asemănaţi colegii. Relaţiile sociale urmăresc să acopere o gamă cât mai largă din verbalizările obişnuite întâlnite în comunicare - de la saluturi, la întrebări ("ce mai faci?/cum este vremea?"), la refuz ("nu vreau"), intenţii ("vreau să-ţi arăt ceva"), atitudini ("îmi pare rău"). Dupa cum se observă, pictogramele includ atât denumiri simple de un cuvânt, dar şi propoziţii şi chiar fraze. Verbele pornesc de la cele uzuale ("a spăla/a mânca etc."), până la unele mai ocazionale, cum sunt - "a ghici, a câştiga". Pictogramele cu funcţii descriptive surprind - emoţii ("fericit, supărat"), stări psihice ("obosit, înfometat"), cantităţi ("puţin, mult"), categorii etice ("bun, rău"). Mâncarea şi băutura în mare varietate cuprind şi unele produse cu specific american, aşa că trebuie să selectăm, în funcţie de realităţile româneşti. Sunt incluse şi noţiuni temporale ("zi, noapte"), spaţiale (prepoziţii "pe/în/sub"), adverbe ("unde, când, cum") şi culori. Secţiunea altor substantive conţine obiecte de îmbrăcăminte, de toaletă şi informaţii privind starea de sănătate, elemente din schema corporală. Pictogramele sunt paginate în ordinea alfabetică a denumirii; există câte un inventar cu totalul simbolurilor la începutul fiecărei secţiuni şi un index general, prin care găsim imaginea căutată. De asemenea, sunt oferite modele de planşe-grile, pe care se pot lipi, în funcţie de mărime câte 20, 48, şi respectiv 70 de pictograme. Întrucât se lucrează cu 216

d) reprezentările grafice colorate. În continuare. Astfel că următoarea fază o constituie indicarea . se adaugă şi alte simboluri. între imaginile mai multor alimente. este indicată o planşă generală cu noţiunile şi enunţurile importante. pentru că fiecare persoană are dorinţe şi nevoi unice de comunicare. e) desenele clare alb-negru.transportul cu autobuzul. Copiii sunt puşi să aleagă între o activitate sau alta. tot în faza de recunoaştere. cât şi cel provocat. În terapie. ştiindu-se că rolul de iniţiator de dialog este 217 . Exerciţiul se prelungeşte şi acasă. În cazul că pictogramele se colorează. Etapele sunt: a) jocul cu obiecte reale şi păpuşi mari. atât cel responsiv. Personalizarea programului se realizează prin implicarea deficientului şi a părinţilor în alegerea lexicului necesar. 1994). Astfel că grila se construieşte treptat. împreună cu logopatul şi pe măsură ce acesta devine familiarizat cu pictogramele.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare începători. sau a transcrierii dialogului în timpul rutinei cotidiene. urmărind o ordine prestabilită . Recunoaşterea simbolurilor nu este însă scopul comunicării augmentative. aceste noţiuni sunt transferate pe matricea bidimensională. Scopul este de a crea un mijloc de cel mai mare ajutor şi cât mai adecvat acelei persoane specifice. cu o planşă plină de simboluri" (Mayer-Johnson. Pentru a fi mai rezistente. care asistă la şedinţa logopedică şi este părintele cel mai abilitat în această direcţie.fie prin întrebări. este indicat să se facă o copie xerox a matricei în alb-negru. Pentru început. 1981). b) recunoaşterea fotografiilor color. 1981). O metodă curentă o constituie cea a "scenariului". Acestea sunt ataşate de coperţile interioare ale unui dosar. în timpul terapiei este.nevoilor şi preferinţelor. fie recurgând la un eveniment care va provoca o reacţie. în special în interacţiunea cu mama. f) schiţele simplificate şi stilizate. se aleg două planşe de câte 20 de spaţii pentru simbolurile de 5 cm. de multe ori vizată amorsarea comunicării. bazându-se pe indicaţii din mediul comunicaţional pentru a extrage semnificaţia acestui simbol. Alcătuirea planşelor "este un proces dinamic". g) cuplarea sunetelor cu literele alfabetului (MacDonald. După ce sunt învăţate separat. după care sunt întăriţi corespunzător. sunt în ultima instanţă de interes. apoi verbele şi substantivele în dreapta grilei. se porneşte de la recunoaşterea separată a câte unui simbol. dintr-o dată. c) jocul cu obiecte miniaturizate. Două sunt strategiile curente pentru producerea intervenţiei deficientului . pentru . Deşi ambele comportamente. Deficienţii trebuie să înceapă procesul de achiziţii stabilind o relaţie (de corespondenţă) între stimulul vizual şi referenţialul lui. se creează mai multe planşe. întrucât abilităţile şi necesităţile individului se schimbă (Mayer-Johnson. În alegerea vocabularului sunt mai multe opţiuni şi decizii de luat. pictogramele se lipesc cu scotch de cartoane şi se înseriază în coloanele planşei-grilă. De aceea."toaletă/mâncare/ băutură/da/nu".cu persoanele în stânga. Altfel ar fi "derutant pentru o persoană nonverbală să fie confruntată. între un joc sau altul. Acestea pot fi . şcoală şi acasă.

7. Total Augmentative Communication in the Early Childhood Classrom.a Language Guide for Parents of Children with Down’s Syndrome Using Simple Signs and Gestures. Maryland. Gregg. pe care se pot bizui. Patricia. Fiind mai motivaţi şi mai relaxaţi în relaţionare.An Introduction. întreruptă brusc. The Wordless Edition. Rolul partenerului în diada comunicaţională nu se reduce. Mayer-Johnson. 1993). Z. BIBLIOGRAFIE: 1. 2. plictiseala. Walker. 8. In: Augmentative Communication in Practice . Picture Communication Symbols . Le Prevost. See and Say . (1991).A. MD. 3. American Speech-Language-Hearing Association. 5. prin trăirea reuşitei şi a sentimentului că pot controla mediul. In: Augmentative Communication in Practice . A. In: Augmentative Communication . Le Prevost. Rockville. 6. Basic Signs for Use with Makaton Vocabulary. rating-urile pentru numărul şi inteligibilitatea enunţurilor verbale creşte. Illinois. Symbol Systems. E. (1995). a mări eficienţa comunicării şi a depăşi întreruperile din dialog. Burkhart. Mayer-Johnson Company. Overview. eliminând frustrarea non-comunicării. dar îi şi întăresc pozitiv.. doar la a ghici sau a interpreta mesajul logopatului. Yoder. cu atât mai mult creierul dezvoltă abilităţi în acea arie (Burkhart. What is Augmentative and Alternative Communication? An Introduction. Total Communication. (1986). 4. Vanderheiden. (1994). Linda. Aceste situaţii pot include . Edinburgh. The Makaton Vocabulary Development Project 218 . Research Press. Roxanna. oferind logopaţilor neverbali o şansă de auto-exprimare. Champaign. Copyright by Linda Z. ceea ce le îmbunătăţeşte imaginea de sine.An Introduction. CALL Centre.Combination Book. Alison. Edinburgh. dorinţa de a continua o activitate plăcută. datorită planşelor cu pictograme.nevoia de atenţie. Stages (1-8). Eldersburg. Sally. Arlene Kollinzas. Acestea sunt însă cerinţe. George. sau absenţa unui obiect important dintr-o rutină zilnică. David. Cu cât un copil foloseşte un limbaj. C. MacDonald. (1980). (1990). ci se extinde la a oferi ocazii pentru intercaţie.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu problematic la persoanele folosind mijloace de comunicare augmentativă.... pe care copilul îl va reclama. Copyright P. Burkhart. Fiind mult mai puţin complexe şi abstracte decât cuvintele rostite. Musil. foamea. (1993). CALL Centre. Solana Beach. Millar. (1994). indiferent în ce formă. Oxford. Margaret. la care anturajul răspunde diferit. semnele manuale şi simbolurile grafice nu numai că pot fi învăţate mai uşor. Schaeffer.An Introductio. B.

urmatoarea 7% cuvinte. trăieşte empatia şi nu e preocupată doar de sine. 1. Aceste semnale pot repeta. A. restul fiind neverbal. Procesul comunicării trebuie privit ca un act interpersonal care ţine seama tocmai de unicitatea individului prin diversele moduri în care el se manifestă. conştient 219 . Mehrabian şi M. De cîte ori comunicăm.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Logoped Ileana Popa Logoped Luminiţa Olariu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. Sibiu COMUNICAREA NONVERBALĂ ŞI AUTISMUL I. un text ca sursă de informaţii şi interacţiune. Comunicarea nonverbală poate spune despre un individ mai multe decat ar dori el sa transmită iar interpretarea ei este un instrument real pentru cei ce doresc să ajute la rezolvarea problemelor apărute în viaţa acestuia. care nu sunt exprimate prin cuvinte şi care pot fi decodificate. noi trimitem în exterior mesaje şi prin intermediul altor mijloace. gesturile şi postura corpului). 38% paralimbaj (în principal intonaţia şi inflexiunile vocii). completa sau accentua mesajul transmis prin cuvinte. Încă din antichitate s-a subliniat importanţa mimicii şi a gesturilor în comunicare. Doar 7% din comunicare are loc prin intermediul cuvintelor. Comunicarea nonverbală este cumulul de mesaje. Aşa cum remarca D. contrazice. 55% alte elemente de limbaj neverbal (în principal expresia feţei. Weiner au fost primii care au studiat limbajele neverbale si au constatat că proporţia în care folosim limbajul verbal şi limbajele neverbale este. creând înţelesuri. Vasse „corpul uman este asemenea unui text care vorbeşte”. a cărui voce trebuie interpretată. Cicero spunea că: ”gesturile sunt un limbaj pe care îl înţeleg şi barbarii” şi recomandă oratorilor să-şi utilizeze toate resursele corporale în momentele culminante ale discursului. în comunicarea orală. Aşadar. O persoană care încearca să comunice cu adevărat trebuie să fie conştientă de problemele celorlalţi. înlocui. COMUNICAREA NONVERBALĂ Am ales această temă din dorinţa de a atrage atenţia asupra unicităţii individului.

precum intonaţia. factorii suprasegmentali. mişcările ochilor. proxemica (percepţia şi utilizarea spaţiului). Ceea ce vom încerca în continuare este să creăm un context teoretic care ne va servi în descifrarea comunicării nonverbale în cazul copiilor cu autism. de apariţia unei anumite palori sau îmbujorare sau de un anumit tic. "Nu poţi să nu comunici". postura. limbajul acţiunilor (mişcările corpului) şi limbajul obiectelor (dispunerea în spaţiul apropiat a unor obiecte în scopul utilizării lor). comunicarea nonverbală este cea mai evidentă şi cea mai complexă.dublarea mesajului verbal prin diverse gesturi adjuvante (datul din mâini.scoaterea în evidenţă a mesajului verbal (admonestarea verbală a unui băieţel care a spart o vază este însoţită de ridicarea arătătorului în aer şi mişcări ritmice ale capului) 220 . fiinţa umană nu încetează să comunice cu indivizii din jurul ei şi cu societatea ca ansamblu cultural şi social.de exemplu. timbrul şi volumul vocii şi atingerile cutanate. pe baza acestora. intenţionat sau neintenţionat. din cap. clipitul din ochi)  substituire – înlocuieşte mesajele verbale (o privire în pământ în momentul în care cineva îţi spune să îi dai banii promişi ieri înlocuieşte răspunsul verbal "am uitat să ţi-i aduc")  completare . emitem judecăţi şi luăm decizii pentru noi şi pentru ceilalţi. Dintre toate formele de comunicare manifestate la nivel individual. expresiile feţei şi privirea) Oculezica (studiul comunicării nonverbale vizuale) Paralimbajul (elemente vocale . amintind existenţa unor canale de comunicare nonverbală: expresiile faciale. trimitem şi primim mesaje nonverbale şi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu sau inconştient. Kess: limbajul semnelor (gesturile). aspectul fizic. Ruesch şi W. Prin combinarea codurilor şi mediilor de transmitere a mesajelor rezultă o delimitare teoretică a comunicării nonverbale unanim acceptată de cercurile de cercetători:      Kinezica (limbaj corporal. fie că e vorba de un zâmbet.ceea ce se transmite prin limbajul verbal este susţinut şi completat de elementele nonverbale  accentuare . Lethers completează imaginea de ansamblu asupra comunicării nonverbale. Structura comunicării nonverbale Când discutăm despre comunicarea nonverbală ne referim defapt la o trihotomie elaborată de J. include mişcările corpului. intonaţie sau ton) Proxemica (studiul percepţiei şi al modului de utilizare a spaţiului) cronemica (studiul percepţiei şi al modului de utilizare a timpului) Funcţiile comunicării nonverbale Comunicarea nonverbală îndeplineşte cinci funcţii esenţiale:  repetare . Dale G.

teama. Ceea ce este important de reţinut este că mimica constituie interfaţa de bază în comunicarea interumană fiind înzestrată cu rolul de a transmite rapid. scepticismul. El constată că oriunde în lume expresiile faciale pentru diferite tipuri de sentimente sunt aceleaşi şi pot fi interpretate uniform în orice colţ al continentelor pentru că orice figură umană are acelaşi număr de muşchi care contribuie la exprimarea unei anumite stări.elementul nonverbal contrazice ceea ce afirmăm (de exemplu spunem că ne pare rău că respectivul coleg şi-a rupt piciorul dar faţa ne zâmbeşte. descumpănirea.ilustratoare – de întărire a mesajului verbal (negarea prin mişcarea capului sau a mâinii). semn că ne pare bine şi nicidecum nu suferim din pricina problemei colegului nostru). ochii ne râd în cap. . compasiunea etc. nemediat informaţii despre percepţia individuală vizavi de societate şi fenomene sociale şi de a oferi un feed-back dinamic interlocutorului în timpul unei conversaţii.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  contrazicere . Kinezica Subliniem importanţa gesturilor care sunt mişcări făcute cu întreg corpul sau doar cu unele segmente ale acestuia si pot îndeplini funcţii diferite: . indiferenţa.adaptoare – când indică stări emoţionale. Diverse emoţii redate prin intermediul expresiei faciale Oculezica Contactul vizual dintre persoane furnizează o serie de informaţii importante pentru interpretarea mesajelor parvenite pe alte canale: 221 . Cercetarile coordonate de Paul Ekman au demonstrat ca expresiile faciale ale emotiilor sunt universale. dar care nu fac parte decât vremelnic din comportament (întoarcerea capului atunci când nu dorim să vedem ceva). Prin intermediul mimicii faciale se pot exprima o gamă imensă de sentimente precum bucuria.

3 m) este destinată rudelor şi prietenilor. Tonul este inflexiunea vocii pe care o foloseşte un vorbitor. Putem modifica această distanţă în funcţie de tipul de comunicare în care suntem implicaţi.distanţa publică (peste 3.frecvenţa şi durata pot avea valenţe pozitive semnificând simpatie.direcţia privirii poate indica intenţiile sau interesul . ritmul şi volumul vocii pot fi folosite în aşa fel încât să îi atragă şi să îi convingă pe cei care ascultă un discurs. semnalează atenţia Privirea are importante funcţii de comunicare îndeosebi în registrul afectiv: .mărirea pupilei ca automatism poate provoca simpatie (dilatarea ei). El este ales în funcţie de ceea ce se doreşte să se comunice. pedant.distanţa personală (0.5 m) este utilizată pentru discuţii de afaceri sau conversaţii ocazionale.mişcările oculare sugerează trările.privirea directă. .5 m) este rezervată întâlnirilor bărbaţilor şi femeilor care se află în relaţii intime. Ele presupun utilizarea modalităţilor de exprimare vocală pentru a da anumite înţelesuri cuvintelor din discurs. sau valenţe negative atunci când frecvenţa excesivă poate fi interpretată ca agresiune . cald. Distanţele în comunicare sunt de 4 tipuri: . Proxemica sau percepţia şi utilizarea spaţiului Toţi suntem înconjuraţi de un “spaţiu personal” care reprezintă distanţa de la care suntem pregătiţi să interacţionăm cu alţii. Tonul.distanţa intimă (0 . Volumul este intensitatea vocii cu care un vorbitor se adresează publicului. cum ar fi de exemplu un profesor la clasă. precum şi copiilor mai mici.5 m) indicată pentru întâlnirile de informare. intenţiile . Cronemica Modul în care putem comunica prin limbajul timpului este corelat cu: precizia timpului. nervos. timpul ca simbol.distanţa socială ( 1.3 –3. Cel care ţine un discurs trebuie să vorbească suficient de tare pentru a fi auzit de toate persoanele care îl ascultă. Ritmul vorbirii reprezintă felul în care alternează cuvintele accentuate cu cele neaccentuate şi frecvenţa acestora. .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . sau antipatie (contractarea pupilei) Elementele de paralimbaj Elementele de paralimbaj constituie o altă componentă de bază a limbajului nonverbal. 222 . agresiv.5 – 1. lipsa timpului. El poate fi calm. un director în faţa angajaţilor etc.0. atracţie. rece etc. .

II. Faţă de persoane. în general. Autismul este o tulburare pervazivă de dezvoltare caracterizată prin scăderea capacităţii de a interacţiona pe plan social şi de a comunica. cum este ritmul (de ex. Deşi. Tabloul clinic se caracterizează prin trei simptome principale:  perturbarea comunicării interumane (singurătatea autista). Copilul priveşte parcă dincolo de oameni. aruncându-şi doar sporadic privirea asupra examinatorului. Percepem timpul ca pe o resursă personală limitată şi de aceea modul în care fiecare alegem să îl folosim comunică atitudinea noastră faţă de cel care solicită o parte din aceasta resursă. să analizăm relaţia comunicării nonverbale cu autismul şi să determinăm importanţa şi tipologia acesteia în cazul copiilor autisti. aceasta comunică diferenţa de statut. AUTISMUL ŞI COMUNICAREA NONVERBALĂ În această secţiune ne propunem să oferim o definiţie şi o conceptualizare minimală a termenului autism. clar situate în timp. poate face o criză de afect sau autoagresivitate atunci când cineva încearcă să-l scoată din izolarea sa. nereactionand la prezenţa sau absenţa părinţilor. copilul autist manifesta dezinteres cvasitotal. Cuvântul AUTISM – provine din grecescul “autos” – care înseamnă “însuşi” sau “EUL propriu”. el îşi exprima câte o dorinţă şi nevoile. comportament stereotip şi repetitiv. În contrast cu incapacitatea de a stabili relaţii sociale. fără a avea contactul din privire (ochi în ochi). Limbajul timpului se poate folosi intenţionat sau nu pentru a manipula. Astfel el ciupeşte sau muşca persoanele din jur. fără a avea acea privire sclipitoare. supune şi controla sau pentru a comunica respect şi interes. Dacă nu acordam timp pentru o anumită comunicare se va percepe ca neacordare de importanţă. Lipsa timpului. prin gesturi. cu simptome ce se manifestă de obicei înaintea vârstei de 3 ani. lipsit de orice experienţă afectiva. autistul nu comunica verbal cu persoanele din jur.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Precizia timpului. anotimpurile impun anumite activităţi şi un anume fel de viaţă. Similar. Aproximativ 75 % din indivizii afectaţi manifesta şi handicap mintal. ca şi când el ar fi singur. Acest aspect ţine de o anumită obişnuinţă. dând dovadă în acest sens de o deosebită abilitate. Aceasta se manifestă printr-o totală indiferentă faţă de persoanele din jur. mâncăm de trei ori pe zi şi la anumite ore). copilul este mai îndemânatic în 223 . Inabilitatea în relaţiile sociale se constată şi în eşecul de a stabili contactul cu anturajul. Timpul ca simbol. Timpul este considerat ca ceva preţios şi personal şi în general atunci când cineva îşi permite să ni-l structureze.

întinzând mâna spre obiectul dorit sau luând mana adultului şi ducând-o spre obiectul dorit. Poate manifesta un interes deosebit pentru anumite obiecte. cuvinte scrise. însă în scopuri instrumentale sau imperative. stingerea sau aprinderea becului. Persoanele care nu comunică verbal nu dezvoltă în mod spontan alternative de comunicare. Uneori copilul cu autism prefera activităţi repetitive ca: deschiderea şi închiderea uşilor. Acestea trebuie să fie învăţate să folosească un sistem alternativ de comunicare (limbajul semnelor. a da un obiect unei alte persoane. Ele pot fi gestuale ca: repetiţii ale mişcării mâinilor. Astfel. fotografii. se găsesc şi la copiii cu autism. lovirea sau zgârierea unei jucării. Forme ale comunicării nonverbale autiste: Comunicarea nonverbală repetitivă Pe lângă manifestările nonverbale repetitive intervin şi elemente nonverbale obsesive destul de frecvente în rândul copiilor autişti (mişcări haotice ale corpului. ca de exemplu sistemul Picture Exchange Communication Sistem/ PECS). rotirea corpului în jurul axei proprii. Dacă limbajul este dezvoltat. de teamă. stereotipa lipsită de intonaţie. de 224 . fără semnificaţie. Acesta poate lipsi uneori. mersul pe vârful picioarelor. copiii cu tulburări din spectrul autist nu dezvoltă în mod spontan atenţia comună/împărtăşită. iar melodia frazei neadecvată.  tulburarea limbajului vorbit. stereotipiile. Structura gramaticala este imatura.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu manipularea mediului neînsufleţit. mimică inexpresivă). obiectesimboluri. este frecventa. el poate utiliza contactul vizual împreună cu alte gesturi pentru a indica o jucărie care nu-i mai e la îndemână sau care nu mai merge. care exprimă mereu un anume sentiment (de bucurie. În timp ce privirea unui copil obişnuit este una vioaie. Oculezica şi cronemica autista Oculezica autistă se refera la privirea copilului autist. neologismele şi utilizarea neadecvată a pronumelui personal. copilul considerându-i pe ceilalţi ca agenţi ai acţiunii. sau chiar deloc. pentru a căpăta ajutorul unei alte persoane în a obţine un obiect. De asemenea.  stereotipiile – sunt alte elemente des întâlnite la copii cu autism. fără însă a le utiliza în sensul lor simbolic ci numai pentru a le agita sau învârti. activităţi de îmbrăcat sau de joc. Comportamentele de cerere (“requesting skills”). Vorbirea este monotonă. ritualizarea activităţilor alimentare. ecolalia imediata sau întârziată. copilul emiţând sunete ciudate. pictograme. degetelor. Copilul vorbeşte despre el la persoana a II-a sau a III-a. se observă o discrepanţă între posedarea vocabularului şi abilitatea de a-l folosi ca mijloc de comunicare socială. braţelor. nefolosind persoana I decât eventual după vârsta de 5-7 ani.

este mai degrabă un reflex condiţionat de diverse elemente din lumea reală pe care autistul şi le interiorizează. este pierdută. confuz. autiştii se concentrează pe detalii şi nu pe ansamblu. scaune). Mimica facială şi autismul infantil Mimica facială a copiilor cu autism este si ea modificata în raport cu cea a unui copil obişnuit: astfel se observă lipsa unei mimici expresive. Aşadar. le înglobează în universul propriu. globii oculari aproape nemişcaţi. Oculezica autistă reprezintă evitarea privirii directe în ochii celuilalt privirea fiind fixă. în cazul autismului feed-back-ul este lipsit de orice logica. ca o fiinţă. clipitul ritmic. repetă aceleaşi fraze pe care le aud sau pe care le formează singuri. fără nici un rost. din maini. un "tic" inconştient la stimuli 225 . pentru că mintea sa este într-un alt loc (deseori. Trecerea timpului este resimţită doar ca repetare a unui anumit comportament tipic despre care am vorbit sau întunecarea camerei în care micuţul îşi petrece o bună parte din zi. imposibilitatea de a reda intocmai un anumit sentiment numai la nivel facial. autiştii nu privesc în ochi. lipsit de consistenţă corporală). Strâns legată de această observaţie este şi cronemica autistă: timpul pentru copiii autişti nu există. privirea copilului autist este total lipsită de orice expresie. aşa cum o facem cei mai mulţi dintre noi atunci când vorbim cu o terţă persoană) care transmit mai mereu mesaje confuze. nu permite o lămurire a interlocutorului asupra mesajului pe care acesta îl vizează. Una dintre cauzele interpretării greşite a expresiilor faciale a fost pusă pe seama concentrării atenţiei vizuale doar pe anumite părţi ale feţei persoanei din faţa copilului autist (majoritatea copilori autişti nu pot privi direct în ochi interlocutorul. substituirea şi accentuarea mesajelor verbale: copiii dau din cap. evită contactul vizual pentru că nu suportă ca sfera lor existenţială să fie "violată"). dar şi interpretările greşite pe care autiştii le dau expresiilor faciale ale persoanelor normale din jurul lor. Substituirea se manifestă prin mişcări bruşte ale trupului si diverse semne care dau de veste că respectivul copil doreşte o anumită jucărie sau un alt obiect. repetă acelaşi gest şi se rotesc în jurul propriului corp minute în şir. Ochii autistului dovedesc în fiecare secundă că micuţul nu este prezent decât fizic într-un anumit loc. se lovesc singuri cu mâinile în cap sau se dau cu capul de diferite obiecte (ziduri.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare jenă sau tristeţe). ci ca o fantomă (privirea "trece" prin tine ca şi cum ai fi invizibil. excesiv uneori. falsmelancolică.. iar sentimentul pe care ţi-l trezeşte o astfel de "căutătură" este că nu eşti privit ca un individ. fiind fragmentat si absurd. aruncă cu obiecte. mese. În plus. Funcţiile comunicării nonverbale autiste În cazul autismului întâlnim repetarea. se trantesc pe jos.

implică existenţa unei mimici inexpressive. Atingerea de control. ci bidirecţional: control al suprapunerii perfecte între realitatea comunicată şi realitatea interioară şi control perceptivo-stimulativ al autistului în raport cu factorii nonverbali exprimaţi de interlocutor în legătură cu obiectul sau situaţia vizată. obsedant. iar gestica membrelor nu face decât să accentueze anumite comportamente repetitive tulburătoare. Atingerea în joacă la copiii cu autism are caracter repetitiv. întreaga atenţie este concentrată asupra obiectelor şi nicidecum asupra relaţiilor umane susţinute sau a fiinţelor umane. atingerea de control nu este asociată cu o anumită intenţie clară a autistului. element integrat al comunicării nonverbale autiste. privirea este confuză şi lipsită de orice fel de mesaj subliminal. atingerea în joacă are un caracter non-repetitiv îmbinând latura ludică cu cea axată pe descoperire şi descifrare a lucrurilor din sfera de existenţă. fapt care determină apelul la un alt tip de cod specific autist (alfabetul Braille. CONCLUZII În concluzie. III. De asemenea. obsedantă şi repetitiva). preponderent ludic. a unei repetitivitati obsedante şi a unor atingeri despre care am discutat în finalul expunerii noastre. Atingerea prin care se transmit diverse tipuri de sentimente este similară celei din cazul copiilor sau adulţilor normali (totuşi este haotica. Atingerea în joacă la autisti este diferită de atingerea în joacă pe care o întâlnim în cazul unor copii normali. 226 . fiind îndreptată mai mult spre obiecte şi doar în foarte putine cazuri spre fiinţe umane.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu concreţi. Comunicarea tactilă. Calificativul "control" ar trebui înţeles în acest context ca un control nicidecum unidirecţional. nu există o corelaţie cognitivă stabilă între intenţia reală şi intenţia indusă interlocutorului. care în mod normal îndrumă spre anumite manifestări sau comportamente ale interlocutorului. "limbajul" PECS sau un cod inventat şi cunoscut doar de comunitatea celor care suferă de autism). La copiii cu autism distingem în principal prezenţa atingerii de control. comunicarea nonverbală autistă este singura formă de comunicare pe care şi ceilalţi din jur o pot înţelege aproape perfect. La copiii sănătoşi. singura precizare fiind că sentimentele transmise sunt greu descifrabile cu ajutorul codurilor obişnuite de comunicare. capătă în comportamentul autist o cu totul altă însemnătate: pe lângă faptul că are un caracter repetitiv. atingerii în joacă şi atingerii prin care se transmit diverse tipuri de sentimente. devine un instrument folosit de părinţii copiilor cu autism pentru a sublinia anumite ordine sau mesaje transmise.

.. decât să te concentrezi doar pe dezvoltarea abilitaţilor verbale. Stanton. preverbal. Dinu. Despre comunicarea nonverbală . 227 . La acest nivel. (sub redacţia) – Psihiatrie Vol I. 2000. Predescu. N. Timisoara. Editura Orizonturi. Bucureşti.Comunicarea.Comunicarea.ro.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Trebuie luate în considerare şi sisteme de comunicare alternative pentru aceşti copii. BIBLIOGRAFIE: 1.com/ 7.Comunicarea nonverbala:gesturile si postura.blogspot. Editura Comunicare.. Bucureşti. Societatea Stiintifica & Tehnica SA. 6. V. 3.Manual de bune practice utilizat in abilitarea copiilor cu tulburari de spectru autist. Bucureşti. 4. M. *** Ghidul copilului autist – Timişoara. 9. Chelcea. S. Aceste abilitaţi (a învăţa să vorbească) se pot dezvolta în combinaţie cu folosirea sistemelor de comunicare alternative. 1995. Editura Solness. 2009. *** Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale – DSM IV. Medicală. 2003. 2. Ed. Centru Comunitar pentru Copii Autisti Timisoara-Romania. *** Curs anul I-Dan Stoica. http://eseumultimediastratan. Asociatia “Casa Faenza”. este important pentru copil să aibă un mod efectiv de a comunica. Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România. de competentă a comunicării. 2007. 8. 1989. 5.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Anca- Elena Prie, Şcoala cu clasele I-VIII, Vurpăr

ROLUL RELAŢIONĂRII ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

,,Oamenii sunt perturbaţi nu de împrejurări, ci de modul în care le interpretează ” Epictet

Şcoala ca şi organizaţie răspunde de realizarea în măsură cât mai mare a educaţiei şi inserţiei pe piaţa muncii a elevilor, tinerilor şi adulţilor. Şcoala din zilele noastre nu se mai confruntă doar cu probleme de frecvenţă şi rezultate şcolare, acestora adăugânduli-se cele de integrare în şcolile de masă a elevilor cu cerinţe speciale, care le influenţează direct şi în măsură foarte mare pe primele. Integrarea şcolară ,,reprezintă participarea la programul şcolilor de masă/claselor obişnuite sau al şcolilor/serviciilor speciale de învăţământ (la activităţile educative formale şi nonformale) a copiilor evaluaţi ca având cerinţe educative speciale sau orice altă formă de dizabilitate. Este un proces de adaptare a copilului la cerinţele şcolii pe care o urmează, de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului şcolar (clasă) şi de desfăşurare cu succes a prestaţiilor şcolare (asimilarea de către copil a statutului de elev e rezultatul unor modificări interne în echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinţe în planul acţiunii sale). 1 Cadrelor didactice, indiferent de natura specializării, le revine o sarcină din ce în ce mai dificilă în societatea actuală: dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor, indiferent
Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006 p. 250
1

228

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
de vârsta la care acest proces începe, finalitate supremă a sistemului educaţional românesc şi nu numai. Începând cu perioada preşcolarităţii se fundamentează copiilor abilităţile cognitive, sociale şi emoţionale de bază echilibrului emoţional şi mental de mai târziu. Activitatea didactică desfăşurată în cadrul organizaţional specializat, şcoala, conţine pe lângă latura informativă şi o latura formativă. Relaţia educativă dintre cadrul didactic şi elev este definită ca fiind ,,o relaţie conştient stabilită şi sistematic desfăşurată, în cadru organizat (instituţii şcolare) între educator şi educat în scopul dezvoltării personalităţii elevului şi înzestrării lui cu capacităţi de autoformare. Această activitate presupune colaborarea dintre profesor şi ceilalţi factori educaţionali (familie, instituţii culturale, biserică, medic etc.)” 1 În opinia lui Daniel Mara, educaţia cuprinde ansamblul influenţelor, acţiunilor, activităţilor desfăşurate pentru formarea, dezvoltarea şi modelarea personalităţii umane, în vederea integrării sale optime în societate. 2 Referindu-ne strict la stilul de relaţionare a cadrului didactic cu elevii săi, putem spune că în funcţie de activitatea acestuia cu elevii stilurile sunt următoarele: autoritar, democratic şi de tip laissez-faire. Le amintim deoarece acestea influenţează indirect şi atmosfera din cadrul clasei, cadrul didactic fiind primul model pe care elevii îl iau drept etalon. Cel mai indicat stil didactic este cel democratic deoarce este stilul care încurajează argumentarea, căutarea proprie a răspunsurilor, autocunoaşterea, colaborarea, atitudinea pozitivă în general. Indiferent de activitate, nu putem vorbi despre relaţionare fără a aminti şi de o altă componentă esenţială, comunicarea. Comunicarea interumană se realizează prin intermediul cuvântului atât verbal, cât şi nonverbal, activităţi simultane ce întăresc sau dimpotrivă, slăbesc, capacitatea persuasivă a mesajului. Astfel, dacă între cele două forme de transmitere verbală şi nonverbală se află un acord, atunci mesajul este credibil, dar dacă dintr-un motiv sau altul între cele două există o discrepanţă, interlocutorul tinde să creadă în cea de-a doua formă de manifestare, nonverbală. Stilurile comportamentale utilizate în cadrul relaţiilor interpersonale pot fi agresiv, pasiv şi nu în ultimul rând, asertiv. Relaţionarea acoperă o sferă largă de accepţiuni precum: nevoia de a aparţine, de a ajuta, de a iubi cât şi nevoia de a fi acceptat. Stilul pasiv este caracterizat de lipsa acţiunii. Aceste persoane au dificultăţi în a se exprima în faţa altora. Evită să se confrunte cu situaţiile inconfortabile; îi aşteaptă pe alţii să vină spre ei. Cei caracterizaţi de acest stil se tem de ofensele altora, doresc să fie mereu
Truţa, Elena, Blocaje şi deblocaje în relaţia profesor-elevi, Vol.II. Dicţionar. Editura: Petru Maior, 2002, p. 215 2 Mara, Daniel, Educaţie pentru educaţie, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006.
1

229

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
plăcuţi, nu suportă respingerea şi cedează foarte uşor, acceptând cu uşurinţă lucruri faţă de care tacit îşi exprimă dezacordul. Consecinţa acestui tip de comportament este faptul că aceşti oameni devin închişi şi reticenţi în a vorbi chiar şi în situaţiile care impun acest lucru. Întreaga activitate este coordonată în funcţie de convingerile şi la îndemnul celor din jur. În consecinţă, propriile sentimente trec în plan secundar, în defavoarea celorlalţi. Pasivitatea duce în timp la superficialitate în relaţii cu cei din jur. Spre deosebire de stilul pasiv, stilul agresiv este caracterizat de intruziunea în relaţiile cu cei din jur, precum şi de o permanentă stare de alertă, agitaţie. Acest tip de oameni sunt perseverenţi în ceea ce fac şi îşi doresc şi nu se lasă până nu obţin acest lucru, chiar dacă prin asta îi rănesc pe ceilalţi. Pentru aceştia nu contează drepturile celorlalţi, nu se lasă intimidaţi, acţionând chiar şi agresiv, cu furie. Acest stil induce o stare de stres permanentă atât pentru persoana în cauză cât şi pentru cei din jurul lui. Oamenii agresivi nu respectă punctul de vedere al nimănui, şi le impun pe ale lor sau doresc acceptarea acestora prin manipulare, intimidare sau bruscare. Agresiunea nu lasă loc pentru compromis. Mai degrabă este unilaterală: o expresie necontenită a ceea ce persoana agresivă îşi doreşte şi o încercare simultană de a-i forţa pe ceilalţi să încuviinţeze. Există persoane cunoscute ca şi îmbinarea acestor două forme, pasivi-agresivi. Se comportă ca şi cum nu ar fi ceva care să-i nemulţumească, dar în sinea lor clocotesc din pricina resentimentelor sau a suspiciunilor că alţii exploatează constant natura lor bună reprimând totul cu mânie. Însă aceasta doar pentru o scurtă perioadă de timp reacţionând când este mai puţin de aşteptat, violent, uneori inconştient. Stilul asertiv reprezintă o combinaţie între cele două stiluri anterior amintite. Acesta îmbină corectitudinea şi puterea. Persoanele asertive luptă pentru ceea ce li se cuvine, dar rămân totuşi sensibile şi la drepturile celor din jur, astfel încât obţinerea a ceea ce se doreşte nu este în detrimentul altora, menţinându-se un echilibru. Aceste persoane sunt relaxate şi vorbesc deschis despre sentimentele lor. La baza acestui comportament stă atitudinea deschisă faţă de sine şi faţă de ceilalţi. Etimologia termenului asertivitate provine din engl. to assert şi înseamnă, stricto senso, a afirma, a spune şi a fost utilizat în psihologia de specialitate europeană în anii '90 fiind dezvoltat de către americani începând cu a doua jumătate a deceniului 8 al secolului XX. Primele definiţii ale asertivităţii au pus accentul pe dreptul individului de a-şi exprima dorinţele personale simultan cu respectarea drepturilor celuilalt. Comportamentul asertiv reprezintă abilitatea de a căuta, de a menţine sau de a spori caracterul consolidat al unei

