Sunteți pe pagina 1din 4

Teodor M.

Popescu - La o sut de ani dup schism


Rezumat Student Olari Ionel ndrum tor Prof. drd. Mihaela Gorcea

De i dezbinarea dintre cele dou biserici a fost una inevitabil , dezbinare care a r mas n istorie sub numele de ,,Schism ,era de a tepta a a cum era i firesc s apar fie de unele personalit i ale vremii. Printre articolele marcante care cerceteaz dezbinarea de la 1054 se num r Teologice intitulat ,,La o sut de ani dup schism 1 P rintele ne rezum la nceputul lucr rii sale despre prima propunere care a fost f cut de papa Adrian IV (1154-1159) mp ratului Manuel I Comnenul precum i ahiepiscopului Vasile Ahridanul p stor sufletesc al Tesalonicului care n fapt nu era o ,,idee neobi nuit 2 ncerc rile de unire din partea papilor a a cum m rturise te autorul erau dect formale de i n realiate partea catolic dorea cu mai mult asiduitate unirea voind s ob in ,,prin unire suprema ia i jurisdic ia bisericeasc univeral 3 n vreme ce grecii, din cauza numeroaselor lor probleme au c utat mereu ajutorul apusului, un ajutor care sperau s vin din partea papilor oferind n schimb ,,unirea Bisericilor4 Un aspect important de remarcat este c Biserica de apus de i i-a dorit unirea capii ei nu au f cut demersuri patriarhilor ci mp r ilor ar tnd asfel o la itate i o oarecare superioritate fa de conduc torii bisericii surori i vorbeau ntre ei ca efii, nu ca fra ii5 i cerea mai mult o supunere a Biserici Ortodoxe n fa a Romei. Autorul ne prezint n acela mod i ini iativa papei
1

io

oarecare reconciliere ntre cele dou tabere de r s rit i de apus, ini iate fie de c tre capii bisericii ncerc rile de unire la un secol dup

i cel al p rintelui Teodor M Popescu postat n revista ,,Studii

Teodor M. Popescu, La o sut de ani dup schism , n revista Studii Teologice , (an VII), 1938-1939, p. 46-89.

Ibidem p.46 Ibidem p.46 4 Ibidem p.47 5 Ibidem p.49


3

Adrian IV care urm rea acela i scop de a aduce pe grecii ortodoc i la staul6 nu alcumva decat prin acea i metod de supunere, iar acelea i metode de unire se reg sec i n secolul XII n timpul domniei lui Manuel I Comnen, el nsu i doritor de unire7 Situa ia la care vom face referin n aceast lucrare rezumativ este ceea de unire a lui Adrian IV care nu urm rea unirea numai din interesul pur bisericesc i ideal al restabilirii unit ii cre tine, nici numai din cel al impunerii primatului papal ortodoc ilor 8 dar mai ales a situ ie determinante a motivelor care l-au constrns pe pap s i cheme pe ortodoc i la snul
Romei un apel mai mult sau mai pu in p rintesc n numele unit ii i al autorit ii lui pontificale9

Despre Adrian IV p rintele ne spune c era singurul englez de pe scaunul episcopal al Romei 10 mo tenind de la preceden ii papi o situa ie dificil ntlnit de altfel pe tot parcursul secolului al XII-lea a a cum ne spune i autorul un secol de schisme papale i de antipapi11 Problema unirii apare n contextul tratativelor papalo-bizantine i a r zboiului comun mpotriva momazilor la care face referin Observ m c unirea apare autorul, idee absolut de util pentru a n elege contextul n care s-au succedat evenimentele de unire ini ial sub presiunea politic iar mai apoi papa pune i chestiunea bisericeasc , socotind asfel c va nt ri i asigura colaborarea cu grecii 12 ns aceasta face ca unirea s devin mult mai anevoias dect se presupuunea, iar episcopul Anselm De Havelberg va juca i el un rol important n ncercarea de unire a papei Adrian IV prin dicu iile care le elaboreaz la Constantinopol mai nti cu Arhiepiscopul Nicomidie Nichita iar mai apoi cu Vasile Arhidanul la Tesalonic13 Rolul pe care acesta l poart este unul esen ial n vederea derul rii evenimentelor deorece dup ce se ntoarce din Tesalonic se nt lne te n Italia cu Ferdinard, care acesta l-a trimis la papa Adrian pentru conveni la o n elegere n cele ce prive te ncoronarea. Discu ia dintre papa i ierarhul german sfr e te prin al recomanda pe ierarhul grec Vasile Arhidranul

Ibidem p.50 Ibidem p.50 8 Ibidem p. 49 9 Ibidem p. 50 10 Ibidem p. 51 11 Ibidem p. 51 12 Ibidem p. 61 13 13 Anton Michel, Humbert und Kerullarios. Quellen und studien zum Schisma des XI.Jahrhunderts. Zweiter Teil. )Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte), Paderborn, 1930, p. 86, apud Ibidem, p. 65
7

c ruia papa i se va adresa ulterior pentru a cere sprijin i pentru c acesta avea mare trecere la mp rat14 fiinf unul dintre cei mai influen i ierarhi greci de pe lng Manuel I comnen15 Papa a a cum confeseaz autorul nu era deloc distins n ceea ce i prive te pe greci de stabilire a lor n sudul Italie ns deodoat ce Adrian I trata cu ei i avea trebuin de ajutorul lor, le putea admite piciorul n Italia de Sud16. Ajutorul de care avea nevoie papa i care nu venea de la Frederic I Barbarosa l face pe Manuel I s cread c acordnd papei sprijinul s u, i va aduce c tigul peste Marea Adriatic , i poate i coroana imperil occidental , iar a a cum ne rezm su i autorul Manuel I a fost unul dintre mp ra ii care i-au dorit mai mult unirea17 Asfel afl m c ncerc rile de unire nu au dat roade ci ncercarea de a-i atrage pe orodoc i denomen paralel cu i asem n tor n felul s u cu imperialismul bizantin i cu cel german- n-a reu it18 a a cum nici campaniile bizantine n Italia precum nici Frderic Barbarosa deorece s-au opus unu altuia nu s-au ntrajutorat i mai mult s-u uzat reciproc. Din ncerc rile lor de colaborare adic ntre Papa, Manuil I Comnen i Barbarosa au r mas doar cele doua scrisori schimbate ntre papa i Vasile Ahridanul care a a cum spune i autorul sunt semnul unor tratative nereu ite, dar sunt cu at t mai importante ca documente istorice care oglindesc o situa ie, care , t lm cit cu ajutorul timpului, amintesc marile ideei care agitau pe conduc torii Occidentului i Orientului Cre tin la jum tatea secoluui XII i exprimau sub forma propunerii unirii Bisericilor desp r ite de un secol, inten ii de m rire , care mpedicau din nefericire realizarea celeor mai bune gnduri de apropiere19 Realiz rile totu i nu au r mas zadarnice deorece un progres se f cuse totu i ntre papalitate i mp ratul de la Constantinopol atunci cnd Inocen iu II (1130-1143) nu voia s de Ioan I Comnen i-l considera c zut de la unitatea Bisericii fa d duse sprijin moral papalit ii
Dup prezentarea situa iei politice, autorul przint Epistola lui Adrian IV c tre Vasile Ahridanul21 i r spunsul acestuia din urm .22 Cel dinti document debuteaz cu un salut, despre care

tie

de Sf. Petru20 ns Manuil I

Ibidem p. 68 Ibidem p. 69 16 Ibidem p. 70 17 Ibidem p. 74 18 Ibidem p. 74 19 Ibidem p. 75 20 Ibidem p. 76 21 Ibidem, pp. 81- 84. 22 Ibidem, pp. 84-87.
15

14

autorul studiului precizeaz corespondena papal .


23

n subsidiar c

reprezint

o ,, formul

de cancelarie obinuit faptului c


24

Apoi, pontiful roman i exprim

tristeea

,,scaunul

constantinopolitan, din pricina vechiului vr jma s-a desp rit de sfnta Biseric , face o referire succint la primatul papal i un ndemn la unire 25 i recomand Balditzioninus, cernd patriarhului i monarhului s s fim ntiinai n scrisoare despre s n tatea ta.27 R spunsul lui Vasile Arhidanul vine cu o umilin i o smerenie care se pare c l caracteriza pe purt torii scrisorii, Balduinus i fie primii bine. 26 Scrisoarea se ncheie cu

rug mintea ca pontiful s fie ntiinat n scrisoare despre starea de s n tate a ierarhului bizantin: ,,dorim

spunnd c prin citirea scrisorii a n eles din ea n l imea cuget rii, adncimea umilin ei, l rgimea iubirii i a nclin rii celei dup Dumnezeu28 numindu-l pe el ca un p stor sau ca un arhip stor29 care i cheam oile r t cite la snurile p rinte ti i i aduce aminte parabola oi celei pierdute precum i a drahmei i i spune c ei ca i fii nu au c zut de la snurile lui precun i faptul c marturise te acee i nv
30

tura i

marturisire a Sf Petru nenovnd ceva n cele stabilite prin sinoade de c tre Sfin ii P rin i, nead ugnd la cuvintele apostolice i evanghelice fie i o cirt sau o iot deorece continu el a nv at de la Apostoli i c ei nu tiu alt ct de grea este osnda celor care ndr snesc asemenea lucruri. Continu n acela mod armonios i smerit cuvntarea i i m rturise te ca continu n a aduce jertfa cea nesngeroas temelie dect cea pus . n acela i sentiment spune c unul este n ambele Biserici cuvntul ce se gr ie te al credin tei, i acela miel se jertfe te, cel care ridic p catul lumii Hristos, i la arhiereii din Apus i la noi cei care primim lumina preo iei de la soarele cel nalt ce r sare de pe scaunul Constantinopolului31 prin aceasta recunoscndui oarecum autoritaea de a in tura scandalurile ce despart cel dou Biserici i s restabileasc unitatea Bisericilor. Articolul se ncheie print-un rezumat care surprinde ideile principale n Limba Francez

Ibidem, Ibidem, 25 Ibidem, 26 Ibidem, 27 Ibidem, 28 Ibidem, 29 Ibidem, 30 Ibidem, 31 Ibidem,


24

23

p. 82. p. 82. p. 83. p. 84. p. 84. p. 85 p. 85 p. 85 p. 86