230

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
situaţii interpersonale prin exprimarea unor sentimente sau necesitaţi atunci când o asemenea exprimare riscă pierderea caracterului consolidat sau intervin chiar măsurile opresive. Dicţionarul Webster defineşte a fi „asertiv” prin ,,a-ţi afirma drepturile, a-ţi face admisă legitimitatea, a te pronunţa clar şi constructiv, chiar în absenţa unei dovezi tangibile, a-ţi spune părerea fără reţineri, adesea în faţa unor interlocutori ostili.” Caracterul asertiv reprezintă capacitatea de a acestuia sunt: - capacitatea de exprimare a sentimentelor (de ex. acceptarea şi exprimarea supărării, a prieteniei); - capacitatea de a exprima părerile şi gândurile în mod deschis (a fi capabili de a da glas unor păreri, a nu fi de acord şi a avea o poziţie diferită) - capacitatea de a susţine drepturile (fără a permite altora să deranjeze sau să abuzeze de voi). Indivizii la care predomină caracterul asertiv nu sunt timizi sau prea controlaţi - ei sunt capabili să-şi exprime sentimentele (de cele mai multe ori în mod direct) fără a fi agresivi sau abuzivi. Caracterul asertiv este rareori înţeles greşit datorită capacităţii de a comunica în mod clar, fără ambiguităţi a credinţelor personale, dar în acelaşi timp înseamnă şi respectarea gândurilor şi sentimentelor celorlalţi. Fără respect, desigur că acest caracter asertiv devine agresiune. O atitudine asertivă este atunci când, ţinând cont de dorinţele altora, încercaţi să vă îndepliniţi şi doleanţele proprii prin mijloace legitime, dezinvoltura cu care purtaţi o discuţie, sociabilitatea şi naturaleţea pe parcursul acesteia. Deosebirea dintre caracterul asertiv şi agresivitate: chiar şi într-o situaţie neplăcută sau jenantă, cealaltă persoană se simte respectată şi acceptată, nu desconsiderată. Felul în care ne raportăm la ceilalţi este influenţat de imaginea de sine a fiecăruia dintre noi. Adulţii au datoria de a ghida copii spre o viaţă activă. Aceştia învaţă să cunoască lumea din jur, să aibă un comportament civilizat, să aprecieze frumosul, într-un cuvânt, să se dezvolte. Lipsa acestor abilităţi este determinată de timiditate, singurătate, comunicare deficitară, stima de sine scăzută, inabilitatea de exprimare emoţională. Prin intermediul dezvoltării abilităţilor de comunicare şi relaţionare putem preveni stările de afectivitate negativă. Sentimentele, ideile precum şi atitudinile manifestate influenţează în mare măsură comportamentul celorlalţi. Eficienţa în comunicare constă în abilitatea de a ne exprima ideile, trăirile emoţionale şi convingerile fără a afecta şi ataca 231 exprima în mod clar gânduri şi sentimente, apărând poziţia şi protejând teritoriul vorbitorului. Componentele de bază ale

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
drepturile celorlalţi. Persoanele înzestrate cu un înalt nivel al stimei de sine au capacitatea de a lua decizii responsabile, ceea ce implică şi managementul conflictului. În urma analizei studiilor de specialitate din domeniu între asertivitate şi inteligenţă emoţională este o strânsă legătură. Persoanele caracterizate ca având această aptitudine, intelienţa emoţională, au dezvoltate latura asertivă, pe lângă alte calităţi precum: încredere în sine, empatie, curiozitate, autocontrol, cooperare, autocunoaştere, capacitate de comunicare etc. Potrivit autoarei Mihaela Roco, 1 to assert înseamnă să :  te afirmi fără teamă şi într-un mod constructiv  îţi aperi drepturile, fără a le îngrădi pe ale celorlalţi  aspiri la propriul adevăr, la propriile idei, la propriile gusturi  pui stăpânire din nou pe mediul tău înconjurător personal. Asertivitatea este o trăsătură de personalitate subsumată inteligenţei emoţionale şi principala sa caracteristică este aceea de a-i conferi individului resorturile adecvate pentru a se integra optim în mediul său social, respectându-i pe alţii, fără a uita să se respecte pe sine (Daniel Goleman, 1995). Comunicarea asertivă este cea prin care îţi exprimi părerea, ferm, spontan, sincer şi direct, păstrându-ţi demnitatea şi drepturile şi, fără să-l jigneşti pe celălalt - deci fără să-l ataci ca persoană, ci referindu-te strict la comportamentul său din acel moment. Comportamentul asertiv este mult mai apropiat de cel agresiv, dar se diferenţiază de acesta prin faptul ca nu încalcă drepturile şi libertăţile celuilalt, şi analizează comportamentul şi nu persoana în cauză. Comportamentul asertiv este o aptitudine ce se poate învăţa, educa. O altă caracteristică a acesteia este că ea este o abilitate expresivă, alcătuită din componente verbale şi nonverbal. Ea nu este o trăsătură de personalitate înnăscută, apare în cadrul relaţiilor interpersonale. Asertivitatea este acel optim comportamental în procesul comunicării. Strategii de optimizare a comportamentului şi comunicării asertive: - stimularea comunicării şi formarea abilităţilor de relaţionare interpersonală; învăţăm să comunicăm respectând traseul: transmitere-recepţie-feedback a informaţiei; trebuie să ne asigurăm că s-a înţeles exact ceea ce am vrut să transmitem prin intermediul comunicării şi nu doar faptul că s-a recepţionat informaţia, mesajul; astfel, comunicarea noastră influenţează cu maximă dezirabilitate socială. Răspunsul asertiv presupune alegere conştientă, decizie clară, flexibilitate, curaj şi încredere

1

Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p.166

232

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
partenerul de dialog determinând apariţia unei atitudini, a unui comportament, schimbarea unei stări actuale în funcţie de ceea ce a înţeles şi nu de ce ceea ce am transmis; - recurgerea la modalităţi pozitive, nonagresive pentru atingerea scopurilor personale; - respectarea drepturilor şi sentimentelor celorlalţi; - asumarea de responsabilităţi şi evitarea culpabilizării; - formarea comportamentului asertiv non-verbal, adoptarea unei posturi care să sugereze deschiderea şi tratarea cu calm a interlocutorului, privirea în ochi a acestuia atunci când se poartă un dialog; componenta comportamentală a asertivităţii include: contactul vizual, tonul vocii, postura, mimica, momentul transmiterii mesajului precum şi conţinutul informaţional; - dezvoltarea cognitivă determină antrenarea capacităţii de a lua decizii; - autocunoaştere şi intercunoaştere prin activităţi variate ce vizează dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de sine şi ceilalţi, descoperirea propriilor abilităţi şi calităţi, stimularea încrederii în sine, valorizarea personală şi interpersonală; - stimularea dezvoltării emoţionale prin activităţi de identificare, exprimare şi gestiune a emoţiilor, soluţionarea unor conflicte în cadrul unor dramatizări, scenarii, jocuri de rol, dezbateri cu tematica amintită anterior identificând şi consecinţele propriilor acţiuni; - conştientizarea propriilor sentimente, drepturi, nevoi, dorinţe şi trebuinţe precum şi a celorlaţi în egală măsură. Studiile de psihologie socială definesc comportamentul ca fiind ,,totalitatea faptelor, actelor, reacţiilor - motorii, verbale, afective - prin care o persoană răspunde solicitărilor de ordin fizic sau social ale lumii externe (Bogdan-Tucicov, A., Chelcea, S., Golu, M., Golu, P., Mamali, C., Pânzaru, P.) 1 Indiferent că vorbim de elevi cu cerinţe educative speciale sau elevii ceilalţi încadraţi în învăţământul de masă, toţi reacţionează la comportamentul nostru în linii mari în acelaşi mod. În funcţie de cum ne adresăm primim un răspuns pe măsură: teoria stimul-răspuns. Relaţiile ce se stabilesc în cadrul instituţiei şcolare influenţează întrega activitate educativă a eleviilor şi de aceea trebuie găsite măsurile optime pentru a asigura succesul instruirii pe toate planurile, atât formal cât şi informal. Formarea unui comportament asertiv este benefic în primul rând pentru că ne formează personalitatea, ne învaţă când să spunem ,,nu” în diferite situaţii fără a ne simţi vinovaţi, influenţează creşterea încrederii în sine, autocunoaşterea (identificarea punctelor forte, slabe) şi autorespectul. Având aceste abilităţi formate elevii devin capabili să ia
1

Beldean, Luminiţa şi Purcia, Sever (coord.) Poteci care ne abat în dezvoltare-Ştiinţe comportamentale, Editura Techno Media, Sibiu, 2006.

233

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
propriile hotărâri, decizii, să-şi facă planuri de viitor, să se descurce în diverse momente ale vieţii actuale şi viitoare. Varietatea metodelor aplicabile în formarea unui comportament asertiv asigură prin aplicarea lor repetată şi constantă, dezvoltarea unei personalităţi armonios dezvoltate şi în concordanţă cu cerinţele unei societăţi în continuă schimbare. La vârsta şcolară mică copiii sunt mai deschişi spre comunicare, relaţionare cu cei din jur. Compasiunea, aviditatea de nou, de socializare, receptivitatea acestora îi determină să se aventureze în jocuri şi activităţi cu tematică diversă. Mai tot timpul săritori, aceştia îşi oferă ajutorul, sunt dornici să îi înveţe pe cei neajutoraţi şi să înveţe la rândul lor cât mai multe. Elevii învaţă să relaţioneze unii cu ceilalţi, să coopereze şi să se autocunoască în cadrul diverselor activităţi ludice şi de învăţare prin jocuri de rol, dramatizări, serbări şcolare şi activităţi incluse în cadrul orelor de consiliere şi orientare. Cunoscând tipul de comportament specific fiecărui elev în parte putem găsi modalitatea optimă de a interacţiona cu aceştia, individual şi la nivelul grupului. A nu fi la fel ca ceilalţi nu este un lucru negativ, fiecare îşi descoperă propria identitate şi statut. Obişnuiţi de mici să relaţioneze astfel, acest tipar comportamentului elevilor. BIBLIOGRAFIE:
1. Beldean, Luminiţa şi Purcia, Sever (coord.) Poteci care ne abat în dezvoltare- Ştiinţe comportamentale. Editura Techno Media, Sibiu, 2006. 2. Creţu, Daniela şi Nicu, Adriana, Pedagogie şi elemente de psihopedagogie- pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004. 3. Gherguţ, Alois, Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 4. Goleman, Daniel, Inteligenţa emoţională, Editura Curtea veche, Bucureşti, 2008. 5. Mara, Daniel, Educaţie pentru educaţie, Editura Alma Mater, Sibiu, 2006. 6. Roco, Mihaela, Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 7. Truţa, Elena, Blocaje şi deblocaje în relaţia profesor-elevi, Vol.II. Dicţionar. Editura: Petru Maior, 2002. 8. *** Asertivitate versus nonasertivitate- http://www.visione.ro/articol.php?id=1 accesat în data de 3.05.2010

va deveni o constantă a

234

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare

Prof. Delia Prodea, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1, Sibiu

STUDIU DE CAZ ASUPRA INTEGRĂRII ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN CADRUL COLECTIVULUI DE ELEVI PE BAZA TEHNICII SOCIOMETRICE

Clasa de elevi poate fi apreciatǎ ca un “grup formal”, acest fapt influenţând constituirea şi evoluţia sa. Formarea clasei este artificialǎ, fiind creatǎ pe baza unor criterii de vârstǎ, de dispersie geograficǎ a populaţiei şcolare şi sub diferite intervenţii, îndrumǎri şi evaluǎri ale unor organisme şi persoane învestite cu asemenea funcţii organizatorice. Din punct de vedere psihosociologic în acest grup social, ca urmare a interrelaţiilor ce se stabilesc între membri, apare şi se manifestǎ o realitate socialǎ cu consecinte multiple asupra procesului instructiv-educativ. Structura clasei de elevi ne permite sǎ observǎm cǎ în interiorul acesteia se pot constitui în mod spontan subgrupuri pe baza de afinitǎţi reciproce, cu lideri informali, cu tendinţe de delimitare faţǎ de grup, dezvoltând interactiuni generatoare de tensiune şi conflict 1 . Dincolo de aceste observaţii, clasa de elevi îşi prezintǎ dual imaginea: o primǎ perspectivǎ o reprezintǎ cea didacticǎ şi a doua cea psihosocialǎ. Amândouă perspectivele au ca punct comun poziţionarea accentului pe ideea asimilǎrii clasei de elevi ca un spaţiu preferenţial al relaţiilor interpersonale şcolare. Pornind de la dezideratul potivit căruia comunicarea este inevitabilă într-un grup, putem afirma că grupul de elevi este mediul cel mai potrivit de manifestare a comunicării relaţionale. De aici derivă necesitatea relaţionării între membri organizaţiei şi necesitatea cunoaşterii mecanismelor comunicării, deoarece în cadrul acestora intervin factori favorabili, ce uşurează comunicarea, dar şi factori defavorabili, care o împiedică sau o deformează. Procesul comunicării în spaţiul şcolar este foarte complex deoarece implică mai mulţi factori: forurile superioare ierarhic, conducerea şcolii, cadrele didactice, elevii şi părinţii. O îmbunătăţire a relaţiilor dintre aceştia se poate realiza doar dacă se cunosc foarte bine
1

Romita B., Iancu, 2006 , Managemetul clasei – aplicatii pentru gestionarea sitatiilor de crizǎ, Ed. Polirom, Iasi

235

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
mecanismele şi tipurile de comunicare ce se stabilesc între factorii implicaţi. Finalitatea procesului instructiv – educativ este educaţia de calitate a elevilor, iar aceasta se poate obţine doar printr-o comunicare cât mai eficientă în relaţia profesor – elev, dar şi în relaţia elev – elev, deoarece se pot obţine cele mai bune rezultate doar în contextele propice lipsite de conflicte şi resentimente. Pornind de la definiţia grupului ca fiind „unitatea socială constituită din mai mulţi indivizi care au ca note caracteristice: relaţii nemijlocite de interacţiune şi dependenţă reciprocă, scopuri şi activităţi comune care presupun structurarea în statusuri şi roluri diferite, dezvoltarea în timp de valori şi norme comune care reglează comportamentele membrilor săi, conştiinţa apartenenţei la grup, sentimentul de noi,” 1 se poate defini prin analogie grupul de elevi pornindu-se de la caracteristicile acestuia care îl diferenţiază de alte grupuri sociale şi precizându-se sensul psihosocial şi cel pedagogic al acestuia. Fiind un grup social microstructural, colectivul de elevi prezintă specificul şi legităţile sale proprii. Pentru cunoaşterea lor trebuie să apelăm deci la metode şi procedee adecvate acestei realităţi deoarece cunoaşterea colectivului de elevi nu presupune doar cunoaşterea personalităţii membrilor lui, ci mult mai mult, vizează surprinderea acelor caracteristici prin care se defineşte ca un tot, ca o unitate de sine stătătoare, ca un grup social. Identificarea unor trăsături personale ne dă posibilitatea să înţelegem mai bine semnificaţia rolurilor pe care le joacă elevii, iar prin intermediul acestora să pătrundem în mecanismul procesului de interacţiune, mecanism care declanşează şi determină caracteristicile colectivului. Cunoaşterea poate parcurge şi drumul invers, de la trăsăturile definitorii colectivului, prin intermediul comportamentelor ce rezultă din exercitarea rolurilor, la condiţiile interne şi particularităţile psihologice ale membrilor săi. În acest al doilea sens putem spune că tehnicile sociometrice asigură o cunoaştere amănunţită mai ales a structurii informale/afective, dar în mod indirect, şi a caracteristicilor de personalitate ale elevilor. Cercetarea asupra grupului de elevi se face în colectivul claselor a II a, a IVa, a VI a, a VII a şi a VIII a din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr.12 Sibiu. Am ales aceste grupuri de elevi deoarece în structura lor conţin elevi cu CES a căror integrare în grupul clasei dorim să o analizăm. În clasa a II a, un grup bine închegat, în care copiii se cunosc din clasa I (cu excepţia a trei elevi care au venit în clasă la începutul acestui an şcolar), sunt trei elevi cu CES, doi dintre elevii cu CES sunt elevi noi în acest grup, repetenţi ai actualei clase a III-a. În clasa a IVa este un elev cu CES, în clasa a VI a sunt patru elevi cu CES, în clasa a VII a sunt
1

Goodman, Norman, 1992, Introducere în sociologie, Ed. Lider, Seria Cultură generală, Bucureşti;

236

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
doi elevi cu CES, iar în clasa a VIII a trei elevi dintre care un elev cu CES prezintă deficienţe asociate. Metoda de cunoaştere a colectivului de elevi utilizată în acest studiu este tehnica sociometrică, un ansamblu de instrumente şi procedee destinate să înregistreze şi să măsoare configuraţia şi intensitatea relaţiilor interpersonale din interiorul grupului şcolar, scopul acestora fiind de a da stabili relaţiile din cadrul colectivului şi poziţia pe care o ocupă elevii cu CES în cadrul grupului, atracţiile şi respingerile pe care aceştia le manifestă, dar mai ales cele pe care le primesc. Tehnica sociometrică ajută la determinarea amplasamentului, statutului unui elev în câmpul relaţiilor interpersonale (lider, popular, izolat, ignorat, respins etc.), a structurii psihologice globale a grupului şi a subgrupurilor din cadrul său, a diverselor centre de influenţă, percepţia grupului faţă de un anumit membru şi coeziunea de grup 1 . Tehnica sociometrică are următoarele etape: a) testul sociometric –oferă un material brut legat de aspectele relaţionale ale elevului şi ale grupului în totalitatea sa, iar interpretările şi rezultatele obţinute în urma prelucrării sunt dependente de fidelitatea datelor oferite de test şi de sinceritatea răspunsurilor. Acesta constă în formularea unor întrebări prin intermediul cărora se solicită fiecărui elev să-şi exprime simpatiile şi antipatiile faţă de colegii săi. În cercetarea pe care am întreprins-o am folosit un test sociometric cu 4 întrebări solicitând elevilor să indice la fiecare răspuns 3 nume ale unor colegi. Aceste întrebări fiind structurate pe participarea la o activitate extraşcolară de tip excursie, li se cerea elevilor să-şi exprime simpatiile şi a antipatiile. b) matricea sociometrică – este un instrument tehnic care facilitează descoperirea şi ordonarea datelor brute oferite de test asigurând condiţiile necesare pentru prelucrarea lor. Reprezintă un tabel cu două intrări, unde pe verticală sunt trecute numele codate ale elevilor, iar pe orizontală percepţiile pozitive şi negative atribuite de ei şi punctele corespunzătoare din alegerile/ respingerile colegilor nominalizaţi astfel: +3, +2, +1 puncte în dreptul colegilor preferaţi aleşi la prima întrebare, iar –3, –2, –1 puncte în dreptul colegilor respinşi, nominalizaţi la întrebarea a doua. Apoi în capul de tabel drept al matricii sociometrice se calculează suma punctelor obţinute din alegeri şi respingeri. Primul coleg ales la prima întrebare primeşte +3 puncte, al doilea +2 puncte, iar al treilea +1 punct. Primul coleg nominalizat la întrebarea a doua primeşte -3 puncte, al doilea -2 puncte, iar al treilea -1 punct.

1

Iluţ, Petru, 2004, Valori, atitudini şi comportamente sociale, Ed. Polirom, colecţia Collegium, Iaşi;

237

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
c) sociograma ne prezintă, pe baza datelor cuprinse în matricea sociometrică şi sub formă grafică, relaţiile interpersonale din interiorul colectivului scoţând în evidenţă grafic nu numai locul fiecărui elev, ci şi diverse tipuri de reţele interpersonale. Sociograma individuală este un extras din cea colectivă şi prezintă situaţia unui elev aşa cum rezultă din totalitatea relaţiilor cu ceilalţi colegi. Sociograma colectivă oferă posibilitatea cunoaşterii structurii preferenţiale ce se stabileşte în interiorul colectivului, indicându-se în mod grafic cine cu cine relaţionează din punctul de vedere al afinităţilor. Se pot realiza analize multiple şi foarte complexe, dar şi aprecieri calitative diverse în funcţie de: numărul alegerilor/ respingerilor, subgrupurile care se formează, statutul sociometric al elevilor ce fac parte dintr-un subgrup sau altul, distanţa dintre ei etc. Putem atribui unui lider o semnificaţie pozitivă sau negativă în raport cu poziţia subgrupului din care face parte în cadrul colectivului clasei. d) prezentarea rezultatelor se realizează scoţând în evidenţă partea pozitivă sau negativă a concluziilor astfel încât să îmbunătăţim climatul psihosocial şi să încălzim relaţiile dintre elevi. Se urmăreşte conştientizarea fiecărui elev asupra rolului, statusului şi poziţiei sale în grup în mod realist şi consilierea acestora pentru a diminua conflictele sau atitudinile negative. REZULTATELE OBŢINUTE ŞI INTERPRETAREA LOR Sociograma dezvăluie structura socioafectivă a grupului, adică locul ocupat de fiecare copil în structura grupului. După completarea tabelului se calculează scorul atracţiilor şi scorul respingerilor, pe baza matricei sociometrice şi a sociogramelor se fac interpretările corespunzătoare şi se desprind concluziile privind plasarea elevilor cu CES în configuraţia clasei. Analiza sociometrică a clasei a II a evidenţiază următoarele aspecte: o elevă cu CES a obţinut un scor de 7 la atracţii şi 0 la respingeri, ceea ce o situează printre elevii destul de populari ai clasei, bine integrată în colectiv; cei doi elevi cu CES nou-veniţi în anul şcolar 2009/2010 în clasa a II-a, proveniţi din repetenţie, au primit cele mai multe respingeri, scor 27, respectiv 20 şi scor 0 la atracţii, ceea ce indică faptul că sunt cei mai respinşi elevi ai clasei. Deşi în ambele cazuri vorbim despre elevi cu CES, situaţia se prezintă diferit în privinţa acceptării şi integrării acestora în colectivul de elevi al clasei. Eleva acceptată şi destul de populară, deşi este în plasament familial şi are unele dificultăţi de învăţare, este o fetiţă curată, îngrijită, liniştită, prietenoasă. Elevii respinşi sunt de etnie rromă, sunt murdari şi

238

R. deşi este de etnie rromă. diferenţa dintre elevii cu CES şi alţi colegi cu probleme aproape similare la învăţătură (dar care nu au certificat de elev cu cerinţe educative speciale) nu este mare. deşi face parte din colectivul acestei clase doar din anul şcolar 2008/2009. deşi este retrasă şi prezintă unele probleme emoţionale cu oarecare tendinţe patologice. comportamentul.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare neîngrijiţi.Doar un singur elev cu CES. îngrijită. nu se găseşte printre preferaţii colegilor de clasă. le este destul de indiferent. deşi este de limită. respectarea normelor elementare de igienă sunt cele care amprentează relaţiile ce se stabilesc în cadrul grupului. Acest lucru nu este de dorit deoarece potenţialul intelectual al elevului. Eleva B.. învaţă foarte slab şi nu participă la activităţi şcolare şi extraşcolare împreună cu colegii de clasă. colegii o doresc în preajmă deoarece este curată. cam agresiv cu colegii de clasă şi din clasele mai mici. ci mai ales caracterul. conduita. din clasa a V-a (datorită nepromovării clasei). Realizând o analiză mai amănunţită a sociogramei se poate observa faptul că un alt elev cu scor 20 la respingeri este tot un elev de etnie rromă. La clasa a VI a. chiar din partea elevilor cu rezultate bune la învăţătură. Se pare că a avea un certificat de elev cu cerinţe speciale nu este neapărat aspectul care influenţează semnificativ integrarea în colectiv. comunicativă. Sociograma individuală a elevilor cu CES din clasa a VII a ne prezintă eleva M. La clasa a IV a elevul cu CES a obţinut un scor mare la respingeri -20 negativdeoarece învaţă destul de slab faţă de restul clasei şi acest aspect este foarte mult scos în evidenţă de către învăţătoarea clasei care nu îl sprijină aproape deloc în recuperarea lacunelor acumulate. permite însuşirea cunoştinţelor din programa adaptată. dar fiind o clasă de elevi cu performanţe modeste la învăţătură. S. dar este necesară o susţinere din partea cadrelor didactice. pare a fi mai izolat. numărul elevilor cu CES este de patru. 239 . mai mult decât atât îl etichetează ca fiind copil-problemă care ar trebui reorientat şcolar către învăţământul special. R. atitudinea. dar şi respingerea din partea altora . care. este o elevă care a primit foarte multe atracţii din partea colegilor (+ 15). este simpatizată şi. un sprijin mai evident pentru integrarea în colectiv. Analizând graficul atracţiilor şi respingerilor pe care le manifestă elevii clasei unii faţă de ceilalţi se poate observa faptul că un elev nu poate fi considerat integrat adecvat sau mai puţin integrat doar prin prisma faptului că are sau nu are certificat CES.. dar care nu are mari dificultăţi de învăţare şi nu are certificat de elev cu cerinţe educative speciale. P. Alţi doi elevi cu CES au primit de asemenea puncte care arată atracţia din partea unor colegi. În schimb este murdar şi neîngrijit.

A. comunitate medicală. Cu toate că nu poate să-şi însuşească cunoştinţele la nivelul colegilor săi (ritm mult mai lent la citire şi mai ales la scriere). precum şi elemente care pot duce la dezvoltarea necesarei colaborări între şcoală. este slab motivat de şcoală.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu nu este respinsă din grupul clasei (are scor -4 la respingeri) şi a primit un scor satisfăcător la atracţii (un scor de +6). . celălalt elev cu CES. În schimb. manifestă un grad foarte ridicat de indiferenţă faţă de activităţile didactice (plictisit). impulsivitate si agitaţie. renunţă uşor la sarcinile în care se implică. managementul comportamentului si strategiile specifice de educaţie. obţinând scorul de 28 negativ şi 0 pozitiv.cu afectarea motricităţii membrelor inferioare mai ales. Aceşti copii nu se odihnesc niciodată. el nu poate participa la ieşiri în afara şcolii. o tulburare de tip comportamental care apare tot mai frecvent ca diagnostic pentru copii şi adolescenţi. Colegii îi acordă mereu sprijinul. diplegie spastică) care limitează foarte mult participarea elevului la activităţile desfăşurate de colegii din clasă. comunitate şi. este sprijinit pentru deplasări scurte de către fratele său care îi este coleg de clasă şi de către alţi colegi.P. este cel mai respins elev al clasei. are un comportament corect. sunt într-o permanentă mişcare. cu deficit de atenţie. în cazul în care se impune. dificultatea de a sta la locul său şi de a păstra liniştea. Clasa a VIII a prezintă o situaţie mai specială prin aceea că unul dintre elevii cu CES prezintă deficienţe asociate (paralizie cerebrală. Sindromul ADHD impune informarea si formarea părinţilor si a cadrelor didactice pentru a le oferi soluţii la problemele specifice ridicate de simptomele ADHD. traumatizaţi în copilărie timpuriu. este vesel şi spiritual. Nefiind capabil să se deplaseze singur. Ş. nu respectă regulile clasei sau şcolii. deci nu este preferat de nici un coleg din clasă. agitat. ADHD reprezintă abrevierea în limba engleză a "Attention Deficit Hyperactivity Disorder". adesea provin din categoria copiilor abuzaţi. Elevul cu CES a devenit în sala de clasă un "copil problemă" prin continua sa mişcare. familie. adică este un copil cu hiperactivitate. cu amprente ale unei bune instrucţii şi educaţii primite în primii 6 ani de şcoală în Spania. Se observă un grad scăzut de implicare în activităţile şcolare (capacitate scăzută de efort). civilizat. este un elev destul de bine integrat în colectiv deoarece are o fire optimistă. Analiza documentelor şcolare în care este prezent profilul psihologic al elevului ne determină să presupunem că neintegrarea elevului în colectivul clasei poate fi o consecinţă a faptului că este un copil cu ADHD. Deşi este un elev cu multe probleme de sănătate . dar şi motricitatea fină a mâinilor şi cu probleme destul de severe oftalmologice. sunt foarte înţelegători şi încearcă să îl trateze ca pe o persoană normală. 240 .I. fiind vizate în special metodele didactice. M. au tendinţa de a întrerupe vorbirea cuiva şi de a vorbi fără a fi întrebaţi.

Eurodidact.I. are un comportament uşor deviant şi nu a reuşit să stabilească relaţii prea bune cu colegii şi cu profesorii. 1 1 Dragomir . Funcţionarea grupului şcolar dă naştere unei serii de efecte precum conformismul/nonconformismul.R. are note slabe la şcoală. a obţinut scorul 21 negativ. efortul de a-şi cultiva stima de sine şi încrederea în forţele proprii sunt acţiuni pe care învăţătorii şi profesorii ar trebui să le dezvolte pentru o mai bună inserţie a elevilor cu CES în grupul clasei integratoare.A este cu 2 ani mai mare decât colegii de clasă. are reacţii violente la supărare. Totuşi. de efervescenţă. de surescitare. omogenitatea. se observă lipsa încrederii în sine. de fapt cele mai multe respingeri). C. preadolescenţii clasei a VIII a au sancţionat slaba pregătire şcolară a celorlalţi elevi cu CES din clasă. dar poate că acest aspect nu a fost singurul care a determinat scoruri mari la respingeri (C.. Cei doi elevi au venit în colectivul clasei doar în anul precedent. este dependentă de altcineva. mediu pe care l-a părăsit destul de târziu pentru un mediu nou şi nesigur. de demoralizare.R. felul în care aceştia sunt încurajaţi să participe la a activităţi comune cu colegii din clasă.R. dar mai ales are evidente probleme emoţionale cauzate de un mediu familial traumatizant (tatăl foarte agresiv cu mama şi cu cei doi copii). 2004. Ed. Managementul activitatilor didactice – eficientǎ si calitate.elevul C. După analiza sociometrică realizată la cele cinci clase integratoare din cadrul Şcolii cu clasele I-VIII nr. nu este agreată de către colegi deoarece are mari lacune în învăţare. 12 Sibiu se poate concluziona că elevii cu CES sunt mai bine sau mai puţin bine integraţi în colectivele claselor nu datorită statutului de elev cu CES. Un aspect important de luat în considerare este şi implicarea cadrelor didactice în acţiunea de integrare a acestor elevi. iar pentru ceilalţi este indiferentă. Eleva P. Cluj-Napoca 241 .I. stabilitatea.A nu a promovat clasa.A. Efectele violenţei în familie asupra elevei sunt evidente: este mai retrasă decât alţi copii.M. Susţinerea.I. eliminând astfel sentimentul de inferioritate faţă de colegi. iar P. Clasa este o microsocietate în care se produc fenomene de contagiune. permeabilitatea. ci în special în funcţie de caracteristicile psiho-comportamentale pe care le manifestă. a obţinut scorul 22 negativ. fenomene ce trebuie cunoscute de profesor pentru a le combate pe cele negative şi utiliza pe cele cu valenţe pozitive. Sociograma arată că eleva este respinsă de către o parte dintre colegi. iar eleva P. a fost transferată de la o şcoală din mediul rural. deviaţionismul.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare studierea după programa adaptată a condus spre dobândirea competenţelor de bază. încurajarea.

Iancu. Romita B. 242 . Dragomir. Simptomele sunt evidenţiate mai ales între 1.. alături de Sindromul Asperger şi Tulburările pervazive de dezvoltare. Autismul este o tulburare generală de dezvoltare care afectează comunicarea verbală şi non-verbală precum. Ed. Introducere în sociologie. Ed. Autismul este tulburarea pervazivă de dezvoltare caracterizată prin scăderea capacităţii de a interacţiona pe plan social şi de a comunica. Valori. atitudini şi comportamente sociale. Seria Cultură generală. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu BIBLIOGRAFIE: 1. Bucureşti 2. Ed. Iasi Profesor psihopedagog Ana Purcia. Managementul activitatilor didactice – eficientǎ si calitate. Termenul de “autism” este folosit în sensul larg de “tulburări din spectrul autismului”.6 şi 3 ani şi în aproximativ 75% din cazuri este prezentă şi deficienţa mintală. un mod de gândire detaşat de realitate şi o predominanţă a vieţii interioare. Autismul este tulburarea “centrală” din cadrul unui întreg spectru de tulburări de dezvoltare. Autismul este o tulburare de dezvoltare de origine neurobiologică şi este considerată drept una dintre cele mai severe tulburări neuropsihiatrice ale copilăriei. M. Ed. cunoscut sub numele de tulburări din spectrul autismului . ClujNapoca 4.Pierderea contactului cu lumea exterioara printr-o repliere in sine insuşi. Managemetul clasei – aplicatii pentru gestionarea sitatiilor de crizǎ. 2004. 2004. 1 Sibiu DIFICULTĂŢI DE RELAŢIONARE LA COPIII CU AUTISM Autism . Goodman. colecţia Collegium. Autismul poate fi manifestarea schizofreniei. Polirom. Lider. relaţionarea cu cei din jur şi prelucrarea informaţiilor provenite de la analizatori. Polirom.TSA. Norman. Persoana cu autism prezintă un comportament stereotip şi repetitiv. Iluţ.. 3. Iaşi. Eurodidact. 1992. 2006 . Petru.

Copiii autişti sunt adesea descrişi ca bebeluşi fie pasivi.în colectivitate. .nu combină doua cuvinte până la 2 ani. uneori fără oprire pe parcursul orelor cât este treaz.adoptă anumite rutine şi ritualuri. Simptome şi manifestări Există o mare diversitate de manifestări.poate fi hiperactiv. . Mulţi copii autişti sunt diferiţi încă de la naştere.nu are abilitatea de a se juca cu o jucarie.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 1. . .copilul de câteva luni nu arată lucruri cu degetul. . de a aranja într-un anumit mod simplu jucariile sau alte obiecte. Un bebeluş pasiv este tăcut în cea mai mare parte a timpului spre deosebire de un bebeluş foarte agitat care plânge tot timpul. repetă ultimele cuvinte auzite.evită contactul vizual. retras faţă de ceilalti copii şi evită contactul fizic. în funcţie de personalitatea copilului dar şi de gravitatea şi cauzele afecţiunii. . dispune uneori de aptitudini deosebite într-un anumit domeniu – de exemplu. fie peste măsură de agitaţi. .nu spune niciun cuvânt până la 16 luni.reacţionează inadecvat şi discordant cu stimulii: fie rămâne indiferent. nu are o mimică adecvată situaţiei. desprinse din context.are tendinţa excesivă de a alinia. răsucirea mâinilor etc. 243 . Aceştia sunt copiii Asperger. .face mişcări repetitive (legănare. în muzică sau matematică. . în timp ce 5 – 10 % din autişti dau dovadă de geniu într-un anumit domeniu.utilizează un ton şi un ritm anormal când se exprimă. .).se ataşează în mod inexplicabil de o anumită jucarie sau un anumit obiect. Două caracteristici comune. . .nu zâmbeşte. . sunt anumite aspecte comportamentale care pot conduce către diagnosticul de autism: . observabile la aceşti copii sunt extensia spatelui când sunt în braţele adultului pentru a evita contactul fizic şi devenirea moale a corpului în momentul luării în braţe. .nu reacţionează când este chemat pe nume. Chiar dacă nu se manifestă în mod obligatoriu şi simultan. cum ar fi o roată care se învârteşte. . .işi concentrează atenţia asupra unor detalii.uneori. Aproximativ 50% din savanţi suferă de autism. preferă să fie lasat singur. fie reacţionează foarte intens la stimuli minori.

unii copii autişti ating etape ale dezvoltării ca vorbirea. de asemenea. interacţiunilor sociale. Socializarea Socializarea. În cadrul acestor disfuncţii putem delimita 3 categorii de probleme: evitarea socială. nu îi deranjează singurătatea. în acelaşi timp. prin conformarea 244 . În cadrul comportamentului de evitare socială indivizii evită toate formele de interacţiune socială. alţii sunt consideraţi întâtziaţi. când încep să apară primele simptome ale autismului. În cazul neîndemânării sociale indivizii încearcă din răsputeri să aibă prieteni dar nu reuşesc să-i păstreze. Procesul de socializare începe în familie. a reieşit faptul că problema s-ar datora unei hipersensibilităţi faţă de anumiţi stimuli senzoriali. unii au declarat că vocea părinţilor le răneşte urechile. Un motiv al eşecului în realizarea relaţiilor sociale de lungă durată îl constituie absenţa reciprocităţii în interacţiunile lor. Aproximativ jumătate din copiii autişti se dezvoltă normal până undeva între 1 an şi jumătate şi 3 ani. Cel mai frecvent răspuns atunci când cineva încearcă să interacţioneze cu ei. aceştia încep să rămână în urmă faţă de covârstnicii lor normali în privinţa comunicării. Pe parcursul copilăriei. căţăratul şi mersul mai devreme decât media de vârstă. conversaţiile pe care le fac fiind centrate pe sine. Ei nu par a fi deranjaţi de prezenţa oamenilor dar. gândirii. Un simptom caracteristic autismului îl constituie existenţa unor disfuncţii în comportamentul social. pornind de la interviuri cu adulţi autişti. Mult timp s-a considerat că acest tip de reacţie la mediul social indică acei copii autişti cărora nu le plac oamenii sau le este frică de aceştia. indiferenţa socială. 2. O problemă considerată centrală în cadrul simptomatologiei autismului o constituie incapacitatea de a-şi percepe în mod adecvat propriul eu. de exemplu. Mai târziu. proces de devenire a unei individualităţi umane ca fiinţă socială. proces de integrare a copilului în societate. neîndemânarea socială. Se consideră că acest tip de comportament social este frecvent întâlnit la majoritatea indivizilor autişti. dar nici nu evită situaţiile sociale. este exteriorizat prin accese de isterie sau fugă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În primii ani de viaţă. unii simţeau parfumul părinţilor ca fiind ofensiv iar alţii simţeau durere când erau atinşi. Indivizii consideraţi ca fiind indiferenţi social nu caută să interacţioneze social cu ceilalţi decât dacă vor să obţină ceva. ei nu învaţă deprinderile sociale şi tabu-urile sociale prin observarea comportamentului celorlalţi şi deseori le lipseşte simţul comun în luarea deciziilor sociale.

învârtitul în cerc. intensitatea cu care se manifestă şi persoanele în prezenţa cărora apare. autostimulările şi comportamentul obsesiv. cât şi la cele în care suntem făcuţi sociali. lovitul în cap cu diferite obiecte. de a merge la baie. În cele mai multe cazuri comportamentul nedorit poate fi considerat un mod de comunicare pe care-l foloseşte copilul pentru a comunica celor din jurul sau ceva. 245 . În aceeaşi categorie mai pot fi incluse: ecolalia. de a bea. învăţare şi socializare. Comportamentele nedorite sunt considerate: ţipătul. masă etc. Acel ceva poate fi: dorinţa de a mânca. în mod esenţial.. Atunci când ne confruntăm cu un comportament nedorit. chiar dacă nu există unele tipice şi repetitive. Părerea generală referitoare la socializare este că aceasta priveşte. al degetelor până la sângerare.. de a asculta muzică a răsfoi o carte. muşcatul mâinilor. dulap. miroase şi atinge cu limba obiectele din jur. respiraţia greşită. de exemplu. stereotipiile. ce pot prezenta formele cele mai variate şi ciudate. Când facem analiza unui comportament nedorit trebuie să ţinem cont de: frecvenţa comportamentului respectiv. Pe scurt. detergent de vase. White (1977). deoarece este foarte greu să intervenim cu succes dacă nu am înţeles de ce copilul se poartă aşa. sau pur şi simplu de a sta pe fotoliu. aruncatul sau spartul obiectelor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare la cerinţele externe formulate de grupul în care trăieşte şi se dezvoltă copilul. trasul de păr. de a se juca. lovitul capului de podea. . de a dormi. În cazul copiilor cu autism socializarea. că reprezintă o formă de modelare.nu au abilitatea de a stabili relaţii cu cei din jur. de a dansa.au dificultăţi în interacţiunea socială. copilul şi copilaria. Prin socializare promovăm integrarea şcolară şi comunitară a copilului cu autism. relaţiile acestora cu cei din jur este sau devine dificilă din cauza comportamentelor nedorite. sugerează că aceasta ar descrie “procesul lung şi complicat al învăţării traiului în societate”. o singură manifestare a comportamentului nedorit nu ne spune totul. de antrenament de lungă durată prin care trec toţi copiii. care deşi nu sunt periculoase creează copilului un obstacol în dezvoltare. deoarece dezvoltarea şi relaţiile sociale sunt deficitare: . crize de apnee (ţinerea respiraţiei). Una din problemele cu care se confruntă copilul cu autism este de RELAŢIONARESOCIALIZARE. înainte de a acţiona asupra lui trebuie să-l analizăm. termenul se referă atât la modurile în care devenim. mâncatul de burete. săpun etc. se maturizează prin interiorizarea cerinţelor sociale cu ajutorul şcolii şi al factorilor educativi.

particularităţi motrice. sunete. . . 3. . Lorna Wing (1996) a delimitat 4 subgrupe de persoane cu autism în funcţie de tipul interacţiunilor sociale. . Toate aceste persoane însă au în comun o capacitate redusă de a empatiza. însă într-un mod ciudat.de alimentaţie . . .nu se joacă în grup parcă ar fi rupţi de realitate şi de tot ce-i înconjoară. .hiposensibilitate la durere şi temperatură. .grupul celor “distanţi” (“aloof”).iritabilitate când se schimbă ceva în mediul său. Tulburări la nivelul interacţiunilor sociale Dificultăţile pe care le au persoanele cu autism la nivelul interacţiunilor sociale cu ceilalţi reprezintă problema centrală a acestei tulburări (principalul simptom) şi totodată principalul criteriu de diagnosticare. contacte fizice.hipersensibilitate la mirosuri. .dificultăţi în a consimţi cu cei din jur.dificultăţi de a petrece timpul liber.tulburări de somn. forma severă de autism.nu sunt spontani în relaţiile cu ceilalţi.unii sunt foarte lipicioşi.au fixaţii pe anumite alimente. . . . deşi sunt capabili de a fi afectuoşi.nu întind braţele. .stereotipii. . altele pot fi pasive în relaţiile sociale sau foarte puţin interesate de alţii. fără a ţine seama de reacţiile celorlalţi.unora nu le place să fie atinşi sau să fie luaţi în braţe. alţi indivizi pot fi foarte activ angajaţi în relaţiile sociale. .comunicarea inadecvată a emoţiilor.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . .dificultăţi în a împărţi bucuria sau interesele cu alte persoane. Studiile arată că acest deficit este permanent şi este întâlnit indiferent de nivelul intelectual al pesoanei. însă în felul lor. Unele persoane cu autism pot fi foarte izolate social. unde indivizii nu iniţiază şi nici nu reacţionează la interacţiunea socială.particularităţi la contactul vizual. unidirecţional sau de o manieră intruzivă. indicator şi al gradului de autism: .dificultăţi în a se împrieteni.dificultăţi în a înţelege regulile sociale. . . deşi unii acceptă şi se bucură de anumite forme de 246 . se cuibăresc lângă ceilalţi dar nu au contact vizual.

în urma unui ajutor sau antrenament specific. mesaje către ceilalţi oameni. Astfel. însă într-o manieră foarte formală şi rigidă. ideile celor din jur. Par incapabili să înţeleagă sensul şi scopul limbajului. dar sunt indiferenţi la copiii de aceeaşi vârstă. Reiau întrebările care le sunt puse fără a răspunde. devenind mai “activi”. în care indivizii iniţiază contacte sociale. Cea mai mare parte a copiilor cu autism nu au limbaj verbal. dar “bizari” (“active but odd”). neţinând cont nici de vârsta.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare contact fizic. unora chiar imposibil să descifreze mesajele transmise de ceilalţi oameni prin limbajul non verbal: gesturi. pun întrebări nepotrivite unor oameni puţin cunoscuţi. Acest tip de interacţiune socială se întâlneşte la unii adolescenţi şi adulţi înalt funcţionali. Un alt aspect caracteristic autismului îl constituie existenţa deficienţelor la nivelul comunicării şi limbajului. Comunicarea copiilor cu autism La copiii cu autism apariţia limbajului este mult întârziată şi rare ori funcţie de comunicare. însă într-un mod ciudat. repetitiv sau le lipseşte reciprocitatea. de aici confuzia lor în ceea ce priveşte lumea înconjurătoare şi dificultăţile de a forma relaţii sociale. întrerupându-i în mod repetat. indivizii cu autism pot să treacă dintr-un grup în altul datorită dezvoltării. Uneori se observă repetiţii ale unui cuvânt sau expresii. forma mai puţin severă. poziţia socială sau starea interlocutorului lor. în grupul “pasivilor” sau. cei “distanţi”sau evitanţi pot învăţa să tolereze şi chiar să se bucure de compania celorlalţi. nu reuşesc să folosească aceste modalităţi de comunicare non-verbală într-un mod adecvat. Unii copii sunt ataşaţi la nivel fizic de adulţi. iar cei care-l au sunt 247 . le este greu. în care indivizii iniţiază şi susţin contacte sociale. la rândul lor. 4. în care indivizii răspund la interacţiunea socială. evită contactul vizual într-o discuţie. este vorba adesea de o interacţiune unidirecţională. cât şi cu familia sau prietenii.grupul celor “pasivi” (“passive”). însă nu iniţiază contacte sociale. În cursul evoluţiei lor.grupul celor “nenaturali” (“stilted”). . .grupul celor “activi”. Le este greu să înţeleaga că limbajul este un instrument de transmitere a unor informaţii. persoanelor cu autism pare să le lipsească nevoia sau capacitatea de a comunica cu ceilalţi. tonul vocii şi. . mimica. sau rămân centraţi pe un anume subiect şi nu mai ascultă ce spun ceilalţi într-o conversaţie. atât cu străinii. aceştia acordând puţină atenţie sau neacordând nici o atenţie reacţiei / răspunsului celor pe care îi abordează. de exemplu persoanele înalt funcţionale pot trece la pubertate din grupul celor activi dar bizari. Le este greu să vorbească despre sentimentele şi gândurile lor şi să înţeleagă emoţiile.

) Când nu-i face plăcere o activitate / sarcină. să se înţeleagă exact sensul cuvintelor şi a frazelor. În momentul în care reuşim achiziţionarea limbajului la un copil cu autism trebuie să avem în vedere ca nu cumva să se piardă funcţia de comunicare. Cercetările arată că pănă la 50% din copiii autişti rămân fără limbaj. dificultăţi în înţelegerea vorbirii. propoziţii pot fi pronunţate corect. Acestea pot fi comportamente sau gesturi prin care exprimă anumite dorinţe (sete.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu caracterizaţi printr-un deficit verbal sever. atunci trebuie noi să-i decodificăm mesajele pe care le transmite. etc. Pentru copiii autişti cuvintele au diverse semnificaţii. În cazul în care copilul autist îşi alege singur modalitatea de comunicare. să înţeleagă cuvintele cu mai multe sensuri. plânsete. 248 . dar are câteva particularităţi specifice autismului. arătând cu degetul obiectul pe care îl doreşte sau ia mâna mamei pentru a arăta obiectul dorit. să înţeleagă exact cuvântul nou învăţat şi să facă asocieri corecte în orice context bazându-se pe atribute funcţionale. Un limbaj simplu şi concis va ajuta copilul să înţeleagă mai repede. să înţeleagă exact verbele „a da” şi „a lua” cât şi utilizarea pronumelui personal la persoana I. Această lipsă de apreciere a valorii simbolice şi a aspectelor funcţionale ale limbajului face ca ei să aprecieze mai mult forma cuvintelor decât conţinutul lor în comunicare. imprecisă. să anticipeze sensul conversaţiei – de fapt nu sunt interesaţi să o facă. începând de la reacţia de a te împinge. râs excesiv sau reacţia de a se închide în sine. Atunci când copiii cu autism vorbesc. ţipete. cuibărindu-se într-un ungher al clasei. de percepere şi de emitere a vorbirii. Copiii autişti trebuie învăţaţi să poarte o conversaţie şi să o menţină. o persoană. mai bine mesajul transmis. că-i este frig / cald. prinderea de mână a adultului şi îndreptarea lui către diverse obiecte. Trebuie învăţaţi să răspundă la cât mai multe întrebări. vrea altă jucărie. inversări de pronume şi vorbire metaforică. La copilul cu autism limbajul fie este absent. să folosească gesturile pentru a comunica. sărut. Aceşti copii pot repeta o serie de cuvinte un timp îndelungat sau pot emite sunete articulate ori nearticulte fără sens. copilul pare că nu înţelege ce i se spune sau înţelege dar nu răspunde sau răspunsul este relativ – rareori utilizează limbajul nonverbal. foame. dar anumite cuvinte. căscatul şi somnul. Trebuie învăţaţi să ne privească în ochi. faptul că vrei să-l duci din clasă în curte sau în altă încapere comportamentul său poate fi diferit. automutilare. îmbrăţişare. emiterea cuvintelor lor este neclară. fie există. să se utilizeze limbajul în contextul adecvat. că doreşte să facă o altă activitate decât cea impusă. trebuie învăţaţi să îşi exprime emoţiile prin tonul vocii şi să se evite repetarea intonaţiei. după ce este instalată ecolalia aceasta trebuie îndepărtată.

*** Dicţionar medical. Editura CERES. indiferent de modul de comunicare folosit. alţii se opresc din activitate şi dansează sau se aşează pe fotoliu). ei trec direct la şantajul sentimental. îmbrăţişarea sau îi spune ”te iubesc” atunci când au de îndeplinit o activitate care nu le face plăcere. Unii dintre ei se dau cu capul de pereţi sau se lovesc cu obiecte peste cap. colecţionând diverse lucruri. BIBLIOGRAFIE: 1. Spre exemplu: un copil poate căsca pentru că îi este somn sau pentru a se sustrage de la activitate. Am început prin a schiţa aceste considerente descriptive de ordin teoretic tocmai pentru a avea o imagine grosieră a gravităţii afecţiunii şi pentru a putea astfel empatiza mai uşor cu parinţii copiilor autişti. alţii plâng dar fără lacrimi. dacă se opreşte din plâns atunci când persoana de lânga el pleacă şi este lăsat în pace. Sunt copii care îi şantajează pe adulţi folosind sărutul. aranjând şi aliniind obiecte. 1997 249 . copilul autist îşi poate exprima şi dorinţa de a începe o altă activitate care îi place mai mult (spre exemplu: sunt copii autişti care doresc în mod obsesiv sa mâzgălească cu creioane cerate sau carioca diferite obiecte. Şi cum ar putea să nu difere când părintelui pentru care copilul din faţa lui este fiinţa cea mai importantă i se afişează o decizie irevocabilă: "Copilul tău este autist pentru totdeauna". Ajutându-i să înveţe să comunice cu cei din jur. îi ajutăm să-şi schimbe comportamentele negative datorate tocmai incapacităţii lor de a-şi comunica dorinţele şi nevoile dar şi incapacităţii noastre de a-i înţelege. Copilul cu autism va fi incapabil să se implice în jocuri de rol cu obiecte sau cu oameni. el îşi va petrece timpul cu acţiuni repetitive. determinate de faptul că noi nu reuşim să decodificăm corect mesajele pe care ni le transmit. Acesta se referă la mişcări repetitive ale corpului sau mişcări repetitive ale obiectelor. Aceasta conduce la cea de a patra trăsătură caracteristică a autismului: comportamentul stereotip.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Tot prin acest fel de comportament. Trebuie să fim foarte atenţi la aceste comportamente/mesaje şi să le decodificăm. La comunicarea diagnosticului şi la prezentarea informaţiilor despre boala reacţiile diferă de la individ la individ. să observăm dacă este furios. Dificultăţile de comunicare ale copiilor autişti creează frustări şi deseori agresivitate. alţii doresc să asculte muzică indiferent de sarcina propusă. alţii se aruncă pe jos şi ţipă. Acesta este portretul în linii mari al copilului autist.

Aprilie 2009 5. ADHD can be defined as a syndrome with an early debut (before the age of 7) and it consists of a combination of inattention. *** TEACCH. Editura Didactică şi Pedagogică. constituind una dintre cele mai comune tulburări specifice acestei perioade. 1979 3.autismarges.ro/index_php/Articole/asociatie. Valeria Ecaterina Purcia Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. 2008. Keywords: ADHD. Lazăr" Sibiu INTERVENŢII PSIHOPEDAGOGICE LA ELEVII CU ADHD DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ MICĂ PSYCHOPEDAGOGICAL INTERVENTION IN THE CASE OF YOUNG PUPIL WHIT ADHD Abstract: Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a cerebral dysfunction frequently present in the case of children. ADHD se poate defini ca fiind un sindrom ce se caracterizează printr-un debut precoce (înaintea vârstei de 7 ani) şi este alcătuit 250 . Timişoara. Editura Solness. By means of the interventional psycho-pedagogical program we are now suggesting. Sibiu.htm Prof. Bucureşti. *** “CASA FAENZA”. Tulburarea hiperactivă cu deficit atenţional (ADHD). we wish to offer parents and teachers information about ADHD and also provide a few simple and easy to use techniques which can be applied both in school and within a family. Colegiul Naţional "Ghe. being one of the most common disorders for this age. family. numită şi sindrom hiperkinetic cu minimă disfuncţie cerebrală. psiholog dr. sometimes until maturity. *** Manual de bune practici utilizate în abilitarea copiilor cu tulburări din spectrul autist 4. interventional psycho-pedagogical program . Suport de curs www. young pupils. este o afecţiune frecvent întâlnită la copil.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 2. *** Dicţionar de pedagogie. school. hyperactivity and impulsivity which persist in time.

Prin programul de intervenţie psihopedagogică propus de noi am dorit să punem la dispoziţia părinţilor şi cadrelor didactice câteva informaţii despre ADHD şi câteva tehnici simple şi uşor de aplicat în mediul familial şi şcolar. care. Metodologia cercetării Scopul cercetării: Studierea eficienţei unui demers psihopedagogic privind ameliorarea simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarul mic. Prezenţa acestor simptome duce la dificultăţi de adaptare în mediul familial. 251 . 2004) Are o înaltă prevalenţă. 2006) Indiferent de gravitatea situaţiei. la o viaţă normală. hiperactivitate şi impulsivitate ce persistă în timp. puternic impact personal şi social fiind deseori. hiperactiv.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare dintr-o combinaţie de inatenţie. şcolar şi social. Cercetătorii sunt de părere că un copil neurologic neatent.impulsivitate. (Sauvé. Studierea eficienţei programului de intervenţie psihopedagogică privind ameliorarea simptomelor majore ale tulburării hiperactive cu deficit de atenţie la şcolarii mici: . Obiectivele cercetării: 1. Fiind o problemă de ordin psihic. . (Măgureanu.  intervenţie axată pe cadrele didactice. treptat. Motivaţia elaborării acestei structuri de program a fost aceea de a permite controlarea şi manipularea principalelor planuri de manifestare a simptomelor tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie:  planul familial.hiperactivitate. Programul a fost structurat pe trei axe de intervenţie:  intervenţie axată pe copil. uneori chiar până la maturitate. strategiile terapeutice dezvoltate în acest sens îi vor ajuta pe cei mici să ajungă. asociată cu alte tulburări de dezvoltare sau psihiatrice.  intervenţie axată pe familie. la indivizi cu dezvoltare mentală normală.  planul şcolar. deşi nu poate fi vindecată complet.  planul social. există metode de a o controla. este un individ care are un handicap ascuns şi asupra căruia trebuie neapărat să se intervină.

Selecţia subiecţilor Pentru desfăşurarea cercetării am selectat 33 de cazuri de şcolari mici cu ADHD din cadrul Clinicii de Psihiatrie următoarelor criterii: 1.Fişa de răspuns pentru părinte Scalele de evaluare Vanderbilt – Fişa de răspuns pentru cadrul didactic Scalele de evaluare Vanderbilt (de urmărire) .neatenţie. Preda” din Sibiu în perioada februarie – martie 2008. Studierea eficienţei programului privind ameliorarea nivelului scăzut de socializare asociat tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie şi creşterea randamentului şcolar. E.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu . Profilul psiho-social al copilului „G. ce prezintă tulburări hiperkinetice cu deficit de atenţie. C. 2003). Preda” din Sibiu. adaptate de noi cu acordul autorului. secţia psihiatrie pediatrică conform Universul populaţiei 252 . Metode şi instrumente A. Interviul Observaţia structurată (cantitativă) Experimentul Matrice Progresive Standard Raven Scalele de evaluare Vanderbilt – Fişa de răspuns pentru părinte Scalele de evaluare Vanderbilt (de urmărire) . D. Sibiu F. G. Ipotezele cercetării: Implicarea şcolarilor mici diagnosticaţi cu ADHD într-un program de intervenţie psihopedagogică.Fişa de răspuns pentru cadrul didactic (Wolraich. duce la: 1. pentru jud. 2. Diminuarea simptomelor majore ale tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie. B. pe populatie românească. et all. Studiul de caz Metode statistico-matematice Populaţia asupra căreia s-a axat această cercetare şi din care au fost extrase cazurile care au stat la baza elaborării ei este reprezentată de totalitatea elevilor de vârstă şcolară mică cuprinşi în cadrul claselor I – IV. Ameliorarea dificultăţilor de socializare asociate tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie şi creşterea randamentul şcolar. 2. aflaţi în evidenţa Spitalului de psihiatrie „Ghe.

Învăţătorul: . 2. au fost edificaţi asupra scopului.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . mai mare sau egal cu 90 .dezvoltarea funcţiei de cunoaştere la nivel bun – I. 1 elev clasa a IV-a Selecţia subiecţilor s-a făcut în urma unui interviu cu părinţii şi învăţătorii copiilor.interes pentru implicarea într-un program psihopedagogic de intervenţie 3. Scorurile obţinute de fiecare dintre elevi au fost trecute în fişa individuală. . Criteriul 2 – Familia Părinţii elevilor au fost contactaţi.vârsta mintală corespunzătoare vârstei cronologice. . Familia: .nivelul scăzut de integrare în grupul şcolar şi social . toţi şcolarii s-au încadrat în rigorile criteriului 1 de selecţie. aceste întâlniri au permis evaluarea interesului şi resurselor familiei pentru 253 . 5 elevi – clasa a III-a.interesul ridicat pentru dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului.Q. obiectivelor şi strategiilor de desfăşurare a programului. împreună cu responsabilităţile educaţionale pe care ar trebui să şi le asume aceştia în cadrul programului. Menţionăm faptul că până în această etapă a eşantionării. .calitatea colaborării cu şcoala. 6 elevi –clasa a II-a. s-au identificat 33 astfel de copii: 21 elevi – clasa I-a.interes manifestat pentru aplicarea unor tehnici educaţionale individualizate elevilor diagnosticaţi cu ADHD din clasă.prezenţa simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la nivel comportamental. pornind de la necesitatea metodologică de a utiliza aceste rezultate în construirea profilului pretest al fiecăruia dintre copiii care vor rămâne în final ca subiecţi ai experimentului. . De asemenea. cât şi prin rezultatele obţinute din completarea de către părinţii şi învăţătorii celor 33 de copii cu ADHD a Scalei Vanderbilt pentru învăţători şi părinţi. şi în cadrul unor întâlniri. Criteriul 1 – profilul psiho-socio-comportamental al copilului În urma convorbirilor purtate cu echipa de specialişti din cadrul secţiei de psihiatrie pediatrică privind existenţa în observaţie şi tratament a unor elevi ce prezintă ADHD.randament şcolar neperformant.

Componenţa lotului cercetat: 18 elevi – clasa I-a. 2 elevi – clasa a III-a. împreună cu responsabilităţile educaţionale pe care ar trebui să şi le asume. 254 . 6 elevi –clasa a II-a.Matrice Progresive Standard Raven . obiectivele şi strategiile de desfăşurare a programului. au fost informaţi despre scopul. drept pentru care elevii respectivi au fost excluşi din program. aceştia se prezintă ca nişte copii cu o imagine de sine scăzută.dezvoltarea funcţiei de cunoaştere – I. 27 dintre familii au fost de acord să se implice în program. În urma interviurilor. secţia psihiatrie pediatrică. 1 elev clasa a IV-a. Astfel.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu educaţia copilului în general. Aceste dificultăţi sunt legate de o slabă experienţă senzorial-motrică. Din colectarea datelor psihologice. Probleme comune ale cazurilor selectate: Copiii selectaţi în vederea implicării într-un program de intervenţie psihopedagogică au fost diagnosticaţi ca având ADHD de echipa interdisciplinară a Spitalului de psihiatrie „G. mai mare sau egal cu 90 la toţi subiecţii examinaţi. am putut constata că tulburarea ADHD îi afectează în toate aceste planuri. şi pentru propunerea de implicare într-un program educaţional. în mod special. construcţiei deficitare a unor deprinderi necesare activităţilor de zi cu zi. şcolare şi sociale ale copiilor. o parţială lipsă de control al comportamentului. familiale. cât şi a carenţelor în dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor şcolare şi sociale corecte. Toţi învăţătorii solicitaţi au răspuns afirmativ exprimându-şi poziţia de susţinători activi ai programului. Preda” din Sibiu. S-a constatat în cazul a 6 dintre copii o slabă receptivitate a familiei în privinţa colaborării la programul psihopedagogic propus. trăiesc puternice sentimente de inferioritate datorate dificultăţilor pe care le întâmpină la şcoală şi în societate.Q. Etapa construcţiei cazurilor Profilul psihologic – evaluarea simptomelor Testarea funcţiei cognitive: S-a efectuat pe baza aplicării următoarelor probe: . Criteriul 3 – Învăţătorul În cadrul unor convorbiri cu învăţătorii copiilor cu ADHD rămaşi ca beneficiari ai programului.

Evaluarea simptomatologiei ADHD de către familie (Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD . cât şi de învăţător. rezultatele fiind trecute în fişele lor psihologice (înainte de a fi beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică). Pasul 4: Părinţii se întâlnesc cu psihologul şi îi împărtăşesc observaţiile făcute de ei. şi de asemenea. medicul psihiatru determină ariile psihopedagogice de intervenţie Pasul 9: Psihologul elaborează un plan de intervenţie psihopedagogică centrat pe ariile de intervenţie stabilite împreună cu părinţii şi medicul psihiatru. aceştia şi învăţătorul completează scale de evaluare a comportamentului copilului. învăţător din care obţine date referitoare la istoricul educaţional şi medical al copilului. Pasul 8: În urma rezultatelor obţinute la scalele de evaluare completate de părinţi şi învăţător. Pasul 6: Părinţii primesc o serie de broşuri sau informaţii despre ADHD. Etapele parcurse în vederea aplicării planului de intervenţie psihopedagogică: Pasul 1: Părinţii observă comportamentul copilului acasă. copil.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . Pasul 2: Învăţătorul observă comportamentul copilului la şcoală Pasul 3: Părinţii şi învăţătorul se întâlnesc şi discută despre ce au observat în legătură cu copilul şi evidenţiază lucrurile îngrijorătoare cu privire la acesta. 1. furnizează de asemenea şi posibilităţile de contact cu învăţătorul copilului: număr de telefon.Vanderbilt pentru părinţi) 2.Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD Vanderbilt pentru părinţi şi învăţători Etapa pretest a experimentului În perioada martie – aprilie 2008 s-a încheiat aplicarea scalelor de evaluare a simptomatologiei ADHD pentru fiecare dintre cei 27 de elevi selectaţi pentru includerea în program. Pasul 7: Scalele completate de învăţător şi de părinţi sunt examinate de medicul psihiatru.Vanderbilt pentru cadrul didactic) Etapa manipulării experimentale Parcurgerea completă a etapelor programului de intervenţie psihopedagogică a avut loc în perioada aprilie – iunie 2008. Pasul 5: Psihologul iniţiază un interviu structurat pentru factorii implicaţi în program: părinţi. Evaluarea simptomatologiei ADHD de către învăţător (Scala de evaluare a simptomatologiei ADHD . programul acestuia la şcoală etc. 255 .

Părinţii şi învăţătorul completează scale de evaluare comportamentală a copilului la începerea şi la sfârşitul programului de intervenţie psihopedagogică. secţia psihiatrie pediatrică: Dr.  învăţătorii şi părinţii acestor copii. Simona Crăciun. . medic primar – psihiatrie. psiholog clinician principal. Preda” din Sibiu.implicarea activă a agenţilor de intervenţie în controlarea şi ameliorarea tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarii mici.identificarea principiilor fundamentale educative în creşterea copilului cu ADHD. 2007) Programul de intervenţie psihopedagogică Programul a avut în vedere construirea unui mediu ambiental şi educaţional care să favorizeze dezvoltarea armonioasă a copiilor afectaţi de ADHD. psiholog clinician principal.Cornelia Acaru.Răzvan Pleteriu. Maria Opriş. Spitalul de Psihiatrie „Ghe. Dr. Cătălina Nechita. medic primar – neuropsihiatrie infantilă. vizând: .Sanda Elena Barb.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Pasul 10: Psihologul deruleză şi medicul psihiatru monitorizează aplicarea planului de intervenţie şi evoluţia copilului. (după Feldman. Laura Orlandea. .Dr. medic primar . .identificarea principalelor arii de intervenţie psihopedagogică în vederea ameliorării simptomatologiei ADHD şi a tulburărilor asociate. Obiectivele programului de intervenţie psihopedagogică Obiectiv general: Favorizarea dezvoltării globale a copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie incluşi în program prin crearea unui mediu socio-educativ adaptat cerinţelor specifice acestora. psiholog Daniela Moldovan Psihologi/psihologi şcolari : Valeria Purcia. beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică. social) de manifestare a simptomatologiei ADHD la şcolarul mic şi a tulburărilor asociate. 256 . Parteneriatul interdisciplinar s-a construit pe diferite arii de intervenţie. prin constituirea unui parteneriat între următorii agenţi de intervenţie: Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale şi Asistenţă Psihopedagogică Sibiu Director – prof. Angela Muntean.acoperirea cât mai completă a planurilor (familial. Silvana Şerb. şcolar.psihiatrie. Lidia Draghiţă. Elena Morariu. Simona Câmpean.

Obiective: ●Familiarizarea părinţilor cu particularităţile hiperactivităţii cu deficit de atenţie la copilul din perioada şcolarităţii mici. ●Observarea şi evaluarea comportamentului copilului. Facilitarea dezvoltării funcţiei de comunicare şi socio-afectivă a copiilor afectaţi de tulburarea ADHD. informaţii legate de natură psihologică şi criteriile de diagnostic. 4. problematica tulburării ADHD. au fost părinţii copiilor cu ADHD. la particularităţile şi dificultăţile pe care copiii le întâmpină în procesul de învăţare şi de dezvoltare (în plan comportamental şi al integrării sociale şi şcolare).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Obiective specifice: 1. Asigurarea sprijinului informaţional şi formativ necesar părinţilor care au copii afectaţi de tulburarea hiperkinetică cu deficit de atenţie. Integrarea activităţilor desfăşurate de membrii echipei de intervenţie într-un parteneriat coerent de educaţie şi formare a copiilor beneficiari ai programului. comunicarea părinte – copil. 2. conştientizarea de către părinţi a greşelilor educative în corectarea comportamentului copilului cu ADHD. Beneficiarii intervenţiei psihopedagogice:  copiii afectaţi de ADHD  părinţii copiilor afectaţi de ADHD  învăţătorii copiilor afectaţi de ADHD Echipa de intervenţie: Profesionişti:  psihologii şcolari  echipa interdisciplinara a spitalului de Psihiatrie „Ghe. Preda” din Sibiu Voluntari:  părinţii copiii afectaţi de ADHD  învăţătorii copiilor afectaţi de ADHD Desfăşurarea programului de informare/formare părinţi Programul pentru părinţi a însumat în total un număr de 10 şedinţe formative (săptămânale). comunicarea emoţională. Ca reprezentanţi familiali şi beneficiari ai cursului de formare în fiecare dintre cazuri. 3. 257 . ascultarea activă. Facilitarea optimizării profesionale a învăţătorilor care lucrează cu copii afectaţi de ADHD. ●Îmbunătăţirea atmosferei familiale.

regularitate şi repetiţie. evidenţierea lucrurilor pozitive. conştientizarea diferenţei dintre comportamentul şi persoana copilului. acceptarea necondiţionată. reguli clar definite. recompensele pentru o sarcină bine făcută. 258 . combinarea indicaţiilor verbale cu demonstraţiile practice. ●Structură şi rutină bine stabilite. ●Influenţa jocului în terapia copiilor cu ADHD. Obiective: ●Familiarizarea învăţătorilor cu particularităţile hiperactivităţii cu deficit de atenţie la copilul din perioada şcolarităţii mici. metode şi tehnici comportamentale de disciplinare pozitivă. rezolvarea situaţiilor problemă ●Cooperarea cu învăţătorul copilului. acomodarea şcolară. tipurile potrivite de jocuri şi jucării. implicarea copilului într-un grup de lucru. monitorizare atentă a comportamentului. focalizarea pe aspectele pozitive ale copilului. ●Instruirea şcolară . dezvoltarea încrederii în forţele proprii. ● Parteneriatul între copii. ●Recompensarea atitudinilor pozitive. întocmirea unui plan comportamental viabil. ●Creşterea stimei de sine a copilului. cardurile de monitorizare a comportamentului. ●Însuşirea de către învăţători a unor principii şi reguli ergonomice care să ofere copilului cu ADHD un mediu ambiant securizant. Informarea acestora despre problematica tulburării ADHD prin oferirea de informaţii legate de natura psihologică şi criteriile de diagnostic. dezvoltarea abilităţilor de socializare. învăţarea prin cooperare. ●Lecţii cât mai atractive. cei trei „R”: rutină. interacţiunea dintre copil şi învăţător. folosirea sistemului gradual de structurare a clasei. controlul clasei. timpul destinat copilului. timpul de joacă şi socializare. la particularităţile şi dificultăţile pe care copiii le întâmpină în procesul de învăţare şi de dezvoltare (în plan comportamental şi al integrării sociale şi şcolare). sistemul de management comportamental al clasei. planul zilnic. ● Identificarea problemelor comportamentale. tipuri de recompense.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ●Modalităţi de întărire a relaţiilor părinte-copil. intervenţii comportamentale. Desfăşurarea programului de informare/formare învăţători Acest program a însumat un număr de 7 şedinţe formative (săptămânale). ●Însuşirea de către părinţi a noţiunilor de management comportamental.

22% 66. emoţii şi comportamente.40% 22. Acest fapt este în concordanţă cu DSM-IV care cere ca simptomele centrale ale ADHD să fie prezente înainte de vârsta de 7 ani. 1 . Urmează grupele de vârstă 7-8 ani (clasa a II-a). În această lucrare s-a luat în discuţie grupa de vârstă cuprinsă între 6 – 7 ani (clasa I). care s-a dovedit a fi cea mai numeroasă. 3.  A-l face capabil pe copil să-şi accepte limitele. În schimb.  A-l face capabil pe copil să dobândească un anumit nivel de congruenţă cu privire la gânduri. 2 elevi – clasa a III-a. Repartiţia în funcţie de sex arată predominanţa băieţilor în raport cu fetele. (fig. 6 elevi –clasa a II-a.  A-l face pe copil să-şi schimbe comportamentele ce au consecinţe negative. (fig.la lotul studiat a fost de 5.Distribuţia pe grupe de vârstă (clasa şcolară) în lotul studiat Sex ratio . semn că manifestările afecţiunii sunt identificate corect de părinţi şi învăţători cu predilecţie la intrarea copilului în şcoală.70% Fig.66% Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV  A-l face capabil pe copil să funcţioneze confortabil şi adaptiv în mediul extern (acasă şi la şcoală).2) 259 .75:1. Aceste valori sunt similare cu cele din populaţia generală. Analiza şi interpretarea rezultatelor Distribuţia pe grupe de vârstă (clasa şcolară) în lotul studiat a fost următoarea: 18 elevi – clasa I. grupa de vârstă 10-11 ani (clasa a IV-a) este foarte redusă la lotul studiat. 8-9 ani (clasa a III-a).  A-l face pe copil să se simtă bine cu el însuşi.clasa a IV-a. 7. 1 elev .  A crea condiţii pentru copil astfel încât acesta să urmeze stadiile de dezvoltare. 1).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Consilierea copiilor cu ADHD Obiective:  A-l face capabil pe copil să depăşească problemele emoţionale dificile.

3 . Loo. Nu putem afirma că exită o relaţie între calitatea mediului familial şi diagnosticul de ADHD. şi în special cu externalizarea simptomelor. sex ratio fiind de 3. 2008) 85.70% 7. comparativ cu băieţii.40% 3. ADHD se regăseşte mai frecvent la sexul masculin. Se pare că mediul familial nu determină ADHD.18 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14. 2 . o posibilă explicaţie ar fi că depistarea 260 .3). (Pressman.Gradul de dezorganitare familială în lotul studiat La lotul analizat în funcţie de subtipurile de ADHD. BarKley. subtipul combinat predomină. în grupul studiat. Diferenţa dintre sexe are o mare importanţă. la care domină componenta hiperactivă/impulsivă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu La copil.81 Băieţi Fete Fig.70% Asistent maternal Părinţi divorţaţi 85. (Ivanesei. Stresul parental ridicat este asociat cu psihopatologia copiluluil. Carpenter. celelalte subtipuri fiind foarte slab reprezentate. în general.18% Familie monoparentală Familie biparentală Fig. (Breen. Fetele diagnosticate cu ADHD sunt afectate mai mult din punct de vedere cognitiv sau al atenţiei. ci influenţează numai gradul de afectare şi evoluţia copilului.6:1. 4 subiecţi din 27 provin din familii dezorganizate.Repartiţia lotului în funcţie de sex În funcţie de gradul de dezorganizare a familiei (fig. 2006). 1988) 3.

fişa de evaluare Vanderbilt (de urmărire) a simptomelor ADHD – completată de părinţi . indiferent de momentul manifestării acestora. se respinge ipoteza de nul.05. 18.11% Subtipul combinat Subtipul inatent Subtipul hip. faţă de tipul predominant cu tulburări de atenţie. 2004) Prelucrarea statistică – (SPSS. (fig./imp. 4). hiperactivitate şi impulsivitate a fost mai uşoară. 2007). prevalenţa acestuia nu poate fi dedusă din loturi clinice. 2008) Raportarea rezultatelor cercetării Având în vedere că la toate rezultatele obţinute valoarea p<0.Repartiţia cazurilor de ADHD în funcţie de subtipuri Subtipul combinat a apărut la 61% din cazurile identificate în comparaţie cu 30% pentru subtipul inatent şi de 9% pentru subtipul hiperactiv impulsiv. Fig. deoarece aceste comportamente sunt mai repede percepute de părinţi şi învăţători. la aceiaşi subiecţi. Trialurile DSM şi alte studii clinice ulterioare arată că tipul combinat predomină. Avantajul major al acestui model statistic este acela că surprinde variaţia numită „intrasubiect”. t test ) a datelor privind efectele variabilei independente asupra variabilelor dependente s-a făcut cu ajutorul testului t pentru diferenţa dintre mediile a două eşantioane dependente (perechi). 4 . „înainte” şi „după” acţiunea unei anumite condiţii). prin compararea diferenţelor semnificative dintre mediile eşantioanelor perechi rezultate în urma datelor obţinute din pretest şi posttest la următoarele probe: . prin faptul că baza de calcul este diferenţa dintre două valori măsurate pentru fiecare subiect în parte.fişa de evaluare Vanderbilt a simptomelor ADHD – completată de părinţi . ori în două contexte diferite. în două situaţii diferite (de exemplu.51% 70.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare copiilor cu un grad mare de inatenţie.fişa de evaluare Vanderbilt (de urmărire) a simptomelor ADHD – completată de învăţători Testul t al diferenţei mediilor a două eşantioane dependente permite evaluarea semnificaţiei variaţiei unei anumite caracteristici. (Popa.37% 11. 261 . Totuşi. (Rabiner. din cauză că subtipul cu tulburări de atenţie are cea mai mare probabilitate de a fi subdiagnosticat. în medie 2.fişa de evaluare Vanderbilt a simptomelor ADHD – completată de învăţători . (Iancu.4:1.

acest lucru nu ne permite încă să afirmăm ca măsoară exact ceea ce şi-a propus să măsoare. măsoară acelaşi „construct” psihologic. Excepţie face secţiunea „anxietate /depresie” din cadrul scalei de evaluare Vanderbilt pentru părinţi unde α = 0.70) pentru majoritatea secţiunile scalei referitoare la ADHD. ADHD subtipul predominant neatent t . pe un eşantion de 27 subiecţi. Diminuarea simptomelor majore ale tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie: ● neatenţie ● impulsivitate ● hiperactivitate 2. Datele obţinute susţin calităţile psihometrice ridicate ale instrumentului pus în discuţie.19.05. ADHD subtipul combinat neatenţie/hiperactivitate t .05. p<0. 262 hiperactiv/impulsiv t . ADHD subtipul predominant neatent t .05. duce la: 1. Această valoare este oarecum îndreptăţită să apară. în această lucrare. p<0. deoarece am vizat. (Popa.o5 (26)=11.o67. conform căreia implicarea şcolarilor mici diagnosticaţi cu ADHD într-un program de intervenţie psihopedagogică. ADHD subtipul combinat neatenţie/hiperactivitate .34. 2008) Această problemă am verificat-o prin studii de validare.01. (Unii autori consideră drept acceptabilă o valoare de 0.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Se acceptă ipoteza cercetării. p<0.05.36.05.o5 (26)= 8.23. Randament / socializare Datele psihometrice ale Scalelor de Evaluare Vanderbilt (varianta în limba română) Studiile de reliabilitate (prin calculul coeficientului Alfa Cronbach) indică o valoare foarte ridicată (α > 0. pentru: Evaluare părinte t .o5 (26)= 7.o5 (26)= 12.o5 (26)= 10. p<0.13. în special simptomatologia ADHD şi mai puţin tulburările comorbide. p<0. p<0.o5 (26)=6. p<0.o5 (26)= 9.05. ADHD subtipul predominant t .5 a indicelui Cronbach alfa în cazul scalelor cu un număr mic de itemi:10-15).13.o5 (26)= 11. deoarece secţiunea cuprinde un număr mic de itemi (7). ADHD subtipul predominant hiperactiv/impulsiv t .05.52. O scală „consistentă intern” ne oferă garanţia că itemii instrumentului nostru „merg împreună”. Nu am insistat pe modificarea sau înlocuirea itemilor la această secţiune.05. Ameliorarea dificultăţilor de socializare asociate tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie şi creşterea randamentul şcolar. Randament / socializare Evaluare cadru didactic t . p<0. însă.

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
Testarea validităţii prin compararea rezultatelor obţinute folosind Scalele de Evaluare Vanderbilt pentru ADHD cu rezultatele obţinute folosind Interviul de diagnostic structurat CIM 10 arată că instrumentele măsoară atribute şi aspecte comportamentale similare dar nu identice. Limitele cercetării ● Scalele Vanderbilt de evaluare / urmărire a simptomatologiei ADHD au o adaptare transculturală restrictivă, numai pentru jud. Sibiu; ● Rezultatele obţinute în această cercetare nu se pot generaliza la nivelul întregii colectivităţi vizate. Factorii care ar putea să influenţeze negativ generalizarea rezultatelor sunt următorii: natura şi reprezentativitatea eşantionului; modul de culegere a datelor; perioada de desfăşurare a cercetării; variatele surse de erori sistematice dintre care putem menţiona tendinţa de supraevaluare a rezultatelor obţinute de către evaluatori, respectiv părinţi şi cadrele didactice. Acest aspect însă, poate avea o conotaţie pozitivă, privind eficacitatea programului propus şi a aprecierii pozitive a rezultatelor. Concluzii ● Prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării au relevat eficienţa programului de intervenţie psihopedagogică, elaborat de noi, asupra simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarii mici. ● Structura acestui program (pe trei axe de intervenţie: părinţi, învăţători şi copii) a permis controlarea principalelor planuri de manifestare a tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie (familial, şcolar şi social) iar în urma aplicării lui, s-au obţinut ameliorări semnificative ale simptomelor ADHD (deficit de atenţie, hiperactivitate, impulsivitate), cât şi a tulburărilor asociate (integrare socio – afectivă, randament şcolar). ● Obiectivele programului au fost atinse, prin dezvoltarea la părinţi şi învăţători a unui set de abilităţi educaţionale şi de creştere, adaptate particularităţilor copiilor cu ADHD şi prin aplicarea coerentă a acestor abilităţi de către părinţi (în mediul familial şi în societate), de învăţători (la clasă) şi de psihologii şcolari (în cadrul cabinetului de asistenţă psihopedagogică al şcolii), în vederea ameliorării simptomatologiei ADHD. ● Prezenta lucrare vine în întâmpinarea psihologilor şcolari, a cadrelor didactice, a părinţilor şi, în principal a copiilor afectaţi de ADHD, oferind un model de intervenţie asupra simptomatologiei tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie la şcolarii mici, model ce a vizat următoarele aspecte ale problematicii puse în discuţie: 263

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
- acoperirea cât mai completă a principalelor planuri de manifestare a tulburării hiperkinetice cu deficit de atenţie (familial, şcolar şi social) ; - identificarea principiilor educative fundamentale şi obligatorii în creşterea copilului cu ADHD; - implicarea activă a agenţilor de intervenţie (psihologi, psihiatri, părinţi, cadre didactice) în controlarea şi ameliorarea simptomatologiei ADHD precum şi a tulburărilor asociate, la şcolarii mici, beneficiari ai programului de intervenţie psihopedagogică; ● Programele de intervenţie psihopedagogică pot constitui o alternativă pentru părinţii care sunt refractari la ideea de a administra copilului medicaţie pe termen nedefinit, sau pentru acei copii care dezvoltă intoleranţă la Strattera (atomoxetine) putând astfel să îmbunătăţească calitatea vieţii copilului şi a membrilor familiei. ● Tehnicile de modificare a comportamentului, sesiunile de training, educare şi consiliere a copiilor, părinţilor şi a cadrelor didactice sunt suficiente pentru controlul simptomelor formelor uşoare de ADHD. De obicei, intervenţiile comportamentale sunt utilizate alături de tratamentul medicamentos, în formele moderate şi severe. ● Terapia psihopedagogică, iniţiată de specialişti şi aplicată ulterior de către părinţi şi cadre didactice, constituie un element de baza al abordării copilului cu ADHD. Programul de intervenţie psihopedagogică propus de noi se poate dovedi o metodă eficientă de instruire a părinţilor şi cadrelor didactice, în tehnici simple, utile şi uşor de aplicat. BIBLIOBRAFIE:
1. Breen, Michael, Barkley, Russel, (1988). Parenting stress with ADDH girls and boys, Journal of Pediatric Psychology, 13, 265-280; 2. Feldman, Howard, (2007) – Evaluating Your Child for ADHD, American Academy of Pediatrics, National Initiative for Children’s Healthcare Quality; 3. Iancu, Mirela, (2007) – ADHD la copil şi adolescent, Revista Farmacist.ro nr. 32 (112); 4. Ivanesei, Mihaela, (2008)-Tulburarea cu hiperactivitate/deficit de atentie (ADHD) la copil. Accesat 22 febr. 2008, la adresa http://www.nordlitera.ro; 5. Măgureanu, Sanda, (2004) – Cum diagnosticăm hiperkineticii , Revista Info Diagnostic, nr.1; 6. Popa, Marian, (2008) – Statistica pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii SPSS, Ed. Polirom, Iaşi; 7. Pressman, Leah, Carpenter, Erika et al, (2006) – Relationship of family environment and parental psychiatric diagnosis to impairment in ADHD, J. Am. Acad.. Child Adolesc. Psychiatry; 8. Rabiner, David, (2004) - Similarities and Differences Between ADHD Subtypes , Accesat 10 oct. 2007, la adresa http://www.add.org; 9. Sauvé, Colette, (2006) – Copilul hiperactiv. Hiperactivitatea şi deficitul de atenţie, Ed. House of Guides, Bucureşti;

264

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
10. Wolraich, Mark et al.,(2003) - Psychometric Properties of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale in a Referred Populations, Journal of Pediatric Psychology 28(8):559-568.

Profesor psiholog dr. Valeria Ecaterina Purcia Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Colegiul Naţional "Ghe. Lazăr", Sibiu

ADHD ŞI ŞCOALA: STRATEGII EDUCAŢIONALE DE SUCCES

Este ştiut faptul că fiecare etapă de vârstă îşi are caracteristicile sale specifice. Astfel, copiii sunt energici, nu pot sta mult timp concentraţi asupra unui lucru, doresc să se mişte, se mobilizează mai greu asupra unei sarcini date, fiind uşor distraşi de ceea ce este în jur. Există chiar şi între ei deosebiri, unii copii sunt mai energici decât alţii şi fiecare copil poate fi la un moment dat foarte agitat, poate trece prin perioade mai grele, când nu-şi poate indeplini sarcinile şi nu se integrează orarului impus la şcoală sau acasă. Un copil hiperactiv poate fi recunoscut după frecvenţa şi intensitatea cu care apar aceste probleme. Are foarte multă energie, se concentrează greu, în grup are tulburări de comportament iar rezultatele lui şcolare sunt sub nivelul posibilităţilor. El atrage atenţia prin trei aspecte importante: dificultăţi de atenţie şi concentrare, comportamente impulsive, hiperactivitate (agitaţie evidentă). 1. Dificultăţi de atenţie şi concentrare. Se concentrează greu atât în cadrul unor activităţi impuse, trecând de la o sarcină la alta, dar şi în cadrul unor activităţi pe care şi le alege singur, renunţând uşor la ce şi-a dorit initial şi trecând la altă activitate. Vârsta la care dificultăţile de concentrare sunt depistate depinde de disponibilitatea şi interesul părinţilor care urmăresc evoluţia psiho-comportamentală a copilului, vigilenţa şi implicarea învăţătorilor, comunicarea şi schimbul permanent de informaţie între familie şi cei care se ocupă de educaţia copilului. 2. Comportamente impulsive. Copilul hiperactiv reacţionează la primul impuls. Vrea ca ceea ce îşi doreşte să se îndeplinească imediat. Nu ia în calcul consecinţele faptelor sale, acţionează fără să gândească. În conversaţie îi întrerupe des pe ceilalţi, nu aşteaptă să audă întrebarea, nu ascultă şi nu ia în calcul răspunsurile celorlalţi. În situaţii grave poate trece chiar la agresivitate fizică. 265

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
3. Hiperactivitate (agitaţie evidentă). Acest comportament se observă mai ales în timpul orelor de curs, când trebuie să stea liniştit. El iese din bancă, se duce la colegi, îi deranjează, chiar îi şicanează. În pauze aleargă tot timpul, se caţără, ignoră pericolele. Dacă sunt atenţionaţi se liniştesc pentru câteva momente, după care procedează în acelaşi fel. Uneori când sunt apostrofaţi devin impulsivi. Astfel de copii produc mari probleme şcolilor în care învaţă şi de aceea ei sunt greu acceptaţi, mai ales de părinţii celorlalţi copii. Efectuarea temelor acasă este o adevarată povară pentru părinţi. Copilul hiperactiv nu observă detaliile, de cele mai multe ori când alţii îi vorbesc dă impresia că nu ascultă, evită sau respinge activităţile sau temele care îl solicită mintal. Pierde adesea obiecte, îşi mişcă mâinile şi picioarele sau nu-şi găseşte locul pe scaun, nu îşi asteaptă rândul la joc sau la alte activităţi desfăşurate în grup. Când manifestările comportamentale hiperactive sunt foarte pronunţate, vorbim de tulburarea de hiperactivitate. După ultimele studii, între 6-9 % dintre şcolari, sunt diagnosticaţi cu ADHD. (sursa: Dr. Tiberiu Mircea, Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din Romania). Cauzele apariţiei ADHD sunt legate de o întrerupere în maturizarea cerebrală şi un dezechilibru al unor substanţe chimice din creier. Este important de subliniat că, fiind o tulburare neurobiologică, ea nu are ca si cauză erori educative sau factorii de mediu, dar poate fi agravată de aceştia. Odată diagnosticată această tulburare trebuie şi tratată. Îngrijirea şi tratarea presupun o abordare multidisciplinară, articulată, coerenta şi mai ales consecventă în care sunt deopotrivă implicaţi părinţii, psihologul, logopedul, educatorii, profesorii şi mai ales copilul însuşi. (Niţescu, 2007) Învăţătorii care obţin succese în instruirea copiilor cu ADHD folosesc o strategie care cuprinde 3 obiective. Ei încep prin identificarea nevoilor acestui copil. De exemplu,învăţătorul determină cum, când şi de ce copilul este neatent, impulsiv şi hiperactiv. Învăţătorul selectează apoi diverse practici pedagogice şi le asociază cu instruirea şcolară, intervenţii comportamentale şi cu tehnici de adaptare a copilului la mediul şcolar şi al clasei, astfel putând să vină în întâmpinarea nevoilor copilului. În cele din urmă, învăţătorul combină aceste practici într-un program educaţional individualizat pe care îl integrează cu activităţile educaţionale ale celorlalţi elevi din clasă. Cele 3 obiective ale strategiei şcolare pentru copiii cu ADHD sunt următoarele: ● Evaluarea nevoilor personale şi a punctelor tari ale copilului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, învăţătorul poate lucra cu o echipă multidisciplinară, şi cu părinţii. Astfel se 266

Toleranţă – Relaţionare – Comunicare
pot lua în considerare atât nevoile şcolare cât şi cele comportamentale, folosind atât diagnosticul formal şi informal şi observaţiile de la clasă. Observaţiile, cum ar fi stilul de învăţare poate fi folosit pentru a-l mobiliza pe copil să-şi folosească abilităţile de care dispune. Contextul în care apar disfuncţiile comportamentale trebuie luate de asemenea în considerare. ● Selectarea metodelor potrivite pentru instruirea şcolară. Determinarea căror metode vor veni în întâmpinarea nevoilor şcolare şi comportamentale ale copilului. Selectarea metodelor care sunt în acord vârsta sa, care să se potrivească cu nevoile sale şi care să îi câştige atenţia. ● Combinarea metodelor de instruire şcolară cu programul educaţional personalizat al copilului. Împreună cu psihologul şcolar şi cu părintele, poate fi creat un program educaţional personalizat care să evidenţieze obiectivele viitoare împreună cu ajutorul de care copilul are nevoie pentru a atinge aceste obiective. Trebuie luat în calcul modul în care învăţătorul poate combina şi integra acest program cu activităţile şcolare a celorlalţi elevi din clasă. Succesul unui program de intervenţie psihopedagogică pentru copiii cu ADHD depinde de următoarele componente: - Instruirea şcolară - Intervenţii comportamentale - Acomodarea şcolară În cele ce urmează, vom descrie cum putem integra cele trei componente în practica şcolară şi vom oferi sugestii care vor veni în ajutorul elevilor cu ADHD la şcoală. Vo vedea că metodele şi tehnicile sugerate aduc beneficii şi celorlalţi elevi din clasă care nu au ADHD. Chiar dacă aceste metode sunt prezentate pentru elevii din ciclul primar, pot fi folosite şi pentru elevii din clasele mai mari. (McConnell, et all, 2000) Noile practici educaţionale ne obligă la o reorganizare a clasei în timp şi spaţiu, pe baze cunoscute şi non-ideologice, chiar nerespectând programa sau credinţa într-un nivel egal al tuturor elevilor în acelaşi moment. Acasta presupune o reflecţie comună, în cadrul şcolii, asupra competenţelor asimilate şi a nivelului care poate fi atins, de la caz la caz, inclusiv pentru elevii aflaţi în situaţii speciale. (Vogler, 2000). Când un copil cu ADHD ajunge la vârsta de începere a şcolii, sunt anumite probleme care trebuie luate în considerare, pentru a le permite acestora de să-şi atingă întregul lor potenţial. Sprijinul trebuie să vină de la directorul unităţii şcolare, de la personalul didactic cu experienţă, de la psihologii şcolari, asistenţii sociali şi/sau de la personalul medical relevant. (Vrăjmaş, 1998). Aceşti copii au nevoie de o structură şi de o rutină bine stabilite. Locul lor 267

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu
în bancă trebuie păstrat neschimbat şi trebuie, să fie lăsaţi, să înveţe după metodele prin care ei înţeleg cel mai bine. Prezentăm, în continuare, câteva idei de bază prin care, şcoala, poate veni în ajutorul copiilor cu ADHD. 1. Copiii cu ADHD au nevoie să fie plasaţi în echipe de lucru cu alţi copii asemănători lor, nu ca educaţie sau performanţe şcolare, ci ca nivel de maturizare. Copiii cu ADHD tind să fie mai imaturi decât alţi copii de vârsta lor. Folosirea sistemului gradual de structurare a clasei este mai indicat pentru aceşti copii decât sistemul în plan deschis, deoarece acestora le este greu să facă faţă schimbărilor de nivel şi intensitate a muncii şcolare. 2. O structură dreaptă dar fermă, este esenţială în activităţile de fiecare zi şi rutina trebuie păstrată cu stricteţe. Aceasta ajută copilul să înţeleagă ce se aşteaptă de la el şi să ştie că munca şi comportamentul lui este atent monitorizat. Aceşti copii răspund foarte bine la cei trei „R”: rutină, regularitate şi repetiţie. Foarte des, aceşti copii au o stimă de sine scăzută şi de aceea au tendinţa să fie singuratici, izolaţi, ceea ce îi expune la riscul să fie victimizaţi de către alţii. Pe de altă parte, unii pot să fie agresivi cu colegii şi necesită o monitorizare atentă a comportamentului. În acest caz, distragerea copilului şi implicarea lui în altă activitate, este cel mai bun mod de rezolvare a conflictelor. Abilitatea lor scăzută de a face faţă schimbărilor poate fi astfel folosită într-un mod pozitiv ajutându-i să iasă dintr-o potenţială situaţie dificilă. Ei vor fi atât de ocupaţi să îndeplinească noua activitate primită, încât uită de orice conflict pe care l-au început. Această tactică oferă posibilitatea de a preveni potenţialele probleme care pot să apară. 3. Profesorul trebuie să fie ferm şi să deţină controlul clasei, dar totodată să fie o persoană apropiată şi caldă. Copiii cu ADHD sunt, în general, foarte sentimentali şi iubitori. Ei răspund bine la laude şi la o atenţie individuală crescută. Laudele trebuie să fie dese, pe tot parcursul zilei, şi nu doar la sfârşitul zilei. Atitudinile negative din partea învăţătorului pot dăuna acestor copii deoarece ei au deja o stimă de sine scăzută. Acolo unde este posibil, este recomandat să se menţină acelaşi învăţător pe tot parcursul anului şcolar. Când învăţătorul oferă instrucţiuni este important să stabilească cu copilul un contact vizual. Dacă sarcinile de lucru sunt mai complexe, acestea trebuie împărţite în segmente mai mici şi rezolvate una după alta. 4. Clasele cu număr mic de elevi sunt indicate pentru aceşti copii, deoarece, distractibilitatea este mai mică, şi le oferă oportunităţi mai bune de a înnoda prietenii cu

268

(Hensbi. stima lor de sine creşte şi permite sistemului nervos să se maturizeze. Dacă elevul îşi pierde concentrarea spre sfârşitul zilei. pe parcursul orei. pentru a reduce distractibilitatea. care este atent şi concentrat. Copiii cu ADHD se concentrează mai bine dacă sunt aşezaţi aproape de peretele clasei şi nu de fereastră. 7. 2008) Copiilor cu ADHD li se potriveşte regula „cu cât mai puţine distrageri. Implicându-i în sarcini manuale. Învăţătorul poate să stea în apropierea elevului cu ADHD când oferă indicaţii sau prezintă lecţia. Copilul cu ADHD se concentrează mai bine dacă poate anticipa programul zilei. să se amâne sarcinile care necesită efort atenţional. sau lângă un copil. 6. Fereastra poate distrage copilul. Copilul cu ADHD trebuie aşezat în bancă aproape de învăţător. deoarece aceştia au multe talente ascunse. Trebuie stabilită regula ca aceste obiecte să fie arătate colegilor numai în pauze. Grupurile sunt elemente distractoare pentru copilul cu ADHD. mult potenţial şi multe de dăruit.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare colegii şi cu învăţătorul. pentru a fi monitorizat şi încurajat. Aranjamentul elevilor în clasă se recomandă a fi făcut pe rânduri şi nu pe grupuri. 5. Cu cât interacţiunea dintre elevi şi învăţător este mai mare. Acest lucru trebuie făcut în particular şi cu multă sensibilitate. Este indicat ca elevii să primească orarul zilnic. să fie fixate dimineaţa. Este important să învăţăm să lucrăm cu aceşti copii. ferit de elemente distractoare. 269 . Mulţi elevi îşi aduc de acasă propriile obiecte care le distrag atenţia (jucării). prin stimuli vizuali şi auditivi. Este important ca învăţătorul să se poată plimba prin întreaga clasă şi să aibă acces la toţi elevii. Este indicat să fie aşezaţi în primele rânduri din clasă. aproape de învăţător. cu atât mai bine”. Tratamentul medicamentos face parte din viaţa de zi cu zi a multor copii cu ADHD. sau mai aproape de perete. învăţătorul trebuie să stabilească clar regulile clasei şi să le transmită copilului împreună cu consecinţele logice de pedeapsă sau de recompensă. Copilul trebuie aşezat astfel încât să aibă lumină suficientă. Chiar din prima zi. cu atât este mai benefică. departe de colegi gălăgioşi. Mulţi dintre copiii cu ADHD reuşesc să îndeplinească mai bine sarcinile manuale sau în scris. Învăţătorul trebuie să se asigure că şi-a luat copilul medicamentele. iar temperatura din sala de clasă să fie confortabilă. iar în timpul orei să fie păstrate în bancă sau în ghiozdan. decât cele orale. Copilul trebuie aşezat în bancă.

Folosirea unui coleg ca meditator pentru copilul cu ADHD poate fi un pas spre succes. În nacest mod. este important să oferim copilului. dându-i o sarcină specifică. Aceşti elevi trebuie să fie încurajaţi să dezvolte imagini mintale ale conceptelor sau ale informaţiile care le-au fost prezentate. (Neamţu. înainte de începerea lecţiei propriu zise. creşte stima de sine a acestuia şi capacitatea de interrelaţionare cu colegii. implicarea copilului într-un grup de lucru. Folosirea numelui copilului creşte încrederea acestuia şi facilitează comunicarea cu învăţătorul. 2005) La lecţii să se folosească material didactic. posibilitatea de a reveni la acţiunile concrete. 270 . ori de câte ori este nevoie. De exemplu. să fie împărţite în segmente. pentru că aşa el va învăţa mai bine. iar cele foarte lungi. Implicarea efectivă a elevului cu ADHD în timpul predării este bine venită. să ofere elevului o listă cu conceptele cheie. Învăţătorul poate. Schimbările de tonalitate a vocii captează atenţia elevului la lecţia predată. Aceşti elevi trebuie solicitaţi să răspundă frecvent. dar construcţia imaginilor mintale şi interiorizarea operaţiilor concrete vor constitui un suport solid în elaborarea noţiunilor şi a raţionamentelor. nu numai că se lucrează strict în zona dezvoltării proxime. care presupune implicarea copilului şi experimentarea directă în situaţii diferite. Lecţiile să fie pe cât posibil concentrate. Pe lângă implicarea în acţiune. Acesta poate să scrie cuvintele cheie sau ideile principale pe tablă.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ţinând cont de problemele de atenţie pe care aceşti copii le au. Interacţiunea dintre copil şi învăţător este benefică. prezentările să conţină imagini şi sunet care să aibă legătură directă cu materialul ce trebuie învăţat. 2000) Între exigenţele primordiale ale acţiunilor educative pentru copiii cu ADHD studiile de specialitate consemnează necesitatea de a considera învăţarea ca un proces complex. Toţi profesorii eficienţi ştiu că succesul învăţării se obţine dacă li se captează elevilor interesul sau li se stârneşte curiozitatea. sau cu cuvintele dificile şi explicarea acestora. Lecţiile trebuie să fie interesante pentru copil. Aceasta necesită ca învăţătorul să se autoevalueze şi să fie el însuşi încântat şi interesat de ceea ce predă. deci dacă elevii au motivaţie pentru învăţare. (Preda. ei se plictisesc uşor. dar materialul audio-vizual trebuie folosit cu atenţie pentru a păstra capacitatea de distragere a atenţiei la minim. Folosirea învăţării prin cooperare. în decursul orei. Este important ca învăţătorul să pregătească lecţiile cât mai atractiv prin includerea unor activităţi aplicative pentru a stimula atenţia copilului. dacă se obaservă deficienţe în procesarea informaţiilor. Gherguţ. de asemenea.

Învăţătorul poate înţelege acest stil de lucru şi-l poate ajuta. Trebuie oferite indicaţii clare şi simple. Această metodă va creşte nivelul de înţelegere a elevului şi va oferi posibilitatea de a verifica dacă a înţeles corect. Numeroase cercetări evidenţiază faptul că elevii cu ADHD verbalizează des regulile de comportament. dar au dificultăţi cu internalizarea acestora. Spun lucruri fără să se întrebe cum vor reacţiona ceilalţi. Elevul cu ADHD trebuie lăsat să lucreze în ritmul lui. De aceea sunt indicate sarcini rezonabile. atunci când îi adresează o întrebare. Mulţi clinicieni consideră că această ieşire de sub autocontrol (o săracă reglare şi inhibiţie comportamentală) este cea mai gravă problemă în ADHD şi nu abilitatea acestora de a fi atenţi. Elevul cu ADHD va fi tentat să dorească a fi printre primii care termină o sarcină. exagerarea sau interpretarea unor remarci făcute de colegi ca ostile. pe care să le poată realiza şi pentru a reduce presiunea şi stresul. elevul trebuie rugat să parafrazeze ceea ce a spus învăţătorul. ci să le lase timp de gândire. După ce instrucţiunile au fost date clasei. să se evite presiunea privind viteza şi corectitudinea cu care lucrează. Cu ajutorul învăţătorului şi al 271 . acest lucru se traduce prin imposibilitatea acestuia de a înţelege cauza şi efectul. În clasă aceşti copii gândesc cu voce tare. pentru a nu încuraja răspunsul impulsiv. Aceşti copii fac anumite lucruri fără să se gândească la consecinţele acţiunii lor. cu a le transpune în propriul comportament. Învăţătorul poate să-l înveţe cum să-şi ia notiţe la clasă. deoarece copilul s-ar putea să nu înţeleagă scrisul de mână. înţelegerea greşită a unor norme sociale. Comportamental. Foarte des elevii cu ADHD au dificultăţi cu anumite tipuri de interacţiuni şi reguli de bază. să nu solicite răspunsul în 15-20 de secunde.când rezolvă probleme. 2004). cu bunăvoinţă. Pentru teste învăţătorul poate folosi fişe redactate la calculator. a căror funcţionare este mediată de procesarea informaţiei despre corectitudinea acţiunilor şi a ordinilor şi despre rezultatele parţiale şi finale. Elevul să folosească creioane colorate. dificultăţi în a-şi aştepta rândul. Organizarea comportamentului ca întreg se prezintă sub forma unei ierarhii de feedback-uri şi feedbefore-uri intrinseci şi extrinseci. să-l ajute să facă trecerea de la limbajul oral la limbajul scris. Golu.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Combinarea indicaţiilor verbale cu demonstraţiile practice au rezultate deosebite la aceşti copii. De asemenea. în aşa fel încât elevul să nu răspundă cu impulsivitate. La şcoală elevii cu ADHD au tendinţa să acţioneze înainte să gândească.

Ei au tendinţa de a avea dificultăţi în alegerea normelor sociale. Îl poate recompensa cu un zâmbet şi cu o vorbă bună: „Îmi place că lucrezi din greu”. Regulile clasei trebuie să fie simple şi clare. elevii pot fi învăţaţi să se „oprească şi să gândească” înainte să vorbească. 2003) Elevii cu ADHD pot trece prin multe dificultăţi în zona socială în special cu colegii. Astfel putem găsi soluţii ce se pot aplica înainte ca aceste probleme să apară. Un prieten apropiat îl poate ajuta în a-şi îndeplini rolul de elev. cu relaţiile de prietenie. Copilului trebuie să i se acorde atenţie. să înţeleagă că învăţătorul este lângă el ca să-l ajute. ca elevii să primească feed-back atunci când progresează sau ating obiectivele propuse. Nu trebuie certat în faţa colegilor. Rosenthal. Recompensele pentru o sarcină bine făcută sau pentru un comportament pozitiv cresc şansele ca acesta să se repete. învăţătorul poate prezenta alternativa care rămâne valabilă. Învăţătorul trebuie să specifice clar comportamentul pentru care oferă recompensa: „îmi place foarte mult cum ai scris şi că ţi-ai făcut tema corect”. zile. Învăţătorul trebuie să creeze un mediu securizant pentru copil. acesta poate oferi un semnal vizual sau verbal atunci când un comportament inadecvat începe să apară. stabilind obiective pe perioade de ore. problemele care apar foarte des în comportamentul său pot fi identificate.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu colegilor. scade impulsivitatea. Comportamentele pozitive să fie recompensate şi învăţătorul să se concentreze mai ales pe aspectele pozitive. ascultându-l ce are de spus. tratat cu respect. La nivelul clasei trebuie implementat un sistem de management al comportamentului. Este bine ştiut că acel comportament care este ignorat tinde să dispară (dacă nu este un comportament antisocial). nu au abilitatea de a vorbi elevat şi nu recunosc feed-back-ul pozitiv pe 272 . În loc să fie confruntat direct. învăţătorul îl poate surprinde pe elevul cu ADHD lucrând atent şi concentrat la o sarcină primită. Încurajarea răspunsului gândit. decât „bravo. Acest lucru face ca aşteptările să devină clare pentru elev şi astfel să evite interpretarea negativă sau criticismul. (Lougy. de la un elev la altul. atunci când activităţile sau comportamentele lui sunt inadecvate. Aceste semnale reamintesc elevului să-şi corecteze comportamentul fără o confruntare directă care-i poate leza stima de sine. iar ceilalţi copii vor înţelege că şi ei nu au permisiunea să-l certe. Aceasta îi poate ajuta să înveţe să se liniştească înainte să vorbească. ele trebuie stabilite împreună cu clasa de elevi. Şi el vrea să fie auzit. săptămâni sau luni. acţionează impulsiv. Unii elevi din clasele mici răspund foarte bine la un sistem de semne prestabilit împreună cu învăţătorul. Astfel. Pentru a îmbunătăţi comportamentul elevilor se pot oferi recompense şi pentru lucrurile bune şi comportamentele pozitive observate de alţi învăţători sau angajaţi ai şcolii. bun băiat”! Mergând de la o bancă la alta.

Toronto...D. J. G. Colegii care au abilităţi sociale bune şi care doresc. Rosenthal. Un mod subtil pentru elevul cu ADHD de a învăţa abilităţile sociale este de a se ghida şi observa comportamentul colegilor în timpul jocului. profesorii vor fi în măsură să îmbunătăţească atât performanţele academice cât şi comportamentul elevii cu ADHD. 2.. Canada.K.. BIBLIOGRAFIE: 1. Ei au tendinţa de a se descurca bine în grupuri de învăţare prin cooperare. R.. Austin. K.. sau de joacă. (Zeigler. Ei au tendinţa de a se juca mai bine cu copii mai mici sau mai mari decât ei. ProEd. Învăţătorul îi poate însoţi pe elevi în locurile de joacă şi poate evidenţia comportamentul elevilor care iniţiază activităţi. cum ar fi locurile de joacă sau petrecerile. ce activităţi şi cu cine se va juca. Dacă este necesar.org. Acest parteneriat între copii poate îmbrăca forma unor studii împreună.Practical Ideas that Really Work for Students with ADHD.adders.Hensby. Uneori apare repetiţia patternurilor de comportament social inadecvat şi nu învaţă din experienţă. Chris. Un grup mic de 3. Higgins.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare care-l primesc. (2008) – How Schools Can Hel. deoarece aceştia au regulile clar definite.. pot fi o problemă. Hope Press. Pentru mulţi dintre elevii cu ADHD 30 de minute la locul de joacă depăşesc capacitatea lor de a menţine relaţii prieteneşti cu colegii. 273 .McConnell. Zonele şi perioadele de timp nestructurate şi fără supraveghere.. Accesat 25 ianuarie 2008. Astfel. la adresa http://www. trebuie uşurat contactul cu colegii. Grupurile mici de joacă cuprinzând doi sau trei elevi îl pot ajuta să dezvolte mai multe abilităţi sociale efective. Poate fi de ajutor ca învăţătorul să vorbească cu elevul său despre ce va face în timpul pauzei.Lougy. Dacă este necesar trebuie redus timpul de joacă efectiv la 10 minute.. îl încurajează să îşi organizeze ideile şi să-şi asume responsabilităţile constituind baza ideală de exersare a abilităţilor de relaţionare interpersonală. C. profesorii vor crea un mediu propice de învăţare pentru toţi elevii.(2000) .ADHD: A Survival Guide for Parents and Teachers. activităţi sau proiecte împreună. cooperează la joc. Ryser. Texas. (2003) . 3. sunt înconjuraţi de prieteni. până la 5 membri care rezolvă împreună o sarcină sau proiect. 2000) Cele trei componente principalele ale unei strategii de succes pentru educarea copiilor cu ADHD sunt: intervenţii le educaţionale. comportamentale şi de acomodare la cerintele scolare. pot să-i vină în ajutor copilului cu ADHD. A. Se va descurca mai bine dacă aşteptările sociale sunt identificate şi exersate înainte de activitatea propriu zisă. Prin încorporarea tehnicilor specifice din aceste trei domenii in instruirea zilnică a elevilor.

Fundaţiei Humanitas.Vrăşmaş..ro. (2000) . şi întreprinde factic ceea ce vede că fac cei din jur. 9. Polirom.Ce stim despre ADHD (deficit de atentie si hiperactivitate). USA. J.anidescoala. Chris. T.Neamţu. C. este iubit şi i se arată acest lucru prin îmbrăţişări. Bucureşti. el are şanse să pună.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 4. 2 Ed. mângâieri.. Părinţii sunt cei care interactionează cel mai mult cu copilul mic si au un rol covârşitor în formarea si dezvoltarea armonioasă a identităţii şi personalităţii acestuia. nu ceea ce i se spune să facă. în Revista de psihopedagogie. 7. (1998) – Cadrele didactice itinerante/de sprijin în educaţia integrată în „Educaţia integrată a copiilor cu handicap. (2000) – Evaluarea în învăţământul preuniversitar.Vogler. Dacă cel mic este respectat ca persoană de sine stătătoare. Iaşi. Gherguţ.. 2007. părinţi. Ed.. 5. într-un fel sau altul. la adresa: http://www. bunici. Inst. astfel umbrind defectele.. fără probleme afective sau de relaţionare majore.. pe care îi ia ca model. cuvinte frumoase. Nicoleta Sinea Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu IMPACTUL VIOLENŢEI VERBALE ASUPRA COPILULUI Imaginea de sine a copilului depinde. Asociaţia RENINCO România”.. Dacă în familia sa. copilul întâlneşte agresivitate verbala sau fizică. în primul rând. (2007) . fie ca agresare a altora. în joc aceste comportamente pozitive si să nu le dea bătaie de cap părinţilor săi. el o va pune în joc. la rândul său. Iaşi. de persoanele adulte importante din viaţa lui. Părinţii ar putea să îşi privească mai des copiii ajutându-i să îşi vadă fiecare calităţile. (2005) – Avantaje ale unui program de intervenţie educativă structurat pe secvenţe de învăţare.. C.Zeigler D. nr. (2000) – Psihopedagogie specială. fără a fi nevoie a le mai 274 . Polirom. A. Iaşi. fie ca auto-agresiune. R. iar limitele i se impun. O imagine de sine pozitivă creează premisele transformării lui într-un adult echilibrat.Preda. dezvoltându-le înclinaţii în acest scop. Ed. 8. Accesat19 dec. de ceea ce îi spun aceştia copilului şi de modul cum se comportă ei cu copilul. Nu trebuie să se uite că un copil îşi imită părinţii.Teaching teens with ADD and ADHD: A quick reference guide for teachers and parents. nu este forţat sau agresat să facă mereu voia adultului. la rândul său. 6. dar cu căldură şi blândeţe. Bethesda. Woodbine House. A.Niţescu. Multiprint.

autoritar. Cei doi piloni răspunzători ai atitudinii susnotate sunt exemplul. întrucât au drepturi şi sunt diferiţi de părinţii lor. ameninţările. le dăm toate jucăriile tale altor copii! Această ameninţare repetată a creat în mintea fetiţei de 4 ani o adevărată teamă de alţi copii. va crede despre el că este rău sau nedorit de părinţi şi va începe să se comporte într-un mod distructiv. ţipetele. Un exemplu mereu întâlnit este auzit în locurile de joacă. uitând să îşi manifeste în primul rând iubirea si aprecierea. Oricum. nu vezi că e mai mic? Dă-i puţin jucăria ta! Dar în acest moment în care cel mare observă atitudini egoiste din partea copilului ar trebui să se gândească de unde survine această atitudine. când îi vedea. Ameninţările părinţilor la adresa copiilor lor. Părinţii obişnuiesc foarte des să îşi numească propriul copil rău. faţă de copilul care apare drept slab. Dacă părinţii sunt nemulţumiţi de copil şi îi spun frecvent acest lucru. altfel cădem în extrema nesancţionării atunci când aceasta e necesară. Se poate exemplifica un caz real 1 al unei fetiţe care era des ameninţată de părinţi: Dacă nu mănânci. Criticile se întipăresc profund în memoria afectivă a copilului. nu trebuie înlăturată. iar pofta de mâncare 1 Din practica psihoterapeutică 275 . s-a adaptat foarte greu la grădiniţă. A devenit izolată. pun în joc postura părintelui puternic. dar tipologia aplicării sancţiunilor trebuie abordată în mod constructiv. De la această formă se trece la una agravantă de genul Dacă nu îi dai jucăria copilului mai mic ţi-o iau şi ţie! sau Dacă nu te porţi frumos cu el apoi . neajutorat. unde adultul care îl însoţeşte pe cel mic îl apostrofează cu întrebarea De ce eşti rău cu el. fără a fi ameninţaţi dacă se abat de la regulile şi calea trasată de părinţi. asupra formării acestuia. modelul oferit de adult şi formarea incluzivă a copilului în societatea specifică vârstei. cei mici se simt slabi în faţa adulţilor. supus. va resimţi o stare de gol interior. ca îi vor lua jucăriile. care face regulile.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare explora şi reliefa. nu vroia să interactioneze cu alţi copii. Dar în mintea adultului nu izvorăsc prea des aceste reflecţii şi foarte uşor exclamă sintagma Eşti un rău! fără să se gândească la impactul avut asupra stimei de sine a copilului. micuţul va deveni nemulţumit de el însuşi. care intră exclusiv sub incidenţa drepturilor copiilor. Altfel ele se pot transforma în mari duşmani ai formării copiilor: criticile.!.. de multe ori repetate până la uzură. astfel agresivitatea verbală luând forma ameninţărilor.. Este important pentru ei să fie trataţi cu respect. implicit. pentru că se gândea. fugea de ei. Analiza greşelilor şi a efectelor acestora este benefică. pe care.

este mai bine să aştepte să fie calmi înainte să interacţioneze cu copilul. atitudinile recomandate pentru crearea unei identităţi de sine pozitive si sănătoase a copilului pot fi:  acceptarea copiilor aşa cum sunt. dar din orice unghi ar fi privit. impunerea unor limite este un lucru bun. să ceară ajutorul unui psiho-terapeut. respect şi armonie. Adultul trebuie să conştientizeze ce impact au aceste agresivităţi verbale asupra copilului: cel mic nu este capabil să gestioneze această atitudine şi se încarcă cu ea. trebuie să încerce să-i creeze copilului în familie un mediu securizant. Fiind preocupat de binele copilului. Iar părinţii se mirau de comportamentul ei şi o etichetau ca fiind nesociabilă. cât şi nonverbal. în condiţiile în care copilului i se explică. O altă formă a agresivităţii verbale este cea constituită din tonuri ridicate cunoscute ca ţipete. enurezis etc. asociate cu ameninţări şi jigniri pot duce la perturbări grave ale echilibrului emoţional al copiilor sau la probleme psihosomatice (probleme digestive. Dacă un copil trăieşte în laudă învaţă să aprecieze. Un părinte conştiincios trebuie să se autoeduce pentru această meserie. De aceea. le va face. întrucât copilul îşi doreşte să îşi mulţumească părinţii si să fie apreciat de aceştia. totuşi. zâmbete. atât verbal. cu defectele şi calităţile proprii – blândeţea şi toleranţa părinţilor asigură cheia sănătăţii psihice şi echilibrul emoţional al micuţilor. bazat pe încredere. Ţipetele pot avea efectul creării unui dezechilibru emoţional pentru copil. de ce nu are voie sa facă anumite lucruri si care ar fi consecinţele dacă. În ceea ce priveşte modul de descărcare acesta poate fi variat. Ţipetele repetate. insomnii. toate cele redate mai sus. dacă părinţii îi acordă răgaz micuţului şi au răbdare cu acesta. sau dacă problemele îi depăşesc sau îi copleşesc. îmbrăţişări.   exprimarea sentimentelor pozitive faţă de copil. comportamentele nedorite se pot schimba în timp. tot efecte negative răspândeşte: copilul se poate descărca ţipând sau se poate interioriza. privind la cei din jur. dacă trăieşte în corectitudine învaţă dreptatea.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu bineînţeles că nu s-a îmbunătăţit. coşmaruri. Sintetic.   când părinţii se simt rău din punct de vedere psihic.). ferm şi cu blândeţe. se regăsesc în ideile menţionate de Dorothy Lavo Nolte potrivit cărora copii învaţă din ceea ce trăiesc. conflicte. dacă trăieşte în siguranţă învaţă 276 . prin mângâieri. sunt demoralizaţi sau furioşi. la impactul negativ al societăţii actuale. au trecut prin anumite tensiuni. poate face minuni şi îl ajută mult pe cel mic.

dacă un copil trăieşte în acceptare şi prietenie învaţă să descopere dragostea în lume. că timpul acordat activităţilor ’’ era prea puţin’’. etc. Profesor Lidia Stanca Institutor Maria Cheslerean Grădiniţa nr. Cum? Prin crearea unei atmosfere plăcute şi mai ales stimulative. La grupa mica. puţin.33 Sibiu ARTA DE A COMUNICA . dacă un copil trăieşte în aprobare învaţă să se autoaprecieze. în cadrul unei relatări a unei întâmplări. etc. ne jucam. Înainte cu puţin să vina masa făceam şi noi lecţii dar.T”. Vom relata un caz petrecut cu ceva timp în urmă. ne-a povestit cu tristeţea caracteristică unui copil dornic să ştie. T’’ „Nu singuri. „Până la engleză. eu veneam de dimineaţă de la 630.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare să aibă încredere. puţin.).DE A ASCULTA 1. Subiectul „D. 277 . să-i ajute pe preşcolari să formuleze întrebări la subiect şi să-l ajute pe fiecare copil să evalueze gradul de exprimare orală al lui şi al colegilor din grupa (în joc. să elaboreze contexte de comunicare. doamna avea de scris la catedra. să înveţe. dornic să fie în centrul atenţiei. sensibil dar şi puţin şantajist‘’. înainte de apariţia noului curriculum. Ca să ajungă aici cadrul didactic trebuie să stăpâneasca arta comunicării ca să-l ajute pe copil sa reuşească. în cadrul activităţilor de convorbire. ce atmosferă poate să creeze o profesoara care îşi petrece timpul mai mult la catedră ocupându-se cu probleme ”administrative’’ consemnare în documente etc.). de trebuinţele şi de dorinţa copilului spre nou. la grupa mijlocie timpul afectat activităţilor comune este mai scurt decât la grupa mare. după engleză iar ne jucam. venit recent în instituţie (de la altă grădiniţă). activităţi comune. Având în grupa un asemenea copil educatoarea. „P’’ „Cu doamna educatoare? „D. dacă-l cunoştea trebuia să ţină cont de ritmul de dezvoltare a copilului. Rolul cadrului didactic în stimularea comunicării Rolul învăţământului preşcolar este şi acela de a învăţa pe viitorul şcolar să întreţină un dialog pentru a găsi rezolvarea în diferite situaţii (joc. Ce dialog.

copil care nu a fost dorit.C”. iubit de toţi colegii din grupă şi SC” copil provenit dintr-o familie dezorganizată. de-as explica ce s-a întâmplat. nici un răspuns .” „P”: „Te cred.” etc. m-a bătut „S. fără motiv. ar fi procedat greşit. Arta de a asculta Îi învăţăm pe copii să se familiarizeze cu scrisul. Empatie mecanisme de producere 278 . A da.” „Dar mă doare tare.C” Dacă doamna profesoară ar fi afirmat : „Aşa îţi trebuie. sunt supărat. obligat să –şi petreacă timpul petrecut acasă doar în faţa televizorului Subiectul „O.”: Staţi că nu a fost aşa Eu am fugit şi m-am lovit de „Ş” „P” Aşa . nu uităm de formarea abilităţii de a asculta. să înţeleagă interlocutorul. „P”: „Cine a fugit? Cine s-a tamponat?” „O.A. În grădiniţă punem accent pe „educaţia ascultării” care să-i facă pe preşcolari apţi să asculte cu „adevărat”.” „P”: Pe cine „A”? Nici un răspuns „P”: „Cine se joaca cu mingea cu „Ş ’’? Copiii au strigat: Noi Jocul a pornit şi după puţin timp „A.tu ai stat pe loc şi el te-a lovit?” „O. te-a lovit cu ceva.A. stimulând dialogul. A comunica este una din cele mai profunde si mai importante aptitudini. să punem puţină apă rece. Sigur subiectul „O. ACUM VORBESC EU” sau preşcolarul să asculte selectiv. 2. meriţi.A. sau să „asculte” ignorând interlocutorul: „Da.” După puţin timp profesoara a intervenit: „P”: „Poftim o minge „A” ca sa te joci cu ”Ş”. să accepte interlocutorul – copilul (în sensul de-al asculta) ca să poată pătrunde în miezul problemei. Unde era „S” Pauză. care mult timp de la intrarea în grupă se purta foarte impulsiv. „OA”: „Nu mă joc. Subiectul SC” era în perioada de „adaptare”. da. SA FIE LINISTE.” s-ar fi răzbunat pe subiectul „S. Copiii au fost chemaţi într-un loc în clasă şi s-a discutat cu amândoi.” a intrat şi el in joc. Sa exemplificam printr-o întâmplare petrecută în sala de grupă în timpul activităţilor libere. aşa a vrut el. Aşa da. Apelând la întrebări si ascultând răspunsurile.”. cadrele didactice au făcut un efort deosebit pentru socializarea copilului. copil  educatoare/ profesoară în ceea ce priveşte „arta ascultării”. Autorii doi copii „OA” copil vioi. Precizez că nu în sensul “TACI. a. cu cititul dar.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Sa revenim la calităţile cadrului didactic şi precizam că trebuie să dea dovada de tact pedagogic. Hm. cadrul didactic a dat copilului posibilitatea de-a înţelege.C” discuta cu un coleg. Ochiul format al cadrului didactic a văzut „scena” „P”: Ce s-a întâmplat „A” ai primit un pumn.A”: Doamna – strigă „A” cu lacrimi în ochi. Subiectul „S. copil lipsit de afectivitatea mamei. Accentuăm relaţia copil  copil. Cel mai mare timp din viata îl petrecem comunicând.” „P”: „S” Tu de ce ai dat cu pumnul” „Ş”: El m-a lovit” Haideţi cu mine amândoi. de răbdare.

ea înseamnă o înţelegere profundă. ceea ce se dobândeşte prin socializare şi evoluţie ceea ce înseamnă organizarea fenomenului empatic. Apar fenomene necontrolate conştient ce atestă existenţa stării empatice. Subliniem ascultarea empatică nu înseamnă numai o acţiune. nici condiţionată. Asta poate deveni un argument pentru alternativa învăţării 279 . aceea care pătrunde „înăuntrul” cadrului de referinţă a interlocutorului (în câmpul lui energetic) şi pe care foarte puţini o practică. intuitivă. percepem semnificaţii. care poate declanşa un „comportament empatic” După L. verbal. ANTOINE DE SAINT EXUPERY. de tipul reacţiilor fiziologice. ascultam limbajul corporal. cu ochii ci si cu inima. care reflexiv întră în acţiune. a doctorului. Dar dragostea suprema de la care deriva toate este dragostea de Dumnezeu. „de-a grădiniţa”. în acest sens precizează că: „întreagă viaţă a copilului e grefată de empatie” Copilul imită gestica comportamentul adulţilor. Sunt argumente în favoarea influenţei zestrei ereditare asupra empatiei. intuim. deplină la nivelul intelectual şi afectiv al copilului. Kohlberg (1969) „empatia copilului nu trebuie nici învăţată. stabilirea unor relaţii autentice de comunicare cu păpuşile). Avem în vedere şi precocitatea empatică a copiilor în atribuirea şi jucarea de roluri (jocurile copiilor ”de-a familia”. Un înţelept spunea: “Numai cu inima poţi vedea ce este drept pentru că esenţialul este ascuns în priviri”. Kolberg. daca ne gândim la faptul ca principalul “ingredient” al vieţii este dragostea. Ascultarea empatică înseamnă a asculta nu numai cu urechile. Cu alte cuvinte percepem. preşcolarul joacă cu convingere rolul institutoarei. emisfera stângă care presupune un fel de a fi autentic. Ascultarea empatică presupune mult mai mult decât a înregistra. Intra in activitate amândouă emisferele. ci este un fenomen primar”. ce exprimă un potenţial psihofiziologic cu care este înzestrat individul şi. E vorba de antrenament special.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Forma elevata a ascultării este ascultarea empatică. Ascultând in acest fel înţelegem sentimente. doctor – adulţi cu care preşcolarul intră în contact mai des) nu este deloc ceva simplu. ca urmare a imitării unor gesturi ale modelului (mamă. în comunicare interpersonală implicită Deci aceste premise psihologice conduc la ideea recunoaşterii unor predispoziţii proprii conduitei empatice. a reflecta sau chiar a înţelege cuvintele rostite. Pornind de la o experienţă limitată. a mamei. în jocul de rol. menţinându-şi intactă transpunerea atâta vreme cât se consideră neobservat. „de-a doctorul”. institutoare. simţim. Emisfera dreapta este preponderent vizuala. cu sufletul. a interlocutorului. Trecerea la un comportament emoţional prin empatie. holistică. o atitudine aprobatoare a interlocutorului.

Amândoi avem dreptate. amândoi greşim! (recunoaşterea forţei şi a slăbiciunilor) O fetiţă de 6 ani şi 3 luni: ”Şi eu şi „Daria” am răspuns corect” 4. Empatia ne apare ca un fenomen perfectibil care poate fi supus unor antrenamente dirijate şi în concepţia lui Adler şi N.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu conduitei empatice. Tu ai dreptate. eu greşesc! (slăbiciune în propriul punct de vedere înţelegerea comportamentului celuilalt) 3. Ce a urmat de aici a fost munca psihiatrului. efectul. psiholog . Nici un membru al familiei nu a încercat să-i explice fetiţei că există posibilitatea ca să mai fie şi alt copil cu costum foarte frumos. Fără a exclude total aspectul imitativ din comportamentul empatic nu se acceptă suprapunerea sferelor. într-o situaţie specială.) 2. în timp ce în empatie modelarea e persistentă şi apare în absenţa modelului. înţelegere al copilului. nu-l apreciem pe cel cu care nu suntem de acord) Este exemplul copilului „Gigel” în vârstă de 6 ani „Numai eu ştiu răspunsul tu nu-l ştii” cu toate că şi „Ionel” a dat un răspuns asemănător. tu greşeşti! (rămânem fixat pe propria noastră poziţie. nu denotă regresie de vârstă din partea cadrului didactic (şi a psihologului) şi nici alte forme de a imita comportamentul copilului. Coborând la nivelul de gândire. experienţa personală se constituie ca o necesitate a unei astfel de conduite nuanţate. Eu am dreptate. El consideră că prin actul imitaţiei modelarea se realizează faţă de un comportament specific. ci o transpunere mintală în psihologia acestuia cu scopul de a-l înţelege şi de a-l ajuta. În actul de comunicare interpersonală. Este o mare deziluzie şi totodată un mare pericol să credem că numai punctul nostru de vedere asupra realităţii este singura realitate . cu precădere în relaţia institutor – preşcolar. simţire. În abordarea unei probleme pot apare patru situaţii: 1.Towne prin metoda pillow. starea ca atare nu este imitată (asta poţi s-o simţi da sau nu). pe când în empatie există şi modelul perceput şi modelul evocat Multe din stările empatice nu sunt efectul imitaţiei motorii.copil ni se pare lipsit de sens procesul de declanşare a comportamentelor empatice pe baza unui act imitativ. de ce şi „Alina” a luat premiu ca mine?”(Discuţia a început de acasă când fetiţa a fost convinsă că numai ea va lua premiu. Problema nu este atât de importantă cum pare a fi! ( dispar disputele) 280 .În 1976 fetiţă „Rodica” a spus mamei: ”Mămico numai rochiţa mea de Carnaval este cea mai frumoasă. În cazul imitaţiei avea în vedere modelul perceput.

grăbit. produsele muncii lui. cu blândeţe am oprit lacrimile. Cu cât educatoarea înţelege mai bine copiii din grupa cu atât îi va aprecia mai bine. De ce nu s-a trezit fetiţa. cu armonie să-i dam pacea sufletească. o înţelegere încât copilul să se simtă în siguranţă şi să se deschidă precum o floare încet. O întâmplare mi-a rămas în minte pe care am rezolvată. În felul acesta am lăsat loc în sufletul copilului pentru nou. cu suspine. Era ora pentru somn. cu lacrimi. armonios. Profesoara s-a aflat în faţa unui copil trist. Acum în sufletul copilului era o „luptă”: „Oare din nou mă lasă mama?!” 4. Acea energie negativă trebuie să ştii să o faci sa dispară.N. să se împrăştie. Pătrunzând în sufletul lor intri într-un domeniu sacru. să aflam cum înţeleg ei problemele care-i „frământă”. atât în transmiterea de cunoştinţe cât şi activitatea de ascultare. Ce se întâmplase de fapt. Cu tact. Tatăl supărat. încărcaţi pozitiv. Dilema profesoarei era să împace şi copilul şi restul grupei. Subiectul ’’D. am înlăturat energia negativă cu care se încărcase . nu a privit cu atenţie fetiţa. Am aflat ce a păţit. să eliberezi câmpul energetic. Dialog. 281 .’’ a fost informată de mama că nu vine la amiază după ea. cu tact cu răbdare ca să „investim in fondul lor afectiv”. Trebuie sa alimentam sufletul copilului să-l hrănim cu frumuseţe. trecute Subiectul “Didi” intră în sala de grupă cu lacrimi in ochi. nici vorba. după motivaţie întemeiată. Am analizat. pentru frumuseţe. în orice moment petrecut cu copiii. profesoara dacă ascultă cu empatie şi discernământ poate simţi ce se întâmplă în adâncul sufletului copilului şi poate manifesta o acceptare. să le dam posibilitatea să trăiască frumos.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 3. destul de credibilă şi simţind autoritatea nu severitatea cadrului didactic fetiţa s-a liniştit şi mai mult s-a trezit râzând. Cadrul didactic exemplu pentru preşcolar Cadrul didactic trebuie să cunoască atât particularităţile generale ale gupei cat şi particularităţile individuale. Numai după multe argumente. Ne-am pus vreodată întrebarea dacă ştim să evaluăm un copil. Nu a reuşit din motive obiective. avea febră mică dar până la amiază febra a crescut.Fetiţa la 2 ani a fost internată în spital. Tatăl a întârziat la serviciu. foarte important să discutăm. te încarci cu energie negativă fie cu energie pozitivă. în orice situaţie. cu ordine. ce a investit copilul intr-o lucrare. Concluzii In meseria noastră este foarte bine. Va şti să-i respecte. A bruscat fetiţa. după un dialog în şoaptă. încet (sufletul să si-l deschidă) până se atinge miezul delicat al problemei.

sa le asculte. fricii. disonanţa cognitivă 282 . dragoste şi voie buna. conformismului va modela copilul. în activitatea cu preşcolarii. conflict. Capacitatea empatică a unui cadru didactic. Editura Viaţa şi sănătatea. Bucureşti. nr. Psihologia socială. sa depăşească cu mult „cerinţele unei simple prezente fizice” în timpul orelor petrecute cu copiii. să si le apropie. Bucureşti.-Cl. sa le descopere. did. gr. Prof. K. cunoaştere. Abric J. Editura Viaţă şi sănăstate... 4. să le deschidă.. 33 Sibiu COMUNICARE ŞI CONFLICT Rezumat: Lucrarea doreşte sa evidenţieze rolul cadrului didactic în conturarea unor modele de exprimare a trebuinţelor. 2002. Malim. Iaşi. să le modeleze. Psihologia comunicării: teorii şi metode. Ascultarea de bunăvoie. P. I Lidia Stanca Grădiniţa cu P. vizează un anumit model de identificare psihologică cu copilul. spirit părintesc. care lucrează cu copiii. va fi pregătită pentru noile „flori”. 2008. 2. Editura tehnică. 2007. va lăsa o amintire frumoasa in sufletul lui despre anii petrecuţi în grădiniţă. toleranţă. Kuzma Kay. care luptă împotriva negativismului. sa ofere „oxigen psihologic”. T. Editura Polirom. Numai o profesoară / institutoare care dă dovadă de inteligentă. feedback. gestionarea conflictelor. Înţelege-ţi copilul. Cadrul didactic va avea curaj să pornească de la început cu o alta grupa de copii. 3. curiozitate.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Multe cadre didactice reuşesc să înţeleagă copiii. creativitate. BIBLIOGRAFIE 1. Kuzma. Cuvinte cheie: comunicare eficienta. credinţă. empatie. 2003. pentru evitarea. să le „hrănească psihologic’’. dublat de condiţia păstrării unei distanţe apte să poată cuprinde întreaga problematică a colectivului de copii cu care şi desfăşoară activitatea. sa creeze un climat afectiv. apatiei.

în semnale (imagini. deformată. Funcţiile de emitere recepţie se inversează după cum au constatat Shannon şi Weaver (1949). Omul. care “te invită” “a pune în comun”. emitentul codifică mesajul. culori. irelevantă. linii) şi îi transmite prin canale adecvate către destinatar care primeşte. întrebări suplimentare sau chiar tăcerea. Calitatea actului de comunicare depinde de modul cum sunt prestate cele două roluri. 283 .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare “Gândeşte înainte de a vorbi: Orice contact indiferent dacă e pozitiv ori negativ.Gândeşte-te la efectul pe care cuvintele şi afirmaţiile tale le pot avea asupra altor oameni” BONNI ARNOLD THOMASON 1. datorită interactivităţii atinge indici calitativi Pentru a se face înţeles. fiind sursă şi receptor. A comunica înseamnă “a fi împreună cu”. Ca schimb de mesaje . lacunară. După Jean-Claude Abric (2002) comunicarea înseamnă “ansamblul proceselor prin care sec efectuează schimbul de informaţii şi semnificaţii între persoane aflate într-o situaţie socială dată” Comunicarea este un proces de relaţie ce presupune un schimb sau transfer de mesaje între emiţător şi receptor.idei.fundamente psihologice Termenul de comunicare derivă din latinescul communicare. Pe canale pot apare zgomote –distorsiuni – şi din acest motiv informaţia poate fi inaccesibilă. şi răspunde într-un anumit fel. va avea un efect profund asupra unui individ…. între doi interlocutori. Feedback-ul încheie episodul comunicării. decodifică. structură informaţională emite şi recepţionează. El se prezintă sub forme diferite: aprobare. îl transpune în seturi de simboluri. informaţii. comunicarea. a împărtăşi şi a realiza o comuniune de simţire de acţiune. “a transmite” “a asocia”. cuvinte.Delimitări conceptuale . opinii. forme.

9. Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare putem preveni stările conflictuale. A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor. A comunica presupune a înţelege procesualitatea unei relaţii. toate instituţiile şi aparatul educativ. Nu poţi să nu comunici.conştientizarea propriei valori. A comunica presupune a înţelege mesajele 6. etc. A comunica presupune a şti să asculţi. 4. nevoia de alterietate . recunoscut. de necesitatea de identitate . 8. remarcat . Comunicarea umană este o relaţie de schimb multidirecţionată: cu semenii.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Schema modelului comunicării ca transmitere de informaţii Comunicarea este omniprezentă invadând toate locurile în care viaţa se organizează. 284 . A comunica presupune conştientizarea nevoilor celuilalt. nevoia de interrelaţionare – schimbul de mesaje. 3. cu natura. suportul şi raţiunea existenţei. către este sensul. de nevoia de afirmare . Fundamentul psihologic al comunicării e dat de nevoia de informare. A comunica presupune a şti să îţi exprimi sentimentele. cu divinitatea. 5. 2. Omul în vulnerabilitatea lui nu pate trăi fără comunicare existenţa lui depinde de satisfacerea trebuinţelor şi de informare. 10. A comunica presupune a cunoaştere de sine şi stimă de sine. Este programat biologic şi psihic să fie sursă de informaţie şi receptor. Conflictul e posibil să apară oriunde două sau mai multe persoane interacţionează pentru a-şi satisface nevoi şi interese personale şi/sau de grup. A comunica presupune a da feed-back-uri. Omul fiinţă informaţională. nevoia de comunicare. comunicantă şi relaţională nu poate trăi în afara comunicării. 7. A comunica presupune a accepta conflictele.cunoaşterea şi colaborarea cu alţii. mai mult să transmită informaţii. Decalogul comunicării: 1.pentru a fi apreciat.

. cu efecte dăunătoare asupra interacţiunii sociale. să caute „informaţie” mai amplă despre ceea ce a provocat discordanţa. riscând să se supere pe tine mama care având multă treabă nu poate să-i ofere ajutorul. conflictul intergrupal. „băieţii de băieţi”. Conflictul interpersonal: înseamnă opoziţie între comportamentele. o nepotrivire între valori şi credinţe şi comportamente pe de altă parte apare disonanţa cognitivă. lipsită de nuanţe. interne – conflicte cu tine însuţi. 3. conflictul intragrupal. conflict între două tendinţe una de atracţie şi una de respingere: să-ţi ajuţi fratele mai mic la lecţii chiar dacă nu mai ai timp să joci fotbal sau să-l refuzi. starea 285 2. conflict între două tendinţe de respingere: eşti pus să alegi între două variante care au câte un neajuns. conflictul intrapersonal care are trei tipuri o alegi la sfârşit de săptămână? 2. Conflictul reprezintă o opoziţie deschisă.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Termenul de conflict include violenţă verbală. o luptă între indivizi. 1. valorile. „preferinţele muzicale”. Conflictul intragrup determinat de natura sarcinii. conflict între două tendinţe de atracţie: dintre două activităţi atractive pe care . Există două tipuri de conflicte după locul controlului: 1. Conflictul intergrupal cel mai greu de soluţionat datorită criteriului după care suntconstituite grupurile: criterii etnice. fizică armată şi grade mai slabe de intoleranţă la celălalt. externe – conflicte cu ceilalţi. interpersonale care se stabilesc între membrii grupului. sau relaţiile emoţionale. Individul are două posibilităţi pentru reducerea disonanţei cognitive şi restabilirea echilibrului: să modifice valorile. obiectivele. atitudinile şi comportamentele. ca să evite evaluarea în „alb-negru” ceea ce duce la reacţie extremistă. Atunci când există pe o parte. a doi sau mai mulţi indivizi. conflictul interpersonal. Importantă este cooperarea nu cramponarea pe o anumită poziţie. sau grupuri cu interese divergente sau incompatibile.

În aceste grupuri predomină concurenţa neloială.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu materială a părinţilor. Explorarea alternativelor este o modalitate de comunicare adecvată în relaţia adult (cadru didactic. Modalităţi de dezvoltare a explorării alternativelor: 286 . Reacţiile defensive sunt foarte frecvente în procesul de comunicare. Prin astfel de mesaj părintele are tendinţa e a controla copilul prin oferirea de sfaturi ceea ce dezvoltă reacţii adverse.părinte) şi copil Abilitatea ce a comunica înseamnă şi abilitatea de rezolvare a conflictelor verbale Comunicarea eficientă înseamnă să accepţi că există diferenţe individuale.Rolul comunicării în managementul conflictelor dintre adult. Dacă copilul doreşte o îngheţată când este foarte cald afară nu este mai bine să-i permiţi copilului să-şi prezinte motivele pentru care doreşte îngheţata şi apoi să-i arăţi consecinţele negative şi să-l ajuţi să găsească alternative poate soluţia (când copilul este mic 3-4 ani poate este bine să-i prezinţi o soluţie). situaţia şcolară etc.diminuarea sistemului de încredere în forţele proprii. opinii. atitudini rigide.scăderea gradului de implicare în activitate. Comunicarea orientată spre problemă ajută interlocutorul să identifice alternativele problemei sale fără a-i impune soluţia. . Comunicarea eficientă nu presupune negarea.(cadru didactic . mai ales că nu a existat exprimarea nevoi copilului. aşa că trebuie să mă asculţi ca să-ţi meargă bine” Suntem în faţa controlului adultului asupra copilului. comportamente opresive. părinte) cu copiii. Mulţi dintre noi am auzit sau am fost martori la expresii utilizate de părinţi de tipul: „Numai eu ştiu ce este mai bine pentru tine.apariţia de dificultăţi în luarea deciziilor.învins favorizează efecte negative: . reprimarea camuflarea conflictului. S-a constatat că mesajele care atacă persoana provoacă reacţii defensive. ignorarea lui ci găsirea unui compromis combinând autoritatea cu cooperarea. . între apartenenţa religioasă etc. cu toleranţa Dacă conflictul este negat sau soluţionat de tipul câştigător . care nu trebuie confundată cu oferirea de soluţii. între poziţii sociale. 2. între idei. fiecare grup îşi urmăreşte propriile interese şi ce este mai grav nu este deschis la dialog.

dezavantaje ale alegerii uneia dintre soluţii. dar acum poţi învăţa ceva care te va ajuta să rezolvi mai repede problema de matematică” Analizând situaţia primul comentariu ”sentinţa” nu ia în calcul sentimentele copilului. P: ”Care crezi tu că este motivul pentru care lucrarea ta nu a luat premiul” G: „Nu am terminat desenul” P: „Ce poţi să faci pe viitor când o să participi la alt concurs?” G: „Eu pot să desenez frumos. Rolul cadrului didactic este foarte important P: „Observ că eşti supărat” Gigel ridică ochii spre profesoara. dar trebuie să mă grăbesc.explimarea clară a deciziei Prin exemplul următor încercăm să exemplificăm explorarea alternativelor.discutarea cu copilul a posibilelor rezultate. Preşcolarul „Gigel” este supărat că lucrarea lui nu a fost premiată la „concursul” iniţiat de copii la nivelul grupei. mult mai adesea decât explicaţia: ”Ştiu că-ţi place bila. avantaje. . nevoi într-un limbaj adecvat: prin cuvinte.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare .stimularea asistarea copilului în alegerea variantei soluţiei optime. Reguli de comunicare şi interacţiune a adultului conflictului Fiecare copil are dreptul să fie ascultat Fiecare opinie trebuie ascultată Nici un copil nu trebuie etichetat Nici un copil să nu fie ridiculizat Nici un copil să nu fie criticat. . pentru a ajuta copilul să înveţe consecvenţa în propriul comportament În timpul activităţii preşcolarul „Mihai” este surprins că se joacă cu o bilă.ascultarea reflectivă care contribuie la înţelegerea şi clarificarea sentimentului copilului. Din partea cadrului didactic apare sentinţa: „Nu ai voie să te joci cu bila în timpul orei” care conduce la conflict. .. Explicaţia privind copilul în ochi pe un 287 cu copilul pentru evitarea . sau să desenez mai puţine elemente” P: „Ce crezi că se întâmplă dacă desenezi mai puţine elemente?” G: „Eu desenez mai puţini copii pe care-i desenez frumos şi atunci o să o să iau premiu”. prin descrierea a ceea ce doreşte să facă Sà există consecvenţă în cerinţele adultului. mai ales că subiectului nostru îi place să deseneze. Copilul stimulat să exprime emoţii. astfel cadrul didactic este văzut ca membru al „taberei” adverse. Copiii au fost condiţionaţi de timp. şi înclină capul în semn că „DA” Dialogul continuă.apelarea la brainstorming pentru alternatve .

să acţioneze în prezenţa cadrului didactic. atunci cadrul didactic va fi capabil să creeze o atmosferă propice pentru discutarea neajunsurilor. analiza trebuinţelor. Dacă profesorul este în pericol să nu se poată stăpâni cel mai bine este să „evadeze’ să respire adânc pentru a reflecta adânc la situaţia respectivă . Poate o cunoaşte. poate e bolnav poate. Rolul educatorului în relaţia de comunicare este acela de a da de înţeles copilului că este necesară prezenţa lui ca persoană ca partener de dialog. valorilor părţilor implicate în conflict. ca să poată recepţiona în cele mai bune condiţii mesajul educatorului. duce la absenţa ascultarea reală a interlocutorului. S-a constatat că absenţa comunicării poate generează conflicte..şi păstreze cumpătul. să nu se simtă ameninţat.. Modalităţi de implicare a copiilor pentru gestionarea conflictelor Este important ca preşcolarii/elevii să fie implicaţi în „gestionarea conflictelor” prin antrenarea în comunicare pentru : analiza situaţiei conflictuale .Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu ton care combinà autoritatea cu cooperarea aşează cadrul didactic de aceeaşi parte cu copilul prin faptul că manifeşti înţelegere faţă de sentimentele lui şi-l determini pe el să înţeleagă realitatea situaţiei Reguli „de aur” pentru cadrul didactic în prevenirea conflictului Să . Încărcătura afectivă pozitivă a relaţiei profesor – preşcolar/elev reprezintă premisa pentru o bună comunicare. În relaţia de comunicare cadrul didactic să favorizeze posibilitatea copilului de a coopera cu el. ca să ia decizia potrivită Să înţeleagă comportamentul copilului „Oare de ce se uită pe geam în loc să asculte povestea. înţelegerea conflictelor interne sau prejudecăţilor este monoton nu-i trezeşte 288 . scopurilor. la cunoaşterea intereselor trebuinţelor acestuia.” Să apeleze la umor pentru a detensiona sau a preveni o situaţie. poate tonul interes. diferenţele pe linia introversiune .extraversiune sunt determinante în comunicare. Dacă profesoara şi copilul pot să râdă împreună de o situaţie care s-ar putea să se complice. să fie lăsat să pună întrebări la care să primească răspuns.

În rezolvarea conflictului rolul preponderent revine comunicării. utilizarea mesajelor EU. 3. creşte gradul de toleranţă faţă de interesele şi nevoi ale celuilalt. BIBLIOGRAFIE: 1. Editura tehnică. a soluţiilor. dar mai puţin frustrantă . Psihologia comunicării: teorii şi metode. Conflictul este o permanenţă a vieţii sociale Modalitate de soluţionat conflictul care este cea mai dificilă. Editura Ardealul. dar trebuie să existe deschidere din partea ambelor părţi pentru a-l descoperii Conflictul nu se rezolvă de la sine.. A.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Intervenţia pedagogică pentru dezvoltarea la preşcolari/ elevi a competenţei de a gestiona eficient conflictul. focalizarea spre soluţii menite să satisfacă interesele tuturor copiilor („victorievictorie”) mijlocul esenţial de rezolvare a conflictelor este comunicarea autentică .. 2001. gestionarea lui este necesar dezvoltării maturizării . 289 . 2. Bucureşti. Editura Polirom. creşte capacitatea de adaptare la realitate dezvoltă creativitatea responsabilizează copilul şi-l determină să se confrunte cu probleme. 2000.-Cl. contribuie la dezvoltarea capacităţi de a gestiona conflictele. care învinovăţesc copilul.. Psihologia dezvoltării. ameliorarea atitudinii faţă de sine şi faţă de celălalt. Cluj. Iaşi. Concluzii Numeroase conflicte au potenţial pozitiv. care exclude critica. Abric J. Consiliere educaţională. 2002. mesajele pe ton nervos. creşte motivaţia pentru schimbare. pentru părţile aflate în conflict este „victorie-victorie”. Această metodă presupune acceptarea situaţiei. cu trecerea timpului. îmbunătăţeşte posibilitatea de identificare a problemelor. rezolvarea conflictelor solicită competenţe speciale care se învaţă. Băban. Birch A. de a găsi soluţii are în vedere următoarele aspecte:       conflictul. 3. care omit mesajul care indică responsabilitatea pentru schimbare Soluţionarea conflictului prin metoda „victorie victorie” implică ascultarea activă. conflictul are un potenţial pozitiv .

Bârsan-Grama B. Editura tehnică. asigurând astfel o relaţie optimă între asimilare şi motivaţia sa. Înv. o abordare psihologică. lucrarea de faţă îşi propune să releve unele aspecte psihopedagogice privitoare la condiţiile necesare creării unei motivaţii potrivite procesului de asimilare a cunoştinţelor.2004. şi mai cu seamă intrinsece. susţine şi orientează comportamentul elevului în această activitate. E. Cătălina Ioana Stancu Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2007.. Editura Psihomedia. Malim.. Editura Viaţa şi sănătatea. satisfacţie care nu rezultă din însăşi plăcerea activităţii de învăţare (dorinţa de a afla mai mult şi mai complet. de o întărire derectă. Motivaţia pentru procesul de învăţare constituie un ansamblu de mobiluri care declanşează. Motivaţia existentă la mulţi dintre elevi nu este întotdeauna adecvată asimilării cunoştinţelor şi formării deprinderilor. Golu F. motivaţie care are tocmai menirea de a intensifica participarea elevului la acest proces. T. 290 . Cocoradă. Psihologia socială. mai ales în acele etape ale activităţii de învăţare care nu sunt legate de un control imediat. legată de obţinerea unei note bune. Dinamica dezvoltării personale la vârsta preşcolară. Sibiu. 2004. 6. Editura Psihomedia.. 13 Sibiu MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE A MOTIVAŢIEI LA ŞCOLARUL MIC În procesul de învăţare şcolară crearea şi asigurarea unei motivaţii eficiente este o necesitate obiectivă. de evitare a disonanţei cognitive. Lipsa de concordanţă dintre existenţa activităţii de învăţare şcolară şi a motivaţiei eficiente. Editura Miron. Kuzma. K. Înţelege-ţi copilul. 5..Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 4. Consilierea în şcoală. Bucureşti. fiind cu preponderenţă extrinsecă. găsirea în mod independent a soluţiei în rezolvarea problemelor etc. a laudei şi recompensei şi nu intrinsecă. constituie deci sursa participării scăzute a elevilor la asimilarea cunoştinţelor. Bucureşti.). Aceasta explică de ce elevii investesc prea multă energie în lupta pentru note bune. nevoia de claritate.. 2001. Pornind de la toate acestea. Sibiu. activându-i toate resursele psihice interne în vederea obţinerii unui randament superior. 2003. Dinamica comunicării. Bucureşti. 8. 7.

O modalitate de stimulare a succesului în activitatea de învăţare poate fi asigurată prin activizarea factorilor motivaţionali nespecifici. uşurează formarea unor comportamente adaptate etc. Unii autori au definit motivaţia ca o „cauză internă” a comportamentului. orientează şi potenţează intensitatea efortului în învăţare. în special. determinarea unor tensiuni corespunzătoare angajării elevului în această activitate. Pentru ca o activitate să se desfăşoare normal şi eficient este necesar să existe o stimulare şi susţinere energetică în vederea realizării scopului. ce-l determină pe individ să vrea să înveţe ceva”. trebuinţa de autorealizare etc. Cunoaşterea şi afectivitatea sunt strâns legate. Motivaţia întregii activităţi umane o constituie totalitatea motivelor care în calitatea lor de condiţii interne ale personalităţii determină. Factorul afectiv. Elevii vor reuşi să înveţe ca urmare a satisfacţiei asigurate de însăşi activitatea de învăţare.) pot fi declanşaţi numai în situaţii adecvate care oferă posibilitatea satisfacerii lor.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Rolul deosebit de important al motivaţiei în învăţare a fost subliniat de mulţi psihologi şi pedagogi. va crea o satisfacţie. Motivaţia constituie totodată variabila intermediabilă cu ponderea cea 291 . Factorii motivaţionali (impulsul curiozităţii. Importanţa motivaţiei în învăţare se datorează şi faptului că ea reprezintă cauza acestei activităţi. dispozitivul energetic şi multitudinea de sensuri care explică „de ce” învaţă sau nu învaţă un anumit elev. Ne arată „pentru ce se desfăşoară o oarecare activitate într-un anumit fel şi nu în altul. M. constituie principala forţă motrică a activităţii de cunoaştere ăn general şi a activităţii şcolare. Este vorba de acei stimuli care din interior îl determină pe individ să întreprindă o serie de acţiuni (de căutare. Succesul realizat la rândul lui. precum şi transformarea unor motive extrinseci în motive intrinseci. inclusiv cel atitudinal. Motivaţia este o pârghie importantă în procesul autoreglării individului. trebuinţa de performanţă. În lucrarea de faţă am vrut să pun în evidenţă existenţa posibilităţii creării unei situaţii caracteristice activităţii de învăţare care să vizeze mobilizarea şi amplificarea motivelor interioare. aceasta dând naştere unei motivaţii care va face ca activitatea de învăţare să devină mai eficientă. în acest sens. ci sistemului care le activează”. dar şi cea ma i complexă care asigură dobândirea de noi cunoştinţe. Interacţiunea nenumăraţilor factori externi şi interni poate genera atitudinea preferenţială a elevului faţă de anumite obiecte de învăţământ. că „deosebirile care e manifestă între indivizi în privinţa capacităţii de învăţare derivă nu atât datorită minţii mai înzestrate. Ea este una din condiţiile esenţiale.E. o forţă motrică a întregii sale dezvoltări psihice şi umane. Hebron afirmă. de apropiere sau de evitare şi respingere a unor obiecte).

constituie o întărire optimă în procesul de învăţare a elevului care intensifică şi susţine efortul de învăţare. el îl face pe copil să conştientizeze strategiile utilizate. factor de regres. Dorinţa de a cunoaşte cât mai mult. Astfel. Eşecurile şi succesele repetate pot determina adevărate cotituri pentru învăţare. Astfel. siguranţă. conform înclinaţiilor sale. determinând satisfacţie. iar activitatea este recompensată. iar împiedicarea cunoaşterii acestora. Succesul are rezonanţe psihologice importante. stimulează obţinerea unei performanţe ridicate. Succesul poate fi influenţat şi de dificultăţile de adaptare. motivaţia dispune şi de o funcţie specială de mobilizare a tuturor fenomenelor psihice implicate în procesul de asimilare al cunoştinţelor. de capacităţile de care dispune elevul. într-o trăire emoţională plăcută. elevul îşi caută întăritorul pozitiv al activităţii de învăţare acesta fiind concretizat într-o performanţă ridicată şi. implicând totodată şi satisfacţii în activitatea de învăţare. Experimental s-a demonstrat cu cât motivaţia e mai puternică. odată cu producerea satisfacţiilor complexe rezultate din activităţile creatoare de alcătuire de poveşti. plăcerea de a primi recompense (note bune. comunicarea rezultatelor devine factor de progres. o serie de factori interni şi externi produc influenţe pozitive asupra copilului ce îl fac să reziste la efort. încredere. cum este jocul şi să se mobilizeze pentru cele dificile de cunoaştere. să reziste la activităţi plăcute. laude) şi de a fi pe placul învăţătoarei şi a părinţilor îl menţin într-o stare activă. Curiozitatea este mai mare la acxeastă vârstă şi ea stă la baza formării unor trebuinţe de cunoaştere. interesul pentru competiţie. Astfel poate fi explicat faptul că în situaţiile care permit alternative în interpretare. optimism. prin urmare. Printre aceste mobiluri activizate cu ajutorul motivaţiei se poate aminti: atenţia. atitudinile. de perfecţionare a scrisului ce devin foarte active spre finalul perioadei. Trăirea succesului are rezonanţe psihologice profunde.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu mai mare care se interpune între sarcină şi realizarea ei. mecanismele de reglaj şi cele de filtraj. 292 . şi o expansiune a sinelui. cât şi cunoaşterea rezultatelor. Motivaţia devine astfel „un mobil al altor mobiluri” influenţând puternic participarea activă a elevului la învăţătură. În această ipostază de variabilă intermediară. învăţarea devine mai intensă. După intrarea în şcoală. Berlett este de părere că vederea rezultatelor crează o energie şi autocompetiţie. elevul tinde să perceapă sau să cunoască ceea ce îl recompensează. de desene. Aici intervine şi fenomenul de frustraţie. îl interesează. adeseori cu interese ce capătă un contur tot mai pronunţat. de motivaţie etc.

GR.. Bucureşti. „Psihologia vârstelor”. Bucureşti. 1975 4. el trebuie să fi executat deja sarcina. Bucureşti..P..Bucureşti. trebuie respectate următoarele reguli: variate. E. BIBLIOGRAFIE: 1. DRĂGULEŢ. E. Marin. „Situaţii motivaţionale favorabile învăţării de tip şcolar”. 1975 2. 1981 5. în zilele noastre.P. D.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Metode folosite pentru cunoaşterea motivaţiei a. ALEXANDRU..P. VERZA. „Procedee de activizare a elevilor”. Necesitatea creării acestora se explică prin faptul că asimilarea cunoştinţelor solicită din partea elevilor o cheltuială mare de energie. E. 1975 6. E. învăţarea devenind.. M.P. LAZĂR. aproape o „profesie” constituind pentru elevi o activitate independentă şi grea. E. situaţia de control. AL. SURDU..D. situaţia de competiţie. 1974 subiectul trebuie să exprime verbal ceea ce speră să facă. E. b. „Cunoaşterea prin descoperire în învăţământ”. VRABIE. M.D.. situaţia de joc. stimularea prin laudă şi încurajare. Experimentul natural pentru determinarea nivelului de aspiraţie Pentru determinarea nivelului de aspiraţie al subiecţilor cuprinşi în cercetare. V. Situaţii experimentale pentru cunoaşterea şi formarea motivaţiei pentru învăţare Activitatea de învăţare este necesară crearea unor situaţii generatoare de motive 293 . ONOFREI. NEGOIESCU. E. ŞCHIOPU. „Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolară”. Bucureşti.D. să fie posibilă o ameliorare a performanţei. NICOLA.D.D.P. U. A.. „Stimularea creativităţii elevilor în procesul de învăţământ”.P. GĂVĂNEA.D. AL. ROCO. Bucureşti. GÂRBOVEANU. 1981 3.

Caută. fiind o problemă serioasă de sănătate publică [2]. aptitudinea înseamnă „însuşirea psihică individuală care condiţionează îndeplinirea în bune condiţii a unei munci. cu tendinţa de creştere. Este deosebit de important ca anumite înclinaţii. înseamnă a orienta un individ către o anumită profesie sau grup de profesiuni. să lucreze şi să se bucure de o viaţă sănătoasă. dar”. Are ca punct de plecare individul. toleranţă şi risc [1]. stare de sănătate). mentale sau senzoriale. psiholog. conform datelor OMS [3]. a unei acţiuni. ROLUL ORIENTĂRII ŞCOLAR-PROFESIONALE ÎN INTEGRAREA TINERILOR CU DISABILITĂŢI Disabilitatea reprezintă incapacitatea unui individ de a îndeplini cu succes o sarcină. înclinaţie. lector universitar. psihologice şi criterii de competenţă profesională. În orientarea şcolar-profesională a tinerilor cu disabilităţi medicul trebuie să ţină cont de 3 aspecte importante. talente. Potrivit DEX. reprezentând cea mai mare minoritate. Aproximativ 10% din populaţia globului este afectată (650 milioane). pentru un anumit individ. şi anume: capacitate. fiziologice. în vederea unei orientări şcolar-profesionale optime. Orientarea spre o anumită şcoală profesională. ce profesii i s-ar potrivi mai bine. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. majoritatea persoanelor aflate în această situaţie pot să se joace. 294 . Indiferent de natura disabilităţii (genetică sau dobândită). să înveţe. aplicaţie. Acest proces are un caracter multidisciplinar şi presupune un efort concertat din partea specialiştilor. în general.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Mihaela Stoia Direcţia de Sănătate Publică Sibiu. Statisticile americane arată că una din 5 persoane are o disabilitate (aproximativ 50 milioane de adulţi în SUA). cu suport. Orientarea profesională. de către instituţiile implicate în procesul educaţional şi de supraveghere a acestora. asistent universitar. medic primar medicina muncii. abilităţi să fie depistate precoce la copiii cu disabilităţi. desigur. din cauza unei limitări fizice. Lia Bologa Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. după criterii medicale (anatomice.

de a accesibiliza locurile de muncă.pe de-o parte a angajatorilor. sau activităţile de rutină (cu un grad de monotonie) ar fi cele potrivite pentru persoane cu disabilităţi. indiferent de domeniul de activitate al companiei angajatoare. telefonist. cu boli cronice grave. al transporturilor sau al comerţului. casier. în funcţie de pregătirea profesională şi de capacitatea de muncă. În România există încă o atitudine reticentă şi conservatoare cu privire la integrarea socio-profesională a tinerilor cu disabilităţi. de exemplu: legător de cărţi. etc… Practic. casier/vânzător. lucrător comercial. comisionar. care implică mai multă manualitate. fie că este din domeniul construcţiilor. secretar. facultate. Ordinul MS nr. etc… Cel mai important factor este voinţa . serviciul asistenţă familială şi socială sau medic-inspector (pediatru) DSP judeţean. 197 / 12. în colaborare cu medicul şcolar.03. şi pe de altă parte a persoanelor cu disabilităţi. o persoană cu disabilităţi poate să desfăşoare activităţi diverse. etc… constituie un act de responsabilitate crescută şi se efectuează de către medicul de medicina muncii. există posturi care se pot adapta uşor abilităţilor persoanelor cu diferite deficienţe: recepţioner marfă/servicii. al industriei grele sau uşoare. cât şi campanii de informare în rândul angajatorilor şi al persoanelor în cauză. secretar. pentru facilitarea integrării lor pe piaţa muncii.2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor medicale de orientare şcolar-profesionale: Comisia este formată din:    coordonator = şef compartiment igienă şcolară DSP judeţean. „în orice companie mare. care derulează atât proiecte de instruire a acestora. În continuare prezentăm câteva aspecte legislative relaţionate la tema abordată: I. confecţionare de obiecte artizanale. Potrivit „Ghidului pentru angajatori“ editat de Liga Română pentru Sănătate Mintală. nedeplasabili. Atribuţiile acestei comisii sunt următoarele: coordonează activitatea medicilor şcolari. recomandă. deşi sunt în derulare numeroase proiecte de integrare şi dezvoltare a abilităţilor la aceste categorii. operator xerox. Responsabilizarea socială a angajatorilor reprezintă un standard înalt în dezvoltarea companiei şi crearea unei imagini pozitive în comunitate.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare şcoală de ucenici. contabil. elevilor cu handicap fizic. contabil. Un rol important în facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu disabilităţi îl au numeroase ONG-uri. activităţi de sortare-ambalare-montare. Se consideră că meseriile „tradiţionale”. scutirea de 295 . menite a desfiinţa prejudecăţile şi a clarifica aspectele legislative şi nevoia reală de forţă de muncă din rândul acestor persoane. munca la videoterminal. de a se integra profesional în pofida tuturor barierelor“. activităţi artistice. şef compartiment medicina muncii DSP judeţean.

a handicapului a fost şi este abordată. duşurilor. Această prevedere se aplică mai ales în cazul amenajării intrărilor. Să organizeze locurile de muncă „ţinând cont de lucrătorii cu disabilităţi. republicată. în principal. spălătoriilor şi posturilor de lucru folosite sau ocupate în mod direct de persoanele cu disabilităţi” (2). 296 . 448 / 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. de la o specializare la alta. ajungând în unele ţări la peste 80% [7]. În paralel cu cerinţele generale. angajatorii au următoarele obligaţii:   Să protejeze în special grupurile cele mai sensibile de pericolele care le afectează în mod specific (1). care pune accentul pe mediul social neadaptat. care se aplică tuturor tipurilor de riscuri şi tuturor lucrătorilor. Din perspectiva modelului social. II. din perspectiva a două modele: cel individual. considerat generator al dificultăţilor persoanelor cu deficienţe. de inspiraţie medicală (care consideră că dificultăţile persoanelor cu handicap sunt datorate inferiorităţii biologice şi psihologice a acestora) şi modelul social. iar Statele Membre UE o implementează în legislaţia şi reglementările naţionale. III. urmărindu-se eliminarea restricţiilor. a barierelor care împiedică participarea persoanelor cu deficienţe la diferitele aspecte ale vieţii sociale [6]. Concluziile se finalizează prin referatul de expertiză medico-pedagogică [4]. casei scărilor. Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă solicită angajatorilor să realizeze evaluarea riscurilor şi să adopte măsuri de prevenire corespunzătoare. Fişa informativă 53: Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrătorii cu disabilităţi. intervenţiile se concentrează asupra mediului. Legea nr. Persoanele cu disabilităţi trebuie să beneficieze de un tratament egal în muncă. chiuvetelor. atât cea împotriva discriminării. care nu trebuie utilizată în scop de excludere a acestora. cât şi cea referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă este aplicabilă persoanelor cu disabilităţi. Legislaţia europeană. căilor de comunicaţie. rezolvă alte situaţii medico-pedagogice speciale. avizează transferurile de la o şcoală la alta. dar procentul de excludere a acestora de pe piaţa muncii este foarte mare.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu frecvenţă a cursurilor şcolare. dacă este necesar. Problematica disabilităţii. Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă [5]. inclusiv sub aspectul securităţii şi sănătăţii la locul de muncă. Datele statistice (Organizaţia Internaţională a Muncii) arată că 386 milioane de persoane cu disabilităţi sunt de vârstă activă din punct de vedere profesional.

nu trebuie utilizate în manieră discriminatorie în vederea excluderii persoanelor cu disabilităţi de la locul de muncă sau aplicării unui tratament mai puţin favorabil: de exemplu. programul de lucru. Dacă securitatea şi sănătatea sunt prezentate ca argument. să impună adaptări ale locului de muncă şi ale utilităţilor la locul de muncă (4). Atunci când se consideră că o persoană cu disabilităţi se confruntă cu un risc specific. de exemplu din partea unei organizaţii specializate în probleme legate de disabilităţi. pentru facilitarea accesului la un loc de muncă. consultarea lucrătorilor. cum ar fi transferul la un alt loc de muncă. bazată pe existenţa unui handicap. măsuri eficiente şi practice destinate amenajării locului de muncă în funcţie de tipul de handicap. distribuirea sarcinilor sau asigurarea de mijloace de instruire sau de integrare în muncă. Amenajarea locurilor de muncă „protejate” pentru persoane cu disabilităţi se referă la: mediul de muncă. nu trebuie să se considere că acest lucru este aplicabil tuturor persoanelor cu disabilităţi şi nici să se folosească acest motiv pentru a stabili în mod automat restricţii în ce priveşte munca acestora. concepute în scopul protejării faţă de riscuri. exercitarea unei profesii sau promovarea. Atunci când se aplică cerinţele minime de securitate şi sănătate trebuie luate în considerare principiile ergonomice (3). 297 . Angajatorii sunt obligaţi să asigure următoarele: amenajări rezonabile pentru persoanele cu disabilităţi. proceduri în caz de urgenţă. cum ar fi adaptarea spaţiilor şi a echipamentului. nu se poate pretinde că un lucrător în scaun cu rotile nu poate fi evacuat din clădire în caz de urgenţă sau că un lucrător cu handicap auditiv nu poate reacţiona la o alarmă în caz de incendiu. Informaţii suplimentare: website-ul Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă are o secţiune consacrată problemelor de securitate şi sănătate la locul de muncă în corelare cu integrarea persoanelor cu disabilităţi şi menţinerea lor în sfera muncii [8]. precum şi participarea la cursuri de instruire. instruirea şi supravegherea. Măsurile de securitate şi sănătate. a ritmului de lucru. organizarea muncii şi a sarcinilor de muncă. semnalizare. Directiva-cadru referitoare la egalitatea de şanse în domeniul muncii şi ocupării interzice discriminarea. directă sau indirectă. comunicare. angajatorul trebuie să demonstreze. instruirea pe probleme de egalitate de şanse.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  Să pună la dispoziţie un echipament tehnic corespunzător muncii respective astfel încât să poată fi utilizat de lucrători fără a le fi afectată securitatea şi sănătatea. de asemenea. promovarea şi transferul. faptul că există o problemă reală. imposibil de rezolvat prin adoptarea altor măsuri de integrare a persoanei cu disabilităţi. prin intermediul unei evaluări de risc adecvate şi a unei consilieri competente. Legislaţia împotriva discriminării poate.

Burke AE. încurajează dezinstituţionalizarea. afaceri sociale şi şanse egale. şi anume:  Accesul la drepturi egale: în calitate de cetăţeni cu drepturi depline.osha. „Lucian Blaga” Sibiu. Ed.int/good_practice/person/disability/ 298 . Practica medicinii muncii. 7. 2004. European Agency for Safety and Health at Work. la tratament egal.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Politica Uniunii Europene. consolidând măsurile de protecţie socială şi de integrare şi. 2010. Dizabilitatea ca factor de risc privind accesul la serviciile de educaţie.. Au dreptul la demnitate. Assessing Disability. urmăreşte obiective clare privind integrarea persoanelor cu disabilităţi. JAMA 2007.  Găsirea şi păstrarea unui loc de muncă: politicile UE în domeniul protecţiei şi incluziunii sociale sprijină statele membre în elaborarea politicilor în materie de incluziune socială. Zeller JL. ••• http://europe. de asemenea. ••• FACTS 53. a 2-a rev. ••• CDC: Disability and Health State Chartbook 2006.org/public/english/employment/skills/disability.ilo. ed. Stoia M. 6. 5.who.eu. Anul European 2003 dedicat persoanelor cu disabilităţi [5] BIBLIOGRAFIE: 1. 298(17): 2096. ••• www. asistenţă medicală şi servicii sociale. Univ. prin Comisia europeană pentru ocuparea forţei de muncă. persoanele cu deficienţe beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi restul populaţiei. nr.  O viaţă autonomă: Comisia Europeană promovează serviciile sociale accesibile şi de calitate. oferindu-le persoanelor cu disabilităţi mai multe şanse de a-şi găsi şi păstra un loc de muncă. 3. Desen de Maria Wirlitsch. Calitatea Vieţii 2006. la o viaţă autonomă şi la o participare deplină în cadrul societăţii. 8. XVII. ••• www. Glass RM.  Educaţie pentru toţi: un acces egal la o educaţie de calitate şi la posibilităţile de învăţare de-a lungul vieţii oferă persoanelor cu deficienţe posibilitatea de a se implica pe deplin în societate şi de a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii. 2. 1–2: 41-50.int/disabilities/en 4. Manea L.

constituie scopuri care răspund cerinţelor moderne impuse la nivel european în privinţa abordării educaţiei. social şi profesional. a dezvoltării personale şi influenţarea genezei personalităţii elevilor.fizic al elevilor. Suportul în instruirea copiilor cu nevoi speciale. modelarea asperităţilor caracteriale şi intervenţia asupra tendinţelor deviante de comportament.  stimularea autocunoaşterii. valorificând resursele personale. 1 Sibiu MODALITĂŢI DE COMUNICARE ÎN CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ Scopul activităţilor desfăşurate în cabinetul de asistenţă psihopedagogică este reflectat într-o abordare profesionistă în sprijinirea procesului de învăţământ. orientarea şcolară şi profesională prin adecvarea opţiunilor la potenţialul psiho.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Profesor psihopedagog Silvana Elena Şerb Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. ţinându-se seama de particularităţile psihopatologice ale afecţiunilor copiilor şi de caracteristicile individuale de personalitate. limitarea agresivităţii în mediul social. sprjinul în orientarea şcolară şi profesională. ale mediului familial şi social din care fac parte. 299 . Obiectivele propuse în activitatea cabinetului sunt de tip educativ. orientării şi integrării sociale ale copiilor şi tinerilor cu cerinţe educative speciale.    formarea şi educarea capacităţii de alegere. decizie şi orientare în viaţă prin consiliere individuală şi de grup. Activităţile desfăşurate pentru atingerea obiectivelor se structurează pe mai multe direcţii:  evaluarea psihologică a fiecărui elev. pentru stabilirea nivelului dezvoltării neuropsihice şi a particularităţilor caracteristice în vederea realizării intervenţiei prin programe individualizate. familial. prevenirea şi rezolvarea situaţiilor conflictuale apărute prin consiliere individuală şi consilierea familiei.

metodele şi tehnicile utilizate. consilierea se realizează în raport cu persoanele cu dificultate de alegere. sunt cele mai eficiente pentru atingerea obiectivelor activităţilor de consiliere. care are nevoie de sprijin. Aceste dificultăţi se manifestă prin diferite grade de disfuncţionalitate sau prin dezechilibre ale structurilor de personalitate. activităţile derulate în cabinet sunt multiple şi diversificate. rolul consilierului fiind acela de facilitator al procesului de decizie. există momente când abaterea poate fi eficientă şi adecvată. aportul fiecărei persoane la o activitate de grup în direcţia instituirii unui climat de lucru relaxant si reconfortant. respectiv la transmiterea de către consilier a unui aviz sau sfat către un elev care i-a expus problema sa. relaţionare între membrii grupului. pentru fiecare dintre acestea fiind necesară o modalitate specifică de relaţionare şi comunicare. şcolară sau socială. În activităţile de consiliere nu se pot utiliza metode didactice tradiţionale. pentru că formarea unui sistem de valori. stimularea conversaţiei între membri. singurul care propune soluţii. În general. dificultăţi de integrare familială. ci cel care determină elevul sa găsească soluţia cea mai potrivită în situaţia sa. Forma de intervenţie cel mai des utilizată este consilierea. Metodele interactive de grup: dezbaterea. problematizarea. Consilierea nu se reduce niciodată la un schimb de informaţii. 300 . Deşi consilierii încep terapia cu un program prestabilit. ci exista întotdeauna întrebări asupra motivaţiei profunde. modalităţile de întrajutorare. de la începutul activităţii au rolul de a diminua barierele privind comunicarea. etc. convingeri şi atitudini sănătoase nu se poate realiza prin prelegeri.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu După cum se poate observa. în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii. Consilierea copiilor este diferită de consilierea adulţilor prin scopurile. jocurile de rol. Consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are dificultăţi în adaptarea la solicitările vieţii. Elevii încep astfel să se obişnuiască cu regulile de comunicare între ei. ci doar făcând din elevi coparticipanţi la propria lor formare. Prin relaţia stabilită în cadrul consilierii se asigură exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi se oferă sprijin în clarificarea sensurilor fundamentale. comportamente deviante. pentru a nu trece cu vederea nevoile specifice ale copilului. Consilierul nu trebuie sa fie cel care dă sfaturi. scopurile din timpul consilierii trebuie revizuite continuu şi îmbunătăţite dacă este necesar. Exerciţiile de încălzire ale elevilor. munca în echipă şi depistarea lipsei de comunicare.

fără să fie excluse interpretările şi confruntarea constructivă. Primul pas al consilierii este stabilirea unei relaţii de încredere şi a unei relaţii de lucru confidenţială în activitatea fie cu grupurile de elevi. Aceasta se formează pe baza atitudinilor si abilităţilor de comunicare ale consilierului şi este menţinută prin folosirea unor tehnici adecvate problemelor elevilor. de a lua decizii. consilierul lucrează cu propriile sale competenţe . construirea si menţinerea unei relaţii autentice între consilier şi elevi devine o prioritate în consiliere. Consilierul încearcă apoi să-i ajute pe elevi să-şi anlizeze şi să înţeleagă propriile sentimente. Se va pune accent pe ajutorul oferit copilului să se cunoască şi să se autoevalueze. 301 . scopul fiind acela de a-l oglindi pe elev în contextul situaţiei cu care se confruntă. În această etapă este foarte important ca elevul să primească semnale că este acceptat aşa cum este el. Numai acceptarea şi încrederea oferită de o astfel de relaţie asigură acest lucru. acest proces se va derula urmând anumite etape şi tehnici specifice în funcţie de problema şi personalitatea celui consiliat. fie în activitatea individuală. care altfel ar putea fi trecute cu vederea.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Prin urmare. dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea gândurilor negative este de asemenea un pas care trebuie realizat. Aşadar . Totodată utilizarea sugestiei poate fi de un real folos pentru elev. acest lucru însemnând că foarte multe informaţii vor fi dirijate de la consilier spre copil. căi care pot fi luate în discuţie. Etapa iniţială în consiliere presupune stabilirea unei relaţii efective între consilier şi elev. Deoarece consilierea educaţională este un proces complex. În această etapă se va putea utiliza ca tehnică de lucru informarea. Se va asigura atmosfera caldă şi empatia. Acest lucru este indispensabil pentru continuarea procesului de consiliere. Formularea scopurilor împreună privind schimbări comportamentale. gânduri. Se pot sugera eventuale opţiuni care se vor adăuga la cele deja identificate de copil şi chiar modalităţi. Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce schimbări pozitive. cu problemele pe care le are. aşteptări şi posibilităţi de a rezolva şi depăşi problemele cu care se confruntă. să-şi dezvolte deprinderile constructive de coping. Tehnica adresării întrebărilor este utilă deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile şi de a scoate în evidenţă anumite aspecte. Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-şi dezvolta interesele sociale. comportamente relaţionate de învăţare şi propria dezvoltare. ajutându-i să-şi rezolve problemele. a-l ajuta pe acesta să îşi conştientizeze mai adecvat şi mai complet propriile nevoi. de cooperare şi comunicare cu ceilalţi.

Consilierea reprezintă un proces de acordare a asistenţei psihopedagogice elevilor şi celorlalte persoane implicate în procesul educaţional. adică al sprijinirii în procesul de a deveni un individ responsabil. dezvoltate planuri de acţiune începând cu cele mai simple şi până la cele mai complexe în vederea adoptării unui nou comportament. dar îndepărtată în timp. formativ-profilactică şi terapeutică. Ea porneşte de la constatarea că stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul. Modelul Glasser este o tehnică de prevenire a comportamentului perturbator ce recomandă terapia realităţii ca mijloc de disciplinare a copilului. Responsabilitatea copilului 302 . Acelaşi autor menţionează că scopul consilierii psihopedagogice este de a îmbunătăţi sănătatea mintală a consiliaţilor şi astfel de a provoca o schimbare voluntară în atitudinile şi comportamentul clientului. derivate dintr-o cunoaştere sistematică a personalităţii umane. Una din modalităţile fundamentale de intervenţie în cazul persoanelor cu nevoi speciale este terapia comportamentală. utilizarea unei recompense/pedepse consistente. în timp ce stimulii negativi (sancţiunile) îl reduc sau îl anihilează. îl va întări în mod eficient. folosind metode psihologice. negocierea) folosite în asistenţa celorlalte categorii de consiliaţi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenţiei copilului spre acte şi comportamente constructive. părinţi. Consilierea psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale are ca scop dezvoltarea unui proces de sprijinire.recuperatorie” (Golu. orientare . În această etapă se va asigura sprijin copiilor pentru asumarea propriei responsabilităţi. În consilierea psihopedagogică a comportamentului pertubator şi delincvent se utilizează aproximativ aceleaşi metode şi procedee (de pildă. P. Vor fi învăţate proceduri specifice. Patterson susţine că acest proces dezvoltă o relaţie interpersonală între consilier şi unul sau mai mulţi clienţi (elevi. profesori). capabil să îşi satisfacă interesele în lumea reală. Terapia realităţii este actul orientării copilului către realitate. Acordarea unei recompense mici imediat după comportamentul dezirabil..1993). Ch. Elementele specifice consilierii acestei categorii de subiecţi sunt: modelul Glasser şi modelul consecinţelor logice. Asistenţa psihopedagogică a acestei categorii de persoane este recuperativă şi instrucţional-educativă. Consilierea psihopedagogică în şcoală trebuie să fie “unitatea a trei secvenţe operaţionale: diagnostic-constatativă. este mai puţin eficientă. instrumentare cu mijloacele şi resursele de reacţie adaptative. Încurajarea este una din cele mai bune mijloace de a ajuta copilul să îşi realizeze nevoile şi să îşi asimileze noi comportamente.

303 . Aceste numeroase rezultate se împart în: interesul pentru cunoaştere. job satisfaction. explicaţii morale. elevii care cooperează in vederea îndeplinirii unor sarcini au rezultate mai bune decât cei care se întrec pentru realizarea unor sarcini sau cei care lucrează independent . BĂBAN. I. stima de sine. raţionamente de ordin superior. transferul în trainning şi învăţare... atitudini fata de diversitate. productivitate grupului. 2008 3. (coord. suport social.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare trebuie subliniată continuu. sănătate psihică. Editura Sper Bucureşti. 2001 2. Editura Psinet Cluj-Napoca. prejudecăţi. activizarea motivaţiei. motivaţia intrinsecă. atribuiri cauzale. Din punct de vedere al îmbunătăţirii achiziţiilor academice. AL.Consilierea psihologica. având la bază un model psihoeducaţional de formare şi dezvoltare a personalităţii. atracţiei interpersonale. Cheia corectării comportamentului indezirabil stă în identificarea scopurilor greşite şi în strădania de a-l face pe copil să înţeleagă că este vorba despre o problemă de comportament. prin realizarea unor schimbări evolutive de câte ori se impune. BIBLIOGRAFIE: 1. A. Subiectul este informat asupra consecinţelor negative ale comportametului său şi este asistat în dezvoltarea unui comportament dezirabil. 2005 Daniela-Ancuţa Telespan Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum” Sibiu REPERE METODOLOGICE ALE ÎNVĂŢĂRII PRIN COOPERARE Studiile abordării învăţării prin cooperare s-au axat în general pe cercetarea achiziţiilor individuale.). 1989 demonstrează că în medie. memoria. Consiliere educaţională. dezvoltarea sentimentelor interpersonale. un studiu metaanalitic realizat de Johnson&Johnson. ce si cum?. iniţiat de Rudolf Dreikurs. MITROFAN. Consilierea psihopedagogică urmăreşte capacitarea persoanei în sensul funcţionării optime. Consiliere psihopedagogică. A. I. Editura Polirom Iaşi. relaţii personale.. se centrează pe autodisiplinarea copilului. NUTA. Cine. iar elevii trebuie să ia cunoştinţă de propriul comportament şi să emită judecăţi de valoare în ceea ce îi priveşte. DUMITRU. Modelul consecinţelor logice.

Principalul mecanism care stă la baza îmbunătăţirii performanţei este transferul informaţiilor şi a strategiilor de învăţare între situaţiile educaţionale. a gandirii critice sunt câteva consecinţe ale folosirii metodelor învăţării prin cooperare. studenţi de diferite etnii găsindu-se pentru prima oară în aceeaşi clasă. care să difere ca sex. studenţii slabi din clasele jigsaw aveau rezultate mai bune la examenele şcolare decât cei din clasele tradiţionale . rasă Se fixează. fiind sigur că au Se oferă elevilor timp necesar să citească tema cel puţin de două ori pentru a le deveni şi abilităţi. reţinerea de lungă durată a cunoştinţelor învăţate. La doar 8 săptămâni după folosire studenţii dovedeau mai puţine prejudecăţi şi stereotipuri negative. Dezvoltarea abilitaţilor metacognitive. în general tot atâtea câţi membrii sunt Se repartizează fiecărui elev să înveţe un segment din tema propusă. în faza iniţială acesta ar trebui să Se împart temele zilei în mai multe fragmente. nu este nevoie să memoreze textul. elevii dovedeau o mai mare încredere în sine. Metode de învăţare prin cooperare O metodă clasică a specializării sarcinii este Jigsaw. chiar dacă se foloseşte o oră pe zi şi poate fi folosită în combinaţie cu alte metode urmându-se în general următoarea succesiune de paşi:      Începând cu formarea grupurilor de câte 5-6 membrii. în grup . fie cel mai matur din grup. familiar. apoi un student din fiecare grup ca lider. În plus se îmbunătăţeşte şi motivaţia intrinsecă. expectanţele crescute pentru succes. 304 . se include aici şi transferul grup/individ. dezvoltarea rationamentelor de ordin superior.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Activităţile prin cooperare au rezultate superioare şi în menţinerea atenţiei şi în alegerea voluntară a sarcinilor dificile şi de a persista în rezolvarea lor (timpul de implicare în sarcină creşte). scăderea absenteismului. folosită pentru prima oară de Aronson (1971) în contextul desfiinţării şcolilor segregaţioniste. Jigsaw este o metodă apreciată de numeroşi profesori datorită eficienţei demonstrate. Procesele creative sunt îmbunătăţite prin activităţile de grup chiar şi numai prin generarea unui număr mai mare de idei noi. dezvoltarea interesului continuu pentru învăţare şi implicarea în sarcină. interacţiuni şcolare mai bune ca cei din clasele tradiţionale. în ciuda dificultăţilor apărute. acces direct doar la segmentul respectiv. adică interiorizarea strategiilor şi a informaţiilor de grup aflate în zona proximei dezvoltări. etnie. îmbunătăţirea performanţei şcolare.

profesorul monitorizează desfăşurarea procesului. să înţeleagă conceptele prezentate. în care elevii în grupe de 4-5 membrii eterogeni cooperează în rezolvarea de sarcini comune. Se solicită fiecărui elev să împărtăşească informaţiile din segmentul studiat grupului Se solicită colegilor să ceară informaţii suplimentare şi să întrebe expertul. Elevii nu sunt evaluaţi până când perechea nu consideră că elevul este pregătit. Pe parcursul momentelor de artă. scrisă independent de fiecare elev. Lucrînd în pereche. Elevii sunt împărţiţi în perechi de acelaşi nivel sau din nivele diferite de performanţă şi lucrează în perechi într-o serie de activităţi angajante cognitiv care includ cititul în perechi. revizuiesc şi citesc lucrările celorlalţi colegi. Învăţarea reciprocă (Learning Together & Alone) este o metodă dezvoltată de Johnson&Johnson. lăsând un elev din fiecare grup să discute cu elevii din celelalte grupuri care au aceeaşi temă. O singură hârtie este completată de fiecare grup. predare directa pentru înţelegerea cititului şi integrarea artelor în citit/ limbaj. . elevii scriu compuneri. Profesorii folosesc antologii de texte pentru cititori sau nuvele în număr mai mare decât în clasele tradiţionale. iar în cazul apariţiei unor probleme(de exemplu: un membru dominant sau dificultăţi de comunicare) intervine imediat. Recunoaşterea meritelor în faţa echipei presupune oferirea de certificate echipei pe baza însumării rezultatelor membrilor săi la toate activităţile de scris şi citit.  La sfârşitul sesiunii se dă un test de cunoştinţe din materialul prezentat astfel încât să Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) este un program comprehesiv pentru predarea scris/cititului limbilor şi a artelor. elevii înţeleg idea principală a textului. decodării şi vocabularului. activităţi practice in grup.    Elevii se întorc la grupurile iniţiale. Contribuţia elevilor este evaluată prin scurte probe de evaluare şi nota la compunerea finală. dezvoltându-şi abilităţile de înţelegere. Eventual această sarcină poate fi preluată de liderul grupului dacă grupul are experienţă în acest tip de activităţi. schiţe. Deoarece elevii folosesc materiale adaptate performanţei individuale la scris/citit ei au oportunităţi egale de succes. preevaluare în perechi. realizarea de predicţii asupra finalului povestirii. Se oferă timp suficient pentru a discuta principalele puncte din fragment şi pentru a pregăti prezentarea din cadrul grupului. În majoritatea activităţilor CIRC elevii urmează o secvenţă de instruire directă . 1989. rezumarea povestirii şi prezentarea acesteia colegului. In acest timp. Are trei elemente principale: activităţi legate de povesti. astfel încât din care face astfel încât colegii să înţeleagă şi să reţină informaţiile prezentate. scrierea răspunsurilor la povestiri şi exersarea silabisirii.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare  Se formează grupuri temporare de experţi. evaluare şi recunoaşterea meritelor în faţa echipei. asigurându-se 305 se realizeze evaluarea temei.

eterogeni din punct de vedere al sexului. Scorul echipei se calculează prin însumarea punctelor tuturor elevilor din grup.câteva teste de abilităţi. probleme care să exerseze abilităţile care stau la baza formării abilităţii de ordin general ce urmează a fi dobândită. Madden & Leavy. printr-o activitate organizata la debutul noilor teme. fiecare elev devenind interesat de optimizarea propriei performanţe. fiecare constând din 20 de sarcini. stabilite anterior de profesor şi elevi. la modul de structurare al grupurilor. Slavin 1985) au dezvoltat această metodă ca un mijloc al rezolvării problemei eterogenităţii studenţilor în cadrul activităţilor matematice. Aceasta metodă urmăreşte motivarea elevilor pentru a îmbunătăţii performanţele colegilor de grup. etniei. TAI–Team Assisted Individualization (Slavin. Slavin. iar elevii sunt evaluaţi pe baza produsului de grup. Punctele se oferă dacă elevul depăşeşte sau atinge performanţa anterioară.două probe paralele cu itemi care evaluează abilitatea dobândită. 1984. asigurând interdependenţa pozitivă a scopului. 1978.1978. Toţi elevii sunt evaluaţi prin probe individuale. elevii sunt împărţiţi în grupuri de învăţare de câte 4-5 membrii. iar aprecierile se fac în raport cu rezultatele medii ale elevului. Leavey & Madden. 306 . . 1980). are principii similare metodei anterior prezentate referitoare la prezentarea conceptelor de către profesor. O procedură originală prevede şi schimbarea componenţei grupului în funcţie de rezultatele la turnirul săptămânal. abilităţile implicate în rezolvarea sarcinilor şi se oferă o metodă „step by step” în rezolvarea problemelor. pe baza acestora se premiază echipele care întrunesc anumite criterii de apreciere. dar se diferenţiază prin proba săptămânală de evaluare organizată sub forma unui turnir între elevii cu acelaşi nivel de performanţa din toate grupurile din clasă. În STAD –Student Team Achievement Divisions (Slavin. Slavin propune următorul model de aplicare practică al metodei TAI. Prin acest turnir se oferă elevilor posibilitatea de a câştiga puncte bonus pentru echipă. iar apoi în activităţile ulterioare se vor organiza grupuri de învăţare prin care se vor aprofunda cunoştinţele prezentate.   Elevii sunt pretestaţi prin probe individuale în scopul includerii în grupe Se pregătesc materialele individualizate: . nivelului de performanţă.un material prin care se explică valorice diferite dar şi al cunoaşterii nivelului individual de pregătire elevilor direcţionarea activităţii. Slavin. TGT–Team Games Tournaments (DeVries & Slavin.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu astfel interdependenţa pozitivă a resurselor. 1984. .1980). Profesorul prezintă noile cunoştinţe frontal. oferă şanse egale de succes tuturor membrilor deoarece performanţa elevilor este comparată cu performanţa iniţială nu se realizează comparaţii cu norma.

Dacă răspunsurile sunt corecte trece la rezolvarea probei de evaluare. al performanţei şcolare schimbându-se sau se pot stabili liderii grupului care să îndeplinească aceleaşi sarcini sau colegilor de grup răspunsurile cu fişa de răspuns.test final. obiective. materialele. Dacă există greşeli elevul încearcă şi următoarele 4 sarcini. Dacă elevii au rezolvat proba corect trec la testul final. dacă nu au 8 răspunsuri corecte este chemat profesorul să ajute elevul prin explicaţii suplimentare. solicită ajutor dacă este necesar profesorului Rezolvă primele 4 sarcini. iar elevii lucreaza în spaţiul echipei Fiecare elev citeşte instrucţiunile. grupurilor etnice. . care se constituie ca ansambluri Se aleg elevii monitori (2-3 elevi servesc ca monitori).Toleranţă – Relaţionare – Comunicare . în conformitate cu rolurile pe care fiecare elev le îndeplineşte în cadrul grupului. se referă în general la concepte şi nu la algoritmi care sunt explicaţi în materialele de lucru şi pentru a căror clarificare se solicită sprijinul profesorului la momentul identificării problemei Pentru a fi eficienta învăţarea cooperativă trebuie avute în vedere următoarele elemente in organizarea si coordonarea activităţii grupurilor de învăţare (Johnson. accesul la resursele informaţionale. un test de 10 itemi asemănător cu ultimele sarcini. Johnson. fiind verificaţi de elevii monitori.răspunsuri corecte la testele de abilităţi. Rezolvă testul final corectat de către elevii monitori  In fiecare zi profesorul lucrează cu grupe de elevi care sunt în acelaşi nivel curricular în şedinţe de 5-15 minute. Scopul acestor sesiuni este de a pregăti elevii pentru concepte majore ale sarcinilor următoare şi să ofere sugestii de rezolvare a dificultăţilor întâmpinate. de liderii grupului. Smith): Interdependenţa pozitivă este dobândită atunci când membrii grupului urmăresc aceleaşi scopuri. tot aşa până rezolvă un set de 4 sarcini solicitând şi ajutorul colegilor sau al profesorului dacă este nevoie. şi-au stabilit sarcinile. După rezolvarea corectă a patru sarcini poate rezolva proba de evaluare. la probele de evaluare şi la testul final. 307 .      Se împart elevii în grupe de 4-5 membrii. după care elevul poate rezolva a doua formă a probei de evaluare. în fiecare zi Se împart materialele individuale. probleme din testele de abilităţi şi verifică proporţionale din punct de vedere al sexului. La aceste sarcini elevii lucrează individual. dacă au 1-2 greşeli rezolvă forma a doua a probei de evaluare.

Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune constituie o condiţie importantă a eficientizării funcţionării grupului. acordă sarcini şi roluri specifice fiecărui membru al grupului.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Promovarea interacţiunii directă (”faţă în faţă”) se referă la schimburile informaţionale şi de idei între membrii grupului ca urmare a achiziţionării interdependenţei pozitive. Evaluarea individuală şi monitorizarea nivelului fiecărui elev reprezintă un element important al sprijinirii elevului. vorbeşte încet pentru a nu deranja ceilalţi colegi. Analiza activităţii de grup a modului în care elevii interacţionează. verifică să fie sigur că toată lumea a înţeles. BIBLIOGRAFIE: 1. monitorizării individului includ: solicitarea de a realiza sarcini individuale şi de a le include apoi in activitatea grupului. un set minim de deprinderi. Metode sugerate pentru asigurarea contabilizării. Contabilizarea individuală măreşte performanţa fiecărui elev din grup. Bocoş. fiecare asculta cu atenţie opiniile expuse de ceilalti. al alegerii liderului. direct. acordare de bonus dacă toţi membrii grupului au rezultate foarte bune. Instruire interactivă. sprijin. o solicită individului uman în interacţiunile sale sociale. că se manipulează acelaşi repertoriu. Acest element dovedeşte ca . Interdependenţa pozitivă. Cluj-Napoca. a modului în care se folosesc deprinderile de relaţionare sociala şi colaborare din punct de vedere al luării deciziilor. Se impune proiectarea şi practicarea activităţilor care să sprijine implementarea tehnicilor învăţării prin cooperare. schimbarea resurselor necesare cum ar fi informaţia şi modalităţi de procesare informaţională mai eficiente prin oferirea de feed-back imediat. Editura Presa Universitară Clujeană. Muşata. alege un student la întâmplare pentru a răspunde oral pentru activitatea grupului. solicitarea de ajutor dacă se întâmpină dificultăţi. singură nu îmbunătăţeşte direct rezultatele. iar profesorul alege una la întâmplare pentru susţinere orala si evaluare. ci promovează interacţiunile. caracterizate prin oferirea unul altuia de ajutor. încurajarea tuturor membrilor să participe la activitate. toţi elevii realizează sarcina. Îmbunătăţirea abilităţilor de interrelaţionare al membrilor grupului prin stabilirea unor expectanţe comportamentale cum ar fi: toţi membrii contribuie si se ajuta intre ei. prin învăţarea cooperativă chiar daca evaluarea este centrată pe produsul grupului nu se omite învăţarea individuală. pe care orice activitate umană prin finalităţile sale. al comunicării sau al rezolvării conflictelor. al încrederii. 2002 308 .

Madden. Educaţia şi dinamica ei. Program & Organizational Development. Editura Ştiinţifică.judeţul Sibiu JOCUL DIDACTIC METODĂ ACTIVĂ DE EFICIENTIZARE A COMUNICĂRII LA CLASA I Direcţia generală de modernizare şi perfecţionare a metodelor de învăţământ o constituie îngustarea sferei de acţiune a metodelor reproductive. 2000 9.funderstanding. 5. C. N.cfm 14. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. Ionescu. R. Vasile (1992) . Strategii de predare şi învăţare. Presa Universitară Clujeană.. Bucureşti. La nivelul claselor I-IV în structura metodelor active îşi găsesc cu maximă eficienţă locul jocurile didactice care solicită integral personalitatea copilului. (1995). Albany N. Bruffe. K. accentuând astfel caracterul formativ al învăţământului. M. (1998 ). Ionescu. Proiectarea şi evaluarea secvenţelor de instruire. pag. Cluj-Napoca.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 2.Y. Cooperation in the classroom (7th ed) Edina. 12 – 18 6.) (1998). C. D. Professional Development for Cooperative Learning – Issues and Approaches. Presa Universitară Clujeană. Brody. (1987). N. Ionescu. 22. „ Introduction: Professional development and Cooperative learning” in Brody and Davidson ( Eds). Bocoş. Miron. M. (2001). R. „ Sharing our toys . 1998 8. Brody. State University of N. R./ feb. Change.143 4. Interaction Book company 10.Y. 2001 11. Press. care fac din elev un participant activ la procesul de învăţare. n 3. „Collaboration or cooperative learning? Complimentary practices for instructional reform”. Bucureşti. Cooperative integrated reading and ocmposition: Two field experiments Reading Research Quarterly . Stevens. 433 – 454 12.htm 16. Cristian. Editura Tribuna învăţământului. Cluj-Napoca. Ciomoş.edu/ccc/learning/ Înv. N. ian.. Johnson. Miron.com/cooperative learning 13. Silvia Vasu Şcoala cu clasele I-VIII Avrig. (1998). Demersuri creative în predare şi învăţare. Chiş.emtech. W. Miron (coord. 133. & Davidson.ucalgary. 309 . http//:proquest. Johnson. http://www.Cooperative learning versus collaborative learning”. The Journal of Staff.com/about_cooperative learning. (1995). Slavin. tradiţionale şi lărgirea gamei de metode moderne. http://www. A. & Holubec. 1995. E. F.byu. 1992 7. M. pag. http://www.net/learning_theories. Winter 1995..ca/~gnjantzi/learning_theories. Teoria educaţiei.M.. Cluj-Napoca. http://www.v 12. Stan. & Farnish.. 3. pag.htm 15.

care duc la atitudini brutale. Sub raport structural psihologic orice tip de joc constituie o imbinare a componentelor intelectuale cu cele afectiv-motivaţionale. Se impune prevenirea conflictelor sau atunci când au izbucnit rezolvarea lor.obţinerea unui calificativ bun. rigid. aşteptarea vor asigura mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii. întrecerea. Rol important capătă latura instructivă. favorizează apariţia celor mai variate relaţii interindividuale.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Jocul. accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui. începând cu primele legături de prietenie între copii. situaţie dificilă ce determină apariţia unei contradicţii între nevoia copilului de a intra în contact cu alţi copii. Ţinând seama de 310 . De multe ori în cadrul jocurilor copiilor apar conflicte. Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate. nu va învăţa pentru a cunoaşte. elementele de distracţie nefiind decât mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. subordonate particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice. ci motivaţia activităţii lui va fi cel mult exterioară . potrivit capacităţilor lor individuale. Acest lucru este deosebit de important pentru formarea capacităţii copiilor de a ţine seama de celălalt. stimulând puterea de investigaţie şi cointeresarea continuă. siguranţă şi promptitudine în răspunsuri. Elementele de joc: descoperirea. Jocurile didactice sunt realizate pentru procesul instructiv–educativ. prin structura sa bazată pe existenţa unui număr mai mare sau mai mic de roluri. ceartă şi plânsete. de altcineva decât propria lor persoană. crescându-le performanţele şi căpătând încredearea în capacităţile lor. diferite de cele cunoscute. au un conţinut bine diferenţiat pe obiectele de studiu. deblocând astfel potenţialul creator al acestora. surpriza. simularea. Copilul trebuie să accepte colegul de joc şi să-şi coreleze propriile acţiuni cu cele ale altui copil. Micul şcolar integrat într-un proces neatractiv. pe de altă parte. Se desfăşoară după anumite reguli şi la momentul ales de adult sub directa lui supraveghere. lui revenindu-i doar sarcina de stocare şi redare a acestora la cererea adultului nu va gusta bucuria descoperirii de cunoştinţe sau de strategii operaţionale. Jocul creează condiţiile trecerii de la formele de activitate individuală la activitatea pe grupe mici şi apoi pe grupe din ce în ce mai largi. au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare. Jocurile didactice sunt antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu rezultate slabe la învăţătură. în rezolvarea unor probleme. pe de o parte şi între egocentrismul caracteristic vârstelor mici. dominator care primeşte informaţii.

311 . trusa gospodinei. proprii adulţilor. dezvoltarea şi îmbogăţirea vocabularului sub aspect fonetic. poezioare scurte şi cântecele. treptat aceste păpuşi sunt aduse de o mamă la frizerie. Jocurile didactice contribuie la dezvoltarea stăpânirii de sine. are grijă să nu răcească. E util ca în joc să fie introduse rime. lecţiile trebuie completate sau intercalate cu jocuri. Modelele de urmat pe care el le transpune apoi în joc izvorăsc din realitatea apropiată. Copiii vor fi implicaţi cerându-li-se să repete sunete. rude . îl duce la medic atunci când se îmbolnăveşte. a spiritului de independenţa .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare puterea lor de concentrare la această vârstă. să aprecieze nepărtinitor succesele altora. contribuind într-o foarte mare măsură la formarea. prieteni de familie. a disciplinei conştiente. îl duce în parc să se joace. a spiritului colectiv şi a altor calităţi de voinţă şi caracter. Astfel. să se bucure de succesele colegilor. de nevoia de variaţii şi de mişcare în activitatea şcolară. îşi dezvăluie tendinţele. În joc copilul se manifestă spontan.” Copilul nu se joaca de-a ceea ce nu a văzut sau nu a auzit . pantonime în cadrul jocului de rol pe care îl desfăşoară. Pe de altă parte. îi cumpără jucării. În cele mai multe jocuri de rol. trusa medicului. ponderea în timp a jocului este relativ mai mare decât la celelalte clase. între copii se stabilesc o serie de legături impuse de derularea jocului.” „Pescarul. Jocurile exercită o influenţă pozitivă asupra întregii personalităţi a copilului. materialul pus la dispoziţia copiilor sugerează un joc cu mai multe roluri şi prin aceasta favorizează apariţia jocurilor pe grupe mici. lexical şi gramatical La clasa I. acţiuni. de exemplu: trusa frizerului. îl pun pe copil în situaţia de a reproduce o serie de relaţii complexe din viaţa socială: relaţiile familiale ca şi relaţiile faţă de medic. În joc copiii învaţă să se ajute unii pe alţii. ca exemplu. a autocontrolului.” „Medicul şi pacienţii. o funcţie profesională: „Sunt pilot. învăţător. de vânzător. În cadrul jocului de rol “De-a mama”. din viaţa şi activitatea adulţilor din preajma lui: părinţi. În desfăşurarea acestora apare clar subiectul pe care copilul îl joacă .” „Grădinarul şi florile. rolul jucat de copil corespunde unei funcţii sociale. îl ajută la lecţii. Procedeele folosite de învăţătoare sunt variate.vecini. copilul-mamă îşi însuşeşte dragostea şi grija faţă de copilul-fiu sau fiică . sincer. Toate aceste acţiuni transpuse din viaţa cotidiană. Introducerea unor jucării care nu pot fi folosite individual obligă pe copii să-şi caute parteneri de joc. interesele. Dacă la început clienţii sau pacienţii sunt păpuşile. Printre primele jocuri pe care le practică copiii sunt jocurile de rol. iar după un timp mama doreşte să fie şi ea consultată sau coafată.

să încurajeze pe cei cu gândire lentă şi să dea aripi la spirit celor dotaţi. fular–şal. cameleon. „Dezmiardă cuvintele”: fată-fetiţă. mameluc. etc. sa. Jucătorul din dreapta trebuie să formeze un nou cuvânt. săpunul. camioneta etc. peria. animale. f”: albină. „Eu spun una tu spui multe”: cal-cai. J2-ţară. balon. macara. mister–taină–secret–enigma. legume. „Cuvinte cu sens opus”: mic–mare. scund–înalt. Prin jocul „Dă–mi un nume”am urmărit învăţarea scrierii corecte a numelor de persoane utilizând iniţiala majusculă. grebla? „Spune ceva despre”. poruncă–ordin–dispoziţie–comandă. avion. Am folosit la începutul şcolarităţii elevilor din clasa întâi jocuri menite să creeze o atmosferă care să favorizeze comunicarea. Jucătorul care nu ştie să formeze cuvântul cu silaba dată va fi eliminat din joc şi va fi pedepsit. geam–gemuleţ. „Cum mai putem spune?”: zăpadă-omăt-nea. marmelada. roşie. Pentru dezvoltarea atenţiei am folosit jocurile: „Ce ştii despre”? porc. Fiecare copil primeşte câte o imagine cu fructe. sanie. Îi va fi dată o pedeapsă care sa îi facă plăcere. Elevii au nevoie de un creion şi o foaie de hârtie.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Elementul joc va fi prezent pe tot parcursul predării alfabetului. J3–răpănos. re”: mama. Cuvintele se transcriu pe caiete. etc. balaur. Am urmărit cu această ocazie spontaneitatea construcţiilor verbale. urât-frumos. Cuvintele se rostesc cu voce tare sesizând şi corectând eventualele greşeli.vulpe. masa. salopeta. sapa. cupru-aramă. Câştigă elevii care au format corect cuvintele încă de la începutul activităţii. prosopul. J4-nostru. „Ştafeta” are drept scop despărţirea corectă a cuvintelor în silabe şi formarea unui nou cuvânt cu ultima silabă a cuvântului precedent. ardei. d. c. competiţie-concurs-întrecereconfruntare. b. curat–murdar. Exemplu: J1. oaie . pînă la fixarea şi consolidarea cuvintelor şi textelor intrate în cicuitul de cunoştinţe ale elevilor. salam. Din literele alfabetului decupat el trebuie să formeze cuvântul respectiv. sabie. caramele. păpuşă-păpuşică. aragaz. Clasa se împarte în două echipe. „Cine spune mai multe cuvinte care încep cu silabele ma. ta. slab–gras. şorţ–şorţuleţ. băiat-băieţi. bunică. Pentru flexibilitatea şi fluiditatea gândirii am organizat jocurile: „Cine spune mai multe cuvinte care încep cu sunetele a. a fanteziei şi a jocului liber al reprezentărilor şi imaginaţiei. de la familiarizarea cu sunetul şi litera nouă. harnic–leneş. Unul dintre ei scrie pe foaie un nume de persoană. ca. În practica predării citit-scrisului jocul va cunoaşte înfăţişări variate şi va ocupa diferite momente ale lecţiei. lup? „La ce foloseşte?”. e . Primul jucător scrie un cuvânt şi subliniază ultima silabă. J5–trubadur. vulpe-vulpi. J6-durduie. Primul din stânga lui trebuie să scrie un alt nume pornind de la 312 . Jocul „Găseşte cuvântul” are ca sarcină indentificarea imaginii şi scrierea corectă a cuvântului. morcov. obiecte. găleată-găleţi.raniţă.

eu. J2-Elena.etc Adaugă litera l sau L în faţa următoarelor cuvinte şi descoperă ce cuvinte obţii : ac. şoimuşor –şoim –uşor. Maria mănâncă cu poftă cireşe roşii. in.     are culoarea blăniţei roşie ca para focului. lene. cu iniţiala majusculă . Jocul „Două cuvinte într-un cuvânt” are drept scop depistarea celor două cuvinte din fiecare cuvânt dat. una. Fata fierarului fierbe fasole fără foc.vapor. Lina. Cuvintele scrise dezordonat trebuie să fie ordonate şi să se obţină o propoziţie cu înţeles. lan. Cireşe roşii mănâncă Maria cu pofta. Exemplu: lac. Cel ce nu reuşeşte să scrie un nume corect este eliminat. J5–Dana etc. Jocul „Cuvinte dintr-un cuvânt” determină copiii să găsească ce cuvinte se pot forma dintr-un cuvânt dat. are coada stufoasa adusă pe spate ca un semn de întrebare.urs.timid. Dorin dăruieşte Danielei două dalii.dornic. Ica.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare ultimile două litere ale numelui precedent. Ina. Brodează bluză bleomarin Beatrice.elegant.elev.rol-lup. Exemplu: scrisoare –scris – soare – oare – are . capul este mic iar ochii sunt ca două mărgele. La jocul „Lanţul cuvintelor” fiecare copil va trebui să găsească un nou cuvânt cu ultima literă a cuvântului precedent. „Propoziţia surpriză” are drept scop alcătuirea unor propoziţii în care toate cuvintele să înceapă cu acelaşi sunet. Cu pofta mănâncă Maria cireşe roşii. Jocul „Cuvintele încurcate” are drept scop formularea corectă a propoziţiilor. Exemplu: stilou. lin. Aura. leu.Exemplu: J1-Marcel. Exemplu: cireşe. mănâncă.şi –roi. şedea –şed –ea. roşii. pădurii şi primăverii. 313 .cuminte. pofta cu.      Alune aromate adună Adina. an. Laura. Câştigă echipa care a găsit cele mai multe nume şi le-a ortografiat corect. Lica. Elevii pot observa că din aceleaşi cuvinte se pot forma mai multe propoziţii care au acelaşi înţeles. Cinci caramele cu cacao cumpără Costache. Ene. „Ce ştim despre”? Le-am prezentat copiilor o imagine cu o veveriţă şi le-am cerut să spună în cuvinte frumoase tot ce ştiu despre acest animal. Maria. este un gingaş puişor al fagului. ninsoare – nins – soare – oare – are. luna. nicăieri –nică –ieri.. J3–Narcisa. coşar – coş – ar. Exemplu: şiroi . Silitorrespect.trufaş. şicana –şi – cana.sanie. J4-Sanda.

mai ales cǎ a apǎrut atunci când teoria piagetianǎ domina analiza dezvoltǎrii mentale a copiilor şi psihologia cognitivǎ era de-abia la începuturile ei. studiul abilitǎţilor metacognitive în psihologia dezvoltǎrii a fost revoluţionar. Ed. Chelmuş Importanţa rolului interpretat în joc. Surprinzǎtor.2 1993 aţa r ar ama Valentina Ursan Şcoala cu clasele I-VIII Roşia. Aramis Bucureşti. Jocul se numeşte „Razele soarelui.factor in dezvoltarea limbajului Revista învăţământului preşcolar nr1. BIBLIOGRAFIE: 1. metacogniţia a devenit un construct popular în multe domenii ale psihologiei farǎ a avea o definiţie strictǎ sau ataşament de o anumitǎ teorie. Structura şcolarǎ Nou REPERE ALE DEZVOLTARII METACOGNITIVE Din punct de vedere istoric.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu În punctul din mijloc al unui cadran unde se întâlnesc razele soarelui se pune o literă din alfabet. Marcela Peneş. Recomand tuturor cadrelor didactice să se joace cât mai mult cu copiii. Florica. Ei au cercetat la ce vârste apar la copiii mici diferite tipuri de cunoştinţe despre lumea psihicǎ şi au 314 . oca od oi aze ăsare La jocuri participă cu mult drag toţi copiii. [1996] Îndrumător pentru folosirea abecedarului. învǎţarea. Elevii au sarcina de a alcătui cuvinte cu această literă. Vasile Molan. 2. Poate din acest motiv a fost adoptat aşa de uşor şi încorporat în cercetǎri atât de diferite unele de celelalte. Psihologii dezvoltǎrii au studiat dezvoltarea ontogeneticǎ a metacogniţiei în diferite domenii. Entuziasmul cercetǎrii metamemoriei s-a rǎspândit repede şi la alte domenii ca: atenţia. comunicarea şi termenul mai larg de metacogniţie a câstigat popularitate.

apud Schraw. împreunǎ cu teoriile biologice şi psihologice care apar devreme în dezvoltare sunt puncte de plecare pentru teoriile despre lume de mai tarziu (Wellman & Gellman. Monitorizarea şi reglarea pot lua forma (Hacker. Metacogniţia poate fi receptatǎ ca şi ”capacitatea de reprezentare a propriei activitǎţi cognitive. 1995.212). cât şi procedurale referitoare la monitorizarea şi reglarea cogniţiilor în desfǎşurare. 2001) .Toleranţă – Relaţionare – Comunicare arǎtat cǎ teoria minţii. După Flavell (1979) metacogniţia implicǎ monitorizarea activǎ şi reglarea consecutivǎ a proceselor cognitive în vederea atingerii scopurilor. auto-interogare şi introspecţie. de evaluare a mijloacelor si rezultatelor. Paris & Winograd (1990 op. 1998) comportamentelor de verificare. Studiile realizate pe preşcolari menţionează existenţa unor reglări 315 . Ele implicǎ decizia cuiva care ajutǎ la :     Identificarea sarcinii la care se lucreazǎ Verificarea progresului în sarcinǎ Evaluarea progresului Realizarea predicţiilor despre rezultele acestui progres Procesele executive de reglare sunt acelea “direcţionate spre reglarea cursului gândirii persoanei” (Kluwe. 1982). cit. Acestea implicǎ decizii care ajutǎ la:     Alocarea resurselor în sarcina curentǎ Determinarea ordinii paşilor necesari rezolvǎrii sarcinii Reglarea intensitǎţii sau Reglarea vitezei cu care ar trebui realizatǎ sarcina Într-un studiu amplu. p. referitoare la înţelegerea sarcinilor. Modelul propus de Flavell cuprinde atât aspecte declarative. Alexander. Autocontrolul constituie partea activă a metacogniţiei. prin alegerea deliberatǎ de reguli şi strategii. de ajustare a diferitelor tipuri de probleme sau situaţii. interpretare a experienţei curente. Carr. adică acele procese mentale care ajută la „orchestrarea aspectelor rezolvării de probleme” (Hacker). caracteristicilor proprii. Schwanenfluger. şi mai ales capacitatea de a stabili caracterul adevǎrat sau fals al unei reprezentǎri (Delacour.1992). Procesele executive de monitorizare sunt “direcţionate spre achiziţia de informaţii despre procesele de gândire ale persoanei” (Kluwe. în Hacker.1982. 1998 evidenţiazǎ faptul cǎ nu există dovezi certe care să ateste caracterul înnǎscut al metacogniţiilor. 1998) considerǎ cǎ majoritatea cercetǎtorilor aderǎ la o definiţie care include douǎ componente fundamentale ale metacogniţiei: Autoevaluarea se referǎ la reflecţiile asupra propriilor cunoştinţe şi abilitǎţi.

Fiecare componentă se sprijină pe formele şi calitatea componentelor anterior formate. La aproximativ 10 ani încep să aleagă spontan strategii care să le faciliteze reamintirea. 1980). termenul generic de metacogniţie a fost utilizat şi în cazul studiilor care au investigat comprehensiunea. psihologii educaţiei au cercetat modul în care copiii înţeleg cunoştinţele şi procesele relevante pentru citit (Brown. Au mai studiat modul în care metacogniţia este relaţionatǎ cu vârsta. Rellinger & Pressley. Pe de altǎ parte. 1997 apud Schneider&Lockl. 1998. pe strategiile mai generale. 2002). motivaţia şi inteligenţa (Borkowski. în timp ce şcolarii manifestǎ un pattern consistent al reglǎrii metacognitive şi deţin unele cunoştinte explicite legate de strategiile reglatorii. 1990. urmând să se generalizeze ulterior. proces esenţial pentru o autoreglare eficientă. considera cǎ abilitǎţile metacognitive se dezvoltǎ la început specific. Schneider& Pressley. pe domeniul de cunoştinţe. Majoritatea studiilor de dezvoltare a metacogniţiilor au investigat metamemoria copiilor. concluzionând că dezvoltarea strategiilor are loc când copiii deţin cunoştinţe relevante în domeniu. Un aspect benefic al tendinţei de supraestimare ar putea fi acela că le oferă copiilor o mai mare încredere în forţele şi resursele proprii (Schneider & Pressley. formate prin experimentarea şi înţelegerea rolului. în funcţie de gradul lor de eficienţǎ . când sunt capabili să encodeze acurat cerinţele specifice ale problemei pe care o au de rezolvat şi când reuşesc sǎ adapteze strategiile existente la cerinţa problemei. Se pare că diferitele componente metacognitive sunt dependente de gradul de dezvoltare al proceselor cognitive de bazǎ şi de tipul şi calitatea experienţelor formale şi informale. Dunlosky & Graesser. Din analiza cercetarilor realizate pe copii si adulţi se poate distinge clar un pattern de dezvoltare gradualǎ a metacogniţiilor. matematica (Schoenfeld. 1992) şi multe alte domenii educaţionale (Hacker. Psihologii educaţiei au aplicat termenul în predare şi învǎţare şi au studiat cum poate fi îmbunǎtǎţitǎ metacogniţia în 316 . sau nu cunoscut. au arătat că principala diferenţă între copii mici şi cei mari constă în utilizarea output-ului monitorizării în autoreglarea timpului de studiu.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu metacognitive destul de sǎrace. dezvoltarea cognitivǎ. Schneider (1985) susţine că la 6-8 ani copii pot deja monitoriza informaţia necesară pentru sarcina de reamintire şi pot înţelege că sortarea facilitează reamintirea. 1990). comunicarea şi abilităţile copiilor de a rezolva probleme (Flavell. 1997). 1998). Siegler & Jenkins (1989) analizand modul în care copii îşi construiesc strategii. Schraw. Swanson. Şcolarii sunt mai realişti în privinţa autoevaluării acurate a ceea ce este. Carr. 2000. în timp ce la preşcolari apare tendinţa de supraestimare. Dufresme & Kobasigawa (1989).

2. Predicţiile şi performanţa actualǎ sunt comparate pentru a evalua acurateţea judecǎţilor metacognitive. Douglas J. dar se bazeazǎ deseori pe amintiri vagi ale elevilor despre momentele respective.cunoştinţele metacognitive matematice îi ajutǎ pe cei ce rezolvǎ problema sǎ encodeze şi sǎ–şi reprezinte strategic datele cele mai importante. Siegler (1978). Majoritatea instrumentelor dezvoltate în scopul masurǎrii metacogniţiilor au numeroase limite referitoare la validitate. protocoale verbale concurente în care se înregistreazǎ gândurile elevilor în momentul realizǎrii sarcinii. Masurarea metacogniţiilor Cuantificarea proceselor metacognitive s-a dovedit foarte dificilǎ. dar deseori acestea interfereazǎ cu realizarea sarcinii. autoestimarile se solicitǎ elevilor să-şi estimeze performanţa la o sarcinǎ înainte sau dupǎ realizarea ei. îndeplinirea unei sarcini. protocoale verbale retrospective în care elevii îşi amintesc la ce se gândeau când realizau o sarcinǎ. din totalitatea datelor problemei relaţionându-le cu scopurile problemei. independente de vârsta. 317 . abilitǎţile metacognitive pot fi relativ instabile. Asa cum sugera Brown. a demonstrat ca o sursă cheie a unei performanţe crescute în rezolvarea de probleme este modalitatea de encodare a problemei. 4. protocoale scrise standardizate-care sunt completate de elevi în scopul oferirii de raspunsuri întrebǎrilor standardizate care urmeazǎ realizarii sarcinii. 5.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare şcoalǎ. Studiile demonstreazǎ cǎ validitatea autoestimărilor este mai mare decât informaţiile obţinute pe baza înregistrǎrilor individuale din protocoalele verbale şi scrise deşi sunt sensibile la influenţa dezirabilitǎţii sociale Davidson & Sternberg considera cǎ în general. Planificarea metacognitivǎ şi alegerea metacognitivǎ a strategiilor ajutǎ elevii sǎ determine când şi cum sǎ înceapǎ soluţionarea problemei şi ce rezultate sǎ aştepte. Ei au privit metacogniţia mai degrabǎ ca pe un instrument pentru facilitarea învǎţǎrii şi predǎrii decât ca fiind ea însǎşi un obiect de studiu. 3. Hacker sublinia ca majoritatea cercetarilor metacognitive în domeniul matematicii folosesc ca instrument de evaluare: 1. iar înregistrǎrile personale referitoare la metacogniţii conţin informaţii puţin referitoare la procesele cognitive ce au loc în rezolvarea unei probleme. dar se bazeazǎ pe amintirile imprecise si informaţiile obţinute depind de calitatea întrebǎrilor standardizate. observaţiile directe ale comportamentelor în momentul realizǎrii sarcinii reprezintǎ o altǎ metodǎ de evaluare a abilitǎţilor metacognitive .

Editura Polirom. Reprografia Universităţii din Craiova. Instruire interactivă. N. Interaction Book company 9. Borkowski. (2002). cum ne evaluăm propriile cunoştinţe. Ionescu. Garofalo & Lester. Miron. 1998 7. Joiţa. Educaţia şi dinamica ei. Jean-Claude. Johnson. 1973 12. Bucureşti. Chiş. Bucureşti. Bocoş. Strategii de predare şi învăţare. Ciomoş. Iaşi. W. E. Elena. cum selectăm strategiile cognitive şi cum monitorizăm funcţionare lor. F. Car r& Jessup..un contract pedagogic. 1992 6. 2002 2. R.. Editura Fundaţiei Culturale "Dimitrie Bolintineanu".. Ionescu. Cercetările referitoare la cunoştinţe strategice specifice sunt corelaţionale. Editura Presa Universitară Clujeană. când decidem schimbarea strategiei. Paul. Abric. Învăţarea în şcoală. Psihologia comunicării. G.. Introducere în ştiinţa educaţiei. Editura Ştiinţifică. Presa Universitară Clujeană. Se demonstrează de aceeaşi autori cǎ elevii din ciclul primar îşi monitorizează şi autoevaluează puţin munca şi nu percep monitorizarea şi autoevaluarea ca fiind necesarǎ pentru succesul în sarcini matematice. D. Ionescu. Manolescu. David P. Robinson. Muşata.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Pressley. Introducere în educaţia permanentă. Bucureşti. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă. (1998). demonstrează la copii de 6 ani cǎ cei care deţin cunoştinţe strategice despre când.. Cooperation in the classroom (7th ed) Edina.S. Cluj-Napoca. Proiectarea şi evaluarea secvenţelor de instruire. Schneider. 2000 8. 1985. Bucureşti. Johnson. institute for Distance Education University Pertanian Malaysia 11. 1999 10. Lengrand. M. 2002 4. unde sǎ folosească strategiile sunt mai capabili să le folosească decât cei care nu au cunoştintele specifice. Editura Didactică şi Pedagogică. Miron (coord. 5. Metacogniţia este un aspect fundamental al cogniţiei umane. Miron. Ausubel. Cluj-Napoca. (2001). Înţelegerea funcţionării cognitive nu poate avea loc fără a înţelege şi aspectele metacognitive ale acesteia: ce cunoştinţe avem despre funcţionarea cognitivă. care ghidează utilizarea strategiilor rezolutive. Lee. Demersuri creative în predare şi învăţare. 1987 definesc cunoştinţele strategice specifice ca şi cunoştinţe metacognitive despre propria persoanǎ.. Cluj-Napoca. M. sau sarcină. BIBLIOGRAFIE: 1. 318 . Evaluarea şcolară . Bocoş. O introducere în psihologia pedagogică.) (1998). Floyd G. & Holubec.1997. arată că înţelegerea copiilor a faptului că matematica este mai mult decât simpla aplicare a algoritmilor şi strategiilor este critică pentru succesul la matematică. Vasile (1992) . Bucureşti. Editura Tribuna învăţământului. 1981 3. M. – Internet communication. Editura Didactică şi Pedagogică. cum.

Aşa numitele . Psihologia mecanismelor cognitive. un .. 1999 14. o argumentaţie bună ce susţine concluzia.psychology.1 Sibiu INGREDIENTELE UNEI PREZENTĂRI DE SUCCES Ingredientele unei prezentări de succes în faţa elevilor se aseamănă cu o cafea buna.edu/studyguides/ 17. Editura Polirom. http://tip. Deschiderea prezentării .cârlig’’ ce captează atenţia audienţei şi îi motivează să asculte mai departe. 319 . Deşi în spatele ei pot sta cele mai noi echipamente şi unelte. În esenţă. http://www. http//:proquest. Mielu. Pasul 1 . Pentru ca o prezentare să aibă succes trebuie să parcurgem următoarele faze: un obiectiv clar. o bună înţelegere a necesităţilor audienţei.edu/ccc/learning/ Inst. http://www.fir roşu’’.org/ 16. Spune-le despre ce le-ai vorbit..stthomas.Podul’’ înseamnă: Spune-le despre ce vei vorbi.. Zlate...byu. Una din variantele cele mai uşor de aplicat este cea denumită .com/cooperative learning 15.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare 13.... Vorbeşte-le.Podul’’ O prezentare bună se caracterizează printr-o abordare sistematică şi un .iss.Podul’’. Această persoană îşi pune amprenta inconfundabilă asupra audienţei. Participanţii trebuie pregătiţi. Iaşi. . E important să facă altceva decât s-ar aştepta în mod normal. efectul este dat de persoana care o livrează. Carmen Voinea Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă nr. încălziţi..Spune-le despre ce vei vorbi’’ Este bine ca atunci cînd ne aflăm pentru prima dată în faţa grupului să realizăm ceva care să creeze atmosfera necesară ascultării. mijloace audiovizuale ce întăresc mesajul transmis. Nu trebuie neapărat ca participanţii să facă efort fizic.icebreakere’’ au un scop foarte bine definit şi nu sunt deloc de neglijat.

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Având în minte faptul că atunci când vorbim noi deţinem controlul.pentru început aş vrea să vorbim despre. experienţa companiei sau experienţa personală.’’ etc... .. Acestea trebuie folosite atunci când schimbăm subiectul sau când rezumăm... Iată câteva exemple de expresii indicatoare: . De aceea e bine să utilizăm anumite . Poate e ceva folositor în asta. ÎNTREBĂRI RETORICE O IMAGINE A VIITORULUI O ACŢIUNE CE SURPRINDE SAU ŞOCHEAZĂ PERSONALIZĂRI 320 . Pasul 3 . Nu trebuie să uităm în încheiere să : Rezumăm ideile principale Comunicăm concluzia intervenţiei Invităm participanţii să ne adreseze întrebări Cârlige sau cum de te ascultă audienţa Scopul unui cârlig este acela de a atrage atenţia auditoriului şi să-i facă pe participanţi să spună: .limitele jocului’’: Ce le vom spune.’’. Când pot interveni auditorii cu întrebări Pasul 2 .în final haideţi să vă spun despre.” Un cârlig ar putea conţine: STATISTICI – acestea ar trebui să fie veridice şi legate de tema prezentării EXEMPLE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI – pot fi extrase din articole.....Vorbeşte-le’’ Nu trebuie să uităm faptul că auditorii nu au controlul asupra a ceea ce le spunem noi.Hei – vreau să ascult asta. De ce le spunem acele lucruri Care e structura prezentării. e bine să ne asigurăm că şi cu informaţiile cheie se va întâmpla la fel. Ar putea fi interesant..’’.Spune-le despre ce le-ai vorbit’’ Ultimul pas este alocat încheierii fluxului informaţional. e bine să începem prezentarea prin a defini de la început ... Dat fiind faptul că mulţi rămân cu ultima impresie în minte. Sunt destul de motivat să-mi doresc să ascult în continuare.balize’’ care să le indice verbal despre ceea ce le vorbim... unde ne aflăm în cadrul prezentării...aş vrea acum să mă întorc la.

alungat” rapid.privire” Monitorizaţi în permanenţă starea în care se află participanţii Poziţia în sală pe durata prezentării Deplasarea în sală Susţinerea mesajului verbal cu cel non-verbal În ceea ce priveşte postura.Una dintre condiţiile unei bune prezentări este menţinerea contactului cu participanţii pe durata a cel puţin 50% din timpul alocat prezentării. În plus.. făcând audienţa să se opună ideii. dacă le veţi respecta vă veţi putea bucura de reuşită. mai ales atunci când doriţi să subliniaţi un anumit lucru. spre participanţi.. Acestea sunt doar câteva secrete ale unei prezentări de succes.. Aceste aspecte sunt cruciale. Un . Încercaţi să evitaţi deplasarea .. sau deplasarea în cerc. astfel încât să vă asiguraţi că:      Fiecare participant . Tehnica .beneficiază” de cel puţin o . Astfel. Căutaţi întotdeauna poziţia cea mai comodă în raport cu condiţiile oferite de sală. BIBLIOGRAFIE : Presentation skills. Utilizaţi deplasări în profunzime.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare CITATE Când folosiţi un . nu uitaţi:    Felul în care spuneţi ceva este adesea mai important decât ceea ce spuneţi Folosiţi-vă tonul vocii şi comunicarea non-verbală cu încredere şi în mod pozitiv. veţi realiza mişcări naturale ale corpului de înoarcere spre fiecare aparat.cârlig” bun este irosit dacă este spus într-o manieră greşită. elementele care ar trebui să intereseze sunt legate de: Atenţie la poziţionarea faţă de tabla de flip-chart şi de aparatul de proiecţie. Privirea trebuie să baleieze auditoriul în plan orizontal. Editura Codecs.M” O tehnică foarte utilă este cea denumită M.cârlig”. Încercaţi să aveţi. Contactul vizual şi postura Un element care poate influenţa modul de transmitere a informaţiei este contactul vizual.. În ceeea ce priveşte deplasarea e bine să fim moderaţi.leului în cuşcă”. pe care. 321 . nu statui. 2005.. Tehnici de prezentare. adică măsurarea lungimii şi lăţimii sălii.. pe cât posibil tabla de flip-chart în stânga şi ecranul de proiecţie în dreapta. Publicul va fi. respectiv blocarea vederii participanţilor. evitaţi trecerea prin faţa lor.

poate răspunde exigenţelor să fie introdus în şcoli speciale. socială.  Modelul integrării – are la bază o accepţiune bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile sale. Educaţia specială este o formă adaptată de pregătire şcolară şi asistenţă complexă (medicală. Din punct de vedere istoric au existat două modele fundamentale de organizare şi educaţie pentru copiii cu nevoi speciale. iar dacă nu negativă şi eşec. Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor. Tratamentul pedagogic propus este bazat pe selecţie 322 . socială şi profesională.15 Sibiu INTEGRAREA ŞCOLARĂ A COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE Dintotdeauna între oameni au existat diferenţe care au dus la o serie de practici sociale care au evoluat istoric de la segregare la integrarea oamenilor diferiţi printre ceilalţi.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Educatoare Florenţa Munteanu. Astfel . Educaţia specială trebuie să fie accesibilă. bazate şi pe o pedagogie în care discriminarea pozitivă şi spiritul suportiv sunt coordonate de bază. comprehensivă. Grădiniţa nr. de alţi specialişti şi de personalul auxiliar corespunzător. care nu sunt neapărat succesive. culturală) destinată persoanelor care nu reuşesc să atingă temporar sau pe toată durata şcolarizării nivelurile instructiv-educative corespunzătoare vârstei. flexibilă. prin evaluarea adecvată a potenţialului de învăţare/dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării – recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor. cerute de învăţământul obişnuit. ele putând coexista :  Modelul bazat pe selecţie. recuperarea şi integrarea şcolară. Educaţia specială este practicată de cadre didactice calificate. educaţională. cu caracter naţional. de-a lungul istoriei manifestările segregaţioniste au îmbracat diverse aspecte mergând de la izolare până la exterminarea fizică a persoanelor cu deficienţe. având ca scop adaptarea copilului la şcoală. separare şi segregare – pleacă de la teza diferenţelor dintre copii ce impun un tratament pedagogic diferit în şcoli diferite şi selective pe baza unor criterii cum sunt aptitudinile şi performanţele elevilor. Scopul educaţiei speciale este instruirea şi educarea. specializate şi devotate activităţii de învăţământ cu copiii care prezintă cerinţe educative speciale (CES). Abia prin anii 1960 a început să se contureze pe plan mondial ideea recunoaşterii drepturilor oamenilor si aceea a integrării celor cu deficienţe şi numai după 1970 au apărut şi actele normative internaţionale care au consfinţit drepturile persoanelor deficiente. Teza sociopedagogică este : adaptarea şcolii la copil şi tratamentul egal. dificultăţilor de învăţare.

copii aparţinând unor minorităţi etnice sau religioase. pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Deşi pare un termen ambiguu. integrare. 2000). Educaţia incluzivă se referă la ridicarea tuturor barierelor în învăţare şi la asigurarea participării tuturor celor vulnerabili la excludere şi marginalizare (UNESCO. tulburări emoţionale şi de comportament deficienţă/întârziere mintală deficienţe fizice/motorii deficienţe vizuale deficienţe auditive tulburări de limbaj tulburări/dificultăţi de învăţare. Tipologia categoriilor de cerinţe educative speciale cuprinde: 1. colectiv. socializare. 3. diabet. Principiile-cheie ale incluziunii au în vedere următoarele concepte fundamentale:         valorizarea diversităţii dreptul de a fi respectat demnitatea fiinţei umane nevoile individuale înţelese ca cerinţe individuale planificarea responsabilitatea colectivă dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale dezvoltarea profesională 323 . analiza plurifactorială şi dinamică a cauzelor eşecului şcolar. delincvenţi.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Educaţia specială trebuie să îi ajute pe copiii cu CES să atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală prin: acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi sociale formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală însuşirea cunoştinţelor. 5. CES constituie o formă relevantă în plan psihopedagogic deoarece vizează cu claritate necesitatea individualizării evaluării şi demersului educaţional. copii ai străzii. Incluziunea implică modificări structurale şi funcţionale de ambele părţi : atât pentru cel care urmează să fie integrat. mai ales a resurselor umane. 6. dar şi pentru cei care primesc/includ in interiorul lor elemente noi. copii instituţionalizaţi (din centrele de plasament).) Incluziunea se referă la capacitatea unui grup. având ca scop exploatarea resurselor existente. 7. cancer etc. cu afecţiuni cronice (TBC. 2. Sfera semantică lărgită mai cuprinde şi alte criterii: copii din medii sociale şi familii defavorizate. copii maltrataţi fizic şi psihic. pe diferite trepte de învăţământ. Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare. 4. clasă. formarea priceperilor şi deprinderilor utile integrării socio-profesionale şi vieţii culturale în comunitate asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare. HIV-SIDA. şcoală de a primi noi membri care au nevoie de sprijin pentru adaptare.

pentru a-i înţelege. evaluarea permanentă şi parteneriatul educaţional sunt şcoli incluzive. La aceste cursori amavut ocazia să ne cunoaştem mai bine. Instituţiile de învăţământ în care există o atmosferă deschisă . în contextul integrării copilului în instituţia grădiniţei asigură un anumit echilibru.copil Educatoarea are datoria de a se documenta asupra deficienţei-deficienţelor copiilor pe care urmează să-i primesca în grupă. ea furnizând informaţional specificul dizabilităţii copilului. II. comprehensive. respectiv acesta să fie tratat ca ceilalţi copii din grupă. cum sunt aprecierile şi recompensele. începută în grădiniţă. pentru educarea acestora după metoda “Educăm aşa!” şi “Curs de management al comportamentului” cu professare din Anglia. O condiţie sine-qua-non pentru reuşita acestor acţiuni concertate ale celor factori activi din grădiniţă este existenţa unor relaţii biunivoce destinse. Relaţia educatoare . Particularităţile unui copil cu CES sunt diferite. Comunicarea părinte – educatore sau chiar comunicarea părinte – copil. Educarea părinţilor şi consilierea au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihica. de aceea. pentru a educa în vederea constituirii lor ca individualităţi.copii cu CES După pregătirile atente şi minuţioase făcute până la primiera în grupă a copilului cu CES.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu  şanse egale. III. Relaţia educatoare . au participat într-un număr mare. procedeele în funcţie de posibilităţile şi necessitatile copiilor. acestea însă se pot realiza prin atitudini deschise şi disponibilitate. trebbie făcută evidenţierea unor abilităţi sau interesse speciale ale acestora în sprijinrea şi dezvoltarea cărora trebbie implicaţi şi asociaţi părinţii. pentru a–i face pe aceştia parteneri echilibraţi şi “competenţi” ai copiilor cu CES. prietenoasă. despre stabilirea limitelor. precum şi tot ceea ce. printr-un pozitivism specific ce se cimentează cu voinţă şi convingere. calitatea predării-învăţării. la nivelul grupei se impune o abordare specifică. relaţia grădiniţei cu părinţii copiilor cu CES este nu numai benefică ci şi necesară. care pot semnifica devalorizarea. am discutat depre unele metode şi căi de educare. Am organizat cursuri pentru părinţi.prelungesc şi exersează pregătirea copiilor lor. în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului. constructive. spre surprinderea noastră. de la caz la caz. într-un mediu optim de integrare. Trebuie evitată compătimirea evidentă. cursuri la care. În mod special. emoţionala ori de altă natură în gradiniţă. Este importantă sensibilizarea copiilor şi pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un copil cu CES. atitudinea ulterioară faţă de el trebuie să păstreze o apparenta de normalitate. Relaţiile directe între părinţii copiilor cu CES şi ai celor fără CES ţi schimbul de informaţii pot avea rezultate benefice traducibile în transormarea acestora din urmă în parteneri care – în scopul realizării reale şi concrete a unui învăţământ integrat . pentru a-şi putea modela activităţile. mila sau alte conduite neadecvate. Trebuie evitate ostentaţiile de orice natură. Relativa gradinata (educatore) – părinţi Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în prgramul grădiniţei este facilitată de realizarea parteneriatului între părinţi şi grădiniţă. până în momentul includerii în învăţământul de masă a copilului a constituit complexul de dezvoltare a acesteia. Când situaţia permite. 324 . I.

car. beee.A. se bâlbâie. oar-bă.A. „Cum face ploaia?” – pic. Am început cu pronunţia fiecărui sunet apoi pe silabe şi foarte greu pe cuvinte. ş.. al-ba. pic. j.tam hipopotam/ Vrei pâinică şi salam?” „Ursu Leţ şi ursu Fleţ/ Au mâncare-n coşuleţ 325 . tatăl fiind plecat din ţară. V. barcă. am folosit jetoane cu imagini mari. mai precis mama. Exerciţii de pronunţare corectă a sunetelor pentru a reuşi să se facă înţeleşi. tam . baba. g. poc. Problema delicată este că părinţii celor doi frţi nu sunt receptivi şi nu colaborează. Frământările de limbă am observat că-i amuză şi le plac: „Păpădie-pălărie/ Pe capul tău să fie. z. vorbirea lor este greoaie. În colaborare cu logopedul din unitatea noastră am stabilit un plan de intervenţie în scopul ameliorării/corectării tulburărilor de limbaj ale copiilor amintiţi. sobă. cirip. „Cum face gâsca?” – ga-ga. bob-rob. Exprimarea gândurilor. v. Roaba ici colea/ Ia-te după ea” „Barza. Peste case. a dorinţelor în propoziţii scurte dar clare astfel încât să poată comunica la clasă cu colegii şi educatoarea./ Unde este roaba. ţ. cască. la surate” „Baba. D. neclară. Primii doi. gemeni. bas. prezintă şi o întârziere în gândire. tobă etc. atractive – Jocul „Spune ce vezi?”. Singurul sprijin îl am de la colega logoped care face exerciţii cu ei săptămânal. bi-ci-cle-ta. peste sate/ Până-n vale. „Cum face motocicleta?” – brrr. c. cuvinte prin jocul „Repetă după mine!”: bu-ni-ca. ga-ga. pas. poc.eu pronunţ greşit un sunet sau silabă iar copiii să afle sunetul şi să-l pronunţe corect. „Cum face oaia?” – beee. bâzzzz.Toleranţă – Relaţionare – Comunicare Exemplificare privind formarea abilităţilor de comunicare la copiii preşcolari În grupa pe care o conduc sunt patru copii care au tulburări de limbaj (diagnosticate de logoped): D. s. r. Stimularea nevoii de comunicare cu cei din jur. vară. „Ce auzim când taie lemne bunicul?” – poc. vâjjjj. „Cum face vântul?” – vâjjjj..S. brrr. cară.R. 3. jar. Ca urmare a acestui lucru este nevoie să intervin permanent pentru a-i ajuta să se facă înţeleşi. În scopul stimulării pronunţării corecte a sunetelor: b. f. Silabe. oarba. lângă baltă/ Pândesc broasca şi ea saltă. bară.” „Tam. pic. t. 2. var. „Află greşeala!” . se poticnesc astfel că foarte greu se fac înţeleşi. constând în: 1. raţa. şi P. targă. „Cum cântă păsărelele?” – cirip. ca-bin-na. pentru a fi acceptaţi de colegii de grupă şi pentru a nu se simţi izolaţi. bască. Pentru pronunţia corectă a sunetelor amintite le-am cerut copiilor să recunoască diferite imagini şi să răspundă la întrebările mele: „Cum face albina?” – bâzzzz.

Materiale de la cursurile de formare pentru educatori privind Educaţia incluzivă organizate de CCD Sibiu 326 . în grupele obişnuite de copii sunt necesare : existenţa unor centre de reusurse. câte vrei/ Şi-apoi multă apă bei. informare şi comunicare . mobilizarea resurselor umane disponibile şi competente. implicarea. consilierea părinţilor în măsura solicitărilor şi a necesităţilor. Revistele „Învăţământul preşcolar” 2.” „Am un pumn de bombonele/ Ia şi tu acum din ele! Două. pentru integrarea cu succes a copiilor cu CES în invăţământul de masă.” „Am un ou pe platou/ Dacă vrei ţi-l dau cadou.” „Stau ascunsă de bau-bau/ C-aşa-i zic eu lui Miorlau. Motănelul din vecini/ Ce le sperie pe găini. Broşura şi materialele de la cursul de formare pentru părinţi „Educăm aşa!” 3. Bibliografie: 1.” Etc. schimbul de informaţii. trei.” „Ala-bala portocala/ Ne jucăm de-a ala-n dala. Ca şi concluzii. evaluarea progresului şcolar al copilului cu CES integrat în grădiniţele obişnuite. Materiale de la „Cursul de management al comportamentului” 4.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu Ursu Leţ avea vreo cinci/ Ouă fierte şi fierbinţi. adaptarea şi flexibilitatea curriculum-ului (pre)şcolar . formarea iniţiala şi continuă a cadrelor didactice în problematica CES. încurajarea participării părinţilor.

.......... Mârşa . Psiholog Simona Cîmpean .............………………………………... Profesor psihopedagog Loredana Bozdog .. limba română Mihaela Iordache . Universitatea Bucureşti . preşcolar Anca Bruda .Şcoala cu clasele I-VIII..... Drd.... Sibiu – Optimizarea comunicării orale şi scrise a elevilor cu cerinţe educative speciale prin jocul didactic ..……………… Institutor Mariana Cociuba ........................ 21... Prof................ 21......………….............P. 2 Sibiu – Stresul în munca profesorului ...... 22) – Învăţarea prin cooperare – adecvarea strategiilor de educaţie ăentru buna relaţionare dintre copii ......CUPRINS Prof............... Sibiu – Învăţarea prin cooperare .. lector universitar – Strategii de prevenire a conflictului în clasa de elevi . 21.Coordonator la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Sibiu – Program de sprijinire a elevilor din ciclul primar cu dificultăţi de adaptare la cerinţele şcolii …………...... Daniela Luminiţa Avrigean .......... în psihologie.... Bibliotecar Cristian Cătălinoiu ...................... 29........Grădiniţa cu P.............Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.. Ioana Cotoarbă ....Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Funcţionalităţi şi disfuncţionalităţi în procesul de comunicare …………………………………..copii …………………....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.............……… 7 14 19 24 27 30 38 42 52 56 63 67 ... Prof. 1 Sibiu. psihoped.. (Şcoala cu clasele I – VIII Nr.. asist............. 2...... înv....... 2 Sibiu.Liceul de Artă Sibiu.... Sibiu – Dinspre pedagogie înspre prietenie .......... medic primar medicina muncii. Manuela Dobrotă ...... nr.......... 2 Sibiu..psihoped Florina Szakacs .....Şcoala cu clasele I-VIII... nr...… Bibliotecar Cornelia Cramarenco ......……………………........Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr............... Prof..Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr...Interacţiunea părinţi ... Profesor psihopedagog Adela Bîrsan ............... Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.........Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.... nr. Lia Bologa ......................................Şcoala cu clasele I-VIII.. nr..……...... Institutor Lucia Buţiu........ dr... Institutor Elena Bucşa ......Grup Şcolar Construcţii Maşini........... Sibiu – Comunicarea – permanenţa dintre noi .... univ. Prof.Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu „Împreună putem fi mai toleranţi” ……………………………………....... Mihaela Stoia Direcţia de Sănătate Publică Sibiu...... Prof....... Sibiu – O viziune asupra prieteniei ……………………………….Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr..

. compensare şi integrare prin intermediul meloterapiei a elevilor cu dizabilităţi ... 29. Gabriela Gerhardt .. Dan Kondort . Prof. Elena Macavei – Toleranţa – valoare morală...Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum”.... 1...... ameliorare.......…………… prof.. Prof. Mirela Maria Iancu .P.. nr 29...... Sibiu – Educarea toleranţei în vederea integrării sociale ...... forme. Rodica-Delia Făgeţan .....……....... Corina Frîntu ......Grădiniţa cu P....... Prof. exercitarea autorităţii cadrului didactic şi stilul didactic adoptat de acesta ………………….… Prof ..Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr...Grădiniţa nr... Mariana Visu . Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr........ Institutor Geamănu Elena ... Roxana Ana Roman ............……… Maria Gabriela Lucaciu .……….... Oana Marţian . Remediile blocajelor în comunicarea didactică ………………………………………………………… 72 81 86 94 103 113 117 122 127 138 145 148 152 161 167 178 . 2.... 1...….Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr..... Camelia Mila .. 28.........drd.Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. Sibiu – Educarea copiilor în spiritul toleranţei şi empatiei faţă de cei din jur ………........ Prof......... drd.Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – Comunicarea didactică în sunet şi culoare ……………………………… Prof....Şcoala cu cls. Sibiu – Comunicare şi relaţionare .Lidia Draghiţă... Sibiu – Dansul – modalitate artterapeutică de comunicare a deficientului de auz … Educatoare Cristina Maria Micu........ Sibiu – Comunicare: caracteristici.. univ...... Psiholog Mihaela Ioana Frăţilă ....... Sibiu – Conflictul şi comunicarea la preadolescenţi ………………………….Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr...... 1.... juridică...... funcţii. 18 Sibiu – Relevanţa în plan educaţional a relaţiei dintre comunicarea didactică...Grădiniţa nr........dr....... Sibiu – Modalităţi de recuperare... 1.... politică şi educaţională ……………………...... I-VIII nr.…… Prof....………………………………………... Claudia Lotrean . Sibiu – Cum descoperă copilul prietenia? ………………………………..................... Sibiu – Implicaţii psihopedagogice ale intimidării în grupul de elevi …………..Şcoala cu clasele I-VIII........Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.... Simona Maria Ioniţă .... 1. mecanisme...Grupul Şcolar „Nicolae Teclu” Copşa Mică – Educaţia integrată între concept şi realitate ……………………………... Poplaca – Strategii de stimularea motivaţiei ănvăţării în clasa inclusivă …………………………..... Rolul comunicării în realizarea strategiilor de integrare socială a copiilor cu CES .Grădiniţa nr. 18 Sibiu – Comunicarerelaţionare în cadrul activităţilor extraşcolare ………………….... Sibiu – Rolul comunicării în procesul instructiv-educativ.… Educatoare Camelia Laslea...

... 25.. Anca. Sibiu – Modelarea caracterului elevilor prin oferirea feedback-ului pozitiv …………........... 25 – structura „Emil Cioran”...........Şcoala cu cls..... Prof..... I-VIII nr. Prof..... 1. did............. Profesor psihopedagog Ana Purcia . Lucia Nicoleta Pădurariu ...Elena Prie ........ 18.. Prof.........Colegiul Naţional Pedagogic “Andrei Şaguna” Sibiu – Impactul violenţei verbale asupra copilului …………………………………… Profesor Lidia Stanca.....…………………………………………….......Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.. Sibiu – Comunicarea nonverbală şi autismul …….. Nicoleta Sinea ..Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1..... Lazăr". Institutor Maria Cheslerean ...... gr.. Vurpăr – Rolul relaţionării în optimizarea procesului instructiv-educativ ………………………………….Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională.. Adriana Puia ....Grădiniţa nr.Şcoala cu clasele I-VIII nr..... Valeria Ecaterina Purcia . Prof..Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”.................. Sibiu – Modalităţi de integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale în colectivele învăţământului de masă ………………………………..... P. Sibiu – Probleme de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale ........ Sibiu..... psiholog Monica-Adriana Munteanu ...Şcoala cu clasele I-VIII......Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară” Terezianum”... Valeria Ecaterina Purcia .... 33 Sibiu – Comunicare şi conflict ........ nr.... 182 189 193 199 207 210 219 228 235 242 250 265 274 277 282 ... Silvia Mitea ...... 1 Sibiu – Dificultăţi de relaţionare la copiii cu autism ………….Grădiniţa Nr.. Profesor psiholog dr............... Logoped Luminiţa Olariu ... Cosmina-Diana Păvăluc .Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr....... primar Eugenia Nica ........ Sibiu – Comunicarea augmentativă a copiilor cu disabilităţi ................. Sibiu – Studiu de caz asupra integrării elevilor cu cerinţe educative speciale în cadrul colectivului de elevi pe baza tehnicii sociometrice ……………………......................Grădiniţa cu P.…...... Delia Prodea...Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională...Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr....Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr. Lazăr" Sibiu – Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD de vârstă şcolară mică .......... Nicoleta Nan .. Colegiul Naţional "Ghe......... psiholog dr.......... în înv.... Colegiul Naţional "Ghe..........………… Prof............. Logoped Ileana Popa..... Daniela Comşa........ Prof.... 33 Sibiu – Arta de a comunica – de a asculta …………………………………………….. ..Prof......... 1... Sibiu – Maltratarea – fenomen complex şi dureros ..... Inst...……........... I Lidia Stanca .... Prof.. Sibiu – ADHD şi şcoala: strategii educaţionale de succes .... 1 Sibiu – Curriculumul şcolar în învăţământul integrat …………………………...

..... Cătălina Ioana Stancu . Mihaela Stoia ...... Structura şcolarǎ Nou – Repere ale dezvoltării metacognitive ........Şcoala cu clasele I-VIII Roşia......... 1..............Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară ”Terezianum”.. Silvia Vasu .. 1 Sibiu – Modalităţi de comunicare în cabinetul de asistenţă psihopedagogică ……………………………………………………………..............Şcoala cu clasele I-VIII Nr. Înv..… Ursan Valentina ........................Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.................... 13 Sibiu – Modalităţi de optimizare a motivaţiei la şcolarul mic .. Educatoare Florenţa Munteanu ........... Carmen Voinea .Direcţia de Sănătate Publică Sibiu...................... Lia Bologa ... judeţul Sibiu – Jocul didactic metodă activă de eficientizare a comunicării la clasa I ………….....Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă nr... medic primar medicina muncii............... lector universitar.Grădiniţa nr.. Sibiu – Repere metodologice ale învăţării prin cooperare ........................Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.............. Avrig. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.Şcoala cu clasele I-VIII........ 290 294 299 303 309 314 319 322 ... Inst............................ psiholog. Sibiu – Ingredientele unei prezentări de succes ...... Daniela-Ancuţa Telespan ... asistent universitar – Rolul orientării şcolar-profesionale în integrarea tinerilor cu disabilităţi ……………………………………………………………………… Profesor psihopedagog Silvana Elena Şerb .......Înv...15 Sibiu – Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale ...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->